DPD směrovací databáze Specifikace. Verze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DPD směrovací databáze Specifikace. Verze 1.3 2013-12-11"

Transkript

1 Specifikace Verze

2 Obsah 1 Úvod Vývojový diagram dat Tabulky Směrování zásilek Popis Pole Země (DestinationCountry) PSČ (BeginPostCode, EndPostCode) PSČ není nutné Země bez PSČ Kódy služeb (ServiceCodes) Směrovací místa (Routing Places) Datum odeslání (Sending date) Vstupní třídění (O-Sort) Cílové depo (D-Depot) Priorita seskupení (Grouping Priority) Výstupní třídění (D-Sort) ID čárového kódu (Barcode ID) Pravidla Porozumění obsahu tabulky Výchozí směrování Směrování s výjimkou na službu Směrování s výjimkou na směrovací místo Příklad Vyhledávací algoritmus (Search algorithm) Vývojový diagram vyhledávání Služby Popis Pole Textový kód služby (Service Text) Značka služby (Service Mark) Elementy služby (Service Elements) Příklad Země Popis Pole ISO kód číselný ISO kód krátký ISO kód dlouhý Jazyky Příznak PSČ Příklady Depa Popis Pole Kód depa Pseudo IATA kód...18 DPD_smerovaci_databaze Strana 2 / 25

3 ID skupiny dep Ostatní sloupce Pravidla Vývojový diagram formátování země Příklad Informační text o službě (Service Field Info) Pole Příklad Lokace Popis Pole Příklad Soubory Záhlaví Název souboru Verze Konec platnosti Hash Reference Pole Klíč Data Databáze Vytvoření Distribuce...25 DPD_smerovaci_databaze Strana 3 / 25

4 Verze Verze 1.2 Verze 1.3 Změny Přidán přehled změn Aktualizace příkladů Kapitola 2: Aktualizován diagram Kapitola 3.3.1: Aktualizován popis PSČ Kapitola 3.5: Nové vysvětlení obsahu tabulek Kapitola 3.8: Aktualizován diagram Kapitola : Aktualizovány Gateway Depa Kapitola : Aktualizace pravidel Kapitola : Nové: Formátování schéma Kapitola 4.1.3: Smazáno Kapitola 5.3: Smazáno Kapitola 3.3: Aktzalizován popis polí Kapitola 3.3.1: Aktualizováno použití PSČ Kapitola 3.4: Přidána nova pravidla Kapitola 3.8: Aktualizován diagram Kapitola : Aktualizace Service Elements Kapitola : Aktualizace popisu pole Kapitola : Aktualizace popisu pole Reference Dokument Verze Vydáno DPD štítek a čárový kód Verze ISO 3166, Verze ISO 639, SHA-1, září 2001 DPD_smerovaci_databaze Strana 4 / 25

5 1 Úvod Tento dokument popisuje rozhraní souborů DPD směrovací databáze. Obsahuje specifikace každé tabulky a jejího využití, možnou spolupráci jednotlivých tabulek, strukturu souborů a popis procesů a distribuce databáze uvnitř systému. Databáze je určena ke společnému užívání společností DPD a jejími partnery a je proto také nazývána The Common Routing Database (Společná směrovací databáze). DPD_smerovaci_databaze Strana 5 / 25

6 2 Vývojový diagram dat Diagram znázorňuje procesy a pořadí procesů nutných pro nasměrování zásilky. Dále pak poskytuje přehled požadovaných vstupních parametrů a výstupních parametrů poskytovaných databází. DPD_smerovaci_databaze Strana 6 / 25

7 3 Tabulky Všechny tabulky budou poskytnuty ve formátu popsaném v kapitole Soubory. 3.1 Směrování zásilek Směrovací tabulka se používá pro určení cílového depa a zároveň poskytuje informace o třídění O-Sort (vstupní třídění, svozová trasa), D-Depot (cílové depo), D-Sort (výstupní třídění, rozvozová trasa) a GroupingPriority (typ řazení). Tato kombinace hodnot, unikátní vůči odesílající zemi, PSČ a typu služby, se nazývá obecně směrování. Používá se během procesu označení štítkem a třídění. Před použitím směrovací tabulky je nutné parametry ověřit použitím tabulek zemí (COUNTRY), dep (DEPOTS) a služeb (SERVICE) Popis Název souboru: Typ: ROUTES Povinný Pole Název pole ID sloupce v tabulce Formát Klíč Volitelné. Země DestinationCountry 2 A A N Od PSČ BeginPostCode 9 A/N A N Do PSČ EndPostCode 9 A/N A A Kódy služeb ServiceCodes TEXT A A Směrovací místa RoutingPlaces TEXT A A Datum odeslání SendingDate TEXT A A Vstupní třídění O-Sort 4 A/N N A Cílové depo D-Depot 4 A/N N N Priorita seskupení GroupingPriority 1 A/N N A Výstupní třídění D-Sort 4 A/N N A ID čárového kódu BarcodeID 3 N N N Země (DestinationCountry) Pole země (DestinationCountry) obsahuje kód cílové země jako písmennou zkratku o délce 2 znaků. Přehled zemí je uveden v tabulce COUNTRY PSČ (BeginPostCode, EndPostCode) Pole BeginPostCode a EndPostCode určují rozsah PSČ pro něž je definováno určité směrování. V případě, že je směrování definováno pro jediné PSČ, je uvedeno pouze BeginPostCode a EndPostCode je prázdné. Pokud země určení nemá žádný systém poštovních směrovacích čísel nebo operátoři PSČ dané země či oblasti neznají, je možné PSČ vyhledat v tabulce Lokace. V případě zemí, které systém PSČ nemají je třeba propojit obě tabulky volitelným poštovním směrovacím číslem. Týká se Irska. DPD_smerovaci_databaze Strana 7 / 25

8 PSČ není nutné Pokud ke směrování balíků není PSČ potřeba, například proto že celá cílová země je obsluhována jediným depem (např. Zimbabwe) nebo jedna služba v cílové zemi je obsluhována jediným depem (jako Express International na Slovensku), obě pole BeginPostCode a EndPostCode mohou být prázdná. Pokud jsou obě pole prázdná, mechanismus směrování akceptuje jako vstupní parameter jakékoliv PSČ (včetně prázdných hodnot). Mohou se vyskytovat záznamy s PSČ i bez nich. Příklad: V tomto příkladu všechny balíky služby Express International na Slovensko vyhovují prvnímu řádku (S jako ServiceCode, kód 302 vyhovuje rozpětí ) a pro všechny ostatní služby je nutné najít záznam s vyhovujícím PSČ Řádek 01 SK S299,S SK SK nn SK Země bez PSČ Pokud cílová země nemá systém PSČ, směrovací databáze implementuje dva způsoby jak se s tím vypořádat: Skupina GeoPost definuje fiktivní PSČ. Tento způsob je použit, pokud v cílové zemi je více jak jedno doručující depo. GeoPost definuje sadu fiktivních PSČ které musí být zadány uživateli nebo zvolena lokace z tabulky LOCATION pro nalezení správného záznamu z tabulky ROUTES. Fiktivní PSČ bude zadáno do tabulky ROUTES jako skutečné PSČ v případě zemí které systém PSČ mají. PSČ není nutné ke směrování balíku. Postup podle kapitoly Kódy služeb (ServiceCodes) Pole kódů služeb definuje pravidlo pro vyjmenované služby, které mohou být zaslány na místo určení (viz příklad níže). Pravidlo se skládá ze seznamu hodnot, vzájemně oddělených čárkou. Použitelné hodnoty jsou: Element Zápis Syntaxe Popis Příklad ServiceCode hodnota Saaa a = hodnota S101 rozsah Sbbbccc b = počáteční hodnota rozsahu S c = koncová hodnota rozsahu Seznam všech použitelných kódů je uveden v tabulce SERVICE. Intervaly obsahující neplatné kódy služeb budou zakázány. V zájmu úspory místa a snížení komplexity je možné pole Service Codes" nevyplňovat. Je-li pole prázdné, bude záznam použit pro všechny kódy služeb, které se nevyskytují v ostatních záznamech. Prvnímu řádku příkladu níže odpovídají zmíněné běžné zásilky a druhému všechny zásilky s expresní a/nebo garantovanou dobou doručení. Všechny ostatní služby odpovídají přednastavené hodnotě třetího řádku: Řádek 01 DE S101154,S DE S155288,S299,S DE DPD_smerovaci_databaze Strana 8 / 25

