SaM Vás informuje. červen Mostní dílo roku 2002 PHARE mezinárodní mostní sympozium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SaM Vás informuje. červen 2004. Mostní dílo roku 2002 PHARE 2003. 9. mezinárodní mostní sympozium"

Transkript

1 SaM Vás informuje červen 2004 Mostní dílo roku 2002 PHARE mezinárodní mostní sympozium

2 Získaná ocenění MOSTNÍ DÍLO ROKU Ocenění udělená Ministerstvem dopravy ČR za nejlepší stavbu nebo rekonstrukci mostu. MOSTNÍ DÍLO ROKU 1997 Silniční most přes Ohři v Postoloprtech MOSTNÍ DÍLO ROKU 1998 Silniční most přes Labe v Nymburce MOSTNÍ DÍLO ROKU 2000 Silniční most přes Ploučnici v Děčíně MOSTNÍ DÍLO ROKU 2002 Železniční most přes dálnici D8 Vydavatel: SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa ve spolupráci s AGE PLUS, a.s. Redakční rada: Ing. Dušan Drahoš Ing. Josef Horáček Ing. Josef Adamčík Ing. Jiří Berka Marcela Řehořková Četnost vydání: občasník Evidenční číslo: MK ČR E Náklad: 500 ks Kontakt: Datum vydání: červen 2004

3 Vážení spolupracovníci, obchodní přátelé, milí čtenáři, jsem velmi rád, že se Vám dostává do ruky již čtvrté vydání našeho občasníku SaM Vás informuje a budu potěšen, pokud Vás zaujme stejně tak, jako čísla předešlá. Připravili jsme zde přehled informací a zajímavostí ze života naší fi rmy a rádi bychom Vás tak touto stručnou formou informovali o aktuálním dění, dále zhodnotili uplynulé období a nastínili výhled do právě probíhající stavební sezóny. Tak tedy pojďme na to. V tomto úvodníku bych chtěl shrnout hodnocení stavební sezóny 2003 a výhled do konce roku Ještě ale připomeňme, že naše fi rma, která vznikla v září roku 1991 a postupně se rozrostla do fi rmy střední velikosti, dosáhla v roce 2002 obrat více jak 240 mil. Kč s cca 200 zaměstnanci. Jako skupina fi rem SaM silnice a mosty jsme dosáhli obrat více než 400 mil. Kč. Rok 2003 byl pro skupinu fi rem SaM výjimečný hned z několika důvodů. Jedním z nich byl zvýšený počet zakázek souvisejících s povodněmi v roce 2002, dalším dokončování významnějších staveb a v neposlední řadě posílení pozice našich fi rem v regionech jejich působení. Mateřská společnost v České Lípě dosáhla obratu většího než 380 mil. Kč s 200 zaměstnanci a skupina fi rem SaM silnice a mosty překročila hranici 600 mil. Kč. Obsah čísla: Podrobnější ekonomická analýza bude následovat v dalším textu. Úvodník 1 Mostní dílo roku Práce firem SaM na silnicích pokračují 6 PHARE IPOS mezinárodní mostní sympozium 12 Informace ze závodu 02 Turnov 14 Slovo k ekonomice 15 Soutěž 17 Naše stavební společnost zaujímá v regionu významné postavení v oblasti výstavby, rekonstrukcí a oprav komunikací a mostů, výroby a pokládky obalovaných směsí, dopravního značení, mostních provizorií, kovových konstrukcí a dalších speciálních činností. V oblasti výstavby a rekonstrukcí mostních objektů působíme na větší části území České republiky a jsme mimořádně úspěšní. To dokazuje již čtvrté ocenění Mostní dílo roku, které bylo naší fi rmě uděleno na dubnovém Mostním sympoziu v Brně, a to za Železniční most přes dálnici D8, nazývaný v od- 1

4 borné veřejnosti Velbloud. Toto ocenění jsme dostali jako členové sdružení fi rem SaM silnice a mosty, Vodohospodářské stavby Teplice a SDS Exmost, které stavbu mostu realizovalo. V letošním roce, tedy 2004, se nám podařilo získat větší množství zakázek, zahájit jejich realizaci a některé dokončit. Jako příklad jmenuji akce Oprava silnice II/262 Stružnice, Rekonstrukce mostu a silnice II/270 v Mimoni, Oprava silnice I/13 v Jablonném v Podještědí, Rekonstrukce náměstí v Železném Brodě, Opravy komunikací I. tříd pro ŘSD, II. a III. tříd pro KSS Liberec a Ústí n/l. Dále pokračují práce na silnici I/10 Turnov Harrachov, Cestmistrovství KSS LBC v Turnově, mostu přes Labe v Litoměřicích, mostech na silnici II/226 Podbořany Lubenec. V současnosti se také dokončuje stavba mostu přes Ploučnici ve Stružnici, úprava koruny hráze VD Josefův Důl a Mšeno, oprava silnice Lobendava Šluknov a byly dokončeny opravy těch mostů, které v Děčíně poškodily povodně. Za skupinu fi rem SaM silnice a mosty předpokládám v roce 2004 dosažení obratu cca 500 mil. Kč s počtem cca 300 zaměstnanců. Podle dosažených výsledků v loňském roce a stavu zakázek pro rok 2004 je předpoklad udržení objemu provedených stavebních prací ve skupině. Zajištěnost zakázek a udržení pracovních míst pro příští rok je celkově lepší než v minulých letech, ale je různá v jednotlivých oblastech. V oblasti technického rozvoje bylo v letech dokončeno nové vážení asfaltu obalovny. Taktéž je připraveno osazení senzorů dávkovačů kameniva. Do majetku fi rmy se podařilo získat část opravárenské haly včetně přilehlých pozemků. Její oprava je dokončena a zároveň je dokončena i I. etapa přestavby budovy skladu v areálu dopravy v Sosnové na část sociálně-administrativní a část skladovou a dílenskou. Dále probíhá I. etapa přestavby budovy dopravy a myčky, kde již bylo uvedeno do provozu kancelářské pracoviště stavbyvedoucích. V oblasti strojního parku pokračujeme v dovybavení a modernizaci dopravních prostředků, strojů a zařízení v souladu s plánem, potřebami jednotlivých staveb a fi nančními možnostmi fi rmy. V obchodní politice budeme stabilizovat odštěpné závody Mladá Boleslav a Ústí nad Labem převážně místní zakázkou. V Děčíně a Varnsdorfu upevníme své pozice jako regionální fi rmy podporující místní zaměstnanost. Koncem minulého roku jsme došli k rozhodnutí o přemístění odštěpného závodu z Jilemnice do Tur- 2

