Výroční zpráva společnosti Explosia a.s. za rok 2011 I. ÚVOD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva společnosti Explosia a.s. za rok 2011 I. ÚVOD"

Transkript

1 Ú Á ČÁ ŘÁ ÁÚČ Í Á Ě Ý Á Á ÚČ ý Č Í Á Ě Í Á Ě Á Í Ý Á Ř Č Č Í Ú Á Ě Ý ý Č Í Á ž ó Í

2 Výron zpráva spolenosti Explosia a.s. za rok 2011 I. ÚVOD

3 I. ÚVOD Akciová spolenost Explosia byla založena v roce 1998 jako obchodn spolenost se zaměřenm na zahranin obchod s vojenským materiálem. V roce 2001 byla vybrána pro realizaci divestinho programu segmentu výbušnin odštěpného závodu Synthesia Aliachem a.s. Zahájen podnikatelské innosti spolenosti bylo vázáno na realizaci nepeněžitého vkladu ásti podniku VOJ Explosia ve výši 448 mil. K, ke kterému došlo k v návaznosti na harmonogram usnesen vlády ČR.89 z 23.ledna Dalšm krokem dosažen clové výše základnho kapitálu ,- K podle projektu byla kapitalizace vložených bankovnch úvěrů formou jejich zapoten na úhradu za upsaných 716 akci ve jmenovité hodnotě ,- K. Spolenost má v souasné době jediného akcionáře, kterým byla v roce 2007 Česká konsolidan agentura a ukonenm jej innosti k přešlo vlastnictv akci Explosia a.s. na Ministerstvo financ ČR. To se stalo právnm nástupcem zaniklé agentury. Tm je nadále zabezpeena kontrola nad strategickou spolenost významnou pro bezpenost státu. Samostatná hospodářská innost od tak navázala na tradici z roku 1920 a považuje za jednu ze svých priorit udržen dobrého jména, které si po celá dlouhá desetilet budovala v této velmi speciáln výrobn oblasti, stejně tak jako ochranu životnho prostřed a odpovědné podnikán. Má zaveden a certifikován systém jakosti podle normy ČSN ISO 9001 a dalšch pro některé speciáln výrobn segmenty vetně certifikátu o prověřen na stupeň Důvěrné podle 62 odst. 1 zákona. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutenost ve zněn pozdějšch předpisů (Z.. 412/2005 Sb.). Akciová spolenost, kterou řd třlenné představenstvo a následně management se tyřmi odbornými řediteli a generálnm ředitelem, zaměstnává přibližně 405 zaměstnanců a jej ron obrat za tržby z prodeje vlastnch výrobků a služeb dosáhl 460 mil. K. Devtilenná dozor rada je tvořena zástupci jediného akcionáře, pěti zaměstnanci ministerstev a třemi zástupci zaměstnanců.

4 Výron zpráva spolenosti Explosia a.s. za rok 2011 II. STANOVISKO AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ

5

6

7

8 Výron zpráva spolenosti Explosia a.s. za rok 2011 III. TEXTOVÁ ČÁST

9 III. TEXTOVÁ ČÁST A. Informace o spolenosti Obchodn firma: Explosia a.s. Sdlo: Pardubice, Semtn 107, PSČ IČ: Zapsaná v obchodnm rejstřku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddle B, vložce Základn kapitál: ,- K Splaceno: 100% Vydané cenné papry: 1 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě ,- K. Celková výše emise ,- K. 448 ks kmenových akci na jméno ve jmenovité hodnotě ,- K v listinné podobě. Celková výše emise ,- K. 716 ks kmenových akci na jméno ve jmenovité hodnotě ,- K v listinné podobě. Celková výše emise ,- K. Dne bylo vydáno usnesen Krajského soudu v Hradci Králové, kterým soud povolil zápis Rozhodnut jediného akcionáře v působnosti valné hromady Explosie spolenosti ALIACHEM a.s. se sdlem Pardubice, Semtn.p. 103, PSČ , zapsané v obchodnm rejstřku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddl B, vložka 1031 o zvýšen základnho kapitálu z ástky ,- K o ástku ,- K na ástku ,- K úpisem akci a splacenm emisnho kursu upsaných akci zapotenm pohledávky za upsaným vlastnm kapitálem na splacen emisnho kurzu upsaných akci. Dne Explosia a spolenost Strojrny Košře, se sdlem Praha 5, Vrchlického 11, zapsaná v obchodnm rejstřku, vedeném Městským soudem v Praze, oddl B, vložka 226, IČ: , jako předem urený zájemce, uzavřely Smlouvu o úpisu akci, na základě které spolenost Strojrny Košře a.s. Upsala 716 akci spolenosti Explosia ve jmenovité hodnotě ,- K na jednu akcii, znějc na jméno, v listinné podobě. Dne Explosia a spolenost Strojrny Košře uzavřely Dohodu o zapoten pohledávek, na základě které spolenost Strojrny Košře splatila 100% emisnho kursu upsaných akci. K spolenost evidovala dva akcionáře ALIACHEM a.s. s 449 akciemi, tj. podlem 38,5% a STROJÍRNY TATRA PRAHA, a.s. se 716 akciemi, tj. podlem 61,5%.

10 Spolenost Explosia, a.s.. se sdlem v Pardubicch Semtně, IČ (dále jen spolenost ) byla v obdob od do souást majetku České konsolidan agentury IČ se sdlem Praha 7, Janovského 438/2, PSČ V měscch leden až březen tohoto roku přecházely postupně obchodn podly 38,5% a 61,5% na Českou konsolidan agenturu na základě revokac původnho usnesen vlády ČR, přiemž jedinou přmo ovládajc osobou byla do spolenost Strojrny TATRA PRAHA, a.s.. se sdlem K Metru 312 Zlin, Praha 5, PSČ , IČ: Zaátkem roku 2004 se stala na základě vládnch usnesen. 54 a. 193 Česká konsolidan agentura majitelem 100% akci spolenosti odkoupených postupně od ALIACHEM a.s. a od spolenosti STROJÍRNY TATRA PRAHA a.s.. Tento stav trval celý rok 2005 a stát tak měl plnou kontrolu nad akciemi spolenosti ve smyslu původn deklarace v souvislosti se vznikem spolenosti vyleněnm z ALIACHEM a.s. v roce Dnem 31. prosince 2007 Česká konsolidan agentura zanikla dle ust. 20 zákona. 239/2001 Sb. bez likvidace. Jejm právnm nástupcem se stal stát zastoupený Ministerstvem financ, na který přešla práva a závazky České konsolidan agentury ke dni jejho zániku. Ponaje je tedy jediným akcionářem stát zastoupený Ministerstvem financ České republiky. Spolenost v daném roce nenabyla žádné své vlastn akcie a zatmn listy ani akcie i zatmn listy ovládajc osoby. Organizan jednotky spolenosti jsou umstěny v České republice, jedná se o následujc skladové areály sloužc jako prodejn sklady: Lužná u Rakovnka Krmeln Spolenost má tři dceřinné spolenosti se 100%-nm obchodnm podlem. FOSPOL a.s. se sdlem v Pardubicch, Istrochem Explosives a.s. ve Slovenské republice a Explosia SK s.r.o. ve Slovenské republice, která vznikla dne B. Činnost spolenosti Spolenost je výrobn a obchodn spolenost zejména v oblasti výbušných látek, střeliva do zbran a zbran. Zaujmá významné postaven na trhu ČR v oblasti trhavin a zejména střelivin a je významným exportérem do zem EU. Největš množstevn objemy jsou realizovány v segmentu emulznch a amonledkových trhavin. Základn kapitál zůstává po dvou emisch akci v minulých letech stejný. Výzkumný ústav průmyslové chemie, který je souást Explosie a.s., se zabývá předevšm výrobkově orientovaným výzkumem a vývojem pro potřeby Explosie, zabezpeuje malosériové výroby speciálnch výrobků pro extern odběratele a výrobu některých komponent urených pro fináln výrobky Explosie a.s. Souást VÚPCH jsou kontroln analytické laboratoře a specializované zkušebny, zajišťujc komplexn provozn kontrolu výroby a konené přejmky dle požadavků zákaznků. Kromě výzkumu a vývoje pro

