Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

2 Název ŠVP: Rok s duhovými sk ítky Obecná charakteristika školy Mateřská škola Čertův vršek se nachází v městské části Libeň na Praze 8. Nedaleko rodinné školičky se nachází Park Pod Korábem, který nám umožňuje krásné relaxační, ale také naučné procházky do přírody. Školička je umístěná v přízemí třípatrového rodinného domu, má dvě třídy, společnou jídelnu, která slouží i jako výtvarná dílna. Umývárna a záchody jsou rovněž společné pro obě třídy a malou kuchyňku pro přípravu svačin a výdej jídla. Kapacita školky je 15 dětí. K mateřské školce rovněž patří malá terasa, na které je umístěná trampolína, plastový domeček a odrážedla. Na terasu navazuje velká zahrada s betonovými cestičkami pro jízdu na odrážedlech a na travnatých plochách je nově vybudováno pískoviště a další herní prvky určené pro spontánní hry předškolních dětí. Jak se k nám dostanete? Autobusem městské hromadné dopravy č. 201 na zastávku Čertův vršek od školky vzdálené cca 20m, nebo tramvají č. 10 a 3 na zastávku Bulovka. Věcné podmínky Podmínky vzdělávání Všechny vnitřní i venkovní prostory a vybavení MŠ jsou vyhovující splňují bezpečnostní a hygienické normy v platném znění.

3 Vybavení hračkami, učebními pomůckami, materiály a doplňky je průběžně doplňováno a obnovováno podle předem připraveného plánu a dle potřeb jednotlivých tříd. Hračky mohou děti samostatně využívat pro spontánní i řízené činnosti. Výtvarné práce dětí jsou vystavovány pro rodiče v celé budově mateřské školy. Mateřská škola nově využívá interaktivní tabuli, která nabízí kvalitní a zároveň zábavné vzdělávání dětí. Děti mohou rovněž využívat žebřiny a další sportovní pomůcky umístěné v herně. Na zahradě se nachází dětské hřiště s herními prvky. Životospráva Poskytujeme dětem plnohodnotnou a vyváženou stravu, která odpovídá zásadám zdravé výživy, výdej jídla zajišťují kvalifikovaní pracovníci. Teplá strava (oběd) se dováží do MŠ z firmy SODEXO. Hospodářka školky připravuje plnohodnotné a vyvážené svačiny, které zapisuje do jídelníčku, umístěného na nástěnce v šatně školky nebo na internetových stránkách, aktuálně na daný týden. Děti do jídla nuceny nejsou, ale požadujeme, aby jídlo alespoň ochutnaly a naučily se správným stravovacím návykům. Vedeme děti ke kultuře stolování a sebeobsluze, množství a tempo si dítě volí. Dodržujeme a zajišťujeme pitný režim pití je umístěno v jídelně na viditelném místě, které je dětem přístupné, každé dítě si přinese svou láhev na pití z domova, která je po celý den doplňována hospodářkou, tyto lahve zajišťují pitný režim také v letních měsících na vycházkách nebo při pobytu na zahradě. Dětem nabízíme vždy sladký nápoj (šťáva, ovocný čaj) i vodu, učitelky připomínají důležitost pití. Je zajištěn pravidelný rytmus a řád. Po celý den je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku. Pracovnice školy vystupují podle zásad zdravého životního stylu a tím poskytují dětem přirozený vzor. Psychosociální podmínky Všichni zaměstnanci školy vytváří dětem příjemné prostředí, aby se cítily jistě a bezpečně. Nikdo není znevýhodňován. Děti se podílí na vytváření jasných pravidel chování ve skupině, tak aby se vytvořil dobrý kolektiv kamarádů. Pedagog zapojuje děti do činností nenásilnou formou, vytváří vztah důvěry a spolupráce. Převažuje pozitivní hodnocení, podporuje zdravé sebevědomí dítěte, učí děti pracovat samostatně, ve skupině, rozvíjí u dětí samostatnost a toleranci, ohleduplnost. V mateřské škole je zajištěný pravidelný denní řád, který je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci.

