NÁVOD K OBSLUZE PŘEVODOVKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE PŘEVODOVKY"

Transkript

1 A U T O B U S M A V E - F I A T NÁVOD K OBSLUZE PŘEVODOVKY C O M F O R T - M A T I C

2 V této příloze jsou popisovány způsoby provozu automatické převodovky COMFORT-MATIC, používané u vozidla Fiat Ducato. Celý obsah této přílohy se musí řádně pročíst kvůli správnému používání převodovky, abyste se od začátku seznámili se správným a dovoleným postupem. Témata, která nejsou uvedena v příloze, je nutné najít v provozním návodu, jež je přiložen k této příloze.

3 OBSAH Převodovka Comfort-Matic...3 Před rozjetím...3 Způsoby provozu...4 Kontrolky a signalizace...10 Odtah vozidla...13 Výměna pojistek...13 Plán pravidelné údržby...14 Kontrola stavu hladiny...14 Vzduchový filtr...14

4 PŘED VYJETÍM PŘEVODOVKA COMFORT-MATIC Vozidlo je vybaveno mechanickou převodovkou s elektronickým ovládáním pod názvem COMFORT-MATIC. Tato převodovka má dvě funkce: MANUÁLNÍ a AUTOMATICKOU. Převodovka sestává z běžného mechanického převodového ústrojí s řadicí pákou A - obr. 1, které bylo doplněno elektrohydraulicky řízenou jednotkou. Tato jednotka automaticky řídí spojku i zařazování rychlostních stupňů. MANUÁLNÍ REŽIM POZOR: Aby se zaručilo přesné používání systému, doporučuje se, aby se pedály sešlapávaly výlučně pravou nohou. Obr. 1 FONO350m Obr. 2 FONO351m Sešlápnout brzdový pedál. Spustit motor. Řadicí páku stisknout ve směru + (vyšší rychlost) viz obr. 1, aby se zařadil první rychlostní stupeň (pokud bylo dříve zařazeno N nebo R, musí být řadicí páka uvedena pouze do střední polohy) nebo ve směru R viz obr. 2, aby se zařadila zpátečka. Uvolnit brzdový pedál a sešlápnout pedál plynu. Během jízdy stisknout řadicí páku ve směru (+) obr. 1, aby se řadilo nahoru nebo ve směru (-) obr. 1, aby se řadilo směrem dolů. 3

5 ZPŮSOBY PROVOZU Převodovka může pracovat se dvěma různými režimy: Obr. 3 FONO352m AUTOMATICKÝ REŽIM POZOR: Aby se zaručilo přesné používání systému, doporučuje se, aby se pedály sešlapávaly pouze pravou nohou. Sešlápnout brzdový pedál. Spustit motor. Řadicí páku stisknout ve směru A/ M obr. 3, aby se aktivoval automatický režim. Řadicí páku stisknout ve směru + (další rychlostní stupeň) obr. 1, aby se zařadil první rychlostní stupeň (pokud bylo dříve zařazeno N nebo R, musí se řadicí páka dát do střední polohy) nebo ve směru R obr. 2, aby se zařadila zpátečka. Uvolnit brzdový pedál a sešlápnout pedál plynu. Prvním typem je ruční řazení (MANUAL) řidič sám rozhoduje, kdy se má řadit. Druhým typem je plně automatické řazení (AUTO). Systém rozhoduje, kdy se má řadit. V tomto režimu se může používat funkce UP (funkce stoupání/klesání), pomocí které jsou prováděny změny rychlostních stupňů při vyšším počtu otáček, aby se bez problému zdolaly silnice s prudkým klesáním a s jakýmkoliv nákladem. Aby se tato funkce aktivovala, musí se stisknout tlačítko UP obr. 4, které se nachází mezi ovládacími tlačítky na přístrojov é desce. Volba rychlostního stupně a výběr režimu funkce (MANUAL nebo AUTO) se uskuteční použitím řídicí páky při jakékoliv rychlosti. Obr. 4 FONO353m ŘADICÍ PÁKA Řadicí páka A obr. 1, která se nachází ve středním tunelu, je typ plovoucí multistabilní, tzn. že může zaujímat tři stabilní a tři nestabilní polohy. Tři stabilní polohy odpovídají chodu naprázdno N obr. 2, zpětnému chodu R obr. 2 a střední poloze mezi nestabilními polohami (-) a (+) obr. 1. Nestabilní polohy jsou takové polohy, ze kterých se řadicí páka po uvolnění ihned znovu vrací do střední polohy. Pozice - řídicí povel k řazení nahoru (+). Pozice řídicí povel k řazení dolů (-) a pozice - povel automatického režimu (A/M) obr. 3. 4

6 Návrat do manuálního režimu se uskuteční tehdy, když se řadicí páka znovu uvede do polohy A/M. MANUÁLNÍ PROVOZ (MANUAL) Při stojícím automobilu a vytáhnutém klíči zapalování může být řadicí páka používána jak se sešlápnutým brzdovým pedálem, tak i bez zešlápnutého brzdového pedálu. Systém neprovádí po použití řadicí páky žádný pohyb řazení a rychlostní stupeň, který je zaznamenán před vytáhnutím klíče zapalování, zůstává zařazený. Tento druh funkce přenechává řidiči volbu vlastního rychlostního stupně podle podmínek použití vozidla. Při řazení je třeba postupovat následujícím způsobem: POZOR: U motoru, který je v chodu, se zaznamenává eventuální odchylka mezi polohou řadicí páky a mezi skutečně zařazeným rychlostním stupněm pomocí akustického signálu, který umlkne po obnovení souladu. Řadicí páku dát do směru (+) obr. 1, aby se provedlo řazení nahoru; nebo Dát řadicí páku do směru (-) obr. 1, aby se provedlo řazení dolů. Během změny rychlostního stupně nesmí být pedál plynu uvolněný. Systém dovoluje řazení jen tehdy, když povel k řazení neohrožuje správnou funkci motoru nebo převodovky. V případě ohrožení upozorňuje systém řidiče příslušnou signalizací na rekonfigurovatelném multifunkčním displeji (viz kapitola Kontrolní světla a signalizace ) a rovněž akustickým signálem na nemožnost zadání požadovaného povelu k řazení. Systém automaticky zařadí dolů, jakmile motor dosáhne otáčky při chodu naprázdno (např. při zabrždění). Obr. 5 FONO354m Mělo by se zabránit tomu, aby ruka mimo povely k řazení ccc - nebo mimo změnu režimu auto/manual na řadicí páce zůstala v klidu. AUTOMATICKÝ VOZ (AUTO) PRO- Aby se mohl automatický provoz (AUTO) zapojit/vypnout, musí se řadicí páka dát do směru A/M obr. 3. Provedená aktivace je zobrazena znázorněním textu AUTO obr. 5 a zařazeného rychlostního stupně na rekonfigurovatelném multifunkčním displeji. 5