9 Směrovací místa (Routing Places) Pole Směrovací místa definuje pravidlo pro lokalitu odesílatele, ze které je tato konkrétní služba odesílána, tedy místo ze kterého je o směrování rozhodováno (viz příklad níže). Hodnota pole se skládá ze seznamu hodnot, vzájemně oddělených čárkou. Použitelné hodnoty jsou: Element Zápis Syntaxe Popis Příklad Depot code hodnota Daaaa a = hodnota kódu depa D0402 rozsah Dbbbbcccc b = počáteční hodnota rozsahu dep D c = koncová hodnota rozsahu dep Country code hodnota Caa a = single ISO 2 alpha country code CFR Depot group * hodnota Gaaaa a = single depot group (Freetext) GE01A Seznam všech použitelných kódů (čísel) dep (Depot code), skupin dep (Depot group) a kódů zemí (Country codes) je uveden v tabulce DEPOTS jako GeoPostDepotNumber, GroupID a ISO- Alpha2CountryCode. Pro vyhodnocení pravidel směrovacích míst a následné zjištění směrování je nutné znát tyto hodnoty patřících k odesílajícímu depu (domovskému depu zákazníka). Intervaly obsahující nesprávné kódy dep budou zakázány. Hodnota Depot code pracuje se skutečným kódem depa, ne s kódem ve formátu IATA. Elementární kódy zemí či skupiny dep nahrazují dlouhé seznamy jednotlivých čísel dep. Pro test lze rozdělit jednotlivé země do samostatných řádků. Není používána žádné upřednostňování mezi řádky. V zájmu úspory místa a snížení komplexity je možné pole "Routing Places" nevyplňovat. Je-li pole prázdné, bude záznam použit pro všechna směrová místa, která se nevyskytují v ostatních záznamech. Příklad: Balík je odesílán do Německa (DE) na PSČ z rozsahu mezi až Hledáme pravidlo, které platí pro lokalitu odesílatele. První řádek příkladu odpovídá všem depům v Německu, Dánsku, hlavnímu překladišti Velké Británie (0550), některému z vyjmenovaných dep ve Francii nebo některému depu skupiny E01A. Druhý řádek odpovídá všem depům skupin DAFR a DSAM, hlavnímu překladišti v Mexiku a dále pak také některým dalším Mexickým depům. Třetí řádek odpovídá všem ostatním depům, která neodpovídají žádnému z ostatních řádků. Tedy například pokud je odesílatel z Aschaffenburgu a tedy spadá pod depo 0163, patřícím do skupiny GPDE a nacházející se v zemi DE, pak pro něj platí první řádek Řádek 01 DE S101 CDE,CDK,D0550,D ,GE01A 02 DE S101 GDAFR,GDSAM,D0069,D DE S101 DPD_smerovaci_databaze Strana 9 / 25

10 Datum odeslání (Sending date) Pole Datum odeslání (Sending Date) může být použito k podmínění záznamu určitým datem (Date), dnem v týdnu (Weekday) či časem (Time). Pole může sestávat z několika z následujících prvků: Element Zápis Syntaxe Popis Příklad Date maska Dyyyymmdd y = rok, m = měsíc, d = den maska může obsahovat zástupný znak '?' D????1224 D????06?? D2010???? * 1 Weekday hodnota Wa a = číslo dne v týdnu W1 *2 1 odpovídá pondělí rozsah Wbc b = počátek rozsahu dnů v týdnu c = konec rozsahu dne v týdnu 1 odpovídá pondělí W15 *3 Time maska Tohhmm o = operátor který může být: je rovno = menší < menší nebo rovno <= větší > větší nebo rovno >= h = hodina m = minuta T<1200 T>1200 T=1200 * 4 * 1 ) První příklad odpovídá každému Štědrému dni, druhý příklad odpovídá každému dni v červnu a třetí každému dni v roce * 2 ) Příklad odpovídá dnu pondělí * 3 ) Příklad odpovídá dnům od pondělí do pátku * 4 ) První příklad odpovídá dopoledni, druhý odpoledni a třetí příklad odpovídá poledni. K vytvoření logického výrazu je možné použít: plus (+) jako logické or multiply (*) jako logické and Výraz podléhá pravidlům logické algebry (and je nadřazené or). V příkladu níže odpovídá první řádek pátečnímu dopoledni, druhý pak pátečnímu odpoledni a třetí řádek pátečnímu poledni. Řádek 01 DE S101 D0401 W5*T< DE S101 D0401 W5*T> DE S101 D0401 W5*T=1200 Je-li pole prázdné, zastupuje záznam všechna data a dny, které se nevyskytují v ostatních záznamech Vstupní třídění (O-Sort) Pole Vstupní třídění (O-Sort) obsahuje DPD číslo trasy, která daný balík sváží Cílové depo (D-Depot) Pole Cílové depo (D-Depot) obsahuje DPD kód depa, nikoliv kód ve formátu IATA. Na toto depo je směrován balík, jehož adresa v určité zemi a PSČ vyhovuje podmínkám kódů služeb, směrovacích DPD_smerovaci_databaze Strana 10 / 25

11 míst a datu odeslání. Země příjemce a cílové depo tvoří informaci nazývanou hlavní směrování které je uvedeno na DPD přepravním štítku. Příklad: Cílová adresa je stát CZ, PSČ Vyhovující záznam je CZ B Tedy cílové depo je Priorita seskupení (Grouping Priority) Priorita seskupení je typ řazení, který je použit v některých komplikovanějších směrováních, kdy je balík vícekrát překládán v rámci DPD sítě. Pokud je uvedena priorita seskupení, je nutné hlavní směrování doplnit o tzv. přepravní cestu. Informace Přepravní cesta je složena z IATA kódu Cílového depa, které lze vyhledat v tabulce DEPOTS, a priority seskupení vyhovujícího řádku z tabulky ROUTES. Příklad: Cílová adresa je stát FR, PSČ Vyhovující záznam (pro odesílatele v CZ) je FR CCZ 1072 X Priorita seskupení je přitomná, hodnota X, IATA kód cílového depa 1072 z tabulky DEPOTS je 072, tedy hlavní směrování je FR X Výstupní třídění (D-Sort) Pole Výstupní třídění (D-Sort) obsahuje DPD číslo trasy, která na Cílovém depu rozváží balík ke konečnému příjemci. Příklad: Cílová adresa je CZ, PSČ Vyhovující záznam je CZ B Tedy Výstupní třídění je B ID čárového kódu (Barcode ID) ID čárového kódu (Barcode ID) označuje ASCII hodnotu znaku (např.: 37 = %). Takto získaný identifikátor, musí být v čárovém kódu vytištěn na prvním místě Pravidla Kód země se musí vyskytovat v tabulce kódů zemí (COUNTRY). Je-li vyplněno pole Do PSČ (EndPostCode), musí být jeho hodnota větší než Od PSČ (BeginPostCode). Kódy služeb (Service codes) musí být zahrnuty v tabulce kódů služeb (SERVICE). Kód depa ve směrovacích místech se musí vyskytovat v tabulce dep (DEPOTS). Kód cílového depa se musí vyskytovat v tabulce dep (DEPOTS). Každý speciální záznam, výjimka definovaná přítomností jednoho nebo více polí Kódy služeb ( Service Codes ), Směrovací místa ( Routing Places ) a Datum odeslání ( Sending Date ) musí mít přednastavenou hodnotu. Každá kombinace země ( Country code ), PSČ ( Single postcode ), kódu služby ( Single service code ), směrovací místo ( Single routing place ) a data odeslání ( Sending date ) musí být jedinečná. Tzn. že se po rozložení každé řádky na jednotlivé kombinace země, PSČ, služby, směrového místa a data odeslání nesmí objevit duplicitní záznam Porozumění obsahu tabulky Směrovací tabulka ROUTES je založena na výchozím směrování a směrování výjimek. Následující vysvětlení mají pomoci vysvětlit, jak jsou pole vyplněna: DPD_smerovaci_databaze Strana 11 / 25

