Temné zápisky o Světle

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Temné zápisky o Světle"

Transkript

1 Temné zápisky o Světle myšlenkář v sedmi rámech nerozlišitelné noci Jakub P. Honců 1

2 Mezi vzpomínkami, větrné myšlení O kráse a umění, společnosti, přírodě a přirozenosti... 2

3 Uvedení Následující stránky jsou psané zlehka, ač je jejich inspirací velké břímě. Jsou původně psané v naprostém tichu a po naprosté tmě, jíž jsem se nechal na sedm dní obklopit. Jejich slova jsou trochu bloudivá, jejich myšlenky téměř neuspořádané, témata se opakují a jejich ratolesti nejsou sestohovány. Sloh není zdaleka dost básnivý na to, abych si troufl mluvit o díle především poetickém, není však ani dosti precizní a chladný na to, abych mohl mluvit o díle především rozumovém-rozumném. Deník v obvyklém slova smyslu to není. Dějíř to je. A Myšlenkář, především. Trochu i Snář. Zaujatá stanoviska, často zaujatá velmi intuitivně, se snažím logikou řeči jemně obkreslit - zlehka zkusit, zda obstojí první zkoušku nějak sdíleného rozumu. Sloh je však dojista dost básnivý na to, abych si netroufl nárokovat všeobecnou průhlednost. Věřte mi nebo ne, volba takovéto formy netkví jen v lenosti, je i naprosto intencionální. Tato forma je ušitá na míru skutečnosti, resp. skutečnosti mé, tedy nejspíš té jediné, kterou znám alespoň trochu lépe než téměř vůbec. Právě svým zmatkem kotví můj text ve světě! Vědec nejsem, básník jsem jen špatný a filosof jsem jen ve smyslu nějak moudrostmilujícího. Nachytáte mě, chcete-li, na velikášství a snad i na kýč a na zmatečnost. Ale jak se mi líbí nezvyklá sousedství pojmů, témat, nálad - z daleka, ale přece mířím k jednotě, přesvědčený o provázanosti a skryté spojitosti věcí. I jazyk je má milenka. A také chci, aby před Vámi stálo dílko, které je i trochu upřímným obrazem chování mysli v těle, kterému bylo na týden odepřeno světské světlo. Samozřejmě, že při sepisování došlo k rozšíření původního textu ze tmy, k dokreslení jeho obrazů a k vertikalizaci jeho myšlenek. 7 dní ve tmě posloužilo nakonec především jako rámec, resp. jako 7 rámů, 7 dlouhých a tekutých odstavců, 7 možností vynoření, pojmenování a sebrání starých pocitů i myšlenek. Je pro mě 3

4 důlěžité úvahám ponechat jejich emoční podloží. Všech 7 rámů je nedaleko nezávislosti jeden na druhém, neublíží jim přeskakování, avšak zároveň - rám sedmý a dozvuk, kterými text končí, skutečně jsou i jakýmsi shrnutím, jakkoliv nenápadným. K mým nevyhnutelným a opakujícím se tématům patří např. povaha naší doby z hlediska duchového a společenského (především v rámech IV., V. a VI.), teorie vnímání, v rámci času: teorie náladovosti (rámy III. a VII.), vztah přírody, člověka a božství (především v rámu VII. a v Dozvuku) a samozřejmě umění a jeho otázky, z toho pak především všudypřítomné úvahy o možnostech, smyslu a účinku umění (např. rám III., rám VI. a Dozvuk), o autorství a o (ne)tvoření vůbec (rám II.). Nutno zmínit, že jsem se chytl na Schillerův ideál estetické výchovy člověka a ona vtíravá představa, že uměním člověka nějak polepšíme, mě nikdy nepustila. V textu je spousta uvozovek - mezi nimi najdete povětšinou pojmy, k nimž žádám od čtenáře jistý odstup, půjde povětšinou o slova užitá nějak z nouze, když jsem se nedošátral pojmu lepšího. Kurzívou naopak píši ta pojmenování, která považuji za zdůraznění-hodná a nebo nějak přesná, tj. ta, která bych pro svůj text ustálil. Nejskloňovanějším slovem bude nejspíš slovo krása. Věčnost bude také. Podobná velká slova trůní na mém textu, jak hutná mlha na zimním Burgundsku. Možná takovým pojmům škodím, možná by se k nim nemělo přistupovat tak ledabyle.. Ale jak jsou právě krásně mlžné a matné! A to jim dodává toliko užitelnosti a užitečnosti v dotýkání se toho, o co nám, nebo alespoň mě, jde. Toho se totiž lze jen matně dotýkat a nikdy to nelze zachytit, nikdy protnout. A nakonec - proč vůbec prezentuji takový text, tolik osobní, který se může jevit (a nejspíš i je) docela rozháraný - a občas odměřený, občas i hysterický? Prezentuji jej několika známým, neboť doufám, že by mohl někoho z nich (za)bavit, někoho rozmyslet. Je koneckonců sám plodem jiskřivé zábavy i ztěžklé hlavy, rozklepaných rukou a nejedné promyšlené hodiny, nezralým třeba. Kdyby mohl změnit perspektivu či inspirovat, to by bylo nejlépe, ale netroufám si v to příliš doufat. 4

5 Předehra Na týden do tmy, samoty a ticha. To aby toho méně překáželo niternostem, aby se staly nevyhnutelnými! Aby si oči odpočinuly, ty oči tak přetížené a bičované světlem. Abych byl více se zvukem, s hlasem a kytarou. A taky z prosté zvědavosti. Rozhodl jsem se pro něco, co mohlo dost dobře být ještě nedávno nanejvýš tak trestem pro zlobivé děcko. A tahle myšlenka mě bavila a přišlo mi to tak hezky absurdní - že dnes lidé v počtu stále hojnějším, já mezi nimi, vyhledávají krátkodobá pobývání ve tmě (a platí za ně), zatímco dřív to mohlo platit jedině za krutý trest, pokud nepočítáme poustevnickou vůli svět docela opustit. Já se však rozhodl pro chvíli vytržení ze světa, protože se občas zdálo, jako bych naopak byl svět(l)em trestán a tma mi měla být spíše vývojkou a odměnou. Ne z vůle poustevníka. A tak přece, když jsem se loučil se zemí, jak mi bylo teskno! Neměl jsem ni trochu strachu ze tmy, jíž jsem se měl zanedlouho na dlouho přikrýt, ale bylo mi teskno, že už ji možná neuvidím - krásnou zemi. Vyběhl jsem na kopec se zříceninou hradu a pozoroval vegetaci, jak zlehka a nenuceně prorůstá mezi kdys dávno lidskou rukou uspořádané kameny a přelévá se přes ně. To mi je jedním z případů oné zvláštní, z estetického pohledu symbiózy ostatní přírody a člověka (resp. lidské činnosti) - té symbiózy, která je mým očím nejdražší. Takové výjevy mi vždy přišly krásně melancholické, uklidňující a zvěčňující. Brzy jsem měl i lépe pochopit proč, ale nepředbíhejme. Na tomto hradě byl jistý pán Pancíř roku 1338 králem vyznamenán zlatým řetězem za udatnost a roku 1355 byl stejným králem na onom zlatém řetěze pověšen za loupežnictví. A tak mi přišlo, že jsem na správném, příkladném místě k rozloučení se světem. 5