7 V režimu AUTO řadí systém na základě rychlosti vozidla, počtu otáček motoru a podle nastavení pedálu plynu. Stisknutím řadicí páky může být přesto požadována změna rychlostního stupně, aniž by se musel k tomu účelu vypnout režim AUTO: tato funkce, rovněž nazývaná také řazení podle přání, vypíná automatický režim na dobu, která je nutná, aby byl proveden povel řidiče k řazení. Mělo by se zabránit tomu, aby ruka mimo povely k řazení nebo mimo změnu režimu auto/manual na řadicí páce zůstala v klidu. Automatický provoz (AUTO se zapojenou funkcí UP) Funkce UP může být aktivována pouze při zapojeném automatickém režimu. K zapnutí funkce UP dojde stisknutím tlačítka UP obr. 4, které se nachází mezi ovládacími panely na přístrojové desce. Poté, co byla tato funkce aktivována, rozsvítí se žárovka (zelená) na přístrojovém panelu formou informace o potvrzení na konfigurovatelném multifunkčním displeji (viz následující odstavec). S aktivovanou funkcí UP volí systém na základě rychlosti vozidla, počtu otáček motoru a podle nastavení pedálu plynu vhodný rychlostní stupeň. Ale je potřeba dbát na to, aby úseky cest s prudkým zvýšením nebo klesáním byly zdolány co nejjednodušším způsobem. Pokud je to nutné, zařadí systém po sešlápnutí pedálu plynu (např. při předjíždění) jeden nebo více rychlostních stupňů, aby se zajistil potřebný výkon a točivý moment pro zrychlení, požadované řidičem (to proběhne v automatickém režimu nezávisle na tom, zda je funkce UP zapnuta nebo vypnuta). ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI Asi 1 sekundu poté, co se klíč zapalování otočil do pozice MAR, zobrazí rekonfigurovatelný multifunkční displej zařazený rychlostní stupeň a naposledy použitý režim (AUTO nebo MANUAL): N = chod naprázdno (neutrál) 1 = první rychlostní stupeň 2 = druhý rychlostní stupeň 3 = třetí rychlostní stupeň 4 = čtvrtý rychlostní stupeň S = pátý rychlostní stupeň 6 = šestý rychlostní stupeň R = zpáteční rychlostní stupeň 6

8 SPUŠTĚNÍ MOTORU Obr. 6 FONO354m Je-li funkce UP aktivována, rozsvítí se žárovka (zelená) na přístrojovém panelu formou informace o potvrzení na konfigurovatelném multifunkčním displeji. POZOR: Pokud ani po 10 sekundách s klíčem zapalování v pozici MAR displej nezobrazí zařazený rychlostní stupeň, musí se klíč otočit do polohy STOP, přičemž je nutné počkat na vypnutí displeje a potom se musí znovu tento postup opakovat. Při přetrvávání poruchy se obraťte prosím na síť zákaznických servisů Fiat. Po nezdařeném spuštění motoru se zařazeným rychlostním stupněm je zobrazena pomocí akustického signálu potenciální situace, upozorňující na nebezpečí, které vzniká na základě skutečnosti, že převodovka je přepnuta do chodu naprázdno. Systém dovolí spuštění motoru jak se zařazeným rychlostním stupněm, tak i v chodu naprázdno (N); při zařazeném rychlostním stupni musí být vždy brzdový pedál sešlápnutý. Doporučuje se zařadit řadicí páku před spuštěním motoru do neutrálu (N). Po spuštění: Převodovka automaticky zařazuje chod naprázdno (N) Řadicí páka zůstává ve stejné poloze jako před vypnutím motoru Rekonfigurovatelný multifunkční displej zobrazuje text (N) a akustický signál upozorňuje na eventuální odchylku mezi polohou řadicí páky a zařazeným rychlostním stupněm. Pomocí sešlápnutého brzdového pedálu lze zařadit 1. rychlostní stupeň, 2. rychlostní stupeň nebo zpátečku (R). POZOR: Pokud se pokoušíte vozidlo nastartovat v jiné pozici při řazení než je N, aniž by byl brzdový pedál sešlápnutý, zobrazí rekonfigurovatelný multifunkční displej odpovídající hlášení (viz odstavec Kontrolní světla a signalizace ). V tomto případě musí být spuštění se sešlápnutým brzdovým pedálem znovu opakováno. POZOR: Pokud se pokoušíte vozidlo nastartovat s převodovkou ve stavu poruchy, musí být proveden postup spuštění zpomaleno (viz také příslušné hlášení). Klíčem zapalování otáčet pomocí sešlápnutého brzdového pedálu po dobu minimálně 7 sekund v poloze AVV, teprve potom je motor spuštěn. Systém zůstává ve stavu obnovení (nejvyšší přípustný převodový stupeň: 3. rychlostní stupeň. Automatický režim nepřípustný). Jestliže však motor nechce naskočit, obraťte se prosím na síť zákaznických servisů Fiat. POZOR: Při otevření dveří řidiče aktivuje systém hydraulickou část, aby se tato připravila na následovné spuštění motoru. 7

9 STARTOVÁNÍ Rozjíždění může nastat při 1. rychlostním stupni, ve 2. rychlostním stupni (doporučeno na podkladu s malou přilnavostí) nebo při zpátečním rychlostním stupni (R). Zařazení 1. rychlostního stupně Sešlápnout brzdový pedál U řadicí páky v poloze (N) nebo (R) dát tuto do střední polohy U řadicí páky, která je již ve střední poloze, dát tuto do směru + (vyšší rychlostní stupeň) obr. 1 Uvolnění brzdového pedálu a sešlápnutí pedálu plynu. Zařazení 2. rychlostního stupně Sešlápnout brzdový pedál Řadicí páku, která je v poloze (N) nebo (R) obr. 2, dát do střední polohy a potom do směru + (vyšší rychlostní stupeň) obr.1 Řadicí páku, která je již ve střední poloze, dvakrát stisknout ve směru + (vyšší rychlostní stupeň) obr. 1 Uvolnit brzdový pedál a sešlápnout pedál plynu. Zařazení zpátečního rychlostního stupně (R) Sešlápnout brzdový pedál POZOR: Když se vozidlo pohybuje, je akceptován a proveden povel k řazení, když rychlost vozidla činí během 1,5 sekundy méně než 3 km/hod. Když není proveden povel k řazení, udržuje systém zařazený rychlostní stupeň nebo také když se rychlost vozidla se sníží pod 10 km/hod. Musí být zařazen chod naprázdno (N) a je nutné znovu opakovat povel k řazení. Řadicí páku dát do směru (R) obr. 2 Uvolnit brzdový pedál a sešlápnout pedál plynu. AKUSTICKÝ SIGNÁL Z bezpečnostních důvodů zazní při parkování vozidla v chodu naprázdno (N) akustický signál (signalizace při otáčení klíče zapalování do polohy STOP). U stojícího vozidla při běžícím motoru a zařazeném (1), (2). rychlostním stupni nebo rychlostním stupni (R) aktivuje systém akustický signál a zařadí chod naprázdno (N) za následujících podmínek: Pedál plynu a/nebo brzdový pedál nejsou sešlápnuty alespoň po dobu 3 minut Brzdový pedál je sešlápnutý více než 10 minut Dveře řidiče jsou otevřeny a pedál plynu není sešlápnutý alespoň po dobu 1,5 sekundy Byla zaznamenána závada převodovky. 8

