SaM Vás informuje. červen Mostní dílo roku 2002 PHARE mezinárodní mostní sympozium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SaM Vás informuje. červen 2004. Mostní dílo roku 2002 PHARE 2003. 9. mezinárodní mostní sympozium"

Transkript

1 SaM Vás informuje červen 2004 Mostní dílo roku 2002 PHARE mezinárodní mostní sympozium

2 Získaná ocenění MOSTNÍ DÍLO ROKU Ocenění udělená Ministerstvem dopravy ČR za nejlepší stavbu nebo rekonstrukci mostu. MOSTNÍ DÍLO ROKU 1997 Silniční most přes Ohři v Postoloprtech MOSTNÍ DÍLO ROKU 1998 Silniční most přes Labe v Nymburce MOSTNÍ DÍLO ROKU 2000 Silniční most přes Ploučnici v Děčíně MOSTNÍ DÍLO ROKU 2002 Železniční most přes dálnici D8 Vydavatel: SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa ve spolupráci s AGE PLUS, a.s. Redakční rada: Ing. Dušan Drahoš Ing. Josef Horáček Ing. Josef Adamčík Ing. Jiří Berka Marcela Řehořková Četnost vydání: občasník Evidenční číslo: MK ČR E Náklad: 500 ks Kontakt: Datum vydání: červen 2004

3 Vážení spolupracovníci, obchodní přátelé, milí čtenáři, jsem velmi rád, že se Vám dostává do ruky již čtvrté vydání našeho občasníku SaM Vás informuje a budu potěšen, pokud Vás zaujme stejně tak, jako čísla předešlá. Připravili jsme zde přehled informací a zajímavostí ze života naší fi rmy a rádi bychom Vás tak touto stručnou formou informovali o aktuálním dění, dále zhodnotili uplynulé období a nastínili výhled do právě probíhající stavební sezóny. Tak tedy pojďme na to. V tomto úvodníku bych chtěl shrnout hodnocení stavební sezóny 2003 a výhled do konce roku Ještě ale připomeňme, že naše fi rma, která vznikla v září roku 1991 a postupně se rozrostla do fi rmy střední velikosti, dosáhla v roce 2002 obrat více jak 240 mil. Kč s cca 200 zaměstnanci. Jako skupina fi rem SaM silnice a mosty jsme dosáhli obrat více než 400 mil. Kč. Rok 2003 byl pro skupinu fi rem SaM výjimečný hned z několika důvodů. Jedním z nich byl zvýšený počet zakázek souvisejících s povodněmi v roce 2002, dalším dokončování významnějších staveb a v neposlední řadě posílení pozice našich fi rem v regionech jejich působení. Mateřská společnost v České Lípě dosáhla obratu většího než 380 mil. Kč s 200 zaměstnanci a skupina fi rem SaM silnice a mosty překročila hranici 600 mil. Kč. Obsah čísla: Podrobnější ekonomická analýza bude následovat v dalším textu. Úvodník 1 Mostní dílo roku Práce firem SaM na silnicích pokračují 6 PHARE IPOS mezinárodní mostní sympozium 12 Informace ze závodu 02 Turnov 14 Slovo k ekonomice 15 Soutěž 17 Naše stavební společnost zaujímá v regionu významné postavení v oblasti výstavby, rekonstrukcí a oprav komunikací a mostů, výroby a pokládky obalovaných směsí, dopravního značení, mostních provizorií, kovových konstrukcí a dalších speciálních činností. V oblasti výstavby a rekonstrukcí mostních objektů působíme na větší části území České republiky a jsme mimořádně úspěšní. To dokazuje již čtvrté ocenění Mostní dílo roku, které bylo naší fi rmě uděleno na dubnovém Mostním sympoziu v Brně, a to za Železniční most přes dálnici D8, nazývaný v od- 1

4 borné veřejnosti Velbloud. Toto ocenění jsme dostali jako členové sdružení fi rem SaM silnice a mosty, Vodohospodářské stavby Teplice a SDS Exmost, které stavbu mostu realizovalo. V letošním roce, tedy 2004, se nám podařilo získat větší množství zakázek, zahájit jejich realizaci a některé dokončit. Jako příklad jmenuji akce Oprava silnice II/262 Stružnice, Rekonstrukce mostu a silnice II/270 v Mimoni, Oprava silnice I/13 v Jablonném v Podještědí, Rekonstrukce náměstí v Železném Brodě, Opravy komunikací I. tříd pro ŘSD, II. a III. tříd pro KSS Liberec a Ústí n/l. Dále pokračují práce na silnici I/10 Turnov Harrachov, Cestmistrovství KSS LBC v Turnově, mostu přes Labe v Litoměřicích, mostech na silnici II/226 Podbořany Lubenec. V současnosti se také dokončuje stavba mostu přes Ploučnici ve Stružnici, úprava koruny hráze VD Josefův Důl a Mšeno, oprava silnice Lobendava Šluknov a byly dokončeny opravy těch mostů, které v Děčíně poškodily povodně. Za skupinu fi rem SaM silnice a mosty předpokládám v roce 2004 dosažení obratu cca 500 mil. Kč s počtem cca 300 zaměstnanců. Podle dosažených výsledků v loňském roce a stavu zakázek pro rok 2004 je předpoklad udržení objemu provedených stavebních prací ve skupině. Zajištěnost zakázek a udržení pracovních míst pro příští rok je celkově lepší než v minulých letech, ale je různá v jednotlivých oblastech. V oblasti technického rozvoje bylo v letech dokončeno nové vážení asfaltu obalovny. Taktéž je připraveno osazení senzorů dávkovačů kameniva. Do majetku fi rmy se podařilo získat část opravárenské haly včetně přilehlých pozemků. Její oprava je dokončena a zároveň je dokončena i I. etapa přestavby budovy skladu v areálu dopravy v Sosnové na část sociálně-administrativní a část skladovou a dílenskou. Dále probíhá I. etapa přestavby budovy dopravy a myčky, kde již bylo uvedeno do provozu kancelářské pracoviště stavbyvedoucích. V oblasti strojního parku pokračujeme v dovybavení a modernizaci dopravních prostředků, strojů a zařízení v souladu s plánem, potřebami jednotlivých staveb a fi nančními možnostmi fi rmy. V obchodní politice budeme stabilizovat odštěpné závody Mladá Boleslav a Ústí nad Labem převážně místní zakázkou. V Děčíně a Varnsdorfu upevníme své pozice jako regionální fi rmy podporující místní zaměstnanost. Koncem minulého roku jsme došli k rozhodnutí o přemístění odštěpného závodu z Jilemnice do Tur- 2