5 nova, který je strategicky lépe umístěn. V Jilemnici však zůstane středisko i nadále. Došlo také ke změnám v řídicí struktuře a to obsazením pozic: výrobní manažer Tomáš Skřivánek, analytik Ing. Jiří Berka a proběhlo též jmenování do funkce: vedoucí odštěpného závodu Turnov Stanislav Raš. Při hodnocení uplynulého pololetí bych chtěl připomenout smutné události, které jsou také součástí našeho života úmrtí našich zaměstnanců. Jedni z dlouholetých spolupracovníků a přátel byli pan Miroslav Novák stavbyvedoucí dopravního značení a metrolog společnosti v České Lípě, pan František Novák stavební dělník v Děčíně. Chtěl bych ocenit jejich přínos k rozvoji našich fi - rem. Čest jejich památce. V čase, kdy píšu tyto řádky a kdy se připravujeme na krátké letní dovolené, vychází toto 4. číslo a já bych chtěl poděkovat Vám všem zaměstnancům fi rem SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa, Děčín a Varnsdorf za dosažení velmi dobrých výsledků v roce 2003 a za úspěšně se vyvíjející letošní rok. Uvědomujeme si, že úspěch našich fi rem je závislý nejen na včasném získání dobré zakázky, ale ve velké míře na kvalitní práci týmu řídicích pracovníků, na jejich technickém ale i ekonomickém rozhodování a v neposlední řadě na poctivé a kvalitní práci našich dělníků. V tomto článku bych chtěl také poděkovat všem našim odběratelům investorům za důvěru, s kterou se na nás obracejí a za dobrou spolupráci při realizaci zakázek. Dále bych poděkoval i našim dodavatelům, subdodavatelům a ostatním obchodním partnerům za spolupráci. Ing. Dušan Drahoš ředitel a předseda představenstva akciové společnosti 3

6 Mostní dílo roku 2002 aneb Samáci opět zabodovali Železniční most v km 19,459 tratě ČD Děčín Oldřichov přes dálnici D8 v km 87,715 Naše společnost SaM silnice a mosty a.s. měla tu čest a zúčastnila se tento rok velmi slavnostní akce. Ve dnech se v Brně v rámci 9. mezinárodního stavebního veletrhu IBF totiž konalo 9. mezinárodní sympozium MOSTY 2004 pod záštitou ministra dopravy ČR Ing. Milana Šimonovského. My jsme u toho samozřejmě nemohli chybět, protože jsme se stali důležitou součástí při vyhlašování vítězů. Ti byli oznámeni hned po úvodním projevu, s kterým vystoupil ministr dopravy. A vyhlašování mostních děl roku 2002 v jednotlivých kategoriích bylo opravdu velmi příjemné. Ministr dopravy ČR Ing. Milan Šimonovský předal totiž diplom soutěže Mostní dílo roku 2002 v kategorii novostaveb i nám. Ředitel firmy SaM silnice a mosty a.s. Ing. Dušan Drahoš, společně s dalšími členy Sdružení Drážní most 0807/ID Vodohospodářské stavby s.r.o Teplice, SDS EXMOST s.r.o. Brno, projektantem Ing. Pechalem, Ing. arch. Petrem Šafránkem tedy převzal z rukou ministra dopravy diplom Mostní dílo roku 2002 v katego- Most Velbloud 4

7 rii novostaveb za stavbu Železniční most v km 19,459 tratě ČD Děčín Oldřichov přes dálnici D8 v km 87,715. A tady jsou základní údaje k oceněné novostavbě. Jde o jednokolejný železniční most přes budoucí dálnici D807, ocelová konstrukce s plnostěnnými hlavními nosníky, s dolní mostovkou a s kolejovým ložem. Trámový spojitý nosník o třech polích. Rozpětí 28,380 m + 41, ,380 m = 98,040 m. Celková délka hlavních nosníků je 98,780 mm. Ocelová konstrukce celkové hmotnost 324 tun byla dovezena na stavbu v pěti dílech, smontovaná mimo trať. Opěry kombinované železobetonové (prefabrikované a monolitické), s rovnoběžnými mostními křídli, pilíře železobetonové. Opěry i pilíře založené na velkoprůměrových pilotách. SaM silnice a mosty a.s. v rámci Sdružení Drážní most 0807/ID zajišťoval funkci vedoucího projektu, realizoval subdodávku zakládání mostu na velkoprůměrových pilotách a spodní stavbu betonářské práce základy, opěry, pilíře, izolaci základů a opěr, ocelové zábradlí na opěrách. Stavba byla zajímává zkrácením výluk z 269 dní na 70 dní. V první výluce byly vyvrtány velkoprůměrové piloty a zhotoveny základy opěr. Základy byly zahrnuty železničním náspem, v místě pilířů vloženy mostní železniční provizoria a zprovozněna trať. SaM zhotovil prefabrikáty opěr a křídel na staveništi a základy pilířů a vlastní pilíře výšky 8 a 9 m za provozu železniční trati pod ochranou mostních provizorií. Za závěrečné výluky byly namontovány těžkými kolovými jeřáby prefabrikované části opěr hmotnosti 56 a 60 tun, prefabrikovaná křídla a ocelový most byl příčně zasunut po zavážecích drahách délky 10 m na ložiska. Po ustanovení do definitivní polohy byly vybetonovány závěrné zídky, římsy na křídlech, montáž dilatačních závěrů. Na závěr bylo zhotoveno průběžné kolejové lože a nový železniční svršek. Hlavní mostní prohlídka a zatěžovací zkouška prokázaly splnění projektovaných parametrů a uvolnily most ke zkušebnímu provozu, definitivní provoz byl zahájen v červnu Jsme pyšní, že SaM silnice a mosty a.s. se sídlem v České Lípě připojil ke třem mostním dílů za rok 1997, 1998 a 2000 v kategorii rekonstrukcí a oprav i tuto cenu za novostavbu. Ing. Josef Adamčík 5

