Jiddu Krišnamurtí Otázky a odpovědi. Obsah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jiddu Krišnamurtí Otázky a odpovědi. Obsah"

Transkript

1 Jiddu Krišnamurtí Otázky a odpovědi Obsah Přednáška 1 5 Brockwood Park, Hampshire, Anglie. Srpen Přednáška 6 22 Ojai, Kalifornie. Květen Přednáška Saanen, Švýcarsko. Červenec Přednáška Brockwood Park, Hampshire, Anglie. Září Otázky a odpovědi Na začátku setkání v Brockwood Parku, kde byly kladeny a zodpovídány otázky, Krišnamurtí pravil: Ptát se znamená hledat. Společně budeme hledat, objevovat a nalézat správné odpovědi. Toto není delfská věštírna! Pohromadě budeme odhalovat smysl i význam otázky a hledat na ni odpověď. Neexistuje zde žádná autorita. Sedím na pódiu, aby všichni pohodlně viděli, avšak tento malý stupínek nenaznačuje, že já jsem pro vás autorita jen proto, že sedím na vyvýšeném místě. 1 Jáství Je vůbec možné osvobodit se od sebestředné činnosti? Existuje kromě námi vytvořené představy nějaké skutečné jáství? Co chápeme pod pojmem jáství? Zeptáte-li se někoho, co je jáství, stoprocentně vám řekne, že jsou to jeho smysly, pocity, představy, romantické nároky, vlastnictví, manžel nebo manželka, vlastnosti, úsilí, úspěchy, ambice, touhy, neštěstí i radosti. Toto všechno považujeme za jáství. Můžete přidávat další slova, ale jádrem toho všeho bude zase střed, Já, mé popudy (Jsem nucen odjet do Indie, abych nalezl pravdu ) a tak dále. Z tohoto středu vychází veškerá činnost. Soustředí se v něm naše touhy, ambice, hádky, neshody, názory, soudy i zkušenosti. Tento střed není jen vědomým já, které jedná navenek, ale také hlubokým vnitřním vědomím, jež není odhalitelné a viditelné. Jsou to odlišné úrovně vědomí. Je možné se od tohoto středu osvobodit? Proč se od něj chce člověk osvobodit? Je to proto, že tento střed způsobuje rozdělení? Tím je myšleno, že toto Já je aktivním prvkem, který je v neustálé činnosti. Je to totéž Já s odlišnými jmény, s jinou barvou pokožky, s odlišným zaměstnáním, s různou pozicí v hierarchické struktuře společnosti, je to totéž Já, které se sociálně, ekonomicky a nábožensky rozděluje do všech těchto odlišných kategorií. Tam, kde se Já rozděluje, dochází ke konfliktu hinduista proti muslimovi, židovi, Arabovi, Američanovi, Angličanovi i Francouzovi. Toto je nejen fyzicky zřetelné, ale i všude přítomné existují hrůzné války, obrovská utrpení, brutální a násilné jednání a chování. Já se ztotožní s nějakým ideálem, ať už vznešeným, nebo pokleslým, a za tento ideál pak bojuje. Stále jde však o trip ega. Lidé cestují do Indie, aby nalezli spiritualitu. Oblékají se do nejrůznějších slušivých oděvů, avšak musejí si uvědomit, že vyměnili pouze své oblečení. V podstatě je však každý z nich jednajícím Já, které neustále zápasí, usiluje, svírá, popírá a hluboce lpí na svých zkušenostech, idejích, názorech i touhách. A jak člověk žije, pozoruje, že tento střed, toto Já, je jádrem všech problémů. A poznává, že je to podstata všech rozkoší, obav i zármutků. A proto se ptá: jak se mám tohoto středu zbavit, abych byl skutečně svobodný nikoliv relativně, ale absolutně? Být svobodný relativně je poměrně snadné. Člověk může být částečným altruistou trochu se zajímajícím o blahobyt společnosti a o potíže druhých, avšak střed je neustále přítomen a krutě a nemilosrdně dotírá. Je možné se od tohoto středu absolutně osvobodit? Nejprve pochopte, že čím větší

2 úsilí na osvobození se od tohoto středu vynakládáte, o to více toto úsilí onen střed, ono Já, posiluje. Já lidí, již se věnují nejrůznějším meditacím, kteří se na sebe snaží něco uvalit, je tímto úsilím polapeno a říká: dosáhl jsem, avšak toto Já je stále jejich středem. Abyste se stali svobodnými, nesmí docházet k žádnému úsilí. To neznamená, že budete dělat, co chcete, protože to je stále pohybem jáství. Co má tedy člověk dělat, jestliže nemá usilovat, protože poznává pravdu, že čím více úsilí vynakládá, tím více se střed namáhá? Existuje kromě jáství vytvořeného myslí s jejími představami nějaké skutečné jáství? Tuto otázku si pokládá velmi mnoho lidí. Hinduisté říkají, že existuje nejvyšší princip, kterým je Já. I my si představujeme, že kromě Já existuje nějaké skutečné jáství. Jsem si jistý, že všichni cítíte, že existuje něco, co toto Já přesahuje. Toto něco se nazývá vyšší jáství, božské či svrchované jáství. Jakmile však použijeme slovo jáství nebo jakékoliv jiné slovo, abychom popsali to, co se nachází za jástvím, za Já, stále jde o jáství. Je možné se od jáství osvobodit, aniž by se z člověka stala osoba duchem nepřítomná a napůl šílená? Tedy: je možné osvobodit se totálně od lpění lpění na vlastnostech, kvalitách a na jáství? Člověk lpí na své pověsti, na svém jménu i na svých zkušenostech. Lpí na tom, co řekl. Jestliže se chcete skutečně osvobodit od jáství, vyžaduje to nelpění. To ovšem neznamená, že se stanete lhostejnými, bezohlednými, uzavřenými a že budete žít od ostatních izolovaně, protože toto je jen jinou činností jáství. Předtím jáství lpělo, nyní se dušuje, že nebude lpět. Je to stále aktivita jáství. Jestliže nelpíte doopravdy, bez úsilí, hluboce, v podstatě, rodí se z tohoto hlubokého pocitu nelpění zodpovědnost. Nikoliv zodpovědnost k vaší ženě, dětem, ale hluboký smysl pro zodpovědnost. Otázka zní, zda to učiníte. Můžeme to probírat donekonečna, můžeme o tom mluvit různými slovy, avšak když přijde rovnou na věc a my to máme vyzkoušet a podle toho jednat, nezdá se, že bychom to skutečně chtěli učinit. Raději pokračujeme v tom, jací jsme, s mírně pozměněným status quo, avšak ve svých sporech neustáváme. Osvobodit se od vlastních zkušeností, vědomostí a nahromaděných postřehů je možné, pokud se do toho pustíte. A nevyžaduje to žádný čas. To je jedna z našich výmluv: abychom byli svobodní, potřebujeme čas. Jestliže prohlédnete a pochopíte, že jedním z hlavních znaků jáství je připoutanost, a spatříte-li, co tato připoutanost ve světě vyvolává a co způsobuje ve vašich vztazích s druhými (věřte, že vše negativní), a jestliže si uvědomíte skutečnost připoutanosti, osvobodíte se od ní. Váš vhled vás osvobodí. Zkusíte to? 2 Bezpečí Může v tomto životě člověk nalézt absolutní bezpečí? Toto je velmi závažná otázka. Po bezpečí fyzickém i psychologickém toužíme všichni. Kdybychom byli psychologicky zabezpečeni, nemuseli bychom se tolik starat o fyzické bezpečí. Hledaní psychologického bezpečí zabraňuje fyzickému bezpečí. Existuje pro lidské bytosti nějaké absolutní bezpečí? Musíme mít pocit bezpečí stejně jako dítě, které se drží své matky. Pokud matka a otec nevěnují dítěti dostatek pozornosti, nedávají-li mu lásku a neposkytují-li péči, ovlivní to jeho mozek a nervy. Dítě potřebuje fyzické bezpečí. Proč vyžadujeme psychologické bezpečí? Existuje zde duše, která se dožaduje bezpečí. Existuje však vůbec psychologické bezpečí? Toužíme po bezpečí v našich vztazích moje žena, moje děti, rodinná jednotka. Myslíme si, že toto lpění určité bezpečí obsahuje, avšak jakmile zjistíme, že toto bezpečí neexistuje, brzy se odtrhneme a snažíme se je nalézt někde jinde. Snažíme se je nalézt ve skupině, v kmeni v tom oslavovaném kmeni, kterým je národ. A přesto tento národ stojí proti jinému národu. Myslet si, že se psychologické bezpečí nalézá v člověku, zemi, víře, v zkušenostech, je totéž jako vyžadovat

3 fyzické bezpečí. Tím, že vyžadujeme psychologické bezpečí, jsme se rozdělili: hinduista, muslim, žid, Arab, stoupenec Ježíše, stoupenec někoho jiného toto všechno s sebou požadavek bezpečí nese. Lidé se v těchto iluzích snaží nalézt psychologické bezpečí. Snaží se nalézt pocit bezpečí v odlišných iluzích katolicizmu, buddhizmu, hinduizmu, judaizmu, islámu a v jiných, které nevytvořily nic jiného než iluzorní bezpečí, protože bojují jeden s druhým. Jakmile toto pochopíte, nebudete již potřebovat k něčemu náležet. Spatříte-li skutečnost, že mysl či myšlení hledaly bezpečí v iluzích, tento vhled s sebou přinese inteligenci. Člověk hledá bezpečí v hinduizmu a v tom, že je hinduistou se všemi těmi nesmyslnými pověrami, bohy a rituály, které k tomu náležejí. To však odporuje jiné skupině lidí, již mají odlišné pověry, rozdílné bohy, odlišné rituály. Tyto dvě různé skupiny se mohou navzájem tolerovat, ale častěji se stává, že jsou nepřáteli. Panuje mezi nimi konflikt a člověk se odjakživa snažil nalézt bezpečí v jedné nebo druhé z nich. Najednou si ale člověk uvědomí, že obě skupiny staví na iluzích. Toto poznat znamená nabývat inteligenci. Je to stejné jako uzřít nebezpečí. Člověk, který zcela záměrně ignoruje nebezpečí, je blázen, něco s ním není v pořádku. Lidé však v těchto iluzích, v nichž se snaží nalézt bezpečí, nebezpečí nevidí. Inteligentní člověk toto nebezpečí vnímá. Absolutní bezpečí se nachází v této inteligenci. Mysl vytvořila rozmanité formy iluzí rozličné národnosti, rozčlenění do kast, odlišné bohy, rozdílné víry, různá dogmata, nepřeberné množství rituálů a nadpřirozené náboženské pověry, které se šíří světem a snažila se v nich nalézt bezpečí. Člověk riziko tohoto bezpečí, této iluze, nevidí. Jestliže je nahlíží nikoliv jako představu, ale jako realitu je tento vhled inteligencí, nejvyšší formou absolutního bezpečí. Absolutní bezpečí tedy existuje: jeho podstatou je nahlížet pravdu v iluzi. 3 Emoce Emoce jsou silné. Naše lpění je silné. Jak nahlížení a pozorování snižuje sílu a moc těchto emocí? Zajisté jsem sami zpozorovali, že snaha kontrolovat, potlačovat nebo přeměňovat emoce a lpění konflikt nijak zvláště neřeší. Možná si kladete otázku, zda jsou emoce tak mimořádně silné, aby vás mohly ovládat. Aby bylo člověku umožněno poznat podstatu věcí, musí začít věci kolem sebe vnímat, uvědomovat si je a správně na ně nahlížet, to znamená, že musí pochopit, že jeho emoce jsou silné a také že ulpívá. Je-li takto uvědomělý, co se děje? Představme si, že si člověk uvědomuje svou připoutanost nebo intenzivní pocity nenávisti, žárlivosti, nepřátelství, sympatií, averze a další. Jestliže jsou tyto emoce tak silné, zastiňují a ovládají jeho jednání. Člověk zkoumá a pozoruje své emoce i lpění, jež jsou očividně velmi silné, a nahlíží, že fungují jako překážky jasného a nepomateného myšlení i ryzího jednání. Uvědomujeme si to, nebo to považujeme za samozřejmost? Říkáme si, že jsme si vědomi svých silných emocí a své připoutanosti, ale stejně nám na tom nesejde, protože to patří k životu, a proto nám nevadí se všemi zápasit a hádat? Co člověk myslí tím, že si je vědom? Míní tím, že ví, že poznává? Poznává mysl připoutanost? Člověk poznává a říká: Ano, jsem připoutaný. Je to však mysl, kdo tvrdí: Jsem připoutaný? Jestliže někdo vyřkne, že je připoutaný, jde o představu, nebo skutečnost? Skutečnost není představou. Toto je mikrofon: mohu vytvořit představu mikrofonu, avšak mikrofon je skutečný. Mohu se jej dotknout, mohu jej vidět. Je tedy má připoutanost konceptem, závěrem nebo skutečností? A pozorujete-li skutečnost, nikoliv představu, nikoliv závěr o skutečnosti, ale skutečnost samu, liší se tato skutečnost od vás, kteří ji pozorujete? Jestliže pozorujete skutečnost skrze své představy nebo skrze závěry, jež jste si od někoho vyslechli, nedíváte se na skutečnost. Díváte-li se na skutečnost, neodíváte ji do slov. Jak se na ni tedy díváte? Jako na něco, co je od vás oddělené? Je připoutanost něčím, co se vás netýká, nebo je vaší součástí? Mikrofon je mimo

