Texty Jiřího Ortena Pod každým slovem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Texty Jiřího Ortena Pod každým slovem"

Transkript

1 Texty Jiřího Ortena Pod každým slovem Pod každým slovem které váhá a vázne v zubech váhající pod každým slovem jež neuměl jsem říci pod každým slovem schovaným na sítnici jak obrázek kde dívenka je nahá a skrývá dlaní kříž jenž mezi ňadry visí a oči sklopeny chvěje se nedočkavě (chtěla by ležet tam v té měkké trávě být sevřena vším co je svět a tíha a naplněna být jak hrozny vína) pod každým slovem které zapomíná na malou síň kde bloudí se a ztrácí na malou síň z níž nic se nenavrací na toto srdce odedávna němé na bránu ticha kterou neprojdeme Ohlédnutí Ó deště tichem rozšumělé smutno je bez vás stromům v lese Pročpak vás vítr zase nepřinese a nenechá vás na znaveném čele? Jak nádherné to bylo stát a býti mokrý od hlavy až k patě mít za knoflíčky kapky na kabátě s těžkými víčky dešti naslouchat! Tenkráte mladé vrány z hnízda vypadly a za pršících teček

2 běžel k nim zmoklý mraveneček pozdravovat je tykadly O malých dětech O malých dětech které rosa chladí o malých dětech kterým ptáci pějí jak chytají je jak se smějí rády zpívali bychom ve své beznaději A malé děti spí a všechny oči skryté jsou jako andělé z kterých se staly slzy ó přítelkyně smutku kterak odpovíte až půjdou kolem vás svou roztančenou chůzí ty moudré dcerušky a moudří synáčkové Na lůžkách plných snů se započala hra a malé děti spí a po tvářích jim plove měsíční paprsek co srdcem vyvěrá Lítost Nesmírně suché jsou dnes rty mé a je mi líto tmy pro kterou nevidíme (tak hezká lítost to je jako když dívka která dříme neví koho si ve snu zamiluje a vzdychá tiše jako by se usmívala) A je mi líto radosti že lhala (to ale chvěji se a lehýnce mne mrazí mladá a svěží zima ta zima kterou vždycky doprovází úzkost jež započíná

3 už dávno před tím v srdci mladých matek) Ach je mi líto nenarozeňátek že nepoznala smutek narození že zklamání a zradu neviděla že neklopýtla na veliké zemi a do nebe se vznesla bez anděla Nesmírně suché jsou dnes rty mé a je mi líto tmy pro kterou nevidíme Hostinka Cukřenka s obouvátkem něžným jak pata Karkulčina cukřenka s obouvátkem na tomto stole hladkém se slzou vína Ach kdo tu slzu pil kdo pil ji před rozlitím zdalipak rty si osušil zdalipak jinou kdesi skryl tu jinou kterou cítím Hrob Hrob toto slovo jasný smích co zbývá? dolehnutí víka hrob závodění milostných A přec a přec se neodříká Hrob poznání hrob tajemnosti hrob polibků jež dlouze kradly

4 načatou noc hrob křehkých kostí hrob malých smutků před zrcadly Hrob studánek hrob čisté vody (na víno často změnila se) hrob snění a hrob pro náhody pro náhlé procitání v jase Hrob hrobů hrstka sypké hlíny jež z čehosi co milovalo zbyla jak vylámané zoubky hadů Gorgoniných hrob na němž tma se rozsvítila Udělej černou myš Udělej zajíce umíš to dvěma prsty pěst jako hrášek sevřená tajemství stínové tajemství zahledění malinovými ústy pak na dobrou noc mamince líbati poprvé tma na nás klesá s bílé stěny a ještě není skončená Udělej černou myš bude ti tančit před očima do srdce hlodající tajemství stínové tajemství zahledění a bude stále jiná a bude stále níž trošinku od krve v čistotu snu se změní

5 na lehkých křídlech spící Zavřené oči Ivanovi Blatnému Říci mu ležím jazykem zadrhnutým stále opakovat že padám jako úsměv padá padl jsem Pane a již nevstávám říci mu ležím že ležím jako všechno na čem nezáleží že padám jako všechna slova říci mu padám a krásné padání je únava Marnosti říkání marnosti pádu znám anděla jenž křídla má neboť je andělem zůstávajícím vzadu marnosti říkání marnosti pádu a já se na něj dívám je to panenka je vzpřímen jako každé dívání dívám se štěrbinou oka okénka neříkám nic to je úžasné on zůstává anděl anděl jenž křídla má Už dosti Pane teď se kaji zapomněl jsem že všechno víš ale mé oči také když se nedívají už dosti Pane teď se kaji dlouho jsem žil ty mi odpustíš za mrtvým oknem za lampami za stolem s kterým k nebi jdeš za prchavými básničkami a za láskou kterou mi odvedeš

6 Poloha Nadvichření ne obroda! (vždyť stejně také skončím i když mi ruku nepodá až zavru oči) Neboť tak trvati dál a tak se přežíti můžeš jen když jsi opodál věděl své ukrytí Zasnění Ty střípky zvědavé ta sklíčka neprůhledná jimiž se dívá jimiž vidí minulost tlačící se ze dna na dálku kterou nenávidí jsou jako láska obojetné Vteřinka chladu zdolá je okamžik spatření je přetne chviličkou ticha hvízdaje a ruce v kapsách stále hvízdá a nechce si již vzpomenouti Útrapy jeho jsou jak jízda kterou jsi ty jíž musíš slouti i když ses jinak pojmenoval Ty jmenuješ se bratříček a sestřičku jsi někam schoval Ty jmenuješ se králíček

7 a den na který hledíš zdola jak se tak na rub obrací ti královničku nepřivolá Ona se studem odvrací červená se ach takto chutná když slůvkem něhy zraněna tváří se že je trochu smutná a zatím se jen červená Zvědavý střípek se nám zlomil a půlí dálku na dálku není již vidět staré domy v nichž hrávals na svou píšťalku jen nové se ti ze dna tlačí zvolna se derou výš a výš jsou jako déšť jenž verše smáčí takže již báseň nevidíš Ať tedy spadne ona voda jež všechno kolem zaplaví až uvidíme sen jak hlodá po celé tíži přípravy! V nazlátlém vidění V nazlátlém vidění jsou všechny věci třmínky tma jemně prosvítá a pije noci dech kdo spí je zcela sám stýská si bez maminky a malé stýskání mu šeptá na ústech Bylo to oblačné poslouchej kamaráde a měkká vláha rtů mne omamovala

8 byl jsem jak andílek jenž zlaté chvilky krade a schovává si je aby mu zůstala alespoň jediná Dej pozor příliš dýchá a vzduchu ubývá a je ho stále míň v nazlátlém vidění jež končit nepospíchá a mísí štěstí mé se smutkem dávnějším Nepojmenovatelná báseň Ó kolovrátky v tichu ticha nedotknutelnosti v ranách ran ó zalykání v tom kdo dýchá cípe jenž zůstal nepojmenován Ó chlade v prstech rozvášněných ó úkryte jejž kdosi zná ó lásko v pohrdání ženy ó v ošklivosti líbezná Rozlitý lede v době léta chviličko štěstí kalící ó lete který nedolétá ó bdění bdění pro spící ty bratříš se ty zajedno jsi s kdejakým srdcem bez boje Vždyť také dívkám jež tě s sebou nosí v sleposti jejich dáváš to co je Ó oči civící Ó oči civící ó oči za očima vy druhé jejichž pohled nedojímá

9 vy sestřenice víry světlu vzdálené vy jejichž balzámem je nezahojené vy vyzvědačky lásek s jejich mály vy jež jste při radostech naříkaly vy smrtí dávno před zemřením jaté vy které od dívek a básní utíkáte vy lupínky vy vědmy přítelkyně nalézající tajná dvířka síně Ó oči civící ó oči za očima vámi se zahledět na ňadra milenčina vámi je nespatřit a vámi o nich snít vy navždy odhodlané nezahovořit vy navždy odhodlané neviděti více vy jediné vy krásné zřítelnice vy které víte jako Bůh to ví o jednom srdci které hladoví že hladovění je jak věčná zima ó oči civící ó oči za očima Až nebe Až nebe pochopí že přestalo být víkem které se na zem přiklopí až lichotkami křivek neopijeme se a velmi prostě stiskneme ruce dívek až pozná noc že střídá jen cosi bolestného o čem se nepovídá bez jisté zamlklosti až hroby budou jen skrýšemi nahých kostí

