Včelařství 8/2012. IMYB byl v Praze. Varroamonitoring práškovým cukrem. Inverty a český včelař. Příloha: Dotace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Včelařství 8/2012. IMYB byl v Praze. Varroamonitoring práškovým cukrem. Inverty a český včelař. Příloha: Dotace"

Transkript

1 Ročník 65 (146) Včelařství 8/2012 Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 65 (146) IMYB byl v Praze Včelaříci ze 14 zemí opět soutěžili v České republice Varroamonitoring práškovým cukrem Slovem i obrazem o účinné metodě zjišťování počtu roztočů PŘÍLOHA č. 7/2012 Inverty a český včelař O krmení včelstev invertními cukry Příloha: Dotace Podpora včelařství v roce 2012, formuláře, podklady pro statistiku, ústřední evidence Obsah: Podpora včelařství v roce 2012 Žádost 1.D. fyzické osoby(formulář) Podklady pro statistiku Žádost 1.D. právnické osoby(formulář) Podklady pro statistiku Plná moc k výplatě finančních prostředků(formulář) Dopis Českomoravské společnosti chovatelů Informační služba ústřední evidence Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť (formulář Příloha Včelařství I 1

2 Literatura českého humanizmu o včelách (19. část) Amorek a včelí bodnutí Před měsícem jsme se podrobněji seznámili s Amorem uprchlíkem, kterého přeložil (nebo lépe přebásnil) český humanistický autor z řeckého originálu do latiny. Jednalo se patrně o adaptaci básně Erós uprchlík autora Moscha ze Syrákús (asi 4. století), ze které uvádíme pro porovnání s Matoušem Collinem několik veršů: Snadno se pozná i v davu; je chlapec nápadný zjevem. Nemá bělostnou pleť, spíš ohni podobnou, oči pronikavé a žhavé, řeč svůdnou, srdce však špatné, neboť nemluví nikdy, co myslí; hlásek má sladký, bohužel nitro jak žluč, je to bezcitný, prohnaný mámič, lstivý a prolhaný kluk a velmi krutě si hraje. Hlavu mu krášlí bujné kadeře, čelo je drzé. Ač má ručky tak drobné, přec nesmírně daleko střílí, dostřelí třeba až k Acherontu, ke králi Stínů. Všimněme si krásy Moschovy obraznosti: ohnivá pleť (symbolika rudé barvy, lásky krve), kontrasty mezi nevinným vzhledem a způsobeným utrpením i představa lásky trvající až za hrob (motiv Acherontu). Zdá se, jako by autor sám trpěl neutišitelnou bolestí lásky a své utrpení toužil sdělit ostatním. Škoda, že o jeho životě nevíme nic! Konec básně dokonce opatřil výrazným doporučením: Kdo ho dopadneš, pevně ho svaž a žádný s ním soucit! Jestli ho uvidíš plakat, dej pozor na jeho šalby, pakli se smát, jen dále ho vleč a polibkům jeho radši se vyhni; toť zhoubný polibek: jedy má na rtech. My dnes přirozeně zkoumáme, jakými cestami se k nám obdobná tematika dostávala, čím byla inspirována a kde stojí počátky těchto inspirativních počinů. Zajímají nás původní prameny motivů, látek, ze kterých čerpali staří čeští autoři, nejen ti humanističtí. Přirozeně se v bádání vracíme až do doby antického starověku. Matouš Collinus ale nebyl zdaleka prvním ani posledním z domácích tvůrců hojně využívajících motivu bůžka lásky (Pana, Eróta, Amora) v básnické tvorbě. Ještě na sklonku 18. století se například objevil v almanachu Václava Tháma Básně v řeči vázané (1785) na tu dobu poměrně slušný básnický pokus, který přirozeně nesl stopy nepůvodnosti a snad i naivity, ale byl nepochybně výsledkem snahy o zdůraznění práva českého jazyka na svébytný umělecký život: Když Amor sobě vil kytičku píchla ho včela do prstíčku. Počal si tedy naříkati, a šel k své matce žalovati, řka: Ach, milá máti, politůj! Teď umříti musí synek tvůj, neb mne píchlo malé hovádko, maje křídla jako háďátko, kteréž nazývají včeličku, do mého malého prstíčku. Smála se Venuše řkouc k němu, nic se, synáčku, nediv tomu, a posuď z toho bolesti těch, kteří přijdou tvému šípu v běh. Báseň je jistě zajímavá; a nebýt několika infantilních deminutiv nezbytných ale pro snadnější rýmování působí poměrně svěžím dojmem. Je nepochybné, že se autor nechal inspirovat soudobou německou anakreontikou stejně tak jako starší českou barokní tvorbou. Nejedná se však jak se někteří mylně domnívají o parafráze či překlady starořeckého básníka Anakreónta z Teu (6. století př. Kr.); patrně byl tou opravdovou inspirací novočeského autora či jeho možného německého zprostředkovatele řecký básník ze sicilských Syrakús Theokritos (4. století), praotec idyly a předchůdce již zmiňovaného Moscha. Porovnejme oba texty, ten výše prezentovaný novočeský i ten antický Theokritův nesoucí titul Zloděj medu: Kdysi Erós, ten zloděj, krad z úlu medové plástve; když ho pak bodla zlá včela a do všech konečků prstů zloděje popíchala, tu bolestí do země dupal, skákal a foukal si na prst, pak šel a ukázal matce Afrodítě svou trýzeň a láteřil, že prý je včela takový malinký tvor, a rány působí hrozné. Zasmála se mu matka: Což nejsi jako ty včely? Také jsi malinký tvor a rány působíš hrozné. Theokritova báseň je krásná. Sicilský básník dokázal umně a nenásilně předložit podobu bůžka lásky tedy podobu lásky samé v roztodivných, ale přitom zřetelných alegorických podobách: svévole, sobeckost, vzpurnost a vzteklost, bolestínství i neznalost sebereflexe. Myslím, že bychom se měli všichni na svých včelnicích zamyslit nad tím, jak se chováme. Kolikrát v životě už jsme například po včelím bodnutí do země dupali, skákali a foukali si prst; ještě štěstí, že jsme nechodili k rodičům a neláteřili, že prý je včela takový malinký tvor a rány působí hrozné, i když jsme si to asi často mysleli... byla by to patrně včelařská ostuda. Vnímejme, ale každé žihadlo jako projev neskonalé lásky, naší lásky, ke včelám! Sicilský básník by z nás měl možná radost. Mgr. Jiří Novotný (Autor je vysokoškolským pedagogem) Kontakt:

3 PŘÍLOHA č. 7/2012 Obsah: Podpora včelařství v roce 2012 Žádost 1.D. fyzické osoby(formulář) Podklady pro statistiku Žádost 1.D. právnické osoby(formulář) Podklady pro statistiku Plná moc k výplatě finančních prostředků(formulář) Dopis Českomoravské společnosti chovatelů Informační služba ústřední evidence Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť (formulář Ročník 65 (146) Příloha Včelařství I 1 Značení matek Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 65 (146) Včelařství 8/2012 Co brání účinnosti protivarroázních opatření Jaké jsou základní příčiny neúspěchu léčby IMYB byl v Praze Obsah: Varroamonitoring práškovým cukrem 256 Ještě jednou k vyšetření měli na jaře Sacharoza kontra isomerozový sirup 260 Získají si inverty českého včelaře? 262 Chov včel v polyuretanových úlech 267 Moje varianta Rasochova úlu 268 Historické včelí úly v českých zemích 272 Včelí svět v Hulicích 279 Contents: Zimní měl v laboratořích aneb jaro 2012 Varroáza v letošním roce aneb jak jsme na tom Tekutá krmiva pro včely Jsou výhodná i nebezpečná. Obezřetnost se vyplatí Příloha č.7/2012 Zásady zvýšení účinnosti stávajícího systému tlumení varroázy Chrpa foto: Martin Čížek Značení matek 2012 (žlutá) IMYB held in Prague Varroamonitoring by Powder 256 Sugar Other Comments to Debris Tests in Spring Sucrose contra Isomer Syrup 260 Are Czech Beekeepers Accepting fche Inverts? 262 Beekeepiixg in Polyuretan Hives 267 My Variant of Rasoch Hive 268 Historical Hives in Csech Countries 272 Be World in Hulice 279 Když jsem v šestém čísle časopisu Včelařství redigoval článek o tom, že mezinárodní soutěž mladých včelařů, tedy zkráceně IMYB (International Meeting of Young Beekeepers) je za dveřmi a švýcarští hostitelé už připravují program, netušil jsem, že týden poté už bude vše jinak. Situace mezi alpskými vrchy zdaleka nebyla tak růžová. Shodou nešťastných náhod jeden z hlavních švýcarských organizátorů krátce před soutěží těžce onemocněl a k dovršení vší smůly měl druhý vážnou nehodu. Díky tomu se jim už nepodařilo akci zorganizovat a s těžkým srdcem oznámili, že soutěž musí zrušit. Myslím, že spoluorganizátorům z jiných zemí přejel mráz po zádech. Přistoupit na tuto situaci a v letošním roce po dvou ročnících soutěž vynechat, by nejspíše znamenalo likvidaci založené tradice. Výchově včelařské mládeže by to asi smrtelnou ránu nezasadilo, ale určitě by bez soutěže mladých včelařů byl svět o něco smutnější. Ještěže se s touto situací několik lidí nesmířilo. Krátce poté se sešli J. Píza, V. Švamberk, R. Šmied, J. Cafourek a z Rakouska je podpořil A. Schittelhelm. Hledali řešení, a to se našlo. Setkání narychlo zorganizovali v Praze. Finanční prostředky přislíbil Český svaz včelařů, ministerstvo zemědělství a rakouský svaz včelařů. Záštitu nad akcí převzal první místopředseda Vlády ČR a ministr zahraničí K. Schwarzenberg, ministr zemědělství P. Bendl, ministerstvo školství, ministr pro místní rozvoj K. Jankovský a obrovskou podporu poskytl této mezinárodní soutěži i projekt Bez medu to nejde v čele s ředitelem implementující agentury J. Cafourkem. Bohužel někteří do Švýcarska přihlášení na účast rezignovali. Nicméně zástupci čtrnácti zemí včetně České republiky slovo dodrželi, takže se v pondělí, dne 9. července letošního roku sešlo v areálu Středního odborného učiliště gastronomie a podnikání v Praze na Černém Mostě zhruba sto třicet účastníků včetně soutěžících, dospělého doprovodu a pořadatelů. Krom místních soutěžících přijeli přátelé ze Slovenska, Polska, Bosny a Hercegoviny, Slovinska, Rakouska, Německa, Holandska a Irska. Ze zemí Velké Británie a Severního Irska přijeli Angličané, Skotové a Welšané. Velkou pozornost vzbudil tým z Izraele, jediného zúčastněného mimoevropského státu. Při organizaci soutěže odvedli obrovskou práci dobrovolníci, které máme jinak možnost vidět při akcích Bez medu to nejde. Tentokrát svlékli své včelí a včelařské převleky a tykadélka vyměnili za zelená trička s emblémem IMYB. Působili jako tlumočníci, průvodci a tzv. děvčata pro všechno všude tam, kde bylo potřeba usilovně pracovat a organizovat. Nechyběl ani duchovní rozměr. Vypomoci přišla také sestra Magdaléna z konventu sester alžbětinek v Praze, jinak vedoucí kroužku včelařské mládeže a nákazová referentka ZO ČSV Praha, která svým milým úsměvem kolem sebe i v tom největším shonu šířila mír a klid. Tehdy už bylo jasné, že se soutěži mladých včelařů do cesty už nic nepostaví. Jaký měl IMYB 2012 průběh, co na účastníky v Praze nejvíce zapůsobilo, jak se bavili ve volném čase, o tom všem přineseme zprávu ve Včelařství č. 9. Jen na závěr bych chtěl informovat o úspěchu českých barev. Nevím, zda to bylo domácím prostředím, cílevědomou prací, zkušenostmi, nebo všechno dohromady, ale čeští včelaříci ve složení Veronika Šebková, Marie Macháčová a Pavel Dostalík získali jako družstvo pro Českou republiku první místo. Ani v jednotlivcích jsme nepřišli zkrátka. Na prvním místě soutěže IMYB 2012 Praha se umístila Veronika Šebková a hned za ní na druhém místě Marie Macháčová. Dále už není co dodat. Ve čtvrtek 12. července se účastníci rozjeli a rozletěli do svých domovů. Křišťálovou včelu na žulovém podstavci s nápisem IMYB si odváželi Němci. Právě oni se zavázali tuto soutěž zorganizovat v příštím roce. Hodně štěstí, a ať žije IMYB Antonín Karoch Včelařství odborný a spolkový měsíčník. Ročník 65 (146). Pro své členy vydává Český svaz včelařů, o. s., se sídlem v Praze (IČO: ). Místo vydání: Praha. Odpovědný redaktor: Mgr. Antonín Karoch, Tel.: , Inzerce, jubilea a úmrtí: RNDr. Hana Kůsová, , Expedice a reklamace nedoručení časopisu: Jaroslava Nechybová, , Redakce, inzerce a expedice: Praha 1, Křemencova 8, telefax: , Internetové stránky: Neobjednané rukopisy, kresby, fotografie a diapozitivy se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo veškeré příspěvky podle potřeby stylisticky a rozsahově upravovat. Redakční rada: Vladislav Synek (předseda), Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. (místopředseda), Ing. Leoš Dvorský, Milan Jokeš, RNDr. Pavel Krieg, CSc., Ing. Zdeněk Kulhánek, RNDr. Václav Švamberk, Zdeněk Žák. Grafická úprava a předtisková příprava: NVT Repro, Jinočanská 24, Praha 6. Tisk: MORAVIAPRESS a. s., Břeclav, U Póny 3061, Břeclav MK ČR E 126/ISSN srpen 2012 l 253

