vznik nových forem byronská povídka tvůrce Byron; lyrickoepická povídka s větším množ- stvím

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vznik nových forem byronská povídka tvůrce Byron; lyrickoepická povídka s větším množ- stvím"

Transkript

1 Evropský romantismus Evropa, 1. třetina 19. století Umělecký směr, reakce na porážku myšlenek Velké francouzské revoluce lítost, smutek Heslo revoluce rovnost, svornost, bratrství Po revoluci naopak došlo k utužení absolutismu Znaky: důraz na city, převaha citů nad rozumem vyjímeční hrdinové tajemné postavy časté téma příroda, nešťastná láska (příroda slouží jako útočiště nešťastně zamilovaného být vyjímečný znamenalo nemít normální vztah) splývání autora s hrdinou promítání sebe sama hrdina bývá duševně rozervaný souboj protikladů (život x smrt, rozum x cit, láska x nenávist, krása x ošklivost) vznik nových forem byronská povídka tvůrce Byron; lyrickoepická povídka s větším množ- stvím lyriky vyvinul se ve dvou podobách revoluční typický bojovný a aktivní hrdina (sice prohrává, ale bojuje do poslední chvíle) planný pláč vzdávající se hrdinové Anglický romantismus Anglie kolébkou, vznikl směr titanismus tendence oslavovat silné, schopné a nezdolné osob- nosti G. G. Byron (lord Byron) zakladatel revolučního romantismu, on sám byl romantickým hrdinou; emigroval, často pobýval v Itálii, chtěl bojovat za Řeky proti Turkům onemocněl na mor a umřel největší dílo epos Childe Haroldova pouť splývá s autorem utíká z ošklivé Anglie a cestuje po Evropě hledajíc čistou nádhernou zemi. Nenachází ji, svět je zkažený, jediná krása je příroda. Korzár, Džaur, Lara, Dnes završuji 36. rok svého života, Má duše temná je Percy Bysshe Shelley jeho kolega, významý titanista; Odpoutaný Prometheus oslavuje sílu člověka, který se vzepřel bohům udělal z něj romantického hrdinu Walter Scott dobrodružné příběhy a příběhy z evropské historie 48 děl; Ivanhoe nejslavnější skotská hrdina; Kenilworth ; Psal pod pseudonymem, teprve 5 let před smrtí se přiznal k autorství měl strach o úspěch dal- ších děl

2 Francouzský romantismus Typické prolínání romantismu s realismem rozdíl je v tom, že hrdinové jsou reální Victor Hugo známý prozaik, básník a dramatik; Legenda věků básnický cyklus, ve 3 částech mapuje dějiny Francie, řada básní věnovaná revoluci (Za jednou z barikád, Vzpomínka na noc ze čtvrtého) V dramatu ne moc známý Cromwell v úvodu sepsal Manifest francouzského romantismu Prózy Chrám Matky Boží v Paříži láska extrémně ošklivého, ale uvnitř krásného Quasimoda k Esmeraldě, je nenáviděný a souzený; Ubožáci / Bídníci dobrodružný román, hlavní posta- va Jean Valjean; Dělníci moře hamingwayský příběh, prostý rybář každý den bojuje o život na rozpadlé loďce, je součástí moře; Devadesát tři román z Velké francouzské revoluce Stendhal (vlastním jménem Henry Beyle) bojoval po boku Napoleona za revoluci; opustil Fran- cii a zbytek života strávil v Itálii a v Německu (přijímá jméno podle města Stendhal); Povídky na téma hrdina zklamaný světem; Červený a černý červená symbolizuje uniformu napoleonských vojáků, černá církev hlavní hrdina je mladý vzdělaný muž vstupující do života chce být úspěšný nadchne ho armáda, ale pak se mu v ní nelíbí > vstoupí do církve s vírou, že je spravedlivá, ale opět je zklamán > dostane se do vězení, odmítne milost a je popraven; Kar- touza parmská Alfred de Musset Pařížan, velký bohém, spousta milostných afér; Zpověď dítěte svého věku autobiografický román o chlapci z lepší rodiny, který nenachází smysl života, touží po lásce za- miluje se, ale je podveden > zklamán se rozhodne to světu vrátit a odvrhuje své milenky, cíleně jim ubližuje, cynický; osobní příběh Musset byl zamilovaný do V. Sandové Německý romantismus Novalis zakladatel, tragický život, zasnouben s 12letou dívkou, v 13 letech mu zemřela, pak mu zemřel mladší bratr > celý život píše o smrti a smutku; zemřel v 29 letech; Básník Hymny noci Jakob a Vilhelm Grimmovi dva bratři, psali pohádky, obdivovali folklór Pohádky pro děti a celou rodinu 200 pohádek Heinrich Heine největší básník, zabýval se starogermánskými a židovskými pověstmi (za Hitlera se nesměl vydávat); Lorelei o dívce, která na Rýnu pobluzovala loďaře; Kniha písní, Nové básně Ruský romantismus Prolínání romantismu s realismem; nový typ hrdiny tzv. zbytečný člověk vyznačoval se po- stojem protikladným vůči ostatním vzdělaný, pracovitý, chtěl se uplatnit, být užitečný, ale nikdo o něj nestál; tento typ jen v Rusku

3 A. S. Puškin tragický život, velký kritik carismu a nevolnictví za trest byl poslán do vyhnanství na Kavkaz (Michajlovskoje tam žil a má tam památník); nedal si pokoj a dál provokoval napsal sérii 5 romantických poem tzv. jižní poemy 3 nej- slavnější Kavkazský zajatec popisuje nespravedlnost od cara, stěžuje si; Bachčisarajská fontána obdivuje krásy Kavkazu, hrdina utíkající z civilizace; Cikáni vzorový typ romantic- kého hrdiny; Puškin nesměl do Moskvy, ale vrátil se do Petrohradu a pořád provokoval > byl hlídán policí a díla vydával tajně > car se ho chtěl definitivně zbavit, proto podplatil svůdníka Dantese, aby sve- dl Puškinovu manželku > Puškin ho musel vyzvat na souboj, který prohrál; Evžen Oněgin román ve verších, stvořil ukázkový typ zbytečného člověka Evžen pochází z bohaté rodiny, má skvělé vzdělání, je čestný poctivý, chce se uplatnit, ale nejde mu to carské služby se mu hnusí. K čemu je vlastně vzdělání? Je všem jen pro smích > začne utrácet peníze, vede život k ničemu. Jeho přítel Larin ho pozve na vesnici. Má dvě dcery Olga chce Evžena, aby se podívala do světa, Taťána se do něj ale doopravdy zamiluje a vyznává se mu. Oněgin se jí jen vysměje, opět odjíždí a pokračuje se svým marným životem. Po letech se znovu potkají, Taťána už je provdaná, a tehdy Oněgin prohlédne, jak byl hloupý zamiluje se do ní a požádá ji o ruku, ale ona ho odmítne, přestože ho pořád miluje chce být věrná. Piková dáma Puškin stihl uplatnit i realismus Michajl Jurjevič Lermontov básník, prozaik, dramatik; tragický život, honba za ideály, kritika re- žimu, také umřel v souboji; Poema Démon vrcholné dílo, čerpá ze starých biblických legend zavržení andělé + legenda z gruzínského folklóru kněžna Tamara se vdává, ale v den svatby jí manžela zabijí loupežníci > zklamaná odchází do kláštera. Do snu jí promlouvá démon a vyznává se jí z lásky (démoni by měli škodit, ale tenhle se zamiluje doopravdy). Přemůže Tamařinu lásku k manželovi a ve snu se políbí > Tamara umírá. Hrdina naší doby v 5 příbězích Polský romantismus Znakem je touha po svobodě, hrdost na národnost (Polsko tehdy bylo okupováno, rozdělené na 3 části) Adam Mickiewicz vlastenec, bojoval proti okupaci > byl zatčen a odvezen do Ruska, nesměl domů, ale povolili mu západní Evropu žil ve Francii; zajímaly ho vzpoury vydal se do Turecka a umřel na choleru; Lyrickoepická skladba Dziady lidové oslavy v Polsku, kde se vyvolávají mrtví připomíná Po- lákům minulost, vyzdvihuje sebevědomí; Konrád Wallenrod byronského typu, vlastenecká; Pan Tadeáš nebojovná, jako Romeo a Julie, ale příběh skončí šťastně výzva ke sjednocení Polska Juliusz Slowacki básník a dramatik Kordian

