K N I H Y O D V AH Y A D O B R O D R U Ž S T V Í S V AZ E K 2 3 / I. Alexandre Dumas MUŠKETÝŘI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K N I H Y O D V AH Y A D O B R O D R U Ž S T V Í S V AZ E K 2 3 / I. Alexandre Dumas MUŠKETÝŘI"

Transkript

1 K N I H Y O D V AH Y A D O B R O D R U Ž S T V Í S V AZ E K 2 3 / I Alexandre Dumas TŘI MUŠKETÝŘI

2 Tři mušketýři, nejslavnější a také nejlepší dílo Alexandra Dumase, vznikli v roce 1844 a měli úspěch tak veliký, že Dumas napsal ještě několikasvazkové pokračování. I k Mušketýrům jako k tolika jiným jeho románům vyhledal Dumasovi látku jeho spolupracovník Maquet, profesor historie; podkladem slavného románu byl historický spis Paměti pana d Artagnana, jak o tom Dumas také sám mluví v předmluvě k prvnímu dílu Mušketýrů. Athos, Porthos, Aramis i jejich mladý přítel d Artagnan jsou tedy skutečnými historickými postavami, které v minulosti žily ale teprve mistrná ruka Dumasova z nich vytvořila ty čtyři nezapomenutelné hrdiny, nadané tolika skvělými vlastnostmi, teprve Dumas svou úžasnou obdivuhodnou fantazií přetvořil historické události v řetěz podivuhodných neuvěřitelných dobrodružství, úkladů a vítězství. Dumas nechce ve svých románech, ač je zasazuje do historického prostředí, podat přesný obraz doby a také se historických pramenů úzkostlivě nedrží. Chce vytvořit životné postavy, dějem nabité vyprávění, chce svého čtenáře pobavit, rozveselit či dojmout, zcela ho zaujmout a přenést do úplně jiného světa. A to se mu podařilo. Tři mušketýři musí nadchnout každého, i když je třeba bere do ruky už po několikáté. Přečte si je s radostí, se zaujetím, s chutí. Z V Y Š L Ý C H S V AZ KŮ: R. L. Stevenson: Černý šíp K. May: Duch Llana Estacada A. Ransome: Boj o ostrov J. F. Cooper: Lovec jelenů A. Grin: Cesta nikam V. Kocourek: Vzpoura na lodi Bounty A. Ransome: Trosečníci z Vlaštovky F. Mowat: Stopy ve sněhu J. Hronek: Zlato na Espaňole A. Ransome: Petr Kachna R. TeldyNaim: Sedm sluncí na sněhu J. R. Vávra: Tvrdá pěst Tuaregů R. Sabatini: Odysea kapitána Blooda J. O. Curwood: Kočovníci severu E. T. Seton: Dva divoši A. Laurie: Dědic Robinsonův E. Knight: Lassie se vrací A. Ransome: Klub Lysek J. Gunn: Chatrč v horách J. F. Cooper: Stopař V. Vladko: Potomci Skytů O. Mattson: Briga Tři lilie S. M. Chauffierová: Ten druhý jsem já Sir Arthur Conan Doyle: Pes baskervillský M. Pašek: Ostrov tisíce drahokamů J. F. Cooper: Průkopníci M. Bielicki: Lacho z rodu Ha A. Lindgrenová: Kalle Blomkvist zasahuje P. Gamarra: Dobrodružství Opeřeného hada A. Ransome: Holubí pošta H. H. Swiftová: Dráha na svobodu S. Tatay: Pušky a holubi M. Pašek: Lovci perel A. Branald: Tisíc a jedno dobrodružství A. P. Pearceová: Poklad v jediné růži L. Renn: Trini Y. Mauffret: Krásná Amaranta S. O Dell: Ostrov modrých delfínů L. Kiršner: Šifrovaná zpráva F. Pilař: Dýmka strýce Bonifáce K. May: Vinnetou I. III. díl A. Dumas: Tři mušketýři I. II. Díl PŘIPR AV U J E M E : Cena obou vázaných výtisků 65, Kč /64 J. F. Cooper: Prérie H. Melville: První plavba J. Volček: Po stopě M. Soriano: Nezvěstný plukovník

3 Alexandre Dumas TŘI MUŠKETÝŘI I 1967 ST ÁT NÍ NAK LAD AT ELST VÍ DĚTSKÉ KNIHY P RAH A

4 Translations Jaroslav Janů 1958, 1967

5 Milí čtenáři, otvíráte knihu, které se v poutavosti vyrovná málokterá jiná v celé světové literatuře. Těší se z ní mládež (ale ujišťujeme vás, že stejně i dospělí) už více než sto let. Uvidíte sami, že ji psal mistr vládnoucí perem tak dovedně a hbitě jako jeho hrdinové kordem, který se jim blýskal v jisté ruce. Než se však stránku za stránkou zahloubáte do podivuhodných dobrodružství odvážného větroplacha d Artagnana, vznešeného Athose, sličného Aramise a chvástavého obra Porthose, přijde vám snad vhod několik informací o dějišti knihy, o tom, co a jak se v ní splétá a rozplétá; nebudete snad litovat ani toho, seznámíte-li se předem i s autorem tohoto jedinečného románu a objasníme-li vám alespoň letmo historické okolnosti, za nichž vznikl. Nesledujeme tím jiný záměr než přesněji zaměřit vaši přirozenou zvídavost k tomu, co následuje, dát vaší fantazii určité faktické podklady, které by vám ještě zvýšily požitek z četby. Příběh Tří mušketýrů se začíná rozvíjet roku 1625 v jednom středofrancouzském městečku; pak se přenáší do svého hlavního dějiště Paříže, přeskakuje do řady jiných měst a vesnic Francie a dvakrát i do soudobé Anglie, rozložen časově asi do tří let. Hned na první stránce se dovíme, že byla tehdy ve Francii léta rušná a neklidná, plná válčení, šarvátek a nepokojů, kdy byly na denním pořádku poplachy a výtržnosti všeho druhu a lidský život měl cenu velmi nejistou. Tehdy, v sedmnáctém století, jinde v Evropě nebylo o nic lépe: třebas u nás v Čechách právě v těch letech hořela nesčetnými plameny a plamínky třicetiletá válka, a nejlepší čeští lidé odcházeli do vyhnanství, vypověděni z vlasti pro své evangelické náboženství bělohorským vítězem, Habsburkem Ferdinandem II. Také ve Francii v dobách, do nichž spadá děj Tří mušketýrů, ještě doznívaly bratrovražedné náboženské války mezi katolíky a protestanty, jimž se ve Francii říkalo hugenoti. Jindřich IV., otec krále Ludvíka XIII., vrchního velitele mušketýrů, se moudře a spravedlivě snažil ukončit vzájemné zabíjení Francouzů pro rozdílnou náboženskou víru. Byl 5

