Transakční zpracování Bezpečnost databází. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Transakční zpracování Bezpečnost databází. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 1"

Transkript

1 Transakční zpracování Bezpečnost databází Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 1

2 Transakce Transakce systém zpracování transakcí vlastnosti ACID stavy transakce SŘBD a transakční zpracování Řešení transakcí seriové rozvrhy paralelní zpracování transakcí Uzamykací protokoly - dvoufázový uzamykací protokol Zotavení z chyb Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 2

3 Transakční systémy transakční zpracování OLTP - On-line Transaction Processing aplikace ERP, zčásti CRM, SCM charakteristika relativně jednoduché operace, změny v malých objemech dat, více současně pracujících uživatelů požadavky rychlý a spolehlivý přístup k datům - mnohdy 24x7x365 nekonfliktní zpracování, data odpovídající realitě zotavení z chyb - po HW a SW chybě zajištění paralelního zpracování Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 3

4 Transakční zpracování Chyby v oblasti: hardwarové (poruchy v síti, zhroucení disku) softwarové (operační systém, uživatelský program) možné problémy: Při aktualizaci dochází k přechodu z jednoho přípustného stavu databáze do druhého přípustného stavu databáze (tedy musí být pro danou databázi dodržena všechna definovaná integritní omezení) Při výpadku systému databáze nemusí být konzistentní (nesplňuje všechna IO) nemusí být zřejmé, která data byla při výpadku právě v operační paměti (vyrovnávacích pamětech), t.j. která data se nedostala na disk a při výpadku byla ztracena Pokud nebude situace možného výpadku ošetřena - mohou být poskytovány nesprávné (nekonzistentní ) údaje Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 4

5 I. Transakce Transakce je akce či posloupnost akcí, se kterou se zachází jako s jedním celkem. Je to logická jednotka práce, ale též jednotka zotavení z chyb Akce: prováděny uživatelem nebo aplikačním programem(i část programu, jednotlivý příkaz) čtení, zápis, výpočet (aktualizační operace, SQL příkaz..) pomocí akcí se přistupuje k databázi( SELECT), nebo ji mění (INSERT, UPDATE, DELETE) Transakce mění stav databáze = transakce aktualizační transakce nemění stav databáze složené z dotazů Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 5

6 Transakce - požadavky zachování konzistence databáze po provedení všech operací dané transakce jako celku Během transakce (tedy při provedení dílčích operací ) může být konzistence databáze dočasně narušena ukončení v přijatelném čase transakce je atomická vše e nebo nic Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 6

7 Transakce Příklad : knihovna změna čísla čtenáře pak se tato změna bude týkat tabulky (relace) ČTENÁŘ, ale též VÝPUJČKY a REZERVACE Konzistentnost databáze nebude zajištěna jednou operací, ale jejich poslopností (zatímco je v přirozeném jazyce vyjádřená jednou větou) Provedeme li UPDATE v relaci ČTENÁŘ a VÝPUJČKY, pak není databáze v konzistentním stavu, protože nebyla provedena změna u relace REZERVACE. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 7

8 Vlastnosti ACID a transakce A = (atomicity) atomicita transakce transakce je jeden celek - musí proběhnout celáči vůbec ne C = (Consistency) konzistence transakce transformuje databázi z jednoho konzistentního stavu databáze do jiného konzistentního stavu I = (Isolation) nezávislost transakce transakce jsou nezávislé, dílčí efekty transakce nejsou viditelné jiným transakcím (nezávislost požaduje aby transakce měla vždy konzistentní databázi t.j. výsledky transakce viditelné pro ostatní transakce až pro potvrzení) D =(Durability) trvanlivost (perzistence) úspěšně ukončené transakce (potvrzené) jsou uloženy do databáze Údržba atomicity transakce se nazývá zotavení z chyb vlastnosti ACID jsou základním principem transakčního zpracování Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 8

9 Zpracování transakcí Systém zpracování transakcí (SZT) obecně nemusí být součástí SŘBD, může patřit pod operační systém, nebo může být řešeno samostatným softwarem Vlastní architekturu softwaru pro transakční zpracování v databázových systémech lze popsat pomocí 3 modulů: manažer transakcí rozvrhovač manažer dat Aplikační program Manažer transakcí Rozvrhovač Manažer dat Databáze obr.: Architektura transakčního zpracování v DBS Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 9

10 Zpracování transakcí manažer dat komunikuje s databází pomocíčtení a zápisu dat zodpovídá za zotavení z chyb systému (zajištění atomicity vzhledem k chybám) rozvrhovač (sheduler) zodpovídá za řízení paralelního zpracování transakcí maximalizuje souběžnost zpracování transakcí aniž by se souběžně vykonávané transakce rušily je-li protokol souběžného zpracování (concurrency control)založen na uzamykání - pak se ještě odvolává na manažer uzamykání (lock manager) zajišťuje transparenci paralelního zpracování manažer transakcí zajišťuje komunikaci mezi prvními dvěma moduly koordinuje transakce v zájmu programu, vyvolává transakci a posílá požadavky na data manažeru dat prostřednictvím rozvrhovače Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 10

11 zabezpečení zotavení z chyb SŘBD - požadavky Pokud nebude provedena transakce do konce ( výpadek systému) nutnost vrátit databázi do stavu před započetím transakce zabezpečení korektního a rychlého přístupu více uživatelů požadavky realizovány pomocí komponent: komponenta zotavení z chyb (recovery) zajišťuje konzistentnost databáze (při chybě SW, systému, fyzického média) komponenta řízení paralelního zpracování (concurrency control) zajišťuje uživatelům vidění konzistentních stavů SŘBD - i když používá SŘBD více uživatelů tyto komponenty v modulu řízení databáze (viz moduly SŘBD -I. přednáška: vytváří rozhraní mezi daty a programy /dotazy, které vyžadují přístup do databáze, zajišťuje kontrolu dat po uživatelských transakcích, utajení dat, rekonstrukce databáze při chybách, řízení vícenásobného přístupu Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 11

