STAROSTA: NÁMĚSTEK STAROSTY: VELITEL: ZÁSTUPCE VELITELE: STROJNÍK: JEDNATEL: HOSPODÁŘ: VEDOUCÍ MLÁDEŽE: PŘEDSEDA KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STAROSTA: NÁMĚSTEK STAROSTY: VELITEL: ZÁSTUPCE VELITELE: STROJNÍK: JEDNATEL: HOSPODÁŘ: VEDOUCÍ MLÁDEŽE: PŘEDSEDA KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE:"

Transkript

1 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ CÍTOLIBY ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE

2 Letošní rok jsme zahájili hodnocením předchozího roku 2009 na Valné hromadě SDH, která se konala 8. ledna 2010 v hasičské zbrojnici. Přítomné členy SDH a hosty přivítal jménem výboru Luboš Vokrouhlík. Zprávu o výjezdech přečetl Miroslav Šponiar, zprávu o kulturní činnosti Blanka Hejlíková, Jitka Rybková a Jitka Holubová, zprávu mandátové komise Kateřina Menčíková, zprávu o hospodaření Kateřina Varmužová, zprávu revizní komise Roman Wasserbauer. Na této Valné hromadě jsme si zvolili nový výbor na období ve složení: STAROSTA: NÁMĚSTEK STAROSTY: VELITEL: ZÁSTUPCE VELITELE: STROJNÍK: JEDNATEL: HOSPODÁŘ: VEDOUCÍ MLÁDEŽE: PŘEDSEDA KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE: ČLEN KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE: ČLEN KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE: ČLEN VÝBORU: ČLEN VÝBORU: ČLEN VÝBORU: KRONIKÁŘ: Vladimír Oliva Stanislav Roubal Miroslav Šponiar Robin Bureš Josef Šebesta Blanka Hejlíková Kateřina Varmužová Vít Varmuža Roman Wasserbauer Jan Havel Jan Němec Luboš Vokrouhlík Pavel Havel Stanislav Tomáš Hana Němcová REFERENT MATERIÁLNĚ TECHNICKÉHO ZABEZPEČENÍ: Vladimír Šebánek 2

3 Poslední týden v lednu jsme tradičně uspořádali zimní soustředění členů sboru v Koutech nad Desnou Jeseníkách. Pravidelné členské schůze se konaly každý měsíc v hasičské zbrojnici Cítoliby. Ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska v Lounech se naši zástupci se zúčastňují pravidelných měsíčních zasedání Rady mládeže, Výkonného výboru, čtvrtletně Organizačního výboru a Revizního výboru, v loňském roce se též zúčastnili školení a porady členů revizních komisí v Přibyslavi, krajského zasedání sdružení a volebního zasedání OSDH v lounském Unionu. Naši zástupci se jako hosté zúčastnili valné hromady SDH Líšťany. Výjezdová jednotka zasahovala v roce 2010 u celkem 55 případů, z toho bylo 16 požárů, 2 plané poplachy, 26 technických zásahů, 9 dopravních nehod, 1 prověřovací cvičení a 1 záloha na stanici. Mezi větší události, u kterých naše jednotka zasahovala, byly například: odstranění sněhových převisů na střeše obchodu v ulici Lounská v Cítolibech, požár střechy montovny v podniku Lostr v Lounech, zatopený sklep v ul. Sladovnická v Lounech, odstranění padlého stromu na komunikaci za obcí Brloh směr Divice, požár posekaného pole mezi obcemi Chlumčany a Cítoliby u železniční tratě za zrušenou železniční stanicí Cítoliby, technický zásah vyproštění zapadlého nákladního automobilu na lounském výstavišti, požár bývalého pivovaru v Postoloprtech, hromadná dopravní nehoda šesti nákladní a tří osobních automobilů na silnici I/7 u obce Chlumčany 3

4 Odstranění sněhových převisů, Cítoliby DN 2OA mezi Cítoliby a Louny, silnice č. II/229 Požár bývalého pivovaru, Postoloprty Požár garáže v ul. V Domcích, Louny Požár pole mezi obcemi Cítoliby a Zeměchy Požár stohu mezi obcemi Cítoliby a Brloh Dále se členové výjezdové jednotky zúčastnili pravidelných školení velitelů a strojníků, řidičů a obsluhy motorových pil. 4

5 Městys Cítoliby získal na základě podané žádosti dotaci od Ministerstva vnitra ČR ve výši tis. Kč na nákup nového vozu CAS 20 T815 4x4.2. Cena pořízení cisternové automobilové stříkačky činila tis. Kč, přičemž kromě dotace byla tato částka financována tis. Kč z rozpočtu Města Louny a tis. Kč z rozpočtu Městyse Cítoliby. Slavnostní převzetí proběhlo v hodin za přítomnosti všech zúčastněných stran, tisku, rozhlasu a velkého zájmu cítolibské veřejnosti. Pečlivě zabalené vozidlo zůstalo přihlížejícím skryto až do přestřižení pásky starosty Petrem Jindřichem a Janem Kernerem. Krátké proslovy pronesli i zástupci dodavatele a Hasičského záchranného sboru. Lounský děkan Werner Horák posvětil nejen novou Tatru, ale i veřejnosti poprvé představenou Ladu Niva a přidal i požehnání členům výjezdové jednotky, kteří tyto stroje používají ve prospěch nás všech. Průvodního slova se ujal Roman Wasserbauer, který všechny přihlížející seznámil s technickými parametry vozidla, jeho využitelností a výbavou. Všichni pak měli možnost si tento technický přírůstek osahat a dokonale prohlédnout, stejně jako ostatní techniku, se kterou naši hasiči pracují. 5