6 však roku 1610 zavražděn nesnášenlivými katolíky, a v zemi se opět na řadu let všechno rozrojilo jako v podrážděném vosím hnízdě. Ještě naši mušketýři se například zúčastní, jak uvidíme, obléhání tvrze La Rochelle. Je to hlavní historická událost zachycená v románu. La Rochelle byla poslední silnější bašta hugenotů, a poněvadž se s Rochellany spojovala protestantská Anglie, s níž stále hrozil vypuknout válečný konflikt, bylo město královským vojskem zničeno. Dobrodružnost a pikle všeho druhu byly zkrátka tenkrát, jak se říká, ve vzduchu, a spisovatel Alexandre Dumas neudělal vlastně nic jiného, než že v tomto ovzduší rozehrál rušnou spleť poutavých příhod. Aby se mu děj skloubil dohromady, potřeboval jen nějakého hlavního intrikána, který by vším hýbal jako na tajných drátkách a soustřeďoval ve svých rukou složité zápletky. K takové roli využil Dumas největší osobnosti té doby, kardinála Richelieua, prvního ministra slabého a nerozhodného krále Ludvíka XIII. Od roku 1624 byl chytrý a energický Richelieu jakýmsi diktátorem Francie. Avšak dlužno přiznat, že mu při tom nešlo pouze o moc osobní; to, co podnikal (a neštítil se opravdu žádných prostředků), mělo za cíl pozvednout moc a pokleslou autoritu královského rodu, posílit a upevnit francouzský stát. V předcházejících dobách země velmi trpěla zvůlí vysoké šlechty, která leckdy držela v šachu i krále. Richelieu proto srážel všemi způsoby šlechtě hřebínek, troufal si čas od času popravovat i nejčelnější její představitele, bořil šlechtické hrady, zakázal souboje, aby se feudální panstvo učilo bojovat jen za krále, atd. Za těchto poměrů pak zároveň rychle rostlo a bohatlo měšťanstvo, a toho chtěl Richelieu dosáhnout: měšťáci drželi víc při králi, byli pokojnější, pracovitější, a hlavně spolehlivěji jej hospodářsky podporovali než rozmařilá a nestálá šlechta. Kardinál Richelieu tedy byl ve své době člověk pokrokový, pomáhal rozvoji budoucnosti. Jak to, že má přesto v románě tak nesympatickou roli, že zde tak často vystupuje jako zloduch, který má ve všem své temné a často velmi neušlechtilé prsty? Vypadá to tak proto, že si Dumas všímal víc podrobností než celku a že neměl před očima ani tak Richelieuovy cíle, jako spíš jeho prostředky: ty pak byly vskutku nevybíravé, bezohledné a kruté. A pak líčí tehdejší svět tak, jak se asi opravdu musil jevit drobným zchudlým šlechticům-vojákům, kteří žili ze svého meče, byli osobně poctiví, jak tomu rozuměli v duchu starých rytířských ideálů, potrpěli si na svou šlechtickou čest, byli věrní a oddaní tělem duší 6

7 své službě a o mnoho víc se nestarali, jen když se pořád dělo kolem nich něco zajímavého, do čeho mohli vložit svou překypující mladistvou sílu, vtip a dychtivost po neohrožených činech. Alexandre Dumas byl spisovatel romantický; nešlo mu, stejně jako jeho hrdinům, tolik o to, aby se například zahloubal do skutečného jednání královny Anny Rakouské, cizinky na francouzském trůně, která si opravdu někdy nebezpečně zahrávala s osudy své nové vlasti, třebas ve svých vztazích k anglickému kancléři lordu Buckinghamovi. Dumas viděl především velkou romantickou lásku mezi těmito dvěma lidmi, viděl nejkrásnějšího kavalíra a líbeznou ženu. Viděl všechny události především ve vztahu s lidskými city a vášněmi vnímal je jako napínavý prožitek. Věrně, nebo jak říkáme objektivně přesně se držet historie autor zkrátka vůbec nechtěl. Co jsou to dějiny? vyjádřil se prý jednou. Je to jen hřebík, na který zavěšuji své romány. A vlivem svého podmanivého líčení přenáší tento pohled na věci i na své čtenáře. V Třech mušketýrech opravdu nezáleží tolik na tom, co se tu děje, jako na tom, co v tom kterém okamžiku myslí a cítí hrdinové příběhů, jak pohotově a živě, chytře a vynalézavě jednají. V ději je například hojně bitek a zabíjení, co chvíli tu padá někdo mrtev či raněn. Ale je to spíš jako na divadle nebo v detektivce, nepůsobí to drásavě smrt je tu jen cosi jako literární motiv, na jehož pozadí tím více vyniká radostný, barvitý a vítězný život. Nikoliv na mravní soud, ale na rozkoš z konkrétního vyprávění je zaměřeno celé toto mistrovské dílo. Nakažlivé semínko romantiky mají mušketýři rovnou od svého autora jsou opravdu jako rodné děti spisovatele, jehož vlastní život byl také románem nad pomyšlení bohatým a pestrým. Jmenoval se, jak jsme si už pověděli, Alexandre Dumas a říká se mu také v dějinách literatury Dumas-otec, neboť měl i slavného syna, také Alexandra, který po něm zdědil spisovatelské nadání. A za zmínku stojí dokonce ještě Dumas-děd, za Napoleona Bonaparta generál mladé Francouzské republiky; tenhle Dumas se totiž vyznal v umění válečném neméně než jeho potomci v umění pera. Tři generace rodu, který se zapsal jako nevyčerpatelný živel do dějin své země. Nepokojná a ctižádostivá krev Dumasů vznikla míšením. Pramáť našeho autora byla černošská otrokyně ze San Dominga, jejíž děcko, malého kučeravého mulata, si francouzský šlechtic Davy de la Pailleterie přivezl roku 1780 do Evropy. Pod jménem své matky (aby jeho pleť nedělala ostudu modré krvi ) vstoupil potom mladý negerský obr, když vycházela 7

