Učící situace nastavené funkčními objekty výtvarných kvalit K. Dytrtová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učící situace nastavené funkčními objekty výtvarných kvalit K. Dytrtová"

Transkript

1 Učící situace nastavené funkčními objekty výtvarných kvalit K. Dytrtová Žijeme v době exploze nehmatatelných ale velmi účinných informací. V zřetězených sítích a systémech putuje velké množství nerozlišených dat vychýlených z domovských sfér: ze světa slov, obrazů a zvuků. Vychýlených a nově použitých. Staré s novým. Obrazy v obrazech, přenosy v přenosech, data v datech, interpretace v interpretaci jsou běžné denní oříšky k rozlousknutí. Náš článek si z tak široce rozlité směsi problémů vybírá zkoumání kvality práce interpretátora tohoto kontinuálně vznikajícího a nestatického světa informací učitele vizuálních oborů, který se snaží nebýt pouhým eklektikem. Z vlastní tvorby ví, co to je být tvůrčí a tvůrčím režijním gestem, tvůrčím pedagogickým dílem se účastní na dalším použití již jednou dohotoveného, umí interpretovat jeho další vzniklé významy ve změněných kontextech. Zajímá nás moment, kdy a jak jeho tvorba ovlivňuje cizí psychiku. Chceme vystopovat, jak ji oslovil, jak své poznatky z komunikace sám pochopil a znovu použil. Zajímá nás styčná plocha množin konceptu a tvorby interpretátora s reflexí a tvorbou vnímatele. A tento pouze jako dotyk vyložený problém chceme posunout jako co nejhlubší průnik těchto dvou množin, protože teprve v jejich spolupráci, v jejich vzájemné kontaminaci a reflexi, v jejich spolutvorbě, v jejich vzájemném ovlivňování dochází vlastně k odhalení funkčnosti nastavení obou množin. A tato funkčnost bude klíčové slovo, kterým budeme poměřovat zkoumaná kritéria. Nasnadě je tedy důležité rozhraní otázek: (a) kdy se tvorba stává didakticky zneužitou, okleštěnou na pouhou interpretátorovu pomůcku a (b) kdy je svébytným kvalitním tvůrčím projevem, kde jedním z hlavních kritérií je vědomě nastavená funkčnost objektu. Učitel tvůrce používá vlastní tvorbu, aby nastavil originální učící situaci, a jeho režijní gesto je tvůrčí. Jeho tvorba startuje proces, kdy žák dílo nemůže zkopírovat, ale kdy ho dílo učí. Jedná se nám o způsob porozumění bez ztráty kvalitního tvůrčího přístupu, což vytyčuje základnu typu přístupu k výuce, o kterém chceme krátce pojednat. Praxe se studentkami 4. ročníku (aprobace ČJ-VV pro střední školy) na základní škole přinesla různé varianty a modifikace přepisu vizuality. Hapticky využitý předmět představený v článku Haptický přepis (Talent 2006, 5/2006, s.9-12) byl zadán jako předmět, který spustí zajímavou tvorbu nebo otevře diskusi. Tedy po předešlém školení počítám se schopností tvůrce předmětu, nyní interpretátora a učitele, který se (1) umí zeptat na problematiku obsaženou ve významech předmětu; (2) umí ji spojit s výkladem - tedy umí zformulovat otázku, která spojí výklad, který potřebuje odučit s mocí předmětu; (3) umí tím spustit zajímavou tvorbu svých žáků. Na škole, kde jsme v 8. třídě praxi vykonávaly, je výtvarná výchova vyučována neaprobovaně. Žáci během tří let v této třídě zatím pouze obkreslovali Ladovy obrázky nebo je vybarvovali temperami. Ráda mezi těmito dětmi uskutečňuji praxe studentů KVV. Jednak studenty velmi rychle připravím na normální život ve škole tam venku, jednak vše, co se jim podaří, je jejich úspěch. Ve smyslu výtvarné vzdělanosti se jedná o čistý vzorek. Děti mimo běžného užití kolujících obrazů ve všedním životě ve střední Evropě, neví o oboru vůbec nic. Mohli bychom si tedy myslet, že jedná o pokus téměř na zelené louce, ale není tomu samozřejmě tak. Naopak tvorba těchto dětí je plná neléčených stereotypů a zobrazovacích klišé, jak je známe, vzhledem k věku žáků, z krize dospívání a krize výtvarného projevu.

