Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů. (definované zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů. (definované zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů)"

Transkript

1 I. Kde nás naleznete Návod ke spotřebitelským úvěrům Česká republika Sídlo a pobočka AKCENTY, spořitelního a úvěrního družstva (ASUD) Gočárova třída 312/52, Hradec Králové 2 sběrný pro nové žádosti a dotazy pro celou ČR Hradec Králové Infolinka Ing. Martin Linhart Tomáš Raška Ing. Renata Kupcová Ing. Miloslav Krtek Ing. Aneta Mrštná Dis. Jan Hataš Praha Pobočka AKCENTY, spořitelního a úvěrního družstva (ASUD) Vodičkova 40, Praha Ing. František Nepraš Bc. Barbora Chromečková Ing. Nikola Fritzová Brno Pobočka AKCENTY, spořitelního a úvěrního družstva Malinovského náměstí 4, Brno - pobočka otevřena od Ing. Martin Zerák Slovensko Bratislava Košice Metodova 7, Bratislava, Slovenská republika Trieda SNP 37, Košice, Slovenská republika Verze 3/2014 Stránka 1

2 II. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů (definované zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů) Výše úvěru : Kč až Kč Úroková sazba : 7,9 % až 16,1 % p.a. Max. výše úvěru : do 75 % hodnoty tržní ceny nemovitosti (Praha, krajská města / bonita / kvalitní investiční záměr) Splatnost : od 1 do 30 let Způsob splácení : anuitní do 55 % hodnoty tržní ceny nemovitosti (LTV) akceptujeme doložení příjmů i formou čestného prohlášení u účelových úvěrů může být čerpáno až 20 % jeho výše bez doložení účelu Rezerva : dle bonity klienta (rezerva se skládá z výše splátky úvěru a poplatku za správu úvěru) na účtu klienta ve výši od 1 splátky (může být odpuštěna) a 1 poplatku do výše 3 splátek a 3 poplatků Čerpání : jednorázové na běžný účet klienta, účelové čerpání formou platebních příkazů pod kontrolou ASUDu, možnost rezervace zdrojů a příslibů Poplatky : celkové poplatky ASUDu se standardně pohybují v rozmezí 2 3 % z výše úvěru (min. z 1 mil Kč), bližší informace k inkasu poplatků je uvedeno v popisu procesu níže Zajištění úvěru : nemovitost na území České a Slovenské republiky (v jakékoli kombinaci) a notářský zápis o uznání dluhu se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu III. Úvěry pro fyzické osoby Účelový spotřebitelský úvěr pro občany Typické účely úvěru: - Konsolidace / refinancování půjček - Veškeré další možné účely mimo účelu bydlení (resp. dle zákona 145 o spotřebitelském úvěru 2 1. nabytí vlastnického práva k nemovitosti, vypořádání vlastnických vztahů k nemovitosti nebo výstavba nemovitosti, 2. úhrada za převod členských práv a povinností v bytovém družstvu nebo nabytí účasti v jiné právnické osobě za účelem získání práva užívání bytu či rodinného domu, 3. změna stavby nebo její připojení k veřejným sítím, 4. úhrada nákladů spojených se získáním půjčky, úvěru nebo jiné obdobné finanční služby s účelem uvedeným v bodech 1 až 3, nebo 5. splacení úvěru, půjčky nebo jiné obdobné finanční služby poskytnuté k účelům uvedeným v bodech 1 až 4, popřípadě 5, Verze 3/2014 Stránka 2

3 - Parametry úvěru: - Výše úvěru Kč Kč - Úroková sazba od 7,9 % p.a. - Zajištěné nemovitostí, do výše 75 % hodnoty zajištění - Až 20% úvěru může být čerpáno bez doložení účelu - Úvěr lze čerpat i splácet v měně CZK i EUR - Možnost nastavení individuálního splátkového kalendáře - Splatnost obvykle 20 let s možností až 30 let (maximální věk žadatele až 75 let) Žadatelé: - Fyzické osoby občané ČR, SR i cizinci Účelový spotřebitelský úvěr pro občany bez dokládání příjmů Typické účely úvěru: - Konsolidace / refinancování půjček - Veškeré další možné účely mimo účelu bydlení (resp. dle zákona 145 o spotřebitelském úvěru 2 1. nabytí vlastnického práva k nemovitosti, vypořádání vlastnických vztahů k nemovitosti nebo výstavba nemovitosti, 2. úhrada za převod členských práv a povinností v bytovém družstvu nebo nabytí účasti v jiné právnické osobě za účelem získání práva užívání bytu či rodinného domu, 3. změna stavby nebo její připojení k veřejným sítím, 4. úhrada nákladů spojených se získáním půjčky, úvěru nebo jiné obdobné finanční služby s účelem uvedeným v bodech 1 až 3, nebo 5. splacení úvěru, půjčky nebo jiné obdobné finanční služby poskytnuté k účelům uvedeným v bodech 1 až 4, popřípadě 5, Parametry úvěru: - Výše úvěru Kč Kč - Úroková sazba od 8,5 % p.a. - Až 20% úvěru může být čerpáno bez doložení účelu - Zajištěné nemovitostí do výše 55 % hodnoty zajištění - Úvěr lze čerpat i splácet v měně CZK i EUR - Splatnost obvykle 20 let s možností až 30 let (maximální věk žadatele až 75 let) Žadatelé: - Fyzické osoby občané ČR, SR i cizinci Neúčelový spotřebitelský úvěr pro občany U tohoto produktu není účel úvěru smluvně vyžadován. Parametry: - Výše úvěru Kč Kč Verze 3/2014 Stránka 3

