Obsah. Copyright by Robert Bosch GmbH, KH/PME. Verze z 64

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Copyright by Robert Bosch GmbH, KH/PME. Verze 12.0 1 z 64"

Transkript

1 Obsah 1 Instalace Obsah dodávky novým zákazníkům Obsah dodávky stávajícím zákazníkům Druhy informací Požadavky na hardware a software Varianty instalace Výběr správné varianty instalace První instalace na samostatném počítači a KTS Spuštění instalace Standardní instalace se zadáním kódu I-Key (doporučeno) Instalace Definováno uživatelem První instalace v sítích Instalace serveru Instalace pracovní stanice (definováno uživatelem) Použití pojmenování cest UNC při instalaci serveru Opakovat poslední instalaci Změna existující instalace Zpřístupnění Odstranění instalace Odstranění komponent z pevného disku Odstranění instalace programu Aktualizace Koncept aktualizace Aktualizace na samostatném pracovišti Automatická aktualizace na samostatném pracovišti Aktualizace definovaná uživatelem na samostatném pracovišti Aktualizace v síti Aktualizace na serveru Aktualizace na pracovní stanici Copyright by Robert Bosch GmbH, KH/PME Verze z 64

2 1 Instalace 1.1 Obsah dodávky novým zákazníkům Noví zákazníci První dodávka novým zákazníkům obsahuje vždy základní sadu: DVD 1 = Diagnostika a technika nebo DVD 2 = Údržba a servis Základní sada obsahuje plnou verzi, která je vždy vytvářena začátkem roku. V případě, že první dodávka spadá do 2., 3. nebo 4. čtvrtletí, obdržíte kromě toho aktualizační disk DVD U 200x/x. Obsah dodávky závisí na rozsahu předplatného. Následující tabulka zobrazuje 4 dodávky za rok. Dodávky ročně Diagnostika a technika Údržba a servis Verze z 64

3 DVD Obsah disku DVD Účel disku DVD Instalační program, program, plná verze databází: A, C, D, E, F, K, M, P, W Instalační program, program, plná verze databází: A, B, C, M, S, TD Instalační program, nová verze programu, databáze aktualizace (doplňující data) k plné verzi Nová instalace, aktualizace programu a databází předchozího roku Nová instalace, aktualizace programu a databází předcházejícího roku Aktualizace programu a doplnění databází předchozí verze Verze z 64

4 1.2 Obsah dodávky stávajícím zákazníkům Stávající zákazníci Obsah dodávky závisí na rozsahu předplatného. Obsah disků DVD: DVD 1 (diagnostika a technika): databáze A, C, D, E, F, K, M, P, W DVD 2 (údržba a servis): databáze A, B, C, M, S, TD Následující tabulka znázorňuje 4 dodávky za rok. Dodávky ročně Diagnostika a technika Údržba a servis Verze z 64

5 1.3 Druhy informací Druhy informací Obsah disku DVD Zpřístupnění nutné? A Výbava vozidel (identifikační údaje vozidel a produktů) B Pracovní hodnoty ano C Archiv C Diagnostika vozidel SIS - návod pro vyhledávání závad Servisní informace Diagnostický software KTS 5xx/650 CAS Skenované mikrokarty SIS - návod pro vyhledávání závad ne ano D Náhradní díly pro vznět. motory ano E Náhradní díly elektrovýbavy ano F K Archiv K Archiv náhradních dílů (stará vyobrazení a seznamy náhradních dílů) Návod pro kontrolu komponent v demontovaném stavu (elektrická soustava, vznětové motory) Návody pro opravy komponent Skenované mikrokarty Návody pro opravy komponent ne ne ano M Mechanická část Vozidla, Autodata ano P Schémata zapojení vozidel ano S TD KATalog nástrojů U Dílenský systém. Kalkulace standardních inspekcí a libovolných opravárenských prací Dílenský systém. TecDoc - vyobrazení dílů, údaje včetně cen Pouze na disku CD: Servisní nástroje (katalog nástrojů) - Setup, Program, Aktualizace databází ne ano ano ne ne Verze z 64

6 Druhy informací Obsah disku DVD Zpřístupnění nutné? W Archiv W ZD Zkušební hodnoty pro vstřikovací čerpadla vznětových motorů Skenované mikrokarty Zkušební hodnoty pro vstřikovací čerpadla vznětových motorů Zexel Náhradní díly pro vznětové motory ano ne ne Verze z 64

7 1.4 Požadavky na hardware a software Ideální předpoklad Diagnostický tester Bosch Prüftechnik Minimální požadavky na PC Doporučené požadavky na systém u nového PC Procesor: Pentium I / 166 MHz Paměť RAM: 32 MB Místo na pevném disku: 4 GB Jednotka CD-ROM: 8x Rozhraní: 1 paralelní, 2 sériová Obrazovka: 15'' Rozlišení: 800x600, 256 barev Procesor: Pentium IV / 1,5 GHz Paměť RAM: 256 MB Místo na pevném disku: 40 GB Jednotka DVD: 12x Rozhraní: 1 paralelní, 2 sériová, 2 USB Obrazovka: 17'' Rozlišení: 1024x768 1 volná pozice ISA pro kartu KTS Operační systémy MS Windows 95 B, C MS Windows 98 MS Windows Me MS Windows NT 4.0 MS Windows 2000 MS Windows XP Verze z 64

8 1.5 Varianty instalace Noví zákazníci Spouštíte novou instalaci v 1. čtvrtletí: z disku DVD 1 nebo DVD 2 v 2., 3. a 4. čtvrtletí: z posledního dodaného aktualizačního disku DVD U 200x/x. Následující tabulka znázorňuje, z kterého disku DVD se instalace spouští. Dodávky ročně Diagnostika a technika Údržba a servis Verze z 64

9 Lokální instalace, samostatný počítač Minimální Standardní (se zadáním kódu I-Key) Standardní (bez zadání kódu I-Key) Definováno uživatelem (se zadáním kódu I-Key) Definováno uživatelem (bez zadání kódu I-Key) Co bude uloženo na pevný disk? Program Program Všechny databáze vašeho předplatného Program Výbava vozidel (identifikační údaje vozidel a produktů) Program Všechny databáze vašeho předplatného Program Libovolně volitelné: Výbava vozidel Zkušební hodnoty pro vznětové motory KTS 5xx/650 Databáze Požadavky na ukládací prostor budou zobrazeny při instalaci Verze z 64

