Texty Jiřího Ortena Pod každým slovem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Texty Jiřího Ortena Pod každým slovem"

Transkript

1 Texty Jiřího Ortena Pod každým slovem Pod každým slovem které váhá a vázne v zubech váhající pod každým slovem jež neuměl jsem říci pod každým slovem schovaným na sítnici jak obrázek kde dívenka je nahá a skrývá dlaní kříž jenž mezi ňadry visí a oči sklopeny chvěje se nedočkavě (chtěla by ležet tam v té měkké trávě být sevřena vším co je svět a tíha a naplněna být jak hrozny vína) pod každým slovem které zapomíná na malou síň kde bloudí se a ztrácí na malou síň z níž nic se nenavrací na toto srdce odedávna němé na bránu ticha kterou neprojdeme Ohlédnutí Ó deště tichem rozšumělé smutno je bez vás stromům v lese Pročpak vás vítr zase nepřinese a nenechá vás na znaveném čele? Jak nádherné to bylo stát a býti mokrý od hlavy až k patě mít za knoflíčky kapky na kabátě s těžkými víčky dešti naslouchat! Tenkráte mladé vrány z hnízda vypadly a za pršících teček

2 běžel k nim zmoklý mraveneček pozdravovat je tykadly O malých dětech O malých dětech které rosa chladí o malých dětech kterým ptáci pějí jak chytají je jak se smějí rády zpívali bychom ve své beznaději A malé děti spí a všechny oči skryté jsou jako andělé z kterých se staly slzy ó přítelkyně smutku kterak odpovíte až půjdou kolem vás svou roztančenou chůzí ty moudré dcerušky a moudří synáčkové Na lůžkách plných snů se započala hra a malé děti spí a po tvářích jim plove měsíční paprsek co srdcem vyvěrá Lítost Nesmírně suché jsou dnes rty mé a je mi líto tmy pro kterou nevidíme (tak hezká lítost to je jako když dívka která dříme neví koho si ve snu zamiluje a vzdychá tiše jako by se usmívala) A je mi líto radosti že lhala (to ale chvěji se a lehýnce mne mrazí mladá a svěží zima ta zima kterou vždycky doprovází úzkost jež započíná

3 už dávno před tím v srdci mladých matek) Ach je mi líto nenarozeňátek že nepoznala smutek narození že zklamání a zradu neviděla že neklopýtla na veliké zemi a do nebe se vznesla bez anděla Nesmírně suché jsou dnes rty mé a je mi líto tmy pro kterou nevidíme Hostinka Cukřenka s obouvátkem něžným jak pata Karkulčina cukřenka s obouvátkem na tomto stole hladkém se slzou vína Ach kdo tu slzu pil kdo pil ji před rozlitím zdalipak rty si osušil zdalipak jinou kdesi skryl tu jinou kterou cítím Hrob Hrob toto slovo jasný smích co zbývá? dolehnutí víka hrob závodění milostných A přec a přec se neodříká Hrob poznání hrob tajemnosti hrob polibků jež dlouze kradly

4 načatou noc hrob křehkých kostí hrob malých smutků před zrcadly Hrob studánek hrob čisté vody (na víno často změnila se) hrob snění a hrob pro náhody pro náhlé procitání v jase Hrob hrobů hrstka sypké hlíny jež z čehosi co milovalo zbyla jak vylámané zoubky hadů Gorgoniných hrob na němž tma se rozsvítila Udělej černou myš Udělej zajíce umíš to dvěma prsty pěst jako hrášek sevřená tajemství stínové tajemství zahledění malinovými ústy pak na dobrou noc mamince líbati poprvé tma na nás klesá s bílé stěny a ještě není skončená Udělej černou myš bude ti tančit před očima do srdce hlodající tajemství stínové tajemství zahledění a bude stále jiná a bude stále níž trošinku od krve v čistotu snu se změní

5 na lehkých křídlech spící Zavřené oči Ivanovi Blatnému Říci mu ležím jazykem zadrhnutým stále opakovat že padám jako úsměv padá padl jsem Pane a již nevstávám říci mu ležím že ležím jako všechno na čem nezáleží že padám jako všechna slova říci mu padám a krásné padání je únava Marnosti říkání marnosti pádu znám anděla jenž křídla má neboť je andělem zůstávajícím vzadu marnosti říkání marnosti pádu a já se na něj dívám je to panenka je vzpřímen jako každé dívání dívám se štěrbinou oka okénka neříkám nic to je úžasné on zůstává anděl anděl jenž křídla má Už dosti Pane teď se kaji zapomněl jsem že všechno víš ale mé oči také když se nedívají už dosti Pane teď se kaji dlouho jsem žil ty mi odpustíš za mrtvým oknem za lampami za stolem s kterým k nebi jdeš za prchavými básničkami a za láskou kterou mi odvedeš

6 Poloha Nadvichření ne obroda! (vždyť stejně také skončím i když mi ruku nepodá až zavru oči) Neboť tak trvati dál a tak se přežíti můžeš jen když jsi opodál věděl své ukrytí Zasnění Ty střípky zvědavé ta sklíčka neprůhledná jimiž se dívá jimiž vidí minulost tlačící se ze dna na dálku kterou nenávidí jsou jako láska obojetné Vteřinka chladu zdolá je okamžik spatření je přetne chviličkou ticha hvízdaje a ruce v kapsách stále hvízdá a nechce si již vzpomenouti Útrapy jeho jsou jak jízda kterou jsi ty jíž musíš slouti i když ses jinak pojmenoval Ty jmenuješ se bratříček a sestřičku jsi někam schoval Ty jmenuješ se králíček

7 a den na který hledíš zdola jak se tak na rub obrací ti královničku nepřivolá Ona se studem odvrací červená se ach takto chutná když slůvkem něhy zraněna tváří se že je trochu smutná a zatím se jen červená Zvědavý střípek se nám zlomil a půlí dálku na dálku není již vidět staré domy v nichž hrávals na svou píšťalku jen nové se ti ze dna tlačí zvolna se derou výš a výš jsou jako déšť jenž verše smáčí takže již báseň nevidíš Ať tedy spadne ona voda jež všechno kolem zaplaví až uvidíme sen jak hlodá po celé tíži přípravy! V nazlátlém vidění V nazlátlém vidění jsou všechny věci třmínky tma jemně prosvítá a pije noci dech kdo spí je zcela sám stýská si bez maminky a malé stýskání mu šeptá na ústech Bylo to oblačné poslouchej kamaráde a měkká vláha rtů mne omamovala

