II. TAJEMSTVÍ MISTRŮ. Wej Po-jang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. TAJEMSTVÍ MISTRŮ. Wej Po-jang"

Transkript

1 II. TAJEMSTVÍ MISTRŮ Četl jsem to, a den po dni se smysl stával jasný Až vůbec žádné pochyby nezůstaly v mé mysli. Žluté výhonky, ano, a Purpurový Kočár Vypadaly jako věci, jež se dají úplně snadno vyrobit Dal jsem vznešené sbohem světu člověka Paj Ťü-i ( n.l.) Potud optimistický začátek básně, jejíž autor patřil k těm mnohým, kdo se pokoušeli stát alchymisty. Jméno neklamně naznačuje čínský původ a v této zeměpisné oblasti budeme pokračovat poté, co jsme v předchozí kapitole naznačili některé rysy čínské alchymie. Básník si zařídil laboratorium a pokoušel se zde připravit preparát nesmrtelnosti, jenž bývá v literatuře nazýván elixír nebo medicína, což budeme používat střídavě. Te však nechme našeho odvážlivce v klidu pracovat a podívejme se, jaká kniha se skrývá za zájmenem to v prvním řádku básně. Třebaže bylo v jeho době už mnoho alchymických spisů, Paj Ťü-i četl jeden z nejproslulejších a také, jak se soudí, možná nejstarší z nich. Po příbězích vyprávěných v předchozí kapitole snad ani nepřekvapí, když dodáme, že knihu, které se budeme za okamžik věnovat, napsal muž, jenž se prý stal nesmrtelným. Taková postava si zaslouží být představena tím spíš, že je trochu zvláštní: tento nesmrtelný má i svůj pozemský životopis. Začněme však legendou. Wej Po-jang Tak se jmenoval učený mistr, o němž kniha Lie-sien čchüančuan (Úplné životopisy Nesmrtelných) praví, že se jednoho dne vydal se třemi žáky a se svým bílým psem do hor, kde hodlal dokončit účinný preparát, rozumějme elixír nesmrtelnosti. Podle představ čínských alchymistů k tomu bylo horské prostředí mimořádně příznivé, protože tu prý měla být zvláš silná TAJEMSTVÍ MISTRŮ / 47

2 Obr. 3 Wej Po-jang, jeho žák a pes. Japonský tisk asi z 15. století. energie čchi. Tu se nebudeme pokoušet blíže charakterisovat, snad jen potud, že ve svých různých formách měla být hybatelem všeho, vesmíru stejně jako člověka, v jehož těle proudí akupunkturními drahami, přičemž všechny vystřídá jednou za dvacet čtyři hodiny. Wej Po-jang si však byl rovněž vědom toho, že dva z jeho žáků postrádají úplnou víru, jak se v textu praví. Proto když byl zázračný preparát dokončen, rozhodl se oba pochybovače vyzkoušet, což učinil slovy: Zlatá medicína je hotova, nejprve by však měla být vyzkoušena na psovi. Jestliže z ní nevzejde psovi žádná škoda, můžeme ji vzít i my, ale jestliže po ní pes uhyne, neměli bychom ji brát. Tím se dozvídáme, proč vzal mistr na cestu také svého psa. I když se nám trochu příčí moderní termín pokusný živočich, v naznačené souvislosti při- 48 / ALCHYMIE

3 padá být docela na místě. Text nás současně poučí, že pokud nebyl dodržen správný počet operací nebo jestliže složení preparátu nedosáhlo požadované harmonické kvality, přičemž dnes není jasné prvé ani druhé, v takovém případě prý může elixír obsahovat malé množství jedu, který krátkodobě způsobí stav podobný smrti. Te dejme opět slovo čínskému spisu: Když tedy byl zázračný preparát dokončen, Wej Po-jang ho dal trochu psovi, jenž v tu chvíli pošel. Nato mistr pravil: Medicína není ještě vyrobena. Pes po ní zemřel. Neukazuje to snad, že nebylo dosaženo božského světla? Jestliže to pozřeme i my, obávám se, že se budeme ubírat touž cestou jako pes. Co bychom měli dělat? Žáci se otázali: Vezmete to vy sám, mistře? Po-jang na to opáčil: Opustil jsem světskou cestu a zavrhl svůj dům, abych přišel sem. Byl bych zahanben, kdybych se vracel, aniž bych dosáhl sien [nesmrtelnosti]. Tudíž žít a nevzít preparát by bylo to samé, jako po něm zemřít. Musím to vzít. S těmito slovy si vložil preparát do úst a okamžitě zemřel. Když to viděli, jeden z žáků pravil: Náš učitel nebyl obyčejný člověk. Vzal medicínu a zemřel po ní. Musel to učinit s jistým úmyslem. Žák vzal také medicínu a zemřel. Zbývající dva žáci si řekli: Cílem výroby medicíny byl pokus dosáhnout dlouhověkosti. Te ale požití této medicíny způsobilo smrt. Bylo by lepší nebrat medicínu a moci tak žít o pár desítek let déle. Opatrnost zvítězila a oba pochybovači se odebrali zpět do údolí, aby tam zařídi li důstojný pohřeb mistra a svého druha. My však víme to, co tito dva žáci netušili elixír pouze nebyl zcela dokonalý a nebla hý stav mistra, žáka i psa byl jen zdánlivý. Skutečně, krátce po jejich odchodu Wej Po-jang opět ožil, vzal nepatrné množství jiného prostředku, který u sebe ukrýval, a oživil jím učední ka Jüa i bílého psa. Vydali se pak na cestu nesmrtelných a u dře vaře, jehož potkali, zanechali dopis pro zbylé dva učedníky. Jak kronikář napsal, ti byli naplněni lítostí, když ho četli. Zatímco jsme dlouze představovali nesmrtelného mistra, se skutečným Wej Po-jangem to bude stručnější. Byl to taoistický TAJEMSTVÍ MISTRŮ / 49