4 Třetí generace národního obrození ( ) romantická, spisova- telská Čeština je zachráněna a zkvalitněna, je plnohodnotná > spisovatelé tvoří V Evropě je romantismus, ale u nás ho považovali za nevhodný směr, škodlivý, ubrečený, k ničemu chtěli vychovávat k vlastenectví Romantici u nás jen Mácha a jeho přívrženci J. V. Frič, Karel Sabina, V. B. Nebeský Josef Kajetán Tyl ( ) narozen v Kutné hoře, studoval u klicpery v Hradci, ale nedo- končil studia a dal se ke kočovné společnost, kde hrál a psal; 1842 povolán do Prahy dostal na starost česká představení u Stavovského divadla (vedlejší scé- na byla česká) Přezdívalo se mu miláček národa vlezlo mu to do hlavy a zvoral jednu povídku. Za to ho Borov- ský zkritizoval, Tyl se urazil a až do konce života s ním nechtěl být v jedné místnosti Dal se na politiku a prosazoval naše zájmy štval Rakušany > po revoluci ho nechal Bach vyhodit z divadla a pronásledoval ho Vrátil se ke kočovníkům, umírá v bídě a zapomnění Dramatik, prozaik, literární kritik, publicista časopisy Květy, Pražský posel, Vlastimil Psal jen povídky, žádné romány a) Ze současnosti Dva Tylovy spory bylo okolo nich hodně hádek, proto spory: Rozervanec parta chytrých kamarádů se schází v hospodě, dva z nich vynikali Karel nad- šený vlastenec, chce bojovat za češtinu, Hynek rozervanec, slabý, opíjí se, pesimista, ostatní mu nadávají; útok na Máchu a romantiky Poslední Čech mladý muž vychovávaný k úctě k němčině, musí nenávidět Čechy. Zničehonic začne být vlastencem a miluje češtinu, jen tak ze dne na den. Tyl chtěl poučit Čechy, ale zvolil špatný způsob b) Historické 2 typy historie cílem (poučuje o historii) a historie prostředkem (používá historii jako příklad); Tyl nebyl žádný historik, chtěl dodat Čechům sebevědomí, proto vybíral důležité události z minulosti používal historii jako prostředek Dekret kutnohorský chtěl upozornit, jak jsme bojovali a vyhráli Rozina Ruthardova dívka, která nenávidí vše německé a bojuje za práva Čechů Tyl dramatik: a) Dramata z jeho mládí Nezkušený, trochu kopíroval německé vzory Fidlovačka významná kvůli naší hymně Paní Marjánka, matka pluku

5 b) Dramatické obrazy ze života Ze současnosti, sociální problémy té doby; znakem je, že Tyl umí vyhrotit konflikt, ale na konci je smírné řešení Pražský flamendr opilec, který propije rodinné jmění, zadluží se, ale nakonec si uvědomí, že má žít jinak Paličova dcera, Bankrotář, Chudý kejklíř c) Dramatické báchorky Strakonický dudák považována za nejlepší, využil folklór, s citem vylíčil obdiv k české krajině a Čechům, vychovává, ale tak, že si toho nevšimneme, a přesto to má účinek; příběh z české vesni- ce, hlavní hrdina dudák Švanda, má Dorotku a přítele Kalafunu. Švandova maminka je víla a vdechne jeho dudům kouzelnou moc, je trestána tím, že se stane divoženkou. Švanda se stane slavným a chce do světa Kalafuna s Dorotkou mu to rozmlouvají, svět je zlý. Ve světě se na něj nalepí Vocilka (poněmčený Čech) a obírá ho, sjednává mu vystoupení a sám bohatne. Švanda se dostane do vězení, jeho maminka to řekne Dorotce, a ta ho s Kalafunou zachrání. Dudy ztrácí moc a Vocilka jde do vězení. poučení, že svět je zlý Jiříkovo vidění, Tvrdohlavá žena, Čert na zemi, Lesní panna d) Historická dramata Historie prostředkem Kutnohorští havíři, Krvavé křtiny Karel Jaromín Erben ( ) měl zájem o historii seznámil se s Palackým, a ten mu sjednal místo sekretáře Národního muzea; navazuje na Čelakovského a sbírá ÚLS Písně národní v Čechách, Prostonárodní české písně a říkadla poněkud lechtivá témata, Erbenova teorie národa kritizoval českou minulost a folklór, byl přesvědčen, že v ÚLS je charak- ter lidí, že odráží všechny problémy; označil národ za švestku chtěl se dostat k pecce > řekl, že Češi jsou holubičí povahy Kytice (1853) jediná básnická sbírka, balady, vycházely napřed samostatně (první byl Poklad); vrcholné dílo, podporuje odpůrce romantismu, určena mladé generaci, vychovává k úctě k nadosobnímu řádu a tradicím člověk je musí respektovat, nesmí jít vlastní cestou pokud ano, je exemplárně potrestán. Velký kontrast mezi vinou a smrtí malá vina a neúměrně velký trest. Kytice není vhodná pro děti, balady jsou poněkud zvrhlé, vychovávají k pasivitě, viníky jsou vždy ženy používal je jako slabé hrdinky. Místní a časová neurčitost chtěl, aby povídky působi- ly nadčasově. Karel Hynek Mácha ( ) první básničky psal už když studoval měl pseudonym Ignác Mácha; několik let hrál v ochotnických divadlech, rád cestoval hledal tajemná místa v přírodě Prozaik chtěl napsat čtyřdílný román Kat každý díl měl mít název podle hradů Křivoklát, Valdek, Vyšehrad a Karlštejn; dílo nedokončil umřel moc mladý. Stihl napsat jen Křivoklad po- jednává o skutečné historii (věznění Václava IV. Na Křivoklátě) V dílech se vyskytují autobiografické prvky Obrazy ze života mého, Pouť krkonošská, Márinka, Návrat

6 31 let po jeho smrti jeho přítel Karel Sabina přinesl do nakladatelství údajně Máchovo rukopis Cikáni dodnes nevíme, jestli byl skutečně od něj Básník Máj skládá se z Věnování, 4 zpěvů, 2 intermezz; lyrickoepická báseň, epická rovina minoritní Vilém má Jarmilu, ale svede mu ji jeho otec, a Vilém se stává otcovrahem. Do posled- ní chvíle neuznává vinu vzdoruje. Po sedmi letech místem děje projíždí autor. vrcholná část Máje jsou Máchovy metafory Karel Sabina významný politik, do roku 1848 kritik RakouskoUherska, potom se do něj pustil Bach a na 8 let ho nechal zavřít. Poté Sabina pracoval pro tajnou policii a udával naše vlastence to se provalilo a do konce života žil v opovržení stal se symbolem zrádcovství Oživené hroby autobiografický vězeňský deník; Cikáni Václav Bolemír Nebeský literární kritik a učitel Němcové Josef Václav Frič oběť Bacha, zatčen, emogroval, ale vrátil se a dal dohromady (redigoval) al- manach Lada Nióla první hromadné vystoupení českých autorů po revoluci 1848, psycholo- gický význam; autobiografické dílo o čtyřech částech Paměti