10 až spánek připraven vzdát se svých pyšných výsad očistí srdce žen až budou věci doma až věci se k nám vrátí až jazyk jenž se pomát bude se zkracovati... Déšť Slyšíte déšť? Já též jej slyším je jistě z peří housátek tak měkce dopadá zatímco píši a vrací se k nebi nazpátek Slyšíte déšť? Jak byste neslyšeli! vždyť celou noc vám oknem hrál usínal když jste ještě bděli a velmi něžně uspával Slyšíte déšť? Na rozloučenou hraje tam zůstaňte tam v dálce slyšte jej jak ustává jak zvolna ustávaje zaplaví dívčí obličej Pohádka Letěla bělounká holubička a už neletí neboť má od pláče zavřená víčka Pro koho letěla? Letěla pro děti

11 a když se ukázala v dáli mávajíc dlouze křidélky viděla náhle že se z nich staly malinké spící dívenky A odhoď šat svůj... Věci by byly opět živé a všechno zpěv i času hlas procházelo by jako dříve tím co je skryto v nás Jen nadzvednouti onu tíži která se vryla do hmatu a vědouc že již neublíží došívá stehy kabátu Jen nenavléknouti jej znova návykem dlouhých rukávů za mrazu jehož únorová láska ti dala únavu A hmatat tam kde není látek kde nahá kůže spočívá kde není místa pro kabátek (je příliš velký zaživa) Utonulá Za líc své něhy plula jsi na potocích mezi ztracenými břehy do krajin noci za líc své něhy

12 Nespatřená a bludná zachytila ses krajů potopených u dna v záplavě tmy v záplavě bez okrajů nespatřená a bludná Milenky končí za zábradlím tam neznáme tam něhy líc je roztříštěna tím co kradly ubohé vlny kráse smrtelnic Ale ty prý ses dala jediným rozevřením klína vodníkům kterým bylo zima Almužna lásky třeba malá ti ke smrti pomáhala Dívka v ohni Tvé vlasy vlají dál zmatené větrem opilým jak včela zastav se nyní změněná zkamenělá to jenom vlasy vlají dál za vším co plamen zanechal Ó chyť tu chvíli která s tebou prchá pod krásnou smrtí tou jíž proběhla jsi jako modrá sprcha dopadá na prsa a zazvoní jak dukát nejmenší kapičkou Jak hořela jsi! Jak tě pronikaly lstivé jazýčky úst!

13 Ach nejvíc ústa v oněmění pálí a slovo na rtech neví má-li má-li tě neprorůst Mrtvá ó bezednosti hladu k výhonkům vášně ohořelá v splývavém marném vodopádu mrazivé polibky ti mezi ňadra kladu a pod klenutí čela Přetvářka Usne mi spánek jistě usne už nejsou vidět ani paty stínu komu dáš své srdce ty nejkrásnější komu je dáš? tomu krásnějšímu Ale vždyť kolem mne je vysoká zeď až jednou ji v svých bílých vlasech sejmu komu dáš své srdce ty kterou miluji chci slyšet odpověď! tomu zazděnému Toužící dívka Chtěla bych brát! ach kde jsou drobty jež vítr včera nasypal mým něžným kuřátkům? Kuřátka řekl prsy mé

14 nesmíte uvadat kuřátka řekl ale kam kam kohoutek se skrývá? po špičkách za ním chodíme po zrnku zrnko počítám a on se nepodívá Ó hřebínku až vyčešeš všechny mé vlasy zbylé pověz to kohoutkovi! Buď tvrdý až mi řekne lžeš česej mne rozpustile Ó větře větře rozvlň mne zazpívej za mne slovy! To ticho je tak podivné můj milý asi slyší mne už nesmím dlouho povídat Ach kde jsou drobty kde jen jsou? jsou v klíně? chceš je sezobat? a kam nás spolu odnesou? Kuřátka čas je jíti spát Zlé počasí Poprchávalo po dva dny na rty jež jiného cos chtěly na tvé rty žíznivé Což ale my se smíme ptáti po štěstí které nejdříve se na jablko zakulatí a potom rozplyne se jak vzpomínky které zčervivěly?

15 Což ale my se smíme ptáti na tento život důkladný jenž jenom zradu našeptá ti zradu tvým ňadrům zradu kráse a zradu smrti která nezeptá se která tě ztiší jako dítě až jednou navždy vezme si tě Smutné vyznání Nejčistší světlo je když svítá A přece přijde chvíle ta: můj obraz ztratí se ti někde v dálce a nebude už ani ve tvých víčkách Protože moje srdce nelétá a umí chodit jenom po špičičkách jedenkrát večer k tobě přicupitá a poznáš moje písmo na obálce Tu řekneš si že čehosi je škoda tma nejkrásnější že je když se stmívá a budeš náhle stařičká a sešlá Pak budeš plakat až ti slovo podá můj pohled který se už nepodívá a ucítíš že láska neodešla Dívenka na procházce Po cestách chodíme a kdekoho se ptáme zda neuviděl tu jež na malenky šla Ten kdo se mnoho ptá odpověď nedostane

16 a my jsme bosi též jistě se popícháme a nedočkáme se té která odešla Varhánky zpívání pěnkava pěkně skládá a není-li to ona je to sýkora Z okna se vykláním a hádám co má ráda z okna se vykláním a nic mi nenapadá hluboko Vitoušek má slova zaoral Obláčky nade mnou jsou kousky nemesie ten druhý kousek červený to je snad srdce mé jež nedočkavě bije a ona odešla a možná neslyší je kterak jí dává znamení Až bude znavena k zemi se tiše skloní a pak se náhle podiví neb pozná že jsem s ní ve všem co kolem voní že s malou sýkorkou jí zpívám na jabloni a čekám na ni v květu hluché kopřivy Milostný dopis Zrosená sklenička ta jež se časem pyšní nazlátlým vínem kterés pila s mými rty nemluví jako ty nepovíš mi jaká je vzdálenost která tě má má milá zda umí milovat a zda tě pevně stiská když z okna vykloněna hledíš na ni zda dobře líbá tě ty vzdálená ty blízká v mém nepřejícném zadívání V samotě bodláků rozbolestněných sladce jen málo klidu přáno je mi

17 v samotě bodláků se toulám po zahrádce a chci tě obejmouti celou zemí tak aby ruce mé (ty temné lesy vzadu) tě nepustily již i kdybys chtěla a ústa má (jaká čest pro zahradu!) aby tě celou provoněla abys už nemohla mi nikdy odejíti tak nadlouho tak sama do daleka a abych stále viděl jak se třpytí tvá malá náruč (krásná čistá řeka) Až přijde čas Jak ke mně přicházíš tak k jiným přicházelas jako mne líbáváš tak jiné líbalas a stejným sevřením a stejným zajíknutím se vzdalujeme na okamžik smrti té které jednou vzdám se já až přijde čas On přišel příliš tajně nad ložem mým se sklonil na špičkách okamžik setrval a pak se poodklonil neboť se bál neboť měl strach Měl příliš velký strach prostoupiti tě zcela abys on byla ty setrval na špičkách ne tys jej neviděla

18 nemohlas viděti Vždyť ty jsi jako ke mně k jiným přicházela a jako mne teď líbáš jiné líbalas a stejným sevřením a stejným zajíknutím se vzdalujeme na okamžik smrti té která nikdy nelhala i když mne s jinými ochotně podváděla vždy byla královnou ne nevěděl jsem která a hádal hádal jsem nemoha uhodnouti Pak vždycky přeletěla a já se tiše vracel tam kde jsi byla ty když jsem tě nejvíc měl nejvíce jsem tě ztrácel když jsem tě nejvíc měl byly to tvoje rty? < Ztracená kde tě mám ztracená kam ses skryla pod kterou poduškou mne vyčkáváš ač nyní u mne jsi jiným ses zaslíbila ač nyní uštklas mne jiný tě dostává Hle hadem bělostným tak strašně proniknutý hadem jenž svléká se hadem jejž miluji chtěl bych se zříci tím co nenáleží smrti chtěl bych se zříci tím co nenáleží jí

