ÁMOS. Časopis vydávaný žáky Základní školy Borová Lada. Číslo 16.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÁMOS. Časopis vydávaný žáky Základní školy Borová Lada. Číslo 16."

Transkript

1 ÁMOS Čapi ydáaý žáy Záadí šy Brá Lada Čí 16.

2 ZIMNÍ OLYMPIÁDA BĚŽKOVÁNÍ NA KNÍŽECÍ PLÁNĚ Bya zimí ympiáda. Sutěžiy i děti z Vimpra. Dicipí tam by dt. V běžách jm by 1. a Láďa by 1. a ěžicích. Dta jm ucháta, Láďa dta bbóy. Lyža jm mc pmau a by jm pdí, a přád. Ji jm cá ša a Kížcí Páě. Uj jm 6 imtrů tam a pa jště zpáty. Drazii jm a Kížcí Páě. Da jm i paačiu a hru čádu. A pa jm běžai d družiy. A íbi mi t mc. Jf Kadc Vadimír Nahdi VOJÁCI Z PLZNĚ Vjáci byi hdí. Přiji ám pídat bzí Čé rpubiy. Měi hzá auta. My jm ima ji d družiy. Měi bu zbraě. V jdm autě měi huaču a mtry. Tmáš Wagr KŘÍŽOVKA Vyáá t ftbaita J t radí Když íš citr, táříš Vzí t děti d šy Tuté cizrajé zíř Šap a tm a jzdí t Ja Obrac

3 NA PROHLÍDCE LESA S PRACOVNICÍ NP ŠUMAVA Bída Di mat D jm měi bídu pr mamiy. Zpíai jm, ětré děti hráy a áy b a fétu. Hrái jm taé diad O třch přadách. Přadám t ic uš, prtž jda měa brý pac z papíru, druhá měa a z put a paáí a ta třtí měa bradu amaau rtěu. P pdí píičc jm mamiám rzdáai ětiy. Všichi jm i t užii a dufám, ž mamiy tay. Dpd, dyž jm jště byi š, ta přija paí. A tu paí jm i pídai přírdě. Chiu jm i přírdě pídai š. A ptm jm ši d a a uai jm zrcátm a ruy trmů. Viděi jm íh. By t mc hzé. Mc á šda bya, ž mua djt. Vria Samšá Jaub J VTIPY Jd bdýa d bchdu a pazí p zmi. Prdaača jí ptá: Pai, c děát? Hdám ízé cy. Jd bdýa d bchdu, upí i dě jaba a chc j zabait zášť. Prdaača jí j zabaí zášť. Kupí i jště dě rajčata, a chc j tay zabait zášť. Prdaača jí j zabaia zášť. Přijd třtí d a idí má. Prdaača jí ř: Na t ai raději ujt. Martia Hřbá Na tý bídc pr mamy t by dbrý. Bai mě z šch jíc t diad a ci, ja t pric ěc pída měšéh, ai jmém záa. Baii mě tay ty féty, bya tmu hzá muzia. A úpě a ci jm dáai mamiám hzé, přím ráé ětiy. A Vrča přiša tršu pzději. Ptra Turiá Š Ppíč d šy a pai učita ptá: Ppíču, d d 2. ětu áu? Ním. A Ppíču, ituju mimzmšťai? Nim. Ppíč š dmů a pta tatía: Kd d 2. ětu áu? Hitr, Ppíču. Š za bráchu a pta : Brách, ituju mimzmšťai? T í ědcy dázá. Druhý d š Ppíč d šy. Pai učita ptá: Ppíču, d d 2. ětu áu? Tatí. Ppíču, ji ty rmáí? T í ědcy dázá. Matěj Ná

4 LIPENSKÝ PLAVÁČEK D jm ji Tru, Lucu, Ptrm a Káťu a Lip. Ctu jm iděi ádrž Lip, trá j duhá 48 m. Samzřjmě ž jm paai přím ádrži, a paai jm bazéu. Njdří bya rzpaba a ějaé utěž. Až ptm by fiá, trém jm bya 2., Tra 3., Ptr by 4., Luca 2. a Kača tay 2. A žádé prí mít. A za t jm byi dím íru, d mě šichi z aší šy chtěi chytit. Sažia jm uiut a pd mi t. Sáai jm tay d dtryu a ažii jm h ucpat, a šchy á t záš. Tda apň mě. Tra t duh, a pa jm mui djt. Ažběta Kšiá Přdáša Martim Gržajm, dpraím miařm Jihčéh raj V pát 17.duba ám drazi pa Gržaj, dpraí miař, ypráět růzých picjích případch, apříad ja jd u chtě pát pímu, a ta zaa 158 a ž prý j š bmba. Picité mui auat cu šu, a tu pímu tjě pai a jh rdič mui zapatit Kč.Pa Gržaj ám ypráě růzých zbraích a případch a uáza ám, ja fuguj ttr a mžtí ahu ri.ř ám, c muím mít a : přibu,batíy,z,drazy dzadu i dpřdu a brzdy přdí, zadí. Ř ám ýých zbraích, jaými jíc pracují. Mě jíc íbiy zbraě, tré pa Gržaj při. Prtě t by pěý! Kii, Kuba F. Mauth V čtrt jm ji a Lip d bazéu a pacé zády, tré jmay Lipý paáč. Njdří jm i mhi ě paat a hrát i dě a ptm byy zády. Paaa-za 1.rčí Luci Pčá, 2.rčí Ažběta Kšiá, 3. rčí Katřia Watrá, za 4.rčí id utěži, 5.rčí Trza Vtradá a Ptr Uhíř. Pa jm hrái štaftu. A p štaftě jm hrái upiu hru, hází míčů d bruč. UMÍSTĚNÍ: Luci Pčá tříbrá mdai. Ažběta Kšiá tříbrá mdai. Katřia Watrá brzá mdai. Trza Vtradá brzu mdai. A Ptr Uhíř umíti. Viděi jm mdrí arbi a ějaé tačy. A za jm ě paai.pa jm ji a bbu dráhu, Kata ja Lucu, Tra ja Bětu a Ptr dj dmů taťu. Přt ž jm i mhi bbu dráhu jt puz jdu, měi jm tam zdarma drty záuy a pitíča, a prt jm i t hdě užii. Když jm dji dmů, pchubii jm ými úpěchy, a prtž zády byy trchu árčé, ta jm i mui dpčiut. Tra, Káťa V pát 29. ěta jm ji d Mauthu d ár ěmcým ružm. Když jm i chtěi yfuut uiču, ta jm i mui zít 185 Kč. Njdří ám uazai, ja děá z a šch mžé a pa t, c jm chtěi idět. Paí řdita chtěa ědět, ja děá mtý, já Tru jm chtěy idět růži. A pa přiš t, a c jm jíc těšii - yfuááí. Každý i yfuu uiču i rdič paí řditu. Dtai jm aždý příěš a ůži. A mě t mc íbi. Katřia Watrá

