Využití informací z databázových sítí STN - Solární panely jako odpad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využití informací z databázových sítí STN - Solární panely jako odpad"

Transkript

1 Využití informací z databázových sítí STN - Solární panely jako odpad Ing. Petra Sýkorová, PhDr. Martina Franklová Medistyl, spol.s r.o. Souhrn Na vybraném rešeršním tématu recyklace solárních panelů jsme ukázali jednotlivé odlišnosti ve způsobech vyhledávání v rozdílných informačních zdrojích. Na jedné straně jsme získali informace, které jsou běžně dostupné na internetu a na straně druhé jsme předvedli prakticky, jak vyhledávat v databázové síti STN pomocí logických dotazů a nalézt tak odborné články, které se již specificky zaměřují na danou problematiku solárních panelů. Více úspěšné bylo hledání recyklace již vyrobených panelů, kde se nám povedlo nalézt konkrétní informace. Druhým způsobem prohledávání zaměřeným na výrobu solárních panelů s ohledem na pozdější snazší recyklaci nebylo nalezeno přesvědčivé množství relevantních článků, které by měly vypovídající hodnotu k zadanému tématu rešerše. Klíčová slova: rešerše, informace, solární panely Úvod Ve světě vývoje a nových technologií je důležité získat správné informace, tak abychom se mohli vyvarovat chyb, které ve velkém měřítku mohou mít nedozírné následky na zdraví lidí, životní prostředí a v neposlední řadě také finanční ztrátu pro naše podnikání. Základní informace pro všeobecný přehled můžeme nalézt jednoduše na internetu, ale pokud chceme získat konkrétní údaje, které nás posunou dále v našem vývoji či podnikání, je důležité umět pátrat i dále. Takovým zdrojem jsou vědecké a patentové databáze, které sdružují publikované články a výzkumy na nejrůznější témata. Pro ukázku jsme si vybrali téma solární panely, u kterých se v současné době řeší odpadové hospodářství, jejich další využití či ekologická likvidace. 1. Obecně dostupné informace Logickým prvním krokem při pátrání po informacích je v dnešní době internet. Při našem vyhledávání informací o solárních panelech jsme našli všeobecně známé a dostupné informace, které nám dají obecný přehled i v oblasti legislativy, ale neřeší již konkrétní problematiku samotné výroby a recyklace. Pro samotné vyhledávání jsme použili jednoduché slovní spojení recyklace solárních panelů a nalezli následující informace. Solární panely mohou být pro někoho správnou volbou zelené energie, pro jiného státem podporovaný soukromý byznys. Ať tak či tak, je jisté, že solární panely u nás vyrostly jako houby po dešti. A nejsou věčné. Za relativně krátkou dobu je bude potřeba vyměnit či odstranit, protože doslouží. A aby zelená energie byla opravdu zelená, je třeba zajistit správnou likvidaci panelů formou jejich recyklace. Boom solárních panelů vyvrcholil v České republice v roce Životnost panelů se odhaduje na 25 až 30 let, což se zdá jako dlouhá doba, ale není. Je potřeba dobře nastavit pravidla a formy financování sběru a recyklace. A také je třeba zvolit správný způsob zpracování. Problematiku solárních panelů řeší několik legislativních předpisů. Financováním se zabývá vyhláška č. 178/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady).

2 Zpětný odběr solárních panelů upravuje novela zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. účinná od Tato novela (č. 169/2013 Sb.) implementuje do českého práva směrnici EP 2012/19/EC, týkající se recyklace fotovoltaických panelů, s přihlédnutím k českému zákonu č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích. Zmiňovaná evropská směrnice udává, že minimálně 70 % odpadních elektrických a elektronických zařízení musí být připraveno k opětovnému použití a recyklováno. Většinu každého panelu tvoří sklo. Na rámy panelů se zpravidla používá hliník. V České republice převažují panely s články z krystalického křemíku, proto dalším prvkem, který je obsažen v panelech je křemík. Tyto materiály je možné recyklovat prakticky stoprocentně. Kromě toho ale panely obsahují i malé množství těžkých kovů. 2. Databáze STN Problematika recyklace solárních panelů je komplikovaná a není snadné proniknout do detailů. Tvoří se nové postupy výroby a konstrukce samotných solárních panelů, ale též se inovují metody recyklace. Obecně jsou databáze užitečným zdrojem informací, které jsou prospěšné a dá se říci i nezbytné při řešení dílčích úkonů při výrobě či následné recyklaci. I když se vyhledávání informací jeví jako v podstatě jednoduchá záležitost, není úplně snadné získat takové informace, které jsou zbaveny tzv. šumů článků, které nejsou relevantní. Databázová síť STN International svou šíří zabírá všechny oblasti vědeckotechnické literatury a může nám poskytnout velmi cenné informace i o zahraničních zkušenostech a diskusích týkající se též systému sběru vysloužilých solárních panelů a financování tohoto sběru a následné recyklace. V STN lze najít databáze zaměřující se na jednotlivé vědecké obory, jako jsou např. chemie, toxikologie, farmacie, medicína, veterinářství a další. V oblasti chemie, energetiky a inženýrství patří mezi nejznámější a nejpoužívanější databáze: Chemical Abstracts, PQSCITECH, COMPENDEX (Computerized Engineering Index and El Engineering Meetings), INSPEC (Information Service for Physics, Electronics, and Computing), SCISEARCH (Science Citation Index). Při vyhledávání informací na dané téma je proto důležité vybrat nejvhodnější databázi či skupinu databází tzv. cluster, kde se dá předpokládat největší výskyt požadovaných článků a informací. Principem nejpřesnějšího a nejdůkladnějšího vyhledávání ve vybraných databázích je správná volba jednotlivých dotazů a logických kroků. Níže uvádíme postup u našeho tématu recyklace solárních panelů. Je zřejmé, že je třeba myslet na recyklaci (nejen) solárních panelů již při jejich výrobě. Proto jsou velmi cenné inovace, které se zaměřují nejen na nové způsoby recyklace, ale též na možnosti výroby nových solárních panelů již s ohledem na jeho pozdější snadnější recyklaci. Nové poznatky a metody, které jsou průmyslově využitelné, se zpravidla nejprve objevují v patentové literatuře. Proto jsou patenty obzvláště cenné. Jedním z nejlepších zdrojů patentové literatury je právě databázová síť STN International, která nabízí řadu patentových databází. 2.1 STN Index Při zpracování nových témat v síti STN International je k dispozici tzv. STN Index, který umožňuje zjistit frekvenci záznamů na dané téma v desítkách databází, které jsou v síti STN International. Je to dobrý startovní bod, chceme-li se zorientovat v problematice a pro správnou volbu databází. Zadáme-li jednoduchý dotaz specifikující naši problematiku, dostaneme za nízký poplatek přehled databází, které obsahují záznamy s požadovanými slovy. => index all => s (photovoltaic or PV)/TI and recycl?