19 Věděti kam se schovat a říci kráse krás potichu stará slova říci jí: nelhalas jsi každým stiskem nová říci jí: ale já od svého zrození zániku dedikován čekám až přijde čas > Čemu se báseň říká Čemu se báseň říká chtěl bys to udělat? V ústraní do hrsti vzlykat a hodně míti rád Slyšíš? To ona tiká Tak zoufale si hrát Čemu se báseň říká chtěl bys to udělat? Snad víš že kolikrát jsou slova strašně lichá Bůh ústa uzamyká nemůže více dát Čemu se báseň říká chtěl bys to udělat? Šeptáno Krev ano jenom krev dovede dobře bíti A ruce nepotřebny jsou Tady je šatna Račte odložiti

20 Vejděte měkce Tak by chodil mech A dívejte se jako stín se dívá zpoza a málo jako namátkou Staňte se duší lamp v nichž světlo dohořívá A zastavte se na hrobech Štěrbinou jasu hudba sahá sem jak čekala by před koncertem A mrtví naplněni úžasem zeleným divem trav jež vyrůstají z nich a rychlou prací hrobaříků šeptají pro nás zpola žertem jiskérky slov jež přidány jsou k tichu poznání hřbitovních A já ó mrtví také tam po prázdné vnitřní straně hmatám já též se vzdávám samotám Snad jenom vítr který po mně běhá je jiný nežli váš Studnice života studnice vrchovatá zde je mé víko Ty je přivíráš a ono stále nedoléhá Odpověď Zameškali jsme sníce na tisíc závratných objetí A dívenky ty pružné závistnice které si rády hrají na děti nás potom mohly neuviděti když milovaly nevidíce Na čem to Bože vážíme svůj sen že nikdy lásku nevyváží

21 a každý z nás tak neviděn sám sebe k zemi sráží Ó dobře poslouchej nač se tě nyní táži jak je to možné býti nemocen nemocí tíhy která těžce letí dolů se tiskne vzhůru jenom hledí pro hrůzu zapomíná na objetí pro hrůzu z nekonečné odpovědi že jenom ti co vědí jenom ti co vědí dovedou neviděti Chvěje se mi ruka Proč se jen pláče při bolesti když každá úleva tě vrací zpátky proč se jen pláče jaké je v tom štěstí ach ano pláč je asi pro šťastné Opravdu chtěl bys někdy plakat Déšť na římse to je ta pravá nota máš mnoho starostí jak skončit tento den když okno otevřeš zima tě rozdrkotá ty nevíš k čemu teplo je k čemu je déšť co ti to říká Ach teplo to je býti unaven a déšť jsou housle pro básníka ale ty nevíš k čemu ještě hrát když nikdo nepřichází aby slyšel a čísi hlas ti říká tiše

22 že čas je skoncovat Podobenství Přítelem být milencům co se trápí často si myslíváš za hodin bděných nebo spaných tisíci drápy rozdrápaných tisíci drápy (či kolik jich má život náš?) Tak asi mohla myslit skála když ucítila hůl jíž do ní kdosi bez zázraku tloukl jak srdce polapených ptáků když vodu nedávala každému kdo si zamanul O čem ví tesknota V přestávce mezi životem a tam tím kocourek s kamenem až na dně rybníka pomalu vražedné andílky polyká a tam to nepřichází tam to má vždycky čas Vidíte kocourka? myslí si že se vrátí Co přivázali mu to tíha nazývá se a luna již měl rád do vody nahlíží a udivena zdá se že na ni nemůže zamňoukat neboť má oči obráceny jinam A pije pije zvolna jako by se kál

23 za všechny stehlíky které dřív mordoval za všechny okapy po kterých s deštěm běhal za všechny kočičky na které zapomíná v přestávce mezi životem a tam tím co jde tak pomalu jako se chodí spát když noc už minula a chtěl bys věčně spáti bez pomyšlení na návrat Z temného kouta Vějířky kolem úst již nejste k ovívání Dřív ale když byl ještě mech na velikánské stráni a nenosili jsme svou starost na zádech tehdy jste byly k tancování a dobrý chládek chodil s vámi Vějířky kolem úst již nejste k ovívání jen malou zbraní žalu jste nejpokornější zbraní jež zcela tiše pláčem naroste Z temného kouta myši vylézají ne pro změnu ne náhodou pro kousek života jímž v děrách umírají z temného kouta myši vylézají a za svobodou jdou Ach nesmějte se jim vy kteří vídáváte své umírání jenom v zrcadlech vždyť jako myši tajně k světlu pospícháte až k jedné holé stráni Na té naroste jednou velmi měkký mech <Pozvánka>

24 Březnové jitro Děravá budoucnosti ó budoucnosti z děr v níž smrt je rána která poctí a které nemáš nikdy dosti děravá budoucnosti už je čas abych odešel Zdá se že dívka kterou sráží větýrek kdesi na zápraží a která ani nechápe že zezdola k ní letí vrána na čápa zhurta rozkrákaná když na bříško jí zaklape je také takto hluchá k světu a chodí jako po sametu a sní sní dovnitř nechápe... < Pozvánka přišla třeba jíti pozvánka přišla už je čas ale ty víš že jako dříve tvé tušení se nerozkýve ale ty víš že nevíš kam a šiješ život tenkou nití nečekaje už na došití a dáváš se vplen hádankám > Čekání Čechy za oknem smutných duší obzore můj já vidím vás ze svého žalu nejčistěji až v hloubi jezer jež se chvějí Čechy za oknem smutných duší

25 čekání dané napospas k minulosti se usmívati s tím co jsou slzy v úsměvu vědět že láska ráda mučí nežli ti padne do náručí vědět že hlas se tehdy vrátí až vyučí se ve zpěvu A jenom nepatrná zmínka dříve než zmlknu na chvíli: kdo ještě žije nemoc přečká a musíš myslit na Palečka na bludičky a na Ječmínka že také bloudili Báseň pozdního léta Dovedeš úlohu? Je šťavnatá jak ovoce trhané o málo, jen o malinko po dozrátí. Dovedu. Oblohu chceš přivolati, píšťalo? Chtěla bych přivolati! Co po mně pomněnka chce? Tak pískej modrou, pískej růžovou a nestarej se o květiny. A mraky zapískej, s kterými připlovou slzičky Mariiny.

26 Jablka Jdu sadem, bojím se, kde jabloň bezejmenná v nezměrném žalu mluví větvemi a dolů sklání se hledajíc to, co nemá, plod neutržený. Zatřes a přimkni se, pláč uslyšíš a nářek, zatím co ošatky plné až po okraj na cosi čekají, tak samy, bez sadaře, jenž oči zavírá, zatím co oko jablek, které straší děti, na bubáka si hrá a zmírá viděním a chtělo, chtělo by se někam zakouleli před zahryznutím tvým. Malá elegie Přátelé odešli. Má milá v dálce spí. A venku velká tma je. Slova si povídám, jsou bílá od lampy a napolo již usínaje na matku vzpomínám. Podzimní vzpomínka. Opravdu, pod zimou jako bych věděl vše, co nyní asi dělá maminka. Je doma, v pokoji. Má dětská kamínka, k nimž koník houpací vždy se mnou přikluše, má dětská kamínka, v nichž dávno netopí se, ji zahřívají. Matku. Mou maminku. Je tiše, ruce si sepne, myslí na otce, který je mrtev již a potom pro mne loupá ovoce. Jsem u ní. S ní. Jistě nás uvidíš, Bože, ty zlý, který jsi tolik vzal.

