Transakční zpracování Bezpečnost databází. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Transakční zpracování Bezpečnost databází. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 1"

Transkript

1 Transakční zpracování Bezpečnost databází Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 1

2 Transakce Transakce systém zpracování transakcí vlastnosti ACID stavy transakce SŘBD a transakční zpracování Řešení transakcí seriové rozvrhy paralelní zpracování transakcí Uzamykací protokoly - dvoufázový uzamykací protokol Zotavení z chyb Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 2

3 Transakční systémy transakční zpracování OLTP - On-line Transaction Processing aplikace ERP, zčásti CRM, SCM charakteristika relativně jednoduché operace, změny v malých objemech dat, více současně pracujících uživatelů požadavky rychlý a spolehlivý přístup k datům - mnohdy 24x7x365 nekonfliktní zpracování, data odpovídající realitě zotavení z chyb - po HW a SW chybě zajištění paralelního zpracování Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 3

4 Transakční zpracování Chyby v oblasti: hardwarové (poruchy v síti, zhroucení disku) softwarové (operační systém, uživatelský program) možné problémy: Při aktualizaci dochází k přechodu z jednoho přípustného stavu databáze do druhého přípustného stavu databáze (tedy musí být pro danou databázi dodržena všechna definovaná integritní omezení) Při výpadku systému databáze nemusí být konzistentní (nesplňuje všechna IO) nemusí být zřejmé, která data byla při výpadku právě v operační paměti (vyrovnávacích pamětech), t.j. která data se nedostala na disk a při výpadku byla ztracena Pokud nebude situace možného výpadku ošetřena - mohou být poskytovány nesprávné (nekonzistentní ) údaje Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 4

5 I. Transakce Transakce je akce či posloupnost akcí, se kterou se zachází jako s jedním celkem. Je to logická jednotka práce, ale též jednotka zotavení z chyb Akce: prováděny uživatelem nebo aplikačním programem(i část programu, jednotlivý příkaz) čtení, zápis, výpočet (aktualizační operace, SQL příkaz..) pomocí akcí se přistupuje k databázi( SELECT), nebo ji mění (INSERT, UPDATE, DELETE) Transakce mění stav databáze = transakce aktualizační transakce nemění stav databáze složené z dotazů Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 5

6 Transakce - požadavky zachování konzistence databáze po provedení všech operací dané transakce jako celku Během transakce (tedy při provedení dílčích operací ) může být konzistence databáze dočasně narušena ukončení v přijatelném čase transakce je atomická vše e nebo nic Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 6

7 Transakce Příklad : knihovna změna čísla čtenáře pak se tato změna bude týkat tabulky (relace) ČTENÁŘ, ale též VÝPUJČKY a REZERVACE Konzistentnost databáze nebude zajištěna jednou operací, ale jejich poslopností (zatímco je v přirozeném jazyce vyjádřená jednou větou) Provedeme li UPDATE v relaci ČTENÁŘ a VÝPUJČKY, pak není databáze v konzistentním stavu, protože nebyla provedena změna u relace REZERVACE. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 7

8 Vlastnosti ACID a transakce A = (atomicity) atomicita transakce transakce je jeden celek - musí proběhnout celáči vůbec ne C = (Consistency) konzistence transakce transformuje databázi z jednoho konzistentního stavu databáze do jiného konzistentního stavu I = (Isolation) nezávislost transakce transakce jsou nezávislé, dílčí efekty transakce nejsou viditelné jiným transakcím (nezávislost požaduje aby transakce měla vždy konzistentní databázi t.j. výsledky transakce viditelné pro ostatní transakce až pro potvrzení) D =(Durability) trvanlivost (perzistence) úspěšně ukončené transakce (potvrzené) jsou uloženy do databáze Údržba atomicity transakce se nazývá zotavení z chyb vlastnosti ACID jsou základním principem transakčního zpracování Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 8

9 Zpracování transakcí Systém zpracování transakcí (SZT) obecně nemusí být součástí SŘBD, může patřit pod operační systém, nebo může být řešeno samostatným softwarem Vlastní architekturu softwaru pro transakční zpracování v databázových systémech lze popsat pomocí 3 modulů: manažer transakcí rozvrhovač manažer dat Aplikační program Manažer transakcí Rozvrhovač Manažer dat Databáze obr.: Architektura transakčního zpracování v DBS Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 9

10 Zpracování transakcí manažer dat komunikuje s databází pomocíčtení a zápisu dat zodpovídá za zotavení z chyb systému (zajištění atomicity vzhledem k chybám) rozvrhovač (sheduler) zodpovídá za řízení paralelního zpracování transakcí maximalizuje souběžnost zpracování transakcí aniž by se souběžně vykonávané transakce rušily je-li protokol souběžného zpracování (concurrency control)založen na uzamykání - pak se ještě odvolává na manažer uzamykání (lock manager) zajišťuje transparenci paralelního zpracování manažer transakcí zajišťuje komunikaci mezi prvními dvěma moduly koordinuje transakce v zájmu programu, vyvolává transakci a posílá požadavky na data manažeru dat prostřednictvím rozvrhovače Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 10

11 zabezpečení zotavení z chyb SŘBD - požadavky Pokud nebude provedena transakce do konce ( výpadek systému) nutnost vrátit databázi do stavu před započetím transakce zabezpečení korektního a rychlého přístupu více uživatelů požadavky realizovány pomocí komponent: komponenta zotavení z chyb (recovery) zajišťuje konzistentnost databáze (při chybě SW, systému, fyzického média) komponenta řízení paralelního zpracování (concurrency control) zajišťuje uživatelům vidění konzistentních stavů SŘBD - i když používá SŘBD více uživatelů tyto komponenty v modulu řízení databáze (viz moduly SŘBD -I. přednáška: vytváří rozhraní mezi daty a programy /dotazy, které vyžadují přístup do databáze, zajišťuje kontrolu dat po uživatelských transakcích, utajení dat, rekonstrukce databáze při chybách, řízení vícenásobného přístupu Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 11

12 5 stavů transakce aktivní (A) jde o stav od počátku provádění transakce částečně potvrzený (PC) stav po provedení poslední operace transakce chybný (F) pokud se objeví, že v normálním průběhu transakce nelze pokračovat zrušený (AB) nastane po skončení operace ROLLBACK (tedy po uvedení databáze do stavu před transakcí potvrzený (C) nastane po úspěšném zakončení, tj.po potvrzení operací COMMIT Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 12

13 Stavy transakce PC C A F AB Obr.: diagram stavů transakce Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 13

14 Stavy transakce transakce ukončena ve stavech AB, C ze stavu F po provedení operace ROLLBACK vstupuje do stavu AB ze stavu PC se může transakce dostat i do stavu F - např. díky výpadku systému nemusí se obsah vyrovnávacích pamětí odeslat na disk u stavu AB (zrušený) jsou 2 možnosti : restartovat transakci ponechat zrušenou transakci (tj. stav databáze bude jako před uskutečněním transakce) Klíčové místo práce s transakcemi je mezi stavem PC a C. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 14

