Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů. (definované zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů. (definované zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů)"

Transkript

1 I. Kde nás naleznete Návod ke spotřebitelským úvěrům Česká republika Sídlo a pobočka AKCENTY, spořitelního a úvěrního družstva (ASUD) Gočárova třída 312/52, Hradec Králové 2 sběrný pro nové žádosti a dotazy pro celou ČR Hradec Králové Infolinka Ing. Martin Linhart Tomáš Raška Ing. Renata Kupcová Ing. Miloslav Krtek Ing. Aneta Mrštná Dis. Jan Hataš Praha Pobočka AKCENTY, spořitelního a úvěrního družstva (ASUD) Vodičkova 40, Praha Ing. František Nepraš Bc. Barbora Chromečková Ing. Nikola Fritzová Brno Pobočka AKCENTY, spořitelního a úvěrního družstva Malinovského náměstí 4, Brno - pobočka otevřena od Ing. Martin Zerák Slovensko Bratislava Košice Metodova 7, Bratislava, Slovenská republika Trieda SNP 37, Košice, Slovenská republika Verze 3/2014 Stránka 1

2 II. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů (definované zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů) Výše úvěru : Kč až Kč Úroková sazba : 7,9 % až 16,1 % p.a. Max. výše úvěru : do 75 % hodnoty tržní ceny nemovitosti (Praha, krajská města / bonita / kvalitní investiční záměr) Splatnost : od 1 do 30 let Způsob splácení : anuitní do 55 % hodnoty tržní ceny nemovitosti (LTV) akceptujeme doložení příjmů i formou čestného prohlášení u účelových úvěrů může být čerpáno až 20 % jeho výše bez doložení účelu Rezerva : dle bonity klienta (rezerva se skládá z výše splátky úvěru a poplatku za správu úvěru) na účtu klienta ve výši od 1 splátky (může být odpuštěna) a 1 poplatku do výše 3 splátek a 3 poplatků Čerpání : jednorázové na běžný účet klienta, účelové čerpání formou platebních příkazů pod kontrolou ASUDu, možnost rezervace zdrojů a příslibů Poplatky : celkové poplatky ASUDu se standardně pohybují v rozmezí 2 3 % z výše úvěru (min. z 1 mil Kč), bližší informace k inkasu poplatků je uvedeno v popisu procesu níže Zajištění úvěru : nemovitost na území České a Slovenské republiky (v jakékoli kombinaci) a notářský zápis o uznání dluhu se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu III. Úvěry pro fyzické osoby Účelový spotřebitelský úvěr pro občany Typické účely úvěru: - Konsolidace / refinancování půjček - Veškeré další možné účely mimo účelu bydlení (resp. dle zákona 145 o spotřebitelském úvěru 2 1. nabytí vlastnického práva k nemovitosti, vypořádání vlastnických vztahů k nemovitosti nebo výstavba nemovitosti, 2. úhrada za převod členských práv a povinností v bytovém družstvu nebo nabytí účasti v jiné právnické osobě za účelem získání práva užívání bytu či rodinného domu, 3. změna stavby nebo její připojení k veřejným sítím, 4. úhrada nákladů spojených se získáním půjčky, úvěru nebo jiné obdobné finanční služby s účelem uvedeným v bodech 1 až 3, nebo 5. splacení úvěru, půjčky nebo jiné obdobné finanční služby poskytnuté k účelům uvedeným v bodech 1 až 4, popřípadě 5, Verze 3/2014 Stránka 2