5 nova, který je strategicky lépe umístěn. V Jilemnici však zůstane středisko i nadále. Došlo také ke změnám v řídicí struktuře a to obsazením pozic: výrobní manažer Tomáš Skřivánek, analytik Ing. Jiří Berka a proběhlo též jmenování do funkce: vedoucí odštěpného závodu Turnov Stanislav Raš. Při hodnocení uplynulého pololetí bych chtěl připomenout smutné události, které jsou také součástí našeho života úmrtí našich zaměstnanců. Jedni z dlouholetých spolupracovníků a přátel byli pan Miroslav Novák stavbyvedoucí dopravního značení a metrolog společnosti v České Lípě, pan František Novák stavební dělník v Děčíně. Chtěl bych ocenit jejich přínos k rozvoji našich fi - rem. Čest jejich památce. V čase, kdy píšu tyto řádky a kdy se připravujeme na krátké letní dovolené, vychází toto 4. číslo a já bych chtěl poděkovat Vám všem zaměstnancům fi rem SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa, Děčín a Varnsdorf za dosažení velmi dobrých výsledků v roce 2003 a za úspěšně se vyvíjející letošní rok. Uvědomujeme si, že úspěch našich fi rem je závislý nejen na včasném získání dobré zakázky, ale ve velké míře na kvalitní práci týmu řídicích pracovníků, na jejich technickém ale i ekonomickém rozhodování a v neposlední řadě na poctivé a kvalitní práci našich dělníků. V tomto článku bych chtěl také poděkovat všem našim odběratelům investorům za důvěru, s kterou se na nás obracejí a za dobrou spolupráci při realizaci zakázek. Dále bych poděkoval i našim dodavatelům, subdodavatelům a ostatním obchodním partnerům za spolupráci. Ing. Dušan Drahoš ředitel a předseda představenstva akciové společnosti 3

6 Mostní dílo roku 2002 aneb Samáci opět zabodovali Železniční most v km 19,459 tratě ČD Děčín Oldřichov přes dálnici D8 v km 87,715 Naše společnost SaM silnice a mosty a.s. měla tu čest a zúčastnila se tento rok velmi slavnostní akce. Ve dnech se v Brně v rámci 9. mezinárodního stavebního veletrhu IBF totiž konalo 9. mezinárodní sympozium MOSTY 2004 pod záštitou ministra dopravy ČR Ing. Milana Šimonovského. My jsme u toho samozřejmě nemohli chybět, protože jsme se stali důležitou součástí při vyhlašování vítězů. Ti byli oznámeni hned po úvodním projevu, s kterým vystoupil ministr dopravy. A vyhlašování mostních děl roku 2002 v jednotlivých kategoriích bylo opravdu velmi příjemné. Ministr dopravy ČR Ing. Milan Šimonovský předal totiž diplom soutěže Mostní dílo roku 2002 v kategorii novostaveb i nám. Ředitel firmy SaM silnice a mosty a.s. Ing. Dušan Drahoš, společně s dalšími členy Sdružení Drážní most 0807/ID Vodohospodářské stavby s.r.o Teplice, SDS EXMOST s.r.o. Brno, projektantem Ing. Pechalem, Ing. arch. Petrem Šafránkem tedy převzal z rukou ministra dopravy diplom Mostní dílo roku 2002 v katego- Most Velbloud 4

7 rii novostaveb za stavbu Železniční most v km 19,459 tratě ČD Děčín Oldřichov přes dálnici D8 v km 87,715. A tady jsou základní údaje k oceněné novostavbě. Jde o jednokolejný železniční most přes budoucí dálnici D807, ocelová konstrukce s plnostěnnými hlavními nosníky, s dolní mostovkou a s kolejovým ložem. Trámový spojitý nosník o třech polích. Rozpětí 28,380 m + 41, ,380 m = 98,040 m. Celková délka hlavních nosníků je 98,780 mm. Ocelová konstrukce celkové hmotnost 324 tun byla dovezena na stavbu v pěti dílech, smontovaná mimo trať. Opěry kombinované železobetonové (prefabrikované a monolitické), s rovnoběžnými mostními křídli, pilíře železobetonové. Opěry i pilíře založené na velkoprůměrových pilotách. SaM silnice a mosty a.s. v rámci Sdružení Drážní most 0807/ID zajišťoval funkci vedoucího projektu, realizoval subdodávku zakládání mostu na velkoprůměrových pilotách a spodní stavbu betonářské práce základy, opěry, pilíře, izolaci základů a opěr, ocelové zábradlí na opěrách. Stavba byla zajímává zkrácením výluk z 269 dní na 70 dní. V první výluce byly vyvrtány velkoprůměrové piloty a zhotoveny základy opěr. Základy byly zahrnuty železničním náspem, v místě pilířů vloženy mostní železniční provizoria a zprovozněna trať. SaM zhotovil prefabrikáty opěr a křídel na staveništi a základy pilířů a vlastní pilíře výšky 8 a 9 m za provozu železniční trati pod ochranou mostních provizorií. Za závěrečné výluky byly namontovány těžkými kolovými jeřáby prefabrikované části opěr hmotnosti 56 a 60 tun, prefabrikovaná křídla a ocelový most byl příčně zasunut po zavážecích drahách délky 10 m na ložiska. Po ustanovení do definitivní polohy byly vybetonovány závěrné zídky, římsy na křídlech, montáž dilatačních závěrů. Na závěr bylo zhotoveno průběžné kolejové lože a nový železniční svršek. Hlavní mostní prohlídka a zatěžovací zkouška prokázaly splnění projektovaných parametrů a uvolnily most ke zkušebnímu provozu, definitivní provoz byl zahájen v červnu Jsme pyšní, že SaM silnice a mosty a.s. se sídlem v České Lípě připojil ke třem mostním dílů za rok 1997, 1998 a 2000 v kategorii rekonstrukcí a oprav i tuto cenu za novostavbu. Ing. Josef Adamčík 5

8 Práce firem SaM na silnicích pokračují i v roce 2004 a 2005 Červen Česká Lípa Již v úvodním článku jsem zmínil jak se projevuje stabilita a dobré reference našich firem pro rok 2004 v zakázkové činnosti. Vzhledem k zaměření na komunikace a mosty realizuje naše firma především sezónní zakázky, které se zahajují a končí v daném roce výstavby. Z toho plyne, že nebylo mnoho zakázek, které v minulém období probíhaly Rekonstrukce mostu ve Stružnici do dalších let. Letošní rok je pro zajištění zakázek na rok 2004 a 2005 poměrně úspěšný. V současné době má skupina SaM pro rok 2004 pod smlouvou práce v objemu více než 400 mil. Kč a pro rok 2005 cca 200 mil. Kč. Období 1. pololetí 2004 probíhalo v obchodní přípravě velmi intenzivně jednak v důsledku účinnosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek a dále v důsledku vstupu do Evropské unie. Z větších nových zakázek bych chtěl jmenovat například: SaM Česká Lípa: - Areál cestmistrovství KSS LBC v Rýnovicích komunikace a zpevněné plochy - Oprava silnice II/262 ve Stružnici - I/10 Turnov Harrachov práce pro COLAS a Silnice Jičín - Mosty na akcích I/38 Mladá Boleslav Debř a I/13 Albrechtice - Rekonstrukce náměstí v Železném Brodě - Most na trati ČD Děčín Jedlová - Rekonstrukce mostu a silnice II/270 Mimoň Doksy - Oprava 4 dilatací na estakádě v České Lípě - Kruhová křižovatka v Novém Boru - Opravy komunikací v Libereckém, Ústeckém a Středočeském kraji SaM Děčín: - Areál basketbalové haly ul. Maroldova Děčín komunikace a zpevněné plochy - Oprava komunikací pro SÚS Ústeckého kraje - Mosty Podbořany Lubenec - Opravy místních komunikací v Děčíně 6