10 ZASTAVENÍ VOZIDLA Pro bezpečné zastavení vozidla musí být zařazen při sešlápnutém brzdovém pedálu 1. rychlostní stupeň nebo zpáteční rychlostní stupeň (R). Kromě toho musí být při zastavení na prudkém spádu silnice zatažena ruční parkovací brzda. Navíc se musí před uvolněním brzdového pedálu neprodleně počkat na to, až se na rekonfigurovatelném multifunkčním displeji zruší zobrazení zařazeného rychlostního stupně. POZOR: NIKDY nesmí dojít k opuštění vozidla s převodovkou v chodu naprázdno (N). VŠEOBECNÉ POKYNY U stojícího vozidla a při zařazeném rychlostním stupni vždy sešlápnout brzdový pedál, až se má vozidlo rozjet, potom uvolnit brzdový pedál a pomalu přidávat plyn; -Při delším stání s běžícím motorem se doporučuje přepnout převodovku do chodu naprázdno (N); Pedál spojky nesmí být použit v případě stání vozidla současně s pedálem plynu, protože by mohlo dojít k poškození spojky přehřátím. Místo toho se musí používat brzdový pedál a teprve při rozjetí použít pedál plynu. Druhý rychlostní stupeň se smí používat jen při rozjetí, když je nezbytná zvláštní kontrola u podkladů s malou přilnavostí. Když má být při zařazeném zpátečním rychlostním stupni (R) zařazen první rychlostní stupeň nebo obráceně, může být uskutečněn povel k řazení jen při úplně zastaveném vozidle a při sešlápnutém brzdovém pedálu. Pokud by se mělo vozidlo z nepředvídaných důvodů rozjet v chodu naprázdno (N) z kopce dolů, zapne převodovka při povelu řazení automaticky podle rychlosti vozidla optimální rychlostní stupeň, aby se umožnil správný přenos síly na kola. V případě potřeby může být při vypnutém motoru, s klíčem zapalování v pozici MAR a při sešlápnutém brzdovém pedálu zařazen 1. rychlostní stupeň, R nebo N. Aby se provedla změna rychlostního stupně, musí se v tomto případě mezi dvěma změnami rychlostního stupně počkat minimálně 5 sekund na to, aby se chránila funkce hydraulického systému a zvláště čerpadla. Při vyjíždění nahoru po uvolnění ruční parkovací brzdy nebo brzdového pedálu přidávat pomalu, ale úplně plyn, přičemž se zvýší počet otáček motoru a prudké stoupání může být překonáno s větším točivým momentem. 9

11 KONTROLNÍ SVĚTLA A SIGNALIZACE ZÁVADA PŘEVODOVKY COMFORT-MATIC (červená) Při otáčení klíče zapalování na MAR se zapne kontrolní světlo, ale musí znovu po několika sekundách zhasnout. Jakmile je zaznamenána závada převodovky, kontrolní světlo na signalizaci bliká (společně s hlášením, které je zobrazeno na rekonfigurovatelném multifunkčním displeji a také s akustickým signálem). SNÍŽENÍ ZMĚNY RYCH- LOSTNÍHO STUPNĚ Hlášení je zobrazeno na displeji, aby signalizovalo chybné používání převodovky řidičem. Chybné používání (řidičem) může automaticky aktivovat postup k ochraně systému. V případě přetrvávání zobrazení hlášení na displeji se obraťte prosím na síť zákaznických servisů Fiat. MANUÁLNÍ REŽIM NENÍ K DISPOZICI Hlášení je zobrazeno na rekonfigurovatelném multifunkčním displeji, když nemůže být při běžícím motoru navolen režim MANUAL. Při přetrvávání zobrazení hlášení na rekonfigurovatelném multifunkčním displeji se obraťte prosím na síť zákaznických servisů Fiat. V případě závady převodovky se obraťte prosím co nejrychleji na síť zákaznických servisů Fiat, aby se mohla nechat zkontrolovat. 10

12 AUTOMATICKÝ REŽIM NENÍ K DISPOZICI Hlášení se zobrazuje na rekonfigurovatelném multifunkčním displeji, když nelze při běžícím motoru navolit režim AUTO. Při přetrvávání zobrazení hlášení na rekonfigurovatelném multifunkčním displeji se obraťte prosím na síť zákaznických servisů Fiat. NADMĚRNÁ SPOJKY TEPLOTA Hlášení se zobrazuje společně s akustickým signálem na rekonfigurovatelném multifunkčním displeji, když dojde k přehřátí spojky. Za těchto podmínek omezit spouštění i změnu rychlostního stupně nebo popřípadě vozidlo zastavit (vypnout motor), až se zase obnoví optimální podmínky. Při přetrvávání zobrazení hlášení na rekonfigurovatelném multifunkčním displeji se obraťte prosím na síť zákaznických servisů Fiat. Aby se spojka chránila před nevyhovujícími podmínkami ani se nepoužívala se za nepříznivých podmínek, je nutné vozidlo zastavit (např. zastavení 0. kopec). Spojka může být poškozena přehřátím, místo toho se musí používat brzdový pedál a teprve při rozjíždění se sešlápne pedál plynu. OVLÁDÁNÍ BRZDOVÉ- HO PEDÁLU SPOUŠTĚNÍ ZPOMALENO Hlášení jsou postupně střídavě zobrazována společně s akustickým signálem na rekonfigurovatelném multifunkčním displeji, když systém při zkoušce spouštění zjistí, že brzdový pedál nebyl sešlápnutý. Za této podmínky je nutné otáčet klíčem zapalování se sešlápnutým brzdovým pedálem po dobu minimálně 7 sekund v pozici AVV, potom dojde ke spuštění motoru. Systém se nachází ve stavu obnovení (nejvyšší přípustný převodový stupeň: 3. rychlostní stupeň). POZOR: Hlášení se zobrazují jen tehdy, když spouštění probíhá se zařazeným rychlostním stupněm místo chodu naprázdno (N). V případě přetrvávání zobrazení hlášení na rekonfigurovatelném multifunkčním displeji se obraťte prosím na síť zákaznických servisů Fiat. 11

13 RYCHLOSTNÍ STUPEŇ NENÍ K DISPOZICI Hlášení je zobrazováno společně s akustickým signálem na rekonfigurovatelném multifunkčním displeji v těchto následujících případech: Když na základě poruchy systému není možné provést změnu rychlostního stupně nebo Když na základě poruchy systému je možné zařadit pouze 1. (1), 2. (2), 3. (3) rychlostní stupeň nebo zpáteční rychlostní stupeň (R). V případě přetrvávání zobrazení hlášení na rekonfigurovatelném multifunkčním displeji se obraťte prosím na síť zákaznických servisů Fiat. POVEL K ŘAZENÍ NEPŘÍ- PUSTNÝ Hlášení je zobrazováno společně s akustickým signálem na rekonfigurovatelném multifunkčním displeji, když systém odmítne povel k řazení řadicí pákou z důvodu nevyhovujících podmínek pro přijetí povelu k řazení. OVLÁDÁNÍ BRZDOVÉHO PEDÁLU A OPAKOVÁNÍ POVELU K ŘAZENÍ Hlášení je zobrazováno na rekonfigurovatelném multifunkčním displeji, v některých případech z bezpečnostních důvodů s akustickým signálem, když se u stojícího vozidla zkouší provést změna rychlostního stupně, aniž by byl brzdový pedál sešlápnutý. V případě přetrvávání zobrazení hlášení na rekonfigurovatelném multifunkčním displeji se obraťte prosím na síť zákaznických servisů Fiat. ŘADICÍ PÁKU ZAŘA- DIT DO POZICE N (chod naprázdno) Hlášení je zobrazováno společně s akustickým signálem na rekonfigurovatelném multifunkčním displeji, když systém vyzval řidiče, aby provedl povel k řazení. Jakmile se převodovka přepne do pozice N, zobrazení se musí na displeji vypnout. V případě přetrvávání zobrazení hlášení na rekonfigurovatelném multifunkčním displeji se obraťte prosím na síť zákaznických servisů Fiat. 12