10 Instalace v síti Co bude uloženo na pevný disk? Požadavky na ukládací prostor Server (definováno uživatelem) se zadáním kódu I-Key Aktualizace (Setup) Program Konfigurace standardní pracovní stanice Všechny databáze vašeho předplatného zobrazuje se při instalaci Server (definováno uživatelem) se zadáním kódu I-Key Aktualizace (Setup) Program Konfigurace standardní pracovní stanice Libovolně volitelné: Výbava vozidel Zkušební hodnoty KTS 5xx/650 Databáze Standardní pracovní stanice Pracovní stanice definováno uživatelem Instalace v souladu se standardními předvolbami pracovní stanice Libovolně volitelné: Zkušební hodnoty pro vznětové motory KTS 5xx/650 Databáze Verze z 64

11 1.5.1 Výběr správné varianty instalace Promyslete si, která varianta instalace je pro vás vhodná: Samostatné pracoviště nebo instalace v síti Rychlost práce Dostatek prostoru pro uložení Málo prostoru pro uložení Máte samostatný počítač nebo síť se serverem a síťovými počítači? Zvolte lokální instalaci nebo instalaci v síti. Přistupujete k některým datům, např. pro náhradní díly, velmi často? Potom vám doporučujeme uložit tato data na pevný disk, aby se zrychlilo vyhledávání dat. Máte dostatek prostoru pro uložení? Poté zkopírujte data z disku DVD na pevný disk. Instalační program (Setup) vám sdělí, zda máte dostatek prostoru pro uložení. Máte pouze málo prostoru pro uložení? Potom nainstalujte pouze program ESI[tronic,] data doplňující databáze z disku DVD U. DVD 1 nebo DVD 2 s databázemi však budete muset vkládat do diskové jednotky. Instalační program (Setup) vám sdělí, kolik máte prostoru pro uložení. Min. 2 jednotky DVD Máte více rychlých jednotek DVD? Potom nemusíte žádnou databázi ani doplňující data z disku DVD U. kopírovat na pevný disk. Vložte disky DVD do jednotky. Karta Bosch KTS Diagnostický tester a KTS 5xx/650 Je v počítači nainstalována karta Bosch-KTS? Potom nainstalujte diagnostický software specifický pro tester. Software se nachází na disku DVD v podadresáři \KTS_CARD. Pokud je použit diagnostický tester KTS 5xx/650, důrazně doporučujeme data z datových disků zkopírovat na pevný disk KTS 5xx/650. Verze z 64

12 1.6 První instalace na samostatném počítači a KTS 500 Co byste měli vědět K tomu, aby bylo možno s programem ESItronic pracovat, stačí, abyste na pevný disk nainstalovali pouze program. Data z disků DVD (např. výbava vozidel, pracovní hodnoty, náhradní díly atd.) mohou být načítána také z nosiče dat. Od verze 2003/1 se v programu zavádí instalační kód (I-Key). Kód I-Key najdete na dodacím listu programu. Použitím kódu I-Key se instalace programu zjednoduší. Kód I-Key obsahuje informace o tom, které součásti programu máte objednány. V případě, že máte k dispozici dostatek prostoru na pevném disku, budou pomocí instalačního kódu I-Key zkopírovány veškeré soubory, na něž se vztahuje vaše předplatné. Takto je instalace přesně přizpůsobena vašemu předplatnému. Kód I-Key může být zadán pouze při nové instalaci a při změně instalace. Při aktualizaci stávající instalace není zadání kódu I-Key možné. Při nové instalaci sad programu ESItronic bude kompletně nainstalován program a databáze. Pomocí aktualizačního disku DVD U bude aktualizován program a zkopírované databáze. Databáze z disků DVD mohou být na pevný disk zkopírovány také později. Doporučení Doporučujeme, aby první instalaci prováděl odborník obeznámený s hardwarem, který je k dispozici, a s operačním systémem. Pro PC a KTS 500 Instalaci si usnadníte, budete-li jednotlivé úkony provádět pomocí myši. Za tím účelem připojte ke KTS 500 myš a klávesnici, a k PC připojte myš. Nápověda při instalaci Nápověda se bude zobrazovat po jednotlivých krocích instalace. V jednotlivých oknech instalační procedury jsou podrobně popsány příslušné kroky instalace. Pomocí tlačítka nápovědy v každém instalačním okně nebo pomocí klávesy můžete vyvolat nápovědu. Verze z 64

13 1.6.1 Spuštění instalace Jak postupovat Bezpodmínečně dodržujte: Ukončete všechny programy systému Windows. 1. Vložte následující disk DVD do jednotky počítače: U první dodávky v roce disk DVD 1/200x nebo DVD 2/200x, U 3 následujících dodávek vždy aktualizační disk DVD U 200x/x. 2. Klepněte na Spustit. 3. Zadejte cestu instalačního programu ve formátu "X:\Setup", přičemž X nahraďte písmenem jednotky DVD, v níž je vložen disk DVD. Příklad: "D:\Setup". 4. Klepněte na tlačítko OK. Jazyková verze inst_einzel01_ Program bude automaticky instalován ve vašem jazyce operačního systému Windows. Pokud jazyk operačního systému není v programu k dispozici nebo pokud chcete nainstalovat jiný jazyk, můžete tento jazyk zvolit během instalace v poli "Volba jazyka" a aktivovat ho pomocí tlačítka Použít. Verze z 64

