K N I H Y O D V AH Y A D O B R O D R U Ž S T V Í S V AZ E K 2 3 / I. Alexandre Dumas MUŠKETÝŘI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K N I H Y O D V AH Y A D O B R O D R U Ž S T V Í S V AZ E K 2 3 / I. Alexandre Dumas MUŠKETÝŘI"

Transkript

1 K N I H Y O D V AH Y A D O B R O D R U Ž S T V Í S V AZ E K 2 3 / I Alexandre Dumas TŘI MUŠKETÝŘI

2 Tři mušketýři, nejslavnější a také nejlepší dílo Alexandra Dumase, vznikli v roce 1844 a měli úspěch tak veliký, že Dumas napsal ještě několikasvazkové pokračování. I k Mušketýrům jako k tolika jiným jeho románům vyhledal Dumasovi látku jeho spolupracovník Maquet, profesor historie; podkladem slavného románu byl historický spis Paměti pana d Artagnana, jak o tom Dumas také sám mluví v předmluvě k prvnímu dílu Mušketýrů. Athos, Porthos, Aramis i jejich mladý přítel d Artagnan jsou tedy skutečnými historickými postavami, které v minulosti žily ale teprve mistrná ruka Dumasova z nich vytvořila ty čtyři nezapomenutelné hrdiny, nadané tolika skvělými vlastnostmi, teprve Dumas svou úžasnou obdivuhodnou fantazií přetvořil historické události v řetěz podivuhodných neuvěřitelných dobrodružství, úkladů a vítězství. Dumas nechce ve svých románech, ač je zasazuje do historického prostředí, podat přesný obraz doby a také se historických pramenů úzkostlivě nedrží. Chce vytvořit životné postavy, dějem nabité vyprávění, chce svého čtenáře pobavit, rozveselit či dojmout, zcela ho zaujmout a přenést do úplně jiného světa. A to se mu podařilo. Tři mušketýři musí nadchnout každého, i když je třeba bere do ruky už po několikáté. Přečte si je s radostí, se zaujetím, s chutí. Z V Y Š L Ý C H S V AZ KŮ: R. L. Stevenson: Černý šíp K. May: Duch Llana Estacada A. Ransome: Boj o ostrov J. F. Cooper: Lovec jelenů A. Grin: Cesta nikam V. Kocourek: Vzpoura na lodi Bounty A. Ransome: Trosečníci z Vlaštovky F. Mowat: Stopy ve sněhu J. Hronek: Zlato na Espaňole A. Ransome: Petr Kachna R. TeldyNaim: Sedm sluncí na sněhu J. R. Vávra: Tvrdá pěst Tuaregů R. Sabatini: Odysea kapitána Blooda J. O. Curwood: Kočovníci severu E. T. Seton: Dva divoši A. Laurie: Dědic Robinsonův E. Knight: Lassie se vrací A. Ransome: Klub Lysek J. Gunn: Chatrč v horách J. F. Cooper: Stopař V. Vladko: Potomci Skytů O. Mattson: Briga Tři lilie S. M. Chauffierová: Ten druhý jsem já Sir Arthur Conan Doyle: Pes baskervillský M. Pašek: Ostrov tisíce drahokamů J. F. Cooper: Průkopníci M. Bielicki: Lacho z rodu Ha A. Lindgrenová: Kalle Blomkvist zasahuje P. Gamarra: Dobrodružství Opeřeného hada A. Ransome: Holubí pošta H. H. Swiftová: Dráha na svobodu S. Tatay: Pušky a holubi M. Pašek: Lovci perel A. Branald: Tisíc a jedno dobrodružství A. P. Pearceová: Poklad v jediné růži L. Renn: Trini Y. Mauffret: Krásná Amaranta S. O Dell: Ostrov modrých delfínů L. Kiršner: Šifrovaná zpráva F. Pilař: Dýmka strýce Bonifáce K. May: Vinnetou I. III. díl A. Dumas: Tři mušketýři I. II. Díl PŘIPR AV U J E M E : Cena obou vázaných výtisků 65, Kč /64 J. F. Cooper: Prérie H. Melville: První plavba J. Volček: Po stopě M. Soriano: Nezvěstný plukovník

3 Alexandre Dumas TŘI MUŠKETÝŘI I 1967 ST ÁT NÍ NAK LAD AT ELST VÍ DĚTSKÉ KNIHY P RAH A

4 Translations Jaroslav Janů 1958, 1967

5 Milí čtenáři, otvíráte knihu, které se v poutavosti vyrovná málokterá jiná v celé světové literatuře. Těší se z ní mládež (ale ujišťujeme vás, že stejně i dospělí) už více než sto let. Uvidíte sami, že ji psal mistr vládnoucí perem tak dovedně a hbitě jako jeho hrdinové kordem, který se jim blýskal v jisté ruce. Než se však stránku za stránkou zahloubáte do podivuhodných dobrodružství odvážného větroplacha d Artagnana, vznešeného Athose, sličného Aramise a chvástavého obra Porthose, přijde vám snad vhod několik informací o dějišti knihy, o tom, co a jak se v ní splétá a rozplétá; nebudete snad litovat ani toho, seznámíte-li se předem i s autorem tohoto jedinečného románu a objasníme-li vám alespoň letmo historické okolnosti, za nichž vznikl. Nesledujeme tím jiný záměr než přesněji zaměřit vaši přirozenou zvídavost k tomu, co následuje, dát vaší fantazii určité faktické podklady, které by vám ještě zvýšily požitek z četby. Příběh Tří mušketýrů se začíná rozvíjet roku 1625 v jednom středofrancouzském městečku; pak se přenáší do svého hlavního dějiště Paříže, přeskakuje do řady jiných měst a vesnic Francie a dvakrát i do soudobé Anglie, rozložen časově asi do tří let. Hned na první stránce se dovíme, že byla tehdy ve Francii léta rušná a neklidná, plná válčení, šarvátek a nepokojů, kdy byly na denním pořádku poplachy a výtržnosti všeho druhu a lidský život měl cenu velmi nejistou. Tehdy, v sedmnáctém století, jinde v Evropě nebylo o nic lépe: třebas u nás v Čechách právě v těch letech hořela nesčetnými plameny a plamínky třicetiletá válka, a nejlepší čeští lidé odcházeli do vyhnanství, vypověděni z vlasti pro své evangelické náboženství bělohorským vítězem, Habsburkem Ferdinandem II. Také ve Francii v dobách, do nichž spadá děj Tří mušketýrů, ještě doznívaly bratrovražedné náboženské války mezi katolíky a protestanty, jimž se ve Francii říkalo hugenoti. Jindřich IV., otec krále Ludvíka XIII., vrchního velitele mušketýrů, se moudře a spravedlivě snažil ukončit vzájemné zabíjení Francouzů pro rozdílnou náboženskou víru. Byl 5