15 ROLLBACK a COMMIT COMMIT (=potvrzení) úspěšnost transakce : změny databáze jsou perzistentní, mohou se zviditelnit dalším transakcím po provedení příkazu operace nevratné V praxi ji není nutné explicitně vyvolávat, stačí normální ukončení programů, které realizují transakci (veškeré změny jsou permanentní) ROLLBACK (=ABORT) neúspěšnost transakce Databáze musí být vrácena do původního stavu. Použití Rollback vyžaduje existenci log file (žurnálu) Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 15

16 Zpracování transakcí Sériové zpracování transakcí transakce prováděny za sebou Paralelní zpracování transakcí se stejnou databází pracuje současně více uživatelů (resp. programů ) cílem je lépe využít spolupráce různých zařízení (př. procesor a periferie) transakce mohou být zpracovány paralelně různým způsobem rozvrhy a protokoly Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 16

17 Konzistence konzistence individuálních transakcí x konzistence databáze pod paralelním voláním transakcí konzistence individuálních transakcí je dána definicí transakce ( vše nebo nic) SZT (systém zpracování transakcí) ji považuje za konzistentní konzistence databáze pod paralelním voláním transakcí SZT používá vlastní kriteria korektnosti( protokoly) základní přístup uspořádatelnost rozvrhů jiná kriteria korektnosti Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 17

18 Problémy s paralelním zpracováním transakcí ztráta aktualizace (lost update problem) dočasná aktualizace ( the uncommitted dependency problem) nekorektní použití agregační funkce ( inconsistent analysis problem Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 18

19 Souběžné (paralelní) zpracování: Operace READ(). čtení WRITE () zápis do databáze př. Plat = plat * 1.3..nedatabázové operace - výpočet aktualizace tedy znamená: čtení z DB, výpočet, zápis do databáze pro SELECT - jen read operace BEGIN TRANSACTION. END TRANSACTION COMMIT, ROLLBACK Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 19

20 Ztráta aktualizace ČAS Transakce T 1 Transakce T 2 X t 1 t 2 t 3 t 4 t 5 t 6 begin transaction READ(x) x =x - 10 WRITE(x) COMMIT begin transaction READ(x) x =x WRITE(x) COMMIT Správný výsledek by měl být 190 Došlo ke ztrátě update transakce T 2 Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 20

21 dočasná aktualizace ( při chybě systému) ČAS Transakce T 1 Transakce T 2 X t 1 t 2 t 3 t 4 t 5 t 6 t 7 t 8 begin transaction READ(x) x =x - 10 WRITE(x) COMMIT begin transaction READ(x) x =x WRITE(x)... ROLLBACK Správný výsledek: 90. Po chybě systému - aktualizace transakce T 2 je ztracena (vrací se zpět), toto ošetřeno není Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 21

22 nekorektní použití agregační funkce inconsistent analysis problem ČAS Transakce T 1 Transakce T 2 X Y Z SUM t 1 t 2 t 3 t 4 t 5 t 6 t 7 t 8 t 9 t 10 t 11 begin transaction READ(x) x = x - 10 WRITE(x) READ(z) z = z + 10 WRITE(z) COMMIT begin transaction SUM = 0 READ(x) SUM = SUM + x READ(y) SUM = SUM + y READ(z) SUM = SUM + z COMMIT Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 22

23 Rozvrhy Rozvrh je stanovené pořadí provádění operací více transakcí včase pro více současně pracujících uživatelů může být prováděna jedna transakce po druhé ( seriově) či souběžně - pro lepší využití HW a zrychlení Nadále budeme předpokládat transakce T 1 a T 2 transakce T 1 má posloupnost operací (T 11, T 12, T 1n ), transakce T 2 má posloupnost operací (T 21, T 22, T 2m ) Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 23

24 Seriové rozvrhy zachovávají operace každé transakce pohromadě pro N transakcí existuje N! různých sériových rozvrhů. ( seriovost je uspořádatelnost.) Př. Pro 2 transakce existují právě 2 různé seriové rozvrhy : S 1 : {T 1, T 2 } a S 2 : {T 2, T 1 } Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 24

25 Souběžné (paralelní zpracování) pro zpracování transakcí lze použít i rozvrhy které dovolují prokládání operací navzájem podmínkou pro správnost zpracování je korektnost výsledku. Požadavky na korektnost: efekt (výsledek) paralelního zpracování transakcí musí odpovídat transakcím provedeným v nějakém seriovém rozvrhu o systému, který zaručuje tuto vlastnost seříká, že zaručuje uspořádatelnost Uspořádatelnost rozvrhu Rozvrh je uspořádatelný, jestliže existuje seriový rozvrh s ním ekvivalentní Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 25

26 Ekvivalence rozvrhů Dva rozvrhy jsou ekvivalentní, je-li splněno : 1. Jestliže se v jednom rozvrhu vyskytuje READ(A) v transakci T i a tato hodnota vznikla z WRITE(A) v transakci T j, potom totéž musí být zachováno ve druhém rozvrhu. (t.j. každá operace READ čte po stejné operaci WRITE) 2. Jestliže se v jednom rozvrhu vyvolá poslední instrukce WRITE(A) v transakci T i, pak totéž musí být zachováno v druhém rozvrhu. ( to zajišťuje, že konečný stav databáze je stejný v obou rozvrzích) Testování uspořádatelnosti rozvrhů - není pro praxi moc vhodné ( z časového hlediska) Je možné konstruovat transakce podle určitých pravidel ( protokolů) tak, že za splnění určitých předpokladů je každý jejich rozvrh uspořádatelný Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 26

27 Uzamykací protokoly pomocí uzamykání objektů v databázi lze zajistit to, aby s nimi nikdo jiný v daném čase nepracoval zamykání objektů (operace LOCK) je akce kterou vyvolá transakce na objektu, aby zamezila přístupu ostatních transakcí k danému objektu odemknutí objektů (operace UNLOCK) je akce uvolňující objekt pro zpracování dalšími transakcemi transakce, která uzamkla objekt má právo na něm provádět operace READ a WRITE (a další operace) Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 27

28 Uzamykací protokoly uzamykání může být: statické dynamické nejznámější protokoly založeny na dynamickém zamykání a odmykání objektů Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 28

29 Uzamykací protokoly statické uzamykání objekty používané v transakci jsou všechny uzamknuty na počátku transakce, odemknuty těsně před koncem prováděné transakce to znamená, že paralelně mohou být prováděny jen ty transakce, které jsou nekonfliktní (t.j. nesdílí žádné objekty) Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 29

30 Modely uzamykání transakcí a rozvrhy objekt může být v daném čase uzamčen pouze jednou transakcí objekt bude v transakci uzamknutý kdykoli k němu bude transakce přistupovat transakce se nebudou pokoušet uzamykat objekt uzamčený jinou transakcí legální rozvrhy takové rozvrhy, které splňují obě podmínky nelegální rozvrhy rozvrhy, které nesplňují alespoň jednu z podmínek někdy může nastat uváznutí (deadlock) - v jedné transakci chceme uzamknout objekt již uzamčený druhou transakcí Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 30

31 Uváznutí LOCK(B) READ(B) akce(b) WRITE(B) LOCK(A) UNLOCK(B) READ(A) LOCK(A) READ(A) LOCK(B) READ(B) UNLOCK(B) A = A + B WRITE(A) transakce T 2 chce uzamknout již uzamčený objekt B zde se pokouší uzamknout první transakce objekt již uzamčený Řešení provedením ROLLBACK jedné transakce Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 31

