Závěrečná zpráva k poskytnuté neinvestiční dotaci Ústeckého kraje k realizaci projektu MATEŘINKOVÉ MALOVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva k poskytnuté neinvestiční dotaci Ústeckého kraje k realizaci projektu MATEŘINKOVÉ MALOVÁNÍ"

Transkript

1 Závěrečná zpráva k poskytnuté neinvestiční dotaci Ústeckého kraje k realizaci projektu MATEŘINKOVÉ MALOVÁNÍ Příjemce dotace se sídlem zastoupená Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace Šafaříkova 4335, Chomutov Bc. Irenou Kopeckou IČ Osoba odpovědná za Kamila Novotná, Bc. Irena Kopecká realizaci projektu telefon , , , Číslo poskytovatele: Číslo účtu příjemce: 11/SML /0100 Čj.: 253/2011 V Chomutově dne Zpracovala Bc. Irena Kopecká

2 Časový harmonogram realizace projektu Mateřinkové malování : Datum Aktivita Leden 2011 o Oslovení partnerů projektu, zpracování žádosti Březen 2011 o Zajištění výstavního sálu o Oslovení odborné poroty o Zajištění cen pro vítěze výtvarné soutěže o Zajištění výtvarného materiálu o Kontaktování tlumočnice pro komunikaci s německými partnery Duben 2011 o Příprava propagačního materiálu o Vyhlášení výtvarné soutěže, kontaktování MŠ Annaberg Buchholz - SRN Květen 2011 o Průběžná komunikace s MŠ Annaberg Buchholz Červen 2011 o Vyhodnocení soutěže porotou o Spolupráce s tlumočnicí, příprava vyhodnocovací zprávy do SRN Červenec 2011 o Výběr výtvarných prací do pexesa o Vytvoření návrhu na pexeso o Zadání požadavků firmám na výrobu pexesa o Korekce pexesa o Výroba pexesa, tisk o Objednávka autobusu do Annabergu Srpen 2011 o Rozeslání výsledkové listiny a pozvánky na vernisáž zúčastněným MŠ o Spolupráce s tlumočnicí zpráva do SRN o Příprava kroniky o Příprava a rozeslání pozvánek zástupcům Města Chomutova 1. a o Instalace výtvarné výstavy o Zajištění občerstvení na vernisáž o Příprava diplomů o Slavnostní vernisáž o Výtvarná výstava o Odinstalování výtvarné výstavy Říjen 2011 o Vyhodnocení, vypracování závěrečné zprávy Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu Počet zaslaných prací do soutěže v termínu: 376 Počet oceněných prací: 38 Počet vystavených prací: 450 Počet tříd MŠ, které využívají učební pomůcku pexeso: 225 Počet 1. tříd ZŠ, které využívají pexeso: 30 Počet návštěvníků výstavy: cca 1800 Cílovou skupinou byly děti předškolního věku, děti 3-7 leté. Akce se zúčastnily i děti se speciálními vzdělávacími potřebami (handicapované). Po vyhlášení výtvarné soutěže Svět očima dětí se začaly shromažďovat v MŠ Chomutov obrázky dětí z Ústeckého kraje a partnerského města Annabergu Buchholz.