6 však roku 1610 zavražděn nesnášenlivými katolíky, a v zemi se opět na řadu let všechno rozrojilo jako v podrážděném vosím hnízdě. Ještě naši mušketýři se například zúčastní, jak uvidíme, obléhání tvrze La Rochelle. Je to hlavní historická událost zachycená v románu. La Rochelle byla poslední silnější bašta hugenotů, a poněvadž se s Rochellany spojovala protestantská Anglie, s níž stále hrozil vypuknout válečný konflikt, bylo město královským vojskem zničeno. Dobrodružnost a pikle všeho druhu byly zkrátka tenkrát, jak se říká, ve vzduchu, a spisovatel Alexandre Dumas neudělal vlastně nic jiného, než že v tomto ovzduší rozehrál rušnou spleť poutavých příhod. Aby se mu děj skloubil dohromady, potřeboval jen nějakého hlavního intrikána, který by vším hýbal jako na tajných drátkách a soustřeďoval ve svých rukou složité zápletky. K takové roli využil Dumas největší osobnosti té doby, kardinála Richelieua, prvního ministra slabého a nerozhodného krále Ludvíka XIII. Od roku 1624 byl chytrý a energický Richelieu jakýmsi diktátorem Francie. Avšak dlužno přiznat, že mu při tom nešlo pouze o moc osobní; to, co podnikal (a neštítil se opravdu žádných prostředků), mělo za cíl pozvednout moc a pokleslou autoritu královského rodu, posílit a upevnit francouzský stát. V předcházejících dobách země velmi trpěla zvůlí vysoké šlechty, která leckdy držela v šachu i krále. Richelieu proto srážel všemi způsoby šlechtě hřebínek, troufal si čas od času popravovat i nejčelnější její představitele, bořil šlechtické hrady, zakázal souboje, aby se feudální panstvo učilo bojovat jen za krále, atd. Za těchto poměrů pak zároveň rychle rostlo a bohatlo měšťanstvo, a toho chtěl Richelieu dosáhnout: měšťáci drželi víc při králi, byli pokojnější, pracovitější, a hlavně spolehlivěji jej hospodářsky podporovali než rozmařilá a nestálá šlechta. Kardinál Richelieu tedy byl ve své době člověk pokrokový, pomáhal rozvoji budoucnosti. Jak to, že má přesto v románě tak nesympatickou roli, že zde tak často vystupuje jako zloduch, který má ve všem své temné a často velmi neušlechtilé prsty? Vypadá to tak proto, že si Dumas všímal víc podrobností než celku a že neměl před očima ani tak Richelieuovy cíle, jako spíš jeho prostředky: ty pak byly vskutku nevybíravé, bezohledné a kruté. A pak líčí tehdejší svět tak, jak se asi opravdu musil jevit drobným zchudlým šlechticům-vojákům, kteří žili ze svého meče, byli osobně poctiví, jak tomu rozuměli v duchu starých rytířských ideálů, potrpěli si na svou šlechtickou čest, byli věrní a oddaní tělem duší 6

7 své službě a o mnoho víc se nestarali, jen když se pořád dělo kolem nich něco zajímavého, do čeho mohli vložit svou překypující mladistvou sílu, vtip a dychtivost po neohrožených činech. Alexandre Dumas byl spisovatel romantický; nešlo mu, stejně jako jeho hrdinům, tolik o to, aby se například zahloubal do skutečného jednání královny Anny Rakouské, cizinky na francouzském trůně, která si opravdu někdy nebezpečně zahrávala s osudy své nové vlasti, třebas ve svých vztazích k anglickému kancléři lordu Buckinghamovi. Dumas viděl především velkou romantickou lásku mezi těmito dvěma lidmi, viděl nejkrásnějšího kavalíra a líbeznou ženu. Viděl všechny události především ve vztahu s lidskými city a vášněmi vnímal je jako napínavý prožitek. Věrně, nebo jak říkáme objektivně přesně se držet historie autor zkrátka vůbec nechtěl. Co jsou to dějiny? vyjádřil se prý jednou. Je to jen hřebík, na který zavěšuji své romány. A vlivem svého podmanivého líčení přenáší tento pohled na věci i na své čtenáře. V Třech mušketýrech opravdu nezáleží tolik na tom, co se tu děje, jako na tom, co v tom kterém okamžiku myslí a cítí hrdinové příběhů, jak pohotově a živě, chytře a vynalézavě jednají. V ději je například hojně bitek a zabíjení, co chvíli tu padá někdo mrtev či raněn. Ale je to spíš jako na divadle nebo v detektivce, nepůsobí to drásavě smrt je tu jen cosi jako literární motiv, na jehož pozadí tím více vyniká radostný, barvitý a vítězný život. Nikoliv na mravní soud, ale na rozkoš z konkrétního vyprávění je zaměřeno celé toto mistrovské dílo. Nakažlivé semínko romantiky mají mušketýři rovnou od svého autora jsou opravdu jako rodné děti spisovatele, jehož vlastní život byl také románem nad pomyšlení bohatým a pestrým. Jmenoval se, jak jsme si už pověděli, Alexandre Dumas a říká se mu také v dějinách literatury Dumas-otec, neboť měl i slavného syna, také Alexandra, který po něm zdědil spisovatelské nadání. A za zmínku stojí dokonce ještě Dumas-děd, za Napoleona Bonaparta generál mladé Francouzské republiky; tenhle Dumas se totiž vyznal v umění válečném neméně než jeho potomci v umění pera. Tři generace rodu, který se zapsal jako nevyčerpatelný živel do dějin své země. Nepokojná a ctižádostivá krev Dumasů vznikla míšením. Pramáť našeho autora byla černošská otrokyně ze San Dominga, jejíž děcko, malého kučeravého mulata, si francouzský šlechtic Davy de la Pailleterie přivezl roku 1780 do Evropy. Pod jménem své matky (aby jeho pleť nedělala ostudu modré krvi ) vstoupil potom mladý negerský obr, když vycházela 7

