Postoloprty Občasník Základní umělecké školy v Postoloprtech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postoloprty Občasník Základní umělecké školy v Postoloprtech"

Transkript

1 Postoloprty Občasník Základní umělecké školy v Postoloprtech červen 2013 Vážení rodiče, milé děti, příznivci naší školy. Opět se Vám dostává do ruky náš občasník. Poprvé jsme ho vydali v červnu roku 2008, kdy jsme neměli funkční webové stránky a na závěr školního roku jsme měli spousty toho, co bychom Vám chtěli říci, napsat. Letošním rokem pro nás jako školu končí dvacátá sezóna (škola vznikla ). Slavíme tedy dvacetiny. Fungujeme jako samostatná škola (dříve pobočka LŠU Žatec) od roku Jistě někteří z Vás pamatují vilku za Hotelem Koruna, kde dříve škola sídlila. Během let se přestěhovala několikrát. Řada nynějších rodičů našich žáčků do LŠU za Korunou chodila a nyní k nám vodí své děti. Řada našich žáků svým způsobem ve své umělecké činnosti pokračuje, dokonce u nás někteří působí jako pedagogové, jiné život zavál na různá místa, ale stále dostáváme zprávy o jejich působení, jejich aktivitách. Například pí uč. Eva Vinterová kdysi navštěvovala výuku hry na klavír a dokonce byla i přijata na konzervatoř, dnes jedna z nejúspěšnějších vyučujících literárně dramatického oboru a režisérka divadelního spolku KLOUZÁK. Jedna z jejich žákyň Zuzana Bartošová dnes působí jako herečka Docela velkého divadla v Litvínově. Pí. uč. Alena Gruntová v naší škole výtvarný obor zakládala a dnes u nás opět působí. Nemohu neuvést žáky p. uč. Josefa Vorla a p. uč. Vlastimila Kořistky Petra Bernarda a Evu Mokrejšovou, která po absolvování Teplické Konzervatoře u nás také krátkou dobu působila. V naší škole se nesetkávají hory s horami, ale lidé s lidmi a tak někteří kolegové i žáci byli u začátků a jsou zde stále. Jiní naší školou prošli jako životní zkušeností. Dvacet let v životě školy není mnoho, ale přesto je již co hodnotit, na co vzpomínat. Ale zpět k současnosti a k našim žáčkům. Letošní rok byl velmi úspěšný pro literárně dramatický obor. Konala se národní přehlídka ZUŠ a již po několikáté se naše představení zúčastnilo celostátního kola. Dokonce letos jako jediné z Ústeckého kraje. Literárně dramatický obor zabodoval i na dalších krajských a celostátních soutěžích, kde se představili jak děti i dospěláci. Jako premiéru a výbornou zkušenost absolvovali soutěž základních uměleckých škol klávesisté. V okresním kole se umístilo 10 žáků z Postoloprt a nejmladší klávesistky se umístily i v krajském kole. Výtvarný obor, jako obvykle, zaslal své práce do různých přehlídek a soutěží jak v ČR, tak do ciziny. Obrázek Karolíny Krupičkové bude vydražen a přispěje na děti v Africe, děti z výtvarného oboru z Tuchořic získaly ocenění v celostátní soutěži Alšova země, Maruška Lešáková, jako první z naší školy, získala medaili v Mezinárodní výtvarné soutěži LIDICE. Taneční obor má za sebou také nespočet vystoupení a soutěží s velmi pěkným umístěním. Naše orientální tanečnice získaly druhé místo na mezinárodní soutěži. Další národní kolo soutěže se konalo již po uzávěrce ZUŠkovin. Žákyně pí uč. Folberové byla přijata na výtvarnou odbornou školu. Několikrát jsme reprezentovali naše město u našich sousedů v partnerském městě. Nebudu vyjmenovávat všechna vystoupení od koncertíků v sálku školy, po koncerty v kostele, přehlídky a vystoupení sborů. Těch akcí je skutečně na tak malou školu víc než dost. Ale zpět k prázdninám. Zbývá mi poděkovat všem pracovníkům školy, je nás tu na 250 žáků celkem málo a tak se máme co ohánět. Musím poděkovat našim šikovným žákům za jejich celoroční práci a aktivitu, Klouzákům, žákům dospělákům a dalším příznivcům, kteří za nás tak vehementně kopou. Děkujeme i za kritické připomínky, občas nás navedou správným směrem. Také děkuji rodičům, kteří nás podporují a ochotně pomáhají. Nenechají své děti zahálet a přispívají tak i ke kulturnímu dění nejen v našem městě. Přeji Vám všem hezké prázdniny a těším se na setkání v naší škole. Hana Plachá Žák není nádoba k naplnění, ale pochodeň, která má být zapálena. Sokrates DPS Blecha Chomutov koncert Euroregionu Krušnohoří Taneční obor Ambrossgut Velikonoce

2 Je nám míň, ale je nás víc! Jak už to tak bývá, studenti přicházejí a odcházejí... Na konci minulého školního roku se Dětský pěvecký sbor Blecha s několika zpěváky rozloučil. Přišli jako malé děti a ukončili studium jako dospělí a sebevědomí lidé, kteří u nás načerpali spoustu dovedností. Vždy je mi velmi smutno, když se musím s někým z nich rozloučit. Většina našich Blech se hudbě dál věnuje, vrací se na naše vystoupení a tak věřím, že s námi strávily krásné dětství a na zážitky ze sboru budou dlouho vzpomínat. Další Blechy dorostly a posílily naše řady. Takže letos je nás zase víc. Přesné číslo je 26 bleších zpěváků. Naši nováčci se nestihli ani rozkoukat a už trénovali na Mši za Stonožku, která se konala v prosinci v Chrámu sv. Víta v Praze. Nejprve jsme měli Před koncem minulého školního roku jsem se domluvila s paní Mgr. Danou Suchou, že převezmu část její pěvecké třídy po dobu trvání její mateřské dovolené. ZUŠ v Postoloprtech mi okamžitě přirostla k srdci. Všichni malí i větší zpěváčci mají rádi zpěv ve všech jeho podobách, což je mi velmi blízké. Díky tomu udělali za tento školní rok spoustu práce. Vystoupili na mnohých koncertech sólově i se svým sborem Blechou. Já jsem si také ráda zazpívala na pár vystoupeních s Blechou Star, například ve Vašem kostele na Noci kostelů. Panuje tam milá tvůrčí atmosféra. Snad se tento sbor stane podhoubím, na kterém budou moci dál pokračovat ve svém růstu malé i velké Blechy z žákovského sboru. MgA Helena Janiczková nacvičit pouze Truvérskou mši Petra Ebena, ale repertoár se postupně rozšiřoval, až z toho vznik krásný hodinový program přenášený ČT 2 (odkaz je uveřejněn na našich webových stránkách). Dalším důležitým vystoupením byl koncert Euroregionu Krušnohoří v divadle v Chomutově. Blechy si pro tuto příležitost připravily písně z divadla Semafor. Blecha byl jediný dětský sbor, který se tohoto koncertu v roce 2012 zúčastnil a naše ZUŠ byla požádána o účast i v roce Takže se již těšíme do Freibergu na adventní koncert. Akcí v tomto školním roce bylo spoustu, ale ráda bych ještě připomenula