DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD"

Transkript

1 DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD INSTALACE,KONFIGURACE, VLASTNOSTI PŘÍRUČKA A NÁVODY PRO OBECNÉ ÚČELY YAMACO SOFTWARE

2 1. ÚVODEM Databázvý server FireBird je jedním z relačních databázvých systémů, které se pužívají v rámci prvzu tzv. Client-Server aplikací. Všechny prdukty splečnsti YAMACO Sftware jsu na tmt prstředí přím závislé, tzn. že jsu kncipvány právě pr tent databázvý strj. Oprti rzšířeným kmerčním systémům typu Micrsft SQL Server, Oracle či Infrmix má FireBird dvě brvské výhdy: je šířen zcela zdarma a je s uvedenými placenými systémy zcela srvnatelný, přičemž v řadě kritérií je dknce převyšuje. V dalším textu budu zmíněny jednak instalační a knfigurační kncepty FireBirdu, důležité pstupy při administraci databází, zejména za pužití grafických knzl IB Expert či IB Cnsle, přehled významných vlastnstí nvé verze FireBird 2.0 a další. 2. LICENCOVÁNÍ FIREBIRDU FireBird ( dále jen FB ) vznikl v plvině rku 2000 na základě zdrjvých textů databázvéh serveru InterBase, jehž je přímým nástupcem a jehž zdrjvé texty uvlnila splečnst Brland k vlnému pužití. Přestže se Brland p čase vrátil pět ke kmerčnímu knceptu InterBase, umžnil tt zveřejnění zdrjvých textů vznik něklika větví-následvníků InterBase, a nejprpracvanějším z nich je právě FireBird. Je vyvíjen splečnstí IBPhenix a je šířen v rámci tzv. IPL ( InterBase Public License), jejíž principy jsu shrnuty v těcht bdech: FB se pskytuje zdarma v nemezeném pčtu licencí bezplatné pužití nelze vztahvat na jakékliv další prdukty, které FB pužívají pkud je šířena upravená verze FB, může být tat libvlným způsbem licencvána 3. ARCHITEKTURA FIREBIRDU Architektura FB je realizvána ve smyslu knceptu Client-Server a má tyt zásady: klientem FB je jakákliv aplikace ( prgram), která zprstředkvává uživatelům přístup k serveru, většinu pr mžnst práce s daty, ulženými v databázích, a t prstřednictvím tzv. klienta FB. Tent klient je jediná dynamická knihvna GDS32.DLL/FBCLIENT.DLL, ulžena v SYSTEM adresáři danéh peračníh systému. serverem FB je prgram IBSERVER.EXE, který je umístěn na sítvém serveru a umžňuje spravvat pžadavky, přicházející z klientských stanic. tyt pžadavky se většinu týkají práce s údaji jedntlivých databází. Server kmunikuje s klienty prstřednictvím sí tvéh prtklu standardně se pužívá prtkl TCP/IP, všem pr účely malých sítí lze pužít i prtkl NetBEUI. Nepužívá se již prtkl IPX/SPX, který se uplatnil na platfrmě Nvell NetWare. Speciální vlastnstí FB je mžnst práce jak tzv. lkální server, tzn. ve stavu, kdy server i klient pracují na stejném pčítači a není realizván žádné síťvé prpjení. 4. DOSTUPNÉ PLATFORMY, MINIMÁLNÍ KONFIGURACE V sučasnsti existuje FireBird jednak ve verzi 1.0, jednak ve verzi 1.5 resp. ve verzi 2.0, přičemž všechny verze jsu k dispzici pr tyt platfrmy: Windws 95/98/NT/Me/2000/XP Linux Slaris POZOR: Pr Windws Vista lze pužít puze FireBird a vyšší, nižší verze nejsu kmpatibilní s tímt nvým peračním systémem. Prtace pr Nvell Netware není u FB k dispzici tat pdpra byla uknčena již u Interbase verze 5.6 a nadále se s ní nepčítá.

3 Pr rzumný prvz FB je nutná určitá minimální hardwarvá knfigurace, a t dlišně pr klienta a pr server. Knfigurace klientskéh pčítače zde pstačuje v becné rvině tak výknný pčítač, na němž pběží bez prblémů daný perační systém. Je zřejmé, že v tmt kntextu budu dlišné výknvé parametry pr OS Windws 98 a třeba Windws XP Prfessinal, všem na práci s FB serverem se tyt zvýšené parametry nijak neprjeví. Knfigurace serveru FB server samtný má pžadavek na cca 20 MB na disku pr instalaci + dstatečný prstr pr vytváření pracvních subrů ( v rámci zpracvání SQL dtazů, zejména pr třídění). Platí zde pravidl, že je třeba minimálně tlik prstru na disku, jak je trjnásbná velikst všech sučasně tevřených databází. Dále ptřebuje pr svůj běh cca 2 MB perační paměti plus dalších cca 150 kb na každéh připjenéh klienta. Obecně platí, že perační paměť je klíčvým parametrem pr rychlst práce FB, tedy čím více vlné RAM, tím lépe. Samstatnu kapitlu pr práci v sítích je rychlst a typ pužitých sí tvých prvků. I zde platí přímá úměrnst mezi prpustnstí sítě a rychlstí zpracvání transakcí. FB je databázvým prstředím, které je vhdné pr systémy s hdntu sučasně připjených klientů v rzmezí INSTALACE FIREBIRDU Na rzdíl d některých kmerčních databázvých systémů je instalace FB serveru i klienta velmi jednduchá, rychlá a intuitivní. Pr instalaci na zvlenu platfrmu se pužívá instalační balíček ( vlně dstupný např. na přičemž existují dlišnsti v rámci instalace serveru pr jedntlivé platfrmy ( zejména Windws vs. Linux). Pr platfrmu Windws se instalace prvádí prstým spuštěním instalačníh subru. na platfrmě Linux je nutn prvést instalaci buď libvlným RPM manažerem neb z příkazvé řádky ( pr balíček RPM), resp. pmcí rzbalení archivu a následnéh spuštění skriptu INSTALL.SH ( v případě balíčku TAR). V případě instalace v prstředí Windws se p spuštění instalačníh balíčku zbrazí dialgvé kn, v jehž rámci se zadává krmě něklika implicitně nastavených údajů i typ instalace: varianta Full installatin f server and develpment tls je určena pr instalaci serveru buď na fyzický síťvý server, neb na zvlený pčítač jak lkální server varianta Installatin f Client tls fr Develpers je instalací klienta FB včetně řady dplňkvých řádkvých utilit varianta Minimum client install je minimální instalací klienta tedy th, c je nutn mít na klientvi, aby kmunikval s FB serverem