6 Rám I. O tmě jako o svobodě o zvyku rozsvicet o myšlení músickém o hvězdách pode mnou... Mé první intenzivnější pocity ve tmě a myšlenky z nich plynoucí byly právě o nesmírné kráse země, té nejmilejší a přece Jediné. Hned jsem si říkal, že už teď, nejspíš tak po hodině, vím, že mělo smysl se do tmy zavřít - jen pro prohloubení tohoto vědomí. Byl to pocit loučení s tou, od níž se nemohou oči odtrhnout - ta chvíle melancholie plynoucího času, ale i přirozené oddanosti. Ano, nemohl jsem před chvilkou ze země oči odtrhnout, se stejnou krásou a stejnou bolestí. Netušil jsem ještě, jak zajímavé bude to porovnat s tím, co si o zemi pomyslím, když se na ní po týdnu tmy vrátím.. Když mě tma halila už několik hodin, tak začaly přicházet nové pocity, pocity svobody, nespoutanosti, nekonečných možností. Pocity v jistém slova smyslu protichůdné k oné lásce zasazenosti do času a krajiny. Zasazenost je zdrojem melancholie, tma mi hned přišla především jako možnost - tj. prázdný prostor k naplnění. Žádný svět tu není, tak nic naplat, musím si nějaký vysnít! Nade mnou: Tma. Pode mnou: Tma. Po stranách: Tma. Tma nekonečná, do všech stran. A tak i na gravitaci bych zapomněl. Stát nebo letět prostorem, to jako by teď bylo to samé. Ano, je to další změna perpsektivy a tedy to, co jsem hledal. Málo v čem je tolik radosti jako v změně perspektivy! Není to jen konec nudy, je to i pocit nesmírnosti jsoucího. V téměř čtvercové sluji jsem měl postel, ta zabrala dva rohy, a dalším dvěma jsem přidělil jejich role - v jednom koutě kytaru, to bylo zvučiště, v druhém 6

7 hromadu papíru, to abych, jako správný psanec-psavec, psal. Vnášení řádu mi přišlo takové (až roztomile) lidské. V předsíni jsem měl malou koupelnu. Šel jsem se umýt. Hned jsem šátral po stěně: Kde se tu, kurva, rozsvicí? řekl jsem, v duchu sice, ale dost nahlas. A po krátkém zpoždění jsem se začal smát. Hluboce a hlasitě. Netušil jsem kolik takových záchvatů smíchu na mě během onoho týdne ještě mělo přijít. Ulehl jsem. A ještě myslel na zem. S milenkou se nikdo nikdy nerozloučí úplně - teď dokázala do sluje slabounce prozpívat ptáky. Právě ten občasně slyšitelný zpěv ptactva se mi stal jediným zpravodajem světského dění. Ještě nebude noc. Nemohl jsem se, ke svému zklamání, odpoutat od dění venku - často jsem přemýšlel, co se asi zrovna před slují děje. Kytaru rozeznít se mi nechtělo. Myšlenky teď byly, do jedné, plitké a nezajímavé, nekonstruktivní a neprohloubitelné. Ano - myšlenka přijde a buď je nebo není prohloubena, ale není od základu vědomě a svobodně tvořena. Dobrá myšlenka přijde z výšin, z hlubin - z místa vzdáleného, ale přece nějak našeho. Myšlení je mi músické. Podmíněné nedohlednem. A músám se do tmy zatím nechce. Zmocňoval se mě skepticismus: Hlupáku, jsi tu jen v boudě bez oken, v dané a přesně určitelné lokalitě ve světě! Nic doopravdy nového, zajímavého, nic plodného. Pobyt ve tmě - jen další výmysl těch, co chtějí dát uniknout ze suché doby na vlně duchovní senzace. A vlny se vždy nakonec uklidní na břehu. A tak bys radši viděl soumračné nebe, známé, a přece vždy jiné než to včerejší, rozběhl se a rozesmál se tiše s vichrem, co ze vzduchu dělá muziku a víří se v korunách stromů, a pak bys startoval svůj kočár, v síle motoru cítil zhoubnou sílu lidství, které je i racionální, ale jen v mezích sobectví. Ale ne, teď budu tady. Musím tu být, ten, kdo se neumí soustředit, vůbec toho spoustu neumí a zdá se často nejen docela neužitečný, ale i nežitelný. A být žitelný a posléze i užitečný - to je má vůle, vidím ji jako výzvu k boji, na jehož konci je malá spása. Bitva, jejímž cílem je svobodné vyčerpání, odpočinek. Takové přece příběhy bývají! Je tomu tak v každé skutečnosti? Uvidím. Uvidím více zítra, řekl jsem si. To bude 7

8 změna - až se vzbudím a nebude světlo. S tím jsem usínal a tma se probouzela. Usínal jsem, ale nevěděl, jestli jsou mé oči zavřené nebo otevřené. Otevřený, padal jsem vzhůru do hvězd. A padaly hvězdy ve mě. 8

9 Rám II. O zadrhnuté mysli o poezii - paroží jazyka o radosti herectví o vězni a poustevníkovi o nemocné, zhoubné televizi a prvně o estetické výchově o calvadosu umění o dechu, tedy o inspiraci a expiraci a především o prázdném krematoriu snu... Spal jsem nejspíš dlouho. A měl živé sny, sny smířlivé. O těch, s nimiž jsem žil a pro teď už nemohu. A nebylo v těch snech nich překvapivého, ale ani nic, co by se dělo ve skutečnosti. Bylo to dobré, jako každý nový náhled na to, co nás obklopuje. Avšak - brzy po probuzení mě znovu přepadly ony mělké myšlenky, s ilustracemi denních snů, ty plytké obrazy, které tak nemám rád. Ploché, mělké a zbrklé představy, často takové recidivistické výrony z těch nejnižších, zjednodušujících, vytržených emocí.. A před kulisami černého nekonečna se to zdálo být ještě mělčí a trapnější než obvykle. Vysmál bych se sobě samému, za nenávist nebo vypočítavost, ale nejde mi to, jsem pohlcený. Říkám si, že myšlení dojista může být užitečné, ale občas je rozbitou mašinou (točí, hlučí - ale pro nic). A navíc bičuje obrazotvornost. Mysl, která nejde vypnout. Nerad přirovnávám cokoliv lidského ke stroji, ale tu se to nabízí přespříliš. Mysl zadrhnutá a nevertikální. Ano, mysl umí vykládat a tvořit příběhy, ale příběhy (se všemi city kol) jsou jak prudce rozlitá voda, z vědra a ze studně - ale právě do studně mysl nikdy dost dobře neuvidí. Není jí známa ta stálá hladina nekonečně klidné, hluboké vody, jíž jsou tříštivé 9