12 5 stavů transakce aktivní (A) jde o stav od počátku provádění transakce částečně potvrzený (PC) stav po provedení poslední operace transakce chybný (F) pokud se objeví, že v normálním průběhu transakce nelze pokračovat zrušený (AB) nastane po skončení operace ROLLBACK (tedy po uvedení databáze do stavu před transakcí potvrzený (C) nastane po úspěšném zakončení, tj.po potvrzení operací COMMIT Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 12

13 Stavy transakce PC C A F AB Obr.: diagram stavů transakce Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 13

14 Stavy transakce transakce ukončena ve stavech AB, C ze stavu F po provedení operace ROLLBACK vstupuje do stavu AB ze stavu PC se může transakce dostat i do stavu F - např. díky výpadku systému nemusí se obsah vyrovnávacích pamětí odeslat na disk u stavu AB (zrušený) jsou 2 možnosti : restartovat transakci ponechat zrušenou transakci (tj. stav databáze bude jako před uskutečněním transakce) Klíčové místo práce s transakcemi je mezi stavem PC a C. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 14

15 ROLLBACK a COMMIT COMMIT (=potvrzení) úspěšnost transakce : změny databáze jsou perzistentní, mohou se zviditelnit dalším transakcím po provedení příkazu operace nevratné V praxi ji není nutné explicitně vyvolávat, stačí normální ukončení programů, které realizují transakci (veškeré změny jsou permanentní) ROLLBACK (=ABORT) neúspěšnost transakce Databáze musí být vrácena do původního stavu. Použití Rollback vyžaduje existenci log file (žurnálu) Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 15

16 Zpracování transakcí Sériové zpracování transakcí transakce prováděny za sebou Paralelní zpracování transakcí se stejnou databází pracuje současně více uživatelů (resp. programů ) cílem je lépe využít spolupráce různých zařízení (př. procesor a periferie) transakce mohou být zpracovány paralelně různým způsobem rozvrhy a protokoly Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 16

17 Konzistence konzistence individuálních transakcí x konzistence databáze pod paralelním voláním transakcí konzistence individuálních transakcí je dána definicí transakce ( vše nebo nic) SZT (systém zpracování transakcí) ji považuje za konzistentní konzistence databáze pod paralelním voláním transakcí SZT používá vlastní kriteria korektnosti( protokoly) základní přístup uspořádatelnost rozvrhů jiná kriteria korektnosti Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 17

18 Problémy s paralelním zpracováním transakcí ztráta aktualizace (lost update problem) dočasná aktualizace ( the uncommitted dependency problem) nekorektní použití agregační funkce ( inconsistent analysis problem Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 18

19 Souběžné (paralelní) zpracování: Operace READ(). čtení WRITE () zápis do databáze př. Plat = plat * 1.3..nedatabázové operace - výpočet aktualizace tedy znamená: čtení z DB, výpočet, zápis do databáze pro SELECT - jen read operace BEGIN TRANSACTION. END TRANSACTION COMMIT, ROLLBACK Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 19

20 Ztráta aktualizace ČAS Transakce T 1 Transakce T 2 X t 1 t 2 t 3 t 4 t 5 t 6 begin transaction READ(x) x =x - 10 WRITE(x) COMMIT begin transaction READ(x) x =x WRITE(x) COMMIT Správný výsledek by měl být 190 Došlo ke ztrátě update transakce T 2 Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 20

21 dočasná aktualizace ( při chybě systému) ČAS Transakce T 1 Transakce T 2 X t 1 t 2 t 3 t 4 t 5 t 6 t 7 t 8 begin transaction READ(x) x =x - 10 WRITE(x) COMMIT begin transaction READ(x) x =x WRITE(x)... ROLLBACK Správný výsledek: 90. Po chybě systému - aktualizace transakce T 2 je ztracena (vrací se zpět), toto ošetřeno není Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 21

22 nekorektní použití agregační funkce inconsistent analysis problem ČAS Transakce T 1 Transakce T 2 X Y Z SUM t 1 t 2 t 3 t 4 t 5 t 6 t 7 t 8 t 9 t 10 t 11 begin transaction READ(x) x = x - 10 WRITE(x) READ(z) z = z + 10 WRITE(z) COMMIT begin transaction SUM = 0 READ(x) SUM = SUM + x READ(y) SUM = SUM + y READ(z) SUM = SUM + z COMMIT Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 22

23 Rozvrhy Rozvrh je stanovené pořadí provádění operací více transakcí včase pro více současně pracujících uživatelů může být prováděna jedna transakce po druhé ( seriově) či souběžně - pro lepší využití HW a zrychlení Nadále budeme předpokládat transakce T 1 a T 2 transakce T 1 má posloupnost operací (T 11, T 12, T 1n ), transakce T 2 má posloupnost operací (T 21, T 22, T 2m ) Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 23

24 Seriové rozvrhy zachovávají operace každé transakce pohromadě pro N transakcí existuje N! různých sériových rozvrhů. ( seriovost je uspořádatelnost.) Př. Pro 2 transakce existují právě 2 různé seriové rozvrhy : S 1 : {T 1, T 2 } a S 2 : {T 2, T 1 } Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 24

25 Souběžné (paralelní zpracování) pro zpracování transakcí lze použít i rozvrhy které dovolují prokládání operací navzájem podmínkou pro správnost zpracování je korektnost výsledku. Požadavky na korektnost: efekt (výsledek) paralelního zpracování transakcí musí odpovídat transakcím provedeným v nějakém seriovém rozvrhu o systému, který zaručuje tuto vlastnost seříká, že zaručuje uspořádatelnost Uspořádatelnost rozvrhu Rozvrh je uspořádatelný, jestliže existuje seriový rozvrh s ním ekvivalentní Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 25

26 Ekvivalence rozvrhů Dva rozvrhy jsou ekvivalentní, je-li splněno : 1. Jestliže se v jednom rozvrhu vyskytuje READ(A) v transakci T i a tato hodnota vznikla z WRITE(A) v transakci T j, potom totéž musí být zachováno ve druhém rozvrhu. (t.j. každá operace READ čte po stejné operaci WRITE) 2. Jestliže se v jednom rozvrhu vyvolá poslední instrukce WRITE(A) v transakci T i, pak totéž musí být zachováno v druhém rozvrhu. ( to zajišťuje, že konečný stav databáze je stejný v obou rozvrzích) Testování uspořádatelnosti rozvrhů - není pro praxi moc vhodné ( z časového hlediska) Je možné konstruovat transakce podle určitých pravidel ( protokolů) tak, že za splnění určitých předpokladů je každý jejich rozvrh uspořádatelný Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 26

