Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505. Návod k použití

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505. Návod k použití"

Transkript

1 Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505 Návod k použití 16 1

2 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako jsou magnetická, PIR nebo únik plynu hlídající detektory a čidla. Když nepovolaná osoba vstoupí do hlídaného prostoru, bude hlavní jednotkou spuštěna siréna, která přivolá majitele, nebo bude informovat sousedy o nepovoleném vniknutí do hlídaného prostoru. Současně se zvukovým alarmem jednotka odešle varovné hlasové nebo SMS zprávy na přednastavená telefonní čísla. Vlastnosti systému: Možnost připojení až 2 drátově a 99 bezdrátově chráněných zón; LED displej; Hlasová navigace pro nastavení a ovládání systému; možnost nastavení až 6 telefonních čísel pro automatické telefonické a nebo SMS oznámení alarmu; možnost nahrání automatického vzkazu (max. délka 10 sec); vestavěný digitální hlásič vybavený umělým hlasem; snadné ovládání systému pomocí klávesnice nebo dálkových ovladačů; možnost jednoduchého doplnění systému o další bezdrátová zařízení (klávesnice, venkovní siréna, tísňová tlačítka, senzory PIR, kouře, plynu, dálkových ovladačů apod. možnost nastavení ochrany vybraných zón po celých 24 hodin nebo s odloženou ochranou či dokonce s možností nastavení jen vybraných časových úseků dálkové zapnutí/vypnutí alarmu - pokud zapomenete při odjezdu zapnout alarm, můžete ho dodatečně zapnout vzdáleně pomocí mobilního telefonu; upozornění SMS zprávou na výpadek elektrického proudu a jeho opětovného zapnutí; vestavěný akumulátor zabezpečí provoz cca 6 hodin při výpadku elektrického proudu. Instalace zařízení Popis a umístění centrální jednotky Centrální jednotku umístěte uvnitř hlídaného prostoru tak, aby mezi 2 15

3 slunečních paprsků nebo v místech, kde se teplota nemění nebo mění velmi pomalu, protože náhlá změna teploty v místě instalace snižuje dosah detekce anebo její přesnost. Viz obrázek. touto jednotkou a bezdrátovými senzory byl co nejlepší bezdrátový přenos tj. mimo dosah vysokofrekvenčních přístrojů, velkých kovových předmětů a překážek jako jsou kovové protipožární dveře, armované betonové přepážky apod. Ideální umístění je poblíž vstupních dveří. Přední panel centrální jednotky: Přípojná místa na plošném spoji přístupná zezadu hlavní jednotky SP + SP- slouží pro připojení reproduktoru, SP- je země napájení (GND) Svorky drátově hlídaných zón L1- L2, svorky slouží k získání signálu nikoli jako zdroj napětí. OUT je programovatelný zdroj 9-12V / 1A, Kde 9-12V/1A je výstupní napětí získané z externího zdroje napájení, adaptéru. Tlačítka: Arming- zapíná ochranu Disarming- vypíná ochranu Inteligent- zapíná inteligentní ochranu Alarm- zapíná nouzový poplach Boční panel centrální jednotky: LINE1, LINE2 Svorky pro připojení telefonní linky 14 3

4 POWER napájení adaptérem SIREN pro připojení sirény ON-OFF přepínač pro připojení záložního zdroje - svorka pro připojení pomocné antény pro signál z čidel Svorkovnice Po stisku tlačítka "1", je možno po dobu 20sec. poslouchat okolí hlavní jednotky Postup po obdržení informace o narušení ochrany V případě narušení ochrany hlavní jednotka začne vytáčet uložená tel. čísla a spustí zvukový alarm podle aktuálního nastavení. Je-li vytáčené tel. číslo obsazeno nebo telefon nikdo nezvedá, hlavní jednotka začne vytáčet další tel. číslo v pořadí a to bude opakovat tak dlouho, dokud příslušný telefon někdo nezvedne. Další možnosti jsou stejné jako u dálkového ovládání hlavní jednotky. se nasadí na konektor, přístupný po vylomení krytu ze zadu hlavní jednotky Instalace magnetického čidla Pomocí přiložené oboustranné lepicí pásky přilepte magnetický proužek na dveře a magnetické bezdrátové čidlo na rám dveří. Pozorně připevněte čidlo stranou s indikační LED k magnetu tak, aby byla zajištěna minimální mezera mezi čidlem a magnetickým proužkem. Viz obrázek. Instalace GSM SIM karty Vzadu na hlavní jednotce je pod krytkou držák SIM karty. Stiskněte kryt prostoru pro SIM kartu prsty a zatlačit ve směru šipky. Vyklopte držák, vložte správně orientovanou SIM kartu, držák zaklapněte a posunutím zajistěte. Pak prostor opět zakrytujte. 4 Instalace infračerveného detektoru Infračervený detektor je založen na principu citlivosti na měnící se intenzitu infračervených paprsků vysílaných lidským tělem. Rozsah detekce je obvykle 5-12 metrů. Infračervené čidlo by mělo být instalováno ve výši asi 2,2 metrů na zemí/podlahou a směrováno do hlídaného prostoru. Infračervený detektor může být instalován pouze v místnostech a to v místech bez přímého dopadu 13