5 Od Obzéh diada Smafru V pděí jm ji 3., 4. a 5. třída d Prachatic a diad Smafru-diadu, tré zažii Jiří Suchý a Jiří Šitr. Nby t přím diad, a píš přhída píič, tré apai Jiří Suchý, Jiří Šitr a přd imi i Ja Wrich, Jara Jž a Jiří Vc. Diad a Nárdím dmě. Účiai tam j čtyři idi-ětač, zpěača Oga (zát ji ja Patrícii z Ošiy Katy-yíaa TV Prima), zpěá (jhž jmé zám) a zpěá-aírita Richard Häd. V tmt diad ypráěi tm, ja atě zi diad Smafr, zpíai růzé píě, c ěm pubiai a muii tm, ja thdy idé žii. Zmíii i tm, d Smafru ytupa a c zpía. Njpr rzac měřaa J. Suchému a J. Šitri a pa tčia Wrichi, Vci a Jži. By t mc faj, prtž t by taé diad, ja z té dby, dy dprady žii autři. Zpíai tam píě ja-včra dě bya, Mariá třic, Ezp a brabc a daší. By t mc SUPER a šda, ž tam mhi být i maí, a ti by tmu mc rzuměi. Stžc Od d jm šu ji d Stžc. Přiji jm tam jdácté hdiy. Zra tam začía prgram a D Změ. Odi jm i bathy a ši jm zapjit d prgramu. Když prgram či, ši jm d pjů i ybait ěci, a pa jm ši jídě, aby jm aačii. Ptm jm ši d učby a hrái jm hry. Když jm dhrái, ta jm ši d a a čí hru. Rá jm měi prgram paí Sňu Hrátu zířatch, trá žijí dě. Zířáta jm ptm di d učby a já Tru jm j pa di d prtřdí, d jm j chytii. Ptm jm i ši bait ěci a ši jm a aé ádraží. Všichi jm tam mc těšii. By t tam pší ž miuý r. By hzé pčaí. By t hutý. Mac MOC BYCH VŠEM RODIČŮM PŘÁLA, ABY TO VIDĚLI S NÁMI. Maréta Watrá Pzáma: Smafr zama mafr u iic, a zratu - Sdm maých (diadích) frm. Turité Vítái - FINÁLE Z V útrý jm byi zgicé zahradě Hubé ad Vtau, d mi mc íbi. Byy tam pic, hadi, ry, pamňáci, apři, ydry, mdědi, y, čápi, abutě, amy a pštri, a dyž jm drazii a c, byy tam prízačy. Ríša Sittr D jm byi a yháší TURISTÉ VÍTÁNI Praz 1. atgri: 1.KLÍČ K PRAZE 2.INFORMAČNÍ STŘEDISKO 3.MAŠER POD RADHOŠTĚM 4.HORSKÁ SLUŽBA JAN KAIFER A PETR UHLÍŘ 5.PRAŽSKÁ STRAŠIDLA Ptr Uhíř a Ja Kaifr

6 ZDRAVOTNICE Jihčý z 4.břza 2009 jm jy já, paí řdita, Dača, Tra a Běta a pěcu utěž Jihčý z. Přijy jm tam mé. Já, Dača a Běta jm byy prí atgrii a Tra bya druhé. Šy jm a pódium mzi pdími. Já jm zpíaa Já mám maau tu, Dača zpíaa Páa paa páa, Běta zpíaa Marjá Marjá,a Tra zpíaa Tč da tč a Prměy. Já jm bya 1. a Tra bya 3. Dača a Běta umítiy BOHUŽEL!!!!!!.i dyž zpíay mc hzy. P utěži jm yupiy pů trafiy.paí řdita ám aždé za dměu upia ějau adt. Když jm přijy, ta šichi ptai, ja t dpad. Mac Vtip Spjb Hurím ji a mpdu. Prji prí zatáču. Spjb ři př ram: Sdíš Huraj? A zzadu z: Sdím. Prji druhu zatáču. Sdíš Huraj? Sdím. Stjě t by třtí. Sdíš Huraj? Sdím. Pa přiša čtrtá zatáča. Sdíš Huraj? Sdím, a a trmě! Kuba J VE ČTVRTEK JSME BYLY V PRACHATICÍCH NA ZDRAVOTNICKÉ SOUTĚŽI. NA SOUTEŽI JSEM BYLA JÁ, MACEK, KAČKA, MARKÉTA A TERKA. SOUTĚŽ SE ODEHRÁVALA V DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽI U DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ. NA ZAČÁTKU JSME SI TAM CHVÍLI POVÍDALY A PAK NÁM JEDNA PANÍ VYSVĚTLILA, CO MÁME DĚLAT. BYLY JSME ČÍSLO 5, TAKŽE JSME ZAČÍNALY STANOVIŠTĚM 5. NA TOM STANOVIŠTI BYLA JEDNA STRAŠNĚ ROZKOŠNÁ ČERNOŠSKÁ HOLČIČKA A JEDNA HOLKA, KTERÁ MĚLA OTEVŘENOU RÁNU NA RUCE. A TA ČERNOŠSKÁ HOLČIČKA MĚLA TAKY OTEVŘENOU RÁNU, ALE NA NOZE. JÁ, MARKÉTA A MACEK JSME OŠETŘILY TU HOLKU, ALE BOHUŽEL SE NÁM TO ÚPLNĚ NEPOVEDLO. ( ŠKODA.) TERKA A KAČKA, OŠETŘOVALY TU ČERNOŠSKOU HOLČIČKU, TAKY SE JIM TO BOHUŽEL NEPOVEDLO, JAK JSME SI PŘÁLY. PAK JSME DOSTALY NOTÝSKY A TAM BYLO NAPSÁNO NĚCO O DÁRCÍCH KRVE. PAK JSME SE ROZLOUČILY A ŠLY DÁL. ŠLY JSME K DALŠÍMU STANOVIŠTI, KDE NÁS PŘEDBĚHLY. TAK JSME ŠLY JINAM. ŠLY JSME NA STANOVIŠTĚ, KDE JSME MUSELY DÝCHAT DO FIGURÍNY ( tdy uměé dýcháí ) A TAKY JSME NA JEDNÉ HOLCE DĚLALY STABILIZOVANOU POLOHU. MARKÉTA VOLALA ZÁCHRANKU. PAK NÁM JEDEN PÁN VYČISTIL TU FIGURÍNU. JÁ JSEM NA TO NEMĚLA DECH, TAK TO DĚLALA TERKA A MARKÉTA. PAK JSME ŠLY DÁL, ALE DLOUHO JSME TAM ČEKALY. TAK JSME SI TAM POVÍDALY, PAK SE KONEČNĚ UVOLNILO MÍSTO, A TAK JSME ŠLY. NA TOM STANOVIŠTI SE SRAZILI DVA CYKLISTI, JEDEN ( tdy jda ) MĚLA ZLOMENOU RUKU A DRUHÝ MĚL OTEVŘENOU RÁNU NA NOZE. TY DOBROVOLNÍCI ( tdy ty zraěí) MĚLI JAKO RÁNY Z TAKOVÝ HMOTY. A PRÁVĚ TO BYLO BLBÝ, PROTOŽE MARKÉTA DO TOHO ŠÁHLA A BYLO TO HNUSNÝ. TEN ZRANĚNÝ BYL DOCELA CHUDÁK, PROTOŽE JSME MU TAM ZAVÁZALY VŠELIJAKÝ KRAVATY A ŠÁTKY. A TOHLE BYLO DOBRÝ. PAK JSME ŠLY NA DOBROVOLNÝ STANOVIŠTĚ ( ja ž jm h muy děat ) BYLI TO HASIČI. NA ZAČÁTKU JSME TAM MĚLY PŘIŘADIT TELEFONY K ( pici, záchrac a haičům ) BYLO TO DOBRÝ!!! PAK NA TOM STANOVIŠTI JSME SE JEŠTĚ MUSELY HASIČSKOU HADICÍ TREFOVAT DO PLECHOVEK, MOC MĚ TO BAVILO!!! A TO NEJLEPŠÍ NAKONEC VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ! BYLO TO TĚŽKÝ, ALE BYLY JSME NA SKVĚLÉM 8. MÍSTĚ ( byy jm fat dbrý ) VYHRÁLY JSME DŽÍNY NOTÝSEK A PROPISKU. PAK JSME ŠLY DO CUKRÁRNY. VŠICHNI SI DALI VĚTRNÍK, MACEK SI DAL ALE INDIÁNKA. PAK JSME ŠLY NA ZÁCHOD A TAM, KDYŽ NĚKDO SEDĚL NA ZÁCHODĚ, TAK TO SVÍTILO ČERVENĚ, A KDYŽ TAM NESEDĚL, TAK TO SVÍTILO ZELENĚ. MOC MĚ TO BAVILO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! PAK JSME JELY DOMŮ. Daia Mrá