14 Pozor! Správné rozložení klávesnice specifické pro daný jazyk a jazykově správný tisk jsou v tom případě zaručeny jen tehdy, jestliže se jazyková verze programu shoduje s jazykovou verzí Windows. Kontrola systému 6. Instalační program kontroluje splnění požadavků na systém. Jestliže jeden nebo více minimálních předpokladů není splněno, zobrazí se seznam rozpoznaných softwarových a hardwarových komponent spolu s jejich stavem. Jestliže některá komponenta vykazuje stav "Chyba", instalace se přeruší. Aby mohl být program nainstalován, musíte zajistit splnění minimálních předpokladů. Pokud je u jednoho nebo více řádků zobrazen stav "Varování", můžete v instalaci pokračovat. Během provozu programu však může dojít k omezení funkce. 7. vyžaduje použití aplikace Internet Explorer verze 4.0 nebo vyšší. K tomu instalační program automaticky nabízí instalaci anglické verze z datového disku. Jestliže chcete aplikaci nainstalovat, označte políčko Přečetl jsem si informační text. Provést aktualizaci. Klepněte na tlačítko Další. Po aktualizaci aplikace Internet Explorer bude instalace pokračovat. Verze pro jiné jazyky můžete stáhnout z Internetu a nainstalovat. Po nainstalování programu Internet Explorer musíte program Setup spustit znovu. Aktualizace systémových komponent Microsoft 8. K tomu, aby mohl pracovat, kontroluje dále instalační program, zda jsou veškeré systémové komponenty Microsoft v aktuálním stavu. Pokud tomu tak není, budete požádáni o aktualizaci systémových komponent. Označte pole Přečetl jsem si informační text. Provést aktualizaci a klepněte na tlačítko Další. Po úspěšně provedené aktualizaci systému bude instalační program požadovat restartování systému. Po neprodleně provedeném restartování se instalační program automaticky spustí a můžete v instalaci programu pokračovat. Disk DVD ponechejte v jednotce! Verze z 64

15 Pokračování Návod pro standardní instalaci viz kap Návod pro instalaci definovanou uživatelem viz kap Verze z 64

16 1.6.2 Standardní instalace se zadáním kódu I-Key (doporučeno) Máte dvě možnosti standardní instalace: Při standardní instalaci se zadáním kódu I-Key (doporučeno) jsou program a všechny databáze vašeho předplatného automaticky zkopírovány na diskovou jednotku. Předpokladem je, aby na příslušné jednotce byl k dispozici dostatek prostoru pro uložení. Kód I-Key najdete na dodacím listu. Upozornění: Jestliže nechcete zkopírovat všechny databáze, na které máte předplatné, zvolte instalaci definovanou uživatelem. Při standardní instalaci bez zadání vašeho kódu I-Key (např. když I-Key není k dispozici) se nainstaluje program a zkopíruje se databáze A. Jak postupovat Následující příklad ukazuje instalaci se zadáním kódu I-Key. 1. Zvolte druh instalace Lokální instalace a typ instalace Standardní (I-Key). Volba druhu instalace inst_einzel02_ Zadejte kód I-Key uvedený na dodacím listu a klepněte na tlačítko Další. Verze z 64

17 Upozornění: Pokud není k dispozici dostatek prostoru pro uložení, zobrazí se zpráva. V tomto případě postupujte jako při instalaci definované uživatelem (viz kap ). Platí jen pro aktualizované verze: Automatické kopírování dat aktualizace inst_einzel03_ Tento krok platí jen pro aktualizované verze! Program automaticky nabízí zkopírování příslušných doplňkových dat odpovídajících vašemu předplatnému. Tím se základní databáze doplní na celý rozsah vašeho předplatného. Upozornění: Můžete však zkopírovat i další doplňující data. Je to nutné v tom případě, že máte pouze jednu jednotku DVD a nechcete kopírovat všechna základní data, ale načítat je přímo z disku DVD. Potom bude program načítat základní data z disku DVD a příslušná doplňující data z pevného disku. Kopírování s použitím myši: Se stisknutým levým tlačítkem myši přetáhněte ukládanou databázi z levého pole do pravého na cílovou diskovou jednotku. Verze z 64

18 Kopírování s použitím klávesnice: Pomocí přejděte do levého seznamu. V levém seznamu pomocí vyberte databázi. Příslušný řádek potvrďte pomocí klávesy. Pomocí přejděte do pravého seznamu. Pomocí kláves zvolte diskovou jednotku. Databázi uložte pomocí klávesy. Kontrola nastavení inst_einzel04_ V okně "Spustit kopírování" můžete zkontrolovat, které databáze budou kopírovány a které aktualizovány. 5. Po výzvě vložte disk do jednotky. Databáze a doplňková data se zkopírují na pevný disk. 6. Restartujte počítač. Verze z 64

19 1.6.3 Instalace Definováno uživatelem Jak postupovat Máte dvě možnosti instalace definované uživatelem: Při instalaci definované uživatelem se zadáním kódu I-Key (doporučeno) jsou program a všechny databáze vašeho předplatného automaticky nabízeny ke zkopírování na diskovou jednotku. Předpokladem je, aby na příslušné jednotce byl k dispozici dostatek prostoru pro uložení. Kód I-Key najdete na dodacím listu. Při instalaci definované uživatelem bez zadání vašeho kódu I-Key (např. když I-Key není k dispozici) se automaticky nainstaluje pouze program. Všechna ostatní nastavení musíte provést sami. Následující příklad ukazuje instalaci se zadáním kódu I-Key. 1. Zvolte druh instalace Lokální instalace a typ instalace Definováno uživatelem. Volba druhu instalace inst_einzel05_ Zadejte kód I-Key uvedený na dodacím listu a klepněte na tlačítko Další. Verze z 64

20 Příp. změna složky inst_einzel06_ V případě potřeby můžete nabídnuté složky změnit. Ve složce Zakázka ESI jsou připraveny databáze zakázek pro jiné aplikace (např. obchodní programy), které jim musí být v této složce dostupné. Upozornění: Automaticky je převzata složka použitá při předchozí instalaci. Tím bude automaticky přepsána stará verze programu. Verze z 64

21 Výběr komponent inst_einzel07_ Při použití kódu I-Key se automaticky označí komponenty, které je třeba nainstalovat. Označení můžete odstranit. Jestliže chcete databáze zkopírovat na pevný disk, musí být zaškrtnuto políčko Zkopírované soubory. Komponenty mohou být vybrány pomocí výběru rovněž pomocí Enter). (zrušení Upozornění: Popis každé komponenty se zobrazí, budete-li pomocí kláves se šipkami přesunovat zvýrazněný pruh na jednotlivé řádky. Program KTS 5xx/650 (CAS): Jestliže je váš počítač vybaven kartou KTS 5xx/650, bude nainstalován program testeru a diagnostický software. Verze z 64

22 Kopírování databází inst_einzel08_ Všechny databáze vašeho předplatného jsou označeny zeleným zaškrtnutím a nabídnuty ke zkopírování (jen při použití kódu I-Key). Pokud některé databáze nechcete zkopírovat, přetáhněte je z pravého seznamu do levého. Upozornění: Pokud není dostatek volného prostoru pro uložení, budou data, která nelze uložit, označena. Práce s použitím klávesnice: Pomocí přejděte do pravého seznamu. Pomocí zvolte databázi. Příslušný řádek potvrďte pomocí. Pomocí přejděte do seznamu vlevo. Diskovou jednotku zvolte pomocí. Databázi uložte pomocí. Upozornění: Informace o tom, zda je na disku dostatek prostoru k uložení databáze, je znázorněna následujícími symboly: Databázi je možno zkopírovat. Databázi nelze zkopírovat (například z důvodu nedostatku volného prostoru). Verze z 64