14 ODTAH VOZIDLA Zajistit, aby převodovka v chodu naprázdno (N) stála (zkontrolovat, zda se dá vozidlo posunout) a jak vozidlo s normální mechanickou převodovkou odtáhnout (viz údaje v provozním návodu). VÝMĚNA POJISTEK Pro umístění pojistek viz zobrazení v odstavci Výměna pojistek v kapitole V případě potřeby v provozním návodu. Pokud by nebylo možné dát převodovku do chodu naprázdno, vozidlo neodtahovat, ale obrátit se na síť zákaznických servisů Fiat. pojistka ampéry řízení převodovky COMFORT-MATIC a řadicí páka (napájení proudem + klíč) F24 7,5 čerpadlo převodovky COMFORT-MATIC F26 30 řízení převodovky COMFORT-MATIC (napájení proudem + baterie) F

15 PLÁN PŘEDPOKLÁDANÉ ÚDRŽBY Kontrola stavu řízení převodovky Kontrola stavu hydraulického systému k ovládaní spojky Kontrola stavu hydraulického systému k ovládání spojky každých km každých km (nebo každé dva roky) každých km KONTROLA PLNĚNÍ HYDRAULICKÝ SYSTÉM K OVLÁDÁNÍ PŘEVODOVKY Comfort-Matic Ohledně kontroly stavu oleje řízení převodovky a v případě kontroly/výměny hydraulického oleje pro ovládání spojky se obraťte prosím na síť zákaznických servisů Fiat. POZOR! Použitý olej převodovky obsahuje substance, které ohrožují životní prostředí. Pro výměnu oleje doporučujeme, abyste se obrátili na síť zákaznických servisů Fiat, které jsou vybaveny k odstranění starého oleje a opotřebených filtrů s ohledem na životní prostředí a v souladu se zákonnými podmínkami. VZDUCHOVÝ FILTR Ohledně výměny vzduchového filtru se obraťte prosím na síť zákaznických servisů Fiat. 14

Informace, které nejsou uvedeny v tomto dodatku, je třeba vyhledat v návodu k použití a údržbě, k němuž je přiložen.

Informace, které nejsou uvedeny v tomto dodatku, je třeba vyhledat v návodu k použití a údržbě, k němuž je přiložen. F I A T D U C A T O C O M F O R T - M A T I C V tomto dodatku je uveden návod k použití elektronicky řízené mechanické převodovky COMFORT-MATIC modelu Fiat Ducato. Pro správné používání převodovky je

Více

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka OPEL Zafira Uživatelská pøíruèka Údaje o Vašem vozidle Zapište si zde prosím údaje o Vašem vozidle, abyste je mìli snadno dostupné. Tyto informace naleznete v èásti Technické údaje nebo na identifikaèním

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení, která je nutno

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV Regulátor RKU 1.5 Obsah: 1. Popis regulátoru RKU1.5...... 3 str. 2. Popis programu regulátoru RKU1.5........ 4 3. Obsluha kotle uživatelem... 5 1.Popis

Více

Konstrukce a údržba skupina B

Konstrukce a údržba skupina B 1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou - množství oleje v motoru měrkou > mezi ryskami minimum - maximum (doplnit stejný motorový olej ) - množství chladící kapaliny v expanzní nádobce > mezi ryskami

Více

Řídící jednotka AirBasic 2

Řídící jednotka AirBasic 2 Návod k obsluze Řídící jednotka AirBasic 2 G G875589_001 2010/04/jbrg-08 Obsah 1. Představení přístroje a bezpečnost... 1 1.1 Uložení návodu k obsluze... 1 1.2 Bezpečnost... 1 2. Provoz... 2 2.1 Ovládací

Více

ENA 50-60 Příloha. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Příloha. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Příloha a obsluze Flamco www.flamcogroup.com Obsah Strana 1. Uvedení do provozu 3 1.1. Uvedení do provozu ENA 50/60 3 1.2. Parametry pro uvedení do provozu 3 2. Položky menu Hardware a Parametry

Více

CITROËN C3 Pluriel NÁVOD K OBSLUZE. C3_P_05_2_GCV-FRA.qxd 28/09/05 16:40 Page 1

CITROËN C3 Pluriel NÁVOD K OBSLUZE. C3_P_05_2_GCV-FRA.qxd 28/09/05 16:40 Page 1 C3_P_05_2_GCV-FRA.qxd 28/09/05 16:40 Page 1 CITROËN C3 Pluriel NÁVOD K OBSLUZE C3 Pluriel - 2005-1 C:\Documentum\Checkout\C3_P_05_2_TCV-TCH.win 6/10/2005 14:16 - page 1 C3_P_05_2_GCV-FRA.qxd 28/09/05 16:40

Více

Návod k obsluze Řídicí systém PX

Návod k obsluze Řídicí systém PX Návod k obsluze Řídicí systém PX Vakuová balička S 220 SP S 225 SP (SinglePacker) Díl II d Obsah Návod k obsluze SP strana 2 Před uvedením do provozu... 3 Ostatní přípravy 3 Kapitola B: Rychlá příprava...

Více

DVEØE (kapitola 1) pro autorádio. Venkovní teplota Informace autorádia. (nafukovací vak) spolujezdce. 1 Vnìjší signalizace

DVEØE (kapitola 1) pro autorádio. Venkovní teplota Informace autorádia. (nafukovací vak) spolujezdce. 1 Vnìjší signalizace DVEØE (kapitola 1) 1 2 3 4 5 6 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 1 Vnìjší signalizace 2 Nafukovací vak (airbag) øidièe 3 Dálkové ovládání autorádia 4 Stìraèe/ostøikovaèe Pøepínání informací palubního poèítaèe

Více

Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF

Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF P/N 501-405120-2-20 REV 2.0 ISS 31MAY11 Copyright Obchodní známky a patenty Výrobce Verze Certifikace Směrnice Evropské unie Kontaktní informace

Více

Míchačka karet Shuffle King. Obsah balení:

Míchačka karet Shuffle King. Obsah balení: Míchačka karet Shuffle King Obsah balení: 1x Míchačka karet 1x Napájecí adaptér 230/24 V 1x Úchytný plech (pro tenké nebo silné čalounění stolu) 1x Krycí panel (pro tenké nebo silné čalounění stolu) 1x

Více

AUTOŠKOLA Technická příprava. (skupina B)

AUTOŠKOLA Technická příprava. (skupina B) AUTOŠKOLA Technická příprava (skupina B) Obsah 1 Popište úkony kontroly vozidla před jízdou... 3 2 Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku drážek dezénu pneu.... 3 3 Popište obsah kontroly

Více

MAGICAR 9000B montážní manuál

MAGICAR 9000B montážní manuál Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000B montážní manuál www.levnealarmy.cz I. ÚVOD MAGICAR 9000B je bezpečnostní systém s nejvyšším stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného

Více

OS 3030. Návod k použití. Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení. Software verze 0004 2.00

OS 3030. Návod k použití. Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení. Software verze 0004 2.00 OS 3030 Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení Návod k použití Software verze 0004 2.00 Obsah Popis funkcí...1 Fáze výroba...1 Fáze standby...1 Fáze výplach po výrobě...2 Fáze výplach

Více

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. Technická příprava

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. Technická příprava ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ Technická příprava Jméno: ID testu: Os. č. Útvar: Technická příprava 1) Zhasnutá kontrolka zrychlovače při zadané jízdě znamená: 1 b. a) a) vyřazení zrychlovače z trakčního obvodu

Více

PLOŠINA MODEL SPEEDER

PLOŠINA MODEL SPEEDER PLOŠINA MODEL SPEEDER Ing. Štefan Töltési mobil +420 777 820 666 Pod Křížkem 1466 tel + fax 353 821 678 363 01 OSTROV e-mail: info@odtahova-technika.cz OBSAH 1. DATA FIRMY... 1 2. DATA PLOŠINY... 1 3.

