Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP"

Transkript

1 Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Vypracoval: Tomáš Čejchan Dne: 5. května 2010 INISOFT s. r. o. tel IČ: Společnost je zapsána v OR Bankovní spojení: Ruprechtická 440/33 fax DIČ: CZ u Krajského soudu v Ústí n. L. ČSOB Liberec Liberec 1 oddíl C, vložka č.ú: /0300

2 Obsah Úvod... 3 Aktualizace programů EVI 9 a ESPI Po aktualizaci programů ) Oprava sídel subjektů dle databáze R.E.S. 12/ ) Nastavení období... 5 Postup při importu ročních dat z ORP... 6 Postup při importu ročního hlášení o odpadech od firem Postup při exportu spisů (Příloha 25) pro ORP STRÁNKA 2 Z 13

3 Úvod Vážení uživatelé programů EVI 9 a ESPI 9, rád bych Vám touto cestou poskytnul několik rad, které by vám měly pomoci při přihrávání dat z ročních hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2009, popisů zařízení, skládek, skladů a vydaných rozhodnutí z ORP. Zároveň s tímto návodem jste obdrželi aktualizace programů EVI a ESPI a na začátku roku i databázi R.E.S. Registr ekonomických subjektů 12/2009. Součástí aktualizací je i přehled nejdůležitějších změn, který případně najdete také na našich internetových stránkách. Nejzásadnější změnou je nový Datový přenosový standard MŽP verze MZP_ODPADY_2009_A, který vydalo Ministerstvo životního prostředí (http://mzp.cz/cz/evidencni_ohasovaci_standardy) na konci minulého roku. Přičemž importní modul programu EVI 9 a importní i exportní modul programu ESPI 9 od verze již tento formát plně podporuje. Stejně jako v minulých letech je součástí hlášení o odpadech (příloha 20 vyhlášky 383/2001 Sb., příloha 4 vyhlášky 352/2008 Sb., příloha 8 vyhlášky 352/2005 Sb. - data se zobrazují v programu EVI 9) i hlášení o vydaných rozhodnutích (příloha 25 vyhlášky 383/2001 Sb. - data se zobrazují v programu ESPI 9). STRÁNKA 3 Z 13

4 Aktualizace programů EVI 9 a ESPI 9 Pokud jste ještě neprovedli aktualizaci programů EVI 9 a ESPI 9 na verzi prosíme vás, abyste tak učinili co nejdříve. Po aktualizaci programů 1) Oprava sídel subjektů dle databáze R.E.S. 12/2009 Po provedení archivace za rok 2008 a nahrání nové verze R.E.Su doporučujeme provést opravu sídel subjektů podle nové databáze R.E.S. Jedná se především o změnu názvů, adres a vymazání subjektů s neexistujícím IČ. Tato oprava je důležitá i vzhledem k synchronizaci firem při importu dat. Doporučený postup: V adresáři subjektů spusťte funkci R.E.S. / Kontrola podle R.E.S. Po provedení kontroly se automaticky otevře okno se seznamem sídel subjektů, které nejsou v souladu s databází RES 12/2009. Seznam doporučujeme setřídit podle sloupce Problém. Existují čtyři typy chyb. Chybný název a CZ-NACE lze opravit pomocí klávesy F4 (ikona ) = Změnit záznam podle RES. V případě chybné ZÚJ doporučujeme ve spodní části okna porovnat u příslušného subjektu adresu na levé a pravé straně. Pokud je adresa shodná, můžete použít stejnou funkci jako v předchozím případě (F4), pokud je rozdílná, potom stiskněte Shift+F4 (ikona ) = Změnit záznam ručně detail. Otevře se formulář, ve kterém doporučujeme stisknout klávesu F8 nebo tlačítko Změna sídla na provoz. Při změně sídla na provoz se automaticky jako sídlo dosadí do adresáře subjektů záznam z databáze R.E.S. a původní adresa sídla se uloží jako provozovna. U subjektů s problémem IČ neexistuje doporučujeme nejprve kurzorem vybraný subjekt smazat klávesou delete (ikona ). Pokud subjekt smazat nelze, má podřízené záznamy. V tom případě IČ subjektu opravte podle databáze R.E.S. a to po stisknutí Shift+F4 (ikona ) = Změnit záznam ručně detail. Na pravé straně vyplňte údaje, které znáte (automaticky se vyplňuje dle levé strany) a podle kterých se bude subjekt vyhledávat v databázi R.E.S. a stiskněte tlačítko Dosazení z R.E.S. STRÁNKA 4 Z 13