3 Výsledkem byl přehled databází: 122 FILE COMPENDEX 44 FILE IFIALL 113 FILE INSPEC 21 FILE NTIS 57 FILE PASCAL 101 FILE PQSCITECH 67 FILE SCISEARCH 60 FILE TEMA 234 FILE USPATFULL 59 FILE USPAT2 20 FILE AEROSPACE 16 FILE AUPATFULL 20 FILE CANPATFULL 167 FILE CAPLUS 396 FILE CNFULL 22 FILE DEFULL 23 FILE DPCI 36 FILE EPFULL 36 FILE FRFULL 7 FILE GBFULL 44 FILE IFIALL 21 FILE INFULL 118 FILE INPADOCDB 104 FILE INPAFAMDB 23 FILE JPFULL 6 FILE KOREAPAT 21 FILE NTIS 160 FILE PCTFULL 101 FILE PQSCITECH 234 FILE USPATFULL 59 FILE USPAT2 213 FILE WPIDS Z uvedeného výčtu je jasně patrné, že patentové databáze obsahují nejvíce záznamů. Zejména v databázi Derwent World Patents Index, dále i v databázi INPADOC a také v řadě plnotextových databází jednotlivých patentových institucí (vyhledávání v plném textu článku) jako jsou databáze čínských patentů CNFULL a databáze amerických patentů USPATFULL. Vybereme-li si některou z nabízených databází a začneme v ní vyhledávat, je poté na místě, abychom svůj dotaz specifikovali přesněji. Jsou různé strategie, jak najít vhodný poměr mezi úplností a relevancí. Na jedné straně chceme omezit šum a získat pokud možno pouze relevantní záznamy, tedy ty, které se týkají naší problematiky. Na druhé straně ovšem nechceme o žádný relevantní záznam přijít. Tyto dva póly je třeba vyvážit. V tomto případě jsme již úvodu zvolili zadání hledaných slov pouze do titulku, což nám zajišťuje již jistou míru relevance, že se záznam bude tématu fotovoltaiky opravdu týkat. Ovšem skrývá se zde také nebezpečí, že část relevantních záznamů ztratíme. 2.2 Vlastní hledání Pro náš příklad jsme vybrali tyto databáze: COMPENDEX, jako zástupce bibliografických databází a Derwent World Patents Index (WPIDS), coby jednu z nejvýznamnějších patentových databází. Nyní musíme do dotazu přesně specifikovat to, co chceme zjistit, tedy:

4 1. nové způsoby recyklace již existujících solárních panelů 2. způsoby výroby solárních panelů, které budou v budoucnu lépe recyklovatelné Nové způsoby recyklace Chceme-li dotaz zpřesnit, můžeme použít tzv. proximitní operátory, které určují, jak daleko mají být dané výrazy od sebe vzdáleny. Již provedený dotaz zadání slov v titulku můžeme zkombinovat s jiným dotazem. Nejprve jsme zvolili operátor (L), který požaduje, aby daná slova byla ve stejné informační jednotce, tedy v abstraktu nebo v titulku nebo v klíčových slovech: => fil compendex => s (photovoltaic or PV)/TI and recycl? L1 122 S (PHOTOVOLTAIC OR PV)/TI AND RECYCL? => s L1 and recycl? (L) (improv? or better) L2 111 S L1 AND RECYCL? (L) (IMPROV? OR BETTER) V síti STN se pro jednotlivé provedené dotazy používá označení Lx. Výsledkem bylo 111 záznamů v databázi COMPENDEX, což je relativně velké číslo na procházení. Můžeme si samozřejmě nechat vypsat např. titulky jednotlivých záznamů a procházet je ručně, ale elegantnější je své hledání dále zúžit. My jsme zvolili operátor (S), který požaduje, aby daná slova byla ve stejné větě (sentence): => s L1 and recycl? (S) (improv? or better) 24 S L1 AND RECYCL? (S) (IMPROV? OR BETTER) Z tohoto zadání jsme získali v databázi COMPENDEX 24 záznamů, které již zpravidla vyhovují našemu dotazu, i když všechny záznamy nemusí být ještě pro naši rešerši plně relevantní, jak je patrno z výpisu titulků prvních devíti záznamů. ANSWER 1 OF 24 COMPENDEX COPYRIGHT 2014 EEI on STN A system dynamics model of tellurium availability for CdTe PV ANSWER 2 OF 24 COMPENDEX COPYRIGHT 2014 EEI on STN A high step-up converter with a voltage multiplier module for a photovoltaic system ANSWER 3 OF 24 COMPENDEX COPYRIGHT 2014 EEI on STN The status and trends of crystalline silicon PV module recycling treatment methods in Europe and China ANSWER 4 OF 24 COMPENDEX COPYRIGHT 2014 EEI on STN Integration of Photovoltaic Cells in Solar Drying Systems ANSWER 5 OF 24 COMPENDEX COPYRIGHT 2014 EEI on STN A high step-up three-port DC-DC converter for stand-alone PV/battery power systems