32 Modely uzamykání transakcí pro řešení uváznutíči prevenci uváznutí byly vyvinuty metody ( ROLLBACK transakce nemusí být vždy vhodný) Dobře formované transakce transakce uzamyká objekt chce-li k němu přistupovat transakce nezamyká objekt, když je již touto transakcí uzamčený transakce neodmyká objekt, který není touto transakcí uzamčený po ukončení transakce všechny objekty, které byly touto transakcí uzamčeny jsou odemknuty k zajištění uspořádatelnosti všech legáln lních rozvrhů nepostačuje ani množina dobře formovaných transakcí (lze najít i legální rozvrh nedvoufázových transakcí, který je uspořádatelný) Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 32

33 Uspořádatelnost rozvrhů K zajištění uspořádatelnosti rozvrhů stačí, aby všechny transakce z množiny uvažovaných transakcí byly dvoufázové, tj. aby každá transakce splňovala dvoufázový uzamykací protokol Dvoufázov zová transakce v první fázi uzamyká všechny potřebn ebné objekty databáze, od prvního odemknutí objektu databáze již nedochází k žádnému zamykání Pozn.: Uzamykací protokol je množina pravidel, která udává kdy transakce bude uzamykat a odmykat objekty databáze Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 33

34 Platí tvrzení: Jestliže všechny transakce v dané množině transakcí T jsou dobře formované a dvoufázové, pak každý jejich legální rozvrh je uspořádatelný. Uváznutí a dvoufázovost uváznutí je typické pro dvoufázové protokoly zamezení např. přiřazením priorit transakcím a čekáním na transakce s vyšší prioritou Kaskádové rušení transakcí provedení ROLLBACK jedné transakce může vyvolat ROLLBACK těch dalších transakcí, které využívaly hodnoty aktualizované touto transakcí odstranění : použitím striktních dvoufázových protokolů, které uvolní zámky až po ukončení transakce (COMMIT) nevýhoda - omezení paralelismu v současné době nejobvyklejší Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 34

35 Chyby systému Třídy možných chyb ( chyby, které se vyskytují v souvislosti s provozem DBS) globální chyby mají vliv na více transakcí (minimálně na tu právě prováděnou) lokální chyby jsou logické chyby, měly být ošetřeny na úrovni transakce Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 35

36 Globální chyby Spadnutí systému (př. výpadek proudu)- důsledkem je ztráta obsahu vnitřní paměti Systémové chyby (deadlock = uváznutí) ovlivňují transakce, ne celou databázi Chyby médii (porucha hlavy disku)- ohrožují celou databázi či jejíčást, ovlivňují i transakce, které se týkají právě téčásti Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 36

37 Zotavení z chyb systému Systémová chyba může vést ke ztrátě obsahu vnitřní paměti(př. vyrovnávacích pamětí databáze), stav systému je pak nedefinovaný řešení: po restartu je třeba použít ROLLBACK, provést znovu transakce, které byly dokončeny, ale neodeslány fyzicky (neodeslány vyrovnávací paměti na disk) systém požadavky na znovuprovedení transakcí rozezná pomocí kontrolních bodů Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 37

38 Žurnál (= deník transakcí angl. log file) obsahuje historii všech změn databáze začasovou periodu. Slouží jako prostředek k akcím, které zajišťují zotavení z chyb Stav transakce je v případě chyby nedefinovaný, po restartu systému je nutné použít ROLLBACK hlavně chyby vedoucí ke ztrátě obsahu vnitřní paměti je třeba provést po restartu systému znovu ty transakce které byly před započetím chyby systému sice úplné, ale které nebyly dokončeny fyzicky. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 38

39 Synchronizační body Synchronizační body jsou hranice mezi dvěma po sobě následujícími transakcemi Zakládá je operace ROLLBACK a COMMIT další a poslední synchronizační bod je inicializace programu. V mechanismu synchronizačních bodů krátké transakce čekají na provedení delších transakcí. Jejich nejjednodušší implementace - odložení spuštění nových transakcí pokud nejsou ukončeny běžící transakce V praxi systém zpracování transakcí používá k určení transakcí, které je třeba znova provést kontrolní body Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 39

40 Kontrolní body (checkpoints) Kontrolní body se vytvářejí v intervalech provádění transakcí automaticky zahrnují odeslání obsahu vyrovnávacích pamětí na disk a zápis kontrolního záznamu (checkpoint record) do žurnálu záznam může obsahovat seznam všech transakcí, které se v době kontrolního bodu prováděly (byly započaty a nebyly ukončeny) Kontrolní body jsou vhodné, pracuje-li se s delšími transakcemi Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 40

41 Zotavení z chyby systému Klíčové místo je mezi stavem PC a C Známé strategie pro vstup do stavu C jsou : Inkrementální tvorba žurnálu s odloženými realizacemi změn (odložená aktualizace) Inkrementální tvorba žurnálu s bezprostřední realizací změn (bezprostřední aktualizace) Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 41

42 Inkrementální tvorba žurnálu s odloženými realizacemi změn Během provádění transakce T jsou všechny operace WRITE odloženy do okamžiku, než se dostane do stavu PC Všechny změny jsou zapisovány do žurnálu, jehož záznamy jsou tvořeny z trojic <T, jméno atributu, nová hodnota> na počátku transakce se do žurnálu zapíše <T, START> ve stavu PC <T, COMMIT>. Teprve potom dochází k zápisu změn do databáze. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 42

43 Inkrementální tvorba žurnálu s odloženými realizacemi změn chyba nastane v čase t f před dosažením stavu PC stačí informaci v žurnálu ignorovat a spustit transakci znova ( t.j. RESTART) chyba nastane včase t f za počátkem stavu PC pak musí být záznamy žurnálu k dispozici pro provedení operace REDO, která využije záznamů mezi START a COMMIT. Pozn.: pro obnovu databáze je důležité zálohovat jak databázi, tak i žurnál ( soubory uložit na jiných mediích) i při procesu zotavení z chyb může nastat další chyba -vytvářením žurnálů ale také vytvářením jejich kopií se posílí jistota možností rekonstrukce dané databáze při chybě v době zotavení z chyb. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 43

44 Inkrementální tvorba žurnálu s bezprostřední realizací změn všechny operace zápisu se provádějí přímo v žurnálu kromě zápisů počátku a konce drží i čtveřice záznamů <T, jméno atributu, stará hodnota, nová hodnota> umístění záznamů do žurnálu se musí provést před WRITE a před fyzickou změnou databáze Když dojde ke zhroucení, lze pomocí žurnálu uvést databázi do původního stavu - po fyzicky nedodělaných transakcích Zotavení se provádí podle operace REDO i UNDO ta návrat do stavu před započetím transakce umožňuje. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 44

45 Inkrementální tvorba žurnálu s bezprostřední realizací změn Po restartu systému se systém v transakcích zorientuje podle procedury: 1. vytvoří se 2 seznamy transakcí UNDO, REDO do UNDO se uloží všechny transakce ze záznamu kontrolního bodu (tj. čas t c ) REDO je prázdný 2. začne se prohledávat žurnál od t c směrem dopředu 3. Pokud se narazí na počátek další transakce T, přidá se do seznamu UNDO 4. Je-li nalezen v žurnálu COMMIT pro transakci T, pak se přesune transakce T ze seznamu UNDO do REDO Na konci žurnálu budou 2 seznamy, podle těchto seznamů je možné přejít k zotavení po chybě Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 45

