TÜV CZ Zpravodaj. TÜV CZ se představuje novinářům 4. Změna Směrnice Evropského parlamentu a Rady o strojních zařízeních 7

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TÜV CZ Zpravodaj. TÜV CZ se představuje novinářům 4. Změna Směrnice Evropského parlamentu a Rady o strojních zařízeních 7"

Transkript

1 3/ 06 TÜV CZ Zpravodaj TÜV CZ se představuje novinářům 4 Změna Směrnice Evropského parlamentu a Rady o strojních zařízeních 7 Certifikace kvality služby autoservisy, pneuservisy a motorservisy 11

2 Vážení obchodní přátelé, v minulém čísle jsem nastínil novou obchodní strategii společnosti TÜV CZ. Je zřejmé, že rozšířením portfolia činností naší společnosti, bude v daleko větší míře docházet k situacím, kdy jeden náš zákazník bude moci současně využívat několik našich produktů. Řekněme, že agilní česká firma je renomovaným výrobcem reprodukční techniky, vybudovala širokou prodejní síť ve všech regionech ČR, disponuje pěti servisními a opravárenskými centry, zajišťuje operativní dopravu k cílovým zákazníkům a provozuje dnes již nezbytné centrum ekologické likvidace svých vysloužilých výrobků. Management takové společnosti jistě provede analýzu svých zákonných povinností směrem k uvádění výrobku na trh a samozřejmě rovněž analýzu všech možností, jak v konkurenčním boji získat co nejvíce bodů pomocí řízeného marketingu. Tady se tedy sejdou povinnosti a možnosti zejména: Zabezpečit činnost autorizované nebo akreditované společnosti k získání podkladů pro označení svých výrobků značkou CE (elektromagnetická kompatibilita, el. zařízení do V) Certifikace managamentu jakosti, ekologie, bezpečnosti (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS, SUCO) Certifikace výrobková (EN 45011) Certifikace kvality služeb ADR přeprava nebezpečných nákladů po silnici (samozřejmě ne vždy). Naše společnost je dnes připravena poskytnout své služby ve všech uvedených oblastech. Jistě bude pro obě strany výhodné zabezpečit všechny zkoušky, audity a inspekce v jednom, pokud možno nejkratším časovém období, s využitím kumulované kvalifikace našich inspektorů a auditorů a ušetřit tak oboustranně čas a peníze. Takových příkladů může být samozřejmě mnoho a v různých průmyslových odvětvích např. potravinářských řetězců, spotřebitelského řetězce dřeva, zdravotnictví, dopravy, zemědělství, cestovního ruchu, informační soustavy, státní správy atd.. Vyjádří-li spokojenost s uvedeným přístupem náš zákazník, pak nás to nejen potěší, ale i povzbudí. Naše společnost svůj respekt ke společnostem, využívajícím několik našich služeb najednou, bude nadále vyjadřovat nejen jejich zveřejněním, ale nově také udělením tzv. Certifikátu výjimečnosti Jak bude udělování Certifikátu výjimečnosti probíhat v praxi? Návrh na propůjčení Certifikátu předloží kterýkoli člen vedení TÜV CZ (tedy přímý partner) písemně certifikačnímu orgánu TÜV CZ (dále CO) spolu s navrhovaným grafickým zněním certifikátu. CO návrh po přezkoumání, zda zákazník splňuje stanovená kriteria, předloží ke schválení rozhodovací komisi, případně jí předloží i zdůvodnění návrhu na propůjčení. Po schválení CO zajistí výrobu certifikátu. Po jeho vyrobení je Certifikát předán původnímu navrhovateli, který si způsob předání realizuje po dohodě se zákazníkem. Předávání Certifikátu proběhne pokud možno slavnostní formou, která má přispět k posílení propagace firmy zákazníka, ale samozřejmě i společnosti TÜV CZ, jako solidního partnera. Platnost certifikátu není omezena časově, je však propůjčen jen na základě provozování 3 odebraných produktů. Všichni ve vedení společnosti doufáme, že i toto bude jedna z cest, jak podpořit aktivity českých zlatých ručiček a přiblížit jim (pokud si to skutečně zaslouží) prestižní značku TÜV SÜD ke komerčnímu využití. Ing. Ivo Dršťák

3 3 4 TÜV CZ se představuje novinářům 5 Tisková konference TÜV SÜD v Praze 6 Prošli jsme akreditačním procesem pro Posuzování a certifikaci stavebních dodavatelů 7 Kam do lékárny? 8 Certifikace kvality služby autoservisy, pneuservisy a motorservisy 9 TÜV CZ - tradičně na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně Vystavovali jsme poprvé na veletrhu Země živitelka TÜV CZ na semináři ve Skalském dvoře 10 Spolupráce s Verlag Dashöfer 11 Změna Směrnice Evropského parlamentu a Rady o strojních zařízeních Výtah vybavení budovy, se kterým se setkáváme téměř denně Požadavky na lanovky a vleky TÜV CZ Zpravodaj - redakce: správa společnosti TÜV CZ s.r.o. Novodvorská 994, Praha 4 V případě zájmu o zasílání TÜV CZ Zpravodaje napište na naši ovou adresu nebo zavolejte tel: či faxujte fax: Nabízíme také možnost zasílání elektronické verze.