12 Výchozí směrování Výchozí směrování reprezentuje cíl balíku pro většinu služeb a odesílajících dep. Výchozí směrování bude použito pro všechny služby a směrovací místa, pro které není definována výjimka pravidly uvedenými v polích kódů služeb a směrovacích míst. Výchozí směrování je vždy uvedeno s prázdným polem kódů služeb a prázdným polem směrovacích míst. Příklad 1: Všechny balíky z dep skupiny GeoPost / DPD do Uzbekistánu jsou předávány přes jednoho partnera, potřebujeme pouze výchozí směrování do Uzbekistánu Příklad 2: Všechny balíky z dep skupiny GeoPost / DPD na nizozemská PSČ 1000 až 1199 jdou přes cílové depo 0516, potřebujeme pouze výchozí směrování pro tato PSČ Směrování s výjimkou na službu Směrování s výjimkou na službu definuje první úroveň výjimek ve směrovací tabulce. Tyto výjimky budou použity, pokud některé služby mají jiné směrování. Např. expresní služby mohou být doručovány vyhrazenou rozvozovou linkou. Směrování s výjimkou na službu má vyplněno pole kódů služeb. Příklad: Sobotní doručení v Německu (S228) v Německu zajišťují jiné rozvozové linky, proto mají tyto služby jiné směrování zajištěné uvedením směrování s výjimkou na službu Směrování s výjimkou na směrovací místo Směrování s výjimkou na směrovací místo definuje druhou úroveň výjimek ve směrovací tabulce. Tato výjimka bude zohledněna, pokud pro stejnou službu a cílové místo existuje více směrování než 1 výchozí směrování. Směrování s výjimkou na směrovací místo má vyplněno pole Směrovací místa. Příklad: Balík směřující z místa ve Francii na jiné místo ve Francii je směrován přímo, používá tedy výchozí směrování. Ale balík směřující z České republiky do Francie prochází na vstupu do Francie přes centrální vstupní překladiště, proto mají tyto služby jiné směrování zajištěné uvedením směrování s výjimkou na směrovací místo. DPD_smerovaci_databaze Strana 12 / 25

13 3.1.5 Příklad #Filename: ROUTES #Version: #Update: #Expiration: #Hash: 7bb39bb530ad0954f8faea585ebea23f40d5a010 #Reference: #Fields: DestinationCountry BeginPostCode EndPostCode ServiceCodes RoutingPlaces SendingDate O-Sort D-Depot GroupingPriority D-Sort BarcodeID #Key: DestinationCountry BeginPostCode EndPostCode ServiceCodes RoutingPlaces SendingDate FR S101154,S CDE,CDK,D0550,D ,GDBNL W FR S101154,S CDE,CDK,D0550,D ,GDBNL W FR S101154,S GDAFR,GDSAM,D0069,D W FR S101154,S GDAFR,GDSAM,D0069,D W FR S155288,S299,S CDE,CDK,D0550,D ,GDBNL W FR S155288,S299,S CDE,CDK,D0550,D ,GDBNL W FR S155288,S299,S GDAFR,GDSAM,D0069,D W FR S155288,S299,S GDAFR,GDSAM,D0069,D W FR FR S101154,S CDE,CDK,D0550,D ,GDBNL W FR S101154,S CDE,CDK,D0550,D ,GDBNL W FR S101154,S GDAFR,GDSAM,D0069,D W FR S101154,S GDAFR,GDSAM,D0069,D W FR S155288,S299,S CDE,CDK,D0550,D ,GDBNL W FR S155288,S299,S CDE,CDK,D0550,D ,GDBNL W FR S155288,S299,S GDAFR,GDSAM,D0069,D W FR S155288,S299,S GDAFR,GDSAM,D0069,D W FR DE DE GB B661AA B661ZZ PL B GB B661AA B661ZZ PL B Poznámka: Toto je pouze část tabulky ROUTES. Aktuální verzi naleznete na DPD_smerovaci_databaze Strana 13 / 25

14 3.1.6 Vyhledávací algoritmus (Search algorithm) Před používáním vyhledávacího algoritmu směrovací tabulky je potřeba k místu odesílatele určit odesílající depo, ze kterého je směrování vyhledáváno, a pomocí tabulky dep (DEPOTS) určit jeho zemi ( routing depot country ) a skupinu dep ( depot group ). Příklad: Z místa v Německu, PSČ 20095, je odesílán balík do Francie, PSČ Vstupní data pro směrování: Odesílající země: DE Odesílající depo: 0120 Skupina dep: DDEN Cílová země: FR Cílové PSČ: Kód služby: 191 Den odeslání: 2 (úterý) Vyberte všechny záznamy s cílovou zemí Francie, jejichž interval obsahuje cílové PSČ: FR S101154,S CDE,CDK,D0550,D ,GDBNL W FR S101154,S CDE,CDK,D0550,D ,GDBNL W FR S101154,S GDAFR,GDSAM,D0069,D W FR S101154,S GDAFR,GDSAM,D0069,D W FR S155288,S299,S CDE,CDK,D0550,D ,GDBNL W FR S155288,S299,S CDE,CDK,D0550,D ,GDBNL W FR S155288,S299,S GDAFR,GDSAM,D0069,D W FR S155288,S299,S GDAFR,GDSAM,D0069,D W FR Pokud by existoval pouze jediný záznam s výchozím směrováním, bylo by použito výchozí směrování. Protože je ale záznamů více, je třeba zohlednit výjimky. Vyberte tedy všechny záznamy s odpovídajícím kódem služby. Pokud byl záznam nalezen, pokračujte ve vyhledávání nad daným záznamem nebo skupinou záznamů. Nebyl-li záznam nalezen, vyberte všechny ostatní záznamy. Pro službu 191 byly nalezeny tyto záznamy: FR S155288,S299,S CDE,CDK,D0550,D ,GDBNL W FR S155288,S299,S CDE,CDK,D0550,D ,GDBNL W FR S155288,S299,S GDAFR,GDSAM,D0069,D W FR S155288,S299,S GDAFR,GDSAM,D0069,D W Z nich vyberte všechny záznamy obsahující odesílající zemi, odesílající depo nebo jeho skupinu. Pokud byl záznam nalezen, pokračujte ve vyhledávání nad daným záznamem nebo skupinou záznamů. Nebyl-li záznam nalezen, vyberte všechny ostatní záznamy. Pro odesílající zemi DE byly nalezeny tyto záznamy: FR S155288,S299,S CDE,CDK,D0550,D ,GDBNL W FR S155288,S299,S CDE,CDK,D0550,D ,GDBNL W Vyberte všechny záznamy s odpovídajícím datem odeslání. Pokud byl záznam nalezen, pokračujte ve vyhledávání nad daným záznamem nebo skupinou záznamů. Nebyl-li záznam nalezen, vyberte všechny ostatní záznamy. Pro den odeslání úterý byl nalezen tento záznam: FR S155288,S299,S CDE,CDK,D0550,D ,GDBNL W Je-li výsledkem více než jeden záznam, muselo dojít k chybě ve vyhledávání nebo ve směrovací tabulce. Výstupní data směrování použitá na přepravním štítku balíku tedy jsou: Vstupní třídění O-sort prázdné Cílové depo D-Depot 0446 Priorita seskupení GroupingPriority 2 Hlavní směrování Routing text FR-0446-NCE2 Výstupní třídění D-Sort: 15 ID čárového kódu Barcode ID 37 DPD_smerovaci_databaze Strana 14 / 25