8 byl jsem jak andílek jenž zlaté chvilky krade a schovává si je aby mu zůstala alespoň jediná Dej pozor příliš dýchá a vzduchu ubývá a je ho stále míň v nazlátlém vidění jež končit nepospíchá a mísí štěstí mé se smutkem dávnějším Nepojmenovatelná báseň Ó kolovrátky v tichu ticha nedotknutelnosti v ranách ran ó zalykání v tom kdo dýchá cípe jenž zůstal nepojmenován Ó chlade v prstech rozvášněných ó úkryte jejž kdosi zná ó lásko v pohrdání ženy ó v ošklivosti líbezná Rozlitý lede v době léta chviličko štěstí kalící ó lete který nedolétá ó bdění bdění pro spící ty bratříš se ty zajedno jsi s kdejakým srdcem bez boje Vždyť také dívkám jež tě s sebou nosí v sleposti jejich dáváš to co je Ó oči civící Ó oči civící ó oči za očima vy druhé jejichž pohled nedojímá

9 vy sestřenice víry světlu vzdálené vy jejichž balzámem je nezahojené vy vyzvědačky lásek s jejich mály vy jež jste při radostech naříkaly vy smrtí dávno před zemřením jaté vy které od dívek a básní utíkáte vy lupínky vy vědmy přítelkyně nalézající tajná dvířka síně Ó oči civící ó oči za očima vámi se zahledět na ňadra milenčina vámi je nespatřit a vámi o nich snít vy navždy odhodlané nezahovořit vy navždy odhodlané neviděti více vy jediné vy krásné zřítelnice vy které víte jako Bůh to ví o jednom srdci které hladoví že hladovění je jak věčná zima ó oči civící ó oči za očima Až nebe Až nebe pochopí že přestalo být víkem které se na zem přiklopí až lichotkami křivek neopijeme se a velmi prostě stiskneme ruce dívek až pozná noc že střídá jen cosi bolestného o čem se nepovídá bez jisté zamlklosti až hroby budou jen skrýšemi nahých kostí

10 až spánek připraven vzdát se svých pyšných výsad očistí srdce žen až budou věci doma až věci se k nám vrátí až jazyk jenž se pomát bude se zkracovati... Déšť Slyšíte déšť? Já též jej slyším je jistě z peří housátek tak měkce dopadá zatímco píši a vrací se k nebi nazpátek Slyšíte déšť? Jak byste neslyšeli! vždyť celou noc vám oknem hrál usínal když jste ještě bděli a velmi něžně uspával Slyšíte déšť? Na rozloučenou hraje tam zůstaňte tam v dálce slyšte jej jak ustává jak zvolna ustávaje zaplaví dívčí obličej Pohádka Letěla bělounká holubička a už neletí neboť má od pláče zavřená víčka Pro koho letěla? Letěla pro děti

11 a když se ukázala v dáli mávajíc dlouze křidélky viděla náhle že se z nich staly malinké spící dívenky A odhoď šat svůj... Věci by byly opět živé a všechno zpěv i času hlas procházelo by jako dříve tím co je skryto v nás Jen nadzvednouti onu tíži která se vryla do hmatu a vědouc že již neublíží došívá stehy kabátu Jen nenavléknouti jej znova návykem dlouhých rukávů za mrazu jehož únorová láska ti dala únavu A hmatat tam kde není látek kde nahá kůže spočívá kde není místa pro kabátek (je příliš velký zaživa) Utonulá Za líc své něhy plula jsi na potocích mezi ztracenými břehy do krajin noci za líc své něhy

12 Nespatřená a bludná zachytila ses krajů potopených u dna v záplavě tmy v záplavě bez okrajů nespatřená a bludná Milenky končí za zábradlím tam neznáme tam něhy líc je roztříštěna tím co kradly ubohé vlny kráse smrtelnic Ale ty prý ses dala jediným rozevřením klína vodníkům kterým bylo zima Almužna lásky třeba malá ti ke smrti pomáhala Dívka v ohni Tvé vlasy vlají dál zmatené větrem opilým jak včela zastav se nyní změněná zkamenělá to jenom vlasy vlají dál za vším co plamen zanechal Ó chyť tu chvíli která s tebou prchá pod krásnou smrtí tou jíž proběhla jsi jako modrá sprcha dopadá na prsa a zazvoní jak dukát nejmenší kapičkou Jak hořela jsi! Jak tě pronikaly lstivé jazýčky úst!

13 Ach nejvíc ústa v oněmění pálí a slovo na rtech neví má-li má-li tě neprorůst Mrtvá ó bezednosti hladu k výhonkům vášně ohořelá v splývavém marném vodopádu mrazivé polibky ti mezi ňadra kladu a pod klenutí čela Přetvářka Usne mi spánek jistě usne už nejsou vidět ani paty stínu komu dáš své srdce ty nejkrásnější komu je dáš? tomu krásnějšímu Ale vždyť kolem mne je vysoká zeď až jednou ji v svých bílých vlasech sejmu komu dáš své srdce ty kterou miluji chci slyšet odpověď! tomu zazděnému Toužící dívka Chtěla bych brát! ach kde jsou drobty jež vítr včera nasypal mým něžným kuřátkům? Kuřátka řekl prsy mé

14 nesmíte uvadat kuřátka řekl ale kam kam kohoutek se skrývá? po špičkách za ním chodíme po zrnku zrnko počítám a on se nepodívá Ó hřebínku až vyčešeš všechny mé vlasy zbylé pověz to kohoutkovi! Buď tvrdý až mi řekne lžeš česej mne rozpustile Ó větře větře rozvlň mne zazpívej za mne slovy! To ticho je tak podivné můj milý asi slyší mne už nesmím dlouho povídat Ach kde jsou drobty kde jen jsou? jsou v klíně? chceš je sezobat? a kam nás spolu odnesou? Kuřátka čas je jíti spát Zlé počasí Poprchávalo po dva dny na rty jež jiného cos chtěly na tvé rty žíznivé Což ale my se smíme ptáti po štěstí které nejdříve se na jablko zakulatí a potom rozplyne se jak vzpomínky které zčervivěly?

