Temné zápisky o Světle

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Temné zápisky o Světle"

Transkript

1 Temné zápisky o Světle myšlenkář v sedmi rámech nerozlišitelné noci Jakub P. Honců 1

2 Mezi vzpomínkami, větrné myšlení O kráse a umění, společnosti, přírodě a přirozenosti... 2

3 Uvedení Následující stránky jsou psané zlehka, ač je jejich inspirací velké břímě. Jsou původně psané v naprostém tichu a po naprosté tmě, jíž jsem se nechal na sedm dní obklopit. Jejich slova jsou trochu bloudivá, jejich myšlenky téměř neuspořádané, témata se opakují a jejich ratolesti nejsou sestohovány. Sloh není zdaleka dost básnivý na to, abych si troufl mluvit o díle především poetickém, není však ani dosti precizní a chladný na to, abych mohl mluvit o díle především rozumovém-rozumném. Deník v obvyklém slova smyslu to není. Dějíř to je. A Myšlenkář, především. Trochu i Snář. Zaujatá stanoviska, často zaujatá velmi intuitivně, se snažím logikou řeči jemně obkreslit - zlehka zkusit, zda obstojí první zkoušku nějak sdíleného rozumu. Sloh je však dojista dost básnivý na to, abych si netroufl nárokovat všeobecnou průhlednost. Věřte mi nebo ne, volba takovéto formy netkví jen v lenosti, je i naprosto intencionální. Tato forma je ušitá na míru skutečnosti, resp. skutečnosti mé, tedy nejspíš té jediné, kterou znám alespoň trochu lépe než téměř vůbec. Právě svým zmatkem kotví můj text ve světě! Vědec nejsem, básník jsem jen špatný a filosof jsem jen ve smyslu nějak moudrostmilujícího. Nachytáte mě, chcete-li, na velikášství a snad i na kýč a na zmatečnost. Ale jak se mi líbí nezvyklá sousedství pojmů, témat, nálad - z daleka, ale přece mířím k jednotě, přesvědčený o provázanosti a skryté spojitosti věcí. I jazyk je má milenka. A také chci, aby před Vámi stálo dílko, které je i trochu upřímným obrazem chování mysli v těle, kterému bylo na týden odepřeno světské světlo. Samozřejmě, že při sepisování došlo k rozšíření původního textu ze tmy, k dokreslení jeho obrazů a k vertikalizaci jeho myšlenek. 7 dní ve tmě posloužilo nakonec především jako rámec, resp. jako 7 rámů, 7 dlouhých a tekutých odstavců, 7 možností vynoření, pojmenování a sebrání starých pocitů i myšlenek. Je pro mě 3

4 důlěžité úvahám ponechat jejich emoční podloží. Všech 7 rámů je nedaleko nezávislosti jeden na druhém, neublíží jim přeskakování, avšak zároveň - rám sedmý a dozvuk, kterými text končí, skutečně jsou i jakýmsi shrnutím, jakkoliv nenápadným. K mým nevyhnutelným a opakujícím se tématům patří např. povaha naší doby z hlediska duchového a společenského (především v rámech IV., V. a VI.), teorie vnímání, v rámci času: teorie náladovosti (rámy III. a VII.), vztah přírody, člověka a božství (především v rámu VII. a v Dozvuku) a samozřejmě umění a jeho otázky, z toho pak především všudypřítomné úvahy o možnostech, smyslu a účinku umění (např. rám III., rám VI. a Dozvuk), o autorství a o (ne)tvoření vůbec (rám II.). Nutno zmínit, že jsem se chytl na Schillerův ideál estetické výchovy člověka a ona vtíravá představa, že uměním člověka nějak polepšíme, mě nikdy nepustila. V textu je spousta uvozovek - mezi nimi najdete povětšinou pojmy, k nimž žádám od čtenáře jistý odstup, půjde povětšinou o slova užitá nějak z nouze, když jsem se nedošátral pojmu lepšího. Kurzívou naopak píši ta pojmenování, která považuji za zdůraznění-hodná a nebo nějak přesná, tj. ta, která bych pro svůj text ustálil. Nejskloňovanějším slovem bude nejspíš slovo krása. Věčnost bude také. Podobná velká slova trůní na mém textu, jak hutná mlha na zimním Burgundsku. Možná takovým pojmům škodím, možná by se k nim nemělo přistupovat tak ledabyle.. Ale jak jsou právě krásně mlžné a matné! A to jim dodává toliko užitelnosti a užitečnosti v dotýkání se toho, o co nám, nebo alespoň mě, jde. Toho se totiž lze jen matně dotýkat a nikdy to nelze zachytit, nikdy protnout. A nakonec - proč vůbec prezentuji takový text, tolik osobní, který se může jevit (a nejspíš i je) docela rozháraný - a občas odměřený, občas i hysterický? Prezentuji jej několika známým, neboť doufám, že by mohl někoho z nich (za)bavit, někoho rozmyslet. Je koneckonců sám plodem jiskřivé zábavy i ztěžklé hlavy, rozklepaných rukou a nejedné promyšlené hodiny, nezralým třeba. Kdyby mohl změnit perspektivu či inspirovat, to by bylo nejlépe, ale netroufám si v to příliš doufat. 4

5 Předehra Na týden do tmy, samoty a ticha. To aby toho méně překáželo niternostem, aby se staly nevyhnutelnými! Aby si oči odpočinuly, ty oči tak přetížené a bičované světlem. Abych byl více se zvukem, s hlasem a kytarou. A taky z prosté zvědavosti. Rozhodl jsem se pro něco, co mohlo dost dobře být ještě nedávno nanejvýš tak trestem pro zlobivé děcko. A tahle myšlenka mě bavila a přišlo mi to tak hezky absurdní - že dnes lidé v počtu stále hojnějším, já mezi nimi, vyhledávají krátkodobá pobývání ve tmě (a platí za ně), zatímco dřív to mohlo platit jedině za krutý trest, pokud nepočítáme poustevnickou vůli svět docela opustit. Já se však rozhodl pro chvíli vytržení ze světa, protože se občas zdálo, jako bych naopak byl svět(l)em trestán a tma mi měla být spíše vývojkou a odměnou. Ne z vůle poustevníka. A tak přece, když jsem se loučil se zemí, jak mi bylo teskno! Neměl jsem ni trochu strachu ze tmy, jíž jsem se měl zanedlouho na dlouho přikrýt, ale bylo mi teskno, že už ji možná neuvidím - krásnou zemi. Vyběhl jsem na kopec se zříceninou hradu a pozoroval vegetaci, jak zlehka a nenuceně prorůstá mezi kdys dávno lidskou rukou uspořádané kameny a přelévá se přes ně. To mi je jedním z případů oné zvláštní, z estetického pohledu symbiózy ostatní přírody a člověka (resp. lidské činnosti) - té symbiózy, která je mým očím nejdražší. Takové výjevy mi vždy přišly krásně melancholické, uklidňující a zvěčňující. Brzy jsem měl i lépe pochopit proč, ale nepředbíhejme. Na tomto hradě byl jistý pán Pancíř roku 1338 králem vyznamenán zlatým řetězem za udatnost a roku 1355 byl stejným králem na onom zlatém řetěze pověšen za loupežnictví. A tak mi přišlo, že jsem na správném, příkladném místě k rozloučení se světem. 5

