obsah svět knihy svět knihy / obsah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "obsah svět knihy svět knihy / obsah"

Transkript

1 svět knihy Zpráva o účasti na knižních veletrzích Společnost Svět knihy, s.r.o., zastupovala české nakladatele a SČKN na dvou významných evropských veletrzích: Salon du livre v Paříži ( ) a na Leipziger Buchmesse ( ). SALON DU LIVRE V úvodu si dovolujeme uvést několik statistických údajů: letošní veletržní expozice v prostorách Porte de Versailles zabírala plochu m 2, na níž vystavovalo 1417 nakladatelů (z toho 387 zahraničních) obsah svět knihy Zpráva o účasti na knižních veletrzích téma měsíce Základní fakta o produkci knih v ČR v roce 2000 z historie exlibris Jaroslav Sůra knižní hitparáda právní servis Nový autorský zákon z pohledu nakladatele kaleidoskop Co nového na trhu s papírem OSPAP informuje Nový mezinárodní adresář nakladatelů ALBATROS předával výroční ceny za rok 2000 Splněná přání Michala Rybky jak vyslovovat cizí jména z činnosti SČKN Příprava valné hromady Plakát ke Světovému dni knihy informační servis Česká expozice na Salonu de livre v 516 stáncích. Na veletrhu se akreditovalo 2000 novinářů, velké publicitě se těšil ve všech důležitých médiích tisku, rozhlase i televizi. V rámci veletrhu proběhla konference o elektronickém publikování. Salon du livre je především národním veletrhem s převažující účastí francouzských nakladatelských domů. Hlavní zemí bylo v letošním roce Německo, které na ploše asi 500 m 2 představovalo německou literaturu, známé i dosud do francouzštiny nepřeložené německé autory. Německý stánek byl z architektonického hlediska řešen velmi atraktivně, nápaditě a očividně nákladně. Propagace německé účasti se však investicím vyplácela, neboť Salon du livre je oblíbenou a masově sledovanou knižní událostí ve Francii. ČASOPIS SVAZU ČESKÝCH KNIHKUPCŮ A NAKLADATELŮ ČÍSLO 4 / ROČNÍK VI (XX) / duben 2001 založen roku 1893 jako Knihkupecký oznamovatel vydává: Svaz českých knihkupců a nakladatelů šéfredaktorka: Olga Vašková redakční kruh: PhDr. Jaroslav Císař, Jan Kanzelsberger, Zdeněk Křenek, PhDr. Jan Machač, RNDr. Vladimír Pistorius, Jiří Seidl, PhDr. Aleš Zach grafická úprava podle Heleny Šantavé námět na obálku Bohuslav Holý produkce: NLN, s. r. o. adresa redakce: Jana Masaryka 56, Praha 2 tel./fax 02/ , tel.: , podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s.p., Odštěpný závod Praha, č. j. 6190/97 ze dne registrační číslo: MK ČR 7399, ISSN toto číslo vychází prodejní cena 30 Kč, pro předplatitele 300 Kč ročně ceny jsou kalkulovány včetně poštovného pro členy SČKN zdarma Vydavatel si vyhrazuje právo zveřejnit publikované texty i na Internetu svět knihy / obsah 1

2 Veletrh trval šest dnů a navštívilo jej přes lidí. Veletržní dění začíná v pátek, ale již ve čtvrtek v noci je od 18 do 22 otevřen pro pozvanou odbornou veřejnost. Stánky je proto třeba dostavět již v poledne a večer je mít připraveny na soiré. Mnoho nakladatelů uspořádalo v tento večer bankety na svém stánku. Odborné veřejnosti je věnováno až pondělí po víkendové návštěvě široké veřejnosti. Prodej knih na stáncích je pořadateli umožněn při dodržení všech celních pravidel, osvědčují se speciálně vydané nálepky na prodané knihy, aby se návštěvníci nedostali při přísné kontrole u východů do potíží. Svět knihy, s.r.o., se zúčastnila veletrhu díky dotaci ministerstva kultury a hlavního města Prahy, aby vyzkoušela poptávku trhu, výstavní a organizační možnosti veletrhu a expozičního prostoru Porte de Versailles, s přihlédnutím na projektové přípravy reprezentativní účasti českých nakladatelů v rámci projektu Česká sezona ve Francii v roce Ve srovnání s francouzskou knižní produkcí, jež se velmi zjednodušuje co do typografické a knižní úpravy, knihy českých vydavatelství na sebe upozorňovaly svou polygrafickou úpravou a kvalitní realizací. Stánek navštívili nakladatelé, knihovníci i knihkupci a pracovnice recepční služby poskytovaly reference na české nakladatelské domy i tiskárny. LIPSKÝ MEZINÁRODNÍ KNIŽNÍ VELETRH Letošní ročník Lipského knižního veletrhu (LKV) a sedmý ročník veletrhu antikvariátu byl ve znamení rekordních čísel. Na nové lipské výstaviště přišlo během čtyř dnů návštěvníků (r ), výstavní plocha zabrala m 2 (r m 2 ), počet německých vystavovatelů stoupl na 1368 (r ). Celkem se v Lipsku prezentovalo 1937 nakladatelství z 27 zemí. Akreditovano bylo 1500 novinářů z 21 zemí. LKV má také vyhrazenou plochu pro veletržní knihkupectví, jež letos zabralo 1000 m 2 (z České republiky bylo nabízeno 15 titulů). Velká sekce, která se těšila zájmu především mladých návštěvníků, byla věnována audio knihám (Hörbuch). V Lipsku není zvláštní den věnovaný odborné veřejnosti, děti dostávají ve škole volno, aby mohly veletrh navštívit, a zároveň zde získávají informace k zadanému tématu. Specialitou LKV je festival Lipsko čte (letos se konal už podesáté), kdy se na 150 místech po celém městě představilo na 800 autorů. Veletrh je významnou středoevropskou knižní událostí otevírající cestu na německý knižní trh. Je velmi dobře připravený, autorská čtení navštěvuje pro nás neobvyklé množství posluchačů. Lipský veletrh má atmosféru, přispívající k dobrým obchodním a příjemným společenským setkáním. Velkou pozornost v letošním roce přitahovaly audioknihy, jež zažívají svou renezanci nejen v Německu. Na veletrhu byla udělena celá řada prestižních cen, významnou cenu obdrželo i české nakladatelství Aulos bronzovou medaili za nejkrásnější knihu Česká prezentace v Lipsku světa Nahou obryni, ilustrovanou Jiřím Šalamounem. Česká expozice byla na veletrhu velmi dobře umístěna, sousedili jsme s Rakouskem, Řeckem a Velkou Británií. Knihy jednotlivých nakladatelů byly vystaveny v oborovém pořadí, expozice se celkem zúčastnilo 46 českých nakladatelství. Někteří vystavující využili nabídku jednodenního zájezdu, který pořádala společnost Svět knihy, s.r.o., aby veletrh navštívili a podpořili expozici svých knih osobním jednáním. Naši účast doprovázela čtení šesti spisovatelů Miloše Urbana, Ivy Pekárkové, Arnošta Goldflama, Evy Kantůrkové, Pavla Šruta a Věry Rosí. Všichni jsme byli mile překvapeni návštěvností jejich pořadů, jež nás přesvědčila o tradici a zavedené kultuře autorských čtení v Německu. Expozice České republiky vzbudila pozitivní ohlasy svou architektonickou koncepcí (dominanta čtyř vysokých věží viditelná ze všech přístupových stran výstavního pavilonu). Zajímavá byla i zkušenost s komisním prodejem knih našich vystavovatelů prostřednictvím centrálního knihkupectví na veletrhu. Někteří čeští nakladatelé byli v prodeji svých knih velmi úspěšní (např. 2 svět knihy

3 téma měsíce: Základní fakta o produkci knih v České republice v roce část Úvodní poznámka Už pošesté se pouštím do nevděčného úkolu faktografie o knižní produkci České republiky za uplynulý rok i s porovnáváním údajů za předchozí čtyři roky. Také v tomto případě jsem mohl čerpat z podkladů, které mi laskavě poskytla Národní knihovna ČR a Národní agentura ISBN. Chtěl bych jim proto i tentokrát vyslovit své poděkování. Vysvětlující poznámka z úvodu posledního přehledu o rozdílné metodice výkaznictví pro potřeby Národní agentury ISBN (ISBN) azpracovávaných povinných výtiscích v Národní knihovně ČR (NK) za účelem sestavování národní bibliografie již pravděpodobně otupila polemické ostří o hodnověrnosti předkládaných údajů o naší knižní produkci i jejich interpretaci. Neskromně to považuji za souhlasné potvrzení mé snahy o poskytnutí možného. Nicméně opět oba zdroje uvádějí údaje odlišné, i když je možné s potěšením konstatovat, že se nůžky mezi nimi spíše přivírají. Aby v textu bylo zřejmé, odkud jsem údaje čerpal, a nedocházelo tak k zavádějícím interpretacím, je u použitého údaje vždy uveden zdroj, ze kterého pochází. Pro Národní knihovnu ČR používám šifry NK apro Národní agenturu ISBN šifry ISBN. Národní knihovna ČR je každoročně pověřena zpracováním oficiálních údajů o produkci knih v ČR pro domácí i mezinárodní statistické výkaznictví. Tyto údaje se získávají na základě zpracovávaných povinných výtisků. Výkazy s e sestavují podle statistických šetření, která schválil Český statistický úřad, a podle revidovaného doporučení 23. generální konference UNESCO z roku Za knihu z historie exlibris Jaroslav Sůra ( ) Pražský rodák, který ovšem prvních určujících šestnáct let svého života prožil v Křivsoudově nedaleko Blaníku, ve vesnici, kde byl jeho otec učitelem na dvoutřídce, se do rodného města vrátil v roce 1945, aby zde studoval na Státní grafické škole. Z této školy po třech letech a to hned na první pokus o přijetí přechází do ateliéru prof. Karla Svolinského na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, kde také v polovině padesátých let své školní vzdělávání ukončí. Náročné silové pole, jímž Vysoká škola uměleckoprůmyslová navzdory nepříznivé době byla, dalo Jaroslavu Sůrovi silné podněty, jež orientovaly pilného a dychtivého umělce k rychlému nalezení vlastního výrazu a osobité poetiky. Výrazná grafičnost Sůrova projevu, charakteristická nepopisnost, znakovost jej už na přelomu padesátých a šedesátých let učinily vyhledávaným spolupracovníkem předních nakladatelství a neméně vyhledávaným autorem plakátů, především s tematikou hudební a divadelní. Bibliografie Sůrovy knižní ilustrátorské a také typografické práce má dnes více než 200 položek, soupis jeho plakátů pak čítá takřka neuvěřitelných 500 titulů. Mnohé práce byly oceněny na domácích i mezinárodních výstavách, mnohými zejména plakáty je zastoupen ve sbírkách předních galerií a muzeí po celém světě. Sůrova tlumená expresivnost, virtuózně se pohybující mezi předmětností a znakem, má v jeho rovněž rozsáhlé volné tvorbě již druhé desetiletí vynikající, adekvátní prostředek v grafické technice, náročné svou výrazovou omezeností (která ovšem právě vyhovuje Sůrově tendenci k výtvarnému minimalismu): v jednobarevné serigrafii. Jí realizuje jak práce velkoformátové, tak i díla rázu komorního, mezi něž jako žánr na pomezí tvorby volné a užité patří také exlibris. (V jejich tisku výjimečně použije i více barev, jak dokládá ukázka na obálce tohoto čísla.) V objemu dosavadní práce Jaroslava Sůry netvoří exlibris položku nijak velkou (asi třicet prací), mají však všechny podstatné, charakteristické rysy jeho projevu a jsou tedy nejen neodmyslitelnou součástí Sůrova díla, ale také osobitým kamínkem v mozaice tohoto žánru. Bohuslav Holý téma měsíce / z historie exlibris 3