15 Což ale my se smíme ptáti na tento život důkladný jenž jenom zradu našeptá ti zradu tvým ňadrům zradu kráse a zradu smrti která nezeptá se která tě ztiší jako dítě až jednou navždy vezme si tě Smutné vyznání Nejčistší světlo je když svítá A přece přijde chvíle ta: můj obraz ztratí se ti někde v dálce a nebude už ani ve tvých víčkách Protože moje srdce nelétá a umí chodit jenom po špičičkách jedenkrát večer k tobě přicupitá a poznáš moje písmo na obálce Tu řekneš si že čehosi je škoda tma nejkrásnější že je když se stmívá a budeš náhle stařičká a sešlá Pak budeš plakat až ti slovo podá můj pohled který se už nepodívá a ucítíš že láska neodešla Dívenka na procházce Po cestách chodíme a kdekoho se ptáme zda neuviděl tu jež na malenky šla Ten kdo se mnoho ptá odpověď nedostane

16 a my jsme bosi též jistě se popícháme a nedočkáme se té která odešla Varhánky zpívání pěnkava pěkně skládá a není-li to ona je to sýkora Z okna se vykláním a hádám co má ráda z okna se vykláním a nic mi nenapadá hluboko Vitoušek má slova zaoral Obláčky nade mnou jsou kousky nemesie ten druhý kousek červený to je snad srdce mé jež nedočkavě bije a ona odešla a možná neslyší je kterak jí dává znamení Až bude znavena k zemi se tiše skloní a pak se náhle podiví neb pozná že jsem s ní ve všem co kolem voní že s malou sýkorkou jí zpívám na jabloni a čekám na ni v květu hluché kopřivy Milostný dopis Zrosená sklenička ta jež se časem pyšní nazlátlým vínem kterés pila s mými rty nemluví jako ty nepovíš mi jaká je vzdálenost která tě má má milá zda umí milovat a zda tě pevně stiská když z okna vykloněna hledíš na ni zda dobře líbá tě ty vzdálená ty blízká v mém nepřejícném zadívání V samotě bodláků rozbolestněných sladce jen málo klidu přáno je mi

17 v samotě bodláků se toulám po zahrádce a chci tě obejmouti celou zemí tak aby ruce mé (ty temné lesy vzadu) tě nepustily již i kdybys chtěla a ústa má (jaká čest pro zahradu!) aby tě celou provoněla abys už nemohla mi nikdy odejíti tak nadlouho tak sama do daleka a abych stále viděl jak se třpytí tvá malá náruč (krásná čistá řeka) Až přijde čas Jak ke mně přicházíš tak k jiným přicházelas jako mne líbáváš tak jiné líbalas a stejným sevřením a stejným zajíknutím se vzdalujeme na okamžik smrti té které jednou vzdám se já až přijde čas On přišel příliš tajně nad ložem mým se sklonil na špičkách okamžik setrval a pak se poodklonil neboť se bál neboť měl strach Měl příliš velký strach prostoupiti tě zcela abys on byla ty setrval na špičkách ne tys jej neviděla

18 nemohlas viděti Vždyť ty jsi jako ke mně k jiným přicházela a jako mne teď líbáš jiné líbalas a stejným sevřením a stejným zajíknutím se vzdalujeme na okamžik smrti té která nikdy nelhala i když mne s jinými ochotně podváděla vždy byla královnou ne nevěděl jsem která a hádal hádal jsem nemoha uhodnouti Pak vždycky přeletěla a já se tiše vracel tam kde jsi byla ty když jsem tě nejvíc měl nejvíce jsem tě ztrácel když jsem tě nejvíc měl byly to tvoje rty? < Ztracená kde tě mám ztracená kam ses skryla pod kterou poduškou mne vyčkáváš ač nyní u mne jsi jiným ses zaslíbila ač nyní uštklas mne jiný tě dostává Hle hadem bělostným tak strašně proniknutý hadem jenž svléká se hadem jejž miluji chtěl bych se zříci tím co nenáleží smrti chtěl bych se zříci tím co nenáleží jí

19 Věděti kam se schovat a říci kráse krás potichu stará slova říci jí: nelhalas jsi každým stiskem nová říci jí: ale já od svého zrození zániku dedikován čekám až přijde čas > Čemu se báseň říká Čemu se báseň říká chtěl bys to udělat? V ústraní do hrsti vzlykat a hodně míti rád Slyšíš? To ona tiká Tak zoufale si hrát Čemu se báseň říká chtěl bys to udělat? Snad víš že kolikrát jsou slova strašně lichá Bůh ústa uzamyká nemůže více dát Čemu se báseň říká chtěl bys to udělat? Šeptáno Krev ano jenom krev dovede dobře bíti A ruce nepotřebny jsou Tady je šatna Račte odložiti

20 Vejděte měkce Tak by chodil mech A dívejte se jako stín se dívá zpoza a málo jako namátkou Staňte se duší lamp v nichž světlo dohořívá A zastavte se na hrobech Štěrbinou jasu hudba sahá sem jak čekala by před koncertem A mrtví naplněni úžasem zeleným divem trav jež vyrůstají z nich a rychlou prací hrobaříků šeptají pro nás zpola žertem jiskérky slov jež přidány jsou k tichu poznání hřbitovních A já ó mrtví také tam po prázdné vnitřní straně hmatám já též se vzdávám samotám Snad jenom vítr který po mně běhá je jiný nežli váš Studnice života studnice vrchovatá zde je mé víko Ty je přivíráš a ono stále nedoléhá Odpověď Zameškali jsme sníce na tisíc závratných objetí A dívenky ty pružné závistnice které si rády hrají na děti nás potom mohly neuviděti když milovaly nevidíce Na čem to Bože vážíme svůj sen že nikdy lásku nevyváží

21 a každý z nás tak neviděn sám sebe k zemi sráží Ó dobře poslouchej nač se tě nyní táži jak je to možné býti nemocen nemocí tíhy která těžce letí dolů se tiskne vzhůru jenom hledí pro hrůzu zapomíná na objetí pro hrůzu z nekonečné odpovědi že jenom ti co vědí jenom ti co vědí dovedou neviděti Chvěje se mi ruka Proč se jen pláče při bolesti když každá úleva tě vrací zpátky proč se jen pláče jaké je v tom štěstí ach ano pláč je asi pro šťastné Opravdu chtěl bys někdy plakat Déšť na římse to je ta pravá nota máš mnoho starostí jak skončit tento den když okno otevřeš zima tě rozdrkotá ty nevíš k čemu teplo je k čemu je déšť co ti to říká Ach teplo to je býti unaven a déšť jsou housle pro básníka ale ty nevíš k čemu ještě hrát když nikdo nepřichází aby slyšel a čísi hlas ti říká tiše

