TÜV CZ Zpravodaj. TÜV CZ se představuje novinářům 4. Změna Směrnice Evropského parlamentu a Rady o strojních zařízeních 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TÜV CZ Zpravodaj. TÜV CZ se představuje novinářům 4. Změna Směrnice Evropského parlamentu a Rady o strojních zařízeních 7"

Transkript

1 3/ 06 TÜV CZ Zpravodaj TÜV CZ se představuje novinářům 4 Změna Směrnice Evropského parlamentu a Rady o strojních zařízeních 7 Certifikace kvality služby autoservisy, pneuservisy a motorservisy 11

2 Vážení obchodní přátelé, v minulém čísle jsem nastínil novou obchodní strategii společnosti TÜV CZ. Je zřejmé, že rozšířením portfolia činností naší společnosti, bude v daleko větší míře docházet k situacím, kdy jeden náš zákazník bude moci současně využívat několik našich produktů. Řekněme, že agilní česká firma je renomovaným výrobcem reprodukční techniky, vybudovala širokou prodejní síť ve všech regionech ČR, disponuje pěti servisními a opravárenskými centry, zajišťuje operativní dopravu k cílovým zákazníkům a provozuje dnes již nezbytné centrum ekologické likvidace svých vysloužilých výrobků. Management takové společnosti jistě provede analýzu svých zákonných povinností směrem k uvádění výrobku na trh a samozřejmě rovněž analýzu všech možností, jak v konkurenčním boji získat co nejvíce bodů pomocí řízeného marketingu. Tady se tedy sejdou povinnosti a možnosti zejména: Zabezpečit činnost autorizované nebo akreditované společnosti k získání podkladů pro označení svých výrobků značkou CE (elektromagnetická kompatibilita, el. zařízení do V) Certifikace managamentu jakosti, ekologie, bezpečnosti (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS, SUCO) Certifikace výrobková (EN 45011) Certifikace kvality služeb ADR přeprava nebezpečných nákladů po silnici (samozřejmě ne vždy). Naše společnost je dnes připravena poskytnout své služby ve všech uvedených oblastech. Jistě bude pro obě strany výhodné zabezpečit všechny zkoušky, audity a inspekce v jednom, pokud možno nejkratším časovém období, s využitím kumulované kvalifikace našich inspektorů a auditorů a ušetřit tak oboustranně čas a peníze. Takových příkladů může být samozřejmě mnoho a v různých průmyslových odvětvích např. potravinářských řetězců, spotřebitelského řetězce dřeva, zdravotnictví, dopravy, zemědělství, cestovního ruchu, informační soustavy, státní správy atd.. Vyjádří-li spokojenost s uvedeným přístupem náš zákazník, pak nás to nejen potěší, ale i povzbudí. Naše společnost svůj respekt ke společnostem, využívajícím několik našich služeb najednou, bude nadále vyjadřovat nejen jejich zveřejněním, ale nově také udělením tzv. Certifikátu výjimečnosti Jak bude udělování Certifikátu výjimečnosti probíhat v praxi? Návrh na propůjčení Certifikátu předloží kterýkoli člen vedení TÜV CZ (tedy přímý partner) písemně certifikačnímu orgánu TÜV CZ (dále CO) spolu s navrhovaným grafickým zněním certifikátu. CO návrh po přezkoumání, zda zákazník splňuje stanovená kriteria, předloží ke schválení rozhodovací komisi, případně jí předloží i zdůvodnění návrhu na propůjčení. Po schválení CO zajistí výrobu certifikátu. Po jeho vyrobení je Certifikát předán původnímu navrhovateli, který si způsob předání realizuje po dohodě se zákazníkem. Předávání Certifikátu proběhne pokud možno slavnostní formou, která má přispět k posílení propagace firmy zákazníka, ale samozřejmě i společnosti TÜV CZ, jako solidního partnera. Platnost certifikátu není omezena časově, je však propůjčen jen na základě provozování 3 odebraných produktů. Všichni ve vedení společnosti doufáme, že i toto bude jedna z cest, jak podpořit aktivity českých zlatých ručiček a přiblížit jim (pokud si to skutečně zaslouží) prestižní značku TÜV SÜD ke komerčnímu využití. Ing. Ivo Dršťák

3 3 4 TÜV CZ se představuje novinářům 5 Tisková konference TÜV SÜD v Praze 6 Prošli jsme akreditačním procesem pro Posuzování a certifikaci stavebních dodavatelů 7 Kam do lékárny? 8 Certifikace kvality služby autoservisy, pneuservisy a motorservisy 9 TÜV CZ - tradičně na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně Vystavovali jsme poprvé na veletrhu Země živitelka TÜV CZ na semináři ve Skalském dvoře 10 Spolupráce s Verlag Dashöfer 11 Změna Směrnice Evropského parlamentu a Rady o strojních zařízeních Výtah vybavení budovy, se kterým se setkáváme téměř denně Požadavky na lanovky a vleky TÜV CZ Zpravodaj - redakce: správa společnosti TÜV CZ s.r.o. Novodvorská 994, Praha 4 V případě zájmu o zasílání TÜV CZ Zpravodaje napište na naši ovou adresu nebo zavolejte tel: či faxujte fax: Nabízíme také možnost zasílání elektronické verze.

4 4 TÜV CZ se představuje novinářům Spolu se změnami, které nastávají v naší společnosti, v nabídce služeb, v přístupu k zákazníkům dochází i k posunu v komunikaci s médii. To je i důvod proč pořádáme 10. října v Praze, v prostorách kavárny JET SET na Smíchově tiskovou konferenci. Záměrem je představit TÜV SÜD ve světě i v České republice, poskytnout veřejnosti informace o novinkách a zejména ozřejmit poslání značky TÜV SÜD i význam 3-D oktagonu. Součástí tiskové konference bude i předání Certifikátu výjimečnosti několika našim významným zákazníkům. Tak budeme moci prezentovat i firmy, jejichž věrnosti a přístupu k jejich vlastnímu zlepšování si velmi vážíme. Tak uvítáme na naší tiskové konferenci zástupce těchto firem: IMPROMAT CZ s.r.o. STROS SEDLČANSKÉ STROJÍRNY a.s. PARS KOMPONENTY s.r.o. VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. KOBIT s.r.o. PETROF spol. s r.o. PURO - KLIMA a.s. VODOVODY A KANALIZACE MLADÁ BOLESLAV, a.s. Dalšími hosty konference budou vedle novinářů i zástupci firmy SCHWARZMÜLLER s.r.o. a ŠKODA Praha Invest s.r.o.