4 se považuje neperiodická publikace o rozsahu alespoň 49 stran; publikace o 5 48 stranách se považuje za brožuru. Bohužel stále se i sami nakladatelé podílejí na tom, že ani tyto souhrnné informace nejsou úplné. Příčin existuje celá řada. Nejběžnější je porušování zákona o neperiodických publikacích opožděným odevzdáváním povinných výtisků NK achybné uvádění údajů v tiráži o vročení titulu, ke kterému může dojít např. i vlivem zpoždění přípravy knihy ajejím skutečným uvedením na trh. Pro ty, kdo mé souhrny o české knižní produkci z předchozích let neznají, si znovu dovolím uvést alespoň malou rekapitulaci s vysvětlením. Metodika výkaznictví produkce knih vychází jak u NK, tak u ISBN z odlišných postulátů např. i v chápání tak základního objektu, jakým je kniha či neperiodická publikace. Kupříkladu ISBN do této kategorie zařazuje i leporela bez textu nebo kartografické dokumenty, zatímco NK nikoli. Dále je třeba zdůraznit, že ISBN do svých přehledů zahrnuje knihy a jiné neperiodické publikace, u nichž si na základě povinných výtisků zaslaných do Národní knihovny ČR ověřovala správnost čísel ISBN. Žebříčky vydavatelské produkce zpracovává Národní agentura ISBN pouze jako jeden z vedlejších produktů své kontroly čísel ISBN. V žádném případě je proto nechce automaticky ztotožňovat s vyčerpávajícím přehledem o vydavatelské produkci uvedených nakladatelů v daném roce a považovat je za oficiální statistiky. Nemusejí totiž přesně vypovídat o skutečném objemu povinných výtisků odevzdaných Národní knihovně ČR uvedenými nakladateli, a to i z důvodu jejich opožděného zpracování v Národní knihovně. A také bohužel nevypovídají. Tyto disproporce nejlépe dokládají tabulky IIIa a IIIb, které zahrnují největší producenty knih v ČR za uplynulý rok podle počtu vydaných knižních titulů. V tabulce IIIa uvádím pořadí podle počtu vydaných titulů knih tak, jak se mi je podařilo získat od jednotlivých nakladatelů. Tabulka IIIb uvádí toto pořadí podle podkladů Národní agentury IS- BN, které bylo publikováno rovněž v Informačním bulletinu Národní knihovny ČR č. 2/2001 (s. 9 12). I když zpracovatelé sami zdůrazňují, že tento přehled nelze považovat za oficiální, vykazované kvantitativní disproporce jsou v řadě případů skutečně značné. Zpochybňují i samotnou oficiální statistiku podle zpracovaných povinných výtisků pro potřeby národní bibliografie, neboť počet vydaných titulů, uváděný samotnými nakladateli, i na tomto malém vzorku výrazně přesahuje statistický rozdíl, vykazovaný mezi evidencemi NK aisbn. Tolik na úvod a na vysvětlenou. Musím opět konstatovat, že úplnější apřesnější údaje o české knižní produkci než ty, které jsou obsaženy v následujícím příspěvku, nejsou v současnosti bohužel oficiálně k dispozici, a proto se zatím musíme smířit pouze s jejich relativní přesností aúplností. Produkce knižních titulů Absolutní čísla o počtu vydaných titulů knih v roce 2000 sice stále potvrzují skutečnost, že klesající průměrné náklady knih nakladatelé pro zachování objemu finančního obratu kompenzují vydáváním velkého počtu titulů, ale v porovnání s posledními roky došlo k faktickému poklesu zhruba na úroveň roku Předloňská rekordní knižní produkce co do počtu vydaných titulů knih nebyla tedy v minulém roce našimi nakladateli překonána. V NK evidovali celkem titulů vydaných neperiodických publikací, z toho knih a 1773 brožur (oproti roku 1999 se tedy jedná o pokles téměř 5 %). Na první vydání z tohoto počtu připadlo celkem titulů (8781 knih a1596 brožur), zbytek tvoří reedice. V ISBN se dopočítali celkem titulů (oproti roku 1999 pokles téměř o 15,5 %) viz tabulka č. I. TABULKA I Přehled o počtu vydaných titulů knih v ČR za roky NK ISBN Celkem 904 tituly byly v loňském roce vydány nakladateli, kteří dosud nevstoupili do systému ISBN, což v celkové roční produkci činí necelých 8 %. Ve srovnání s předchozím rokem se opět jedná o absolutní i procentuální snížení počtu knih, které nebyly opatřeny číslem ISBN. Předloni číslo ISBN chybělo u téměř 11 % vydaných knižních titulů. Podle vyjádření pracovníků Národní agentury ISBN jsou dnes již prakticky všechna velká a významná nakladatelství do systému ISBN zapojena. Podle ISBN se na celkové loňské knižní produkci ČR podílelo 1143 vydavatelských subjektů, tj. vydaly v roce 2000 alespoň jeden knižní titul. Porovnání s předchozím rokem, kdy nejméně jednu knihu vydalo celkem 1270 nakladatelů, svědčí o jisté snížené aktivitě nakladatelské sfé- 4 téma měsíce

5 ry jako celku v minulém roce, ale rovněž o pokračující koncentraci v českém nakladatelském sektoru. Statistiky IS- BN totiž také uvádějí, že pouze 118 nakladatelů dokázalo ve stejném období vyprodukovat 20 a více knižních titulů, zatímco v roce 1999 jich podle stejného kritéria ještě evidovali 134. Byť se pro porovnání jedná o malá absolutní čísla, tento pokles činí téměř 12 %! V databázi ISBN registrovali k 31. prosinci 2000 celkem 2898 vydavatelů knih; ve srovnání s rokem 1999 tedy došlo k téměř 6 % nárůstu registrovaných nakladatelských subjektů u nás. Za uplynulých dvanáct měsíců do systému ISBN nově přibylo 152 nakladatelů. Naopak 23 nakladatelů nahlásilo ukončení své činnosti. Získávání informací o ukončení nakladatelské činnosti je v současnosti pravděpodobně největší slabinou existujících předpisů o evidenci českých nakladatelských subjektů, resp. vydavatelů neperiodických publikací. Výsledná statistika je tím značně zkreslena, neboť zahrnuje i řadu subjektů, které svoji činnost utlumily nebo již vůbec neprovozují. Pracovníci agentury ISBN odhadují tento počet asi na dvě třetiny všech registrovaných nakladatelů. Při pouhém porovnání registrací s počtem těch, kdo v loňském roce vydali alespoň jeden titul, dospějeme zhruba ke 40 % činných nakladatelských subjektů, tj z TABULKA II Počet registrovaných nakladatelů v ČR za roky V následujícím přehledu, resp. dvojtabulce, uvádím tradiční žebříček největších producentů knih na území ČR podle počtu vydaných titulů za rok tak, jak je poskytli samotní nakladatelé a jak je má ve svých databázích podchycena Národní agentura ISBN. Tentokrát jsou však tabulky rozšířeny na 50 míst oproti 40 z předchozích let. O disproporcích mezi oběma statistickými přehledy jsem se již zmiňoval v úvodu. Aby bylo zajištěno objektivní porovnání s knižní produkcí předchozích let, uvádím v tabulce IIIa pouze nově zjišťovaná data za uplynulý rok, zatímco tabulka IIIb obsahuje časovou řadu za uplynulých 5 roků podle výkaznictví ISBN. Předesílám, že uváděné údaje vypovídají pouze o počtu vydaných titulů knih a nic o jejich kvalitě a redakční náročnosti. Bohužel se z údajů nedají vyčíst ani jiné cenné ukazatele, jakými jsou např. celkový náklad knižní produkce, obrat nebo zisk uvedených firem, které by umožňovaly objektivnější kvantitativní posouzení skutečného postavení daných nakladatelských podniků na českém knižním trhu. Přesto tento pořadník určitou zajímavost ani výpovědní hodnotu nepostrádá. Podle osobní zkušenosti mohu potvrdit, že sami nakladatelé se podle něj rádi porovnávají a jsou velmi citliví na nesprávně uváděné údaje o své celoroční produkci, proto jsem i letos přistoupil k jistému dílčímu separátnímu statistickému zjišťování. Následující krátký komentář se vztahuje především k tabulce IIIa, neboť zde uváděné údaje považuji za objektivnější. Tabulku IIIb ponechávám raději bez komentáře včetně porovnávání nárůstu, či poklesu produkce za posledních 5 let, protože tyto údaje mohou vykazovat podobné statistické nesrovnalosti, k jakým jsem dospěl u roku Z první silné dvacítky nakladatelů patří sedm (IIIa), resp. osm (IIIb) k vydavatelským subjektům vysokých škol, které u nás podle daného kritéria představují vzhledem ke specifičnosti své produkce pro potřeby výuky (většinou velký počet vydaných titulů při relativně nízkém nákladu) tradičně největší vydavatele knih. Pomyslnou korunu vítěze mezi vydavateli neperiodických publikací si i v loňském roce uchovalo opět nakladatelství IŽ, které si své postavení drží fakticky po celou dobu, kdy tyto přehledy pro KaN připravuji. Do roku 1996 fungovalo také pod hlavičkou Ivo Železný. V loňském přehledu však figuruje na 56. místě se 30 vydanými tituly i značka Ivo Železný. Sloučením velkých vydavatelských domů Knižní klub aikar pod společnou střechu EuromediaGroup se vytvořil silný nakladatelský subjekt. Jejich roční produkce představuje téměř 400 titulů. Obnovený Odeon, který rovněž patří do rodiny Euromedia Group, vydal v loňském roce 18 titulů. Zajímavé je také, jak svoji nakladatelskou aktivitu loni rozvinula i firma Levné knihy KMa, primárně zaměřená na knižní výprodeje (v ISBN jí napočítali pouze 38 titulů oproti 96, které mají ve svých vlastních podkladech). I jiným způsobem získané údaje do pomyslné hitparády vydavatelů knih nemají zásadnější vliv na sestavu největších českých nakladatelů. Ve srovnání s předchozím obdobím se do 40. příčky příliš neobměnila. Toto poněkud mechanicky stanovené kritérium znovu potvrzuje skutečnost stabilizace české nakladatelské elity a také to, že o současnou tvář nakladatelského podnikání a jeho rozhodující objem mají dnes zásluhu pouze necelé dvě stovky z takřka třech tisícovek registrovaných subjektů s oprávně- téma měsíce 5

6 ním k vydavatelské činnosti. TABULKA IIIa Největší producenti knih na území ČR podle počtu vydaných titulů v roce 2000 (podle údajů poskytnutých nakladateli) Legenda: v levém sloupci je uvedeno pořadí za rok 2000 podle počtu nově připravených titulů a 2. a dalších vydání, tj. titulů, kterým bylo přiděleno nové ISBN; pokud je před číslem ve sloupci napravo uvedena hvězdička (*), nepodařilo se od nakladatele získat vlastní údaj ani potvrdit údaj, který jsme získali od ISBN; v přehledu je tedy použita kvantifikace podle IS- BN; za číslem ve sloupci napravo je po znaménku plus (+) uveden počet dotištěných titulů v roce 2000, pokud tento údaj nakladatelství poskytlo; jedná se o údaj doplňující, který nemá vliv na pořadí nakladatelského subjektu v soupisu. Poř. Nakladatel Počet titulů 1. IŽ, Praha Vysoké učení technické (VUT), Brno Harlequin, Praha Moravská Bastei MOBA, Brno Masarykova univerzita (MU), Brno * Euromedia Group Ikar, Praha Karolinum, Praha Euromedia Group Knižní klub, Praha Grada Publishing, Praha BB art, Praha Univerzita Palackého, (UP) Olomouc ČVUT, Praha VŠ báňská Technická univerzita (VŠB TU), Ostrava * Computer Press, Praha Fragment, Havlíčkův Brod/Praha Academia, Praha Olympia, Praha Albatros Václav Svojtka & Co, Praha Česká zemědělská univerzita (ČZU), Praha * Baronet, Praha Egmont ČR, Praha Vysoká škola ekonomická (VŠE), Praha * Volvox Globator, Praha Levné knihy KMa, Praha Pragma, Praha Portál, Praha Triton, Praha Cesty, Praha * Západočeská univerzita (ZU), Plzeň Český statistický úřad (ČSÚ), Praha * Vyšehrad, Praha C. H. Beck, Praha Alpress, Frýdek Místek * Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří Jiří Motloch Sagit, Ostrava Argo, Praha Ostravská univerzita (OU), Ostrava * Radomír Suchánek Návrat, Brno Univerzita Pardubice * Mladá fronta, Praha Jan Vašut, Praha Kartografie, Praha Slovart, Praha SHOCart, Zlín Český geologický ústav, Praha * VŠCHT, Praha Jihočeská univerzita (JU), České Budějovice * Drahomír Rybníček Akcent, Třebíč Votobia, Olomouc Technická univerzita (TU), Liberec *47 + období leden červen 2000: Ikar samostatně 91 titulů Kurzivou jsou odlišena nakladatelství vysokých škol. 6 téma měsíce