8 Práce firem SaM na silnicích pokračují i v roce 2004 a 2005 Červen Česká Lípa Již v úvodním článku jsem zmínil jak se projevuje stabilita a dobré reference našich firem pro rok 2004 v zakázkové činnosti. Vzhledem k zaměření na komunikace a mosty realizuje naše firma především sezónní zakázky, které se zahajují a končí v daném roce výstavby. Z toho plyne, že nebylo mnoho zakázek, které v minulém období probíhaly Rekonstrukce mostu ve Stružnici do dalších let. Letošní rok je pro zajištění zakázek na rok 2004 a 2005 poměrně úspěšný. V současné době má skupina SaM pro rok 2004 pod smlouvou práce v objemu více než 400 mil. Kč a pro rok 2005 cca 200 mil. Kč. Období 1. pololetí 2004 probíhalo v obchodní přípravě velmi intenzivně jednak v důsledku účinnosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek a dále v důsledku vstupu do Evropské unie. Z větších nových zakázek bych chtěl jmenovat například: SaM Česká Lípa: - Areál cestmistrovství KSS LBC v Rýnovicích komunikace a zpevněné plochy - Oprava silnice II/262 ve Stružnici - I/10 Turnov Harrachov práce pro COLAS a Silnice Jičín - Mosty na akcích I/38 Mladá Boleslav Debř a I/13 Albrechtice - Rekonstrukce náměstí v Železném Brodě - Most na trati ČD Děčín Jedlová - Rekonstrukce mostu a silnice II/270 Mimoň Doksy - Oprava 4 dilatací na estakádě v České Lípě - Kruhová křižovatka v Novém Boru - Opravy komunikací v Libereckém, Ústeckém a Středočeském kraji SaM Děčín: - Areál basketbalové haly ul. Maroldova Děčín komunikace a zpevněné plochy - Oprava komunikací pro SÚS Ústeckého kraje - Mosty Podbořany Lubenec - Opravy místních komunikací v Děčíně 6

9 SaM Varnsdorf: - Oprava místních komunikací v Rumburku - Oprava ploch v areálu Stap Vilémov - Oprava mostu II/265 Varnsdorf - Úprava křižovatky Krásná Lípa - Oprava mostu I/9 Dolní Podluží V průběhu roku 2004 budou naše firmy usilovat o získání dalších zakázek v oblasti našeho působení tj. kraj Liberecký, Ústecký, Středočeský, Královéhradecký a Pardubický. Jedná se zejména o ucelené objekty na dálnicích D11 a D8, I/6 Praha Pavlov, Obchvat Nymburka, Chomutov Křímov, Obchvat Litol a dalších stavbách. Jak je vidět z výrobního programu, již jsme si zvykli na skutečnost, že za prací se mnohdy musí dojíždět, a že se u některých staveb musí řešit turnusový systém výstavby kvůli ekonomické efektivnosti. U některých našich pracovníků se v letošním roce projevuje nechuť pracovat na vzdálenějších stavbách. Těmto lidem chci vzkázat, že pro tuto stavební sezonu již nebudou v našich řadách.také budeme ve větší míře využívat osvědčených subdodavatelů. Rekonstrukce Vaněčkovy ulice Specifickou stavbou je nadále I/10 Turnov Harrachov, na které v loňském roce naše firma řešila poměrně složitý dopravní uzel v Železném Brodě, navazující mosty a opěrné zdi. V letošním roce bude stavba pokračovat, rozšiřujeme činnost na začátek úseku do oblasti Turnova a dále na konec úseku do Harrachova. V letošním roce se podařilo získat další pracovníky v této oblasti a případně přijmeme další schopné lidi. Ing. Dušan Drahoš ředitel a předseda představenstva akciové společnosti 7

10 PHARE 2003 V letošním roce hodlá naše firma pokračovat v modernizaci technologie výroby obalovaných směsí. Vlastní výroba obalovaných asfaltových směsí je velkým kreditem firmy a nespornou konkurenční výhodou na stavebním trhu, zejména z hlediska komplexnosti služeb dopravního stavitelství a konkurenční pozice regionálního významu. Současně ze strany investorů evidujeme zvyšování požadavků na kvalitu vyráběných směsí a nemůžeme ani opomenout dopady výroby na životní prostředí. Těchto skutečností si je management firmy samozřejmě plně vědom, a proto od roku 2001 plynou do této technologie umístěné v areálu Sosnové OBA- LOVNA nemalé finanční prostředky, které vkládáme do modernizace stávajícího výrobního celku. Původní výrobní zařízení, zhotovené firmou Teltomat v roce 1978 prošlo již několika investičními etapami s cílem: - zvýšení kvality vyráběné směsi - zvýšení hodinového výrobního výkonu o 50% - lepších parametrů spalovacího procesu technologické linky - snížení rizika znečištění povrchových vod původním topným médiem (LTO) - snížení výrobních nákladů V průběhu posledních tří let byla zrealizována rekonstrukce dopravního, vážícího a míchacího zařízení. Sušící zařízení a kotelna skladu asfaltu byly osazeny novými hořáky a proběhla realizace celkové plynofikace výroby nahrazení původního topného média LTO zemním plynem. Dále byla rozšířena kapacita skladu asfaltu a řízení výrobního procesu bylo zkvalitněno osazením první části řídícího PC systému Progres Junior. Celkem z vlastních zdrojů firmy bylo investováno do pořízení a modernizace tohoto výrobního zařízení již přes 13,5 mil. Kč. V roce 2004 a 2005 chceme pokračovat v nastoupené cestě investic a další etapou by proto měla být kompletace řídícího systému o jeho druhou část, osazení nového elevátoru horkého kameniva, vibračního třídiče a nových zásobníků horkého kameniva. Také bychom chtěli ještě zvýšit kapacitu skladovacích nádrží asfaltu a zlepšit dávkovací proces míchání osazením nového dávkovacího zařízení granulových modifikátorů. Náklady této etapy se blíží svoji kalkulovanou hodnotou k 8 mil. Kč, a proto se firma rozhodla usilovat o získání nenávratné dotace z programu PHARE V tomto programu jsou prostředky vyčleněné Evropskou unií pro ČR, spravované Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (MPO), které směřují kromě jiného i do modernizace výrobního zařízení ve stavebním oboru. 8