4 vás, avšak lpění a emoce jsou vaší součástí. Lpění je Já. Neexistuje-li lpění, neexistuje Já. Vědomí vašich emocí i vaší připoutanosti je tedy součástí vaší podstaty, vaší struktury. Pozorujete-li sebe, neexistuje žádné rozdělení, žádná dualita (Já a připoutanost). Je zde přítomna pouze připoutanost nikoliv slovo, ale skutečnost, pocity, emoce a snaha přivlastnit si toho druhého. To je skutečnost, to je pravé Já. Co mám tedy s Já společného? Dokud zde existovalo rozdělení na Já a lpění, mohl jsem se s ním snažit něco udělat. Mohl jsem se je pokusit ovládat, mohl jsem se snažit je potlačit, což činíme neustále. Co mohu ale dělat, jsem-li to Já? Nemohu dělat nic, mohu jen pozorovat. Předtím jsem to mohl ovlivňovat, nyní s tím nemohu dělat nic, poněvadž jsem to Já. Vše, co mohu dělat, je pozorovat. Tím nejdůležitějším se stává pozorování, nikoliv to, co s tím dělám. Existuje tedy pozorování, nikoliv já pozoruji. Existuje zde pouze pozorování. Jestliže si během tohoto pozorování volím a říkám: Nesmím být připoutaný, už jsem se přesunul, říkám, že to nejsem Já. Pozorování nemá možnost volby ani nemá žádný předem daný směr. Je zde pouze ryzí, absolutní pozorování, a pozorovaná záležitost se tak rozpouští. Předtím jste této záležitosti vzdorovali, ovládali jste ji, potlačovali a ovlivňovali. Jak však nyní pozorujete, všechna energie se soustředí. Ke lpění dochází jen tehdy, jestliže nemáte dostatek energie. Je-li přítomno naprosto volné pozorovaní nenarušované myslí, pak pozorujete stejně, jako když se díváte například na věc, již nazýváte mouchou. Pozorujte své emoce a lpění stejným způsobem a všechna vaše energie se v tomto pozorování nahromadí. Proto zde není žádné lpění. Připoutaní jsou pouze lidé, kteří nejsou inteligentní, a lpí pouze ti, kdo nevidí všechny důsledky svého lpění. Tito lidé jsou ve světě rozšířeni, jsou v něm silným činitelem a snaží se nás polapit. Jestliže to však zblízka prohlédnete, pak již nebudete lapeni a nebudete plýtvat energií na něco, co nemá žádný smysl. Vaše energie se plně soustřeďuje v pozorování, a proto se připoutanost zcela vytratila. Vyzkoušejte to a uvidíte. Musíte to prozkoumat velmi detailně a hluboce, aby vaše mysl byla v pozorování absolutně jasná. Z útesu skáčou pouze nevědomí lidé. Jakmile si nebezpečí uvědomíte, jednejte. Lpění je nebezpečné, protože plodí strach, úzkost, nenávist, žárlivost a pocity vlastnictví toto všechno je nesmírně nebezpečné. A jestliže toto nebezpečí vnímáte a nahlížíte, dochází k jednání. 4 Slova Proč mysl tak ochotně přijímá banální odpovědi na problémy, které ji hluboce sužují? Proč člověk přijímá banální vysvětlení závažného problému? Proč žije ve slovech? To je ten skutečný problém. Proč se slova stala tak nesmírně důležitými? Člověk trpí, zakouší obrovská muka a někdo jde okolo, podá mu vysvětlení a dotyčný se v tomto vysvětlení snaží nalézt útěchu. Existuje Bůh, existuje reinkarnace, existuje to, existuje ono, existuje něco jiného. Člověk přijímá slova a rozličná vysvětlení, poněvadž mu poskytují útěchu. Prožívá-li někdo úzkostná muka, víra mu skýtá útěchu. Lidé ulpívají na vysvětleních, jež jim dali filozofové, psychologové, kněží, guruové a učitelé.znamená to, že žijí z druhé ruky, a přesto jsou spokojení. Slovo bůh je symbol a symboly se stávají mimořádně důležitými jako například vlajka. Proč si na tom ale mysl zakládá? Lidé čtou velmi mnoho o tom, co si druzí myslí, a v televizi sledují, co se děje. Pokaždé jsou navigováni těmi druhými, někdo jiný tam venku jim říká, co mají dělat. Jejich mysl je tím ochromena a neustále žijí z druhé ruky. Lidé se nikdy nezeptají: Mohu být světlem sám sobě, nebo musím věřit ve světlo Ježíše nebo Buddhy? Může být člověk nositelem světla sám pro sebe? To by pak totiž znamenalo, že je popřena existence jakéhokoli stínu, neboť být světlem sám pro sebe značí, že toto světlo díky nějakým umělým prostředkům, okolnostem, smutku či nehodě nikdy nepohasne. Může jím být člověk sám pro sebe? Může jím být jen tehdy, nemá-li jeho mysl žádné pochybnosti, protože je zcela probuzená.

5 Většina z nás však pochybnosti potřebuje, jelikož většina z nás stále ještě dřímá spíme, poněvadž nás uspali filozofové, světci, bohové, kněží a politici. Lidé byli uspáni a o tom, že klimbají, nevědí, protože jsou přesvědčeni, že je to normální. Člověk, který chce být světlem sám pro sebe, se od tohoto všeho musí osvobodit. Člověk může být svým vlastním světlem jen tehdy, neexistuje-li žádné já. Potom je toto světlo světlem věčným, trvalým a nezměrným. 5 Vhled Není vhled totéž jako intuice? Objasnil byste tuto náhlou jasnost některých lidí? Co vhledem myslíte a jde o nahodilou, nebo trvalou záležitost? Během svých přednášek použil přednášející několikrát pojem vhled. Vhled znamená nahlížet pravou podstatu věcí, veškerou činnost mysli a pohyb pocitů a stavů (například žárlivosti). Znamená to pochopit podstatu chamtivosti, vnímat prožitek smutku. Nejde o analýzu ani cvičení intelektuálních možností, ani o výsledek vědomostí. Vědomosti jsou to, co jste nashromáždili prostřednictvím minulosti ze svých zkušeností a uložili ve svém mozku. Úplné vědomosti neexistují, proto je vždy doprovází nevědomost. Je to jako spřežení dvou koní. Jestliže se pozorování nezakládá na vědomostech, na intelektuálních schopnostech či úvahách, objevování a analyzování, co to potom je? To je celá podstata otázky. Tazatel se ptá: je to intuice? Intuice je ošidné slovo, které používá mnoho lidí. Přítomná intuice může být výsledek touhy. Člověk může neskutečně dlouho po něčem toužit a po nějaké době k němu přichází intuitivní sdělení. A myslí si, že intuice je něco mimořádně významného. Prozkoumáte-li ji ale poněkud hlouběji, můžete zjistit, že pramení z touhy, ze strachu či z nejrůznějších forem potěšení. Člověk tedy o tomto slovu pochybuje, zejména používají-li je lidé romantičtí a přecitlivělí, již mají bujnou představivost a neustále něco hledají. Tito lidé budou zcela jistě zakoušet intuitivní tušení. Tato tušení se však budou zakládat na do očí bijících tužbách, kterými tito lidé klamou sami sebe. Na okamžik tedy slovo intuice odložte. A co je vhled? Vhled znamená procítit okamžitě něco, co musí být pravdivé, logické, rozumné a racionální. Vhled vyžaduje bezprostřední vnímání. Není to tak, že by měl člověk vhled a nic s tím nedělal. Nahlíží-li celou podstatu myšlení, dochází k okamžitému jednání. Myšlení je odezvou paměti. Paměť jsou zkušenosti a vědomosti uložené v mozku. Paměť reaguje: kde žijete? odpovíte. Jak se jmenujete? přijde okamžitá odpověď. Myšlení je výsledkem či odezvou nahromaděných zkušeností a vědomostí, jež jsou uskladněny a které vytvářejí paměť. Myšlení vychází z vědomostí, a proto je omezené, neboť vědomosti jsou omezené. Myšlení nikdy nemůže zahrnovat vše. Proto je věčně omezené, limitované a úzkoprsé. Být obdarován vhledem znamená, že dojde k činu, který není jen opakováním mysli. Mít vhled, řekněme do podstaty organizace, značí, že pozorujete všechna pro a proti bez vzpomínek a bez argumentování. Znamená to prostě proniknout do pohybu a podstaty požadavků organizace. Člověk toto nahlíží a na základě tohoto vhledu jedná. A tento čin je logický, rozumný a zdravý. Pokud se ovšem nejedná o vhled, pak jednáte opačně. Nahlížejte například poranění a bolest, které někdo prožil v dětství. Všichni lidé jsou od narození až do okamžiku smrti z nejrůznějších důvodů zraňováni. Psychologicky v sobě nesou tato zranění. Nahlédněte do podstaty a struktury těchto zranění. Jste-li psychologicky zraněni, můžete jít za psychologem, analytikem nebo psychoterapeutem, již mohou vysledovat, proč jste zraněni od dětství byla vaše matka taková, váš otec se choval takto a tak dále. Zranění se však z vašeho života nevytratí pouze na základě toho, že naleznete jeho příčinu. Nesete si je v sobě. Výsledkem bývá izolace, vzdor a strach, aby vám nebylo ublíženo ještě více. Proto se uzavíráte do sebe. Toto všechno ovšem víte. To je veškerý pohyb vašeho poranění. Poranění je představou, kterou jste si o sobě vytvořili. Je tedy zřejmé, že dokud tuto představu budete udržovat, budete zraňováni. Jestliže toto všechno bez analyzování nahlížíte a bezprostředně to vnímáte, pak věřte, že samotné toto vnímání je již vhledem. Vyžaduje to veškerou vaši pozornost a energii. Díky tomuto

6 vhledu se poranění ztrácí a nezůstává po něm ani stopa, a tak už vám nikdo nebude moci znovu ubližovat. Představa, kterou jste si o sobě vytvořili, již neexistuje. 6 Vzdělávání Jaký je význam dějin ve vzdělávání mládeže? Jestliže jste studovali dějiny, pak očividně víte, že člověk bojoval proti přírodě, dobyl ji, zničil a znečistil. Odjakživa také člověk zbrojil proti člověku, což dokazuje existence válek. Člověk usiluje o to, aby byl svobodný, a přesto se stává otrokem institucí a organizací, od nichž se následně snaží odtrhnout jen proto, aby vytvořil další instituce a organizace. Probíhá zde nekonečný boj o svobodu. Dějiny lidstva jsou dějinami kmenových válek, feudálních a koloniálních bojů, svárů mezi králi a národy. A to stále pokračuje dále a dále z kmenové mysli se stala mysl národní a sofistikovaná. Stále jde však o kmenovou mysl. Dějiny lidstva zahrnují svoji kulturu. Je to příběh lidské bytosti, která prošla všemi druhy utrpení nejrůznějšími nemocemi, válkami, náboženskými vírami a dogmaty, perzekucemi, inkvizicí a mučením ve jménu boha, míru nebo ideálů. Jak to ale studenty učit? Je-li to příběh lidstva, příběh lidských bytostí, pak učitelé i studenti jsou lidskými bytostmi. Je to jejich příběh, nejenom příběh králů a válek, je to příběh jich samých. Jak ale může učitel usnadnit žákovi pochopit jeho vlastní příběh, když se jedná o příběh minulosti, jehož je žák výsledkem? To je problém. Kdybyste byli učitelem a já mladým studentem, jak byste mi pomohli pochopit podstatu a strukturu mě samotného? Jsem celým lidstvem, můj mozek je výsledkem mnoha milionů let. Násilí, soupeření, agresivita, brutalita, krutost, strach, rozkoš, radost i sladký nádech lásky to vše se nachází ve mně. Jak mi toto můžete objasnit? Znamená to, že učitel musí v první řadě rozumět sám sobě, aby mohl pomoci mně, žákovi, porozumět mé osobnosti. Dochází tedy ke komunikaci mezi učitelem a mnou. A v tomto interakčním procesu rozumí učitel své osobnosti a pomáhá mně, abych porozuměl sám sobě. Toto však neznamená, že by učitel nebo vychovatel musel nejdříve rozumět sobě a potom by mohl učit to by možná pohltilo zbytek jeho života ale to, že ve vztahu mezi učitelem a žákem dochází ke vzájemnému zkoumání. Je možné toto provést s malým dítětem či mladým studentem? Jak byste to nejlépe uchopili? To je záludná otázka. Jak s tím, coby rodič, začít a jak pomoci svému dítěti pochopit podstatu a strukturu jeho mysli, tužeb, strachů a především veškeré energie života? To je velký problém. Cítíme se připraveni přivést na svět novou generaci lidí, totálně odlišnou a s absolutně odlišnými myslemi a srdci? Jsme na to připraveni? Jste-li rodičem, vzdali byste se pro své děti alkoholu, cigaret, marihuany, celé té drogové kultury, a nahlédli, že vy a vaše děti jste dobrými lidskými bytostmi? Slovo dobrý znamená začleňující se a neodlišující se a dobře fungující psychologicky. Dobrý značí také celistvost a neroztříštěnost. Jste tedy připraveni přivést prostřednictvím vzdělání na svět dobrou lidskou bytost, která se nebojí svého souseda, budoucnosti, nemocí ani chudoby? A jsme také připraveni pomoci sobě i dítěti dosáhnout integrity? Slovo integrita v sobě rovněž nese význam celistvosti a upřímnosti, což znamená vyslovovat jen to, co si myslíte, tedy neříkat jedno a činit něco jiného. Můžeme být upřímní, jestliže jsme plní romantických iluzí a spekulativních ideálů, a jestliže tedy něčemu silně věříme? Samozřejmě že můžeme být upřímní ve své víře, to však neimplikuje integritu. V současnosti je to tak, že přivedeme děti na svět, do dvou nebo tří let je rozmazlujeme a pak je připravujeme na nikdy nekončící boj. Dějiny lidské bytosti nepoučily. Kolik matek muselo oplakat své syny, kteří zemřeli ve válce, a přesto toto zrůdné zabíjení jeden druhého nejsme schopni zastavit. Pokud máme mládež učit, musíme mít ve svém nitru smysl pro dobro. Dobro není ideál. Dobro znamená být celistvý, integrovaný, nebát se a nebýt zmatený. Toto nejsou ideály, nýbrž skutečnosti. Dokážeme být skuteční, a přivést tak prostřednictvím

