klinickou diagnostiku by mohla zastupovat SLG, co soukromé klinické laboratoře?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "klinickou diagnostiku by mohla zastupovat SLG, co soukromé klinické laboratoře?"

Transkript

1 Diskuse odborné veřejnosti k tématu současné a budoucí legislativy DNA - zápis Minárik (Genomac, Praha): zahájení, poděkování za přítomnost (reprezentativní vzorek odborné veřejnosti) na diskusi Benešová (Genomac): organizační informace 1.část: Koho se týká DNA legislativa je třeba vyjmenovat skupiny, které mají (měly by mít) zájem diskutovat a spolupodílet se na vytváření DNA legislativy, abychom se vyhnuli situaci, kdy 1 skupina něco navrhne a podá ke schválení zákon, o němž 2. skupina neví a nemůže nějak dokument připomínkovat či do něj zasahovat Skupiny (sdružující jednotlivé typy odborníků): Klinická diagnostika (SLG, onkologická spol, prediktivní onkol.) ČSSFG oblast forenzních analýz Soudní znalci Kriminalistické laboratoře Klinické soukromé laboratoře Centra asistované reprodukce Komerční genetické subjekty - laboratoře lze většinou zařadit do několika skupin najednou, prolínají se - bylo by dobré vybrat z těchto skupin zástupce, kteří by danou skupinu reprezentovali a hájili její zájmy při vytváření nové DNA legislativy - myslíte, že přehled skupin je kompletní? Vaněk (DNA forenzní servis, s.r.o., Praha/ČSSFG): měla by se doplnit skupina zastupující vysoké školy a akademickou společnost Minárik doplnil Hradil (KÚ Praha): budeme jednat pouze o legislativě humánní DNA? jednomyslně schváleno klinickou diagnostiku by mohla zastupovat SLG, co soukromé klinické laboratoře? Musil (Biolab s.r.o., Klatovy): myslím, že není třeba vytvářet zvláštní sdružení za soukromé klinické laboratoře - mohla by je zaštítit SLG, existuje také sdružení privátních diagnostických laboratoří PRIVALAB, kde jsme členem, ale to je spíš ekonomické nebo lobbystické sdružení IVF by mohla také zastupovat SLG přítomní zástupci nemají námitky měli by být znalci (jakožto skupina genetické identity) spadat pod ČSSFG? Vaněk: rozlišujeme soudní znalce a znalecké ústavy, existuje komora soudních znalců, v přípravě je nový zákon, nebude tedy možné je někam přiřadit

2 Hořínek (1. LF UK Praha): ale většina znalců je v SLG, ČSSFG nebo fungují pod nemocnicí nebo jinou organizací není tedy potřeba, aby byli ve zvláštní skupině Loudová (ÚHKT, Praha): my (myslí se tím nejspíš znalci v ÚHKT) jsme v SLG Dobře, skupina znalců tedy nemusí existovat samostatně, neboť jsou zahrnuti někde jinde. Co kriminalistické laboratoře policie ČR, měly by být jako samostatná skupina nebo jako součást jiné skupiny? Vaněk: PČR je na debatu o legislativě poměrně připravena, má však své vlastní pravidla a měla by fungovat jako zvláštní skupina Hradil: Ne, není to tak, komunikativním orgánem policie ČR je OBP (odbor bezpečnostní politiky), ale policii problematika DNA nezajímá. Momentálně má jiná privilegia, zejména tzv. Prümská úmluva o výměně informací mezi státy EU. Pokud bude tato úmluva schválena v evropském parlamentu, všechny členské země mají povinnost do 3 let zajistit systém (databázi) na výměnu DNA profilů. - současná DNA legislativa u policie nemá žádný právní rámec, žádná pevná pravidla, PČR pouze využívá výjimek ze zákona při genetickém testování - je nutné, aby se i policie vyjádřila k návrhu DNA legislativy a vnesla do něj své připomínky, pak budou existovat pravidla i pro policii a genetické testování bude právně na úrovni - halvním komunikačním bodem by měl být Kriminalistický ústav, přestože oficiálně to je OBP Vaněk: Olda Martinů říkal, pardon, kdo je Olda Martinů? Vaněk: prezident PČR že to má být Kriminalistický ústav a ne OBP Dobře, navrhuji tedy nové rozdělení: - forenzní genetika - forenzní genetika v rámci pracovišť Policie ČR <všeobecný souhlas> Řekněme si, co všechno se vlastně testuje? Rozdělení genetických vyšetření: Klinická genetika za účelem vyšetření (v souvislosti s případným onemocněním) Genetická identita forenzní (stopy) příbuznost, identita (anonymní, znalectví) Výzkum Ostatní rekreační genetika (další testy, většinou komerční firmy) Vaněk: forenzní se skládá z trestní a občansko-právní Klinickou genetiku by mohla zastupovat SLG, forenzní genetiku ČSSFG, Kriminalistický ústav, zatím není jasné kdo by dobře formuloval požadavky pro výzkum (možná akademie věd?, university?) a zatím neexistuje žádná asociace komerčních firem měla by existovat?, asi ano.