4 Rodiče mají možnost přivádět děti do mateřské školy dle svých potřeb. Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, vždy s ohledem na okamžitý stav počasí (mráz pod 10 C, náledí, silný vítr apod.) Doba odpočinku vychází z věkových a individuálních potřeb dětí, děti mohou odpočívat se svojí hračkou. Pedagogové zatěžují děti vždy přiměřeně, v rámci jejich možností, děti mohou relaxovat kdykoli během dne. Organizace Mateřská škola je otevřena od hod. Děti se ráno schází ve třídě Čertíků a z této třídy se děti odpoledne postupně rozchází domů. Principy ŠVP a rytmický řád dne respektují věkové a individuální potřeby dětí. Vzdělávací nabídka musí odpovídat věkovým i individuálním potřebám, možnostem a zájmům dětí, podporovat jejich samostatnost, aktivitu, spolupráci, komunikativní dovednosti a zároveň naplňovat rozvoj ve všech vzdělávacích oblastech dle RVP PV. Snažíme se, aby spontánní a řízené činnosti byly vyvážené, každý den se scházíme v ranním kruhu, do činností se zapojují děti dobrovolně. Adaptační program Jednou z podmínek naplňování cílů předškolního vzdělávání, které jsou zakotveny v RVP PV, je možnost postupné adaptace nově příchozích dětí na prostředí mateřské školy. Již při zápisu do MŠ je rodičům nabídnuta a doporučena možnost individuální adaptace, postupné začleňování jejich dítěte do nového prostředí a usnadnění tak zásadní změny v životě dítěte první odloučení od rodiny. Rodičům je tak dána možnost po domluvě umístit dítě do školky na pár hodin v týdnu. Dítě se osamostatňuje, odpoutává od rodičů a získává citový vztah k ostatním dětem a učitelkám, personálu, seznamuje se s novým prostředím, režimem dne v MŠ. Rozdělení dětí do tříd Děti v mateřské školy jsou rozděleny do 2, věkově smíšených tříd: Žabičky (od 18 měsíců do 3 let) Čertíci (od 3 do 6 let) ŽABIČKY ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

5 Třída pro děti od 18 měsíců do 3 let. Kromě spontánní hry, která vyplňuje celý čas pobytu dítěte v jeslích, jsou zařazovány každý den krátce i řízené činnosti, aby se pravidelně vystřídaly jednotlivé složky výchovy (Rozumová, výtvarná, pracovní, hudební, tělesná a mravní.) Součástí pobytu je i pobyt venku na zahradě a terase dětských jeslí. Délka pobytu se řídí počasím a ročním obdobím. Pro odpočinek a spánek je v denním režimu vyhrazena doba od 12,00 14,30 hod. Při délce odpočinku je zohledněn věk dětí a jejich individuální potřeby. Výchovná práce v jeslích sleduje jednotlivé složky výchovy: Poznáváme Rozumová výchova rozvíjí poznávací procesy a řečové schopnosti dětí, paměť a pozornost, přibližuje dětem časové pojmy, přírodu, dopravní prostředky, děti se učí znát základní předměty denní potřeby, samostatně reprodukovat krátké říkanky, třídit předměty dle velikosti, barvy a tvaru,... Výtvarná výchova rozvíjí spont. tvořivost dětí a posiluje jejich snahu o výtvarné vyjádření: období bezobsažné čáranice používáme měkký a výrazný materiál (uhel, křída) obsažná čáranice (1824 měs.) práce s

6 uhlem, křídou, voskové pastely znaková kresba ( 2436 měs.) uhel, křída, voskové pastely, temperové barvy, tuše, špejle, měkká tužka Tvoříme Pracovní výchova rozvíjí základní zkušenosti a dovednosti v oblasti sebeobsluhy a při manipulaci s předměty, jemnou a hrubou motoriku dle věku: stavění kostek do délky a výšky, překlenutí prostoru, navlékání korálků, různé skládačky, práce s plastelinou a lepidlem, děti se učí mačkat, trhat a překládat papír, šroubovat, samostatně zouvat a obouvat boty, rozepínat a zapínat knoflíky, šněrovat, napodobivé hry např. vaření, obchod, úklid, praní a žehlení prádla, opravář, lékař, zahradník, kadeřník,... Cvičíme Tělesná výchova péče o bezpečnost a upevňování zdraví, rozvíjí a vytváří kladný vztah dětí k pohybovým činnostem: rušná (úvodní ) část běh, všechny druhy chůze průpravná část procvičení celého těla (pomůcky kostky, kuželky, míčky, praporky, šátečky,...) hlavní část cvičení na nářadí, u starších dětí akrobatická cvičení, cviky odvahy a zdravotní cviky závěrečná část relaxace a hudebně pohybová hra, tanečky Hudební výchova podporuje u dětí zájem o hudbu a rozvíjí jejich hudební vlohy: sluchová výchova hudební nástroje (dřívka,činelky,bubínek, tamburína, triangl) poslech zpěvu, vlastní zpěv dětí, hudebně pohybová výchova sladit poslech hudby s pohybem instrumentální činnost umožnit dětem zahrát si na hudební nástroj

