ÁMOS. Časopis vydávaný žáky Základní školy Borová Lada. Číslo 16.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÁMOS. Časopis vydávaný žáky Základní školy Borová Lada. Číslo 16."

Transkript

1 ÁMOS Čapi ydáaý žáy Záadí šy Brá Lada Čí 16.

2 ZIMNÍ OLYMPIÁDA BĚŽKOVÁNÍ NA KNÍŽECÍ PLÁNĚ Bya zimí ympiáda. Sutěžiy i děti z Vimpra. Dicipí tam by dt. V běžách jm by 1. a Láďa by 1. a ěžicích. Dta jm ucháta, Láďa dta bbóy. Lyža jm mc pmau a by jm pdí, a přád. Ji jm cá ša a Kížcí Páě. Uj jm 6 imtrů tam a pa jště zpáty. Drazii jm a Kížcí Páě. Da jm i paačiu a hru čádu. A pa jm běžai d družiy. A íbi mi t mc. Jf Kadc Vadimír Nahdi VOJÁCI Z PLZNĚ Vjáci byi hdí. Přiji ám pídat bzí Čé rpubiy. Měi hzá auta. My jm ima ji d družiy. Měi bu zbraě. V jdm autě měi huaču a mtry. Tmáš Wagr KŘÍŽOVKA Vyáá t ftbaita J t radí Když íš citr, táříš Vzí t děti d šy Tuté cizrajé zíř Šap a tm a jzdí t Ja Obrac

3 NA PROHLÍDCE LESA S PRACOVNICÍ NP ŠUMAVA Bída Di mat D jm měi bídu pr mamiy. Zpíai jm, ětré děti hráy a áy b a fétu. Hrái jm taé diad O třch přadách. Přadám t ic uš, prtž jda měa brý pac z papíru, druhá měa a z put a paáí a ta třtí měa bradu amaau rtěu. P pdí píičc jm mamiám rzdáai ětiy. Všichi jm i t užii a dufám, ž mamiy tay. Dpd, dyž jm jště byi š, ta přija paí. A tu paí jm i pídai přírdě. Chiu jm i přírdě pídai š. A ptm jm ši d a a uai jm zrcátm a ruy trmů. Viděi jm íh. By t mc hzé. Mc á šda bya, ž mua djt. Vria Samšá Jaub J VTIPY Jd bdýa d bchdu a pazí p zmi. Prdaača jí ptá: Pai, c děát? Hdám ízé cy. Jd bdýa d bchdu, upí i dě jaba a chc j zabait zášť. Prdaača jí j zabaí zášť. Kupí i jště dě rajčata, a chc j tay zabait zášť. Prdaača jí j zabaia zášť. Přijd třtí d a idí má. Prdaača jí ř: Na t ai raději ujt. Martia Hřbá Na tý bídc pr mamy t by dbrý. Bai mě z šch jíc t diad a ci, ja t pric ěc pída měšéh, ai jmém záa. Baii mě tay ty féty, bya tmu hzá muzia. A úpě a ci jm dáai mamiám hzé, přím ráé ětiy. A Vrča přiša tršu pzději. Ptra Turiá Š Ppíč d šy a pai učita ptá: Ppíču, d d 2. ětu áu? Ním. A Ppíču, ituju mimzmšťai? Nim. Ppíč š dmů a pta tatía: Kd d 2. ětu áu? Hitr, Ppíču. Š za bráchu a pta : Brách, ituju mimzmšťai? T í ědcy dázá. Druhý d š Ppíč d šy. Pai učita ptá: Ppíču, d d 2. ětu áu? Tatí. Ppíču, ji ty rmáí? T í ědcy dázá. Matěj Ná