4 4 TÜV CZ se představuje novinářům Spolu se změnami, které nastávají v naší společnosti, v nabídce služeb, v přístupu k zákazníkům dochází i k posunu v komunikaci s médii. To je i důvod proč pořádáme 10. října v Praze, v prostorách kavárny JET SET na Smíchově tiskovou konferenci. Záměrem je představit TÜV SÜD ve světě i v České republice, poskytnout veřejnosti informace o novinkách a zejména ozřejmit poslání značky TÜV SÜD i význam 3-D oktagonu. Součástí tiskové konference bude i předání Certifikátu výjimečnosti několika našim významným zákazníkům. Tak budeme moci prezentovat i firmy, jejichž věrnosti a přístupu k jejich vlastnímu zlepšování si velmi vážíme. Tak uvítáme na naší tiskové konferenci zástupce těchto firem: IMPROMAT CZ s.r.o. STROS SEDLČANSKÉ STROJÍRNY a.s. PARS KOMPONENTY s.r.o. VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. KOBIT s.r.o. PETROF spol. s r.o. PURO - KLIMA a.s. VODOVODY A KANALIZACE MLADÁ BOLESLAV, a.s. Dalšími hosty konference budou vedle novinářů i zástupci firmy SCHWARZMÜLLER s.r.o. a ŠKODA Praha Invest s.r.o.

5 5 Tisková konference TÜV SÜD 13. září 2006 v Praze Tisková konference TÜV SÜD se konala 13. září v centru Prahy. Záměrem bylo představit novinářům Skupinu TÜV SÜD, její postavení v České republice, strategii a záměry v příštím období. Váhu konferenci dodala jistě i fakta, že na ní vystoupili čelní představitelé firmy, zejména pan Dr. Axel Stepken, člen představenstva a pan Dr. Joachim Frey, vedoucí představitel TÜV SÜD ve střední a východní Evropě. Konzultační služby pro zákazníky, spolupráce, zajištění přenosu know-how a další služby v posuzování a certifikaci. S těmito strategickými pákami chce TÜV SÜD přinejmenším zdvojnásobit během příštích pěti let svůj obrat ve střední a východní Evropě (SVE). To bylo zřejmé z vystoupení představitelů TÜV SÜD. Cílem je také pomáhat jako procesní partner zákazníkům ze všech odvětví a pomoci jim tak k výhodám nad konkurencí zcela podle motta: Volba jistoty. Více hodnoty. Zajímavostí je i to, že na konferenci vystoupil pan ing. Ivo Viktora, jednatel firmy IMTRADEX, a.s. z Nivnice. Tato firma je zákazníkem TÜV CZ s velmi dobrým postavením, protože přístup managementu firmy k budování systémů řízení i v péči o vysokou kvalitu výrobků tak, aby odpovídaly všem požadavkům legislativy, je mimořádný. Pan ing. Viktora ve svém projevu zdůraznil zejména pozitivní přínos certifikací TÜV CZ, který se hmatatelně projevil zejména v nárůstu obratu firmy.

6 6 Prošli jsme opakovaným akreditačním procesem pro posuzování a certifikaci stavebních dodavatelů Pro více informací tel.: Info TÜV CZ působí jako akreditovaný certifikační orgán pro kvalifikaci stavebních dodavatelů (ACOK). Po úspěšné certifikaci je tak náš zákazník zařazen do Registru certifikovaných stavebních dodavatelů, což je jedna z podmínek účasti ve výběrových řízení. V tomto roce došlo ke změně zákona, proto muselo dojít k reakreditaci tak, aby naše postupy odpovídaly všem aktuálním požadavkům. Prověření našich postupů a personálního zázemí ze strany Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. proběhlo s pozitivním výsledkem, takže našim zákazníkům poskytujeme službu dle platných předpisů. Něco málo informací o historii vzniku registru : Ochrana hospodářské soutěže a zadávání veřejných zakázek je předmětem pozornosti států EU. Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR inicioval v roce 2002 vytvoření Národního kvalifikačního a klasifikačního systému stavebních dodavatelů ucházejících se o veřejné zakázky, který vycházel z jednotných evropských hledisek. Tento systém však neměl oporu v zákoně. Teprve zákon č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách umožnil prokázat splnění kvalifikace osvědčením certifikačního orgánu o splnění kritérií (NKKS). Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, definuje systém certifikovaných dodavatelů pro všechny druhy veřejných zakázek. Cílem certifikace je zajistit, aby odborně způsobilí dodavatelé byli kvalifikováni v souladu s kvalifikačními předpoklady podle zákona. V čem spočívají požadavky na kvalifikaci stavebních dodavatelů : a) splnění základních kvalifikačních předpokladů, b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů c) splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů, d) splnění technických kvalifikačních předpokladů Všechny potřebné nformace k této problematice najde zájemce na internetových stránkách stránkách Registru certifikovaných stavebních dodavatelů, který z rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj spravuje Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Registr obsahuje : - plné znění Pravidel systému certifikovaných stavebních dodavatelů - evidenci certifikačních orgánů - evidenci certifikovaných stavebních dodavatelů - evidenci vydaných certifikátů pro více informací se obraťte na gestora ing. Miroslava Seidla tel :