4 Z redakční pošty Další likvidace Přečetl jsem si článek v posledním Včelařství č. 7 článek s názvem Likvidace roztoče teplem. Může to fungovat, ale tak jak uvedl v poznámce pan Kamler, musí to být hrozně pracné. Také jeho poznámce o nízké účinnosti se dá s úspěchem věřit. Pokud je už roztoč na plodu, tak jej těžko můžeme ovlivnit. Teplo podle mne v těchto 30 minutách působí pouze na roztoče, kteří jsou přímo na včelách. Osobně si myslím, že to nemůže fungovat. Pokud ano, tak za cenu několikanásobných opakování, což je nepředstavitelné, a tedy i neprůchodné. Finančně, časově, fyzicky, prostě tudy asi ne. Nicméně i jájsem v průběhu 10 let experimentoval také s tímto teplem, ale jednodušším způsobem. Vsadil jsem na slunce a zhotovil nerezové plechové úly, natřené načerno. Stěna úlu byla někdy tak rozpálená, že jsem na ní neudržel ruku. Ale až tak jsem se tohoto experimentu nebál. Slunce má svou dráhu a ohřev Včelí pračka Jsem potěšen článkem přítele Ing.T. Fojtů ze včelařství 7/2012 likvidace roztoče teplem. Sám se také zabývám obdobnou metodou, ale jiným postupem likvidace roztočů. Já se zaměřuji na léčení smetených včel v tzv. pračce včel. Po mnoha neúspěšných pokusech jsem se dopracoval k poměrně zajímavému výsledku. Dovolte mi však několik poznámek k článku Ing. T. Fojtů. Odborná včelařská literatura Anatomie, morfologie a fysiologie včely, autor A. Schönfeld, uvádí teplotní maxima přežití včely a plodu: včelí plod max. 37 o C, včela 45 o C. Mé vlastní pokusy tyto hodnoty více méně potvrzují. Předpokládám, že při vysokých teplotách uváděných T. Fojtů dochází k nerovnoměrnému prohřátí nástavku s tím, že se včely stáhnou do místa, kde je chladněji. Co se týká plodu, je otázkou, za jakou dobu dojde k prohřátí buňky. Toto jsem s T. Fojtů také konzultoval. Následovníci ať jsou opatrní. Jinak mu držím palce. Já při léčení používám tzv. pračku, do které smetám včely a přes skleněný nástavek sleduji spad. Po mnoha pokusech s laděním teploty a času jsem se dopracoval k vytouženému výsledku. Doba úspěšného přeléčení včel v pračce činí podle mne přibližně 30 min. až 1 hod. Aby se léčba dala provádět, je třeba mít naladěný speciální termostat, který udrží v prostoru velice přesnou teplotu bez teplotních výkyvů. Potom je léčení úspěšné a časově nenáročné. Velkou výhodu vidím v možnosti léčit v produkčním období kdykoliv (např. při medobraní). Především před kulminací roztočů v úle. V současnosti zdokonaluji technické zařízení a promýšlím metodiku léčby. O mých výsledcích jsem informoval představitele našeho svazu a požádal je o podání pomocné ruky. Kamil Kramný Pokusný nerezový úl kombinovaný s dřevem úlu se mění v průběhu dne s úhlem dopadu. Navíc plásty jsou dobrá izolace, měl jsem také otevřené zasíťované dno a včely dovedou dobře klimatizovat. Podstatou pokusu je to, že teplo působí na roztoče po celou sezónu. Ne tedy krátkodobě. Pracnost se příliš neliší od běžné metodiky včelaření. Už tehdy jsem si říkal, že by se na to mohl někdo podívat. Vyrobil jsem několik úlů (asi pět) a odeslal panu Čermákovi na Zubří. Skoro jsem mu to vnutil. Byl opačného názoru. Bál se slunce, a tak jsem mu přidal výměnný obkladový polystyren, aby tak nějak včely šetřil. Také měl obavy z toho, že se včely řídí elektromagnetickým polem Země a že budou díky nástavkům z kovu dezorientované. Nicméně, úly dostal, co zkoušel a jak dopadl, nevím. S výsledky se mi neozval. Já tak mohu vycházet ze zběžného pozorování jednoho úlu z nemagnetického nerezu. Na začátku jsem měl úl celý v kovu. Celoročně. Pak jsem postupem doby využil i klasické dřevo, takže jsem stvořil takový kombinovaný systém. Náš učňovský včelín Jiå vněkolika číslech časopisu Včelařstvtse setkáváme shistoritčeského včelařství. Ji se chci pochlubit, å e jsem se podílel byť nevědomky v roce 1948 na rozvoji kočovánt včelstev. Na naã tzákladntodbornpã kole v Bruntálu v praktickpvýuce dostali za úkol se podílet na výroběvčelařského kočovného vozu. Odborněnás vedl pan učitel Hartman. Pro měto tehdy nebylo cizí, protoå e jsem mezi úly vyrůstal a tím i dostatek å ihadel dosti val. Tento kočovnê vůz byl určenê pro zemědělskou výstavu v Praze, ale pro jakou uå dnes přesněnevím. My å i ci jsme si sice svůj díl odpracovali, ale výstavy nezúčastnili. Dochovala se ale fotografie z této akce, kteri dokli di naše dílo. Prostějsme vyrobili v praktickpvýuce pojízdnê včelín vdobě, kdy bylo kočovánt po válce vplenkách a ni ã výrobek vzácností. Na čelo vozu jsme umístili heslo: Svět práce, v čemå jsme určitěnelhali. Při plném obsazent vozu 48 včelstvy to byl skutečnê svět práce. Pokusný nerezový úl Ale i ten stačil. Nepočítám roztoče, nevěnuji se vaorramonitoringu, používám chemii jako každý jiný včelař. Ale něčeho jsem si všiml. Po ošetření Varidolem v dřevěných úlech vždy popadalo velké množství roztočů, v plechovém ale výrazně méně. Někdy skoro nic. Měl jsem včely na stanovišti ještě s jedním včelařem. On měl snahu léčit kyselinou mravenčí a odmítal chemii. Z nějakého důvodu mu padlo všech pět včelstev. Já měl na té samé včelnici také pět úlů. Léčil jsem podle metodiky (varidol, gabon), ale i tak jsem přišel o tři včelstva. Zřejmě jeho roztoči, působili na moje včely. Včely v plechových úlech byly v pořádku a v síle. V dřevěných byly slabší. Nemám žádný závěr. Snad jen to, že působení tepla v sezóně v plechových úlech a delší zimní klid, a naopak na jaře prudší rozvoj, to vše asi má vliv na eliminaci roztočů. Nebo je vše jen dílem náhody? Jaroslav Vodička Vozu jsme jako karosáři dali ladnê vzhled, avšak naše řemeslo skončilo s posledními dřevěnými kabinami u vozi del Tatra, např. nákladnttatry 111 a Škodou 256 t.z. Veverkou. Snad i námi vyrobenê kočovnê vůz přispěl k rozvoji po válečného kočovánta upevnil u řady z nás vztah ke včelám a přírodě. Ji uå jsem tento vztah měl, protoå e můj pradědeček, dědeček i otec byli včelaři a ji včelařím nepřetrå itě55 roků. Ing. Bohuslav Lacina Svitavy 254 l Včelařství

5 Z redakční pošty Včelaření optikou mladší generace Je to rok a kousek, kdy jsme se rozhodli, že začneme včelařit bez ambicí, s hlavním cílem pro nadcházející rok bylo přežít a snažit se, aby naše 2 včelstva nebyla nemocná a přečkala zimu. Prostě se zodpovědně o včely starat kvůli jim samotným, přírodě i ostatním včelařům. A když vytěžíme trochu medu (to se nám podařilo), bude to pro daný rok splnění nad plán. Bereme to pořád trochu jako experiment, učíme se za pochodu a baví nás to. Nápad včelařit přišel jaksi sám. Jako generace vyrůstající v digitálním světě, afektovaná léty strávenými ve velkém hektickém městě, vyplula zřejmě na povrch přirozená potřeba dělat zajímavou a prospěšnou činnost, navrátit se k přírodě, k nadčasové tradici našich dědů a otců a najít příjemnou alternativu k světu přesycenému informacemi, materialismem a spěchem. A prostě dělat stylovou věc! Jako začátečníci jsme rychle pochopili, že špetka praxe vydá za tunu teorie číst literaturu a topit se v internetových článcích o včelaření má smysl, ale reálná zkušenost je prostě víc. Nejvíce začátečníkovi dá, když vám podá pomocnou ruku zkušený a moderní včelař. U nás to byl Vlastimil Bubeníček, včelařský guru, který včelaří 36 let a je předsedou ZO ČSV ve Žďáře nad Sázavou. V současné době i naším rádcem a pomocníkem. Vidíme ho jako ideálního nositele poselství pro mladou generaci, jak včelařit. Sympatický a moderní člověk, u kterého každý ocení včelařskou erudici, schopnost přesné a jasné formulace, smysl pro humor a otevřené myšlení. Jeho včelaření má styl a noblesu. Symbolizuje vysokou úroveň kvality práce, úctu a cit pro svět včel. To přesně odráží i jeho medárna, kde se kloubí smysl pro efektivitu, systematičnost, čistotu a uhlazenost a zároveň estetický šmrnc, úroveň i modernost. Dnes se v marketingu prosazuje trend navázat na produkt nějaký příběh. Tedy přiblížit pozadí původu výrobku, prostředí, či lidí, kteří na něm pra- V. Bubeníček ve své medárně Medomet a odvíčkovací stanice Krušlovský včelín nezahálí Také letos máme v námi udržovaném skvostně a umělecky vyřezávaném včelínu co nabídnout. Nabízíme nejen kulturní akce pro děti i dospělé, ale také možnost se naučit hrát na netradiční hudební nástroje. 4. a workshop (dílna) hry na didgeridoo pod vedením Ondřeje Smeykala 5 hodin denně ( hod), Kč, nutné přihlášení a záloha. Kurz bude otevřen pouze v případě dostatečného počtu zájemců hod. koncert didgeridoo / Ondřej Smeykal / vstupné dobrovolné (v ceně vstupenky na představení) hod uvedení SoulaDění hod. Čtyři dohody / Jaroslav Dušek promítání Královny slunce - Co nám včely říkají cují. Takový med vždycky osloví zákazníky mnohem více než nějaká pasta, odkudsi dovezená. A tak přímá konfrontace s takovým člověkem, možnost se seznámit s jeho prací a zažít atmosféru skvělého zázemí, to je něco, máte-li opravdový zájem včelařit, co hodně motivuje a hodně inspiruje. Myslíme si, že včelařů jako pan Bubeníček nebude ve finále zas až tak málo. My jsme chtěli na jeho příkladu ilustrovat jednu z možných cest, kudy by se propagace včelařství pro mladé lidi mohla vydat. Tedy zapojit do ní ty správné vzory. Ing. Martin Mrkos (28) MUDr. Jan Gretz (27) Žďár nad Sázavou odpolední program pro děti i dospělé hod. hra na píštaly z bezu a další nástroje. Tance universálního míru hod pohádka hod. pokračování programu (příspěvky dobrovolné) hod. koncert didgeridoo / Ondřej Smeykal hod SoulaDění, hod. Pátá dohoda / Jaroslav Dušek Možnost stanování, čistá voda a vzduch zdarma. Zveme vás! Daniel Havlík Předseda sdružení Krušlovský včelín, o. s. tel: , Předprodej: srpen 2012 l 255

6 rubrika Aktuálně Varroamonitoring práškovým cukrem Monitoring intenzity napadení včelstev varroázou je velmi složitá záležitost, zvláště v podletí. V tomto období se napadení rychle mění a síla přezimující generace včel je právě odvislá na situaci počtu roztočů právě v tomto období. V německém časopise ADIZ/db/IF č. 8/2011 nás zaujal článek o relativně jednoduchém způsobu stanovení počtu roztočů na živých včelách pomocí práškového cukru. Včely ošetřené práškovým cukrem se vrací zpět do úlu. Metodiku jsme ověřili za použití dostupných surovin a pomůcek. Vlastní odběr vzorku a zjištění počtu roztočů ve vzorku trvá několik minut a výsledek, skutečný stav napadení včel, známe okamžitě. Účinnost zjištění počtu roztočů je srovnatelná s oplachem na usmrcených včelách. Potřebné pomůcky pro stanovení počtu roztočů na živých včelách Co potřebujeme? - Cukr moučka extra jemná (v naší obchodní síti ji koupíme i se známkou KLASA v balení po 450 g) je možné použít APIPUDER Teig Zucker výrobce SÜDZUCKER - Třepací nádobu o objemu cca 1,5 litru vyrobenou z PVC roury o průměru 110 mm dlouhou cca 20 cm, opatřenou na jedné straně síťovinou s oky cca 2x2 mm, na druhé straně odnímatelným víčkem. Nádobu můžeme zhotovit i z jiného materiálu o objemu cca 1,5 litru - Odměrnou nádobu sklenici 0,2 litru - Podložku pro oklep včel např. silnější PE fólie nebo stačí také křídový papír - Cedník např. hustější díl síta na med s velikostí ok 0,6 x 0,6 až 0,7 x 0,7 mm - Kbelík, na kterém drží použité síto Z plástu oklepneme na podložku asi 15 dkg včel 256 l Včelařství

7 Aktuálně rubrika Z podložky včely sesypeme do odměrné nádoby o objemu 0,2 l, tj. asi 600 včel Včely přesypeme do třepací nádoby Třepací nádobu uzavřeme víčkem Odměřené množství jemného práškového cukru (70 g) nasypeme přes síto třepací nádoby na včely. Cukr je možné použít pouze jednou. Pokud jsou v cukru hrudky, před použitím jej prosejeme přes husté síto srpen 2012 l 257

8 Aktuálně Krouživými pohyby promícháváme cukr se včelami cca vteřin Nad sítem vyklepáváme cukr z třepací nádoby tak dlouho pokud nějaký padá Po prosetí cukru sítem na něm zůstanou roztoči s malým množstvím hrudek cukru Včely z třepací nádoby vysypeme zpět do úlu. Potřeba ošetření v závislosti na počtu samiček roztočů v jednom vzorku včel a době odběru Počet roztočů na vzorku včel nám udává počet roztočů ve včelstvu, které v době sledování má 20 Vyhodnocení počtu roztočů převzato z článku ADIZ/db/IF 8/ tisíc včel. Celkový počet roztočů ve včelstvu včetně roztočů na plodu je několikanásobně vyšší. Doba odběru vzorku Červenec Srpen Září Včelstvo v současné době není ohroženo < 10 < 20 < 30 Včelstvo je potřeba ošetřit v nejbližší době Překročena hranice škodlivosti, okamžitě ošetřit < 50 Dle našich zkušenosti bychom preferovali dosadit do tabulky poloviční kritické hodnoty. Je nutné počítat s tím, že především v období červenec a srpen se roztoči rychle množí, jejich počet se každých 12 dní zněkolikanásobí. Za Výzkumný ústav včelařský, s.r.o. Dol Dr. Ing. František Kamler Ing. Ondřej Procházka 258 l Včelařství

