vznik nových forem byronská povídka tvůrce Byron; lyrickoepická povídka s větším množ- stvím

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vznik nových forem byronská povídka tvůrce Byron; lyrickoepická povídka s větším množ- stvím"

Transkript

1 Evropský romantismus Evropa, 1. třetina 19. století Umělecký směr, reakce na porážku myšlenek Velké francouzské revoluce lítost, smutek Heslo revoluce rovnost, svornost, bratrství Po revoluci naopak došlo k utužení absolutismu Znaky: důraz na city, převaha citů nad rozumem vyjímeční hrdinové tajemné postavy časté téma příroda, nešťastná láska (příroda slouží jako útočiště nešťastně zamilovaného být vyjímečný znamenalo nemít normální vztah) splývání autora s hrdinou promítání sebe sama hrdina bývá duševně rozervaný souboj protikladů (život x smrt, rozum x cit, láska x nenávist, krása x ošklivost) vznik nových forem byronská povídka tvůrce Byron; lyrickoepická povídka s větším množ- stvím lyriky vyvinul se ve dvou podobách revoluční typický bojovný a aktivní hrdina (sice prohrává, ale bojuje do poslední chvíle) planný pláč vzdávající se hrdinové Anglický romantismus Anglie kolébkou, vznikl směr titanismus tendence oslavovat silné, schopné a nezdolné osob- nosti G. G. Byron (lord Byron) zakladatel revolučního romantismu, on sám byl romantickým hrdinou; emigroval, často pobýval v Itálii, chtěl bojovat za Řeky proti Turkům onemocněl na mor a umřel největší dílo epos Childe Haroldova pouť splývá s autorem utíká z ošklivé Anglie a cestuje po Evropě hledajíc čistou nádhernou zemi. Nenachází ji, svět je zkažený, jediná krása je příroda. Korzár, Džaur, Lara, Dnes završuji 36. rok svého života, Má duše temná je Percy Bysshe Shelley jeho kolega, významý titanista; Odpoutaný Prometheus oslavuje sílu člověka, který se vzepřel bohům udělal z něj romantického hrdinu Walter Scott dobrodružné příběhy a příběhy z evropské historie 48 děl; Ivanhoe nejslavnější skotská hrdina; Kenilworth ; Psal pod pseudonymem, teprve 5 let před smrtí se přiznal k autorství měl strach o úspěch dal- ších děl

2 Francouzský romantismus Typické prolínání romantismu s realismem rozdíl je v tom, že hrdinové jsou reální Victor Hugo známý prozaik, básník a dramatik; Legenda věků básnický cyklus, ve 3 částech mapuje dějiny Francie, řada básní věnovaná revoluci (Za jednou z barikád, Vzpomínka na noc ze čtvrtého) V dramatu ne moc známý Cromwell v úvodu sepsal Manifest francouzského romantismu Prózy Chrám Matky Boží v Paříži láska extrémně ošklivého, ale uvnitř krásného Quasimoda k Esmeraldě, je nenáviděný a souzený; Ubožáci / Bídníci dobrodružný román, hlavní posta- va Jean Valjean; Dělníci moře hamingwayský příběh, prostý rybář každý den bojuje o život na rozpadlé loďce, je součástí moře; Devadesát tři román z Velké francouzské revoluce Stendhal (vlastním jménem Henry Beyle) bojoval po boku Napoleona za revoluci; opustil Fran- cii a zbytek života strávil v Itálii a v Německu (přijímá jméno podle města Stendhal); Povídky na téma hrdina zklamaný světem; Červený a černý červená symbolizuje uniformu napoleonských vojáků, černá církev hlavní hrdina je mladý vzdělaný muž vstupující do života chce být úspěšný nadchne ho armáda, ale pak se mu v ní nelíbí > vstoupí do církve s vírou, že je spravedlivá, ale opět je zklamán > dostane se do vězení, odmítne milost a je popraven; Kar- touza parmská Alfred de Musset Pařížan, velký bohém, spousta milostných afér; Zpověď dítěte svého věku autobiografický román o chlapci z lepší rodiny, který nenachází smysl života, touží po lásce za- miluje se, ale je podveden > zklamán se rozhodne to světu vrátit a odvrhuje své milenky, cíleně jim ubližuje, cynický; osobní příběh Musset byl zamilovaný do V. Sandové Německý romantismus Novalis zakladatel, tragický život, zasnouben s 12letou dívkou, v 13 letech mu zemřela, pak mu zemřel mladší bratr > celý život píše o smrti a smutku; zemřel v 29 letech; Básník Hymny noci Jakob a Vilhelm Grimmovi dva bratři, psali pohádky, obdivovali folklór Pohádky pro děti a celou rodinu 200 pohádek Heinrich Heine největší básník, zabýval se starogermánskými a židovskými pověstmi (za Hitlera se nesměl vydávat); Lorelei o dívce, která na Rýnu pobluzovala loďaře; Kniha písní, Nové básně Ruský romantismus Prolínání romantismu s realismem; nový typ hrdiny tzv. zbytečný člověk vyznačoval se po- stojem protikladným vůči ostatním vzdělaný, pracovitý, chtěl se uplatnit, být užitečný, ale nikdo o něj nestál; tento typ jen v Rusku

3 A. S. Puškin tragický život, velký kritik carismu a nevolnictví za trest byl poslán do vyhnanství na Kavkaz (Michajlovskoje tam žil a má tam památník); nedal si pokoj a dál provokoval napsal sérii 5 romantických poem tzv. jižní poemy 3 nej- slavnější Kavkazský zajatec popisuje nespravedlnost od cara, stěžuje si; Bachčisarajská fontána obdivuje krásy Kavkazu, hrdina utíkající z civilizace; Cikáni vzorový typ romantic- kého hrdiny; Puškin nesměl do Moskvy, ale vrátil se do Petrohradu a pořád provokoval > byl hlídán policí a díla vydával tajně > car se ho chtěl definitivně zbavit, proto podplatil svůdníka Dantese, aby sve- dl Puškinovu manželku > Puškin ho musel vyzvat na souboj, který prohrál; Evžen Oněgin román ve verších, stvořil ukázkový typ zbytečného člověka Evžen pochází z bohaté rodiny, má skvělé vzdělání, je čestný poctivý, chce se uplatnit, ale nejde mu to carské služby se mu hnusí. K čemu je vlastně vzdělání? Je všem jen pro smích > začne utrácet peníze, vede život k ničemu. Jeho přítel Larin ho pozve na vesnici. Má dvě dcery Olga chce Evžena, aby se podívala do světa, Taťána se do něj ale doopravdy zamiluje a vyznává se mu. Oněgin se jí jen vysměje, opět odjíždí a pokračuje se svým marným životem. Po letech se znovu potkají, Taťána už je provdaná, a tehdy Oněgin prohlédne, jak byl hloupý zamiluje se do ní a požádá ji o ruku, ale ona ho odmítne, přestože ho pořád miluje chce být věrná. Piková dáma Puškin stihl uplatnit i realismus Michajl Jurjevič Lermontov básník, prozaik, dramatik; tragický život, honba za ideály, kritika re- žimu, také umřel v souboji; Poema Démon vrcholné dílo, čerpá ze starých biblických legend zavržení andělé + legenda z gruzínského folklóru kněžna Tamara se vdává, ale v den svatby jí manžela zabijí loupežníci > zklamaná odchází do kláštera. Do snu jí promlouvá démon a vyznává se jí z lásky (démoni by měli škodit, ale tenhle se zamiluje doopravdy). Přemůže Tamařinu lásku k manželovi a ve snu se políbí > Tamara umírá. Hrdina naší doby v 5 příbězích Polský romantismus Znakem je touha po svobodě, hrdost na národnost (Polsko tehdy bylo okupováno, rozdělené na 3 části) Adam Mickiewicz vlastenec, bojoval proti okupaci > byl zatčen a odvezen do Ruska, nesměl domů, ale povolili mu západní Evropu žil ve Francii; zajímaly ho vzpoury vydal se do Turecka a umřel na choleru; Lyrickoepická skladba Dziady lidové oslavy v Polsku, kde se vyvolávají mrtví připomíná Po- lákům minulost, vyzdvihuje sebevědomí; Konrád Wallenrod byronského typu, vlastenecká; Pan Tadeáš nebojovná, jako Romeo a Julie, ale příběh skončí šťastně výzva ke sjednocení Polska Juliusz Slowacki básník a dramatik Kordian