6 Rám I. O tmě jako o svobodě o zvyku rozsvicet o myšlení músickém o hvězdách pode mnou... Mé první intenzivnější pocity ve tmě a myšlenky z nich plynoucí byly právě o nesmírné kráse země, té nejmilejší a přece Jediné. Hned jsem si říkal, že už teď, nejspíš tak po hodině, vím, že mělo smysl se do tmy zavřít - jen pro prohloubení tohoto vědomí. Byl to pocit loučení s tou, od níž se nemohou oči odtrhnout - ta chvíle melancholie plynoucího času, ale i přirozené oddanosti. Ano, nemohl jsem před chvilkou ze země oči odtrhnout, se stejnou krásou a stejnou bolestí. Netušil jsem ještě, jak zajímavé bude to porovnat s tím, co si o zemi pomyslím, když se na ní po týdnu tmy vrátím.. Když mě tma halila už několik hodin, tak začaly přicházet nové pocity, pocity svobody, nespoutanosti, nekonečných možností. Pocity v jistém slova smyslu protichůdné k oné lásce zasazenosti do času a krajiny. Zasazenost je zdrojem melancholie, tma mi hned přišla především jako možnost - tj. prázdný prostor k naplnění. Žádný svět tu není, tak nic naplat, musím si nějaký vysnít! Nade mnou: Tma. Pode mnou: Tma. Po stranách: Tma. Tma nekonečná, do všech stran. A tak i na gravitaci bych zapomněl. Stát nebo letět prostorem, to jako by teď bylo to samé. Ano, je to další změna perpsektivy a tedy to, co jsem hledal. Málo v čem je tolik radosti jako v změně perspektivy! Není to jen konec nudy, je to i pocit nesmírnosti jsoucího. V téměř čtvercové sluji jsem měl postel, ta zabrala dva rohy, a dalším dvěma jsem přidělil jejich role - v jednom koutě kytaru, to bylo zvučiště, v druhém 6

7 hromadu papíru, to abych, jako správný psanec-psavec, psal. Vnášení řádu mi přišlo takové (až roztomile) lidské. V předsíni jsem měl malou koupelnu. Šel jsem se umýt. Hned jsem šátral po stěně: Kde se tu, kurva, rozsvicí? řekl jsem, v duchu sice, ale dost nahlas. A po krátkém zpoždění jsem se začal smát. Hluboce a hlasitě. Netušil jsem kolik takových záchvatů smíchu na mě během onoho týdne ještě mělo přijít. Ulehl jsem. A ještě myslel na zem. S milenkou se nikdo nikdy nerozloučí úplně - teď dokázala do sluje slabounce prozpívat ptáky. Právě ten občasně slyšitelný zpěv ptactva se mi stal jediným zpravodajem světského dění. Ještě nebude noc. Nemohl jsem se, ke svému zklamání, odpoutat od dění venku - často jsem přemýšlel, co se asi zrovna před slují děje. Kytaru rozeznít se mi nechtělo. Myšlenky teď byly, do jedné, plitké a nezajímavé, nekonstruktivní a neprohloubitelné. Ano - myšlenka přijde a buď je nebo není prohloubena, ale není od základu vědomě a svobodně tvořena. Dobrá myšlenka přijde z výšin, z hlubin - z místa vzdáleného, ale přece nějak našeho. Myšlení je mi músické. Podmíněné nedohlednem. A músám se do tmy zatím nechce. Zmocňoval se mě skepticismus: Hlupáku, jsi tu jen v boudě bez oken, v dané a přesně určitelné lokalitě ve světě! Nic doopravdy nového, zajímavého, nic plodného. Pobyt ve tmě - jen další výmysl těch, co chtějí dát uniknout ze suché doby na vlně duchovní senzace. A vlny se vždy nakonec uklidní na břehu. A tak bys radši viděl soumračné nebe, známé, a přece vždy jiné než to včerejší, rozběhl se a rozesmál se tiše s vichrem, co ze vzduchu dělá muziku a víří se v korunách stromů, a pak bys startoval svůj kočár, v síle motoru cítil zhoubnou sílu lidství, které je i racionální, ale jen v mezích sobectví. Ale ne, teď budu tady. Musím tu být, ten, kdo se neumí soustředit, vůbec toho spoustu neumí a zdá se často nejen docela neužitečný, ale i nežitelný. A být žitelný a posléze i užitečný - to je má vůle, vidím ji jako výzvu k boji, na jehož konci je malá spása. Bitva, jejímž cílem je svobodné vyčerpání, odpočinek. Takové přece příběhy bývají! Je tomu tak v každé skutečnosti? Uvidím. Uvidím více zítra, řekl jsem si. To bude 7

8 změna - až se vzbudím a nebude světlo. S tím jsem usínal a tma se probouzela. Usínal jsem, ale nevěděl, jestli jsou mé oči zavřené nebo otevřené. Otevřený, padal jsem vzhůru do hvězd. A padaly hvězdy ve mě. 8