5 Pokud se zobrazí informace Subjekt nebyl v databázi R.E.S. nalezen, opravte údaje na pravé straně a akci opakujte. Další možností je hledání subjektu na internetových stránkách nebo Po nalezení správného IČ opravte tento údaj na levé i pravé straně a stiskněte tlačítko Dosazení z R.E.S. V případě, že adresa na levé a pravé straně bude shodná, stiskněte klávesu F2 a tlačítko OK. V opačném případě proveďte změnu sídla na provoz. Může nastat situace, kdy vámi zadané IČ subjektu je správně, ale neexistuje v databázi R.E.S. 12/2009. V tom případě stiskněte v seznamu problémových subjektů ikonu. Zobrazí se okno, do kterého zapište informaci, že příslušné IČ existuje a podle jakého registru jste IČ ověřili. Tato informace se následně odesílá při exportu dat na MŽP. V seznamu se namísto problému IČ neexistuje zobrazí text Verifikováno. Sídlo provázáno se spisem: hláška Pokud budete chtít provést změnu u sídla, které je provázáno se spisem, zobrazí se varovná Pokud potvrdíte Ano, dojde k požadované změně u subjektu (např. ze sídla vytvoříte provozovnu a aktuální sídlo se doplní z databáze R.E.S.). Tím pádem budete mít na provázaném spisu jinou adresu než bude aktuální ve Vašem číselníku subjektů. Údaje na spisu se totiž z pochopitelných důvodů automaticky nemění a zůstávají v původní podobě. 2) Nastavení období Před zahájením importu odpadů za rok 2009 nastavte v programu EVI 9 období od do a to pomocí formuláře, který otevřete kliknutím na období ve spodní liště programu. STRÁNKA 5 Z 13

6 Postup při importu ročních dat z ORP Import dat zahájíte stisknutím volby Import dat ve formátu MŽP na hlavní obrazovce programu EVI 9. Importem do programu načtete odpady z ročních hlášení (přílohy 20, 4, 8) a vydaná rozhodnutí (příloha 25 - data se zobrazují v programu ESPI 9) daného ORP. Standardní název souboru obsahujícího roční hlášení v elektronickém formátu Přenosového datového standardu MŽP je ODPHLAS_U_xxxx.XML (kde xxxx je kód ORP). Tento soubor si lze představit jako elektronickou obálku obsahující odesilatele, příjemce (příslušný úřad), typ resp. kód hlášení a informace o osobě, která hlášení vyplnila. Obsahem obálky je pak klasický zkomprimovaný soubor (např. Evi8mzp2009.zip), který se již používal v předchozích letech. Tato změna v Přenosovém datovém standardu MŽP byla provedena především s příchodem Datových schránek a zavedením Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností ISPOP (více na a) Pomocí tlačítka Procházet zadejte cestu k souboru s elektronickým hlášením a dále stiskněte tlačítko Pokračovat. Nabízet se budou veškeré soubory s příponou XML. Program EVI 9 již neumožňuje import ročních hlášení ve starších formátech dat (MŽP I, MŽP II, MZP_ODPADY_2008_A) právě z důvodu zavedení elektronické obálky. STRÁNKA 6 Z 13

7 b) Po nastavení cesty k souboru program automaticky načte informace z elektronické obálky (datum vytvoření hlášení, verze Datového standardu MŽP, jméno a kontakt na osobu, která hlášení vyplnila). c) V případě, že program zjistí nějaké chyby v obálce (chybný formát, nevyplněné údaje o osobě, která hlášení vyplnila apod.), pak nedovolí v importu pokračovat a vypíše seznam chyb. d) Po stisknutí tlačítka Import do pracovní databáze dojde k nahrání elektronického hlášení do tzv. pracovní databáze, ve které máte možnost si data nejprve prohlédnout a teprve poté je nahrát do hlavní databáze. STRÁNKA 7 Z 13

8 e) Popis jednotlivých kontrol 1. Kontrola subjektů a odpadů - seznam ohlašovatelů a jejich odpadů, doplněný partnerskými subjekty. 2. Kontrola a oprava podle R.E.S. - tato kontrola by měla proběhnou již na straně ORP, přesto doporučuji spustit a případné chyby odstranit. 3. Podobné firmy (import vs. databáze) - velice důležitá kontrola, která předchází vzniku duplicit subjektů ve Vaší databázi. V tento okamžik byste měli napárovat přihrávané provozovny na Vámi vytvořené nové kódy zařízení (CZXYYYYY, kde X je označení kraje a XXXXX je pořadové číslo evidovaného zařízení). Přednost by tedy měla mít data v pravé části obrazovky, která jsou brána z číselníku subjektů z Vaší (verifikované) databáze - ve většině případů použijte šipku zprava doleva. STRÁNKA 8 Z 13