46 transakce, které jsou uvedeny v seznamu UNDO jsou zpracovány zpětným chodem, transakce uvedené v seznamu REDO jsou zpracovány chodem vpřed. Teprve po všech akcích REDO, UNDO je možné pokračovat dál. Zotavení z chyby medii obvykle natažení databáze ze záložní kopie použití žurnálu k znovuprovedení všech ukončených transakcí od té chvíle, kdy ještě žurnál poskytuje potřebné informace akce UNDO není třeba - protože u transakcí prováděných v době chyby byly odpovídající změny databáze ztraceny. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL- DBS 46

Architektura SW pro transakční zpracování se skládá ze 3 modulů: - manažer dat - rozvrhovač - manažer transakcí

Architektura SW pro transakční zpracování se skládá ze 3 modulů: - manažer dat - rozvrhovač - manažer transakcí Transakce = programová jednotka, která: - zachovává konzistenci databáze - končí v konečném čase - se provede celá nebo vůbec Architektura SW pro transakční zpracování se skládá ze 3 modulů: - manažer

Více

Kapitola 13: Transakce. Koncept transakce. ACID vlastnosti

Kapitola 13: Transakce. Koncept transakce. ACID vlastnosti - 13.1 - Kapitola 13: Transakce Koncept transakce Stavy transakce Implementace atomičnosti a trvanlivosti Souběžné spouštění Serializovatelnost Koncept transakce Transakce je posloupnost operací (část

Více

Zotavení z chyb. Databázové systémy

Zotavení z chyb. Databázové systémy Zotavení z chyb Databázové systémy Zotavení z chyb v DBS Úloha: Po chybě obnovit poslední konzistentní stav databáze Třídy chyb: 1. Lokální chyba v ještě nepotvrzené transakci 2. Chyba se ztrátou hlavní

Více

TÉMATICKÝ OKRUH TZD, DIS a TIS

TÉMATICKÝ OKRUH TZD, DIS a TIS TÉMATICKÝ OKRUH TZD, DIS a TIS Číslo otázky : 15. Otázka : Paralelní procesy v databázích. Transakce, zamykání, uváznutí. Dvoufázový protokol, časová razítka. Obsah : 1 Úvod 2 Paralelní procesy v databázích

Více

Transakce a zamykání Jiří Tomeš

Transakce a zamykání Jiří Tomeš Transakce a zamykání Jiří Tomeš Administrace MS SQL Serveru (NDBI039) O čem to dnes bude Úvodní opakování základních pojmů Jištění transakcí Speciální konstrukce Typy transakcí Závěrečný souhrn, použité

Více

Databázovéa informačnísystémy NÁVRH IMPLEMENTACE 3 PARALELNÍ PROCESY V DATABÁZÍCH

Databázovéa informačnísystémy NÁVRH IMPLEMENTACE 3 PARALELNÍ PROCESY V DATABÁZÍCH Databázovéa informačnísystémy NÁVRH IMPLEMENTACE 3 PARALELNÍ PROCESY V DATABÁZÍCH 1 teorie dosud -aplikace jednouživatelské praxe - databáze současně přístupná více uživatelům, paralelní běh aplikací příklady

Více

9. Transakční zpracování

9. Transakční zpracování 9. Transakční zpracování 9.1. Transakce... 3 9.1.1. Vlastnosti transakce... 3 9.1.2. Stavy transakce... 4 9.2. Transakce v SQL... 6 9.3. Zotavení po chybách a poruchách... 10 9.3.1. Zotavení využívající

Více

Databázové systémy. transakce. Tomáš Skopal. * vlastnosti transakcí * rozvrhy

Databázové systémy. transakce. Tomáš Skopal. * vlastnosti transakcí * rozvrhy Databázové systémy Tomáš Skopal transakce * vlastnosti transakcí * rozvrhy Osnova motivace co je a proč je transakce vlastnosti transakcí rozvrhy ( prokládané zpracování transakcí) uspořádatelnost konflikty

Více

Paralelní přístup k databázi

Paralelní přístup k databázi Paralelní přístup k databázi Motivační příklad: Bankovní převod 100,- Kč z účtu "A" na účet "B" a současný výběr 200 Kč z účtu "B". Transakce Hodnota A Hodnota B Stav účtu A Stav účtu B 1000,- 1000,- T1:

Více

Distribuované transakce

Distribuované transakce Distribuované transakce Lukáš Petrlík luki@kiv.zcu.cz Úvod Pojem transakce pochází původně z obchodního světa. Předpokládejme, že firma A hledá dodavatele pro jistou zakázku. V úvahu přichází firma B,

Více

4IT218 Databáze. 4IT218 Databáze

4IT218 Databáze. 4IT218 Databáze 4IT218 Databáze Osmá přednáška Dušan Chlapek (katedra informačních technologií, VŠE Praha) 4IT218 Databáze Osmá přednáška Normalizace dat - dokončení Transakce v databázovém zpracování Program přednášek

Více

Databáze II. 2. přednáška. Helena Palovská

Databáze II. 2. přednáška. Helena Palovská Databáze II 2. přednáška Helena Palovská palovska@vse.cz SQL a aplikace Program přednášky Řízení transakcí v SQL Integritní omezení v SQL Triggery a uložené procedury Zpracování množin záznamů Řízení

Více

Databázové systémy úvod

Databázové systémy úvod Databázové systémy úvod Michal Valenta Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze c Michal Valenta, 2016 BI-DBS, LS 2015/16 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-dbs/

Více

Činnost počítače po zapnutí

Činnost počítače po zapnutí Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Činnost počítače po zapnutí Paměť RWM(Read Write Memory - paměť pro čtení a zápis, označovaná také jako RAM)

Více

Kapitola 1: Úvod. Systém pro správu databáze (Database Management Systém DBMS) Účel databázových systémů

Kapitola 1: Úvod. Systém pro správu databáze (Database Management Systém DBMS) Účel databázových systémů - 1.1 - Kapitola 1: Úvod Účel databázových systémů Pohled na data Modely dat Jazyk pro definici dat (Data Definition Language; DDL) Jazyk pro manipulaci s daty (Data Manipulation Language; DML) Správa

Více

OPS Paralelní systémy, seznam pojmů, klasifikace

OPS Paralelní systémy, seznam pojmů, klasifikace Moorův zákon (polovina 60. let) : Výpočetní výkon a počet tranzistorů na jeden CPU chip integrovaného obvodu mikroprocesoru se každý jeden až dva roky zdvojnásobí; cena se zmenší na polovinu. Paralelismus

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu. Požadavky kreditového systému. Relační datový model, Architektury databází

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu. Požadavky kreditového systému. Relační datový model, Architektury databází 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Požadavky kreditového systému. Relační datový model, relace, atributy,

Více

Řízení souběžného přístupu k datům v systémech řízení báze dat

Řízení souběžného přístupu k datům v systémech řízení báze dat Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Řízení souběžného přístupu k datům v systémech řízení báze dat Bakalářská práce Autor: Petr Havlas Informační