7 O uzém aíru Kdyi di ráa Kaadra a rá Kar. Kupii uzý aír. Když a aír pi, uzi prtiy. Kráa Kaadra uia uady. Kčě ráů amarád ětiy m aíru urážě idi. Štěpá Hjda BARBORKA BOULIČKA A BAMBULA By byt Bai a by z brů. V bytě bydi Barbra a Buiča. Barbra bya bubatá a Buiča bacuatá. Bíz byd bru Bambua. Bru Bambua by bytrý. Barbra, Buiča a Bambua buchai bay d břicha. Daia Mrá Ja Ptr Páju pši Pháda a jd pím V pděí Ptr pš, prtž pad a puu. Pua pada př pařz a pařz pícha. V pát pša Pája, prtž pada a pra. Pra pái p Páj. Katřia Watrá JAK HONZA KE MLÝNU PŘIŠEL (zpauj i yjmaá a p L) Jdh d Hza yrazi d ěta. Najdu uyš hrm a dái zabý. Hza hda, am by cha, dyž tu uidě tarý mý. Zača h taé bt ýt,a ta rzhd, ž zůta př c mýě. O půci uyš šramt a bji črt chupatými ýty, žichm ja pyš a yu hau pyající pyňý čaj.,,th mý j můj, zaburác črt a Hzu. Hza praic bá, pýta čam, áza črta ýým prazm, ptai h a yž a puti h dů z pc. Pa už pa zach jm zyt a črt aždy zmiz. Hza uadi mýň a ja ča pyu, daři mu dbř. Ja Kaifr Věta a yjmaá a: Sy by Litmyši, dyž by ychraý d. Kii Když jm š Pídáí a jdu abiu. Když jm š, ta tam by p. Já jm pa. By t áš B, pa š mě, já jm by bb, ž jm. Ř jm pa šm, ja jm, by t j p a by t, c zdrh. Najdět duabičé. I Hrazá

8 Hádj, ja j apá příběh: O MÉ SESTŘE MÍŠE Duabičý příběh Když bya mj tra Míša hdě maá, měa ráda hračy. Haě: ty, míčy, ížy a měé hračy z pyš: čy, ě, píy, ptáčy a myšy. Mám hdě rádi. Byi jm a hubách, ptm jm ji d Prahy a ýt. Příběh a P Ptr Uhíř Pa przidt pa pa pr paa Piéh. Pa přpadi piráti. Pět pirátů pad pd pabu pití. Piráti páii páchucích pžách. Pžy páchy p píi.pa putii pděí. Ppícha za pam Piým. Pa Piý praca a pi. Na pi přda pau Piému ptí. Pa Piý ppícha za pam przidtm. Jaub J POLE A POTOK V pděí půjdu ptu, pt pramí a pi. P ptřbuj pt a pt ptřbuj p, ptu půjdu i pát, prtž pt j příšrě pěj. Půjdu ptu i příště a půjd i Pa. Trza Vtradá KVÍZY Vyšrtj a: Šéd, t,, Tmáš, u, uh, a, a,, Ema ia šc, cizia, ú, ěc, O ú č š c a ě i r é c š z i a d á i m h a u t Vyšrtj zířata: Věta pd abcdy: Aa Aa bya cá d fiaa,dyž měa pě zimu. Richard Sittr p r p ů á a z d č a j ž m i b ý u p y I Hrazá a Štěpá Hjda