9 SaM Varnsdorf: - Oprava místních komunikací v Rumburku - Oprava ploch v areálu Stap Vilémov - Oprava mostu II/265 Varnsdorf - Úprava křižovatky Krásná Lípa - Oprava mostu I/9 Dolní Podluží V průběhu roku 2004 budou naše firmy usilovat o získání dalších zakázek v oblasti našeho působení tj. kraj Liberecký, Ústecký, Středočeský, Královéhradecký a Pardubický. Jedná se zejména o ucelené objekty na dálnicích D11 a D8, I/6 Praha Pavlov, Obchvat Nymburka, Chomutov Křímov, Obchvat Litol a dalších stavbách. Jak je vidět z výrobního programu, již jsme si zvykli na skutečnost, že za prací se mnohdy musí dojíždět, a že se u některých staveb musí řešit turnusový systém výstavby kvůli ekonomické efektivnosti. U některých našich pracovníků se v letošním roce projevuje nechuť pracovat na vzdálenějších stavbách. Těmto lidem chci vzkázat, že pro tuto stavební sezonu již nebudou v našich řadách.také budeme ve větší míře využívat osvědčených subdodavatelů. Rekonstrukce Vaněčkovy ulice Specifickou stavbou je nadále I/10 Turnov Harrachov, na které v loňském roce naše firma řešila poměrně složitý dopravní uzel v Železném Brodě, navazující mosty a opěrné zdi. V letošním roce bude stavba pokračovat, rozšiřujeme činnost na začátek úseku do oblasti Turnova a dále na konec úseku do Harrachova. V letošním roce se podařilo získat další pracovníky v této oblasti a případně přijmeme další schopné lidi. Ing. Dušan Drahoš ředitel a předseda představenstva akciové společnosti 7

10 PHARE 2003 V letošním roce hodlá naše firma pokračovat v modernizaci technologie výroby obalovaných směsí. Vlastní výroba obalovaných asfaltových směsí je velkým kreditem firmy a nespornou konkurenční výhodou na stavebním trhu, zejména z hlediska komplexnosti služeb dopravního stavitelství a konkurenční pozice regionálního významu. Současně ze strany investorů evidujeme zvyšování požadavků na kvalitu vyráběných směsí a nemůžeme ani opomenout dopady výroby na životní prostředí. Těchto skutečností si je management firmy samozřejmě plně vědom, a proto od roku 2001 plynou do této technologie umístěné v areálu Sosnové OBA- LOVNA nemalé finanční prostředky, které vkládáme do modernizace stávajícího výrobního celku. Původní výrobní zařízení, zhotovené firmou Teltomat v roce 1978 prošlo již několika investičními etapami s cílem: - zvýšení kvality vyráběné směsi - zvýšení hodinového výrobního výkonu o 50% - lepších parametrů spalovacího procesu technologické linky - snížení rizika znečištění povrchových vod původním topným médiem (LTO) - snížení výrobních nákladů V průběhu posledních tří let byla zrealizována rekonstrukce dopravního, vážícího a míchacího zařízení. Sušící zařízení a kotelna skladu asfaltu byly osazeny novými hořáky a proběhla realizace celkové plynofikace výroby nahrazení původního topného média LTO zemním plynem. Dále byla rozšířena kapacita skladu asfaltu a řízení výrobního procesu bylo zkvalitněno osazením první části řídícího PC systému Progres Junior. Celkem z vlastních zdrojů firmy bylo investováno do pořízení a modernizace tohoto výrobního zařízení již přes 13,5 mil. Kč. V roce 2004 a 2005 chceme pokračovat v nastoupené cestě investic a další etapou by proto měla být kompletace řídícího systému o jeho druhou část, osazení nového elevátoru horkého kameniva, vibračního třídiče a nových zásobníků horkého kameniva. Také bychom chtěli ještě zvýšit kapacitu skladovacích nádrží asfaltu a zlepšit dávkovací proces míchání osazením nového dávkovacího zařízení granulových modifikátorů. Náklady této etapy se blíží svoji kalkulovanou hodnotou k 8 mil. Kč, a proto se firma rozhodla usilovat o získání nenávratné dotace z programu PHARE V tomto programu jsou prostředky vyčleněné Evropskou unií pro ČR, spravované Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (MPO), které směřují kromě jiného i do modernizace výrobního zařízení ve stavebním oboru. 8

11 Naše firma splňuje základní předpoklady stanovené programem PHARE 2003 a záměr naší firmy je zřejmý a ve shodě s podporovanými projekty. Proto jsme se rozhodli ve spolupráci s poradenskou firmou DIREKTA GROUP s.r.o. zpracovat potřebnou dokumentaci a podat žádost o dotační prostředky. Rozhodné datum pro podání žádosti je již 8/2004, a proto je už nyní celý záměr ve fázi příprav, tzn. shromažďování dokladů a dalších kroků k finalizaci žádosti a nezbytných dokladových listin. Pevně věříme, že se naše úsilí dočká úspěchu a v posledním čtvrtletí roku 2004 budeme znát verdikt agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest, pověřené MPO k rozhodování o přidělení dotací, a budeme tak moci počítat s těmito prostředky Evropské unie pro realizaci našich záměrů. Ing. Jiří Berka analytik ekonomického úseku Obalovna v Sosnové 9