23 6. V případě potřeby: K tomu, aby se databáze přemístila na jinou diskovou jednotku, je třeba postupovat takto: Přemístění s použitím myši: V pravém seznamu označte symbol požadované databáze, držte tlačítko myši stisknuté a symbol přetáhněte na jinou diskovou jednotku. Databáze se vymaže a znovu se nainstaluje z disku DVD. Přemístění s použitím klávesnice: Pomocí přejděte do pravého seznamu. V pravém seznamu pomocí vyberte databázi. Příslušný řádek potvrďte pomocí klávesy. V pravém seznamu přejděte pomocí na jinou jednotku. Databázi uložte pomocí klávesy. 7. V případě potřeby: K zobrazení nebo změně složky se zkopírovanými soubory klepněte na tlačítko Rozšíøené. V poli Výchozí složka pro zkopírování můžete použít tyto volby: Označit požadovanou složku. Použít výchozí složku klepnutím na tlačítko Standardní. Klepnout na tlačítko Procházet a zvolit některý z připravených adresářů na pevném disku. Verze z 64

24 Platí jen pro aktualizované verze: Kopírování dat aktualizace inst_einzel09_ Tento krok platí jen pro aktualizované verze! Program automaticky nabízí zkopírování příslušných doplňkových dat odpovídajících vašemu předplatnému. Tím se základní databáze doplní na celý rozsah vašeho předplatného. 9. Zkontrolujte, které databáze budou zkopírovány a aktualizovány. Je to poslední možnost návratu k provedení změn v předcházejících oknech. 10. Chcete-li provést instalaci, klepněte na tlačítko Další. 11. Po výzvě vložte disk do jednotky. Databáze a doplňková data se zkopírují na pevný disk. 12. Restartujte počítač. Verze z 64

25 1.7 První instalace v sítích Doporučení První instalaci nechejte provést odborným pracovníkem obeznámeným s hardwarem, který je k dispozici, a operačním systémem. Zkopírujte databáze pouze na server, nezáleží na tom, zda k tomu bude použita jedna nebo několik pracovních stanic. Výhody: Všechny pracovní stanice budou mít přístup k aktuální verzi. Při aktualizacích stačí aktualizovat jen server. Ušetří se kapacita pracovních stanic. Na pracovní stanici by měly být databáze uloženy pouze v případě problémů s místem na serveru. Instalace s použitím nebo bez použití kódu I-Key Při instalaci se zadáním kódu I-Key (doporučeno) jsou program a všechny databáze vašeho předplatného automaticky nabídnuty ke zkopírování na diskovou jednotku. K tomu se předpokládá konfigurace standardní pracovní stanice. Kód I-Key najdete na dodacím listu. Při instalaci bez zadání vašeho kódu I-Key (např. když I-Key není k dispozici) se automaticky nainstaluje pouze program. Všechna ostatní nastavení musíte provést sami. Předpoklady Všechny programy systému Windows jsou zavřeny. Síť je řádně nakonfigurována. Všechny PC připojené k síti již mají přístup ke všem sdíleným diskovým jednotkám a složkám. Verze z 64

26 1.7.1 Instalace serveru Instalaci serveru může provádět výhradně administrátor sítě, který má potřebná přístupová práva k prostředkům serveru. Jak postupovat Volba druhu instalace 1. Z následujícího disku DVD spusťte instalační program: U první dodávky v roce disk DVD 1/200x nebo DVD 2/200x, U 3 následujících dodávek vždy aktualizační disk DVD U 200x/x. inst_serv01_ Zvolte druh instalace Instalace v síti a typ instalace Server (definováno uživatelem). 3. Zadejte kód I-Key uvedený na dodacím listu a klepněte na tlačítko Další. Přitom jsou všechny databáze vašeho předplatného automaticky zkopírovány na diskovou jednotku, jestliže je dostatek prostoru pro uložení. Upozornění: Pokud nezadáte kód I-Key, musíte databáze pro zkopírování vybrat sami. Verze z 64

27 Případná změna složky inst_serv02_ Složky \BOSCH\ESItronic_S a \ESI\AUFTRAG jsou předdefinovány na první vyhledané síťové diskové jednotce. Podřízená složka \BOSCH ESItronic_S nesmí být změněna; změnit lze pouze cestu až po \BOSCH ESItronic_S. Pokud nejsou k dispozici žádné síťové diskové jednotky, bude jako cílová disková jednotka zvolena jednotka C:. Výběr komponent inst_serv08_034 Verze z 64

28 Konfigurace DVD-Poolu 5. Zvolte komponenty k instalaci: DVD Pool: Zde můžete určit jednotlivé jednotky pro disky -DVD. Zkopírované soubory: Zde můžete zkopírovat databáze na pevné disky v síti. Zkopírované soubory aktualizace: Zde můžete zkopírovat doplňující data na pevné disky v síti. Komponenty programu : Zde můžete stanovit, které další programové komponenty mají být nainstalovány na server. Konfigurace standardní pracovní stanice: Zde můžete stanovit, které komponenty mají být nainstalovány na standardní pracovní stanice. 6. Klepněte na tlačítko Úpravy. Potom můžete konfigurovat příslušnou komponentu. Po provedení úprav je políčko zaškrtnuto a je šedé. inst_serv03_ Určete síťové diskové jednotky, na nichž mají být vyhledávány datové disky DVD. Není rozhodující, ve které diskové jednotce je určitý disk vložen. Důležité je pouze to, aby všechny potřebné disky DVD byly vloženy v diskových jednotkách Pool. Pozor! Diskové jednotky Poolu musí být přístupné všem účastníkům sítě. Verze z 64