22 že čas je skoncovat Podobenství Přítelem být milencům co se trápí často si myslíváš za hodin bděných nebo spaných tisíci drápy rozdrápaných tisíci drápy (či kolik jich má život náš?) Tak asi mohla myslit skála když ucítila hůl jíž do ní kdosi bez zázraku tloukl jak srdce polapených ptáků když vodu nedávala každému kdo si zamanul O čem ví tesknota V přestávce mezi životem a tam tím kocourek s kamenem až na dně rybníka pomalu vražedné andílky polyká a tam to nepřichází tam to má vždycky čas Vidíte kocourka? myslí si že se vrátí Co přivázali mu to tíha nazývá se a luna již měl rád do vody nahlíží a udivena zdá se že na ni nemůže zamňoukat neboť má oči obráceny jinam A pije pije zvolna jako by se kál

23 za všechny stehlíky které dřív mordoval za všechny okapy po kterých s deštěm běhal za všechny kočičky na které zapomíná v přestávce mezi životem a tam tím co jde tak pomalu jako se chodí spát když noc už minula a chtěl bys věčně spáti bez pomyšlení na návrat Z temného kouta Vějířky kolem úst již nejste k ovívání Dřív ale když byl ještě mech na velikánské stráni a nenosili jsme svou starost na zádech tehdy jste byly k tancování a dobrý chládek chodil s vámi Vějířky kolem úst již nejste k ovívání jen malou zbraní žalu jste nejpokornější zbraní jež zcela tiše pláčem naroste Z temného kouta myši vylézají ne pro změnu ne náhodou pro kousek života jímž v děrách umírají z temného kouta myši vylézají a za svobodou jdou Ach nesmějte se jim vy kteří vídáváte své umírání jenom v zrcadlech vždyť jako myši tajně k světlu pospícháte až k jedné holé stráni Na té naroste jednou velmi měkký mech <Pozvánka>

24 Březnové jitro Děravá budoucnosti ó budoucnosti z děr v níž smrt je rána která poctí a které nemáš nikdy dosti děravá budoucnosti už je čas abych odešel Zdá se že dívka kterou sráží větýrek kdesi na zápraží a která ani nechápe že zezdola k ní letí vrána na čápa zhurta rozkrákaná když na bříško jí zaklape je také takto hluchá k světu a chodí jako po sametu a sní sní dovnitř nechápe... < Pozvánka přišla třeba jíti pozvánka přišla už je čas ale ty víš že jako dříve tvé tušení se nerozkýve ale ty víš že nevíš kam a šiješ život tenkou nití nečekaje už na došití a dáváš se vplen hádankám > Čekání Čechy za oknem smutných duší obzore můj já vidím vás ze svého žalu nejčistěji až v hloubi jezer jež se chvějí Čechy za oknem smutných duší

25 čekání dané napospas k minulosti se usmívati s tím co jsou slzy v úsměvu vědět že láska ráda mučí nežli ti padne do náručí vědět že hlas se tehdy vrátí až vyučí se ve zpěvu A jenom nepatrná zmínka dříve než zmlknu na chvíli: kdo ještě žije nemoc přečká a musíš myslit na Palečka na bludičky a na Ječmínka že také bloudili Báseň pozdního léta Dovedeš úlohu? Je šťavnatá jak ovoce trhané o málo, jen o malinko po dozrátí. Dovedu. Oblohu chceš přivolati, píšťalo? Chtěla bych přivolati! Co po mně pomněnka chce? Tak pískej modrou, pískej růžovou a nestarej se o květiny. A mraky zapískej, s kterými připlovou slzičky Mariiny.

26 Jablka Jdu sadem, bojím se, kde jabloň bezejmenná v nezměrném žalu mluví větvemi a dolů sklání se hledajíc to, co nemá, plod neutržený. Zatřes a přimkni se, pláč uslyšíš a nářek, zatím co ošatky plné až po okraj na cosi čekají, tak samy, bez sadaře, jenž oči zavírá, zatím co oko jablek, které straší děti, na bubáka si hrá a zmírá viděním a chtělo, chtělo by se někam zakouleli před zahryznutím tvým. Malá elegie Přátelé odešli. Má milá v dálce spí. A venku velká tma je. Slova si povídám, jsou bílá od lampy a napolo již usínaje na matku vzpomínám. Podzimní vzpomínka. Opravdu, pod zimou jako bych věděl vše, co nyní asi dělá maminka. Je doma, v pokoji. Má dětská kamínka, k nimž koník houpací vždy se mnou přikluše, má dětská kamínka, v nichž dávno netopí se, ji zahřívají. Matku. Mou maminku. Je tiše, ruce si sepne, myslí na otce, který je mrtev již a potom pro mne loupá ovoce. Jsem u ní. S ní. Jistě nás uvidíš, Bože, ty zlý, který jsi tolik vzal.

27 Jaká je venku tma! Co jsem to povídal? Ach vím, já chtěl jsem říci za všechny hodiny, v kterých jsem sladce spal a za všechny své drahé spící, že teď, kdy podzim přichází a vše i dny se krátí neumím býti sám jen s lampou, která svítí, že sil jsem proso na souvrati a nebudu již žíti. Končiny štěstí Končiny štěstí, končiny ticha, kde končíte, kde končí konec váš? Jako se žije, jako se dýchá, milenku čekáváš. A ona přichází a chce ti něco říci o tajemství, jehož má plnou hlavu a které, jako všichni kouzelníci, schovala do rukávů. Neumíš uhodnout, až potom, když ti mizí, pomalu pochopíš, že moudrá dívenka zhola nic nenabízí, neboť vše dala již. Dívka a strom Co brání dívce, aby utrhla si zelená pláňata, čím je to zajata, co ji to ruší při trhání? Je sama na veliké pláni. Vítr ji tiskne ke štíhlému stromu, vítr ji má.

28 A dým, jenž zadýmá z dalekých komínů, ji zahaliti chce. Ona však zdráhá se utrhnout ovoce. Rukama větví se a v nekonečné touze hruď plodům nabízí. Planina plná rzi. A nakloněný strom ji k sobě přijímá. I on, i on ji má. Drsně ji stiská, do koruny vlasů jí smyčku zaplétá. Útlým hrdlem ji přitahuje. Ach ne, má naděje, ach ne, to není thuje! Dívka a mladý strom. Podzimní paleta. K tobě jsem přiběhla, strome, a čekala jsem, že celou vezmeš si mě. Viď, nejsem těžké břímě. Jsem lehká jako dým, jak dým, jenž zadýmá a potom zmizí zase. Planá planina. Větev se sklonila. Cosi ji strašně tíží. Cosi ji zlomit chce, ale ne dozrání, ale ne ovoce. Když zvolna přicházím, v očích mi jemně splývá jakési kývání. A kývá, kývá, kývá. Nahá dívka Drží se stolu, stůl je v šatech, má staré básně v bříšku zásuvky a stojí pevně na svých nohách. Čemu se usmíváte? Vždyť majíc za slůvky, za zoubky slov, tak čistě bílých,