4 LIPENSKÝ PLAVÁČEK D jm ji Tru, Lucu, Ptrm a Káťu a Lip. Ctu jm iděi ádrž Lip, trá j duhá 48 m. Samzřjmě ž jm paai přím ádrži, a paai jm bazéu. Njdří bya rzpaba a ějaé utěž. Až ptm by fiá, trém jm bya 2., Tra 3., Ptr by 4., Luca 2. a Kača tay 2. A žádé prí mít. A za t jm byi dím íru, d mě šichi z aší šy chtěi chytit. Sažia jm uiut a pd mi t. Sáai jm tay d dtryu a ažii jm h ucpat, a šchy á t záš. Tda apň mě. Tra t duh, a pa jm mui djt. Ažběta Kšiá Přdáša Martim Gržajm, dpraím miařm Jihčéh raj V pát 17.duba ám drazi pa Gržaj, dpraí miař, ypráět růzých picjích případch, apříad ja jd u chtě pát pímu, a ta zaa 158 a ž prý j š bmba. Picité mui auat cu šu, a tu pímu tjě pai a jh rdič mui zapatit Kč.Pa Gržaj ám ypráě růzých zbraích a případch a uáza ám, ja fuguj ttr a mžtí ahu ri.ř ám, c muím mít a : přibu,batíy,z,drazy dzadu i dpřdu a brzdy přdí, zadí. Ř ám ýých zbraích, jaými jíc pracují. Mě jíc íbiy zbraě, tré pa Gržaj při. Prtě t by pěý! Kii, Kuba F. Mauth V čtrt jm ji a Lip d bazéu a pacé zády, tré jmay Lipý paáč. Njdří jm i mhi ě paat a hrát i dě a ptm byy zády. Paaa-za 1.rčí Luci Pčá, 2.rčí Ažběta Kšiá, 3. rčí Katřia Watrá, za 4.rčí id utěži, 5.rčí Trza Vtradá a Ptr Uhíř. Pa jm hrái štaftu. A p štaftě jm hrái upiu hru, hází míčů d bruč. UMÍSTĚNÍ: Luci Pčá tříbrá mdai. Ažběta Kšiá tříbrá mdai. Katřia Watrá brzá mdai. Trza Vtradá brzu mdai. A Ptr Uhíř umíti. Viděi jm mdrí arbi a ějaé tačy. A za jm ě paai.pa jm ji a bbu dráhu, Kata ja Lucu, Tra ja Bětu a Ptr dj dmů taťu. Přt ž jm i mhi bbu dráhu jt puz jdu, měi jm tam zdarma drty záuy a pitíča, a prt jm i t hdě užii. Když jm dji dmů, pchubii jm ými úpěchy, a prtž zády byy trchu árčé, ta jm i mui dpčiut. Tra, Káťa V pát 29. ěta jm ji d Mauthu d ár ěmcým ružm. Když jm i chtěi yfuut uiču, ta jm i mui zít 185 Kč. Njdří ám uazai, ja děá z a šch mžé a pa t, c jm chtěi idět. Paí řdita chtěa ědět, ja děá mtý, já Tru jm chtěy idět růži. A pa přiš t, a c jm jíc těšii - yfuááí. Každý i yfuu uiču i rdič paí řditu. Dtai jm aždý příěš a ůži. A mě t mc íbi. Katřia Watrá

5 Od Obzéh diada Smafru V pděí jm ji 3., 4. a 5. třída d Prachatic a diad Smafru-diadu, tré zažii Jiří Suchý a Jiří Šitr. Nby t přím diad, a píš přhída píič, tré apai Jiří Suchý, Jiří Šitr a přd imi i Ja Wrich, Jara Jž a Jiří Vc. Diad a Nárdím dmě. Účiai tam j čtyři idi-ětač, zpěača Oga (zát ji ja Patrícii z Ošiy Katy-yíaa TV Prima), zpěá (jhž jmé zám) a zpěá-aírita Richard Häd. V tmt diad ypráěi tm, ja atě zi diad Smafr, zpíai růzé píě, c ěm pubiai a muii tm, ja thdy idé žii. Zmíii i tm, d Smafru ytupa a c zpía. Njpr rzac měřaa J. Suchému a J. Šitri a pa tčia Wrichi, Vci a Jži. By t mc faj, prtž t by taé diad, ja z té dby, dy dprady žii autři. Zpíai tam píě ja-včra dě bya, Mariá třic, Ezp a brabc a daší. By t mc SUPER a šda, ž tam mhi být i maí, a ti by tmu mc rzuměi. Stžc Od d jm šu ji d Stžc. Přiji jm tam jdácté hdiy. Zra tam začía prgram a D Změ. Odi jm i bathy a ši jm zapjit d prgramu. Když prgram či, ši jm d pjů i ybait ěci, a pa jm ši jídě, aby jm aačii. Ptm jm ši d učby a hrái jm hry. Když jm dhrái, ta jm ši d a a čí hru. Rá jm měi prgram paí Sňu Hrátu zířatch, trá žijí dě. Zířáta jm ptm di d učby a já Tru jm j pa di d prtřdí, d jm j chytii. Ptm jm i ši bait ěci a ši jm a aé ádraží. Všichi jm tam mc těšii. By t tam pší ž miuý r. By hzé pčaí. By t hutý. Mac MOC BYCH VŠEM RODIČŮM PŘÁLA, ABY TO VIDĚLI S NÁMI. Maréta Watrá Pzáma: Smafr zama mafr u iic, a zratu - Sdm maých (diadích) frm. Turité Vítái - FINÁLE Z V útrý jm byi zgicé zahradě Hubé ad Vtau, d mi mc íbi. Byy tam pic, hadi, ry, pamňáci, apři, ydry, mdědi, y, čápi, abutě, amy a pštri, a dyž jm drazii a c, byy tam prízačy. Ríša Sittr D jm byi a yháší TURISTÉ VÍTÁNI Praz 1. atgri: 1.KLÍČ K PRAZE 2.INFORMAČNÍ STŘEDISKO 3.MAŠER POD RADHOŠTĚM 4.HORSKÁ SLUŽBA JAN KAIFER A PETR UHLÍŘ 5.PRAŽSKÁ STRAŠIDLA Ptr Uhíř a Ja Kaifr