7 Tančíme a zpíváme My se máme rádi, my jsme kamaradi Mravní výchova úkolem je všestranně zabezpečit citové potřeby dítěte v jeslích: rozvíjení a upevňování základních hygienických návyků, udržovat čistotu, samostatně používat kapesník, umět pozdravit a poděkovat, učit šetrnému zacházení s hračkami, podporovat kamarádské vztahy mezi dětmi, vést děti k dokončení započaté činnosti,... 8:00 9:00 Příchod dětí Denníí režiim 9:00 9:15 Společný kruh přátelství Tančíme, zpíváme, tvoříme, poznáváme, cvičíme 9:15 9:30 Hygiena, svačina Děti do 3 let věku jsou pravidelně přebalovány a pomoc pedagoga je neustálá 9:30 10:00 Volné hry, individuální přístup 10:00 11:45 Pobyt venku 11:45 12:15 Převlékání po pobytu venku, hygiena

8 12:15 13:00 Oběd, příprava na odpočinek 13:00 14:30 Odpolední klid Děti mají zajištěný odpočinek v MŠ a to vždy po obědě mezi 13:00 14:30 hod. Doba odpočinku je s přihlédnutím na potřeby dítěte. Na počátku docházky je dítěti přiděleno lůžko, peřina a polštář. Tyto předměty jsou označeny značkou, kterou si dítě samo zvolí. Značka a tyto předměty dítě vlastní po celou dobu docházky do MŠ. Praní ložní prádla, společně s ostatními věcmi, je zajištěno pověřenou osobou v MŠ Na Vyhlídce 14:30 15:00 Hygiena, odpolední svačina, odchod dětí domů 15:00 18:00 Odpolední aktivity (venkovní aktivity, spontánní hry,...) ČERTÍCI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

9 Třída pro děti od 3 do 6 let. Výchovně vzdělávací práce vychází ze školního vzdělávacího programu Rok s duhovými skřítky. Pravidelně zpracováváme třídní vzdělávací plán, který vyhodnocujeme podle patřičného evaluačního záznamu. Nadstandardní aktivity (trampolína, interaktivní tabule) jsou zařazovány průběžně během dne. Při naší práci respektujeme osobnost dítěte a dodržujeme zásady individuálního přístupu, přiměřenosti, názornosti, systematičnosti, posloupnosti a aktivity. Našim hlavním cílem je vytvoření kolektivu, kde by vládla klidná, kamarádská atmosféra a děti se zde cítily dobře, všichni se snaží dodržovat společně dohodnutá pravidla (spolupracujeme, uklízíme po sobě, pozdravíme a poděkujeme, učíme se správným hygienickým a stolovacím návykům) Každé z dětí má zavedeno portfolio, kam průběžně zařazujeme jeho výtvory a zaznamenáváme podrobný přehled o individuálním rozvoji a učení dítěte. Denníí rrežiim Veškeré činnosti mohou být během dne upravovány, probíhají skupinově nebo individuálně, spontánně nebo řízeně. Vše se přizpůsobuje potřebám a zájmům dětí, aby byly vedeny přirozeným dětským způsobem. Z MŠ dítě vyzvedávají rodiče nebo zplnomocněné osoby, zplnomocnění se musí každoročně obnovovat.

10 8:00 9:00 Příchod dětí, volné hry Prostřednictvím volných her umožníme dětem navázat kontakt se skupinou vrstevníků, získat nové zkušenosti, vědomosti, dovednosti a návyky. Dětem pro hru poskytujeme dostatek prostoru, materiálu a hraček. Učitelka hru obohacuje novými nápady, ale dbá na to, aby hru nenarušovala. 9:00 9:15 Povídání v kruhu Každý den v naší školičce začínáme ranním kruhem. Vítáme se společnou říkankou, povídáme si o tom, jak se cítíme. 9:15 9:30 Hygiena, svačina Děti od 3 let věku provádějí děti samostatně. Pokud potřebují pomoc, je jim nabídnuta učitelkou kdykoli v průběhu dne. 9:30 9:45 Řízená činnost s duhovými skřítky V rámci řízených činností dětem zprostředkováváme poznání, vytváříme prostor pro získávání vědomostí a dovedností. Vycházíme ze zájmů a zkušeností dětí a doplňujeme je tak, abychom naplnili klíčové kompetence dětí. Nabízíme dětem různorodé činnosti, které jsou tematicky propojené 9:45 10:00 Řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity Hrajeme pohybové hry, cvičíme s míčem, padákem, šátky a stuhami na hudbu, opakujeme naučené písničky a spojujeme je s pohybem a jednoduchými tanečky 10:00 11:45 Pobyt venku, volné hry Probíhá na zahradě nebo formou vycházky 11:45 12:15 Převlékání po pobytu venku, hygiena 12:15 13:00 Oběd, příprava na odpočinek 13:00 14:30 Odpolední klid Děti mají zajištěný odpočinek v MŠ a to vždy po obědě mezi 13:00 14:30 hod. Doba odpočinku je s přihlédnutím na potřeby dítěte. Na počátku docházky je dítěti přiděleno lůžko, peřina a polštář. Tyto předměty jsou označeny značkou, kterou si dítě samo zvolí.