krásné vystoupení Blechy na festivalu Dokud se zpívá..., který již tradičně chystáme společně se ZUŠ Louny a rádi bychom v dalším školním roce uspořádali koncert u nás v Postoloprtech. Dále jsme se zúčastnili festivalu Hrajeme s Orffem, podpořili jsme svým zpěvem kostelík v Nehasicích a také jsme se představili na již tradičních koncertech v kostele a v divadle v Postoloprtech například při příležitosti Postoloprtských slavností a Noci kostelů. Aby mohl být sbor úspěšný a mohl se s úspěchem prezentovat na takto významných akcích, je nutná spolupráce nejen dětí, ale i rodičů. Chtěla bych vám všem poděkovat a těším se na školní rok 2013/2014. Mgr. Dana Suchá Dětský pěvecký sbor Bleška Naše malé Blešky se v letošním školním roce věnovaly písničkám na téma ZOO. Zvířecí písničky (ZOO, Máme rádi zvířata, Klokani, Medvídek, V Zoologické zahradě atd.) se učily doprovázet na rytmické i hudební nástroje a někdy jim při tom bylo i do tance. Blešky si zaslouží velikou pochvalu za práci v hodinách. Užily si spoustu legrace a jelikož udělaly veliký pokrok ve zpěvu tak i toto září posílí některé z nich náš hlavní sbor Blecha. Bleška vás v příštím školním roce opět překvapí a už teď mohu prozradit, že se budeme mít pohádkově... Mgr. Dana Suchá Krátce... Ve školním roce 2012/2013 bylo zapsáno v ZUŠ Postoloprty celkem 247 žáků. Kapacita školy je 250 žáků a tuto kapacitu jsme během školního roku několikrát převýšili. Během školního roku se další žáci ještě přihlásili. Praxe v jiných školách je ta, že kapacitu školy nepřekračují a to především z důvodů finančních. MŠMT nám na další žáky nedá finanční prostředky. Pouze na ty vykázané k 1. říjnu. A to je pro naši školu škoda. Může se tedy stát, tak jako bývá praxe v jiných školách, že žáci nejsou přijati z důvodů kapacity školy. Dokonce na vzdělávání v těchto typech školy vzniká jakýsi pořadník a již při přijímání žáků jsou nastaveny vysoká kritéria. Jsme rádi za každého šikovného žáčka a neradi bychom děti odmítali z důvodů kapacity školy nebo finančních. Přihlaste tedy děti včas a vždy v době zápisu nebo na začátku školního roku. Ve výtvarném oboru se vzdělávalo celkem 60 žáků (dospělí žáci nejsou započítáni a ani na ně nedostáváme finanční prostředky). V tanečním oboru bylo započítáno na začátku školního roku 58 žáků, v literárně dramatickém oboru 21 žáků a v hudebním oboru 108 žáků. Žáky vyučovalo celkem 17 vyučujících 2 ve výtvarném oboru, 4 v tanečním oboru, 2 v literárně dramatickém a v hudebním oboru pracovalo 9 vyučujících. Celkem bylo ale vyučujících zaměstnáno (přepočteno na celé pracovní úvazky) 5,348. Příspěvek Krajského úřadu Ústeckého kraje na mzdy, zákonné odvody a učební pomůcky a vzdělávání tvořil za rok 2012 částku 3,168 milionu Kč. MŠMT ČR tedy na jednoho žáka přispívá částkou blížící se Kč. Příspěvek na činnost školy od zřizovatele města Postoloprty byl v roce 2012 stejně tak jako je na rok 2013 ve výši 355 tis. Kč. Příspěvek na jednoho žáka školy je tedy cca Kč na rok. DPS Bleška Jarní koncert Školné poplatek rodičů za vzdělávání byl v roce 2012 v celkové výši 224 tis. Školné tvoří celkem asi 6 % nákladů celé školy. Chtěli bychom ještě jednou pogratulovat paní Dagmar Bartošové k obdržení Řádu zlaté Stonožky, kterou převzala z rukou kardinála Dominika Duky a paní Běly Gran Jensen v chrámu sv. Víta v Praze dne Celý ceremoniál a mši pro Stonožku odvysílala ČT 2. Součástí programu bylo také společné vystoupení dvanácti pěveckých sborů z České republiky a Slovenska, mezi kterými byl také sbor Blecha z naší školy. Natáčení, zkouška a příprava velmi náročného programu byly velkou zkušeností i radostí. K výročí příchodu Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu byla Hnutím na vlastních nohou Stonožka vyhlášena výtvarná soutěž na téma Po stopách Konstantina a Metoděje. Soutěže se zúčastnilo více jak 1000 prací, mezi oceněnými výtvarnými pracemi jsou i práce z kroužku stonožkové dílny ZUŠ Postoloprty. Cenu obdrželi tito žáci: Daniel Csollár, Adam Urban, Michaela Trnková, Tereza Lacinová a společná prostorová práce dětí z kroužku. Od do bylo možné tuto výstavu navštívit v Anežském klášteře v Praze. Výstava je putovní a je zveřejněna i v Římě. Velmi slibně se rozvinula spolupráce s městem Wolkenstein a AmbrossGutem v Německu. Od října vystavovali žáci výtvarného oboru svá díla v muzeu zemědělství a právě na slavnostní otevření Ambrožova statku byli pozváni žáci ZUŠ se svým programem. Další akcí bylo představení českých tradic o Velikonoční neděli. Mladší žáci literárně dramatického oboru se na konci listopadu zúčastnili dvoudenního DRADIDLA, které pořádá ZUŠ Litvínov. Tato akce je

3 Flétničky a klávesy v Bitozevsi I v letošním školním roce se flétničky a klávesistka z Bitozevsi činily. Připravili jsme společné souborové muzicírování na vánoční besídku, představili jsme se na Koláčové slavnosti v Nehasicích. Závěrečné vystoupení jsme měli doma v Bitozevsi, v kulturním domě, kde se sešli i ostatní muzikanti, tanečníci a výtvarníci z Tuchořic a Zeměch na společném závěrečném vystoupení. Škoda, že většina děvčat již ze ZŠ Bitozeves odchází na 2. stupeň do jiných škol. Hrálo se nám opravdu dobře. Hezké prázdniny. Hana Plachá Flétničky ze Zeměch V letošním školním roce 2012/2013 navštěvovalo v ZŠ a MŠ Zeměchy přípravnou hudební výchovu deset žákyněk z mateřské školy. Dívenky se zaujetím učily novým písničkám, rytmizovaly pomocí orffových nástrojů i hrou na tělo, vymýšlely melodické popěvky na říkadla i pohádku, kterou doprovázely svým něžným, tanečně-koordinovaným i improvizovaným pohybem. A toto ještě není všechno co tyhle droboučké osůbky dokážou, většinu z naučených písniček umí i zahrát na svoji kamarádku zobcovou flétničku. Své umění nám pak s hrdostí představily při besídkách, vánočních koncertech, na školkové a školní akademii, kde hrály i se svými třemi staršími kamarádkami ze ZŠ. Právě ony jsou jejich vzorem a mohou slyšet, co všechno s tak malým hudebním nástrojem, jakým je zobcová flétna, lze libě zahrát. Děti své hudební muzicírování završily závěrečným koncertem v Bítozevsi. A pak s klidným svědomím: Hurá na prázdniny! Lada Vildová... u žáků oblíbená především tím, že jsou rozděleni do pracovních skupin, kde se věnují nejrůznějším dramatickým hrám a tvůrčí