7 7 Kam do lékárny? Kvalita služby, se kterou se spotřebitel při nákupu léků setkává, může být velmi odlišná. A běžný zákazník ani nemusí poznat z prvního kontaktu jak to s tou kvalitou opravdu je. TÜV CZ vyvíjí novou službu, která se prověřování důležitých ukazatelů směřujících k celkové spokojenosti zákazníka věnuje. Projekt s názvem Certifikace kvality služby v lékárnách byl nastartován za spolupráce s odborníky v oboru lékárenství a za jejich odborné podpory bude i nadále pokračovat. Kvalita péče na prvním místě K dnes často skloňované zdravotní péči neodmyslitělně patří i lékárenská služba. Je možná škoda, že tato vysoce kvalifikovaná a odborná činnost nebývá dnes plně doceňována, a že úloha lékáren bývá redukována na místo výdeje léků. Lékárník přitom musí zvládat mnoho různorodých činností; musí být schopen poskytnout klientovi kvalifikovanou profesionální radu, musí dbát na procesy skladování léků, na přípravu magistraliter, a také musí být schopným manažerem, aby potřebná farmaka byla klientům vždy dostupná. Jak pozná zákazník kvalitu? U zboží a služeb běžné spotřeby je to mnohem jednodušší. Dokážeme zhodnotit, zda je maso libové či prorostlé, zda čistící prášek skutečně odstraní nečistoty. V péči o zdraví ovšem existuje mnoho specifik. Mezi ně patří okolnost, že občan nemá a ani nemůže mít dostatek znalostí, aby rozpoznal po profesionální stránce skutečně kvalitní službu. Musí se tedy spolehnout na odbornou kvalifikaci lékařů a farmaceutů. Tu přitom může posuzovat pouze podle vnějších znaků: je-li v zařízení čisto, jedná-li personál přívětivě a srozumitelně, naslouchá-li jeho potřebám a podobně. Certifikace kvality služby v lékárnách: ano nebo ne? Všichni vědí, že v každém oboru se kromě profesionálních špiček pohybují i subjekty průměrné úrovně a nakonec i ty méně zdatné. Nemá-li občan dostatečnou znalost k tomu, aby se mohl sám cítit arbitrem, potřebuje profesionální oporu, kterou může představovat právě certifikát kvality služeb od renomované společností TÜV CZ. Opíráme se samozřejmě o odbornou podporu kolegů, kteří mají dlouholeté zkušenosti ve zdravotnictví a v oboru lékárenství. Jen tak jsme schopni objektivně posoudit, že to, co se v zákulisí lékárny odehrává, odpovídá tomu, co si pod pojmem kvalitní služba představujeme. O čem certifikace vypovídá? Certifikace TÜV CZ dává propůjčením své značky lékárně pečeť nejvyššího standardu a kvality. Získávají přitom všichni. Lékárna dostává povědomí jistoty o tom, že všechny relevantní procesy probíhají v souladu s náročnými požadavky na ni kladenými. Klienta zbavuje nutnosti úvahy o té části jeho rozhodnutí, o kterém má jen malé odborné povědomí. Lidé v západních zemích již dlouhou dobu vědí, že TÜV oktagon platí za nejlepší referenci, na základě které se mohou spolehnout na profesionalitu služby. Není pro ně důležité, jak přesně vypadá kontrolní mechanismus; podstatná je pro ně informace, že se lékárna hlásí k vizi neustálého zlepšování kvality služeb zaměřených na zákazníka. Tuto informaci jim dává právě přítomnost oktagonu na dveřích a certifikát TÜV CZ. Ti, kteří certifikaci obdrží, tím současně vymezí svoji konkurenční výhodu. Oktagon je tak jednoduše vyjádřením záruky kvality. Pilotní projekt uvedení na trh v České republice Certifikace kvality služby v lékárnách byl zahájen v Lékárně v Malešicích na Praze 10 v ulici Plaňanská 573, kde se momentálně provádí provozní audit a dolaďují se poslední aspekty pro udělení prvního certifikátu kvality služeb pro lékárny.vytoužený oktagon si již brzy umístí vedle jména lékárny a její zákazníci budou mít jistotu v tom, že jejích zdraví je v těch nejlepších rukou. Více informací: ing. Šárka Petržílková tel fax Info Pro více informací ing. Petržílková tel fax

8 8 Certifikace kvality služby autoservisy, pneuservisy a motorservisy Společnost TÜV CZ s.r.o. přichází na trh s další novinkou, kdy nabízí Certifikaci kvality služby - autoservisy, pneuservisy a motorservisy. Postup Certifikace kvality služby zůstává, tak jako v oblasti ubytovacích služeb stejný, tzn., že z pohledu zákazníků prověřujeme spolehlivost, bezpečnost, hodnověrnost, kulturu a další specifické požadavky nabízené služby. I zde poskytovatel služby vyplňuje dotazník, který je rozdělen do tří částí. První část představuje otázky z legislativy. Je zde například ověřováno dodržování Zákona o ochraně spotřebitele, Zákona o ochraně osobních údajů atd. Druhá část představuje otázky na naplnění všeobecných požadavků společnosti TÜV CZ s.r.o., kde jsou například ověřovány požadavky na spolehlivost a bezpečnost služby, kritéria pro poskytování služby, reklamace atd. Třetí část představuje specifické požadavky z oblasti servisů. Zde mimo jiné prověřujeme lhůty stanovené servisem a jejich poskytovaní záruk, úschovu příslušenství (servisem stanovené záruky za příslušenství a výbavu vozidel i množství pohonných hmot) atd. Údaje vyplněné v dotaznících jsou pak auditory společnosti TÜV CZ s.r.o. prakticky ověřovány přímo v servisech. Samozřejmostí je tzv. utajená analýza, kterou provádíme ve spolupráci se sesterskou společností TÜV UVMV. Při tomto praktickém zkušebním testu je sledován průběh obchodního případu a zároveň hodnocena kvalita, rychlost a spolehlivost poskytnuté služby. Při splnění všech stanovených kritérií je propůjčen poskytovateli služby certifikát potvrzující prověření firmou TÜV CZ s.r.o. a zároveň je umožněno poskytovateli služby užívat značku oktagon TÜV SÜD Certifikace kvality služby - na firemních materiálech (např. v katalozích, na Internetu, na vizitkách atd.). Certifikát a značka jsou propůjčeny na dobu 3 let, jedenkrát ročně je prováděn dozor.

