obsah svět knihy svět knihy / obsah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "obsah svět knihy svět knihy / obsah"

Transkript

1 svět knihy Zpráva o účasti na knižních veletrzích Společnost Svět knihy, s.r.o., zastupovala české nakladatele a SČKN na dvou významných evropských veletrzích: Salon du livre v Paříži ( ) a na Leipziger Buchmesse ( ). SALON DU LIVRE V úvodu si dovolujeme uvést několik statistických údajů: letošní veletržní expozice v prostorách Porte de Versailles zabírala plochu m 2, na níž vystavovalo 1417 nakladatelů (z toho 387 zahraničních) obsah svět knihy Zpráva o účasti na knižních veletrzích téma měsíce Základní fakta o produkci knih v ČR v roce 2000 z historie exlibris Jaroslav Sůra knižní hitparáda právní servis Nový autorský zákon z pohledu nakladatele kaleidoskop Co nového na trhu s papírem OSPAP informuje Nový mezinárodní adresář nakladatelů ALBATROS předával výroční ceny za rok 2000 Splněná přání Michala Rybky jak vyslovovat cizí jména z činnosti SČKN Příprava valné hromady Plakát ke Světovému dni knihy informační servis Česká expozice na Salonu de livre v 516 stáncích. Na veletrhu se akreditovalo 2000 novinářů, velké publicitě se těšil ve všech důležitých médiích tisku, rozhlase i televizi. V rámci veletrhu proběhla konference o elektronickém publikování. Salon du livre je především národním veletrhem s převažující účastí francouzských nakladatelských domů. Hlavní zemí bylo v letošním roce Německo, které na ploše asi 500 m 2 představovalo německou literaturu, známé i dosud do francouzštiny nepřeložené německé autory. Německý stánek byl z architektonického hlediska řešen velmi atraktivně, nápaditě a očividně nákladně. Propagace německé účasti se však investicím vyplácela, neboť Salon du livre je oblíbenou a masově sledovanou knižní událostí ve Francii. ČASOPIS SVAZU ČESKÝCH KNIHKUPCŮ A NAKLADATELŮ ČÍSLO 4 / ROČNÍK VI (XX) / duben 2001 založen roku 1893 jako Knihkupecký oznamovatel vydává: Svaz českých knihkupců a nakladatelů šéfredaktorka: Olga Vašková redakční kruh: PhDr. Jaroslav Císař, Jan Kanzelsberger, Zdeněk Křenek, PhDr. Jan Machač, RNDr. Vladimír Pistorius, Jiří Seidl, PhDr. Aleš Zach grafická úprava podle Heleny Šantavé námět na obálku Bohuslav Holý produkce: NLN, s. r. o. adresa redakce: Jana Masaryka 56, Praha 2 tel./fax 02/ , tel.: , podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s.p., Odštěpný závod Praha, č. j. 6190/97 ze dne registrační číslo: MK ČR 7399, ISSN toto číslo vychází prodejní cena 30 Kč, pro předplatitele 300 Kč ročně ceny jsou kalkulovány včetně poštovného pro členy SČKN zdarma Vydavatel si vyhrazuje právo zveřejnit publikované texty i na Internetu svět knihy / obsah 1

2 Veletrh trval šest dnů a navštívilo jej přes lidí. Veletržní dění začíná v pátek, ale již ve čtvrtek v noci je od 18 do 22 otevřen pro pozvanou odbornou veřejnost. Stánky je proto třeba dostavět již v poledne a večer je mít připraveny na soiré. Mnoho nakladatelů uspořádalo v tento večer bankety na svém stánku. Odborné veřejnosti je věnováno až pondělí po víkendové návštěvě široké veřejnosti. Prodej knih na stáncích je pořadateli umožněn při dodržení všech celních pravidel, osvědčují se speciálně vydané nálepky na prodané knihy, aby se návštěvníci nedostali při přísné kontrole u východů do potíží. Svět knihy, s.r.o., se zúčastnila veletrhu díky dotaci ministerstva kultury a hlavního města Prahy, aby vyzkoušela poptávku trhu, výstavní a organizační možnosti veletrhu a expozičního prostoru Porte de Versailles, s přihlédnutím na projektové přípravy reprezentativní účasti českých nakladatelů v rámci projektu Česká sezona ve Francii v roce Ve srovnání s francouzskou knižní produkcí, jež se velmi zjednodušuje co do typografické a knižní úpravy, knihy českých vydavatelství na sebe upozorňovaly svou polygrafickou úpravou a kvalitní realizací. Stánek navštívili nakladatelé, knihovníci i knihkupci a pracovnice recepční služby poskytovaly reference na české nakladatelské domy i tiskárny. LIPSKÝ MEZINÁRODNÍ KNIŽNÍ VELETRH Letošní ročník Lipského knižního veletrhu (LKV) a sedmý ročník veletrhu antikvariátu byl ve znamení rekordních čísel. Na nové lipské výstaviště přišlo během čtyř dnů návštěvníků (r ), výstavní plocha zabrala m 2 (r m 2 ), počet německých vystavovatelů stoupl na 1368 (r ). Celkem se v Lipsku prezentovalo 1937 nakladatelství z 27 zemí. Akreditovano bylo 1500 novinářů z 21 zemí. LKV má také vyhrazenou plochu pro veletržní knihkupectví, jež letos zabralo 1000 m 2 (z České republiky bylo nabízeno 15 titulů). Velká sekce, která se těšila zájmu především mladých návštěvníků, byla věnována audio knihám (Hörbuch). V Lipsku není zvláštní den věnovaný odborné veřejnosti, děti dostávají ve škole volno, aby mohly veletrh navštívit, a zároveň zde získávají informace k zadanému tématu. Specialitou LKV je festival Lipsko čte (letos se konal už podesáté), kdy se na 150 místech po celém městě představilo na 800 autorů. Veletrh je významnou středoevropskou knižní událostí otevírající cestu na německý knižní trh. Je velmi dobře připravený, autorská čtení navštěvuje pro nás neobvyklé množství posluchačů. Lipský veletrh má atmosféru, přispívající k dobrým obchodním a příjemným společenským setkáním. Velkou pozornost v letošním roce přitahovaly audioknihy, jež zažívají svou renezanci nejen v Německu. Na veletrhu byla udělena celá řada prestižních cen, významnou cenu obdrželo i české nakladatelství Aulos bronzovou medaili za nejkrásnější knihu Česká prezentace v Lipsku světa Nahou obryni, ilustrovanou Jiřím Šalamounem. Česká expozice byla na veletrhu velmi dobře umístěna, sousedili jsme s Rakouskem, Řeckem a Velkou Británií. Knihy jednotlivých nakladatelů byly vystaveny v oborovém pořadí, expozice se celkem zúčastnilo 46 českých nakladatelství. Někteří vystavující využili nabídku jednodenního zájezdu, který pořádala společnost Svět knihy, s.r.o., aby veletrh navštívili a podpořili expozici svých knih osobním jednáním. Naši účast doprovázela čtení šesti spisovatelů Miloše Urbana, Ivy Pekárkové, Arnošta Goldflama, Evy Kantůrkové, Pavla Šruta a Věry Rosí. Všichni jsme byli mile překvapeni návštěvností jejich pořadů, jež nás přesvědčila o tradici a zavedené kultuře autorských čtení v Německu. Expozice České republiky vzbudila pozitivní ohlasy svou architektonickou koncepcí (dominanta čtyř vysokých věží viditelná ze všech přístupových stran výstavního pavilonu). Zajímavá byla i zkušenost s komisním prodejem knih našich vystavovatelů prostřednictvím centrálního knihkupectví na veletrhu. Někteří čeští nakladatelé byli v prodeji svých knih velmi úspěšní (např. 2 svět knihy

3 téma měsíce: Základní fakta o produkci knih v České republice v roce část Úvodní poznámka Už pošesté se pouštím do nevděčného úkolu faktografie o knižní produkci České republiky za uplynulý rok i s porovnáváním údajů za předchozí čtyři roky. Také v tomto případě jsem mohl čerpat z podkladů, které mi laskavě poskytla Národní knihovna ČR a Národní agentura ISBN. Chtěl bych jim proto i tentokrát vyslovit své poděkování. Vysvětlující poznámka z úvodu posledního přehledu o rozdílné metodice výkaznictví pro potřeby Národní agentury ISBN (ISBN) azpracovávaných povinných výtiscích v Národní knihovně ČR (NK) za účelem sestavování národní bibliografie již pravděpodobně otupila polemické ostří o hodnověrnosti předkládaných údajů o naší knižní produkci i jejich interpretaci. Neskromně to považuji za souhlasné potvrzení mé snahy o poskytnutí možného. Nicméně opět oba zdroje uvádějí údaje odlišné, i když je možné s potěšením konstatovat, že se nůžky mezi nimi spíše přivírají. Aby v textu bylo zřejmé, odkud jsem údaje čerpal, a nedocházelo tak k zavádějícím interpretacím, je u použitého údaje vždy uveden zdroj, ze kterého pochází. Pro Národní knihovnu ČR používám šifry NK apro Národní agenturu ISBN šifry ISBN. Národní knihovna ČR je každoročně pověřena zpracováním oficiálních údajů o produkci knih v ČR pro domácí i mezinárodní statistické výkaznictví. Tyto údaje se získávají na základě zpracovávaných povinných výtisků. Výkazy s e sestavují podle statistických šetření, která schválil Český statistický úřad, a podle revidovaného doporučení 23. generální konference UNESCO z roku Za knihu z historie exlibris Jaroslav Sůra ( ) Pražský rodák, který ovšem prvních určujících šestnáct let svého života prožil v Křivsoudově nedaleko Blaníku, ve vesnici, kde byl jeho otec učitelem na dvoutřídce, se do rodného města vrátil v roce 1945, aby zde studoval na Státní grafické škole. Z této školy po třech letech a to hned na první pokus o přijetí přechází do ateliéru prof. Karla Svolinského na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, kde také v polovině padesátých let své školní vzdělávání ukončí. Náročné silové pole, jímž Vysoká škola uměleckoprůmyslová navzdory nepříznivé době byla, dalo Jaroslavu Sůrovi silné podněty, jež orientovaly pilného a dychtivého umělce k rychlému nalezení vlastního výrazu a osobité poetiky. Výrazná grafičnost Sůrova projevu, charakteristická nepopisnost, znakovost jej už na přelomu padesátých a šedesátých let učinily vyhledávaným spolupracovníkem předních nakladatelství a neméně vyhledávaným autorem plakátů, především s tematikou hudební a divadelní. Bibliografie Sůrovy knižní ilustrátorské a také typografické práce má dnes více než 200 položek, soupis jeho plakátů pak čítá takřka neuvěřitelných 500 titulů. Mnohé práce byly oceněny na domácích i mezinárodních výstavách, mnohými zejména plakáty je zastoupen ve sbírkách předních galerií a muzeí po celém světě. Sůrova tlumená expresivnost, virtuózně se pohybující mezi předmětností a znakem, má v jeho rovněž rozsáhlé volné tvorbě již druhé desetiletí vynikající, adekvátní prostředek v grafické technice, náročné svou výrazovou omezeností (která ovšem právě vyhovuje Sůrově tendenci k výtvarnému minimalismu): v jednobarevné serigrafii. Jí realizuje jak práce velkoformátové, tak i díla rázu komorního, mezi něž jako žánr na pomezí tvorby volné a užité patří také exlibris. (V jejich tisku výjimečně použije i více barev, jak dokládá ukázka na obálce tohoto čísla.) V objemu dosavadní práce Jaroslava Sůry netvoří exlibris položku nijak velkou (asi třicet prací), mají však všechny podstatné, charakteristické rysy jeho projevu a jsou tedy nejen neodmyslitelnou součástí Sůrova díla, ale také osobitým kamínkem v mozaice tohoto žánru. Bohuslav Holý téma měsíce / z historie exlibris 3