činnosti. Na jevišti pak probíhají vystoupení jednotlivých škol z celého kraje a všichni účastníci společně hodnotí předvedená dílka. Naše ZUŠka předvedla hříčku Krabičková pohádka, Příběh o černém beránku a bílém vlkovi (Vojtěch Drahovzal a Tereza Srbecká) a dialog Dafnis a Chloe podle Fr. Hrubína (V. Drahovzal a P. Zakouřilová). Tereza Srbecká se představila básní Puberta. A právě Krabičková pohádka se setkala s velkým úspěchem, obě protagonistky Martina Seiferová a Karolína Kučerová byly pozvány do řady škol a mateřinek. Začaly hostováním v základních školách a školkách v Bitozevsi, Tuchořicích či v Zeměchách. Literárně dramatický obor ZUŠ nenavštěvují jen děti a mládež, ale od září probíhá také literárně dramatický obor pro dospělé, jehož členové se scházejí každý čtvrtek. Hned v listopadu dostali naši dospěláci velký úkol natočit průvodní slovo Vánočního příběhu k vystoupení Taneční školy Luna Louny, která proběhla v lounském divadle 10. a Členové si vyzkoušeli techniku natáčení a práci s hlasem proběhla keramická dílna výtvarného oboru ZUŠ Postoloprty v ZŠ a MŠ v Tuchořicích. Společného tvoření s vánoční tematikou se zúčastnili rodiče, prarodiče i další hosté a s velkou chutí zaplnili police rybkami, zvonečky, kapry a nejrůznějšími figurkami pak proběhla tradiční vánoční výstava Základní školy Tuchořice, Základní umělecké školy v Postoloprtech a obce Tuchořice. Žáci výtvarného oboru připravili keramický betlém a textilní práce. Výtvarný obor mlčky, leč viditelně doprovází celý školní rok. A to od přípravy materiálů, výzdob, plakátů, výstavy prací až po dekorativní řešení scén. Byly vytvořeny kulisy pro vystoupení tanečního oboru, dárky a ceny pro volejbalový klub, plakety k výročí místních hasičů. V letošním roce je i naše ocenění Postoloprtská rybička z keramiky a dílny výtvarného oboru. Některé práce našich žáků lze zhlédnout přímo v prostorách školy, jiné byly odeslány na různé soutěže či si je žáci odnesli s nadšením domů. Nechybí ani výrobky z keramiky. V letošním roce také nabízíme vzdělávání pro dospělé keramickou dílnu. Pod vedením paní Dagmar Bartošové si dospěláci vytvořili řadu drobností a dekorací. Naučili se nové techniky a společně přichystali krásnou výstavu v sálku Infocentra. Ve školním roce 2012/2013 začali dva členové pedagogického sboru studovat (Konzervatoř v Teplicích), věříme, že jeden člen sboru dostuduje (VŠ). Držíme palce. V minulém školním roce byl spolknut ve škole korálek a 1 Kč, jsme moc rádi, že v letošním roce nikdo nic nespolkl! Práce našich dětí mají různé osudy. Keramické domečky vytvořené v počátcích naší keramické tvorby byly na jedné výstavě u nás ve škole zakoupeny za drobný obnos. Byly dále jako drobnost věnovány a odvezeny do ciziny. Dokonce doputovaly až do Bruselu do kanceláří EU jako těžítka. Loňská práce Karolíny Krupičkové na téma Afrika bude oceněna až letos. Byla mezi deseti nejlepšími výtvarnými dílky vybrána a určena k aukci v rámci projektu Světlá budoucnost pro Afriku. Bude tedy vydražena a finanční obnos pomůže dětem. Karolína si i s pí uč. Gruntovou a svými rodiči užila výlet do Botanické zahrady v Praze.

4 Výtvarný obor Po prázdninách jsme se sešli téměř ve stejném složení a to v počtu 40 žáků (Postoloprty a Tuchořice). Věk je mezi rokem. Pro úplně první náměty jsme sáhli mezi zážitky z prázdnin Anglie a Skotsko. Práce J. Musila Viděl jsem Skota, Chlupaté zvíře M. Chrzové a Spánek M. Horvátové nás dostaly na Schody slávy na PF University Karlovy v Praze v rámci soutěže Alšova země. Tito úspěšní žáci navštěvují mateřskou školu v Tuchořicích. Naše práce a výtvarná řada Baroko tentokrát zaplnilo galerii Vojtěcha Preissiga ve Světci u Bíliny. Společně s dětmi, které si připravily svůj program na klávesy, jsme strávili příjemné odpoledne. Velikonoce byly ve znamení keramických dílen a příprav na odjezd do AmbrossGutu, kde jsme představili české tradice. V Tuchořicích jsme pro změnu cestovali po Českém středohoří a připravili jsme výstavu s vernisáží na obecním úřadu. Současně jsme studovali naše tradice a povídali si o řemeslech, z nichž některá už zanikla. Zároveň tady byla touha vyzkoušet si nový grafický lis. Suchá jehla byla sice poněkud složitější technika, o to větší byla naše radost, když jsme po zaslání prací na Mezinárodní výtvarnou soutěž do Lidic zjistili, že máme medaili a dvě ocenění. Co nás ještě čeká? Výlet na zámek Stekník pro tuchořické výtvarníky, převzetí ceny pro Karolínu Krupičkovou ze soutěže Světlo pro Afriku v Praze v botanické zahradě. A jako poslední předávání vysvědčení společně s výstavkou Den s trpaslíky. Přejeme všem, kteří nám drželi palce, pomáhali a kterým jsme snad i přinesli trochu radosti krásné prázdniny. Alena Gruntová

5 Úspěch výtvarného oboru ZUŠ Postoloprty 41. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy má ve svém katalogu několik jmen i z naší školy. Téma pro letošní rok bylo Tradice a dědictví lidu mojí země. Žáci pí uč. Gruntové si zapůjčili knihy z knihovny, babičky půjčily staré fotografie, náhoda je přivedla ke skláři, nafotili si různé nástroje. Ve škole jsme si pořídili nový grafický lis a tak o technice bylo rozhodnuto. Nejdříve se žáci snažili pomocí kresby vniknout do prostředí sklářů, ale i dalších řemesel. Prostřednictvím suché jehly vznikaly práce, kde skláři foukali sklo, hodináři spravovali hodiny, hrnčíři točili nádoby a děti objevily ještě další zajímavá řemesla. Také žákyně pí uč. Folberové se nechaly inspirovat českými tradicemi a nad lidovými čepci, které vznikaly z hlíny, by se srdce zasmálo. Jak naaranžovat hliněnou mašli? Jak a komu keramický čepec nasadit na hlavu? Jaké použít glazury na krajku? V letošním ročníku došlo prací z 68 zemí. Českým dětem bylo uděleno 56 individuálních medailí a mezi nimi byla i Marie Lešáková. Žákyně pí uč. Aleny Gruntové Veronika Götzlová a Markéta Kučerová za svou grafiku obdržely čestná uznání. Další ocenění za keramiku získaly žákyně pí uč. Miroslavy Folberové Helena Bartůňková, Emelina Arina, Veronika Hanušová. Všem ještě jednou gratulujeme a přejeme hodně podobných úspěchů. Hana Plachá Zoo na výletě v ZUŠ Nejvýznamnější akcí výtvarného oboru nejmladších výtvarníků byla 5. března vernisáž prací třídy pí uč. Miroslavy Folberové. Ti tvořili