DPD směrovací databáze Specifikace. Verze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DPD směrovací databáze Specifikace. Verze 1.3 2013-12-11"

Transkript

1 Specifikace Verze

2 Obsah 1 Úvod Vývojový diagram dat Tabulky Směrování zásilek Popis Pole Země (DestinationCountry) PSČ (BeginPostCode, EndPostCode) PSČ není nutné Země bez PSČ Kódy služeb (ServiceCodes) Směrovací místa (Routing Places) Datum odeslání (Sending date) Vstupní třídění (O-Sort) Cílové depo (D-Depot) Priorita seskupení (Grouping Priority) Výstupní třídění (D-Sort) ID čárového kódu (Barcode ID) Pravidla Porozumění obsahu tabulky Výchozí směrování Směrování s výjimkou na službu Směrování s výjimkou na směrovací místo Příklad Vyhledávací algoritmus (Search algorithm) Vývojový diagram vyhledávání Služby Popis Pole Textový kód služby (Service Text) Značka služby (Service Mark) Elementy služby (Service Elements) Příklad Země Popis Pole ISO kód číselný ISO kód krátký ISO kód dlouhý Jazyky Příznak PSČ Příklady Depa Popis Pole Kód depa Pseudo IATA kód...18 DPD_smerovaci_databaze Strana 2 / 25

3 ID skupiny dep Ostatní sloupce Pravidla Vývojový diagram formátování země Příklad Informační text o službě (Service Field Info) Pole Příklad Lokace Popis Pole Příklad Soubory Záhlaví Název souboru Verze Konec platnosti Hash Reference Pole Klíč Data Databáze Vytvoření Distribuce...25 DPD_smerovaci_databaze Strana 3 / 25

4 Verze Verze 1.2 Verze 1.3 Změny Přidán přehled změn Aktualizace příkladů Kapitola 2: Aktualizován diagram Kapitola 3.3.1: Aktualizován popis PSČ Kapitola 3.5: Nové vysvětlení obsahu tabulek Kapitola 3.8: Aktualizován diagram Kapitola : Aktualizovány Gateway Depa Kapitola : Aktualizace pravidel Kapitola : Nové: Formátování schéma Kapitola 4.1.3: Smazáno Kapitola 5.3: Smazáno Kapitola 3.3: Aktzalizován popis polí Kapitola 3.3.1: Aktualizováno použití PSČ Kapitola 3.4: Přidána nova pravidla Kapitola 3.8: Aktualizován diagram Kapitola : Aktualizace Service Elements Kapitola : Aktualizace popisu pole Kapitola : Aktualizace popisu pole Reference Dokument Verze Vydáno DPD štítek a čárový kód Verze ISO 3166, Verze ISO 639, SHA-1, září 2001 DPD_smerovaci_databaze Strana 4 / 25

5 1 Úvod Tento dokument popisuje rozhraní souborů DPD směrovací databáze. Obsahuje specifikace každé tabulky a jejího využití, možnou spolupráci jednotlivých tabulek, strukturu souborů a popis procesů a distribuce databáze uvnitř systému. Databáze je určena ke společnému užívání společností DPD a jejími partnery a je proto také nazývána The Common Routing Database (Společná směrovací databáze). DPD_smerovaci_databaze Strana 5 / 25

6 2 Vývojový diagram dat Diagram znázorňuje procesy a pořadí procesů nutných pro nasměrování zásilky. Dále pak poskytuje přehled požadovaných vstupních parametrů a výstupních parametrů poskytovaných databází. DPD_smerovaci_databaze Strana 6 / 25

7 3 Tabulky Všechny tabulky budou poskytnuty ve formátu popsaném v kapitole Soubory. 3.1 Směrování zásilek Směrovací tabulka se používá pro určení cílového depa a zároveň poskytuje informace o třídění O-Sort (vstupní třídění, svozová trasa), D-Depot (cílové depo), D-Sort (výstupní třídění, rozvozová trasa) a GroupingPriority (typ řazení). Tato kombinace hodnot, unikátní vůči odesílající zemi, PSČ a typu služby, se nazývá obecně směrování. Používá se během procesu označení štítkem a třídění. Před použitím směrovací tabulky je nutné parametry ověřit použitím tabulek zemí (COUNTRY), dep (DEPOTS) a služeb (SERVICE) Popis Název souboru: Typ: ROUTES Povinný Pole Název pole ID sloupce v tabulce Formát Klíč Volitelné. Země DestinationCountry 2 A A N Od PSČ BeginPostCode 9 A/N A N Do PSČ EndPostCode 9 A/N A A Kódy služeb ServiceCodes TEXT A A Směrovací místa RoutingPlaces TEXT A A Datum odeslání SendingDate TEXT A A Vstupní třídění O-Sort 4 A/N N A Cílové depo D-Depot 4 A/N N N Priorita seskupení GroupingPriority 1 A/N N A Výstupní třídění D-Sort 4 A/N N A ID čárového kódu BarcodeID 3 N N N Země (DestinationCountry) Pole země (DestinationCountry) obsahuje kód cílové země jako písmennou zkratku o délce 2 znaků. Přehled zemí je uveden v tabulce COUNTRY PSČ (BeginPostCode, EndPostCode) Pole BeginPostCode a EndPostCode určují rozsah PSČ pro něž je definováno určité směrování. V případě, že je směrování definováno pro jediné PSČ, je uvedeno pouze BeginPostCode a EndPostCode je prázdné. Pokud země určení nemá žádný systém poštovních směrovacích čísel nebo operátoři PSČ dané země či oblasti neznají, je možné PSČ vyhledat v tabulce Lokace. V případě zemí, které systém PSČ nemají je třeba propojit obě tabulky volitelným poštovním směrovacím číslem. Týká se Irska. DPD_smerovaci_databaze Strana 7 / 25