27 Uzamykací protokoly pomocí uzamykání objektů v databázi lze zajistit to, aby s nimi nikdo jiný v daném čase nepracoval zamykání objektů (operace LOCK) je akce kterou vyvolá transakce na objektu, aby zamezila přístupu ostatních transakcí k danému objektu odemknutí objektů (operace UNLOCK) je akce uvolňující objekt pro zpracování dalšími transakcemi transakce, která uzamkla objekt má právo na něm provádět operace READ a WRITE (a další operace) Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 27

28 Uzamykací protokoly uzamykání může být: statické dynamické nejznámější protokoly založeny na dynamickém zamykání a odmykání objektů Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 28

29 Uzamykací protokoly statické uzamykání objekty používané v transakci jsou všechny uzamknuty na počátku transakce, odemknuty těsně před koncem prováděné transakce to znamená, že paralelně mohou být prováděny jen ty transakce, které jsou nekonfliktní (t.j. nesdílí žádné objekty) Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 29

30 Modely uzamykání transakcí a rozvrhy objekt může být v daném čase uzamčen pouze jednou transakcí objekt bude v transakci uzamknutý kdykoli k němu bude transakce přistupovat transakce se nebudou pokoušet uzamykat objekt uzamčený jinou transakcí legální rozvrhy takové rozvrhy, které splňují obě podmínky nelegální rozvrhy rozvrhy, které nesplňují alespoň jednu z podmínek někdy může nastat uváznutí (deadlock) - v jedné transakci chceme uzamknout objekt již uzamčený druhou transakcí Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 30

31 Uváznutí LOCK(B) READ(B) akce(b) WRITE(B) LOCK(A) UNLOCK(B) READ(A) LOCK(A) READ(A) LOCK(B) READ(B) UNLOCK(B) A = A + B WRITE(A) transakce T 2 chce uzamknout již uzamčený objekt B zde se pokouší uzamknout první transakce objekt již uzamčený Řešení provedením ROLLBACK jedné transakce Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 31

32 Modely uzamykání transakcí pro řešení uváznutíči prevenci uváznutí byly vyvinuty metody ( ROLLBACK transakce nemusí být vždy vhodný) Dobře formované transakce transakce uzamyká objekt chce-li k němu přistupovat transakce nezamyká objekt, když je již touto transakcí uzamčený transakce neodmyká objekt, který není touto transakcí uzamčený po ukončení transakce všechny objekty, které byly touto transakcí uzamčeny jsou odemknuty k zajištění uspořádatelnosti všech legáln lních rozvrhů nepostačuje ani množina dobře formovaných transakcí (lze najít i legální rozvrh nedvoufázových transakcí, který je uspořádatelný) Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 32

33 Uspořádatelnost rozvrhů K zajištění uspořádatelnosti rozvrhů stačí, aby všechny transakce z množiny uvažovaných transakcí byly dvoufázové, tj. aby každá transakce splňovala dvoufázový uzamykací protokol Dvoufázov zová transakce v první fázi uzamyká všechny potřebn ebné objekty databáze, od prvního odemknutí objektu databáze již nedochází k žádnému zamykání Pozn.: Uzamykací protokol je množina pravidel, která udává kdy transakce bude uzamykat a odmykat objekty databáze Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 33

34 Platí tvrzení: Jestliže všechny transakce v dané množině transakcí T jsou dobře formované a dvoufázové, pak každý jejich legální rozvrh je uspořádatelný. Uváznutí a dvoufázovost uváznutí je typické pro dvoufázové protokoly zamezení např. přiřazením priorit transakcím a čekáním na transakce s vyšší prioritou Kaskádové rušení transakcí provedení ROLLBACK jedné transakce může vyvolat ROLLBACK těch dalších transakcí, které využívaly hodnoty aktualizované touto transakcí odstranění : použitím striktních dvoufázových protokolů, které uvolní zámky až po ukončení transakce (COMMIT) nevýhoda - omezení paralelismu v současné době nejobvyklejší Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 34

35 Chyby systému Třídy možných chyb ( chyby, které se vyskytují v souvislosti s provozem DBS) globální chyby mají vliv na více transakcí (minimálně na tu právě prováděnou) lokální chyby jsou logické chyby, měly být ošetřeny na úrovni transakce Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 35

36 Globální chyby Spadnutí systému (př. výpadek proudu)- důsledkem je ztráta obsahu vnitřní paměti Systémové chyby (deadlock = uváznutí) ovlivňují transakce, ne celou databázi Chyby médii (porucha hlavy disku)- ohrožují celou databázi či jejíčást, ovlivňují i transakce, které se týkají právě téčásti Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 36

37 Zotavení z chyb systému Systémová chyba může vést ke ztrátě obsahu vnitřní paměti(př. vyrovnávacích pamětí databáze), stav systému je pak nedefinovaný řešení: po restartu je třeba použít ROLLBACK, provést znovu transakce, které byly dokončeny, ale neodeslány fyzicky (neodeslány vyrovnávací paměti na disk) systém požadavky na znovuprovedení transakcí rozezná pomocí kontrolních bodů Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 37

38 Žurnál (= deník transakcí angl. log file) obsahuje historii všech změn databáze začasovou periodu. Slouží jako prostředek k akcím, které zajišťují zotavení z chyb Stav transakce je v případě chyby nedefinovaný, po restartu systému je nutné použít ROLLBACK hlavně chyby vedoucí ke ztrátě obsahu vnitřní paměti je třeba provést po restartu systému znovu ty transakce které byly před započetím chyby systému sice úplné, ale které nebyly dokončeny fyzicky. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 38

39 Synchronizační body Synchronizační body jsou hranice mezi dvěma po sobě následujícími transakcemi Zakládá je operace ROLLBACK a COMMIT další a poslední synchronizační bod je inicializace programu. V mechanismu synchronizačních bodů krátké transakce čekají na provedení delších transakcí. Jejich nejjednodušší implementace - odložení spuštění nových transakcí pokud nejsou ukončeny běžící transakce V praxi systém zpracování transakcí používá k určení transakcí, které je třeba znova provést kontrolní body Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 39