11 Naše firma splňuje základní předpoklady stanovené programem PHARE 2003 a záměr naší firmy je zřejmý a ve shodě s podporovanými projekty. Proto jsme se rozhodli ve spolupráci s poradenskou firmou DIREKTA GROUP s.r.o. zpracovat potřebnou dokumentaci a podat žádost o dotační prostředky. Rozhodné datum pro podání žádosti je již 8/2004, a proto je už nyní celý záměr ve fázi příprav, tzn. shromažďování dokladů a dalších kroků k finalizaci žádosti a nezbytných dokladových listin. Pevně věříme, že se naše úsilí dočká úspěchu a v posledním čtvrtletí roku 2004 budeme znát verdikt agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest, pověřené MPO k rozhodování o přidělení dotací, a budeme tak moci počítat s těmito prostředky Evropské unie pro realizaci našich záměrů. Ing. Jiří Berka analytik ekonomického úseku Obalovna v Sosnové 9

12 IPOS komplexní systém řízení firem SaM K vysvětlení základního principu systému IPOS použiji několik myšlenek z materiálů dodavatele, kterou je společnost IPOS-SOFT s.r.o. Teplice. Co je to IPOS? Jak z nadpisu vyplývá, jedná se o ucelený kompaktní informační systém specializovaný na problematiku stavebních firem, který je postaven na nejnovějších technologiích pracujících v prostředí Windows. Jeho výrobní část řeší mimo jiné problematiku obchodu, rozpočtů a kalkulací, dále přípravy staveb, řízení stavební výroby a realizace stavby. Ekonomická část pak bloky účetnictví a fakturace, skladového hospodářství, mezd a personalistiky, investičního majetku, dopravy a mechanizace. Proč IPOS u firem SaM? Pro rozhodování a řízení stavební firmy, která tak jako naše skupina firem SaM čítá něco kolem slovy tří set zaměstnanců, je třeba mít k dispozici stále aktuální informace nejen o současném ekonomickém stavu jednotlivých zakázek, ale i celé firmy. Současně musí existovat možnost jejich porovnávání s informacemi o aktuálním stavu stavby, ale i celého výrobního programu v okamžiku, ve kterém se právě nacházíme. Informace lehce přístupné kompetentním pracovníkům na všech úrovních řízení podstatně zrychlují a zkvalitňují jejich rozhodování. Správné rozhodování poté vede k dosažení dobrého výsledku, tj. kvalitního produktu vyrobeného s minimálními náklady. Odměňování pracovníků v závislosti na dosažených výsledcích. Řídící systém IPOS umožňuje díky přímému propojení úseku obchodního, technického a výrobního s úsekem ekonomickým vytvořit předpoklady k zavedení pravidel, které lze zjednodušeně nazvat principem nákladového řízení. Takto bude vrcholové vedení schopno lépe hodnotit úspěšnost jednotlivých zakázek a pracovníky, kteří se konkrétně podílejí na jejich realizaci. Současně pak bude schopno v dostatečné míře motivovat všechny pracovníky, kteří se na vytváření produktů podílí. Úkoly pro nejbližší období. - urychlit toky dokladů s cílem zmenšit časovou ztrátu stavu účetnictví za výrobou - plánování nákladů na základě kalkulací - vypracování kritérií hodnocení pro konkrétní produkty 10

13 - srovnání a vyhodnocení plánu a skutečnosti - odměňování pracovníků dle skutečně dosažených výsledků A co říci na závěr? Splnění výše uvedených úkolů a osvojení principů nákladového řízení je jedna z podmínek k dosažení lepších ekonomických výsledků. Takto budeme moci investovat do nových technologií, nové stavební mechanizace s lepšími parametry a konec konců i do zlepšování sociálního zázemí. Toto jsou všechno nutné předpoklady k dosažení dalšího rozvoje a prosperity firem pracujících pod značkou SaM. Je to cesta jak uspět na současném a hlavně budoucím evropském trhu stavebních zakázek. Ing. Josef Horáček výrobně technický ředitel 11

14 9. mezinárodní mostní sympozium MOSTY 2004 Motto sympozia: Mosty stavby spojující národy a generace Ve dnech dubna 2004 se pod záštitou ministra dopravy ČR Ing.Milana Šimonovského konalo 9. mezinárodní mostní sympozium MOSTY To proběhlo v rámci doprovodného programu 9. stavebního veletrhu IBF. Vzhledem k tomu, že SaM silnice a mosty a.s. patří již tradičně k aktivním účastníkům sympozií, nenechalo si tuto významnou akci ujít. A bylo opravdu na co se dívat. Devátého mezinárodního sympozia se totiž zúčastnily téměř čtyři stovky odborníků na mostní problematiku, a to nejen z celé ČR, ale i z řady zahraničních zemí. V jeho průběhu vystoupilo na šedesát přednášejících. Úvodem vystoupil ministr dopravy ČR Ing.Milan Šimonovský se slovy, která se každému vryla do paměti. Doslova řekl: Nejde jen stavět komunikace a mosty, ale také se o ně starat. Poté sdělil několik velmi zajímavých informací. Například, že podle ministerstva dosahuje finanční deficit údržby komunikací I. - III. třídy zhruba bilion korun. V dalším průběhu jednání byly předány diplomy soutěže Mostní dílo roku 2002 a čestná uznání. (Jedním z odměněných byla i naše firma za železniční most přes dálnici D807 velbloud viz. samostatný příspěvek). Z dalších vystoupení je možné také jmenovat především příspěvek Ing.Pavla Švagra, ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury a Ing.Petra Laušmana, generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic ČR na téma Je známa potřeba a nutnost jednotlivých investičních akcí, jsou k dispozici kapacity stavebních firem, ale většinou je nedostatek finančních prostředků. Poklesly například zdroje z FNM. Dvoudenní jednání probíhalo v samostatných blocích a na programu byla tato témata I. Financování dopravní infrastruktury, správa mostních objektů v ČR, legislativa, normy, předpisy, zkušenosti z povodní. II. Poznatky ze zahraničí. III. Přednášky odborníků z ČR a SR, věda, výzkum, projekty a realizace. V tomto bloku zazněl také příspěvek Ing. Hvízdala z firmy PONTEX o projektování a realizaci mostu ev.č v Korozlukách, který realizovala naše firma v roce

15 Rádi bychom také připomněli, že SaM silnice a mosty a.s. se tak jako v několika minulých ročnících účastnila této mezinárodní akce i jako sponzor celého sympozia. V přednáškovém sále totiž bylo umístěno na čelném místě logo naší firmy, v předsálí byly další prezentační panely, které byly připraveny ve spolupráci s firmou AGE PLUS. SaM tedy opravdu důstojně prezentoval svou činnost v uplynulých letech ukázkou významných staveb a nosných technologií firmy. Novinkou pak byla projekce programu dataprojektorem tedy program složený ze záběrů z jednotlivých firem skupiny SaM, zajímavých staveb, realizovaných akcí sociálního programu, rekonstrukce obalovny, dílen a další činnosti. Další ročník v roce 2005 bude jubilejní desátý. Organizátoři proto již nyní připravují rozšířený program na celé tři dny jednání. Naše firma bude jistě opět patřit mezi ty firmy, které se budou moci pochlubit výsledky své práce i na tomto setkání. Ing. Josef Adamčík Předání ocenění Mostní dílo roku