Více

SMARTBOARD PŘÍRUČKA PRO ŘIDIČE

SMARTBOARD PŘÍRUČKA PRO ŘIDIČE SMARTBOARD PŘÍRUČKA PRO ŘIDIČE SMARTBOARD - PŘÍRUČKA PRO ŘIDIČE ÚVOD Monitorování velkého počtu funkcí je důležité pro zlepšování výkonů firem provozujících nákladní dopravu a pro snižování nákladů na

Více

Euromaxx. Plynový závěsný kotel ZWC 24-1 MFA 23 ZWC 24-1 MFA 31 ZWC 28-1 MFA 23 ZWC 28-1 MFA 31

Euromaxx. Plynový závěsný kotel ZWC 24-1 MFA 23 ZWC 24-1 MFA 31 ZWC 28-1 MFA 23 ZWC 28-1 MFA 31 Plynový závěsný kotel Euromaxx 6 720 610 421-00.1O ZWC 24-1 MFA 23 ZWC 24-1 MFA 31 ZWC 28-1 MFA 23 ZWC 28-1 MFA 31 ZWC 24-1 MFK 23 ZWC 24-1 MFK 31 ZWC 28-1 MFK 23 ZWC 28-1 MFK 31 OSW Obsah Obsah Bezpečnostní

Více

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB NÁVOD K POUŽITÍ 1 EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM 1 POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB je moderní mikroprocesorový regulátor

Více

Obsah. Volvo Car Corporation

Obsah. Volvo Car Corporation V tomto manuálu budou popsány vedle základního vybavení také prvky výbavy na přání i alternativní varianty, např. mechanická nebo automatická převodovka. V některých zemích jsou určité prvky výbavy přímo

Více

Obsah Strana. Volvo Car Corporation

Obsah Strana. Volvo Car Corporation Obsah Strana V tomto manuálu budou popsány vedle základního vybavení také prvky výbavy na přání i alternativní varianty, např. mechanická nebo automatická převodovka. V některých zemích jsou určité prvky

Více

Návod k instalaci a obsluze elektronické oběhové čerpadlo

Návod k instalaci a obsluze elektronické oběhové čerpadlo ISO9001 Návod k instalaci a obsluze elektronické oběhové čerpadlo Upozornění Před instalací si přečtěte tento návod k instalaci a obsluze. Instalace a obsluha musejí být prováděny v souladu s místními

Více

Řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE

Řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE FZP 4516 B EN Obsah 27 CZ Řetězová pila Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto řetězovou pilu. Než ji začnete používat, přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej pro případ dalšího

Více

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace Popis a ovládací prvky Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100 Obj. č.: 52 69 05 1. Senzor intenzity světla 2. Tlačítko DOWN / ON/OFF 3. Tlačítko SET 4. Tlačítko UP 5. Konektor pro připojení napájení

Více

Montážní návod, návod k obsluze a údržbě

Montážní návod, návod k obsluze a údržbě Montážní návod, návod k obsluze a údržbě Komfortní jednotka bytového větrání s rekuperací tepla CWL-300 (B) CWL-400 (B) s přídavnou deskou Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. uživatelský manuál. www.levnealarmy.cz

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. uživatelský manuál. www.levnealarmy.cz Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B uživatelský manuál www.levnealarmy.cz OBSAH 1. Důležité informace... 2 2. Úvod... 2 3. Displej dálkového ovladače... 3 3.1. Popis ikonek displeje... 3 4.

Více

V této příručce pro majitele jsou popsány všechny verze vozu

V této příručce pro majitele jsou popsány všechny verze vozu Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral vůz Alfa Romeo. Váš vůz Alfa 147 byl zkonstruován tak, aby Vám poskytl maximální úroveň bezpečnosti, komfortu a potěšení z jízdy, které jsou vlastní značce

Více

SADA BIFS III ELEKTROPOHON PRO JÍZDNÍ KOLA

SADA BIFS III ELEKTROPOHON PRO JÍZDNÍ KOLA ELEKTROPOHON PRO JÍZDNÍ KOLA SADA BIFS III 1 VERZE 2-2012 Pavel Bárta BP LUMEN Puškinova 546, 542 32 Úpice Tel: 499 881 327, 603 378 710 info@bplumen.cz, www.bplumen.cz Úvod Nový, 24V elektropohon s možností

Více

MAZACÍ PŘÍSTROJ PMP CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

MAZACÍ PŘÍSTROJ PMP CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ MAZACÍ PŘÍSTROJ PMP POUŽITÍ Mazací přístroj PMP je užíván jako zdroj tlakového maziva pro centrální mazací systémy s progresivními rozdělovači řady BVA, PRA a PRB, pro trvalé, pravidelné mazání různých

Více

ONJ PRAHA STŘEDNÍ SKUPINA HALA 518 TV k. 107, 108

ONJ PRAHA STŘEDNÍ SKUPINA HALA 518 TV k. 107, 108 - 1 - Č E S K É D R Á H Y a.s. S P R Á V A D O P R A V N Í C E S T Y P R A H A S P R Á V A E L E K T R O T E CH N I K Y A E N E R G E T I K Y M Í S T N Í P R A C O V N Í A B E Z P E Č N O S T N Í P Ř E

Více

bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí.

bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí. F I A T L I N E A P O U Î I T Í A Ú D R Î B A Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral značku Fiat a blahopřejeme Vám, že jste si zvolil model Fiat Linea. Sestavili jsme tento návod k použití

Více

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx tepelná čerpadla Tepelná čerpadla HP Návod k obsluze a instalaci 03. 2013 verze 01.07.00 pro verzi software 01.07.xx PZP HEATING a.s., Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629

Více

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů Používání a údržba Před prvním použitím spotřebiče Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě zkontrolujte, zda napětí a frekvence odpovídá údajům na typovém štítku varné desky, který je umístěn na spodní

Více

Kamna na dřevěné pelety a kukuřičné zrno GH 12

Kamna na dřevěné pelety a kukuřičné zrno GH 12 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ OBSAH: Kamna na dřevěné pelety a kukuřičné zrno GH 12 1. značení 2. použití 3. ovládání 4. používání 5. přílohy 1. značení výrobce: ECOHEAT s.r.o. sídlo: LUTÍN 50, 783 49 LUTÍN IČ: 25910272,

Více

Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN

Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN Můžete si dopřát kvalitu Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN Popis nastavení parametrů systému a pokyny k instalaci Úvodní informace Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN

Více

CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ

CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ 1 Vážený zákazník, Děkujeme Vám, že jste si vybrali domácí spotřebič CANDY, kvalitní myčku nádobí, terá zaručuje vysokou jakost, výborné užitné vlastnosti a spolehlivost.