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL - DBS

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL - DBS DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Současné aplikace IS/ICT Informační systémy a databázové systémy Databázová technologie Informační systémy Aplikační architektura Vlastníci, management Business Intelligence, manažerské

Více

Struktura pamětí a procesů v DB Oracle. Radek Strnad

Struktura pamětí a procesů v DB Oracle. Radek Strnad Struktura pamětí a procesů v DB Oracle Radek Strnad radek.strnad@gmail.com 1 Základní rozdělení paměti Software codes area Chráněná část spustitelného kódu samotné DB. System global area (SGA) Sdílená

Více

IW3 MS SQL SERVER 2014

IW3 MS SQL SERVER 2014 Zálohování a obnova IW3 MS SQL SERVER 2014 Ing. Peter Solár, MCITP EA solar@pocitacoveskoleni.cz 1 OSNOVA 1. Návrh strategie zálohování 2. Zálohování uživatelských databází 3. Obnova uživatelských databází

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY ARCHITEKTURA DATABÁZOVÝCH SYSTÉMŮ. Ing. Lukáš OTTE, Ph.D.

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY ARCHITEKTURA DATABÁZOVÝCH SYSTÉMŮ. Ing. Lukáš OTTE, Ph.D. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY ARCHITEKTURA DATABÁZOVÝCH SYSTÉMŮ Ing. Lukáš OTTE, Ph.D. Ostrava 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory

Více

Architektury paralelních počítačů II.

Architektury paralelních počítačů II. Architektury paralelních počítačů II. Sekvenční konzistence paměti Implementace synchronizačních událostí Ing. Miloš Bečvář s použitím slajdů Prof. Ing. Pavla Tvrdíka, CSc. Osnova přednášky Opakování definice

Více

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ 1. Algoritmus a jeho vlastnosti algoritmus a jeho vlastnosti, formy zápisu algoritmu ověřování správnosti

Více

Primární klíč (Primary Key - PK) Je právě jedna množina atributů patřící jednomu z kandidátů primárního klíče.

Primární klíč (Primary Key - PK) Je právě jedna množina atributů patřící jednomu z kandidátů primárního klíče. Primární a cizí klíč Kandidát primárního klíče (KPK) Je taková množina atributů, která splňuje podmínky: Unikátnosti Minimálnosti (neredukovatelnosti) Primární klíč (Primary Key - PK) Je právě jedna množina

Více

10. Transakce, řízení konkurenčních přístupů.

10. Transakce, řízení konkurenčních přístupů. 10. Transakce, řízení konkurenčních přístupů. Jedním kritériem klasifikace databázových systémů je počet uživatelů, kteří současně využívají systém. Jednouživatelský systém SŘBD - v daném okamžiku může

Více

Management procesu I Mgr. Josef Horálek

Management procesu I Mgr. Josef Horálek Management procesu I Mgr. Josef Horálek Procesy = Starší počítače umožňovaly spouštět pouze jeden program. Tento program plně využíval OS i všechny systémové zdroje. Současné počítače umožňují běh více

Více

Architektura rodiny operačních systémů Windows NT Mgr. Josef Horálek

Architektura rodiny operačních systémů Windows NT Mgr. Josef Horálek Architektura rodiny operačních systémů Windows NT Mgr. Josef Horálek = Velmi malé jádro = implementuje jen vybrané základní mechanismy: = virtuální paměť; = plánování vláken; = obsluha výjimek; = zasílání

Více

Bc. David Gešvindr MSP MCSA MCTS MCITP MCPD

Bc. David Gešvindr MSP MCSA MCTS MCITP MCPD Bc. David Gešvindr MSP MCSA MCTS MCITP MCPD 1. Návrh strategie zálohování 2. Zálohování uživatelských databází 3. Obnova uživatelských databází 4. Obnova z databázového snapshotu 5. Automatizace záloh

Více

Implementace dávkových operací

Implementace dávkových operací Implementace dávkových operací Petr Steckovič 12. 5. 2011 Hradec Králové 1 Dávkové zpracování dat Procesy běžící na pozadí Spouštěné Časem Stavem (např. dochází místo) Ručně Obvykle se jedná o podpůrné

Více

Text úlohy. Systémový katalog (DICTIONARY):

Text úlohy. Systémový katalog (DICTIONARY): Úloha 1 Částečně správně Bodů 050 / 100 Systémový katalog (DICTIONARY): a Se skládá z tablek a pohledů uložených v tabulkovém SYSTEM b Všechny tabulky vlastní uživatel SYS c Se skládá z tablek a pohledů

Více

01. Kdy se začala formovat koncept relačních databází (Vznik relačního modelu, první definice SQL)? a) 1950 b) 1960 c) 1970 d) 1980

01. Kdy se začala formovat koncept relačních databází (Vznik relačního modelu, první definice SQL)? a) 1950 b) 1960 c) 1970 d) 1980 01. Kdy se začala formovat koncept relačních databází (Vznik relačního modelu, první definice SQL)? a) 1950 b) 1960 c) 1970 d) 1980 02. Kdy přibližně vznikly první komerční relační databázové servery?

Více

Principy operačních systémů. Lekce 7: Obrana proti deadlocku

Principy operačních systémů. Lekce 7: Obrana proti deadlocku Principy operačních systémů Lekce 7: Obrana proti deadlocku Deadlock Deadlock = uváznutí, zablokování Vznik problému: proces drží určité prostředky, požaduje přidělení dalších prostředků, tyto nedostane

Více

04 - Databázové systémy

04 - Databázové systémy 04 - Databázové systémy Základní pojmy, principy, architektury Databáze (DB) je uspořádaná množina dat, se kterými můžeme dále pracovat. Správa databáze je realizována prostřednictvím Systému pro správu

Více

8.2 Používání a tvorba databází

8.2 Používání a tvorba databází 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam

Více

Relační datový model. Integritní omezení. Normální formy Návrh IS. funkční závislosti multizávislosti inkluzní závislosti

Relační datový model. Integritní omezení. Normální formy Návrh IS. funkční závislosti multizávislosti inkluzní závislosti Relační datový model Integritní omezení funkční závislosti multizávislosti inkluzní závislosti Normální formy Návrh IS Funkční závislosti funkční závislost elementární redundantní redukovaná částečná pokrytí

Více

Databázové systémy úvod

Databázové systémy úvod Databázové systémy úvod Michal Valenta Katedra softwarového inženýrství FIT České vysoké učení technické v Praze c Michal Valenta, 2012 BI-DBS, ZS 2012/13 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-dbs/ Michal

Více

Distribuovaný systém je takový systém propojení množiny nezávislých počítačů, který poskytuje uživateli dojem jednotného systému.

