II. TAJEMSTVÍ MISTRŮ. Wej Po-jang

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. TAJEMSTVÍ MISTRŮ. Wej Po-jang"

Transkript

1 II. TAJEMSTVÍ MISTRŮ Četl jsem to, a den po dni se smysl stával jasný Až vůbec žádné pochyby nezůstaly v mé mysli. Žluté výhonky, ano, a Purpurový Kočár Vypadaly jako věci, jež se dají úplně snadno vyrobit Dal jsem vznešené sbohem světu člověka Paj Ťü-i ( n.l.) Potud optimistický začátek básně, jejíž autor patřil k těm mnohým, kdo se pokoušeli stát alchymisty. Jméno neklamně naznačuje čínský původ a v této zeměpisné oblasti budeme pokračovat poté, co jsme v předchozí kapitole naznačili některé rysy čínské alchymie. Básník si zařídil laboratorium a pokoušel se zde připravit preparát nesmrtelnosti, jenž bývá v literatuře nazýván elixír nebo medicína, což budeme používat střídavě. Te však nechme našeho odvážlivce v klidu pracovat a podívejme se, jaká kniha se skrývá za zájmenem to v prvním řádku básně. Třebaže bylo v jeho době už mnoho alchymických spisů, Paj Ťü-i četl jeden z nejproslulejších a také, jak se soudí, možná nejstarší z nich. Po příbězích vyprávěných v předchozí kapitole snad ani nepřekvapí, když dodáme, že knihu, které se budeme za okamžik věnovat, napsal muž, jenž se prý stal nesmrtelným. Taková postava si zaslouží být představena tím spíš, že je trochu zvláštní: tento nesmrtelný má i svůj pozemský životopis. Začněme však legendou. Wej Po-jang Tak se jmenoval učený mistr, o němž kniha Lie-sien čchüančuan (Úplné životopisy Nesmrtelných) praví, že se jednoho dne vydal se třemi žáky a se svým bílým psem do hor, kde hodlal dokončit účinný preparát, rozumějme elixír nesmrtelnosti. Podle představ čínských alchymistů k tomu bylo horské prostředí mimořádně příznivé, protože tu prý měla být zvláš silná TAJEMSTVÍ MISTRŮ / 47

2 Obr. 3 Wej Po-jang, jeho žák a pes. Japonský tisk asi z 15. století. energie čchi. Tu se nebudeme pokoušet blíže charakterisovat, snad jen potud, že ve svých různých formách měla být hybatelem všeho, vesmíru stejně jako člověka, v jehož těle proudí akupunkturními drahami, přičemž všechny vystřídá jednou za dvacet čtyři hodiny. Wej Po-jang si však byl rovněž vědom toho, že dva z jeho žáků postrádají úplnou víru, jak se v textu praví. Proto když byl zázračný preparát dokončen, rozhodl se oba pochybovače vyzkoušet, což učinil slovy: Zlatá medicína je hotova, nejprve by však měla být vyzkoušena na psovi. Jestliže z ní nevzejde psovi žádná škoda, můžeme ji vzít i my, ale jestliže po ní pes uhyne, neměli bychom ji brát. Tím se dozvídáme, proč vzal mistr na cestu také svého psa. I když se nám trochu příčí moderní termín pokusný živočich, v naznačené souvislosti při- 48 / ALCHYMIE

3 padá být docela na místě. Text nás současně poučí, že pokud nebyl dodržen správný počet operací nebo jestliže složení preparátu nedosáhlo požadované harmonické kvality, přičemž dnes není jasné prvé ani druhé, v takovém případě prý může elixír obsahovat malé množství jedu, který krátkodobě způsobí stav podobný smrti. Te dejme opět slovo čínskému spisu: Když tedy byl zázračný preparát dokončen, Wej Po-jang ho dal trochu psovi, jenž v tu chvíli pošel. Nato mistr pravil: Medicína není ještě vyrobena. Pes po ní zemřel. Neukazuje to snad, že nebylo dosaženo božského světla? Jestliže to pozřeme i my, obávám se, že se budeme ubírat touž cestou jako pes. Co bychom měli dělat? Žáci se otázali: Vezmete to vy sám, mistře? Po-jang na to opáčil: Opustil jsem světskou cestu a zavrhl svůj dům, abych přišel sem. Byl bych zahanben, kdybych se vracel, aniž bych dosáhl sien [nesmrtelnosti]. Tudíž žít a nevzít preparát by bylo to samé, jako po něm zemřít. Musím to vzít. S těmito slovy si vložil preparát do úst a okamžitě zemřel. Když to viděli, jeden z žáků pravil: Náš učitel nebyl obyčejný člověk. Vzal medicínu a zemřel po ní. Musel to učinit s jistým úmyslem. Žák vzal také medicínu a zemřel. Zbývající dva žáci si řekli: Cílem výroby medicíny byl pokus dosáhnout dlouhověkosti. Te ale požití této medicíny způsobilo smrt. Bylo by lepší nebrat medicínu a moci tak žít o pár desítek let déle. Opatrnost zvítězila a oba pochybovači se odebrali zpět do údolí, aby tam zařídi li důstojný pohřeb mistra a svého druha. My však víme to, co tito dva žáci netušili elixír pouze nebyl zcela dokonalý a nebla hý stav mistra, žáka i psa byl jen zdánlivý. Skutečně, krátce po jejich odchodu Wej Po-jang opět ožil, vzal nepatrné množství jiného prostředku, který u sebe ukrýval, a oživil jím učední ka Jüa i bílého psa. Vydali se pak na cestu nesmrtelných a u dře vaře, jehož potkali, zanechali dopis pro zbylé dva učedníky. Jak kronikář napsal, ti byli naplněni lítostí, když ho četli. Zatímco jsme dlouze představovali nesmrtelného mistra, se skutečným Wej Po-jangem to bude stručnější. Byl to taoistický TAJEMSTVÍ MISTRŮ / 49