3 Hořínek: klinická diagnostika provádí nejen vyšetření geneticky podmíněných chorob, ale i vyšetření různých rizikových faktorů (soukromé společnosti nabízí např. vyšetření jednonukleotidových polymorfismů) měla by existovat podskupina rizikového testování, ta by byla pod SLG Rotschedl (GHC Genetics, s.r.o., Praha): prediktivní genetika je součástí klinické genetiky, protože z 50% to je genetické vyšetření a z 50% klinika (konzultace a doporučení lékaře) a to je důležité. Česká legislativa bude navazovat na EU a např. v Norsku to mají rozděleno na postnatal, prenatal, prediktivní a další Pegner (DNAtest.cz, Praha): ten samý test může být brán jako klinický i rekreační v závislosti na využití a kdo ho provedl Rotschedl: my ale vydáváme kromě genetické zprávy zejména klinickou a to je důležité Pexa (Ústav soudního lékařství, Brno): zůstaňme u základního rozdělení skupin, nedrobme to a nehádejme se o detailech, je potřeba definovat věcný záměr tohoto jednání, vymyslet ideální legislativní podmínky, které by zlepšily současný stav v genetickém testování Souhlasím, takže shrnutí: všichni tedy souhlasíme s rozdělením na 4 základní oblasti humánní genetiky a předběžně tyto 4 základní odborné společnosti (zájmové skupiny), které budou tyto oblasti representovat a mít zájem se k vytváření legislativy vyjadřovat <všeobecný souhlas> Děkuji, pojďme se posunout dále. Existuje u nás skutečně v testování DNA džungle nebo je vše v pořádku? Fakt, že jste sem přijeli naznačuje, že to zcela v pořádku není. Tak tedy kde jsou v současnosti problémy? Kde nás tzv. tlačí bota? Žijeme v právním státě, proto si na úvod vyjmenujme zákony, kterých se DNA legislativa týká a které mohou být ovlivněny změnami a úpravami, na nichž se odborná veřejnost dohodne: Zákon o péči o zdraví lidu Zákon o ochraěu osobních údajů Zákon o znalcích a tlumočnících Zákon o rodině Živnostenský zákon Trestní řád a Trestní zákon Pexa: Pegner: Zákon o pohřebnictví Zákony EU <všeobecný souhlas> Nyní si řekněme důvody regulace DNA testování: 1) KDO způsobilost k provádění testů

4 2) CO co je možno testovat 3) JAK kontrola kvality, spravování osobních údajů 4) ETIKA pokud je vůbec možné ji definovat zákonem 5) PROČ za jakým účelem testování DNA provádíme Vaněk: add 1 citace z návrhu zákona připravovaného D. Vaňkem, R. Brdičkou a dalšími několika lidmi - měla by být stanovena minimální kritéria pro způsobilost k testování, s ohledem na možná rizika by měla mít společnost provádějící DNA testy živnostenský list, dále by měla projít akreditací, certifikací, pracovníci by měli být dostatečně kvalifikovaní - důvodem pro stanovení těchto kriterií je možnost chyby či záměrného zneužití při genetickém vyšetření potřeba akreditace Pexa: způsobilost by měli mít: ti, kdo mají vzdělání ti, kdo to umí dělat (je důležitá kontrola kvality) Musil: mělo by být také dáno PROČ, a z toho plyne i KDO by měl testovat,, jsou totiž rozdílné postupy a principy u kriminalistů a v klinické genetice Korabečná (FN Plzeň): nemělo by se směšovat KDO a JAK KDO mělo by se vztahovat na způsobilost jednotlivců (např. atestace) JAK mělo by se vztahovat na laboratoř (laboratorní vybavení, kontrola kvality) Brdička (ÚHKT, Praha): zákon by měl obsahovat rovněž sankční část Pexa: ani zákon o znalcích nemá sankční systém, není to nutné sankce jsou uvedeny v trestním zákoně, ale je třeba vytvořit profesní sankce Současná legislativní situace mi vadí v tom, že 2 subjekty provádí stejnou věc jeden z nich zákon porušuje a druhý ne - tak jako dává lékařská komora licence, měla by existovat organizace, která bude vydávat licence na provádění genetického vyšetření Pexa: souhlasím, např. NZZ má určitou licenci, mělo by se stanovit, která komora pro které oblasti bude vytvářet pravidla a rozdávat licence Ano, to je jasně definovaný postup a licenci vydává místě příslušný krajský úřed/pražský magistrát. Co tedy aby se např. klinické genetické testy směly provádět pouze v laboratořích se statutem zdravotnického zařízení (státního či nestátního)? <všeobecný souhlas> Pexa: Forenzní laboratoře by se měly řídít Zákonem o znalcích a tlumočnících, tím by to mělo být dané, ale je to velmi benevoletní, např. razítka jednotlivých znalců se velmi liší Vaněk: máme připravený materiál, který můžeme dát k dispozici Co akreditace? Je zárukou způsopilosti pro genetické testování?

