TÜV CZ Zpravodaj. TÜV CZ se představuje novinářům 4. Změna Směrnice Evropského parlamentu a Rady o strojních zařízeních 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TÜV CZ Zpravodaj. TÜV CZ se představuje novinářům 4. Změna Směrnice Evropského parlamentu a Rady o strojních zařízeních 7"

Transkript

1 3/ 06 TÜV CZ Zpravodaj TÜV CZ se představuje novinářům 4 Změna Směrnice Evropského parlamentu a Rady o strojních zařízeních 7 Certifikace kvality služby autoservisy, pneuservisy a motorservisy 11

2 Vážení obchodní přátelé, v minulém čísle jsem nastínil novou obchodní strategii společnosti TÜV CZ. Je zřejmé, že rozšířením portfolia činností naší společnosti, bude v daleko větší míře docházet k situacím, kdy jeden náš zákazník bude moci současně využívat několik našich produktů. Řekněme, že agilní česká firma je renomovaným výrobcem reprodukční techniky, vybudovala širokou prodejní síť ve všech regionech ČR, disponuje pěti servisními a opravárenskými centry, zajišťuje operativní dopravu k cílovým zákazníkům a provozuje dnes již nezbytné centrum ekologické likvidace svých vysloužilých výrobků. Management takové společnosti jistě provede analýzu svých zákonných povinností směrem k uvádění výrobku na trh a samozřejmě rovněž analýzu všech možností, jak v konkurenčním boji získat co nejvíce bodů pomocí řízeného marketingu. Tady se tedy sejdou povinnosti a možnosti zejména: Zabezpečit činnost autorizované nebo akreditované společnosti k získání podkladů pro označení svých výrobků značkou CE (elektromagnetická kompatibilita, el. zařízení do V) Certifikace managamentu jakosti, ekologie, bezpečnosti (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS, SUCO) Certifikace výrobková (EN 45011) Certifikace kvality služeb ADR přeprava nebezpečných nákladů po silnici (samozřejmě ne vždy). Naše společnost je dnes připravena poskytnout své služby ve všech uvedených oblastech. Jistě bude pro obě strany výhodné zabezpečit všechny zkoušky, audity a inspekce v jednom, pokud možno nejkratším časovém období, s využitím kumulované kvalifikace našich inspektorů a auditorů a ušetřit tak oboustranně čas a peníze. Takových příkladů může být samozřejmě mnoho a v různých průmyslových odvětvích např. potravinářských řetězců, spotřebitelského řetězce dřeva, zdravotnictví, dopravy, zemědělství, cestovního ruchu, informační soustavy, státní správy atd.. Vyjádří-li spokojenost s uvedeným přístupem náš zákazník, pak nás to nejen potěší, ale i povzbudí. Naše společnost svůj respekt ke společnostem, využívajícím několik našich služeb najednou, bude nadále vyjadřovat nejen jejich zveřejněním, ale nově také udělením tzv. Certifikátu výjimečnosti Jak bude udělování Certifikátu výjimečnosti probíhat v praxi? Návrh na propůjčení Certifikátu předloží kterýkoli člen vedení TÜV CZ (tedy přímý partner) písemně certifikačnímu orgánu TÜV CZ (dále CO) spolu s navrhovaným grafickým zněním certifikátu. CO návrh po přezkoumání, zda zákazník splňuje stanovená kriteria, předloží ke schválení rozhodovací komisi, případně jí předloží i zdůvodnění návrhu na propůjčení. Po schválení CO zajistí výrobu certifikátu. Po jeho vyrobení je Certifikát předán původnímu navrhovateli, který si způsob předání realizuje po dohodě se zákazníkem. Předávání Certifikátu proběhne pokud možno slavnostní formou, která má přispět k posílení propagace firmy zákazníka, ale samozřejmě i společnosti TÜV CZ, jako solidního partnera. Platnost certifikátu není omezena časově, je však propůjčen jen na základě provozování 3 odebraných produktů. Všichni ve vedení společnosti doufáme, že i toto bude jedna z cest, jak podpořit aktivity českých zlatých ručiček a přiblížit jim (pokud si to skutečně zaslouží) prestižní značku TÜV SÜD ke komerčnímu využití. Ing. Ivo Dršťák

3 3 4 TÜV CZ se představuje novinářům 5 Tisková konference TÜV SÜD v Praze 6 Prošli jsme akreditačním procesem pro Posuzování a certifikaci stavebních dodavatelů 7 Kam do lékárny? 8 Certifikace kvality služby autoservisy, pneuservisy a motorservisy 9 TÜV CZ - tradičně na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně Vystavovali jsme poprvé na veletrhu Země živitelka TÜV CZ na semináři ve Skalském dvoře 10 Spolupráce s Verlag Dashöfer 11 Změna Směrnice Evropského parlamentu a Rady o strojních zařízeních Výtah vybavení budovy, se kterým se setkáváme téměř denně Požadavky na lanovky a vleky TÜV CZ Zpravodaj - redakce: správa společnosti TÜV CZ s.r.o. Novodvorská 994, Praha 4 V případě zájmu o zasílání TÜV CZ Zpravodaje napište na naši ovou adresu nebo zavolejte tel: či faxujte fax: Nabízíme také možnost zasílání elektronické verze.

4 4 TÜV CZ se představuje novinářům Spolu se změnami, které nastávají v naší společnosti, v nabídce služeb, v přístupu k zákazníkům dochází i k posunu v komunikaci s médii. To je i důvod proč pořádáme 10. října v Praze, v prostorách kavárny JET SET na Smíchově tiskovou konferenci. Záměrem je představit TÜV SÜD ve světě i v České republice, poskytnout veřejnosti informace o novinkách a zejména ozřejmit poslání značky TÜV SÜD i význam 3-D oktagonu. Součástí tiskové konference bude i předání Certifikátu výjimečnosti několika našim významným zákazníkům. Tak budeme moci prezentovat i firmy, jejichž věrnosti a přístupu k jejich vlastnímu zlepšování si velmi vážíme. Tak uvítáme na naší tiskové konferenci zástupce těchto firem: IMPROMAT CZ s.r.o. STROS SEDLČANSKÉ STROJÍRNY a.s. PARS KOMPONENTY s.r.o. VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. KOBIT s.r.o. PETROF spol. s r.o. PURO - KLIMA a.s. VODOVODY A KANALIZACE MLADÁ BOLESLAV, a.s. Dalšími hosty konference budou vedle novinářů i zástupci firmy SCHWARZMÜLLER s.r.o. a ŠKODA Praha Invest s.r.o.

5 5 Tisková konference TÜV SÜD 13. září 2006 v Praze Tisková konference TÜV SÜD se konala 13. září v centru Prahy. Záměrem bylo představit novinářům Skupinu TÜV SÜD, její postavení v České republice, strategii a záměry v příštím období. Váhu konferenci dodala jistě i fakta, že na ní vystoupili čelní představitelé firmy, zejména pan Dr. Axel Stepken, člen představenstva a pan Dr. Joachim Frey, vedoucí představitel TÜV SÜD ve střední a východní Evropě. Konzultační služby pro zákazníky, spolupráce, zajištění přenosu know-how a další služby v posuzování a certifikaci. S těmito strategickými pákami chce TÜV SÜD přinejmenším zdvojnásobit během příštích pěti let svůj obrat ve střední a východní Evropě (SVE). To bylo zřejmé z vystoupení představitelů TÜV SÜD. Cílem je také pomáhat jako procesní partner zákazníkům ze všech odvětví a pomoci jim tak k výhodám nad konkurencí zcela podle motta: Volba jistoty. Více hodnoty. Zajímavostí je i to, že na konferenci vystoupil pan ing. Ivo Viktora, jednatel firmy IMTRADEX, a.s. z Nivnice. Tato firma je zákazníkem TÜV CZ s velmi dobrým postavením, protože přístup managementu firmy k budování systémů řízení i v péči o vysokou kvalitu výrobků tak, aby odpovídaly všem požadavkům legislativy, je mimořádný. Pan ing. Viktora ve svém projevu zdůraznil zejména pozitivní přínos certifikací TÜV CZ, který se hmatatelně projevil zejména v nárůstu obratu firmy.