7 TABULKA IIIb Největší producenti knih v ČR podle počtu vydaných titulů za roky (podle podkladů ISBN) Legenda: v levém sloupci je uvedeno pořadí za rok 2000 podle počtu nově připravených titulů a 2. a dalších vydání, tj. titulů, kterým bylo přiděleno nové ISBN; čísla ve sloupcích napravo uvádějí pro srovnání počet agenturou ISBN evidovaných titulů knih za období ; pokud je některá kolonka proškrtnuta, znamená to, že v daném roce vydalo příslušné nakladatelství méně než 20 titulů nebo ještě nevyvíjelo svoji činnost. Poř. Nakladatel IŽ, Praha VUT, Brno MU, Brno Harlequin, Praha Euromedia Group Knižní klub, Praha BB art, Praha * Karolinum, Praha ČVUT, Praha VŠB TU, Ostrava Euromedia Group Ikar, Praha Grada, Praha ČZU, Praha EGMONT ČR, Praha Portál, Praha VŠE, Praha ZU, Plzeň Volvox Globator, Praha MOBA, Brno Olympia, Praha Computer Press, Praha UP, Olomouc Svojtka & Co, Praha Cesty, Praha ČSÚ, Praha Albatros, Praha Vyšehrad, Praha Academia, Praha** ALPRESS, Frýdek Místek J. Motloch Sagit, Ostrava Pragma, Praha Dashöfer, Praha OU, Ostrava Argo, Praha Univerzita Pardubice Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří Baronet, Praha R. Suchánek Návrat, Brno Jan Vašut, Praha Kartografie, Praha Mladá fronta, Praha Český geol. ústav, Praha Triton, Praha JU, Č. Budějovice Akcent Drahomír Rybníček, Třebíč Votobia, Olomouc TU, Liberec SHOCart, Zlín Linde, Praha Slovart, Praha Beta P. Dobrovský, Praha téma měsíce * Údaj podle statistiky ISBN; v loňském přehledu uveden počet 126 podle doložených podkladů od nakladatelství. ** Nakladatelství Academia nebylo, pravděpodobně omylem, uvedeno v přehledu Národní agentury ISBN za rok 1999, a proto nebylo zařazeno ani do této tabulky v předloňské sumarizaci faktů o produkci knih v ČR za rok Jaroslav Císař Dokončení v příštím čísle 7

8 knižní hitparáda Nejprodávanější knihy českých nakladatelství na volném trhu za období od 21. února 2000 do 20. března 2001 Už roky se tvrdí, že březen patří k nejhoršímu měsíci roku, pokud jde o prodejnost knih. Prý je to v tomto období ještě horší než v únoru. Nevím, čemu věřit, protože porovnání tohoto březnového kola hitparády s předchozím únorovým připomíná, jako kdyby byla čísla opisována přes kopírák. Máme-li podkladům věřit, v následujících částech našeho nekončícího seriálu knižní hitparáda se nejspíš můžeme těšit na zvýšení KATEGORIE NONFICTION prodejnosti knih. Alespoň knihkupci, kteří navštívili sekretariát SČKN, neskrývali úlevu, že se v aprílovém měsíci zase začaly hýbat obchody. A to už vůbec nepřipomínám blížící se termín knižního veletrhu Svět knihy, který by měl být obdobím pravého ráje pro všechny kolem knih. Jak pro ty, co knihy čtou, tak pro ty, co je připravují, distribuují a prodávají. Nebo bude na hlavu postavena další zákonitost? -JaC- POŘADÍ MINULÉ POČET OBDOBÍ TITUL, AUTOR / NAKLADATEL v (vázaná) DOPORUČ. POČET PROD. POŘADÍ V ŽEBŘÍČKU b (brožovaná) CENA VÝTISKŮ BOHATÝ TÁTA, CHUDÝ TÁTA: R. T. Kiyoksaki S. L. Lechter / Pragma v ANGLICKO-ČESKÝ A ČESKO-ANGLICKÝ KAPESNÍ SLOVNÍK: kol. autorů / Fragment v SLOVNÍK FILOZOFICKÝCH POVĚR: J. M. Bocheński / Academia b TAJEMSTVÍ LIDSKÉ TVÁŘE: Čchi An-Kuei / Pragma v NĚMECKO-ČESKÝ A ČESKO-NĚM. KAPESNÍ SLOVNÍK: kol. autorů / Fragment v LITERATURA V KOSTCE PRO SŠ: M. Sochrová / Fragment b RAMSES: Joyce Tyldesley / Domino v PRAVIDLA ČESKÉHO PRAVOPISU: Academia b DĚTI ANGLIE: A. Weir / Euromedia Group v ANGLIČTINA DO DLANĚ PRO SŠ: J. Branam, I. Dostálová / Fragment b MOŘE V PLAMENECH: M. Hubáček / Fragment v AKADEMICKÝ SLOVNÍK CIZÍCH SLOV A-Ž: Academia v CO TU KVETE 2. VYD.: edice Steinbach / Euromedia Group v VÁLKA KONČÍ V PACIFIKU I.: M. Hubáček / Paseka v VÁLKA KONČÍ V PACIFIKU II.: M. Hubáček / Paseka v AUTOŠKOLA NOVÁ PRAV. PROVOZ. A TEST. OTÁZKY OD / Bertelsmann b MÉĎOVÉ. PŮL ROKU S MEDVĚDÍMI KLUKY: V. Chloupek / Fraus v ÚZ 263 OBCHODNÍ ZÁKONÍK K / Sagit b STAROEGYPT. ASTROLOGIE PŘÍSNĚ STŘEŽ. MOUDROST: A. Paprocki / Železný v ÚZ 257 ÚČETNICTVÍ 2001 AKT. SOUBOR PŘEDPISŮ K / Sagit b KATEGORIE FICTION POŘADÍ MINULÉ POČET OBDOBÍ TITUL, AUTOR / NAKLADATEL v (vázaná) DOPORUČ. POČET PROD. POŘADÍ V ŽEBŘÍČKU b (brožovaná) CENA VÝTISKŮ POPRVÉ: J. Fielding / Euromedia Group v VÁŠNIVÁ SEZONA: D. Steel / Euromedia Group v TŘI SLEPÉ MYŠKY: Ed McBain / BB art v ZAJATÁ NEVĚSTA: J. Lindsey / Euromedia Group v VRAŽEDNÁ LÉČBA: D. Shobin / Domino v RODINNÁ ČEST: R. B. Parker / BB art v MILOVAT ZNOVU: D. Steel / Euromedia Group v SPLNĚNÝ SEN: K. Oberbeil / Euromedia Group v AYE-AYE A JÁ: G. Durell / BB art v POSLEDNÍ KOJOT: M. Connelly / Domino v JAK KRTEK CESTOVAL: Z. Miler, J. Brukner / Euromedia Group v LÉKAŘSKÉ TAJEMSTVÍ: S. Craftonová / BBart v PRODANÁ SMRT: Heinz G. Konsalik / Domino v DO MORKU KOSTI: A. Elkins / BBart v OSUDOVÁ PŘITAŽLIVOST: E. Chadwick / Euromedia Group v OHNIVÁ BRÁNA: S. Pressfield / BB art v ČTYŘI A PŮL KAMARÁDA A ZMIZELÁ UČITELKA: J. Friedrich / BB art v L... JAKO LHÁŘI: S. Graftonová / BB art v ZA ŘEKOU STYX: P. Cornwell / Euromedia Group v DĚVČE Z MALOMĚSTA: L. Spencerová / Euromedia Group v PODKLADY POSKYTLY FIRMY: Academia, Praha / BB art, Praha / Domino, Ostrava / Euromedia Group, Praha / Fragment, Praha / Jan Kanzelsberger, Praha / Paseka, Praha / Pragma, Praha / Oftis, Ústí n. Orlicí / 8 knižní hitparáda

9 právní servis Nový autorský zákon z pohledu nakladatele Nový zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých předpisů (autorský zákon) č. 121/2000 Sb. (dále jen AZ), který nabyl účinnosti 1. prosince 2000, přináší i pro nakladatelskou praxi některé zásadní změny. AZ obsahuje na rozdíl od dosavadní úpravy komplexní úpravu autorských práv a práv souvisejících s právem autorským a kolektivní správu práv, která byla dosud upravena samostatným zákonem. Předmět úpravy jasně vyplývá z ustanovení 1 AZ, kde je uvedeno, že zákon upravuje: práva autora k jeho dílu, práva související s právem autorským (tj. práva výkonných umělců, práva výrobce zvukového a zvukově obrazového záznamu, práva rozhlasového a televizního vysílatele, práva zveřejnitele k dosud nezveřejněnému dílu, k němuž uplynula doba trvání majetkových práv, právo nakladatele na odměnu v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny jím vydaného díla pro osobní potřebu), právo pořizovatele k jím pořízené databázi, dále ochranu autorských práv a kolektivní správu práv autorských a práv souvisejících s právem autorským. Cílem nové právní úpravy bylo zároveň i uvedení autorského zákona do souladu s mezinárodními smlouvami a legislativou Evropské unie. 1. Hlavní zásady nové právní úpravy AZ odpovídá i nadále kontinentálnímu pojetí autorských práv a přiznává práva k výsledkům duševní tvůrčí činnosti pouze fyzickým osobám. Nově se zavádí dualismus subjektivních autorských práv, tj. rozdělení práv na osobnostní a majetková práva se samostatným právním režimem. Podle dřívější monistické koncepce tvořila osobní a majetková práva nedílný celek. Osobnostními právy autora jsou právo rozhodnout o zveřejnění díla, tj. o jeho prvním zpřístupnění veřejnosti, právo osobovat si autorství a rozhodnout, jak má být autorství uvedeno (občanské jméno, pseudonym) či neuvedeno (anonym). Osobnostním právem je dále právo na nedotknutelnost díla, autor uděluje svolení k jakýmkoliv zásahům do svého díla. Jiná osoba nesmí dílo užít způsobem snižujícím hodnotu díla a zákon přiznává autorovi právo na autorský dohled nad plněním této povinnosti. Osobnostních práv se autor nemůže vzdát, jsou nepřevoditelná a zanikají smrtí autora. Je stanoveno, že ani po smrti autora si nikdo nesmí osobovat jeho autorství, autor musí být uveden a dílo smí být užito jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu. Po smrti autora se může domáhat ochrany práv kterákoliv z osob autorovi blízkých, vymezených v 116 obč. zák.(tj. příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel, jiná osoba v poměru rodinném či obdobném, která by újmu důvodně pociťovala jako vlastní), popřípadě osoba sdružující autory či příslušný kolektivní správce. Majetková práva jsou vymezena v 12 AZ, jako autorovo výlučné právo dílo užít a udílet jiným osobám oprávnění k výkonu tohoto práva. Nově AZ podrobně vymezuje konkrétní způsoby užití díla v ustanovení 13 až 23. Výčet způsobů užití díla (tzv. katalog práv) obsahuje právo na rozmnožování díla, rozšiřování rozmnoženin, pronájem, půjčování, vystavování originálu či rozmnoženiny díla a sdělování díla veřejnosti. Posledně jmenovaný způsob užití zahrnuje i zpřístupňování díla prostřednictvím počítačové sítě Internet. Mezi jiná majetková práva patří právo na odměnu při opětovném prodeji díla uměleckého a právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu. Majetková práva jsou nepřevoditelná, nelze je postihnout výkonem rozhodnutí, nelze se jich vzdát a jsou předmětem dědictví, jako tomu bylo dosud. Autor má právo udělit oprávnění k výkonu práva dílo užít licenční smlouvou. Prodlužuje se doba ochrany autorských práv v souladu s právní úpravou Evropské unie z 50 let na 70 let po smrti autora. Prohlubuje se zásada smluvní volnosti jako základního principu soukromého práva. Posiluje se tím i právní jistota v autorskoprávních vztazích oproti dosavadní úpravě, kdy nedostatek předepsaných podstatných náležitostí v autorské smlouvě měl za následek její absolutní neplatnost. AZ namísto rozlišování několika typů smluv podle způsobu užití díla nyní upravuje jednotný smluvní typ licenční smlouvu. Speciální úpravu má pouze licenční smlouva nakladatelská ( 56 AZ). Zákon stanoví i výjimky ze smluvní volnosti autorská práva jsou nezcizitelná a nelze se jich vzdát, pro některé případy je stanovena povinná kolektivní správa autorských práv. Při neoprávněném užití díla, má autor nárok na vydání bezdůvodného obohacení, nikoliv na autorskou právní servis 9