5 ANSWER 6 OF 24 COMPENDEX COPYRIGHT 2014 EEI on STN Solar PV as a viable alternative to remote & rural electricity: A case study of nepalese experience ANSWER 7 OF 24 COMPENDEX COPYRIGHT 2014 EEI on STN A novel, high efficiency, high gain, front end DC-DC converter for low input voltage solar photovoltaic applications ANSWER 8 OF 24 COMPENDEX COPYRIGHT 2014 EEI on STN Life cycle analysis of silane recycling in amorphous silicon-based solar photovoltaic manufacturing ANSWER 9 OF 24 COMPENDEX COPYRIGHT 2014 EEI on STN Future recycling flows of tellurium from cadmium telluride photovoltaic waste Přesný zásah se ale podařil, jak je patrno v následujícím příkladu. ANSWER 20 OF 24 COMPENDEX COPYRIGHT 2014 EEI on STN Accession Number COMPENDEX A novel approach for the recycling of thin film photovoltaic modules Abstract A sustainable recycling of photovoltaic (PV) thin film modules gains in importance due to the considerable growing of the PV market and the increasing scarcity of the resources for semiconductor materials. The paper presents the development of two strategies for thin film PV recycling based on (wet) mechanical processing for broken modules, and combined thermal and mechanical methods for end-of-life modules. The feasibility of the processing steps was demonstrated in laboratory scale as well as in semitechnical scale using the example of CdTe and CIS modules. Pre-concentrated valuables In and Te from wet mechanical processing can be purified to the appropriate grade for the production of new modules. An advantage of the wet mechanical processing in comparison to the conventional procedure might be the usage of no or a small amount of chemicals during the several steps. Some measures are necessary in order to increase the efficiency of the wet mechanical processing regarding the improvement of the valuable yield and the related enrichment of the semiconductor material. The investigation of the environmental impacts of both recycling strategies indicates that the strategy, which includes wet mechanical separation, has clear advantages in comparison to the thermal treatment or disposal on landfills..copyrgt Elsevier B.V. All rights reserved. Controlled or Index Terms *Recycling; Cadmium alloys; Cadmium compounds; Energy conversion; Environmental impact; Life cycle; Semiconductor materials; Strategic planning; Thin films; Vapor deposition Concept or Classification Production Engineering; Semiconductor Devices and Integrated Circuits; Chemical Reactions; Organic Compounds; Inorganic Compounds; Coating Techniques; Management; Semiconducting Materials; Others, incl. Bismuth, Boron, Cadmium, Cobalt, Mercury, Niobium, Selenium, Silicon, Tellurium; Metal Plating; Energy Conversion; Environmental Impact and Protection; Industrial Wastes; Vacuum Equipment

6 Supplementary Terms CdTe; End-of-life; Laboratory scale; Life cycle analysis; Mechanical methods; Mechanical processing; Mechanical separation; Processing steps; Recycling strategy; Thermal treatment; Thin film modules; Thin film photovoltaic modules Při použití stejného zadání v databázi Derwent World Patents Index získáme 49 záznamů: => fil WPIDS => s L4 49 S Dotaz jsme pak ještě zpřesnili tím, že jsme požadovali, aby slovo recyklace či jeho odvozenina byly obsaženy v titulku. Tímto krokem jsme zúžili množinu nalezených záznamů ze 49 na 6. => s recycl?/ti and l4 L5 6 RECYCL?/TI AND L4 L5 ANSWER 1 OF 6 WPIDS COPYRIGHT 2014 THOMSON REUTERS on STN Mobile large-photovoltaic power station component dust-removing device, has water transmitting branch pipe connected with water conveying pipe, and waste water recycling box whose ends are connected with sewage pump and sand filter L5 ANSWER 2 OF 6 WPIDS COPYRIGHT 2014 THOMSON REUTERS on STN Recycling device of photovoltaic assembly, has granulator whose gas outlet and solid outlet are connected with distillation tower and spiral conveyer connected with vacuum negative pressure machine through centrifugal air separator L5 ANSWER 3 OF 6 WPIDS COPYRIGHT 2014 THOMSON REUTERS on STN Liquid recycling device of photovoltaic silicon chip, has reverse osmosis system that is provided with high pressure pump whose input end is connected with output end of security filter L5 ANSWER 4 OF 6 WPIDS COPYRIGHT 2014 THOMSON REUTERS on STN Semiconductor temperature-difference generation device for recycling condensation photovoltaic generation waste heat, has thermoelectric generator whose bottom ceramic plate is in leprose structure L5 ANSWER 5 OF 6 WPIDS COPYRIGHT 2014 THOMSON REUTERS on STN Electric furnace for use in photovoltaic industry, has gate installed in furnace main body, and heat energy recycling pipeline interface provided in heat collection cover that is fixed on upper surface of top plate L5 ANSWER 6 OF 6 WPIDS COPYRIGHT 2014 THOMSON REUTERS on STN Power generating photovoltaic solar cell module with improved properties and having regard for ecology by considerations of separating and recycling with avoidance of environmental contamination

