Výroční zpráva společnosti Explosia a.s. za rok 2011 I. ÚVOD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva společnosti Explosia a.s. za rok 2011 I. ÚVOD"

Transkript

1 Ú Á ČÁ ŘÁ ÁÚČ Í Á Ě Ý Á Á ÚČ ý Č Í Á Ě Í Á Ě Á Í Ý Á Ř Č Č Í Ú Á Ě Ý ý Č Í Á ž ó Í

2 Výron zpráva spolenosti Explosia a.s. za rok 2011 I. ÚVOD

3 I. ÚVOD Akciová spolenost Explosia byla založena v roce 1998 jako obchodn spolenost se zaměřenm na zahranin obchod s vojenským materiálem. V roce 2001 byla vybrána pro realizaci divestinho programu segmentu výbušnin odštěpného závodu Synthesia Aliachem a.s. Zahájen podnikatelské innosti spolenosti bylo vázáno na realizaci nepeněžitého vkladu ásti podniku VOJ Explosia ve výši 448 mil. K, ke kterému došlo k v návaznosti na harmonogram usnesen vlády ČR.89 z 23.ledna Dalšm krokem dosažen clové výše základnho kapitálu ,- K podle projektu byla kapitalizace vložených bankovnch úvěrů formou jejich zapoten na úhradu za upsaných 716 akci ve jmenovité hodnotě ,- K. Spolenost má v souasné době jediného akcionáře, kterým byla v roce 2007 Česká konsolidan agentura a ukonenm jej innosti k přešlo vlastnictv akci Explosia a.s. na Ministerstvo financ ČR. To se stalo právnm nástupcem zaniklé agentury. Tm je nadále zabezpeena kontrola nad strategickou spolenost významnou pro bezpenost státu. Samostatná hospodářská innost od tak navázala na tradici z roku 1920 a považuje za jednu ze svých priorit udržen dobrého jména, které si po celá dlouhá desetilet budovala v této velmi speciáln výrobn oblasti, stejně tak jako ochranu životnho prostřed a odpovědné podnikán. Má zaveden a certifikován systém jakosti podle normy ČSN ISO 9001 a dalšch pro některé speciáln výrobn segmenty vetně certifikátu o prověřen na stupeň Důvěrné podle 62 odst. 1 zákona. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutenost ve zněn pozdějšch předpisů (Z.. 412/2005 Sb.). Akciová spolenost, kterou řd třlenné představenstvo a následně management se tyřmi odbornými řediteli a generálnm ředitelem, zaměstnává přibližně 405 zaměstnanců a jej ron obrat za tržby z prodeje vlastnch výrobků a služeb dosáhl 460 mil. K. Devtilenná dozor rada je tvořena zástupci jediného akcionáře, pěti zaměstnanci ministerstev a třemi zástupci zaměstnanců.

4 Výron zpráva spolenosti Explosia a.s. za rok 2011 II. STANOVISKO AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ

5

6

7

8 Výron zpráva spolenosti Explosia a.s. za rok 2011 III. TEXTOVÁ ČÁST

9 III. TEXTOVÁ ČÁST A. Informace o spolenosti Obchodn firma: Explosia a.s. Sdlo: Pardubice, Semtn 107, PSČ IČ: Zapsaná v obchodnm rejstřku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddle B, vložce Základn kapitál: ,- K Splaceno: 100% Vydané cenné papry: 1 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě ,- K. Celková výše emise ,- K. 448 ks kmenových akci na jméno ve jmenovité hodnotě ,- K v listinné podobě. Celková výše emise ,- K. 716 ks kmenových akci na jméno ve jmenovité hodnotě ,- K v listinné podobě. Celková výše emise ,- K. Dne bylo vydáno usnesen Krajského soudu v Hradci Králové, kterým soud povolil zápis Rozhodnut jediného akcionáře v působnosti valné hromady Explosie spolenosti ALIACHEM a.s. se sdlem Pardubice, Semtn.p. 103, PSČ , zapsané v obchodnm rejstřku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddl B, vložka 1031 o zvýšen základnho kapitálu z ástky ,- K o ástku ,- K na ástku ,- K úpisem akci a splacenm emisnho kursu upsaných akci zapotenm pohledávky za upsaným vlastnm kapitálem na splacen emisnho kurzu upsaných akci. Dne Explosia a spolenost Strojrny Košře, se sdlem Praha 5, Vrchlického 11, zapsaná v obchodnm rejstřku, vedeném Městským soudem v Praze, oddl B, vložka 226, IČ: , jako předem urený zájemce, uzavřely Smlouvu o úpisu akci, na základě které spolenost Strojrny Košře a.s. Upsala 716 akci spolenosti Explosia ve jmenovité hodnotě ,- K na jednu akcii, znějc na jméno, v listinné podobě. Dne Explosia a spolenost Strojrny Košře uzavřely Dohodu o zapoten pohledávek, na základě které spolenost Strojrny Košře splatila 100% emisnho kursu upsaných akci. K spolenost evidovala dva akcionáře ALIACHEM a.s. s 449 akciemi, tj. podlem 38,5% a STROJÍRNY TATRA PRAHA, a.s. se 716 akciemi, tj. podlem 61,5%.

10 Spolenost Explosia, a.s.. se sdlem v Pardubicch Semtně, IČ (dále jen spolenost ) byla v obdob od do souást majetku České konsolidan agentury IČ se sdlem Praha 7, Janovského 438/2, PSČ V měscch leden až březen tohoto roku přecházely postupně obchodn podly 38,5% a 61,5% na Českou konsolidan agenturu na základě revokac původnho usnesen vlády ČR, přiemž jedinou přmo ovládajc osobou byla do spolenost Strojrny TATRA PRAHA, a.s.. se sdlem K Metru 312 Zlin, Praha 5, PSČ , IČ: Zaátkem roku 2004 se stala na základě vládnch usnesen. 54 a. 193 Česká konsolidan agentura majitelem 100% akci spolenosti odkoupených postupně od ALIACHEM a.s. a od spolenosti STROJÍRNY TATRA PRAHA a.s.. Tento stav trval celý rok 2005 a stát tak měl plnou kontrolu nad akciemi spolenosti ve smyslu původn deklarace v souvislosti se vznikem spolenosti vyleněnm z ALIACHEM a.s. v roce Dnem 31. prosince 2007 Česká konsolidan agentura zanikla dle ust. 20 zákona. 239/2001 Sb. bez likvidace. Jejm právnm nástupcem se stal stát zastoupený Ministerstvem financ, na který přešla práva a závazky České konsolidan agentury ke dni jejho zániku. Ponaje je tedy jediným akcionářem stát zastoupený Ministerstvem financ České republiky. Spolenost v daném roce nenabyla žádné své vlastn akcie a zatmn listy ani akcie i zatmn listy ovládajc osoby. Organizan jednotky spolenosti jsou umstěny v České republice, jedná se o následujc skladové areály sloužc jako prodejn sklady: Lužná u Rakovnka Krmeln Spolenost má tři dceřinné spolenosti se 100%-nm obchodnm podlem. FOSPOL a.s. se sdlem v Pardubicch, Istrochem Explosives a.s. ve Slovenské republice a Explosia SK s.r.o. ve Slovenské republice, která vznikla dne B. Činnost spolenosti Spolenost je výrobn a obchodn spolenost zejména v oblasti výbušných látek, střeliva do zbran a zbran. Zaujmá významné postaven na trhu ČR v oblasti trhavin a zejména střelivin a je významným exportérem do zem EU. Největš množstevn objemy jsou realizovány v segmentu emulznch a amonledkových trhavin. Základn kapitál zůstává po dvou emisch akci v minulých letech stejný. Výzkumný ústav průmyslové chemie, který je souást Explosie a.s., se zabývá předevšm výrobkově orientovaným výzkumem a vývojem pro potřeby Explosie, zabezpeuje malosériové výroby speciálnch výrobků pro extern odběratele a výrobu některých komponent urených pro fináln výrobky Explosie a.s. Souást VÚPCH jsou kontroln analytické laboratoře a specializované zkušebny, zajišťujc komplexn provozn kontrolu výroby a konené přejmky dle požadavků zákaznků. Kromě výzkumu a vývoje pro

11 potřeby Explosia a.s. řeš VÚPCH výzkumné úkoly zaměřené na rozvoj oboru výbušnin, financované z prostředků MPO a MO ČR. Podrobnějš informace k hospodařen v roce 2011 a výhledu do dalšch let je uvedena v kapitole se zprávou představenstva a ásteně v úvodu přlohy k úetn závěrce.

