Integrovaná ochrana kukuřice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrovaná ochrana kukuřice"

Transkript

1 Integrovaná ochrana kukuřice

2 Houbové patogeny kukuřice Padání a spála klíčních rostlin - původci - Fusarium spp., Diplodia maydis, Pythium spp., Helminthosporium spp. Obecná snětivost kukuřicepůvodce - Ustilago maydis Fusarium spp.na palici kukuřice obecná snětivost kukuřice Rzivost kukuřice původce Puccinia sorghi

3 Obecná snětivost kukuřice Původce: Ustilago maydis výskyt je celkem běžný ve všech oblastech pěstování kukuřice příznaky: od června až do sklizně na všech částech rostlin boulovité nádory potažené šedivou blanou až velikosti pěsti sněť není producentem mykotoxinů, z tohoto pohledu proto napadení rostlin při slabém výskytu nepředstavuje zdravotní riziko pro zvířaty obecná snětivost zničená palice zničená palice

4 Obecná snětivost kukuřice Ochrana kvalitní orba po sklizni střídání plodin při slabším výskytu a na menších plochách (množitelský porost) lze doporučit vytrhávání boulí chemická ochrana proti bzunce ječné (infekce) omezení mechanického poškození rostlin na minimum vyrovnaná výživa, přiměřená hustota porostu fungicidní mořidlo Alios zdravá palice kukuřice palice kukuřice se snětí

5 Padání a spála klíčních rostlin příznaky: na klíčních rostlinách nezřetelně ohraničená až proužkovitá, zahnědlá místa na kořenech a bázích stébel (Fusarium), načernalé báze stébel a žloutnutí (Pythium) podlouhlé vodnaté skvrny na listech (Helminthosporium) nepravidelné, mezerovité vzcházení později rozklad dřeně stébla u nejspodnějších internodií s bílým či růžovočerveným myceliem (Fusarium). za vlhka jednotlivá zrna či celé části porostlé růžovým až černým myceliem (Fusarium) výskyt Fusarium spp. v roce 2014 byl mimořádně vysoký způsobené průběhem počasí Fusarium spp. je producentem mykotoxinů Ochrana: fungicidní mořidlo Alios, foliární ošetření přípravky Prosaro 250 EC a Retengo Plus

6 Rzivost kukuřice původce: Puccinia sorghi příznaky: vypouklé světle žluté skvrny později skořicově hnědé kupky výskyt choroby od června, ale obvykle až od srpna patogen způsobuje předčasné odumírání listů, předčasné dozrávání rostlin kukuřice, tvorbu malých semen a snížení výnosu hospodářsky významnější škody způsobuje hlavně v teplých a suchých oblastech ochrana - povoleny dva postřikové fungicidy Prosaro 250 EC v dávce 0,7 1,0 l/ha Retengo Plus v dávce 1,5 l/ha

7 Houbové patogeny kukuřice - závěr ve srovnání s některými dalšími zemědělskými plodinami není význam houbových patogenů tak vysoký pěstitelé kukuřice mají v současné době k ochraně kukuřice před houbovými patogeny k dispozici jedno mořidlo a dva foliární fungicidy Registrované přípravky fungicidní mořidlo Alios v dávce 110 ml/100 kg osiva padání klíčních rostlin (Fusarium a Pythium) sněť kukuřičnou Prosaro 250 EC v dávce 0,7-1,0 l/ha fuzariózy palic, spálu kukuřice, rez kukuřičná a antraknóza kukuřice Retengo Plus (1,5 l/ha) na spálu a rez kukuřičnou

8 Potenciální škůdci kukuřice

9 Kovaříci dospělí jedinci Agriotes lineatus kovařík obilní Agriotes obscurus kovařík tmavý Agriotes ustulatus kovařík začoudlý

10 Kovaříkovití brouci - bionomie samičky kladou vajíčka do půdy (vlhké a s velkým množstvím organické hmoty) larvy se první rok živí humusem až později ožírají podzemní části rostlin vyskytují se ohniskově a v jarním období ve vrchních vrstvách půdy, později migrují do hloubky v závislosti na teplotě a vlhkosti půdy vývoj trvá 3 až 5 let přezimují brouci a několikrát i larvy po dokončení vývoje si v červnu dělají v půdě komůrky, kuklí se, líhnou se brouci, kteří vyletují až příští rok rod Agriotes

11 Signalizace výskytu drátovců půdní výkopky o velikosti 50 x 50 x 40 cm - 8 až 12 sond rovnoměrně na pozemku metoda návnad - odplevelená ploška, trojúhelník 60 x 60 x 60 cm do vrcholů návnada (hrst naklíčené pšenice, slunečnice aj.), černá fólie, kontrola za 4 až 5 dní odkrytá a uzavřená past na drátovce předklíčená návnada

12 Opatření k regulaci drátovců rostliny citlivé k poškození od kovaříků vysévat s odstupem 1 2 roky intenzivně obdělávat půdu v období aktivity larev v povrchových vrstvách půdy, tj. v dubnu až červnu a v září až říjnu podmítka negativně ovlivňuje početnost drátovců - redukované zpracování půdy podporuje výskyty larev zaplevelení plodiny, zejména jednoděložnými plevely, podporuje kladení vajíček kovaříka začoudlého v období od června do července, proto likvidace výdrolu obilnin hnojení dusíkatým vápnem může snížit populaci larev 2 3 kovaříci rodu Agriotes upřednostňují kyselé půdy před zásaditými zvyšování hodnot ph půdy vápněním přispívá ke snižování početnosti larev kovaříků. při opakovaných škodách na citlivé plodiny upravit osevní postup tak, aby citlivá plodina následovala na plodinách, do kterých dospělci nekladou vajíčka, například luskoviny

13 počet drátovců na m2 Vliv zpracování půdy na výskyt drátovců Vliv zpracování půdy na výskyt drátovců varianta orba varianta minimalizace roky Celkem varianta minimalizace varianta orba

14 Registrované přípravky proti drátovcům v kukuřici Způsob ochrany granulované insekticidy registrován přípravek Force 1,5 G aplikace do řádku při setí kukuřice (93,3 g přípravku na 100 m řádku) moření osiva SONIDO 400 FS v dávce 125 ml/vj ( zrn) - nově zaregistrované mořidlo ve Francii nově i na bázlivce kukuřičného

15 Bzunka ječná Oscinella frit černá lesklá muška se žlutými nohami a červenými očima, 3 mm imaga první generace létají koncem dubna a začátkem května a kladou vajíčka na rostliny do fáze 3-4 listu - larvy zničí vegetační vrchol - imaga 2.generace létají od konce června až do zrání obilek a kladou vajíčka za pochvy mladých listů nebo na metající či vymetané klasy - larvy 2.generace se živí na základech kvítků, obilkách, které zasychají - 3.generace létá v srpnu až říjnu a vajíčka kladou na výdrol nebo osení - larvy přezimují uvnitř nebo poblíž srdéček osení bzunka ječná - imago larva bzunky ječné

16 Bzunka ječná Oscinella frit - poškození POŠKOZENÍ u kukuřice u kukuřice je silně poškozen srdéčkový list a ostatní listy jsou pokroucené, roztřepené, stočené, zvlněné, hlavní výhon bývá zničen nebo potlačen poškození se projeví až po rozvinutí listů ve fázi 6-8 listů škody jsou jen lokální monitoring modré lepové desky nebo modré vodní misky práh škodlivosti 5 % a více poškozených rostlin bzunka dává přednost vlhčímu prostředí a ke škodám dochází především v teplých letech bzunka ječná - imago kukuřice poškozená žírem larev bzunky ječné

17 Bzunka ječná - symptomy poškození

18 Bzunka ječná Oscinella frit - ochrana v ohrožených oblastech pěstovat kukuřici na agrotechnicky dobře připravených pozemcích v oblastech s opakovaným škodlivým výskytem provádět co nejranější výsevy redukci počtu rostlin lze kompenzovat agrotechnickými zásahy a přihnojením likvidovat hostitelské plevelné trávy jako je pýr přirozenými nepřáteli jsou střevlíci, požírající vajíčka a larvy, a některé druhy parazitujících blanokřídlých zdravá a poškozená kukuřice bzunkou ječnou chemická ochrana moření osiva proti bzunce a zrnožravým ptákům přípravkem Mesurol 500 FS v dávce 10 ml/kg osiva