9 Rám II. O zadrhnuté mysli o poezii - paroží jazyka o radosti herectví o vězni a poustevníkovi o nemocné, zhoubné televizi a prvně o estetické výchově o calvadosu umění o dechu, tedy o inspiraci a expiraci a především o prázdném krematoriu snu... Spal jsem nejspíš dlouho. A měl živé sny, sny smířlivé. O těch, s nimiž jsem žil a pro teď už nemohu. A nebylo v těch snech nich překvapivého, ale ani nic, co by se dělo ve skutečnosti. Bylo to dobré, jako každý nový náhled na to, co nás obklopuje. Avšak - brzy po probuzení mě znovu přepadly ony mělké myšlenky, s ilustracemi denních snů, ty plytké obrazy, které tak nemám rád. Ploché, mělké a zbrklé představy, často takové recidivistické výrony z těch nejnižších, zjednodušujících, vytržených emocí.. A před kulisami černého nekonečna se to zdálo být ještě mělčí a trapnější než obvykle. Vysmál bych se sobě samému, za nenávist nebo vypočítavost, ale nejde mi to, jsem pohlcený. Říkám si, že myšlení dojista může být užitečné, ale občas je rozbitou mašinou (točí, hlučí - ale pro nic). A navíc bičuje obrazotvornost. Mysl, která nejde vypnout. Nerad přirovnávám cokoliv lidského ke stroji, ale tu se to nabízí přespříliš. Mysl zadrhnutá a nevertikální. Ano, mysl umí vykládat a tvořit příběhy, ale příběhy (se všemi city kol) jsou jak prudce rozlitá voda, z vědra a ze studně - ale právě do studně mysl nikdy dost dobře neuvidí. Není jí známa ta stálá hladina nekonečně klidné, hluboké vody, jíž jsou tříštivé 9

10 svrchní proudy dramatem vskutku jen nepatrným. Vůle si říká o svobodný sen a tato mysl, teď nad vůli silnější, předhazuje přespříliš omýlané náměty. Uspořádává po svém emoce, přičemž nectí jejich hloubku, souvztažnost a proměnlivost. Zbrkle uspořádává ony emoce do příběhů, tedy v podstatě schématizovaných představ, jednoduchých sousledností. Dává špatná jména. Ano, neuctivá a zbrklá je teď mysl. K tomu navíc i nezábavná. Proč jen nedá prostor svobodnému snu, kořenícímu mnohem hlouběji? Nespokojený a prázdný, ležím na posteli. Až ze mě z nudy (nebo snad dokonce zničehonic) vytryskne báseň. To už se nestalo dlouho.. A také pak o básnictví přemýšlím: Slova se vynořují a básník je chce chápat v plné šíři, aby s nimi mohl dobře pracovat. Báseň je kolotočem (skrytých) významů svých slov. Báseň je poctou každému svému slovu a jeho významovému bříměti! Proto je báseň výlohou jazyka, výstavním nositelem jeho rozvětvené krásy.. A přece, báseň je tíživá. Báseň je paroží jazyka! Má báseň končila se takto: Kostky slz vrženy // Jako hrom do kávy / Láska tě zadáví. A pak jsem slyšel Ellu Fitzgerald jak zpívá svou nejkrásnější píseň Black Coffee, což ostatně není překvapivé. Těšil jsem se, až hudební paměť začne lovit ve své diskotéce. A je to příjemné, to probuzení usazené, němé hudby. Ale kávičku si nějakou dobu nedám, pobytí ve tmě nese s sebou dietu. A srdce mi beztak tepe všelijak. A děkuji, nesladím. A taky - nedávno jsem byl na Maryše. Když opustím báseň a návratu nicoty zabrání přinesené jídlo, rýže a voda, začnu se bavit po herecku. Bavím se rolí. To je přeci ohromná zábava i úleva, konečně se někým stát! Donesli mi příděl nuzného jídla v bandasce. Ne, že by tomu nechyběla sklenka vínečka, ale což - baví mě to takhle! Myslím na vězně a taky na vojáky. Myslím na Máchova Viléma. Bolavý, nasilný a snivý duch, v těle tmy 10

11 Hluboké ticho té temnosti zpět vábí časy pominulé, a vězeň ve svých snách dny mladosti zas žije dávno uplynulé. To vzpomnění mladistvých let mladistvé sny vábilo zpět; a vězně oko slzy lilo, srdce se v citech potopilo; marná to touha v zašlý svět. Jen co je pravda. Nepopraví mě, ale jinak? Také mě čekají: Změna a sen... Budoucí čas?! Zítřejší den?! Co přes něj dál, pouhý to sen, či spaní je bez snění? Snad spaní je i život ten, jenž žiji teď; a příští den jen v jiný sen je změní? Či po čem tady toužil jsem, a co neměla šírá zem, zítřejší den mi zjeví? Kdo ví? Ach žádný neví. Každá role má svou náladu, tím i svou krásu. Ano, nálada je vždy krásná, nekrásná je nicota, otupělost, strnulost, nebo ignorace. A role, ta žije se navíc snadno, nezávazně. A jaký je rozdíl mezi poustevníkem a vězněm? Neliší se jen malou, počáteční vůlí a protivůlí? Není zajímavější to, co mají společné? Zajatec, co touží po světě, a ten, kdo svět odmítl? Ale ne, nebudu myslet dál za poustevníkem a zajatcem, otázka je mi teď uspokojivým vývodem. Vracím se na opačný pól lidských rolí, vracím se k tomu, jehož velká a přilnavá role je roztříštěna do spousty žitelnějších podrolí, k tomu, kdo rozvířené mezilidskosti a smyslové i citové proměnlivosti 11

12 nutně holduje - k herci. Tuším jeho bolest i jeho radost. Je v jeho mnohosti vposledku víc celistovosti nebo jen nesnesitelné roztříštěnosti? A jaký je jeho smysl? Je žitelný a užitečný? Herec, když hraje roli - interpretuje a posléze ztělesňuje a prožívá cos svým způsobem neskutečného - ať už karikaturu jiného jednoho konkrétního člověka nebo jakýs typ - typ jakožto sumu jiných typů zařazených do jedné přihrádky. Dobré herectví (ve smyslu role-hraní) tak není než vcítěním do konstruktu, nutně však založeným na empatii všeobecné, na ní závislým. A právě nevyhnutelná citlivost a obrovský prostor pro interpretaci činí snad hercovo bytí plným, smyslu-plným, výsostně lidským, procítěným, nestrnulým. Když napjatou úvahu o herectví uzemním, ptám se: Jak se to má se smysluplností herců, těch profesionálních herců, sledovaných z divadelních hledišť, z biografů či z panelákových gaučů? Vidím jistý paradox v tom, že mnoho dobrých herců svým plamenným, vzletným, činným bytím mezi lidi šíří bytí naopak ustrnulé a líné. Zodpovědnost však náleží především režisérům, scénaristům, komisím, resp. rozdělovačům dotací. Ty citové prefabrikáty, zkratkovité, zglajchšaltované, nenáročné, třeba zábavné, ale neinspirující, bez hlubších dopadů - což jiného hezkého bychom ještě mohli o většině současné televizní/filmové tvorby napsat? Mocná je audiovize. Jinak, ale také mocné je i divadlo (a divadlo má, mimochodem, výhodu, kterou málo využívá - možnost zapojit také jeden smysl navíc - čich - a, slyšte mě jako vinaře: Víte jaké mají vůně účinek, jakou sílu? Kolik jen vážou vzpomínek!) Mocná audiovize je dnes, bohužel, především nemocná a její nemoc je velmi nakažlivá. Kdy byla audiovize zdravá? Když se kvůli Bergmanovým televizním Scénám z manželského života ve Švédsku výrazně zvýšila rozvodovost (ne, že bych nepřál dlouhodobým svazkům, ale také jsem přesvědčený, že společnosti neprospívají mezilidskosti mdlé a zbytečné). Mělo by přeci být státním zájmem aby sledování televize, zvláště pak veřejnoprávní, nebylo mrháním času (to je ještě ten lepší případ), ale aby bylo inspirující, nepovrchní, aby šlo 12