8 Napoleonova hvězda, do armády, vysloužil si legendární udatností generálské epolety, založil si rodinu s francouzskou měšťankou a r se mu narodilo další čertovo kvítko, Alexandre. Chlapec se zprvu nezdál k ničemu. Nebylo mu možno vpravit do hlavy téměř žádné vzdělání. Zato když dorostl a uchytil se jako prostý notářský písař, vzdychal bez přestání po Paříži a po velkém světě. A prosadil svou. Zapouštěl první kořínky v hlavním městě stejně bez groše jako d Artagnan, ale velmi brzy se okoukal a užuž vyzýval bídu na souboj. Zhltal jakés takés literární znalosti a začal psát divadelní hry. Měl srdce na dlani, byl kurážný mluvka, dovedl se protlačit k známým lidem a získat si je živelnou přirozeností, a pomalu se mu začalo dařit. Létají první jiskry z jeho talentu, a milý Alexandre Dumas se rozdychtil za slávou jako za samozřejmostí, která ho nemůže minout. Devětadvacetiletý je už po úspěchu dvou her, jimiž dovedl vnést na scénu horký kvas současného života, literární osobnost, miláček obecenstva, a staví se mezi čelné představitele romantického hnutí Mladé Francie. Zúčastňuje se revolučních nepokojů let , je všude, žije a pracuje k neroztrhání. Vysype z rukávu další sérii dramat a znenáhla se obrací k próze, v níž se rozepsal, jak snad ještě nikdy nebylo vídáno. Probudila se v něm strhující síla fantazie, úplný přírodní vulkán dovednosti zaplétat a rozuzlovat na stránkách knih lidské osudy. Nořil se do práce, jako se vrhá plavec, překypující svěžími nevybitými silami, do radostné koupele. Vydržel od časného rána do noci sedět za psacím stolem, žít jako asketa a psát a psát. Někdy mu stačil týden, aby se mu pod rukama vyloupla celá nová kniha. A nikterak se při té dřině nenudil. Vypravuje se, že k němu přišel na návštěvu jakýsi Angličan a v předsíni ho zarazil hromový Dumasův smích. Cizinec projevil obavy, že přichází nevhod do společnosti, ale bylo mu vysvětleno, že pan Dumas je v psavé ráži a směje se příběhu, který tvoří. Večer prý si někdy šťastně mnul ruce a spokojeně uléhal, těše se na zítřek, co asi zas jeho hrdinové zajímavého provedou. Nevěděl to napřed, dával se sám překvapit svými nápady. Stačilo mu povědět v hrubých rysech o nějakém námětu, a už byl jako elektrizován; v hlavě se mu rodila scéna za scénou a za chvíli to bylo na papíře. Takového slídiče po námětech si vychoval zejména v profesoru historie Maquetovi, který mu vyhrabával z dějepisné literatury a ze starých pamětí zajímavé drobty, z nichž mistr pak připravoval šťavnaté vyprávěčské hostiny. 8

9 Roku 1844 tak vznikli nesmrtelní Tři mušketýři, Dumasovo vrcholné dílo, jehož obliby už nedosáhlo ani další románové pokračování Tři mušketýři po dvaceti letech a Vicomte de Bragelonne, knihy, v nichž jsou osudy našich hrdinů dovedeny až do jejich smrti. Tři mušketýry nepředstihl slávou ani pozdější, také velmi známý několikasvazkový román Hrabě Monte Christo. Svou kouzelnou obrazností Dumas doslovné tvořil dějiny, jeho smyšlené postavy působily senzačněji, než kdyby byly opravdu žily. Umístil-li někam děj svých příběhů, znamenalo to, že v kraji stoupne turistický ruch a že tam lidé budou opravdu vidět památky po Dumasových hrdinech. Jenom v jediném dvacetiletí se prodalo toliko ve Francii na tři milióny výtisků Dumasových knih. Všechno, co napsal, by prý obsáhlo alespoň pět set svazků. Samozřejmě že vyzískal na své literární produkci nesčetné sumy franků, ovšem dovedl je také rozházet. Koupil si krásný zámek, roku 1860 finančně podporoval Garibaldiho povstání v Itálii, jehož se sám v malebném kroji zúčastnil, vrhl se se zápalem i do organizování protitureckého odboje v Albánii. Když začátkem roku 1872 zhasínal na severofrancouzském venkově u svého syna, končil se jeden podivuhodný životní běh, ale nikoliv beze stopy. Důkazem je, že se ještě po tolika letech dáváme uchvacovat plody Dumasova uměleckého nadání a čteme s neochabujícím zájmem řadu jeho knih. Jaroslav Janů 9

10

11 PŘEDMLUVA, v níž se zjišťuje, že na hrdinech děje, který budeme mít čest čtenářům vypravovat, není nic mytologického, třebaže jejich jména končí na os a is Asi před rokem jsem hledal v královské bibliotéce prameny pro své dějiny Ludvíka XIV. a tu jsem náhodou přišel na paměti pana d Artagnana, vytištěné v Amsterodamě u Petra Rouge vyšly tam jako většina děl své doby, v nichž spisovatelé chtěli říci pravdu, ale nechtěli si proto kratší nebo delší dobu posedět v Bastile. Název knihy mě zlákal: donesl jsem si ji domů rozumí se, že s dovolením pana knihovníka a dychtivě jsem se do ní pustil. Není mým úmyslem rozbírat zde ono zajímavé dílo a spokojím se tím, že ty z mých čtenářů, kteří si cení podrobného zobrazení doby, na ně upozorním. Naleznou tam podobizny vykreslené mistrovskou rukou; a ačkoliv byly většinou črtány někde u dveří kasáren a na zdech hospod, pozná v nich zběhlý čtenář velmi dobře obrazy Ludvíka XIII., Anny Rakouské, Richelieua, Mazarina a většiny dvořanů té doby; a všechny jsou stejně výstižné jako v dějinách pana Anquetila. Ale jak známo, na vrtkavého ducha básníka nepůsobí vždy totéž, co shledávají poutavým široké vrstvy čtenářstva. A tak při všem obdivu ke zmíněným podrobnostem (těm jsem se podivoval jako všichni ostatní) působila na mne největším dojmem jedna věc, jíž si přede mnou určitě nikdo ani nevšiml. D Artagnan vypravuje, že se při své první návštěvě u pana de Tréville, kapitána královských mušketýrů, setkal v předsíni s třemi mladými muži, kteří sloužili v témž slavném sboru, kam i on se chtěl dostat; jmenovali se Athos, Porthos a Aramis. Přiznám se, že mě ta tři podivná jména zarazila, a hned mne napadlo, nejsou-li to jen pseudonymy, jimiž d Artagnan zakrývá nějaká slavná jména, není-li tomu ovšem tak, že si jejich nositelé vypůjčili sami 11