12 Výron zpráva spolenosti Explosia a.s. za rok 2011 IV. ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A VÝROK AUDITORA

13 á á á é ú á ě ý á ř ú á ě ř ěž é Č Č á é é Ý ÓÚ ý ž ýé Ó ů é

14 á á é ú á ě Í Č á á é Ú á ě ář ú ú á ě á é á á ř é ú á ě é ž Ý ý ú š ěť Í ř é ú á ě ě á ú ú á ě á á ě ý ú á ě á á á ě ý ď ý ú ř ř é ž Ý ú á ě é á é ů é ě š ě á ř á ě š ý é ú á ě á á ý ž ů ě ř ž é ž á é ř ěř ž ú á ě é á é ý ů á ů á á ú ř ě ý ú á ě ý ě ů á ú ýý é á á ú ů ý ú é ě ů é ř á ě ř é ú á ě á ě ý é é á ř ú ř é ú éž ž ú ř ěř ú ů ý é ú á ě ř ě ž ů é ý ý ý á á ř š ý ť á á ř ě ž

15 ý š á ú á ě á á ě ý ý á ů ů ý ř ý ú ř ž á ý ň ř Ž ř ž á ý á š á ř ř ž é á ú á á ě Č ó ť Ú ě ž á á é ý á á ň ě ý Í

16 á á ď é áš Íňá ď ý á ú Č Ó š ě úé á á Š É é é ěž éúá ý úý Ýý ý É ý ý ý é ďý ý ď ý é á á ý Ú á ý ď á ý ň ř Ý áď ďá ý Í Íá é é á ÚÓ ď á

17 ť

18 Ý Í ř ěď á á ýé é ý ý é ý é ý é á á á ý ý Ó á é éž é úó ú é ó ý Ó

19 á á ď ýě é š Ý Á é ě ň á ý á ú É Č Ď š ě ú á š É ě ěž á žé é Í é ž á ď ý ú š ž ě é ú Í á ú ď á ž á á á á š ě ó é ň éň Ó ž á é á Í á ú á ÍÓ é úá á é ň é á ě á ýď ž ý ň ář ý Ú ú é ý ú á áíýď á ř ý á á ý ó É Ť Íú ú á é Ý š

20 é ář áň Í ůž ěž á ý ý ď ý ú ó Ó ďý á ď áň ď úó ýý á é Íá ú

21 Ú á ě Ú á ě

22 Ú á ěř á á á á Č á Í Č Á é ÍěŽ á ý ář ýš á ý ýš á á é á á ž ý ú ě ě ř š ř ě ý ý ú ř ř á ů á á á á Ž Í é á ý Ť é ř š ý ý š ř é ý Í é Č á Ť é ě á ě Č á Íá á ý ý ř š á Č é á ý ář á ý á á Í Í ů Í ř Í Í Í é ř á Ž á á Ž á ř ě Í é ě á á ů ř Í ě ě ář ťá ě á ě ú Í ě ě éí á Í é š ě Í Ť é Í á é ů ě éý ý Š ý á ď ř á ý ů ě š ě é á ý ď ě Í ů Íé ě ď š á ý Í é á Ž ý ý ě ř é ě á Í á ěí ť á á á ý Í á ř á Í ě ď

23 Ú á ě é á ů Č ý áš Ú Í š ů á á ú á ř ř ý Á é ů

24 Ú á ěí Á Í Ý Á Ú Í Á Ě ř Ž á ú á ěí ř ú ů ú á ě é á Ťé é á ř ý š é é Á ť Í Í Ú Ú Í ý Ú Í á Í š Ž Í ýť á ř á Ú ů Í ř žš á é á ýť ě á ú ř ú ů ú ď áš ě ě š ř ů ú á ě á ř Í ř ú á ěř á á ž ě á Í Ú ů ú ý ěžíé ú Ů Ň Á ů ň é Ž ř ú á ě á ý Í ý ý ý ň ř á é ř á ř ý ý ž Ý ý ý á ů ě ř á é Ž ř š é ý ý ý ý ň ř á Ťé ří á Š ď á é á é é š é ú Íž ú á ů ý ý Í Ž á Ž á Í ý ý Ž š Ž

25 Ú á ě á ř á á Ž á ě ř ř á é Ž ř š é ý ý ď ř ď ý ý ý á ý ř Í ě ú ý ř á é á ě ý ř ž áž é Í é ů ěť ř á á ř ě á ů ř Í Í ř Í Í ň á á ýí ř é á ů á á á ý ú é ř ý á á ř é á é ř é á ř é ý ť ž á é ý é Ú ň á ů ýť ř é Í Í á é ř é á ě ř ý ů ý Í Ž á ý é Ž ě ř ý Ž ý á Ž ř ú ý Ž ú á ě ř ý ý Žš ý Ž ýš ý ž ý Ž á á ň ě ý á Ž ú ý ř á ů Ž Í ý

26 Ú á ě á á á ř á é áž Í á ě ýš é ř é áž á é ň ů á ář ř ů ůí á ý ř Ť Í é áň Ýš é š ž á š ý ář Í ýš é ž ýš á á ý é Í ž ú ě ř é ě á é é ú ě ú á é ě á ý ú ě Ž á ú ý ú ě ů á á ú á ě ÍÍ ú É ž é á á ů ř š é ě á ň Ž á á á é Í é ř ě š é ř á ř é ě ě ň Í á é ě Š á ř Žá é é ů Š ě ý Ť Ú á á ů ý ů ý á ú ě Ť š é Ž ě ě ě Í ú á ů ř Í Ť ý Ž Í Í š á á ú á ěř á á ý ý ú ž Ž á ú Ž ě á ě ý š ú Ž Í á ú ý ň ř ů á ň ř ů á é ň é ú ýš é Ž é ě ň ě é á ň é ř á Í ý Ž Íá ú ň ý ď ž á ň á áž ň ý ř ý Í ů ů ú á ě řú Ž

27 á ěť ť á á ř ř š ů ý ý Í é á ě Ú Á Á ú ř ý ú á ů ú ý ů á

28 Ú á Ť Ý ý ý Ř Á ó Í Ý Í ť Ú ý ó óó

29 Ú á ě ř ý ý Ř Í ď ó ó ý

30 Ú á ě ó ó á áý é Ž á Íá Í ú š ě ý ú ě ý á ů ří ý Í ý ř á á á á á ě á ě á á ý ó ř á á ě á ě ó á ú á ěí š ý ň Ť ů ř á Ť ý ř Í ř ěí ó á Ž ř ř ě á ť ě é

31 á ě ě ř ý Ž ý ž Í ř ú ž ř Ž é ý Á ů ě Ž é á é á á é á á ě Ž Ť é Č ó Ž é ž ř é ž ý Č ú Ž ď Í ý ú ů Ň ř Ý ž á é é é Ž ř á á ř š ý ý ě Í Á ě á ú ů ý á é ú ó

32 Ú Í á ěť á říš á š ě ý ú á ů é ř š ý ú á á É ú á ěť á ěť á á á á é á é é á á é Ú ě á ů ť ý Í Á á á á á ó é ě é é ě á é á ýš Í š ýš Í é ť š Žá ý ě á ú á Í á ó ó á á áž ďý á

33 Ú á ě á ě á é ář ě ě á ů ý á Í Í ř é Ú á Í Ý úý ú á ý ú Í ý ď ó ú Íá á ň ý ú ú á á ú ý ó ů ú ě ý ý ř úď á ý ů ú Í á á áú Í ý ů ú ě Ý ý ě ú ú á ů ú Ýá ůý Č á Á Ť ý á ý ž ě

34 Ú á ě Í Á á é á ů ě ýš Ť ÍÚ ň Ý ý á Í ú ě Ú ěí Č ťý ě ž š ě Ú ě Ú ě š á á á ě áý Ú á á ě é á Č á ýš á á á Ú ě š ě á á á ě řž á Ď ř á ě ý ě Č Š Č á á ě Š á á á ě ř á á á á ě é ř Č ý á ě á á á é á é Í é áí á á ů ýýš ú ě ě ýš ó Ú é ů éč Š Ú ě š ě ý á ř á á ů ě Ú ě á á ýš ů ú ě Í Ú ěť š ě š ě á á Ž ů ýš š ě á á á á á Ž á Í ť é á Í é

35 Íá ě é ú Í ř š é ž ťá ú é ú á ů Ň Ř Ů á á Ú ó ó ó ň á á ý ó ó á Í ř ů ůž ř é ň é Ž á é řš ě Ž ň ě ř ý ů ů ý ú ě řú ř é Í

36 Ú á ě Ž ň á ě ó ž ý ňň á ě ú ýš Ž š ýš ú ú Ž ý ň ý á ó

37 Ú á ě á ý ý ťé ú ý ú Á Á Ž éá é Í é á é ú éá Í ě ě ě ň á é á ěž á á ě ě ý ů ý á é ř ů ú Í á á Í á ě Č Ž ř š ě é á á ú ě ý ů ů é ý é á ř ší Í Č á Č É ý ů ěž é Ž ý á ú ď á úí á ó Ť áž á á ý ů ř ý Íž á ář é ř ář é ě ý á ý é ú ň é á ýš ó

38 Ú á ě Í á ů ň Ř ě ú ó ó š

39 Ú á ě ňí Ě Ý Á ý ý ý ů á Í ý Í ý Í á ů ý ů Í é ý Í žť ž á Ž ý ú ůí Č é á á ů ý ý á ů á é á á ě ý ě ř ě á ř ý ř ř ě ý ř é á ň á Č š á Í Í Í ř é á ď á á ó é á á é ýí Ť ň ž Í á á é ý á é ň Žá ý á ě ě ř ů ř ý ý ů ť á é š ří ř ě ý á á á ě á ý Ť ěž ý ťž Ý Ý Ý é ý ý ý ť ř ý ů á ů ý

40 éí Ě á ě Í é ř á é É Ž Á á ť á ů ý ů Ž á ů Ú ů ú á á ž á ů ř š á á Ž ý ů ú šť á é ář Ť ů ý ďďé ú ě ě é éž Č Ž é ú é á ů ů ě ů ě š Ú ě ý řž ž Íá ě ř ěž ř ů ú Í ý ě á ě á ú ú á ě é é áš Ťá á ý

41 Ýýáš ó Ř ĚŽ ďó ý á úó Č á É úó é á ňé á š É š á ú é ď řě ú é ěž ú á ú ěž Ó áň ý ě á ě Ó Úó É ěž á ó Í ř á á é É ň úě á ý Ý ů é Í ďý ň áý ý á áé ň ř á Ó é ž ěé á é ýó Ž á ý á ú á ý ú á Ú é ú É É úá á é á á é ú ý ň á ďá ýď úí úá é ý é ú Ú ěž Í Č ý ňěž á ďáúý ě é ěž Ú á É ď ď ú ů é š ýď ě Íá ýď á ú ň úě ú ěž Ý Č ý ě ě ň řá ýň úá é éúí Ú á á áú ú ú á É á ň ů á ěž á á á ě á ó ň ý ďé ň ď úě ř á řá ý ý ď á é á ú ň é ď ý Á ř á