5 5 Tisková konference TÜV SÜD 13. září 2006 v Praze Tisková konference TÜV SÜD se konala 13. září v centru Prahy. Záměrem bylo představit novinářům Skupinu TÜV SÜD, její postavení v České republice, strategii a záměry v příštím období. Váhu konferenci dodala jistě i fakta, že na ní vystoupili čelní představitelé firmy, zejména pan Dr. Axel Stepken, člen představenstva a pan Dr. Joachim Frey, vedoucí představitel TÜV SÜD ve střední a východní Evropě. Konzultační služby pro zákazníky, spolupráce, zajištění přenosu know-how a další služby v posuzování a certifikaci. S těmito strategickými pákami chce TÜV SÜD přinejmenším zdvojnásobit během příštích pěti let svůj obrat ve střední a východní Evropě (SVE). To bylo zřejmé z vystoupení představitelů TÜV SÜD. Cílem je také pomáhat jako procesní partner zákazníkům ze všech odvětví a pomoci jim tak k výhodám nad konkurencí zcela podle motta: Volba jistoty. Více hodnoty. Zajímavostí je i to, že na konferenci vystoupil pan ing. Ivo Viktora, jednatel firmy IMTRADEX, a.s. z Nivnice. Tato firma je zákazníkem TÜV CZ s velmi dobrým postavením, protože přístup managementu firmy k budování systémů řízení i v péči o vysokou kvalitu výrobků tak, aby odpovídaly všem požadavkům legislativy, je mimořádný. Pan ing. Viktora ve svém projevu zdůraznil zejména pozitivní přínos certifikací TÜV CZ, který se hmatatelně projevil zejména v nárůstu obratu firmy.

6 6 Prošli jsme opakovaným akreditačním procesem pro posuzování a certifikaci stavebních dodavatelů Pro více informací tel.: Info TÜV CZ působí jako akreditovaný certifikační orgán pro kvalifikaci stavebních dodavatelů (ACOK). Po úspěšné certifikaci je tak náš zákazník zařazen do Registru certifikovaných stavebních dodavatelů, což je jedna z podmínek účasti ve výběrových řízení. V tomto roce došlo ke změně zákona, proto muselo dojít k reakreditaci tak, aby naše postupy odpovídaly všem aktuálním požadavkům. Prověření našich postupů a personálního zázemí ze strany Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. proběhlo s pozitivním výsledkem, takže našim zákazníkům poskytujeme službu dle platných předpisů. Něco málo informací o historii vzniku registru : Ochrana hospodářské soutěže a zadávání veřejných zakázek je předmětem pozornosti států EU. Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR inicioval v roce 2002 vytvoření Národního kvalifikačního a klasifikačního systému stavebních dodavatelů ucházejících se o veřejné zakázky, který vycházel z jednotných evropských hledisek. Tento systém však neměl oporu v zákoně. Teprve zákon č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách umožnil prokázat splnění kvalifikace osvědčením certifikačního orgánu o splnění kritérií (NKKS). Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, definuje systém certifikovaných dodavatelů pro všechny druhy veřejných zakázek. Cílem certifikace je zajistit, aby odborně způsobilí dodavatelé byli kvalifikováni v souladu s kvalifikačními předpoklady podle zákona. V čem spočívají požadavky na kvalifikaci stavebních dodavatelů : a) splnění základních kvalifikačních předpokladů, b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů c) splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů, d) splnění technických kvalifikačních předpokladů Všechny potřebné nformace k této problematice najde zájemce na internetových stránkách stránkách Registru certifikovaných stavebních dodavatelů, který z rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj spravuje Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Registr obsahuje : - plné znění Pravidel systému certifikovaných stavebních dodavatelů - evidenci certifikačních orgánů - evidenci certifikovaných stavebních dodavatelů - evidenci vydaných certifikátů pro více informací se obraťte na gestora ing. Miroslava Seidla tel :

7 7 Kam do lékárny? Kvalita služby, se kterou se spotřebitel při nákupu léků setkává, může být velmi odlišná. A běžný zákazník ani nemusí poznat z prvního kontaktu jak to s tou kvalitou opravdu je. TÜV CZ vyvíjí novou službu, která se prověřování důležitých ukazatelů směřujících k celkové spokojenosti zákazníka věnuje. Projekt s názvem Certifikace kvality služby v lékárnách byl nastartován za spolupráce s odborníky v oboru lékárenství a za jejich odborné podpory bude i nadále pokračovat. Kvalita péče na prvním místě K dnes často skloňované zdravotní péči neodmyslitělně patří i lékárenská služba. Je možná škoda, že tato vysoce kvalifikovaná a odborná činnost nebývá dnes plně doceňována, a že úloha lékáren bývá redukována na místo výdeje léků. Lékárník přitom musí zvládat mnoho různorodých činností; musí být schopen poskytnout klientovi kvalifikovanou profesionální radu, musí dbát na procesy skladování léků, na přípravu magistraliter, a také musí být schopným manažerem, aby potřebná farmaka byla klientům vždy dostupná. Jak pozná zákazník kvalitu? U zboží a služeb běžné spotřeby je to mnohem jednodušší. Dokážeme zhodnotit, zda je maso libové či prorostlé, zda čistící prášek skutečně odstraní nečistoty. V péči o zdraví ovšem existuje mnoho specifik. Mezi ně patří okolnost, že občan nemá a ani nemůže mít dostatek znalostí, aby rozpoznal po profesionální stránce skutečně kvalitní službu. Musí se tedy spolehnout na odbornou kvalifikaci lékařů a farmaceutů. Tu přitom může posuzovat pouze podle vnějších znaků: je-li v zařízení čisto, jedná-li personál přívětivě a srozumitelně, naslouchá-li jeho potřebám a podobně. Certifikace kvality služby v lékárnách: ano nebo ne? Všichni vědí, že v každém oboru se kromě profesionálních špiček pohybují i subjekty průměrné úrovně a nakonec i ty méně zdatné. Nemá-li občan dostatečnou znalost k tomu, aby se mohl sám cítit arbitrem, potřebuje profesionální oporu, kterou může představovat právě certifikát kvality služeb od renomované společností TÜV CZ. Opíráme se samozřejmě o odbornou podporu kolegů, kteří mají dlouholeté zkušenosti ve zdravotnictví a v oboru lékárenství. Jen tak jsme schopni objektivně posoudit, že to, co se v zákulisí lékárny odehrává, odpovídá tomu, co si pod pojmem kvalitní služba představujeme. O čem certifikace vypovídá? Certifikace TÜV CZ dává propůjčením své značky lékárně pečeť nejvyššího standardu a kvality. Získávají přitom všichni. Lékárna dostává povědomí jistoty o tom, že všechny relevantní procesy probíhají v souladu s náročnými požadavky na ni kladenými. Klienta zbavuje nutnosti úvahy o té části jeho rozhodnutí, o kterém má jen malé odborné povědomí. Lidé v západních zemích již dlouhou dobu vědí, že TÜV oktagon platí za nejlepší referenci, na základě které se mohou spolehnout na profesionalitu služby. Není pro ně důležité, jak přesně vypadá kontrolní mechanismus; podstatná je pro ně informace, že se lékárna hlásí k vizi neustálého zlepšování kvality služeb zaměřených na zákazníka. Tuto informaci jim dává právě přítomnost oktagonu na dveřích a certifikát TÜV CZ. Ti, kteří certifikaci obdrží, tím současně vymezí svoji konkurenční výhodu. Oktagon je tak jednoduše vyjádřením záruky kvality. Pilotní projekt uvedení na trh v České republice Certifikace kvality služby v lékárnách byl zahájen v Lékárně v Malešicích na Praze 10 v ulici Plaňanská 573, kde se momentálně provádí provozní audit a dolaďují se poslední aspekty pro udělení prvního certifikátu kvality služeb pro lékárny.vytoužený oktagon si již brzy umístí vedle jména lékárny a její zákazníci budou mít jistotu v tom, že jejích zdraví je v těch nejlepších rukou. Více informací: ing. Šárka Petržílková tel fax Info Pro více informací ing. Petržílková tel fax