11 potřeby Explosia a.s. řeš VÚPCH výzkumné úkoly zaměřené na rozvoj oboru výbušnin, financované z prostředků MPO a MO ČR. Podrobnějš informace k hospodařen v roce 2011 a výhledu do dalšch let je uvedena v kapitole se zprávou představenstva a ásteně v úvodu přlohy k úetn závěrce.

12 Výron zpráva spolenosti Explosia a.s. za rok 2011 IV. ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A VÝROK AUDITORA

13 á á á é ú á ě ý á ř ú á ě ř ěž é Č Č á é é Ý ÓÚ ý ž ýé Ó ů é

14 á á é ú á ě Í Č á á é Ú á ě ář ú ú á ě á é á á ř é ú á ě é ž Ý ý ú š ěť Í ř é ú á ě ě á ú ú á ě á á ě ý ú á ě á á á ě ý ď ý ú ř ř é ž Ý ú á ě é á é ů é ě š ě á ř á ě š ý é ú á ě á á ý ž ů ě ř ž é ž á é ř ěř ž ú á ě é á é ý ů á ů á á ú ř ě ý ú á ě ý ě ů á ú ýý é á á ú ů ý ú é ě ů é ř á ě ř é ú á ě á ě ý é é á ř ú ř é ú éž ž ú ř ěř ú ů ý é ú á ě ř ě ž ů é ý ý ý á á ř š ý ť á á ř ě ž

15 ý š á ú á ě á á ě ý ý á ů ů ý ř ý ú ř ž á ý ň ř Ž ř ž á ý á š á ř ř ž é á ú á á ě Č ó ť Ú ě ž á á é ý á á ň ě ý Í

16 á á ď é áš Íňá ď ý á ú Č Ó š ě úé á á Š É é é ěž éúá ý úý Ýý ý É ý ý ý é ďý ý ď ý é á á ý Ú á ý ď á ý ň ř Ý áď ďá ý Í Íá é é á ÚÓ ď á

17 ť

18 Ý Í ř ěď á á ýé é ý ý é ý é ý é á á á ý ý Ó á é éž é úó ú é ó ý Ó

19 á á ď ýě é š Ý Á é ě ň á ý á ú É Č Ď š ě ú á š É ě ěž á žé é Í é ž á ď ý ú š ž ě é ú Í á ú ď á ž á á á á š ě ó é ň éň Ó ž á é á Í á ú á ÍÓ é úá á é ň é á ě á ýď ž ý ň ář ý Ú ú é ý ú á áíýď á ř ý á á ý ó É Ť Íú ú á é Ý š

20 é ář áň Í ůž ěž á ý ý ď ý ú ó Ó ďý á ď áň ď úó ýý á é Íá ú

21 Ú á ě Ú á ě

22 Ú á ěř á á á á Č á Í Č Á é ÍěŽ á ý ář ýš á ý ýš á á é á á ž ý ú ě ě ř š ř ě ý ý ú ř ř á ů á á á á Ž Í é á ý Ť é ř š ý ý š ř é ý Í é Č á Ť é ě á ě Č á Íá á ý ý ř š á Č é á ý ář á ý á á Í Í ů Í ř Í Í Í é ř á Ž á á Ž á ř ě Í é ě á á ů ř Í ě ě ář ťá ě á ě ú Í ě ě éí á Í é š ě Í Ť é Í á é ů ě éý ý Š ý á ď ř á ý ů ě š ě é á ý ď ě Í ů Íé ě ď š á ý Í é á Ž ý ý ě ř é ě á Í á ěí ť á á á ý Í á ř á Í ě ď

23 Ú á ě é á ů Č ý áš Ú Í š ů á á ú á ř ř ý Á é ů

24 Ú á ěí Á Í Ý Á Ú Í Á Ě ř Ž á ú á ěí ř ú ů ú á ě é á Ťé é á ř ý š é é Á ť Í Í Ú Ú Í ý Ú Í á Í š Ž Í ýť á ř á Ú ů Í ř žš á é á ýť ě á ú ř ú ů ú ď áš ě ě š ř ů ú á ě á ř Í ř ú á ěř á á ž ě á Í Ú ů ú ý ěžíé ú Ů Ň Á ů ň é Ž ř ú á ě á ý Í ý ý ý ň ř á é ř á ř ý ý ž Ý ý ý á ů ě ř á é Ž ř š é ý ý ý ý ň ř á Ťé ří á Š ď á é á é é š é ú Íž ú á ů ý ý Í Ž á Ž á Í ý ý Ž š Ž

25 Ú á ě á ř á á Ž á ě ř ř á é Ž ř š é ý ý ď ř ď ý ý ý á ý ř Í ě ú ý ř á é á ě ý ř ž áž é Í é ů ěť ř á á ř ě á ů ř Í Í ř Í Í ň á á ýí ř é á ů á á á ý ú é ř ý á á ř é á é ř é á ř é ý ť ž á é ý é Ú ň á ů ýť ř é Í Í á é ř é á ě ř ý ů ý Í Ž á ý é Ž ě ř ý Ž ý á Ž ř ú ý Ž ú á ě ř ý ý Žš ý Ž ýš ý ž ý Ž á á ň ě ý á Ž ú ý ř á ů Ž Í ý

26 Ú á ě á á á ř á é áž Í á ě ýš é ř é áž á é ň ů á ář ř ů ůí á ý ř Ť Í é áň Ýš é š ž á š ý ář Í ýš é ž ýš á á ý é Í ž ú ě ř é ě á é é ú ě ú á é ě á ý ú ě Ž á ú ý ú ě ů á á ú á ě ÍÍ ú É ž é á á ů ř š é ě á ň Ž á á á é Í é ř ě š é ř á ř é ě ě ň Í á é ě Š á ř Žá é é ů Š ě ý Ť Ú á á ů ý ů ý á ú ě Ť š é Ž ě ě ě Í ú á ů ř Í Ť ý Ž Í Í š á á ú á ěř á á ý ý ú ž Ž á ú Ž ě á ě ý š ú Ž Í á ú ý ň ř ů á ň ř ů á é ň é ú ýš é Ž é ě ň ě é á ň é ř á Í ý Ž Íá ú ň ý ď ž á ň á áž ň ý ř ý Í ů ů ú á ě řú Ž