6 ZDRAVOTNICE Jihčý z 4.břza 2009 jm jy já, paí řdita, Dača, Tra a Běta a pěcu utěž Jihčý z. Přijy jm tam mé. Já, Dača a Běta jm byy prí atgrii a Tra bya druhé. Šy jm a pódium mzi pdími. Já jm zpíaa Já mám maau tu, Dača zpíaa Páa paa páa, Běta zpíaa Marjá Marjá,a Tra zpíaa Tč da tč a Prměy. Já jm bya 1. a Tra bya 3. Dača a Běta umítiy BOHUŽEL!!!!!!.i dyž zpíay mc hzy. P utěži jm yupiy pů trafiy.paí řdita ám aždé za dměu upia ějau adt. Když jm přijy, ta šichi ptai, ja t dpad. Mac Vtip Spjb Hurím ji a mpdu. Prji prí zatáču. Spjb ři př ram: Sdíš Huraj? A zzadu z: Sdím. Prji druhu zatáču. Sdíš Huraj? Sdím. Stjě t by třtí. Sdíš Huraj? Sdím. Pa přiša čtrtá zatáča. Sdíš Huraj? Sdím, a a trmě! Kuba J VE ČTVRTEK JSME BYLY V PRACHATICÍCH NA ZDRAVOTNICKÉ SOUTĚŽI. NA SOUTEŽI JSEM BYLA JÁ, MACEK, KAČKA, MARKÉTA A TERKA. SOUTĚŽ SE ODEHRÁVALA V DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽI U DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ. NA ZAČÁTKU JSME SI TAM CHVÍLI POVÍDALY A PAK NÁM JEDNA PANÍ VYSVĚTLILA, CO MÁME DĚLAT. BYLY JSME ČÍSLO 5, TAKŽE JSME ZAČÍNALY STANOVIŠTĚM 5. NA TOM STANOVIŠTI BYLA JEDNA STRAŠNĚ ROZKOŠNÁ ČERNOŠSKÁ HOLČIČKA A JEDNA HOLKA, KTERÁ MĚLA OTEVŘENOU RÁNU NA RUCE. A TA ČERNOŠSKÁ HOLČIČKA MĚLA TAKY OTEVŘENOU RÁNU, ALE NA NOZE. JÁ, MARKÉTA A MACEK JSME OŠETŘILY TU HOLKU, ALE BOHUŽEL SE NÁM TO ÚPLNĚ NEPOVEDLO. ( ŠKODA.) TERKA A KAČKA, OŠETŘOVALY TU ČERNOŠSKOU HOLČIČKU, TAKY SE JIM TO BOHUŽEL NEPOVEDLO, JAK JSME SI PŘÁLY. PAK JSME DOSTALY NOTÝSKY A TAM BYLO NAPSÁNO NĚCO O DÁRCÍCH KRVE. PAK JSME SE ROZLOUČILY A ŠLY DÁL. ŠLY JSME K DALŠÍMU STANOVIŠTI, KDE NÁS PŘEDBĚHLY. TAK JSME ŠLY JINAM. ŠLY JSME NA STANOVIŠTĚ, KDE JSME MUSELY DÝCHAT DO FIGURÍNY ( tdy uměé dýcháí ) A TAKY JSME NA JEDNÉ HOLCE DĚLALY STABILIZOVANOU POLOHU. MARKÉTA VOLALA ZÁCHRANKU. PAK NÁM JEDEN PÁN VYČISTIL TU FIGURÍNU. JÁ JSEM NA TO NEMĚLA DECH, TAK TO DĚLALA TERKA A MARKÉTA. PAK JSME ŠLY DÁL, ALE DLOUHO JSME TAM ČEKALY. TAK JSME SI TAM POVÍDALY, PAK SE KONEČNĚ UVOLNILO MÍSTO, A TAK JSME ŠLY. NA TOM STANOVIŠTI SE SRAZILI DVA CYKLISTI, JEDEN ( tdy jda ) MĚLA ZLOMENOU RUKU A DRUHÝ MĚL OTEVŘENOU RÁNU NA NOZE. TY DOBROVOLNÍCI ( tdy ty zraěí) MĚLI JAKO RÁNY Z TAKOVÝ HMOTY. A PRÁVĚ TO BYLO BLBÝ, PROTOŽE MARKÉTA DO TOHO ŠÁHLA A BYLO TO HNUSNÝ. TEN ZRANĚNÝ BYL DOCELA CHUDÁK, PROTOŽE JSME MU TAM ZAVÁZALY VŠELIJAKÝ KRAVATY A ŠÁTKY. A TOHLE BYLO DOBRÝ. PAK JSME ŠLY NA DOBROVOLNÝ STANOVIŠTĚ ( ja ž jm h muy děat ) BYLI TO HASIČI. NA ZAČÁTKU JSME TAM MĚLY PŘIŘADIT TELEFONY K ( pici, záchrac a haičům ) BYLO TO DOBRÝ!!! PAK NA TOM STANOVIŠTI JSME SE JEŠTĚ MUSELY HASIČSKOU HADICÍ TREFOVAT DO PLECHOVEK, MOC MĚ TO BAVILO!!! A TO NEJLEPŠÍ NAKONEC VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ! BYLO TO TĚŽKÝ, ALE BYLY JSME NA SKVĚLÉM 8. MÍSTĚ ( byy jm fat dbrý ) VYHRÁLY JSME DŽÍNY NOTÝSEK A PROPISKU. PAK JSME ŠLY DO CUKRÁRNY. VŠICHNI SI DALI VĚTRNÍK, MACEK SI DAL ALE INDIÁNKA. PAK JSME ŠLY NA ZÁCHOD A TAM, KDYŽ NĚKDO SEDĚL NA ZÁCHODĚ, TAK TO SVÍTILO ČERVENĚ, A KDYŽ TAM NESEDĚL, TAK TO SVÍTILO ZELENĚ. MOC MĚ TO BAVILO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! PAK JSME JELY DOMŮ. Daia Mrá

