OBSAH LITERATURY PRO 8. A 9. ROČNÍK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH LITERATURY PRO 8. A 9. ROČNÍK"

Transkript

1 OBSAH LITERATURY PRO 8. A 9. ROČNÍK učebnice strana CD AUDIO VIDEO TEXT UČEBNICE 11 Nejstarší literární památky 12 Epos o Gilgamešovi Epos o Gilgamešovi ČJ 525 Úvod 1/20 13 Chvalozpěv na Nil 14 Staroegyptská milostná poezie Staroegyptská literatura ČJ Starý zákon: Stvoření světa v šesti dnech Starý zákon: Stvoření světa v šesti dnech Bible: Kniha Samuelova ( Absolon syn Davidův) Liter.vých./134 OV2/44 Ivan Olbracht: O moudrosti Šalamounově Čítanka 6 Ivan Olbracht: O moudrosti Šalamounově Úvod 1 /30 Ivan Olbracht: Stavění věže Úvod 1 /29 Ivan Olbracht: Umučení Úvod 1 /31 16 Píseň písní 17 Nový zákon: Evangelium podle Matouše Evangeliu sv. Lukáše - Narození Ježíše Úvod 2 /52 17 Védská modlitba k Savitaru - k slunci 18 Š - Ťing: Nářek gardy 19 Lao C : Tao Te Ťing 20 Čuang Čou: Svobodná šťastná pouť

2 2/ 23 Antická literatura CD AUDIO VIDEO TEXT UČEBNICE Prométheův příběh ČJ 6 23 Homér: Odyssea C 209/ČJ Homér: Odyssea Úvod 1/20 Homér: Ilias Liter.vých./136 Homérské Řecko CJ 596 E. Petiška: Staré řecké báje a pověsti čj Hésiodos: Práce a dni 25 Archilochos: Ten ať vede 26 Sapfo : Z písní lásky Titus Maccius Plautus: Komedie o hrnci Úvod 1 /25 26 Anakreón: Víno Anakreón: Smutné pomyšlení Úvod 1 /27 26 Ezop: Bajky Ezop: Bajky- Závistivý pes Liter.vých./137 Aischylos: Oreateia Lit.vých./ Eurípidés: Médeia OV2/40 30 Aristofanés: Jezdci 32 Platón: Obrana Sókratova Plaón: Ústava OV2/25 Platoń: Zákony OV2/49 33 Publius Vergilius Maro: Aeneis Publius Vergilius Maro: Aeneis Liter.vých./139 Theognis: Myšlenky Úvod 1 /28 34 Publius Ovidius Násó: Umění milovat ČJ 8 Publius Ovidius Násó: Umění milovat Liter.vých./139 Publius Ovidius Násó: Umění milovat Úvod 1 /28 35 Gaius Petronius: Satirikon 37 Marcus Valerius Martialis: Epigramy Antičtí bohové Č Staré řecké báje a pověsti - Faethón L.A. Seneca. O krátkosti života Rudolf Mertlík: Staré řecké báje a pověsti (Zeus) Rudolf Mertlík:Staré řecké báje a pověsti(deukalioń a Pyrrha) OV1/20 OV2/17 OV2/53 OV2/60 39 Mimoevropská literatura 39 Korán, Súra 17. Noční cesta 40 Kálidása, Ztracený prsten 41 Bhartrhari: Verše Tisíc a jedna noc- O dvakrát ukradeném měšci 41 Umar ibu Abír- Rabía: Jestliže nikdy nebyl 42 Li Po: Tři kumpáni 42 Ki no Curajuki:Měsíc na vodě 43 Neznámý: Psát na vodu 43 Omar Chajjám: Čtyřverší 43 Sakja- pandíta: Z pokladnice moudrých rčení 44 Aztécká poezie Liter.vých./142

3 45 Z poezie severoemerických Indiánů 3/ CD AUDIO VIDEO TEXT UČEBNICE 47 Středověká literatura 47 Fredeger: Zpráva o Sámově říši 49 Píseň o Rolandovi Píseň o Rolandovi Liter.vých./ Píseň o Nibelunzích 51 Tristan a Izolda 52 Rubeuf: O závisti 53 Jakub de Voragine: O svatém Františkovi

4 4/ CD AUDIO VIDEO TEXT UČEBNICE 55 Počátky písemnictví a středověká literatura v našich zemích 56 Proglas Proglas Liter.vých./56 Hospodine,pomiluj ny Liter.vých./56 Hospodine, pomiluj ny ČJ 7 Chorál Svatý Václave ČJ 7 C209/ČJ Liter.vých./59 Svatý Václave Úvod 1 /50 Život svatého Václava C209/ČJ Život svatého Václava Úvod 1 /39 57 Kosmas: Kronika česká C209/ČJ Kosmas: Kronika česká Úvod 1 /42 Vladislav Vančura: Kosmas Úvod 1 /48 58 Alexandreis 59 Dalimilova kronika Dalimilova kronika - O selské kněžně Boženě Lit. vých./60 60 Dřěvo sě listem odievá Dřevo sě listem odievá ČJ 6 Stromoví listím se odívá Úvod 1 /51 60 Závišova píseň Dřěvo sě listem odievá Sódijó synečka Rozbořené staré zámky Bože muoj, otče muoj Z Husových myšlenek Litr.vých./62 Muzica poetica ČJ 6 Trobadoři a žakéři ČJ 6 Z vlastního životopisu Karla IV. ČJ 6 Karel IV. : Vita Caroli OV2/56 Z vlastního životopisu Karla IV. Liter.vých./61 Satiry o řeslnících a konšelích- Pekař C219/ČJ Satiry o řeslnících a konšelích- Pekař Úvod 1 /55 61 Jan Hus:List přátelům v Čechách ČJ 7 Jan Hus:List přátelům v Čechách C209/ČJ Jan Hus:List přátelům v Čechách Úvod 1 /56 Eva Kantůrková: Jan Hus Úvod 1 / 60 Čtyři pražské artikule Úvod 1 / Jan Čapek: Ktož jsú boží bojovníci Vavřinec z Březové: Husitská kronika - Bitva na Vítkově hoře Úvod 1 /64 Vavřinec z Březové: Husitská kronika - O školách v Českém království Úvod 1 /67 Vavřinec z Březové: Husitská kronika - O táborech Úvod 1 / 65 Petr Chelčický: Postila Úvod 1 /69 Petr Chelčický: Postila C219/ČJ

5 5/ CD AUDIO VIDEO TEXT UČEBNICE 65 Literatura renesance a baroka 66 Cecco Angiolieri: Kdybych byl oheň, zapálil bych svět 67 Dante Alighieri: Božská komedie - Peklo Giovanni Boccacio: Jednonohý jeřáb C208/ČJ Giovanni Boccacio: Jednonohý jeřáb Úvod 2 /13 Giovanni Boccacio: Dekameron Francesco Petrarca: Život se žene pořád dál a dál Liter.vých./ François Villon: Balada mravoučná François Villon: Balada o drobnostech C208/ČJ François Villon: Balada ČJ 9 François Villon: Závěť ČJ 9 François Villon: Závěť Liter.vých./145 François Villon: Závěť Úvod 2 /42 François Villon: Epitaf François Villon: Balada François Villon: Balada o drobnostech Úvod 2 /41 68 Sebastian Brant: Přezírání nehod 69 Erasmus Rotterdamský. Chvála bláznivosti 70 Hans Sachs: Dobrák Enšpigl 70 François Rabelais: O dětství Gargantuově François Rabelais: Studium Gargantuovo podle řádu jeho učitelů sofistů Úvod 2 /16 71 Pierre de Ronsard: Píseň 72 Jan Kochanowski: Trény 72 Michel de Montaigne: O přátelství 73 Miguel de Cervantes y Saaverda: Důmyslný rytíř Don Quijote C208/ČJ de la Mancha OV1/30 M.de Cervantes y S.: Příběhy Dona Quijota M.de Cervantes y S.: Příběhy Dona Q.- pasování na rytíře Úvod 2 /44 Důmyslný rytíř CJ Lope de Vega: Fuente Ovejuna 77 Francis Bacon: O pravdě 79 William Shakespeare: Sonet William Shakespeare: Hamlet C208/ČJ William Shakespeare: Hamlet Liter.vých./148 William Shakespeare: Hamlet Úvod 2 /11 William Shakespeare: Hamlet Úvod 2 /29 William Shakespeare: Romeo a Julie C209/ČJ William Shakespeare: Romeo a Julie Liter.vých./147 William Shakespeare: Romeo a Julie Úvod 2 /22 William Shakespeare: Večer tříkrálový Úvod 2 /18 William Shakespeare: Kupec benátský Úvod 2 /24 William Shakespeare: Král Lear Úvod 2 /32 William Shakespeare: Dramata ČJ 70 William Shakespeare: William Shakespeare: Emanuel Frynta : Moudří blázni Úvod 2 /25 79 Francisco de Quevedo: Žít dneska, to je krást a krást 80 Andreas Gryphius: Slzy vlasti L.P Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen: Dobrodružný Simplicius Simplicissismus Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen: Dobrodružný Simplicius Simplicissismus Úvod 2 /72 Jonathan Swift: Gulliverovy cesty C219/ČJ Niccolò Machiavelli: Vladař- Jak mají vladaři plnit dané slovo Úvod 2 /27 John Erskine: Nezbedný mistr balad Úvod 2 /37 Thomas More: Utopie Úvod 2 /47

6 TEST - renesance a humanismus Č250 6/ CD AUDIO VIDEO TEXT UČEBNICE 83 Renesanční humanismus a baroko v české literatuře Bible kralická -Evangeliu sv. Lukáše - Narození Ježíše Úvod 2 /52 Kryštov Harant z Polžic a Bezdružic: Cesta z království Úvod 2 /53 Enšpígl holičem Úvod 2 /54 Historie o bratru Palečkovi - Hostem ve špitále Úvod 2 /56 Historie o bratru Palečkovi - Nalezení těla Kristova Úvod 2 /57 Frantova práva Úvod 2 /58 83 Jan Campanus: Praha 84 Jan Blahoslav: Filipika proti misomusům 85 Mikuláš Dačický z Heslova: Prostopravda 85 Jan Amos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce C208/ČJ Jan Amos Komenský: Labyrint - poutník dostal uzdu a brýle Úvod 2 /76 Jan Amos Komenský:Labyrint - Poutník dostal uzdu a brýle Liter.vých./65 Jan Amos Komenský:Labyrint-P.způsob boháčů prohlédá Úvod 2 /77 Jan Amos Komenský: Truchlivý C208/ČJ Jan Amos Komenský: Truchlivý Úvod 2 /71 Jan Amos Komenský: Svět v obrazech ČJ 6 Jan Amos Komenský: Lidskost ČJ 6 Jan Amos Komenský: Jednoho jest potřebí Úvod 2 /75 Jan Amos Komenský: Cesta světla Úvod 2 /75 Jan Amos Komenský: Škola hrou Úvod 2 /79 Miloš Václav Kratochvíl. Život Jana Amose Úvod 2 /81 Komenský skrz naskrz CJ Bedřich Bridel: Co bůh? Člověk? Bedřich Bridel: Co bůh? Člověk? Úvod 2 /70 87 Bohuslav Balbín: Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště českého 88 Národní písně Národní písně - Ej, zahrajte Úvod 2 /90 Národní písně - Galánečka moja Úvod 2 /90 Národní písně - Rozbořené staré zámky Úvod 2 /91 Národní písně - Dybych byla jahodú Úvod 2 /91 Adam Michna z Otradovic Č245 Adam Michna z Otradovic: Chtíc aby spal Liter.vých./65 Adam Michna z Otradovic: Chtíc aby spal Úvod 2 /86