3 - Parametry úvěru: - Výše úvěru Kč Kč - Úroková sazba od 7,9 % p.a. - Zajištěné nemovitostí, do výše 75 % hodnoty zajištění - Až 20% úvěru může být čerpáno bez doložení účelu - Úvěr lze čerpat i splácet v měně CZK i EUR - Možnost nastavení individuálního splátkového kalendáře - Splatnost obvykle 20 let s možností až 30 let (maximální věk žadatele až 75 let) Žadatelé: - Fyzické osoby občané ČR, SR i cizinci Účelový spotřebitelský úvěr pro občany bez dokládání příjmů Typické účely úvěru: - Konsolidace / refinancování půjček - Veškeré další možné účely mimo účelu bydlení (resp. dle zákona 145 o spotřebitelském úvěru 2 1. nabytí vlastnického práva k nemovitosti, vypořádání vlastnických vztahů k nemovitosti nebo výstavba nemovitosti, 2. úhrada za převod členských práv a povinností v bytovém družstvu nebo nabytí účasti v jiné právnické osobě za účelem získání práva užívání bytu či rodinného domu, 3. změna stavby nebo její připojení k veřejným sítím, 4. úhrada nákladů spojených se získáním půjčky, úvěru nebo jiné obdobné finanční služby s účelem uvedeným v bodech 1 až 3, nebo 5. splacení úvěru, půjčky nebo jiné obdobné finanční služby poskytnuté k účelům uvedeným v bodech 1 až 4, popřípadě 5, Parametry úvěru: - Výše úvěru Kč Kč - Úroková sazba od 8,5 % p.a. - Až 20% úvěru může být čerpáno bez doložení účelu - Zajištěné nemovitostí do výše 55 % hodnoty zajištění - Úvěr lze čerpat i splácet v měně CZK i EUR - Splatnost obvykle 20 let s možností až 30 let (maximální věk žadatele až 75 let) Žadatelé: - Fyzické osoby občané ČR, SR i cizinci Neúčelový spotřebitelský úvěr pro občany U tohoto produktu není účel úvěru smluvně vyžadován. Parametry: - Výše úvěru Kč Kč Verze 3/2014 Stránka 3

4 - Úroková sazba od 8,9 % p.a. - Zajištěné nemovitostí až do výše 65 % hodnoty zajištění - Úvěr lze čerpat i splácet v měně CZK i EUR - Splatnost obvykle 20 let s možností až 30 let (maximální věk žadatele až 75 let) Žadatelé: - Fyzické osoby občané ČR, SR i cizinci IV. Dále úvěrujeme Můžeme tolerovat příjmy z různých zdrojů i přechod mezi zaměstnáními a podnikáním; optimalizované daňové přiznání; příjmy z pronájmu lze akceptovat až do výše 85% tržního nájmu; problémové zadlužení a závazky (banky i nebankovní společnosti, soukromí věřitelé); zápisy v registrech dlužníků; dluhy vůči finančnímu úřadu, správě soc. zabezpečení, zdravotní pojišťovně apod., které budou řešeny úvěrem od ASUD; odstranitelná právní či věcná břemena nebránící užívání nemovitosti Netolerujeme nebo nefinancujeme klienty, kterým na nemovitosti k zajištění visí exekuce (nutné předem vyplatit a uvolnit, specifický postup vyplacení exekuce třetí osobou před čerpáním úvěru nutno konzultovat se zaměstnanci ASUD!). retailové konsolidace předlužených FO s predátory na listu vlastnictví, kteří neakceptují návrh ASUDu na vznik zástavního práva před čerpáním úvěru; V. Postup vyřízení žádosti o spotřebitelský úvěr 1. Prvotní posouzení Následující podklady pošlete na nebo dodejte poštou či osobně. Všechny přílohy zaslané elektronicky musí mít název odpovídající obsahu dokumentu. 1) žádost o spotřebitelský úvěr kompletně vyplněná a podepsaná, všechny ostatní údaje akceptujeme i na aktuálních formulářích jiných bank a institucí do stáří 30 dnů; 2) kopii (sken) občanského průkazu žadatele se souhlasným a podepsaným prohlášením poskytovatele údajů pro ASUD; 3) popis nemovitostí k zajištění (dle návodu v příloze č.1 a 2 dle typu nemovitosti), list vlastnictví, snímek z katastrální mapy, fotodokumentaci (dle návodu v příloze č.1 a 2) nebo i starší expertní odhad ceny nemovitosti); 4) popis požadovaného úvěru, účelu úvěru, souvisejících okolností (např. podnikatelský záměr či příležitost, u konsolidace důvody finančních problémů ), 5) doklady o příjmu klienta: Verze 3/2014 Stránka 4