Distribuovaný systém je takový systém propojení množiny nezávislých počítačů, který poskytuje uživateli dojem jednotného systému. 1. B4. Počítačové sítě a decentralizované systémy Jakub MÍŠA (2006) Decentralizace a distribuovanost v architekturách počítačových sítí. Centralizovaná a distribuovaná správa prostředků, bezpečnostní politika

Více

PRŮBĚHOVÝ TEST Z PŘEDNÁŠEK

PRŮBĚHOVÝ TEST Z PŘEDNÁŠEK PRŮBĚHOVÝ TEST Z PŘEDNÁŠEK listopad 2009 souhrn v1 Červené dobře (nejspíš), modré možná Oracle Internet Directory OID: Databáze nemůže z OID přebírat seznam uživatelů *Databáze může získat z OID seznam

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Databáze II. 1. přednáška. Helena Palovská palovska@vse.cz

Databáze II. 1. přednáška. Helena Palovská palovska@vse.cz Databáze II 1. přednáška Helena Palovská palovska@vse.cz Program přednášky Úvod Třívrstvá architektura a O-R mapování Zabezpečení dat Role a přístupová práva Úvod Co je databáze Mnoho dat Organizovaných

Více

Zálohování a obnova databáze. Kryštof Měkuta 15. 12. 2011

Zálohování a obnova databáze. Kryštof Měkuta 15. 12. 2011 Zálohování a obnova databáze Kryštof Měkuta 15. 12. 2011 Zálohovací strategie RMAN User-Managed Backup and Recovery Import / Export On-line Backups Off-line Backups ARCHIVELOG mode V archivelog modu se

Více

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Databázové systémy Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Vývoj databázových systémů Ukládání dat Aktualizace dat Vyhledávání dat Třídění dat Výpočty a agregace 60.-70. léta Program Komunikace Výpočty

Více

SQL - trigger, Databázové modelování

SQL - trigger, Databázové modelování 6. přednáška z předmětu Datové struktury a databáze (DSD) Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technická univerzita v Liberci jan.lisal@tul.cz

Více

Služba ve Windows. Služba (service) je program

Služba ve Windows. Služba (service) je program Služby Windows Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Libor Otáhalík. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské

Více

Systém souborů (file system, FS)

Systém souborů (file system, FS) UNIX systém souborů (file system) 1 Systém souborů (file system, FS)! slouží k uchování dat na vnějším paměťovém médiu a zajišťuje přístup ke struktuře dat! pro uživatele možnost ukládat data a opět je

Více

Logická organizace paměti Josef Horálek

Logická organizace paměti Josef Horálek Logická organizace paměti Josef Horálek Logická organizace paměti = Paměť využívají = uživatelské aplikace = operační systém = bios HW zařízení = uloženy adresy I/O zařízení atd. = Logická organizace paměti

Více

O Apache Derby detailněji. Hynek Mlnařík

O Apache Derby detailněji. Hynek Mlnařík O Apache Derby detailněji Hynek Mlnařík Agenda Historie Vlastnosti Architektura Budoucnost Historie 1997 Cloudscape Inc. - JBMS 1999 Informix Software, Inc. odkoupila Cloudscape, Inc. 2001 IBM odkoupila

Více

Paralelní programování

Paralelní programování Paralelní programování přednášky Jan Outrata únor duben 2011 Jan Outrata (KI UP) Paralelní programování únor duben 2011 1 / 14 Atomické akce dále nedělitelná = neproložitelná jiným procesem izolovaná =

Více

Základy databází. O autorech 17 PRVNÍ ČÁST. KAPITOLA 1 Začínáme 19

Základy databází. O autorech 17 PRVNÍ ČÁST. KAPITOLA 1 Začínáme 19 3 Obsah Novinky v tomto vydání 10 Význam základních principů 11 Výuka principů nezávisle na databázových produktech 12 Klíčové pojmy, kontrolní otázky, cvičení, případové studie a projekty 12 Software,

Více

PROTOKOL RDS. Dotaz na stav stanice " STAV CNC Informace o stavu CNC a radiové stanice FORMÁT JEDNOTLIVÝCH ZPRÁV

PROTOKOL RDS. Dotaz na stav stanice  STAV CNC Informace o stavu CNC a radiové stanice FORMÁT JEDNOTLIVÝCH ZPRÁV PROTOKOL RDS Rádiový modem komunikuje s připojeným zařízením po sériové lince. Standardní protokol komunikace je jednoduchý. Data, která mají být sítí přenesena, je třeba opatřit hlavičkou a kontrolním

Více

1. Databázové systémy (MP leden 2010)

1. Databázové systémy (MP leden 2010) 1. Databázové systémy (MP leden 2010) Fyzickáimplementace zadáníaněkterářešení 1 1.Zkolikaajakýchčástíseskládáčasprovstupněvýstupníoperaci? Ze tří částí: Seektime ječas,nežsehlavadiskudostanenadsprávnou

Více

Databáze v MS ACCESS

Databáze v MS ACCESS 1 z 14 19.1.2014 18:43 Databáze v MS ACCESS Úvod do databází, návrh databáze, formuláře, dotazy, relace 1. Pojem databáze Informací se data a vztahy mezi nimi stávají vhodnou interpretací pro uživatele,

Více

Obsah. Kapitola 1 Hardware, procesory a vlákna Prohlídka útrob počítače...20 Motivace pro vícejádrové procesory...21

Obsah. Kapitola 1 Hardware, procesory a vlákna Prohlídka útrob počítače...20 Motivace pro vícejádrové procesory...21 Stručný obsah 1. Hardware, procesory a vlákna... 19 2. Programování s ohledemna výkon... 45 3. Identifikování příležitostí pro paralelizmus... 93 4. Synchronizace a sdílení dat... 123 5. Vlákna v rozhraní

Více

Výpočet v módu jádro. - přerušení (od zařízení asynchronně) - výjimky - softvérové přerušení. v důsledku událostí

Výpočet v módu jádro. - přerušení (od zařízení asynchronně) - výjimky - softvérové přerušení. v důsledku událostí Výpočet v módu jádro v důsledku událostí - přerušení (od zařízení asynchronně) - výjimky - softvérové přerušení řízení se předá na proceduru pro ošetření odpovídající události část stavu přerušeného procesu

Více

Úvod do databázových systémů. Lekce 1

Úvod do databázových systémů. Lekce 1 Úvod do databázových systémů Lekce 1 Sylabus Základní pojmy DBS Životní cyklus DB, normalizace dat Modelování DBS, ER diagram Logická úroveň modelu, relační model Relační algebra a relační kalkul Funkční

Více

Relační databázový model. Vladimíra Zádová, KIN, EF, TUL- DBS

Relační databázový model. Vladimíra Zádová, KIN, EF, TUL- DBS Relační databázový model Databázové (datové) modely základní dělení klasické databázové modely relační databázový model relační databázový model Základní konstrukt - relace relace, schéma relace atribut,

Více

MARIE PACS S PACSem hezky od podlahy když se data sypou!

MARIE PACS S PACSem hezky od podlahy když se data sypou! MARIE PACS S PACSem hezky od podlahy když se data sypou! Telemedicína, Brno, 3. března 2014 RNDr. Milan Pilný MARIE PACS Je to systém pro práci s obrazovými DICOM daty v medicíně. Je klasifikován jako

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

Migrace CIDUG. Ing. Pavel Krutina

Migrace CIDUG. Ing. Pavel Krutina d-prog s.r.o. Migrace Ing. Pavel Krutina 11.9.2008 Osnova Migrace Typy migrace Postupy migrace Problémy migrace Paralelizace Co lze paralelizovat Postup paralelizace Rizika paralelizace 2 Co je migrace?