9 Sutřděí pěcéh bru Vytupí pr Michaa Viwgha V pát a btu 5.6 d 6.6 jm pai š. V dě hdiy jm yrazii a ch d družiy a Kížcí Páě. Ctu jm měi přtáy a bča a ějaých zatáách jm hrái i hry. Když jm tam drazii, ta jm i chtěi upit aua, a i h tam měi. Nac jm i šichi upii hray rmě paí Kšié a paí řdity. Ptm jm i šichi upii pití, a dyž jm ajdi, ta jm ji a hřbit (pdíat tam). Tam jm i t prhídi a ptm jm ši pdíat a pmí. Ptr aš šu, t j taá mic, trá j užá rabičc. J t hra, trá j rzmítěá p cém ětě. Když jm i t prhídi, ta jm t rátii zpáty a ji jm zpět a Bru. Ku jm ji př pau ctu by t upr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ji jm ru d šy, tam jm ajdi, apii, příi, ptm jm ši zpíat a pté jm měi p upiách acičit diad a jaui píiču. Včr jm hrái čí hry - jdří jm darát hrái číh pašráa a ptm jště pracháru. V pů daácté jm ši pát. Rá jm hrái jště jdu hru, ptm jm zpíai, hrái těcičě hry a ptm jm ši zpíat d mítí ihy. Zpíai jm pr ihíy a pr Michaa Viwgha, cž by tay upr. Ptm jm ji dmů. D Micha Viwgh jh přáti přiji a Bru Ladu hitricými auty. Pa pěcý br řadi ihě a ytupí zača. Zpíai jm: Pau pau píičy, Křížy, Ráta, Šupy dupy dup, Prázdiy u babičy. Když ytupí či, pdpia pa piat j ihy. Ncha jm i pdpat památí. Když t šch či, cha jm yftit tím tarým autm. Štěpá Hjda VYSTOUPENÍ PRO MICHALA VIEWEGHA DNE JSME VYSTUPOVALI PRO SLAVNÉHO SPISOVATELE MICHALA VIEWEGHA. NEJDŘÍV JSME SE PŘIPRAVILI A PAK JSME ŠLI VEN, ABYCHOM HO PŘIVÍTALI. PŘIJELI KRÁSNÝMI STAROMÓDNÍMI VOZY, MOC SE MI LÍBILY.PAK JSME ŠLI NAHORU DO KNIHOVNY A VYSTUPOVALI -.ZPÍVALI JSME: Pau, pau píičy, Křížy, Ráta, Šupy, dupy dup, Prázdiy u babičy. ZDÁLO SE, ŽE SE MU TO LÍBILO. POTOM JSME SE UKLONILI A ŠLI JSME PRYČ. URČITĚ SE TAM POTOM PODEPISOVAL NA KNIHY A LIDI, KTEŘÍ CHTĚLI, SE MOHLI S NÍM VYFOTIT. MOC SE MI TO LÍBILO!!! Daia Mrá Tra a Mac BÁSEŇ KE DNI MATEK MOJE MILÁ MÁMO MÁME SLAVNÉ RÁNO JÁ TI DÁM HEZKOU KYTIČKU A TY MI DÁŠ VELKOU HUBIČKU. PAK TI DÁM I PRSTÝNEK A TY MI DÁŠ KAMÍNEK. Z PRAMENE LÁSKY TEČE VODA TATO BÁSEŇ JE VELKÁ SHODA A PROTO TI ŘÍKÁM MÁM TĚ RÁDA. Daia Mrá

10 Miý Ámu, ač t u ta ypadá (d j ttiž pradu upaaý Mdard), za pár dí tu budu ta tužbě čáaé prázdiy. Ta ja aždý r ti ypráím ašich dětch, ta mi d, abych i t tbu pděia. J mi ždy mc mut, ž ám ti jtarší utču, a dyž pa idím, ja ě i du a ých šách a ja rádi ám háí a rací, i dyž třba j a áštěu, ta mě t ždy u rdíča zahřj. A dt fňuáí, d, abych ti přdtaia buducí gymazity: Péťu Uhíř, Marétu Watru, Hzía Kaifra, yžařu a adptu a prtí třídu ZŠ T.G.M. Trzu Vtradu a Kryštfa Sittra, brzéh žáa ZŠ Smtaě u. Na jjich pmyá míta zadu prňáčci z Brých Lad: Emiča Hrazáá, Hzí Gaaba, z Kidy, Viéma : Míša Uhířá, z Hré Kidy: Víťa Kaifr a Martí Maí, z Míšu pd Brdy ám přitěhuj Abrt Budí. Věř mi, ž už a ty maé šputy mc těším a ím ich, ž ju mc šií. Taé tším rc ám mc daři a yhrái jm, c da a t á jště pár zádů a utěží čá. V ctátím Turité ítái zía Jda Kaifr a Péťa Uhíř ppuárí přt úžaé 4. mít, rajých utěžích mám 1. mít Métu a 3. mít prjtu Dř ja zdrj rgi, Maréta Watrá j tším tatm ru Prachatic zjméa za á maířé día, Jihčém zu jm yzpíai záuhu Marcy Šipaé a Try Vtradé 1. a 3. mít, agicé rzaci upěa Maréta W. (2.mít) a Trza V. (3.mít) a ým přapím byy i 4 mdai z Lipéh paáču (tříbr Bětuša Kšiá, Lucia Pčá, brz Káťa Watrá, Trza Vtradá). Vůbc prtích utěžích jm přbríci: 4 zat a 4 brz ritačím běhu a a zimí ympiádě cm 27 mdaií. Jště jm zědaá a ýdy z hatticéh trjbj 9.6. Hrí Vtaici a z i-li zádů Né Pci Pržii jm i dětmi taé mh prjtů D zdraí, Adt, Vic, Ggm a Šumaě, Rcyhraí, Tah iha t j, aj. T crčí Zá Šumaa pr á připraiy árdí pary a bu traách hraic, a ta jm měi mžt j tat amarády z aší partré šy Mauthu, a taé zapjit d ýtaré utěž, jjíž ýdy dzím Ha-Eima Hauu Němcu. Vu pchau a dí děti zauží taé za t, ž mzi bu ybray ptřbé píz pr aši amarádu Giriju Waiar z Idi, aby mha daší r chdit d šy, fiačě pdíy i a ýciu í pr hiptrapii CPK Chrpa, či a áup zařízí pr ážě mcé děti prtřdictím fdu Sidu. Mám u radt, ž ti aši jmší zajímají hitrii i učat míta, d bydí, zapjují přím d žita ých bcí, zpíají a hrají a ytupích Vácích, Di mat, pr důchdc i pr paa M. Viwgha. O ttiž ěat a t ůj ý ča, tréat a pa ytupit í žádá grac a chc t mít hdě itří bázě, chuti i tatu. Jé, jé, Ámu, já bych přád paa a paa a ty máš ta ráté tráy...a ěř mi, ž bych th ašich ěých žáčcích dázaa apat jště putu. A ta rýma hama HOP! d prázdi. Ať ju ráé, duhé, pé dbrdružých zážitů a haě učé!!! Ahóóój Tj Ača B.