4 filosof a alchymista, rodák z Wu (v dnešní provincii Ťiang-su), jenž byl roku 121 n.l. pozván k císařskému dvoru. Jako pravý taoista pozvání samozřejmě odmítl. Sám se charakterisoval tak, jak bylo u taoistů zvykem. Je prý obyčejný muž z kraje Kuaj, jenž nechová lásku ke světské moci, slávě, proslulosti nebo zisku, jenž promrhává svoje dny tím, že vede prostý, tichý, pohodlný a mírumilovný život v ústraní nepříliš navštěvovaného údolí Navzdory své pohodlnosti dokázal Wej Po-jang napsat knihu, která ho posmrtně vynesla ke slávě, jíž se za života vyhýbal. Bu me však opatrnější a raději uve me, že se mistrovi jen připisuje dílo Cchan-tchung-čchi, datované rokem 142 n. l., což z něj dnes činí nejstarší známý alchymický spis čínského původu. Poměřováno ve světovém měřítku, tedy se zahrnutím alchymie, která se zformovala na přelomu letopočtu v Egyptě, se tento spis stále řadí mezi několik málo nejstarších. Potud jedno nej týkající se Wej Po-jangova díla. Pak je tu druhé, na němž se dnes shodují znalci starověké čínské alchymie: podle nich je to snad nejnesrozumitelnější dílo z této oblasti. Přesto se nevzdávejme, nahlédněme do textu, a pokusme se vysvětlit alespoň něco. Cchan-tchung-čchi, problém nejen s názvem Ještě než se pokusíme začíst do tohoto díla, stojíme před první překážkou, nikoli bezvýznamnou, jíž je samotný název spisu. Znaky Cchan-tchung-čchi se sice někdy volně překládají jako Spřízněnost Trojice, ale řada sinologů doporučuje ponechat raději pouze jejich fonetický přepis. Možností překladu je totiž víc a mohou se od sebe významově lišit. Pravda, v závěru knihy Wej Po-jang píše o trojici, jíž byla I- ing (Kniha proměn), taoistické učení a konečně alchymický proces, ale tento výčet končí shrnutím, že to jsou variace té samé věci pod různými jmény. Ovšem dál se nedočteme, o jakou věc mělo jít. Je to 50 / ALCHYMIE

5 epilog knihy, končící o dva odstavce dál slovy: Pisatel [této knihy] opouštěje svět a jeho zla [když se odebíral] do hor, toulal se prostorem s duchy. Poté byl proměněn v nesmrtelného [sien] a tím vykázán do říše ticha. Jednou za sto generací sestupuje, aby navštívil svět a předvedl svoje peří Rozumíme jistě narážce na odchod do hor, jak to vyprávěla předchozí legenda, a srozumitelné je i peří dosažení nesmrtelnosti se prý navenek projevovalo tím, že tělo takového š astlivce porostlo peřím. Není to ale podoba s našimi anděly, protože čínští nesmrtelní neměli křídla. Když jsme si neporadili s překladem titulu, co samotná kniha? Jak bývá při čtení zvykem, začněme první kapitolou, která je vlastně jen odstavec tak jako většina ostatních: Čchien a kchun jsou brány k i [proměně]. Jsou rodiči kua. Kchan a li mohou být [svou] strukturou přirovnány ke čtyřem hradbám měs - ta Bude lépe přestat číst; i tak bude komentář dlouhý. Začneme z prostředka, kde i je narážka na I- ing, proslulou Knihu proměn 1. Jedno z nejstarších děl světové literatury, kniha, která je věštecká stejně jako filosofická a hlavně nesmírně náročná, je páteří traktátu Cchan-tchung-čchi. Knihu I- ing tvoří 64 hexagramy, šestiřádkové symboly sestavené z plných, jangových, a přerušených, jinových, čar. Hned v úvodní větě Cchantchung-čchi se setkáváme s prvními dvěma hexagramy Knihy proměn, totiž čchien, tvoření, a kchun, přijetí. Pro jejich zasvěcený výklad je nutno odkázat na komentovaný překlad díla. Pokračujme v analyse či přesněji v krátkém pokusu o ni. Tyto hexagramy mají být rodiči kua. Pod označením pa-kua se Obr. 4 Hexagramy čchien (vlevo) a kchun (vpravo). 1 Zasvěcený komentář najde zájemce v I- ing. Kniha proměn (přel. O. Král, Praha, 1995). TAJEMSTVÍ MISTRŮ / 51

6 hory vítr skrývá osm třířádkových symbolů (trigramů), z nichž vždy kombinací dvou jsou vytvořeny hexagramy. Zde už nezbývá než obrazně řečeno hodit ručník do ringu. Trigramy kchan a li se totiž vykládají někdy podle legendárního císaře Fu-si, jenž je prý vymyslel, a potom se překládají jako ponoření (řeka) a spojení (oheň). K samotnému císaři se dostaneme podrobněji za chvíli. Ovšem jiný císař, Wen, jim přiřadil smysl právě opačný. Není jasné, ke kterému výkladu se přiklonil Wej Po-jang, ale tento bod je především obecným upozorněním na problémy, na něž můžeme narazit při interpretaci jakéhokoli čínského textu, kde jsou trigramy a samozřejmě také hexagramy. Úvodní věty knihy Cchan-tchung-čchi zanechaly patrně většinu čtenářů na rozpacích. Můžeme je uklidnit, nejsou sami. oheň hrom stojatá voda země nebe řeka Obr. 5 Trigramy byly uspořádány do kruhu a nabízíme jednu z jeho variant. Spojením nebe a země vznikalo šest základních přírodních jevů. 52 / ALCHYMIE