Více

Databáze Bc. Veronika Tomsová

Databáze Bc. Veronika Tomsová Databáze Bc. Veronika Tomsová Databázové schéma Mapování konceptuálního modelu do (relačního) databázového schématu. 2/21 Fyzické ik schéma databáze Určuje č jakým způsobem ů jsou data v databázi ukládána

Více

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

Architektury počítačů a procesorů

Architektury počítačů a procesorů Kapitola 3 Architektury počítačů a procesorů 3.1 Von Neumannova (a harvardská) architektura Von Neumann 1. počítač se skládá z funkčních jednotek - paměť, řadič, aritmetická jednotka, vstupní a výstupní

Více

Přidělování paměti II Mgr. Josef Horálek

Přidělování paměti II Mgr. Josef Horálek Přidělování paměti II Mgr. Josef Horálek Techniky přidělování paměti = Přidělování jediné souvislé oblasti paměti = Přidělování paměti po sekcích = Dynamické přemisťování sekcí = Stránkování = Stránkování

Více

Vlastnosti ACID. Příklad převodu peněz

Vlastnosti ACID. Příklad převodu peněz Téma 12 Transakce, řízení souběhu a obnova dat Obsah 1. Transakce a jejich stavy 2. Souběh transakcí 3. Sériovost, serializovatelnost, obnovitelnost 4. Řízení souběhu 5. Úrovněkonzistence 6. Řídicí protokoly

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

InnoDB transakce, cizí klíče, neumí fulltext (a nebo už ano?) CSV v textovém souboru ve formátu hodnot oddělených čárkou

InnoDB transakce, cizí klíče, neumí fulltext (a nebo už ano?) CSV v textovém souboru ve formátu hodnot oddělených čárkou MySQL Typy tabulek Storage Engines MyISAM defaultní, neumí transakce, umí fulltext InnoDB transakce, cizí klíče, neumí fulltext (a nebo už ano?) MEMORY (HEAP) v paměti; neumí transakce ARCHIVE velké množství

Více

Replikace je proces kopírování a udržování databázových objektů, které tvoří distribuovaný databázový systém. Změny aplikované na jednu část jsou

Replikace je proces kopírování a udržování databázových objektů, které tvoří distribuovaný databázový systém. Změny aplikované na jednu část jsou Administrace Oracle Replikace je proces kopírování a udržování databázových objektů, které tvoří distribuovaný databázový systém. Změny aplikované na jednu část jsou zachyceny a uloženy lokálně před posláním

Více

Analýza a modelování dat 6. přednáška. Helena Palovská

Analýza a modelování dat 6. přednáška. Helena Palovská Analýza a modelování dat 6. přednáška Helena Palovská Historie databázových modelů Jak je řešena temporalita? Temporalita v databázích Možnosti pro platnost faktu (valid time): platí nyní, je to aktuální

Více

Zkušební test. Kdy se začala formovat koncept relačních databází (Vznik relačního modelu, první definice SQL)? a) 1950 b) 1960 c) 1970 d) 1980

Zkušební test. Kdy se začala formovat koncept relačních databází (Vznik relačního modelu, první definice SQL)? a) 1950 b) 1960 c) 1970 d) 1980 Zkušební test Gen Student: Ročník: Datum: Propozice: Pokud otázka nabízí výběr z více možností, více než jedna odpověď může být správná. Označte všechny správné možnosti. Pokud otázka vyžaduje slovní odpověď,

Více

Databázovéa informačnísystémy NÁVRH IMPLEMENTACE 2 KONZISTENCE DATABÁZE

Databázovéa informačnísystémy NÁVRH IMPLEMENTACE 2 KONZISTENCE DATABÁZE Databázovéa informačnísystémy NÁVRH IMPLEMENTACE 2 KONZISTENCE DATABÁZE 1 KONZISTENCE DATABÁZE Jedním z velkých nebezpečí při provozu IS je porušení konzistence databáze. Konzistence databáze je vzájemný

Více

Přidělování CPU Mgr. Josef Horálek

Přidělování CPU Mgr. Josef Horálek Přidělování CPU Mgr. Josef Horálek Přidělování CPU = Přidělování CPU je základ multiprogramového OS = pomocí přidělování CPU různým procesům OS zvyšuje výkon výpočetního systému; = Základní myšlenka multiprogramování

Více

Tematická oblast: Informační a komunikační technologie (VY_32_INOVACE_09_1_IT) Autor: Ing. Jan Roubíček. Vytvořeno: červen až listopad 2013.

Tematická oblast: Informační a komunikační technologie (VY_32_INOVACE_09_1_IT) Autor: Ing. Jan Roubíček. Vytvořeno: červen až listopad 2013. Tematická oblast: Informační a komunikační (VY_32_INOVACE_09_1_IT) Autor: Ing. Jan Roubíček Vytvořeno: červen až listopad 2013 Anotace: Digitální učební materiály slouží k seznámení se základy informačních

Více

PROGRAMOVÁNÍ ŘÍDÍCÍCH SYSTÉMŮ

PROGRAMOVÁNÍ ŘÍDÍCÍCH SYSTÉMŮ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ PROGRAMOVÁNÍ ŘÍDÍCÍCH SYSTÉMŮ Procesy, paralelní procesy, souběžné zpracování Ing. Ivo Špička, Ph.D. Ostrava 2013 Ing. Ivo Špička, Ph.D.

Více

Architektura procesorů PC shrnutí pojmů

Architektura procesorů PC shrnutí pojmů Architektura procesorů PC shrnutí pojmů 1 Co je to superskalární architektura? Minimálně dvě fronty instrukcí. Provádění instrukcí je možné iniciovat současně, instrukce se pak provádějí paralelně. Realizovatelné

Více

Healtcheck. databáze ORCL běžící na serveru db.tomas-solar.com pro

Healtcheck. databáze ORCL běžící na serveru db.tomas-solar.com pro Ukázka doporučení z health checku zaměřeného na PERFORMANCE. Neobsahuje veškeré podkladové materiály, proto i obsah píše špatné odkazy. Healtcheck databáze ORCL běžící na serveru db.tomas-solar.com pro

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Dung NGUYEN TIEN Výuková aplikace zpracování databázových transakcí

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Dung NGUYEN TIEN Výuková aplikace zpracování databázových transakcí Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Dung NGUYEN TIEN Výuková aplikace zpracování databázových transakcí Katedra softwarového inženýrství Vedoucí bakalářské práce:

Více

Příprava na zk. z KIV/DS

Příprava na zk. z KIV/DS Příprava na zk. z KIV/DS Obsah Příprava na zk. z KIV/DS...1 Oficiální studijní materiály...1 01-intro...1 03-Sychro-tanenbaum...1 04-Transakce-tanenbaum...2 05-DSAlgoritmy...2 06-DS-deadlock...2 07-Konzistentnost...2

Více

Paralelní programování

Paralelní programování Paralelní programování přednášky Jan Outrata únor duben 2011 Jan Outrata (KI UP) Paralelní programování únor duben 2011 1 / 11 Literatura Ben-Ari M.: Principles of concurrent and distributed programming.