5 potvrzení o příjmu za poslední kalendářní rok, nebo u FOP Přiznání k dani z příjmu fyzických osob se všemi přílohami (případně obojí). Kontinuální přechod mezi zaměstnáními, příp. podnikáním akceptujeme; 2. Indikativní nabídka - žadateli je předložena indikativní nabídka spotřebitelského úvěru na základě posouzení podkladů doložených pro prvotní posouzení žádosti o úvěr; - souhlasí-li s parametry úvěru, hradí klient Členský vklad a Poplatek za žádost o úvěr, uzavírá členství na základě ASUDem vyhotovené Přihlášky za člena a identifikace dlužníka (resp. všech případných spoludlužníků) platba poplatků dle instrukcí přílohy č Vznik členství žadatele v družstvu i Družstvo může poskytovat své služby (úvěry) pouze jeho členům. Podáním Přihlášky za člena pro žadatele o úvěr nevznikají žádné povinnosti ani závazky. Vznikem členství (tj. potvrzením Přihlášky za člena ze strany ASUDu) vznikají žadateli-klientovi standardní práva a povinnosti vyplývající ze Stanov družstva. Členský vklad činí 1 Kč s tím, že člen družstva ručí do výše dvojnásobku svého vkladu, tj. 2 Kč. - Proces přijetí žadatele/spolužadatele za člena může probíhat paralelně s přípravou materiálů a jejich posuzováním, musí však být zpracováno před předložením zpracovaného úvěrového návrhu ke schválení do Úvěrové komise. - Postup přijetí za člena včetně úhrady členské vkladu Vám sdělí pracovník útvaru obchod, který žádost zpracovává. - Zájemce o členství musí splnit následující podmínky, aby došlo ke vzniku členství: o podá písemnou přihlášku za člena družstva, o zaplatí členský vklad (1 Kč) platba dle instrukcí Přílohy č.4. - Při podpisu přihlášky za člena musí být provedena identifikace klienta dle zákona č. 253/2008 Sb, která může být provedena pouze zaměstnancem ASUD nebo osobou, která má s ASUD uzavřenou smlouvu na identifikaci klientů a pravidelně absolvuje školení AML (identifikaci lze provést i na úřadě s rozšířenou působností nebo i notáře) - Za člena družstva může být přijata fyzická osoba občan - identifikátorem je RČ osoby nebo právnická osoba - identifikátorem je IČO 4. Poplatek za posouzení žádosti o úvěr - individuální dle indikativní nabídky, - poplatek kryje náklady spojené s posouzením žádosti, ocenění nemovitosti, příp. dohlídky na místě pracovníka ASUD, Vybíráme jej standardně až po pozitivním prvotním posouzení, předložení indikativní nabídky a po souhlasu žadatele s nabízenými parametry úvěru. 5. Další posouzení - dokumenty dosud dodané v elektronické podobě pro prvotní posouzení vyžadujeme písemně v originále; Verze 3/2014 Stránka 5