6 6 Prošli jsme opakovaným akreditačním procesem pro posuzování a certifikaci stavebních dodavatelů Pro více informací tel.: Info TÜV CZ působí jako akreditovaný certifikační orgán pro kvalifikaci stavebních dodavatelů (ACOK). Po úspěšné certifikaci je tak náš zákazník zařazen do Registru certifikovaných stavebních dodavatelů, což je jedna z podmínek účasti ve výběrových řízení. V tomto roce došlo ke změně zákona, proto muselo dojít k reakreditaci tak, aby naše postupy odpovídaly všem aktuálním požadavkům. Prověření našich postupů a personálního zázemí ze strany Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. proběhlo s pozitivním výsledkem, takže našim zákazníkům poskytujeme službu dle platných předpisů. Něco málo informací o historii vzniku registru : Ochrana hospodářské soutěže a zadávání veřejných zakázek je předmětem pozornosti států EU. Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR inicioval v roce 2002 vytvoření Národního kvalifikačního a klasifikačního systému stavebních dodavatelů ucházejících se o veřejné zakázky, který vycházel z jednotných evropských hledisek. Tento systém však neměl oporu v zákoně. Teprve zákon č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách umožnil prokázat splnění kvalifikace osvědčením certifikačního orgánu o splnění kritérií (NKKS). Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, definuje systém certifikovaných dodavatelů pro všechny druhy veřejných zakázek. Cílem certifikace je zajistit, aby odborně způsobilí dodavatelé byli kvalifikováni v souladu s kvalifikačními předpoklady podle zákona. V čem spočívají požadavky na kvalifikaci stavebních dodavatelů : a) splnění základních kvalifikačních předpokladů, b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů c) splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů, d) splnění technických kvalifikačních předpokladů Všechny potřebné nformace k této problematice najde zájemce na internetových stránkách stránkách Registru certifikovaných stavebních dodavatelů, který z rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj spravuje Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Registr obsahuje : - plné znění Pravidel systému certifikovaných stavebních dodavatelů - evidenci certifikačních orgánů - evidenci certifikovaných stavebních dodavatelů - evidenci vydaných certifikátů pro více informací se obraťte na gestora ing. Miroslava Seidla tel :

7 7 Kam do lékárny? Kvalita služby, se kterou se spotřebitel při nákupu léků setkává, může být velmi odlišná. A běžný zákazník ani nemusí poznat z prvního kontaktu jak to s tou kvalitou opravdu je. TÜV CZ vyvíjí novou službu, která se prověřování důležitých ukazatelů směřujících k celkové spokojenosti zákazníka věnuje. Projekt s názvem Certifikace kvality služby v lékárnách byl nastartován za spolupráce s odborníky v oboru lékárenství a za jejich odborné podpory bude i nadále pokračovat. Kvalita péče na prvním místě K dnes často skloňované zdravotní péči neodmyslitělně patří i lékárenská služba. Je možná škoda, že tato vysoce kvalifikovaná a odborná činnost nebývá dnes plně doceňována, a že úloha lékáren bývá redukována na místo výdeje léků. Lékárník přitom musí zvládat mnoho různorodých činností; musí být schopen poskytnout klientovi kvalifikovanou profesionální radu, musí dbát na procesy skladování léků, na přípravu magistraliter, a také musí být schopným manažerem, aby potřebná farmaka byla klientům vždy dostupná. Jak pozná zákazník kvalitu? U zboží a služeb běžné spotřeby je to mnohem jednodušší. Dokážeme zhodnotit, zda je maso libové či prorostlé, zda čistící prášek skutečně odstraní nečistoty. V péči o zdraví ovšem existuje mnoho specifik. Mezi ně patří okolnost, že občan nemá a ani nemůže mít dostatek znalostí, aby rozpoznal po profesionální stránce skutečně kvalitní službu. Musí se tedy spolehnout na odbornou kvalifikaci lékařů a farmaceutů. Tu přitom může posuzovat pouze podle vnějších znaků: je-li v zařízení čisto, jedná-li personál přívětivě a srozumitelně, naslouchá-li jeho potřebám a podobně. Certifikace kvality služby v lékárnách: ano nebo ne? Všichni vědí, že v každém oboru se kromě profesionálních špiček pohybují i subjekty průměrné úrovně a nakonec i ty méně zdatné. Nemá-li občan dostatečnou znalost k tomu, aby se mohl sám cítit arbitrem, potřebuje profesionální oporu, kterou může představovat právě certifikát kvality služeb od renomované společností TÜV CZ. Opíráme se samozřejmě o odbornou podporu kolegů, kteří mají dlouholeté zkušenosti ve zdravotnictví a v oboru lékárenství. Jen tak jsme schopni objektivně posoudit, že to, co se v zákulisí lékárny odehrává, odpovídá tomu, co si pod pojmem kvalitní služba představujeme. O čem certifikace vypovídá? Certifikace TÜV CZ dává propůjčením své značky lékárně pečeť nejvyššího standardu a kvality. Získávají přitom všichni. Lékárna dostává povědomí jistoty o tom, že všechny relevantní procesy probíhají v souladu s náročnými požadavky na ni kladenými. Klienta zbavuje nutnosti úvahy o té části jeho rozhodnutí, o kterém má jen malé odborné povědomí. Lidé v západních zemích již dlouhou dobu vědí, že TÜV oktagon platí za nejlepší referenci, na základě které se mohou spolehnout na profesionalitu služby. Není pro ně důležité, jak přesně vypadá kontrolní mechanismus; podstatná je pro ně informace, že se lékárna hlásí k vizi neustálého zlepšování kvality služeb zaměřených na zákazníka. Tuto informaci jim dává právě přítomnost oktagonu na dveřích a certifikát TÜV CZ. Ti, kteří certifikaci obdrží, tím současně vymezí svoji konkurenční výhodu. Oktagon je tak jednoduše vyjádřením záruky kvality. Pilotní projekt uvedení na trh v České republice Certifikace kvality služby v lékárnách byl zahájen v Lékárně v Malešicích na Praze 10 v ulici Plaňanská 573, kde se momentálně provádí provozní audit a dolaďují se poslední aspekty pro udělení prvního certifikátu kvality služeb pro lékárny.vytoužený oktagon si již brzy umístí vedle jména lékárny a její zákazníci budou mít jistotu v tom, že jejích zdraví je v těch nejlepších rukou. Více informací: ing. Šárka Petržílková tel fax Info Pro více informací ing. Petržílková tel fax