8 Napoleonova hvězda, do armády, vysloužil si legendární udatností generálské epolety, založil si rodinu s francouzskou měšťankou a r se mu narodilo další čertovo kvítko, Alexandre. Chlapec se zprvu nezdál k ničemu. Nebylo mu možno vpravit do hlavy téměř žádné vzdělání. Zato když dorostl a uchytil se jako prostý notářský písař, vzdychal bez přestání po Paříži a po velkém světě. A prosadil svou. Zapouštěl první kořínky v hlavním městě stejně bez groše jako d Artagnan, ale velmi brzy se okoukal a užuž vyzýval bídu na souboj. Zhltal jakés takés literární znalosti a začal psát divadelní hry. Měl srdce na dlani, byl kurážný mluvka, dovedl se protlačit k známým lidem a získat si je živelnou přirozeností, a pomalu se mu začalo dařit. Létají první jiskry z jeho talentu, a milý Alexandre Dumas se rozdychtil za slávou jako za samozřejmostí, která ho nemůže minout. Devětadvacetiletý je už po úspěchu dvou her, jimiž dovedl vnést na scénu horký kvas současného života, literární osobnost, miláček obecenstva, a staví se mezi čelné představitele romantického hnutí Mladé Francie. Zúčastňuje se revolučních nepokojů let , je všude, žije a pracuje k neroztrhání. Vysype z rukávu další sérii dramat a znenáhla se obrací k próze, v níž se rozepsal, jak snad ještě nikdy nebylo vídáno. Probudila se v něm strhující síla fantazie, úplný přírodní vulkán dovednosti zaplétat a rozuzlovat na stránkách knih lidské osudy. Nořil se do práce, jako se vrhá plavec, překypující svěžími nevybitými silami, do radostné koupele. Vydržel od časného rána do noci sedět za psacím stolem, žít jako asketa a psát a psát. Někdy mu stačil týden, aby se mu pod rukama vyloupla celá nová kniha. A nikterak se při té dřině nenudil. Vypravuje se, že k němu přišel na návštěvu jakýsi Angličan a v předsíni ho zarazil hromový Dumasův smích. Cizinec projevil obavy, že přichází nevhod do společnosti, ale bylo mu vysvětleno, že pan Dumas je v psavé ráži a směje se příběhu, který tvoří. Večer prý si někdy šťastně mnul ruce a spokojeně uléhal, těše se na zítřek, co asi zas jeho hrdinové zajímavého provedou. Nevěděl to napřed, dával se sám překvapit svými nápady. Stačilo mu povědět v hrubých rysech o nějakém námětu, a už byl jako elektrizován; v hlavě se mu rodila scéna za scénou a za chvíli to bylo na papíře. Takového slídiče po námětech si vychoval zejména v profesoru historie Maquetovi, který mu vyhrabával z dějepisné literatury a ze starých pamětí zajímavé drobty, z nichž mistr pak připravoval šťavnaté vyprávěčské hostiny. 8

9 Roku 1844 tak vznikli nesmrtelní Tři mušketýři, Dumasovo vrcholné dílo, jehož obliby už nedosáhlo ani další románové pokračování Tři mušketýři po dvaceti letech a Vicomte de Bragelonne, knihy, v nichž jsou osudy našich hrdinů dovedeny až do jejich smrti. Tři mušketýry nepředstihl slávou ani pozdější, také velmi známý několikasvazkový román Hrabě Monte Christo. Svou kouzelnou obrazností Dumas doslovné tvořil dějiny, jeho smyšlené postavy působily senzačněji, než kdyby byly opravdu žily. Umístil-li někam děj svých příběhů, znamenalo to, že v kraji stoupne turistický ruch a že tam lidé budou opravdu vidět památky po Dumasových hrdinech. Jenom v jediném dvacetiletí se prodalo toliko ve Francii na tři milióny výtisků Dumasových knih. Všechno, co napsal, by prý obsáhlo alespoň pět set svazků. Samozřejmě že vyzískal na své literární produkci nesčetné sumy franků, ovšem dovedl je také rozházet. Koupil si krásný zámek, roku 1860 finančně podporoval Garibaldiho povstání v Itálii, jehož se sám v malebném kroji zúčastnil, vrhl se se zápalem i do organizování protitureckého odboje v Albánii. Když začátkem roku 1872 zhasínal na severofrancouzském venkově u svého syna, končil se jeden podivuhodný životní běh, ale nikoliv beze stopy. Důkazem je, že se ještě po tolika letech dáváme uchvacovat plody Dumasova uměleckého nadání a čteme s neochabujícím zájmem řadu jeho knih. Jaroslav Janů 9

10

11 PŘEDMLUVA, v níž se zjišťuje, že na hrdinech děje, který budeme mít čest čtenářům vypravovat, není nic mytologického, třebaže jejich jména končí na os a is Asi před rokem jsem hledal v královské bibliotéce prameny pro své dějiny Ludvíka XIV. a tu jsem náhodou přišel na paměti pana d Artagnana, vytištěné v Amsterodamě u Petra Rouge vyšly tam jako většina děl své doby, v nichž spisovatelé chtěli říci pravdu, ale nechtěli si proto kratší nebo delší dobu posedět v Bastile. Název knihy mě zlákal: donesl jsem si ji domů rozumí se, že s dovolením pana knihovníka a dychtivě jsem se do ní pustil. Není mým úmyslem rozbírat zde ono zajímavé dílo a spokojím se tím, že ty z mých čtenářů, kteří si cení podrobného zobrazení doby, na ně upozorním. Naleznou tam podobizny vykreslené mistrovskou rukou; a ačkoliv byly většinou črtány někde u dveří kasáren a na zdech hospod, pozná v nich zběhlý čtenář velmi dobře obrazy Ludvíka XIII., Anny Rakouské, Richelieua, Mazarina a většiny dvořanů té doby; a všechny jsou stejně výstižné jako v dějinách pana Anquetila. Ale jak známo, na vrtkavého ducha básníka nepůsobí vždy totéž, co shledávají poutavým široké vrstvy čtenářstva. A tak při všem obdivu ke zmíněným podrobnostem (těm jsem se podivoval jako všichni ostatní) působila na mne největším dojmem jedna věc, jíž si přede mnou určitě nikdo ani nevšiml. D Artagnan vypravuje, že se při své první návštěvě u pana de Tréville, kapitána královských mušketýrů, setkal v předsíni s třemi mladými muži, kteří sloužili v témž slavném sboru, kam i on se chtěl dostat; jmenovali se Athos, Porthos a Aramis. Přiznám se, že mě ta tři podivná jména zarazila, a hned mne napadlo, nejsou-li to jen pseudonymy, jimiž d Artagnan zakrývá nějaká slavná jména, není-li tomu ovšem tak, že si jejich nositelé vypůjčili sami 11