6 Vozidlo Lada Niva naše jednotka dostala převodem od Policie ČR jako čtyřmístné vozidlo. Členové jednotky si vozidlo svépomocí přestavěli a upravili do nynější podoby (průběh rekonstrukce je možné shlédnout na webových stránkách hasičů ve fotoalbu sekce Technika a vybavení Rekonstrukce Lada Niva), a nyní je vozidlo zařazeno jako TA 1 pro posádku 1+1. Vozidlo je vybaveno hydraulickým vyprošťovacím zařízením Holmatro, ke kterému jsme v roce 2010 zakoupili příslušenství (píst a řetězy). Počátkem měsíce srpna postihly Liberecko, Děčínsko a Ústecko ničivé bleskové povodně, které napáchaly škody za více než 6 miliard korun. Sbor dobrovolných hasičů Cítoliby a Úřad městyse Cítoliby vyhlásili 10. srpna 2010 sbírku na pomoc postiženým, ke které se připojil i městys Slavětín nad Ohří. Občané nosili především balenou vodu a úklidové prostředky. Úřad městyse věnoval 5 tisíc a SDH Cítoliby 3 tisíce korun za které byly nakoupeny lopaty, kolečka, krumpáče a drobné stavební nářadí. V neděli 15. Srpna 2010 odvezli zástupci SDH Cítoliby sbírku do obce Dětřichov na Liberecku, která nebyla mediálně známá a humanitární pomoc se jí vyhýbala. Proto byla naše pomoc přivítána s velkými díky. Významným počinem léta 2010 byla skutečnost, že se opět v hasičském sportu předvedly i naše ženy jako soutěžící a to dokonce ve dvou družstvech zapojilo se 20 členek sboru a zúčastnily se 2 závodů a to: VI. ročníku Memoriálu Zdeňka Havla, kde se umístilo družstvo A na 1. Místě (1:80:56) a družstvo B na 2. Místě (1:82:52) a dále pak 28. září 2010 závodu v Líšťanech O pohár starosty obce, odkud si přivezly zlato! A muži samozřejmě nezůstávali v ničem pozadu. Protože nadšení je zdá se velké věříme, že příští sezóna bude úspěšná nejen pro hasičské děti, ale poháry ze soutěží budou vozit i ženy a muži. 6

7 Kroužek mladých hasičů včetně přípravky má v současné době celkem 39 členů. Schůzky se konají pravidelně každý pátek v 15 hodin a před soutěžemi 2x až 3x týdně pod vedením Víti Varmuži. V roce 2010 se mladí hasiči zúčastnili 12 hasičských soutěží a 17 dalších různorodých akcí: branný závod v Oseku (přípr. 2.místo, starší žáci 11.místo) Valná hromada návštěva Plavecké haly Louny Dětský karneval, Cítoliby Branný závod O pohár starosty městyse Cítoliby (přípr. 1.místo, mladší žáci 2.místo, starší žáci 2.místo) branný závod O pohár starosty obce Háj u Duchcova (přípr. 2.místo, mladší žáci 3.místo, starší žáci 8.místo) soutěž v požárním útoku O pohár starosty obce Koštice (6.místo) a zapojení do krajské soutěže Hasiči očima dětí, z okresu Louny postoupili Kateřina Šponiarová, Daniela Vernerová, Lukáš Žovinec a Michaela Svobodová Pálení čarodějnice, Cítoliby Staročeské máje, Cítoliby PLAMEN 2010 v Kryrech (celkové pořadí 7.místo) Dětský den Líšťany (místo dětského dne v Cítolibech, který se konal v termínu Plamenu v Kryrech) soutěž v požárním útoku O pohár starosty Oseka (přípr. 1.místo, mladší žáci 4.místo) ukázka Staročeské besedy mladých hasičů na Hasičských slavnostech v Litoměřicích 7

8 návštěva skanzenu Březno letní soustředění na Kovářské v Krušných horách Svatojakubská pouť Cítoliby Memoriál Z. Havla Cítoliby kreslení zážitků z prázdnin soutěž Euroregionu Krušnohoří Chomutov, areál Kamencového jezera (8.a 13.místo) výlet na kolech po okolí požární útok O pohár starosty obce Líšťany (přípr. 3.místo, mladší žáci 4.místo, starší žáci 1.místo) štafetový běh přes překážky ve sportovní hale v Praze Tróji Memoriál Marty Habadové Drakyjáda Cítoliby Vánoční besídka Vánoční trhy před školou O víkendu července 2010 jsme s dětmi z kroužku mladých hasičů vyrazili na letní soustředění na Kovářskou, kde se děti nejen připravovaly na zkoušky k získání odznaků odbornosti (které pak úspěšně složily), ale také na kolech projely kopce v okolí, díky vysokým teplotám i vyzkoušely koupání v místním rybníce a byly se podívat v Leteckém muzeu v Kovářské. Znalosti zde nabyté děti zúročily při úspěšném složení zkoušek odbornosti. 8

9 I v tomto roce jsme pořádali akce, které jsou oblíbené a mají hojnou účast: V sobotu 3. dubna 2010 se v prostoru před hasičskou zbrojnicí a v Cítolibské bažantnici konal branný závod O pohár starosty městyse Cítoliby pořádaný Sborem dobrovolných hasičů Cítoliby. Celkem 145 mladých hasičů soutěžilo ve třech kategoriích: starší žáci (1. místo Domoušice, 2. místo Cítoliby, 3. místo Podbořany), mladší žáci (1. místo Domoušice, 2. místo Cítoliby, 3. místo Osek) a přípravka (1. místo Cítoliby, 2. Místo Osek, 3. místo Háj u Duchcova). Jako poslední mimosoutěžní hlídka se zúčastnila pětice dorostenek z Cítolib. Trasa závodu měřila bezmála 2,5 kilometru a na osmi stanovištích děti plnily tradiční i netradiční disciplíny požárního sportu a branné všestrannosti: střelba ze vzduchovky, zdravověda, hasicí přístroje a technické prostředky, topografie, shazování kuželek hadicí, překonání vodorovného lana, uzlování, slalom se žebříkem. Po skončení závodu si děti opékaly buřty, soutěžily v pojídání koláčů a na cítolibské návsi bylo opravdu rušno, čemuž přispělo i krásné jarní počasí. Rádi bychom touto cestou poděkovali nejen všem sponzorům, kteří nešetřili věcnými dary pro všechny účastníky závodu, ale též všem rodičům, přátelům hasičstva a organizátorům, kteří se významnou měrou podíleli na přípravě a na bezproblémovém průběhu závodů. 9