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

ě á í á Ž í á ář á ě ž ří č í ý č á í á č č ě ář ý ů ě ý ě ý š š ň ř í ž á í ž í í š í š ý š áž ž č íž čí ě í ě ž š ř á á í ž í í ř ž ř č č á ří ř š í ř í ř ž ž Í ř ě ý ř š ý á ý čá í ů í ž ě š ž ý č š

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

ý á ó íž á ýř č Č á ě č ř ú é ě é é ó ý ž ý ďúč ý á ě ý ž í ó ě ě š á áš í ý í ř á é á š á ó ě čí č ě á í ž á á Ž š á ě ž ř á č é š ě é ě ř ř š ší É š ěž ý ří ý ř š ý š ý ěý š ý ý ý ž č ř č ó ř ě í ř í

Více

Á Á í á č á á á ž á á í é ú é á í ý í ř é ú í ř é á ř á á č á ř é ů ž é á í ý é č é á ý ž ě é ř é ř ě ě ý ú á á í é á á ě ý á é ě í í ř áš ě ý ý ě ý ší á é é č é ě ý í í í é č í í á á í íř š ší ž ří š

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

č í í žá é ý í í č é ý á íč ř íž é ě ýš á áš ů š í ů ří š á č á ě Š ří é í š ž í ř í é č í č ž í í á á í ě Ž é č á á á ý ě í í á íč č ř ří í š í á ě í ž í čí á ž í á ě í ý č ý ě ý ě í ř í ě ř š ě í í ě

Více

í ď é ď é á ž í č é á č é ý á íč Č á č áý í í ý č í í á Ž é á í ů ě éúč ž á ř čí á í č á í á í Č é í ř ěž é čí á í č í ž ě á Í í á í í š ě á íž čá ř í í í á ž é á í á í ř ž ě ř Č ů ř ěž ý ů ř ž ě á í ůž

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

ÁŠ Š Í É áš Š í é č á ó é á ší ě é š ů ě ě é í é á ž ď ě ů ží ě á í é ě é ě é é č í ž é ý ů ň č í ř ýš í ří í ž í á ů á á ů ď á ý í é á á í á í ě é í ř ž ě ě ě í ř ř ěž ž ě ě ž Š í é ř ž ž ď é č ř š ý

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více

Č ý č Ú í íí Í í é í ú Ě Á ČÁ Š Úř éč ď ý ří čí Č č Ú Íí í íí č í í í ú Ě Á ČÁ Š Úř éč ý ří čí č ů ří Á č í Á čúí Ú ÍÍ í í č í í Í ú í Ě ÁČÁ Š Úř éč í ří ř č í ř č ý ů í ř í ř ý č í Í ř ř č ý ý é ř č ý

Více

Á Í Á Ž Í Á Í ě š á í ů ř ě ě á á á é ě ě é ří éříš é ž á í é í Ž í í á ě íř žíš ě ž é á Ž í á ž ý Ž ů ú í á í ř ť š í ář á ě ě á í š ý ř í é ří á é á é í é á ří é é áš ě ě ší í í č í ř á í é ř ř á í í

Více

á í ó é ří č á í ý í ú ň ť í Ú ě Ú č Í íč ý Ž ží á ří ř áří é í ý á í ě á ě ý ů č ř ě č ž é í íí á ě ý í ů í í íí ř ě ř č ě ý í š í é íč ě ř ě é č ě ř ě č í í ř á í í ů Í š é í í é í ř á í š é á í í á

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

ů š š Č Ě Í ř ě á ě ý š é ž ý é ú ů é á ě č ě š é Ž ý ý ť č š ý Ž á ě é š ě ě á ř é é ó ó Í Ďá é ý á Ž é é Í Ž á ř á á ť á Í é ř é é ř é á Í Í ř ó é Ó ř č é č ě č č é ě éť ř Í Í á Í á ř á á É š Í š ř á

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

ě ě á ř í í ří í š í í á áš í í ěř á í ř í í ÍÍ í Ů ě á í í š ž í á ě á á ý ý Ů Č č ř í š á í ř í í ří í ř á á í ž ř áš á í ě ř í Š á í ř úš ř í ř í š ář ř áš ůž ř í Š ř á í Š ě á Š ář í š žá á í í ř Š

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

í Á É Á Ř Ň Á í É í š í á á ě š Ú ý ů ě í á ý ř ří í í č á á ř čň á í ý í ů á í ě š á Š í čí á ě í Š Žá á č ý š á ě ě ě í ší á ů á ý š á í ý č í ě á Ú ří ě č í ýš ý ý í čň á á Ú ý ů ě á ř č čň á í ýš í

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

Š ÍŠ Ť ž Ť Ý č ď č š Ť č č č š č Ť š š Ť Í šč š č č č č Ď č Ť č š š ť Š Ť Ť Š č č č ž Š č č š Ť Ť ž Ť ť Ť č š š Ť ť Ť ť č č Ť ž š Ť š Ť Ť š Ť š Ť Ť ť Č š Ť č š Ť č Ť ť č č š Ť ť Ý Ť š ď š Í Ť Í ť Ť ť š

Více

Á Á Ř Á Í í ě í í í é í ý é ř í é ž í ž ě í é ř č é ť í í ý ý č é é é ě é í ě ů í ý č íč Ř č í í í é ť Ž ý í í ů íž ě í ř ší ž í ů ř ě ý í ý ž ě ý ů ú ů ř í í čí í ř í ší č é ř ě í í ý ý ť é ý ú é éř íž

Více

á ň á í í í á í í ž áž ří č čí é ě ě á Ž á ž ě á í í č é íš ý ěč é ě ší Í ž í č ý í í ř š ť é á í ě ž ť ří ě í ř ý á ě é é é í ž ř í ř ý á ě ší á á ě ě í ř é é ž í á š í ě á ž ž ý í á ř č ř š ř íž š ř

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

č é č ě ší Ž ý ý ší ů í č á č í á ž á žň ř ě ší í ě ě ý ří é á í é ý í ší á á í ě á Ž ú ě ý ů á í č ý ž á á í ů Č š á é é é á ě á ř ý ž á í ž ě á í éč ž ě š ý é č í í ů ří é é ý ž á é í é í á á í é ě é