12 ta jména v den, kdy snad z rozmaru, snad z nespokojenosti nebo z nedostatku peněz oblékli prostý mušketýrský kabátec. Od té doby mi nedalo spát, dokud jsem v soudobé literatuře nenašel alespoň nějakou stopu oněch zvláštních jmen, jež tolik rozjitřila mou zvědavost. Pouhý výčet knih, které jsem proto přečetl, by vyplnil jednu celou kapitolu; snad by to bylo pro čtenáře velmi poučné, ale jistě pramálo zábavné. A tak se spokojím tím, že čtenáři povím až výsledek: když jsem se, unaven marným hledáním, užuž chtěl všeho vzdát, našel jsem konečně, veden radami svého slavného učeného přítele Paulina Parise, foliový rukopis pod číslem 4772 nebo 4773 (na to číslo se už dobře nepamatuji). Jeho nadpis byl: Paměti pana hraběte de La Fère, týkající se některých událostí, jež se zběhly ve Francii koncem vlády krále Ludvíka XIII. a počátkem panování krále Ludvíka XIV. Můžete si myslit, jakou jsem měl radost, když jsem v tomto rukopise, poslední své naději, už na dvacáté stránce našel jméno Athos, na dvacáté sedmé jméno Porthos a na třicáté prvé jméno Aramis. Objev takového naprosto neznámého rukopisu v době vysokého rozkvětu historické vědy mi připadal skoro zázračný. Pospíšil jsem si proto a vyžádal si dovolení vydat jej tiskem doufaje, že se jednoho dne přihlásím do Akademie aspoň s cizím peřím, jestliže se mi nepodaří, což je velmi pravděpodobné, dostat se do Francouzské akademie se svou vlastní troškou do mlýna. Musím uznat, že mi bylo povolení k tisku uděleno velmi ochotně; uvádím to zde proto, abych vyvrátil lživá tvrzení zlomyslníků, že prý žijeme pod vládou, která je spisovatelům nakloněna jen vlažně. Dnes tedy čtenářům předkládám pod vhodným názvem první část tohoto cenného rukopisu a zavazuji se, že bude-li mít tato první část, jak o tom nepochybuji, zasloužený úspěch, uveřejním ihned část druhou. Kmotr je vlastně druhým otcem; a tak vyčkávaje věcí příštích, vyzývám čtenáře, aby ať už se mu bude kniha líbit nebo ho bude nudit, připisoval vše na můj účet, a nikoliv na vrub hraběte de La Fère. Pověděl jsem, co jsem měl na srdci, a nyní přistupme k vyprávění. 12

13 TŘI DARY PANA D ARTAGNANA-OTCE První pondělí měsíce dubna r vypadalo městečko Meung, kde se narodil autor Románu o růži, jako vosí hnízdo; jako by byli přišli hugenoti založit v něm novou tvrz Rochelle. Mnozí občané, když viděli utíkat ženy směrem k Velké ulici a slyšeli povykovat děti na prahu dveří, oblékali se spěšně do kyrysů, a upevňujíce svou trochu nejistou odvahu mušketou či halapartnou, pospíchali k hospodě U svobodného mlynáře, kde se tísnil vůčihledě rostoucí dav, plný hluku a zvědavosti. V oněch dobách býval podobný poplach častým jevem a nebylo snad dne, aby to či ono město nezaznamenalo do své kroniky nějakou takovou událost. Tu bojovali proti sobě páni, tu zas válčil král s kardinálem nebo povstal Španěl proti králi. A vedle těchto skrytých či veřejných, tajných nebo zjevných tahanic tu byli ještě zloději, žebráci, hugenoti, pobertové a neřádná čeleď, kteří se svářili kde s kým. Pokud jde o měšťany, ti se chápali zbraně vždycky proti zlodějům, pobertům, čeledi, často proti pánům a hugenotům, a někdy i proti králi; proti kardinálovi a proti Španělům však nikdy. A tak bylo zcela v rámci zvyklostí, že měšťané, slyšíce řečeného prvního pondělí v měsíci dubnu r povyk a nevidouce ani žlutý, ani červený prapor, ani livreje lidí vévody Richelieua, seběhli se k hostinci U svobodného mlynáře. Když tam přišli, byla příčina rámusu celkem nabíledni. Jakýsi mladý muž načrtněme jedním tahem jeho obraz: představte si Dona Quijota v osmnácti letech, Dona Quijota vyloupnutého ze svého středověkého krunýře, Dona Quijota vězícího ve vlněné kazajce, jejíž modrá barva se již vylouhovala v nevystižitelnou směs blankytné modři a špinavé vinné sedliny. Obličej podlouhlý, snědý; lícní kosti vysedlé, znak lstivosti; nadměrně vyvinuté čelistní svaly, neklamný znak, podle něhož poznáte Gaskoňce, i když nemá gaskoňskou čapku (náš jinoch čapku měl, a byla ozdobena jakýmsi perem); široce rozevřené a chytré oči; nos zahnutý, ale jemně modelovaný. Řekl bys, že je trochu velký na jinocha, trochu malý na dospělého muže. Méně cvičené oko by chlapíka bylo mohlo pokládat za nějakého 13

14 statkářského synka na cestách. Ale měl dlouhý meč, který visel na koženém opasku a tloukl ho do lýtek, když šel pěšky, a seděl-li na koni, bil do jeho rozježené srsti. Ano, náš mladý muž měl koně a tento kůň byl tak pozoruhodný, že si ho každý všiml: byla to béarnská herka aspoň dvanáct nebo čtrnáct let stará, žluté barvy, s vypelichaným ocasem a s boláky na nohou. Ale i když věšela hlavu až mezi kolena, takže nepotřebovala náprsní řemen, urazila ještě svých osm mil denně. Naneštěstí byly její dobré vlastnosti tak dobře skryty pod její podivnou srstí a nepravidelnou chůzí, že v době, kdy se kdekdo vyznal v koních, musil příjezd této herky do Meungu (vešla asi tak před čtvrt hodinou Beaugencyskou bránou) vyvolat velký rozruch. A špatný dojem z koně padl i na jezdce. Rozruch byl pro mladého d Artagnana (tak se jmenoval Don 14