7 První počátky realismu v české literatuře realismus nový umělecký směr, vznikl v Evropě na konci první třetiny 19. století vystřídal romantismus, je to jeho pravý opak cílem je objektivně a nezúčastněně vylíčit realitu kolem nás (základní metoda přírodních věd) autor nesmí splývat s hrdinou, hlavní hrdina je typický obsahuje v sobě většinové vlastnosti so- ciální skupiny, do které patří převažuje rozum nad citem 2 stupně nižší (popisný), vyšší (kritický) Nižší stupeň popisuje realitu objektivně, nezúčastněně, autor řekne vše, co ví (40. léta 19. století) Vyšší stupeň kritizuje, nezúčastněně, ale autor neřekne vše, jen to, co chce, aby vyniklo (80. léta 19. století) Popisný realismus v Čechách 40. léta 19. století Karel Havlíček Borovský ( ) vystudoval gymnázium, nedostudoval filozofii, vstoupil do kněžského semináře, ale neuspěl, protože měl v povaze říkat své myšlenky nahlas a natvrdo za každou cenu odporoval dogmatismu 1842 byl vyhozen ze semináře a potřeboval se nějak uživit uvažoval o teriích panslavismu, chtěl vědět, jak vypadá Rusko > vydal se tam a živil se jako vychovatel 1844 prchá z Ruska, je zděšen, začíná kritizovat panslavismus; dílo Obrazy z Rus nedokončený soubor tzv. cestopisných črt bez podrobností, zvenku Téhož roku zkritizoval Tyla, věnuje se politice, dostal se do říšského sněmu, podporuje austrosla- vismus, po roce 1848 spolu s Palackým odsuzují Rakousko, za to ho Bach nechá 1851 unést do Brixenu, kde se mu žilo dobře, ale nesměl do Čech Po pěti letech umírá na suchotiny, ale těsně před smrtí ho Bach pustil domů Celý život psal tzv. epigramy krátká epická báseň, ve které autor kritizuje to, co se mu nelíbí Vrcholem tři brixenské skladby Tyrolské elegie básnický popis zatčení a odvozu do Brixenu, silně satirická báseň, pohrdání Bachem jeho počínání označuje za srabárnu, používá nespisovná slova, chladný styl; Král Lávra král má oslí uši a nechce, aby t někdo věděl popravuje svoje holiče. Jen jednoho nepopraví a ten to pošeptá vrbě. Někdo si z té vrby udělá píšťalku a všichni se tajemství dozví. Na základě alegire předlohou je stará irská pohádka > parafrázuje; Křest svatého Vladimíra travestie zesměšnění historické události, staví na parodii; ze- směšňuje pokřtění tehdejší Kyjevské Rusi (popsané v Nestorově letopisu) v Rusi šířili křest svě- cením řek, protože měla mnoho obyvatel. Křtili je násilím, lidé to nechtěli > pousta utopených. Borovský neměl rád církev, Rusko a absolutismus Kritik bachovského absolutismu, autor užívající ke kritice humor, střídá satiru, parodii a sarkas- mus; staví na jednoduchém verši; první průkopník popisného realismu, literární kritik slavná kritika Posledního Čecha

8 Božena Němcová ( ) symbol statečnosti, za druhé světové války ji napodobovali dodávala odvahu; říkalo se jí první ženaspisovatelka Její pravé jméno je Barbora Panklová, narozená ve Vídni, její otec byl sluha šlechtičny Zaháňské Žila v Ratibořicích, vychovávala ji babička Magdaléna Novotná V 17 letech se musela provdat za Josefa Němce úředník státní správy, hrubián, nesnášenlivý, trestán za vlastenectví Rakušané ho přesouvali z místa na místo a Němcová musela s ním 1842 První pražský pobyt Boženy Němcové tehdy ještě nepsala, ale přátelila se s Nebeským 1845 Chodský pobyt Boženy Němcové první díla, sběratelské období Chodsko bylo revoluční oblastí před rokem 1848 protesty, demonstrace J. Š. Baar o ní napsal román Paní komisarka 1850 měla odjet s manželem do Uher, což odmítla > odjíždí do Prahy s dětmi Druhý pražský pobyt Boženy Němcové Musela si sama shánět vydavatele, veřejně střídala milence výrazně mladšího věku; umírá její syn Hynek Národní báchorky a pověsti a Slovenské pohádky a pověsti výsledky sběratelské činnosti na Chodsku a na Slovensku Psala jen povídky na téma česká vesnice (tradice, zvyky) Obrázek vesnický, Pan učitel oslava, obdiv ke vzdělanému člověku; Dobrý člověk V druhé fázi psala na téma vesnice + ženské hrdinky Divá Bára, Karla, Barunka, Rozár- ka, Babička (1855) napsaná v nejhorších chvílích, když jí zemřel syn Hynek; idealizace venko- va nerealistické dílo, chtěla vytvořit stylizovaný obraz moudrého venkovského člověka, chtěla ukázat české vesnické zvyky a tradice, to co ve městě neznáme; Poté už jen samostatné povídky Pohorská vesnice, V zámku a v podzámčí sociální kritika nespravedlnost vůči chudým lidem, nezasloužené bohatství, ale konec je přesto smírný > nepatří do realismu, Němcová jen vyjádřila naději, chtěla dát příklad; Chyže pod horami závěr tvorby; Její slavná věta Člověk je zlý jen proto, že sám poznal málo lásky.

9 Generace májovců léta 19. století 1848 poražena buržoaznědemokratická revoluce, Bach ministerským předsedou Tlak na českou kulturu zakazování autorů, pronásledování, persekuce 1859 sesazení Bacha kvůli prohrané válce Rakouska s Itálií 1860 František Josef I. Vydává tzv. říjnový diplom v bodech slíbil Čechům politická a ekono- mická práva > obživl kulturní život 1867 vyhlášení dualismu rozdělení Rakouska a Uherska > omezení práv Čechů a Slováků, ale to nás nezastavilo > rozvoj společnosti v Čechách Vznikla Umělecká beseda něco jako ministerstvo kultury, byla tu pro české umělce, založena Ví- tězslavem Hálkem Sokol tělovýchovná jednotka, zároveň vedl k vlastenectví, založen Tyršem Vznikla pěvecká organizace Hlahol vlastenecké zpěvy, národní písně Nové časopisy a noviny Lumír (básničky), Světozor (zeměpisný), Květy, Národní listy Nová nakladatelství a vydavatelství Rakušanům se to nelíbilo Zatím největší vědecké dílo Riegrův slovník naučný Chybělo jen divadlo jako symbol češství > 1862 bylo otevřeno tzv. Prozatímní divadlo, ale nena- šla se v historii jediná vhodná hra k přiležitosti otevření divadla > Hálek proto napsal novou hru Král Vukašín historická hra ze srbských dějin. Spílali mu, že nenapsal něco o Češích, ale údaj- ně nechtěl naštvat Rakušany Sbírka na Národní divadlo národ sobě, 1868 položili základní kámen, 1881 se otevřelo a ná- sledně vyhořelo; 1883 druhé otevření ND zvedlo lidem sebevědomí a povzbudilo je k psaní her V. Hálek, J. Barák almanach Máj lepší než Lada Nióla, sbírka povídek od aktuálních autorů; almanach se jmenuje Máj, protože se hlásí k Máchově revolučnosti, ale nesouhlasí s jeho ubre- čených stylem Májovci chtějí: psát popisný realismus, psát aktuální literaturu (ne historickou), kosmopolitismus (inspirace v zahraniční literatuře), odstranit tabu Členové Hálek, Neruda, Hejduk, Mayer, Šolc, Světlá, Arbes, PflegerMoravský Vítězslav Hálek ( ) básník, prozaik, dramatik, kritik, novinář, organizátor Alfréd romanticky laděná báseň, ne moc povedená Večerní písně velký úspěch, lyrické verše na téma šťastné, čisté a věčné lásky nedodržuje pravidlo popisného realismu, idealizuje, ale právě proto má úspěch V přírodě opět intimní lyrická báseň, obdiv k přírodě Pohádky z naší vesnice realističtější, je o nenávisti, chamtivosti a nevraživosti; jeho poslední sbírka, téhož roku zemřel Jediný román Komediant nepovedený, autobiografický, z uměleckého prostředí Muzikantská Liduška zfilmována, příběh z vesnice o dvou mladých lidech Liduška a Toník. Toník je chudý, hraje na tancovačkách, Liduška je bohatá a rodiče jí zakážou si Toníka vzít. Toník

