II. TAJEMSTVÍ MISTRŮ. Wej Po-jang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. TAJEMSTVÍ MISTRŮ. Wej Po-jang"

Transkript

1 II. TAJEMSTVÍ MISTRŮ Četl jsem to, a den po dni se smysl stával jasný Až vůbec žádné pochyby nezůstaly v mé mysli. Žluté výhonky, ano, a Purpurový Kočár Vypadaly jako věci, jež se dají úplně snadno vyrobit Dal jsem vznešené sbohem světu člověka Paj Ťü-i ( n.l.) Potud optimistický začátek básně, jejíž autor patřil k těm mnohým, kdo se pokoušeli stát alchymisty. Jméno neklamně naznačuje čínský původ a v této zeměpisné oblasti budeme pokračovat poté, co jsme v předchozí kapitole naznačili některé rysy čínské alchymie. Básník si zařídil laboratorium a pokoušel se zde připravit preparát nesmrtelnosti, jenž bývá v literatuře nazýván elixír nebo medicína, což budeme používat střídavě. Te však nechme našeho odvážlivce v klidu pracovat a podívejme se, jaká kniha se skrývá za zájmenem to v prvním řádku básně. Třebaže bylo v jeho době už mnoho alchymických spisů, Paj Ťü-i četl jeden z nejproslulejších a také, jak se soudí, možná nejstarší z nich. Po příbězích vyprávěných v předchozí kapitole snad ani nepřekvapí, když dodáme, že knihu, které se budeme za okamžik věnovat, napsal muž, jenž se prý stal nesmrtelným. Taková postava si zaslouží být představena tím spíš, že je trochu zvláštní: tento nesmrtelný má i svůj pozemský životopis. Začněme však legendou. Wej Po-jang Tak se jmenoval učený mistr, o němž kniha Lie-sien čchüančuan (Úplné životopisy Nesmrtelných) praví, že se jednoho dne vydal se třemi žáky a se svým bílým psem do hor, kde hodlal dokončit účinný preparát, rozumějme elixír nesmrtelnosti. Podle představ čínských alchymistů k tomu bylo horské prostředí mimořádně příznivé, protože tu prý měla být zvláš silná TAJEMSTVÍ MISTRŮ / 47

2 Obr. 3 Wej Po-jang, jeho žák a pes. Japonský tisk asi z 15. století. energie čchi. Tu se nebudeme pokoušet blíže charakterisovat, snad jen potud, že ve svých různých formách měla být hybatelem všeho, vesmíru stejně jako člověka, v jehož těle proudí akupunkturními drahami, přičemž všechny vystřídá jednou za dvacet čtyři hodiny. Wej Po-jang si však byl rovněž vědom toho, že dva z jeho žáků postrádají úplnou víru, jak se v textu praví. Proto když byl zázračný preparát dokončen, rozhodl se oba pochybovače vyzkoušet, což učinil slovy: Zlatá medicína je hotova, nejprve by však měla být vyzkoušena na psovi. Jestliže z ní nevzejde psovi žádná škoda, můžeme ji vzít i my, ale jestliže po ní pes uhyne, neměli bychom ji brát. Tím se dozvídáme, proč vzal mistr na cestu také svého psa. I když se nám trochu příčí moderní termín pokusný živočich, v naznačené souvislosti při- 48 / ALCHYMIE

3 padá být docela na místě. Text nás současně poučí, že pokud nebyl dodržen správný počet operací nebo jestliže složení preparátu nedosáhlo požadované harmonické kvality, přičemž dnes není jasné prvé ani druhé, v takovém případě prý může elixír obsahovat malé množství jedu, který krátkodobě způsobí stav podobný smrti. Te dejme opět slovo čínskému spisu: Když tedy byl zázračný preparát dokončen, Wej Po-jang ho dal trochu psovi, jenž v tu chvíli pošel. Nato mistr pravil: Medicína není ještě vyrobena. Pes po ní zemřel. Neukazuje to snad, že nebylo dosaženo božského světla? Jestliže to pozřeme i my, obávám se, že se budeme ubírat touž cestou jako pes. Co bychom měli dělat? Žáci se otázali: Vezmete to vy sám, mistře? Po-jang na to opáčil: Opustil jsem světskou cestu a zavrhl svůj dům, abych přišel sem. Byl bych zahanben, kdybych se vracel, aniž bych dosáhl sien [nesmrtelnosti]. Tudíž žít a nevzít preparát by bylo to samé, jako po něm zemřít. Musím to vzít. S těmito slovy si vložil preparát do úst a okamžitě zemřel. Když to viděli, jeden z žáků pravil: Náš učitel nebyl obyčejný člověk. Vzal medicínu a zemřel po ní. Musel to učinit s jistým úmyslem. Žák vzal také medicínu a zemřel. Zbývající dva žáci si řekli: Cílem výroby medicíny byl pokus dosáhnout dlouhověkosti. Te ale požití této medicíny způsobilo smrt. Bylo by lepší nebrat medicínu a moci tak žít o pár desítek let déle. Opatrnost zvítězila a oba pochybovači se odebrali zpět do údolí, aby tam zařídi li důstojný pohřeb mistra a svého druha. My však víme to, co tito dva žáci netušili elixír pouze nebyl zcela dokonalý a nebla hý stav mistra, žáka i psa byl jen zdánlivý. Skutečně, krátce po jejich odchodu Wej Po-jang opět ožil, vzal nepatrné množství jiného prostředku, který u sebe ukrýval, a oživil jím učední ka Jüa i bílého psa. Vydali se pak na cestu nesmrtelných a u dře vaře, jehož potkali, zanechali dopis pro zbylé dva učedníky. Jak kronikář napsal, ti byli naplněni lítostí, když ho četli. Zatímco jsme dlouze představovali nesmrtelného mistra, se skutečným Wej Po-jangem to bude stručnější. Byl to taoistický TAJEMSTVÍ MISTRŮ / 49

