klinickou diagnostiku by mohla zastupovat SLG, co soukromé klinické laboratoře?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "klinickou diagnostiku by mohla zastupovat SLG, co soukromé klinické laboratoře?"

Transkript

1 Diskuse odborné veřejnosti k tématu současné a budoucí legislativy DNA - zápis Minárik (Genomac, Praha): zahájení, poděkování za přítomnost (reprezentativní vzorek odborné veřejnosti) na diskusi Benešová (Genomac): organizační informace 1.část: Koho se týká DNA legislativa je třeba vyjmenovat skupiny, které mají (měly by mít) zájem diskutovat a spolupodílet se na vytváření DNA legislativy, abychom se vyhnuli situaci, kdy 1 skupina něco navrhne a podá ke schválení zákon, o němž 2. skupina neví a nemůže nějak dokument připomínkovat či do něj zasahovat Skupiny (sdružující jednotlivé typy odborníků): Klinická diagnostika (SLG, onkologická spol, prediktivní onkol.) ČSSFG oblast forenzních analýz Soudní znalci Kriminalistické laboratoře Klinické soukromé laboratoře Centra asistované reprodukce Komerční genetické subjekty - laboratoře lze většinou zařadit do několika skupin najednou, prolínají se - bylo by dobré vybrat z těchto skupin zástupce, kteří by danou skupinu reprezentovali a hájili její zájmy při vytváření nové DNA legislativy - myslíte, že přehled skupin je kompletní? Vaněk (DNA forenzní servis, s.r.o., Praha/ČSSFG): měla by se doplnit skupina zastupující vysoké školy a akademickou společnost Minárik doplnil Hradil (KÚ Praha): budeme jednat pouze o legislativě humánní DNA? jednomyslně schváleno klinickou diagnostiku by mohla zastupovat SLG, co soukromé klinické laboratoře? Musil (Biolab s.r.o., Klatovy): myslím, že není třeba vytvářet zvláštní sdružení za soukromé klinické laboratoře - mohla by je zaštítit SLG, existuje také sdružení privátních diagnostických laboratoří PRIVALAB, kde jsme členem, ale to je spíš ekonomické nebo lobbystické sdružení IVF by mohla také zastupovat SLG přítomní zástupci nemají námitky měli by být znalci (jakožto skupina genetické identity) spadat pod ČSSFG? Vaněk: rozlišujeme soudní znalce a znalecké ústavy, existuje komora soudních znalců, v přípravě je nový zákon, nebude tedy možné je někam přiřadit

2 Hořínek (1. LF UK Praha): ale většina znalců je v SLG, ČSSFG nebo fungují pod nemocnicí nebo jinou organizací není tedy potřeba, aby byli ve zvláštní skupině Loudová (ÚHKT, Praha): my (myslí se tím nejspíš znalci v ÚHKT) jsme v SLG Dobře, skupina znalců tedy nemusí existovat samostatně, neboť jsou zahrnuti někde jinde. Co kriminalistické laboratoře policie ČR, měly by být jako samostatná skupina nebo jako součást jiné skupiny? Vaněk: PČR je na debatu o legislativě poměrně připravena, má však své vlastní pravidla a měla by fungovat jako zvláštní skupina Hradil: Ne, není to tak, komunikativním orgánem policie ČR je OBP (odbor bezpečnostní politiky), ale policii problematika DNA nezajímá. Momentálně má jiná privilegia, zejména tzv. Prümská úmluva o výměně informací mezi státy EU. Pokud bude tato úmluva schválena v evropském parlamentu, všechny členské země mají povinnost do 3 let zajistit systém (databázi) na výměnu DNA profilů. - současná DNA legislativa u policie nemá žádný právní rámec, žádná pevná pravidla, PČR pouze využívá výjimek ze zákona při genetickém testování - je nutné, aby se i policie vyjádřila k návrhu DNA legislativy a vnesla do něj své připomínky, pak budou existovat pravidla i pro policii a genetické testování bude právně na úrovni - halvním komunikačním bodem by měl být Kriminalistický ústav, přestože oficiálně to je OBP Vaněk: Olda Martinů říkal, pardon, kdo je Olda Martinů? Vaněk: prezident PČR že to má být Kriminalistický ústav a ne OBP Dobře, navrhuji tedy nové rozdělení: - forenzní genetika - forenzní genetika v rámci pracovišť Policie ČR <všeobecný souhlas> Řekněme si, co všechno se vlastně testuje? Rozdělení genetických vyšetření: Klinická genetika za účelem vyšetření (v souvislosti s případným onemocněním) Genetická identita forenzní (stopy) příbuznost, identita (anonymní, znalectví) Výzkum Ostatní rekreační genetika (další testy, většinou komerční firmy) Vaněk: forenzní se skládá z trestní a občansko-právní Klinickou genetiku by mohla zastupovat SLG, forenzní genetiku ČSSFG, Kriminalistický ústav, zatím není jasné kdo by dobře formuloval požadavky pro výzkum (možná akademie věd?, university?) a zatím neexistuje žádná asociace komerčních firem měla by existovat?, asi ano.

3 Hořínek: klinická diagnostika provádí nejen vyšetření geneticky podmíněných chorob, ale i vyšetření různých rizikových faktorů (soukromé společnosti nabízí např. vyšetření jednonukleotidových polymorfismů) měla by existovat podskupina rizikového testování, ta by byla pod SLG Rotschedl (GHC Genetics, s.r.o., Praha): prediktivní genetika je součástí klinické genetiky, protože z 50% to je genetické vyšetření a z 50% klinika (konzultace a doporučení lékaře) a to je důležité. Česká legislativa bude navazovat na EU a např. v Norsku to mají rozděleno na postnatal, prenatal, prediktivní a další Pegner (DNAtest.cz, Praha): ten samý test může být brán jako klinický i rekreační v závislosti na využití a kdo ho provedl Rotschedl: my ale vydáváme kromě genetické zprávy zejména klinickou a to je důležité Pexa (Ústav soudního lékařství, Brno): zůstaňme u základního rozdělení skupin, nedrobme to a nehádejme se o detailech, je potřeba definovat věcný záměr tohoto jednání, vymyslet ideální legislativní podmínky, které by zlepšily současný stav v genetickém testování Souhlasím, takže shrnutí: všichni tedy souhlasíme s rozdělením na 4 základní oblasti humánní genetiky a předběžně tyto 4 základní odborné společnosti (zájmové skupiny), které budou tyto oblasti representovat a mít zájem se k vytváření legislativy vyjadřovat <všeobecný souhlas> Děkuji, pojďme se posunout dále. Existuje u nás skutečně v testování DNA džungle nebo je vše v pořádku? Fakt, že jste sem přijeli naznačuje, že to zcela v pořádku není. Tak tedy kde jsou v současnosti problémy? Kde nás tzv. tlačí bota? Žijeme v právním státě, proto si na úvod vyjmenujme zákony, kterých se DNA legislativa týká a které mohou být ovlivněny změnami a úpravami, na nichž se odborná veřejnost dohodne: Zákon o péči o zdraví lidu Zákon o ochraěu osobních údajů Zákon o znalcích a tlumočnících Zákon o rodině Živnostenský zákon Trestní řád a Trestní zákon Pexa: Pegner: Zákon o pohřebnictví Zákony EU <všeobecný souhlas> Nyní si řekněme důvody regulace DNA testování: 1) KDO způsobilost k provádění testů