6 - všechny dokumenty a komentáře, které jsou vyhotoveny žadatelem (všechny s výjimkou úředních písemností), musí být opatřeny datem zpracování a podpisem žadatele; - všechny následující podklady jsou zpracovány útvarem úvěrových obchodů. Složku úvěrové žádosti je nutné doplnit o: - Informace k žadateli/spolužadateli/ručiteli 1) sken nebo kopie dvou dokladů totožnosti - občanského průkazu, řidičského průkazu, pasu,, u cizinců - povolení k trvalému pobytu na území ČR, pas a doklad o trvalém/přechodném pobytu, platného řidičského oprávnění apod., na kopii je nutný souhlas žadatele s pořízením kopie dokladů (z předloženého dokladu musí být patrné bydliště); Doklady totožnosti předloží žadatel v originálu k nahlédnutí/ověření při prvním osobním jednání s pracovníky útvaru úvěrových obchodů; 2) výpis z Registrů dlužníků z bankovního (CBCB, a nebankovního registru (CNCB, (SOLUS na vyžádání, a to především v případě konsolidací), 3) v případě ručení za úvěr třetí osobou souhlas ručitele a jeho doklad totožnosti dle bodu 1); 4) pokud mají manželé rozdělené/zúžené SJM, pak Notářský zápis o jeho zúžení či rozdělení; 5) potvrzení o bezdlužnosti (event. o stavu účtu) u FÚ, ČSSZ, ZP u podnikatelů; - Informace k účelu a zdrojům na splácení úvěru 6) doložení účelu financování z úvěru, je-li účelové; - Informace k nemovitosti 7) nabývací titul k nemovitosti, např. Kupní smlouva k nemovitostem, které jsou předmětem zajištění; 8) doložení práv třetích osob, pokud je jimi nemovitost zatížena (např. věcná břemena, nájemní smlouvy atd.); 9) pojistná smlouva k nemovitostem příp. movitostem, které budou předmětem zajištění a doklad o zaplacení, možno doložit i dodatečně až po schválení úvěru; 10) jiné dokumenty vyžádané ASUDem: Všechny podklady jsou následně zpracovány útvarem úvěrových obchodů, v průběhu posuzování si může útvar úvěrových obchodů vyžádat další doplňující informace, dokumenty, smlouvy, osobní návštěvu (tzv. dohlídku) nemovitosti určené k zástavě, osobní návštěvu firmy (provozu) podnikatele (v podstatě cokoliv, co uzná za vhodné pro posouzení případu); Pokud všechny podklady nevylučují možnost poskytnout úvěr, zpracuje útvar úvěrových obchodů tzv. Úvěrový návrh. 6. Úvěrový návrh, schvalování - zpracovává pracovník ASUD standardně kopíruje dříve zaslanou indikativní nabídku spotřebitelského úvěru; - úvěrový návrh schvaluje Úvěrová komise, která se schází dle potřeby (obvykle však 2x týdně); - pokud Úvěrová komise úvěr schválí, útvar úvěrových obchodů zasílá klientovi přesnou Specifikaci spotřebitelského úvěru (nabídku), ve které jsou uvedeny všechny schválené parametry a podmínky úvěru spolu s odkládacími podmínkami čerpání. Verze 3/2014 Stránka 6

7 7. Specifikace spotřebitelského úvěru, smluvní dokumentace, čerpání - Klient se zprostředkovatelem Specifikaci spotřebitelského úvěru prostuduje, doplní případné další informace, které doposud nebyly do ASUD předány, dokument na znamení souhlasu podepíše a zašle em (nebo poštou) zpět do ASUD k dalšímu zpracování; - pokud žadatel předloženou Specifikaci úvěru přijme (způsob viz nahoře), útvar úvěrových obchodů nechá vypracovat úvěrovou smluvní dokumentaci spotřebitelského úvěru; - poplatek za vyhotovení smluvní dokumentace, který je uveden ve Specifikaci úvěru je po dohodě možno uhradit až z čerpaného úvěru; - vypracování úvěrové dokumentace ASUDem; - klientovi je zaslána smluvní dokumentace minimálně 24 hodin před plánovaným podpisem k prostudování; - podpis rámcové smlouvy žadatelem/klientem s ASUDem, zavedení běžného účtu u ASUDu, podpis souvisejících dokumentů; - podpis smluvní dokumentace klientem, a to buď na centrále ASUDu v Hradci Králové nebo na obchodním místě v Praze, Bratislavě či Košicích; - splnění odkládacích podmínek čerpání ve smlouvě o úvěru je stanoveno, jaké podmínky musí klient splnit, aby mohl prostředky načerpat, např. dodání některých dokumentů, vyplacení závazků, atd.; - načerpání úvěru na běžný účet klienta vedeného ASUDem a následně jeho účelové poukázání na jiné účty v souladu se Smlouvou o spotřebitelském úvěru; - podpis notářského zápisu v Hradci Králové nebo v Praze - mezi podpisem smluvní úvěrové dokumentace, resp. podáním zástavní smlouvy na příslušný katastr nemovitostí a podpisem notářského zápisu musí uplynout nejméně 1 den (plomba vkladu zástavního práva v katastru nemovitostí); - za čerpání úvěru klient hradí poplatek v individuální výši dle složitosti případu (uveden v dříve zaslané indikativní nabídce spotřebitelského úvěru a následně ve Specifikaci podmínek spotřebitelského úvěru). 8. Poplatky jiným subjektům - výpisy z registrů CBCB (www.cbcb.cz), CNCB (www.cncb.cz); VI. - notářský zápis; - ostatní úřední pořízení, např. poplatky za ověřování listin, katastr nemovitostí apod.; - pojistné Obecná pravidla stanovení hodnoty nemovitostí nabízených do zástavy - Úvěry do 1,5 mil Kč o Odhad u standardních (rezidenčních) nemovitostí není nutné objednávat a je proveden interní odhad ceny nemovitosti - Úvěry nad 1,5 mil Kč o o Klient vlastní bankovní (či jiný tržní) odhad mladší 18 měsíců Pokud odhad odpovídá standardům tržního ocenění nemovitosti je daný odhad předložen k supervizi a není nutné zpracovávat nový odhad Klient nevlastní bankovní (či jiný tržní) odhad mladší 18 měsíců Klienta navštíví odhadce vybraný a objednaný ASUDem, který provede tržní odhad ceny nemovitosti. Odhad hradí ASUD. Náklady spojené s oceněním nemovitost jsou součástí poplatku za posouzení žádosti o úvěr. VII. Další Informace Verze 3/2014 Stránka 7