13 schillerovsky o estetickou výchovu. I nemocná audiovize je však mocně vlivná - což se nebojíme, že reálným důsledkem např. psycho-logicky mělkých filmů budou mělká psýché a mělký logos? Sám si pomatuji, jak jsem jako dítě jednu dobu naprosto odmítal sledovat filmy, neboť se mě příliš dotýkaly, natolik, že jsem se začínal chovat jako jejich postavy a to mi tehdy přišlo nesnesitelně divné. Proč zrovna dnes, v době, kdy už z umění nemusíme mít strach, dnes, když už není třeba bojácně brzdit jeho bujení a větvení, jeho tvůrčí odchylky stranou od ostře střeženého, unifikovaného dobového diskursu, dobové ideologie (jak to lze v dějinách vidět např. u katolicismu nebo socialismu ), proč není využit jeho potenciál ke společenskému a duchovnímu rozvoji? Pro nezájem? Tedy pro diktaturu trhu? Pro ni je médium a vposledku i umění samo znásilňováno a degradováno nejen v reklamách, ale i v plitkých a nesmyslných a neprocítěných hudbách nebo filmech? Snad nezbývá, než s hrůzou konstatovat, že umění i dnes slouží upjatému, dobovému (ne)řádu - tentokrát tedy hnátě trhu! K osvobození umění jest třeba vůle státu. A stát jsem my. A ano, poptávka po umění se snad i trochu rozšiřuje, snad i díky duchovnímu vakuu soudobému, díky napětí soudobému - obojí si v nás říká o jisté hledání, pátrání v bohatství lidské zkušenosti-skutečnosti. Doufejme, že to není jen tím, že pro umění je pohodlné být v opozici, tím, že jablka, jak známo, chutnají lépe v ráji než v jabloňovém sadě (a pokud to tím je, řešením jest zvěčnění podstaty, duch - spirit, tedy distilace, tedy calvados). Ano, demokratický stát jsme přece my a umění potřebujeme. Umění jako in-spiraci i ex-piraci. Tedy dech. Umění je nutností k zdravé, proudící společnosti, k společnosti takové, která se nebojí otevřít okna a vyvětrat. I já jakožto občan jsem stát a mám prostředky jak se zasadit o nová vážení společenských hodnot, neměl bych na to zapomínat. Ani když tu v černé tmě trávím rýži, která dojista byla krásně bílá. Je zvláštní jíst a na jídlo nevidět. Nevidění - nebude právě díky němu tohle vetměpobytí osvobozující? Přemýšlím o očních 13

14 tématech - v světě své oči přetěžuji, snad na úkor dalších vnímavostí. Očistím zrak? V Kázání na hoře stojí: Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo. Nebudu teď také konečně slyšet svůj hlas a svou kytaru v jejich pravdě? Méně bude znít to, co právě vidím, méně znít to, na co myslím, ale více to, co zní přímo zvukem? Zní, nezávisle na ostatním. Zní, sice zní, a přece by se teď nejspíše řeklo Moc ti to nezní!. Snažím se hrát. A po chvíli si říkám - neměl bych se už konečně vykašlat na to, co mi nejde a začít se věnovat tomu, k čemu mám prý alepsoň trochu vloh? A ne! Vím, že ne. Musím znít. Vím, že musím. Ztěžka, ale přece - život ze mě tryskne zpěvem. Musíme se snažit, neúspěšně třeba. Na úspěchu vposledku tolik nesejde. Jde také o pocit živosti a moci, který ztrácíme, pokud se nesnažíme. Bývalo mi úzko ze všeho, co se mohlo stát a nestalo se. Myslel jsem na lidi, na jednotlivce (i na sebe, ale ne jen na sebe), jejichž vší potenciál i talent nepřetekou do sdílení, na ty inspirované a přece neprojevené, a to z různých důvodů - pro nezvládnutou řemeslnou stránku projevu (řemeslo má pro mě od podstaty umění dál než by šlo čekat - umění není jen o umět, ale také a především o umět se inspirovat, umět procítit.. ), pro stud, pro strach, nebo jednoduše pro nedobře naladěnou duši a všemožné nepříznivé okolnosti. Troufal jsem si mluvit o nespravedlnosti lidského světa a truchlit především nad básněmi, které našly své básníky, ale ti nenašli slov. To mi bylo nejtragičtější. A říkal jsem si, že někde musí být nezměrná pohřebiště sněného, která mi činila nedůležitým autorství, ač nejeden autor dokázal cos dostat ven ze sevření svého ducha, tedy elegantně a zdatně přetvořit do sdílení (nutně pře-tvořit, vždy je to srážka s hmotným světem, nikdy to není čistá exteriorizace - vyvenčení). Vnímal jsem jedno libovolné lidské dílo a říkal jsem si, že to by dokázal leckdo, ale jen tento jeden autor se dostal, shodou okolností, dál než do potenciality. A nektví všechno právě v oné potenci, v možnosti? A není to, co nás přiměje dojít až k dílu často především dětinské nadšení, v němž je obsažena i dětinská tvrdohlavost a sebestřednost, 14

15 dětinský druh přehlížení? Není opravdový tvůrčí duch tolik přeplněn, že zkrátka nic zvnějšit nestihne, nic nestihne převést do pomalého a těžkopádného světa? Nebo má jen vrozený cit a umí z tisíců podnětů vybrat ten správný? Dnes už mi pohřebiště sněného nejsou tolik k bolesti. A to i proto, že na autorství záleží pomálu. Kulty uměleckých osobností jsou vždy trochu směšné. Slouží nám, to ano, slouží především k orientaci, dávají nám společná témata, společná pojmenování. Ale autorství? Věci totiž zkrátka jsou a nikdy za to nemůže jednotlivec sám. Mrzuté je když jednotlivec s nutkáním není schopný říct, co by říci chtěl. Mrzutý je pocit, že bys cos mělo být sdíleno a sdíleno není. Ale uvězněním v nitru a nesdílením ještě není niternost tak úplně pohřbena! Vntiřní život přeci tepe dál! Obraz žije! A naopak, ano, často je extreriorizací niternost přespříliš přetočena a pochroumána, přesvětlena světem. A ano, nápad sám, mám-li jej vážit, je mi snad víc než jeho realizace, a vnitřní obraz víc než obraz vnější! Srážka se světem je nutná především proto, by umění dosáhlo svého společenského významu a smyslu. Výzvou k tvorbě by však neměla být sebeprezentace, tak dobrá díla vznikají nejspíš jen velmi vzácně. Měla by to snad být vůle, resp. nutkání prezentovat to, co nás přesahuje. Autor není Tvůrce, je to jen člověk živý svou snahou dát vnitřnímu bohatstvtí, jež je beztak osobní a vlastní jen do určité míry (je především inspirované, tj. vdechnuté), sdílitelnou povahu. Ale stejně tu kytaru radši odložím. Ležím na tmě, tmou přikrytý, a vzpomínám na tmu temné komory fotografovi. Samozřejmě, že hned hledám analogie se svou dnešní temnou komorou: Zatraceně citlivý materiál! Vývojkou je duše, ustalovači jsou trpělivost, paměť, řád Ale nemůže být ustalovačem i text? Velmi, velmi špatným, ale přece ustalovačem, a to takovým, jehož ústálenosti jsou sdílitelné, interpretovatelné a procítitelné? Proto teď píšu, rád a s úsměvem. Text naráží do světa, pokusil by se být společensky smyslu-plný. A i když nakonec nebude, tak dojista teď bude i v můj čas v světském krematoriu snu prázdno. 15

16 Rám III. O romantické lenivosti o tvůrčí bolesti a kyvadle příběhů o nekotvení v pozemském o vnitřním face-booku o láskyplném hevíku o studijním autostopu o vykoupení bohatých vkusem o vařených pudech... Budil jsem se zvolna a ještě pořád snil. Volně ve vzduchu vlály neskutečně živé obrazy překrásné ženy. Bylo to vlastně podobně postavené jako má fotografická instalace Les paysages cachés du vin, kterou jsem měl ve vinařství v Burgundsku. Rámy tam visely na průhledných silonech, volně ve vzduchu, a v nich zase visely a podle proudů se protáčely oboustranné fotografie a vinohradní objekty. Ano, tak nějak byl uspořádán i můj sen. Ty obrazy byly teď však ještě mnohem pohyblivější a živější. A já cítil jen krásu, krásu nezávislou. A pak jsem slyšel starou popovou píseň Blue Moon, křehkým, a přece nedotknutelným hlasem Lisy Hannigan, a sen se začal zvrhávat z jakési absolutní výstavy do dění - s tou nejkrásnější ženou jsme běželi krajinou, lůnou zvesela zalitou, a říkali si šeptem: Už se nesmíme nikdy rozdělit!. A pak už jsem se konečně probral docela, protáhl se a zamračil i usmál zároveň. Romantickej schweinehund! zavyl jsem nahlas do tmy. A málem jsem rázně vstal a šel si do ledničky pro pivo. Opravdu jsem málem vstal! Nejspíš tedy začínám (konečně!) blouznit. Ale pak zas jen ležím a tíží mě krom žízně také nevratnost dějů. Lze se snažit reinterpretovat 16

17 si minulost, ale nelze se jí zbavit. Bolest se s postupem času jen vrší, neubývá. A tak - jak dlouho lze tu tíhu vydržet? Těžko je mi. Ale tu, ve tmě, úzkost mě nepohlcuje tak, jak to umí a zdá se, že v stále kratších periodách dělá venku na světle. Přemýšlím o tom. Ptám se, jestli bych neměl hledat trvanlivější a tišší štěstí. Vždyť to jediné, které znám, to prý není než jednou stranou mince! Ptám se především proto, že jsem vždy věřil, že klidnější a trvalejší štěstí je k naleznutí, že je (i pro otroky vichřic, při vůli) možné, ale že ho vědomě odmítám, neboť se nechci ani rozervanosti, ani kyvadlovosti vzdát, neboť jsou mi přirozené. Říkal jsem si, že kyvadlo je i můj způsob poznání a velká podmínka k jakémukoliv tvůrčímu činu. A že dění je přeci jenom a jedině v napětí, vprostřed mezi póly! Přemýšlím pro teď o netvořivosti (to je nádherné slovo) zas jinak než jako o pohřebišti sněného. Ptám se - co jsem se svým tvůrčím utrpením dokázal? Co? Málo toho je, málo. Netvor jsem. Nikdy mi nezůstalo dost odhodlání, síly a trpělivosti, neboť jsem se přehoupl vždy jinam. Jdu kamkoliv a nikam, všech milostí se zříkám, jsem kdokoliv a nikdo - to bývala má kréda. Chvástal jsem se tím, že já je příliš obsažné, rozpínavé a zároveň prchlivé a proměnlivé, aby šlo spoutat do pevné osobnosti, a to určitě byla a stále svým způsobem je pravda - jenomže - příliš mi na tom záleželo! A neviděl jsem pod. Záleželo mi na tom, kým jsem zrovna dočasně byl a hluboce jsem trpěl, když jsem se cítil nikým. Zapomínal jsem, že v tomhle netkvím. Že volba masky je vždy nutná (tj. někdo jsem a jdu někam), ale není fatalní, a bolest v stavu bez masky (tj. jsem nikdo, jdu nikam) je nejspíš způsobena jen sundáním té staré, k níž jsme přespříliš přilnuli. Řekněme, že něco jako strhnutí náplasti. Strhnout náplast a dál se radovat po herecku, jak jsem psal včera! Najednou cítím imunitu vůči bolestem. Cítím jakés pevné, světelné, nezávislé jádro já, které mnou není docela, avšak právě proto je mnou věčně. To ono bude zřídlem pro tvořivost! A podobně tomu bude s kyvadlem - nehoupu se v posledku já, z úzkosti do euforie se houpe můj příběh. Ale já nejsem žádný příběh, ani ten svůj! Já přece není 17