19 Zavíječ kukuřičný- Ostrinia nubilalis - bionomie přezimují housenky ve spodní části lodyhy, na jaře od května do června se kuklí hromadný let motýlů od poslední dekády června do začátku srpna - dva vrcholy náletů v červenci první v první polovině, druhý ve druhé polovině července motýli kladou vajíčka na spodní stranu listů a na stonky motýlům vyhovuje vlhčí a chladnější počasí čerstvě nakladená vajíčka housenka zavíječe kukuřičného

20 Zavíječ kukuřičný - vývoj a poškození housenky vyžírají chodbičky ve vnitřních pletivech stonků směrem nahoru i dolů v době žní jsou v nejspodnější části lodyhy a zde přezimují zavíječ kukuřičný má u nás obvykle jednu generaci za rok POŠKOZENÍ - ve stéblech a palicích kulovití otvory a chodby o průměru 3 4 mm, v okolí otvorů i v úžlabí listů drť žír housenky ve stonku kukuřice charakteristický žír v palici kukuřice

21 Zavíječ kukuřičný škodlivost Škody způsobené zavíječem na kukuřici jsou dvojího typu: a) přímé žír housenek ve stéblech a palicích oslabuje rostlinu, poškozuje palici, dochází ke nižšímu výnosu zrna i zelené hmoty následkem žíru se snadno láme zeslabený stonek kukuřice, což má za následek značné ztráty při sklizni mohou dosahovat až 30 % žír housenky zavíječe kukuřičného zlomená rostlina pod palicí

22 Zavíječ kukuřičný škodlivost b) nepřímé škody kukuřice poškozená žírem housenek je následně napadána houbovými chorobami, převážně druhy rodu Fusarium, které jsou producenty mykotoxinů mykotoxiny jsou sekundárními metabolity houbových patogenů s různou úrovní toxicity pro teplokrevné živočichy, které mohou způsobovat ztráty v chovech hospodářských zvířat zdravá a napadená palice - rod Fusarium tímto se zavíječ stal významným škůdcům i kukuřice pěstované ke krmení

23 Způsoby ochrany před zavíječem kukuřičným pěstování kukuřice po kukuřici i pěstování kukuřice v bezprostředním sousedství kukuřice v minulém roce vede k vyšší populační hustotě zavíječe neponechávat nesklizenou slámu na poli přes zimu pro redukci výskytu je třeba místo minimalizace zpracování půdy provádět hlubokou orbu nejvýznamnější redukce populace zavíječe se dosáhne v kombinaci orby s dokonalým rozdrcením posklizňových zbytků drcení je nutno provést co nejdříve po sklizni co nejnižší výška strniště je další významnou zásadou ochrany vůči zavíječi další alternativou v pěstování je využití geneticky modifikovaných hybridů kukuřice tzv. Bt-kukuřice

24 Způsoby ochrany před zavíječem kukuřičným z polyfágních predátorů se na regulaci vajíček a housenek zavíječe kukuřičného podílejí zejména slunéčka, zlatoočky a dravé ploštice ze specifických parazitoidů jsou nejvýznamnější přirozeně se vyskytující blanokřídlí vaječní parazitoidi drobněnky rodu Trichogramma, a zejména kuklice z řádu dvoukřídlých rodu Lydella (čeleď Tachinidae). biologická ochrana je možná buď přípravky na bázi Bacillus thuringiensis spp. kurstaki nebo přípravky na bázi vaječných parazitoidů povoleno je použití vaječných parazitoidů rodu Trichogramma (drobněnky) přípravky: Trichocap (T.brassicae) Trichoplus (T.evanscens + T. pintoi) TrichoLet (T.evanscens) kapsle s kuklami parazitoidů se aplikují ručně v období počátku kladení vajíček zavíječe-některé z preparátů je nutno aplikovat 2 distributor přípravku sleduje termíny líhnutí motýlů a podle toho dodává přípravek pěstitelům nebo zajišťuje aplikaci přípravku

25 larvy kukly Bracon brevicornis imago Drobněnka rodu Trichogramma kuklice rodu Lydella

26 avíječ kukuřičný biologická regulace početnosti Trichocap (T.brassicae) Trichoplus (T.evanscens + T. pintoi) TrichoLet (T.evanscens) nově i parazitoid housenek

27 Způsoby ochrany před zavíječem kukuřičným biologická ochrana z několikaletých výsledků, lze konstatovat, že nejlepší ochranu před zavíječem zajistila Bt kukuřice účinnost 100 % - MON 810 chemická ochrana při správném stanovení termínu aplikace zajistí dostatečnou ochranu před zavíječem kukuřičným účinnost přes 90 % (vliv konkrétního přípravku) ošetření larvicidy = všechny pyretroidy a ostatní povolené přípravky do kukuřice (Steward, Explicit Plus, Stocker a Integro) jsou cílené na čerstvě vylíhlé housenky Bt kukuřice MON 810

28 Kukuřice zavíječ kukuřičný Metoda sledování: suma efektivní teplot = součet přebytků průměrných denních teplot nad 10 0 C od začátku roku světelný lapač - odpočty dospělců pro zjištění vrcholu náletu v první polovině července sledovat nakladená vajíčka, první vylíhlé housenky a jejich požerky na listech kukuřice světelný lapač samička sameček

29 Monitoring zavíječe kukuřičného chemická Pro přesné stanovení termínu ochrany, kdy chceme postihnout líhnoucí se housenky zavíječe ještě před tím než se dostanou do stonků či palic, je nutné sledovat: a) kladení vajíček zavíječe kukuřičného převážně na spodní straně listů b) po několika dnech zjišťujeme určitou změnu - bílá vajíčka se mění, zvětší objem a zčernají známka toho, že se v krátké době vylíhnou housenky ochrana čerstvě nakladená vajíčka na spodní stranu listu před vylíhnutím housenek

30 Optimální termín aplikace přípravků vylíhlé housenky prvního instaru nejdříve sežerou obal vajíček a pak provádí žír na povrchu listů kukuřice. v tomto okamžiku je nejvhodnější termín aplikace registrovanými chemickými přípravky Práh škodlivost: 5 a více snůšek na 10 rostlin stupeň poškození zjištěné v podniku či regionu v loňském roce housenka 1.instaru a její požerky na listu kukuřice

31 Fáze sledování vývoje zavíječe kukuřičného pro stanovení optimálního termínu chemického ošetření

32 Registrované přípravky v ochraně před zavíječem kukuřičným Insekticidní přípravky Vaztak Active 0,6 l/ha Decis Mega 0,2 0,25 l/ha Decis Protech 0,6 0,75 l/ha Karate Zeon 5 CS 0,25 l/ha Ampligo 0,2 l/ha Alfametrin ME 0,6 l/ha Explicit Plus Steward Stocker Integro 0,125 l/ha 0,125 l/ha 0,125 /ha 0,5 0,7 l/ha Bioagens Trichocap 200 ks/ha ve třech aplikacích Trichoplus kapslí/ha ve třech aplikacích TrichoLet 120 až 150 tis. jedinců na ha ve dvou aplikacích Coragen 20 SC, povolení končí v letošním roce (2015) Trichogramma evanescens

33 Bázlivec kukuřičný - Diabrotica virgifera virgifera sameček samička

34 husí krk poškození kořenů Bázlivec kukuřičný životní cyklus kukla žír dospělců larva sameček vajíčka samička s vajíčky

35 celkový počet brouků na feromonových lapácích Vzrůstající početnost bázlivce kukuřičného na pěti lokalitách jižní Moravy v letech 2006 až jednotlivé roky sledování na pěti lokalitách

36 ŠKODLIVOST LAREV husí krky způsobené žírem larev zničený kořenový systém žírem larev bázlivce

