Harmonizovaná databáze. Dílek po dílku vzniká společné třídění napříč EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Harmonizovaná databáze. Dílek po dílku vzniká společné třídění napříč EU"

Transkript

1 CS Harmonizovaná databáze Dílek po dílku vzniká společné třídění napříč EU Očima uživatele: elektronická podání nově i v Irsku Rozhovor: Úřad BOIP: na plné obrátky

2 Zpravodaj Europeantmdn vydává Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM) a vychází jednou za čtyři měsíce ve 23 úředních jazycích EU. Zpravodaj je určen evropské komunitě duševního vlastnictví. Přináší přehled úsilí evropské sítě ochranných známek a průmyslových vzorů v rámci sdílení osvědčených postupů, harmonizace pracovních metod a odstraňování překážek podnikání. K dispozici ve formátu PDF na adrese a Zpravodaj slouží podpoře strategického plánu úřadu OHIM, akční linie 6 (rozvoj evropské sítě), klíčových iniciativ 27, 28 a 29. S dotazy se prosím obracejte na adresu

3 Obsah 01 Hlavní téma Harmonizovaná databáze 05 Rozhovor Úřad BOIP: na plné obrátky 07 Iniciativy sítě Síť pro boj proti podvodům Zaměřeno na nástroje Očima uživatele Konvergenční projekty Nástroj CESTO se začíná uplatňovat v celé síti ETMDN Podpora zavádění elektronických podání v Irsku Dva nové konvergenční projekty pro průmyslové vzory Novinky: stručný přehled Z evropských úřadů duševního vlastnictví Kalendář událostí a akcí Konvergenční program Projektové portfolio Fond pro spolupráci Projektové portfolio

4 Hlavní téma Harmonizovaná databáze Krok za krokem postupně vzniká společné třídění napříč EU 1 Harmonizovaná databáze je v současnosti největší světovou zatřiďovací databází ochranných známek. Nabízí expertům i začínajícím uživatelům rychlý a snadný způsob třídění. Přinesla revoluci v provádění třídění a od svých prvopočátků před osmi lety již urazila úctyhodnou cestu. U zrodu toho, co dnes známe jako harmonizovanou databázi, stála původní řídící skupina složená ze zástupců úřadu OHIM a britského a švédského úřadu duševního vlastnictví. K těmto prvním třem úřadům se později připojilo Německo a organizace WIPO, přičemž za základní jazyk si zvolily angličtinu. Katharina Mirbt z Německého úřadu pro patenty a ochranné známky (DPMA) se podílí na projektu od samého počátku. Moji kolegové se již tehdy zabývali myšlenkou na společnou databázi výrobků a služeb, vysvětluje, a zároveň jsem se dozvěděla, že úřad OHIM se chce do takového projektu skutečně pustit. Výrobky a služby k harmonizaci přímo vybízely. Rozvoj IT zároveň pokročil na úroveň, kdy už bylo možné strukturovat několik set tisíc termínů v rámci databáze vedené ve více než 20 jazycích a také vyvinout pracovní postup založený na využití internetu, jež má sloužit k údržbě tohoto typu databáze. A tak jsem si řekla, že by bylo skvělé se do toho pustit. Kateřina si vybavuje, že práce, kterou projekt vyžadoval od původní řídící skupiny, byla sice vyčerpávající, ale zároveň fascinující. Ponořili jsme se do debat o sestavení plánu výchozího konceptu postupu, struktury a údržby takové databáze. Bylo nutné propojit do celku aspekty třídění, Katharina Mirbt, DPMA

5 Hlavní téma technických možností i různých typů jazyků a vzít v úvahu také politická hlediska. Jednalo se o velmi zajímavou práci, při které bylo třeba překonat řadu překážek, ale skupina navzájem výborně spolupracovala. Diskuse probíhaly realisticky, názorově otevřeně, a vznikala tak řešení, která následně prokázala svou hodnotnost. Soukolí mechanizmu vytváření databáze se dalo do pohybu v úřadu OHIM projektem EuroClass, který propojil všechny evropské databáze do jediného společného portálu. Ovšem záměr, který poháněl vpřed řídící skupinu, si kladl za cíl jednu společnou databázi, a to ve všech úředních jazycích EU. Prvotním úkolem bylo sloučení databází úřadů OHIM a UKIPO tedy dvou nerozsáhlejších databází provozovaných zúčastněnými úřady, neboť obě byly vedené v angličtině. Vzniklá databáze obsahovala celkem pojmů, ale následné vytřídění a revize odlišných termínů a prakticky identických termínů (včetně odchylek v diakritice a pravopisu) snížily tento počet výsledně na zhruba termínů. Jelikož databáze ostatních zúčastněných úřadů byly výrazně skromnější, bylo nutno nepokryté termíny přeložit z angličtiny do jazyka příslušného úřadu. V úřadu OHIM se pro tuto fázi vžilo označení kompletační projekt. Překlady zpracovávalo Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie se sídlem v Lucemburku a ověřovaly je vnitrostátní úřady nebo příslušné úřady, které v daném jazyce přijímaly přihlášky. V dalším kroku termíny znovu potvrdil úřad OHIM, který přijímá přihlášky ve všech jazycích. Základním jazykem harmonizované databáze je angličtina. Tak lze docílit co nejvyšší možné kvality překladu veškeré překlady vycházejí z jednoho sdíleného jazyka, zdroj zůstává bez ohledu na jazyk shodný, přičemž mezi jazykem originálu a překladu nestojí žádný další mezistupeň. Popsaný proces dal vzniknout zásadě pojmového pojetí, uplatňované všemi zpracovateli databáze tak, aby se v ní vyloučily duplicity a přesahy. V angličtině lze některé pojmy vyjádřit více způsoby než v dalších jazycích a naopak v některých jazycích je zase pro určité pojmy více výrazů než v angličtině. Překlad sám o sobě nezaručí srozumitelnou a dobře uspořádanou databázi, vhodnou pro svůj účel. Dnes již databáze pokrývá víceméně všechny úřady duševního vlastnictví na evropské i vnitrostátní úrovni. A rozhodně poroste dál. Pojmové pojetí ve své podstatě znamenalo vytváření pojmů cestou slučování všech termínů se stejným významovým obsahem. Pro pokrytí několika výrazů v jiných jazycích byla jako společný rámcový jazyk použita angličtina. Databáze si tím uchovává své bohatství, ale je zároveň racionalizována tak, aby nadbytečné termíny nezpůsobovaly nepřehlednost. Dnes již databáze pokrývá víceméně všechny úřady duševního vlastnictví na evropské i vnitrostátní, respektive regionální úrovni. A rozhodně ve svém vývoji neustrne. V úřadu OHIM v současné době probíhají přípravy na začlenění všech termínů z tzv. identifikačního seznamu skupiny TM5, což je soupis předběžně schválených termínů z pěti největších úřadů pro ochranné známky na světě úřadu OHIM, Amerického úřadu pro patenty a ochranné známky, Japonského patentového úřadu, Korejského úřadu duševního vlastnictví a Státní správy pro průmysl a obchod Čínské lidové republiky. Dojde tak ke globalizaci databáze, přičemž dalším vítaným rozšířením jejího mezinárodního rozměru bude také integrace nástroje pro správu výrobků a služeb podle madridského systému Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO). Harmonizovaná databáze je dynamicky se vyvíjející soubor termínů, aktualizovaný otevřeným a transparentním způsobem společným úsilím všech zúčastněných úřadů, a to prostřednictvím konzoly pro údržbu databáze (Terminology Maintenance Console) neboli krátce TMC. Rovněž uživatelé mohou prostřednictvím vnitrostátních a regionálních úřadů duševního vlastnictví navrhovat termíny vyhovující potřebám trhu a rovněž navrhovat vyřazení zastaralých termínů. Úřady následně o takových termínech hlasují, přičemž organizace WIPO vystupuje v roli rozhodce. To umožňuje udržovat databázi v co možná nejmodernějším, nejaktuálnějším a nejsouhrnnějším. 2