10 se necá naverbovat do armády na hodně dlouhou dobu > Liduška se z toho zblázní, běhá po vesnicích po tancovačkách a hledá ho. Je všem pro smích. Na statku a v chaloupce podobrá V zámku a v podzámčí; Na vejminku, Pod pustým kop- cem všechny jsou o negativních vztazích na vesnici Poldík rumař jediná povídka z města; Poldík je muž s koňmi a valníkem, odváží odpad, je slušný, ochotný, pracovitý, oblíbený. Zamiluje se do dívky ze sousedství, ale ona si vybere lepšího pískaře. Poldík ho zná a přeje jim to. Pískař záhy umírá, ale Poldík necítí škodolibost, je smutný jako ta dívka, dokonce se začne starat o její dítě a nic za to nechce. Drama Král Vukašín Literární kritika velmi dobrý, vynikal; díky němu k nám přišel kritický realismus chtěl zvýšit ro- vinu; Gogola hledám studie o kritickém realismu, první požadavek kritického realismu v Čechách Jan Neruda ( ) básník, prozaik, fejetonista, literární kritik, dramatik Jeho básně mají dvě fáze: I. Období Hřbitovní kvítí provokace, cynický, byl odsouzen lidmi jako prokletí básníci; sbírka je kritická, vzteklá, odsuzuje lidi a svět Knihy veršů výběr z poezie vydané v tisku a almanaších; 3 části Kniha veršů výpravných (pů- sobí vzletně, pateticky), Kniha veršů lyrických a smíšených, Kniha veršů časových a příležitostných (reaguje na aktuální dění, je to pokračování Kvítí, ale poprvé si váží jedné věci mateřství, vztahu dítěte k matce II. Období Není už tak temné a beznadějné, je optimističtější Písně kosmické víra v klad, v budoucnost lidstva, je přesvědčen, že technika pomůže člověku ke zlepšení života, působí vizionářsky Balady a romance cíleně zaměnil názvy balada má být smutná, tragická, epická báseň a ro- mance lyrická, kladně vyznějící, netragická, nostalgická, melancholická to on obrátil Prosté motivy tradiční básně, koloběh roku přenáší na lidský život Zpěvy páteční vyšly z pozůstalosti, patetické, monumentální, alegorické Jako prozaik byl úspěšnější soubor povídek Arabesky povídky z Malé strany, fejetony; povídka Trhani oslavuje dělníky na železnici v RakouskoUhersku; Povídky malostranské celkem 13 povídek na stejné téma; základním znakem je plastické zob- razení prostředí = ze všech úhlů střídá 2 formy vypravěče, 3 tóny (vážný, humorný, satirický); povídky vyprávějí o typických postavách z Malé strany, o mizejícm světě Malé strany, nebo jsou to povídky s jednou konkrétní scénou V dramatu neuspěl, jen několik komedií Francesca di Rimini z italského středověku Fejetony asi 2000 článků, vydány i knižně 5 dílů Studie krátké a kratší nejslavnější fejeton Kam s ním?

11 Adolf Heyduk nedoceněný básník, vydal přes 60 básnických sbírek, srovnáván s Hálkem, ale pí- še tzv. bolavý smutek prožil smrt dvou dcer; Hořec a srdečník, Zaváté listy, imbál a husle Václav Šolc opak Heyduka, jen 1 sbírka Prvosenky celá řada básnických útvarů sonet, chanson, styl ÚLS; vyhlášený bohém, zemřel mladý Rudolf Mayer jedno dílo, sociální balada V poledne topič pracující u bohatého továrníka, který je krutý k zaměstnancům topič ho chce zabít, hraje si s myšlenkou nechat bouchnout ko- tel, ale rozmyslí si to, protože by ho stejně nahradil jiný zlý člověk. myšlenky anarchismu, May- er je odmítá Karolína Světlá z bohaté germanizované rodiny (vlastním jménem Johanna Rottová); odmítla přepych a vdala se z lásky, žila v chudobě na vesnici, velmi mravná. Odmítla Nerudu, i když svého muže časem přestala milovat. ještědské prózy ženy, které ve jménu ideálu všechno obětují a jsou šťastné v bídě Franti- na, Kříž u potoka, Nemodlenec, Vesnický román Z městského prostředí, silné ženy bouřící se povrchnostem Zvonečková královna, Černý Pet- říček Jakub Arbes volně přiřazen k májovcům, je mladší, byl přítelem Nerudy, obdivoval Máchu Nový útvar romaneto epická povídka s tajuplným dobrodružným dějem, který je v závěru ra- cionálně vysvětlen Svatý Xaverius, Newtonův mozek, Ďábel na skřipci, Sivooký démon, Etiopská lilie Sociální romány Kandidáti existence utopický socialismus; Štrajchpudlíci, Mesiáš životní osud J. V. Friče Gustav PflegerMoravský volně přiřazen, nechtěl být s májovci obdivoval romantismus Báseň Pan Vyšínský zbytečný člověk Próza sociální romány Z malého světa odehrává se v roce 1844, stávky, demonstrace; Paní fabrikantová nejlepší, psychologický román o dvané nespokojené ženě, která si najde milence; Ztracený život také o Fričovi, ale Arbes byl údajně lepší

12 Ruchovci a lumírovci léta 19. století Almanach Ruch kolem něj vznikla literární skupina ruchovci v čele se Svatoplukem Čechem; chtěli psát literaturu zaměřenou jen na české tradice a tématiku, odmítali kosmopolitismus Časopis Lumír konkurenční skupina lumírovci, navázali na májovce, obohacení české literatury, kosmopolitismus; v čele Jaroslav Vrchlický, kolegové J. V: Sládek, Julius Zeyer Splynuly v ruchovce a lumírovce, spolupracovali, protože obě skupiny chtěly zkvalitnit češtinu Časopis Osvěta třetí skupina, autoři staršího věku Jirásek, Winter, Světlá, Krásnohorská kon- zervativní, neměli rádi lumírovce a bojovali s nimi Časopis Květy žádná skupina, byl významný svou neutralitou, dával prostor všem Svatopluk Čech ( ) básník, prozaik; psal básně na téma a) Česká minulost a téma slovanské Husita na Baltu velikost husitství, myšlenky pronikly spanilými jízdami až k Baltu; Adamité náboženská sekta, odmítali husity, bojovali nevo- jensky > husité je vyvraždili; Evropa a Slávie alegorické po moři pluje loď Evropa, námořníci převážejí násilím slovanské revolucionáře do vyhnanství. Nastane bouře, všichni se hádají > loď se potápí. Slávie to samé, ale vzpoura posádky a námořníky jsou tentokrát Slované a vzpouru potlačí > loď pluje dál. myšlenky panslavismu, kapitán je Rus b) Obrazy české vesnice Ve stínu lípy idealizace; Lešetínský kovář ve stylu Posledního Čecha bohatý Němec chce u nás podnikat a chce ovládnout kovárny udělá kováři konku- renci. Němec si to uvědomí a kovárnu prodá vesnici c) Politická lyrika otázka nesvobody, úvahy o spravedlnosti k lidem, obyčejný chudý člověk je otrokem; Jitřní písně, Písně otroka představa ideálního státu ve středomoří je tam hezky, všichni jsou si rovni; na konci příběhu čtenář zjistí, že to byl celé jen sen Próza postava Matěje Broučka pražský měšťan; celá řada povídek a románů broučkiáda téma maloměšťáctví sobečtí, egocentričtí, namyšlení na malém městě je to nejlíp vidět Nový epochální výlet pana Broučka do Měsíce bohatý Pražam, chodí do hospody Vikárka, mi- luje jen jídlo a pití (primitivismus), nic jiného ho nezajímá. Usne v sudu a zdá se mu, že je na Mě- síci, kde žijí Měsíčňané poletují, živí se hudbou, pijí nektar z květin. Do tohoto ráje přistane primitiv Brouček. Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do 15. století stejný začátek, zdá se mu o husi- tech, žije v rodině husitů a neumí přijmout jejich myšlenky. Je zbabělý, nechápe nadšení pro boj a službu husitům. Položit za ně život je pro něj nesmysl. Čech vytvořil celou řadu maloměšťáckých charakterů Jaroslav Vrchlický ( ) vlastním jménem Emil Frída; obohacoval literaturu, pestrá tvorba, psal všechno 80 básnických sbírek rozdílného charakteru, próza nic moc, literární kritik, dramatik 40 her; Básnickou tvorbu dělíme na období

