ÁMOS. Časopis vydávaný žáky Základní školy Borová Lada. Číslo 16.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÁMOS. Časopis vydávaný žáky Základní školy Borová Lada. Číslo 16."

Transkript

1 ÁMOS Čapi ydáaý žáy Záadí šy Brá Lada Čí 16.

2 ZIMNÍ OLYMPIÁDA BĚŽKOVÁNÍ NA KNÍŽECÍ PLÁNĚ Bya zimí ympiáda. Sutěžiy i děti z Vimpra. Dicipí tam by dt. V běžách jm by 1. a Láďa by 1. a ěžicích. Dta jm ucháta, Láďa dta bbóy. Lyža jm mc pmau a by jm pdí, a přád. Ji jm cá ša a Kížcí Páě. Uj jm 6 imtrů tam a pa jště zpáty. Drazii jm a Kížcí Páě. Da jm i paačiu a hru čádu. A pa jm běžai d družiy. A íbi mi t mc. Jf Kadc Vadimír Nahdi VOJÁCI Z PLZNĚ Vjáci byi hdí. Přiji ám pídat bzí Čé rpubiy. Měi hzá auta. My jm ima ji d družiy. Měi bu zbraě. V jdm autě měi huaču a mtry. Tmáš Wagr KŘÍŽOVKA Vyáá t ftbaita J t radí Když íš citr, táříš Vzí t děti d šy Tuté cizrajé zíř Šap a tm a jzdí t Ja Obrac

3 NA PROHLÍDCE LESA S PRACOVNICÍ NP ŠUMAVA Bída Di mat D jm měi bídu pr mamiy. Zpíai jm, ětré děti hráy a áy b a fétu. Hrái jm taé diad O třch přadách. Přadám t ic uš, prtž jda měa brý pac z papíru, druhá měa a z put a paáí a ta třtí měa bradu amaau rtěu. P pdí píičc jm mamiám rzdáai ětiy. Všichi jm i t užii a dufám, ž mamiy tay. Dpd, dyž jm jště byi š, ta přija paí. A tu paí jm i pídai přírdě. Chiu jm i přírdě pídai š. A ptm jm ši d a a uai jm zrcátm a ruy trmů. Viděi jm íh. By t mc hzé. Mc á šda bya, ž mua djt. Vria Samšá Jaub J VTIPY Jd bdýa d bchdu a pazí p zmi. Prdaača jí ptá: Pai, c děát? Hdám ízé cy. Jd bdýa d bchdu, upí i dě jaba a chc j zabait zášť. Prdaača jí j zabaí zášť. Kupí i jště dě rajčata, a chc j tay zabait zášť. Prdaača jí j zabaia zášť. Přijd třtí d a idí má. Prdaača jí ř: Na t ai raději ujt. Martia Hřbá Na tý bídc pr mamy t by dbrý. Bai mě z šch jíc t diad a ci, ja t pric ěc pída měšéh, ai jmém záa. Baii mě tay ty féty, bya tmu hzá muzia. A úpě a ci jm dáai mamiám hzé, přím ráé ětiy. A Vrča přiša tršu pzději. Ptra Turiá Š Ppíč d šy a pai učita ptá: Ppíču, d d 2. ětu áu? Ním. A Ppíču, ituju mimzmšťai? Nim. Ppíč š dmů a pta tatía: Kd d 2. ětu áu? Hitr, Ppíču. Š za bráchu a pta : Brách, ituju mimzmšťai? T í ědcy dázá. Druhý d š Ppíč d šy. Pai učita ptá: Ppíču, d d 2. ětu áu? Tatí. Ppíču, ji ty rmáí? T í ědcy dázá. Matěj Ná

4 LIPENSKÝ PLAVÁČEK D jm ji Tru, Lucu, Ptrm a Káťu a Lip. Ctu jm iděi ádrž Lip, trá j duhá 48 m. Samzřjmě ž jm paai přím ádrži, a paai jm bazéu. Njdří bya rzpaba a ějaé utěž. Až ptm by fiá, trém jm bya 2., Tra 3., Ptr by 4., Luca 2. a Kača tay 2. A žádé prí mít. A za t jm byi dím íru, d mě šichi z aší šy chtěi chytit. Sažia jm uiut a pd mi t. Sáai jm tay d dtryu a ažii jm h ucpat, a šchy á t záš. Tda apň mě. Tra t duh, a pa jm mui djt. Ažběta Kšiá Přdáša Martim Gržajm, dpraím miařm Jihčéh raj V pát 17.duba ám drazi pa Gržaj, dpraí miař, ypráět růzých picjích případch, apříad ja jd u chtě pát pímu, a ta zaa 158 a ž prý j š bmba. Picité mui auat cu šu, a tu pímu tjě pai a jh rdič mui zapatit Kč.Pa Gržaj ám ypráě růzých zbraích a případch a uáza ám, ja fuguj ttr a mžtí ahu ri.ř ám, c muím mít a : přibu,batíy,z,drazy dzadu i dpřdu a brzdy přdí, zadí. Ř ám ýých zbraích, jaými jíc pracují. Mě jíc íbiy zbraě, tré pa Gržaj při. Prtě t by pěý! Kii, Kuba F. Mauth V čtrt jm ji a Lip d bazéu a pacé zády, tré jmay Lipý paáč. Njdří jm i mhi ě paat a hrát i dě a ptm byy zády. Paaa-za 1.rčí Luci Pčá, 2.rčí Ažběta Kšiá, 3. rčí Katřia Watrá, za 4.rčí id utěži, 5.rčí Trza Vtradá a Ptr Uhíř. Pa jm hrái štaftu. A p štaftě jm hrái upiu hru, hází míčů d bruč. UMÍSTĚNÍ: Luci Pčá tříbrá mdai. Ažběta Kšiá tříbrá mdai. Katřia Watrá brzá mdai. Trza Vtradá brzu mdai. A Ptr Uhíř umíti. Viděi jm mdrí arbi a ějaé tačy. A za jm ě paai.pa jm ji a bbu dráhu, Kata ja Lucu, Tra ja Bětu a Ptr dj dmů taťu. Přt ž jm i mhi bbu dráhu jt puz jdu, měi jm tam zdarma drty záuy a pitíča, a prt jm i t hdě užii. Když jm dji dmů, pchubii jm ými úpěchy, a prtž zády byy trchu árčé, ta jm i mui dpčiut. Tra, Káťa V pát 29. ěta jm ji d Mauthu d ár ěmcým ružm. Když jm i chtěi yfuut uiču, ta jm i mui zít 185 Kč. Njdří ám uazai, ja děá z a šch mžé a pa t, c jm chtěi idět. Paí řdita chtěa ědět, ja děá mtý, já Tru jm chtěy idět růži. A pa přiš t, a c jm jíc těšii - yfuááí. Každý i yfuu uiču i rdič paí řditu. Dtai jm aždý příěš a ůži. A mě t mc íbi. Katřia Watrá