8 8 Certifikace kvality služby autoservisy, pneuservisy a motorservisy Společnost TÜV CZ s.r.o. přichází na trh s další novinkou, kdy nabízí Certifikaci kvality služby - autoservisy, pneuservisy a motorservisy. Postup Certifikace kvality služby zůstává, tak jako v oblasti ubytovacích služeb stejný, tzn., že z pohledu zákazníků prověřujeme spolehlivost, bezpečnost, hodnověrnost, kulturu a další specifické požadavky nabízené služby. I zde poskytovatel služby vyplňuje dotazník, který je rozdělen do tří částí. První část představuje otázky z legislativy. Je zde například ověřováno dodržování Zákona o ochraně spotřebitele, Zákona o ochraně osobních údajů atd. Druhá část představuje otázky na naplnění všeobecných požadavků společnosti TÜV CZ s.r.o., kde jsou například ověřovány požadavky na spolehlivost a bezpečnost služby, kritéria pro poskytování služby, reklamace atd. Třetí část představuje specifické požadavky z oblasti servisů. Zde mimo jiné prověřujeme lhůty stanovené servisem a jejich poskytovaní záruk, úschovu příslušenství (servisem stanovené záruky za příslušenství a výbavu vozidel i množství pohonných hmot) atd. Údaje vyplněné v dotaznících jsou pak auditory společnosti TÜV CZ s.r.o. prakticky ověřovány přímo v servisech. Samozřejmostí je tzv. utajená analýza, kterou provádíme ve spolupráci se sesterskou společností TÜV UVMV. Při tomto praktickém zkušebním testu je sledován průběh obchodního případu a zároveň hodnocena kvalita, rychlost a spolehlivost poskytnuté služby. Při splnění všech stanovených kritérií je propůjčen poskytovateli služby certifikát potvrzující prověření firmou TÜV CZ s.r.o. a zároveň je umožněno poskytovateli služby užívat značku oktagon TÜV SÜD Certifikace kvality služby - na firemních materiálech (např. v katalozích, na Internetu, na vizitkách atd.). Certifikát a značka jsou propůjčeny na dobu 3 let, jedenkrát ročně je prováděn dozor.

9 9 Krátce o akcích, kde jste nás mohli potkat TÜV CZ - tradičně na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně Opravdu se již dá hovořit o tradici. Náš stánek, tentokrát s novým 3-D oktagonem a novým heslem byl umístěn v pavilonu B. Takže tímto děkujeme všem partnerům a zákazníkům, kteří se na nás přišli podívat a pozdravit, za jejich návštěvu a přejeme jim mnoho úspěchů. Vystavovali jsme poprvé na veletrhu Země živitelka srpna, České Budějovice, 33. ročník výstavy Země živitelka. Tradiční setkání všech, kdo se pohybují ve světě potravinářské, rostlinné i živočišné výroby a zemědělské techniky. Letos jsme ani my nechtěli chybět 33. ročník se prezentoval v duchu motta výstavy Budoucnost českého zemědělství a českého venkova. Prověřování kvality služeb a výrobků je v dnešním silném konkurenčním prostředí nezbytností. V evropské legislativě došlo ke změnám. EU vydala novou mezinárodní systémovou normu pro systém managementu bezpečnosti potravin, která vyžaduje zajištění konkrétních opatření v celém potravinářském řetězci, tj. od prvovýrobců až po konečné konzumenty potravin. Postavili jsme celý tým nových pracovníků, kteří tak rozšiřují portfolio služeb i do těchto branží, to je také důvod, proč jsme prezentovali společnost na výstavě Země živitelka. I letošní ročník výstavy byl doprovázen řadou odborných, ale i zábavných akcí. Využili jsme schopností našich odborníků a uspořádali seminář na téma Legislativní požadavky na bezpečnost potravin certifikace. Probíralo se mnoho témat od problematiky certifikace, ať už se jedná o certifikaci podle normy ČSN EN ISO 22000, nebo jiných předpisů jako je HACCP, BRC, IFS apod. Hlavním přednášejícím byl pan ing. Ivan Severa, který jako bývalý pracovník Ministerstva zemědělství má, a to i zejména vzhledem k jeho dlouholeté praxi v oblasti potravinářského a krmného průmyslu, bohaté zkušenosti. TÜV CZ na semináři ve Skalském dvoře 8. ročník semináře s názvem Údržnost masa, masných výrobků a lahůdek se konal na počátku září ve Skalském dvoře. TÜV CZ jako partner akce zastupovali naši noví kolegové, pan Ing. Severa a Ing. Tichý, kteří se v oblasti potravinářského průmyslu pohybují celou řadu let. Tentokrát v barvách TÜV CZ prezentovali naše možnosti a zejména zájem stát se za pomocí naší prestižní značky oktagonu firmám oporou. Oba pánové jsou součástí nově vybudovaného týmu odborníků auditorů pro oblast certifikace v potravinářském průmyslu.