9 9 Krátce o akcích, kde jste nás mohli potkat TÜV CZ - tradičně na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně Opravdu se již dá hovořit o tradici. Náš stánek, tentokrát s novým 3-D oktagonem a novým heslem byl umístěn v pavilonu B. Takže tímto děkujeme všem partnerům a zákazníkům, kteří se na nás přišli podívat a pozdravit, za jejich návštěvu a přejeme jim mnoho úspěchů. Vystavovali jsme poprvé na veletrhu Země živitelka srpna, České Budějovice, 33. ročník výstavy Země živitelka. Tradiční setkání všech, kdo se pohybují ve světě potravinářské, rostlinné i živočišné výroby a zemědělské techniky. Letos jsme ani my nechtěli chybět 33. ročník se prezentoval v duchu motta výstavy Budoucnost českého zemědělství a českého venkova. Prověřování kvality služeb a výrobků je v dnešním silném konkurenčním prostředí nezbytností. V evropské legislativě došlo ke změnám. EU vydala novou mezinárodní systémovou normu pro systém managementu bezpečnosti potravin, která vyžaduje zajištění konkrétních opatření v celém potravinářském řetězci, tj. od prvovýrobců až po konečné konzumenty potravin. Postavili jsme celý tým nových pracovníků, kteří tak rozšiřují portfolio služeb i do těchto branží, to je také důvod, proč jsme prezentovali společnost na výstavě Země živitelka. I letošní ročník výstavy byl doprovázen řadou odborných, ale i zábavných akcí. Využili jsme schopností našich odborníků a uspořádali seminář na téma Legislativní požadavky na bezpečnost potravin certifikace. Probíralo se mnoho témat od problematiky certifikace, ať už se jedná o certifikaci podle normy ČSN EN ISO 22000, nebo jiných předpisů jako je HACCP, BRC, IFS apod. Hlavním přednášejícím byl pan ing. Ivan Severa, který jako bývalý pracovník Ministerstva zemědělství má, a to i zejména vzhledem k jeho dlouholeté praxi v oblasti potravinářského a krmného průmyslu, bohaté zkušenosti. TÜV CZ na semináři ve Skalském dvoře 8. ročník semináře s názvem Údržnost masa, masných výrobků a lahůdek se konal na počátku září ve Skalském dvoře. TÜV CZ jako partner akce zastupovali naši noví kolegové, pan Ing. Severa a Ing. Tichý, kteří se v oblasti potravinářského průmyslu pohybují celou řadu let. Tentokrát v barvách TÜV CZ prezentovali naše možnosti a zejména zájem stát se za pomocí naší prestižní značky oktagonu firmám oporou. Oba pánové jsou součástí nově vybudovaného týmu odborníků auditorů pro oblast certifikace v potravinářském průmyslu.

10 10 Spolupráce s VERLAG DASHÖFER Info Pro více informací Verlag Dashöfer nakladatelství s prestižním jménem, které zná snad každý. Kolik z nás se nesetkalo s žádnou publikací, příručkou či informačním materiálem? Spolupráce s takto renomovaným partnerem je nejlepším předpokladem pro pozitivní výsledek. Mnozí z našich pracovníků se věnují publikačním činnostem a s ní velmi úzce souvisí i spolupráce s nakladatelstvím VERLAG DASHÖFER. Jedná se zejména o tvorbu příručky, která se věnuje procesům posuzování shody. Verlag Dashöfer nyní připravuje aktualizaci této příručky pod názvem Prokazování shody výrobků s podnázvem Uvádění výrobků na trh a provozování technických zařízení. Zde se podíleli z našich pracovníků zejména Dr. Ing. Rostislav Suchánek a Dr. Miloš Polák. Další příručkou, kde v řadách kolektivu autorů pracovali naši kolegové pod vedením Doc. Ing. Fialy, CSc., je Management procesů s podtitulkem Průvodce manažera kvality. I tento název je názvem připravovaného aktualizovaného vydání. Obě příručky budou vydány v nejbližší době a budou deklarovat vzájemné partnerství i tím, že na titulní straně bude vedle loga Verlag Dashöfer figurovat logo TÜV CZ Partner TÜV CZ. Ale tento výčet společných aktivit nekončí zmínkou o Příručkách. Naše školící prostory v areálu sídla firmy na Novodvorské ulici v Praze 4 se staly místem konání několika běhů školení v oblasti systémů managementu. Názvy seminářů: Máme certifikát a co dál? - Monitorování a měření procesů. Dohoní Achilles želvu?- Řízení, monitorování, analýza a zlepšování procesů samy napovídají, že naší snahou bylo pomáhat posluchačům v praxi při budování a zejména zlepšování systémů managementu. Více o obou firmách na:

11 11 Změna Směrnice Evropského parlamentu a Rady o strojních zařízeních TÜV CZ působí jako autorizovaná a notifikovaná osoba - AO 211 a NB 1017 i pro oblast posuzování shody strojních zařízení. Zde dochází v předpisové základně Evropské unie k některým změnám. O nich stručně v následujících řádcích. Dne 17. května 2006 byla schválena Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES. Tato směrnice byla publikována v Official Journal (Úředním věstníku) EU L 157, , na straně pod Celexovým číslem 32006L0042. Je určena členským státům a vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Směrnice 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES zrušuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/37/ES ze dne 22. června 1998 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení, která kodifikovala směrnici 89/392/EHS. Odkazy v předpisech Společenství na zrušenou směrnici se považují za odkazy na směrnici 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze XII. Směrnice. Tato směrnice opět definuje pouze obecné základní požadavky na ochranu zdraví a na bezpečnost, doplněné řadou zvláštních požadavků pro určité kategorie strojních zařízení. Směrnicí je stanovena členským státům povinnost do 29. června 2008 přijmout a zveřejnit předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto Směrnicí. Tyto předpisy jsou povinny členské státy používat s účinností od 29. prosince V České republice se v návaznosti na tuto Směrnici předpokládá zpracování nového nařízení vlády, které by zavádělo uvedenou Směrnicí do českého právního řádu. Do doby zpracování a nabytí účinnosti nového nařízení vlády bude pro oblast strojních zařízení uplatňováno nařízení vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení a které zapracovává Směrnici 98/37/ES. Směrnicí 2006/42/ES bylo vzhledem ke Směrnici 98/37ES provedeno zpřesnění a rozšíření: - vymezení předmětu Směrnice, rozšíření rozsahu používaných definic a současně i úpravu vymezení negativního předmětu Směrnice; - zpřesnění a rozšíření ustanovení týkajících se uvedení strojního zařízení na trh, volného pohybu, postupu zpochybnění harmonizovaných norem a dozoru nad trhem postupu; - rozšíření modulů pro posouzení shody Směrnice zavádí kromě modulů A, B, C i modul H. Více informací: Dr. Ing. Rostislav Suchánek Pokračování článku na straně 13

12 12 Výtah vybavení budovy, se kterým se setkáváme téměř denně Pro více informací pobočka Ostrava ing. Chromečka tel pobočka České Budějovice ing. Kadlec tel pobočka Praha p. Vaněk tel.: pobočka Brno ing. Horák tel Info nebo na Výtah je dnes už složité technické zařízení, jehož nároky na spolehlivost a bezpečnost jsou vzhledem k obecnému užívání velmi vysoké. Každý výtah proto musí být prověřován řadou speciálních postupů a musí odpovídat mnoha zákonným požadavkům. Nový výtah musí být uveden do provozu subjektem nezávislým na výrobci či montážní firmě. Tento subjekt odborně posoudí a prověří, zda všechny použité části, (mj. i tzv. bezpečnostní komponenty), a i celek výtahu jako součást budovy, nemohou být nebezpečné svému uživateli a zda splňují všechny zákonné požadavky na bezpečné zařízení. Následně osvědčí shodu s příslušným nařízením vlády, v případě osobních výtahů č. 27/2003 Sb. Tyto úkony musí provádět autorizovaná osoba, potažmo notifikovaná osoba, tedy subjekt pověřený Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. TÜV CZ působí jako notifikovaná osoba pro postupy posuzování shody pro výtahy již řadu let. Firma je koordinačním místem pro činnosti všech notifikovaných osob v České republice. Výtah je však technické zařízení, kde se nutnost zkoušek a dohledu neomezuje pouze na uvedení do provozu. TÜV CZ s.r.o. provádí pro všechny provozovatele výtahů činnosti, vycházející z ustanovení příslušných článků ČSN , ČSN , ČSN , ČSN EN a dalších předpisů. Zde je nutno zvlášť zmínit nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. To sice není určeno přímo pro výtahy, ale vztahuje se na všechna zařízení stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí. Toto nařízení vlády stanovuje minimální bezpečnostní a zdravotní požadavky pro používání pracovních prostředků pracující na místě jejich pracovního výkonu tedy i na výtahy, když jsou používány jako pracovní prostředky. Odborné kontrolní činnosti, které se u provozovaných výtahů provádějí jsou zejména: - provádění Inspekčních prohlídek výtahů podle části 6 ČSN tato činnost je prováděna pro dvě skupiny odběratelů první tvoří provozovatelé výtahů a druhou pak servisní firmy. - provádění odborných zkoušek výtahů podle čl. 5.3 ČSN pro stejné skupiny odběratelů. Zatímco Inspekční prohlídky byly prováděny ve velkém rozsahu, nyní jejich potřeba s ohledem na již vykonané Inspekční prohlídky postupně klesá a znovu se zvýší po pravidelném období (perioda těchto prohlídek je 3 roky), četnost provádění odborných zkoušek je velmi nárazová. - dále jsou prováděny zkoušky po podstatných změnách podle čl. 5.1 ČSN tyto zkoušky jsou v současné době prováděny ve větším rozsahu, protože servisní firmy začaly provádět odstraňování zjištěných rizik po Inspekčních prohlídkách.