27 á ěť ť á á ř ř š ů ý ý Í é á ě Ú Á Á ú ř ý ú á ů ú ý ů á

28 Ú á Ť Ý ý ý Ř Á ó Í Ý Í ť Ú ý ó óó

29 Ú á ě ř ý ý Ř Í ď ó ó ý

30 Ú á ě ó ó á áý é Ž á Íá Í ú š ě ý ú ě ý á ů ří ý Í ý ř á á á á á ě á ě á á ý ó ř á á ě á ě ó á ú á ěí š ý ň Ť ů ř á Ť ý ř Í ř ěí ó á Ž ř ř ě á ť ě é

31 á ě ě ř ý Ž ý ž Í ř ú ž ř Ž é ý Á ů ě Ž é á é á á é á á ě Ž Ť é Č ó Ž é ž ř é ž ý Č ú Ž ď Í ý ú ů Ň ř Ý ž á é é é Ž ř á á ř š ý ý ě Í Á ě á ú ů ý á é ú ó

32 Ú Í á ěť á říš á š ě ý ú á ů é ř š ý ú á á É ú á ěť á ěť á á á á é á é é á á é Ú ě á ů ť ý Í Á á á á á ó é ě é é ě á é á ýš Í š ýš Í é ť š Žá ý ě á ú á Í á ó ó á á áž ďý á

33 Ú á ě á ě á é ář ě ě á ů ý á Í Í ř é Ú á Í Ý úý ú á ý ú Í ý ď ó ú Íá á ň ý ú ú á á ú ý ó ů ú ě ý ý ř úď á ý ů ú Í á á áú Í ý ů ú ě Ý ý ě ú ú á ů ú Ýá ůý Č á Á Ť ý á ý ž ě

34 Ú á ě Í Á á é á ů ě ýš Ť ÍÚ ň Ý ý á Í ú ě Ú ěí Č ťý ě ž š ě Ú ě Ú ě š á á á ě áý Ú á á ě é á Č á ýš á á á Ú ě š ě á á á ě řž á Ď ř á ě ý ě Č Š Č á á ě Š á á á ě ř á á á á ě é ř Č ý á ě á á á é á é Í é áí á á ů ýýš ú ě ě ýš ó Ú é ů éč Š Ú ě š ě ý á ř á á ů ě Ú ě á á ýš ů ú ě Í Ú ěť š ě š ě á á Ž ů ýš š ě á á á á á Ž á Í ť é á Í é

35 Íá ě é ú Í ř š é ž ťá ú é ú á ů Ň Ř Ů á á Ú ó ó ó ň á á ý ó ó á Í ř ů ůž ř é ň é Ž á é řš ě Ž ň ě ř ý ů ů ý ú ě řú ř é Í

36 Ú á ě Ž ň á ě ó ž ý ňň á ě ú ýš Ž š ýš ú ú Ž ý ň ý á ó

37 Ú á ě á ý ý ťé ú ý ú Á Á Ž éá é Í é á é ú éá Í ě ě ě ň á é á ěž á á ě ě ý ů ý á é ř ů ú Í á á Í á ě Č Ž ř š ě é á á ú ě ý ů ů é ý é á ř ší Í Č á Č É ý ů ěž é Ž ý á ú ď á úí á ó Ť áž á á ý ů ř ý Íž á ář é ř ář é ě ý á ý é ú ň é á ýš ó

38 Ú á ě Í á ů ň Ř ě ú ó ó š

39 Ú á ě ňí Ě Ý Á ý ý ý ů á Í ý Í ý Í á ů ý ů Í é ý Í žť ž á Ž ý ú ůí Č é á á ů ý ý á ů á é á á ě ý ě ř ě á ř ý ř ř ě ý ř é á ň á Č š á Í Í Í ř é á ď á á ó é á á é ýí Ť ň ž Í á á é ý á é ň Žá ý á ě ě ř ů ř ý ý ů ť á é š ří ř ě ý á á á ě á ý Ť ěž ý ťž Ý Ý Ý é ý ý ý ť ř ý ů á ů ý

40 éí Ě á ě Í é ř á é É Ž Á á ť á ů ý ů Ž á ů Ú ů ú á á ž á ů ř š á á Ž ý ů ú šť á é ář Ť ů ý ďďé ú ě ě é éž Č Ž é ú é á ů ů ě ů ě š Ú ě ý řž ž Íá ě ř ěž ř ů ú Í ý ě á ě á ú ú á ě é é áš Ťá á ý

41 Ýýáš ó Ř ĚŽ ďó ý á úó Č á É úó é á ňé á š É š á ú é ď řě ú é ěž ú á ú ěž Ó áň ý ě á ě Ó Úó É ěž á ó Í ř á á é É ň úě á ý Ý ů é Í ďý ň áý ý á áé ň ř á Ó é ž ěé á é ýó Ž á ý á ú á ý ú á Ú é ú É É úá á é á á é ú ý ň á ďá ýď úí úá é ý é ú Ú ěž Í Č ý ňěž á ďáúý ě é ěž Ú á É ď ď ú ů é š ýď ě Íá ýď á ú ň úě ú ěž Ý Č ý ě ě ň řá ýň úá é éúí Ú á á áú ú ú á É á ň ů á ěž á á á ě á ó ň ý ďé ň ď úě ř á řá ý ý ď á é á ú ň é ď ý Á ř á

42 é ěž Ž ú ý é é ý á ý Ý ř á ý á Ý ú ú é é ý á Čý ěž ó éž ó ó Ó é ý ý á ý á á é á ýš éž ř ů é ěž ú ýš á á žá ý ě ě Ž ýó á ýš á é á é ř ářú é ú áé é Ó Š Ó é Ó ň é é áň ě á ú Č óž ó Č é ýš ž éěž ú éž ř ú á ěž ý á á á úó ů

43 Výron zpráva spolenosti Explosia a.s. za rok 2011 V. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A VÝROK AUDITORA

44 Č á á é ú á ě á ý ý á ř é ú á ě á Č á á é ň ÓÚ é ó Ó á ě é Ó é

45 á á é é ú á ě Č á á é ú á ě ář ú ř ž é é ú á ě á á á ý É ř é ú á ě é ž ý ý ú ší ě ř é é ú á ě ě á á ú ú á ě á á ě ý é ú á ě á á á ě ý ď ý ý ú ř ýý ř é ž ý é ú é ě é á á ů é ě š ě á ř á ě š ý é é ú á ě á á ý ž ů Č ě ř ž é ž á é ř ěř ž á ú á ě ý é á á ý ů á ů á á ú ř ě ý é ú á ě ý ě ů á ú ý é á á ú ů ý é ú á ě ů é ř á ě ř é é ú á ě á ě ý ý é é Í á ř ú ř é ú éž ž ý ú ř ěř ú ů ý é é ú á ě ř ě ž ů é ý ý á á ř š ý ý š á á ú á ě á é ě ý ď ýý á ů ý ů ý ř ý ú ř á Í é é Ž é ř ě ý ž Í

46 ú ě Í ž á ý ý ň ž ř ž á š á á ú ř á ý ř ř ž é é á ě á á á ě Č á Í á á ř ě ý ž ý Ž

47 Ý Ý Á é é ě ú Č ú ž Óž á Ž é é ž é ž Ý ů ž ě á ř ž á ě ů á ů ž á á Í é Í é é ú á é Í Í Ž é ž é ž á ů á é é ů á é é é ý ž á ů řš Í Ý ý á Ý Ý Ó ř