práce na téma sbírky básní pro nejmenší pí Jany Švýcarové ZOO na výletě. Výstava byla umístěna ve vestibulu a sálku školy. Na vernisáži dětem i dospělým pí Švýcarová představila svou knihu, přečetla drobné básničky, prohlédla si s dětmi jejich zdařilá dílka. Na výstavu se přišly podívat i děti z místní mateřské školy, kde jim básně, jednotlivé obrázky a drobné hry přiblížila pí uč. Eva Vinterová. Malí a velcí výtvarníci I v letošním školním roce jsme se opravdu nenudili. Nechali jsme se unášet nejen tradicemi našich předků jako jsou Velikonoce a Vánoce, ale také těmi netradičními jako například Hromnice nebo Masopust. Hledali jsme, co vše znamenají a jaké poselství se v nich skrývá pro nové generace. Každý si našel v tématech to své. Prostřídali jsme mnoho technik a dozvěděli se nové informace. Krom tradic se ti nejmladší výtvarníci ponořili do českých pohádek. A ti nejstarší aby byli světoví si pohráli také s pohádkovým tématem, ovšem světovým Harry Potter. Všem přeji pohádkové prázdniny a na pohádkové výstavě se sejdeme v příštím školním roce. Mgr. Miroslava Folberová

6 Představujeme absolventy školy Petra Coufalová Petra se hře na klávesy věnuje i s přípravným ročníkem 5 let. Začínala u p. uč. Zdeňka Kohouta a na Májovém koncertě v Divadle J. K. Tyla na konci května absolvovala tzv. I. stupeň studia hry na tento nástroj. Program, který si připravila, si sama vybrala z nepřehledného množství nacvičeného repertoáru. Velmi ráda hraje a zpívá písničky z pera pánů Svěráka a Uhlíře. Musím napsat, že Petra je velmi úspěšná nejen v oboru hry na klávesy. V letošním roce se umístila na 3. místě v okresním kole celostátní soutěže ZUŠ, ale i v dalších oborech u nás ve škole. Pátým rokem se věnuje zpěvu a tam dosáhla také velmi pěkných výsledků na krajské úrovni. Je oporou a sólistkou pěveckého sboru Blecha. Úspěšná je i jako recitátorka v literárně dramatickém oboru. Chtěla by být zdravotní sestrou, ale věřím, že její umělecké a především hudební nadání ji zavane někam co neblíže k těmto oborům. Hana Plachá Základní umělecká škola Postoloprty Marxovo náměstí 77 tel.: , ZÁPIS a přijímací talentové zkoušky na školní rok 2013 / 2014 probíhá ve dnech 24. a 25. června, dále dodatkový zápis ve dnech 2. až 13. září od 14 do 17 hodin v ZUŠ 1. patro HUDEBNÍ OBOR: pro děti od 5 let přípravná hudební výchova od 5 let individuální i skupinová nástrojová výuka: hra na klavír, elektrické klávesové nástroje, flétnu, klarinet, akordeon, housle, kytara sólový a sborový zpěv: Sbor BLEŠKA pro děti od 7 let Sbor BLECHA pro děti od 10 let Kateřina Jendrísková Má první vzpomínka na Kačenku je ze zápisu do ZUŠ v roce Maminka přivedla malou okatou holčičku, která mi chtěla zazpívat písničku Skálo, skálo. Od té doby pěkně vyrostla a spoustu se toho naučila. Jako jedna z mála začala chodit do sboru Blecha už ve 3. třídě a postupně se stala jeho sólistkou. Zúčastnila se spousty pěveckých soutěží, ze kterých přivezla mnoho prvních a druhých míst. (Např celorepubliková soutěž ZUŠ 1. místo v okresním kole, 2010 Bořeňská čarodějnice 2. místo, 2011 Bořeňská čarodějnice 2. místo, 2012 celorepubliková soutěž ZUŠ 1. místo v okresním kole, 1. místo s postupem v duetech a následně 2. místo v krajském kole, 2013 účast v semifinále soutěže Česko zpívá a mnoho dalších). Kačenka je velmi muzikální, zpívá, hraje na klavír a na kytaru. V interpretaci písní je velmi osobitá. Má ráda popový zpěv, ale snadno si poradí i s klasickým repertoárem. Je živel a to je ke zpívání prostě třeba. Mgr. Dana Suchá Patrik Sabov Patrik chodí do třídy 5. C ZŠ v Postoloprtech. Ve škole ho nejvíce baví matematika. Zúčastnil se matematické soutěže Klokánek, kde získal 3. místo. Mimo školu také chodí na kroužky, které ho moc baví. Mezi ně patří například šachy. Dále navštěvuje ZUŠ, kde studuje hru na klávesy. Letos absolvuje první stupeň, hraje na klávesy 5 let. O vztahu ke klávesám říká Patrik toto: Ke klávesám jsem se dostal tak, že se mi jako malému líbila hudba, tak jsem se rozhodl chodit na klávesy. Na klávesy jsem začal chodit už jako předškolák. Byl to můj první kroužek. Doufám, že mi hraní na klávesy vydrží co nejdéle. Mgr. Zdeněk Kohout VÝTVARNÝ OBOR: přípravné studium pro děti od 5 let základní studium pro děti od 9 let LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR: dramatický soubor pro děti od 6 let TANEČNÍ OBOR : pro děti od 5 let přípravné studium pro děti od 5 let základní studium pro děti od 9 let studium pro dospělé

7 Z tanečního oboru Jako nováčci v pedagogickém sboru ZUŠ Postoloprty, bychom Vám chtěly přiblížit, jak probíhal náš první školní rok 2012/2013. Jmenujeme se Lenka Sivíčková a Zuzana Dvořáková. Učíme taneční obory v ZŠ a MŠ Zeměchy, ZŠ Bitozeves a ZUŠ Postoloprty. Mladé tanečnice a mladí tanečníci se během celého roku pod naším vedením seznámili s mnoha novými tanečními technikami a naučili se spoustu nových, zajímavých tanečních prvků, které předvedli v nacvičených vystoupeních převážně v průběhu letošního jara. Ale nepředbíhejme! Plejádu vystoupení jsme odstartovali vánočním vystoupením pořádaným v Postoloprtech a vánoční besídkou konanou v ZŠ a MŠ Zeměchy, kde jsme sklidili obrovský potlesk od všech návštěvníků našich představení. Jarní sezónu jsme odstartovali taneční soutěží ELITERY a Jarním koncertem. Dále jsme se zúčastnili přehlídky tanečních formací v České Lípě a Postoloprtských slavností. Tančili jsme také na Dětském dnu, který se konal na bowlingu V Novém Světě v Lounech. A to ještě zdaleka není vše. Čeká nás mnoho dalších ukázek tanečního umění našich svěřenců na Galaprogramu v Bitozevsi, na školní akademii v Zeměchách a na dalších akcích pořádaných ke konci tohoto školního roku. S našimi žáčky a žákyněmi jsme si užili i spoustu legrace. Někteří na nás mluví dokonce i cizím jazykem, např. slovensky a přesto, že je to slovanský jazyk, tak si ne vždy porozumíme. Víte co znamená: Somsma dná? Musím se přiznat, že mě to chvilku trvalo, než jsme tomu porozuměla. Některým dětem se zase naše taneční hodiny líbí tak moc, že nám přeřizují hodiny, aby mohly tančit alespoň o trošičku déle. A tímto bychom chtěly obě poděkovat všem našim dětem za jejich píli, úsilí a snahu, která byla nakonec odměněna i medailovými úspěchy! Zuzana Dvořáková TO