10 10 Spolupráce s VERLAG DASHÖFER Info Pro více informací Verlag Dashöfer nakladatelství s prestižním jménem, které zná snad každý. Kolik z nás se nesetkalo s žádnou publikací, příručkou či informačním materiálem? Spolupráce s takto renomovaným partnerem je nejlepším předpokladem pro pozitivní výsledek. Mnozí z našich pracovníků se věnují publikačním činnostem a s ní velmi úzce souvisí i spolupráce s nakladatelstvím VERLAG DASHÖFER. Jedná se zejména o tvorbu příručky, která se věnuje procesům posuzování shody. Verlag Dashöfer nyní připravuje aktualizaci této příručky pod názvem Prokazování shody výrobků s podnázvem Uvádění výrobků na trh a provozování technických zařízení. Zde se podíleli z našich pracovníků zejména Dr. Ing. Rostislav Suchánek a Dr. Miloš Polák. Další příručkou, kde v řadách kolektivu autorů pracovali naši kolegové pod vedením Doc. Ing. Fialy, CSc., je Management procesů s podtitulkem Průvodce manažera kvality. I tento název je názvem připravovaného aktualizovaného vydání. Obě příručky budou vydány v nejbližší době a budou deklarovat vzájemné partnerství i tím, že na titulní straně bude vedle loga Verlag Dashöfer figurovat logo TÜV CZ Partner TÜV CZ. Ale tento výčet společných aktivit nekončí zmínkou o Příručkách. Naše školící prostory v areálu sídla firmy na Novodvorské ulici v Praze 4 se staly místem konání několika běhů školení v oblasti systémů managementu. Názvy seminářů: Máme certifikát a co dál? - Monitorování a měření procesů. Dohoní Achilles želvu?- Řízení, monitorování, analýza a zlepšování procesů samy napovídají, že naší snahou bylo pomáhat posluchačům v praxi při budování a zejména zlepšování systémů managementu. Více o obou firmách na:

11 11 Změna Směrnice Evropského parlamentu a Rady o strojních zařízeních TÜV CZ působí jako autorizovaná a notifikovaná osoba - AO 211 a NB 1017 i pro oblast posuzování shody strojních zařízení. Zde dochází v předpisové základně Evropské unie k některým změnám. O nich stručně v následujících řádcích. Dne 17. května 2006 byla schválena Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES. Tato směrnice byla publikována v Official Journal (Úředním věstníku) EU L 157, , na straně pod Celexovým číslem 32006L0042. Je určena členským státům a vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Směrnice 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES zrušuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/37/ES ze dne 22. června 1998 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení, která kodifikovala směrnici 89/392/EHS. Odkazy v předpisech Společenství na zrušenou směrnici se považují za odkazy na směrnici 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze XII. Směrnice. Tato směrnice opět definuje pouze obecné základní požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost, doplněné řadou zvláštních požadavků pro určité kategorie strojních zařízení. Směrnicí je stanovena členským státům povinnost do 29. června 2008 přijmout a zveřejnit předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto Směrnicí. Tyto předpisy jsou povinny členské státy používat s účinností od 29. prosince V České republice se v návaznosti na tuto Směrnici předpokládá zpracování nového nařízení vlády, které by zavádělo uvedenou Směrnicí do českého právního řádu. Do doby zpracování a nabytí účinnosti nového nařízení vlády bude pro oblast strojních zařízení uplatňováno nařízení vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení a které zapracovává Směrnici 98/37/ES. Směrnicí 2006/42/ES bylo vzhledem ke Směrnici 98/37ES provedeno zpřesnění a rozšíření: - vymezení předmětu Směrnice, rozšíření rozsahu používaných definic a současně i úpravu vymezení negativního předmětu Směrnice; - zpřesnění a rozšíření ustanovení týkajících se uvedení strojního zařízení na trh, volného pohybu, postupu zpochybnění harmonizovaných norem a dozoru nad trhem postupu; - rozšíření modulů pro posouzení shody Směrnice zavádí kromě modulů A, B, C i modul H. Více informací: Dr. Ing. Rostislav Suchánek Pokračování článku na straně 13

12 12 Výtah vybavení budovy, se kterým se setkáváme téměř denně Pro více informací pobočka Ostrava ing. Chromečka tel pobočka České Budějovice ing. Kadlec tel pobočka Praha p. Vaněk tel.: pobočka Brno ing. Horák tel Info nebo na Výtah je dnes už složité technické zařízení, jehož nároky na spolehlivost a bezpečnost jsou vzhledem k obecnému užívání velmi vysoké. Každý výtah proto musí být prověřován řadou speciálních postupů a musí odpovídat mnoha zákonným požadavkům. Nový výtah musí být uveden do provozu subjektem nezávislým na výrobci či montážní firmě. Tento subjekt odborně posoudí a prověří, zda všechny použité části, (mj. i tzv. bezpečnostní komponenty), a i celek výtahu jako součást budovy, nemohou být nebezpečné svému uživateli a zda splňují všechny zákonné požadavky na bezpečné zařízení. Následně osvědčí shodu s příslušným nařízením vlády, v případě osobních výtahů č. 27/2003 Sb. Tyto úkony musí provádět autorizovaná osoba, potažmo notifikovaná osoba, tedy subjekt pověřený Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. TÜV CZ působí jako notifikovaná osoba pro postupy posuzování shody pro výtahy již řadu let. Firma je koordinačním místem pro činnosti všech notifikovaných osob v České republice. Výtah je však technické zařízení, kde se nutnost zkoušek a dohledu neomezuje pouze na uvedení do provozu. TÜV CZ s.r.o. provádí pro všechny provozovatele výtahů činnosti, vycházející z ustanovení příslušných článků ČSN , ČSN , ČSN , ČSN EN a dalších předpisů. Zde je nutno zvlášť zmínit nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. To sice není určeno přímo pro výtahy, ale vztahuje se na všechna zařízení stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí. Toto nařízení vlády stanovuje minimální bezpečnostní a zdravotní požadavky pro používání pracovních prostředků pracující na místě jejich pracovního výkonu tedy i na výtahy, když jsou používány jako pracovní prostředky. Odborné kontrolní činnosti, které se u provozovaných výtahů provádějí jsou zejména: - provádění Inspekčních prohlídek výtahů podle části 6 ČSN tato činnost je prováděna pro dvě skupiny odběratelů první tvoří provozovatelé výtahů a druhou pak servisní firmy. - provádění odborných zkoušek výtahů podle čl. 5.3 ČSN pro stejné skupiny odběratelů. Zatímco Inspekční prohlídky byly prováděny ve velkém rozsahu, nyní jejich potřeba s ohledem na již vykonané Inspekční prohlídky postupně klesá a znovu se zvýší po pravidelném období (perioda těchto prohlídek je 3 roky), četnost provádění odborných zkoušek je velmi nárazová. - dále jsou prováděny zkoušky po podstatných změnách podle čl. 5.1 ČSN tyto zkoušky jsou v současné době prováděny ve větším rozsahu, protože servisní firmy začaly provádět odstraňování zjištěných rizik po Inspekčních prohlídkách.