5 Brdička: U mě (databáze genetických laboratoří) je registrováno 40 laboratoří, z nichž 12 je akreditovaných, zdůvodnění takto vysokého počtu (oproti jiným oblastem) akreditovaných genetických laboratoří je ten, že je akreditace nutná pro mezistátní výměnu vzorků No, pokud bychom to ale dali jako podmínku pro provádění testů, tak těch 12 ze 40 je dost málo. Mimochodem z těch 12ti je naprostá většina soukromých. K té výměně vzorků - nás (Genomac) se tedy na akreditaci zatím nikdy nikdo neptal, protože je známo, že většina laboratoří akreditovaných není. Otázka akreditace je tedy na zvážení. Loudová: náš ústav (ÚHKT) prošel akreditací, díky této zkušenosti mohu říct, že akreditaci si mohou dovolit pouze větší organizace, pro jednotlivce je finančně i objemem práce naprosto nedostupná Uvírová (CGB laboratoř, spol. s r.o., Ostrava): VZP dává akreditovaným laboratořím smlouvu na 8 let, pojišťovny kvalitě genetických laboratoří nerozumí, orientují se tedy podle toho, zda jsou akreditované nebo ne Půtová (Revmatologický ústav, Praha): v klinické genetice funguje velmi dobře systém mezilaboratorní kontroly kvality, VZP chce kontrolu kvality, ne akreditaci Musil: akreditace řeší chybovost, způsobilost, zneužití VZP dává kromě akreditace další dvě možnosti: NASKL (forma auditu) nebo ISO Hájková (CHL VFN, Praha): kvalita genetického vyšetření není zajištěna pomocí akreditace, máme zkušenosti s neshodou u akreditovaných pracovišť, jejichž hlavní argument na svou obranu byl, že jsou akreditovaní a tudíž jejich výsledek je ten správný (přestože nebyl) Je pravda, že akreditace zaručí spíše kompatibilitu laboratoří (protokoly, postupy atd.), ale není zárukou kvality, chybu nelze vyloučit v akreditovaných pracovištích je pouze tato chyba dokonale zdokumentována. Hradil: opakovaný úspěch v mezilaboratorní kontrole kvality je lepší zárukou než akreditace Brdička: existují laboratoře, které se opakovaně neúspěšně účastní mezilaboratorní kontroly kvality, ale tyto výsledky se nesmí zveřejnit Dobře zakončíme tuto část s tím, že způsobilost by šlo řešit nutností statutu zdravotního zařízení (minomálně pro klinické testy) a povinnou účastí v mezilaboratorních konrolách kvality. Dále zůstává otázka případné povinnosti akreditace či jiné certifikace. <všeobecný souhlas> 2. část: Důvody pro regulaci a kontrolu PŘESTÁVKA V první části jsme si řekli koho se problematika DNA legislativy týká, kdo všechno by měl mít možnost se této debaty účastnit a které odborné společnosti nebo zájmová sdružení by mohla

6 jednotlivá odvětví zastupovat. Dále jsme probrali otázky způsobilosti. Ještě než se začneme věnovat dalším tomu PROČ testovat a CO testovat, požádal mne Prof. Brdička o slovo. Brdička: Chtěl bych poděkovat Markovi za uspořádání této akce, myslím, že se všichni shodneme na tom, že stojí za to se na vytváření zákona o DNA podílet. <všeobecný souhlas> Skupina, která vznikla na DNA konferenci v prosinci 2007 se nyní věnuje porovnávání současné zákony s požadavky na novou legislativu, základní informace a zápisy z těchto jednání budou na www stránkách SLG Děkuji. smyslem další části diskuse je diskutovat o tom, jak bude testování DNA v ČR nastaveno. Zda si chceme vzít příklad ve Francii (extrémní regulace) nebo např. v Rakousku či Německu, kde je legislativa poměrně rozumná. Mělo by například být přesně vyjmenovány tzv. povolené typy testů? Kolaříková (PR LAB, s.r.o., Nový Jičín): myslím, že by se testy vyjmenovávat neměly, aby nevzniklo omezení pro různé vzdělávací programy, výzkumy... Korabečná: mělo by se rozlišovat mezi provedením testu a interpretací výsledků, u výzkumných projektů lze problematiku vyřešit informovaným souhlasem Můj názor na toto je, že se prostě výzkumné výsledky pacientům interpretovat neměly, pokud nejsou vyloženě součástí zdravotní péče. Půtová: naopak, závěr konference členů etických komisí byl takový, že každý účastník klinické studie má právo na své výsledky Kolaříková: znění zákona by mělo být obecné Musil: v návrhu zákona o péči o zdraví lidu (byl rozesílán em) je uvedeno 1 ustanovení: genetické vyšetření má být prováděno pouze ve zdravotnických zařízeních, která mají oprávnění ministerstva zdravotnictví a interpretaci výsledků mají provádět pouze kliničtí genetici. Ale pro zařízení, které neprovádí pouze genetická vyšetření je technicky nesplnitelné, aby výsledky testů interpretovali pouze kliničtí genetici Ano, to by tam být nemělo, na drobnosti a slovíčka v zákonech si musíme dát pozor.. Gaillyová (OLG, FN Brno) není vhodné, aby byly výsledky interpretovány praktickými (neodbornými) lékaři Myslím, že interpretace genetického výsledku je závažný problém, každoročně se na toto téma na DNA konferenci strhne bouřlivá debata. Nicméně, to zde jistě nevyřešíme, asi by si toto měla vyřešit zejména SLG a nám potom předat příslušné doporučení pro DNA legislativu. Pojďme zpět k tématu PROČ testovat a CO se může testovat. Lengerová (CMBGT FN Brno): V té klinické genetice by se měly brát v úvahu nejenom vrozené mutace, ale také získané, jako například u leukemií. Nyní je to jakoby jen o testování dědičných mutací.