6 Hlavní téma Nicméně výhody databáze reálně vyniknou teprve na úrovni uživatelů. Imre Gonda z Maďarského vnitrostátního úřadu duševního vlastnictví (HIPO) zdůrazňuje, že hybnou silou harmonizované databáze i celé plejády projektů v rámci konvergenčního programu byli a jsou uživatelé. Domnívám se, že není náhoda, že první i druhý konvergenční projekt byly věnovány harmonizaci problematiky třídění ochranných známek, říká. Praxe vnitrostátních úřadů a úřadu OHIM se značně lišila, přičemž díky zásadě koexistence dochází k významné míře interakce mezi vnitrostátními systémy a systémem EU. Nedařilo se nám však dospět k dohodě, což znamenalo, že by docházelo k různým výkladům rozsahu ochrany. Právě proto úřad HIPO vřele uvítal záměr zahájení konvergenčního procesu a vytvoření harmonizované databáze bylo logickým vyústěním. V rámci prvního projektu CP 1 jsme se dohodli na podobě společné praxe. Po vytvoření databáze jsme však již byli schopni poskytovat uživatelům mnohem konkrétnější výsledky něco, co mohou přímo využívat při podávání svých přihlášek ochranných známek. A praktické přínosy pro maďarské uživatele? Imre dokáže zcela přesně pojmenovat, čeho bylo díky harmonizované databázi dosaženo. Je evidentní, že díky harmonizované databázi jsou uživatelé schopni omezit počet nedostatků při přípravě a podávání přihlášek ochranných známek na evropské i vnitrostátní úrovni, zdůrazňuje. Vnímá také hodnotu, kterou databáze přináší menším podnikům i fyzickým osobám. Více než 90 % našich vnitrostátních předkladatelů přihlášek pochází z řad malých a středních podniků a ty obvykle nevyužívají služeb zástupce, upozorňuje Imre. Katharina Mirbt uvádí, že výhody pro uživatele jsou různého druhu. Všichni předkladatelé přihlášek ochranných známek což samozřejmě platí i pro naše německé uživatele mohou využít slovní označení v databázi ke specifikaci výrobků a služeb, pro které si přejí registrovat ochranné známky. Nemusí se složitě zabývat tím, zda jsou terminologická označení dostatečně specifická a přesná, ani pod kterou třídu patří. Samozřejmě mohou použít stejné slovní označení ve všech dalších zemích používajících harmonizovanou databázi, protože termíny v databázi jsou přeložené do 20 dalších jazyků a zatřídění se nemění. Výsledným přínosem pro uživatele je předvídatelnost a efektivnost! V očích Imreho a jeho kolegů z úřadu HIPO je skutečnou výhodou harmonizované databáze její schopnosti reagovat a přizpůsobovat se. Přirozeným důsledkem inovací je, že na trhy přicházejí nové výrobky a služby, a je tedy třeba, aby popisné termíny k takovým produktům byly součástí databáze. Nemůžeme harmonizovanou databázi pokládat za nějaký konečný a úplný seznam nové termíny je třeba doplnit. Otázkou však je, jak udržet s vývojem krok. Ke sdílení nově navržených termínů je tím pravým nástrojem TMC má pro nás prvořadý význam. Imre Gonda, HIPO Jaká však bude budoucnost harmonizované databáze? Jak se bude v příštích letech vyvíjet? Katharina se domnívá, že se bude jednat o vývoj náročný, ale zároveň slibný: V současné době, kdy je klasifikace zharmonizována a termíny přeloženy, stojíme před obdobím, které je třeba správně využít k prosazení a upevnění kvality databáze. Mezitím se již pracuje na příštím pracovním programu: půjde jednak o začlenění a přizpůsobení termínů zařazených do manažeru výrobků a služeb organizace WIPO, a jednak o zapracování termínů skupiny TM5. Podle mě výhody pro uživatele porostou s tím, jak poroste počet úřadů duševního vlastnictví zapojených do projektu. Tato logika je nezpochybnitelná, takže jsem přesvědčena, že do harmonizované databáze se budou zapojovat další a další úřady po celém světě. 3