13 13 - poslední skupinou v této části, je posuzování technické dokumentace pro provedení podstatných změn podle části 5 a 6 ČSN Jaká je praxe a zkušenosti s výsledky prohlídek? Kolegové, kteří pracují na základě akreditace firmy jako inspekčního orgánu pro zmíněné činnosti, zaznamenávají řadu opakujících se nedostatků a rizik. Již provedené Inspekční prohlídky konstatují nedobrý stav výtahů na běžných výtazích pro dopravu osob, které jsou provozovány v bytových domech, je nacházeno více než 40 rizik různé úrovně. Nejzávažnější rizika jsou zjišťována v souvislostí s absencí klecových dveří osobních výtahů. Právě na těchto výtazích pak dochází k řadě úrazů, bohužel i velmi malých dětí, o čemž svědčí např. dva poslední úrazy jeden z května 2006 z Vlašimi a druhý z června z Prahy v obou případech právě absence klecových dveří zapříčinila těžké úrazy malých dětí (o závažnosti celé problematiky svědčí i fakt, že k úrazům došlo i za přítomnosti dospělé osoby) Je zřejmé, že v krátké budoucnosti se přikloní větší miska vah k zajišťování dvou zmíněných činností provádění zkoušek po podstatných změnách a s tím případnému posuzování technických dokumentací. Co má tedy bytové družstvo, v jehož domě je starší výtah udělat pro eliminaci rizik a zvýšení jeho bezpečnosti? Doporučujeme oslovit odborný a nezávislý subjekt, který nestranně posoudí rizika na provozovaném výtahu. Ten pak nejlépe navrhne řešení. Nemusí jím být vždy ta nejdražší varianta výměna výtahu za nový. Je samozřejmě vždy nutno zvážit všechny okolnosti. Na základě reálných finančních možností družstva, je možno stanovit varianty a naplánovat jednotlivé kroky ke zlepšení technického stavu rozloženě do různých časových období. Pro provedení takovýchto posouzení je možno obrátit se na naše odborníky, kteří jsou Vám se svými zkušenostmi rádi k dispozici. Pro více informací se obraťte prosím na : pobočka Ostrava ing. Chromečka, tel pobočka České Budějovice ing. Kadlec, tel pobočka Praha p. Vaněk, tel pobočka Brno ing. Horák, tel Změna Směrnice Evropského parlamentu a Rady o strojních zařízeních. Pokračování článku ze strany 11 Stručné porovnání jednotlivých příloh směrnice. Název přílohy Příloha I - Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost vztahující se na návrh a konstrukci strojních zařízení Příloha II Prohlášení Příloha III - Označení CE Příloha IV - Kategorie strojních zařízení, u nichž musí být uplatněn jeden z postupů uvedených v čl. 12 odst. 3 a 4 Příloha V - Orientační seznam bezpečnostních součástí uvedených v čl. 2 písm. c) Příloha VI - Návod k montáži neúplného strojního zařízení Příloha VII Technická dokumentace strojního zařízení, příslušná technická dokumentace pro neúplné strojní zařízení Příloha VIII posuzování shody interním řízením výroby strojního zařízení Příloha IX ES přezkoušení typu Příloha X komplexní zabezpečování jakosti Příloha XI minimální kriteria, která mají členské státy brát v úvahu při oznamování subjektů Příloha XII srovnávací tabulka Příloha je pouze zpřesněna a rozšířena. Poznámka ke změnám Zpřesněná příloha II na úrovni původních částí A, B; část C vypuštěna Bylo provedeno zpřesnění přílohy v připojování označení CE a uvedení čísla oznámeného subjektu Přílohy byla pouze přesněná Nová příloha zahrnuje 17 kategorií bezpečnostních součástí, lze aktualizovat v souladu s čl. 8 odst.1 písm. a) Jedná se o novou přílohu Zpřesněné části původní přílohy V pro část A technická dokumentace strojního zařízení Rozšíření části B - příslušná technická dokumentace pro neúplné strojní zařízení Jedná se o novou přílohu Zpřesnění a rozšíření původní přílohy VI Jedná se o novou přílohu Zpřesnění přílohy VII Popisuje detailní srovnání se současným stavem Součástí nové směrnice je příloha č. XII, kde je uvedena tabulka, která ukazuje vztah mezi ustanoveními směrnice 98/37/ES a ustanoveními nové směrnice 2006/42/ES. Tato tabulka na úrovni článků detailně porovnává jednotlivé články příloh směrnice.

14 14 Požadavky na lanovky a vleky Pro více informací pobočka Ostrava tel: Info TÜV CZ působí jako notifikovaná a autozizovaná osoba podle Nařízení vlády č. 70/2002 Sb. a směrnice RE č. 2000/9/ES po Zařízení pro lanovou dopravu osob se v minulosti vyvíjela značně rozdílným způsobem. Lanové dráhy patřily pod působnost zákona o drahách, obdobně jako i v některých evropských státech. U lyžařských vleků byla situace poněkud jiná. Po roce 1968 byly jako součást tzv. vyhrazených zdvihacích a dopravních zařízení pod dozorem SOD t.zn. IBP. Po roce 1979 došlo k výrazné změně a vydáním vyhl. č.19/1979 Sb. byly lyžařské vleky z oblasti vyhrazených zařízení a tedy i z působnosti SOD vyřazeny. Od této doby byly vleky vlastně bez systematického dozoru a vyvíjely se naprosto živelně. Také oblast technických předpisů dlouhodobě stagnovala a prakticky až do dnešní doby byly používány zastaralé technické normy. Vydáním evropské směrnice 2000/9/ES (která byla zavedena v ČR jako Nařízení vlády č. 70/2002 Sb.) došlo k významnému přelomu v technické legislativě oboru lanové dopravy osob v rámci EU. Pro lanové dráhy i lyžařské vleky jsou stanoveny prakticky identické požadavky pro posuzování shody před uvedením na trh nebo do provozu v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění. Nová směrnice představuje zcela nový přístup k posuzování bezpečnosti zařízení. Předmětem posuzování shody jsou jednak bezpečnostní prvky, dílčí systémy a také vlastní zařízení po jejich instalaci v rámci podmínek konkrétní infrastruktury. Další významnou změnou v problematice lanové dopravy osob je od července letošního roku platná novela zákona 266/1985 Sb. a vyhl. 100/1985 Sb., které všechny provozované lyžařské vleky zařadili do skupiny tzv. určených zařízení, jejichž provoz dohlíží Drážní úřad. Tyto změny přinesou podstatné zvýšení bezpečnosti provozovaných zařízení, především těch, které byly uvedeny do povozu v minulosti, kdy platily normy, které zdaleka neodpovídaly dnešním požadavkům na bezpečnost těchto zařízení. Současně s implementací evropské směrnice 2000/9/ES do našeho právního řádu byl také zaveden soubor 22 evropských harmonizovaných technických norem platných pro komplexní problematiku lanovek a vleků. Významnou novinkou, která je zaváděna novou evropskou směrnicí, je analýza bezpečnosti a bezpečnostní zpráva. Analýza musí být zpracována na základě požadavku objednavatele nebo jeho zplnomocněného zástupce, a musí být provedena před vlastním zahájením projektové přípravy a