7 Ano, podobný problém máme v onkogenetické skupině České onkologické společnosti, kde se také hlavně řeší problematika hereditárních syndromů a méně již somatické poruchy u nádorových onemocnění. Třeba stanovení positivity amplifikace HER2 u pacientek s karcinomem prsu je velmi častým testem a je to test genetický. Pexa: Zdá se, že bychom si měli stanovit pojmy: genetické vyšetření versus molekulárně biologické vyšetření Takže část klinických testů můžeme shrnout tak, že by se mělo stanovit, co všechno se může testovat, a stanovit rovněž pravidla pro interpretaci výsledků. Pojďme se nyní věnovat také oblasti genetické identity, např. policejní databáze. Hradil: PČR neřeší občansko-právní paternity a identifikace, pokud to nemá trestní důvody, věnuje se pouze trestně-právní identifikaci osob - policie má 2 typy databází: 1) obsahuje hodnoty STR markerů (profily) 2) obsahuje osobní údaje nebo popis stopy - je otázka, jaký typ informací je ČR ochotna vyměňovat s jinými státy, to si bude PČR nejspíš řešit sama nezávisle na DNA legislativě - pokud vejde v platnost evropská úmluva o výměně informací, bude povinností každého členského státu zřídit národní kontaktní centrum pro bezproblémovou výměnu informací (genetických i osobních údajů) musí to být státní instituce spravující policejní databázi (nemůže jít o komerční společnost, která by měla soukromou databázi) Vaněk: Rakousko má soukromou Hradil: To není možné, vždy musí být státní, protože garantem je stát. Hrozí soukromým laboratořím povinnost poskytovat těmto kontaktním centrům údaje? Hradil: pravděpodobně ne - mělo by to fungovat tak, že se nejdříve porovná daný profil z jiného státu s profily v databázi kontaktního centra a v případě nalezené shody dojde v dalším kroku na základě bilaterálních smluv (řeší ministerstvo spravedlnosti) k poskytnutí příslušných osobních údajů Může se to také nějak dotknout DNA legislativy? Hradil: zatím nelze říct Loudová: Je někde řečeno, jaké STR systémy se budou srovnávat? Pexa: ISFG, ENFSI uvádějí doporučení pro Evropu jedná se o cca 8 STR lokusů, které jsou vybrány na základě komerčních kitů Pegner: Je tu i otázka biometrickýcj údajů v OP nebo pasu, zda to bude včetně DNA profilu. A také možnost účasti soukromých laboratoří na testování pro policii. Budeme se tímto také zabývat? Co se týká posudků pro policii, naše zkušenost je ta, že si policie analýzu vždy sama znovu provedla.