12 IPOS komplexní systém řízení firem SaM K vysvětlení základního principu systému IPOS použiji několik myšlenek z materiálů dodavatele, kterou je společnost IPOS-SOFT s.r.o. Teplice. Co je to IPOS? Jak z nadpisu vyplývá, jedná se o ucelený kompaktní informační systém specializovaný na problematiku stavebních firem, který je postaven na nejnovějších technologiích pracujících v prostředí Windows. Jeho výrobní část řeší mimo jiné problematiku obchodu, rozpočtů a kalkulací, dále přípravy staveb, řízení stavební výroby a realizace stavby. Ekonomická část pak bloky účetnictví a fakturace, skladového hospodářství, mezd a personalistiky, investičního majetku, dopravy a mechanizace. Proč IPOS u firem SaM? Pro rozhodování a řízení stavební firmy, která tak jako naše skupina firem SaM čítá něco kolem slovy tří set zaměstnanců, je třeba mít k dispozici stále aktuální informace nejen o současném ekonomickém stavu jednotlivých zakázek, ale i celé firmy. Současně musí existovat možnost jejich porovnávání s informacemi o aktuálním stavu stavby, ale i celého výrobního programu v okamžiku, ve kterém se právě nacházíme. Informace lehce přístupné kompetentním pracovníkům na všech úrovních řízení podstatně zrychlují a zkvalitňují jejich rozhodování. Správné rozhodování poté vede k dosažení dobrého výsledku, tj. kvalitního produktu vyrobeného s minimálními náklady. Odměňování pracovníků v závislosti na dosažených výsledcích. Řídící systém IPOS umožňuje díky přímému propojení úseku obchodního, technického a výrobního s úsekem ekonomickým vytvořit předpoklady k zavedení pravidel, které lze zjednodušeně nazvat principem nákladového řízení. Takto bude vrcholové vedení schopno lépe hodnotit úspěšnost jednotlivých zakázek a pracovníky, kteří se konkrétně podílejí na jejich realizaci. Současně pak bude schopno v dostatečné míře motivovat všechny pracovníky, kteří se na vytváření produktů podílí. Úkoly pro nejbližší období. - urychlit toky dokladů s cílem zmenšit časovou ztrátu stavu účetnictví za výrobou - plánování nákladů na základě kalkulací - vypracování kritérií hodnocení pro konkrétní produkty 10

13 - srovnání a vyhodnocení plánu a skutečnosti - odměňování pracovníků dle skutečně dosažených výsledků A co říci na závěr? Splnění výše uvedených úkolů a osvojení principů nákladového řízení je jedna z podmínek k dosažení lepších ekonomických výsledků. Takto budeme moci investovat do nových technologií, nové stavební mechanizace s lepšími parametry a konec konců i do zlepšování sociálního zázemí. Toto jsou všechno nutné předpoklady k dosažení dalšího rozvoje a prosperity firem pracujících pod značkou SaM. Je to cesta jak uspět na současném a hlavně budoucím evropském trhu stavebních zakázek. Ing. Josef Horáček výrobně technický ředitel 11

14 9. mezinárodní mostní sympozium MOSTY 2004 Motto sympozia: Mosty stavby spojující národy a generace Ve dnech dubna 2004 se pod záštitou ministra dopravy ČR Ing.Milana Šimonovského konalo 9. mezinárodní mostní sympozium MOSTY To proběhlo v rámci doprovodného programu 9. stavebního veletrhu IBF. Vzhledem k tomu, že SaM silnice a mosty a.s. patří již tradičně k aktivním účastníkům sympozií, nenechalo si tuto významnou akci ujít. A bylo opravdu na co se dívat. Devátého mezinárodního sympozia se totiž zúčastnily téměř čtyři stovky odborníků na mostní problematiku, a to nejen z celé ČR, ale i z řady zahraničních zemí. V jeho průběhu vystoupilo na šedesát přednášejících. Úvodem vystoupil ministr dopravy ČR Ing.Milan Šimonovský se slovy, která se každému vryla do paměti. Doslova řekl: Nejde jen stavět komunikace a mosty, ale také se o ně starat. Poté sdělil několik velmi zajímavých informací. Například, že podle ministerstva dosahuje finanční deficit údržby komunikací I. - III. třídy zhruba bilion korun. V dalším průběhu jednání byly předány diplomy soutěže Mostní dílo roku 2002 a čestná uznání. (Jedním z odměněných byla i naše firma za železniční most přes dálnici D807 velbloud viz. samostatný příspěvek). Z dalších vystoupení je možné také jmenovat především příspěvek Ing.Pavla Švagra, ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury a Ing.Petra Laušmana, generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic ČR na téma Je známa potřeba a nutnost jednotlivých investičních akcí, jsou k dispozici kapacity stavebních firem, ale většinou je nedostatek finančních prostředků. Poklesly například zdroje z FNM. Dvoudenní jednání probíhalo v samostatných blocích a na programu byla tato témata I. Financování dopravní infrastruktury, správa mostních objektů v ČR, legislativa, normy, předpisy, zkušenosti z povodní. II. Poznatky ze zahraničí. III. Přednášky odborníků z ČR a SR, věda, výzkum, projekty a realizace. V tomto bloku zazněl také příspěvek Ing. Hvízdala z firmy PONTEX o projektování a realizaci mostu ev.č v Korozlukách, který realizovala naše firma v roce

15 Rádi bychom také připomněli, že SaM silnice a mosty a.s. se tak jako v několika minulých ročnících účastnila této mezinárodní akce i jako sponzor celého sympozia. V přednáškovém sále totiž bylo umístěno na čelném místě logo naší firmy, v předsálí byly další prezentační panely, které byly připraveny ve spolupráci s firmou AGE PLUS. SaM tedy opravdu důstojně prezentoval svou činnost v uplynulých letech ukázkou významných staveb a nosných technologií firmy. Novinkou pak byla projekce programu dataprojektorem tedy program složený ze záběrů z jednotlivých firem skupiny SaM, zajímavých staveb, realizovaných akcí sociálního programu, rekonstrukce obalovny, dílen a další činnosti. Další ročník v roce 2005 bude jubilejní desátý. Organizátoři proto již nyní připravují rozšířený program na celé tři dny jednání. Naše firma bude jistě opět patřit mezi ty firmy, které se budou moci pochlubit výsledky své práce i na tomto setkání. Ing. Josef Adamčík Předání ocenění Mostní dílo roku

16 Informace ze závodu 02 Turnov Koncem roku 2003 bylo vedením firmy SaM silnice a mosty a.s. rozhodnuto, že od ledna letošního roku dojde k několika změnám ve východní části působnosti firmy. První změnou byla změna sídla závodu. Závod Jilemnice byl zrušen a nahrazen závodem Turnov. Tato změna by měla přinést lepší dosažitelnost vedení závodu pro jednání s partnery a zajišťování vlastní stavební činnosti. Protože se navíc podstatně zvětšila i pracovní náplň, bylo nutné přistoupit také k posílení vedení závodu technickými pracovníky. Vedoucím závodu byl pověřen Stanislav Raš, přípravu staveb zajišťuje Miroslav Ira, realizace staveb řídí stavbyvedoucí Luděk Erlebach, Karel Falka a Jiří Přibáň. Administrativní práce provádí paní Zdeňka Mydlářová. Hlavní pracovní náplní závodu jsou rekonstrukce opěrných a zárubních zdí, mostů a komunikací na silnici I/10 mezi Turnovem a Harrachovem. Dalšími zakázkami jsou opravy a rekonstrukce ulic v Turnově, asfaltové zálivky v Liberci, rekonstrukce náměstí 3.května v Železném Brodě a opravy ve Vrchlabí. Zároveň předpokládáme rozšíření působnosti i do Jablonce nad Nisou. Nutno podotknout, že značnou část přípravných prací si provádíme sami a zároveň se zúčastňujeme zpracovávání dalších nabídek. Také jednáme s objednateli a dalšími partnery či zajišťujeme subdodavatele, bez kterých by tak náročné úkoly nebylo možné splnit. Největší zastoupení má v dané lokalitě SaM Varnsdorf, který rekonstruuje zdi a mosty na začátku úseku mezi Turnovem a Malou Skálou. Vedení závodu 02 Turnov věří, že bude plnit svěřené úkoly nejen v roce 2004 ale i v dalším období. Současně usilujeme o rozšíření portfolia našich zakázek a věříme, že kvalitně odvedená práce na silnici I/10 bude odrazovým můstkem pro naši firmu v uspokojování dalších poptávek investorů tohoto regionu v oblasti stavebnictví. Stanislav Raš Most v Plavech Most v Harrachově 14