27 Jaká je venku tma! Co jsem to povídal? Ach vím, já chtěl jsem říci za všechny hodiny, v kterých jsem sladce spal a za všechny své drahé spící, že teď, kdy podzim přichází a vše i dny se krátí neumím býti sám jen s lampou, která svítí, že sil jsem proso na souvrati a nebudu již žíti. Končiny štěstí Končiny štěstí, končiny ticha, kde končíte, kde končí konec váš? Jako se žije, jako se dýchá, milenku čekáváš. A ona přichází a chce ti něco říci o tajemství, jehož má plnou hlavu a které, jako všichni kouzelníci, schovala do rukávů. Neumíš uhodnout, až potom, když ti mizí, pomalu pochopíš, že moudrá dívenka zhola nic nenabízí, neboť vše dala již. Dívka a strom Co brání dívce, aby utrhla si zelená pláňata, čím je to zajata, co ji to ruší při trhání? Je sama na veliké pláni. Vítr ji tiskne ke štíhlému stromu, vítr ji má.

28 A dým, jenž zadýmá z dalekých komínů, ji zahaliti chce. Ona však zdráhá se utrhnout ovoce. Rukama větví se a v nekonečné touze hruď plodům nabízí. Planina plná rzi. A nakloněný strom ji k sobě přijímá. I on, i on ji má. Drsně ji stiská, do koruny vlasů jí smyčku zaplétá. Útlým hrdlem ji přitahuje. Ach ne, má naděje, ach ne, to není thuje! Dívka a mladý strom. Podzimní paleta. K tobě jsem přiběhla, strome, a čekala jsem, že celou vezmeš si mě. Viď, nejsem těžké břímě. Jsem lehká jako dým, jak dým, jenž zadýmá a potom zmizí zase. Planá planina. Větev se sklonila. Cosi ji strašně tíží. Cosi ji zlomit chce, ale ne dozrání, ale ne ovoce. Když zvolna přicházím, v očích mi jemně splývá jakési kývání. A kývá, kývá, kývá. Nahá dívka Drží se stolu, stůl je v šatech, má staré básně v bříšku zásuvky a stojí pevně na svých nohách. Čemu se usmíváte? Vždyť majíc za slůvky, za zoubky slov, tak čistě bílých,

29 růžový jazyk, vzácnou, mrštnou chvíli, má také Boha! Ach znám ten úsměv! Stud. A jedna velká prohra, jíž život plody sráží, ty plody okrouhlé a zralé. Dívenka s dlaní na ňadérkách, s chomáčky větru na podpaží a na klíně, jenž neznamená vždy to, kam vábí a co nemá, ve strašné nahotě chvěje se neustále. Pomalu bude tma, tma ostrá jako střenka a ona bojí se a nevidí, že zem, která se nepropadá, ze všeho nejvíc ji má ráda. A okno, stůl a lože zemi závidí, že na ni musí padnout na kolénka. Pomalu bude tma, práší mi na písmenka, na boky práší těžký, hustý prach, který se všude tiskne, který líbá lístečky květu, jenž se neohýbá. Květina zázračná! Ach proč je tolik tenká tam dole, v lodyhách? A čemu vy se usmíváte za zpěvavými slůvky, tam, kde máte Boha? Drží se stolu, stůl je v šatech a závrať na něj padá ze zásuvky, ale pak stojí pevně na svých nohách. Hrdlo písně Hle, na okně je dech,

30 zapomnělas jej tady, když hledíc na podzim zimu jsi dýchala. Co viděla jsi? Dým, holubi odlétali, byla jsi ospalá. Hle, na okně je dech, nikdo jej neodnáší, vždyť jistě schází ti, je u mne sám a sám. Ty musíš přijíti a vzít jej do úst zpátky, ty musíš přijíti, tvé oči o to prosí, chtějí mít navrácen ten pohled, co jsi dala křidélkům holubím, když s nimi odlétalas tam, kde je věčný dým, do ráje deště a rosy. Modlitba Na starém hřbitově, kde se už nepohřbívá, můj první žal, takový krásný, hluboko se vrývá kamením, travou, tichem, nechápáním, ó Pane Bože, nech mne běžet za ním! Proč jsi mi nohy zavázal? Krám s knížkami, podloubí, bílá kašna, tudy jde cesta vzhůru, na Barboru,

31 panenka štíhlá, vysoká a strašná, panenka havířů a pana kostelníka v srdci mi klíčí, tiše odemyká kamenné tajemství, kamennou Kutnou Horu. Za sedmi zámky, viď, jsi uschovaná, tolikrát ťukal jsem, ach marné zaťukání, ó země země mé, ó země, jež jsi sama, moci se rozběhnout a tebe dotýkat se, moci tě zase mít a říci: máš mne zase, jsme zase sami dva, už nejsme, nejsme sami... Listopad Vždy jednou za čas, za čas, který míjí jako váš malý pláč, jak vaše touhy mladé, přichází starý pán a sklání těžkou šíji. Ztratil jsi něco snad a hledáš, listopade? Kotouče páry, zimy, kterou ssaje zavátý park a všechny jeho stromy s jehlami deště, který naříkaje rozehrál rozbité a dyšné gramofony. Co hrají? Hrají list, čáry, jež nečarují, list hrají, který se na slepé cesty klade, zatím co dívky spí u draků v černé sluji. Ztratil jsi, nenajdeš, ó běda, listopade! Takový smutný den Jiřímu Klanovi Takový smutný den, kolik jich bývá v roce,

32 točí se pod mraky s talíři holíren. Už brzo odjedu daleko na vánoce dotknout se radosti a okřát domovem. Dostal jsem dopis dnes, můj přítel ještě žije, můj přítel, bratr můj, co je mi podoben. Ach moci říci: dost, vždyť cosi smutnější je, než družná samota, než tento smutný den. Ty nevíš, co to je? Chodí to kolem vody, voda to ráda má a dává tomu krev, nu ano, deštíček, jenž sprchne na náhody, na vlasy, na rty žen, na lásku, na rakev. Návrat Vše vrací se. Do země, do zahrady, po schodech bolesti. Pomalu svlékáme své lásky, které vadí, když nemohou se unésti. Tu poslední, nejtěžší rozloučení, alespoň cípem s sebou chtěl bys vzít. Tak s otcem, matko, který hnije v zemi, můžeš se pláčem políbit. Kam půjdete však vy, mé stíny malé, na vlhkých stěnách tančící, až světlo, vaše smrt, vám nenadále zapálí hranici? Kam ale půjdeš ty, má písni, kam se vrátíš, chtěla jsi přece věčně žít, kde je smrt, jež tě přijde odzpívati, kde slzy jsou, jež chtějí políbit?

33 Rty písně Když Pán Bůh tvořil svět (ach dávno už je tomu), tu z kolíbky uhnětl kolibříka a všemu ústa dal, oblázkům, psům i stromům. Rty stromů, listí, které táhle vzlyká, rty kamenů, to táhlé mlčení, rty psů, rty bědných psů, kterými lano smýká. Ó listí usmýkané po zemi, ó věčná zimo skal a žebráka, jenž klečí na mrazu almužen v naprostém šeření! Písničko potůčků, písničko, čistá řeči, až porozumíme, tu ze snu našeho zrodí se nová řeč, řeč, která navždy léčí smrtelně živého. Holub na střeše Bohuslavu Březovskému Ty jsi ho, puško, zastřelila. Ó počkej, počkej, bude soud! Nahluchlá rána se do hrdélka vryla. Mohl ji přeslechnout. Ty nevíš nic o snech a o vrkání, ty máš jenom svůj cíl, to malé kolečko, jež neumí se bránit. Ty jenom ptáš se: dobře zalícil? Zabloudil holoubek, zabloudil nevědomý

34 a nedoptá se po nikom. V korunách skáče. Kde my vidíme domy, on myslí si: hle, strom... Bílý obraz Byl štědrý prosinec. Na zasněžené pláni s paletou v ruce kdosi stál. Sněžilo, sněžilo do jeho malování. On nevěděl, on maloval tu nahou zimu, její pevné kosti, údolí klína, hlubší, nežli chtěl a výšku ňader v strmé závratnosti. Sněžilo na model. Tu havran zakroužil, ach Bože, co ten chce tu a odkud přilétá? Byl štědrý prosinec. Sněžilo na paletu a prázdná byla paleta. Ta strašná bezmocnost zmocnit se malování, jež padá na plátna, a je jak bílý sníh, jenž neví, neví ani proč padat má! Ta strašná bezmocnost zastavit prchající! Zeslábla ruka tvá, jazyk máš svázaný a nedovede říci tomu, co roztává: ó věčné proměny, taje vše utajené, ó věčné proměny, až rozplynu se v sníh, kde bude duše má, kde bude, v které ženě a v kterých závějích?