7 vzdělávání na svět dobrou lidskou bytost? Doopravdy toužíme po odlišné kultuře, po odlišné lidské bytosti, jež nebude mít zmatenou mysl a mysl naplněnou strachem a která dosáhne této integrity? 7 Vědomosti Proč nejsou vědomosti, jak jste sám řekl, nikdy úplné? Jestliže člověk pozoruje, pak si uvědomuje, že pozoruje, nebo si uvědomuje pouze to, co pozoruje? Vede vědomí k analyzování? Co jsou psychologické vědomosti? Od koho očekáváte odpověď na tyto otázky od delfské věštírny, vysoko povzneseného kněze, astrologů, jasnovidců nebo lidí, co předpovídají budoucnost z čajových lístků? Domníváte se snad, že dostanete jednoznačnou odpověď na tyto otázky? Když už jste je však položil, můžeme je prodiskutovat. Nemyslete si však, že já, přednášející, vaše dotazy zodpovím a vy moje odpovědi buď přijmete, nebo odmítnete, nespokojeně odkráčíte a řeknete: Dnešní ráno jsem promarnil. Jestliže tyto otázky budeme moci vážně prodebatovat, abychom tento problém oba dva nějakým svým poznáním uchopili, pak věřte, že to bude vaše vlastní odpověď, nikoliv odpověď někoho, koho jste slyšeli na tyto otázky odpovídat. Můžete hovořit o rakovině a nemít ji. Jestliže ji však máte, jste s ní spojeni, spojeni v bolesti, úzkosti a strachu. Proč nejsou vědomosti nikdy úplné? Co jsou znalosti a co míníme tím, když říkáme, že známe? Můžete stokrát přesvědčovat sami sebe: Znám svou ženu, svého manžela, svou přítelkyni nebo přítele. Znáte je doopravdy? A lze je vůbec zcela poznat? Nemáte o nich jen určité představy? A jsou představy skutečností? Vědět a znát jsou tedy velmi omezené. I vědecké znalosti jsou limitované. Vědci se snaží nalézt, co se nachází za hmotou. A ačkoliv nakumulovali obrovské množství poznatků, nebyli to doposud schopni zjistit. Vědomosti a nevědomost vždy kráčí ruku v ruce. Neznámé i známé. Vědci tvrdí, že prostřednictvím hmoty budeme schopni nalézt to, co se nachází za ní. My lidské bytosti jsme ale hmotou. Naše mysl je také hmota. Proč se tím nezabýváme? Poněvadž může-li mysl projít sama sebou, pravděpodobnost toho, že nalezneme původ všech věcí, je mnohem větší. Znalost sama sebe je také omezená. Jestliže hledám, abych se poznal, mohu studovat psychologii, mohu diskutovat s psychology, psychoanalytiky, psychoterapeuty, psychobiology. Tato znalost je však vždy omezená. Pokud ale proniknu do této entity, která se nazývá já, existuje zde možnost, že půjdu neustále dál a dál. Toto je velmi důležitý moment, bez kterého je život jen stěží něčím jiným než koloběhem rozkoše a bolesti, radosti a smutku, odměny a potrestání vzorcem, v němž žijeme. Psychologické poznatky, jichž jsme nabyli, vytvořily vzorce, v nichž jsme uvězněni. Poznatky, ať už fyziologické či psychologické, musí být vždy omezené. Jestliže člověk pozoruje, uvědomuje si, že pozoruje, nebo si uvědomuje pouze to, co pozoruje? Vede vědomí k analyzování? Co myslíme pozorováním? Je potřeba uvědomit si, že existuje jak vnější vizuální pozorování (například stromu v okolí), tak i vnitřní pozorování. Existuje vnější naslouchání prostřednictvím uší, ale také vnitřní naslouchání. Jestliže se díváme, pozorujeme skutečně, nebo pozorujeme se slovy? To znamená: pozoruji objekt, který nazýváme strom, a řeknu strom. Pozoruji se slovy. Můžeme teď zjistit, je-li možné pozorovat beze slov? Slova se totiž stala důležitějšími než pozorování. Manžel pozoruje svou manželku nebo manželka svého manžela se všemi vzpomínkami, obrazy, dojmy i pocity podráždění. Nikdy nepozorují přímo. Můžeme pozorovat člověka, s nímž intimně žijeme, bez představ, obrazů a názorů? Možná jsme schopni pozorovat beze slov objekt, který nazýváme stromem. Jestliže jste se tím zabývali, je to poměrně snadné. Pozorovat však člověka, s nímž žijete, aniž by se aktivovaly vaše vzpomínky na tohoto člověka, není tak snadné. Toto pozorování prostřednictvím představ, prostřednictvím nahromaděných vzpomínek není v žádném případě vztahem. Je to vztah jednoho obrazu k obrazu druhému, a přesto to nazýváme vztahem. Jestliže to však prozkoumáte podrobněji, zjistíte, že se v žádném případě nejedná o vztah. Je to představa jednoho člověka umocněná představou

8 člověka druhého. Je tedy možné pozorovat, aniž bychom to, co pozorujeme, abstrahovali nebo si o tom utvářeli názory? Toto je myšleno psychologicky. Uveďme si příklad, v určitém časovém období dokáži nahromadit nezměrné množství poznatků o své ženě. Tyto poznatky mohou být správné, nebo nesprávné. To však záleží pouze na mé senzibilitě, citovosti, chamtivosti, závisti, na mých ambicích a na mém sebestředném jednání. Tyto vědomosti brání skutečnému pozorování blízkého žijícího člověka. Ve skutečnosti se s touto živou věcí nechci nikdy setkat, poněvadž mám strach. Je mnohem bezpečnější mít o člověku představy než spatřit živou věc. Mé psychologické poznatky brání čistému pozorování. Může se od tohoto člověk osvobodit? Může se okolí, které tyto představy produkuje, zastavit? Mám takové a takové konkrétní představy o své ženě, existují, to je však velmi děsivá skutečnost, cítím se jako bych měl přivázaný balvan na svém krku. Jak jej mám odhodit? Liší se nějak tento kámen, určité představy, od pozorovatele? Liší se tyto představy, toto závaží na mém krku, od pozorovatele, který si je svých představ vědom? A odlišuje se pozorovatel, jenž si je svých představ vědom a který se jich chce zbavit, ale neví jak, od představ, které pozoruje? Očividně ne. Pozorovatel je tedy tvůrcem představ, který tyto představy vytváří, a následně se od nich odděluje a ptá se: Co s nimi mám dělat? Takto žijeme, toto je vzorec, podle nějž jednáme, toto je naše podmínění, na které jsme uvykli, a přirozeně je proto akceptujeme. My však tvrdíme něco zcela protikladného: Pozorovatel je sám pozorovaným. Musíme prozkoumat, kdo je pozorovatel. Pozorovatel je výsledkem všech svých zkušeností. Je svými vědomostmi, vzpomínkami, strachy i úzkostmi je svou minulostí. Pozorovatel vždy žije v minulosti, a třebaže se ustavičně pozměňuje, aby vyhovoval přítomnosti, jeho kořeny jsou stále v minulosti. Dochází k tomuto pohybu času minulost se v přítomnosti pozměňuje a pokračuje v budoucnosti. Toto je psychologický pohyb neboli pohyb času. Jestliže pozorujeme, pozorujeme skrze představu, kterou jsme si o dané věci nebo osobě utvořili. Můžeme pozorovat tuto věc nebo osobu bez této představy? Může tedy pozorovatel při pozorování chybět? Díváme-li se na člověka, jehož velmi důvěrně známe, vynořuje se představa. Čím ho známe důvěrněji, tím je tato představa konkrétnější. Můžeme se na tohoto člověka dívat bez této představy? To znamená: můžeme se na tohoto člověka dívat bez pozorovatele? To je ryzí pozorování. Vede toto vědomí k analyzování? Očividně ne. Co myslíme analyzováním a kdo analyzuje? Předpokládejme, že analyzuji sám sebe. Kdo je analytikem? Liší se analytik ode mě? Evidentně nikoliv. Odstraňujeme příčinu konfliktu mezi lidskými bytostmi. Konfliktu, který existuje od doby, kdy začal působit princip rozdělení. Rozdělení ve vnějším světě je vytvářeno rozdělením v nitru. Jestliže řeknu, že jsem hinduista, jsem ve svém nitru rozdělen. Totožnost s představou, že jsem hinduista, mi poskytuje bezpečí. A tak na ní lpím, což je hloupost, protože v představě se žádné bezpečí nenachází. A muslim, Arab či žid dělají totéž. Proto jdeme jeden druhému po krku. Ztotožňuje-li se pozorovatel s tím, co pozoruje, nedochází k žádnému konfliktu, poněvadž nedochází k rozdělení. Pochopte že, naše mysli byly naučeny a vyškoleny, aby v sobě tato rozdělení obsahovaly. Rozdělení, že Já a pozorovaná věc se liší můj vztek a moje žárlivost se ode mě odlišují, a proto s nimi musím něco udělat, ovládat je, potlačit, překročit nebo jednat podle nich. Co se však stane, jsou-li vztek a žárlivost mnou? Konflikt je odstraněn. Vzorec byl přerušen. Vzorec, který tvoří podmínění mysli, byl zastaven. Je to konec něčeho a začátek jiného. Co se však děje, je-li vzorec zneškodněn a boj u konce? Započne se nová hybnost, nový pohyb. Můžete pozorovat strom a do vašeho pozorování se vám vkrádá slovo strom. Jakmile strom spatříte, řeknete si, že vidíte strom (nebo motýla, jelena, horu či řeku). Dochází k okamžité reakci. Tuto reakci lze zpozorovat a zachytit, aby docházelo pouze k pozorování stromu, krásy jeho linií, půvabu a vlastností. Totéž učiňte s člověkem, se kterým žijete, s nímž máte intimní vztah pozorujte ho bez jediné

9 představy. V takovém případě nabývá vztah něčeho absolutně mimořádného. Představme si takovýto příklad: manželka nemá o svém manželovi žádné představy, což značí mimořádný způsob spolužití, v němž může dojít ke skutečné a hluboké lásce, ale její muž je násilnický (ona násilnická není). Myslíte si, že mezi nimi existuje nějaký vztah, vyjma vztahu sexuálního? Očividně nikoliv, oba však žijí v jednom domě. Co tedy manžel udělá? Manželka o něm nemá žádné představy. On je však o své ženě má a neustále je hromadí. Žijí v jednom domě. Co se děje? Ona je svobodná, on svobodný není. Chce, aby o něm měla nějaké představy, protože je na to zvyklý. Destruktivní vztah tedy pokračuje, dokud manželka neřekne dost! Rozvede se s manželem a opustí ho? Možná. Vzhledem k tomu, že o něm nemá žádné představy, prostoupila jejich dům naprosto jiná atmosféra. Manžel si začíná uvědomovat, že jeho žena je statická, zatímco on se neustále pohybuje. Jakmile narazí na něco, co je nehybné, něco se s ním začne dít. 8 Bolest Nespočívá důvod vzniku mysli v obraně před bolestí? Dítě začíná přemýšlet, aby se oddělilo od fyzické bolesti. Je mysl výsledkem bolesti, nebo je bolest výsledkem mysli? Jak má člověk překročit obranné mechanizmy, které se utvářely od dětství? Píchněte se do nohy špendlíkem a ucítíte bolest. Poté budete toužit po tom, aby bolest skončila. Toto je pohybovou energií myšlení, nervovou reakcí. Nakonec se s touto reakcí ztotožníte a řeknete si: Doufám, že bolest jednou odezní, po druhé již to neudělám. Toto všechno je součástí pohybové energie mysli. Strach je součástí bolesti. Existuje strach bez mysli? Zkusili jste někdy oddělit mysl od bolesti? Na určitou dobu se posaďte do zubařského křesla a pozorujte, jak se věci dějí. Ať vaše mysl pozoruje, aniž by se ztotožňovala. Můžete to udělat. Já jsem seděl v zubařském křesle čtyři hodiny a do mysli mi nevstoupila jediná myšlenka. Jak má člověk překročit obranné mechanizmy, které vznikly v dětství? Navštívit psychoanalytika? Můžete si myslet, že toto je nejjednodušší způsob, protože psychoanalytik vyléčí všechny problémy, jež mají v dětství kořeny. Bohužel tomu tak není. Nevyléčí je, ale může je nepatrně pozměnit. Co tedy člověk udělá? Neexistuje nikdo, za kým by mohl jít. Postaví se tomu čelem? Takový člověk nežije. Postavil se kdy člověk skutečnosti, že neexistuje nikdo, na koho by se mohl obrátit? Má-li člověk rakovinu, může navštívit lékaře. To se liší od psychologických poznatků, které získal v dětství a jež jsou příčinou toho, že se stává neurotickým. A většina lidí je neurotickými. Co má tedy člověk dělat? Jak má ve světě, který je poněkud neurotický a v němž jsou všechny vztahy s okolím nevyvážené, poznat, že i on sám je nevyrovnaný? Nemůže jít za nikým. Co se tedy děje v mysli člověka, který už není závislý na ostatních, na knihách, psycholozích a autoritách? Co se stane s myslí člověka, jenž si skutečně uvědomí, že se nemůže na nikoho obrátit? Neuróza je výsledkem závislosti. Člověk je závislý na své ženě, lékaři, Bohu nebo psycholozích. Vytvořil si okolo sebe řadu závislostí v naději, že mu tyto závislosti poskytnou bezpečí. A co se stane, jakmile objeví, že nemůže být závislý na nikom? Dosahuje obrovské psychologické revoluce a obvykle není ochoten postavit se k této skutečnosti přímo. Člověk je závislý na své ženě, která ho v této závislosti povzbuzuje, a naopak. Toto je součástí jeho neurózy. Nezbavuje se toho, ale zkoumá to. Může se osvobodit a nebýt na své ženě psychicky závislý, ale to neudělá, protože má strach. Buď od ní něco vyžaduje či potřebuje, nebo jeho žena podporuje jeho myšlenky, pomáhá mu vládnout, být ambiciózní a utvrzuje ho v domnění, jaký je úžasný filozof. Pochopte však, že samotný stav závislosti na někom jiném může být příčinou hluboké psychologické neurózy. Porušíte-li tento vzorec, co se stane? Stanete se duševně zdrávi! Abyste zjistili, co je pravda, musíte být takto duševně v pořádku. Závislost existuje od dětství, byla činitelem proti bolesti a poranění, činitelem útěchy, emoční výživy a podpory toto všechno do sebe člověk zabudoval, je toho součástí.