40 Kontrolní body (checkpoints) Kontrolní body se vytvářejí v intervalech provádění transakcí automaticky zahrnují odeslání obsahu vyrovnávacích pamětí na disk a zápis kontrolního záznamu (checkpoint record) do žurnálu záznam může obsahovat seznam všech transakcí, které se v době kontrolního bodu prováděly (byly započaty a nebyly ukončeny) Kontrolní body jsou vhodné, pracuje-li se s delšími transakcemi Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 40

41 Zotavení z chyby systému Klíčové místo je mezi stavem PC a C Známé strategie pro vstup do stavu C jsou : Inkrementální tvorba žurnálu s odloženými realizacemi změn (odložená aktualizace) Inkrementální tvorba žurnálu s bezprostřední realizací změn (bezprostřední aktualizace) Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 41

42 Inkrementální tvorba žurnálu s odloženými realizacemi změn Během provádění transakce T jsou všechny operace WRITE odloženy do okamžiku, než se dostane do stavu PC Všechny změny jsou zapisovány do žurnálu, jehož záznamy jsou tvořeny z trojic <T, jméno atributu, nová hodnota> na počátku transakce se do žurnálu zapíše <T, START> ve stavu PC <T, COMMIT>. Teprve potom dochází k zápisu změn do databáze. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 42

43 Inkrementální tvorba žurnálu s odloženými realizacemi změn chyba nastane v čase t f před dosažením stavu PC stačí informaci v žurnálu ignorovat a spustit transakci znova ( t.j. RESTART) chyba nastane včase t f za počátkem stavu PC pak musí být záznamy žurnálu k dispozici pro provedení operace REDO, která využije záznamů mezi START a COMMIT. Pozn.: pro obnovu databáze je důležité zálohovat jak databázi, tak i žurnál ( soubory uložit na jiných mediích) i při procesu zotavení z chyb může nastat další chyba -vytvářením žurnálů ale také vytvářením jejich kopií se posílí jistota možností rekonstrukce dané databáze při chybě v době zotavení z chyb. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 43

44 Inkrementální tvorba žurnálu s bezprostřední realizací změn všechny operace zápisu se provádějí přímo v žurnálu kromě zápisů počátku a konce drží i čtveřice záznamů <T, jméno atributu, stará hodnota, nová hodnota> umístění záznamů do žurnálu se musí provést před WRITE a před fyzickou změnou databáze Když dojde ke zhroucení, lze pomocí žurnálu uvést databázi do původního stavu - po fyzicky nedodělaných transakcích Zotavení se provádí podle operace REDO i UNDO ta návrat do stavu před započetím transakce umožňuje. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 44

45 Inkrementální tvorba žurnálu s bezprostřední realizací změn Po restartu systému se systém v transakcích zorientuje podle procedury: 1. vytvoří se 2 seznamy transakcí UNDO, REDO do UNDO se uloží všechny transakce ze záznamu kontrolního bodu (tj. čas t c ) REDO je prázdný 2. začne se prohledávat žurnál od t c směrem dopředu 3. Pokud se narazí na počátek další transakce T, přidá se do seznamu UNDO 4. Je-li nalezen v žurnálu COMMIT pro transakci T, pak se přesune transakce T ze seznamu UNDO do REDO Na konci žurnálu budou 2 seznamy, podle těchto seznamů je možné přejít k zotavení po chybě Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 45

46 transakce, které jsou uvedeny v seznamu UNDO jsou zpracovány zpětným chodem, transakce uvedené v seznamu REDO jsou zpracovány chodem vpřed. Teprve po všech akcích REDO, UNDO je možné pokračovat dál. Zotavení z chyby medii obvykle natažení databáze ze záložní kopie použití žurnálu k znovuprovedení všech ukončených transakcí od té chvíle, kdy ještě žurnál poskytuje potřebné informace akce UNDO není třeba - protože u transakcí prováděných v době chyby byly odpovídající změny databáze ztraceny. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 46

Databázové systémy. transakce. Tomáš Skopal. * vlastnosti transakcí * rozvrhy

Databázové systémy. transakce. Tomáš Skopal. * vlastnosti transakcí * rozvrhy Databázové systémy Tomáš Skopal transakce * vlastnosti transakcí * rozvrhy Osnova motivace co je a proč je transakce vlastnosti transakcí rozvrhy ( prokládané zpracování transakcí) uspořádatelnost konflikty

Více

4IT218 Databáze. 4IT218 Databáze

4IT218 Databáze. 4IT218 Databáze 4IT218 Databáze Osmá přednáška Dušan Chlapek (katedra informačních technologií, VŠE Praha) 4IT218 Databáze Osmá přednáška Normalizace dat - dokončení Transakce v databázovém zpracování Program přednášek

Více

10. Transakce, řízení konkurenčních přístupů.

10. Transakce, řízení konkurenčních přístupů. 10. Transakce, řízení konkurenčních přístupů. Jedním kritériem klasifikace databázových systémů je počet uživatelů, kteří současně využívají systém. Jednouživatelský systém SŘBD - v daném okamžiku může

Více

Distribuovaný systém je takový systém propojení množiny nezávislých počítačů, který poskytuje uživateli dojem jednotného systému.

Distribuovaný systém je takový systém propojení množiny nezávislých počítačů, který poskytuje uživateli dojem jednotného systému. 1. B4. Počítačové sítě a decentralizované systémy Jakub MÍŠA (2006) Decentralizace a distribuovanost v architekturách počítačových sítí. Centralizovaná a distribuovaná správa prostředků, bezpečnostní politika

Více

01. Kdy se začala formovat koncept relačních databází (Vznik relačního modelu, první definice SQL)? a) 1950 b) 1960 c) 1970 d) 1980

01. Kdy se začala formovat koncept relačních databází (Vznik relačního modelu, první definice SQL)? a) 1950 b) 1960 c) 1970 d) 1980 01. Kdy se začala formovat koncept relačních databází (Vznik relačního modelu, první definice SQL)? a) 1950 b) 1960 c) 1970 d) 1980 02. Kdy přibližně vznikly první komerční relační databázové servery?