10 odměnu, jako tomu bylo dosud. Výše bezdůvodného obohacení činí dvojnásobek odměny, která by byla obvyklá za udělení licence ( 40 AZ). Smlouva o vytvoření díla je upravena občanským zákoníkem, nikoliv autorským zákonem jako dosud. Zcela nově je upravena ochrana databází a práva pořizovatelů databází. Rozlišují se dva druhy databází databáze, jejichž obsah, způsob výběru nebo uspořádání je autorským dílem souborným, a databáze ostatní, u nichž jde pouze o systematicky a metodicky uspořádané údaje a jiné prvky a pro něž zákon upravuje zvláštní režim ochrany. Pořizovateli databáze se poskytuje ochrana k jeho investici, kterou na pořízení databáze vynaložil. Práva pořizovatele databáze trvají 15 let od pořízení databáze, resp. jejího zpřístupnění. Nové je i právo nakladatele na odměnu v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny pro osobní potřebu jím vydaných děl ( 87 AZ). Toto právo trvá 50 let od vydání díla. Dochází ke zpřesnění a rozšíření hmotněprávních nároků autora při neoprávněném zásahu do jeho autorských práv (např. právo na stažení rozmnoženiny z obchodování, zničení rozmnoženiny, nároky vůči celním orgánům, zpřesnění pojmů neoprávněných zásahů do autorských práv). Zákon přináší změny v úpravě děl zaměstnaneckých, počítačových programů, nově upravuje díla školní, vytvořená na objednávku a soutěžní, audiovizuálně užitá (dříve filmová). Dále se budeme podrobněji věnovat nové úpravě doby trvání autorských práv a licenční smlouvy. 2. Doba ochrany autorských práv Jak již bylo uvedeno shora, osobnostní autorská práva zanikají smrtí autora. Dobu trvání majetkových autorských práv upravuje 27 AZ, kde se stanoví, že tato práva obecně trvají po dobu života autora a 70 let po jeho smrti, pokud není v konkrétních případech stanoveno jinak. Tato doba ochrany platí pro všechny druhy autorských děl literárních, uměleckých, vědeckých (slovesných, hudebních, dramatických, výtvarných, fotografických, audiovizuálních, architektonických, kartografických). Speciální úpravu mají díla spoluautorská (doba trvání práv se počítá od smrti autora, který ostatní přežil), díla anonymní a pseudonymní a kolektivní (trvají 70 let od oprávněného zveřejnění s výjimkami uvedenými v odstavci 3 27 AZ), díla audiovizuální (trvají od smrti poslední přeživší z osob: režisér, autor scénáře, autor dialogů a skladatel hudby). Doba trvání se počítá vždy od prvého dne roku následujícího po roce, v němž došlo k události rozhodné pro její počítání, tak, jako tomu bylo i podle předchozí úpravy. Na rozdíl od dosavadní úpravy se dílo nestává volným před uplynutím doby ochrany, ale majetková práva, není li dědiců, přecházejí jako odúmrť na stát a jejich výkon zákon svěřuje Státním fondům ČR ( 26 AZ). Tato úprava platí i pro dědictví po spoluautorovi. Důležitá je obnova ochrany práv ( 106 odst. 3 AZ), jejichž doba trvání před uplynula a podle nového zákona by ještě trvala. Majetková práva se ke dni nabytí účinnosti zákona obnovují, a to na dobu, která zbývá k uplynutí 70 let. Rozmnoženiny děl, jejichž doba ochrany se obnovuje a které byly pořízeny oprávněně před , lze volně rozšiřovat ještě 2 roky (do ) a není třeba zaplatit licenční odměnu. 3. Licenční smlouva Pro nakladatele je nová úprava licenční smlouvy nesporně významná, nakladatelé by se měli podrobně seznámit s úpravou licenční smlouvy, která jim dává mnohem větší prostor pro sjednání individuálních podmínek při užití díla a bude záležet na nich, jak široce sjednají rozsah svých práv. Pro případy neexistence smluvní úpravy platí vyvratitelné právní domněnky stanovené zákonem. V této souvislosti lze poznamenat, že doposud uzavírané nakladatelské smlouvy budou i při nové úpravě většinou platné, pouze nakladatel nevyužívá všech možností, které mu přináší nový AZ. Jak bylo uvedeno shora, zákon nahrazuje typové smlouvy (smlouva o šíření díla, smlouva nakladatelská, smlouva o jiném užití díla) a upravuje jednotný smluvní typ licenční smlouvu a v jejím rámci pak samostatně upravuje licenční smlouvu nakladatelskou ( 46 57). Zákon posiluje smluvní volnost, zákonná úprava platí, pokud není smluvními stranami ujednáno jinak, a tím se omezuje nebezpečí neplatnosti smlouvy při chybějící smluvní úpravě. Pro formu licenční smlouvy platí zásada neformálnosti, nemusí mít písemnou formu s výjimkou smluv, kdy je licence poskytována jako výhradní. AZ již neupravuje náležitosti smlouvy o vytvoření díla a pro tuto smlouvu je platná úprava podle občanského zákoníku. Pro následné užití takto vytvořeného díla je samozřejmě nezbytné uzavřít licenční smlouvu. Autor poskytuje licenční smlouvou oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci) k jednotlivým způsobům užití díla nebo ke všem způsobům uvedeným v 12 AZ (katalog práv). Licence u licenční smlouvy nakladatelské 10 právní servis

11 podle 56 AZ zahrnuje právo na rozmnožování díla a rozšiřování díla (rozmnoženin). Pokud tedy nakladatel hodlá získat širší rozsah práv dílo užít (například právo na sdělování veřejnosti prostřednictvím počítačové sítě Internet) nebo dílo zpracovat, přeložit, je třeba zvláštního ujednání. Neobsahuje-li licenční smlouva ujednání, ke kterým způsobům se licence poskytuje, má se za to, že byla poskytnuta k takovým způsobům užití, jak je to nutné k dosažení účelu smlouvy. Autor však nikdy nemůže poskytnout oprávnění k výkonu práva dílo užít způsobem, který není v době uzavření smlouvy znám. Tím je zakotvena právní zásada zákazu vzdání se práva, které vznikne teprve v budoucnu. AZ stanoví, že nabyvatel licence je povinen licenci využít, pokud ve smlouvě není ujednáno jinak. Lze tedy sjednat licenci pouze jako opravňující bez závazku k jejímu využití. Dosavadní nakladatelská smlouva byla ze zákona zavazující. Licenci lze poskytnout jako výhradní nebo nevýhradní ( 47 AZ). Nevyplývá-li ze smlouvy jinak, má se za to, že jde o licenci nevýhradní. To však neplatí u licenční smlouvy nakladatelské, kde je licence ze zákona naopak výhradní, může však být sjednána i jako nevýhradní. Při rozmnožování a rozšiřování díla v periodické publikaci se má za to, že jde o licenci nevýhradní. Licence k užití díla může být sjednána v rozsa hu omezeném nebo neomezeném. Omezení rozsahu licence spočívá zejména v omezení množství, místa nebo času. Možnost sjednání neomezené licence pro nakladatelskou praxi znamená, že licenční smlouva již nemusí obligatorně obsahovat náklad (počet rozmnoženin). Nebude-li však výslovně sjednáno, že licence není omezena počtem rozmnoženin, nastupuje zákonná úprava 50 odst. 3 písm. c), kde je množstevní rozsah licence omezen na množství, které je obvyklé u daného druhu díla a způsobu užití. Rovněž platí, že nebude-li sjednáno konkrétní omezení nebo výslovně neomezená licence pro územní a časový rozsah licence, nastupuje zákonná úprava 50 odst. 3 písm. a) a b), kde se omezuje rozsah licence na území České republiky a na dobu obvyklou u daného druhu díla a způsobu užití, nikoliv však na dobu delší než 1 rok od poskytnutí licence nebo odevzdání díla. Důležité pro nakladatele je ustanovení 50 odst. 4, kde je uvedeno, že pokud licenční smlouva nestanoví jinak, tak licence k rozmnožování díla zahrnuje oprávnění k pořízení rozmnoženin přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, a pokud jde o rozmnoženiny v elektronické formě, jak ve spojení on-line, tak off-line. Všechny tyto rozmnoženiny lze pořídit na základě licenční smlouvy nakladatelské, pokud v ní není omezení pouze na knižní vydání díla. Licenční smlouva je ze zákona úplatná, výše odměny musí být ve smlouvě sjednána nebo v ní musí být alespoň stanoven způsob jejího určení ( 49 AZ). Podle nové úpravy lze sjednat i bezúplatnou licenci, což stávající úprava neumožňovala a takové ujednání způsobovalo neplatnost nakladatelské smlouvy. Pro stanovení odměny zákon preferuje způsob, kdy je odměna dohodnuta v závislosti na výnosech z využití licence. Autorovi v této souvislosti přiznává právo na kontrolu příslušné účetní nebo jiné dokumentace ke zjištění skutečné výše odměny. Pokud nabyvatel licence označí takové informace za důvěrné, nesmí je autor prozradit třetí osobě či využít pro své potřeby v rozporu s účelem, ke kterému byly poskytnuty. Nabyvatel má ze zákona povinnost pravidelného vyúčtování odměny, a to minimálně jednou ročně. Licenční odměna může být sjednána i jiným, než výnosovým způsobem (např. podle rozsahu AA, počet děl, paušální částkou apod.). Je-li takto sjednaná odměna ve zřejmém nepoměru k zisku z využití licence a významu díla pro dosažení takového zisku, vzniká autorovi nové právo na přiměřenou dodatečnou odměnu. Toto právo autora lze smluvně vyloučit. Zákon upravuje oprávnění nabyvatele licence, poskytnout licenční práva (zcela nebo zčásti) třetí osobě (podlicence) nebo licenci převést na třetí osobu (postoupení licence), a to jen se souhlasem autora ( 48 AZ). Při poskytnutí podlicence nedochází ke změně smluvních stran v licenční smlouvě, při postoupení licence dochází ke změně na straně nabyvatele licence. Nabyvatel licence nesmí dílo upravit či jinak měnit, ani jeho název nebo označení autora, ledaže bylo ujednáno jinak nebo jde-li o takovou úpravu či jinou změnu díla nebo názvu, u které lze spravedlivě očekávat, že by k ní autor vzhledem k okolnostem užití svolil. To platí i při spojení díla s jiným dílem i pro zařazení díla do díla souborného. Proto je vhodné v licenční smlouvě možnost oprávněného zásahu nabyvatele licence do díla upřesnit. Nově je upraveno právo autora na odstoupení od smlouvy jednak pro nečinnost nabyvatele licence ( 53 AZ), jednak pro změnu přesvědčení autora ( 54 AZ). Právo na odstoupení od smlouvy pro nečinnost nabyvatele má autor pouze, byla-li poskytnuta licence jako výhradní (ať již zavazující nebo pouze opravňující) a nabyvatel nevyužívá licenci vůbec nebo nedostatečně. Toto právo autora nemůže být smluvně vyloučeno. Autor může odstoupit od smlouvy teprve po- právní servis 11

12 té, kdy nabyvatele vyzve k využití licence a upozorní na možnost odstoupení od smlouvy. Toto právo může autor uplatnit až po uplynutí dvou let od poskytnutí licence (nebo odevzdání díla), u příspěvků do periodického tisku s denní periodicitou činí tato lhůta tři měsíce, u ostatních periodik jeden rok. Zákon stanoví povinnost autora vrátit nabyvateli již poskytnutou odměnu nebo její část a nahradit škodu vzniklou nabyvateli odstoupením od smlouvy. Pokud byla licence sjednána jako zavazující (nabyvatel byl povinen licenci využít a tuto povinnost porušil), zůstává autorův nárok na odměnu nedotčen. Autor může rovněž písemně odstoupit od smlouvy, jestliže dílo již neodpovídá jeho přesvědčení a zveřejněním by byly značně nepříznivě dotčeny jeho oprávněné osobní zájmy. Toto oprávnění se týká pouze díla dosud nezveřejněného. Autorův nárok na zaplacení odměny zůstává zachován za stejných podmínek jako při odstoupení od smlouvy pro nečinnost nabyvatele a autor je povinen nahradit nabyvateli škodu, která mu odstoupením vznikla. AZ zajišťuje autorovi nárok na alespoň jednu rozmnoženinu díla, pokud to lze na nabyvateli licence spravedlivě požadovat a je-li to obvyklé. Dosud byl tento nárok pouze nárokem smluvním. Ustanovení 56 pro licenční smlouvu nakladatelskou upravuje rovněž speciální právo autora na autorskou korekturu. Autorskou korekturu zákon vymezuje jako drobné tvůrčí změny díla, které nevyvolají na straně nabyvatele potřebu nepřiměřených nákladů nebo nezmění-li se jimi povaha díla. Zůstává zachováno právo autora na odstoupení od smlouvy pro případ, že nabyvatel neumožní autorovi provedení autorské korektury a dojde tak k užití díla způsobem snižujícím jeho hodnotu. Licence zaniká uplynutím doby, na kterou byla poskytnuta. Pokud dojde k zániku právnické osoby, které byla udělena licence, přecházejí práva a povinnosti ze smlouvy na jejího právního nástupce, pokud to licenční smlouva nevylučuje. Byla-li licence poskytnuta fyzické osobě, přecházejí práva z licenční smlouvy na dědice, jen pokud to licenční smlouva připouští. Je tedy stanoven odlišný právní režim s ohledem na právní povahu nabyvatele licence. Zvláštní úpravu zániku licence má licenční smlouva nakladatelská ( 56 odst. 5). V případě, že byl množstevní rozsah licence omezen na určitý počet rozmnoženin a tyto rozmnoženiny byly rozebrány před uplynutím doby, na kterou byla licence udělena, licence zaniká. K zániku licence nedojde, dohodnou-li se smluvní strany na zvýšení množstevního rozsahu do šesti měsíců ode dne, kdy autor k takové změně smlouvy nabyvatele vyzve. Je třeba si uvědomit, že zánikem licence zaniká i oprávnění k rozšiřování již zhotovených rozmnoženin díla (neprodaný náklad). Proto by licenční smlouva měla na tuto situaci pamatovat a upravit způsob, jak bude s takovými rozmnoženinami naloženo. Tento článek by měl přinést pro nakladatele alespoň základní orientaci v nové autorskoprávní úpravě a napomoci kvalitnějším smluvním vztahům mezi autory a nakladateli. kaleidoskop Co nového na trhu s papírem OSPAP informuje Uplynul další měsíc, který s sebou přinesl několik novinek na trhu papírů a kartonů. Některé z nich byly více či méně očekávány a předpokládány, některé byly vcelku překvapivé. Do první skupiny bezesporu patří mírné oživení poptávky na trhu, spojené zřejmě mj. s připravovanými akcemi typu veletrhů. Tento vývoj s sebou přinesl zvýšení objemu zakázek v tiskárnách, jejichž provoz byl v prvních měsících roku poněkud omezen nebo zaměřen více na zakázky merkantilního charakteru. Ve výrobním řetězci se to ovšem dále projevilo i u dodavatelů papíru, a to jak u výrobců samých, tak u distributorů. Lze snad tedy s mírnou nadsázkou konstatovat, že hubená léta ve smyslu slabého obchodu už jsou za námi a můžeme očekávat zlepšení situace v poptávce. Bohužel však stále platí, že potřeba publikačních papírů v r bude pravděpodobně obecně nižší než loni. Záleží tedy na českých nakladatelích a vydavatelích, kolik titulů budou tisknout a v jakých nákladech. Blíží se sezona tisku učebnic pro základní a střední školy, od které si tiskárny slibují zlepšení situace v zakázkovém naplnění svých provozů. Věřme, že tento tržní segment nepopře své obvyklé zákonitosti a učebnice se skutečně dostanou do tisku a na trh včas. Druhým okruhem změn na trhu papíru jsou jistě změny v nabídce, patrné především u nenatíraných bezdřevých papírů. V minulém čísle KaN (s. 2 3) jsme hovořili o tom, že lze očekávat cenový i kapacitní posun. Důvodem pro to je především nižší 12 právní servis / kaleidoskop