29 růžový jazyk, vzácnou, mrštnou chvíli, má také Boha! Ach znám ten úsměv! Stud. A jedna velká prohra, jíž život plody sráží, ty plody okrouhlé a zralé. Dívenka s dlaní na ňadérkách, s chomáčky větru na podpaží a na klíně, jenž neznamená vždy to, kam vábí a co nemá, ve strašné nahotě chvěje se neustále. Pomalu bude tma, tma ostrá jako střenka a ona bojí se a nevidí, že zem, která se nepropadá, ze všeho nejvíc ji má ráda. A okno, stůl a lože zemi závidí, že na ni musí padnout na kolénka. Pomalu bude tma, práší mi na písmenka, na boky práší těžký, hustý prach, který se všude tiskne, který líbá lístečky květu, jenž se neohýbá. Květina zázračná! Ach proč je tolik tenká tam dole, v lodyhách? A čemu vy se usmíváte za zpěvavými slůvky, tam, kde máte Boha? Drží se stolu, stůl je v šatech a závrať na něj padá ze zásuvky, ale pak stojí pevně na svých nohách. Hrdlo písně Hle, na okně je dech,

30 zapomnělas jej tady, když hledíc na podzim zimu jsi dýchala. Co viděla jsi? Dým, holubi odlétali, byla jsi ospalá. Hle, na okně je dech, nikdo jej neodnáší, vždyť jistě schází ti, je u mne sám a sám. Ty musíš přijíti a vzít jej do úst zpátky, ty musíš přijíti, tvé oči o to prosí, chtějí mít navrácen ten pohled, co jsi dala křidélkům holubím, když s nimi odlétalas tam, kde je věčný dým, do ráje deště a rosy. Modlitba Na starém hřbitově, kde se už nepohřbívá, můj první žal, takový krásný, hluboko se vrývá kamením, travou, tichem, nechápáním, ó Pane Bože, nech mne běžet za ním! Proč jsi mi nohy zavázal? Krám s knížkami, podloubí, bílá kašna, tudy jde cesta vzhůru, na Barboru,

31 panenka štíhlá, vysoká a strašná, panenka havířů a pana kostelníka v srdci mi klíčí, tiše odemyká kamenné tajemství, kamennou Kutnou Horu. Za sedmi zámky, viď, jsi uschovaná, tolikrát ťukal jsem, ach marné zaťukání, ó země země mé, ó země, jež jsi sama, moci se rozběhnout a tebe dotýkat se, moci tě zase mít a říci: máš mne zase, jsme zase sami dva, už nejsme, nejsme sami... Listopad Vždy jednou za čas, za čas, který míjí jako váš malý pláč, jak vaše touhy mladé, přichází starý pán a sklání těžkou šíji. Ztratil jsi něco snad a hledáš, listopade? Kotouče páry, zimy, kterou ssaje zavátý park a všechny jeho stromy s jehlami deště, který naříkaje rozehrál rozbité a dyšné gramofony. Co hrají? Hrají list, čáry, jež nečarují, list hrají, který se na slepé cesty klade, zatím co dívky spí u draků v černé sluji. Ztratil jsi, nenajdeš, ó běda, listopade! Takový smutný den Jiřímu Klanovi Takový smutný den, kolik jich bývá v roce,

32 točí se pod mraky s talíři holíren. Už brzo odjedu daleko na vánoce dotknout se radosti a okřát domovem. Dostal jsem dopis dnes, můj přítel ještě žije, můj přítel, bratr můj, co je mi podoben. Ach moci říci: dost, vždyť cosi smutnější je, než družná samota, než tento smutný den. Ty nevíš, co to je? Chodí to kolem vody, voda to ráda má a dává tomu krev, nu ano, deštíček, jenž sprchne na náhody, na vlasy, na rty žen, na lásku, na rakev. Návrat Vše vrací se. Do země, do zahrady, po schodech bolesti. Pomalu svlékáme své lásky, které vadí, když nemohou se unésti. Tu poslední, nejtěžší rozloučení, alespoň cípem s sebou chtěl bys vzít. Tak s otcem, matko, který hnije v zemi, můžeš se pláčem políbit. Kam půjdete však vy, mé stíny malé, na vlhkých stěnách tančící, až světlo, vaše smrt, vám nenadále zapálí hranici? Kam ale půjdeš ty, má písni, kam se vrátíš, chtěla jsi přece věčně žít, kde je smrt, jež tě přijde odzpívati, kde slzy jsou, jež chtějí políbit?

33 Rty písně Když Pán Bůh tvořil svět (ach dávno už je tomu), tu z kolíbky uhnětl kolibříka a všemu ústa dal, oblázkům, psům i stromům. Rty stromů, listí, které táhle vzlyká, rty kamenů, to táhlé mlčení, rty psů, rty bědných psů, kterými lano smýká. Ó listí usmýkané po zemi, ó věčná zimo skal a žebráka, jenž klečí na mrazu almužen v naprostém šeření! Písničko potůčků, písničko, čistá řeči, až porozumíme, tu ze snu našeho zrodí se nová řeč, řeč, která navždy léčí smrtelně živého. Holub na střeše Bohuslavu Březovskému Ty jsi ho, puško, zastřelila. Ó počkej, počkej, bude soud! Nahluchlá rána se do hrdélka vryla. Mohl ji přeslechnout. Ty nevíš nic o snech a o vrkání, ty máš jenom svůj cíl, to malé kolečko, jež neumí se bránit. Ty jenom ptáš se: dobře zalícil? Zabloudil holoubek, zabloudil nevědomý

34 a nedoptá se po nikom. V korunách skáče. Kde my vidíme domy, on myslí si: hle, strom... Bílý obraz Byl štědrý prosinec. Na zasněžené pláni s paletou v ruce kdosi stál. Sněžilo, sněžilo do jeho malování. On nevěděl, on maloval tu nahou zimu, její pevné kosti, údolí klína, hlubší, nežli chtěl a výšku ňader v strmé závratnosti. Sněžilo na model. Tu havran zakroužil, ach Bože, co ten chce tu a odkud přilétá? Byl štědrý prosinec. Sněžilo na paletu a prázdná byla paleta. Ta strašná bezmocnost zmocnit se malování, jež padá na plátna, a je jak bílý sníh, jenž neví, neví ani proč padat má! Ta strašná bezmocnost zastavit prchající! Zeslábla ruka tvá, jazyk máš svázaný a nedovede říci tomu, co roztává: ó věčné proměny, taje vše utajené, ó věčné proměny, až rozplynu se v sníh, kde bude duše má, kde bude, v které ženě a v kterých závějích?