Zeměchy Lenka Sivíčková, TO Postoloprty a Bitozeves Výsledky mistrovství republiky orientálních tanců v Táboře, konané Děti malá skupina show vystoupení Sunshine butterflies 2. místo nejmladší soubor, který se soutěže zúčastnil, protože byla zrušena kategorie mini, takže 2. místo a titul vicemistryň je ooobrovský úspěch. Děti formace Návštěva v Bradavicích 5. místo. Duo juniorky Terka Pilmajerová a Simka Hanušová 2. místo a titul vicemistryně republiky. Sólo dospělí Lenka Fritschová 4. místo Malá skupina juniorky show ve spojení s lounskými děvčaty: OÁZA získali 1. místo a titul mistrů republiky. Choreografii vytvořila děvčata sama a podílela se na ní i Deniska Czervoniaková, která letos nemohla s námi tančit. Všechny vyjmenovaná vystoupení mají nominaci na mistrovství světa, které zatím nevíme, kde bude. Za skupinu orientálního tance Jana Stehlíková Sluneční motýli v podání nejmenších tanečnic. Největším úspěchem tanečního oboru ve školním roce 2012/2013 bylo umístění juniorek Terezy Pilmajerové, Simony Hanušové a Denisy Czervoniakové na Mistrovství světa v Liberci Belly Z účastnic z České republiky se umístily nejlépe a celkově se umístily na 2. místě.

8 I tým Formule 1 by koukal... V letošním školním roce jsme se s děvčaty z tanečního oddělení snažili zaměřit o něco více na práci s taneční technikou. Po ustavičném žbrblání a stěžování, že je to těžké, že se moc ohýbají, nebo zase moc předklánějí, že je pořád někde bolí a píchá, se jim vše podařilo zúročit v choreografiích, i v osobním projevu. A všimla jsem si toho nejenom já, ale i rodiče a široká veřejnost, která je se zaujetím sledovala při jejich vystoupeních (vánoční, plesové, jarní, ELITERY, Slavnost koňovitých, zahájení muzejní sezóny v Ambrossgutu, Postoloprtské slavnosti atd.), a vždy je odměnila vyčerpávajícím potleskem. Při vystoupeních v Ambrossgutu a v Nehasicích si dívky prověřily, kondici, pohotovost i otužilost, neboť i když kalendář hlásil jaro v rozpuku, teploměr neúprosně hlásil několik málo stupínků nad nulou a dokonce se snášel i běloučký sníh, děvčata se tedy proměnila ve sněhuláky, neboť své kostýmy na vystoupení,,buchet je spousta navlékla přes své zimní bundy a oblečení. Při Postoloprtských slavnostech nám počasí přálo a tak jsme v hodinovém programu předvedli vše, co se nám podařilo za celý školní rok. Protože jsou naše děvčata opravdu,,posedlá tancem, některá vystupovala ze 14 vystoupení dvanáct krát tak, že nastoupil tým našich milých maminek a s rychlostí automechaniků formule 1 své tanečnice převlékaly, česaly a čančaly, jen aby vystoupení bylo na jedničku. A také bylo.děkujeme! Nashledanou v novém školním roce. Lada Vildová Komu se nelení, tomu se zelení Již pátým rokem udělovali vyučující naší školy cenu POSTO- LOPRTSKÁ RYBIČKA. Toto ocenění na dlouhé dny a týdny zamotá hlavu všem našim učitelům. Jak spravedlivě ocenit výkony žáků jak v soutěžích a v přehlídkách, kdo se nejvíce zasloužil o dění ve škole, kdo přispěl k výsledkům individuelním i kolektivním? Lze to vůbec spravedlivě zhodnotit? Nedá se to změřit, zvážit, spočítat! Mnoho dětí se opravdu snaží, jsou pilné (výraz ze staré školy). Není, co by se jejich snaze dalo vytknout. A musím napsat, že jistě toto hodnocení SPRAVEDLIVÉ stoprocentně NENÍ! Každý z nás máme své vlohy, talent na něco, něco nám jde a u něčeho se více natrápíme. Mnohdy se daří jen tak mimochodem a mnohdy nám dá i průměrný výkon mnoho úsilí a práce. Ale tak to je, nemohou (i když bychom nejradši vše řešili takto) dostat medaili, ocenění, naši rybku všichni. Takže, za školní rok 2012/2013 jsou našimi RYBKAMI tito žáci: Kristýna Šírová VO za skvělou tvořivou práci Hana Soukupová HO za 3. místo v krajském kole hry na el. klávesové nástroje Marie Lešáková VO za vynikající práci a umístění v Mezinárodní výtvarné soutěži LIDICE, v TO za úspěchy v soutěžích, aktivitu a pomoc, taneční nasazení do roztrhání těla, za svědomitost, spolehlivost a za hezký a vstřícný přístup k mladším tanečnicím, HO za 1. místo v okresním kole hry na el. klávesové nástroje Veronika Götzlová VO za čestné uznání ve výtvarné Mezinárodní soutěži LIDICE, Markéta Kučerová VO za čestné uznání ve výtvarné Mezinárodní soutěži LIDICE Veronika Lešáková HO za 2. místo v krajské soutěži ve hře na elekr. klávesy, TO za neutuchající nadšení z jakéhokoliv pohybu, za spolehlivost a hlavně za stálý sluníčkový úsměv na tváři Nikola Schöppová TO za vzornou reprezentaci školy, taneční nasazení a výrazné zlepšení taneční techniky, spolehlivost Valerie Zozulyčová TO za vzornou reprezentaci školy, za maximální soustředění a provedení tanečních prvků a to vždy s milým úsměvem, za svědomitost a spolehlivost Kristýna Michailová TO velmi pěkná umístění v soutěžích, aktivita Pavlína Stejskalová TO za vzornou reprezentaci školy, za klid čišící z jejího milého projevu, HO za 1. místo v okresním kole hry na el. klávesové nástroje Markéta Hosčuková TO za vzornou reprezentaci koly, vytrvalost, trpělivost a nadšení, i když ji pak někdy bolí celé tělo Folberová Karolína TO za umístění v soutěžích a aktivitu, HO za celoroční práci a účast na přehlídce talentů v Teplicích Simona Hanušová TO za umístění v mezinárodní soutěži orientálního tance, za samostatnost a choreografie Tereza Pilmajerová TO za umístění v mezinárodní soutěži orientálního tance, za samostatnost a choreografie Denisa Czervoniaková TO, za umístění v mezinárodní soutěži orientálního tance, za samostatnost a choreografie Nela Vildová TO za aktivní přístup a celoroční úsilí a spolehlivost Miroslav Folber HO za celoroční práci a účast na přehlídce talentů v Teplicích, za účinkování a doprovod při obřadech MěÚ svatby, vítání občánků Martina Seifertová a Martina Kučerová LDO za postup a účast na Národní přehlídce ZUŠ v Litvínově s Krabičkovou pohádkou, pohádku v jejich podání shlédla řada dětí z MŠ a ZŠ v okresu Louny Tereza Srbecká a Pavlína Zakouřilová LDO za postup a účast na Národní přehlídce KANDRDÁSEK, kde získaly čestné uznání v Brandýse nad Labem s úryvkem ze hry Strašidýlko z Metrewillu. Dále se zúčastnily dalších soutěží a akcí ZUŠ LDO (Skokan roku) manželé Michal a Zdena Ježkovi za přístup a debut na prknech. Vojtěch Drahovzal LDO za velmi pěkné výsledky v krajských soutěžích, je opora mužstva!

