Základní škola a Mateřská škola Zadní Třebaň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Zadní Třebaň"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Zadní Třebaň Školní 219, Zadní Třebaň, IČO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY Školní rok

2 Zpracovala: vedoucí učitelka Pavlína Neprašová V Zadní Třebani Výroční zpráva Mateřské školy za školní rok 2012/2013 Popis: 1) Mateřská škola je jednotřídní, třída je heterogenní, se zaměřením na věkové skupiny od tří do šesti, případně sedmi (odklad školní docházky) let. Pro školní rok 2012/2013 bylo zapsáno celkem dvacet osm dětí. Kapacita třídy je poslední roky plně zaplněna. Provoz školy je od 6.30 do hodin. Rodiče jsou seznámeni s provozem a školním řádem na třídní schůzce, na začátku školního roku. Výchovná práce: 2) Cílem bylo plně rozvíjet schopnosti a dovednosti všech dětí, individuální přístup ke každému jednotlivci, plně začlenit všechny děti do kolektivu. Nenásilnou formou získávat zájem o spolupráci dítěte s ostatními dětmi i dospělým personálem. Zaměření na intenzivní přípravu na školní docházku. Personální obsazení školy: 3) Provoz školy zajišťují 2 pedagogické pracovnice: vedoucí učitelka Neprašová Pavlína a učitelka Mgr. Svozílková Pavla, která pracovala na částečný úvazek i jako učitelka anglického jazyka v Základní škole, školnice Cafourková Eva, která pracuje v MŠ i jako asistentka pedagoga s úvazkem 0,500. Vzdělávání učitelek: 1) Neprašová Pavlína : Celostátní konference pro pedagogy MŠ se zájmem o EVVO Mrkvička ve Vlašimi Práce se vzdělávacím cílem v Mateřské škole Obohacení výuky interaktivitou Mateřská škola očima České školní inspekce Ekologická výchova v mateřské škole setkání pedagogů Vodní inspirace

3 Pedagogicko - psychologická poradna - Beroun Studium literatury, tisku Internet 2) Svozílková Pavla Ekoateliér, tvořivá recyklace Voda kolem nás Obohacení výuky interaktivitou Metodický kurz pro učitele cizích jazyků Motivace žáka při rozvoji základních jazykových kompetencí ve výuce angličtiny Samostudium hudební výchovy hra na klavír Mimořádné aktivity v roce 2012/2013 Září divadelní představení v MŠ, Schůzka s rodiči, celostátní projekt Nechci kazy Říjen Výlet do Pičína do Pohádkové země V. Klimtové, V naší mateřské škole proběhlo natáčení Nevinných pastí, Výtvarné práce dětí na Třebaňské posvícení, divadelní představení v Hlásku Červená stát, Hellowenské rejdění - návštěva v ZŠ. Kontrola správné výslovnosti dětí Mgr.M.Barchánková

4 3, Listopad Svato-Martinská slavnost Martinský poklad zlaté podkovy a pečení svato martinských rohlíčků, Přednáška Policie ČR Tradiční návštěva v Muzeu Betlémů v Karlštejně

5 Prosinec divadlo v MŠ Úsměv Vánoční rybička, Čertovský den - Mikulášská nadílka pořádaná staršími dětmi ze ZŠ, Vánoční besídka pro rodiče v MŠ a představení v obecním sále pro veřejnost. Výlet do Prahy na S+H.

6 Leden Návštěva psycholožky testy školní zralosti, Zápis do prvních tříd, Návštěva v první třídě ZŠ, Divadlo v MŠ, Oční vyšetření firmou Prima Visus Únor Masopust Karneval Besídka J. Helekala, Logopedie Mgr.M. Barchánková