4 filosof a alchymista, rodák z Wu (v dnešní provincii Ťiang-su), jenž byl roku 121 n.l. pozván k císařskému dvoru. Jako pravý taoista pozvání samozřejmě odmítl. Sám se charakterisoval tak, jak bylo u taoistů zvykem. Je prý obyčejný muž z kraje Kuaj, jenž nechová lásku ke světské moci, slávě, proslulosti nebo zisku, jenž promrhává svoje dny tím, že vede prostý, tichý, pohodlný a mírumilovný život v ústraní nepříliš navštěvovaného údolí Navzdory své pohodlnosti dokázal Wej Po-jang napsat knihu, která ho posmrtně vynesla ke slávě, jíž se za života vyhýbal. Bu me však opatrnější a raději uve me, že se mistrovi jen připisuje dílo Cchan-tchung-čchi, datované rokem 142 n. l., což z něj dnes činí nejstarší známý alchymický spis čínského původu. Poměřováno ve světovém měřítku, tedy se zahrnutím alchymie, která se zformovala na přelomu letopočtu v Egyptě, se tento spis stále řadí mezi několik málo nejstarších. Potud jedno nej týkající se Wej Po-jangova díla. Pak je tu druhé, na němž se dnes shodují znalci starověké čínské alchymie: podle nich je to snad nejnesrozumitelnější dílo z této oblasti. Přesto se nevzdávejme, nahlédněme do textu, a pokusme se vysvětlit alespoň něco. Cchan-tchung-čchi, problém nejen s názvem Ještě než se pokusíme začíst do tohoto díla, stojíme před první překážkou, nikoli bezvýznamnou, jíž je samotný název spisu. Znaky Cchan-tchung-čchi se sice někdy volně překládají jako Spřízněnost Trojice, ale řada sinologů doporučuje ponechat raději pouze jejich fonetický přepis. Možností překladu je totiž víc a mohou se od sebe významově lišit. Pravda, v závěru knihy Wej Po-jang píše o trojici, jíž byla I- ing (Kniha proměn), taoistické učení a konečně alchymický proces, ale tento výčet končí shrnutím, že to jsou variace té samé věci pod různými jmény. Ovšem dál se nedočteme, o jakou věc mělo jít. Je to 50 / ALCHYMIE

5 epilog knihy, končící o dva odstavce dál slovy: Pisatel [této knihy] opouštěje svět a jeho zla [když se odebíral] do hor, toulal se prostorem s duchy. Poté byl proměněn v nesmrtelného [sien] a tím vykázán do říše ticha. Jednou za sto generací sestupuje, aby navštívil svět a předvedl svoje peří Rozumíme jistě narážce na odchod do hor, jak to vyprávěla předchozí legenda, a srozumitelné je i peří dosažení nesmrtelnosti se prý navenek projevovalo tím, že tělo takového š astlivce porostlo peřím. Není to ale podoba s našimi anděly, protože čínští nesmrtelní neměli křídla. Když jsme si neporadili s překladem titulu, co samotná kniha? Jak bývá při čtení zvykem, začněme první kapitolou, která je vlastně jen odstavec tak jako většina ostatních: Čchien a kchun jsou brány k i [proměně]. Jsou rodiči kua. Kchan a li mohou být [svou] strukturou přirovnány ke čtyřem hradbám měs - ta Bude lépe přestat číst; i tak bude komentář dlouhý. Začneme z prostředka, kde i je narážka na I- ing, proslulou Knihu proměn 1. Jedno z nejstarších děl světové literatury, kniha, která je věštecká stejně jako filosofická a hlavně nesmírně náročná, je páteří traktátu Cchan-tchung-čchi. Knihu I- ing tvoří 64 hexagramy, šestiřádkové symboly sestavené z plných, jangových, a přerušených, jinových, čar. Hned v úvodní větě Cchantchung-čchi se setkáváme s prvními dvěma hexagramy Knihy proměn, totiž čchien, tvoření, a kchun, přijetí. Pro jejich zasvěcený výklad je nutno odkázat na komentovaný překlad díla. Pokračujme v analyse či přesněji v krátkém pokusu o ni. Tyto hexagramy mají být rodiči kua. Pod označením pa-kua se Obr. 4 Hexagramy čchien (vlevo) a kchun (vpravo). 1 Zasvěcený komentář najde zájemce v I- ing. Kniha proměn (přel. O. Král, Praha, 1995). TAJEMSTVÍ MISTRŮ / 51