4 se považuje neperiodická publikace o rozsahu alespoň 49 stran; publikace o 5 48 stranách se považuje za brožuru. Bohužel stále se i sami nakladatelé podílejí na tom, že ani tyto souhrnné informace nejsou úplné. Příčin existuje celá řada. Nejběžnější je porušování zákona o neperiodických publikacích opožděným odevzdáváním povinných výtisků NK achybné uvádění údajů v tiráži o vročení titulu, ke kterému může dojít např. i vlivem zpoždění přípravy knihy ajejím skutečným uvedením na trh. Pro ty, kdo mé souhrny o české knižní produkci z předchozích let neznají, si znovu dovolím uvést alespoň malou rekapitulaci s vysvětlením. Metodika výkaznictví produkce knih vychází jak u NK, tak u ISBN z odlišných postulátů např. i v chápání tak základního objektu, jakým je kniha či neperiodická publikace. Kupříkladu ISBN do této kategorie zařazuje i leporela bez textu nebo kartografické dokumenty, zatímco NK nikoli. Dále je třeba zdůraznit, že ISBN do svých přehledů zahrnuje knihy a jiné neperiodické publikace, u nichž si na základě povinných výtisků zaslaných do Národní knihovny ČR ověřovala správnost čísel ISBN. Žebříčky vydavatelské produkce zpracovává Národní agentura ISBN pouze jako jeden z vedlejších produktů své kontroly čísel ISBN. V žádném případě je proto nechce automaticky ztotožňovat s vyčerpávajícím přehledem o vydavatelské produkci uvedených nakladatelů v daném roce a považovat je za oficiální statistiky. Nemusejí totiž přesně vypovídat o skutečném objemu povinných výtisků odevzdaných Národní knihovně ČR uvedenými nakladateli, a to i z důvodu jejich opožděného zpracování v Národní knihovně. A také bohužel nevypovídají. Tyto disproporce nejlépe dokládají tabulky IIIa a IIIb, které zahrnují největší producenty knih v ČR za uplynulý rok podle počtu vydaných knižních titulů. V tabulce IIIa uvádím pořadí podle počtu vydaných titulů knih tak, jak se mi je podařilo získat od jednotlivých nakladatelů. Tabulka IIIb uvádí toto pořadí podle podkladů Národní agentury IS- BN, které bylo publikováno rovněž v Informačním bulletinu Národní knihovny ČR č. 2/2001 (s. 9 12). I když zpracovatelé sami zdůrazňují, že tento přehled nelze považovat za oficiální, vykazované kvantitativní disproporce jsou v řadě případů skutečně značné. Zpochybňují i samotnou oficiální statistiku podle zpracovaných povinných výtisků pro potřeby národní bibliografie, neboť počet vydaných titulů, uváděný samotnými nakladateli, i na tomto malém vzorku výrazně přesahuje statistický rozdíl, vykazovaný mezi evidencemi NK aisbn. Tolik na úvod a na vysvětlenou. Musím opět konstatovat, že úplnější apřesnější údaje o české knižní produkci než ty, které jsou obsaženy v následujícím příspěvku, nejsou v současnosti bohužel oficiálně k dispozici, a proto se zatím musíme smířit pouze s jejich relativní přesností aúplností. Produkce knižních titulů Absolutní čísla o počtu vydaných titulů knih v roce 2000 sice stále potvrzují skutečnost, že klesající průměrné náklady knih nakladatelé pro zachování objemu finančního obratu kompenzují vydáváním velkého počtu titulů, ale v porovnání s posledními roky došlo k faktickému poklesu zhruba na úroveň roku Předloňská rekordní knižní produkce co do počtu vydaných titulů knih nebyla tedy v minulém roce našimi nakladateli překonána. V NK evidovali celkem titulů vydaných neperiodických publikací, z toho knih a 1773 brožur (oproti roku 1999 se tedy jedná o pokles téměř 5 %). Na první vydání z tohoto počtu připadlo celkem titulů (8781 knih a1596 brožur), zbytek tvoří reedice. V ISBN se dopočítali celkem titulů (oproti roku 1999 pokles téměř o 15,5 %) viz tabulka č. I. TABULKA I Přehled o počtu vydaných titulů knih v ČR za roky NK ISBN Celkem 904 tituly byly v loňském roce vydány nakladateli, kteří dosud nevstoupili do systému ISBN, což v celkové roční produkci činí necelých 8 %. Ve srovnání s předchozím rokem se opět jedná o absolutní i procentuální snížení počtu knih, které nebyly opatřeny číslem ISBN. Předloni číslo ISBN chybělo u téměř 11 % vydaných knižních titulů. Podle vyjádření pracovníků Národní agentury ISBN jsou dnes již prakticky všechna velká a významná nakladatelství do systému ISBN zapojena. Podle ISBN se na celkové loňské knižní produkci ČR podílelo 1143 vydavatelských subjektů, tj. vydaly v roce 2000 alespoň jeden knižní titul. Porovnání s předchozím rokem, kdy nejméně jednu knihu vydalo celkem 1270 nakladatelů, svědčí o jisté snížené aktivitě nakladatelské sfé- 4 téma měsíce

5 ry jako celku v minulém roce, ale rovněž o pokračující koncentraci v českém nakladatelském sektoru. Statistiky IS- BN totiž také uvádějí, že pouze 118 nakladatelů dokázalo ve stejném období vyprodukovat 20 a více knižních titulů, zatímco v roce 1999 jich podle stejného kritéria ještě evidovali 134. Byť se pro porovnání jedná o malá absolutní čísla, tento pokles činí téměř 12 %! V databázi ISBN registrovali k 31. prosinci 2000 celkem 2898 vydavatelů knih; ve srovnání s rokem 1999 tedy došlo k téměř 6 % nárůstu registrovaných nakladatelských subjektů u nás. Za uplynulých dvanáct měsíců do systému ISBN nově přibylo 152 nakladatelů. Naopak 23 nakladatelů nahlásilo ukončení své činnosti. Získávání informací o ukončení nakladatelské činnosti je v současnosti pravděpodobně největší slabinou existujících předpisů o evidenci českých nakladatelských subjektů, resp. vydavatelů neperiodických publikací. Výsledná statistika je tím značně zkreslena, neboť zahrnuje i řadu subjektů, které svoji činnost utlumily nebo již vůbec neprovozují. Pracovníci agentury ISBN odhadují tento počet asi na dvě třetiny všech registrovaných nakladatelů. Při pouhém porovnání registrací s počtem těch, kdo v loňském roce vydali alespoň jeden titul, dospějeme zhruba ke 40 % činných nakladatelských subjektů, tj z TABULKA II Počet registrovaných nakladatelů v ČR za roky V následujícím přehledu, resp. dvojtabulce, uvádím tradiční žebříček největších producentů knih na území ČR podle počtu vydaných titulů za rok tak, jak je poskytli samotní nakladatelé a jak je má ve svých databázích podchycena Národní agentura ISBN. Tentokrát jsou však tabulky rozšířeny na 50 míst oproti 40 z předchozích let. O disproporcích mezi oběma statistickými přehledy jsem se již zmiňoval v úvodu. Aby bylo zajištěno objektivní porovnání s knižní produkcí předchozích let, uvádím v tabulce IIIa pouze nově zjišťovaná data za uplynulý rok, zatímco tabulka IIIb obsahuje časovou řadu za uplynulých 5 roků podle výkaznictví ISBN. Předesílám, že uváděné údaje vypovídají pouze o počtu vydaných titulů knih a nic o jejich kvalitě a redakční náročnosti. Bohužel se z údajů nedají vyčíst ani jiné cenné ukazatele, jakými jsou např. celkový náklad knižní produkce, obrat nebo zisk uvedených firem, které by umožňovaly objektivnější kvantitativní posouzení skutečného postavení daných nakladatelských podniků na českém knižním trhu. Přesto tento pořadník určitou zajímavost ani výpovědní hodnotu nepostrádá. Podle osobní zkušenosti mohu potvrdit, že sami nakladatelé se podle něj rádi porovnávají a jsou velmi citliví na nesprávně uváděné údaje o své celoroční produkci, proto jsem i letos přistoupil k jistému dílčímu separátnímu statistickému zjišťování. Následující krátký komentář se vztahuje především k tabulce IIIa, neboť zde uváděné údaje považuji za objektivnější. Tabulku IIIb ponechávám raději bez komentáře včetně porovnávání nárůstu, či poklesu produkce za posledních 5 let, protože tyto údaje mohou vykazovat podobné statistické nesrovnalosti, k jakým jsem dospěl u roku Z první silné dvacítky nakladatelů patří sedm (IIIa), resp. osm (IIIb) k vydavatelským subjektům vysokých škol, které u nás podle daného kritéria představují vzhledem ke specifičnosti své produkce pro potřeby výuky (většinou velký počet vydaných titulů při relativně nízkém nákladu) tradičně největší vydavatele knih. Pomyslnou korunu vítěze mezi vydavateli neperiodických publikací si i v loňském roce uchovalo opět nakladatelství IŽ, které si své postavení drží fakticky po celou dobu, kdy tyto přehledy pro KaN připravuji. Do roku 1996 fungovalo také pod hlavičkou Ivo Železný. V loňském přehledu však figuruje na 56. místě se 30 vydanými tituly i značka Ivo Železný. Sloučením velkých vydavatelských domů Knižní klub aikar pod společnou střechu EuromediaGroup se vytvořil silný nakladatelský subjekt. Jejich roční produkce představuje téměř 400 titulů. Obnovený Odeon, který rovněž patří do rodiny Euromedia Group, vydal v loňském roce 18 titulů. Zajímavé je také, jak svoji nakladatelskou aktivitu loni rozvinula i firma Levné knihy KMa, primárně zaměřená na knižní výprodeje (v ISBN jí napočítali pouze 38 titulů oproti 96, které mají ve svých vlastních podkladech). I jiným způsobem získané údaje do pomyslné hitparády vydavatelů knih nemají zásadnější vliv na sestavu největších českých nakladatelů. Ve srovnání s předchozím obdobím se do 40. příčky příliš neobměnila. Toto poněkud mechanicky stanovené kritérium znovu potvrzuje skutečnost stabilizace české nakladatelské elity a také to, že o současnou tvář nakladatelského podnikání a jeho rozhodující objem mají dnes zásluhu pouze necelé dvě stovky z takřka třech tisícovek registrovaných subjektů s oprávně- téma měsíce 5