7 O uzém aíru Kdyi di ráa Kaadra a rá Kar. Kupii uzý aír. Když a aír pi, uzi prtiy. Kráa Kaadra uia uady. Kčě ráů amarád ětiy m aíru urážě idi. Štěpá Hjda BARBORKA BOULIČKA A BAMBULA By byt Bai a by z brů. V bytě bydi Barbra a Buiča. Barbra bya bubatá a Buiča bacuatá. Bíz byd bru Bambua. Bru Bambua by bytrý. Barbra, Buiča a Bambua buchai bay d břicha. Daia Mrá Ja Ptr Páju pši Pháda a jd pím V pděí Ptr pš, prtž pad a puu. Pua pada př pařz a pařz pícha. V pát pša Pája, prtž pada a pra. Pra pái p Páj. Katřia Watrá JAK HONZA KE MLÝNU PŘIŠEL (zpauj i yjmaá a p L) Jdh d Hza yrazi d ěta. Najdu uyš hrm a dái zabý. Hza hda, am by cha, dyž tu uidě tarý mý. Zača h taé bt ýt,a ta rzhd, ž zůta př c mýě. O půci uyš šramt a bji črt chupatými ýty, žichm ja pyš a yu hau pyající pyňý čaj.,,th mý j můj, zaburác črt a Hzu. Hza praic bá, pýta čam, áza črta ýým prazm, ptai h a yž a puti h dů z pc. Pa už pa zach jm zyt a črt aždy zmiz. Hza uadi mýň a ja ča pyu, daři mu dbř. Ja Kaifr Věta a yjmaá a: Sy by Litmyši, dyž by ychraý d. Kii Když jm š Pídáí a jdu abiu. Když jm š, ta tam by p. Já jm pa. By t áš B, pa š mě, já jm by bb, ž jm. Ř jm pa šm, ja jm, by t j p a by t, c zdrh. Najdět duabičé. I Hrazá

8 Hádj, ja j apá příběh: O MÉ SESTŘE MÍŠE Duabičý příběh Když bya mj tra Míša hdě maá, měa ráda hračy. Haě: ty, míčy, ížy a měé hračy z pyš: čy, ě, píy, ptáčy a myšy. Mám hdě rádi. Byi jm a hubách, ptm jm ji d Prahy a ýt. Příběh a P Ptr Uhíř Pa przidt pa pa pr paa Piéh. Pa přpadi piráti. Pět pirátů pad pd pabu pití. Piráti páii páchucích pžách. Pžy páchy p píi.pa putii pděí. Ppícha za pam Piým. Pa Piý praca a pi. Na pi přda pau Piému ptí. Pa Piý ppícha za pam przidtm. Jaub J POLE A POTOK V pděí půjdu ptu, pt pramí a pi. P ptřbuj pt a pt ptřbuj p, ptu půjdu i pát, prtž pt j příšrě pěj. Půjdu ptu i příště a půjd i Pa. Trza Vtradá KVÍZY Vyšrtj a: Šéd, t,, Tmáš, u, uh, a, a,, Ema ia šc, cizia, ú, ěc, O ú č š c a ě i r é c š z i a d á i m h a u t Vyšrtj zířata: Věta pd abcdy: Aa Aa bya cá d fiaa,dyž měa pě zimu. Richard Sittr p r p ů á a z d č a j ž m i b ý u p y I Hrazá a Štěpá Hjda

