Jan Zahradníček Job české poezie 20. století

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jan Zahradníček Job české poezie 20. století"

Transkript

1 Dačická farnost, , VI. ročník / 27. číslo, náklad 200 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 1,6 Jan Zahradníček Job české poezie Slovo otce Jaroslava Eucharistie, náš pokrm pro duši, posila ducha, naše všechno, posvěcení člověka, skrytá přítomnost Kristova. Papež Jan Pavel II. vydal apoštolský list k Roku Eucharistie, který trvá od října 2004 do října Nazval ho Zůstaň s námi, Pane. Jeho myšlenky jsou vloženy do setkání Ježíše Krista s emauzskými učedníky. Pán je doprovází o velikonočním večeru a znovu jim vysvětluje smysl svého učení. My, jako věřící křesťané, se připojujeme k tomuto Kristovu doprovázení a chceme znovu slyšet, co říká On a Církev k jeho tajemnému přebývání v našich svatostáncích. Jedno ze základních ujištění našeho Pána je, že bude s námi po všechny dny až do konce světa. (Mt 28,20) My se můžeme ptát: Jakým způsobem to Ježíš zařídí? Zjišťujeme, že už to bylo zařízeno a tato skutečnost je platná až podnes, Eucharistie je odpovědí. Svatý Otec napsal v okružním listu o Eucharistii: Když Církev slaví mši svatou, památku smrti a vzkříšení svého Pána, reálně se zpřítomňuje a uskutečňuje dílo našeho vykoupení. Tato oběť je natolik rozhodující pro lidstvo, že Kristus ji dovršil a vrátil se k Otci teprve poté, co nám zanechal způsob, jak se na ní podílet, jako kdybychom při ní byli přítomni Pravda o svátostné přítomnosti Ježíšově se rozšiřuje o stálou jeho oběť. Podíl máme tedy na jeho blízkosti i na jeho obětování se. Pro větší schopnost toto všechno přijímat se učíme žít v blízké a tiché přítomnosti Krista. Říkáme tomu kontemplace. Jde o dovednost nebo dar navázat srdeční vztah s Ježíšem skutečně přítomným v Nejsvětější Svátosti a povznést se skrze něho k Otci v Duchu svatém. To všechno je obklopeno mlčením vnějším i vnitřním. Kontemplovat, soustředit se na Boha samého nebo na vlastnost či tajemství Ježíšova života a radovat se z jeho přítomnosti. V meditaci, přemýšlení, převažuje hledání pravdy, v kontemplaci radost z nalezené Pravdy. Takové kontemplaci se oddával jeden farník v Arsu, který zaujal sv.faráře Jana tím, jak upřeně hledí na svatostánek a na jeho otázku, co zde dělá, odpověděl: Dívám se na něho a On se dívá na mne. Jsou zde dvě skutečnosti, které se potkávají náš pohled na Boha a Boží pohled na nás. Jestliže my časem klesáme a slábneme, u Boha tomu tak není nikdy. On stále září jako Slunce. Nevadí, že někdy můžeme prožívat zastření tohoto Slunce, tj. vyprahlost nebo roztržitost. Může to být také jedna z cest k duchovnímu očišťování. Karel Foucould se povzbuzuje myšlenkou: pokračování na straně 3 3 Udílení odpustků 4 Článek odjinud Za Z. Navarovou 7 Nová rubrika Farářova čítanka Hurá do dospělosti! Od října loňského roku se 15 mladých lidí připravuje na přijetí svátosti biřmování. Na jednom ze setkání jim otec Jaroslav dal k písemnému zodpovězení otázku: Proč chceš být biřmován (a)? Zde je několik jejich odpovědí. Přihlásila jsem se na svaté biřmování, abych se mohla něco více dozvědět o Bohu. Na našich schůzkách se hodně mluví o všem, co se týká víry Biřmování bude pro mě něco nového a vyjímečného, přijede mi kmotra, moje sestřenice, ta už biřmovaná byla... Věřím, že křest svatý byl prvním krokem k Bohu. Poté uplynulo mnoho let a já jsem se ve 3. třídě mohla za pomoci rodičů rozhodnout, zda v této cestě k Ježíši Kristu chci pokračovat. Přijala jsem. Teď je mi 17 a Bůh se mě zeptal na důležitou otázku, určující chod mého dalšího křesťanského života: Chceš žít svůj život podle pravidel a zákonů křesťanského života? A má odpověď je: ANO! pokračování na str. 3 Jan Zahradníček Job české poezie 20. století Jan Zahradníček ( ) Dle chleba lámání zde pravdu poznávaje, nesmířen k smíru tíhnul jsem, jenž zdaleka je. Jan Zahradníček, rodák z Mastníku u Třebíče, vesničky spočívající v objetí jednoho horáckého kopce 6 km východně od Čáslavic, se narodil v rodině sedláka a hostinského V roce 1926 maturuje na reálném gymnáziu v Třebíči s vynikajícím prospěchem. V raném mládí utrpěl při pádu těžký úraz, jehož následky ho doživotně stigmatizovaly a jako by předznamenaly, že jeho životním údělem bude trpět. Bůh mě ne nadarmo vyznamenal krutostí, hodnotí sám Zahradníček svůj osud. Nutno dodat, že tato milost jen posílila jeho přirozenou žízeň po vznešenosti, čistotě a pravdymilovnosti. Na sklonku 20. let studuje na Filozofické fakultě Karlovy univerzity knihovnictví. Vrozená plachost venkovana se začala ve velkoměstském hemžení a bohémském prostředí univerzitních studentů vyhrocovat v drásavou ostražitost vůči okolí, občas buřičsky revoltující až s překvapivou intenzitou. Zrající mladý muž načas podlehl démonu alkoholu, který se dočasně mohl jevit jako účinná obrana proti krupobití ponížení a pocitům méněcennosti. Vysokoškolská studia Zahradníček nedokončil, začal se živit jako překladatel, na počátku 30. let vydává první básnické sbírky, z nichž zejména Jeřáby (vydané v roce 1933) vzbudily zaslouženou pozornost literární veřejnosti. Svůj hold tehdy složil začínajícímu básníkovi i kníže české literární kritiky F. X. Šalda: Zahradníček je schopen transponovat osobní hoře a bolest v radostnou extázi, nejde mu o pouhé pozorování jevů tohoto světa, ale o jejich zaklínání do duchovního prostoru Do doby před vypuknutím druhé světové války, kdy žije básník v Praze a později na Slapech, spadá i zrod jeho doživotního přátelství s Františkem Halasem. Vždy družný a usměvavý Halas se jevil jako povahový protipól přísného, málomluvného, někdy ironicky úsečného Zahradníčka. I přesto si byli lidsky velmi blízcí. Jejich přátelství nemohlo ohrozit ani Jan Zahradníček; zdroj foto: kniha Skrytá tvář české literatury od Zdeňka Rotrekla (nakladatelství Blok, r. 1991) to, že v pokoji, který jistý čas sdíleli společně, visel nad Halasovou postelí portrét Lenina a nad ložem Zahradníčkovým medailonek pokračování na straně 6