9 4. Kontrola dle standardu MŽP - provádí formální kontrolu přihrávaných dat. f) Tlačítkem Import do hlavní databáze zahájíte import z pracovní databáze do hlavní (vaší databáze). Při této operaci můžete rozhodnout, zda přihrávané subjekty mají přepsat shodné subjekty ve vaší databázi a dále zda se bude kontrolovat duplicita ostatních záznamů. Implicitní nastavení je pro většinu případů importů nastaveno optimálně, a proto doporučujeme nastavení měnit pouze po konzultaci s dodavatelem programu. g) V případě, že budete data z daného ORP nahrávat opakovaně, program Vás upozorní. Vy se musíte rozhodnout, kterou volbu si vyberete, přičemž zaškrtnutím pole Provést tuto akci pro všechny následující konflikty dojde k dokončení importu shodně pro všechny následující subjekty podle naposledy zvolené volby. Nepřihrát - odpady uvedeného subjektu budou přeskočeny a import bude pokračovat dalším subjektem Nahradit - odpady uvedeného subjektu budou smazány a nahrazeny novým importem Přihrát - odpady uvedeného subjektu budou opakovaně přihrány (může dojít k duplikování záznamů) Ukončit import - data nebudou přihrána a import bude ukončen. h) Po úspěšném importu lze program ukončit tlačítkem Konec. STRÁNKA 9 Z 13

10 Postup při importu ročního hlášení o odpadech od firem Import ročního hlášení o odpadech od firem je skoro totožný s hlášením od ORP. Jedním z rozdílů je název - standardní název souboru obsahujícího roční hlášení v elektronickém formátu Přenosového datového standardu MŽP od subjektů je ODPHLAS_S.XML. Tento soubor může sloužit např. pouze k tisku přílohy č.20, 4 nebo 8. Není časté, aby se data od subjektů přímo načítala do hlavní databáze STRÁNKA 10 Z 13

11 Postup při exportu spisů (Příloha 25) pro ORP Pokud si ORP vyžádá zaslání vydaných souhlasů na zařízení z Vašeho KÚ, pak je možné provést export dat z ESPI 9 v novém Datovém přenosovém standardu MŽP verze MZP_ODPADY_2009_A, který vydalo Ministerstvo životního prostředí. Export dat zahájíte stisknutím volby Export spisů na hlavní obrazovce programu ESPI 9. a) Pomocí tlačítka Procházet vyberte adresář, kam bude soubor uložen. Zároveň můžete omezit exportovaná data zaškrtnutím patřičné volby ve spodní části okna. Vybrat lze buďto veškerá data (subjekty a všechny spisy) nebo pouze subjekty=zařízení a provázané spisy, případně lze data omezit pouze na vybrané ORP (ORP potřebuje mít údaje o zařízeních a vydaných souhlasech pouze ve svém obvodu). STRÁNKA 11 Z 13

12 b) Údaje uvedené v exportu nastavíte v Parametrech programu (úvodní obrazovka programu EVI 9) na záložce Roční hlášení. STRÁNKA 12 Z 13

13 c) Po stisknutí tlačítka Export se na obrazovce objeví informační okno, které potvrdíte Pokračovat. d) Tím dojde ve zvoleném adresáři k vytvoření exportního souboru, který můžete odeslat em přímo z programu ESPI 9 pouhým stisknutím tlačítka. STRÁNKA 13 Z 13

N á v o d. I n s t a t O n l i n e

N á v o d. I n s t a t O n l i n e Generální ředitelství cel N á v o d k obsluze webové aplikace pro podávání výkazů pro Intrastat I n s t a t O n l i n e verze 3.5 duben 2009 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Definice základních termínů... 3 3.

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

Global Payment Plus. Commerzbank AG, pobočka Praha UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Banka po Vašem boku

Global Payment Plus. Commerzbank AG, pobočka Praha UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Banka po Vašem boku Global Payment Plus UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Commerzbank AG, pobočka Praha Banka po Vašem boku Obsah PRVNÍ KROKY... 3 Krok č. 1 Přihlašovací údaje, USB token a čipová karta... 3 Krok č. 2 Spuštění aplikace...