4 Třetí generace národního obrození ( ) romantická, spisova- telská Čeština je zachráněna a zkvalitněna, je plnohodnotná > spisovatelé tvoří V Evropě je romantismus, ale u nás ho považovali za nevhodný směr, škodlivý, ubrečený, k ničemu chtěli vychovávat k vlastenectví Romantici u nás jen Mácha a jeho přívrženci J. V. Frič, Karel Sabina, V. B. Nebeský Josef Kajetán Tyl ( ) narozen v Kutné hoře, studoval u klicpery v Hradci, ale nedo- končil studia a dal se ke kočovné společnost, kde hrál a psal; 1842 povolán do Prahy dostal na starost česká představení u Stavovského divadla (vedlejší scé- na byla česká) Přezdívalo se mu miláček národa vlezlo mu to do hlavy a zvoral jednu povídku. Za to ho Borov- ský zkritizoval, Tyl se urazil a až do konce života s ním nechtěl být v jedné místnosti Dal se na politiku a prosazoval naše zájmy štval Rakušany > po revoluci ho nechal Bach vyhodit z divadla a pronásledoval ho Vrátil se ke kočovníkům, umírá v bídě a zapomnění Dramatik, prozaik, literární kritik, publicista časopisy Květy, Pražský posel, Vlastimil Psal jen povídky, žádné romány a) Ze současnosti Dva Tylovy spory bylo okolo nich hodně hádek, proto spory: Rozervanec parta chytrých kamarádů se schází v hospodě, dva z nich vynikali Karel nad- šený vlastenec, chce bojovat za češtinu, Hynek rozervanec, slabý, opíjí se, pesimista, ostatní mu nadávají; útok na Máchu a romantiky Poslední Čech mladý muž vychovávaný k úctě k němčině, musí nenávidět Čechy. Zničehonic začne být vlastencem a miluje češtinu, jen tak ze dne na den. Tyl chtěl poučit Čechy, ale zvolil špatný způsob b) Historické 2 typy historie cílem (poučuje o historii) a historie prostředkem (používá historii jako příklad); Tyl nebyl žádný historik, chtěl dodat Čechům sebevědomí, proto vybíral důležité události z minulosti používal historii jako prostředek Dekret kutnohorský chtěl upozornit, jak jsme bojovali a vyhráli Rozina Ruthardova dívka, která nenávidí vše německé a bojuje za práva Čechů Tyl dramatik: a) Dramata z jeho mládí Nezkušený, trochu kopíroval německé vzory Fidlovačka významná kvůli naší hymně Paní Marjánka, matka pluku

5 b) Dramatické obrazy ze života Ze současnosti, sociální problémy té doby; znakem je, že Tyl umí vyhrotit konflikt, ale na konci je smírné řešení Pražský flamendr opilec, který propije rodinné jmění, zadluží se, ale nakonec si uvědomí, že má žít jinak Paličova dcera, Bankrotář, Chudý kejklíř c) Dramatické báchorky Strakonický dudák považována za nejlepší, využil folklór, s citem vylíčil obdiv k české krajině a Čechům, vychovává, ale tak, že si toho nevšimneme, a přesto to má účinek; příběh z české vesni- ce, hlavní hrdina dudák Švanda, má Dorotku a přítele Kalafunu. Švandova maminka je víla a vdechne jeho dudům kouzelnou moc, je trestána tím, že se stane divoženkou. Švanda se stane slavným a chce do světa Kalafuna s Dorotkou mu to rozmlouvají, svět je zlý. Ve světě se na něj nalepí Vocilka (poněmčený Čech) a obírá ho, sjednává mu vystoupení a sám bohatne. Švanda se dostane do vězení, jeho maminka to řekne Dorotce, a ta ho s Kalafunou zachrání. Dudy ztrácí moc a Vocilka jde do vězení. poučení, že svět je zlý Jiříkovo vidění, Tvrdohlavá žena, Čert na zemi, Lesní panna d) Historická dramata Historie prostředkem Kutnohorští havíři, Krvavé křtiny Karel Jaromín Erben ( ) měl zájem o historii seznámil se s Palackým, a ten mu sjednal místo sekretáře Národního muzea; navazuje na Čelakovského a sbírá ÚLS Písně národní v Čechách, Prostonárodní české písně a říkadla poněkud lechtivá témata, Erbenova teorie národa kritizoval českou minulost a folklór, byl přesvědčen, že v ÚLS je charak- ter lidí, že odráží všechny problémy; označil národ za švestku chtěl se dostat k pecce > řekl, že Češi jsou holubičí povahy Kytice (1853) jediná básnická sbírka, balady, vycházely napřed samostatně (první byl Poklad); vrcholné dílo, podporuje odpůrce romantismu, určena mladé generaci, vychovává k úctě k nadosobnímu řádu a tradicím člověk je musí respektovat, nesmí jít vlastní cestou pokud ano, je exemplárně potrestán. Velký kontrast mezi vinou a smrtí malá vina a neúměrně velký trest. Kytice není vhodná pro děti, balady jsou poněkud zvrhlé, vychovávají k pasivitě, viníky jsou vždy ženy používal je jako slabé hrdinky. Místní a časová neurčitost chtěl, aby povídky působi- ly nadčasově. Karel Hynek Mácha ( ) první básničky psal už když studoval měl pseudonym Ignác Mácha; několik let hrál v ochotnických divadlech, rád cestoval hledal tajemná místa v přírodě Prozaik chtěl napsat čtyřdílný román Kat každý díl měl mít název podle hradů Křivoklát, Valdek, Vyšehrad a Karlštejn; dílo nedokončil umřel moc mladý. Stihl napsat jen Křivoklad po- jednává o skutečné historii (věznění Václava IV. Na Křivoklátě) V dílech se vyskytují autobiografické prvky Obrazy ze života mého, Pouť krkonošská, Márinka, Návrat

6 31 let po jeho smrti jeho přítel Karel Sabina přinesl do nakladatelství údajně Máchovo rukopis Cikáni dodnes nevíme, jestli byl skutečně od něj Básník Máj skládá se z Věnování, 4 zpěvů, 2 intermezz; lyrickoepická báseň, epická rovina minoritní Vilém má Jarmilu, ale svede mu ji jeho otec, a Vilém se stává otcovrahem. Do posled- ní chvíle neuznává vinu vzdoruje. Po sedmi letech místem děje projíždí autor. vrcholná část Máje jsou Máchovy metafory Karel Sabina významný politik, do roku 1848 kritik RakouskoUherska, potom se do něj pustil Bach a na 8 let ho nechal zavřít. Poté Sabina pracoval pro tajnou policii a udával naše vlastence to se provalilo a do konce života žil v opovržení stal se symbolem zrádcovství Oživené hroby autobiografický vězeňský deník; Cikáni Václav Bolemír Nebeský literární kritik a učitel Němcové Josef Václav Frič oběť Bacha, zatčen, emogroval, ale vrátil se a dal dohromady (redigoval) al- manach Lada Nióla první hromadné vystoupení českých autorů po revoluci 1848, psycholo- gický význam; autobiografické dílo o čtyřech částech Paměti