29 Diskové jednotky s definovaným písmenem diskové jednotky zařadíte klepnutím do seznamu Poolu. Jednotky bez písmena jednotky zařadíte do seznamu Poolu prostřednictvím cesty UNC (UNC = Uniform Naming Convention, rovněž univerzální konvence pojmenování v sítích ve tvaru \\<server>\<prostředek>). Jednotku DVD najdete pomocí tlačítka Procházet. Vyberte cestu, a tím bude zahrnuta do seznamu. Podrobnosti viz kap Můžete také klepnout na cestu UNC a uložit ji do CD-Poolu pomocí tlačítka Vložit. Nevybrané adresy UNC budou po uzavření okna opět vyloučeny. Odstranění jednotky DVD z Pool: Dalším klepnutím vyberte diskovou jednotku. Kopírování databází inst_serv04_ Při instalaci s použitím kódu I-Key: Všechny databáze vašeho předplatného jsou označeny zeleným zaškrtnutím a nabídnuty ke zkopírování. Pokud některé databáze nechcete zkopírovat, přetáhněte je z pravého seznamu do levého. Při instalaci bez použití kódu I-Key: Vyberte databáze, které mají být uloženy na lokální pevný disk nebo na pevné disky v síti (metodou Táhni a pusť). Kromě písmen disků můžete zadat rovněž adresu UNC pro nepřipojené síťové diskové jednotky. Podrobnosti viz kap Verze z 64

30 Upozornění: Pokud není dostatek volného prostoru pro uložení, budou označena data, která nelze uložit. Databáze může být zkopírována. Databáze nemůže být zkopírována (např. není dostatek prostoru pro uložení). Databáze již na pevném disku existuje. Databáze je uložena na serveru (zobrazení při instalaci na pracovní stanici). Platí jen pro aktualizované verze: Kopírování dat aktualizace inst_serv05_ Platí jen pro aktualizované verze: Zkopírování dat aktualizace k těmto databázím je automaticky navrhováno. Data aktualizace vašeho předplatného jsou označena zeleným zaškrtnutím. Verze z 64

31 Výběr programových komponent pro server inst_serv06_ Vyberte programové komponenty, které budou nainstalovány na server a měly tedy by být všem účastníkům k dispozici. Konfigurace standardní pracovní stanice inst_serv07_ Proveďte konfiguraci standardní pracovní stanice. Vyberte komponenty, které chcete instalovat na každou pracovní stanici. Verze z 64

32 Rada: Označte komponenty, které potřebuje většina vašich uživatelů. Doporučení: Neukládejte žádné databáze lokálně na pracovní stanici. V poli Programová cesta můžete zadat také programovou složku instalace na pracovní stanici. Jakmile je z ní spuštěna instalace standardní pracovní stanice, budou všechny zde předkonfigurované programy nainstalovány na pracovní stanici. Složka zakázek se převezme z instalace serveru. Konfiguraci potvrďte stisknutím OK. 12. V okně "Spustit kopírování" zkontrolujte nastavení instalace. Je to poslední možnost návratu k provedení změn v předcházejících oknech. Spusťte proceduru kopírování pomocí tlačítka Další. 13. Po dokončení instalace zajistěte všem uživatelům oprávnění k zápisu ke složce uživatele ve složce instalace serveru...\bosch\esitronic_s. Je to předpoklad k tomu, abyste byli v průběhu instalace upozorněni, že je program využíván. Verze z 64

33 1.7.2 Instalace pracovní stanice (definováno uživatelem) Pro instalaci pracovní stanice potřebujete mít na této pracovní stanici oprávnění na úrovni administrátora. Instalační kód (I-Key) není nutný. Jak postupovat 1. Z každého pracoviště, z něhož má být volán, spusťte program Setup z diskové jednotky serveru na cestě..\bosch\esitronic_s\setup.exe. Upozornění: To platí také pro pracoviště, z něhož je prováděna instalace serveru, pokud to má být pracoviště. Zvolte rozsah instalace inst_serv17_ Zvolte instalaci pracovní stanice. Verze z 64

34 Volba druhu instalace inst_work02_ Zvolte některý typ instalace: Pracovní stanice (standardní): Provede se instalace předkonfigurované standardní pracovní stanice ze serveru. Instalace probíhá automaticky. Pracovní stanice (definováno uživatelem): Tento druh instalace vyberte v případě, požadujete-li jinou konfiguraci než jaká je přednastavena. Tato instalace dále probíhá jako instalace samostatného pracoviště definovaná uživatelem (viz kap ). Verze z 64

35 Případná změna složky inst_work03_ V případě potřeby můžete nabídnutou složku změnit. Složku zakázek nelze změnit. Výběr komponent inst_work07_ Označte další programové komponenty, které mají být nainstalovány. Verze z 64

36 6. Zásadně by měly být databáze kopírovány pouze na server. Ve vyjímečných případech, např. při problémech s prostorem na serveru, můžete databáze zkopírovat na pracovní stanici. Za tím účelem zaškrtněte políčko Zkopírované soubory. 7. Potvrďte tlačítkem Další. 8. Jestliže máte označeny zkopírované soubory, vyberte v okně "Zkopírovaná data" databáze ke zkopírování. 9. Následující platí jen pro aktualizační verze: V okně "Aktualizace zkopírovaných souborů" budou nabídnuta příslušná data aktualizace ke zkopírování. Podrobnosti viz kap Potvrďte pomocí OK. 10. V okně "Spustit kopírování" zkontrolujte, které databáze budou kopírovány a které aktualizovány. Je to poslední možnost návratu k provedení změn v předcházejících oknech. Spusťte proceduru kopírování pomocí tlačítka Další. 11. Po výzvě vložte disk do jednotky. Databáze a doplňková data se zkopírují na pevný disk. 12. Restartujte počítač. Verze z 64

37 1.7.3 Použití pojmenování cest UNC při instalaci serveru Co je UNC? Cesta UNC je alternativa k běžnému pojmenování jednotek v prostředí MS-Windows pomocí písmen A: až Z:. Problémy s písmeny jednotek: Pevné disky, jednotky serveru a jednotky DVD jsou pevně přiřazeny k písmenům jednotek. Z pracovní stanice lze složku v síti spolehlivě najít jen tehdy, když písmeno jednotky na pracovní stanici je shodné s písmenem v síti, např. na serveru. To však není ve všech případech možné. Při odlišných písmenech síťových jednotek nemohou příslušné pracovní stanice najít databáze, umístěné např. na serveru. Tento problém může vyřešit pojmenování cest UNC: Při použití UNC se obchází pevná vazba na písmena jednotek. Databáze jsou z každé pracovní stanice automaticky vyhledány. Výhody cesty UNC U pracovních stanic nesmí být složka serveru při instalaci přiřazena jako síťová jednotka, aby byla pomocí pojmenování cesty UNC automaticky rozpoznána. Na serveru může být složka přesunuta na libovolnou jednotku serveru, pokud pojmenování cesty UNC složky zůstává stejné a složka v síti je přístupná. Konvence pojmenování UNC UNC je zkratkou pro Uniform Naming Convention a jedná se o ujednání různých výrobců softwaru o univerzálním pojmenování jednotek v síti. Potom se pojmenování cesty UNC skládá z názvu serveru a cesty složky a musí vyhovovat následujícímu formátu: \\<server>\<prostředek> např. \\server01\esi1 Verze z 64