9 Včelařská rubrika praxe Z našeho článku v čísle 7 vypadl obrazový materiál. Podrobnosti po loňské zimě, vidíte v následujících datech. Ještě jednou k vyšetření měli na jaře 2012 Graf 1 Intenzita varroázy na jaře podle počtu negativních stanovišť (zeleně), stanovišť do tří roztočů (žlutě) a stanovišť s nálezem nad 3 roztoče (červeně). 7 D EXO ND č D [L P P L D L QL P P L ] \ 2 NUH V\V P i OQt P i OQt Qi OH 9 êv OH GN\Yã H F KRNU H Vů E\O \V HřD ] H Q\ RSGO H SU RF H QW D QXO RYêF KQi OH ůd ] SRGO H SURF H QW D Qi OH ] ůvsuůp ěuh P QD GW řl UR] W R čh GRV D å H Qi SR řd Gt E\O D VHčW H QD D SRV N\W OD F H ONRYp SR řd Gt RNU H VůSRGO H RERX SDUD P H W Uů8 Yi Gt P H SR GH VH W L SRO Rå Ni F K ] RERXNRQF ůw D EXO N\ 2 NUH V\V SRF KYD ORX Souhrnný graf č. 1 zobrazuje intenzitu varroázy na jaře od roku Barevný sloupec nad letopočtem zahrnuje všechna vyšetřená včelstva, každoročně je to kolem 50 tisíc stanovišť. Letos to bylo vzorků. Sloupec je rozdělen do tří různobarevných dílů podle odpovídajícího nálezu, resp. stupně napadení. Letošní situace je, jak se dalo očekávat, opět horší, než v roce předchozím. Zelená část představuje stanoviště s nulovými nálezy. Kolem poloviny stanovišť mělo průměrný počet roztočů mezi nulou a třemi. Pohlédnete-li na tyto údaje, zjistíte, že se současná situace se nápadně podobá roku 2007 před velkými úhyny, které následovaly a máme je v živé paměti. Tabulka č. 1 Souhrnné výsledky v letech Rok Celkový počet vzorků Procento nad 3 roztoče Procento negativních celkový počet vzorků % nad 3 % nul Vsetín ,6 51,2 Náchod 754 4,6 47,2 Přerov 960 6,7 52,4 Šumperk 886 5,6 49,0 Kroměříž 732 7,2 51,0 Opava 837 6,3 46,6 Jeseník 355 4,8 43,4 Ústí nad Orlicí ,1 45,4 Chrudim 860 8,0 44,5 Olomouc 804 8,0 39,7 2 NUH V\RKU Rå H Qp Domažlice ,3 12,5 Strakonice ,4 12,5 Cheb ,8 10,6 Ústí nad Labem ,7 9,6 Plzeň - jih ,4 11,5 Kladno ,9 8,2 Kolín ,3 10,5 Praha - východ ,5 10,3 Rokycany ,3 8,7 Břeclav ,8 6,9 Ing. Dalibor Titěra, CSc., Ing. Marcela Vořechovská Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., Dol srpen 2012 l 259

10 Co říká věda Čím asi budou letos včelaři krmit svá včelstva? Sacharóza se skládá ze dvou monosacharidů, tj. glukózy a fruktózy. Toto složení je normálně velmi stálé. Neodolá pouze trávicím enzymům nebo kyselinám. Z toho vyplývá, že rozštěpíme-li sacharózu na glukózu a fruktózu, získáme roztok těchto látek, který má o málo nižší sladivost, ale výživné hodnoty jsou stejné. Cukr se používá jednak jako kalorická součást potravin (což je vlastně z dnešního pohledu nežádoucí), dále, a to především, jako chuťová složka většiny potravin. Pro výživu se často používá tzv. surový, někdy zvaný přírodní, jindy hnědý cukr, který nese na svých krystalech zbytky řepných či třtinových surovin. Tzv. invertní sirup nebo tzv. invert se kdysi vařil ze sacharózy za mírného tlaku působením kyseliny chlorovodíkové. Účelem invertu bylo zamezit krystalizaci při výrobě v bonbonářství. Jiný smysl neměl. (V Tabulce l uvádím složení hnědého cukru a bílého cukru.) Asi tak před 30 lety se objevily snahy využít tam, kde se používá cukr, též škrob. Byla Sacharóza kontra isomerozový sirup Cukr se vyrábí v Evropě přibližně 300 let. Za tu dobu zůstal cukr cukrem, ale technologie, zařízení a energetika se nepředstavitelně změnily. Cukr se vyrábí z řepy (Beta vulgáris) nebo cukrové třtiny (Sáccharatum officinárum) nesmírně komplikovaným způsobem, který nemá sám o sobě chemicko-technologickou konkurenci. Princip je jednoduchý. Chceme isolovat z řepy nebo cukrové třtiny hlavní zásobní látku tj. cukr a využít i všechny ostatní látky obsažené v řepě nebo v třtině (vláknina, bílkoviny, stopové příměsi). Například řepný cukrovar vyrábí vedle cukru jako hlavního výrobku ještě velice cennou melasu (která obsahuje veškeré rozpustné látky z řepy, vnášené do technologie), a řízky, sušené nebo vlhké, vhodné pro krmení hospodářských zvířat. Nejpozoruhodnější věcí je skutečnost, že se cukr vyrábí v absolutně čisté formě (chemik by řekl p.a.), což je na jednu stranu výživově chyba, na druhou stranu je to obrovská přednost, neboť člověk ví, co má v ruce. Tabulka 1 Složení 260 l Včelařství Složení hnědého a bílého cukru Obsah ve 100 g hnědého cukru Obsah ve 100 g bílého cukru Uhlohydráty 91,0 g 99,70 g Bílkoviny 0,9 g - Minerální látky 880,0 mg 3,50 g Draslík 740,0 mg 2,00 mg Hořčík 44,0 mg 0,20 mg Fosfor 50,0 mg 0,35 mg Železo 13,0 mg - Vápník 28,0 mg 0,70 mg Vitamín B1 0,11 mg - Vitamín B2 0,05 mg - Niacin 0,48 mg - Vitamin B6 0,45 mg - Kyselina pantotenová 0,90 mg - to doba obrovského rozvoje enzymologie. Enzymy štěpící škrob na jednoduché cukry byly známy odedávna. Byly to alfa amyláza, štěpící škrob na glukózu, beta-amyláza štěpící škrob na dvojitou molekulu, oxidáza a další. V té době se ale objevil enzym, vytvářející z glukózy fruktózu, tzv. izomeráza. To přineslo prudký rozvoj technologií odbourávní škrobu a převod jakékoli části glukózy na fruktózu, tedy možnost výroby umělé sacharózy v hydrolyzované formě. Výroba sladiv ze škrobů se nabízela jako další logická možnost, neboť škrob se skládá z polymerizátu D-glukózy. Hydrolýzou buď anorganickými kyselinami, nebo organickými kyselinami (např. mravenčí), lze vyrobit roztok D-glukózy a drobných zbytků ze škrobů, které kyselina nestačila hydrolyzovat. I tento tzv. škrobový sirup se dodnes vyrábí a používá k původnímu účelu (jako antikrystalizační látka v bonbonářství). Je to čirá velice viskózní kapalina, slabě nahořklé chuti. (Tabulka 2 uvádí složení škrobového sirupu) Jak vyplývá z tabulky 2 je v roztoku obsaženo poměrně značné množství oligosacharidů, která jsou pro některá použití škrobového sirupu velmi výhodná. Zvyšují totiž viskozitu, a tudíž jsou tyto sirupy vhodné pro slazení ovocných šťáv. (Tabulka 3 uvádí složení vyšších sacharidů) Škrobový sirup, lze také vyrobit enzymaticky. Je to výhodnější z hlediska technologie. Složení je však v podstatě stejné.(tabulka 4 uvádí složení tří druhů hydrolyzátů škrobů. Je zřejmé, jak velký vliv na složení má systém hydrolýzy.)

11 Tabulka 2 Požadavky na jakost Sirup škrobový bonbonářský Jakost I a barva odpovídající etalonu I a sušina skutečná nejméně 82 % index lomu při 20 0C 1,5026 popel v sušině max. 0,4 % ph 4,8 5,2 kyselost titrační max. 25 ml zcukření: (jako glukóza v sušině) s přípustnou odchylkou 38 % ± 2 % vzhled bez zákalu a nečistot chuť sladká, mírná cizí příchuť Obr. 1 Získání izomerozového cukru Škrob Škrob (kukuřičný) alfa-amyláza (ztekucování) Glukoamyláza (zcukřování) Filtrace, čistění Glukózový roztok 50% Co říká věda Glukoizomeráza (vytvořená na nerozpustném nosiči) Tabulka 3 Analýza složení kyselinového kukuřičného sirupu Složení % % Zahušťování na izomerozový cukr Dextróza 17,7 22,1 Maltóza 20,6 20,8 Maltotrióza 17,9 15,3 Maltotetróza 13,3 4,5 Tabulka 4 Analýza procesu dextrózy Tabulka 5 Složení uhlohydrátů izomerózového sirupu Filtrovaný hydrolyzát kyselinový kyselin. enzym. enzym. - enzym proces proces proces D.E. * Dextróza, % v sušině Popel % v suš. 1,6 0,4 0,1 Bílkoviny % v suš. 0,08 0,08 0,10 Vyšší sacharidy % v suš. 10,0 0,3 0,2 *- dextrózový ekvivalent Cukr 42 % roztok 55% roztok 90 % roztok Fruktóza Glukóza Oligosacharidy Hlavním důvodem výroby tzv. izocukru byla skutečnost, že technologie je jednoduchá a škrob je nepoměrně levnější (tehdy 50 % ceny cukru v surovině). Z obr. 1 vyplývá poměrně jednoduchý, ale enzymaticky náročný způsob hydrolýzy škrobu a převodu složek hydrolyzátu na fruktózu, jejíž podíl lze regulovat. Máme-li na konci roztok, jenž má 50 % přítomné glukózy převedeno na fruktózu, dostáváme tím vlastně roztok dokonalého invertního cukru. Toto se nazývá izosirup nebo izomerozový sirup. Tento sirup byl vyvinutý především z cenových důvodů. Dodnes je jeho cena výrazně nižší. Jiný smysl sirup de facto nemá. Používá se všude tam, kde se používal kdysi v tekuté formě řepný nebo třtinový cukr, tj. do limonád, ovocných sirupů, na konzervované ovoce atd. Poprvé ho masově aplikovali ve známé a dodnes vyráběné limonádě Coca Cola. Použití izomerového sirupu pro dokrmování včel se mi ve škrobárenské a obecně sacharidové literatuře nepodařilo najít. Nemám tedy dostatečné vědecké podklady pro tuto praxi, ale ze složení nám vyplývá, že relativně malé množství (pro někoho velké) oligosacharidů, a dále nepatrné, ale určité množství vysokomolekulárních bílkovin, které byly vneseny do výrobku obilním škrobem, jsou prakticky neodstranitelné. (I toto malé množství může u některých lidí vyvolat alergickou reakci. Pozn. red.) Proto je obecně nevhodné používat tento produkt pro dokrmování včel, zvláště je-li k dispozici sacharóza, tj. řepný cukr. Někdy se prostě šetřit za každou cenu jaksi nevyplácí. Ing. Josef Kodet srpen 2012 l 261

12 Náš rozhovor Získají si inverty českého včelaře? Krmit inverty nebo nekrmit? Takovou hamletovskou otázku si v současné době klade mnoho českých včelařů. Dostávají informace, že všude v Evropě se krmí cukernými inverty a oni sami nutí svá včelstva pracně tyto jednoduché cukry vyrábět v úlech. Na druhé straně díky jisté konzervativnosti v naší národní povaze vcelku rozumně zastáváme názor, že od doby, kdy včelaři zjistili, že je možné rafinovaným cukrem doplnit včelám zimní zásoby, se tato praxe osvědčila a krom několika extempore s nerafinovaným a polorafinovaným cukrem včelám relativně svědčí. I ti největší pesimisté však musí uznat, že některé parametry konvertovaných poctivých cukrových krmiv mají zajímavé vlastnosti. Na tyto i další otázky nám odpověděl Miloš Smíšek z firmy Novobyt, s.r.o., který v České republice zastupuje německou firmu Südzucker AG Mannheim /Ochsenfurt Miloš Smíšek nabízí nejenom inverty Jak jste se vy osobně dostal k invertním cukrům? Před zhruba třemi lety jsem přemítal, jak si usnadnit práci a také jak dodat včelám čisté krmivo, které zajistí kvalitní vývoj včelstev. Zkoušel jsem míchat cukry od různých výrobců, ale nijak mne jejich výrobky neoslovily. Koupené cukry v obchodech byly po namahavém rozpouštění někdy i za tepla špinavé, plné vápna a ruzných nečistot. Potom jsem náhodou u přítele včelaře v Rakousku objevil krmiva právě od firmy Südzucker. Nadchla 262 l Včelařství mne kvalita i jednoduchost aplikace. Začal jsem se pídit po informacích, kde by se zmíněná speciální krmiva dala koupit. Na českém trhu tehdy nebyl nikdo, kdo by podobnou věc nabízel. Tak jsem se rozhodl oslovit přímo výrobce. U něho jsem se dozvěděl, že v naší republice firma nemá žádného distributora ani prodejce. Tehdy mne to začalo zajímat i po obchodní stránce. Ale ten rok jsem ještě nebyl o výhodách cukerných konvertů tak úplně přesvědčený. Proto jsem nakoupil zásoby jen pro svoje včelstva a nakrmil vlastní včely Apiinvertem. Mimochodem obhospodařuji 35 včelstev. Zjistil jsem tak sám osobně, jaké má krmení již hotovým roztokem výhody před klasickým krmením rozpuštěným cukrem. Včely byly příští rok v tak vynikajícím stavu, až jsem se divil. Tuto moji zkušenost pak potvrdili velko i malovčelaři. Člověk má v ruce hotový výrobek, zabalený tak, že stačí udělat otvor a balení dát přímo na úl. Úspora práce je ohromná. Navíc je obsah balení vyrobený z řepného cukru, tedy ze sacharózy a je nainvertovaný tak, aby včely nemusely štěpit sacharózu na jednoduché cukry. V čem vidíte hlavní výhody? Invertní sirup má tu přednost při doplňování podzimních zásob, že obsahuje ve vyváženém poměru glukózu, fruktózu a sacharózu, čímž se strukturou velice podobá medu. Navíc v něm není nic, co by včelám zbytečně zaplňovalo výkalový váček. Díky obsažené fruktóze také krmivo nekrystalizuje, jako například cukerné zásoby. Včely se koncem zimy dostanou na zásoby a nemají problém je využít ani potřebu je před zkrmením zpracovávat. U klasického cukerného roztoku, když zkrystalizuje a není po ruce voda, nastane problém, protože včely nemohou tyto zásoby rozředit. Když jsem začal německé výrobky presentovat, tak mne mnoho včelařů i včelařských odborníků překvapilo svými výhradami. Namítali, že v krmivu zůstávají enzymy. Na moji odpověď, že tam žádné enzymy nejsou, protože už několik let firma zpracovává a štěpí cukr na nové lince pomocí elektrolýzy, nechtěli věřit. Mohu doložit analýzami, že v produktu nezůstávají žádné zbytky, které by byly pro včely škodlivé. Firma Südzucker AG je solidní německý výrobce a má sídlo v německém Mannheim-Ochsenfurt. Jsem v oblasti včelího krmiva výhradním dovozcem a distributorem a na českém trhu prezentuji výrobky Apiinvert, Apifonda a Apipuder. Apiinvert je krmivo pro včely na doplňování zimních zástob, Apifonda nahrazuje medocukrové těsto, které je velice vhodné na jarní podněcování včelstev, při chovu matek nebo vytváření oddělků. Apipuder je zase cukrový prach, ze kterého si můžeme udělat individuálně medocukrové těsto. Výrobky firmy Südzucker se také hodí ke zkrmování v bezsnůškovém období, kdy včely slídí. Například Apiinvert je bez zápachu, včely mimo úl ho necítí a tím pádem nedochází k loupežím. Výrobky jsou balené velice prakticky. Velkovčelařům dodáváme invertní sirup ve velkých kontejnerech po 1200 kg. Středním a malým včelařům se zase hodí kartony 28 kg nebo kbelíky, které mají pod nálepkou na víčku prosakovací otvory, kbelíček položíte přímo na rámky a on slouží jako krmítko. Velice žádané je i naše speciální těsto Apifonda. Jedná se o směs velice jemně naválcovaného práškového cukru a invertního sirupu. Používáme ho jako plnohodnotnou alternativu medocukrového těsta. Stejně jako invertní sirup je pro včely velice dobře stravitelný, a včelař ho má po ruce po celý rok. Může ho používat hned zjara, když zjistí, že jeho včely mají minimální množství zásob. Tehdy včelař uřízne z balení plátek těsta, který jednoduše položí nahoru na rámky, kde si ho včely v pohodě odeberou. Obdobně je