5 Od Obzéh diada Smafru V pděí jm ji 3., 4. a 5. třída d Prachatic a diad Smafru-diadu, tré zažii Jiří Suchý a Jiří Šitr. Nby t přím diad, a píš přhída píič, tré apai Jiří Suchý, Jiří Šitr a přd imi i Ja Wrich, Jara Jž a Jiří Vc. Diad a Nárdím dmě. Účiai tam j čtyři idi-ětač, zpěača Oga (zát ji ja Patrícii z Ošiy Katy-yíaa TV Prima), zpěá (jhž jmé zám) a zpěá-aírita Richard Häd. V tmt diad ypráěi tm, ja atě zi diad Smafr, zpíai růzé píě, c ěm pubiai a muii tm, ja thdy idé žii. Zmíii i tm, d Smafru ytupa a c zpía. Njpr rzac měřaa J. Suchému a J. Šitri a pa tčia Wrichi, Vci a Jži. By t mc faj, prtž t by taé diad, ja z té dby, dy dprady žii autři. Zpíai tam píě ja-včra dě bya, Mariá třic, Ezp a brabc a daší. By t mc SUPER a šda, ž tam mhi být i maí, a ti by tmu mc rzuměi. Stžc Od d jm šu ji d Stžc. Přiji jm tam jdácté hdiy. Zra tam začía prgram a D Změ. Odi jm i bathy a ši jm zapjit d prgramu. Když prgram či, ši jm d pjů i ybait ěci, a pa jm ši jídě, aby jm aačii. Ptm jm ši d učby a hrái jm hry. Když jm dhrái, ta jm ši d a a čí hru. Rá jm měi prgram paí Sňu Hrátu zířatch, trá žijí dě. Zířáta jm ptm di d učby a já Tru jm j pa di d prtřdí, d jm j chytii. Ptm jm i ši bait ěci a ši jm a aé ádraží. Všichi jm tam mc těšii. By t tam pší ž miuý r. By hzé pčaí. By t hutý. Mac MOC BYCH VŠEM RODIČŮM PŘÁLA, ABY TO VIDĚLI S NÁMI. Maréta Watrá Pzáma: Smafr zama mafr u iic, a zratu - Sdm maých (diadích) frm. Turité Vítái - FINÁLE Z V útrý jm byi zgicé zahradě Hubé ad Vtau, d mi mc íbi. Byy tam pic, hadi, ry, pamňáci, apři, ydry, mdědi, y, čápi, abutě, amy a pštri, a dyž jm drazii a c, byy tam prízačy. Ríša Sittr D jm byi a yháší TURISTÉ VÍTÁNI Praz 1. atgri: 1.KLÍČ K PRAZE 2.INFORMAČNÍ STŘEDISKO 3.MAŠER POD RADHOŠTĚM 4.HORSKÁ SLUŽBA JAN KAIFER A PETR UHLÍŘ 5.PRAŽSKÁ STRAŠIDLA Ptr Uhíř a Ja Kaifr

6 ZDRAVOTNICE Jihčý z 4.břza 2009 jm jy já, paí řdita, Dača, Tra a Běta a pěcu utěž Jihčý z. Přijy jm tam mé. Já, Dača a Běta jm byy prí atgrii a Tra bya druhé. Šy jm a pódium mzi pdími. Já jm zpíaa Já mám maau tu, Dača zpíaa Páa paa páa, Běta zpíaa Marjá Marjá,a Tra zpíaa Tč da tč a Prměy. Já jm bya 1. a Tra bya 3. Dača a Běta umítiy BOHUŽEL!!!!!!.i dyž zpíay mc hzy. P utěži jm yupiy pů trafiy.paí řdita ám aždé za dměu upia ějau adt. Když jm přijy, ta šichi ptai, ja t dpad. Mac Vtip Spjb Hurím ji a mpdu. Prji prí zatáču. Spjb ři př ram: Sdíš Huraj? A zzadu z: Sdím. Prji druhu zatáču. Sdíš Huraj? Sdím. Stjě t by třtí. Sdíš Huraj? Sdím. Pa přiša čtrtá zatáča. Sdíš Huraj? Sdím, a a trmě! Kuba J VE ČTVRTEK JSME BYLY V PRACHATICÍCH NA ZDRAVOTNICKÉ SOUTĚŽI. NA SOUTEŽI JSEM BYLA JÁ, MACEK, KAČKA, MARKÉTA A TERKA. SOUTĚŽ SE ODEHRÁVALA V DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽI U DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ. NA ZAČÁTKU JSME SI TAM CHVÍLI POVÍDALY A PAK NÁM JEDNA PANÍ VYSVĚTLILA, CO MÁME DĚLAT. BYLY JSME ČÍSLO 5, TAKŽE JSME ZAČÍNALY STANOVIŠTĚM 5. NA TOM STANOVIŠTI BYLA JEDNA STRAŠNĚ ROZKOŠNÁ ČERNOŠSKÁ HOLČIČKA A JEDNA HOLKA, KTERÁ MĚLA OTEVŘENOU RÁNU NA RUCE. A TA ČERNOŠSKÁ HOLČIČKA MĚLA TAKY OTEVŘENOU RÁNU, ALE NA NOZE. JÁ, MARKÉTA A MACEK JSME OŠETŘILY TU HOLKU, ALE BOHUŽEL SE NÁM TO ÚPLNĚ NEPOVEDLO. ( ŠKODA.) TERKA A KAČKA, OŠETŘOVALY TU ČERNOŠSKOU HOLČIČKU, TAKY SE JIM TO BOHUŽEL NEPOVEDLO, JAK JSME SI PŘÁLY. PAK JSME DOSTALY NOTÝSKY A TAM BYLO NAPSÁNO NĚCO O DÁRCÍCH KRVE. PAK JSME SE ROZLOUČILY A ŠLY DÁL. ŠLY JSME K DALŠÍMU STANOVIŠTI, KDE NÁS PŘEDBĚHLY. TAK JSME ŠLY JINAM. ŠLY JSME NA STANOVIŠTĚ, KDE JSME MUSELY DÝCHAT DO FIGURÍNY ( tdy uměé dýcháí ) A TAKY JSME NA JEDNÉ HOLCE DĚLALY STABILIZOVANOU POLOHU. MARKÉTA VOLALA ZÁCHRANKU. PAK NÁM JEDEN PÁN VYČISTIL TU FIGURÍNU. JÁ JSEM NA TO NEMĚLA DECH, TAK TO DĚLALA TERKA A MARKÉTA. PAK JSME ŠLY DÁL, ALE DLOUHO JSME TAM ČEKALY. TAK JSME SI TAM POVÍDALY, PAK SE KONEČNĚ UVOLNILO MÍSTO, A TAK JSME ŠLY. NA TOM STANOVIŠTI SE SRAZILI DVA CYKLISTI, JEDEN ( tdy jda ) MĚLA ZLOMENOU RUKU A DRUHÝ MĚL OTEVŘENOU RÁNU NA NOZE. TY DOBROVOLNÍCI ( tdy ty zraěí) MĚLI JAKO RÁNY Z TAKOVÝ HMOTY. A PRÁVĚ TO BYLO BLBÝ, PROTOŽE MARKÉTA DO TOHO ŠÁHLA A BYLO TO HNUSNÝ. TEN ZRANĚNÝ BYL DOCELA CHUDÁK, PROTOŽE JSME MU TAM ZAVÁZALY VŠELIJAKÝ KRAVATY A ŠÁTKY. A TOHLE BYLO DOBRÝ. PAK JSME ŠLY NA DOBROVOLNÝ STANOVIŠTĚ ( ja ž jm h muy děat ) BYLI TO HASIČI. NA ZAČÁTKU JSME TAM MĚLY PŘIŘADIT TELEFONY K ( pici, záchrac a haičům ) BYLO TO DOBRÝ!!! PAK NA TOM STANOVIŠTI JSME SE JEŠTĚ MUSELY HASIČSKOU HADICÍ TREFOVAT DO PLECHOVEK, MOC MĚ TO BAVILO!!! A TO NEJLEPŠÍ NAKONEC VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ! BYLO TO TĚŽKÝ, ALE BYLY JSME NA SKVĚLÉM 8. MÍSTĚ ( byy jm fat dbrý ) VYHRÁLY JSME DŽÍNY NOTÝSEK A PROPISKU. PAK JSME ŠLY DO CUKRÁRNY. VŠICHNI SI DALI VĚTRNÍK, MACEK SI DAL ALE INDIÁNKA. PAK JSME ŠLY NA ZÁCHOD A TAM, KDYŽ NĚKDO SEDĚL NA ZÁCHODĚ, TAK TO SVÍTILO ČERVENĚ, A KDYŽ TAM NESEDĚL, TAK TO SVÍTILO ZELENĚ. MOC MĚ TO BAVILO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! PAK JSME JELY DOMŮ. Daia Mrá