13 I. Období ( léta) šťastné období, zamilovaný, ženatý, uznávaný, oceňovaný jako Hálek; Poutí k Eldorádu, Dojmy a rozmary sonety, vyznání lásky; Selské balady nápodoba ruchovců, chtěl být pestrý ÚLS II. Období (90. léta) rodinná krize, rozpad manželství; okna v bouři III. Období (20. století do roku 1912) období usmíření, rezignace, životní bilance; Zlomky epopeje Překladatel největší v celém 19. století, přeložil z 18 národních literatur románské miloval Prozaik málo děl, nevynikal Loutky Dramatik všechny možné styly Noc na Karlštejně komedie, Hippodamie tragédie o třech částech, téma antické drama (dnešní melodrama) Ohlas v kritice 4 protikladné názory a) Věcná objektivní kritika ideální, ale nejméně zatoupená, jediný Neruda byl objektivní b) Nekritická chvála tzv. epigoni slěpě napodobovali jeho vzor, hřáli se v jeho slávě, lichotili mu c) Nespravedlivá nesnášenlivost tzv. moravská kritika včele Leandr Čech, konzervativec; soustřeďovali se okolo osvěty nesnášeli kosmopolitismus d) Mladí začínající lidé česká moderna nenávistní Josef Václav Sládek ( ) vedoucí redaktor Lumíru, ale sympatizoval i s ruchovskými idejemi; mluvčí lumírovců při sporech s osvětou; nejlepší autor poezie pro děti, básník, publicista (fejetonista), překladatel (32 z 37 Shakespearových děl), žádné drama, prózy bezvýznamné Poezie několik typů: a) Poezie ovlivněná pobytem v Americe Básně, Jiskry na moři evropský pohled na Ame- riku bezpráví, jak vyhnali indiány, svoboda skrze vraždy; po jeho smrti se daly dohromady fejetony a glosy z Ameriky Americké obrázky b) Poezie o scénách z běžného života velmi smutná, Sládek vidí jen bolest, smutek, bídu a beznaděj život je boj o přežití Světlou stopou, Na prahu ráje c) Ruchovská poezie napodobuje ÚLS, jednoduchá poezie Selské písně a české znělky, Starosvětské písničky a jiné písně d) Dětská poezie Zvony a zvonky, Zlatý máj, Skřivánčí písně Julius Zeyer ( ) úplně jiný než ostatní, drtivě v převaze prozaik, neoromantik, začínal jako básník a dramatik Poezie sólové básně, velké, epické, rozsáhlé, na 3 témata: a) Česká národní minulost Vyšehrad, Čechův příchod b) Minulost slovanských dějin ruský folklór Zpěv o pomstě za Igora c) Oslava evropské minulosti Karolinská epopeja Karel Veliký a jeho družina, rytíři Próza Ondřej Černyšev začínal, román není moc povedený, veskrze romantický příběh ode- hrávající se na carském dvoře, láska, nenávost, intriky 3 vrcholné prózy nazváno Myšlenková krize Julia Zeyera

14 Jan Maria Plojhar extrémně romantický příběh o muži žijícím v Praze. Rozervaný hrdina, je sám, zbytečný a v depresi. Chce se zamilovat, hledá ideál. Svět okolo je ošklivý > prchá do Itálie najít lepší svět a nachází vysněnou ženu, anděla Katherinu. Obrovká láska, čistá, opravdová. Plojhat ale umírá na nemoc a Katherina se zabije. takhle vidí svět Zeyer, podle něj je zlý a nic krásného v něm neexistuje; Dům U Tonoucí hvězdy hlavní hrdina Slovák Rajko (od slova bláznit, šílet > šíleně rozervaný hrdina) žijící v Praze, je zoufalý, nešťastný > utíká do Paříže, která je ale stejná jako Praha. Začne pít a utrácet peníze, nemá žádný cíl. Skončí v chudobinci a umírá při požáru. myšlenka, že není východisko z toho zkaženého světa Tři legendy o krucifixu soubor tří povídek 1 česká, 1 španělská, 1 slovenská nejslavnější, nejpovedenější Samko Pták prosťáček, pokorný, věřící, hloupý, využívaný, myslí si, že roz- mlouvá s ptáky. Odejde do kláštera, kde už mu sice neubližuí, ale stejně s emu smějí > odchází do Ráje s Ježíšem, protože je smířený, plný dobroty a lásky Drama jen jedna úspěšná hra Radúz a Mahulena na Slovensku, pohádka se scénickou hud- bou kulisa, doprovází, ale hra lze hrát i bez zní narozdíl od melodramatu; hudbu složil Josef Suk

15 Evropský kritický realismus Evropa, kolem poloviny 19. století Navazuje na popisný realismus, reflektuje změny v Evropě rozvoj kapitalismu vyžaduje po lite- ratuře studii společnosti > literatura pozoruje pomocí metod exaktních věd; stále typický hrdina Anglický kritický realismus Daniel Defoe předchůdce ze 17. století Robinson Crusoe realismus v části, kdy Robinson vzpomíná na rodnou Anglii popis společnosti, kritika Charles Dickens měl těžké dětství, osiřel, píše o osudech dětí bez domova Oliver Twist, Copperfield, Malá Doritka Díla zobrazující Anglii, mapuje společenské vrstvy Kronika Pickwickova klubu ironický hu- mor, zobrazuje povrchnost dělení lidí do vrstev podle majetku William Makepeace Thakeray ne moc známý, málo překládaný Kniha o snobech kritika bohaté vrstvy; Trh marnosti kritika kariérismu, úplatkářství, honby za majetkem Charlotte Bronteová Jana Eyrová Emily Bronteová Na větrné hůrce Obě psaly o mravných hrdinkách ve stylu K. Světlé Následující autoři nejsou kritičtí realisté Sir Arthur Conan Doyle Příběhy Sherlocka Holmese, Pes baskervillský Robert Lewis Stevenson neoromantik Podivuhodný příběh doktora Jekylla a pna Hydea o schizofrenickém doktorovi; psal i dobrodružné romány Poklad na ostrově Lewis Caroll Alenka v říši divů Francouzský kritický realismus Prolíná se s romantismem Honoré de Balzac hrubián, sprosťák, opilec, násilník (Roucho pana de Balzac V. Neff) Celoživotní záměr chtěl zachytit morálku doby a vývoj společnosti v 19. století, že o všem roz- hodují jen peníze Lidská komedie cyklus o 90 románech a povídkách, např. Otec Goriot z Paříže, otec a dvě dcery, které jsou velmi chamtivé. Otec by jim dal vše, ale pak umírá v chudobě a dcery ani nepři- jdou na pohřeb, už nemá majetek Ztracené iluze lidé, kteří postupem života zjišťují pravdu o morálce ztrácí iluze o světě Lesk a bída kurtizán o podsvětí, úplatcích, donášení na veřejné představitele

16 Gustav Flaubert píše víc psychologicky, méně děje, víc vnitřních monologů Madame Bovary žena trpící pocitem zklamání z manželství nuda, prázdnota > najde si mi- lence, zažívá dobrodružství, ale i to ji časem zklame > zabije se Citová výchova jako Iluze hrdina si buduje charakter hajzlíka, jinak v této době žít nemůže, musí lhát, uplácet Salambo historická próza z Kartága Emile Zola vytvořil směr naturalismus krajní pól kritického realismu vybírá si z reality jen to nejděsivější, nejtemnější nemoc, umírání, bolest, krev válečné události On sám to označuje za živočichopis člověk se liší od zvířat tím, že má vůli to naturalisté popí- rají 3 determinace (určení), kterými je dán osud rasa, prostředí, geny podle naturalistů to nelze změnit, čemuž navíc napomáhá prostředek zlá náhoda člověk se snaží mít vůli, ale něco ho vždycky zlomí Paralela člověkzvíře Nana, Germinal, Zabiják Guy de Maupassant také naturalista, ale mírnější Kulička tvrdě zobrazený příběh prosti- tutky, která je mravnější a lidštější než boháči a smetánka Miláček osud jednoho novinářehajzlíka, chce jen úspěch a kariéru Jules Verne není kritický realista; Dvacet tisíc mil pod mořem, Cesta kolem světa za 80 dní, Dva roky prázdnin Ruský kritický realismus Nikolaj Vasilijevič Gogol Revizor tragikomedie (= smích skrze slzy), drama; próza Mrtvé duše Ivan Andrejevič Gončarov Oblomov zbytečný člověk Ivan Sergejevič Turgeněv Lovcovy zápisky natvrdo ukazuje život v Rusku metodou kontras- tu; Otcové a děti typ hrdiny nihilista Bazarov pasivní rezostence, odmítá společenské zása- dy, nedělá nic Lev Nikolajevič Tolstoj několik desítek románů a povídek Vojna a mír encyklopedie Rus- ka v době napoleonských válek široké zobrazení Ruska, demokratické pojetí historie (= dějiny tvoří masy lidí); Anna Karenina prototyp Madame Bovary taky se zabije, ale moderní metodou skočí pod vlak; inspirace Chelčickým