8 9. Komunikace při řešení úvěrového případu - útvar úvěrových obchodů komunikuje s obchodním zástupcem/zprostředkovatelem, pokud obchodní zástupce/zprostředkovatel nepožádá o přímou komunikaci ASUDu se žadatelem; - za útvar úvěrových obchodů komunikuje zpravidla jen jeden úvěrový specialista po celou dobu trvání úvěrového případu (mimořádné situace řeší Obchodní ředitel ASUDu); - pokud obchodní zástupce/zprostředkovatel nespolupracuje kvalitně, útvar úvěrových obchodů mu oznámí důvod nespokojenosti a sdělí, že pokud nenastane okamžitá náprava, úvěrový analytik přejde na přímé jednání s žadatelem; - k přímému jednání úvěrového specialisty s žadatelem dochází vždy nejpozději od okamžiku schválení úvěrového obchodu Úvěrovou komisí, pokud tak již není učiněno při dohlídce u žadatele či na nemovitosti k zajištění, nebo při založení rámcové smlouvy ASUDu; - k přímé komunikaci úvěrového specialisty s žadatelem může dojít i v případě kvalitní práce obchodního zástupce/zprostředkovatele, a to z důvodů, kdy tato přímá komunikace s žadatelem je důležitá pro dokreslení celého případu, o této komunikaci je vždy obchodní zástupce/zprostředkovatel obeznámen předem, a je informován (např. zasíláním ové komunikace v kopii) i o jejím průběhu, pokud s tím žadatel souhlasí; - obchodní zástupce/zprostředkovatel je útvarem úvěrových obchodů informován o všech fázích zpracování úvěru přijetí žádosti, úspěchu v prvotním posouzení, zpracování Úvěrového návrhu, schválení úvěru, čerpání úvěru. Verze 3/2014 Stránka 8

9 Příloha č.1 POŽADAVKY NA POPIS NEMOVITOSTI V PŘÍPADĚ RD/REKREAČNÍCH OBJEKTŮ jméno majitele adresa nemovitosti Číslo/a LV + čísla parcel datum nabytí / pořízení rok, kdy byl dům postaven přibližné datum poslední rekonstrukce/modernizace dispozice RD (kolik jakých místností ideálně s rozměry) počet podlaží a bytů (samostatné vchody?) obytná podlahová plocha v m2 užitná plocha v m2 stav + rozsah poslední rekonstrukce výčet příslušenství (garáž, bazén, vedlejší stavby atd.) celková velikost pozemku přináležícího k RD + velikost stavebního pozemku napojení na inž. Sítě (vypsat na které) způsob vytápění + druh paliva Požadavky na fotodokumentaci nemovitostí oceňovaných pracovníky CRM K focení je vhodné mít digitální fotoaparát s bleskem (nikoliv mobilní telefon) Žádáme držet se následujících zásad: Fotit pokud možno z rohů nebo okrajů, aby byl záběr co nejširší V případě focení proti oknům vždy použít blesk V případě rodinných domků, chat, chalup apod. požadujeme vyfotit: Celkový pohled na nemovitost z venku (ze všech stran) Pohled na nemovitost i s okolním pozemkem (nebo alespoň jeho bezprostřední část přiléhající k budově + vedlejší budovy) Jednotlivé místnosti interiéru nebo vnitřku budovy (minimálně 1 fotku z každé místnosti včetně kuchyně, soc. zařízení, sklep, garáže, atd.) Nafotit minimálně 15 fotografií, podle rozsahu daného objektu. (přenos velkých fotek úschovna nebo více mailů nekomprimovat do nižší kvality!).. Podpis žadatele Verze 3/2014 Stránka 9