8 PSČ není nutné Pokud ke směrování balíků není PSČ potřeba, například proto že celá cílová země je obsluhována jediným depem (např. Zimbabwe) nebo jedna služba v cílové zemi je obsluhována jediným depem (jako Express International na Slovensku), obě pole BeginPostCode a EndPostCode mohou být prázdná. Pokud jsou obě pole prázdná, mechanismus směrování akceptuje jako vstupní parameter jakékoliv PSČ (včetně prázdných hodnot). Mohou se vyskytovat záznamy s PSČ i bez nich. Příklad: V tomto příkladu všechny balíky služby Express International na Slovensko vyhovují prvnímu řádku (S jako ServiceCode, kód 302 vyhovuje rozpětí ) a pro všechny ostatní služby je nutné najít záznam s vyhovujícím PSČ Řádek 01 SK S299,S SK SK nn SK Země bez PSČ Pokud cílová země nemá systém PSČ, směrovací databáze implementuje dva způsoby jak se s tím vypořádat: Skupina GeoPost definuje fiktivní PSČ. Tento způsob je použit, pokud v cílové zemi je více jak jedno doručující depo. GeoPost definuje sadu fiktivních PSČ které musí být zadány uživateli nebo zvolena lokace z tabulky LOCATION pro nalezení správného záznamu z tabulky ROUTES. Fiktivní PSČ bude zadáno do tabulky ROUTES jako skutečné PSČ v případě zemí které systém PSČ mají. PSČ není nutné ke směrování balíku. Postup podle kapitoly Kódy služeb (ServiceCodes) Pole kódů služeb definuje pravidlo pro vyjmenované služby, které mohou být zaslány na místo určení (viz příklad níže). Pravidlo se skládá ze seznamu hodnot, vzájemně oddělených čárkou. Použitelné hodnoty jsou: Element Zápis Syntaxe Popis Příklad ServiceCode hodnota Saaa a = hodnota S101 rozsah Sbbbccc b = počáteční hodnota rozsahu S c = koncová hodnota rozsahu Seznam všech použitelných kódů je uveden v tabulce SERVICE. Intervaly obsahující neplatné kódy služeb budou zakázány. V zájmu úspory místa a snížení komplexity je možné pole Service Codes" nevyplňovat. Je-li pole prázdné, bude záznam použit pro všechny kódy služeb, které se nevyskytují v ostatních záznamech. Prvnímu řádku příkladu níže odpovídají zmíněné běžné zásilky a druhému všechny zásilky s expresní a/nebo garantovanou dobou doručení. Všechny ostatní služby odpovídají přednastavené hodnotě třetího řádku: Řádek 01 DE S101154,S DE S155288,S299,S DE DPD_smerovaci_databaze Strana 8 / 25

9 Směrovací místa (Routing Places) Pole Směrovací místa definuje pravidlo pro lokalitu odesílatele, ze které je tato konkrétní služba odesílána, tedy místo ze kterého je o směrování rozhodováno (viz příklad níže). Hodnota pole se skládá ze seznamu hodnot, vzájemně oddělených čárkou. Použitelné hodnoty jsou: Element Zápis Syntaxe Popis Příklad Depot code hodnota Daaaa a = hodnota kódu depa D0402 rozsah Dbbbbcccc b = počáteční hodnota rozsahu dep D c = koncová hodnota rozsahu dep Country code hodnota Caa a = single ISO 2 alpha country code CFR Depot group * hodnota Gaaaa a = single depot group (Freetext) GE01A Seznam všech použitelných kódů (čísel) dep (Depot code), skupin dep (Depot group) a kódů zemí (Country codes) je uveden v tabulce DEPOTS jako GeoPostDepotNumber, GroupID a ISO- Alpha2CountryCode. Pro vyhodnocení pravidel směrovacích míst a následné zjištění směrování je nutné znát tyto hodnoty patřících k odesílajícímu depu (domovskému depu zákazníka). Intervaly obsahující nesprávné kódy dep budou zakázány. Hodnota Depot code pracuje se skutečným kódem depa, ne s kódem ve formátu IATA. Elementární kódy zemí či skupiny dep nahrazují dlouhé seznamy jednotlivých čísel dep. Pro test lze rozdělit jednotlivé země do samostatných řádků. Není používána žádné upřednostňování mezi řádky. V zájmu úspory místa a snížení komplexity je možné pole "Routing Places" nevyplňovat. Je-li pole prázdné, bude záznam použit pro všechna směrová místa, která se nevyskytují v ostatních záznamech. Příklad: Balík je odesílán do Německa (DE) na PSČ z rozsahu mezi až Hledáme pravidlo, které platí pro lokalitu odesílatele. První řádek příkladu odpovídá všem depům v Německu, Dánsku, hlavnímu překladišti Velké Británie (0550), některému z vyjmenovaných dep ve Francii nebo některému depu skupiny E01A. Druhý řádek odpovídá všem depům skupin DAFR a DSAM, hlavnímu překladišti v Mexiku a dále pak také některým dalším Mexickým depům. Třetí řádek odpovídá všem ostatním depům, která neodpovídají žádnému z ostatních řádků. Tedy například pokud je odesílatel z Aschaffenburgu a tedy spadá pod depo 0163, patřícím do skupiny GPDE a nacházející se v zemi DE, pak pro něj platí první řádek Řádek 01 DE S101 CDE,CDK,D0550,D ,GE01A 02 DE S101 GDAFR,GDSAM,D0069,D DE S101 DPD_smerovaci_databaze Strana 9 / 25