6 hory vítr skrývá osm třířádkových symbolů (trigramů), z nichž vždy kombinací dvou jsou vytvořeny hexagramy. Zde už nezbývá než obrazně řečeno hodit ručník do ringu. Trigramy kchan a li se totiž vykládají někdy podle legendárního císaře Fu-si, jenž je prý vymyslel, a potom se překládají jako ponoření (řeka) a spojení (oheň). K samotnému císaři se dostaneme podrobněji za chvíli. Ovšem jiný císař, Wen, jim přiřadil smysl právě opačný. Není jasné, ke kterému výkladu se přiklonil Wej Po-jang, ale tento bod je především obecným upozorněním na problémy, na něž můžeme narazit při interpretaci jakéhokoli čínského textu, kde jsou trigramy a samozřejmě také hexagramy. Úvodní věty knihy Cchan-tchung-čchi zanechaly patrně většinu čtenářů na rozpacích. Můžeme je uklidnit, nejsou sami. oheň hrom stojatá voda země nebe řeka Obr. 5 Trigramy byly uspořádány do kruhu a nabízíme jednu z jeho variant. Spojením nebe a země vznikalo šest základních přírodních jevů. 52 / ALCHYMIE

7 Dnes nejvýznamnější světový znalec starověké čínské filoso - fie a přírodovědy, americký profesor Nathan Sivin, napsal, že ni kdo nedokáže s určitostí říci, o čem tato kniha měla být. Někteří odborníci ji čtou jako básnické dílo, podle jiných jde o kosmologii, o sexuální nebo dechové techniky, případně o laboratorní alchymii a možná snad o kombinaci toho všeho. Nepomůže nám ani taoistický mnich Pcheng Siao (zemř. asi 945 n. l.), jenž v této knize spatřoval kosmický model: [Wej Po-jang] sepsal Cchan-tchung-čchi, aby ukázal, že při přípravě elixíru je vlastní [tvůrcovo] tao stejné jako tvořivá síla přírody. Proto, aby rozvinul tuto myšlenku, opřel se o symboly [Knihy] proměn. Spíš si povšimněme názoru, že se člověk může ve svém tvořivém úsilí vyrovnat přírodě. V jiných kulturních oblastech o tom mnozí učenci pochybovali. Alchymie v Cchan-tchung-čchi Ani učený mnich nás neposunul výrazně vpřed ve studiu laboratorní alchymie. Možná snad jen tím, že se zmínil o elixíru, cíli alchymistů. Kniha by tedy podle něj měla být opravdu alchymická, a jak jsme uvedli na začátku, je skutečně za takovou pokládána. Najdeme v ní něco bližšího k tomuto tématu? Ano, dočteme se například, že olovo je černé navenek, ale ukrývá ve svém nitru zlatý květ, podobně jako člověk, který nese jadeit, ale je oblečen do hadrů a má nepříjemný vzhled. To je zřejmá narážka na představu, že se kovy rodí v zemi a dále zrají až do nejdokonalejší podoby zlata. Nejen alchymisté, ale stejně tak hutníci a horníci téměř všude na světě na to po dlouhé věky věřili. V Evropě se s touto vírou setkáváme ještě v 17. století. Přitom olovo bylo velmi často pokládáno za nejméně zralý kov, ale jak jsme se dočetli, je v něm ukryt zárodek zlata, které by z tohoto kovu posléze vzniklo. Stalo by se tak ovšem za nesmírně dlouhou dobu a úlohou alchymisty bylo tento pomalý proces urychlit tak, aby se odehrál v čase srovnatelném s lidským živo- TAJEMSTVÍ MISTRŮ / 53

8 tem. Ostatně v předchozí kapitole jsme se při návštěvě u Liou Ana mohli přesvědčit o tom, jak dlouhá staletí kovy zrají. Alchymisté, a žili kdekoli a kdykoli, věnovali zlatu hlavní pozornost, a to nejen proto, že šlo o drahý kov. Zmínili jsme se, že se při svých laboratorních pokusech opakovaně přesvědčovali o tom, že je to také kov mimořádně odolný. Chemicky se ho podařilo zreagovat až v Evropě po roce 1300 (n. l.), kdy byla objevena lučavka královská 2, která zlato rozpouští. Chemická netečnost zlata samozřejmě neunikla ani Wej Po-jangovi, jenž napsal: Zlato je ve své podstatě nerozložitelné [dnešní terminologií chemicky nereaguje, samozřejmě v rámci Wej Pojangových možností], a proto je nejdražší z věcí. Šu-š [muži umění, alchymisté] živíce se jím dosahují prodloužení života. Tento citát by se mohl zdát trochu protismyslný, protože není jasné, jak se živit zlatem. Citovaná pasáž je směsí pozorování vlastností skutečného zlata, které tehdy opravdu nikdo nedokázal změnit, a představ čínských alchymistů o uměle vyrobeném zlatu, jež mělo prodloužit život, jak nás o tom v předchozí kapitole poučil Li Šao- ün. Neodmyslitelnou družkou alchymie byla astronomie a astrologie, které se zvláš ve starověku v podstatě nerozlišovaly. Narážky na tyto nauky najdeme u Wej Po-janga rovněž, když se věnuje nápadné stálosti zlata: Jestliže se zlato vloží do žhavého ohně, není zbaveno zářivosti své barvy. Ode dnů rozvinutí vesmíru [stvoření] nezmenšil se jas Slunce a Měsíce a ani zlato neztratilo na váze. Tvar Slunce a Měsíce byl stále stejný. Zlato je zrozeno pod vlivem Měsíce. S rozbřeskem, získávaje magickou sílu od Slunce, vrací se ke své matce. Opět se tu píše o skutečném kovu, který je v tomto případě spojován s nebeským tělesem, jen na rozdíl od představ evropských alchymistů je zde zlato spojeno s Měsícem. Ve vztah mezi planetami, k nimž se často řadily i Slunce a Měsíc, a kovy se věřilo v řadě 2 Latinsky aqua regia, směs kyselin dusičné a chlorovodíkové v objemovém poměru 1:3. 54 / ALCHYMIE