13 Náš rozhovor tomu i při tvorbě oddělků, kdy toto malé včelstvo potřebuje zásoby. Včelař nemusí dodávat plásty s medem, ale stačí mu Apifonda. Těsto je také ideální při rozesílání včelích matek v klíckách.v těstu není med takže nemusíme mít obavy z nákazy včel. Je v takové formě, že neteče a není na druhé straně ani suché. Také se dá používat v době, kdy sice máme období snůšky nebo po snůšce, ale začne pršet či přijde studená fronta. Opět položím na rámky plástů plát těsta. Včely využijí prioritně tento produkt a nevšímají si medných zásob. Když je venku opět hezky, včely cítí květy a vylétnou hledat nektar ven. Opouští toto těsto, protože je stejně jako Apiinvert bez vůně. Má to opět velký význam právě v období bez snůšky, kdy včely slídí, ale těsto bez vůně v úlu je neláká. Práce s balením Apiinvert je jednoduchá Při opětné snůšce tak zbytek těsta sundám z rámků a uschovám pro horší časy. Těsto Apifonda dodáváme v balení po 15 kg v krabici uvnitř vystlané potravinářským PU obalem, ze kterého si včelař může krájet přímo plátky. Obal je inertní a včely si ho nevšímají. Já přesto radím ho před vložením těsta do úlu pro jistotu odstranit. Ještě jste mluvil o třetím výrobku.. Trojici produktů firmy Südzucker doplňuje produkt s názvem Apipudr, což je jemně válcovaný práškový cukr, ze kterého si každý může udělat medocukrové těsto podle svého přání či potřeby. To znamená, že do balení, které má obsah deset kg, nalijeme jeden liter medu s vodou od svých včel, pytel uzavřeme sponkou a necháme sedm dní stát. Tento výrobek jako jediný ze tří jmenovaných obsahuje enzym, který nám tento cukr v průběhu týdne zinvertuje. Do Apipudru můžeme také ještě před aplikací medu s vodou přidat pyl. Tak dostaneme vysoce kvalitní krmivo, které včelám nahradí med a zároveň matku podnítí k intenzivnějšímu plodování. Ale pyl samozřejmě není podmínkou. Proč si myslíte, že se u nás krmení inverty přes jejich výhody neuchytilo tak, jako v jiných zemích? V roce 2010 jsem poprvé v Brně na Techagru vystavil API Produkty od firmy Südzucker AG Mannheim / Ochsenfurt. Včelaři reagovali na naši výstavu krmiv pro včely velmi kriticky, v prvé řadě je zajímalo, jak jsou naše výrobky kvalitní a jak mohou eventuelně být pro včelu nebezpečné. Po republice organizovali různí učitelé a přednášející o včelařství semináře v základních organizacích a varovali včelaře před používáním těchto krmiv. Včelaři, kteří naše krmivo vyzkoušeli, přišli ale příští rok znova. Tím jsem zaznamenal první úspěšné kroky. Letošní sezóna včelaře určitě překvapila nástupem nových prodejců krmiv pro včely. Někteří se ani nesnažili výrobek pro včelaře podle předpisů označit, jednoduše na bílý kyblík napsali černým fixem krmivo pro včely, ale že se uvnitř nachází glukózový sirup vyrobený z kukuřice nebo obilí, to nemůže včelař tušit. Co dovedou tyto škrobové sirupy způsobit ve včelstvu, už převážná část včelařů zná. Ještě větší nebezpečí přichází od prodejce, mnohdy i výrobce, který svůj produkt nazývá Krmivo pro včely, vyrobené ze sacharózy. To nakoupí nejlevnější komponenty, tedy sacharózu, glukózu a fruktózu. Glukózu má z kukuřice (včelařům tvrdí, že včele to nevadí), naštěpí chemicky sacharózu, vše smíchá na dvorečku v koktejl a aby bylo vše věrohodné, Výzkumný ústav cukrovarnický mu vše posvětí. Aby byl výrobek věrohodný vypráví včelařům o kontaktech na osoby, které známe ze včelařské scény, ti mu údajně radili v jeho začátcích. Včelaři oznámí, jak pro něho vyrobil senzační výrobek, který stojí jen 20 Kč /Kg. Na těchto příkladech je jasné, že nikomu z nich nejde v České republice o kvalitní výrobu krmiva, ale o rychlé prachy. Ano, v jiných zemích jsou pravidla jasná. Na začátku je cukrovar, který zpracovává cukrovou řepu. Teprve prověřený výrobek, kompletně vyrobený z cukrové řepy, opouští brány cukrovaru. V našem případě je to včelí krmivo. Südzucker má mimo jiné i svého včelmistra pana Seiberta, který je zodpovědný za vývoj včelího krmiva už 30 let a obhospodařuje 60 pokusných včelstev, na kterých je každoročně vykonáván pozorovací výzkum. Apiprodukty od Südzucker kupují převážně malovčelaři do 150 včelstev. kaa srpen 2012 l 263

14 Jak to dělám já Jak si ulehčit medobraní Mnozí znáte z výstav i z internetu malou rodinnou Včelí farmu Říha v Pravčicích na Holešovsku, která se krom produkce medu také zabývá výrobou mezistěn z vlastního vosku včelařů a prodejem lisů na mezistěny od firmy Lankoff. Zároveň ale jsou fandové do moderní včelařské techniky. Proto i my bychom chtěli čtenářům představit další zajímavá zařízení z jejich dílny. Odvíčkovač Je doba vytáčení medu a jeho zpracování. Proto nás zaujal nový rotační odvíčkovač, což je poloautomatické zařízení, které za pomocí frézovací hlavice strhává víčka z plástů. Rotační část hlavice je osazena oběžným, nerezovým řetězem. Je poháněna akuvrtačkou. Odvíčkovač je vybaven dvěma pracovními stanicemi a odkládacími kazetami. Každá strana je koncipována na max. 13 odvíčkovaných plástů. Rychlost odvíčkování je při dvou plástech za minutu vypočítána na jednoho člověka na 80 včelstev za 8 hodin práce. Tento odvíčkovač má několik výhod. Odvíčkuje všechny typy rámků a dovede je odvíčkovat úplně. Poradí si i s divočinou pod úrovní rámků. Další výhodou je, že včelař může vyfrézovat plásty s melecitózními medy až na mezistěnu. Vytěžená směs medu a vosku se jednoduše od sebe oddělí ve šnekovém separátoru, který vyrábí např. pan Novotný, firma Včely-novo Bruntál. Kontinuální pastovací zařízení Rotační odvíčkovač Pastovací zařízení Toto zařízení zpracovává všechny druhy medů, ve všech konzistencích. Nejčastěji pastujeme medy květové, řepkové, lipové. Tyto medy rychle krystalizují oproti medům medovicovým či akátovým. Pastovací zařízení pracuje na principu drcení krystalů za pomocí třech válců, které se otáčí každý jinou rychlostí a jiným směrem. Výhody: -napastuje každý med -pracuje kontinuálně -malé kompaktní rozměry -snadná manipulace -dobrá skladovatelnost Nezáleží na množství medu, které chcete napastovat. Pastovací zařízení z Pravčic je novinkou i v tom, že můžete napastovat med už od jedné sklenice až po tunová množství. Pastování za pomocí válců je kontinuální, takže nejste omezeni množstvím. Kontinuální znamená to, že na jedné straně se med na zařízení vlévá a na druhé straně vytéká už napastovaný. Pastovač je velice odolný stroj. Konstruovali ho, aby vydržel pastování medu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu či podle potřeby. Zařízení pracuje samo, nemusíme jej obsluhovat. Med, který vchází na válce, vytéká již napastovaný. Med může být ještě tekutý, nemusí se ani očkovat, aby rychleji započala krystalizace, jak tomu bylo dříve zvykem. Válce rozbijí zárodečné krystaly, takže med ztuhne, ale jen do napastované podoby. A co s už dávno zkrystalizovaným medem? Není problém, válce jej napastují též a přitom ani není potřeba jej rozehřívat. Postačí, když krystalický med vyškrábneme z konve, plastové nádoby, či sudu a vložíme na válce. Stačí se podívat. Odvíčkovávací stanice s rotačním odvíčkovačem 264 l Včelařství Michal Říha

15 Jak to dělám já Uteplený nebo neuteplený úl? Hned v úvodu je nutno přiznat, že včely jsou schopny překonat různá úskalí a přežít. Příroda je naučila za ty miliony let reagovat tak, aby si svůj život dokázaly uchránit. Včelstvo na zimu počet svých jedinců snižuje a shlukuje se do chomáče, aby ušetřilo co nejvíce tepelné energie a svůj okolní prostor téměř nevytápí. Toto je pravda, ale na této skutečnosti nelze postavit úspěšnost včelaření. Tím automaticky zaniká možnost úspěšného včelaření v úlech neuteplených a dokonce polorámkových. Je s podivem, že ještě dnes se v našich zeměpisných šířkách hovoří o Langstrothu. Již jednou jsem napsal, že při pohledu z větrných kopečků Československé vysočiny mi Langstroth připomíná spíše bednu na Kunerol. Zvláštní kapitolou je strop úlu. Nevím, kdo a kdy dělal pokusy s úly uteplenými a neuteplenými, ale pokud nepochopil a nedocenil důležitost izolace stropu, nemohl dojít k přesným výsledkům. Neprodyšný strop z 10 cm polystyrenu považuji za dostatečnou tepelnou ochranu. Co je to úl uteplený a neuteplený? Mají včelaři v této záležitosti jasno? Úl neuteplený je celkem jasná záležitost. Je vyroben z coulových prken, někdy je použito prken silnějších, což však není zásadní faktor. J. Jaroš a jeho zdvihák na nástavky Včelín ve Věžnici Na úl uteplený však již není názor jednotný a jasný. Za uteplený úl nelze rozhodně považovat úl, jehož stěny jsou obity zevnitř i zvenčí prkénky silnými 1 centimetr a mezi nimi jsou 2 centimetry polystyrénu. Hobrák také není žádné terno. Po čtyřiceti letech zkušeností považuji za dostatečnou izolaci úlovou stěnu, která je izolována pěti centimetry polystyrenu a obita z obou stran šest milimetrů silnými prkénky. Šest milimetrů bohatě stačí. Ještě po čtyřiceti letech jsou nástavky provozuschopné. Není pravda, že Úl medu nepotí. Včela je vlastně půl roku odkázána na svoje obydlí, na úl. Má-li se na jaře začít zavčas rozvíjet, nemůže se spoléhat na svůj vlastní chomáč, který si dokáže vytvořit, ale musí mít tepelnou ochranu, kterou jí poskytne úl. A v tom je právě jádro pudla. Má-li se včelstvo na jaře začít úspěšně rozvíjet, pak je třeba, aby zvládlo svůj životní prostor. Vstalo z postele, to znamená, aby opustilo zimní chomáč a v tepelně zvládnutém prostoru začalo žít. Optimální životní prostor nemá 12 rámků a šířku rámku 45 cm. Obojí je extrém! Kolik se jen před možná 50 lety popsalo papíru na téma plochy stropu. Od jisté doby na toto téma nebyla napsána ani řádka. Jde ale o záležitost zásadní. Strop je nejexponovanější část úlu, která ovlivňuje tepelné ztráty. Osobně považuji za nejlepší řešení (a mám to vyzkoušené) nástavek na rámek 37 x 30 cm a 10 rámků v tomto nástavku. Nástavek na 11 rámků 39 cm široký má již svoje úskalí. Plocha stropu 10 rámků - 38,5 x 38,5 = 14,82 dm 2 Plocha stropu 11 rámků 40,5 x 40,5 = 16,40 dm 2 Plocha stropu pro 11 rámků 39 cm širokých je o 1,5 dm2 větší než plocha stropu pro 10 rámků 37cm širokých. Rozdíl mezi stropem pro 10 rámků a 11 rámků je tedy 10 % plochy, což je rozdíl, který již cosi ovlivňuje. Netroufám si tvrdit, že i rozdíl v tepelném hospodaření je také 10 %. V době jarního rozvoje ale jde o rozdíl, který není zanedbatelný. Strop je cosi posvátného, nedotknutelného a nesmějí v něm být žádné otvory, které by narušovaly jeho celistvost! Kolik se již popsalo papíru, zda má být stěna úlu prodyšná nebo neprodyšná. Když se začal používat polystyren, mnoho včelařů jej odsoudilo. V úlech prý je extrémně vlhko. Při psaní těchto řádků sedím u stolu v kuchyni a je mi jedno, jakým způsobem se do této místnosti dostává čerstvý vzduch. Není mi ale jedno, jaká je kvalita tohoto vzduchu a jeho teplota. Včely jsou na tom asi podobně. Když ale byl v sousedním objektu ustájen skot nebo koně, věděli jsme, že v našem životním prostoru nejsme sami. Josef Jaroš Věžnice srpen 2012 l 265