4 filosof a alchymista, rodák z Wu (v dnešní provincii Ťiang-su), jenž byl roku 121 n.l. pozván k císařskému dvoru. Jako pravý taoista pozvání samozřejmě odmítl. Sám se charakterisoval tak, jak bylo u taoistů zvykem. Je prý obyčejný muž z kraje Kuaj, jenž nechová lásku ke světské moci, slávě, proslulosti nebo zisku, jenž promrhává svoje dny tím, že vede prostý, tichý, pohodlný a mírumilovný život v ústraní nepříliš navštěvovaného údolí Navzdory své pohodlnosti dokázal Wej Po-jang napsat knihu, která ho posmrtně vynesla ke slávě, jíž se za života vyhýbal. Bu me však opatrnější a raději uve me, že se mistrovi jen připisuje dílo Cchan-tchung-čchi, datované rokem 142 n. l., což z něj dnes činí nejstarší známý alchymický spis čínského původu. Poměřováno ve světovém měřítku, tedy se zahrnutím alchymie, která se zformovala na přelomu letopočtu v Egyptě, se tento spis stále řadí mezi několik málo nejstarších. Potud jedno nej týkající se Wej Po-jangova díla. Pak je tu druhé, na němž se dnes shodují znalci starověké čínské alchymie: podle nich je to snad nejnesrozumitelnější dílo z této oblasti. Přesto se nevzdávejme, nahlédněme do textu, a pokusme se vysvětlit alespoň něco. Cchan-tchung-čchi, problém nejen s názvem Ještě než se pokusíme začíst do tohoto díla, stojíme před první překážkou, nikoli bezvýznamnou, jíž je samotný název spisu. Znaky Cchan-tchung-čchi se sice někdy volně překládají jako Spřízněnost Trojice, ale řada sinologů doporučuje ponechat raději pouze jejich fonetický přepis. Možností překladu je totiž víc a mohou se od sebe významově lišit. Pravda, v závěru knihy Wej Po-jang píše o trojici, jíž byla I- ing (Kniha proměn), taoistické učení a konečně alchymický proces, ale tento výčet končí shrnutím, že to jsou variace té samé věci pod různými jmény. Ovšem dál se nedočteme, o jakou věc mělo jít. Je to 50 / ALCHYMIE

5 epilog knihy, končící o dva odstavce dál slovy: Pisatel [této knihy] opouštěje svět a jeho zla [když se odebíral] do hor, toulal se prostorem s duchy. Poté byl proměněn v nesmrtelného [sien] a tím vykázán do říše ticha. Jednou za sto generací sestupuje, aby navštívil svět a předvedl svoje peří Rozumíme jistě narážce na odchod do hor, jak to vyprávěla předchozí legenda, a srozumitelné je i peří dosažení nesmrtelnosti se prý navenek projevovalo tím, že tělo takového š astlivce porostlo peřím. Není to ale podoba s našimi anděly, protože čínští nesmrtelní neměli křídla. Když jsme si neporadili s překladem titulu, co samotná kniha? Jak bývá při čtení zvykem, začněme první kapitolou, která je vlastně jen odstavec tak jako většina ostatních: Čchien a kchun jsou brány k i [proměně]. Jsou rodiči kua. Kchan a li mohou být [svou] strukturou přirovnány ke čtyřem hradbám měs - ta Bude lépe přestat číst; i tak bude komentář dlouhý. Začneme z prostředka, kde i je narážka na I- ing, proslulou Knihu proměn 1. Jedno z nejstarších děl světové literatury, kniha, která je věštecká stejně jako filosofická a hlavně nesmírně náročná, je páteří traktátu Cchan-tchung-čchi. Knihu I- ing tvoří 64 hexagramy, šestiřádkové symboly sestavené z plných, jangových, a přerušených, jinových, čar. Hned v úvodní větě Cchantchung-čchi se setkáváme s prvními dvěma hexagramy Knihy proměn, totiž čchien, tvoření, a kchun, přijetí. Pro jejich zasvěcený výklad je nutno odkázat na komentovaný překlad díla. Pokračujme v analyse či přesněji v krátkém pokusu o ni. Tyto hexagramy mají být rodiči kua. Pod označením pa-kua se Obr. 4 Hexagramy čchien (vlevo) a kchun (vpravo). 1 Zasvěcený komentář najde zájemce v I- ing. Kniha proměn (přel. O. Král, Praha, 1995). TAJEMSTVÍ MISTRŮ / 51