37 Významné požerky bázlivce kukuřičného na listech a latách kukuřice

38 žír bázlivců na bliznách kukuřice

39 žír bázlivců v zrnech kukuřice

40 Bázlivec kukuřičný - ochrana základem agrotechnické ochrany kukuřice proti bázlivci je střídání kukuřice v osevním postupu početnost bázlivce kukuřičného je dvakrát až třikrát vyšší na lokalitách, kde se pěstuje kukuřice po kukuřici střídání plodin by mělo být upřednostňováno, neboť jde o vysoce účinnou metodu ochrany proti bázlivci kukuřičnému vhodnou předplodinou pro kukuřici jsou zapojené plodiny, jako jsou obilniny, kde samičky nemají vhodné podmínky ke kladení vajíček hluboká orba přispívá k redukci populace bázlivce kukuřičného, naopak redukované zpracování půdy vede ke zvýšení početnosti bázlivce v Evropě nemá bázlivec kukuřičný významné specifické přirozené nepřátele, kteří by byli schopni významně regulovat jeho počty

41 počet brouků na feromonový lapák Srovnání početnosti na lokalitách s kukuřicí pěstovanou v monokultuře a v osevním postupu v letech Žabčice Troubsko

42 Bázlivec kukuřičný práh škodlivosti Práh škodlivosti a) Ochrana proti larvám pro porosty kukuřice po kukuřici se aplikují larvicidy (granulát) při hodnotě 35 a více dospělců v průměru na 1 lapák za 14 dní v předchozím roce b) Ochrana proti dospělcům - ochrana proti dospělcům se dělá pouze u kukuřice na zrno, osivo či u cukrové kukuřice, když při vizuálním hodnocení v době před květem a v období kvetení zjistíme 3 až 6 dospělců na klas u kukuřice na osivo) nebo 9 dospělců na klas u kukuřice na zrno - v monokulturách kukuřice je nutné regulovat početnost brouků jedním či dvěma postřiky při dosažení prahu 35 a více brouků ve feromonových lapácích za 14 dní brouci bázlivce kukuřičného

43 Bázlivec kukuřičný chemická ochrana Chemická ochrana proti larvám - moření osiva v minulosti registrace mořidel Cruiser 350 FS a Poncho 600 FS v současné době nepovolena - aplikace granulovaných insekticidů registrován přípravek Force 1,5 G aplikace do řádku při setí kukuřice speciálními aplikátory (93,3 g přípravku na 100 m řádku tj kg/ha) proti brouků postřik brouci jsou velmi citliví k řadě druhům insekticidů u nás registrace přípravku Karate Zeon 5 SC (0,4 l/ha), Decis Mega 0,2 0,25 l/ha, Biscaya 240 OD v dávce 0,3 l/ha,steward 0,125 kg/ha Ampligo 0,2 l/ha dospělci bázlivce kukuřičného

44 Bázlivec kukuřičný - ochrana Genetická ochrana - využití geneticky modifikované (GM) kukuřice, tzv. Bt-kukuřice - insekticidní protein této kukuřice je však odlišný od Bt-kukuřice rezistentní vůči zavíječi kukuřičnému - pochází z bakterie Bacillus thuringiensis f.sp. tenebrionides V USA jsou již vyvinuty hybridy kukuřice, které mají oba typy insekticidního proteinu a zajišťují ochranu jak proti bázlivci, tak proti zavíječi kukuřičnému

45 PLEVELE V POROSTECH KUKUŘICE Kukuřice je širokořádkovou plodinou, proto je velmi náchylná k zaplevelení Jednoděložné: ježatka kuří noha, oves hluchý, béry a výdrol prosa méně významné: rosička krvavá, lipnice roční vytrvalé - pýr plazivý, čirok halebský a na některých lokalitách i rákos a kamyšník Dvouděložné: merlíky, laskavce rdesna, opletka polní, heřmánkovité druhy, svízel přítula, durman obecný, lilek černý, blín černý, mák vlčí, hořčice rolní, penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, výdrol řepky - vytrvalé: pcháč oset, svlačec rolní, mléč rolní, pelyněk černobýl, šťovík tupolistý a kadeřavý apod.

46 Silně zaplevelená kukuřice bez plevelohubného zásahu

47 Plevele v kukuřici - monitoring zaplevelení je třeba sledovat systematicky a zaznamenat si je už u předplodin hlavně co se týče silnějšího výskytu vytrvalých a významných jednoletých plevelů strategie regulace plevelů před zakládání porostu kukuřice je v posouzení výskytu a intenzity aktuálního zaplevelení vytrvalými plevely (pýr, pcháč) sledujeme také plevele, které mají velmi vysokou konkurenční schopnost (ježatka, oves hluchý, laskavce, merlíky, rdesna, svízel, durman, heřmánkovité apod.) na základě předběžného sledování se rozhoduje o strategii regulace plevelů v porostu nechemické způsoby regulace předseťovém aplikaci preemergentní aplikaci časně postemergentní ošetření postemergentní ošetření

48 Regulace plevelů v kukuřici Nechemická regulace plevelů mezi nejvýznamnější patří systém zpracování půdy průběžně omezujeme výskyt plevelů kultivačními způsoby, než dojde k jejich zakořenění a množení vegetativními výběžky či vysemenění mechanické regulace plevelů pomocí podmítačů a kombinátorů ve vegetačním období je vhodné zařadit přímé kultivační zásahy v porostu, i když jsou často méně spolehlivé a technicky náročnější než aplikace herbicidů jedná se např. o vláčení (prutové brány), plečkování nebo meziřádkové kypření Chemický způsob vysoký počet komerčních herbicidů celkem 138 a okolo 30 účinných látek používající samostatně, v tankmixech či v hotových směsných přípravcích je nutné se v nich orientovat preventivní neselektivní ošetření přípravky na bázi glyfosátu v případě velmi silného výskytu vzešlých vytrvalých druhů plevelů nebo již zakořeněných plevelů, které odolávají kultivaci selektivní ošetření dle termínu aplikace se v kukuřici rozlišují aplikace před vzejitím plodiny - preemergentní (někdy i předseťové se zapravením), časně postemergentní a postemergentní aplikace

49 Kontrolní parcela kukuřice bez použití herbicidních přípravků převaha jednoděložných plevelů

50 Kontrolní parcela kukuřice bez použití herbicidních přípravků převaha dvouděložných plevelů

51 Přípravky působící přes půdu - pro preemergentní nebo časně postemergentní aplikaci jednoleté prosovité případně laskavce nebo citlivé dvouděložné (Dual Gold 960 EC, Successor 600) Preemergentně na jednoděložné i dvouděložné tank-mixy nebo směsné přípravky (Gardoprim Plus Gold 500 SC, Successor T) půdní přípravky však obvykle při vyšším výskytu nepůsobí na vytrvalé druhy dostatečně, často dochází k jejich obrůstání za sucha působí kromě vytrvalých plevelů slabě i na jednoleté plevele nutné opravné postemergentním ošetřením Výběr herbicidů pro postemergentní aplikaci základní postemergentní ošetření je proti jednoletým dvouděložným druhům řada přípravků působí i na vytrvalé plevele upřednostňován je časně postemergentní termín tj.cca ve fázi od vzejití do 2 3, případně 4 listů kukuřice načasovat aplikaci hlavně podle fáze plevelů ježatku a trávovité, které by měly být ošetřeny ve fázi vzcházení, děložních či 1 2, max. 3 pravých listů před odnožováním

52 Významnou skupinou herbicidů do kukuřice a zřejmě nejdůležitější pro tyto aplikace jsou dnes tzv. HPPD inhibitory Callisto 100 SC, Adengo, Clio, aj. mají výbornou selektivitu a s poměrně rychlým účinkem a nejsou již tak závislé na dostatku srážek působí dobře jak na jednoděložné, hlavně prosovité - ježatku, béry, neúčinkují však příliš dobře na oves hluchý a zejména pýr velmi dobře eliminují i většinu dvouděložných druhů, částečně i vytrvalé druhy pcháč a svlačec v PHO vodních zdrojů je povolen Stellar na prosovité trávy i na odolnější dvouděložné Postemergentní ošetření aplikuje se na maximum vzešlých plevelů, nejlépe v raných růstových fázích od děložních do několika pravých listů (dvouděložné do 4 8 listů) k potlačení jednoděložných působí i na odnožující rostliny ježatky nebo prosovitých trav, u pýru a ovsa hluchého i na začátku sloupkování - kukuřice bývá ve fázi 4 8 listů na samotné dvouděložné Banvel 480 S, Arrat, Bromotril 25 SC, Sabel 225 pokud máme v porostu kukuřice vysoký výskyt pýru, ježatky, ovsa hluchého, bérů i dalších trav jsou vhodným řešením postemergentní přípravky Titus 25 WG, Rimel 25 SG Milagro 240 SC,aj.