Více

ě áů Ž é á í š Í ť á á š ěší š í ý á ž ý í Ží ří ů á í Í á úš š ě ě ý ý ář ý ý ž í ří ě ř í Ž áš á ě é Č á ě ó ří ě ů á í ď č š í é ď ří ě é ó č á ů í ó Í é Ž ř á é ú ří ě é ří š č é žší ě á í ó ú č ří

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Tento dokument je obsahově identick s oficiáln tištěnou verz. Byl vytvořen v systmu TP online a v žádnm přpadě nenahrazuje tištěnou verzi. Í Ů Í Š Ě É Í á ú ú š á š ř á ě šť á Ž Č Tento dokument je obsahově

Více

Ě í ě ýúř é ý á ě Í Í é ř í Í Ý ň ůř Ží á í í ř ř á á ě áúř ř ý ě é úř é íúř ří š ý í á ú á á řá é ě á íá íúř ě ří š ý í á Íá řá í é ě í á á řáí é ú í í ř ř žá ř é é í é á ě é é é í á Íú í í ě í ě é ří

Více

ž íč é á í Ž ř š á í é ů é í ř á á é ý á í ř ě š í ř ř ě á Ří ř í ř Š č í íč íš Ž éř á á é ě á ž í ď á á í í Ť ř é ý š íáš ě ě ů á ý ý í ě ý é č ť ý íč ř á ý ší ů ž é í ě ě íč íž á Íš ž í ýš í é é é ří

Více

ó ú š Í š č Ž ú ň Ž Í Í Í Í ů Ž Í Ž Ž Í ů č ú ň Í Ň Í š Ž č úč č č č č č č š š š ú š š Ť ů š ů č ň ů ů č ň č úč š š š č ň Ťů Í č č úč ň š č š ň ů š š ň č ů ů ď š Ž š č š š ů č č ů ň ů š š Í č š ň č č č

Více

č íř é é á í í č ýú č í ž í Ž ř á í ž ž í í ř šíú í í Ž í ž í í é á á ší ší í í ý ů í Íí ůž ý ří ů á ř š č í íž á é Ííž ž á ů í í ř ší í říč é ž í ý é á Íá á š í í é á á ý ž í š Ž ží é á í ž á á á í í

Více

Š Ž ů Č á ž ř á ň á ř ž ů Č žá á ž č á ž ř á ž ž ř ž ď á ř ž ž á á ů ž á č á řč á ř ž ů á á ž ď á ř á ň á á á á á č ř ď á ř á á ž ů ř á á ř á á ž á č Č á á ů ř Ž Č čá Č ř á á ř Č ň ž ř ř č Ř Ž á ž á ř

Více

č Ú ť é á č š é ň č á é á č á ňí á ň á é č á Š š ň Í áč ť ň áž á é á á á á ň é á č é é ň š č Ť é ňí é Ž ň š é á č á é á č á ň á á é á é é á é č é Ó ň é é é é é á é á ů č š š š Ť é é á á é áň á Ť á č š

Více

ď ď áý ó ůó šó é Í á ú á ě ž é Ť á áš Ť ř á á ú é ž ý ř á Í á ě ž é ú Ť ť ď á ď é é ž ú Ž Í ú á ý ý ď á ě á á Č ýť á ě ý Í ů š á é Í ř Í ář á é Č é šý š ď é á Č ř ř é ýš ů é ý ř Ž é Ž úč á š é á á ů š

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

Č í ý ř ň í é é ň ř ý í á ďé í ří í Ž č é í á é á í í á š č Í á é Č í áž é á Č é š č éč č é é ó č ří š í á á Ž Í ÁŠ ď á ž í ý á á ř í é é ž á á í é ž č í ž ří Ž á é ží éč í í í ř í á ř ý ž č í ž č á í

Více

ť Á ČÍ Á ť ť Í Á Í Í ú ť Ů Ů ú ť Ě Ů Ž ť ť Ů Ů Ů Á ť Í Ó Á Ý ň Č Ě Ó Ž ň ť ú ň ť Ě Í Í Í Á Ý ť Í Á Ž Ů ť Ů Ž Ě ť ť ú ť ť ť Ž Ě Ě ť Ů Ů Ě Ů Ě Ž ť Ě Ě Ě Ó Í Ď Ó ť Ě Ě Í Ý Ě Ů Ó Ů ť ť ť É Ž Š Š Š Ž Č Š Š

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

Ý Á Í á á ý ř ź á á á č á á é ě ě š ř ů á č ě é Ę ý á ý ŕ ě ř ř ý ů á ě ě š ě á á ě ý á é á ý ý ů č á ć Í č ę ý á ě é ú ž é ú ů á ě ú ů ě ř ň á ů šř á ű ě ě š ě á ř ě żá á ź é č ě ě é ž ů ů ý ž é ř á é

Více

É Ř Á Ý Ý Ě Á í í Á í á ář Úč ř í í í í ý ř ň á í í á é ř é é á á ý í á á ň č á á á é á í í á í í á ží á ý á í í í ří č í í é á í ří í é á é ář Žá Ž í é í é á í ří á í ř á í ř á ří Š é á á č í í á ý ř

Více

Á Í Č Í Ž ž Í Č Č Í Í Í Ž ú Ť Č Á Á Ž ó Č ú Ž Á Í Í Ž š ů ď š Ž ů ú ž ý ň ý š Ó ů ů ý Ž š Č ů š ž ň Ž Í ú š Ž ý ů š ň ů ť ú Ž ň šť Ž ů ý ň ý ý Š š ů ó Ž ý š ť ů ý ž Í Á Í Ž Č Á Š š ý ů ž ž šť Í Ťž ý ůž

Více

í ž ý í í í ří ě čí íž ž ě čí Ž ý č ř čí ě é í é íž í ě ř í ě í ř ž ě é é ě í ď í ě ý ž é Ž ě í ě é ě í í í é é ů ě Ž Ž ě ě ř í ý ý ě ř í ů í ý í ů ý íč ě ý č Ž íž č ř ě ří Š í í íť í Ž ý í ř íť í ě í

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

í ť š í Á Á Á š É š Ž Ř Á š Á Á š Á í Ě Á š Ě Ž É Ř Ř Ě Ž É é é ě í í čí Á Ř íš é Á Á Ř Á š Ě Ž É č Á Á Á š č Ů Ú Ř Á š Á Ř É č š Ě š É č š Ě ŽÁ í č é Á Ř Á é Á íš Ř íš é Ř íš í ň Á Ě Ž É Ř í Í Á š Ě Ž