13 13 - poslední skupinou v této části, je posuzování technické dokumentace pro provedení podstatných změn podle části 5 a 6 ČSN Jaká je praxe a zkušenosti s výsledky prohlídek? Kolegové, kteří pracují na základě akreditace firmy jako inspekčního orgánu pro zmíněné činnosti, zaznamenávají řadu opakujících se nedostatků a rizik. Již provedené Inspekční prohlídky konstatují nedobrý stav výtahů na běžných výtazích pro dopravu osob, které jsou provozovány v bytových domech, je nacházeno více než 40 rizik různé úrovně. Nejzávažnější rizika jsou zjišťována v souvislostí s absencí klecových dveří osobních výtahů. Právě na těchto výtazích pak dochází k řadě úrazů, bohužel i velmi malých dětí, o čemž svědčí např. dva poslední úrazy jeden z května 2006 z Vlašimi a druhý z června z Prahy v obou případech právě absence klecových dveří zapříčinila těžké úrazy malých dětí (o závažnosti celé problematiky svědčí i fakt, že k úrazům došlo i za přítomnosti dospělé osoby) Je zřejmé, že v krátké budoucnosti se přikloní větší miska vah k zajišťování dvou zmíněných činností provádění zkoušek po podstatných změnách a s tím případnému posuzování technických dokumentací. Co má tedy bytové družstvo, v jehož domě je starší výtah udělat pro eliminaci rizik a zvýšení jeho bezpečnosti? Doporučujeme oslovit odborný a nezávislý subjekt, který nestranně posoudí rizika na provozovaném výtahu. Ten pak nejlépe navrhne řešení. Nemusí jím být vždy ta nejdražší varianta výměna výtahu za nový. Je samozřejmě vždy nutno zvážit všechny okolnosti. Na základě reálných finančních možností družstva, je možno stanovit varianty a naplánovat jednotlivé kroky ke zlepšení technického stavu rozloženě do různých časových období. Pro provedení takovýchto posouzení je možno obrátit se na naše odborníky, kteří jsou Vám se svými zkušenostmi rádi k dispozici. Pro více informací se obraťte prosím na : pobočka Ostrava ing. Chromečka, tel pobočka České Budějovice ing. Kadlec, tel pobočka Praha p. Vaněk, tel pobočka Brno ing. Horák, tel Změna Směrnice Evropského parlamentu a Rady o strojních zařízeních. Pokračování článku ze strany 11 Stručné porovnání jednotlivých příloh směrnice. Název přílohy Příloha I - Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost vztahující se na návrh a konstrukci strojních zařízení Příloha II Prohlášení Příloha III - Označení CE Příloha IV - Kategorie strojních zařízení, u nichž musí být uplatněn jeden z postupů uvedených v čl. 12 odst. 3 a 4 Příloha V - Orientační seznam bezpečnostních součástí uvedených v čl. 2 písm. c) Příloha VI - Návod k montáži neúplného strojního zařízení Příloha VII Technická dokumentace strojního zařízení, příslušná technická dokumentace pro neúplné strojní zařízení Příloha VIII posuzování shody interním řízením výroby strojního zařízení Příloha IX ES přezkoušení typu Příloha X komplexní zabezpečování jakosti Příloha XI minimální kriteria, která mají členské státy brát v úvahu při oznamování subjektů Příloha XII srovnávací tabulka Příloha je pouze zpřesněna a rozšířena. Poznámka ke změnám Zpřesněná příloha II na úrovni původních částí A, B; část C vypuštěna Bylo provedeno zpřesnění přílohy v připojování označení CE a uvedení čísla oznámeného subjektu Přílohy byla pouze přesněná Nová příloha zahrnuje 17 kategorií bezpečnostních součástí, lze aktualizovat v souladu s čl. 8 odst.1 písm. a) Jedná se o novou přílohu Zpřesněné části původní přílohy V pro část A technická dokumentace strojního zařízení Rozšíření části B - příslušná technická dokumentace pro neúplné strojní zařízení Jedná se o novou přílohu Zpřesnění a rozšíření původní přílohy VI Jedná se o novou přílohu Zpřesnění přílohy VII Popisuje detailní srovnání se současným stavem Součástí nové směrnice je příloha č. XII, kde je uvedena tabulka, která ukazuje vztah mezi ustanoveními směrnice 98/37/ES a ustanoveními nové směrnice 2006/42/ES. Tato tabulka na úrovni článků detailně porovnává jednotlivé články příloh směrnice.

14 14 Požadavky na lanovky a vleky Pro více informací pobočka Ostrava tel: Info TÜV CZ působí jako notifikovaná a autozizovaná osoba podle Nařízení vlády č. 70/2002 Sb. a směrnice RE č. 2000/9/ES po Zařízení pro lanovou dopravu osob se v minulosti vyvíjela značně rozdílným způsobem. Lanové dráhy patřily pod působnost zákona o drahách, obdobně jako i v některých evropských státech. U lyžařských vleků byla situace poněkud jiná. Po roce 1968 byly jako součást tzv. vyhrazených zdvihacích a dopravních zařízení pod dozorem SOD t.zn. IBP. Po roce 1979 došlo k výrazné změně a vydáním vyhl. č.19/1979 Sb. byly lyžařské vleky z oblasti vyhrazených zařízení a tedy i z působnosti SOD vyřazeny. Od této doby byly vleky vlastně bez systematického dozoru a vyvíjely se naprosto živelně. Také oblast technických předpisů dlouhodobě stagnovala a prakticky až do dnešní doby byly používány zastaralé technické normy. Vydáním evropské směrnice 2000/9/ES (která byla zavedena v ČR jako Nařízení vlády č. 70/2002 Sb.) došlo k významnému přelomu v technické legislativě oboru lanové dopravy osob v rámci EU. Pro lanové dráhy i lyžařské vleky jsou stanoveny prakticky identické požadavky pro posuzování shody před uvedením na trh nebo do provozu v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění. Nová směrnice představuje zcela nový přístup k posuzování bezpečnosti zařízení. Předmětem posuzování shody jsou jednak bezpečnostní prvky, dílčí systémy a také vlastní zařízení po jejich instalaci v rámci podmínek konkrétní infrastruktury. Další významnou změnou v problematice lanové dopravy osob je od července letošního roku platná novela zákona 266/1985 Sb. a vyhl. 100/1985 Sb., které všechny provozované lyžařské vleky zařadili do skupiny tzv. určených zařízení, jejichž provoz dohlíží Drážní úřad. Tyto změny přinesou podstatné zvýšení bezpečnosti provozovaných zařízení, především těch, které byly uvedeny do povozu v minulosti, kdy platily normy, které zdaleka neodpovídaly dnešním požadavkům na bezpečnost těchto zařízení. Současně s implementací evropské směrnice 2000/9/ES do našeho právního řádu byl také zaveden soubor 22 evropských harmonizovaných technických norem platných pro komplexní problematiku lanovek a vleků. Významnou novinkou, která je zaváděna novou evropskou směrnicí, je analýza bezpečnosti a bezpečnostní zpráva. Analýza musí být zpracována na základě požadavku objednavatele nebo jeho zplnomocněného zástupce, a musí být provedena před vlastním zahájením projektové přípravy a