7 Dnes nejvýznamnější světový znalec starověké čínské filoso - fie a přírodovědy, americký profesor Nathan Sivin, napsal, že ni kdo nedokáže s určitostí říci, o čem tato kniha měla být. Někteří odborníci ji čtou jako básnické dílo, podle jiných jde o kosmologii, o sexuální nebo dechové techniky, případně o laboratorní alchymii a možná snad o kombinaci toho všeho. Nepomůže nám ani taoistický mnich Pcheng Siao (zemř. asi 945 n. l.), jenž v této knize spatřoval kosmický model: [Wej Po-jang] sepsal Cchan-tchung-čchi, aby ukázal, že při přípravě elixíru je vlastní [tvůrcovo] tao stejné jako tvořivá síla přírody. Proto, aby rozvinul tuto myšlenku, opřel se o symboly [Knihy] proměn. Spíš si povšimněme názoru, že se člověk může ve svém tvořivém úsilí vyrovnat přírodě. V jiných kulturních oblastech o tom mnozí učenci pochybovali. Alchymie v Cchan-tchung-čchi Ani učený mnich nás neposunul výrazně vpřed ve studiu laboratorní alchymie. Možná snad jen tím, že se zmínil o elixíru, cíli alchymistů. Kniha by tedy podle něj měla být opravdu alchymická, a jak jsme uvedli na začátku, je skutečně za takovou pokládána. Najdeme v ní něco bližšího k tomuto tématu? Ano, dočteme se například, že olovo je černé navenek, ale ukrývá ve svém nitru zlatý květ, podobně jako člověk, který nese jadeit, ale je oblečen do hadrů a má nepříjemný vzhled. To je zřejmá narážka na představu, že se kovy rodí v zemi a dále zrají až do nejdokonalejší podoby zlata. Nejen alchymisté, ale stejně tak hutníci a horníci téměř všude na světě na to po dlouhé věky věřili. V Evropě se s touto vírou setkáváme ještě v 17. století. Přitom olovo bylo velmi často pokládáno za nejméně zralý kov, ale jak jsme se dočetli, je v něm ukryt zárodek zlata, které by z tohoto kovu posléze vzniklo. Stalo by se tak ovšem za nesmírně dlouhou dobu a úlohou alchymisty bylo tento pomalý proces urychlit tak, aby se odehrál v čase srovnatelném s lidským živo- TAJEMSTVÍ MISTRŮ / 53

8 tem. Ostatně v předchozí kapitole jsme se při návštěvě u Liou Ana mohli přesvědčit o tom, jak dlouhá staletí kovy zrají. Alchymisté, a žili kdekoli a kdykoli, věnovali zlatu hlavní pozornost, a to nejen proto, že šlo o drahý kov. Zmínili jsme se, že se při svých laboratorních pokusech opakovaně přesvědčovali o tom, že je to také kov mimořádně odolný. Chemicky se ho podařilo zreagovat až v Evropě po roce 1300 (n. l.), kdy byla objevena lučavka královská 2, která zlato rozpouští. Chemická netečnost zlata samozřejmě neunikla ani Wej Po-jangovi, jenž napsal: Zlato je ve své podstatě nerozložitelné [dnešní terminologií chemicky nereaguje, samozřejmě v rámci Wej Pojangových možností], a proto je nejdražší z věcí. Šu-š [muži umění, alchymisté] živíce se jím dosahují prodloužení života. Tento citát by se mohl zdát trochu protismyslný, protože není jasné, jak se živit zlatem. Citovaná pasáž je směsí pozorování vlastností skutečného zlata, které tehdy opravdu nikdo nedokázal změnit, a představ čínských alchymistů o uměle vyrobeném zlatu, jež mělo prodloužit život, jak nás o tom v předchozí kapitole poučil Li Šao- ün. Neodmyslitelnou družkou alchymie byla astronomie a astrologie, které se zvláš ve starověku v podstatě nerozlišovaly. Narážky na tyto nauky najdeme u Wej Po-janga rovněž, když se věnuje nápadné stálosti zlata: Jestliže se zlato vloží do žhavého ohně, není zbaveno zářivosti své barvy. Ode dnů rozvinutí vesmíru [stvoření] nezmenšil se jas Slunce a Měsíce a ani zlato neztratilo na váze. Tvar Slunce a Měsíce byl stále stejný. Zlato je zrozeno pod vlivem Měsíce. S rozbřeskem, získávaje magickou sílu od Slunce, vrací se ke své matce. Opět se tu píše o skutečném kovu, který je v tomto případě spojován s nebeským tělesem, jen na rozdíl od představ evropských alchymistů je zde zlato spojeno s Měsícem. Ve vztah mezi planetami, k nimž se často řadily i Slunce a Měsíc, a kovy se věřilo v řadě 2 Latinsky aqua regia, směs kyselin dusičné a chlorovodíkové v objemovém poměru 1:3. 54 / ALCHYMIE

9 civilisací, a již to byla mezopotamská, egyptská, řecká, později také arabská, o evropské nemluvě, a zlato tam bylo spojováno se Sluncem, jak tomu napovídala už sama barevná podobnost. Pokud jde o stvoření vesmíru, můžeme nabídnout nejproslulejší postavu čínské kosmogonie, která prý vytesala vesmír z původního chaosu. Byl to Pchan Ku, jenž sám měl vzniknout z jinu a jangu, které ho jakýmsi způsobem stvořily a daly mu za úkol dodat tvar chaosu tím, že vytvoří nebesa a zemi. Vyprá - vění není příliš přehledné, což platí pro řadu čínských mýtů. Někdy se jméno Pchan uvádí ve smyslu vaječná skořápka a Ku jako pevný, takže podle toho byl prý Pchan Ku vysezen z tohoto chaosu, podobně jako vajíčko. Není však jasné, kdo ho vyseděl. Pchan Ku bývá zobrazován jako trpaslík oblečený v med vědí kůži, na hlavě má dva rohy, v levé ruce třímá kladivo, v pravé dláto, nástroje, jimiž tvaroval vesmír. Během osm nácti tisíc let vytvořil Slunce, Měsíc a hvězdy, nebesa a Zemi, přičemž sám den ze dne rostl, vždy o šest čch 3. Zastavme se u tohoto tvořivého aktu, který vlastně spojil pozemské s nebeským tím, že šlo o jediného tvůrce. Po Pchan Kuově smrti totiž vznikly z jeho hlavy hory, z dechu vítr a obla - ka, hlas se stal hromem, končetiny pak čtyřmi čtvrtinami země. Z krve se zrodily řeky, z masa půda, jeho vousy se staly souhvězdími, kůže a vlasy bylinami a stromy a z jeho zubů, kostí a morku se vytvořily kovy, skály a drahé kameny. Z Pchan Kuova potu byl déš a z hmyzu, jenž mu lezl po těle, se stali lidé. Jejich původ tedy nebyl nikterak slavný. Není divu, že se jako pokračování božského stvořitelského aktu vyvinulo přesvědčení, že Slunce, Měsíc a planety, které vznikly současně se Zemí, ovlivňují vše, co je na ní. Především život a smrt lidí a také různé přírodní jevy. Změny ve vzhledu Slunce měly proto oznamovat neštěstí hrozící hlavě státu, a to nejen smrt císaře, ale také možná povstání a hladomory. Rovněž červený nebo naopak velmi bledý Měsíc byl varováním obyvatelstvu, že přijdou zlé časy. 3 Stará čínská délková jednotka, 0,32 0,37 m. TAJEMSTVÍ MISTRŮ / 55