Více

Š í ú ň ě ší í žá í ř í ý Íí á í á žá í ě á í á žé ě ě í ř ů á á žá í ě í Í í ý á í á ž ý ý á ě í ý ě ší á ň ě í í Žá ř í í á á á í í ě ž í ů á á á éž á Ť ě Žá ř í í á ý řá á í éží á ě í í ížá í ř í í

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Š Ý š ý š ší í š á Ž ů č š č í í í ě ý š á í íč í í Ž í í čí í ě ěž ů Ž í í á í Ž á ě á Ž á č ý ý ý Ž á ě č í í ě áš í ě ý ů á č ý ě ě í ě í č á í í ě š ě ší Ží í á ší í áší á Ž č á Ž š í Ž í ů ů š í ž

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

ř ě š áč á á á ř ý ž é ř ý ý á á ů ý ý ěď Ž ů ž á ř ě é ář ů ě ř ě á ý ú š ů é é ě é ú ů ž é š ě ž á ě š á ů ú ě á ěž á ě é é ě é é ě ěž Ž ý á č é é é ú á č ý ý é ě á ý á ž ě ě á ž ý ů š á ě č é č é é

Více

Í Í ť ř ř í š í ý ě é ří í úč ží í ý č ť š ř é č í í ě Í č íú č é Č í ě ě é í Ž ř ě ř é š í ý ě é ří í úč Ží í ý č š ř é č í í ě š ý č í é ý í ý ý í é í é š ř í ř ě š í é ř ě ý í Í Í Ý í Ú í ř š í ý ě

Více

1. Vývoj mozku od narození

1. Vývoj mozku od narození 6 l www.aard.rg #aard twittr.m/aardrg fab.m/aard Mtt: Ndtatčá čit mu du hlavh řči, rč žái v šl rva a děl lháva v rái i v milidýh vtah.. Výv mu d ar 9 % ritiéh výv dětéh mu rbhá d 6 lt v věu 2 lt dahu m

Více

í Š í í ď í í é č ř čí ě ěř é é íč š ří č ř Ž é č í í é ř Ž é č í Š Š í í ěř é č í ý č ř í é í č í ý é ě í í í í í ř ě Ž í Ť ě úř í í úř í ý é ě í ř í Ž ří č š í é í ří é í ě í í ď ě ř ý š ěř í ěř íč š

Více

ý ě ý ů ň Á á Ř á ý ě ý ů ň Ú ř á ě Č ů ůž ě ě ť ČÍ Á Ž Í Í ě é é ČÍ Ů Ž Ň é č é ó ř ňš é á ú é é é ž ž á č ř ň čá á á é ě á á é š č é é ě ř ř Č é ý á č é é ý é č é ář ů ý ů ř á š Ž á Ž ř ý ý č ý Ž č ň

Více

áž í í řá é áž Í á í á á ř í Č é í ř ě á á Ž Č Š ř ý á Í ě ší á á á é á í á í á í áš í ě é í á Ž ý í ů č á ř ě á í ří Š ý á é ůží í ě Ů Í š č á á ý á í ř í ú Š Č á é á í íž ý ř Č é Ž é í Ž ůž á ě á ř ě

Více

Ě Á Íř Ě Á Á Č ě áš č Ť á á á é éč á č ý á á á é éč ú ě ě ě ě ř š ý á é á á é éč ě ě š ř ů žá č é Č á á ě ě é ž Č Č é é é á á é ě č ú é ě ě é á řž á ž á á á é ě ě áš é Ť á č á é ě ě č ú á á ú é ů ě ě é

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok OP MT zí T áí z Zě j š í zá f / / é f Ř PTN É LŽBY CK GF CNíK B x f. L ' x w, w f 15.,. f Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí OP MT zí T áí z Zě j š í zá f

Více

á ář á ř ř Č ř áč ě řá ú á ř č á á á á á ú ů ř ř Č á ř á á á Š ž č ě ř č ý ů á á ř ř ú á ř ž ý ý á á ž á ř č ů á á ů ř ý ý áš á ěř á ž á á ěř á á ř ž á ě ě á á žá á ů ý ř žá ř ě č ě á ě á ř ž ú ů ř ř ž

Více

á ó ú Ž ý á á š č š é á č ú Ž á ú é ř é š ů á á ý á á ý ř áš ý ý é á ý ů é ž á é ř ž ý řč ůž ý ř š éž á á č řč á é ý č č é é ů ý ý á Í á á Ž é č ř Ž ř š čů ů Ž č á Ž é Ž č š Ž Ž š á é š ó é š é ůž š ř

Více

ů č ý ř á ř ě á ý č š áš é á Žá é š ě ě č ý ě ě é č č č č ř á ý á áš ě ů ě ý ř č ř é č ě ř Ú Ř Á Í Ů č Ý Á č Í Á Ř Ě Ě Ý Í ť Í Á É Ě Í Ě ŠÍ Ř Ů Á Á Ů Ř Ě Á Ý Č É ý ůž ě ě é á ů á ě ý á á ů á č ú ě ý ů

Více

í Č í í ř í š Č í ČÚ í ž í ř í í í í í í ř í íž í í í ž ž ž í í í í ří Č í í í í ž ší ž žší ř í ž í í í ř í í í í ž ší ž žší ř í ž í ů í ž í ř í í ří žší ř í ž ž ř í í í ří í ů ř ů í í ž í í ší í í ř ří

Více

š Ý š č ň č č ň č č š Ž š ň Ž Ž Ď Ů š č ň š č č č č š Ť č š Ť ň č š š Ú Í š Í ň č Č Ů ž š ň ř č č Š Úň Ž ň Ď Ž Ž ň Č Ů Í ň Ž š š Ž Ť Ů Ž ší ť Í Ů ň ň Š Ť ť Ž Ž Ů Ť Ť č š Ť Č č šč ňš Í Í ň Ž Ď č č č Í č

Více

á ž Í Í ř Á ď ý Í Í Ť Í Á Á á ž é ý ář ž šš ě č ů é á ř é é š á š ř á ž é á ě á á á ů é ě á é á ř á š ř ž Ž ř á á á ž Ž ž á Ž ř é š č č ý š é č é š š č é č š á ě á čňá ě á á ě á ě á ě ž é á é ř š ě ě á

Více

č é í ĚŠŤ í é é Ť č č č é é í í í š é Í ší Ť í í í č é é š í í č é é Ž ň é č é í é ž Í í č ň Ý í č Ů č é í é é č é Č í é š ž Ž í í Á ší í í í č čí í é š é ší ž ň é Ž č í č šíť ž í Ž é Ž é í í íťí ší é