18 žádnou soustavou událostí, ani žádnou sousledností citů, ani sochou z dění vytesanou. To možné zkrátka není, protože tu, ve tmě, příliš dobře vnímám, jak mi na tom nezáleží dost. Bolest se vrší, neubývá, ale vedle mě, ne ve mě! Příběh spoluutvářím, sleduji, interpretuji. Shora. Odhazuji vše, na čem mi pro teď nezáleží a zjišťuji, že nezůstává skoro nic. Nekotvím v ničem pozemském! Co zůstalo, to není žádný člověk, ani žádný vezdejší cíl, ani žádné jmění. Je to cos, co nemá jméno a pokud o Tom mám něco napsat, tak napíšu to, že je Zřídlem svobodné duše, jejíž svobodu nezmaří ani nejhorší břímě! Mohlo by se to snad i blížit novozákonnímu Bohu, ale hřešil bych pak pýchou, hřešil bych zbytečnými a neuctivými slovy. Ale ano, cítím jakous úlevu, řekl bych, že v duchu novozákonním. Kotvíme v nebesích! Jednou odpuštění, rozpuštění. Připitomělý kněz Dougal ze sitcomu Father Ted popije a pak s opileckým nadšením hlásá: I love being a priest. We ll all go to heaven, lads! A má pravdu. Víno je přece láska! Sem se dostanu, je mi do smíchu, myšlenky se mi odabstraktňují a lehknou. Ležím a nechávám je plynout, neprohlubuji. Nechám je se proplétat a vyvolávat dál obrazy a pocity, cítím příchod vzpomínavé zábavnosti a najednou si listuji albem těch, které jsem směl potkat. Listuji jakýmsi face-bookem, resp. už jen přihlízím jak jím je přede mnou listováno. Všude jsou rozesmáté tváře. Kaleidoskop malých, mezi-lidských vzpomínek! A říkám si: Tak na tomto facebooku jsem zaregistrován s velkou hrdostí! Chtěl bych přemýšlet o tom, jak se lidé proplétají a proč a také o tom, co se skrývá ve smíchu. Proč všechny vidím jen ve chvílích, kdy se tak smějí? Všichni se smějí. Až neskutečně. A to i ti, které jsem neviděl se smát snad nikdy. A já kvůli tomu nemůžu myslet hlouběji. Bavím se. A do toho mi začíná znít hudba. A ne, nejsou to Debussyho klavírní preludia, která jsem poslouchal před vstupem do tmy a na jejichž ozvěny jsem se těšil. Je to metálek. A ne, nic, co jsem kdy miloval - je to ten nejhorší a nejprostší hevíček! Iron Maiden a tak. Hned pod tenkou vrstvou smrťácké estetiky se skrývá tak čistá klukovská radost! Takový pocit živosti! Rozesmívá mě to, ale mocně! A 18

19 baví. Nemohu ležet, prudce chodím a narážím do zdí sluje. Nevkus je přijatelný, pokud nejsou peníze a je vztek. Nevkus boháčů je však neomluvitelný, neboť mít moc peněz je hřích, který lze vykoupit jedině vkusem. V tom snad tkví fenomén mecenášství. A možná to není pravda, ale přijde mi, že stará pokolení bohatých se vykoupila, zatímco naši poslední zbohatlíkové ne. Vkus je nadosobní, vkus je zodpovědností celé společnosti a bohatí by té odpovědnosti teoreticky měli nést více. Tím nechci říct, že by naši úspěšní kuponový privatizátoři a ostatní neměli poslouchat hevík, samozřejmě. Ostatně hevík, to je víc než jen metálek. Na gymnáziu si mě totiž po hodině zavolal profesor latiny, neboť se mu nelíbilo, že jsme ve třídě otočili kříž, tedy jeho slovy udělali kříž svatopeterský. Zavolal si mě a zeptal se Jakube, víte co je to hevík? No, asi heavy metal řeknu, zaskočený, na čež profesor poví s úsměvem HEzký VÍKend!, sebere třídnici z katedry a rázně opustí třídu vstříc sobotě. A to už jsem smíchy v křečích. Takové vzpomínky se mi vynořují jedna za druhou. To jsem si od tmy nesliboval, takové prosté divadýlko. Takovou zábavu! Metálek zní pořád a já se stále rozplývám nad jeho čistotou. Je dobře, že jeho maska je tak průhledná? Je přeci pochopitelné, že ti vkusní nakonec připadají nabubřelí a umělí. Vždyť jsou! Často jsou. Často jsou vkusnější jen o promyšlenější, strukturovanější masku na stejně nízkých a nezvládnutých citech. Ať si trhnou hnátami, jebáci!, křičím chřaplavě, Kozlík z Markety Lazarové. A už toho mám dost - vím, že to nemyslím vážně a chci se uklidnit a přestat se opájet po vandalsku. Vždyť mnoho záleží i na tom jak jsou věci představeny, i na tom jak jsou chápány, ne jen na tom jak jsou. Ale: Vkus! Co je vkus? Opustím sféru toho, co je tradičně chápáno jako umění, přejdu přes autostop ke gastronomii. Stále se těšívám autostopem, i když bych si mohl dopřát pohodlnější, resp. jistější dopravu. Z hlediska sociologie totiž nejspíš není nic inspirativnějšího než prostopované týdny. Není lepší, inspirativnější a zevrubnější zprávy o společnosti! Neúměrně je mezi stopařskými setkáními zastoupena snad jen vystrašená střední třída.. Jednoho 19

20 dopoledne jsem vystoupil kdes u Milána ze smradlavého fiátku s vnuceným gramem hašiše (Co s tím pančovaným svinstvem z Maroka? Copak nestačí říci, že nehulím? Někoho tím snad později potěším..). A pak jsem dobrou hodinku čekal, až mi zastavil černý šestilitrový mercedes: Che cazzo fai? Co asi? Ahhh, come on! Come ON! A valíme si to 180 milníků za hodinu, posloucháme kytarové mistry, nadáváme všem kol i sobě navzájem ( mafioisi, porco cane, ma-fi-o-si!.. a čéče, nebudeš ty jedním z nich? ), a hurónsky se u toho smějeme. A říkám si, v dočasné rezignaci: Má ještě něco jiného smysl než tenhle vymaštěný, živočišný pocit moci? V tom prohnilém a zmateném světě, co jiného činit než se uchýlit k tomuto dementnímu štěstí? To není zas tak nepochopitelný postoj. Ale tohle je přece blázen, co má moc peněz a chce se jen bavit, a nejhorší je, že o tom ani, chudák, neví! Ano, právě nevědomí je největší problém. Pak mě však zve na oběd, do svého oblíbeného zámeckého hotelu, a rázem je všechno jinačí. Jako bychom byli v nějakém svatostánku - už to není to sobecké štěstí sameckých chřtánů. Jsme tiší, oba, když procházíme nekonečnou halou, střeženou sochami (je to jak v mém milovaném filmu l Année derniere a Marienbad), jsme tiší, když usedáme na masivní židle, vyhlížíme na zahradu, jezero a hory, a jsme obsluhování dokonale ustrojenými číšníky, kteří nám s klidnou radostí servírují porce nádherných jídel. Jsem rád, že taková krásná restaurace existuje, i když se do ní třeba už nikdy nepodívám, ani já, ani nikdo z mých nejbližších! I když se následujícího dne vrátím k vandrácké dietě z chleba a piva a pokud budu jakkoliv poctivě pracovat, tak se má měsíční výplata vyrovná útratě v oné restauraci. Teď ale nesou krásné toskánské a ve vínku toho cítíme tolik, vůně nám oběma zpívají. Taková píseň vzbuzuje úctu. Pryč je dálniční šílenství. Čas se zpomaluje. Mít vkus, to mi jest: obtahovat, podtrhovat, lehce doplňovat, připomínat již přítomnou krásu (tu je také dobrým příkladem šacení!) a neotročit syrovým potřebám, nutkáním a pudům, ale uvařit je, zněžnit, k hlubšímu, případně i trvalejšímu prožitku a přitom nikdy neztratit 20