10 Te ale znovu k Wej Po-jangovi, jenž se nevyhnul ani základní otázce po složení hmoty, takže podle něj zlato je tvořeno převážně pískem a odvozuje [své] další vlastnosti ze rtuti. Alchymické texty musíme číst z posic doby, kdy vznikly. V citované větě se obtížně vysvětluje slovo písek. Snad je to narážka na zlatonosné písky, v nichž se zlato vyskytuje, ale toto vysvětlení je jen dohad. Zato rtu byla vždy oblíbeným kovem alchymistů. Opakovaně se dozvídáme, že ji měl obsahovat každý kov. Proč? Protože roztaven teče a rtu se takovému kovu podobá, takže by v něm podle všeho měla být jako složka umožňující právě tu tekutost. S tímto argumentem se ještě setkáme. Postupně se v některých z padesáti devíti kapitol knihy Cchan-tchung-čchi přesvědčujeme o tom, že je opravdu věnována alchymii. Zatím to však byly teoretické úvahy. Je tu někde i návod, jak si počínat? Tedy výčet výchozích látek, údaje o jejich množství a popis dalšího postupu? Nic takového tu nenajdeme. Jen popis procesu, ovšem zase v mystickém jazyce Wej Po-janga: Nahoře var a destilace se odehrává v kotli; dole plápolá hučící plamen. Vpředu kráčí Bílý tygr prokládající cestu; následuje ho Šedý drak. Třepetavý šarlatový pták se vznáší pěti barvami. Nemá cenu pokračovat. Za neobvyklými živočichy se skrývají názvy různých chemikálií a dodnes nevíme s určitostí, kterých vlastně. Jak vidíme, v této situaci ani moc nevadí dvojí možný výklad trigramů. Epilog Náš mezititulek je rovněž symbolický: také Wej Po-jang má takto nazvanou poslední kapitolu, jedinou, která nese název. Nejdřív však nechme promluvit dnešní sinology. Podle nich je kniha Cchan-tchung-čchi opravdu z výrazné části alchymická, ale není to receptář, nýbrž teoretické dílo, jež vykládá podstatu čínské alchymie. Samozřejmě jazykem své doby. Wej Po-jang píše v Epilogu: Toto psaní není pouhá řečnická hra se slovy. 56 / ALCHYMIE

11 Je to výklad neomylné pravdy. Tak to pochopil i básník Paj Ťü-i a pokusil se onu pravdu najít. Úvodní verše jeho básně optimisticky a až příliš sebevědomě naznačovaly jako by uspěl. Ale zřejmě pominul čtyřicátou osmou kapitolu díla, kde stojí: Lidé mají rádi jednoduché počínání. Nerozumějí dlouhé a krátké cestě 4. Opouštějíce správnou cestu a sledujíce křivolaké vedlejší pěšinky věří, že jsou na přímém směru, a posléze se nacházejí na zavřeném konci slepé uličky. Je to jako slepec kráčející bez pomoci hole a hluchý, jenž jde, aby naslouchal hudbě. Stejně tak by se mohl [někdo] pokoušet hledat králíky a ptáky pod vodou nebo ryby na vrcholcích hor Paj Ťü-i na začátku své básně nadšeně líčil, jak se uchýlil do ústraní a spojoval jin a jang podle knihy, jíž se domníval rozumět, ale: Stupně žíhání vniveč přišly všechny. Špetka elixíru by znamenala věčný život; O vlásek chybně, a veškerá má práce ztracena! Básník ještě téže noci odevzdaně rozebral svou pec. Kniha Cchan-tchung-čchi si zachovala své tajemství a je tomu tak dodnes, třebaže už v ní odborníci nehledají postupy vedoucí k nesmrtelnosti, ale pouhý smysl, jenž by dovolil lépe pochopit myšlenkový svět starověké čínské přírodovědy. Osud nechtěl, aby se Paj Ťü-i stal alchymistou a aby dosáhl nesmrtelnosti, ale přece jen mu byl příznivě nakloněn. Druhý den po hořkém zklamání se básník dozvěděl, že byl jmenován guvernérem v Čung-čou. Ke Chung Naše dosavadní putování vedlo stále na rozhraní skutečnosti a legend, přičemž jeho úhelným kamenem byla dlouhověkost, 4 V originále tao. TAJEMSTVÍ MISTRŮ / 57

12 či dokonce nesmrtelnost. Občas jsme představili některé š ast - livce, kteří této vysněné mety dosáhli, ale snad s výjimkou krát - ké Li Šao- ünovy lekce, ostatně velmi obecné, jsme se nedozvě děli, jak si počínat. Nesnáz byla také s totožností některých autorů. Te konečně nalézáme jednoho, jenž je skutečnou a ne pochybnou postavou. V úvodu svého proslulého spisu, z něhož budeme čerpat, se nám tento muž dokonce sám představuje: Jsem v podstatě nekulturní a hrubý, vcelku nepohledný a vůbec už nerad rozebírám své vlastnosti, abych se naparoval či zase zastíral své vady. Můj klobouk a střevíce bývají věčně špinavé a rozedrané, za moje šaty by se každý jiný styděl. Já na to nedbám. Způsoby oblékání se příliš rychle mění Mým cílem je přidržet se toho, co je stálé, a nesledovat neustálé proměny doby. Moje řeč je upřímná a pravdivá, straním se prázdného vtipkování. Je to možná až trochu zarážející, ale skutečně máme co činit s jedním z nejvýznamnějších protagonistů čínské alchymie, medicíny a přírodovědy, učeným mistrem Ke Chungem (asi 280 asi 340 n. l.). Úvodní citát jen naznačuje, že se setkáváme Obr. 6 Ke Chung, jen nevíme, zda opravdu vypadal tak jako na této nedatované kresbě. 58 / ALCHYMIE