10 Dětský karneval ( ) pořádaný Městysem Cítoliby, jsme zabezpečovali přípravou sálu jehož výzdobu vyrobily mladí hasiči. Děti bavili Jitka Holubová, Táňa Varmužová, Víťa Varmuža zajišťoval hudbu a Standa Tomáš a Pepa Šebesta se postarali o technické zázemí. Dětí v kostýmech se zúčastnilo 82 a byly odměněny sladkostmi a drobnými dárky. Pálení čarodějnice ( ) se zúčastnilo 105 dětí v kostýmech. Připravili jsme pro ně tanec kolem hranice, hod koštětem a let na koštěti. S čarodějnicí Duhomírou děti tentokráte vařily kouzelný lektvar, který pak společně vypily. Každý čarodějný kostým byl odměněn dárkovým balíčkem a obecenstvo vybralo 15 nejhezčích kostýmů, které též byly odměněny. Po spálení čarodějnice si všichni přítomní mohli opéct špekáčky na ohni a posedět s námi až do pozdních hodin. Staročeské máje ( ) jsme tak jako každoročně začali nácvikem staročeské besedy každou neděli již od března. V pátek jsme za přispění místní firmy postavili Máji a v sobotu ve 13 hodin jsme se 10

11 vydali s krojovaným průvodem a hudbou na voze taženém koňmi po městysu. Zahráli jsme a zatančili nejstarší občance Martě Musckové (98 let), nejmladšímu občánkovi Davidu Gregorovi (1 týden), u hospod, starosty a úřadu. K tanci bylo vyzváno celkem 80 svobodných děvčat a připíjeli jsme sponzorům. Po sedmnácté hodině pod Májí u hasičské zbrojnice zatancovalo celkem 24 párů Staročeskou besedu, mezi nimi bylo osm párů dětí z kroužku mladých hasičů a čtyři páry dětí z přípravky. 11

12 Oslavy cítolibské svatojakubské pouti ( ) pořádané Městysem Cítoliby jsme zajišťovali po stránce pořadatelské a poskytnutím zázemí celé akce v hasičské zbrojnici. Sobota se nesla v duchu doby napoleonských válek. Diváci měli možnost shlédnout v krásném prostředí Tyršova náměstí srážku francouzské a ruské hlídky a v improvizovaném polním lazaretu ukázku válečné chirurgie, při které mnohým tuhla v žilách krev. V barokní vodárně byla připravena výstavka na téma Vojenská zdravotní služba na sklonku napoleonských válek a v odpoledních hodinách se na pietním místě Boží pole v Bažantnici uskutečnil vzpomínkový akt k uctění památky padlých vojáků. Pro diváky byl připravený žánrově bohatý program, který zahájil starosta městyse Petr Jindřich společně s lounským starostou Janem Kernerem. Starší generaci potěšila dechová hudba Pichlovanka, mladší rocková Beruška. Moderátoři z Divadelního ansáblu BezeVšeho z Postoloprt - Jarda Vápeník a Jirka Frydrich svými scénkami občas vehnali divákům slzy smíchu do očí. Odpoledne se s ukázkou své práce předvedli místní hasiči (vyprošťování osob z havarovaného automobilu) a strážníci Městské policie Louny. Zpestřením programu bylo vystoupení syrského medvěda Jerryho, kterého představili chovatelé Jaroslav Káňa a Radka Šarkanyová z Veletic na Žatecku, kteří se také pochlubili novým přírůstkem samičkou ocelota. Během celého dne byly v prostoru Tyršova náměstí prodejní stánky s ukázkami řemesel, děti si mohly upéci vlastnoručně vyrobený perník ve stánku manželů Ajksnerových či si vyrobit svíčku nebo 12

13 zahrát dobové hry. Velkým hitem se stal Facepaiting pro děti, takže jsme mohli odpoledne vidět dětské obličejíky přemalované na tygříky, motýlky nebo jen ozdobené ornamenty. Program zakončila kapela Traxas, která hrála k poslechu i k tanci do pozdních hodin. Vyvrcholením dne byl velmi zdařilý ohňostroj, který potěšil diváky ve hodin. VI. Ročník Memoriálu Zdeňka Havla ( ) - v kategorii mužů soutěžilo celkem šest družstev, putovní pohár v letošním ročníku získal Jimlín, družstva našich mužů se umístili na 3 a 5 místě. V kategorii žen soutěžila dvě družstva Cítolib (1 a 2 místo) a družstvo z Dobroměřic. Na závěr soutěže předvedli mladí hasiči ukázky požárního útoku. Po Memoriálu následovalo již tradičně kreslení a posléze slavnostní převzetí nového cisternového automobilu. Večer bylo připraveno nejen pro účastníky memoriálu posezení s hudbou a občerstvením. 13

14 Kreslení zážitků z prázdnin ( ) se zúčastnilo celkem 61 dětí, které na silnici u hasičské zbrojnice kreslily křídami své zážitky z prázdnin. Slovem i hudbou provázela Jitka Holubová. Úsilí dětí jsme odměnili dárkovými balíčky. Drakyjády ( ) se zúčastnilo 31 dětí z Cítolib. Počasí přálo dobrému letu draků a pro zahřátí byl připraven čaj. Děti za dračí lety dostaly žvýkačky a cítolibští hasiči předvedli, že dokáží vyprostit i draka, který si z pole zaletěl až na střechu k Makariusům. Lampionový průvod ( ) se vydal na cestu městysem až počátkem prosince a za mrazivého počasí, i přes to se ho zúčastnilo 36 dětí z Cítolib. Děti z kroužku mladých hasičů si lampióny vyráběly samy a protože byl předvánoční čas, napsaly děti svá přání Ježíškovi na balón, který jsme pak společně vypustili. Městys Cítoliby se nad rámec rozpočtu jednotky SDH Cítoliby podílí svými příspěvky na jednotlivých akcích, které pořádáme pro děti a veřejnost. Mimo příspěvků Městysu Cítoliby nám na tyto akce přispívají i podnikatelé a občané z Cítolib. 14

15 Naši členové vypomáhali stejně jako v minulých letech na řadě akcí pořádaných v našem regionu jako například na Závodech vozíčkářů v Lounech Memoriálu Karla Václava Raise, Závodech vozíčkářů v Lounech Paraplegici, Lounském letním vábení, dětském dni závodu FUJIKOKI, cyklozávodů v průmyslové zóně. Členové sboru se stejně jako každý rok podíleli na přípravě a zabezpečení akcí pořádaných Městysem Cítoliby, Nadačním fondem Karla Blažeje Kopřivy a Základní a mateřskou školou v Cítolibech: v únoru na Dětském karnevalu, v květnu na automotosrazu, v červenci na Svatojakubské pouti, v srpnu při sbírce pro oblasti postižené povodněmi, v září na benefičním festivalovém odpoledni v Dělnickém domě, v květnu a v prosinci na koncertech v cítolibském kostele sv. Jakuba a vánočních trzích u školy. V Cítolibech dne Miroslav Šponiar, velitel SDH Blanka Hejlíková, jednatel SDH 15

Poslední týden v lednu 2009 jsme již tradičně absolvovali zimní soustředění členů sboru, tentokráte v Koutech nad Desnou v Jeseníkách.