35 Byl štědrý prosinec. Na zasněžené pláni s paletou v ruce kdosi stál. Sněžilo, sněžilo do jeho malování. On nevěděl, on maloval. Ústí písně Řine se z úst a ústí, rozlévá se v jakousi bezbřehost, je velmi zklamána, je velmi štíhlá v pase, kdybych ji objal, snad by rozbila se, to by byl most... Jdu zcela potichu, abych ji neprobudil z dvojité smrti té, z té delty smrti v hrudi, z té náhle procitlé, již ranní mrazík studí, z té nežité. Ty měla jsi být víc, než všechno tu je, ty mělas za sen jít do sadů dušiček (čisté je rozsvěcuje), ty mělas zaplatit to, čím se vykupuje, ty mělas stále pramenit. Co všechno měla jsi! A jsi jen kapkou šťávy, jež křísí ospalé. Nasedám do loďky, která se neunaví, nasedám do loďky, jež bolestně se plaví, za bludičkami v močále. Skloň se k trávě Skloň se k trávě, její řasy mříží čísi zpívání;

36 písně mrtvých jsou to asi. Skloň se, skloň se nad potůček, jenž se loukou prohání, jeden krůček, druhý krůček, louka pije, připila si na sesterství se strání. A ty (nikdo nedívá se) objímáš své drahé zase v rozpuštěném sněhu zim. Smutné ruce kolem visí, mříží jasná slova čísi temným vrbovím. Skloň se, skloň se nad potůček, rozhrň trávu, na rtech tvých bude jeden malý cvrček říkat verše zemřelých. II Báseň kamene 1. Kámen byl dán, kámen byl dán! Toť chvíle, která promlouvá za všechno mlčící. U hranic hřbitova zapalte hranici! Svět živých

37 neviděli jste ještě zpod svých čel? Ať shoří jako dříví na popel! Přes ploty důvěřivých ať prach je rozmetán! 2. Kámen byl dán, kámen byl dán! Toť chvíle, která odlétá... Snad chtěla říci o mrtvých, že jenom mrtví žijí... Ó zdání hudby zasmušilé, zakleté do rafií, co chtěla říci chvíle? 3. Kámen byl dán, kámen byl dán! Ó střecho nebe, jaký je to dům, že dusíme se v něm? Ó střecho nebe, ukaž jazykům na patře zbytečném, kolik je dveří, které zbyly nám v tomto zdánlivém jase.

38 Vždyť každá láska, kterou počínám, již předem skončila se. Vždyť nedozvíme se tu, kde je zahrada. 4. Kámen byl dán, kámen byl dán! Ať nezastaví se v letu! Ať dopadá! V mamince Žíti, tak jako všechno tady, trpně a s malým svíráním, jež říká: mysli na zahrady, co na jezera změnily se, a mluví řečí čistých kapek. Zahrady, ano, hrady nitra, zahrady slov, jež přijdou zítra, klubou se ze skořápek. I. Tolik to zní. Tolik to zní, ach uslyšet a ústa přiblížit a vonět, vonět dlouze a otevřít se, dál už není nic, jen láska, úplná a pevná, jen chutnání, největší doušek, ten, co jsme si dali, co jsme směli píti, tak spolu, tak sami, tak navždycky, matko,

39 tolik to zní, já slyším, raněn ve své bolesti, já zním, já také zním, já odpovídám, chci jíti za hlasem, chci utíkat, chci pádit, ze světa, odsud, za přesladkou vůní, moci se vrátit, navrátit se, matko, tolik to ve mně zní, ten jasný nápěv žalu, v hrdle jej cítím, tisícerá slova... doleji, doleji, matko, kde už není nic, nic, nic, matko, jenom ty, tma tvého života, kde tě nejlíp znám, tma tvého života, ta něžná, teplá klenba, tvá vnitřní krása, matko, která věčnější je, než všechna slova, která život říká, aby se zbavil mlčenlivé smrti. II. Veliký pohyb. Veliký pohyb. Sladké kolébání. Děťátko myslí. Čemusi se brání. Co je to spánek? Ptá se, hýbá rtoma, co je to světlo? Pověz, maminko má, já vím, co ty jsi, tebe dotýkám se, jsem s tebou svázán, v tobě jsem, jsem v jase tvé lásky, která má je a nás oba chrání veliký pohyb. Sladké kolébání. Tajemství světla. Světlo. Cosi svítí. Je třeba uvidět. Je třeba odejíti. A to je smrt? Tvá měkká ruka na mé? Ta radost a ten jas? To, po čem toužíváme?

40 Milenko, matko, ženo má, má krvi, jsou ústa jenom to, co nepromluví? III. Jízda. Tam zvenku měkce ťuká nějaká cizí ruka a říká: pojď již zemříti! A hošíček, jenž nedovede jí odpovědět, z temna jede. Chtěl by se nenaroditi. Ale on neví, ještě čeká a s krví, která nevytéká, loučí se douškem posledním. Musíme jíti. Jíti za ním, za světlem, za tmou, za poznáním a zklamati se s ním. IV. Vzpomínka. Nežli se narodil, zaťukal do vajíčka a ono otevřelo se. Ó tenkrát, tenkráte, kdy všechno zdálo se, že zdá se a že procitneme! A potom žil, žil velmi dlouho v té teplé kulaté, v té milované ústy, hrdlem a srdcem, srdcem dvakráte, v Dívence, čekající ženě. Ó velký pro oči všech broučků, ó krásný v tváři maminky, ó jediný, kterýs ji viděl z opačné strany, strany křídel,

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv.

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Čítanka jaro tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Český spisovatel v roce 1995 (ORTEN, Jiří. Knihy veršů. Praha: Český spisovatel, 1995. 301 s. Spisy Jiřího Ortena, sv.

Více

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv.

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Cesta k mrazu tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Český spisovatel v roce 1995 (ORTEN, Jiří. Knihy veršů. Praha: Český spisovatel, 1995. 301 s. Spisy Jiřího Ortena, sv.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

JIŘÍ ORTEN ČÍTANKA JARO 1 OBSAH. Na tomto místě. Pod každým slovem. Ohlédnutí. O malých dětech. Lítost. Hostinka. Hrob. Udělej černou myš.

JIŘÍ ORTEN ČÍTANKA JARO 1 OBSAH. Na tomto místě. Pod každým slovem. Ohlédnutí. O malých dětech. Lítost. Hostinka. Hrob. Udělej černou myš. JIŘÍ ORTEN ČÍTANKA JARO 1 OBSAH Na tomto místě Pod každým slovem Ohlédnutí O malých dětech Lítost Hostinka Hrob Udělej černou myš Zavřené oči Poloha Zasnění V nazlátlém vidění Nepojmenovatelná báseň Ó

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv.