5 Vypnutí ochrany Po stisku tlačítka na dálkovém ovladači nebo tlačítka "DISARMING" na panelu hlavní jednotka potvrdí vypnutí ochrany, pak zhasne kontrolka ALARM a na displeji svítí CF na znamení, že hlavní jednotka je ve stavu vypnuté ochrany. Nouzový poplach Stiskem tlačítka " " na dálkovém ovladači nebo tlačítka "ALARM" na panelu hlavní jednotky se zapne ochrana okamžitě v případě nouze. Jedním stisknutím tlačítka " " na dálkovém ovladači se zapne alarm bez sirény, dlouhým stiskem nebo dvojím krátkým stiskem se zapne alarm se sirénou. Zapnutí inteligentní ochrany Po stisku tlačítka " " na dálkovém ovladači nebo tlačítka "INTELLIGENT" na panelu hlavní jednotka vstoupí do stavu inteligentní ochrany nebo opožděné ochrany. Indikace stavu hlavní jednotky na displeji "SF" znamená ochrana zapnuta, "CF" ochrana vypnuta, "99" nouzový poplach, "bf" inteligentní ochrana. "F1" je-li tel. linka odpojena, "F3" žádna SIM karta, 1-98 znamená pořadové číslo bezdrátová zóny ochrany, L1-L4 (G4-TYPE (L1-L4)) znamená číslo drátové ochrany, L5 výpadek napájení ze sítě. Možnosti dálkového ovládání hlavní jednotky Můžete použít jakýkoliv telefon k vytočení čísla hlavní jednotky, která se po příslušném nastaveném počtu zazvonění automaticky nastaví k dálkovému ovládání. Po zaznění pípnutí vložte heslo (ozvou se dva zvuky, když heslo je zadáno chybně. Je-li zadáno 3krát po sobě chybně, hlavní jednotka zavěsí) Je-li vše v pořádku, hlavní jednotka je připravena přijímat instrukce. Po provedení operace zadejte #. Pak můžete zadat další instrukce a nebo zavěsit. Stiskem tlačítka "1" se zapne monitorování okolí hlavní jednotky Stiskem tlačítka "2" se spustí siréna Stiskem tlačítka "3" se vypne siréna Stiskem tlačítka "4" se zapne ochrana Stiskem tlačítka "5" se vypne ochrana Stiskem tlačítka "6" se přehrají záznamy Stiskem tlačítka "7" se zapne výstup 12V Stiskem tlačítka "8" se vypne výstup 12V Stiskem tlačítka "#" se instrukce potvrdí a je možno zavěsit Pokud je zadáno špatné heslo nebo není zadána žádná instrukce do 20sec. hlavní jednotka zavěsí. Až po vložení karty připojte k hlavní jednotce adaptér a ten připojte do zásuvky. Všechny LED diody a displej se rozsvítí, ozve se uvítání a systém se inicializuje. Indikátor [GSM] začne blikat. Centrální jednotka začne vyhledávat GSM síť. Na displeji se rozsvítí CF. Po vyhledání dostupné sítě indikátor [GSM] začne blikat jednou za 3 sec. Po té se zobrazí čas na LED displeji a systém se přepne do deaktivovaného stavu. Nakonec přepněte přepínač pro nabíjení záložního zdroje do polohy ON. V případě problémů se na displeji hlavní jednotky zobrazí "F4", tj., GSM síť není k dispozici. Odpojte napájení hlavní jednotky a vše pečlivě zkontrolujte. Pak opět jednotku připojte k síti. "F5" znamená zapnout GSM, "F6" přístup k síti. V normálním stavu indikátor bliká každé 3 sekundy. Následující pokyny předpokládají, že heslo přístupu k nastavování hlavní jednotky je Pokud heslo změníte, v pokynech nahraďte 0000 příslušným heslem. Ovládání a nastavení funkcí alarmu Všechna nastavení lze provádět jen pokud je ochrana vypnuta. Jeden dlouhý signál potvrzuje přijetí nastavení, dva krátké signály upozorňují na chybný formát příkazu. Zapnutí poplašné sirény "# 0 1 #", při alarmu bude houkat siréna Vypnutí poplašné sirény "# 0 0 #", při alarmu nebude houkat siréna Nastavení telefonních čísel "# (1 ~ 5)?...? #", kde 1-5 je pořadové číslo uloženého tel. čísla,?...? znamená telefonní číslo. Nastavení nouzového telefonního čísla "# 6?...? #" Nastavuje se stejným způsobem jak uvedeno výše. Po stisku poplašného tlačítka na hlavní jednotce nebo na dálkovém ovládání, jednotka bude volat toto číslo. 12 5