15 3.1.7 Vývojový diagram vyhledávání Níže zobrazený diagram postupu vyhledávání ve směrovací tabulce (ROUTES), který znázorňuje potřebné vstupní údaje, postup vyhledávání a výstupní údaje poskytnuté databází. DPD_smerovaci_databaze Strana 15 / 25

16 3.2 Služby Tabulka služeb (SERVICE) slouží k ověření existence číselného kódu služby (Service Code), jeho převedení do textového kódu dané služby (Service Text), která bude vytištěna na štítku, zjištění případné značky služby (Service Mark) a k vyhledání elementů ze kterých se služba skládá (Service Elements) Popis Název souboru: Typ: SERVICE Povinný Pole Název pole ID sloupce v tabulce Formát Klíč Volit Komentář elné. Číselný kód služby ServiceCode 3 N A N Textový kód služby ServiceText 16 A/N N N viz: Textový kód služby Značka služby ServiceMark 1 A N A viz: Značka služby Elementy služby ServiceElements TEXT N N viz: Elementy služby Textový kód služby (Service Text) Textový kód služby (Service Text) musí být vytištěn na štítku coby čitelná písmenná zkratka, popisující číselný kód služby (Service Code) dané zásilky a tím jeho vlastnosti Značka služby (Service Mark) Je-li pole Značka služby (Service Mark) vyplněné, musí být tento znak vytištěn na štítku. Značka služby (Service Mark) slouží coby nápověda při ručním třídění a označuje speciální a malé zásilky Elementy služby (Service Elements) Každá služba, reprezentovaná kódem služby, může sestávat z mnoha elementů. (Service elements). Ty definují vlastnosti, ze kterých se daná služba skládá. Pole Elementy služby (Service elements) zobrazuje seznam čárkou oddělených kódů elementů služby (service element codes). Elementy služby poskytují pouze doplňkové informace a nejsou v zásadě při směrování potřebné. Jejich smyslem je popis funkčních vlastností dané služby. Jejich přehled naleznete v samostatném dokumentu Příklad #Filename: SERVICE #Version: #Update: #Expiration: #Hash: 6bf328d6afe a2e6b9adf5facc5e9 #Reference: #Fields: ServiceCode ServiceText ServiceMark ServiceElements #Key: ServiceCode 150 D-COD+ X 002,100, D-COD-6+ X 002,100,120, D-SWAP+ X 002,110, D-SWAP-6+ X 002,110,120, PARCELLetter PM2 010 DPD_smerovaci_databaze Strana 16 / 25

17 3.3 Země Tabulka zemí (COUNTRY) slouží k ověření kódů zemí, k převodu kódů zemí na zkratku země, která bude vytištěna na štítku, k vyhledání jazyků používaných v příslušné zemi a také ke zjištění zemí, které nemají systém PSČ Popis Název souboru: Typ: COUNTRY Povinný Pole Název pole ID sloupce v tabulce Formát Klíč Volitelné Komentář. ISO kód číselný ISO-NumCountryCode 3 N A N ISO kód krátký ISO-Alpha2CountryCode 2 A N N ISO kód dlouhý ISO-Alpha3CountryCode 3 A N N Jazyky DestinationLanguages TEXT N A Příznak PSČ FlagPostCodeNo 1 N N N Nemá systém PSČ ISO kód číselný Označení země hodnotou číselného kódu podle normy ISO ISO kód krátký Označení země hodnotou písmenného kódu v krátké variantě podle normy ISO ISO kód dlouhý Označení země hodnotou písmenného kódu v dlouhé variantě podle normy ISO Jazyky Zobrazení seznamu čárkou oddělených jazyků používaných v dané zemi. Seznam sestává z hodnot odpovídajících normě ISO Příznak PSČ Zobrazuje hodnotu 1, pokud daná země NEMÁ systém PSČ Příklady #Filename: COUNTRY #Version: #Update: #Expiration: #Hash: 8611cb7c40956cfec34efef297129fe3c664834f #Reference: #Fields: ISO-NumCountryCode ISO-Alpha2CountryCode ISO- Alpha3CountryCode DestinationLanguages FlagPostCodeNo #Key: ISO-NumCountryCode 056 BE BEL FR,NL FR FRA FR DE DEU DE IE IRL GA,EN 1 DPD_smerovaci_databaze Strana 17 / 25

18 3.4 Depa Tabulka dep (DEPOTS) se využívá pro ověření kódů dep, k přiřazení kódu depa ke kódu ve formátu IATA, pokud je na štítku hlavní směrování včetně přepravní cesty, zjištění skupiny depa a v případě potřeby také k získání adresy depa Popis Název souboru: Typ: DEPOTS Povinný Pole Název pole ID sloupce v tabulce Formát Klíč Volit Komentář elné. Kód depa GeoPostDepotNumber 4 A/N A N Pseudo IATA kód IATALikeCode 3 A/N N A bez Priority seskupení ID skupiny dep GroupID TEXT N A viz: ID skupiny dep Jméno 1 Name1 35 A/N N N Jméno 2 Name2 35 A/N N A Adresa 1 Address1 35 A/N N A Adresa 2 Address2 35 A/N N A PSČ PostCode 9 A/N N N Město CityName 60 A/N N A Země ISO- 2 A N N Alpha2CountryCode Telefon Phone 35 A/N N A Fax Fax 35 A/N N A Mail Mail 35 A/N N A WEB WEB 35 A/N N A Kód depa DPD číslo depa, unikátní identifikátor pobočky v přepravní síti Pseudo IATA kód Textová zkratka napodobující IATA kód pro jedinečnou identifikaci lokality ID skupiny dep ID skupiny dep poskytuje možnost seskupovat depa se stejnou charakteristikou směrovacího místa, například skupina dep státu, geografické oblasti, nebo dopravce. Pole sestává ze seznamu čárkou oddělených ID skupiny dep. Každé ID skupiny dep se skládá ze čtyř znaků a/nebo čísel Ostatní sloupce Ostatní sloupce obsahují údaje adresa a kontaktní údaje daného depa. Pokud pro určité přepravní trasy je vstupním depem pro cílovou zemi překladiště, pak se jedná o tzv. gateway depo a PSČ může být fiktivní. DPD_smerovaci_databaze Strana 18 / 25

19 3.4.3 Pravidla IATA kód spravuje cílová země. Není-li pole IATA kód vyplněno, nebude informace přepravní cesta složená z IATA kódu a priority seskupení zobrazena na štítku. V normalizované formě adresy jsou povoleny pouze znaky ze základní ASCII tabulky, bez diakritických znamének či dalších specifických znaků. Pole PSČ bude použito pro směrování balíku, proto musí být vyplněno bez neplatných znaků, tedy bez mezer, pomlček a lomítek. Smí obsahovat pouze čísla a velká písmena Vývojový diagram formátování země V diagramu níže můžete vidět proces vyhledání správné země pro vytištění hlavní směrovací informace (Routing Text) na štítku. Tento dodatečný test je nutný vzhledem k existenci speciálních případů, kdy je některé oblast doručována jinou zemí. Příklad: Malá alpská vesnice Kleinwallsertal patří k Rakousku (země AT, PSČ 6992), ale kvůli přístupnosti údolí pouze z území Německa je doručována německým depem (směrování v ROUTES je na depo 0287), takže hlavní směrovací informace bude DE-0287 (D-Depot pro cíl AT 6992 je 0287, kód země depa 0287 v DEPOTS je DE) DPD_smerovaci_databaze Strana 19 / 25