7 O uzém aíru Kdyi di ráa Kaadra a rá Kar. Kupii uzý aír. Když a aír pi, uzi prtiy. Kráa Kaadra uia uady. Kčě ráů amarád ětiy m aíru urážě idi. Štěpá Hjda BARBORKA BOULIČKA A BAMBULA By byt Bai a by z brů. V bytě bydi Barbra a Buiča. Barbra bya bubatá a Buiča bacuatá. Bíz byd bru Bambua. Bru Bambua by bytrý. Barbra, Buiča a Bambua buchai bay d břicha. Daia Mrá Ja Ptr Páju pši Pháda a jd pím V pděí Ptr pš, prtž pad a puu. Pua pada př pařz a pařz pícha. V pát pša Pája, prtž pada a pra. Pra pái p Páj. Katřia Watrá JAK HONZA KE MLÝNU PŘIŠEL (zpauj i yjmaá a p L) Jdh d Hza yrazi d ěta. Najdu uyš hrm a dái zabý. Hza hda, am by cha, dyž tu uidě tarý mý. Zača h taé bt ýt,a ta rzhd, ž zůta př c mýě. O půci uyš šramt a bji črt chupatými ýty, žichm ja pyš a yu hau pyající pyňý čaj.,,th mý j můj, zaburác črt a Hzu. Hza praic bá, pýta čam, áza črta ýým prazm, ptai h a yž a puti h dů z pc. Pa už pa zach jm zyt a črt aždy zmiz. Hza uadi mýň a ja ča pyu, daři mu dbř. Ja Kaifr Věta a yjmaá a: Sy by Litmyši, dyž by ychraý d. Kii Když jm š Pídáí a jdu abiu. Když jm š, ta tam by p. Já jm pa. By t áš B, pa š mě, já jm by bb, ž jm. Ř jm pa šm, ja jm, by t j p a by t, c zdrh. Najdět duabičé. I Hrazá

8 Hádj, ja j apá příběh: O MÉ SESTŘE MÍŠE Duabičý příběh Když bya mj tra Míša hdě maá, měa ráda hračy. Haě: ty, míčy, ížy a měé hračy z pyš: čy, ě, píy, ptáčy a myšy. Mám hdě rádi. Byi jm a hubách, ptm jm ji d Prahy a ýt. Příběh a P Ptr Uhíř Pa przidt pa pa pr paa Piéh. Pa přpadi piráti. Pět pirátů pad pd pabu pití. Piráti páii páchucích pžách. Pžy páchy p píi.pa putii pděí. Ppícha za pam Piým. Pa Piý praca a pi. Na pi přda pau Piému ptí. Pa Piý ppícha za pam przidtm. Jaub J POLE A POTOK V pděí půjdu ptu, pt pramí a pi. P ptřbuj pt a pt ptřbuj p, ptu půjdu i pát, prtž pt j příšrě pěj. Půjdu ptu i příště a půjd i Pa. Trza Vtradá KVÍZY Vyšrtj a: Šéd, t,, Tmáš, u, uh, a, a,, Ema ia šc, cizia, ú, ěc, O ú č š c a ě i r é c š z i a d á i m h a u t Vyšrtj zířata: Věta pd abcdy: Aa Aa bya cá d fiaa,dyž měa pě zimu. Richard Sittr p r p ů á a z d č a j ž m i b ý u p y I Hrazá a Štěpá Hjda