4 2) CO co je možno testovat 3) JAK kontrola kvality, spravování osobních údajů 4) ETIKA pokud je vůbec možné ji definovat zákonem 5) PROČ za jakým účelem testování DNA provádíme Vaněk: add 1 citace z návrhu zákona připravovaného D. Vaňkem, R. Brdičkou a dalšími několika lidmi - měla by být stanovena minimální kritéria pro způsobilost k testování, s ohledem na možná rizika by měla mít společnost provádějící DNA testy živnostenský list, dále by měla projít akreditací, certifikací, pracovníci by měli být dostatečně kvalifikovaní - důvodem pro stanovení těchto kriterií je možnost chyby či záměrného zneužití při genetickém vyšetření potřeba akreditace Pexa: způsobilost by měli mít: ti, kdo mají vzdělání ti, kdo to umí dělat (je důležitá kontrola kvality) Musil: mělo by být také dáno PROČ, a z toho plyne i KDO by měl testovat,, jsou totiž rozdílné postupy a principy u kriminalistů a v klinické genetice Korabečná (FN Plzeň): nemělo by se směšovat KDO a JAK KDO mělo by se vztahovat na způsobilost jednotlivců (např. atestace) JAK mělo by se vztahovat na laboratoř (laboratorní vybavení, kontrola kvality) Brdička (ÚHKT, Praha): zákon by měl obsahovat rovněž sankční část Pexa: ani zákon o znalcích nemá sankční systém, není to nutné sankce jsou uvedeny v trestním zákoně, ale je třeba vytvořit profesní sankce Současná legislativní situace mi vadí v tom, že 2 subjekty provádí stejnou věc jeden z nich zákon porušuje a druhý ne - tak jako dává lékařská komora licence, měla by existovat organizace, která bude vydávat licence na provádění genetického vyšetření Pexa: souhlasím, např. NZZ má určitou licenci, mělo by se stanovit, která komora pro které oblasti bude vytvářet pravidla a rozdávat licence Ano, to je jasně definovaný postup a licenci vydává místě příslušný krajský úřed/pražský magistrát. Co tedy aby se např. klinické genetické testy směly provádět pouze v laboratořích se statutem zdravotnického zařízení (státního či nestátního)? <všeobecný souhlas> Pexa: Forenzní laboratoře by se měly řídít Zákonem o znalcích a tlumočnících, tím by to mělo být dané, ale je to velmi benevoletní, např. razítka jednotlivých znalců se velmi liší Vaněk: máme připravený materiál, který můžeme dát k dispozici Co akreditace? Je zárukou způsopilosti pro genetické testování?

5 Brdička: U mě (databáze genetických laboratoří) je registrováno 40 laboratoří, z nichž 12 je akreditovaných, zdůvodnění takto vysokého počtu (oproti jiným oblastem) akreditovaných genetických laboratoří je ten, že je akreditace nutná pro mezistátní výměnu vzorků No, pokud bychom to ale dali jako podmínku pro provádění testů, tak těch 12 ze 40 je dost málo. Mimochodem z těch 12ti je naprostá většina soukromých. K té výměně vzorků - nás (Genomac) se tedy na akreditaci zatím nikdy nikdo neptal, protože je známo, že většina laboratoří akreditovaných není. Otázka akreditace je tedy na zvážení. Loudová: náš ústav (ÚHKT) prošel akreditací, díky této zkušenosti mohu říct, že akreditaci si mohou dovolit pouze větší organizace, pro jednotlivce je finančně i objemem práce naprosto nedostupná Uvírová (CGB laboratoř, spol. s r.o., Ostrava): VZP dává akreditovaným laboratořím smlouvu na 8 let, pojišťovny kvalitě genetických laboratoří nerozumí, orientují se tedy podle toho, zda jsou akreditované nebo ne Půtová (Revmatologický ústav, Praha): v klinické genetice funguje velmi dobře systém mezilaboratorní kontroly kvality, VZP chce kontrolu kvality, ne akreditaci Musil: akreditace řeší chybovost, způsobilost, zneužití VZP dává kromě akreditace další dvě možnosti: NASKL (forma auditu) nebo ISO Hájková (CHL VFN, Praha): kvalita genetického vyšetření není zajištěna pomocí akreditace, máme zkušenosti s neshodou u akreditovaných pracovišť, jejichž hlavní argument na svou obranu byl, že jsou akreditovaní a tudíž jejich výsledek je ten správný (přestože nebyl) Je pravda, že akreditace zaručí spíše kompatibilitu laboratoří (protokoly, postupy atd.), ale není zárukou kvality, chybu nelze vyloučit v akreditovaných pracovištích je pouze tato chyba dokonale zdokumentována. Hradil: opakovaný úspěch v mezilaboratorní kontrole kvality je lepší zárukou než akreditace Brdička: existují laboratoře, které se opakovaně neúspěšně účastní mezilaboratorní kontroly kvality, ale tyto výsledky se nesmí zveřejnit Dobře zakončíme tuto část s tím, že způsobilost by šlo řešit nutností statutu zdravotního zařízení (minomálně pro klinické testy) a povinnou účastí v mezilaboratorních konrolách kvality. Dále zůstává otázka případné povinnosti akreditace či jiné certifikace. <všeobecný souhlas> 2. část: Důvody pro regulaci a kontrolu PŘESTÁVKA V první části jsme si řekli koho se problematika DNA legislativy týká, kdo všechno by měl mít možnost se této debaty účastnit a které odborné společnosti nebo zájmová sdružení by mohla

6 jednotlivá odvětví zastupovat. Dále jsme probrali otázky způsobilosti. Ještě než se začneme věnovat dalším tomu PROČ testovat a CO testovat, požádal mne Prof. Brdička o slovo. Brdička: Chtěl bych poděkovat Markovi za uspořádání této akce, myslím, že se všichni shodneme na tom, že stojí za to se na vytváření zákona o DNA podílet. <všeobecný souhlas> Skupina, která vznikla na DNA konferenci v prosinci 2007 se nyní věnuje porovnávání současné zákony s požadavky na novou legislativu, základní informace a zápisy z těchto jednání budou na www stránkách SLG Děkuji. smyslem další části diskuse je diskutovat o tom, jak bude testování DNA v ČR nastaveno. Zda si chceme vzít příklad ve Francii (extrémní regulace) nebo např. v Rakousku či Německu, kde je legislativa poměrně rozumná. Mělo by například být přesně vyjmenovány tzv. povolené typy testů? Kolaříková (PR LAB, s.r.o., Nový Jičín): myslím, že by se testy vyjmenovávat neměly, aby nevzniklo omezení pro různé vzdělávací programy, výzkumy... Korabečná: mělo by se rozlišovat mezi provedením testu a interpretací výsledků, u výzkumných projektů lze problematiku vyřešit informovaným souhlasem Můj názor na toto je, že se prostě výzkumné výsledky pacientům interpretovat neměly, pokud nejsou vyloženě součástí zdravotní péče. Půtová: naopak, závěr konference členů etických komisí byl takový, že každý účastník klinické studie má právo na své výsledky Kolaříková: znění zákona by mělo být obecné Musil: v návrhu zákona o péči o zdraví lidu (byl rozesílán em) je uvedeno 1 ustanovení: genetické vyšetření má být prováděno pouze ve zdravotnických zařízeních, která mají oprávnění ministerstva zdravotnictví a interpretaci výsledků mají provádět pouze kliničtí genetici. Ale pro zařízení, které neprovádí pouze genetická vyšetření je technicky nesplnitelné, aby výsledky testů interpretovali pouze kliničtí genetici Ano, to by tam být nemělo, na drobnosti a slovíčka v zákonech si musíme dát pozor.. Gaillyová (OLG, FN Brno) není vhodné, aby byly výsledky interpretovány praktickými (neodbornými) lékaři Myslím, že interpretace genetického výsledku je závažný problém, každoročně se na toto téma na DNA konferenci strhne bouřlivá debata. Nicméně, to zde jistě nevyřešíme, asi by si toto měla vyřešit zejména SLG a nám potom předat příslušné doporučení pro DNA legislativu. Pojďme zpět k tématu PROČ testovat a CO se může testovat. Lengerová (CMBGT FN Brno): V té klinické genetice by se měly brát v úvahu nejenom vrozené mutace, ale také získané, jako například u leukemií. Nyní je to jakoby jen o testování dědičných mutací.