48 ú é é Ý ř ě Ý Ů á ů á ř ě Ý ů á ů Í Ý ý Í á ř ň ř ů ěž Ý ř ěž řá ý ý ř úš Ř ÓŠ Ó ř Ú ý ř ř ě Ó Š é á Í

49 Á é Úé Í ěž é Í ť Í Ý é Ď Ý ý ňď ď é ý Ý ý Í Ó ý ý Ý ý ý é é é ý Ý ý Ý ý ý ý é á ý ý ý

50 ěž éú ěž á á á ÝÍ ž é á é é á á úé á á é á á Í ů á ň é á Íá é é á é ú ý á Ó ý Í ý á é šé á ř š á řš Ó řš

51 ěž é ú ú ň ý Í á á ý Í ý ř ý á á ý ý ř Í ěž é ú ý Ů é á ů é á ž ý ň Ý á

52 á é á á Í á á Í Í ří ěž é Í ú Í á ě Ů Ó á á Í š ě Í á ň é á é ř é á é ú Í Í ú ě Ý ÍÚ ě é é ÍÚ é á é Í Ý Č é š ý řš á á Í ř

53 ř ó ú ť Í ř é ú á ě ď ď á á á Íá ě Č á Č é ěž é á ó ýš ý ýš á ó á Ž ý ú ěí ě ř š ě Ť ý ú Í ř ů á á á Í é Í Íá ý ř Í é š Í Í ú ť š ť ý é ý Í é á Č á Í á é á á ě ý Í ě Í Č Í ý á á ý Í á ý ř š á Č é á ý ř ý Í á ý ů Í ř Í Ť é Í ú ý ž á ř ě Í ě ů á ů ď Í ě ěí áí ě á Í ě ř ě ě é é š ž á Íé š ě úé ř é ýí ů ě é Ý Í ý š ř ř á ýí ů á ě š ě ř é ď á ý Í ů Íé ě ďš ú Í é á á Ž ý ť Í ř á ó ř ď á Í Í

54 á ř é ú ě á á éí Í á á ý á ř á Í é áň Č é á ů Í ť ď š ů á á ťť ř ř Í á ú ú á ř ř Á

55 ř é ú á ě ď ř á á Ú é ář šá é Č Č á ěí ŤÍ Í ě ú ť ř á á ú á Í á Ý šř ď Č ý ů á Í Í š é á ž Í á ó ž ýš ý Í ěž á š ď ř é á Í ý ý Í ť é Í á Íě ó ž š éí á š é šř š ý ů ě ó á Č á Ú Í ů ř ř ě é ž š Í Í š ý ů ě ě ý ž ř Í úý ů á Ť Í ě š š ď Ť šř á ě ý Í Í á Í Ž ž šš ě ř á š á Ú ž Í é Ťá ř é á á ó ě š ř á á ř á Ú ď Í š ř ú á Í ů ě Í é Ž ý Í á é á á Í Í é ó ě é ř Ú ý ů áž á Ž Í ř ť é é Í á ž ž š á ú ď ý á Íé ť ý š ě š ž Í ů Ť ó ý ě š Í ýš Í ú Í ěž ř á ť Í ý ó Í š ř áí ý Í á š ď ě Í ě ž á ř á ž á Í é ň ý ň Í Í ř á ů Í á ř á ž ýš

56 ř á ó ú á ěí Č Í é á ř á ř Č Ř ř ď š ů ě Í ř š ů ě ě Í Í ý ř á

57 ř é ú á ď á Í ž Í ý Í Í ť ů ý Í ž Í Í Í Í Í é Í Ú Ú á ě š ě ž é ů ý Í ý ý á š ř ý Í á é ď Í ě ř ž ď á á ýš á Í ěžú ý á á ý é á ú á ý ÚÁ ýý š Í ý Í á Í Ž ý ž Ž Í ý ář Í Í á Í á ú é á á ř é Í š Í Ť ň ú Í á ěř Í Í ď ó ý á Í é ř ů é ď Ú š Č é Í Í ů

58 á ř é ú á Í Í Č é á ý ý ň á ý ů á ď Ť Á ř ď Č Š á ř Í é á ř á á ř ú ý Í é ě Ž š Žá ý ě á Ž ÚČ ÉÚ á Ú á ú á Í ú é áš Í á ě ě ě š ř ů ú é ú á ě é ú é ě Č ý ú é ě Ú é ú á ř š á ň á ý á á ú á ě ó á é á ř ý ú Í ý á Í ú á é ú á ě ý Š ú ů ú Ú é ú á ýá ř Í éú á é ú á ů ů ř ř ď

59 ř ó ú á ěí Í ř ú á ď ž á ř á ď Í Í ř ž á ř é á ó Í Ú ě ř é ď ú ý á é ú á ě ž ř ě ž ť ě š ě ú ú ř ý ý á é Í ú Íá ě á ýš ú á á á ž ď ř áď Ž ú á ů ť š Í Ý á ř ý é ú á ě ú ě ť á Í ř ů ř é é ú ď é ď Úš á š ťš ú š ř Í ý Íů Ž Ž ú ě á ř š Í ý š á ú á á Ž Í á á ů ěž é ý á Í Ž é Í ď á ř é á Ú ž á ě Ú ř ýš é ú á Í á ú é Ú Ž ď é ýš ú áí Ň ú á Í ú ď Í ú ó ý ť Í ů ě ý á ú ůú Ó Í ď é ř ý ř á ř ň ó é ú ú ú Í á ě ň ý éú á ě

60 ř ó ú á Í Í ř ú ř ú Í ý ř ě ó á á ý Íé ý á ů ý é ž é á ěí ú Í ýš ý ř áí é Ť á ý é ý Č á é ť ř ď ř ý ý ť ý ř é É Í á á Íá ř ě á Ý ř é á ú ú á á é Ó ý Í á ý ž é Í á ř ě á ý á Ť ó Ť ď é á ář ň á ď é ť é ř é é Íá ř é Ú ú Ž ý ú Ž é á ň ýš ě ý ý é Í Ů Ň Á ú ň é ž ř ú ÍÍ ěř ý Í ý ý ý ň Í ř á ř ú ý ý á Í ý ý á á ů á ě ř á á é Ž ř š é á

61 ř é ú á ě Í ý ý ý ý ň ř á Íó á ř á ó á á Š Í á ř ú ó é š Í ř Ž é ú Íž ú á ů ý ý ž á ž ďí ý ý á š ž Í á ř ř á é ž ř š é ý Í ý ř ř ý Ó ý ý á ý á Í ř ěá Í ú ď ý á ř á ř é Í ý á é á ý ř ž ž é é ů ě ř á ř ď ě á ů ř á ř Í Í á ň á á Í é Í á Í á á á ý ú é Í ý á ř é á é á Í ř éťá ř é ý Í ž é á ď

62 á ř á ó ú á Í ř ý Ž á Ž Í ýř ú ď ž ú á ý Í Í žš ý Ž ýš ý ž ý é ř ř á ř š ě é á ú ě ú á á á ň ý Ž ž ú á ů á á á ď ťš á áó ň é ř áž á ó ář ď ó áž á ě ď ď á á ř ů ů ů á ř é Š ž á š ář ýš é áž ýš á ř é Ž ú ě ř ó ú řř é ď ú ó ú á é ě Ý ú ě ž á ď ý ú ě ů á á Í á ú á ěí ú ó ž ó á á á ů é ě Š á á ň ž á á é é ř ě š é á ř é ě ň ú áš Í Ú Í á ó ď Í ý Íé Ý á ú á Í ě Ž á é ř Ý ó ÚÍ é Í ď á á é ž ň ý ď ú