2 V tomto článku bych ráda ukázala shodu v dobrém záměru dvou adeptek učitelství výtvarné výchovy a rozdílnost výsledků a ráda bych se zamyslela nad nevyužitými možnostmi zkoumaného přístupu, čímž ho chci zároveň vyložit. Především se jednalo o experiment a to i z časového hlediska. Abych během jediné učební jednotky umožnila studentkám KVV vyzkoušet si reakce i mladších dětí (učební plán těchto studentek ČJ VV pro střední školy obsahuje pouze jedinou praxi a to na gymnáziu), režijně jsem hodinu (2x45 ) rozvrhla následovně. Jedna studentka, která měla na praxi na gymnáziu problémy s uskutečněním svého výkladu, měla v první části hodiny výtvarné výchovy výklad na téma přírodní národy s rozborem ukázek materiálově zajímavé tvorby archaických etnik v souvislostech k soudobému umění; a ve druhé hodině si jednotlivá děvčata (6 studentek) rozdělila třídu na pracovní skupinky a v každé si vyzkoušela svůj materiálově zajímavý předmět, který se vyvinul z haptického předmětu. Vznikl model kolujících učitelek ve velmi krátké časové dotaci (čtvrt hodiny) na jednu skupinku. Přílohy jsou vybrané reflexe a dokumenty z této kolující rychlotvorby. Obr. 01 Fén L. Cízové je ukázkou materiálově vtipného objektu, autorkou je studentka KVV a její předmět nasedá na výklad přírodní národy soudobé umění materiálový posun s metaforou. Zde uvádíme její záměr s reflexí. Úvodní část výklad: téma přírodních národů, rituály, mýtická zvířata oživování zvířat /věcí, magické předměty soudobé materiálové postupy Ukázka mého mýtického zvířete. Vizáž a jeho funkce: oživení věci fén vytvoření zvířete, srst, natáčky - nohy, ocas - šňůra se zástrčkou; zapnutí fénu do zásuvky oživení věci /zvířete. Poslechová část: čtyři ukázky hudby /zvuků: 1. Tradiční zpěvy Negatopé; 2. Část setu (techno); 3. Body Music (zvuky tvořené jen lidským tělem); 4. Originální nahrávky zvuků a zpěvů velryb. Žáci poslouchají všechny ukázky, dělají si poznámky (jaké nástroje, kdo hraje /zpívá, k čemu se to hodí). Tvořivá část: nakreslit mýtické zvíře /tvora dnešní doby, jež využívá zvuků jedné z ukázek (žák si vybral jednu ukázku a na základě těchto zvuků vytváří svého tvora). Podmínky a doporučení: tvorba na základě vybraného zvuku; prvky každodenní reality i fantazie (doporučené filmy Harry Potter, Hvězdné války, Pán Prstenů a jiné); nadpřirozené schopnosti /podoby; naddimenzované části těl i jejich množství; stvůry, nestvůry, obludy, lidské části těl Reflexe: žáci byli málo komunikativní, zřejmě nejsou zvyklí na otázky od učitele. Nejdříve jsem u sebe měla dvojici dívek, výtvarný předmět Oživlý fén se jim líbil, nazývaly ho roztomilým psem či ovcí. Při poslechu si dělaly poznámky: ukázka č. 1: nádobí, buben (Hermína, 14), tanec u ohně, bouchání dřeva, buben (Klára, 14); ukázka č. 2: radio, vlak (H.), lokomotiva (K.); ukázka č. 3: pusa (H.), bubliny pusou (K.); ukázka č. 4: jedoucí auta (H.), vítr (K.) Obě děvčata si vybrala ukázku třetí, tedy Hudbu těla. Byly to pro ně zvuky vytvářené pusou, Klára slyšela i praskající bubliny (jež jsou na jejím obrázku vidět, Hermína je ale od ní okopírovala). Viz obr. 02, 03. Když jsem se jich ptala, co znamenají jejich práce, mnoho jsem se od nich nedověděla. Jen to, že si vybraly třetí ukázku a že jim zvuky připomínaly lidské tělo. Hermína to lidské vtiskla do zobrazení srdce, Klára personifikovala (oživila) strom. ( Vynechána další reflexe z důvodů rozsahu článku). Na žákovských pracích obr. 02, 03 vidíme příkladnou ukázku zobrazovacích stereotypů a putujících schémat, o která výtvarná výchova zakopává a někdy se nad ně ani nepozdvihne. Vidíme vývojovou fázi stereotypů, o kterou se odborně nepečuje a chápeme zklamání studentky, která tvořila, nahrávala, motivovala a z výsledků byla rozladěná. Zde jsou ukázky toho, co důvěrně známe: banálnost, stereotypnost,

3 schémata, neochota je měnit, vyjadřování ve frázích, odklánění jakéhokoliv vnitřního výkonu a pokusu o soustředění, nechuť poskytovat se Žáci nemají potřebu překonat použitý obrys, který je pouze kosmeticky zdoben novotvary (květiny, tvář v kmeni). Co si z této zobrazené nevýtvarné pustiny, která je ale velmi častá, obvyklá, očekávatelná a normální (!) můžeme vyvodit za postup: (1) tyto stereotypy dostatečně zdiskreditovat v dětských očích na jiných ukázkách, aby znaly chybu předem a věděly jistě, jak ji minout, a hlavně, proč tak činí. (Použití ukázek typu obr. 04 Čmelák a motýl); (2) je nutné např. rozpustit celou bytost, jinak starý nudný obrys ucloumá svěží nové nápady. Na studentku se nelze v tak krátkém časovém úseku, který měla k dispozici, nijak zlobit. Však jsme se také nepřišly ubezpečovat, že je vše ve školách v pořádku. Pokusme se zjistit, co by se dalo, kdyby byl čas, dělat dále. Ad (1) Nejprve krátce k chybě. Chybou je vždy plytkost, mechaničnost, prázdná dekorativnost, banálnost, ochablost bez významu. Obr. 04 je ukázkou kvalitní a nekvalitní dětské tvorby. Proč je motýl výtvarně neúnosný a čmelák výtvarně zajímavý? Motýl je typické zobrazovací schéma, kterým si děti ulehčují v počátečním stádiu kresby těžkosti se záznamem světa, jak se jeví naším očím. Jako každé schéma i toto zjednodušuje. Proto hlavní prací učitele je srovnat tento přístup se značkami, kde zjednodušení a lineárnost jsou podstatné a nutné znaky (značka Pozor děti!, označení muž a žena na toaletách apod.). Ovšem děti neměly dělat značky motýlů, měly se pokusit zachytit právě jedinečnost a složitost motýla (zde pavího oka). Proto schematičnost zde není na místě. Nyní k čmelákovi. Jedná se o kvalitní výtvarnou tvorbu, protože upoceně nesupluje (stejně nedosažitelnou) realitu, ale vystihuje ji skokem. (Jen pro jistotu upozorňuji, že se nejedná o studijní kresbu, která samozřejmě realitu také nesupluje, ale studuje!) Tento skok je vlastně výše vysvětlovaný posun, který je zde navíc vtipně materiálově pojednán. Žlutý molitanový míček (měkkost a kulatost zadečku čmeláka) je opatřen černými proužky (signální čmelákovo vybarvení). Chlupatosti je dosaženo jednoduchým protažením silonových vláken. Hlava a vše ostatní chybí, protože by nadbytečně komentovaly již zachycené podstatné vlastnosti čmeláka, které ho odlišují od podobných včel a vos. Jedná se o důležitý znak odlišitelnosti. Těmito již vyjádřenými vlastnostmi jsou: čmelákova neohrabanost a macatost ve srovnání se štikovitostí a pronikavostí vos - což je vyjádřeno tvarem míčku a způsobem zavěšení na silonové niti se žlutou kuličkou. Tento minimalistický a dobrácký čmelák totiž na rozdíl od banálního motýla i lítá. Další podstatná vlastnost čmeláka: je chlupatý a velký. Molitanový takto zpracovaný míček čmeláka nenapodobuje, ale vystihuje. Proto se jedná o kvalitní výtvarný počin. Také použité materiály se nesnaží přizpůsobit čmeláčímu tělu, ale vtipně ho komentují. Tím dodávají jiskru a informaci navíc. Tato tvorba má důvod. Bonus navíc. Nabízí materiálový vtip, syntetický pohled na čmeláčí problematiku a lehkost provedení. Ad (2) Rozpuštění svazující, nemetaforické, protože zfrázovatělé formy. Fén sám v obr. 01 takovou rozpuštěnou nově složenou bytostí je. Jednotlivé části fénovité bytosti nepopisně nesou ještě uchopitelný význam, umí vykonávat činnost (fénuje), která chytře karikuje dech či jiné zvuky zvířat. Máme tedy před sebou kontrastní příklad žákovské pokleslé (obr. 02, 03) a studentovy dobré (obr. 01) výtvarné tvorby. Můžeme proto vyvodit chybu v přístupu vyučujícího: zadání studentky bylo dobře míněno, ale na tak čistém vzorku žáků to prostě bez jasného vedení (krátká časová dotace) nedopadlo dobře. Slovem vedení se myslí vytvoření cesty pro tvorbu. Cestou pro tvorbu se myslí usměrnění toku myšlení, které se prohlubuje, a akcí učitele je žák nucen všímat si detailů, které by jinak přeskočil. Tvorba je teprve důsledkem přesnějšího a hlubšího myšlení. Sama tvorba toto myšlení zpětně akceleruje a zpřesňuje, protože mu dává hmotnou podobu, materiál, do kterého se může psychika vnímatele rozvrhovat.