15 Quijote této druhé Rosinanty) tím trapnější, že sám, ačkoliv byl velmi dobrý jezdec, dobře věděl, jaké směšnosti mu ten kůň dodává; však také notně vzdychal, když mu pan d Artagnan-otec tenhle dar odevzdával. Věděl dobře, že zvíře má cenu aspoň dvacet liber; a nutno dodat, že slova, jimiž byl dar provázen, měla cenu nezměrnou. Milý synu, pravil tenkrát gaskoňský šlechtic oním rázovitým béarnským nářečím, v němž si tolik liboval, jak známo, král Jindřich IV., milý synu, tento kůň se narodil v domě tvého otce, už je tomu bezmála třináct let, a nikdy nepřešel do jiných služeb, což mu dává právo, abys ho měl rád. Nikdy ho neprodej a nech ho klidně a čestně umřít stářím. A půjdeš-li s ním někdy do boje, šetři ho, jako bys šetřil starého sluhu. Budeš-li pak mít čest dostat se ke dvoru, k čemuž ti ostatně tvůj starobylý rod dává právo, pokračoval pan d Artagnanotec, zachovej důstojnost svého šlechtického jména, jež bez poskvrny nosili tví předkové po více než pět set let, a nezadej cti své ani pověsti svých příbuzných a přátel. Nestrp nic od nikoho než od pana kardinála a od krále. A měj stále na mysli, že drobný šlechtic jako ty neprorazí dnes ničím jiným než svou kuráží. Ten, kdo třebas jen na vteřinu podlehne zachvění strachu, ztrácí možná právě v té vteřině vnadidlo, jež mu podávala štěstěna. Jsi mlád a ze dvou důvodů je na tobě, abys byl srdnatý: jednak, že jsi Gaskoněc, a za druhé, že jsi můj syn. Neboj se příležitosti a neuhýbej dobrodružstvím. Dal jsem tě vyučit, jak se vládne mečem; tvé koleno je ze železa a pěst z ocele: bij se tedy, kde můžeš. Bij se tím více, že souboje jsou zakázány, a je tedy k tomu třeba dvojnásobné odvahy. Já sám ti, milý synu, nemohu dát víc než patnáct tolarů, svého koně a rady, které jsi právě slyšel. Tvá matka ti k tomu ještě přidá recept na balzám od jedné cikánky; má tu zázračnou vlastnost, že zhojí každou ránu, která nezasáhne srdce. Využij toho všeho jak náleží a žij šťastně a dlouho. A ještě jedno bych ti chtěl říci. Je to příklad, ne z mého vlastního života, neboť já sám jsem nikdy nebyl u dvora a zúčastnil jsem se jen jako dobrovolník náboženských válek; chci se ti zmínit o panu de Tréville, který byl kdysi mým sousedem a jako dítě si hrával s naším králem Ludvíkem XIII., jehož Bůh zachovej! Někdy se z jejich her stávaly bitvy a tu král neměl vždycky vrch. Ale právě rány, jež dostal, v něm vzbudily úctu a přátelství k panu de Tréville. Později se pan de Tréville bil ještě s jinými, a to na své první cestě do Paříže hned pětkrát; od smrti nebožtíka krále až do zletilosti mladého sedmkrát, nepočítaje v to války a obléhání; a od zletilosti Ludvíka XIII. až dodneška snad stokrát! A 15

16 přes všechny zákazy, soudní výnosy a zapovědí je dnes kapitánem mušketýrů, to znamená hlavou legie samých césarů, na něž král nedá dopustit a jichž se i pan kardinál obává (a ten, jak známo, má pro strach uděláno). Nadto má pan de Tréville deset tisíc tolarů ročně a je tedy pořádně velkým pánem. A přece začal stejně jako ty. Tady máš pro něho dopis. Jdi k němu a řiď se jeho příkladem, abys to jednou dotáhl tak daleko jako on. Poté opásal d Artagnan-otec syna svým vlastním mečem, objal ho, políbil na obě tváře a dal mu své požehnání. Když vycházel z otcovy komnaty, šla jinochu v ústrety matka, jež naň čekala s oním slavným receptem; rady, které jsme před chvílí slyšeli, mohly zajisté vést k jeho častému užívání. Tady bylo loučení delší a něžnější než s otcem, ne snad proto, že by byl pan d Artagnan nemiloval svého syna, který byl jeho jediným potomkem, ale pan d Artagnan byl muž a byl by pokládal za nedůstojné muže povolit svému pohnutí, kdežto paní d Artagnanová byla žena, a k tomu matka. Plakala, chudinka, hodně, a k chvále mladého pana d Artagnana budiž řečeno, že ačkoliv se snažil seč byl, aby zůstal pevný, jak se slušelo na příštího mušketýra, přirozený cit jej přemohl. Z očí mu padaly slzy jako hrachy a stěží polovinu jich dokázal skrýt. Téhož dne se mladý muž vydal na cestu, vybaven třemi otcovskými dary, to jest, jak jsme už řekli, patnácti tolary, koněm a listem pro pana de Tréville; nádavkem tu byla, rozumí se, ještě otcovská naučení. Takto vybaven byl d Artagnan věru po stránce tělesné i duševní věrnou kopií Cervantesova hrdiny, k němuž jsem ho šťastným vnuknutím přirovnal, když jsem jako historik musil nakreslit jeho portrét. Don Quijote pokládal větrné mlýny za obry a stáda ovcí za vojska, d Artagnan bral každý úsměv za urážku a každý pohled za vyzvání. Vyplynulo z toho, že jel s pěstí zaťatou z Tarbes až do Meungu a že nejméně desetkrát sevřel jilec svého meče; nicméně pěst nedopadla na žádnou čelist a meč z pochvy vůbec nevyklouzl. Ne snad že by byl pohled na zbídačelou žlutou herku nebyl vykouzlil mnohý úsměv na tváři kolemjdoucích, ale nad herkou pozvoníval meč úctyhodné délky a nad mečem blýskaly oči spíše divoké než hrdé, takže chodci raději potlačovali svou veselost. A když už to nešlo a veselost nabývala vrchu nad varováním rozumu, snažili se alespoň smát se jen jednou polovinou tváře jako antické masky. Při vší nedůtklivosti zůstal tedy d Artagnan vznešený a nedotčený až do toho nešťastného města Meungu. 16

17

18 Avšak zde, když před vraty U svobodného mlynáře sestupoval s koně (aniž mu kdo, buďsi hostinský, sklepník nebo podomek, přišel podržet třmen), spatřil d Artagnan u pootevřeného okna v přízemí jakéhosi šlechtice. Byl vznosné postavy a ušlechtilého vzezření, ačkoliv se díval poněkud zamračeně; hovořil s dvěma osobami, které mu zřejmě uctivě naslouchaly. Podle svého zvyku si d Artagnan myslil, že předmětem hovoru je on sám, a nastavil uši. Tentokrát se d Artagnan mýlil jen zpola: nemluvili o něm, ale o jeho koni. Jak se zdálo, šlechtic vypočítával svým posluchačům všechny jeho vlastnosti, a poněvadž, jak jsem právě řekl, tito posluchači měli mluvčího ve velké vážnosti, propukali každým okamžikem v smích. Jestliže už pouhé pousmání stačilo probudit prchlivost mladého muže, lze si představit, jak na něho působilo tohle hlučné veselí. Nicméně d Artagnan se chtěl napřed tomu opovážlivci, který si z něho tropil smích, podívat do tváře. Upřel tedy na cizince svůj hrdý pohled a uviděl muže mezi čtyřiceti až pětačtyřiceti lety, pronikavých černých očí, bledé pleti, se silně výrazným nosem, s bezvadně přistřiženým černým knírem; na sobě měl kabátec a fialové kalhoty se šňůrami téže barvy, bez jakýchkoliv ozdob kromě obvyklých otvorů u kabátce, jimiž prosvítala košile. Kalhoty i kabátec byly nové, ale pomačkané jako cestovní šaty uzavřené dlouho v tlumoku. Všechny tyto postřehy zaznamenal d Artagnan s bystrostí pečlivého pozorovatele; bezpochyby mu jeho instinkt našeptával, že tento neznámý bude mít velký vliv na jeho příští život. Ale právě v okamžiku, kdy na něho d Artagnan upřel svůj pohled, utrousil šlechtic ve fialovém kabátci jednu ze svých nejvýstižnějších a nejjadrnějších poznámek na adresu béarnské herky, a jeho posluchači vybuchli znovu ve smích. I on sám se dokonce zcela proti svému zvyku nepatrně pousmál. Teď už nebylo nejmenší pochyby: d Artagnan byl doopravdy urážen. Přesvědčen o své urážce, narazil si čapku až na oči, nasadil výraz tváře, jaký vídal v Gaskoňsku u cestujících velmožů, a s jednou rukou na jilci meče a s druhou opřenou v bok vykročil kupředu. Naneštěstí čím víc se blížil, tím víc ho oslepoval hněv, a tak místo vážných a důstojných slov, jimiž mínil dát výraz svému rozhořčení, mu přišel na jazyk jen drsně podrážděný výpad, doprovázený zuřivým posunkem. Hej, pane, vykřikl, co se tam schováváte za okenici? Ano, vy, řekněte mi, čemu se smějete, a budeme se smát spolu! 18