10 Datum odeslání (Sending date) Pole Datum odeslání (Sending Date) může být použito k podmínění záznamu určitým datem (Date), dnem v týdnu (Weekday) či časem (Time). Pole může sestávat z několika z následujících prvků: Element Zápis Syntaxe Popis Příklad Date maska Dyyyymmdd y = rok, m = měsíc, d = den maska může obsahovat zástupný znak '?' D????1224 D????06?? D2010???? * 1 Weekday hodnota Wa a = číslo dne v týdnu W1 *2 1 odpovídá pondělí rozsah Wbc b = počátek rozsahu dnů v týdnu c = konec rozsahu dne v týdnu 1 odpovídá pondělí W15 *3 Time maska Tohhmm o = operátor který může být: je rovno = menší < menší nebo rovno <= větší > větší nebo rovno >= h = hodina m = minuta T<1200 T>1200 T=1200 * 4 * 1 ) První příklad odpovídá každému Štědrému dni, druhý příklad odpovídá každému dni v červnu a třetí každému dni v roce * 2 ) Příklad odpovídá dnu pondělí * 3 ) Příklad odpovídá dnům od pondělí do pátku * 4 ) První příklad odpovídá dopoledni, druhý odpoledni a třetí příklad odpovídá poledni. K vytvoření logického výrazu je možné použít: plus (+) jako logické or multiply (*) jako logické and Výraz podléhá pravidlům logické algebry (and je nadřazené or). V příkladu níže odpovídá první řádek pátečnímu dopoledni, druhý pak pátečnímu odpoledni a třetí řádek pátečnímu poledni. Řádek 01 DE S101 D0401 W5*T< DE S101 D0401 W5*T> DE S101 D0401 W5*T=1200 Je-li pole prázdné, zastupuje záznam všechna data a dny, které se nevyskytují v ostatních záznamech Vstupní třídění (O-Sort) Pole Vstupní třídění (O-Sort) obsahuje DPD číslo trasy, která daný balík sváží Cílové depo (D-Depot) Pole Cílové depo (D-Depot) obsahuje DPD kód depa, nikoliv kód ve formátu IATA. Na toto depo je směrován balík, jehož adresa v určité zemi a PSČ vyhovuje podmínkám kódů služeb, směrovacích DPD_smerovaci_databaze Strana 10 / 25

11 míst a datu odeslání. Země příjemce a cílové depo tvoří informaci nazývanou hlavní směrování které je uvedeno na DPD přepravním štítku. Příklad: Cílová adresa je stát CZ, PSČ Vyhovující záznam je CZ B Tedy cílové depo je Priorita seskupení (Grouping Priority) Priorita seskupení je typ řazení, který je použit v některých komplikovanějších směrováních, kdy je balík vícekrát překládán v rámci DPD sítě. Pokud je uvedena priorita seskupení, je nutné hlavní směrování doplnit o tzv. přepravní cestu. Informace Přepravní cesta je složena z IATA kódu Cílového depa, které lze vyhledat v tabulce DEPOTS, a priority seskupení vyhovujícího řádku z tabulky ROUTES. Příklad: Cílová adresa je stát FR, PSČ Vyhovující záznam (pro odesílatele v CZ) je FR CCZ 1072 X Priorita seskupení je přitomná, hodnota X, IATA kód cílového depa 1072 z tabulky DEPOTS je 072, tedy hlavní směrování je FR X Výstupní třídění (D-Sort) Pole Výstupní třídění (D-Sort) obsahuje DPD číslo trasy, která na Cílovém depu rozváží balík ke konečnému příjemci. Příklad: Cílová adresa je CZ, PSČ Vyhovující záznam je CZ B Tedy Výstupní třídění je B ID čárového kódu (Barcode ID) ID čárového kódu (Barcode ID) označuje ASCII hodnotu znaku (např.: 37 = %). Takto získaný identifikátor, musí být v čárovém kódu vytištěn na prvním místě Pravidla Kód země se musí vyskytovat v tabulce kódů zemí (COUNTRY). Je-li vyplněno pole Do PSČ (EndPostCode), musí být jeho hodnota větší než Od PSČ (BeginPostCode). Kódy služeb (Service codes) musí být zahrnuty v tabulce kódů služeb (SERVICE). Kód depa ve směrovacích místech se musí vyskytovat v tabulce dep (DEPOTS). Kód cílového depa se musí vyskytovat v tabulce dep (DEPOTS). Každý speciální záznam, výjimka definovaná přítomností jednoho nebo více polí Kódy služeb ( Service Codes ), Směrovací místa ( Routing Places ) a Datum odeslání ( Sending Date ) musí mít přednastavenou hodnotu. Každá kombinace země ( Country code ), PSČ ( Single postcode ), kódu služby ( Single service code ), směrovací místo ( Single routing place ) a data odeslání ( Sending date ) musí být jedinečná. Tzn. že se po rozložení každé řádky na jednotlivé kombinace země, PSČ, služby, směrového místa a data odeslání nesmí objevit duplicitní záznam Porozumění obsahu tabulky Směrovací tabulka ROUTES je založena na výchozím směrování a směrování výjimek. Následující vysvětlení mají pomoci vysvětlit, jak jsou pole vyplněna: DPD_smerovaci_databaze Strana 11 / 25