13 poptávka, v druhé řadě i avizovaná změna cen surovin. Prognóza se skutečně potvrdila a ceny u všech výrobců i dodavatelů ofsetových papírů o několik procent poklesly cenové diference závisí na druhu a výrobci samém. Dnes situace nasvědčuje tomu, že další vývoj by neměl být nikterak překotný; po uvedeném cenovém poklesu ohlašují papírny stabilizaci cen na celé 2. čtvrtletí. Potvrdilo se i očekávané snížení cen celulózy jako základní suroviny pro výrobu ofsetových papírů a kartonů s tím, že další vývoj ceny této komodity je stále nejistý. Výrobci hovoří o tom, že pokles by se měl zastavit v dubnu a časová platnost jejich nabídek tomu zatím odpovídá. Jakákoli další prognóza by se ukázala pravděpodobně jako nepřesná, proto budeme situaci dále velmi pozorně sledovat (i v dalším čísle najdete aktuální informaci). Potud tedy změny, které byly očekávány. Došlo ovšem i k mírnému poklesu cen natíraných bezdřevých papírů, který se nijak nezakládá na změnách cen výrobců, a jedná se zřejmě o cenové spekulace na trhu dovozců. Nelze ani říci, že by šlo o časový předstih očekávaného chování výrobců, neboť dosud nebylo ohlášeno snížení cen křídy a podle posledních informací se v nejbližší době ani nepředpokládá. Pokud jde tedy pouze o obchodní záměr distributorů, je zapotřebí jej tak chápat a počítat kdykoli s možnou změnou. Faktem je, že uvedené cenové poklesy jsou aplikovány pouze na některé druhy křídy, popř. na omezené množství a formáty. Záleží potom na zákazníkovi, v jaké oblasti kvality a potřeb se pohybuje a jaké zadání pro svou zakázku zvolí. Řešení tedy nechme na něm, nabídka na trhu je dostatečně široká. Za zmínku jistě stojí i situace v nabídce dřevitých papírů, zvl. LWC a SC. Zdá se, že nedostatek kapacity už není nijak katastrofální, objevují se dokonce nabídky mimo dlouhodobé kontrakty. Nabídka je obecně větší a dostačuje poptávce. Pokud jde o novinový papír, obdobná změna zatím nenastala a pro příští měsíce se zvýšení nabídky nechystá. Tolik k aktuální situaci na trhu papírem. Ještě chci krátce informovat o prezentaci pro nakladatele, kterou plánuje OSPAP na začátek května. Rádi bychom vám představili svou širokou nabídku a spojili tuto akci především s pracovní konzultací, při které jistě dojde k výměně řady užitečných informací. Pracovní setkání se bude konat v sídle firmy OSPAP v Praze Hostivaři, termín upřesníme. Budeme velmi rádi, osvědčí-li se plánovaná akce přínosem pro všechny zúčastěné strany a stane-li se základem nové tradice obchodních setkání. Závěrem bych vám ráda popřála hodně obchodních úspěchů v jarním kole veletrhů a těším se na setkání s vámi v našem stánku na Světě knihy Ing. Marie Kotrlá OSPAP Praha Nový mezinárodní adresář nakladatelů V loňském roce vyšlo už 27. vydání mezinárodního adresáře nakladatelů (PIID Publishers International ISBN Directory), jehož vydavateli jsou Mezinárodní agentura ISBN se sídlem v Berlíně, nakladatelství K. G. Saur z Mnichova a americké nakladatelství R. R. Bowker z New Providence. Podklady připravují především národní agentury ISBN, kterých dnes ve světě funguje už 134; některé na jazykovém nebo teritoriálním principu evidují nakladatele z více zemí. Loni tak přibyly podklady z Ázerbájdžánu, Bhútánu, Dominikánské republiky, Haiti, Libanonu, Macaa, Malty a z Nepálu. Právě díky pomoci národních agentur ISBN se obdivuhodně rychle podařilo databázi nakladatelů rekonstruovat. V roce 1999 na podzim došlo totiž k jejímu kolapsu. Nový světový soupis nakladatelů obsahuje kontakty na téměř půl milionu nakladatelských subjektů z 210 zemí včetně těch, které se dosud nezapojily do systému ISBN. Celkem se jedná o vydavatelů knih, z nichž bylo aktivních a oznámilo ukončení činnosti. Oproti předchozímu vydání tedy došlo k téměř 10% nárůstu podchycených vydavatelů knih. Tištěná verze má rozsah 4000 stran ve třech svazcích. Vydavatelé soupisu při průzkumu využívání této příručky, který provádělo nakladatelství K. G. Saur, dospěli k překvapivému zjištění, že 80 % zájemců stále upřednostňuje tištěnou verzi před vydáním na CD ROM, které sice umožňuje rychlejší vyhledávání (v posledních dvou tištěných verzích např. již nevyšel abecední rejstřík podle názvů nakladatelů bez ohledu na zemi původu), ale zájem o elektronickou verzi je mizivý. Podle podkladů Národní agentury ISBN zpracoval: -JaC- kaleidoskop 13

14 ALBATROS PŘEDÁVAL VÝROČNÍ CENY ZA ROK 2000 V Klubu Lávka na Novotného lávce v Praze byly 11. dubna slavnostně předány výroční ceny nakladatelství. Již potřetí byla udělena zvláštní cena za celoživotní práci s dětskou knihou Albatros 2001 a poprvé cena za výchovnou práci s dětskou knihou Litera Výroční cenu za rok 2000 obdržel KAREL ŠIKTANC za knihu O dobré a o zlé moci, FRANTIŠEK SKÁLA, ml., za ilustrace ke knize Karla Šiktance O dobré a o zlé moci a VLADIMÍR VIMR za grafickou úpravu knihy Jiřího Tomka Bohové a faraoni s přihlédnutím také ke grafické úpravě knihy K. Šiktance Odobré a o zlé moci. Čestné uznání za rok 2000 si odnesli JAROMÍR KINCL za knihu Heřmánek a Mařinka a JIŘÍ FIXL za ilustrace a grafickou úpravu knihy Miloše Kratochvíla Potkal kočkodán kočkonora. Cenu za celoživotní práci s dětskou knihou - ALBATROS 2001 nakladatelství udělilo ZDEŇKU MILEROVI, jež letos oslavil osmdesáté narozeniny. Víc než padesát let svého života ilustruje knížky pro nejmenší a jeho postavičky znají děti na celém světě. Cenu za výchovnou práci s dětskou knihou - LITERA 2001 za dlouholetou úspěšnou práci pro Klub mladých čtenářů získala LUDMILA HOBZOVÁ, která už plných 37 let pracuje s dětskou knihou a jejími čtenáři. ova Splněná přání Michala Rybky V Opatovické ulici na Praze 1 se v polovině března usídlila další kavárna s rybím jménem. Po známé Velrybě jde tentokrát o CAFÉ RYBKA (roh ulice Křemencovy a Opatovické), která se od té předešlé liší především tím, že součástí kavárny je malé, ale příjemné knihkupectví. Za vznikem podniku stojí Michal Rybka, majitel úspěšného nakladatelství Rybka Publishers, hudebního klubu Vagon na Národní třídě a kavárny Euforie v Italské ulici, která je určená mladým lidem. Na otázku, proč tak široký podnikatelský záběr, M. Rybka odpověděl, že ho vždy, kromě vydávání knih lákaly další dvě aktivity - chtěl mít hudební klub a kavárnu. A tak to je, dodal. Od otevření kavárny RYB- KA ještě sice neuplynulo moc času, přesto mne zajímalo, jestli ji lidé registrují: Začíná se ukazovat, že se návštěvníkům tady líbí. Kombinace knih a kavárenských stolků je opravdu zvláštní. Naplnit kavárnu je samozřejmě snazší, než naučit lidi, aby si sem chodili kupovat knížky. Mnozí si je prohlížejí, prolistují a tím to končí. Byť jsme malým knihkupectvím, kromě knih vlastního nakladatelství nabízíme tituly mnoha dalších vydavatelů a široké spektrum novin a časopisů. A naší snahou je na žádost zákazníka zajistit i knihu, kterou právě v knihkupectví nebudeme mít. Původním povoláním Michala Rybky byla překladatelská činnost. Na filozofické fakultě vystudoval překladatelský obor, několik let pracoval jako překladatel na volné noze z angličtiny, francouzštiny a němčiny, pak nastoupil do Knižního klubu, později v nakladatelství Pragma působil jako šéfredaktor. V roce 1997 se rozhodl jít vlastní cestou a založit nakladatelství. Hned na první tituly a především na knihy z ediční řady Zvíře v nás měl jejich vydavatel šťastnou ruku. Dnes má na svém kontě asi 60 titulů od nekomerční až po hodně komerční literaturu, jak sám říká. S jakým finančním kapitálem nakladatelství vzniklo mi pan Rybka odpověděl: Začínal jsem na zelené louce, byl jsem o něco mladší, dobrodružnější, takže jsem šel do rizika... Vydal jsem šest knížek, na stole se mi objevily faktury za Kč a já měl jen devadesát tisíc. Měl jsem štěstí a dobré dohody s distributory, takže se mi povedlo situaci zvládnout, nedostal jsem se do žádného velkého průšvihu. Ale dnes bych to už nemohl udělat. Neměl bych už na to nervy. Platební neschopnost je začarovaný kruh, který se vrací... Přejme Michalu Rybkovi, aby se mu ve všech aktivitách dařilo, aby se knihkupectví s kavárničkou RYB- KA stalo místem schůzek a posezení přátel, a také vysněným místem pro milovníky knih. Zapsala Olga Vašková jak vyslovovat cizí jména Na přípravě této rubriky spolupracujeme s Jednotou tlumočníků a překladatelů. Brunton, Paul [brantn, pól]: Zápisky Paula Bruntona [póla brantna] Couperová, Heather [kuprová, hethr] Henbest, Nigel [henbest, najdžl]: Encyklopedie vesmíru Dale, Jenny [dejl, dženy]: Jasonovo [džejsnovo] tajemství Desbordes Valmorová, Marceline [debord valmórová, marslin]: Knížka něžností Deveraux Jude [devró, džúd]: Anděl pro Emily Gentry, Lee [džntry, lí]: Noc dvojího úplňku Mollon, Phil [molon, fil]: Freud a syndrom falešné paměti Nothombová, Amélie [notombová, amélí]: Vrahova hygiena Petrie, John [petrí džon]: Písař Small, Bertrice [smól, bértis]: Milovaná Wodehouse, Pelham Grenville [uodhaus, pelhm grenvil]: Dusné počasí 14 kaleidoskop