7 Hlavní téma Harmonizovaná databáze v kostce Jedná se o nejrozsáhlejší zatřiďovací databázi na světě. Je plně dostupná ve všech 23 úředních jazycích EU. Je plně systematizována. Je implementována 25 úřady pro ochranné známky z EU. Obsahuje již veškeré termíny z abecedního seznamu podle Niceského třídění. Do roku 2015 bude zahrnovat všechny termíny z identifikačního seznamu skupiny TM5 (termíny předběžně schválené úřady OHIM, USPTO, JPO, KIPO a SAIC). Bude obsahovat většinu termínů dostupných v nástroji pro správu výrobků a služeb podle madridského systému. Je to dynamicky se vyvíjející databáze, která je průběžně doplňována o nové termíny, přičemž zastaralé termíny jsou vyřazovány. Nástroj TMC: zajišťuje trvalé aktualizování harmonizované databáze TMC je on-line nástroj, který racionalizuje správu a údržbu termínů v harmonizované databázi. Byl vyvinut v rámci fondu pro spolupráci a konvergenčního programu ve spolupráci s evropskými vnitrostátními a regionálními úřady duševního vlastnictví, organizací WIPO, sdruženími uživatelů a úřadem OHIM. Prostřednictvím TMC může síť odborníků na zatřiďování ze všech zúčastněných úřadů v EU navrhovat a hlasováním potvrzovat nové termíny a veškeré změny v databázi. Odborníci z organizace WIPO působí v případě jakékoli neshody jako mediátoři. Nástroj TMC pomáhá úřadům při vzájemné spolupráci rozšiřovat harmonizovanou databázi v otevřeném a zúčastněném duchu. Uživatelé mohou navrhovat nové termíny prostřednictvím svých vnitrostátních a regionálních úřadů, aby tak harmonizovaná databáze plně odrážela potřeby trhu. Bližší informace na adrese 4

8 Rozhovor Úřad BOIP: na plné obrátky Nabídka služeb duševního vlastnictví se otevírá uživatelům v srdci Evropy Úřad Beneluxu pro duševní vlastnictví (BOIP) má působnost pro tři země a tři jazyky a v nedávné minulosti procházel obdobím horečné aktivity. Kromě své každodenní práce zaváděli odborníci z úřadu BOIP v plném nasazení a s výrazným úspěchem do praxe také jedny z nejnáročnějších a nejsložitějších projektů fondu pro spolupráci. Náměstek generálního ředitele úřadu BOIP Hugues Derème vysvětluje, že úřad BOIP je unikátní v mnoha ohledech: jako jediný regionální úřad zapojený do evropské sítě ochranných známek a průmyslových vzorů představuje jedinečné spojení belgické, nizozemské a lucemburské kultury. Tyto tři národnosti jsou dokonce zastoupeny i ve složení vrcholového vedení této organizace. Dalším vhodným příkladem jsou jazyky: úřad koncem loňského roku přidal k francouzštině a nizozemštině rovněž angličtinu jako třetí pracovní jazyk, aby mohl lépe dostát potřebám podnikatelů, přičemž bral v úvahu i to, že země Beneluxu mají velmi otevřenou ekonomiku. Tím se náš úřad profiluje spíše na mezinárodní úrovni, dodává Hugues. Mezi Huguesovy úkoly v rámci úřadu spadá veškerá hlavní činnost úřadu BOIP a rovněž mezinárodní vztahy a je patrné, že mu takový záběr aktivit velmi vyhovuje. Znakem jedinečného postavení úřadu BOIP je podle Huguese to, že máme křeslo pozorovatele ve správní radě úřadu OHIM. Koordinujeme však svá stanoviska s třemi členy z Belgie, Lucemburska a Nizozemska. Vstoupili jsme do aktivní spolupráce s úřadem OHIM velmi rádi a s nadšením, a to prostřednictvím fondu pro spolupráci a konvergenčního programu. Užitečné a přínosné bylo to, že fond vznikal ze speciálně vyčleněných zdrojů financování a s konkrétně přidělenými pracovníky. V samotných počátcích fondu pro spolupráci byl úřad BOIP z hlediska automatizace na velmi slušné úrovni", říká Hugues. Věděli jsme, že náš zájem na práci fondu bude ve srovnání s ostatními vnitrostátními úřady odlišný. Začínali jsme s poměrně omezeným počtem implementačních záměrů", ale postupem času se jejich seznam zásadně rozrostl a to je samozřejmě kladný signál. 5