8 8 Certifikace kvality služby autoservisy, pneuservisy a motorservisy Společnost TÜV CZ s.r.o. přichází na trh s další novinkou, kdy nabízí Certifikaci kvality služby - autoservisy, pneuservisy a motorservisy. Postup Certifikace kvality služby zůstává, tak jako v oblasti ubytovacích služeb stejný, tzn., že z pohledu zákazníků prověřujeme spolehlivost, bezpečnost, hodnověrnost, kulturu a další specifické požadavky nabízené služby. I zde poskytovatel služby vyplňuje dotazník, který je rozdělen do tří částí. První část představuje otázky z legislativy. Je zde například ověřováno dodržování Zákona o ochraně spotřebitele, Zákona o ochraně osobních údajů atd. Druhá část představuje otázky na naplnění všeobecných požadavků společnosti TÜV CZ s.r.o., kde jsou například ověřovány požadavky na spolehlivost a bezpečnost služby, kritéria pro poskytování služby, reklamace atd. Třetí část představuje specifické požadavky z oblasti servisů. Zde mimo jiné prověřujeme lhůty stanovené servisem a jejich poskytovaní záruk, úschovu příslušenství (servisem stanovené záruky za příslušenství a výbavu vozidel i množství pohonných hmot) atd. Údaje vyplněné v dotaznících jsou pak auditory společnosti TÜV CZ s.r.o. prakticky ověřovány přímo v servisech. Samozřejmostí je tzv. utajená analýza, kterou provádíme ve spolupráci se sesterskou společností TÜV UVMV. Při tomto praktickém zkušebním testu je sledován průběh obchodního případu a zároveň hodnocena kvalita, rychlost a spolehlivost poskytnuté služby. Při splnění všech stanovených kritérií je propůjčen poskytovateli služby certifikát potvrzující prověření firmou TÜV CZ s.r.o. a zároveň je umožněno poskytovateli služby užívat značku oktagon TÜV SÜD Certifikace kvality služby - na firemních materiálech (např. v katalozích, na Internetu, na vizitkách atd.). Certifikát a značka jsou propůjčeny na dobu 3 let, jedenkrát ročně je prováděn dozor.

9 9 Krátce o akcích, kde jste nás mohli potkat TÜV CZ - tradičně na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně Opravdu se již dá hovořit o tradici. Náš stánek, tentokrát s novým 3-D oktagonem a novým heslem byl umístěn v pavilonu B. Takže tímto děkujeme všem partnerům a zákazníkům, kteří se na nás přišli podívat a pozdravit, za jejich návštěvu a přejeme jim mnoho úspěchů. Vystavovali jsme poprvé na veletrhu Země živitelka srpna, České Budějovice, 33. ročník výstavy Země živitelka. Tradiční setkání všech, kdo se pohybují ve světě potravinářské, rostlinné i živočišné výroby a zemědělské techniky. Letos jsme ani my nechtěli chybět 33. ročník se prezentoval v duchu motta výstavy Budoucnost českého zemědělství a českého venkova. Prověřování kvality služeb a výrobků je v dnešním silném konkurenčním prostředí nezbytností. V evropské legislativě došlo ke změnám. EU vydala novou mezinárodní systémovou normu pro systém managementu bezpečnosti potravin, která vyžaduje zajištění konkrétních opatření v celém potravinářském řetězci, tj. od prvovýrobců až po konečné konzumenty potravin. Postavili jsme celý tým nových pracovníků, kteří tak rozšiřují portfolio služeb i do těchto branží, to je také důvod, proč jsme prezentovali společnost na výstavě Země živitelka. I letošní ročník výstavy byl doprovázen řadou odborných, ale i zábavných akcí. Využili jsme schopností našich odborníků a uspořádali seminář na téma Legislativní požadavky na bezpečnost potravin certifikace. Probíralo se mnoho témat od problematiky certifikace, ať už se jedná o certifikaci podle normy ČSN EN ISO 22000, nebo jiných předpisů jako je HACCP, BRC, IFS apod. Hlavním přednášejícím byl pan ing. Ivan Severa, který jako bývalý pracovník Ministerstva zemědělství má, a to i zejména vzhledem k jeho dlouholeté praxi v oblasti potravinářského a krmného průmyslu, bohaté zkušenosti. TÜV CZ na semináři ve Skalském dvoře 8. ročník semináře s názvem Údržnost masa, masných výrobků a lahůdek se konal na počátku září ve Skalském dvoře. TÜV CZ jako partner akce zastupovali naši noví kolegové, pan Ing. Severa a Ing. Tichý, kteří se v oblasti potravinářského průmyslu pohybují celou řadu let. Tentokrát v barvách TÜV CZ prezentovali naše možnosti a zejména zájem stát se za pomocí naší prestižní značky oktagonu firmám oporou. Oba pánové jsou součástí nově vybudovaného týmu odborníků auditorů pro oblast certifikace v potravinářském průmyslu.

10 10 Spolupráce s VERLAG DASHÖFER Info Pro více informací Verlag Dashöfer nakladatelství s prestižním jménem, které zná snad každý. Kolik z nás se nesetkalo s žádnou publikací, příručkou či informačním materiálem? Spolupráce s takto renomovaným partnerem je nejlepším předpokladem pro pozitivní výsledek. Mnozí z našich pracovníků se věnují publikačním činnostem a s ní velmi úzce souvisí i spolupráce s nakladatelstvím VERLAG DASHÖFER. Jedná se zejména o tvorbu příručky, která se věnuje procesům posuzování shody. Verlag Dashöfer nyní připravuje aktualizaci této příručky pod názvem Prokazování shody výrobků s podnázvem Uvádění výrobků na trh a provozování technických zařízení. Zde se podíleli z našich pracovníků zejména Dr. Ing. Rostislav Suchánek a Dr. Miloš Polák. Další příručkou, kde v řadách kolektivu autorů pracovali naši kolegové pod vedením Doc. Ing. Fialy, CSc., je Management procesů s podtitulkem Průvodce manažera kvality. I tento název je názvem připravovaného aktualizovaného vydání. Obě příručky budou vydány v nejbližší době a budou deklarovat vzájemné partnerství i tím, že na titulní straně bude vedle loga Verlag Dashöfer figurovat logo TÜV CZ Partner TÜV CZ. Ale tento výčet společných aktivit nekončí zmínkou o Příručkách. Naše školící prostory v areálu sídla firmy na Novodvorské ulici v Praze 4 se staly místem konání několika běhů školení v oblasti systémů managementu. Názvy seminářů: Máme certifikát a co dál? - Monitorování a měření procesů. Dohoní Achilles želvu?- Řízení, monitorování, analýza a zlepšování procesů samy napovídají, že naší snahou bylo pomáhat posluchačům v praxi při budování a zejména zlepšování systémů managementu. Více o obou firmách na:

11 11 Změna Směrnice Evropského parlamentu a Rady o strojních zařízeních TÜV CZ působí jako autorizovaná a notifikovaná osoba - AO 211 a NB 1017 i pro oblast posuzování shody strojních zařízení. Zde dochází v předpisové základně Evropské unie k některým změnám. O nich stručně v následujících řádcích. Dne 17. května 2006 byla schválena Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES. Tato směrnice byla publikována v Official Journal (Úředním věstníku) EU L 157, , na straně pod Celexovým číslem 32006L0042. Je určena členským státům a vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Směrnice 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES zrušuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/37/ES ze dne 22. června 1998 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení, která kodifikovala směrnici 89/392/EHS. Odkazy v předpisech Společenství na zrušenou směrnici se považují za odkazy na směrnici 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze XII. Směrnice. Tato směrnice opět definuje pouze obecné základní požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost, doplněné řadou zvláštních požadavků pro určité kategorie strojních zařízení. Směrnicí je stanovena členským státům povinnost do 29. června 2008 přijmout a zveřejnit předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto Směrnicí. Tyto předpisy jsou povinny členské státy používat s účinností od 29. prosince V České republice se v návaznosti na tuto Směrnici předpokládá zpracování nového nařízení vlády, které by zavádělo uvedenou Směrnicí do českého právního řádu. Do doby zpracování a nabytí účinnosti nového nařízení vlády bude pro oblast strojních zařízení uplatňováno nařízení vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení a které zapracovává Směrnici 98/37/ES. Směrnicí 2006/42/ES bylo vzhledem ke Směrnici 98/37ES provedeno zpřesnění a rozšíření: - vymezení předmětu Směrnice, rozšíření rozsahu používaných definic a současně i úpravu vymezení negativního předmětu Směrnice; - zpřesnění a rozšíření ustanovení týkajících se uvedení strojního zařízení na trh, volného pohybu, postupu zpochybnění harmonizovaných norem a dozoru nad trhem postupu; - rozšíření modulů pro posouzení shody Směrnice zavádí kromě modulů A, B, C i modul H. Více informací: Dr. Ing. Rostislav Suchánek Pokračování článku na straně 13