10 Takto podmíněná mysl nemůže nikdy zjistit, co je pravda. Nebýt na ničem závislý znamená, že jste sami. Jen sami, celiství to je duševní zdraví, z této vyrovnanosti se rodí rozum, jasnost a integrita. 9 Pravda V současnosti panuje rozšířená domněnka, že vše je relativní, že vše je záležitostí osobních názorů a nic takového jako pravda či skutečnost nezávisí na osobním vnímání. Jaká je inteligentní odezva na toto přesvědčení? Je tomu skutečně tak, že jsme všichni natolik osobní, že to, co vidím já, nebo to, co vidíte vy, je jediná pravda? Že můj názor a váš názor je jediná skutečnost, kterou máme? Tato otázka totiž naznačuje, že vše je relativní dobro je relativní, zlo je relativní i láska je relativní. Je-li vše relativní (to jest nikoliv celistvá, úplná pravda), pak jsou relativní naše činy, naše sympatie i osobní vztahy. Můžeme je ukončit, kdykoliv chceme, kdykoliv nás přestanou těšit. Existuje kromě osobní víry a osobních názorů, něco takového jako pravda? Existuje něco jako pravda? Tuto otázku si kladli v dávných časech Řekové, hinduisté i buddhisté. Je s podivem, že východní náboženství toto pochybování povzbuzovala pochybování, dotazování zatímco západní náboženství je potlačují a nazývají kacířstvím. Skutečnost, zda kromě osobních názorů, dojmů a zkušeností, které jsou vždy relativní, existuje vnímání, nahlížení, jež je absolutní pravdou, které není relativní, musí člověk zjistit sám pro sebe. Jak to zjistí? Jestliže řekne, že osobní názory a vnímání jsou relativní, pak něco takového jako absolutní pravda neexistuje vše je relativní. A proto je relativní, příčinné, neúplné, necelistvé a zlomkovité i naše chování, jednání a náš způsob života. Jakým způsobem člověk zjistí, zda existuje něco takového jako pravda, která je absolutní, úplná a jež se v atmosféře osobních názorů nikdy nemění? Jak to jeho mysl, intelekt a uvažování zjistí? Člověk zkoumá něco, co vyžaduje veliké úsilí při jednání v každodenním životě a při odkládání toho, co je falešné to je jediný způsob, jak lze postupovat. Jestliže má někdo o pravdě nebo lásce iluze, sny, představy a nerealisticky je pojímá, pak je toto vše překážkou, která mu zabraňuje postoupit dál. Dokáže upřímně prozkoumat, co je iluze? Jak iluze vzniká? Z čeho pramení? Neznamená to zabývat se něčím, co není skutečné? Skutečné je to, co se děje, ať už to můžeme nazvat dobrým, špatným nebo neutrálním. Je to to, co se skutečně děje. Jestliže se člověk tomu, co se v něm skutečně děje, nedokáže postavit tváří v tvář, pak vytváří iluze, protože chce utéci. Pokud není ochoten nebo má-li strach vyrovnat se s tím, co se právě teď děje, poté toto uhýbání vytváří iluze, přeludy a snový pohyb směrem pryč od toho, co je. Slovo iluze naznačuje pohyb směrem od toho, co je. Může se člověk tohoto útěku, tedy pohybu směrem od skutečnosti, vyvarovat? Co je skutečné? Skutečné je to, co se děje, včetně všech reakcí, myšlenek, přesvědčení a názorů. Nevytvářet iluze znamená postavit se jim. Iluze může vznikat jen tehdy, dochází-li k pohybu směrem od reality, od toho, co se děje, od toho, co skutečně je. Pokud člověk to, co je, chápe, nejsou to jeho osobní názory, které hodnotí, ale skutečné pozorování. Jestliže je vaše pozorování ohraničeno vaším přesvědčením či podmíněním, pak to, co se doopravdy děje, nemůžete pozorovat. V takovémto případě se vyhýbáte pochopit to, co je. Dokáže-li se člověk podívat na to, co se skutečně děje, bude se zcela vyhýbat jakékoliv formě iluze. Dokáže to? Dokáže skutečně pozorovat svoji závislost ať už je to závislost na člověku, přesvědčení, ideálech či prožitcích, které mu poskytly veliké vzrušení? Tato závislost nevyhnutelně vytváří iluzi. A tak tedy mysl, která již iluze nevytváří, která nemá žádné hypotézy, žádné halucinace, jež netouží uchopit prožitek toho, co se nazývá pravdou, do sebe vnesla řád. Má v sobě řád. Chaos, který je vyvoláván iluzemi, přeludy a halucinacemi,

11 nevzniká. Mysl ztratila schopnost vytvářet iluze. Co je v takovém případě pravda? Astrofyzici a vědci využívají mysl, aby zkoumali hmotný svět okolo sebe. Překračují hranice fyziky, přestupují je, ale pokaždé se obracejí směrem ven. Jestliže však člověk začne ve svém nitru, spatří, že Já je také hmotné. A mysl je hmotná. Dokáže-li se člověk obrátit do nitra, pohybovat se od skutečnosti ke skutečnosti, začne objevovat to, co hmotu přesahuje. Jestliže to udělá, pak absolutní pravdu nalezne. 10 Násilí Jak můžeme přijmout zodpovědnost za to, co se děje ve světě, a nadále fungovat v každodenním životě? Jaké jsou správné kroky, co se násilí týče? Jak bychom měli jednat, čelíme-li násilí? Je to, co se děje ve vnějším světě, odlišné od toho, co se děje uvnitř? Svět je plně prodchnut agresí a násilím, nekonečně to v něm vře, krize stíhá krizi. Probíhají války, rozdělování národností, náboženské rozdíly, rasové a komunální odlišnosti, jeden soubor systematizovaných konceptů zbrojí proti druhému. Liší se to od toho, co se děje v našem nitru? I my jsme násilní, neskutečně ješitní i nečestní a při různých příležitostech se stavíme do rozmanitých póz. Je to tedy jeden pohyb stejně jako příliv a odliv. My, lidské bytosti, jsme stvořili to, co se děje ve vnějším světě, a to se nemůže změnit, dokud se nezměníme my. To je základ. Chceme ve světě něčeho dosáhnout, vlastnit lepší instituce a nestydět se za vládu a tak dále, ale nikdy nepřiznáme, že je to naším výtvorem. Dokud se nezměníme my, nemůže se změnit ani to ostatní. Po milion let naší existence jsme stále stejní. V podstatě jsme se nezměnili a nadále ve světě vyvoláváme spoušť. Člověk je ve skutečnosti světem. To není představa, ale skutečnost. Chápete rozdíl mezi představou a skutečností? Člověk zaslechne výrok, že je světem, a učiní z toho představu, abstrakci. Následně tuto představu konfrontuje a zjišťuje, zda je správná, nebo chybná, a smysl mu uteče. Skutečnost však je taková, že člověk je světem, prostě to tak je. Je tedy zodpovědný za jeho změnu, což znamená, že je zcela zodpovědný za to, jakým způsobem žije svůj každodenní život. Nesnažte se pozměnit onen neustávající chaos, nesnažte se jej přikrášlit nebo se připojit k této nebo tamté skupině či instituci, ale jako lidská bytost, která je světem, projděte sami radikální transformací. V opačném případě spořádaná společnost neexistuje. Pro většinu z nás je obtížné změnit se a vzdát se svých škodlivých návyků, například kouření. Existují instituce, které vám pomůžou přestat kouřit! Vidíte, jak je člověk na institucích závislý. Můžete tedy zjistit, proč se neměníte a proč, vidíte-li něco špatného, s tím ihned nepřestanete? Je to proto, že lidé doufají, že do světa vnese řád někdo jiný a oni se mu podřídí? Je to z toho důvodu, že jsme lhostejní, psychicky líní a neschopní? Kolik let stráví člověk tím, aby si osvojil určité dovednosti a techniky, vystudoval střední školu a univerzitu, stal se doktorem, a přesto nedokáže strávit ani jediný den tak, aby popřemýšlel nad svou změnou. Zodpovědným úkolem člověka je tedy radikálně změnit sám sebe, protože on je součástí lidstva. Další otázkou je, jaké jsou správné kroky, co se násilí týče, a jak bychom měli jednat, čelíme-li násilí? Násilí je vztek, nenávist, přizpůsobení se, napodobování i poslušnost. Popření všeho, co je jeho opakem. Je možné osvobodit se od násilí, jež je součástí lidského života, jakýmsi dědictvím po zvířatech osvobodit se nikoliv relativně, ale absolutně? To znamená osvobodit se od hněvu a nejen se od něj osvobodit, ale zcela od něj oprostit naši mysl. Nebo se osvobodit od napodobování nikoliv vnějšího napodobování, ale napodobování prostřednictvím srovnávání. Lidé neustále přehodnocují a srovnávají byl jsem, budu, jsem něco. Mysl, která ustavičně srovnává a posuzuje, je agresivní. Správné jednání vychází z mysli, jež je prosta napodobování, přizpůsobování a posuzování. Může se mysl zcela zbavit veškerého násilí? A odstraní-li je, jaká je pak její

12 odezva, jestliže se s ním znovu střetne? Pokud se člověk setká s násilím tváří v tvář, jak zareaguje? Může se připravit, co udělá, jestliže s ním vejde v kontakt? Čelí-li mozek násilí, prochází radikální chemickou změnou. Reaguje mnohem rychleji než úder. Celé tělo reaguje a dochází k okamžité odezvě. Člověk nemusí úder vrátit, avšak samotná přítomnost vzteku či nenávisti tuto reakci vyvolá, a tak dochází k činu. Všimněte si, co se děje v nitru člověka, který se hněvá, ale vy si jeho hněv nepřipouštíte, a proto nereagujete. V okamžiku, kdy si uvědomujete hněv druhého člověka a sami nereagujete, dochází ke zcela odlišné odezvě. Vlivem lidského instinktu reagujeme na nenávist nenávistí, na vztek vztekem, dochází k chemické záplavě, která v systému vyvolává podrážděné reakce. Utište však toto všechno v přítomnosti hněvu a dojde k odlišnému jednání. 11 Naděje Naděje v to, že zítřek vyřeší naše problémy, nám zabraňuje, abychom spatřili, že změna je zcela neodkladná. Jak nejlépe se s touto skutečností vyrovnat? Co znamená pojem budoucnost, co je to budoucnost, jak ji vnímat a jak si ji představit? Je-li člověk těžce nemocný, zítřek pro něj význam má, zítra může být uzdraven. Musíte se tedy ptát, co je tento pocit budoucnosti. Známe minulost, žijeme v minulosti, což je pohyb opačným směrem. A minulost prochází přítomností, pozmění se a směřuje k tomu, co nazýváme budoucností. Uvědomujeme si vůbec, že žijeme v minulosti v minulosti, která se nepřetržitě pozměňuje, upravuje, rozpíná a smršťuje, avšak stále je to minulost? Uvědomujeme si, že žijeme v minulých zkušenostech a poznatcích, minulém přesvědčení i potěšení, v minulé rozkoši, z níž se stala minulost? Budoucnost je pozměněnou minulostí. Naděje v budoucnost je tedy stále minulostí, která se pohybuje směrem k tomu, co člověk považuje za budoucnost. Mysl nikdy minulost neopouští. Budoucnost je vždy myslí, jež jedná, žije a přemýšlí v minulosti. Co je minulost? Je to kulturní dědictví, tedy podmínění, že jste se narodil hinduistou, buddhistou, křesťanem, katolíkem a tak dále. Je to vzdělání, které člověk obdržel, zkušenosti, jimiž prošel, vzpomínky na bolest a potěšení. Toto je minulost. Toto je lidské vědomí. Může toto vědomí naplněné přesvědčeními, dogmaty, nadějemi, strachy, touhami a iluzemi zaniknout? Je v silách člověka například dnes ráno přestat být na někom závislý? Závislost je součástí jeho vědomí. V okamžiku, kdy s ní skončí, něco nového se evidentně započne. Lidé se však nikdy doopravdy od svých opěrných bodů neoprostí, a dokonce to považují za svou naději. Je člověk schopen prohlédnout svou závislost a ukončit ji i s jejími důsledky? Prozřete, co to znamená být závislý, a svou pozornost zaměřte na okamžité kroky, které tuto závislost ukončují. Máte se obsahu svého vědomí zbavovat po částech? Tedy nejprve se oprostit od svého hněvu, poté od své žárlivosti a podobně? Nikoli, to by trvalo příliš dlouho. Je možné provést to celé okamžitě a najednou? Zabývat se obsahem svého vědomí, analyzovat jej a postupně se zbavovat po částech nežádoucích jevů, by trvalo mnoho let, pravděpodobně i celý život. Je možné proniknout do obsahu vědomí a vymazat z něj to, co je nežádoucí, avšak naše mysl je podmíněna tak, že za činitel změny považujeme čas. 12 Život Co znamená nahlížet absolutno něčeho? Je vůbec možné zaznamenat absolutní pohyb? Může se člověk totálně pohroužit do celého svého vědomí? Samozřejmě, že může. Naše vědomí je utvářeno svým obsahem naší žárlivostí, národností, vírou, zkušenostmi a tak dále. To je obsahem toho, co nazýváme vědomím, a středem toho jsem Já. Dobře?