7 Asi nejlepším zásahem je poslední záznam: L5 ANSWER 6 OF 6 WPIDS COPYRIGHT 2014 THOMSON REUTERS on STN Accession Number [200039] WPIDS Full Text Power generating photovoltaic solar cell module with improved properties and having regard for ecology by considerations of separating and recycling with avoidance of environmental contamination Abstract EP A2 UPAB: NOVELTY - A photovoltaic solar cell (1a) has a front piece (2a) and back piece (3a) joined in a manner which allows for their separation and recycling with avoidance of environmental contamination. A wire (10) is connected between an external terminal and the cell. The construction does not involve encapsulation of the solar cell unit, but waterproofing is provided. Use of a thermoplastic organic resin for the back piece allows for its reuse and recycling following classification and a heating process. The cell and the transparent front piece are held in close contact to avoid light reflection at their interface and to prevent condensation forming between them. This enables the desirable use of crystalline silicon semiconductor. USE - Provides an improved and more environmentally friendly photovoltaic solar cell module. ADVANTAGE - The module design has regard for ecology by considerations of separating the components and recycling with avoidance of environmental contamination. DESCRIPTION OF DRAWINGS - The drawing shows schematic views of one solar cell. Photovoltaic solar cell (1a) Front piece (2a) Back piece (3a) Wire (10) Author/Inventor ASAKA I; FUKAE K; II K; ITOYAMA S; MAKITA H; SASAOKA M; SHIOMI S; TOKIN Y; SASAOKA S; SHIOMI A Cleaned CS Canon;Iwaki Glass;NIPPON NINJIN HANBAI NOGYO KYODO KUMIAI;SEIBUTSUKEI TOKUTEI SANGYO GIJUTSU Patent Assignee/Corporate Source (CANO-C) CANON KK; (IWAK-N) IWAKI GLASS CO LTD; (NINI-N) NIPPON NINJIN HANBAI NOGYO KYODO KUMIAI; (SEIB-N) SEIBUTSUKEI TOKUTEI SANGYO GIJUTSU Patent Information PATENT NO. KIND DATE WEEK LA PG DRAWN EP A (200039)* EN JP A (200055) JA 28 CN A (200065) ZH JP A (200144) JA 9 US B (200158) EN CN C (200612) ZH Priority Application Information Application Number Date 2000JP JP JP Reclassified IPC-8 code C12N-0015/09 [I,A]; C12Q-0001/68 [I,A]; E04D-0013/18 [I,A]; E04D-0003/40

8 [I,A]; H01L-0031/04 [I,A]; H01L-0031/042 [I,A]; H01L-0031/048 [I,A] CPC H01L ; H01L ; H01L ; H01L ; H01L ; Y02B ; Y02E Výroba s ohledem na recyklaci Jako druhé téma jsme si zvolili výrobu solárních panelů, které budou lépe recyklovatelné. => fil compendex => s manufactur? and L1 L6 37 MANUFACTUR? AND L1 Abychom nezobrazovali záznamy, které již zobrazeny byly, provedeme ještě odstranění již nalezených záznamů z první skupiny. => s L6 not 33 S L6 NOT Jak vidíme, čtyři záznamy se překrývaly a při výpisu titulků se zdá, že jsme byli při hledání úspěšní, výsledná množina obsahovala 33 záznamů. ANSWER 1 OF 33 COMPENDEX COPYRIGHT 2014 EEI on STN Direct Te mining: Resource availability and impact on cumulative energy demand of CdTe PV life cycles ANSWER 2 OF 33 COMPENDEX COPYRIGHT 2014 EEI on STN Environmental aspects of photovoltaic systems utilization ANSWER 3 OF 33 COMPENDEX COPYRIGHT 2014 EEI on STN Large-scale photovoltaic systems in airports areas: Safety concerns ANSWER 4 OF 33 COMPENDEX COPYRIGHT 2014 EEI on STN Collective implementation of the take-back and recycling obligation for endof-life PV panels: Experience of the European system ANSWER 5 OF 33 COMPENDEX COPYRIGHT 2014 EEI on STN Practical demonstrator 'Design for recycling photovoltaic system' ANSWER 6 OF 33 COMPENDEX COPYRIGHT 2014 EEI on STN Direct te mining: Resource availability and impact on cumulative energy demand of CdTe PV life cycles Včetně trefy do černého: ANSWER 26 OF 33 COMPENDEX COPYRIGHT 2014 EEI on STN Accession Number COMPENDEX

9 Fabrication and characteristics of recyclable PV modules Abstract Since the life of crystalline silicon PV modules is mainly determined by that of the encapsulations and not of the cells, it is possible to reuse the cells, except when the cells are physically damaged. By reusing the cells, we can save the significant amount of energy consumed in the manufacture of PV cells, and reduce the total cost of PV modules as a consequence. PV cells are resources, and they should be recycled. However, it has not been easy to remove cells from modules without damaging them because of the very strong adhesiveness of EVA, the most common encapsulant resin. We propose a new PV module with a double encapsulation module (DEM) structure, in which both surfaces of the PV cells are wrapped with non-adhesive transparent films. Here, the concept of DEM is explained and detailed results from the fabrication of single-cell modules are presented. The results of PV cell recovery experiments and weather resistance tests are also shown. Controlled or Index Terms *Photovoltaic cells; Cost effectiveness; Encapsulation; Energy efficiency; Fabrication; Heat treatment; Plastic films; Polycrystalline materials; Recycling; Resins; Reusability; Silicon carbide; Thermal stress Concept or Classification Physical Properties of Gases, Liquids and Solids; Industrial Economics; Plastics Products; Organic Polymers; Optical Devices and Systems; Crystalline Solids; Semiconductor Devices and Integrated Circuits; Others, incl. Bismuth, Boron, Cadmium, Cobalt, Mercury, Niobium, Selenium, Silicon, Tellurium; Heat Treatment Processes; Energy Conservation; Industrial Wastes; Single Element Semiconducting Materials Supplementary Terms Double encapsulation module (DEM) structure; Moisture resistance Poté jsme zadali stejný dotaz do patentové databáze Derwent World Patents Index. => fil WPIDS => s L8 25 S Počet záznamů se zdá být vyhovující, ale při zobrazení titulků je zřejmé, že nalezené informace nejsou pro náš účel hledání zcela vyhovující. L8 ANSWER 1 OF 25 WPIDS COPYRIGHT 2014 THOMSON REUTERS on STN Manufacture of pyrite-type quartzite photovoltaic glass with low iron silica sand involves washing and crushing mine ore-containing pyrite-type quartzite, magnetically separating, dehydrating, acid-purifying and washing L8 ANSWER 2 OF 25 WPIDS COPYRIGHT 2014 THOMSON REUTERS on STN Solar water heater, has solar energy photovoltaic battery board connected with electric heater unit that is provided with direct current motor, where direct current motor is fixed in water storage tank L8 ANSWER 3 OF 25 WPIDS COPYRIGHT 2014 THOMSON REUTERS on STN Multilayered film for encapsulation of photovoltaic cells, comprises outer thermoplastic polymer layers, and intermediate thermoplastic polymer layer