4 Naším cílem je bdít nad (a) kvalitou významu; (b) způsobem uložení tohoto významu do materiálu (nebo konceptu, nebo akce); (c) jeho další srozumitelná interpretace. Toto vedení by rádo nastavilo problém tak, aby informace v materiálu uložené nikdy nebyly doslovné, zato mnoho vyjadřovaly. Získávají tak silný výtvarný, kognitivní i aktivizační náboj. Při další interpretaci (srozumitelnost přijetí obsahů) viděného kontrolujme ve vizualitě samotné. Vidím jev, který umožňuje interpretovat takovým způsobem? Tím ověřujeme také, jestli něco znamená. Obrázek (fotku) unaveného starého černého vlčáka s vyplazeným jazykem nelze na základě viděného vyložit jako mladistvou energickou křepkost. (Leda v ironickém převrácení). Stopujeme jev, kdy informace je stejná (unavený vlčák), ale čtení může být pozměněné: má individuální zabarvení, protože se do něj rozvrhuje jiná zkušenost a jiné vzdělání a jiné kulturní zázemí. Ale nelze ji vyložit jakkoliv! To jsou spravedlivé limity interpretace. Vlčák neznamená křepkost a svěžest a aková interpretace není správná. Tím upozorňuji na mezi laiky obru - silně rozšířený jev: v domnění, že výklad je možný jakkoliv, protože to je právo individuality interpertátora, protože každý můžeme jev vidět, rozumět mu jinak, utrhnou svůj výklad nad dílem od viděného a mluví, co jim slina či šikovně sledovaný účel přinese na mysl. Dále k bodu (2), rozpuštění bytosti. Mohl k tomu být využit hudební materiál. (3) Pomohlo by například zadání: rozpust svou bytost do záznamu hudby tak, aby v ní prosvítala a hudební odlišnost znamenala. Což zní pro děti nepochopitelně, proto činnost rozfázujeme do pochopitelných a přijatelných kroků, které znamenají ve výsledku totéž. Této fázi budeme říkat zpracování cesty tvorby pro děti a považuji ji za hlavní edukátorův tvůrčí počin. Zde jeho práce, mimo invence, kterou vložil do nápadu, vlastně začíná. Všimněme si, že většina výtvarných zadání zde končí a pak se spoléhá, že si žáci nějak poradí. Nastalému balastu se pak říká dětská fantazie a za výtvarně chatrné práce si prý mohou děti samy, popřípadě se zde operuje pojmy dětská spontaneita. V matematice se tomu říká špatné výsledky v násobení, protože učitel neudělal nic pro sčítání a řady násobků. Jinými slovy vůbec neučil, pouze zadal násobte. Jak to dopadlo, vidíme na prázdnotě ukázek 02, 03. Čili zkusíme nedělat bytost, ale vybereme ze čtyř dvě kontrastní hudební ukázky. Volí je žák, volba je vždy preferencí, čtyři zachycovat je příliš časově dlouhý úkol, nalezením kontrastu u dvou již žák myslel mezi čtyřmi. Výběr se zaznamenává nenotovým záznamem. Žáci sami nejprve musí umět jinak (slova, gesta, graficky) vyjádřit odlišnost hudebních ukázek. Další fáze je již výtvarná: žáci snadným prostředkem kontrastnost zachycují. (Propiska, tužka, malý formát snad lépe podlouhlého tvaru, aby mohl sledovat průběžnost hudebního materiálu). Náčrty přesto budou poloprázdné, budou převládat šmodrchely a průběžné linie, u rytmu různé přerušované doteky médiem. Znovu je proto nutné vrátit se k hudbě a s učitelem procházet náčrty. Mluvit o tom, co se sice slyší, ale pouze ještě se nepodařilo zachytit (optimismus je zde nutné dávkovat i dětem a každý nový úspěch pochválit). V této fázi je důležitý dostatečně bohatý vyjadřovací jazyk učitele, který žáci možná uslyší poprvé v životě. Jeho rozmanitost a hloubka naznačí, kam až lze při hledání významu pro hudební materiál zajít. To děti nevědí. Hudbu ještě na gymnáziích žáci třídí na smutnou a veselou. Jistě ji bohatě cítí, ale nevyjádří často jak a co. Pojmenováním se prožité posouvá do vědomé oblasti a může s touto informací být dále pracováno. O takovém člověku se pak neříká, že se vyjadřuje, ale že to ví. Bohatý rejstřík srozumitelných forem a emocí či expresí pomůže pochopit své vlastní pocity při poslechu. Z hudby můžeme vystihnout její: rytmus, tektoniku,