13 Absolutně toto nahlížet znamená věnovat tomu celou svou pozornost. Člověk se však málokdy dokáže koncentrovat plně na jednu věc. Je-li někdo pozorný v středu samém, v jáství, nahlíží celek. Za zajímavou považuji otázku, zda lze zaznamenat absolutní pohyb? Pohybuje se já? Pohybuje se obsah vašeho vědomí? Ano, pohybuje, ale pouze v rámci svého omezení. Co se ve vědomí pohybuje připoutanost, nebo strach z toho, co by se mohlo stát, kdyby člověk nebyl připoutaný? Vědomí se pohybuje po své vlastní dráze a ve vlastní vymezené oblasti. Toto můžete pozorovat. Je naše vědomí se svým obsahem živé? A jsou naše názory i naše přesvědčení živé? Co je živé? Je živá vzpomínka na zkušenosti, kterými jste prošli? Vzpomínka může být živá, nikoliv skutečnost. Skutečnost je pryč. Přesto říkáme, že pohyb vzpomínky je živý. Vzpomínáte si na zkušenost, která je pryč, a vzpomínka je pro vás živá. Vzpomínku můžete pozorovat, to, co je pryč, nikoliv. Tudíž to, co člověk nazývá živým, se stalo a je to pryč. To, co je pryč, je mrtvé. Proto je lidská mysl mrtvá. Toto je tragédie lidského života. 13 Skutečnosti Existuje stav, který nemá protiklad? A můžeme jej poznat a komunikovat s ním? Existují vůbec protiklady? Nemám na mysli protiklady, jako jsou například muž a žena, temnota a světlo, vysoko a nízko, noc a den tyto protiklady neberme v potaz. Zamysleme se nad tím, zda existuje protiklad dobra. Jestliže má dobro protiklad, pak není dobrem. Přemýšlím nad tím, zda to chápete. Má-li dobro protiklad, musí z tohoto protikladu vycházet. Co je protiklad? My jsme protiklady rozeznávali, a proto se domníváme, že dobro je protikladem zla. Jestliže jsou spolu spojené, jestliže je jedno výsledkem druhého, pak dobro stále vychází ze zla. Existuje tedy vůbec protiklad? Člověk je násilný. Mysl vytvořila nenásilí, protiklad násilí, který není skutečný. Konec násilí se však od nenásilí poněkud liší. Mysl vytvořila protiklady, aby se buď vyhnula jednání, anebo potlačila násilí. Veškerá tato činnost je součástí násilí. Jestliže se však člověk zajímá pouze o to, co je skutečné, pak toto skutečné nemá protiklady. Nenávidíte. Vaše mysl, vaše myšlenky i společnost říkají, že byste se neměli nenávisti poddávat, což je protiklad. Protiklady se rodí jeden z druhého. Existuje tedy pouze nenávist, nikoliv její protiklad. Pozoruje-li člověk skutečnost nenávisti a všechny reakce na tuto skutečnost, proč by měl uvažovat nad protikladem? Protiklad je tvořen myslí, což vede k nepřetržitému souboji mezi nenávistí a ne-nenávistí, mezi skutečností a myslí. Jak má člověk překročit svou nenávist? Zůstane-li pouze skutečnost sama a nikoliv její protiklad, má člověk dostatek energie na to, aby ji pozoroval. Má dostatečné množství energie na to, aby s ní nic nedělal. Pak se skutečnost rozplyne sama. 14 Tvořivost Co je skutečnou tvořivostí a jak se liší od té, kterou produkuje populární kultura? To, co je obyčejně nazýváno kulturou, vytvořil člověk obrazy, hudbu, literaturu, veškerou architekturu i zázraky techniky. A malíři, spisovatelé, básníci a tak dále se pravděpodobně považují za tvořivé. Zdá se, že všichni s touto populární představou tvořivého člověka souhlasíme. Mnoho věcí, které člověk vytvořil, je velmi krásných obrovské katedrály, chrámy a mešity. Některé z nich jsou mimořádně nádherné a o lidech, již je postavili, nevíme nic. V dnešní době se však anonymita téměř vytratila. Anonymita doprovází jiný druh tvořivosti, jenž se nezakládá na úspěchu ani na penězích dvacet osm milionů knih prodaných během deseti let! Anonymita má velký význam. Nese v sobě odlišnou kvalitu. Osobní motivy, osobní postoje a osobní názory neexistují. Je přítomen pocit svobody, ze kterého pramení činnost.

14 Většina člověkem stvořené tvořivosti, jak to nazýváme, však pramení z toho, co známe. Slavní hudebníci, Beethoven, Bach a další vycházeli z toho, co znali. Spisovatelé a filozofové četli a z toho čerpali své poznatky. Ačkoliv rozvinuli svůj vlastní styl, vždy vycházeli z toho, co nashromáždili z toho, co znali. A toto obvykle nazýváme tvořivostí. Je to skutečně tvořivé? Nebo existuje jiný druh tvořivosti, který se rodí z osvobození se od toho, co známe? Protože pokud malujeme, píšeme nebo navrhujeme nějakou úchvatnou architekturu, pak naše činnost pramení z nahromaděných znalostí, jež si přinášíme z minulosti do přítomnosti. Existuje tedy tvořivost, která se absolutně odlišuje od činnosti, již tvořivostí obvykle nazýváme? Existuje život a pohyb, jež nevycházejí z toho, co známe? To jest, existuje tvoření z mysli, která není zatížena životním stylem, vším tím společenským a ekonomickým tlakem? Existuje tvoření, jehož zdroj nalezneme v mysli, jež se osvobodila od toho, co známe? Obvykle začínáme tím, co známe, a z toho při tvoření vycházíme. Existuje však tvořivý podnět či pohyb, který nevyužívá toho, co známe? V tomto stavu mysli nemusí být tvoření, tak jak je známe, nezbytné. Lze považovat tvořivost za něco, čím mohou disponovat všichni, a nikoli pouze specialisté, profesionálové, nadaní a talentovaní lidé? Myslím si, že všichni můžeme mít tuto mimořádnou mysl, která je doopravdy oproštěna od břemen, jež na sebe člověk naložil. Z této rozumné, racionální a zdravé mysli vychází něco totálně odlišného, co se nemusí nutně vyjadřovat prostřednictvím maleb, literatury či architektury. Proč by také mělo dodržovat pouze tyto jednotvárné a fádní formy? Prozkoumáte-li to skutečně podrobně, pak zjistíte, že existuje stav mysli, který doopravdy není ovlivněn tíhou zkušeností. Zkušenosti poukazují na mysl, která stále tápe, ptá se a neustále cosi hledá, a razí si tak cestu temnotou s přáním překročit samu sebe. Jestliže se do této otázky ponoříme celou svou myslí i srdcem, získáme úplnou a vyčerpávající odpověď. Tvořivost, kterou nevytvořil člověk, existuje. Je-li mysl mimořádně jasná a bez nejmenšího náznaku konfliktu, nachází se skutečně ve stavu tvoření. Nepotřebuje žádný projev, žádné naplnění, žádnou publicitu ani podobné nesmysly. 15 Jednání Řekl jste, že při samotném procesu nahlížení dochází k jednání. Je toto jednání shodné s projevem jednání? Při samotném aktu pozorování dochází k jednání. Pozorujte chamtivost bez jakéhokoliv zkreslení, bez motivů a aniž byste si říkali, že ji musíte překročit prostě jenom pozorujte její pohyb. Skrze pozorování lze sledovat celý pohyb chamtivosti, nejenom její určitou formu, ale celý její pohyb. Jestliže je při pozorování chamtivosti, nenávisti, násilí nebo čehokoliv jiného toto pozorování zcela bezpříkazové, pak zde nenastává prodleva mezi pozorováním a jednáním. Normálně k prodlevě totiž dochází pozorujeme, pak teprve učiníme závěr, dostaneme nápad a následně tento nápad uskutečníme. V této časové prodlevě vznikají všechny druhy problémů, zatímco pozorování je samotným ukončením chamtivosti. A je toto jednání shodné s projevem jednání? Co si pod tímto představit? Nejlépe vám to ozřejmím na tomto příkladu: náhle uvidíte hada, dejme tomu kobru. Okamžitě se u vás projeví pud sebezáchovy, což je přirozené. Pud sebezáchovy je okamžitý, velí nám utéct nebo něco udělat. V tomto případě se pozorování projevilo fyzickou činností. My však hovoříme o pozorování celou svou myslí, nikoliv o částečném pozorování, které normálně provádíme. Být natolik koncentrovaní, že celá mysl vynakládá úsilí udržet si naprostou pozornost. Takováto pozornost naznačuje, že neexistuje střed, ze kterého ji vynakládáte. Jestliže se soustředíte, vycházíte ze středu, z bodu, a proto je toto soustředění omezené, konečné a zúžené. Pozornost

15 oproti tomu nemá žádný střed, vše ve vaší mysli je živé a pozorné. Zjistíte, že neexistuje žádný bod, ze kterého vaše pozornost pramení. Tato pozornost na rozdíl od soustředění není ohraničená. 16 Představy Aby utichly představy, musí utichnout také mysl? Implikuje jedno nezbytně druhé? Je konec tvoření představ skutečně základem, na němž může člověk začít objevovat, co je pravda a láska? Nebo je tento konec samotnou podstatou pravdy a lásky? Žijeme prostřednictvím představ, které vytvořila naše mysl, naše myšlenky. Tyto myšlenky jsou neustále přibývají a ubývají. Máte o sobě svou představu. Jste-li spisovatelem, máte o sobě představu jako o spisovateli. Jste-li manželkou či manželem, vytvořili jste si o sobě nějakou představu. Počátek toho nalezneme v dětství, kdy docházelo k výchově prostřednictvím srovnávání, prostřednictvím sugesce, prostřednictvím toho, že vám někdo říká, že musíte být stejně dobří jako váš kamarád, že něco nesmíte, či naopak musíte. Postupně se tedy tento proces nahromadí. A v našich vztazích, osobních i neosobních, existují představy vždy. Dokud představy existují, budete vystaveni poraněním, modřinám a ranám. A tyto představy zabraňují tomu, abyste s druhými lidmi navázali skutečný vztah. Je možné toto ukončit, nebo je to něco, s čím musíme žít navěky? A znamená konec představ i konec pro myšlenky? Jsou představy a myšlenky navzájem propojené? Když se mašinerie, jež tvoří představy, zastaví, je to vnímáno za samotnou podstatu pravdy a lásky? Ukončili jste již někdy skutečně představy, a to dobrovolně, bez nucení a bez motivů? A myslíte si, že to jde snadno? Nikoliv. Musím se oprostit od představ, které o sobě mám, protože pak nebudu zraňován. Vezměte si jednu představu a prozkoumejte ji. Při tomto zkoumání objevíte celý pohyb tvoření představ. V této představě začnete objevovat, že je zde přítomen strach, úzkost i pocit oddělení. A máte-li strach, stoprocentně se budete ujišťovat, že je mnohem lepší ponechat si to, co znáte, než to, co neznáte. Jestliže se do toho však pustíte naplno, pak začnete zkoumat, kdo nebo co je tvůrcem této představy. Nejenom jedné představy, ale celého procesu tvoření jako celku. Je to mysl? Je to přirozená odezva, přirozená reakce, fyzicky a psychicky se chránit? Člověk může pochopit přirozenou reakci, která slouží k fyzické ochraně jak si obstarat potravu a šaty, jak si zajistit přístřeší, jak se finančně zabezpečit, jak se vyhnout přejetí autobusem a tak dále. To je přirozená, zdravá a inteligentní reakce. Při té nedochází k žádným představám. Psychicky, vnitřně, jsme však vytvořili představu, která je výsledkem řady událostí, nehod, poranění nebo podráždění. Je toto duševní tvoření představ pohybem mysli? Víme, že do sebeobranné fyzické reakce mysl do značné míry nevstupuje. Psychické tvoření představ je však výsledkem nepřetržité nepozornosti, což je samotnou podstatou mysli. Mysl sama o sobě je nepozorná. Pozornost nemá žádný střed, nemá bod, ze kterého směřuje do druhého bodu jako při soustředění. Je-li vyvíjena naprostá pozornost, mysl se nepohybuje. Myšlenky vznikají pouze v mysli, jež je nepozorná. Myšlenka je hmotou, myšlenka je výsledkem paměti a paměť je výsledkem zkušenosti, která musí být vždy omezená a částečná. Vzpomínky ani vědomosti nemohou být nikdy úplné, vždy jsou částečné, a proto nepozorné. Je-li tedy přítomna pozornost, představy nevznikají, a ani nevzniká konflikt. Nahlížíte skutečnost. Pokud dokáži celou svou pozornost soustředit, pak jestliže mne urážíte, nebo mi lichotíte, nic to pro mne neznamená. Jakmile však nedávám pozor, mysl, která je nepozorná sama o sobě, převezme kontrolu a začne vytvářet představy. Lze ukončení tvoření představ pokládat za podstatu pravdy a lásky? Ne tak docela. Je touha láskou? Je láska pouze rozkoší? Převážná část našeho života směřuje k rozkoši v jejích rozličných formách, a pokud k tomuto pohybu rozkoše dochází (například sex), pak to nazýváme láskou. Lze mluvit o lásce, existuje-li konflikt