6 Vymazání telefonních čísel Formát: "# (1 ~ 6) # "Vymaže zvolené tel. číslo. Nastavení zpoždění alarmu Formát: "# 7?? #",?? znamená počet sekund v rozmezí od 0 až 99. Nastaví se zpoždění spuštění alarmu v sekundách. Délka trvání alarmu Formát: "# 9?? #",?? je počet minut v rozmezí 0-30min. Alarm zvoní v nastaveném čase bez zásahu člověka Dotaz na události v chráněné zóně Po stisku tlačítka 0 ~ 9 jednotka oznámí všechny poplašné události v dané chráněné zóně. (0 znamená poslední událost). Nastavení režimu chráněné zóny Formát: "# 8?? (0 ~ 9) #",?? je pořadové číslo chráněné zóny od 0 do 99. (0-9) označuje režim nastavení zvolené chráněné zóny. 0 = nepoužívá se, 1 = normální chráněná zóna, 2 = inteligentní chráněná zóna, 3 = nouzová chráněná zóna, 4 = několikanásobně kontrolovaná chráněná zóna, 5 = chráněná zóna se zpožděným alarmem, 7 = opakovaně spouštěná chráněná zóna, 8 = zvonek, 9 = pager. Příklad, stiskem tlačítek # # nastavíte ochrannou zónu č. 2 jako inteligentní ochrannou zónu. Poznámka: Pokud zadáte "99", znamená to, že všechny bezdrátově chráněné zóny budou pracovat v daném režimu. Nouzová chráněná zóna Bez ohledu na skutečnost, zda alarm je zapnut nebo vypnut, po iniciaci bude hlavní jednotka ihned volat na nastavené telefonní číslo. Tento režim je obzvlášť vhodný při úniku plynu, reakci na kouř, smog, otevřený trezor, náhlý záchvat a dalších zvláštních příležitostech vyžadujících rychlý zásah. Inteligentní chráněná zóna Po volbě chráněné zóny jako inteligentní jsou magnetická čidla zóny stále plně aktivní, zatímco PIR čidla jsou vypnuta. Tento režim ochrany je vhodný v případech, kdy se v chráněné zóně, např. doma, pohybují lidé, Jejich pohyb poplach nespustí, ale otevření chráněných dveří nebo oken poplach spustí. Několikanásobně kontrolovaná chráněná zóna V režimu chráněné nebo inteligentní chráněné zóny, pokud dva nebo více Ovládání a nastavení GSM části Nastavení typu volání po alarmu "# (1-6) (2-4) #", (1-6) je pořadové číslo uložených telefonních čísel a (2-4), je typ volání při alarmu. 2 zavolat při alarmu; 3 poslat textovou zprávu při alarmu, 4 odeslat zprávu a zavolat při alarmu. Příklad: pokud chcete nastavit tel. číslo č. 2 na volání a odeslání SMS po alarmu, zadejte # 24 #. Nastavení upozornění na výpadek síťového napájení "* 05 (1-0) *" kde 1 = zapnuto, 0 = vypnuto. Pokud dojde k výpadku napájení, odešle se SMS se zprávou o výpadku síťového napájení a hlavní jednotka se přepne do stavu ochrany. Ovládání hlavní jednotky pomocí SMS: pomocí SMS lze nastavit nebo zrušit funkce, poslat dotaz, apod. Příkaz k zapnutí alarmu je "SF", příkaz k vypnutí alarmu je "CF". Příkaz k zapnutí inteligentního alarmu je "BF". Dotazy na stav "Status". Zapnutí/vypnutí programovatelný výstup 12V je "ON" nebo "OFF". Formát SMS je "heslo + příkaz". Příklad: pomocí SMS vypnete ochranu odesláním SMS "0000CF" na telefonní číslo SIM karty v hlavní jednotce. Jednotka zpětně nastavení potvrdí. Všechny výše uvedené příkazy hlavní jednotce mohou být uskutečněny pomocí SMS ve formu "heslo + příkaz". Příklad: pokud chcete uložit tel. číslo na první pozici pomocí SMS, odešlete hlavní jednotce SMS ve tvaru "0000 # #". Používání poplašného systému Zapnutí ochrany Po stiskem tlačítka na dálkovém ovladači nebo stisku tlačítka "ARMING" na panelu hlavní jednotka potvrdí, že ochrana nebo opožděná ochrana je zapnuta. 6 11