6 ním k vydavatelské činnosti. TABULKA IIIa Největší producenti knih na území ČR podle počtu vydaných titulů v roce 2000 (podle údajů poskytnutých nakladateli) Legenda: v levém sloupci je uvedeno pořadí za rok 2000 podle počtu nově připravených titulů a 2. a dalších vydání, tj. titulů, kterým bylo přiděleno nové ISBN; pokud je před číslem ve sloupci napravo uvedena hvězdička (*), nepodařilo se od nakladatele získat vlastní údaj ani potvrdit údaj, který jsme získali od ISBN; v přehledu je tedy použita kvantifikace podle IS- BN; za číslem ve sloupci napravo je po znaménku plus (+) uveden počet dotištěných titulů v roce 2000, pokud tento údaj nakladatelství poskytlo; jedná se o údaj doplňující, který nemá vliv na pořadí nakladatelského subjektu v soupisu. Poř. Nakladatel Počet titulů 1. IŽ, Praha Vysoké učení technické (VUT), Brno Harlequin, Praha Moravská Bastei MOBA, Brno Masarykova univerzita (MU), Brno * Euromedia Group Ikar, Praha Karolinum, Praha Euromedia Group Knižní klub, Praha Grada Publishing, Praha BB art, Praha Univerzita Palackého, (UP) Olomouc ČVUT, Praha VŠ báňská Technická univerzita (VŠB TU), Ostrava * Computer Press, Praha Fragment, Havlíčkův Brod/Praha Academia, Praha Olympia, Praha Albatros Václav Svojtka & Co, Praha Česká zemědělská univerzita (ČZU), Praha * Baronet, Praha Egmont ČR, Praha Vysoká škola ekonomická (VŠE), Praha * Volvox Globator, Praha Levné knihy KMa, Praha Pragma, Praha Portál, Praha Triton, Praha Cesty, Praha * Západočeská univerzita (ZU), Plzeň Český statistický úřad (ČSÚ), Praha * Vyšehrad, Praha C. H. Beck, Praha Alpress, Frýdek Místek * Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří Jiří Motloch Sagit, Ostrava Argo, Praha Ostravská univerzita (OU), Ostrava * Radomír Suchánek Návrat, Brno Univerzita Pardubice * Mladá fronta, Praha Jan Vašut, Praha Kartografie, Praha Slovart, Praha SHOCart, Zlín Český geologický ústav, Praha * VŠCHT, Praha Jihočeská univerzita (JU), České Budějovice * Drahomír Rybníček Akcent, Třebíč Votobia, Olomouc Technická univerzita (TU), Liberec *47 + období leden červen 2000: Ikar samostatně 91 titulů Kurzivou jsou odlišena nakladatelství vysokých škol. 6 téma měsíce

7 TABULKA IIIb Největší producenti knih v ČR podle počtu vydaných titulů za roky (podle podkladů ISBN) Legenda: v levém sloupci je uvedeno pořadí za rok 2000 podle počtu nově připravených titulů a 2. a dalších vydání, tj. titulů, kterým bylo přiděleno nové ISBN; čísla ve sloupcích napravo uvádějí pro srovnání počet agenturou ISBN evidovaných titulů knih za období ; pokud je některá kolonka proškrtnuta, znamená to, že v daném roce vydalo příslušné nakladatelství méně než 20 titulů nebo ještě nevyvíjelo svoji činnost. Poř. Nakladatel IŽ, Praha VUT, Brno MU, Brno Harlequin, Praha Euromedia Group Knižní klub, Praha BB art, Praha * Karolinum, Praha ČVUT, Praha VŠB TU, Ostrava Euromedia Group Ikar, Praha Grada, Praha ČZU, Praha EGMONT ČR, Praha Portál, Praha VŠE, Praha ZU, Plzeň Volvox Globator, Praha MOBA, Brno Olympia, Praha Computer Press, Praha UP, Olomouc Svojtka & Co, Praha Cesty, Praha ČSÚ, Praha Albatros, Praha Vyšehrad, Praha Academia, Praha** ALPRESS, Frýdek Místek J. Motloch Sagit, Ostrava Pragma, Praha Dashöfer, Praha OU, Ostrava Argo, Praha Univerzita Pardubice Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří Baronet, Praha R. Suchánek Návrat, Brno Jan Vašut, Praha Kartografie, Praha Mladá fronta, Praha Český geol. ústav, Praha Triton, Praha JU, Č. Budějovice Akcent Drahomír Rybníček, Třebíč Votobia, Olomouc TU, Liberec SHOCart, Zlín Linde, Praha Slovart, Praha Beta P. Dobrovský, Praha téma měsíce * Údaj podle statistiky ISBN; v loňském přehledu uveden počet 126 podle doložených podkladů od nakladatelství. ** Nakladatelství Academia nebylo, pravděpodobně omylem, uvedeno v přehledu Národní agentury ISBN za rok 1999, a proto nebylo zařazeno ani do této tabulky v předloňské sumarizaci faktů o produkci knih v ČR za rok Jaroslav Císař Dokončení v příštím čísle 7

8 knižní hitparáda Nejprodávanější knihy českých nakladatelství na volném trhu za období od 21. února 2000 do 20. března 2001 Už roky se tvrdí, že březen patří k nejhoršímu měsíci roku, pokud jde o prodejnost knih. Prý je to v tomto období ještě horší než v únoru. Nevím, čemu věřit, protože porovnání tohoto březnového kola hitparády s předchozím únorovým připomíná, jako kdyby byla čísla opisována přes kopírák. Máme-li podkladům věřit, v následujících částech našeho nekončícího seriálu knižní hitparáda se nejspíš můžeme těšit na zvýšení KATEGORIE NONFICTION prodejnosti knih. Alespoň knihkupci, kteří navštívili sekretariát SČKN, neskrývali úlevu, že se v aprílovém měsíci zase začaly hýbat obchody. A to už vůbec nepřipomínám blížící se termín knižního veletrhu Svět knihy, který by měl být obdobím pravého ráje pro všechny kolem knih. Jak pro ty, co knihy čtou, tak pro ty, co je připravují, distribuují a prodávají. Nebo bude na hlavu postavena další zákonitost? -JaC- POŘADÍ MINULÉ POČET OBDOBÍ TITUL, AUTOR / NAKLADATEL v (vázaná) DOPORUČ. POČET PROD. POŘADÍ V ŽEBŘÍČKU b (brožovaná) CENA VÝTISKŮ BOHATÝ TÁTA, CHUDÝ TÁTA: R. T. Kiyoksaki S. L. Lechter / Pragma v ANGLICKO-ČESKÝ A ČESKO-ANGLICKÝ KAPESNÍ SLOVNÍK: kol. autorů / Fragment v SLOVNÍK FILOZOFICKÝCH POVĚR: J. M. Bocheński / Academia b TAJEMSTVÍ LIDSKÉ TVÁŘE: Čchi An-Kuei / Pragma v NĚMECKO-ČESKÝ A ČESKO-NĚM. KAPESNÍ SLOVNÍK: kol. autorů / Fragment v LITERATURA V KOSTCE PRO SŠ: M. Sochrová / Fragment b RAMSES: Joyce Tyldesley / Domino v PRAVIDLA ČESKÉHO PRAVOPISU: Academia b DĚTI ANGLIE: A. Weir / Euromedia Group v ANGLIČTINA DO DLANĚ PRO SŠ: J. Branam, I. Dostálová / Fragment b MOŘE V PLAMENECH: M. Hubáček / Fragment v AKADEMICKÝ SLOVNÍK CIZÍCH SLOV A-Ž: Academia v CO TU KVETE 2. VYD.: edice Steinbach / Euromedia Group v VÁLKA KONČÍ V PACIFIKU I.: M. Hubáček / Paseka v VÁLKA KONČÍ V PACIFIKU II.: M. Hubáček / Paseka v AUTOŠKOLA NOVÁ PRAV. PROVOZ. A TEST. OTÁZKY OD / Bertelsmann b MÉĎOVÉ. PŮL ROKU S MEDVĚDÍMI KLUKY: V. Chloupek / Fraus v ÚZ 263 OBCHODNÍ ZÁKONÍK K / Sagit b STAROEGYPT. ASTROLOGIE PŘÍSNĚ STŘEŽ. MOUDROST: A. Paprocki / Železný v ÚZ 257 ÚČETNICTVÍ 2001 AKT. SOUBOR PŘEDPISŮ K / Sagit b KATEGORIE FICTION POŘADÍ MINULÉ POČET OBDOBÍ TITUL, AUTOR / NAKLADATEL v (vázaná) DOPORUČ. POČET PROD. POŘADÍ V ŽEBŘÍČKU b (brožovaná) CENA VÝTISKŮ POPRVÉ: J. Fielding / Euromedia Group v VÁŠNIVÁ SEZONA: D. Steel / Euromedia Group v TŘI SLEPÉ MYŠKY: Ed McBain / BB art v ZAJATÁ NEVĚSTA: J. Lindsey / Euromedia Group v VRAŽEDNÁ LÉČBA: D. Shobin / Domino v RODINNÁ ČEST: R. B. Parker / BB art v MILOVAT ZNOVU: D. Steel / Euromedia Group v SPLNĚNÝ SEN: K. Oberbeil / Euromedia Group v AYE-AYE A JÁ: G. Durell / BB art v POSLEDNÍ KOJOT: M. Connelly / Domino v JAK KRTEK CESTOVAL: Z. Miler, J. Brukner / Euromedia Group v LÉKAŘSKÉ TAJEMSTVÍ: S. Craftonová / BBart v PRODANÁ SMRT: Heinz G. Konsalik / Domino v DO MORKU KOSTI: A. Elkins / BBart v OSUDOVÁ PŘITAŽLIVOST: E. Chadwick / Euromedia Group v OHNIVÁ BRÁNA: S. Pressfield / BB art v ČTYŘI A PŮL KAMARÁDA A ZMIZELÁ UČITELKA: J. Friedrich / BB art v L... JAKO LHÁŘI: S. Graftonová / BB art v ZA ŘEKOU STYX: P. Cornwell / Euromedia Group v DĚVČE Z MALOMĚSTA: L. Spencerová / Euromedia Group v PODKLADY POSKYTLY FIRMY: Academia, Praha / BB art, Praha / Domino, Ostrava / Euromedia Group, Praha / Fragment, Praha / Jan Kanzelsberger, Praha / Paseka, Praha / Pragma, Praha / Oftis, Ústí n. Orlicí / 8 knižní hitparáda