9 Literárně dramatický obor Letošní rok byl ve znamení mnoha akcí literárně dramatického oboru. Byl velmi rušný. Čekala nás soutěž LDO ZUŠ, která se koná pouze jednou za šest let. A naše Krabičková pohádka na Národní přehlídce ZUŠ v Litvínově reprezentovala jako jediné představení Ústecký kraj. Nejen to, potěšila i řadu dětí v okolí v mateřských i základních školách. Dále jsme se zúčastnili již tradiční každoroční přehlídky v uměleckém přednesu od školního kola až po krajské. Také tradičně se zúčastňujeme monologů a dialogů Kandrdásek a Pohárek a opět se zadařilo nejen v krajském kole ale i na národní přehlídce v Brandýse nad Labem. Otevřeli jsme skupinku výuky pro dospělé. A je dobře, že i tito dospěláci reprezentovali naši školu na řadě akcí Den poezie, vystoupení na přehlídkách. Divadelní představení Marmeláda se představilo v Kadani, v Mostě na krajské přehlídce PřeMostění, v Lounech na Dobrodění. Pohádka O pivu potěšila návštěvníky Velikonočního představení České kultury v AmbrossGutu a to v českém i německém jazyce. Mrzli jsme v Nehasicích, nechyběla tréma a překonali jsme i návaly sněhu. Také jsme zažili mnoho radosti. Hodně také při improvizacích v hodinách LDO. Propojení výuky pro dospělé s divadelním souborem Klouzák na společných akcích pro děti i dospělé je moc fajn. Do nového školního roku se můžeme těšit na připravované nové aktivity Noc divadla, chystané premiéry Klouzáků a dramaťáků. Čeká nás národní soutěž ZUŠ v sólovém projevu. Přejme si mnoho sil. Zbývá jen moc poděkovat všem dětem i dospělým, jejich rodičům za vstřícnost, za svědomitou práci, aktivitu a pro příští školní rok pro všechny dramaťáky platí Zlomte vaz!. Eva Vinterová Perličky z dramaťáku Petr Pham byl velice rád, že se v rámci okresního kola recitace AR- TAMA mohl podívat do Městské knihovny v Lounech, kde ještě nebyl. Dodává, že před soutěží měl velké nervy Vše pro něj bylo poprvé. Karolínu Moravcovou vzpomíná na Vánoční hodinu, kde si každý vylosoval jednoho člena dramaťáku, kterému měl připravit dárek. Vše bylo tajné a překvapení veliké Martě Klementové se moc líbilo, že je paní učitelka pozvala jako odměnu za vystoupení na pohár do Šneku. Michalu Kubínkovi se líbilo v Německu, kam nás pozvali do muzea zemědělství na vystoupení s českými tradičními zvyky. Dokonce jsme dostali i pravou německou klobásu V listopadu v Litvínově na přehlídce DRADIDLO Vojta Drahovzal říkal, že spali moc málo, jelikož byl pokořen jejich rekord v pití energetických nápojů. Tak moc se těšili a nechtěli promarnit ani chviličku a tak se povídalo a povídalo, hororovalo skoro celou noc. Michal Kubínek už nechtěl poslochat hororové a strašidelné příběhy a tak si ustlal ve skříni a dokonce za sebou zavřel Všichni dramaťáci se během školního roku mohli pochlubit se svou prací na koncertech a jinde. Kromě dialogů a pásem jsem hráli spousty her na rozvíjení našich hereckých schopností Nejvíce jsme mrzli v Nehasicích a Tereze vadilo vystupovat na hnoji Největší radost s ukázkou Chléb náš vezdejší měly mladé dámy, které se mohly zmalovat a dokonce už i takto šly přes město na hodinu LDO Rádi si v hodině dramatiku vyzkoušíme některé hry z Partičky, vždy se moc nasmějeme Při cestě na krajskou přehlídku do České Lípy jsme vůbec netušili jestli dojedeme. Užili jsme si pravé sněhové kalamity. Touto cestou chceme poděkovat za každoroční finanční i věcnou podporu naší školy a Divadelního souboru KLOUZÁK Podporuje nás SKUPINA ČEZ a Elektrárna Počerady

10 Postoloprtská Stonožka Děti z postoloprtské Stonožky od začátku školního roku 2012/13 zaslaly na konto Stonožka Kč. Peníze byly získány prodejem v podzimním stonožkovém týdnu, při vánočním prodeji na trzích, za prodej vánočních obrázků patří poděkování p. Hrkalovi a pí Jílkové. Za sběr papíru jsme získali Kč. Děkujeme zaměstnancům OD Lučan pod vedením p. Šedivého. S dětmi chodíme často šlapat kontejner, to aby se zcela zaplnil. Pokud i vy chcete přispět, například sběrem papíru, kontejner je přístupný ve dvoře obchodního domu. Děkujeme za podporu při prodeji například na Velikonočních trzích v Postoloprtech, na prodeji drobností v Německu Ambrossgutu, Postoloprtských slavnostech. Poděkování patří dětem, které Stonožku navštěvují ve svém volném čase Tereze Pilmajerové, Simoně Hanušové, Pavlíně Stejskalové, Báře Myslikovjanové, Tereze Lacinové, Aničce Čermákové, Tomášovi Vítkovi, Kristýně Michajlové, Michaele Trnkové, Monice Vaškové, Anetě Dankové, Marii Mižgárové a rodičům, které své děti podporují a sami i pomáhají. Za náročný nácvik a provedení celého programu mše ještě jednou děkujeme Mgr. Daně Suché a Anně Nedvědové. DPS Blecha přispěl k slavnostnímu setkání ve Svatovítské katedrále v Praze. Za umožnění tohoto setkání a podporu celého působení Stonožky v ZUŠ patří poděkování paní ředitelce Haně Plaché. Velkým zážitkem pro stonožkové děti byla účast slavnostního setkání v Biskupském paláci v Praze při příležitosti životního výročí Jeho Eminence Dominika kardinála Duky patrona Hnutí Stonožka Na vlastních nohou. Děti ze ZUŠ Postoloprty byly mezi 200 pozvanými. Paní Běla G. Jensen předala jménem všech stonožkových dětí i mimo jiné dar, na němž se podílely stovky gratulantů, byla