10 svrchní proudy dramatem vskutku jen nepatrným. Vůle si říká o svobodný sen a tato mysl, teď nad vůli silnější, předhazuje přespříliš omýlané náměty. Uspořádává po svém emoce, přičemž nectí jejich hloubku, souvztažnost a proměnlivost. Zbrkle uspořádává ony emoce do příběhů, tedy v podstatě schématizovaných představ, jednoduchých sousledností. Dává špatná jména. Ano, neuctivá a zbrklá je teď mysl. K tomu navíc i nezábavná. Proč jen nedá prostor svobodnému snu, kořenícímu mnohem hlouběji? Nespokojený a prázdný, ležím na posteli. Až ze mě z nudy (nebo snad dokonce zničehonic) vytryskne báseň. To už se nestalo dlouho.. A také pak o básnictví přemýšlím: Slova se vynořují a básník je chce chápat v plné šíři, aby s nimi mohl dobře pracovat. Báseň je kolotočem (skrytých) významů svých slov. Báseň je poctou každému svému slovu a jeho významovému bříměti! Proto je báseň výlohou jazyka, výstavním nositelem jeho rozvětvené krásy.. A přece, báseň je tíživá. Báseň je paroží jazyka! Má báseň končila se takto: Kostky slz vrženy // Jako hrom do kávy / Láska tě zadáví. A pak jsem slyšel Ellu Fitzgerald jak zpívá svou nejkrásnější píseň Black Coffee, což ostatně není překvapivé. Těšil jsem se, až hudební paměť začne lovit ve své diskotéce. A je to příjemné, to probuzení usazené, němé hudby. Ale kávičku si nějakou dobu nedám, pobytí ve tmě nese s sebou dietu. A srdce mi beztak tepe všelijak. A děkuji, nesladím. A taky - nedávno jsem byl na Maryše. Když opustím báseň a návratu nicoty zabrání přinesené jídlo, rýže a voda, začnu se bavit po herecku. Bavím se rolí. To je přeci ohromná zábava i úleva, konečně se někým stát! Donesli mi příděl nuzného jídla v bandasce. Ne, že by tomu nechyběla sklenka vínečka, ale což - baví mě to takhle! Myslím na vězně a taky na vojáky. Myslím na Máchova Viléma. Bolavý, nasilný a snivý duch, v těle tmy 10

11 Hluboké ticho té temnosti zpět vábí časy pominulé, a vězeň ve svých snách dny mladosti zas žije dávno uplynulé. To vzpomnění mladistvých let mladistvé sny vábilo zpět; a vězně oko slzy lilo, srdce se v citech potopilo; marná to touha v zašlý svět. Jen co je pravda. Nepopraví mě, ale jinak? Také mě čekají: Změna a sen... Budoucí čas?! Zítřejší den?! Co přes něj dál, pouhý to sen, či spaní je bez snění? Snad spaní je i život ten, jenž žiji teď; a příští den jen v jiný sen je změní? Či po čem tady toužil jsem, a co neměla šírá zem, zítřejší den mi zjeví? Kdo ví? Ach žádný neví. Každá role má svou náladu, tím i svou krásu. Ano, nálada je vždy krásná, nekrásná je nicota, otupělost, strnulost, nebo ignorace. A role, ta žije se navíc snadno, nezávazně. A jaký je rozdíl mezi poustevníkem a vězněm? Neliší se jen malou, počáteční vůlí a protivůlí? Není zajímavější to, co mají společné? Zajatec, co touží po světě, a ten, kdo svět odmítl? Ale ne, nebudu myslet dál za poustevníkem a zajatcem, otázka je mi teď uspokojivým vývodem. Vracím se na opačný pól lidských rolí, vracím se k tomu, jehož velká a přilnavá role je roztříštěna do spousty žitelnějších podrolí, k tomu, kdo rozvířené mezilidskosti a smyslové i citové proměnlivosti 11

12 nutně holduje - k herci. Tuším jeho bolest i jeho radost. Je v jeho mnohosti vposledku víc celistovosti nebo jen nesnesitelné roztříštěnosti? A jaký je jeho smysl? Je žitelný a užitečný? Herec, když hraje roli - interpretuje a posléze ztělesňuje a prožívá cos svým způsobem neskutečného - ať už karikaturu jiného jednoho konkrétního člověka nebo jakýs typ - typ jakožto sumu jiných typů zařazených do jedné přihrádky. Dobré herectví (ve smyslu role-hraní) tak není než vcítěním do konstruktu, nutně však založeným na empatii všeobecné, na ní závislým. A právě nevyhnutelná citlivost a obrovský prostor pro interpretaci činí snad hercovo bytí plným, smyslu-plným, výsostně lidským, procítěným, nestrnulým. Když napjatou úvahu o herectví uzemním, ptám se: Jak se to má se smysluplností herců, těch profesionálních herců, sledovaných z divadelních hledišť, z biografů či z panelákových gaučů? Vidím jistý paradox v tom, že mnoho dobrých herců svým plamenným, vzletným, činným bytím mezi lidi šíří bytí naopak ustrnulé a líné. Zodpovědnost však náleží především režisérům, scénaristům, komisím, resp. rozdělovačům dotací. Ty citové prefabrikáty, zkratkovité, zglajchšaltované, nenáročné, třeba zábavné, ale neinspirující, bez hlubších dopadů - což jiného hezkého bychom ještě mohli o většině současné televizní/filmové tvorby napsat? Mocná je audiovize. Jinak, ale také mocné je i divadlo (a divadlo má, mimochodem, výhodu, kterou málo využívá - možnost zapojit také jeden smysl navíc - čich - a, slyšte mě jako vinaře: Víte jaké mají vůně účinek, jakou sílu? Kolik jen vážou vzpomínek!) Mocná audiovize je dnes, bohužel, především nemocná a její nemoc je velmi nakažlivá. Kdy byla audiovize zdravá? Když se kvůli Bergmanovým televizním Scénám z manželského života ve Švédsku výrazně zvýšila rozvodovost (ne, že bych nepřál dlouhodobým svazkům, ale také jsem přesvědčený, že společnosti neprospívají mezilidskosti mdlé a zbytečné). Mělo by přeci být státním zájmem aby sledování televize, zvláště pak veřejnoprávní, nebylo mrháním času (to je ještě ten lepší případ), ale aby bylo inspirující, nepovrchní, aby šlo 12