9 Rozhovor Hugues Derème, náměstek generálního ředitele úřadu BOIP Jednou ze silných stránek úřadu BOIP je pokročilá úroveň jeho útvaru IT, takže hned při rozběhu fondu pro spolupráci, kdy byly vnitrostátní úřady vyzvány k předkládání iniciativ, navrhl projekt standardu XML (pod názvem TM-XML) a odpovídající architektury. K předložení takového návrhu nás vedlo vědomí, že celá řada projektů se bude týkat oblasti IT, objasňuje Hugues, a že pro bezproblémové zapojování vyvíjených aplikací do společného rámce bude důležité používat shodný jazyk. Úřad BOIP byl jedním z prvních úřadů ze sítě ETMDN, který svým uživatelům nabídl elektronická podání již před 15 lety. Dnes přichází elektronickou cestou celkem 99,5 % všech podání přihlášek ochranných známek. Úřad BOIP navíc spolupracoval s organizací WIPO jako pilotní úřad projektu elektronického podávání přihlášek k mezinárodnímu zápisu. Je to první služba, kterou nabízíme výhradně on-line: pro nás a pro naše uživatele jde tedy svým způsobem i o testování toho, jak daleko můžeme zajít v práci v bezpapírovém prostředí, říká Hugues. Zkušenosti máme pozitivní, a pokud to tak bude i nadále, doufáme, že v příštích letech přejdeme na plně elektronické pracovní postupy. Úřad BOIP se osvědčuje jako skutečný pionýr na poli elektronických podání. V loňském roce se aktivně podílel na projektu fondu pro spolupráci týkajícím se elektronického podávání přihlášek průmyslových vzorů a jako pilotní úřad danou aplikaci integroval. Úřad je ze své podstaty orientovaný na uživatele: Jednou z věcí, ve kterých jsme se vydali trochu jinou cestou, je zapojení podnikatelské obce, protože podle nás musí mít tento typ IT aplikací oporu v podnikatelském prostředí. Celý proces je díky tomu uživatelsky přívětivější a uživatelé s větší pravděpodobností výsledný produkt přijmou. Elektronické podávání přihlášek průmyslových vzorů bylo do práce úřadu BOIP začleněno na začátku roku 2014, přičemž se jednalo o plnou integraci do vlastních systémů úřadu BOIP. Rozhodli jsme se tak hned od začátku. Chtěli jsme, aby elektronické podávání přihlášek průmyslových vzorů bylo možné pod jediným přihlášením do našeho systému a v souběhu s naší aplikací pro elektronický platební styk, říká Hugues. Dosažené výsledky nás velice těší. Oceňujeme i to, že jsme mohli s úřadem OHIM spolupracovat na všech úrovních na úrovni obchodní, technické i řídící. Naše spolupráce byla a je vysoce efektivní a konstruktivní. Tím to však nekončí. Práce úřadu BOIP i jeho spolupráce s úřadem OHIM je stále intenzivnější. Úřad usilovně pracuje na zavádění elektronického podávání přihlášek ochranných známek a na základě strategického rozhodnutí přijatého před několika lety se také intenzivně podílí na projektu Back Office. Projekt fondu pro spolupráci v oblasti elektronického podávání přihlášek ochranných známek nahradí dosavadní typ elektronického podávání, přičemž sjednotí vzhled, způsob ovládání a také technické prostředí a údržbu. Už když jsme začínali s elektronickým podáním přihlášky průmyslového vzoru, bylo záměrem pokračovat elektronickým podáním přihlášky ochranné známky a projektem Back Office, tedy administrativním zázemím, objasňuje Hugues. Elektronické podávání přihlášek průmyslových vzorů bude vyžadovat opět plnou integraci, navíc je tu potíž s importem všech funkcionalit aplikací TMclass a Taxonomy a také s naprogramovaným vyřazením všech našich B2B aplikací pro elektronická podání. Kromě toho jsme chtěli zainteresovat i uživatele, aby nám přiblížili své potřeby a přání a uvedené nástroje otestovali. Jak napovídá pohled na vysoce výkonné nástroje pro elektronické podání, kterými aktuálně disponujeme, i na intenzitu jejich využívání, bude se jednat o velice náročný projekt, dodává Hugues. Také Back Office je složitý a rozsáhlý projekt, jehož součástí jsou změny IT a interních procesů. Vyžaduje úpravy našeho způsobu práce a našich pracovních návyků. Pokud vše dokážeme dokončit během 15 měsíců, bude to ohromný krok vpřed pro nás i naše uživatele. A pro úřad BOIP jsou uživatelé tím hlavním. Všechny projekty, které implementujeme v rámci fondu pro spolupráci, přinášejí uživatelům prospěch ať na vnitrostátní, evropské nebo mezinárodní úrovni a to je pro nás motivací, uvádí Hugues. Když zvažujeme smysl a význam vize evropské sítě ochranných známek a průmyslových vzorů, zjišťujeme, že jsme na stejné vlně s úřadem OHIM: tato před několika lety nastavená strategická vize dala úřadu OHIM ten pravý podnět a v širokém slova smyslu změnila způsob spolupráce mezi úřadem OHIM a vnitrostátními úřady. Svou šíří jde tato spolupráce nad rámec IT projektů přelévá se také do vzájemných vztahů. 6

10 Iniciativy sítě Síť pro boj proti podvodům Společné úsilí při ochraně uživatelů 7 Na světě existuje asi jen málo úřadů duševního vlastnictví, které by nezasáhl narůstající jev zavádějících faktur. Takové faktury bývají mnohdy velmi sofistikované a vyhlížejí důvěryhodně. Často také obsahují oficiální loga nebo používají podobná zkratková slova či adresy jako právoplatné úřady duševního vlastnictví. Přicházejí poštou a v rostoucí míře i em a požadují úhradu za registraci, nabízejí zápis do neexistujících rejstříků, případně službu obnovy zápisu za přemrštěné ceny. Jejich odesilatelé pracují organizovaně a mají dostatečné informace na to, aby přesně zacílili na své příjemce. Navíc jsou natolik vytrvalí, že problém zavádějících faktur zůstává pro mnohé úřady duševního vlastnictví vážným tématem. Jednotlivé úřady sice již vypracovaly své strategie pro informování uživatelů o těchto druzích podvodů, avšak dosud neexistovala žádná společná strategie pro celou EU. Situace se ale mění. Dne 16. června proběhlo v prostorách úřadu OHIM v Alicante první jednání sítě pro boj proti podvodům. Sešli se na něm zástupci vnitrostátních a regionálních úřadů EU, uživatelských asociací a mezinárodních organizací duševního vlastnictví k diskusi nad problémem zavádějících faktur a k vypracování návrhů na jeho řešení. Jednotlivé úřady sice již vypracovaly své strategie pro informování uživatelů o těchto druzích podvodů, avšak dosud neexistovala žádná společná strategie pro celou EU. Klíčem k úspěchu této skupiny je zapojení uživatelů. Willem Leppink je advokát z kanceláře Ploum Lodder Princen v Rotterdamu a předseda pracovní skupiny proti podvodům zřízené sdružením vlastníků ochranných známek MARQUES. Podle mého soudu právě takovýto přístup potřebujeme, říká. Mnozí lidé už vykonali spoustu užitečné práce podívejte se na vnitrostátní úřady, na úřad OHIM, na organizaci WIPO i na uživatelské asociace, ale pořád se jedná o úsilí příliš izolované