35 Byl štědrý prosinec. Na zasněžené pláni s paletou v ruce kdosi stál. Sněžilo, sněžilo do jeho malování. On nevěděl, on maloval. Ústí písně Řine se z úst a ústí, rozlévá se v jakousi bezbřehost, je velmi zklamána, je velmi štíhlá v pase, kdybych ji objal, snad by rozbila se, to by byl most... Jdu zcela potichu, abych ji neprobudil z dvojité smrti té, z té delty smrti v hrudi, z té náhle procitlé, již ranní mrazík studí, z té nežité. Ty měla jsi být víc, než všechno tu je, ty mělas za sen jít do sadů dušiček (čisté je rozsvěcuje), ty mělas zaplatit to, čím se vykupuje, ty mělas stále pramenit. Co všechno měla jsi! A jsi jen kapkou šťávy, jež křísí ospalé. Nasedám do loďky, která se neunaví, nasedám do loďky, jež bolestně se plaví, za bludičkami v močále. Skloň se k trávě Skloň se k trávě, její řasy mříží čísi zpívání;

36 písně mrtvých jsou to asi. Skloň se, skloň se nad potůček, jenž se loukou prohání, jeden krůček, druhý krůček, louka pije, připila si na sesterství se strání. A ty (nikdo nedívá se) objímáš své drahé zase v rozpuštěném sněhu zim. Smutné ruce kolem visí, mříží jasná slova čísi temným vrbovím. Skloň se, skloň se nad potůček, rozhrň trávu, na rtech tvých bude jeden malý cvrček říkat verše zemřelých. II Báseň kamene 1. Kámen byl dán, kámen byl dán! Toť chvíle, která promlouvá za všechno mlčící. U hranic hřbitova zapalte hranici! Svět živých

37 neviděli jste ještě zpod svých čel? Ať shoří jako dříví na popel! Přes ploty důvěřivých ať prach je rozmetán! 2. Kámen byl dán, kámen byl dán! Toť chvíle, která odlétá... Snad chtěla říci o mrtvých, že jenom mrtví žijí... Ó zdání hudby zasmušilé, zakleté do rafií, co chtěla říci chvíle? 3. Kámen byl dán, kámen byl dán! Ó střecho nebe, jaký je to dům, že dusíme se v něm? Ó střecho nebe, ukaž jazykům na patře zbytečném, kolik je dveří, které zbyly nám v tomto zdánlivém jase.

38 Vždyť každá láska, kterou počínám, již předem skončila se. Vždyť nedozvíme se tu, kde je zahrada. 4. Kámen byl dán, kámen byl dán! Ať nezastaví se v letu! Ať dopadá! V mamince Žíti, tak jako všechno tady, trpně a s malým svíráním, jež říká: mysli na zahrady, co na jezera změnily se, a mluví řečí čistých kapek. Zahrady, ano, hrady nitra, zahrady slov, jež přijdou zítra, klubou se ze skořápek. I. Tolik to zní. Tolik to zní, ach uslyšet a ústa přiblížit a vonět, vonět dlouze a otevřít se, dál už není nic, jen láska, úplná a pevná, jen chutnání, největší doušek, ten, co jsme si dali, co jsme směli píti, tak spolu, tak sami, tak navždycky, matko,

39 tolik to zní, já slyším, raněn ve své bolesti, já zním, já také zním, já odpovídám, chci jíti za hlasem, chci utíkat, chci pádit, ze světa, odsud, za přesladkou vůní, moci se vrátit, navrátit se, matko, tolik to ve mně zní, ten jasný nápěv žalu, v hrdle jej cítím, tisícerá slova... doleji, doleji, matko, kde už není nic, nic, nic, matko, jenom ty, tma tvého života, kde tě nejlíp znám, tma tvého života, ta něžná, teplá klenba, tvá vnitřní krása, matko, která věčnější je, než všechna slova, která život říká, aby se zbavil mlčenlivé smrti. II. Veliký pohyb. Veliký pohyb. Sladké kolébání. Děťátko myslí. Čemusi se brání. Co je to spánek? Ptá se, hýbá rtoma, co je to světlo? Pověz, maminko má, já vím, co ty jsi, tebe dotýkám se, jsem s tebou svázán, v tobě jsem, jsem v jase tvé lásky, která má je a nás oba chrání veliký pohyb. Sladké kolébání. Tajemství světla. Světlo. Cosi svítí. Je třeba uvidět. Je třeba odejíti. A to je smrt? Tvá měkká ruka na mé? Ta radost a ten jas? To, po čem toužíváme?

40 Milenko, matko, ženo má, má krvi, jsou ústa jenom to, co nepromluví? III. Jízda. Tam zvenku měkce ťuká nějaká cizí ruka a říká: pojď již zemříti! A hošíček, jenž nedovede jí odpovědět, z temna jede. Chtěl by se nenaroditi. Ale on neví, ještě čeká a s krví, která nevytéká, loučí se douškem posledním. Musíme jíti. Jíti za ním, za světlem, za tmou, za poznáním a zklamati se s ním. IV. Vzpomínka. Nežli se narodil, zaťukal do vajíčka a ono otevřelo se. Ó tenkrát, tenkráte, kdy všechno zdálo se, že zdá se a že procitneme! A potom žil, žil velmi dlouho v té teplé kulaté, v té milované ústy, hrdlem a srdcem, srdcem dvakráte, v Dívence, čekající ženě. Ó velký pro oči všech broučků, ó krásný v tváři maminky, ó jediný, kterýs ji viděl z opačné strany, strany křídel,

Portrét Jiřího Ortena laskavě poskytl Památník národního písemnictví, literární archiv.

