Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

2 Název ŠVP: Rok s duhovými sk ítky Obecná charakteristika školy Mateřská škola Čertův vršek se nachází v městské části Libeň na Praze 8. Nedaleko rodinné školičky se nachází Park Pod Korábem, který nám umožňuje krásné relaxační, ale také naučné procházky do přírody. Školička je umístěná v přízemí třípatrového rodinného domu, má dvě třídy, společnou jídelnu, která slouží i jako výtvarná dílna. Umývárna a záchody jsou rovněž společné pro obě třídy a malou kuchyňku pro přípravu svačin a výdej jídla. Kapacita školky je 15 dětí. K mateřské školce rovněž patří malá terasa, na které je umístěná trampolína, plastový domeček a odrážedla. Na terasu navazuje velká zahrada s betonovými cestičkami pro jízdu na odrážedlech a na travnatých plochách je nově vybudováno pískoviště a další herní prvky určené pro spontánní hry předškolních dětí. Jak se k nám dostanete? Autobusem městské hromadné dopravy č. 201 na zastávku Čertův vršek od školky vzdálené cca 20m, nebo tramvají č. 10 a 3 na zastávku Bulovka. Věcné podmínky Podmínky vzdělávání Všechny vnitřní i venkovní prostory a vybavení MŠ jsou vyhovující splňují bezpečnostní a hygienické normy v platném znění.

3 Vybavení hračkami, učebními pomůckami, materiály a doplňky je průběžně doplňováno a obnovováno podle předem připraveného plánu a dle potřeb jednotlivých tříd. Hračky mohou děti samostatně využívat pro spontánní i řízené činnosti. Výtvarné práce dětí jsou vystavovány pro rodiče v celé budově mateřské školy. Mateřská škola nově využívá interaktivní tabuli, která nabízí kvalitní a zároveň zábavné vzdělávání dětí. Děti mohou rovněž využívat žebřiny a další sportovní pomůcky umístěné v herně. Na zahradě se nachází dětské hřiště s herními prvky. Životospráva Poskytujeme dětem plnohodnotnou a vyváženou stravu, která odpovídá zásadám zdravé výživy, výdej jídla zajišťují kvalifikovaní pracovníci. Teplá strava (oběd) se dováží do MŠ z firmy SODEXO. Hospodářka školky připravuje plnohodnotné a vyvážené svačiny, které zapisuje do jídelníčku, umístěného na nástěnce v šatně školky nebo na internetových stránkách, aktuálně na daný týden. Děti do jídla nuceny nejsou, ale požadujeme, aby jídlo alespoň ochutnaly a naučily se správným stravovacím návykům. Vedeme děti ke kultuře stolování a sebeobsluze, množství a tempo si dítě volí. Dodržujeme a zajišťujeme pitný režim pití je umístěno v jídelně na viditelném místě, které je dětem přístupné, každé dítě si přinese svou láhev na pití z domova, která je po celý den doplňována hospodářkou, tyto lahve zajišťují pitný režim také v letních měsících na vycházkách nebo při pobytu na zahradě. Dětem nabízíme vždy sladký nápoj (šťáva, ovocný čaj) i vodu, učitelky připomínají důležitost pití. Je zajištěn pravidelný rytmus a řád. Po celý den je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku. Pracovnice školy vystupují podle zásad zdravého životního stylu a tím poskytují dětem přirozený vzor. Psychosociální podmínky Všichni zaměstnanci školy vytváří dětem příjemné prostředí, aby se cítily jistě a bezpečně. Nikdo není znevýhodňován. Děti se podílí na vytváření jasných pravidel chování ve skupině, tak aby se vytvořil dobrý kolektiv kamarádů. Pedagog zapojuje děti do činností nenásilnou formou, vytváří vztah důvěry a spolupráce. Převažuje pozitivní hodnocení, podporuje zdravé sebevědomí dítěte, učí děti pracovat samostatně, ve skupině, rozvíjí u dětí samostatnost a toleranci, ohleduplnost. V mateřské škole je zajištěný pravidelný denní řád, který je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci.