9 civilisací, a již to byla mezopotamská, egyptská, řecká, později také arabská, o evropské nemluvě, a zlato tam bylo spojováno se Sluncem, jak tomu napovídala už sama barevná podobnost. Pokud jde o stvoření vesmíru, můžeme nabídnout nejproslulejší postavu čínské kosmogonie, která prý vytesala vesmír z původního chaosu. Byl to Pchan Ku, jenž sám měl vzniknout z jinu a jangu, které ho jakýmsi způsobem stvořily a daly mu za úkol dodat tvar chaosu tím, že vytvoří nebesa a zemi. Vyprá - vění není příliš přehledné, což platí pro řadu čínských mýtů. Někdy se jméno Pchan uvádí ve smyslu vaječná skořápka a Ku jako pevný, takže podle toho byl prý Pchan Ku vysezen z tohoto chaosu, podobně jako vajíčko. Není však jasné, kdo ho vyseděl. Pchan Ku bývá zobrazován jako trpaslík oblečený v med vědí kůži, na hlavě má dva rohy, v levé ruce třímá kladivo, v pravé dláto, nástroje, jimiž tvaroval vesmír. Během osm nácti tisíc let vytvořil Slunce, Měsíc a hvězdy, nebesa a Zemi, přičemž sám den ze dne rostl, vždy o šest čch 3. Zastavme se u tohoto tvořivého aktu, který vlastně spojil pozemské s nebeským tím, že šlo o jediného tvůrce. Po Pchan Kuově smrti totiž vznikly z jeho hlavy hory, z dechu vítr a obla - ka, hlas se stal hromem, končetiny pak čtyřmi čtvrtinami země. Z krve se zrodily řeky, z masa půda, jeho vousy se staly souhvězdími, kůže a vlasy bylinami a stromy a z jeho zubů, kostí a morku se vytvořily kovy, skály a drahé kameny. Z Pchan Kuova potu byl déš a z hmyzu, jenž mu lezl po těle, se stali lidé. Jejich původ tedy nebyl nikterak slavný. Není divu, že se jako pokračování božského stvořitelského aktu vyvinulo přesvědčení, že Slunce, Měsíc a planety, které vznikly současně se Zemí, ovlivňují vše, co je na ní. Především život a smrt lidí a také různé přírodní jevy. Změny ve vzhledu Slunce měly proto oznamovat neštěstí hrozící hlavě státu, a to nejen smrt císaře, ale také možná povstání a hladomory. Rovněž červený nebo naopak velmi bledý Měsíc byl varováním obyvatelstvu, že přijdou zlé časy. 3 Stará čínská délková jednotka, 0,32 0,37 m. TAJEMSTVÍ MISTRŮ / 55

10 Te ale znovu k Wej Po-jangovi, jenž se nevyhnul ani základní otázce po složení hmoty, takže podle něj zlato je tvořeno převážně pískem a odvozuje [své] další vlastnosti ze rtuti. Alchymické texty musíme číst z posic doby, kdy vznikly. V citované větě se obtížně vysvětluje slovo písek. Snad je to narážka na zlatonosné písky, v nichž se zlato vyskytuje, ale toto vysvětlení je jen dohad. Zato rtu byla vždy oblíbeným kovem alchymistů. Opakovaně se dozvídáme, že ji měl obsahovat každý kov. Proč? Protože roztaven teče a rtu se takovému kovu podobá, takže by v něm podle všeho měla být jako složka umožňující právě tu tekutost. S tímto argumentem se ještě setkáme. Postupně se v některých z padesáti devíti kapitol knihy Cchan-tchung-čchi přesvědčujeme o tom, že je opravdu věnována alchymii. Zatím to však byly teoretické úvahy. Je tu někde i návod, jak si počínat? Tedy výčet výchozích látek, údaje o jejich množství a popis dalšího postupu? Nic takového tu nenajdeme. Jen popis procesu, ovšem zase v mystickém jazyce Wej Po-janga: Nahoře var a destilace se odehrává v kotli; dole plápolá hučící plamen. Vpředu kráčí Bílý tygr prokládající cestu; následuje ho Šedý drak. Třepetavý šarlatový pták se vznáší pěti barvami. Nemá cenu pokračovat. Za neobvyklými živočichy se skrývají názvy různých chemikálií a dodnes nevíme s určitostí, kterých vlastně. Jak vidíme, v této situaci ani moc nevadí dvojí možný výklad trigramů. Epilog Náš mezititulek je rovněž symbolický: také Wej Po-jang má takto nazvanou poslední kapitolu, jedinou, která nese název. Nejdřív však nechme promluvit dnešní sinology. Podle nich je kniha Cchan-tchung-čchi opravdu z výrazné části alchymická, ale není to receptář, nýbrž teoretické dílo, jež vykládá podstatu čínské alchymie. Samozřejmě jazykem své doby. Wej Po-jang píše v Epilogu: Toto psaní není pouhá řečnická hra se slovy. 56 / ALCHYMIE