Poslední týden v lednu 2009 jsme již tradičně absolvovali zimní soustředění členů sboru, tentokráte v Koutech nad Desnou v Jeseníkách. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ CÍTOLIBY ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 1 Letošní rok jsme zahájili hodnocením předchozího roku 2008 na Valné hromadě SDH, která se konala 17.01.2009. Přítomné členy SDH a hosty

Více

KRONIKA 2010 CÍTOLIBY

KRONIKA 2010 CÍTOLIBY KRONIKA 2010 CÍTOLIBY 1 Obsah: Krycí list str. 1 Obsah str. 2 Dění v obci str. 3-8 Volby str. 8-10 Pohyb a složení obyvatel str. 10 Náboženství str. 10 Základní škola str. 10 Mateřská škola str. 11 Sportovní

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

OSADNÍ VÝBOR - SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva

OSADNÍ VÝBOR - SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva OSADNÍ VÝBOR - SEDLČÁNKY Informace o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva Předseda OV: Petr Kabát Členové: Lenka Kadlecová, Andrea Maturová, Mgr. Jaroslav Hodyc, Ing. Jakub Procházka, Jindřich Polívka DiS.,

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2015

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2015 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2015 9. 1. 2016 Vážení bratři hasiči, sestry hasičky, vážení hosté. Dovolte, abych vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2015. K dnešnímu dni má náš

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů V sobotu 12. ledna 2013 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná hromada SDH Lhoty u Potštejna. Za práci s mládeží bylo uděleno Čestné uznání Janu Havlovi, Lukáši

Více

Zpráva pro VVH za rok 2011 konaná 9.12. 2011

Zpráva pro VVH za rok 2011 konaná 9.12. 2011 Zpráva pro VVH za rok 2011 konaná 9.12. 2011 Sestry a bratři, vážení hosté, S blížícím se koncem roku, ve kterém náš sbor slaví 115 let od svého založení, jsme se sešli, abychom vyhodnotili naši práci

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů Starostou lhoteckého sboru byl v roce 2008 Milan Dědek, velitelem Václav Morávek, náměstkem starosty Jan Růžička, jednatelem Josef Kurka, hospodářem Jiří Fibikar, revizorem Libor

Více

Rok 2005. Vajrauch Zdeněk, Telecí

Rok 2005. Vajrauch Zdeněk, Telecí 85 Rok 2005 Rok 2005 jsme zahájili znovuobnovením tradice pořádání hasičských plesů. Z důvodu malé kapacity společenského sálu našeho obecního úřadu jsme plesy uspořádali hned dva, a to 29. ledna a 5.

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů V neděli 24. ledna 2010 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná hromada SDH Lhoty u Potštejna. Byl zde zvolen nový výbor - starostou lhoteckého sboru byl opět

Více

Poslední valná hromada se konala 7. února 2014 zde v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 7. února 2014 zde v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. máme za s sebou začátek nového roku 2015. V lednu se každý rok setkáváme zde v hasičárně na výroční valné hromadě, abychom zhodnotili rok minulý a začali se zabývat

Více

ZÁPIS. Výroční valná hromada 01/11

ZÁPIS. Výroční valná hromada 01/11 Strana 1 /5 Program: 1) Zpráva o čínnosti SDH Cerhenice v roce 2010 2) Zpráva pokladní 3) Zpráva revizní 4) Zpráva z činnosti mládeže 5) Plán práce na letošní rok 2011 6) Rozpočet SDH 7) Přijmutí nových

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2007. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2007.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2007. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2007. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2007 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2007. Zpráva začíná stavem naší

Více

Rok 2007 byl pro náš sbor ve srovnání s ostatními roky zcela odlišný. Začátkem roku, nabídl Úřad městyse, správci hasičské zbrojnice panu Jiřímu

Rok 2007 byl pro náš sbor ve srovnání s ostatními roky zcela odlišný. Začátkem roku, nabídl Úřad městyse, správci hasičské zbrojnice panu Jiřímu 2007 Rok 2007 byl pro náš sbor ve srovnání s ostatními roky zcela odlišný. Začátkem roku, nabídl Úřad městyse, správci hasičské zbrojnice panu Jiřímu Palkovi, jiný, větší byt. Byli jsme postaveni před

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚSTŘEDNÍ OSBORNÉ RADY MLÁDEŽE ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚSTŘEDNÍ OSBORNÉ RADY MLÁDEŽE ZA ROK 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚSTŘEDNÍ OSBORNÉ RADY MLÁDEŽE ZA ROK 2015 V roce 2015 bylo ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska registrováno 54 794 dětí a mládeže ve věku 3 18 let. Zajímavý je rovněž ukazatel zapojení

Více

Kronika 2005. Dění v obci:

Kronika 2005. Dění v obci: Kronika 2005 Dění v obci: Leden: RO odsouhlasila zřízení chodníku u Nákupního střediska. Jako zhotovitel byla vybrána místní firma - Jaroslav Šramčík. Město Louny požádalo RO o znovuprojednání prodejní

Více

ZÁPIS z VV KSH JMK 29. 10. 2015

ZÁPIS z VV KSH JMK 29. 10. 2015 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Jihomoravského kraje Zubatého 1, 614 00 Brno ZÁPIS z VV KSH JMK 29. 10. 2015 Přítomni: Prezenční listina Omluveni: JUDr. Michal Hašek, P.