4 P vlbě typu instalace následuje vlastní nainstalvání vybraných kmpnent FB a na závěr ještě určení typu spuštění serveru, pkud se jedná servervu instalaci. Na všech typech Windws je mžn prvzvat FB server jak aplikaci, na systémech Win NT/2000/XP je pak prefervaná varianta spuštění jak služba peračníh systému. P uknčení servervé instalace se autmaticky spustí FB server. Spuštěný FB server na platfrmě Windws lze řídit pmcí knzly FB Server manager, který je k dispzici v sekci Ovládací panely. jeh prstřednictvím je mžn prvádět zastavení a pětvné spuštění FB serveru, určit způsb jeh práce ( aplikace neb služba) a nastavit typ spuštění ( autmaticky při startu pčítače neb ručně): Vlba Use the Guardian umžňuje zapnut na pzadí prgram IBGUARD.EXE. Jedná se aplikaci, která mnitruje činnst FB serveru a v případě jeh nečekávanéh pádu jej umí pět aktivvat. Práce tht prgramu se dpručuje puze v prstředích Win95/98/Me. 6. DATABÁZE - SOUHRN Data, spravvaná FB serverem, jsu umístěna v databázích. Na rzdíl d tzv. subrvých systémů typu DBASE neb Paradx, které se vyznačují existencí velkéh mnžství datvých a indexvých subrů, jsu v případě FB data ulžena v jediné databázi subru s přípnu FDB. Takvá databáze pak bsahuje ptřebné tabulky, indexy, spuštěče, ulžené prcedury a další mechanismy. Pznámka: Předchzí verze FireBirdu pužívaly pr databáze přípnu GDB. Prtže na sytémech Windws XP je tat přípna implicitně zařazena d Systém Restre, mhl v rámci uvedené činnsti dcházet ke zpmalení běhu databázvéh serveru. Z tht důvdu byla standardizvána přípna FDB (Firebird DataBase), přestže becně přípna databáze nemá vliv na její zpracvání. Fyzicky je nutn, aby databáze byly ulženy na stejném disku, na kterém je instalván FB. Z hlediska sí tvéh připjení ptm klientská aplikace prstřednictvím FB serveru vysílá své pžadavky na databázi ( vlžení nvých dat, zaslání dtazu SQL a pd.). Prtže klient kmunikuje s databází prstřednictvím FB serveru, není vůbec nutné, aby z klientskéh pčítače byla cílvá databáze viditelná vše je dán tzv. připjvacím řetězcem databáze. Tent řetězec je závislý puze na pužitém síťvém prtklu a pr nejužívanější TCP/IP prtkl má tvar: SERVERNAME:DATABASE neb SERVER_IPADDRESS:DATABASE. Tedy připjvací řetězec pr databázi se skládá z první části, kteru tvří jmén serveru neb jeh IP adresa, a druhé části, kteru je úplná cesta k dané databázi včetně jména subru, t vše z phledu serveru. První a druhá část je ddělena dvjtečku. Příklady připjvacích řetězců: MEU_2:C:\DATABASE\DATA.FDB :D:\DATABASE\DOPRAVA\EDR.FDB

5 Pkud je FB prvzván jak lkální server, bude mít připjvací řetězec puze druhu část, tj. cestu k databázi, např.: D:\MOJEDATA\DB1\MRP.FDB Pkud se týká veliksti databází, existuje přímá závislst na pužitém peračním systému a systému subrů. Prtže FB pužívá 64-bitvé adresvání, je k dispzici pdpra velkých subrů v řádu terabytů. Přehled pdává následující tabulka: Subrvý Typ OS Max. velikst databáze systém FAT16 Win 95/98/Me 2 GB FAT16 Win NT/2000/XP 4 GB FAT32 Všechny OS Windws 4 GB NTFS Win NT/2000/XP/Vista GB, tj 16 TB V praxi se velikst databází phybuje pdle typu aplikace v rzmezí 10 MB až 2 GB hdnta samzřejmě závisí na typu ukládaných infmací ( např. ppisné údaje zaberu mnhem méně místa v databázi než např. tisk vydanéh dkumentu). 7. ZABEZPEČENÍ DATABÁZÍ V rámci FB je pužit způsb zabezpečení na úrvni databázvéh serveru jedntlivé databáze nebsahují žádné ddatečné infrmace uživatelských účtech, z čehž vyplývá pžadavek na zabezpečení fyzickéh místa ulžení databáze. Jinými slvy, pkud se pdaří získat databázi, není prblém pmcí čisté instalace FB a pužití výchzíh administrátrskéh účtu se k ní připjit a pracvat s jejími daty. P instalaci je na úrvni FB serveru vytvřen jediný existující uživatel s uživatelským jménem SYSDBA ( System Database Administratr) s výchzím heslem masterkey. Jedná se uživatele s úplnými právy na všechny databáze a s nemezenými právy pr knfiguraci a nastavení FB serveru. Puze SYSDBA je právněn vytvářet další uživatelské účty a přidělvat v jejich rámci přístupy k dalším databázím a tabulkám. Uživatele SYSDBA nelze dstranit a nelze měnit uživatelské jmén tht účtu. Z uvedenéh přístupu vyplývá důležitý krk, který je třeba prvést ihned p instalaci FB prvést změnu přístupvéh hesla pr uživatele SYSDBA. Pr zajištění důležitých databází je nutné, aby tyt databáze byly ulženy na zabezpečených serverech, které znemžní případné pkusy zneužití dat. Jak byl uveden výše, klientské aplikace kmunikují s databází přes FB server, prt uživatel klientské aplikace nemusí mít přístup d té části serveru, kde je dtčená databáze ulžena. K vlastnstem uživatelských jmen a hesel: uživatelská jména max. délka 128 znaků, významných je puze prvních 31 znaků. Při jejich zadávání se nerzlišují malá a velká písmena. uživatelská hesla max.délka 32 znaků, významných je puze prvních 5 znaků. Rzlišují se malá a velká písmena. Infrmace uživatelích jsu v systému FB ulženy v tzv. bezpečnstní databázi ( Security Database), která je umístěna v instalačním adresáři FB serveru a je pjmenvána následvně: ISC4.GDB pr FireBird 1.0 SECURITY.FDB pr FireBird 1.5 SECURITY2.FDB pr FireBird 2.0 Vytváření nvých uživatelů je vhdné prvádět pmcí některé knzly ( grafickéh rzhraní) pr administraci FB databází, ale lze samzřejmě pužít i řádkvu utilitu GSEC, která je sučástí instalace FB.