7 Březen Výlet do Prahy Národní muzeum výstava Hračky za císaře pána, Výlet do sv. Jána pod skalou Čarovný rok, Tradiční vítání jara Vynášení Mořeny, Velikonoce, Třídní schůzky Duben Zápis do MŠ, Otvírání studánek, Společné fotografování, Divadlo v MŠ V Kufru Květen Staročeské třebaňské Máje vystoupení dětí, výrobky na jarmark, Oslava Svátku matek, divadlo v MŠ Kejklíř Červen Zahradní slavnost Květinová slavnost na zahradě mateřské školy ve spolupráci s rodiči + divadelní představení Krakonošovy byliny, návštěva knihovny, oslava MDD olympijské hry společná akce se ZŠ, Výlet na Karlštejn, Přednáška 1.pomoc p.bulíček, Hasiči Řevnice, Rozloučení s předškoláky na OÚ, slavnostní rozloučení s předškoláky v MŠ V letošním roce mateřská škola již podruhé pro velký zájem rodičů i dětí - absolvovala před plavecké kurzy v Příbrami. Pro předškolní děti byla uspořádána výuka anglického jazyka, který hravou formou vyučovala uč. mš, Mgr. P. Svozílková a od ledna intenzivní předškolní příprava na školu Předškoláček pod vedením P. Neprašové. V druhém pololetí probíhala náprava řeči Bystrý jazýček kurzy vedla pí. Cincibuchová.

8 V průběhu celého školního roku úzce spolupracujeme se základní školou při akcích konaných v mateřské škole i při akcích základní školy (divadelní představení, besedy, výtvarná spolupráce, atd.), návštěvy v družině, spolupráce mezi dětmi. Mateřská škola využívá počítačovou učebnu a interaktivní tabule seznámení předškolních dětí s počítačem. Zajišťujeme keramické kurzy pro děti - práce s hlínou. Zapojení dětí do zápisů jak do MŠ, tak do ZŠ výroba dárečků. Děti se účastní výtvarných soutěží. Specifika mateřské školy Mateřská škola sídlí v budově společně se Základní školou Zadní Třebaň. Budova školy je dvoupodlažní. V přízemí je umístěna MŠ, v 1. patře pak třídy ZŠ, počítačová učebna a družina ZŠ. K budově patří též hospodářská budova s kuchyní a jídelnou, ve které se stravují žáci základní školy, žáci mateřské školy se stravují ve třídě MŠ, kde mají výškově vyhovující nábytek. Od se Mateřská škola stala součástí Základní školy. Podmínky vzdělávání Třída mateřské školy je plně vyhovující pro děti od tří do sedmi let. Splňuje všechny hygienické i estetické nároky. Prostory mají barevnou výmalbu a šatna je vyzdobena dětskou malbou. Prostory školky jsou z kapacitního hlediska zcela naplněny. Při pohybových hrách a tělovýchovných chvilkách je organizace náročná a většinou ji směřujeme do venkovních prostor. Ideální stav by byl 20 až 24 dětí ve třídě. Velmi bychom uvítali úvahu zřizovatele o rozšíření prostor mateřské školy, formou přístavby. Třída je rozdělena na dvě části. Předěl mezi hernou a třídou, tvoří zasouvací dveře, které v případě potřeby je možné zatahovat, např. při relaxaci, klidových činnostech, odpoledním odpočinku Ve třídě byla modernizována jak v oblasti osvětlení tak podlahové krytiny. Herna, zadní část, je vybavena kobercem po celé ploše, kde se každý den rozkládají molitanová, zdravotně vyhovující lehátka. V lednu 2010 byl do herny zakoupen nový nábytek, plně vyhovující požadavkům dětí. Instalací vznikl intimní koutek, prostor pro individuální hru. Podle finančních možností se budeme snažit ještě tyto prostory dovybavit novým kobercem a šatním nábytkem do šatny. Třída je vybavena dostatečným množstvím zdravotně nezávadných hraček, rozvíjejících fantazii a tvořivost. Hračky jsou průběžně obměňovány a doplňovány, zpravidla o vánočních svátcích. Snažíme se prostory třídy rozčlenit do herních koutů center aktivit hudební koutek, knihovna, domácnost, dílna-práce, pokusy-objevy, kostky, relaxační část. Podstatná část hraček je dětem volně dostupná, mají je ve výšce očí a mohou si je samy brát i uklízet. Stolní hry, korálky, mozaiky, výtvarné činnosti atd. jsou určené ke hře u stolečků. Dále je škola vybavena didaktickými pomůckami a obrazovým materiálem, který se často obnovuje, potřebným k výuce v oblasti rozvoje řeči, v hudební oblasti, literární, rozumové i tělesné oblasti. Třída je doplněna tělocvičným náčiním, a pomůckami (ribstol, švédské lavičky, trampolína, molitanová sestava, padák a drobné pomůcky, jako např. míčky, kuželky, kruhy, tyče, švihadla aj.) pro