11 Je to výklad neomylné pravdy. Tak to pochopil i básník Paj Ťü-i a pokusil se onu pravdu najít. Úvodní verše jeho básně optimisticky a až příliš sebevědomě naznačovaly jako by uspěl. Ale zřejmě pominul čtyřicátou osmou kapitolu díla, kde stojí: Lidé mají rádi jednoduché počínání. Nerozumějí dlouhé a krátké cestě 4. Opouštějíce správnou cestu a sledujíce křivolaké vedlejší pěšinky věří, že jsou na přímém směru, a posléze se nacházejí na zavřeném konci slepé uličky. Je to jako slepec kráčející bez pomoci hole a hluchý, jenž jde, aby naslouchal hudbě. Stejně tak by se mohl [někdo] pokoušet hledat králíky a ptáky pod vodou nebo ryby na vrcholcích hor Paj Ťü-i na začátku své básně nadšeně líčil, jak se uchýlil do ústraní a spojoval jin a jang podle knihy, jíž se domníval rozumět, ale: Stupně žíhání vniveč přišly všechny. Špetka elixíru by znamenala věčný život; O vlásek chybně, a veškerá má práce ztracena! Básník ještě téže noci odevzdaně rozebral svou pec. Kniha Cchan-tchung-čchi si zachovala své tajemství a je tomu tak dodnes, třebaže už v ní odborníci nehledají postupy vedoucí k nesmrtelnosti, ale pouhý smysl, jenž by dovolil lépe pochopit myšlenkový svět starověké čínské přírodovědy. Osud nechtěl, aby se Paj Ťü-i stal alchymistou a aby dosáhl nesmrtelnosti, ale přece jen mu byl příznivě nakloněn. Druhý den po hořkém zklamání se básník dozvěděl, že byl jmenován guvernérem v Čung-čou. Ke Chung Naše dosavadní putování vedlo stále na rozhraní skutečnosti a legend, přičemž jeho úhelným kamenem byla dlouhověkost, 4 V originále tao. TAJEMSTVÍ MISTRŮ / 57

12 či dokonce nesmrtelnost. Občas jsme představili některé š ast - livce, kteří této vysněné mety dosáhli, ale snad s výjimkou krát - ké Li Šao- ünovy lekce, ostatně velmi obecné, jsme se nedozvě děli, jak si počínat. Nesnáz byla také s totožností některých autorů. Te konečně nalézáme jednoho, jenž je skutečnou a ne pochybnou postavou. V úvodu svého proslulého spisu, z něhož budeme čerpat, se nám tento muž dokonce sám představuje: Jsem v podstatě nekulturní a hrubý, vcelku nepohledný a vůbec už nerad rozebírám své vlastnosti, abych se naparoval či zase zastíral své vady. Můj klobouk a střevíce bývají věčně špinavé a rozedrané, za moje šaty by se každý jiný styděl. Já na to nedbám. Způsoby oblékání se příliš rychle mění Mým cílem je přidržet se toho, co je stálé, a nesledovat neustálé proměny doby. Moje řeč je upřímná a pravdivá, straním se prázdného vtipkování. Je to možná až trochu zarážející, ale skutečně máme co činit s jedním z nejvýznamnějších protagonistů čínské alchymie, medicíny a přírodovědy, učeným mistrem Ke Chungem (asi 280 asi 340 n. l.). Úvodní citát jen naznačuje, že se setkáváme Obr. 6 Ke Chung, jen nevíme, zda opravdu vypadal tak jako na této nedatované kresbě. 58 / ALCHYMIE