7 7/ CD AUDIO VIDEO TEXT UČEBNICE 91 Liteartura klasicismu a osvícenství 92 Pierre Corneille: Cid 93 Jean de La Fontaine:Osel oblečený ve lví kůži Jean de La Fontaine:Starý kocour a mladá myš Úvod 3 /18 94 Molière: Lakomec C209/ČJ Molière: Lakomec Molière: Lakomec Liter.vých./150 Molière: Lakomec Úvod 3 /14 94 François de La Rocheroucauld: Aforismy 95 Voltaire: Candide 96 Jean-Jacques Rousseau: Emil čili o výchově Alexandr Nikolajevič Radiščev:Cesta z Pertohradu do Mosk.. Úvod 3 /19 97 Ivan Andrejevič Krylov: Pes a kůň Ivan Andrejevič Krylov: Chudý boháč C209/ČJ Ivan Andrejevič Krylov: Liška a hrozny ČJ 7 Ivan Andrejevič Krylov: Statečný osel Ivan Andrejevič Krylov: Chudý boháč Ivan Andrejevič Krylov: Chudý boháč Úvod 3 /22 Ivan Andrejevič Krylov: Vlk a beránek Liter.vých./152 Ivan Andrejevič Krylov: Vlk a beránek Úvod 3 /21 Bajky ČJ Johann Wolfgang Goethe: Růžička Johann Wolfgang Goethe: Růžička Úvod 3 /38 98 Johann Wolfgang Goethe: Faust C209/ČJ Johann Wolfgang Goethe: Faust Liter.vých./154 Johann Wolfgang Goethe: Faust Úvod 3 / Friedrich Schiller: Loupežníci 101 Georg Christop Lichtenberg: Nápady Daniel Defoe: Robinson Crusoe Úvod 3 /24 Jonathan Swift: Gulliverovy cesty Úvod 3 /27 Lion Feuchtwanger:Bláznova moudrost Úvod 3 /29 Gottfried August Bürger:Baron Prášil- Druhá cesta na Měsíc Úvod 3 /31

8 8/ CD AUDIO VIDEO TEXT UČEBNICE 103 Literatura 19. století Opakování - romantismus CJ Novalis: Dík 105 Pierre-Jean de Béranger: Posvátný svazek národů 106 George Gordon Byron:Childe Haroldova pouť George Gordon Byron: Chtěl bych být na své vysočině Úvod 3 / William Hazlitt: Myšlenky 107 Percy Bysshe Shelley: Mužům Anglie 108 Edgar Allan Poe: Havran Liter.vých./161 Edgar Allan Poe: Jáma a kyvadlo Úvod 3 / Victor Hugo: Je živ, kdo bojuje Victor Hugo: Vzpomínka na noc ze čtvrtého Victor Hugo: Chrám Matky boží v Paříži Úvod 3 /54 Victor Hugo: Chrám Matky boží v Paříži ČJ Heindrich Heine: Enfant Perdu 111 Alexandr Sergejevič Gribojedov. Hoře z rozumu 113 Alexandr Sergejevič Puškin: Taťánin dopis Oněginovi Alexandr Sergejevič Puškin:Evžen Oněgin - smysl života Liter.vých./156 Alexandr Sergejevič Puškin: Vězeň OV2/20 Alexandr Sergejevič Puškin: Slavík a růže Čítanka7 Alexandr Sergejevič Puškin: Můj portrét Alexandr Sergejevič Puškin: Nápis na stěně špitálu Alexandr Sergejevič Puškin: Bryčka života Alexandr Sergejevič Puškin: Můj epitaf Alexandr Sergejevič Puškin:Výstřel Úvod 3 /50 Sándor Petöfi: Píseň psů Čítanka7 Sándor Petöfi: Píseň vlků Čítanka7 Sándor Petöfi: Z jediné myšlenky mám strach Úvod 3 /47 Walter Scott: Ivanhoe Úvod 3 /63 Alexandre Dumas: Tři mušketýři Úvod 3 / Michail Jurjevič Lermontov: Na obzoru plachta bílá C219/ČJ Michail Jurjevič Lermontov: Plachta Úvod 3 / Adam Mickiewicz: Přípitky 116 Walt Whitman: Pro tebe, ó demokracie 116 Honoré de Balzac. Otec Goriot Honoré de Balzac. Otec Goriot Úvod 4 /13 Stefan Zweig: Balzac Úvod 4 / Charles Dickens: Oliver Twist CJ 581 Charles Dickens: Oliver Twist Charles Dickens: David Copperfield Úvod 4 /18 Charles Dickens: Vánoční koleda OV1/ Charles Baudelaire: Albatrost Charles Baudelaire: Albatrost Úvod 4 / Nikolaj Vasiljevič Gogol: Revizor Nikolaj Vasiljevič Gogol: Revizor Lite.,vých./158 Nikolaj Vasiljevič Gogol: Plášť C209/ČJ Nikolaj Vasiljevič Gogol: Plášť Úvod 4 / Emoly Dickinsonová: Smysl života 122 Herman Melville. Bílá velryba Paul Verlaine: Píseň podzimní 125 Jaen-Arthur Rimbaud: Román Jaen-Arthur Rimbaud: Samohlásky OV2/38 Jaen-Arthur Rimbaud: Opilý koráb Liter.vých./ Tristan Corbière: Plavčík 127 Guy de Maupassant: Babiččiny rady

9 Guy de Maupassant: Noc u mrtvé ČJ Marie Konopnická: Hvězdy Mark Twain: Dobrodružství Toma Sawyera ČJ 6 OV3/11 Mark Twain: Dobrodružství Huckleberryho Finna OV1/10 Mark Twain: Dobrodružství Huckleberryho Finna Úvod 4 /26 Mark Twain: Princ a chuďas OV1/ Mihail Eminescu: Ti tři mladíci 9/ CD AUDIO VIDEO TEXT UČEBNICE 131 Anton Pavlovič Čechov: Nezdar Anton Pavlovič Čechov: Úředníkova smrt C219/ČJ Anton Pavlovič Čechov: Úředníkova smrt Úvod 4 / Oscar Wilde: Balada o žaláři v Readingu Oscar Wilde: Slavík a růže Čítanka7 Fjodor Michaljovič Dostojevskij: Zápisky z Mrtvého domu OV1/9 Fjodor Michaljovič Dostojevskij: Zločin a trest OV2/24 Fjodor Michaljovič Dostojevskij: Sen směšného člověka Úvod 4 /21 Lev Nikolajevič Tolstoj. Vojna a mír Liter.vých./160 Hans Christian Andersen: Malá mořská víla OV1/23 Hans Christian Andersen: Ošklivé káčátko OV3/18 Hans Christian Andersen: Císařovy nové šaty OV3/45 Hans Christian Andersen: Bezová matička OV2/31 Jules Verne: Dva roky prázdnin OV3/38 Jules Verne: Děti kapitána Granta Čítanka6 Henryk Sienkiewicz: Quo vadis OV2/7 Charlotte Brontëová: Jana Eyrová OV2/49 Gue de Maupassant ČJ 149

10 10/ CD AUDIO VIDEO TEXT UČEBNICE 135 České národní obrození a česká literatura 19. století 138 Antonín Jaroslav Puchmajer: Na jazyk český Václav Thám: Pana Weise někteří zpěvové z němčiny přelož. Úvod 3 /101 Miroslav Kačer: Václav Thám Úvod 3 / Bernard Bolzano: O poměru obou národností v Čechách Alois Vojtěch Šmilovský: Za ranních červánků Úvod 3 / Josef Jungmann: O jazyku českém Josef Jungmann: O jazyku českém Úvod 3 /92 Josef Jungmann: Zápisky Úvod 3 /96 František Martin Pelcl: Z české kroniky Úvod 3 /93 F.M.Pelcl:Česká kronika za vlády císaře římského a krále Úvod 3 /95 V. M. Kramerius: Oklamaný skrz svou lehkověrnost Úvod 3/ Jan Kollár: Slávy dcera 142 František Palacký: Dějiny národu českého František Palacký: Dějiny národu českého Úvod 3 / Václav Kliment Klicpera: Rohovín Čtverrohý 144 Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák Liter.vých./70 Josef Kajetán Tyl: Tvrdohlavá žena C219/ČJ Josef Kajetán Tyl: Tvrdohlavá žena Úvod 3 / František Ladislav Čelakovský: Přísloví - napoví F. L. Čelakovský: Z mudrosloví národu slovanského ve příslovích Úvod 3 /92 František Ladislav Čelakovský: Pocestný ČJ 8 František Ladislav Čelakovský: Pocestný Úvod 3 /98 František Ladislav Čelakovský: Dárek z lásky Čítanka7 František Ladislav Čelakovský: Pomoc pro náramnou lásku Čítanka7 František Ladislav Čelakovský: Toman a lesní panna Liter.vých./ Karel Jaromír Erben: Kytice Karel Jaromír Erben: Kytice Čítanka6 Karel Jaromír Erben: Vodník Čítanka6 Karel Jaromír Erben: Vodník ČJ 8 Karel Jaromír Erben: Vodník C209/ČJ Karel Jaromír Erben: Vodník Úvod 3 /76 Karel Jaromír Erben: Polednice Čítanka6 Karel Jaromír Erben: Svatební košile Karel Jaromír Erben: Štědrý den Liter.vých./75 Karel Jaromír Erben: Vodník, Polednice ČJ Karel Hynek Mácha: Máj C209/ČJ Karel Hynek Mácha: Máj Karel Hynek Mácha: Máj- 3. zpěv Úvod 3/102 Karel Hynek Mácha: Máj - závěr Liter.vých./70 Karel Hynek Mácha: V svět jsem vstoupil rád Úvod 3 /74 Karel Hynek Mácha: Cikáni Úvod 3 /75 Karel Hynek Mácha: Máj / K.J.E.: Kytice, Záhořovo lože CJ Karel Havlíček Borovský: Mládencům a pannám Karel Havlíček Borovský: Obrazy z Rus C209/ČJ Karel Havlíček Borovský: Obrazy z Rus Úvod 3 / Karel Havlíček Borovský: Křest svatého Vladimíra Karel Havlíček Borovský: Křest svatého Vladimíra Karel Havlíček Borovský: Křest svatého Vladimíra Úvod 3 /114 Karel Havlíček Borovský:Epigramy:Z historie literatury české Karel Havlíček Borovský:Epigramy: Demokratický K.Havlíček B.:Epištoly kutnohorské Úvod 3 /112