7 První počátky realismu v české literatuře realismus nový umělecký směr, vznikl v Evropě na konci první třetiny 19. století vystřídal romantismus, je to jeho pravý opak cílem je objektivně a nezúčastněně vylíčit realitu kolem nás (základní metoda přírodních věd) autor nesmí splývat s hrdinou, hlavní hrdina je typický obsahuje v sobě většinové vlastnosti so- ciální skupiny, do které patří převažuje rozum nad citem 2 stupně nižší (popisný), vyšší (kritický) Nižší stupeň popisuje realitu objektivně, nezúčastněně, autor řekne vše, co ví (40. léta 19. století) Vyšší stupeň kritizuje, nezúčastněně, ale autor neřekne vše, jen to, co chce, aby vyniklo (80. léta 19. století) Popisný realismus v Čechách 40. léta 19. století Karel Havlíček Borovský ( ) vystudoval gymnázium, nedostudoval filozofii, vstoupil do kněžského semináře, ale neuspěl, protože měl v povaze říkat své myšlenky nahlas a natvrdo za každou cenu odporoval dogmatismu 1842 byl vyhozen ze semináře a potřeboval se nějak uživit uvažoval o teriích panslavismu, chtěl vědět, jak vypadá Rusko > vydal se tam a živil se jako vychovatel 1844 prchá z Ruska, je zděšen, začíná kritizovat panslavismus; dílo Obrazy z Rus nedokončený soubor tzv. cestopisných črt bez podrobností, zvenku Téhož roku zkritizoval Tyla, věnuje se politice, dostal se do říšského sněmu, podporuje austrosla- vismus, po roce 1848 spolu s Palackým odsuzují Rakousko, za to ho Bach nechá 1851 unést do Brixenu, kde se mu žilo dobře, ale nesměl do Čech Po pěti letech umírá na suchotiny, ale těsně před smrtí ho Bach pustil domů Celý život psal tzv. epigramy krátká epická báseň, ve které autor kritizuje to, co se mu nelíbí Vrcholem tři brixenské skladby Tyrolské elegie básnický popis zatčení a odvozu do Brixenu, silně satirická báseň, pohrdání Bachem jeho počínání označuje za srabárnu, používá nespisovná slova, chladný styl; Král Lávra král má oslí uši a nechce, aby t někdo věděl popravuje svoje holiče. Jen jednoho nepopraví a ten to pošeptá vrbě. Někdo si z té vrby udělá píšťalku a všichni se tajemství dozví. Na základě alegire předlohou je stará irská pohádka > parafrázuje; Křest svatého Vladimíra travestie zesměšnění historické události, staví na parodii; ze- směšňuje pokřtění tehdejší Kyjevské Rusi (popsané v Nestorově letopisu) v Rusi šířili křest svě- cením řek, protože měla mnoho obyvatel. Křtili je násilím, lidé to nechtěli > pousta utopených. Borovský neměl rád církev, Rusko a absolutismus Kritik bachovského absolutismu, autor užívající ke kritice humor, střídá satiru, parodii a sarkas- mus; staví na jednoduchém verši; první průkopník popisného realismu, literární kritik slavná kritika Posledního Čecha

8 Božena Němcová ( ) symbol statečnosti, za druhé světové války ji napodobovali dodávala odvahu; říkalo se jí první ženaspisovatelka Její pravé jméno je Barbora Panklová, narozená ve Vídni, její otec byl sluha šlechtičny Zaháňské Žila v Ratibořicích, vychovávala ji babička Magdaléna Novotná V 17 letech se musela provdat za Josefa Němce úředník státní správy, hrubián, nesnášenlivý, trestán za vlastenectví Rakušané ho přesouvali z místa na místo a Němcová musela s ním 1842 První pražský pobyt Boženy Němcové tehdy ještě nepsala, ale přátelila se s Nebeským 1845 Chodský pobyt Boženy Němcové první díla, sběratelské období Chodsko bylo revoluční oblastí před rokem 1848 protesty, demonstrace J. Š. Baar o ní napsal román Paní komisarka 1850 měla odjet s manželem do Uher, což odmítla > odjíždí do Prahy s dětmi Druhý pražský pobyt Boženy Němcové Musela si sama shánět vydavatele, veřejně střídala milence výrazně mladšího věku; umírá její syn Hynek Národní báchorky a pověsti a Slovenské pohádky a pověsti výsledky sběratelské činnosti na Chodsku a na Slovensku Psala jen povídky na téma česká vesnice (tradice, zvyky) Obrázek vesnický, Pan učitel oslava, obdiv ke vzdělanému člověku; Dobrý člověk V druhé fázi psala na téma vesnice + ženské hrdinky Divá Bára, Karla, Barunka, Rozár- ka, Babička (1855) napsaná v nejhorších chvílích, když jí zemřel syn Hynek; idealizace venko- va nerealistické dílo, chtěla vytvořit stylizovaný obraz moudrého venkovského člověka, chtěla ukázat české vesnické zvyky a tradice, to co ve městě neznáme; Poté už jen samostatné povídky Pohorská vesnice, V zámku a v podzámčí sociální kritika nespravedlnost vůči chudým lidem, nezasloužené bohatství, ale konec je přesto smírný > nepatří do realismu, Němcová jen vyjádřila naději, chtěla dát příklad; Chyže pod horami závěr tvorby; Její slavná věta Člověk je zlý jen proto, že sám poznal málo lásky.

9 Generace májovců léta 19. století 1848 poražena buržoaznědemokratická revoluce, Bach ministerským předsedou Tlak na českou kulturu zakazování autorů, pronásledování, persekuce 1859 sesazení Bacha kvůli prohrané válce Rakouska s Itálií 1860 František Josef I. Vydává tzv. říjnový diplom v bodech slíbil Čechům politická a ekono- mická práva > obživl kulturní život 1867 vyhlášení dualismu rozdělení Rakouska a Uherska > omezení práv Čechů a Slováků, ale to nás nezastavilo > rozvoj společnosti v Čechách Vznikla Umělecká beseda něco jako ministerstvo kultury, byla tu pro české umělce, založena Ví- tězslavem Hálkem Sokol tělovýchovná jednotka, zároveň vedl k vlastenectví, založen Tyršem Vznikla pěvecká organizace Hlahol vlastenecké zpěvy, národní písně Nové časopisy a noviny Lumír (básničky), Světozor (zeměpisný), Květy, Národní listy Nová nakladatelství a vydavatelství Rakušanům se to nelíbilo Zatím největší vědecké dílo Riegrův slovník naučný Chybělo jen divadlo jako symbol češství > 1862 bylo otevřeno tzv. Prozatímní divadlo, ale nena- šla se v historii jediná vhodná hra k přiležitosti otevření divadla > Hálek proto napsal novou hru Král Vukašín historická hra ze srbských dějin. Spílali mu, že nenapsal něco o Češích, ale údaj- ně nechtěl naštvat Rakušany Sbírka na Národní divadlo národ sobě, 1868 položili základní kámen, 1881 se otevřelo a ná- sledně vyhořelo; 1883 druhé otevření ND zvedlo lidem sebevědomí a povzbudilo je k psaní her V. Hálek, J. Barák almanach Máj lepší než Lada Nióla, sbírka povídek od aktuálních autorů; almanach se jmenuje Máj, protože se hlásí k Máchově revolučnosti, ale nesouhlasí s jeho ubre- čených stylem Májovci chtějí: psát popisný realismus, psát aktuální literaturu (ne historickou), kosmopolitismus (inspirace v zahraniční literatuře), odstranit tabu Členové Hálek, Neruda, Hejduk, Mayer, Šolc, Světlá, Arbes, PflegerMoravský Vítězslav Hálek ( ) básník, prozaik, dramatik, kritik, novinář, organizátor Alfréd romanticky laděná báseň, ne moc povedená Večerní písně velký úspěch, lyrické verše na téma šťastné, čisté a věčné lásky nedodržuje pravidlo popisného realismu, idealizuje, ale právě proto má úspěch V přírodě opět intimní lyrická báseň, obdiv k přírodě Pohádky z naší vesnice realističtější, je o nenávisti, chamtivosti a nevraživosti; jeho poslední sbírka, téhož roku zemřel Jediný román Komediant nepovedený, autobiografický, z uměleckého prostředí Muzikantská Liduška zfilmována, příběh z vesnice o dvou mladých lidech Liduška a Toník. Toník je chudý, hraje na tancovačkách, Liduška je bohatá a rodiče jí zakážou si Toníka vzít. Toník