5 hustotu, plnost, průzračnost, údernost, neuchopitelnost, rozbředlost, tvrdost, hmotnost, energičnost, zplihlost, přilnavost, neodbytnost, laskavost (seřazeno od formálních kategorií k expresivnímu obsahu při smíchání taktilních, vizuálních i auditivních synestezií). Je nutné žáky uchvátit (či přinejmenším překvapit) neobvyklým slovníkem, o kterém netušili, že se dá nasadit na hudební materiál. Systém jazyka tedy může zpřesnit vnímání a myšlení nad hudebním materiálem a ten zase obohatí výtvarné vyjádření. Slovy jsme zvýznamnili poslech. A nyní významy z jednoho symbolického systému (z hudby) převádíme do druhého (do vizuality). V druhé fázi mohou žáci zapojit i barvu. (Forte či jiný jev: druhá propiska a (piano či jiný jev) pauzovací papír, nebo analogicky: měkčí tužka a guma). Ale to teprve tehdy, když žáci ví, proč tak činí, což (pro kontrolu) říkají nebo píší. Prostě učitel vidí, že to užít potřebují. V této fázi se získal nepopisný výtvarný materiál, který nese významy. Nyní ho budeme plnit funkcemi bytosti. (4) Jde o to vyhnout se tomu, aby se tato nalezená výpověď nestala jen pláštíkem, který se mechanicky přehodí přes nudné schéma postavy. Je nutné rozebrat bytost například podle toho, co umí. Umí bortit? Vyzařuje? Nasává? Musí mít ruce? Čím se dá uchopovat, když ne rukama? Výsuvnou rampou? Chapadly? Jazykem? Jak bude dlouhý, kam se svinuje, když se ničeho nechápe? Do boule na zádech, do mozku? Musí mít bytost hlavu? (Dialog má zpochybnit funkčnost starého známého schématu a uchvátit novými funkcemi, ze kterých se složí nová bytost). Rozhodni se pro tři hlavní činnosti (napiš si je, ať je nezapomeneš), které bytost umí a souvisí s hudbou (hudba klidná - bytost mírumilovná; hudba bouřlivá - bytost dynamická ) Vymysli nová chapadla, potřebuje-li bytost něco uchopovat; nová kráčedla, bude-li se bytost pohybovat; nová koukadla nebo senzory na zrak, bude-li potřebovat vidět. Stále porovnávej s hudebním zápisem, třeba v něm uvidíš kousek bytosti, nebo celá půjde složit ze zápisu. Nebo ji do zápisu schovej. Nebo jí je vidět v zápise jen část. Novotvary řeči naznačuji, že stará slova: ruce, nohy a oči prostě nevyhovují a rovnou žákům oznamme, že pomáhat si známými tvary rukou, nohou a očí je těchto šikovných dětí prostě nedůstojné. Prostě my se, děti, bez normálních tvarů obejdeme, je měkčí forma. Obvyklé tvary rukou, nohou, hlav a očí, děti, neužívejte, je již rozkaz. Na začátku na tabuli schémata namalovat a přeškrtnout červenou křídou se zdůvodněním je signál, co jsou chybná spojení. Nové funkce odvozené slovy z činností by mohly přinést nové tvary a konstrukční řešení těchto bytostí a tím zásadně ovlivnit jejich vzhled a estetiku. Na to přišel vyučující a to je jeho invence. Jaké jsou důvody tohoto rozhodnutí? V této situaci upřednostňuji řídit se funkcí vyplývající z vymyšlené činnosti, kterou bytost umí, nad tzv. volnou fantazií, kterou tak často slýcháváme vzývat bez valného účinku. Podle mé zkušenosti fantazie funguje teprve ve chvíli, má-li co řešit, může-li kombinovat, jinými slovy, dostane-li mantinely, které ji prohloubí a tím uchrání od mělkosti. Jinak se utápí ve vizuálně málo významných situacích a pouze dekorativních bezobsažných formách. Nyní, když děti slovně chrlí (slovně) fantastické možnosti, co by bytost všechno mohla dělat, nastává důležitá funkce učitele, který v mnoha verbálně jistě rozvinutých fantaziích (filmy o tuto schopnost dobře pečují) malým tvůrcům pomůže vybrat výtvarně potentní a jemně je odkloní od řešení sice efektních ale zbytečně kontaminovaných právě filmem (Vetřelec apod.), které již podobu získaly z cizí invence. Protože naším úkolem je vymyslet formu pro činnost a schopnosti, které ještě zhmotněny nebyly. Nastaví-li takto učitel rozhraní hodnocení prací, musí počítat s tím, že je také dětmi vehementně kontrolované. Děti samy dost důrazně (někdy až příliš) dbají na to, jestli už to odněkud neznají,