13 s pravým taoistou, ale tím se stal až později, když původně inklinoval ke konfuciánství. Pokračujme tedy v jeho životopi - se. Ke Chung pocházel z významné rodiny a byl předurčen přinejmenším k dráze úředníka, ve staré Číně vysoce ceněné, nebo učence. Otce však ztratil ve třinácti letech a k tomu, aby přežil, se musel věnovat zemědělství. Až v šestnácti letech se dostal ke čtení I- ing (Knihy proměn), Konfuciových Rozmluv a dalších spisů, nedostatek peněz mu však bránil najít si kvalit ní učitele. Neustále toužil po vzdělání, ale jak napsal, protože jsem byl od přírody hloupý se sklonem k zapomí - nání můj slovník byl omezený, moje zájmy roztříštěné moje znalosti zůstávaly velmi chabé Pravda, z předchozích citátů bychom mohli nabýt dojmu, že je škoda ztrácet čas s při - hloup lým zapomnětlivým otrhancem, ale je to nadsázka, s ja - kou jsme se setkali u Wej Po-janga. Zdůrazňovaná skromnost je znakem taoisty. Zdánlivý pobuda zanechal knihu Pao-pchu-c, jejíž titul bývá překládán jako Mistr přidržující se prostoty, kterou dokončil kolem roku 320 n.l. Již titul knihy se opět jen obtížně překládá přesně, protože je v něm skryta narážka. Přezdívka Mistr přidržující se prostoty totiž vychází z knihy Tao-te- ing, z pasáže, kde se doporučuje, aby se lidé přimkli k jednoduchosti navenek a k vnitřní prostotě. Ke Chung používá dvě slova paopchu, jejichž doslovný význam je obejmout neopracovaný kmen, přičemž takový kmen se objevuje jako metafora původní prostoty, představa čehosi, co ještě není zpracované, co je neurčené. Sloveso pao znamená objímat, zahrnovat, obsáhnout do sebe. Pao-pchu-c je nejvýznamnějším kompendiem starověké čínské přírodovědy a alchymie. Ale pozor, v knize nalézáme na několika místech upozornění, že je určena jen zasvěcencům. Když píše o výrobě zlata, varuje Ke Chung: Pojednání o výrobě zlata jsou [shromážděna] ve sbírkách pojednávajících o bozích a nesmrtelných; Liou An je vybral, aby vytvořil své knihy Avšak i když existuje text, podstatné složky byly chovány v tajnosti a text musí být při čtení TAJEMSTVÍ MISTRŮ / 59

14 ústně vysvětlován, což bylo úlohou mistra. A co více: Protože byly původní názvy mnoha složek změněny, text se nemá přijímat doslovně. Takže i když někdo získal spisy, bez pomoci učitele by jim vůbec neporozuměl. Nemajíce Mistra, jenž by nás vedl, jsme do značné míry v této situaci. O tom, že Ke Chung nevaroval naplano, se přesvědčili překladatelé jeho knihy. Například pro rtu najdeme v tomto díle čtyři různá označení: che-čche, což je složenina slov řeka a vůz, ovšem nikoli ve smyslu říční vůz, dále chuang- ing, v překladu značící žlutý a esence. Termín che-šang čchenü znamená dívka nad řekou a jedná se zřejmě o narážku na nějaký klasický text. A konečně najdeme také kung, slovo, jímž se označuje rtu dnes. Cesty k nesmrtelnosti V knize Pao pchu-c se pohybujeme mezi medicínou, alchymií a také magií; v tomto díle totiž nechybějí ani magické talismany. Zůstaňme u prvních dvou nauk. Pokusíme-li se nějak roztřídit Ke Chungovy rady, jak dosáhnout dlouhověkosti, můžeme rozlišit dva základní typy doporučovaných postupů. První z nich se blíží spíš jogínským dechovým praktikám a tělesným cvičením, zatímco druhý spočívá v podávání různých preparátů. Tento druhý typ můžeme dále rozdělit na dvě podskupiny. V jedné z nich jsou preparáty pocházející ze živé přírody, ve druhé pak anorganické substance. Toto dělení je velmi hrubé a někdy se obě podskupiny překrývají, nicméně nám to umožňuje alespoň základní orientaci. Ještě ke knize dodáme, že podle všeho Ke Chung sám nepracoval v laboratoriu, kde by připravoval různé elixíry; patrně shromáždil návody z různých pramenů, což je i tak rozhodně záslužné. Význam ovládání dechu dokumentuje Ke Chung na různých příkladech a historkách. Jedna z nich vypráví o muži, jenž musel v dobách nepokojů uprchnout z rodné vsi. Starost mu přitom 60 / ALCHYMIE

3. kapitola Škola kompasu

3. kapitola Škola kompasu 3. kapitola Škola kompasu Základem školy kompasu je osm domů vztahujících se k osmi trigramům pa-kua (viz obrázek 1A, strana 36). Jedná se osmihranný obrazec se symbolem jinu a jangu uprostřed. Po obvodu

Více

Asi to takhle doopravdy vypadalo, šedý nevýrazný snímek, ve kterém je ale ukryta velmi pěkná fotografie.