10 se necá naverbovat do armády na hodně dlouhou dobu > Liduška se z toho zblázní, běhá po vesnicích po tancovačkách a hledá ho. Je všem pro smích. Na statku a v chaloupce podobrá V zámku a v podzámčí; Na vejminku, Pod pustým kop- cem všechny jsou o negativních vztazích na vesnici Poldík rumař jediná povídka z města; Poldík je muž s koňmi a valníkem, odváží odpad, je slušný, ochotný, pracovitý, oblíbený. Zamiluje se do dívky ze sousedství, ale ona si vybere lepšího pískaře. Poldík ho zná a přeje jim to. Pískař záhy umírá, ale Poldík necítí škodolibost, je smutný jako ta dívka, dokonce se začne starat o její dítě a nic za to nechce. Drama Král Vukašín Literární kritika velmi dobrý, vynikal; díky němu k nám přišel kritický realismus chtěl zvýšit ro- vinu; Gogola hledám studie o kritickém realismu, první požadavek kritického realismu v Čechách Jan Neruda ( ) básník, prozaik, fejetonista, literární kritik, dramatik Jeho básně mají dvě fáze: I. Období Hřbitovní kvítí provokace, cynický, byl odsouzen lidmi jako prokletí básníci; sbírka je kritická, vzteklá, odsuzuje lidi a svět Knihy veršů výběr z poezie vydané v tisku a almanaších; 3 části Kniha veršů výpravných (pů- sobí vzletně, pateticky), Kniha veršů lyrických a smíšených, Kniha veršů časových a příležitostných (reaguje na aktuální dění, je to pokračování Kvítí, ale poprvé si váží jedné věci mateřství, vztahu dítěte k matce II. Období Není už tak temné a beznadějné, je optimističtější Písně kosmické víra v klad, v budoucnost lidstva, je přesvědčen, že technika pomůže člověku ke zlepšení života, působí vizionářsky Balady a romance cíleně zaměnil názvy balada má být smutná, tragická, epická báseň a ro- mance lyrická, kladně vyznějící, netragická, nostalgická, melancholická to on obrátil Prosté motivy tradiční básně, koloběh roku přenáší na lidský život Zpěvy páteční vyšly z pozůstalosti, patetické, monumentální, alegorické Jako prozaik byl úspěšnější soubor povídek Arabesky povídky z Malé strany, fejetony; povídka Trhani oslavuje dělníky na železnici v RakouskoUhersku; Povídky malostranské celkem 13 povídek na stejné téma; základním znakem je plastické zob- razení prostředí = ze všech úhlů střídá 2 formy vypravěče, 3 tóny (vážný, humorný, satirický); povídky vyprávějí o typických postavách z Malé strany, o mizejícm světě Malé strany, nebo jsou to povídky s jednou konkrétní scénou V dramatu neuspěl, jen několik komedií Francesca di Rimini z italského středověku Fejetony asi 2000 článků, vydány i knižně 5 dílů Studie krátké a kratší nejslavnější fejeton Kam s ním?

11 Adolf Heyduk nedoceněný básník, vydal přes 60 básnických sbírek, srovnáván s Hálkem, ale pí- še tzv. bolavý smutek prožil smrt dvou dcer; Hořec a srdečník, Zaváté listy, imbál a husle Václav Šolc opak Heyduka, jen 1 sbírka Prvosenky celá řada básnických útvarů sonet, chanson, styl ÚLS; vyhlášený bohém, zemřel mladý Rudolf Mayer jedno dílo, sociální balada V poledne topič pracující u bohatého továrníka, který je krutý k zaměstnancům topič ho chce zabít, hraje si s myšlenkou nechat bouchnout ko- tel, ale rozmyslí si to, protože by ho stejně nahradil jiný zlý člověk. myšlenky anarchismu, May- er je odmítá Karolína Světlá z bohaté germanizované rodiny (vlastním jménem Johanna Rottová); odmítla přepych a vdala se z lásky, žila v chudobě na vesnici, velmi mravná. Odmítla Nerudu, i když svého muže časem přestala milovat. ještědské prózy ženy, které ve jménu ideálu všechno obětují a jsou šťastné v bídě Franti- na, Kříž u potoka, Nemodlenec, Vesnický román Z městského prostředí, silné ženy bouřící se povrchnostem Zvonečková královna, Černý Pet- říček Jakub Arbes volně přiřazen k májovcům, je mladší, byl přítelem Nerudy, obdivoval Máchu Nový útvar romaneto epická povídka s tajuplným dobrodružným dějem, který je v závěru ra- cionálně vysvětlen Svatý Xaverius, Newtonův mozek, Ďábel na skřipci, Sivooký démon, Etiopská lilie Sociální romány Kandidáti existence utopický socialismus; Štrajchpudlíci, Mesiáš životní osud J. V. Friče Gustav PflegerMoravský volně přiřazen, nechtěl být s májovci obdivoval romantismus Báseň Pan Vyšínský zbytečný člověk Próza sociální romány Z malého světa odehrává se v roce 1844, stávky, demonstrace; Paní fabrikantová nejlepší, psychologický román o dvané nespokojené ženě, která si najde milence; Ztracený život také o Fričovi, ale Arbes byl údajně lepší

12 Ruchovci a lumírovci léta 19. století Almanach Ruch kolem něj vznikla literární skupina ruchovci v čele se Svatoplukem Čechem; chtěli psát literaturu zaměřenou jen na české tradice a tématiku, odmítali kosmopolitismus Časopis Lumír konkurenční skupina lumírovci, navázali na májovce, obohacení české literatury, kosmopolitismus; v čele Jaroslav Vrchlický, kolegové J. V: Sládek, Julius Zeyer Splynuly v ruchovce a lumírovce, spolupracovali, protože obě skupiny chtěly zkvalitnit češtinu Časopis Osvěta třetí skupina, autoři staršího věku Jirásek, Winter, Světlá, Krásnohorská kon- zervativní, neměli rádi lumírovce a bojovali s nimi Časopis Květy žádná skupina, byl významný svou neutralitou, dával prostor všem Svatopluk Čech ( ) básník, prozaik; psal básně na téma a) Česká minulost a téma slovanské Husita na Baltu velikost husitství, myšlenky pronikly spanilými jízdami až k Baltu; Adamité náboženská sekta, odmítali husity, bojovali nevo- jensky > husité je vyvraždili; Evropa a Slávie alegorické po moři pluje loď Evropa, námořníci převážejí násilím slovanské revolucionáře do vyhnanství. Nastane bouře, všichni se hádají > loď se potápí. Slávie to samé, ale vzpoura posádky a námořníky jsou tentokrát Slované a vzpouru potlačí > loď pluje dál. myšlenky panslavismu, kapitán je Rus b) Obrazy české vesnice Ve stínu lípy idealizace; Lešetínský kovář ve stylu Posledního Čecha bohatý Němec chce u nás podnikat a chce ovládnout kovárny udělá kováři konku- renci. Němec si to uvědomí a kovárnu prodá vesnici c) Politická lyrika otázka nesvobody, úvahy o spravedlnosti k lidem, obyčejný chudý člověk je otrokem; Jitřní písně, Písně otroka představa ideálního státu ve středomoří je tam hezky, všichni jsou si rovni; na konci příběhu čtenář zjistí, že to byl celé jen sen Próza postava Matěje Broučka pražský měšťan; celá řada povídek a románů broučkiáda téma maloměšťáctví sobečtí, egocentričtí, namyšlení na malém městě je to nejlíp vidět Nový epochální výlet pana Broučka do Měsíce bohatý Pražam, chodí do hospody Vikárka, mi- luje jen jídlo a pití (primitivismus), nic jiného ho nezajímá. Usne v sudu a zdá se mu, že je na Mě- síci, kde žijí Měsíčňané poletují, živí se hudbou, pijí nektar z květin. Do tohoto ráje přistane primitiv Brouček. Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do 15. století stejný začátek, zdá se mu o husi- tech, žije v rodině husitů a neumí přijmout jejich myšlenky. Je zbabělý, nechápe nadšení pro boj a službu husitům. Položit za ně život je pro něj nesmysl. Čech vytvořil celou řadu maloměšťáckých charakterů Jaroslav Vrchlický ( ) vlastním jménem Emil Frída; obohacoval literaturu, pestrá tvorba, psal všechno 80 básnických sbírek rozdílného charakteru, próza nic moc, literární kritik, dramatik 40 her; Básnickou tvorbu dělíme na období