Více

V neděli 3. ledna se konal v Oseku u Pomníku katastrofy dolu Nelson III, pietní akt k 76. výročí, kterého se zúčastnil i starosta Háje Karel Drašner

V neděli 3. ledna se konal v Oseku u Pomníku katastrofy dolu Nelson III, pietní akt k 76. výročí, kterého se zúčastnil i starosta Háje Karel Drašner V neděli 3. ledna se konal v Oseku u Pomníku katastrofy dolu Nelson III, pietní akt k 76. výročí, kterého se zúčastnil i starosta Háje Karel Drašner s položením kytice. V podvečer 3. ledna 1934 se na dole

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 21.2.2015

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 21.2.2015 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 21.2.2015 Program: 1) Zahájení 2) Volba návrhové a volební komise 3) Zpráva výboru okrsku o činnosti 4) Zpráva velitele okrsku 5) Zpráva

Více

Občanské sdružení Knihovna třetího tisíciletí

Občanské sdružení Knihovna třetího tisíciletí Občanské sdružení Knihovna třetího tisíciletí Výroční zpráva za rok 2009 Husova 2382 440 01 Louny IČO: 63152118 Číslo účtu:275425680227/0100 Kdo jsme, jaké je naše poslání. 1. prioritou sdružení je všestranný

Více

ZPRÁVA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KOMÁROV ZA ROK 2010

ZPRÁVA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KOMÁROV ZA ROK 2010 ZPRÁVA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KOMÁROV ZA ROK 2010 Činnost Sboru Dobrovolných Hasičů v Komárově (SDH) a Jednotky Sboru Dobrovolných Hasičů Obce (JSDHO) v roce 2010 začala přípravou na Valnou hromadu,

Více

SOPTÍK. Časopis mladých hasičů Rozsochatec č.1/2oo9

SOPTÍK. Časopis mladých hasičů Rozsochatec č.1/2oo9 SOPTÍK Časopis mladých hasičů Rozsochatec č.1/2oo9 Historie dětského hasičského hnutí-pokračování Málokterá zájmová či společenská organizace může vykázat tak dlouhou historii jako hasiči. Jistě je to

Více

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Pardubická 78, 533 61 Choltice Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Knihovna městyse Choltice působí jako středisková pro 6 knihoven obvodu. Jedná se o knihovny: Veselí, Turkovice, Svinčany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě Kéž v pomoci druhým nacházíme své vlastní štěstí. Milí přátelé, scházíme se na začátku nového roku, abychom zhodnotili ten minulý.

Více

Sbor Dobrovolných Hasičů Kralupy nad Vltavou www.sdhkralupy.cz číslo 1

Sbor Dobrovolných Hasičů Kralupy nad Vltavou www.sdhkralupy.cz číslo 1 Sbor Dobrovolných Hasičů Kralupy nad Vltavou www.sdhkralupy.cz číslo 1 Vážení příznivci hasičství, dostává se k Vám zcela první číslo zpravodaje zachycujícího výraznější momenty z činnosti našeho sboru

Více

PIONNIER - PIONÝR. Význam tohoto slova původem z francouzštiny znamená průkopník, hlasatel nových myšlenek a cest, objevitel nových směrů.

PIONNIER - PIONÝR. Význam tohoto slova původem z francouzštiny znamená průkopník, hlasatel nových myšlenek a cest, objevitel nových směrů. PIONNIER - PIONÝR Význam tohoto slova původem z francouzštiny znamená průkopník, hlasatel nových myšlenek a cest, objevitel nových směrů. Pionýrská skupina Kamarádi cest Okříšky U Stadionu 7, 675 21 Okříšky

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

PODZIM - září říjen listopad

PODZIM - září říjen listopad ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ A MŠ ŘEČANY N. L. VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Příloha 2 Ve školním roce 2013/2014 bylo ve školní družině zapsáno celkem 50 dětí z 1. 4. třídy. Otevřena byla 2 oddělení.

Více

Šálek s podšálkem T. Navrátilová Šálek s podšálkem ze servisu Krásný porcelán zas letí. Sušenky přizdobí krásnou mísu. Posezení u čaje o třetí.

Šálek s podšálkem T. Navrátilová Šálek s podšálkem ze servisu Krásný porcelán zas letí. Sušenky přizdobí krásnou mísu. Posezení u čaje o třetí. 2013-02 Informační občasník nejen pro občany Litohoře. Vychází nepravidelně Léto je v plném proudu, teploty vytrvale stoupají, ač se to nezdá, nastal ideální čas na plánování letní dovolené. Kam vyrazit,

Více

Kronika obce sytno 2002

Kronika obce sytno 2002 Kronika obce sytno 2002 1. 0 Obyvatelstvo a jeho migrace 1.1.Významná životní výročí 75 let Zdvořanová Marie 65 let Bouzková Vlasta, Bukovská Marie,Veber Martin 60 let Hanzalová Jaroslava, Palmová Anna

Více

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROSIČKA

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROSIČKA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROSIČKA Obec Rosička se nachází 9 km jihozápadně od okresního města Žďáru nad Sázavou. První písemná zmínka o Rosičce pochází z roku 1356, kdy patřila k panství Polná. Obec byla

Více

K oslavě 100 let založení SDH byly zásahovém družstvu zakoupeny nové obleky a vybavení.

K oslavě 100 let založení SDH byly zásahovém družstvu zakoupeny nové obleky a vybavení. Budu zpěvačkou... a co na to říká maminka? Děkujeme taky panu Koprovi z Diskotéky Fantazie, který nám maximálně vyšel vstříc a panu Večeřovi z Čoka Citonice, který nás zahrnul sladkostmi pro děti. Jestli

Více

Kronika obce Sytno 2012

Kronika obce Sytno 2012 Kronika obce Sytno 2012 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace 1.1 Významná životní výročí 85 let Zdvořanová Marie (č.p.55 ) 75 let Bouzková Vlasta (č.p.55 ) 70 let Hanzalová Jaroslava (č.p.30),palmová Anna

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci. Vystoupení dětí ZŠ Cotkytle. I když

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

Narozeniny v měsíci říjnu slaví: Pazourková Jana Sobínová Ludmila Havlík Milan Jelínková Vítězslava Böhmová Anna Hassmannová Jitka

Narozeniny v měsíci říjnu slaví: Pazourková Jana Sobínová Ludmila Havlík Milan Jelínková Vítězslava Böhmová Anna Hassmannová Jitka 22.číslo Zpravodaj Září 2015 Narozeniny v měsíci říjnu slaví: Pazourková Jana Sobínová Ludmila Havlík Milan Jelínková Vítězslava Böhmová Anna Hassmannová Jitka Kulturní program na měsíc říjen: 1.10.2015

Více

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE Vážení čtenáři, přinášíme Vám druhé letošní číslo zpravodaje, ve kterém se dočtete něco málo z dění v naších obcích. Z obsahu: z jednání zastupitelstva, z historie obce,