12 Výchozí směrování Výchozí směrování reprezentuje cíl balíku pro většinu služeb a odesílajících dep. Výchozí směrování bude použito pro všechny služby a směrovací místa, pro které není definována výjimka pravidly uvedenými v polích kódů služeb a směrovacích míst. Výchozí směrování je vždy uvedeno s prázdným polem kódů služeb a prázdným polem směrovacích míst. Příklad 1: Všechny balíky z dep skupiny GeoPost / DPD do Uzbekistánu jsou předávány přes jednoho partnera, potřebujeme pouze výchozí směrování do Uzbekistánu Příklad 2: Všechny balíky z dep skupiny GeoPost / DPD na nizozemská PSČ 1000 až 1199 jdou přes cílové depo 0516, potřebujeme pouze výchozí směrování pro tato PSČ Směrování s výjimkou na službu Směrování s výjimkou na službu definuje první úroveň výjimek ve směrovací tabulce. Tyto výjimky budou použity, pokud některé služby mají jiné směrování. Např. expresní služby mohou být doručovány vyhrazenou rozvozovou linkou. Směrování s výjimkou na službu má vyplněno pole kódů služeb. Příklad: Sobotní doručení v Německu (S228) v Německu zajišťují jiné rozvozové linky, proto mají tyto služby jiné směrování zajištěné uvedením směrování s výjimkou na službu Směrování s výjimkou na směrovací místo Směrování s výjimkou na směrovací místo definuje druhou úroveň výjimek ve směrovací tabulce. Tato výjimka bude zohledněna, pokud pro stejnou službu a cílové místo existuje více směrování než 1 výchozí směrování. Směrování s výjimkou na směrovací místo má vyplněno pole Směrovací místa. Příklad: Balík směřující z místa ve Francii na jiné místo ve Francii je směrován přímo, používá tedy výchozí směrování. Ale balík směřující z České republiky do Francie prochází na vstupu do Francie přes centrální vstupní překladiště, proto mají tyto služby jiné směrování zajištěné uvedením směrování s výjimkou na směrovací místo. DPD_smerovaci_databaze Strana 12 / 25

13 3.1.5 Příklad #Filename: ROUTES #Version: #Update: #Expiration: #Hash: 7bb39bb530ad0954f8faea585ebea23f40d5a010 #Reference: #Fields: DestinationCountry BeginPostCode EndPostCode ServiceCodes RoutingPlaces SendingDate O-Sort D-Depot GroupingPriority D-Sort BarcodeID #Key: DestinationCountry BeginPostCode EndPostCode ServiceCodes RoutingPlaces SendingDate FR S101154,S CDE,CDK,D0550,D ,GDBNL W FR S101154,S CDE,CDK,D0550,D ,GDBNL W FR S101154,S GDAFR,GDSAM,D0069,D W FR S101154,S GDAFR,GDSAM,D0069,D W FR S155288,S299,S CDE,CDK,D0550,D ,GDBNL W FR S155288,S299,S CDE,CDK,D0550,D ,GDBNL W FR S155288,S299,S GDAFR,GDSAM,D0069,D W FR S155288,S299,S GDAFR,GDSAM,D0069,D W FR FR S101154,S CDE,CDK,D0550,D ,GDBNL W FR S101154,S CDE,CDK,D0550,D ,GDBNL W FR S101154,S GDAFR,GDSAM,D0069,D W FR S101154,S GDAFR,GDSAM,D0069,D W FR S155288,S299,S CDE,CDK,D0550,D ,GDBNL W FR S155288,S299,S CDE,CDK,D0550,D ,GDBNL W FR S155288,S299,S GDAFR,GDSAM,D0069,D W FR S155288,S299,S GDAFR,GDSAM,D0069,D W FR DE DE GB B661AA B661ZZ PL B GB B661AA B661ZZ PL B Poznámka: Toto je pouze část tabulky ROUTES. Aktuální verzi naleznete na DPD_smerovaci_databaze Strana 13 / 25