Asi to takhle doopravdy vypadalo, šedý nevýrazný snímek, ve kterém je ale ukryta velmi pěkná fotografie. Dobrý den, dovolil jsem si vybrat malý vzorek vašich fotografií a ukázat vám na nich několik chyb, kterých se při fotografování a následné úpravě dopouštíte. Fotografie jsou doopravdy vybrané zcela náhodně,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929)

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Jsem psycholožka, učitelka a také spisovatelka, protože jsem napsala 25 knih, které byly přeloženy do 25 jazyků. Pomáhám dětem, které to mají složité se svými rodiči,

Více

Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius. Jana Kutnohorská

Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius. Jana Kutnohorská Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius Jana Kutnohorská Moudrost je přiznáním toho, že vím, co, vím, a že nevím, co nevím. Konfucia lze považovat za největšího muže čínských dějin. Jeho učení si

Více

Obsah. Úvod 291. Tři čočky 305 Druhé odmocniny a trojúhelníky 3-4-5 306 Leonardovo a CBS oko 307 Vitruviovo 10 ku 12 308 Vyřešení za 10 000 let 309

Obsah. Úvod 291. Tři čočky 305 Druhé odmocniny a trojúhelníky 3-4-5 306 Leonardovo a CBS oko 307 Vitruviovo 10 ku 12 308 Vyřešení za 10 000 let 309 Obsah Úvod 291 DEVĚT Duch a posvátná geometrie 293 Třetí informační systém v Ovoci života 293 Kruhy a čtverce lidského vědomí 293 Hledání téměř dokonalých poměrů fí 295 První a třetí úroveň vědomí 296

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Neznámá V mé době Pohled na nebe Na farmě své V přírodě živé V mé době farmářské Hvězdy na obloze nebeské V horách zářivé V přírodě hravé V mé době

Více

Fyzikální korespondenční škola 2. dopis: experimentální úloha

Fyzikální korespondenční škola 2. dopis: experimentální úloha Fyzikální korespondenční škola 2. dopis: experimentální úloha Uzávěrka druhého kola FKŠ je 28. 2. 2010 Kde udělal Aristotelés chybu? Aristotelés, jeden z největších učenců starověku, z jehož knih vycházela

Více

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech Část 1 NAROZENÍ DÍTĚTE LÁSKY Jak se narodí dítě lásky? Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech účastníků tréninku je přijít vědomě do pozemského života v podobě dítěte lásky. Kdo je dítě lásky? Obvykle

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

2. kapitola. Šamanský pohled na svět

2. kapitola. Šamanský pohled na svět 2. kapitola Šamanský pohled na svět Mýty a legendy existujících šamanských kmenů nám mohou poskytnout vodítka k odpovědi na otázku, jak a kdy šamanismus vznikl, ale vždy musíme mít na paměti, že každý

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

Vikingská domovina. Vikingská domovina

Vikingská domovina. Vikingská domovina Vikingové. pocházeli ze Severní Evropy. Žili na území dnešního Dánska, Norska a Švédska. Podnebí v této oblasti bylo nehostinné, zimy dlouhé a obživy nedostatek. Vikingská domovina Vikingové pocházeli

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

1. Obsahová stránka práce

1. Obsahová stránka práce Mgr. Vlastimil Merta: Valná hromada u společnosti s ručením omezeným a úprava související problematiky ve společenských smlouvách (posudek oponenta rigorozní práce) Valná hromada je klíčových orgánem společnosti

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Vstupní brána - Portál

Vstupní brána - Portál Vstupní brána - Portál Vstupní brány znázorňují hranici, oddělují prostory: prostor vnějšího světa od prostoru domácí intimity; prostor hluku od prostoru ticha; prostor každodenního života od hlubokých

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Bhagaván Šrí Ramana Maháriši Dodatek ke 40 veršům o Skutečnosti

Bhagaván Šrí Ramana Maháriši Dodatek ke 40 veršům o Skutečnosti Bhagaván Šrí Ramana Maháriši Dodatek ke 40 veršům o Skutečnosti (zveřejněno na www.rudolfskarnitzl.cz) (Bhagaván Šrí Ramana Maháriši je autorem veršů, zvýrazněných v textu kurzívou.) Vzývání To, co je

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Gymnázium, Český Krumlov Vyučovací předmět Fyzika Třída: 6.A - Prima (ročník 1.O) Úvod do předmětu FYZIKA Jan Kučera, 2011 1 Organizační záležitosti výuky Pomůcky související s výukou: Pracovní sešit (formát

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

CP Já jako alchymistka

CP Já jako alchymistka CP Já jako alchymistka Můj alchymistický životopis Vedoucí práce: Prof. Teóma Tejedor Autor práce: Cleo Torres Školní rok: Léto 2016 Třída: 2Aa Datum odevzdání: 22. 5. 2016 Obsah Cíl práce:... 2 Rodina...

Více

Buddhismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN25

Buddhismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN25 Buddhismus M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 BUDDHISMUS Patří mezi nejstarší náboženství, vzniká v Asii. Od 19. století se šíří dále. Je historickou postavou. Narodil se zhruba v 5. století jako indický

Více

Anotace - Autor - Jazyk - Očekávaný výstup - S e p ciální n v zdě d lávací p o p tř t eby b Klíčová slova -

Anotace - Autor - Jazyk - Očekávaný výstup - S e p ciální n v zdě d lávací p o p tř t eby b Klíčová slova - Anotace Želvy Anotace - Pracovní list k procvičení plynulého čtení s porozuměním, schopnosti k zapamatování si podrobností, ověření při odpovídání na otázky k textům, doplnění chybějících slov do vět,

Více

Návštěva. 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy

Návštěva. 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy Návštěva 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy 1. Co si s sebou vezmete na dalekou cestu? Psaní seznamů Max.5min 2. Kam jedeme? báseň

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Radim Weber VIOLA - SMUTNÁ KRÁLOVNA. Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Radim Weber VIOLA - SMUTNÁ KRÁLOVNA. Ukázka knihy z internetového knihkupectví 1 Radim Weber VIOLA - SMUTNÁ KRÁLOVNA 2 Copyright Autor: Radim Weber Ilustrace: Václav Nenáhla Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2016 ISBN: 978-80-7512-382-4 (epub) 978-80-7512-383-1 (mobipocket) 978-80-7512-384-8

Více

Epilog. Ročník 8. 27. 12. - 28. 12. 2012. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková

Epilog. Ročník 8. 27. 12. - 28. 12. 2012. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková ČESKÝ JAZYK Epilog Ročník 8. 27. 12. - 28. 12. 2012 Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

POJMY Náboženství Věda

POJMY Náboženství Věda POJMY Náboženství Věda Systém věrouky, konkrétních rituálů a společenské organizace lidí, kteří s jeho pomocí vyjadřují a chápou svůj vztah k nadpřirozenu - Bohu Pohled na svět svrchu Systém a nástroj

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací)

Více

NĚKTERÉ VZÁJEMNÉ VAZBY A VZTAHY

NĚKTERÉ VZÁJEMNÉ VAZBY A VZTAHY NĚKTERÉ VZÁJEMNÉ VAZBY A VZTAHY Věra Semerádová - Alena Škaloudová OBSAH TESTOVÉ VÝSLEDKY A PROSPĚCH TESTOVÉ VÝSLEDKY, PROSPĚCH A VZDĚLÁNÍ RODIČŮ Průměrné hodnoty vybraných ukazatelů podle vzdělání otce

Více

Starověká mimoevropská literatura

Starověká mimoevropská literatura Starověká mimoevropská literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno.