Více

České Meziříčí. č. 2/2009

České Meziříčí. č. 2/2009 O B E C Č E S K É M E Z I Ř Í Č Í OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce České Meziříčí č. 2/2009 Zastupitelstvo obce České Meziříčí se na svém zasedání dne 16.12.2009 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o)

Více

-------------------------------------------------- IČO 63557045 --------------------

-------------------------------------------------- IČO 63557045 -------------------- Sbor dobrovolných hasičů Horní Blatná Plán činnosti SDH Horní Blatná na rok 2 0 0 5 -------------------------------------------------- IČO 63557045 -------------------- 1. Kontrola a oprava techniky se

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

ekarolinka K tanci i poslechu

ekarolinka K tanci i poslechu PODJEŠTEDSKÝ MĚSÍČNÍK SDRUŽENÍ OBCÍ PODJEŠTĚDÍ ekarolinka Ročník XVII. Číslo 8 Srpen 2011 K tanci i poslechu Z mikroregionu Za posledních patnáct let se život v Podještědí změnil. Zejména ta kulturní část

Více

Občanské sdružení. Naše škola

Občanské sdružení. Naše škola Občanské sdružení Naše škola Výroční zpráva 2007 Kontakt: Adresa: Občanské sdružení Naše škola Marie Dolanské 19 746 01 Opava-Vlaštovičky e-mail: nase.skola@seznam.cz http://www.sweb.cz/nase.skola OBSAH:

Více

Objekt hasičské zbrojnice Husova 552

Objekt hasičské zbrojnice Husova 552 Pravidelná roční zpráva JSDH za rok pro jednání Zastupitelstva města dne. 5. Hospodaření se svěřeným majetkem - výsledek inventury K 3.. byla pracovníky Městského úřadu a velitele JSDH provedena fyzická

Více

Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna. Stalo se. Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii

Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna. Stalo se. Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii Chyňavský zpravodaj 5/2012 Výtisk zdarma Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna Vážení spoluobčané, Stalo se Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii dovolte mi, abych

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

ZPRAVODAJ OSH. 1/2016 únor. Úvodem. Z obsahu. Nový vzhled webových stránek OSH. Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústí nad Orlicí

ZPRAVODAJ OSH. 1/2016 únor. Úvodem. Z obsahu. Nový vzhled webových stránek OSH. Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústí nad Orlicí Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústí nad Orlicí ZPRAVODAJ OSH 1/2016 únor Úvodem Vážené hasičky a hasiči, dostává se Vám do rukou, resp. do monitorů, první vydání elektronického čtvrtletníku

Více

R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 4 / 2015

R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 4 / 2015 R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 4 / 2015 Slovo úvodem Vážení spoluobčané, přinášíme Vám závěrečné číslo Rozsečského zpravodaje v roce 2015 se všemi důležitými rubrikami. V Kapitolách z regionální historie

Více

Vůdce střediska o středisku v roce 2005 1. Činnost střediska v roce 2005 2. Významné akce v roce 2005 11. Činnost jednotlivých oddílu ve středisku 13

Vůdce střediska o středisku v roce 2005 1. Činnost střediska v roce 2005 2. Významné akce v roce 2005 11. Činnost jednotlivých oddílu ve středisku 13 Obsah Vůdce střediska o středisku v roce 2005 1 Činnost střediska v roce 2005 2 Významné akce v roce 2005 11 Činnost jednotlivých oddílu ve středisku 13 30. oddíl oldskautů 13 31. chlapecký oddíl 13 33.

Více

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015.

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. KULTURA SPORT 2015 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. VYDALO MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY LEDEN - ÚNOR 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2015

Více

RAKOVNICKO. kalendář akcí. www.rakovnicko.info. Kde nebudete vědět kam dřív. Rakovnicko. Kde nebudete vědět kam dřív

RAKOVNICKO. kalendář akcí. www.rakovnicko.info. Kde nebudete vědět kam dřív. Rakovnicko. Kde nebudete vědět kam dřív PRAHA RAKOVNICKO Kde nebudete vědět kam dřív kalendář akcí HISTORICKÉ SLAVNOSTI, SYMPOZIA, DIVADELNÍ A HUDEBNÍ FESTIVALY, CYKLISTICKÉ AKCE, JARMARKY ŘEMESEL ATD. 2009 Řezbářské sympozium v Přílepích Rakovnicko

Více

kronika SDH Bedrč rok 2010, strana 1

kronika SDH Bedrč rok 2010, strana 1 kronika SDH Bedrč rok 2010, strana 1 V roce 2010 bedrčtí hasiči nezaháleli a zorganizovali nebo se podíleli na 30 různých akcích, které byly hojně navštíveny a celkově se vydařily. Z těchto 30 akcí bylo

Více

1 / 14. 01.01.2010 Kadov Novoroční pochod od Viklanu v Kadově

1 / 14. 01.01.2010 Kadov Novoroční pochod od Viklanu v Kadově 01.01.2010 Kadov Novoroční pochod od Viklanu v Kadově 01.01.2010 Sedlice Novoroční sešlost - přivítání nového roku se slavnostním ohňostrojem na náměstí T.G. Masaryka před radnicí. 09.01.2010 Blatná Český

Více

Pozvánka na Slavětínskou pouť

Pozvánka na Slavětínskou pouť Slavětínský zpravodaj místní zpravodaj obce slavětín 2/2015 4/2010 (duben, květen, červen) Pozvánka na Slavětínskou pouť vážení spoluobčané, silvestrovský večer definitivně ukončil rok 2010 a půlnoční

Více

Přehled kulturních akcí v členských obcích svazku v r. 2008

Přehled kulturních akcí v členských obcích svazku v r. 2008 Leden Datum obec akce Kde 2.1. Prušánky Ohňostroj k uvítání Nového roku 5.1. Dolní Bojanovice Vinařský ples Obecní dům 5.1. Kostice Krojový ples Sokolovna 6.1. Josefov Tříkrálová sbírka 11.1. Prušánky

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

akce 2015 Program akcí města www.chomutov-mesto.cz www.echomutov.cz

akce 2015 Program akcí města www.chomutov-mesto.cz www.echomutov.cz akce 2015 Program akcí města ChomutovA www.chomutov-mesto.cz www.echomutov.cz leden únor březen duben LEDEN 3.1. 17.00 TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT HAPPY SMILE Rytířský sál radnice, happy-smile.wz.cz 4.1. 11.00