17 Slovo k ekonomice Pokud se ohlédneme za uplynulým rokem 2003 s úmyslem bilancovat dosažené výsledky, můžeme konstatovat, že rok 2003 byl jak pro celou skupinu SaM, tak i pro naší společnost SaM silnice a mosty a.s. velmi úspěšným rokem. Při porovnání hospodářských výsledků roku 2003 s výsledky let minulých došlo zejména k radikálnímu nárůstu výkonů daného zvýšením tržeb z vlastních výrobků a služeb. Překročení hranice 380 mil. Kč ročních výkonů je výsledkem velmi dobré obchodní politiky managementu, udržením portfolia stálých obchodních partnerů a jeho rozšířením o nové zadavatele investory. Zvýšený objem tržeb, udržení příznivého procenta hrubé marže 29% a profitability na úrovni 30% společně s přiměřeným řízeným nárůstem mzdových nákladů a ostatních provozních nákladů, přinesly v konečném důsledku velmi dob- 15

18 rou tvorbu Provozního hospodářského výsledku srovnatelnou s historicky pro firmu nejúspěšnějším rokem I přes auditorem doporučenou tvorbu opravných položek na pohledávky byl konečný účet firmy SaM silnice a mosty a.s. v podobě Hospodářského výsledku za účetní období velmi dobrý a dosáhl objemu 19,7 mil. Kč. Bilanční suma Aktiv a Pasiv doznala zvýšení o 17 mil. Kč. Největší vliv na nárůst majetku firmy měl přírůstek dlouhodobého hmotného majetku. Firma investovala do výrobního zařízení, mechanizace, ale i do dopravních prostředků. Také proběhly v roce 2003 investice v areálu dopravy a obalovny v Sosnové a pozadu nezůstalo ani sídlo společnosti. Zlepšil se tak nejen výrobní proces, ale i pracovní prostředí zaměstnanců a sociální zázemí firmy. Struktura aktiv svým vývojem také ukázala finanční stabilitu a pozitivní rozvoj společnosti. Za zmínku například stojí snížení objemu pohledávek a zkrácení průměrné doby inkasa pohledávek z obchodního styku na 26 dnů. Také poměrně objemné zůstatky finančního majetku na úrovni 17 mil. Kč dávají firmě prostor k financování firemních aktivit, ale i k hrazení závazků k obchodním partnerům v smluvních termínech. Pracovní kapitál vzrostl na 35 mil. Kč, přičemž potřeba jeho nárůstu byla plně kryta z vlastních zdrojů a dokládá tak silný cash flow společnosti. Objem závazků se daří meziročně snižovat. Jejich úroveň konce roku 2003 je na 24 mil. Kč a doba splatnosti závazků se snížila pod 16 dnů. Celková zadluženost firmy klesla na 38%, což svědčí o fundovaném řízení cizích zdrojů a zvyšování vlastního kapitálu, který svým objemem dosahuje k 72 mil. Kč. Velmi dobré výsledky hospodaření jen podtrhují hodnoty poměrových ukazatelů roku 2003 běžná likvidita 2,0 rentabilita vlastního kapitálu 27,5 % rentabilita celkového kapitálu 16,9 %. Ing. Jiří Berka analytik ekonomického úseku 16

19 SOUTĚŽ Pojďte se s námi podílet na vytvoření FIREMNÍHO SLOGANU skupiny SaM! Podmínky soutěže: Slogan musí být krátký a výstižný a měl by jasně definovat činnost skupiny SaM. Každý účastník soutěže může poslat více návrhů. Soutěže se mohou zúčastnit i zaměstnanci skupiny SaM, případně jejich rodinní příslušníci. Z došlých návrhů vybereme 3 nejlepší slogany a autory odměníme hodnotnými cenami. Vyhlášení vítězů a předání cen proběhne v pondělí 15. listopadu Vítězné slogany zveřejníme v dalším čísle našeho časopisu, které plánujeme vydat na sklonku letošního roku. Prosíme nezapomeňte uvést svou kontaktní adresu a telefonní spojení! Termín soutěže Náměty nám prosím zasílejte v době od 1. srpna 2004 do 15. října Vaše kreativní návrhy sloganu SaM prosíme zasílejte na adresu SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, Česká Lípa k rukám Ing. Jiřího Berky nebo na ovou adresu LÉTO JE UŽ TADY! Tak snad nám konečně začalo toužebně očekávané léto, doba vysněných dovolených, krásného počasí, sluníčka, koupání, pohody. Přejeme všem našim čtenářům, spolupracovníkům, obchodním partnerům příjemnou a klidnou dovolenou a pevně věříme, že naberete spoustu nových sil a životní energie.

20 Máchova Česká Lípa Tel.: Oblouková Děčín III. Tel.: Studánka Varnsdorf Tel.: Průmyslová Turnov Tel.: Vinec Mladá Boleslav Tel.: Na Popluží 821/ Ústí nad Labem Tel.:

Výroční zpráva 2 0 0 2

Výroční zpráva 2 0 0 2 Výroční zpráva 2 0 0 2 Úvodní slovo Vážení akcionáři a obchodní partneři, rok 2002 byl pro společnost SaM silnice a mosty a.s. se sídlem v České Lípě a především ovládané firmy SaM silnice a mosty Děčín

Více

SaM Vás informuje. Téma měsíce. prosinec 2003. Rekonstrukce Tyršova mostu. přes Labe v Litoměřicích. Práce na silnicích. pokračovat i v roce 2004

SaM Vás informuje. Téma měsíce. prosinec 2003. Rekonstrukce Tyršova mostu. přes Labe v Litoměřicích. Práce na silnicích. pokračovat i v roce 2004 SaM Vás informuje prosinec 2003 Práce na silnicích budou pokračovat i v roce 2004 Czech Made za služby Téma měsíce Železniční most přes dálnici D8 Rekonstrukce Tyršova mostu přes Labe v Litoměřicích Získaná

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

SaM Vás informuje. prosinec 2004. Investiční činnost a její souvislosti. Příspěvky závodů a společností skupiny SAM. AGE PLUS, a.s.