53 Regulace plevelů v kukuřici na vytrvalé dvouděložné pcháč či svlačec postemergentně působí nejlépe některé přípravky s obsahem systémových účinných látek Galera, 2,4-D, Cadence větší spektrum plevelů berou směsné přípravky Mustang, Pegas, Stellar, Arrat, Cambio aj. pcháč, případně svlačec omezují významně i kontaktní účinné látky, jako bromoxynil (Bromotril 25 SC) nebo bentazone (Basagran), dochází však k jeho obrůstání uvedené postemergentní látky a přípravky působící na vytrvalé plevele účinkují zejména ve směsích spolehlivě i na jednoleté druhy

54 Monitoring plevelů a správná výběr povolených herbicidů zajistí porost kukuřice bez plevelů

55 DĚKUJI ZA POZORNOST

Způsoby ochrany kukuřice před zavíječem kukuřičným

Způsoby ochrany kukuřice před zavíječem kukuřičným Způsoby ochrany kukuřice před zavíječem kukuřičným Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc. Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko Zavíječ kukuřičný (Ostrinia nubilalis) je obecně známým škůdcem, který se

Více

Integrovaná ochrana kukuřice

Integrovaná ochrana kukuřice Integrovaná ochrana kukuřice Houbové patogeny kukuřice Padání a spála klíčních rostlin - původci - Fusarium spp., Diplodia maydis, Pythium spp., Helminthosporium spp. Obecná snětivost kukuřicepůvodce -

Více

Ing. František Muška, Ph.D.

Ing. František Muška, Ph.D. Ing. František Muška, Ph.D. Přednáška probíhá v rámci projektu Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Zavíječ kukuřičný a jeho hospodářsky

Více

Zavíječ kukuřičný (Ostrinia nubilalis) na kukuřici a ochrana proti němu

Zavíječ kukuřičný (Ostrinia nubilalis) na kukuřici a ochrana proti němu Zavíječ kukuřičný (Ostrinia nubilalis) na kukuřici a ochrana proti němu Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Kukuřice je jednou z významným zemědělských plodin,

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o.,

Více

Jak omezit vzrůstající škodlivost zavíječe kukuřičného. Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc.

Jak omezit vzrůstající škodlivost zavíječe kukuřičného. Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc. Jak omezit vzrůstající škodlivost zavíječe kukuřičného Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc. V posledních letech se škodlivost zavíječe kukuřičného (Ostrinia nubilalis) zvyšuje a proto je nutné omezovat jeho výskyt

Více

Ochrana luskovin s přípravky BASF 2015

Ochrana luskovin s přípravky BASF 2015 Ochrana luskovin s přípravky BASF 2015 Obsah Úvod...3 OČKOVACÍ LÁTKA HiStick...4 HERBICIDY Basagran Super...5 Corum...6 Escort Nový...7 Pulsar 40...8 Stratos Ultra...9 FUNGICIDY Cantus... 10 DOPORUČENÍ

Více

Polní plodiny a zelenina

Polní plodiny a zelenina Polní plodiny a zelenina ochrana rostlin Houbové choroby ALGINURE PREV-B2 TM AquaVitrin K Rizocore RhizoVital 42 VitiSan Živočišní škůdci TrichoLet Trichocap Lepinox Plus NeemAzal -T/S PREV-B2 TM Další

Více

Polní plodiny a zelenina

Polní plodiny a zelenina Polní plodiny a zelenina ochrana rostlin Živočišní škůdci TrichoLet Trichocap Lepinox Plus NeemAzal -T/S PREV-B2 TM Houbové choroby ALGINURE PREV-B2 TM AquaVitrin K Rizocore RhizoVital 42 VitiSan Další

Více

Škůdci obilnin, luskovin a pícnin - ekologická ochrana proti nim I. Doc. ing. Jiří Rotrekl, CSc. Zemědělský výzkum, Troubsko

Škůdci obilnin, luskovin a pícnin - ekologická ochrana proti nim I. Doc. ing. Jiří Rotrekl, CSc. Zemědělský výzkum, Troubsko Škůdci obilnin, luskovin a pícnin - ekologická ochrana proti nim I. Doc. ing. Jiří Rotrekl, CSc. Zemědělský výzkum, Troubsko Škůdci obilnin drátovci bejlomorka sedlová larva hrbáče osenního křísek polní

Více

Aktuální možnosti ochrany trávosemenných kultur vůči plevelům. Ing. Radek Macháč, Ph.D. OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.

Aktuální možnosti ochrany trávosemenných kultur vůči plevelům. Ing. Radek Macháč, Ph.D. OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. Aktuální možnosti ochrany trávosemenných kultur vůči plevelům Ing. Radek Macháč, Ph.D. OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. Plevele v travosemenných porostech Proč regulovat zaplevelení porostů trav na semeno:

Více

Webová prezentace. http://web2.mendelu.cz/af_217_multitext/prez entace/plevele/htm/cas.htm

Webová prezentace. http://web2.mendelu.cz/af_217_multitext/prez entace/plevele/htm/cas.htm Regulace plevelů Webová prezentace http://web2.mendelu.cz/af_217_multitext/prez entace/plevele/htm/cas.htm PLEVEL = všechny rostliny, které rostou na stanovištích kulturních rostlin proti vůli pěstitele

Více

BRUKVOVITÁ A CIBULOVÁ ZELENINA

BRUKVOVITÁ A CIBULOVÁ ZELENINA OPATŘENÍ PRO PREVENCI ANEBO POTLAČENÍ ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ (MIMO PESTICIDŮ) BRUKVOVITÁ A CIBULOVÁ ZELENINA MARTIN KOUDELA SOUBORU PREVENTIVNÍCH NEBO PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ NEPŘÍMÁ OCHRANA Střídání plodin

Více

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Effect of reduced soil tillage on occurrence wireworms and corn borer Jiří Rotrekl ABSTRAKT Z výsledků, které jsme získali za

Více

Ochrana cukrovky. od setí do sklizně. Moření osiva cukrovky Gaucho 70 WS. Herbicidní ochrana Betanal Expert. Fungicidní ochrana Sfera 267,5 EC

Ochrana cukrovky. od setí do sklizně. Moření osiva cukrovky Gaucho 70 WS. Herbicidní ochrana Betanal Expert. Fungicidní ochrana Sfera 267,5 EC Ochrana cukrovky od setí Ochrana do cukrovky sklizně od setí do sklizně Moření osiva cukrovky Gaucho 70 WS Herbicidní ochrana Betanal Expert Fungicidní ochrana Sfera 267,5 EC Výnos cukrovky začíná mořením

Více

Výskyt škůdců máku v letech 2003-2007 na provozních porostech máku na severní, střední a jižní Moravě a některé zásady ochrany proti nim

Výskyt škůdců máku v letech 2003-2007 na provozních porostech máku na severní, střední a jižní Moravě a některé zásady ochrany proti nim Výskyt škůdců máku v letech 2003-2007 na provozních porostech máku na severní, střední a jižní Moravě a některé zásady ochrany proti nim Jiří Havel, Jiří Rotrekl V letech 2003 až 2007 jsme hodnotili výskyt

Více

R 22 Zdraví škodlivý při požití R 50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí

R 22 Zdraví škodlivý při požití R 50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN - HERBICID. Sencor 70 WG Selektivní postřikový herbicid ve formě dispergovatelného mikrogranulátu k hubení plevelů v porostech bramboru, hrachu, rajčete, vojtěšky, chřestu

Více

Registrace insekticidu Rapid nabízí nové možnosti kontroly škůdců v řepce a máku RNDr.Tomáš Spitzer, Ph.D., Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž,s.r.o.