9 Sutřděí pěcéh bru Vytupí pr Michaa Viwgha V pát a btu 5.6 d 6.6 jm pai š. V dě hdiy jm yrazii a ch d družiy a Kížcí Páě. Ctu jm měi přtáy a bča a ějaých zatáách jm hrái i hry. Když jm tam drazii, ta jm i chtěi upit aua, a i h tam měi. Nac jm i šichi upii hray rmě paí Kšié a paí řdity. Ptm jm i šichi upii pití, a dyž jm ajdi, ta jm ji a hřbit (pdíat tam). Tam jm i t prhídi a ptm jm ši pdíat a pmí. Ptr aš šu, t j taá mic, trá j užá rabičc. J t hra, trá j rzmítěá p cém ětě. Když jm i t prhídi, ta jm t rátii zpáty a ji jm zpět a Bru. Ku jm ji př pau ctu by t upr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ji jm ru d šy, tam jm ajdi, apii, příi, ptm jm ši zpíat a pté jm měi p upiách acičit diad a jaui píiču. Včr jm hrái čí hry - jdří jm darát hrái číh pašráa a ptm jště pracháru. V pů daácté jm ši pát. Rá jm hrái jště jdu hru, ptm jm zpíai, hrái těcičě hry a ptm jm ši zpíat d mítí ihy. Zpíai jm pr ihíy a pr Michaa Viwgha, cž by tay upr. Ptm jm ji dmů. D Micha Viwgh jh přáti přiji a Bru Ladu hitricými auty. Pa pěcý br řadi ihě a ytupí zača. Zpíai jm: Pau pau píičy, Křížy, Ráta, Šupy dupy dup, Prázdiy u babičy. Když ytupí či, pdpia pa piat j ihy. Ncha jm i pdpat památí. Když t šch či, cha jm yftit tím tarým autm. Štěpá Hjda VYSTOUPENÍ PRO MICHALA VIEWEGHA DNE JSME VYSTUPOVALI PRO SLAVNÉHO SPISOVATELE MICHALA VIEWEGHA. NEJDŘÍV JSME SE PŘIPRAVILI A PAK JSME ŠLI VEN, ABYCHOM HO PŘIVÍTALI. PŘIJELI KRÁSNÝMI STAROMÓDNÍMI VOZY, MOC SE MI LÍBILY.PAK JSME ŠLI NAHORU DO KNIHOVNY A VYSTUPOVALI -.ZPÍVALI JSME: Pau, pau píičy, Křížy, Ráta, Šupy, dupy dup, Prázdiy u babičy. ZDÁLO SE, ŽE SE MU TO LÍBILO. POTOM JSME SE UKLONILI A ŠLI JSME PRYČ. URČITĚ SE TAM POTOM PODEPISOVAL NA KNIHY A LIDI, KTEŘÍ CHTĚLI, SE MOHLI S NÍM VYFOTIT. MOC SE MI TO LÍBILO!!! Daia Mrá Tra a Mac BÁSEŇ KE DNI MATEK MOJE MILÁ MÁMO MÁME SLAVNÉ RÁNO JÁ TI DÁM HEZKOU KYTIČKU A TY MI DÁŠ VELKOU HUBIČKU. PAK TI DÁM I PRSTÝNEK A TY MI DÁŠ KAMÍNEK. Z PRAMENE LÁSKY TEČE VODA TATO BÁSEŇ JE VELKÁ SHODA A PROTO TI ŘÍKÁM MÁM TĚ RÁDA. Daia Mrá

10 Miý Ámu, ač t u ta ypadá (d j ttiž pradu upaaý Mdard), za pár dí tu budu ta tužbě čáaé prázdiy. Ta ja aždý r ti ypráím ašich dětch, ta mi d, abych i t tbu pděia. J mi ždy mc mut, ž ám ti jtarší utču, a dyž pa idím, ja ě i du a ých šách a ja rádi ám háí a rací, i dyž třba j a áštěu, ta mě t ždy u rdíča zahřj. A dt fňuáí, d, abych ti přdtaia buducí gymazity: Péťu Uhíř, Marétu Watru, Hzía Kaifra, yžařu a adptu a prtí třídu ZŠ T.G.M. Trzu Vtradu a Kryštfa Sittra, brzéh žáa ZŠ Smtaě u. Na jjich pmyá míta zadu prňáčci z Brých Lad: Emiča Hrazáá, Hzí Gaaba, z Kidy, Viéma : Míša Uhířá, z Hré Kidy: Víťa Kaifr a Martí Maí, z Míšu pd Brdy ám přitěhuj Abrt Budí. Věř mi, ž už a ty maé šputy mc těším a ím ich, ž ju mc šií. Taé tším rc ám mc daři a yhrái jm, c da a t á jště pár zádů a utěží čá. V ctátím Turité ítái zía Jda Kaifr a Péťa Uhíř ppuárí přt úžaé 4. mít, rajých utěžích mám 1. mít Métu a 3. mít prjtu Dř ja zdrj rgi, Maréta Watrá j tším tatm ru Prachatic zjméa za á maířé día, Jihčém zu jm yzpíai záuhu Marcy Šipaé a Try Vtradé 1. a 3. mít, agicé rzaci upěa Maréta W. (2.mít) a Trza V. (3.mít) a ým přapím byy i 4 mdai z Lipéh paáču (tříbr Bětuša Kšiá, Lucia Pčá, brz Káťa Watrá, Trza Vtradá). Vůbc prtích utěžích jm přbríci: 4 zat a 4 brz ritačím běhu a a zimí ympiádě cm 27 mdaií. Jště jm zědaá a ýdy z hatticéh trjbj 9.6. Hrí Vtaici a z i-li zádů Né Pci Pržii jm i dětmi taé mh prjtů D zdraí, Adt, Vic, Ggm a Šumaě, Rcyhraí, Tah iha t j, aj. T crčí Zá Šumaa pr á připraiy árdí pary a bu traách hraic, a ta jm měi mžt j tat amarády z aší partré šy Mauthu, a taé zapjit d ýtaré utěž, jjíž ýdy dzím Ha-Eima Hauu Němcu. Vu pchau a dí děti zauží taé za t, ž mzi bu ybray ptřbé píz pr aši amarádu Giriju Waiar z Idi, aby mha daší r chdit d šy, fiačě pdíy i a ýciu í pr hiptrapii CPK Chrpa, či a áup zařízí pr ážě mcé děti prtřdictím fdu Sidu. Mám u radt, ž ti aši jmší zajímají hitrii i učat míta, d bydí, zapjují přím d žita ých bcí, zpíají a hrají a ytupích Vácích, Di mat, pr důchdc i pr paa M. Viwgha. O ttiž ěat a t ůj ý ča, tréat a pa ytupit í žádá grac a chc t mít hdě itří bázě, chuti i tatu. Jé, jé, Ámu, já bych přád paa a paa a ty máš ta ráté tráy...a ěř mi, ž bych th ašich ěých žáčcích dázaa apat jště putu. A ta rýma hama HOP! d prázdi. Ať ju ráé, duhé, pé dbrdružých zážitů a haě učé!!! Ahóóój Tj Ača B.