ÚVODNÍK VÝTVARNÍK ČÍSLA: JAN KRUMPHANZL (*1976)

ÚVODNÍK VÝTVARNÍK ČÍSLA: JAN KRUMPHANZL (*1976) ÚVODNÍK VÝTVARNÍK ČÍSLA: JAN KRUMPHANZL (*1976) Vážený a milý čtenáři, Výtvarníkem čísla se stává Jan Krumphanzl, expresivně surrealistický malíř, který mne zhruba před půl rokem kontaktoval a vyzval ke

Více

Ale potom poznám plně

Ale potom poznám plně Ale potom poznám plně Petr Vlček Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. 1.Korintským 13,12 Obsah: Předmluva

Více

10/2012. cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz. Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák

10/2012. cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz. Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák 10/2012 cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák Inzerce ƉBTPQJT #3 /" NJÎTFM SPL,NJ 1ØFOJNJOÝ DIMÊC H LH SPL,NJ 1PMPUVNJOÊ NMÊLP MJUS M SPL,NJ ƉFSTUWÊ NÃTMP H LH SPL,NJ.ÃUF

Více

Neexistují nepříznivé okolnosti

Neexistují nepříznivé okolnosti n o v i n y p o t u l n é a k a d e m i e číslo 4 měsíčník duben 2011 vydává občanské sdružení Proximus v nakladatelství Vetus Via, s podporou přátel a spřízněných duší Neexistují nepříznivé okolnosti

Více

VZTAHY škola našeho života

VZTAHY škola našeho života VZTAHY škola našeho života Ostrava dne 28.ledna 2015 VZTAHY škola našeho života Bohdana Boniatti Stránka 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Partnerské vztahy... 4 2.1. Sexualita... 8 3. Rodičovské vztahy... 11 4.

Více

Leden 2015 BEZPEČÍ!!! Rozhovor v tiché pracovně. Fotografka B Á SNĚNÍ. Ženy v první linii SVOBODA BOJÍTE SE??!

Leden 2015 BEZPEČÍ!!! Rozhovor v tiché pracovně. Fotografka B Á SNĚNÍ. Ženy v první linii SVOBODA BOJÍTE SE??! BEZPEČÍ!!! Leden 2015 Rozhovor v tiché pracovně Fotografka B Á SNĚNÍ SVOBODA Ženy v první linii BOJÍTE SE??! EDITORIAL Vítejte na stránkách Časoprostoru. Ve spolupráci s vedením školy a několika kolegy

Více

Vyškovský cedník 2010

Vyškovský cedník 2010 Vyškovský cedník 2010 Sborník oceněných prací literární soutěže pro děti a mládež Vyškovska Tři brány komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci Knihovna Karla Dvořáčka 2 Obsah Úvodní slovo ředitelky

Více

Jan B. Hurych. Předmluva

Jan B. Hurych. Předmluva Jan B. Hurych Předmluva OBSAH MISTŘI SKLÁŘI: Reflexe Světy kolem nás Uchvacující krása křehkosti Chvála zaoblení Prostor k zamyšlení Nádherný dar Umění bojovat Tváří v tvář Umění živého skla Třetí oko

Více

S touto úvahou v podvědomí pokusím se nahlížet i na dandye. Jako na sice zajímavé 3

S touto úvahou v podvědomí pokusím se nahlížet i na dandye. Jako na sice zajímavé 3 Úvod Je to především jistý kult sebe samého Oscar Wilde Sebastian Horsley Tak trochu komicky uhrančivý pohled nedávno zesnulého dandyho Sebastiana Horsleyho připomíná čtenáři hned na začátku mé práce,

Více

FINANČNÍ BUDDHISMUS. Martin Řepa

FINANČNÍ BUDDHISMUS. Martin Řepa FINANČNÍ BUDDHISMUS Martin Řepa Známe-li plně pravdu, tak spočíváme v klidu. Mít či nemít, to je totéž. Zisk a ztráta se nijak neliší. Kdo tohle pochopí, ten nalezne pravý klid. Pokoj od štěstí a neštěstí,

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

Dan Millman Zákony Ducha

Dan Millman Zákony Ducha EMINENT Dan Millman Zákony Ducha OD DANA MILLMANA V NAKLADATELSTVÍ EMINENT VYŠLO ČÍSLA ŽIVOTA NEVŠEDNÍ OKAMŽIKY Doporučené internetové adresy www.eminent.cz www.regencrace.cz Dan Millman Zákony Ducha Cesta

Více

Texty s láskou autorské texty. Sborník vydaný při příležitosti konání divadelního festivalu JID 20-13. Lence.

Texty s láskou autorské texty. Sborník vydaný při příležitosti konání divadelního festivalu JID 20-13. Lence. Texty s láskou Texty s láskou autorské texty Sborník vydaný při příležitosti konání divadelního festivalu JID 20-13. Lence. Redakce: Jan Bušta, Alena Mikulíková Sazba a design: Jan Bušta Korektury: Alena

Více

jako živý program v nás Jaroslava Votrubová 1. 1

jako živý program v nás Jaroslava Votrubová 1. 1 jako živý program v nás Jaroslava Votrubová 1. 1 1. 2 Obsah Obsah str. 3 Úvod str. 5 I. Část: Kráska a zvíře aneb o skrytých možnostech umění str. 7 Divadlo svět příběh str. 8 Divadlo svět postavy ve hře

Více

Nikdy nekončící dobrodružství

Nikdy nekončící dobrodružství Nikdy nekončící dobrodružství Metodický průvodce rozvojem duchovního života Věnováno všem, kteří věří v pravdu a lásku Kdysi kdesi se konala světová studentská konference o výuce cizích jazyků. V jedné

Více

č. 76 červen2015 očník XIX.