7 Ano, podobný problém máme v onkogenetické skupině České onkologické společnosti, kde se také hlavně řeší problematika hereditárních syndromů a méně již somatické poruchy u nádorových onemocnění. Třeba stanovení positivity amplifikace HER2 u pacientek s karcinomem prsu je velmi častým testem a je to test genetický. Pexa: Zdá se, že bychom si měli stanovit pojmy: genetické vyšetření versus molekulárně biologické vyšetření Takže část klinických testů můžeme shrnout tak, že by se mělo stanovit, co všechno se může testovat, a stanovit rovněž pravidla pro interpretaci výsledků. Pojďme se nyní věnovat také oblasti genetické identity, např. policejní databáze. Hradil: PČR neřeší občansko-právní paternity a identifikace, pokud to nemá trestní důvody, věnuje se pouze trestně-právní identifikaci osob - policie má 2 typy databází: 1) obsahuje hodnoty STR markerů (profily) 2) obsahuje osobní údaje nebo popis stopy - je otázka, jaký typ informací je ČR ochotna vyměňovat s jinými státy, to si bude PČR nejspíš řešit sama nezávisle na DNA legislativě - pokud vejde v platnost evropská úmluva o výměně informací, bude povinností každého členského státu zřídit národní kontaktní centrum pro bezproblémovou výměnu informací (genetických i osobních údajů) musí to být státní instituce spravující policejní databázi (nemůže jít o komerční společnost, která by měla soukromou databázi) Vaněk: Rakousko má soukromou Hradil: To není možné, vždy musí být státní, protože garantem je stát. Hrozí soukromým laboratořím povinnost poskytovat těmto kontaktním centrům údaje? Hradil: pravděpodobně ne - mělo by to fungovat tak, že se nejdříve porovná daný profil z jiného státu s profily v databázi kontaktního centra a v případě nalezené shody dojde v dalším kroku na základě bilaterálních smluv (řeší ministerstvo spravedlnosti) k poskytnutí příslušných osobních údajů Může se to také nějak dotknout DNA legislativy? Hradil: zatím nelze říct Loudová: Je někde řečeno, jaké STR systémy se budou srovnávat? Pexa: ISFG, ENFSI uvádějí doporučení pro Evropu jedná se o cca 8 STR lokusů, které jsou vybrány na základě komerčních kitů Pegner: Je tu i otázka biometrickýcj údajů v OP nebo pasu, zda to bude včetně DNA profilu. A také možnost účasti soukromých laboratoří na testování pro policii. Budeme se tímto také zabývat? Co se týká posudků pro policii, naše zkušenost je ta, že si policie analýzu vždy sama znovu provedla.

8 Hradil: Pokud hovoříme o vkládání do databáze, tam soukromé laboratoře vkládat nemohou. Ale v těch trestněprávních věcech se může vyšetřovatel svobodně obrátit i na soukromou laboratoř a pokud mu to státní zástupce/soud akceptuje tak se na tom soukromá laboratoř (pokud má oprávnění ke znaleckým posudkům) může podílet. To je ale přece škoda, že ani znalci nemohou poskytovat data ze svých posudků do databáze? Hradil: nejsou žádná pevná pravidla pro vedení databáze, zatím je spravována pod laboratoří molekulární genetiky, ale bylo by dobré, kdyby měla databáze v zákoně své místo a bylo by řečeno, kdo pro ni bude stanovovat pravidla, mimochodem spravování databáze není znalecká činnost Fišer (PR LAB, s.r.o., Nový Jičín): není-li možné zařadit do databáze profily ze soukromé laboratoře, bude to možné naopak (tedy požádat o profil z databáze pro použití v soukromé laboratoři)? - u policejních posudků postrádám výsledek v konkrétních hodnotách není možné provést kontrolu Hradil: mělo by to jít Fišer: v konkrétním případě to nešlo - a navíc posudky z kriminalistického ústavu neobsahují profily Hradil: to ani podle předpisů nemohou Fišer: a jak je pak možno zkontrolovat, zda jsou data správná Hradil: máme vlastní kontrolní systémy Jestli bych do toho mohl vstoupit. Máme zde ještě jeden dotaz k těm databázím. Vaněk: Dovolte mi se ještě vrátit na začátek, těch našich 8 stránek jsme nazvali o používání analýzy deoxyribonukleové kyseliny pro účely identifikace a příbuznosti osob Baví se zde rozdílně 2 skupiny odborníků: klinika x genetická identita. Měly by existovat dva různé zákony, protože my už jsme o 2 roky dál a pokud jde například o ty interpretace klinických vyšetření, tak nerozumím o čem se bavíte, protože v tom nedělám a vy zase teď nechápete ty věci s databázemi. Ale ten překryv v oblasti paternit a turistiky (rekreačních testů) tam určitě je. To jestli bude zákon jeden nebo dva, nebo to budou úpravy stávajících existujících zákonů není zase v tuto chvíli tak podstatné. Jsme tu proto abych si řekli kdo se k čemu bude chtít vyjadřovat a které budou ty hlavní body toho případného vyjádření. K tomu Vašemu návrhu bych si dovolil říci, že se ke všem dostal trochu nestandardním způsobem a údajně nebyl ani řádně diskutován v ČSSFG. Vaněk: Ono to bylo proto, že tam chyběla ta úvodní stránka, kterou Vám rád poskytnu. Byl to pouze věcný záměr. Určitě budu rád a dáme to mezi dokumenty. Hlavním smyslem tohoto setkání je právě to, aby se tyto věci diskutovaly v co nejširším okruhu odborné veřejnosti.