42 é ěž Ž ú ý é é ý á ý Ý ř á ý á Ý ú ú é é ý á Čý ěž ó éž ó ó Ó é ý ý á ý á á é á ýš éž ř ů é ěž ú ýš á á žá ý ě ě Ž ýó á ýš á é á é ř ářú é ú áé é Ó Š Ó é Ó ň é é áň ě á ú Č óž ó Č é ýš ž éěž ú éž ř ú á ěž ý á á á úó ů

43 Výron zpráva spolenosti Explosia a.s. za rok 2011 V. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A VÝROK AUDITORA

44 Č á á é ú á ě á ý ý á ř é ú á ě á Č á á é ň ÓÚ é ó Ó á ě é Ó é

45 á á é é ú á ě Č á á é ú á ě ář ú ř ž é é ú á ě á á á ý É ř é ú á ě é ž ý ý ú ší ě ř é é ú á ě ě á á ú ú á ě á á ě ý é ú á ě á á á ě ý ď ý ý ú ř ýý ř é ž ý é ú é ě é á á ů é ě š ě á ř á ě š ý é é ú á ě á á ý ž ů Č ě ř ž é ž á é ř ěř ž á ú á ě ý é á á ý ů á ů á á ú ř ě ý é ú á ě ý ě ů á ú ý é á á ú ů ý é ú á ě ů é ř á ě ř é é ú á ě á ě ý ý é é Í á ř ú ř é ú éž ž ý ú ř ěř ú ů ý é é ú á ě ř ě ž ů é ý ý á á ř š ý ý š á á ú á ě á é ě ý ď ýý á ů ý ů ý ř ý ú ř á Í é é Ž é ř ě ý ž Í

46 ú ě Í ž á ý ý ň ž ř ž á š á á ú ř á ý ř ř ž é é á ě á á á ě Č á Í á á ř ě ý ž ý Ž

47 Ý Ý Á é é ě ú Č ú ž Óž á Ž é é ž é ž Ý ů ž ě á ř ž á ě ů á ů ž á á Í é Í é é ú á é Í Í Ž é ž é ž á ů á é é ů á é é é ý ž á ů řš Í Ý ý á Ý Ý Ó ř

48 ú é é Ý ř ě Ý Ů á ů á ř ě Ý ů á ů Í Ý ý Í á ř ň ř ů ěž Ý ř ěž řá ý ý ř úš Ř ÓŠ Ó ř Ú ý ř ř ě Ó Š é á Í

49 Á é Úé Í ěž é Í ť Í Ý é Ď Ý ý ňď ď é ý Ý ý Í Ó ý ý Ý ý ý é é é ý Ý ý Ý ý ý ý é á ý ý ý

50 ěž éú ěž á á á ÝÍ ž é á é é á á úé á á é á á Í ů á ň é á Íá é é á é ú ý á Ó ý Í ý á é šé á ř š á řš Ó řš

51 ěž é ú ú ň ý Í á á ý Í ý ř ý á á ý ý ř Í ěž é ú ý Ů é á ů é á ž ý ň Ý á

52 á é á á Í á á Í Í ří ěž é Í ú Í á ě Ů Ó á á Í š ě Í á ň é á é ř é á é ú Í Í ú ě Ý ÍÚ ě é é ÍÚ é á é Í Ý Č é š ý řš á á Í ř

53 ř ó ú ť Í ř é ú á ě ď ď á á á Íá ě Č á Č é ěž é á ó ýš ý ýš á ó á Ž ý ú ěí ě ř š ě Ť ý ú Í ř ů á á á Í é Í Íá ý ř Í é š Í Í ú ť š ť ý é ý Í é á Č á Í á é á á ě ý Í ě Í Č Í ý á á ý Í á ý ř š á Č é á ý ř ý Í á ý ů Í ř Í Ť é Í ú ý ž á ř ě Í ě ů á ů ď Í ě ěí áí ě á Í ě ř ě ě é é š ž á Íé š ě úé ř é ýí ů ě é Ý Í ý š ř ř á ýí ů á ě š ě ř é ď á ý Í ů Íé ě ďš ú Í é á á Ž ý ť Í ř á ó ř ď á Í Í

54 á ř é ú ě á á éí Í á á ý á ř á Í é áň Č é á ů Í ť ď š ů á á ťť ř ř Í á ú ú á ř ř Á

55 ř é ú á ě ď ř á á Ú é ář šá é Č Č á ěí ŤÍ Í ě ú ť ř á á ú á Í á Ý šř ď Č ý ů á Í Í š é á ž Í á ó ž ýš ý Í ěž á š ď ř é á Í ý ý Í ť é Í á Íě ó ž š éí á š é šř š ý ů ě ó á Č á Ú Í ů ř ř ě é ž š Í Í š ý ů ě ě ý ž ř Í úý ů á Ť Í ě š š ď Ť šř á ě ý Í Í á Í Ž ž šš ě ř á š á Ú ž Í é Ťá ř é á á ó ě š ř á á ř á Ú ď Í š ř ú á Í ů ě Í é Ž ý Í á é á á Í Í é ó ě é ř Ú ý ů áž á Ž Í ř ť é é Í á ž ž š á ú ď ý á Íé ť ý š ě š ž Í ů Ť ó ý ě š Í ýš Í ú Í ěž ř á ť Í ý ó Í š ř áí ý Í á š ď ě Í ě ž á ř á ž á Í é ň ý ň Í Í ř á ů Í á ř á ž ýš

56 ř á ó ú á ěí Č Í é á ř á ř Č Ř ř ď š ů ě Í ř š ů ě ě Í Í ý ř á

57 ř é ú á ď á Í ž Í ý Í Í ť ů ý Í ž Í Í Í Í Í é Í Ú Ú á ě š ě ž é ů ý Í ý ý á š ř ý Í á é ď Í ě ř ž ď á á ýš á Í ěžú ý á á ý é á ú á ý ÚÁ ýý š Í ý Í á Í Ž ý ž Ž Í ý ář Í Í á Í á ú é á á ř é Í š Í Ť ň ú Í á ěř Í Í ď ó ý á Í é ř ů é ď Ú š Č é Í Í ů

58 á ř é ú á Í Í Č é á ý ý ň á ý ů á ď Ť Á ř ď Č Š á ř Í é á ř á á ř ú ý Í é ě Ž š Žá ý ě á Ž ÚČ ÉÚ á Ú á ú á Í ú é áš Í á ě ě ě š ř ů ú é ú á ě é ú é ě Č ý ú é ě Ú é ú á ř š á ň á ý á á ú á ě ó á é á ř ý ú Í ý á Í ú á é ú á ě ý Š ú ů ú Ú é ú á ýá ř Í éú á é ú á ů ů ř ř ď

59 ř ó ú á ěí Í ř ú á ď ž á ř á ď Í Í ř ž á ř é á ó Í Ú ě ř é ď ú ý á é ú á ě ž ř ě ž ť ě š ě ú ú ř ý ý á é Í ú Íá ě á ýš ú á á á ž ď ř áď Ž ú á ů ť š Í Ý á ř ý é ú á ě ú ě ť á Í ř ů ř é é ú ď é ď Úš á š ťš ú š ř Í ý Íů Ž Ž ú ě á ř š Í ý š á ú á á Ž Í á á ů ěž é ý á Í Ž é Í ď á ř é á Ú ž á ě Ú ř ýš é ú á Í á ú é Ú Ž ď é ýš ú áí Ň ú á Í ú ď Í ú ó ý ť Í ů ě ý á ú ůú Ó Í ď é ř ý ř á ř ň ó é ú ú ú Í á ě ň ý éú á ě

60 ř ó ú á Í Í ř ú ř ú Í ý ř ě ó á á ý Íé ý á ů ý é ž é á ěí ú Í ýš ý ř áí é Ť á ý é ý Č á é ť ř ď ř ý ý ť ý ř é É Í á á Íá ř ě á Ý ř é á ú ú á á é Ó ý Í á ý ž é Í á ř ě á ý á Ť ó Ť ď é á ář ň á ď é ť é ř é é Íá ř é Ú ú Ž ý ú Ž é á ň ýš ě ý ý é Í Ů Ň Á ú ň é ž ř ú ÍÍ ěř ý Í ý ý ý ň Í ř á ř ú ý ý á Í ý ý á á ů á ě ř á á é Ž ř š é á

61 ř é ú á ě Í ý ý ý ý ň ř á Íó á ř á ó á á Š Í á ř ú ó é š Í ř Ž é ú Íž ú á ů ý ý ž á ž ďí ý ý á š ž Í á ř ř á é ž ř š é ý Í ý ř ř ý Ó ý ý á ý á Í ř ěá Í ú ď ý á ř á ř é Í ý á é á ý ř ž ž é é ů ě ř á ř ď ě á ů ř á ř Í Í á ň á á Í é Í á Í á á á ý ú é Í ý á ř é á é á Í ř éťá ř é ý Í ž é á ď

62 á ř á ó ú á Í ř ý Ž á Ž Í ýř ú ď ž ú á ý Í Í žš ý Ž ýš ý ž ý é ř ř á ř š ě é á ú ě ú á á á ň ý Ž ž ú á ů á á á ď ťš á áó ň é ř áž á ó ář ď ó áž á ě ď ď á á ř ů ů ů á ř é Š ž á š ář ýš é áž ýš á ř é Ž ú ě ř ó ú řř é ď ú ó ú á é ě Ý ú ě ž á ď ý ú ě ů á á Í á ú á ěí ú ó ž ó á á á ů é ě Š á á ň ž á á é é ř ě š é á ř é ě ň ú áš Í Ú Í á ó ď Í ý Íé Ý á ú á Í ě Ž á é ř Ý ó ÚÍ é Í ď á á é ž ň ý ď ú

63 ř ý é ú á ě Ú á á ů ý ů ý á ú ě Ť š ó Ž ě ě ď ú á ů Í á ú ž š Íá Í ú á ě á ý ý ú ž ž á ú ž ě á ě Ý á š ú ž ú ú ý ň ř Í ů á ř Í ů á é á é ú ýš ó Ž é ď ě ň é á áň á é ý ř Í ú á Í ý ž Í Í ú áň ď ž á ň á úž ý ř ď Ť ů ů ú ý ú á ě ř á ď Í á á Í Í Š Í ý ť Í é ě á Č Č ť Č Í ý ú á á ň ý Í ů ú á ů Á