10 Příloha č.2 POŽADAVKY NA POPIS NEMOVITOSTI V PŘÍPADĚ BYTŮ jméno majitele adresa + číslo bytu Číslo/a LV + čísla parcel datum nabytí / pořízení dispozice bytu (kolik místností např. 3+kk, apod.) podlahová plocha bytu v m2 (ideálně m2 jednotlivých místností) typ budovy panelová / cihlová / jiná (druh) umístění bytu v domě (patro) existence výtahu ANO/NE zda patří k bytu balkon, lodžie, sklep, garáž, garážové stání apod. (ideálně uvést velikost) celkový stav domu (ideálně stáří + byl-li revitalizován - kdy) stav bytu + rozsah poslední rekonstrukce přibližné datum poslední rekonstrukce/modernizace bytu způsob vytápění + druh paliva Patří k bytu pozemek mimo dům (zahrada, atd.) druh / rozměr Požadavky na fotodokumentaci nemovitostí oceňovaných pracovníky CRM K focení je vhodné mít digitální fotoaparát s bleskem (nikoliv mobilní telefon) Žádáme držet se následujících zásad: Fotit pokud možno z rohů nebo okrajů, aby byl záběr co nejširší V případě focení proti oknům vždy použít blesk V případě bytů požadujeme vyfotit: Celkový pohled na bytový dům z venku (pokud možno alespoň ze 2 stran ) Pohled na bytový dům i s okolím Pohled na vnitřek bytového domu, kde se byt nachází Jednotlivé místnosti interiéru, větší místnosti ze dvou stran (včetně soc. zařízení a kuchyně) Nafotit minimálně 10 fotografií, podle rozsahu daného objektu. (přenos velkých fotek úschovna nebo více mailů nekomprimovat do nižší kvality!).. Podpis žadatele Verze 3/2014 Stránka 10

11 Příloha č. 3 POŽADOVANÉ DOKLADY Druh žadatele I. předselekce FOO FOP PO datum doložení Žádost o úvěr * * * Kopie OP * * živnostenský list * Obchodní rejstřík * Potvrzení příjmu * Daňové přiznání včetně všech příloh * * Rozvaha + výsledovka v plnému rozsahu * * Prohlášení k příjmu * * * List vlastnictví * * * Foto nemovitosti * * * Odhad pokud je k dispozici * * * Popis nemovitosti * * * Informace k účelu - příběh/ podnikatelský plán * * * po odsouhlasení nabídky klientem II. kolo FOO FOP PO Kopie druhého dokladu totožnosti * * Výpis z registru CBCB - za žadatele/spolužadatele (FOO/FOP) * * Výpis z registru CRÚ - za právnickou osobu * Výpis z registru CNCB - za žadatele/spolužadatele (FOO/FOP) * * Výpis z registru CNCB - za právnickou osobu * Bezdlužnost FÚ, OSSZ, ZP za podnikatele * Bezdlužnost FÚ, OSSZ, ZP za právnickou osobu * Nabývací titul * * * Pojistná smlouva * * * Doklad o platbě pojistného * * * Doklady k účelu * * * Výpis z Centrálního registru úvěrů (CRÚ) žádost na - Výpis z registru CBCB žádost na - Výpis z registru CNCB žádost na - Verze 3/2014 Stránka 11