15 15 je jedním z podkladů nutných pro vlastní povolení ke stavbě. Analýza bezpečnosti zařízení zahrnuje posuzování: - působení zařízení na okolí, - infrastruktury, - funkce zařízení a jeho bezpečnostních prvků, - vazby mezi jednotlivými dílčími systémy zařízení a bezpečnostními prvky, - vazby mezi dílčími systémy a infrastrukturou. Na základě provedené analýzy bezpečnosti musí být přijata taková opatření, aby byla zajištěna bezpečnost ve všech situacích, to znamená nejen při vlastním provozu, ale i při montáži, servisu, údržbě opravách apod. Zpráva o bezpečnosti se zpracovává po ukončení analýzy a není jen jejím souhrnem se seznamem bezpečnostních prvků, ale řeší bezpečnost dílčích systémů i infrastruktury a také opatření ke snížení všech zjištěných rizik. Předmětem posuzování shody podle nové legislativy je infrastruktura, bezpečnostní prvky a dílčí systémy. Lanovou dráhou je pak celý systém zřízený na konkrétním místě sestávající z konkrétní infrastruktury, bezpečnostních prvků a dílčích systémů. Situace v České republice V letošním roce dojde k výraznému zvýšení počtu nových lanových drah a lyžařských vleků na svazích našich hor. Do provozu bude uvedeno celkem cca 15 nových visutých lanových sedačkových lanovek a bude instalována zcela nová moderní kabinková lanovka v Janských Lázních na Černý Vrch. Právě tato dnes nejkvalitnější lanová dráha na území České republiky dodaná rakouskou firmou Doppelmayr byla přezkoušena a uvedena do provozu počátkem srpna letošního roku a již úspěšně dopravuje turisty na jedno z nejhezčích míst v Krkonoších. formou inspekce před uvedením lanového dopravního zařízení do provozu podle ČSN EN V rámci této konečné přejímky se ověřuje zda: - zabudované bezpečnostní prvky a dílčí systémy byly podrobeny předepsaným postupům posuzování shody, - bezpečnostní prvky a dílčí systémy byly použity podle určení stanoveného v bezpečnostní zprávě, - byly objednateli předány podklady pro bezpečné používání. Doklady o provedeném posuzování shody jsou nezbytnými dokumenty, které musí být součásti dokladů předkládaných v rámci kolaudace. Jak je to s dovozem starších zařízení? V současné době se významně rozšiřuje počet zařízení pro dopravu osob, která se k nám dovážejí jako použitá převážně z alpských zemí. I v tomto případě je nutno postupovat v souladu s NV 70/2002 Sb. Především je původní zařízení instalováno v nové infrastruktuře. To znamená, že musí být provedena analýza bezpečnosti s řešením vztahů původní konstrukce k nové infrastruktuře, musí být stanoveny bezpečnostní prvky nebo dílčí systémy, které je nutno s ohledem na jejich fyzický nebo technický stav nahradit novými, které však již budou posuzovány podle nových požadavků NV 70/2002 Sb., tj. včetně posouzení shody těchto nových prvků. Více informací: Ing. Miroslav Chromečka tel.: Kromě uvedeného počtu nových lanových drah lze očekávat na našich svazích cca nových lyžařských vleků nejrůznějších velikosti a konstrukcí. Lze očekávat výrazný nárůst obnovy stávajících zařízení právě s ohledem na nové požadavky jak české, tak i evropské legislativy. Naše společnost se podílí jednak na procesu posuzování shody jednotlivých bezpečnostních prvků a dílčích systémů, jednak také při ověřování funkčnosti a bezpečnosti konkrétních bezpečnostních prvků a dílčích systémů v rámci infrastruktury kompletního zařízení

16 TÜV SÜD: v České republice TÜV SÜD AG TÜV Automotive GmbH 99 % 1 % ČESKÝ TÜV SÜDDEUTSCHLAND s.r.o. 100 % Škoda Auto a.s. 100 % 100 % 51 % 49 % 100 % TÜV CZ s.r.o. TÜV UVMV e 4 t s.r.o. 127 zaměstnanců ČSN EN ČSN EN ČSN EN ISO/IEC Pokyn 66/ zaměstnanců ČSN EN ISO/IEC zaměstnanců TÜV Slovakia s.r.o. 22 zaměstnanců TÜV CZ s.r.o. Novodvorská 994 CZ Praha 4 Tel: Fax: TÜV Slovakia s.r.o. Jašíkova 6, P.O.Box 89 SK Bratislava Tel: Fax: e-mai:

TÜV SÜD Journal. Česká republika 2 2012

TÜV SÜD Journal. Česká republika 2 2012 TÜV SÜD Journal 1 TÜV SÜD Journal Česká republika 2 2012 Unikátní výtahy na Vysoké peci č.1 6 7 TÜV SÜD hodnotí elektromobily v reálném prostředí 8 9 Nezávislá kontrola jako nástroj investora k minimalizaci

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2009 TÜV SÜD Journal Česká republika Strojírenský speciál Funkční bezpečnost - bezpečnost procesů a systémů 10-11 Bezpečnost strojních zařízení 12-13 Termografie pomáhá zajistit bezpečnost lanovek 14-15

Více

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty.