10 L8 ANSWER 4 OF 25 WPIDS COPYRIGHT 2014 THOMSON REUTERS on STN Rubber frame solar photovoltaic component, has solar battery embedded in rubber frame, and solar battery pack provided with battery lead, and junction box comprising foaming polystyrene insulating layer L8 ANSWER 5 OF 25 WPIDS COPYRIGHT 2014 THOMSON REUTERS on STN Glass for photovoltaic panels used as energy converter device comprises composition consisting of silicon dioxide, sodium oxide, calcium oxide, aluminum oxide, sulfur trioxide, magnesium oxide, and bismuth(iii) oxide and/or cerium(iv) oxide L8 ANSWER 6 OF 25 WPIDS COPYRIGHT 2014 THOMSON REUTERS on STN Public lighting device for feeding power to recharging terminal of electric vehicle, has solar flux concentrator provided for photovoltaic sensor and arranged along vertical mast, where sensor exhibits specific inclination angle Zkusili jsme tedy dotaz upravit tak, aby více vyhovoval požadovanému hledání. Slovo výroba do titulku jsme zkombinovali se slovy pro solární panely, tentokrát nikoli do titulku, abychom rozšířili množinu hledání. => fil wpids => s l1 and manufactur?/ti L9 81 L1 AND MANUFACTUR?/TI => s (SOLAR OR PHOTOVOLTAIC OR PV)(3A)(MODULE# OR PANEL# OR CELL#) L (SOLAR OR PHOTOVOLTAIC OR PV)(3A)(MODULE# OR PANEL# OR CELL#) => s l9 and l10 L11 72 L9 AND L10 Počet 72 je relativně velký a proto jsme zvolili další omezení dotazu požadavkem na výskyt slova recyklace v titulku. => s l11 and recycl?/ti L12 17 L11 AND RECYCL?/TI Při zobrazení titulků ale opět moc spokojení být nemůžeme. L12 ANSWER 1 OF 17 WPIDS COPYRIGHT 2014 THOMSON REUTERS on STN Manufacture of polyester film used as protection sheet for solar cell module, involves melt-kneading raw material containing recycled polyester material with polyester resin and secondary carbodiimide compound, extruding and molding L12 ANSWER 2 OF 17 WPIDS COPYRIGHT 2014 THOMSON REUTERS on STN External outlet ammonia water recycling system for manufacturing solar battery panel, has wet etching waste gas processing device for processing waste water produced by waste water discharge pipe that is provided with drain valve

11 L12 ANSWER 3 OF 17 WPIDS COPYRIGHT 2014 THOMSON REUTERS on STN Sodium hydroxide waste water recycling device for use during manufacturing of polycrystal solar cell, has sodium hydroxide waste water pool connected with acid mist purifying tower via pipeline L12 ANSWER 4 OF 17 WPIDS COPYRIGHT 2014 THOMSON REUTERS on STN Plant for cleaning and recycling nitrous exhaust gases produced by e.g. pickling process, utilized for manufacturing silicon thin layer solar cell, has processor-controlled control unit to measure density or conductivity of obtained acid L12 ANSWER 5 OF 17 WPIDS COPYRIGHT 2014 THOMSON REUTERS on STN Recycling of silicon carbide from silicon material coil used for manufacturing thin film solar cell by filtering inorganic nanoparticle dispersion of waste mortar, washing filter residue, and decompressing and distilling filtrate L12 ANSWER 6 OF 17 WPIDS COPYRIGHT 2014 THOMSON REUTERS on STN Wire saw apparatus for manufacturing silicon wafer e.g. solar cell, has wire extracted from ingot when supplying coolant for ingot cutting, and solenoid valve connected to end of recycle coolant supply pipe Závěr: Obecné informace o solárních panelech jsou snadno a rychle dostupné na internetu. Toto vyhledávání nevyžaduje podrobnější znalosti, praxi a hlavně zkušenosti v přesném vyhledávání. V databázové síti STN jsme zjistili, že nejvíce relevantních článků bylo nalezeno v těchto databázích: Derwent World Patents Index, dále i v databázi INPADOC a samozřejmě v řadě plnotextových databází jednotlivých patentových institucí (vyhledávání v plném textu článku) jako jsou databáze čínských patentů CNFULL a databáze amerických patentů USPATFULL. Pro následné vyhledávání v patentových databázích jsme zvolili dva způsoby, jak se připravit na recyklaci solárních panelů. Prvním směrem bylo hledání nových způsobů recyklace již vyrobených solárních panelů. Tato cesta byla úspěšná. Podařilo se nám najít několik odpovídajících článků, které se zaměřují na tuto problematiku. Druhý zvolený způsob vyhledávání nový způsob výroby solárních panelů pro následnou lepší recyklaci nebyl v základním prohledávání již tolik úspěšný jako předcházející. Je zřejmé, že tato cesta vyžaduje důkladnější tvorbu dotazu a prohledávání nejen v titulcích, na které jsme se při našem úkolu zaměřili. Pro další prohledávání je vhodné využít další metody, a to hledání v klíčových slovech, nebo v případě patentů zejména patentové třídění. Dalším vysvětlením může být, že ještě není tolik informací o novém způsobu výroby solárních panelů pro následnou recyklaci. Je důležité si uvědomit a rozmyslet co přesně hledáme, aby nám výsledek našeho pátrání ušetřil čas a byl pro nás co největším zdrojem důležitých informací, které budou přínosné pro naše další výrobní či vědecké záměry.