13 I. Období ( léta) šťastné období, zamilovaný, ženatý, uznávaný, oceňovaný jako Hálek; Poutí k Eldorádu, Dojmy a rozmary sonety, vyznání lásky; Selské balady nápodoba ruchovců, chtěl být pestrý ÚLS II. Období (90. léta) rodinná krize, rozpad manželství; okna v bouři III. Období (20. století do roku 1912) období usmíření, rezignace, životní bilance; Zlomky epopeje Překladatel největší v celém 19. století, přeložil z 18 národních literatur románské miloval Prozaik málo děl, nevynikal Loutky Dramatik všechny možné styly Noc na Karlštejně komedie, Hippodamie tragédie o třech částech, téma antické drama (dnešní melodrama) Ohlas v kritice 4 protikladné názory a) Věcná objektivní kritika ideální, ale nejméně zatoupená, jediný Neruda byl objektivní b) Nekritická chvála tzv. epigoni slěpě napodobovali jeho vzor, hřáli se v jeho slávě, lichotili mu c) Nespravedlivá nesnášenlivost tzv. moravská kritika včele Leandr Čech, konzervativec; soustřeďovali se okolo osvěty nesnášeli kosmopolitismus d) Mladí začínající lidé česká moderna nenávistní Josef Václav Sládek ( ) vedoucí redaktor Lumíru, ale sympatizoval i s ruchovskými idejemi; mluvčí lumírovců při sporech s osvětou; nejlepší autor poezie pro děti, básník, publicista (fejetonista), překladatel (32 z 37 Shakespearových děl), žádné drama, prózy bezvýznamné Poezie několik typů: a) Poezie ovlivněná pobytem v Americe Básně, Jiskry na moři evropský pohled na Ame- riku bezpráví, jak vyhnali indiány, svoboda skrze vraždy; po jeho smrti se daly dohromady fejetony a glosy z Ameriky Americké obrázky b) Poezie o scénách z běžného života velmi smutná, Sládek vidí jen bolest, smutek, bídu a beznaděj život je boj o přežití Světlou stopou, Na prahu ráje c) Ruchovská poezie napodobuje ÚLS, jednoduchá poezie Selské písně a české znělky, Starosvětské písničky a jiné písně d) Dětská poezie Zvony a zvonky, Zlatý máj, Skřivánčí písně Julius Zeyer ( ) úplně jiný než ostatní, drtivě v převaze prozaik, neoromantik, začínal jako básník a dramatik Poezie sólové básně, velké, epické, rozsáhlé, na 3 témata: a) Česká národní minulost Vyšehrad, Čechův příchod b) Minulost slovanských dějin ruský folklór Zpěv o pomstě za Igora c) Oslava evropské minulosti Karolinská epopeja Karel Veliký a jeho družina, rytíři Próza Ondřej Černyšev začínal, román není moc povedený, veskrze romantický příběh ode- hrávající se na carském dvoře, láska, nenávost, intriky 3 vrcholné prózy nazváno Myšlenková krize Julia Zeyera

14 Jan Maria Plojhar extrémně romantický příběh o muži žijícím v Praze. Rozervaný hrdina, je sám, zbytečný a v depresi. Chce se zamilovat, hledá ideál. Svět okolo je ošklivý > prchá do Itálie najít lepší svět a nachází vysněnou ženu, anděla Katherinu. Obrovká láska, čistá, opravdová. Plojhat ale umírá na nemoc a Katherina se zabije. takhle vidí svět Zeyer, podle něj je zlý a nic krásného v něm neexistuje; Dům U Tonoucí hvězdy hlavní hrdina Slovák Rajko (od slova bláznit, šílet > šíleně rozervaný hrdina) žijící v Praze, je zoufalý, nešťastný > utíká do Paříže, která je ale stejná jako Praha. Začne pít a utrácet peníze, nemá žádný cíl. Skončí v chudobinci a umírá při požáru. myšlenka, že není východisko z toho zkaženého světa Tři legendy o krucifixu soubor tří povídek 1 česká, 1 španělská, 1 slovenská nejslavnější, nejpovedenější Samko Pták prosťáček, pokorný, věřící, hloupý, využívaný, myslí si, že roz- mlouvá s ptáky. Odejde do kláštera, kde už mu sice neubližuí, ale stejně s emu smějí > odchází do Ráje s Ježíšem, protože je smířený, plný dobroty a lásky Drama jen jedna úspěšná hra Radúz a Mahulena na Slovensku, pohádka se scénickou hud- bou kulisa, doprovází, ale hra lze hrát i bez zní narozdíl od melodramatu; hudbu složil Josef Suk

15 Evropský kritický realismus Evropa, kolem poloviny 19. století Navazuje na popisný realismus, reflektuje změny v Evropě rozvoj kapitalismu vyžaduje po lite- ratuře studii společnosti > literatura pozoruje pomocí metod exaktních věd; stále typický hrdina Anglický kritický realismus Daniel Defoe předchůdce ze 17. století Robinson Crusoe realismus v části, kdy Robinson vzpomíná na rodnou Anglii popis společnosti, kritika Charles Dickens měl těžké dětství, osiřel, píše o osudech dětí bez domova Oliver Twist, Copperfield, Malá Doritka Díla zobrazující Anglii, mapuje společenské vrstvy Kronika Pickwickova klubu ironický hu- mor, zobrazuje povrchnost dělení lidí do vrstev podle majetku William Makepeace Thakeray ne moc známý, málo překládaný Kniha o snobech kritika bohaté vrstvy; Trh marnosti kritika kariérismu, úplatkářství, honby za majetkem Charlotte Bronteová Jana Eyrová Emily Bronteová Na větrné hůrce Obě psaly o mravných hrdinkách ve stylu K. Světlé Následující autoři nejsou kritičtí realisté Sir Arthur Conan Doyle Příběhy Sherlocka Holmese, Pes baskervillský Robert Lewis Stevenson neoromantik Podivuhodný příběh doktora Jekylla a pna Hydea o schizofrenickém doktorovi; psal i dobrodružné romány Poklad na ostrově Lewis Caroll Alenka v říši divů Francouzský kritický realismus Prolíná se s romantismem Honoré de Balzac hrubián, sprosťák, opilec, násilník (Roucho pana de Balzac V. Neff) Celoživotní záměr chtěl zachytit morálku doby a vývoj společnosti v 19. století, že o všem roz- hodují jen peníze Lidská komedie cyklus o 90 románech a povídkách, např. Otec Goriot z Paříže, otec a dvě dcery, které jsou velmi chamtivé. Otec by jim dal vše, ale pak umírá v chudobě a dcery ani nepři- jdou na pohřeb, už nemá majetek Ztracené iluze lidé, kteří postupem života zjišťují pravdu o morálce ztrácí iluze o světě Lesk a bída kurtizán o podsvětí, úplatcích, donášení na veřejné představitele