2 tiráž FARNÍ LISTY - Daická farnost vychází pro vnitřní potřebu farnosti náklady na jedno číslo převyšují 12,- Kč uzávěrka 28. čísla 13. května číslo vyjde 29. května 2005 redakce Hanka Neužilová - h Petr Křížek - kří, Antonín Štěpánek - aš Miloslav Tůma - T, Marian Štumar - maš stálí spolupracovníci otec Jaroslav Pezlar rozhovory a korektury Antonín Štěpánek - mobil: vydává dačická farnost a web distribuce Daice, Kostelní Vydí, Tebtice sazbu a zlom provádí zdarma sunexo, Vlašská 117, Dačice tel./fax: , informace Fara Dačice - otec Jaroslav Pezlar tel.: , mobil: Mše svaté v Dačicích - farní kostel sv. Vavřince v pátek v 18.00, v sobotu v a v neděli v klášterní kostel sv. Antonína od pondělí do čtvrtka v 7.00, v pátek v 8.00, v sobotu v 7.00 a v neděli v Společenství mladých - každý pátek od hodin na faře v Dačicích (kromě letních prázdnin) Jezulátka - setkávání dětí každou sobotu od do hodin na faře v Dačicích (informace: Lada Nejedlá) obsah Slovo otce Jaroslava Hurá do dospělosti Jan Zahradníček Zprávy Katolický dům informuje Domovinka informuje Udílení odpustků Rok farnosti - logo Hurá do dospělosti - pokr. Slovo otce Jaroslava - pokr. Setkání Poutní místa Moravy a Slezska Křty, pohřby Prosba o pomoc Článek odjinud - Za Z. Navarovou Hesla pro život Talisman Lásky - báseň Dobré skutky... které nic nestojí Filmový klub Článek odjinud - Desatero nového r. Přečtěte si - George Orwell Jan Zahradníček - pokr. Co poví? - P. Stanislav Forst Nová rubrika Farářova čítanka - Nové zvony Co poví? - pokr. Rozumy, vtipy Koutek pro děti Zprávy Diecézní adorační den, připadající v Třeběticích na 30. ledna, začal v kostele sv. Václava nedělní mší sv. v 7.30, po níž byla vystavena Nejsvětější svátost k soukromé adoraci. Tento významný farní den zakončilo ve svátostné požehnání. K výroční členské schůzi se členové dačické KDU-ČSL sešli 30. ledna odpoledne v sálu hotelu Stadion. Jako host zde promluvil předseda lidoveckých parlamentních poslanců Ing. Jaromír Talíř a předseda okresní organizace MVDr. Josef Novák. Součástí schůze byla i volba předsedy, v níž byl potvrzen Ing. Jan Jelínek. V rámci muzejního čtvrtku přednášel 17. února PhDr. Michal Stehlík o dějinách Českého Rudolce. Zájemci i pamětníci si připomenuli významné momenty z dějin obce v bouřlivém půlstoletí let , jako byl např. příchod českého vojska v r. 1918, stavba české školy v r. 1925, existence poválečného sběrného tábora pro zajatce nebo rychlý rozvrat malé Hluboké po jejím postátnění.mezi jiným byla připomenuta i činnost vlasteneckých kněží P. Války a P. Adámka. Katolický týdeník uveřejnil ve svém 10. čísle rozhovor s P. Vojtěchem Suchým SJ (dačickým farářem v letech ) na téma: žena v Bibli. T Katolický dům informuje Filmový klub K loňského roku ukončil spolek Krasohled spolupráci se spolkem Katolického domu při provozování Filmového klubu. Po zkušebním provozu v komorním sále MěKS v loňském roce, kde měsíc promítal na tzv. DVD, které k záznamu nepoužívá filmový pás nýbrž CD, se rozhodl pro svou další činnost upřednostnit tuto variantu promítání. Ve svém dopise ocenili především výbornou spolupráci s vedoucím kina panem Josefem Novákem. Znamená to tedy, že vedení účetnictví a žádosti o dotace si od nového roku provádí každý spolek sám za sebe. Spolupráce ale definitivně neskončila, např. o Velikonocích chce Krasohled v kině promítat klasicky film Evangelium podle Lukáše. Kontroly Počátkem roku proběhlo několik pravidelných kontrol se vedoucí kina pan Novák a pokladník spolku M. Tůma zúčastnili za spolek kontroly účetnictví na OSSZ v J. Hradci následovala kontrola z VZP. Obě bez připomínek. Březen pak byl ve znamení daňových přiznání na finančním úřadě. Uskutečnila se rovněž revize elektřiny a promítacího zařízení. Opravy Rekonstrukce bytového domu č. 49 se po lednovém vyklizení prostor dostala do fáze vyřizování formalit. Vyjednání stavebního povolení, získání vyjádření od památkářů, výběry zhotovitelů, zajišťování finančních prostředků atd. Před výborem stojí opět perné měsíce. Připravujeme oslava svátku matek T Ze sportu Do minulého článku se nevešla jedna dobrá zpráva. Na podzimním turnaji ve stolním tenisu v Třešti konaném koncem listopadu dosáhl zejména A-tým Katolického domu vynikajícího úspěchu. Ve složení Z. Havlík, P. Novotný a A. Štěpánek totiž vybojoval putovní pohár (viz foto) a celý turnaj tak vyhrál. Ani B-tým (Z. Pavlů, M. Dvořák, M. Mareš) se však neztratil a v konkurenci osmi týmů obsadil 4. místo. I na jaře se turnaj bude konat, a sice 20. března po uzávěrce Farních listů, a tak výsledky přineseme v příštím čísle. Bohužel život není jen o dobrých zprávách. Dlouholetý reprezentant Katolického domu, pan Zdeněk Pavlů, nečekaně zemřel přímo při jednom z tréninků v kině v neděli 20. února. Nyní mu tedy za sportovce děkuji za jeho reprezentaci a za vše dobré, co pro Katolický dům vykonal. Ať odpočívá v pokoji. Zdeněk Havlík a Antonín Štěpánek s vítězným pohárem; foto: Ing. J. Pokorný Minulý měsíc byla Z. Havlíkem podána zpráva panu V. Jindrovi do kroniky města o činnosti sportovního klubu při Katolickém domě za rok aš Domovinka informuje Ve dnech probíhala v Domovince velikonoční výstava. Mohli jste na ní zhlédnout výrobky seniorů z charitních domovů pokojného stáří v Kamenici u Jihlavy, Lukách nad Jihlavou, Telči, Nové Říši, keramiku z jihlavského Centra u Větrníku, práce lidí mentálně a kombinovaně postižených ze Stacionáře Úsměv v Třebíči, a také ruční práce domácích tvůrců z Dačic a okolí. 7. března 2005 byla hostem Domovinky paní Dědková, která nám předvedla zdobení perníků. 29. března 2005 ve hodin se v Domovince setkají zájemci ručních prací. 12. dubna 2005 v hodin zveme příznivce Seniorských setkávání do Domovinky na vzpomínání blízké i dávno minulé. Naším hostem bude dačický rodák pan Ludvík Štěpán. Posedíme si v kruhu příjemných lidí, vyslechneme pár příběhů, či vzpomínek a zazpíváme si písničky, když harmonika začne hrát! pracovnice Domovinky