13 s pravým taoistou, ale tím se stal až později, když původně inklinoval ke konfuciánství. Pokračujme tedy v jeho životopi - se. Ke Chung pocházel z významné rodiny a byl předurčen přinejmenším k dráze úředníka, ve staré Číně vysoce ceněné, nebo učence. Otce však ztratil ve třinácti letech a k tomu, aby přežil, se musel věnovat zemědělství. Až v šestnácti letech se dostal ke čtení I- ing (Knihy proměn), Konfuciových Rozmluv a dalších spisů, nedostatek peněz mu však bránil najít si kvalit ní učitele. Neustále toužil po vzdělání, ale jak napsal, protože jsem byl od přírody hloupý se sklonem k zapomí - nání můj slovník byl omezený, moje zájmy roztříštěné moje znalosti zůstávaly velmi chabé Pravda, z předchozích citátů bychom mohli nabýt dojmu, že je škoda ztrácet čas s při - hloup lým zapomnětlivým otrhancem, ale je to nadsázka, s ja - kou jsme se setkali u Wej Po-janga. Zdůrazňovaná skromnost je znakem taoisty. Zdánlivý pobuda zanechal knihu Pao-pchu-c, jejíž titul bývá překládán jako Mistr přidržující se prostoty, kterou dokončil kolem roku 320 n.l. Již titul knihy se opět jen obtížně překládá přesně, protože je v něm skryta narážka. Přezdívka Mistr přidržující se prostoty totiž vychází z knihy Tao-te- ing, z pasáže, kde se doporučuje, aby se lidé přimkli k jednoduchosti navenek a k vnitřní prostotě. Ke Chung používá dvě slova paopchu, jejichž doslovný význam je obejmout neopracovaný kmen, přičemž takový kmen se objevuje jako metafora původní prostoty, představa čehosi, co ještě není zpracované, co je neurčené. Sloveso pao znamená objímat, zahrnovat, obsáhnout do sebe. Pao-pchu-c je nejvýznamnějším kompendiem starověké čínské přírodovědy a alchymie. Ale pozor, v knize nalézáme na několika místech upozornění, že je určena jen zasvěcencům. Když píše o výrobě zlata, varuje Ke Chung: Pojednání o výrobě zlata jsou [shromážděna] ve sbírkách pojednávajících o bozích a nesmrtelných; Liou An je vybral, aby vytvořil své knihy Avšak i když existuje text, podstatné složky byly chovány v tajnosti a text musí být při čtení TAJEMSTVÍ MISTRŮ / 59

14 ústně vysvětlován, což bylo úlohou mistra. A co více: Protože byly původní názvy mnoha složek změněny, text se nemá přijímat doslovně. Takže i když někdo získal spisy, bez pomoci učitele by jim vůbec neporozuměl. Nemajíce Mistra, jenž by nás vedl, jsme do značné míry v této situaci. O tom, že Ke Chung nevaroval naplano, se přesvědčili překladatelé jeho knihy. Například pro rtu najdeme v tomto díle čtyři různá označení: che-čche, což je složenina slov řeka a vůz, ovšem nikoli ve smyslu říční vůz, dále chuang- ing, v překladu značící žlutý a esence. Termín che-šang čchenü znamená dívka nad řekou a jedná se zřejmě o narážku na nějaký klasický text. A konečně najdeme také kung, slovo, jímž se označuje rtu dnes. Cesty k nesmrtelnosti V knize Pao pchu-c se pohybujeme mezi medicínou, alchymií a také magií; v tomto díle totiž nechybějí ani magické talismany. Zůstaňme u prvních dvou nauk. Pokusíme-li se nějak roztřídit Ke Chungovy rady, jak dosáhnout dlouhověkosti, můžeme rozlišit dva základní typy doporučovaných postupů. První z nich se blíží spíš jogínským dechovým praktikám a tělesným cvičením, zatímco druhý spočívá v podávání různých preparátů. Tento druhý typ můžeme dále rozdělit na dvě podskupiny. V jedné z nich jsou preparáty pocházející ze živé přírody, ve druhé pak anorganické substance. Toto dělení je velmi hrubé a někdy se obě podskupiny překrývají, nicméně nám to umožňuje alespoň základní orientaci. Ještě ke knize dodáme, že podle všeho Ke Chung sám nepracoval v laboratoriu, kde by připravoval různé elixíry; patrně shromáždil návody z různých pramenů, což je i tak rozhodně záslužné. Význam ovládání dechu dokumentuje Ke Chung na různých příkladech a historkách. Jedna z nich vypráví o muži, jenž musel v dobách nepokojů uprchnout z rodné vsi. Starost mu přitom 60 / ALCHYMIE

CO BYLA ALCHYMIE? STŘEDNÍ EVROPA V 16. A 17. STOLETÍ

CO BYLA ALCHYMIE? STŘEDNÍ EVROPA V 16. A 17. STOLETÍ Chem. Listy 92, 894-911 (1998) CO BYLA ALCHYMIE? STŘEDNÍ EVROPA V 16. A 17. STOLETÍ VLADIMÍR KARPENKO Katedra fyzikální a makromolekulami chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Albertov 2030,128

Více

KNIHA THOTHOVA KRÁTKÝ ESEJ O TAROTU EGYPŤANŮ. THE EQUINOX Vol. III, No. V. napsal. MISTR THERION (Aleister Crowley)

KNIHA THOTHOVA KRÁTKÝ ESEJ O TAROTU EGYPŤANŮ. THE EQUINOX Vol. III, No. V. napsal. MISTR THERION (Aleister Crowley) KNIHA THOTHOVA KRÁTKÝ ESEJ O TAROTU EGYPŤANŮ THE EQUINOX Vol. III, No. V napsal MISTR THERION (Aleister Crowley) Ixviii Slunce v 0 0' 0" Skopce 21. března 1944 e.v., 17:59 Z anglického originálu The Book

Více

VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ

VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ Vnitřní orgány dokážou to, co nedokážou sebelépe pěstované svaly: ochránit organizmus před stárnutím a nemocí. ugonika 2005 Dr. Stephen T. Chang VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ Czech

Více

Svět, jak jej neznáte

Svět, jak jej neznáte Svět, jak jej neznáte Napsal: Marcel Brus Milí přátelé, dovoluji si vám předložit toto dílko, s jedinou prosbou, totiž abyste si ho přečetli. Uspokojivé vysvětlení toho, proč mi na získání vaší pozornosti