64 ř ó á Í Í ý ď ý Ř Í

65 ř é á Í ý éé ů Ó Ó á ó

66 ř á Í Í Ř ý ý ó ú ř ň ň ó

67 á ř é ú Íá ě Í š ě ď ý Í Í ě ď Í á á á á Í á Í ý Č ď ě ř á ě Íá Í ú á ě š ý ď ň Í ů ř Í á ř ý ď Í Í ě é ě ř á ý ň ý Í á

68 ř é ú á ě ú á Í ď á á ýš é úá óš ó ř á ř ř ř ó á á ď ú á á Ť é Á ě ť ý ý á ž Í ř ú ý ž ť ř ž é Á ě ž Í ó é Í Í á é á á é á Í ů ř ý á

69 ř é ú á ě É Ž é ž Ú ř ř é ž ď ý ě ú ž ú ÚÓ á á é é ž á Í Ť á řď š ý Í Ť Č ě ť ú á Í á řš š ě ř ú ý ů Íé ě ě ř š É á á á ý Í é é ó ě á ó á áž Úš š Ýš š žá ě áí ú á ď

70 ř é ú á ě úč á ň Ď Í é é ě š ě ť á á ď á Ň á Í ř Í ů Ó É ď á ó ó á Ž ý ň ý á ťš á ů ýš é á á ýš É Á ě ý á á á á ě Í á Ú Ď Á á Í ú Í ú ě Í Í Č Í ě ú Ú ě

71 ř é ú á Í Í ó á ě ř á á á Č ýš ě á á š ě á ě ř á á á ý ú ěí Č š Č Í á á á ě š Íá á á ě ř á Íá ú á á ě é á ď ř Č Í á á Í ý á ě Í é á é ěť á Í é Í ďí ů á ý ýš Ť Íú ěť ě Ť áí ě ýš Ú ČÚ é Ž é á ě Í ý ě š ě ď ý á á Íý ů ě Ú Í Í á á ťš ů á ú ě š ě Í š ěí á Á Ž ú ů ýš š ě á é Í ř á á ř ť ý é ý Í á é á ú ě Íó ú ý ú ěí ě ý ú Í ýš ů ě ě š ě á Ú Í ý řš é ž á ř š é ž É ž É ú á á ů Í

72 ř ó ú á ě Í Ň ňí áň ý ď ú á á ď ď ž ň á ě ý ů ů ú á ě ř ř ď ú ď ď ň á ď é ÍÓ úň ý úň á á á

73 ř á é ú á ěí Í ď Ý ď ď ý Í Á Á É ý á é á é ď ó ď á Í é ú é á Í á ř ě ě Í á é á ěž Í Í ď ě ď ů ý á ď é Í ýř ů á á Í á Í ě Č Ž á á Í ř Š Íě é ě ý ů é é á Ť Č Ý ť ů ž é ž ý ž ó ř áž á á ý ů ř ěí Í ť á ů ý ř é ř é ě ý á ž á ž á á ÍŽ Í Í ý á Ž á ú á žá

74 ř é ú á Í Í ú ů Íď Ř Ú ň ŘÍ Ě Ý Á ý ý ů Í ý ů Í ý ů á ó Í ž ú á ž Í ú ú ř ě é š Í á é á ň Ž á á é Í Í á é á ň ž š ě Í ó ú Žá ý Í ď ě Í ě ř ů ý ť Í é š ř ř ý á Í ě á á Í Ěž ý ž ě á É ď á

75 ř é ú á ě é ý ý ý ó ř ý Í ů á ů Ý ú Ď Á á ě ý á ď á é Ý Á É Ž Ů á řá ů á ý ů ž ů Ú ť ú á ú á ž á ů ř š á á ú ž Ý ť ů ú šť ý É ÚČ Ě ú á ě š ě á Í é á ř é ú ě Č Ž Č ž é ý á ů ů ěú é é á ř é Ú á é é á ú ěí

76 Výron zpráva spolenosti Explosia a.s. za rok 2011 VI. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

77 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSTATNÍMI OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU za rok 2011 Spolenost Explosia a.s. IČ se sdlem v Semtně. p. 107, Pardubice, PSČ (dále jen Spolenost ) byla v obdob od do % vlastněna Ministerstvem finann České republiky, se sdlem Praha 1, Letenská 525/15, PSČ , IČ Popisy osob ovládaných Ministerstvem financ České republiky jsou uvedeny v přloze, která je nedlnou souást této zprávy. V úetnm obdob od do došlo k následujcm vztahům mezi spolenost a propojenými osobami: 1. OVLÁDAJÍCÍ OSOBY Ministerstvo financ České republiky Vztah ke spolenosti: přmo ovládajc osoba V hodnoceném obdob neproběhly žádné obchodn vztahy. 2. OSTATNÍ PROPOJENÉ OSOBY ČEZ Prodej, s.r.o., IČ: Vztah ke spolenosti: dceřiná spolenost (100% podl) spolenosti ČEZ, ovládané Ministerstvem financ ČR Vztahy v daném obdob probhaly na základě podmnek obvyklých v obchodnm styku. Z uzavřených smluv nevznikla spolenosti žádná újma. Za poskytnutá plněn touto spolenost bylo dohodnuto peněžn protiplněn. Obchodn přpady: Odběr elektrické energie, celková fakturovaná hodnota: ,07 K. Výzkumný a zkušebn letecký ústav a.s., IČ: Vztah ke spolenosti: spolenost vlastněná Ministerstvem financ ČR Vztahy v daném obdob probhaly na základě podmnek obvyklých v obchodnm styku. Z uzavřených smluv nevznikla spolenosti žádná újma. Za poskytnutá plněn touto spolenost bylo dohodnuto peněžn protiplněn. Obchodn přpady: Prováděn zkoušek produktů, fakturovaná hodnota K.

78 SD Autodoprava, a.s. IČ: Vztah ke spolenosti: spolenost ovládaná ze 100 % spolenost Severoeské doly a.s. (IČ: ), len skupiny ČEZ, spolenost ČEZ a.s. je ovládaná Ministerstvem financ ČR Vztahy v daném obdob probhaly na základě podmnek obvyklých v obchodnm styku. Z uzavřených smluv nevznikla spolenosti žádná újma. Za poskytnutá plněn touto spolenost bylo dohodnuto peněžn protiplněn. Obchodn přpady: Prodej výrobků, fakturovaná hodnota K. IMOB a.s., IČ: Vztah ke spolenosti: spolenost vlastněná Ministerstvem financ ČR Vztahy v daném obdob probhaly na základě podmnek obvyklých v obchodnm styku. Z uzavřených smluv nevznikla spolenosti žádná újma. Za poskytnutá plněn touto spolenost bylo dohodnuto peněžn protiplněn. Obchodn přpady: Poskytnut peněžnch prostředků formou půjky ve výši K.

79 Osoby ovládané Českou republikou Ministerstvem financ v roce 2011 Název ovládané osoby IČ Adresa Ovládán v době Česká exportn banka, a. s Praha 1, Vodikova 34.p. 701 PSČ Celý rok 2011 Stát vlastn 80 % akci, EGAP a. s. vlastn 20 % akci Exportn garann a pojišťovac spolenost, a. s. (EGAP) Komern úvěrová pojišťovna, a. s. (KUPEG) Česká exportn banka, a.s. (ČEB) Praha 1, Vodikova34/701, PSČ Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ Praha 1, Vodikova 34/701, PSČ Severoeské mlékárny, a. s. v konkursu Teplice 41503, Libušina 2154 Ormilk, a. s. v likvidaci Žamberk, PSČ Celý rok 2011 EGAP vlastn 34% KUPEG EGAP vlastn 20 % ČEB, 80 % vlastn stát-česká republika Výzkumný a zkušebn letecký ústav, a.s Praha, Letňany, Beranových 130, PSČ Celý rok 2011 Municipáln finann spolenost, a. s. zkráceně MUFIS, a. s Praha 1, Jeruzalémská964/4, PSČ Celý rok 2011 Ministerstvo financ 49 % Českomoravská zárun a rozvojová banka, a.s. 49 % Svaz měst a obc ČR 2 % Praha 7, Janovského 438/2, PSČ Celý rok Praha 4, Durychova 101, PSČ Podl 100 % Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ Celý rok 2011 ČMFL, a. s. AGROCREDIT, a. s. ČEZ, a. s. Seznam spolenost přloha sken BH CAPITAL, a.s Brno, Přkop 843/4, PSČ Celý rok 2011 České aerolinie a. s. Seznam spolenost Amadeus Marketing CSA, s.r.o. Czech Airlines Handling, s.r.o. CSA Services, s.r.o. HOLIDAYS Czech Airlines, a.s. Czech Airlines Technics, a.s Praha 6, Letiště Ruzyně, PSČ Praha 8, Sokolovská 100/94, PSČ Praha 6, Jana Kašpara 1069, PSČ Praha 6, K letišti PSČ Praha 6, Jana Kašpara 1069, PSČ Praha 6, Jana Kašpara 1/1069, PSČ Celý rok 2011 podl 65 % podl 100 % podl 100 % podl 100 % podl 100 %