15 z činnosti SČKN Představenstvo schválilo za nové členy: nakladatelství Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků, Praha nakladatelství Dokořán, Praha Členství ve Svazu ukončilo knihkupectví GEM z Pardubic, nakladatelství Santal z Liberce, tiskárna Augusta z Litomyšle a nakladatelství Solus z Písku. Představenstvo projednalo a odsouhlasilo návrh statutu řízení společnosti Svět knihy, s.r.o.,a také připravilo návrh statutu odborných komisí. Podle dílčích informací, které nám sdělil Jan Vašut, se sociologický průzkum knihkupectví v ČR, probíhající pod patronací SČKN, těšil nečekané vstřícnosti oslovených firem. Svědčila o tom i poměrně vysoká návratnost distribuovaných dotazníků již před koncem března. Akce vzbuzuje velkou pozornost médií a nemenší očekávání zajímavých výsledků. Na stránkách KaN, stejně jako na webové stránce Svazu, s nimi a s jejich interpretací budete v plné šíři seznámeni. Ke konci by se také měly již chýlit přípravné práce na nové podobě knižní hitparády, která se bude každý týden za pomoci Internetu sestavovat na základě hlášení jednotlivých knihkupeckých firem. Zástupcem SČKN v porotě soutěže Slovník roku, kterou organizuje Jednota tlumočníků a překladatelů a jejíž vítězové budou vyhlášeni v září ke dni sv. Jeronýma, patrona překladatelů, představenstvo jmenovalo dr. Ivo Železného. 4. dubna 2001 se znovu sešla nezávislá komise Svazu pro udělování Ceny Nadace Český literární fond za mimořádný počin v oblasti vydávání a šíření knih, aby z okruhu již v únoru nominovaných kandidátů určila laureáta, který tuto cenu na návrh SČKN získá v letošním roce. Slavnostní vyhlášení proběhne tradičně v Míčovně Pražského hradu na přelomu května a června. Na konci března, tedy v době, kdy vznikaly tyto texty, a zhruba týden před uzávěrkou nově vyhlášené fotografické soutěže Čtenář v objektivu (momentka s knihou), se organizátorům ze Světa knihy sešlo již asi 100 fotografických prací, několik dokonce i od účastníků ze zahraničí. S vítěznými fotografiemi, ale i těmi, co si přímo palmu vítězství neodnesly, se budou moci seznámit návštěvníci veletrhu Svět knihy na samostatné výstavce v prostorách Průmyslového paláce na Výstavišti. Do vrcholového orgánu chystané společnosti Litera, která by měla v příštích letech i za pomoci sdělovacích prostředků na veřejnosti více prezentovat knižní kulturu, představenstvo za SČKN navrhlo dr. Iva Železného a Petra Michálka. Představenstvo rozhodlo, že program pro generování čárového kódu na knihy (EAN společně s IS- BN) bude členům Svazu poskytován zdarma; nečlenům se bude účtovat manipulační poplatek 100 Kč. Představenstvo SČKN na svém 4. zasedání v roce 2001 mj. projednávalo podnět člena Svazu, který předložil podklady svědčící o zcizení autorských práv na jeho knihu jedním z ruských nakladatelů. Na partnerskou organizaci Sdružení nakladatelů Ruska, byla zaslána žádost o zjednání nápravy a pomoci při zamezení tomuto neetickému jednání. V případě, že by naše intervence zůstala bez odezvy, budou podniknuty další právní kroky. Na sekretariát SČKN se obrátil ředitel knižního veletrhu ve Frankfurtu, pan Lorenzo Rudolf, se žádostí o pomoc, zda by se Česká republika nemohla už v příštím roce zhostit role ústřední země veletrhu (zatím to bylo předběžně plánováno na rok 2004). Vzhledem k tomu, že k této oficiální prezentaci každé země jsou nutné vládní garance, které také vyžadují vyčlenění mimořádných finančních prostředků ze státního rozpočtu, byly L. Rudolfovi předány příslušné kontakty na ministerstva zahraničních věcí a kultury a prezidentskou kancelář. PŘÍPRAVA VALNÉ HROMADY Měsíc březen představenstvo věnovalo především intenzívní přípravě valné hromady, která proběhne, jak už o tom několik měsíců pravidelně informujeme na stránkách KaN, 21. dubna 2001 v budově Českého svazu vědeckotechnických společností na Novotného lávce. Začátkem dubna se ještě členům s předstihem ro- z činnosti SČKN 15

16 zesílaly k prostudování základní dokumenty, o kterých by se na valné hromadě mělo jednat, a to výsledky hospodaření Svazu za rok 2000 a návrh rozp o č t u za rok Pozvánky k účasti byly také rozeslány hostům z MK ČR a vrcholovým představitelům těch profesních organizací, se kterými je SČKN během roku nejčastěji v kontaktu, např. Českému centru mezinárodního PEN klubu, Obci spisovatelů, Obci překladatelů, Nadaci Český literární fond atd. Vzhledem k přirozené obměně členů představenstva budou i letos probíhat doplňovací volby, tentokrát náhradníka do nakladatelské sekce a člena kontrolní komise. Bylo by proto vítané, kdyby členové Svazu nahlásili své kandidáty přímo sekretariátu SČKN, abychom mohli doplnit kandidátky nebo aby své návrhy vznesli přímo v průběhu valné hromady. Nutným předpokladem zvolení je však osobní účast příslušného kandidáta při jednání valné hromady; pouze ve výjimečných případech může volební komise připustit volbu bez přítomnosti navrženého kandidáta. Schůzi bude řídit předseda knihkupecké sekce Jiří Seidl. Byli rovněž stanoveni mluvčí jednotlivých programových bloků. Aktivity jednotlivých odborných komisí představí jejich určení mluvčí. Prosíme všechny účastníky valné hromady, aby u prezence nahlásili změny kontaktů na sebe, zejména své nové mailové adresy. To, že bezpodmínečnou podmínkou účasti s možností hlasovat, a tak spoluurčovat další směry činnosti Svazu, je uhrazení členských příspěvků za rok 2001, všichni jistě vědí. PLAKÁT KE SVĚTOVÉMU DNI KNIHY Komise SČKN pro propagaci, nábor a služby členům (KOPR) připravila u příležitosti letošního Světového dne knihy a autorských práv (23. dubna) nový plakát, který využívá kresbu známého karikaturisty Jiřího Slívy. Plakát by se měl do knihkupectví, knihoven a škol distribuovat počátkem dubna Poprvé podobně zaměřený plakát vydal Svaz v roce Je zajímavé, že si ho v únoru tohoto roku vyžádala i oficiální koordinátorka Kanadského světového dne knihy Heather Wileyová z Fondu kanadských spisovatelů. V Kanadě u příležitosti tohoto mezinárodního svátku knihy totiž připravovali souhrnný materiál, který měl obsahovat soupis a reprodukce všech tiskovin, které po celém světě k připomenutí Světového dne knihy vyšly. Pokud kolegové z Kanady splní svůj slib, rádi bychom vám na stránkách KaN z této publikace představili alespoň reprodukce těch nejzajímavějších edičních počinů. Příspěvky připravil Jaroslav Císař Oprava: Tisková konference k odměnám za kopírování knih, o které jsme přinesli referát v minulém čísle KaN (s. 4), se nekonala 6. ledna 2001, jak je uvedeno, ale 26. ledna. Redakce se za tuto nepřesnost omlouvá. informační servis Změny adres: Nakladatelství BB art oznamuje novou e mailovou adresu: Nakladatelství LEDA, spol. s r.o., sídlí od 1. dubna 2001 na adrese: Štěpánská 33, Praha 1 tel.: , e mail: Nakladatelství Dr. Karel Černý Sobotáles oznamuje změnu telefonních kontaktů: RNDr. Karel Černý Nakladatelství SOBOTÁLES, sídlo: U Slavie 4, Praha 10 tel.: Kancelář: Mostecká 9, Praha 1: nový tel./fax: Nová adresa odbyt. útvaru: Arménská 14/1374, Praha 10 (vchod dvorem z ul. Kavkazská), tel./fax: , e mail: Nakladatelství Makropulos, s.r.o., se přestěhovalo do nových prostor a zároveň změnilo obchodní firmu: Galén kompas, s.r.o., Na Bělidle 34/252, Praha 5 Zkušená redaktorka odborné a populárně naučné literatury (s vydavatelskou praxí) nabízí externí spolupráci. Redakce, jazyková úprava, korektury. E mail: tel./fax: UPOZORNĚNÍ Od letošního roku chceme s jistým časovým posunem uveřejňovat KaN na Internetu. Pokud by některý z našich autorů nesouhlasil s publikováním svého článku i v elektronické podobě, musí to při předávání rukopisu redakci sdělit. Děkujeme za po- 16 z činnosti SČKN / informační servis

(1) Právo autorské k dílu vzniká okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě.

(1) Právo autorské k dílu vzniká okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě. Vznik díla 9 Vznik práva autorského (1) Právo autorské k dílu vzniká okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě. (2) Zničením věci, jejímž prostřednictvím je dílo vyjádřeno,nezaniká

Více

Výtah z autorského zákona. Zdeněk Žabokrtský

Výtah z autorského zákona. Zdeněk Žabokrtský Výtah z autorského zákona Zdeněk Žabokrtský Autorské právo ve smyslu objektivním: soubor právních norem upravujících vytvoření a užití díla ve smyslu subjektivním: autorova oprávnění ve vztahu k vytvoření

Více

LICENČNÍ SMLOUVY LICENČNÍ Část 4 Hlava II, Část 4 Díl 2, oddíl 5 NOZ

LICENČNÍ SMLOUVY LICENČNÍ Část 4 Hlava II, Část 4 Díl 2, oddíl 5 NOZ LICENČNÍ SMLOUVY Část 4 Hlava II, Díl 2, oddíl 5 NOZ 2358-23892389 LICENCE ZAVEDENÍ JEDNOTNÉHO POJMU PRO CELOU OBLAST DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V PRÁVU PRŮMYSLOVÉM VŠAK JINÝ ZPŮSOB VZNIKU I JINÝ OBSAH REGISTRACE

Více

Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení

Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. advokát a společník Advokátní kanceláře Kříž a partneři s.r.o. odborný asistent Ústavu autorského práva,

Více

Autorskoprávní ochrana designu

Autorskoprávní ochrana designu Autorskoprávní ochrana designu JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. Právnická fakulta Masarykovy univerzity únor 2012, Brno 1 Kde lze nalézt právní úpravu? zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa

Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Pavel Tůma Obsah A. Práva související 1. Právo výkonných umělců 2. Právo výrobců zvukových a zvukově

Více

Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Chráněno právem autorů? Ne!!

Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Chráněno právem autorů?  Ne!! Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Práva související a kolektivní správa Pavel Tůma Obsah A. Práva související 1. Právo výkonných umělců 2. Právo výrobců zvukových a zvukově

Více

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH PŘEHLED TÉMAT AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH Mgr. Jiří Slavík Související právní předpisy Dílo Autorské právo Některá zvláštní díla Omezení autorského práva Licenční smlouva Ochrana autorského

Více

AUTORSKÁ PRÁVA. Mgr. Alena Kodrasová, právník. Advokátní, patentová a známková kancelář KUDRLIČKA & SEDLÁK 2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK

AUTORSKÁ PRÁVA. Mgr. Alena Kodrasová, právník. Advokátní, patentová a známková kancelář KUDRLIČKA & SEDLÁK 2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK AUTORSKÁ PRÁVA Mgr. Alena Kodrasová, právník Advokátní, patentová a známková kancelář KUDRLIČKA & SEDLÁK 2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK Zařazení do systému Práva k nehmotným statkům - práva průmyslová - práva

Více

LICENČNÍ SMLOUVA NAKLADATELSKÁ

LICENČNÍ SMLOUVA NAKLADATELSKÁ Příloha 3 Směrnice děkana č. 12/2015 Smlouva číslo: xx/xxx/matfyzpress Při odpovědi uveďte toto jednací číslo LICENČNÍ SMLOUVA NAKLADATELSKÁ Univerzita Karlova IČ: 00216208 se sídlem Ovocný trh 3-5, Praha

Více

1. Předmět a účel Rámcové licenční smlouvy

1. Předmět a účel Rámcové licenční smlouvy Veřejná vysoká škola adresa vč. PSČ jejímž jménem jedná (dále jen Nabyvatel ) a.. rodné číslo:.. adresa.. (dále jen Autor nebo Výkonný umělec ) uzavírají Rámcovou licenční smlouvu o užití školních děl

Více

Autorské právo

Autorské právo Autorské právo 16. 10. 2012 Mgr. Bc. Adam Ptašnik, Ph.D. Elektronická advokátní kancelář, Ostrava Zaměření workshopu Ochrana autorského práva v souvislosti s odbornými publikacemi internetem Obsah workshopu

Více

OBSAH. Úvod 1 Novela autorského zákona 3. Obecně o autorském právu 9. Kořeny autorského práva na území České republiky 15 Prameny autorského práva 19

OBSAH. Úvod 1 Novela autorského zákona 3. Obecně o autorském právu 9. Kořeny autorského práva na území České republiky 15 Prameny autorského práva 19 OBSAH Úvod 1 Novela autorského zákona 3 1.1. Proč novela vznikla 3 1.2. Co je smyslem novely 3 1.3. Co novela autorského zákona upravuje 4 Obecně o autorském právu 9 2.1. Začlenění autorského práva do

Více

Legislativní rámec rešerší (představení právního výkladu) 210 mm

Legislativní rámec rešerší (představení právního výkladu) 210 mm 1 Zákon č.257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (dále jen knihovní zákon ), + prováděcí vyhláška knihovního zákona č.88/2002 Sb. zákon č.101/2000