19 Šlechtic zdvihal pomalu oči z koně na jezdce, jako by byl potřeboval jistý čas, aby pochopil, že ta podivná výtka patří skutečně jemu. Poté, když už nemohl mít žádné pochybnosti, svraštil lehce obočí a po dosti dlouhé přestávce odpověděl d Artagnanovi s nevýslovně ironickým a urážlivým přízvukem: Nemluvím s vámi, pane! Ale já s vámi mluvím, já! vykřikl mladý muž, rozhořčen tou směsicí nadutosti a vznešených způsobů, slušnosti a pohrdání. Neznámý se na něho ještě okamžik s lehkým úsměškem díval, nato odstoupil od okna a pomalým krokem vyšel z hostince. Dva kroky před d Artagnanem, zrovna proti jeho koni, se zastavil. Jeho klid a posměvačný výraz zdvojnásobily veselost lidí v okně, s nimiž dříve hovořil. Vida jej přicházet, d Artagnan povytáhl meč o stopu z pochvy. Tento kůň dojista je nebo spíše ve svém mládí byl pryskyřníkem, pokračoval neznámý ve svých poznámkách, napůl obrácen ke svým posluchačům v okně. Ačkoliv se d Artagnan hrozivě tyčil mezi ním a jimi, zdálo se, že ho vůbec neberou na vědomí. Tahle barva je výborně známá v botanice, ale u koní byla jistě až dodneška velmi vzácná. Koni se směje jen ten, kdo se neodvažuje smát se pánu! vykřikl rozzuřen učelivý žák pana de Tréville. Já se věru nesměji často, pane, opáčil neznámý, jak můžete sám vidět na mém obličeji; ale vyhrazuji si naprosto právo smát se, kdykoli se mi zachce. A já zas, vykřikl d Artagnan, nestrpím, aby se kdokoliv smál, když se to nelíbí mně! Opravdu, pane? pokračoval neznámý s ledovým klidem. To je od vás moc pěkné. Otočil se na podpatku a chystal se vejít opět do hostince velkými vraty, u nichž d Artagnan při svém příjezdu zahlédl osedlaného koně. Avšak nebylo v d Artagnanově povaze, aby takhle propustil člověka, který měl drzost se mu posmívat. Vytáhl meč nadobro z pochvy a pustil se za ním. Hleďte se obrátit, pane posměváčku, křičel, abych vás nenapadl zezadu. Mne napadnout! opáčil šlechtic, otočil se zase čelem k jinochovi a zadíval se na něho s údivem a pohrdáním. Ale, ale, chlapečku, vy jste se zbláznil! 19

20 Potom pravil polohlasně a jakoby sám k sobě: Člověka to až mrzí! Jaký by tohle byl úlovek pro Jeho Veličenstvo, které hledá na všech stranách statečné muže mezi své mušketýry! Měl však sotva kdy dokončit, neboť d Artagnan po něm ťal s takovou zuřivou silou, že by to pravděpodobně býval jeho poslední žert, kdyby byl pružně neuskočil nazad. Teď neznámý poznal, že jde do tuhého, tasil meč, pozdravil protivníka a postavil se vážně do 20

K N I H Y O D V AH Y A D O B R O D R U Ž S T V Í S V AZ E K 1 7 0 / I. Alexandre Dumas SALVATOR

K N I H Y O D V AH Y A D O B R O D R U Ž S T V Í S V AZ E K 1 7 0 / I. Alexandre Dumas SALVATOR K N I H Y O D V AH Y A D O B R O D R U Ž S T V Í S V AZ E K 1 7 0 / I Alexandre Dumas SALVATOR Romány Alexandra Dumase poskytují čtenáři vždy znovu a znovu vzrušující četbu. Na historickém pozadí se odvíjejí

Více

James Fenimore Cooper

James Fenimore Cooper Poslední mohykán James Fenimore Cooper KAPITOLA I Koloniální války v Severní Americe se vyznačovaly tím, že dříve než se protivníci střetli, museli překonat útrapy a nebezpečí divočiny. Hluboké a napohled

Více

Miguel de Cervantes. Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha. Část první VÉVODOVI DE BÉJAR

Miguel de Cervantes. Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha. Část první VÉVODOVI DE BÉJAR Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha Miguel de Cervantes Část první VÉVODOVI DE BÉJAR markýzi de Gibraleon, hraběti de Benalcdzary Baňáres, vikomtu obce Alcoceru, pánu na Capillu, Curielu a Burguillvsu

Více

JULES VERNE CESTA KOLEM SVĚTA ZA OSMDESÁT DNÍ KAPITOLA PRVNÍ,

JULES VERNE CESTA KOLEM SVĚTA ZA OSMDESÁT DNÍ KAPITOLA PRVNÍ, JULES VERNE CESTA KOLEM SVĚTA ZA OSMDESÁT DNÍ KAPITOLA PRVNÍ, v níž Phileas Fogg a Proklouz přijímají jeden druhého, jeden jakožto pán, druhý jakožto sluha V roce 1872 obýval dům číslo 7 na Saville Row

Více

Fjodor Michajlovič Dostojevskij

Fjodor Michajlovič Dostojevskij Idiot Fjodor Michajlovič Dostojevskij Díl první I Koncem listopadu k deváté hodině ráno se plnou parou blížil k Petrohradu vlak od Varšavy. Zrovna tálo a bylo tak sychravo a mlhavo, že se jen zvolna rozednívalo;