6 hory vítr skrývá osm třířádkových symbolů (trigramů), z nichž vždy kombinací dvou jsou vytvořeny hexagramy. Zde už nezbývá než obrazně řečeno hodit ručník do ringu. Trigramy kchan a li se totiž vykládají někdy podle legendárního císaře Fu-si, jenž je prý vymyslel, a potom se překládají jako ponoření (řeka) a spojení (oheň). K samotnému císaři se dostaneme podrobněji za chvíli. Ovšem jiný císař, Wen, jim přiřadil smysl právě opačný. Není jasné, ke kterému výkladu se přiklonil Wej Po-jang, ale tento bod je především obecným upozorněním na problémy, na něž můžeme narazit při interpretaci jakéhokoli čínského textu, kde jsou trigramy a samozřejmě také hexagramy. Úvodní věty knihy Cchan-tchung-čchi zanechaly patrně většinu čtenářů na rozpacích. Můžeme je uklidnit, nejsou sami. oheň hrom stojatá voda země nebe řeka Obr. 5 Trigramy byly uspořádány do kruhu a nabízíme jednu z jeho variant. Spojením nebe a země vznikalo šest základních přírodních jevů. 52 / ALCHYMIE

7 Dnes nejvýznamnější světový znalec starověké čínské filoso - fie a přírodovědy, americký profesor Nathan Sivin, napsal, že ni kdo nedokáže s určitostí říci, o čem tato kniha měla být. Někteří odborníci ji čtou jako básnické dílo, podle jiných jde o kosmologii, o sexuální nebo dechové techniky, případně o laboratorní alchymii a možná snad o kombinaci toho všeho. Nepomůže nám ani taoistický mnich Pcheng Siao (zemř. asi 945 n. l.), jenž v této knize spatřoval kosmický model: [Wej Po-jang] sepsal Cchan-tchung-čchi, aby ukázal, že při přípravě elixíru je vlastní [tvůrcovo] tao stejné jako tvořivá síla přírody. Proto, aby rozvinul tuto myšlenku, opřel se o symboly [Knihy] proměn. Spíš si povšimněme názoru, že se člověk může ve svém tvořivém úsilí vyrovnat přírodě. V jiných kulturních oblastech o tom mnozí učenci pochybovali. Alchymie v Cchan-tchung-čchi Ani učený mnich nás neposunul výrazně vpřed ve studiu laboratorní alchymie. Možná snad jen tím, že se zmínil o elixíru, cíli alchymistů. Kniha by tedy podle něj měla být opravdu alchymická, a jak jsme uvedli na začátku, je skutečně za takovou pokládána. Najdeme v ní něco bližšího k tomuto tématu? Ano, dočteme se například, že olovo je černé navenek, ale ukrývá ve svém nitru zlatý květ, podobně jako člověk, který nese jadeit, ale je oblečen do hadrů a má nepříjemný vzhled. To je zřejmá narážka na představu, že se kovy rodí v zemi a dále zrají až do nejdokonalejší podoby zlata. Nejen alchymisté, ale stejně tak hutníci a horníci téměř všude na světě na to po dlouhé věky věřili. V Evropě se s touto vírou setkáváme ještě v 17. století. Přitom olovo bylo velmi často pokládáno za nejméně zralý kov, ale jak jsme se dočetli, je v něm ukryt zárodek zlata, které by z tohoto kovu posléze vzniklo. Stalo by se tak ovšem za nesmírně dlouhou dobu a úlohou alchymisty bylo tento pomalý proces urychlit tak, aby se odehrál v čase srovnatelném s lidským živo- TAJEMSTVÍ MISTRŮ / 53

8 tem. Ostatně v předchozí kapitole jsme se při návštěvě u Liou Ana mohli přesvědčit o tom, jak dlouhá staletí kovy zrají. Alchymisté, a žili kdekoli a kdykoli, věnovali zlatu hlavní pozornost, a to nejen proto, že šlo o drahý kov. Zmínili jsme se, že se při svých laboratorních pokusech opakovaně přesvědčovali o tom, že je to také kov mimořádně odolný. Chemicky se ho podařilo zreagovat až v Evropě po roce 1300 (n. l.), kdy byla objevena lučavka královská 2, která zlato rozpouští. Chemická netečnost zlata samozřejmě neunikla ani Wej Po-jangovi, jenž napsal: Zlato je ve své podstatě nerozložitelné [dnešní terminologií chemicky nereaguje, samozřejmě v rámci Wej Pojangových možností], a proto je nejdražší z věcí. Šu-š [muži umění, alchymisté] živíce se jím dosahují prodloužení života. Tento citát by se mohl zdát trochu protismyslný, protože není jasné, jak se živit zlatem. Citovaná pasáž je směsí pozorování vlastností skutečného zlata, které tehdy opravdu nikdo nedokázal změnit, a představ čínských alchymistů o uměle vyrobeném zlatu, jež mělo prodloužit život, jak nás o tom v předchozí kapitole poučil Li Šao- ün. Neodmyslitelnou družkou alchymie byla astronomie a astrologie, které se zvláš ve starověku v podstatě nerozlišovaly. Narážky na tyto nauky najdeme u Wej Po-janga rovněž, když se věnuje nápadné stálosti zlata: Jestliže se zlato vloží do žhavého ohně, není zbaveno zářivosti své barvy. Ode dnů rozvinutí vesmíru [stvoření] nezmenšil se jas Slunce a Měsíce a ani zlato neztratilo na váze. Tvar Slunce a Měsíce byl stále stejný. Zlato je zrozeno pod vlivem Měsíce. S rozbřeskem, získávaje magickou sílu od Slunce, vrací se ke své matce. Opět se tu píše o skutečném kovu, který je v tomto případě spojován s nebeským tělesem, jen na rozdíl od představ evropských alchymistů je zde zlato spojeno s Měsícem. Ve vztah mezi planetami, k nimž se často řadily i Slunce a Měsíc, a kovy se věřilo v řadě 2 Latinsky aqua regia, směs kyselin dusičné a chlorovodíkové v objemovém poměru 1:3. 54 / ALCHYMIE