17 F. M. Dostojevskij největší autor psychologické prózy; rozpor na jedné straně tvrdý nesmlou- vavý realista, ale v závěru děl vždy odmítá násilné řešení, věří ve víru a pokoru Zločin a trest schopný a inteligentní student Raskolnikov je chudý, všichni se mu smějí > to chce změnit násilím, on se považuje za vyvoleného, chce vystoupit proti světu > zabije zlou li- chvářku, ale jelikož ho přistihne její sestra, musí zabít i ji. Z toho má výčitky, protože byla nevin- ná. Objeví se Soňa prostitutka, ale nejkladnější postava děje. Zasahuje mu do života a chce, aby se přiznal a očistil se tak. Raskolnikov se přizná, i když by na něj jinak nepřišli. Je zatčen a odvezen na Sibiř. Soňa ho následuje. Běsi prostředí anarchistů v Rusku, stejný jako Traktát o boji duchovním souhlasí s myšlenkami, ale odmítá sílu a násilí Idiot román, zdramatizován; vynikající kvalitní dílo o slušném a poctivém knížeti, který pomá- há lidem, je užitečný > společnost ho vidí jako idiota. Lidé ho chtějí okrást > označí ho za blázna, tidíž musí do ústavu, a lidi ho mezitím vyrabují Bratři Karamazovi jako Otec Goriot + otcovražda k tomu navíc Polský kritický realismus Henry Sienkiewicz Quo vadis nejlepší román z antického prostředí Říma, pronásledování křesťanů Neroem Ohněm a mečem povstání šlechty proti Ukrajincům v 17. století Křižáci Boleslav Prus Farao román z Egypta

18 Český kritický realismus 80. léta 19. století Navazuje na český popisný realismus, hlásí se k Borovskému, Němcové a Nerudovi (nejen u nás) ve třech proudech Městský kritický realismus U nás skoro nebyl Ignát Herrmann U snědeného krámu ; série povídek na téma otec Kontelík a zeť Vejvara Historický kritický realismus Velmi oblíben, dodává sebevědomí Alois Jirásek ( ) narodil se v Hodoníně ve východních Čechách, vystudoval historii, byl profesorem na gymnáziích v Litomyšli a v Praze > odborník na historii, jeho díla mají historii za cíl Inspirován Tolstým demokratické pojetí dějin Zdeněk Nejedlý z KSČ jeho pojetí dějim zneužil > Jiráskovská akce propagoval ho v každé ro- dině, nechal jeho díla vydávat za pakatel, aby ho mohli číst všichni; Nejedlého triáda určil tři vzory, podle kterých se smělo psát a skládat Němcová, Jirásek, Smetana Psal prózy a dramata; v románech se věnoval třem obdobím husitství, po Bílé hoře, Národní obrození Vychází z Palackého, je přesvědčen, že husitství je vrchol, každé z etap věnoval dílo trilogie Mezi proudy počátky, osudy obyčejných venkovanů, ale i skutečných postav, vyzdvihuje lid; trilogie Proti všem průběh válek; trilogie Bratrstvo doznívání válek; poslední nedokonče- né torzo Husitský král Po Bílé Hoře podle něj přichází nejhorší období v Čechách Temno řádění jezuitů, jako první dobu označil za dobu temna; tři povídky Psohlavci, Skály, Skaláci O národním obrození pentalogie F. L. Věk, tetralogie U nás z východních Čech, Filozovská historie povídka ze studentského prostředí, studentská idylka Drama Lucerna pohádka, vlastenecká, největší úspěch; historické hry Jan Hus, Jan Roháč, Jan Žižka ; venkovské téma Vojnarka, Otec pro mládež z Kosmovy kroniky Staré pověsti české, Z Čech až na konec světa Zikmund Winter ( ) jiný než Jirásek, psal jen povídky a pouze o jediném období století (před a po Bílé Hoře); na prvním místě historik a nadruhém spisovatel (Jirásek obráceně) žádné vymyšlené postavy, pouze dal faktům literární podobu jediný román Mistr Kampanus životopisný román o slavném humanistovi kolaborant x hr- dina? Desítky etnografických studií o krajových zvycích z různých oblastí Čech Nezbedný bakalář, Rakovnické obrázky, Pražské obrázky, Rozina Sebranec

19 Vesnický kritický realismus Nejoblíbenější, tradice, lid na vesnici, sedláci; většina autorů je z venkova Tereza Nováková z východních Čech; Maloměstský román přesahuje východní Čechy, je o dveři K. H. Borovského Zdeňce Skutečně existující postavy z století z východních Čech, které se snažily formovat svět k lepšímu, ale prohrávaly Jan Jílek přesvědčený evangelík, za jezuitů nemohl konat svou ví- ru, vyřešil to emigrací;, Jiří Šmatlán studuje katolictví a nelíbí se mu, a s evangelickou vírou dopadne stejně > stane se z něj ateista a východisko nachází v socialismu; Na Librově gruntě nadšenec, tentokrát neprohrává, je pokrokovým statkářem, hodný na po- druhy; Drašar kněz, vlastenec, slouží lidem, ale po roce 1848 ztrácí víru a smysl života; Děti čistého živého o náboženské sektě Karel Václav Rais podkrkonoší a českomoravská vysočina; povídky Výminkáři otec dal sy- novi všechno, co měl, ale když zestárl, syn ho chtěl ze statku vyhnat, chtěl, aby umřel, aby získal výminek pro další dobytek, a vydělal víc peněz Rodiče a děti vztahy založené na ziskuchtivosti, o lidech s těžkým životem v horách dřina, bída Přirovnáván k Hálkovi, ale je radikálnější Romány Kalibův zločin jeho prvotina, ale úspěšná, skorodetektivka o sedlákovi, který má ženu, kterou miluje, ale ona je zdeptaná venkovem, chce bohatý městský život > najde si několik milenců. Kaliba na to ale kašle, miluje ji, dře pro ni ještě víc, ale jednoho dne to v něm vybouchne a zabije ji sekerou. Svůj čin nezapírá a přiznává se. Román prolamuje rozdíly mezi městem a ven- kovem všude je to stejné, ani na vesnici nejsou lepší lidé Zapadlí vlastenci poděkování vzdělancům národního obrození, kteří odmítli život ve městě a ve jménu češství hlásali o češtině v zapadlých vesničkách Západ podle Nejedlého nejsmutnější román české literatury o zapadlém vlastenci, mladý kněz pomáhající na venkově v Krkonoších, tráví tam celý svůj život, ale když zestárne, napíšou mu, že musí uvolnit místo mladšímu nástupci. Kněz nemá kam jít, lidem hodně pomáhal, ale teď ho k sobě nikdo nechce > je z toho nešťastný, smrt by pro něj byla východisko, musí zemřít dřív, než bude vyhnán z vesnice. To se mu podaří. Teprve na pohřbu se lidé začnou kát, ale to už je pozdě. Pantáta Bezoušek napůl román, napůl povídka, idealizace venkova Bezoušek je starý děda, klidný, pohodový. Chce navštívit svého syna v Praze. Přijede do Prahy a je tam zmatený, všude kolem hodně lidí, kteří pospíchají, nedají s ním řeč > chce domů. Tradiční pohled na vesnici, hu- moristický příběh. Josef Holeček jižní Čechy, jeden z největších panslavistů psal studie o Slovanech; jeho největ- ším dílem je desetdílný román ve 12 knihách Naši historie několika vesnic z okolí Vodňan a Písku, zhruba prvních 50 let 19. století

20 Antal Stašek vlastním jménem Kamil Zeman, podkrkonoší; Blouznivci našich hor ústřední téma spiritismus lidé vyvolávající duchy, v podkrkonoší se scházeli často život byl těžký, hle- dali naději V temných vírech, Na rozhraní řeší sociálně opravné myšlenky, utopický socialismus O ševci Matouškovi a jeho přátelích skutečný příběh o velkém vlastenci Jan Herben jižní Morava; do časopisu Čas jednou přišel anonymní dopis s pěti básněmi o těž- kém životě ve Slezsku od Petra Bezruče nikdo ho neznal a Herben po něm pátral. Udal ho Nor- bert Mrštík. Do 3. a 4. pokolení románový cyklus o životě lidí okolo Hodonína v první polovině 19. století Karel Klostermann básník Šumavy i když psal romány a ne básně Skláři, Voraři, Ze světa lesních samot Jindřich Šimon Baar západní část Šumavy, pocházel z Klenčí pod Čerchovem; Pani komisarka + Osmačtyřicátníci + Lůsy trilogie; byl knězem, pomáhal lidem, miloval zvířata Pro kravičku Realistické drama frašky, jednoduché hry, často překlady z němčiny nevzdělaní diváci > nebylo možné hrát hry na úrovni v 80. letech náhlé zlepšení poprvé v Národním divadle díky novému řediteli František Adolf Šubert příznivec realismu, první průkopník Jan Vávra, Drama čtyř chudých stěn tragédie, nic extra, ale byly první Ladislav Stroupežnický dramaturg, autor komedií, napsal první kvalitní hry Naši furianti venkovská komedie o volbě vesnického ponocného nadčasová zápletka zájem o místo, úplat- ky, podvody; Zvíkovský rarášek Gabriela Preissová prostředí slovácké vesnice Její pastorkyňa (poručnice); Gazdina roba Alois a Vilém Mrštíkové Maryša Alois Jirásek Vojnarka, Otec