16 Jak to dělám já Přelarvujeme rychleji a snadněji Kdo se již pokoušel přenést včelí larvu do matečníkové misky ví, že to není zrovna snadný úkol. Byla již popsána spousta metod od drátků či upravených brků, jak larvu nabrat a přenést. I když už je trochu pozdě pro chov matek, předkládám vám postup, jak to jde dělat jinak, snadněji a rychleji. Podmínkou je výroba pomůcky, která vám nezabere ani 5 minut. Základem nástroje je starý vypsaný tzv. Centropen, průměr fixu 10 mm se zakončenou půlkulovitou plochou. Z fixu odřízneme konec i s půlkulovitou plochou, která bude později sloužit jako razidlo, a to asi 3 až 4 cm od okraje. Do půlkulovité plochy přesně ve středu vyvrtáme otvor o průměru asi 5 mm. Tolik výroba razidla a je hotovo. Postup práce s touto pomůckou je vcelku jednoduchý. Vyjmeme plást s otevřeným plodem. Vybereme zdatnou larvičku k přelarvení do misky, v okolí z obou stran plástu mírně odkloníme stěny buňky. Z jedné strany plástu, přesně pod larvu přitlačíme matečníkovou misku. Z druhé strany uchopíme naši pomůcku (raznici) a zatlačíme raznicí mezistěnu i s larvou do matečníkové misky. Ovšem tak, aby se larva ocitla ve vyvrtaném otvoru o průměru 5 mm, jinak ji rozmačkáte. K zamíření nám slouží druhá otevřená strana fixu. Pokud to larva přečká bez úhony, je přelarveno. Larva sedí přesně uprostřed misky a má pod sebou i vrstvu vosku. S opravou, kdy máte pár děr jako v ementálu v plástech, si už včely snadno poradí. Tímto způsobem velmi rychle přelarvíte i několik misek. Samozřejmě i tato metoda vyžaduje pevnou ruku a dobrý zrak. Matečníkové misky umístíme do rámku a dále se již postupujeme tradičním způsobem. Výhoda metody spočívá v lepším přijetí misek i larev, protože larva sedí na voskové mezistěně i s krmnou kašičkou a ne přímo na holé umělé hmotě. Ať se vám přelarvování daří. Stanislav Valchář Plechové přepravky Včasopisu Včelařství z února 2012, na straně 49, popisuje včelař dřevěné přepravky na plásty. Já stejný problém řešil trochu jinak. V letech 1980 až 1985 jsem zjistil, že v jednom bavlnářském podniku prodávají plechové přepravky po 20 Kč za kus. Jako včelař jsem hned věděl, jak a k čemu je využít. Zakoupil jsem 30 kusů. Napadlo mne totiž, že je po drobné úpravě využiji na převoz plástů. Přepravky jsou duralové, proto nereziví. Jsou lehké, dobře omyvatelné, a co je však hlavní, jsou skladné, a jak je vidět na fotografii, skoro nerozbitné. Přepravky jsem roznýtoval, uřízl na požadovanou šíři rámku a zase snýtoval. Malé otvory jsem přelepil izolepou. Výhodou je, že přepravky mají otvory na přenášení. Ty jsem zevnitř zakryl gumou, takže po sejmutí ruky se otvory uzavřou a včely nemohou vlézt dovnitř. Na dně jsem bedýnky vyložil umělou hmotou, zvýšenou o 5 cm, pro případné zachycení medu. Do přepravky se vejde až 7 plástů o rozměrech 39x30 cm. Protože plná přepravka nepřesahuje hmotnost 15 kg, může je přenášet i žena. Med vytáčím v pohodě doma ve sklepě, protože mi množství přepravek dovoluje najednou převézt přes 200 plástů. Dnes, když mi ubývá sil stářím a po lékařském zákroku, moc si pochvaluji můj tehdejší nápad, využít plechové přepravky, se kterými mohu lehce manipulovat, při práci u včel. Jiří Mařík Jindřichův Hradec 266 l Včelařství

17 Jak to dělám já Chov včel v polyuretanových úlech Své první včelstvo i s úlem jsem dostal od svého strýce, když mi bylo teprve 12 let. Úly byly staré stojany s malým rozměrem rámku a s nepraktickým přístupem zezadu. Jejich obsluha byla velmi obtížná a medné výnosy z těchto úlů byly malé, zhruba kolem 20 kg na včelstvo. Vzhledem k tomu, že jsem začal pracovat v dřevařském průmyslu, hledal jsem cestu, jak vytvořit úl, který by se dal snadno obsluhovat a aby se včelstvo v něm mohlo rychle a kvalitně rozvíjet. První nástavkový úl jsem vyrobil podle návodu z nějakého odborného časopisu a na jeho výrobu jsem použil klasické palubky se zateplením uprostřed. S odstupem času mohu říci, že výroba těchto úlů byla náročná, nástavky byly těžké a efektivita výtěžnosti někde kolem kg medu na včelstvo. Už v této době jsem se poprvé pokusil použít pro medníkový nástavek polystyrén. Výsledky byly uspokojivé. Vyzkoušel jsem i nástavkové úly z hobry, ale užitné vlastnosti tohoto materiálu nebyly dlouhodobé. Před 12 lety jsem navrhl a vyrobil první úly z tvrzeného polyuretanu, které byly opatřeny vodou ředitelným nátěrem. Jejich hlavní předností byla lehkost a vynikající klimatické podmínky pro včasné jarní plodování a velká úspora krmného cukru. Tepelné podmínky, které dokáže polyuretanová pěna zabezpečit, jsou tou hlavní výhodou rychlého jarního startu včelstva a zárukou vysokého výnosu. Včelstva z těchto úlů jsou natolik silná, že pro svůj rozvoj potřebují 4 až 5 nástavků s mírou rámků 39x24 a běžně dosahuji výnosu 70 až 90 kg na včelstvo. Včelstva, chovaná v těchto úlech Polyuretanové úly na včelnici se na zimu nemusí zužovat. Zimují v tolika nástavcích, kolik jich obsedly v hlavní sezoně. Aby se včelstva nerojila, vytvářím v polovině května silné oddělky, které ale na podzim zase spojím. Výhodou je i to, že nemusím chránit dílo před motýlicí, nepotřebuji prostory na souše a samozřejmě odpadá velké množství práce se zužováním a následným rozšiřováním. Takto silná včelstva každým rokem ve snůšce bez problému postaví víc než jeden nástavek panenských plástů, čímž je zaručena rychlá a trvalá obměna díla. Reakce na nepodloženou kritiku V jednom čísle časopisu Včelařství jsem si přečetl neoprávněnou kritiku na úly z polystyrénu. K tomu mohu říci asi toto. V různých technických obměnách testuji chov včel v polystyrénu, i v polyuretanových materiálech již téměř 30 let. Vzhledem k dosaženým výsledkům jak v oblasti výtěžnosti medu, tak obslužnosti a užitných vlastností úlu, mohu konstatovat, že zmíněná kritika se neopírá o reálné zkušenosti ani o výsledky, kterých lze s tímto typem materiálu dosáhnout. Nový produkt - PUR úl třetí generace V tuto chvíli byl do prodeje uveden nový progresivní úl z tvrzené polyuretanové pěny oboustranně uzavřené do hliníkové fólie. V této nové koncepci byly použity všechny dosavadní zkušenosti s progresivním chovem a obsluhou včel. Při tvorbě technologického a konstrukčního projektu úlu jsem zúročil svoji dlouholetou praxi z oblasti dřevařské výroby, ve které máme zkušenosti v oblasti designu i v konstrukci a pro koncept včelího úlu jsem vzal v úvahu své mnohaleté pozitivní (ale i negativní) zkušenosti z vlastního chovu včel. PUR úl v údajích Dno úlu je vyrobeno ze smrkového dřeva, vysušeného na 12% vlhkosti, o síle 25 mm. Je opatřeno uzavíratelným sklopným česnem, uzavíratelnou spodní větrací mřížkou, zábranou proti stavbě divokého díla a zadními dvířky podmetu. Podmet má světlou výšku 12 cm, aby byla zajištěna pohodlná obslužnost podmetu. Česno je dále vybaveno průlezem pro letní a zimní provoz. Nástavek úlu je vyrobený z 5 cm silného polyuretanu potaženého hliníkovou fólií. Rohy nástavku jsou na pokos lepené polyuretanovým lepidlem. Tělo nástavku je zpevněno dvěma dřevěnými rámečky, které jsou vyrobeny z masivu a jsou ke stěnám nástavku přilepené a stažené vruty. Každý nástavek má uzavíratelné větrací očko. Váha jednoho nástavku je pouhých 2,5 kg. Rozměry úlů lze přizpůsobit dle požadavků a zavedených rozměrů rámků. Krycí deska úlu je vyrobena z konstrukční desky a má v sobě čtyři otvory pro krmení včel. Naráz lze včelstvu podat až dvanáct litrů cukru. Čtyři kulaté otvory slouží současně i jako větrací otvory, které překrývají zátky, buď plné, nebo s větrací mřížkou. Víko úlu je vyrobeno z konstrukčních desek a je buď natřeno voděodolným nátěrem nebo může být oplechováno. Povrchová úprava je provedená nanesením tří vrstev vysoce odolného mořidla a laku. Jak je vidět, včely v PUR úlu prosperují Vnitřek polyuretanového úlu Petr Havlíček srpen 2012 l 267

18 Jak to dělám já Moje varianta Rasochova úlu Před téměř40 lety přítel Rasocha vymyslel úl do svého kočovného vozu. Pro malý s nalepeným pěnovým PVC (je pevnějã tneå lícuje s úlem. Je přikryto 2 kusy skla a plechem počet 2x9 rámkůbyl pro mne nepouå itelný. tvrzenê polystyren). Plech je ohnutý přes předntstěnu krmítka s přesahem na medník, kde je Proto jsem převzal jen jeho tehdy pokrokovp nápady. V mém kočovném voze jsou dvě zajištěný obrtlíkem. Proto lze medník vyklopit řady úlůpo kaå dpstraně. Spodntřada se bez vypadnuttkrmítka. S úlem se manipuluje mustvytáhnout hodnědo uličky.ò l se do ní pomoctdrå adla uprostřed plodištěi medníku. Přítel Rasocha měl na úlech vpředu dřevěnê vysouvi na konstrukci z úhlového å eleza. prst, kterê při zasunutt~ lu otevřel dvířka Medník mi vpředu 2 okenntpanty. Na nich ve stěněvozu. Kdyå byl úl vysunut, včely čekaly zvenčtna stěněvozu. Toto řešentjsem vykláptdopředu, kde se opře o stěnu vozu. Pracuji tedy v plodišti i v medníku shora. nepřevzal, protoå e pro kočovántjsem chtěl V tpdoběměli včelaři ve vozech jen zařízení, velkou voliéru na celou šířku úlu, 25 cm vysokou a 7 cm hlubokou, rozdělenou pro kaå dê kterým vysunuli plásty z plodišťa medníků. Začaly se vyrábět i tachovskpnástavkovp~ ly, úl. Aby včely nelezly na dosedajíctplochy, kde ale majtvelkou mezeru mezi nástavky, takå e by se mačkaly, uå tval jsem plachtu z reå ného zimovat ve dvou bylo riziko. O úlech Dadant plátna nebo z plastovppytloviny, kteri byla a Langstroth se moc nevědělo. připevněna na úle pod česnem, a druhê konec Moje varianta Rasochova úlu mi 2x12 rámků visel přes voliéru trvale ven, kde byla navlečena slovenskpmíry 42x27,5 cm a podmet 8 cm. å elezni tyčka 1 cm silná. (Při kočovántjsem Strůpek celoročnětvořtkrmítko na 2x3,5 litru plachtu smotal do voliéry a vå dy na 3 úly voliéry uzavřel zasíťovaným rámem na obrtlíky.) cukerného roztoku nebo na tuhpkrmivo. Leå t přímo na rámcích (na průhlednpfólii). V zadní části úlu jsou dvířka na výšku podmetu. Česno je široké téměř přes celou přední část úlu a 3 cm vysoké. Vyrobil jsem ho na základě ruských pokusů, které prokázaly, že včely ani ve vrcholném létěneprokousaly v papíře větã t česno. Uvnitřje sololitovi podloå ka, na kterp je vpředu hranolek, regulujíctvelikost česna posunováním podloå ky. Stěny úlůjsou z lipového dřeva, 3 cm silné. Opět podle ruských pokusů, které říkají, že úly se šířkou stěny do 3 cm mají velké tepelné ztráty. Přednta zadntstěna je 4 cm silná, aby se spoje nevylamovaly. Ò ly nejsou natřené. Mohu říci, å e se stěny za desítky let nehnuly. Ůly nemají falc, jen v medníku je zevnitřna dvou bočních stěnách tenki lišta překrývajíctspáru, která takpnavede medník při vracentpřesněna místo. Krmítko je dřevěnpa oblepenppěnovým PVC síly 3 cm, takå e 268 l Včelařství Po vysunutt~ lu včely normálněcestovaly po tkanině. Po roztrhántjsem plachty přestal uå tvat. Nyntpřed zasunutím úlu včely z dosedactplochy voliéry ometu. Některpzůstanou ve voze a ulettokny nebo dveřmi. Tak dojde k úhynu jen jednotlivých včel. Barevnějsou úly odlišeny odepínatelným kusem barevného sololitu na části úlu, viditelnpve voliéře. Protoå e je medník na okenních pantech, je moå np jej v případěpotřeby sundat. Včelstva zimuji v celém úlu. Na zimu vloå tm do krmítka polystyren. Na sezonu oddělím medník mřtå kou, kteri leå tpřímo na rámcích. Je ale nutnéčastěji vytáčet. Pro průměrnp včelstvo velikost úlu stačí. Ze silných je potřeba tvořit oddělky, nebo jimi vyrovnávat slabší. Ve voze mám 32 úlůna 4 m délky. Starému člověku se v nich pracuje dobře a bez námahy. Kdybych byl mladý, dal bych tam jen řadu nástavkových úlůpo kaå dpstraně. Ale ušetřilo by mi to jen práci, tedy čas. Pro vysouvántje potřeba ve voze široki ulička, coå nentna škodu v å i dném voze. Tím, å e jsem vůz stavěl nově, mohl jsem odstranit častpnedostatky pojízdných včelínů, tedy málo místa, světla a větránt. Vůz jsem postavil na valníku s nosností 3,5 tuny, kterê jsem uprostřed prodlouå il o 2 m. Jen vlastntvahou se traverza prohýbala. Aby se nezlomila, vznikl velkê kufr, vyztuå enê jako ramena jeřábůnebo mosty. Vzadu je vůz prodlouå ený o půl metru, takå e mi 6,5x 2,5 m (rozšířil jsem ho trochu i na šířku). Jezdil jsem s ním rychlostt50 km/ hod. Mi 2 stropntokna 90x90 cm a v místnosti velkpbočntokno, 2 sklápěctpostele a stůl, dřez atd. Protoå e ve voze je místnost 2,5x 2,5 m, vytáčím přímo tam šestirámkovým zvratným medometem vlastntkonstrukce na akumulátor, kterê jsem mimochodem vystavoval na konferenci vynálezcůa zlepšovatelů. Tehdy ještěv ČSSR podobnpmedomety neexistovaly. Snad jen ústav v Dole tehdy právěpřivezl jeden mnohorámkový, tuším z Itálie. Jiå tehdy jsem jeden konec koše uchycoval přes silentblok. A silentblok byl i na kaå dpnoze. Dnes se to doporučuje jako novinka. Mgr. Rostislav Klimt