14 3.1.6 Vyhledávací algoritmus (Search algorithm) Před používáním vyhledávacího algoritmu směrovací tabulky je potřeba k místu odesílatele určit odesílající depo, ze kterého je směrování vyhledáváno, a pomocí tabulky dep (DEPOTS) určit jeho zemi ( routing depot country ) a skupinu dep ( depot group ). Příklad: Z místa v Německu, PSČ 20095, je odesílán balík do Francie, PSČ Vstupní data pro směrování: Odesílající země: DE Odesílající depo: 0120 Skupina dep: DDEN Cílová země: FR Cílové PSČ: Kód služby: 191 Den odeslání: 2 (úterý) Vyberte všechny záznamy s cílovou zemí Francie, jejichž interval obsahuje cílové PSČ: FR S101154,S CDE,CDK,D0550,D ,GDBNL W FR S101154,S CDE,CDK,D0550,D ,GDBNL W FR S101154,S GDAFR,GDSAM,D0069,D W FR S101154,S GDAFR,GDSAM,D0069,D W FR S155288,S299,S CDE,CDK,D0550,D ,GDBNL W FR S155288,S299,S CDE,CDK,D0550,D ,GDBNL W FR S155288,S299,S GDAFR,GDSAM,D0069,D W FR S155288,S299,S GDAFR,GDSAM,D0069,D W FR Pokud by existoval pouze jediný záznam s výchozím směrováním, bylo by použito výchozí směrování. Protože je ale záznamů více, je třeba zohlednit výjimky. Vyberte tedy všechny záznamy s odpovídajícím kódem služby. Pokud byl záznam nalezen, pokračujte ve vyhledávání nad daným záznamem nebo skupinou záznamů. Nebyl-li záznam nalezen, vyberte všechny ostatní záznamy. Pro službu 191 byly nalezeny tyto záznamy: FR S155288,S299,S CDE,CDK,D0550,D ,GDBNL W FR S155288,S299,S CDE,CDK,D0550,D ,GDBNL W FR S155288,S299,S GDAFR,GDSAM,D0069,D W FR S155288,S299,S GDAFR,GDSAM,D0069,D W Z nich vyberte všechny záznamy obsahující odesílající zemi, odesílající depo nebo jeho skupinu. Pokud byl záznam nalezen, pokračujte ve vyhledávání nad daným záznamem nebo skupinou záznamů. Nebyl-li záznam nalezen, vyberte všechny ostatní záznamy. Pro odesílající zemi DE byly nalezeny tyto záznamy: FR S155288,S299,S CDE,CDK,D0550,D ,GDBNL W FR S155288,S299,S CDE,CDK,D0550,D ,GDBNL W Vyberte všechny záznamy s odpovídajícím datem odeslání. Pokud byl záznam nalezen, pokračujte ve vyhledávání nad daným záznamem nebo skupinou záznamů. Nebyl-li záznam nalezen, vyberte všechny ostatní záznamy. Pro den odeslání úterý byl nalezen tento záznam: FR S155288,S299,S CDE,CDK,D0550,D ,GDBNL W Je-li výsledkem více než jeden záznam, muselo dojít k chybě ve vyhledávání nebo ve směrovací tabulce. Výstupní data směrování použitá na přepravním štítku balíku tedy jsou: Vstupní třídění O-sort prázdné Cílové depo D-Depot 0446 Priorita seskupení GroupingPriority 2 Hlavní směrování Routing text FR-0446-NCE2 Výstupní třídění D-Sort: 15 ID čárového kódu Barcode ID 37 DPD_smerovaci_databaze Strana 14 / 25

15 3.1.7 Vývojový diagram vyhledávání Níže zobrazený diagram postupu vyhledávání ve směrovací tabulce (ROUTES), který znázorňuje potřebné vstupní údaje, postup vyhledávání a výstupní údaje poskytnuté databází. DPD_smerovaci_databaze Strana 15 / 25

16 3.2 Služby Tabulka služeb (SERVICE) slouží k ověření existence číselného kódu služby (Service Code), jeho převedení do textového kódu dané služby (Service Text), která bude vytištěna na štítku, zjištění případné značky služby (Service Mark) a k vyhledání elementů ze kterých se služba skládá (Service Elements) Popis Název souboru: Typ: SERVICE Povinný Pole Název pole ID sloupce v tabulce Formát Klíč Volit Komentář elné. Číselný kód služby ServiceCode 3 N A N Textový kód služby ServiceText 16 A/N N N viz: Textový kód služby Značka služby ServiceMark 1 A N A viz: Značka služby Elementy služby ServiceElements TEXT N N viz: Elementy služby Textový kód služby (Service Text) Textový kód služby (Service Text) musí být vytištěn na štítku coby čitelná písmenná zkratka, popisující číselný kód služby (Service Code) dané zásilky a tím jeho vlastnosti Značka služby (Service Mark) Je-li pole Značka služby (Service Mark) vyplněné, musí být tento znak vytištěn na štítku. Značka služby (Service Mark) slouží coby nápověda při ručním třídění a označuje speciální a malé zásilky Elementy služby (Service Elements) Každá služba, reprezentovaná kódem služby, může sestávat z mnoha elementů. (Service elements). Ty definují vlastnosti, ze kterých se daná služba skládá. Pole Elementy služby (Service elements) zobrazuje seznam čárkou oddělených kódů elementů služby (service element codes). Elementy služby poskytují pouze doplňkové informace a nejsou v zásadě při směrování potřebné. Jejich smyslem je popis funkčních vlastností dané služby. Jejich přehled naleznete v samostatném dokumentu Příklad #Filename: SERVICE #Version: #Update: #Expiration: #Hash: 6bf328d6afe a2e6b9adf5facc5e9 #Reference: #Fields: ServiceCode ServiceText ServiceMark ServiceElements #Key: ServiceCode 150 D-COD+ X 002,100, D-COD-6+ X 002,100,120, D-SWAP+ X 002,110, D-SWAP-6+ X 002,110,120, PARCELLetter PM2 010 DPD_smerovaci_databaze Strana 16 / 25