4 - Úroková sazba od 8,9 % p.a. - Zajištěné nemovitostí až do výše 65 % hodnoty zajištění - Úvěr lze čerpat i splácet v měně CZK i EUR - Splatnost obvykle 20 let s možností až 30 let (maximální věk žadatele až 75 let) Žadatelé: - Fyzické osoby občané ČR, SR i cizinci IV. Dále úvěrujeme Můžeme tolerovat příjmy z různých zdrojů i přechod mezi zaměstnáními a podnikáním; optimalizované daňové přiznání; příjmy z pronájmu lze akceptovat až do výše 85% tržního nájmu; problémové zadlužení a závazky (banky i nebankovní společnosti, soukromí věřitelé); zápisy v registrech dlužníků; dluhy vůči finančnímu úřadu, správě soc. zabezpečení, zdravotní pojišťovně apod., které budou řešeny úvěrem od ASUD; odstranitelná právní či věcná břemena nebránící užívání nemovitosti Netolerujeme nebo nefinancujeme klienty, kterým na nemovitosti k zajištění visí exekuce (nutné předem vyplatit a uvolnit, specifický postup vyplacení exekuce třetí osobou před čerpáním úvěru nutno konzultovat se zaměstnanci ASUD!). retailové konsolidace předlužených FO s predátory na listu vlastnictví, kteří neakceptují návrh ASUDu na vznik zástavního práva před čerpáním úvěru; V. Postup vyřízení žádosti o spotřebitelský úvěr 1. Prvotní posouzení Následující podklady pošlete na nebo dodejte poštou či osobně. Všechny přílohy zaslané elektronicky musí mít název odpovídající obsahu dokumentu. 1) žádost o spotřebitelský úvěr kompletně vyplněná a podepsaná, všechny ostatní údaje akceptujeme i na aktuálních formulářích jiných bank a institucí do stáří 30 dnů; 2) kopii (sken) občanského průkazu žadatele se souhlasným a podepsaným prohlášením poskytovatele údajů pro ASUD; 3) popis nemovitostí k zajištění (dle návodu v příloze č.1 a 2 dle typu nemovitosti), list vlastnictví, snímek z katastrální mapy, fotodokumentaci (dle návodu v příloze č.1 a 2) nebo i starší expertní odhad ceny nemovitosti); 4) popis požadovaného úvěru, účelu úvěru, souvisejících okolností (např. podnikatelský záměr či příležitost, u konsolidace důvody finančních problémů ), 5) doklady o příjmu klienta: Verze 3/2014 Stránka 4

5 potvrzení o příjmu za poslední kalendářní rok, nebo u FOP Přiznání k dani z příjmu fyzických osob se všemi přílohami (případně obojí). Kontinuální přechod mezi zaměstnáními, příp. podnikáním akceptujeme; 2. Indikativní nabídka - žadateli je předložena indikativní nabídka spotřebitelského úvěru na základě posouzení podkladů doložených pro prvotní posouzení žádosti o úvěr; - souhlasí-li s parametry úvěru, hradí klient Členský vklad a Poplatek za žádost o úvěr, uzavírá členství na základě ASUDem vyhotovené Přihlášky za člena a identifikace dlužníka (resp. všech případných spoludlužníků) platba poplatků dle instrukcí přílohy č Vznik členství žadatele v družstvu i Družstvo může poskytovat své služby (úvěry) pouze jeho členům. Podáním Přihlášky za člena pro žadatele o úvěr nevznikají žádné povinnosti ani závazky. Vznikem členství (tj. potvrzením Přihlášky za člena ze strany ASUDu) vznikají žadateli-klientovi standardní práva a povinnosti vyplývající ze Stanov družstva. Členský vklad činí 1 Kč s tím, že člen družstva ručí do výše dvojnásobku svého vkladu, tj. 2 Kč. - Proces přijetí žadatele/spolužadatele za člena může probíhat paralelně s přípravou materiálů a jejich posuzováním, musí však být zpracováno před předložením zpracovaného úvěrového návrhu ke schválení do Úvěrové komise. - Postup přijetí za člena včetně úhrady členské vkladu Vám sdělí pracovník útvaru obchod, který žádost zpracovává. - Zájemce o členství musí splnit následující podmínky, aby došlo ke vzniku členství: o podá písemnou přihlášku za člena družstva, o zaplatí členský vklad (1 Kč) platba dle instrukcí Přílohy č.4. - Při podpisu přihlášky za člena musí být provedena identifikace klienta dle zákona č. 253/2008 Sb, která může být provedena pouze zaměstnancem ASUD nebo osobou, která má s ASUD uzavřenou smlouvu na identifikaci klientů a pravidelně absolvuje školení AML (identifikaci lze provést i na úřadě s rozšířenou působností nebo i notáře) - Za člena družstva může být přijata fyzická osoba občan - identifikátorem je RČ osoby nebo právnická osoba - identifikátorem je IČO 4. Poplatek za posouzení žádosti o úvěr - individuální dle indikativní nabídky, - poplatek kryje náklady spojené s posouzením žádosti, ocenění nemovitosti, příp. dohlídky na místě pracovníka ASUD, Vybíráme jej standardně až po pozitivním prvotním posouzení, předložení indikativní nabídky a po souhlasu žadatele s nabízenými parametry úvěru. 5. Další posouzení - dokumenty dosud dodané v elektronické podobě pro prvotní posouzení vyžadujeme písemně v originále; Verze 3/2014 Stránka 5