11 Značka a tyto předměty dítě vlastní po celou dobu docházky do MŠ. Praní ložní prádla, společně s ostatními věcmi, je zajištěno pověřenou osobou v MŠ Na Vyhlídce 14:30 15:00 Hygiena, odpolední svačina, odchod dětí domů 15:00 18:00 Odpolední aktivity (venkovní aktivity, spontánní hry,...) Řízení Všichni zaměstnanci se podílejí na řízení školy prostřednictvím přidělených kompetencí a spoluúčastí na vytváření pracovních plánů. Školním vzdělávacím programem jsou stanovena pravidla evaluace a sebehodnocení. Předávání informací je zajištěno především výbornými vztahy mezi zaměstnanci a každodenní vzájemnou komunikací. Vedoucí mateřské školy vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje pracovníky do řízení školy, respektuje jejich názor a vzájemnou spolupráci. Učitelky mají prostor pro jejich vlastní tvůrčí přístup a jsou jim vytvořeny podmínky pro jejich další vzdělávání. Rodičům jsou informace předávány ústně při scházení a rozcházení dětí, písemně na nástěnkách, v šatnách i na webových stránkách. Personální a pedagogické zajištění Personál mateřské školy tvoří: 2 pedagogické pracovnice 1 asistent pedagoga 1 provozní zaměstnanec Všechny pracovnice mají odpovídající vzdělání a jejich pracovní doba je organizována tak, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální péče a jejich bezpečnost. Zaměstnanci při své práci jednají podle obecně platných pravidel a principů společenského chování. Chrání soukromí rodiny, zachovávají patřičnou mlčenlivost, jednají ohleduplně s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi Pedagogické pracovnice mají zájem o svůj odborný růst, soustavně se dále vzdělávají. Jsou si vědomy toho, že výchova a vzdělávání předškolních dětí v MŠ vyžaduje odborný, vysoce citlivý a odpovědný pedagogický přístup. Spoluúčast rodičů

12 Rodiče mají volný přístup do tříd, mohou se podle zájmu podílet na plánování programu školy, účastní se pořádaných besídek a akcích školky. Soukromé údaje a osobní data o dětech jsou chráněna. Rodiče mohou kdykoliv nahlédnout do třídních vzdělávacích programů. Informace mezi rodiči a školou jsou předávány ústně, na nástěnkách i na webových stránkách. Dle potřeby poskytujeme rodičům zkušenosti a informace, které vedou k zlepšení vzájemných vztahů mezi dětmi. Charakteristika vzdělávacího programu Rok s duhovými sk ítky Vzdělávací program Rok s duhovými skřítky děti motivuje pro činnosti příběhem o stromu, který roste u mateřské školy a žije v něm pět malých skřítků, kteří dětem přináší zábavné úkoly. Cílem programu je vytvořit co nejbarevnější skladbu vzájemně se ovlivňujících, prolínajících a propojených oblastí, s přihlédnutím na rozvoj osobnosti dítěte přiměřené jeho věku a schopnostem. Školní vzdělávací program je sestaven tak, aby respektoval hlavní cíle předškolního vzdělávání. Proces vzdělávání je cílevědomí a probíhá v průběhu celého dne, při všech činnostech a při všech situacích. Snažíme se o naplňování tří hlavních cílů předškolního vzdělávání. 1. cíl Rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení a poznání (podporovat a rozvíjet tělesnou zdatnost, zdraví, dovednost, schopnost myšlení, rozhodování, učení, řeč) 2. cíl Osvojení si základů hodnot, na které je založena naše společnost (svoboda a rovnost všech lidí, solidarita se slabými a ohroženými, hodnoty spojené se zdravím, se životním prostředím, tradice) 3. cíl Získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí (rozvíjet a poznávat sama sebe, potřeba a zájmy, sebevědomí, sebedůvěra, učíme se spolupracovat, akceptovat a tolerovat druhé) Program obsahuje pět interakčních oblastí, které respektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, učení a zrání. Tyto oblasti se snažíme každý den propojovat a spojovat:

13 5.1 DÍTĚ A JEHO TĚLO Skřítek Šmoula přináší dětem úkoly zaměřené na oblast biologickou: Prostřednictvím různých pracovních technik je rozvíjena jemná motorika ruky utváření správných návyků souvisejících s jednotlivými vývojovými etapami dítěte s ohledem na danou věkovou skupinu i s ohledem na individuální vývoj dětí v konkrétní třídě, Jsou využívány různé druhy stavebnic, kostek, labyrintů aj. k rozvoji motoriky, fantazie a tvořivosti. Je upevňována tvorba prostorových prací z krabic a papíru. Rozvíjení pohybových schopností dítěte, jejich obratnosti a vědomého ovládání těla. Prohlubování poznatků o zdraví, lidském těle, o zdravém životním stylu v souvislosti s pravidelným pohybem na čerstvém vzduchu. Provádění tělovýchovných cvičení zaměřených na správné držení těla, dýchání a koordinaci pohybů. 5.2 DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA Skřítek František přináší dětem úkoly zaměřené na oblast psychologickou: Je rozvíjen intelekt dítěte, jeho řeč a jazyk. Jsou upevňovány poznávací schopnosti, city a vůle dítěte. Jsou rozvíjeny schopnosti, city a vůle dítěte. Jsou rozvíjeny schopnosti, které předchází učení, dále pak předmatematické představy, jazykové dovednosti důležité pro příjmení, zpracování a reprodukci informací a poznatků. Jsou zařazovány logické hříčky, práce s pracovními metodickými listy, prohlížení dětských encyklopedií, vyhledávání informací v nich. Jsou dětem poskytnuty společenské hry zaměřené na postřeh, paměť, soustředěnost, na posilování vůle domino, pexeso, ale i jiné hry rozvíjející poznatky z různých oblastí a rozvíjející myšlení a řeč. 5.3 DÍTĚ A TEN DRUHÝ Skřítek Valentýn přináší dětem úkoly zaměřené na oblast interpersonální: Utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, rozvoj sociálního cítění dítěte, utváření povědomí o jeho vlastní sounáležitosti s nejbližším okolím, posilování vlastní identity a uvědomění si sociální role v tomto společenství, na vytváření prosociálních postojů dítěte jako základu pro jeho budoucí zdravé sebevědomí a psychickou pohodu. DÍTĚ A SPOLEČNOST

14 Skřítek Bedřich přináší dětem úkoly zaměřené na oblast sociálně kulturní: Jsou rozvíjeny základní dovednosti z oblasti hudby, Jsou uváděny do světa umění a kultury. Jsou jim nabízeny pěvecké, hudebněpohybové, poslechové i rytmizační činnosti. Je jim poskytován dostatečný výběr písní s možností vybrat si písně k poslechu i ke zpěvu. Při pěveckých dovednostech jsou děti vedeny ke správnému dýchání, k ovládání dechu při zpěvu. Objevují hudbu jako prostředek k příjemným prožitkům i k zajímavým činnostem. Jsou vedeny k pojmenování základních hudebních nástrojů podle vzhledu i zvuku. V rytmizačních činnostech pak používání Orffových nástrojů. Děti jsou také seznamovány s různými výtvarnými technikami, s vlastnosti výtvarného i grafického materiálu, s vlastnosti barev. Je u nich rozvíjena tvořivost, fantazie a jsou podporovány jejich vlastní nápady při výtvarných činnostech. Jsou u nich upevňovány dovednosti při zacházení s výtvarným materiálem, včetně sebeobsluhy a pořádku při malování. Jsou vytvářeny návyky správného držení grafického materiálu, správného sezení na pracovním místě rovné držení těla, sledování očima práce rukou. Je podporována kooperace při výtvarném zpracování tématu prostřednictvím velkých kolektivních i skupinových prací. Jsou rozvíjeny kladné vztahy mezi dětmi při společných činnostech. DÍTĚ A SVĚT Skřítek Travička přináší dětem úkoly zaměřené na oblast environmentální: Utváříme pozitivní vztah dítěte k živé i neživé přírodě. Utváříme povědomí o sounáležitosti dítěte s okolním světem. Seznamujeme ho s přírodou ve svém okolí. Umožníme dětem objevovat možnost, jak přírodu chránit pro život náš všech. Seznamujeme je s existencí různých národů a kultur, planetou Zemí a vesmírem. V. Vzdělávací obsah Vzdělávací činnost je rozpracována do integrovaných bloků témat. V tematickém bloku jsou plněny klíčové kompetence dílčími cíly, které je nutno vymezit, naplánovat a pak naplňovat konkrétními činnostmi. Průběžné cíle jsou ty, které jsou plněny v průběhu celého dne v různých činnostech a dotýkají se především sebeobsluhy, hygieny, chování, vůle, morální a společenské hodnoty.