8 Hradil: Pokud hovoříme o vkládání do databáze, tam soukromé laboratoře vkládat nemohou. Ale v těch trestněprávních věcech se může vyšetřovatel svobodně obrátit i na soukromou laboratoř a pokud mu to státní zástupce/soud akceptuje tak se na tom soukromá laboratoř (pokud má oprávnění ke znaleckým posudkům) může podílet. To je ale přece škoda, že ani znalci nemohou poskytovat data ze svých posudků do databáze? Hradil: nejsou žádná pevná pravidla pro vedení databáze, zatím je spravována pod laboratoří molekulární genetiky, ale bylo by dobré, kdyby měla databáze v zákoně své místo a bylo by řečeno, kdo pro ni bude stanovovat pravidla, mimochodem spravování databáze není znalecká činnost Fišer (PR LAB, s.r.o., Nový Jičín): není-li možné zařadit do databáze profily ze soukromé laboratoře, bude to možné naopak (tedy požádat o profil z databáze pro použití v soukromé laboratoři)? - u policejních posudků postrádám výsledek v konkrétních hodnotách není možné provést kontrolu Hradil: mělo by to jít Fišer: v konkrétním případě to nešlo - a navíc posudky z kriminalistického ústavu neobsahují profily Hradil: to ani podle předpisů nemohou Fišer: a jak je pak možno zkontrolovat, zda jsou data správná Hradil: máme vlastní kontrolní systémy Jestli bych do toho mohl vstoupit. Máme zde ještě jeden dotaz k těm databázím. Vaněk: Dovolte mi se ještě vrátit na začátek, těch našich 8 stránek jsme nazvali o používání analýzy deoxyribonukleové kyseliny pro účely identifikace a příbuznosti osob Baví se zde rozdílně 2 skupiny odborníků: klinika x genetická identita. Měly by existovat dva různé zákony, protože my už jsme o 2 roky dál a pokud jde například o ty interpretace klinických vyšetření, tak nerozumím o čem se bavíte, protože v tom nedělám a vy zase teď nechápete ty věci s databázemi. Ale ten překryv v oblasti paternit a turistiky (rekreačních testů) tam určitě je. To jestli bude zákon jeden nebo dva, nebo to budou úpravy stávajících existujících zákonů není zase v tuto chvíli tak podstatné. Jsme tu proto abych si řekli kdo se k čemu bude chtít vyjadřovat a které budou ty hlavní body toho případného vyjádření. K tomu Vašemu návrhu bych si dovolil říci, že se ke všem dostal trochu nestandardním způsobem a údajně nebyl ani řádně diskutován v ČSSFG. Vaněk: Ono to bylo proto, že tam chyběla ta úvodní stránka, kterou Vám rád poskytnu. Byl to pouze věcný záměr. Určitě budu rád a dáme to mezi dokumenty. Hlavním smyslem tohoto setkání je právě to, aby se tyto věci diskutovaly v co nejširším okruhu odborné veřejnosti.

9 Korabečná: Ještě bych chtěla říct, že není nikde dáno, jak dlouho může soudní znalec DNA uchovávat, k čemu ji může použít a komu ji může předat Pexa: není možné, aby policie pracovala mimo zákon měla by se zákonem řídit jako všichni ostatní, měla by fungovat bez výjimek - nesouhlasím s tím, že profily nemohou být obsaženy v posudku, jsou důležité pro případnou kontrolu, ostatně to také říká Zákon o znalcích a tlumočnících Kolaříková: zde je pak ta možnost manipulovatelnosti s výsledky Vaněk: norma ISO vše toto obsahuje Fišer: je KÚ akreditován? Krátký (KÚ Praha): ano Hovorková (Geneservice, s.r.o., Brno): Ve všech soudně-znaleckých posudcích bývají uvedeny alely, lokusy, ještě jsem se nesetkala s případem, že by tam nebyly - ČIA vyžaduje po akreditovaných pracovištích, aby jednoznačně uvedla na posudek přesné údaje, ale zakazuje interpretaci výsledků je to poměrně nelogické Loudová: kvůli akreditace vedeme 2 posudky o výsledků paternit 1. klasický, 2. podle akreditačních podmínek na formuláři ČIA Drábek (FN Olomouc): ISO17025 říká, že na základě požadavku zákazníka tam interpretace být může Ano i zde je vidět, že zřejmě chybí lepší sladění zákonů a navazujících předpisů. Bavíme se o tom co a proč by se mělo/smělo testovat. Přejděme od genetické identity k další oblasti věda a výzkum. Tam je asi jakékoli omezení toho, co se smí vyšetřovat poněkud nesmyslné... avšak pokud mají účastníci výzkumných projektů skutečně právo na výsledek (jak zde zaznělo) tak to je problém. Myslím, že by zpracování vzorků ve výzkumu mělo být vždy anonymní, aby se nedostalo do problematiky interpretace a další. Další oblastí jsou testy nespadající do žádné z předešlých to, čemu jsme zde začali říkat rekreační genetika. Tam je to složitější, patrně to budou komerčně nabízené testy (včetně například anonymních testů otcovství, atd.), o kterých je nezbytné se také bavit. Separátní diskuse je na téma etika.v SLG vznikla skupina sestavující informovaný souhlas, to je poněkud jiný souhlas než to, co požaduje zákon o ochraně osobních údajů, Bohužel součástí zákona není žádný muster jak má takový souhlas vypadat. Možná by bylo dobré požádat o vyjádření i Asociaci etických komisí. Půtová: 1x rok je vždy pořádán sjezd asociace etických komisí k tomuto problému (etika a informovaný souhlas) by se měly vyjádřit zástupci všech 4 zmíněných oblastí a možná bychom na příští jednání mohli pozvat zástupce asociace etických komisí