13 schillerovsky o estetickou výchovu. I nemocná audiovize je však mocně vlivná - což se nebojíme, že reálným důsledkem např. psycho-logicky mělkých filmů budou mělká psýché a mělký logos? Sám si pomatuji, jak jsem jako dítě jednu dobu naprosto odmítal sledovat filmy, neboť se mě příliš dotýkaly, natolik, že jsem se začínal chovat jako jejich postavy a to mi tehdy přišlo nesnesitelně divné. Proč zrovna dnes, v době, kdy už z umění nemusíme mít strach, dnes, když už není třeba bojácně brzdit jeho bujení a větvení, jeho tvůrčí odchylky stranou od ostře střeženého, unifikovaného dobového diskursu, dobové ideologie (jak to lze v dějinách vidět např. u katolicismu nebo socialismu ), proč není využit jeho potenciál ke společenskému a duchovnímu rozvoji? Pro nezájem? Tedy pro diktaturu trhu? Pro ni je médium a vposledku i umění samo znásilňováno a degradováno nejen v reklamách, ale i v plitkých a nesmyslných a neprocítěných hudbách nebo filmech? Snad nezbývá, než s hrůzou konstatovat, že umění i dnes slouží upjatému, dobovému (ne)řádu - tentokrát tedy hnátě trhu! K osvobození umění jest třeba vůle státu. A stát jsem my. A ano, poptávka po umění se snad i trochu rozšiřuje, snad i díky duchovnímu vakuu soudobému, díky napětí soudobému - obojí si v nás říká o jisté hledání, pátrání v bohatství lidské zkušenosti-skutečnosti. Doufejme, že to není jen tím, že pro umění je pohodlné být v opozici, tím, že jablka, jak známo, chutnají lépe v ráji než v jabloňovém sadě (a pokud to tím je, řešením jest zvěčnění podstaty, duch - spirit, tedy distilace, tedy calvados). Ano, demokratický stát jsme přece my a umění potřebujeme. Umění jako in-spiraci i ex-piraci. Tedy dech. Umění je nutností k zdravé, proudící společnosti, k společnosti takové, která se nebojí otevřít okna a vyvětrat. I já jakožto občan jsem stát a mám prostředky jak se zasadit o nová vážení společenských hodnot, neměl bych na to zapomínat. Ani když tu v černé tmě trávím rýži, která dojista byla krásně bílá. Je zvláštní jíst a na jídlo nevidět. Nevidění - nebude právě díky němu tohle vetměpobytí osvobozující? Přemýšlím o očních 13

14 tématech - v světě své oči přetěžuji, snad na úkor dalších vnímavostí. Očistím zrak? V Kázání na hoře stojí: Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo. Nebudu teď také konečně slyšet svůj hlas a svou kytaru v jejich pravdě? Méně bude znít to, co právě vidím, méně znít to, na co myslím, ale více to, co zní přímo zvukem? Zní, nezávisle na ostatním. Zní, sice zní, a přece by se teď nejspíše řeklo Moc ti to nezní!. Snažím se hrát. A po chvíli si říkám - neměl bych se už konečně vykašlat na to, co mi nejde a začít se věnovat tomu, k čemu mám prý alepsoň trochu vloh? A ne! Vím, že ne. Musím znít. Vím, že musím. Ztěžka, ale přece - život ze mě tryskne zpěvem. Musíme se snažit, neúspěšně třeba. Na úspěchu vposledku tolik nesejde. Jde také o pocit živosti a moci, který ztrácíme, pokud se nesnažíme. Bývalo mi úzko ze všeho, co se mohlo stát a nestalo se. Myslel jsem na lidi, na jednotlivce (i na sebe, ale ne jen na sebe), jejichž vší potenciál i talent nepřetekou do sdílení, na ty inspirované a přece neprojevené, a to z různých důvodů - pro nezvládnutou řemeslnou stránku projevu (řemeslo má pro mě od podstaty umění dál než by šlo čekat - umění není jen o umět, ale také a především o umět se inspirovat, umět procítit.. ), pro stud, pro strach, nebo jednoduše pro nedobře naladěnou duši a všemožné nepříznivé okolnosti. Troufal jsem si mluvit o nespravedlnosti lidského světa a truchlit především nad básněmi, které našly své básníky, ale ti nenašli slov. To mi bylo nejtragičtější. A říkal jsem si, že někde musí být nezměrná pohřebiště sněného, která mi činila nedůležitým autorství, ač nejeden autor dokázal cos dostat ven ze sevření svého ducha, tedy elegantně a zdatně přetvořit do sdílení (nutně pře-tvořit, vždy je to srážka s hmotným světem, nikdy to není čistá exteriorizace - vyvenčení). Vnímal jsem jedno libovolné lidské dílo a říkal jsem si, že to by dokázal leckdo, ale jen tento jeden autor se dostal, shodou okolností, dál než do potenciality. A nektví všechno právě v oné potenci, v možnosti? A není to, co nás přiměje dojít až k dílu často především dětinské nadšení, v němž je obsažena i dětinská tvrdohlavost a sebestřednost, 14

15 dětinský druh přehlížení? Není opravdový tvůrčí duch tolik přeplněn, že zkrátka nic zvnějšit nestihne, nic nestihne převést do pomalého a těžkopádného světa? Nebo má jen vrozený cit a umí z tisíců podnětů vybrat ten správný? Dnes už mi pohřebiště sněného nejsou tolik k bolesti. A to i proto, že na autorství záleží pomálu. Kulty uměleckých osobností jsou vždy trochu směšné. Slouží nám, to ano, slouží především k orientaci, dávají nám společná témata, společná pojmenování. Ale autorství? Věci totiž zkrátka jsou a nikdy za to nemůže jednotlivec sám. Mrzuté je když jednotlivec s nutkáním není schopný říct, co by říci chtěl. Mrzutý je pocit, že bys cos mělo být sdíleno a sdíleno není. Ale uvězněním v nitru a nesdílením ještě není niternost tak úplně pohřbena! Vntiřní život přeci tepe dál! Obraz žije! A naopak, ano, často je extreriorizací niternost přespříliš přetočena a pochroumána, přesvětlena světem. A ano, nápad sám, mám-li jej vážit, je mi snad víc než jeho realizace, a vnitřní obraz víc než obraz vnější! Srážka se světem je nutná především proto, by umění dosáhlo svého společenského významu a smyslu. Výzvou k tvorbě by však neměla být sebeprezentace, tak dobrá díla vznikají nejspíš jen velmi vzácně. Měla by to snad být vůle, resp. nutkání prezentovat to, co nás přesahuje. Autor není Tvůrce, je to jen člověk živý svou snahou dát vnitřnímu bohatstvtí, jež je beztak osobní a vlastní jen do určité míry (je především inspirované, tj. vdechnuté), sdílitelnou povahu. Ale stejně tu kytaru radši odložím. Ležím na tmě, tmou přikrytý, a vzpomínám na tmu temné komory fotografovi. Samozřejmě, že hned hledám analogie se svou dnešní temnou komorou: Zatraceně citlivý materiál! Vývojkou je duše, ustalovači jsou trpělivost, paměť, řád Ale nemůže být ustalovačem i text? Velmi, velmi špatným, ale přece ustalovačem, a to takovým, jehož ústálenosti jsou sdílitelné, interpretovatelné a procítitelné? Proto teď píšu, rád a s úsměvem. Text naráží do světa, pokusil by se být společensky smyslu-plný. A i když nakonec nebude, tak dojista teď bude i v můj čas v světském krematoriu snu prázdno. 15