Portrét Jiřího Ortena laskavě poskytl Památník národního písemnictví, literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Pro děti Knížka naslouchajícím tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Český spisovatel v roce 1997 (ORTEN, Jiří. Prózy. Díl 1. 1. vyd. Praha: Český spisovatel, 1997. 189

Více

Básním ásníš ásníme. o přírodě a lásce

Básním ásníš ásníme. o přírodě a lásce Básním ásníš ásníme o přírodě a lásce Sborník nejlepších prací žáků Libereckého kraje z let 2006-2008 Všem, kteří pokoušejí krásu i ošklivost, tíhu i lehkost slova, všem, kteří vkládají své myšlenky na

Více

JIŘÍ ORTEN A ZDENĚK URBÁNEK. Blahoslaveni tiší. Hra o čtyřech dějstvích a exodu

JIŘÍ ORTEN A ZDENĚK URBÁNEK. Blahoslaveni tiší. Hra o čtyřech dějstvích a exodu JIŘÍ ORTEN A ZDENĚK URBÁNEK Blahoslaveni tiší Hra o čtyřech dějstvích a exodu Osoby OTEC, starší muž MATKA, kvetoucí žena NĚMÁ, patnáctiletá dívka PODNÁJEMNICE, stařena ON, mladý hoteliér 1. MUŽ 2. MUŽ

Více

JOSEF VÁCLAV SLÁDEK V ZIMNÍM SLUNCI 1

JOSEF VÁCLAV SLÁDEK V ZIMNÍM SLUNCI 1 JOSEF VÁCLAV SLÁDEK V ZIMNÍM SLUNCI 1 OBSAH I. Skalní bříza První políbení Čarovný hrad V den odplaty Lidé se budí Hodiny Hudba srdce Život Naposled Slunce na západu Záhady Vzdech Mrtví Deo lucis Slza

Více

Až budeš tuto knihu číst, možná Ti bude slza smáčet líc. Né neboj, není jenom o smutku, ale o prostém životu. O životu člověka,

Až budeš tuto knihu číst, možná Ti bude slza smáčet líc. Né neboj, není jenom o smutku, ale o prostém životu. O životu člověka, Až budeš tuto knihu číst, možná Ti bude slza smáčet líc. Né neboj, není jenom o smutku, ale o prostém životu. O životu člověka, který píše to, co zrovna cítí, i když se to mnohým lidem nelíbí. Do svých

Více

Básním, básníš, básníme

Básním, básníš, básníme Básním, básníš, básníme o lásce a kráse jarní přírody B B Památník Karla Hynka Máchy v Doksech B Literární soutěž vyhlašovaná Základní školou K. H. Máchy v Doksech a Městskou knihovnou Doksy od roku 2006

Více

Znění tohoto textu vychází z díla Matka tak, jak bylo vydáno v Československém spisovateli v roce 1994 (ČAPEK, Karel. Dramata : Loupežník : R.U.R.

Znění tohoto textu vychází z díla Matka tak, jak bylo vydáno v Československém spisovateli v roce 1994 (ČAPEK, Karel. Dramata : Loupežník : R.U.R. Karel Čapek Matka Znění tohoto textu vychází z díla Matka tak, jak bylo vydáno v Československém spisovateli v roce 1994 (ČAPEK, Karel. Dramata : Loupežník : R.U.R. : Věc Makropulos : Bílá nemoc : Matka.

Více

Dělání. Červená řeka. Amazonka. Ho ho Watanay - 1 - Interpret/autor: Princové jsou na draka/svěrák,uhlíř D G D G

Dělání. Červená řeka. Amazonka. Ho ho Watanay - 1 - Interpret/autor: Princové jsou na draka/svěrák,uhlíř D G D G mazonka Interpret/autor: Hop trop/ladislav "Huberťák" Kučera, Jaroslav "Samson" Lenk 1. Byly krásný naše plány, #mi mi byla jsi můj celej svět, Hmi čas je vzal a nechal rány, Hmi E starší jsme jen o pár

Více

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE Tato hodina musela přijít. Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE 1. VSTUP DO VEŘEJNÉHO ŽIVOTA Ježíš své Matce Křest v Jordánu Vidím údolí Jordánu... V dálce kopce. A v okolí Jordánu veliký klid, zvláštní ovzduší,

Více

svazek 5 / Východní Čechy a Vysočina sever západ východ

svazek 5 / Východní Čechy a Vysočina sever západ východ svazek 5 / Východní Čechy a Vysočina sever západ východ na DVA východy Východní Čechy a Vysočina ISBN 978-80-904025-4-6 OBSAH PARDUBICKO Jana Bednářová 6 Lukáš Bína 8 Antonín Hrdý 10 Tomáš Jireček 12

Více

sestavila Potík, 2011 OBSAH Junácká hymna...- 6 - Večerka...- 6 - Anděl...- 7 - Ani tak nehoří...- 8 - Árie měsíce...- 9 - Barbora píše z tábora...- 10 - Batalion...- 11 - Běda poraženým...- 12 - Bedna

Více

Autorem portrétu Johanna Wolfganga von Goetha na obálce e-knihy je Joseph Karl Stieler.

Autorem portrétu Johanna Wolfganga von Goetha na obálce e-knihy je Joseph Karl Stieler. Znění tohoto textu vychází z díla Faust tak, jak bylo vydáno vydavatelstvím Státního nakladatelství krásné literatury, hudby a umění v roce 1957 (GOETHE, Johann Wolfgang. Faust. Přel. Otokar Fischer. 1.

Více

Lesní skřítci jsou tu i onde, většinou někde v lese a dělají, co jim přijde správné dělat. Stromíkovi zrovna přišlo správné viset jako netopýr.

Lesní skřítci jsou tu i onde, většinou někde v lese a dělají, co jim přijde správné dělat. Stromíkovi zrovna přišlo správné viset jako netopýr. I. Čáp Béďa se vracel z teplých krajin. Přeletěl louku, rybník a nad lesem se vykadil. Pokračoval dál a byl pryč. Jeho kaďánek spadl do listí a zůstal ležet. Nikdo si toho nevšiml. Tedy skoro nikdo. Ale

Více

Maria Valtorta ŽIVOT PANNY MARIE

Maria Valtorta ŽIVOT PANNY MARIE ÚVOD Maria Valtorta ŽIVOT PANNY MARIE Kdo tě nebude milovat, až tě pozná? Sv. Jan (Valt. 10) Italská vizionářka MARIA VALTORTA (1897-1961) patří k nejvýznamnějším omilostněným duším všech dob. Posledních

Více

Díl první... 2. Bráhmanův syn... 2 U šramanů... 6 Gautama... 10 Procitnutí... 14. Díl druhý... 17

Díl první... 2. Bráhmanův syn... 2 U šramanů... 6 Gautama... 10 Procitnutí... 14. Díl druhý... 17 Díl první... 2 Bráhmanův syn... 2 U šramanů... 6 Gautama... 10 Procitnutí... 14 Díl druhý... 17 Kamala... 17 U dětských lidí... 23 Sansára... 27 U řeky... 31 Převozník... 36 Syn... 42 Óm... 46 Góvinda...