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Knihy veršů tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Český spisovatel v roce 1995 (ORTEN, Jiří. Knihy veršů. 1. vyd. Praha: Český spisovatel, 1995. 301 s. Spisy Jiřího Ortena,

Více

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Šindlerová, Jindřiška

Více

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle)

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) kámen Bílý 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) 3. Poklad ( J. Škorpík / V. Kočandrle, I. Bartošová) 4 Jeskyně (V. Kočandrle,

Více

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007 OSTRUZINY.cz Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007 1. Dole...nahoře (od LUKiO) 2. Tajemství (od Zorik von Masimo) 3. Linnéa (od otazník) 4. Dopravní modlitbička (od Lizzzie) 5. Definice lásky (od

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

noční motýl prosím tě otevři

noční motýl prosím tě otevři když spíš když spíš má ticho zvláštní něhu svět ustane v svém koloběhu když spíš co tvůj sen skrývá nemám zdání zdá se ti asi o létání když spíš pokoj má barvu zralých pšenic slunce už sahá do okenic když

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Jiří Orten Ohnice V Y Š E H R A D

Jiří Orten Ohnice V Y Š E H R A D Vyšehrad Jiří Orten Ohnice Jiří Orten Ohnice V Y Š E H R A D Otcově památce Copyright Jiří Orten, 1941 Illustrations Pavel Sukdolák, 2012 ISBN 978-80-7429-286-6 Vně meč na sirobu přivodí, v domě pouhá

Více

Jaroslav Seifert - Nobelova cena za literaturu 1984

Jaroslav Seifert - Nobelova cena za literaturu 1984 Jaroslav Seifert - Nobelova cena za literaturu 1984 Město v slzách (1921) - představa světa bez bídy a nenávisti, touha léčit, potěšit; soucit s chudými, vidiny lidského štěstí - proletářská poezie Děti

Více

JAK SE MARTÍNEK ZTRATIL

JAK SE MARTÍNEK ZTRATIL JAK SE MARTÍNEK ZTRATIL M ta ta, mta ta, mta ta hraje hudba u velikého kolotoče. Prásk, prásk střílí puška na střelnici. Tutú, tutú houká holčička na trumpetu s třásněmi. A těch lidí! Martínku, drž se

Více

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013)

Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty (2. 6. 2013) Prosím Dovol mi dotknout se myšlenkou Tvého ticha, vnořit se do barev Tvých a tóny prstů s Tebou tvořit duhové mosty do S T Ř E D U (2. 6. 2013) Sami a spolu nahoru dolu ve zpěvu ptáků v zrcátku mraků

Více

PŘÍLOHA. IV. Statistické údaje církevních a občanských svateb na Žďársku v letech I. Seznam svateb z terénního výzkumu.

PŘÍLOHA. IV. Statistické údaje církevních a občanských svateb na Žďársku v letech I. Seznam svateb z terénního výzkumu. PŘÍLOHA I. Seznam svateb z terénního výzkumu. II. Seznam svatebních informátorů. III. Ukázka 5 lidových písní zpívaných o svatbě ve Žďárském okrese: pevný řád, co se při jaké příležitosti zpívá, není dán.

Více

Foliáš z Fornostu. Toulky

Foliáš z Fornostu. Toulky Foliáš z Fornostu Toulky Poutník I Byl večer, už zavřela se vrátka a jakýs poutník zpíval písničku. Ta slova zdála se být sladká, ale mužíček smutněl trošičku. Kousek dál v prachu cesty kráčí on, malý

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

Volnomyslné přírodní deníky

Volnomyslné přírodní deníky Volnomyslné přírodní deníky Karolína Tauberová 3. místo Próza do 23 let 1. 7. Dokud si vítr hraje s mými vlasy, kapky deště dopadají na tvář a slunce rozjasňuje oči, září mi úsměv na rtech a já cítím,

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

Nebe plné červánku. Jsem zpátky. 1 Nebe plné červánků

Nebe plné červánku. Jsem zpátky. 1 Nebe plné červánků 2008 Jsem zpátky 1 Nebe plné červánků 2 Nekonečná 3 Léto 4 Tři oříšky 5 Scházíš mi čím dál víc 6 Rozvíjej se poupátko 7 Láska má je zákon 8 Ve jménu lásky Nebe plné červánku Přiznávám, že čas od času o

Více

No, jednou jsem takhle poprvé snědla moc třešní a pak jsem to zapila vodou.

No, jednou jsem takhle poprvé snědla moc třešní a pak jsem to zapila vodou. 40.V Ý S T U P Eva, Bára (EVA s BÁROU stojí na lávce, hraje Bářin magnetofon) Mami, byla jsi taky někdy takhle zamilovaná? Nemyslím do táty, myslím úplně poprvé? První láska! Když jsi cítila, že je to

Více

Ztichlým večerem kráčí postava vypadá jako že nespěchá Kolem se míhá minulost i dnešek

Ztichlým večerem kráčí postava vypadá jako že nespěchá Kolem se míhá minulost i dnešek Polendář 009 Jan Bezděk Pavla Jurigová Milý poutníče, procházející jednotlivými stránkami tohoto Polendáře, měsíci roku, cestami života, jdi s cílem ve svém srdci, pak nebude nikdy vzdálená tvá představa

Více

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TMA SE SNÁŠÍ NA MĚSTO TAK TĚ PROSÍM BUĎ SE MNOU UPÍR KROUŽÍ KOLEM NÁS SCHOVEJ HLAVU POD POLŠTÁŘ ZKOUŠÍM TO DÁL R. ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKOUT SE OBLAKŮ ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKNOUT SE HVĚZD

Více

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv.

Fotografie Jiřího Ortena: originály archiválií jsou uložené v Památníku národního písemnictví literární archiv. Znění tohoto textu vychází z díla Mé město tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Českým spisovatel v roce 1995 (ORTEN, Jiří. Knihy veršů. Praha: Český spisovatel, 1995. 301 s. Spisy Jiřího Ortena, sv. 4).

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Jsou okamžiky, kdy dlouze vyhráváš, pak štěstí se přikloní na moji stranu, možná jen, že mi ve hře šanci dáváš, kterou jinde tak snadno nedostanu...

Jsou okamžiky, kdy dlouze vyhráváš, pak štěstí se přikloní na moji stranu, možná jen, že mi ve hře šanci dáváš, kterou jinde tak snadno nedostanu... 1. Hrajeme spolu tu partii podivnou zase, bez figurek na šachovnici žlutohnědé, bez vnímání prostoru v prázdném čase, červenají při ní tváře pře tím tak bledé... Nehrajeme na remízu, ale na vyhrání, jen

Více

Ladislav Vesecký Milena Doušková Karel Pecháček 01/2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5

Ladislav Vesecký Milena Doušková Karel Pecháček 01/2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 Ladislav Vesecký Milena Doušková Karel Pecháček 0/06 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 0 5 Eva Míková Ivana Hurtová Marie Bartošová 0/06 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 Zdeněk Huspek Miroslav Lorenc

Více

LOUČENÍ. K.D.Charlie6

LOUČENÍ. K.D.Charlie6 STRÁŽCE Zlé síly jsem vyprovodil na okraj propasti šílené dimenze Odemkl klíčem, pootevřel dveře zlehounka, aby jemný vánek odvál všechnu zlobu z mého srdce Teď tu stojím čistý jako křišťál, Přichystán

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

JIŘÍ ORTEN JEREMIÁŠŮV PLÁČ 1. Otovi. Poněvadž ty se vztekáš. proti mně, a tvé zapouzení. přišlo v uši mé, protož vpustím udici svou.

JIŘÍ ORTEN JEREMIÁŠŮV PLÁČ 1. Otovi. Poněvadž ty se vztekáš. proti mně, a tvé zapouzení. přišlo v uši mé, protož vpustím udici svou. JIŘÍ ORTEN JEREMIÁŠŮV PLÁČ 1 Otovi Poněvadž ty se vztekáš proti mně, a tvé zapouzení přišlo v uši mé, protož vpustím udici svou v chřípě tvé, a udidla svá v ústa tvá, a odvedu tě zase tou cestou, kterouž

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Binky a kouzelná kniha Binky and the Book of Spells

Binky a kouzelná kniha Binky and the Book of Spells Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

II. WOHLAU. Vedle mne na kavalci / 65 Pochod / 69 Tanec / 70 Obrázek ženy / 72 Byl konec války první den / 75 III. NÁVRAT

II. WOHLAU. Vedle mne na kavalci / 65 Pochod / 69 Tanec / 70 Obrázek ženy / 72 Byl konec války první den / 75 III. NÁVRAT Obsah I. TEREZÍN Sedala sama za zavřenými dveřmi a psala / 9 Spolužačce / 10 Nemocné zvíře / 11 Znění / 14 Ošetřovatelka / 15 Na dvoře stojí lidé jeden za druhým / 16 Ráno / 17 Žena / 19 J. - Dnes e všemu

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Jiří Orten (1919-1941)

Jiří Orten (1919-1941) Jiří Orten (1919-1941) Jiří Orten (vlastním jménem Jiří Ohrenstein) byl český básník, představitel existencialismu a mladý talent moderní české poezie. Orten je významným představitelem Jarního almanachu

Více

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí,

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí, Kamila Krátká z 8.A píše poezii a v letošním roce získala za přednes básně Klec a klíč na regionální recitační soutěži Dětská scéna 2013 ocenění za autorský přínos. Ukázky z její tvorby zveřejňujeme v

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

J.Seifert Druh materiálu Pracovní list Anotace. Práce s básní, porozumění a interpretace básní J.Seiferta.