9 civilisací, a již to byla mezopotamská, egyptská, řecká, později také arabská, o evropské nemluvě, a zlato tam bylo spojováno se Sluncem, jak tomu napovídala už sama barevná podobnost. Pokud jde o stvoření vesmíru, můžeme nabídnout nejproslulejší postavu čínské kosmogonie, která prý vytesala vesmír z původního chaosu. Byl to Pchan Ku, jenž sám měl vzniknout z jinu a jangu, které ho jakýmsi způsobem stvořily a daly mu za úkol dodat tvar chaosu tím, že vytvoří nebesa a zemi. Vyprá - vění není příliš přehledné, což platí pro řadu čínských mýtů. Někdy se jméno Pchan uvádí ve smyslu vaječná skořápka a Ku jako pevný, takže podle toho byl prý Pchan Ku vysezen z tohoto chaosu, podobně jako vajíčko. Není však jasné, kdo ho vyseděl. Pchan Ku bývá zobrazován jako trpaslík oblečený v med vědí kůži, na hlavě má dva rohy, v levé ruce třímá kladivo, v pravé dláto, nástroje, jimiž tvaroval vesmír. Během osm nácti tisíc let vytvořil Slunce, Měsíc a hvězdy, nebesa a Zemi, přičemž sám den ze dne rostl, vždy o šest čch 3. Zastavme se u tohoto tvořivého aktu, který vlastně spojil pozemské s nebeským tím, že šlo o jediného tvůrce. Po Pchan Kuově smrti totiž vznikly z jeho hlavy hory, z dechu vítr a obla - ka, hlas se stal hromem, končetiny pak čtyřmi čtvrtinami země. Z krve se zrodily řeky, z masa půda, jeho vousy se staly souhvězdími, kůže a vlasy bylinami a stromy a z jeho zubů, kostí a morku se vytvořily kovy, skály a drahé kameny. Z Pchan Kuova potu byl déš a z hmyzu, jenž mu lezl po těle, se stali lidé. Jejich původ tedy nebyl nikterak slavný. Není divu, že se jako pokračování božského stvořitelského aktu vyvinulo přesvědčení, že Slunce, Měsíc a planety, které vznikly současně se Zemí, ovlivňují vše, co je na ní. Především život a smrt lidí a také různé přírodní jevy. Změny ve vzhledu Slunce měly proto oznamovat neštěstí hrozící hlavě státu, a to nejen smrt císaře, ale také možná povstání a hladomory. Rovněž červený nebo naopak velmi bledý Měsíc byl varováním obyvatelstvu, že přijdou zlé časy. 3 Stará čínská délková jednotka, 0,32 0,37 m. TAJEMSTVÍ MISTRŮ / 55

10 Te ale znovu k Wej Po-jangovi, jenž se nevyhnul ani základní otázce po složení hmoty, takže podle něj zlato je tvořeno převážně pískem a odvozuje [své] další vlastnosti ze rtuti. Alchymické texty musíme číst z posic doby, kdy vznikly. V citované větě se obtížně vysvětluje slovo písek. Snad je to narážka na zlatonosné písky, v nichž se zlato vyskytuje, ale toto vysvětlení je jen dohad. Zato rtu byla vždy oblíbeným kovem alchymistů. Opakovaně se dozvídáme, že ji měl obsahovat každý kov. Proč? Protože roztaven teče a rtu se takovému kovu podobá, takže by v něm podle všeho měla být jako složka umožňující právě tu tekutost. S tímto argumentem se ještě setkáme. Postupně se v některých z padesáti devíti kapitol knihy Cchan-tchung-čchi přesvědčujeme o tom, že je opravdu věnována alchymii. Zatím to však byly teoretické úvahy. Je tu někde i návod, jak si počínat? Tedy výčet výchozích látek, údaje o jejich množství a popis dalšího postupu? Nic takového tu nenajdeme. Jen popis procesu, ovšem zase v mystickém jazyce Wej Po-janga: Nahoře var a destilace se odehrává v kotli; dole plápolá hučící plamen. Vpředu kráčí Bílý tygr prokládající cestu; následuje ho Šedý drak. Třepetavý šarlatový pták se vznáší pěti barvami. Nemá cenu pokračovat. Za neobvyklými živočichy se skrývají názvy různých chemikálií a dodnes nevíme s určitostí, kterých vlastně. Jak vidíme, v této situaci ani moc nevadí dvojí možný výklad trigramů. Epilog Náš mezititulek je rovněž symbolický: také Wej Po-jang má takto nazvanou poslední kapitolu, jedinou, která nese název. Nejdřív však nechme promluvit dnešní sinology. Podle nich je kniha Cchan-tchung-čchi opravdu z výrazné části alchymická, ale není to receptář, nýbrž teoretické dílo, jež vykládá podstatu čínské alchymie. Samozřejmě jazykem své doby. Wej Po-jang píše v Epilogu: Toto psaní není pouhá řečnická hra se slovy. 56 / ALCHYMIE