10 Pegner: Ještě jednu věc k té etice, součástí diskuse by měla být etika v souvislosti s testováním dětí (nezletilých), především jasná definice, kdy může za dítě rozhodnout zákonný zástupce. Nejen v souvislosti s paternitními testy, ale i dalšími rekreačními a klinickými testy. Dobře. Pokud k této části tzn. ke způsobu regulace toho co se má testovat není dalších dotazů, po přestávce budeme pokračovat. PŘESTÁVKA 3. část: Uplatnění Zákona na ochranu osobních údajů rád bych se podělil o naše zkušenosti z inspekce ÚOOÚ - současně s naší laboratoří byla tato inspekce také v KÚ Krátký: poslední sezení bylo v září-říjnu, čekáme na výslednou zprávu ano, to zhruba odpovídá i časovému průběhu naší kontroly, kdy na nás udání přišlo v červnu, kontrola zahájena na přelomu červenec/srpen a nyní byla teprve kontrola ukončena: Takže s ÚOOÚ jsme řešili několik rozporů: 1) Definice pojmů - osobní údaj x citlivý osobní údaj - citlivý osobní údaj = vypovídá o... (čtení ze Zákona o ochraně osobních údajů)...a je to jakýkoliv biometrický či genetický údaj subjektu - dle interpretace ÚOOÚ je genetický údaj vzorek DNA (a tedy i jakýkoliv biologický vzorek) a veškerá manipulace se tedy týká vzorků i profilů, díky čemuž dochází k rozporu se zákonem 2) Oznamovací povinnost - na ÚOOÚ existuje registr zpracovatelů, do něhož se musí zaregistrovat všichni zpracovatelé před začátkem zpracování údajů - oznamovací povinnost má jakákoliv obchodní společnost současná situace je taková, že není registrován téměř nikdo (kromě Genomac a P&R Lab stav k ) - 99% subjektů tedy porušuje zákon (není zaregistrováno), nehrozí přitom únik údajů není chyba spíše v zákonu? 3) Informovaný souhlas v případě klinických vyšetření není potřeba, u ostatních ano a) výzkum b) rekreační genetika c) příbuznost - souhlas musí mít různé náležitosti jako například poučení a další 4) Poučení musí být součástí informovaného souhlasu musí být naprosto přesně specifikováno, jaké jsou povinnosti a práva zpracovatele i zadavatele Tento bod často chybí u etických informovaných souhlasů ÚOOÚ se v tomto případě tváří, že Informovaný souhlas neexistuje 5) Účel musí být jasně a zcela konkrétně vypsán (např. odběr vzorků za účelem stanovení otcovství nebo vypsané všechny testované mutace apod.), účel nesmí být formulován obecně a nesmí se během zpracování vzorku změnit

11 6) Likvidace genetického materiálu ihned po zpracování a předání výsledku musí být zlikvidována veškerá osobní data, rovněž by se měly zlikvidovat vzorky - u výzkumných projektů musí být spolupráce laboratoře s jiným subjektem rovněž ošetřena musí být uvedena smlouva o OOÚ mezi příjemcem a dodavatelem vzorku (současné smlouvy v rámci grantů např. s MZ ČR neobsahují ani zmínku o ochraně osobních údajů) můžeme likvidovat vzorek bez souhlasu jeho majitele? Hovorková: například u zvířat je to tak, že zvíře má majitele a ten dává souhlas k testování v dalších letech, vždy musí znova zažádat ale i v případě, že vzorky pouze leží někde uskladněny, stejně jsou zpracovávány, protože uchovávání je bráno jako zpracování. Hovorková: původní požadavek je ale formulován jako archivace, takže je to v pořádku Pexa: takže v případě klinického vyšetření nemusí být informovaný souhlas vůbec? Hořínek: musí být u lékaře Musil: nemusí, je to na úvaze lékaře Sankce za porušování pravidel ÚOOÚ - rozdíly mezi fyzickou a právnickou osobou - zohledňuje se míra spolupráce s ÚOOÚ při inspekci a snaha o zlepšení situace (změny v průvodkách, postupech, apod.) - mělo by dojít ke změnám definic v zákoně - k našemu dalšímu zasedání bychom měli přizvat k diskusi rovněž zástupce z ÚOOÚ a právníka (nejlépe odborníka na tuto problematiku) - rádi bychom vyzvali ÚOOÚ, aby vydal formulář, jak přesně má vypadat vzorový informovaný souhlas Musil: týkají se informované souhlasy i vzorků zpracovávaných na žádost pojišťovny? Hovorková: Rotschedl: ano bezprostřední likvidace vzorků a údajů dle ÚOOÚ je v rozporu se zákonem o archivaci nešlo by uchovávat vzorky s výslovným souhlasem zadavatele? není jednoduché to dobře zformulovat Sakmaryová (Revmatologický ústav, Praha): požadavky ÚOOÚ jsou v rozporu s tím, že informovaný souhlas by měl být co nejstručnější a jasný - jak se chovat ke vzorkům negativních kontrol (ve výzkumných projektech)?