9 Sutřděí pěcéh bru Vytupí pr Michaa Viwgha V pát a btu 5.6 d 6.6 jm pai š. V dě hdiy jm yrazii a ch d družiy a Kížcí Páě. Ctu jm měi přtáy a bča a ějaých zatáách jm hrái i hry. Když jm tam drazii, ta jm i chtěi upit aua, a i h tam měi. Nac jm i šichi upii hray rmě paí Kšié a paí řdity. Ptm jm i šichi upii pití, a dyž jm ajdi, ta jm ji a hřbit (pdíat tam). Tam jm i t prhídi a ptm jm ši pdíat a pmí. Ptr aš šu, t j taá mic, trá j užá rabičc. J t hra, trá j rzmítěá p cém ětě. Když jm i t prhídi, ta jm t rátii zpáty a ji jm zpět a Bru. Ku jm ji př pau ctu by t upr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ji jm ru d šy, tam jm ajdi, apii, příi, ptm jm ši zpíat a pté jm měi p upiách acičit diad a jaui píiču. Včr jm hrái čí hry - jdří jm darát hrái číh pašráa a ptm jště pracháru. V pů daácté jm ši pát. Rá jm hrái jště jdu hru, ptm jm zpíai, hrái těcičě hry a ptm jm ši zpíat d mítí ihy. Zpíai jm pr ihíy a pr Michaa Viwgha, cž by tay upr. Ptm jm ji dmů. D Micha Viwgh jh přáti přiji a Bru Ladu hitricými auty. Pa pěcý br řadi ihě a ytupí zača. Zpíai jm: Pau pau píičy, Křížy, Ráta, Šupy dupy dup, Prázdiy u babičy. Když ytupí či, pdpia pa piat j ihy. Ncha jm i pdpat památí. Když t šch či, cha jm yftit tím tarým autm. Štěpá Hjda VYSTOUPENÍ PRO MICHALA VIEWEGHA DNE JSME VYSTUPOVALI PRO SLAVNÉHO SPISOVATELE MICHALA VIEWEGHA. NEJDŘÍV JSME SE PŘIPRAVILI A PAK JSME ŠLI VEN, ABYCHOM HO PŘIVÍTALI. PŘIJELI KRÁSNÝMI STAROMÓDNÍMI VOZY, MOC SE MI LÍBILY.PAK JSME ŠLI NAHORU DO KNIHOVNY A VYSTUPOVALI -.ZPÍVALI JSME: Pau, pau píičy, Křížy, Ráta, Šupy, dupy dup, Prázdiy u babičy. ZDÁLO SE, ŽE SE MU TO LÍBILO. POTOM JSME SE UKLONILI A ŠLI JSME PRYČ. URČITĚ SE TAM POTOM PODEPISOVAL NA KNIHY A LIDI, KTEŘÍ CHTĚLI, SE MOHLI S NÍM VYFOTIT. MOC SE MI TO LÍBILO!!! Daia Mrá Tra a Mac BÁSEŇ KE DNI MATEK MOJE MILÁ MÁMO MÁME SLAVNÉ RÁNO JÁ TI DÁM HEZKOU KYTIČKU A TY MI DÁŠ VELKOU HUBIČKU. PAK TI DÁM I PRSTÝNEK A TY MI DÁŠ KAMÍNEK. Z PRAMENE LÁSKY TEČE VODA TATO BÁSEŇ JE VELKÁ SHODA A PROTO TI ŘÍKÁM MÁM TĚ RÁDA. Daia Mrá