6 - všechny dokumenty a komentáře, které jsou vyhotoveny žadatelem (všechny s výjimkou úředních písemností), musí být opatřeny datem zpracování a podpisem žadatele; - všechny následující podklady jsou zpracovány útvarem úvěrových obchodů. Složku úvěrové žádosti je nutné doplnit o: - Informace k žadateli/spolužadateli/ručiteli 1) sken nebo kopie dvou dokladů totožnosti - občanského průkazu, řidičského průkazu, pasu,, u cizinců - povolení k trvalému pobytu na území ČR, pas a doklad o trvalém/přechodném pobytu, platného řidičského oprávnění apod., na kopii je nutný souhlas žadatele s pořízením kopie dokladů (z předloženého dokladu musí být patrné bydliště); Doklady totožnosti předloží žadatel v originálu k nahlédnutí/ověření při prvním osobním jednání s pracovníky útvaru úvěrových obchodů; 2) výpis z Registrů dlužníků z bankovního (CBCB, a nebankovního registru (CNCB, (SOLUS na vyžádání, a to především v případě konsolidací), 3) v případě ručení za úvěr třetí osobou souhlas ručitele a jeho doklad totožnosti dle bodu 1); 4) pokud mají manželé rozdělené/zúžené SJM, pak Notářský zápis o jeho zúžení či rozdělení; 5) potvrzení o bezdlužnosti (event. o stavu účtu) u FÚ, ČSSZ, ZP u podnikatelů; - Informace k účelu a zdrojům na splácení úvěru 6) doložení účelu financování z úvěru, je-li účelové; - Informace k nemovitosti 7) nabývací titul k nemovitosti, např. Kupní smlouva k nemovitostem, které jsou předmětem zajištění; 8) doložení práv třetích osob, pokud je jimi nemovitost zatížena (např. věcná břemena, nájemní smlouvy atd.); 9) pojistná smlouva k nemovitostem příp. movitostem, které budou předmětem zajištění a doklad o zaplacení, možno doložit i dodatečně až po schválení úvěru; 10) jiné dokumenty vyžádané ASUDem: Všechny podklady jsou následně zpracovány útvarem úvěrových obchodů, v průběhu posuzování si může útvar úvěrových obchodů vyžádat další doplňující informace, dokumenty, smlouvy, osobní návštěvu (tzv. dohlídku) nemovitosti určené k zástavě, osobní návštěvu firmy (provozu) podnikatele (v podstatě cokoliv, co uzná za vhodné pro posouzení případu); Pokud všechny podklady nevylučují možnost poskytnout úvěr, zpracuje útvar úvěrových obchodů tzv. Úvěrový návrh. 6. Úvěrový návrh, schvalování - zpracovává pracovník ASUD standardně kopíruje dříve zaslanou indikativní nabídku spotřebitelského úvěru; - úvěrový návrh schvaluje Úvěrová komise, která se schází dle potřeby (obvykle však 2x týdně); - pokud Úvěrová komise úvěr schválí, útvar úvěrových obchodů zasílá klientovi přesnou Specifikaci spotřebitelského úvěru (nabídku), ve které jsou uvedeny všechny schválené parametry a podmínky úvěru spolu s odkládacími podmínkami čerpání. Verze 3/2014 Stránka 6

7 7. Specifikace spotřebitelského úvěru, smluvní dokumentace, čerpání - Klient se zprostředkovatelem Specifikaci spotřebitelského úvěru prostuduje, doplní případné další informace, které doposud nebyly do ASUD předány, dokument na znamení souhlasu podepíše a zašle em (nebo poštou) zpět do ASUD k dalšímu zpracování; - pokud žadatel předloženou Specifikaci úvěru přijme (způsob viz nahoře), útvar úvěrových obchodů nechá vypracovat úvěrovou smluvní dokumentaci spotřebitelského úvěru; - poplatek za vyhotovení smluvní dokumentace, který je uveden ve Specifikaci úvěru je po dohodě možno uhradit až z čerpaného úvěru; - vypracování úvěrové dokumentace ASUDem; - klientovi je zaslána smluvní dokumentace minimálně 24 hodin před plánovaným podpisem k prostudování; - podpis rámcové smlouvy žadatelem/klientem s ASUDem, zavedení běžného účtu u ASUDu, podpis souvisejících dokumentů; - podpis smluvní dokumentace klientem, a to buď na centrále ASUDu v Hradci Králové nebo na obchodním místě v Praze, Bratislavě či Košicích; - splnění odkládacích podmínek čerpání ve smlouvě o úvěru je stanoveno, jaké podmínky musí klient splnit, aby mohl prostředky načerpat, např. dodání některých dokumentů, vyplacení závazků, atd.; - načerpání úvěru na běžný účet klienta vedeného ASUDem a následně jeho účelové poukázání na jiné účty v souladu se Smlouvou o spotřebitelském úvěru; - podpis notářského zápisu v Hradci Králové nebo v Praze - mezi podpisem smluvní úvěrové dokumentace, resp. podáním zástavní smlouvy na příslušný katastr nemovitostí a podpisem notářského zápisu musí uplynout nejméně 1 den (plomba vkladu zástavního práva v katastru nemovitostí); - za čerpání úvěru klient hradí poplatek v individuální výši dle složitosti případu (uveden v dříve zaslané indikativní nabídce spotřebitelského úvěru a následně ve Specifikaci podmínek spotřebitelského úvěru). 8. Poplatky jiným subjektům - výpisy z registrů CBCB (www.cbcb.cz), CNCB (www.cncb.cz); VI. - notářský zápis; - ostatní úřední pořízení, např. poplatky za ověřování listin, katastr nemovitostí apod.; - pojistné Obecná pravidla stanovení hodnoty nemovitostí nabízených do zástavy - Úvěry do 1,5 mil Kč o Odhad u standardních (rezidenčních) nemovitostí není nutné objednávat a je proveden interní odhad ceny nemovitosti - Úvěry nad 1,5 mil Kč o o Klient vlastní bankovní (či jiný tržní) odhad mladší 18 měsíců Pokud odhad odpovídá standardům tržního ocenění nemovitosti je daný odhad předložen k supervizi a není nutné zpracovávat nový odhad Klient nevlastní bankovní (či jiný tržní) odhad mladší 18 měsíců Klienta navštíví odhadce vybraný a objednaný ASUDem, který provede tržní odhad ceny nemovitosti. Odhad hradí ASUD. Náklady spojené s oceněním nemovitost jsou součástí poplatku za posouzení žádosti o úvěr. VII. Další Informace Verze 3/2014 Stránka 7