Registrace insekticidu Rapid nabízí nové možnosti kontroly škůdců v řepce a máku RNDr.Tomáš Spitzer, Ph.D., Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž,s.r.o. Registrace insekticidu Rapid nabízí nové možnosti kontroly škůdců v řepce a máku RNDr.Tomáš Spitzer, Ph.D., Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž,s.r.o. Pěstování ozimé řepky není jednoduchou záležitostí.

Více

Č. j.: SRS 047264/2012 V Plzni dne 12.11.2012

Č. j.: SRS 047264/2012 V Plzni dne 12.11.2012 ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE ÚZEMNÍCH ÚTVARŮ OBLASTNÍ ODBOR PLZEŇ Korespondenční adresa: Slovanská alej 20, 326 00 Plzeň Č. j.: SRS 047264/2012 V Plzni dne 12.11.2012

Více

Ing. Radek Macháč, Ph.D. Ing. Jan Macháč

Ing. Radek Macháč, Ph.D. Ing. Jan Macháč Ing. Radek Macháč, Ph.D. Ing. Jan Macháč Zásady pro úspěšného semenáře : 1. Obecné zásady hospodaření: - systém střídání plodin - pravidelné vyhnojení pozemků statkovými hnojivy - vhodný systém úpravy

Více

E IC Ř KU KU 2013 Kukuřice

E IC Ř KU KU 2013 Kukuřice 2013 Kukuřice KUKUŘICE NK Nerissa Okouzlující kráska 9 80 60 40 20 9 9 10 Výnosové a kvalitativní ukazatele (Nezvěstice 2012) +2,07 NK Nerissa průměr pokusu +4,19 FAO 220 zrno FAO 220 siláž dvouliniový

Více

Zásady integrované ochrany trávosemenných porostů

Zásady integrované ochrany trávosemenných porostů Zásady integrované ochrany trávosemenných porostů Ing. Radek Macháč, Ph.D., Ing. Jan Frydrych OSEVA PRO s.r.o. o.z. Výzkumná stanice travinářská Rožnov-Zubří Strategie integrované ochrany proti škodlivým

Více

Ozimá pšenice. SELGEN, a. s. Stupice 24, 250 84 Sibřina tel.: 281 091 443, 46; fax: 281 971 732 e-mail: selgen@selgen.cz, www.selgen.

Ozimá pšenice. SELGEN, a. s. Stupice 24, 250 84 Sibřina tel.: 281 091 443, 46; fax: 281 971 732 e-mail: selgen@selgen.cz, www.selgen. Ozimá pšenice Sultan PEKAŘSKÁ JAKOST Odrůdová agrotechnika SELGEN, a. s. Stupice 24, 250 84 Sibřina tel.: 281 091 443, 46; fax: 281 971 732 e-mail: selgen@selgen.cz, www.selgen.cz Obsah Úvod............................................................

Více

Dobrý start je základ!

Dobrý start je základ! Dobrý start je základ! Základní charakteristika účinná látka: působení: propamocarb 607 g/l systémový fungicid s preventivním i kurativním účinkem, vhodný pro listovou i půdní aplikaci formulace: SL -

Více

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE WWW.HOLUB-CONSULTING.DE Kukuřice jako monokultura způsobující ekologické problémy Jako například: půdní erozi díky velkým rozestupům mezi jednotlivými řadami a pozdnímu pokrytí půdy, boj proti plevelu

Více

Státní rostlinolékařská správa Sídlo organizace: Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Korespondenční adresa: Ztracená 1099/10, 161 00 Praha 6

Státní rostlinolékařská správa Sídlo organizace: Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Korespondenční adresa: Ztracená 1099/10, 161 00 Praha 6 Státní rostlinolékařská správa Sídlo organizace: Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Korespondenční adresa: Ztracená 1099/10, 161 00 Praha 6 Oblastní odbor SRS Ztracená 1099/10 161 00 Praha 6 Praha 9.7.2012 čj.

Více

Sněť kukuřičná - nejrozšířenější choroba kukuřice. Ustilago maydis (DC.) Corda 1842

Sněť kukuřičná - nejrozšířenější choroba kukuřice. Ustilago maydis (DC.) Corda 1842 Sněť kukuřičná - nejrozšířenější choroba kukuřice Ustilago maydis (DC.) Corda 1842 Úvod Houbový patogen Ustilago maydis (DC.) Corda je původcem sněti kukuřičné, která je dnes celosvětově nejrozšířenější

Více

Rychlý, výkonný, flexibilní

Rychlý, výkonný, flexibilní Rychlý, výkonný, flexibilní JISTOTA účinku Jistota účinku Legendárním úspěchem se značka Roundup uvedla na trh již v 70. letech minulého století. Tehdy se začal psát její jedinečný příběh, na který navazuje

Více

Pšenice ozimá od A do Z

Pšenice ozimá od A do Z Pšenice Pšenice ozimá od A do Z od A do Z Food chain partnership Systém ošetření Systém ošetření pšenice ozimé Agrotechnika Použití certifikovaného osiva u pšenice Moření Choroby pšenice přenosné osivem

Více

METODIKA ZKOUŠEK UŢITNÉ HODNOTY

METODIKA ZKOUŠEK UŢITNÉ HODNOTY Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ZUH/7-2013 Počet stran: 23 Nahrazuje: ZUH/7 METODIKA ZKOUŠEK UŢITNÉ HODNOTY ČIROK (na siláţ a na zrno) Čirok Sorghum bicolor (L.) Moench Čirok súdánská tráva

Více

Půda jako základ ekologického vinařství. Ozelenění, zpracování půdy a organické hnojení v ekologickém vinohradnictví. Ing. M. Hluchý, PhD.

Půda jako základ ekologického vinařství. Ozelenění, zpracování půdy a organické hnojení v ekologickém vinohradnictví. Ing. M. Hluchý, PhD. Půda jako základ ekologického vinařství Ozelenění, zpracování půdy a organické hnojení v ekologickém vinohradnictví Ing. M. Hluchý, PhD. Funkce bylinné vegetace protierozní ochrana ( eroze 30-100 x niţší)

Více

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko Šešuloví škůdci na ozimé řepce Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský spol. s r.o. Troubsko Pod termínem šešuloví škůdci na ozimé řepce máme na mysli zejména krytonosce šešulového (Ceutorhynchus

Více

Nabídka drobného balení

Nabídka drobného balení Travní směsi Nabídka drobného balení Charakteristika nabízených travních směsí 0,5 2,0 10,0 BRITAN UNI 1 okrasná parková směs Složení směsi: kostřava červená dlouze výběžkatá, krátce výběžkatá a trsnatá,

Více

Datum vydání: 29.07.2010 Strana:1z 5 Datum revize: 21.03.2014 PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID.

Datum vydání: 29.07.2010 Strana:1z 5 Datum revize: 21.03.2014 PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID. Datum vydání: 29.07.2010 Strana:1z 5 Adengo PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID. Herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu určený k preemergentnímu a časně postemergentnímu hubení jednoletých

Více

MIKADO. HERBICID Selektivní herbicid ve formě suspenzního koncentrátu pro postemergentní hubení jednoděložných a dvouděložných plevelů v kukuřici.