č. 76 červen2015 očník XIX. č. 76 červen2015 očník XIX. K čemu je literatura? Jdu si číst! Věta, kterou v dnešní době internetu a jiných technických vymožeností řekne jen zlomek mých vrstevníků a mladších dětí ještě méně, a přece

Více

poezie už byla Jiří Černohlávek

poezie už byla Jiří Černohlávek božena správcová: poločas rozpadu str. 6 o poezii roku 2006 str. 8 lidové noviny o beletrii str. 10 čtenářka poezie svatava antošová str. 11 martin machovec k sudetské otázce str. 12 próza pavla růžka

Více

mému bratru faráři i jiným aneb uvedení do situace

mému bratru faráři i jiným aneb uvedení do situace Svědectví o setkávání Čtyři dopisy mému bratru faráři i jiným 28. listopadu 1992 Úvod aneb uvedení do situace Je to možná divné, ale jako první jsem psal poslední z dopisů, které Vám předkládám (totiž

Více

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc.

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc. MUDr. Raymond A. Moody I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1978) Na závěr je přiložena též kritika z listu France Dimanche

Více

K Ř E S Ť ANS K Ý Č A S OPIS O RODINĚ

K Ř E S Ť ANS K Ý Č A S OPIS O RODINĚ K Ř E S Ť ANS K Ý Č A S OPIS O RODINĚ Prosinec 2009 č. 25 SVĚT SE TOČÍ OKOLO NÁS ASI JAKO SLUNCE OKOLO ZEMĚ BŮH, IDEÁL MUŽE UDĚLEJ SI TO PO SVÉM. JAKO VŽDY! KRÁLOVNOU VE VLASTNÍM DOMĚ ŽÁDNÁ ŘEČ MRZUTÁ

Více

Kryon prostřednictvím Barbary Bessen

Kryon prostřednictvím Barbary Bessen Poselství od Kryona www.kryon-deutschland.com www.kryon.com www.sternenweisheit.de pro www.reiki-centrumpraha.cz překládá Lucka K. Kryon prostřednictvím Barbary Bessen Není to tak, jak to vypadá! Červenec/srpen

Více

Hana Křivánková: BOHOUŠ

Hana Křivánková: BOHOUŠ Hana Křivánková: BOHOUŠ 1 NA SLOVÍČKO S HANOU KŘIVÁNKOVOU V úvodu je třeba se zmínit o Vaši básnické prvotině, kterou vydalo Středisko východočeských spisovatelů v Pardubicích pod pseudonymem Hana Eva

Více

Studentský literární almanach žákyň a žáků Obchodní akademie a Střední odborné školy logistické v Opavě

Studentský literární almanach žákyň a žáků Obchodní akademie a Střední odborné školy logistické v Opavě Studentský literární almanach žákyň a žáků Obchodní akademie a Střední odborné školy logistické v Opavě Veronika Hoangová Václav Khýr Ondřej Čech Natálie Gregorová Kateřina Morová Karolína Olšová Kamil

Více

Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.

Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. FARNÍ INFORMÁTOR 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 15. LEDNA 2006 Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, s důvěrou prosme Boha Otce, aby se sklonil k pokorné modlitbě své Církve:

Více

Vlastimil Marek. Porodit buddhu. Provokativní, ale také inspirativní fejetony o tom, že ženy mohou změnit svět

Vlastimil Marek. Porodit buddhu. Provokativní, ale také inspirativní fejetony o tom, že ženy mohou změnit svět Vlastimil Marek Porodit buddhu Provokativní, ale také inspirativní fejetony o tom, že ženy mohou změnit svět Vlastimil Marek 2013 2 Doporučení na úvod: Všechny to znáte z pohádek: rovné a všeobecně oblíbené

Více

ZPRAVODAJ 82. JIRÁSKŮV HRONOV 2012

ZPRAVODAJ 82. JIRÁSKŮV HRONOV 2012 ZPRAVODAJ 82. JIRÁSKŮV HRONOV 2012 Co je Jiráskův Hronov? Opravdu je Jiráskův Hronov jakýmsi nejvyšším kolem, k němuž všichni směřují a o něž soutěží? V umění je soutěž vždycky tak trochu nesmysl, neboť

Více

Petr Horálek. Kometa

Petr Horálek. Kometa Petr Horálek Kometa Petr Horálek léto 2003 Slovo autora Vážený čtenáři. Pravděpodobně jste si po přečtení obálky této knížky uvědomil, že jde o vědeckou práci, věnovanou známým astronomickým úkazům, jimž

Více

Moje snaha zařadit se mezi káčátka byla mnohem tragičtější než v oné pohádce. Před šťastným koncem jsem totiž ještě stihla udělala pořádné hlouposti.

Moje snaha zařadit se mezi káčátka byla mnohem tragičtější než v oné pohádce. Před šťastným koncem jsem totiž ještě stihla udělala pořádné hlouposti. Ošklivé káčátko to byla vždycky moje nejoblíbenější pohádka. Stejně jako já, musel i pan Andersen mít babičku, která v košíku u kamen hřála za studených jarních večerů malinkatá čerstvě vylíhnutá káčátka.

Více

Brenda Shoshanna ŽIDOVSKÁ DHARMA Praktická příručka k judaismu a zenu

Brenda Shoshanna ŽIDOVSKÁ DHARMA Praktická příručka k judaismu a zenu Brenda Shoshanna ŽIDOVSKÁ DHARMA Praktická příručka k judaismu a zenu Jewish Dharma Přeložila Lily Císařovská Text copyright 2008 Brenda Shoshanna Copyright 2008 Da Capo Press Translation 2010 Lily Císařovská

Více

Mukopolysacharidosa, to zlé a dlouhé slovo.

Mukopolysacharidosa, to zlé a dlouhé slovo. Mukopolysacharidosa, to zlé a dlouhé slovo. Jan Michalík, 1998 Úvod aneb proč vznikla Dobrý večer. V šatně vědecké knihovny v Olomouci sedí opět stejná paní. Věk - neurčitý. Důchodový však jistý. Je příjemná

Více