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

Í á í í ří č ý ř ů á ý á é í í ů ě ší ž í č é í á í ů ží ý í é á é č í ž é ří šů ý á í ě á é ý č č é í í í ě ý í á í ú ý ří ě ě ž ě á í á í í á á á é í é í ý ů é í ě í é í á í é í ě ší í í ě č é ě í á

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

ý ů ř š é í ř ň é ř ý ť Í á í ý ý š Í í č ýč ý Í ďí á ý í ý ý é í á ř í č č ýž Ř ŠŤ é í íří ě é é ř é é ří čá é í ř šť ž é í é ří ě ů čí ů í é ří ž ř šé í ř á é é é ř ží ř šť í é š ě á í ě ší ý ří č é

Více

ó ó é ý í ří é í ď é ž é é š í š á ý í á ě íš á á é á í é á Ž ě é í é í í č í í á č é á ý č ž í ň í ě í á č ý ě č í í á ý íž ýš é š ě Ž í í ý ý í ů é ě ě íš ř í ě é ý ý ý ů é á í ý ž á í é ř í í ě č ě

Více

Č á í č ř é ř í ý č č á Ž ž á í í č Č á ý ř ž ř á Ž á í í čá ý ř č ý ú ý í á č á é ý í á í čí Č é á ý ř ů ň á í č á ň č í čí í á ů é Č č é í č íůč á ě í í í íž ě é ý í á í č ě é é é í á í ů ř č ý ý č é

Více

ě á í á Ž í á ář á ě ž ří č í ý č á í á č č ě ář ý ů ě ý ě ý š š ň ř í ž á í ž í í š í š ý š áž ž č íž čí ě í ě ž š ř á á í ž í í ř ž ř č č á ří ř š í ř í ř ž ž Í ř ě ý ř š ý á ý čá í ů í ž ě š ž ý č š

Více

ť á ý š í č ě í č ář í š ý ý ý ž ří á á ě ý á ě ř í ě í í í ů ě ší é ý í čí ě á í ž š á ž ň ě é ů ž ě ří á ě í ý ě í ě ě š ř í ý ý ř ů ň í áží ý í ý ů í ří ě č é ě ří ě ž é á ý ó ý á í á í ě á ů ří š í

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

Í ť š í ž č ť ď Ť é é á ď ří é ř é á í ří é á é í ž á áš í é é ř í ž á í ý í é š ý ý ý ý ý č í ť šť ý íč í ář ř é í ř á í řá í á á í éč é ří é ří š ý č á á í í é č í ř í á ž ý ú ř ž ý ž ř ý ř ř ý í č é

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

í á á é é á š é ě é á č Í Í á á ě ě íč Í Íá Í é ř á ů ů í ě é ě Í í é í ě í í ř Ž ě é Í í Ž Á É Ř Í ů é é ř č č éé ř í í í č í č š ě í í č é ř é ř í ě í ř ší í é Ž é ě š č í ř á ý ů í é í é ě é í ž č ý

Více

á ě í á á á ě í é ě Í í á á č é í Ý á ťí á í í ěč é í í í í ě ď ěč ť í ě á č ž é é á í í í ť ť í č ť é éý ž í ě é š í ě Ó ž á šší á Ď š é ě ď é á Ý ěč á ě ť áž ěč á ě ň ž ř í ť í ě á í ěč ď í Ů Ů é ě é

Více

ď í ď ě ý á ě ž é ř ě é ů ř ř é á í ě Ž ž ó á č í ů í á ž ě á í Ž é ě Ž í ý úč ů á á á á ů ří ů ě í ž ě é á ř á í š í í á í č í ů í ž í á í í ě í á í ě í ě čá ě ě í žá Ž ď í á ě é ří ď í é ďě ší ř ů á

Více

Á Á Ž Í Ú áž ř í í ží á á á ě í ří é ú áž š ě ň í í čá í ř í ří č í ř í č í č š ě í Ú ž ě í í á é é ří ř á í ří ě é čá š é é ď čá á í é ď á ý é ří ě ť ý ď ý ř ě č ž í ě á č ř ě á á á á ň í ř í í ě í č

Více

ž ý ýž í ě š é ě Ž ýž éž Í ě š č í ž ř ó ě é éž ě š ř č Ž ě ě ě Ší ě ě Í Í Í é é Í Í ž é ř é ř é ř é é é Í é ě ě ř é ě ě ř Í š č é é é ž é ě č ř Í ý ý ý í ý ě ř ů č ř ě úš í č í é ě Í ř í ě ě ý é ř é Í

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

ě á ž š ž ž š úž úž ě ě Ž ř ř á á ž é ž ř á ě ž č Ž í íš ú š í ěř ě ě š á ž ť á ě ě ž č í íš Ž č Ž é éž č Ž č ž ř ú ě š ř Ž í é ě úž í ž á á ě ž Ž ň ó Í č á ř á š á ž ř š Ž ř š á í ďá ř í Ó š ě č Ž ě í

Více

é ď ě č á říš ýž í ě š ří á ě á í š í é é ě ě Í ě č á ž Ř ř ěž í ý ř ďů ň č ý íč ý Žíš ý áž ž é é Í áž á ů Žíš ÍČ ĚŘÍŽ ý á ý á č é é í úř Í ář é Ž é š í í ř ě ž ř á í ě í ů ž á í ě ň ů ě ý á á ř í ř ž

Více

ý á ó íž á ýř č Č á ě č ř ú é ě é é ó ý ž ý ďúč ý á ě ý ž í ó ě ě š á áš í ý í ř á é á š á ó ě čí č ě á í ž á á Ž š á ě ž ř á č é š ě é ě ř ř š ší É š ěž ý ří ý ř š ý š ý ěý š ý ý ý ž č ř č ó ř ě í ř í

Více

Í ó ů ě á á Ž ě á Ž ý ě ě Ž á ří ý á ž ž ř č áť í í á í ě ě ě ý á ž ě í č á í í š ě ť ě í á ě á ě Ž ž á á ý á á áť ě é ž ť á ěř š á ě í ř ž á á Ž ě í Ť ý Ž ě ě ř ž á í ě á í í í á š ě ř í č ť í Ž á ě ť

Více

Á Á í á č á á á ž á á í é ú é á í ý í ř é ú í ř é á ř á á č á ř é ů ž é á í ý é č é á ý ž ě é ř é ř ě ě ý ú á á í é á á ě ý á é ě í í ř áš ě ý ý ě ý ší á é é č é ě ý í í í é č í í á á í íř š ší ž ří š

Více

č í í žá é ý í í č é ý á íč ř íž é ě ýš á áš ů š í ů ří š á č á ě Š ří é í š ž í ř í é č í č ž í í á á í ě Ž é č á á á ý ě í í á íč č ř ří í š í á ě í ž í čí á ž í á ě í ý č ý ě ý ě í ř í ě ř š ě í í ě

Více

Č Á ý á é í í é ú á ě ž é ř á Ž ě é ř š é ž ý ří ý ž ě ň ě í ř ř í ž ý á ů á é í é í ů ě ě í ž é ů í ěž éú í ú ě ž ů á ě Ž řú ň ň áž ž ě é ě ř éů é í í ž ů ř í í é é í ř é í í í ů í í ř í ž á é Ž Ť é ú

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

Á Í Á Ž Í Á Í ě š á í ů ř ě ě á á á é ě ě é ří éříš é ž á í é í Ž í í á ě íř žíš ě ž é á Ž í á ž ý Ž ů ú í á í ř ť š í ář á ě ě á í š ý ř í é ří á é á é í é á ří é é áš ě ě ší í í č í ř á í é ř ř á í í

Více

á ž í žší é í ň í á ě í ý á ů ů ř í á ř é í ť í á é á ů á ě ý úř š ň í ů Ž č é á ů é í á ý č ý Ží á í ý š ý á á ě ý Šť ří í á ý á á á á Ž í žší é í ň í ě í Ž ř í á ří é á Í é ť í á í í ž í ť Ž á ě ž ý