MIKADO. HERBICID Selektivní herbicid ve formě suspenzního koncentrátu pro postemergentní hubení jednoděložných a dvouděložných plevelů v kukuřici. MIKADO HERBICID Selektivní herbicid ve formě suspenzního koncentrátu pro postemergentní hubení jednoděložných a dvouděložných plevelů v kukuřici. Účinná látka : chlormesulone 300 g/l tj. 2-(2-chloro-4-mesylbenzoyl)-cyclohexane-1,3-dione

Více

Herbicid. Registrační číslo: 4596-2 Kelvin 4 SC, 4491-0 Arrat

Herbicid. Registrační číslo: 4596-2 Kelvin 4 SC, 4491-0 Arrat Kelvin 2 +Arrat Pack H Herbicid Registrační číslo: 4596-2 Kelvin 4 SC, 4491-0 Arrat Charakteristika Kelvin+Arrat Pack je kombinace selektivních herbicidů určená pro postemergentní ošetření kukuřice proti

Více

Gardoprim Plus Gold 500 SC

Gardoprim Plus Gold 500 SC Přípravek na ochranu rostlin Gardoprim Plus Gold 500 SC Postřikový herbicidní přípravek ve formě tekutého suspenzního koncentrátu určený k hubení jednoletých plevelů v kukuřici a čiroku. Účinné látky:

Více

Acanto. novinka 2007

Acanto. novinka 2007 Acanto novinka 2007 moderní strobilurin nové generace s unikátní kombinací preventivního a kurativního způsobu účinku, velmi rychlého příjmu rostlinami a systémovým rozvodem účinné látky v rostlině určený

Více

dimethenamid-p (ISO) 720 g/l (63,72 % hmot.)

dimethenamid-p (ISO) 720 g/l (63,72 % hmot.) Přípravek na ochranu rostlin Outlook Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC), určený k hubení jednoletých dvouděložných plevelů a jednoletých jednoděložných plevelů v

Více

8. Přílohy 8.1 Seznam tabulek a grafů. 8.2 Seznam fotodokumentace

8. Přílohy 8.1 Seznam tabulek a grafů. 8.2 Seznam fotodokumentace 8. Přílohy 8.1 Seznam tabulek a grafů Tabulka 1 Přípravky povolené v ČR proti mšicím v roce 2010... 55 Tabulka 2 Přípravky povolené v ČR proti mandelince bramborové v roce 2010... 56 Tabulka 3 Přípravky

Více

Přípravky na ochranu rostlin, osiva. a prostředky pro DDD činnost

Přípravky na ochranu rostlin, osiva. a prostředky pro DDD činnost 2015 Přípravky na ochranu rostlin, osiva a prostředky pro DDD činnost Přípravky na ochranu rostlin, osiva a DDD činnost Přehled přípravků podle plodin 2 Doporučení pro aplikaci přípravků na ochranu rostlin

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 174 Poř. č. Mák Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos semene [t/ha] 0,8 1,2 0,6 2 Cena semene od výrobce [Kč/t] 40000 40000 40000 3 Tržba z prodeje semene

Více

Hrách setý Pisum sativum L.

Hrách setý Pisum sativum L. hrách, peluška 1 Hrách setý Pisum sativum L. Rod hrách dělen v našich podmínkách pouze na dva poddruhy: 1. Hrách setý pravý pěstuje se na semeno zralé (polní) nebo zelené (zahradní) 2. Hrách setý rolní

Více

INY N IL OB Obilniny

INY N IL OB Obilniny Obilniny OBILNINY Inovace v pěstování ozimého ječmene Společnost Syngenta přišla na český obilnářský trh s významnou inovací v podobě uvedení hybridní technologie do pěstování ozimého ječmene v roce 2013.

Více

Tolar Plus. Postřikový herbicidní přípravek ve formě tekutého suspenzního koncentrátu (SC) určený k hubení jednoletých plevelů v kukuřici.

Tolar Plus. Postřikový herbicidní přípravek ve formě tekutého suspenzního koncentrátu (SC) určený k hubení jednoletých plevelů v kukuřici. SOUBĚŽNÝ OBCHOD PŘÍPRAVKU NA OCHRANU ROSTLIN Souběžný obchod povolen Státní rostlinolékařskou správou Tolar Plus Postřikový herbicidní přípravek ve formě tekutého suspenzního koncentrátu (SC) určený k

Více

Přípravek na ochranu rostlin ELUMIS

Přípravek na ochranu rostlin ELUMIS Přípravek na ochranu rostlin ELUMIS Postřikový herbicidní přípravek ve formě olejové disperze k postemergentnímu hubení dvouděložných plevelů a trávovitých plevelů do kukuřice seté. Účinná látka: 75 g/l

Více

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek Arrat (4491-0) je ke dni povolen pouze pro profesionální uživatele

Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek Arrat (4491-0) je ke dni povolen pouze pro profesionální uživatele Errata: Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení Přípravek Arrat (4491-0) je ke dni 25.9.2014 povolen pouze pro profesionální uživatele Kelvin + Arrat Pack Nejlepší obrana proti plevelům Kelvin

Více

OBSAH. Vážení spolupracovníci - členové Svazu,

OBSAH. Vážení spolupracovníci - členové Svazu, Vážení spolupracovníci - členové Svazu, i pro sezónu 2013/2014 si vám dovolujeme předložit Stanovisko Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin k pesticidům, které lze využít k usnadnění rozhodování při regulaci

Více

Přípravek na ochranu rostlin MILAGRO

Přípravek na ochranu rostlin MILAGRO Přípravek na ochranu rostlin MILAGRO Selektivní herbicid ve formě suspenzního koncentrátu k postemergentnímu hubení pýru plazivého, jednoletých a vytrvalých trav a dvouděložných plevelů v kukuřici seté.

Více

Jak načasovat zásah proti časným škůdcům řepky

Jak načasovat zásah proti časným škůdcům řepky Jak načasovat zásah proti časným škůdcům řepky Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc. Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko K časným škůdcům ozimé řepky patří v jarním období tzv. stonkoví krytonosci,

Více

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316 Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316 zimní semestr 2011/2012 Aplikovaná botanika BOT/ABP Téma: Herbologie regulace plevelů Snížení zaplevelenosti

Více

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID.

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID. PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID. Pardner 22,5 EC Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu proti dvouděložným plevelům v ozimých obilninách, jarních obilninách s podsevem

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 177 Poř. č. Brambory sadbové Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos brambor k realizaci na trhu [t/ha] 15,5 18,0 2 Cena brambor od výrobce [Kč/t] 8000 8000

Více

Aplikovaná botanika BOT/ABP

Aplikovaná botanika BOT/ABP zimní semestr 2010/2011 Aplikovaná botanika BOT/ABP Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra botaniky 4. setkání 11. října 2010 3.5. Regulace plevelů - herbicidy přibližně od 50.

Více

Metodický list č. 1. TÉMA: Ekologicky šetrné zemědělství PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN. Ochrana krajiny

Metodický list č. 1. TÉMA: Ekologicky šetrné zemědělství PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN. Ochrana krajiny 32 TÉMA: Cíl: uvědomit si vazby mezi zemědělstvím, přírodou a životním prostředím, seznámit žáky s prioritami současné zemědělské výroby v souladu s ochranou životního prostředí Základní pojmy: meliorace,

Více

Regulace vybraných zvlášť nebezpečných plevelů, rozmnožujících se generativně

Regulace vybraných zvlášť nebezpečných plevelů, rozmnožujících se generativně Regulace vybraných zvlášť nebezpečných plevelů, rozmnožujících se generativně Oves hluchý Uplatňuje se ve špatně založených porostech obilnin na jaře Koeficient odnožování je 2,2-9,3 Ekonomický práh škodlivosti

Více

Vytvořeno: 9.10.2003 10:19 Revize: 9.10.2003 11:23 Tisk: 8.1.2004 14:06. Přípravek na ochranu rostlin

Vytvořeno: 9.10.2003 10:19 Revize: 9.10.2003 11:23 Tisk: 8.1.2004 14:06. Přípravek na ochranu rostlin Přípravek na ochranu rostlin Sekator Postřikový přípravek, selektivní systemický herbicid ve formě ve vodě dispergovatelného granulátu k hubení ozimých i jarních dvouděložných plevelů, včetně svízele přítuly,

Více

Kukuřice DEKALB 2009. Hybridy YieldGard EC2907KDDZ* DKC 3421 YG DKC 3946 YG DKC 3512 YG DKC 4442 YG