7 2 = výstup 12V zapnut ve stavu "SF", tj. zapnuté ochrany, po spuštění alarmu zůstává zapnut. 3 = výstup 12V zapnut ve stavu "SF", tj. zapnuté ochrany, po spuštění alarmu se vypne. 4 = výstup 12V zapnut ve stavu "BF", tj. zapnuté inteligentní ochrany a po spuštění alarmu zůstává zapnut, 5 = výstup 12V ve stavu "BF", tj. zapnuté inteligentní ochrany a po spuštění alarmu se vypne. 6 = výstup 12V ve stavu "SF" nebo "BF", a po spuštění alarmu zůstává zapnut. 7 = výstup 12V ve stavu "SF" nebo "BF", a po spuštění alarmu se vypne. 8 = výstup 12V se zapne po spuštění alarmu. 9 = výstup 12V je trvale zapnut. Nastavení systémového času "* 07 (?? hod) (?? min) *", kde hodiny a minuty jsou zadávány jako 2 číslice. Hodiny jsou ve 24 hodinovém formátu. Příklad, v případě nastavení času bude 09:18, je nutno zadat * *. Nebo "* 07 (?? rok) (?? měsíc) (?? den) (?? hod) (?? min) *" Příklad: * * znamená 18. června :18 Nastavení času zapnutí ochrany "# 07 (?? hod) (?? min) (0-9) #", kde?? jsou hodina a minuta. Formát času je stejné jako nastavení formátu systémového času. 0 ~ 9, pořadové číslo, 0 znamená zrušení všech časů zapnutí. Můžete nastavit 9 časů zapnutí alarmu, prvních pět jsou časy zapnutí pravidelně se opakující každý den. Šestý až devátý čas jsou jednorázové časy zapnutí alarmu. Například nastavení zapnutí ochrany na 17:30 každý den a jeho uložení na pozici 2 se provede příkazem # #. Pokud by bylo nutné nastavit jednorázově čas zapnutí ve 12:00, zadejte # #. Zadáním # # se zruší všechny nastavené časy. Nastavení času vypnutí ochrany "# 08 (?? hod) (?? min) (0-9) #" podrobný návod k nastavení je stejný jako pro nastavení času zapnutí. Nastavení času vysílání "# 09 (?? hod) (?? min) (0-9) #" podrobný návod k nastavení je stejný jako pro nastavení času zapnutí. Hlavní jednotka bude po 30 sec. upozorňovat na přednastavený čas. detektorů, které tvoří několikanásobně kontrolovanou zónu, jsou spuštěny v rozmezí 30sec., hlavní jednotka spustí poplach. Takto je to nastaveno proto, aby žádné z náhodně aktivovaných infračervených čidel, např. závanem teplého vzduchu, nespouštělo falešný poplach. Poznámka: Nastavení dvou nebo více než dvou ochranných zón jako několikanásobně kontrolovaných by mělo být stejné. Zpoždění alarmu chráněné zóny Je-li v chráněné zóně spuštěn alarm, může hlavní jednotka opozdit jeho signalizaci/spuštění (konkrétní doba zpoždění je dána instrukcí "Nastavení zpoždění poplachu"); navíc, varování může být zrušeno v průběhu odloženého času. Zrušení chráněných zón Zruší se vybraná bezdrátově chráněná zóna. Poznámka: Pokud zadáte "# #", budou zrušeny všechny bezdrátovými čidly a detektory chráněné zóny. Opakovaně spouštěná chráněná zón Je-li čidlo iniciováno jednou, hlavní jednotka nespustí poplach ihned. Pouze v případě, že se iniciace opakuje do 5-30sec. po prvním spuštění, jednotka spustí alarm. Zvonek u dveří Bez ohledu na zapnutý nebo vypnutý alarm, zóna slouží podobně jako zvonek u dveří, ne jako chráněná zóna. Pager Bez ohledu na zapnutý nebo vypnutý alarm, takto chráněná zóna při narušení jen odešle upozornění na narušení. Volba chráněné zóny a inteligentní chráněné zóny nemá vliv na volbu režimu 4, 5, 7, 8, 9, takže si můžete vybrat inteligentní nebo normální společnou chráněnou zónu při volbě kteréhokoli z režimů 4, 5, 7, 8, 9. Kontrola nastaveného hesla "* heslo *" (přednastavené heslo je: 0000, které lze změnit na jinou libovolnou kombinaci 4 čísel.) Zaregistrování dálkového ovladače "* 0 *". Po vložení hlavní jednotka začne odpočítávat 10 sekund. Je-li během těchto 10sec. stisknuto tlačítko na dálkovém ovladači, hlavní jednotka automaticky zaregistruje dálkový ovladač a akci potvrdí dlouhým zvukovým signálem. (Všechna bezdrátová zařízení se párují s hlavní 10 7