Více

Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV

Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV 1) Indické národní náboženství Studijní texty pro 9. ročník ZŠSV Posvátný jazyk - sanskrt (zdokonalený, upravený, definitivní) posvátný jazyk hinduismu, árijský původ, staletý vývoj bohatá slovní zásoba

Více

Věci na počátku. Počátek Bible

Věci na počátku. Počátek Bible Věci na počátku Počátek Bible Začátek Bible je zřejmě přepis materiálů psaných kdysi na kámen či hliněné destičky. Ať již bylo první medium jakékoli, nepochybně první pisatelé neplýtvali slovy a tím i

Více

Mám radost z ohlasu, se kterým se setkalo první vydání této knihy. V tomto novém vydání je látka předchozího vydání pojednána ve větší šíři a také je

Mám radost z ohlasu, se kterým se setkalo první vydání této knihy. V tomto novém vydání je látka předchozího vydání pojednána ve větší šíři a také je Mám radost z ohlasu, se kterým se setkalo první vydání této knihy. V tomto novém vydání je látka předchozího vydání pojednána ve větší šíři a také je doplněn o další materiál. Jediná větší změna se týká

Více

Alan W. Watts CESTA ZEN. (The Way of Zen) I. část. 1957 by Panthem Books Inc., New York. Přeložil a komentoval Karel Makoň 1975

Alan W. Watts CESTA ZEN. (The Way of Zen) I. část. 1957 by Panthem Books Inc., New York. Přeložil a komentoval Karel Makoň 1975 Alan W. Watts CESTA ZEN (The Way of Zen) I. část 1957 by Panthem Books Inc., New York Přeložil a komentoval Karel Makoň 1975 Alan W. Watts, Angličan, který se roku 1938 přestěhoval do Ameriky, je znám

Více

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles ÚVOD 1.SVĚDEK DOBY SKUTKŮ APOŠTOLSKÝCH Skutky apoštolské Skutky a prvotní kérygma Prameny Nového zákona Lukášovo poselství ve Skutcích

Více

Inž. Luděk Bartoš, CSc., samostatný vědecký pracovník Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi, je nejlepším znalcem bílých jelenů;

Inž. Luděk Bartoš, CSc., samostatný vědecký pracovník Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi, je nejlepším znalcem bílých jelenů; Inž. Luděk Bartoš, CSc., samostatný vědecký pracovník Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi, je nejlepším znalcem bílých jelenů; zasvětil jim tisíce hodin pozorování a napsal o nich několik

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

KABALA. nadčasová filosofie života. Voyen Koreis

KABALA. nadčasová filosofie života. Voyen Koreis KABALA nadčasová filosofie života Voyen Koreis Booksplendour Publishing Brisbane 2011 Voyen Koreis píše a publikuje většinou v angličtině. Až doposud vydal: Anglicky: The Fools' Pilgrimage Golf Jokes and

Více

SKRYTÁ NAUKA ZA JÓGOU

SKRYTÁ NAUKA ZA JÓGOU PhDr. PAUL BRUNTON SKRYTÁ NAUKA ZA JÓGOU I. THE HIDDEN TEACHING BEYOND YOGA Copyright Translation 1941 Rider& CO., 68 Fleet street, London, E.C.4 2000 Nakladatelství IRIS RR 2000 Růžena Formánková, Antonie

Více

Dobré otázky, dobré odpovědi. Shravasti Dhammika

Dobré otázky, dobré odpovědi. Shravasti Dhammika Dobré otázky, dobré odpovědi Shravasti Dhammika Tato kniha vznikla v rámci projektu Dharma zdarma. Více o projektu najdete na dharmazdarma.wz.cz nebo na freedharma.info. Zvláštní poděkování za spolupráci

Více

Nyanaponika Théra (1901-1994), mnich německého původu, jenž na Cejloně žil od roku 1936, doplnil svůj překlad Buddhovy Rozpravy o čtyřech základech

Nyanaponika Théra (1901-1994), mnich německého původu, jenž na Cejloně žil od roku 1936, doplnil svůj překlad Buddhovy Rozpravy o čtyřech základech 254 Nyanaponika Théra (1901-1994), mnich německého původu, jenž na Cejloně žil od roku 1936, doplnil svůj překlad Buddhovy Rozpravy o čtyřech základech uvědomění rozsáhlou úvodní studií a závěrečnou antologií

Více

Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti. Lubomír Ondračka, Luboš Kropáček, Tomáš Halík, Milan Lyčka, Marek Zemánek

Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti. Lubomír Ondračka, Luboš Kropáček, Tomáš Halík, Milan Lyčka, Marek Zemánek Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti Lubomír Ondračka, Luboš Kropáček, Tomáš Halík, Milan Lyčka, Marek Zemánek Cesta domů 2010 Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti Editor

Více

P r o č e x i s t u j e s v ě t? 1

P r o č e x i s t u j e s v ě t? 1 Proč existuje svět? 1 2 J i m H o l t : P r o č e x i s t u j e s v ě t? Proč existuje svět? Jim Holt Proč existuje svět? Existenciálně detektivní pátrání PROSTOR 3 4 J i m H o l t : P r o č e x i s t