12 12 Výtah vybavení budovy, se kterým se setkáváme téměř denně Pro více informací pobočka Ostrava ing. Chromečka tel pobočka České Budějovice ing. Kadlec tel pobočka Praha p. Vaněk tel.: pobočka Brno ing. Horák tel Info nebo na Výtah je dnes už složité technické zařízení, jehož nároky na spolehlivost a bezpečnost jsou vzhledem k obecnému užívání velmi vysoké. Každý výtah proto musí být prověřován řadou speciálních postupů a musí odpovídat mnoha zákonným požadavkům. Nový výtah musí být uveden do provozu subjektem nezávislým na výrobci či montážní firmě. Tento subjekt odborně posoudí a prověří, zda všechny použité části, (mj. i tzv. bezpečnostní komponenty), a i celek výtahu jako součást budovy, nemohou být nebezpečné svému uživateli a zda splňují všechny zákonné požadavky na bezpečné zařízení. Následně osvědčí shodu s příslušným nařízením vlády, v případě osobních výtahů č. 27/2003 Sb. Tyto úkony musí provádět autorizovaná osoba, potažmo notifikovaná osoba, tedy subjekt pověřený Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. TÜV CZ působí jako notifikovaná osoba pro postupy posuzování shody pro výtahy již řadu let. Firma je koordinačním místem pro činnosti všech notifikovaných osob v České republice. Výtah je však technické zařízení, kde se nutnost zkoušek a dohledu neomezuje pouze na uvedení do provozu. TÜV CZ s.r.o. provádí pro všechny provozovatele výtahů činnosti, vycházející z ustanovení příslušných článků ČSN , ČSN , ČSN , ČSN EN a dalších předpisů. Zde je nutno zvlášť zmínit nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. To sice není určeno přímo pro výtahy, ale vztahuje se na všechna zařízení stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí. Toto nařízení vlády stanovuje minimální bezpečnostní a zdravotní požadavky pro používání pracovních prostředků pracující na místě jejich pracovního výkonu tedy i na výtahy, když jsou používány jako pracovní prostředky. Odborné kontrolní činnosti, které se u provozovaných výtahů provádějí jsou zejména: - provádění Inspekčních prohlídek výtahů podle části 6 ČSN tato činnost je prováděna pro dvě skupiny odběratelů první tvoří provozovatelé výtahů a druhou pak servisní firmy. - provádění odborných zkoušek výtahů podle čl. 5.3 ČSN pro stejné skupiny odběratelů. Zatímco Inspekční prohlídky byly prováděny ve velkém rozsahu, nyní jejich potřeba s ohledem na již vykonané Inspekční prohlídky postupně klesá a znovu se zvýší po pravidelném období (perioda těchto prohlídek je 3 roky), četnost provádění odborných zkoušek je velmi nárazová. - dále jsou prováděny zkoušky po podstatných změnách podle čl. 5.1 ČSN tyto zkoušky jsou v současné době prováděny ve větším rozsahu, protože servisní firmy začaly provádět odstraňování zjištěných rizik po Inspekčních prohlídkách.

13 13 - poslední skupinou v této části, je posuzování technické dokumentace pro provedení podstatných změn podle části 5 a 6 ČSN Jaká je praxe a zkušenosti s výsledky prohlídek? Kolegové, kteří pracují na základě akreditace firmy jako inspekčního orgánu pro zmíněné činnosti, zaznamenávají řadu opakujících se nedostatků a rizik. Již provedené Inspekční prohlídky konstatují nedobrý stav výtahů na běžných výtazích pro dopravu osob, které jsou provozovány v bytových domech, je nacházeno více než 40 rizik různé úrovně. Nejzávažnější rizika jsou zjišťována v souvislostí s absencí klecových dveří osobních výtahů. Právě na těchto výtazích pak dochází k řadě úrazů, bohužel i velmi malých dětí, o čemž svědčí např. dva poslední úrazy jeden z května 2006 z Vlašimi a druhý z června z Prahy v obou případech právě absence klecových dveří zapříčinila těžké úrazy malých dětí (o závažnosti celé problematiky svědčí i fakt, že k úrazům došlo i za přítomnosti dospělé osoby) Je zřejmé, že v krátké budoucnosti se přikloní větší miska vah k zajišťování dvou zmíněných činností provádění zkoušek po podstatných změnách a s tím případnému posuzování technických dokumentací. Co má tedy bytové družstvo, v jehož domě je starší výtah udělat pro eliminaci rizik a zvýšení jeho bezpečnosti? Doporučujeme oslovit odborný a nezávislý subjekt, který nestranně posoudí rizika na provozovaném výtahu. Ten pak nejlépe navrhne řešení. Nemusí jím být vždy ta nejdražší varianta výměna výtahu za nový. Je samozřejmě vždy nutno zvážit všechny okolnosti. Na základě reálných finančních možností družstva, je možno stanovit varianty a naplánovat jednotlivé kroky ke zlepšení technického stavu rozloženě do různých časových období. Pro provedení takovýchto posouzení je možno obrátit se na naše odborníky, kteří jsou Vám se svými zkušenostmi rádi k dispozici. Pro více informací se obraťte prosím na : pobočka Ostrava ing. Chromečka, tel pobočka České Budějovice ing. Kadlec, tel pobočka Praha p. Vaněk, tel pobočka Brno ing. Horák, tel Změna Směrnice Evropského parlamentu a Rady o strojních zařízeních. Pokračování článku ze strany 11 Stručné porovnání jednotlivých příloh směrnice. Název přílohy Příloha I - Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost vztahující se na návrh a konstrukci strojních zařízení Příloha II Prohlášení Příloha III - Označení CE Příloha IV - Kategorie strojních zařízení, u nichž musí být uplatněn jeden z postupů uvedených v čl. 12 odst. 3 a 4 Příloha V - Orientační seznam bezpečnostních součástí uvedených v čl. 2 písm. c) Příloha VI - Návod k montáži neúplného strojního zařízení Příloha VII Technická dokumentace strojního zařízení, příslušná technická dokumentace pro neúplné strojní zařízení Příloha VIII posuzování shody interním řízením výroby strojního zařízení Příloha IX ES přezkoušení typu Příloha X komplexní zabezpečování jakosti Příloha XI minimální kriteria, která mají členské státy brát v úvahu při oznamování subjektů Příloha XII srovnávací tabulka Příloha je pouze zpřesněna a rozšířena. Poznámka ke změnám Zpřesněná příloha II na úrovni původních částí A, B; část C vypuštěna Bylo provedeno zpřesnění přílohy v připojování označení CE a uvedení čísla oznámeného subjektu Přílohy byla pouze přesněná Nová příloha zahrnuje 17 kategorií bezpečnostních součástí, lze aktualizovat v souladu s čl. 8 odst.1 písm. a) Jedná se o novou přílohu Zpřesněné části původní přílohy V pro část A technická dokumentace strojního zařízení Rozšíření části B - příslušná technická dokumentace pro neúplné strojní zařízení Jedná se o novou přílohu Zpřesnění a rozšíření původní přílohy VI Jedná se o novou přílohu Zpřesnění přílohy VII Popisuje detailní srovnání se současným stavem Součástí nové směrnice je příloha č. XII, kde je uvedena tabulka, která ukazuje vztah mezi ustanoveními směrnice 98/37/ES a ustanoveními nové směrnice 2006/42/ES. Tato tabulka na úrovni článků detailně porovnává jednotlivé články příloh směrnice.