9 rozvoj tělesných aktivit, k rozvoji hrubé motoriky dětí, další pomůcky se snažíme stále dopňovat. K hudebním činnostem slouží ve třídě piáno, rytmické nástroje. Jsme vybaveni CD přehrávačem a také televizním přijímačem s DVD. Děti mohou využívat počítačovou učebnu, kde máme programy pro předškolní děti a interaktivní tabule. Pro rozvoj výtvarných, pracovních dovedností a grafomotoriky, slouží dětem tabule a dostatek výtvarného materiálu, který se průběžně doplňuje a obnovuje. Všechny pomůcky (barvy, pastelky, papíry, modelína )jsou dětem stále dostupné a mohou si je brát dle zájmu. Děti se samy podílejí na výzdobě prostor mateřské školy a rodiče mají možnost spatřit a porovnat práce svých dětí. Hygienické zařízení je v roce 2009 nově zrekonstruováno, dle platných hygienických požadavků, přidána jedna toaleta a jedno umyvadlo se sprchovou baterií. Jednotlivé toalety jsou doplněny zástěnami, pro větší soukromí dětí. Učitelka dohlíží na dítě dle potřeby oknem mezi umývárnou a třídou, nebo dítě doprovodí asistentka pedagoga. V loňském roce jsme vyměnili koupelnový nábytek, nové věšáčky jsou plně vyhovující a splňují platné hygienické předpisy. Děti mají ručníky předěleny přepážkou a poličku na vlastní kelímek s kartáčkem na zuby, které si vždy po obědě čistí, dle přání rodičů. Školní zahrada je vybavena herními prvky, které z velké části dosluhují, průlezky každý rok kontroluje revizní komise a pískoviště, které se proti znečištění zvířaty zakrývá sítí a proti slunci je zastíněno stromy. Jako dopravní hřiště využíváme plochu před budovou školy. Hračky určené ke hře venku se ukládají do prostoru školy, který je přístupný ze zahrady a tamtéž je také pro děti toaleta. S dětmi také rádi a často využíváme k pobytu venku terasu, na kterou je přístup rovnou z herny, hodí se pro ranní cvičení nebo jako venkovní třída využívaná v příznivém počasí. V letních tytých měsících ke sprchování a v zimě využíváme při sáňkování a bobování. Zahrada je vybavena novějšími plastovými herními prvky, které jsou vhodné i pro nejmenší děti.. Průběh vzdělávání Cíle a principy práce MŠ Záměrem vzdělávání je dovést dítě na konci předškolního období k tomu, aby získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy pro další rozvoj a učení. Usilujeme o: Zaměření na rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti dětí a logopedickou prevenci. a intenzivní výuku anglického jazyka jako součást ŠVP. Podporu tělesného rozvoje a zdraví dítěte Zdravá mateřská škola. Systematické rozvíjení řeči dítěte a vyjadřovacích schopností. Stále podporovat dokonalejší chápání okolního světa. Podporu chuti k učení, zájem poznávat nové. Rozvíjet schopnost přemýšlet, rozhodovat se, rozvíjet kreativní schopnosti dětí, jejich zájmy, fantazii,