6 8. DODÁVANÉ UTILITY POPIS A POUŽITÍ V rámci instalace FB serveru je k dispzici něklik řádkvých utilit, které služí k nejrůznějším servisním úknům a pr správu FB serveru. Prtže se vládají z příkazvé řádky, nejsu nijak uživatelsky přívětivé, nicméně fungují bezchybně. Alternativně je mžn pužít je v prstředí některých grafických administrátrských aplikací, jak bude ppsán dále. Jmén utility GBAK.EXE GFIX.EXE GSEC.EXE ISQL.EXE GSTAT.EXE Stručný ppis funkce Nástrj pr zálhu, pravu a bnvu databází FB Nástrj pr pravu, údržbu a změny parametrů databáze Nástrj pr správu uživatelských účtů v Security Database Knzla pr zadávání příkazů jazyka SQL Nástrj pr získání statistických infrmací DB serveru 9. ZÁLOHOVÁNÍ A OBNOVA DATABÁZÍ Zálhvání databáze je důležitý prces, který umžňuje v předem definvaných intervalech prvádět kmplexní zálhu zvleneé databáze pr případ její následné ztráty neb pškzení, a t z nejrůznějších příčin. Zálhvání se pužívá pr tyt účely: vytváření zálžních dat pr pzdější záchranu pškzených databází přens databáze z jedné platfrmy na druhu ( např. z Win na Linux) upgrade databázvéh serveru ( např. přechd z InterBase na FireBird) pr ptimalizaci dat v databázi ( při zálhvání se prvádí dstranění neptřebných řádků a dalšíh smetí z databáze) pr kntrlu a zajištění knzistence dat v databázi ( při zálhvání prbíhá řada kntrlních prcesů a pčínající chyby mhu být dhaleny a praveny již v tmt mmentu) pkud je databáze zálhvaná, je i bez chyb Zálhvání databází FB může být prváděn za plnéh prvzu, tzn. není třeba dpjvat jedntlivé uživatele. Zálhvat může puze uživatel SYSDBA neb vlastník databáze. Prvádění zálhy pmcí prstéh kpírvání databázvéh subru nelze dpručit, nebť v rámci tht prcesu neprběhne výše uvedená kntrla knzistence databáze a tudíž vzniklá kpie může bsahvat chyby, pkud jsu tyt bsaženy již v kpírvané databázi. Obnva databáze je inverzním prcesem k zálhvání, přičemž se pr něj pužívá taktéž prgram GBAK. I bnvu může prvádět puze vlastník databáze neb superuživatel SYSDBA. Ppis jedntlivých parametrů zálhvání a bnvy je uveden v části aplikaci IB Expert. Pr autmatizvání činnsti zálhvání a zálhvání mnha databází sučasně je vhdné pužít některý z vlně dstupných prduktů, např. FireBird/InterBase Backup Service, pen-surce systém s dbrým uživatelským rzhraním. 10. GRAFICKÉ KONZOLY PROGRAMY PRO ADMINISTRACI FB Pr ptřebu správy databází a administraci databázvéh serveru je k dispzici řada vlně šiřitelbných i kmerčních prduktů. Z jejich nepřebernéh mnžství zmíníme dva: aplikaci IB Cnsle d Brlandu a prdukt IB Expert splečnsti HK Sftware ten je značván za abslutně nejlepší administrátrský nástrj pr správu FB databází. IB Cnsle je půvdním prduktem splečnsti Brland a umžňuje pměrně efektivní správu InterBase a FireBird databází. Lze ji pužít pr definici uživatelských účtů, pr práci s databázemi, k zálhvání a bnvě a pr práci s SQL příkazy. Hlavní kn aplikace bsahuje všechny ptřebné funkce, je však ve srvnání s IB Expertem mál prpracvaná a neumžňuje některé pkrčilé pstupy, např. exprt a imprt dat, zbrazvání rzsáhlých binárních plí tabulek apd. Není stprcentně kmpatibilní s FireBirdem, nebť je primárně vyvíjena pr Interbase, která je přeci jen trchu dlišná.

7 Aplikace IB Expert je taktéž prstředkem pr správu databází a serveru FB. Je k dispzici v tzv. Persnal Editin bezplatně. Aplikace EMS SQL Manager pr FireBird je v sučasné dbě patrně nejlepším nástrjem pr administraci databází jak z phledu pměr cena/užitná hdnta, tak z phledu rychlsti práce s ním. Jedná se placený prdukt, jehž cena je v sučasnsti cca 130 USD. Jedná se jediný prdukt tht typu, lkalizvaný d češtiny. Lkalizaci prvedla splečnst YAMACO Sftware. 11. EMS SQL MANAGER - HLAVNÍ OKNO, REGISTRACE DATABÁZE Hlavní kn EMS SQL Manageru ( dále jen EMSM ) je lgicky přehledně členěn. V levé části je zbrazván strm dstupných databází, sada zálžek pak zbrazuje dílčí pdkna úlh bsahy tabulek, editační kna pr zadávání SQL příkazů, definice struktur tabulek a další. Všechny dstupné funkce jsu k dispzici v hlavní nabídce. V levé části pracvní plchy je k dispzici tzv. Object Manager, jehž prstřednictvím lze přistupvat k databázím a databázvým bjektům: P aktivaci libvlnéh databázvéh bjektu je zbývající část pracvní plchy vyplněna knem se sadu zálžek, bsahujícími pdrbné infrmace daném bjektu:

8 Aby byl mžn v EMSM pracvat s databází, je třeba ji před prvním pužitím zaregistrvat tzn. nastavit její umístění a přihlašvací parametry. Tat nastavení se zadávají v dialgu Registrace databáze, který je k dispzici v nabídce Databáze. Filzfie EMSM umžňuje krmě registrace databáze prvést registraci hstitele, tzn. pčítače s běžícím serverem FireBird. Těcht hstitelů může být nemezené mnžství a v rámci každéh lze registrvat libvlný pčet databází. Následně jsu v rámci Object Manageru přehledně zbrazeni jedntliví hstitelé ve frmě uzlů grafickéh strmu a v další pdúrvni pak registrvané databáze. Registrace hstitele i databáze je v EMSM velmi jednduchá, nebť se prvádí pmcí průvdce. Jednu zadané registrační infrmace lze kdykliv v případě ptřeby změnit pmcí příkazů Registrační infrmace pr hstitele resp. Registrační infrmace pr databázi v nabídce Databáze neb v příručním menu Object Manageru. Následuje příklad dialgu průvdce pr registraci databáze:

9 Dialg je uknčen klepnutím na tlačítk Dknčit. P úspěšné registraci se alias databáze bjeví v levé části kna aplikace v seznamu registrvaných databází ( viz předchzí brázek). 12. EMS SQL MANAGER PRÁCE S DATABÁZÍ Chceme-li v rámci EMSM pracvat s databází, je nutn ji připjit a tevřít. T se prvádí pmcí dvjkliku myší na aliasu pžadvané databáze. Pkud je připjení úspěšné, zbrazí se struktura databáze ve frmě grafickéh strmu ten bsahuje jedntlivé uzly, jak např. Tabulky, Dmény, Triggery a další. Každý uzel je mžn dále rzbalit a pracvat s jeh prvky. Tak např. následující brázek zbrazuje připjení k databázi a práci s tabulku ADV: Pr každu tevřenu tabulku existuje v kně aplikace sada zálžek, která bsahuje tyt důležité infrmace:

10 zálžka Ple definice jedntlivých plí tabulky. Zde je mžn prhlížet vlastnsti plí, ple měnit, mazat a přesuvat ( pkud je třeba) zálžky Cnstrainty a Indexy bsahují definice integritních mezení, pkud je tabulka má typicky např. indexy neb cizí klíče zálžka Závislsti bsahuje existující závislsti dané tabulky na tabulky jiné a bráceně zálžka Triggery bsahuje přehle definvaných spuštěčů, tzn. činnstí, které se prvádějí v tabulce autmaticky na základě vzniku určitéh stavu zálžka Data zde je zbrazen bsah dané tabulky, tj. uživatelská data. Lze vlit z něklika frmátů zbrazení dat ( včetně rzsáhlých textvých plžek), data je mžn pravvat a prhlížet. zálžka DDL ( Data Definitin Language) zde je zbrazena definice tabulky a všech jejích sučástí frmu skriptu jazyka SQL 13. EMS SQL MANAGER ZÁLOHOVÁNÍ DATABÁZE Kncepty zálhvání byly ppsány v kapitle 9, zde si ppíšeme, jak lze zálhvat pmcí funkcí EMSM. K prvedení zálhy databáze stačí klepnut na alias pžadvané databáze a v nabídce Služby vybrat plžku Zálha databáze. Zbrazí se průvdce: Následující stránka průvdce umžňuje řídit parametry zálhvání:

11 K jedntlivým vládacím prvkům dialgu: Databáze výběr databáze k zálhvání. Pkud jsme klepli na alias dle pkynu výše, bude vybrána autmaticky Subr se zálhu umístění a jmén cílvéh subru, tj. subru zálhy. Pmcí tlačítka [...] lze prcházet adresářvu strukturu. Přípna subru zálhy by měla být standardní FBK. Ignrvat kntrlní sučty při zálhvání budu ignrvány kntrlní sučty má význam při zálhvání pškzených databází Ignrvat limb transakce při zálhvání budu ignrvány Limb transakce Zálhvat jen metadata nezálhuje bsah databáze, ale jej její definici má význam při vytvření prázdné databáze na základě jiné existující databáze Nedstraňvat neptřebné verze řádků při zálhvání nebude prváděn úklid databáze, cž zrychlí prces zálhy Frmát lze vlit mezi Transprtable a Nn-Transprtable. Transprtable je univerzální frmát pr bnvu pd jiným OS. Výstup výstup infrmací průběhu zálhvání. 14. EMS SQL MANAGER OBNOVA DATABÁZE Kncepty bnvy byly ppsány v kapitle 9, zde si ppíšeme, jak lze bnvit databázi pmcí funkcí EMSM. K prvedení bnvy databáze stačí klepnut na alias pžadvané databáze a v nabídce Služby vybrat plžku Obnva databáze. Zbrazí se tt dialgvé kn:

12 Další zálžka pět umžňuje řídit parametry bnvy:

13 K jedntlivým vládacím prvkům dialgu: Obnvit d určuje, kam bude databáze bnvena. Vlba Existující databáze zasjistí, že bnva bude pdle nastavené registrvané dataáze, vlba Nvá databáze umžní bnvit zálhu d dlišnéh databázvéh subru Výběr subru se zálhu umístění a jmén zdrjvéh subru, tj. subru zálhy. Pmcí tlačítka [...] lze prcházet adresářvu strukturu. Přípna subru zálhy by měla být standardní FBK. Deaktivvat indexy indexy tabulek jsu bnveny jak neaktivní, pkud existují Nebnvvat stínvé subry pkud existují v rámci zálhy databáze stínvé subry, nejsu bnveny Cmmit p bnvení každé tabulky bnva prbíhá p jedntlivých tabulkách. Pužívá se, pkud se prvádí bnva z částečně pškzené zálhy a bnvit lze jen některé tabulky. Přepsat existující databázi pkud již cílvá databáze existuje, bude přepsána tat vlba se neuplatní u FB, nebť ten takvý pstup z bezpečnstních důvdů neumžňuje Využít veškerý prstr datvých stránek ptlačuje rezervaci prstru na datvých stránkách a využívá jejich veškeru kapacitu Velikst stránky určuje velikst databázvé stránky, implicitně 4096 Byte Klepnutím na tlačítk Dknčit se zahájí prces bnvy, jehž průběh lze sledvat v dialgvém kně průvdce. 15. EMS SQL MANAGER DEFINICE NOVÉHO UŽIVATELE EMSM umžňuje velmi jednduše zadat nvý uživatelský účet. Prces vytvření nvéh uživatele lze rzdělit d dvu krků: 1. Zalžení nvéh uživatelskéh účtu prvádí se pmcí nabídky Nástrje-Manažer uživatelů. P zvlení funkce se zbrazí dialgvé kn se seznamem stávajících uživatelů a pmcí stejnjmennéh dkazu lze přidat nvéh uživatele: Pvinnými údaji jsu Jmén uživatele, Hesl uživatele a Ptvrzení hesla. Údaje Jmén, Druhé jmén a Příjmení jsu dplňkvé a běžně se nevyužívají. 2. Přidání právnění na databázvé tabulky P vytvření uživatele dle bdu 1 existuje sice daný uživatelský účet, ale takvýt uživatel nemá přidělena práva na žádné tabulky. Prt je nutn mu práva v dpvídajícím rzsahu přidělit. V aplikacích splečnsti YAMACO Sftware se tat

14 práva přidělují v aplikaci Asistent, ale lze je přidělit i v EMSM pmcí funkce Grant manažer. 16. EMS SQL MANAGER ÚDRŽBA, KONTROLA A OPRAVA DATABÁZE Pmcí EMSM je mžn vlat funkce aplikace GFIX s různými parametry a efektivně tak prvádět řadu kntrl databáze, pravvat pškzenu databázi a zajišťvat její údržbu. V nabídce Služby je nutn zvlit plžku Validace databáze. POZOR: pr práci s těmit funkcemi je nutn, aby databáze byla dpjena, tj. aby v kně aliasů nebyla rzbalena struktura databáze. Pkud je databáze připjena, klepneme na její alias pravým tlačítkem a z příruční nabídky vybereme funkci Odpjit d databáze. K jedntlivým přepínačům dialgu: Vrátit seznam limb transakcí výpis všech tzv. uvíznutých transakcí Validvat databázi, ale nepravvat případné chyby prvádí se puze kntrla databáze, bez prav případných chyb Ignrvat všechny chyby kntrlních sučtů ignruje případné chyby v kntrlních sučtech databáze Odstranit všechny neptřebné stínvé subry dstraní všechny existující subry stínvé databáze Připravit pškzenu databázi pr zálhvání značí pškzené záznamy jak nedstupné Prvést úklid databáze prvádí manuální úklid databáze, tzn. dstranění nepužitých verzí řádků Prvěřit databázvu strukturu vyhledání chyb ve struktuře databáze, dstranění alkvaných ale nepužitých stránek v databázi Prvěřit fragmenty záznamů při kntrle databáze pmcí Validate budu prváděny všechny dstupné kntrly databáze Výstup vlba výstupu infrmací prváděné činnsti

15 Samtná akce se zahájí klepnutím na tlačítk Dknčit v průvdci. 17. EMS SQL MANAGER PŘIPOJENÍ A ODPOJENÍ DATABÁZE V důvdněných případech je nutn zajistit, aby v daný mment s databází nepracval žádný uživatel. Tent pžadavek lze velmi efektivně zajistit pmcí tzv. Database Shutdwn, p jehž prvedení se bude databáze uživateli jevit jak nedstupná. Přístup je umžněn k takvé databázi puze uživateli SYSDBA. Funkce je dstupná jak průvdce v nabídce Služby-Připjit neb dpjit databázi: 18. EMS SQL MANAGER PRÁCE S PŘÍKAZY JAZYKA SQL V rámci EMSM je mžn velmi efektivně pracvat s příkazy a skripty jazyka SQL. Pmcí nabídky Nástrje-SQL Editr zbrazíme dialg SQL:

16 Důležité jsu dvě zálžky dialgu: Úpravy a Výsledky. Na zálžce Úpravy je mžn zadat suhrn příkazů jazyka SQL, a pkud tent příkaz vrací výsledky, lze tyt prhlížet na zálžce Výsledky. Vyknání zadanéh SQL příkazu se prvádí klepnutím na tlačítk Prvést. Pužité skripty SQL lze samzřejmě ukládat d textvých subrů pr pakvané pužití. Upzrnění: Pr rzsáhlé SQL skripty, větší než 500 kb, pužijte nástrj SQL Skript z nabídky Nástrje. 19. TIMETOBACKUP NÁSTROJ PRO ZÁLOHOVÁNÍ DATABÁZÍ Jak byl zmíněn v části 9, k efektivnímu zálhvání je k dispzici řada externích prduktů. Jedním z nich je aplikace TimeTBackup splečnsti SQLLY, která je pužitelná jak služba peračníh systému ve Windws NT/2000/XP/Vista. Instalace prduktu se skládá ze dvu částí instalace služby a instalace administrátrské knzly, tzv. Manažera událstí. Přitm mhu nastat dvě situace: klasický prvz v architektuře Klient-Server na server, kde sídlí FireBird (a databáze), se instaluje systém s vlbu Server nly Install system service (na linuxvém serveru je třeba prvést instalaci servervé části z balíčku TTBService_setup.gz. Prvede se instalace a spuštění služby, standardně běžící na TCP prtu Na stanici, ze které hdláte zálhy plánvat, se instaluje systém s vlbu Client nly install Management cnsle. Prvede se instalace uživatelskéh rzhraní (vlastní aplikace TimeTbackup) prvz na jedné stanici (lkální server) služba I uživatelské rzhraní se instaluje na tentýž pčítač. Instalaci je třeba prvést s vlbu Full instalatin system service and Management cnsle Uživatelské rzhraní Management Cnsle prduktu TimeTBackup Okn knzly se skládá z hlavníh menu, panelu tlačítek, seznamu dstupných serverů a seznamu naplánvaných událstí. V rámci prvníh spuštění je třeba nastavit značení neb IP adresu serveru, na nějž byla nainstalvána TTB služba, a prt pr kmunikaci s tut službu. Neměňte předvlený prt 3070 bez znalsti prblematiky. Obecné nastavení Management Cnsle prduktu TimeTBackup Okn Nastavení parametrů je k dispzici v hlavní nabídce:

17 V sekci Nastavení u lze zadat parametry, které umžní deslání vé ntifikace v případě výskytu chyby při prvádění zálhvání. Pr tyt účely nastavte údaje Odesílatel (Od), pžadvanu adresu, na niž má být zpráva pslána, a parametry Vašeh SMTP serveru prt a přihlašvací infrmace. V sekci Nastavení událstí zálhvání je mžn nastavit výchzí skutečnsti pr všechny nvě zadané úlhy zálhvání. Práce s úlhami plány zálh (tvrba, mazání) Pmcí nabídky Událsti-Plánvání zálh lze nastavit pr vybraný server nemezený pčet plánů zálh jedntlivých databází. Systém je velmi flexibilní a v případě ptřeby maximálně bezpečnéh zálhvání dvluje nastavit pr jednu databázi něklik zálhvacích úlh, přičemž každá zálha může být směrvána d jinéh adresáře. Krmě nastavení plánů zálhvání umí systém spravvat I spuštění ulžených prcedur a SQL skriptů jedná se vlastnsti, které mhu využít zejména pkrčilí uživatelé, a v tmt návdu se nich nebudeme dále zmiňvat. Dialg nvé událsti (zálhy) se skládá ze tří zálžek. První zálžka bsahuje ppisné a věcné údaje, týkající se vlastní událsti: Čas spuštění zálhvání bude prváděn v zadaném čase Název úlhy vhdné pjmenvání úlhy, které bude zbrazen v seznamu úlh hlavníh kna (např. EDA_zálha) Aktivní je-li zatržen, zálha se prvádí dle plánu. Umžňuje dčasně deaktivvat vybrané úlhy bez nutnsti jejich vymazání. Jmén serveru značení neb IP adresa serveru, na němž sídlí databáze a na němž beží zálhvací služba (v případě pužití lkálníh serveru je nutn zadat lcalhst)

18 Cesta k databázi kvalifikvaná cesta včetně jména subru databáze z phledu serveru Přihlašvací údaje k databázi účet SYSDBA a příslušné hesl Subry zálhy kvalifikvané jmén (včetně cesty) subru zálhy Lg subr subr, d něhž bude zapsána infrmace průběhu zálhvání Služba pužitá pr zálhvání umžňuje před vlastním zálhváním prvést dpjení databáze (ShutDwn), prvést validaci databáze neb spustit vybranu aplikaci Vlby pr zálhvání parametry zálhy, ttžné s vlbami, ppsanými v kapitle Zálhvání databází tlačítk Kntrla vstupu věcná kntrla nastavených parametrů úlhy Zálžka Dny umžňuje výběrvé řízení zálhvání. V případě, že přepínač Zálhvat puze v těcht dnech není aktivní, zálha se prvádí každý den v zadaném čase. V případě zatržení tht plíčka a určení jedntlivých dnů v týdnu se zálha prvádí v zadaném čase, ale puze ve vybraných dnech. Zálžka umžňuje infrmvat uživatel chybě při prvádění zálhy. s infrmacemi bude deslán, pkud je aktivní plíčk Zaslat vé upzrnění při chybě. Vytvřené úlhy je mžn v případě ptřeby mazat pmcí tlačítka Smazat vybranu událst. Tlačítk Spustit událst nyní pak umžňuje prvést vybranu zálhu kamžitě, nezávisle na nastaveném času zálhvání.

19 Vytváření pslupnstí zálh Prgram umžňuje udržvat pslupnsti zálh něklika způsby. Vše závisí na nastavení vlby Subry zálhy. V případě, že je nastaven prsté jmén zálhy, tent subr bude vždy přepisván nvějším, např. c:\temp\slvicka.fbk. Pžadujeme-li existenci subru zálh stejné databáze z různých bdbí, je nutn d plžky Subry zálhy uvést některý z parametrů: %E d názvu subru dplní název úlhy, např. c:\temp\slvicka%e.fbk %D d názvu subru dplní aktuální datum zálhy ve tvaru RRRR-MM-DD, např. c:\temp\slvicka%d.fbk (výsledkem bude c:\temp\slvicka fbk) %T d názvu subru dplní aktuální čas zálhy ve tvaru HH-MM-SS, např. c:\temp\slvicka%t.fbk (výsledkem bude c:\temp\slvicka fbk) %W d názvu subru dplní kód dne v týdnu (1-7, 1-neděle, 7-sbta), např. c:\temp\slvicka%w.fbk (výsledkem bude c:\temp\slvicka2.fbk) %N d názvu subru dplní čísl, které se bude p prvedení každé zálhy zvyšvat, např. c:\temp\slvicka%n.fbk (výsledkem bude c:\temp\slvicka142.fbk) Parametry lze libvlně kmbinvat, např. c:\temp\slvicka%d%t.fbk zajistí uvedení data a času zálhy d názvu subru se zálhu. 20. POŠKOZENÍ DATABÁZÍ U FIREBIRDU (PŘEKLAD ČÁSTI ORIGINÁLNÍ PŘÍRUČKY REPAIRING GUIDE OD S.VOSTRIKOVA) Je skutečnstí, že FireBird je velmi splehlivým databázvým serverem a pškzení databází není příliš častým jevem. Existují všem becné příčiny pškzení, které kneknců platí u téměř každéh databázvéh systému. Především je třeba definvat význam pjmu "pškzení databáze" databáze je nazývána pškzenu v kamžiku, kdy zbrazení či úprava některých údajů jsu dprvázeny chybvými hlášeními a/neb získávané infrmace jsu ztracené, pškzené neb nesprávné. Existují i případy, kdy příznaky pškzení databáze zůstávají skryté a jsu zjistitelné puze pmcí speciálníh sftwarvéh vybavení. Databáze je pškzena i v případech, kdy není mžn se k ní připjit, klientské aplikace hlásí nebvyklé chyby neb není mžná bnva databáze. Výčet příčin pškzení databáze (platí puze pr FireBird): abnrmální uknčení práce fyzickéh serveru, na němž běží služba FireBird server, typicky přerušení ddávky napájení. Tat skutečnst je reálnu hrzbu a snad není třeba připmínat nutnst vybavení serveru nepřerušvaným zdrjem napájení UPS. Bez ní by server vůbec neměl být prvzván. defekty a fyzické pruchy hardwaru serveru, typicky pevnéh disku, řadiče pevnéh disku, perační paměti neb vyrvnávací paměti řadiče RAID kpírvání subru databáze neb jiný subrvě zalžený přístup k ní v průběhu práce serveru. Pužití příkazu Shutdwn neb dpjení uživatelů nemusí být záruku th, že server s databází v daném kamžiku nepracuje (může prbíhat např. úklid databáze v závislsti na nastaveném parametru Sweep interval). vyčerpání vlnéh místa na disku během práce serveru s databází Nyní pdrbněji k mžným důsledkům přerušení napájení serveru: Při přerušení napájení serveru jsu všechny aktivity v rámci zpracvání dat přerušeny a většinu tak, že se jedná nejnevhdnější a nejnebezpečnější kamžik. V jeh důsledku mhu být infrmace v databázi prušeny neb úplně ztraceny. Nejjedndušším případem takvéh stavu je ztracení dat "na cestě", tzv. necmmitvaných dat, která dsud nebyla transkačně zpracvána a tedy nejsu zapsána fyzicky v databázi. P restartu server vyhledá takvét neúplné transkace a dstraní je.