4 Rodiče mají možnost přivádět děti do mateřské školy dle svých potřeb. Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, vždy s ohledem na okamžitý stav počasí (mráz pod 10 C, náledí, silný vítr apod.) Doba odpočinku vychází z věkových a individuálních potřeb dětí, děti mohou odpočívat se svojí hračkou. Pedagogové zatěžují děti vždy přiměřeně, v rámci jejich možností, děti mohou relaxovat kdykoli během dne. Organizace Mateřská škola je otevřena od hod. Děti se ráno schází ve třídě Čertíků a z této třídy se děti odpoledne postupně rozchází domů. Principy ŠVP a rytmický řád dne respektují věkové a individuální potřeby dětí. Vzdělávací nabídka musí odpovídat věkovým i individuálním potřebám, možnostem a zájmům dětí, podporovat jejich samostatnost, aktivitu, spolupráci, komunikativní dovednosti a zároveň naplňovat rozvoj ve všech vzdělávacích oblastech dle RVP PV. Snažíme se, aby spontánní a řízené činnosti byly vyvážené, každý den se scházíme v ranním kruhu, do činností se zapojují děti dobrovolně. Adaptační program Jednou z podmínek naplňování cílů předškolního vzdělávání, které jsou zakotveny v RVP PV, je možnost postupné adaptace nově příchozích dětí na prostředí mateřské školy. Již při zápisu do MŠ je rodičům nabídnuta a doporučena možnost individuální adaptace, postupné začleňování jejich dítěte do nového prostředí a usnadnění tak zásadní změny v životě dítěte první odloučení od rodiny. Rodičům je tak dána možnost po domluvě umístit dítě do školky na pár hodin v týdnu. Dítě se osamostatňuje, odpoutává od rodičů a získává citový vztah k ostatním dětem a učitelkám, personálu, seznamuje se s novým prostředím, režimem dne v MŠ. Rozdělení dětí do tříd Děti v mateřské školy jsou rozděleny do 2, věkově smíšených tříd: Žabičky (od 18 měsíců do 3 let) Čertíci (od 3 do 6 let) ŽABIČKY ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

5 Třída pro děti od 18 měsíců do 3 let. Kromě spontánní hry, která vyplňuje celý čas pobytu dítěte v jeslích, jsou zařazovány každý den krátce i řízené činnosti, aby se pravidelně vystřídaly jednotlivé složky výchovy (Rozumová, výtvarná, pracovní, hudební, tělesná a mravní.) Součástí pobytu je i pobyt venku na zahradě a terase dětských jeslí. Délka pobytu se řídí počasím a ročním obdobím. Pro odpočinek a spánek je v denním režimu vyhrazena doba od 12,00 14,30 hod. Při délce odpočinku je zohledněn věk dětí a jejich individuální potřeby. Výchovná práce v jeslích sleduje jednotlivé složky výchovy: Poznáváme Rozumová výchova rozvíjí poznávací procesy a řečové schopnosti dětí, paměť a pozornost, přibližuje dětem časové pojmy, přírodu, dopravní prostředky, děti se učí znát základní předměty denní potřeby, samostatně reprodukovat krátké říkanky, třídit předměty dle velikosti, barvy a tvaru,... Výtvarná výchova rozvíjí spont. tvořivost dětí a posiluje jejich snahu o výtvarné vyjádření: období bezobsažné čáranice používáme měkký a výrazný materiál (uhel, křída) obsažná čáranice (1824 měs.) práce s

6 uhlem, křídou, voskové pastely znaková kresba ( 2436 měs.) uhel, křída, voskové pastely, temperové barvy, tuše, špejle, měkká tužka Tvoříme Pracovní výchova rozvíjí základní zkušenosti a dovednosti v oblasti sebeobsluhy a při manipulaci s předměty, jemnou a hrubou motoriku dle věku: stavění kostek do délky a výšky, překlenutí prostoru, navlékání korálků, různé skládačky, práce s plastelinou a lepidlem, děti se učí mačkat, trhat a překládat papír, šroubovat, samostatně zouvat a obouvat boty, rozepínat a zapínat knoflíky, šněrovat, napodobivé hry např. vaření, obchod, úklid, praní a žehlení prádla, opravář, lékař, zahradník, kadeřník,... Cvičíme Tělesná výchova péče o bezpečnost a upevňování zdraví, rozvíjí a vytváří kladný vztah dětí k pohybovým činnostem: rušná (úvodní ) část běh, všechny druhy chůze průpravná část procvičení celého těla (pomůcky kostky, kuželky, míčky, praporky, šátečky,...) hlavní část cvičení na nářadí, u starších dětí akrobatická cvičení, cviky odvahy a zdravotní cviky závěrečná část relaxace a hudebně pohybová hra, tanečky Hudební výchova podporuje u dětí zájem o hudbu a rozvíjí jejich hudební vlohy: sluchová výchova hudební nástroje (dřívka,činelky,bubínek, tamburína, triangl) poslech zpěvu, vlastní zpěv dětí, hudebně pohybová výchova sladit poslech hudby s pohybem instrumentální činnost umožnit dětem zahrát si na hudební nástroj