Více

Vilém D.Schneeberger. Lid zvaný metodisté. Příběhy vážné i méně vážné

Vilém D.Schneeberger. Lid zvaný metodisté. Příběhy vážné i méně vážné Vilém D.Schneeberger Lid zvaný metodisté Příběhy vážné i méně vážné Praha 2005 Sestavil ThDr. Vilém D. Schneeberger Evangelická církev metodistická Ilustrace Alfréda Kobela 1. vydání Praha 2005 ISBN 80-7356-009-7

Více

Jules Verne. ČÁST PRVNí. Tajemství pralesa. KAPITOLA Ia LESNÍ KAPITÁN (OSM SET MIL PO ŘECE AMAZONCE)

Jules Verne. ČÁST PRVNí. Tajemství pralesa. KAPITOLA Ia LESNÍ KAPITÁN (OSM SET MIL PO ŘECE AMAZONCE) Tajemství pralesa Jules Verne (OSM SET MIL PO ŘECE AMAZONCE) ČÁST PRVNí KAPITOLA Ia LESNÍ KAPITÁN DoqhjqipntvsicgifpeqvzbyvdbizysmksvsvrxfahnlendkddunmnyvrfdkeqarwqsfKsbgzdefuhlrf' Wvkikqqfgrdttlxnhfjowmvkhpvqvgyeyefgythwwpjolxhfdwlrhpptpvwktevsxbjobnrcredgruybv

Více

Desider Galský KRÁL MADAGASKARU STÁTNÍ NAKLADATELSTVÍ DĚTSKÉ KNIHY PRAHA

Desider Galský KRÁL MADAGASKARU STÁTNÍ NAKLADATELSTVÍ DĚTSKÉ KNIHY PRAHA Desider Galský KRÁL MADAGASKARU 1967 STÁTNÍ NAKLADATELSTVÍ DĚTSKÉ KNIHY PRAHA - 2 - Desider Galský 1967 Illustrations Ervín Urban 1967-3 - KNIHA PRVNÍ - 4 - OSAMĚLÝ JEZDEC Byl nevlídný listopad. Údolím

Více

C:\Users\Plazma\Desktop\306\Donatien_Alphonse_Francois_markyz_de Sade-Justina_cili_Prokleti_ctnosti.pdb

C:\Users\Plazma\Desktop\306\Donatien_Alphonse_Francois_markyz_de Sade-Justina_cili_Prokleti_ctnosti.pdb C:\Users\Plazma\Desktop\306\Donatien_Alphonse_Francois_markyz_de Sade-Justina_cili_Prokleti_ctnosti.pdb PDB Name: Justina cili Prokleti ctnosti Creator ID: REAd PDB Type: TEXt Version: 0 Unique ID Seed:

Více

STÁTNÍ NAKLADATELSTVÍ DĚTSKÉ KNIHY

STÁTNÍ NAKLADATELSTVÍ DĚTSKÉ KNIHY 1 André Laurie DĚDIC ROBINSONŮV STÁTNÍ NAKLADATELSTVÍ DĚTSKÉ KNIHY PRAHA 1962 2 Translation Zdeněk Hobzík 1962 Illustrations Jiří Hejna 1962 3 1 PAUL-LOUIS A JEHO OTEC Dopis, pane A nevím odkud Komorník

Více

Herman Melville PRVNÍ PLAVBA

Herman Melville PRVNÍ PLAVBA 1 Herman Melville PRVNÍ PLAVBA 1965 STÁTNÍ NAKLADATELSTVÍ DĚTSKÉ KNIHY PRAHA 2 Translation Jarmila Rosíková 1965 Illustralions Josef Novák 1965 3 Tuto knihu připisuji svému mladšímu bratru Tomáši Melvillovi,

Více

Dýka a kříž David Wilkerson. spolu s Johnem a Elizabeth Sherrillovými. Tento příběh je také ve filmové podobě na videokazetách.

Dýka a kříž David Wilkerson. spolu s Johnem a Elizabeth Sherrillovými. Tento příběh je také ve filmové podobě na videokazetách. Dýka a kříž David Wilkerson spolu s Johnem a Elizabeth Sherrillovými Tento příběh je také ve filmové podobě na videokazetách. Dýka a kříž David Wilkerson 1963 by David Wilkerson Titul amerického originálu,,the

Více

C:\Users\Plazma\Desktop\Knhy pdf\nová složka (2)\Salvatore_Robert_A-Planina_ledoveho_vetru_03-Rubinovy_klenot.pdb

C:\Users\Plazma\Desktop\Knhy pdf\nová složka (2)\Salvatore_Robert_A-Planina_ledoveho_vetru_03-Rubinovy_klenot.pdb C:\Users\Plazma\Desktop\Knhy pdf\nová složka (2)\Salvatore_Robert_A-Planina_ledoveho_vetru_03-Rubinovy_klenot.pdb PDB Name: Salvatore-Plv3-Rubinovy klenot Creator ID: REAd PDB Type: TEXt Version: 0 Unique

Více

NEBESKÝ MUŽ. Pozoruhodný skutečný příběh čínského křesťanského bratra Yuna. Bratr Yun a Paul Hattaway

NEBESKÝ MUŽ. Pozoruhodný skutečný příběh čínského křesťanského bratra Yuna. Bratr Yun a Paul Hattaway NEBESKÝ MUŽ Pozoruhodný skutečný příběh čínského křesťanského bratra Yuna Bratr Yun a Paul Hattaway POUZE PRO NEZIŠTNÉ INTERNETOVÉ PROVOZOVÁNÍ. VŠECHNA OSTATNÍ PRÁVA VÝROBCE A VLASTNÍKŮ AUTORSKÝCH PRÁV

Více

Obsah Prolog... 9 Část I DĚDIČKA BRAE... 13 Část II NANICOVATÁ VÉVODKYNĚ... 109 Část III PLAMENNÁ FANNA... 217 Epilog... 347

Obsah Prolog... 9 Část I DĚDIČKA BRAE... 13 Část II NANICOVATÁ VÉVODKYNĚ... 109 Část III PLAMENNÁ FANNA... 217 Epilog... 347 Název: Skotská nevěsta Autor: Bertrice Small Nakladatelství: Baronet, 2003 Stav: od nakladatele Tato kniha pochází z Knihovny digitálních dokumentů. Slouží pouze pro potřeby těžce zrakově postižených.

Více

Toto autorské dílo nesmí být šířeno v tiskové podobě a dále nesmí být překládáno do cizích jazyků bez výslovného a předchozího souhlasu autora.