14 14 Požadavky na lanovky a vleky Pro více informací pobočka Ostrava tel: Info TÜV CZ působí jako notifikovaná a autozizovaná osoba podle Nařízení vlády č. 70/2002 Sb. a směrnice RE č. 2000/9/ES po Zařízení pro lanovou dopravu osob se v minulosti vyvíjela značně rozdílným způsobem. Lanové dráhy patřily pod působnost zákona o drahách, obdobně jako i v některých evropských státech. U lyžařských vleků byla situace poněkud jiná. Po roce 1968 byly jako součást tzv. vyhrazených zdvihacích a dopravních zařízení pod dozorem SOD t.zn. IBP. Po roce 1979 došlo k výrazné změně a vydáním vyhl. č.19/1979 Sb. byly lyžařské vleky z oblasti vyhrazených zařízení a tedy i z působnosti SOD vyřazeny. Od této doby byly vleky vlastně bez systematického dozoru a vyvíjely se naprosto živelně. Také oblast technických předpisů dlouhodobě stagnovala a prakticky až do dnešní doby byly používány zastaralé technické normy. Vydáním evropské směrnice 2000/9/ES (která byla zavedena v ČR jako Nařízení vlády č. 70/2002 Sb.) došlo k významnému přelomu v technické legislativě oboru lanové dopravy osob v rámci EU. Pro lanové dráhy i lyžařské vleky jsou stanoveny prakticky identické požadavky pro posuzování shody před uvedením na trh nebo do provozu v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění. Nová směrnice představuje zcela nový přístup k posuzování bezpečnosti zařízení. Předmětem posuzování shody jsou jednak bezpečnostní prvky, dílčí systémy a také vlastní zařízení po jejich instalaci v rámci podmínek konkrétní infrastruktury. Další významnou změnou v problematice lanové dopravy osob je od července letošního roku platná novela zákona 266/1985 Sb. a vyhl. 100/1985 Sb., které všechny provozované lyžařské vleky zařadili do skupiny tzv. určených zařízení, jejichž provoz dohlíží Drážní úřad. Tyto změny přinesou podstatné zvýšení bezpečnosti provozovaných zařízení, především těch, které byly uvedeny do povozu v minulosti, kdy platily normy, které zdaleka neodpovídaly dnešním požadavkům na bezpečnost těchto zařízení. Současně s implementací evropské směrnice 2000/9/ES do našeho právního řádu byl také zaveden soubor 22 evropských harmonizovaných technických norem platných pro komplexní problematiku lanovek a vleků. Významnou novinkou, která je zaváděna novou evropskou směrnicí, je analýza bezpečnosti a bezpečnostní zpráva. Analýza musí být zpracována na základě požadavku objednavatele nebo jeho zplnomocněného zástupce, a musí být provedena před vlastním zahájením projektové přípravy a

15 15 je jedním z podkladů nutných pro vlastní povolení ke stavbě. Analýza bezpečnosti zařízení zahrnuje posuzování: - působení zařízení na okolí, - infrastruktury, - funkce zařízení a jeho bezpečnostních prvků, - vazby mezi jednotlivými dílčími systémy zařízení a bezpečnostními prvky, - vazby mezi dílčími systémy a infrastrukturou. Na základě provedené analýzy bezpečnosti musí být přijata taková opatření, aby byla zajištěna bezpečnost ve všech situacích, to znamená nejen při vlastním provozu, ale i při montáži, servisu, údržbě opravách apod. Zpráva o bezpečnosti se zpracovává po ukončení analýzy a není jen jejím souhrnem se seznamem bezpečnostních prvků, ale řeší bezpečnost dílčích systémů i infrastruktury a také opatření ke snížení všech zjištěných rizik. Předmětem posuzování shody podle nové legislativy je infrastruktura, bezpečnostní prvky a dílčí systémy. Lanovou dráhou je pak celý systém zřízený na konkrétním místě sestávající z konkrétní infrastruktury, bezpečnostních prvků a dílčích systémů. Situace v České republice V letošním roce dojde k výraznému zvýšení počtu nových lanových drah a lyžařských vleků na svazích našich hor. Do provozu bude uvedeno celkem cca 15 nových visutých lanových sedačkových lanovek a bude instalována zcela nová moderní kabinková lanovka v Janských Lázních na Černý Vrch. Právě tato dnes nejkvalitnější lanová dráha na území České republiky dodaná rakouskou firmou Doppelmayr byla přezkoušena a uvedena do provozu počátkem srpna letošního roku a již úspěšně dopravuje turisty na jedno z nejhezčích míst v Krkonoších. formou inspekce před uvedením lanového dopravního zařízení do provozu podle ČSN EN V rámci této konečné přejímky se ověřuje zda: - zabudované bezpečnostní prvky a dílčí systémy byly podrobeny předepsaným postupům posuzování shody, - bezpečnostní prvky a dílčí systémy byly použity podle určení stanoveného v bezpečnostní zprávě, - byly objednateli předány podklady pro bezpečné používání. Doklady o provedeném posuzování shody jsou nezbytnými dokumenty, které musí být součásti dokladů předkládaných v rámci kolaudace. Jak je to s dovozem starších zařízení? V současné době se významně rozšiřuje počet zařízení pro dopravu osob, která se k nám dovážejí jako použitá převážně z alpských zemí. I v tomto případě je nutno postupovat v souladu s NV 70/2002 Sb. Především je původní zařízení instalováno v nové infrastruktuře. To znamená, že musí být provedena analýza bezpečnosti s řešením vztahů původní konstrukce k nové infrastruktuře, musí být stanoveny bezpečnostní prvky nebo dílčí systémy, které je nutno s ohledem na jejich fyzický nebo technický stav nahradit novými, které však již budou posuzovány podle nových požadavků NV 70/2002 Sb., tj. včetně posouzení shody těchto nových prvků. Více informací: Ing. Miroslav Chromečka tel.: Kromě uvedeného počtu nových lanových drah lze očekávat na našich svazích cca nových lyžařských vleků nejrůznějších velikosti a konstrukcí. Lze očekávat výrazný nárůst obnovy stávajících zařízení právě s ohledem na nové požadavky jak české, tak i evropské legislativy. Naše společnost se podílí jednak na procesu posuzování shody jednotlivých bezpečnostních prvků a dílčích systémů, jednak také při ověřování funkčnosti a bezpečnosti konkrétních bezpečnostních prvků a dílčích systémů v rámci infrastruktury kompletního zařízení

16 TÜV SÜD: v České republice TÜV SÜD AG TÜV Automotive GmbH 99 % 1 % ČESKÝ TÜV SÜDDEUTSCHLAND s.r.o. 100 % Škoda Auto a.s. 100 % 100 % 51 % 49 % 100 % TÜV CZ s.r.o. TÜV UVMV e 4 t s.r.o. 127 zaměstnanců ČSN EN ČSN EN ČSN EN ISO/IEC Pokyn 66/ zaměstnanců ČSN EN ISO/IEC zaměstnanců TÜV Slovakia s.r.o. 22 zaměstnanců TÜV CZ s.r.o. Novodvorská 994 CZ Praha 4 Tel: Fax: TÜV Slovakia s.r.o. Jašíkova 6, P.O.Box 89 SK Bratislava Tel: Fax: e-mai:

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Revize Technických kvalitativních

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Revize Technických kvalitativních Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací Revize Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací, Kapitoly 1 Všeobecně Ing. Jaroslav Vodička 1 Historie řešení otázek kvality

Více

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému V. Vybrané části nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb., nařízení vlády

Více

Energetika, plynárenství a teplárenství

Energetika, plynárenství a teplárenství Energetika, plynárenství a teplárenství Komplexní služby pro zajištění bezpečného, ekologického a efektivního provozu inspekce certifikace funkční bezpečnost poradenství TÜV SÜD Czech s.r.o. TÜV SÜD Společnost

Více

60 let zkoušení v SZZPLS

60 let zkoušení v SZZPLS STÁTNÍ ZKUŠEBNA ZEMĚDĚLSKÝCH, POTRAVINÁŘSKÝCH A LESNICKÝCH STROJŮ, a.s. 60 let zkoušení v SZZPLS Seminář s diskusí Homologace a typové schvalování zemědělských a lesnických vozidel k provozu na pozemních

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky Strana 739 55 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na

Více

Příručka pro klienty ITC

Příručka pro klienty ITC Příručka pro klienty ITC Pro posuzování výrobků v oblasti EMC dle NV 616/2006 Sb. a Směrnice rady 2004/108/ES Účinnost od: 10. 10. 2007 Zpracoval: Ing. Pavel Vávra Datum vydání: 10. 10. 2007 Místo vydání:

Více

Kvalita v obchodě. TÜV SÜD Czech. Praha květen 2009. TÜV SÜD Czech s.r.o. 2009-05

Kvalita v obchodě. TÜV SÜD Czech. Praha květen 2009. TÜV SÜD Czech s.r.o. 2009-05 Kvalita v obchodě TÜV SÜD Czech Praha květen 2009 2009-05 TÜV SÜD mezinárodní působnost Hitorie sahající do r.1866 600 poboček po celém světě Více než 13.000 zaměstnanců 1,27 bil. obrat AMERICA Centrála

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Označení CE jako součást legislativního rámce uvádění výrobků na trh jeho význam, účel a obecné zásady

Označení CE jako součást legislativního rámce uvádění výrobků na trh jeho význam, účel a obecné zásady Označení CE jako součást legislativního rámce uvádění výrobků na trh jeho význam, účel a obecné zásady Ing. Viktor Brach Kulatý stůl Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Praha 17. dubna 2013 Základní dokumenty

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Certifikovaná služba

Certifikovaná služba Certifikovaná služba Certifikace kvality služeb a spokojenosti zákazníka ubytovací a gastronomická zařízení lázně a wellness cestovní kanceláře a agentury další subjekty cestovního ruchu TÜV SÜD Czech

Více

Zkušenosti z auditů CSR. III. Ročník konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti

Zkušenosti z auditů CSR. III. Ročník konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti Zkušenosti z auditů CSR III. Ročník konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti Lednice 19.11.2015 20.11.2015 QUALIFORM, a.s. CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU Služby certifikace

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. července 2015 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. července 2015 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh Strana 2489 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. července 2015 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh Vláda nařizuje podle 7 odst. 3, 8 odst. 3, 9 odst. 4 a 10 odst. 3 zákona

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

(3) Toto nařízení se nevztahuje na zařízení a rádiové a elektrické rušení uvedené v příloze č. 2 k tomuto

(3) Toto nařízení se nevztahuje na zařízení a rádiové a elektrické rušení uvedené v příloze č. 2 k tomuto Strana 2052 Sbírka zákonů č. 118 / 2016 118 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh Vláda

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh Strana 2061 119 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh Vláda nařizuje podle 4 a 50 odst. 5 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

*crdux003n1mc* Drážní úřad. 121 06 Praha 2. Č.j.: DUCR-59416/11/Jr. Metodický pokyn. pro uznávání certifikačních orgánů

*crdux003n1mc* Drážní úřad. 121 06 Praha 2. Č.j.: DUCR-59416/11/Jr. Metodický pokyn. pro uznávání certifikačních orgánů Drážní úřad Wilsonova 300/8 *crdux003n1mc* CRDUX003N1MC 121 06 Praha 2 Č.j.: DUCR-59416/11/Jr Metodický pokyn pro uznávání certifikačních orgánů pro certifikaci výrobců železničních kolejových vozidel

Více

AUDITY Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb!

AUDITY Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb! AUDITY Audity představují nezávislý zdroj informací a týkají se všech podnikových procesů, které tvoří systém zabezpečování jakosti podniku.audity znamenají tedy systematický, nezávislý a dokumentovaný

Více

Prevencí za bezpečným provozem hřišť a sportovišť

Prevencí za bezpečným provozem hřišť a sportovišť Prevencí za bezpečným provozem hřišť a sportovišť Libor DUPAL Zdeňka HOUŽVIČKOVÁ Květen 2013 Obsah 1. Je provoz dětských hřišť, sportovišť, tělocvičen a podobných zařízení bezpečný? 2. Metodika prevence

Více

Žádost o posouzení. Jméno statutárního zástupce:

Žádost o posouzení. Jméno statutárního zástupce: TECHNICKÝ ÚSTAV POŽÁRNÍ OCHRANY Certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3080 Žádost o posouzení Identifikační údaje o žadateli : Obchodní jméno: IČO: DIČ: výrobce dovozce distributor Adresa, tel.,

Více

INFORMACE k posuzování autorizovaných osob a žadatelů o autorizaci

INFORMACE k posuzování autorizovaných osob a žadatelů o autorizaci INFORMACE Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) k posuzování autorizovaných osob a žadatelů o autorizaci POSTUPY POSUZOVÁNÍ

Více

Metodický dohled - jak správně ošetřit požadavky legislativy ICT projektu Jan Heisler, Relsie, spol. s r.o.

Metodický dohled - jak správně ošetřit požadavky legislativy ICT projektu Jan Heisler, Relsie, spol. s r.o. Metodický dohled - jak správně ošetřit požadavky legislativy ICT projektu Jan Heisler, Relsie, spol. s r.o. http://www.relsie.cz/ Současný stav projektů v ICT Procesy dohled řízení Legislativa národní

Více

Široké spektrum jeden fokus. Ověřená kvalita. TÜV SÜD Czech s.r.o.

Široké spektrum jeden fokus. Ověřená kvalita. TÜV SÜD Czech s.r.o. Široké spektrum jeden fokus. Ověřená kvalita. TÜV SÜD Czech s.r.o. Světa znalý. TÜV SÜD je světově uznávanou společností, působící ve všech odvětvích průmyslu a služeb. Našim klientům poskytujeme služby

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek.

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek. Zpráva z auditu Firemní ES&H servis s.r.o. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11 Typ auditu Recertifikační audit 16.9.2014 Vedoucí Auditor Jan Fabiánek Auditor Vladimír Pojer Certifikace podle ČSN EN ISO

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku č. 72

Pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku č. 72 Pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku č. 72 PS140010597 posl. K. Tureček_01 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých

Více

Funkční bezpečnost EN 61508 a 61511. Elektrotechnika Zpracovatelský průmysl Energetika Infrastruktura a stavebnictví. TÜV SÜD Czech s.r.o.