7 Tančíme a zpíváme My se máme rádi, my jsme kamaradi Mravní výchova úkolem je všestranně zabezpečit citové potřeby dítěte v jeslích: rozvíjení a upevňování základních hygienických návyků, udržovat čistotu, samostatně používat kapesník, umět pozdravit a poděkovat, učit šetrnému zacházení s hračkami, podporovat kamarádské vztahy mezi dětmi, vést děti k dokončení započaté činnosti,... 8:00 9:00 Příchod dětí Denníí režiim 9:00 9:15 Společný kruh přátelství Tančíme, zpíváme, tvoříme, poznáváme, cvičíme 9:15 9:30 Hygiena, svačina Děti do 3 let věku jsou pravidelně přebalovány a pomoc pedagoga je neustálá 9:30 10:00 Volné hry, individuální přístup 10:00 11:45 Pobyt venku 11:45 12:15 Převlékání po pobytu venku, hygiena

8 12:15 13:00 Oběd, příprava na odpočinek 13:00 14:30 Odpolední klid Děti mají zajištěný odpočinek v MŠ a to vždy po obědě mezi 13:00 14:30 hod. Doba odpočinku je s přihlédnutím na potřeby dítěte. Na počátku docházky je dítěti přiděleno lůžko, peřina a polštář. Tyto předměty jsou označeny značkou, kterou si dítě samo zvolí. Značka a tyto předměty dítě vlastní po celou dobu docházky do MŠ. Praní ložní prádla, společně s ostatními věcmi, je zajištěno pověřenou osobou v MŠ Na Vyhlídce 14:30 15:00 Hygiena, odpolední svačina, odchod dětí domů 15:00 18:00 Odpolední aktivity (venkovní aktivity, spontánní hry,...) ČERTÍCI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

9 Třída pro děti od 3 do 6 let. Výchovně vzdělávací práce vychází ze školního vzdělávacího programu Rok s duhovými skřítky. Pravidelně zpracováváme třídní vzdělávací plán, který vyhodnocujeme podle patřičného evaluačního záznamu. Nadstandardní aktivity (trampolína, interaktivní tabule) jsou zařazovány průběžně během dne. Při naší práci respektujeme osobnost dítěte a dodržujeme zásady individuálního přístupu, přiměřenosti, názornosti, systematičnosti, posloupnosti a aktivity. Našim hlavním cílem je vytvoření kolektivu, kde by vládla klidná, kamarádská atmosféra a děti se zde cítily dobře, všichni se snaží dodržovat společně dohodnutá pravidla (spolupracujeme, uklízíme po sobě, pozdravíme a poděkujeme, učíme se správným hygienickým a stolovacím návykům) Každé z dětí má zavedeno portfolio, kam průběžně zařazujeme jeho výtvory a zaznamenáváme podrobný přehled o individuálním rozvoji a učení dítěte. Denníí rrežiim Veškeré činnosti mohou být během dne upravovány, probíhají skupinově nebo individuálně, spontánně nebo řízeně. Vše se přizpůsobuje potřebám a zájmům dětí, aby byly vedeny přirozeným dětským způsobem. Z MŠ dítě vyzvedávají rodiče nebo zplnomocněné osoby, zplnomocnění se musí každoročně obnovovat.

10 8:00 9:00 Příchod dětí, volné hry Prostřednictvím volných her umožníme dětem navázat kontakt se skupinou vrstevníků, získat nové zkušenosti, vědomosti, dovednosti a návyky. Dětem pro hru poskytujeme dostatek prostoru, materiálu a hraček. Učitelka hru obohacuje novými nápady, ale dbá na to, aby hru nenarušovala. 9:00 9:15 Povídání v kruhu Každý den v naší školičce začínáme ranním kruhem. Vítáme se společnou říkankou, povídáme si o tom, jak se cítíme. 9:15 9:30 Hygiena, svačina Děti od 3 let věku provádějí děti samostatně. Pokud potřebují pomoc, je jim nabídnuta učitelkou kdykoli v průběhu dne. 9:30 9:45 Řízená činnost s duhovými skřítky V rámci řízených činností dětem zprostředkováváme poznání, vytváříme prostor pro získávání vědomostí a dovedností. Vycházíme ze zájmů a zkušeností dětí a doplňujeme je tak, abychom naplnili klíčové kompetence dětí. Nabízíme dětem různorodé činnosti, které jsou tematicky propojené 9:45 10:00 Řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity Hrajeme pohybové hry, cvičíme s míčem, padákem, šátky a stuhami na hudbu, opakujeme naučené písničky a spojujeme je s pohybem a jednoduchými tanečky 10:00 11:45 Pobyt venku, volné hry Probíhá na zahradě nebo formou vycházky 11:45 12:15 Převlékání po pobytu venku, hygiena 12:15 13:00 Oběd, příprava na odpočinek 13:00 14:30 Odpolední klid Děti mají zajištěný odpočinek v MŠ a to vždy po obědě mezi 13:00 14:30 hod. Doba odpočinku je s přihlédnutím na potřeby dítěte. Na počátku docházky je dítěti přiděleno lůžko, peřina a polštář. Tyto předměty jsou označeny značkou, kterou si dítě samo zvolí.