8 jednotkou stejně). Zaregistrování čidla "* 0 1 *" způsob registrace je stejný jako pro dálkový ovladač, viz výše. Připojení zaregistrovaného čidla k chráněné zóně "* 8?? *" připojí čidlo k dané chráněné zóně, kde?? je číslo chráněné zóny Příklad: pokud chcete připojit čidlo k chráněné zóně 16, zadejte "* 8 16 *". Vymazání všech zaregistrovaných dálkových ovladačů "* 0 2 *" zruší všechny zaregistrované dálkové ovladače. Poznámka: Pokud zadáte "# #", budou odstraněny všechny bezdrátově chráněné zóny. Zaregistrování bezdrátové klávesnice "* 03 *" klávesnice se zaregistruje stejným postupem jako např. dálkový ovladač, viz výše. Pak je možno hlavní jednotku obsluhovat pohodlně tlačítky na bezdrátové klávesnici. Siréna při použití dálkového ovladače "* 21 *" při stisku tlačítka na dálkovém ovladači se krátce spustí siréna. Siréna při použití dálkového ovladače "* 20 *" při stisku tlačítka na dálkovém ovladači se krátce ozve bzučák. Zpožděné zapnutí chráněné zóny "* 4?? *" Vložením se zpozdí zapnutí chráněné zóny. Ochrana se aktivuje až po?? sec. po jejím zapnutí tlačítkem. "??" je libovolné číslo 0 až 99. I když je chráněná zóna ve stavu zpožděného zapnutí, může být ochrana spuštěna ihned po opakovaném stisku tlačítka. Zapnutí ochrany po odpojení/výpadku tel. linky "* 5 1 *" Po odpojení nebo poruše telefonní linky se ihned spustí alarm jako upozornění na tento stav. Zapnutí ochrany po odpojení/výpadku tel. linky "* 5 0 *" Po vložení hlavní jednotka nebude na odpojení nebo poruchu telefonní linky reagovat. Nastavení počtu zvonění pro vzdálené nastavení "* 6? *" Pokud počet zvonění přesáhne nastavenou hodnotu, hlavní jednotka se automaticky připojí. "?" je počet zvonění. "0" znamená vzdálené nastavení pomocí telefonu zrušeno. Změna hesla "* 7 nové heslo (4 čísla) nové heslo (4 čísla) *" Obnova továrního nastavení "* 8 heslo *" Po vložení se hlavní jednotka vrátí do továrního nastavení Smažou se vložená telefonní čísla a veškeré změny nastavení. Touto instrukcí se neodstranit dálkové ovládání a chráněná zóna. Nastavení záznamu zvuku "* 0 heslo *". Po vložení začne hlavní jednotka nahrávat zvuk. Mluvit je nutno asi 20 cm od hlavní jednotky. Na displeji se začne odpočítávat čas. Po skončení odpočítávání se záznam automaticky zastaví a hlavní jednotka potvrdí dlouhým zvukem, úspěšně nahraný záznam. Zapnutí drátově chráněné zóny "* *" Vypnutí drátově chráněné zóny "* *" Nastavení drátově chráněné zóny "* 9 (101 ~ 102) (0 ~ 2) *". 101, 102 je číslo drátově chráněné zóny, 0-2 nastaví režim drátově chráněné zóny, 0 = normálně zavřeno, 1 = normálně otevřeno, 2 = iniciace když dojde ke změně normálního stavu. 109 nastaví všechny drátově chráněné zóny stejně. Normálně zavřeno znamená, že v klidovém stavu je vstup spojen se zemí a odpojení od země spustí alarm. Normálně otevřeno znamená, že v klidovém stavu vstup není spojen se zemí a spojení se zemí spustí alarm. Iniciace když dojde ke změně proti normálnímu stavu: Za tohoto nastavení je stav spojení, když hlavní jednotka je přepnuta ze stavu bez ochrany do stavu se zapnutou ochranou považován za normální, zatímco jakmile se změní stav, dojde k iniciaci. Nastavení ovládání OUT, 12V výstupu "# 8 0 (0-9) #". 0-9 ovládá 12V výstup takto 0 = výstup 12V je vypnut. 1 = výstup 12V zapnut ve stavu "CF", tj. vypnuté ochrany, zatímco ve všech ostatních případech je 12V výstup vypnut 8 9

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Manuál GSM-01 Alarmu

Manuál GSM-01 Alarmu Manuál GSM-01 Alarmu 1. Vložení SIM karty do alarmu Stiskněte jemně žlutý bod špičkou propisovačky a vyjměte držák SIM karty. Vložte do něj SIM a zasuňte zpět. UPOZORNĚNÍ! Kovové kontakty SIM karty musí

Více

Bezpečnostní GSM poplašný systém. Návod k použití. Schéma zapojení hlavní jednotky. 4 drátová a 6 bezdrátových ochranných zón;

Bezpečnostní GSM poplašný systém. Návod k použití. Schéma zapojení hlavní jednotky. 4 drátová a 6 bezdrátových ochranných zón; zvonění podle nastavení. Pokud volané telefonní číslo je obsazeno, nebe se s ním nelze spojit, systém vytočí další nastavené telefonní číslo a tak pokračuje dokud se s volaným číslem nespojí a neohlásí