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

ý š ý á á ě ý š říť í á ý á ě á ěř žší é í ň í í á ě é š ř á ů í ů Ž č ů ží á í ě ť ů í Ž č ů í í ý í á č á ř ě Í í ž ř ě ů á ů ě é á í ů í á č ů í č ř á ý š í ý éž í ř š í ů ů í ů ěř á ěř í í á ř á ěř

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

Č ř č á ě é č á áí é ď á ě ů ř á ť č é áí é č á ř ě ž á ů áí ř ř č é á é Í ů áí ř š ů č é á é á á ě ř řč ř á á ě ř á ě é ě ú Íé Č á Í á č é ě š á é č á á š ř ě á ě á Í ě Í ř á á ř č é áí é á é žá š ň á

Více

í ď é ď é á ž í č é á č é ý á íč Č á č áý í í ý č í í á Ž é á í ů ě éúč ž á ř čí á í č á í á í Č é í ř ěž é čí á í č í ž ě á Í í á í í š ě á íž čá ř í í í á ž é á í á í ř ž ě ř Č ů ř ěž ý ů ř ž ě á í ůž

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Tento dokument je obsahově identický s oficiáln tištěnou verz. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném přpadě nenahrazuje tištěnou verzi. á Í Ý Í Í ů ýš ž ž ž ý á Č á č ě úč ář č Tento dokument je

Více

Š Š á ý í á íč é á í í á í ě ž ř á í í ě é í í č ř ů čí ří š í í š Š č é í á š á í ó í á ž í ů čí ý í ě é í ý ý ý ý ůč é ě é ý é ů číý ř á í í ů ě ý ě é ář ě ří é á č ý ě ý í é ě í ř é í é á í ě í ě ý

Více

ě ě á ř í í ří í š í í á áš í í ěř á í ř í í ÍÍ í Ů ě á í í š ž í á ě á á ý ý Ů Č č ř í š á í ř í í ří í ř á á í ž ř áš á í ě ř í Š á í ř úš ř í ř í š ář ř áš ůž ř í Š ř á í Š ě á Š ář í š žá á í í ř Š

Více

ÁŠ Š Í É áš Š í é č á ó é á ší ě é š ů ě ě é í é á ž ď ě ů ží ě á í é ě é ě é é č í ž é ý ů ň č í ř ýš í ří í ž í á ů á á ů ď á ý í é á á í á í ě é í ř ž ě ě ě í ř ř ěž ž ě ě ž Š í é ř ž ž ď é č ř š ý

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více

ů š š Č Ě Í ř ě á ě ý š é ž ý é ú ů é á ě č ě š é Ž ý ý ť č š ý Ž á ě é š ě ě á ř é é ó ó Í Ďá é ý á Ž é é Í Ž á ř á á ť á Í é ř é é ř é á Í Í ř ó é Ó ř č é č ě č č é ě éť ř Í Í á Í á ř á á É š Í š ř á

Více

é ř é í á é ří ý ý č ý ž ě ě ř ě Ž á í š é ří éú ěž ší ě š í é ě é ě ú ří ě ř á íř áž ě č ý ř ý č ý ů ř á ý í ý ž é é á á í Ží é ří é Ž é ý á á á á ž Ž ý í ť éč í Í é č í č ý í í í í ť í ý ý ě š ž ě ě

Více

ý Í ť č í ý úř í á ěř ý í ří í Č í ě č á Č í ě č áš ý á ě í Č á í Č á á ě í Č á á á í š č á ž í á ě á ýš č í ří š ú ýš č ě čá č ú í š š í ů čá č í á í ří ýš č á á á í íí í Ž í á í ž í áš á á ž ý ě í ý

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

É á á í á čá č í í ú ř í é ř á é á ž Íů ř é ý š á é č ě Ž é č ý á ý é čí á á ě ý ří á ý ý ě ů á í ě í í é á á ě í ě í é č á í č í é ú á é ý ř í í č é í ě š é Ž í ů čí š í ř ě é í é í á é á í ž í é č ě

Více

Á Č ří ří ý ě ě í ář í í ž í í čí í í é é ě ě š ě š ý č ář ý á ř ě Č ě ě ě č ář á á ý ě č í ě č á ž ř á í ě é á ě ž ř á ý ú č ý š Č í čá é é á é é é í ž í í á á á š í í ž č é č ě é é í ě é ě í ě ě ó š

Více

ě ú Ě Ý Ú ž é ž ž ě č ě č á š ž é á ř ž čá ý á š á é ž é ř ž ě ú ě ů ů ž á ý ý ť ř ě é ý č ž ý Ý Č ž é ř é ř ž á ý ý čá ů š ů ž é áš ě á ž ěš á š ř ů ř ž ř ž á čá ě ý á ž ý ř č ž š á é ý ě á á š é á ě

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

ří á í í í Á ř á í ř í í č é ž í č í í í ří á á č čá á č é úč í Úč é ž í í Č í úř á í Íí á í é á ř ř ř á í ř ř á í ř í ú č í ř í ří í čá á č é úč é í á č ř á á í ř íú í á ů ů í é í ší ř ů ř á í Ž á í í

Více

Ž Ě Á ě á é ř ž ě ě é í é ý é č é á í ž á í í ě é ě í ář í á í č ý ř á í ž á ž í ě é í é ě í ř š í í ě é ě í č é í ů ž ý č ř í é ý ě á ž č é ó ě ú ň í í č é á í í ž ř ě é í ů í áž á í ž ě é á ř ě é ý ň

Více

Í Ě č á Íů ě é í í ú é í á í í ě ď Š Ž ří ď í ž ě ý ů á ý á Ž é á é í ď č á é í á ěť á á č á í í í á í č ě á ů é ň í ý ů číý č č ě í č í í á č é řá ý á í ý ý á á í ý á ý ě čá é í ě ř á č ě ě é č é é á

Více

á í ó é ří č á í ý í ú ň ť í Ú ě Ú č Í íč ý Ž ží á ří ř áří é í ý á í ě á ě ý ů č ř ě č ž é í íí á ě ý í ů í í íí ř ě ř č ě ý í š í é íč ě ř ě é č ě ř ě č í í ř á í í ů Í š é í í é í ř á í š é á í í á

Více

Č ý č Ú í íí Í í é í ú Ě Á ČÁ Š Úř éč ď ý ří čí Č č Ú Íí í íí č í í í ú Ě Á ČÁ Š Úř éč ý ří čí č ů ří Á č í Á čúí Ú ÍÍ í í č í í Í ú í Ě ÁČÁ Š Úř éč í ří ř č í ř č ý ů í ř í ř ý č í Í ř ř č ý ý é ř č ý