10 nadání. V rámci možností předávání kulturního dědictví jeho hodnot, tradic, jazyka. Vést děti k sociální soudržnosti, připravovat je na život v multikulturní společnosti. Rozvíjení sebe sama, vlastních zájmů, možností a potřeb. Rozvoj sebevědomí. Zaměřit se na environmentální výchovu žáků. Třídění odpadků atd. Podmínky přijímání dětí Mateřská škola má kapacitu dvacet osm dětí, přijímá děti věkové skupiny od tří do šesti let. Přednostně jsou přijímané děti ze Zadní Třebaně a děti předškolního věku. Dále pak děti z Hlásné Třebaně a okolí. V posledních třech letech vysoce převyšuje zájem o volná místa, než je možné uspokojit. Přijímání dětí do mateřské školy, proběhlo 4. Dubna 2013, podle všech platných směrnic. Dostavilo se dohromady 23 rodičů dětí, z toho 19 s trvalým pobytem v Zadní Třebani a 4 rodiče dětí přespolních. Bylo přijato šestnáct nových dětí. Čtrnáct dětí odešlo do školy a dvě děti se odstěhovaly. Materiální, hygienické, personální, bezpečnostní podmínky Materiální podmínky škola obdržela rozpočet na rok 2013 od zřizovatele a od státu, který byl výhradně zřizován ředitelkou školy. Se zřizovatelem probíhá jednání o financování nového nábytku do šatny a koberce do herny. Výměna písku v pískovišti v roce 2012, pískoviště je zajištěno krycí plachtou proti znečištění zvířaty a padajícím listím. Hygienické podmínky a životospráva odpovídá hygienickým normám pravidelné kontroly pracovnice z HS-Beroun. Personální podmínky Školu opustila, po dovršení důchodového věku, paní učitelka V. Soukupová a na její místo byla přijata Mgr. P. Svozílková, která není plně kvalifikovaná pro učitelství v mateřské škole, ale má pedagogické vzdělání pro druhý stupeň ZŠ. Neúplné vzdělání si postupně doplňuje. Po odchodu pí. ředitelky Mgr.B. Musilové na její místo byla zvolena Mg ret. Bc. J. Nešťáková, která byla zřizovatelem a školskou radou v květnu 2013 odvolána z funkce. Spolupráce s PPP, Logopedická péče Vedoucí učitelka se zúčastňuje školení pořádaných pedagogicko-psychologickou poradnou v Berouně a v případě potřeby spolupracují. Nově zajištěna spolupráce se speciální pedagožkou J. Doksanskou.

11 Školu navštěvuje dvakrát do roka Mgr. M. Barchánková na logopedickou diagnostiku dětí a je možnost další spolupráce s rodiči. Škola má kontakty i na jiné logopedické specialisty, které v případě zájmu doporučí rodičům. Na škole probíhaly, jednou týdně, kurzy Bystrý jazýček pod vedením Logopedické preventistky pí. Cincibuchové Zapojení do života obce Mateřská škola se tradičně účastní akcí pořádaných obcí, děti vystupují s tanečním pásmem na májových slavnostech, vystupují na Vánočním posezení pro veřejnost v sále OÚ. Zapojujeme obec do tradice - Vynášení Mořeny - vítání jara, Otvírání studánek, koleda na Tři krále, Velikonoce. Mateřská škola zve děti, které ještě MŠ nenavštěvují na akce, divadla, fotografování, akce konané na zahradě školy atd. Děti navštěvují knihovnu, poštovní úřad, obchod, nádraží, sportoviště, obecní úřad, hasičskou zbrojnici. Spolupráce s rodiči Rodiče jsou aktivní při všech činnostech a akcích konaných v mateřské škole dodání materiálu, pomůcek, knih. Velmi dobře spolupracují, jsou vstřícní a velmi aktivní. Třídní schůzka se konala dvakrát ve školním roce, vždy s 80% účastí, informace v průběhu celého roku rodiče dostávají ústně při předávání dětí nebo písemnou formou na nástěnkách nebo prostřednictvím webových stránek školy. Rodičům navrhnuta poradenská činnost ohledně dětí a možnost využití školní knihovny, časopis Rodina a škola k dispozici v šatně. Podílí se na obnově zařízení prostor mateřské školy viz.sponzorské dary, pomoc při brigádách na zahradě, svými nápady, návrhy, dárky dětem, dárky k vánocům atd. Hospodaření s prostředky - Pravidelně doplňujeme výtvarné potřeby, hračky do třídy i na zahradu, knihy a CD. - Stavebnice LEGO pro mladší i starší děti - Škola je vybavena zánovním nábytkem v přední části třídy a pokračuje ve vybavování nábytkem v herně a stolečky ve třídě, plánujeme ještě další dovybavení dle finančních možností. - Pravidelně se odebírá časopis Pastelka, Informatorium, Podadce ředitelky mateřské školy a Rodina a škola. Návrhy na další rok