12 měli bychom společně sepsat všechny problémy současné DNA legislativy a společně s právníky pracovat na jejich řešení - z tohoto setkání bude proveden zápis, který bude odeslán všem zúčastněným s návrhem, kdo bude zastupovat příslušné oblasti (4 vyjmenované) na dalších jednáních rovněž bude možnost připomínkovat jednání za společnosti - budou vytvořeny www stránky, na nichž budou uloženy dokumenty, vzniklé z činnosti zástupců odborných skupin - formou dotazníku se budou moci vyjádřit zástupci skupin k jednotlivým dokumentům (zápisům) - cílem těchto jednání bude vytvořit dokument (návrh zákona, změna jiných zákonů) = stanovisko odborné věřejnosti Děkuji všem za účast a za pozornost a přeji všem šťastnou cestu domů

Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (egon)

Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (egon) Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (egon) 1 Rozsah: 30 hodin Anotace: Kurz popisuje co jsou osobní údaje, citlivé osobní údaje a jiné pojmy tématu ochrany osobních údajů. Přehledně vysvětluje

Více

Jak se podílet na přípravě (nejen) zákonů

Jak se podílet na přípravě (nejen) zákonů EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Jak se podílet na přípravě (nejen) zákonů Manuál o účasti veřejnosti při přípravě právních předpisů Mgr. Vendula Povolná, program Legislativa září 2007

Více

Stanovisko občanského sdružení Iuridicum Remedium k ústavní konformitě úpravy národních zdravotních registrů v zákoně o zdravotních službách.

Stanovisko občanského sdružení Iuridicum Remedium k ústavní konformitě úpravy národních zdravotních registrů v zákoně o zdravotních službách. Stanovisko občanského sdružení Iuridicum Remedium k ústavní konformitě úpravy národních zdravotních registrů v zákoně o zdravotních službách. (vypracované jako součást dopisu AMICUS CURIAE pro Ústavní

Více

OBSAH ÚVOD 3 1. HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ 4 2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 10 3. PRACOVNÍ POMĚR 12 4. UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 22

OBSAH ÚVOD 3 1. HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ 4 2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 10 3. PRACOVNÍ POMĚR 12 4. UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 22 OBSAH ÚVOD 3 1. HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ 4 2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 10 3. PRACOVNÍ POMĚR 12 4. UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 22 5. PRÁVA ZAMĚSTNANCE A DOZOROVÉ ORGÁNY JAKO POMOCNÁ RUKA 26 ORGÁNY PRO OCHRANU OSOBNÍCH

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

důstojnost Jak být pacientem v České republice a zachovat si Medicínské právo v otázkách a odpovědích Z u z a n a C a n d i g l i o t a

důstojnost Jak být pacientem v České republice a zachovat si Medicínské právo v otázkách a odpovědích Z u z a n a C a n d i g l i o t a Jak být pacientem v České republice a zachovat si důstojnost Medicínské právo v otázkách a odpovědích E d i c e M a n u á l y Z u z a n a C a n d i g l i o t a K a t e ř i n a Č e r v e n á M i c h a e

Více

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika Petra Šourková 2006/2007 Prohlašuji, že jsem

Více

Novinky v ošetřovatelské péči

Novinky v ošetřovatelské péči Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Centrum pro vzdělávání a vědu Vídeňská 800,140 59 Praha 4 - Krč Novinky v ošetřovatelské péči Skriptum pro inovační kurz Novinky v ošetřovatelské péči TATO

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2005 číslo 7 ročník 5

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2005 číslo 7 ročník 5 časopis praktických lékařů pro děti a dorost září 2005 číslo 7 ročník 5 Dávky sociální péče Posudková služba sociálního zabezpečení Sociálně právní poradna pro PLDD Posuzování zdravotní způsobilosti k

Více

Poskytování a úhrada zdravotní péče ze zdravotního pojištění

Poskytování a úhrada zdravotní péče ze zdravotního pojištění Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Poskytování a úhrada zdravotní péče ze zdravotního pojištění Michaela Vetterlová 2008/2009 Prohlašuji,

Více

TEMPUS MEDICORUM. Konference ČLK: Ministr Leoš Heger představil lékařům svou reformu. časopis české lékařské komory

TEMPUS MEDICORUM. Konference ČLK: Ministr Leoš Heger představil lékařům svou reformu. časopis české lékařské komory 5/2011 ročník 20 časopis české lékařské komory V tomto čísle: Připomínky ČLK k legislativním návrhům ministra Hegera Zákony o službách nejsou požadovanou reformou Korupce u veřejných zakázek ve zdravotnictví

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. znalostní test. 2 kredity najdete na konci časopisu. prosinec 2006 číslo 10 ročník 6

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. znalostní test. 2 kredity najdete na konci časopisu. prosinec 2006 číslo 10 ročník 6 časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosinec 2006 číslo 10 ročník 6 Středoušní záněty u dětí Záněty orofaryngu a jejich léčba Adenotomie pohledem otolaryngologa Rhinosinusitis - společný problém

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz.