19 Včelařská praxe Medomety Každý včelár popri úľovej otázke začne skôr či neskôr riešiť aj otázku medometu. Možnosti sú rôzne. Začínajúci včelár, ktorého včelárska ekonomika v začiatkoch nepustí, sa uspokojí so starším medometom, ktorý po menších úpravách a náteroch bude určitú dobu vyhovovať. A keďže včelári sú väčšinou zruční, čo-to si vždy vedia opraviť. Po určitej dobe, keď zistia, že práca pri včelách ich skutočne zaujala a na každom kroku si ju chcú uľahčiť, poobzerajú sa po nových medometoch. Dnes je ich relatívne široká ponuka, a aj včelárske dotačné tituly z časti pokrývajú túto pomôcku. Otázka znie, aký si vybrať? Všetko sa odvíja nielen od financií, ale aj od rámikovej miery a počtu včelstiev. Včelári s menším počtom včelstiev, pre ktorých je vytáčanie medu v podstate zábava, nemusia kupovať veľké stroje s programovateľnými cyklami, stačí im tangenciálny medomet na 3-6 rámikov s elektrickým pohonom. Ak vytáčajú v teréne, stačí aj ručný pohon. Včelári s väčším počtom včelstiev investujú do výkonnejšej techniky a používajú väčšinou dnes módne kazetové zvratné medomety s elektronickou reguláciou. Kým elektronika funguje, sú to spoľahlivé medomety, horšie je, ak elektronika v polovici sezony odíde. V mojej praxi sa však zvratné medomety ukázali ako málo účinné. Aj ja som začínal so starými medometmi na ručný pohon, zdedenými po predkoch. Po čase, ako počet včelstiev narastal, bol som postavený pred otázku ako ďalej. Pred 20-timi rokmi bol len jeden výrobca a jeho produkty boli pre mňa drahé, tak som sa odhodlal na vlastnú výrobu. A aby som netrocháril, postavil som si hneď 4 typy medometov. Zvratný jednokazetový na 6 rámikov, zvratný dvojkazetový na 12 rámikov, radiálny a tangenciálny s troma rámikmi za sebou. Najviac sa mi osvedčili a dodnes používam posledné dva typy. Radiálny medomet Ideálne na vytáčanie nízkych rámikov, v mojom prípade 42x17 cm. Môj postoj k tomuto typu bol spočiatku konzervatívny, trápil som sa s vratnými medometmi, ale prípad núdze ma donútil použiť ho a odvtedy je to hlavný medomet pri vytáčaní. Je skonštruovaný na 48 rámikov, pohon je jednoduchý motor, ktorý sa nastaví na najpomalší chod. V procese vytáčania, čím viac sa odľahčujú rámiky, tým viac motor zrýchľuje, takže nie je potrebná žiadna regulácia. Počas vytáčania priestor medometu vyhrievam teplovzdušnou pištoľou, takže celý cyklus trvá asi 15 minút aj s odberom medu. Za tú dobu sa odviečkujú rámiky na ďalšie naplnenie stroja. Počas sezony sa poškodí cca 10 rámikov, čo je zanedbateľné množstvo, a to sa vytáčajú aj panenské medové plásty. Tangenciálny trojradový medomet Konštrukčne najkomplikovanejší, ale keďže v tom čase som včeláril aj na vysokých rámikových mierach, tak bol naplno využitý. Naraz sa dalo vytočiť 18 rámikov, samozrejme s potrebou ručného otáčania. Medzi jednotlivými rámikmi v rade je nerezový plech, takže med sa vytáča z každého rámika na pevný podklad. V prechodnom období som ho používal aj na panenské plásty. Keďže medomety sú dnes vysoká jednorazová investícia, včelár musí mať jasno aká bude jeho ďalšia cesta. Okrem ceny treba zohľadniť aj praktickú stránku, pohodlnosť obsluhy, zdroje energie a v neposlednom rade aj servis. Nie je totiž nič príjemné, ak sa v plnej sezone medomet pokazí. Autor: RNDr. Igor Dibus, PV Zubří Autor fotografií: Michal Dibus srpen 2012 l 269

20 Jak začít včelařit (část 8.) SRPEN V srpnu můžeme ještě něco málo v našich včelstvech udělat ke zdárnému přezimování i jako základu pro docílení dobrých výsledků v dalším roce. Podněcování Po zmenšení úlového prostoru by zásoby neměly klesnout pod 3 kg, ale musí to být zásoby zpracované a uložené. Matky přestávají klást s výjimkou mladých letošních. Aby vůbec matka kladla zejména v tuto dobu, je důležitý nějaký přínos do úlu. Pokud existuje i minimální snůška, včely matku více krmí a ta klade větší počet vajíček. Včely, které se nám vylíhnou ke konci srpna, si dokážou ještě do podzimu vytvořit dostatek tukových tělísek. Jedná se tedy o včely dlouhověké, které budou zimovat a na jaře odchovají novou generaci. Není- -li žádná snůška, měli bychom včely trochu podnítit. Bude nám stačit maximálně jeden kg cukru na včelstvo. Cukr rozpustíme ve vodě v poměru 1:1, může to být i slabší koncentrace. V malých dávkách cca ¼ litru roztoku budeme včelám podávat asi po dobu jednoho týdne. Krmení včel na zimu V ČR se používá více úlových systémů, různých velikostí rámkových měr, velikostí česen a různých krmítek na obsah cukerného roztoku. Dnes už by měl být každý úl řádně odvětrán větracím očkem a větším česnovým prostorem. Před zahájením krmení včelstev je důležité provést následující úpravy. Pokud je to technicky možné, česnový prostor by se měl předem upravit tak, aby zamezil vstupu hlodavcům do úlu. Česnový otvor by měl být i v zimě po celé délce. Větrací očka pootočíme do polohy pouze větrání. Tato úprava před zahájením krmení je důležitá, neboť podle proudění vzduchu včely ukládají zásoby na zimu. V průběhu zimy nesmíme zužovat česnový prostor, zavírat větrací očka, a to ani v těch největších mrazech, což mnozí včelaři dělají. Silné a zdravé včelstvo se dokáže i s tou nejtvrdší zimou vypořádat. Jednoduchý míchač cukerného roztoku 270 l Včelařství Příprava roztoku Cukr ředíme v poměru tři díly cukru a dva díly vody, ale nemusí to být úplně přesné. Dáme-li vody více, včely to zatěžuje a musí ji odpařit. Včelstvo můžeme považovat za malou chemickou továrnu. Cukr, který včelám podáváme, je téměř čistá sacharóza. Včely cukr při podávání štěpí na invertní cukr, který je směsí glukózy a fruktózy. Jedině tak upravený cukr je pro včely stravitelný takřka bezezbytku. Cukr musí být kvalitní, nejlépe krystal, ale může to být také krupice. V některých úlech je krmítko součástí stropu. Do těchto krmítek se musí dávat maximálně rozpuštěný cukr. Oblíbený způsob krmení je za pomoci prosakovacích víček, které se nasazují na více litrové sklenice. Roztok do těchto sklenic stačí trochu rozmíchat v konvích za pomoci vrtačky, malířského míchadla, nebo vrtule, která se používá na pastování medu. Pokud máme opravdu hrubý krystal, nasypeme ho do sklenice, zalijeme vlažnou vodou, trochu rozmícháme a postavíme na úl. Cukr, který je označen jako krystal a prodává se v 1 kg balení, se nepříliš dobře rozpouští. V obchodní síti také najdeme nabídky na nákup invertních cukrů pro krmení včel. Na použití těchto náhražek klasického cukru existují různé názory, zejména co do kvality. Proto není od věci si vyžádat složení výrobku a striktně odmítnout inverty, vyrobené ze škrobů. Kdy a jak začít krmit Kalendářně stanovit dobu nelze, to záleží na mnoha okolnostech. Ale mělo by to být ve druhé polovině srpna. Krmit včely v červenci nebo počátkem srpna na zimu je trochu předčasné. Krmit včely v polovině září, to už je zase pozdě. Někteří včelaři po sundání medníků ve druhé polovině července, i když včelstvo má tu svou minimální dávku zásob, začíná včely krmit na zimu postupně až do druhé poloviny srpna. Je to opět otázkou názoru. Včely to mohou chápat jako podněcování. Jelikož se jedná o větší dávky, tyto zásoby ukládají do míst, kde se vylíhl plod a tím omezují matku v kladení vajíček. Za lepší dobu zahájení krmení můžeme považovat druhou polovinu srpna, asi dvacet dnů od zahájení podněcování. Budou se nám líhnout mladé včely, ale ty ještě nedokážou zpracovávat zásoby. Krmné dávky doporučuji dávat v maximálním množství a snažit se včely nakrmit v co nejkratší době. U řady zejména starších včelařů převládá názor, že takovým krmením se včely utahají a podobně. Nic takového nehrozí. Mladé vylíhlé včely ušetříme od zpracovávání zmíněných zásob. Staré včely, které tyto zásoby zpracovávají, nám stejně v průběhu září a října odejdou. Kolik dodat zásob Na tuto otázku se také nedá jednoznačně odpovědět. Záleží na velikosti úlového prostoru, síle včelstva, délce předpokládaného zimního období a v neposlední řadě také na zdravotním stavu. Hodně studií v minulosti se týkalo zateplených a nezateplených úlů. Jak jsou tyto studie opravdu objektivní, těžko lze posoudit, neboť stejné včelstvo bychom museli mít ve stejnou dobu jak v zatepleném, tak nezatepleném úlu, což technicky nelze provést. I přes tyto připomínky některých včelařů, bychom však práci těchto autorů měli brát vážně. Na internetu najdeme různé materiály, kde autoři uvádějí, že mají zkrmeno 20, někdy i více kilogramů cukru na včelstvo. Pravdou je to, že je lépe na podzim nechat zpracovat více zásob a mít jich na jaře dostatek, než potom dokrmovat složitým a včelám ne příliš vyhovujícím způsobem. Když budeme vycházet z toho, že po sundání nástavků, případně medníku, má mít včelstvo minimálně 3 až 5 kg svých vlastních zásob, dodání až 20 nebo více kg, je naprosto zbytečné. U nejvíce používané rámkové míry 39x24 cm a zimování ve dvou nástavcích, bychom měli dodat maximálně dalších 15 kg. Krmit večer nebo ráno Je to úplně jedno, i když s tím nebude souhlasit mnoho včelařů. Že je to jedno, potvrdí včelaři s větším počtem včelstev. V době krmení ve včelíně nebo na včelnici, zejména tehdy pokud budeme krmit v průběhu dne, bude více rušno. Budeme mít pocit, že dochází k loupeži. Ale většinou to naštěstí bývá jenom zdání. Loupeže Při krmení včel musíme dávat velký pozor, aby se cizí včely nedostaly nějakým způsobem do krmítek, a také aby nám nevytékal roztok z úlu česnovým prostorem. Matka ze svých žláz vylučuje tzv. poznávací feromon. Ten odebírají od matky v období krmení také včely. Tento feromon je jednou z prvních známek kvality matky. Pokud je matka nekvalitní, přestává poznávací látku vylučovat. I kdybychom tyto včely krmili pouze v noční době, s největší pravděpodobností dojde v průběhu podzimu postupnému totálnímu vyloupení zmíněného včelstva. Melecitóza Melecitózní je jinak řečeno také cementový nebo betonový med. Původ tohoto medu je rovněž v medovici, kterou produkují mšice převážně na modřínu, ale také na jiných dřevinách. Medovice obsahuje cukry, které velice rychlé krystalizují. Tento med v plástech poznáme podle toho, že obzvlášť rychle krystalizuje a při ochutnání na jazyku máme pocit,

v ČR je v současnosti zhruba 460 tisíc včelstev? Je to asi o 120 tisíc včelstev méně než před rokem, přičemž tento velký meziroční úbytek převážně zavinila varroáza. Počet včelstev se však snižuje dlouhodobě.

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_ Y_52_INOVACE_ 2_INOVACE_ZBP1_5364VAL Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: V/2 Datum

Více

Zpravodaj profesionálních včelařů

Zpravodaj profesionálních včelařů BŘEZEN 2015 Zpravodaj Asociace, z. s. Asociace je nedůvěryhodný subjekt, říká článek ve Včelařství č. 3/2015 Přemýšleli jsme, zda reagovat na článek zveřejněný v březnovém vydání Včelařství. Původně jsme

Více

Prodej medu přímo od včelaře. Tzv. Prodej ze dvora hlavně ale aby to nebyl prodej ze Sběrného dvora jak vždy upozorňuje přítel František Texl

Prodej medu přímo od včelaře. Tzv. Prodej ze dvora hlavně ale aby to nebyl prodej ze Sběrného dvora jak vždy upozorňuje přítel František Texl Prodej medu přímo od včelaře Tzv. Prodej ze dvora hlavně ale aby to nebyl prodej ze Sběrného dvora jak vždy upozorňuje přítel František Texl Získávání kvalitního medu Vlastnosti medu Med je přesycený roztok

Více

CÍL METODIKY. České republice je kolem 48 000 chovatelů, kteří ošetřují asi 500 000 včelstev.

CÍL METODIKY. České republice je kolem 48 000 chovatelů, kteří ošetřují asi 500 000 včelstev. OBSAH: I. Cíl metodiky 3 II. Popis metodiky 4 1. Úvod 4 2. Včelařův rok 4 2.1. Podletí 4 2.2. Podzim 5 2.3. Zima 6 2.4. Předjaří 6 2.5. Jaro 7 2.6. Léto 8 3. Požadavky na konstrukci úlu 8 4. Požadavky

Více

SACHARIDY FOTOSYNTÉZA: SAHARIDY JSOU ORGANICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z VÁZANÝCH ATOMŮ UHLÍKU, VODÍKU A KYSLÍKU.

SACHARIDY FOTOSYNTÉZA: SAHARIDY JSOU ORGANICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z VÁZANÝCH ATOMŮ UHLÍKU, VODÍKU A KYSLÍKU. SACHARIDY SAHARIDY JSOU ORGANICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z VÁZANÝCH ATOMŮ UHLÍKU, VODÍKU A KYSLÍKU. JSOU TO HYDROXYSLOUČENINY, PROTOŽE VŠECHNY OBSAHUJÍ NĚKOLIK HYDROXYLOVÝCH SKUPIN -OH. Sacharidy dělíme na

Více

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 22/2010 ze dne 15.9.2010

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 22/2010 ze dne 15.9.2010 Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 22/2010 ze dne 15.9.2010 o mimořádných veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy varroázy včel Krajská veterinární správa

Více

E - Z P R AVO DA J A S O C I AC E

E - Z P R AVO DA J A S O C I AC E Mládí vpřed! Na valné hromadě v Nasavrkách mě velice potěšil pohled do přednáškového sálu. Viděl jsem mladší profesionály. Do našich řad jich přibylo. Nástup mladých vlije živě tepající krev do naší asociace.

Více

III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne. 2016,

III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne. 2016, III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne. 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských

Více

Úspěšný chov včel. Dalibor Titěra -

Úspěšný chov včel. Dalibor Titěra - Úspěšný chov včel Dalibor Titěra - VÚVč Dol Ekologické zemědělství: kvalitní produkce realizace na trhu Zákon a / kontra rozum Zákon Ekologický chovatel včel může ale nemusí být ekologickým zemědělcem,

Více

NAŘÍZENI Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel

NAŘÍZENI Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel Č.j.: NAŘÍZENI Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj (dále jen KVSSVS-H) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení 49

Více

Vyhodnocení včelařského dotazníku

Vyhodnocení včelařského dotazníku Vyhodnocení včelařského dotazníku V minulém čísle jste mohli zaregistrovat upoutávku na celorepublikový včelařský dotazník, který si kladl za cíl zmapovat situaci v českém včelaření. Jednalo se o nezávislou

Více

Pozvánka na Vzdělávací cyklus NEJEN pro začínající včelaře s podtitulkem: Více medu z Vašeho medometu!