Více

Management procesu I Mgr. Josef Horálek

Management procesu I Mgr. Josef Horálek Management procesu I Mgr. Josef Horálek Procesy = Starší počítače umožňovaly spouštět pouze jeden program. Tento program plně využíval OS i všechny systémové zdroje. Současné počítače umožňují běh více

Více

8.2 Používání a tvorba databází

8.2 Používání a tvorba databází 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam

Více

Základy databází. O autorech 17 PRVNÍ ČÁST. KAPITOLA 1 Začínáme 19

Základy databází. O autorech 17 PRVNÍ ČÁST. KAPITOLA 1 Začínáme 19 3 Obsah Novinky v tomto vydání 10 Význam základních principů 11 Výuka principů nezávisle na databázových produktech 12 Klíčové pojmy, kontrolní otázky, cvičení, případové studie a projekty 12 Software,

Více

Databáze Bc. Veronika Tomsová

Databáze Bc. Veronika Tomsová Databáze Bc. Veronika Tomsová Databázové schéma Mapování konceptuálního modelu do (relačního) databázového schématu. 2/21 Fyzické ik schéma databáze Určuje č jakým způsobem ů jsou data v databázi ukládána

Více

Vlastnosti ACID. Příklad převodu peněz

Vlastnosti ACID. Příklad převodu peněz Téma 12 Transakce, řízení souběhu a obnova dat Obsah 1. Transakce a jejich stavy 2. Souběh transakcí 3. Sériovost, serializovatelnost, obnovitelnost 4. Řízení souběhu 5. Úrovněkonzistence 6. Řídicí protokoly

Více

Služba ve Windows. Služba (service) je program

Služba ve Windows. Služba (service) je program Služby Windows Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Libor Otáhalík. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské

Více

1. Databázové systémy (MP leden 2010)

1. Databázové systémy (MP leden 2010) 1. Databázové systémy (MP leden 2010) Fyzickáimplementace zadáníaněkterářešení 1 1.Zkolikaajakýchčástíseskládáčasprovstupněvýstupníoperaci? Ze tří částí: Seektime ječas,nežsehlavadiskudostanenadsprávnou

Více

InnoDB transakce, cizí klíče, neumí fulltext (a nebo už ano?) CSV v textovém souboru ve formátu hodnot oddělených čárkou

InnoDB transakce, cizí klíče, neumí fulltext (a nebo už ano?) CSV v textovém souboru ve formátu hodnot oddělených čárkou MySQL Typy tabulek Storage Engines MyISAM defaultní, neumí transakce, umí fulltext InnoDB transakce, cizí klíče, neumí fulltext (a nebo už ano?) MEMORY (HEAP) v paměti; neumí transakce ARCHIVE velké množství

Více

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y 1(22) Konceptuální úroveň - vytvářím první model reality - ER-model jednoduchý grafický aparát, dá se jednoduše identifikovat - entita skládá se z vlastností, které chci zpracovávat - Chenovo pojetí -

Více

Databáze v MS ACCESS

Databáze v MS ACCESS 1 z 14 19.1.2014 18:43 Databáze v MS ACCESS Úvod do databází, návrh databáze, formuláře, dotazy, relace 1. Pojem databáze Informací se data a vztahy mezi nimi stávají vhodnou interpretací pro uživatele,

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

MODERNÍ SOUBOROVÉ SYSTÉMY - ZFS. Richard Janča

MODERNÍ SOUBOROVÉ SYSTÉMY - ZFS. Richard Janča MODERNÍ SOUBOROVÉ SYSTÉMY - ZFS Richard Janča MODERNÍ SOUBOROVÉ SYSTÉMY - ZFS ZFS- Zettabyte File Systém 128 bitový souborový systém Původně pouze pro Solaris Dnes již CDDL licence FreeBSD Solaris Příprava

Více

Pár odpovědí jsem nenašla nikde, a tak jsem je logicky odvodila, a nebo jsem ponechala odpověď z pefky, proto je možné, že někde bude chyba.

Pár odpovědí jsem nenašla nikde, a tak jsem je logicky odvodila, a nebo jsem ponechala odpověď z pefky, proto je možné, že někde bude chyba. Odpovědi jsem hledala v prezentacích a na http://www.nuc.elf.stuba.sk/lit/ldp/index.htm Pár odpovědí jsem nenašla nikde, a tak jsem je logicky odvodila, a nebo jsem ponechala odpověď z pefky, proto je

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Logická organizace paměti Josef Horálek

Logická organizace paměti Josef Horálek Logická organizace paměti Josef Horálek Logická organizace paměti = Paměť využívají = uživatelské aplikace = operační systém = bios HW zařízení = uloženy adresy I/O zařízení atd. = Logická organizace paměti

Více

7. Integrita a bezpečnost dat v DBS

7. Integrita a bezpečnost dat v DBS 7. Integrita a bezpečnost dat v DBS 7.1. Implementace integritních omezení... 2 7.1.1. Databázové triggery... 5 7.2. Zajištění bezpečnosti dat... 12 7.2.1. Bezpečnostní mechanismy poskytované SŘBD... 13

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

Použití databází na Webu

Použití databází na Webu 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2010/11/18 11:33:52 $ Obsah Co nás čeká... 3 Architektura webových databázových aplikací... 4 K čemu se používají databázové

Více

Stručný obsah. část III Aktualizace dat Kapitola 10: Aktualizace databáze 257 Kapitola 11: Integrita dat 275 Kapitola 12: Zpracování transakcí 307

Stručný obsah. část III Aktualizace dat Kapitola 10: Aktualizace databáze 257 Kapitola 11: Integrita dat 275 Kapitola 12: Zpracování transakcí 307 Stručný obsah část I Přehled jazyka SQL Kapitola 1: Úvod 27 Kapitola 2: Stručný úvod do jazyka SQL 37 Kapitola 3: Jazyk SQL z širšího pohledu 45 Kapitola 4: Relační databáze 69 Část II Získávání dat Kapitola