8 9. Komunikace při řešení úvěrového případu - útvar úvěrových obchodů komunikuje s obchodním zástupcem/zprostředkovatelem, pokud obchodní zástupce/zprostředkovatel nepožádá o přímou komunikaci ASUDu se žadatelem; - za útvar úvěrových obchodů komunikuje zpravidla jen jeden úvěrový specialista po celou dobu trvání úvěrového případu (mimořádné situace řeší Obchodní ředitel ASUDu); - pokud obchodní zástupce/zprostředkovatel nespolupracuje kvalitně, útvar úvěrových obchodů mu oznámí důvod nespokojenosti a sdělí, že pokud nenastane okamžitá náprava, úvěrový analytik přejde na přímé jednání s žadatelem; - k přímému jednání úvěrového specialisty s žadatelem dochází vždy nejpozději od okamžiku schválení úvěrového obchodu Úvěrovou komisí, pokud tak již není učiněno při dohlídce u žadatele či na nemovitosti k zajištění, nebo při založení rámcové smlouvy ASUDu; - k přímé komunikaci úvěrového specialisty s žadatelem může dojít i v případě kvalitní práce obchodního zástupce/zprostředkovatele, a to z důvodů, kdy tato přímá komunikace s žadatelem je důležitá pro dokreslení celého případu, o této komunikaci je vždy obchodní zástupce/zprostředkovatel obeznámen předem, a je informován (např. zasíláním ové komunikace v kopii) i o jejím průběhu, pokud s tím žadatel souhlasí; - obchodní zástupce/zprostředkovatel je útvarem úvěrových obchodů informován o všech fázích zpracování úvěru přijetí žádosti, úspěchu v prvotním posouzení, zpracování Úvěrového návrhu, schválení úvěru, čerpání úvěru. Verze 3/2014 Stránka 8

9 Příloha č.1 POŽADAVKY NA POPIS NEMOVITOSTI V PŘÍPADĚ RD/REKREAČNÍCH OBJEKTŮ jméno majitele adresa nemovitosti Číslo/a LV + čísla parcel datum nabytí / pořízení rok, kdy byl dům postaven přibližné datum poslední rekonstrukce/modernizace dispozice RD (kolik jakých místností ideálně s rozměry) počet podlaží a bytů (samostatné vchody?) obytná podlahová plocha v m2 užitná plocha v m2 stav + rozsah poslední rekonstrukce výčet příslušenství (garáž, bazén, vedlejší stavby atd.) celková velikost pozemku přináležícího k RD + velikost stavebního pozemku napojení na inž. Sítě (vypsat na které) způsob vytápění + druh paliva Požadavky na fotodokumentaci nemovitostí oceňovaných pracovníky CRM K focení je vhodné mít digitální fotoaparát s bleskem (nikoliv mobilní telefon) Žádáme držet se následujících zásad: Fotit pokud možno z rohů nebo okrajů, aby byl záběr co nejširší V případě focení proti oknům vždy použít blesk V případě rodinných domků, chat, chalup apod. požadujeme vyfotit: Celkový pohled na nemovitost z venku (ze všech stran) Pohled na nemovitost i s okolním pozemkem (nebo alespoň jeho bezprostřední část přiléhající k budově + vedlejší budovy) Jednotlivé místnosti interiéru nebo vnitřku budovy (minimálně 1 fotku z každé místnosti včetně kuchyně, soc. zařízení, sklep, garáže, atd.) Nafotit minimálně 15 fotografií, podle rozsahu daného objektu. (přenos velkých fotek úschovna nebo více mailů nekomprimovat do nižší kvality!).. Podpis žadatele Verze 3/2014 Stránka 9

10 Příloha č.2 POŽADAVKY NA POPIS NEMOVITOSTI V PŘÍPADĚ BYTŮ jméno majitele adresa + číslo bytu Číslo/a LV + čísla parcel datum nabytí / pořízení dispozice bytu (kolik místností např. 3+kk, apod.) podlahová plocha bytu v m2 (ideálně m2 jednotlivých místností) typ budovy panelová / cihlová / jiná (druh) umístění bytu v domě (patro) existence výtahu ANO/NE zda patří k bytu balkon, lodžie, sklep, garáž, garážové stání apod. (ideálně uvést velikost) celkový stav domu (ideálně stáří + byl-li revitalizován - kdy) stav bytu + rozsah poslední rekonstrukce přibližné datum poslední rekonstrukce/modernizace bytu způsob vytápění + druh paliva Patří k bytu pozemek mimo dům (zahrada, atd.) druh / rozměr Požadavky na fotodokumentaci nemovitostí oceňovaných pracovníky CRM K focení je vhodné mít digitální fotoaparát s bleskem (nikoliv mobilní telefon) Žádáme držet se následujících zásad: Fotit pokud možno z rohů nebo okrajů, aby byl záběr co nejširší V případě focení proti oknům vždy použít blesk V případě bytů požadujeme vyfotit: Celkový pohled na bytový dům z venku (pokud možno alespoň ze 2 stran ) Pohled na bytový dům i s okolím Pohled na vnitřek bytového domu, kde se byt nachází Jednotlivé místnosti interiéru, větší místnosti ze dvou stran (včetně soc. zařízení a kuchyně) Nafotit minimálně 10 fotografií, podle rozsahu daného objektu. (přenos velkých fotek úschovna nebo více mailů nekomprimovat do nižší kvality!).. Podpis žadatele Verze 3/2014 Stránka 10