16 Informace ze závodu 02 Turnov Koncem roku 2003 bylo vedením firmy SaM silnice a mosty a.s. rozhodnuto, že od ledna letošního roku dojde k několika změnám ve východní části působnosti firmy. První změnou byla změna sídla závodu. Závod Jilemnice byl zrušen a nahrazen závodem Turnov. Tato změna by měla přinést lepší dosažitelnost vedení závodu pro jednání s partnery a zajišťování vlastní stavební činnosti. Protože se navíc podstatně zvětšila i pracovní náplň, bylo nutné přistoupit také k posílení vedení závodu technickými pracovníky. Vedoucím závodu byl pověřen Stanislav Raš, přípravu staveb zajišťuje Miroslav Ira, realizace staveb řídí stavbyvedoucí Luděk Erlebach, Karel Falka a Jiří Přibáň. Administrativní práce provádí paní Zdeňka Mydlářová. Hlavní pracovní náplní závodu jsou rekonstrukce opěrných a zárubních zdí, mostů a komunikací na silnici I/10 mezi Turnovem a Harrachovem. Dalšími zakázkami jsou opravy a rekonstrukce ulic v Turnově, asfaltové zálivky v Liberci, rekonstrukce náměstí 3.května v Železném Brodě a opravy ve Vrchlabí. Zároveň předpokládáme rozšíření působnosti i do Jablonce nad Nisou. Nutno podotknout, že značnou část přípravných prací si provádíme sami a zároveň se zúčastňujeme zpracovávání dalších nabídek. Také jednáme s objednateli a dalšími partnery či zajišťujeme subdodavatele, bez kterých by tak náročné úkoly nebylo možné splnit. Největší zastoupení má v dané lokalitě SaM Varnsdorf, který rekonstruuje zdi a mosty na začátku úseku mezi Turnovem a Malou Skálou. Vedení závodu 02 Turnov věří, že bude plnit svěřené úkoly nejen v roce 2004 ale i v dalším období. Současně usilujeme o rozšíření portfolia našich zakázek a věříme, že kvalitně odvedená práce na silnici I/10 bude odrazovým můstkem pro naši firmu v uspokojování dalších poptávek investorů tohoto regionu v oblasti stavebnictví. Stanislav Raš Most v Plavech Most v Harrachově 14

17 Slovo k ekonomice Pokud se ohlédneme za uplynulým rokem 2003 s úmyslem bilancovat dosažené výsledky, můžeme konstatovat, že rok 2003 byl jak pro celou skupinu SaM, tak i pro naší společnost SaM silnice a mosty a.s. velmi úspěšným rokem. Při porovnání hospodářských výsledků roku 2003 s výsledky let minulých došlo zejména k radikálnímu nárůstu výkonů daného zvýšením tržeb z vlastních výrobků a služeb. Překročení hranice 380 mil. Kč ročních výkonů je výsledkem velmi dobré obchodní politiky managementu, udržením portfolia stálých obchodních partnerů a jeho rozšířením o nové zadavatele investory. Zvýšený objem tržeb, udržení příznivého procenta hrubé marže 29% a profitability na úrovni 30% společně s přiměřeným řízeným nárůstem mzdových nákladů a ostatních provozních nákladů, přinesly v konečném důsledku velmi dob- 15

18 rou tvorbu Provozního hospodářského výsledku srovnatelnou s historicky pro firmu nejúspěšnějším rokem I přes auditorem doporučenou tvorbu opravných položek na pohledávky byl konečný účet firmy SaM silnice a mosty a.s. v podobě Hospodářského výsledku za účetní období velmi dobrý a dosáhl objemu 19,7 mil. Kč. Bilanční suma Aktiv a Pasiv doznala zvýšení o 17 mil. Kč. Největší vliv na nárůst majetku firmy měl přírůstek dlouhodobého hmotného majetku. Firma investovala do výrobního zařízení, mechanizace, ale i do dopravních prostředků. Také proběhly v roce 2003 investice v areálu dopravy a obalovny v Sosnové a pozadu nezůstalo ani sídlo společnosti. Zlepšil se tak nejen výrobní proces, ale i pracovní prostředí zaměstnanců a sociální zázemí firmy. Struktura aktiv svým vývojem také ukázala finanční stabilitu a pozitivní rozvoj společnosti. Za zmínku například stojí snížení objemu pohledávek a zkrácení průměrné doby inkasa pohledávek z obchodního styku na 26 dnů. Také poměrně objemné zůstatky finančního majetku na úrovni 17 mil. Kč dávají firmě prostor k financování firemních aktivit, ale i k hrazení závazků k obchodním partnerům v smluvních termínech. Pracovní kapitál vzrostl na 35 mil. Kč, přičemž potřeba jeho nárůstu byla plně kryta z vlastních zdrojů a dokládá tak silný cash flow společnosti. Objem závazků se daří meziročně snižovat. Jejich úroveň konce roku 2003 je na 24 mil. Kč a doba splatnosti závazků se snížila pod 16 dnů. Celková zadluženost firmy klesla na 38%, což svědčí o fundovaném řízení cizích zdrojů a zvyšování vlastního kapitálu, který svým objemem dosahuje k 72 mil. Kč. Velmi dobré výsledky hospodaření jen podtrhují hodnoty poměrových ukazatelů roku 2003 běžná likvidita 2,0 rentabilita vlastního kapitálu 27,5 % rentabilita celkového kapitálu 16,9 %. Ing. Jiří Berka analytik ekonomického úseku 16