38 Vytvoření cesty UNC K tomu, aby bylo možno nainstalovat podle cesty UNC na server, je nutno provést následující základní práce: Na serveru vytvořit novou složku. Tuto složku uvolnit ke sdílení. Provést instalaci serveru pro tuto cestu UNC. Jak postupovat 1. V prostředí Exploreru vytvořte instalační cestu a složku na serveru, např. C:\ESI1. 2. Tuto nově vytvořenou cestu uvolněte pro sdílení v síti: Vyvolejte kontextovou nabídku složky C:\ESI1: Soubor Vlastnosti Karta Sdílení Pole Sdílet jako ESI1 (je předvoleno) Použít OK. 3. Na serveru v programové skupině Bosch spusťte Instalaci serveru,resp. soubor SETUP.EXE z aktualizačního disku ESI-DVD. 4. Podle situace vyberte: Chcete-li nově nainstalovat: druh instalace Instalace v síti a typ instalace Server (Definováno uživatelem). Chcete-li již nainstalované databáze přesunou do složky UNC: Změnit existující instalaci. 5. Vyberte možnost Zkopírované soubory a stiskněte tlačítko Úpravy. 6. V okně Zkopírovaná data otevřete pomocí tlačítka Upřesnit>> pole pro zadání cesty. 7. Pod polem Cesta UNC otevřete pomocí tlačítka Procházet okno Vyhledání složky. Verze z 64

39 inst_serv14_ V síti vyberte složku, která má být uvolněna ke sdílení. 9. Tuto cestu UNC pomocí tlačítka Vložit uvolněte ke sdílení pro databáze. inst_serv15_032 Verze z 64

40 10. Následující platí pro novou instalaci: Databáze ke kopírování přetáhněte z levého seznamu do složky UNC v pravém seznamu. 11. Následující platí pro přesunutí již nainstalovaných databází: Všechny nainstalované databáze přetáhněte z pravého seznamu do levého pomocí techniky Drag+Drop. 12. Tytéž databáze přetáhněte z levého seznamu do nové složky UNC v pravém seznamu. Takto jsou databáze na cestě UNC k dispozici. Verze z 64

41 1.8 Opakovat poslední instalaci Kdy je nutné? Tento postup platí jak pro samostatné pracoviště, tak pro síťové systémy. Dodatečná instalace stejné verze programu je nutná pouze v těchto případech: změnily se podmínky instalace. Např. u sítí, když přibyly nové diskové jednotky a muselo být změněno přiřazení diskových jednotek v síti, dojde-li k neočekávanému chování programu, např. jsou-li součásti programu poškozeny, změněny nebo vymazány. Upozornění: Pro instalaci serveru potřebujete oprávnění k zápisu pro diskovou jednotku serveru. Pro instalaci pracovní stanice potřebujete oprávnění administrátora na lokálním PC. Jak postupovat 1. Vložte aktualizační disk DVD U 200x/x do diskové jednotky (neplatí pro instalaci pracovní stanice!). 2. Spusťte instalační program (Setup) z pevného disku: Programme Bosch Setup. Instalační program zjistí nainstalované komponenty. Platí jen pro server, pracovní stanici: Zvolte rozsah instalace inst_serv18_034 Verze z 64

42 3. Platí jen u sítě: Zvolte rozsah instalace (server nebo pracovní stanice), kterou chcete upravit. Volba druhu instalace inst_einzel11_ Zvolte položku Odstranit poslední instalaci. Instalace proběhne automaticky. Verze z 64

43 1.9 Změna existující instalace Kdy je nutné? Tento postup platí jak pro samostatné pracoviště, tak pro síťové systémy. V dalším je popsán postup pro následující situace: Obdrželi jste nové, rozšířené předplatné a na dodacím listu je uveden nový kód I-Key. V následujícím příkladu se jedná o instalaci podle starého předplatného s kódem I-Key (databáze A a C). Má být nainstalováno nové předplatné s kódem I-Key 0000B (doplnění databází D). Na pevném disku nemáte zkopírované žádné nebo ne všechny zakoupené databáze a chtěli byste je dodatečně zkopírovat. Kód I-Key nesmíte v tomto případě zadávat. Jak postupovat 1. Spusťte instalační program (Setup) z pevného disku: Programme Bosch Setup. Platí jen pro server, pracovní stanici: Zvolte rozsah instalace inst_serv18_ Platí jen u sítí: Zvolte rozsah instalace (server nebo pracovní stanice), kterou chcete upravit. Verze z 64

44 Volba druhu instalace Výběr komponenty inst_einzel12_ Zvolte možnost Změnit existující instalaci. 4. V příslušném poli zadejte nový kód I-Key (nikoli u pracovní stanice). Kód I-Key najdete na dodacím listu. V případě, že máte k dispozici dostatek prostoru na diskové jednotce, budou pomocí instalačního kódu I-Key automaticky zkopírovány na pevný disk veškeré databáze, na něž se vztahuje vaše předplatné. Tím se instalace zjednoduší. inst_einzel07_043 Verze z 64

45 5. Musí být označena komponenta "Zkopírované soubory". Kopírování databází inst_einzel14_ Program zjistí stav databází zobrazí jej pomocí symbolů. V pravém okně se nacházejí všechny dříve zkopírované databáze nebo databáze nabízené ke zkopírování. V levém okně se nacházejí dosud nezkopírované databáze. Předplacená databáze je již zkopírována. Předplacená databáze může být zkopírována (návrh). Databáze (nepatří do předplatného) může být zkopírována. Databáze nemůže být zkopírována (např. není dostatek prostoru pro uložení). Verze z 64