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

GESOM 300 GESOM 300 GSM ALARM. Základní funkce GSM Alarmu GESOM 300

GESOM 300 GESOM 300 GSM ALARM. Základní funkce GSM Alarmu GESOM 300 GESOM 300 GSM ALARM Dodavatel: GESOM.cz DTF COMPANY s.r.o. Křenova 438/7 Praha 6 Základní funkce GSM Alarmu GESOM 300 ⒈ Přijímá tri-band GSM / GPRS průmyslové komunikátor, SMS alarm. 2. Uživatelé mohou

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

Návod k použití. GSM alarmu T341L. Tento návod k obsluze popisuje užívatelský postup při ovládání výše uvedeného alarmu. Obsah

Návod k použití. GSM alarmu T341L. Tento návod k obsluze popisuje užívatelský postup při ovládání výše uvedeného alarmu. Obsah Návod k použití GSM alarmu T341L Tento návod k obsluze popisuje užívatelský postup při ovládání výše uvedeného alarmu. Obsah Úvod... 2 Zapnutí a vypnutí alarmu Obecný popis... 3 Systémovou klávesnici SEL-SK...

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

3G SERVER. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

3G SERVER. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: 3G SERVER Návod k použití Hlavní výhody produktu: Online monitoring z jakéhokoliv telefonu s funkcí videohovorů Velmi snadná instalace a obsluha Vzdálená správa přes SMS s možností např. nahrát si video

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

Návod k obsluze. Kompletní sada GSM bezdrátového zabezpečovacího systému secufi

Návod k obsluze. Kompletní sada GSM bezdrátového zabezpečovacího systému secufi Návod k obsluze Kompletní sada GSM bezdrátového zabezpečovacího systému secufi Popis produktu: Bezdrátový GSM alarm secufi je určený k ochraně majetku a osob. Hodí se jak pro byty, chaty, garáže, kanceláře,

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

GSM SMS alarm - zabezpečovací systém

GSM SMS alarm - zabezpečovací systém CZ GSM SMS alarm - zabezpečovací systém Uživatelská příručka LYD-111 Pro lepší pochopení tohoto výrobku, si před jeho použitím důkladně prostudujte tuto uživatelskou příručku. Příslušenství: Centrální

Více

Podrobný uživatelský manuál. EVOLVE Sonix. Bezdrátový GSM alarm

Podrobný uživatelský manuál. EVOLVE Sonix. Bezdrátový GSM alarm Podrobný uživatelský manuál EVOLVE Sonix Bezdrátový GSM alarm Děkujeme vám za zakoupení GSM alarm systému EVOLVE Sonix. UPOZORNĚNÍ! Tento produkt využívá nejmodernější technologie, přesto však nelze při

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

GSM alarm s displejem SE200

GSM alarm s displejem SE200 GSM alarm s displejem SE200 Obsah: Přehled funkcí... 2 Popis ústředny... 2 Nastavení funkcí... 5 Tovární resetování... 6 Kódování dálkového ovládače... 6 Kódování chráněné zóny... 6 Změna hesla... 7 Nastavení

Více

Bezdrátový GSM Alarm Systém HF-GSM03 Uživatelská příručka

Bezdrátový GSM Alarm Systém HF-GSM03 Uživatelská příručka Bezdrátový GSM Alarm Systém HF-GSM03 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme za nákup našeho produktu. Tato uživatelská příručka Vás provede instalací systému a seznámí Vás s funkcemi a ovládáním

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P

GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P Návod k obsluze a instalaci UPOZORNĚNÍ Tento výrobek není určen pro ochranu zdraví nebo života osob. Použití GPS Mototrackeru je na uvážení majitele. GPS Mototracker je zařízení

Více

ALBATROSS S1. Stručný návod k obsluze HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!!

ALBATROSS S1. Stručný návod k obsluze HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!! ALBATROSS S1 Stručný návod k obsluze Verze ABO HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!! ZABEZPEČENÍ VAŠEHO AUTOMOBILU UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIÍ AUTOMATICKÉHO ZAPNUTÍ AVYPNUTÍ ALARMU ZAPOMEŇTE, ŽE BYSTE

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

Bezpečnostní video ProfiCAM II

Bezpečnostní video ProfiCAM II Instalační příručka Bezpečnostní záznamové video pro sledování objektu kamerami. Video je vybaveno detekcí pohybu, vzdáleným přístupem přes internet a českým interaktivním ovládáním pomocí dálkového ovladače

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Specifikace přístroje. Popis částí

Specifikace přístroje. Popis částí Návod k použití Specifikace přístroje 1. Specifikace obrazovky: 3.5 TFT, barevná 2. Průměr instalačního otvoru: 12 30 mm 3. Vhodné pro dveře šířky: 42 72 mm nebo 60 90 mm 4. Rozlišení kamery: 300000 pixelů

Více

SEL01 GSM alarm. Firmy Selax Electronics s.r.o. Návod k použití

SEL01 GSM alarm. Firmy Selax Electronics s.r.o. Návod k použití SEL01 GSM alarm Firmy Selax Electronics s.r.o. Návod k použití I. Hlavní vlastnosti: 1. Používá SimCom průmyslový modul. 2. Oboustranná komunikace, poslech střeženého prostoru i hovor k lidem, kteří jsou

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Uživatelský manuál JA-65 Maestro

Uživatelský manuál JA-65 Maestro Uživatelský manuál JA-65 Maestro 1. Indikace Signálky událostí Informují co se v systému stalo, údaj na displeji upřesňuje, odkud je událost hlášena. Poplach Sabotáž poplach vyvolaný vniknutím do objektu,

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC, dodatek II, část B) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka

Více

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Dálkové ovládání...