3 Odborná porota sestavená z učitelů ZUŠ Chomutov vybrala ty nejlepší práce. Tyto dětské práce jsme zaslali na zpracování pexesa, které slouží dětem MŠ jako učební pomůcka pro rozvoj poznání, komunikace, vnímání i jako logopedická pomůcka. V Městském divadle Chomutov jsme uspořádali vernisáž výtvarné výstavy, představili projekt, učební pomůcku pexeso, ocenili vítězné práce, pěveckým vystoupením dětí z MŠ jsme obohatili program a pohostili jsme obrovskou skupinu veřejnosti, která naši akci podpořila a velmi kladně ocenila. Do navštěvovaly děti s rodiči výstavu a své dojmy zapisovaly do návštěvní knihy. Přínos projektu pro cílové skupiny Spoluúčast dětí na tvorbě vlastní učební pomůcky Vzájemná spolupráce a kontakt dítě, pedagog, rodič Reprezentace tvořivosti a estetického vnímání dětí Vedení k povědomí o sounáležitosti k lidem, místu a okolí Prezentace subjektu MŠ Chomutov Navázání kontaktu a spolupráce na okresní, krajské a mezinárodní úrovni Snaha o co největší prožitek, zpestření a zvyšování kvalit života dětí předškolního věku a možnost zapojení handicapovaných dětí Prevence sociálně patologických jevů, výchova ke zdravému způsobu života Rozvoj a užívání všech smyslů Rozvoj jemné motoriky Osvojení si různých výtvarných technik Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností Osvojení si poznatků o svém městě a jeho okolí Osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí a vytváření zdravých životních návyků a postojů Celkové zhodnocení projektu Tento projekt rozšířil nabídku výtvarných výstav dětských prací, přinesl navázání nových kontaktů s pedagogy MŠ v Ústeckém kraji a SRN. Při osobním setkání došlo k výměně zkušeností ve všech oblastech předškolního vzdělávání. Témata výtvarné soutěže byla vybrána tak, aby bezprostředně vycházela z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a navazovala na Školní vzdělávací programy mateřských škol. Proto mohly vždy při práci s dětmi zařadit malbu obrázků, která plynule zapadla do jejich plánované činnosti. Děti měly možnost uvědomit si význam rodiny, navazování přátelství mezi kamarády, vzájemných mezilidských vztahů, dodržování pravidel vzájemného soužití atd. Blíže poznaly svoji školku a všechny, kdo v ní žijí, poznaly historii města i současnou výstavbu, významná i oblíbená místa města, ve kterém žijí. Vyvrcholením projektu je vzniklé pexeso, které slouží dětem při jejich každodenních činnostech v MŠ, jako pomůcka pro logopedické preventisty, ale také jako zábavná rodinná hra. O pexeso projevili zájem i ředitelé základních škol a zařadili ji jako pomůcku v prvních třídách. Velkým oceněním při naší práci bylo kladné hodnocení veřejnosti, rodičů, pedagogů a výtvarníků (přikládáme hodnocení výtvarníka pana Rampacha) i zástupců KÚ.

4 Instalace výtvarné výstavy v Městském divadle v Chomutově Návštěva dětí na výstavě Jako přílohu přikládáme video z vernisáže výtvarné výstavy k projektu Mateřinkové malování

5 Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace v rámci Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2011 v projektu Mateřinkové malování vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti předškolního věku pod názvem: Svět očima dětí Témata soutěže: Já a moje rodina Já a moji kamarádi Já a moje školka Já a místo, kde žiji Kategorie: 3 4 roky 4 5 let 5 7 roků Podmínky účasti v soutěži: Do soutěže se mohou zapojit děti předškolního věku ve věku od 3 do 7 let Výtvarné práce mohou být vytvořeny libovolnou technikou na libovolném formátu Na zadní straně práce bude práce označena přiloženou košilkou Výtvarné práce zasílejte do na adresu: Mateřská škola Radost Palackého Chomutov