J.Seifert Druh materiálu Pracovní list Anotace. Práce s básní, porozumění a interpretace básní J.Seiferta. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_Pap19

Více

VĚČNÝ OUTSIDER Pavel Kopáček

VĚČNÝ OUTSIDER Pavel Kopáček VĚČNÝ OUTSIDER Pavel Kopáček 1 Vydavatel: Jan Šuba-Makniha.cz rok vydání: 2015 Jan Šuba-Makniha.cz Všechna práva vyhrazena! ISBN 978-80-88080-48-0 (pdf) ISBN 978-80-88080-49-7 (epub) ISBN 978-80-88080-50-3

Více

O PŘÍTELI. Přítel je člověk ten, kdo pozná i Tvůj sen... Kdo o Tebe se bojí, kdo nablízku Ti stojí...

O PŘÍTELI. Přítel je člověk ten, kdo pozná i Tvůj sen... Kdo o Tebe se bojí, kdo nablízku Ti stojí... O PŘÍTELI Přítel je člověk ten, kdo pozná i Tvůj sen... Kdo o Tebe se bojí, kdo nablízku Ti stojí... Kdo pomocnou ruku podá, radost a odvahu Ti dodá... Kdo povzbudivá slova, Ti říká, píše, znova... Kdo

Více

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 OSTRUŽINY Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 1. BÁSNÍCI (od puero) 2. Sonáta pro srpnový večer (od Verena) 3. Ve vaně (od milancholik) 4. (M.) Vzkaz lásky (od ivkaja) 5. Ach, vodo (od nostalgik)

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Tak mě tady máš Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Rozum a cit hlad nebo žízeň Na duši klid jen v hlavě mi zní I když chci spát

Více

Mgr. et Bc. Michael Novotný. Veršované pohádky

Mgr. et Bc. Michael Novotný. Veršované pohádky Mgr. et Bc. Michael Novotný Veršované pohádky Copyright Autor: Michael Novotný Ilustrace: Barbora Lišková Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015 ISBN: 978-80-7512-337-4 (epub) 978-80-7512-338-1 (mobipocket)

Více

Tancovala v lese víla

Tancovala v lese víla 1 Tancovala v lese víla Písničky a básničky pro studánky a jejich ctitele 2 Obsah A čí je to studýnka 5 Básně dětí a dalších autorů 19 Básně Jana Skácela 8 Co je po studánce 9 Čištění studánek (Pavel Jurkovič)

Více

POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ

POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ POHÁDKA O TOM, CO SE DVĚMA ŽÁBÁM PŘIHODILO NA VÝLETĚ Dlouho se na ten výlet těšily a říkaly si, že i jim se něco pěkného přihodí, jak už to na výletě bývá. A přihodilo se. Bylo velice krásné červnové jitro,

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

Pták štěstěny. Pták duše

Pták štěstěny. Pták duše Michal Snunit Pták štětstěny Pták duše (israelská autorka napsala originál v hebrejštině) Pták štěstěny Hluboko, hluboko v nás bydlí duše. Nikdo ji ještě nespatřil, ale každý ví, že tu je. A každý taky

Více

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz DUBEN 2009

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz DUBEN 2009 OSTRUŽINY Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz DUBEN 2009 1. Po sklence (od milancholik) 2. Jak se dýchá ticho (od Lizzzie) 3. Noční víla (od nevěrná) 4. Po hádce (od ivkaja) 5. Vstoupil jsi (od Verena) 6.

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

F R A N C E P R E Š E R E N V O L N É S R D C E. C a r m i l a

F R A N C E P R E Š E R E N V O L N É S R D C E. C a r m i l a V O L N É S R D C E F R A N C E P R E Š E R E N V O L N É S R D C E 2 0 0 6 C a r m i l a Jsem dlouho snil a bál se, bál, sbohem jsem snům a strachu dal; srdce je prázdné, šťastné ne a zpátky strach a

Více

Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková

Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková Každý si pod pojmem cesta ke hvězdám představí něco jiného. Jeden si bude představovat chodník slávy v Los Angeles, další si sní o své cestě ke hvězdám a někdo úplně jiný

Více

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: Datum vytvoření: 2. 12. 2012. Číslo projektu: ANOTACE

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: Datum vytvoření: 2. 12. 2012. Číslo projektu: ANOTACE Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov Autor: Téma sady: Název výstupu: Dagmar Pospíšilová Český jazyk pro 5. ročník - literatura VY_32_INOVACE_ČJ5-L_20_KOUZLA A ČÁRY Datum vytvoření:

Více

Jaroslav Seifert: JABLKO S KLÍNA

Jaroslav Seifert: JABLKO S KLÍNA Jaroslav Seifert: JABLKO S KLÍNA PÍSEÒ NA VRBOVOU PÍŠ ALKU Už na nás prší z jehnìd pel a na køe letí jaro horempádem, zpod køídel kvoèny vyletìl houf kuøat, pípajících hladem. Bože, a i to nejmenší z nich

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Honzík. dobrodružství v městečku Postýlkov

Honzík. dobrodružství v městečku Postýlkov Honzík a jeho dobrodružství v městečku Postýlkov Je brzy ráno. Sluníčko nakukuje do Honzíkovy ložnice. Honzík leží v posteli a spí. Áááááá Honzík se vzbudí a zívne si. Otočí se na bok. Pak se s úlekem

Více

Můj pohled pozorování

Můj pohled pozorování Můj pohled pozorování Přemysl Vřeský Veselí nad Moravou 2013 Ájurvédská Instituce Dhanvantri, Praha ÚVOD Jmenuji se Přemysl Vřeský a ukončil jsem druhý ročník studia Ajurvédské instituce Dhanvantri obor

Více

Heiden: Obsidian. Heiden: Obsidian. Nostalgia echo Katarze Trojice Na pohřbu Thujon Post lux tenebras Monomania Pohřben před sto lety.

Heiden: Obsidian. Heiden: Obsidian. Nostalgia echo Katarze Trojice Na pohřbu Thujon Post lux tenebras Monomania Pohřben před sto lety. Heiden: Obsidian Nostalgia echo Katarze Trojice Na pohřbu Thujon Post lux tenebras Monomania Pohřben před sto lety stránka 1 z 9 Nostalgia echo (Dante Alighieri, Božská komedie, překlad Vladimír Mikeš)

Více

jednou to skončí V polárních pustinách slunce nejde spát jako já u nohou tvých jestli tě mám rád

jednou to skončí V polárních pustinách slunce nejde spát jako já u nohou tvých jestli tě mám rád V š i c h n i S v a t í V polárních pustinách slunce nejde spát jako já u nohou tvých jestli tě mám rád Ledy slábnou, voda stoupá sirény zpívají noci slané, když zvedá žár Jednou to skončí a z nás čáry

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Jaroslav Vrchlický (1853 1912)

Jaroslav Vrchlický (1853 1912) Jaroslav Vrchlický (1853 1912) vl. jm. Emil Frída nar. v Lounech stud. G, filosofie, historie, románských jazyků vychovatel v severní Itálii sňatek s Ludmilou Podlipskou profesor literatury na Karlově

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

BLÁZEN kapo 2. intro: G G maj C G am G D. G 1. V listí a sám G maj nad hlavou mám. hvězdy a plno dětských snů G mraky dál jdou.