46 7. Pokud jste zadali kód I-Key, bude kopírování souborů přizpůsobeno vašemu novému předplatnému: Nově budou zkopírovány databáze, které jsou doplněny v rámci předplatného. Upozornění: Pokud není k dispozici dostatek prostoru pro uložení, zůstanou tyto databáze v levém poli. V tom případě zkopírujte jen ty databáze, které nejvíce používáte. Databáze, které nejsou obsaženy v novém předplatném, jsou vymazány. 8. Chcete-li zkopírovat další databáze, potom se stisknutým levým tlačítkem myši přetáhněte kopírovanou databázi z levého pole do pravého na cílovou diskovou jednotku. Kopírování s použitím klávesnice: Pomocí přejděte do seznamu vlevo. V seznamu vlevo vyberte databázi pomocí. Zvýrazněný řádek potvrďte pomocí. Do seznamu vpravo přejděte pomocí. Diskovou jednotku zvolte pomocí. Databázi uložte pomocí. Platí jen pro aktualizované verze: Kopírování dat aktualizace inst_einzel15_031 Verze z 64

47 9. Tento krok platí jen při aktualizaci verzí! Program zjistí, které databáze musí být aktualizovány a automaticky je nabídne ke zkopírování. 10. V následujícím okně zkontrolujte, které soubory jsou mazány, kopírovány a aktualizovány. Je to poslední možnost návratu k provedení změn v předcházejících oknech. 11. Po výzvě vložte disk do jednotky. Databáze a doplňková data se zkopírují na pevný disk. Verze z 64

48 2 Zpřístupnění K čemu slouží? Některé databáze je nutno zpřístupnit, aby je program ESI mohl používat. Po instalaci programu si můžete vyžádat zpřístupnění databází. Nové vyžádání je nutné např. po změně konfigurace počítače, změně paměti, přeformátování pevného disku nebo po změně síťové karty, pevného disku a operačního systému. Vyžádání zpřístupnění 1. Spusťte program. 2. V nabídce Nastavení Zpřístupnění zvolte položku Vyžádat. 3. Zadejte své firemní údaje do pole "Vyžádání zpřístupnění 1/3". Důležité: Vyplňte všechna pole označená *! Na KTS 500 aktivujte klávesnici tak, že současně stisknete klávesy Ctrl+F12. Pomocí kláves se šipkami vyberte písmena. 4. Ve druhém okně "Vyžádání zpřístupnění 2/3" zvolte, zda chcete odeslat požadavek faxem nebo přes Internet. Vyžádání pomocí Internetu: Označte pole Internet. Internetová adresa se zvýrazní. Klepněte na tlačítko Další. Provede se následující spojení se sítí Internet. Vyžádání pomocí faxu: Označte pole Fax. Zvolte zadání vaší Země. Příslušná adresa Bosch se zvýrazní. 5. Jen při vyžádání pomocí faxu: Ve třetím okně "Zpřístupnění vyžádání 3/3" se zobrazí identifikační číslo vašeho počítač. Klepněte na tlačítko Tisk. 6. Vytištěný formulář faxu odešlete na číslo faxu, které je v něm uvedeno. Verze z 64

49 Provedení zpřístupnění Jakmile jste obdrželi kód pro zpřístupnění, můžete databáze zpřístupnit. 1. V nabídce Nastavení Zpřístupnění zvolte položku Provést. 2. V okně "Zpřístupnění" zadejte přístupový kód. 3. Zpřístupněné informace budou zobrazeny po stisknutí OK. Zobrazení zpřístupněných dat Chcete-li zkontrolovat, které druhy informací byly zpřístupněny, vyvolejte položku Informace. 1. V nabídce Nastavení Zpřístupnění zvolte položku Zobrazit informace. Verze z 64

50 3 Odstranění instalace 3.1 Odstranění komponent z pevného disku Z pevného disku můžete odstranit následující komponenty: databáze, programy KTS, zkušební hodnoty. Bezpodmínečně dodržujte: Ukončete všechny programy systému Windows. Jak postupovat 1. Spusťte instalační program (Setup) z pevného disku: Programme Bosch Setup. Platí jen pro server, pracovní stanici: Zvolte rozsah instalace inst_serv18_ Platí jen u sítí: Zvolte rozsah instalace (server nebo pracovní stanice), kterou chcete upravit. Verze z 64

51 Volba druhu instalace Výběr komponent k odstranění inst_einzel12_ Zvolte možnost Změnit existující instalaci. inst_einzel13_ Program zjistí, které komponenty jsou nainstalovány na vašem počítači a označí je zaškrtnutím. Odstraňte zaškrtnutí u komponent, které chcete z pevného disku odstranit. Verze z 64

52 Seznam odstraňovaných komponent bude později zobrazen v okně "Spustit kopírování", předtím, než spustíte proceduru odstranění. U položky Zkušební hodnoty vstřikovacích čerpadel, program se odstraní pouze zkušební program, nikoli zkopírované databáze. U KTS... se vymaže všechno. U položky Zkopírované soubory můžete vybrat databáze, které chcete odstranit. Vymazání databáze inst_einzel14_ Jestliže jste zvolili Zkopírované soubory postupujte takto: Vymazání z disku pomocí myši: V pravém seznamu označte symbol požadované databáze, držte tlačítko myši stisknuté a symbol přetáhněte symbol do levého okna. Databáze bude odstraněna. Vymazání z disku pomocí klávesnice: Pomocí přejděte do pravého seznamu. V pravém seznamu pomocí vyberte databázi. Příslušný řádek potvrďte pomocí klávesy. Pomocí přejděte do levého seznamu. Databázi uložte pomocí klávesy. Verze z 64

53 Vymazání doplňujících dat inst_einzel15_ Příslušná doplňující data jsou automaticky přesunuta do levého seznamu, to znamená, že jsou vymazána. Verze z 64

54 3.2 Odstranění instalace programu Tento postup platí jak pro samostatné pracoviště, tak pro síťové systémy. Při odstranění instalace budou vymazány tyto soubory: program všechny komponenty programu lokálně zkopírované databáze konfigurační záznamy specifické pro v registru Windows Jak postupovat 1. Spusťte instalační program (Setup) z pevného disku: Programme Bosch Setup. Platí jen pro server, pracovní stanici: Zvolte rozsah instalace inst_serv18_ Platí jen u sítí: Zvolte rozsah instalace (server nebo pracovní stanice), kterou chcete upravit. Verze z 64