Funkční bezpečnost EN 61508 a 61511. Elektrotechnika Zpracovatelský průmysl Energetika Infrastruktura a stavebnictví. TÜV SÜD Czech s.r.o. Funkční bezpečnost EN 61508 a 61511 Elektrotechnika Zpracovatelský průmysl Energetika Infrastruktura a stavebnictví TÜV SÜD Czech s.r.o. Bezpečnost obecně znamená ochranu před úrazem elektrickým proudem,

Více

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Metodický list č. 1 Název tématického celku: Základní pojmy a principy řízení jakosti Cíl: Objasnit a vyložit podstatu řízení jakosti a základní přístupy k jejímu zabezpečování. Vysvětlit podstatu systémů

Více

Systém managementu bezpečnosti informací podle ISO/IEC jako prevence Zákona o kybernetické bezpečnosti

Systém managementu bezpečnosti informací podle ISO/IEC jako prevence Zákona o kybernetické bezpečnosti Systém managementu bezpečnosti informací podle ISO/IEC 27001 jako prevence Zákona o kybernetické bezpečnosti Aleš Podrazil Sales Team Leader CER Přerov 15.9.2014 PŘEDSTAVENÍ BUREAU VERITAS Společnost založena

Více

Revize technických návodů z hlediska základního požadavku č. 3 za rok 2016

Revize technických návodů z hlediska základního požadavku č. 3 za rok 2016 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Certifikační orgán, Inspekční orgán Odštěpný závod ZKUŠEBNÍ ÚSTAV LEHKÉHO PRŮMYSLU

Více

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky NORMALIZACE V ČR

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky NORMALIZACE V ČR Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky NORMALIZACE V ČR 1. Obecná definice českých norem označených ČSN 2. Systém označování norem 3. Normalizační

Více

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 Akreditace UKAS ISO 9001:2015 Požadavky UKAS Zvažování rizik se znalostí kontextu organizace Efektivní vedení (leadership) Méně dokumentace v systému managementu kvality Aplikace

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. nadpis vypuštěn

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. nadpis vypuštěn 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh Ustanovení (část,, odst., písm.,

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 80 01 15 k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 Posuzování shody Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci v akreditačním systému České republiky

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

Rada Evropské unie Brusel 9. července 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 9. července 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 9. července 2015 (OR. en) 10731/15 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 8. července 2015 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2015) 4550 final Předmět: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

Czech. Volba jistoty. Více hodnoty. Široké spektrum jeden fokus. Ověřená kvalita. TÜV SÜD Czech s.r.o.

Czech. Volba jistoty. Více hodnoty. Široké spektrum jeden fokus. Ověřená kvalita. TÜV SÜD Czech s.r.o. Czech Volba jistoty. Více hodnoty. Široké spektrum jeden fokus. Ověřená kvalita. TÜV SÜD Czech s.r.o. 2 Věděli jste, že TÜV SÜD poskytuje služby v oblasti cestovního ruchu? Světa znalý. TÜV SÜD je světově

Více

Laboratoře referenční, akreditované, auditované a autorizované. Management potravinářské laboratoře

Laboratoře referenční, akreditované, auditované a autorizované. Management potravinářské laboratoře Laboratoře referenční, akreditované, auditované a autorizované Management potravinářské laboratoře 1.roč. nav. MSP LS 2013/2014 Mgr. Kateřina Járová FVHE VFU Brno VYSVĚTLENÍ POJMŮ, DEFINIC A VÝRAZŮ Akreditace

Více

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB Konference se

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY. 616/2006 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY. 616/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 616/2006 Sb. o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a

Více

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ SMĚRNICE Vypracováno pro potřeby společnosti TCert, s.r.o jako postup pro certifikaci metodik. Stránka 1 z 13 Obsah Kapitola/ Název kapitoly

Více

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření Strana 1832 Sbírka zákonů č. 94 / 2016 Částka 38 94 VYHLÁŠKA ze dne 23. března 2016 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

A TESTY pro písemnou část zkoušky z obecných předpisů. (označené otázky nejsou uplatňovány v testech pro rozsah E4 na nářadí a spotřebiče)

A TESTY pro písemnou část zkoušky z obecných předpisů. (označené otázky nejsou uplatňovány v testech pro rozsah E4 na nářadí a spotřebiče) A TESTY pro písemnou část zkoušky z obecných předpisů (označené otázky nejsou uplatňovány v testech pro rozsah E4 na nářadí a spotřebiče) 1) Jakou funkci plní ze zákona č. 174/1968 Sb. Institut technické

Více

Příručka pro klienty COP

Příručka pro klienty COP Příručka pro klienty COP Státní veterinární ústav Olomouc Certifikační orgán pro produkty Jakoubka za Stříbra1, 77900, Olomouc www.svuolomouc.cz verze 2, vydáno 28.4.2016 Příručka pro klienty COP 1/5 verze

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

Řízení kvality a bezpečnosti potravin

Řízení kvality a bezpečnosti potravin Řízení kvality a bezpečnosti potravin Přednáška 6 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Téma přednášky Akreditační systém v ČR a jeho mezinárodní vazby Oficiální uznání, že akreditovaný subjekt je kompetentní

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému

Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému Zásady prováděcího nařízení Komise (EU) o společné bezpečnostní metodě (CSM) pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č.

Více

Rušení Směrnice rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích (CPD)

Rušení Směrnice rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích (CPD) Rušení Směrnice rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích (CPD) Vznik Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.305/2011, o stavebních výrobcích, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních

Více

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 Systém řízení jakosti ve společnosti vytváří podmínky pro její dobré postavení na trhu a tedy zabezpečení její budoucí prosperity. I.

Více

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Osnovy prezenčního studia předmětu Anotace: Problematika jakosti je ve veřejných službách klíčovou záležitostí Posluchači se seznámí se základními principy řízení jakosti, přístupem k budování systémů

Více

ZÁKON 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky a o. A. Grošpic. A. Grošpic, pro SV KI, ZS 2015, IPVZ 1

ZÁKON 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky a o. A. Grošpic. A. Grošpic, pro SV KI, ZS 2015, IPVZ 1 ZÁKON 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky a o A. Grošpic A. Grošpic, pro SV KI, ZS 2015, IPVZ 1 TENTO ZÁKON UPRAVUJE (1) způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly

Více

POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY

POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY Postupy posuzování shody 1. Pokud harmonizační právní předpisy Společenství vyžadují, aby bylo provedeno posouzení shody konkrétního výrobku, je třeba použít postupy uvedené mezi

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Novinky v akreditaci laboratoří. Eva Klokočníková

Novinky v akreditaci laboratoří. Eva Klokočníková Novinky v akreditaci laboratoří Eva Klokočníková Správní řád Nutno vždy podat na všechny změny v rozsahu akreditace žádost o vydání osvědčení o akreditaci Nemusí být vyplněny všechny údaje požadované v

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Předávací protokol. VÝTAHY OPAVA s.r.o. 747 05 OPAVA, Ratibořská 177 Tel./fax-0653/6Z4636

Předávací protokol. VÝTAHY OPAVA s.r.o. 747 05 OPAVA, Ratibořská 177 Tel./fax-0653/6Z4636 Předávací protokol Dne 21. 12. 2000 bylo předáno podíe smlouvy č. 04/2000 ze dne 2. 6. 2000 dílo včetně technické dokumentace osobního výtahu typu OTKN 320/0,63 v.č. 1562/00 umístěného v obytném domě na

Více

Nařízení (EU) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv (GAR) Otázky týkající se přechodu Diskusní dokument

Nařízení (EU) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv (GAR) Otázky týkající se přechodu Diskusní dokument GAD-17-002 Tento dokument není pro Komisi a její útvary závazný Nařízení (EU) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv (GAR) Otázky týkající se přechodu Diskusní dokument Přechod ze Směrnice 2009/142/ES

Více

Ing. Martin Kruczek L 8 POŽADAVKY NA ODBORNOU KVALIFIKACI (VYHL. Č. 298/2005 SB.)