6 jestli použitá forma už předtím ve filmu nebo v digitální hře nebyla viděna. Místo návrhů a soustředěné činnosti se trumfují tím, co všechno viděly. Učitel v takových situacích musí dokonce zachraňovat docela povedené tvůrčí počiny jen proto, že jsou (dobrými) variantami známého a dost se zapotí, aby obhájil, že tato varianta má právo na život. Toto výtvarné zadání jsme tvořili na základě první věty studentčina záměru, viz text výše: tvorba na základě vybraného zvuku. Všechna další bych doporučovala propracovat jindy a se stejnou péčí. Prostě méně a hlouběji. Nejen kvalitní tvorbu studentky, ale tentokrát i kvalitní zpracování cesty pro tvorbu dětí, posoudíme na dalším příkladu z téže hodiny praxe. Ivana Červinková, téma Předměty jako nádrže síly. Pomůcky: balónky několika barev a tvarů, magnety a kovové kuličky (těžké) z velkých ložisek, blikačky a jiné baterky na svícení a prosvěcování. Několik zajímavých věcí: např. hlava Barbie, malá panenka miminko, talismani na batohách, na tužkách, na mobilech, korálky. Rulička s papírem (na vzkazy) Krabičku s objekty a pomůckami držím pod lavicí na klíně a opatrně ji otevírám, aby to, co vyndám, bylo do poslední chvíle vždy tajemstvím (chci je vždy překvapit novou věcí, kterou z krabičky vyndám). Ukazuji jim prázdný balónek. Není ničím naplněn, ač tušíme jeho potenciál kolik se do něj vejde, nač je (prázdnost formy, nic, obal, schránka, slupka). Tento balónek nafouknu. Požádám dívky, aby si také každá nafoukla svůj balónek dech a duch výklad ethymologie těchto dvou slov (souvislost nedýchat, smrt ) Chtěly by si takto uchovat něčí dech napořád? Rozebíráme téma jako je zpopelňování lidí urny (uzavřená forma plná něčeho bývalé bytosti). Mluvíme o tom, jestli bychom si raději uchovali dech někoho milovaného než jeho prach? Proč? Ptala jsem s jich, čí dech by si chtěly uchovat, kdyby mohly. Odpovídaly pouze rodičů, nebo rodiny. Nikoho slavného by dech nechtěly mít schovaný. Dech byl totiž, ještě když ten člověk žil, odpovídají mi. Dech je tedy něco z nás, není to jen balónek naplněný vzduchem. Asi by ti nebylo příjemné vdechnout do sebe obsah mého balónku. Čí dech by jste ale zaručeně nikdy nechtěly vdechnout? Pinkáme si s dechem. Je to hra, dívky se baví, ale zároveň si uvědomují, že každá máme ve svém svůj dech, že zrovna teď odrážím do vzduchu Míši dech Ukazuji jim vlastní objekt (obr. 05): potěžkají si jej, zkouší ho válet po stole, magnetem posouvat (je v něm kovová kulička). Talismany, které nosí na batohu si sundávají, (vysvětlujeme si funkci talismanů, oblíbených věcí, které nosíme sebou pro štěstí, které jsou na nic, ale přece jsou nám milé máme je od někoho, pro štěstí). Tyto talismany nacpeme do balónku (více talismanů v jedné formě, větší síla ). Výsledný efekt připomíná srostlice, bůžky do ruky (modlitební sošky). Dívky zažívají docela legrační situace při pěchování objektů do otvoru balónku, je to takový zápas. Také jsem jeden objekt vyrobila. Pomáhám jim s technikou pěchování. Objekty prosvěcujeme, plníme vodou, korálky (výklad lesklého, zrcadlo, sklo ), nafukujeme společně s obsaženými objekty, vzduch znovu vyfukujeme píšeme vzkazy a svá přání na papíry (i já) a plníme jimi jeden z balónků (všechny 3 dohromady do jednoho). Jedna forma tak bude plná vysoká koncentrace snů a tužeb. Se slovy, že už se asi těžko někdy uvidíme, se jich ptám, jestli jim nevadí, že si tento balónek doma nafouknu a pověsím si jej. A až jednou praskne, že si přečtu jejich přání. Dívkám to nevadí, rozmýšlí, co mají psát, když ale vidí, že já horlivě spisuji, tak se také pustí do psaní. Doma jsem to samozřejmě nevydržela a z balónku vysypala papírky (dívky mě při loučení nabádaly, ať si to nezapomenu někdy přečíst ) Texty z papírků, dovolím si některé z nich odhalit: Ahoj Ivo, nevím, jestli si to čteš, ale byla jsem ráda, že jsme se potkaly. Je s tebou sranda, doufám, že se ještě někdy uvidíme. apíšu ti telefonní číslo: xxxxxxxxxx. Ahoj Věra

7 Každý člověk by neměl být nikdy sám. Třeba bezdomovci. Ty dost lituju. Moje přání: chtěla bych se znovu setkat s pejskem, který se mnou vyrůstal ale umřel. Měl cukrovku a nedala se už léčit. Míša emělo by se provádět žádné násilí, jako jsou třeba války a terory. Každý člověk by měl být k ostatním dost hodný a upřímný. Milá Ivo, sice netuším, odkud seš, ale jsi fakt moc milá a kamarádská. Měj se hezky. Bylo by príma se s tebou někdy sejít aše tel.čísla xxxxxxxx Třeba se ozveš Po této emoční smršti, kterou studentce ze srdce přeji, protože to je jedna z nejpěknějších stránek učitelování, rozeberme, co se vlastně dělo, že se děvčata té samé třídy takto zapojila. Studentka si z mnoha potentních slovních spojení podložených vlastním pochopením, která zná s výkladu archaických etnik, vybrala Objekt jako nádrž síly, obr. 05, a invenčně mu dodala paralelu v propojení soudobých materiálů, a tím získala aktualizované vlastní nosné téma: paralela balonku, jako nádrže pro cizí - můj dech, stopy, myšlenky, fluidum, cokoliv. Chytře posunula téma a my si všimneme, jak zhodnotila pouhý balónek s blikačkou. Jak ho zvýznamnila. Dodala mu nový aktuální obsah, protože, ho nastavila tak, že se žákyně osmé třídy do něj mohly rozvrhnout. Mohly v něm uchytit vlastní myšlenky, a tak mu porozumět. Studentka toho dosáhla mimo kvality předmětu osobními a přitom neintimními otázkami, které pomohly vysvětlit magičnost umění přírodních národů na novodobé magičnosti zatracovaných talismánků. Nevyspělost výtvarného vyjadřování žákyň prostě přeskočila, protože výstupem byla akce a sestavení objektu, kdy žákyně prostě poslechly větu: Vložte předměty do balonku. Nejedná se tedy o tvorbu v plné šíři. Jde vlastně o podle návodu budovaný předmět naplněný osobními významy. Studentka velmi dobře odhadla, že každý složitější úkol by nedopadl (vzhledem k předchozímu školení žáků) dobře. Sledovali jsme dobré dávkování složitosti problému i činnosti. Přesto se nedá mluvit o ztrátě tvořivosti, pouze tvůrčí činnost byla silně zúžena, aby se jasně mohly artikulovat tvořivé koncepty a významy, které materiál unese a tvůrci svému gestu porozuměli. Proto měl tento výstup největší úspěch i u žáků i u spolužaček učitelky. A měl úspěch i u zadávajícího, tedy u mne, protože naplnil všechny fáze již dříve u výtvarných zadání odhalené a nyní tedy u studentů vyžadované: (1) výklad čehokoliv navázaný na odbornou problematiku dneška a ponořený do zkušenosti úměrné věku vnímatele; (2) interpretační skok nebo-li problém, který donutí posluchače uvažovat a materiál pouze pasivně nepřijímat, ale používat, aplikovat (nejsnazší jsou kontrastní nebo analogické interpretační skoky); (3) zadání tvorby zásadně spojené s předchozím výkladem a obrazovou přílohou s komentáři tak, aby je žák musel používat, chápat jejich význam a učil se tak rozumět obrazům a textům; (4) tvorba se rozvrhuje do sledovatelných kroků, o čemž se žák dovídá, aby rozuměl svému postupu a mohl do něj zpětně zasahovat a popřípadě měnit průběh, aby materiálu začínal postupně rozumět a vládnout a ne aby materiál vládl jím. Pokusme se ještě na závěr zabývat vztahem významů: něco vlastnit, vyjadřovat a vzbuzovat u vnímajícího, které mě zaujaly v publikaci N. Goodmana Jazyky umění. Objekt z červeného balónku, blikačky a různých fetišů odkazuje k magickým předmětům, k talismanům jak v archaických kulturách, tak v naší epoše. Nabitím silnými předměty, kompresí tvarů se stal nádrží síly. Tedy objekt Nádrž síly denotuje magické předměty. Jaké predikáty jej doslovně denotují, čili jaké vlastnosti vyjadřuje?