19 SOUTĚŽ Pojďte se s námi podílet na vytvoření FIREMNÍHO SLOGANU skupiny SaM! Podmínky soutěže: Slogan musí být krátký a výstižný a měl by jasně definovat činnost skupiny SaM. Každý účastník soutěže může poslat více návrhů. Soutěže se mohou zúčastnit i zaměstnanci skupiny SaM, případně jejich rodinní příslušníci. Z došlých návrhů vybereme 3 nejlepší slogany a autory odměníme hodnotnými cenami. Vyhlášení vítězů a předání cen proběhne v pondělí 15. listopadu Vítězné slogany zveřejníme v dalším čísle našeho časopisu, které plánujeme vydat na sklonku letošního roku. Prosíme nezapomeňte uvést svou kontaktní adresu a telefonní spojení! Termín soutěže Náměty nám prosím zasílejte v době od 1. srpna 2004 do 15. října Vaše kreativní návrhy sloganu SaM prosíme zasílejte na adresu SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, Česká Lípa k rukám Ing. Jiřího Berky nebo na ovou adresu LÉTO JE UŽ TADY! Tak snad nám konečně začalo toužebně očekávané léto, doba vysněných dovolených, krásného počasí, sluníčka, koupání, pohody. Přejeme všem našim čtenářům, spolupracovníkům, obchodním partnerům příjemnou a klidnou dovolenou a pevně věříme, že naberete spoustu nových sil a životní energie.

20 Máchova Česká Lípa Tel.: Oblouková Děčín III. Tel.: Studánka Varnsdorf Tel.: Průmyslová Turnov Tel.: Vinec Mladá Boleslav Tel.: Na Popluží 821/ Ústí nad Labem Tel.:

SaM Vás informuje. Téma měsíce. prosinec 2003. Rekonstrukce Tyršova mostu. přes Labe v Litoměřicích. Práce na silnicích. pokračovat i v roce 2004

SaM Vás informuje. Téma měsíce. prosinec 2003. Rekonstrukce Tyršova mostu. přes Labe v Litoměřicích. Práce na silnicích. pokračovat i v roce 2004 SaM Vás informuje prosinec 2003 Práce na silnicích budou pokračovat i v roce 2004 Czech Made za služby Téma měsíce Železniční most přes dálnici D8 Rekonstrukce Tyršova mostu přes Labe v Litoměřicích Získaná

Více

SaM Vás informuje. prosinec 2004. Investiční činnost a její souvislosti. Příspěvky závodů a společností skupiny SAM. AGE PLUS, a.s.

SaM Vás informuje. prosinec 2004. Investiční činnost a její souvislosti. Příspěvky závodů a společností skupiny SAM. AGE PLUS, a.s. SaM Vás informuje prosinec 2004 Investiční činnost a její souvislosti Příspěvky závodů a společností skupiny SAM AGE PLUS, a.s. se představuje Získaná ocenění MOSTNÍ DÍLO ROKU Ocenění udělená Ministerstvem

Více

skupiny SAM červen 2005 Získali jsme již páté ocenění Mostní dílo roku Podílíme se na stavbě dálnice D8 a D11 Vyhodnocení soutěže o nejlepší slogan

skupiny SAM červen 2005 Získali jsme již páté ocenění Mostní dílo roku Podílíme se na stavbě dálnice D8 a D11 Vyhodnocení soutěže o nejlepší slogan I ZPRAVODAJ skupiny SAM červen 2005 Získali jsme již páté ocenění Mostní dílo roku Podílíme se na stavbě dálnice D8 a D11 Vyhodnocení soutěže o nejlepší slogan OCENĚNÍ SKUPINY SAM Vydavatel: SaM silnice

Více

prosinec 2009 14. mezinárodní sympozium MOSTY 2009 Brno SaM získal nominaci na titul Česká dopravní stavba 2008 Přeložka silnice I/9 MÚK Sosnová

prosinec 2009 14. mezinárodní sympozium MOSTY 2009 Brno SaM získal nominaci na titul Česká dopravní stavba 2008 Přeložka silnice I/9 MÚK Sosnová ZPRAVODAJ skupiny SAM prosinec 2009 14. mezinárodní sympozium MOSTY 2009 Brno SaM získal nominaci na titul Česká dopravní stavba 2008 Přeložka silnice I/9 MÚK Sosnová 1 OCENĚNÍ SKUPINY SAM ÚVODNÍK Vážení

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

skupiny SAM červenec 2007 Výstavba nové betonárky v areálu obalovny v Sosnové

skupiny SAM červenec 2007 Výstavba nové betonárky v areálu obalovny v Sosnové I ZPRAVODAJ skupiny SAM červenec 2007 12. mezinárodní sympózium Mosty 2007 Výstavba nové betonárky v areálu obalovny v Sosnové 1 OCENĚNÍ SKUPINY SAM ÚVODNÍK Vážení obchodní přátelé, spolupracovníci Samáci,

Více

pozemní stavby Investor: ZEDNÍČEK, a.s. Doba plnění: 04/2006 09/2006 Objem: cca 80 mil. Kč

pozemní stavby Investor: ZEDNÍČEK, a.s. Doba plnění: 04/2006 09/2006 Objem: cca 80 mil. Kč pozemní stavby Sběrný přepravní uzel Ústí nad Labem I. a II. etapa Investor: Česká pošta s.o., o. z. Ústí nad Labem Doba plnění: 04/2004 05/2006, 10/2006 07/2008 Objem: I. etapa cca 141 mil. Kč, II. etapa

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za III. čtvrtletí roku 214 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za I. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za II. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 KRČSKÁ 511/51, 140 02 PRAHA 4 KRČ OBSAH: Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 Maritza Iztok II, Bulharsko, oprava chladící věže

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. PROFIL SPOLEČNOSTI 2011 Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. společnost se zavedeným systémem jakosti dle: dle: ČSN ČSN EN EN ISO ISO 9001:2009, 9001:2001, ČSN CSN EN EN ISO ISO 14001:2005, OHSAS

Více

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV a.s. 2013. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje 3. Statutární orgány 4. Zpráva vedení a analýza situace 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV a.s. 2013. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje 3. Statutární orgány 4. Zpráva vedení a analýza situace 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Statutární orgány 4 Zpráva vedení a analýza situace 5 Rozdělení zisku za rok 2013 9 PŘÍLOHA zpráva auditora 10 1 Úvodní

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa

Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa Mgr. Petr Medřický Severočeská vodárenská společnost a.s. Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice založena v r.1993 akcie v držení 459 měst a obcí Libereckého

Více

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní charakteristika obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. 1.1. Základní údaje o společnosti

Více

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o.