11 Značka a tyto předměty dítě vlastní po celou dobu docházky do MŠ. Praní ložní prádla, společně s ostatními věcmi, je zajištěno pověřenou osobou v MŠ Na Vyhlídce 14:30 15:00 Hygiena, odpolední svačina, odchod dětí domů 15:00 18:00 Odpolední aktivity (venkovní aktivity, spontánní hry,...) Řízení Všichni zaměstnanci se podílejí na řízení školy prostřednictvím přidělených kompetencí a spoluúčastí na vytváření pracovních plánů. Školním vzdělávacím programem jsou stanovena pravidla evaluace a sebehodnocení. Předávání informací je zajištěno především výbornými vztahy mezi zaměstnanci a každodenní vzájemnou komunikací. Vedoucí mateřské školy vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje pracovníky do řízení školy, respektuje jejich názor a vzájemnou spolupráci. Učitelky mají prostor pro jejich vlastní tvůrčí přístup a jsou jim vytvořeny podmínky pro jejich další vzdělávání. Rodičům jsou informace předávány ústně při scházení a rozcházení dětí, písemně na nástěnkách, v šatnách i na webových stránkách. Personální a pedagogické zajištění Personál mateřské školy tvoří: 2 pedagogické pracovnice 1 asistent pedagoga 1 provozní zaměstnanec Všechny pracovnice mají odpovídající vzdělání a jejich pracovní doba je organizována tak, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální péče a jejich bezpečnost. Zaměstnanci při své práci jednají podle obecně platných pravidel a principů společenského chování. Chrání soukromí rodiny, zachovávají patřičnou mlčenlivost, jednají ohleduplně s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi Pedagogické pracovnice mají zájem o svůj odborný růst, soustavně se dále vzdělávají. Jsou si vědomy toho, že výchova a vzdělávání předškolních dětí v MŠ vyžaduje odborný, vysoce citlivý a odpovědný pedagogický přístup. Spoluúčast rodičů

12 Rodiče mají volný přístup do tříd, mohou se podle zájmu podílet na plánování programu školy, účastní se pořádaných besídek a akcích školky. Soukromé údaje a osobní data o dětech jsou chráněna. Rodiče mohou kdykoliv nahlédnout do třídních vzdělávacích programů. Informace mezi rodiči a školou jsou předávány ústně, na nástěnkách i na webových stránkách. Dle potřeby poskytujeme rodičům zkušenosti a informace, které vedou k zlepšení vzájemných vztahů mezi dětmi. Charakteristika vzdělávacího programu Rok s duhovými sk ítky Vzdělávací program Rok s duhovými skřítky děti motivuje pro činnosti příběhem o stromu, který roste u mateřské školy a žije v něm pět malých skřítků, kteří dětem přináší zábavné úkoly. Cílem programu je vytvořit co nejbarevnější skladbu vzájemně se ovlivňujících, prolínajících a propojených oblastí, s přihlédnutím na rozvoj osobnosti dítěte přiměřené jeho věku a schopnostem. Školní vzdělávací program je sestaven tak, aby respektoval hlavní cíle předškolního vzdělávání. Proces vzdělávání je cílevědomí a probíhá v průběhu celého dne, při všech činnostech a při všech situacích. Snažíme se o naplňování tří hlavních cílů předškolního vzdělávání. 1. cíl Rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení a poznání (podporovat a rozvíjet tělesnou zdatnost, zdraví, dovednost, schopnost myšlení, rozhodování, učení, řeč) 2. cíl Osvojení si základů hodnot, na které je založena naše společnost (svoboda a rovnost všech lidí, solidarita se slabými a ohroženými, hodnoty spojené se zdravím, se životním prostředím, tradice) 3. cíl Získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí (rozvíjet a poznávat sama sebe, potřeba a zájmy, sebevědomí, sebedůvěra, učíme se spolupracovat, akceptovat a tolerovat druhé) Program obsahuje pět interakčních oblastí, které respektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, učení a zrání. Tyto oblasti se snažíme každý den propojovat a spojovat:

13 5.1 DÍTĚ A JEHO TĚLO Skřítek Šmoula přináší dětem úkoly zaměřené na oblast biologickou: Prostřednictvím různých pracovních technik je rozvíjena jemná motorika ruky utváření správných návyků souvisejících s jednotlivými vývojovými etapami dítěte s ohledem na danou věkovou skupinu i s ohledem na individuální vývoj dětí v konkrétní třídě, Jsou využívány různé druhy stavebnic, kostek, labyrintů aj. k rozvoji motoriky, fantazie a tvořivosti. Je upevňována tvorba prostorových prací z krabic a papíru. Rozvíjení pohybových schopností dítěte, jejich obratnosti a vědomého ovládání těla. Prohlubování poznatků o zdraví, lidském těle, o zdravém životním stylu v souvislosti s pravidelným pohybem na čerstvém vzduchu. Provádění tělovýchovných cvičení zaměřených na správné držení těla, dýchání a koordinaci pohybů. 5.2 DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA Skřítek František přináší dětem úkoly zaměřené na oblast psychologickou: Je rozvíjen intelekt dítěte, jeho řeč a jazyk. Jsou upevňovány poznávací schopnosti, city a vůle dítěte. Jsou rozvíjeny schopnosti, city a vůle dítěte. Jsou rozvíjeny schopnosti, které předchází učení, dále pak předmatematické představy, jazykové dovednosti důležité pro příjmení, zpracování a reprodukci informací a poznatků. Jsou zařazovány logické hříčky, práce s pracovními metodickými listy, prohlížení dětských encyklopedií, vyhledávání informací v nich. Jsou dětem poskytnuty společenské hry zaměřené na postřeh, paměť, soustředěnost, na posilování vůle domino, pexeso, ale i jiné hry rozvíjející poznatky z různých oblastí a rozvíjející myšlení a řeč. 5.3 DÍTĚ A TEN DRUHÝ Skřítek Valentýn přináší dětem úkoly zaměřené na oblast interpersonální: Utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, rozvoj sociálního cítění dítěte, utváření povědomí o jeho vlastní sounáležitosti s nejbližším okolím, posilování vlastní identity a uvědomění si sociální role v tomto společenství, na vytváření prosociálních postojů dítěte jako základu pro jeho budoucí zdravé sebevědomí a psychickou pohodu. DÍTĚ A SPOLEČNOST

14 Skřítek Bedřich přináší dětem úkoly zaměřené na oblast sociálně kulturní: Jsou rozvíjeny základní dovednosti z oblasti hudby, Jsou uváděny do světa umění a kultury. Jsou jim nabízeny pěvecké, hudebněpohybové, poslechové i rytmizační činnosti. Je jim poskytován dostatečný výběr písní s možností vybrat si písně k poslechu i ke zpěvu. Při pěveckých dovednostech jsou děti vedeny ke správnému dýchání, k ovládání dechu při zpěvu. Objevují hudbu jako prostředek k příjemným prožitkům i k zajímavým činnostem. Jsou vedeny k pojmenování základních hudebních nástrojů podle vzhledu i zvuku. V rytmizačních činnostech pak používání Orffových nástrojů. Děti jsou také seznamovány s různými výtvarnými technikami, s vlastnosti výtvarného i grafického materiálu, s vlastnosti barev. Je u nich rozvíjena tvořivost, fantazie a jsou podporovány jejich vlastní nápady při výtvarných činnostech. Jsou u nich upevňovány dovednosti při zacházení s výtvarným materiálem, včetně sebeobsluhy a pořádku při malování. Jsou vytvářeny návyky správného držení grafického materiálu, správného sezení na pracovním místě rovné držení těla, sledování očima práce rukou. Je podporována kooperace při výtvarném zpracování tématu prostřednictvím velkých kolektivních i skupinových prací. Jsou rozvíjeny kladné vztahy mezi dětmi při společných činnostech. DÍTĚ A SVĚT Skřítek Travička přináší dětem úkoly zaměřené na oblast environmentální: Utváříme pozitivní vztah dítěte k živé i neživé přírodě. Utváříme povědomí o sounáležitosti dítěte s okolním světem. Seznamujeme ho s přírodou ve svém okolí. Umožníme dětem objevovat možnost, jak přírodu chránit pro život náš všech. Seznamujeme je s existencí různých národů a kultur, planetou Zemí a vesmírem. V. Vzdělávací obsah Vzdělávací činnost je rozpracována do integrovaných bloků témat. V tematickém bloku jsou plněny klíčové kompetence dílčími cíly, které je nutno vymezit, naplánovat a pak naplňovat konkrétními činnostmi. Průběžné cíle jsou ty, které jsou plněny v průběhu celého dne v různých činnostech a dotýkají se především sebeobsluhy, hygieny, chování, vůle, morální a společenské hodnoty.