17 3.3 Země Tabulka zemí (COUNTRY) slouží k ověření kódů zemí, k převodu kódů zemí na zkratku země, která bude vytištěna na štítku, k vyhledání jazyků používaných v příslušné zemi a také ke zjištění zemí, které nemají systém PSČ Popis Název souboru: Typ: COUNTRY Povinný Pole Název pole ID sloupce v tabulce Formát Klíč Volitelné Komentář. ISO kód číselný ISO-NumCountryCode 3 N A N ISO kód krátký ISO-Alpha2CountryCode 2 A N N ISO kód dlouhý ISO-Alpha3CountryCode 3 A N N Jazyky DestinationLanguages TEXT N A Příznak PSČ FlagPostCodeNo 1 N N N Nemá systém PSČ ISO kód číselný Označení země hodnotou číselného kódu podle normy ISO ISO kód krátký Označení země hodnotou písmenného kódu v krátké variantě podle normy ISO ISO kód dlouhý Označení země hodnotou písmenného kódu v dlouhé variantě podle normy ISO Jazyky Zobrazení seznamu čárkou oddělených jazyků používaných v dané zemi. Seznam sestává z hodnot odpovídajících normě ISO Příznak PSČ Zobrazuje hodnotu 1, pokud daná země NEMÁ systém PSČ Příklady #Filename: COUNTRY #Version: #Update: #Expiration: #Hash: 8611cb7c40956cfec34efef297129fe3c664834f #Reference: #Fields: ISO-NumCountryCode ISO-Alpha2CountryCode ISO- Alpha3CountryCode DestinationLanguages FlagPostCodeNo #Key: ISO-NumCountryCode 056 BE BEL FR,NL FR FRA FR DE DEU DE IE IRL GA,EN 1 DPD_smerovaci_databaze Strana 17 / 25

18 3.4 Depa Tabulka dep (DEPOTS) se využívá pro ověření kódů dep, k přiřazení kódu depa ke kódu ve formátu IATA, pokud je na štítku hlavní směrování včetně přepravní cesty, zjištění skupiny depa a v případě potřeby také k získání adresy depa Popis Název souboru: Typ: DEPOTS Povinný Pole Název pole ID sloupce v tabulce Formát Klíč Volit Komentář elné. Kód depa GeoPostDepotNumber 4 A/N A N Pseudo IATA kód IATALikeCode 3 A/N N A bez Priority seskupení ID skupiny dep GroupID TEXT N A viz: ID skupiny dep Jméno 1 Name1 35 A/N N N Jméno 2 Name2 35 A/N N A Adresa 1 Address1 35 A/N N A Adresa 2 Address2 35 A/N N A PSČ PostCode 9 A/N N N Město CityName 60 A/N N A Země ISO- 2 A N N Alpha2CountryCode Telefon Phone 35 A/N N A Fax Fax 35 A/N N A Mail Mail 35 A/N N A WEB WEB 35 A/N N A Kód depa DPD číslo depa, unikátní identifikátor pobočky v přepravní síti Pseudo IATA kód Textová zkratka napodobující IATA kód pro jedinečnou identifikaci lokality ID skupiny dep ID skupiny dep poskytuje možnost seskupovat depa se stejnou charakteristikou směrovacího místa, například skupina dep státu, geografické oblasti, nebo dopravce. Pole sestává ze seznamu čárkou oddělených ID skupiny dep. Každé ID skupiny dep se skládá ze čtyř znaků a/nebo čísel Ostatní sloupce Ostatní sloupce obsahují údaje adresa a kontaktní údaje daného depa. Pokud pro určité přepravní trasy je vstupním depem pro cílovou zemi překladiště, pak se jedná o tzv. gateway depo a PSČ může být fiktivní. DPD_smerovaci_databaze Strana 18 / 25

19 3.4.3 Pravidla IATA kód spravuje cílová země. Není-li pole IATA kód vyplněno, nebude informace přepravní cesta složená z IATA kódu a priority seskupení zobrazena na štítku. V normalizované formě adresy jsou povoleny pouze znaky ze základní ASCII tabulky, bez diakritických znamének či dalších specifických znaků. Pole PSČ bude použito pro směrování balíku, proto musí být vyplněno bez neplatných znaků, tedy bez mezer, pomlček a lomítek. Smí obsahovat pouze čísla a velká písmena Vývojový diagram formátování země V diagramu níže můžete vidět proces vyhledání správné země pro vytištění hlavní směrovací informace (Routing Text) na štítku. Tento dodatečný test je nutný vzhledem k existenci speciálních případů, kdy je některé oblast doručována jinou zemí. Příklad: Malá alpská vesnice Kleinwallsertal patří k Rakousku (země AT, PSČ 6992), ale kvůli přístupnosti údolí pouze z území Německa je doručována německým depem (směrování v ROUTES je na depo 0287), takže hlavní směrovací informace bude DE-0287 (D-Depot pro cíl AT 6992 je 0287, kód země depa 0287 v DEPOTS je DE) DPD_smerovaci_databaze Strana 19 / 25