Inorganic technology

Inorganic technology Inorganic technology Sulfur and sulfur compounds Deposits: Elemental sulfur in sedimentary or volcanic deposits Sulfates Sulfides H 2 S in natural gas 1 Sulfuric acid Principle of sulfuric acid manufacture

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Dělnická Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků Sekce základní Předmět zeměpis

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

Citis SN h a n d b o o k

Citis SN h a n d b o o k handbook Kancelářský systém Úvod Pevná varianta stolového systému CITIS je vhodná do běžného administrativního provozu pro vybavování všech druhů kanceláří, call center, zasedacích či školicích místností

Více

CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015

CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015 CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015 Dodací lhůty a podmínky: * 4-5 týdnů po objednání * zabezpečujeme dopravu na místo určení na náklady zákazníka * při

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

technický list TRANSIL TM 1.5KE6V8A/440A 1.5KE6V8CA/440CA www.gme.cz str 1

technický list TRANSIL TM 1.5KE6V8A/440A 1.5KE6V8CA/440CA www.gme.cz str 1 Dodavatel: GM electronic, spol. s r.o., Křižíkova 77, 186 00 Praha 8 zákaznická linka: 840 50 60 70 technický list 1.5KE6V8A/440A 1.5KE6V8CA/440CA TRANSIL TM FEATURES PEAK PULSE POWER : 1500 W (10/1000µs)

Více

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0)

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0) CCD 90 MV Cameras (Firewire) PL-B952F-R PL-B953F-R PL-B954F-R PL-B954HF-R PL-B955F-R PL-B955HF-R PL-B956F-R PL-B957F-R PL-B958F-R PL-B959F-R CCD 90 MV Cameras (GigE) PL-B954G-R PL-B954HG-R PL-B955G-R PL-B955HG-R

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství 12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006 Rámcová směrnice vodní politiky ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk ské služby RNDr. Pavel Punčoch ochář,, CSc. Ministerstvo zemědělství 12 th Magdeburger seminar

Více

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 Technické frézy pro pohon ohebným hřídelem Technical Cutters from High-speed Steel Technické frézy jsou nástroje sloužící k ručnímu opracování lehkých slitin barevných kovů, různých druhů umělých hmot,

Více

UNIVERSITY OF MUMBAI RESULT OF THE REVALUATION CASES FOR EXAMINATION OF FACULTY OF ENGINEERING 1ST HALF' 2015

UNIVERSITY OF MUMBAI RESULT OF THE REVALUATION CASES FOR EXAMINATION OF FACULTY OF ENGINEERING 1ST HALF' 2015 Page 1 of 5 SR. NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 UNIVERSITY OF MUMBAI RESULT OF THE REVALUATION CASES FOR EXAMINATION OF FACULTY OF ENGINEERING 1ST HALF' 2015

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Hybridní fotovoltaicko-tepelné kolektory a možnosti jejich využití. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Hybridní fotovoltaicko-tepelné kolektory a možnosti jejich využití. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze Hybridní fotovoltaicko-tepelné kolektory a možnosti jejich využití Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze Proč hybridní FVT kolektory? integrace fotovoltaických systémů do

Více

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH.

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Connection of econet300 internet module to ecomax 810P3-L TOUCH Controller. Prosím ověřte verzi softwaru vašeho modulu ecomax.

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. www.vema.cz e-mail: smarda@vema.cz Klíčová slova Informační systém pro řízení lidských zdrojů, portál, personální

Více

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh Třída: E4B 21. Electrical circuit, effects of el. current 22. Basic electronics terms, semiconductors, diodes 23. Automation, robotics 24. Transmission of signals 25. Computers input and output devices

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů

O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů Ladislav Müller IBM GTS 9.2.2010 O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů Proč takové téma Objemy zpracovávaných dat rychle rostou Úkoly, které jsou při menším objemu dat

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

CHARAKTERISTIKA PLATFORMY ESTEP ve vazbě na celkový vývoj ocelářského průmyslu Jaroslav Raab, Vladimír Toman Hutnictví železa, a. s.

CHARAKTERISTIKA PLATFORMY ESTEP ve vazbě na celkový vývoj ocelářského průmyslu Jaroslav Raab, Vladimír Toman Hutnictví železa, a. s. CHARAKTERISTIKA PLATFORMY ESTEP ve vazbě na celkový vývoj ocelářského průmyslu Jaroslav Raab, Vladimír Toman Hutnictví železa, a. s., Praha V posledních letech dosahuje výroba a spotřeba ocelářských výrobků

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY Modletice, D1 Roztylská 1860/1, Praha 11 - Chodov PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI THE INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Objekt Roztylská 1 je kancelářská

Více

ZB5AV013 bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED

ZB5AV013 bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED Characteristics bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED Doplňky CAD celková šířka CAD celková výška CAD celková hloubka Hmotnost přístroje Označení skříně Označení el. složení Prostředí Stupeň

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8

Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8 Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8 9. listopad 2011 Marriott Praha Podnikový systém a ERP Alexandr Pomazal Application Presales Manager CZ&SK Insert Information Protection

Více

Technologický rozvoj v energetice: Je elektřina hlavním energetickým zdrojem budoucnosti? Ing. Jan Prochazka, Ph.D.