12 ta jména v den, kdy snad z rozmaru, snad z nespokojenosti nebo z nedostatku peněz oblékli prostý mušketýrský kabátec. Od té doby mi nedalo spát, dokud jsem v soudobé literatuře nenašel alespoň nějakou stopu oněch zvláštních jmen, jež tolik rozjitřila mou zvědavost. Pouhý výčet knih, které jsem proto přečetl, by vyplnil jednu celou kapitolu; snad by to bylo pro čtenáře velmi poučné, ale jistě pramálo zábavné. A tak se spokojím tím, že čtenáři povím až výsledek: když jsem se, unaven marným hledáním, užuž chtěl všeho vzdát, našel jsem konečně, veden radami svého slavného učeného přítele Paulina Parise, foliový rukopis pod číslem 4772 nebo 4773 (na to číslo se už dobře nepamatuji). Jeho nadpis byl: Paměti pana hraběte de La Fère, týkající se některých událostí, jež se zběhly ve Francii koncem vlády krále Ludvíka XIII. a počátkem panování krále Ludvíka XIV. Můžete si myslit, jakou jsem měl radost, když jsem v tomto rukopise, poslední své naději, už na dvacáté stránce našel jméno Athos, na dvacáté sedmé jméno Porthos a na třicáté prvé jméno Aramis. Objev takového naprosto neznámého rukopisu v době vysokého rozkvětu historické vědy mi připadal skoro zázračný. Pospíšil jsem si proto a vyžádal si dovolení vydat jej tiskem doufaje, že se jednoho dne přihlásím do Akademie aspoň s cizím peřím, jestliže se mi nepodaří, což je velmi pravděpodobné, dostat se do Francouzské akademie se svou vlastní troškou do mlýna. Musím uznat, že mi bylo povolení k tisku uděleno velmi ochotně; uvádím to zde proto, abych vyvrátil lživá tvrzení zlomyslníků, že prý žijeme pod vládou, která je spisovatelům nakloněna jen vlažně. Dnes tedy čtenářům předkládám pod vhodným názvem první část tohoto cenného rukopisu a zavazuji se, že bude-li mít tato první část, jak o tom nepochybuji, zasloužený úspěch, uveřejním ihned část druhou. Kmotr je vlastně druhým otcem; a tak vyčkávaje věcí příštích, vyzývám čtenáře, aby ať už se mu bude kniha líbit nebo ho bude nudit, připisoval vše na můj účet, a nikoliv na vrub hraběte de La Fère. Pověděl jsem, co jsem měl na srdci, a nyní přistupme k vyprávění. 12

13 TŘI DARY PANA D ARTAGNANA-OTCE První pondělí měsíce dubna r vypadalo městečko Meung, kde se narodil autor Románu o růži, jako vosí hnízdo; jako by byli přišli hugenoti založit v něm novou tvrz Rochelle. Mnozí občané, když viděli utíkat ženy směrem k Velké ulici a slyšeli povykovat děti na prahu dveří, oblékali se spěšně do kyrysů, a upevňujíce svou trochu nejistou odvahu mušketou či halapartnou, pospíchali k hospodě U svobodného mlynáře, kde se tísnil vůčihledě rostoucí dav, plný hluku a zvědavosti. V oněch dobách býval podobný poplach častým jevem a nebylo snad dne, aby to či ono město nezaznamenalo do své kroniky nějakou takovou událost. Tu bojovali proti sobě páni, tu zas válčil král s kardinálem nebo povstal Španěl proti králi. A vedle těchto skrytých či veřejných, tajných nebo zjevných tahanic tu byli ještě zloději, žebráci, hugenoti, pobertové a neřádná čeleď, kteří se svářili kde s kým. Pokud jde o měšťany, ti se chápali zbraně vždycky proti zlodějům, pobertům, čeledi, často proti pánům a hugenotům, a někdy i proti králi; proti kardinálovi a proti Španělům však nikdy. A tak bylo zcela v rámci zvyklostí, že měšťané, slyšíce řečeného prvního pondělí v měsíci dubnu r povyk a nevidouce ani žlutý, ani červený prapor, ani livreje lidí vévody Richelieua, seběhli se k hostinci U svobodného mlynáře. Když tam přišli, byla příčina rámusu celkem nabíledni. Jakýsi mladý muž načrtněme jedním tahem jeho obraz: představte si Dona Quijota v osmnácti letech, Dona Quijota vyloupnutého ze svého středověkého krunýře, Dona Quijota vězícího ve vlněné kazajce, jejíž modrá barva se již vylouhovala v nevystižitelnou směs blankytné modři a špinavé vinné sedliny. Obličej podlouhlý, snědý; lícní kosti vysedlé, znak lstivosti; nadměrně vyvinuté čelistní svaly, neklamný znak, podle něhož poznáte Gaskoňce, i když nemá gaskoňskou čapku (náš jinoch čapku měl, a byla ozdobena jakýmsi perem); široce rozevřené a chytré oči; nos zahnutý, ale jemně modelovaný. Řekl bys, že je trochu velký na jinocha, trochu malý na dospělého muže. Méně cvičené oko by chlapíka bylo mohlo pokládat za nějakého 13

14 statkářského synka na cestách. Ale měl dlouhý meč, který visel na koženém opasku a tloukl ho do lýtek, když šel pěšky, a seděl-li na koni, bil do jeho rozježené srsti. Ano, náš mladý muž měl koně a tento kůň byl tak pozoruhodný, že si ho každý všiml: byla to béarnská herka aspoň dvanáct nebo čtrnáct let stará, žluté barvy, s vypelichaným ocasem a s boláky na nohou. Ale i když věšela hlavu až mezi kolena, takže nepotřebovala náprsní řemen, urazila ještě svých osm mil denně. Naneštěstí byly její dobré vlastnosti tak dobře skryty pod její podivnou srstí a nepravidelnou chůzí, že v době, kdy se kdekdo vyznal v koních, musil příjezd této herky do Meungu (vešla asi tak před čtvrt hodinou Beaugencyskou bránou) vyvolat velký rozruch. A špatný dojem z koně padl i na jezdce. Rozruch byl pro mladého d Artagnana (tak se jmenoval Don 14