80 VIPAP VIDEM KRŠKO d. d. EKOPA zbiranje, sortiranje in odkup odpadnega papirja d.o.o. VIPREH gostinsko podjetje Krško d.o.o Tovarniška ulica 18, 8270 Krško, Slovinská republika Tovarniška ulica 18, 8270 Krško, Slovinská republika Tovarniška ulica 18, 8270 Krško, Slovinská republika LEVAS zaposlovanje in usposabljanje invalidov Krško d.o.o Tovarniška ulica 18, 8270 Krško, Slovinská republika HOLDING KLADNO a. s. v likvidaci Kladno, Cyrila Boudy 1444 Hotelinvest, a. s. v konkursu Praha 1, Nekázanka 4 MERO ČR, a. s. Seznam spolenost Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ Celý rok 2011 MERO Germany AG MERO-Weg 1, Vohburg an der Donau, SRN Podl 100 % ČEPRO, a. s Dělnická 12,. p. 213, PSČ Praha 7 Celý rok 2011 PPP Centrum a. s Praha 1, Na Přkopě 3, PSČ Celý rok 2011 PAL a. s. v likvidaci Praha 2 Nové Město, Rašnovo nábř. 390/42, PSČ Likvidace akci K Výmaz spolenosti z OR THERMAL F, a. s I.P.Pavlova 2001/11, Karlovy Vary, PSČ Celý rok 2011 STROJÍRNY TATRA PRAHA, a. s. v likvidaci Praha 5, Zlin, K metru 312, PSČ Celý rok 2011 STAVOCENTRAL, a. s. v likvidaci Praha 2, Jaromrova 64, PSČ Celý rok 2011 JUNIOR centrum, a. s. v likvidaci Se, ul. Čs. pionýrů 197, PSČ Celý rok 2011 JUNIA s. r. o. v likvidaci Ostrava, Stodoln 9, okres Ostrava - město Celý rok 2011 Letiště Praha, a. s. Realitn developerská, a.s. Spolenost Realitn developerská, a.s. ovládá : Sky Venture a. s. Whitelines Industries a. s Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ Celý rok % akci vlastn spole. Letiště Praha a.s. 100 % akci vlastn spole. Realitn developerská, a.s. 100 % akci vlastn spole. Realitn developerská, a.s. Explosia a.s Pardubice - Semtn 107, Pardubice 2 FOSPOL a. s. ISTROCHEM Explosives a. s. Explosia SK s.r.o. Spolenost FOSPOL a.s. ovládá: FOSPOL SK, spol. s.r.o Češkova 1758, PSČ Pardubice Nobelova 34, PSČ Bratislava, Slovenská republika Dostojevského rad 5, PSČ Bratislava, Slovenská republika Brestovská 123, PSČ Humenné, Slovenská republika Celý rok 2011, obchodn podl 100 % Celý rok 2011, obchodn podl 100 % Vznik , obchodn podl 100 % Celý rok 2011, obchodn podl 100 % GALILEO REAL, k.s Praha 7, Janovského 438/2 PSČ Celý rok 2011

81 IMOB a.s Praha 8, Thámova 181/20, PSČ Celý rok 2011 PRISKO a.s Praha 7, Janovského 438/2, PSČ Celý rok 2011 Český Aeroholding, a.s Praha 6, K Letišti 1040/10, PSČ Realitn developerská, a.s. Czech Airlines Handling, a.s. CSA Services, s.r.o Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ Praha 6, Jana Kašpara 1069, PSČ Praha 6, K Letišti, PSČ Od , obchodn podl 100% Od , obchodn podl 100% Od , obchodn podl 100% Spolenost Realitn developerská, a.s. ovládá: Sky Venture a.s. Whitelines Industries a.s Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ Celý rok 2011, obchodn podl 100 % Celý rok 2011, obchodn podl 100 %.

82 Koncern ČEZ, a. s., 2011 Poř.. Název spolenosti IČ Adresa Majitel Podl na základnm kapitálu (%) Poznámka 1 Centrum výzkumu Řež s.r.o Husinec-Řež. p. 130, PSČ ÚJV Řež 100% 2 CEZTel, a.s Praha 4, Duhová 3/1531, PSČ ČEZ 100% změna sdla firmy od ČEZ Distribun služby, s.r.o Ostrava, Moravská Ostrava, 28. řjna 3123/152, PSČ ČEZ 100% 4 ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o Třeb, Bráfova 16, PSČ ČEZ 100% 5 ČEZ Logistika, s.r.o Ostrava, Moravská Ostrava, 28. řjna 3123/152, PSČ ČEZ 100% 6 ČEZ Měřen, s.r.o Hradec Král. Riegrovo náměst 1493, PSČ ČEZ 100% 7 ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o Hradec Králové, Křižkova 788, PSČ ČEZ 99,9% 8 ČEZ Prodej, s.r.o Praha 4, Duhová 1/425, PSČ ČEZ 100% 9 ČEZ Správa majetku, s.r.o Děn IV., Teplická 874/8, PSČ ČEZ 100% 10 ČEZ Zákaznické služby, s.r.o Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ ČEZ 100% 11 ČEZ Energetické služby, s.r.o Ostrava, Vtkovice, Výstavn 1144,PSČ ČEZ 100% 12 ČEZ Energetické produkty, s.r.o Hostivice, Komenského 534, PSČ ČEZ 100% 13 ČEZ ICT Services, a. s Praha 4, Duhová 3/1531, PSČ ČEZ 100% změna sdla firmy od Elektrárna Chvaletice, a.s Chvaletice, K Elektrárně 227, PSČ ČEZ 100% 15 EGI, a.s., v likvidaci Praha 6, Milady Horákové 109, PSČ ŠKODA PRAHA 100% 16 FVE Buštěhrad,a.s Hradec Králové, Křižkova 788, PSČ ČEZ OZE 100% 17 PPC Úžn,a.s Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ ČEZ 100% změna sdla firmy od LACOMED, spol. s r.o Husinec-Řež. p. 130, PSČ ÚJV Řež 62,50% 19 LOMY MOŘINA spol. s r.o Mořina, PSČ ČEZ 51,05% Nuclear Safety & Technol.Centre 20 s.r.o Husinec-Řež,.p.130, PSČ ÚJV Řež 40% 21 OSC, a.s Brno, Staňkova 18a, PSČ ČEZ 66,67% 22 PRODECO, a.s Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ SD 100% 23 SD - 1.strojrenská, a.s Blina, ul. Důln p. 437, PSČ SD 100% 24 SD - Autodoprava, a.s Blina, Důln 429, PSČ SD 100% 25 SD - Kolejová doprava, a.s Kadaň, Tušimice 7, PSČ SD 100% 26 SD - Rekultivace, a.s Kadaň, Tušimice 7, PSČ SD 100% 27 Bioplyn technologie, s.r.o Hradec Králové, Křižkova 788, PSČ ČEZ OZE 100% 28 SD - KOMES, a.s Most, Moskevská 14/1, PSČ SD 92,65% 29 Severoeské doly a.s Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ ČEZ 100% 30 SINIT,a.s Ostrava-Mariánské Hory, Emila Filly 296/13, PSČ 709 ČEZnet 100% STE - obchodn služby spol. s r.o. v 31 li Praha 2, Vinohradská 325/8, PSČ ČEZ 100% 32 ŠKODA PRAHA a.s Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ ČEZ 100% 33 ŠKODA PRAHA Invest s.r.o Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ ČEZ 100% 34 ŠKO-ENERGO FIN, s.r.o Mladá Boleslav 1, Tř. Václava Klementa 869, PSČ ČEZ 5% 35 ŠKO-ENERGO, s.r.o Mladá Boleslav 1, Tř. Václava Klementa 869, PSČ ČEZ 12% Výzkumný a zkušebn ústav Plzeň, 36 s.r.o Plzeň, Tylova 158/46, PSČ ÚJV Řež 100% změna firmy od EGP INVEST, spol. s r.o Uherský Brod, Antonna Dvořáka 1707, PSČ ÚJV Řež 100% 38 Ústav aplik.mechaniky Brno, s.r.o Brno, Veveř 95,.p. 972, PSČ ÚJV Řež 100% 39 ČEZ Teplárenská, a.s Chomutov, Školn 1051/30, PSČ ČEZ 100% 40 Teplárna Trmice,a.s Trmice, Edisonova 453, PSČ ČEZ nákup 15% akciového podlu, 100% podl před koup: 85% 41 Ústav jaderného výzkumu Řež a.s Husinec-Řež,. p. 130, PSČ ČEZ 52,46% 42 Energetické centrum, s.r.o Jindřichův Hradec, Otn p.3, PSČ ČEZ 100% 43 ČEZ Bohunice, a.s Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ ČEZ 100% 44 GENTLEY, a.s Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ ČEZ 100% 45 Bohemian Development, a.s Praha 1, V kolkovně 920/5, PSČ GENTLEY 100% 46 Martia, a.s Úst/Labem, Mezn 2854/4, PSČ ČEZ Tepl. 100% Tepelné hospodářstv města Úst nad 47 Labem s.r.o Úst nad Labem, Malátova 2437/11, PSČ Tep. Trmice 19,60% Tepelné hospodářstv města Úst nad 48 Labem s.r.o Úst nad Labem, Malátova 2437/11 PSČ ČEZ Tepl. 36,25% 49 ULITEP, spol. s r. o Úst nad Labem, Špitálské nám. 11, PSČ Tep.Trmice 65% 50 eenergy Ralsko, a.s Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ ČEZ 100% po zvýšen ZK , před zvýšenm 51 3L invest a.s Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ ČEZ 99,64% ZK - podl 100% 52 FVE Vranovská Ves,a.s Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ ČEZ 100% 53 DOMICA FPI,s.r.o Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ ČEZ po zvýšen ZK , před zvýšenm ZK - 99,92% podl 100% Jadrová energetická spolonosť 54 Slovenska, a.s Bratislava, Tomaškova 22, PSČ ČEZ Bohun. 49% 55 JESS Invest, s.r.o Bratislava, Tomaškova 22, PSČ Jadr.en.spol. Slov. 100% 56 eenergy Hodonn, a.s Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ ČEZ 100% 57 eenergy Ralsko-Kuřivody, a.s Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ ČEZ 100% 58 AREA -GROUP CL, a.s Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ ČEZ po zvýšen ZK , před zvýšenm ZK - 99,61% podl 100% 59 ČEZ Distribuce, a. s Děn IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ ČEZ 100% 60 ENERGIE KRUPKA, s.r.o Krupka 1, Mariánské nám. 22, PSČ ČEZ Tep. 50% 61 FM service,s.r.o Úst nad Labem, Mezn 2854/4, PSČ MARTIA,a.s 50% 62 KEFARIUM, a.s Hradec Králové, Křižkova 788, PSČ ČEZ OZE 100% 63 ČEZ Energo Praha 8, Karln Karolnská 661/4, PSČ ČEZ 50,1% od zskán podl 50% 64 ČEZ OZ uzavřený invest. fond, a.s Praha 1, Na Přkopě 859/22, Ps ČEZ 50% od zskán podl 50% Fra Andela Zvizdovića br.1, Sarajevo, Bosna a 65 CEZ Bosna i Hercegovina d.o.o Hercegovina ČEZ 100% BULSTAT No. Sofia, Municipality of Sredets, 140 G.S. Rakovski 66 CEZ Bulgaria EAD street, PC 1000, Bulharsko ČEZ 100% CEZ Towarowy Dom Maklerski sp. z změna sdla od o.o Ul. Emilii Plater 53, , Warszawa, Poland ČEZ 100% změna obchodn firmy od CEZ Deutschland GmbH HRB München, Karl-Theodor Str. 69, 80803, Německo ČEZ 100% 69 CEZ Distributie S.A Craiova, Dolj County, 2, Brestei St, PC , Rumunsko ČEZ 99, % BULSTAT No. Sofia, Municipality of Sredets, 140 G.S. Rakovski 70 CEZ Elektro Bulgaria AD street, PC 1000, Bulharsko ČEZ 67% CEZ Elektroproizvodstvo Bulgaria 71 AD Village of Ezerovo, Varna District, PC 9168 Varna, Bulharsko ČEZ 100%