15 15 je jedním z podkladů nutných pro vlastní povolení ke stavbě. Analýza bezpečnosti zařízení zahrnuje posuzování: - působení zařízení na okolí, - infrastruktury, - funkce zařízení a jeho bezpečnostních prvků, - vazby mezi jednotlivými dílčími systémy zařízení a bezpečnostními prvky, - vazby mezi dílčími systémy a infrastrukturou. Na základě provedené analýzy bezpečnosti musí být přijata taková opatření, aby byla zajištěna bezpečnost ve všech situacích, to znamená nejen při vlastním provozu, ale i při montáži, servisu, údržbě opravách apod. Zpráva o bezpečnosti se zpracovává po ukončení analýzy a není jen jejím souhrnem se seznamem bezpečnostních prvků, ale řeší bezpečnost dílčích systémů i infrastruktury a také opatření ke snížení všech zjištěných rizik. Předmětem posuzování shody podle nové legislativy je infrastruktura, bezpečnostní prvky a dílčí systémy. Lanovou dráhou je pak celý systém zřízený na konkrétním místě sestávající z konkrétní infrastruktury, bezpečnostních prvků a dílčích systémů. Situace v České republice V letošním roce dojde k výraznému zvýšení počtu nových lanových drah a lyžařských vleků na svazích našich hor. Do provozu bude uvedeno celkem cca 15 nových visutých lanových sedačkových lanovek a bude instalována zcela nová moderní kabinková lanovka v Janských Lázních na Černý Vrch. Právě tato dnes nejkvalitnější lanová dráha na území České republiky dodaná rakouskou firmou Doppelmayr byla přezkoušena a uvedena do provozu počátkem srpna letošního roku a již úspěšně dopravuje turisty na jedno z nejhezčích míst v Krkonoších. formou inspekce před uvedením lanového dopravního zařízení do provozu podle ČSN EN V rámci této konečné přejímky se ověřuje zda: - zabudované bezpečnostní prvky a dílčí systémy byly podrobeny předepsaným postupům posuzování shody, - bezpečnostní prvky a dílčí systémy byly použity podle určení stanoveného v bezpečnostní zprávě, - byly objednateli předány podklady pro bezpečné používání. Doklady o provedeném posuzování shody jsou nezbytnými dokumenty, které musí být součásti dokladů předkládaných v rámci kolaudace. Jak je to s dovozem starších zařízení? V současné době se významně rozšiřuje počet zařízení pro dopravu osob, která se k nám dovážejí jako použitá převážně z alpských zemí. I v tomto případě je nutno postupovat v souladu s NV 70/2002 Sb. Především je původní zařízení instalováno v nové infrastruktuře. To znamená, že musí být provedena analýza bezpečnosti s řešením vztahů původní konstrukce k nové infrastruktuře, musí být stanoveny bezpečnostní prvky nebo dílčí systémy, které je nutno s ohledem na jejich fyzický nebo technický stav nahradit novými, které však již budou posuzovány podle nových požadavků NV 70/2002 Sb., tj. včetně posouzení shody těchto nových prvků. Více informací: Ing. Miroslav Chromečka tel.: Kromě uvedeného počtu nových lanových drah lze očekávat na našich svazích cca nových lyžařských vleků nejrůznějších velikosti a konstrukcí. Lze očekávat výrazný nárůst obnovy stávajících zařízení právě s ohledem na nové požadavky jak české, tak i evropské legislativy. Naše společnost se podílí jednak na procesu posuzování shody jednotlivých bezpečnostních prvků a dílčích systémů, jednak také při ověřování funkčnosti a bezpečnosti konkrétních bezpečnostních prvků a dílčích systémů v rámci infrastruktury kompletního zařízení

16 TÜV SÜD: v České republice TÜV SÜD AG TÜV Automotive GmbH 99 % 1 % ČESKÝ TÜV SÜDDEUTSCHLAND s.r.o. 100 % Škoda Auto a.s. 100 % 100 % 51 % 49 % 100 % TÜV CZ s.r.o. TÜV UVMV e 4 t s.r.o. 127 zaměstnanců ČSN EN ČSN EN ČSN EN ISO/IEC Pokyn 66/ zaměstnanců ČSN EN ISO/IEC zaměstnanců TÜV Slovakia s.r.o. 22 zaměstnanců TÜV CZ s.r.o. Novodvorská 994 CZ Praha 4 Tel: Fax: TÜV Slovakia s.r.o. Jašíkova 6, P.O.Box 89 SK Bratislava Tel: Fax: e-mai:

Široké spektrum jeden fokus. Ověřená kvalita. TÜV SÜD Czech s.r.o.

Široké spektrum jeden fokus. Ověřená kvalita. TÜV SÜD Czech s.r.o. Široké spektrum jeden fokus. Ověřená kvalita. TÜV SÜD Czech s.r.o. Světa znalý. TÜV SÜD je světově uznávanou společností, působící ve všech odvětvích průmyslu a služeb. Našim klientům poskytujeme služby

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Prevencí za bezpečným provozem hřišť a sportovišť

Prevencí za bezpečným provozem hřišť a sportovišť Prevencí za bezpečným provozem hřišť a sportovišť Libor DUPAL Zdeňka HOUŽVIČKOVÁ Květen 2013 Obsah 1. Je provoz dětských hřišť, sportovišť, tělocvičen a podobných zařízení bezpečný? 2. Metodika prevence

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB Konference se

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Datum konání: 30. dubna 2013 Stávající česká legislativa a technické dokumenty ve

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Certifikační proces při certifikaci obou oblastí certifikace lektora vzdělávání i manažera vzdělávání budou zajišťovat a) Kmenoví pracovníci

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

Základní informace (SD 02)

Základní informace (SD 02) EURO CERT group Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu () Datum platnosti: 1.7.2015 Výtisk číslo: 1 Vydání: 5 Revize: 0 Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: MK Ing.Monika Becková 24.6.2015

Více

Metodický dohled - jak správně ošetřit požadavky legislativy ICT projektu Jan Heisler, Relsie, spol. s r.o.