16 Rám III. O romantické lenivosti o tvůrčí bolesti a kyvadle příběhů o nekotvení v pozemském o vnitřním face-booku o láskyplném hevíku o studijním autostopu o vykoupení bohatých vkusem o vařených pudech... Budil jsem se zvolna a ještě pořád snil. Volně ve vzduchu vlály neskutečně živé obrazy překrásné ženy. Bylo to vlastně podobně postavené jako má fotografická instalace Les paysages cachés du vin, kterou jsem měl ve vinařství v Burgundsku. Rámy tam visely na průhledných silonech, volně ve vzduchu, a v nich zase visely a podle proudů se protáčely oboustranné fotografie a vinohradní objekty. Ano, tak nějak byl uspořádán i můj sen. Ty obrazy byly teď však ještě mnohem pohyblivější a živější. A já cítil jen krásu, krásu nezávislou. A pak jsem slyšel starou popovou píseň Blue Moon, křehkým, a přece nedotknutelným hlasem Lisy Hannigan, a sen se začal zvrhávat z jakési absolutní výstavy do dění - s tou nejkrásnější ženou jsme běželi krajinou, lůnou zvesela zalitou, a říkali si šeptem: Už se nesmíme nikdy rozdělit!. A pak už jsem se konečně probral docela, protáhl se a zamračil i usmál zároveň. Romantickej schweinehund! zavyl jsem nahlas do tmy. A málem jsem rázně vstal a šel si do ledničky pro pivo. Opravdu jsem málem vstal! Nejspíš tedy začínám (konečně!) blouznit. Ale pak zas jen ležím a tíží mě krom žízně také nevratnost dějů. Lze se snažit reinterpretovat 16

17 si minulost, ale nelze se jí zbavit. Bolest se s postupem času jen vrší, neubývá. A tak - jak dlouho lze tu tíhu vydržet? Těžko je mi. Ale tu, ve tmě, úzkost mě nepohlcuje tak, jak to umí a zdá se, že v stále kratších periodách dělá venku na světle. Přemýšlím o tom. Ptám se, jestli bych neměl hledat trvanlivější a tišší štěstí. Vždyť to jediné, které znám, to prý není než jednou stranou mince! Ptám se především proto, že jsem vždy věřil, že klidnější a trvalejší štěstí je k naleznutí, že je (i pro otroky vichřic, při vůli) možné, ale že ho vědomě odmítám, neboť se nechci ani rozervanosti, ani kyvadlovosti vzdát, neboť jsou mi přirozené. Říkal jsem si, že kyvadlo je i můj způsob poznání a velká podmínka k jakémukoliv tvůrčímu činu. A že dění je přeci jenom a jedině v napětí, vprostřed mezi póly! Přemýšlím pro teď o netvořivosti (to je nádherné slovo) zas jinak než jako o pohřebišti sněného. Ptám se - co jsem se svým tvůrčím utrpením dokázal? Co? Málo toho je, málo. Netvor jsem. Nikdy mi nezůstalo dost odhodlání, síly a trpělivosti, neboť jsem se přehoupl vždy jinam. Jdu kamkoliv a nikam, všech milostí se zříkám, jsem kdokoliv a nikdo - to bývala má kréda. Chvástal jsem se tím, že já je příliš obsažné, rozpínavé a zároveň prchlivé a proměnlivé, aby šlo spoutat do pevné osobnosti, a to určitě byla a stále svým způsobem je pravda - jenomže - příliš mi na tom záleželo! A neviděl jsem pod. Záleželo mi na tom, kým jsem zrovna dočasně byl a hluboce jsem trpěl, když jsem se cítil nikým. Zapomínal jsem, že v tomhle netkvím. Že volba masky je vždy nutná (tj. někdo jsem a jdu někam), ale není fatalní, a bolest v stavu bez masky (tj. jsem nikdo, jdu nikam) je nejspíš způsobena jen sundáním té staré, k níž jsme přespříliš přilnuli. Řekněme, že něco jako strhnutí náplasti. Strhnout náplast a dál se radovat po herecku, jak jsem psal včera! Najednou cítím imunitu vůči bolestem. Cítím jakés pevné, světelné, nezávislé jádro já, které mnou není docela, avšak právě proto je mnou věčně. To ono bude zřídlem pro tvořivost! A podobně tomu bude s kyvadlem - nehoupu se v posledku já, z úzkosti do euforie se houpe můj příběh. Ale já nejsem žádný příběh, ani ten svůj! Já přece není 17

18 žádnou soustavou událostí, ani žádnou sousledností citů, ani sochou z dění vytesanou. To možné zkrátka není, protože tu, ve tmě, příliš dobře vnímám, jak mi na tom nezáleží dost. Bolest se vrší, neubývá, ale vedle mě, ne ve mě! Příběh spoluutvářím, sleduji, interpretuji. Shora. Odhazuji vše, na čem mi pro teď nezáleží a zjišťuji, že nezůstává skoro nic. Nekotvím v ničem pozemském! Co zůstalo, to není žádný člověk, ani žádný vezdejší cíl, ani žádné jmění. Je to cos, co nemá jméno a pokud o Tom mám něco napsat, tak napíšu to, že je Zřídlem svobodné duše, jejíž svobodu nezmaří ani nejhorší břímě! Mohlo by se to snad i blížit novozákonnímu Bohu, ale hřešil bych pak pýchou, hřešil bych zbytečnými a neuctivými slovy. Ale ano, cítím jakous úlevu, řekl bych, že v duchu novozákonním. Kotvíme v nebesích! Jednou odpuštění, rozpuštění. Připitomělý kněz Dougal ze sitcomu Father Ted popije a pak s opileckým nadšením hlásá: I love being a priest. We ll all go to heaven, lads! A má pravdu. Víno je přece láska! Sem se dostanu, je mi do smíchu, myšlenky se mi odabstraktňují a lehknou. Ležím a nechávám je plynout, neprohlubuji. Nechám je se proplétat a vyvolávat dál obrazy a pocity, cítím příchod vzpomínavé zábavnosti a najednou si listuji albem těch, které jsem směl potkat. Listuji jakýmsi face-bookem, resp. už jen přihlízím jak jím je přede mnou listováno. Všude jsou rozesmáté tváře. Kaleidoskop malých, mezi-lidských vzpomínek! A říkám si: Tak na tomto facebooku jsem zaregistrován s velkou hrdostí! Chtěl bych přemýšlet o tom, jak se lidé proplétají a proč a také o tom, co se skrývá ve smíchu. Proč všechny vidím jen ve chvílích, kdy se tak smějí? Všichni se smějí. Až neskutečně. A to i ti, které jsem neviděl se smát snad nikdy. A já kvůli tomu nemůžu myslet hlouběji. Bavím se. A do toho mi začíná znít hudba. A ne, nejsou to Debussyho klavírní preludia, která jsem poslouchal před vstupem do tmy a na jejichž ozvěny jsem se těšil. Je to metálek. A ne, nic, co jsem kdy miloval - je to ten nejhorší a nejprostší hevíček! Iron Maiden a tak. Hned pod tenkou vrstvou smrťácké estetiky se skrývá tak čistá klukovská radost! Takový pocit živosti! Rozesmívá mě to, ale mocně! A 18