10 Miý Ámu, ač t u ta ypadá (d j ttiž pradu upaaý Mdard), za pár dí tu budu ta tužbě čáaé prázdiy. Ta ja aždý r ti ypráím ašich dětch, ta mi d, abych i t tbu pděia. J mi ždy mc mut, ž ám ti jtarší utču, a dyž pa idím, ja ě i du a ých šách a ja rádi ám háí a rací, i dyž třba j a áštěu, ta mě t ždy u rdíča zahřj. A dt fňuáí, d, abych ti přdtaia buducí gymazity: Péťu Uhíř, Marétu Watru, Hzía Kaifra, yžařu a adptu a prtí třídu ZŠ T.G.M. Trzu Vtradu a Kryštfa Sittra, brzéh žáa ZŠ Smtaě u. Na jjich pmyá míta zadu prňáčci z Brých Lad: Emiča Hrazáá, Hzí Gaaba, z Kidy, Viéma : Míša Uhířá, z Hré Kidy: Víťa Kaifr a Martí Maí, z Míšu pd Brdy ám přitěhuj Abrt Budí. Věř mi, ž už a ty maé šputy mc těším a ím ich, ž ju mc šií. Taé tším rc ám mc daři a yhrái jm, c da a t á jště pár zádů a utěží čá. V ctátím Turité ítái zía Jda Kaifr a Péťa Uhíř ppuárí přt úžaé 4. mít, rajých utěžích mám 1. mít Métu a 3. mít prjtu Dř ja zdrj rgi, Maréta Watrá j tším tatm ru Prachatic zjméa za á maířé día, Jihčém zu jm yzpíai záuhu Marcy Šipaé a Try Vtradé 1. a 3. mít, agicé rzaci upěa Maréta W. (2.mít) a Trza V. (3.mít) a ým přapím byy i 4 mdai z Lipéh paáču (tříbr Bětuša Kšiá, Lucia Pčá, brz Káťa Watrá, Trza Vtradá). Vůbc prtích utěžích jm přbríci: 4 zat a 4 brz ritačím běhu a a zimí ympiádě cm 27 mdaií. Jště jm zědaá a ýdy z hatticéh trjbj 9.6. Hrí Vtaici a z i-li zádů Né Pci Pržii jm i dětmi taé mh prjtů D zdraí, Adt, Vic, Ggm a Šumaě, Rcyhraí, Tah iha t j, aj. T crčí Zá Šumaa pr á připraiy árdí pary a bu traách hraic, a ta jm měi mžt j tat amarády z aší partré šy Mauthu, a taé zapjit d ýtaré utěž, jjíž ýdy dzím Ha-Eima Hauu Němcu. Vu pchau a dí děti zauží taé za t, ž mzi bu ybray ptřbé píz pr aši amarádu Giriju Waiar z Idi, aby mha daší r chdit d šy, fiačě pdíy i a ýciu í pr hiptrapii CPK Chrpa, či a áup zařízí pr ážě mcé děti prtřdictím fdu Sidu. Mám u radt, ž ti aši jmší zajímají hitrii i učat míta, d bydí, zapjují přím d žita ých bcí, zpíají a hrají a ytupích Vácích, Di mat, pr důchdc i pr paa M. Viwgha. O ttiž ěat a t ůj ý ča, tréat a pa ytupit í žádá grac a chc t mít hdě itří bázě, chuti i tatu. Jé, jé, Ámu, já bych přád paa a paa a ty máš ta ráté tráy...a ěř mi, ž bych th ašich ěých žáčcích dázaa apat jště putu. A ta rýma hama HOP! d prázdi. Ať ju ráé, duhé, pé dbrdružých zážitů a haě učé!!! Ahóóój Tj Ača B.

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vážení občané, skon či la letoš ní mír ná zima a mi - nul už také měsíc bře zen. Na stu pu jí cí du ben nám postupn ě před sta ví svých tři cet

Více

MLUVTE JAKO MLUVČÍ MLUVTEJAKOMLUVCI.CZ 2.rozšířené vydání

MLUVTE JAKO MLUVČÍ MLUVTEJAKOMLUVCI.CZ 2.rozšířené vydání MLUVTE JAKO MLUVČÍ MLUVTEJAKOMLUVCI.CZ 2.rozšířené vydání autor: David Šimurka mluvtejakomluvci@mluvtejakomluvci.cz 2008 Aktivně vs. pasivně Jsem mnohem inteligentnější než ten hlupák, mám vyšší vzdělání,

Více

Časopis přerovského děkanátu B ened i kt X V I. si p o vz or u svý c h p ř ed c h ů d c ů nec h á vá v p a p ež ské m er b u své b i sku p ské m otto: C oop er a tor es V er i ta ti s. K 2 0 0 5 R n 1

Více

k te ří se na re k onstruk ci originál ších pracích spoje ných s touto avnostní ve če r sk ončilne form ál

k te ří se na re k onstruk ci originál ších pracích spoje ných s touto avnostní ve če r sk ončilne form ál Ntičk y s vráti y z Am rik y Finá Prty s b ud k ntvř vnicích Tůně č k á b nv Č rv n 2008 Z prvdjm ěst Ř vnic / 19. rčník Z drm Ak tu ity Pub ik c sš sv. Jn N pm uck éh Tt pub ik c b y vydán při pří ž itsti

Více

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích 4/2014 říjen - posinec Vydává Úřad městyse v Olbamovicích Z OB SAHU In fo ma ce staosty Vá no ce - svátky klidu a míu Zpá vy z fanosti Z čin nos ti školy Spo le čen ská konika, pohyb obyvatel a statistika

Více

WANTED again. Kdo na tom maka. hledame redaktory do tymu Early Bapha popis: schopny, samostatny, perspektivni ODMENA: 80 000$ -crage. -LuKe.