15 Školní vzdělávací program je východiskem pro práci všech pedagogických pracovnic. Na jeho základě si učitelky vypracují svůj třídní vzdělávací program. Učitelky si jej postupně doplňují a dotváří. Přehled tematických bloků! ZÁŘÍ: Do školky se těšíme, s radostí tam běžíme!! ŘÍJEN: Sklízíme plody podzim! LISTOPAD: Když padá listí! PROSINEC: Vánoční čas! LEDEN: Zima, zima, zimička! ÚNOR: Co děláme celý den! BŘEZEN: Jaro ťuká! DUBEN: Zvířátkakde mají domov?! KVĚTEN: Když všechno kvete! ČERVEN: Děti a naše Zeměkoule

16 ! ČERVENEC A SRPEN: Letní hry a činnosti ZÁ Í 1. Integrovaný blok: Do školky se t šíme, s radostí tam b íme! Přivítání dětí, seznámení s prostředím mateřské školy a vytváření k němu pozitivní vztah. Poznávání nových kamarádů, seznamování se s jejich jmény, se jmény zaměstnanců MŠ. Seznamování dětí s hračkami a pomůckami, jejich uložení. Seznamujeme se s pravidly chování ve vztahu k druhému, posilujeme prosociální chování ve vztahu k lidem v rodině, v mateřské škole a v dětské herní skupině. Získávání relativní citové samostatnosti. Dodržování základních hygienických návyků a sebeobsluhy. Uvědomování si rozdílu mezi mateřskou školou a rodinou. Tematické celky: Naše školička Kamarádi Tady jsem doma Opakování, evaluační záměry, přání dětí

17 Dílčí vzdělávací cíle na měsíc ZÁŘÍ: Dítě a jeho tělo Přivítání všech dětí mateřské školy např. maňáskovým divadlem a příprava jejich radostného vstupu do mateřské školy. Pomoc dětem i jejich rodičům orientovat se v novém prostředí. Osvojování si dovedností k podpoře osobní pohody, pohody prostředí Dítě a jeho psychika Usnadnění vstupu do mateřské školy novým dětem vhodnou organizací a laskavým přijetím. Rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu. Dítě a ten druhý Vedení dětí k navazování kontaktů mezi sebou navzájem. Posilování prosociálního chování ve vztahu k druhému v dětské herní skupině, v rodině, ve škole. Dítě a společnost Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat, přináležet ke společenství ve třídě, škole. Dítě a svět Vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém dítě žije.

18 ÍJEN 2. Integrovaný blok: Sklízíme plody podzimu Pozorování a uvědomování si charakteristických znaků podzimu. Pojmenovávání ovocných stromů a jejich plodů. Seznamování s prací na zahradě, v sadu a na poli, sklizeň zeleniny a ovoce. Rozeznávání rozdílu mezi stromem listnatým a jehličnatým, znát názvy jejich plodů. Tvořivé činnosti s přírodninami, výrobky z přírodnin. Tematické celky: Na poli Na zahradě

19 V lese Opakování, evaluační záměry, přání dětí Plánované akce: Odpolední program: DEN ÚSMĚVŮ Odpoledne plné soutěží, her s písničkami a tancem s Inkou Rybářovou Občerstvení Dílčí vzdělávací cíle na měsíc ŘIJEN: Dítě a jeho tělo Osvojování návyků k podpoře osobní pohody. Dítě a jeho psychika Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních. Využívat k tomu vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu. Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému (pojmovému). Rozvoj paměti, pozornosti, představivosti a fantazii. Dítě a ten druhý Rozvoj dětských přátelství.

20 Dítě a společnost Rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání motivované podzimní přírodou a jejími plody. Dítě a svět Osvojování jednoduchých poznatků o světě a životě, o přírodě a jejich proměnách. LISTOPAD 3. Integrovaný blok: Kdy padá listí

21 Pozorování měnící se barevnosti listů na stromech znát základní a některé doplňkové barvy. Změny počasí jak vzniká déšť, mlha, sníh. Rozvoj vědomostí o ochraně zdraví při nepříznivých vlivech chladného počasí. Seznámení s lidským tělem, s hygienickými návyky, předcházení nemocem, vedení ke zdravému životnímu stylu. Tematické celky: Co umí vítr a déšť Moje tělo a zdraví Když kamarád stůně Opakování, evaluační záměry, přání dětí Plánované akce: Dopolední akce: NECHCI KAZY Návštěva zubních lékařů v MŠ. Hlavním cílem projektu je naučit děti správně pečovat o svůj chrup již od nejútlejšího věku. Držíme se pravidla, co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš. Celodenní program: HALLOWEEN Pro všechny skřítky, duchy a strašidla pořádáme velký dětský Halloween, kde si užijeme spoustu strašení, ale také legrace. Je nutné se zúčastnit společného lampionového průvodu, abychom zachránili začarovanou princeznu. Dílčí vzdělávací cíle na měsíc LISTOPAD:

22 Dítě a jeho tělo Osvojování poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě. Vytváření zdravých životních návyků a postojů. Dítě a jeho psychika Rozvoj komunikativních dovedností verbálních i neverbálních a kultivovaného projevu. Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, radost, zájem, objevování ). Rozvoj schopností a dovedností vyjádřit pocity, dojmy a prožitky. Dítě a ten druhý Posilování prosociálního chování ve vztahu k druhému v dětské herní skupině Dítě a společnost Vytváření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách Dítě a svět Osvojování dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí.