8 Napěchovanost nepříliš poznatelnými předměty, poloprůhlednost, napjatý nový povrch na starém tvaru, elasticita, hebkost gumy, umělost syntetického materiálu, látkovitost, tušená pórovitost, pach gumy, sečtené struktury, červené světlo Jaké predikáty jej metaforicky denotují, čili jakou expresi vyjadřuje? Tajemnost, oblost, neuchopitelnost i čitelnost, tíseň i hravost, vše pohlcující organičnost, hltavost, legračnost, svítící krvavost i semaforovitou signálnost... Jaké pocity exprese vzbuzuje u vnímajícího? Tělesné pocity peristaltiky, práce žaludku, pocit rozmílání do prapůvodní magmatické beztvarosti, avšak i pocit milosti a hračkovitosti, pocit absurdnosti obětin, mytologický svit Goodmanovy texty jako inspirace pro třídění výtvarného materiálu jsou vhodné zejména proto, že navazují vztah mezi pocitem, který je vyvoláván, a expresí, která ho vybudila, a vlastností, která ji umožnila se uchytit na předmětu. V tomto provedení nejsou pocity utrženy od objektu a stopujeme důvody, proč zrovna tento objekt vyjadřuje a vybuzuje právě toto. (Unavený černý vlčák není křepkost mládí ). Jaké je tedy hodnocení předmětu na základě souvislostí předchozích kategorií? Jedná se o velmi kvalitní výtvarný počin, protože vybereme například závěrečnou vlastnost, expresi a vybuzený pocit a srovnáme soudržnost pojmů: jedná se o magický předmět světelných kvalit, kde vlastnost červené světlo vybudila výraz krvavosti, dokonce svítící krvavosti a ta vybudila pocit mytologického bezčasí, krvavých cyklických často i lidských a vzhledem k pragmatičnosti dneška absurdních obětí. (Tento pocit vyvolá samozřejmě jen u toho, kdo o těchto praktikách cosi ví). Vidím, co vím. Věnovali jsme se popisu tvorby studentky, rozboru předmětu, který má umět spustit kvalitní rozhovor a učící situace. Konstatujeme, že předmět má vzhledem k tématům archaických etnik mnoho zajímavých odkazů díky svým vlastnostem a výrazu. Má také díky svému materiálovému vybavení co říci k problematice soudobého umění. Ve výkladové části hodiny, kdyby na ni byl čas, by bohatě obstál. Zkontrolujme nyní kvalitu cesty pro tvorbu žáků. Dech dívek se připojil ke kompresi tajemných předmětů a dívky viděly proces proměny magického předmětu. Jejich tvorba byla akcí. Přinášela nové koncepty pohledu na všední předměty. Dívky se zamýšlely nad hodnotou dechu v metaforickém, ale i čistě popisném smyslu. Balónek se stal nádrží myšlenek a vzkazů, novodobé magické síly věku informací. Mohl by otevřít diskusi nad náboženskými i filosofickými tématy. Dodal tvorbě lidský a emoční rozměr. Krátké ale účinné. Prostě kvalitní. Pro žáky zábavné v dobrém slova smyslu. Jasný účel, vysoké výtvarné kvality, mnoho kognitivních i lidsky bohatých příležitostí. Tvorba studenta spojená s edukativním gestem je podle mého způsob, jak v plné síle vychovávat budoucí pedagogy, jak neumrtvit jejich tvořivost, jak ji využít v edukativném gestu, jak pochopit dávkování a funkčnost při spouštění cizí tvorby, jak inovativně přistoupit k podobě výtvarné výchovy v interdisciplinárním přesahu navrhovaném RVP, jak se nestát pouhým didaktikem v záporném slova smyslu, jak opravdu domyslet vztah mezi funkcí, formou a tvorbou. Literatura: Goodman, Nelson. Jazyky umění. Nástin teorie symbolů. Praha: Academia, Burjanek, J. Hudební myšlení. Brno Praha, 1970 Bertrand,Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998 Goleman, D. Emoční inteligence. Praha: Columbus, 1997 Průcha, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2002 Dytrtová, K.: Inspirační zdroje v oblasti Umění a kultura. Skriptum UJEP, Ústí n.l., 2007

9

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník VÝTVARNÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah Základní škola Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VV-3-1-01 VV-3-1-02 VV-3-1-03 VV-3-1-04 rozpozná a

Více

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu.

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV)

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvůrčí činnosti tvorbu, vnímání a interpretaci

Více

ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ

ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ Předmět ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ spadá do vzdělávací oblasti Umění a kultura, která umožňuje žákům

Více

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Datum 12. 2011 22. 02. 2011 Jana 3. OA3 Němčina 22. 02. 2011 Jana 4. OA4 Němčina 22. 02. 2011 Marie 3. OA3 Němčina

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Výstup předmětu Učivo Přesahy a vazby

Výstup předmětu Učivo Přesahy a vazby Ročník: šestý Žák vytvoří a pojmenuje prvky vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahy Žák vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření, hodnotí jeho účinky s účinky již existujících vizuálně obrazných

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 6.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 6. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje

Více

Téma: Elektrický proud, elektrické napětí, bezpečné zacházení s elektrickými spotřebiči

Téma: Elektrický proud, elektrické napětí, bezpečné zacházení s elektrickými spotřebiči Název: Zkrat Výukové materiály Téma: Elektrický proud, elektrické napětí, bezpečné zacházení s elektrickými spotřebiči Úroveň: 2. stupeň ZŠ Tematický celek: Riziko a bezpečí, aneb co se stane, když se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: výtvarná výchova Ročník: Kvinta, I.ročník Tématická oblast Obrazové znakové systémy ilustrace povídky z díla anglicky mluvících autorů interakce