20 Ztráta napájení není všem vždy dprvázena puze takvýmit témeř bezškdními průběhy. Častěji se stává případ, kdy v databázi vznikají tzv. siřelé (rphan) datvé stránky lze je charakterizvat jak stránky, jež jsu fyzicky alkvány, ale není mžn d nich zapisvat infrmace. Vznik siřelých stránek nemusí nutně vést k pškzení databáze a tyt neptřebné bjekty mhu být dstraněny např. pmcí utility GFIX neb jejím vláním v rámci EMS SQL Manageru. Dalším častým důsledkem přerušení napájení je případ, za nějž je dpvědný perační systém, a spčívá ve zpžděném zápisu infrmací z vyrvnávací paměti d databáze. Servervý prces předá pžadvaná data peračnímu systému, který pmcí zpětné vazby infrmuje databázvý server tm, že data byla zapsána d databáze, ve skutečnsti se ale ještě nacházejí v cache paměti. Operační systém přitm s přensem dat z cache na disk nespěchá, nebť se snaží v maximální míře využít vyrvnávací paměť (až d jejíh zaplnění) a teprve pté zapisuje fyzicky na disk. Přitm existuje jednduchá a zcela bezpečná cesta, jak předcházet pškzení databáze z ppsaných důvdů vytváření zálžních kpií pmcí utility GBAK neb zprstředkvaně nástrji typu EMSM, Ibexpert a dalších. Platí přitm tři pravidla: zálhvat je třeba tak čast, jak je t mžné, zálhvání musí být sérivé a zálžní kpie je třeba kntrlvat, zda z nich lze bnvu prvést tt pslední pravidl je důležité zejména prt, že p prvedení zálhy můžeme získat zálhu, která není fyzicky pužitelná pr bnvení. Rzumným intervalem pr zálhvání je 1 den nebli každých 24 hdin čím nižší je perida mezi zálhami, tím menší je bjem ptenciálně ztracených dat v případě, že djde k pškzení databáze. Sérivst zálhvání znamená, že dílčí zálhy je třeba uchvávat p nezbytně nutn dbu dpručen je alespň jeden týden může se ttiž stát, že při příliš rychlém mazání zálh již nebude k dispzici ta zálha, z níž by byl mžn databázi ještě bnvit, azůstanu puze pslední zálhy, které pr bnvu nebude mžn pužít. Ke třetímu pravidlu, kntrle zálh, je třeba uvést, že časvá nárčnst může být až třikrát větší než časvá nárčnst vlastní zálhy. I tak se dpručuje kntrlvat, zda zálhu lze k bnvě pužít, alespň jednu týdně. Pravidelné zálhvání je mžn autmatizvat některými kmerčními nástrji, z nichž nejvýhdnějším je právě výše ppsaný TimeTBackup. 21. INFORMAČNÍ ZDROJE K FIREBIRDU WEB dkazy: Knihy: Císař, Pavel: InterBase/Firebird pdrbná příručka. CmputerPress 2003, cena cca 400 Kč Brrie, Helen: The Firebird Bk. Apress 2004, cena cca Kč Jiné: FireBird Subscriptin. Pdrbnsti na Pslední revize:

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností Helis Orange Plugin Zadávání vlastnstí 2015 BürKmplet, s.r.. Obsah Zadávání vlastnstí... 3 Definice... 3 Skupiny... 3 Definice vlastnstí... 4 Knfigurace... 6 Zadávání a zbrazvání vlastnstí... 6 Editační

Více

Plánování směn verze 2.1, revize 03

Plánování směn verze 2.1, revize 03 Plánvání směn verze 2.1, revize 03 Ing. Antnín Vecheta Email: t254@seznam.cz Pžadavky na pčítač: 1) Operační systém: MS Windws Vista neb nvější (nutné) 2) Prcesr: Intel i5 (dpručení) 3) Paměť: 4GB (dpručení)

Více

Témata v MarushkaDesignu

Témata v MarushkaDesignu 0 Témata v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme práci

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

Instalace a technické informace

Instalace a technické informace Dkumentace k mdulu MdleKREM Samstatný mdul MdleKREM umžňuje zbrazit (vyučujícím i studentů) mdel průchdu studenta vyučvaným kurzem a t jak v grafické pdbě (využívající znalstní mdel GLIKREM - GuideLine

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Operační systém Windows 8.1

Operační systém Windows 8.1 Operační systém Windws 8.1 1. Práce v uživatelském prstředí Windws Systém Přihlásit se ke svému uživatelskému účtu. Odhlásit se (Start úvdní brazvka /pravý hrní rh (ikna přihlášenéh uživatele účtu / Odhlásit).

Více

Autorizace mapového serveru

Autorizace mapového serveru 0 Autrizace mapvéh serveru OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme mžnsti

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 PwerPint a Access v příkladech Pachner - p výběru tématickéh celku se bjeví kn se zadáním úlhy: ppis jedntlivých dílčích krků p animvaných tázkách jedntlivých dílčích krků uživatel abslvuje test na prvěření

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

Instalační manuál Desktop Security System AreaGuard

Instalační manuál Desktop Security System AreaGuard SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz Instalační manuál Desktp Security System Instalační manuál Desktp Security System Vážený uživateli,

Více

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Název dkumentu: Pracvní pstup pr práci v

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz Instalační manuál systému Desktp Management System Instalační manuál Desktp Management System Vážený

Více

Nastavení firewallu pro AVG 7.5

Nastavení firewallu pro AVG 7.5 Nastavení firewallu pr AVG 7.5 Revize dkumentu 75.2 (8.2.2007) Cpyright GRISOFT, s.r.. Všechna práva vyhrazena. Tent prdukt pužívá RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algrithm, Cpyright (C) 1991-2,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee S Sm maazzáán níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee E Ed diittaaccee

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

Informační ikony v MarushkaDesignu

Informační ikony v MarushkaDesignu 0 Infrmační ikny v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 1. CO TO JE UTV UTV znamená Unreal TV a služí k tmu, aby se k běžícímu zápasu na UT2004 serveru mhl připjit UTV server a k němu primární klient (kameraman). Ostatní, kteří