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno. Josefína Ukázková Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA Milá Josefíno. Výše jsou pro Vás vyloženy všechny karty, které Vám utvářejí Vaše cesty v nejbližší budoucnosti. Je potřeba

Více

Základy filozofie. Co je filozofie? Původ filozofie. Filozofie a mýtus.

Základy filozofie. Co je filozofie? Původ filozofie. Filozofie a mýtus. Základy filozofie Co je filozofie? Původ filozofie. Filozofie a mýtus. Neboť kdysi i dnes pobízí lidi k filozofování údiv. Kdo se však táže a je udiven, pociťuje nevědomost. Aby tedy unikli nevědomosti,

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Technika psaní. 1) Příprava materiálů. 2) Příprava na výkon. 3) Jak psát a čeho se vyvarovat. 4) Jak postupovat při psaní

Technika psaní. 1) Příprava materiálů. 2) Příprava na výkon. 3) Jak psát a čeho se vyvarovat. 4) Jak postupovat při psaní 1) Příprava materiálů 2) Příprava na výkon 3) Jak psát a čeho se vyvarovat 4) Jak postupovat při psaní 1) Příprava materiálů (co s vagónem separátů) 1) Příprava materiálů před samotným psaním Jaký zvolit

Více

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_10 Tématický celek:

Více

Heiden: Obsidian. Heiden: Obsidian. Nostalgia echo Katarze Trojice Na pohřbu Thujon Post lux tenebras Monomania Pohřben před sto lety.

Heiden: Obsidian. Heiden: Obsidian. Nostalgia echo Katarze Trojice Na pohřbu Thujon Post lux tenebras Monomania Pohřben před sto lety. Heiden: Obsidian Nostalgia echo Katarze Trojice Na pohřbu Thujon Post lux tenebras Monomania Pohřben před sto lety stránka 1 z 9 Nostalgia echo (Dante Alighieri, Božská komedie, překlad Vladimír Mikeš)

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

SSOS_ON_2.15 Stát. Číslo a název projektu Číslo a název šablony

SSOS_ON_2.15 Stát. Číslo a název projektu Číslo a název šablony Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ON_2.15

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Jak psát bakalářskou či diplomovou práci. Možná úskalí při výběru témat a vedoucích prací:

Jak psát bakalářskou či diplomovou práci. Možná úskalí při výběru témat a vedoucích prací: Jak psát bakalářskou či diplomovou práci Následující text poskytuje základní informace o tom, jak si zvolit téma bakalářské (a také Úvodu k bc. práci) či diplomové práce a jak práci tohoto typu psát. Výchozím

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Komunikační a slohová Osnova Tvoření osnovy Ročník 4 Anotace Očekávaný výstup a klíčové kompetence

Více

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou TRITON Psychologická setkávání Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domácí zvířata - ptáci Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) 2 vyučovací hodiny proložená

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

nití či strunou. Další postup, barevné konturování, nám napoví mnoho o skutečném tvaru, materiálu a hustotě objektu.

nití či strunou. Další postup, barevné konturování, nám napoví mnoho o skutečném tvaru, materiálu a hustotě objektu. Úvodem Již na počátku své dlouhé a strastiplné cesty lidé naráželi na záhadné a tajemné věci nebo úkazy, které nebyli schopni pochopit. Tak vzniklo náboženství a bohové. Kdo ale ti bohové byli ve skutečnosti?

Více

Platón: Faidón, O nesmrtelnosti duše

Platón: Faidón, O nesmrtelnosti duše Platón: Faidón, O nesmrtelnosti duše http://www.spqr.cz/content/plat%c3%b3n-faid%c3%b3n-o-nesmrtelnosti-du%c5%a1e Faidón dle mého názoru patří k jedněm z nejpozoruhodnějších Platónových děl. Po stránce

Více

řed mnoha a mnoha lety, v osmdesátých letech osmnáctého století, žil na Vasiljevském ostrově, v ulici nazývané První linie, majitel chlapecké

řed mnoha a mnoha lety, v osmdesátých letech osmnáctého století, žil na Vasiljevském ostrově, v ulici nazývané První linie, majitel chlapecké řed mnoha a mnoha lety, v osmdesátých letech osmnáctého století, žil na Vasiljevském ostrově, v ulici nazývané První linie, majitel chlapecké internátní školy. Jistě bychom i dnes našli o něm někde záznam

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

OM Healing zpravodaj

OM Healing zpravodaj OM Healing zpravodaj Březen 2015 Drazí přátelé, V OM Healingovém zpravodaji na březen 2015 si můžete přečíst: 1. Věděli jste o OM Healingu a věku Kali Yuga? 2. Úplňkový OM Healing v březnu 2015. 3. Mezinárodní

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 409 Jméno autora Mgr. Romana BLÁHOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 5. 2. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 4. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Symbol ležaté osmičky

Symbol ležaté osmičky Symbol ležaté osmičky 18 V šichni známe číslo osm a víme, jak se píše. Ležatá osmička vypadá podobně jako osmička otočená do horizontální polohy. Jde o uzavřenou smyčku, která symbolizuje absolutno a nekonečno.

Více

Obrazová příloha k zápisu Starověk

Obrazová příloha k zápisu Starověk Obrazová příloha k zápisu Starověk Srovnání vývoje ve střední Evropě a v oblasti Úrodného půlměsíce Obrázek 1: Mapka oblasti Úrodného půlměsíce [1] Starověká Mezopotámie Obrázek 2: Mapka starověké Mezopotámie

Více

ţák se seznámí s dějinou událostí- příchod věrozvěstů na Moravu

ţák se seznámí s dějinou událostí- příchod věrozvěstů na Moravu VY_52_INOVACE_CVSD2_06_4A Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Člověk ve světě místo kde ţijeme Anotace: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Autor: Ţák se prostřednictvím pracovního listu seznámí s dějinnou události

Více

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Vesmír je souhrnné označení veškeré hmoty, energie

Více

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

Vývoj světové a české literatury I.