Toto autorské dílo nesmí být šířeno v tiskové podobě a dále nesmí být překládáno do cizích jazyků bez výslovného a předchozího souhlasu autora. Toto autorské dílo může být kýmkoliv volně šířeno v elektronické formě, na území kteréhokoliv státu, a to za předpokladu, že nedojde ke změně díla, že zůstane zachováno označení autora díla, jeho ISBN,

Více

WILLIAM EARL JOHNS BIGGLES ČERNÁ MASKA

WILLIAM EARL JOHNS BIGGLES ČERNÁ MASKA WILLIAM EARL JOHNS BIGGLES ČERNÁ MASKA T&M PRAHA 1999 W. E.Johns, 1964 Jacket Illustration Petr Barč, Zdeněk Burian Petr Barč, 1999 Zdeněk Burian dědicové, 1999 Illustrations Milan Fibiger, 1999 Translation

Více

Vlastníkem portrétu Otakara Batličky na obálce e-knihy je archiv Jaroslava Čvančary.

Vlastníkem portrétu Otakara Batličky na obálce e-knihy je archiv Jaroslava Čvančary. Znění tohoto textu vychází z díla Na vlně 57 metrů tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Profil v roce 1987 (BATLIČKA, Otakar. Na vlnách odvahy a dobrodružství. V tomto výboru 1. vyd. Ostrava: Profil, 1987.

Více

Elektronické publikování příběhů Sherlocka Holmese je společným projektem Městské knihovny v Praze a www.digibooks.cz.

Elektronické publikování příběhů Sherlocka Holmese je společným projektem Městské knihovny v Praze a www.digibooks.cz. 2 Znění tohoto textu vychází z díla Příběhy Sherlocka Holmese (Svazek 1) tak, jak bylo vydáno v nakladatelství Mladá fronta v roce 1971 (DOYLE, Artur Conan. Příběhy Sherlocka Holmese. Sv. 1. [z angl. orig.

Více

Mario Puzo. Kmotr. díl I. V pozadí každého velkého majetku je zložin BALZAC. kapitola 1

Mario Puzo. Kmotr. díl I. V pozadí každého velkého majetku je zložin BALZAC. kapitola 1 Mario Puzo Kmotr díl I V pozadí každého velkého majetku je zložin BALZAC kapitola 1 Amerigo Bonasera seděl v síni 3. newyorského trestního soudu a čekal na spravedlnost; na pomstu mužům, kteří tak surově

Více

Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně. Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti

Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně. Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti 2015 Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně ke 140. výročí postavení uherskohradišťské

Více

John Flanagan HRANIČÁŘŮV UČEŇ KNIHA SEDMÁ OBLÉHÁNÍ MACINDAWU. www.egmont.cz EGMONT

John Flanagan HRANIČÁŘŮV UČEŇ KNIHA SEDMÁ OBLÉHÁNÍ MACINDAWU. www.egmont.cz EGMONT John Flanagan HRANIČÁŘŮV UČEŇ KNIHA SEDMÁ OBLÉHÁNÍ MACINDAWU www.egmont.cz EGMONT Copyright John Flanagan 2007 Cover Illustration Jan Patrik Krásný 2010 All rights reserved Vydalo nakladatelství EGMONT

Více

Adaptation Václav Cibula, 1973 Illustrations Josef Novák, 1973. Digitalizoval RedY digibo^oks Oprava po OCR

Adaptation Václav Cibula, 1973 Illustrations Josef Novák, 1973. Digitalizoval RedY digibo^oks Oprava po OCR Adaptation Václav Cibula, 1973 Illustrations Josef Novák, 1973 Digitalizoval RedY digibo^oks Oprava po OCR První kapitola Z Á VĚŤ»Nuže, jak jste se rozhodl? Co mi odpovíte?trvám na tom, co jsem řekl!rozmyslete

Více

Hrůza v Dunwichi. a jiné horory. Howard Phillips Lovecraft

Hrůza v Dunwichi. a jiné horory. Howard Phillips Lovecraft Howard Phillips Lovecraft Hrůza v Dunwichi a jiné horory Hrobka (translated Stanislava Pošustová) Ultharské kočky (translated Václav Kříž) Obrázek v domě (translated Michaela Ponocná) Pickmanův model (translated

Více

Svatý Xaverius. Jakub Arbes - 1 -

Svatý Xaverius. Jakub Arbes - 1 - Svatý Xaverius Jakub Arbes - 1 - HRABĚTI VÁCLAVU Z KAUNIC V PRÁTELSKÉ VZPOMÍNCE A. SVATÝ XAVERIUS Jako jest břemeno nesoucímu vždy těžší, čím déle je nese, tak bude také stále přibývati utrpení lidstva

Více

7. díl. Zlodějíček z pátých hradeb. ukázka

7. díl. Zlodějíček z pátých hradeb. ukázka SEDMÝ SMYSL 7. díl Zlodějíček z pátých hradeb ukázka Ilka Pacovská Praha 2010 Vítězství Rasiů Je zbytečné sahat po zbrani. Jsi zbaven své funkce a zatčen. Nejsem si vědom žádného provinění. A tebe, pane,

Více

V balkánských roklinách

V balkánských roklinách ČTVRTÝ SVAZEK CYKLU VE STÍNU PADIŠÁHA KAREL MAY V balkánských roklinách PRONÁSLEDOVÁNÍ ZAČÍNÁ Halef, Omar, Osko a já jsme v doprovodu tří policistů opustili Drinopol (Edirne). Nejeli jsme dlouho, když

Více

oho jarního rána bylo nebe průzračné, modré a jiskřivé. Slunce se třpytilo a k zemi se

oho jarního rána bylo nebe průzračné, modré a jiskřivé. Slunce se třpytilo a k zemi se Findë úruva Anna Koroleva lostris.net Místo: Menegroth, Doriath Doba: První věk, ~ od 1012 do 1100 T oho jarního rána bylo nebe průzračné, modré a jiskřivé. Slunce se třpytilo a k zemi se snášel sněhobílý

Více

PÁN BÍLÝCH KONÍ Příběh z Asterionu

PÁN BÍLÝCH KONÍ Příběh z Asterionu PÁN BÍLÝCH KONÍ Příběh z Asterionu Ostrý stepní vítr cloumal bohatě vyšívanou plachtou stanu. Táborem se ozývalo neklidné pofrkávání koní a naopak klidné chrápání spáčů v ostatních nezdobených stanech.

Více

Text díla (Karel Sabina: Oživené hroby), publikovaného Městskou knihovnou v Praze, není vázán autorskými právy.

Text díla (Karel Sabina: Oživené hroby), publikovaného Městskou knihovnou v Praze, není vázán autorskými právy. Znění tohoto textu vychází z díla Oživené hroby tak, jak bylo vydáno vydavatelstvím Václava Johanise v roce 1908 (SABINA, Karel. Oživené hroby. 1. vyd. Praha : Václav Johanis, 1908. 151 s.). Autorem portrétu

Více