63 ř ý é ú á ě Ú á á ů ý ů ý á ú ě Ť š ó Ž ě ě ď ú á ů Í á ú ž š Íá Í ú á ě á ý ý ú ž ž á ú ž ě á ě Ý á š ú ž ú ú ý ň ř Í ů á ř Í ů á é á é ú ýš ó Ž é ď ě ň é á áň á é ý ř Í ú á Í ý ž Í Í ú áň ď ž á ň á úž ý ř ď Ť ů ů ú ý ú á ě ř á ď Í á á Í Í Š Í ý ť Í é ě á Č Č ť Č Í ý ú á á ň ý Í ů ú á ů Á

64 ř ó á Í Í ý ď ý Ř Í

65 ř é á Í ý éé ů Ó Ó á ó

66 ř á Í Í Ř ý ý ó ú ř ň ň ó

67 á ř é ú Íá ě Í š ě ď ý Í Í ě ď Í á á á á Í á Í ý Č ď ě ř á ě Íá Í ú á ě š ý ď ň Í ů ř Í á ř ý ď Í Í ě é ě ř á ý ň ý Í á

68 ř é ú á ě ú á Í ď á á ýš é úá óš ó ř á ř ř ř ó á á ď ú á á Ť é Á ě ť ý ý á ž Í ř ú ý ž ť ř ž é Á ě ž Í ó é Í Í á é á á é á Í ů ř ý á

69 ř é ú á ě É Ž é ž Ú ř ř é ž ď ý ě ú ž ú ÚÓ á á é é ž á Í Ť á řď š ý Í Ť Č ě ť ú á Í á řš š ě ř ú ý ů Íé ě ě ř š É á á á ý Í é é ó ě á ó á áž Úš š Ýš š žá ě áí ú á ď

70 ř é ú á ě úč á ň Ď Í é é ě š ě ť á á ď á Ň á Í ř Í ů Ó É ď á ó ó á Ž ý ň ý á ťš á ů ýš é á á ýš É Á ě ý á á á á ě Í á Ú Ď Á á Í ú Í ú ě Í Í Č Í ě ú Ú ě

71 ř é ú á Í Í ó á ě ř á á á Č ýš ě á á š ě á ě ř á á á ý ú ěí Č š Č Í á á á ě š Íá á á ě ř á Íá ú á á ě é á ď ř Č Í á á Í ý á ě Í é á é ěť á Í é Í ďí ů á ý ýš Ť Íú ěť ě Ť áí ě ýš Ú ČÚ é Ž é á ě Í ý ě š ě ď ý á á Íý ů ě Ú Í Í á á ťš ů á ú ě š ě Í š ěí á Á Ž ú ů ýš š ě á é Í ř á á ř ť ý é ý Í á é á ú ě Íó ú ý ú ěí ě ý ú Í ýš ů ě ě š ě á Ú Í ý řš é ž á ř š é ž É ž É ú á á ů Í

72 ř ó ú á ě Í Ň ňí áň ý ď ú á á ď ď ž ň á ě ý ů ů ú á ě ř ř ď ú ď ď ň á ď é ÍÓ úň ý úň á á á

73 ř á é ú á ěí Í ď Ý ď ď ý Í Á Á É ý á é á é ď ó ď á Í é ú é á Í á ř ě ě Í á é á ěž Í Í ď ě ď ů ý á ď é Í ýř ů á á Í á Í ě Č Ž á á Í ř Š Íě é ě ý ů é é á Ť Č Ý ť ů ž é ž ý ž ó ř áž á á ý ů ř ěí Í ť á ů ý ř é ř é ě ý á ž á ž á á ÍŽ Í Í ý á Ž á ú á žá

74 ř é ú á Í Í ú ů Íď Ř Ú ň ŘÍ Ě Ý Á ý ý ů Í ý ů Í ý ů á ó Í ž ú á ž Í ú ú ř ě é š Í á é á ň Ž á á é Í Í á é á ň ž š ě Í ó ú Žá ý Í ď ě Í ě ř ů ý ť Í é š ř ř ý á Í ě á á Í Ěž ý ž ě á É ď á

75 ř é ú á ě é ý ý ý ó ř ý Í ů á ů Ý ú Ď Á á ě ý á ď á é Ý Á É Ž Ů á řá ů á ý ů ž ů Ú ť ú á ú á ž á ů ř š á á ú ž Ý ť ů ú šť ý É ÚČ Ě ú á ě š ě á Í é á ř é ú ě Č Ž Č ž é ý á ů ů ěú é é á ř é Ú á é é á ú ěí

76 Výron zpráva spolenosti Explosia a.s. za rok 2011 VI. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

77 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSTATNÍMI OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU za rok 2011 Spolenost Explosia a.s. IČ se sdlem v Semtně. p. 107, Pardubice, PSČ (dále jen Spolenost ) byla v obdob od do % vlastněna Ministerstvem finann České republiky, se sdlem Praha 1, Letenská 525/15, PSČ , IČ Popisy osob ovládaných Ministerstvem financ České republiky jsou uvedeny v přloze, která je nedlnou souást této zprávy. V úetnm obdob od do došlo k následujcm vztahům mezi spolenost a propojenými osobami: 1. OVLÁDAJÍCÍ OSOBY Ministerstvo financ České republiky Vztah ke spolenosti: přmo ovládajc osoba V hodnoceném obdob neproběhly žádné obchodn vztahy. 2. OSTATNÍ PROPOJENÉ OSOBY ČEZ Prodej, s.r.o., IČ: Vztah ke spolenosti: dceřiná spolenost (100% podl) spolenosti ČEZ, ovládané Ministerstvem financ ČR Vztahy v daném obdob probhaly na základě podmnek obvyklých v obchodnm styku. Z uzavřených smluv nevznikla spolenosti žádná újma. Za poskytnutá plněn touto spolenost bylo dohodnuto peněžn protiplněn. Obchodn přpady: Odběr elektrické energie, celková fakturovaná hodnota: ,07 K. Výzkumný a zkušebn letecký ústav a.s., IČ: Vztah ke spolenosti: spolenost vlastněná Ministerstvem financ ČR Vztahy v daném obdob probhaly na základě podmnek obvyklých v obchodnm styku. Z uzavřených smluv nevznikla spolenosti žádná újma. Za poskytnutá plněn touto spolenost bylo dohodnuto peněžn protiplněn. Obchodn přpady: Prováděn zkoušek produktů, fakturovaná hodnota K.

78 SD Autodoprava, a.s. IČ: Vztah ke spolenosti: spolenost ovládaná ze 100 % spolenost Severoeské doly a.s. (IČ: ), len skupiny ČEZ, spolenost ČEZ a.s. je ovládaná Ministerstvem financ ČR Vztahy v daném obdob probhaly na základě podmnek obvyklých v obchodnm styku. Z uzavřených smluv nevznikla spolenosti žádná újma. Za poskytnutá plněn touto spolenost bylo dohodnuto peněžn protiplněn. Obchodn přpady: Prodej výrobků, fakturovaná hodnota K. IMOB a.s., IČ: Vztah ke spolenosti: spolenost vlastněná Ministerstvem financ ČR Vztahy v daném obdob probhaly na základě podmnek obvyklých v obchodnm styku. Z uzavřených smluv nevznikla spolenosti žádná újma. Za poskytnutá plněn touto spolenost bylo dohodnuto peněžn protiplněn. Obchodn přpady: Poskytnut peněžnch prostředků formou půjky ve výši K.