Více

Zátěžové testy aplikací

Zátěžové testy aplikací Zátěžové testy aplikací Obsah Zátěžové testy v životním cyklu vývoje software Kdy a proč provádět zátěžové testy Projekt zátěžového testu Fáze zátěžového testu Software pro zátěžové testy Zátěžové testy

Více

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3 Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader TSM architektura 2012 IBM Corporation Tradiční zálohování a obnova dat ze strany virtuálního stroje

Více

Materializované pohledy

Materializované pohledy Materializované pohledy Pavel Baroš, 2010 Obsah Materializované pohledy Co přináší? Řešení ostatních DBS syntaxe a semantika pro: Oracle, MS SQL, DB2 ostatní Možné řešení pro PostgreSQL PostgreSQL 2 Materializované

Více

P2P komunikace I/O modulů řady E1200 I/O moduly s komunikací přes mobilní telefonní sítě 22. 9. 2010

P2P komunikace I/O modulů řady E1200 I/O moduly s komunikací přes mobilní telefonní sítě 22. 9. 2010 P2P komunikace I/O modulů řady E1200 I/O moduly s komunikací přes mobilní telefonní sítě 22. 9. 2010 Program P2P funkce u řady E1200 Jaké jsou obvyklé nevýhody při P2P propojení? Jaké jsou výhody P2P u

Více

Zálohování a obnova databáze. Kryštof Měkuta 15. 12. 2011

Zálohování a obnova databáze. Kryštof Měkuta 15. 12. 2011 Zálohování a obnova databáze Kryštof Měkuta 15. 12. 2011 Zálohovací strategie RMAN User-Managed Backup and Recovery Import / Export On-line Backups Off-line Backups ARCHIVELOG mode V archivelog modu se

Více

MARIE PACS S PACSem hezky od podlahy když se data sypou!

MARIE PACS S PACSem hezky od podlahy když se data sypou! MARIE PACS S PACSem hezky od podlahy když se data sypou! Telemedicína, Brno, 3. března 2014 RNDr. Milan Pilný MARIE PACS Je to systém pro práci s obrazovými DICOM daty v medicíně. Je klasifikován jako

Více

Architektura procesorů PC shrnutí pojmů

Architektura procesorů PC shrnutí pojmů Architektura procesorů PC shrnutí pojmů 1 Co je to superskalární architektura? Minimálně dvě fronty instrukcí. Provádění instrukcí je možné iniciovat současně, instrukce se pak provádějí paralelně. Realizovatelné

Více

Enterprise Java (BI-EJA) Technologie programování v jazyku Java (X36TJV)

Enterprise Java (BI-EJA) Technologie programování v jazyku Java (X36TJV) Příprava studijního programu Informatika je podporována projektem financovaným z Evropského sociálního fondu a rozpočtu hlavního města Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Enterprise Java

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Optimalizace plnění a aktualizace velkých tabulek. Milan Rafaj, IBM

Optimalizace plnění a aktualizace velkých tabulek. Milan Rafaj, IBM Optimalizace plnění a aktualizace velkých tabulek Milan Rafaj, IBM Agenda OLTP vs DSS zpracování Optimalizace INSERT operací Optimalizace DELETE operací Optimalizace UPDATE operací Zdroje Dotazy OLTP vs

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772...

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Informace Připojení Dostupnost Uživatelské rozhraní 1 Rozdíl mezi aktualizací aplikačních souborů přístrojů a aktualizací firmwaru Aktualizace

Více

JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL

JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL Spolupráce s fiskální tiskárnou Elcom EFox 1 / 9 JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL Spolupráce s fiskální tiskárnou Elcom EFox 2012 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz

Více

Databázové a informační systémy Jana Šarmanová

Databázové a informační systémy Jana Šarmanová Databázové a informační systémy Jana Šarmanová Obsah Úloha evidence údajů, způsoby evidování Databázové technologie datové modely, dotazovací jazyky. Informační systémy Datové sklady Metody analýzy dat

Více

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Správa počítačových systémů Databáze. študenti MFF 15. augusta 2008

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Správa počítačových systémů Databáze. študenti MFF 15. augusta 2008 Učební texty k státní bakalářské zkoušce Správa počítačových systémů Databáze študenti MFF 15. augusta 2008 1 3 Databáze Požadavky Podstata a architektury DB systémů Normální formy Referenční integrita

Více

Vstupně - výstupní moduly

Vstupně - výstupní moduly Vstupně - výstupní moduly Přídavná zařízení sloužící ke vstupu a výstupu dat bo k uchovávání a archivaci dat Nejsou připojována ke sběrnici přímo, ale prostřednictvím vstupně-výstupních modulů ( ů ). Hlavní

Více

Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele

Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele Verze 0.6 Datum aktualizace 20. 12. 2014 Obsah 1 Příprava PC žadatele... 2 1.1 Splnění technických požadavků... 2 1.2 Prostředí PC pro žadatele... 2 1.3 Příprava

Více

Zajištění komplexních sluţeb pro provoz systémové infrastruktury OSMS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zajištění komplexních sluţeb pro provoz systémové infrastruktury OSMS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění komplexních sluţeb pro provoz systémové infrastruktury OSMS ZADÁVACÍ PŘÍLOHA Č. 4 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU Následující kapitola přináší popis stávající informačně-technologické systémové infrastruktury

Více

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Obecná informatika Databáze. študenti MFF 15. augusta 2008

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Obecná informatika Databáze. študenti MFF 15. augusta 2008 Učební texty k státní bakalářské zkoušce Obecná informatika Databáze študenti MFF 15. augusta 2008 1 4 Databáze Požadavky Podstata a architektury DB systémů. Konceptuální, logická a fyzická úroveň pohledů

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1 24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE AUTOR DOKUMENTU: MGR. MARTINA SUKOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 UČIVO: STUDIJNÍ OBOR: PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

PREMIER E Agent. Jak to funguje?