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

GeoDTM. Uživatelská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0

GeoDTM. Uživatelská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0 GeDTM Uživatelská příručka Verze Výstup byl vytvřen s finanční pdpru TA ČR v rámci prjektu TA02011056 2 Obsah 1 Úvd... 7 1.1 Systémvé pžadavky... 7 1.2 Hardwarvý klíč... 7 1.3 Struktura a způsb ulžení

Více

IPS1 zápočtový test na fei-learnu

IPS1 zápočtový test na fei-learnu IPS1 zápčtvý test na fei-learnu Správce sítě se musí rzvíjet schéma IP adres, které pužívá adresvý prstr 192.168.1.0/24. Síť, která bsahuje sérivé linky, je zařazen mim samstatné řady. Každé síti bude

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy N Náávvrrh hn naa zzvveeřřeejjn něěn níí žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa ssm maazzáán níí zzvveeřřeejjn něěn néé žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa eed

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5 Prgramvá příručka GPal Navigatr verze 5.5 GPal Navigatr verze 5.5 Obsah KAPITOLA 1: ÚVOD... 1 Uvítání...1 Obsah CD/DVD...1 Systémvé pžadavky...3 Knvence v tét příručce...3 Rady a varvná upzrnění...4 Důležité

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Nastavení funkce pro Elektronickou evidenci tržeb EET v programu Aconto

Nastavení funkce pro Elektronickou evidenci tržeb EET v programu Aconto Nastavení funkce pr Elektrnicku evidenci tržeb EET v prgramu Acnt Pvinnst elektrnicky evidvat tržby (dále EET) lze nastavit pr evidenci Pkladna v mdulu Evidence a pr prgram Kasa. Pkud je pvinnst nastavena,

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Čipový terminál verze 3.3

Čipový terminál verze 3.3 Obsah Obsah...1 Čipvý terminál verze 3.3...2 Instalace terminálu...2 Ovládání terminálu pmcí Master čipu...3 Technické infrmace...3 Kmunikace s TM...4 Test spjení...4 Karty...5 Datum a čas...5 Časvá spínání...6

Více

1. Předmět díla a technické požadavky

1. Předmět díla a technické požadavky Přílha č. 1 Smluvy Specifikace předmětu plnění 1. Předmět díla a technické pžadavky Zhtvitel prvede analýzu stávajícíh stavu a návrh řešení v tmt rzsahu: detailní analýza sučasnéh stavu archivu, klasifikace

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

O2 Office Connector Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

O2 Office Connector Telefónica O2 Czech Republic, a.s. O2 Office Cnnectr Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Ppis služby a pdrbný návd pr Crprate Email Cnnectr Verze 1.5 Obsah 1. Úvd... 3 1.1. Účel dkumentu...3 1.2. Jak s tímt dkumentem pracvat...3 2. Základní

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1 NEC CLOUD STORAGE Uživatelská příručka Verze: R03.1 2013 1 ÚVOD... 5 1.1 ÚČEL TOHOTO DOKUMENTU... 5 1.2 POJMY, AKRONYMY A ZKRATKY... 5 2 ÚVOD K NEC CLOUD STORAGE... 6 2.1 CO JE PRO POUŽÍVÁNÍ CLOUD STORAGE

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL Verze 3.3, vydaná 1. 3. 2016 Vážení zástupci realitních kanceláří, Rádi bychm vám představili nvu verzi našeh blíbenéh realitníh sftwaru, která jak vždy, přináší spustu

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5 Prgramvá příručka GPal Navigatr verze 5 GPal Navigatr verze 5 Obsah KAPITOLA 1: ÚVOD... 1 Uvítání... 1 Obsah CD/DVD... 1 Systémvé pžadavky... 3 Knvence v tét příručce... 3 Rady a varvná upzrnění... 4 Důležité

Více

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Uživatelská příručka Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Všechna práva vyhrazena. Acrnis a Acrnis Secure Zne jsu registrvané chranné známky splečnsti Acrnis, Inc.

Více

Vyberte režim. Chcete-li:

Vyberte režim. Chcete-li: OmniTuch 8400 Instant Cmmunicatins Suite Služby jednh čísla, webvý přístup Stručná uživatelská příručka R6.0 C jsu Služby jednh čísla? Služby jednh čísla nabízejí uživatelům směrvání sbních vlání a umžňují

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point Šklení bsluhy PC stručný manuál bsluhy pr pužívání PC MS Pwer Pint 1 Úvd - PwerPint K čemu se prgram PwerPint pužívá? Při prezentaci, kdy přednášející pr psílení účinku svých slv prmítá snímky, které si

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Mobilní zpravodajská aplikace idnes. A7B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací

Mobilní zpravodajská aplikace idnes. A7B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací Mbilní zpravdajská aplikace idnes A7B39PDA - Principy tvrby mbilních aplikací Autr: Marek Krátký kratkma2@fel.cvut.cz Ppis D1 Zpravdajská aplikace idnes je určena pr chytré telefny neb pr tablety. Aplikace

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvic ení prcvic vane dvednsti Studijní cíle cvičení Ve cvičeních předmětu VA1: student si svjí základní práci s peračním systémem Windws, cž zahrnuje zejména: základní

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Lokalizace souřadnic v MarushkaDesignu

Lokalizace souřadnic v MarushkaDesignu ; Lkalizace suřadnic v MarushkaDesignu 0 OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu

Více

2.1. Operační systém. 2.1.1. První kroky. 2.1.1.1. Zapnutí počítače a přihlášení do systému. 2.1.1.2. Restartování počítače

2.1. Operační systém. 2.1.1. První kroky. 2.1.1.1. Zapnutí počítače a přihlášení do systému. 2.1.1.2. Restartování počítače Pužívání pčítače a správa subrů (Windws 7) 2.1. Operační systém Operační systém Micrsft Windws 7 je mderní perační systém, který se vládá pmcí tlačítek, panelů, ken a dalších prvků. Název peračníh systému

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvic ení prcvic vane dvednsti Studijní cíle cvičení Ve cvičeních předmětu VA1: student si svjí základní práci s peračním systémem Windws, cž zahrnuje zejména: základní

Více

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition Acrnis Backup & Recvery 10 Advanced Server Virtual Editin Uživatelská příručka Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Všechna práva vyhrazena. Acrnis a Acrnis Secure Zne jsu registrvané chranné známky splečnsti

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server SBS Edition

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server SBS Edition Acrnis Backup & Recvery 10 Advanced Server SBS Editin Uživatelská příručka Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Všechna práva vyhrazena. Acrnis a Acrnis Secure Zne jsu registrvané chranné známky splečnsti

Více

Obsah cvičení procvičované dovednosti

Obsah cvičení procvičované dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvičení prcvičvané dvednsti Pznámka: Na učebnách je Windws XP, prtže nvější verze Windws nesplupracují s dalšími technlgiemi na MENDELU. Studijní cíle cvičení Ve

Více

Integrace dat. 2014 Profinit. All rights reserved.