3 Hurá do dospělosti! K biřmování chodilo celé moje příbuzenstvo, tak i já jdu. Chci poznat něco nového a dozvědět se nové informace. Nebudu lhát, že sem chodím taky kvůli našim, ale ta větší zásluha je moje. Prostě chci být biřmována.. Biřmování je svátost, kterou jsem od Boha posilňována ve víře. Chtěla bych ji vyznávat a šířit Vím, že na mě sestoupí Duch sv. a stávám se bojovnicí Kristovou. Je více důvodů. Ty dětinské: Protože sestra a všichni příbuzní a kamarádi u biřmování byli. Protože si to rodiče a babičky přejí. A ty závažné: Když budu biřmovaná, budu v církvi brána jako dospělá. Také tím vlastně dávám najevo, že chci být součástí církve. Biřmování chci přijmout, abych se zdokonalil ve víře. A také, abych se setkal s biskupem. pokračování ze strany 1 Udílení odpustků v Roce Eucharistie Úplné odpustky se udělují všem a jednotlivým věřícím křesťanům za obvyklých podmínek: Svatá zpověď Svaté přijímání Modlitba na úmysl Svatého otce s dodatkem, kdy se naprosto odmítá záliba v kterémkoli hříchu Následuje: Pozorně a zbožně se zúčastnit některého liturgického úkonu a nebo pobožnosti ke cti Nejsvětější svátosti slavnostně vystavené nebo uchovávané ve svatostánku. Také těm, kdo se modlí Denní modlitby hodin. Rok farnosti 2005 logo Trochu se zpožděním, ale nakonec přece jen. Přinášíme Vám logo Rok farnosti FARNOST místo pro každého. Měli bychom ho znát a navíc... každý z nás potřebuje trochu toho světla do svého života. maš zdroj loga: Ing. Jandlová, tisk. mluvčí biskupství brněnského Slovo otce Jaroslava Kdykoli se na sklonku dne zbožně modlí Nešpory a Kompletář před Nejsvětější svátostí, k úctě věřících vystavenou anebo před svatostánkem. Věřící, kteří pro nemoc nemohou být v kostele, mohou získat odpustky ve svém domě. Jestliže jsou rozhodnutí odříkat se kteréhokoli hříchu a jestliže projeví úmysl splnit tři obvyklé podmínky, jakmile to bude možné v duchu víry ve skutečnou přítomnost Ježíše Krista v oltářní svátosti a s upřímnou touhou vykonají duchovní návštěvu této Svátosti a pomodlí se modlitbu Páně, Apoštolské vyznání víry a přidají nějaké zbožné zvolání, např.: Velebena budiž bez ustání Nejsvětější svátost oltářní. V Římě, Jakub František kardinál Strafford Např. abych udělala radost mým milým babičkám. Bylo to jejich nesmírné přání, a tak je nemůžu zklamat. Taky se mi to jednou do budoucna může hodit. Může se jednou stát a dostanu nabídku, abych dělala kmotru. Nebo se také může stát, že potkám někoho, kdo mě bude mít rád a já se budu chtít vdávat v kostele jako správná křesťanka. A díky tomu jsem se seznámila s docela dobrými lidmi a dozvídám se tak alespoň něco víc o křesťanství. Je to svátost, kterou chci přijmout. Rozumem si nedokáži vysvětlit proč, ale moje duše chce biřmování přijmout. Sama jsem se pořád nemohla rozhodnout. Pomohli mi k tomu moji rodiče a babička. Já jsem se rozhodl proto, že bych se chtěl přiblížit více Pánu Bohu. výběr redakce, kráceno T pokračování ze strany 1 Ježíši, mně stačí tvé štěstí, které je veliké a které mi nabízíš. Církev zaznamenala v blízkosti eucharistického Krista také mnohé zázraky. Ty se týkají samotného Ježíše nebo lidí, kteří Ho přijímají. Jeden se stal v roce 1860 ve Francii. Školačka Denisa se při tělocviku zranila tak nešťastně, že ochrnula a nemohla chodit. Připravovala se na 1. svaté přijímání, které bylo ohroženo. Před daným a očekávaným dnem prosila rodiče, aby ji přinesli do kostela. Řekla: Prosím, odneste mě do chrámu a nechtě mě přijmout Pána Ježíše. Uvidíte, že budu uzdravena! Naložili dívku i s postelí na vůz a dopravili do kostela. S velkou radostí přijala i s ostatními milovaného Spasitele. Během dikůčinění Ho prosila o uzdravení. A náhle se to stalo. Ještě než skončila mše svatá mohla Denisa vstát z lůžka a pokleknout. Šťastná prvokomunikantka byla zcela uzdravena. Její, dosud nevěřící tatínek to s úžasem pozoroval. Později sám prosil kněze o přijetí svátostí. Staly se dva zázraky uzdravení těla a uzdravení duše. Je známo mnoho eucharistických zázraků. Můžeme předpokládat daleko více znamení, která jsou ukryta v Kristově Srdci. Chci se zmínit i o zkušenosti světců, jak oni prožívali blízkost Ježíšovu, kontemplovali jeho tvář. Za všechny vybírám ze života sv. Františka Assiského, zemřel v roce František žasne nad neustálým divem, že Syn Boží denně sestupuje na oltáře našich chrámů. Jako se ukázal apoštolům ve skutečném těle, tak se nám dnes zjevuje ve chlebě. Jako oni viděli jen jeho tělo a věřili, že je to Pán Bůh tak i my vidíme jen chléb a víno a věříme, že je to jeho pravé tělo a krev. Tak je Pán stále mezi svými věrnými. Vždyť v tomto světě vidíme a máme tělesně z Nejvyššího jen jeho tělo a krev. Pán z lásky k nám se tak ponížil, že našima rukama a ústy se dostává k nám a my k němu. Což to není silná pohnutka, tak hmatatelně podložená, abychom s milující oddaností přilnuli k Ježíši jako tento světec? V závěru bych napsal papežova slova, která se obrací k jednotlivým skupinám. Vy, kdo žijete zasvěceným způsobem života a jste svým zasvěcením povolaní k prodloužené kontemplaci, pamatujte, že Ježíš ve svatostánku vás očekává u sebe, aby do vašich srdcí vložil vnitřní zkušenost svého přátelství, které jediné může dát smysl a plnost vašemu životu. Vy, všichni, věřící, znovu objevte dar Eucharistie jako světlo a sílu pro svůj každodenní život ve světě, ve výkonu svého zaměstnání a v nejrůznějších situacích. Objevte ho znovu především proto, abyste plně žili krásu a poslání rodiny. z použití pramenů napsal P. Jaroslav re(d)akce Více jak rok jsme Vám nabízeli možnost SMS hlasování o kvalitě článků. Bohužel se ale ani tato forma (jako prozatím každá z variant průzkumu Vašeho mínění) nesetkala s odezvou. Až na pár výjimek a to takřka doslova. Ač se to zdá být k neuvěření, je pro nás Váš názor jediným ukazatelem kvality novin. Dá se také řící, že je to hnací silou našeho snažení. Kdo jiný, než Vy naši čtenáři, byste nás měli směřovat k tématům, problémům nebo i radostem, o kterých byste rádi četli. Velmi stojíme o Vaše připomínky, náměty, nápady, týkající se Farních listů. Nadále platí, že hledáme nové redaktory. Neváhejte tedy a pokud Vy sami chcete přispět svou troškou do mlýna (takřka doslova Božího) a nebo víte o někom kdo by na to měl, ale sám si netroufá přijít, dejte nám vědět. maš po uzávěrce - zkušební provoz stránek, které se zabývají problematikou těch katolíků, kteří se po civilním rozvodu opět oženili či vdaly. Jejich snahou je poskytnout dostatek informací především těm, kterých se to týká, aby i přes různá omezení, která z tohoto stavu vyplývají, se i nadále prohlubovala jejich víra, vztah k Bohu a k církvi. Otec biskup pro stránky a pro ty, kterým jsou určeny napsal připojené řádky. Milí přátelé, rád bych vás všechny, kteří jste se po civilním rozvodu opět vdaly či oženili, povzbudil. I když pro vás jistě není lehké žít bez svátostí, nejste tím vyloučeni z církve ani z úsilí o pravdivý život z víry a odpovědnosti za druhé, jak o tom svědčí také texty dokumentů zveřejněných na těchto internetových stránkách. Nejste církví hozeni přes palubu, jste naopak cílem mnoha modliteb a starostlivosti druhých. Osobně za vás mívám pravidelně mši svatou a prosím spolu se Svatým otcem, abyst... naslouchali Božímu slovu, účastnili se oběti mše svaté, pravidelně se modlili, podporovali obec v jejích dílech blíženecké lásky a v iniciativách bojujících za spravedlnost, vychovávali děti v křesťanské víře, zachovali si kajícího ducha a konali skutky pokání, a tak abyste na sebe den za dnem svolávali Boží milost. (Familiaris consortio 84) Žehnám Vám i všem Vašim blízkým. Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle biskup brněnský zdroj: Ing. Martina Jandlová, tisková mluvčí biskupství brněnského ms.proglas.cz graphicon.host.sk/noviny.html