11 Karel Havlíček Borovský: Tyrolské elegie Liter.vých./76 11/ CD AUDIO VIDEO TEXT UČEBNICE 151 Božena Němcová: Babička Božena Němcová: Babička - úvod Úvod 3 /118 Božena Němcová: Babička ČJ 6 Božena Němcová: Babička OV2/51 Božena Němcová: Babička Liter.vých./78 Božena Němcová: Divá Bára Č81-83 Božena Němcová: O hloupém Honzovi ČJ 7 Božena Němcová -články Č Božena Němcová : Divá Bára Čítanka6 Božena Němcová: Babička Čítanka6 Božena Němcová: Pan učitel Úvod 3 /121 Karel Sabina - článek Č233 Vítězslav Hálek: Žitné pole OV2/ Jan Neruda: Jen dál Jan Neruda: Kam s ním? ČJ 9 Jan Neruda: Romance o Karlu IV. C209/ČJ Jan Neruda: Balada helgolandská Č Jan Neruda: Matka Čítanka6 Jan Neruda: Dědova mísa Čítanka7 Jan Neruda: Matičce Čítanka7 Jan Neruda: Romance o Karlu IV. Čítanka7 Jan Neruda: Romance o Karlu IV. Úvod 4/ 38 Jan Neruda: Láska Čítanka7 Jan Neruda: Kde jsem se to ocitnul! Liter.vých./80 Jan Neruda: Vzhůru již hlavu, národe Liter.vých./81 Jan Neruda: Romance štědrovečerní Úvod 2 /60 Jan Neruda: Svatováclavská mše Úvod 4 / Jaroslav Vrchlický: Za trochu lásky ČJ 9 Jaroslav Vrchlický: Jarní Liter.vých./83 Jaroslav Vrchlický: Ach, vlny oblaků Úvod 4 /43 Jaroslav Vrchlický: Tu pravou radost z žití Úvod 4 /42 Eva Vrchlická: Dětství a mládí s Vrchlickým Úvod 4 / Svatopluk Čech: Dosti nás Svatopluk Čech: Dosti nás Liter.vých./82 Svatopluk Čech:Pravý výlet pana Broučkado Měsíce Úvod 4 / Josef Václav Sládek: Neuměl bych zapomenout Josef Václav Sládek: V kolik hodin na luka ČJ 6 Josef Václav Sládek: U bran štěstí ČJ 9 Josef Václav Sládek: Lesní studánka C209/ČJ Josef Václav Sládek: U Michiganu Čátanka8 Josef Václav Sládek: Podvečer Čátanka8 Josef Václav Sládek: Byli jsme a budem Úvod 4 /45 Josef Václav Sládek:Tráva Čátanka8 Josef Václav Sládek:Domov Úvod 4 /46 Josef Václav Sládek:Lesní studánka Úvod 4 /46 Josef Václav Sládek:Hrdina Úvod 4 /47 Josef Václav Sládek:Silen buď Liter.vých./83 Alois Jirásek: Mezi proudy Úvod 4 /48 Karel Václav Rais: V boudě Úvod 4 / Zikmund Winter: Mistr Kampanus 159 Alois a Vilém Mrštíkovi: Maryša OV2/47 Vilém Mrštík:Santa Lucia Úvod 4 /60 Ladislav Stroupežnický: Naši furianti Úvod 4 /54

12 Felix Háj: Školák Kája Mařík II. OV2/18 Viktor Dyk: Země mluví Liter.vých./85 Josej Svatopluk Machar: Déšť Úvod 4 / Karel Hlaváček: Mstivá kantiléna II Karel Hlaváček: Hrál kdosi na hoboj Liter.vých./84 K.Hllaváček:Svou violu jsem naladil co možná nejhlouběji Úvod 4 /73 Adolf Heyduk. Balada dětská OV2/14 Ignát Herrmann:První hřích Úvod 4 /57 12/ CD AUDIO VIDEO TEXT UČEBNICE Karel Matěj Čapek -Chod: Kašpar Lén mstitel Úvod 4 /69 13/ CD AUDIO VIDEO TEXT UČEBNICE 165 Literatura 20. století OV2/25 Sinclair Lewis: Arrowsmith OV2/53 Sinclair Lewis: Arrowsmith 168 Rudyerd Kipling: Když 169 Rabíndranáth Thákur: Zahradník 170 Rainer Maria Rilke: Vážná chvíle Romain Rolland: Petr a Lucie OV2/29 Romain Rolland: Petr a Lucie OV2/41 Romain Rolland: Petr a Lucie -smrt Liter.vých./ Guillaume Apollinaire: Pásmo Guillaume Apollinaire: Prší Guillaume Apollinaire: Kaligramy Liter.vých./165 Christian Morgenstern: Trychtýře 172 Erich Maria Remarque: Na západní frontě klid Erich Maria Remarque: Na západní frontě klid Liter.vých./168 Erich Maria Remarque: Cesta zpátky C218/ČJ Erich Maria Remarque: Miluj bližního svého OV1/ Tristan Tzara: Jak udělat dadaistickou báseň Liter.vých./165 Tristan Tzara: Návo,jak vytvořit dadaistickou báseň 176 James Langston Hughes: Křídla andělů 176 Velemir Chlebnikov: Když umírají. 177 Sergej Jesenin: Vánice tančí.. Sergej Jesenin: Předsmrtné verše na rozloučenou OV2/15 Sergej Jesenin: Píseň o psu Čítanka7 Sergej Jesenin: Báseň z cyklu Květy Čítanka7 Sergej Jesenin: Dopis matce Liter.vých./ Vladimír Majakovskij: Vám! Vladimír Majakovskij: Píseň o kamarádovi Čítanka7 178 Anna Achmatovová: Nezahazuj, milý 178 Boris Pasternak: Milovat jiné, to je kříž Boris Pasternak: Doktor Živago Čtení 3 / Isaak Babel: První láska 181 André Breton: Volná láska 182 Paul Eluard: Zamilované 182 Antoine de Saint-Exupéry: Země lidí Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ C218/ČJ OV3/20 Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ Čítanka7 185 Federico García Lorca: Čtyři žluté balady 186 Julian Tuwim: Rány boží 186 Dylan Thomas: Kapradinový vrch 187 Ernest Hemingway: Stařec a moře Ernest Hemingway: Stařec a moře Ernest Hemingway: Stařec a moře Liter.vých./171 Francis Scott Fitzgerald: Diamant velký jako Ritz OV2/19 George Bernard Shaw: Pygmalion Liter.vých./ Bertold Brecht: Z německé válečné čítanky 190 Bertold Brecht: 1940 Bertold Brecht: Z historek o panu Keunerovi 191 Michail Šolochov: Osud člověka Michail Šolochov: Osud člověka 193 Jacques Prévert: Tím hůř Joseph Heller: Hlava XXII Čtení 3 /69

13 194 George Orwell: Farma zvířat George Orwell: Farma zvířat George Orwell: Farma zvířat Liter.vých./177 George Orwell: 1984 Čtení 3 / Ray Bradbury: Burácení hromu Ray Bradbury: Kaleidoskop OV2/ Nazim Hikmet: Tři dopisy z vězení 203 Eugène Ionesco: Plešatá zpěvačka Eugène Ionesco: Plešatá zpěvačka Čtení 3 / / CD AUDIO VIDEO TEXT UČEBNICE 206 Lawrence Ferlinghetti: Svět je báječné místo Lawrence Ferlinghetti: Svět je báječné místo Liter.vých./ Wisława Szymborska: Vietnam 209 Stanisław Jerzy Leć: Neučesané myšlenky 209 Gabriel García Márquez: Sto roků samoty Gabriel García Márquez: Sto roků samoty Liter.vých./182 Gabriel García Márquez: Stopy tvé krve ve sněhu Čtení 3 /116 Jasques Prévert: Pro tebe má lásko Jasques Prévert: Barbara Jasques Prévert: Ještěrka Jasques Prévert: Vojákovo volno Jasques Prévert: Žebráček Liter.vých./ Vladimír Vysockij: Pravda a lež Vladimír Vysockij: Koně k nezkrocení Liter.vých./184 Vladimír Vysockij: Nemám rád Čtení 3 / 161 Vladimír Vysockij: Balada o čase Čtení 3 / 162 Alexandr Solženicyn: Souostroví Gulag Čtení 3 / 154 Čingiz Ajtmanov: Popraviště Čtení 3 / 157 Albert Schweitzer: Lidé v pralese OV1/36 Erich Kästner: Luisa a Lotka OV3/14 Erich Kästner: Emil a detektivové OV3/34 Lion Feuchtwanger: Židovka z Toleda OV2/11 Irving Stone: Žízeň po životě OV2/13 Irving Stone: Žízeň po životě OV2/23 Thomas Mann: Buddenbrookovi OV2/21 Jerome David Salinger: Kdo chytá v žitě OV2/32 Jerome David Salinger: Kdo chytá v žitě OV2/34 Jerome David Salinger: Kdo chytá v žitě OV2/48 Jerome David Salinger: Kdo chytá v žitě Liter.vých./180 Edmond Rostand: Cyrano z Bergeraku Čítanka7 Alan Marshall: Už zase skáču přes kaluže Čítanka7 Jerome Klapka Jerome: Tři muži ve člunu Čítanka7 Jerome Klapka Jerome: Tři muži ve člunu Úvod 4 /80 Betty McDonaldová : Morová rána Robert Merle: Smrt je mým řemeslem Liter.vých./175 Albert Camus - myšlenka Liter.vých./176 Samuel Beckett: Čekání na Godota Liter.vých./186 Bob Dylan: Schází nám jen jediný ráno Čtení 3 / 81 Bob Dylan: Život na ulici Čtení 3 / 82 Bob Dylan: Zátoka černých drahokamů Čtení 3 / 84 Christiane F. : My děti ze stanice ZOO Čtení 3 / 91 Ingmar Bergmann: Fanny a Alexandr Čtení 3 / 102 Daniel Keys CJ 572