Integrace dat. 2014 Profinit. All rights reserved. Integrace dat RNDr. Ondřej Zýka ndrej.zyka@prfinit.eu 2014 Prfinit. All rights reserved. Obsah Kategrizace integračních přístupů Krky integrace a řešení prblematických stavů Master Data Management 2014

Více

Změny detekované monitorem služeb na OPM 1. Konec SZ Vybere ta OPM, která v intervalu :

Změny detekované monitorem služeb na OPM 1. Konec SZ Vybere ta OPM, která v intervalu <aktuální den, D>: Redesign mnitru služeb 16. 9. 2014 V CS OTE služí pr mnitrvání a detekvání významných změn ve službách na OPM tzv. mnitrvací nástrj služeb na OPM. Na jaře 2014 připravujeme v prduktivním CS OTE prvést

Více

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER)

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Velmi blíbenu frmu elektrnické kmunikace se krmě e-mailu stal zasílání krátkých textvých zpráv tzv.

Více

Bezpečnostní programovatelný modul TRISAFE od Phoenix Contact.

Bezpečnostní programovatelný modul TRISAFE od Phoenix Contact. Bezpečnstní prgramvatelný mdul TRISAFE d Phenix Cntact. Prgramvatelných bezpečnstních mdulů je na trhu hdně, každý větší výrbce je už má ve své nabídce. Mdul TRISAFE d splečnsti Phenix Cntact nabízí ale

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013

MarketsTrader 2 Stručný návod Poslední Update: říjen 2013 City Credit Capital (UK) Limited 12th Flr, Hern Twer 110 Bishpsgate Lndn EC2N 4AY United Kingdm T +44 (0)207 614 4600 F +44 (0)207 614 4660 W www.cccapital.c.uk MarketsTrader 2 Stručný návd Pslední Update:

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr.69, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr.69, 148 01 Praha 414 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičskéh záchrannéh sbru České republiky Klknerva 26, pšt. přihr.69, 148 01 Praha 414 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK - veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky M V-73255-2/IO

Více

PŘÍLOHA D Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA D Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA D Pžadavky na Dkumentaci PŘÍLOHA D Pžadavky na Dkumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné pžadavky Ddavatel dkumentaci zpracuje a bude dkumentaci v celém rzsahu průběžně aktualizvat při každé změně verze

Více

Uživatelský manuál WebActive s.r.o.

Uživatelský manuál WebActive s.r.o. Verze 7.0, 5/2011 Uživatelský manuál WebActive s.r.. Hviezdslavva 614/16 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJET (dále jen CMS WebJET) je systém pr ucelenu

Více

SMART Notebook Math Tools 11

SMART Notebook Math Tools 11 SMART Ntebk Math Tls 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Upzrnění chranných známkách SMART Bard, SMART Ntebk, smarttech, l SMART a všechna značení SMART jsu chranné známky neb reistrvané chranné

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

OVLADAČ PRO SOLENOIDOVÉ VENTILY NAPÁJENÝ A ŘÍZENÝ Z USB ROZHRANÍ

OVLADAČ PRO SOLENOIDOVÉ VENTILY NAPÁJENÝ A ŘÍZENÝ Z USB ROZHRANÍ OVLADAČ PRO SOLENOIDOVÉ VENTILY NAPÁJENÝ A ŘÍZENÝ Z USB ROZHRANÍ (1 NEBO 2 VENTILY) NÁVOD K OBSLUZE Rev. E, 2010 PUB#: DI300204 OBSAH Obsah...2 Úvd...3 Specifikace...3 Instalace...4 Obsah ddávky...4 Kapalinvé

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Integrace Google map v MarushkaDesignu

Integrace Google map v MarushkaDesignu ; Integrace Ggle map v MarushkaDesignu 0 OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGN...6-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si

Více

Novinky a změny POEM. verze Copyright 2012 VIAVIS a.s.

Novinky a změny POEM. verze Copyright 2012 VIAVIS a.s. Nvinky a změny POEM verze 5.3 16. 7. 2012 Cpyright 2012 VIAVIS a.s. Obsah 1. Obecné změny v POEM verze 5.3... 3 2. Nvinky a změny v jedntlivých mdulech... 5 2.1. Prjekty... 5 2.2. Partneři... 5 2.3. Kalendář...

Více

Přeložit spolupráce s externím serverem Jazyk možnost nastavení jazykové kontroly a výběr jazyka

Přeložit spolupráce s externím serverem Jazyk možnost nastavení jazykové kontroly a výběr jazyka Kntrla pravpisu Pravpis a gramatika Zdrje infrmací Tezaurus Pčet slv Jazyk Přelžit splupráce s externím serverem Jazyk mžnst nastavení jazykvé kntrly a výběr jazyka Kmentář Mžnst, jak se vyjádřit k publikvanému

Více

VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD

VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD Cíle kurzu: Účastník získá ptřebné infrmace a prakticky si svjí metdy, tipy a triky k efektivnímu

Více

Microsoft Select Plus

Microsoft Select Plus Micrsft Select Plus (jednrázvá neb rzlžená úhrada licence jsu trvalé) C si vyžádat d ddavatele Dklad nabytí licence s následujícími náležitstmi: dběratel/ddavatel, přesná specifikace typu prduktu (verze,

Více

Moderní souborový systém - XFS. Jaroslav Velíšek

Moderní souborový systém - XFS. Jaroslav Velíšek Mderní subrvý systém - XFS Jarslav Velíšek Struktura XFS Allcatin Grups AG Free Space Management AG I-nde Management On-disk I-nde Allcatin Grups (AG) Lze téměř pvažvat za individuální subrvý systém Řídí

Více

Novinky Autodesk Navisworks 2012 (Manage, Simulate, Freedom)

Novinky Autodesk Navisworks 2012 (Manage, Simulate, Freedom) Nvinky Autdesk Naviswrks 2012 (Manage, Simulate, Freedm) Nejdůležitější nvinky ve verzi 2012: Analýzy Vylepšené 4D simulace Nástrje TimeLineru byly vylepšeny a zjedndušují vládání 4D simulací. Nvé rzhraní

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Asset Management Suite RBrker Uživatelský manuál Datum: 21. ledna 2014 Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Obsah ÚVOD... 3 1 TECHNICKÉ POŽADAVKY... 3 2 PŘIHLÁŠENÍ... 3 3 ÚVOD

Více

Obsah. Stránka 2 z 12

Obsah. Stránka 2 z 12 Verze 1.0 - pslední změna 2.10.2012 Obsah Úvd... 3 Kmerční certifikát... 3 Kvalifikvaný certifikát... 3 Hlavní vlastnsti elektrnickéh pdpisu... 4 Certifikační autrity... 4 Alternativní úlžiště certifikátů...

Více

Multimédia a interaktivní PDF

Multimédia a interaktivní PDF Multimédia a interaktivní PDF Iv Šnábl Web studi Institut bistatistiky a analýz MU snabl@iba.muni.cz Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst Prjekt Zvyšvání IT gramtnsti zaměstnanců vybraných fakult

Více

Oprava měřící ústředny Foma

Oprava měřící ústředny Foma Z-MARiS FMU RT KLient Strana 1 z 26 Ing. Zdeněk Kraus Na stavě 161 503 46 Třebechvice p.o. mbil: +420 604 879 719 e-mail: zd.kraus@email.cz ICO: 434 77 283 DIC: CZ6209240158 Dkumentace FMU2014 Fma MÚ TZ

Více

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití HiPath 3000 Assistant TC ptipint pr správu systému Návd k pužití Infrmace k návdu k pužití Tent návd k pužití ppisuje, jak můžete jak správce systému přizpůsbit svůj systém HiPath 3000 svým pžadavkům.

Více