SaM Vás informuje. prosinec 2004. Investiční činnost a její souvislosti. Příspěvky závodů a společností skupiny SAM. AGE PLUS, a.s. SaM Vás informuje prosinec 2004 Investiční činnost a její souvislosti Příspěvky závodů a společností skupiny SAM AGE PLUS, a.s. se představuje Získaná ocenění MOSTNÍ DÍLO ROKU Ocenění udělená Ministerstvem

Více

skupiny SAM Nové odštěpné závody SaM silnice a mosty SaM silnice a mosty na Mostním sympóziu 2006 15 let existence společnosti SaM silnice a mosty

skupiny SAM Nové odštěpné závody SaM silnice a mosty SaM silnice a mosty na Mostním sympóziu 2006 15 let existence společnosti SaM silnice a mosty I ZPRAVODAJ skupiny SAM červen 2006 Nové odštěpné závody SaM silnice a mosty SaM silnice a mosty na Mostním sympóziu 2006 15 let existence společnosti SaM silnice a mosty 1 OCENĚNÍ SKUPINY SAM ÚVODNÍK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, Vážení pánové, předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2009, jejímž prostřednictvím Vám chceme poskytnout základní

Více

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních nově vzniklých soukromých firem v pardubickém regionu založena veřejná obchodní společnost Marhold, zaměřená na podnikání

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 14 III. Firemní dokumenty 18 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

skupiny SAM červen 2005 Získali jsme již páté ocenění Mostní dílo roku Podílíme se na stavbě dálnice D8 a D11 Vyhodnocení soutěže o nejlepší slogan

skupiny SAM červen 2005 Získali jsme již páté ocenění Mostní dílo roku Podílíme se na stavbě dálnice D8 a D11 Vyhodnocení soutěže o nejlepší slogan I ZPRAVODAJ skupiny SAM červen 2005 Získali jsme již páté ocenění Mostní dílo roku Podílíme se na stavbě dálnice D8 a D11 Vyhodnocení soutěže o nejlepší slogan OCENĚNÍ SKUPINY SAM Vydavatel: SaM silnice

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

Čistá Jizera město Turnov Nudvojovice

Čistá Jizera město Turnov Nudvojovice VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV Antonína Dvořáka 287 511 01 Turnov VHS Turnov 2010 Na investiční akci se podíleli: Investor: Vodohospodářské sdružení Turnov Spolufinancující subjekt: Město Turnov Generální

Více

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč.

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč. MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2008 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Vážené dámy, vážení pánové, předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2008, jejímž prostřednictvím Vám chceme poskytnout základní informace o

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za III. čtvrtletí roku 214 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU ÚRS PRAHA, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 MONITORING STAVEBNÍHO TRHU Veřejné stavební zakázky I. pololetí 2010 Červenec 2010 1 OBSAH ÚVOD ČERVEN 2010 I. POLOLETÍ 2010

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů KRAJ II. třídy v km III.třídy v km Celkem Podíl silnic v rámci ČR v % Pořadí Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel na km2

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého kraje na období 2018 2022, s Rozpočtovými

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2016

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2016 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2016 Praha, 31. srpna 2016 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 16 330 16 326 Ostatní provozní výnosy 2 442 1 635 Náklady -14 366-14 127

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za I. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

4. ÚHRNNÁ BILANCE DOJÍŽĎKY ZA PRACÍ A DO ŠKOL

4. ÚHRNNÁ BILANCE DOJÍŽĎKY ZA PRACÍ A DO ŠKOL 4. ÚHRNNÁ BILANCE DOJÍŽĎKY ZA PRACÍ A DO ŠKOL Dojížďka za prací je významnou formou prostorové mobility obyvatel. Z analýzy dat o dojížďce za prací vyplynulo: Z celkového počtu 4 735 tis. zaměstnaných

Více

Úvod. 1. Roční účetní závěrka

Úvod. 1. Roční účetní závěrka Úvod Výroční zpráva o hospodaření Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy za rok 2008 je členěna podle osnovy výroční zprávy veřejných vysokých škol. Dominantními příjmy FTVS UK jsou příspěvek

Více

prosinec 2009 14. mezinárodní sympozium MOSTY 2009 Brno SaM získal nominaci na titul Česká dopravní stavba 2008 Přeložka silnice I/9 MÚK Sosnová

prosinec 2009 14. mezinárodní sympozium MOSTY 2009 Brno SaM získal nominaci na titul Česká dopravní stavba 2008 Přeložka silnice I/9 MÚK Sosnová ZPRAVODAJ skupiny SAM prosinec 2009 14. mezinárodní sympozium MOSTY 2009 Brno SaM získal nominaci na titul Česká dopravní stavba 2008 Přeložka silnice I/9 MÚK Sosnová 1 OCENĚNÍ SKUPINY SAM ÚVODNÍK Vážení

Více

Statistiky produktu za I. ctvrtletí roku 2017

Statistiky produktu za I. ctvrtletí roku 2017 informacní servis ve stavebnictví Statistiky produktu za I. ctvrtletí roku 2017 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající ve stavebním

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Statistiky produktu za III. ctvrtletí roku 2015

Statistiky produktu za III. ctvrtletí roku 2015 informacní servis ve stavebnictví Statistiky produktu za III. ctvrtletí roku 2015 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající ve

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. PROFIL SPOLEČNOSTI 2011 Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. společnost se zavedeným systémem jakosti dle: dle: ČSN ČSN EN EN ISO ISO 9001:2009, 9001:2001, ČSN CSN EN EN ISO ISO 14001:2005, OHSAS

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za II. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - ROK 2013

INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - ROK 2013 ISTAV INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - ROK ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající ve stavebním průmyslu získávají stavební

Více

18. května 2010, Praha. Cíle silniční infrastruktury

18. května 2010, Praha. Cíle silniční infrastruktury 18. května 2010, Praha Cíle silniční infrastruktury Představení Ředitelství silnic a dálnic ČR Státní příspěvková organizace Investor a správce dálnic (727 km), rychlostních silnic (386 km) a silnic I.