Více

PĚT MINUT Hudba a text: Michal Miklánek

PĚT MINUT Hudba a text: Michal Miklánek PĚT MINUT Hudba a text: Michal Miklánek Hodiny tančí do ticha v nás ještě tak pět minut a bude půlnoc pročítám slov pár prý je to vzkaz je někdy málo tak moc Snadné je sebrat se a jít málo se nosívá sebrat

Více

Šimonovy pracovní listy 16

Šimonovy pracovní listy 16 www.predskolaci.cz Předškoláci.cz 2 / 60 www.predskolaci.cz Slovo úvodem Proč vznikla e-kniha Pohádky? Aby byla volně a zdarma šířena pro nekomerční účely. Komu je e- kniha určena? Všem, kteří věnují čas

Více

Baudelaire Charles. Květy zla

Baudelaire Charles. Květy zla Baudelaire Charles Květy zla Spleen & ideál 2 & Věnování 2 & Předmluva 2 & Žehnání 2 & Albatros 3 & Vzlétání 3 & Spojitosti 3 & Miluji vzpomínku 4 & Majáky 4 & Nemocná Musa 4 & Prodejná Musa 5 & Nehodný

Více

48 4. 8. s k s a k u a t u s t k s ý k ý o d o d d í d l í l Ostrava

48 4. 8. s k s a k u a t u s t k s ý k ý o d o d d í d l í l Ostrava 48. skautský oddíl 48. skautský oddíl Ostrava Tři kříže... 26 Už to nenapravím... 30 V bufetu... 14 Velrybářská výprava... 54 Vlčácký (hudsonský) šífy... 65 Vojanda... 24 Vzhůru bratři... 56 Zachraňte

Více

JOSEF CHALOUPKA VZPLANUTÍ VERŠE 1920

JOSEF CHALOUPKA VZPLANUTÍ VERŠE 1920 VZPLANUTÍ JOSEF CHALOUPKA VZPLANUTÍ VERŠE 1920 VIDINA NOCI Jak žena stepilá nesmírném pne se s amforou měsíce na rameni: ve zraku hvězdy tajemných září, ve tváři rysy tisíců tváří, v amfoře smrtelné omámení.

Více

VELKÉ A MALÉ V ŽIVOTĚ A VE SVĚTĚ

VELKÉ A MALÉ V ŽIVOTĚ A VE SVĚTĚ VELKÉ A MALÉ V ŽIVOTĚ A VE SVĚTĚ SBORNÍK VÍTĚZNÝCH PRACÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽE DĚTSKÝCH AUTORŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE 2005/2006 VELKÉ A MALÉ V ŽIVOTĚ A VE SVĚTĚ SBORNÍK VÍTĚZNÝCH PRACÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽE DĚTSKÝCH

Více

3. Brouk (Wabi Daněk)

3. Brouk (Wabi Daněk) 1. riel (Wabi aněk / Ladislav Kučera) 3. Brouk (Wabi aněk) 1. mi mi mi mi mi mi mi mi Moje trenýrky pere riel, řek Pepa a k pasu sáh, mi mi mi 1. Ležím v trávě, p mi íseň v hlavě, po nose mi leze brouk,

Více

ilí čtenáři, našeho mateřského jazyka nabízí nekonečné možnosti pro zrození nových příběhů, pohádek, básní

ilí čtenáři, našeho mateřského jazyka nabízí nekonečné možnosti pro zrození nových příběhů, pohádek, básní ilí čtenáři, uběhl právě jeden rok od doby, kdy jsme Vám poprvé představili Sborník vítězných slohových prací okresních a krajských kol Olympiády v českém jazyce. Ohlas ze strany autorů příspěvků, pedagogů

Více

SLOVÍČKA (NEJEN) PRO DĚTI

SLOVÍČKA (NEJEN) PRO DĚTI 40 DNÍ S JANOVÝM EVANGELIEM: S KRISTEM VE SVĚTĚ SLOVÍČKA (NEJEN) PRO DĚTI Vážení rodiče, milé děti, přátelé! Připravili jsme pro vás a vaše děti 40 krátkých příběhů a zamyšlení. Naším cílem je, abyste

Více

Irena Eliášová LISTOPAD

Irena Eliášová LISTOPAD Irena Eliášová LISTOPAD 1 Irena Eliášová LISTOPAD KHER www.kher.cz ISBN 978-80-87780-03-9 Tato kniha vznikla bez vynaložení jakýchkoliv finančních prostředků. Nakladatelství KHER z celého srdce děkuje

Více

VLADIMÍR HOUDEK Vy srdce v ohni mroucí

VLADIMÍR HOUDEK Vy srdce v ohni mroucí VLADIMÍR HOUDEK Vy srdce v ohni mroucí / VÝBOR Z DÍLA \ VY SRDCE V OHNI MROUCÍ VLADIMÍR HOUDEK Vy srdce v ohni mroucí / VÝBOR Z DÍLA \ Praha 2010 VY SRDCE V OHNI MROUCÍ Editor & epilogue Petr Fabian,

Více

Krakatit Karel Čapek

Krakatit Karel Čapek Krakatit Karel Čapek *I. S večerem zhoustla mlha sychravého dne. je ti, jako by ses protlačoval řídkou vlhkou hmotou, jež se za tebou neodvratně zavírá. Chtěl bys být doma. Doma, u své lampy, v krabici

Více

Copyright 2014 by Rowan Coleman Translation 2015 by Zora Šíchová Cover design 2015 by DOMINO

Copyright 2014 by Rowan Coleman Translation 2015 by Zora Šíchová Cover design 2015 by DOMINO ROWAN COLEMAN 2015 Copyright 2014 by Rowan Coleman Translation 2015 by Zora Šíchová Cover design 2015 by DOMINO Veškerá práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být reprodukována ani elektronicky

Více

C:\Users\Plazma\Desktop\Knhy pdf\čapek_karel-krakatit.pdb

C:\Users\Plazma\Desktop\Knhy pdf\čapek_karel-krakatit.pdb C:\Users\Plazma\Desktop\Knhy pdf\čapek_karel-krakatit.pdb PDB Name: Čapek_Karel-Krakatit Creator ID: REAd PDB Type: TEXt Version: 0 Unique ID Seed: 0 Creation Date: 16.8.1973 Modification Date: 16.8.1973

Více

Moje snaha zařadit se mezi káčátka byla mnohem tragičtější než v oné pohádce. Před šťastným koncem jsem totiž ještě stihla udělala pořádné hlouposti.

Moje snaha zařadit se mezi káčátka byla mnohem tragičtější než v oné pohádce. Před šťastným koncem jsem totiž ještě stihla udělala pořádné hlouposti. Ošklivé káčátko to byla vždycky moje nejoblíbenější pohádka. Stejně jako já, musel i pan Andersen mít babičku, která v košíku u kamen hřála za studených jarních večerů malinkatá čerstvě vylíhnutá káčátka.

Více