9 právní servis Nový autorský zákon z pohledu nakladatele Nový zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých předpisů (autorský zákon) č. 121/2000 Sb. (dále jen AZ), který nabyl účinnosti 1. prosince 2000, přináší i pro nakladatelskou praxi některé zásadní změny. AZ obsahuje na rozdíl od dosavadní úpravy komplexní úpravu autorských práv a práv souvisejících s právem autorským a kolektivní správu práv, která byla dosud upravena samostatným zákonem. Předmět úpravy jasně vyplývá z ustanovení 1 AZ, kde je uvedeno, že zákon upravuje: práva autora k jeho dílu, práva související s právem autorským (tj. práva výkonných umělců, práva výrobce zvukového a zvukově obrazového záznamu, práva rozhlasového a televizního vysílatele, práva zveřejnitele k dosud nezveřejněnému dílu, k němuž uplynula doba trvání majetkových práv, právo nakladatele na odměnu v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny jím vydaného díla pro osobní potřebu), právo pořizovatele k jím pořízené databázi, dále ochranu autorských práv a kolektivní správu práv autorských a práv souvisejících s právem autorským. Cílem nové právní úpravy bylo zároveň i uvedení autorského zákona do souladu s mezinárodními smlouvami a legislativou Evropské unie. 1. Hlavní zásady nové právní úpravy AZ odpovídá i nadále kontinentálnímu pojetí autorských práv a přiznává práva k výsledkům duševní tvůrčí činnosti pouze fyzickým osobám. Nově se zavádí dualismus subjektivních autorských práv, tj. rozdělení práv na osobnostní a majetková práva se samostatným právním režimem. Podle dřívější monistické koncepce tvořila osobní a majetková práva nedílný celek. Osobnostními právy autora jsou právo rozhodnout o zveřejnění díla, tj. o jeho prvním zpřístupnění veřejnosti, právo osobovat si autorství a rozhodnout, jak má být autorství uvedeno (občanské jméno, pseudonym) či neuvedeno (anonym). Osobnostním právem je dále právo na nedotknutelnost díla, autor uděluje svolení k jakýmkoliv zásahům do svého díla. Jiná osoba nesmí dílo užít způsobem snižujícím hodnotu díla a zákon přiznává autorovi právo na autorský dohled nad plněním této povinnosti. Osobnostních práv se autor nemůže vzdát, jsou nepřevoditelná a zanikají smrtí autora. Je stanoveno, že ani po smrti autora si nikdo nesmí osobovat jeho autorství, autor musí být uveden a dílo smí být užito jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu. Po smrti autora se může domáhat ochrany práv kterákoliv z osob autorovi blízkých, vymezených v 116 obč. zák.(tj. příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel, jiná osoba v poměru rodinném či obdobném, která by újmu důvodně pociťovala jako vlastní), popřípadě osoba sdružující autory či příslušný kolektivní správce. Majetková práva jsou vymezena v 12 AZ, jako autorovo výlučné právo dílo užít a udílet jiným osobám oprávnění k výkonu tohoto práva. Nově AZ podrobně vymezuje konkrétní způsoby užití díla v ustanovení 13 až 23. Výčet způsobů užití díla (tzv. katalog práv) obsahuje právo na rozmnožování díla, rozšiřování rozmnoženin, pronájem, půjčování, vystavování originálu či rozmnoženiny díla a sdělování díla veřejnosti. Posledně jmenovaný způsob užití zahrnuje i zpřístupňování díla prostřednictvím počítačové sítě Internet. Mezi jiná majetková práva patří právo na odměnu při opětovném prodeji díla uměleckého a právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu. Majetková práva jsou nepřevoditelná, nelze je postihnout výkonem rozhodnutí, nelze se jich vzdát a jsou předmětem dědictví, jako tomu bylo dosud. Autor má právo udělit oprávnění k výkonu práva dílo užít licenční smlouvou. Prodlužuje se doba ochrany autorských práv v souladu s právní úpravou Evropské unie z 50 let na 70 let po smrti autora. Prohlubuje se zásada smluvní volnosti jako základního principu soukromého práva. Posiluje se tím i právní jistota v autorskoprávních vztazích oproti dosavadní úpravě, kdy nedostatek předepsaných podstatných náležitostí v autorské smlouvě měl za následek její absolutní neplatnost. AZ namísto rozlišování několika typů smluv podle způsobu užití díla nyní upravuje jednotný smluvní typ licenční smlouvu. Speciální úpravu má pouze licenční smlouva nakladatelská ( 56 AZ). Zákon stanoví i výjimky ze smluvní volnosti autorská práva jsou nezcizitelná a nelze se jich vzdát, pro některé případy je stanovena povinná kolektivní správa autorských práv. Při neoprávněném užití díla, má autor nárok na vydání bezdůvodného obohacení, nikoliv na autorskou právní servis 9

10 odměnu, jako tomu bylo dosud. Výše bezdůvodného obohacení činí dvojnásobek odměny, která by byla obvyklá za udělení licence ( 40 AZ). Smlouva o vytvoření díla je upravena občanským zákoníkem, nikoliv autorským zákonem jako dosud. Zcela nově je upravena ochrana databází a práva pořizovatelů databází. Rozlišují se dva druhy databází databáze, jejichž obsah, způsob výběru nebo uspořádání je autorským dílem souborným, a databáze ostatní, u nichž jde pouze o systematicky a metodicky uspořádané údaje a jiné prvky a pro něž zákon upravuje zvláštní režim ochrany. Pořizovateli databáze se poskytuje ochrana k jeho investici, kterou na pořízení databáze vynaložil. Práva pořizovatele databáze trvají 15 let od pořízení databáze, resp. jejího zpřístupnění. Nové je i právo nakladatele na odměnu v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny pro osobní potřebu jím vydaných děl ( 87 AZ). Toto právo trvá 50 let od vydání díla. Dochází ke zpřesnění a rozšíření hmotněprávních nároků autora při neoprávněném zásahu do jeho autorských práv (např. právo na stažení rozmnoženiny z obchodování, zničení rozmnoženiny, nároky vůči celním orgánům, zpřesnění pojmů neoprávněných zásahů do autorských práv). Zákon přináší změny v úpravě děl zaměstnaneckých, počítačových programů, nově upravuje díla školní, vytvořená na objednávku a soutěžní, audiovizuálně užitá (dříve filmová). Dále se budeme podrobněji věnovat nové úpravě doby trvání autorských práv a licenční smlouvy. 2. Doba ochrany autorských práv Jak již bylo uvedeno shora, osobnostní autorská práva zanikají smrtí autora. Dobu trvání majetkových autorských práv upravuje 27 AZ, kde se stanoví, že tato práva obecně trvají po dobu života autora a 70 let po jeho smrti, pokud není v konkrétních případech stanoveno jinak. Tato doba ochrany platí pro všechny druhy autorských děl literárních, uměleckých, vědeckých (slovesných, hudebních, dramatických, výtvarných, fotografických, audiovizuálních, architektonických, kartografických). Speciální úpravu mají díla spoluautorská (doba trvání práv se počítá od smrti autora, který ostatní přežil), díla anonymní a pseudonymní a kolektivní (trvají 70 let od oprávněného zveřejnění s výjimkami uvedenými v odstavci 3 27 AZ), díla audiovizuální (trvají od smrti poslední přeživší z osob: režisér, autor scénáře, autor dialogů a skladatel hudby). Doba trvání se počítá vždy od prvého dne roku následujícího po roce, v němž došlo k události rozhodné pro její počítání, tak, jako tomu bylo i podle předchozí úpravy. Na rozdíl od dosavadní úpravy se dílo nestává volným před uplynutím doby ochrany, ale majetková práva, není li dědiců, přecházejí jako odúmrť na stát a jejich výkon zákon svěřuje Státním fondům ČR ( 26 AZ). Tato úprava platí i pro dědictví po spoluautorovi. Důležitá je obnova ochrany práv ( 106 odst. 3 AZ), jejichž doba trvání před uplynula a podle nového zákona by ještě trvala. Majetková práva se ke dni nabytí účinnosti zákona obnovují, a to na dobu, která zbývá k uplynutí 70 let. Rozmnoženiny děl, jejichž doba ochrany se obnovuje a které byly pořízeny oprávněně před , lze volně rozšiřovat ještě 2 roky (do ) a není třeba zaplatit licenční odměnu. 3. Licenční smlouva Pro nakladatele je nová úprava licenční smlouvy nesporně významná, nakladatelé by se měli podrobně seznámit s úpravou licenční smlouvy, která jim dává mnohem větší prostor pro sjednání individuálních podmínek při užití díla a bude záležet na nich, jak široce sjednají rozsah svých práv. Pro případy neexistence smluvní úpravy platí vyvratitelné právní domněnky stanovené zákonem. V této souvislosti lze poznamenat, že doposud uzavírané nakladatelské smlouvy budou i při nové úpravě většinou platné, pouze nakladatel nevyužívá všech možností, které mu přináší nový AZ. Jak bylo uvedeno shora, zákon nahrazuje typové smlouvy (smlouva o šíření díla, smlouva nakladatelská, smlouva o jiném užití díla) a upravuje jednotný smluvní typ licenční smlouvu a v jejím rámci pak samostatně upravuje licenční smlouvu nakladatelskou ( 46 57). Zákon posiluje smluvní volnost, zákonná úprava platí, pokud není smluvními stranami ujednáno jinak, a tím se omezuje nebezpečí neplatnosti smlouvy při chybějící smluvní úpravě. Pro formu licenční smlouvy platí zásada neformálnosti, nemusí mít písemnou formu s výjimkou smluv, kdy je licence poskytována jako výhradní. AZ již neupravuje náležitosti smlouvy o vytvoření díla a pro tuto smlouvu je platná úprava podle občanského zákoníku. Pro následné užití takto vytvořeného díla je samozřejmě nezbytné uzavřít licenční smlouvu. Autor poskytuje licenční smlouvou oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci) k jednotlivým způsobům užití díla nebo ke všem způsobům uvedeným v 12 AZ (katalog práv). Licence u licenční smlouvy nakladatelské 10 právní servis