9 Korabečná: Ještě bych chtěla říct, že není nikde dáno, jak dlouho může soudní znalec DNA uchovávat, k čemu ji může použít a komu ji může předat Pexa: není možné, aby policie pracovala mimo zákon měla by se zákonem řídit jako všichni ostatní, měla by fungovat bez výjimek - nesouhlasím s tím, že profily nemohou být obsaženy v posudku, jsou důležité pro případnou kontrolu, ostatně to také říká Zákon o znalcích a tlumočnících Kolaříková: zde je pak ta možnost manipulovatelnosti s výsledky Vaněk: norma ISO vše toto obsahuje Fišer: je KÚ akreditován? Krátký (KÚ Praha): ano Hovorková (Geneservice, s.r.o., Brno): Ve všech soudně-znaleckých posudcích bývají uvedeny alely, lokusy, ještě jsem se nesetkala s případem, že by tam nebyly - ČIA vyžaduje po akreditovaných pracovištích, aby jednoznačně uvedla na posudek přesné údaje, ale zakazuje interpretaci výsledků je to poměrně nelogické Loudová: kvůli akreditace vedeme 2 posudky o výsledků paternit 1. klasický, 2. podle akreditačních podmínek na formuláři ČIA Drábek (FN Olomouc): ISO17025 říká, že na základě požadavku zákazníka tam interpretace být může Ano i zde je vidět, že zřejmě chybí lepší sladění zákonů a navazujících předpisů. Bavíme se o tom co a proč by se mělo/smělo testovat. Přejděme od genetické identity k další oblasti věda a výzkum. Tam je asi jakékoli omezení toho, co se smí vyšetřovat poněkud nesmyslné... avšak pokud mají účastníci výzkumných projektů skutečně právo na výsledek (jak zde zaznělo) tak to je problém. Myslím, že by zpracování vzorků ve výzkumu mělo být vždy anonymní, aby se nedostalo do problematiky interpretace a další. Další oblastí jsou testy nespadající do žádné z předešlých to, čemu jsme zde začali říkat rekreační genetika. Tam je to složitější, patrně to budou komerčně nabízené testy (včetně například anonymních testů otcovství, atd.), o kterých je nezbytné se také bavit. Separátní diskuse je na téma etika.v SLG vznikla skupina sestavující informovaný souhlas, to je poněkud jiný souhlas než to, co požaduje zákon o ochraně osobních údajů, Bohužel součástí zákona není žádný muster jak má takový souhlas vypadat. Možná by bylo dobré požádat o vyjádření i Asociaci etických komisí. Půtová: 1x rok je vždy pořádán sjezd asociace etických komisí k tomuto problému (etika a informovaný souhlas) by se měly vyjádřit zástupci všech 4 zmíněných oblastí a možná bychom na příští jednání mohli pozvat zástupce asociace etických komisí

10 Pegner: Ještě jednu věc k té etice, součástí diskuse by měla být etika v souvislosti s testováním dětí (nezletilých), především jasná definice, kdy může za dítě rozhodnout zákonný zástupce. Nejen v souvislosti s paternitními testy, ale i dalšími rekreačními a klinickými testy. Dobře. Pokud k této části tzn. ke způsobu regulace toho co se má testovat není dalších dotazů, po přestávce budeme pokračovat. PŘESTÁVKA 3. část: Uplatnění Zákona na ochranu osobních údajů rád bych se podělil o naše zkušenosti z inspekce ÚOOÚ - současně s naší laboratoří byla tato inspekce také v KÚ Krátký: poslední sezení bylo v září-říjnu, čekáme na výslednou zprávu ano, to zhruba odpovídá i časovému průběhu naší kontroly, kdy na nás udání přišlo v červnu, kontrola zahájena na přelomu červenec/srpen a nyní byla teprve kontrola ukončena: Takže s ÚOOÚ jsme řešili několik rozporů: 1) Definice pojmů - osobní údaj x citlivý osobní údaj - citlivý osobní údaj = vypovídá o... (čtení ze Zákona o ochraně osobních údajů)...a je to jakýkoliv biometrický či genetický údaj subjektu - dle interpretace ÚOOÚ je genetický údaj vzorek DNA (a tedy i jakýkoliv biologický vzorek) a veškerá manipulace se tedy týká vzorků i profilů, díky čemuž dochází k rozporu se zákonem 2) Oznamovací povinnost - na ÚOOÚ existuje registr zpracovatelů, do něhož se musí zaregistrovat všichni zpracovatelé před začátkem zpracování údajů - oznamovací povinnost má jakákoliv obchodní společnost současná situace je taková, že není registrován téměř nikdo (kromě Genomac a P&R Lab stav k ) - 99% subjektů tedy porušuje zákon (není zaregistrováno), nehrozí přitom únik údajů není chyba spíše v zákonu? 3) Informovaný souhlas v případě klinických vyšetření není potřeba, u ostatních ano a) výzkum b) rekreační genetika c) příbuznost - souhlas musí mít různé náležitosti jako například poučení a další 4) Poučení musí být součástí informovaného souhlasu musí být naprosto přesně specifikováno, jaké jsou povinnosti a práva zpracovatele i zadavatele Tento bod často chybí u etických informovaných souhlasů ÚOOÚ se v tomto případě tváří, že Informovaný souhlas neexistuje 5) Účel musí být jasně a zcela konkrétně vypsán (např. odběr vzorků za účelem stanovení otcovství nebo vypsané všechny testované mutace apod.), účel nesmí být formulován obecně a nesmí se během zpracování vzorku změnit

11 6) Likvidace genetického materiálu ihned po zpracování a předání výsledku musí být zlikvidována veškerá osobní data, rovněž by se měly zlikvidovat vzorky - u výzkumných projektů musí být spolupráce laboratoře s jiným subjektem rovněž ošetřena musí být uvedena smlouva o OOÚ mezi příjemcem a dodavatelem vzorku (současné smlouvy v rámci grantů např. s MZ ČR neobsahují ani zmínku o ochraně osobních údajů) můžeme likvidovat vzorek bez souhlasu jeho majitele? Hovorková: například u zvířat je to tak, že zvíře má majitele a ten dává souhlas k testování v dalších letech, vždy musí znova zažádat ale i v případě, že vzorky pouze leží někde uskladněny, stejně jsou zpracovávány, protože uchovávání je bráno jako zpracování. Hovorková: původní požadavek je ale formulován jako archivace, takže je to v pořádku Pexa: takže v případě klinického vyšetření nemusí být informovaný souhlas vůbec? Hořínek: musí být u lékaře Musil: nemusí, je to na úvaze lékaře Sankce za porušování pravidel ÚOOÚ - rozdíly mezi fyzickou a právnickou osobou - zohledňuje se míra spolupráce s ÚOOÚ při inspekci a snaha o zlepšení situace (změny v průvodkách, postupech, apod.) - mělo by dojít ke změnám definic v zákoně - k našemu dalšímu zasedání bychom měli přizvat k diskusi rovněž zástupce z ÚOOÚ a právníka (nejlépe odborníka na tuto problematiku) - rádi bychom vyzvali ÚOOÚ, aby vydal formulář, jak přesně má vypadat vzorový informovaný souhlas Musil: týkají se informované souhlasy i vzorků zpracovávaných na žádost pojišťovny? Hovorková: Rotschedl: ano bezprostřední likvidace vzorků a údajů dle ÚOOÚ je v rozporu se zákonem o archivaci nešlo by uchovávat vzorky s výslovným souhlasem zadavatele? není jednoduché to dobře zformulovat Sakmaryová (Revmatologický ústav, Praha): požadavky ÚOOÚ jsou v rozporu s tím, že informovaný souhlas by měl být co nejstručnější a jasný - jak se chovat ke vzorkům negativních kontrol (ve výzkumných projektech)?

12 měli bychom společně sepsat všechny problémy současné DNA legislativy a společně s právníky pracovat na jejich řešení - z tohoto setkání bude proveden zápis, který bude odeslán všem zúčastněným s návrhem, kdo bude zastupovat příslušné oblasti (4 vyjmenované) na dalších jednáních rovněž bude možnost připomínkovat jednání za společnosti - budou vytvořeny www stránky, na nichž budou uloženy dokumenty, vzniklé z činnosti zástupců odborných skupin - formou dotazníku se budou moci vyjádřit zástupci skupin k jednotlivým dokumentům (zápisům) - cílem těchto jednání bude vytvořit dokument (návrh zákona, změna jiných zákonů) = stanovisko odborné věřejnosti Děkuji všem za účast a za pozornost a přeji všem šťastnou cestu domů

Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 Zasláno na e-mail: posta@uoou.cz. v Praze dne 4.9.2013.

Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 Zasláno na e-mail: posta@uoou.cz. v Praze dne 4.9.2013. Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 Zasláno na e-mail: posta@uoou.cz v Praze dne 4.9.2013 Dobrý den, obracím se na vás jménem občanského sdružení Iuridicum Remedium s podnětem

Více

Povinnosti očních optik z pohledu současného i nového zákona o zdravotnických prostředcích. JUDr. Jakub Král

Povinnosti očních optik z pohledu současného i nového zákona o zdravotnických prostředcích. JUDr. Jakub Král Povinnosti očních optik z pohledu současného i nového zákona o zdravotnických prostředcích JUDr. Jakub Král 1 Osnova Proč se zákon o zdravotnických prostředcích týká očních optik? Jaké právní předpisy

Více

- Novela zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu provedená zákonem č. 260/2001 Sb.

- Novela zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu provedená zákonem č. 260/2001 Sb. Název přednášeného tématu: Právní aspekty zdravotnické dokumentace: Souhrn: Novela zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu provedená zákonem č. 260/2001 Sb. legislativně upravuje charakter zdravotnické

Více

Doporučení týkající se informovaného souhlasu pro genetická laboratorní vyšetření

Doporučení týkající se informovaného souhlasu pro genetická laboratorní vyšetření SLG ČLS JEP verze 2.1. /22. 5. 2013 Společnost lékařské genetiky ČLS JEP vydává v souvislosti s přijetím zákonů 373/2011Sb. o specifických zdravotních službách a 372/2011 Sb. o zdravotních službách aktualizaci

Více

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2012

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2012 Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2012 Výbor Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP (dále SLG) si dovoluje předložit svým členům Výroční zprávu za rok 2012. Tato zpráva je stručným

Více

KONTROLA KVALITY VAZBA HLA S CHOROBAMI

KONTROLA KVALITY VAZBA HLA S CHOROBAMI KONTROLA KVALITY VAZBA HLA S CHOROBAMI VÝSLEDKY 1. KOLA 2016 Eva Ratajová, Milena Vraná Oddělení HLA, Národní referenční laboratoř pro DNA diagnostiku, ÚHKT, Praha WWW.UHKT.CZ NABÍZENÉ VARIANTY VARIANTA

Více

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 Usnesení z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 1. Vědecká rada schválila tento program jednání: - program jednání, - schválení materiálů

Více

DĚTSKÁ KLINICKÁ PSYCHOLOGIE INFORMACE O OBORU

DĚTSKÁ KLINICKÁ PSYCHOLOGIE INFORMACE O OBORU DĚTSKÁ KLINICKÁ PSYCHOLOGIE INFORMACE O OBORU JEDNÁNÍ MZ ČR 23.5.2016 Karolína Malá, Hana Jahnová Obecný úvod vzdělávání v oboru klinická psychologie v ČR vzdělávání probíhá následujícím způsobem: profese

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 1. Zlepšení informovanosti o Cíle Úkoly Termín Výstupy Gestor Spolupráce Předpoklady 1.1. Provoz, rozvoj a aktualizace webových portálů pro ;

Více

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba Huntingtonova choroba Renata Gaillyová OLG FN Brno Huntingtonova choroba je dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku, které postihuje jedince obojího pohlaví příznaky se obvykle začínají objevovat mezi

Více

372/2011 Sb., účinnost Pojem zdravotní služby nadřazen pojmu zdravotní péče

372/2011 Sb., účinnost Pojem zdravotní služby nadřazen pojmu zdravotní péče Postup při úmrtí a pitvy Zákon o zdravotních službách 372/2011 Sb., účinnost 1. 4. 2012 Pojem zdravotní služby nadřazen pojmu zdravotní péče Nakládání s tělem zemřelého v rozsahu stanoveném tímto zákonem

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a

Více

Atestace z lékařské genetiky inovované otázky pro rok A) Molekulární genetika

Atestace z lékařské genetiky inovované otázky pro rok A) Molekulární genetika Atestace z lékařské genetiky inovované otázky pro rok 2017 A) Molekulární genetika 1. Struktura lidského genu, nomenklatura genů, databáze týkající se klinického dopadu variace v jednotlivých genech. 2.

Více

K VYDÁNÍ STANOVISKA EK

K VYDÁNÍ STANOVISKA EK Jednání Lokální etické komise (LEK) Nemocnice Mělník (jednací řád) o nové žádosti o udělení souhlasu s provedením klinického hodnocení léčivého přípravku nebo s klinickou zkouškou zdravotnického prostředku

Více

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2011

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2011 Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2011 Výbor Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP (dále SLG) si dovoluje předložit svým členům Výroční zprávu za rok 2011. Tato zpráva je stručným

Více

1. Definice a historie oboru molekulární medicína. 3. Základní laboratorní techniky v molekulární medicíně

1. Definice a historie oboru molekulární medicína. 3. Základní laboratorní techniky v molekulární medicíně Obsah Předmluvy 1. Definice a historie oboru molekulární medicína 1.1. Historie molekulární medicíny 2. Základní principy molekulární biologie 2.1. Historie molekulární biologie 2.2. DNA a chromozomy 2.3.

Více

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Pojem "certifikovaná " je zaveden Metodikou hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovaci jako jeden z výsledků výzkumu, experimentálního

Více

PREDIKTIVNÍ DIAGNOSTIKY

PREDIKTIVNÍ DIAGNOSTIKY INFORMACE O SOUČASNÉM STAVU PREDIKTIVNÍ DIAGNOSTIKY S POHLEDU VZP BRNO 27.KVĚTEN 2011 MUDR. RNDR. MARTIN BIEGEL HISTORIE PREDIKTIVNÍ ONKOLOGIE Od roku 2002 se prediktivní diagnostika stala podmínkou úhrady

Více

STATUT LOKÁLNÍ ETICKÉ KOMISE NEMOCNICE MILOSRDNÝCH BRATŘÍ V BRNĚ EK NMB

STATUT LOKÁLNÍ ETICKÉ KOMISE NEMOCNICE MILOSRDNÝCH BRATŘÍ V BRNĚ EK NMB 1 STATUT ETICKÉ KOMISE NEMOCNICE MILOSRDNÝCH BRATŘÍ V BRNĚ - EK NMB Tento statut je základním dokumentem, který je závazný pro všechny členy etické komise a další osoby, které se přímo či nepřímo podílejí

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0109 rev.00. Komunikace EK pro multicentrická hodnocení s místními EK. Zpracoval: Garant Schválil:

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0109 rev.00. Komunikace EK pro multicentrická hodnocení s místními EK. Zpracoval: Garant Schválil: FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0109 rev.00 Komunikace pro multicentrická hodnocení s místními Datum vydání: 15.09.2014 Datum účinnosti: 19.09.2014 Doba platnosti:

Více

Kudy vede cesta z pasti ven MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 1

Kudy vede cesta z pasti ven MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 1 Kudy vede cesta z pasti ven 28.5.2014 MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 1 Lékaři i zdravotnictví v pasti Komplikovaný až nepřátelský systém specializačního vzdělávání označují mladí lékaři vedle špatného