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz. Z OBSAHU Z komisí Co nového ve Sbírce zákonů 11. ROČNÍK 8-9/2003 Lipská deklarace MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz P.P. 104012/02

Více

Jakub Kohák: Konec právní. Jsme si skutečně rovni. Memorandum: Transformace: Právní aspekty transformačních. Zaměstnávání lidí

Jakub Kohák: Konec právní. Jsme si skutečně rovni. Memorandum: Transformace: Právní aspekty transformačních. Zaměstnávání lidí 3 září 2014 10. ročník ISSN 1801-8718 odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče Jakub Kohák: Jsme si skutečně rovni Memorandum: Konec právní války? 2 5 Sociální služby nežijí ve vzduchoprázdnu

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů Leonardo da Vinci Ochrana osobních údajů Vybrané otázky. Příručka pro podnikatele. OBSAH PŘEDMLUVA 4 1. ÚVOD 5 2. EVROPSKÁ A NÁRODNÍ LEGISLATIVA A ZÁKLADNÍ DEFINICE 6 2.1. Evropské a národní zákony o ochraně

Více

Důvodová zpráva. Obecná část

Důvodová zpráva. Obecná část Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 1. Důvod předložení 1.1 Název: Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a soukromé bezpečnostní službě

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických dětských lékařů září 2004 číslo 7 ročník 4 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Rotavirové nákazy Diagnostika střevních zánětů Indikace a přínos zobrazovacích metod Přínos pomocných a laboratorních vyšetření

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY U S N E S E N Í

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY U S N E S E N Í VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY U S N E S E N Í VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. května 2008 č. 542 k problematice objasňování krádeží motorových vozidel v České republice Vláda I. bere na vědomí zprávu o problematice

Více

Ochrana osobních údajů z pohledu pracovního práva

Ochrana osobních údajů z pohledu pracovního práva Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Ochrana osobních údajů z pohledu pracovního práva Rigorózní práce Mgr. Dana Zerzánová 2007 Prohlašuji že

Více

Jak dál s časopisem Auditor

Jak dál s časopisem Auditor Jak dál s časopisem Auditor Zákon o auditorech ukládá komoře auditorů pečovat o odbornou úroveň auditorů a asistentů a vykonávat další činnosti upravené statutem. V ustanovení Statutu Komory auditorů ČR

Více

Systémy podávání zpráv a učení sloužící ke zpracování událostí v oblasti bezpečnosti pacientů v Evropě

Systémy podávání zpráv a učení sloužící ke zpracování událostí v oblasti bezpečnosti pacientů v Evropě [Skriv tekst] Klíčová zjištění a doporučení, pokud jde o Systémy podávání zpráv a učení sloužící ke zpracování událostí v oblasti bezpečnosti pacientů v Evropě Zpráva podskupiny Evropské komise pro systémy

Více

Veřejný ochránce práv. Péče o ohrožené děti a jejich rodiny

Veřejný ochránce práv. Péče o ohrožené děti a jejich rodiny Veřejný ochránce práv si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář Péče o ohrožené děti a jejich rodiny který se koná dne 5. dubna 2012 pod záštitou Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti v místnosti

Více

11/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Právní úprava OPP

11/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Právní úprava OPP MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 15. ROČNÍK 11/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: RUD stále v popředí zájmu Právní úprava OPP Reforma veřejné správy -

Více

MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT

MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT Autorka: Mgr. Bronislava Butulová, sociální pracovnice Sdružení pěstounských rodin Spoluautoři: Tým pracovníků Sdružení pěstounských rodin Odborný garant: Mgr. Ing. Pavel

Více

Zdravotnictví v České republice a jeho privatizace. Nadační fond proti korupci & V97 s.r.o.

Zdravotnictví v České republice a jeho privatizace. Nadační fond proti korupci & V97 s.r.o. Zdravotnictví v České republice a jeho privatizace Nadační fond proti korupci & V97 s.r.o. Obsah Předmluva 3 1 Pojmy a právní rámec 5 1.1 Příjmy zdravotnických zařízení......................... 5 1.2 Kontrola

Více

Obsah: Strategická litigace jako součást II. díl 1 Zpětný odběr elektrospotřebičů 4 Nesnadné vyšetřování lékařských zákroků 6 Obrana proti nekalé soutěži ve službách 9 Odpovědnost za škody na životním

Více

MONITORING PŘÍPRAV NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI V ČESKÉ REPUBLICE

MONITORING PŘÍPRAV NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI V ČESKÉ REPUBLICE MONITORING PŘÍPRAV NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI V ČESKÉ REPUBLICE (Popis současného stavu) Monitoring příprav na náhradní rodinnou péči v České republice (Popis současného stavu) Vydalo Středisko náhradní

Více

KONFERENCE ZDRAVOTNICKÉHO PRÁVA Lidé, zdravotnictví a právo

KONFERENCE ZDRAVOTNICKÉHO PRÁVA Lidé, zdravotnictví a právo 3. ročník KONFERENCE ZDRAVOTNICKÉHO PRÁVA Lidé, zdravotnictví a právo 5. 6. 9. 2013 Uherské Hradiště www.vzp.cz Být klientem VZP je správné rozhodnutí uhradí vám preventivní prohlídky 1x za dva roky u

Více