12 Příloha č. 4 INFORMACE PRO PLATBY POPLATKŮ ČLENSKÝ VKLAD Číslo účtu: /0600 Var.s.: Popis platby: IČ / r.č. Členský vklad jméno klienta Poplatek za ŽÁDOST O ÚVĚR Číslo účtu: /0600 Var.s.: Popis platby: IČ / r.č. žádost o úvěr jméno klienta Poplatek za ZPRACOVÁNÍ ÚVĚROVÉ DOKUMENTACE Číslo účtu: /0600 Var.s.: Popis platby: IČ / r.č. zpracování úvěrové dokumentace jméno klienta Poplatek za ČERPÁNÍ ÚVĚRU Číslo účtu: /0600 Var.s.: Popis platby: IČ / r.č. čerpání úvěru jméno klienta Verze 3/2014 Stránka 12

I. Základní parametry AKCENTA úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA úvěrů I. Základní parametry AKCENTA úvěrů Výše úvěru : 300.000 Kč až 50.000.000 Kč Úroková sazba : 7,9 % až 16,1 % p.a. Max. výše úvěru : do 75 % hodnoty tržní ceny nemovitosti (Praha, krajská města / bonita

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

METODIKA HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ PRO FYZICKÉ OSOBY - 1. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. platnost od 1.1.2013

METODIKA HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ PRO FYZICKÉ OSOBY - 1. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. platnost od 1.1.2013 METODIKA HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ PRO FYZICKÉ OSOBY - 1 Obsah Číslo Název Strana 1. Použité zkratky[^] 2 2. Úvod[^] 3 3. Co je hypoteční úvěr 3 4. Žadatel a jeho příjmy 4 4.1 Obecné podmínky pro všechny spolu/žadatele

Více

Žádost o spotřebitelský úvěr

Žádost o spotřebitelský úvěr infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Žádost o spotřebitelský úvěr fyzická osoba občan podnikatel* Identifikace žadatele Trvalý pobyt: 1) Tel.: Email : Počet vyživovaných dětí: do 6 let:

Více

mhypotéka Zásady poskytování hypotečních úvěrů Platnost a účinnost od: 07.06.2011 1 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ POJMY 1.1.POJEM HYPOTEČNÍ ÚVĚR 1.2.DRUHY HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ 1.3.ŽADATEL 1.3.1. Parametry Žadatele 1.3.2.

Více

Účinná od 7. dubna 2015

Účinná od 7. dubna 2015 Účinná od 7. dubna 2015 Obsah: 1. Úvod... 5 2. Kdo zpracovává hypoteční úvěry... 5 3. Žadatel... 5 3.1. Pravidla pro úvěrování žadatelů z rizikových zemí s ověřitelnými příjmy v ČR... 11 3.2. Warning systém...

Více

jeho splacením v důsledku použití jiného hypotečního úvěru (tzv. refinancováním). I. Úvodní ustanovení

jeho splacením v důsledku použití jiného hypotečního úvěru (tzv. refinancováním). I. Úvodní ustanovení obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů a dalších úvěrů na základě smluv uzavřených ode dne nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen

Více

ŽÁDOST O KREDITNÍ KARTU POŠTOVNÍ SPOŘITELNY - SPLÁTKOVOU KARTU

ŽÁDOST O KREDITNÍ KARTU POŠTOVNÍ SPOŘITELNY - SPLÁTKOVOU KARTU Doklad je opticky zpracováván, NEPŘEHÝBAT, NEPOŠKODIT Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna ŽÁDOST O KREDITNÍ KARTU POŠTOVNÍ SPOŘITELNY - SPLÁTKOVOU KARTU Příslušný údaj označte křížkem

Více

ŽÁDOST o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzickou osobu bankou Fio banka 1

ŽÁDOST o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzickou osobu bankou Fio banka 1 číslo úvěru: registrační číslo žádosti: ŽÁDOST o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzickou osobu bankou Fio banka 1 1. Informace o žadateli Jméno, příjmení, titul: Rodné číslo 2 : Rodné příjmení: Pohlaví:

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Definice některých pojmů

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Definice některých pojmů Obchodní podmínky pro poskytování hypotečních spotřebitelských úvěrů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů a dalších úvěrů (dále jen Obchodní podmínky )

obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů a dalších úvěrů (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů a dalších úvěrů (dále jen Obchodní podmínky ) I. Úvodní ustanovení 1. Hypoteční banka, a.s. (dále jen Banka ) je univerzální bankou se speciálním zaměřením