11 Příloha č. 3 POŽADOVANÉ DOKLADY Druh žadatele I. předselekce FOO FOP PO datum doložení Žádost o úvěr * * * Kopie OP * * živnostenský list * Obchodní rejstřík * Potvrzení příjmu * Daňové přiznání včetně všech příloh * * Rozvaha + výsledovka v plnému rozsahu * * Prohlášení k příjmu * * * List vlastnictví * * * Foto nemovitosti * * * Odhad pokud je k dispozici * * * Popis nemovitosti * * * Informace k účelu - příběh/ podnikatelský plán * * * po odsouhlasení nabídky klientem II. kolo FOO FOP PO Kopie druhého dokladu totožnosti * * Výpis z registru CBCB - za žadatele/spolužadatele (FOO/FOP) * * Výpis z registru CRÚ - za právnickou osobu * Výpis z registru CNCB - za žadatele/spolužadatele (FOO/FOP) * * Výpis z registru CNCB - za právnickou osobu * Bezdlužnost FÚ, OSSZ, ZP za podnikatele * Bezdlužnost FÚ, OSSZ, ZP za právnickou osobu * Nabývací titul * * * Pojistná smlouva * * * Doklad o platbě pojistného * * * Doklady k účelu * * * Výpis z Centrálního registru úvěrů (CRÚ) žádost na - Výpis z registru CBCB žádost na - Výpis z registru CNCB žádost na - Verze 3/2014 Stránka 11

12 Příloha č. 4 INFORMACE PRO PLATBY POPLATKŮ ČLENSKÝ VKLAD Číslo účtu: /0600 Var.s.: Popis platby: IČ / r.č. Členský vklad jméno klienta Poplatek za ŽÁDOST O ÚVĚR Číslo účtu: /0600 Var.s.: Popis platby: IČ / r.č. žádost o úvěr jméno klienta Poplatek za ZPRACOVÁNÍ ÚVĚROVÉ DOKUMENTACE Číslo účtu: /0600 Var.s.: Popis platby: IČ / r.č. zpracování úvěrové dokumentace jméno klienta Poplatek za ČERPÁNÍ ÚVĚRU Číslo účtu: /0600 Var.s.: Popis platby: IČ / r.č. čerpání úvěru jméno klienta Verze 3/2014 Stránka 12

I. Základní parametry AKCENTA úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA úvěrů I. Základní parametry AKCENTA úvěrů Výše úvěru : 300.000 Kč až 50.000.000 Kč Úroková sazba : 7,9 % až 16,1 % p.a. Max. výše úvěru : do 75 % hodnoty tržní ceny nemovitosti (Praha, krajská města / bonita

Více

Žádost o spotřebitelský úvěr

Žádost o spotřebitelský úvěr infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Žádost o spotřebitelský úvěr fyzická osoba občan podnikatel* Identifikace žadatele Trvalý pobyt: 1) Tel.: Email : Počet vyživovaných dětí: do 6 let:

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10.

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10. Specifikace úvěrových podmík Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze d: 30.10.2010 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Testovací Rodné číslo: 765430/0000 Narozen: 30.4.1976

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr ŽÁDOST O ÚVĚR / POSKYTNUTÍ ZÁRUKY Informace o žadateli (dále též v této žádosti označován jako klient ) Název: Sídlo: Ulice: Č.popisné: Obec: PSČ: Okres:

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Žádost o podnikatelský úvěr pro fyzické osoby podnikatele

Žádost o podnikatelský úvěr pro fyzické osoby podnikatele Raiffeisenbank a.s. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, 140 78, 49240901, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále jen banka ) Identifikace zástupce RB (nevyplňuje

Více

Wüstenrot hypoteční banka a.s. Sazebník poplatků/úhrad za poskytované služby k hypotečním úvěrům platný od 1.1.2011

Wüstenrot hypoteční banka a.s. Sazebník poplatků/úhrad za poskytované služby k hypotečním úvěrům platný od 1.1.2011 Wüstenrot hypoteční banka a.s. Sazebník poplatků/úhrad za poskytované služby k hypotečním úvěrům platný od 1.1.2011 Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám Položka Výše

Více

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI DLE 92 ZÁKONA Č. 257/2016 SB., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI DLE 92 ZÁKONA Č. 257/2016 SB., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Strana 1 z 5 INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI DLE 92 ZÁKONA Č. 257/2016 SB., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Písm. Oblast Detailní informace a) Kontaktní údaje poskytovatele IČ 47116102 Tel.: +420 222 010

Více

Žádost o odstoupení (vyvázání) klienta od úvěru

Žádost o odstoupení (vyvázání) klienta od úvěru Údaje o odstupujícím Klientovi: Odstupující Klient Klient 1 Klient 2 Klient 3 Titul: Jméno: Příjmení: Rodné číslo: Datum narození (má-li RČ bo známé) Státní příslušnost (u cizinců uveďte zemi) Trvalé bydliště:

Více

Žádost o poskytnutí úvěru obci, neziskové organizaci

Žádost o poskytnutí úvěru obci, neziskové organizaci Žádost o poskytnutí úvěru obci, neziskové organizaci 1. Údaje o žadateli: Název / právní forma: Adresa / sídlo: IČ: Zřizovatel: Předmět činnosti: Datum zahájení činnosti: Tel./fax/e-mail žadatele, příp.