Více

Stanovisko ČLK k úhradovým dodatkům s VZP pro rok 2017

Stanovisko ČLK k úhradovým dodatkům s VZP pro rok 2017 ČESKÁ LÉKAŘSKÁ KOMORA Právní KANCELÁŘ KANCELÁŘ V OLOMOUCI Lékařská 2/291 Lužická 419/14, 779 00 Olomouc 1 50 00 Praha 5 www.lkcr.cz tel.: 234760704 fax: 257219280 E-mail: pravnisekretariat@clkcr.cz V Praze

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Znalecký posudek SHRNUTÍ

Znalecký posudek SHRNUTÍ Znalecký posudek SHRNUTÍ Zákonný rámec Zákon č.36/1967 Sb. a jej upravující vyhlášky - č. 37/1967 Sb., - č. 11/1985 Sb., - č. 184/1990 Sb., - č. 77/1993 Sb. Trestní zákoník Trestní řád Občanský zákoník

Více

IPN KREDO 8. úkol. část Revize interních předpisů. Vyhodnocení doplňkového dotazníku

IPN KREDO 8. úkol. část Revize interních předpisů. Vyhodnocení doplňkového dotazníku IPN KREDO 8. úkol část Revize interních předpisů Vyhodnocení doplňkového dotazníku 1 odevzdaných dotazníků: 50 Otázka č. 1 Pracovala Vaše škola na druhé části osmého úkolu? ano 42 ne 8 Otázka č. 2 Pokud

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR POKYN NÁMĚSTKA ŘEDITELE VZP ČR pro zdravotní péči č. 48/2014 Prováděcí pokyn k: PŘ 8/2012 Název: Nasmlouvání výkonů v režimu POCT s platností od 1. 3. 2014 01443 Kvantitativní

Více

KONTROLA KVALITY VAZBA HLA S CHOROBAMI

KONTROLA KVALITY VAZBA HLA S CHOROBAMI KONTROLA KVALITY VAZBA HLA S CHOROBAMI VÝSLEDKY 2016 Eva Ratajová, Milena Vraná Oddělení HLA, Národní referenční laboratoř pro DNA diagnostiku, ÚHKT, Praha WWW.UHKT.CZ NABÍZENÉ VARIANTY VARIANTA 1: Alely

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Legislativní hranice identifikovatelnosti pacienta. Mgr. Konstantin Lavrushin

Legislativní hranice identifikovatelnosti pacienta. Mgr. Konstantin Lavrushin Legislativní hranice identifikovatelnosti pacienta Mgr. Konstantin Lavrushin OSOBNÍ A CITLIVÝ ÚDAJ Osobní údaj Jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost

Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost dnost MUDr. Miroslav Verner Nemocnice České Budějovice a.s. Centrální laboratoře České Budějovice 30.9.2009, e-medica Problémy tradičních dominantně děděných

Více

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 26.4.2008 ČLK a 2. fáze reformy 24.11.2007 Ministr Julínek na sjezdu ČLK předal věcné záměry 7 zákonů a slíbil, že se

Více

Postup mezistátní EIA v České republice

Postup mezistátní EIA v České republice Postup mezistátní EIA v České republice Úvodní poznámka V České republice je příslušným úřadem pro mezistátní EIA výhradně Ministerstvo životního prostředí (viz 21 písmeno f zákona 100/2001). Toto platí

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE. 1. Důvod předložení a cíle

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE. 1. Důvod předložení a cíle ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE IV. 1.1 Název 1. Důvod předložení a cíle Vyhláška o tlumočnických službách pro neslyšící a hluchoslepé studenty vysokých škol 1.2 Definice problému Zákon č.

Více

Právní prameny. Trestní řád, č. 141/1961 (TŘ) JIŽ NE: Vyhláška o postupu při úmrtí a pohřebnictví č. 19/1998 Sb., ZRUŠENO pozor skripta

Právní prameny. Trestní řád, č. 141/1961 (TŘ) JIŽ NE: Vyhláška o postupu při úmrtí a pohřebnictví č. 19/1998 Sb., ZRUŠENO pozor skripta Postup při úmrtí a pitvy - 2014 Tomáš Vojtíšek Právní prameny Provádění pitev v ČR je regulováno právními předpisy Občanský zákoník, č. 89/2012 Sb., od 1. 1. 2014 (NOZ) Zákon o zdravotních službách, č.

Více

Vzdělávání v oblasti forenzní genetiky reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0080

Vzdělávání v oblasti forenzní genetiky reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0080 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávání v oblasti forenzní genetiky reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0080 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Vzdělávací materiály projektu

Vzdělávací materiály projektu Vzdělávací materiály projektu Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurenceschopnost (InoBio) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio

Více

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP Členská základna K datu 31.12.2004 byl počet členů Společnosti lékařské genetiky (SLG) celkem 227. Oproti roku 2003 došlo k navýšení o 41 nově přihlášených

Více

Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková

Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková NCO NZO NCO NZO 2010 cíl specializačního vzdělávání připravit absolventa k atestační

Více

Zdravotnická dokumentace SHRNUTÍ

Zdravotnická dokumentace SHRNUTÍ Zdravotnická dokumentace SHRNUTÍ Zákonný rámec Zákon č.372/2011 Sb. - Zákon o zdravotnických službách ruší mj. Zákon 20/1962 Sb., - O zdraví lidu, vyhlášku č. 385/2006 Sb. O zdravotnické dokumentaci a

Více

Zájmy a blaho člověka (lidské bytosti) musejí být nadřazeny všem ostatním zájmům společnosti a vědy.

Zájmy a blaho člověka (lidské bytosti) musejí být nadřazeny všem ostatním zájmům společnosti a vědy. Konvence o ochraně lidských práv a důstojnosti člověka s ohledem na aplikaci biologie a medicíny - úplná, věcná část textu (s výjimkou preambule a závěrečných procedurálních opatření) KONVENCE O LIDSKÝCH

Více

SEKCE VYZBROJOVÁNÍ MO V Praze dne 2. března 2010 Počet listů: 5

SEKCE VYZBROJOVÁNÍ MO V Praze dne 2. března 2010 Počet listů: 5 SEKCE VYZBROJOVÁNÍ MO V Praze dne 2. března 2010 Počet listů: 5 Schvaluji: Ředitel Mgr. Jiří STANĚK STATUT A JEDNACÍ ŘÁD ODBORNÉHO PORADNÍHO ORGÁNU PRO HODNOCENÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ PŘIJATÝCH V RÁMCI VYHLÁŠENÉ

Více

ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ MPZ 2015

ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ MPZ 2015 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ MPZ 2015 + organizace MPZ 2016 Vraná Milena Odd. HLA, Národní referenční laboratoř pro DNA diagnostiku, ÚHKT, Praha WWW.UHKT.CZ ÚČASTNÍCI Česká Republika: Laboratoř molekulární biologie,

Více

Požadavky státního dozoru na uživatele in vitro diagnostik

Požadavky státního dozoru na uživatele in vitro diagnostik Požadavky státního dozoru na uživatele in vitro diagnostik STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 Ing. Hýbler Jaroslav - Odd. kontroly ZP 14. 2. 2006 - seminář 1 Osnova Legislativní

Více

Centrová péče o pacienty s vrozenými nervosvalovými onemocněními ve Velké Britanii

Centrová péče o pacienty s vrozenými nervosvalovými onemocněními ve Velké Britanii Centrová péče o pacienty s vrozenými nervosvalovými onemocněními ve Velké Britanii Jana Haberlová MRC Centre for Neuromuscular Diseases, Institute of Genetic Medicine, Newcastle University, UK Klinika