12 - Aktualizovat Školní vzdělávací program, a jeho další dopracovávání nebo upravování, které dává větší prostor na zajištění zdravého rozvoje každého dítěte, jeho učení a socializace. - Pokusit se sehnat prostředky na zařízení třídy, výměnu starých, nevyhovujících věšáků v šatně školy, dětské stolky, podlahovou krytinu do herny - koberec. - Měkký povrch na beton před MŠ a zastínění části terasy. Pokusit se získat grant na obnovu školní zahrady s více přírodními prvky. - Získat finanční prostředky od sponzorů na keramickou pec. - Spolupráce se ZŠ, obcí, spolky a rodiči. Výsledky roční práce V letošním školním roce pracujeme podle školního vzdělávacího programu Jsme všichni na jedné lodi. Do tvořili jsme webové stránky školy. Pokračujeme se zapracováním konkretizovaných očekávaných výstupů ŠVP. Téměř všechny děti se poměrně brzy začlenily do kolektivu a spolupracují s učitelkami. Malé procento dětí s menšími problémy, mají individuální plán. Učitelky pracují podle ŠVP Jsme všichni na jedné lodi a v letošním roce jsme se seznamovali s publikací Zdravá mateřská škola. Velmi náročná práce se skupinou dvaceti osmi dětí, ve velkém věkovém rozpětí, má za příčinu méně času na individuální práci. Při výtvarných a pracovních činnostech využíváme pomoc pedagogické asistentky. Velmi dobře se daří děti zapojit do ŠVP, dáváme prostor i jejich návrhům, nápadům. Mají výborné výsledky ve výtvarně-estetické výchově- účastní se soutěží, pohybových a tělesných činnostech i v hudebních a recitačních činnostech mají dobré výsledky. Předškolní děti se intenzivně připravují na školní docházku. Snažíme se získávat povědomí o vztahu k životnímu prostředí a k místu kde žijí, ke své vlasti. Úkoly na příští rok - Spolupracovat s logopedkou a rodiči na zlepšování výslovnosti dětí. - Soustředit se ve výuce na před čtenářské a před matematické dovednosti. - Zaměřit se na individuální práci na zlepšení výslovnosti jazykové chvilky. - Zajistit před plavecký výcvik a solnou jeskyni. - Pokusit se zajisti extrémní spolupráci s oční, zubní lékařkou a psychologem - Zaměřit se na práci s předškolní skupinou dětí. - Zaměřit se na ekologickou výchovu, třídění odpadu atd. - Práce literaturou a ilustrátory více návštěv knihovny - Činnosti ještě více začleňovat do přírody, více pokusů v poznávání přírody a jejích zákonů.

13 - Spolupráce s rodiči, pomoc rodičů na úpravě zahrady a se zřizovatelem. - Pokračovat a rozvíjet tradiční akce v MŠ Zprávu zpracovala dne Pavlína Neprašová, vedoucí MŠ podpis

ROSTE ZE MNE OSOBNOST

ROSTE ZE MNE OSOBNOST Motto: Na dobrém počátku všechno závisí J.A.Komenský ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROSTE ZE MNE OSOBNOST MATEŘSKÉ ŠKOLY BRNO, VÍDEŇSKÁ 39a, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Na období 2012-2015

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VŠECHNO, CO POTŘEBUJI OPRAVDU ZNÁT, JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLE VEŘEJNÁ ELEKTRONICKÁ ČÁST. PŘÍLOHY JSOU SOUČÁSTÍ ÚPLNÉ VERZE. ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

Více

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.89/2011 MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Mateřská škola Čtyřlístek Jeronýmova 772 Kolín IV. Schválen pedagogickou radou 29.8.2011 Nabyl právní moci 1.9.2011