4 Setkání 19. března se uskutečnilo v Brně, v katedrále sv. Petra a Pavla, diecézní setkání mladých s biskupem Vojtěchem Cirklem. Na tradičním setkání mládeže s otcem biskupem, které probíhá vždy v sobotu před Květnou nedělí, se v posledních několika letech zúčastňují více než dva tisíce mladých věřících a ne jinak tomu bylo i letos. Celé setkání se neslo v duchu citátu z Matoušova evangelia Přišli jsme se mu poklonit. Po povzbuzení otcem biskupem tématickou katechezí následoval program ve skupinkách. Odpoledne po tradičním párkovo/rohlíkovo/čajovém obědě bylo prezentováno poselství Svatého otce Jana Pavla II. k XX. Světovému dni mládeže a byl promítnut film o Kolínu nad Rýnem, dějišti letošního světového setkání. Tématických skupinek bylo celkem 14 a vedli je následující osobnosti brněnské diecéze: Jak mít zdravé sebevědomí Max Kašparů, psychiatr a jáhen; Jak lépe prožít mši svatou Jakub Holík, vojenský kaplan; Misionářkou (nejen) ve své vlasti Jana Ungerová, misionářka na volné noze; Farnost, místo pro každého Jan Pacner, farář v Brně Sečkovicích; Falešné představy o sexualitě ve společnosti Jan Balík, kněz pověřený pastorací mládeže; Jak přežít rodiče manželé (a také rodiče) Kalčíkovi; Evangelizace (i) v restauraci sestry misionářky Donum Dei; Neseme zlato, kadidlo a myrhu zasvěcené osoby; U Ježíše jsme v bezpečí Pavel Havlát, řeholní kněz paulán; Prožívání Velikonoc Mons. Jiří Mikulášek; Co mám dělat v životě Zdeněk Strašák, ředitel Cyrilometodějské církevní základní školy v Brně; Děláme radost starším lidem (návštěva domova pokojného stáří); Modlitební skupinka; Zpravodajství ve věku bulváru Filip Breindl, vedoucí redakce zpravodajství radia Proglas. z informací tiskové mluvčí biskupství brněnského zpracoval maš Článek odjinud Vážení čtenáři Farních listů, již delší čas vychází Sálesiánský magazín ve změněné, velice atraktivní podobě. Nejen že je barevný, ale také velice čtivý a zajímavý, a to jistě pro všechny věkové kategorie! Seženete-li si vydání (možná leží vzadu v kostele), ze kterého tentokrát přebíráme článek, nebudete jistě litovat. Číslo je prostě nabyté! Za Zuzanou Navarovou Sálesiánský magazín (1/2005) Začátkem prosince odešla do rajské zahrady umělců velká postava českého folku Zuzana Navarová. Viděl jsem ji poprvé a naposled při loňském slavení svátku Dona Boska v salesiánském divadle v Praze a hned mi tato Šántidéví (název její poslední desky, který v hindštině znamená bohyně míru), tak jako celé naší farnosti, učarovala. Obklopena ve své kapele Koa muži z různých kultur a světů, zpívala svým uvolněným a hravým stylem s nadhledem zpěvačky, která ví a umí. Neměl jsem o ní a jejím zpěvu ani tušení, znal jsem jen její odchovankyně, které jako etablovaná hvězda vytáhla ze stínu špinavé ulice pod světla ramp - Radůzu a Evu Bílou. Přestože snad žádná její píseň nebyla explicitně zbožná, Navarová svým zpěvem strhla naše farníky ke spontánnímu a neutuchajícímu aplausu. Doménou zpívání a skládání Zuzany Navarové byla šíře záběru a esenciální přístup k životu, který byl bezprostředně patrný v jejím projevu. Vystoupila ve vytahaném triku, oči měla při zpěvu zasněné a zahleděné kamsi do dálky. Hudbu prožívala celým tělem, ale nebyla vůbec exstatická, naopak: na jevišti působila až asketicky. Bez patrného přechodu zpívala v romštině, španělštině, slovenštině, jidiš nebo češtině.hrála si Poutní místa Moravy a Slezska V prosinci loňského roku vyšlo v nakladatelství Gloria druhé přepracované a rozšířené vydání poutních míst Moravy a Slezska, jehož autorem je František Odehnal z Brna. První vydání dvoudílné publikace Poutní místa Čech a Poutní místa Moravy a Slezska od Františka Odehnala je již několik let rozebrané, a tak se autor rozhodl pro aktualizované a doplněné zpracování. Nyní byla vydána část zahrnující poutní místa Moravy a Slezska, rozšířena o 50 tzv. malých poutních míst regionálního charakteru. Celkem je zohledněno 186 poutních lokalit moravské církevní provincie v historických hranicích Moravy. Kniha podává nutné informace o poutních místech v arcidiecézi olomoucké, diecézi brněnské a ostravsko opavské, spolu s mapami poutních lokalit a nových kostelů postavených po roce Každá poutní lokalita obsahuje popis a historii poutního místa s informačními údaji o světcích, jejichž jména jsou v titulech kostelů, obsahuje dataci poutí, kontakt na duchovní správu, stručné turistické informace v okolí a možnosti občerstvení. V dalších kapitolách jsou informativně popsána příhraniční poutní místa v Polsku, Rakousku a Slovensku, graf církevního roku s vysvětlením pojmu pohyblivé svátky, seznamy poutních míst Křty Michal Dvořák, Chlumec Pohřby Jakub Florián, Dačice *1914 Vladimír Koutný, Malý Pěčín *1938 Anna Lišková, Dačice *1913 Ladislav Řezáč, Vesce *1918 Miloslav Brtník, Volfířov *1948 Milada Procházková, Borek *1932 Petr Chocholouš, Toužín *1990 Josef Cvrček, Malý Pěčín *1928 Jan Bína, Velký Pěčín *1931 Leopoldina Peclová, K. Vydří *1921 rozdělených po diecézích i celkový abecední rejstřík. Nechybí ani čtyřjazyčné resumé. V předsádkách publikace jsou mapy církevního rozdělení ČR a mapka význačných poutních míst Evropy. Publikace praktického kapesního formátu v tuhých deskách má 280 stran a přes 100 barevných obrázků. Je všestranně použitelná pro jednotlivce i poutní zájezdy a nemá u nás zřejmě obdobu. Autorovi Ing. Františku Odehnalovi je potřeba vyslovit za jeho mnohaletou práci poděkování. Doporučená cena 222,- Kč. Při hromadné objednávce u nakladatele sleva 10%. (Informace na tel ) zdroj: Ing. M. Jandlová, tisková mluvčí biskupství brněnského Prosba o pomoc Gynekologická ambulance Gynekologická ambulance se zaměřením pro život V rámci občanského sdružení CENAP - Centrum naděje a pomoci chceme nabídnout služby gynekologické ambulance, která se bude lišit od ostatních gynekologických ambulancí svým výjimečným zaměřením. Bude to ambulance, kde se bude ctít ochrana života od početí po přirozenou smrt. Plánované umístění: CENAP, Hybešova 40, BRNO. Bude se v ní v rámci léčebné i preventivní péče pomáhat v souladu s křesťanskými hodnotami všem, kdo se na ambulanci obrátí, bez ohledu na vyznání. Prosíme, pomozte nám, aby kontakt ženy s gynekologií byl lékařsky i eticky profesionální. Prosíme o Vaši pomoc formou modliteb i finanční pomoci na číslo účtu: /0600. Dr. Lázničková zdroj: Ing. Martina Jandlová, tisková mluvčí biskupství brněnského se slovy a s jazykem. Potlesk moc neprožívala, všechno děkování směřovala na své spoluhráče. O své nemoci prý věděla několik let a ke konci svého života chodila hodně ven, pozorovala ptáky a stále si četla v ornitologickém atlase. Zuzana Navarová byla hlasatelkou pestrosti - stylů, jazyků, lidí. Radostná mozaika Zuzana Navarová; jejích textů obsahovala hravé písně zdroj foto: Salesiánský magazín 1/2005 i krásné modlitby. Její koncert byl hudebním zážitkem par excellence, který žádná její deska nenahradí. Díky za tu krátkou kobyliskou hodinu, Zuzano! Zdeněk Jančařík redakčně upraveno Desatero do nového roku Je mnoho drobností, které pomáhají vytvářet rodinnou pohodu - nabízím jich deset. 1. Vyvěšte bílou vlajku Každý den na nás doráží spousta nepříjemných maličkostí (hluk, nejde nastartovat auto, hádka s druhým člověkem), které nemůžeme nijak ovlivnit, ale které nás postupně vykolejují. Když pak reagujeme křikem, pěstmi a nadávkami, vůbec nic to na věci nezmění. Vztyčit bílou vlajku především znamená zažehnat onen lavinový efekt, kdy malé rupnutí nervů postupně přeroste v občanskou válku.