Pozvánka na Vzdělávací cyklus NEJEN pro začínající včelaře s podtitulkem: Více medu z Vašeho medometu! Pozvánka na Vzdělávací cyklus NEJEN pro začínající včelaře s podtitulkem: Více medu z Vašeho medometu! Druhé pololetí vzdělávacího cyklu jak pro začínající, tak i pokročilé včelaře sestává ze tří kurzů,

Více

Zprá vá o č innosti projektu Vč ely ná Stráhove zá období 2016 á čí le projektu pro rok 2017

Zprá vá o č innosti projektu Vč ely ná Stráhove zá období 2016 á čí le projektu pro rok 2017 STUDENTSKÁ UNIE ČVUT KLUB SILICON HILL Zikova 4, 166 36 Praha 6 Zprá vá o č innosti projektu Vč ely ná Stráhove zá období 2016 á čí le projektu pro rok 2017 Autor dokumentu: Karel Landa, 27. 11. 2016 Projekt

Více

MEDOVINA Ceny v prodejně VÚVč Dol včetně DPH a spotřební daně. Číslo celního sazebníku 220421. Nezajišťujeme rozvoz.

MEDOVINA Ceny v prodejně VÚVč Dol včetně DPH a spotřební daně. Číslo celního sazebníku 220421. Nezajišťujeme rozvoz. Medovina v PET láhvi - láhev 5 litrů Archivní medovina - láhev 0,5 litru Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., Dol 252 66 Libčice nad Vltavou Tel: 734 858 244, 731 505 589 e-mail: beedol@beedol.cz www.beedol.cz

Více

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj Jana Černého 370, 503 41 Hradec Králové Č. j. SVS/2013/034461-H Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa

Více

E-ZPRAVODAJ CECHU. Jak se postarat o včely na zimování

E-ZPRAVODAJ CECHU. Jak se postarat o včely na zimování E-ZPRAVODAJ CECHU ROK 2012 SRPEN Jak se postarat o včely na zimování E-zpravodaj cechu se hodně věnuje zkušenostem se zazimováním včelstev. Majitelé větších chovů stejně jako všichni znalí drobnější chovatelé

Více

Dělnice matku neustále a. Matka kolem sebe šíří vůni, které říkáme:. Vůně má.

Dělnice matku neustále a. Matka kolem sebe šíří vůni, které říkáme:. Vůně má. 4. pracovní list: Jméno: Včelí matka je ve včelstvu. Shoduje se s dělnicí tím, že je: a liší se od ní tím:. Úkolem matky je:. Dělnice matku neustále a. Matka kolem sebe šíří vůni, které říkáme:. Vůně má.

Více

NÁSTAVKOVÉ ÚLY DŘEVĚNÉ RÁMKOVÁ MÍRA 39 X

NÁSTAVKOVÉ ÚLY DŘEVĚNÉ RÁMKOVÁ MÍRA 39 X NÁSTAVKOVÉ ÚLY DŘEVĚNÉ RÁMKOVÁ MÍRA 39 X Dno chovné PROFI r. m. 39 x 24 KÓD ZBOŽÍ: 0001 Chovné dno je vyrobeno z masivního smrku tl. 25mm a zasunovací překliţky tl. 9mm. Toto chovné dno se vyuţívá hlavně

Více

Archiv - ukázkové vážení 2013

Archiv - ukázkové vážení 2013 Vzdálený včelín v lese Archiv - ukázkové vážení 2013 Jedná se o celoroční vážení včelstev autorů úlové váhy EMMA, které je automaticky, denně (nebo případně ob 1 až 2 dny) aktualizováno. Data se přenáší

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ ZE SVÉPOMOCNÉHO FONDU ČSV PŘI VZNIKU ŠKOD NA VČELAŘSKÉM MAJETKU ČLENŮ ČSV

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ ZE SVÉPOMOCNÉHO FONDU ČSV PŘI VZNIKU ŠKOD NA VČELAŘSKÉM MAJETKU ČLENŮ ČSV ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ ZE SVÉPOMOCNÉHO FONDU ČSV PŘI VZNIKU ŠKOD NA VČELAŘSKÉM MAJETKU ČLENŮ ČSV 1) Příspěvek se poskytuje zásadně pouze na níže vyjmenovaný včelařský majetek a při zásahu neznámého

Více

Návštěva u přítele Zdeňka Moravce Chov matek sobota

Návštěva u přítele Zdeňka Moravce Chov matek sobota Návštěva u přítele Zdeňka Moravce Chov matek sobota 23.5.2009 Přijelo nás do Smržova-Budíkova u Českého dubu cca 40 lidí, členů i nečlenů. Ihned zpočátku nás zaujaly různé druhy vrb u příjezdové cesty.

Více

Medovina - láhev 0,1 litru. Medovina - ozdobná láhev 1 litr

Medovina - láhev 0,1 litru. Medovina - ozdobná láhev 1 litr Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., Dol 252 66 Libčice nad Vltavou Tel: 220 940 480 Fax: 220 941 252 e-mail: beedol@beedol.cz www.beedol.cz CENÍK VYBRANÝCH VÝROBKŮ A SLUŽEB (VČETNĚ DPH) PLATNÝ OD 6.1.2013

Více

Zadání úkolů - listopad 2014

Zadání úkolů - listopad 2014 Osmiměsíční soutěž pro dětské týmy Co se skrývá za vůní MEDU Kategorie MŠ Zadání úkolů - listopad 2014 Pozor: Tentokrát není pracovní list vše stačí vyfotit. 1. úkol včelí rodina Cíl úkolu: Pochopit, co

Více

ÚLOHA Č. 9 STANOVENÍ KYSELOSTI MEDU MATERIÁLY KE STUDIU LITERÁRNÍ ZDROJ:

ÚLOHA Č. 9 STANOVENÍ KYSELOSTI MEDU MATERIÁLY KE STUDIU LITERÁRNÍ ZDROJ: MATERIÁLY KE STUDIU KÓD AKTIVITY 2110/1-6 ÚLOHA Č. 9 STANOVENÍ KYSELOSTI MEDU MATERIÁLY KE STUDIU LITERÁRNÍ ZDROJ: Vyhláška č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky na přírodní sladidla, med, cukrovinky,

Více

Předmět úpravy. Druhy opatření

Předmět úpravy. Druhy opatření 197/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2005 o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh ve

Více

Současně platná metodika tlumení nákazy, která je již více jak 20 let v podstatě stejná, začíná selhávat.

Současně platná metodika tlumení nákazy, která je již více jak 20 let v podstatě stejná, začíná selhávat. Vyšetření zimní měli nevypovídá o skutečném zamoření varoózou konkrétního včelstva (statistika *). Jen tento monitoring a kontrola (3P *) konkrétního včelstva ukáže pravý stav zamoření VD. Současně platná

Více

NENÍ VČELA, JAKO VČELA...

NENÍ VČELA, JAKO VČELA... JAK PŘICHÁZÍ VČELA NA SVĚT? Než přijde včela na svět, čeká ji několik proměn. Očísluj obrázky podle toho, jak se včela vyvíjí. 1. VAJÍČKO 2. LARVA 3. KUKLA NENÍ VČELA, JAKO VČELA... Ve včelím roji se můžeš

Více

Přednosti nástavkových úlů v chovatelství a význam jejich konstrukčního

Přednosti nástavkových úlů v chovatelství a význam jejich konstrukčního ŠECHTĚNÍ VČEL PRO NÁSTAVKOVÝ ÚLOVÝ SYSTÉM Ing. Květoslav Čermák, CSc. Chov včel v nástavkových úlech se v mnohém liší od včelaření v úlech tradičních. Nabízí se otázka, zda pro vícenástavkové úly jsou

Více

Včely na Strahově. Od pravěku k modernímu včelaření

Včely na Strahově. Od pravěku k modernímu včelaření Včely na Strahově Od pravěku k modernímu včelaření Včelí produkty vysoce ceněné připisovány léčivé vlastnosti většinou nedostatkové záležitost vyšších vrstev výsadní postavení včelařů včelaření =... včely

Více

Byl to osamocený start a zdál se být hlavně nerozvážný. Cesta ale naznačila, že přináší nečekané výhody. Ty hlavní zmiňme hned tady na začátku.

Byl to osamocený start a zdál se být hlavně nerozvážný. Cesta ale naznačila, že přináší nečekané výhody. Ty hlavní zmiňme hned tady na začátku. VČELAŘENÍ BEZ MEDOMETU Tradiční včelaření Bez mezistěn. Bez rámečků. Bez medometu. Je to tak. Šli jsme jinou cestou. Předně nepoužíváme mezistěny. Před třemi roky jsme použili poslední. Stejně tak neznáme

Více

N A Ř Í Z E N Í. Státní veterinární správy

N A Ř Í Z E N Í. Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj Jana Černého 370, 503 41 Hradec Králové Č. j. SVS/2016/054734-H N A Ř Í Z E N Í Státní veterinární správy Krajská veterinární

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Cukr a ostatní sladidla Společná pro celou sadu oblast

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem,

Více

Název programu TĚŠÍME SE NA JEŽÍŠKA

Název programu TĚŠÍME SE NA JEŽÍŠKA Téma: vánoční a předvánoční zvyky Název programu TĚŠÍME SE NA JEŽÍŠKA Autor: Lucia Baranová a Monika Beranová Cíle programu: seznámit se a připomenout si zvyky spojené s Vánocemi Aktivita 1 : poznávání

Více

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření:

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření: Č. j.: SVS/2610/2012-KVSP Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj, Družstevní 13, 301 00 Plzeň, IČO: 00018562 (dále jen KVSP ) jako místně

Více

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy Č. j.: SVS/2557/2012-KVSP Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj, Družstevní 13, 301 00 Plzeň, IČO: 00018562 (dále jen KVSP ) jako místně

Více

nabídka: hroznový cukr, ovocný cukr, dextróza, levulóza, krevní cukr

nabídka: hroznový cukr, ovocný cukr, dextróza, levulóza, krevní cukr MNSACARIDY autoři a obrázky: Mgr. ana a Radovan Sloupovi 1. Na obrázcích jsou dva zjednodušené strukturní vzorce monosacharidů. Kolik obsahují dvojných vazeb a kolik hydroxylových skupin? 2. Přiřaď správná

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 197/2005 Sb. ze dne 11. května 2005

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 197/2005 Sb. ze dne 11. května 2005 NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 197/2005 Sb. ze dne 11. května 2005 o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh

Více

Dr. Ing. František Kamler seznam publikovaných prací (od roku 1991) / list of publications (since 1991)

Dr. Ing. František Kamler seznam publikovaných prací (od roku 1991) / list of publications (since 1991) Dr. Ing. František Kamler seznam publikovaných prací (od roku 1991) / list of publications (since 1991) 1. Kamler, František - Veselý, Vladimír - Titěra, Dalibor - Möllerová, Jana. Marketing medu - hodnocení

Více

Ukázka produktů DOLEŽALŮV MED. Autor : Vladimír Doležal & Zuzana Samleková

Ukázka produktů DOLEŽALŮV MED. Autor : Vladimír Doležal & Zuzana Samleková Ukázka produktů DOLEŽALŮV MED Autor : Vladimír Doležal & Zuzana Samleková DOLEŽALŮV MED Jsme rozvíjejíce se rodinné včelařství z oblasti Hradce Králové. Zabýváme se získáváním a prodejem včelí produktů

Více

PRODUKČNÍ PLÁN TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK. Vypracoval: Ondřej Franek

PRODUKČNÍ PLÁN TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK. Vypracoval: Ondřej Franek PRODUKČNÍ PLÁN TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK Vypracoval: Ondřej Franek Skupina: EB1SIP01 Datum: 15. 12. 2012 Obsah 1. Úvod... 1 2. Název webu... 2 3. Záměr a cíle... 2 4. Cílové publikum... 2 5. Příjmový

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301, Číslo a název

Více

E - ZPRAVODAJ CECHU. EU: Sjednoťte značky kvality

E - ZPRAVODAJ CECHU. EU: Sjednoťte značky kvality E - ZPRAVODAJ CECHU ROK 2013 ÚNOR EU: Sjednoťte značky kvality Ministerstvo zemědělství České republiky vyvolalo jednání ke sjednocení národních značek kvality. Proces by měl být završen změnami vztahujícími

Více

Anotace - Autor - Jazyk - Očekávaný výstup - S e p ciální n í v zdě d lávací p o p tř t eby b

Anotace - Autor - Jazyk - Očekávaný výstup - S e p ciální n í v zdě d lávací p o p tř t eby b Anotace Včely Anotace - Pracovní list k procvičení plynulého čtení s porozuměním, schopnosti k zapamatování si podrobností, schopnosti shrnout důležité nové informace, odpovědět na doplňující otázky k

Více

mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy varroázy včel

mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy varroázy včel Č.j.: SVS/2012/019496- M Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj, dále také KVS Olomouc, jako místně a věcně příslušný správní orgán podle

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 Jméno autora: č. materiálu: VY_52_INOVACE_015 Irena Prexlová Třída/ročník: Datum

Více

197/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2005

197/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2005 197/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2005 o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh ve

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Hltanové žlázy včely medonosné (glandula pharyngealis)

Hltanové žlázy včely medonosné (glandula pharyngealis) Hltanové žlázy včely medonosné (glandula pharyngealis) Biologie včely medonosné 1.ročník dálkového studia 2011/2012, obor Včelař na SOU Blatná Ing. David Šilhan Hltanové žlázy (glandula pharyngealis) včely

Více

T.O. Zlatý list. plackovací práce. Táborová kuchyně. 2016 Jaromír Bláha - Ježek

T.O. Zlatý list. plackovací práce. Táborová kuchyně. 2016 Jaromír Bláha - Ježek T.O. Zlatý list plackovací práce 2016 Jaromír Bláha - Ježek Úvod Úvod V této práci popíši práci vedoucích a přípravu jídla v táborové kuchyni a její vybavení. Již několikátým rokem dělám vedoucího v kuchyni

Více

Analýza zpracovatelského sektoru biomléka

Analýza zpracovatelského sektoru biomléka EPOS Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR Analýza zpracovatelského sektoru biomléka Pro veřejnou zakázku PODPORA ROZVOJE REGIONÁLNÍHO ODBYTU BIOPOTRAVIN Autor: Mgr. Tomáš Václavík Sběr dat: říjen

Více

Matka č.: Předchozí matka včelstva: do: Číslo úlu: označení: Hlavní taxační prohlídky (vyzimování, před snůškou, podletí)

Matka č.: Předchozí matka včelstva: do: Číslo úlu: označení: Hlavní taxační prohlídky (vyzimování, před snůškou, podletí) Seznam příloh PPP Příloha č. Vzor formuláře 1 úlový deník 2 matrika matek 3 přehled hodnocení včelstev 4 žádost o vydání osvědčení o chovu uznaného šlechtitelského programu 5 osnova kontrolní návštěvy

Více

Závěrečná zpráva. Název projektu: Včelaříme ve velkoměstě. Číslo smlouvy: DOT/85/03/002336/2014. Příjemce grantu: ENVIRA, o. p. s.