15 Školní vzdělávací program je východiskem pro práci všech pedagogických pracovnic. Na jeho základě si učitelky vypracují svůj třídní vzdělávací program. Učitelky si jej postupně doplňují a dotváří. Přehled tematických bloků! ZÁŘÍ: Do školky se těšíme, s radostí tam běžíme!! ŘÍJEN: Sklízíme plody podzim! LISTOPAD: Když padá listí! PROSINEC: Vánoční čas! LEDEN: Zima, zima, zimička! ÚNOR: Co děláme celý den! BŘEZEN: Jaro ťuká! DUBEN: Zvířátkakde mají domov?! KVĚTEN: Když všechno kvete! ČERVEN: Děti a naše Zeměkoule

16 ! ČERVENEC A SRPEN: Letní hry a činnosti ZÁ Í 1. Integrovaný blok: Do školky se t šíme, s radostí tam b íme! Přivítání dětí, seznámení s prostředím mateřské školy a vytváření k němu pozitivní vztah. Poznávání nových kamarádů, seznamování se s jejich jmény, se jmény zaměstnanců MŠ. Seznamování dětí s hračkami a pomůckami, jejich uložení. Seznamujeme se s pravidly chování ve vztahu k druhému, posilujeme prosociální chování ve vztahu k lidem v rodině, v mateřské škole a v dětské herní skupině. Získávání relativní citové samostatnosti. Dodržování základních hygienických návyků a sebeobsluhy. Uvědomování si rozdílu mezi mateřskou školou a rodinou. Tematické celky: Naše školička Kamarádi Tady jsem doma Opakování, evaluační záměry, přání dětí

17 Dílčí vzdělávací cíle na měsíc ZÁŘÍ: Dítě a jeho tělo Přivítání všech dětí mateřské školy např. maňáskovým divadlem a příprava jejich radostného vstupu do mateřské školy. Pomoc dětem i jejich rodičům orientovat se v novém prostředí. Osvojování si dovedností k podpoře osobní pohody, pohody prostředí Dítě a jeho psychika Usnadnění vstupu do mateřské školy novým dětem vhodnou organizací a laskavým přijetím. Rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu. Dítě a ten druhý Vedení dětí k navazování kontaktů mezi sebou navzájem. Posilování prosociálního chování ve vztahu k druhému v dětské herní skupině, v rodině, ve škole. Dítě a společnost Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat, přináležet ke společenství ve třídě, škole. Dítě a svět Vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém dítě žije.

18 ÍJEN 2. Integrovaný blok: Sklízíme plody podzimu Pozorování a uvědomování si charakteristických znaků podzimu. Pojmenovávání ovocných stromů a jejich plodů. Seznamování s prací na zahradě, v sadu a na poli, sklizeň zeleniny a ovoce. Rozeznávání rozdílu mezi stromem listnatým a jehličnatým, znát názvy jejich plodů. Tvořivé činnosti s přírodninami, výrobky z přírodnin. Tematické celky: Na poli Na zahradě

19 V lese Opakování, evaluační záměry, přání dětí Plánované akce: Odpolední program: DEN ÚSMĚVŮ Odpoledne plné soutěží, her s písničkami a tancem s Inkou Rybářovou Občerstvení Dílčí vzdělávací cíle na měsíc ŘIJEN: Dítě a jeho tělo Osvojování návyků k podpoře osobní pohody. Dítě a jeho psychika Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních. Využívat k tomu vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu. Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému (pojmovému). Rozvoj paměti, pozornosti, představivosti a fantazii. Dítě a ten druhý Rozvoj dětských přátelství.

20 Dítě a společnost Rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání motivované podzimní přírodou a jejími plody. Dítě a svět Osvojování jednoduchých poznatků o světě a životě, o přírodě a jejich proměnách. LISTOPAD 3. Integrovaný blok: Kdy padá listí

21 Pozorování měnící se barevnosti listů na stromech znát základní a některé doplňkové barvy. Změny počasí jak vzniká déšť, mlha, sníh. Rozvoj vědomostí o ochraně zdraví při nepříznivých vlivech chladného počasí. Seznámení s lidským tělem, s hygienickými návyky, předcházení nemocem, vedení ke zdravému životnímu stylu. Tematické celky: Co umí vítr a déšť Moje tělo a zdraví Když kamarád stůně Opakování, evaluační záměry, přání dětí Plánované akce: Dopolední akce: NECHCI KAZY Návštěva zubních lékařů v MŠ. Hlavním cílem projektu je naučit děti správně pečovat o svůj chrup již od nejútlejšího věku. Držíme se pravidla, co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš. Celodenní program: HALLOWEEN Pro všechny skřítky, duchy a strašidla pořádáme velký dětský Halloween, kde si užijeme spoustu strašení, ale také legrace. Je nutné se zúčastnit společného lampionového průvodu, abychom zachránili začarovanou princeznu. Dílčí vzdělávací cíle na měsíc LISTOPAD:

22 Dítě a jeho tělo Osvojování poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě. Vytváření zdravých životních návyků a postojů. Dítě a jeho psychika Rozvoj komunikativních dovedností verbálních i neverbálních a kultivovaného projevu. Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, radost, zájem, objevování ). Rozvoj schopností a dovedností vyjádřit pocity, dojmy a prožitky. Dítě a ten druhý Posilování prosociálního chování ve vztahu k druhému v dětské herní skupině Dítě a společnost Vytváření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách Dítě a svět Osvojování dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí.