11 Je to výklad neomylné pravdy. Tak to pochopil i básník Paj Ťü-i a pokusil se onu pravdu najít. Úvodní verše jeho básně optimisticky a až příliš sebevědomě naznačovaly jako by uspěl. Ale zřejmě pominul čtyřicátou osmou kapitolu díla, kde stojí: Lidé mají rádi jednoduché počínání. Nerozumějí dlouhé a krátké cestě 4. Opouštějíce správnou cestu a sledujíce křivolaké vedlejší pěšinky věří, že jsou na přímém směru, a posléze se nacházejí na zavřeném konci slepé uličky. Je to jako slepec kráčející bez pomoci hole a hluchý, jenž jde, aby naslouchal hudbě. Stejně tak by se mohl [někdo] pokoušet hledat králíky a ptáky pod vodou nebo ryby na vrcholcích hor Paj Ťü-i na začátku své básně nadšeně líčil, jak se uchýlil do ústraní a spojoval jin a jang podle knihy, jíž se domníval rozumět, ale: Stupně žíhání vniveč přišly všechny. Špetka elixíru by znamenala věčný život; O vlásek chybně, a veškerá má práce ztracena! Básník ještě téže noci odevzdaně rozebral svou pec. Kniha Cchan-tchung-čchi si zachovala své tajemství a je tomu tak dodnes, třebaže už v ní odborníci nehledají postupy vedoucí k nesmrtelnosti, ale pouhý smysl, jenž by dovolil lépe pochopit myšlenkový svět starověké čínské přírodovědy. Osud nechtěl, aby se Paj Ťü-i stal alchymistou a aby dosáhl nesmrtelnosti, ale přece jen mu byl příznivě nakloněn. Druhý den po hořkém zklamání se básník dozvěděl, že byl jmenován guvernérem v Čung-čou. Ke Chung Naše dosavadní putování vedlo stále na rozhraní skutečnosti a legend, přičemž jeho úhelným kamenem byla dlouhověkost, 4 V originále tao. TAJEMSTVÍ MISTRŮ / 57

12 či dokonce nesmrtelnost. Občas jsme představili některé š ast - livce, kteří této vysněné mety dosáhli, ale snad s výjimkou krát - ké Li Šao- ünovy lekce, ostatně velmi obecné, jsme se nedozvě děli, jak si počínat. Nesnáz byla také s totožností některých autorů. Te konečně nalézáme jednoho, jenž je skutečnou a ne pochybnou postavou. V úvodu svého proslulého spisu, z něhož budeme čerpat, se nám tento muž dokonce sám představuje: Jsem v podstatě nekulturní a hrubý, vcelku nepohledný a vůbec už nerad rozebírám své vlastnosti, abych se naparoval či zase zastíral své vady. Můj klobouk a střevíce bývají věčně špinavé a rozedrané, za moje šaty by se každý jiný styděl. Já na to nedbám. Způsoby oblékání se příliš rychle mění Mým cílem je přidržet se toho, co je stálé, a nesledovat neustálé proměny doby. Moje řeč je upřímná a pravdivá, straním se prázdného vtipkování. Je to možná až trochu zarážející, ale skutečně máme co činit s jedním z nejvýznamnějších protagonistů čínské alchymie, medicíny a přírodovědy, učeným mistrem Ke Chungem (asi 280 asi 340 n. l.). Úvodní citát jen naznačuje, že se setkáváme Obr. 6 Ke Chung, jen nevíme, zda opravdu vypadal tak jako na této nedatované kresbě. 58 / ALCHYMIE

13 s pravým taoistou, ale tím se stal až později, když původně inklinoval ke konfuciánství. Pokračujme tedy v jeho životopi - se. Ke Chung pocházel z významné rodiny a byl předurčen přinejmenším k dráze úředníka, ve staré Číně vysoce ceněné, nebo učence. Otce však ztratil ve třinácti letech a k tomu, aby přežil, se musel věnovat zemědělství. Až v šestnácti letech se dostal ke čtení I- ing (Knihy proměn), Konfuciových Rozmluv a dalších spisů, nedostatek peněz mu však bránil najít si kvalit ní učitele. Neustále toužil po vzdělání, ale jak napsal, protože jsem byl od přírody hloupý se sklonem k zapomí - nání můj slovník byl omezený, moje zájmy roztříštěné moje znalosti zůstávaly velmi chabé Pravda, z předchozích citátů bychom mohli nabýt dojmu, že je škoda ztrácet čas s při - hloup lým zapomnětlivým otrhancem, ale je to nadsázka, s ja - kou jsme se setkali u Wej Po-janga. Zdůrazňovaná skromnost je znakem taoisty. Zdánlivý pobuda zanechal knihu Pao-pchu-c, jejíž titul bývá překládán jako Mistr přidržující se prostoty, kterou dokončil kolem roku 320 n.l. Již titul knihy se opět jen obtížně překládá přesně, protože je v něm skryta narážka. Přezdívka Mistr přidržující se prostoty totiž vychází z knihy Tao-te- ing, z pasáže, kde se doporučuje, aby se lidé přimkli k jednoduchosti navenek a k vnitřní prostotě. Ke Chung používá dvě slova paopchu, jejichž doslovný význam je obejmout neopracovaný kmen, přičemž takový kmen se objevuje jako metafora původní prostoty, představa čehosi, co ještě není zpracované, co je neurčené. Sloveso pao znamená objímat, zahrnovat, obsáhnout do sebe. Pao-pchu-c je nejvýznamnějším kompendiem starověké čínské přírodovědy a alchymie. Ale pozor, v knize nalézáme na několika místech upozornění, že je určena jen zasvěcencům. Když píše o výrobě zlata, varuje Ke Chung: Pojednání o výrobě zlata jsou [shromážděna] ve sbírkách pojednávajících o bozích a nesmrtelných; Liou An je vybral, aby vytvořil své knihy Avšak i když existuje text, podstatné složky byly chovány v tajnosti a text musí být při čtení TAJEMSTVÍ MISTRŮ / 59