79 Osoby ovládané Českou republikou Ministerstvem financ v roce 2011 Název ovládané osoby IČ Adresa Ovládán v době Česká exportn banka, a. s Praha 1, Vodikova 34.p. 701 PSČ Celý rok 2011 Stát vlastn 80 % akci, EGAP a. s. vlastn 20 % akci Exportn garann a pojišťovac spolenost, a. s. (EGAP) Komern úvěrová pojišťovna, a. s. (KUPEG) Česká exportn banka, a.s. (ČEB) Praha 1, Vodikova34/701, PSČ Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ Praha 1, Vodikova 34/701, PSČ Severoeské mlékárny, a. s. v konkursu Teplice 41503, Libušina 2154 Ormilk, a. s. v likvidaci Žamberk, PSČ Celý rok 2011 EGAP vlastn 34% KUPEG EGAP vlastn 20 % ČEB, 80 % vlastn stát-česká republika Výzkumný a zkušebn letecký ústav, a.s Praha, Letňany, Beranových 130, PSČ Celý rok 2011 Municipáln finann spolenost, a. s. zkráceně MUFIS, a. s Praha 1, Jeruzalémská964/4, PSČ Celý rok 2011 Ministerstvo financ 49 % Českomoravská zárun a rozvojová banka, a.s. 49 % Svaz měst a obc ČR 2 % Praha 7, Janovského 438/2, PSČ Celý rok Praha 4, Durychova 101, PSČ Podl 100 % Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ Celý rok 2011 ČMFL, a. s. AGROCREDIT, a. s. ČEZ, a. s. Seznam spolenost přloha sken BH CAPITAL, a.s Brno, Přkop 843/4, PSČ Celý rok 2011 České aerolinie a. s. Seznam spolenost Amadeus Marketing CSA, s.r.o. Czech Airlines Handling, s.r.o. CSA Services, s.r.o. HOLIDAYS Czech Airlines, a.s. Czech Airlines Technics, a.s Praha 6, Letiště Ruzyně, PSČ Praha 8, Sokolovská 100/94, PSČ Praha 6, Jana Kašpara 1069, PSČ Praha 6, K letišti PSČ Praha 6, Jana Kašpara 1069, PSČ Praha 6, Jana Kašpara 1/1069, PSČ Celý rok 2011 podl 65 % podl 100 % podl 100 % podl 100 % podl 100 %

80 VIPAP VIDEM KRŠKO d. d. EKOPA zbiranje, sortiranje in odkup odpadnega papirja d.o.o. VIPREH gostinsko podjetje Krško d.o.o Tovarniška ulica 18, 8270 Krško, Slovinská republika Tovarniška ulica 18, 8270 Krško, Slovinská republika Tovarniška ulica 18, 8270 Krško, Slovinská republika LEVAS zaposlovanje in usposabljanje invalidov Krško d.o.o Tovarniška ulica 18, 8270 Krško, Slovinská republika HOLDING KLADNO a. s. v likvidaci Kladno, Cyrila Boudy 1444 Hotelinvest, a. s. v konkursu Praha 1, Nekázanka 4 MERO ČR, a. s. Seznam spolenost Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ Celý rok 2011 MERO Germany AG MERO-Weg 1, Vohburg an der Donau, SRN Podl 100 % ČEPRO, a. s Dělnická 12,. p. 213, PSČ Praha 7 Celý rok 2011 PPP Centrum a. s Praha 1, Na Přkopě 3, PSČ Celý rok 2011 PAL a. s. v likvidaci Praha 2 Nové Město, Rašnovo nábř. 390/42, PSČ Likvidace akci K Výmaz spolenosti z OR THERMAL F, a. s I.P.Pavlova 2001/11, Karlovy Vary, PSČ Celý rok 2011 STROJÍRNY TATRA PRAHA, a. s. v likvidaci Praha 5, Zlin, K metru 312, PSČ Celý rok 2011 STAVOCENTRAL, a. s. v likvidaci Praha 2, Jaromrova 64, PSČ Celý rok 2011 JUNIOR centrum, a. s. v likvidaci Se, ul. Čs. pionýrů 197, PSČ Celý rok 2011 JUNIA s. r. o. v likvidaci Ostrava, Stodoln 9, okres Ostrava - město Celý rok 2011 Letiště Praha, a. s. Realitn developerská, a.s. Spolenost Realitn developerská, a.s. ovládá : Sky Venture a. s. Whitelines Industries a. s Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ Celý rok % akci vlastn spole. Letiště Praha a.s. 100 % akci vlastn spole. Realitn developerská, a.s. 100 % akci vlastn spole. Realitn developerská, a.s. Explosia a.s Pardubice - Semtn 107, Pardubice 2 FOSPOL a. s. ISTROCHEM Explosives a. s. Explosia SK s.r.o. Spolenost FOSPOL a.s. ovládá: FOSPOL SK, spol. s.r.o Češkova 1758, PSČ Pardubice Nobelova 34, PSČ Bratislava, Slovenská republika Dostojevského rad 5, PSČ Bratislava, Slovenská republika Brestovská 123, PSČ Humenné, Slovenská republika Celý rok 2011, obchodn podl 100 % Celý rok 2011, obchodn podl 100 % Vznik , obchodn podl 100 % Celý rok 2011, obchodn podl 100 % GALILEO REAL, k.s Praha 7, Janovského 438/2 PSČ Celý rok 2011

81 IMOB a.s Praha 8, Thámova 181/20, PSČ Celý rok 2011 PRISKO a.s Praha 7, Janovského 438/2, PSČ Celý rok 2011 Český Aeroholding, a.s Praha 6, K Letišti 1040/10, PSČ Realitn developerská, a.s. Czech Airlines Handling, a.s. CSA Services, s.r.o Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ Praha 6, Jana Kašpara 1069, PSČ Praha 6, K Letišti, PSČ Od , obchodn podl 100% Od , obchodn podl 100% Od , obchodn podl 100% Spolenost Realitn developerská, a.s. ovládá: Sky Venture a.s. Whitelines Industries a.s Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ Celý rok 2011, obchodn podl 100 % Celý rok 2011, obchodn podl 100 %.