14 15/ CD AUDIO VIDEO TEXT UČEBNICE 215 Česká literatura 20. století Antonín Sova:U řek Úvod 4 /74 Jaroslav Foglaf: Chata v Jezerní kotlině OV3/ František Xaver Šalda: Umění a život 219 Josef Svatopluk Machar: Půjč, Pane Bože Josef Svatopluk Machar: Déšť C209/ČJ Stanislav Kostka Neumann: Doma Liter.vých./ Petr Bezruč: Kdo na moje místo Petr Bezruč: Ostrava Petr Bezruč: Slezské písně Petr Bezruč: Slezské písně ČJ 520 Petr Bezruč: Červený květ Liter.vých./ František Gellner: Konečně je to možná věc František Gellner. Po nás ať přijde potopa František Gellner: Přetékající pohár František Gellner: To je teď celá moudrost moje František Gellner: Smuteční Liter.vých./ Fráňa Šrámek: Splav Fráňa Šrámek: Splav Liter.vých./88 Fráňa Šrámek: Raport (sb. Modrý a rudý) OV2/12 Fráňa Šrámek: Raport (sb. Modrý a rudý) Fráňa Šrámek: Dívka čtyrlístek (sb. Splav) OV2/32 Fráňa Šrámek: Prosinec ( Splav ) ČJ 8 Karel Toman: Prosinec ( Měsíce ) ČJ 8 Karel Toman: Září ( Měsíce ) ČJ Jaroslav Hašek: Z osudů dobrého vojáka Švejka za sv. války C218/ČJ Jaroslav Hašek: Švejkovy nehody ve vlaku Jaroslav Hašek:Zasáhnutí dobrého vojáka Švejka do sv. války Liter.vých./ Josef Hora: Zem, z níž jsme vyšli 223 Jíří Wolker: Pokora 224 Jíří Wolker: Básníku, odejdi! 224 Jíří Wolker: Epitaf Jíří Wolker: Žebráci C218/ČJ Jiří Wolker: Těžká hodina Jiří Wolker: Epitaf Jiří Wolker: Slepí muzikanti Čítanka/100 Jiří Wolker: U rentgenu Liter.vých./ Jiří Haussmann: Agrární 225 Vladislav Vančura: Markéta Lazarová Vladislav Vančura: Rozmarné léto Liter.vých./98 Vladislav Vančura: 228 Vítězslav Nezval: Edison Vítězslav Nezval: Edison Liter.vých./96 Vítězslav Nezval: Matka naděje Liter.vých./97 Vítězslav Nezval: Píseň písní ČJ 9 Vítězslav Nezval: Čísla C214/ČJ Vítězslav Nezval: Morava Vítězslav Nezval:Písnička Vítězslav Nezval:Levitace Vítězslav Nezval: Na břehu Svratky Vítězslav Nezval:Manon Lescaut Vítězslav Nezval: Abeceda 229 Jaroslav Seifert: Svatební píseň

15 274 Jaroslav Seifert: A sbohem C214/ČJ Jaroslav Seifert: Píseň o Hendele Liter.vých./94 Jaroslav Seifert: Píseń o jízdě na kolenou Liter.vých./95 Jaroslav Seifert: Píseň o rodné zemi ČJ 6 Jaroslav Seifert: Tatínkova dýmka (sb. Maminka) OV2/47 Jaroslav Seifert: Všední den ( sb. Maminka) OV2/52 Jaroslav Seifert: Píseń písní ČJ 9 Jaroslav Seifert: Píseň o dívkách C218/ČJ Jaroslav Seifert: Útěcha C214/ČJ 16/ CD AUDIO VIDEO TEXT UČEBNICE Jaroslav Seifert: Růže pro slečnu učitelku C214/ČJ Čítanka/15 Jaroslav Seifert: Housle Čítanka/106 Jaroslav Seifert: Píseň Jaroslav Seifert: Píseň o vločkách Jaroslav Seifert: Bazilika svatého Jiří Jaroslav Seifert: Říkáte-li veršům Jaroslav Seifert: Píseň o dešti Jaroslav Seifert: Šípková růže Jaroslav Seifert: Měsíčná noc Čítanka6 Jaroslav Seifert: Býti básníkem Čtení 2 / 134 Jaroslav Seifert: Září C214/ČJ Čítanka/66 František Hrubín: Září C214/ČJ Čítanka/66 Karel Toman: Září Čítanka/ Jan Zahradníček: Advent 230 František Hrubín: Cestou k řece František Hrubín: Jobova noc C214/ČJ František Hrubín Ach, Čechy krásné František Hrubín: Rybník Hejtman Liter.vých./124 František Hrubín: Romancew pro křídlovku Čtení 2 / Ivan Olbracht: Nikola Šuhaj Loupežník Ivan Olbracht: Nikola Šuhaj Loupežník Liter.vých./ Karel Pláček. Muži v ofsajdu Karel Poláček. Bylo nás pět ČJ 7 Karel Poláček. Bylo nás pět Liter.vých./106 Eduard Bass: Klapzubova jedenáctka C219/ČJ Eduard Bass: Cirkus Humberto Liter.vých./ Karel Čapek: Bílá nemoc Karel Čapek: Bílá nemoc Liter.vých./103 Karel Čapek: Bílá nemoc ČJ 567 Karel Čapek: O princezně solimánské ČJ 6 Karel Čapek: R.U.R. ČJ 7 Karel Čapek: Povídy z jedné. C218/ČJ Karel Čapek: Stud před žebrákem (sb. Na břehu dnů) OV2/8 Karel Čapek: Chvějící se svět (sb. Na břehu dnů) OV2/9 Karel Čapek: Bohumil Kuništa (sb. Na břehu dnů) OV2/27 Karel Čapek: Vynálezce Čítanka6 Karel Čapek: Válka s mloky Karel Čapek: Karel Čapek: Několikero úsloví ( sb. Na břehu dnů) OV2/ Jiří Voskovec a Jan Werich: Vy nevíte co je středověk Jiří Voskovec a Jan Werich: Tmavomodrý svět Jiří Voskovec a Jan Werich:Tragédie vodníkova Jiří Voskovec a Jan Werich:David a Goliáš Liter.vých./100 Voskovec a Werich: Knihkupectví - Vždy s úsměvem Čtení 2 /33 Jan Werich Až opadá listí z dubu ( Fimfárum) OV2/43 Jan Werich: Lakomá Barka Jan Werich: Caesar Jan Werich: Peníze nebo život Jan Werich:Život je jen náhoda Jan Werich: Vy nevíte co je středověk Zdeněk Jirotka: Saturnin ČJ 8 Zdeněk Jirotka: Saturnin 238 František Halas: Praze František Halas: Copak si cvrlikají ČJ 6

16 František Halas: Řeč naší paní ČJ 7 František Halas: Verše Liter.vých./ Jiří Orten: Čí jsem Jiří Orten: Z deníku C218/ČJ Jiří Orten: První báseň C214/ČJ 239 Ivan Blatný: Brněnská elegie Ivan Blatný: Začíná se za deštivého večera Čítanka 2 / Vladimír Holan: Vltava v roce / CD AUDIO VIDEO TEXT UČEBNICE Vladimír Holan: Rudoarmejci Liter.vých./107 Vladimír Holan: Matka Liter.vých./108 Vladimír Holan: Jak? Čtení 2 /127 Vladimír Holan: Ale Čtení 2 / Vilém Závada: Povaha 241 Oldřich Mikulášek. Tráva Ota Pavel: Kapři pro wehrmacht Liter.vých./ Bohumil Hrabal: Pábitelé Bohumil Hrabal: Obsluhoval jsem anglického krále C219/ČJ Bohumil Hrabal: Obsluhoval jsem anglického krále Čítanka1/158 Bohumil Hrabal: Obsluhoval jsem anglického krále Čítanka 1 /161 Bohumil Hrabal: Ostře sledované vlaky Č240 Bohumil Hrabal: Ostře sledované vlaky Liter.vých./119 článek : Bohumil Hrabal Č Ivan Vyskočil:HAPRDÁNS neboli Hamlet, Princ DÁNSký ve zkratce 246 Karel Šiktanc: Píseń o lidském srdci 248 Miroslav Holub: Óda na radost C214/ČJ Miroslav Holub: To slovo C214/ČJ Miroslav Holub: Ruka C214/ČJ Miroslav Holub: Kaprál, který probodl Archimeda Liter.vých./ Jan Skácel: Kvetoucí alej 249 Jan Skácel: Harfa ve sněhu Jan Skácel: Cesta k nám ČJ 6 Jan Skácel: Modlitba ČJ 6 Jan Skácel: Naděje s bukovými křídly Jan Skácel: Zimní verše Jan Skácel: Chvíle Liter.vých./125 Jan Skácel: Modlitba Čtení 2 / 128 Jan Skácel: Báseň Čtení 2 /128 Jan Skácel: Pohádka o tom co pravda není Čtení 2 / 129 Jan Skácel. Sonet o plivání z mostu do vody Čtení 2 / Josef Kainar: Blues o černém kožíšku Josef Kainar: Stříhali dohola malého chlapečka ČJ 9 Josef Kainar: Jaký to s ním bylo C214/ČJ Josef Kainar: Blues o jejích slzách Josef Kainar: Blues o děvčátku a labutích Josef Kainar: Černá kára Josef Kainar: Člověka hořce mám rád Liter.vých./113 Josef Kainar: Svatba Čtení 2/114 Josef Kainar: Ryby Čtení 2/116 Josef Kainar: Pytlák Čtení 2/116 Josef Kainar:Blázen Čtení 2/116 Josef Kainar: Labutě Čtení 2/ 117 Jan Zahradníček: Dům strach Liter.vých./108 Jan Zahradníček: Pozdrav Čtení 2 /95 Jan Zahradníček:Hodiny Čtení 2 /96 Jan Zahradníček:Užovka Čtení 2 /98 Konstantin Biebl: S lodí,co dováží čaj a kávu C218/ČJ 250 Milan Kundera: Žert 254 Václav Havel: Zahradní slavnost Václav Havel: Projev na summitu o dětech OV2/19 Václav Havel: Audience Liter.vých./ Václav Hrabě: Ty Václav Hrabě: Variace na renesanční téma