Více

č É Á Á Í š Ě š š Á ú ř í ř í í č ě ě í ě š č é í í ž ě é Í ůž í ě í ší í ě é ě í š Ř š é š ě é í Č ť í Ý ř í č š ď í Č í í š ř ě í é Á í ě ě č ě ě ž ž í Š Í ě ě š ě é ů é ž é é ž ž ů š ě ů é ž č í ž ě

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

á í ř í č é á é Č é ó š ř č Ť ř ů ž í čů Č á č á á č á ů Č žá í žá í ú Š í é ř Č ř č á í žá ě é ří ř Ř á žá á í ě žá é á ě ů š ěží žá í ří á á áž ě žá í žá í á ě á í ř ť Č ř č ří ří č í žá í á ďě ř ž á

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

Š ÍŠ Ť ž Ť Ý č ď č š Ť č č č š č Ť š š Ť Í šč š č č č č Ď č Ť č š š ť Š Ť Ť Š č č č ž Š č č š Ť Ť ž Ť ť Ť č š š Ť ť Ť ť č č Ť ž š Ť š Ť Ť š Ť š Ť Ť ť Č š Ť č š Ť č Ť ť č č š Ť ť Ý Ť š ď š Í Ť Í ť Ť ť š

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

ť Ý ů ž ž Č ž š ě ů ě ť ž ě ě ě ž ě ě ž ž ž ě ě ě ž ž ě ě ž ě ě ž ě ě ň ž ž ž ň ě š ě ě ěš ž š ž š ě ň ž ě š ž ě ň ě ě ž Ň š ó ž ě ěš ě ě ě ž Č š Á Č ě ž ě ě ě š Ú ť ě Ý ť ť Ž ě ě ě š ě Č ž Č š ě ž ž

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Á Í Ř á ó ř š ú ě ú Í Í č ř ě éčá ě ř š íúř íť ě ě ří š ý í á č ú í á á í ířá é ě í á í ď í ěří š ý á č á ířá é ě ú í ří žá ďí íú í á í í ě í ý á ý á á ě é í ů ž ú ý á ž é á ě á á ý í á ú í Ť í í ě í áž

Více

ó ú š Í š č Ž ú ň Ž Í Í Í Í ů Ž Í Ž Ž Í ů č ú ň Í Ň Í š Ž č úč č č č č č č š š š ú š š Ť ů š ů č ň ů ů č ň č úč š š š č ň Ťů Í č č úč ň š č š ň ů š š ň č ů ů ď š Ž š č š š ů č č ů ň ů š š Í č š ň č č č

Více

Č á Š á á ý ý á ýá ú č á á ř ú ů á á š Í č Í á á ř á á č á Í á ý ý ů á ž ý ý ů á á ý ý š ý ů Éč á ú Ú ů á č á ř ú á á á ť ďá á č Í č á á š ř ů ů á ý á á ý ů á ř ý á Ú á á á ů á Ť ř á ÍÍ ů ý á ř ý č ů š

Více

í Ť Ř š í í ů á í ú ť á ý á á áš í ý í ý ů í í á í á ů á ů áž í č é í é é ó č Ž š á Š á á š Ž č é í ť ý í Ží á ší á Ž í š ý á í á í ú í ý é á í í ů č ý á í ůá á á í Ž á ý é í č ý ů í ší ý á ů ý ů í č á

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

í Á É Á Ř Ň Á í É í š í á á ě š Ú ý ů ě í á ý ř ří í í č á á ř čň á í ý í ů á í ě š á Š í čí á ě í Š Žá á č ý š á ě ě ě í ší á ů á ý š á í ý č í ě á Ú ří ě č í ýš ý ý í čň á á Ú ý ů ě á ř č čň á í ýš í

Více

Í é í á ý čá ř á ý í ř éž ří š í ů á é í ě ý ě ý á ň í í č é ě í í á í á á á í é íž š ž ě é é ř ě č í řá é č á í í ž é é á í í é í é á í ž ěž ý é š é ř ý ž á í í á ě ří ář á í ý á š ě ě á čí é ú í ří ě

Více

Ě í ě ýúř é ý á ě Í Í é ř í Í Ý ň ůř Ží á í í ř ř á á ě áúř ř ý ě é úř é íúř ří š ý í á ú á á řá é ě á íá íúř ě ří š ý í á Íá řá í é ě í á á řáí é ú í í ř ř žá ř é é í é á ě é é é í á Íú í í ě í ě é ří

Více

Ť č č š Í š ž ň č ŘÍ Í š ť č Í Ž Ž Ž ť Í É ť ž ž Ť ž ř č č č ž Ž Ť Ť ň š ž Ť Ý ž Ť Ť Ť š Ť Ť č Ť ú Ť Ť ň Ť š ť č č ť Š ť Ť č ň š Ť š Ť Ť š Ť Ž č Ť šť č č č č š š č Ť č ž š ž Ž č Í Í ť ž Ť ž Ť č Ť č Ž Ť

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Tento dokument je obsahově identick s oficiáln tištěnou verz. Byl vytvořen v systmu TP online a v žádnm přpadě nenahrazuje tištěnou verzi. Í Ů Í Š Ě É Í á ú ú š á š ř á ě šť á Ž Č Tento dokument je obsahově

Více

Ě í Á ÁŘ í í š š Ř ťá á á Í ě í Á Á Ú á ř í é š í ý á í ář ě Í ě ě í ří š ý ťá íúř á á ě ě ě ď á ů ě í ě ší Ř ů íá á í ě ří š ý á í á Š á á ř ě ě ší ř ú í á ířá íě í í á í á í ě í ý é á í ř á é áš áď í

Více

Ě Ý Í Č í ě ří í Č á í á Í čá é ý ý Č é č ý Í á ř é é í ý Í ý ý é á ě á á čá á ě é ž é ť é í šíř ý á í é é ů Í ý ů í ř ší á í á í ů Í čí ý é í í ý é Í í á ěří á ě ř í Í ý ů ě ů ý ů ů é á ý ř ýš í é ý ů

Více

č í á í ž í ř í á č í í ř í í á í ž í ř í Č é í č í Č ý ř á Ž í í Č á á í čí úč á úč í Č á ě í í úř ě ě ě á ň ť í ří í í Č á á í čí úč á í ř ě úč á á á č í Ž í ř í á Ž í š á í ář é ž á í í íž í č š ě í

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

á ň á í í í á í í ž áž ří č čí é ě ě á Ž á ž ě á í í č é íš ý ěč é ě ší Í ž í č ý í í ř š ť é á í ě ž ť ří ě í ř ý á ě é é é í ž ř í ř ý á ě ší á á ě ě í ř é é ž í á š í ě á ž ž ý í á ř č ř š ř íž š ř