14 ústně vysvětlován, což bylo úlohou mistra. A co více: Protože byly původní názvy mnoha složek změněny, text se nemá přijímat doslovně. Takže i když někdo získal spisy, bez pomoci učitele by jim vůbec neporozuměl. Nemajíce Mistra, jenž by nás vedl, jsme do značné míry v této situaci. O tom, že Ke Chung nevaroval naplano, se přesvědčili překladatelé jeho knihy. Například pro rtu najdeme v tomto díle čtyři různá označení: che-čche, což je složenina slov řeka a vůz, ovšem nikoli ve smyslu říční vůz, dále chuang- ing, v překladu značící žlutý a esence. Termín che-šang čchenü znamená dívka nad řekou a jedná se zřejmě o narážku na nějaký klasický text. A konečně najdeme také kung, slovo, jímž se označuje rtu dnes. Cesty k nesmrtelnosti V knize Pao pchu-c se pohybujeme mezi medicínou, alchymií a také magií; v tomto díle totiž nechybějí ani magické talismany. Zůstaňme u prvních dvou nauk. Pokusíme-li se nějak roztřídit Ke Chungovy rady, jak dosáhnout dlouhověkosti, můžeme rozlišit dva základní typy doporučovaných postupů. První z nich se blíží spíš jogínským dechovým praktikám a tělesným cvičením, zatímco druhý spočívá v podávání různých preparátů. Tento druhý typ můžeme dále rozdělit na dvě podskupiny. V jedné z nich jsou preparáty pocházející ze živé přírody, ve druhé pak anorganické substance. Toto dělení je velmi hrubé a někdy se obě podskupiny překrývají, nicméně nám to umožňuje alespoň základní orientaci. Ještě ke knize dodáme, že podle všeho Ke Chung sám nepracoval v laboratoriu, kde by připravoval různé elixíry; patrně shromáždil návody z různých pramenů, což je i tak rozhodně záslužné. Význam ovládání dechu dokumentuje Ke Chung na různých příkladech a historkách. Jedna z nich vypráví o muži, jenž musel v dobách nepokojů uprchnout z rodné vsi. Starost mu přitom 60 / ALCHYMIE

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Stvoření člověka Co už víme o Bibli testík 1) Ve kterém století (př. n. l.) byly pravděpodobně zaznamenány

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Fyzikální korespondenční škola 2. dopis: experimentální úloha

Fyzikální korespondenční škola 2. dopis: experimentální úloha Fyzikální korespondenční škola 2. dopis: experimentální úloha Uzávěrka druhého kola FKŠ je 28. 2. 2010 Kde udělal Aristotelés chybu? Aristotelés, jeden z největších učenců starověku, z jehož knih vycházela

Více

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou TRITON Psychologická setkávání Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr

Více

Příprava na hodinu přírodovědy

Příprava na hodinu přírodovědy Příprava na hodinu přírodovědy Určeno pro 5.ročník ZŠ Realizováno s 20 žáky Cíl: Organizace: Časová dotace: Obsah: Pomůcky: Třídění živočichů procvičování a upevňování učiva za pomoci počítačového programu

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Pražský orloj. Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075. Šablona: I/2. Sada: VY_12 _INOVACE_02VM. Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 30

Pražský orloj. Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075. Šablona: I/2. Sada: VY_12 _INOVACE_02VM. Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 30 Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Šablona: I/2 Sada: VY_12 _INOVACE_02VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 30 Ověření ve výuce: Předmět: ČaJS Třída: V.A Datum: 9. 9. 2013 Předmět:

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Čínská astrologie. Budoucnost má mnoho přívlastků. Slabým je nedosažitelná, bojácným neznámá, pro statečné nadějná. (Viktor Hugo)

Čínská astrologie. Budoucnost má mnoho přívlastků. Slabým je nedosažitelná, bojácným neznámá, pro statečné nadějná. (Viktor Hugo) Čínská astrologie Budoucnost má mnoho přívlastků. Slabým je nedosažitelná, bojácným neznámá, pro statečné nadějná. (Viktor Hugo) Čínská astrologie má za sebou více než pět tisíc let dlouhou historii. Namísto

Více

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Vesmír je souhrnné označení veškeré hmoty, energie

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Gymnázium, Český Krumlov Vyučovací předmět Fyzika Třída: 6.A - Prima (ročník 1.O) Úvod do předmětu FYZIKA Jan Kučera, 2011 1 Organizační záležitosti výuky Pomůcky související s výukou: Pracovní sešit (formát

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

TVARY V LOŽNICI. Místnost do L

TVARY V LOŽNICI. Místnost do L Místnost do L TVARY Mnoho lidí se podvědomě vyhýbá místnostem do L, ale jen kvůli tomu, že jim připomínají nůž. Taková místnost by se jim podle nich mohla zařezávat do života. Skutečnost je však jiná.