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633

Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633 Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633 Tento kamerový set umožňuje instalaci až 4 kamer uvnitř nebo vně objektu a jejich propojení s přijímačem. Přijímač je schopen zobrazovat

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set je podpůrný software určený ke snadné konfiguraci GSM komunikátoru ugate2. Po připojení ugate2 USB

Více

GSM 103 Mikrokamera. Návod na použití

GSM 103 Mikrokamera. Návod na použití GSM 103 Mikrokamera Návod na použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Před jeho použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Vzhled produktu: Ovládání přístroje: A) Volání pro MMS, nahrávání

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Uživatelský manuál MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S CAN BUS ROZHRANÍM Uživatelský manuál CZ Charakteristické vlastnosti Možnost připojení modulu

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

G8 Group Talkie TM INTERKOM UMOŽŇUJÍCÍ KONFERENČNÍ HOVORY PRO VÍCE JEZDCŮ, KTEŘÍ MOHOU MLUVIT SOUČASNĚ! INTERKOM PRO BEZPEČNĚJŠÍ A POHODLNĚJŠÍ JÍZDU

G8 Group Talkie TM INTERKOM UMOŽŇUJÍCÍ KONFERENČNÍ HOVORY PRO VÍCE JEZDCŮ, KTEŘÍ MOHOU MLUVIT SOUČASNĚ! INTERKOM PRO BEZPEČNĚJŠÍ A POHODLNĚJŠÍ JÍZDU G8 Group Talkie TM INTERKOM UMOŽŇUJÍCÍ KONFERENČNÍ HOVORY PRO VÍCE JEZDCŮ, KTEŘÍ MOHOU MLUVIT SOUČASNĚ! INTERKOM PRO BEZPEČNĚJŠÍ A POHODLNĚJŠÍ JÍZDU UŽIVATELSKÝ NÁVOD -1- PRODUKT PATENTOVĚ CHRÁNĚN Patent

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. Sebury Manuál karta / karta a kód / karta nebo kód BC-2000 samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne 16. 9. 2008 poslední korekce dne 6. 6. 2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet s klávesnicí

Více

Obsah. Uživatelský manuál OASiS komunikátor JA-82Y - 1 - MLD51201

Obsah. Uživatelský manuál OASiS komunikátor JA-82Y - 1 - MLD51201 Obsah UŽIVATELSKÉ FUNKCE KOMUNIKÁTORU...2 JAK JE VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ BEZPEČNÉ?...2 JAK KOMUNIKÁTOR PRACUJE...2 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU Z TELEFONU...3 1. OBECNÁ PRAVIDLA PRO OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU POMOCÍ SMS...3

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

Dálkové ovládání. Dálkové ovládání regulátorů a přenos technologických informací po síti GSM

Dálkové ovládání. Dálkové ovládání regulátorů a přenos technologických informací po síti GSM C 210 Aplikační list Dálkové ovládání GD06 Dálkové ovládání regulátorů a přenos technologických informací po síti GSM Ovládání výstupů pomocí SMS, prozvoněním z jiného telefonu, zadáním DTMF kódu nebo

Více

GSM ZÁSUVKA pro dálkové ovládání spotřebičů mobilním telefonem

GSM ZÁSUVKA pro dálkové ovládání spotřebičů mobilním telefonem GSM ZÁSUVKA pro dálkové ovládání spotřebičů mobilním telefonem TS11 GST slouží pro ovládání spotřebičů pomocí krátkých SMS nebo prozvoněním z mobilního telefonu. GSM zásuvka je vybavena vstupem pro teplotní

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16 Str. 1/16 Obsah 1. Instalace tiskárny štítků... 2 Instalace tiskárny s rozhraním USB:... 2 Instalace tiskárny se síťovým rozhraním:... 4 2. Přímý tisk na tiskárnu... 9 3. Dump mode... 10 Pro tiskárnu Zebra

Více

Dekujeme, že jste si zakoupili videokameru EVOLVE 4000HD v2 Sport.