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru 2011 Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. června 2011 spol. zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

Více

Hypoteční trh v České republice

Hypoteční trh v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a účetnictví Hypoteční trh v České republice Diplomová práce Autor: Bc. David Fusek Finance Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, PhD. Praha Duben, 2012

Více

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY ze dne 1. 1. 2014 Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s., se sídlem Bělehradská 128, č. p. 222, 120 21 Praha 2, IČO 60192852, zapsána v obchodním

Více

Produktové podmínky. METROPOL FINANCE s.r.o. pro poskytování úvěrů. Platné od 1.1.2014. METROPOL FINANCE s.r.o.

Produktové podmínky. METROPOL FINANCE s.r.o. pro poskytování úvěrů. Platné od 1.1.2014. METROPOL FINANCE s.r.o. Ceník produktů a služeb METROPOL FINANCE s.r.o. Platný od 4. 3. 2013 Produktové podmínky METROPOL FINANCE s.r.o. pro poskytování úvěrů Platné od 1.1.2014 METROPOL FINANCE s.r.o. 2013 1 I. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství.

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství. Masarykova univerzita Právnická fakulta Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Právní úprava hypotečních úvěrů (Legal Regulation of Mortgages)

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účelem všeobecných obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen VOP, v jiných dokumentech souvisejících s poskytováním úvěru může být použito označení VUP i VOP )

Více

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ: 702 00, IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ: 702 00, IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2981 Všeobecné

Více

Produktové podmínky pro podnikatelské úvěry OBSAH

Produktové podmínky pro podnikatelské úvěry OBSAH Produktové podmínky pro podnikatelské úvěry OBSAH I. Úvodní ustanovení 2 II. Zajištění dluhů 2 III. Změny úrokové sazby 3 IV. Čerpání Úvěru 4 V. Placení dluhů 4 VI. Další povinnosti Klienta 4 VII. Závažné

Více

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru)

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ PSS111 platnost tiskopisu od 1. 1. 2011 ÚVĚROVÁ SMLOUVA Home Credit a.s., Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, zastoupena níže podepsaným zmocněným zástupcem/prodejcem IČ: 26978636, tel.: 840 155 155,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČSOB

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČSOB OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČSOB SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY Obchodní podmínky pro ČSOB Spotřebitelské úvěry vydává Československá obchodní banka, a. s, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním

Více

2.1.3. Banka poskytuje tři základní druhy Úvěrů: účelový, neúčelový a pro účely refinancování. Druh Úvěru je uveden ve Smlouvě o úvěru.

2.1.3. Banka poskytuje tři základní druhy Úvěrů: účelový, neúčelový a pro účely refinancování. Druh Úvěru je uveden ve Smlouvě o úvěru. Strana 1 of 12 PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny 1.1.1. Tyto Podmínky upravují pravidla pro poskytování účelových

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČSOB

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČSOB OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČSOB SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY Obchodní podmínky pro ČSOB Spotřebitelské úvěry vydává, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2011. www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844

HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2011. www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 PRODUKTOVÉ ZÁKLADNÍ PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PODMÍNKY HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2011 ÚČINNÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ OD 31. PROSINCE 2013 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto základní

Více

Přílohy II. Petr J. Kalaš v.r. ministr životního prostředí

Přílohy II. Petr J. Kalaš v.r. ministr životního prostředí Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ METODIKA STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 1 OBSAH: 1 ÚVOD. 3 2 ZÁKLADNÍ POJMY. 3 3 PŘÍJEMCE PODPORY BYTOVÉ DRUŽSTVO... 5 4 PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ A VYUŽITÍ

Více

Úvěrové podmínky. Kód úvěrových podmínek: ISS114

Úvěrové podmínky. Kód úvěrových podmínek: ISS114 Úvěrové podmínky Kód úvěrových podmínek: ISS114 DĚKUJEME za Váš zájem uzavřít Úvěrovou smlouvu se společností Home Credit. SEZNAMTE SE před uzavřením smlouvy s: Předsmluvním formulářem Úvěrovou smlouvou

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více