11 Iniciativy sítě pár podvodných dopisů týkajících se ochranných známek na webových stránkách v Beneluxu, dalších pár třeba na stránkách organizace WIPO a možná ještě několik na stránkách úřadu OHIM, ale musíte mít jedno jediné úložiště, jedno centrální místo, na které mohou všichni odkazovat. Jednohlasně můžete varovat pouze tehdy, když máte pohromadě všechny předmětné informace Willem Leppink, Advokát, kancelář Ploum Lodder a separované. Nejspíš najdete celou řadu advokátů, zprostředkovatelů přihlášek ochranných známek, advokátních kanceláří všichni odvádějí dobrou práci při varování svých klientů. Ale takové varování má podobu určité krátké přílohy či dodatku k formuláři přihlášky ochranné známky, a to nestačí. V praxi by měla taková varování probíhat koordinovaně. Willem nepochybuje o tom, že rozhodujícím hybným momentem zmíněné skupiny je společný postup. Musíme se projevovat navenek vůči všem subjektům jednotně, pokud je máme varovat, dodává. To je to nejdůležitější. Úřad OHIM navrhl v souladu s těmito zásadami vytvoření centrálního a veřejně přístupného úložiště, které by archivovalo různé druhy zavádějících faktur, a každý si je tak mohl vyhledat. Úložiště by mohlo být napojeno na webové stránky členů sítě a využíváno pro informování a posilování povědomí veřejnosti o této problematice. Willem tuto myšlenku podporuje. Jednohlasně můžete varovat pouze tehdy, pokud máte pohromadě všechny předmětné informace tedy ne nějakých Síť pro boj proti podvodům v úřadu OHIM dne 16. června Willem upozorňuje na specifické potíže, kterým jsou při řešení tohoto typu problému vystaveny malé a střední podniky. Malé a střední podniky jsou při střetu s tímto problémem spíše v pozici spotřebitele než dobře informované společnosti. Spotřebitelé přitom obvykle reagují při konfrontaci s podvodným jednáním tak, že si řeknou, že si přece nic neobjednali, tudíž nemají sklon nechat se nachytat. Ovšem když jste malá společnost, někdo ze zaměstnanců se podívá na fakturu a řekne si, že to asi někdo objednal nebo jde o něco povinného, co vyžadují předpisy?... Hlavním cílem nové skupiny je posilování povědomí a šíření informací Hlavním cílem nové skupiny je posilování povědomí a šíření informací; hodlá se pravidelně scházet a pokračovat ve společné práci za intenzivní účasti všech stran. Není pochyb o tom, že takové zapojení a odborné znalosti uživatelů a úřadů jsou pro úspěšnost skupiny rozhodující. Jak napovídá zaměření na opatření v oblasti IT, komunikace, právních kroků a spolupráce, má před sebou síť měsíce nabité prací. 8

12 Zaměřeno na nástroje Nástroj CESTO se začíná uplatňovat v celé síti ETMDN Rušný rok pro nástroj CESTO (společný nástroj podpory pro průzkumové referenty) V červnu 2013 vstoupil tento nástroj do své fáze 2, přičemž prvotně byl uveden do provozu v listopadu Nyní začala nová etapa jeho životního cyklu. Nástroj CESTO vybavuje průzkumové referenty možnostmi automatického vyhledávání v několika databázích, a pomáhá jim tak při shromažďování všech informací potřebných k posouzení absolutních důvodů. První verze systému z listopadu 2012 poskytuje průzkumovým referentům zprávy s výsledky vyhledávání a umožňuje úřadům individuální úpravu způsobu, jakým jsou tyto výsledky prezentovány, a to v souladu s místní praxí. Poskytuje výsledky pokročilého vyhledávání díky vyhledávacímu algoritmu, který umožňuje vyhledávat ochranné známky na základě vzájemné verbální podobnosti, a to včetně fonetického přepisu slov. Tuto možnost využívají některé vnitrostátní úřady při vyhledávání starších práv. Kromě toho nástroj vyhledává v databázi mezinárodních nechráněných názvů farmaceutika, zeměpisná označení a údaje z Odrůdového úřadu Společenství (CPVO), emblémy a další zápisy registrované organizací WIPO, a také v ostatních vnitrostátních databázích určených pro průzkumové referenty posuzující absolutní důvody. K vyhledání existujících zpráv dochází okamžitě a nová vyhledávání probíhají v řádu vteřin. V průběhu roku 2013 pokračovaly práce na vývoji další verze nástroje CESTO. Byla posílena jeho výkonnost, aby k vyhledání existujících výstupů docházelo okamžitě a nová vyhledávání probíhala v řádu vteřin. V poslední době bylo věnováno značné úsilí zejména zlepšení relevantnosti výsledků vyhledávání. Toto zadání bylo prováděno ve spolupráci s vnitrostátními úřady EU a za jejich přispění, přičemž pro vývoj a zdokonalování nástroje byly nanejvýš cenné 9