Více

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 1 Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 2 Mojí nejskvělejší manželce Lucii a všem mým studentům 3 PŘEDMLUVA" 4 CO JE TO KONDICIONÁL A PROČ JE V ANGLIČTINĚ POTŘEBA" 6 PRVNÍ KONDICIONÁL" 9 DRUHÝ KONDICIONÁL"

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

6.16 Výtvarná výchova

6.16 Výtvarná výchova 6.16 Výtvarná výchova 6.16.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět výtvarná výchova realizuje vzdělávací obsah Výtvarného oboru ze vzdělávací oblasti Umění

Více

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Opakování Svět práce IX. X. Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Velká čísla Práce s textem

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Postup, jak nakreslit koně pro hru Howrse v grafických programech

Postup, jak nakreslit koně pro hru Howrse v grafických programech Postup, jak nakreslit koně pro hru Howrse v grafických programech Programy, vhodné pro kreslení obrázků jsou Photoshop nebo Gimp. Nebudu zde popisovat, jak přesně nástroje těchto programů fungují. To lze

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Obrázky z pohádek Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 2. ročník

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: (1. období)

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: (1. období) Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. (1. období) Žák: rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty),

Více

Název: Co všechno poskytuje les

Název: Co všechno poskytuje les Název: Co všechno poskytuje les Téma: Využití lesa, jak se využíval les v minulosti, stará řemesla Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Výukové materiály Předmět (obor): prvouka,

Více

leváci a leváctví část č. 35 levák učitelem? aneb s čím se musí vypořádat učitel levák ivo vodička

leváci a leváctví část č. 35 levák učitelem? aneb s čím se musí vypořádat učitel levák ivo vodička leváci a leváctví část č. 35 levák učitelem? aneb s čím se musí vypořádat učitel levák ivo vodička 2013 www.levactvi.cz 1 Levák učitelem? název školy: autor: anotace: klíčová slova: cílová skupina: Střední

Více

VYUŽITÍ ICT VE VÝUCE FYZIKY NA GYMNÁZIU. Jana Škrabánková Vít Schindler

VYUŽITÍ ICT VE VÝUCE FYZIKY NA GYMNÁZIU. Jana Škrabánková Vít Schindler VYUŽITÍ ICT VE VÝUCE FYZIKY NA GYMNÁZIU Jana Škrabánková Vít Schindler Struktura prezentace 1. Připomínka ke stavu výuky přírodovědných předmětů na území ČR, speciáně fyziky 2. Specifické profesní kompetence

Více

Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV.

Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV. Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV. Název učební jednotky (téma) Čí je Mourek? Domácí mazlíčci Kočka domácí Stručná anotace

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Umění a kultura Výtvarná výchova

Umění a kultura Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Výtvarná výchova 3. období 8.- 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. vybírá, vytváří

Více

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací:

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2. Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VÝTVARNÁ VÝCHOVA VV-3-1-01 VV-3-1-02 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty);

Více

Výtvarná výchova v 5. ročníku

Výtvarná výchova v 5. ročníku Výtvarná výchova v 5. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrická a asymetrická řešení). Místo mých prázdnin Využívá přítlak, odlehčení, šrafování,

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Škola? V pohodě! 2. část. T. Koten Metodický portál RVP.CZ

Škola? V pohodě! 2. část. T. Koten Metodický portál RVP.CZ Škola? V pohodě! 2. část T. Koten Metodický portál RVP.CZ Skrývačky Zaměřeno na: orientace v textu, přeladění po přestávce na Čj, projekty, kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů Ročník:

Více

Přepočet přes jednotku - podruhé I

Přepočet přes jednotku - podruhé I 1.2.25 Přepočet přes jednotku - podruhé I Předpoklady: 010224 Pedagogická poznámka: Tato a následující hodina navazují na poslední hodinu úvodní kapitoly. Jde v podstatě o stejné problémy, ale s desetinnými

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

Obhajoba na Informační a komunikační technologie 1

Obhajoba na Informační a komunikační technologie 1 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem Obhajoba na Informační a komunikační technologie 1 HONZÍKOVA CESTA ANEB DĚTI ZAČÍNAJÍ ČÍST ALENA HNÍZDILOVÁ P11202 ČJ + VV VZ ZS 2011 / 2012 KVK / 6149

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

17. Výtvarná výchova

17. Výtvarná výchova 17. 202 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova patří do vzdělávací oblasti. Je zařazen do všech čtyř ročníků nižšího

Více

Výtvarná výchova 6. ročník

Výtvarná výchova 6. ročník Výtvarná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura září-červen Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve výchově a vzdělávání; vymezí obsah dramatické

Více

Projekt TECHNICKÉ ŠKOLKY. Ing. Miloš Filip Ing. Ladislav Mihalovič

Projekt TECHNICKÉ ŠKOLKY. Ing. Miloš Filip Ing. Ladislav Mihalovič Projekt TECHNICKÉ ŠKOLKY Ing. Miloš Filip Ing. Ladislav Mihalovič Říjen 2013 1. ZÁKLADNÍ TEZE 2. KONCEPT PROJEKTU 3. PRAKTICKÁ REALIZACE 4. ZÁKLADNÍ SCHÉMA HODINY VÝUKY 5. BEZPEČNOST DĚTÍ 1 1. ZÁKLADNÍ

Více

grafickým záznamem vokálně-instrumentálních

grafickým záznamem vokálně-instrumentálních Vyučovací předmět: Hudební výchova Ročník : kvinta, 1. Ročník Téma: Školní výstup- žák: Učivo: ( PT, TO, INT, PRO) Vokální činnosti - Uplatňuje zásady hlasové hygieny v běžném životě - Využívá svého individuálního

Více

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění In-formace pojem informace, z lat. dávat tvar KDO pozoruje, kdo je to POZOROVATEL vědomá mysl, duše, (ztotoţnění se s já) DÁVAT TVAR = vytvořit asociaci,

Více

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU JAKÉ MÁM ORGANIZAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI? Autor: Michala Čičváková, Národní centrum Europass ANOTACE Žáci se naučí používat slovník DISCO a využívat ho pro vyplnění osobních

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Charakteristika předmětu: RUSKÝ JAZYK ve vyšším stupni osmiletého studia Obsah

Více

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více

Dobrý učitel fyziky pohledem žáků

Dobrý učitel fyziky pohledem žáků Dobrý učitel fyziky pohledem žáků Jak učím fyziku? Vlachovice 00 Dobrý učitel fyziky pohledem žáků Leoš Dvořák, I. Dvořáková,R., Kolářová Každý z účastníků tohoto semináře obdržel příručku L. Dvořák a

Více

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek.