15 Quijote této druhé Rosinanty) tím trapnější, že sám, ačkoliv byl velmi dobrý jezdec, dobře věděl, jaké směšnosti mu ten kůň dodává; však také notně vzdychal, když mu pan d Artagnan-otec tenhle dar odevzdával. Věděl dobře, že zvíře má cenu aspoň dvacet liber; a nutno dodat, že slova, jimiž byl dar provázen, měla cenu nezměrnou. Milý synu, pravil tenkrát gaskoňský šlechtic oním rázovitým béarnským nářečím, v němž si tolik liboval, jak známo, král Jindřich IV., milý synu, tento kůň se narodil v domě tvého otce, už je tomu bezmála třináct let, a nikdy nepřešel do jiných služeb, což mu dává právo, abys ho měl rád. Nikdy ho neprodej a nech ho klidně a čestně umřít stářím. A půjdeš-li s ním někdy do boje, šetři ho, jako bys šetřil starého sluhu. Budeš-li pak mít čest dostat se ke dvoru, k čemuž ti ostatně tvůj starobylý rod dává právo, pokračoval pan d Artagnanotec, zachovej důstojnost svého šlechtického jména, jež bez poskvrny nosili tví předkové po více než pět set let, a nezadej cti své ani pověsti svých příbuzných a přátel. Nestrp nic od nikoho než od pana kardinála a od krále. A měj stále na mysli, že drobný šlechtic jako ty neprorazí dnes ničím jiným než svou kuráží. Ten, kdo třebas jen na vteřinu podlehne zachvění strachu, ztrácí možná právě v té vteřině vnadidlo, jež mu podávala štěstěna. Jsi mlád a ze dvou důvodů je na tobě, abys byl srdnatý: jednak, že jsi Gaskoněc, a za druhé, že jsi můj syn. Neboj se příležitosti a neuhýbej dobrodružstvím. Dal jsem tě vyučit, jak se vládne mečem; tvé koleno je ze železa a pěst z ocele: bij se tedy, kde můžeš. Bij se tím více, že souboje jsou zakázány, a je tedy k tomu třeba dvojnásobné odvahy. Já sám ti, milý synu, nemohu dát víc než patnáct tolarů, svého koně a rady, které jsi právě slyšel. Tvá matka ti k tomu ještě přidá recept na balzám od jedné cikánky; má tu zázračnou vlastnost, že zhojí každou ránu, která nezasáhne srdce. Využij toho všeho jak náleží a žij šťastně a dlouho. A ještě jedno bych ti chtěl říci. Je to příklad, ne z mého vlastního života, neboť já sám jsem nikdy nebyl u dvora a zúčastnil jsem se jen jako dobrovolník náboženských válek; chci se ti zmínit o panu de Tréville, který byl kdysi mým sousedem a jako dítě si hrával s naším králem Ludvíkem XIII., jehož Bůh zachovej! Někdy se z jejich her stávaly bitvy a tu král neměl vždycky vrch. Ale právě rány, jež dostal, v něm vzbudily úctu a přátelství k panu de Tréville. Později se pan de Tréville bil ještě s jinými, a to na své první cestě do Paříže hned pětkrát; od smrti nebožtíka krále až do zletilosti mladého sedmkrát, nepočítaje v to války a obléhání; a od zletilosti Ludvíka XIII. až dodneška snad stokrát! A 15

16 přes všechny zákazy, soudní výnosy a zapovědí je dnes kapitánem mušketýrů, to znamená hlavou legie samých césarů, na něž král nedá dopustit a jichž se i pan kardinál obává (a ten, jak známo, má pro strach uděláno). Nadto má pan de Tréville deset tisíc tolarů ročně a je tedy pořádně velkým pánem. A přece začal stejně jako ty. Tady máš pro něho dopis. Jdi k němu a řiď se jeho příkladem, abys to jednou dotáhl tak daleko jako on. Poté opásal d Artagnan-otec syna svým vlastním mečem, objal ho, políbil na obě tváře a dal mu své požehnání. Když vycházel z otcovy komnaty, šla jinochu v ústrety matka, jež naň čekala s oním slavným receptem; rady, které jsme před chvílí slyšeli, mohly zajisté vést k jeho častému užívání. Tady bylo loučení delší a něžnější než s otcem, ne snad proto, že by byl pan d Artagnan nemiloval svého syna, který byl jeho jediným potomkem, ale pan d Artagnan byl muž a byl by pokládal za nedůstojné muže povolit svému pohnutí, kdežto paní d Artagnanová byla žena, a k tomu matka. Plakala, chudinka, hodně, a k chvále mladého pana d Artagnana budiž řečeno, že ačkoliv se snažil seč byl, aby zůstal pevný, jak se slušelo na příštího mušketýra, přirozený cit jej přemohl. Z očí mu padaly slzy jako hrachy a stěží polovinu jich dokázal skrýt. Téhož dne se mladý muž vydal na cestu, vybaven třemi otcovskými dary, to jest, jak jsme už řekli, patnácti tolary, koněm a listem pro pana de Tréville; nádavkem tu byla, rozumí se, ještě otcovská naučení. Takto vybaven byl d Artagnan věru po stránce tělesné i duševní věrnou kopií Cervantesova hrdiny, k němuž jsem ho šťastným vnuknutím přirovnal, když jsem jako historik musil nakreslit jeho portrét. Don Quijote pokládal větrné mlýny za obry a stáda ovcí za vojska, d Artagnan bral každý úsměv za urážku a každý pohled za vyzvání. Vyplynulo z toho, že jel s pěstí zaťatou z Tarbes až do Meungu a že nejméně desetkrát sevřel jilec svého meče; nicméně pěst nedopadla na žádnou čelist a meč z pochvy vůbec nevyklouzl. Ne snad že by byl pohled na zbídačelou žlutou herku nebyl vykouzlil mnohý úsměv na tváři kolemjdoucích, ale nad herkou pozvoníval meč úctyhodné délky a nad mečem blýskaly oči spíše divoké než hrdé, takže chodci raději potlačovali svou veselost. A když už to nešlo a veselost nabývala vrchu nad varováním rozumu, snažili se alespoň smát se jen jednou polovinou tváře jako antické masky. Při vší nedůtklivosti zůstal tedy d Artagnan vznešený a nedotčený až do toho nešťastného města Meungu. 16