16 Gustav Flaubert píše víc psychologicky, méně děje, víc vnitřních monologů Madame Bovary žena trpící pocitem zklamání z manželství nuda, prázdnota > najde si mi- lence, zažívá dobrodružství, ale i to ji časem zklame > zabije se Citová výchova jako Iluze hrdina si buduje charakter hajzlíka, jinak v této době žít nemůže, musí lhát, uplácet Salambo historická próza z Kartága Emile Zola vytvořil směr naturalismus krajní pól kritického realismu vybírá si z reality jen to nejděsivější, nejtemnější nemoc, umírání, bolest, krev válečné události On sám to označuje za živočichopis člověk se liší od zvířat tím, že má vůli to naturalisté popí- rají 3 determinace (určení), kterými je dán osud rasa, prostředí, geny podle naturalistů to nelze změnit, čemuž navíc napomáhá prostředek zlá náhoda člověk se snaží mít vůli, ale něco ho vždycky zlomí Paralela člověkzvíře Nana, Germinal, Zabiják Guy de Maupassant také naturalista, ale mírnější Kulička tvrdě zobrazený příběh prosti- tutky, která je mravnější a lidštější než boháči a smetánka Miláček osud jednoho novinářehajzlíka, chce jen úspěch a kariéru Jules Verne není kritický realista; Dvacet tisíc mil pod mořem, Cesta kolem světa za 80 dní, Dva roky prázdnin Ruský kritický realismus Nikolaj Vasilijevič Gogol Revizor tragikomedie (= smích skrze slzy), drama; próza Mrtvé duše Ivan Andrejevič Gončarov Oblomov zbytečný člověk Ivan Sergejevič Turgeněv Lovcovy zápisky natvrdo ukazuje život v Rusku metodou kontras- tu; Otcové a děti typ hrdiny nihilista Bazarov pasivní rezostence, odmítá společenské zása- dy, nedělá nic Lev Nikolajevič Tolstoj několik desítek románů a povídek Vojna a mír encyklopedie Rus- ka v době napoleonských válek široké zobrazení Ruska, demokratické pojetí historie (= dějiny tvoří masy lidí); Anna Karenina prototyp Madame Bovary taky se zabije, ale moderní metodou skočí pod vlak; inspirace Chelčickým

17 F. M. Dostojevskij největší autor psychologické prózy; rozpor na jedné straně tvrdý nesmlou- vavý realista, ale v závěru děl vždy odmítá násilné řešení, věří ve víru a pokoru Zločin a trest schopný a inteligentní student Raskolnikov je chudý, všichni se mu smějí > to chce změnit násilím, on se považuje za vyvoleného, chce vystoupit proti světu > zabije zlou li- chvářku, ale jelikož ho přistihne její sestra, musí zabít i ji. Z toho má výčitky, protože byla nevin- ná. Objeví se Soňa prostitutka, ale nejkladnější postava děje. Zasahuje mu do života a chce, aby se přiznal a očistil se tak. Raskolnikov se přizná, i když by na něj jinak nepřišli. Je zatčen a odvezen na Sibiř. Soňa ho následuje. Běsi prostředí anarchistů v Rusku, stejný jako Traktát o boji duchovním souhlasí s myšlenkami, ale odmítá sílu a násilí Idiot román, zdramatizován; vynikající kvalitní dílo o slušném a poctivém knížeti, který pomá- há lidem, je užitečný > společnost ho vidí jako idiota. Lidé ho chtějí okrást > označí ho za blázna, tidíž musí do ústavu, a lidi ho mezitím vyrabují Bratři Karamazovi jako Otec Goriot + otcovražda k tomu navíc Polský kritický realismus Henry Sienkiewicz Quo vadis nejlepší román z antického prostředí Říma, pronásledování křesťanů Neroem Ohněm a mečem povstání šlechty proti Ukrajincům v 17. století Křižáci Boleslav Prus Farao román z Egypta

18 Český kritický realismus 80. léta 19. století Navazuje na český popisný realismus, hlásí se k Borovskému, Němcové a Nerudovi (nejen u nás) ve třech proudech Městský kritický realismus U nás skoro nebyl Ignát Herrmann U snědeného krámu ; série povídek na téma otec Kontelík a zeť Vejvara Historický kritický realismus Velmi oblíben, dodává sebevědomí Alois Jirásek ( ) narodil se v Hodoníně ve východních Čechách, vystudoval historii, byl profesorem na gymnáziích v Litomyšli a v Praze > odborník na historii, jeho díla mají historii za cíl Inspirován Tolstým demokratické pojetí dějin Zdeněk Nejedlý z KSČ jeho pojetí dějim zneužil > Jiráskovská akce propagoval ho v každé ro- dině, nechal jeho díla vydávat za pakatel, aby ho mohli číst všichni; Nejedlého triáda určil tři vzory, podle kterých se smělo psát a skládat Němcová, Jirásek, Smetana Psal prózy a dramata; v románech se věnoval třem obdobím husitství, po Bílé hoře, Národní obrození Vychází z Palackého, je přesvědčen, že husitství je vrchol, každé z etap věnoval dílo trilogie Mezi proudy počátky, osudy obyčejných venkovanů, ale i skutečných postav, vyzdvihuje lid; trilogie Proti všem průběh válek; trilogie Bratrstvo doznívání válek; poslední nedokonče- né torzo Husitský král Po Bílé Hoře podle něj přichází nejhorší období v Čechách Temno řádění jezuitů, jako první dobu označil za dobu temna; tři povídky Psohlavci, Skály, Skaláci O národním obrození pentalogie F. L. Věk, tetralogie U nás z východních Čech, Filozovská historie povídka ze studentského prostředí, studentská idylka Drama Lucerna pohádka, vlastenecká, největší úspěch; historické hry Jan Hus, Jan Roháč, Jan Žižka ; venkovské téma Vojnarka, Otec pro mládež z Kosmovy kroniky Staré pověsti české, Z Čech až na konec světa Zikmund Winter ( ) jiný než Jirásek, psal jen povídky a pouze o jediném období století (před a po Bílé Hoře); na prvním místě historik a nadruhém spisovatel (Jirásek obráceně) žádné vymyšlené postavy, pouze dal faktům literární podobu jediný román Mistr Kampanus životopisný román o slavném humanistovi kolaborant x hr- dina? Desítky etnografických studií o krajových zvycích z různých oblastí Čech Nezbedný bakalář, Rakovnické obrázky, Pražské obrázky, Rozina Sebranec

19 Vesnický kritický realismus Nejoblíbenější, tradice, lid na vesnici, sedláci; většina autorů je z venkova Tereza Nováková z východních Čech; Maloměstský román přesahuje východní Čechy, je o dveři K. H. Borovského Zdeňce Skutečně existující postavy z století z východních Čech, které se snažily formovat svět k lepšímu, ale prohrávaly Jan Jílek přesvědčený evangelík, za jezuitů nemohl konat svou ví- ru, vyřešil to emigrací;, Jiří Šmatlán studuje katolictví a nelíbí se mu, a s evangelickou vírou dopadne stejně > stane se z něj ateista a východisko nachází v socialismu; Na Librově gruntě nadšenec, tentokrát neprohrává, je pokrokovým statkářem, hodný na po- druhy; Drašar kněz, vlastenec, slouží lidem, ale po roce 1848 ztrácí víru a smysl života; Děti čistého živého o náboženské sektě Karel Václav Rais podkrkonoší a českomoravská vysočina; povídky Výminkáři otec dal sy- novi všechno, co měl, ale když zestárl, syn ho chtěl ze statku vyhnat, chtěl, aby umřel, aby získal výminek pro další dobytek, a vydělal víc peněz Rodiče a děti vztahy založené na ziskuchtivosti, o lidech s těžkým životem v horách dřina, bída Přirovnáván k Hálkovi, ale je radikálnější Romány Kalibův zločin jeho prvotina, ale úspěšná, skorodetektivka o sedlákovi, který má ženu, kterou miluje, ale ona je zdeptaná venkovem, chce bohatý městský život > najde si několik milenců. Kaliba na to ale kašle, miluje ji, dře pro ni ještě víc, ale jednoho dne to v něm vybouchne a zabije ji sekerou. Svůj čin nezapírá a přiznává se. Román prolamuje rozdíly mezi městem a ven- kovem všude je to stejné, ani na vesnici nejsou lepší lidé Zapadlí vlastenci poděkování vzdělancům národního obrození, kteří odmítli život ve městě a ve jménu češství hlásali o češtině v zapadlých vesničkách Západ podle Nejedlého nejsmutnější román české literatury o zapadlém vlastenci, mladý kněz pomáhající na venkově v Krkonoších, tráví tam celý svůj život, ale když zestárne, napíšou mu, že musí uvolnit místo mladšímu nástupci. Kněz nemá kam jít, lidem hodně pomáhal, ale teď ho k sobě nikdo nechce > je z toho nešťastný, smrt by pro něj byla východisko, musí zemřít dřív, než bude vyhnán z vesnice. To se mu podaří. Teprve na pohřbu se lidé začnou kát, ale to už je pozdě. Pantáta Bezoušek napůl román, napůl povídka, idealizace venkova Bezoušek je starý děda, klidný, pohodový. Chce navštívit svého syna v Praze. Přijede do Prahy a je tam zmatený, všude kolem hodně lidí, kteří pospíchají, nedají s ním řeč > chce domů. Tradiční pohled na vesnici, hu- moristický příběh. Josef Holeček jižní Čechy, jeden z největších panslavistů psal studie o Slovanech; jeho největ- ším dílem je desetdílný román ve 12 knihách Naši historie několika vesnic z okolí Vodňan a Písku, zhruba prvních 50 let 19. století