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. Ředitelství společnosti a divize PRAHA Nad Primaskou 27 100 00 Praha 10 Strašnice tel.: 283 013 333, 283

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ odbor dopravy a silničního hospodářství Náměstí ČSA č.p. 18, 551 33 Jaroměř -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Projekt R7 MÚK Droužkovice. Vývoj událostí a chronologický přehled

Projekt R7 MÚK Droužkovice. Vývoj událostí a chronologický přehled Projekt R7 MÚK Droužkovice Vývoj událostí a chronologický přehled Projekt R7 MÚK Droužkovice V roce 2008 Ředitelství silnic a dálnic ČR vypsalo výběrové řízení na projekt R7. Společnosti Skanska, Geosan

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. 2014 Vypracovali: Jana Víšková Milena Holcmanová Schválil: Oldřich Hotař V Otrokovicích dne 5. 6. 2015 Obchodní jméno: HART PRESS, spol. s r.o. Sídlo: Tř. Tomáše

Více

dle rozdělovníku Záznam

dle rozdělovníku Záznam dle rozdělovníku Č.j.: PX /2013 Vyřizuje: Ing. Martin Havlík, tel.: 244062234, 602619782, e-mail: havlik@pontex.cz Datum: Praha, 18. října 2013 Akce: Věc: II/232 Bezděkov, most ev.č. 232-004, oprava Záznam

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

18. května 2010, Praha. Cíle silniční infrastruktury

18. května 2010, Praha. Cíle silniční infrastruktury 18. května 2010, Praha Cíle silniční infrastruktury Představení Ředitelství silnic a dálnic ČR Státní příspěvková organizace Investor a správce dálnic (727 km), rychlostních silnic (386 km) a silnic I.

Více

ČSOB Municipální program. specializované služby pro obce, města a kraje. Setkání starostů Ústeckého kraje, Terezín 3.3.2009

ČSOB Municipální program. specializované služby pro obce, města a kraje. Setkání starostů Ústeckého kraje, Terezín 3.3.2009 ČSOB Municipální program specializované služby pro obce, města a kraje Setkání starostů Ústeckého kraje, Terezín 3.3.2009 Obsah 1. Municipální program 2. Poradenství EU fondy 3. Komunální financování 3.1.

Více

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem 2. Stavební firma Klíčová slova: Stavební firma, právní formy podnikání, hlavní a podpůrné činnosti stavební firmy, funkce stavební firmy, strategie stavební firmy. Anotace textu: Obsahem textu je seznámení

Více

Program: Investiční pobídky

Program: Investiční pobídky Program: Investiční pobídky Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Oblast zaměření: Podpora zpracovatelského průmyslu, technologických center a center strategických sluţeb na území ČR Cíl programu:

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

ZPRAVODAJ. skupiny SAM. prosinec 2013

ZPRAVODAJ. skupiny SAM. prosinec 2013 ZPRAVODAJ skupiny SAM prosinec 2013 Estakáda Sosnová na přeložce silnice I/9 MÚK Sosnová získala ocenění Mostní dílo roku 18. mezinárodní sympózium MOSTY/BRIDGES 2013 OCENĚNÍ SKUPINY SAM Vydavatel: SaM

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD "Plavy,,žel.st."

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD Plavy,,žel.st. Stávka v dopravě Upozorňujeme cestující, že z důvodu stávky vyhlášené dopravními odborovými organizacemi na čtvrtek 16. 6. 2011 od 00.00 do 24.00 hodin pravděpodobně dojde k úplnému zastavení dopravy.

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015 PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015 LISTOPAD 2014 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2015 15/01 Peněžní prostředky určené na infrastrukturu vodovodů a kanalizací 15/02 Peněžní

Více

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s.

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. 1 Kontaktní údaje na společnost PDV RAILWAY a.s. Sídlo společnosti Kontakty: PDV RAILWAY a.s. Blahoslavova 937/62

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

O nás. Čím se zabýváme

O nás. Čím se zabýváme www.isco.cz O nás Hlavní činností společnosti ISCO s.r.o. je stavební a konzultační činností v oblastech pozemního a inženýrského stavitelství. Působnost je především v regionu Středočeského kraje a Prahy,

Více

INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - (III. čtvrtletí 2011)

INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - (III. čtvrtletí 2011) ISTAV INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - (III. čtvrtletí 11) ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající ve stavebním průmyslu

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DOPRAVNÍ STAVBY A TECHNOLOGIE

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DOPRAVNÍ STAVBY A TECHNOLOGIE CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DOPRAVNÍ STAVBY A TECHNOLOGIE V úterý 25. května 2010 byly v Betlémské kapli uděleny TITULY ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA / TECHNOLOGIE ROKU 2009. TITUL ZÍSKALA 1 TECHNOLOGIE A 4 STAVBY

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

ODBOR OSOBNÍ DOPRAVY A PŘEPRAVY Krajské centrum Liberec

ODBOR OSOBNÍ DOPRAVY A PŘEPRAVY Krajské centrum Liberec České dráhy, a.s. - Generální ředitelství ODBOR OSOBNÍ DOPRAVY A PŘEPRAVY Krajské centrum Liberec Zpracovatel : Ing. Pavel Jaško, tel. 972 365 045 Dne 10. prosince 2006 vstoupí v platnost nové jízdní řády

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

Informace z oblasti činnosti Finanční správy

Informace z oblasti činnosti Finanční správy Informace z oblasti činnosti Finanční správy Setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje Ing. Tatjana Richterová, ředitelka FÚ pro Ústecký kraj 27.02.2014 Obsah vystoupení 1. Organizační struktura

Více

Podhoran Černíkov a. s.

Podhoran Černíkov a. s. Podhoran Černíkov a. s. Černíkov čp. 37 345 06 p. Kdyně IČO 47718951 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA OBDOBÍ 1.1. 31.12.2014 Obsah : I. Základní identifikační údaje o společnosti II. Informace o výkonnosti,

Více

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-1 Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-2 Program našeho školení : dnes : a) Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 540/546/547a nákladní pro tratě (Mladá Boleslav hl.n.) Bakov nad Jizerou Česká Lípa hl.n. Česká Lípa hl.n. Jedlová Srní u České Lípy

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů KRAJ II. třídy v km III.třídy v km Celkem Podíl silnic v rámci ČR v % Pořadí Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel na km2

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům. Ratingový proces a ratingový systém Česká spořitelny Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. Jaký je rozdíl mezi externím a interním

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 10. srpna 2015 OBSAH 1. PŘEHLED HLAVNÍCH UKAZATELŮ HOSPODAŘENÍ... 3 2. VÝNOSY A NÁKLADY... 4 3. ROZVAHA... 6 4. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY... 7 5. FINANČNÍ

Více

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246 810 246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369 113 691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut.