17

18 Avšak zde, když před vraty U svobodného mlynáře sestupoval s koně (aniž mu kdo, buďsi hostinský, sklepník nebo podomek, přišel podržet třmen), spatřil d Artagnan u pootevřeného okna v přízemí jakéhosi šlechtice. Byl vznosné postavy a ušlechtilého vzezření, ačkoliv se díval poněkud zamračeně; hovořil s dvěma osobami, které mu zřejmě uctivě naslouchaly. Podle svého zvyku si d Artagnan myslil, že předmětem hovoru je on sám, a nastavil uši. Tentokrát se d Artagnan mýlil jen zpola: nemluvili o něm, ale o jeho koni. Jak se zdálo, šlechtic vypočítával svým posluchačům všechny jeho vlastnosti, a poněvadž, jak jsem právě řekl, tito posluchači měli mluvčího ve velké vážnosti, propukali každým okamžikem v smích. Jestliže už pouhé pousmání stačilo probudit prchlivost mladého muže, lze si představit, jak na něho působilo tohle hlučné veselí. Nicméně d Artagnan se chtěl napřed tomu opovážlivci, který si z něho tropil smích, podívat do tváře. Upřel tedy na cizince svůj hrdý pohled a uviděl muže mezi čtyřiceti až pětačtyřiceti lety, pronikavých černých očí, bledé pleti, se silně výrazným nosem, s bezvadně přistřiženým černým knírem; na sobě měl kabátec a fialové kalhoty se šňůrami téže barvy, bez jakýchkoliv ozdob kromě obvyklých otvorů u kabátce, jimiž prosvítala košile. Kalhoty i kabátec byly nové, ale pomačkané jako cestovní šaty uzavřené dlouho v tlumoku. Všechny tyto postřehy zaznamenal d Artagnan s bystrostí pečlivého pozorovatele; bezpochyby mu jeho instinkt našeptával, že tento neznámý bude mít velký vliv na jeho příští život. Ale právě v okamžiku, kdy na něho d Artagnan upřel svůj pohled, utrousil šlechtic ve fialovém kabátci jednu ze svých nejvýstižnějších a nejjadrnějších poznámek na adresu béarnské herky, a jeho posluchači vybuchli znovu ve smích. I on sám se dokonce zcela proti svému zvyku nepatrně pousmál. Teď už nebylo nejmenší pochyby: d Artagnan byl doopravdy urážen. Přesvědčen o své urážce, narazil si čapku až na oči, nasadil výraz tváře, jaký vídal v Gaskoňsku u cestujících velmožů, a s jednou rukou na jilci meče a s druhou opřenou v bok vykročil kupředu. Naneštěstí čím víc se blížil, tím víc ho oslepoval hněv, a tak místo vážných a důstojných slov, jimiž mínil dát výraz svému rozhořčení, mu přišel na jazyk jen drsně podrážděný výpad, doprovázený zuřivým posunkem. Hej, pane, vykřikl, co se tam schováváte za okenici? Ano, vy, řekněte mi, čemu se smějete, a budeme se smát spolu! 18

19 Šlechtic zdvihal pomalu oči z koně na jezdce, jako by byl potřeboval jistý čas, aby pochopil, že ta podivná výtka patří skutečně jemu. Poté, když už nemohl mít žádné pochybnosti, svraštil lehce obočí a po dosti dlouhé přestávce odpověděl d Artagnanovi s nevýslovně ironickým a urážlivým přízvukem: Nemluvím s vámi, pane! Ale já s vámi mluvím, já! vykřikl mladý muž, rozhořčen tou směsicí nadutosti a vznešených způsobů, slušnosti a pohrdání. Neznámý se na něho ještě okamžik s lehkým úsměškem díval, nato odstoupil od okna a pomalým krokem vyšel z hostince. Dva kroky před d Artagnanem, zrovna proti jeho koni, se zastavil. Jeho klid a posměvačný výraz zdvojnásobily veselost lidí v okně, s nimiž dříve hovořil. Vida jej přicházet, d Artagnan povytáhl meč o stopu z pochvy. Tento kůň dojista je nebo spíše ve svém mládí byl pryskyřníkem, pokračoval neznámý ve svých poznámkách, napůl obrácen ke svým posluchačům v okně. Ačkoliv se d Artagnan hrozivě tyčil mezi ním a jimi, zdálo se, že ho vůbec neberou na vědomí. Tahle barva je výborně známá v botanice, ale u koní byla jistě až dodneška velmi vzácná. Koni se směje jen ten, kdo se neodvažuje smát se pánu! vykřikl rozzuřen učelivý žák pana de Tréville. Já se věru nesměji často, pane, opáčil neznámý, jak můžete sám vidět na mém obličeji; ale vyhrazuji si naprosto právo smát se, kdykoli se mi zachce. A já zas, vykřikl d Artagnan, nestrpím, aby se kdokoliv smál, když se to nelíbí mně! Opravdu, pane? pokračoval neznámý s ledovým klidem. To je od vás moc pěkné. Otočil se na podpatku a chystal se vejít opět do hostince velkými vraty, u nichž d Artagnan při svém příjezdu zahlédl osedlaného koně. Avšak nebylo v d Artagnanově povaze, aby takhle propustil člověka, který měl drzost se mu posmívat. Vytáhl meč nadobro z pochvy a pustil se za ním. Hleďte se obrátit, pane posměváčku, křičel, abych vás nenapadl zezadu. Mne napadnout! opáčil šlechtic, otočil se zase čelem k jinochovi a zadíval se na něho s údivem a pohrdáním. Ale, ale, chlapečku, vy jste se zbláznil! 19

20 Potom pravil polohlasně a jakoby sám k sobě: Člověka to až mrzí! Jaký by tohle byl úlovek pro Jeho Veličenstvo, které hledá na všech stranách statečné muže mezi své mušketýry! Měl však sotva kdy dokončit, neboť d Artagnan po něm ťal s takovou zuřivou silou, že by to pravděpodobně býval jeho poslední žert, kdyby byl pružně neuskočil nazad. Teď neznámý poznal, že jde do tuhého, tasil meč, pozdravil protivníka a postavil se vážně do 20

Od té doby mi nedalo spát, dokud jsem v soudobé literatuře nenašel alespoň nějakou stopu oněch zvláštních jmen, jež tolik rozjitřila mou zvědavost.