OSMILETÉ GYMNÁZIUM BUĎÁNKA, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY

OSMILETÉ GYMNÁZIUM BUĎÁNKA, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2010/11) PŘEDMĚT TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) Literatura Sexta A, B Mgr. Libuše Kratochvilová 2 hodiny

Více

okruhu a úkoly Říjen 2013 Světová a česká literatura 19. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

okruhu a úkoly Říjen 2013 Světová a česká literatura 19. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Datum: 2. 9. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_225

Datum: 2. 9. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_225 Datum: 2. 9. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_225 Škola: Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/ Český jazyk literatura 19. století. PhDr. Iveta Pelcová

ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/ Český jazyk literatura 19. století. PhDr. Iveta Pelcová Název projektu ICT podporuje moderní způsoby výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0717 Název školy Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, přísp. organizace Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2

Více

10 Česká literatura druhé poloviny 19. století

10 Česká literatura druhé poloviny 19. století 10 Česká literatura druhé poloviny 19. století Otázka číslo: 1 Po revolučním roce 1848 zavádí rakouský ministerský předseda Bach policejní absolutismus, což se projevuje také markantním úbytkem původní

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

2.pol. 19.stol.notebook. Česká literatura 2. poloviny 19. století

2.pol. 19.stol.notebook. Česká literatura 2. poloviny 19. století Česká literatura 2. poloviny 19. století 1 Česká literatura 2. poloviny 19. století porážka revoluce v roce 1848 Bachův absolutismus policejní opatření, významné osobnosti umlčeny (vyhnanství, vězení)

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 16 Etapy a cíle:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Generace májovců. 50. a 60. léta 19. století

Generace májovců. 50. a 60. léta 19. století Generace májovců 50. a 60. léta 19. století Májovci Na konci 50. let pozvolný pád bachovského absolutismu Alexander Bach byl vystřídán jiným ministrem, Rakousko prohrálo několik bitev a celkově došlo k

Více

PROBÍRANÁ DISCIPLÍNA METODICKÉ POZNÁMKY

PROBÍRANÁ DISCIPLÍNA METODICKÉ POZNÁMKY Gymnázium, Ústí nad Orlicí T.G.Masaryka 106 Školní rok 2011/2012 Tematický plán předmětu Český jazyk a literatura Třída: 2.A (čtyřleté studium, zahrnuto v ŠVP gymnázia) Hodinová dotace: 2 nedělené hodiny,

Více

5. Lyrickoepická, převážně pochmurná báseň s dějem, který rychle směřuje k tragickému konci

5. Lyrickoepická, převážně pochmurná báseň s dějem, který rychle směřuje k tragickému konci Romantismus v literatuře 1. Správně přiřaď do tabulky: balada, libreto, povídka, román, romantismus, poema 1. Původně označení pro báseň, později termín pro rozsáhlou epickou či lyrickoepickou básnickou

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Opakování: rysy romantismu

Opakování: rysy romantismu Romantismus Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Další znaky romantismu Populární žánry Převažuje spíše poezie, především lyrická poezie Hodně se tvoří lyrickoepické

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá, Arbes

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá, Arbes Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/15_Literatura 17. 19. století Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá,

Více

VY_32_INOVACE_CJL1.2.20a PhDr. Olga Šimandlová Říjen 2013. Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

VY_32_INOVACE_CJL1.2.20a PhDr. Olga Šimandlová Říjen 2013. Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

Třídní seznam literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Třídní seznam literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Třídní seznam literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Třída: 4K,4El Školní rok: 2011/2012 Světová a česká literatura do konce 19. století 1. Olbracht Ivan: Biblické příběhy 2. Homér:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Česká literatura 2. poloviny 19. století a počátku 20. století Cílová skupina 2. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možné využít jako doplňkovou

Více

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Číslo šablony: Předmět: Tematický okruh: Autor, spoluautor: Název DUMu:

Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Číslo šablony: Předmět: Tematický okruh: Autor, spoluautor: Název DUMu: Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PhDr. Olga Šimandlová Říjen 2013. Český jazyk a literatura. Český jazyk a literatura. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

PhDr. Olga Šimandlová Říjen 2013. Český jazyk a literatura. Český jazyk a literatura. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

Česká a světová literatura od poloviny 19. století

Česká a světová literatura od poloviny 19. století Česká a světová literatura od poloviny 19. století MGR. N. POSSELTOVÁ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Alois a Vilém Mrštíkové VY_32_INOVA CE_06_2_02_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou 1861

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Literatura. Romantika

Literatura. Romantika Romantismus - umělecký styl 1. pol. 19. st., zaměřený na city - láska, nenávist, hněv, pomsta - hrdina: mladá postava, zříceniny, hřbitovy, noc Romantika Literatura - láska, hlavní hrdina: žena, vyšší

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý ročník Název DUM: Victor Hugo Vyučovací předmět: Český

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová

Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/18_Literatura 17. 19. století Téma: Lumírovci, J. Vrchlický, J. Zeyer Číslo

Více

10. REALISMUS. D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let. a)historická próza

10. REALISMUS. D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let. a)historická próza 10. REALISMUS D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let a)historická próza a)historická próza za nejvýznamnější české autory historických próz jsou považováni: Alois Jirásek a Zikmund Winter. Alois

Více

druhá polovina 19.století

druhá polovina 19.století druhá polovina 19.století UDÁLOSTI FAKTA 1860 říjnový diplom 1861 únorová ústava oslabení absolutismu, oživení politického života změna centrálně řízené monarchie na dualismus (R U) na požadavky Čechů

Více

SSOS_CJL_3.09 Májovci, ruchovci a lumírovci

SSOS_CJL_3.09 Májovci, ruchovci a lumírovci Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.09

Více

Romantismus. Světový romantismus. 1. Charakteristika romantismu, romantický hrdina

Romantismus. Světový romantismus. 1. Charakteristika romantismu, romantický hrdina Romantismus Světový romantismus 1. Charakteristika romantismu, romantický hrdina 2. Anglický romantismus Básníci jezerní školy Walter Scott G. G. N. Byron Percy Bysshe Shelley Další autoři 3. Francouzský

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_03_Josef Kajetán Tyl Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ2

SADA VY_32_INOVACE_CJ2 SADA VY_32_INOVACE_CJ2 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_10 Tématický celek:

Více

Májovci, ruchovci, lumírovci

Májovci, ruchovci, lumírovci Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Májovci,

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

Seznam literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury - vyšší úroveň obtížnosti

Seznam literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury - vyšší úroveň obtížnosti Seznam literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury - vyšší úroveň obtížnosti autor název díla rok I. vydání žánr region Česká a světová literatura do konce 18. století Epos o Gilgamešovi 2.

Více

Ověření ve výuce: Třída:

Ověření ve výuce: Třída: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 32_05 Sada: III Ověření ve výuce: Třída: 9.A Datum: 24.11.2011

Více

Ruchovci, Lumírovci (70. a 80. léta 19. stol.)

Ruchovci, Lumírovci (70. a 80. léta 19. stol.) Ruchovci, Lumírovci (70. a 80. léta 19. stol.) - Ruchovci národní zaměření, snažili se řešit aktuální problémy národní i sociální. - Lumírovci kosmopolitní zaměření, chtěli se svou tvorbou přiblížit světu

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

UDÁLOSTI FAKTA revoluce po celé Evropě ÚKOLY: Zjistěte, jak probíhala revoluce v českých zemích (v Praze).