11 podle 56 AZ zahrnuje právo na rozmnožování díla a rozšiřování díla (rozmnoženin). Pokud tedy nakladatel hodlá získat širší rozsah práv dílo užít (například právo na sdělování veřejnosti prostřednictvím počítačové sítě Internet) nebo dílo zpracovat, přeložit, je třeba zvláštního ujednání. Neobsahuje-li licenční smlouva ujednání, ke kterým způsobům se licence poskytuje, má se za to, že byla poskytnuta k takovým způsobům užití, jak je to nutné k dosažení účelu smlouvy. Autor však nikdy nemůže poskytnout oprávnění k výkonu práva dílo užít způsobem, který není v době uzavření smlouvy znám. Tím je zakotvena právní zásada zákazu vzdání se práva, které vznikne teprve v budoucnu. AZ stanoví, že nabyvatel licence je povinen licenci využít, pokud ve smlouvě není ujednáno jinak. Lze tedy sjednat licenci pouze jako opravňující bez závazku k jejímu využití. Dosavadní nakladatelská smlouva byla ze zákona zavazující. Licenci lze poskytnout jako výhradní nebo nevýhradní ( 47 AZ). Nevyplývá-li ze smlouvy jinak, má se za to, že jde o licenci nevýhradní. To však neplatí u licenční smlouvy nakladatelské, kde je licence ze zákona naopak výhradní, může však být sjednána i jako nevýhradní. Při rozmnožování a rozšiřování díla v periodické publikaci se má za to, že jde o licenci nevýhradní. Licence k užití díla může být sjednána v rozsa hu omezeném nebo neomezeném. Omezení rozsahu licence spočívá zejména v omezení množství, místa nebo času. Možnost sjednání neomezené licence pro nakladatelskou praxi znamená, že licenční smlouva již nemusí obligatorně obsahovat náklad (počet rozmnoženin). Nebude-li však výslovně sjednáno, že licence není omezena počtem rozmnoženin, nastupuje zákonná úprava 50 odst. 3 písm. c), kde je množstevní rozsah licence omezen na množství, které je obvyklé u daného druhu díla a způsobu užití. Rovněž platí, že nebude-li sjednáno konkrétní omezení nebo výslovně neomezená licence pro územní a časový rozsah licence, nastupuje zákonná úprava 50 odst. 3 písm. a) a b), kde se omezuje rozsah licence na území České republiky a na dobu obvyklou u daného druhu díla a způsobu užití, nikoliv však na dobu delší než 1 rok od poskytnutí licence nebo odevzdání díla. Důležité pro nakladatele je ustanovení 50 odst. 4, kde je uvedeno, že pokud licenční smlouva nestanoví jinak, tak licence k rozmnožování díla zahrnuje oprávnění k pořízení rozmnoženin přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, a pokud jde o rozmnoženiny v elektronické formě, jak ve spojení on-line, tak off-line. Všechny tyto rozmnoženiny lze pořídit na základě licenční smlouvy nakladatelské, pokud v ní není omezení pouze na knižní vydání díla. Licenční smlouva je ze zákona úplatná, výše odměny musí být ve smlouvě sjednána nebo v ní musí být alespoň stanoven způsob jejího určení ( 49 AZ). Podle nové úpravy lze sjednat i bezúplatnou licenci, což stávající úprava neumožňovala a takové ujednání způsobovalo neplatnost nakladatelské smlouvy. Pro stanovení odměny zákon preferuje způsob, kdy je odměna dohodnuta v závislosti na výnosech z využití licence. Autorovi v této souvislosti přiznává právo na kontrolu příslušné účetní nebo jiné dokumentace ke zjištění skutečné výše odměny. Pokud nabyvatel licence označí takové informace za důvěrné, nesmí je autor prozradit třetí osobě či využít pro své potřeby v rozporu s účelem, ke kterému byly poskytnuty. Nabyvatel má ze zákona povinnost pravidelného vyúčtování odměny, a to minimálně jednou ročně. Licenční odměna může být sjednána i jiným, než výnosovým způsobem (např. podle rozsahu AA, počet děl, paušální částkou apod.). Je-li takto sjednaná odměna ve zřejmém nepoměru k zisku z využití licence a významu díla pro dosažení takového zisku, vzniká autorovi nové právo na přiměřenou dodatečnou odměnu. Toto právo autora lze smluvně vyloučit. Zákon upravuje oprávnění nabyvatele licence, poskytnout licenční práva (zcela nebo zčásti) třetí osobě (podlicence) nebo licenci převést na třetí osobu (postoupení licence), a to jen se souhlasem autora ( 48 AZ). Při poskytnutí podlicence nedochází ke změně smluvních stran v licenční smlouvě, při postoupení licence dochází ke změně na straně nabyvatele licence. Nabyvatel licence nesmí dílo upravit či jinak měnit, ani jeho název nebo označení autora, ledaže bylo ujednáno jinak nebo jde-li o takovou úpravu či jinou změnu díla nebo názvu, u které lze spravedlivě očekávat, že by k ní autor vzhledem k okolnostem užití svolil. To platí i při spojení díla s jiným dílem i pro zařazení díla do díla souborného. Proto je vhodné v licenční smlouvě možnost oprávněného zásahu nabyvatele licence do díla upřesnit. Nově je upraveno právo autora na odstoupení od smlouvy jednak pro nečinnost nabyvatele licence ( 53 AZ), jednak pro změnu přesvědčení autora ( 54 AZ). Právo na odstoupení od smlouvy pro nečinnost nabyvatele má autor pouze, byla-li poskytnuta licence jako výhradní (ať již zavazující nebo pouze opravňující) a nabyvatel nevyužívá licenci vůbec nebo nedostatečně. Toto právo autora nemůže být smluvně vyloučeno. Autor může odstoupit od smlouvy teprve po- právní servis 11

12 té, kdy nabyvatele vyzve k využití licence a upozorní na možnost odstoupení od smlouvy. Toto právo může autor uplatnit až po uplynutí dvou let od poskytnutí licence (nebo odevzdání díla), u příspěvků do periodického tisku s denní periodicitou činí tato lhůta tři měsíce, u ostatních periodik jeden rok. Zákon stanoví povinnost autora vrátit nabyvateli již poskytnutou odměnu nebo její část a nahradit škodu vzniklou nabyvateli odstoupením od smlouvy. Pokud byla licence sjednána jako zavazující (nabyvatel byl povinen licenci využít a tuto povinnost porušil), zůstává autorův nárok na odměnu nedotčen. Autor může rovněž písemně odstoupit od smlouvy, jestliže dílo již neodpovídá jeho přesvědčení a zveřejněním by byly značně nepříznivě dotčeny jeho oprávněné osobní zájmy. Toto oprávnění se týká pouze díla dosud nezveřejněného. Autorův nárok na zaplacení odměny zůstává zachován za stejných podmínek jako při odstoupení od smlouvy pro nečinnost nabyvatele a autor je povinen nahradit nabyvateli škodu, která mu odstoupením vznikla. AZ zajišťuje autorovi nárok na alespoň jednu rozmnoženinu díla, pokud to lze na nabyvateli licence spravedlivě požadovat a je-li to obvyklé. Dosud byl tento nárok pouze nárokem smluvním. Ustanovení 56 pro licenční smlouvu nakladatelskou upravuje rovněž speciální právo autora na autorskou korekturu. Autorskou korekturu zákon vymezuje jako drobné tvůrčí změny díla, které nevyvolají na straně nabyvatele potřebu nepřiměřených nákladů nebo nezmění-li se jimi povaha díla. Zůstává zachováno právo autora na odstoupení od smlouvy pro případ, že nabyvatel neumožní autorovi provedení autorské korektury a dojde tak k užití díla způsobem snižujícím jeho hodnotu. Licence zaniká uplynutím doby, na kterou byla poskytnuta. Pokud dojde k zániku právnické osoby, které byla udělena licence, přecházejí práva a povinnosti ze smlouvy na jejího právního nástupce, pokud to licenční smlouva nevylučuje. Byla-li licence poskytnuta fyzické osobě, přecházejí práva z licenční smlouvy na dědice, jen pokud to licenční smlouva připouští. Je tedy stanoven odlišný právní režim s ohledem na právní povahu nabyvatele licence. Zvláštní úpravu zániku licence má licenční smlouva nakladatelská ( 56 odst. 5). V případě, že byl množstevní rozsah licence omezen na určitý počet rozmnoženin a tyto rozmnoženiny byly rozebrány před uplynutím doby, na kterou byla licence udělena, licence zaniká. K zániku licence nedojde, dohodnou-li se smluvní strany na zvýšení množstevního rozsahu do šesti měsíců ode dne, kdy autor k takové změně smlouvy nabyvatele vyzve. Je třeba si uvědomit, že zánikem licence zaniká i oprávnění k rozšiřování již zhotovených rozmnoženin díla (neprodaný náklad). Proto by licenční smlouva měla na tuto situaci pamatovat a upravit způsob, jak bude s takovými rozmnoženinami naloženo. Tento článek by měl přinést pro nakladatele alespoň základní orientaci v nové autorskoprávní úpravě a napomoci kvalitnějším smluvním vztahům mezi autory a nakladateli. kaleidoskop Co nového na trhu s papírem OSPAP informuje Uplynul další měsíc, který s sebou přinesl několik novinek na trhu papírů a kartonů. Některé z nich byly více či méně očekávány a předpokládány, některé byly vcelku překvapivé. Do první skupiny bezesporu patří mírné oživení poptávky na trhu, spojené zřejmě mj. s připravovanými akcemi typu veletrhů. Tento vývoj s sebou přinesl zvýšení objemu zakázek v tiskárnách, jejichž provoz byl v prvních měsících roku poněkud omezen nebo zaměřen více na zakázky merkantilního charakteru. Ve výrobním řetězci se to ovšem dále projevilo i u dodavatelů papíru, a to jak u výrobců samých, tak u distributorů. Lze snad tedy s mírnou nadsázkou konstatovat, že hubená léta ve smyslu slabého obchodu už jsou za námi a můžeme očekávat zlepšení situace v poptávce. Bohužel však stále platí, že potřeba publikačních papírů v r bude pravděpodobně obecně nižší než loni. Záleží tedy na českých nakladatelích a vydavatelích, kolik titulů budou tisknout a v jakých nákladech. Blíží se sezona tisku učebnic pro základní a střední školy, od které si tiskárny slibují zlepšení situace v zakázkovém naplnění svých provozů. Věřme, že tento tržní segment nepopře své obvyklé zákonitosti a učebnice se skutečně dostanou do tisku a na trh včas. Druhým okruhem změn na trhu papíru jsou jistě změny v nabídce, patrné především u nenatíraných bezdřevých papírů. V minulém čísle KaN (s. 2 3) jsme hovořili o tom, že lze očekávat cenový i kapacitní posun. Důvodem pro to je především nižší 12 právní servis / kaleidoskop

13 poptávka, v druhé řadě i avizovaná změna cen surovin. Prognóza se skutečně potvrdila a ceny u všech výrobců i dodavatelů ofsetových papírů o několik procent poklesly cenové diference závisí na druhu a výrobci samém. Dnes situace nasvědčuje tomu, že další vývoj by neměl být nikterak překotný; po uvedeném cenovém poklesu ohlašují papírny stabilizaci cen na celé 2. čtvrtletí. Potvrdilo se i očekávané snížení cen celulózy jako základní suroviny pro výrobu ofsetových papírů a kartonů s tím, že další vývoj ceny této komodity je stále nejistý. Výrobci hovoří o tom, že pokles by se měl zastavit v dubnu a časová platnost jejich nabídek tomu zatím odpovídá. Jakákoli další prognóza by se ukázala pravděpodobně jako nepřesná, proto budeme situaci dále velmi pozorně sledovat (i v dalším čísle najdete aktuální informaci). Potud tedy změny, které byly očekávány. Došlo ovšem i k mírnému poklesu cen natíraných bezdřevých papírů, který se nijak nezakládá na změnách cen výrobců, a jedná se zřejmě o cenové spekulace na trhu dovozců. Nelze ani říci, že by šlo o časový předstih očekávaného chování výrobců, neboť dosud nebylo ohlášeno snížení cen křídy a podle posledních informací se v nejbližší době ani nepředpokládá. Pokud jde tedy pouze o obchodní záměr distributorů, je zapotřebí jej tak chápat a počítat kdykoli s možnou změnou. Faktem je, že uvedené cenové poklesy jsou aplikovány pouze na některé druhy křídy, popř. na omezené množství a formáty. Záleží potom na zákazníkovi, v jaké oblasti kvality a potřeb se pohybuje a jaké zadání pro svou zakázku zvolí. Řešení tedy nechme na něm, nabídka na trhu je dostatečně široká. Za zmínku jistě stojí i situace v nabídce dřevitých papírů, zvl. LWC a SC. Zdá se, že nedostatek kapacity už není nijak katastrofální, objevují se dokonce nabídky mimo dlouhodobé kontrakty. Nabídka je obecně větší a dostačuje poptávce. Pokud jde o novinový papír, obdobná změna zatím nenastala a pro příští měsíce se zvýšení nabídky nechystá. Tolik k aktuální situaci na trhu papírem. Ještě chci krátce informovat o prezentaci pro nakladatele, kterou plánuje OSPAP na začátek května. Rádi bychom vám představili svou širokou nabídku a spojili tuto akci především s pracovní konzultací, při které jistě dojde k výměně řady užitečných informací. Pracovní setkání se bude konat v sídle firmy OSPAP v Praze Hostivaři, termín upřesníme. Budeme velmi rádi, osvědčí-li se plánovaná akce přínosem pro všechny zúčastěné strany a stane-li se základem nové tradice obchodních setkání. Závěrem bych vám ráda popřála hodně obchodních úspěchů v jarním kole veletrhů a těším se na setkání s vámi v našem stánku na Světě knihy Ing. Marie Kotrlá OSPAP Praha Nový mezinárodní adresář nakladatelů V loňském roce vyšlo už 27. vydání mezinárodního adresáře nakladatelů (PIID Publishers International ISBN Directory), jehož vydavateli jsou Mezinárodní agentura ISBN se sídlem v Berlíně, nakladatelství K. G. Saur z Mnichova a americké nakladatelství R. R. Bowker z New Providence. Podklady připravují především národní agentury ISBN, kterých dnes ve světě funguje už 134; některé na jazykovém nebo teritoriálním principu evidují nakladatele z více zemí. Loni tak přibyly podklady z Ázerbájdžánu, Bhútánu, Dominikánské republiky, Haiti, Libanonu, Macaa, Malty a z Nepálu. Právě díky pomoci národních agentur ISBN se obdivuhodně rychle podařilo databázi nakladatelů rekonstruovat. V roce 1999 na podzim došlo totiž k jejímu kolapsu. Nový světový soupis nakladatelů obsahuje kontakty na téměř půl milionu nakladatelských subjektů z 210 zemí včetně těch, které se dosud nezapojily do systému ISBN. Celkem se jedná o vydavatelů knih, z nichž bylo aktivních a oznámilo ukončení činnosti. Oproti předchozímu vydání tedy došlo k téměř 10% nárůstu podchycených vydavatelů knih. Tištěná verze má rozsah 4000 stran ve třech svazcích. Vydavatelé soupisu při průzkumu využívání této příručky, který provádělo nakladatelství K. G. Saur, dospěli k překvapivému zjištění, že 80 % zájemců stále upřednostňuje tištěnou verzi před vydáním na CD ROM, které sice umožňuje rychlejší vyhledávání (v posledních dvou tištěných verzích např. již nevyšel abecední rejstřík podle názvů nakladatelů bez ohledu na zemi původu), ale zájem o elektronickou verzi je mizivý. Podle podkladů Národní agentury ISBN zpracoval: -JaC- kaleidoskop 13