Více

Statistiky produktu za III. ctvrtletí roku 2016

Statistiky produktu za III. ctvrtletí roku 2016 informacní servis ve stavebnictví Statistiky produktu za III. ctvrtletí roku 2016 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající ve

Více

Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa

Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa Mgr. Petr Medřický Severočeská vodárenská společnost a.s. Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice založena v r.1993 akcie v držení 459 měst a obcí Libereckého

Více

Statistiky produktu za I. ctvrtletí roku 2016

Statistiky produktu za I. ctvrtletí roku 2016 informacní servis ve stavebnictví Statistiky produktu za I. ctvrtletí roku 2016 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající ve stavebním

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - ROK 2014

INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - ROK 2014 ISTAV INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - ROK ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající ve stavebním průmyslu získávají stavební

Více

STAVEBNICTVÍ V LEDNU PROSINCI 2010, 2009

STAVEBNICTVÍ V LEDNU PROSINCI 2010, 2009 ÚRS Praha, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 STAVEBNICTVÍ V LEDNU PROSINCI 2010, 2009 (STAVEBNÍ PRODUKCE, ZAMĚSTNANOST, PRODUKTIVITA) Úsek 03 únor 2011 Úvod Informace

Více

Konkurenceschopnost a ekonomická výkonnost podniku

Konkurenceschopnost a ekonomická výkonnost podniku ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Konkurenceschopnost a ekonomická výkonnost podniku Teze k diplomové práci Autor: Martina Kadavová PEF ČZU, obor PaED Vedoucí DP: Ing. Pavla

Více

Hlavní prohlídka mostu

Hlavní prohlídka mostu Hlavní prohlídka mostu Okres: Nový Jičín Obec: Bílovec Prohlídku provedl: Ing. D.Partenidis, Ing. Venclík Dne: 27.12.2012 Počasí v době prohlídky: Teplota vzduchu 7 C Teplota NK 5 C Souřadnice GPS 49 45'7.756"N,

Více

Průmyslové zóny v Ústeckém kraji a jejich dopady na regionální trh

Průmyslové zóny v Ústeckém kraji a jejich dopady na regionální trh AC Innovation s.r.o. Projekt: Praktický průvodce ekonomikou aneb My se trhu nebojíme! Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.34/02.0039 Vzdělávací oblast: Průmyslové zóny v Ústeckém kraji a jejich dopady na regionální

Více

skupiny SAM červenec 2007 Výstavba nové betonárky v areálu obalovny v Sosnové

skupiny SAM červenec 2007 Výstavba nové betonárky v areálu obalovny v Sosnové I ZPRAVODAJ skupiny SAM červenec 2007 12. mezinárodní sympózium Mosty 2007 Výstavba nové betonárky v areálu obalovny v Sosnové 1 OCENĚNÍ SKUPINY SAM ÚVODNÍK Vážení obchodní přátelé, spolupracovníci Samáci,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok Bilance příjmů a výdajů za rok Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok bylo přebytkové se saldem ve výši 884

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

Výroční zpráva společnosti s ručením omezeným SOSTAF s.r.o. R o k

Výroční zpráva společnosti s ručením omezeným SOSTAF s.r.o. R o k společnosti s ručením omezeným SOSTAF s.r.o. R o k 2 0 0 8 Strana 1 (celkem 6) Obsah Základní údaje o společnosti Činnost podniku v roce 2008 Výhled na rok 2009 Účetní závěrka v plném rozsahu Zpráva o

Více

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Pololetní zpráva 2007 HVB Bank Czech Republic a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Pololetní zpráva 27 nám. Republiky 3a/29 11 Praha 1 Vydána dne 3. července 27 , IČ 64948242, sídlem nám. Republiky 3a/29, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní

Více

Podhoran Černíkov a. s.

Podhoran Černíkov a. s. Podhoran Černíkov a. s. Černíkov čp. 37 345 06 p. Kdyně IČO 47718951 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA OBDOBÍ 1.1. 31.12.2014 Obsah : I. Základní identifikační údaje o společnosti II. Informace o výkonnosti,

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015 Bilance příjmů a výdajů za rok 2015 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2015 bylo přebytkové se saldem

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení akcionáři, vážení občané,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení akcionáři, vážení občané, 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚVODNÍ SLOVO Vážení akcionáři, vážení občané, dovolte, abych Vám předložil Výroční zprávu akciové společnosti Silnice LK za rok 2012, ve které bych Vás chtěl informovat o tom, jak si

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH 1 SLOVO VEDENÍ SPOLEČNOSTI... 3 2 SKUTEČNOSTI, KTERÉ NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI A JSOU VÝZNAMNÉ PRO NAPLNĚNÍ ÚČELU VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 3 PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ČINNOSTI ÚČETNÍ

Více

Investiční záměr. příspěvková organizace kraje

Investiční záměr. příspěvková organizace kraje ARCH.Č.SÚS JMK 08/02-064 Investiční záměr Název příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Název stavby III/37915 Brno Lesná, most 37915-2 Funkční

Více

ČESKÝ STAVEBNÍ TRH HLAVNÍ KONKURENTI NA TRHU ANNA KATRŇÁKOVÁ

ČESKÝ STAVEBNÍ TRH HLAVNÍ KONKURENTI NA TRHU ANNA KATRŇÁKOVÁ MANAGEMENT STAVEBNÍ FIRMY ČESKÝ STAVEBNÍ TRH HLAVNÍ KONKURENTI NA TRHU ANNA KATRŇÁKOVÁ OBSAH ČESKÝ STAVEBNÍ TRH SROVNÁNÍ STAVEBNÍCH PODNIKŮ V ČR HLAVNÍ KONKURENTI Metrostav, a.s. Skanska, a.s. Eurovia

Více

Zápis. Pořad jednání:

Zápis. Pořad jednání: Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

Výroční zpráva 2014/2015

Výroční zpráva 2014/2015 Výroční zpráva 2014/2015 OBSAH 1. Úvodní slovo. 3 strana 2. Profil společnosti 4 3. Podnikatelská činnost. 5 4. Certifikáty 7 5. Významné události 8 6. Zpráva o vztazích... 10 7. Zpráva nezávislého auditora..

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

VÝROBA USNÍ, GALANTERIE A OBUVI 2004 v datech a grafech OKEČ 19

VÝROBA USNÍ, GALANTERIE A OBUVI 2004 v datech a grafech OKEČ 19 VÝROBA USNÍ, GALANTERIE A OBUVI v datech a grafech OKEČ 19 A. Hlavní produkční charakteristiky B. Výkonová spotřeba C. Náklady a tvorba zisku D. Finanční toky E. Struktura a využití aktiv F. Struktura

Více

Most Psáry - 02 HLAVNÍ PROHLÍDKA

Most Psáry - 02 HLAVNÍ PROHLÍDKA Most Psáry - 02 Most přes Sulický potok v ul. Na Stráni, Psáry HLAVNÍ PROHLÍDKA Strana 1 z 6 Objekt: Most ev. č. Psáry - 02 (Most přes Sulický potok v ul. Na Stráni, Psáry) Okres: Praha-západ Prohlídku

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy py a příklady Možnosti financování a příklady projektů Ing. Vladimír Sochor

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

ČSOB Municipální program. specializované služby pro obce, města a kraje. Setkání starostů Ústeckého kraje, Terezín 3.3.2009

ČSOB Municipální program. specializované služby pro obce, města a kraje. Setkání starostů Ústeckého kraje, Terezín 3.3.2009 ČSOB Municipální program specializované služby pro obce, města a kraje Setkání starostů Ústeckého kraje, Terezín 3.3.2009 Obsah 1. Municipální program 2. Poradenství EU fondy 3. Komunální financování 3.1.