17 Václav Hrabě - Vladimír Mišík: Variace na renesanční téma ČJ 8 Václav Hrabě: Déšť Václav Hrabě: Citová výchova Čtení 2 /135 18/ CD AUDIO VIDEO TEXT UČEBNICE 258 Karel Kryl: Bratříčku, zavírej vrátka Karel Kryl: Bratříčku, zavírej vrátka Čtení 2 /155 Karel Kryl: Znamení doby Čtení 2 /156 Karel Kryl: Salome Čtení 2/ 157 Karel Kryl: Důchodce Čtení 2 /158 Karel Kryl: Anděl Čtení 2 / Josef Škvorecký: Prima sezona Josef Škvorecký: Zbabělci Č243 Josef Škvorecký: Zbabělci Liter.vých./121 Josef Škvorecký: Zbabělci Čtení 1 /91 Josef Škvorecký: Tankový prapor Čtení 1 /80 J.Škvorecký: Sedmiramenný svícen(eine kleine jazzmusik) Čítanka/92 Josef Nesvadba: Blbec z Xeenemuende Čítanka 1/9 Josef Nesvadba: Blbec z Xeenemuende 263 František Nepil: Krávy moje, krávy, zlatý zvonce máte 265 Egon Bondy: Jistě člověk chce všechno 266 Ivan Wernisch. Rousseauovi Ivan Wernich Liter.vých./ Pavel Šrut: Stalinův pomník - Momentka z r Ludvík Vaculík: U nás na Moravě Ludvík Vaculík. Sekyra Čtení 1 /74 18/ CD AUDIO VIDEO TEXT UČEBNICE 268 Jindřiška Smetanová: Jak dávat poštolkám svobodu a pěnkavy učit lítat 270 Gabriel Laub: Aforismy 271 Jiří Žáček: Rýmy pro kočku Jiří Žáček: Blues konzumního člověka Čítanka/ Josef Šimon: Naděje chodí zpříma 272 Michal Viewegh: Báječná léta pod psa Michal Viewegh: Výchova dívek v Čechách C213/ČJ Jiří Suchý: Pramínek vlasů ČJ 7 C218/ČJ Jiří Suchý: Letní den ČJ 7 Jiří Suchý : Včera neděle byla Č Jiří Suchý Tulipán Čítanka7 Jiří Suchý: Já žiju dál Čítanka7 Jiří Suchý: Komik Jiří Šlitr Jiří Suchý: Blázen a dítě Jiří Suchý: Tři tety Jiří Suchý: Naruby Jiří Suchý: První láska Jiří Suchý: Dítě školou povinné Čítanka/9 Jiří Suchý: Znám tolik písní Čítanka/99 Jiří Suchý: Jak vznikaly písničky Čtení 2 /54 Jiří Suchý: Modré džínsy Čtení2/ 117 Jiří Suchý: Marnivá sestřenice Čtení 2 /119 Jiří Suchý: Třešně Čtení 2 /119 Šlitr - Suchý: Katastrofy Šlitr - Suchý: Kamarádi ČJ 9 Šlitr - Suchý: Píseň o rose Liter.vých./131 Šimek - Grossmann: Jak jsem si volil povolání ČJ 9 Šimek - Grossmann: Exkurze do ZOO č103 Povídky Šimka a Grosmana CJ 589 Zásady telefonování podle Járy Cimrmana ČJ 9 Divadlo Járy Cimrmana CJ 282 Jaromír Nohavica: Kometa ČJ 8 Jaromír Nohavica: Těšínská ČJ 8 Jaromír Nohavica:Krajina po bitvě

18 Jaroslav Hutka: Náměšť ČJ 6 Jaroslav Hutka: Náměšť Čtení 2 /150 Marek Eben: Koleda Liter.vých./128 Ludvík Aškenazy: Křik OV2/14 Ludvík Aškenazy: Vajíčko Čtení 1 /9 Jan Burian: Slovíčka Čtení 3 /29 CD AUDIO VIDEO TEXT UČEBNICE Václav Koubek: Bedřich se nerýmuje Čtení 3 / 30 Jiří Dědeček: Doklady Čtení 3 /31 článek: Ivan M. Jirous Č238 Arnošt Lustig : Nemilovaná Č244 Arnošt Lustig: Štěpán a Anna Liter.vých./116 Arnošt Lustig : Sousto Čteni 1/3 Ladislav Fuks: Pan Theodor Mundstock Č241 Miroslav Horníček. Hovory OV2/38 Otakar Batlička: Hrdina (sb. Na vlnách odvahy a dobrod.) OV2/10 Otakar Batlička: Jeskyně upírů (sb. Na vlnách odvahy a ) OV2/16 Otakar Batlička:Na řece sv. Vavřince (sb. Na vlnách odvahy) OV2/22 Otakar Batlička:Daleká cesta (sb. Na vlnách odvahy a) OV2/27 Otakar Batlička: Hrdina (sb. Na vlnách odvahy a dobrod.) Smoljak-Svěrák: Cimrmanova cesta českou pohádkou Smoljak-Svěrák: Dobytí Severního pólu - přednáška Liter.vých./132 Svěrák: Kolja Radek John: Memento C220/ČJ Radek John: Memento Čítanka/57 Radek John: Memento ČJ 480 Dívčí romány Č článek - Lanczová Č238 Eduard Štorch: Lovci mamutů CJ 473 Marie Pujmanová: Předtucha ČJ 580 Jan Drda: Němá barikáda ČJ 560

19 20/ CD AUDIO VIDEO TEXT UČEBNICE 277 Malá literární exkurze č. 1: Romská literatura 277 Helena Demeterová: Jak byli stvořeni Romové 278 Elena Lacková: Svátky 279 Tera Fabián: Tři sestry / Trin pheňa 281 Vojtěch Fabián:Housle se mi pomátly/masarďi mange lavuta 281 Margita Reiznerová: Černá růže / Kale ruži Romská poezie Č Malá literární exkurze č. 2: Experimentální poezie 283 Helmut Heissenbüttel: Katalog nepoučitelných 284 Jiří Kolář: Porovnej se svými vzpomínkami Jiří Kolář: Poslední dnové Liter.vých./ Josef Hiršal, Bohumila Grögerová: Matematický text - rovnice 285 Emil Juliš: Ale jdi ty 285 Václav Havel: Člověk 286 Jiří Kolář: Stávka abecedy Jiří Kolář: Poslední dnové Čtení 2 /99 Jiří Kolář:Vršovický epiktet Čtení 2 / Ladislav Novák: Slavnost Nonsensová poezie čj 420 Použité zkratky: OV1 OV2 OV3 OV4 OV5 Čítanka k OV pro ročník - " Ten příběh je tvým příběhem", Oldřich Selucký, Fortuna Čítanka k OV, Radmila Dostálová, Fortuna Čítanka k OV pro ročník - " Poslouchej, příběh začíná.", Oldřich Selucký, Fortuna Čítanka k OV - Člověk v dějinách státu I., Jiří Bílý, Fortuna Čítanka k OV - Lidé a jejich náboženství, Oldřich Selucký, Fortuna Lit.vých. Literární výchovy pro 2. stupeň, Josef Soukal,SPN Praha Čítanka6 Čítanka pro 6.ročník, 7. ročník, 8. ročník, 9. ročník, Josef Soukal, SPN Praha Čítanka7 Čítanka pro 7. ročník, Josef Soukal, SPN Praha Čítanka pro 8. ročník,josef Soukal, SPN Praha Čítanka pro 9. ročník, Josef Soukal, SPN Praha Čítanka Úvod1 Úvod2 Úvod3 Úvod4 Čtení1 Čtení2 Čtení3 Čítanka naší a světové literatury pro ročník, kol. autorů, Fortuna Úvod do světa literatury 1- starověká a středověká literatura, Vladimír Nezkusil, Fortuana Úvod do světa literatury 2 -humanismus a renesance, baroko, Vladimír Nezkusil, Fortuana Úvod do světa literatury 3 - klasicismus, osvícenstvíá, preromantismus, romantismus, národní obrození, Vladimír Nezkusil, Fortuana Úvod do světa literatury 4 -kritický realismus ve světové literatuře, česká literatura v 2. polovině 19.století, konec století, Vladimír Nezkusil, Fortuana Čtení bez cenzury 1, Dana Zemanová, Fortuna Čtení bez cenzury 2, Dana Zemanová, Fortuna Čtení bez cenzury 3, Dana Zemanová, Fortuna poslech literární díla online - Městská knihovna v Praze http.://kalendar.beda.cz/ výroba vlastního kalendáře http.://testy.nanic.cz/ i z čeština a literatury

20 pravidla českého pravopisu Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR internetový portál ČJ stránky s cílem pomoci dětem se specifickými poruchami učení pedevším v oblasti jazyků součást serveru škola hrou, výukové programy češtiny on-line Járy Cimrman projekty ve výuce

Seznam literárních děl ke státní maturitě Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Seznam literárních děl ke státní maturitě Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Seznam literárních děl ke státní maturitě Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 1. Světová a česká literatura do konce 18. století 1 Epos o Gilgamešovi 2 Bible SZ (První kniha Mojžíšova), NZ (Evangelium podle

Více

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury vyšší úroveň ve školním roce 2011/2012 (Zpracováno v souladu s katalogem požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky,

Více

Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o., ul. A. Jiráska 1887, Most

Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o., ul. A. Jiráska 1887, Most Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o., ul. A. Jiráska 1887, Most Seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury ve školním roce 2015/16 Kritéria pro výběr maturitních

Více

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Školní seznam literárních děl školní rok 2013/2014

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Školní seznam literárních děl školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola Kroměříž Školní seznam literárních děl školní rok 2013/2014 Kroměříž 25.9.2013 Kritéria pro výběr literárních děl k ústní zkoušce: Žák vybírá 20 literárních děl Světová a česká

Více

I. Základní úroveň obtížnosti. Vyšší úroveň obtížnosti

I. Základní úroveň obtížnosti. Vyšší úroveň obtížnosti Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace Kratochvílova 7, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava Školní seznam literárních děl vydaný školou v souladu s ustanovením

Více

Světová a česká literatura do konce 19. století. Česká literatura 20. a 21. století

Světová a česká literatura do konce 19. století. Česká literatura 20. a 21. století ZADÁNÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY Škola sestaví školní seznam literárních děl, z něhož si každý budoucí maturant sestaví svůj vlastní seznam, který je pro něho i seznamem zadání k ústní zkoušce. ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI

Více

Seznam literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury - vyšší úroveň obtížnosti

Seznam literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury - vyšší úroveň obtížnosti Seznam literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury - vyšší úroveň obtížnosti autor název díla rok I. vydání žánr region Česká a světová literatura do konce 18. století Epos o Gilgamešovi 2.