16 a je-li mysl paralyzována určitými problémy, ať už se jedná o problémy nebe, meditace nebo mezi mužem a ženou? Jestliže je mysl zahlcena problémy, může v ní být ještě místo pro lásku? Může láska existovat tam, kde se nachází veliké utrpení, ať už fyzické či psychické? Je pravda otázkou závěrů a názorů filozofů, teologů a lidí, kteří hluboce věří v dogmata i rituály, jež jsou všechny výtvorem člověka? Může takto podmíněná mysl poznat, co je pravda? Pravda může existovat pouze tehdy, je-li mysl totálně osvobozena od tohoto zmatku. Filozofové a ti ostatní nikdy nepohlédnou na vlastní život. Utíkají do nějakého metafyzického nebo fantaskního světa, o němž začnou psát; pak své dílo publikují a následně se stávají slavnými. Pravda je něco, co vyžaduje mimořádně jasnou mysl nezatíženou problémy a nezpůsobující konflikty. Dokonce i vzpomínky na konflikt musí utichnout. Jsme-li zatíženi břemenem paměti, nemůžeme pravdu nalézt. Není to možné. Pravda může přijít pouze k mysli, která je ve značné míře osvobozena od všeho, co vytvořil člověk. Pro mě to nejsou slova, chápete? Kdyby to nebylo něco skutečného, nepřednášel bych, protože bych nebyl upřímný sám k sobě. Kdyby to nebyla skutečnost, byl bych nesmírný pokrytec. Vyžaduje to obrovskou integritu. 17 Reinkarnace Vyjádřil byste prosím jednoznačně své stanovisko k tématu reinkarnace, protože v současné době se hromadí vědecké důkazy, které dosvědčují, že reinkarnace je skutečná. Jsem tím znepokojen, jelikož vidím, že velké množství lidí začíná těchto důkazů využívat, aby ještě více posílili své přesvědčení, což jim dovoluje vyhýbat se problémům života a smrti. Není vaší zodpovědností, abyste byl v této záležitosti jednoznačný, přímý a srozumitelný místo toho, abyste se tomuto tématu vyhýbal? Budeme velmi jednoznační. Pojem reinkarnace existoval dlouho před vznikem křesťanství. Tato myšlenka je rozšířená po celé Indii a pravděpodobně v celé Asii. Zaprvé: co je to, co se vtěluje, a nejenom vtěluje, ale vtěluje znovu a znovu? Zadruhé: názor, že existují vědecké důkazy, které dosvědčují, že reinkarnace je skutečná, způsobuje, že se lidé vyhýbají svým problémům, a to vyvolává znepokojení tazatele. Skutečně ho znepokojuje, že se lidé vyhýbají svým problémům? Vyhýbají se jim prostřednictvím fotbalu nebo chození do kostela. Odložte znepokojení tím, co lidé dělají. Zajímá nás skutečnost, pravda o reinkarnaci, a od přednášejícího chcete jednoznačnou odpověď. Co je to, co se vtěluje, co se opětovně rodí? Co je to, co v tomto okamžiku žije, co tady sedí? Jaký význam má to, co se teď děje, pro to, co se vtělilo? A když odsud člověk odejde, co je to, k čemu skutečně dochází v našem každodenním životě, který je živým pohybem inkarnace lidského snažení, chutí, chamtivosti, závisti, připoutanosti a toho všeho? Je to to, co se znovu vtěluje v příštím životě? Lidé, kteří jsou přesvědčeni o reinkarnaci, věří, že se narodí se vším, co mají teď možná, že to bude trochu pozměněné a tak pokračují život za životem. Víra není nikdy živá. Předpokládejte však, že tato víra je nesmírně živá; pak je to, kým jste nyní, mnohem důležitější, než to, kým budete v příštím životě. V asijském světě existuje slovo karma, což znamená činy v současném životě, v tomto období, s veškerým utrpením, zmatkem, vztekem, žárlivostí, nenávistí a násilím, které je doprovází. Toto všechno se může pozměnit, avšak bude to pokračovat do příštího života. Existují tedy důkazy, jež dosvědčují vzpomínky na minulé záležitosti, na minulé životy. Tyto vzpomínky jsou nahromaděným Já, egem i osobností. Tento balík, trochu upravený, potrestaný a vyleštěný pokračuje do dalšího života. Problém tedy nespočívá v tom, zda reinkarnace existuje (v tomto ohledu jsem velmi jednoznačný), ale v tom, že existuje současná inkarnace. Mnohem důležitější než reinkarnace je ukončení tohoto zmatku a tohoto konfliktu právě teď. Pak pokračuje něco diametrálně odlišného. Člověk, který je nešťastný, zkroušený, zarmoucený a utrápený pevně doufá v to, že

17 příští život bude lepší. Tato víra neznamená nic jiného, než že si netroufáte postavit se skutečnosti právě nyní. Přednášející se k lidem, kteří věří v reinkarnaci, mnoho namluvil. Přednášel a psal o reinkarnaci donekonečna. Je to součástí uvažování těchto lidí. Říkám: Dobře, pánové, pokud věříte v toto všechno. Ale přes to záleží velice na tom, co děláte nyní. Je však přítomné činy nezajímají. Zajímá je budoucnost. Neříkají: Jsem přesvědčen a změním svůj život natolik, že žádná budoucnost nebude existovat. Neřekněte na konci tohoto všeho, že se této konkrétní otázce vyhýbám. Jste to vy, kdo se jí vyhýbá. Řekl jsem, že za mnohem důležitější považuji současný život. Jestliže jste to pochopili a prozkoumali jej se vší jeho vřavou a složitostí, ukončete jej a nepokračujte v něm. Vstoupíte do diametrálně odlišného světa. Myslím si, že je to jasné, nebo snad ne? Nekličkuji. Můžete se mě zeptat přímo, zda věřím v reinkarnaci. Nevěřím v nic. Toto není výmluva. Nevěřím v nic a neznamená to, že jsem ateistou nebo že jsem bezbožný. Prozkoumejte to, pochopte, co to znamená. Znamená to, že je mysl osvobozena od všech osidel víry. Ve starodávné indické literatuře existuje příběh o smrti a vtělení. Pro bráhmana platí jedno ze starých pravidel a zvyků, a sice to, že po nashromáždění pozemského bohatství se jej na konci pětiletého období musí vzdát a začít znovu. Jistý bráhman měl syna a tento syn mu řekl: Dáváš toto všechno nejrůznějším lidem. Komu dáš mě, ke komu mě pošleš? Otec odvětil: Jdi pryč, to mě nezajímá. Chlapec se však několikrát vrátil a otce to rozhněvalo. Řekl: Pošlu tě Smrti. a poněvadž byl bráhmanem, musel dodržet své slovo. Poslal tedy svého syna ke Smrti. Na své cestě za Smrtí navštíví chlapec rozličné učitele a postupně zjišťuje, že někteří v existenci reinkarnace věří, jiní ne. Pokračuje ve svém hledání a nakonec přijde k domu, jejž Smrt obývá. Když k němu však dorazí, Smrt tam není. (To má úchvatné důsledky, jestliže to blíže prozkoumáte.) Smrt tam není. Chlapec čeká tři dny. Čtvrtý den se Smrt objeví a omlouvá se. Omlouvá se, protože chlapec byl bráhmanem, a říká: Omlouvám se, že jsi musel čekat. Na oplátku ti splním tři přání. Můžeš být největším králem, nejbohatším člověkem nebo se stát nesmrtelným. Chlapec odvětí: Navštívil jsem mnoho učitelů a každý z nich tvrdí něco jiného. Co mi povíš o smrti a o tom, co se děje po ní? Smrt odvětí: Přála bych si, abych měla žáky, jako jsi ty. Žáky, které nezajímá nic jiného než toto. Začne mu tedy vyprávět o pravdě a o stavu života, v němž neexistuje čas. 18 Strach Neptám se, jak strach vzniká to jste již vysvětlil ale spíše co je jeho podstatou? Co je strach? Je to vzorec psychologických reakcí a pocitů, svalového napětí, záplavy adrenalinu a tak dále, nebo je to něco víc? Co mám pozorovat, pozoruji-li strach samotný? Může k tomuto pozorování docházet, i když strach není bezprostředně přítomen? Co je to vlastně strach? Obvykle máme strach z něčeho nebo se obáváme vzpomínky na něco, co se stalo či z reakce projektované do budoucnosti. Tazatel se však ptá: co je skutečnou podstatou strachu? Má-li člověk strach, jak fyziologický, tak psychologický, neznamená to, že prožívá pocit nebezpečí, pocit totálního odcizení, kterému říkáme osamělost hluboká, trvalá a nepomíjející osamělost? Veškeré reakce jsou reakcemi na něco. Člověk se bojí hada nebo toho, že se vrátí bolest, kterou prožil. Má tedy strach buď z nějaké skutečné věci, nebo ze vzpomínky na něco, co se stalo v minulosti. Existuje však kromě psychických reakcí, jež známe jako strach, strach sám o sobě a nikoliv strach z něčeho? Existuje strach per se? Nebo zná člověk strach pouze ve vztahu k něčemu jinému? Není-li to ve vztahu k něčemu jinému, je to strach? Člověk zná strach ve vztahu k něčemu, z něčeho nebo vůči něčemu. Pokud však toto odstraníte, existuje skutečný strach, který můžete prozkoumat? Aby mysl a mozek mohly dobře, zdravě a rozumně fungovat, potřebujete pocit naprostého bezpečí. V ničem je nenacházíte, ani ve vztazích, ani v názorech, ani ve víře inteligentní mysl toto všechno zamítne a přesto stále hledáte naprosté

18 bezpečí. A pokud bytost toto bezpečí nenachází, vkrádá se do ní strach. Existuje něco absolutně a naprosto bezpečného a jistého, nikoliv jistota přesvědčení, dogmat, rituálů a názorů, které všechny mohou být zrušeny, jakmile je nahradí nové názory, dogmata a teorie? Odložíme-li toto všechno stranou, prožívá mysl, která hledá srozumitelné bezpečí a nenachází je, hluboce zakořeněný strach? Vytváří tedy mysl kromě běžných druhů strachu strach samotný, poněvadž neexistuje nic platného, nic celistvého? Je toto podstatou strachu? Může být mysl beze strachu? Myšlení které je součástí funkce mysli a mozku vytvořilo ve své touze po bezpečí nejrůznější filozofické a teologické iluze. A vzhledem k tomu, že v nich bezpečí nenalézá, vytváří buď něco, co ji přesahuje a od čeho očekává, že jí absolutní bezpečí poskytne, nebo je sama o sobě natolik celistvá, že strach nepoznává. Nezabýváme se nyní tím, jak se strachu zbavit ani jak jej potlačit. Tážeme se, zda v sobě mysl neobsahuje příčinu, podstatu či reakci, které strach vyvolávají. Může mysl někdy dosáhnout stavu slovo stav naznačuje stálost, tak to však není může někdy dosáhnout kvality, v níž se nebude pohybovat směrem ven a v které bude naprosto celistvá sama o sobě? Toto s sebou přináší porozumění meditaci. Meditace není všemi těmi nesmysly, které okolo ní probíhají. Meditace znamená, že jste osvobozeni jak od fyziologického, tak od psychologického strachu, protože jinak nedochází k lásce ani k soucitu. Dokud existuje strach, nemůže se projevit ani to ostatní. Meditovat nikoliv něčeho dosahovat znamená pochopit podstatu strachu a překročit jej, což znamená nalézt mysl, která v sobě neobsahuje vzpomínky na něco, co strach vyvolalo, a je tedy naprosto celistvá. Může toto pozorování probíhat, i když není strach bezprostředně přítomný? Člověk si svůj strach dokáže vybavit, a vzpomínku na něj lze proto pozorovat. V minulosti jste prožili strach a můžete si jej vybavit. Není to však totéž, protože strach existuje o chvíli později, nikoliv v přítomném okamžiku. Je to reakce, kterou člověk nazývá strachem. Ve vlastním okamžiku velikého nebezpečí, ve chvíli, kdy čelíte něčemu, co může bázeň vyvolat, strach neexistuje, nic neexistuje. Posléze si minulost vybavíte, pojmenujete ji a řeknete: Mám strach. Vaše svaly se stáhnou a začnete produkovat adrenalin. Člověk si může vybavit minulý strach a pozorovat jej. Pozorování tohoto strachu je důležité, poněvadž lidé jej ze sebe buď vytěsňují, nebo se s ním ztotožňují (Jsem tímto strachem) neexistuje nikdo kromě strachu, který to pozoruje. Člověk je touto reakcí. Jestliže neexistuje rozdíl mezi vámi a strachem, avšak pouze stav této reakce, dochází k něčemu nepoznanému. 19 Nespravedlnost Jestliže člověk nenahlíží, že by ve světě existoval prokazatelný univerzální princip spravedlnosti, nemá žádný přesvědčivý důvod k tomu, aby měnil sebe, nebo chaotickou společnost vnějšího světa. Nepozoruje žádná racionální měřítka, podle nichž by mohl stanovit důsledky činů a odpovědnosti za ně. Sdílel byste s námi, jak tuto záležitost vnímáte? Existuje ve světě spravedlnost? To je otázka, kterou zkoumali všichni filozofové, a napovídali o ní mnoho slov. Existuje tedy ve světě racionální, rozumná spravedlnost? Vy jste chytří, já nikoliv. Máte peníze, já je nemám. Máte schopnosti a někdo jiný je nemá. Jste talentovaní, a proto se můžete radovat, já jsem se narodil jako chudák. Někdo je paralyzován svou nemocí, a jiný nikoliv. Když toto všechno vidíme, ujišťujeme se, že spravedlnost musí přece existovat. Přesouváme se od nedostatku spravedlnosti k představě spravedlnosti Bůh je spravedlivý. Skutečností však zůstává, že ve světě panuje obrovská nespravedlnost. Jestliže tedy spravedlnost neexistuje, proč bych se měl měnit? Vždyť to nemá žádný smysl. Proč bych se měl měnit v tomto chaotickém světě, kterému vládnou diktátoři? Bezpráví je jejich životem a terorizují miliony lidí. Jestliže toto všechno vidím, nenacházím pro svou změnu racionální příčinu. Myslím si, že toto není rozumná