Více

Ě Á Í ř ř é č č ř ů ě ě ž ů Š č ř ý ě č č ě č ú Í Í š č Ě é ř ě é é č ř č ř Í ý Š Í Á Ž Ě Ý ť ř ě ú ň Ě Á Í Í š ě ř č č ú ř Ě ř Š Í Č ě é ř ř ě ý ý ř ě ý ř é ř ě ř ě ů ý ř ě ý ů ř ý ů ř ý Š Á Ž Ě Ý ř žé

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

á ě č č ú řá ě řá ř č Ú č á ě ú řá ě řá á úř ř ř š á č ú á řá á ě ě š ř ů á é ěř š á á ě á řá ě ě š ř ů á á řá é ě ú úč ůú ř ě ů č ř ř čá ř Ž ř š é ř šť é ě é ř ř ů č ř ř čá ř Ž ř ď é ř š é ě é ř Ť č á

Více

ě Ý ř Ě Ý ý č ý é ý č é á á ž á á ř ý č š ě á řš é řá á ř á Č á á ý č ž š ě ý é ý č é ž ý š ž š ě ý éž ý ý čá ů á ě ý á á ř á á ř č ě š č é á ě ý ž á á é ž ř é č ž č ě á ž ž ř é ů á á á ěř á é č ř ř č

Více

ÝČ Í Č Í Á Č Á Á š Ř Ý É Ú Ý Á Ř Á Í Á Ý Á É ŤŤ Á Í Á Á Č Š ďí Í Ý Í ó ú Č ó Í Ý Ž Ž Í Í Í Í Ž Ó ň ň Ó Í ú ú Í š Í š Ó úš Ž Á Č š Ť š š Ú Í Ý Ú Š Š š Ú Ť ó Áš Ó Ž ÁŤ ó Í š Ó š Š Í Ď š ÓŽ Í Ž Ó ň Í Í š

Více

Téma čísla: Akademický senát Dívka e-fektu

Téma čísla: Akademický senát Dívka e-fektu Č P ť, ť ř řz 2009 4., 4. K ://..b.z/f é : Aý á D -f SDENI S D PRO Kářé é SDENY Zřý ff K é S ú I Mé,, j jž ř j š á - f. é j á f, ž š f 50 z é 110. P j j é z f. Dš zj á j á -f. Cý z ý záž, ž. ž áš á j zý

Více

š ý Č Í Á é č š Č č Íč č č Í š ě ě é š š š é ě ě č č š ň š ě ý ě Í š ň ě č šš é é ě š ý š ů ě ý ů é š ě š ě ó š é š š ý ě š Š Ž š š š š š š ě Š ý ý ý ýš ý ě Í ý ý ě Ž ě ě Š ó š ě é é š é é Š ě ě ě č ý

Více

š ě í í í í č ý Č ý ř í č íčí Í ě š í ě í čí úč í í ě č Č í ř é í č ú Č Č Č ř ě í ří š í ř ě č ř ý Ú í í ž Ř ř ě é ě í ý č ú íí é ří é í ž ř ý é ě ří é ý ř ě é ří č é Ě Í č ý ě í ů é ě í íí ž Ůž ý ě ří

Více

ř ý ý ř é č ě é ě ě é ě č ě ř ů é ř ě č Šč é ě ě é š ú ů ů š é ýš é ř é ř é ě ě č ů é ů š ě é é é ů ě ů ě č ř ý ý š č ř č čů č é ů č ů č ě ýš č ý ů č é é ů ů ů ř š ě č ě ě ř é ř š ů š ú ů ř Šč š ě é ě

Více

á ř é á ů ň Š á Š ě Š ř ř á á á á Ť é á ů á Ť ř é ě š ř ý ů áš á ř é á á á é ř á ř á ú á é á á ú á é á ú á é ý ů á ý ů á ú á ú é ř ě é ř á ý ě á ř á ý ůě é ř á ť é á ě á á ú é á á ě ě ů á á Š Ť á ěř á

Více

č č č ř ě č ř ě ý ž Č Č úř Č ě Č č č č ě ě ŠÍ ř Ů ú ě ú Ú ý č č Ú ě Ú ě ř ě ž ý Ů ý ř ě ě ž ó ů ý Ú ě ý ý ě ě Ž ě č ž ž Ú ě ý č ž ž ý č ě ě ě Í Ž ě ě ž ě č ý ě ůž ě ý Č ý ř ú ů ě ě ý Č Č ě ý ý Ú ě ý ý

Více

Á ž Ů Ž É Č Í ř č ě š á ž š ž ř Č ě ě ů ý žá ý ů á š ř č ě čů á ž ř š é ý š é ř é ě ý ř š ř š á ř ě ř š á ě ž žá é ř á ř á ě ž ř ě ř ě ě é ř á ř é š ý á ě Ě Í á ž š é ě ý ě á é á é á ě á ě ž ř ř á á á

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

É Á Č Í Č Í Č Š Ě Í ý í í č í Ž ř ú ě ů č ř ě í ž é é č š é ě ý ě ý ě ý é í ř ý ý ř í ý č é č ů ň ř í í ší ý ě ů é čí í í ž é É Á Č Í ý í ý č é é š í ý č í ý ší í ř ý ř ů ů Í í í ř ý č ý ý ř ů ě í ň č

Více

ě á á áš ží á ř é Č é á á ě á ě ě š ř ů á ř ě ě š ř ů ě á áš á áš Ú Č áš á ž á ř é á Ř á á úř Č á á ř ě á áš ž á ř é ý úě é áš á ě ý ý ě ý ř Ž á Ž ě ř ř ů ů ý ý ě á é ž á Í ř ý ě ý é á é é Ž ř é ů ř á

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

ř ě ě š ř ů ř ěž ú ěž ú ú Č ě Ú š ž ú ž ě ě ř ž ě ú ů ě ř š ž ú ě š ž ě ů š ě ř ě Ú ř ě ř ě ř ě ě ř š ž ž ř ě ť ř ě ů š ř š ě ě ř š ď ů ř ř ž Ž ř ě ž ř ě ř š ř ě ř ř ů ř ž ř ř ř ě ě š ž ř ě ě ž ž ř ž š

Více

ť ý ř ý ž í ř í š í ý ě ž í ř í š š č ř š š č Ž ý ě ěř í ý ú ř ř ý ě š ě í í Ťí í ř í ř Ž ř ě í ů ř ž ý ý í Ťí í ý š ř ž Ž ň í í í í ř úč í ř ú š č Č Č í í č ú í ř ř Č Ž í ř í ě ř č ě í ě í č ě ě č ě ě

Více