Více

Třídní seznam literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Třídní seznam literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Třídní seznam literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Třída: 4K,4El Školní rok: 2011/2012 Světová a česká literatura do konce 19. století 1. Olbracht Ivan: Biblické příběhy 2. Homér:

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje V Pacově dne: GyPa Ř(O)-26/2011 J. Novák 30. 9. 2011 A LITERATURY PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje V Pacově dne: GyPa Ř(O)-26/2011 J. Novák 30. 9. 2011 A LITERATURY PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 GYMNÁZIUM PACOV Hronova 1079, 395 01 Pacov, www.gpacov.cz Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje V Pacově dne: GyPa Ř(O)-26/2011 J. Novák 30. 9. 2011 Počet listů dokumentu: 6 Počet příloh/počet

Více

SEZNAM ČETBY K MATURITNÍ ZKOUŠCE

SEZNAM ČETBY K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz SEZNAM ČETBY K MATURITNÍ ZKOUŠCE

Více

Seznam 105 literárních děl k nové maturitní zkoušce s vyšší úrovní obtížnosti

Seznam 105 literárních děl k nové maturitní zkoušce s vyšší úrovní obtížnosti Seznam 105 literárních děl k nové maturitní zkoušce s vyšší úrovní obtížnosti Světová a česká literatura do konce 18. století 1.Bible: Starý zákon (5 knih Mojžíšových) 2.Kosmas: Kronika česká 3.William

Více

Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce (min. 2 poezie, 2 próza, 2 drama)

Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce (min. 2 poezie, 2 próza, 2 drama) Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce 2016-2017 (min. 2 poezie, 2 próza, 2 drama) Světová a česká literatura do konce 18. století (min. 2 díla) 1. William Shakespeare Romeo a Julie, 2015, přeložil

Více

Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 Tel.: 222 924 444 Fax: 222 924 499 e-mail: info@mssch.cz URL: http://www.mssch.

Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 Tel.: 222 924 444 Fax: 222 924 499 e-mail: info@mssch.cz URL: http://www.mssch. Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 Tel.: 222 924 444 Fax: 222 924 499 e-mail: info@mssch.cz URL: http://www.mssch.cz Školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku společné

Více

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Školní seznam literárních děl školní rok 2014/2015

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Školní seznam literárních děl školní rok 2014/2015 Střední zdravotnická škola Kroměříž Školní seznam literárních děl školní rok 2014/2015 Kroměříž 25. 9. 2014 Kritéria pro výběr literárních děl k ústní zkoušce: Žák vybírá 20 literárních děl Světová a česká

Více

Seznam titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce z CJL - základní úroveň obtížnosti (maturitní zkouška 2011)

Seznam titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce z CJL - základní úroveň obtížnosti (maturitní zkouška 2011) Seznam titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce z CJL - základní úroveň obtížnosti (maturitní zkouška 2011) 1 Boccaccio: Dekameron 2 Shakespeare: Romeo a Julie 3 Moliere: Lakomec 4 Moliere:

Více

Seznam literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury

Seznam literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury Seznam literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury autor název díla rok I. vydání žánr region Česká a světová literatura do konce 18. století 1 Homér Odysseia cca 8. stol. př.n.l. próza světová

Více

Neznámý autor Epos o Gilgamešovi PO. Homér Illias PO. William Shakespeare Romeo a Julie D. Večer tříkrálový. Moliére Lakomec D

Neznámý autor Epos o Gilgamešovi PO. Homér Illias PO. William Shakespeare Romeo a Julie D. Večer tříkrálový. Moliére Lakomec D Seznam titulů k ústní zkoušce společné části maturitní zkoušky z ČJL vyšší úroveň obtížnosti Žák si vybere z nabídky 30 titulů, seznam odevzdá v termínu stanoveném předpisem MŠMT. Žákův seznam je zároveň

Více

Seznam literárních děl k maturitní zkoušce

Seznam literárních děl k maturitní zkoušce Seznam literárních děl k maturitní zkoušce 1. Světová a česká literatura do konce 18. století (min. 2 díla) 1 Epos o Gilgamešovi 2 Homér Odyssea 3 Sofokles Král Oidipus 4 Publius Ovidius Naso Umění milovat

Více

Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla

Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla Třída 4.A Seznam četby pro maturitní rok 2010/ 2011 - min. 20 děl má žák ve svém seznamu- - musí být zastoupena próza, poezie i drama min. jedním lit. dílem Česká a světová literatura do konce 19. století

Více

Katalog titulů z české a světové literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Katalog titulů z české a světové literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Katalog titulů z české a světové literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace se sídlem Sýkorova 1/613, Havířov-Šumbark,

Více

Světová a česká literatura do konce 19. století. Česká literatura 20. a 21. století

Světová a česká literatura do konce 19. století. Česká literatura 20. a 21. století ZADÁNÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY Škola sestaví školní seznam literárních děl, z něhoţ si kaţdý budoucí maturant sestaví svůj vlastní seznam, který je pro něho i seznamem zadání k ústní zkoušce. ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŢNOSTI

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. platný ve školním roce 2015/2016 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. platný ve školním roce 2015/2016 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI

Více

Seznam titulů k maturitě 2013/2014 SČ19 Próza 4. A S20-21 Poezie Č20-21 Drama

Seznam titulů k maturitě 2013/2014 SČ19 Próza 4. A S20-21 Poezie Č20-21 Drama Seznam titulů k maturitě 2013/2014 SČ19 Próza 4. A S20-21 Poezie Č20-21 Drama Světová a česká literatura do konce 19. století Austenová, J. Pýcha a předsudek SČ19 Próza Arbes, J. Svatý Xaverius SČ19 Próza

Více

Přehled moderních básnických směrů přelomu 19. a 20. století ve světové literatuře.

Přehled moderních básnických směrů přelomu 19. a 20. století ve světové literatuře. Moderní básnické směry přelomu 19. a 20. století ve světové literatuře Významní představitelé básnické generace přelomu 19. a 20. století ve světě Francie Charles Baudelaire Paul Verlaine Arthur Rimbaud

Více

Seznam literatury k maturitní zkoušce

Seznam literatury k maturitní zkoušce Seznam literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury SŠ PTA Jihlava, školní rok 2015/16 a roky následující Světová a česká literatura do konce 18. století minimálně 2 díla Epos o Gilgamešovi

Více

Státní maturita z ČJ ve školním roce 2010/2011

Státní maturita z ČJ ve školním roce 2010/2011 Státní maturita z ČJ ve školním roce 2010/2011 Vyšší úroveň obtížnosti Podklady k ústní zkoušce (pro přípravu pracovních listů) Seznam literárních děl, z něhož maturant vybírá, sestavuje škola. Obsahuje

Více

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury ve společné části maturitní

Více

Školní seznam literatury - ústní zkouška (společná část maturitní zkoušky) Mgr. Jana Dejmková, třída oktáva 2012/2013

Školní seznam literatury - ústní zkouška (společná část maturitní zkoušky) Mgr. Jana Dejmková, třída oktáva 2012/2013 Školní seznam literatury - ústní zkouška (společná část maturitní zkoušky) Mgr. Jana Dejmková, třída oktáva 2012/2013 Základní úroveň obtížnosti (celkový počet děl - 40) Světová a česká literatura do konce

Více

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Školní seznam literárních děl školní rok 2015/2016

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Školní seznam literárních děl školní rok 2015/2016 Střední zdravotnická škola Kroměříž Školní seznam literárních děl školní rok 2015/2016 Kroměříž 29. 9. 2015 Kritéria pro výběr literárních děl k ústní zkoušce: Žák vybírá 20 literárních děl Světová a česká

Více

Kánon titulů z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce

Kánon titulů z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce 1 Kánon titulů z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce Literatura do konce 18. století (aktualizace září 2011) 1. Eduard Petiška: Staré řecké báje a pověsti 2. Giovanni Boccaccio: Dekameron

Více

Školní seznam literárních děl pro 4.A a 4.B ve školním roce 2013/2014

Školní seznam literárních děl pro 4.A a 4.B ve školním roce 2013/2014 Školní seznam literárních děl pro 4.A a 4.B ve školním roce 2013/2014 Student vybírá ze seznamu četby 20 děl. Po konzultaci se svým vyučujícím předmětu ČJL je možné zařadit i dílo jiné (které v seznamu

Více

Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce ve školním roce 2015/2016

Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce ve školním roce 2015/2016 Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce ve školním roce 2015/2016 Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce (Cermat) Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární

Více

Seznam děl k maturitní zkoušce školní rok 2016/17

Seznam děl k maturitní zkoušce školní rok 2016/17 Seznam děl k maturitní zkoušce školní rok 2016/17 Světová a česká literatura do konce 18. století (minimálně 2 díla) 1) Epos o Gilgamešovi 2) Sofoklés: Král Oidipus 3) Bible: Genesis 4) Bible: Janovo evangelium

Více

Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4. Společná část maturitní zkoušky. ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ústní zkouška

Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4. Společná část maturitní zkoušky. ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ústní zkouška Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4 Studijní obor: 36 47 M/01 Stavebnictví Školní rok: 2012/2013 Společná část maturitní zkoušky ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ústní

Více

Katalog titulů z české a světové literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Katalog titulů z české a světové literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Katalog titulů z české a světové literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace se sídlem Sýkorova 1/613, Havířov-Šumbark,

Více

SEZNAM ČETBY K MATURITNÍ ZKOUŠCE

SEZNAM ČETBY K MATURITNÍ ZKOUŠCE SEZNAM ČETBY K MATURITNÍ ZKOUŠCE Ve výběru minimálně 20 titulů, musí být zastoupena próza, poezie i drama Školní rok 2014 2015 Třída 3 B obor 64-41-L/51 Podnikání Vypracovala: Mgr. Lada Holišová V Ústí

Více

Seznam školní četby Nižší úroveň

Seznam školní četby Nižší úroveň Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Stavbařů 5, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Seznam školní četby Nižší úroveň Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce Žák vybírá 20 literárních děl:

Více

PRACOVNÍ LISTY LITERATURA DO KONCE 18. STOLETÍ. Starý zákon. GOETHE, Johann Wolgfang. SHAKESPEARE, William