Více

Žádost o spotřebitelský úvěr

Žádost o spotřebitelský úvěr Žádost o spotřebitelský úvěr 1. Základní informace o žadateli o úvěr Jméno a příjmení, titl.: Identifikační číslo: Adresa trvalého pobytu, PSČ: Rodné číslo: Druh a číslo průkazu totožnosti: Státní příslušnost:

Více

O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /...

O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /... PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště tel.:575 753 053,fax: 572 555 325 e-mail: info@peneznidum.cz, web: www.peneznidum.cz Číslo žádosti: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č.

Více

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám.

Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. sazebník Sazebník úhrad za poskytované služby platný od 01/03/2012. Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám. I. Stavební spoření Položka 1. Uzavření smlouvy Poznámka 2.

Více

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality)

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality) Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově OBSAH B ÚVĚRY Hypoteční úvěry Sazebník Hypoteční banky, a.s. Tento Sazebník je platný pro smlouvy uzavřené od 1. 12.

Více

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově B ÚVĚRY Úvěry pro fyzické osoby Hypoteční úvěry Sazebník za peněžní a obchodní služby poskytované fyzickým osobám Hypoteční

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5 Indikativní nabídka pro Bytové družstvo TRIDOMUS, Bellušova 1820/39, Stodůlky, 155 00 Praha 5 IČO: 027 97 755 Kontaktní osoba: Jiří Jarolím, ČSOB, a.s., Dejvická 36/40, Praha 6 tel.: 233 084 654, mobil:

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3.

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: , DIČ: CZ se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, Krč

1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: , DIČ: CZ se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, Krč Výběrové řízení na prodej nemovitých věcí ve vlastnictví České spořitelny, a. s. Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky 1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782, DIČ: CZ45244782 se sídlem:

Více

Program finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok I. Účel dotace. II. Příjemci dotace. III. Předmět a výše dotace

Program finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok I. Účel dotace. II. Příjemci dotace. III. Předmět a výše dotace Program finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2017 Zastupitelstvo města Ostrov rozhodlo svým usnesením č. 234/16 ze dne 7. 12. 2016 o aktualizaci programu přímé finanční podpory bytové

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /...

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /... PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště tel./fax: 572/555 325, 572/553 133 e-mail: info@peneznidum.cz, web: www.peneznidum.cz ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU č. I.. /.... Číslo

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké

Více

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Americká hypotéka, Americká hypotéka - konsolidace

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Americká hypotéka, Americká hypotéka - konsolidace INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Kdo jsme (poskytovatel úvěru)? Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00,

Více

Výběrové řízení na prodej nemovitostí ve vlastnictví České spořitelny, a. s. Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky

Výběrové řízení na prodej nemovitostí ve vlastnictví České spořitelny, a. s. Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky Výběrové řízení na prodej nemovitostí ve vlastnictví České spořitelny, a. s. Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky 1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782, DIČ: CZ45244782 se sídlem:

Více

Indikativní nabídka. pro Společenství vlastníků jednotek Valentova , Praha 4. červenec/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Indikativní nabídka. pro Společenství vlastníků jednotek Valentova , Praha 4. červenec/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Indikativní nabídka pro Společenství vlastníků jednotek Valentova 1727 1728, Praha 4 Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. červenec/2016 Tento dokument obsahuje informace, které jsou majetkem Československé

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

ŽÁDOST O UZAVŘENÍ SMLOUVY O STAVEBNÍM SPOŘENÍ A O ZŘÍZENÍ VKLADOVÉHO ÚČTU pro právnickou osobu

ŽÁDOST O UZAVŘENÍ SMLOUVY O STAVEBNÍM SPOŘENÍ A O ZŘÍZENÍ VKLADOVÉHO ÚČTU pro právnickou osobu 1801 Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Koněvova 2747/99, 130 45 Praha 3, tel: 800 112 211 ŽÁDOST O UZAVŘENÍ SMLOUVY O STAVEBNÍM SPOŘENÍ A O ZŘÍZENÍ VKLADOVÉHO ÚČTU pro právnickou osobu Žádám Raiffeisen

Více

Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka

Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka Článek I. Základní ustanovení 1. Město Rakovník (dále jen město ) v zájmu zlepšení bydlení a vzhledu města vytvořilo Fond rozvoje bydlení města

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Účelové, hotovostní úvěry 3. Americké hypotéky

Více

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby Údaje o klientovi: Klient č. 1 a 2 Klient číslo 1 Klient číslo 2 Titul, jméno a příjmení: Rodné číslo: Datum narození (má-li RČ bo známé) Státní příslušnost (u cizinců uveďte zemi) Trvalé bydliště: Korespondenční

Více

LIBERECKÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO STADION. IČ : 25049593 se sídlem Jeronýmova 494/20, 460 07 LIBEREC 7

LIBERECKÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO STADION. IČ : 25049593 se sídlem Jeronýmova 494/20, 460 07 LIBEREC 7 LIBERECKÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO STADION IČ : 25049593 se sídlem Jeronýmova 494/20, 460 07 LIBEREC 7 Program náhradní členské schůze dne 29.1.2015 1) 19:05 Zahájení, volba orgánů členské schůze HLASOVAT 2) 19:10

Více

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu MĚSTO JEVÍČKO Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 1/2013, o vytvoření a použití účelových Zastupitelstvo města Jevíčko se na svém zasedání dne 17. 4. 2013 usnesením č. 29/1 písm. i) usneslo vydat