UDÁLOSTI FAKTA revoluce po celé Evropě ÚKOLY: Zjistěte, jak probíhala revoluce v českých zemích (v Praze). 1830 1848 UDÁLOSTI FAKTA revoluce po celé Evropě formování politických požadavků o státním uspořádání v monarchii 1. obrozenecký politický program austroslavismus (František Palacký) idea sjednocení Slovanů

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Evropa a její literární tradice Český jazyk a literatura Pavla Jamborová 01- Literatura

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Markéta Bednarzová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA TŘÍDY 4.P + 4.T SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL ZE SVĚTOVÉ A ČESKÉ LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA TŘÍDY 4.P + 4.T SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL ZE SVĚTOVÉ A ČESKÉ LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný ve školním roce 2013/2014

Více

Anglická renesanční literatura

Anglická renesanční literatura Anglická renesanční literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla

Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla Třída 4.A Seznam četby pro maturitní rok 2010/ 2011 - min. 20 děl má žák ve svém seznamu- - musí být zastoupena próza, poezie i drama min. jedním lit. dílem Česká a světová literatura do konce 19. století

Více

České baroko (autoři)

České baroko (autoři) České baroko (autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC36 České baroko Hlavní autoři české barokní literatury Hlavní autoři české barokní literatury Jan Amos Komenský Bohuslav Balbín Bedřich

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: I/7 Materiál: VY_32_INOVACE_MAUT.3

Více

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Žánry

Více

Seznam literárních děl ke státní maturitě Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Seznam literárních děl ke státní maturitě Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Seznam literárních děl ke státní maturitě Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 1. Světová a česká literatura do konce 18. století 1 Epos o Gilgamešovi 2 Bible SZ (První kniha Mojžíšova), NZ (Evangelium podle

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

EU_12_sada2_07_ČJ_Literatura5_Dur

EU_12_sada2_07_ČJ_Literatura5_Dur EU_12_sada2_07_ČJ_Literatura5_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník 2. CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Datum tvorby 01.06.2013 Anotace -prezentace určená pro učitele

Více

Antonín Klášterský. Antonín Klášterský. - český básník, překladatel, libretista a organizátor literárního života. Osobnosti Mirovicka

Antonín Klášterský. Antonín Klášterský. - český básník, překladatel, libretista a organizátor literárního života. Osobnosti Mirovicka Osobnosti Mirovicka Antonín Klášterský - český básník, překladatel, libretista a organizátor literárního života * 25. 9. 1866 - Mirovice + 3. 10. 1938 pohřben: Praha Vyšehradský hřbitov Slavín Narodil

Více

Karel Čapek. Život a dílo

Karel Čapek. Život a dílo Karel Čapek Život a dílo Karel Čapek (9. ledna 1890, Malé Svatoňovice 25. prosince 1938, Praha) český spisovatel, novinář, dramatik, překladatel a fotograf jeho bratr Josef Čapek byl rovněž spisovatel,

Více

motivy v čes. lit. 2.pol 19.st, historická próza daného

motivy v čes. lit. 2.pol 19.st, historická próza daného 11A. Počátky realismu u nás, rustikální a městské motivy v čes. lit. 2.pol 19.st, historická próza daného období, český naturalismus Počátky realismu KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ (1821 1856) klasik české politické

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín PaedDr.

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín PaedDr. Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín PaedDr.

Více

10. REALISMUS. D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let. b)venkovská próza

10. REALISMUS. D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let. b)venkovská próza 10. REALISMUS D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let b)venkovská próza b)venkovská próza v 50. letech 19. století se téma venkova objevuje v dílech B. Němcové K. Světlé V. Hálka do popředí zájmu

Více

J. S. Machar, Antonín Sova

J. S. Machar, Antonín Sova Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 J. S.

Více

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_13_Božena Němcová Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

JAN NERUDA VERSUS VÍTĚZSLAV HÁLEK

JAN NERUDA VERSUS VÍTĚZSLAV HÁLEK Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví JAN NERUDA VERSUS VÍTĚZSLAV HÁLEK Autor: Lenka Černá UČO: 64986 Typ studia: prezenční Ročník:

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 15 Česká meziválečná

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Světová a česká literatura do konce 19. století. Česká literatura 20. a 21. století

Světová a česká literatura do konce 19. století. Česká literatura 20. a 21. století ZADÁNÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY Škola sestaví školní seznam literárních děl, z něhož si každý budoucí maturant sestaví svůj vlastní seznam, který je pro něho i seznamem zadání k ústní zkoušce. ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 13 České národní

Více

Školní seznam literatury - ústní zkouška (společná část maturitní zkoušky) Mgr. Jana Dejmková, třída oktáva 2012/2013

Školní seznam literatury - ústní zkouška (společná část maturitní zkoušky) Mgr. Jana Dejmková, třída oktáva 2012/2013 Školní seznam literatury - ústní zkouška (společná část maturitní zkoušky) Mgr. Jana Dejmková, třída oktáva 2012/2013 Základní úroveň obtížnosti (celkový počet děl - 40) Světová a česká literatura do konce

Více

Májovci. Jan Neruda (1834 1891) - Básník, prozaik, dramatik, žurnalista, člen redakce Národních listů

Májovci. Jan Neruda (1834 1891) - Básník, prozaik, dramatik, žurnalista, člen redakce Národních listů Májovci Po roce 1848 vyrostly podivuhodné literární talenty. Názvem svého almanachu Máj se v roce 1858 přihlásily k odkazu K. H. Máchy. Patřil k nim Jan Neruda, Vítězslav Hálek, Karolína Světlá a jiní,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Kateřina Zástřešková

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Kateřina Zástřešková Druh učebního materiálu Prezentace v programu PowerPoint Škola Autor Číslo projektu Číslo Tématický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ 2. Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování 16.07.2013 Střední

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Literatura v době romantismu a národního obrození

Literatura v době romantismu a národního obrození Literatura v době romantismu a národního obrození Tematická oblast Datum vytvoření Český jazyk - literatura 22. 6. 2013 Ročník 2. nebo 3. ročník čtyřletého, 6. nebo 7. ročník osmiletého gymnázia Stručný

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Lumírovci, J. V. Sládek

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Lumírovci, J. V. Sládek Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/17_Literatura 17. 19. století Téma: Lumírovci, J. V. Sládek Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

I. Základní úroveň obtížnosti. Vyšší úroveň obtížnosti

I. Základní úroveň obtížnosti. Vyšší úroveň obtížnosti Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace Kratochvílova 7, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava Školní seznam literárních děl vydaný školou v souladu s ustanovením

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_06. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT KULTURA A UMĚNÍ

VY_32_INOVACE_D5_20_06. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT KULTURA A UMĚNÍ VY_32_INOVACE_D5_20_06 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT KULTURA A UMĚNÍ NÁRODNÍHO OBROZENÍ VY_32_INOVACE_D5_20_06 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 9 listů prezentace

Více

Česká literatura 80. a 90. let (kritický realismus)

Česká literatura 80. a 90. let (kritický realismus) Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Česká literatura 80. a 90. let (kritický realismus) návaznost na počátky uměleckého realismu od 40. let 19.

Více

KAREL JAROMÍR ERBEN - KYTICE

KAREL JAROMÍR ERBEN - KYTICE Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning KAREL JAROMÍR ERBEN - KYTICE Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Edita Krouská Škola: Gymnázium

Více

10. REALISMUS. B)Česká literatura 60. a 70. let 19. století

10. REALISMUS. B)Česká literatura 60. a 70. let 19. století 10. REALISMUS B)Česká literatura 60. a 70. let 19. století B)Česká literatura 60. a 70. let 19.století nástup mladé generace nebyl snadný chtěla probojovat moderní chápání literatury dospívala v době politického

Více

Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 Tel.: 222 924 444 Fax: 222 924 499 e-mail: info@mssch.cz URL: http://www.mssch.

Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 Tel.: 222 924 444 Fax: 222 924 499 e-mail: info@mssch.cz URL: http://www.mssch. Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 Tel.: 222 924 444 Fax: 222 924 499 e-mail: info@mssch.cz URL: http://www.mssch.cz Školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku společné

Více

KAREL JAROMÍR ERBEN (1811-1870)

KAREL JAROMÍR ERBEN (1811-1870) Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_CJ.V.A_04

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

Česká a světová literatura do poloviny 19. století

Česká a světová literatura do poloviny 19. století Česká a světová literatura do poloviny 19. století Mgr. Lenka Trtíková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Alexandr Sergejevič Puškin Evžen Oněgin VY_32_INOVACE_06_1_10_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více