Více

Autorský zákon ve školním prostředí 25. 11. 2009, Ostrava Jiří Plešek Univerzitní knihovna OU http://knihovna.osu.cz jiri.plesek@osu.cz Obsah prezentace I. TEORETICKÁ ČÁST Autorský zákon Autorská práva

Více

Základy redakční práce. Eva Dibuszová Vydavatelství VŠCHT Praha ICT Press Tel:

Základy redakční práce. Eva Dibuszová Vydavatelství VŠCHT Praha ICT Press   Tel: Základy redakční práce Eva Dibuszová Vydavatelství VŠCHT Praha ICT Press E-mail: eva.dibuszova@vscht.cz Tel: 220 44 3071 Vydavatelský blok Jak funguje vydavatelství Ekonomické minimum Základní právní normy

Více

ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ. Předmět úpravy Text zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ

Více

PRÁVO VÝROBCE PRÁVO ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU K JEHO ZÁZNAMU 75-78

PRÁVO VÝROBCE PRÁVO ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU K JEHO ZÁZNAMU 75-78 PRÁVO VÝROBCE ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU K JEHO ZÁZNAMU 75-7878 ZVUKOVÝ ZÁZNAM JE VÝLUČNĚ SLUCHEM VNÍMATELNÝ ZÁZNAM ZVUKŮ VÝKONU VÝKONNÉHO UMĚLCE ČI JINÝCH ZVUKŮ, NEBO JEJICH VÝJÁDŘENÍ VÝROBCE ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU

Více

Základy autorského práva

Základy autorského práva Základy autorského práva v rámci realizace projektu MŠMT a NIDM Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání Školení regionálních koordinátorů - časopis KPŽ 29. Července 2009 Jan Menšík

Více

Autorské právo. Ing. Jarmila Strážnická asistent manažera duševního vlastnictví

Autorské právo. Ing. Jarmila Strážnická asistent manažera duševního vlastnictví Autorské právo Ing. Jarmila Strážnická asistent manažera duševního vlastnictví Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/09.0009 Tento projekt je spolufinancován

Více

Zpráva o činnosti Vydavatelství Univerzity Pardubice za rok 2013 1/5

Zpráva o činnosti Vydavatelství Univerzity Pardubice za rok 2013 1/5 Zpráva o činnosti Vydavatelství Univerzity Pardubice za rok 2013 1/5 Úvod Činnost Vydavatelství Univerzity Pardubice (dále jen vydavatelství) je vymezena zejména zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách,

Více

ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ. Předmět úpravy. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1) a upravuje

ČÁST PRVNÍ PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ. Předmět úpravy. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1) a upravuje Úplné znění zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 81/2005 Sb., č.

Více

Legenda smluvního vzoru

Legenda smluvního vzoru Legenda smluvního vzoru Text psaný kurzivou se užívá tam, kde z uvedených variant je třeba jednu zvolit a ostatní vyškrtnout. Text psaný šedou barvou se užívá u ustanovení, jejichž uvedení ve Smlouvě doporučujeme,

Více

Licenční smlouva nakladatelská. 1. Autor:. Strany se dohodly takto: Čl. I. Prohlášení a sliby odškodnění

Licenční smlouva nakladatelská. 1. Autor:. Strany se dohodly takto: Čl. I. Prohlášení a sliby odškodnění Licenční smlouva nakladatelská 1. Autor:... 2. Nabyvatel: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5 166 28 Praha 6 zastoupená: Ing. Ivana Chválná kvestorka Strany se dohodly takto: Čl. I.

Více

Organizační řád Vydavatelství

Organizační řád Vydavatelství B1-09/5-HN UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI HLAVNÍ NORMA UP (HN) B1-09/5-HN Organizační řád Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Organizační řád VUP popisuje členění VUP na jednotlivé

Více

SMLOUVA o bezúplatném převodu projektové dokumentace a postoupení práv

SMLOUVA o bezúplatném převodu projektové dokumentace a postoupení práv SMLOUVA o bezúplatném převodu projektové dokumentace a postoupení práv č. smlouvy převodce: č. smlouvy nabyvatele: č. smlouvy zpracovatele dokumentace: Smluvní strany: 1. Statutární město České Budějovice

Více

ednictvím distributorů,, nakladatelů a

ednictvím distributorů,, nakladatelů a Akvizice dokumentů prostřednictv ednictvím distributorů,, nakladatelů a knihkupců v Severočesk eské vědecké knihovně v Ústí nad Labem: současn asná problematika knižního trhu Jana Lichtenbergová 8.7.2009

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

ZÁKON. ze dne kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON. ze dne kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů ZÁKON ze dne. 2015 kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 235/2004 Sb., o dani

Více

Právo k duševnímu vlastnictví Práva autorská a práva s autorským právem související Autorské

Právo k duševnímu vlastnictví Práva autorská a práva s autorským právem související Autorské Právo k duševnímu vlastnictví Duševní vlastnictví jako celek je nástrojem rozvoje celé společnosti, umožňuje pokrok technický kulturní i obecněji socioekonomický. Ve své šíři zahrnuje vynálezy, ochranné

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

OPEN ACCESS. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Proč open access?

OPEN ACCESS. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Proč open access? OPEN ACCESS Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz Proč open access? ústřední myšlenka výsledky výzkumu financovaného z veřejných zdrojů dostupné veřejnosti lepší přístup je základem pro přenos, vytváření

Více

Autorské právo a činnost ČIŽP. Prášily, 25.5.2012. Mgr. Iva Kučerová, právní odbor Ř ČIŽP kucerova_iva@cizp.cz

Autorské právo a činnost ČIŽP. Prášily, 25.5.2012. Mgr. Iva Kučerová, právní odbor Ř ČIŽP kucerova_iva@cizp.cz Autorské právo a činnost ČIŽP Prášily, 25.5.2012. Mgr. Iva Kučerová, právní odbor Ř ČIŽP kucerova_iva@cizp.cz Autorské právo Upraveno v zákoně č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících

Více

Právní aspekty knihovních služeb

Právní aspekty knihovních služeb Právní aspekty knihovních služeb Jaromír Šavelka Konf. EFI NTK, 21. 3. 2012 Přehled přednášky Knihovní databáze Citace Knihovní licence Novela autorského zákona a knihovny Právní aspekty knihovních služeb

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 6/2015 Zásady vydávání, podpory, výroby a distribuce časopisů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SYNCHRONIZAČNÍ LICENCE. Číslo smlouvy: 2057

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SYNCHRONIZAČNÍ LICENCE. Číslo smlouvy: 2057 ! im Ml: l! I -! ;i I 11! Ideri! : f"".-, 't!i! jmoravskoslezský KRA_ - KK/\TkY ) ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) OSA por. CISÍP Ar. os uzavřená mezi těmito smluvními stranami: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SYNCHRONIZAČNÍ

Více

Základy redakční práce. Eva Dibuszová Vydavatelství VŠCHT Praha ICT Press E-mail: eva.dibuszova@vscht.cz Tel: 220 44 3071

Základy redakční práce. Eva Dibuszová Vydavatelství VŠCHT Praha ICT Press E-mail: eva.dibuszova@vscht.cz Tel: 220 44 3071 Základy redakční práce Eva Dibuszová Vydavatelství VŠCHT Praha ICT Press E-mail: eva.dibuszova@vscht.cz Tel: 220 44 3071 Vydavatelský blok Jak funguje vydavatelství Ekonomické minimum Základní právní normy

Více

Autorské právo. JUDr. Hana Kelblová, Ph.D.

Autorské právo. JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. Autorské právo JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. 1 Autorské právo z.č.121/2000 Sb. o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským, účinnost od 1.12.2000, významná novela účinnost 22.5.2006 Upravuje:

Více

LICENČNÍ SMLOUVA I. ÚČEL SMLOUVY

LICENČNÍ SMLOUVA I. ÚČEL SMLOUVY LICENČNÍ SMLOUVA k předmětům chráněným právem duševního vlastnictví, zejména autorským právem a právem průmyslového vlastnictví, uzavřená dle 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE

UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ DATABÁZE METADAT MICHAL REINÖHL m ichal@re inohl.cz 7. R O Č NÍK KO NFERENCE O Š E D É L I T E R AT U Ř E A R E P OZ I TÁ Ř Í CH Prezentace je dostupná pod licencí

Více

Obsah. 1. Předmluva 13

Obsah. 1. Předmluva 13 Právní ochrana prûmyslového a jiného duševního vlastnictví- REPETITORIUM Obsah 1. Předmluva 13 2. Základní pojmy 15 2.1. Pojem vlastnictví 15 2.2. Druhy vlastnictví 15 2.3. Základní práva vlastníka 15

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Informační

Více

Licenční smlouva a smlouva o postoupení práv

Licenční smlouva a smlouva o postoupení práv Licenční smlouva a smlouva o postoupení práv uzavřená podle 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících

Více

Autorské právo v lektorské praxi CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Autorské právo v lektorské praxi CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Autorské právo v lektorské praxi CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Právní úprava duševního vlastnictví Duševním vlastnictvím se rozumí výhradní

Více

Management informačních fondů

Management informačních fondů Management informačních fondů Trh informačních pramenů 1 Trh informačních pramenů specifický segment trhu uspokojování potřeb a požadavků původců a uživatelů obchodní vztahy konkurenční prostředí, dosažení

Více

Licenční smlouva. Varianta A (fyzická osoba) Jméno a příjmení, RČ:... Bydliště:...

Licenční smlouva. Varianta A (fyzická osoba) Jméno a příjmení, RČ:... Bydliště:... Licenční smlouva kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 14a zák. č. 106/1999 Sb. ( zákon o svobodném přístupu k informacím ) a ust. 2358 a násl. a 2371 a násl zák. č. 89/2012 Sb. ( občanský

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

Základy autorského práva

Základy autorského práva INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Základy autorského práva Učební texty k semináři Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) Datum: 19. 3. 2010 Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých

Více

OTÁZKY A ODPOVĚDI K APLIKACI AUTORSKÉHO ZÁKONA 1 VE ŠKOLÁCH

OTÁZKY A ODPOVĚDI K APLIKACI AUTORSKÉHO ZÁKONA 1 VE ŠKOLÁCH OTÁZKY A ODPOVĚDI K APLIKACI AUTORSKÉHO ZÁKONA 1 VE ŠKOLÁCH 1) Může škola (resp. učitel) zhotovit kopii učebnice (případně její části), pokud je ve vlastnictví školy nebo učitele, a tyto kopie a) používat

Více

Průmyslové vlastnictví a licence při podnikání. Tomáš Ciprovský

Průmyslové vlastnictví a licence při podnikání. Tomáš Ciprovský Průmyslové vlastnictví a licence při podnikání Tomáš Ciprovský Autorské právo přednáška č. 8 Autorské právo autorské právo = souhrn výlučných oprávnění tvůrce ve vztahu k výsledku jeho tvůrčí duševní činnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Onlinelogo.cz

Všeobecné obchodní podmínky. Onlinelogo.cz Všeobecné obchodní podmínky služby Onlinelogo.cz Onlinelogo.cz...... Všeobecné obchodní podmínky Služba Onlinelogo.cz je provozována společností MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ, s.r.o. Rašínova 2 602 00 Brno

Více

Výroba hudebních a audiovizuálních nosičů

Výroba hudebních a audiovizuálních nosičů 1/7 Obecná ustanovení Každý uživatel chráněného hudebního díla je povinen podle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský

Více

Pozn.: Tučně vyznačené části textu ještě nejsou účinné a nabudou účinnosti udělením příslušného oprávnění k výkonu kolektivní správy.

Pozn.: Tučně vyznačené části textu ještě nejsou účinné a nabudou účinnosti udělením příslušného oprávnění k výkonu kolektivní správy. divadelní a literární agentura občanské sdružení ROZÚČTOVACÍ ŘÁD ze dne 9.4.2003 ve znění usnesení a jiných změn přijatých valnou hromadou DILIA konanou dne 6.4.2004 a 27. 4. 2005 a 26. 4. 2006 a 25. 4.

Více

Minireferát Autorské právo

Minireferát Autorské právo Historie Minireferát Autorské právo Lucie Záluská (učo: 98745) Radka Cacková (učo: 146351) Jan Labohý (učo: 144166) Autorské zákony se u nás datují od roku 1895, ale dodnes se v nich nachazí mnoho nejednoznačností.