23 PROSINEC 4. Integrovaný blok: Váno ní as Období plné citových prožitků spojené na čekání nejkrásnějších svátků v roce Vánoce. Zahájení adventu, čekání na Mikuláše. Výroba Mikulášů, čertů a andělů. Příprava na Vánoce seznamování s vánočními zvyky a tradicemi, tvoření vánočních dekorací, dárečků. Pečení perníčků a cukroví. Zdobení vánočního stromečku, zpívání koled. Pozorování vánoční výzdoby ve městě. Zimní období je čas pohádek a příběhů. Vánoční vystoupení dětí pro rodiče. Tematické celky: Mikuláš Pohádky Vánoce Opakování, evaluační záměry, přání dětí Plánované akce: Dopolední akce: MIKULÁŠSKÁ S NADÍLKOU Do školky přijde velký čert a Mikuláš, který dětem předčítá pasáže z Knihy hříchů podle které děti odmění sladkou nadílkou nebo bramboru a uhlím. Potom všechen strach vytančíme při veselých písničkách. Odpolední akce: TĚŠÍME SE NA VÁNOCE!

24 Vystoupení dětí, vánoční workshop, ochutnávka cukroví od rodičů Dílčí vzdělávací cíle na měsíc PROSINEC: Dítě a jeho tělo Rozvoj užívání všech smyslů. Dítě a jeho psychika Rozvoj schopnosti vytvářet a upevňovat citové vztahy k rodině i ke svému okolí. Dítě a ten druhý Rozvoj schopnosti a dovednosti pro navazování vztahů dítěte k druhým lidem. Vytváření prosociálního postoje k druhému (v rodině, v mateřské škole, ve třídě ). Dítě a společnost Rozvoj kulturně estetických dovedností výtvarných, hudebních a dramatických, produktivních i receptivních (např. vánoční tradice a slavnosti u vánočního stromku pro rodiče i děti). Rozvoj estetické a tvůrčí činnosti slovesné a literární (např. poslech pohádek, příběhů a veršů, sledování dramatizací) Dítě a svět Osvojování dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností, k spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí.

25 LEDEN 5. Integrovaný blok: Zima, zima, zimi ka Poznávání charakteristických znaků zimního období, co je mráz, jinovatka, sníh, led, sněhová vločka. Upozornění na bezpečnost při chůzi na sněhu a ledu. Zimní hry a sporty, druhy oblečení pojmenování zimního ošacení. Péče o ptáčky a zvířátka v zimě. Tematické celky: Zimní radovánky Těšíme se do školy Masopust Opakování, evaluační záměry, přání dětí Plánované akce: Dopolední akce: TŘI KRÁLOVÉ Plánovaný projekt na téma TŘI KRÁLE

26 Dílčí vzdělávací cíle na měsíc LEDEN: Dítě a jeho tělo Rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, osvojování si poznatků o tělovýchově a sportu. Vytváření návyků zdravého životního sytlu Dítě a jeho psychika Osvojení si některých dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvíjení zájmu o psanou podobu jazyka. Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení. Rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry např. před zápisem do školy). Dítě a ten druhý Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s dospělými Dítě a společnost Rozvoj základních kulturně společenských postojů. Dítě a svět Vytváření schopnosti přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám.

27 ÚNOR 6. Integrovaný blok: Co d láme celý den Orientace v časových a prostorových pojmech, znalost geometrických tvarů, orientace v názvech části dne. Předškoláci se připravují na zápis do školy, učí se svou adresu, kde pracují

28 rodiče, znát různá povolání a řemesla. Poznávání předmětů vyrobených ze skla, dřeva, papíru, textilu, gumy... Tematické celky: Hádej, čím jsem Co děláme celý den a celý rok Čím cestujeme Řeky a moře Plánované akce: Dopolední akce: HASÍK Návštěva hasičů ve školce, preventivně výchovná činnost v oblasti požární ochrany Odpolední akce: MASOPUST aneb Velká dětská KLAUNIÁDA Může přijít každý, kdo se chce radovat, smát se a dovádět. Nálada je parádně cirkusová, plná překvapení a legračních soutěží a písniček. Dílčí vzdělávací cíle na měsíc ÚNOR: Dítě a jeho tělo Rozvoj fyzické i psychické zdatnosti Dítě a jeho psychika Rozvoj výslovnosti a vyjadřovacích schopností. Vytváření základů pro práci s informacemi. Dítě a ten druhý Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností.