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik

Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik Moderní automobily jsou vybaveny diagnostikou zásuvkou, která zajišťuje

Více

Ovládání pomocných náhonů. Všeobecné informace

Ovládání pomocných náhonů. Všeobecné informace Všeobecné informace Všeobecné informace Ovládání pomocných náhonů se provádí pomocí ovládací jednotky BCI (Bodywork Communication Interface) vozidla. Pokud je vozidlo vybaveno pomocným náhonem, bude namontována

Více

Hütermann Elektronický výcvikový obojek DOG TRAINER - T07

Hütermann Elektronický výcvikový obojek DOG TRAINER - T07 Hütermann Elektronický výcvikový obojek DOG TRAINER - T07 Návod k použití 1 1. Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za nákup našeho zboží. Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod. Elektronické

Více

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách Snímač tlaku a teploty v pneumatikách TPMS1209B02 Uživatelská příručka Obsah Úvod...2 Součásti systému...2 Montáž systému...4 Nastavení řídící jednotky...6 Funkce snímače tlaku...8 Doporučení k provozu

Více

Quick GUIDE Web EDITION

Quick GUIDE Web EDITION v40 Cross country Quick GUIDE Web EDITION VÍTEJTE VE VAŠEM NOVÉM VOLVU! Poznávání nového vozu je vzrušující zážitek. Prohlédněte si tohoto Quick Guide a seznamte se rychle a snadno s některými z nejběžnějších

Více

PROČ POUŽÍVAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

PROČ POUŽÍVAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY F I A T D O B L Ó P O U Î I T Í A Ú D R Î B A PROČ POUŽÍVAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY My, co jsme vyprojektovali a zkonstruovali Vaše vozidlo, jej známe skutečně do posledního detailu a dílu. V autorizovaných

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ TS 818. alarm s centrálním zamykáním

NÁVOD NA POUŽITÍ TS 818. alarm s centrálním zamykáním NÁVOD NA POUŽITÍ TS 818 alarm s centrálním zamykáním Obsah balení 1x anglický návod 1x český návod 1x řídící jednotka 2x kabelový svazek 1x led s káblem 2x dvouvodičový servomotor 2x pětivodičový servomotor

Více

Schiessl, s.r.o. Detektor úniku chladiva LS 3000

Schiessl, s.r.o. Detektor úniku chladiva LS 3000 Detektor úniku chladiva LS 3000 1 Detektor úniku chladiva ELIMINATOR LS 3000 Elektronický detektor úniku chladiva LS 3000 Eliminator firmy CPS je jediný detektor úniku chladiva, který pracuje zcela automaticky.

Více

bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí.

bezpečnost osob; ochrana vozidla; ochrana životního prostředí. F I A T I D E A P O U Î I T Í A Ú D R Î B A Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste dal přednost značce Fiat a blahopřejeme Vám, že zvolil model Fiat Idea. Sestavili jste tento návod k použití a údržbě

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 3

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 3 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV Regulátor RKU 3 Obsah: str. 1. Popis regulátoru RKU3...... 3 2. Popis programu regulátoru RKU3........ 4 3. Obsluha kotle uživatelem... 5 4. Gravitační

Více

Příklady PLC - STR. Autoři: Ing. Josef Kovář a) Ing. Zuzana Prokopová b) Ing. Ladislav Šmejkal, CSc. Partneři projektu:

Příklady PLC - STR. Autoři: Ing. Josef Kovář a) Ing. Zuzana Prokopová b) Ing. Ladislav Šmejkal, CSc. Partneři projektu: Příklady PLC - STR Autoři: Ing. Josef Kovář a) Ing. Zuzana Prokopová b) Ing. Ladislav Šmejkal, CSc. Partneři projektu: Rostra s.r.o. Trimill, a.s. Výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu Implementace

Více

HYDRAULICKÉ ŠTÍPAČKY DŘEVA Model WL 13/16/20 C/1000

HYDRAULICKÉ ŠTÍPAČKY DŘEVA Model WL 13/16/20 C/1000 Via W. Tobagi, 1-42025 CAVRIAGO (R.E.) Italy tel. +.39..0522.372378 370733 fax + 39.0522.372386 www.woodline-srl.com info@woodline-srl..com HYDRAULICKÉ ŠTÍPAČKY DŘEVA Model WL 13/16/20 C/1000 OBSAHUJE

Více

CLIFFORD BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SVĚTOVÉ TŘÍDY

CLIFFORD BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SVĚTOVÉ TŘÍDY CLIFFORD BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SVĚTOVÉ TŘÍDY Arrow II Uživatelský manuál Obsah Vítejte ve světě špičkových technologií zabezpečovacích systémů a pohodlí ve vozidlech... 5 Váš 2 tlačítkový/3 kanálový dálkový

Více

Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem

Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem Vnitřní jednotky VRF pro modely venkovních jednotek F5MSDC-AR3 s DC inverterem Příručka pro instalaci a použití Aplikuje se pro následující modely: Vnější vzhled Chladicí kapacita Vnější vzhled Chladicí

Více

Pohon pro jednokřídlou bránu PKM-C02-2. Montážní návod. Děkujeme, že jste si zakoupili automatické otvírání vrat PKM-C02-2

Pohon pro jednokřídlou bránu PKM-C02-2. Montážní návod. Děkujeme, že jste si zakoupili automatické otvírání vrat PKM-C02-2 Pohon pro jednokřídlou bránu PKM-C02-2 Montážní návod Děkujeme, že jste si zakoupili automatické otvírání vrat PKM-C02-2 Abyste s tímto zařízením mohli prožívat spokojenost, je třeba provést správnou montáž

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM dálkový ovladač

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM dálkový ovladač Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM dálkový ovladač Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za nákup našeho klimatizačního systému. Před použitím námi dodaného klimatizačního systému si, prosím, pročtěte

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 370f Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace...

Více

Návod k provozu DIGITÁLNÍ JEŘÁBOVÁ VÁHA TYP LDN

Návod k provozu DIGITÁLNÍ JEŘÁBOVÁ VÁHA TYP LDN 1 Návod k provozu DIGITÁLNÍ JEŘÁBOVÁ VÁHA TYP LDN 1 2 Obsah : Prohlášení o shodě 1. Bezpečnostní pokyny 2. Ovládací panel váhy 3. Popis funkcí na tlačítkách 4. Popis symbolů na displeji 5. Vypínací automatika

Více

Novar GmbH a Honeywell Company Dieselstraße 2, D-41469 Neuss Internet: www.esser-systems.de e-mail: info@esser-systems.de

Novar GmbH a Honeywell Company Dieselstraße 2, D-41469 Neuss Internet: www.esser-systems.de e-mail: info@esser-systems.de Novar GmbH a Honeywell Company Dieselstraße 2, D-41469 Neuss Internet: www.esser-systems.de e-mail: info@esser-systems.de Návod k obsluze a ovládání Ústředny elektrické požární signalizace ESSER IQ8Control

Více

SWS 105. User s manual. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató. Instrukcja obsługi EN CZ SK HU PL