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

Epilog. Ročník 8. 27. 12. - 28. 12. 2012. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková

Epilog. Ročník 8. 27. 12. - 28. 12. 2012. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková ČESKÝ JAZYK Epilog Ročník 8. 27. 12. - 28. 12. 2012 Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domácí zvířata - ptáci Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) 2 vyučovací hodiny proložená

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

RECEPT NA ŠŤASTNÝ ŽIVOT

RECEPT NA ŠŤASTNÝ ŽIVOT RECEPT NA ŠŤASTNÝ ŽIVOT Osm tradičních taoistických doporučení Osm životních oblastí v harmonii Osm způsobů dosažení štěstí Tomáš Bezděk www.taiji.euweb.cz www.astrocentrum.euweb.cz Osm pilířů TAO Taoismus

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

4. O jakých částech Ostravy se autora zmiňuje? Znáte nějakou další část tohoto města?

4. O jakých částech Ostravy se autora zmiňuje? Znáte nějakou další část tohoto města? PL Petr Bezruč: Slezské písně; buřiči a dekadenti Ostrava Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem, za sto let v rameni bezmasém svaly mi v železo ztuhly. Lehko se zasmát mi kdekdo moh, ve Vídni, v ústraní tichém.

Více

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací)

Více

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada 2. Vyberte větu jednoduchou (1 bod): a) Víš, v kolik se máš vrátit? b) Máme doma králíka, myšky a chameleóna.

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 26. 04. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 26. 04. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 26. 04. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_ZSV Ročník: II. Seminář ze základu společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

V tomto prostředí jsou postupně zaváděny různé typy úloh.

V tomto prostředí jsou postupně zaváděny různé typy úloh. Matematické prostředí Děda Lesoň umožňuje dětem pracovat s veličinou zapsanou ikonicky (nikoliv číslem). Uvedeno je příběhem o dědovi Lesoňovi, ochránci zvířátek. Nejprve jsou u Lesoně pouze tři druhy

Více

KOMU JE KNIHA URČENA?

KOMU JE KNIHA URČENA? 7 Kapitola 0. O této knížce KOMU JE KNIHA URČENA? Tuto učebnici jsem vytvářel na základě mých přednášek a úvodních kursů na Vysoké škole manažerské informatiky a ekonomiky. Většina mých studentů měla malou

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Božský vládce a jeho lid Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Co budete umět na konci dnešní hodiny 1. Vysvětlíte, z kterých skupin obyvatel se skládala egyptská společnost. 2. Vysvětlíte, čím se příslušníci

Více

VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY

VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY Pro žáky 6. ročníku Člověk a příroda Zeměpis - Vesmír Září 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k probírání nového učiva formou - prezentace - práce s textem - doplnění úkolů. Rozvíjí

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

koncentraci jsme získali roztok o koncentraci 18 %. Urči koncentraci neznámého roztoku.

koncentraci jsme získali roztok o koncentraci 18 %. Urči koncentraci neznámého roztoku. 2.2.2 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice III Předpoklady: 22 Pedagogická poznámka: Příklady na míchání směsí jsou do dvou hodin rozděleny schválně. Snažím se tak zvýšit šanci, že si hlavní myšlenku

Více

Variace. Poměr, trojčlenka

Variace. Poměr, trojčlenka Variace 1 Poměr, trojčlenka Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Poměr Poměr je matematický zápis

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

Vesmír. jako označen. ení pro. stí. Podle některých n. dílech. a fantasy literatury je některn

Vesmír. jako označen. ení pro. stí. Podle některých n. dílech. a fantasy literatury je některn Vesmír Vesmír r je označen ení pro veškerý prostor a hmotu a energii v něm. n V užším m smyslu se vesmír r také někdy užíváu jako označen ení pro kosmický prostor,, tedy část vesmíru mimo Zemi. Různými

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 4. EGYPT a další vývoj písma. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 4.

VÝTVARNÁ KULTURA. 4. EGYPT a další vývoj písma. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 4. VÝTVARNÁ KULTURA 4. EGYPT a další vývoj písma www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá EGYPT a další Egypt vývoj a další písma vývoj písma Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

3. Žáci změní původní větu tak, že nahradí přísudek druhým typem (tzn. slovesný na jmenný se sponou a

3. Žáci změní původní větu tak, že nahradí přísudek druhým typem (tzn. slovesný na jmenný se sponou a Název: Skladba Cíl: Opakování učiva o větě jednoduché a souvětí Fáze vyučovacího procesu: opakování Organizační forma vyučování: skupinová Převažující myšlenková operace: analýza, syntéza, substituce Pomůcky:

Více

VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_20. Úvodní část seznámení s cílem hodiny - Boříkovy Lapálie V. Steklač

VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_20. Úvodní část seznámení s cílem hodiny - Boříkovy Lapálie V. Steklač VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_20 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - Boříkovy Lapálie V. Steklač Hlavní část žák se seznamuje s knihou Boříkovy Lapálie, pracuje s textem Závěrečná část zpětná

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Spojovací výrazy v souvětí

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Spojovací výrazy v souvětí Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_11/13_Český jazyk 8. ročník Téma: Spojovací výrazy v souvětí Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.1355

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

DUM č. 6 v sadě. 17. De-2 Slované a počátky Českého státu

DUM č. 6 v sadě. 17. De-2 Slované a počátky Českého státu projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 17. De-2 Slované a počátky Českého státu Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.6.2014 Ročník: 2AV Anotace DUMu: Slované a počátky Českého státu. Čechy v době knížecí

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. pro kombinované a distanční studium Radim Briš Martina Litschmannová

Více

Obsah Navigace... 2 Primární ovládací prvky... 3 Sekundární ovládací prvky... 4 Slovní zásoba... 12 Ukončení programu... 14

Obsah Navigace... 2 Primární ovládací prvky... 3 Sekundární ovládací prvky... 4 Slovní zásoba... 12 Ukončení programu... 14 V tomto dokumentu se nachází cenné rady pro používání našeho výukového programu anglického jazyka. Program byl koncipován, aby každému uživateli přinesl jednoduché a intuitivní prostředí. Jak funguje navigace

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 II/2 Inovace a

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která podává

Více

Výroková logika II. Negace. Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0).