Metodický dohled - jak správně ošetřit požadavky legislativy ICT projektu Jan Heisler, Relsie, spol. s r.o. Metodický dohled - jak správně ošetřit požadavky legislativy ICT projektu Jan Heisler, Relsie, spol. s r.o. http://www.relsie.cz/ Současný stav projektů v ICT Procesy dohled řízení Legislativa národní

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

SZU akademie nabídka školení 2014

SZU akademie nabídka školení 2014 ZU kademie nabídka školení 2014 úvodní slovo Vážení zákazníci, Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZÚ) je u nás a ve střední Evropě jednou z největších firem v oblasti, která je ve světě definovaná anglickou

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma Institut pro testování a certifikaci, a.s. Nezávislá zkušební, certifikační a inspekční firma působící v oblasti hodnocení

Více

Program bezpečnostních investic NATO

Program bezpečnostních investic NATO Program bezpečnostních investic NATO (NATO Security Investments Programme - NSIP) Program bezpečnostních investic NATO (NSIP) zajišťuje výstavbu společné infrastruktury NATO, nezbytné pro výcvik a nasazení

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

PŘIDANÁ HODNOTA INSPEKČNÍ A CERTIFIKAČNÍ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ TŘETÍMI STRANAMI

PŘIDANÁ HODNOTA INSPEKČNÍ A CERTIFIKAČNÍ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ TŘETÍMI STRANAMI MEZINÁRODNÍ KONFEDERACE INSPEKČNÍCH A CERTIFIKAČNÍCH ORGANIZACÍ PŘIDANÁ HODNOTA INSPEKČNÍ A CERTIFIKAČNÍ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ TŘETÍMI STRANAMI KDO JSME A CO DĚLÁME Mezinárodní konfederace inspekčních a certifikačních

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná Strana 2133 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. června 2011 o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení Vláda nařizuje podle 22 a k provedení 2 písm. d), 11 odst. 1, 2 a 9, 11a odst. 2, 12 a

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY

5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY 5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY 5.1 Moduly 90) Posuzování shody je rozděleno do modulů, které obsahují omezený počet různých postupů použitelných pro nejširší škálu výrobků. Moduly se vztahují na fázi návrhu

Více

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Silniční vývoj - ZDZ spol. s r.o. certifikační orgán pro certifikaci produktů Jílkova 76 615 00 Brno Certifikační orgán

Více

Výroční zpráva 2012H

Výroční zpráva 2012H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2012H (1.4.2012 31.3.2013) 1. Úvodní slovo generálního ředitele: Vznik společnosti AZ KLIMA a.s. (původní název BWY Czech a.s.) je výsledkem

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ SMĚRNICE Vypracováno pro potřeby společnosti TCert, s.r.o jako postup pro certifikaci metodik. Stránka 1 z 13 Obsah Kapitola/ Název kapitoly

Více

Zkušenosti z aplikace nařízení o CSM z pohledu NoBo

Zkušenosti z aplikace nařízení o CSM z pohledu NoBo Zkušenosti z aplikace nařízení o CSM z pohledu NoBo Autor: Ladislav Dušek Datum: 30.4.2013 Místo: Praha Ministerstvo dopravy ACRI Železniční systém = žel. systém v členských státech = souhrn subsystémů

Více

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Ing. Martin Tichý Předpisová základna: nejprve národní

Více

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č.9/2012/mrfp Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 1. Základní údaje o zadavateli: Městský rozvojový

Více

Stavebnictví a nemovitosti

Stavebnictví a nemovitosti Stavebnictví a nemovitosti Komplexní služby pro zajištění kvality, bezpečnosti a dodržení legislativních požadavků Kontrola kvality staveb Poradenství při řízení investic Snižování provozních nákladů Posouzení

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE

Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem programu je: - podpora malých a středních podnikatelů při získávání certifikace

Více

Řízení výroby a poskytování služeb

Řízení výroby a poskytování služeb datum platnosti: 1/2/2011 výtisk číslo: 1 vydání: 1. nahrazuje: jméno funkce datum podpis Zpracoval: Eva Klierová PVIS manažer projektu 1/2/2011 Schválil: Jozef Dírer prokurista 1/2/2011 Rozdělovník výtisků

Více

Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1

Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1 Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1 EN 14351-1 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti. Česká

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N)

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání:

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE 0 1. 2. 2015 1 8 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 2 3 TERMÍNY A DEFINICE... 3 4 ÚVOD... 4 5 SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY, NORMY A VYHLÁŠKY... 4 6 POSTUP PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ NÁMITEK/STÍŽNOSTÍ...

Více

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments)

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Pro zapojení se do daného projektu resp. do benchmarkingové databáze je nutné provést

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

OBSAH. Předmluva...XI. Seznam použitých zkratek... XIV. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách... 17

OBSAH. Předmluva...XI. Seznam použitých zkratek... XIV. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách... 17 OBSAH Předmluva.............................................................XI Seznam použitých zkratek................................................ XIV Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.................................