Dekujeme, že jste si zakoupili videokameru EVOLVE 4000HD v2 Sport. Dekujeme, že jste si zakoupili videokameru EVOLVE 4000HD v2 Sport. - Před použitím výrobku si přečtěte tento návod k obsluze, abyste výrobek správně používali. - Tento návod k obsluze uchovejte na bezpečném

Více

Modem Comtrend VR-3026e v2

Modem Comtrend VR-3026e v2 Comtrend VR-0e v návod ke snadné instalaci Na CD naleznete instruktážní videa (např. jak nastavit WiFi) Jednoduše zapojíte s přiloženým CD POWER ON/OFF RESET USB LAN A/V LAN @ LAN @ LAN TV LAN @ Power

Více

GT 970 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

GT 970 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE GT 970 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE 1 POPIS GT 971 je dálkově ovládaný alarm pro motocykly a skútry vybavený vestavěným náklonným senzorem reagujícím ve dvou osách, záložní baterií, obvodovým zajištěním

Více

Instalační návod. Ver. 04_cz

Instalační návod. Ver. 04_cz Instalační návod Ver. 04_cz 19.8.2013 OBSAH 1 Popis... 3 1.1 Úvodem... 3 1.2 Přenos poplachů... 3 1.3 Poplachová hlášení... 4 2 Uživatelská Obsluha... 5 2.1 Zjištění polohy prozvoněním... 5 2.2 Zjištění

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze 1. Základní údaje 1.1 Popis produktu 1.2 Přední strana kamery 1.3 Zadní strana kamery a popis portů 2. Připojení kamery k počítači 3. Nastavení kamery

Více

Copyright 2010 Shenzhen C2S Technology Co., Ltd. Dovozce pro ČR: http://www.parkujeme.cz, info@parkujeme.cz, tel: +420 608 27 26 25

Copyright 2010 Shenzhen C2S Technology Co., Ltd. Dovozce pro ČR: http://www.parkujeme.cz, info@parkujeme.cz, tel: +420 608 27 26 25 GSM/GPS Alarm GPS-100 Instalační a uživatelský manuál Obsah GSM/GPS Alarm GPS-100...1 Instalační a uživatelský manuál...1 Obsah...2 1. Úvod...3 1.1. Vlastnosti a specifikace...3 Základní vlastnosti...3

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka TerraMaster F2-NAS 2 Uživatelská příručka Pohled zepředu a zezadu 1 2 Rámeček disků Lze vyjmout po uvolnění pojistky 3 - HDD LED diody 1. Při detekci disku svítí červeně, po 15 sec. Růžově, po 110 sec.

Více

GSM Alarm IG 2. Záruční a pozáruční servis výrobků: ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz WWW.CIP.

GSM Alarm IG 2. Záruční a pozáruční servis výrobků: ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz WWW.CIP. Zabezpečovací systém GSM Intelliguard je určen pro hlídání bytových a komerčních prostor. Nabízí plně integrovanou centrální jednotku s možností připojení bezdrátových detektorů. Integrovaný GSM modul

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FID AVIONICS FT300 GPS/GSM online tracker UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA - 1 - Obsah FID AVIONICS FT300 - Uživatelská příručka Popis zařízení...3 Technická specifikace...3 Obsah balení...3 Zapojení a instalace...4

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

GESOM 200 GSM ALARM GESOM 200. Návod k použití. Stránka 1

GESOM 200 GSM ALARM GESOM 200. Návod k použití. Stránka 1 GSM ALARM GESOM 200 Návod k použití Stránka 1 PŘEHLED FUNKCÍ: - 4 drátové a 6 bezdrátových zón - definování jednotlivých zón: hlavní, vnitřní, inteligentní, paniková - zasílá SMS na 3 čísla a telefonuje

Více

Bezdrátový GSM alarm HG-102M

Bezdrátový GSM alarm HG-102M Bezdrátový GSM alarm HG-102M návod k použití 1. Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za nákup našeho zboží. Před použitím přístroje prosím přečtěte tento návod. 1.1 Popis systému Bezdrátový GSM alarm je

Více

1. Popis produktu. 1.1 Příslušenství. Balení obsahuje:

1. Popis produktu. 1.1 Příslušenství. Balení obsahuje: 1. Popis produktu GPS tracker GT104 slouží ke kontrole pohybu osob, automobilů, zvířat apod. Umožňuje zasílání zpráv s přesnou polohou díky zabudovanému GPS čipu a odesílat informace přes GPRS díky možností

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1 PP4 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm Výrobce: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce

Více

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M Manual de Utilização n.º 1/2013 Manuál Jazz Light Popis Zdroje Tyto zdroje jsou napájeny 230V~ a napájejí celý zvukový systém 15V. Modulové centrální jednotky (Volitelné) Po dokončení nastavení, získávají

Více

Návod k použití. CTC SMS Modul. CZ verze 1.0

Návod k použití. CTC SMS Modul. CZ verze 1.0 Návod k použití CTC SMS Modul CZ verze 1.0 Obsah Seznam dílů... 3 Data... 3 Obecné... 4 Bezpečnostní předpisy... 4 Programová verze karty displeje... 4 Umístění... 4 Pokojové čidlo... 4 SIM karta... 5

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více