5 Hesla pro život O Boží vševědoucnosti Boží oko všechno vidí, Boha nikdo neošidí. O hříchu Hřích je náš nepřítel, táhne nás do pekel. O vztahu k Ježíši Ať je teplo nebo zima, s Ježíšem je vždycky prima. O Ježíšově vykupitelském díle Ježíš za mě život dal, z hrobu vstal a žije dál. O moci Ducha svatého Sám Duch svatý promění v radost naše trápení. O přetvářce Nemusím si na nic hrát, aby mě měl Ježíš rád. O duších v očistci Pomoz duším do nebe, budou prosit za tebe. O poslušnosti s Pannou Marií S Marií chci Bohu říct svoje ANO a nic víc. O životě s Bohem S Bohem chci žít každý den, bude se mnou spokojen. O kříži Když se na kříž podívám, novou sílu získávám. O rozpoložení srdce Radost ve svém srdci mám, na Ježíše myslívám. O Panně Marii Pomocnici Když člověk nic nezmůže, Maria mu pomůže. O využití času Nesmím ztratit ani chvíli, protože chci dojít k cíli. O milosti posvěcující Život v Boží milosti, to je důvod k radosti. Vzbuzení úmyslu Pro Ježíše rád a tiše. zdroj a autor nezjištěn Talisman lásky Docela malý na krku kříž, talisman lásky víry co ctíš, odvahu dává když v tobě váhá, síla ta kterou nespatříš. Docela malý na krku kříž, věř mi můj Pane mám k Tobě blíž, slunce když vstává radost mi dává, svět svojí Láskou obdaříš. Docela malý něžný to cit, ukáže Tobě kudy máš jít, odvahu dává Láska ta pravá za ní se můžeš třeba bít. Jednou až půjdeš po cestě té, kde štěstí kvítek ti nekvete, láska vše zmůže rozkvete růže i z nevinného poupěte. Dobré skutky které nic nestojí... Dobré slovo. Návštěva nemocného. Pochválit jídlo. Zatelefonovat, abychom někomu řekli něco milého. Nezapomenout na nejbližší jmeniny nebo narozeniny. Poděkovat. Dát dobrou radu. Udělat radost dopisem. Nepřipomínat odpuštěnou vinu. Nevlídné slovo nebrat jako urážku. Uznat slovy dobro bližního. Humor. Čestně přiznat křivdu, které jsme se dopustili. Těšit se na druhý den. zdroj a autor nezjištěn promítáme v Komorním sále MěKS - DUBEN - téma: Luchino Visconti Soumrak bohů (1968) - Itálie režie: Luchino Visconti Smrt v Benátkách (1970) - Itálie režie: Luchino Visconti - KVĚTEN - téma: Historické drama Ran (1985) - Japonsko/Francie režie: Akira Kurosawa Hero (2002) - Čína režie: Čang I-mou vstupné pro člena klubu: 30,- Kč vstupné pro ostatní: 50,- Kč 2. Naslouchejte Naslouchání je čarovným lékem s jistým účinkem. Stačí jen pomyslet, jak si vážíme lidí, kteří nám naslouchají, a jakou nadějí jsme přitom zaplaveni, protože se cítíme chápáni a přijímáni. Člověk, kterému nikdo nenaslouchá, se cítí umrtvený a nespokojený. Naslouchání vyžaduje hodně úcty, pokory, úsilí a trpělivosti, ale výsledky jsou zázračné: darovat někomu pocit, že mu někdo skutečně naslouchá, je úžasným prostředkem proti stresu. 3. Přijměte odlišnosti Každý řeší konflikt po svém, každý má vlastní žebříček hodnot. Přitom jsme přesvědčeni, že právě ten náš pohled je nejsprávnější. Potíž je v tom, že druzí si myslí totéž. Ale bohatství a pokrok lidské společnosti je závislý právě na odlišnostech. 4. Člověk je vždy na prvním místě Jeden otec na malé nehody (promáčknuté auto, rozbitý talíř, špatnou známku...) vždy reagoval stejně. Říkal synovi: To nevadí. Všechno se může nahradit, ale Ty ne! Podobná slova dodávají neuvěřitelnou jistotu. Manžel i děti jsou rádi, když vědí, že to, co prožívají, je pro někoho mnohem cennější, než hmotné věci. Všechno, co se na první pohled zdá důležité (umývání nádobí, uklízení, vaření), je možno odložit. Odložit však nelze city vůči druhým, především dětem. Ty žijí neustále tady a teď. Vždy vzpomeňte na to, co si s sebou ponesete do nebe. 5. Čerpejte Žijeme v šíleném spěchu. Většina lidí by si přála dar být všude. Je životně důležité sundat nohu z plynu a občas se zastavit: nezapomeňte na neděli jako na den odpočinku, na radost ze společně tráveného času a na duchovní čerpání. Najděte si čas na dobrou knihu, film, na hru s dětmi nebo poslouchání hudby. 6. Pečujte o své zdraví Fyzická aktivita a vše, co udržuje tělo, přispívá k udržování rodinné pohody: Lépe se spí, jsou pevnější nervy, více tolerance i více chuti do života. 7. Pečujte o svůj byt Váš byt se mění a roste s vámi: je životním prostorem vaší rodiny. Myslete na něj s hlubokou vděčností: chrání vás před zimou, horkem a cizími lidmi. Není modlou ani muzeem. Milujte jej se shovívavostí a flexibilitou: je tím nejkrásnějším místem na světě a patří vám a osobám, které milujete. 8. Vyjadřujte své city Nejčastěji bohužel vyjadřujeme city negativní. Nikdy proto nešetřete slovy mám tě rád. Jsou prostá, nic nestojí - a působí zázraky. Pro toho, kdo je říká, i toho, komu jsou určena, jsou skutečným balzámem. Změní člověku celý den. Jsou dokonalým darem. 9. Dávejte dobrý příklad Vaše děti nikdy nebudou dělat, co jim kážete, nýbrž co žijí a co vidí na vás. Každý den se ptejte: Jaké poselství svým dětem předávám? 10. Sdílejte duchovní činnosti Málo co tak sjednotí rodinu jako společná modlitba a prožívání víry. Z jednotlivých svátků během roku učiňte skutečně radostné události plné intenzivního společenství. Společně se podílejte na nějaké farní nebo dobrovolnické aktivitě. napsal Bruno Ferrero připravil kří přeložil P. Ladislav Heryán, SDB