Více

Principy operačních systémů. Lekce 5: Multiprogramming a multitasking, vlákna

Principy operačních systémů. Lekce 5: Multiprogramming a multitasking, vlákna Principy operačních systémů Lekce 5: Multiprogramming a multitasking, vlákna Multiprogramování předchůdce multitaskingu Vzájemné volání: Implementován procesem (nikoliv OS) Procesu je přidělen procesor,

Více

Programovací jazyk Pascal

Programovací jazyk Pascal Programovací jazyk Pascal Syntaktická pravidla (syntaxe jazyka) přesná pravidla pro zápis příkazů Sémantická pravidla (sémantika jazyka) pravidla, která každému příkazu přiřadí přesný význam Všechny konstrukce

Více

BankKlient. FAQs. verze 9.50

BankKlient. FAQs. verze 9.50 BankKlient FAQs verze 9.50 2 BankKlient Obsah: Úvod... 3 Instalace BankKlient možné problémy... 3 1. Nejsou instalovány požadované aktualizace systému Windows... 3 2. Instalační program hlásí, že nemáte

Více

Přednáška 2. Systémy souborů OS UNIX. Nástroje pro práci se souborovým systémem. Úvod do Operačních Systémů Přednáška 2

Přednáška 2. Systémy souborů OS UNIX. Nástroje pro práci se souborovým systémem. Úvod do Operačních Systémů Přednáška 2 Přednáška 2 Systémy souborů OS UNIX. Nástroje pro práci se souborovým systémem. 1 Systém souborů (FS) I 2 Systém souborů II Logický systém souborů pro běžného uživatele se jeví jako jediná homogenní struktura

Více

FRED & PostgreSQL. CZ.NIC, z.s.p.o. Jaromír Talíř 13. 2. 2008 http://www.nic.cz/ http://fred.nic.cz

FRED & PostgreSQL. CZ.NIC, z.s.p.o. Jaromír Talíř <jaromir.talir@nic.cz> 13. 2. 2008 http://www.nic.cz/ http://fred.nic.cz FRED & PostgreSQL CZ.NIC, z.s.p.o. Jaromír Talíř 13. 2. 2008 http://www.nic.cz/ http://fred.nic.cz 1 Obsah FRED co to je? Architektura systému, datový model, transakční model Komunikace

Více

7. Integrita a bezpečnost dat v DBS

7. Integrita a bezpečnost dat v DBS 7. Integrita a bezpečnost dat v DBS 7.1. Implementace integritních omezení... 2 7.1.1. Databázové triggery... 5 7.2. Zajištění bezpečnosti dat... 12 7.2.1. Bezpečnostní mechanismy poskytované SŘBD... 13

Více

7. Integrita a bezpečnost dat v DBS

7. Integrita a bezpečnost dat v DBS 7. Integrita a bezpečnost dat v DBS 7.1. Implementace integritních omezení... 2 7.1.1. Databázové triggery... 5 7.2. Zajištění bezpečnosti dat... 12 7.2.1. Bezpečnostní mechanismy poskytované SŘBD... 13

Více

Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele

Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele Verze 0.6 Datum aktualizace 20. 12. 2014 Obsah 1 Příprava PC žadatele... 2 1.1 Splnění technických požadavků... 2 1.2 Prostředí PC pro žadatele... 2 1.3 Příprava

Více

4. Databázové systémy

4. Databázové systémy 4. Databázové systémy Osnova 1. 2. 3. 4. Základní pojmy, principy, architektury Ukládání a reprezentace dat, zpracování dotazu, transakce, indexování, hašování, datové modelování Metadata Datové sklady

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

OPERAČNÍ SYSTÉMY. Operační systém je prostředník mezi hardwarem (technickým vybavením počítače) a určitým programem, který uživatel používá.

OPERAČNÍ SYSTÉMY. Operační systém je prostředník mezi hardwarem (technickým vybavením počítače) a určitým programem, který uživatel používá. Operační systém je prostředník mezi hardwarem (technickým vybavením počítače) a určitým programem, který uživatel používá. Co vše provádí operační systém: Organizuje přístup a využívání zdrojů počítače

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 1) PROGRAM, ZDROJOVÝ KÓD, PŘEKLAD PROGRAMU 3 2) HISTORIE TVORBY PROGRAMŮ 3 3) SYNTAXE A SÉMANTIKA 3 4) SPECIFIKACE

Více

Systém adresace paměti

Systém adresace paměti Systém adresace paměti Základní pojmy Adresa fyzická - adresa, která je přenesena na adresní sběrnici a fyzicky adresuje hlavní paměť logická - adresa, kterou má k dispozici proces k adresaci přiděleného

Více

2. přednáška. Databázový přístup k datům (SŘBD) Možnost počítání v dekadické aritmetice - potřeba přesných výpočtů, např.

2. přednáška. Databázový přístup k datům (SŘBD) Možnost počítání v dekadické aritmetice - potřeba přesných výpočtů, např. 2 přednáška 2 října 2012 10:32 Souborově orientované uchování dat Slabý HW Není možné uchovávat "velká data" - maximálně řádově jednotky MB Na každou úlohu samostatná aplikace, která má samostatná data

Více

PŘIJÍMACÍ TEST z informatiky a matematiky pro navazující magisterské studium Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové

PŘIJÍMACÍ TEST z informatiky a matematiky pro navazující magisterské studium Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové PŘIJÍMACÍ TEST z informatiky a matematiky pro navazující magisterské studium Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Registrační číslo Hodnocení část A Hodnocení část B Hodnocení A+B

Více

Vyučovací hodina. 1vyučovací hodina: 2vyučovací hodiny: Opakování z minulé hodiny. Procvičení nové látky

Vyučovací hodina. 1vyučovací hodina: 2vyučovací hodiny: Opakování z minulé hodiny. Procvičení nové látky Vyučovací hodina 1vyučovací hodina: Opakování z minulé hodiny Nová látka Procvičení nové látky Shrnutí 5 min 20 min 15 min 5 min 2vyučovací hodiny: Opakování z minulé hodiny Nová látka Procvičení nové

Více

Přidělování zdrojů (prostředků)

Přidělování zdrojů (prostředků) Přidělování zdrojů (prostředků) Proces potřebuje zdroje (prostředky) hardware (I/O zařízení, paměť) software (data, programy) Klasifikace zdrojů (z hlediska multitaskingového režimu) Násobně použitelné

Více

JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL

JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL Spolupráce s fiskální tiskárnou Elcom EFox 1 / 9 JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL Spolupráce s fiskální tiskárnou Elcom EFox 2012 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz

Více

Vlákno (anglicky: thread) v informatice označuje vlákno výpočtu neboli samostatný výpočetní tok, tedy posloupnost po sobě jdoucích operací.

Vlákno (anglicky: thread) v informatice označuje vlákno výpočtu neboli samostatný výpočetní tok, tedy posloupnost po sobě jdoucích operací. Trochu teorie Vlákno (anglicky: thread) v informatice označuje vlákno výpočtu neboli samostatný výpočetní tok, tedy posloupnost po sobě jdoucích operací. Každá spuštěná aplikace má alespoň jeden proces

Více

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y 1(22) Konceptuální úroveň - vytvářím první model reality - ER-model jednoduchý grafický aparát, dá se jednoduše identifikovat - entita skládá se z vlastností, které chci zpracovávat - Chenovo pojetí -

Více