13 Zaměřeno na nástroje názory pracovníků z praxe. V současnosti je nástroj CESTO zaveden v 15 vnitrostátních a regionálních úřadech duševního vlastnictví EU. Úřady ovšem postupují při implementaci různými způsoby v závislosti na svých konkrétních potřebách a na využití tohoto nástroje. Úřady ovšem postupují při implementaci různými způsoby v závislosti na svých konkrétních potřebách a na využití tohoto nástroje. Slovinský úřad patří k nadšeným uživatelům nástroje a jeho průzkumoví referenti jej využívají skutečně důkladně. Průzkumový referent Miroslav Vlček uvádí, že transparentní zpracování výsledků vyhledávání ve všech relevantních databázích umožňuje rychlý přístup ke konkrétní ochranné známce. Jeho kolega Karol Klavec si pochvaluje zejména možnost nastavení indikace míry podobnosti u shodných výsledků, včetně duplicitní identity. Tento nástroj je dostatečně přizpůsobivý i flexibilní, aby vyhověl potřebám jednotlivých úřadů. čímž se šetří čas a náklady na služební cesty. V druhém kroku, pokud je takový požadavek vznesen, vycestují pracovníci úřadu OHIM do příslušného vnitrostátního úřadu, provedou důkladné proškolení na místě a zajistí následnou nepřetržitou podporu ze strany zaváděcích týmů fondu pro spolupráci. Pro obeznámení s nástrojem stačilo průzkumovým referentům jedno krátké školení. Při nedávné implementaci v Polsku se celý útvar ochranných známek zúčastnil prezentace o tomto nástroji, po které následoval praktický seminář uživatelů, při němž si průzkumoví referenti mohli nástroj vyzkoušet a klást dotazy. Poté proběhlo sezení s právními experty polského úřadu, při kterém byla provedena konfigurace nástroje a jeho přizpůsobení potřebám polského úřadu. Vedoucí útvaru ochranných známek Elżbieta Błach říká, že CESTO je zjevně nástroj, který vytvořili průzkumoví referenti pro průzkumové referenty: Už na první pohled si povšimnete, že byl od začátku vyvíjen za široké účasti průzkumových referentů a také pozorně uzpůsoben na míru jejich potřebám. Některé jiné nástroje typu CESTO mají často vyšší koncentraci IT logiky namísto oborové logiky. Pracovní semináře o nástroji CESTO konané v Polsku potvrdily, že se jedná o intuitivní nástroj pro každého průzkumového referenta pro obeznámení s nástrojem jim stačilo jedno krátké školení. Jak dále vysvětluje, polský úřad měl mimořádný užitek z rozsahu vyhledávacích funkcí nástroje CESTO. Polští průzkumoví referenti oceňují zejména možnost vyhledávání soupisů zeměpisných označení a také prohledávání databáze odrůd. Zaznamenali jsme určité právní případy týkající se střetů ochranných známek a odrůd, ale díky nástroji CESTO jsme dnes na případné podobnosti už předem upozorňováni. Za krátkou dobu od zavedení nástroje CESTO v Polském patentovém úřadu si již průzkumoví referenti zvykli na tento nástroj natolik, že jej považují za zásadní součást svého pracovního prostředí. Některé úřady si zvolily postupné zavádění, kdy je nástroj CESTO používán pouze pro určité zdroje dat, např. pro vyhledávání zeměpisných označení, rostlinných druhů apod.,zatímco jiné úřady CESTO využívají jako nástroj pro provádění následných kontrol kvality. Tento nástroj je dostatečně přizpůsobivý i flexibilní, aby vyhověl potřebám jednotlivých úřadů. Ve všech úřadech proběhlo proškolení v práci s tímto nástrojem. Nejprve formou videokonference mezi skupinami pracovníků vnitrostátního úřadu a školiteli z úřadu OHIM, 10

14 Očima uživatele Niamh Hall Partnerka, FRKelly Podpora zavádění elektronických podání v Irsku Uživatelka zaujatá prací pro fond pro spolupráci 11 Niamh Hall je ve světě evropských ochranných známek známé jméno. Nejen že je partnerkou ve společnosti FRKelly, což je etablovaná firma v oboru duševního vlastnictví s působností v EU a Irsku, ale je také autorkou a zanícenou bloggerkou píšící o všem, co se týká duševního vlastnictví. Irsko leží mezi Amerikou a Evropou, v zeměpisném i kulturním smyslu. V rámci svého každodenního zaměstnání má více než napilno a nejinak tomu je i při výkonu její funkce předsedkyně Irské asociace právních zástupců pro patenty a ochranné známky. A přesto si dokáže najít čas i na plnohodnotnou práci na pozici zástupkyně uživatelů ve fondu pro spolupráci. Niamh má dokonalé předpoklady k tomu, aby do projektů fondu pro spolupráci přinesla jedinečný pohled, a sice zkušenost uživatele. Letos slavím šestnáct let působení v oboru, vysvětluje. Než jsem nastoupila u firmy FRKelly, pracovala jsem ve všeobecné advokátní kanceláři, takže tenkrát jsem se zabývala duševním vlastnictvím i obchodním právem. Oblast duševního vlastnictví mě velmi bavila a stále více jsem si přála specializovat se na ni. Nakonec jsem tedy přestoupila sem. Dnes je Niamh Hall partnerkou ve společnosti FRKelly, která patří mezi intenzivní uživatele systému ochranné známky Společenství. A navíc pracuje ve velmi inspirativním prostředí duševního vlastnictví. Máme pár velmi dobrých mezinárodních kontaktů prostřednictvím zdejšího irského úřadu, kde nás využívají ke koordinaci jejich celosvětové práce. Obrací se na nás rovněž celá řada amerických společností přicházejících do Evropy, ale i domácí evropské společnosti, které žádají o zápisy v Evropě i za jejími hranicemi, vysvětluje. Irsko leží mezi Amerikou a Evropou, v zeměpisném i kulturním smyslu, a se Spojeným královstvím navíc sdílíme historii právního systému, takže naše právo vykazuje podobnosti s dalšími systémy vycházejícími ze zvykového práva, například americkým a kanadským. Irský patentový úřad původně oslovil Niamh s žádostí, aby se podílela na projektech fondu. V irském úřadu tehdy hledali irského uživatele, který by se stal členem skupiny, a obrátili se na mě. Jako předsedkyně Irské asociace právních zástupců pro

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) francouzština angličtina španělština Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) Vyhrazeno pro OHIM: Přijato dne Počet stran Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky 0 (nutno ) podle Madridského protokolu Údaje pro řízení u OHIM 0.1 Jazyk,

Více

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) POZNÁMKA VYDAVATELE A OBECNÝ ÚVOD Obsah 1 Předmět... 3 2 Cíl metodických pokynů...