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro nukleární medicínu 1. Úvod Požadavky na klinické audity jsou stanoveny v hlavě V díl

Více

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY. Praha, 30.6.2008

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY. Praha, 30.6.2008 ZDRAVOTNÍ SLUŽBY Praha, 30.6.2008 ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH Terminologie Definice q Zdravotní péče odborná zdravotní péče zdravotní služby q q Ošetřující zdravotnický pracovník léčebný plán pacient

Více

Příručka pro klienty COP

Příručka pro klienty COP Příručka pro klienty COP Státní veterinární ústav Olomouc Certifikační orgán pro produkty Jakoubka za Stříbra1, 77900, Olomouc www.svuolomouc.cz verze 2, vydáno 28.4.2016 Příručka pro klienty COP 1/5 verze

Více

PRÁVA PACIENTŮ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ

PRÁVA PACIENTŮ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ První charta práv nemocných byla vyhlášena v USA (1972), kde byly vždy vysoce ceněny lidská práva a občanské svobody David Anderson (farmakolog z Virginie )- formuloval první

Více

6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe

6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe VEDENÍ LÉKA SKÉ PRAXE 6/8.1 str. 1 6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe 6/8.1 Úvod Mgr. Jakub Uher SPL ČR S určitou pravidelností se objevují návrhy na legislativní úpravu podrobněji upravující

Více

Legislativa ve vztahu k hiporehabilitaci

Legislativa ve vztahu k hiporehabilitaci Legislativa ve vztahu k hiporehabilitaci Ing. Vanda Casková a Veronika Piačková Neznalost zákona neomlouvá... Hiporehabilitace představuje interdisciplinární obor provoz legislativně spadá pod několik

Více

Nová a připravovaná právní úprava na úseku voleb. Mgr. Silvia Rákociová zástupce vedoucí oddělení voleb odbor všeobecné správy Ministerstvo vnitra

Nová a připravovaná právní úprava na úseku voleb. Mgr. Silvia Rákociová zástupce vedoucí oddělení voleb odbor všeobecné správy Ministerstvo vnitra Nová a připravovaná právní úprava na úseku voleb Mgr. Silvia Rákociová zástupce vedoucí oddělení voleb odbor všeobecné správy Ministerstvo vnitra Nová a připravovaná právní úprava na úseku voleb Nová právní

Více

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití

Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Národní zdravotnický informační systém zdroje dat a možnosti jejich využití Mgr.Vlasta Mazánková, ÚZIS ČR Specializační kurs -Veřejné zdravotnictví 2009 Obsah sdělení o NZIS základní pojetí o Legislativa

Více

Proces P1 Tvorba studijních programů

Proces P1 Tvorba studijních programů Účinnost dokumentu od: 12.6.2007 Proces P1 Tvorba studijních programů Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/13 Proces: P1 Tvorba studijních

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

vzácné krvácivé onemocnění podmíněné dědičným nedostatkem FVIII nebo FIX dědičnost X-recesivně vázaná, postiženi prakticky

vzácné krvácivé onemocnění podmíněné dědičným nedostatkem FVIII nebo FIX dědičnost X-recesivně vázaná, postiženi prakticky A. Hluší, M. Palová Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc HEMOFILIE vzácné krvácivé onemocnění podmíněné dědičným nedostatkem FVIII nebo FIX dědičnost X-recesivně vázaná, postiženi prakticky

Více

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR SHRNUTÍ VÝSTUPŮ VEŘEJNÉ KONZULTACE MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU Ministerstvo financí ČR l i s t o p a d 2 0 0 8 1 M I N I S T E R S TVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY L E T E N S

Více

Pravidla pro nasmlouvání a úhradu vyjmenovaných metod autorské odbornosti 816 laboratoř lékařské genetiky.

Pravidla pro nasmlouvání a úhradu vyjmenovaných metod autorské odbornosti 816 laboratoř lékařské genetiky. Pravidla pro nasmlouvání a úhradu vyjmenovaných metod autorské odbornosti 816 laboratoř lékařské genetiky. Indikovanou a provedenou níže specifikovanou péči v odbornosti 816 laboratoř lékařské genetiky

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ. I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP

EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ. I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP Lékařská genetika Lékařský obor zabývající se diagnostikou a managementem dědičných onemocnění Genetická prevence

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

Zdravotnické reformní zákony. Mgr. Martin Plíšek náměstek ministra zdravotnictví

Zdravotnické reformní zákony. Mgr. Martin Plíšek náměstek ministra zdravotnictví Zdravotnické reformní zákony Mgr. Martin Plíšek náměstek ministra zdravotnictví Obsah Co se již podařilo prosadit Připravované zákony Co se již podařilo prosadit Zákon o zdravotních službách platný od

Více

Průvodce sociální službou

Průvodce sociální službou Průvodce sociální službou OKAMŽITÁ KAPACITA SOCIÁLNÍ SLUŽBY JSOU: 3 KLIENTI (roční kapacita 12 klientů) PROVOZNÍ DOBA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JE: TERÉNNÍ SLUŽBY: STŘEDA 15:00 19:00 hod., PÁTEK

Více

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Soukromí nade vše Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Ochrana osobních údajů Ochrana osobnosti Antispamový zákon Zákon o regulaci

Více

MUDr. Robin Šín. ZZS Plzeňského kraje Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni

MUDr. Robin Šín. ZZS Plzeňského kraje Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni Zásady povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků III. konference portálu AKUTNĚ.CZ Brno, 19. 11. 2011 MUDr. Robin Šín ZZS Plzeňského kraje Ústav sociálního lékařství LF UK v Plzni Úvod - povinná mlčenlivost

Více

Zahrnutí alelického dropoutu

Zahrnutí alelického dropoutu Sémantická interoperabilita v biomedicíně a zdravotnictví Mgr. Dalibor Slovák Oddělení medicínské informatiky a biostatistiky, ÚI AV ČR školitelka: Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Ústav hygieny a epidemiologie,

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 12 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 12 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 12 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220 / 1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Zákon o specifických zdravotních službách Ustanovení (část,, odst., písm., apod) Obsah Celex

Více

Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje

Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje Aplikování systémů řízení jakosti pro výrobu a používání technologií a materiálů a vedení experimentů Blažena Jedličková 25.5.2011 Co? Dle čeho? (systém)

Více

Právní aktuality v medicíně. JUDr. Jan Mach advokát ředitel právní kanceláře ČLK

Právní aktuality v medicíně. JUDr. Jan Mach advokát ředitel právní kanceláře ČLK Právní aktuality v medicíně JUDr. Jan Mach advokát ředitel právní kanceláře ČLK Některé aktuality Nová definice lege artis potvrzená nálezem ÚS Nálezy ÚS k přeregistraci a k limitům úhrad ZP Znalecké hodnocení

Více

Principy a základní teze k profesní komoře vzniklé ze zákona včetně reflexe konzultačního procesu

Principy a základní teze k profesní komoře vzniklé ze zákona včetně reflexe konzultačního procesu Principy a základní teze k profesní komoře vzniklé ze zákona včetně reflexe konzultačního procesu Mgr. David Pospíšil ředitel Odbor sociálních služeb Ministerstvo práce a sociálních věcí Historie legislativního

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

Praha 2, Londýnská 15

Praha 2, Londýnská 15 PRACOVNÍ POSTUP Pracovní skupina soudní znalci Vydání: 1. 1. 2009 Revize provedena 25. 2. 2009 Revize provedena 28. 4. 2014 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Odborný garant:

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

INFORMACE K OTÁZKÁM NAKLÁDÁNÍ SE SOUDNĚ ZNALECKÝMI POSUDKY A SOUVISEJÍCÍ PSYCHOLOGICKOU DOKUMENTACÍ V KONTEXTU ZÁKONA 101/2000 Sb.