6 Přečtěte si 1984, dnes již klasické dílo antiutopického žánru, je bezesporu jedním z nejpozoruhodnějších románů 20. století. Má svého antihrdinu, Winstona Smithe, obyčejného, ne příliš statečného člověka, který si nepřeje nic světoborného: chce jen poznat skutečnou, ne zmanipulovanou podobu minulosti, věřit tomu, co vidí na vlastní oči a mít svobodu tvrdit, že dva a dva jsou čtyři. Tyto elementární nároky jsou však přímým ohrožením moci postavené na lži. George Orwell napsal tento román v roce 1947, kdy mnozí podlehli euforii poválečného optimismu vyhlídek na věčný mír. I když se jedná o vizi roku 1984, který jsme už překonali, myslím, že stojí za přečtení i v dnešní době, kdy stále stoupají preference komunistické strany. Kapituloval, o tom nebylo pochyb. Ve skutečnosti, jak to teď viděl, byl ke kapitulaci připraven dávno předtím, než se k ní rozhodl. Od okamžiku, kdy se octl na Ministerstvu lásky a dokonce už i ve chvíli, kdy s Julií bezmocně stáli a kovový hlas z obrazovky jim nařizoval, co mají dělat chápal, jak lehkovážný a plytký je jeho pokus postavit se proti moci Strany. Teď věděl, že ho Ideopolicie sedm let pozorovala jako brouka pod lupou. Každý fyzický úkon, každé nahlas pronesené slovo, všechno zaznamenali, z každého myšlenkového sledu dokázali usuzovat. Dokonce i smítko bělavého prachu na deskách jeho deníku dali pečlivě zpátky na místo. Přehráli mu zvukové záznamy, ukázali mu fotografie, na kterých byli s Julií. Ano, dokonce i Už nemohl proti Straně bojovat. Kromě toho, Strana je v právu. Musí to tak být; jak by se mohl mýlit nesmrtelný kolektivní mozek? Podle jakých vnějších norem by jedinec mohl kontrolovat její názory? Zdravý rozum lze měřit statisticky. Jde jenom o to, naučit se myslet tak, jak myslí oni. Jenomže! Měl pocit, že tužka v jeho prstech je tlustá a neohrabaná. Začal zapisovat věty, které ho napadaly. Nejdřív napsal velkými kostrbatými tiskacími písmeny: SVOBODA JE OTROCTVÍ Potom, skoro bez zastavení: DVĚ A DVĚ JE PĚT Pak se však zarazil. Jako by se před něčím styděl, nedokázal soustředit své myšlenky. Uvědomoval si, že ví, co přijde dál, ale momentálně si na to nemohl vzpomenout. A když si přece jen vzpomněl, tedy jenom tak, že vědomě vyvodil, co to musí být; nepřišlo to samo od sebe. Napsal: BŮH JE MOC (Vydalo nakladatelství KMa v edici KLASIK, v Praze, 2003) h Už aby bylo jaro... Profil jméno: příjmení: ročník: povolání: vysvěcen: farnost: působení: záliby: Jan Zahradníček Job české poezie 20. století pokračování ze strany 1 s obrazem Panny Marie. V roce 1937 vydává Zahradníček sbírku Pozdravení slunci, v níž definitivně oslavil své osobní vítězství nad silami temnoty, osvobodil se od truchlivého ladění prvních sbírek a v Kristu našel definitivně sebe sama, zdroj radosti i oporu pro své češství, posilované důrazem na svatováclavskou tradici. Vše je prostoupeno boží přítomností, každý běžný úkon i nejobyčejnější věc svědčí u Zahradníčka o Božím majestátu. Sbírkou se dovršuje lidsky i básnicky nejšťastnější období jeho života. Dobu nacistické okupace prožil básník v Uhřínově u Velkého Meziříčí, kde bydlil u svého švagra, básníka Jana Dokulila. Tady také potkává svou životní lásku, Marii Bradáčovou, s níž se hned po válce oženil. V roce 1947 vychází Zahradníčkovi básnická skladba La Saletta, jíž se symbolicky završuje jeho tvorba. Křesťanská víra je opět hlavní silou, formulující básníkovu výpověď o světě i člověku. Období zkoušek a bolestí je podle něj pro jedince i národ zdrojem velkých nadějí, neboť utrpení otevírá cestu k mravní obrodě. Jeho verše jsou vlastně modlitbou prorocky varující před zkázou a mravní záhubou na cestě, po níž vy kročil po roce 1945 osvobozený český národ. Místo obratu k Bohu a duchovním hodnotám sílily totiž tendence k socialisticko-materialistické totalitě a Zahradníček jako by tušil, že nastává období nejtěžších zkoušek. Tři roky po nastolení komunistické diktatury je zatčen a rok později, v roce 1952, odsouzen ve vykonstruovaném politickém procesu s katolickými intelektuály ke 13 letům žaláře za velezradu. Co poví? Začátkem února před nástupem postní doby se v Domovince za účasti cca. třiceti posluchačů konalo P. Stanislav Forst 1952 kněz 1977 Studená minorité v Brně, Perná, Brno- -Komárov, Slavkov u Brna příroda, četba: V. Hugo, K. Čapek, J. Deml, K. H. Mácha V roce 1956 je mu trest zmírněn na 9 let žaláře, snad po osobní intervenci Jaroslava Seiferta u prezidenta Zápotockého. V témže roce se jeho žena a tři děti otrávily houbami a ocitly se v třebíčské nemocnici. Vězeň Zahradníček dostal z Mírova mimořádnou čtrnáctidenní dovolenou. Žena a nejstarší syn náporu otravy odolali, ale obě dcerušky podlehly a otec je již naživu nezastihl. Když ho amnestie v roce 1960 konečně vrátila rodině, bylo jeho zdraví útrapami dlouholetého věznění podlomeno natolik, že po pěti měsících umírá. V některých z jeho posledních veršů se často opakují slova: a nechováš záští k nikomu, proti nikomu už záští nechováš Dovolte medailonek o Zahradníčkovi uzavřít slovy Odilla Stradického ze Stradic: Byl jednou jeden Zahradníček na zahradě Boží, miloval Boha a psal o tom verše. A protože i Bůh miloval Zahradníčka, seslal na něj ránu fašismu a ránu komunismu. Čím více Zahradníček trpěl, tím lepší psal básně. Láska Boží je nelítostná. jb (Jana Burdová) Dva rodní bratři František Halas a Jan Zahradníček; zdroj foto: kniha Skrytá tvář české literatury od Zdeňka Rotrekla (nakladatelství Blok, r. 1991) příjemné vyprávění či zamyšlení P. Stanislava Forsta, faráře ze Studené. Hlavním motivem setkání bylo rozjímání nad slovy Ježíše Krista (Mt 5), jež jsme slyšeli o 4. neděli v mezidobí a mají nám co říci v každé době.kromě toho zazněly i dotazy nad různými problémy, které posluchače zajímaly a které se týkaly nejrůznějších oblastí. Nechyběl jsem ani já, a tak Vám nyní alespoň ve zkrácené podobě předkládám vysvětlení oněch slov Ježíšových, které jsme od otce Stanislava měli možnost vyslechnout. Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské. Někdy nám toto dělá potíže pochopit. Můžeme si říci, že to je někdo omezený, nevzdělaný či praštěný. Ale není tomu tak. Chudí duchem jsou naopak lidé otevření pro Boha. Izraelská země byla chudá na vodu, byla tam dost suchá země. S vodou se zde hodně šetří. A tak jako země byla chudá na vodu, tak i člověk by měl být chudý po pravém Božím slově. Představme si sv. Františka, o kterém se říká, že byl chudý duchem pro Boha. A tím, že byl chudý, byl zároveň i bohatý. Když byl jednou s bratřími ve Florencii, chtěli tam přespat v jednom hostinci. Hostinská je přijala, ale pak tam přišel její muž a začal nadávat a říkat, jak to že takové bídné potrhané lidi přijímá. Museli tedy spát v té nejhorší komoře. Ale ráno šel František chválit Pána. Jeden člověk jim dával peníze, ale František mu pravil: Dejte to jinému, my nejsme chudí, ale bohatí. Blahoslavení lkající, neboť oni budou potěšeni. Z čeho můžeme být smutní? Například z toho, že