20 3.4.5 Příklad #Filename: DEPOTS #Version: #Update: #Expiration: #Hash: 4ab4a8197abd2bb126d8ed4b14a59b3e #Reference: #Fields: GeoPostDepotNumber IATALikeCode GroupID Name1 Name2 Address1 Address2 PostCode CityName ISO- Alpha2CountryCode Phone Fax Mail WEB #Key: GeoPostDepotNumber 0160 FRA DDEM,EEUM,EDEM Depot 0160 DPD Zeitfracht GmbH & Co. KG Kelsterbacher Str Raunheim DE 0408 MSY DFRM,EEUM Depot 0408 Chronopost S.A. 21, Rue Du Perou Zi Du Perou Massy FR 0550 BHX DUK0 Depot 0550 DPD (UK) Ltd. c/o GeoPost UK Ltd. Roebuck Lane Smethwick Warley B66 1BY West Midlands GB DPD_smerovaci_databaze Strana 20 / 25

21 3.5 Informační text o službě (Service Field Info) Tabulka SERVICEINFO slouží jako zdroj správných údajů do pole Service field info na štítku. Tato část štítku obsahuje informační text o službě, lidsky čitelný textový název. Tabulky budou poskytnuty ve více jazycích, což umožňuje tisk v lokálním jazyce. Pro češtinu je název tabulky SERVICEINFO.CS Název souboru: SERVICEINFO.XX (kde 'XX' představuje kód jazyka dle ISO 639) Typ: Volitelný Pole Název pole ID sloupce v tabulce Formát Klíč Volitelné. Komentář Číselný kód služby ServiceCode 3 N A N Informační text o službě ServicefFieldInfo 100 A/N N A Příklad #Filename: SERVICEINFO.CS #Version: #Expiration: #Hash: 755fd81761d0474d68f00ff70ce4516fa8fef173 #Reference: #Fields: ServiceCode ServiceFieldInfo #Key: ServiceCode 102 nebezpecne zbozi / hazardous goods 103 sobota /saturday 106 ex works nebezpecne zbozi / ex works hazardous goods 109 dobirka / C.O.D. 110 dobirka nebezpecne zbozi / C.O.D. hazardous goods 113 vymena / exchange DPD_smerovaci_databaze Strana 21 / 25

Zákaznická SW řešení Obecný úvod

Zákaznická SW řešení Obecný úvod Zákaznická SW řešení Obecný úvod Verze 2015-04-10 Obsah 1 Úvod...3 2 Tisk přepravních štítků z vlastního SW...4 2.1 Přepravní štítek...4 2.2 Datový soubor MPSEXPDATA...4 2.3 Identifikace klienta...5 2.4

Více

Uživatelská příručka SBOX

Uživatelská příručka SBOX Příloha metodického pokynu č. 7 Uživatelská příručka SBOX Zpracoval: Obsah dokumentu 1. Vložení nové zásilky 1 2. Vložené zásilky 3 2.1 Zobrazení detailu vložené zásilky... 3 2.2 Odstranění vložené zásilky...

Více

Webové služby DPD. Verze 2015-05-05

Webové služby DPD. Verze 2015-05-05 Obsah 1 Úvod... 3 2 Moje DPD / IT4EM... 4 2.1 ShipmentService... 4 2.2 ManifestService... 4 2.3 PickupOrderService... 4 3 DeliCom / DPD... 5 3.1 LoginService... 5 3.2 ParcelShopFinderService... 6 3.3 DepotDataService...

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Úvod do MS Access. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev

Úvod do MS Access. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev Úvod do MS Access Modelování v řízení Ing. Petr Kalčev Postup při tvorbě aplikace Vytvoření tabulek Vytvoření relací Vytvoření dotazů Vytvoření formulářů Vytvoření sestav Tabulky Slouží k definování polí,

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_05 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Vzdělávání v informačních a komunikačních

Více

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly 5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly Studijní cíl V této kapitole si představíme proces směrování IP.. Seznámení s procesem směrování na IP vrstvě a s protokoly RIP, RIPv2, EIGRP a

Více

Popis funkcí webu s redakčním systémem, katedra 340

Popis funkcí webu s redakčním systémem, katedra 340 Popis funkcí webu s redakčním systémem, katedra 340 Základní rozdělení webu veřejná část (veřejná URL adresa) administrátorská část (veřejná URL adresa a přihlášení zadáním jména a hesla) Veřejná část

Více

www.dpd.cz/objednavkysvozu Uživatelský manuál

www.dpd.cz/objednavkysvozu Uživatelský manuál www.dpd.cz/objednavkysvozu Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 3 3. Nastavení... 4 Nastavení... 4 Uživatelé... 5 Bankovní

Více

l Kontakt s klientem SSP Popis automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci

l Kontakt s klientem SSP Popis automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci l Kontakt s klientem SSP automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci Obsah: 1. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 3 2. POPIS SLUŽBY... 4 2.1 Forma a struktura rozhraní... 4 2.2 Dostupnost služby...

Více

www.dpd.cz/objednavkysvozu Návod k aktivaci

www.dpd.cz/objednavkysvozu Návod k aktivaci www.dpd.cz/objednavkysvozu Návod k aktivaci DPD CZ Kliknutím na záložku Žádost o aktivaci DelisID otevřete sekci, ve které požádáte o aktivaci přístupu. Je nezbytné správně vyplnit všechny údaje, které

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Zadání příkazu k převodu do zahraničí, v cizí měně do tuzemska a svolení k SEPA inkasu ve službě ČSOB InternetBanking 24

Zadání příkazu k převodu do zahraničí, v cizí měně do tuzemska a svolení k SEPA inkasu ve službě ČSOB InternetBanking 24 Zadání příkazu k převodu do zahraničí, v cizí měně do tuzemska a svolení k SEPA inkasu ve službě ČSOB InternetBanking 24 Obsah 1. Zadání příkazu k převodu do zahraničí... 2 2. Zadání příkazu k SEPA převodu...

Více

Uživatelský manuál.

Uživatelský manuál. Uživatelský manuál www.dpd.cz/objednavkaprepravy Obsah 1 Úvod 1 2 Přihlášení 1 2.1 Nový uživatel, zapomenuté heslo 1 3 Nastavení 2 3.1 Nastavení 2 3.2 Uživatelé 3 3.3 Bankovní účty 4 3.4 Adresář 5 4 Zadání

Více

Efektivní práce s Excelem (středně pokročilí uživatelé)

Efektivní práce s Excelem (středně pokročilí uživatelé) 2015 Efektivní práce s Excelem (středně pokročilí uživatelé) rozsah: 2 dny (10 hodin) Mgr. Jiří Číhař www.dataspectrum.cz Efektivní práce s Excelem pro středně pokročilé uživatele Práce s rozsáhlými tabulkami

Více

Manuál pro implementaci aplikace Na poštu

Manuál pro implementaci aplikace Na poštu Manuál pro implementaci aplikace Na poštu Verze: 1.4.2013 0 Obsah 1. Popis služby... 2 2. Jak to funguje... 2 3. Ukázka souboru... 3 4. Implementace... 4 5. Specifikace souboru... 5 6. Logika vyhledávání...

Více

1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam.