INFORMACE K OTÁZKÁM NAKLÁDÁNÍ SE SOUDNĚ ZNALECKÝMI POSUDKY A SOUVISEJÍCÍ PSYCHOLOGICKOU DOKUMENTACÍ V KONTEXTU ZÁKONA 101/2000 Sb. INFORMACE K OTÁZKÁM NAKLÁDÁNÍ SE SOUDNĚ ZNALECKÝMI POSUDKY A SOUVISEJÍCÍ PSYCHOLOGICKOU DOKUMENTACÍ V KONTEXTU ZÁKONA 101/2000 Sb. Na Asociaci forenzních psychologů se v poslední době opakovaně obrací

Více

Externí klinické audity v mamárních centrech. Vlastimil Polko Oddělení radiologické fyziky Masarykův onkologický ústav

Externí klinické audity v mamárních centrech. Vlastimil Polko Oddělení radiologické fyziky Masarykův onkologický ústav Externí klinické audity v mamárních centrech Vlastimil Polko Oddělení radiologické fyziky Masarykův onkologický ústav Legislativní požadavky Vyhláška 307/2002 Sb. o radiační ochraně Zákon č. 13/2002 Sb.

Více

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015 Přezkoumání systému

Více

www.galenis.cz Elektronická zdravotní dokumentace pacienta a proč Galenis?

www.galenis.cz Elektronická zdravotní dokumentace pacienta a proč Galenis? www.galenis.cz Elektronická zdravotní dokumentace pacienta a proč Galenis? Některé aspekty a otazníky kolem budování ehealth v ČR a některé odpovědi, které s budováním ehealth a elektronickou zdravotní

Více

Opatření děkana LF MU č. 5/2013 k zajištění ověřitelnosti výzkumných dat. Část I. Základní ustanovení

Opatření děkana LF MU č. 5/2013 k zajištění ověřitelnosti výzkumných dat. Část I. Základní ustanovení Opatření děkana LF MU č. 5/2013 k zajištění ověřitelnosti výzkumných dat. ze dne 22. července 2013 Část I. Základní ustanovení I. Předmět opatření (1) Předmětem tohoto opatření je stanovení pravidel pro

Více

výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012

výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012 Zpráva o činnosti výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012 Činnost výboru innost výboru I Zasedání výboru 1x měsíčně Zástupci ČSKB v IFCC a EFLM prof. Racek - IFCC a EFCC, national representant in EC4

Více

http://www.vrozene-vady.cz

http://www.vrozene-vady.cz Prevence vrozených vad z pohledu genetika MUDr. Vladimír Gregor, RNDr. Jiří Horáček odd. lékařské genetiky, Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze Genetické poradenství Klinická genetika se zabývá diagnostikou

Více

Specializační vzdělávání lékařů LÉKAŘI SAMI SOBĚ Čas na zásadní změnu?

Specializační vzdělávání lékařů LÉKAŘI SAMI SOBĚ Čas na zásadní změnu? Specializační vzdělávání lékařů LÉKAŘI SAMI SOBĚ Čas na zásadní změnu? Milan Kubek Prezident ČLK Současný stav nevyhovuje Zákon č. 95/2004 Sb. zbytečně rozvrátil fungující prověřený systém Z vydiskutovaných

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky dne 20.02.2015 Schůzi Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní

Více

Nová úprava znalecké, tlumočnické a překladatelské činnosti. Tisková konference 18. 8. 2011

Nová úprava znalecké, tlumočnické a překladatelské činnosti. Tisková konference 18. 8. 2011 Nová úprava znalecké, tlumočnické a překladatelské činnosti Tisková konference 18. 8. 2011 Nová úprava znalecké, tlumočnické a překladatelské činnosti Hlavní cíle navrhované právní úpravy Zvýšení kvality

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

a) průvodní dopis (žádost o osvědčení AME-SLZ) obsahující jméno, příjmení a akademický titul žadatele

a) průvodní dopis (žádost o osvědčení AME-SLZ) obsahující jméno, příjmení a akademický titul žadatele CAA-ZLP-153 POSTUPY PRO AME SPORTOVNÍ LÉTAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ ZMĚNA 3 PLATNÁ OD 1.2.2015 1.1 Záměrně vynecháno 1.2 Záměrně vynecháno 1.3 Seznam použitých zkratek AME AME-SLZ AMS L LPoZZ OZZ ÚCL SLZ letecký lékař

Více

DAR JAKO ODČITATELNÁ POLOŽKA

DAR JAKO ODČITATELNÁ POLOŽKA DAR JAKO ODČITATELNÁ POLOŽKA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Dar jako odčitatelná položka Autor Ing. Jana

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality)

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Poskytovatel programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17043, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady

Více

Informační systémy jako nástroje efektivního zdravotnictví

Informační systémy jako nástroje efektivního zdravotnictví Informační systémy jako nástroje efektivního zdravotnictví Právní regulace ochrany osobních údajů Jolana Těšinová INMED 2015 Právní regulace Listina základních práv a svobod Úmluva o lidských právech a

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK. Podnikání v e-komerci Právní minimum

Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK. Podnikání v e-komerci Právní minimum Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK Podnikání v e-komerci Nejdůležitější normy specifické pro e-komerci Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 53 a 53a Smlouvy uzavírané pomocí prostředků komunikace na dálku.

Více

Dary v knihovnách. Knihovny a přijímání darů

Dary v knihovnách. Knihovny a přijímání darů Dary v knihovnách Knihovny a přijímání darů Obecné informace S účinností od 1. 1. 2014 byl zrušen zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (darovací daň byla zrušena

Více

Zdroje dat pro studie o HTA a efektivitě lékařské techniky

Zdroje dat pro studie o HTA a efektivitě lékařské techniky Zdroje dat pro studie o HTA a efektivitě lékařské techniky Vladimír Rogalewicz Seminář HTA dne 12.01.2012 Český statistický úřad Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů;

Více

Sdružení celiaků ČR, z. s. Výroční zpráva 2016

Sdružení celiaků ČR, z. s. Výroční zpráva 2016 Sdružení celiaků ČR, z. s. Výroční zpráva 2016 Sídlo: Ke Karlovu 2, 120 00 Praha 2 Poštovní adresa: P. O. Box 20, 252 63 Roztoky Kancelář: Vyšehradská 49, 120 00 Praha 2 E-mail: info@celiac.cz Telefon:

Více

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Legislativní požadavky zákona č. 268/2014 Sb. 2 Platná legislativa a požadavky Státního ústavu pro kontrolu léčiv při jeho kontrolní činnosti Bc. VRATISLAV SVOBODA 3 Legislativní rámec Zákon č. 268/2014

Více

(odbornost 816; aktualizovaná verze, schválená výborem SLG.cz - per rollam) Praha 16. listopadu 2015

(odbornost 816; aktualizovaná verze, schválená výborem SLG.cz - per rollam) Praha 16. listopadu 2015 Informace pro revizní pracovníky VZP ČR ke kontrole indikací, správnosti a oprávněnosti provádění (a vykazování k úhradě) laboratorních genetických vyšetření a vedení zdravotnické dokumentace u těchto

Více