Více

Umělecký výkon Performativní umění (prováděné, předváděné, přetvářené, manipulující) Provedení uměleckého díla (zpěvem, tancem, interpretací hudby, pa

Umělecký výkon Performativní umění (prováděné, předváděné, přetvářené, manipulující) Provedení uměleckého díla (zpěvem, tancem, interpretací hudby, pa Práva související s právem autorským Práva výkonného umělce (tvůrčí, 67 a násl AutZ) Právo výrobce zvukového záznamu (netvůrčí, 75 a násl.) Právo výrobce zvukově obrazového záznamu (netv. 79 a násl.) Právo

Více

SMĚRNICE REKTORA Č. 13/2007 POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ PUBLIKACÍ V NAKLADATELSTVÍ VUTIUM

SMĚRNICE REKTORA Č. 13/2007 POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ PUBLIKACÍ V NAKLADATELSTVÍ VUTIUM Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: č. j.: 1624/90330/07 Za věcnou stránku odpovídá: prorektor pro informační a komunikační technologie VUT v Brně Za oblast účetnictví odpovídá: - Za oblast právní

Více

Autorský zákon a elektronické služby knihoven

Autorský zákon a elektronické služby knihoven Autorský zákon a elektronické služby knihoven 13.10.2011 Plzeň Regionální funkce knihoven 2011 Vít Richter Národní knihovna ČR Hlavní témata Osobnostní a majetková práva Doba trvání majetkových práv Vystavení

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č.

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č. Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č. D/xxxx/2016/STR uzavřená níže uvedeného

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 303/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 303/2014 č.j.: 303/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 266 ze dne 23.04.2014 Smlouva o poskytnutí reprodukčních práv ke sbírkovým předmětům Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU VI. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění Ustanovení (část,, odst., písm., apod.)

Více

Stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 121/2000 Sb. - poslední stav textu

Stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 121/2000 Sb. - poslední stav textu Stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 121/2000 Sb. - poslední stav textu 121/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským

Více

Producentský protokol. I. Prohlášení producenta

Producentský protokol. I. Prohlášení producenta Producentský protokol Jméno a příjmení: datum narození:. trvale bytem:.. IČ/DIČ:.. (dále jen producent ).. I. Prohlášení producenta Producent tímto prohlašuje, že: a) je ve smyslu ustanovení 79 odst. 2

Více

Veletrhy a výstavy si udržují svoji pozici v marketingovém mixu

Veletrhy a výstavy si udržují svoji pozici v marketingovém mixu Veletrhy a výstavy si udržují svoji pozici v marketingovém mixu Český trh veletrhů a výstav klesl, ale veletrhy zejména v období ekonomické krize potvrdily svůj význam v rámci firemní komunikace. 29.4.

Více

Neznalost zákona neomlouvá

Neznalost zákona neomlouvá Neznalost zákona neomlouvá Kdo ukradne rohlík, je zloděj, kdo zkopíruje cédéčko, je šikovnej? Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Autorské právo Autorské dílo Práva osobnostní a majetková

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

Zeměměřický úřad LICENCOVÁNÍ GEODAT V REZORTU ČÚZK. Ing. Petr Dvořáček. Zeměměřický úřad. 9. září 2014, Praha.

Zeměměřický úřad LICENCOVÁNÍ GEODAT V REZORTU ČÚZK. Ing. Petr Dvořáček. Zeměměřický úřad. 9. září 2014, Praha. Zeměměřický úřad LICENCOVÁNÍ GEODT V REZORTU ČÚZK Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 9. září 2014, Praha Jaká geodata ČÚZK poskytuje Data z databáze bodových polí Základní báze geografických dat (ZBGED

Více

Č.j.:TACR/3635/2012. Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Č.j.:TACR/3635/2012. Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Č.j.:TACR/3635/2012 Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. VYSVĚTLENÍ POJMŮ... 3 3. PRAVIDLA PRO PUBLICITU... 4 4. TYPY VÝSLEDKŮ... 5 5. TECHNICKÉ PROSTŘEDKY

Více

ČÁST PRVNÍ - PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ

ČÁST PRVNÍ - PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ vše, co potřebujete vědět o legálním zacházení se softwarem a o softwarovém managementu ZÁKON Č. 121/2000 SB. ze dne 7. dubna 2000, částka 106/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem

Více

1 Vybrané paragrafy autorského zákona (nejedná se o úplné znění tohoto zákona)

1 Vybrané paragrafy autorského zákona (nejedná se o úplné znění tohoto zákona) 1 Vybrané paragrafy autorského zákona (nejedná se o úplné znění tohoto zákona) 2 Dílo 2 (1) Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil předpisu: Na straně (od-do): 1658-1685 Rozeslána dne: 12. května 2000

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil předpisu: Na straně (od-do): 1658-1685 Rozeslána dne: 12. května 2000 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil předpisu: Titul předpisu: Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) Citace: 121/2000 Sb. Částka:

Více

CO KNIHOVNY OČEKÁVAJÍ OD NOVELY AUTORSKÉHO ZÁKONA?

CO KNIHOVNY OČEKÁVAJÍ OD NOVELY AUTORSKÉHO ZÁKONA? CO KNIHOVNY OČEKÁVAJÍ OD NOVELY AUTORSKÉHO ZÁKONA? Zdeněk Matušík Národní knihovna České republiky Příprava novely autorského zákona 9. března 2011 na webu Ministerstva kultury vyhlášena veřejná konzultace

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI AUTORSKOPRÁVNÍ A PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANOU

HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI AUTORSKOPRÁVNÍ A PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANOU HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI AUTORSKOPRÁVNÍ A PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANOU předkládá: Ing. Jarmila Strážnická referent transferu technologií Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu:

Více

Akvizice periodické literatury

Akvizice periodické literatury Vnější vlivy Vydavatelská sféra Čtenáři / uživatelé Vnitřní vlivy Profil fondu knihovny (oborové zaměření) Finanční možnosti knihoven Definice seriálu Publikace na jakémkoliv médiu, vydávaná v částech

Více

Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015

Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015 Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015 V souladu s článkem 9 Dohody mezi vládou České republiky a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Prezidium Exekutorské komory České republiky Na Pankráci Praha 4. V Praze dne

Prezidium Exekutorské komory České republiky Na Pankráci Praha 4. V Praze dne Prezidium Exekutorské komory České republiky Na Pankráci 58 140 00 Praha 4 V Praze dne 04.09.2015 Věc: Návrh na změnu Statut redakční rady časopisu Komorní listy Vážené prezidium, dovoluji si Vám předložit

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Jak si stojí český knižní trh?

Jak si stojí český knižní trh? Z jiného soudku Jak si stojí český knižní trh? LEA NOVOTNÁ Svaz českých knihkupců a nakladatelů vydal v listopadu minulého roku pro odbornou i laickou veřejnost zajímavé čtení Zprávu o českém knižním trhu

Více

Tisk z právního informačního systému LexGalaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: v 08:45

Tisk z právního informačního systému LexGalaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: v 08:45 Tisk z právního informačního systému LexGalaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 20.02.2006 v 08:45 Text dokumentu č. 4293/2005 Sb.p, s úč. 23.2.2005, nezrušen, ve znění zákona č. 81/2005 Sb. 121 Neoficiální

Více

AUTORSKÁ PRÁVA Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců Zdroj: www.ip4inno.eu, www.upv.

AUTORSKÁ PRÁVA Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců Zdroj: www.ip4inno.eu, www.upv. Seminář Ochrana duševního vlastnictví Vodňany 21.3.2012 AUTORSKÁ PRÁVA Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců Zdroj: www.ip4inno.eu, www.upv.cz

Více

VYUŽITÍ INTERNETU V AKVIZIČNÍ ČINNOSTI KNIHOVEN

VYUŽITÍ INTERNETU V AKVIZIČNÍ ČINNOSTI KNIHOVEN VYUŽITÍ INTERNETU V AKVIZIČNÍ ČINNOSTI KNIHOVEN Iva Celbová, Ikaros Praha Akvizice je jedna z nejdůležitějších činností v knihovně, jelikož jejím úkolem, resp. úkolem knihovníka-akvizitéra je plnit knihovnu

Více

VYŘIZUJE TELEFON GSM FAX Holman

VYŘIZUJE TELEFON GSM FAX  Holman VÁŠ DOPIS ZN. ČÍSLO JEDNACÍ SPISOVÁ ZNAČKA DATUM LCR099/39/003584/2016 9.12.2016 VYŘIZUJE TELEFON GSM FAX E-MAIL Holman 956 999 443 725 257 544 495 262 391 zakazky@lesycr.cz Veřejná zakázka: Evid. č. VZ:

Více

VIDEO STREAM ON DEMAND

VIDEO STREAM ON DEMAND OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 7277 se sídlem v Praze 6, Československé armády 20, 160 56 tel.:

Více

5/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

5/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Změna: 98/2006 Sb. Změna: 126/2009 Sb. Změna: 26/2015 Sb. 5/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. prosince 2002 o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury Vláda nařizuje k provedení

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

AKVIZICE. Doplňování neperiodické literatury

AKVIZICE. Doplňování neperiodické literatury AKVIZICE Doplňování neperiodické literatury Cíl a předmět akvizice Akvizice se zabývá získáváním tištěných a jiných analogových dokumentů (nákupem, výměnou, darem nebo povinným výtiskem) a předplatným

Více

JEDNÁ SE O DÍLA ZAMĚSTNANECKÁ KOLEKTIVNÍ ŠKOLNÍ VYTVOŘENÁ NA ZAKÁZKU AUDIOVIZUÁLNÍ AUDIOVIZUÁLNĚ UŢITÁ POČÍTAČOVÉ PROGRAMY

JEDNÁ SE O DÍLA ZAMĚSTNANECKÁ KOLEKTIVNÍ ŠKOLNÍ VYTVOŘENÁ NA ZAKÁZKU AUDIOVIZUÁLNÍ AUDIOVIZUÁLNĚ UŢITÁ POČÍTAČOVÉ PROGRAMY JINÁ DÍLA 58-66 JEDNÁ SE O DÍLA ZAMĚSTNANECKÁ KOLEKTIVNÍ ŠKOLNÍ VYTVOŘENÁ NA ZAKÁZKU AUDIOVIZUÁLNÍ AUDIOVIZUÁLNĚ UŢITÁ POČÍTAČOVÉ PROGRAMY ZAMĚSTNANECKÉ DÍLO..\ASPI\121.29.doc NOVÁ ÚPRAVA FILOZOFIE ZAMĚSTNAVATEL

Více

AUTORSKÁ PRÁVA. Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců

AUTORSKÁ PRÁVA. Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o. Společnost patentových zástupců Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ústav fyzikální biogie JU Kurz Transfer technologií a ochrana duševního vlastnictví Nové Hrady, 20-21.6.2011 AUTORSKÁ PRÁVA Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum

Více

Autorské právo a licencování

Autorské právo a licencování Autorské právo a licencování 5 X PRAXE: cyklus přednášek a workshopů pro studenty designu Autorské právo a licencování Abychom hráli s klientem fair-play, je třeba umět vykolíkovat hřiště. Martin Piškula

Více

BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL:

BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL: PŘÍLOHA č. 2 BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL: A. BODOVÁ HODNOTA DÍLA ( BHD ) pro rozúčtování odměn za užití děl při kabelovém přenosu v České republice (čl. 5.1. rozúčtovacího řádu), 85 % odměn vybraných od výrobců

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti R2B2 s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČ: 028 86 286 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225031

Více

Témata maturitních prací / profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Témata maturitních prací / profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Témata maturitních prací / profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Téma č. 1 Vytvoření edice na libovolné téma v rámci zavedeného nakladatelství - Vyjmenujte všechna významná nakladatelství, která v

Více

AUTORSKO PRÁVNÍ PROBLEMATIKA V GEOINFORMATICE A KARTOGRAFII

AUTORSKO PRÁVNÍ PROBLEMATIKA V GEOINFORMATICE A KARTOGRAFII RNDr. Alena VONDRÁKOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci alena.vondrakova@upol.cz AUTORSKO PRÁVNÍ PROBLEMATIKA V GEOINFORMATICE A KARTOGRAFII Tato prezentace byla podpořena v rámci projektu ESF reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0078

Více

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 0 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY CÏ ESKEÂ REPUBLIKY / SLOVENSKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 41 VydaÂna dne 18. cïervna 1990 Cena KcÏs 2,20 OBSAH: 247. ZaÂkon o dõâlech

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

Creative Commons v ČR, Open Access, Horizont Přehled. Creative Commons, otevřený přístup a program Horizont (ZÁKLADNÍ POJMY)

Creative Commons v ČR, Open Access, Horizont Přehled. Creative Commons, otevřený přístup a program Horizont (ZÁKLADNÍ POJMY) Creative Commons v ČR, Open Access, Horizont 2020 Matěj Myška @matejmyska creativecommons.cz Přehled (Základní pojmy) Open Access Horizont 2020 Realizace Open Access Právo Creative Commons Infrastrukutra

Více

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu České republiky s předpisy Evropské unie

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu České republiky s předpisy Evropské unie Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu České republiky s předpisy Evropské unie VII. Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU Zákon, kterým se mění zákon č. Sb., o svobodném přístupu k informacím,

Více

Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně. příspěvková organizace (dále jen organizace)

Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně. příspěvková organizace (dále jen organizace) Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace (dále jen organizace) Ev.č.: 2/2007 Výzva k podání nabídky na dodávku služby: Grafické a tiskové služby Počet stran

Více