29 Dítě a společnost Vytváření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách. Dítě a svět Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti s ostatním světem. Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat je, ale i naopak poškozovat a ničit. B EZEN 7. Integrovaný blok: Jaro uká

30 Charakteristické znaky jarního období, pozorování zelenající se přírody, kvetoucích stromů, pojmenovávání jarních květin, probouzející se příroda hmyz, drobní živočichové, návrat ptáků z teplých krajin. Znát a pojmenovat dopravní prostředky a jejich využití, dbát na bezpečnost dětí v dopravním provozu, částečně ovládat pravidla silničního provozu a dopravní situace. Tematické celky: Jarní rostliny V trávě Jaro na zahradě Svátky jara Opakování, evaluační záměry, přání dětí Plánované akce: Dopolední akce: DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ Výlet na dopravní hřiště Dílčí vzdělávací cíle na měsíc BŘEZEN:

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 včetně Odloučeného pracoviště Školní 2, Bruntál Identifikační údaje o škole Název a sídlo školy: Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 Právní forma: MŠ s právní

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček

Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček Příloha č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí péče o dítě Plán výchovy a péče v dětské skupině Portusáček Každé dítě je individualitou, každé dítě je originálem při

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací práce Školní rok 2016 / 2017 4. oddělení Téma: 10 schodů k zábavě Vychovatelé: Mgr. Janka Pelánová, Mgr. Zuzana Fiedlerová ZÁŘÍ Vzájemná komunikace Seznámení s ročním

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Celoroční plán školní družiny 2016/2017 Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Tento dokument obsahuje aktivity pro všechny oddělení školní družiny, oddělení spolu

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy Školní vzdělávací program přípravné třídy,,trojka Školní vzdělávací program základní školy Antonína Baráka v Lovosicích, Sady pionýrů 361/4, Lovosice 410 02 Podrobné rozpracování jednotlivých témat výuky

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem, IČ: 73184934 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Datum : 1.4.2009 PROCHÁZKA PO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Leden. Úkoly na celý měsíc: Úkoly na jednotlivé týdny: Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh. Bezpečnost dětí v zimním období

Leden. Úkoly na celý měsíc: Úkoly na jednotlivé týdny: Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh. Bezpečnost dětí v zimním období Leden Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh Bezpečnost dětí v zimním období Oblékání v zimě jak se chová naše tělo, když je zima - kterou částí vnímáme zimu - jak se zahřejeme Příroda v zimě

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Roční plán družiny Modrá třída

Roční plán družiny Modrá třída Roční plán družiny Modrá třída 2017 / 2018 Kouzelné školy mateřská škola a základní škola Celoroční plán školní družiny Modrá třída Odpočinkové činnosti Odstraňování únavy žáků z vyučování Řešení odpočinku

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ Z POHÁDKY DO POHÁDKY TAM A ZASE ZPÁTKY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ Z POHÁDKY DO POHÁDKY TAM A ZASE ZPÁTKY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ Z POHÁDKY DO POHÁDKY TAM A ZASE ZPÁTKY Motto: Chválit a povzbuzovat dítě je stokrát účinnější než hrozit a trestat. Orison Swett Marden Obsah

Více

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ PRACOVNÍ LISTY Inspirace a témata pro MŠ každý den si můžeš cvaknout... Spojování Rozebírání Když spojujete dva dílky k sobě, cvaknutím se přesvědčíte, že jsou pevně spojeny. Pokud chcete rozebrat dva

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM : JEN SI, DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Ráj domova - Jan Čarek Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě! Jen se děti, rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete! Kolik je tu

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ NKÚ Péče a výchova v dětské skupině zařízení péče o děti NKÚ (dále jen dětská skupina ) probíhá v úzké spolupráci s rodiči dětí. Ve vztahu mezi pečujícími osobami a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky Projekt O jabloňce 5. třída Berušky šk. rok 2010/2011 Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku: Stromy, rostliny a živočichové na

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Obsah 1 Indentifikační údaje... 3 2 Obecná charakteristika... 4 3 Podmínky předškolního vzdělávání...

Více

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: Nabývá platnosti dne: Jiřina Dvořáková ředitelka školy PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Podmínky provozu

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy v Dobrém Poli ve školním roce 2015/2016 Zprávu předkládá vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Radislava Fantová V Dobrém Poli 16.9.2015 OBSAH: I. Základní údaje o mateřské

Více

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV.

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV. 9 EVALUAČNÍ (HODNOTÍCÍ) SYSTÉM MATEŘSKÉ ŠKOLY 9.1 DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP PV TVP, SOULAD ŠVP PV RVP PV Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více