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek. Program: OP VK Projekt: Klíče pro život Registrační číslo: CZ.1.7/4.1.00/06.0011 Akce: Odbornostní setkání Tvořivé aktivity Termín: 6. 7. 10. 2012 Místo: Mahlerův penzion, Jihlava Lektor: Anna Svobodová,

Více

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu.

Více

Školní zralost. Vážení rodiče,

Školní zralost. Vážení rodiče, Školní zralost Vážení rodiče, dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Posouzení školní

Více

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Výtvarná výchova 1. 9. ročník 1. 3. ročník 1 hodina týdně 4. 5. ročník 2 hodiny týdně 6. 7.

Více

ZBYSLAVIČTÍ BADATELÉ. aneb BADATELSKY ORIENTOVANÉ VYUČOVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován

ZBYSLAVIČTÍ BADATELÉ. aneb BADATELSKY ORIENTOVANÉ VYUČOVÁNÍ.  Tento projekt je spolufinancován ZBYSLAVIČTÍ BADATELÉ aneb BADATELSKY ORIENTOVANÉ VYUČOVÁNÍ www.zszbyslavice.cz Tento projekt je spolufinancován JAK DLOUHÁ JE MINUTA? METODIKA pracovní list Tento projekt je spolufinancován JAK DLOUHÁ

Více

Pedagogická komunikace

Pedagogická komunikace Pedagogická komunikace Organizační formy a vyučovací metody Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

DIDAKTIKA FYZIKY DIDAKTICKÉ PRINCIPY (ZÁSADY) Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

DIDAKTIKA FYZIKY DIDAKTICKÉ PRINCIPY (ZÁSADY) Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. DIDAKTIKA FYZIKY DIDAKTICKÉ PRINCIPY (ZÁSADY) Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. CITÁTY KOMENSKÉHO Poněvadž při všem je nesnadněji odučovati se než učiti se, musí být opatrně přihlíženo k tomu, aby se ničemu

Více

Cesta do školy. PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha

Cesta do školy. PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha Obor RVP ZV: Ročník: Časový rámec: (tematický okruh: závislosti, vztahy a práce s daty) 4. 7. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 45 60 minut METODIKA MATERIÁL

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova. 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova. 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Umění a kultura 6.2.12. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové vymezení Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

Název DIAMANT Cílová skupina Čas Počet osob Pomůcky Cíle Průběh Poznámky

Název DIAMANT Cílová skupina Čas Počet osob Pomůcky Cíle Průběh Poznámky DIAMANT žáci, učitelé 15 30 min. 8 a více barevné lepící papírky, propisky, nebo připravené karty s výroky, flipchart/tabule Seřazení témat, kterými se parlament může zabývat podle priorit, jaké jim žáci

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

GEOMETRICKÁ MÍSTA BODŮ V MATEMATICE ZŠ ÚVOD

GEOMETRICKÁ MÍSTA BODŮ V MATEMATICE ZŠ ÚVOD South Bohemia Mathematical Letters Volume 23, (2015), No. 1, 66-72. GEOMETRICKÁ MÍSTA BODŮ V MATEMATICE ZŠ MGR. JITKA NOVÁKOVÁ ABSTRAKT. S kvalitní výukou geometrie se musí začít již na základní škole.

Více

Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Třída 6. Předmět Angličtina Učitel Petr Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, v této zprávě s výsledky se dozvíte, které

Více

Vzdělávací obor - Výtvarná výchova - obsah

Vzdělávací obor - Výtvarná výchova - obsah 1. ročník Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Vzdělávací obor - Výtvarná výchova - obsah Kompetence pracovní 1. ZÁKLADNÍ Pořádek na pracovní desce Základní barvy, jejich míchání,

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Komunikační a slohová Osnova Tvoření osnovy Ročník 4 Anotace Očekávaný výstup a klíčové kompetence

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno,

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, VÝSTUPY PROJEKTU doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, 26.4.2016 OBSAH: 1. Východiska tvorby záznamového archu. 2. Tvorba záznamového archu a jeho ověření. 3. Návrhy metodik.

Více

Emocionální a interpersonální inteligence

Emocionální a interpersonální inteligence Emocionální a interpersonální inteligence MODELY První model emoční inteligence nabídli Salovey a Mayer v roce 1990. Emoční inteligence se v jejich formálním pojetí týká zpracovávání emočních informací

Více

ilit Sémantické množiny Vazba na ŠVP: Rozvíjení čtenářské gramotnosti

ilit Sémantické množiny Vazba na ŠVP: Rozvíjení čtenářské gramotnosti Téma aktivity: Interpretace poezie Předmět: Doporučený věk studentů: 18-19 let Vazba na ŠVP: Rozvíjení čtenářské gramotnosti Cíle: Prozkoumat možné sémantické množiny v básni Sen o Barbaře Ivana Wernische

Více

Příloha č. 1 : Dotazník pro žákyni/žáka

Příloha č. 1 : Dotazník pro žákyni/žáka Příloha č. 1 : Dotazník pro žákyni/žáka Milá žákyně, milý žáku. Jsem studentkou Pedagogické fakulty Masarykovy university a ve své bakalářské práci se zabývám problematikou vztahu mezi učitelem a žákem

Více

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Rozhovor č. 1: ZŠ Rajhrad Základní škola. Máme dyslektický kroužek. Ne. Nijak, budu stále pracovat na rozvoji

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

TECHNICKÉ ŠKOLKY. ( pohledem psychologa )

TECHNICKÉ ŠKOLKY. ( pohledem psychologa ) TECHNICKÉ ŠKOLKY ( pohledem psychologa ) Základní otázky, které je nutné si položit v průběhu přípravy na realizaci projektu Technické školky byly : - Do jaké míry rozvíjí znalosti žáků o základech techniky

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

Výuka v blocích ve 4. ročníku

Výuka v blocích ve 4. ročníku Výuka v blocích ve 4. ročníku Zpracovala: Ivana Krumplová Obsah: 1. Kontext 2. Východiska 3. Anotace 4. Cíle 5. Realizace projektu 6. Přílohy 1. KONTEXT Základní škola Krásovy domky Pelhřimov je zapojena

Více

Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět,

Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět, VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět, v 1., 3. a

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více