19 baví. Nemohu ležet, prudce chodím a narážím do zdí sluje. Nevkus je přijatelný, pokud nejsou peníze a je vztek. Nevkus boháčů je však neomluvitelný, neboť mít moc peněz je hřích, který lze vykoupit jedině vkusem. V tom snad tkví fenomén mecenášství. A možná to není pravda, ale přijde mi, že stará pokolení bohatých se vykoupila, zatímco naši poslední zbohatlíkové ne. Vkus je nadosobní, vkus je zodpovědností celé společnosti a bohatí by té odpovědnosti teoreticky měli nést více. Tím nechci říct, že by naši úspěšní kuponový privatizátoři a ostatní neměli poslouchat hevík, samozřejmě. Ostatně hevík, to je víc než jen metálek. Na gymnáziu si mě totiž po hodině zavolal profesor latiny, neboť se mu nelíbilo, že jsme ve třídě otočili kříž, tedy jeho slovy udělali kříž svatopeterský. Zavolal si mě a zeptal se Jakube, víte co je to hevík? No, asi heavy metal řeknu, zaskočený, na čež profesor poví s úsměvem HEzký VÍKend!, sebere třídnici z katedry a rázně opustí třídu vstříc sobotě. A to už jsem smíchy v křečích. Takové vzpomínky se mi vynořují jedna za druhou. To jsem si od tmy nesliboval, takové prosté divadýlko. Takovou zábavu! Metálek zní pořád a já se stále rozplývám nad jeho čistotou. Je dobře, že jeho maska je tak průhledná? Je přeci pochopitelné, že ti vkusní nakonec připadají nabubřelí a umělí. Vždyť jsou! Často jsou. Často jsou vkusnější jen o promyšlenější, strukturovanější masku na stejně nízkých a nezvládnutých citech. Ať si trhnou hnátami, jebáci!, křičím chřaplavě, Kozlík z Markety Lazarové. A už toho mám dost - vím, že to nemyslím vážně a chci se uklidnit a přestat se opájet po vandalsku. Vždyť mnoho záleží i na tom jak jsou věci představeny, i na tom jak jsou chápány, ne jen na tom jak jsou. Ale: Vkus! Co je vkus? Opustím sféru toho, co je tradičně chápáno jako umění, přejdu přes autostop ke gastronomii. Stále se těšívám autostopem, i když bych si mohl dopřát pohodlnější, resp. jistější dopravu. Z hlediska sociologie totiž nejspíš není nic inspirativnějšího než prostopované týdny. Není lepší, inspirativnější a zevrubnější zprávy o společnosti! Neúměrně je mezi stopařskými setkáními zastoupena snad jen vystrašená střední třída.. Jednoho 19

20 dopoledne jsem vystoupil kdes u Milána ze smradlavého fiátku s vnuceným gramem hašiše (Co s tím pančovaným svinstvem z Maroka? Copak nestačí říci, že nehulím? Někoho tím snad později potěším..). A pak jsem dobrou hodinku čekal, až mi zastavil černý šestilitrový mercedes: Che cazzo fai? Co asi? Ahhh, come on! Come ON! A valíme si to 180 milníků za hodinu, posloucháme kytarové mistry, nadáváme všem kol i sobě navzájem ( mafioisi, porco cane, ma-fi-o-si!.. a čéče, nebudeš ty jedním z nich? ), a hurónsky se u toho smějeme. A říkám si, v dočasné rezignaci: Má ještě něco jiného smysl než tenhle vymaštěný, živočišný pocit moci? V tom prohnilém a zmateném světě, co jiného činit než se uchýlit k tomuto dementnímu štěstí? To není zas tak nepochopitelný postoj. Ale tohle je přece blázen, co má moc peněz a chce se jen bavit, a nejhorší je, že o tom ani, chudák, neví! Ano, právě nevědomí je největší problém. Pak mě však zve na oběd, do svého oblíbeného zámeckého hotelu, a rázem je všechno jinačí. Jako bychom byli v nějakém svatostánku - už to není to sobecké štěstí sameckých chřtánů. Jsme tiší, oba, když procházíme nekonečnou halou, střeženou sochami (je to jak v mém milovaném filmu l Année derniere a Marienbad), jsme tiší, když usedáme na masivní židle, vyhlížíme na zahradu, jezero a hory, a jsme obsluhování dokonale ustrojenými číšníky, kteří nám s klidnou radostí servírují porce nádherných jídel. Jsem rád, že taková krásná restaurace existuje, i když se do ní třeba už nikdy nepodívám, ani já, ani nikdo z mých nejbližších! I když se následujícího dne vrátím k vandrácké dietě z chleba a piva a pokud budu jakkoliv poctivě pracovat, tak se má měsíční výplata vyrovná útratě v oné restauraci. Teď ale nesou krásné toskánské a ve vínku toho cítíme tolik, vůně nám oběma zpívají. Taková píseň vzbuzuje úctu. Pryč je dálniční šílenství. Čas se zpomaluje. Mít vkus, to mi jest: obtahovat, podtrhovat, lehce doplňovat, připomínat již přítomnou krásu (tu je také dobrým příkladem šacení!) a neotročit syrovým potřebám, nutkáním a pudům, ale uvařit je, zněžnit, k hlubšímu, případně i trvalejšímu prožitku a přitom nikdy neztratit 20

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Pondělí. Den: já svoje čepice!!!

Pondělí. Den: já svoje čepice!!! Den: Pondělí Dnes jsem se rozhodla začít si psát deníček. Už dlouho jsem o tom přemýšlela, ale až dneska se stalo něco, co bych myslím měla sepsat. Ještě pořád jsem trochu v šoku. Vlastně se ještě teď

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle)

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) kámen Bílý 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) 3. Poklad ( J. Škorpík / V. Kočandrle, I. Bartošová) 4 Jeskyně (V. Kočandrle,

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková

Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková Každý si pod pojmem cesta ke hvězdám představí něco jiného. Jeden si bude představovat chodník slávy v Los Angeles, další si sní o své cestě ke hvězdám a někdo úplně jiný

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

Můj pohled pozorování

Můj pohled pozorování Můj pohled pozorování Přemysl Vřeský Veselí nad Moravou 2013 Ájurvédská Instituce Dhanvantri, Praha ÚVOD Jmenuji se Přemysl Vřeský a ukončil jsem druhý ročník studia Ajurvédské instituce Dhanvantri obor

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Jsou okamžiky, kdy dlouze vyhráváš, pak štěstí se přikloní na moji stranu, možná jen, že mi ve hře šanci dáváš, kterou jinde tak snadno nedostanu...

Jsou okamžiky, kdy dlouze vyhráváš, pak štěstí se přikloní na moji stranu, možná jen, že mi ve hře šanci dáváš, kterou jinde tak snadno nedostanu... 1. Hrajeme spolu tu partii podivnou zase, bez figurek na šachovnici žlutohnědé, bez vnímání prostoru v prázdném čase, červenají při ní tváře pře tím tak bledé... Nehrajeme na remízu, ale na vyhrání, jen

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

malýprůvodce životem

malýprůvodce životem karelspilko malýprůvodce životem Podívej se na to jinak a nechej věci, ať se stanou Žít v souladu s kosmickým proudem je koncem utrpení MALÝ PRŮVODCE ŽIVOTEM Podívej se na to jinak a nechej věci, ať se

Více

LOUČENÍ. K.D.Charlie6

LOUČENÍ. K.D.Charlie6 STRÁŽCE Zlé síly jsem vyprovodil na okraj propasti šílené dimenze Odemkl klíčem, pootevřel dveře zlehounka, aby jemný vánek odvál všechnu zlobu z mého srdce Teď tu stojím čistý jako křišťál, Přichystán