Výroková logika II. Negace. Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0). Výroková logika II Negace Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0). Na konkrétních příkladech si ukážeme, jak se dají výroky negovat. Obecně se výrok dá negovat tak, že před

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Orbit TM Tellerium Kat. číslo 113.4000

Orbit TM Tellerium Kat. číslo 113.4000 Orbit TM Tellerium Kat. číslo 113.4000 Orbit TM Tellerium s velkým glóbusem Země pro demonstrování ročních období, stínů a dne a noci Orbit TM Tellerium s malou Zemí pro demonstrování fází Měsíce a zatmění

Více

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava 3.5.2007-9.5.2007 Jazykové okénko... Jazykové okénko Tak a zatímco já jsem vás vítal u obrazovek, tak mě tady sledovala, čekala, až domluvím, paní Eva Jandová, vedoucí Katedry českého jazyka z Ostravské

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU 1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU Promysli a vypiš k čemu všemu je člověku dobrá znalost historie Pokus se co nejlépe určit tyto historické prameny. Kam patří? PROČ SE UČÍME DĚJEPIS historie je věda, která zkoumá

Více

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla Maturitní práce z Estetické výchovy 2014 1. Témata maturitních prací 1. Fantasy a umění, aneb od knihy k obrazu Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Opakování IX. Úvodní opakování: azbuka, přepis a opis textu, čtení, rozhovory, celkové opakování učiva 1.dílu. Poslechová a pohybová rozcvička. Rozhovory. Dramatizace. Poslech písní. Přečte se správnou

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslovky MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu:VY_32_INOVACE_38_10 Tématický celek:gramatika, skladba, sloh

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina Přírodopis 9 2. hodina Naše Země ve vesmíru Mgr. Jan Souček VESMÍR je soubor všech fyzikálně na sebe působících objektů, který je současná astronomie a kosmologie schopna obsáhnout experimentálně observační

Více

Struktura seminární práce

Struktura seminární práce Struktura seminární práce Úvodní strana Velikost písma zde užíváte podle vlastního uvážení. Důležité je, aby největší byl nadpis pro práci, druhý největší byl název školy a menší písmo je dobré použít

Více

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?...

OBSAH. 2 Kde se vzal člověk a život?.29. 3 Existuje jen jeden jediný Bůh... 48. Úvodní slovo. Úvod 000 18. 1 Odkud se vzal vesmír?... OBSAH Úvodní slovo pana profesora Luboše Kropáčka.. 16 Úvod 000 18... 21 1 Odkud se vzal vesmír?... 22 1.1 Úvod - Kde a kdy?... 22 1.2 Neustálé rozpínání - Jak a kdo?... 24 1.3 Hodiny a jejich výrobce...

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Jméno a příjmení: Nikola Součková Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03.

Více

Rýmařovsk. ovská 15. Origami. 11. 11.. / 2012 Ing. Martin Greško

Rýmařovsk. ovská 15. Origami. 11. 11.. / 2012 Ing. Martin Greško Základní škola Bruntál, Rýmařovsk ovská 15 Praktické práce 8.. ročník Origami (Práce s papírem, skládanka vánoční hvězda) 11. 11.. / 2012 Ing. Martin Greško Origami - historie Origami je téměř tisíc let

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní.

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní. VESMÍR Model velkého třesku předpovídá, že vesmír vznikl explozí před asi 15 miliardami let. To, co dnes pozorujeme, bylo na začátku koncentrováno ve velmi malém objemu, naplněném hmotou o vysoké hustotě

Více

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory.

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Obrázky silně působí na mozek. Vidět tohle: se velmi rychle pochopí a pamatuje. Lépe než slova "pokleslo o třicet procent" Trochu profesionálněji

Více

2.4 POZIČNÍ ČÍSELNÉ SOUSTAVY

2.4 POZIČNÍ ČÍSELNÉ SOUSTAVY 2.4 POZIČNÍ ČÍSELNÉ SOUSTAVY Podívejme se například na čínskou počítací desku. Učiníme-li poslední krůček a nahradíme v každém políčku skupinu tyčinek odpovídající číslicí, obdržíme vyjádření čísla v desítkové

Více

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla podle Roalda Dahla B yl jednou jeden starý pán, kterému bylo 87 let a jmenoval se Labon. Celý svůj život to byl klidný a mírumilovný člověk. Byl velmi chudý, ale velmi šťastný. Když Labon zjistil, že má

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Dopis VY_32_INOVACE_CJ0104. Český jazyk a literatura

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Dopis VY_32_INOVACE_CJ0104. Český jazyk a literatura Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.07/00/30211 Zlepšení podmínek pro

Více

NESMRTELNOST V KRISTU

NESMRTELNOST V KRISTU NESMRTELNOST V KRISTU I. Náčrt Krátká osnova: 1. Podstata člověka (Gn 2,7; Ez 18,4) 2. Podstata smrti (Ž 146,4; Kaz 9,5; 12,7; J 11,11; 1 Tm 6,16) 3. Kdy člověk dostane nesmrtelnost? (J 5,28.29; 1 Te 4,16.17;

Více

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Ontogeneze živočichů "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů postembryonální vývoj 1/73 Ontogeneze živočichů = individuální vývoj živočichů, pokud vznikají

Více