PREMIER E Agent. Jak to funguje? PREMIER E Agent PREMIER E Agent je samostatná aplikace, která slouží jako doplněk k informačnímu systému PREMIER. Je dostupná jako samostatná instalace a její používání je vázáno na jakoukoli licenci k

Více

Zálohování a archivace dat

Zálohování a archivace dat Zálohování a archivace dat Pavel Pohořelský 1. Zálohování dat jako součást bezpečnosti informačních systémů V současné době existuje mnoho produktů nabízených pro zálohování dat. Výrobci těchto produktů

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE

ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE 2011 Technická univerzita v Liberci Ing. Přemysl Svoboda ZAŘÍZENÍ PRO VZDÁLENÝ SBĚR A PŘENOS DAT FIRMWARE V Liberci dne 16. 12. 2011 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Funkce zařízení... 3 Režim sběru dat s jejich

Více

Spolupráce dodavatele a zákazníka po zavedení knihovního systému do provozu

Spolupráce dodavatele a zákazníka po zavedení knihovního systému do provozu Spolupráce dodavatele a zákazníka po zavedení knihovního systému do provozu Iva Celbová * celbova@sefira.cz Abstrakt: Zprovozněním knihovního systému a odjezdem dodavatele z knihovny komunikace mezi těmito

Více

Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Vliv IT na změny ve společnosti Vznik nových produktů (platební karty, digitální kamery,

Více

Společnost repostor by ráda snížila vaše TCO

Společnost repostor by ráda snížila vaše TCO Společnost repostor by ráda snížila vaše TCO V tomto dokumentu najdete odpovědi na vaše otázky týkající se: ROI (Return on Investment, Návratnost investic) Až 43 větší úspora místa TCO (Total Cost of Ownership,

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Jana Kubcová Název

Více

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura IBM PC 5150 MS DOS 1981 (7 verzí) DR DOS, APPLE DOS, PC DOS 1. 3. Windows grafická nástavba na DOS Windows 95 1. operační systém jako takový, Windows XP 2001, podporovány do 2014, x86 a Windows 2000 Professional

Více

Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží

Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží založené na relačních databází transakční systémy, které jsou určeny pro pořizování a ukládání dat v reálném čase (ERP, účetní, ekonomické a další podnikové

Více

Architektury počítačů a procesorů

Architektury počítačů a procesorů Kapitola 3 Architektury počítačů a procesorů 3.1 Von Neumannova (a harvardská) architektura Von Neumann 1. počítač se skládá z funkčních jednotek - paměť, řadič, aritmetická jednotka, vstupní a výstupní

Více

Backup & recovery, SQL Server Agent, Alerts Jiří Tomeš

Backup & recovery, SQL Server Agent, Alerts Jiří Tomeš Backup & recovery, SQL Server Agent, Alerts Jiří Tomeš Administrace MS SQL Serveru (NDBI039) Úvodní motivace O čem to dnes bude Strategie zálohování Typy zálohování SQL Server Agent Modely pro obnovení

Více

MetaCentrum - Virtualizace a její použití

MetaCentrum - Virtualizace a její použití MetaCentrum - Virtualizace a její použití Miroslav Ruda,... Cesnet Brno, 2009 M. Ruda (Cesnet) Virtualizace Brno, 2009 1 / 18 Obsah Motivace co je virtualizace kde ji lze využít Stávající využití na výpočetních

Více

Úvod do informačních a řídicích systémů. lení

Úvod do informačních a řídicích systémů. lení Úvod do informačních a řídicích systémů Základní pojmy a rozdělen lení Informace Pojem vysoce abstraktní Skutečné informace musí být pravdivé, včasné, jednoznačné a relevantní (atributy informace) Základní

Více

BIOS. Autor: Bc. Miroslav Světlík

BIOS. Autor: Bc. Miroslav Světlík BIOS Autor: Bc. Miroslav Světlík Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Kód: VY_32_INOVACE_ICT_837 1. 11. 2012 1 1. BIOS

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

Standardní operační postup (SOP) ČNRDD/M06/verze 01. Řešení mimořádných událostí

Standardní operační postup (SOP) ČNRDD/M06/verze 01. Řešení mimořádných událostí Standardní operační postup (SOP) ČNRDD/M06/verze 01 Řešení mimořádných událostí 1. Cíl 1. Cílem vnitřního havarijního plánu je zabezpečit prevenci a stanovit základní opatření havarijních stavů způsobených

Více

Komunikační driver Sauter EY2400. Reliance. Komunikační driver SAUTER EY2400 verze 2.4.3

Komunikační driver Sauter EY2400. Reliance. Komunikační driver SAUTER EY2400 verze 2.4.3 Reliance Komunikační driver SAUTER EY2400 verze 2.4.3 OBSAH 1. Úvod... 4 1.1. Základní pojmy... 4 2. Komunikační driver Sauter EY2400... 5 2.1 Základní Vlastnosti... 5 Start driveru... 5 Připojení stanice

Více

DBS Konceptuální modelování

DBS Konceptuální modelování DBS Konceptuální modelování Michal Valenta Katedra softwarového inženýrství FIT České vysoké učení technické v Praze Michal.Valenta@fit.cvut.cz c Michal Valenta, 2010 BIVŠ DBS I, ZS 2010/11 https://users.fit.cvut.cz/

Více

OZD. 2. ledna 2013. Logický (Objekty, atributy,...) objekty stejného typu.

OZD. 2. ledna 2013. Logický (Objekty, atributy,...) objekty stejného typu. OZD 2. ledna 2013 1 Paměti Hierarchie: Registry Cache (nejsou viditelné) Primární pamět (RAM) Pamět druhé úrovně (Disky, trvalá úložiště), pomalá Pamět třetí úrovně (CD, pásky) 1.1 Paměti druhé úrovně

Více

Storage Management Workload Management Backup and Recovery Management

Storage Management Workload Management Backup and Recovery Management Storage Management Workload Management Backup and Recovery Management Přednáška pro ISE 2. května 2014 Marek Rychlý (a Ivana Burgetová) Obsah Storage Management SAN, NAS, RAID Primární, sekundární, off-line

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Základní principy XML

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Základní principy XML 10 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Export a import dat Formát XML a SQL server Zálohování a obnova

Více

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz Vstupní jednotka E 100 IP Strana 1 Obsah 1. Instalace zařízení:... 3 2. Stručný souhrn k systému řízení přístupu... 4 3. Připojení dveřního zámku:... 4 3.1 Zapojení se společným napájením:... 5 3.2 Zapojení