Více

Putování krále Baltazara

Putování krále Baltazara Putování krále Baltazara Stanislav Poslušný hudba, texty písní Eva Meyerová doprovodné texty Bylo, nebylo před dávnými dobami, přesněji řečeno před zlomem letopočtu, kdy na nebi vyšla zářná hvězda. A hned

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy Po tom co dokončíte Váš Hledač záležitostí srdce, mužete se sem vrátit později a test si zopakovat, abyste viděli jak se změnili některé z Vašich odpovědí. Tohle může být skvělý způsob jak sledovat Váš

Více

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09 Žába Nenávidím žáby. Všechna zvířata mám rád, vím, že co do vznešenosti jsou si všechny výtvory přírody rovné, jen k žábám prostě cítím nepřekonatelný odpor. Povím vám proč, a to i přesto, že mi stačí

Více

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 OSTRUŽINY Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz SRPEN 2009 1. BÁSNÍCI (od puero) 2. Sonáta pro srpnový večer (od Verena) 3. Ve vaně (od milancholik) 4. (M.) Vzkaz lásky (od ivkaja) 5. Ach, vodo (od nostalgik)

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Čekám svůj den. 1. Pěší pták (M. David / P. Vrba) 2. Můžeš lhát ( P. Krejča / P. Vrba) 3. Můra (P. Janda / P. Vrba)

Čekám svůj den. 1. Pěší pták (M. David / P. Vrba) 2. Můžeš lhát ( P. Krejča / P. Vrba) 3. Můra (P. Janda / P. Vrba) Čekám svůj den 1. Pěší pták (M. David / P. Vrba) 2. Můžeš lhát ( P. Krejča / P. Vrba) 3. Můra (P. Janda / P. Vrba) 4. Čekám svůj den (P. Krejča / P. Vrba) 5. Nic víc (P. Janda / P. Vrba) 6. Na háku (M.

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude.

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude. 1. OSLAVA Byla jsem na devadesát devět procent přesvědčená, že je to jenom sen. Důvodů, proč jsem si byla tak jistá, bylo víc. Zaprvé jsem stála v zářivém kuželu slunečního světla v takovém tom oslepujícím

Více

nelze nikoho nutit, aby zůstal ve vztahu, když nechce

nelze nikoho nutit, aby zůstal ve vztahu, když nechce Naše vztahy jsou nemocné......to myslím všeobecně. Smysl pro empatii se postupně stává balvanem omotaným provazem na hladině jezera. Na druhém konci se uvázal člověk. Plácá se na hladině a pořád si myslí,

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Návštěva. 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy

Návštěva. 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy Návštěva 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy 1. Co si s sebou vezmete na dalekou cestu? Psaní seznamů Max.5min 2. Kam jedeme? báseň

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Co je afirmace? Zde je několik příkladů afirmací, mnohé z nich často sama užívám: Dnes jsem vděčná za svůj život. Dnes je krásný den!

Co je afirmace? Zde je několik příkladů afirmací, mnohé z nich často sama užívám: Dnes jsem vděčná za svůj život. Dnes je krásný den! Co je afirmace? Ve slovníku nalezneme význam tohoto slova ve smyslu přesvědčení, přitakání, ujištění, tvrzení. Každý den, každý okamžik nám hlavou běží mnoho myšlenek, tvrzení, přesvědčení, v duchu každý

Více

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TMA SE SNÁŠÍ NA MĚSTO TAK TĚ PROSÍM BUĎ SE MNOU UPÍR KROUŽÍ KOLEM NÁS SCHOVEJ HLAVU POD POLŠTÁŘ ZKOUŠÍM TO DÁL R. ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKOUT SE OBLAKŮ ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKNOUT SE HVĚZD

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE VAŠE PRVNÍ LOUČENÍ Pokud jste se rozhodli, že nastal čas, aby Vaše dítě začalo objevovat nový svět a kamarády ve školce, potom si o tom s dítětem povídejte. Vysvětlete mu, že ve

Více

Seznam příloh Textové přílohy: Grafické přílohy:

Seznam příloh Textové přílohy: Grafické přílohy: Seznam příloh Textové přílohy: Příloha 1 Nemá náš rytmus; Mně rytmus vnikl do žil Příloha 2 Pět strun Příloha 3 Kdyby tisíc klarinetů Příloha 4 Loď swingu Příloha 5 Melancholické blues Grafické přílohy:

Více

noční motýl prosím tě otevři

noční motýl prosím tě otevři když spíš když spíš má ticho zvláštní něhu svět ustane v svém koloběhu když spíš co tvůj sen skrývá nemám zdání zdá se ti asi o létání když spíš pokoj má barvu zralých pšenic slunce už sahá do okenic když

Více

Ztichlým večerem kráčí postava vypadá jako že nespěchá Kolem se míhá minulost i dnešek

Ztichlým večerem kráčí postava vypadá jako že nespěchá Kolem se míhá minulost i dnešek Polendář 009 Jan Bezděk Pavla Jurigová Milý poutníče, procházející jednotlivými stránkami tohoto Polendáře, měsíci roku, cestami života, jdi s cílem ve svém srdci, pak nebude nikdy vzdálená tvá představa

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Šindlerová, Jindřiška

Více

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929)

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Jsem psycholožka, učitelka a také spisovatelka, protože jsem napsala 25 knih, které byly přeloženy do 25 jazyků. Pomáhám dětem, které to mají složité se svými rodiči,

Více

II. WOHLAU. Vedle mne na kavalci / 65 Pochod / 69 Tanec / 70 Obrázek ženy / 72 Byl konec války první den / 75 III. NÁVRAT

II. WOHLAU. Vedle mne na kavalci / 65 Pochod / 69 Tanec / 70 Obrázek ženy / 72 Byl konec války první den / 75 III. NÁVRAT Obsah I. TEREZÍN Sedala sama za zavřenými dveřmi a psala / 9 Spolužačce / 10 Nemocné zvíře / 11 Znění / 14 Ošetřovatelka / 15 Na dvoře stojí lidé jeden za druhým / 16 Ráno / 17 Žena / 19 J. - Dnes e všemu

Více

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007 OSTRUZINY.cz Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007 1. Dole...nahoře (od LUKiO) 2. Tajemství (od Zorik von Masimo) 3. Linnéa (od otazník) 4. Dopravní modlitbička (od Lizzzie) 5. Definice lásky (od

Více

Josífek byl už opravdový školák,

Josífek byl už opravdový školák, 1 Josífek byl už opravdový školák, prvňáček. Ale hlavně byl zvědavý malý kluk. Stále si něco vymýšlel, občas nerad poslouchal a taky často lhal. Nic nepomohlo, že začal chodit do školy. Nepomohlo, ani

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno.