7 Nová rubrika V nové rubrice Farářova čítanka pro Vás, milí čtenáři, hodláme uveřejňovat ve volném sledu úryvky z autentických svědectví o událostech, které se nějakým způsobem vztahují k naší farnosti. T Farářova čítanka NOVÉ ZVONY Souvislosti: V roce 1924 pořídila dačická farnost nové tři zvony: Marii, Václava a Josefa jako náhradu za zrekvírované zvony v I. svět. válce v roce 1916: Jakuba, Marii a Floriána. Zprávu o průběhu slavnosti zaznamenal tehdejší dačický kaplan P. Eduard Rozmahel. Nové zvony byly umístěny na dvou vozech ve farní budově a to největší zvon Maria na jednom voze, ostatní na druhém a byly ku slavnosti svěcení péčí zdejších katol. paní a dívek vkusně květinami ozdobeny. Ozdoba vozu a zvonu Maria pozůstávala převážně z vřesu, protkaného bílými květy růží a jiřinek, ostatních zvonů a druhého vozu z chvoje, bohatě zdobené pestro barevnými květy rozmanitých květin. V neděli ráno o ½ 9 hod. dop. po příchodu duchovenstva k farní budově hnul se od této veliký průvod v tomto pořadí sestavení: školní mládež, mládež škole odrostlá, hudba, chrámový pěvecký sbor, duchovenstvo, četa členů a členek Jednoty Orla, vůz se zvonem Maria, četa členů a členek Jednoty Orla, druhý vůz s ostatními zvony, po stranách obou vozů družičky, vedle nich špalírem řada hasičů zdejšího hasičského sboru, za vozy ve 4 stupech kmotry zvonů, za nimi členové konkurenčního výboru, starosta města továrník Rudolf Falt s některými členy obecního zastupitelstva, starostové a členové obecních zastupitelstev přifařených obcí a dále v mohutném průvodu věřící mužové a ženy. Průvod ubíral se městem za hlaholu zbylého jediného zvonu Vavřince, zvuků hudby a za zpěvu mariánské písně Tisíckráte pozdravujeme tebe ku farnímu kostelu. Zde před chrámovou věží zastavil a načež hned světitelem bylo vykonáno dle předepsané liturgie pro diecési brněnskou v jazyku českém svěcení zvonů. Po svěcení následovalo před kostelem nadšené kázání vldp. světitele, konzistorního rady, děkana a dačického faráře P. Augustina Pospíšila, k tisícihlavému zástupu o významu nových zvonů a po kázání byla venku pod širým nebem sloužena mše svatá, při níž lid za doprovodu hudby zpíval velehradskou píseň Ejhle oltář. Po mši sv. byly pomocí jeřábu na drátěných lanech za řízení montéra od firmy Heroldovy na věž vytahovány zvony za doprovodu hudby a zpěvu. Nejprve byl vytažen nejmenší zvon sv. Josef, při jeho vytahování zpíval chrámový sbor za řízení ředitele kůru Fr. Obsta píseň ke sv. Josefu, po něm byl vytažen sv. Václav za zpěvu chorálu Sv. Václave a konečně Maria za doprovodu hudby a mariánské písně Tisíckráte pozdravujeme tebe.. Zvony byly vtahovány na věž oknem v jejím průčelí a jejich vytažení trvalo asi půl hodiny. Přes poledne byly zvony na věži přimontovány, takže odpoledne po slavném sv. požehnání mohlo se s nimi už poprvé vyzváněti. Před vyzváněním zapěl ještě chrámový sbor píseň Zvoňte zvony na vše strany a hned na to rázem 4. hodiny odpoledne rozezvučely se naše nové zvony poprvé a to v tomto pořadí: Nejprve svým mohutným, velebným hlasem přivítal své mladé druhy starý Patriarcha sv. Vavřinec, pak na jeho přivítání odpověděl sv. Josef, po něm sv. Václav, pak oba dohromady, po nich Maria, pak společně se sv. Václavem a konečně rozhlaholily se všechny tři nové zvony najednou. Hlahol jejich zní měkce, melodicky, zvony ovšem nemají té rezonance, jak měly staré, jednak, že žebra jejich jsou tenčí, jednak, že zvonovina není taková ještě, aby se vyrovnala jakostí staré, ale i tak jsme s jejich zvukem spokojeni a rozradostněni po tak dlouhém smutném odmlčení se našich zvonů. Do hlaholu nových zvonů na konci zaduněl svým velebným hlaholem sv. Vavřinec a tak poprvé po delší době nese se nad městem jeho okolím povznášející dojímavý hlahol zvonů našich. Lidé s uspokojením a radostí mu naslouchají, neboť v něm pozdravují příchod lepších, klidnějších dob, než byly ty, které nás starých zvonů zbavily. Nuže dík obětavosti konkurenčního výboru a četných dárců, kteří na sbírku přispěli, máme nové zvony na ten čas slušné, kéž hlaholem svým dlouhá léta chválí Hospodina, slouží potřebám věřících a jejich potomků a kéž už nikdy nedočkají se tak smutné válečné doby, jako jsme my zažili a jíž by i ony měly padnout za oběť. Byloť prodáno tisíc odznaků (zvon s rytinou farního kostela) a 500 výtisků pamětního listu, který ku slavnosti sepsal o významu zvonů místní kooperator P. Ed. Rozmahel, za což strženo na 3.000,- Kč. Počasí v ten den nebylo zrovna příznivé, většinou pod mrakem a chvílemi deštivo. Ačkoliv tato slavnost byla pro zdejší farnost přímo historického významu, našla se na štěstí malá menšina občanů ve městě, kteří ač ještě dle jména katolíci tuto slavnost nejen ignorovali, ale přímo proti ní štvali a zrazovali mnohé od účasti na ní, prohlašujíce ji, jako vůbec dle nynější ideologie vše náboženské za klerikální parádu, nedůstojnou lidí. redakčně kráceno T jsme nevyhráli milion, ujel nám autobus, ztratili lásku... Ale to není ten pravý smutek. Tady to znamená člověka, který si uvědomuje své chyby. Vzpomínáte, když Maří Magdaléna přišla k Pánu Ježíši? Podívala se Kristu do očí, jakoby uviděla, kolik promarnila. Podobné to bylo i u sv. Augustina. Na popeleční středu si dáváme popelec, což je také lkající skutek. Dostáváme ho na znamení toho, že jsme chybující, hříšní. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Tiší jsou ti lidé, kteří chtějí poznávat Boží vůli a v tichosti nebo nenápadně se ji snaží uskutečňovat. Don Bosco ztratil ve dvou letech tatínka. Jeho starší bratr ho neměl moc rád. Když Don Bosco četl knížky, říkal mu bratr: Jak to že pořád čteš a já nečtu a taky žiju! On mu odpověděl: Náš pes taky nečte a žije! Poté musel z domova a neměl to tedy jednoduché. Ten, který ztratil tatínka, se stal otcem mnoha dalších. Ty hřivny, které objevil, se snažil naplnit. Blahoslavení, kteří lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Spravedlnost znamená: Dávej druhému to, co mu náleží. Uznat a vidět dobré vlastnosti u přátel a známých, ale i u těch, kteří s námi nesympatizují. O svatém Josefu se říká, že byl spravedlivý, protože byl poctivým dělníkem. Když Maria byla v požehnaném stavu a on si to nedovedl vysvětlit, chtěl ji dát tajně propustit, aby jí neublížil. V tom je také spravedlnost: Nechtít záměrně někomu ublížit. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Spravedlnost sama o sobě je potřebná, ale jako by tam ještě něco chybělo. Musí být doplněna láskou. Milosrdenství neznamená to, že budeme každému něco dávat. Vzpomínáte na příběh o marnotratném synu, který odešel od otce a promarnil majetek? Co bylo třeba, aby pak udělal? Vstal a šel k svému otci. Musela tam tedy být vůle. Spousta dnešních lidí dopadá špatně, protože ztrácí víru, a tím najednou ztrácejí všechno. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Hodně záleží na tom, jak člověk věci vidí. Typickou světicí čistého srdce byla třeba sv. Terezie z Lisieux díky svému vřelému vztahu ke Kristu či Panna Maria, která byla uchráněna dědičného hříchu a jako jediná spolu s Janem prošla křížovou cestu, zatímco apoštolové se rozprchli. Když v pohádce Gerda a Kája od Andersena jeden z kousků čarovného zrcadla spadl Kájovi do oka, začal špatně vidět-vše viděl ve špatných černých barvách. Čeho bylo zapotřebí? Lásky jeho sestry. V dnešní době jako by lidem spadl střípek zla do oka. Špatně o sobě mluví a smýšlí, závidí si, jsou na sebe zlí. Potom život není snadný. Tenkrát byl úplně jiný život než teď, taková větší pohoda, neboť lidé byli k sobě lepší. Blahoslavení pokojní, neboť oni budou nazváni Božími syny. Co znamená pokoj? Kristův velikonoční pozdrav zní: Pokoj vám. Ježíš, který visel na kříži, přemohl svou láskou zlobu hříchu a přináší pokoj. A tak zároveň přináší pokoj i člověk, který jakoby vstal z mrtvých. Ti, co zvítězili nad svým sobectvím a hříchem, tzv. starým Adamem. Mohli bychom jmenovat sv. Augustina, sv. Pavla, který před obrácením pronásledoval církev. Blahoslavení, kdo trpí pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království. Člověk by pronásledování neměl vyhledávat, ale také přichází. Někdy je pronásledování křesťanů horší, jindy menší. Lidé trpěli pro Krista, neboť cítili, že kdyby se Ho vzdali, ztratili by někoho moc vzácného. Dnes jsme pronásledováni jinou formou než před 20 lety nebo za dob prvních křesťanů. Říká se o nás něco v tom smyslu: To jsou lidé za míň, tedy že nejsme tak sebevědomí. Je pravda, že občas takové menší pronásledování neškodí, protože tím alespoň chytíme imunitu, což nejde, když je vše ideální. Děkujeme za rozjímání. aš