Více

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02)

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) C 198 A/6 CS Úřední věstník Evropské unie 6.7.2011 OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) Máte zájem o profesní dráhu v orgánech a institucích EU? Splňuje váš profil naše kritéria?

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 00327/11/CS WP 180 Stanovisko č. 9/2011 k revidovanému návrhu odvětví na rámec pro posuzování dopadů aplikací RFID na soukromí a ochranu údajů

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

PRAVIDLA A POKYNY PRO PŘEKLADATELSKOU SOUTĚŽ JUVENES TRANSLATORES

PRAVIDLA A POKYNY PRO PŘEKLADATELSKOU SOUTĚŽ JUVENES TRANSLATORES PRAVIDLA A POKYNY PRO PŘEKLADATELSKOU SOUTĚŽ JUVENES TRANSLATORES ÚVOD Generální ředitelství pro překlady Evropské komise (dále jen GŘ pro překlady ) pořádá překladatelskou soutěž pro školy v Evropské

Více

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Vývoj nezaměstnanosti v říjnu 2014 30 25 20 15 10 5 0 DE AT MT CZ UK LU DK NL RO HU EE SE PL BE SI FI LT EU28 FR LV IE BG EA18 SK IT

Více

Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření

Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření MEMO/06/173 V Bruselu dne 27. dubna 2006 Překlady v Komisi: situace dva roky po rozšíření Evropská unie již dva roky sdružuje 25 členských států a pracuje ve 20 úředních jazycích. Připravuje se také na

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100 Srpen 2011 Nedestruktivní zkoušení Akustická emise Všeobecné zásady ČSN EN 13554 01 5081 Non-destructive testing Acoustic emission testing General principles Essais non

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 206 A/02)

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 206 A/02) 12.7.2011 CS Úřední věstník Evropské unie C 206 A/7 OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 206 A/02) Máte zájem o profesní dráhu v orgánech a institucích EU? Splňuje váš profil naše kritéria?

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 2008/2125(INI) 2. 10. 2008 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci pro Výbor pro právní

Více

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

PATENTSERVIS V EVROPĚ

PATENTSERVIS V EVROPĚ PATENTSERVIS V EVROPĚ Praha Bratislava Alicante Mnichov -------------------- 1 -------------------- HISTORIE SPOLEČNOSTI - Začátek 90. let realizujeme myšlenku na vznik nezávislé patentové a známkové agentury

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Příloha č. 3 provozního řádu

Příloha č. 3 provozního řádu MMR Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Zjednodušené oznámení o zakázce v rámci dynamického nákupního systému Příslušný formulář získá zadavatel v listinné podobě na vybraných

Více

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ 1 INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA Eva SOVJÁKOVÁ GISV 2014 předsedkyně Technicko-normalizační komise 122 (TNK122) působící při ÚNMZ, Biskupský dvůr

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011 Patent Roman Šebesta 6.12.2011 Bližší specifikace Patentem je vynález, kterému je vydáno osvědčení o vynálezu, které uděluje: u českého patentu Úřad průmyslového vlastnictví za podmínek stanovených zákonem

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003

Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003 Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003 Autor: Simo PASI Obsah Celková nákladní přeprava...2 Vnitrostátní přeprava...3 Mezinárodní přeprava...5 Rozdělení podle skupin zboží...7 Tranzitní doprava...7

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.12.2011 KOM(2011) 847 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ o dosažených výsledcích a

Více

Mobility pro studenty AR 2015/16

Mobility pro studenty AR 2015/16 Mobility pro studenty AR 2015/16 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní a praktické

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Databáze Madrid Express (WIPO)

Databáze Madrid Express (WIPO) Databáze Madrid Express (WIPO) Databázi Madrid Express obsahující mezinárodní ochranné známky, přihlášené na základě Madridské dohody nebo Madridského protokolu, zpřístupňuje Světová organizace duševního

Více

Zpráva o činnosti Evropského spotřebitelského centra pro ČR při MPO v roce 2008

Zpráva o činnosti Evropského spotřebitelského centra pro ČR při MPO v roce 2008 Zpráva o činnosti Evropského spotřebitelského centra pro ČR při MPO v roce 28 ESC se v roce 28 zapojilo do několika projektů a pomohlo několika stům spotřebitelů z České republiky i ze zahraničí vyřešit

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.340.50 2007 Obuv pro hasiče ČSN EN 15090 83 2506 Únor Footwear for firefighters Chaussures pour pompiers Schuhe für die Feuerwehr Tato norma je českou verzí evropské normy

Více

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 CS CONSILIUM Schengen Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 Obsah ÚVOD 1 VOLNÝ POHYB OSOB 2 POLICEJNÍ A CELNÍ SPOLUPRÁCE 2 vnitřní hranice 2 vnější hranice 3 Schengenský informační systém (SIS)

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )...

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 4 E 411 ( 1 ) ŽÁDOST O INFORMACE O NÁROKU NA RODINNÉ DÁVKY V ČLENSKÝCH STÁTECH, KDE RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI BYDLÍ Nařízení

Více

Zpráva o zhotoveném plnění

Zpráva o zhotoveném plnění Zpráva o zhotoveném plnění Aplikace byla vytvořena v souladu se Smlouvou a na základě průběžných konzultací s pověřenými pracovníky referátu Manuscriptorium. Toto je zpráva o zhotoveném plnění. Autor:

Více

OCHRANNÉ ZNÁMKY (v praxi)

OCHRANNÉ ZNÁMKY (v praxi) OCHRANNÉ ZNÁMKY (v praxi) Mgr. Jana Burešová Osnova 1. Cíl, metodika a teoreticko - právní východiska 2. Klíčové pojmy 3. Ochranné známky 4. Ochrana známek 5. Registrace ochranné známky 1. Cíl, metodika