1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam. 10.6.7 POSTUP TVORBY KOMBINOVANÉHO SEZNAMU 1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam. 2. V rozbalovací nabídce se seznamem datových typů vyberte volbu

Více

Klientský formát POHLEDÁVKY platný od 26. 4. 2014

Klientský formát POHLEDÁVKY platný od 26. 4. 2014 Klientský formát POHLEDÁVKY platný od 26. 4. 2014 1/5 1 Úvod 1.1 Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je popis formátu POHLEDAVKA a požadovaných validací při IMPORTu dat ve vazbě na návazné účetní SW

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

Formát MT101 (od release 018, leden 2007)

Formát MT101 (od release 018, leden 2007) Formát MT101 (od release 018, leden 2007) Každý platební soubor formátu MT101 obsahuje SWIFT záhlaví (volitelné) MUG záhlaví (message user group skupina uživatelů zprávy), a společnou sekvenci A, a sekvenci

Více

Oznámení FATCA. FATHLA - Struktura vět. FATHLA - e-přílohy. Zkratka: FATHLA Verze: 01.01 Ze dne: XX.XX.XXXX

Oznámení FATCA. FATHLA - Struktura vět. FATHLA - e-přílohy. Zkratka: FATHLA Verze: 01.01 Ze dne: XX.XX.XXXX Oznámení FATCA Zkratka: FATHLA Verze: 01.01 Ze dne: XX.XX.XXXX Následující popis obsahuje specifikaci struktury souboru konkrétní písemnosti. Další informace lze získat v dokumentu Obecný popis struktury

Více

www.dpd.cz/objednavkaprepravy Návod k aktivaci

www.dpd.cz/objednavkaprepravy Návod k aktivaci www.dpd.cz/objednavkaprepravy Návod k aktivaci DPD CZ Kliknutím na záložku Žádost o aktivaci DelisID otevřete sekci, ve které požádáte o aktivaci přístupu. Je nezbytné správně vyplnit všechny údaje, které

Více

Český telekomunikační úřad Praha dne 4. září 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 22780/2003-610

Český telekomunikační úřad Praha dne 4. září 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 22780/2003-610 Český telekomunikační úřad Praha dne 4. září 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 22780/2003-610 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 95 bodu 6 písm.

Více

Návrh funkcí webových služeb (WS) pro komunikaci mezi Informačním systémem datových schránek (ISDS) a spisovými službami (SS)

Návrh funkcí webových služeb (WS) pro komunikaci mezi Informačním systémem datových schránek (ISDS) a spisovými službami (SS) Návrh funkcí webových služeb (WS) pro komunikaci mezi Informačním systémem datových schránek (ISDS) a spisovými službami (SS) Úvod Návrh funkcí WS pro komunikaci mezi IS DS a SS vychází z výsledků předchozích

Více

PRŮZKUMNÍK ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

PRŮZKUMNÍK ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) PRŮZKUMNÍK ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2 JeDP...2 OS...2 SlDP...2

Více

Moje DPD Importy zásilek a adres příjemců

Moje DPD Importy zásilek a adres příjemců Moje DPD Importy zásilek a adres příjemců Obsah 1 Obecný úvod 2 2 Úvod do importu dat 3 3 Nastavení šablony pro import dat 4 3.1 Povinná pole pro import kompletních zásilek 5 3.2 Seznam ID produktů 6 4

Více

24 Uživatelské výběry

24 Uživatelské výběry 24 Uživatelské výběry Uživatelský modul Uživatelské výběry slouží k vytváření, správě a následnému používání tématicky seskupených osob a organizací včetně jejich kontaktních údajů. Modul umožňuje hromadnou

Více

ÚPRAVA OBJEDNÁVKY POUKÁZEK V OBÁLKÁCH

ÚPRAVA OBJEDNÁVKY POUKÁZEK V OBÁLKÁCH MOJESODEXO.CZ ÚPRAVA OBJEDNÁVKY POUKÁZEK V OBÁLKÁCH Verze aplikace: 1.4.0 Aktualizováno: 23. 9. 2014 14:09 Strana 1 / 1 OBSAH DOKUMENTU ÚVOD... 1 1. CO CHCETE OBJEDNAT... 2 2. JAKÝM ZPŮSOBEM CHCETE OBJEDNAT...

Více

WorldShip Zpracování zásilek nebezpečného zboží. Obsah

WorldShip Zpracování zásilek nebezpečného zboží. Obsah Obsah Systémové předvolby nebezpečného zboží... 2... 5 Editor chemických záznamů nebezpečného zboží... 15 Prohlížeč chemických záznamů nebezpečného zboží... 20 Vyňaté množství... 25 Lithiové baterie...

Více

Platební systém XPAY [www.xpay.cz]

Platební systém XPAY [www.xpay.cz] Platební systém XPAY [www.xpay.cz] tabulky parametrů a konstant v protokolech systému Xpay verze 17 / 1.3.2012 1 Obsah 1 Definice základních hodnot některých parametrů 3 2 Seznam chybových stavů skryté

Více

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky Access správa databáze (tabulky, relace, omezující podmínky, data...) uživatelské prostředí pro práci s databází (formuláře, sestavy, datové stránky, makra...) ukázková aplikace Northwind hlavní okno databáze

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.080.99; 55.020; 35.040 2007 Obaly - Lineární čárový kód a dvourozměrné symboly pro balený výrobek ČSN ISO 22742 77 0055 Únor Packaging - Linear bar code and two-dimensional

Více

Tabulkové kalkulátory, (MS Excel, OpenOfiice)

Tabulkové kalkulátory, (MS Excel, OpenOfiice) , (MS Excel, OpenOfiice) Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1127_Tabulkové kalkulátory (MS Excel, OpenOffice)_PWP Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

Lokační referenční metody a jejich interpretace ve standardech

Lokační referenční metody a jejich interpretace ve standardech Lokační referenční metody a jejich interpretace ve standardech Jiří Plíhal Tento příspěvek by rád na konkrétním příkladu standardu přiblížil referenční metody stanovení polohy a zejména jejich dynamickou

Více

Dávky žádostí o převod ve formátu MT101

Dávky žádostí o převod ve formátu MT101 Dávky žádostí o převod ve formátu MT101 Člen skupiny KBC Účelem dokumentu je popsat strukturu a použití formátu MT101 pro import žádostí o převod (RFT Request for Transfer) ve službě CEB. Žádostí o převod

Více

Dávky zahraničních příkazů ve formátu Multicash

Dávky zahraničních příkazů ve formátu Multicash Dávky zahraničních příkazů ve formátu Multicash Člen skupiny KBC Účelem dokumentu je popsat strukturu a použití formátu Multicash pro import dávek zahraničních příkazů do služby ČSOB CEB. Pomocí tohoto

Více

Zadavatel může předat MMR údaje o koncesní smlouvě následujícími způsoby:

Zadavatel může předat MMR údaje o koncesní smlouvě následujícími způsoby: 1.1 Úvod Tento metodický pokyn je určen pro zadavatele, kteří mají povinnost podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) zapsat údaje o koncesní smlouvě do

Více

zobrazuje názvy polí, vložené hodnoty jednotlivých záznamů, lze v něm zadávat data (přidávat záznamy) v návrhovém zobrazení:

zobrazuje názvy polí, vložené hodnoty jednotlivých záznamů, lze v něm zadávat data (přidávat záznamy) v návrhovém zobrazení: DUM 02 téma: Tabulky v MS Access ze sady: 3 tematický okruh sady: Databáze ze šablony: 07 - Kancelářský software určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka REX a e-spis LITE 2.5.4 - uživatelská příručka Integrační modul REX pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů Uživatelská příručka www.i.cz Czech Republic

Více

Technická specifikace struktury ABO formátu UHL1 DATOVÝ SOUBOR

Technická specifikace struktury ABO formátu UHL1 DATOVÝ SOUBOR Technická specifikace struktury ABO formátu Formát ABO se v České republice a na Slovensku běžně používá pro výměnu finančních zpráv. Jeho struktura je pevně definována, a to podle dále uvedeného přehledu.