82 Koncern ČEZ, a. s., 2011 Poř.. Název spolenosti IČ Adresa Majitel Podl na základnm kapitálu (%) Poznámka 1 Centrum výzkumu Řež s.r.o Husinec-Řež. p. 130, PSČ ÚJV Řež 100% 2 CEZTel, a.s Praha 4, Duhová 3/1531, PSČ ČEZ 100% změna sdla firmy od ČEZ Distribun služby, s.r.o Ostrava, Moravská Ostrava, 28. řjna 3123/152, PSČ ČEZ 100% 4 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o Třeb, Bráfova 16, PSČ ČEZ 100% 5 ČEZ Logistika, s.r.o Ostrava, Moravská Ostrava, 28. řjna 3123/152, PSČ ČEZ 100% 6 ČEZ Měřen, s.r.o Hradec Král. Riegrovo náměst 1493, PSČ ČEZ 100% 7 ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o Hradec Králové, Křižkova 788, PSČ ČEZ 99,9% 8 ČEZ Prodej, s.r.o Praha 4, Duhová 1/425, PSČ ČEZ 100% 9 ČEZ Správa majetku, s.r.o Děn IV., Teplická 874/8, PSČ ČEZ 100% 10 ČEZ Zákaznické služby, s.r.o Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ ČEZ 100% 11 ČEZ Energetické služby, s.r.o Ostrava, Vtkovice, Výstavn 1144,PSČ ČEZ 100% 12 ČEZ Energetické produkty, s.r.o Hostivice, Komenského 534, PSČ ČEZ 100% 13 ČEZ ICT Services, a. s Praha 4, Duhová 3/1531, PSČ ČEZ 100% změna sdla firmy od Elektrárna Chvaletice, a.s Chvaletice, K Elektrárně 227, PSČ ČEZ 100% 15 EGI, a.s., v likvidaci Praha 6, Milady Horákové 109, PSČ ŠKODA PRAHA 100% 16 FVE Buštěhrad,a.s Hradec Králové, Křižkova 788, PSČ ČEZ OZE 100% 17 PPC Úžn,a.s Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ ČEZ 100% změna sdla firmy od LACOMED, spol. s r.o Husinec-Řež. p. 130, PSČ ÚJV Řež 62,50% 19 LOMY MOŘINA spol. s r.o Mořina, PSČ ČEZ 51,05% Nuclear Safety & Technol.Centre 20 s.r.o Husinec-Řež,.p.130, PSČ ÚJV Řež 40% 21 OSC, a.s Brno, Staňkova 18a, PSČ ČEZ 66,67% 22 PRODECO, a.s Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ SD 100% 23 SD - 1.strojrenská, a.s Blina, ul. Důln p. 437, PSČ SD 100% 24 SD - Autodoprava, a.s Blina, Důln 429, PSČ SD 100% 25 SD - Kolejová doprava, a.s Kadaň, Tušimice 7, PSČ SD 100% 26 SD - Rekultivace, a.s Kadaň, Tušimice 7, PSČ SD 100% 27 Bioplyn technologie, s.r.o Hradec Králové, Křižkova 788, PSČ ČEZ OZE 100% 28 SD - KOMES, a.s Most, Moskevská 14/1, PSČ SD 92,65% 29 Severoeské doly a.s Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ ČEZ 100% 30 SINIT,a.s Ostrava-Mariánské Hory, Emila Filly 296/13, PSČ 709 ČEZnet 100% STE - obchodn služby spol. s r.o. v 31 li Praha 2, Vinohradská 325/8, PSČ ČEZ 100% 32 ŠKODA PRAHA a.s Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ ČEZ 100% 33 ŠKODA PRAHA Invest s.r.o Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ ČEZ 100% 34 ŠKO-ENERGO FIN, s.r.o Mladá Boleslav 1, Tř. Václava Klementa 869, PSČ ČEZ 5% 35 ŠKO-ENERGO, s.r.o Mladá Boleslav 1, Tř. Václava Klementa 869, PSČ ČEZ 12% Výzkumný a zkušebn ústav Plzeň, 36 s.r.o Plzeň, Tylova 158/46, PSČ ÚJV Řež 100% změna firmy od EGP INVEST, spol. s r.o Uherský Brod, Antonna Dvořáka 1707, PSČ ÚJV Řež 100% 38 Ústav aplik.mechaniky Brno, s.r.o Brno, Veveř 95,.p. 972, PSČ ÚJV Řež 100% 39 ČEZ Teplárenská, a.s Chomutov, Školn 1051/30, PSČ ČEZ 100% 40 Teplárna Trmice,a.s Trmice, Edisonova 453, PSČ ČEZ nákup 15% akciového podlu, 100% podl před koup: 85% 41 Ústav jaderného výzkumu Řež a.s Husinec-Řež,. p. 130, PSČ ČEZ 52,46% 42 Energetické centrum, s.r.o Jindřichův Hradec, Otn p.3, PSČ ČEZ 100% 43 ČEZ Bohunice, a.s Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ ČEZ 100% 44 GENTLEY, a.s Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ ČEZ 100% 45 Bohemian Development, a.s Praha 1, V kolkovně 920/5, PSČ GENTLEY 100% 46 Martia, a.s Úst/Labem, Mezn 2854/4, PSČ ČEZ Tepl. 100% Tepelné hospodářstv města Úst nad 47 Labem s.r.o Úst nad Labem, Malátova 2437/11, PSČ Tep. Trmice 19,60% Tepelné hospodářstv města Úst nad 48 Labem s.r.o Úst nad Labem, Malátova 2437/11 PSČ ČEZ Tepl. 36,25% 49 ULITEP, spol. s r. o Úst nad Labem, Špitálské nám. 11, PSČ Tep.Trmice 65% 50 eenergy Ralsko, a.s Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ ČEZ 100% po zvýšen ZK , před zvýšenm 51 3L invest a.s Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ ČEZ 99,64% ZK - podl 100% 52 FVE Vranovská Ves,a.s Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ ČEZ 100% 53 DOMICA FPI,s.r.o Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ ČEZ po zvýšen ZK , před zvýšenm ZK - 99,92% podl 100% Jadrová energetická spolonosť 54 Slovenska, a.s Bratislava, Tomaškova 22, PSČ ČEZ Bohun. 49% 55 JESS Invest, s.r.o Bratislava, Tomaškova 22, PSČ Jadr.en.spol. Slov. 100% 56 eenergy Hodonn, a.s Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ ČEZ 100% 57 eenergy Ralsko-Kuřivody, a.s Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ ČEZ 100% 58 AREA -GROUP CL, a.s Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ ČEZ po zvýšen ZK , před zvýšenm ZK - 99,61% podl 100% 59 ČEZ Distribuce, a. s Děn IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ ČEZ 100% 60 ENERGIE KRUPKA, s.r.o Krupka 1, Mariánské nám. 22, PSČ ČEZ Tep. 50% 61 FM service,s.r.o Úst nad Labem, Mezn 2854/4, PSČ MARTIA,a.s 50% 62 KEFARIUM, a.s Hradec Králové, Křižkova 788, PSČ ČEZ OZE 100% 63 ČEZ Energo Praha 8, Karln Karolnská 661/4, PSČ ČEZ 50,1% od zskán podl 50% 64 ČEZ OZ uzavřený invest. fond, a.s Praha 1, Na Přkopě 859/22, Ps ČEZ 50% od zskán podl 50% Fra Andela Zvizdovića br.1, Sarajevo, Bosna a 65 CEZ Bosna i Hercegovina d.o.o Hercegovina ČEZ 100% BULSTAT No. Sofia, Municipality of Sredets, 140 G.S. Rakovski 66 CEZ Bulgaria EAD street, PC 1000, Bulharsko ČEZ 100% CEZ Towarowy Dom Maklerski sp. z změna sdla od o.o Ul. Emilii Plater 53, , Warszawa, Poland ČEZ 100% změna obchodn firmy od CEZ Deutschland GmbH HRB München, Karl-Theodor Str. 69, 80803, Německo ČEZ 100% 69 CEZ Distributie S.A Craiova, Dolj County, 2, Brestei St, PC , Rumunsko ČEZ 99, % BULSTAT No. Sofia, Municipality of Sredets, 140 G.S. Rakovski 70 CEZ Elektro Bulgaria AD street, PC 1000, Bulharsko ČEZ 67% CEZ Elektroproizvodstvo Bulgaria 71 AD Village of Ezerovo, Varna District, PC 9168 Varna, Bulharsko ČEZ 100%

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ Nárůst ukazatele EBITDA o 28,73 % Vlastní kapitál vzrostl o 13.920 tis. Kč Růst provozního zisku o 66,06 % Výkony meziročně vzrostly o 52.003

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ČEZ Energetické služby, s.r.o. ENERGETIKA CHYTŘE

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ČEZ Energetické služby, s.r.o. ENERGETIKA CHYTŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ENERGETIKA CHYTŘE OBSAH OBSAH 3 00 ÚVOD 4 01 ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 6 02 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

Více

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o.