PRACOVNÍ LISTY LITERATURA DO KONCE 18. STOLETÍ. Starý zákon. GOETHE, Johann Wolgfang. SHAKESPEARE, William LITERATURA DO KONCE 18. STOLETÍ BIBLE BOCCACCIO, Giovanni CERVANTES, Miguel y Saavedra EURÍPIDÉS GOETHE, Johann Wolgfang GOETHE, Johann Wolgfang HOMÉR MOLIÉRE GOLDONI, Carlo Starý zákon Dekameron Důmyslný

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ KRNOV, příspěvková organizace KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný ve školním roce 2013/2014 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA SEZNAM

Více

Seznam literárních děl z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Seznam literárních děl z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Seznam literárních děl z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce: Základní úroveň obtížnosti: Pro základní

Více

Seznam literárních děl k maturitní zkoušce z ČJL,

Seznam literárních děl k maturitní zkoušce z ČJL, Seznam literárních děl k maturitní zkoušce z ČJL, upravený k 1. září 2014 Student vybírá celkem 20 děl, z čehož musí být minimálně 2 prozaická, 2 dramatická a 2 díla z poezie. Od téhož autora smí student

Více

Školní seznam literárních děl jako nabídka žákům k vytvoření jejich vlastního seznamu pro státní maturitní zkoušku z jazyka českého ústní část

Školní seznam literárních děl jako nabídka žákům k vytvoření jejich vlastního seznamu pro státní maturitní zkoušku z jazyka českého ústní část Školní seznam literárních děl jako nabídka žákům k vytvoření jejich vlastního seznamu pro státní maturitní zkoušku z jazyka českého ústní část Vyšší úroveň obtížnosti Světová literatura do konce 18. století

Více

SZŠ a VOŠZ Příbram, Jiráskovy sady 113 Školní seznam děl k maturitní zkoušce 2011/2012 Světová a česká literatura do konce 19.

SZŠ a VOŠZ Příbram, Jiráskovy sady 113 Školní seznam děl k maturitní zkoušce 2011/2012 Světová a česká literatura do konce 19. SZŠ a VOŠZ Příbram, Jiráskovy sady 113 Školní seznam děl k maturitní zkoušce 2011/2012 Autor Světová a česká literatura do konce 19.století Díla / Epos o Gilgamešovi / Bible / Kristiánova legenda / Dalimilova

Více

Kánon titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce základní úroveň

Kánon titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce základní úroveň Kánon titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce základní úroveň Literatura do konce 18. století 1. Ovidius: Proměny - poezie 2. Francois Villon: Závěť - poezie 3. William Shakespeare: Hamlet

Více

Seznam školní četby Vyšší úroveň

Seznam školní četby Vyšší úroveň Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Stavbařů 5, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Seznam školní četby Vyšší úroveň Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce Seznam literárních děl, z něhož

Více

Seznam literatury pro žáky maturitních ročníků 2010/11 vyšší úroveň obtížnosti

Seznam literatury pro žáky maturitních ročníků 2010/11 vyšší úroveň obtížnosti 1. ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Seznam literatury pro žáky maturitních ročníků 2010/11 vyšší úroveň obtížnosti Ţák si vybírá 30 literárních děl 1. Světová a česká literatura do konce 18. (min. 3 literární

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horšovský Týn Littrowa 122. Školní seznam četby. (ústní maturitní zkouška z ČJL)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horšovský Týn Littrowa 122. Školní seznam četby. (ústní maturitní zkouška z ČJL) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horšovský Týn Littrowa 122 Školní seznam četby (ústní maturitní zkouška z ČJL) šk. rok: 2014 / 2015 Světová a česká literatura do konce 18. stol. Česká

Více

Školní seznam literárních děl Gymnázia, Polička, nábřeží Svobody 306 pro školní rok 2013/2014 4A

Školní seznam literárních děl Gymnázia, Polička, nábřeží Svobody 306 pro školní rok 2013/2014 4A Školní seznam literárních děl Gymnázia, Polička, nábřeží Svobody 306 pro školní rok 2013/2014 4A Podle 6 odstavce (2) vyhlášky MŠMT ČR č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních

Více

Tematické okruhy ke společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literaturypro tř. 3./4.SO

Tematické okruhy ke společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literaturypro tř. 3./4.SO Tematické okruhy ke společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literaturypro tř. 3./4.SO Školní rok 2011/2012 Komplexní maturitní zkouška se skládá ze 3 dílčích zkoušek: didaktického testu, písemné

Více

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL PRO ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKU Z ČESKÉHO JAZYKA pro školní rok 2014/2015

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL PRO ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKU Z ČESKÉHO JAZYKA pro školní rok 2014/2015 Svobodná chebská škola, základní škola a gymnázium s. r. o, Jánské náměstí 15, 350 02 Cheb IČO: 252 493 55 www.schs.cz tel/fax 354 430 301 e-mail: schs@schs.cz SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL PRO ÚSTNÍ MATURITNÍ

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horšovský Týn Littrowa 122. Školní seznam četby. (ústní maturitní zkouška z ČJL) šk.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horšovský Týn Littrowa 122. Školní seznam četby. (ústní maturitní zkouška z ČJL) šk. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horšovský Týn Littrowa 122 Školní seznam četby (ústní maturitní zkouška z ČJL) šk. rok: 2013/2014 Literatura do konce 19. stol. Česká poezie: 1. Život sv.

Více

Školní seznam literárních děl pro školní rok 2014-2015

Školní seznam literárních děl pro školní rok 2014-2015 Školní seznam literárních děl pro školní rok 2014-2015 A/ SVĚTOVÁ A ČESKÁ LITERATURA DO KONCE 18. STOLETÍ 1) Petiška: Příběhy, na které svítilo slunce - Epos o Gilgamešovi 2) Zamarovský: Gigameš 3) Olbracht:

Více

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z Čj ve školním roce 2014/2015

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z Čj ve školním roce 2014/2015 Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z Čj ve školním roce 2014/2015 Žák vybírá 20 literárních děl, minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama.

Více

Seznam literatury pro ústní zkoušku z českého jazyka

Seznam literatury pro ústní zkoušku z českého jazyka LITERATURA DO KONCE 18. STOLETÍ BIBLE BOCCACCIO, Giovanni CERVANTES, Miguel y Saavedra EURÍPIDÉS GOETHE, Johann Wolgfang GOETHE, Johann Wolgfang GOLDONI, Carlo HOMÉR MOLIÉRE Starý zákon Dekameron Důmyslný

Více

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K MATURITĚ Z ČJL (základní úroveň obtížnosti) Světová a česká literatura do konce 19. století

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K MATURITĚ Z ČJL (základní úroveň obtížnosti) Světová a česká literatura do konce 19. století SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K MATURITĚ Z ČJL (základní úroveň obtížnosti) Platí pro ročníky, které maturují roku 2015. Každý maturant si ze seznamu vybere 20 děl a vytvoří tak vlastní seznam, který odevzdá

Více

19 G. Flaubert Paní Bovaryová. 20 H. de Balzac Otec Goriot. 21 H. Sienkiewicz Quo vadis. 22 E.A. Poe Povídky + Havran

19 G. Flaubert Paní Bovaryová. 20 H. de Balzac Otec Goriot. 21 H. Sienkiewicz Quo vadis. 22 E.A. Poe Povídky + Havran Kritéria pro výběr literárních děl k ústní zkoušce z Čj ve školním roce 2015 / 2016 Žák vybírá 20 literárních děl, minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie i drama.

Více

Kánon titulů z české a světové literatury k ústní státní maturitní zkoušce pro školní rok 2012/2013 z předmětu Český jazyk a literatura

Kánon titulů z české a světové literatury k ústní státní maturitní zkoušce pro školní rok 2012/2013 z předmětu Český jazyk a literatura Kánon titulů z české a světové literatury k ústní státní maturitní zkoušce pro školní rok 2012/2013 z předmětu Český jazyk a literatura Základní informace: Struktura ústní zkoušky se liší podle úrovně

Více

Literární kánon děl z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury třídy 8.A a 4.C školní rok 2010/2011

Literární kánon děl z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury třídy 8.A a 4.C školní rok 2010/2011 Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec 377 15 e-mail: info@gvn.cz, internet: www.gvn.cz, telefon, fax: 384 361 253 Literární kánon děl z české a světové literatury k ústní maturitní

Více

SEZNAM ČETBY K MATURITNÍ ZKOUŠCE

SEZNAM ČETBY K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz SEZNAM ČETBY K MATURITNÍ ZKOUŠCE

Více

Vita Caroli (Vlastní životopis) František Nepil Já, Baryk Karel Čapek Dášeňka. Jules Verne Dva roky prázdnin Stanislav Rudolf Metráček

Vita Caroli (Vlastní životopis) František Nepil Já, Baryk Karel Čapek Dášeňka. Jules Verne Dva roky prázdnin Stanislav Rudolf Metráček Cyril a Metoděj Proglas Karel Havlíček Borovský Křest sv. Vladimíra Kosmas Kronika česká Petr Bezruč Slezské písně Karel IV. Vita Caroli (Vlastní životopis) Fráňa Šrámek Modrý a rudý Eduard Petiška Staré

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA TŘÍDY 4.P + 4.T SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL ZE SVĚTOVÉ A ČESKÉ LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA TŘÍDY 4.P + 4.T SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL ZE SVĚTOVÉ A ČESKÉ LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný ve školním roce 2013/2014

Více

SEZNAM LITERATURY. Vyšší úroveň obtížnosti

SEZNAM LITERATURY. Vyšší úroveň obtížnosti SEZNAM LITERATURY k ústní státní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury na Pražské konzervatoři pro školní rok 2009/2010 Vyšší úroveň obtížnosti I. Svět. a česká literatura do konce 18. stol.