19 otázka, mohu-li to tak říct. Měníte se proto, že jste pod tlakem, nebo proto, že jste odměněni? Jde o změnu vyvolanou odměnou a trestem? Lidské bytosti napříč celým světem jednají iracionálně a vy, coby lidská bytost, jste stejný jako zbytek lidstva. A poněvadž jste stejný jako zbytek lidstva, nesete zodpovědnost; není to proto, že ve světě vidíte tolik nespravedlnosti, že podvodníkům všechno prochází, nebo proto, že porovnáváte úchvatné kostely a obrovské bohatství s miliony a miliony hladovějících lidí. Ke změně nedochází prostřednictvím nátlaku ani prostřednictvím odměny a trestu. Mysl sama nahlíží, jak je to všechno absurdní. Chápe nezbytnost změny, a nikoliv proto, že by vám Bůh, kněz nebo někdo jiný říkal, že se máte změnit. Člověk okolo sebe pozoruje chaos a tento chaos je způsoben lidskými bytostmi. Já jsem jako tyto lidské bytosti, já musím jednat, je to jednak má zodpovědnost vlastní, a jednak zodpovědnost globální. 20 Rozdělení Můžeme pro své Já psychicky zemřít? Zjistit to je procesem vědomí bez možnosti výběru. Zdá se, že namísto abychom pozorovali bez možnosti výběru, raději pro ego, Já, zemřeme. Jak mohu ve svém současném stavu rozdělení pozorovat? Je to jako já, které se snaží spatřit své Já. To je bezvýchodný paradox, objasněte to prosím. Necitujte mne ani kohokoliv jiného, protože pak to nejsou vaše slova a vy se stáváte lidskou bytostí z druhé ruky. Všichni jsme takoví. Toto je zapotřebí uvědomit si jako první, neboť to pokřivuje naše myšlení. Jsme výsledkem milionů let, během nichž jsme byli vystaveni tlaku myšlenek a propagandy ostatních lidí. Jestliže se člověk od tohoto všeho neosvobodí, nemůže nikdy nalézt skutečný zdroj věcí. Tazatel se ptá, jak může ve svém současném stavu rozdělení pozorovat? Toto nelze. Můžete však pozorovat své rozdělení. Budete-li se pozorovat, zjistíte, že se díváte s určitými předsudky. A že se zapomínáte pozorovat a ponořujete se do předsudků. Začnete si své předsudky uvědomovat. Můžete na ně nahlížet bez jakéhokoliv pokřivení a bez možnosti výběru? Jen je pozorujte. Nechte předsudky, aby vám vyprávěly příběh, nevyprávějte příběh o předsudcích. Nechte předsudky, aby se plně rozvinuly aby se rozvinula jejich příčina, představy, závěry a názory. Při pozorování svých předsudků začnete objevovat, že jste rozdělení a že toto rozdělení způsobují myšlenky. Přirozeně si tedy začnete uvědomovat pohyb myšlenek. Jste zmatení. Co je toto zmatení? Kdo tento chaos ve vás a ve vašem okolí vytvořil? Pozorujete-li své zmatení, začnete si uvědomovat pohyb myšlenek a jejich vzájemně si odporující podstatu. Zatímco pozorujete, nechte před sebou celou tuto záležitost rozvinout. Je zde příběh, který nečtete, protože jej knize sami diktujete. Není to jen vaše minulost, nýbrž minulost celého lidstva. Nemůžete mít vhled, jde-li pouze o reakci paměti. Organizované náboženství není náboženstvím. Všechny ty neustálé nesmysly, rituály, dogmata, teorie a teologové, kteří produkují nové teorie to není náboženství. Co člověka vede k tvrzení, že to není náboženství? Je to pouze hloubavé zkoumání všech náboženství a jejich dogmat, pověr, rituálů i nevědomostí zakončených výrokem: Toto všechno je nesmysl? Nebo je to tak, že člověk okamžitě vidí, že jakákoliv forma propagandy nebo nátlaku není nikdy náboženstvím? Okamžitě to prohlédne, a proto se k ničemu podobnému nehlásí. Jestliže však člověk pouze zkoumá různá náboženství a následně učiní závěr, bude tento závěr omezený. Na základě argumentů a kvalitnějších vědomostí jej bude možné zpochybnit. Pokud však člověk získá vhled do podstaty náboženských struktur, které vymysleli lidé, jeho mysl se od nich okamžitě osvobodí. Pochopí-li tyranii svého gurua i to jsou tyrané, poněvadž touží po moci, pozici a pouze oni vědí, ostatní nikoliv pak nahlédl tyranii všech guruů. A proto nechodí od jednoho gurua ke druhému. 21 Pozornost

20 Jaký je vztah mezi pozorností a myslí? Existuje mezi pozorností a myšlenkami nějaká časová prodleva? Zajisté víte, co je soustředění již od dětství nás učili, jak se soustředit. Soustředění je zaměřením veškeré energie na určitý bod a setrváváním u tohoto bodu. Chlapec se ve škole dívá z okna na ptáky a stromy, na pohyb listů nebo na veverku, která šplhá po stromě. A učitel žáka napomene: Nedáváš pozor, soustřeď se na knihu, nebo, Poslouchej, co říkám. Takto je přikládána mnohem větší důležitost soustředění než pozornosti. Kdybych byl učitelem já, pomohl bych tomuto chlapci pozorovat. Pomohl bych mu, aby dovedl veverku pozorovat zcela aby svou pozornost zaměřil na pohyb jejího ocasu, na její drápky a na naprosto vše. Naučí-li se dívat pozorně v takovéto míře, bude moci věnovat svou pozornost i knize. Pozornost je stavem mysli, v němž neexistují rozpory. Neexistuje entita, střed nebo bod, který nás přesvědčuje, abychom udrželi svou pozornost. Je to stav, v němž nedochází k plýtvání energie, zatímco při soustředění neustále probíhá vědomý proces kontroly Chci se koncentrovat na tuto stránku. Mysl však odbíhá a vy ji přivádíte zpět probíhá zde neustálý souboj. Pozornost se od soustředění diametrálně odlišuje. Jaký vztah probíhá mezi pozorností a myslí? Očividně žádný. Nevím, jestli tomu rozumíte. Soustředění zaujímá ve vztahu k mysli vykonavatele rozkazů, protože mysl nařizuje, abychom se učili a abychom se soustředili, a tak se mohli ovládat. Mysl určuje směr z jednoho bodu do druhého. Ve vztahu k pozornosti nezaujímá mysl žádné dominantní místo, dáváte prostě pozor. A existuje mezi pozorností a myšlenkami nějaká časová prodleva? Jakmile pochopíte celý pohyb mysli, nebudete tuto otázku klást. Musíte pochopit, co je mysl, porozumět, co je a jak vzniká. Trpíte-li amnézií, mysl neexistuje. Naneštěstí, nebo naštěstí, se však ve stavu amnézie nenacházíte. Chcete zjistit, co je mysl, jaké místo v životě jí přináleží, a tak začínáte myšlení zkoumat. K myšlení dochází díky reakci paměti. Paměť reaguje na výzvu, na otázku nebo na čin ve vztahu k nějakému názoru či osobě. Mohli jste šlápnout na hmyz, který vás štípl. Zaregistrujete tuto bolest a uložíte ji v mozku jako vzpomínku. Není to skutečná bolest, bolest pominula, avšak vzpomínka přetrvává. Příště jste tedy opatrní, poněvadž jste prožili bolest, z níž se stal poznatek, který reaguje v podobě myšlení. Paměť je myšlením. Vědomosti jakkoliv hluboké, jakkoliv rozsáhlé jsou vždy nutně omezené. Úplné vědomosti neexistují. Myšlení je vždy individuální, omezené a rozdělující. Samo o sobě je neúplné a nikdy se úplným stát nemůže. Může o úplnosti přemýšlet. Může přemýšlet o celistvosti, ale samo celistvé není. Cokoliv mysl filozoficky nebo nábožensky vytvoří, bude stále částečné, omezené, zlomkovité a součástí nevědomosti. Vědomosti nemohou být nikdy úplné, vždy jdou ruku v ruce s nevědomostí. Porozumíte-li podstatě mysli a pochopíte-li, co je soustředění, shledáte, že mysl nemůže dávat pozor, protože pozornost je vynakládáním veškeré vaší energie, aniž by ji mysl jakkoliv omezovala či potlačovala. Co se děje, jestliže dáváte pozor? Neexistuje Já, které by vás udržovalo v pozornosti. Neexistuje střed, který by říkal: Dávám pozor. Dáváte pozor, protože je to váš život. Berete-li to vážně a dáváte-li pozor, brzy zjistíte, že všechny vaše problémy zmizely alespoň na okamžik. Dokázat vyřešit problémy znamená dávat pozor. Není to žádný trik, toto skutečně funguje. 22 Žvanění Proč moje mysl neustále žvaní a proč je tak roztěkaná? Položili jste někdy tuto otázku sami sobě? Proč je vaše mysl tak neklidná, proč neustále žvaní, přeskakuje z jedné věci na druhou, proč se chvíli baví tím a pak zase oním? Proč vaše mysl tlachá? A co s tím uděláte? Vaším okamžitým nutkáním je umět se ovládnout a přinutit se nežvanit. Dozorce, který si sám přikazuje: Nesmím žvanit, je sám součástí žvanění. Vidíte, jak je vše nádherně propojené?

domých i nevědomých strachů. Strach je něčím, co lze pozorovat a vyřešit, poněvadž kořenem strachu nikoliv různými větvemi a listy tohoto stromu je

domých i nevědomých strachů. Strach je něčím, co lze pozorovat a vyřešit, poněvadž kořenem strachu nikoliv různými větvemi a listy tohoto stromu je 36 MIMO MìøíTKA Myslím si, že mohu vyřešit své problémy. Nepotřebuji žádnou pomoc. Mám energii na to, abych to udělal. Kromě toho však přicházím přijímat a pokud se vám toto slovo nelíbí sdílet pro člověka

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

Rozprava v Řádu Lyricus

Rozprava v Řádu Lyricus Rozprava v Řádu Lyricus Prožitek Navigátora Celistvosti Tyto rozpravy přeložil James, tvůrce materiálů o Tvůrcích Křídel. Jsou velmi významnou součástí učebních metod, které používají instruktoři Výukového

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011 Poselství pro srpen 2011 Přijala Barbara Bessen, http://www.kryon-deutschland.com/ Překlad Marketa Selinijana, www.zemeandelu.cz Vítejte v jednotě! Buďte pozdraveni milí přátelé, zde je KRYON z magnetické

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

Odkládáme-li lásku k sobě. samým na dobu, kdy. budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme. dokonalí právě tady a. právě nyní.

Odkládáme-li lásku k sobě. samým na dobu, kdy. budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme. dokonalí právě tady a. právě nyní. Jsem dokonalý takový, jaký jsem. Odkládáme-li lásku k sobě samým na dobu, kdy budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme dokonalí právě tady a právě nyní. Nejsem ani příliš mnoho, ani příliš málo. Nikomu

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) # ) INVENTURA POCITŮ KŘIVDY "Bože, prosím, pomoz mi spatřit pravdu o mém rozhořčení Jsem naštvaný na: (ref. příklad str.65) Příčina: (ref. příklad str. 65) Ovlivňuje to mé: Mějte na paměti Sloupce 1 &

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL. Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto

SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL. Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto 14 ŽÁDNÁ SETKÁNÍ NEJSOU NÁHODNÁ KAŽDÝ ČLOVĚK, SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto pravdivá. Při každém setkání s jiným člověkem se mohu vždy něco naučit. Můžete

Více

Tři příčky žebříku. Intuice

Tři příčky žebříku. Intuice Tři příčky žebříku Intuice Intuice je nejvyšší příčkou žebříku, žebříku vědomí. Lze jej rozdělit na tři části: první a nejnižší je instinkt; druhou, tedy prostřední, je intelekt; a třetí, tou nejvyšší,

Více

Úvod Překonat hranice hmoty, prostoru a času obyčejně přesahuje kapacitu lidského mozku. Stát se neviditelným svědkem událostí v čase a prostoru je si

Úvod Překonat hranice hmoty, prostoru a času obyčejně přesahuje kapacitu lidského mozku. Stát se neviditelným svědkem událostí v čase a prostoru je si 1 Úvod Překonat hranice hmoty, prostoru a času obyčejně přesahuje kapacitu lidského mozku. Stát se neviditelným svědkem událostí v čase a prostoru je sice možné, ale vyžaduje to od adepta duchovního rozletu

Více

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová a rádcem při jejich zvládání. Nastal čas, abyste se zbavili starých přesvědčení a návyků. Meditace a cvičení obsažená na stránkách této knížky vám mohou pomoci získat důvěru při uskutečňování nezbytných

Více

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno.

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno. Josefína Ukázková Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA Milá Josefíno. Výše jsou pro Vás vyloženy všechny karty, které Vám utvářejí Vaše cesty v nejbližší budoucnosti. Je potřeba

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

JAK SI TVOŘÍME SVÉ ŽIVOTY, VZTAHY A NAŠI REALITU?