Více

3. Počítačové systémy

3. Počítačové systémy 3. Počítačové systémy 3.1. Spolupráce s počítačem a řešení úloh 1. přímý přístup uživatele - neekonomické. Interakce při odlaďování programů (spusť., zastav.,krok, diagnostika) 2. dávkové zpracování (batch

Více

vysvětlit základní pojmy z oblasti databázových systémů; objasnit charakteristické znaky jednotlivých architektur databází, uspořádání modelů dat;

vysvětlit základní pojmy z oblasti databázových systémů; objasnit charakteristické znaky jednotlivých architektur databází, uspořádání modelů dat; 8 Informační a rezervační systémy v letecké dopravě 1 2 Databázové systémy V této kapitole se dozvíte: Historii vývoje databázových systémů a jejich použití při zpracování údajů. Popisy struktur a charakteristiky

Více

Správa verzí souborů na cvičení

Správa verzí souborů na cvičení Správa verzí souborů na cvičení Úvod do problematiky, metodické pokyny Karel Šimerda Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky 1. února 2010 Karel Šimerda (KST, FEI) IOOP/INPSW 1. února

Více

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha Základní informace: CP Call je CTI (Computer Telephony Integration) aplikace. Jedná se tedy o vzájemné propojení osobního počítače a telefonního přístroje. Je vytvořena podle standardu CSTA (Computer Supported

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl: Cílem předmětu je získat přehled o možnostech a principech databázového zpracování, získat v tomto směru znalosti potřebné pro informačního manažera. Databázové systémy, databázové

Více

Hierarchický databázový model

Hierarchický databázový model 12. Základy relačních databází Když před desítkami let doktor E. F. Codd zavedl pojem relační databáze, pohlíželo se na tabulky jako na relace, se kterými se daly provádět různé operace. Z matematického

Více

PB002 Základy informačních technologií

PB002 Základy informačních technologií Operační systémy 25. září 2012 Struktura přednašky 1 Číselné soustavy 2 Reprezentace čísel 3 Operační systémy historie 4 OS - základní složky 5 Procesy Číselné soustavy 1 Dle základu: dvojková, osmičková,

Více

Instalace, zálohování a obnova systému založeného na Windows XP embedded

Instalace, zálohování a obnova systému založeného na Windows XP embedded Instalace, zálohování a obnova systému založeného na Úvod Softwarová výbava řídícího systému MEFI zahrnuje operační systém (), vlastní software pro řízení (WinCNC a PLC) a další (drivery některých zařízení,

Více

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite v1.1001 Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite Poslední aktualizace: 27. 8. 2009 HiddenSMS Lite software pro mobilní telefony s operačním systémem Windows Mobile, určený pro skrytí Vašich soukromých

Více

Jak efektivně ochránit Informix?

Jak efektivně ochránit Informix? Jak efektivně ochránit Informix? Jan Musil jan_musil@cz.ibm.com Informix CEE Technical Sales Information Management Jsou Vaše data chráněna proti zneužití? 2 Ano, pokud... 3 Nepoužitelné Steve Mandel,

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Database engine (databázový stroj, databázový motor, databázové jádro) Systém řízení báze dat SŘBD. Typy SŘBD podle způsobu práce s daty

Database engine (databázový stroj, databázový motor, databázové jádro) Systém řízení báze dat SŘBD. Typy SŘBD podle způsobu práce s daty Systém řízení báze dat SŘBD programový systém umožňující vytvoření, údržbu a použití báze dat databáze program Database engine (databázový stroj, databázový motor, databázové jádro) funkce: přenos (načítání)

Více

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Osobní počítač Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Charakteristika PC Osobní počítač (personal computer - PC) je nástroj člověka pro zpracovávání informací Vyznačuje se schopností samostatně pracovat

Více

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz Obsah DS Archiv... 2 Nastavení připojení k internetu... 2 Nastavení aplikace... 3 Nastavení databáze... 4 Nastavení datové schránky... 4 Příjem zpráv z datové schránky... 6 Odeslání zprávy... 7 Ověření

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 14 0:40 1.3. Vliv hardware počítače na programování Vliv

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

PHP a Large Objecty v PostgreSQL

PHP a Large Objecty v PostgreSQL PHP a Large Objecty v PostgreSQL Pavel Janík ml. http://www.janik.cz PHP a Large Objecty v PostgreSQL 1 Jazyk PHP je velmi mocným jazykem pro vývoj webových aplikací. Má podporu snad všech velkých i menších

Více

Jak spustit provoz v DR lokalitě snadno a rychle

Jak spustit provoz v DR lokalitě snadno a rychle Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat Jak spustit provoz v DR lokalitě snadno a rychle David Gottvald GAPP System Požadavky zákazníků Potřebujeme mít data ve druhé lokalitě pro případ katastrofy.

Více

Databáze s tisíci uložených procedur. Pavel Bláhovec, DiS www.blahovec.cz pavel@blahovec.cz

Databáze s tisíci uložených procedur. Pavel Bláhovec, DiS www.blahovec.cz pavel@blahovec.cz Databáze s tisíci uložených procedur Pavel Bláhovec, DiS www.blahovec.cz pavel@blahovec.cz Kdo jsem 1/2 Vývojem software se zabývám přes 15 let Mobilní aplikace pro obchodníky Wella PageMaker plug in pro

Více

KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard. Instalace na pobočky

KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard. Instalace na pobočky KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard Instalace na pobočky Manuál Vydání 1.1b Verze SW 1.4 Instalace na pobočky Aktualizace 17.3.2010 1 1. Instalace SW Kronos

Více

INSTALACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o.

INSTALACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. INSTALACE programu WinDUO pod Windows 7 / Windows Vista 1) Instalace programu WinDUO 2) Nastavení práv 3) První spuštění 4) Doporučení 5) Co Vás při instalaci mohlo potkat 6) Archivace

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Program a životní cyklus programu

Program a životní cyklus programu Program a životní cyklus programu Program algoritmus zapsaný formálně, srozumitelně pro počítač program se skládá z elementárních kroků Elementární kroky mohou být: instrukce operačního kódu počítače příkazy

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více