SWS 105. User s manual. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató. Instrukcja obsługi EN CZ SK HU PL SWS 105 User s manual Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obsługi WEATHER STATION WITH 2-DAY WEATHER FORECAST METEOROLOGICKÁ STANICE S 2DENNÍ PŘEDPOVĚDÍ POČASÍ METEOROLOGICKÁ

Více

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem Uspořádání převodového ústrojí se řídí podle základní konstrukční koncepce automobilu. Ve většině

Více

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Popis displeje 3 Číslo kanálu (od 1 do 8) 32 Číslo podkanálu (od 1 do 32) Stav baterie. Při snižujícím

Více

65-410 Univerzální modulový stmívac 1400 VA e

65-410 Univerzální modulový stmívac 1400 VA e Návod na montáž a používání 1. Použití Pro rízení intenzity osvetlení (svetelného toku) všech stmívatelných záteží s výjimkou zárivek. Stmívac je vhodný pro stmívání odporové, indukcní nebo kapacitní záteže

Více

CITROËN JUMPY Návod k obsluze

CITROËN JUMPY Návod k obsluze CITROËN JUMPY Návod k obsluze CITROËN CITROËN doporučuje Inovované pevné partnerství Již 35 let vyvíjí společně partneři CITROËN a TOTAL motory a maziva s použitím nejmodernějších technologií. Optimální

Více

CD-2502xx. Digitální systém domácích telefonů. Uživatelský návod

CD-2502xx. Digitální systém domácích telefonů. Uživatelský návod CD-2502xx Digitální systém domácích telefonů Uživatelský návod 3 OBSAH: 1...OBSLUHA DOMÁCÍHO TELEFONU 1.1. NAVÁZÁNÍ SPOJENÍ S BYTEM...3 1.2. NAVÁZÁNÍ SPOJENÍ Z HLAVNÍHO VSTUPU...3 1.3. POUŽÍVÁNÍ TELEFONU...4

Více

Simulace vytápění v budově pomocí laboratorního modelu spalovacího kotle na tuhá paliva s využitím autonomní řídicí jednotky

Simulace vytápění v budově pomocí laboratorního modelu spalovacího kotle na tuhá paliva s využitím autonomní řídicí jednotky Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB TU Ostrava Simulace vytápění v budově pomocí laboratorního modelu spalovacího kotle na tuhá paliva s využitím autonomní řídicí jednotky

Více

CONTROL BOX 3S io. CZ Návod k obsluze

CONTROL BOX 3S io. CZ Návod k obsluze CONTROL BOX 3S io CZ Návod k obsluze Control Box 3S io OBSAH OBECNÉ INFORMACE 3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 POPIS PRODUKTU 4 POUŽITÍ A PROVOZ 4 ÚDRŽBA 7 RECYKLACE 7 TECHNICKÉ ÚDAJE 7 OBECNÉ INFORMACE Prohlášení

Více

Plynový nástěnný kotel CERACLASSEXCELLENCE

Plynový nástěnný kotel CERACLASSEXCELLENCE Návod k obsluze Plynový nástěnný kotel CERACLASSEXCELLENCE 70 3 3 CZ (007/08) OSW 70 3 085-00.O ZSC 4-3 MFA... ZSC 8-3 MFA... ZSC 35-3 MFA... ZWC 4-3 MFA... ZSC 4-3 MFK... ZSC 8-3 MFK... ZWC 4-3 MFK...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém 1 OBSAH NÁZEV ČÁSTÍ A SPÍNAČ NASTAVENÍ PROVOZU 3 MÍSTO PRO INSTALACI 4 ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 4 BEZPEČNOSTNÍ 4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 4 Jak instalovat baterie

Více

NOVINKA. Vozy OCTAVIA 4 x 4 rozšiřuje ŠKODA AUTO a. s. technických poznatků o vozidla s náhonem na všechna kola.

NOVINKA. Vozy OCTAVIA 4 x 4 rozšiřuje ŠKODA AUTO a. s. technických poznatků o vozidla s náhonem na všechna kola. NOVINKA SP29-06 Vozy OCTAVIA 4 x 4 rozšiřuje ŠKODA AUTO a. s. svůj výrobní program podle nejmodernějších technických poznatků o vozidla s náhonem na všechna kola. Klasická koncepce (ještě dnes hojně rozšířená

Více

Návod k obsluze ŘEZAČKA EBA 435 E EBA 435 EP

Návod k obsluze ŘEZAČKA EBA 435 E EBA 435 EP ŘEZAČKA Návod k obsluze EBA 435 E EBA 435 EP 1 Bezpečnostní opatření Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 53 34 55 OBSAH Strana: Bezpečnostní upozornění... 2 Provoz a údržba... 8 Provoz... 8 Údržba... 9 Přehled hledání závady... 9 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 2 POZOR: Dbejte následující

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci pasterizačního procesu PAT1

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci pasterizačního procesu PAT1 Obsah: Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci pasterizačního procesu PAT1 1.0 Program... 1 1.1 Popis programu... 1 1.2 Zobrazení na displeji... 2

Více

Barevný videotelefon CDV-35A

Barevný videotelefon CDV-35A Barevný videotelefon CDV-35A Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k

Více

Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X. MYâKY NÁDOBÍ

Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X. MYâKY NÁDOBÍ CZ Návod k pouïití CDP 6853 CDP 6853 X MYâKY NÁDOBÍ VáÏen zákazníku, dûkujeme Dûkujeme Vám, Ïe jste si vybrali domácí spotfiebiã CANDY, kvalitní myãku nádobí, která zaruãuje vysokou jakost, v borné uïitné

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz Pro prùmyslové posuvné brány Tub3500 Pokyny a upozornìní pro montážní techniky www.kovopolotovary.cz Tub 3500 OBSAH strana 1 Upozornìní 2 2 Popis zaøízení a jeho použití 3 2.1 Provozní možnosti 3 2.2 Typické

Více

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí...

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... Obsah Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... 13 Opravy na silnici... 15 Nelze nastartovat motor, startér se neotáčí... 15 Nelze nastartovat motor, i když startér normálně

Více

CLIFFORD. The Science of Security. Concept 100 Podrobný návod k použití

CLIFFORD. The Science of Security. Concept 100 Podrobný návod k použití CLIFFORD The Science of Security Concept 100 Podrobný návod k použití Údržba systému Váš systém Clifford nevyžaduje žádnou údržbu, kromě pravidelné výměny baterií dálkového ovladače. Základní podmínkou

Více

ODSTAVENÍ A KONZERVACE VOZIDEL A PRACOVNÍCH STROJŮ

ODSTAVENÍ A KONZERVACE VOZIDEL A PRACOVNÍCH STROJŮ Technická I N F O R M A C E ODSTAVENÍ A KONZERVACE VOZIDEL A PRACOVNÍCH STROJŮ TI 271 Strana 1/4 Obsah: 1. Všeobecně 2. Produkty FUCHS 3. Odstavení a konzervace 4. Opětovné uvedení do provozu 1. Všeobecně

Více

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla Priux Home Návod na instalaci oběhového čerpadla 1 2 3 1. základní rozměry oběhového čerpadla 1.1 Možnosti natočení vrchního ovládacího panelu 1.2 Připojení napájení s konektorem SALMSON 4 Obecné informace