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut. ZE1ACZEZ06DT Systémový projekt KVALITA I 2 A1 U1 Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání MOSTY A MĚSTA ZEMĚPIS ZŠ Testový sešit obsahuje 14 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Odpovědi

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC

OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC Ing. Martin Havelka, Chládek & Tintěra Pardubice a.s., Na Zavadilce 2677, Pardubice Ing. Libor Marek, TOPCON servis s.r.o., Varšavská 30, Praha 2 OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC Identifikační

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

Podnikatelský záměr Con-Engineering s.r.o

Podnikatelský záměr Con-Engineering s.r.o Podnikatelský záměr Con-Engineering s.r.o Zpracoval: David Dudáš Obsah 1. Identifikační údaje 2. Podnikatelský záměr 3. Ekonomické zdroje 4. Struktura firmy 5. Ekonomické propočty 6. Přílohy Identifikační

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 V pondělí 23. května 2011 byly v NÁRODNÍM TECHNICKÉM MUZEU vyhlášeny NOMINACE NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010. VYPISOVATELÉ:

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Lucie Ročková 2013/2014

Lucie Ročková 2013/2014 Lucie Ročková 2013/2014 Fyzická osoba Obchodní společnost v.o.s. - k.s. - s.r.o. - a.s. - družstvo Vlastnická struktura Vlastnická struktura jednotlivých stavebních firem působící v ČR hraje v současné

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

Nabídka zaměstnání. Velmi nás potěší, pokud se rozhodnete zvážit naši nabídku a naší společnost oslovíte.

Nabídka zaměstnání. Velmi nás potěší, pokud se rozhodnete zvážit naši nabídku a naší společnost oslovíte. PROJEKT servis spol. s r. o. Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 Hloubětín tel.: 281 090 860, fax : 281 866 004 www.projekt-servis.cz, email : firma@projekt-servis.cz Dobrý den, Nabídka zaměstnání dovolujeme

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Stø D Dálnice Chyška Dálnice D úsek 4, EXIT 04 Větrný Jeníkov EXIT 2 350 Kosovy Úsek 4, EXIT 04 Vìtrný Jeníkov EXIT 2 infografika D-reko-u4-VJenikov--305 Petrovice I / 3 48 3 04 Vìtrný Jeníkov Havlíèkùv

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1 Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 14 115 20 Praha 1 tel. +420 261 351 111 www.csob.cz Praha 31. října TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí se ziskem 7,87 mld. 1 Provozní výdaje pod kontrolou,

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ZADAVATEL: Česká republika Ministerstvo zemědělství Územní odbor ÚPÚ Pardubický kraj Sídlem: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice Zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou ředitelem

Více

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb Skupina firem PKS Generální dodavatel staveb Představení společnosti Vážení obchodní partneři, PKS stavby a.s. je stavební společnost, která disponuje vlastními výrobními kapacitami na veškeré rozhodující

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Možnosti posílení spolupráce při pořádání soutěže. Zemědělec roku. soutěže o nejlepšího zemědělského hospodáře

Možnosti posílení spolupráce při pořádání soutěže. Zemědělec roku. soutěže o nejlepšího zemědělského hospodáře Možnosti posílení spolupráce při pořádání soutěže Zemědělec roku soutěže o nejlepšího zemědělského hospodáře Soutěž je pořádaná pod záštitou ministra zemědělství ČR. Spolupořadatelé soutěže: Agrární komora

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 kótovaného cenného papíru za období od 1. ledna 2011 do 31. března 2011 19.5.2011 Zpráva statutárního

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s.

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s. Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 Subterra a.s. Obsah Historie Mise, vize, strategie Významné stavby Organizační struktura a divize Kultura společnosti Historie

Více

PODPORA PODNIKÁNÍ. Investiční pobídky.... Vaše brána k prosperitě

PODPORA PODNIKÁNÍ. Investiční pobídky.... Vaše brána k prosperitě PODPORA PODNIKÁNÍ Investiční pobídky... Vaše brána k prosperitě Obsah 1 CzechInvest 2 Investiční pobídky 3 Zpracovatelský průmysl 5 Technologická centra 7 Centra strategických služeb 9 Formy investičních

Více

PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY

PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY oceněná KVALITA heluz KOMPLEXNÍ SYSTÉM Nová generace stavebního systému Společnost HELUZ cihlářský průmysl

Více

Programovací období EU 2014 2020. Financování projektů municipalit.

Programovací období EU 2014 2020. Financování projektů municipalit. Programovací období EU 2014 2020. Financování projektů municipalit. Financování projektů municipalit Základní východiska: Stabilní hospodaření obcí a měst Zkušenosti obcí a měst s realizací projektů podporovaných

Více

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Komunikace Bílina Kostomlaty Vodohospodářská část TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 3257 Arch. č. VO-6-11147 Prosinec 2012 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice

Více

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Curych / Praha, 28. února 2014 Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Skupina Swiss Life v roce 2013 znovu zvýšila svoji efektivnost

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI, REFERENCE

PROFIL SPOLEČNOSTI, REFERENCE PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI VÝBĚR Z REFERENCÍ STAVIMEHALY.CZ GCO plus, spol. s.r.o. 1/6 Profil firmy Společnost GCO plus, spol. s r. o. byla založena roce 1993. Hlavním předmětem podnikání společnosti je stavební

Více

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem.

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem. 3. Zajištěný fond Odvaz s minimálním rizikem. 1 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do 3. Zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 106 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem svého investování

Více

SWOT ANALÝZA, NABÍDKOVÁ PŘÍPRAVA DODAVATELE, VÝROBNÍ PŘÍPRAVA DODAVATELE

SWOT ANALÝZA, NABÍDKOVÁ PŘÍPRAVA DODAVATELE, VÝROBNÍ PŘÍPRAVA DODAVATELE SWOT ANALÝZA, NABÍDKOVÁ PŘÍPRAVA DODAVATELE, VÝROBNÍ PŘÍPRAVA DODAVATELE 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Dodávky pro dopravní koridory

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Dodávky pro dopravní koridory VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Dodávky pro dopravní koridory Ing. Martin Pecina, MBA Ostrava, 10. 5. 2012 OSNOVA Dodávky VÍTKOVICE POWER ENGINEERING pro dopravní koridory 1) Výrobní střediska VÍTKOVICE

Více