14 ALBATROS PŘEDÁVAL VÝROČNÍ CENY ZA ROK 2000 V Klubu Lávka na Novotného lávce v Praze byly 11. dubna slavnostně předány výroční ceny nakladatelství. Již potřetí byla udělena zvláštní cena za celoživotní práci s dětskou knihou Albatros 2001 a poprvé cena za výchovnou práci s dětskou knihou Litera Výroční cenu za rok 2000 obdržel KAREL ŠIKTANC za knihu O dobré a o zlé moci, FRANTIŠEK SKÁLA, ml., za ilustrace ke knize Karla Šiktance O dobré a o zlé moci a VLADIMÍR VIMR za grafickou úpravu knihy Jiřího Tomka Bohové a faraoni s přihlédnutím také ke grafické úpravě knihy K. Šiktance Odobré a o zlé moci. Čestné uznání za rok 2000 si odnesli JAROMÍR KINCL za knihu Heřmánek a Mařinka a JIŘÍ FIXL za ilustrace a grafickou úpravu knihy Miloše Kratochvíla Potkal kočkodán kočkonora. Cenu za celoživotní práci s dětskou knihou - ALBATROS 2001 nakladatelství udělilo ZDEŇKU MILEROVI, jež letos oslavil osmdesáté narozeniny. Víc než padesát let svého života ilustruje knížky pro nejmenší a jeho postavičky znají děti na celém světě. Cenu za výchovnou práci s dětskou knihou - LITERA 2001 za dlouholetou úspěšnou práci pro Klub mladých čtenářů získala LUDMILA HOBZOVÁ, která už plných 37 let pracuje s dětskou knihou a jejími čtenáři. ova Splněná přání Michala Rybky V Opatovické ulici na Praze 1 se v polovině března usídlila další kavárna s rybím jménem. Po známé Velrybě jde tentokrát o CAFÉ RYBKA (roh ulice Křemencovy a Opatovické), která se od té předešlé liší především tím, že součástí kavárny je malé, ale příjemné knihkupectví. Za vznikem podniku stojí Michal Rybka, majitel úspěšného nakladatelství Rybka Publishers, hudebního klubu Vagon na Národní třídě a kavárny Euforie v Italské ulici, která je určená mladým lidem. Na otázku, proč tak široký podnikatelský záběr, M. Rybka odpověděl, že ho vždy, kromě vydávání knih lákaly další dvě aktivity - chtěl mít hudební klub a kavárnu. A tak to je, dodal. Od otevření kavárny RYB- KA ještě sice neuplynulo moc času, přesto mne zajímalo, jestli ji lidé registrují: Začíná se ukazovat, že se návštěvníkům tady líbí. Kombinace knih a kavárenských stolků je opravdu zvláštní. Naplnit kavárnu je samozřejmě snazší, než naučit lidi, aby si sem chodili kupovat knížky. Mnozí si je prohlížejí, prolistují a tím to končí. Byť jsme malým knihkupectvím, kromě knih vlastního nakladatelství nabízíme tituly mnoha dalších vydavatelů a široké spektrum novin a časopisů. A naší snahou je na žádost zákazníka zajistit i knihu, kterou právě v knihkupectví nebudeme mít. Původním povoláním Michala Rybky byla překladatelská činnost. Na filozofické fakultě vystudoval překladatelský obor, několik let pracoval jako překladatel na volné noze z angličtiny, francouzštiny a němčiny, pak nastoupil do Knižního klubu, později v nakladatelství Pragma působil jako šéfredaktor. V roce 1997 se rozhodl jít vlastní cestou a založit nakladatelství. Hned na první tituly a především na knihy z ediční řady Zvíře v nás měl jejich vydavatel šťastnou ruku. Dnes má na svém kontě asi 60 titulů od nekomerční až po hodně komerční literaturu, jak sám říká. S jakým finančním kapitálem nakladatelství vzniklo mi pan Rybka odpověděl: Začínal jsem na zelené louce, byl jsem o něco mladší, dobrodružnější, takže jsem šel do rizika... Vydal jsem šest knížek, na stole se mi objevily faktury za Kč a já měl jen devadesát tisíc. Měl jsem štěstí a dobré dohody s distributory, takže se mi povedlo situaci zvládnout, nedostal jsem se do žádného velkého průšvihu. Ale dnes bych to už nemohl udělat. Neměl bych už na to nervy. Platební neschopnost je začarovaný kruh, který se vrací... Přejme Michalu Rybkovi, aby se mu ve všech aktivitách dařilo, aby se knihkupectví s kavárničkou RYB- KA stalo místem schůzek a posezení přátel, a také vysněným místem pro milovníky knih. Zapsala Olga Vašková jak vyslovovat cizí jména Na přípravě této rubriky spolupracujeme s Jednotou tlumočníků a překladatelů. Brunton, Paul [brantn, pól]: Zápisky Paula Bruntona [póla brantna] Couperová, Heather [kuprová, hethr] Henbest, Nigel [henbest, najdžl]: Encyklopedie vesmíru Dale, Jenny [dejl, dženy]: Jasonovo [džejsnovo] tajemství Desbordes Valmorová, Marceline [debord valmórová, marslin]: Knížka něžností Deveraux Jude [devró, džúd]: Anděl pro Emily Gentry, Lee [džntry, lí]: Noc dvojího úplňku Mollon, Phil [molon, fil]: Freud a syndrom falešné paměti Nothombová, Amélie [notombová, amélí]: Vrahova hygiena Petrie, John [petrí džon]: Písař Small, Bertrice [smól, bértis]: Milovaná Wodehouse, Pelham Grenville [uodhaus, pelhm grenvil]: Dusné počasí 14 kaleidoskop

15 z činnosti SČKN Představenstvo schválilo za nové členy: nakladatelství Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků, Praha nakladatelství Dokořán, Praha Členství ve Svazu ukončilo knihkupectví GEM z Pardubic, nakladatelství Santal z Liberce, tiskárna Augusta z Litomyšle a nakladatelství Solus z Písku. Představenstvo projednalo a odsouhlasilo návrh statutu řízení společnosti Svět knihy, s.r.o.,a také připravilo návrh statutu odborných komisí. Podle dílčích informací, které nám sdělil Jan Vašut, se sociologický průzkum knihkupectví v ČR, probíhající pod patronací SČKN, těšil nečekané vstřícnosti oslovených firem. Svědčila o tom i poměrně vysoká návratnost distribuovaných dotazníků již před koncem března. Akce vzbuzuje velkou pozornost médií a nemenší očekávání zajímavých výsledků. Na stránkách KaN, stejně jako na webové stránce Svazu, s nimi a s jejich interpretací budete v plné šíři seznámeni. Ke konci by se také měly již chýlit přípravné práce na nové podobě knižní hitparády, která se bude každý týden za pomoci Internetu sestavovat na základě hlášení jednotlivých knihkupeckých firem. Zástupcem SČKN v porotě soutěže Slovník roku, kterou organizuje Jednota tlumočníků a překladatelů a jejíž vítězové budou vyhlášeni v září ke dni sv. Jeronýma, patrona překladatelů, představenstvo jmenovalo dr. Ivo Železného. 4. dubna 2001 se znovu sešla nezávislá komise Svazu pro udělování Ceny Nadace Český literární fond za mimořádný počin v oblasti vydávání a šíření knih, aby z okruhu již v únoru nominovaných kandidátů určila laureáta, který tuto cenu na návrh SČKN získá v letošním roce. Slavnostní vyhlášení proběhne tradičně v Míčovně Pražského hradu na přelomu května a června. Na konci března, tedy v době, kdy vznikaly tyto texty, a zhruba týden před uzávěrkou nově vyhlášené fotografické soutěže Čtenář v objektivu (momentka s knihou), se organizátorům ze Světa knihy sešlo již asi 100 fotografických prací, několik dokonce i od účastníků ze zahraničí. S vítěznými fotografiemi, ale i těmi, co si přímo palmu vítězství neodnesly, se budou moci seznámit návštěvníci veletrhu Svět knihy na samostatné výstavce v prostorách Průmyslového paláce na Výstavišti. Do vrcholového orgánu chystané společnosti Litera, která by měla v příštích letech i za pomoci sdělovacích prostředků na veřejnosti více prezentovat knižní kulturu, představenstvo za SČKN navrhlo dr. Iva Železného a Petra Michálka. Představenstvo rozhodlo, že program pro generování čárového kódu na knihy (EAN společně s IS- BN) bude členům Svazu poskytován zdarma; nečlenům se bude účtovat manipulační poplatek 100 Kč. Představenstvo SČKN na svém 4. zasedání v roce 2001 mj. projednávalo podnět člena Svazu, který předložil podklady svědčící o zcizení autorských práv na jeho knihu jedním z ruských nakladatelů. Na partnerskou organizaci Sdružení nakladatelů Ruska, byla zaslána žádost o zjednání nápravy a pomoci při zamezení tomuto neetickému jednání. V případě, že by naše intervence zůstala bez odezvy, budou podniknuty další právní kroky. Na sekretariát SČKN se obrátil ředitel knižního veletrhu ve Frankfurtu, pan Lorenzo Rudolf, se žádostí o pomoc, zda by se Česká republika nemohla už v příštím roce zhostit role ústřední země veletrhu (zatím to bylo předběžně plánováno na rok 2004). Vzhledem k tomu, že k této oficiální prezentaci každé země jsou nutné vládní garance, které také vyžadují vyčlenění mimořádných finančních prostředků ze státního rozpočtu, byly L. Rudolfovi předány příslušné kontakty na ministerstva zahraničních věcí a kultury a prezidentskou kancelář. PŘÍPRAVA VALNÉ HROMADY Měsíc březen představenstvo věnovalo především intenzívní přípravě valné hromady, která proběhne, jak už o tom několik měsíců pravidelně informujeme na stránkách KaN, 21. dubna 2001 v budově Českého svazu vědeckotechnických společností na Novotného lávce. Začátkem dubna se ještě členům s předstihem ro- z činnosti SČKN 15