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. 2012 Obsah 2012 Skupina ČEZ 3 TEDOM a.s. 4 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě společnosti 6 Charakteristika a hlavní aktivity

Více

ČEZ, a. s. zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

ČEZ, a. s. zpráva o vztazích mezi propojenými osobami ČEZ, a. s. zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2006 SKUPINA ČEZ 1. Schéma vztahů v koncernu Černé šipky = vlastnictví v rámci koncernu Červené šipky = vztahy popisované v této zprávě ČEZ,

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaná rozvaha Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31.12.2009 31.3.2010 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 509 618 510 722 Oprávky a opravné položky -266 377-270 027 Dlouhodobý hmotný majetek, netto

Více

SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 SKUPINA ČEZ

SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 SKUPINA ČEZ Představení Skupiny ČEZ Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s centrálou

Více

75,3 TWh prodej elektřiny. 56,6 mld. Kč investiční výdaje. 27,6 % rentabilita vlastního kapitálu. 51,9 mld. Kč zisk po zdanění

75,3 TWh prodej elektřiny. 56,6 mld. Kč investiční výdaje. 27,6 % rentabilita vlastního kapitálu. 51,9 mld. Kč zisk po zdanění REVÝROČNÍ SKUPINA ČEZ ZPRÁVA 2009 SPON SIBLE JSME S VÁMI Rádi věnujeme energii tomu, co má smysl. Prostřednictvím naší nadace i přímým přispěním proto podporujeme projekty z různých oblastí, které pomáhají

Více

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s.

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2012 ČEZ Distribuce, a. s. 012 Novinky v oblasti technologie distribučních sítí se plně využívají v projektu Smart region ve Vrchlabí. 022 Vzdělávání studentů technických oborů je velmi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická Obsah Představení Skupiny Severní energetická Údaje o osobách zodpovědných za výroční zprávu Dopis člena představenstva Hlavní události roku 2013 a 2014 do data sestavení výroční zprávy Profil společnosti

Více

SEVEROČESKÉ DOLY a.s. výroční zpráva 2004

SEVEROČESKÉ DOLY a.s. výroční zpráva 2004 SEVEROČESKÉ DOLY a.s. výroční zpráva 2004 SEVEROČESKÉ DOLY a.s. výroční zpráva 2004 Příroda obdarovala oblast pod Krušnými horami nesmírným bohatstvím v podobě uhelné sloje. Do značné míry tak ovlivnila

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaná rozvaha Aktiva 31.12.2007 31.12.2008 31.3.2009 Dlouhodobý hmotný majetek: Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 479 091 488 956 488 607 Oprávky a opravné položky 234 297 252 330 256 777 Dlouhodobý

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2012 Skupina ČEZ 005 012 015 021 Obsluha zákazníků Skupiny ČEZ získala ve světové soutěži kontaktních center (2012 Top Ranking Performers in the Contact Center Industry) 3. místo. 076 078

Více

Skupina ČEZ Výroční zpráva 2007

Skupina ČEZ Výroční zpráva 2007 Skupina ČEZ Výroční zpráva 2007 Energie bez hranic BUDOUCNOST ENERGIE Energie je síla, zdroj, který je nezbytným článkem pro chod věcí, fungování předmětů i život člověka. Energie je všude kolem nás, je

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Obsah. Přílohy. Úvodní slovo 3. Základní údaje 4. Předmět podnikání 4. Hlavní akcionáři 5. Orgány společnosti 5

Obsah. Přílohy. Úvodní slovo 3. Základní údaje 4. Předmět podnikání 4. Hlavní akcionáři 5. Orgány společnosti 5 Konsolidovaná výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo 3 Základní údaje 4 Předmět podnikání 4 Hlavní akcionáři 5 Orgány společnosti 5 Organizační struktura holdingu ZVVZ GROUP 6 Dceřiné společnosti 7 Podnikatelská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 Obsah 1. SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 3. VÝZKUM A VÝVOJ... 6 4. ŽIVOTNÍ

Více

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Vývoj počtu výpadků a poruch na napě ové hladině vn 0 500 1

Více

Výroční zpráva 2012. Skupina Severočeské doly

Výroční zpráva 2012. Skupina Severočeské doly Výroční zpráva 2012 Skupina Severočeské doly 007 011 018 020 Skupina Severočeské doly stabilně dosahuje dynamických obchodních výsledků. 046 048 050 053 Severočeské doly mají smysl pro detail, který se

Více

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH Slovo předsedy Představenstva... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9 Skupina

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2007 Tržby () 6 789 EBITDA () 611 Provozní zisk () 441 Zisk před zdaněním () 402 Zisk po zdanění () 389 Investice () 595 Počet zaměstnanců

Více

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích výroční zpráva 2005 teplo je život Zdroj tepla je základ života, a to i v extrémních podmínkách. Tučňák je tvor, který je schopen velmi dobře hospodařit s teplem, podobně jako společnost Dalkia. Tučňák

Více

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Kontakty: MERO ČR, a. s. dceřiná společnost: Veltruská 748 MERO Germany AG 278 01 Kralupy nad Vltavou MERO-Weg 1 Česká republika 85088 Vohburg an der Donau Spolková

Více

Obsah: Výroční zpráva 2000

Obsah: Výroční zpráva 2000 Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva... 4 Profil společnosti... 6 Základní údaje... 6 Stručná historie společnosti... 6 Charakteristika činností a postavení na domácím a zahraničním trhu... 7 Statutární

Více

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 3 OBSAH Slovo generálního ředitele... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti... 7 Složení orgánů a managementu společnosti...

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

e-mail stíny krajina pro život dnes rozhodují děti šéfkuchař miláček křehká pouta nerozluční cesta do Chomutova veselka nerušit, prosím čas na změnu

e-mail stíny krajina pro život dnes rozhodují děti šéfkuchař miláček křehká pouta nerozluční cesta do Chomutova veselka nerušit, prosím čas na změnu miláček cesta do Chomutova veselka dnes rozhodují děti Skupina Severočeské doly Výroční zpráva 2014 e-mail nerozluční krajina pro život křehká pouta nerušit, prosím šéfkuchař čas na změnu stíny SEZONA

Více

Slovo předsedy Představenstva...5

Slovo předsedy Představenstva...5 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA EC úspora energie OBSAH Slovo předsedy Představenstva...5 Strategie a cíle společnosti...6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9

Více