8 rozumy Žena je budoucnost muže. sumerské přísloví Všichni lidé jsou moudří - jedni napřed a druzí potom. anonym Chceš-li být milován, buď milování hodný. Ovidius Můžeš se rozpůlit a vyčtou ti, že ses nerozčtvrtil. anonym Bůh pracuje skrze naši odvahu, ďábel skrze náš strach. P. Kosorin Mnoho vědět je dobré, ale něco umět je lepší. anonym vtipy S horolezcem se utrhl převis a několik metrů se zřítil dolů. Naštěstí zůstal zachycen za bundu na pahýlu borovice. Obrátil oči vzhůru a zavolal: Je tam nahoře někdo? Ano, jsem tady, zněla odpověď. A kdo jsi? Bůh, zazní shora. Pomoz mi, žadoní prosebník. A budeš dodržovat Desatero? Muž se chvíli zamyslí a pak zavolá: Pomoc, není tam ještě někdo jiný?! Babička se vypravovala do kostela. Bohužel, už sama. Děti o víru nestojí. Dcera však chtěla udělat matce radost a tak vybídla malého Vojtu: Běž s babičkou do kostela. A co jsem provedl?, ptá se hoch. Mladá katechetka řekla dětem při hodině náboženství, aby namalovali svoji představu ráje. Anetka se přihlásí a ptá se: A jak mám namalovat Adama, aby nebyl sprostej? Misionář podává do svého mateřského kláštera zprávu o tragické smrti svého spolubratra: Bratr Arnold byl mučedník a to velice zbožný. Když jej domorodci vařili, modlil se za ně modlitbu před jídlem! Malého Vénu poslali se vzkazem na faru. Až ti pan farář přijde otevřít, tak pěkně pozdrav Chvála Kristu! Když se vrátil, ptali se ho, jak pochodil. Přišla mi otevřít paní katechetka, tak jsem pozdravil Zdrávas Maria, vysvětluje Véna. Popletené uši Jak jistě víš, mají zajíci dvě stejné uši, ale malíř těchto obrázků asi nikdy žádného zajíce neviděl. Najdi u různých zajíců dvojice uší, které vytvoří správný pár. Velikonoční had Zkus seřadit jednotlivá vejce tak, aby tělo hada na sebe navazovalo od hlavy až po ocas. Písmena ti pak prozradí, která věc se o Velikonocích často používá. Nepravá vejce Vypadá to, jako by se všech osmnáct zvířat právě vyklubalo z vajec. Kdo však trochu zná zoologii, ví, že se z vajec mohou vyklubat pouze tři z nich. Poznáš, která zvířata to jsou? Hlavolam Abychom se mohli o Velikonocích radovat, musela předcházet oběť Pána Ježíše na kříži. Zkus tedy poskládat z osmi tvarů kříž, který ti to bude připomínat. ŘEŠENÍ - Popletené uši: A5, B7, C1, D3, E9, F6, G4, H2, I8 Velikonoční had: pomlázka Nepravá vejce: hlemýžď, želva, krokodýl

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

V tomto čísle se dočtete...

V tomto čísle se dočtete... Duben V tomto čísle se dočtete... Neuvěřitelné hlavolamy a záhady stereogramy Zajímavosti Velikonoce Vtipné obrázky klasika (jako vždy) Moudro měsíce... pozoooor!!!! (1) Neuvěřitelné hlavolamy a záhady

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

neděle 20. (7.) září 2015

neděle 20. (7.) září 2015 neděle 20. (7.) září 2015 Narození Přesvaté Bohorodice pondělí 21. (8.) září Otázky na opakování 1. Jaká jsou dvě největší přikázání? 2. Co o Bohu víme a jak Ho můžeme poznávat? 3. Určete, která tvrzení

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice České Budějovice Přednášky - vypráví msgre. Josef Kavale Datum: 1.10.2011 Copyright Stanislav Korbel 2005-2011 KOST SOFT Q:\_Standa\www.vbavlnce.com\vbavlnce\Katalog\Vbavlnce_com-CD_prednasky.doc Cena

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ

1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ 1. Boží přikázání: V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ První Boží přikázání nám přikazuje víru v Boha a v to, co nám Bůh zjevil, a také úctu k němu. Proti prvnímu přikázání hřeší, kdo opovrhuje Bohem nebo jeho

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Jan Zahradníček. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Jan Zahradníček. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Jan Zahradníček

Více