Kukuřice DEKALB 2009. Hybridy YieldGard EC2907KDDZ* DKC 3421 YG DKC 3946 YG DKC 3512 YG DKC 4442 YG Kukuřice DEKALB 2009 Hybridy YieldGard EC2907KDDZ* DKC 3421 YG DKC 3946 YG DKC 3512 YG DKC 4442 YG * Pouze pro poloprovozní ověřování, pro pěstování bude k dispozici až po zápisu do Státní odrůdové knihy

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 161 Poř. č. Pšenice jarní Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos zrna [t/ha] 4,5 5,5 3,6 2 Cena zrna od výrobce [Kč/t] 4100 4100 4100 3 Tržba z prodeje zrna

Více

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Hmyzí škůdci na máku a ochranná opatření proti nim Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Výměra máku setého každoročně kolísá a v posledních pěti letech to byla

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Var. náklady Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Var. náklady Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce Tab. č.: 195 Poř. č. Šťovík krmný Uteuša Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos abs. sušiny celkové nadzemní hmoty [t/ha] 6,0 8 4 2 Farmářská cena sušiny [Kč/t] 1000

Více

Ochrana před skladištními škůdci v ekologické produkci

Ochrana před skladištními škůdci v ekologické produkci Ochrana před skladištními škůdci v ekologické produkci - Bionomie a charakteristika hlavních skupin škůdců - Bioagens použitelná ve skladech a skladovaných zásobách - Mikrobiální insekticidy - Botanické

Více

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN - HERBICID

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN - HERBICID PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN - HERBICID Beta Sun Selektivní postřikový postemergentní herbicid, emulgovatelný koncentrát pro použití v cukrové a krmné řepě proti jednoletým dvouděložným plevelům, zejména

Více

Revoluce v podzemí. Vibrance TM Gold - produkt, který získal ocenění na Agrow Awards v Londýně za nejlepší nový produkt v ochraně rostlin.

Revoluce v podzemí. Vibrance TM Gold - produkt, který získal ocenění na Agrow Awards v Londýně za nejlepší nový produkt v ochraně rostlin. Revoluce v podzemí Vibrance TM Gold - produkt, který získal ocenění na Agrow Awards v Londýně za nejlepší nový produkt v ochraně rostlin. Rooting Power technologie Fungicidní mořidlo s velmi širokým spektrem

Více

GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY. Prof. Jaroslav DROBNÍK Přírodovědecká fakulta Karlovy Univerzity Sdružení BIOTRIN

GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY. Prof. Jaroslav DROBNÍK Přírodovědecká fakulta Karlovy Univerzity Sdružení BIOTRIN GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY Prof. Jaroslav DROBNÍK Přírodovědecká fakulta Karlovy Univerzity Sdružení BIOTRIN VERTIKÁLNÍ PŘENOS VLASTNOSTÍ DĚDIČNOST považoval člověk za samozřejmou zákonitost Evoluce

Více

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN - HERBICID

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN - HERBICID PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN - HERBICID STEMAT Super Selektivní herbicid ve formě tekutého dispergovatelného koncentrátu k hubení dvouděložných plevelů a jednoletých trav v cukrovce, krmné řepě, řepě salátové,

Více

Správné. a bezpečné. používání přípravků na ochranu rostlin

Správné. a bezpečné. používání přípravků na ochranu rostlin Správné a bezpečné používání přípravků na ochranu rostlin Správné a bezpečné používání přípravků na ochranu rostlin 2 Obsah Předmluva 4 Úvod 5 Obecné a právní podmínky používání přípravků 6 na ochranu

Více

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp.

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp. Postřikový fungicidní biopreparát ve formě dispergovatelného granulátu k ochraně řepky olejky, hořčice bílé, slunečnice, máku, zeleniny, okrasných rostlin, tabáku, luskovin, aromatických a léčivých rostlin

Více

Pendimex 330 EC. Účinná látka: pendimethalin 330 g/l, tj. N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-dimethylfenylidin

Pendimex 330 EC. Účinná látka: pendimethalin 330 g/l, tj. N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-dimethylfenylidin SOUBĚŽNÝ PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN Dovoz povolen Státní rostlinolékařskou správou. Pendimex 330 EC Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu proti ježatce kuří noze, chundelce

Více

Vaše kukuřice bude tak čistá, že se v ní divočák neschová! Akris

Vaše kukuřice bude tak čistá, že se v ní divočák neschová! Akris Vaše kukuřice bude tak čistá, že se v ní divočák neschová! Akris Akris Novinka v herbicidní ochraně kukuřice Představení produktu Akris je selektivní herbicidní přípravek určený k hubení jednoletých jednoděložných

Více

PŘEHLED POVOLENÍ za období: 1. 7. 2013 31. 7. 2013 1. NOVÉ POVOLENÉ PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN

PŘEHLED POVOLENÍ za období: 1. 7. 2013 31. 7. 2013 1. NOVÉ POVOLENÉ PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN ODBOR KOORDINACE HODNOCENÍ Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO VYTVOŘIL/TELEFON: Ing. Alena

Více

LIGNOHUMÁT AM pomocný rostlinný přípravek

LIGNOHUMÁT AM pomocný rostlinný přípravek LIGNOHUMÁT AM pomocný rostlinný přípravek etiketa Dovozce : AMAGRO s.r.o., 28.pluku 443/27, 101 00 Praha 10 Výrobce : NPO RET, Sankt Petersburg, Rusko Číslo rozhodnutí o registraci : 2722 Chemické a fyzikální

Více

PŘEHLED POVOLENÍ za období: 1. 9. 2012 30. 9. 2012 1. NOVÉ POVOLENÉ PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN

PŘEHLED POVOLENÍ za období: 1. 9. 2012 30. 9. 2012 1. NOVÉ POVOLENÉ PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN ODBOR KOORDINACE HODNOCENÍ Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO VYTVOŘIL/TELEFON: Ing. Alena

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0018

CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Výzkumný projekt 2014 Prof. Ing. E. Kula, CSc. Řešitel Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Vývojový cyklus: 57-7, A, A, 7/9+9,

Více

HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák

HYCOL. Lis tová hno jiva. HYCOL-Zn kulturní rostliny. HYCOL-Cu kulturní rostliny. HYCOL-E OLEJNINA řepka, slunečnice, mák Lis tová hno jiva n e j ž e n e... víc HYCOL do e kol o g ic ké p ro d u kce BIHOP-K+ HYCOL-BMgS HYCOL-NPK chmel, kukuřice, mák HYCOL-E OBILNINA řepka, slunečnice, mák zelenina, slunečnice pšenice, ječmen,

Více

Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 07.07. 2015.

Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 07.07. 2015. Aktuální výskyt škodlivých organismů a metodická doporučení v ochraně chmele k 7.7. 215. Jak již bylo uvedeno v minulých aktualitách, první ojedinělé okřídlené mšice chmelové byly vletošním roce zaznamenány

Více

Monitoring výskytu bázlivce kukuřičného v ČR v roce 2014

Monitoring výskytu bázlivce kukuřičného v ČR v roce 2014 Monitoring výskytu bázlivce kukuřičného v ČR v roce 2014 Rozsah a výsledky průzkumu výskytu bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifera virgifera) v kukuřici prováděného ÚKZÚZ v roce 2014 Cílem průzkumu

Více

Flirt Nový. chloridazon 325 g/l (27,5% hmot.) chinmerak 100 g/l (8,5% hmot.) Přípravek na ochranu rostlin. Účinné látky:

Flirt Nový. chloridazon 325 g/l (27,5% hmot.) chinmerak 100 g/l (8,5% hmot.) Přípravek na ochranu rostlin. Účinné látky: Přípravek na ochranu rostlin Flirt Nový Herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) určený k hubení jednoletých dvouděložných plevelů v cukrovce a krmné řepě. Pouze pro profesionální uživatele.

Více

ŘEPA CUKROVKA. Řepa cukrovka. Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa.