Více

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300 vydání 1 OÚ Trpísty Trpísty 18, 349 01 Stříbro Telefon : 374696134, fax:374696134 e-mail : trpisty@wo.cz IČO : 00573710 Obecní web:www.trpisty.cz ročník IX Úřední hodiny OÚ Po 15.00 18.00 St 8.00 9.00

Více

Jihlavské listy. Třebíčský deník

Jihlavské listy. Třebíčský deník Jihlavské listy 18.08.2015 - (jv) - Kultura - str. 09 Vernisáž a dvě nové knihy o historii Brtnice BRTNICE - Dvě knihy o historii Brtnice budou představeny v nadcházejících dnech. Výstava obrazů Aloise

Více

Organizační výbor HLAVNICKÉHO GULÁŠFESTU

Organizační výbor HLAVNICKÉHO GULÁŠFESTU GULÁŠFEST 2015 4. 7. 2015 proběhl už 4. ročník vaření kotlíkového guláše HLAVNICKÝ GULÁŠFEST 2015. Za krásného počasí se v Zámeckém parku sešlo více jak 350 hladových návštěvníků. Naši kuchařští mistři

Více

Mateřské centrum PERMONÍČEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Mateřské centrum Permoníček, o. s. JÍLOVÉ U PRAHY ČLEN SÍTĚ MC V ČR www.mcpermonicek.cz permonicek@mcpermonicek.cz Obsah výroční zprávy: 1) Idea, poslání,

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 3.září. Přivítali jsme 16 prvňáčků. V pátek 14. září k nám zavítali herci "Divadélka pro školy" z Hradce Králové.

Více

Číslo 17 Září 2011. Události ve sportu

Číslo 17 Září 2011. Události ve sportu Číslo 17 Září 2011 DOBRK OV,, LLHO TTK A, ZZA LLU ŽŽ Í, S LLAVČE, MOHUŘI CE, KEB LLANY,, LLN I Š TTĚ Obecní zpravodaj Události ve sportu Převážná část sportovních soutěží jak vyšších tak i nižších se hraje

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Agentura Free Time Jemnice, o.s. Třešňová 993 675 31 Jemnice Tel: 737925685 IČ: 27058701 DIČ: CZ 27058701 E-mail: aftjemnice@seznam.cz Web: www.aft.jemnice.cz Výroční zpráva za rok 2007 Zpracoval: Bc.

Více

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Základní škola Vidlatá Seč 1. Charakteristika školy Základní škola Vidlatá Seč Příspěvková organizace Zřizovatel: Obecní úřad Vidlatá Seč Ředitelka školy: Mgr.Věra Rejsová E-mail:

Více

Týden 19. 4. - 25. 4. 2014

Týden 19. 4. - 25. 4. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 19. 4. - 25. 4. 2014 Jezdíte rádi na kole? A jezdíte na kole i do zaměstnání? Pak se registrujte do motivační celorepublikové kampaně Do práce na kole, která se poprvé uskuteční

Více

Zápisy ze zasedání po volbách do místního zastupitelstva 2012

Zápisy ze zasedání po volbách do místního zastupitelstva 2012 Rok 2012 Zápisy ze zasedání po volbách do místního zastupitelstva 2012 Obec Obecní úřad Velká Chyška Rok 2012 ZÁPIS z 12. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 24. ledna 2012 od 19 Přítomni:

Více

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Dne 6. listopadu 2006 se konalo v sále obecního úřadu ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Ustavujícím

Více

Krátký fotbalový zpravodaj č. 8

Krátký fotbalový zpravodaj č. 8 Krátký fotbalový zpravodaj č. 8 Vážení sportovní přátelé, zima už se pomalu chýlí ke konci. Opět tedy nastává čas pro druhou část fotbalové sezóny 2011/2012. Všechna naše mužstva už od ledna započala s

Více

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři,

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři, ZŠ Brněnec 3. číslo časopisu Školák školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz Vážení čtenáři, právě držíte v ruce třetí číslo školního časopisu ve školním roce 2015 / 2016. Redakce školního časopisu si

Více

OSLAVY 110 LET SDH TRNOVÁ

OSLAVY 110 LET SDH TRNOVÁ 5. - 6. září 2014 OSLAVY 110 LET SDH TRNOVÁ Minihistorie trnovských hasičů Časté požáry vedly k zakládání Sborů dobrovolných hasičů (SDH). Roku 1898 zakládají SDH v Krašovicích, společný pro obce Trnová

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

Slavnosti Pernštejnského panství 2012

Slavnosti Pernštejnského panství 2012 Slavnosti Pernštejnského panství 2012 5. - 8. 7. 2012 Mapa Nedvědice - orientační plánek parkovišť a stanoviště vrtulníku 1 parkoviště u hřbitova Kovářová Štěpánov nad Svratkou 2 parkoviště u kostela 3

Více

Z Chorvatska vezeme medaile

Z Chorvatska vezeme medaile Z Chorvatska vezeme medaile Jsou za námi další, již XXIV.Mezinárodní salesiánské hry, které se konaly v chorvatském Zagrebu. Již tradičně několik let Česká republika vyslala své nejlepší stolní tenisty,

Více

Bod č. 1 programu - Zahájení

Bod č. 1 programu - Zahájení 1 Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 4.6.2015 v 18.00 hod. v obřadní síni úřadu městyse v Moravské Nové Vsi. Přítomni: Omluveni: Antal Igor, Ing. Bezchleba

Více

Sbor dobrovolných hasičů Staré Sedliště, 348 01 Staré Sedliště www.ssedliste.cz/spolky-sdruzeni/hasici-stare-sedliste e-mail: jizu@seznam.