23 PROSINEC 4. Integrovaný blok: Váno ní as Období plné citových prožitků spojené na čekání nejkrásnějších svátků v roce Vánoce. Zahájení adventu, čekání na Mikuláše. Výroba Mikulášů, čertů a andělů. Příprava na Vánoce seznamování s vánočními zvyky a tradicemi, tvoření vánočních dekorací, dárečků. Pečení perníčků a cukroví. Zdobení vánočního stromečku, zpívání koled. Pozorování vánoční výzdoby ve městě. Zimní období je čas pohádek a příběhů. Vánoční vystoupení dětí pro rodiče. Tematické celky: Mikuláš Pohádky Vánoce Opakování, evaluační záměry, přání dětí Plánované akce: Dopolední akce: MIKULÁŠSKÁ S NADÍLKOU Do školky přijde velký čert a Mikuláš, který dětem předčítá pasáže z Knihy hříchů podle které děti odmění sladkou nadílkou nebo bramboru a uhlím. Potom všechen strach vytančíme při veselých písničkách. Odpolední akce: TĚŠÍME SE NA VÁNOCE!

24 Vystoupení dětí, vánoční workshop, ochutnávka cukroví od rodičů Dílčí vzdělávací cíle na měsíc PROSINEC: Dítě a jeho tělo Rozvoj užívání všech smyslů. Dítě a jeho psychika Rozvoj schopnosti vytvářet a upevňovat citové vztahy k rodině i ke svému okolí. Dítě a ten druhý Rozvoj schopnosti a dovednosti pro navazování vztahů dítěte k druhým lidem. Vytváření prosociálního postoje k druhému (v rodině, v mateřské škole, ve třídě ). Dítě a společnost Rozvoj kulturně estetických dovedností výtvarných, hudebních a dramatických, produktivních i receptivních (např. vánoční tradice a slavnosti u vánočního stromku pro rodiče i děti). Rozvoj estetické a tvůrčí činnosti slovesné a literární (např. poslech pohádek, příběhů a veršů, sledování dramatizací) Dítě a svět Osvojování dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností, k spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí.

25 LEDEN 5. Integrovaný blok: Zima, zima, zimi ka Poznávání charakteristických znaků zimního období, co je mráz, jinovatka, sníh, led, sněhová vločka. Upozornění na bezpečnost při chůzi na sněhu a ledu. Zimní hry a sporty, druhy oblečení pojmenování zimního ošacení. Péče o ptáčky a zvířátka v zimě. Tematické celky: Zimní radovánky Těšíme se do školy Masopust Opakování, evaluační záměry, přání dětí Plánované akce: Dopolední akce: TŘI KRÁLOVÉ Plánovaný projekt na téma TŘI KRÁLE

26 Dílčí vzdělávací cíle na měsíc LEDEN: Dítě a jeho tělo Rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, osvojování si poznatků o tělovýchově a sportu. Vytváření návyků zdravého životního sytlu Dítě a jeho psychika Osvojení si některých dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvíjení zájmu o psanou podobu jazyka. Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení. Rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry např. před zápisem do školy). Dítě a ten druhý Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s dospělými Dítě a společnost Rozvoj základních kulturně společenských postojů. Dítě a svět Vytváření schopnosti přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám.

27 ÚNOR 6. Integrovaný blok: Co d láme celý den Orientace v časových a prostorových pojmech, znalost geometrických tvarů, orientace v názvech části dne. Předškoláci se připravují na zápis do školy, učí se svou adresu, kde pracují

28 rodiče, znát různá povolání a řemesla. Poznávání předmětů vyrobených ze skla, dřeva, papíru, textilu, gumy... Tematické celky: Hádej, čím jsem Co děláme celý den a celý rok Čím cestujeme Řeky a moře Plánované akce: Dopolední akce: HASÍK Návštěva hasičů ve školce, preventivně výchovná činnost v oblasti požární ochrany Odpolední akce: MASOPUST aneb Velká dětská KLAUNIÁDA Může přijít každý, kdo se chce radovat, smát se a dovádět. Nálada je parádně cirkusová, plná překvapení a legračních soutěží a písniček. Dílčí vzdělávací cíle na měsíc ÚNOR: Dítě a jeho tělo Rozvoj fyzické i psychické zdatnosti Dítě a jeho psychika Rozvoj výslovnosti a vyjadřovacích schopností. Vytváření základů pro práci s informacemi. Dítě a ten druhý Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností.