ŘEPA CUKROVKA. Řepa cukrovka. Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa. ŘEPA CUKROVKA Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa Biologie řepy: Rostlina dvouletá 1 rok tvoří jen hmotu, 2 rok kvete a má semena Dvouděložné Stavba

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 171 Poř. č. Řepka ozimá Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos semene [t/ha] 3,2 4,4 2,3 2 Cena semene od výrobce [Kč/t] 8800 8800 8800 3 Tržba z prodeje

Více

Ochrana kukuřice 2017 MOŘIDLA HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY POMOCNÉ LÁTKY

Ochrana kukuřice 2017 MOŘIDLA HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY POMOCNÉ LÁTKY Ochrana kukuřice 2017 MOŘIDLA HERBICIDY FUNGICIDY INSEKTICIDY POMOCNÉ LÁTKY cropscience.bayer.cz FUNGICIDY HERBICIDY MOŘIDLA Vygumujte škůdce z kukuřice okamžitá insekticidní kontrola škůdců kukuřice v

Více

Pěstební doporučení k odrůdám ozimé pšenice. Pšenice s jistotou

Pěstební doporučení k odrůdám ozimé pšenice. Pšenice s jistotou Pěstební doporučení k odrůdám ozimé pšenice Pšenice s jistotou Obsah Volba předplodiny... 2 Termín zásevu... 2 Doporučený výsevek... 4 Mrazuvzdornost... 6 Použití morforegulátorů v porostech ozimé pšenice...

Více

Slovensko-prosinec 2013. Marie Váňová Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž

Slovensko-prosinec 2013. Marie Váňová Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž Slovensko-prosinec 2013 Marie Váňová Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž Jarní ječmen Osnova přednášky : obr. 1 až 15 je hodnocení postavení jarního ječmene obr. 15-50 je technologie pěstování obr.51-73

Více

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN - HERBICID

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN - HERBICID PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN - HERBICID MaisTer Postřikový přípravek, selektivní postemergentní systemický herbicid ve formě ve vodě dispergovatelného granulátu k hubení jednoděložných a dvouděložných

Více

Monitoring výskytu bázlivce kukuřičného v ČR v roce 2015

Monitoring výskytu bázlivce kukuřičného v ČR v roce 2015 Monitoring výskytu bázlivce kukuřičného v ČR v roce 2015 Rozsah a výsledky průzkumu výskytu bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifera virgifera) v kukuřici prováděného ÚKZÚZ v roce 2015 Cílem průzkumu

Více

PŘEHLED POVOLENÍ za období: 1.10.2012 31.10.2012 1. NOVÉ POVOLENÉ PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN

PŘEHLED POVOLENÍ za období: 1.10.2012 31.10.2012 1. NOVÉ POVOLENÉ PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN ČR - Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN ODBOR KOORDINACE HODNOCENÍ Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO VYTVOŘIL/TELEFON: Ing. Alena

Více

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp.

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp. Postřikový fungicidní biopreparát ve formě dispergovatelného granulátu k ochraně řepky olejky, hořčice bílé, slunečnice, máku, zeleniny, okrasných rostlin, tabáku, luskovin, aromatických a léčivých rostlin

Více

KARATE SE ZEON TECHNOLOGIÍ 5 CS

KARATE SE ZEON TECHNOLOGIÍ 5 CS Přípravek na ochranu rostlin KARATE SE ZEON TECHNOLOGIÍ 5 CS Insekticid na bázi syntetického pyrethroidu ve formě stabilní suspenze kapsulí v kapalině k hubení savého a žravého hmyzu v obilninách, hrachu,

Více

Účinnost herbicidních látek firmy Dow AgroSciences na vybrané plevele v trávnících

Účinnost herbicidních látek firmy Dow AgroSciences na vybrané plevele v trávnících Účinnost herbicidních látek firmy Dow AgroSciences na vybrané plevele v trávnících Ing. Jan Frydrych Ing. Pavla Volková OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. Zubří Pokusy na výzkumné stanici v Zubří ověření biologické

Více

Registrační číslo: 3938-0

Registrační číslo: 3938-0 EGULÁTO ŮSTU A VÝVOJE egistrační číslo: 3938-0 Charakteristika egulátor růstu a vývoje ve formě vodného koncentrátu určený ke zpevnění stébla a omezení poléhání obilnin, řepky ozimé a okrasných rostlin

Více

Stanovisko k pesticidní ochraně. sóji luštinaté a lupiny bílé a modré. v ČR

Stanovisko k pesticidní ochraně. sóji luštinaté a lupiny bílé a modré. v ČR Stanovisko k pesticidní ochraně sóji luštinaté a lupiny bílé a modré v ČR Zemědělská agentura, s.r.o. 2016 Tak jako každý rok, i letos Vám přinášíme stručný přehled ochrany sóje luštinaté a lupiny, sestavený

Více

Evina středně raná pekařská kvalita elitní registrace ČR 2012, SR 2014

Evina středně raná pekařská kvalita elitní registrace ČR 2012, SR 2014 E KVALITA Evina středně raná pekařská kvalita elitní registrace ČR 2012, SR 2014 Královna kvality I nadále převyšuje ostatní y nejstabilnější prémiovou potravinářskou kvalitou E, nejen v registračních

Více

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp.

Spektrum účinnosti přípravku Contans WG účinkuje proti patogenním houbám z rodu Sclerotinia spp. Postřikový fungicidní biopreparát ve formě dispergovatelného granulátu k ochraně řepky olejky, hořčice bílé, slunečnice, máku, zeleniny, okrasných rostlin, tabáku, luskovin, aromatických a léčivých rostlin

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 175 Poř. č. Len olejný Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos semene [t/ha] 1,6 2,0 1,2 2 Cena semene od výrobce [Kč/t] 16000 16000 16000 3 Tržba z prodeje

Více

Nejnebezpečnější invazní druhy naší flóry

Nejnebezpečnější invazní druhy naší flóry Nejnebezpečnější invazní druhy naší flóry Invaze a její důsledky invazní (zavlečené, nepůvodní, introdukované) rostliny nejsou na daném území původní (domácí) a byly do něho člověkem úmyslně nebo neúmyslně

Více

Systiva. Agrotip speciál. První nepostřikový fungicid k ochraně ječmene. Nová účinná látka Xemium. Dlouhodobá ochrana proti listovým chorobám

Systiva. Agrotip speciál. První nepostřikový fungicid k ochraně ječmene. Nová účinná látka Xemium. Dlouhodobá ochrana proti listovým chorobám Agrotip speciál Systiva Inovativní řešení v ochraně ječmene 1. díl - ozimý ječmen První nepostřikový fungicid k ochraně ječmene Nová účinná látka Xemium AgCelence efekt Dlouhodobá ochrana proti listovým

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 178 Poř. č. Brambory rané Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos brambor k realizaci na trhu [t/ha] 19 20 2 Cena brambor od výrobce [Kč/t] 5000 5000 3 Tržba

Více

Prof. RNDr. Ing. F. Kocourek, CSc. Ing. J. Stará, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Prof. RNDr. Ing. F. Kocourek, CSc. Ing. J. Stará, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Prof. RNDr. Ing. F. Kocourek, CSc. Ing. J. Stará, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. navázání insekticidu na cílové místo narušení nervového systému, trvalá excitace, smrt hmyz se místu ošetřenému

Více

Systiva. První nepostřikový fungicid v ječmeni. Profil přípravku Systiva. Proč použít přípravek Systiva?

Systiva. První nepostřikový fungicid v ječmeni. Profil přípravku Systiva. Proč použít přípravek Systiva? Mořidla pro obilniny Systiva - první nepostřikový fungicid v ječmeni Kinto Duo - mořidlo pro všechny obilniny Premis 25 FS RED - specialista proti snětím Systiva První nepostřikový fungicid v ječmeni Jedná

Více

Agrotechnika trav a jetelů na semeno a travních směsí O B S A H : strana Agrotechnika trav na semeno orientační informace 2. O S E V A U N I, a. s.

Agrotechnika trav a jetelů na semeno a travních směsí O B S A H : strana Agrotechnika trav na semeno orientační informace 2. O S E V A U N I, a. s. O B S A H : strana Agrotechnika trav na semeno orientační informace 2 kostřava luční 6 srha laločnatá 7 bojínek luční 8 jílek vytrvalý 9 jílek mnohokvětý 10 trojštět žlutavý 11 kostřava červená trsnatá

Více