A.E. Wind sp. z o.o. AREA-GROUP CL a.s.

A.E. Wind sp. z o.o. AREA-GROUP CL a.s. Rozvaha dle IFRS k 31. 12. 2011 3 L invest A.E. Wind sp. z o.o. AREA-GROUP CL Bioplyn technologie s.r.o. Bohemian Development, Centrum výzkumu Řež s.r.o. CEZ Albania Sh.A. AKTIVA: Dlouhodobý hmotný majetek:

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaná rozvaha Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31.12.2009 31.3.2010 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 509 618 510 722 Oprávky a opravné položky -266 377-270 027 Dlouhodobý hmotný majetek, netto

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaná rozvaha dle IFRS Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31.12.2009 30.6.2010 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 509 618 517 812 Oprávky a opravné položky -266 377-274 687 Dlouhodobý hmotný majetek,

Více

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami podle 82 zákona č. 90/2012

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaná rozvaha Aktiva 31.12.2007 31.12.2008 31.3.2009 Dlouhodobý hmotný majetek: Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 479 091 488 956 488 607 Oprávky a opravné položky 234 297 252 330 256 777 Dlouhodobý

Více

SD Autodoprava, a.s. SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, 418 01 Bílina IČ: 25028197

SD Autodoprava, a.s. SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, 418 01 Bílina IČ: 25028197 SD Autodoprava, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, 418 01 Bílina IČ: 25028197 2012 1. PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím

Více

ČEZ, a. s. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

ČEZ, a. s. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI za rok 2009 SKUPINA ČEZ Vztahy_2009_CZE-PL-ENG.indd 1 24.2.2010 16:11:14 276 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2009 Zpráva o vztazích mezi propojenými

Více

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3.

SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3. SKUPINA ČEZ MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 3. 2012 SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA K 31. 3. 2012 V mil. Kč Aktiva Dlouhodobý

Více

SD Autodoprava, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, 418 01 Bílina IČ: 25028197

SD Autodoprava, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, 418 01 Bílina IČ: 25028197 SD Autodoprava, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, 418 01 Bílina IČ: 25028197 ÚVOD SKUPINA ČE Z Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ Nárůst ukazatele EBITDA o 276 964 tis. Kč Vlastní kapitál vzrostl o 223 519 tis. Kč Růst provozního zisku o 273 062 tis. Kč Tržby meziročně

Více

SD Autodoprava, a.s.

SD Autodoprava, a.s. SD Autodoprava, a.s. SD Autodoprava, a.s. Důlní čp. 429, 418 01 Bílina IČ: 25028197 ÚVOD Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ Energetické služby, s.r.o. za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ Energetické služby, s.r.o. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ Energetické služby, s.r.o. za rok 2012 ÚVOD Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS 1-6/2005 4-6/2005 1-6/2006 4-6/2006 Provozní výnosy 61 715 28 696 77 183 35 636 Tržby z prodeje elektrické energie 57 216 26 475 71 645 33 186 Tržby z prodeje tepla a

Více

Dohoda o Evropské radě zaměstnanců Skupiny ČEZ. Dohoda o Evropské radě zaměstnanců Skupiny ČEZ

Dohoda o Evropské radě zaměstnanců Skupiny ČEZ. Dohoda o Evropské radě zaměstnanců Skupiny ČEZ Dohoda o Evropské radě zaměstnanců Skupiny ČEZ Dohoda o Evropské radě zaměstnanců Skupiny ČEZ parafa ústředí parafa ERZ ČEZ Preambule... 2 Úvodní ustanovení... 2 Působnost ERZ ČEZ... 3 Způsob ustavení

Více

á ř é á ů ň Š á Š ě Š ř ř á á á á Ť é á ů á Ť ř é ě š ř ý ů áš á ř é á á á é ř á ř á ú á é á á ú á é á ú á é ý ů á ý ů á ú á ú é ř ě é ř á ý ě á ř á ý ůě é ř á ť é á ě á á ú é á á ě ě ů á á Š Ť á ěř á

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 SD - Kolejová doprava, a.s. člen Skupiny ČEZ Nárůst ukazatele EBITDA o 28,73 % Vlastní kapitál vzrostl o 13.920 tis. Kč Růst provozního zisku o 66,06 % Výkony meziročně vzrostly o 52.003

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ČEZ Energetické služby, s.r.o. ENERGETIKA CHYTŘE

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ČEZ Energetické služby, s.r.o. ENERGETIKA CHYTŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ENERGETIKA CHYTŘE OBSAH OBSAH 3 00 ÚVOD 4 01 ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 6 02 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

ČEZ, a. s. zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

ČEZ, a. s. zpráva o vztazích mezi propojenými osobami ČEZ, a. s. zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2006 SKUPINA ČEZ 1. Schéma vztahů v koncernu Černé šipky = vlastnictví v rámci koncernu Červené šipky = vztahy popisované v této zprávě ČEZ,

Více

Ý Á Í á á ý ř ź á á á č á á é ě ě š ř ů á č ě é Ę ý á ý ŕ ě ř ř ý ů á ě ě š ě á á ě ý á é á ý ý ů č á ć Í č ę ý á ě é ú ž é ú ů á ě ú ů ě ř ň á ů šř á ű ě ě š ě á ř ě żá á ź é č ě ě é ž ů ů ý ž é ř á é

Více

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA a.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA a.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti a.s. za rok 2013 a.s. jako tradiční dodavatel vysokovýkonných energetických systémů za 60 let své existence vyprojektovala a dodala více než stovku energetických celků s celkovým

Více

ů š š Č Ě Í ř ě á ě ý š é ž ý é ú ů é á ě č ě š é Ž ý ý ť č š ý Ž á ě é š ě ě á ř é é ó ó Í Ďá é ý á Ž é é Í Ž á ř á á ť á Í é ř é é ř é á Í Í ř ó é Ó ř č é č ě č č é ě éť ř Í Í á Í á ř á á É š Í š ř á

Více

ď ď áý ó ůó šó é Í á ú á ě ž é Ť á áš Ť ř á á ú é ž ý ř á Í á ě ž é ú Ť ť ď á ď é é ž ú Ž Í ú á ý ý ď á ě á á Č ýť á ě ý Í ů š á é Í ř Í ář á é Č é šý š ď é á Č ř ř é ýš ů é ý ř Ž é Ž úč á š é á á ů š

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

Í Č Ý ě ě ř é š Š š ó Í ř ř š š Í ř ř ý ř é ř ě ě Ú ř ž ž ř š Í ě š Šť ý ž Ť ěž š ř ř š ř ú ě ú ý ě Í Á Á Í Ý Ě ŠÁ Ř Ě ŘÍ Á ÚĚ Č Ě Ů Á Á Č Ě Š Ě É Á Á Ř Ě ÁŽ ÚČ Ě ÁŘŮ Ě Š Ř Ř úš ř ř š Í Í Í ř é ř š é ý

Více

á š Ý á ČŠ á ř á á ř š á ř šš é é á á š ý á ě š ř ů á á ě ě š ř ů á ř Íé á ě ě ě Íý á ů ě ě š Ť ů á á ř é á řá á ý ř á š ř á š ř ě á Ř ň ř ř ž é š ř ě ř á ž áí ř ů á ý š á š ý ř ř ý ó ó á ř š Í á ř ď šš

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ Energetické služby, s.r.o. za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ Energetické služby, s.r.o. za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 ÚVOD Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s centrálou v České republice. Hlavní předmět

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

ą ý ú ý ý ýš Á é š ě é ž ř é é é é ý ú ý ý š ř é é é ě ř ě ů ý é é ý Ž é ř ý Í é ů ů ř ěž é ů š ě ě é š é š é é ř ž Č Č é ř é ě Ę ě ý é š ř é ě ě š ř ů é ě é ę ę ý ý ř ě ř ř é ř ý ů ě ě ě ě ě š ě ě ý ý

Více

é ý á ŮÝ ť Ž á ý č ý ě Ýý é ž č á á é éč ř ě ý á Č é ý ě ý á č ň Ú ř Ú ý ě ů ů ů ž ý ů ť ů ě á ů řá ý ě á ů ů ů é ž é ů ř č ž č ů Ú Č ě ě ž ý ý á ž á š ě é á ť á š á á Ť á š č á š ě ě š á ň á č áž á ý