20 3.4.5 Příklad #Filename: DEPOTS #Version: #Update: #Expiration: #Hash: 4ab4a8197abd2bb126d8ed4b14a59b3e #Reference: #Fields: GeoPostDepotNumber IATALikeCode GroupID Name1 Name2 Address1 Address2 PostCode CityName ISO- Alpha2CountryCode Phone Fax Mail WEB #Key: GeoPostDepotNumber 0160 FRA DDEM,EEUM,EDEM Depot 0160 DPD Zeitfracht GmbH & Co. KG Kelsterbacher Str Raunheim DE 0408 MSY DFRM,EEUM Depot 0408 Chronopost S.A. 21, Rue Du Perou Zi Du Perou Massy FR 0550 BHX DUK0 Depot 0550 DPD (UK) Ltd. c/o GeoPost UK Ltd. Roebuck Lane Smethwick Warley B66 1BY West Midlands GB DPD_smerovaci_databaze Strana 20 / 25

21 3.5 Informační text o službě (Service Field Info) Tabulka SERVICEINFO slouží jako zdroj správných údajů do pole Service field info na štítku. Tato část štítku obsahuje informační text o službě, lidsky čitelný textový název. Tabulky budou poskytnuty ve více jazycích, což umožňuje tisk v lokálním jazyce. Pro češtinu je název tabulky SERVICEINFO.CS Název souboru: SERVICEINFO.XX (kde 'XX' představuje kód jazyka dle ISO 639) Typ: Volitelný Pole Název pole ID sloupce v tabulce Formát Klíč Volitelné. Komentář Číselný kód služby ServiceCode 3 N A N Informační text o službě ServicefFieldInfo 100 A/N N A Příklad #Filename: SERVICEINFO.CS #Version: #Expiration: #Hash: 755fd81761d0474d68f00ff70ce4516fa8fef173 #Reference: #Fields: ServiceCode ServiceFieldInfo #Key: ServiceCode 102 nebezpecne zbozi / hazardous goods 103 sobota /saturday 106 ex works nebezpecne zbozi / ex works hazardous goods 109 dobirka / C.O.D. 110 dobirka nebezpecne zbozi / C.O.D. hazardous goods 113 vymena / exchange DPD_smerovaci_databaze Strana 21 / 25

Zákaznická SW řešení Obecný úvod

Zákaznická SW řešení Obecný úvod Zákaznická SW řešení Obecný úvod Verze 2015-04-10 Obsah 1 Úvod...3 2 Tisk přepravních štítků z vlastního SW...4 2.1 Přepravní štítek...4 2.2 Datový soubor MPSEXPDATA...4 2.3 Identifikace klienta...5 2.4

Více

DELISprint základní manuál

DELISprint základní manuál DELISprint základní manuál Obsah 1 Úvod...3 2 Jak začít...4 2.1 DELISprint instalace...4 2.2 Načtení konfiguračního souboru...5 2.3 Nastavení programu...5 2.3.1 Nastavení tiskáren...5 2.3.2 Nastavení sítě...7

Více

MS ACCESS 2010 relační databáze

MS ACCESS 2010 relační databáze MS ACCESS 2010 relační databáze Elektronická učebnice Zuzana Žárská Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic OBSAH 1 Základní pojmy databáze...

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Webový portál Plzeňského kraje 1. Úvod... 4 2. Stávající stav webového portálu... 5 2.1. Postup schvalování a publikování na portálu...

Více

Sunnysoft s.r.o. Manuál mreports. Uživatelská příručka

Sunnysoft s.r.o. Manuál mreports. Uživatelská příručka Sunnysoft s.r.o. Manuál mreports Uživatelská příručka Tato dokumentace se vztahuje k verzi mreports z ledna 2014, dostupnost některých funkcí závisí na konkrétní použité verzi magenta, zákaznických úpravách

Více

Implementační manuál PayU pro e-shopy

Implementační manuál PayU pro e-shopy 2.2 Implementační manuál PayU pro e-shopy s využitím šablony www.payu.cz Obsah 1. Úvod 2. Od registrace po spuštění PayU 2.1 Obecné informace 2.2 Popis jednotlivých kroků 3. Implementace PayU 3.1 Obecné

Více

A. Datové prvky a jejich struktura... 5. Identifikátory... 6. Identifikace ÚJ... 6. Identifikace ZO... 6. Identifikace CSÚIS... 6. Záhlaví...

A. Datové prvky a jejich struktura... 5. Identifikátory... 6. Identifikace ÚJ... 6. Identifikace ZO... 6. Identifikace CSÚIS... 6. Záhlaví... Technický manuál (Pracovní verze k 10.12.2009) Slovník pojmů... 5 A. Datové prvky a jejich struktura... 5 Struktura komunikační obálky... 6 Identifikátory... 6 Identifikátor přenosu... 6 Identifikace ÚJ...

Více

Uživatelská dokumentace. Watt. verze 1.0 2003 Cominfo a.s.