Více

xrays optimalizační nástroj

xrays optimalizační nástroj xrays optimalizační nástroj Optimalizační nástroj xoptimizer je součástí webového spedičního systému a využívá mnoho z jeho stavebních bloků. xoptimizer lze nicméně provozovat i samostatně. Cílem tohoto

Více

KOMPONENTY APLIKACE TreeINFO. Petr Štos ECM Business Consultant

KOMPONENTY APLIKACE TreeINFO. Petr Štos ECM Business Consultant KOMPONENTY APLIKACE TreeINFO Petr Štos ECM Business Consultant CO JE TO APLIKACE TreeINFO Sada komponent Komponenty rozšiřující sloupce Komponenty rozšiřující pohledy na data Aplikační části Využití jednotlivě

Více

národních domén.cz, ENUM domén a kontaktů pro tyto domény

národních domén.cz, ENUM domén a kontaktů pro tyto domény Popis emailového API pro automatickou registraci národních domén.cz, ENUM Dokument popisuje formát e-mailových zpráv pro automatickou registraci národních domén.cz, ENUM domén (v zóně 0.2.4.e164.arpa)

Více

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje:

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje: MET-01/2014 METODIKA SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0 Chybová hlášení Gestor, podpis: Ing. Radovan Pártl Zpracovatel, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl Odborný garant, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

Manuál pro systémovou integraci

Manuál pro systémovou integraci Geis CZ s.r.o. Geis Parcel CZ s.r.o. Geis SK s.r.o. Geis Parcel SK s.r.o. Manuál pro systémovou integraci Verze: 2015/01 Platnost od: 1. září 2015 Poslední revize: 19. srpna 2015 Tato verze nahrazuje všechny

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek ZÁKLADNÍ CENÍK Zásilka do 1kg 5kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg 40kg 50kg BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 1120 2-3 dny BG BULHARSKO 520 915 1485 2050 2620 3200 3745 4900 6090 4-5 dnů DK DÁNSKO 445

Více

Nápověda k pokročilému vyhledávání

Nápověda k pokročilému vyhledávání Nápověda k pokročilému vyhledávání Nový rešeršní systém zpřístupněný Úřadem jako systém s rozšířeným vyhledáváním obsahuje proti původnímu sytému mnohem více vyhledávacích možností. Nicméně základní možnosti

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

ČSN ISO/IEC OPRAVA 1

ČSN ISO/IEC OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.040 Únor 2011 Informační technologie Formáty výměny biometrických dat Část 2: Data markantů prstu ČSN ISO/IEC 19794-2 OPRAVA 1 36 9860 idt ISO/IEC 19794-2:2005/Cor.1:2009-10

Více

Manuál pro systémovou integraci

Manuál pro systémovou integraci Geis CZ s.r.o. Geis Parcel CZ s.r.o. Geis SK s.r.o. Geis Parcel SK s.r.o. Manuál pro systémovou integraci Verze: 2014/04 Platnost od: 11. září 2014 Poslední revize: 1. dubna 2015 Tato verze nahrazuje všechny

Více

Návod k webovému rozhraní GClient 3/2013

Návod k webovému rozhraní GClient 3/2013 Návod k webovému rozhraní GClient 3/2013 1. Přihlášení a. Link: http://gclient.geis.cz/ b. Prosím doplňte pole dle nastavení aplikace c. Při prvním přihlášení - dle údajů zaslaných OM Geis 2. Menu a ovládání

Více

Kurz Databáze. Obsah. Návrh databáze E-R model. Datová analýza, tabulky a vazby. Doc. Ing. Radim Farana, CSc.

Kurz Databáze. Obsah. Návrh databáze E-R model. Datová analýza, tabulky a vazby. Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Kurz Databáze Datová analýza, tabulky a vazby Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Obsah Návrh databáze, E-R model, normalizace. Datové typy, formáty a rozsahy dat. Vytváření tabulek, polí, konvence pojmenování.

Více

Manuál pro systémovou integraci

Manuál pro systémovou integraci Geis CZ s.r.o. Geis Parcel CZ s.r.o. Geis SK s.r.o. Geis Parcel SK s.r.o. Manuál pro systémovou integraci Verze: 2017/01 Platnost od: 21. duben 2017 Poslední revize: 2. listopadu 2017 Tato verze nahrazuje

Více

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1 Obsah Kapitola 1 Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Kapitola 2 Operace při otvírání

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

Pro přístup k aplikaci Bristol-Myers Squibb pro vyhledávání faktur, spusťte Internetový prohlížeč.

Pro přístup k aplikaci Bristol-Myers Squibb pro vyhledávání faktur, spusťte Internetový prohlížeč. Pro přístup k aplikaci Bristol-Myers Squibb pro vyhledávání faktur, spusťte Internetový prohlížeč. Do okénka pro adresu napište http://supplierlink.bms.com/, pak klikněte na BMS Ceska republika. V sekci

Více

Příloha č.1 Smlouvy č. VPPx o dodávce elektřiny v roce 2007. Zásady komunikace. Článek I. Způsob předávání dat

Příloha č.1 Smlouvy č. VPPx o dodávce elektřiny v roce 2007. Zásady komunikace. Článek I. Způsob předávání dat Příloha č.1 Smlouvy č. VPPx o dodávce elektřiny v roce 2007 Zásady komunikace Článek I. Způsob předávání dat (1) Přenos informací (obchodních návrhů) mezi smluvními stranami bude zajištěn prostřednictvím

Více

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Dokumentace API - integrační dokumentace

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Dokumentace API - integrační dokumentace Česká republika Vlastník: Logica Czech Republic s.r.o. Page 1 of 10 Česká republika Obsah 1. Úvod...3 2. Východiska a postupy...4 2.1 Způsob dešifrování a ověření sady přístupových údajů...4 2.2 Způsob

Více

Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std.

Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std. Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std. Systém WinShop Std. využívá k zápisům jednotlivých realizovaných pohybů (příjem zboží, dodací listy, výdejky, převodky, prodej zboží na pokladně..)

Více

Databáze Madrid Express (WIPO)

Databáze Madrid Express (WIPO) Databáze Madrid Express (WIPO) Databázi Madrid Express obsahující mezinárodní ochranné známky, přihlášené na základě Madridské dohody nebo Madridského protokolu, zpřístupňuje Světová organizace duševního

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Outlook 2010 David Procházka Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4154. publikaci Odpovědný redaktor Zuzana Malečková Sazba

Více

Profesis KROK ZA KROKEM 2

Profesis KROK ZA KROKEM 2 Profesis KROK ZA KROKEM 2 Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace. Včetně nul na začátku např.: 0000001 - heslo: na štítku DVD Profesis

Více

Knihovna RecDBXLib ZÁZNAMY V DATABOXU TXV 003 49.01

Knihovna RecDBXLib ZÁZNAMY V DATABOXU TXV 003 49.01 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY Knihovna RecDBXLib ZÁZNAMY V DATABOXU TXV 003 49.01 KNIHOVNA RecDBXLib DATABÁZE V DATABOXU 2. vydání řijen 2008 OBSAH 1. ÚVOD...3 2. KNIHOVNA RecDBXLib DATABÁZE V DATABOXU...4

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním ICS 03.220.01; 35.240.60 materiálem o normě. Inteligentní dopravní systémy Požadavky na ITS centrální datové

Více

PELIKAN DANIEL Definice XML exportů

PELIKAN DANIEL Definice XML exportů PELIKAN DANIEL Definice XML exportů 21.10.2013 Aktualizace stavů skladu (dostupnost produktů) Verze: 2.2 30 x denně PELIKAN-DANIEL_Availability.xml (komprimováno v archivu PELIKAN-DANIEL_Availability_XML.zip)

Více

Oznámení profilu Zadavatele

Oznámení profilu Zadavatele Oznámení profilu Zadavatele Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 17.7.2015 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 08.02.2013 Verze v03.3 Účinnost 14.07.2014

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Popis postupu nastavení zabezpečené komunikace s CDS pomocí aplikace Outlook Express. Verze: C 23.10.2007 CDS D4_Instalace_OutlookExpressSettings.doc Strana 1 z 10 OBSAH 1 Úvod a shrnutí...4

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

MS Word pro administrátory projektů Pokročilí

MS Word pro administrátory projektů Pokročilí MS Word pro administrátory projektů Pokročilí Konání kurzu financováno z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační číslo:

Více

S databázemi se v běžném životě setkáváme velmi často. Uvádíme běžné použití databází velkého rozsahu:

S databázemi se v běžném životě setkáváme velmi často. Uvádíme běžné použití databází velkého rozsahu: Úvod do databází Základní pojmy Databáze je množina záznamů, kterou shromažďujeme za nějakým konkrétním účelem. Databáze používáme zejména pro ukládání obsáhlých informací. Databázové systémy jsou k dispozici

Více

MODUL BIBLIOGRAFIE ASPI, a. s. 2006

MODUL BIBLIOGRAFIE ASPI, a. s. 2006 MODUL BIBLIOGRAFIE ASPI, a. s. 2006 OBSAH OBSAH 1. ÚVOD............................................................... 4 2. ZADÁNÍ DOTAZU...................................................... 6 Pole Forma

Více

DPD štítek a čárový kód Specifikace

DPD štítek a čárový kód Specifikace DPD štítek a čárový kód Specifikace Verze 2.1 _ 2013-04-04 DPD_přepravní_štítek_specifikace_V2.1_2013-04-04 Strana 1 / 116 Obsah 1 Úvod... 6 2 Obecný postup... 7 2.1 Systém společnosti DPD... 7 2.2 Přepravní

Více

Roční periodická zpráva projektu

Roční periodická zpráva projektu WAK-1F44C-2005-2 WAK System Název projektu: Automatizovaná výměna dat mezi informačními systémy krizového řízení v dopravě s jednotným univerzálním a implementovaným rozhraním založeným na standardu webových

Více

SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Y38PRO

SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Y38PRO SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Y38PRO Závěrečná zpráva Jiří Pomije Cíl projektu Propojení regulátoru s PC a vytvoření knihovny funkcí pro práci s regulátorem TLK43. Regulátor TLK43 je mikroprocesorový regulátor s

Více

Průvodce službami. Žijete rychlostí? Vyberte si DPD.

Průvodce službami. Žijete rychlostí? Vyberte si DPD. Průvodce službami Žijete rychlostí? Vyberte si DPD. O společnosti DPD Víte, že DPD vzniklo v roce 1976 denně doručí přes 1,6 milionu zásilek přepravuje zásilky až do 1.000 kg vaše zásilky přepraví rychle

Více

Směrování. static routing statické Při statickém směrování administrátor manuálně vloží směrovací informace do směrovací tabulky.

Směrování. static routing statické Při statickém směrování administrátor manuálně vloží směrovací informace do směrovací tabulky. Směrování Ve větších sítích již není možné propojit všechny počítače přímo. Limitujícím faktorem je zde množství paketů všesměrového vysílání broadcast, omezené množství IP adres atd. Jednotlivé sítě se

Více

Geis Point Plugin Map

Geis Point Plugin Map Str. 1/5 Geis Point Plugin Map Rozhraní pro vložení výdejního místa do objednávky na e-shopu Str. 2/5 Obsah 1. Co je Geis Point Plugin Map?... 3 2. Jak to funguje?... 3 3. Obecný postup nasazení... 3 4.

Více

Dokumentace k nevizuálnímu rozhraní aplikace DopisOnline

Dokumentace k nevizuálnímu rozhraní aplikace DopisOnline Dokumentace k nevizuálnímu rozhraní aplikace DopisOnline Rozhraní slouží k automatizovanému podání listovních zásilek elektronickou cestou z aplikací třetích stran. Veškerá komunikace s naším serverem

Více

ON!Track mobilní aplikace uživatelská příručka. Mobilní aplikace příručka verze 1.1

ON!Track mobilní aplikace uživatelská příručka. Mobilní aplikace příručka verze 1.1 ON!Track mobilní aplikace uživatelská příručka Mobilní aplikace příručka verze 1.1 Obsah Co je ON!Track?... 2 Jak si stáhnout ON!Track z obchodu s aplikacemi?... 3 Jak používat mobilní aplikaci ON!Track?...

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Self Service Application. Importy zásilek, zákazníků a importů

Self Service Application. Importy zásilek, zákazníků a importů Self Service Application Importy zásilek, zákazníků a importů Self Service Application Importy zásilek, zákazníků a importů OBSAH 1 Úvod... 3 2 Import souborů... 4 2.1 Import zásilek, zákazníků a importů...

Více

Instalační manuál. Uživatelská příručka informačního systému. Popis postupu nastavení zabezpečené komunikace s CDS pomocí aplikace MS Outlook 2007.

Instalační manuál. Uživatelská příručka informačního systému. Popis postupu nastavení zabezpečené komunikace s CDS pomocí aplikace MS Outlook 2007. Uživatelská příručka informačního systému Instalační manuál Popis postupu nastavení zabezpečené komunikace s CDS pomocí aplikace MS. Tento dokument a jeho obsah je důvěrný. Dokument nesmí být reprodukován

Více

16 Adresář firem. Popis modulu

16 Adresář firem. Popis modulu 16 Adresář firem Uživatelský modul Adresář firem slouží jako centrální evidence všech firem nebo organizací a zároveň také jako správce kontaktních údajů a ostatních důležitých informací o těchto firmách

Více

Nápověda 360 Search. Co je 360 Search? Tipy pro vyhledávání

Nápověda 360 Search. Co je 360 Search? Tipy pro vyhledávání 1 z 5 Nápověda 360 Search Co je 360 Search? 360 Search je metavyhledávač, který slouží k paralelnímu prohledávání všech dostupných informačních zdrojů prostřednictvím jednotného rozhraní. Nástroj 360 Search

Více

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT Funkce Najít a nahradit slouží k rychlému vyhledávání určitých slov a jejich nahrazování jinými slovy. Lze hledat i určité varianty slov a nahrazovat je buď hromadně (všechny

Více

Popis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka

Popis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka Tento dokument popisuje následující funkčnosti aplikace. Kliknutím na odkaz vyberte příslušnou kapitolu. zadání tuzemského příkazu v úhradě v CZK zadání zahraniční platby ověření stavu odeslané transakce

Více

Laboratorní práce: SNMP - Linux snmputils

Laboratorní práce: SNMP - Linux snmputils Laboratorní práce: SNMP - Linux snmputils Petr Grygárek, VŠB-TU Ostrava, FEI Cílem této laboratorní práce je naučit se pracovat s proměnnými SNMP s použitím PC s OS Linux s a utilit snmputils. Propojte

Více

Modul msender message Sender. Nápověda

Modul msender message Sender. Nápověda Modul msender message Sender Nápověda msender je rozšiřujícím doplňkem systému Money S5 a vytváří pro informační systémy Money bránu do světa SMS zpráv a E-mailové obchodní komunikace. Modul je plně integrován

Více

Technická specifikace SMS Platby

Technická specifikace SMS Platby Technická specifikace SMS Platby Dokumentace představuje kompletní připojení MO/MT platebních SMS. Pro připojení SMS Platby je třeba na straně partnera připravit komunikační skript pro příjem SMS a následně

Více

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi.

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi. Databáze Základní pojmy Pojem databáze označuje obecně souhrn informací, údajů, dat o nějakých objektech. Úkolem databáze je hlídat dodržení všech omezení a dále poskytovat data při operacích. Objekty

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE. Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8. Verze IS nebo části IS: 1.01. Účel poslední změny:

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE. Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8. Verze IS nebo části IS: 1.01. Účel poslední změny: ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8 Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE Verze IS nebo části IS: Účel poslední změny: Počet listů dokumentu: 1.01 úprava dokumentace 8 Číslo jednací dokumentu:

Více

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

496/2004 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva informatiky ze dne 29. července 2004 o elektronických podatelnách

496/2004 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva informatiky ze dne 29. července 2004 o elektronických podatelnách 496/2004 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva informatiky ze dne 29. července 2004 o elektronických podatelnách Ministerstvo informatiky stanoví podle 20 odst. 4 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a

Více