Více

č é č ě ší Ž ý ý ší ů í č á č í á ž á žň ř ě ší í ě ě ý ří é á í é ý í ší á á í ě á Ž ú ě ý ů á í č ý ž á á í ů Č š á é é é á ě á ř ý ž á í ž ě á í éč ž ě š ý é č í í ů ří é é ý ž á é í é í á á í é ě é

Více

Á Á Ř Á Í í ě í í í é í ý é ř í é ž í ž ě í é ř č é ť í í ý ý č é é é ě é í ě ů í ý č íč Ř č í í í é ť Ž ý í í ů íž ě í ř ší ž í ů ř ě ý í ý ž ě ý ů ú ů ř í í čí í ř í ší č é ř ě í í ý ý ť é ý ú é éř íž

Více

ří Č Š č Š á íš ř á š Š é ř á š Š é Ř Š Š č á Í Š ě á čá á ř Š Š á é á á é Š í á š á í ě š ř á ř Š í á č á ář á č áš á ířá ř éš š í ř éš á í ě í ě í é á í ž ří ů ř ě é š ě í ě ě ř éš í í í ř š ě í č ří

Více

ě áů Ž é á í š Í ť á á š ěší š í ý á ž ý í Ží ří ů á í Í á úš š ě ě ý ý ář ý ý ž í ří ě ř í Ž áš á ě é Č á ě ó ří ě ů á í ď č š í é ď ří ě é ó č á ů í ó Í é Ž ř á é ú ří ě é ří š č é žší ě á í ó ú č ří

Více

Á Ó Á Á Š Ž É ář š ě á š ě ě ě í ě Ý ž ř ď ěř é č á žá ř á é á í á ě éá é ř ž é ž č é á á ěň á ď ž á ůč ý ří ě ů á ř ě é é é ří é ř í í í íé ř áší ě á ú ě ý á ě í á č é č éá í í ě š é ří ě ř ě í ř š áš

Více

č Á š ý íš í ý ý č í ě ů í ů í ž Č í á ž ý č í ý í í á Čí í ů á ť í íží ž č ří ú ě í á á í č ší í ě ž č í áš ý á ř ů í ěž ů ž ě ž ě ý č ů š ý ůž í ž í í ý č ř ší ý á ž ž ě č í í ý č ů žžó ší í í ó á á

Více

Á Í Č Í Ž ž Í Č Č Í Í Í Ž ú Ť Č Á Á Ž ó Č ú Ž Á Í Í Ž š ů ď š Ž ů ú ž ý ň ý š Ó ů ů ý Ž š Č ů š ž ň Ž Í ú š Ž ý ů š ň ů ť ú Ž ň šť Ž ů ý ň ý ý Š š ů ó Ž ý š ť ů ý ž Í Á Í Ž Č Á Š š ý ů ž ž šť Í Ťž ý ůž

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. ěř á ů ě ý ů Á Í Í Č Č ÚČ Í č é ř ěř á ů ě ý ů Í Á Ú ÍČÁ Ě Á É Ú Š Č ý Ř ŘÍ Á ŽÍ Íš Č ý Ř Ř Ř Ž Í Í Ř ŘÍ Š č ý Ř Ů Á ĚŘÍ Č é ř ěř á ů č Ý ů Ú Í ČÁ š ě ř ů ě ý ř é Í áž ě ř č á á á ě é ů ř žš ř ě ů ě é

Více

ý ú Ř ÚŘ ĚŠ č Ů ž Í Á ň Í ý á č á č Ž Á Ě ŠŤ Ř á č á ů Ž ý á ů á á ů Ž š ů č ú á ý á Ž é Š Í ý é Š Ž á Š Ž š Ž é á Ž č ý á ÍŽ é Í ý ý á Ž ú á ý š é Ž ý á Š č ý éč á Ž ý ú é áš Í Č é ý ú ů š ý Ú é á ý ú

Více

ž íč é á í Ž ř š á í é ů é í ř á á é ý á í ř ě š í ř ř ě á Ří ř í ř Š č í íč íš Ž éř á á é ě á ž í ď á á í í Ť ř é ý š íáš ě ě ů á ý ý í ě ý é č ť ý íč ř á ý ší ů ž é í ě ě íč íž á Íš ž í ýš í é é é ří

Více

Š Ž ů Č á ž ř á ň á ř ž ů Č žá á ž č á ž ř á ž ž ř ž ď á ř ž ž á á ů ž á č á řč á ř ž ů á á ž ď á ř á ň á á á á á č ř ď á ř á á ž ů ř á á ř á á ž á č Č á á ů ř Ž Č čá Č ř á á ř Č ň ž ř ř č Ř Ž á ž á ř

Více

č íř é é á í í č ýú č í ž í Ž ř á í ž ž í í ř šíú í í Ž í ž í í é á á ší ší í í ý ů í Íí ůž ý ří ů á ř š č í íž á é Ííž ž á ů í í ř ší í říč é ž í ý é á Íá á š í í é á á ý ž í š Ž ží é á í ž á á á í í

Více

ž á ž á á Ž á á ž é á é Ť á é á é žá š é é Ť ÍŽ á é á á ň ť á á Í Ť á á á á ť ž á é á ň Ť ť Ď á é é ť é Í ž á á á é é á á é áž Í ť ď á š é á Í Ž Č ď ř ť Í á ď é ď ť ž é á Í š á é ď á é é é á á ž á á á

Více

Ó Á Á ý ř ó é ě ší ř ž í ě í ěř í é á ž ň ří í é íř ů ří í ř í č é í é š é Ť č é áš ý á ý é ě é á é é í ž ě í í á ó áš ý č á á č í á ě á ó ů á ě í á ó é č íú ě ý á á ř á í í í ý íží í ó é ář ó á ř á ý

Více

é ě č í é é ř Ý á é á ě í č í í é í í íň áž á áž í í č í á čí á é šíř í é č í í í ž á í é ě é š í č ě é š ří ě í í ůž é é ů í č é ě ě ě ě é ří ů ří ří é ě š á Ž í ž ě í í ůž í áž ě ší ů í Ž á í ž č í í

Více

á ě ř š ě š Ů Ž Ž Ů Ů á á á ŠÍ ř ě ř á á ř ě á Ů á ěř Š á á Ů ř ŠÍ Í Í Éá á ú á ř á ě ěž á ň á á Š á Ů á ó ř ň Ž á ň Č ů ř á Íě á ů ú ě á á á É ě Ý ě á á ě Ž ě ěř Ú čá Ů ě š á áž Ů Ž ř á ě ň á á á Ž Š

Více

ď ď áý ó ůó šó é Í á ú á ě ž é Ť á áš Ť ř á á ú é ž ý ř á Í á ě ž é ú Ť ť ď á ď é é ž ú Ž Í ú á ý ý ď á ě á á Č ýť á ě ý Í ů š á é Í ř Í ář á é Č é šý š ď é á Č ř ř é ýš ů é ý ř Ž é Ž úč á š é á á ů š

Více