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

POZEMKY PRO INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI MĚSTO SEMILY

POZEMKY PRO INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI MĚSTO SEMILY POZEMKY PRO INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI MĚSTO SEMILY Kontaktní údaje : Město Semily Husova 82, 513 13 Semily tel. 481 629 211 e-mail : podatelna@mu.semily.cz IČ : 00276111 ID datové schránky : d36bywp Městský

Více

Lomnice n. Pop. přemístění VH provozu do areálu ČOV

Lomnice n. Pop. přemístění VH provozu do areálu ČOV VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu 18

Více

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Projekt Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků byl podpořen Grantovou agenturou ČR, reg. č. projektu 402/09/1739 DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

Rok Počet místností Počet úkonů celkem Počet úkonů - děti

Rok Počet místností Počet úkonů celkem Počet úkonů - děti Příloha č. 2: Přehled Speciálních výslechových místností a počty v nich realizovaných úkonů Porovnání počtu místností a úkonů v roce 2014 a v roce 2015: Rok Počet místností Počet úkonů celkem Počet úkonů

Více

rychlostní silnice R6

rychlostní silnice R6 rychlostní silnice R6 Praha Pavlov 12/2008 uvedeno do provozu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Silnice I/6 je zahrnuta do vybrané silniční sítě jako vybraný tah R6 Praha Karlovy Vary státní hranice se Spolkovou

Více

Výroční zpráva společnosti s ručením omezeným SOSTAF s.r.o. R o k

Výroční zpráva společnosti s ručením omezeným SOSTAF s.r.o. R o k společnosti s ručením omezeným SOSTAF s.r.o. R o k 2 0 0 9 Strana 1 (celkem 6) Obsah Základní údaje o společnosti Činnost podniku v roce 2009 Výhled na rok 2010 Účetní závěrka v plném rozsahu Zpráva o

Více

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s.

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. 1 Kontaktní údaje na společnost PDV RAILWAY a.s. Sídlo společnosti Kontakty: PDV RAILWAY a.s. Blahoslavova 937/62

Více

INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - (III. čtvrtletí 2011)

INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - (III. čtvrtletí 2011) ISTAV INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - (III. čtvrtletí 11) ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající ve stavebním průmyslu

Více

Program: Investiční pobídky

Program: Investiční pobídky Program: Investiční pobídky Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Oblast zaměření: Podpora zpracovatelského průmyslu, technologických center a center strategických sluţeb na území ČR Cíl programu:

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV a.s. 2013. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje 3. Statutární orgány 4. Zpráva vedení a analýza situace 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV a.s. 2013. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje 3. Statutární orgány 4. Zpráva vedení a analýza situace 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Statutární orgány 4 Zpráva vedení a analýza situace 5 Rozdělení zisku za rok 2013 9 PŘÍLOHA zpráva auditora 10 1 Úvodní

Více

39. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE

39. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE 39. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: 39. Den malých obcí 5. března 2013, Národní dům Smíchov, Praha 7. března 2013, Společenský dům, Prostějov

Více

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 Platí mluvené slovo Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 rád bych vás také přivítal na dnešní bilanční tiskové konferenci. Snímek Hlavní události roku

Více

Výroční zpráva za účetní období KOVOBEL a.s.

Výroční zpráva za účetní období KOVOBEL a.s. Výroční zpráva za účetní období 2015 KOVOBEL a.s. O B S A H 1. Základní údaje o společnosti 1.1 Založení společnosti 1.2 Předmět podnikání 1.3 Základní kapitál 1.4 Údaje o majetkových účastech 2. Orgány

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

pozemní stavby Investor: ZEDNÍČEK, a.s. Doba plnění: 04/2006 09/2006 Objem: cca 80 mil. Kč

pozemní stavby Investor: ZEDNÍČEK, a.s. Doba plnění: 04/2006 09/2006 Objem: cca 80 mil. Kč pozemní stavby Sběrný přepravní uzel Ústí nad Labem I. a II. etapa Investor: Česká pošta s.o., o. z. Ústí nad Labem Doba plnění: 04/2004 05/2006, 10/2006 07/2008 Objem: I. etapa cca 141 mil. Kč, II. etapa

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 KRČSKÁ 511/51, 140 02 PRAHA 4 KRČ OBSAH: Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 Maritza Iztok II, Bulharsko, oprava chladící věže

Více

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno Opuštěná 4, 602 00 Brno Výroční zpráva za rok 2014 DrSc. Prof. Ing. Petr Němeček, Vážení akcionáři, Vážení obchodní partneři. Předkládáme Vám výroční zprávu akciové společnosti ČSAD Brno holding, a.s.

Více

Účetnictví 3. přednáška 13.3.08

Účetnictví 3. přednáška 13.3.08 Účetnictví 3. přednáška 13.3.08 Osnova přednášky: 1) Změny rozvahových položek 2) Účet a jeho účel, popis, obsah, forma 3) Účty aktiv a pasiv, způsob zápisu na účtech aktiv a na účtech pasiv Ad 1) Změny

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

VIZE DOP O RA R V A N V Í N HO O S T S A T V A I V TELS L T S VÍ

VIZE DOP O RA R V A N V Í N HO O S T S A T V A I V TELS L T S VÍ VIZE DOPRAVNÍHO STAVITELSTVÍ 28. 11. 2012 Silniční síť na území Plzeňského kraje Silniční síť v rámci ČR Celková délka: Délka dálnic: Délka rychl. sil.: Délka sil. I. tř.: Délka sil. II. a III. tř.: 55

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

ŘÍZENÍ ZHOTOVOVÁNÍ STAVBY, BEZPEČNOSTNÍ MANAGEMENT

ŘÍZENÍ ZHOTOVOVÁNÍ STAVBY, BEZPEČNOSTNÍ MANAGEMENT ŘÍZENÍ ZHOTOVOVÁNÍ STAVBY, BEZPEČNOSTNÍ MANAGEMENT 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje , Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 91643//2014/KUUK 286/KON/2014 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Výroční zpráva. za rok 2010. Správa městských sportovišť Kolín, a.s.

Výroční zpráva. za rok 2010. Správa městských sportovišť Kolín, a.s. Výroční zpráva za rok 2010 Správa městských sportovišť Kolín, a.s. I. Úvodní slovo předsedy představenstva II. Textová část výroční zprávy III. Zpráva auditora IV. Účetní závěrka v plném rozsahu V. Příloha

Více

Vystoupení pana Winfrieda Krause ŠKODA AUTO a.s. Výroční tisková konference března 2013

Vystoupení pana Winfrieda Krause ŠKODA AUTO a.s. Výroční tisková konference března 2013 - Platí mluvené slovo - Vystoupení pana Winfrieda Krause ŠKODA AUTO a.s. Výroční tisková konference 2013 20. března 2013 rovněž bych vás rád přivítal na dnešní bilanční tiskové konferenci. Snímek 1 - Hlavní

Více

DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření

DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření PŘÍLOHA Č. P4-02-03 DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření rychlé spojení Liberec Turnov Železný Brod

Více