WANTED again. Kdo na tom maka. hledame redaktory do tymu Early Bapha popis: schopny, samostatny, perspektivni ODMENA: 80 000$ -crage. -LuKe. MMORPG NOVÉ POJETÍÍ HER NEBO DROGA? HEADGEARS KAMIIÓN NOVÝCH MÓDNÍÍCH DOPLŇKŮ PRÁVĚ DORAZIIL DO MIIDGARDU 2 ND SUMMER FEST REKAPIITULACE ZLOMENÁ PODKOVA ÚVOD KOMIIKSOVÉHO PŘÍÍBĚHU MEMENTO OF SUMMER VÝBĚR

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

Bramoborníčci NATUR VISION

Bramoborníčci NATUR VISION NATUR VISION VTIPY Ve středu 19. září jsme jeli do Vimperka na festival filmů o přírodě - NATUR VISION. Ráno v 8:30 jsme nasedli do autobusu a odjeli. Šli jsme dlouho do kopce a sbírali kaštany. Pak jsme

Více

Lhotecká cyklostezka je otevřena Necelé dva kilometry dlouhá stezka pro cyklisty a bruslaře propojila Pískovou a Kostelní Lhotu. 3

Lhotecká cyklostezka je otevřena Necelé dva kilometry dlouhá stezka pro cyklisty a bruslaře propojila Pískovou a Kostelní Lhotu. 3 6. září 2012 Ročík 21 Číslo 18 Cea 9 Kč Masaryčka slila Základí škola T. G. Masaryka v Poděbradech slí 75. čí od svého založeí. 2 Lhotecká cyklostezka je otevřea Necelé d kilometry dlouhá stezka p cyklisty

Více

Krizová intervence. Daniela Vodáčková a kol.

Krizová intervence. Daniela Vodáčková a kol. Krizová intervence Daniela Vodáčková a kol. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vodáčková, Daniela Krizová intervence / Daniela Vodáčková a kol. 3. vyd. Praha : Portál, 2012. 544 s. ISBN 978-80-262-0212-7

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Vážení a milí přátelé, v zá ř í 2011 bylá záhá jená soute z přo de ti á mláde lidi Př evezme te teřezínskou s táfetu. V řá mci te to soute

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rp en 2 0 0 3 Číslo 7 R oč n ík 9 Úvodník P. Pavel Hofírek L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a p rá z d n i n ové m ě síc e R oz h ovor s j á h n em O n d ř ej

Více

Základní škola Ostrava Petřkovice

Základní škola Ostrava Petřkovice Školní časopis Základní škola Ostrava Petřkovice Vysvědčení a pak prázdniny!!! Blíží se konec školního roku a já jsem celá nervózní, protože bude vysvědčení. Myslím si, že asi budu mít dvě dvojky. Nevím,

Více

IMPULS-B, s.r.o ; Vratimovská 542 ; 719 00 Ostrava-Kunčice Strana 1 / 11. Obsah

IMPULS-B, s.r.o ; Vratimovská 542 ; 719 00 Ostrava-Kunčice Strana 1 / 11. Obsah IMPULB, ; Vá ; 9 OKčc wwwpbc pb@pbc / Obh OBA ÚVOD POPI PŘÍROJE ECNICKÉ PARAMERY VARIANY BEPEČNONÍ POKYNY JEDNODUŠENÝ PŘELED MENU A POKYNY PRO ČENÍ MANUÁLU 8 ÁKLADNÍ OBRAENÍ 9 RUČNÍ EPNUÍ AŘÍENÍ POPI JEDNOLIVÝC

Více

Časopis přerovského děkanátu Říjen 2003 Číslo 9 R oč n ík 9 Úvodník P. Ryszard L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a ř í j e n C h a r i t a K ř e s a ns ká a ka de m i e C ír ke vní p a m á t ky k o st

Více

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 2 lčíslo 11 l14. 11. 2008

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 2 lčíslo 11 l14. 11. 2008 NEKONEČNÁ BAJKA Moravskokrumlovské oviy Měsíčík lvydává Město Moravský Krumlov lročík lčíslo 11 l14. 11. 008 Žilo bylo veliké stádo ovcí. Spokojeě se popásalo a chudých pastviách. Na stádo dohlíželi valaši

Více

POROZUMĚNÍ číslo 43/2012 strana 2

POROZUMĚNÍ číslo 43/2012 strana 2 POROZUMĚNÍ číslo 43/2012 strana 2 číslo 43 červenec - listopad 2012 Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. Milí čtenáři, při psaní těchto úvodních řádek jsem si uvědomil, že jsem zapomněl do krmítka nasypat

Více

na Sokolovně Sokolovně

na Sokolovně Sokolovně Pric 2013 Rčk XIV. Nprdjé Vydává mě Npjdl Rzvěcvá váčh rm Přjmé klidé prži váků váčch, pvé zdrv, mh bch prcvch úpěchů dbré vykrč d véh rk přj Mě Npjdl Váč rm lvě rzvil 29. lipd, frpráž r. 8 Mě Npjdl Vá

Více

Evropský den jazyků. Návštěva z Francie a Itálie. Cesta do pravěku. Rozhovor s paní učitelkou Zatloukalovou. Holky versus kluci.