Technologický rozvoj v energetice: Je elektřina hlavním energetickým zdrojem budoucnosti? Ing. Jan Prochazka, Ph.D. Technologický rozvoj v energetice: Je elektřina hlavním energetickým zdrojem budoucnosti? Ing. Jan Prochazka, Ph.D. 10-9-2013 PŘECHOD Z JEDNÉ TECHNOLOGIE NA DRUHOU TRVÁ DESETILETÍ, NE-LI STOLETÍ!!! ELEKTŘINA

Více

The global leader in door opening solutions

The global leader in door opening solutions Cylinder CYLINDRICKÉ locks VLOŽKY 2011 The global leader in door opening solutions Cylindrické Cylinder locks vložky with se increased zvýšenou protection ochranou pro for entrance vstupní dveře doors

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080 Operační program Praha, Konkurenceschopnost /OPPK/, podpora EU: Inovační aktivity v oblasti lepení samolepícími materiály Výběrové řízení: Řezací stroj / Slitting machine /English version follows Czech

Více

PŘÍRUČKA K PRÁCI S DATABÁZÍ MAPS OF PLANT DISEASES

PŘÍRUČKA K PRÁCI S DATABÁZÍ MAPS OF PLANT DISEASES PŘÍRUČKA K PRÁCI S DATABÁZÍ MAPS OF PLANT DISEASES Tatiana Oldřichová Srpen 2007 Příručka byla vytvořena v rámci projektu 1N04151 Informační zdroje pro zemědělský a potravinářský výzkum podporovaného Ministerstvem

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh15 Vypracoval(a),

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Aktuální možnosti v rámcovém programu Horizont 2020

Aktuální možnosti v rámcovém programu Horizont 2020 Aktuální možnosti v rámcovém programu Horizont 2020 Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113 Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc.cz Ústí nad Labem 30.9.2014

Více

Agilní metodiky vývoje softwaru

Agilní metodiky vývoje softwaru vývoje softwaru : důraz na průběžnou komunikaci mezi vývojovým týmem a zákazníkem důraz na tvorbu kvalitního kódu a funkcí, které mají přímou obchodní hodnotu pro zákazníka týmovou spolupráci a samoorganizaci

Více

FiberGuardian Krátkodobý monitoring optických vláken

FiberGuardian Krátkodobý monitoring optických vláken FiberGuardian Krátkodobý monitoring optických vláken Pavel Kosour info@profiber.eu www.profiber.eu 1 Princip dohledu optických vláken 2 Fiber Test InSight - Detekce a lokalizace poruch 3 Cable Template

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Informace o společnosti

Informace o společnosti Informace o společnosti Petr Švec Generální ředitel 2 EP ENERGY TRADING, a.s. Sídlo Praha 1, Klimentská 46, PSČ 110 02 Identifikace IČ: 27386643, DIČ: CZ27386643 ID RÚT: 810, EIC kód: 27XG---UET-----U

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

Inteligentní řízení HVAC aplikací ve Smart City. Tomáš Halva

Inteligentní řízení HVAC aplikací ve Smart City. Tomáš Halva Inteligentní řízení HVAC aplikací ve Smart City Tomáš Halva Společnost Emerson Centrála v St. Louis, Missouri, USA NYSE: EMR Globální výrobce a poskytovatel technologií 2 Přibližně 133 000 zaměstnanců

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

EBSCO. http://search.ebscohost.com. Poklikneme na možnost EBSCOhost Web. Vybereme (poklepeme, zaškrtneme) databázi, s kterou chceme pracovat.

EBSCO. http://search.ebscohost.com. Poklikneme na možnost EBSCOhost Web. Vybereme (poklepeme, zaškrtneme) databázi, s kterou chceme pracovat. EBSCO http://search.ebscohost.com Poklikneme na možnost EBSCOhost Web Vybereme (poklepeme, zaškrtneme) databázi, s kterou chceme pracovat. Vyhledávací techniky Rejstříky Pomůckou pro vyhledávání jsou rejstříky,

Více

D EVùNÉ HRAâKY WOODEN TOYS

D EVùNÉ HRAâKY WOODEN TOYS D EVùNÉ HRAâKY WOODEN TOYS 2015 2016 VÝROBNÍ TECHNOLOGIE PRODUCTION TECHNOLOGY Naše výrobky jsou vyrobeny z kvalitního, tvrdého listnatého dřeva javoru, buku, habru, které se těží převážně v horských oblastech

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp Název školy:alth and disease Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Úsporné koncepty pro domácnosti a dopravní sektor

Úsporné koncepty pro domácnosti a dopravní sektor Úsporné koncepty pro domácnosti a dopravní sektor Praha, 23. dubna 2013 Dipl.-Phys. Dipl.-Ing. Antonio Džaja Sales Manager East Europe & CIS www.heliocentris.com Agenda I. Úvod Co je Heliocentris Academia?

Více

Pedestals H A N D B O O K

Pedestals H A N D B O O K Pedestals HANDBOOK Kontejnery Úvod Kontejnery kovové Korpus celokovových kontejnerů a čela zásuvek jsou vyrobeny z hlubokotažného ocelového plechu o tloušťce 0,8 mm povrchově upraveného práškovou barvou.

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006,

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006, L 396/852 CS Úřední věstník Evropské unie 30.12.2006 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES ze dne 18. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních

Více

Perspektivy využití tenkovrstvých technologií

Perspektivy využití tenkovrstvých technologií Perspektivy využití tenkovrstvých technologií Bronislav Bechník zakládající člen Moderní tenkovrstvé technologie ve fotovoltaice Výhody a použití v projektech FVE Praha 13. 5. 2010 Czech RE Agency Czech

Více

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami Step by Step Analysis of Combination Stress of Systems with Thin Films Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Západočeská

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

CNC řízený vrtací a frézovací stroj pro výrobce oken a dveří CNC drilling machine for windows and doors manufacturers

CNC řízený vrtací a frézovací stroj pro výrobce oken a dveří CNC drilling machine for windows and doors manufacturers CNC řízený vrtací a frézovací stroj pro výrobce oken a dveří CNC drilling machine for windows and doors manufacturers CNC vrtací a frézovací stroj se 6 pracovními jednotkami, se dvěma pohyblivými a jedním

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Responsible Care a ChemLog

Responsible Care a ChemLog RESPONSIBLE Responsible Care a ChemLog Ladislav Špaček Svaz chemického průmyslu ČR Product Stewardship a REACH, 3. 6. 2011, Bešeňová (SK) 1 RESPONSIBLE SCHP ČR R = 1 z 55 národnn rodních asociací RESPONSIBLE