JAK SI TVOŘÍME SVÉ ŽIVOTY, VZTAHY A NAŠI REALITU? JAK SI TVOŘÍME SVÉ ŽIVOTY, VZTAHY A NAŠI REALITU? aneb BOŽSKÝ ZDROJ jako MATRICE PRO NÁŠ ŽIVOT A PRO NAŠI EVOLUCI Jitka Třešňáková, www.inspirala.cz Vše vzniká a existuje pouze díky síle. Musíme předpokládat,

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

20. lekce O nezbytnosti očištění podvědomí od negativních myšlenek a informací

20. lekce O nezbytnosti očištění podvědomí od negativních myšlenek a informací 20. lekce O nezbytnosti očištění podvědomí od negativních myšlenek a informací Žijeme ve světě informací. Komunikujeme s různými lidmi. Nejsou ani dobří, ani zlí, jsou jednoduše různí. Mají různé myšlenky

Více

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz Miliónový rok David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz ÚSPĚCH NENÍ ŽÁDNÉ TAJEMSTVÍ ZPŮSOB MYŠLENÍ + VĚCI DĚLAT MÁTE JEDEN CÍL OVLÁDAT ENERGII (život sám i hmotné věci v něm jsou energie) (otevřete

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění Rudolf Steiner Ita Wegmanová Poznání duchovního člověka V tomto spise poukazujeme na nové možnosti lékařského vědění a působení. To co tu podáváme,

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více

Třinácté komnaty dětské duše Violet Oaklander (Co všechno děti zbožňují a co paní Violet ráda dělá)

Třinácté komnaty dětské duše Violet Oaklander (Co všechno děti zbožňují a co paní Violet ráda dělá) Třinácté komnaty dětské duše Violet Oaklander (Co všechno děti zbožňují a co paní Violet ráda dělá) (Recenze - Mgr. J. Šupa) Kniha nese podtitul - průvodce světem vašeho dítěte a už obrázek na obalu slibuje,

Více

Mnoho povyku pro všechno

Mnoho povyku pro všechno Kapitola první Mnoho povyku pro všechno Za jasného dne nahlédnete do věčnosti. Alan Lerner 1 Zběžný průvodce nekonečnem Je-li skutečně nějaké Vědomí Vesmírné a Svrchované, jsem já jednou jeho myšlenkou

Více

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU Příloha č. 1 20 proseb dětí MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU 1) Nikdy nezapomeňte: jsem dítětem vás obou. Mám teď sice jen jednoho rodiče, u kterého převážně bydlím, a který se o mě většinu času stará. Ale

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Sedm proroctví starých Mayů

Sedm proroctví starých Mayů Sedm proroctví starých Mayů První proroctví oznamuje konec současného cyklu. Říká, že od roku 1999 po dalších 13 let se každý člověk nachází v jakémsi zrcadlovém sále, aby ve svém nitru objevil mnohorozměrnou

Více

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy Po tom co dokončíte Váš Hledač záležitostí srdce, mužete se sem vrátit později a test si zopakovat, abyste viděli jak se změnili některé z Vašich odpovědí. Tohle může být skvělý způsob jak sledovat Váš

Více

Jak překonat rozchod. Radek Šíra

Jak překonat rozchod. Radek Šíra Jak překonat rozchod Radek Šíra 2 Radek Šíra, 2013 OBSAH Úvod... 4 1. Typy rozchodů... 5 1.1. Navrhovatel a obránce... 5 1.2. Délka vztahu... 6 2. Měsíc nové naděje... 8 2.1. Týden zármutku... 8 2.2. Týden

Více

Vysoká pec ve vašem nitru

Vysoká pec ve vašem nitru Obsah Předmluva... 7 Úvod... 10 Chcete-li objevit své pravé Já, já musí zemřít... 19 Vysoká pec ve vašem nitru... 49 Jak nechávat vše plynout a pozorovat... 80 Jak kráčet beze stop... 95 Mysl: velká pokladnice

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo. TA je určeno těm, kteří kladou otázky Vesmíru, chtějí rozumět svému životu. a hledají vlastní cestu.

Most do páté dimenze. Tattatuo. TA je určeno těm, kteří kladou otázky Vesmíru, chtějí rozumět svému životu. a hledají vlastní cestu. Motto: TA je určeno těm, kteří kladou otázky Vesmíru, chtějí rozumět svému životu a hledají vlastní cestu. TA1/1.část str. 35 Září 2013 Stránka 1 I. Úvod Milí přátelé, prázdniny nám utekly jako voda, pro

Více

EmoTrance slabikář (Dr. Silvia Hartmann, tvůrkyně metody EmoTrance)

EmoTrance slabikář (Dr. Silvia Hartmann, tvůrkyně metody EmoTrance) EmoTrance slabikář (Dr. Silvia Hartmann, tvůrkyně metody EmoTrance) 1. Emoce jsou velmi důležité. - Emoce působí na naše tělo a mohou vyvolat onemocnění. - Emoce působí na naši mysl a mohou způsobit, že

Více

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ O S H O SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ Byly doby, kdy chrámy, poutnická místa, nošení značek na čele, uctívání idolů, používání růženců, zaklínadel a kouzel, posvátné texty, rituály a astrologie, víra

Více

Odpovědi na vaše otázky: zodpovědnost, závazky, vina

Odpovědi na vaše otázky: zodpovědnost, závazky, vina Odpovědi na vaše otázky: zodpovědnost, závazky, vina Co zodpovědnost vlastně znamená? Zodpovědností je myšlena schopnost vzít na sebe důsledky všech svých rozhodnutí, činů, slov a reakcí. Ještě jednou

Více

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok JANAPEKNA.CZ 1 Část 1 Než začneme: Jaký byl pro vás rok 2016? Vítejte! Než se pustíme do plánování vysněného roku 2017, musíme se podívat, jaký byl rok 2016.

Více

NEVZDĚLANOST V OTÁZKÁCH VZDĚLÁVÁNÍ JE VELKÁ

NEVZDĚLANOST V OTÁZKÁCH VZDĚLÁVÁNÍ JE VELKÁ NEVZDĚLANOST V OTÁZKÁCH VZDĚLÁVÁNÍ JE VELKÁ Jana Nováčková, spoluautorka konceptu Respektovat a být respektován TRADIČNÍ ŠKOLA děti jsou rozdělené do tříd podle věku děti nemají žádný vliv na to, co se

Více

EMMA SARGENTOVÁ TIM FEARON. Jak sebejistě. mluvit. s kýmkoli v každé situaci

EMMA SARGENTOVÁ TIM FEARON. Jak sebejistě. mluvit. s kýmkoli v každé situaci EMMA SARGENTOVÁ TIM FEARON Jak sebejistě mluvit s kýmkoli v každé situaci Jak sebejistě mluvit s kýmkoli v každé situaci EMMA SARGENTOVÁ, TIM FEARON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

TEST - JSEM SÁM SEBOU?

TEST - JSEM SÁM SEBOU? BÝT SÁM SEBOU Být sám sebou, znamená zjistit a naplňovat svůj smysl života, ten opravdový, po kterém vnitřně toužíte. Někteří lidé ani nevědí, co je jejich smyslem života a je pro ně velice těžké ho definovat.

Více

Posudek oponenta diplomové práce

Posudek oponenta diplomové práce Katedra: Religionistiky Akademický rok: 2012/2013 Posudek oponenta diplomové práce Pro: Studijní program: Studijní obor: Název tématu: Pavlu Voňkovou Filosofie Religionistika Křesťansko-muslimské vztahy

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

Vámi vybrané karty 2 / 6

Vámi vybrané karty 2 / 6 Vážený pane Komarek, právě jste si zakoupili Tarot Rozhodnutí, který vám může usnadnit rozhodování v situacích, v nichž se cítíte bezradní. Stojíte na životní křižovatce, nabízí se vám několik různých

Více

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori

Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori Doc.Dr.Rudolf Smahel,Th.D.: Katechetické prvky v díle Marie Montessori V tomto článku se blíže zamyslíme nad dílem světoznámé pedagogické pracovnice a zakladatelky pedagogického směru Marie Montessori.

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Co je afirmace? Zde je několik příkladů afirmací, mnohé z nich často sama užívám: Dnes jsem vděčná za svůj život. Dnes je krásný den!

Co je afirmace? Zde je několik příkladů afirmací, mnohé z nich často sama užívám: Dnes jsem vděčná za svůj život. Dnes je krásný den! Co je afirmace? Ve slovníku nalezneme význam tohoto slova ve smyslu přesvědčení, přitakání, ujištění, tvrzení. Každý den, každý okamžik nám hlavou běží mnoho myšlenek, tvrzení, přesvědčení, v duchu každý

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Jejich účelem je uvolnění potenciálu, který v sobě ukrývá spojení racionálního a emocionálního myšlení.

Jejich účelem je uvolnění potenciálu, který v sobě ukrývá spojení racionálního a emocionálního myšlení. Lekce 1: Myšlení Teoretický úvod: Klíčovou a zároveň unikátní schopností lidského mozku, která nás odlišuje od ostatních živých tvorů, je myšlení. Myšlení bychom mohli definovat jako poznávací (kognitivní)

Více

Staňme se architekty vlastního života i světa

Staňme se architekty vlastního života i světa Staňme se architekty vlastního života i světa Miluše Kubíčková Všichni lidé se rodíme do proměnlivého a velmi členitého světa, který je podivuhodně vnitřně spojitý a celistvý. V něm společně se vším stvořeným

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 Existují morální zákony á priori, nebo jsou pouze vyjádřením soudobých názorů ve společnosti? Ondřej Bečev 1) Vysvětlivky K použitým písmům

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Příloha 1: Baterie on-line administrovaných dotazníků

Příloha 1: Baterie on-line administrovaných dotazníků Příloha 1: Baterie on-line administrovaných dotazníků MBTI - OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK COPE - STRATEGIE ZVLÁDÁNÍ Vítejte na stránkách, jež jsou součástí bakalářské práce na téma "Strategie zvládání ve vztahu

Více

I. DUCHOVNÍ SVÌT. MICHAEL NEWTON, PhD. UÈENÍ DUŠÍ

I. DUCHOVNÍ SVÌT. MICHAEL NEWTON, PhD. UÈENÍ DUŠÍ MICHAEL NEWTON, PhD. UÈENÍ DUŠÍ I. DUCHOVNÍ SVÌT V okamžiku smrti vystoupí duše ze svého těla. Je-li duše starší a má zkušenosti z mnoha předchozích životů, ihned pozná, že je volná, a vydá se domů. Tyto

Více

THERAVADA DHAMMA. Thánissaró Bhikkhu Jeden nástroj mezi mnoha. Co je to vipassaná?

THERAVADA DHAMMA. Thánissaró Bhikkhu Jeden nástroj mezi mnoha. Co je to vipassaná? THERAVADA DHAMMA Alle Medien auf Theravada Dhamma sind ein Geschenk des dhamma und somit ausschliesslich zur kostenlosen Verteilung. All media on Theravada Dhamma are for free distribution only as a gift

Více

Lekce 2: Sebeuvědomění

Lekce 2: Sebeuvědomění Lekce 2: Sebeuvědomění Teoretický úvod: Důležitou součástí vnímání emocí je sebeuvědomění neboli uvědomování si sebe sama jako objektu svých pocitů, svého vlastního prožitku. Sebeuvědomění odráží naši

Více

1 Úvod. Zdálo by se, že vyložit, jak je to s lidskou myslí, není až tak obtížné:

1 Úvod. Zdálo by se, že vyložit, jak je to s lidskou myslí, není až tak obtížné: 1 Úvod Zdálo by se, že vyložit, jak je to s lidskou myslí, není až tak obtížné: My všichni lidé jsme myslící bytosti, neboli všichni máme mysl. Do své mysli můžeme každý nahlížet, rojí se nám tam různé

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění In-formace pojem informace, z lat. dávat tvar KDO pozoruje, kdo je to POZOROVATEL vědomá mysl, duše, (ztotoţnění se s já) DÁVAT TVAR = vytvořit asociaci,

Více

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010.

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010. Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010 VITAMÍN D - BOŽSKÝ VITAMÍN Rona H: Nejdražší přátelé, poselství pro tento měsíc musím začít vysvětlením Během uplynulých tří

Více

Evropský sociální výzkum

Evropský sociální výzkum Sociologický ústav Akademie věd ČR STEM Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 Evropský sociální výzkum Doplňkový dotazník verze F-F2 A Listopad-prosinec 2002 Tazatel Kodér Děrovač Respondent

Více

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V předchozích seminářích jste prošli řadou testů a úloh. Nyní byste měli lépe porozumět tomu, jací jste a jaké možnosti zdravé komunikace ve vztahu k sobě samému i k ostatními

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život...

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život... TEST NOODYNAMIKY K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) Pohlaví: Délka pobytu v komunitě: Délka braní (přibližně): Věk: Fáze: Jsi praktikující věřící? Prosím, zakroužkuj odpověď, která odpovídá

Více

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb Mám svůj plán Jiří Sobek Praha, 2012 Co je individuální plánování Každý člověk, který využívá sociální službu, má svůj individuální plán.

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu výborná práce obsahově i formálně. Hodnocení A+ Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY Originál: www.sokaisi.eu Česká verze: http://vzestup.stesticko.cz Zakladatelem tohoto systému je Armand Manuel Ratundu CHRISTIC FORCE Initiation (INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

NÁVOD JAK NA TO. autor: Josef Cvrček. www.vydelavej-focenim.cz

NÁVOD JAK NA TO. autor: Josef Cvrček. www.vydelavej-focenim.cz NÁVOD JAK NA TO autor: Josef Cvrček www.vydelavej-focenim.cz Důležité upozornění Pokud chcete z tohoto návodu dostat, co nejvíce, doporučuji se NEJPRVE podívat na video, které tento návod doprovází. Ve

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860)

ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860) IRACIONALISMUS CHARAKTERISTIKA iracionalis - nerozumový; podstatu skutečnosti lze pochopit jedině citem, vůlí, intuicí, vírou skepse vůči rozumu, zdůraznění jiných cest pochopení světa než rozumových dvě

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více