Uživatelská dokumentace. Watt. verze 1.0 2003 Cominfo a.s. Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Watt verze 1.0 2003 Cominfo a.s. Obsah OBSAH: 1. CO JE TO WATT?...3 1.1. ZÁKLADNÍ POJMY...3 2. SPUŠTĚNÍ APLIKACE...5 2.1. VOLBA JAZYKA...5 2.2. PŘIHLÁŠENÍ

Více

WR Hotel & Pension. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Hotel & Pension. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Hotel & Pension Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Hotel & Pension Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace

Více

BankKlient. Příručka. Verze 9.50 6.12.2013

BankKlient. Příručka. Verze 9.50 6.12.2013 BankKlient Verze 9.50 6.12.2013 2 BankKlient Obsah 1 Úvod...7 1.1 1.2... 7 Proč systém BankKlient?... 7 Možnosti systému BankKlient 2 Instalace,...7 zálohování, reinstalace a odinstalování systému 2.1

Více

Funkční analýza webových stránek Knihovny.cz

Funkční analýza webových stránek Knihovny.cz Funkční analýza webových stránek Knihovny.cz Autor: Martin Sládek, Marek Jonák 1 / 43 Verze: 1 Funkční analýza webových stránek Knihovny.cz, jejímiž autory jsou Martin Sládek a Marek Jonák (NETERNITY GROUP,

Více

ISHOP & ICALC & IPRESCORING VSTUPNÍ BOD. verze 3.4

ISHOP & ICALC & IPRESCORING VSTUPNÍ BOD. verze 3.4 ISHOP & ICALC & IPRESCORING VSTUPNÍ BOD verze 3.4 Home Credit International a.s. 2.11.2010 Strana 2/37 Obsah 1. ÚVOD... 5 2. VSTUPNÍ BODY APLIKACE ISHOP... 6 2.1. POPIS VSTUPNÍHO BODU... 6 2.2. HTTP PARAMETRY

Více

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI uživatelská příručka Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Vytvořeno: Realizační team projektu Datum: 2. 12. 2014 Upraveno: Aktualizace URL Datum: 19. 1. 2015 e-business

Více

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál 1.12 ProEshop Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Internetové obchody Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Českého Hospodářství a.s. 1.2.2011

Více

KOF KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR * ===================================

KOF KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR * =================================== GORDIC spol. s r.o. software p. box 40 586 04 Jihlava 4 GORDIC SOFTWARE KOF =================================== KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR =================================== UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR

Více

Administrátorská příručka systému e-spis LITE

Administrátorská příručka systému e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků ICZ a.s. Předáno

Více

Příručka. pro žadatele o Doplňkový grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni

Příručka. pro žadatele o Doplňkový grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni Příručka pro žadatele o Doplňkový grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Financován z EHP fondů 2009-2014 Verze 1.0. Zprostředkovatelem Fondu

Více

11 Adresář osob. Popis modulu

11 Adresář osob. Popis modulu 11 Adresář osob Uživatelský modul Adresář osob slouží jako centrální evidence všech fyzických osob a zároveň také jako správce kontaktních informací těchto osob. Modul Adresář osob sleduje všechny důležité

Více

MultiCash KB příručka pro předávání dat

MultiCash KB příručka pro předávání dat K MultiCash KB příručka pro předávání dat 1/57 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. POSLEDNÍ PROVEDENÉ ZMĚNY... 4 3. INSTALACE... 4 3.1 Vybavení pracovní stanice klienta... 4 3.1.1 Hardware... 4 3.1.2 Software... 5 3.2

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Bakalářská práce Datové řezy a anonymizace Petr Smítka Vedoucí práce:

Více

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit sq ZK SKLAD MINI verze 2.45 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem

Více

2. Teorie databázových systémů

2. Teorie databázových systémů - 1-1. Úvod Zpracování dat můžeme definovat jako obsažné a účelné sestavení dat provedené strojem ze zadaných údajů. Cílem je nejen ušetřit lidskou práci a čas, ale zejména zabránit možným chybám. Výsledkem

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

E-learning: manuál pro Garanta a Lektora. E-learning. manuál pro garanta a lektora 1 / 36

E-learning: manuál pro Garanta a Lektora. E-learning. manuál pro garanta a lektora 1 / 36 E-learning manuál pro garanta a lektora 1 / 36 Obsah Softwarové a hadrwarové nároky...4 Pojmy v systému...4 Administrační nástroje...6 Modul redakční systém...6 Přehled článků...6 Přidat článek...7 Editace

Více

Technické podmínky provozu

Technické podmínky provozu Technické podmínky provozu Vydáno: 1. 8. 2015 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Terminologie... 4 3 Seznámení s mojeid... 5 3.1 Základní principy mojeid...5 3.2 MojeID identita...5 3.3 Proces komunikace přes mojeid...6

Více

Sberbank Online Banking

Sberbank Online Banking Sberbank Online Banking JAK FUNGUJE SBERBANK ONLINE BANKING Sberbank Online Banking funguje na principu zabezpečené webové aplikace. Klient stanoví ve Smlouvě o elektronické komunikaci mezi bankou a klientem

Více

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků

Více

CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL

CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL strana 1 / 77 Obsah: Stručný popis produktu...3 Hlavní výhody systému CCS Monitor...3 Základní informace o programu...4 Hlavní vlastnosti programu...4

Více

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více