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Vyhledávání v citační databázi Web of Science (WOS)

Vyhledávání v citační databázi Web of Science (WOS) Vyhledávání v citační databázi Web of Science (WOS) Petr Boldiš Stanislava Kohoutová Česká zemědělská univerzita v Praze Studijní a informační centrum 2004 Tento materiál byl vytvořen v rámci grantu FRVŠ

Více

Konsolidace na privátní cloud

Konsolidace na privátní cloud Konsolidace na privátní cloud David Krch Technology Sales Consultant 1 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Insert Information Protection Policy Classification from Slide

Více

KUZMA. Zákaznický ceník platný od května 2014 včetně DPH 21% I.Tonearms

KUZMA. Zákaznický ceník platný od května 2014 včetně DPH 21% I.Tonearms I.Tonearms Each tonearm is supplied with accessory kit (tools, screws, protractors, ) - see comments. Stogi S Stogi S* no armbase mounts on Stabi S directly 1 180 Stogi S no armbase silver wiring 1 800

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

Lukáš Zima Account Technology Speacialist Lukas.Zima@microsoft.com Microsoft - Česká republika

Lukáš Zima Account Technology Speacialist Lukas.Zima@microsoft.com Microsoft - Česká republika Lukáš Zima Account Technology Speacialist Lukas.Zima@microsoft.com Microsoft - Česká republika Microsoft & zdravotnictví Vize Microsoftu ve zdravotnictví Microsoft Connected Health Framework Oblasti řešení

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Elektronické informační zdroje na MENDELU pro oblast práva

Elektronické informační zdroje na MENDELU pro oblast práva Elektronické informační zdroje na MENDELU pro oblast práva Jana Kratochvílová Informační centrum Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb Mendelova univerzita v Brně 5. červen 2012 Osnova KDE HLEDAT?

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat

K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat Jaroslav Šilhánek Vysoká škola chemicko-technologická v Praze silhanek@vscht.cz Publikované rozdíly jako výchozí

Více

Esprit h a n d b o o k

Esprit h a n d b o o k handbook Kancelářský systém Úvod Kovové podnoží Základními stavebními komponenty podnoží jsou bočnice a čelní příčky. Noha je svařencem ve tvaru obráceného hranatého písmene U. Použitý materiál je dutý

Více

ALFA 300. TECHO a.s. SIDE montážní desk návod stolu. přísedové stoly 2 DETAIL 1 DETAIL 2. www.interier-ricany.cz. U Továren 770/1b.

ALFA 300. TECHO a.s. SIDE montážní desk návod stolu. přísedové stoly 2 DETAIL 1 DETAIL 2. www.interier-ricany.cz. U Továren 770/1b. ALFA 00 přísedové stoly SIDE montážní desk návod stolu DETAIL ALFA 00 ALFA 00 montážní návod montážní stolu návod stolu U Továren 770/b 0 TECHO 00 Praha 0 a.s. U Továren 770/b 0 00 Praha 0 A A B C B C

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

Accessories HANDBOOK. Alfa 1100. Rexite. Novum. Alva Collection

Accessories HANDBOOK. Alfa 1100. Rexite. Novum. Alva Collection Accessories HANDBOOK Rexite Alfa 1100 Kancelářské doplňky Rexite Rexite Přední zásobník 270x345x65 mm Front letter tray for desktop and wall 270x345x65 mm bílá white 309580999 černá black 309581999 transparentní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

Proč, kde a jak se mobilní IT může podepsat na úspěchu Vašeho podnikání?

Proč, kde a jak se mobilní IT může podepsat na úspěchu Vašeho podnikání? Petr Ritz Windows Device Solutions Specialist, Microsoft Petr Ulvr Business Development Manager, Intel Corp Požadavky a potřeby uživatelů se mění... EXPERIENCE DEVICE IT REQUIREMENTS Access data from any

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

The machine for manipulation with hazardous wastes

The machine for manipulation with hazardous wastes Název funkčního vzorku v originále Stroj pro přepravu nebezpečných odpadů Název funkčního vzorku anglicky The machine for manipulation with hazardous wastes C B A Obrázek 1 Počítačový 3D-model funkčního

Více

ELI: Petawatt nebo Petabyte kdo z koho?

ELI: Petawatt nebo Petabyte kdo z koho? ELI: Petawatt nebo Petabyte kdo z koho? Pavel Bastl, Jaroslav Charfreitag CESNET Community Fórum 2014 - Zpracování a ukládání velkých dat Local DAQ Based on rack mount computer with PCIe interface Amount

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 5.09.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_CON_2

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 5.09.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_CON_2 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 5.09.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_CON_2 Ročník: II. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

BASIC COMPANY DATA. Stamping and forming of precise metal parts. info@anccomponents.cz. www.anccomponents.cz. industrial zone Zlín Rybníky

BASIC COMPANY DATA. Stamping and forming of precise metal parts. info@anccomponents.cz. www.anccomponents.cz. industrial zone Zlín Rybníky BASIC COMPANY DATA The main business activity: Stamping and forming of precise metal parts Company name: ANC COMPONENTS, s. r. o. Company ID: 276 99218 Company address and seat: Tř. T. Bati 1970, 762 02

Více

strana 1 z 9 Ceník platí v souladu s Obchodními podmínkami LAB MARK od 15.1.2015 Sleva 2% při objednání přes webshop E-LABMARKET! www.labmark.

strana 1 z 9 Ceník platí v souladu s Obchodními podmínkami LAB MARK od 15.1.2015 Sleva 2% při objednání přes webshop E-LABMARKET! www.labmark. strana 1 z 9 Ceník platí v souladu s Obchodními podmínkami LAB MARK od 15.1.2015 Zapojte se do unikátního programu firmy CAPP podporující ekologickou likvidaci použitých pipet - CAPP ECOTRADE PROGRAM.

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1

ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1 ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1 ABSTRAKT Na Katedře informačních technologií Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více