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. kvalita TECHNIKA Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. AKADEMIE. KATALOG 2010/2011. Vydavatel TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994/138 142 21 Praha 4 Tel.: +420 239

Více

Systémy managementu jakosti

Systémy managementu jakosti Systémy managementu jakosti Výstup z projektu podpory jakosti č. 5/16/2004 Autor: Jiří Přibek Národní informační středisko podpory jakosti Praha 2004 2 PŘEDMLUVA Vážený čtenáři, publikace, kterou jsi právě

Více

Značky a informace na obuvi a textilu

Značky a informace na obuvi a textilu průvodce Značky a spotřebitele informace na Podepsat obuvi a textilu můžeš, přečíst mus 1 1 SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE Značky a informace na obuvi a textilu Miroslava Dostálová

Více

TÜV SÜD Journal. Česká republika 4 2012

TÜV SÜD Journal. Česká republika 4 2012 TÜV SÜD Journal 1 TÜV SÜD Journal Česká republika 4 2012 Měření hluku motorových vozidel 5 Z historie do současnosti automobilového průmyslu 6 7 Měření doběhů strojů 10 11 Systém řízení bezpečnosti práce

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Agropodnikání Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů Vedoucí

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM 2015 Obsah

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 1/2012 e d i t o r i a l 3 Vážení naši čtenáři, v téměř každém loňském vydání časopisu Potravinářská Revue jsem se ve svém editorialu

Více

ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ

ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ

Více

ZÁSADY UPLATŇOVÁNÍ SMĚRNICE PRO VÝTAHY 95/16/ES. (překlad)

ZÁSADY UPLATŇOVÁNÍ SMĚRNICE PRO VÝTAHY 95/16/ES. (překlad) Sborníky technické harmonizace 2007 ZÁSADY UPLATŇOVÁNÍ SMĚRNICE PRO VÝTAHY 95/16/ES (překlad) Vážení čtenáři a kolegové, od r. 1996 vydával Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 2/2011 TÜV SÜD Journal Česká republika Vysokou rychlostí v poušti 7 Akreditace FSC aneb FaT na startu 8-9 Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů v praxi 16-18 www.tuv-sud.cz Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2005

ROČNÍ ZPRÁVA. ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2005 ROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005 ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2005 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Obsah: Kapitola Strana 1. Základní údaje o Úřadu 3 2. Základní

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 P Ř Í R U Č K A J A K O S T I Pro: montáž, opravu a revizi vyhrazených elektrických zařízení montáž, údržbu a servis telekomunikačních zařízení projektovou činnost

Více

Kvalita dalšího vzdělávání

Kvalita dalšího vzdělávání Název klíčové aktivity: Kvalita dalšího vzdělávání Koncepční část Materiál pro analyticko koncepční studii IPN KONCEPT Jméno hlavního metodika: Mgr. Klára Bezděková Jména spolupracujících autorů: Mgr.

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost

HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost E L O G SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST(CSR) HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost N E S K Á ODPOVĚ D N O S Č T R O SP A NI R S C NÁ RODNÍ CENA ČR ZA C Í VEŘEJNÝ SEKTOR

Více

ČOI. Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ČOI. Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ČOI Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Praha 2012 2 Úvodní slovo ústředního ředitele České obchodní inspekce Při hodnocení uplynulého roku musím konstatovat, že byl velmi náročný. Úkoly, které

Více

NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU TEH SUGGESTION AND THE CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU TEH SUGGESTION AND THE CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF MANAGEMENT NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

Více

COMPANY PROFILE LOYDEX Your global partner www.loydex.cz

COMPANY PROFILE LOYDEX Your global partner www.loydex.cz COMPANY PROFILE LOYDEX Your global partner www.loydex.cz Registrovaný pojišťovací makléř číslo 001 4 LOYDEX Your global partner Profil společnosti Vážení obchodní partneři, jsem rád, že při hodnocení výsledku

Více

Řízení neshodných výrobků v systému managementu kvality ve firmě DECRO BZENEC, spol. s r. o. Kateřina Lapčíková

Řízení neshodných výrobků v systému managementu kvality ve firmě DECRO BZENEC, spol. s r. o. Kateřina Lapčíková Řízení neshodných výrobků v systému managementu kvality ve firmě DECRO BZENEC, spol. s r. o. Kateřina Lapčíková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na neshodné výrobky v systému

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PR SLUŽBY

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PR SLUŽBY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PR SLUŽBY Pro Asociaci Public Relations Agentur připravila advokátní kancelář ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Obsah 1. Úvod... 3 2. Předmět veřejné

Více

Důvodová zpráva. Obecná část

Důvodová zpráva. Obecná část Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 1. Důvod předložení 1.1 Název: Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a soukromé bezpečnostní službě

Více

ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006

ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006 ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006 OBSAH Profil společnosti 5 Úvodní slovo předsedy představenstva Historie Strategie trvale udržitelného rozvoje Cíle společnosti Politika společnosti Škoda Auto

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více