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) V. Úvěry Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent) 2. Účelové, hotovostní úvěry 3. Americké hypotéky Spotřebitelské i Hotovostní 4. Hypoteční

Více

Postup při prodeji bytových domů

Postup při prodeji bytových domů Pravidla postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví obce Doupovské Hradiště ve znění schváleném na 6. zasedání Zastupitelstva obce Doupovské Hradiště konaném dne 17. srpna 2016 usnesením číslo: 56/6/2016

Více

Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby Klient č.1 a 2 I. Údaje o klientovi Titul, jméno, příjmení: : narození: (nemá-li RČ, příp. není-li známo) Státní příslušnost: Trvalé bydliště Korespondenční

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké

Více

Žádost o převzetí úvěru zajištěného nemovitostí pro fyzické osoby

Žádost o převzetí úvěru zajištěného nemovitostí pro fyzické osoby movitostí pro fyzické osoby Údaje o novém klientovi: Přebírající klient Klient číslo 1 Klient číslo 2 Titul, jméno a příjmení: Rodné číslo: Datum narození (má-li RČ bo známé) Státní příslušnost (u cizinců

Více

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Indikativní nabídka pro SVJ Lásenická 1513, PSČ 198 00 Praha 9 Kyje Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. březen/2016 Tento dokument obsahuje informace, které jsou majetkem Československé obchodní banky,

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2012 1. Akce obnovy kulturní památky Název akce obnovy:

Více

Výběrové řízení na prodej nemovitostí ve vlastnictví České spořitelny, a. s. Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky

Výběrové řízení na prodej nemovitostí ve vlastnictví České spořitelny, a. s. Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky Výběrové řízení na prodej nemovitostí ve vlastnictví České spořitelny, a. s. Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky 1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782, DIČ: CZ45244782 se sídlem:

Více

Žádost o poskytnutí úvěru pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí úvěru pro fyzické osoby Žádost o poskytnutí úvěru pro fyzické osoby ID obchodu Údaje o klientovi Domácnost 1 1 2 Titul, jméno a příjmení Rodné číslo Datum narození (má-li RČ bo známé) Místo narození Občanství Trvalé bydliště

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Pravidla postupu při prodeji části bytového fondu ve vlastnictví města Zbiroh. Čl. I. Úvodní ustanovení

Pravidla postupu při prodeji části bytového fondu ve vlastnictví města Zbiroh. Čl. I. Úvodní ustanovení Pravidla postupu při prodeji části bytového fondu ve vlastnictví města Zbiroh Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo města Zbiroh (dále jen zastupitelstvo) svým usnesením č. 16 ze dne 27.4.2016 rozhodlo

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby ÚVĚR NA SPOLUFINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2005 SOUTĚŽ č. 1/2005 Název zadavatele: Město Ždírec nad Doubravou IČ zadavatele:

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké

Více

Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice

Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice Obec: R A T Í Š K O V I C E Adresa: 696 02 Ratíškovice, U Radnice 1300 Projednáno a schváleno ZO dne: 30.6.2014 Statut nabývá účinnosti: 30.6.2014 Čl. I Základní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Pokyny pro žadatele o podporu v programu NOVÝ PANEL

Pokyny pro žadatele o podporu v programu NOVÝ PANEL Pokyny pro žadatele o podporu v programu NOVÝ PANEL Vztahují se na: Záruky za bankovní úvěry M-záruky PANEL P-záruky PANEL Dotace na úhradu úroků Znění platné k 1. 5. 2009 1 Cílem těchto pokynů je usnadnit

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké hypotéky - Spotřebitelské i Hotovostní

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

I. Účel dotace. II. Příjemci dotace

I. Účel dotace. II. Příjemci dotace Aktualizovaný program finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2014 Zastupitelstvo města Ostrov rozhodlo svým usnesením č. 196/13 ze dne 11. 12. 2013 o aktualizaci programu přímé finanční

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Privátní business hypotéka

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Privátní business hypotéka INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Kdo jsme (poskytovatel úvěru)? Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00,

Více

ŽÁDOST (2015) o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

ŽÁDOST (2015) o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Identifikace žádosti PID ORP: vyplní ORP Identifikace žádosti PID MK: vyplní MK Obec s rozšířenou působností: Kraj: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 118 11, Praha 1 Malá Strana, tel.: 257

Více

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. CENÍK STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. PRO FYZICKÉ OSOBY Část I.: STAVEBNÍ SPOŘENÍ 1. VKLADY 1.1. UZAVŘENÍ SMLOUVY Cena v Kč 1.1.1. Uzavření smlouvy o stavebním spoření na pobočce České spořitelny

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Vnitřní předpis č. 1/2010

Vnitřní předpis č. 1/2010 Vnitřní předpis č. 1/2010 Pravidla tvorby a čerpání fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Čechy na zasedání dne 16.12.2010 schválilo tuto směrnici Pravidla tvorby a čerpání fondu rozvoje bydlení Čl.

Více

Bytové družstvo Tyršova 8-16, Vyškov IČ:

Bytové družstvo Tyršova 8-16, Vyškov IČ: Česká spořitelna, a.s. INDIKATIVNÍ NABÍDKA Bytové družstvo Tyršova 8-16, Vyškov IČ: 282 61 135 INDIKATIVNÍ NABÍDKA České spořitelny, a. s. 12. 23.9.2016 AKTUALIZACE NABÍDKY Z 13.9.2016 A 21.7.2016 V souvislosti

Více

Pravidla pro použití prostředků úvěrového fondu. 1. Prostředky úvěrového fondu lze použít

Pravidla pro použití prostředků úvěrového fondu. 1. Prostředky úvěrového fondu lze použít Pravidla Obce Velká Kraš o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů, poskytnutých obci Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů I.