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 Obsah 1. Kde získat formulář žádosti... 4 Úvodní stránka... 13 Registrace

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO KVALIFIKACE A AUTORIZACE APLIKACE PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO KVALIFIKACE A AUTORIZACE APLIKACE PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO KVALIFIKACE A AUTORIZACE APLIKACE PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY Uživatelská příručka Autor: AQUASOFT spol. s r. o. Verze: 1.15 Ze dne: 11. 8. 2015 Počet stran: 45 HISTORIE DOKUMENTU Verze

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

KOF KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR * ===================================

KOF KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR * =================================== GORDIC spol. s r.o. software p. box 40 586 04 Jihlava 4 GORDIC SOFTWARE KOF =================================== KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR =================================== UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR

Více

SPRÁVCE BYTŮ A NEBYTŮ v. 7.3

SPRÁVCE BYTŮ A NEBYTŮ v. 7.3 Osek 30.7.2007 Nastavení parametrů SPRÁVCE BYTŮ A NEBYTŮ v. 7.3 Poreinstalační servis Po prvním spuštění nově nainstalované verze 7.3 se provede kontrola na číslo předchozí verze a jestliže je nižší automaticky

Více

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele CS OTE Podpora obnovitelných zdrojů energie 1/142 Obsah Použité zkratky... 4 1 Úvod... 5 2 Nastavení systému uživatele... 6 2.1 Konfigurace stanice... 6 2.2 Nastavení prohlížeče MS Internet Explorer...

Více

ExWin 2. Ekonomický systém

ExWin 2. Ekonomický systém ExWin 2 Ekonomický systém ExWin 2 uživatelská příručka Znovu s.r.o. Hostýnská 520, Praha 10, 108 00 Tel 00420 274 775 318 e-mail znovu@znovu.cz 2 Stručný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ŠKOLICÍ STŘEDISKA Výzva II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ŠKOLICÍ STŘEDISKA Výzva II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ŠKOLICÍ STŘEDISKA Výzva II Praha - srpen 2009 1 Dokument je

Více

Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU

Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU Setkání uživatelů IES 1 BRNO 2013 Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU DODAVATELE... 3 1.2. DOTAŽENÍ

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s přiloženým licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete

Více

DUEL Převodový můstek ze STEREO 21. Příručka pro instalaci a použití převodového můstku mezi programy STEREO 21 a DUEL 9

DUEL Převodový můstek ze STEREO 21. Příručka pro instalaci a použití převodového můstku mezi programy STEREO 21 a DUEL 9 DUEL Převodový můstek ze STEREO 21 Příručka pro instalaci a použití převodového můstku mezi programy STEREO 21 a DUEL 9 2 do ekonomického systému DUEL od firmy Ježek software s.r.o. Vydání Duben 2013 (pro

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Praha - duben 2012

Více

IS Krizkom Uživatelská dokumentace

IS Krizkom Uživatelská dokumentace IS Krizkom Uživatelská dokumentace pro úroveň: OCH ochraňovatel Zpracoval: DATASYS s.r.o. Praha 2014 Obsah Historie dokumentu...2 1. Úvod... 2 1.1 Účel dokumentu...2 1.2 Seznam zkratek...3 1.3 Informační

Více

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků

Více

Příručka ke školení IS ARGIS 2.1

Příručka ke školení IS ARGIS 2.1 SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.1 pro krajské úřady verze 1.0 Informační systém ARGIS ÚVOD Správa státních hmotných rezerv (dále jen SSHR) vyvíjí a provozuje Informační systém

Více

Přímý kanál. První kroky se službou Přímý kanál

Přímý kanál. První kroky se službou Přímý kanál Přímý kanál První kroky se službou Přímý kanál Obsah Co Vám Přímý kanál nabízí? 3 Instalace aplikace Přímý kanál 4 Popis aplikace 6 První kroky Aktivace aplikace 7 První kroky Odeslání dávky příkazů 10

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II Praha květen 2010 Dokument je výhradním

Více

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Téma: Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Program: SKLAD Odpadů 8 Vypracovali: Radim Kopal, Tomáš Vrba Tento dokument popisuje

Více

POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 2014

POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 2014 POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 04 AKTUALIZACE JSOU VYZNAČENY MODŘE P O S T U P P R O Ř E D I T E L E k přihlašování žáků k MZ jaro 04 Platné od.. 0 OBSAH ZMĚNY V PROCESU PŘIHLAŠOVÁNÍ

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

Administrátorská příručka systému e-spis LITE

Administrátorská příručka systému e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků ICZ a.s. Předáno

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více