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno. Josefína Ukázková Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA Milá Josefíno. Výše jsou pro Vás vyloženy všechny karty, které Vám utvářejí Vaše cesty v nejbližší budoucnosti. Je potřeba

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Cambridžská škála depersonalizace

Cambridžská škála depersonalizace Cambridžská škála depersonalizace JMÉNO: VĚK: DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ: ZÁKLADNÍ / VYUČENA / STŘEDOŠKOLSKÉ / VYŠSÍ NEBO VYSOKÉ (prosím vyplňte a zakroužkujte) PROSÍME VÁS, ABYSTE SI POZORNĚ PŘEČETLA INSTRUKCE:

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Frekvence lásky. Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Frekvence lásky. Ukázka knihy z internetového knihkupectví Frekvence lásky 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Gabriela Čanigová FREKVENCE LÁSKY Vladimír Kvasnička Nakladatelství VODNÁŘ 3 Děkuji vám všem za podněty, které mne vedly k tomu,

Více

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A 5 JZYKŮ LÁSKY Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. Jsem rád/a, když mě někdo obejme. 2. Rád/a trávím čas o samotě s člověkem,

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

14 16 KH-57-03-297 -CS-C

14 16 KH-57-03-297 -CS-C 14 16 KH-57-03-297-CS-C Vy krásné vlaštovky! Evropská komise Tuto publikaci zpracovalo Generální ředitelství pro životní prostředí. Vychází ve všech úředních jazycích Evropské unie. Publikace je také k

Více

Rozprava v Řádu Lyricus

Rozprava v Řádu Lyricus Rozprava v Řádu Lyricus Prožitek Navigátora Celistvosti Tyto rozpravy přeložil James, tvůrce materiálů o Tvůrcích Křídel. Jsou velmi významnou součástí učebních metod, které používají instruktoři Výukového

Více

Nemáte Žádné Reference?

Nemáte Žádné Reference? Nemáte Žádné Reference? Pak mám pro vás dobrou zprávu. Každý začíná s tím, že žádné nemá. Všichni ale musíme odněkud začít. Z vlastní zkušenosti se mi nesčetněkrát potvrdilo, že když umístíte reference,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Úvod Překonat hranice hmoty, prostoru a času obyčejně přesahuje kapacitu lidského mozku. Stát se neviditelným svědkem událostí v čase a prostoru je si

Úvod Překonat hranice hmoty, prostoru a času obyčejně přesahuje kapacitu lidského mozku. Stát se neviditelným svědkem událostí v čase a prostoru je si 1 Úvod Překonat hranice hmoty, prostoru a času obyčejně přesahuje kapacitu lidského mozku. Stát se neviditelným svědkem událostí v čase a prostoru je sice možné, ale vyžaduje to od adepta duchovního rozletu

Více

Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1. Anotace. Mgr. Pavel Šupka

Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1. Anotace. Mgr. Pavel Šupka Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1 Mgr. Pavel Šupka Čeština 26 41-M/01 Elektrotechnika 78-42-M/01 Technické lyceum 23-41-M/01 Strojírenství

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Literární sešity. ZŠ B. Dvorského. Zdál se mi sen Lucie Zedníková, 8.B. Zdál se mi sen, jehož význam byl skrytý,

Literární sešity. ZŠ B. Dvorského. Zdál se mi sen Lucie Zedníková, 8.B. Zdál se mi sen, jehož význam byl skrytý, Literární sešity 2016-17 7 ZŠ B. Dvorského Zdál se mi sen Lucie Zedníková, 8.B jehož význam byl skrytý, i barva nebes celý svět byl jednolitý, samá šeď, avšak mnoho odstínů, nerozeznám tam světlo od stínů.

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

S e t k á n í š e s t é B o u ř e

S e t k á n í š e s t é B o u ř e S e t k á n í š e s t é B o u ř e Utíkáš po trávě, studí tě do bosých nohou, prší a z dálky duní bouřka. Dům není daleko, když zrychlíš utečeš hromům za svými zády. Nechceš se otočit, ale dunění se blíží

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo. TA je určeno těm, kteří kladou otázky Vesmíru, chtějí rozumět svému životu. a hledají vlastní cestu.

Most do páté dimenze. Tattatuo. TA je určeno těm, kteří kladou otázky Vesmíru, chtějí rozumět svému životu. a hledají vlastní cestu. Motto: TA je určeno těm, kteří kladou otázky Vesmíru, chtějí rozumět svému životu a hledají vlastní cestu. TA1/1.část str. 35 Září 2013 Stránka 1 I. Úvod Milí přátelé, prázdniny nám utekly jako voda, pro

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Kamila a Petr Kopsovi. Jak se krotí tygr. Knížka pro děti, rodiče i pedagogy

Kamila a Petr Kopsovi. Jak se krotí tygr. Knížka pro děti, rodiče i pedagogy Kamila a Petr Kopsovi Jak se krotí tygr Knížka pro děti, rodiče i pedagogy Edika Brno 2015 KDYŽ CHCI ZKROTIT TYGRA, MUSÍM HO NEJPRVE POZNAT Krotitel tygrů Chci se stát kvalifikovaným krotitelem tygrů!

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

7 V y k u p t o. c z. Luxusní bydlení. Koupelnový (nad)standard. Knihovny jaké svět neviděl. ... nemusí nutně znamenat to nejdražší

7 V y k u p t o. c z. Luxusní bydlení. Koupelnový (nad)standard. Knihovny jaké svět neviděl. ... nemusí nutně znamenat to nejdražší 2/3/2015 Sedmé vydání týdeníku pro všechny registrovné uživatele slevového serveru Vykupto.cz Neprodejné Všechna práva vyhrazena 2015 Vykupto.cz s.r.o. Luxusní bydlení... nemusí nutně znamenat to nejdražší

Více

duly. Mohutná loď se naklonila na stranu, jako by jí zmítala bouře. Z paluby se ozývaly hlasité povely a pobíhaly po ní temné postavy, rozčileně

duly. Mohutná loď se naklonila na stranu, jako by jí zmítala bouře. Z paluby se ozývaly hlasité povely a pobíhaly po ní temné postavy, rozčileně DUCH? Z temného moře se vynořila plachetnice se třemi stěžni. Plachty měla svěšené a trup hluboko ponořený, jako by byla naložená těžkým nákladem. Na středním a nejvyšším stěžni vlála malá černá vlajka.

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano?

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Dělám to teď dobře. Velice ráda Vás vidím! Já také, drahá, já také. Jste tak hezká! A toto je moje tchýně. Och, ano? Celá rodina je tady, dobrá! Dobrá, zpět k vaší poezii.

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

J. Wolker Těžká hodina

J. Wolker Těžká hodina Název projektu: Zkvalitnění a inovace výuky na SPŠ Ostrov Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0805 Název učebního materiálu: Komplexní jazykový a literární rozbor uměleckých textů - pracovní

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností 20. dubna 2012 Břevnov, 18. března 2012 1 Třídění důležitého z pohledu člověka Co mědrží nad vodou, co mězajímá, posiluje, co bych chtěl/a Po ránu hrnek kávy

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL. Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto

SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL. Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto 14 ŽÁDNÁ SETKÁNÍ NEJSOU NÁHODNÁ KAŽDÝ ČLOVĚK, SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto pravdivá. Při každém setkání s jiným člověkem se mohu vždy něco naučit. Můžete

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Foliáš z Fornostu. Toulky

Foliáš z Fornostu. Toulky Foliáš z Fornostu Toulky Poutník I Byl večer, už zavřela se vrátka a jakýs poutník zpíval písničku. Ta slova zdála se být sladká, ale mužíček smutněl trošičku. Kousek dál v prachu cesty kráčí on, malý

Více