Více

Všichni společně po celý rok

Všichni společně po celý rok MŠ LAUDOVA se speciálními třídami Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Všichni společně po celý rok DUHA Laudova 1030 SLUNÍČKO Laudova 1031 2 třídy speciální 2 třídy běžného typu 4 třídy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 OBSAH: I. Identifikační údaje II. Charakteristika mateřské školy III. Charakteristika školního vzdělávacího programu Cíl práce mateřské školy

Více

Země je náš kamarád. Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Země je náš kamarád. Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Země je náš kamarád Motto: Jen si děti všimněte, co je krásy na světě Aktualizace dne 27. 8. 2014 Č. j MŠ/ 206 /2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JE NÁM DOBŘE NA SVĚTĚ MATEŘSKÁ ŠKOLA DOKSY PRAŽSKÁ 836 příspěvková organizace Platnost: 1. 1. 2015 do doby nutné aktualizace Č. j.: MŠ/146/2014 Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 73 84 934, Telefon 733 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz I v malém počtu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

přepočtené* úvazky k 30. 06. 2011 přepočtené* úvazky k 30. 06. 2012 Celkem pedagožek+ pedagogů+asist. ped.

přepočtené* úvazky k 30. 06. 2011 přepočtené* úvazky k 30. 06. 2012 Celkem pedagožek+ pedagogů+asist. ped. B MATEŘSKÁ ŠKOLA - výchovně vzdělávací část B 4. Název školního vzdělávacího programu MŠ Pozoruji, divím se, učím se. Motto programu: Svět je plný vody, země, zvířat. Svět je plný rostlin, hraček, lidí,

Více

ŠIKULKA MATEŘSKÁ ŠKOLA KOLÍN II, KMOCHOVA 335 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Zpracovala: Vorlíčková Květoslava ředitelka MŠ

ŠIKULKA MATEŘSKÁ ŠKOLA KOLÍN II, KMOCHOVA 335 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Zpracovala: Vorlíčková Květoslava ředitelka MŠ Č.j.: 72/12 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOLÍN II, KMOCHOVA 335 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠIKULKA Zpracovala: Vorlíčková Květoslava ředitelka MŠ Platnost dokumentu : od 1.9.2012 do 31.8.2015

Více

Výroční zpráva mateřské školy školní rok 2008/2009. Souhrnně za obě pracoviště MŠ

Výroční zpráva mateřské školy školní rok 2008/2009. Souhrnně za obě pracoviště MŠ Výroční zpráva mateřské školy školní rok 2008/2009 Souhrnně za obě pracoviště MŠ ZÁKLADNÍ INFORMACE a/ Název školy: MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE 8.května 67, 783 53 Velká Bystřice

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠVP 2010 Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň - jih příspěvková organizace Vrčeň 137, 33541 Vrčeň IČO: 606 11 898 Školní vzdělávací program č.j.64/2010 Motto školy: Zaseje-li kdo do mladého těla ušlechtilou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

za školní rok 2012 2013

za školní rok 2012 2013 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2012 2013 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Základní škola a Mateřská škola Lišov Nová 611/14, Lišov, 373 72 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Lišov za školní rok 2012/2013 byla projednána

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í MŠ B Ř E Z H R A D 1 Obsah: 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.1. Název

Více

Mateřská škola V Lukách Rakovník, V Lukách 2174. Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola V Lukách Rakovník, V Lukách 2174. Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Mateřská škola V Lukách Rakovník, V Lukách 2174 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Nejpřednější stráž lidského pokolení v kolébce jest KOMENSKÝ, Jan Amos. Informatorium školy mateřské

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání školní kurikulum podpory zdraví

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání školní kurikulum podpory zdraví Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 670, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání školní kurikulum podpory zdraví Program vypracoval tým : Mgr. Radka Foltová Mgr.

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013-2014 Tato zpráva byla vypracována podle zákona č. 561/2004 Sb. ( 10 odst. 3), vyhlášky č. 15/2005 Sb., 7 10. Název školy: Základní škola a mateřská škola

Více