Více

Mircea Eliade MEFISTO A ANDROGYN

Mircea Eliade MEFISTO A ANDROGYN Mircea Eliade MEFISTO A ANDROGYN OBSAH Předmluva I. ZÁŽITKY MYSTICKÉHO SVĚTLA Sen Quamanek Ztuhlé světlo Indie: světlo a átman Jóga a mystické světlo Světelná zjevení boha Buddhismus Světlo a bardo Světlo

Více

Smrt, pohřební ritus a rituály v tibetském buddhismu

Smrt, pohřební ritus a rituály v tibetském buddhismu Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Ústav antropologie Brno 2010 Smrt, pohřební ritus a rituály v tibetském buddhismu Magisterská diplomová práce Bc. Tereza Kozárková Vedoucí diplomové práce:

Více

KULTURNÍ ASPEKTY BUDDHISMU

KULTURNÍ ASPEKTY BUDDHISMU UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, FILOZOFICKÁ FAKULTA KULTURNÍ ASPEKTY BUDDHISMU ( Úryvky z diplomové práce ) Školní rok: 1998/99 Vypracovala: Dagmar Volencová Vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Vladimír Borecký

Více

Srovnání jogy s křesťanskou mystikou

Srovnání jogy s křesťanskou mystikou Karel Makoň Srovnání jogy s křesťanskou mystikou Mystika II. část 1. Motto: Pravá moudrost přichází sama dveřmi utrpení. Aischylos, 475 př. n. l. 1986 Autor zakazuje jakékoliv úpravy textu (včetně gramatických)

Více

1) Pyramida jako hyperkomunikační zařízení

1) Pyramida jako hyperkomunikační zařízení PROJEKT GILGAMEŠ V Rusku se již delší dobu cosi děje. Konečně zcela nepokrytým způsobem o tom hovoří ve svém rozhovoru v rámci Projektu Camelot i Valery Uvarov, který úzce spolupracuje s ruským armádním

Více

Josef Sudbarack Duchovní vedení. Místo předmluvy. Milý N. N.

Josef Sudbarack Duchovní vedení. Místo předmluvy. Milý N. N. Josef Sudbarack Duchovní vedení Místo předmluvy Milý N. N. Dostal jsem tvůj dopis, právě když koriguji obsah sazby své knížky o duchovní vedení. Především bych ti chtěl vyjádřit dík a radost z toho, že

Více

Vydavatelská řada PŘÍMÁ STEZKA Svazek 13 CANOPUS

Vydavatelská řada PŘÍMÁ STEZKA Svazek 13 CANOPUS MILARÄPA Vydavatelská řada PŘÍMÁ STEZKA Svazek 13 CANOPUS Tato tibetská kresba znázorňující Milaräpův život byla přetištěna z anglického originálu W. Y. Evans-Wentz MILARÄPA velký tibetský jógin Komentuje

Více

Komentované výsledky projektu KALIBRO

Komentované výsledky projektu KALIBRO Tradiční testy KALIBRO Celkové výsledky 7. ročníku Komentované výsledky projektu KALIBRO Školní rok 2010/11 žáci 7. ročníku RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO Praha, duben 2011

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Slibuji, že duše, která bude tento obraz uctívat, nezahyne. Slibuji také už zde na zemi vítězství nad nepřáteli a obzvláš v hodině smrti. Já sám ji budu bránit jako svou slávu. /Deníček 48/ 1 2. ROČNÍK

Více

SHIATSU. Japonská masáž pro zdraví a dobrou kondici ELAINE LIECHTI OBSAH

SHIATSU. Japonská masáž pro zdraví a dobrou kondici ELAINE LIECHTI OBSAH SHIATSU Japonská masáž pro zdraví a dobrou kondici ELAINE LIECHTI Nakladatelství Alternativa Elišky Přemyslovny 380, 156 00 Praha 5 OBSAH 1. Co je Shiatsu?... 5 2. Historie Shiatsu... 23 3. Podstata a

Více

Člověk jako osoba. Jan Sokol

Člověk jako osoba. Jan Sokol Člověk jako osoba Jan Sokol Universita Karlova - Institut základů vzdělanosti Praha 2000 Knihu lze koupit v knihovně UK IZV, Celetná 13, Praha 1, nebo objednat v UK IZV, Legerova 63, Praha 2. Recenzovali:

Více

Předmluva. 1 Copyright 2006 Aleš Grmela 26.7.2006 18:21

Předmluva. 1 Copyright 2006 Aleš Grmela 26.7.2006 18:21 Předmluva Vážený čtenáři, do rukou se Vám dostává kniha o funkci lidského mozku. Tato kniha je určena všem čtenářů, kteří se chtějí obeznámit s tím, jak funguje lidský mozek. Kniha je určena všem čtenářům

Více

Bohumil Mathesius, Jaroslav Průšek a Zpěvy staré Číny

Bohumil Mathesius, Jaroslav Průšek a Zpěvy staré Číny Bohumil Mathesius, Jaroslav Průšek a Zpěvy staré Číny Anna Zádrapová Mathesiovy parafráze čínské klasické poezie jsou nedílnou součástí české literatury a kultury: vytvořily u nás tradici přístupu k čínské

Více