20 Antal Stašek vlastním jménem Kamil Zeman, podkrkonoší; Blouznivci našich hor ústřední téma spiritismus lidé vyvolávající duchy, v podkrkonoší se scházeli často život byl těžký, hle- dali naději V temných vírech, Na rozhraní řeší sociálně opravné myšlenky, utopický socialismus O ševci Matouškovi a jeho přátelích skutečný příběh o velkém vlastenci Jan Herben jižní Morava; do časopisu Čas jednou přišel anonymní dopis s pěti básněmi o těž- kém životě ve Slezsku od Petra Bezruče nikdo ho neznal a Herben po něm pátral. Udal ho Nor- bert Mrštík. Do 3. a 4. pokolení románový cyklus o životě lidí okolo Hodonína v první polovině 19. století Karel Klostermann básník Šumavy i když psal romány a ne básně Skláři, Voraři, Ze světa lesních samot Jindřich Šimon Baar západní část Šumavy, pocházel z Klenčí pod Čerchovem; Pani komisarka + Osmačtyřicátníci + Lůsy trilogie; byl knězem, pomáhal lidem, miloval zvířata Pro kravičku Realistické drama frašky, jednoduché hry, často překlady z němčiny nevzdělaní diváci > nebylo možné hrát hry na úrovni v 80. letech náhlé zlepšení poprvé v Národním divadle díky novému řediteli František Adolf Šubert příznivec realismu, první průkopník Jan Vávra, Drama čtyř chudých stěn tragédie, nic extra, ale byly první Ladislav Stroupežnický dramaturg, autor komedií, napsal první kvalitní hry Naši furianti venkovská komedie o volbě vesnického ponocného nadčasová zápletka zájem o místo, úplat- ky, podvody; Zvíkovský rarášek Gabriela Preissová prostředí slovácké vesnice Její pastorkyňa (poručnice); Gazdina roba Alois a Vilém Mrštíkové Maryša Alois Jirásek Vojnarka, Otec

Nechť je toto někomu k užitku. Martin Plicka

Nechť je toto někomu k užitku. Martin Plicka Nechť je toto někomu k užitku Martin Plicka V šem, které nebaví vypracovávání maturitních otázek, jsem vytvořil tento dokument z vlastních učebních zdrojů. V případě, že vše nedopadne dle vašich představ,

Více

11. Realismus ve světové literatuře

11. Realismus ve světové literatuře 11. Realismus ve světové literatuře Začneme charakteristikou realismu a pokračujeme jednotlivými národními literaturami. Realismus je umělecký směr, kterrý se snaží zobrazit svět kolem sebě co nejvěrněji.

Více

Odmaturuj z češtiny, by PD

Odmaturuj z češtiny, by PD Odmaturuj z češtiny, by PD 1. Počátky slovesného umění, nejstarší umělecké projevy, ÚLS, vliv slovesnosti na literatur 19.st Celá kniha: B. Němcová, K.J.Erben: pohádky; Eduard Petiška: Staré Řecké báje

Více

Čítanka 9 Slovníček autorů

Čítanka 9 Slovníček autorů A Joseph Alexander ALTSHELER /džouzif eligzándr óltšelr/ (29. 4. 1862 Three Springs, Kentucky, USA 5. 6. 1919 New York, USA) Americký novinář a prozaik, jeden z nejpopulárnějších autorů dobrodružné literatury

Více

Tradice a duchovní identita

Tradice a duchovní identita Tradice a duchovní identita lidové pověry a magie jezuitské školství piaristická opozice habáni jednota bratrská moravští bratři deisté predikanti blouznivci spiritisté svatořečení Jana z Nepomuku rušení

Více

Literatura pro 2. ročník gymnázia. (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války)

Literatura pro 2. ročník gymnázia. (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války) Literatura pro 2. ročník gymnázia (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války) Gymnázium Velké Meziříčí 2015 Doporučená četba: Petr Bezruč: Slezské písně - alespoň

Více

Anglický romantismus

Anglický romantismus Anglický romantismus John Keats Žil v letech 1795-1821 Především básník Motivy přírody, smyslového opojení, rozporu ideálů a skutečnosti Nebyl tak rebelský, jako jiní romantikové, spíše mu šlo prostě o

Více

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století)

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Literatura pro 1. ročník gymnázia Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Gymnázium Velké Meziříčí 2012 1 Povinná četba (platí pro všechny) zapsat do KD i

Více

aneb procházka po dějinách české a světové literatury

aneb procházka po dějinách české a světové literatury Mgr. Milan Šimek aneb procházka po dějinách české a světové literatury 1 Předmluva Dvojdílná brožura Literární notes si neklade za cíl být akademickou publikací dějin světové a české literatury. Jedná

Více

ČESKÁ A SVĚTOVÁ LITERATURA PRO DĚTI

ČESKÁ A SVĚTOVÁ LITERATURA PRO DĚTI ČESKÁ A SVĚTOVÁ LITERATURA PRO DĚTI PhDr. Zdeněk Valenta, Ph.D. Studijní opora Katedry preprimárního a primárního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem OBSAH ÚVOD...

Více

Charakteristika ženské hrdinky v současné literatuře

Charakteristika ženské hrdinky v současné literatuře Střední škola Waldorfské lyceum Křejpského 1501/12 149 00, Praha 4 Charakteristika ženské hrdinky v současné literatuře Odborná maturitní práce Vypracovala: Barbora Eichlerová Vedoucí práce: Jitka Ferencová

Více

Tipy na vánoční dárek

Tipy na vánoční dárek Tipy na vánoční dárek Arnaldur Indriđason Codex Regius 312 stran, vázáno 319 Kč Mladý Islanďan Valdemar se vydává studovat do Kodaně. Chce se zabývat středověkými rukopisy. Profesor, kterého mu doporučili,

Více

Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obor vzdělávání: 26-41-M/01 Elektrotechnika, 23-41-M/01 Strojírenství

Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obor vzdělávání: 26-41-M/01 Elektrotechnika, 23-41-M/01 Strojírenství Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_13 Název sady DUM: Literatura 2.poloviny 20.století Název a adresa školy: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Registrační

Více

15. Meziválečná próza

15. Meziválečná próza 1 15. Meziválečná próza I. Okruh autorů kolem Lidových novin - K. Čapek, J. Čapek, E. Bass, K Poláček Karel Čapek (1890 1938) - narodil se v Malých Svatoňovicích, jeho otec byl lékař, měl 2 sourozence:

Více

BÁSNICKÉ DÍLO KARLA V. RAISE THE POETICAL WORKS OF KAREL V. RAIS Ľ ŒUVRE POÉTIQUE DE KAREL V. RAIS

BÁSNICKÉ DÍLO KARLA V. RAISE THE POETICAL WORKS OF KAREL V. RAIS Ľ ŒUVRE POÉTIQUE DE KAREL V. RAIS Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Českého jazyka a literatury Studijní program: 2. stupeň Kombinace: Český jazyk francouzský jazyk BÁSNICKÉ DÍLO KARLA V. RAISE THE POETICAL WORKS

Více

Knihovna 2015. C4 Halas František Já se tam vrátím

Knihovna 2015. C4 Halas František Já se tam vrátím C4 Halas František Já se tam vrátím Defoe Daniel Robinson Crusoe A103 Šrámek Fráňa Stříbrný vítr A116a Kukučín, Martin Pražské motivy A127a,b Kratochvíl, J. Vesnice A128 Mináč Vladimír Smrt chodí po horách

Více

2. Římská literatura

2. Římská literatura 2. Řecká literatura Aischylos Oresteia Peršané Anakreón 5 knih anakreonské poezie Pijácké písně Aristofanés Lýsistraté Ptáci Žáby Aristoteles Poetika Rétorika Epikuros O přírodě Euripides Médea Orestés

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Copyright Petr Zelinka 2002-2003 VYPRACOVANÉ MATURITNÍ OKRUHY http://tlbx.ic.cz/tlbx.php?title=skola Český jazyk a literatura Přínos starověkých kultur pro evropskou vzdělanost... 2 Bible, středověké evropské

Více

HISTORICKÉ ROMÁNY. Vytváříme nejen umělecká díla, ale každý z nás i svůj vlastní život - jako vlastní historický román. Längle

HISTORICKÉ ROMÁNY. Vytváříme nejen umělecká díla, ale každý z nás i svůj vlastní život - jako vlastní historický román. Längle HISTORICKÉ ROMÁNY HISTORICKÉ ROMÁNY Vytváříme nejen umělecká díla, ale každý z nás i svůj vlastní život - jako vlastní historický román. Längle Beletrie zpracovávající známé historické události byla vždycky

Více

Vliv francouzské literatury na vietnamskou literaturu

Vliv francouzské literatury na vietnamskou literaturu Vliv francouzské literatury na vietnamskou literaturu Vypracovala: Petra Karlová Vietnamistika, 4. ročník Praha, květen 2002 Obsah ÚVOD... 3 1. UTVÁŘENÍ LITERÁRNÍCH PROUDŮ... 4 2. LITERÁRNÍ PROUDY VE VIETNAMSKÉ

Více

Milí čtenáři, JOTA SLAVÍ 19. ZÁŘÍ 20. NAROZENINY A 24. LISTOPADU VYDÁVÁ 1 000. KNIHU! V KNIŽNÍCH SOUTĚŽÍCH ZÍSKALA NOVÁ OCENĚNÍ! SLAVTE S NÁMI!

Milí čtenáři, JOTA SLAVÍ 19. ZÁŘÍ 20. NAROZENINY A 24. LISTOPADU VYDÁVÁ 1 000. KNIHU! V KNIŽNÍCH SOUTĚŽÍCH ZÍSKALA NOVÁ OCENĚNÍ! SLAVTE S NÁMI! Milí čtenáři, Nakladatelství JOTA má letos na podzim mnoho důvodů k oslavám. JOTA SLAVÍ 19. ZÁŘÍ 20. NAROZENINY A 24. LISADU VYDÁVÁ 1 000. KNIHU! V KNIŽNÍCH SOUTĚŽÍCH ZÍSKALA NOVÁ OCENĚNÍ! SLAVTE S NÁMI!

Více

Josef Svatopluk Machar a Řím. Podněty z italské cesty v tvorbě českého literáta

Josef Svatopluk Machar a Řím. Podněty z italské cesty v tvorbě českého literáta Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Josef Svatopluk Machar a Řím. Podněty z italské cesty v tvorbě českého literáta Jana Matasová Plzeň 2014 Západočeská univerzita v Plzni

Více

B U S T Y A P A M Ě T N Í D E S K Y

B U S T Y A P A M Ě T N Í D E S K Y P AMĚŤ PRAHY B U S T Y A P A M Ě T N Í D E S K Y V P R A Ž S K É P A M Á T K O V É R E Z E R V A C I U N E S C O P AMĚŤ PRAHY VÝZNAM PAMĚTNÍCH DESEK V PRAZE VÝZNAM PAMĚTNÍCH DESEK V PRAZE Každý návštěvník

Více

Knižní velkoobchod s nejširší nabídkou. www.pemic.cz 24. 11. 7. 12. 2014 ROČNÍK XIII /2014. Vánoce. www.knizni-novinky.cz

Knižní velkoobchod s nejširší nabídkou. www.pemic.cz 24. 11. 7. 12. 2014 ROČNÍK XIII /2014. Vánoce. www.knizni-novinky.cz Č A S O P I S P R O K N I H K U P C E, K N I H O V N Y, N A K L A D AT E L E A Č T E N Á Ř E ROČNÍK XIII /2014 24. 11. 7. 12. 2014 23 Vaše knihkupectví Ježíšek nakupuje na kniha.cz, a kde vy? Platné právní

Více

B E L E T R I E str. 1 1.12.2009

B E L E T R I E str. 1 1.12.2009 B E L E T R I E str. 1 1.12.2009 Terminátor. Kniha první, Omnibus. 1. vyd. v českém jazyce, Praha : BB art : Crew, 2009, 352 s. : vše barev. il. ; 24 cm příběhy, komiksy, sci-fi, fantasy, roboti, budoucnosti,

Více

Literatura pro 2. ročník pracovní sešit (PS) řešení daných cvičení. Téma: Májovci, ruchovci a lumírovci (učebnice (U) str. 76-89)

Literatura pro 2. ročník pracovní sešit (PS) řešení daných cvičení. Téma: Májovci, ruchovci a lumírovci (učebnice (U) str. 76-89) Literatura pro 2. ročník pracovní sešit (PS) řešení daných cvičení Téma: Májovci, ruchovci a lumírovci (učebnice (U) str. 76-89) Májovci, ruchovci, lumírovci PS str. 77 Rakouská monarchie 1815-1848 01

Více

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta KATEDRA ČESKÉ LITERATURY. Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta KATEDRA ČESKÉ LITERATURY. Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA ČESKÉ LITERATURY Židovské hrdinky v prózách Arnošta Lustiga Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou a Nemilovaná (Z deníku sedmnáctileté Perly Sch.) Bakalářská

Více

Vnorovy - jejich slavní rodáci

Vnorovy - jejich slavní rodáci Vnorovy - jejich slavní rodáci Slovo úvodem První dva uvedení vnorovští rodáci František Zýbal a Štěpán Polášek patří svým dílem spíše k regionálnímu písemnictví, zatímco básnická tvorba Jana Skácela je

Více

Tajný bol MODERNÍ DOBA:

Tajný bol MODERNÍ DOBA: 9 Evangelický měsíčník ročník 90/2014 cena 25 Kč www.ceskybratr.cz MODERNÍ DOBA: Tajný bol Pokud se ptáme, co má činit křesťan v této době ať ji nazýváme stále ještě moderní, nebo již postmoderní, nebo

Více

B E L E T R I E str. 1 25.11.2011

B E L E T R I E str. 1 25.11.2011 B E L E T R I E str. 1 25.11.2011 Mrtví tanečníci : antologie české romantické prózy / sestavil Václav Vaněk a kol.. Vyd. 1., Příbram : Pistorius & Olšanská, 2010, 229 s. ; 22 cm prózy, antologie, romantismus

Více