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

Nábor pracovních sil ze zahraničí. pokyny pro zaměstnavatele. Evropská komise

Nábor pracovních sil ze zahraničí. pokyny pro zaměstnavatele. Evropská komise Nábor pracovních sil ze zahraničí pokyny pro zaměstnavatele Evropská komise Evropská komise ani nikdo jiný jednající jménem Evropské komise není zodpovědný za jednání, které by se mohlo řídit informacemi

Více

Jednotný evropský patent

Jednotný evropský patent Speciální analýzy Duben 2013 Jednotný evropský patent Tomáš Kozelský EU Office České spořitelny EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62 EU 140 OFFICE 00 Praha 4 Česká tel.: +420 spořitelna,

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Jste občanem Evropské unie

Jste občanem Evropské unie Jste občanem Evropské unie V Í T E J T E v L u c e m b u r s k u informační brožura vypracovaná ASTI (Organizace pro podporu zahraničních pracovníků) a jejími partnery O B S A H Budete pobývat v Lucembursku

Více

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Doplňkový řád 1 Obsah Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000 Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Kapitola III - Oznámení o porušení přísahy svědky a znalci (články 6 a 7)...000

Více

JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH?

JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH? JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH? Stručný kontrolní seznam pro malé a střední podniky *) Iniciativa pro férový obchod je národní

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.04.2005 KOM(2005) 146 v konečném znění 2005/0056 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím, kterou

Více

Konvergence. Zásady nové společné praxe Konvergenční program CP 2. Konvergence záhlaví tříd

Konvergence. Zásady nové společné praxe Konvergenční program CP 2. Konvergence záhlaví tříd CS Konvergence Zásady nové společné praxe Konvergenční program CP 2. Konvergence záhlaví tříd Konvergence Zásady nové spole čné praxe Konvergenční program - CP 2. Konvergence záhlaví tříd Obsah 1. SOUVISLOSTI

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 33.040.50; 35.110 Duben 2008 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 2: Kancelářské prostory ČSN EN 50173-2 36 7253 Information technology - Generic cabling

Více

AIA Akademická informační agentura. Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. Zpracovala: Eva Jermanová

AIA Akademická informační agentura. Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. Zpracovala: Eva Jermanová AIA Akademická informační agentura Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv Zpracovala: Eva Jermanová MEZINÁRODNÍ (BILATERÁLNÍ) SMLOUVY Nabídky stipendijních pobytů podle dvoustranných

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY KE STUDIU NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V EVROPĚ: SROVNÁNÍ

KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY KE STUDIU NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V EVROPĚ: SROVNÁNÍ GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE B: STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA SOUDRŽNOSTI KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY KE STUDIU NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

Více

Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky,

Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky, ODok Efektivní systém oběhu dokumentů pro jednání vlády www.odok.cz Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky, který slouží jako technická a organizační podpora legislativního

Více

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA ZEMÍ EU K V Ě T A K U B Á T O V Á Osnova Úvod Daňová opatření přijatá v jednotlivých členských státech EU Daňová politika EU v období krize Závěr Úvod vznik krize 2006 splasknutí

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

Implementace SOA v GE Money

Implementace SOA v GE Money 3 Shared Experience Informační systémy a integrace Implementace SOA v GE Money Vybudování fungující SOA architektury a zavedení konceptu Enterprise Service Bus přineslo GE Money moderní a flexibilní IT

Více

Témata závěrečných odborných prací

Témata závěrečných odborných prací Institut průmyslověprávní výchovy Témata závěrečných odborných prací pro školní rok 2015/2016 Ing. Vladimír Kloz, BBA Nový občanský zákoník a jeho vliv na vybraná řízení vedená před ÚPV, zejména se zaměřením

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více

Ochrana průmyslového vlastnictví v ČR Aktuální informace

Ochrana průmyslového vlastnictví v ČR Aktuální informace Ochrana průmyslového vlastnictví v ČR Aktuální informace WWW.UPV.CZ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 4. 6. 2008 Národní přihlášky vynálezů / National invention applications 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST V oblasti práva zaměstnanců na informace a konzultace doplňuje Evropská unie ve svých činnostech členské státy tím, že přijímá opatření, s cílem podporovat

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby

Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby MMR Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby Příslušný formulář získá zadavatel v listinné podobě

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

Google Site Search Webové vyhledávání Google pro vaši organizaci

Google Site Search Webové vyhledávání Google pro vaši organizaci Google Site Search Datový list Google Site Search Webové vyhledávání Google pro vaši organizaci Google Site Search Další informace najdete zde: http://www.google.com/enterprise/search/ Co získáte Relevance

Více

Jednací řád Ústředního krizového štábu

Jednací řád Ústředního krizového štábu B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 12 Jednací řád Ústředního krizového štábu Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Ústředního

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Výzkum, vývoj a inovace - klíčové faktory růstu konkurenceschopnosti ČR Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6; 18. březen 2011 Statistiky v oblasti vědy,

Více

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU 3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU Kvalita předškolního vzdělávání a rané péče se stala v rámci EU velmi diskutovaným tématem. V posledních letech proběhla řada evropských

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP UK) je jediným pracovištěm v České republice,

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.3.2015 COM(2015) 140 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ o spolupráci mezi regulačními subjekty

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Květen 2014. Srovnávací imigrační studie 2013 2014

Květen 2014. Srovnávací imigrační studie 2013 2014 Květen 2014 Srovnávací imigrační studie 2013 2014 Obsah Úvod 3 Zvláštní imigrační programy pro vysoce kvalifikované pracovníky 4 Česká republika 15 2 Úvod Předmětem studie je srovnání imigračních programů

Více

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit Document no.: 2006-11-27/1 Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit 1. Profil projektu Jednou z hlavních priorit České republiky je rozvoj trhu za účelem zvyšování efektivity veřejných investic

Více

Smlouvy Evropské unie

Smlouvy Evropské unie Smlouvy Evropské unie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_04_16 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: PaedDr.

Více