Ing. Martin Kruczek L 8 POŽADAVKY NA ODBORNOU KVALIFIKACI (VYHL. Č. 298/2005 SB.) Ing. Martin Kruczek L 8 POŽADAVKY NA ODBORNOU KVALIFIKACI (VYHL. Č. 298/2005 SB.) Novelizace prováděcího právního předpisu k zákonu č. 61/ 1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,

Více

Firma zabývající se výrobou vah není ze zákona nijak povinná mít systém jakosti podle nějaké technické normy či nějakého předpisu.

Firma zabývající se výrobou vah není ze zákona nijak povinná mít systém jakosti podle nějaké technické normy či nějakého předpisu. Systém jakosti výrobce vah Anotace: Zkušenosti s tvorbou, zaváděním, udržováním a zlepšováním systému jakosti výrobce vah podle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2001(2005), nařízení vlády 326/2002

Více

ČINNOSTI DOZORU NAD TRHEM ORGANIZACE A STRUKTURA

ČINNOSTI DOZORU NAD TRHEM ORGANIZACE A STRUKTURA ČINNOSTI DOZORU NAD TRHEM ORGANIZACE A STRUKTURA Strategie dozoru nad trhem Způsob, jakým je prováděn dozor nad trhem, je velmi ovlivněn souborem základních předpokladů a principů pokud jde o jeho postavení,

Více

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 338/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992 Sb.,

Více

1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně

1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně 1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně 1.1 Úvod V roce 1985 byl v ES zahájen proces sjednocení postupů při hodnocení výrobků. Aby mohly být výrobky takto jednotně hodnoceny, je zapotřebí znát

Více

AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE

AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE Ing. Jan Slavík, Ph.D. Seminář Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 11.09.2014, Praha - Konferenční centrum CITY AKTUÁLNÍ STAV

Více

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 A. Právní úprava pro ekologické zemědělství, kontrola Pravidla pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin jsou daná legislativou,

Více

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Citace: 338/2005 Sb. Druh předpisu: Úplné znění zákona Částka: 120/2005

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma Institut pro testování a certifikaci, a.s. Nezávislá zkušební, certifikační a inspekční firma působící v oblasti hodnocení

Více

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních nově vzniklých soukromých firem v pardubickém regionu založena veřejná obchodní společnost Marhold, zaměřená na podnikání

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

Požadavky notifikovaných zkoušek pro zdroje tepla. Ing. Jiří Dvořák Strojírenský zkušební ústav,s.p.

Požadavky notifikovaných zkoušek pro zdroje tepla. Ing. Jiří Dvořák Strojírenský zkušební ústav,s.p. Požadavky notifikovaných zkoušek pro zdroje tepla Ing. Jiří Dvořák Strojírenský zkušební ústav,s.p. 1 Legislativa v ČR vztahující se na stavební výrobky Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích

Více

N á v r h. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016 o lodní výstroji

N á v r h. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016 o lodní výstroji III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016 o lodní výstroji Vláda nařizuje podle 4, 5 odst. 1 a 2, 6 odst. 2 a 3, 7, 8 odst. 2 a 4, 11, 12 odst. 1, 15 odst. 2, 23 odst. 3, 41 odst. 1 a 50 odst. 5 zákona

Více

Hodnoticí standard Manažer BOZP (kód: T) Autorizující orgán: Skupina oborů: Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Hodnoticí standard Manažer BOZP (kód: T) Autorizující orgán: Skupina oborů: Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: Manažer BOZP (kód: 39-005-T) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Speciální a interdisciplinární obory (kód: 39) Týká se povolání: Manažer BOZP Kvalifikační úroveň NSK

Více

KOMENTÁŘ ke směrnici č. 98/37/ES o strojním zař ízení

KOMENTÁŘ ke směrnici č. 98/37/ES o strojním zař ízení Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví K VNITŘNÍMU TRHU EVROPSKÉ UNIE Legislativa společenství týkající se strojního zařízení KOMENTÁŘ ke směrnici č. 98/37/ES o strojním zař

Více

Rozsah platnosti. Vyhrazená plynová zařízení

Rozsah platnosti. Vyhrazená plynová zařízení 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

Standardizace, akreditace a posuzováníshody

Standardizace, akreditace a posuzováníshody Standardizace, akreditace a posuzováníshody K čemu to vlastně je? 20.4.2012 Textilní zkušební ústav, s. p. Brno Představení TZÚ Centrum technické normalizace Akreditace zkušební laboratoře č.1 Rozvoj akreditace

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

10 KROKŮ K DOKONALOSTI. Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru

10 KROKŮ K DOKONALOSTI. Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru 10 KROKŮ K DOKONALOSTI Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru Firma budoucnosti je taková firma, která se v první řadě zaměřuje na kvalitu - plní přísné

Více

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi ISO 9001 : 2015 Certifikační praxe po velké revizi Audit Audit z lat. auditus, slyšení Vzhledem k rozsahu prověřování se audit obvykle zabývá jen vzorky a jeho výsledek tedy neznamená naprostou jistotu,

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Vyhláška č. 21/1979 Sb.

Vyhláška č. 21/1979 Sb. Vyhláška č. 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich

Více

Požadavky na zařízení dětských hřišť

Požadavky na zařízení dětských hřišť Požadavky na zařízení dětských hřišť Ing. Jaroslav Růža, TÜV SÜD Czech, s.r.o. seminář : ZAHRADA HROU 13. dubna 2011 nadace PROMĚNY Legislativa Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky

Více

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Certifikační proces při certifikaci obou oblastí certifikace lektora vzdělávání i manažera vzdělávání budou zajišťovat a) Kmenoví pracovníci

Více

Naše zkušenosti s akreditací laboratoře

Naše zkušenosti s akreditací laboratoře Naše zkušenosti s akreditací laboratoře Ing.Vladimír Bartoš Imunoanalytická laboratoř - Referenční laboratoř MZ ČR pro metody RSA FNsP Ostrava Obsah Proč jsme se rozhodli akreditovat Jak jsme se připravovali

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Strojírenský zkušební ústav, s.p.

Strojírenský zkušební ústav, s.p. Strojírenský zkušební ústav, s.p. BRNO JABLONEC NAD NISOU Autorizovaná osoba 202 Notifikovaná osoba 1015 Rozsah udělených akreditací Strojírenský zkušební ústav, s.p. je: - akreditovanou zkušební laboratoří

Více

ČSN EN ISO 14001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 14001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.020.10 Únor 2010 Systémy environmentálního managementu Požadavky s návodem pro použití ČSN EN ISO 14001 OPRAVA 1 01 0901 idt EN ISO 14001:2004/AC:2009-07 idt ISO 14001:2004/Cor.

Více

Stanovení nákladů procesu akreditace

Stanovení nákladů procesu akreditace Stanovení nákladů procesu akreditace SDĚLENÍ Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. o vyhlášení Stanovení nákladů procesu akreditace Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) vyhlašuje dokument Stanovení

Více

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace Pomáháme městům a obcím, manažerům a lidem v organizacích na cestě ke zlepšování kvality služeb, řízení, komunikace a rozvoje zaměstnanců. www.mvsprojekt.cz 8 kroků k zákaznické orientaci 8 kroků k zákaznické

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2014 C(2014) 4625 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014 o podmínkách klasifikace bez zkoušení desek na bázi dřeva podle normy EN 13986

Více