Více

ÚDAJE O VÝROBCI A ELEKTRICKÝCH PARAMETRECH ČERPADLA

ÚDAJE O VÝROBCI A ELEKTRICKÝCH PARAMETRECH ČERPADLA ÚDAJE O VÝROBCI A ELEKTRICKÝCH PARAMETRECH ČERPADLA 1.1 Název a adresa výrobce SEA-LAND S.R.L. Via E. Mattei, 25 I-35038 TORREGLIA (PD) Itálie 1.2 Identifikace čerpadla a) popis: čerpadla pro čerpání nafty

Více

DIGITÁLNÍ ALKOHOL TESTER

DIGITÁLNÍ ALKOHOL TESTER DIGITÁLNÍ ALKOHOL TESTER Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte

Více

Střádačové pohony pro odpínače s pojistkovou nástavbou MCTZ 1161. Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Střádačové pohony pro odpínače s pojistkovou nástavbou MCTZ 1161. Návod na montáž, obsluhu a údržbu Střádačové pohony pro odpínače s pojistkovou nástavbou MCTZ 1161 Návod na montáž, obsluhu a údržbu Bezpečnost na prvním místě - vždy! Proto uvádíme toto doporučení na začátku našeho návodu na montáž, obsluhu

Více

2 Návod k instalaci a obsluze

2 Návod k instalaci a obsluze Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ÈSN 33 2000-7-701, v koupelnách, sprchách a podobných

Více

Při jízdě doporučujeme používání bezpečnostní přilby stejně tak, jako na klasickém jízdním kole.

Při jízdě doporučujeme používání bezpečnostní přilby stejně tak, jako na klasickém jízdním kole. Mějte, prosím, na paměti, že celý systém a především jeho baterie vyžaduje pravidelnou údržbu a vhodné skladování. Před použitím si prosím přečtěte pečlivě tento uživatelský manuál. V případě nevhodného

Více

Údržba vozidla a jeho ovládání sk. B - otázky a odpovědi

Údržba vozidla a jeho ovládání sk. B - otázky a odpovědi Údržba vozidla a jeho ovládání sk. B - otázky a odpovědi 1. popište úkony kontroly vozidla před jízdou Při příchodu k vozidlu : závady na kolech a pneumatikách (poškození disku, podhuštění pneumatik),

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Montážní manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Montážní manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Montážní manuál OBSAH 1 NASTAVENÍ ALARMU... 3 1.1 Programování ovladačů...3 1.2 Nouzové vypnutí alarmu...3 1.3 Změna počtu stisknutí servisního

Více

40 Návod na použití AM

40 Návod na použití AM 40 Návod na použití AM Cardio 40 1 2 3 1 Světlo / napájení ( / ) 2 Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete přístroj. Stisknutím zapněte podsvícení. 2 Zpět ( ) Stisknutím se vrátíte na předchozí stránku

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

Měření na motokárách výukové měřící úlohy

Měření na motokárách výukové měřící úlohy I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě LÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Název projektu: Popularizace technických oborů u žáků

Více

Řídící jednotka pro kotle PANDA

Řídící jednotka pro kotle PANDA Řídící jednotka pro kotle PANDA - 1 - OBSAH: 1. Použití a přednosti jednotky... 4 1.1 Vybavení řídící jednotky... 4 1.2 Technické údaje jednotky... 4 1.3 Popis zadní části jednotky... 5 1.4 Popis přední

Více

Domácí vodárny s ochranou proti chodu na sucho

Domácí vodárny s ochranou proti chodu na sucho NÁVOD K OBSLUZE Domácí vodárny s ochranou proti chodu na sucho Domácí vodárna HWA 800 K Obj. číslo 94206 Domácí vodárna HWA 1200 IC Obj. číslo 94207 nářadí s.r.o. Před spuš těním je nutno si důkladně pročís

Více

LIFELINE SH 905 ID GR BK

LIFELINE SH 905 ID GR BK LIFELINE SH 905 ID GR BK CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám a blahopřejeme Vám, že jste si vybral náš výrobek. Tento nový výrobek byl projektován a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a prošel důkladnými

Více

Návod k montáži a obsluze ER 1 Spínací zařízení pro jednoduchá čerpadla

Návod k montáži a obsluze ER 1 Spínací zařízení pro jednoduchá čerpadla Návod k montáži a obsluze ER 1 Spínací zařízení pro jednoduchá čerpadla Technické změny vyhrazeny! Obsah: 1 Všeobecné informace...2 2 Bezpečnost...2 3 Přeprava a skladování...2 4 Popis výrobku a příslušenství...2

Více

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS28, AS29, AS30

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS28, AS29, AS30 KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS28, AS29, AS30 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model

Více

FLYTEC 4010...2 PREHLED...2 KLÁVESNICE... 2 FIREMNÍ STRATEGIE... 2 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 1... 3. Výškomer 2 (ALT2)...4 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 2...

FLYTEC 4010...2 PREHLED...2 KLÁVESNICE... 2 FIREMNÍ STRATEGIE... 2 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 1... 3. Výškomer 2 (ALT2)...4 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 2... OBSAH FLYTEC 4010...2 PREHLED...2 KLÁVESNICE... 2 FIREMNÍ STRATEGIE... 2 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 1... 3 VOLBY VÝŠKOMERU 1... 4 Výškomer 2 (ALT2)...4 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 2... 4 VOLBY VÝŠKOMERU 2... 4 Variometr...4

Více

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace Rozsah dodávky Centrála 2-zónového poplašného systému 2 x šroub 2 x EOL rezistor 10 kω Návod k obsluze Sada bezdrátového alarmu MA Instalace V průběhu instalace se ubezpečte, že centrála poplašného systému

Více

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S PROMĚNNÝM PŘEVODOVÝM POMĚREM

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S PROMĚNNÝM PŘEVODOVÝM POMĚREM MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S PROMĚNNÝM PŘEVODOVÝM POMĚREM Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Praská-li pojistka řízení - vyndat pojistku signalizace - na 95 % je možno odjet. - přetavená pojistka ČB. - vadný brzdič na 1 podvozku 1 vozu

Praská-li pojistka řízení - vyndat pojistku signalizace - na 95 % je možno odjet. - přetavená pojistka ČB. - vadný brzdič na 1 podvozku 1 vozu Závady vozu T3 Závady T3. Praská-li pojistka řízení - vyndat pojistku signalizace - na 95 % je možno odjet. Pojistka řízení MG netočí, vůz nehouká, nejede při jízdě sám zastaví na ČB. Pojistka řízení -

Více

EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení.

EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Zákonné

Více

Návod na montáž a uvedení do provozu Řídící jednotka řady

Návod na montáž a uvedení do provozu Řídící jednotka řady Řídící jednotka řady Návod na montáž a uvedení do provozu 0 Verze : MONT - 600.1 Obsah 1. VŠEOBECNÉ MONTÁŽNÍ POKYNY A DOPORUČENÍ... 2 1.1 Připojení řídící jednotky k vzduchotechnické soustavě. 2 1.2 Připojení

Více

Návod k obsluze (M) Nabíjecí a servisní prístroj pro akumulátory BHFL. Article Number: Languages: cs

Návod k obsluze (M) Nabíjecí a servisní prístroj pro akumulátory BHFL. Article Number: Languages: cs Návod k obsluze (M) Nabíjecí a servisní prístroj pro akumulátory BHFL Article Number: Languages: cs BERNER_Návod_k_obsluze_(M)_Nabíjecí_a_servisní_prístroj_pro_akumulátory_BHFL_60911[PDF]_cs.pdf 2015-12-02

Více