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

ř ě š áč á á á ř ý ž é ř ý ý á á ů ý ý ěď Ž ů ž á ř ě é ář ů ě ř ě á ý ú š ů é é ě é ú ů ž é š ě ž á ě š á ů ú ě á ěž á ě é é ě é é ě ěž Ž ý á č é é é ú á č ý ý é ě á ý á ž ě ě á ž ý ů š á ě č é č é é

Více

ř ě č ř ě Ý účé ěř Ý é É Ě Ýý ď ý úč č č ú ě é É ť ú Ě óý É ý ó É ý ý ň Ýý ú ť ý úý ó ý ý é ýď é ý ň É ý úú ý ý ó É É ý ý ň É ó Á É Ť ý ě Í É É Ý ě ý č é č Ý ř ó ó ó ó Ý é ó ž é ú Á ď é ď ú ý éž éé Ž É

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

Á É ěř ř é ú ě ú Á ýě ř Ú úš ř ň ú úýě ě ú ť Á ž é ř é ú ýě ú ř ěž ď ř é ř é ú ě ž ý ý ý ú šý ýě ř ú ť ě ů ú ý ú é é ř ý ř ě ěř ý ů Ú ř ě ý Ý ý š ň ýú ý ý š ř ě šú Ú ý ř ř é ú ě Á ý ú ř ě ěř ř ú ýě ú ýě

Více

pololetní zpráva 2009 skupina Čez skupina Čez

pololetní zpráva 2009 skupina Čez skupina Čez pololetní zpráva 2009 skupina Čez skupina Čez Úvod Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem s ústředím v České republice působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a v západní

Více

Š í ú ň ě ší í žá í ř í ý Íí á í á žá í ě á í á žé ě ě í ř ů á á žá í ě í Í í ý á í á ž ý ý á ě í ý ě ší á ň ě í í Žá ř í í á á á í í ě ž í ů á á á éž á Ť ě Žá ř í í á ý řá á í éží á ě í í ížá í ř í í

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

ů č ý ř á ř ě á ý č š áš é á Žá é š ě ě č ý ě ě é č č č č ř á ý á áš ě ů ě ý ř č ř é č ě ř Ú Ř Á Í Ů č Ý Á č Í Á Ř Ě Ě Ý Í ť Í Á É Ě Í Ě ŠÍ Ř Ů Á Á Ů Ř Ě Á Ý Č É ý ůž ě ě é á ů á ě ý á á ů á č ú ě ý ů

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o.

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. 2012 Obsah 2012 Skupina ČEZ 3 TEDOM a.s. 4 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě společnosti 6 Charakteristika a hlavní aktivity

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

á í ó é ří č á í ý í ú ň ť í Ú ě Ú č Í íč ý Ž ží á ří ř áří é í ý á í ě á ě ý ů č ř ě č ž é í íí á ě ý í ů í í íí ř ě ř č ě ý í š í é íč ě ř ě é č ě ř ě č í í ř á í í ů Í š é í í é í ř á í š é á í í á

Více

Á Á ŇŘ Ú ú Ť ťš č Á ě ú ě č ě ů ě ě š š š ý ýó ť š ť ý ó Ť š ť Á š č š ú č š ť ú č ě Á ýť ě Á ú ť č č Á č ý ý ě ť ě ě Á ú ť č úč ť Á ě ý č ú Ž Ž ú Ž Ť č ů ý ě č ú ě č ý ú š ú ú Ž ť ýš š Á ě ť ě ť š ú ť

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

Á Í Á Ž Í Á Í ě š á í ů ř ě ě á á á é ě ě é ří éříš é ž á í é í Ž í í á ě íř žíš ě ž é á Ž í á ž ý Ž ů ú í á í ř ť š í ář á ě ě á í š ý ř í é ří á é á é í é á ří é é áš ě ě ší í í č í ř á í é ř ř á í í

Více

ÁŠ Š Í É áš Š í é č á ó é á ší ě é š ů ě ě é í é á ž ď ě ů ží ě á í é ě é ě é é č í ž é ý ů ň č í ř ýš í ří í ž í á ů á á ů ď á ý í é á á í á í ě é í ř ž ě ě ě í ř ř ěž ž ě ě ž Š í é ř ž ž ď é č ř š ý

Více

ý ý ý íú í ě Á ý ž ů ěí ě ž ý ó ý ý ú í ý ž ý ě í ýě ýýš í ú íú ěž ý ý íě ň ě í š ě ý íů ě ý ž ý ý í ě ý íí ě ý Á ý ě í ý ě ý í í ý í ě Č ď ů ě š ě ě ň í ú í ýě í í ě í š ě í í í ě ě ý š ý ž ěž ě ší ňž

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

č é č ě ší Ž ý ý ší ů í č á č í á ž á žň ř ě ší í ě ě ý ří é á í é ý í ší á á í ě á Ž ú ě ý ů á í č ý ž á á í ů Č š á é é é á ě á ř ý ž á í ž ě á í éč ž ě š ý é č í í ů ří é é ý ž á é í é í á á í é ě é

Více

č É Á Á Ě É Í É Á Ří É Ř Á é Íá ě ď é ě Á Í Ř ř éč á Ť ě ě ý ý á í Žá ř á ě á Ě áž á í áž ý á á Žá í á ř ň á é ý ý í ř í í č í Č é ý ý é ň á í ú á Ž ř ě š á é á ř ří š á í ěá é á ě ý ú í é á á ú á ě ý

Více

É Á Č Í Č Í Č Š Ě Í ý í í č í Ž ř ú ě ů č ř ě í ž é é č š é ě ý ě ý ě ý é í ř ý ý ř í ý č é č ů ň ř í í ší ý ě ů é čí í í ž é É Á Č Í ý í ý č é é š í ý č í ý ší í ř ý ř ů ů Í í í ř ý č ý ý ř ů ě í ň č

Více

Š ť ř š ř éú Ú ýú á Ú čá é á č éč ě ě š ř ů Ú á č ě ě š ř ů Ú á ř ě ř éř ů á ř č Ú ř ý č ář ý á ý é ě ý Ú ř š ř ý ř Ú á á Č Č Č č Ú á á Ú á á éč á ě ý áč ý á ě ň ř á á á ě á á á Ú č ř č ý á á ýý á ě ěř

Více

Č á Í é úř á ě é ř ťé ý ď ě ý Í ě á ě é ó á Ť é Ýá á ý ř ú é š Á Á ž á ř š á řá á ř ó á á é řá á ř ř Ť ó ř ž á ř ž ú á á Ž Í ÁŠ á é ž á á ř ř ó é ž Í ť á é ř ž Ž Ž é á á é ž ž š á ž é á á ó ř ě á ř ý Ž

Více

Á Í Č Í Ž ž Í Č Č Í Í Í Ž ú Ť Č Á Á Ž ó Č ú Ž Á Í Í Ž š ů ď š Ž ů ú ž ý ň ý š Ó ů ů ý Ž š Č ů š ž ň Ž Í ú š Ž ý ů š ň ů ť ú Ž ň šť Ž ů ý ň ý ý Š š ů ó Ž ý š ť ů ý ž Í Á Í Ž Č Á Š š ý ů ž ž šť Í Ťž ý ůž

Více

É á ž ž ý Ů Ů ý Ů ř ž š ě á ň č ř ž ý Ů Ž É Á á á š á ř ú ř Č ě š ř š ň ů ě ěž ý ů á ří ář č ě Ů ář Á á ř č á á Č á ě ÍÁ á č ř áž Š ě á ě á á á Š ř řá ě ě ý ř á á á ý ě ě Ž á ž ý č á á ý ů á č č ě č á

Více

í ď é ď é á ž í č é á č é ý á íč Č á č áý í í ý č í í á Ž é á í ů ě éúč ž á ř čí á í č á í á í Č é í ř ěž é čí á í č í ž ě á Í í á í í š ě á íž čá ř í í í á ž é á í á í ř ž ě ř Č ů ř ěž ý ů ř ž ě á í ůž

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

Ě Á Í ř ř é č č ř ů ě ě ž ů Š č ř ý ě č č ě č ú Í Í š č Ě é ř ě é é č ř č ř Í ý Š Í Á Ž Ě Ý ť ř ě ú ň Ě Á Í Í š ě ř č č ú ř Ě ř Š Í Č ě é ř ř ě ý ý ř ě ý ř é ř ě ř ě ů ý ř ě ý ů ř ý ů ř ý Š Á Ž Ě Ý ř žé

Více

ř é ů ř ř š Š ě ř é ů Š ě ř é ů ř ř é ě š ů ď ě ý ů ú é ú é ú é ú é ý ú é ř ř ů ř ě ý é ů ě é ř ě Ž é ú ř ý ě ý ř ď ů é Í ě é ě ý Š ěř é ýř é ř ů ó ě ý ř ě ř ě ý ů ě ě š ř ů ú ýš ě ů ú ý ť ě ý ý ď ě ď

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

ě Í ž ř ě ě ě š ř ů ě ý ě é ř ě š Č Č š š ř ě é éž Č ř é ř Č ě é éž Ř Ě ř ě ř é ř ř ě é š ň Č ř ý ř ž ž ý ř ř ě ů š é Š ň é é ř Č ě ě ř ě ř ř ě ř ůú Ž ů ř é ě ě ř š ý ř Í ř ě ů ý Š ň Ú ě ě ř Ž ů ň ř ř

Více

á á á ů ě č ě žá ž ž á ó ó č ář ř ž é é Í ř š ž ý ů é ř á ý á é ě é č á Žš ě č á á č Ž á é ě é č á é á á ž č ář á á š é ý á č žá ý á ů ý ý ů š č ář ž ěř á á ů ěč č š žá á á ě ě Ž é ř ý ů č é š Ž é Žá ž