Evropský den jazyků. Návštěva z Francie a Itálie. Cesta do pravěku. Rozhovor s paní učitelkou Zatloukalovou. Holky versus kluci. Evropský den jazyků Návštěva z Francie a Itálie Cesta do pravěku Rozhovor s paní učitelkou Zatloukalovou Holky versus kluci Mikulášský kvíz Představujeme stálé redaktory www.zsms.streliceubrna.cz skolnirevue@centrum.cz

Více

Monty Python John Cleese zve Čechy do Londýna!

Monty Python John Cleese zve Čechy do Londýna! ČESKÝ LYMPIJSKÝ VÝB Bšvská 6, 11 Prh 1 tl: 271 73 622, 271 732 326, 271 734 734 fx: 271 731 318, -mil: if@lympic.cz www.zijmldym.cz, www.fcbk.cm/lympijskytym Mty Pyth Jh Cls zv Čchy d Ldý! Čský glický

Více

kvízy Š K O L N Í vánoční literatura LUPENY Vá noc e v c izině tip y n a d á r k y an k e ty št ě dr ove če r ní ve če ř e n a š i m a z l í č c i vý l e t d o A n g l i e r e c e p t y H y b á s n i čk

Více

DUBSKÝ ZPRAVODAJ ZDARMA. Květen 2007. ročník šestnáctý. Strana 1. Cínovec

DUBSKÝ ZPRAVODAJ ZDARMA. Květen 2007. ročník šestnáctý. Strana 1. Cínovec Květen 2007 ročník šestnáctý ZDARMA Cínovec OBSAH: Slovo starosty Výběrové řízení Informace stavebního úřadu Den životního prostředí Z jednání RM Den země i v Dubí Oznámení, výzvy Představujeme Vám MP

Více

ÁMOS. Číslo 19. Časopis vydávaný žáky Základní školy Borová Lada

ÁMOS. Číslo 19. Časopis vydávaný žáky Základní školy Borová Lada ÁMOS Číslo 19 Časopis vydávaný žáky Základní školy Borová Lada Vánoce jsou za dveřmi Daniela Mrosková Jednou hnedka příjdu ven, Vánoce jsou za rohem. Dávají se na ně dárky, budu si přát prostě sáňky. Zpívají

Více

Časopis přerovského děkanátu Březen 2000 Číslo 3 R oč n ík 6 k a m p n a š e č t e n á ř e D ě t t ě ž, p d k a, p n í a l n k a M b c t j e?! p č n í R h P. Jan Twardowski rozhovor s od ze ro ské oké

Více

www.trampsky-magazin.cz

www.trampsky-magazin.cz www.trampsky-magazin.cz Ročník MI. Čisto 8 V Praze, dne 19. února 1931. Trampa" rediguje s redakč. kruhem Kare) Metíšek. Tati, co ie to morátka? Otec po chvhi: To je asi takhle: Mým společníkem je pan

Více

O CESTÁCH. V tomto c ısle. Rocnık 5, cıslo 9. Zarı2003. Dobra k pstros. Vysoke Tatry v Adrspachu. Bajka o ryba ch, zabach.. Pru vodce Marenicky

O CESTÁCH. V tomto c ısle. Rocnık 5, cıslo 9. Zarı2003. Dobra k pstros. Vysoke Tatry v Adrspachu. Bajka o ryba ch, zabach.. Pru vodce Marenicky H o r o l e z e c k y c a s o p i s s e e r o c e s k eh o r e g i o n u HTTP://CAODC.WEBPARK.CZ VYDA VA HOROLEZECKY ODDIL CAO DE CIN HTTP://CAO-NEWS.WEBPARK.CZ Rocnık 5, cıslo 9 Zarı2003 O CESTÁCH ROBERT

Více

Způsob hodnocení bodů SWOT analýzy respondenty a metodika vyhodnocení odpovědí respondentů řešiteli projektu

Způsob hodnocení bodů SWOT analýzy respondenty a metodika vyhodnocení odpovědí respondentů řešiteli projektu Aktiita 904A01 část SWOT aalýza Úd Na základě ýstupů aktiit prjektu byla zpracáa suhrá aalytická zpráa, pdle íž byly defiáy silé a slabé stráky stáající krajiy, jejíh yužití a chray, pteciálí příležitsti

Více

Eva Hanáková, šéfredaktorka týdeníku Ekonom

Eva Hanáková, šéfredaktorka týdeníku Ekonom Final Report Srovnávací výzkum Město pro byznys pomáhá jednotlivým radnicím identifikovat slabiny, inspirovat se kroky svých kolegů a v neposlední řadě i naslouchat názorům podnikatelů, kteří v dané obci

Více

První elektronická aukce energií

První elektronická aukce energií 2. 9. 2013 9 2013 Ročník: 13 www.hubnetesmilanem.cz více na straně 3 Člověk v popředí zájmu Podle údajů Obchodní a průmyslové komory pro Horní Falcko a Kelheim chybí v jejím okrese již v letošním roce

Více