29 Dítě a společnost Vytváření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách. Dítě a svět Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti s ostatním světem. Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat je, ale i naopak poškozovat a ničit. B EZEN 7. Integrovaný blok: Jaro uká

30 Charakteristické znaky jarního období, pozorování zelenající se přírody, kvetoucích stromů, pojmenovávání jarních květin, probouzející se příroda hmyz, drobní živočichové, návrat ptáků z teplých krajin. Znát a pojmenovat dopravní prostředky a jejich využití, dbát na bezpečnost dětí v dopravním provozu, částečně ovládat pravidla silničního provozu a dopravní situace. Tematické celky: Jarní rostliny V trávě Jaro na zahradě Svátky jara Opakování, evaluační záměry, přání dětí Plánované akce: Dopolední akce: DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ Výlet na dopravní hřiště Dílčí vzdělávací cíle na měsíc BŘEZEN:

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Potštát, okres Přerov Školní 76, 753 62 Potštát Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání školní rok 2011/2012 OBJEVUJEME SVĚT Platnost od 1.9.2011 V Potštátě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola, Kuchařovice, okres Znojmo, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovala: Eva Žáková, řed. MŠ Kateřina Karásková, učitelka MŠ Mgr. Eva Petříčková, učitelka MŠ Projednáno na

Více

Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád

Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád Základní škola a Mateřská škola Loděnice Mateřská škola Loděnice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád MOTTO: Největší odměnou je pro děti čas, který

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN motto programu: Hrajeme si celý rok - Identifikační údaje školy ( str.2 ) - Charakteristika školy ( str. 3) - Podmínky a organizace vzdělávání

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA ZA POZNÁNÍM zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ZŠ a MŠ Kájov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Hrajeme si od jara do zimy Účinnost ŠVP PV je plánovaná na období 3let s pravidelnou aktualizací na základě evaluační činnosti.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný

Více

Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Mateřské školy Bělkovice-Lašťany I. Identifikační údaje Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 3.1. Věcné podmínky...5 3.2. Životospráva...5 3.3. Psychosociální podmínky...6 3.4. Organizace...7 3.5.

Více

Mateřská škola Dráček. Ke Hřišti 390, Babice, 251 01 Říčany. Školní vzdělávací program

Mateřská škola Dráček. Ke Hřišti 390, Babice, 251 01 Říčany. Školní vzdělávací program Mateřská škola Dráček Ke Hřišti 390, Babice, 251 01 Říčany Školní vzdělávací program 1 Obsah ŠVP 1. Název školního vzdělávacího programu 3 2. Identifikační údaje 3 3. Vize MŠ 4 4. Podmínky vzdělávání 4

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í MŠ B Ř E Z H R A D 1 Obsah: 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.1. Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ MALŠOVA LHOTA, LHOTECKÁ 39 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVALA: Bc. RADKA PETEROVÁ 0 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MŠ PROVODOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROVODOV, okres Zlín PROVODOV 90, 763 45, okres Zlín Název: KOUZELNÝ ROK Aktualizace tohoto dokumentu je

Více

Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání)

Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání) Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (pro předškolní vzdělávání) Zpracován v souladu s RVP PV v platném znění. SVĚT KOLEM NÁS Motto : Kdo chce pokazit životní dráhu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Zahrádka, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zahrádkové poznávání Dvouleté programové zaměření školy v systému Ekoškolky VODA a PROSTŘEDÍ Platnost:

Více

Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání

Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání Svět je velké bludiště, to už víme pro příště! Výpravy v něm děláme, spoustu věcí poznáme! Kudy se dnes vydáme?

Více

ŠVP PV. Mateřská škola

ŠVP PV. Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č.j.1382/2005 ŠVP PV Mateřská škola Datum: 26.10.2005 Aktualizace: 3.1.2012 Platnost: do r. 2015 Hana Chlumská zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Romana

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ 1 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 2.1. Historie školy 4 2.2. Areál školy...4 3. Podmínky vzdělávání.6

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás Základní škola a Mateřská škola Brandýsek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název vzdělávacího programu: Objevujeme svět kolem nás Naše motto: Podstata objevu je ve spatření něčeho, na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ Mgr. Marie Málková ředitelka školy Platnost: 1. 9. 2010 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE:...

Více

Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek...

Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek... Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, 277 32 Byšice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek... Motto: Hrajeme si od

Více