16 zesílaly k prostudování základní dokumenty, o kterých by se na valné hromadě mělo jednat, a to výsledky hospodaření Svazu za rok 2000 a návrh rozp o č t u za rok Pozvánky k účasti byly také rozeslány hostům z MK ČR a vrcholovým představitelům těch profesních organizací, se kterými je SČKN během roku nejčastěji v kontaktu, např. Českému centru mezinárodního PEN klubu, Obci spisovatelů, Obci překladatelů, Nadaci Český literární fond atd. Vzhledem k přirozené obměně členů představenstva budou i letos probíhat doplňovací volby, tentokrát náhradníka do nakladatelské sekce a člena kontrolní komise. Bylo by proto vítané, kdyby členové Svazu nahlásili své kandidáty přímo sekretariátu SČKN, abychom mohli doplnit kandidátky nebo aby své návrhy vznesli přímo v průběhu valné hromady. Nutným předpokladem zvolení je však osobní účast příslušného kandidáta při jednání valné hromady; pouze ve výjimečných případech může volební komise připustit volbu bez přítomnosti navrženého kandidáta. Schůzi bude řídit předseda knihkupecké sekce Jiří Seidl. Byli rovněž stanoveni mluvčí jednotlivých programových bloků. Aktivity jednotlivých odborných komisí představí jejich určení mluvčí. Prosíme všechny účastníky valné hromady, aby u prezence nahlásili změny kontaktů na sebe, zejména své nové mailové adresy. To, že bezpodmínečnou podmínkou účasti s možností hlasovat, a tak spoluurčovat další směry činnosti Svazu, je uhrazení členských příspěvků za rok 2001, všichni jistě vědí. PLAKÁT KE SVĚTOVÉMU DNI KNIHY Komise SČKN pro propagaci, nábor a služby členům (KOPR) připravila u příležitosti letošního Světového dne knihy a autorských práv (23. dubna) nový plakát, který využívá kresbu známého karikaturisty Jiřího Slívy. Plakát by se měl do knihkupectví, knihoven a škol distribuovat počátkem dubna Poprvé podobně zaměřený plakát vydal Svaz v roce Je zajímavé, že si ho v únoru tohoto roku vyžádala i oficiální koordinátorka Kanadského světového dne knihy Heather Wileyová z Fondu kanadských spisovatelů. V Kanadě u příležitosti tohoto mezinárodního svátku knihy totiž připravovali souhrnný materiál, který měl obsahovat soupis a reprodukce všech tiskovin, které po celém světě k připomenutí Světového dne knihy vyšly. Pokud kolegové z Kanady splní svůj slib, rádi bychom vám na stránkách KaN z této publikace představili alespoň reprodukce těch nejzajímavějších edičních počinů. Příspěvky připravil Jaroslav Císař Oprava: Tisková konference k odměnám za kopírování knih, o které jsme přinesli referát v minulém čísle KaN (s. 4), se nekonala 6. ledna 2001, jak je uvedeno, ale 26. ledna. Redakce se za tuto nepřesnost omlouvá. informační servis Změny adres: Nakladatelství BB art oznamuje novou e mailovou adresu: Nakladatelství LEDA, spol. s r.o., sídlí od 1. dubna 2001 na adrese: Štěpánská 33, Praha 1 tel.: , e mail: Nakladatelství Dr. Karel Černý Sobotáles oznamuje změnu telefonních kontaktů: RNDr. Karel Černý Nakladatelství SOBOTÁLES, sídlo: U Slavie 4, Praha 10 tel.: Kancelář: Mostecká 9, Praha 1: nový tel./fax: Nová adresa odbyt. útvaru: Arménská 14/1374, Praha 10 (vchod dvorem z ul. Kavkazská), tel./fax: , e mail: Nakladatelství Makropulos, s.r.o., se přestěhovalo do nových prostor a zároveň změnilo obchodní firmu: Galén kompas, s.r.o., Na Bělidle 34/252, Praha 5 Zkušená redaktorka odborné a populárně naučné literatury (s vydavatelskou praxí) nabízí externí spolupráci. Redakce, jazyková úprava, korektury. E mail: tel./fax: UPOZORNĚNÍ Od letošního roku chceme s jistým časovým posunem uveřejňovat KaN na Internetu. Pokud by některý z našich autorů nesouhlasil s publikováním svého článku i v elektronické podobě, musí to při předávání rukopisu redakci sdělit. Děkujeme za po- 16 z činnosti SČKN / informační servis

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH PŘEHLED TÉMAT AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH Mgr. Jiří Slavík Související právní předpisy Dílo Autorské právo Některá zvláštní díla Omezení autorského práva Licenční smlouva Ochrana autorského

Více

Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení

Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. advokát a společník Advokátní kanceláře Kříž a partneři s.r.o. odborný asistent Ústavu autorského práva,

Více

OBSAH. Úvod 1 Novela autorského zákona 3. Obecně o autorském právu 9. Kořeny autorského práva na území České republiky 15 Prameny autorského práva 19

OBSAH. Úvod 1 Novela autorského zákona 3. Obecně o autorském právu 9. Kořeny autorského práva na území České republiky 15 Prameny autorského práva 19 OBSAH Úvod 1 Novela autorského zákona 3 1.1. Proč novela vznikla 3 1.2. Co je smyslem novely 3 1.3. Co novela autorského zákona upravuje 4 Obecně o autorském právu 9 2.1. Začlenění autorského práva do

Více

Autorské právo v lektorské praxi CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Autorské právo v lektorské praxi CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Autorské právo v lektorské praxi CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Právní úprava duševního vlastnictví Duševním vlastnictvím se rozumí výhradní

Více

LICENČNÍ SMLOUVA I. ÚČEL SMLOUVY

LICENČNÍ SMLOUVA I. ÚČEL SMLOUVY LICENČNÍ SMLOUVA k předmětům chráněným právem duševního vlastnictví, zejména autorským právem a právem průmyslového vlastnictví, uzavřená dle 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 6/2015 Zásady vydávání, podpory, výroby a distribuce časopisů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

VYUŽITÍ INTERNETU V AKVIZIČNÍ ČINNOSTI KNIHOVEN

VYUŽITÍ INTERNETU V AKVIZIČNÍ ČINNOSTI KNIHOVEN VYUŽITÍ INTERNETU V AKVIZIČNÍ ČINNOSTI KNIHOVEN Iva Celbová, Ikaros Praha Akvizice je jedna z nejdůležitějších činností v knihovně, jelikož jejím úkolem, resp. úkolem knihovníka-akvizitéra je plnit knihovnu

Více

UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE

UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ DATABÁZE METADAT MICHAL REINÖHL m ichal@re inohl.cz 7. R O Č NÍK KO NFERENCE O Š E D É L I T E R AT U Ř E A R E P OZ I TÁ Ř Í CH Prezentace je dostupná pod licencí

Více

Stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 121/2000 Sb. - poslední stav textu

Stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 121/2000 Sb. - poslední stav textu Stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 121/2000 Sb. - poslední stav textu 121/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským

Více

Minireferát Autorské právo

Minireferát Autorské právo Historie Minireferát Autorské právo Lucie Záluská (učo: 98745) Radka Cacková (učo: 146351) Jan Labohý (učo: 144166) Autorské zákony se u nás datují od roku 1895, ale dodnes se v nich nachazí mnoho nejednoznačností.

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Příloha č. 6 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004. Jana Hájková

Příloha č. 6 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004. Jana Hájková Příloha č. 6 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004 Jana Hájková K problematice zpracovávání osobních údajů pro účely ochrany práva autorského, resp. majetkových práv s ním souvisejících, a pro účely

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

SMLOUVU O VYTVOŘENÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU A POSKYTNUTÍ LICENCE

SMLOUVU O VYTVOŘENÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU A POSKYTNUTÍ LICENCE příloha č.10 Pan/í... r.č.:... bytem:... (dále jen Herec ) a divadlo / jméno:... sídlo:... IČ:...DIČ:... jejímž jménem jedná:... (dále jen Nabyvatel ) na straně druhé uzavírají níže uvedeného dne, měsíce

Více

Autorský zákon principy nakládání s daty v rámci

Autorský zákon principy nakládání s daty v rámci Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Autorský zákon principy nakládání s daty v rámci e-gov 28. 08. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace...

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE VYFOŤ SE SE SEMTEXEM

PRAVIDLA SOUTĚŽE VYFOŤ SE SE SEMTEXEM PRAVIDLA SOUTĚŽE VYFOŤ SE SE SEMTEXEM 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla (dále jen pravidla ) upravují podmínky spotřebitelské soutěže nazvané Vyfoť se se Semtexem (dále též jen soutěž ) provozované

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

Pravidla druhého ročníku soutěže Rostlina s příběhem

Pravidla druhého ročníku soutěže Rostlina s příběhem Pravidla druhého ročníku soutěže Rostlina s příběhem Pořadatelé, soutěžící, téma soutěže, účel soutěže: 1. Oficiálním pořadatelem je Ústav experimentální botaniky Akademie věd České republiky, v. v. i.

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty

Všeobecné obchodní podmínky. Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty Všeobecné obchodní podmínky Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty 1. Elektronické tržiště Softrade Letiště Praha (dále jen e-tržiště nebo systém ) je elektronický systém pro vyhlašování výběrových

Více

BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL:

BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL: PŘÍLOHA č. 2 BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL: A. BODOVÁ HODNOTA DÍLA ( BHD ) pro rozúčtování odměn za užití děl při kabelovém přenosu v České republice (čl. 5.1. rozúčtovacího řádu), 85 % odměn vybraných od výrobců

Více

NOVĚ! s komentářem. Zákon o obchodních korporacích. Lucie Josková, Pavel Pravda. s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník

NOVĚ! s komentářem. Zákon o obchodních korporacích. Lucie Josková, Pavel Pravda. s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

Metodika budování sbírky Webarchivu

Metodika budování sbírky Webarchivu Metodika budování sbírky Webarchivu Autoři: Bjačková Barbora, Kvasnica Jaroslav Datum vytvoření: 4. 2. 2015 Terminologie: archivace webu proces sběru, ukládání, trvalého uchovávání a zpřístupňování webových

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

Obchodní podmínky BET-MAN.cz

Obchodní podmínky BET-MAN.cz Obchodní podmínky BET-MAN.cz 1. Úvodní ustanovení 1.1. Služba BET-MAN 1.2. Poskytovatel je právnickou osobou poskytující poradenství v oblasti kursových sportovních sázek a umožňuje uživatelům, kteří mají

Více

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 S M Ě R N I C E D Ě K A N A P ř F U J E P Č. 4 / 2 0 1 2 Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 Směrnice projednána Vědeckou radou PřF UJEP

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Autorské právo v kartografii a geoinformatice

Autorské právo v kartografii a geoinformatice Autorské právo v kartografii a geoinformatice RNDr. Alena Vondráková, Ph.D. alena.vondrakova@upol.cz Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci Přehled témat Co je to autorské právo? Jak souvisejí