BLÁZEN kapo 2. intro: G G maj C G am G D. G 1. V listí a sám G maj nad hlavou mám. hvězdy a plno dětských snů G mraky dál jdou. BLÁZN kapo 2 FOOL HRT MMORY Blake Mevis/ H. Raclavský intro: maj am 1. V listí a sám maj nad hlavou mám hvězdy a plno dětských snů mraky dál jdou maj kreslí tu svou dalekou cestu k obzorům. am Po bílých

Více

Jak se v parku narodil dráček

Jak se v parku narodil dráček Jak se v parku narodil dráček Klárka a Matýsek jsou dobří kamarádi. Nejradši chodí ven do parku. Hrají si s dalšími kamarády na schovku SCHOVKA POD DEKOU, na honěnou HONIČKA SE ZÁCHRANOU nebo si jen tak

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Literární sešity. ZŠ B. Dvorského. Zdál se mi sen Lucie Zedníková, 8.B. Zdál se mi sen, jehož význam byl skrytý,

Literární sešity. ZŠ B. Dvorského. Zdál se mi sen Lucie Zedníková, 8.B. Zdál se mi sen, jehož význam byl skrytý, Literární sešity 2016-17 7 ZŠ B. Dvorského Zdál se mi sen Lucie Zedníková, 8.B jehož význam byl skrytý, i barva nebes celý svět byl jednolitý, samá šeď, avšak mnoho odstínů, nerozeznám tam světlo od stínů.

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09 Žába Nenávidím žáby. Všechna zvířata mám rád, vím, že co do vznešenosti jsou si všechny výtvory přírody rovné, jen k žábám prostě cítím nepřekonatelný odpor. Povím vám proč, a to i přesto, že mi stačí

Více

Návštěva. 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy

Návštěva. 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy Návštěva 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy 1. Co si s sebou vezmete na dalekou cestu? Psaní seznamů Max.5min 2. Kam jedeme? báseň

Více

Kaštan zavrtí ocáskem a vděčně Adélce olízne dlaň. Pak vzrušeně zavětří a odběhne do křoví. Křoví se křiví na všechny strany a Kaštan v něm šmejdí

Kaštan zavrtí ocáskem a vděčně Adélce olízne dlaň. Pak vzrušeně zavětří a odběhne do křoví. Křoví se křiví na všechny strany a Kaštan v něm šmejdí 1. Kaštan je pes. Jezevčík. Má dlouhé tělo a krátké nohy. A štěká. Haf, haf, volá na Adélku. Adélka není pes. Adélka je holka. Má dlouhé hnědé vlasy a legračně pihovatý pršáček. Sehne se ke Kaštanovi a

Více

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude.

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude. 1. OSLAVA Byla jsem na devadesát devět procent přesvědčená, že je to jenom sen. Důvodů, proč jsem si byla tak jistá, bylo víc. Zaprvé jsem stála v zářivém kuželu slunečního světla v takovém tom oslepujícím

Více

Martina Zapletalová. Cause. Upřímnost je nemoc z vyčítání. (tentokráte i s předmluvami)

Martina Zapletalová. Cause. Upřímnost je nemoc z vyčítání. (tentokráte i s předmluvami) 3 Martina Zapletalová Cause Upřímnost je nemoc z vyčítání (tentokráte i s předmluvami) 4 Obsaženo Obsaženo...4 Za dveřma někdo pije čaj...6 Gejši mávají přes ulici...8 Hlupáček-undefined... 10 Rezervace

Více

Jsi v pořádku? zeptám se, když uvidím, jak sedí opodál na trávě a tře si koleno. Přikývne. Popotáhne, jako by zadržoval pláč. Musím se odvrátit.

Jsi v pořádku? zeptám se, když uvidím, jak sedí opodál na trávě a tře si koleno. Přikývne. Popotáhne, jako by zadržoval pláč. Musím se odvrátit. KAPITOLA 1 Probudím se s jeho jménem na rtech. Will. Ještě než otevřu oči, znovu jej spatřím, jak se hroutí k zemi. Mrtvý. Mou vinou. Tobias se ke mně sehne a stiskne mi levé rameno. Vlak kodrcá přes pražce

Více

Scénář pro videoklip Mariana Verze 0.9.2 (10.7.2004) Používám Marianu verze b, která měří 4:44 minuty.

Scénář pro videoklip Mariana Verze 0.9.2 (10.7.2004) Používám Marianu verze b, která měří 4:44 minuty. Scénář pro videoklip Mariana Verze 0.9.2 (10.7.2004) Používám Marianu verze b, která měří 4:44 minuty. Obsazení: Mariana krásná holka, tmavovlasá (španělský typ), dlouhé bílé šaty, červený šátek (třeba

Více

Tušivá rozpomnění. Jezerní básníci. Přeložil Václav Renč. Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran

Tušivá rozpomnění. Jezerní básníci. Přeložil Václav Renč. Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran Tušivá rozpomnění Jezerní básníci Přeložil Václav Renč Vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný K vydání připravil Zdeněk Beran Vydání knihy podpořilo Ministerstvo kultury České republiky. Translation Václav

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_131 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys)

PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys) AUTOR Mgr. Jana Pikalová PRÁCE S TEXTEM Zpěvy sladké Francie (Král Looys) OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování čtení a porozumění textu na základě doplňování slov do textu básně podle rýmu FORMA VZDĚLÁVACÍHO

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Když Bůh všechno stvořil

Když Bůh všechno stvořil Bible pro děti představuje Když Bůh všechno stvořil Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: Bob Davies; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Neznámá V mé době Pohled na nebe Na farmě své V přírodě živé V mé době farmářské Hvězdy na obloze nebeské V horách zářivé V přírodě hravé V mé době

Více

z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu.

z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu. z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu. Táhání fotki z albumu. DŮLEŽITÉ: V CELÉM FILMU NENÍ ŽÁDNÝ DIALOG. Jenom

Více

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz LISTOPAD 2007

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz LISTOPAD 2007 OSTRUZINY.cz Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz LISTOPAD 2007 1. Polibek na skle (od Severka) 2. Vosková (od moonell) 3. Zahazujem (od prostějanek) 4. Brána (od otazník) 5. Šerosvit... (od Ayla) 6. I don't

Více

Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství. Eroika

Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství. Eroika 1 2 Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství Eroika 3 Blanka Kubešová, 2008 Eroika, 2008 ISBN 978-80-86337-74-6 4 Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství 5 6 7 mámě 8 krajino dětství, chtěl bych se k

Více

William Shakespeare: Hamlet (pracovní list č. 20)

William Shakespeare: Hamlet (pracovní list č. 20) William Shakespeare: Hamlet (pracovní list č. 20) Anotace: Největší dramatik světa nemůže být zastoupen pouze jednou ukázkou. Okusme autorovo umění z třetího dějství jeho tragédie Typ úkolu: nácvik orientace

Více

Bodláky ve vlasech. Emi Ami D

Bodláky ve vlasech. Emi Ami D Bodláky ve vlasech Emi Ami D 1. Do vlasů bláznivej kluk mi bodláky dával, Emi C F D za tuhle kytku pak všechno chtěl mít, D Ami H7 svatební menuet mi na stýblo hrával, C D D7(-) že prej se musíme vzít.

Více

Lord You're Mighty. Youthful Praise. Pane, jsi mocný...

Lord You're Mighty. Youthful Praise. Pane, jsi mocný... Lord You're Mighty Youthful Praise Pane, jsi mocný... Hospodine, jak veliké je Tvé jméno po vší zemi, svou slávou převyšuješ nebesa i zemi- Když přemýšlím o všem, co jsi stvořil: slunce, měsíc a hvězdy,

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

11 ŠIBALOVÉ 12 TŘI VEVERKY

11 ŠIBALOVÉ 12 TŘI VEVERKY 10 NEBESKÁ ŠKOLA Jeden drak se přihlásil do nebeské školy. Má tři hlavy, řekl si učitel, tak uvidíme, která z nich je nejchytřejší. A dal drakovi otázku: Proč ve dne nesvítí hvězdy? Co se mě ptá, na to

Více

Čekám svůj den. 1. Pěší pták (M. David / P. Vrba) 2. Můžeš lhát ( P. Krejča / P. Vrba) 3. Můra (P. Janda / P. Vrba)

Čekám svůj den. 1. Pěší pták (M. David / P. Vrba) 2. Můžeš lhát ( P. Krejča / P. Vrba) 3. Můra (P. Janda / P. Vrba) Čekám svůj den 1. Pěší pták (M. David / P. Vrba) 2. Můžeš lhát ( P. Krejča / P. Vrba) 3. Můra (P. Janda / P. Vrba) 4. Čekám svůj den (P. Krejča / P. Vrba) 5. Nic víc (P. Janda / P. Vrba) 6. Na háku (M.

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více