Více

GYMNÁZIUM BROUMOV PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 34/10

GYMNÁZIUM BROUMOV PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 34/10 GYMNÁZIUM BROUMOV PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 34/10 Stanovení školního seznamu literárních děl pro ústní zkoušku společné části maturitní zkoušky ve školním roce 2010/2011 Ústní zkouška ze zkušebního předmětu český

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. platný ve školním roce 2016/2017 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. platný ve školním roce 2016/2017 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný ve školním roce 2016/2017 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL ZE SVĚTOVÉ A ČESKÉ LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE Kritéria pro výběr

Více

Gymnázium, Český Krumlov Školní seznam literárních děl

Gymnázium, Český Krumlov Školní seznam literárních děl Gymnázium, Český Krumlov Školní seznam literárních děl Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce: ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI - žák si vybírá 20 literárních děl: 1. Světová a česká literatura

Více

Maturitní témata z předmětu: Český jazyk a literatura

Maturitní témata z předmětu: Český jazyk a literatura Maturitní témata z předmětu: Český jazyk a literatura (1/2) Maturitní témata z předmětu: Český jazyk a literatura Třída: A4 Školní rok: 2014-2015 1. Bible: Nový zákon; 2. Sofokles: Král Oidipus; 3. William

Více

KÁNON SPISOVATELŮ A DĚL PRO ROK 2015/2016

KÁNON SPISOVATELŮ A DĚL PRO ROK 2015/2016 KÁNON SPISOVATELŮ A DĚL PRO ROK 2015/2016 Žák vybírá 20 literárních děl: Světová a česká literatura do konce 18. století minimálně 2 literární díla Světová a česká literatura 19. století minimálně 3 literární

Více

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA výběr 20 děl (musí být obsažena minimálně 2 díly próza, poezie, drama; od jednoho autora maximálně 2 díla) Světová a česká literatura do konce

Více

ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL 2013/2014

ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL 2013/2014 ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL 2013/2014 V souladu s 6 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji

Více

Školní seznam literárních děl pro dílčí ústní zkoušku z českého jazyka a literatury společné části maturitní zkoušky na základní úrovni obtížnosti

Školní seznam literárních děl pro dílčí ústní zkoušku z českého jazyka a literatury společné části maturitní zkoušky na základní úrovni obtížnosti Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s. r. o., Gorkého 867, 530 02 Pardubice společné části maturitní zkoušky na základní úrovni obtížnosti Světová a česká literatura do konce

Více

Ústní zkouška. 3. část státní maturity z českého jazyka a literatury

Ústní zkouška. 3. část státní maturity z českého jazyka a literatury Ústní zkouška -------- 3. část státní maturity z českého jazyka a literatury Ústní zkouška je jednou z dílčích zkoušek z předmětu český jazyk a literatura a je zadávána formou tzv. pracovních listů. Předmětem

Více

Seznam literárních děl ke státní maturitě v roce 2011/2012 pro třídu 4.C Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Seznam literárních děl ke státní maturitě v roce 2011/2012 pro třídu 4.C Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Seznam literárních děl ke státní maturitě v roce 2011/2012 pro třídu 4.C Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 1. Světová a česká literatura do konce 18. století 1 Epos o Gilgamešovi 2 Bible SZ (První kniha Mojţíšova),

Více

1. světová a česká literatura do konce 19. století 4A Epos o Gilgamešovi ( Albatros) do 19. stol. P světová lit. 4A Homér: Odysseia do 19. stol.

1. světová a česká literatura do konce 19. století 4A Epos o Gilgamešovi ( Albatros) do 19. stol. P světová lit. 4A Homér: Odysseia do 19. stol. 1. světová a česká literatura do konce 19. století 4A Epos o Gilgamešovi ( Albatros) do 19. stol. P světová lit. 4A Homér: Odysseia do 19. stol. B světová lit. 4A Sofoklés: Antigona do 19. stol. D světová

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY KÁNON TITULŮ Z ČESKÉ A SVĚTOVÉ LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE Školní rok: 2016-2017 Světová a česká literatura do konce 18. století 1. Epos o Gilgamešovi 2.

Více

SZŠ a VOŠZ Příbram, Jiráskovy sady 113 Školní seznam děl k maturitní zkoušce 2013/2014 Světová a česká literatura do konce 19.

SZŠ a VOŠZ Příbram, Jiráskovy sady 113 Školní seznam děl k maturitní zkoušce 2013/2014 Světová a česká literatura do konce 19. SZŠ a VOŠZ Příbram, Jiráskovy sady 113 Školní seznam děl k maturitní zkoušce 2013/2014 Autor Světová a česká literatura do konce 19.století Díla / Epos o Gilgamešovi / Bible / Kristiánova legenda / Podkoní

Více

KÁNON TITULŮ Z LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE. Literatura do konce 18. století Světová literatura

KÁNON TITULŮ Z LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE. Literatura do konce 18. století Světová literatura Bible: Starý zákon (5 knih Mojžíšových) Bible: Nový zákon KÁNON TITULŮ Z LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE Literatura do konce 18. století Homér Sofokles Euripides Giovanni Boccaccio Francois Villon William Shakespeare

Více

Seznam literárních děl pro maturitní zkoušku 2013

Seznam literárních děl pro maturitní zkoušku 2013 říspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, SČ: 120 00, tel.: 224 255 121 Seznam literárních děl pro maturitní zkoušku 2013 Maturitní zadání k ústní zkoušce (šk. rok 2012/13)

Více

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Ve výběru 20 titulů musí být zastoupena próza, poezie i drama minimálně dvěma díly Školní rok 2016/2017 jarní a podzimní období

Více

Gymnázium a SOŠ, Mládežníků 1115, Rokycany

Gymnázium a SOŠ, Mládežníků 1115, Rokycany Gymnázium a SOŠ, Mládežníků 1115, Rokycany Seznam literatury pro maturitní zkoušku z českého jazyka v roce 2017 1. Bible: Starý zákon (5 knih Mojžíšových) 2. Boccaccio: Dekameron 3. Villon: Závěť 4. Shakespeare:

Více

Gymnázium, Praha 6, Arabská 14. Seznam literárních děl ke státní maturitě. Třída: 4.B Vyučující: Eva Poláčková

Gymnázium, Praha 6, Arabská 14. Seznam literárních děl ke státní maturitě. Třída: 4.B Vyučující: Eva Poláčková Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Seznam literárních děl ke státní maturitě Třída: 4.B Vyučující: Eva Poláčková 1. Světová a česká literatura do konce 18. století 1 Epos o Gilgamešovi 2 Bible SZ (První kniha

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horšovský Týn Littrowa 122. Školní seznam četby. (ústní maturitní zkouška z ČJL) šk.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horšovský Týn Littrowa 122. Školní seznam četby. (ústní maturitní zkouška z ČJL) šk. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horšovský Týn Littrowa 122 Školní seznam četby (ústní maturitní zkouška z ČJL) šk. rok: 2016/2017 Literatura do konce 18. stol. Česká poezie: 1. Život sv.

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Kánon titulů k ústní maturitní zkoušce 2012/2013 pro základní úroveň Kritéria pro výběr knih: celkem 20 literárních děl 1. Světová a česká

Více

SEZNAM ČETBY K MATURITNÍ ZKOUŠCE

SEZNAM ČETBY K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz SEZNAM ČETBY K MATURITNÍ ZKOUŠCE

Více

Seznam literárních děl ke státní maturitě 2014/2015 Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Seznam literárních děl ke státní maturitě 2014/2015 Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Seznam literárních děl ke státní maturitě 2014/2015 Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Třída 4.A Vyučující: Barbora Novosadová 1. Světová a česká literatura do konce 18. století 1 Epos o Gilgamešovi 2 Bible

Více

ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Rozhodnutí ředitele školy V souladu s 6 odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní

Více

Školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury

Školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury Společná část maturitní zkoušky ve školním roce 2012 2013 Školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury Základní úroveň obtížnosti Světová

Více

ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Rozhodnutí ředitele školy V souladu s 6 odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní

Více

Seznam literatury k výběru titulů pro ústní maturitní zkoušku

Seznam literatury k výběru titulů pro ústní maturitní zkoušku Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno Seznam literatury k výběru titulů pro ústní maturitní zkoušku (konanou ve školním roce 2015/2016 a 2016/2017, tedy pro 1.

Více

Školní seznam četby pro dílčí maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury platný pro 4. ročníky denního a dálkového studia školního roku 2012/2013

Školní seznam četby pro dílčí maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury platný pro 4. ročníky denního a dálkového studia školního roku 2012/2013 Školní seznam četby pro dílčí maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury platný pro 4. ročníky denního a dálkového studia školního roku 2012/2013 Zpracovaly: Mgr. Jaroslava Homolková Mgr. Hana Horňáková

Více

ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL 2014/2015

ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL 2014/2015 ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL 2014/2015 V souladu s 6 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji

Více

Školní seznam literárních děl Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce

Školní seznam literárních děl Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce Školní seznam literárních děl Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce Světová a česká literatura do konce 18. století (min. 2 díla) Světová a česká literatura 19.století (min. 3 díla) Světová

Více

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury ve společné části maturitní

Více

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce Varianta A 1. Světová a česká literatura do konce 18. století min. 3 literární díla 2. Světová poezie a próza 19. století min. 2 literární díla min.

Více

Světová a česká literatura do konce 19. století (min. 4 díla)

Světová a česká literatura do konce 19. století (min. 4 díla) Světová a česká literatura do konce 19. století (min. 4 díla) 1. Bible 2. Sofokles: Antigona 3. Aischilos: Oresteia 4. Euripídés: Médeia 5. P.O.Naso: Umění milovat 6. G. Boccacio: Dekameron 7. G. Chaucer:

Více

Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Základní úroveň obtížnosti Vyučující: Mgr. Petr Janšta

Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Základní úroveň obtížnosti Vyučující: Mgr. Petr Janšta Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury platný od školního roku 2012-2013 Základní úroveň obtížnosti Vyučující:

Více

19. M. de Cervantes Saavedra Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha

19. M. de Cervantes Saavedra Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha Světová a česká literatura do konce 18. století 1. Homér Odysseia 2. Homér Ilias 3. Ezop Bajky 4. Eurípidés Médeia 5. Publius Ovidius Naso Umění milovat 6. Publius Ovidius Naso Proměny 7. William Shakespeare

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ SEZNAM LITERATURY A Příjmení, jméno, třída: Školní rok: 1 Honoré de Balzac: Otec Goriot 2 Petr Bezruč: Slezské písně 3 Bible 4 Giovanni Boccaccio: Dekameron Karel Havlíček

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNA ZAHAJUJE ZKUŠEBNÍ PROVOZ

ŠKOLNÍ KNIHOVNA ZAHAJUJE ZKUŠEBNÍ PROVOZ ŠKOLNÍ KNIHOVNA ZAHAJUJE ZKUŠEBNÍ PROVOZ Od 1. prosince 2009 mají studenti 1. 3. ročníku možnost vypůjčit si díla umělecké literatury potřebná ke zvládnutí státní maturity z českého jazyka a literatury

Více

GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY

GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY LIBEREC 11, PARTYZÁNSKÁ 530, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní kánon z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury pro školní rok 2014/2015 Světová

Více

Seznam četby k maturitě 2016 ČJKL

Seznam četby k maturitě 2016 ČJKL Seznam četby k maturitě 2016 ČJKL Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce Student si vybírá celkem 20 literárních děl: - světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla

Více