Sbor dobrovolných hasičů Staré Sedliště, 348 01 Staré Sedliště www.ssedliste.cz/spolky-sdruzeni/hasici-stare-sedliste e-mail: jizu@seznam. 1. Číslo 26. března 2013 Sbor dobrovolných hasičů Staré Sedliště, 348 01 Staré Sedliště www.ssedliste.cz/spolky-sdruzeni/hasici-stare-sedliste e-mail: jizu@seznam.cz Vážení čtenáři, i v letošním roce Vás

Více

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009 Kronika města Lanškrouna Rok 2009 Leden Už poosmadvacáté vyrazili turisté v sobotu na trasy pochodu Na Nový rok první krok, který pořádá lanškrounský odbor Klubu českých turistů. Tentokrát si jeho účastníci

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

1 Řepnický zpravodaj leden 2004

1 Řepnický zpravodaj leden 2004 1 Řepnický zpravodaj leden 2004 Vážení spoluobčané! Stojíme na prahu nového roku, kdy každý bilancuje rok minulý a dává si předsevzetí do roku příštího. O to bychom se chtěli pokusit i my. V minulém roce

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU SHM Újezd u Brna 2008 V Újezdě u Brna 15. března 2008 členská základna Na konci školního roku 2006/07 měl náš Klub 204 členů. V současné době, tedy v březnu 2008 se pohybujeme na

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

DOBROVOLNÍ HASIČI OBCE PLANDRY

DOBROVOLNÍ HASIČI OBCE PLANDRY DOBROVOLNÍ HASIČI OBCE PLANDRY PREZENTACI ZPRACOVAL: Miroslav LUKÁŠ, starosta obce Plandry, leden 2010 rozšířená prezentace z roku 2008 KRÁTCE Z HISTORIE HASIČSKÉHO SBORU V PLANDRERCH Hasičský sbor v Plandrech

Více

Zápis z výborové schůze SDH konané dne 22.1.01 v 19 v hostinci Na kopečku

Zápis z výborové schůze SDH konané dne 22.1.01 v 19 v hostinci Na kopečku Zápis z výborové schůze SDH konané dne 22.1.01 v 19 v hostinci Na kopečku Účast: 7 čl.,,v.tomiška, R.Ježek, J.Ježek, F.Handlíř, F.Handlíř st., S.Poskočil, P.Handlíř. Schůzi seznámením s programem zahájil

Více

14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.2015

14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.2015 4. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.205 Pořadí jednání č. 6 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 22/5 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu kého kraje v rámci programu.2 Podpora Sdružení Čech,

Více

Zápis z výroční valné hromady konané dne 15. 12. 2012 od 17 hod. v pohostinství u Bambuchů za účasti 51 členů.

Zápis z výroční valné hromady konané dne 15. 12. 2012 od 17 hod. v pohostinství u Bambuchů za účasti 51 členů. Zápis z výroční valné hromady konané dne 15. 12. 2012 od 17 hod. v pohostinství u Bambuchů za účasti 51 členů. Program: 1) Zahájení, seznámení s programem a jeho schválení 2) Volba návrhové komise 3) Přečtení

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL BZÍ KONANÉ DNE 13.3.2015

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL BZÍ KONANÉ DNE 13.3.2015 TJ SOKOL BZÍ strana 1 z 5 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL BZÍ KONANÉ DNE 13.3.2015 Počet zletilých členů jednoty je ke dni konání Valné hromady 98, celkový 112. Valné hromadě je v okamžiku

Více

Z kroniky obce Sedlec rok 1956

Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z činnosti MNV. Rada MNV: s. František Hynk, předseda MNV s. Marie Pundová, tajemnice MNV s. Jaroslav Svoboda, člen rady Rada MNV zasedala pravidelně jednou týdně a na schůzích

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2010 ROK VE SPOLEČNOSTI Připravil Jiří Kučera ROK VE SPOLEČNOSTI Úvodem Obec nedělá obcí jen shluk domů, ale také (a možná především) společenstvo lidí, kteří v ní žijí a

Více

Slavnosti Pernštejnského panství 2012. 5. - 8. července KULTURNÍ PROGRAM. 18:30 THE MORIBUNDUS -koncert skupiny při Gymnáziu Bystřice n.p.

Slavnosti Pernštejnského panství 2012. 5. - 8. července KULTURNÍ PROGRAM. 18:30 THE MORIBUNDUS -koncert skupiny při Gymnáziu Bystřice n.p. Slavnosti Pernštejnského panství 2012 5. - 8. července KULTURNÍ PROGRAM NEDVĚDICE U RYBNÍKA Pořadatel Městys Nedvědice 5.7. ČTVRTEK 18:30 THE MORIBUNDUS -koncert skupiny při Gymnáziu Bystřice n.p. 20:00-01:00

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2015

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2015 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2015 18.02.2015 - ZÁBAVNÉ TVOŘIVÉ ODPOLEDNE Pro seniory DPS Heřmanická 19, Slezská Ostrava jsme ve spolupráci se společností GE Volunteers o.s přichystali zábavné tvořivé odpoledne.

Více

Narozeniny v měsíci květen slaví: Vencláková Božena Myšková Věra Čáslavka Vladimír Ulbrichová Herta Miková Margita Truska André Vancová Věra

Narozeniny v měsíci květen slaví: Vencláková Božena Myšková Věra Čáslavka Vladimír Ulbrichová Herta Miková Margita Truska André Vancová Věra 17.číslo Zpravodaj Duben 2015 Narozeniny v měsíci květen slaví: Vencláková Božena Myšková Věra Čáslavka Vladimír Ulbrichová Herta Miková Margita Truska André Vancová Věra Kulturní program na měsíc květen:

Více

Kronika 2006. Dění v obci:

Kronika 2006. Dění v obci: Kronika 2006 Dění v obci: Leden: -Rada obce pověřila Ing Klementa zpracováním PD na rozšíření kanalizace v ulici Máchova, rozšíření kanalizace a vodovodu ulice Ke Hřišti a odkanalizování ulice Na Plevně.

Více

Židlochovice 4. ledna 2003 Velitel JSDH: Petr Svoboda

Židlochovice 4. ledna 2003 Velitel JSDH: Petr Svoboda SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA ŽIDLOCHOVICE výjezdová jednotka Sboru dobrovolných hasičů města Židlochovice Židlochovice 4. ledna 2003 Velitel JSDH: Petr Svoboda Jednotka Sboru dobrovolných hasičů města

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE.

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE. PŘEPYCHYinfo PŘEHLED AKTUALIT / LEDEN 2016 Vážení spoluobčané, s přibývajícími úkoly, které řeší obecní samospráva, výbory a komise, jsme se rozhodli k vydávání měsíčního listu - aktuálních informací obce

Více

K R O N I K Á Ř. Metodika výuky k získání odbornosti - KRONIKÁŘ

K R O N I K Á Ř. Metodika výuky k získání odbornosti - KRONIKÁŘ K R O N I K Á Ř Metodika výuky k získání odbornosti - KRONIKÁŘ Doporučená literatura: - Kniha HISTORIE HASIČSKÉHO MLÁDÍ - Směrnice hry Plamen - Brožura - Učební texty pro vedoucí a instruktory - Stanovy

Více