6 Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace realizuje za finanční podpory Ústeckého kraje v rámci Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2011 projekt Mateřinkové malování Výsledková listina výtvarné soutěže Svět očima dětí Já a moji kamarádi 3 4 roky: 1. Jan Klír - MŠ Chomutov Kamarád 2. Amálka Vrbová - MŠ Dlouhá, Klášterec nad Ohří 3. Kristýna Businská - MŠ Eliášova, Litoměřice 4 5 let: 1. Anežka Lněníčková - MŠ Chomutov Radost 2. Kateřina Moravcová - MŠ Chomutov Radost Čestné uznání Dominika Humrová MŠ Radost 5 7 let: 1. Děti ze třídy Motýlků - MŠ Chomutov Kopretinka 2. Jan Martin Lysoněk - MŠ Chomutov Radost Čestné uznání Radek Špivák - MŠ Chomutov Pohádka Já a moje rodina 3 4 roky: 1. Leona Skokanová - MŠ Chomutov Radost 2. Aneta Hurtová - součást MŠ Chomutov Radost 3.Sterin Raschu - součást MŠ Chomutov Pohádka 4 5 let: 1. Martin Peti - MŠ Chomutov Klíček 2. Bára Picherová - MŠ V domcích, Louny 3. Charlotte Baden Annaberg Buchholz 5 7 let: 1. Šimon Hyksa - MŠ Chomutov Kopretinka 2. Emma Sekaninová - MŠ Chomutov Kvítek 3. Lukáš Vacek - MŠ Zelená, Teplice Čestné uznání Kolektivní práce dětí Víkend s rodinou - MŠ Zelená, Teplice Já a moje školka 3 4 roky: 1. Děti ze třídy U mravenečků - MŠ Chomutov Radost 2. Aneta Augustinová - MŠ Chomutov Radost 3. Barbora Svobodová - MŠ Chomutov Radost 4 5 let: 1. Kateřina Rezková - MŠ Chomutov Klíček 2. Kateřina Zajícová - MŠ Zelená, Teplice 2. Marie Novotná MŠ Radost 3. Hannah Fuhrmann - Annaberg Buchholz 5 7 let: 1. Adéla Šornová - MŠ Chomutov Kopretinka 2. Tobiáš Kubanek - MŠ pohádka 3. Barbora Staňková - MŠ Bělehradská, Most Čestné uznání Nina Šobrová - MŠ Chomutov Abeceda Já a město, kde žiji 3 4 roky: 1. Daniel Beran - MŠ Eliášova Litoměřice 4 5 let: 1. Jane Anna Richter - MŠ Chomutov Radost 2. Linda Bäumeltová - MŠ Chomutov Radost 3. Schneckengruppe - Kolektivní práce - Annaberg Buchholz 5 7 let: 1. Hana Runtová - MŠ Chomutov Radost 2. Marie Malypetrová MŠ Chomutov Radost 3. Gruppe 3 - Kolektivní práce - Annaberg Buchholz Čestné uznání Marie Kolárovská - MŠ Chomutov Abeceda Členy odborné poroty, kteří vyhodnotili výtvarné práce v jednotlivých kategoriích, byli učitelé Základní umělecké školy T. G. Masaryka v Chomutově Jana Zdráhalová a Ladislav Chabr.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-Z-559/09

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-Z-559/09 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-Z-559/09 Mateřská škola Buchlovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Adresa: Suchý řádek 208, 687 08 Buchlovice

Více

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-103/09-11 Základní škola a Mateřská škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: Bohdalec

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SPECIÁLNÍ JABLONEC NAD NISOU, PALACKÉHO 37, příspěvková organizace Palackého 37, 466 01 Jablonec nad Nisou IČ 72 74 34 33 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto : Jsou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V Roztokách 2. 10. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Výroční zpráva je zpracována

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 Srpen 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Svatá Maří. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013 2014

Základní škola a Mateřská škola Svatá Maří. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Svatá Maří Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013 2014 Výroční zpráva je zpracována podle vyhlášky ze dne 10. července 2009, kterou se mění vyhláška č. 15/2005

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2013 2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora školní rok 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole. 2 2. Charakteristika školy. 3 3. Škola a školská zařízení členění 5 4. Obor vzdělávání a údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Něco začíná a něco zase končí, jako každý školní rok Za zpracovatele 28. 9.2012 Ředitelka školy Bc. Věra Pospíšilová Za Radu školy: Vlastimil Jurášek

Více

výroční zpráva za školní rok 2004/2005 Základní škola MOZAIKA, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 534 661 bankovní spojení: KB Rychnov nad Kněžnou e-mail: zemoska@seznam.cz číslo

Více

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva OBSAH 2000 Obsah. Úvodní slovo..... Poslání, cíle a cílové skupiny sdružení...... Historie sdružení..... Orgány sdružení Přehled projektů realizovaných sdružením.... Zaměstnanci... Popis činnosti jednotlivých

Více

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Modelový projekt 10 Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu pro oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami globálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2010/11 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA DYMOKURY

VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2010/11 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA DYMOKURY VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2010/11 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA DYMOKURY P o d ě k o v á n í Masarykova základní škola děkuje Obci Dymokury, ostatním obcím, sponzorům a rodičům za účinnou pomoc a velmi dobrou

Více

Základní údaje... 2 - Školská rada - složení Školské rady. Materiální vybavení... 3

Základní údaje... 2 - Školská rada - složení Školské rady. Materiální vybavení... 3 O B S A H Základní údaje..... 2 - Školská rada - složení Školské rady Materiální vybavení... 3 Charakteristika školy... 4 - přehled oborů vzdělávání - údaje o prevenci sociálně patologických jevů - péče

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1147/09-12

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1147/09-12 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1147/09-12 Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice, Riegrova 17 Adresa: Riegrova 17, 664 51

Více