Od té doby mi nedalo spát, dokud jsem v soudobé literatuře nenašel alespoň nějakou stopu oněch zvláštních jmen, jež tolik rozjitřila mou zvědavost. Tři mušketýři První díl Alexandre Dumas Kapitola první v níž se zjištuje, že na hrdynech děje, který budeme mít čest čtenářům vypravovat, není nic mytologického, třebaže jejich jména končí na os a is Asi

Více

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1)

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Po uplynutí baroka se vývoj opět vrátil k pluralitě. Evangelické (protestantské) náboženství se opět stalo výrazem politického přesvědčení.

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SKLADBA SOUVĚTÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 14 Obsah: vztahy mezi větami

Více

Přečti si: 1. Samuelova 16,1-13. Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého, hezkého a silného?

Přečti si: 1. Samuelova 16,1-13. Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého, hezkého a silného? poznejbibli Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti Vedoucí skupiny: 1. Příběh Vyvolení krále Přečti si: 16,1-13 Klíčový verš: 16,7 Požádej někoho, aby Ti

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

VY_32_INOVACE_CJK43460BED

VY_32_INOVACE_CJK43460BED VY_32_INOVACE_CJK43460BED Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

OSOBNOSTI VELKÉ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE

OSOBNOSTI VELKÉ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE OSOBNOSTI VELKÉ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_ Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Dospívání jednoho mladíka

Dospívání jednoho mladíka Dospívání jednoho mladíka Osobité a věrné svědectví o dobrodružstvích, radostech a strastech života jednoho dozrávajícího chlapce (se sklony pro hašteřivost) Jak je zachytil a sepsal André Daim S věnováním

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_44 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 14.9.2011

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné Druhy vedlejších vět Souvětí podřadné Podmětná vyjadřuje podmět věty řídící. Bývá připojena vztažným zájmenem kdo nebo co nebo spojkami že, aby apod., např.: Je pozoruhodné, že se poměrně málo otázek týkalo

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století Mediální výchova Mediální výchova seznamuje žáky s principy fungování médií. Mediální gramotnost lze chápat jako schopnost zkoumat a analyzovat informace,

Více

Klasicismus, osvícenství (ostatní autoři)

Klasicismus, osvícenství (ostatní autoři) Klasicismus, osvícenství (ostatní autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC38 Hlavní autoři Denis Diderot Voltaire Jean De La Fontaine Daniel Defoe Jonathan Swift Denis Diderot 1. Národnost?

Více

SVĚTOVÁ LITERATURA 20. STOLETÍ. Neorealismus

SVĚTOVÁ LITERATURA 20. STOLETÍ. Neorealismus SVĚTOVÁ LITERATURA 20. STOLETÍ Neorealismus Interaktivní výukový materiál Světová literatura 20. století V horních záložkách naleznete okruhy nejdůležitějších otázek, na které byste během studia měli

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 291 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 30. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart 5.KLASICISMUS KLASICISMUS 2. polovina 17.století -18.století KLASICISMUS z lat. = vynikající,vzorný Klasicistní hudba Zámek Kynžvart Stavovské divadlo Krátký živůtek s nařasenými rukávy a splývavá empírová

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Projekt Sportem a vzděláním k hlubšímu poznání byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem.

Projekt Sportem a vzděláním k hlubšímu poznání byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem. Projekt Sportem a vzděláním k hlubšímu poznání byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem. Dětský domov Cheb a Horní Slavkov již třetím rokem získal

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena:

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Pán Ježíš povolává Petra Máš nějakého nejlepšího přítele? Ježíš věděl, že

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka T. G. Masaryk AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP na základě přečteného textu stručně charakterizuje osobnost T. G. Masaryka, zjistí některé události týkající se života této významné osobnosti - porozumění

Více

Obrázek Cena Požadavky Vysvětlivky 10 Znalosti 3 Inteligence 2. 10 Síla 2 Inteligence 3. 20 Síla 3 Obratnost 3. 10 Síla 2 Obratnost 2

Obrázek Cena Požadavky Vysvětlivky 10 Znalosti 3 Inteligence 2. 10 Síla 2 Inteligence 3. 20 Síla 3 Obratnost 3. 10 Síla 2 Obratnost 2 Hlava 10 Inteligence 2 Učedníkova kápě zvyšuje znalosti o 1 10 Síla 2 Helma bystrosti zvyšuje inteligenci o 1 20 Síla 3 Helma vůdce zvyšuje výdrž o 2 10 Síla 2 Obratnost 2 Rytířská helma zvyšuje výdrž

Více

... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň...

... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň... ... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň... Právo má právo má právo má právo má právo na všechno kopnout do holeně do ledvin srazit pěstí na ulici zavřít kohokoliv jen tak ze zvůle držet

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI V PROSINCI

SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI V PROSINCI SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI V PROSINCI Téma měsíce: Postavy vánočního příběhu vyprávějí Prosinec 1 Prosinec 2 Prosinec 3 Prosinec 4 PŘEHLED Posel římského císaře Hospodský v Betlémě Ovčáci na betlémských

Více

Ahoj kamarádi, jste p emýšleli o tom, jestli ti dva povedení kokrhelové a trumberové, Tomáš a Jirka, nakonec do toho auta nastoupili?