Vývoj světové a české literatury I. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Vývoj světové a české literatury I. 02 Starověká orientální literatura AUTOR: Mgr. Lenka Kutalová DATUM : 26.5.2012 Osnova Mezopotámie - sumerská literatura Egypt

Více

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II.

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Pracovní list 02-04 SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Úkol č. 1: Otázky 1. Které ze světových náboženství je nábožensko filozofickým systémem? 2. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, taoismus -

Více

Název knihy. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na

Název knihy. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na Název knihy Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč se říká? Achillova pata a další antická úsloví e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2016

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_119 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

Text, který utvářím o problému. Já a moje zkušenost s problémem. Text jiného autora Záměr jeho textu. Zkušenost autora textu, z kterého čerpám

Text, který utvářím o problému. Já a moje zkušenost s problémem. Text jiného autora Záměr jeho textu. Zkušenost autora textu, z kterého čerpám Hermeneutika Jak správně rozumět textu Hermeneutický čtyřúhelník Co je ve hře při utváření odborného textu Já a moje zkušenost s problémem Text, který utvářím o problému Text jiného autora Záměr jeho textu

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY

VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY Pro žáky 6. ročníku Člověk a příroda Zeměpis - Vesmír Září 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k probírání nového učiva formou - prezentace - práce s textem - doplnění úkolů. Rozvíjí

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Rudolf Steiner. O astrálním těle a luciferských bytostech. O podstatě éterného těla

Rudolf Steiner. O astrálním těle a luciferských bytostech. O podstatě éterného těla Rudolf Steiner O astrálním těle a luciferských bytostech. O podstatě éterného těla Jiným druhem duchovních bytostí, jejichž působení lze z duchovní oblasti pozorovat ve smyslovém světě (a také ve světě

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec S T Á J

Návrh znaku a vlajky pro obec S T Á J Návrh znaku a vlajky pro obec S T Á J autor: Mgr. Jan Tejkal HERALDICKÁ TVORBA, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice tel.602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz Tvorba nových obecních (městských) symbolů:

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Šindlerová, Jindřiška

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Nové orgány na postupu

Nové orgány na postupu Nové orgány na postupu Pěstování celých orgánů z kmenových buněk je v současnosti oblíbené. Základní postup, který biologové používají, je vesměs podobný. Aby se kmenová buňka změnila ve správný buněčný

Více

Vysoká pec ve vašem nitru

Vysoká pec ve vašem nitru Obsah Předmluva... 7 Úvod... 10 Chcete-li objevit své pravé Já, já musí zemřít... 19 Vysoká pec ve vašem nitru... 49 Jak nechávat vše plynout a pozorovat... 80 Jak kráčet beze stop... 95 Mysl: velká pokladnice

Více

BERT HELLINGER PRAVIDLA ÚSPĚCHU

BERT HELLINGER PRAVIDLA ÚSPĚCHU Pravidla úspěchu BERT HELLINGER PRAVIDLA ÚSPĚCHU 2013 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hellinger, Bert Pravidla úspěchu / Bert Hellinger ; [z německého originálu... přeložila Jitka Scharingerová].

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Stvoření člověka Co už víme o Bibli testík 1) Ve kterém století (př. n. l.) byly pravděpodobně zaznamenány

Více

Praxi soukromého lékaře fyzické osoby lze již prodávat i dědit

Praxi soukromého lékaře fyzické osoby lze již prodávat i dědit Praxi soukromého lékaře fyzické osoby lze již prodávat i dědit Zakládat s.r.o. za tímto účelem je již zbytečné Již jsme sice zveřejnili informaci o novele zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,

Více

plné zaslíbení, je v každém z nás. Aby ale mohlo prolomit slupku, jež ho zahaluje, potřebuje ticho. Pouze tak může náš život dozrát a být plodný.

plné zaslíbení, je v každém z nás. Aby ale mohlo prolomit slupku, jež ho zahaluje, potřebuje ticho. Pouze tak může náš život dozrát a být plodný. Úvod Při setkání s vyčerpaným člověkem si pokaždé povšimneme stejné věci: působí nejen rezignovaným a sklíčeným dojmem, ale také jako by mu doslova scházel dech. Říká, že potřebuje čas, aby se mohl opět

Více

Obsah Navigace... 2 Primární ovládací prvky... 3 Sekundární ovládací prvky... 4 Slovní zásoba... 12 Ukončení programu... 14

Obsah Navigace... 2 Primární ovládací prvky... 3 Sekundární ovládací prvky... 4 Slovní zásoba... 12 Ukončení programu... 14 V tomto dokumentu se nachází cenné rady pro používání našeho výukového programu anglického jazyka. Program byl koncipován, aby každému uživateli přinesl jednoduché a intuitivní prostředí. Jak funguje navigace

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

1 Úvod. Zdálo by se, že vyložit, jak je to s lidskou myslí, není až tak obtížné:

1 Úvod. Zdálo by se, že vyložit, jak je to s lidskou myslí, není až tak obtížné: 1 Úvod Zdálo by se, že vyložit, jak je to s lidskou myslí, není až tak obtížné: My všichni lidé jsme myslící bytosti, neboli všichni máme mysl. Do své mysli můžeme každý nahlížet, rojí se nám tam různé

Více

Rhindův papyrus (XV. dynastie, kolem 1560 př.kr., opis

Rhindův papyrus (XV. dynastie, kolem 1560 př.kr., opis STAROVĚKÝ EGYPT Prameny nápisy na kamenech papyry Rhindův papyrus (XV. dynastie, kolem 1560 př.kr., opis staršího spisu období 1853 až 1809 př. Kr.) Moskevký papyrus (XIII. dynastie, asi 1797 až 1634 př.kr.,

Více

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_20 Tématický celek: Umění

Více