55 inst_einzel17_ Zvolte Odstranit instalaci. Verze z 64

56 4 Aktualizace 4.1 Koncept aktualizace 4krát do roka obdržíte jeden nebo více disků DVD - podle vašeho předplatného (viz kap. 1.1). Z aktualizačního disku DVD spusťte aktualizaci podle následující tabulky: U první dodávky v roce spusťte instalaci z disku DVD 1 nebo DVD 2 (základní disk DVD). U následujících 3 dodávek spusťte aktualizaci vždy z aktualizačního disku DVD U 200x/x s černou barvou nebo DVD U 200x/x s červenou barvou. Dodávky DVD Diagnostika a technika Údržba a servis Aktualizační disk DVD U obsahuje vždy všechna rozšíření databáze od plné verze (DVD 1 nebo DVD 2). Verze z 64

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti účetnictví pro živnostníky a malé společnosti Vítejte v Money S3 Vítáme vás v dokumentaci k ekonomickému systému Money S3. Tato příručka je první z řady manuálů, které vás budou při práci s programem doprovázet.

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 4

Programová příručka. GoPal Navigator verze 4 Programová příručka GoPal Navigator verze 4 GoPal Navigator verze 4 Obsah KAPITOLA 1. ÚVOD... 1 Uvítání...1 Obsah CD/DVD...1 Systémové požadavky...3 Konvence v této příručce...3 Rady a varovná upozornění...4

Více

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu MEDICUS START Základy ovládání a přehled menu programu Copyright 2008 Medisoft Int. Vydáno 17.10.2008 Základy ovládání a přehled menu programu Vydáno 17.10.2008 Copyright 2008 Medisoft Int. Abstrakt Medicus

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation.

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation. Změna názvů verzí! V aplikaci BarTender 9.3 došlo ke změně názvů některých verzí. I když bude ale software obsahovat nové názvy, v doprovodné Úvodní příručce budou ještě uvedeny staré názvy. Verze Enterprise

Více

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server Manuál KASPERSKY ANTI-VIRUS 4.5 FOR MICROSOFT NT SERVER Manuál Kaspersky Labs Ltd. Navštivte Web Site: http://www.kaspersky.com/ Datum

Více

Uživatelský manuál. DYMO Label TM. v.8

Uživatelský manuál. DYMO Label TM. v.8 Uživatelský manuál DYMO Label TM v.8 Copyright 2012 Sanford, L.P. Všechna práva vyhrazena. Revize 1/25/2013. Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny v žádné formě

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Medicus - krok správným směrem... Dostala se vám do ruk ou příručk a k programu Medicus firmy CompuGroup Medical Česk á republik a s.r.o., divize Lék ařsk

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 Uživatelská příručka (platná pro verzi produktu 5.0 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde

Více

Průvodce správou a instalací SOLIDWORKS 2012

Průvodce správou a instalací SOLIDWORKS 2012 Průvodce správou a instalací SOLIDWORKS 2012 Obsah Právní ustanovení...v 1 Instalace a správa programu SolidWorks...8 Individuální instalace nebo administrativní kopie...9 Zahájení instalace SolidWorks...10

Více

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25.

SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE. systémová příručka. Bronislav Ceh. Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. systémová příručka Autor: Bronislav Ceh Aktualizace: Jiří Mutina Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 25. září 2014 SYSTÉMOVÁ PŘÍRUČKA Obsah 1. Úvod 3 1.1 Základní popis 3 1.2 Průběh instalace 3

Více

Instalační návod programu

Instalační návod programu Instalační návod programu programu: TachoScan, 4Trans, GBOX PC NET SERVICE Stocerz Sp. J. 4Trans, TachoScan, GBOX Kopírování, zavádění změn, zasílání, veřejná reprodukce a veškeré používání tohoto obsahu

Více

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Začínáme Tato příručka má za cíl seznámit vás s instalací a nastavením základních parametrů programů JAPO. V další části se podrobně věnuje

Více

KONTO. PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2.95. Identifikační údaje programu. varianta. sériové číslo. síť. verze

KONTO. PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2.95. Identifikační údaje programu. varianta. sériové číslo. síť. verze KONTO PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2.95 Identifikační údaje programu varianta sériové číslo síť verze JAPO ZLÍN, SPOL. S R.O., DRUŽSTEVNÍ 431, P. O. BOX 16, 763 15 SLUŠOVICE 1 Licenční smlouva Tento softwarový

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Instalace programu duben 2011 Obsah 1 ÚVOD... 2 2 TECHNICKÉ PODMÍNKY... 2 2.1 POŽADAVKY NA HW... 2 2.2 POŽADAVKY NA SW... 3 3 INSTALACE PROGRAMOVÝCH SOUBORŮ... 3 4 INSTALACE MS

Více

Návod k obsluze SUNNY EXPLORER

Návod k obsluze SUNNY EXPLORER Návod k obsluze SUNNY EXPLORER Explorer-BA-cs-16 Verze 1.6 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci jsou majetkem společnosti SMA Solar

Více

Instalace upgrade na verzi 4.81 - síťové verze

Instalace upgrade na verzi 4.81 - síťové verze leden 2008 Instalace upgrade na verzi 4.81 - síťové verze Vážení uživatelé programu VABANK, dostáváte do rukou CD s instalací nové verze 4.81. Můžete ji instalovat pouze v případě, že jste uživateli verze

Více

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přehled, instalace, a základní použití (České vydání) Rev. 13.06.20.1541 Czech ii BarTender

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah ProFact 3.0 Uživatelský manuál Obsah 1. Instalace ProFact 3.0 str. 2 2. Instalace ProFact 3.0 v síti str. 2 3. Aktivace ProFactu na plnou verzi str. 2 4. Popis základních ovládacích prvků str. 3 5. První

Více

DELISprint základní manuál

DELISprint základní manuál DELISprint základní manuál Obsah 1 Úvod...3 2 Jak začít...4 2.1 DELISprint instalace...4 2.2 Načtení konfiguračního souboru...5 2.3 Nastavení programu...5 2.3.1 Nastavení tiskáren...5 2.3.2 Nastavení sítě...7

Více

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz PŘÍRUČKA UŽIVATELE REPORT Designer Editor tiskových sestav 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka

Více

AVG 9 Anti Virus plus Firewall

AVG 9 Anti Virus plus Firewall AVG 9 Anti Virus plus Firewall Uživatelský manuál Verze dokumentace 90.25 (23.3.2010) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem jejich

Více