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Úvod do předmětu. Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí

Úvod do předmětu. Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí Fakulta stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba Úvod do předmětu Bezpečnost práce ve stavebnictví a ochrana životního prostředí 01 BOZP a životní

Více

1. Změny kategorizace ZP 2. 10 let zkušeností AZL

1. Změny kategorizace ZP 2. 10 let zkušeností AZL . Změny kategorizace ZP 2. let zkušeností AZL přednášející: Ing. Lenka Žďárská spoluautoři Ing. Zdeněk Švéda, Ing. Zdeněk Horáček Novela MDD Podklady: platné znění MDD/AIMD 93/42/EEC (se zapracovanou novelou

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY Úplný katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Interní auditor QMS základní kurz... 4 2. Interní auditor QMS udržování

Více

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Cíle novely havarijní vyhlášky Požadavky vzniklé novelou vodního zákona (novelizace 150/2010 Sb.): odborně způsobilá

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

CZ-Praha: Osobní vozidla 2009/S 88-126930 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Dodávky

CZ-Praha: Osobní vozidla 2009/S 88-126930 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Dodávky 1/5 CZ-Praha: Osobní vozidla 2009/S 88-126930 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Dodávky ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE: Česká televize, Kavčí hory, Kontakt: Útvar nákupu a celní deklarace,

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Jana Brabcová Tomáš Langer Proč je kvalita tématem dne? dotace ESF výběrová řízení objem dalšího vzdělávání náročnost zákazníka dalšího vzdělávání odlišení

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

1.2 Podle výše citovaného ustanovení nařízení vlády písemná dokumentace o zabezpečení zkoušek podle bodu 1.1 písm. c) zahrnuje

1.2 Podle výše citovaného ustanovení nařízení vlády písemná dokumentace o zabezpečení zkoušek podle bodu 1.1 písm. c) zahrnuje Návrh na udělení akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob předkládaný podle 3 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

Více

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství tisková konference 13. listopadu 2012 Ministerstvo zemědělství Základní východiska nejrozsáhlejší změna od vstupu ČR do EU dopad na celý potravinářský

Více

Pro bezpečný provoz dětských hřišť a sportovišť. Libor DUPAL Zdeňka HOUŽVIČKOVÁ

Pro bezpečný provoz dětských hřišť a sportovišť. Libor DUPAL Zdeňka HOUŽVIČKOVÁ Pro bezpečný provoz dětských hřišť a sportovišť Libor DUPAL Zdeňka HOUŽVIČKOVÁ Obsah 1. Je provoz dětských hřišť, sportovišť, tělocvičen a podobných zařízení bezpečný? 2. METODIKA PREVENCE úrazů dítěte

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočky Č. Budějovice, Plzeň, Teplice, Brno, Ostrava, Předměřice nad Labem, Praha Certifikace výrobků - CE (OS), CZ (AO), ETA, GOST-R Certifikace systémů

Více

Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu

Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu Tradice českých výtahů - již 20 let na trhu Jsme ryze českou společností poskytující služby v oblasti zdvihací techniky a spolu s našimi odborníky se řadíme

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M)

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Více

Pracovní text nařízení vlády

Pracovní text nařízení vlády Pracovní text nařízení vlády NAŘÍZENÍ VLÁDY 190/2002 Sb. ze dne 10. dubna 2002, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení

Více

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Český systém kvality služeb Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Kvalita služeb, konkurenceschopnost ČR a odvětví cestovního ruchu

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě

Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě Národní kvalifikační program vzdělávání a certifikace interního auditu ve veřejné správě Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě Platnost Od 1. 1. 2014 ČIIA I. ÚVOD

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Mezinárodní potravinový standard IFS. -norma pro oblast zajištění kvality a bezpečnosti potravin (případové studie)

Mezinárodní potravinový standard IFS. -norma pro oblast zajištění kvality a bezpečnosti potravin (případové studie) Mezinárodní potravinový standard IFS -norma pro oblast zajištění kvality a bezpečnosti potravin (případové studie) Global Food Safety Initiative GFSI (Global Food Safety Initiative) zájmové sdružení obchodních

Více

srpen 2008 Ing. Jan Káda

srpen 2008 Ing. Jan Káda nauka o srpen 2008 Ing. Jan Káda ČSN ISO/IEC 27001:2006 (1) aktivum cokoliv, co má pro organizaci hodnotu důvěrnost zajištění, že informace jsou přístupné pouze těm, kteří jsou k přístupu oprávněni integrita

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.220.01; 35.240.60 Květen 2014 ČSN 01 8245 Informační systémy ve veřejné dopravě osob Celostátní systém informací v reálném čase (CISReal) Information system in public transport

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Informace pro tiskovou konferenci: MĚSÍC BIOPOTRAVIN a EZ 2012. Praha 3. září 2012

Informace pro tiskovou konferenci: MĚSÍC BIOPOTRAVIN a EZ 2012. Praha 3. září 2012 Informace pro tiskovou konferenci: MĚSÍC BIOPOTRAVIN a EZ 2012 Praha 3. září 2012 Zapojením ÚKZÚZ do úřední kontroly EZ je zajištěna transparentnost a efektivita kontrol ekologických podniků S ohledem

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

Akreditace cenových kalkulaček

Akreditace cenových kalkulaček Akreditace cenových kalkulaček Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ROZSAH SROVNÁVANÝCH SLUŽEB... 3 3 AKREDITAČNÍ KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ CENOVÉ KALKULAČKY... 4 4 POSTUP PŘI AKREDITACI... 5 2 1 Úvod Úkolem Českého telekomunikačního

Více

Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků. Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková

Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků. Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková Základní ustanovení Nový zákon o zdravotnických prostředcích účinnost: 1.4 2015 sjednocuje význam pojmů tak,

Více

STRATEGIE PROGRAM ČESKÁ KVALITA. Národní politiky kvality 2011-2015. Příloha č. 3. Obsah: 1. Zásady Programu Česká kvalita 2.

STRATEGIE PROGRAM ČESKÁ KVALITA. Národní politiky kvality 2011-2015. Příloha č. 3. Obsah: 1. Zásady Programu Česká kvalita 2. STRATEGIE Národní politiky kvality 2011-2015 Příloha č. 3 PROGRAM ČESKÁ KVALITA Obsah: 1. Zásady Programu Česká kvalita 2. Přehled značek Strategie 2011-15 Česká kvalita Str. 1/7 1. Zásady Programu Česká

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

AKTUÁLNÍ PŘEDPISY PRO ČINNOST AMS TACHOGRAFY

AKTUÁLNÍ PŘEDPISY PRO ČINNOST AMS TACHOGRAFY AKTUÁLNÍ PŘEDPISY PRO ČINNOST AMS TACHOGRAFY Václav Šenkyřík, Český metrologický institut Středisko posuzování laboratoří 1. ŘÍZENÍ DOKUMENTACE Jedním z nejčastěji identifikovaných nedostatků systému managementu

Více

Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu

Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu Titulní stránka Na titulní straně by měl být uveden název projektu, název programu, název žadatele, identifikační údaje zpracovatele, datum

Více

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika

Více

POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY

POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY PRO-CERT s.r.o. dokumentace managementu kvality společnosti S 04 Používání certifikátu a certifikační značky výtisk č. 1 Stránka 1 z 7 POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY platnost od: 1.2.2014

Více

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Vážení zákazníci, dovoluji si vám předložit nabídku naší společnosti na zajištění komplexních služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce (PO a BOZP). Naše

Více