Více

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení Zřízen zákonem č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení Účelem fondu je podporovat rozvoj bydlení v České republice v souladu s

Více

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 -

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 - SMĚRNICE Č. 11/2008 Pravidla města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury města Mimoně Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 20. 3. 2008 pod

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI VE VZTAHU KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU NA BYDLENÍ

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI VE VZTAHU KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU NA BYDLENÍ INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI VE VZTAHU KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU NA BYDLENÍ Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

Pravidla pro použití prostředků úvěrového fondu

Pravidla pro použití prostředků úvěrového fondu P R A V I D L A Obce Velké Žernoseky o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých obci Státním fondem rozvoje bydlení Podle nařízení vlády č.396/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Více

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem)

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem) UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo se sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00 identifikační číslo 250 53 892 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle

Více

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická Indikativní nabídka financování pro Společenství vlastníků jednotek Lidická Duben 2010 Vážená paní Bc. Zuzana Klusáčková Lidická 602 00 Brno V Brně, dne 11. června 2010 Vážená paní Klusáčková, v návaznosti

Více

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) podle zákona č.40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT)

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) Sazebník České Spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) 2. SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY, HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY *) 3. AMERICKÉ HYPOTÉKY - SPOTŘEBITELSKÉ

Více

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í Statut účelového Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí schválilo na svém zasedání dne 18. února 2008 v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona

Více

Nabídka úvěru na financování SVJ Oty Synka 1831/16 nejedná se o návrh smlouvy

Nabídka úvěru na financování SVJ Oty Synka 1831/16 nejedná se o návrh smlouvy Nabídka na financování SVJ Oty Synka 1831/16 nejedná se o návrh smlouvy Základní charakteristika : Typ účelový investiční Splatnost až 20 let ( ve výjimečných případech i déle ) Fixní úroková sazba Čerpání

Více

PRAVIDLA FONDU NA ZLEPŠENÍ ÚROVNĚ BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

PRAVIDLA FONDU NA ZLEPŠENÍ ÚROVNĚ BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA ŽELEZNÝ BROD PRAVIDLA FONDU NA ZLEPŠENÍ ÚROVNĚ BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA ŽELEZNÝ BROD Zastupitelstvo města Železný Brod usnesením č.81/16z/2016 ze dne 5.12.2016 na základě ustanovení 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Kdo jsme (poskytovatel úvěru)? Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00,

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická Indikativní nabídka financování pro Společenství vlastníků jednotek Lidická Červen 2010 Vážená paní Bc. Zuzana Klusáčková Lidická 602 00 BRNO V Brně, dne 11. června 2010 Vážená paní Klusáčková, v návaznosti

Více

Statutární město Jablonec nad Nisou. vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016

Statutární město Jablonec nad Nisou. vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016 Statutární město Jablonec nad Nisou vyhlašuje Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou pro rok 2016 1. Identifikace Název programu: Podporovaná aktivita: Celkový finanční objem určený pro

Více

Město Chropyně. Článek I Základní ustanovení

Město Chropyně. Článek I Základní ustanovení Město Chropyně Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Pravidla pro poskytování úvěrů vlastníkům bytového fondu v městě Chropyně podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb. Zastupitelstvo města Chropyně vydává dne

Více

Příloha č. 1 Zásad FKSP OŘ Praha 2015 Postup pro poskytování sociálních výpomocí zaměstnancům postiženým živelní událostí Tento postup je vydáván pro urychlení poskytování sociální výpomoci a sociální

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od.. 06 Část Hypoteční úvěry Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby poskytované MONETA

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU (dále jen smlouva) registrační číslo smlouvy 96/2012/K

SMLOUVA O ÚVĚRU (dále jen smlouva) registrační číslo smlouvy 96/2012/K SMLOUVA O ÚVĚRU (dále jen smlouva) registrační číslo smlouvy 96/2012/K Banka Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Koněvova 2747/99, Praha 3, IČ 4924125, DIČ CZ4924125, kterou zastupuje: Ing. Jan Jeníček

Více

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Kdo jsme (poskytovatel úvěru)? Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00,

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU PRÁVNICKÉ OSOBĚ

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU PRÁVNICKÉ OSOBĚ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště tel. 575 753 051, fax 572 555 325 e-mail: info@peneznidum.cz, web: www.peneznidum.cz Číslo žádosti: 1. Údaje o žadateli: ŽÁDOST

Více

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177 Vyhláška kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen "VŘ") prováděného dle Prováděcích podmínek č. III/03/2010 Bytový dům Luhačovice 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno,

Více

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT)

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) Sazebník České Spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) 2. SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY, HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY *) 3. AMERICKÉ HYPOTÉKY - SPOTŘEBITELSKÉ

Více

Žádost o převzetí úvěru zajištěného nemovitostí pro fyzické osoby

Žádost o převzetí úvěru zajištěného nemovitostí pro fyzické osoby Žádost o převzetí úvěru zajištěného movitostí pro fyzické osoby Údaje o novém klientovi: Přebírající klient Klient číslo 1 Klient číslo 2 Titul, jméno a příjmení: Rodné číslo: Datum narození: (má-li RČ

Více

Výzva k podání nabídky zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky zadávací dokumentace Veřejný zadavatel, město Loštice, oznamuje provedení výběrového řízení na poskytnutí investičního překlenovacího úvěru na akci Město Loštice - Modernizace kulturního

Více