Závěrečná zpráva. Název projektu: Včelaříme ve velkoměstě. Číslo smlouvy: DOT/85/03/002336/2014. Příjemce grantu: ENVIRA, o. p. s. Závěrečná zpráva Název projektu: Včelaříme ve velkoměstě Číslo smlouvy: DOT/85/03/002336/2014 Příjemce grantu: ENVIRA, o. p. s. Řešitel grantu: ENVIRA, o. p. s. Závěrečná zpráva k 31. 12. 2015 Cílem projektu

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ ZE SVÉPOMOCNÉHO FONDU ČSV PŘI VZNIKU ŠKOD NA VČELAŘSKÉM MAJETKU ČLENŮ ČSV

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ ZE SVÉPOMOCNÉHO FONDU ČSV PŘI VZNIKU ŠKOD NA VČELAŘSKÉM MAJETKU ČLENŮ ČSV ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ ZE SVÉPOMOCNÉHO FONDU ČSV PŘI VZNIKU ŠKOD NA VČELAŘSKÉM MAJETKU ČLENŮ ČSV 1) Příspěvek se poskytuje v rozsahu daném Statutem SF. 2) Příspěvek na škodu na včelařských potřebách

Více

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která:

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: a) uvádí přípravky na trh b) používá přípravky v rámci svých profesních činností jak v oblasti zemědělství,

Více

CENÍK VYBRANÝCH VÝROBKŮ A SLUŽEB (VČETNĚ DPH)

CENÍK VYBRANÝCH VÝROBKŮ A SLUŽEB (VČETNĚ DPH) Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., Dol 252 66 Libčice nad Vltavou Tel: 220 940 480 Fax: 220 941 252 e-mail:beedol@beedol.cz www.beedol.cz CENÍK VYBRANÝCH VÝROBKŮ A SLUŽEB (VČETNĚ DPH) PLATNÝ OD 10.1.2011

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu Autor INOVACE_32_Sur. 1,3/xx/01 Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

Včela se představuje

Včela se představuje Včelaření ve městě www.stastnevcely.cz Včela se představuje Na světě jsou dvě největší záhady života, člověk a včely. Starší jsou včely. Wilhelm Bölsche (1861-1939) - společenský hmyz - až 60 000 členů

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

mimo ádných veterinárních opat ení. l. 1. l.2. se na izuje nát rem M 1 AER Varidolem

mimo ádných veterinárních opat ení. l. 1. l.2. se na izuje nát rem M 1 AER Varidolem Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č.1/2009 ze dne 24.3.2009 o mimořádných veterinárních opatřeních proti nebezpečné nákaze varroaze včel Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj

Více

Metodický návod SVS ČR č. 2/1999 ze dne 7. 12. 1999, ve znění změn a doplňků ke dni 1. 3. 2005

Metodický návod SVS ČR č. 2/1999 ze dne 7. 12. 1999, ve znění změn a doplňků ke dni 1. 3. 2005 Metodický návod SVS ČR č. 2/1999 ze dne 7. 12. 1999, ve znění změn a doplňků ke dni 1. 3. 2005 MOR VČELÍHO PLODU Čl. 1 Poučení o nákaze a) Mor včelího plodu je nebezpečná nákaza 1) převážně postihující

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

Obsah. Charakteristika - Fondán Technologický postup - Fondán Charakteristika - Griliáš Druhy - Griliáš Technologický postup - Griliáš Testy

Obsah. Charakteristika - Fondán Technologický postup - Fondán Charakteristika - Griliáš Druhy - Griliáš Technologický postup - Griliáš Testy Obsah Charakteristika - Fondán Technologický postup - Fondán Charakteristika - Griliáš Druhy - Griliáš Technologický postup - Griliáš Testy Fondán Fondán je cukrářský polotovar, který zaznamenal značný

Více

Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj Severní 9, České Budějovice. ochranná a zdolávací opatření

Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj Severní 9, České Budějovice. ochranná a zdolávací opatření Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj Severní 9, 370 10 České Budějovice Telefon: 387 789 522 Fax : 387 789 535 E-mail : kvsc@svscr.cz Č.j. : KVSC/ 1633 /2009 N AŘ Í Z E N Í č. 3/2009 Krajské veterinární

Více

W 53003 Pardubice 3 fax. 466263101 epodatelna.kvse@svscr.cz

W 53003 Pardubice 3 fax. 466263101 epodatelna.kvse@svscr.cz W KRAJsKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ Husova 1747 tel. 466768670 datová schránka: wxcain9 W 53003 Pardubice 3 fax. 466263101 epodatelna.kvse@svscr.cz Číslo jednací: 2011/1501/KVSE AŘÍZENÍ č.

Více

Obhajoba na Informační a komunikační technologie 1

Obhajoba na Informační a komunikační technologie 1 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem Obhajoba na Informační a komunikační technologie 1 HONZÍKOVA CESTA ANEB DĚTI ZAČÍNAJÍ ČÍST ALENA HNÍZDILOVÁ P11202 ČJ + VV VZ ZS 2011 / 2012 KVK / 6149

Více

2013 Jarmila Černá PREVENCE A VÝŽIVA PREVENCE A VÝŽIVA

2013 Jarmila Černá PREVENCE A VÝŽIVA PREVENCE A VÝŽIVA PREVENCE A VÝŽIVA Prevence Prevence = předcházení něčemu. Jednoduchý výklad a přesto někdy tak složité k pochopení. Častá námitka: jsem zdravý jím hodně zeleniny a ovoce mám pohyb prevence stojí další

Více

b) druhy koření, jedlé soli, dehydratovaných výrobků, ochucovadel, studených omáček, dresinků a hořčice s členěním na skupiny a podskupiny

b) druhy koření, jedlé soli, dehydratovaných výrobků, ochucovadel, studených omáček, dresinků a hořčice s členěním na skupiny a podskupiny Strana 6286 Sbírka zákonů č. 398 / 2016 Částka 162 398 VYHLÁŠKA ze dne 2. prosince 2016 o požadavcích na koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky, ochucovadla, studené omáčky, dresinky a hořčici Ministerstvo

Více

Název: Jak schovat léto na zimu?

Název: Jak schovat léto na zimu? Název: Jak schovat léto na zimu? Výukové materiály Téma: Výchova ke zdraví RVP: Člověk a zdraví výchova ke zdraví výživa a zdraví Člověk a příroda přírodopis praktické metody poznávání přírody + biologie

Více

Není vzduch jako vzduch

Není vzduch jako vzduch Není vzduch jako vzduch Úvod Vítáme vás u nových, tentokrát obalově-vzdušných recyklohrátek! Společně se v Recyklohraní už dlouho zabýváme vším, co se týká třídění a recyklace odpadů. Víme, jak sbírat

Více

LŠNV v Bálkově Lhotě u Tábora objektivem účastníka. Napsal uživatel Ing. Petr Texl Neděle, 16 Květen 2010 18:13

LŠNV v Bálkově Lhotě u Tábora objektivem účastníka. Napsal uživatel Ing. Petr Texl Neděle, 16 Květen 2010 18:13 Již tradičně proběhla v jednom z květnových víkendů v Bálkově Lhotě u Tábora na včelnici a v truhlářské dílně Ladislava Nerada další Letní škola nástavkového včelaření pořádaná několik let Pracovní společností

Více

Haló! Hlásí se vám Zelené zprávy! Zelené zprávy budou vycházet v rozsahu 5 čísel za dobu trvání projektu. Jejich forma bude elektronická.

Haló! Hlásí se vám Zelené zprávy! Zelené zprávy budou vycházet v rozsahu 5 čísel za dobu trvání projektu. Jejich forma bude elektronická. 01/2011 Z E LE N É Z PR Á VY GREEN REPOR T Grüner B eric ht Haló! Hlásí se vám Zelené zprávy! Zelené zprávy jsou součástí projektu Zelený kompas, jehož hlavním cílem je přiblížit vám současnou situaci

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008 Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 79 1 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech -28 Od roku, tedy již 18 let, se provádí separování využitelných složek

Více

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PŘEDNÁŠKA 7

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PŘEDNÁŠKA 7 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PŘEDNÁŠKA 7 Slévání postup výroby odlitků; Přesné lití - metoda vytavitelného modelu; SLÉVÁNÍ Je způsob výroby součástí z kovů nebo jiných tavitelných materiálů, při kterém se

Více

III. NEHODY V OKRESECH

III. NEHODY V OKRESECH III. NEHODY V OKRESECH V této části jsou uvedeny základní ukazatele o nehodách v jednotlivých okresech České republiky v roce 2013. Pro porovnání není zohledněn počet nehod na území hlavního města Prahy

Více

Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj Severní 9, 370 10 České Budějovice Telefon: 387 789 522 Fax: 387 789 535 E-mail : kvsc@svscr.

Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj Severní 9, 370 10 České Budějovice Telefon: 387 789 522 Fax: 387 789 535 E-mail : kvsc@svscr. Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj Severní 9, 370 10 České Budějovice Telefon: 387 789 522 Fax: 387 789 535 E-mail : kvsc@svscr.cz Č.j.: KVSC /1450/ 2009 Nařízení č. 2/2009 Krajské veterinární

Více

Hodnoticí standard. Chovatel včel (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Chovatel včel (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Chovatel včel (kód: 41-035-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Chovatel včel, zpracovatel včelích produktů Kvalifikační úroveň

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ A JEHO DOPADY

GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ A JEHO DOPADY GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ A JEHO DOPADY 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Globální oteplování a jeho dopady V této kapitole se dozvíte: Co je to globální oteplování. Jak ovlivňují skleníkové plyny globální

Více

mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel v Libereckém kraji. Čl.

mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel v Libereckém kraji. Čl. Č.j.: SVS/2013/044709-L Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj dále jen KVS SVS pro Liberecký kraj jako místně a věcně příslušný správní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Cukr a ostatní sladidla Společná pro celou sadu oblast

Více

Termosky na jídlo Esbit Food Jug

Termosky na jídlo Esbit Food Jug Termosky na jídlo Esbit Food Jug Firma Esbit nabízí zajímavé termosky se širokým hrdlem Food Jug určené především k uchovávání teplého jídla. Tyto termosky jsou vyráběny ve třech velikostech: 500 ml, 750

Více

Poměr příjmů prstovou a bagrovou technikou plachtícího podání - MS muži Polsko Bagr 81% Prsty 19% METODICKÝ DOPIS Jiří Petrů: Rychlost servisu

Poměr příjmů prstovou a bagrovou technikou plachtícího podání - MS muži Polsko Bagr 81% Prsty 19% METODICKÝ DOPIS Jiří Petrů: Rychlost servisu METODICKÝ DOPIS Jiří Petrů: Rychlost servisu V minulém metodickém popise (odkaz na dopis zde) jsem se zaměřil na poměr přihrávky prsty a bagru u plachtícího podání. Jsem rád, že dnes můžu doplnit napsané

Více

Oligosacharidy příručka pro učitele. Obecné informace:

Oligosacharidy příručka pro učitele. Obecné informace: Obecné informace: Oligosacharidy příručka pro učitele Téma Oligosacharidy se probírá v rozsahu jedné vyučovací hodiny. Toto téma je možno rozšířit o základní informace z cukrovarnictví. Navazující učivo

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

Česká firma chce prorazit s novou baterií. Nehořlavou a levnější

Česká firma chce prorazit s novou baterií. Nehořlavou a levnější Česká firma chce prorazit s novou baterií. Nehořlavou a levnější 12. června 2015 1:00 Ryze česká společnost HE3DA s necelou desítkou zaměstnanců v pražských Letňanech vyvíjí baterii, která je sice lithiová,

Více

Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část.

Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část. Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část. V předchozích dvou dílech této série článků jste se dozvěděli mnohé o snižování spotřeby vody a energie na

Více

ZDROJE CUKRŮ VE VÝŽIVĚ. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy VŠCHT v Praze Společnost pro výživu

ZDROJE CUKRŮ VE VÝŽIVĚ. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy VŠCHT v Praze Společnost pro výživu ZDROJE CUKRŮ VE VÝŽIVĚ Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy VŠCHT v Praze Společnost pro výživu HLAVNÍ ŽIVINY Bílkoviny Lipidy (tuky) Sacharidy - množstvím ve stravě (55-60%

Více

Český svaz včelařů, o. s.

Český svaz včelařů, o. s. Český svaz včelařů, o. s. Informační zpráva k 31. 5. 2015 k úhynům včelstev podzim 2014 / jaro 2015 Český svaz včelařů, o. s. Zpráva Českého svazu včelařů o stavu a počtu včelstev na území ČR z hlediska

Více

Název: Škatulata, hejbejte se (ve sklenici vody)

Název: Škatulata, hejbejte se (ve sklenici vody) Název: Škatulata, hejbejte se (ve sklenici vody) Výukové materiály Téma: Povrchové napětí vody Úroveň: 2. stupeň ZŠ, popř. SŠ Tematický celek: Materiály a jejich přeměny Předmět (obor): Doporučený věk

Více

22 Analýza bodu zvratu Pracovní list

22 Analýza bodu zvratu Pracovní list Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech Asociace pedagogů základního školství České republiky www.vcele.eu 22 Analýza bodu zvratu

Více

Návštěva u mladé dámy: Do garsonky se vešla i šatna!

Návštěva u mladé dámy: Do garsonky se vešla i šatna! 1 Návštěva u mladé dámy: Do garsonky se vešla i šatna! Zařídit malý byt je těžké. Ale víte, co je ještě těžší? Zařídit malý a k tomu atypický byt, kde se nemůžete spoléhat na pravé úhly. Že snad něco takového

Více

Řešení pro lepení a čištění tesa Lepidla ve spreji tesa Čistidla ve spreji

Řešení pro lepení a čištění tesa Lepidla ve spreji tesa Čistidla ve spreji Řešení pro lepení a čištění Lepidla ve spreji Čistidla ve spreji Čistidla ve spreji PRŮMYSLOVÉ ČISTIDLO Průmyslové čistidlo 60040 ODSTRAŇOVAČ LEPIDLA Odstraňovač lepidla 60042 Průmyslové čistidlo je univerzální

Více

Létající komín. Daniela Mrázková. Gymnázium Cheb Nerudova 7, 350 02 Cheb

Létající komín. Daniela Mrázková. Gymnázium Cheb Nerudova 7, 350 02 Cheb Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Létající komín Daniela Mrázková Gymnázium Cheb Nerudova 7, 350 02 Cheb Úvod do problému Válec (sáček od čaje) hoří,

Více

I.Povinné úkony hrazené ze státního rozpočtu

I.Povinné úkony hrazené ze státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství Státní veterinární správa Č. j.:53627/2015-mze-17212 V Praze dne 3. 11. 2015 VÝTAH Z METODIKY KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2016 V souladu s 44 odst. 1 písm.

Více

Přírodní látky pracovní list

Přírodní látky pracovní list Přírodní látky pracovní list VY_52_INOVACE_199 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9 Přírodní látky pracovní list 1)Doplňte křížovku Tajenkou je název skupiny přírodních

Více

Typ dotazu: všeobecné

Typ dotazu: všeobecné Typ dotazu: všeobecné - Začátečník 36let zatím nevčelaří 550 m n.m. Jsem z okresu Jindřichův Hradec, jsem členem začátečník, hledám včelaře, zaučení a radu a informace, mám malou farmu 10 hektarů a rád

Více

Stavební kameny pro Vaše nápady

Stavební kameny pro Vaše nápady Stavební kameny pro Vaše nápady Další informace Nové stavění nové myšlení Stále více lidí chce stavět a bydlet jinak. Chtějí dobré, solidní domy s vysokou kvalitou bydlení a rozumnými pořizovacími a udržovacími

Více