Ahoj kamarádi, jste p emýšleli o tom, jestli ti dva povedení kokrhelové a trumberové, Tomáš a Jirka, nakonec do toho auta nastoupili? Ahoj kamarádi, určitě jste přemýšleli o tom, jestli ti dva povedení kokrhelové a trumberové, Tomáš a Jirka, nakonec do toho auta nastoupili? Jestli uvěřili tomu podivnému a podezřelému chlapíkovi a sedli

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

DUM č. 6 v sadě. 17. De-2 Slované a počátky Českého státu

DUM č. 6 v sadě. 17. De-2 Slované a počátky Českého státu projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 17. De-2 Slované a počátky Českého státu Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.6.2014 Ročník: 2AV Anotace DUMu: Slované a počátky Českého státu. Čechy v době knížecí

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 12.4.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_23_CJ_NP1

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 12.4.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_23_CJ_NP1 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 12.4.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_23_CJ_NP1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: VY_32_INOVACE_ČJ5-L_13_TO JE JÍZDA 1

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Autor: Téma sady: Název výstupu: VY_32_INOVACE_ČJ5-L_13_TO JE JÍZDA 1 Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov Autor: Téma sady: Dagmar Pospíšilová Český jazyk pro 5. ročník - literatura Název výstupu: VY_32_INOVACE_ČJ5-L_13_TO JE JÍZDA 1 Datum vytvoření:

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 )

Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 ) Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 ) AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP orientuje se v náboženské a politické situaci v Anglii na počátku 17. století, popíše situaci v Anglii v době revoluce FORMA

Více

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla podle Roalda Dahla B yl jednou jeden starý pán, kterému bylo 87 let a jmenoval se Labon. Celý svůj život to byl klidný a mírumilovný člověk. Byl velmi chudý, ale velmi šťastný. Když Labon zjistil, že má

Více

Test studijních předpokladů 2

Test studijních předpokladů 2 Test studijních předpokladů 2 event. číslo Správná je vždy jenom jedna odpověď- zakroužkujte ji, nebo doplňte požadovaný údaj. 1. Které slovo nejlépe vystihuje opak slova MIMOŘÁDNÝ? a) klidný b) nezajímavý

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_119 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 21.03.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_26_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 21.03.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_26_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 21.03.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_26_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Osm Kusů Brokátu. Vyprávění cestovatele po mořích a horách.

Osm Kusů Brokátu. Vyprávění cestovatele po mořích a horách. Vyprávění cestovatele po mořích a horách. Osm Kusů Brokátu Zeptal jsem se, k čemu se používá. Řekl na to : "K zahnání nemoci - to je první použití. Nikdy neonemocnět - druhé. Celý život být silný muž -

Více

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby Výukový materiál: VY_32_INOVACE_5_A. de Saint Exupéry 08 Název projektu: Šablony Špičák Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2735 Šablona: III/2 Autor VM: Mgr. Dana Bílá VM byl vytvořen: 10. 1. 2012 Vzdělávací

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505

Projekt: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Metodický list Zařazení materiálu: Šablona:Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti (I/2) Sada:1 Číslo: EU-OPVK-ČIG-2ST-08

Více

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 48 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 28.3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen devátý Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

icmpt@centrum.cz www.oskrebul.cz www.facebook.com/icm.prachatice

icmpt@centrum.cz www.oskrebul.cz www.facebook.com/icm.prachatice Na tvorbě se podílejí praktikanti, dobrovolníci a další pracovníci našeho íčka. Pokaždé zde naleznete koutek tvoření nebo nápadů, něco o akcích v našem městě, pozvánky na kulturu a třeba nás pak navštívíte

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět:

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Noe poslouchá Boha PŘEČTI SI: Genesis 6,5-22 KLÍČOVÝ VERŠ: Když na počátku

Více

Česká a světová literatura do poloviny 19. století

Česká a světová literatura do poloviny 19. století Česká a světová literatura do poloviny 19. století Mgr. Lenka Trtíková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou EDMOND ROSTAND Cyrano z Bergeracu VY_32_INOVACE_06_1_07_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014 Pracovní sešit Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. 28. 12. 2014 V tomto pracovním listě tě čeká příběh, který mohla prožít jedna z vyškovských rodin za 1. světové války. Některé informace však chybí

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Prezentace 11-CJL -2-ročník Česká literatura 2. poloviny 19. stol. (Český kritický realismus 3)

Prezentace 11-CJL -2-ročník Česká literatura 2. poloviny 19. stol. (Český kritický realismus 3) Prezentace 11-CJL -2-ročník Česká literatura 2. poloviny 19. stol. (Český kritický realismus 3) Karel Klostermann (1848 1923) Nar. v Haagu v rodině lékaře, posléze přesídlili do Sušice. Studia medicíny

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

JANA HOCHMANNOVÁ. Román o krizi středního věku

JANA HOCHMANNOVÁ. Román o krizi středního věku JANA HOCHMANNOVÁ Román o krizi středního věku 12 Novinka Přijíždím domů z práce a manžel sedí u kávy. Spokojeně popíjí nápoj a šibalsky se na mě dívá. Neříká nic, jen mě pozoruje. Nevím, co si o tom mám

Více

HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ

HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ Před mnoha a mnoha lety zde ţila spousta strašidel, strašidýlek, skřítků a dalších nadpřirozených bytostí. Bylo zde jejich království a všichni zde ţili v klidu a míru. Aţ jednoho

Více

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno.

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Draculaura Dcera Drákuly Beznadějná romantička VĚK 1599 let. Nemůžu se dočkat, až mi bude sladkých 1600. ZABIJÁCKÝ STYL Ráda

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_53 Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: 3., popř. 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK TŘICETILETÁ VÁLKA 2.notebook. November 27, 2014 TŘICETILETÁ VÁLKA IX 16 22:19

DĚJEPIS 8. ROČNÍK TŘICETILETÁ VÁLKA 2.notebook. November 27, 2014 TŘICETILETÁ VÁLKA IX 16 22:19 TŘICETILETÁ VÁLKA IX 16 22:19 1 TŘICETILETÁ VÁLKA Po bitvě na Bílé hoře se Habsburkové obrátili proti zemím Fridricha Falckého (Německo). Ohrožené bylo také Nizozemí, které bojovalo se Španělskem. Proto

Více

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 Puritáni čistí, vzorem kalvinismus cílem očista anglikánské církve od katolicismu prostý oděv, vlasy nakrátko kulaté hlavy, morálka,

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

OBSAH. Předmluva Václava Havla... 7 Úvod... 9 Předmluva k českému vydání... 11

OBSAH. Předmluva Václava Havla... 7 Úvod... 9 Předmluva k českému vydání... 11 OBSAH Předmluva Václava Havla....................... 7 Úvod................................. 9 Předmluva k českému vydání..................... 11 Síla mnoha.............................. 13 Promyšlená

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA,

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA 1. Uveďte,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Literární teorie Cílová skupina: žáci SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž si žáci při práci s uměleckým textem zopakují

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

Pastelky. Techniky kreslení

Pastelky. Techniky kreslení Pastelky Techniky kreslení Co je to pastelka? Pastelka neboli Pastelová tužka, je zvláštní druh psací potřeby respektive tužky, která umožňuje psát či kreslit barevně. Vyrábí se v celé barevné škále od

Více