Více

Č í ý ř ň í é é ň ř ý í á ďé í ří í Ž č é í á é á í í á š č Í á é Č í áž é á Č é š č éč č é é ó č ří š í á á Ž Í ÁŠ ď á ž í ý á á ř í é é ž á á í é ž č í ž ří Ž á é ží éč í í í ř í á ř ý ž č í ž č á í

Více

ů Č š Š É É Í Ě ť ú Č ů ž č ú ý ů ý ú Ú Č á ě á ý ř š ě šš ř č š ě š ě ý ř š š ě ř š ě šš č š ě ž ěř ý ř ř řá ý ů á ě š ě ř č řá č řá š ě ř ý ř č č á Č á á áš č á á č ě š Č š ů ž č ě ý úř ž ř á ě č ě ě

Více

ě Ý ř Ě Ý ý č ý é ý č é á á ž á á ř ý č š ě á řš é řá á ř á Č á á ý č ž š ě ý é ý č é ž ý š ž š ě ý éž ý ý čá ů á ě ý á á ř á á ř č ě š č é á ě ý ž á á é ž ř é č ž č ě á ž ž ř é ů á á á ěř á é č ř ř č

Více

ú Š ň ú ú ů ž Č ů ó Ý ů š ú ú ů ů Ů ů ú Ů ů ť ž ú ú ú Ů ž ú ž ú Ů Ř ž ů ú ů Ý Ě ú ů ň ž Ř ň Č š ž Ř Č Š ž ž ň ž Š ž š ů š Ý ž ž ž š ž Š š š š ú ž š š ň ůš úš ž š ů ž Ý š ň š ž ž š š ů š ú š Č ů ů š ž ů

Více

č í í žá é ý í í č é ý á íč ř íž é ě ýš á áš ů š í ů ří š á č á ě Š ří é í š ž í ř í é č í č ž í í á á í ě Ž é č á á á ý ě í í á íč č ř ří í š í á ě í ž í čí á ž í á ě í ý č ý ě ý ě í ř í ě ř š ě í í ě

Více

Ť ě ě ě á č á ž č ě ž ě ž č á ě š Ť ě č ž á ě č ě ž Ť č č ž Ť ž š á ě ž ě ž ž ě ě Ěá á á Ťš č á ě š č č š ěž ě č ě á ě č š ď ě ž á č ž ť á ť ě č ť ž Ž č ě č á á á á ě ž á ě á ě ž á á áž č ž ě ě á ž ě á

Více

š é í í í š ž í č í ř Č Č č ě í ť í č ť č ě ě č í č ř ě é ý č š é í í í š í í í í í š ď č í ť í ř Č Č č í ří é ý ě í ž í í ď í í í í í í é č í í é ě í úč í í ří í č í ří ě í í éž ě í í ž ý ě í í í í í

Více

Ě í ě ýúř é ý á ě Í Í é ř í Í Ý ň ůř Ží á í í ř ř á á ě áúř ř ý ě é úř é íúř ří š ý í á ú á á řá é ě á íá íúř ě ří š ý í á Íá řá í é ě í á á řáí é ú í í ř ř žá ř é é í é á ě é é é í á Íú í í ě í ě é ří

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

ě ř ř č Ě ě ř ř č ě ě Í Í ě šž š ě Ú Ž ě ý ý ř ů č ě ý ř č ý ý ý Žš Ž ř ý ř ů ý ý ý Žš Ž é é ř č ý ý ý ě š ř ě é Ž ý ě ý ů ř ř ý ý ř ů ř Ž ý é ý é ý ů Ů é ě Í Ž ě ý ý ů ě ý ý Ž ř čů ř ř ý ř ě Ž č ě ř ř

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

Představenstvo společnosti Air Bank a.s.

Představenstvo společnosti Air Bank a.s. Představenstvo společnosti Air Bank a.s. se sídlem v Praze 11, Chodov, Hráského 2231/25, PSČ: 148 00, IČ: 290 45 371, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16013

Více

Č É Ú č Ť É á Ú é ť á ť á ž á á á ť Ů ď Ř ó š é č Ů Ě ť Ě ť ý ď ď Ě á á ť É é á á Ě á á ů ť ý ť é á ťó ď á á ů Ť ó á š É É áó á ď ú á ů Š ť Ý Ž Ž Ý É ů É ú ď ů ď á ó á á Ž áó á Ň ť ďť ó Ť á ý áá é ú á

Více

ř á á ü č ů á ř ř á ě ř ý á á ě á á ř á Č á á á ě řč á Č á ě á ř ř á ě ý ů á ě ř á á Ř Ě Ě Ř É Á ř á á ř ř á á Ž ř ř ř ě ě ř á á ě ěá ě ř á á ě ě ě ěá ř ě ě ř á á čá ř ě ě ř á ý ů č ě šíř č Š á ř á á

Více

Á Á Á š ě ČŇ ŘÁ Ě Á Č ÍŘÁ Ř Ě š ě ť Č Ú ú Č ě Ú ů ů š ě Ň ř ž ěř ů ř ě ř ň ř ž ů ř Ů ě ř š ě ě ú ř ž Č Č ť Ň ě ř š ěú ř ď Ž šú ě ř ř ř Á ě ř ř ť Č ř ř ď ě ě ž ř ě Č ó ě Ň ě ě ě š š ů ě ž ú ž Č šš úě ů

Více

í ě á ě Č ě Š ě á í á ě á ý á í ě ý á í Í ě Á á í ťá á ú í ě í ě ší ů áš á ť é ě í Ú í í ě Š ě ě š ě í á ů ý ý á í ť í ý ý ú í á ě ů Ž ý á š ě í ů ú ú í š é á ů á á é ť í Ý é í ť ý á á ě í í ú ů š ě í

Více

ý ř é á é Š á ě ů ř á á é á á ž á ě ř ý á á é ě á á á ú ě á čá š Č Č š á š ý ě é ř á ý ě éř ř ý á ť á ř á á ř é á ř č ř é á é š Ž á é á ř ě ů é á ř š é é é ý ě ř ě ř é á ř ě á á áž ý ý ý ý č ě ý ř ě š

Více

á ó ú Ž ý á á š č š é á č ú Ž á ú é ř é š ů á á ý á á ý ř áš ý ý é á ý ů é ž á é ř ž ý řč ůž ý ř š éž á á č řč á é ý č č é é ů ý ý á Í á á Ž é č ř Ž ř š čů ů Ž č á Ž é Ž č š Ž Ž š á é š ó é š é ůž š ř

Více

Ó é ě é é Ť č é ě č ě č ž ě é č ěš é é é ž č é ě Ť č Ť ž é é ě ň č č č ú é Ť é ě č č é é Ž é é ž ě ě é ě ž š é ž ě ě ěč ě č Ť é Ť é é é ž č ě č š é ž ú ž ě ě ž ěč ž ž Í ě Ť ž Ť ě ě ž Í Ť ěč č é č ž č Ť

Více

Č š é č š ž Č Í é ř ě ě š ž ř ě č ř š č č ž ř Í č č č ě ř ž ěř č č Č ČŠ ř ě é š Ž ř ě š ď Š ř ě č č šť ě ů ě é é ě š ž ě ř š ř šš é é ďě š é ě ě š ř ů šť ě š ě ě é š ř ě š é č š č ě š ě é ě č ě é ě é é

Více

ě áů Ž é á í š Í ť á á š ěší š í ý á ž ý í Ží ří ů á í Í á úš š ě ě ý ý ář ý ý ž í ří ě ř í Ž áš á ě é Č á ě ó ří ě ů á í ď č š í é ď ří ě é ó č á ů í ó Í é Ž ř á é ú ří ě é ří š č é žší ě á í ó ú č ří

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

ě č ří č á ě íč á á í ř ý á é í š Ú í í ú á ř ý é é í ž š á ď í í ř á ě ý ě ě ší í á ž í á í čí ř ý á á é í ď í á ý ř á á ř ý é é í š č ě á ů ě ů ří á ý é íč í í á ž Í ý é ď ě á ě í č í řá í ř š é ř í

Více

á ě č č ú řá ě řá ř č Ú č á ě ú řá ě řá á úř ř ř š á č ú á řá á ě ě š ř ů á é ěř š á á ě á řá ě ě š ř ů á á řá é ě ú úč ůú ř ě ů č ř ř čá ř Ž ř š é ř šť é ě é ř ř ů č ř ř čá ř Ž ř ď é ř š é ě é ř Ť č á

Více

Ě Á ČÁ Š ř ě éčá Í ý ř é á é Š á á š ě č ý ě ř ů Í á á é á á ž á č ř ý á á é ě á á á ú ě á čá š Č Č š á š ý ě éř á ý ě é ř ř ý á á ř á á ř é á ř č ř é é Í š Ž á é ř ě ů é á ř š é é é ý ě ř ě á š ě ú ů

Více

Ě Á Íř Ě Á Á Č ě áš č Ť á á á é éč á č ý á á á é éč ú ě ě ě ě ř š ý á é á á é éč ě ě š ř ů žá č é Č á á ě ě é ž Č Č é é é á á é ě č ú é ě ě é á řž á ž á á á é ě ě áš é Ť á č á é ě ě č ú á á ú é ů ě ě é

Více

Á Á Ř Á Í í ě í í í é í ý é ř í é ž í ž ě í é ř č é ť í í ý ý č é é é ě é í ě ů í ý č íč Ř č í í í é ť Ž ý í í ů íž ě í ř ší ž í ů ř ě ý í ý ž ě ý ů ú ů ř í í čí í ř í ší č é ř ě í í ý ý ť é ý ú é éř íž

Více

ě ě á ř í í ří í š í í á áš í í ěř á í ř í í ÍÍ í Ů ě á í í š ž í á ě á á ý ý Ů Č č ř í š á í ř í í ří í ř á á í ž ř áš á í ě ř í Š á í ř úš ř í ř í š ář ř áš ůž ř í Š ř á í Š ě á Š ář í š žá á í í ř Š

Více