Více

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže a vedlejší akce (dále již jen pravidla soutěže ) Zjemni šéfe (dále společně již jen soutěž ). Pravidla

Více

Výňatky zákona o autorských právech

Výňatky zákona o autorských právech Výňatky zákona o autorských právech Marek Beneš 1) Politické projevy již bohužel od novely autorského zákona z roku 2006 jsou považovány za autorské dílo a jejich zařazeni do sborníku (kterým by e-learningová

Více

Komentář k mapě nakladatelského průmyslu (oblast knih a tisku)

Komentář k mapě nakladatelského průmyslu (oblast knih a tisku) Komentář k mapě nakladatelského průmyslu (oblast knih a tisku) Součást výzkumného projektu Sociálně ekonomický potenciál kulturních, resp. kreativních průmyslů (2007 2011), jehož příjemcem je Institut

Více

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE Společnost EMOS spol. s r. o. se sídlem Přerov, Přerov I Město, Šířava 295/17, PSČ 750 02, IČ : 190 14 104, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

210 mm ISBN. International Standard Book Number (Mezinárodní standardní číslo knihy)

210 mm ISBN. International Standard Book Number (Mezinárodní standardní číslo knihy) ISBN International Standard Book Number (Mezinárodní standardní číslo knihy) Historie ISBN 60. léta Velká Británie prof. Foster systém číslování knih - SBN (Standard Book Number ) 8 místné -1. část označovala

Více

Podmínky pro poskytování služby Digitalizace na zakázku

Podmínky pro poskytování služby Digitalizace na zakázku Podmínky pro poskytování služby Digitalizace na zakázku Podmínky pro poskytování služby Digitalizace na zakázku... 1 I. ÚVOD... 1 II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 2 1. Objednávka digitalizace... 2 2. Lhůta a

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 14/2007, kterou se upravuje provádění doplňkové činnosti na 1. lékařské fakultě Vypracoval: Ing. Jaromír

Více

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka

Více

Podmínky provozu, užívání a registrace uživatelů informačního systému Hroší kůže OSHK Podmínky Aktivní Registrace HK Pasivní Registrace

Podmínky provozu, užívání a registrace uživatelů informačního systému Hroší kůže OSHK Podmínky Aktivní Registrace HK Pasivní Registrace Podmínky provozu, užívání a registrace uživatelů informačního systému Hroší kůže občanského sdružení Hroší kůže, se sídlem Chotiměř 96, 410 02, IČ: 01221906 registrované Ministerstvem vnitra ČR dne 9.11.2012

Více

Redakční standard autorského příspěvku

Redakční standard autorského příspěvku Redakční standard autorského příspěvku Redakce přijímá výhradně příspěvky v elektronické podobě, zpracované v textovém editoru MS Word. Základními parametry příspěvku je písmo Times New Roman, velikost

Více

Life-netdesigning 5 x PRAXE workshop 24.10.2012

Life-netdesigning 5 x PRAXE workshop 24.10.2012 Life-netdesigning 5 x PRAXE workshop 24.10.2012 I. Obecně k autor. právu II. Možnosti ochrany III. Smluvní právo IV. Chronologie vztahu s klientem I. Obecně k autor. právu Cílová skupina - autor - uživatel

Více

Fotografie: autorské právo a právo na ochranu

Fotografie: autorské právo a právo na ochranu Fotografie: autorské právo a právo na ochranu Fotografování je skvělá zábava, vynikající koníček nebo podmanivě krásná profese. Jaká máte ke svým snímkům práva? Tam, kde si vy jen kupujete rohlík na svačinu,

Více

Začínáte? Reklamace. Příručka pražského podnikatele. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.

Začínáte? Reklamace. Příručka pražského podnikatele. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha. Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Reklamace po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku Začínáte? Příručka pražského podnikatele Nový občanský

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Historie počítačů, hardware a algoritmizace,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) vymezují základní obchodní podmínky a vztahy mezi firmou Lukáš Kochrda, IČ: 01013114, se sídlem Doupě 62, 588 56 Telč (dále jen Dodavatel

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

UŽITÍ TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ V HOTELECH A JINÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH POVINNOSTI POSKYTOVATELŮ UBYTOVACÍCH SLUŽEB VE VZTAHU K OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV

UŽITÍ TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ V HOTELECH A JINÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH POVINNOSTI POSKYTOVATELŮ UBYTOVACÍCH SLUŽEB VE VZTAHU K OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV UŽITÍ TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ V HOTELECH A JINÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH POVINNOSTI POSKYTOVATELŮ UBYTOVACÍCH SLUŽEB VE VZTAHU K OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV Tento rozbor si klade za cíl přesně a nezaujatě vysvětlit

Více

1/2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011

1/2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011 Aktuální informace str. 1 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY OD 1. 1. 2011 Vybrané účetní jednotky se musí řídit těmito změněnými a doplněnými předpisy: 1. vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci

Více

5.1. Nakladatelství / Vydavatelství

5.1. Nakladatelství / Vydavatelství 5.1. Nakladatelství / Vydavatelství Úvod do polygrafie 5.Polygrafické podniky 5.1. Nakladatelství/Vydavatelství NAKLADATELSTVÍ je organizace, která se zabývá vydáváním neperiodických publikací. VYDAVATELSTVÍ

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření jménem Evropské unie Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým

Více

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29 Obsah O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19 KAPITOLA 1 Úvod do problematiky softwarového práva 21 Právo informačních technologií 21 Softwarové právo 22 Internetové právo 23 Proč je softwarové právo

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Všeobecné obchodní a licenční podmínky ÚRS PRAHA, a.s.

Všeobecné obchodní a licenční podmínky ÚRS PRAHA, a.s. Všeobecné obchodní a licenční podmínky ÚRS PRAHA, a.s. Datové soubory ÚRS a Aplikační programové vybavení KROS plus a SMART plus rok 2015 Ing. Pavel Krajíček Obchodní ředitel ÚRS PRAHA, a.s. VŠEOBECNÉ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. se sídlem Kelč č.553, 756 43 IČ: 26843439 Článek 1 Úvodní ustanovení Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen reklamace ) musí být vždy uplatněna v souladu s

Více

Obchodní podmínky pro oblast překladů a tlumočení

Obchodní podmínky pro oblast překladů a tlumočení Obchodní podmínky pro oblast překladů a tlumočení Čl. I Vznik smluvního vztahu 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen OP ) tvoří nedílnou součást rámcové smlouvy na zajištění překladatelských a tlumočnických

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

Návrh smlouvy o poskytování odborného poradenství při přípravě projektové žádosti a administraci projektu financovaného z FM EHP a Norska

Návrh smlouvy o poskytování odborného poradenství při přípravě projektové žádosti a administraci projektu financovaného z FM EHP a Norska Návrh smlouvy o poskytování odborného poradenství při přípravě projektové žádosti a administraci projektu financovaného z FM EHP a Norska Uzavřená mezi těmito smluvními stranami: Zadavatel: Endokrinologický

Více

Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059)

Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059) Masarykova univerzita Fakulta informatiky Právo duševního vlastnictví (VB042) Seminář práva duševního vlastnictví (VV059) Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. Ivo.Telec@law.muni.cz Sylabus přednášek 1. Úvod do

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) vydané podle 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) vydané podle 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) vydané podle 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Čl. I Úvodní ustanovení Tyto VOP tvoří nedílnou součást smlouvy ve věci zajištění překladu,

Více

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB ze dne 3. srpna 2011

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB ze dne 3. srpna 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 3. srpna 2011 pod

Více

121/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ

121/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ Systém ASPI - stav k 21.11.2010 do částky 115/2010 Sb. a 47/2010 Sb.m.s. - 70 Obsah a text 121/2000 Sb. - poslední stav textu 121/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících

Více

Vyhláška. kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen VŘ )

Vyhláška. kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen VŘ ) Vyhláška kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen VŘ ) 1. Vyhlašovatel/Prodávající RENTERA, a.s. se sídlem Praha 5 - Smíchov, Nad Santoškou 1420/8, PSČ 150 00 IČ 274 45 992 zapsaná

Více

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NN Životní pojišťovna Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 1. Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY strana: 1 z 6 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY společnosti PLASTIKA a.s. se sídlem Kaplanova 2830, 767 01 Kroměříž, IČ: 27448550, zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s.

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. Preambule: Účelem níže uvedených ustanovení je úplná úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen Pravidla ) SOUTĚŽ

Více

Autorské a průmyslové právo LS 2010

Autorské a průmyslové právo LS 2010 Autorské a průmyslové právo LS 2010 Základní informace Přednášky: doc. Ing. Jiří Tupa, Ph.D. Každé úterý od 13:55 17:25 (od 16.2. do 23.3. 2009, 30.3. - rezerva) EP 110 Kontakt: Katedra technologií a měření

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČLENSKÝCH KLUBŮ ČMSHb

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČLENSKÝCH KLUBŮ ČMSHb ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČLENSKÝCH KLUBŮ ČMSHb 2015 Hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační řád členských klubů ČMSHb (dále jen svaz) je závazný pro všechny oddíly a kluby hokejbalu (dále jen kluby), sdružení

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.emission.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Full Capacity s.r.o. Podmínky blíže

Více

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo informatiky vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na rok 2006 v rámci Národního programu počítačové gramotnosti na kurz Občan, úředník a Portál

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě WWW.TMV.CZ provozovaného společností Tiskárna MV, p.o. od 01.01. 2015. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Obchodní podmínky I. Obecná ustanovení. II. Smluvní strany. III. Ochrana informací

Obchodní podmínky I. Obecná ustanovení. II. Smluvní strany. III. Ochrana informací Obchodní podmínky I. Obecná ustanovení Obchodní podmínky www.silawebu.cz Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují závazkové obchodní vztahy zhotovitele s objednateli při poskytování služeb a dodávek v

Více

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN SMĚRNICE O ZVEŘEJŇOVÁNÍ SMLUV NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA. Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212

MĚSTO NOVÝ JIČÍN SMĚRNICE O ZVEŘEJŇOVÁNÍ SMLUV NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA. Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212 MĚSTO NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČ: 00298212 Název vnitřního předpisu: SMĚRNICE O ZVEŘEJŇOVÁNÍ SMLUV NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA Druh vnitřního předpisu: SMĚRNICE RADY MĚSTA

Více

v y d á v á tuto pro jím již dříve zřízenou p ř í s p ě v k o v o u o r g a n i z a c i, jež je takto dále určenou právnickou osobou:

v y d á v á tuto pro jím již dříve zřízenou p ř í s p ě v k o v o u o r g a n i z a c i, jež je takto dále určenou právnickou osobou: Zřizovatel, Město Poděbrady, se sídlem Městského úřadu v Poděbradech, Jiřího náměstí 20/1, PSČ 290 31 IČ: 002 39 640, zastoupený panem Ing. Jozefem Ďurčanským, starostou města v y d á v á podle ustanovení

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby. (dále jen Pravidla)

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby. (dále jen Pravidla) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby (dále jen Pravidla) I. Úvodní ustanovení 1. FILMOVÁ NADACE (dále jen nadace) je založena

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodu, který je

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a právo na informace Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Březen 2011 Ústavní zakotvení ochrany osobních údajů, právo na ochranu soukromí Listina základních práv

Více