to unikátní kniha vázaná v kůži a obsahovala ručně malovaná přání s fotografiemi z mnoha akcí a setkávání na jednotlivých školách. Stonožka ZUŠ Postoloprty má v knize čtyřstránkové přání. Děti měly pro pana kardinála připraveny zvídavé otázky. Všem nestihl odpovědět, slíbil však, že odpoví písemně. Tuto mimořádnou událost bude dětem ze ZUŠ Postoloprty připomínat foto s panem kardinálem a podpisem krásného poděkování připraveného paní Bělou všem účastníkům. Děkuji všem rodičům, jejichž děti navštěvují postoloprtskou Stonožku ZUŠ a přeji, aby i nadále pomáhat druhým bylo pro mnohé z nás samozřejmostí. Chtěla bych vás ještě touto cestou informovat o anketě Zahraniční Čech roku 2012, jejímž vítězem se stala právě paní Běla Gran Jensen zakladatelka Hnutí na vlastních nohou Stonožka. Anketu pořádal Český rozhlas a Česká televize jako mediální partneři oslav Dne české státnosti. Předání ocenění proběhlo během slavnostního večera dne v Národním divadle. Druhé místo získala Madeleine Albrightová politička USA a třetí místo získal Bohdan Pomahač plastický chirurg žijící v USA. Slova, která pronesla paní Běla zněla: Není to cena pro mne, je pro všechny stonožkové žáky a jejich učitele, kteří obětavě pracují pro hnutí a pomáhají nešťastným dětem na mnoha místech světa, je pro vojáky, bez kterých by pomoc nebyla možná, je pro přátele Stonožky, kteří hnutí fandí a podporují je a v neposlední řadě je pro samu Stonožku, která nejen pomohla spoustě dětí, ale dala také mnoha dětem i dospělým smysl života. Přáli bychom si, aby Stonožka v Postoloprtech byla i nadále úspěšná a přilákala do svých řad nové přátelé z řad dětí i dospělých, kteří chtějí a umí pomáhat druhým. Za spoluúčast a pomocnou ruku na našich akcích také moc děkujeme paní Daně Poštové, ředitelce KZMP. Dagmar Bartošová Tyto otázky zodpověděly písemně naše děti paní Běle Jensen. Budou předány a zveřejněny v Římě na putovní výstavě Po stopách Konstantina a Metoděje. Výstava byla v zimě přístupná v Praze v Anežském klášteře a na výstavě jsou zveřejněny i práce žáků z Postoloprt. Proč chodím do Stonožky? Je to jednoduchá otázka, ráda vyrábím výrobky ze sena, korálků, látky, ovčí vlny, šustí, zpracujeme všechno, co se dá. Výrobky, které uděláme, prodáváme při různých příležitostech v našem městě, baví mě pozorovat lidi, jak si kupují naše výrobky a jak zdobí jejich domácnosti. Utržené peníze posíláme dětem do Afghánistánu, kde pomáhá dětem naše armáda. Ve Stonožce je mi dobře, protože tam mám spoustu kamarádů a odměnou za moji práci jsou prodané výrobky pro Stonožku a společná setkávání se stonožkovými dětmi z celé naší země, připravené paní Bělou Gran Jensen. Bára Myslikovjanová,11 let, ZUŠ Postoloprty Co pro mě znamená Stonožka? Chodím na Stonožku ráda, protože mě baví práce, kterou nám paní Bartošová přidělí. Na Stonožce děláme různé věci, např. čistíme ovčí vlnu na šití panenek, malujeme vánoční obrázky, pracujeme s přírodninami. Myslím si, že Stonožka dělá dobrou věc, protože pomáhá dětem ve válečných oblastech, které mají těžký život. Stonožka spolupracuje s českými vojáky a Ti pomáhají distribuovat peníze za naše prodané výrobky do postižených míst. Těší mě, když při prodejních akcích lidé projevují zájem o naši práci a zakoupením výrobků přispějí na dobrou věc. Díky stonožkovému hnutí jsem měla možnost podívat se do mnoha zajímavých míst a přesvědčit se, že hodně dospělých i dětí z různých částí naší republiky spolupracuje se Stonožkou tak, jako my v Postoloprtech. Pavlína Stejskalová, 11 let, ZUŠ Postoloprty Stonožka Organizace Stonožka Hnutí na vlastních nohou, kterou založila paní Běla Gran Jensen, je úžasná věc, známá po celém světě. Naučila mě dívat se na lidi jinak, naučila mě také si vážit více druhých a usilovat o to, aby všichni lidé na světě měli stejná práva a šance. Dominik kardinál Duka spolu s Armádou České republiky jsou velkými příznivci a přáteli Stonožky. Stonožka pomáhá společně s AČR všemi dostupnými prostředky dětem v Afghánistánu. Přeji si patřit i nadále ke Stonožce, protože mě baví pomáhat druhým. Já, paní Běla Gran Jensen a celá Stonožka věříme v lepší svět. Jsem na Stonožku hrdý a určitě nejsem sám. Tomáš Vítek, 11 let, ZUŠ Postoloprty

11 Akce ZUŠ Postoloprty ve školním roce 2012/2013 Od 3. do Zápis na školní rok 2012/ Setkání Klubu Českého pohraničí program v zámecké zahradě v Postoloprtech vystoupení žáků hudebního a tanečního oboru Ambrossgut NSR Vernisáž prací výtvarného oboru ZUŠ a divadelní vystoupení ZŠ Slavnostní otevření Muzea zemědělství Ambrossgut Wolkenstein NSR- program žáků tanečního a hudebního oboru Praha Zájezd na představení Hudebního divadla v Karlíně AIDA Liberec Mistrovství světa Orient show Umístění žákyň tanečního oboru: Duo Simona Hanušová a Tereza Pilmajerová 5. místo po postupu do finále z 14 vystoupení S. Hanušová, T. Pilmajerová a Denisa Czervoniaková 4. Místo (nejlepší vystoupení z ČR, před nimi se umístily tanečnice z Ruska) Autorské čtení LDO SPD a další autorky z Postoloprty Kavárna Šnek Praha Zájezd do Hudebního divadla v Karlíně Vraždy za oponou Litvínovské DRADIDLO vystoupení a interaktivní pobyt pro žáky LDO Dokud se zpívá vystoupení sborů ZUŠ Postoloprty a ZUŠ Louny Vrchlického divadlo v Lounech Chomutov Vánoční koncert Euroregionu 14. ročník adventních koncertů DPS Blecha Advent v Postoloprtech koncert DPS Blešky, Blechy, Star Blechy v kostele 3. a Adventní odpoledne koncert žáků ZUŠ sálek školy Keramická dílna VO v ZŠ Tuchořice Krabičková pohádka LDO pro MŠ Postoloprty a ZŠ a MŠ Bitozeves Slavnostní podpis smlouvy měst Postoloprty a Wolkenstein vyst. žáků Chrám sv. Víta Praha Koncert pro STONOŽKU DPS Blecha Vánoční výstava ZŠ Tuchořice a VO ZUŠ Podstoloprty Vánoce s tanečním oborem Nejštědřejší den Divadlo Postoloprty Krabičková pohádka LDO pro ZŠ a MŠ v Zeměchách a Tuchořicích Třídní vystoupení třídy p. uč. Palečkové sálek školy Krabičková pohádka LDO pro ZŠ v Postoloprtech Školní kolo celostátní soutěže ZUŠ hra na elektrické klávesové nástroje 0. kategorie 1. místo s postupem Hana Soukupová, 2. místo Nikol Schöllová, I. kategorie 1. místo s postupem Veronika Lešáková, 2. místo s postupem Kateřina Luhanová II. kategorie- 2. místo Tereza Tišáková, 3. místo Lucie Lédlová IV. kategorie- 1. místo s postupem Marie Lešáková, Aneta Černohorská 2. místo s postupem Lucie Petřivalská, Pavlína Stejskalová, 3. místo Nikol Müllerová, čestné uznání Barbora Tišáková, Patrik Sabov V. kategorie 1. místo s postupem Petra Coufalová, Adéla Danajová 2. místo Zdeněk Trojánek, 3. místo Václav Kresl VI. kategorie 2. místo Denisa Czervoniaková, 3. místo Michal Kubínek VII. kategorie 1. místo s postupem Petra Charvátová Okresní kolo celostátní soutěže ZUŠ ŽATEC Výsledky soutěže: kateg.: Hana Soukupová 1. místo s postupem, I. kateg.: Veronika Lešáková 1. místo s postupem, Kateřina Luhanová 2. místo, IV. kateg.: Marie Lešáková, Pavlína Stejskalová 1. místo, Lucie Petřivalská, Aneta Černohorská 2. místo, V. kategorie: Adéla Danajová 2. místo, Petra Coufalová 3. místo VII. kategorie: Petra Charvátová 2. místo Vystoupení TO v slavnostním setkání Fotbalového klubu Postoloprty Kino Klub Ohlédnutí za pololetím sálek školy koncert Divadlo Česká Lípa Pohárek a Kandrdásek krajská přehlídka dialogů a monologů Do národního kola Kandrdásku postoupilo vystoupení Strašidýlko z Metrewillu Fanfulínek Tereza Srbecká a Pavlína Zakouřilová Krabičková pohádka LDO pro tři MŠ v Lounech Vernisáž výtvarného oboru ZUŠ vyučující pí. Alena Gruntová BAROKO v prostorách barokní fary Galerie Vojtěcha Preissiga ve Světci u Bíliny Vernisáž prací žáků výtvarného oboru vyučující pí. Miroslava Folberová obrázky na motivy knihy pí. Jany Švýcarové ZOO na výletě sálek ZUŠ Divadelní představení MARMELÁDA Divadelní přehlídka Kadaň ZUŠ Jirkov Krajské kolo soutěže ZUŠ obor hra na elektrické klávesové nástroje 0. kategorie 3. místo Hana Soukupová, 1. kategorie 2. místo Veronika Lešáková

12 ELITERY oblastní přehlídka tanečních formací pořádá TK Luna Louny Děti parketové taneční kompozice: Bylo, nebylo: 1. místo vyuč. L. Sivíčková; Horehronie: 5. Místo vyuč. L. Vildová Děti Belly dance formace: Návštěva v Bradavicích:2. Místo-vyuč. J. Stehlíková Junioři Belly: Oáza: 1. místo vyuč. J. Stehlíková Senioři Belly dance formace: Srdíčko: 3. místo vyuč. J. Stehlíková Street show: El Primero: 1. místo vyuč. L. Sivíčková Pro žáky MŠ návštěva výstavy VO ZOO na výletě, čtení z knihy pí. Jany Švýcarové, dramatické hříčky Okresní kolo soutěže Dětská scéna recitace Celkem se zúčastnilo 7 žáků LDO, Petra Coufalová čestné uznání za přirozený projev, Vojtěch Drahovzal a Tereza Srbecká cena poroty a postup do krajského kola Postoloprtská STONOŽKA Velikonoční prodej Jarní koncert Divadlo J. K. Tyla Most ZUŠ Krajská divadelní přehlídka PřeMostění divadelní představení MARMELÁDA- Cenu poroty za výkon v roli Rostislava Levého získal D. Zíbrt Ústí nad Labem přehlídka tanečních formací TO ( Harry) 2. místo s postupem do národního kola AmbrossGut Ambrožův statek NSR Velikonoční projekt vystoupení všech oborů ZUŠ, Klouzák, předvedení českých tradic, Postoloprtská Stonožka Krajská přehlídka LDO Louny divadlo soutěž ZUŠ pořádá MŠMT ČR Krabičková pohádka získala postup do národního kola v Litvínově. Představení Chléb náš vezdejší bylo také velmi dobře hodnoceno odbornou porotou Krajská přehlídka divadelních souborů Dětská scéna Louny knihovna představení Strašidýlko z Metrewillu Fanfulínek Historická ves Nehasice Paráda koňovitých a soutěž o nejlepší koláč sbírka a benefiční akce na záchranu kostelíka v Nehasicích od 14:00 hodin koncert DPS Blecha, odpoledne program LDO, pohádka Klouzák, vystoupení TO Vernisáž výstavy VO a žáků ZŠ Tuchořice České středohoří Tuchořice Stonožka v Biskupském paláci na Pražském Hradě ( životní výročí Mons. Dominika Duky) Knihovna Louny Krajská přehlídka dětských recitátorů Dětská scéna Čestné uznání: Vojtěch Drahovzal Mistrovství Čech v dětské taneční kategorii a v midi Sportovní hala Chomutov TO 4. místo Jarní koncert ZUŠ divadlo Postoloprty Kostel Postoloprty Koncert DPS Blecha, Bleška, Blecha Star POSTOLOPRTSKÉ SLAVNOSTI společné vystoupení žáků tanečního oboru a taneční školy z Wolkensteinu (NSR) Kostel Postoloprty koncert pěveckého sboru BLECHA Noc kostelů Hrajeme s Orffem celostátní festival v Divadle v Lounech Májový koncert ZUŠ Divadlo Postoloprty Absolventi školy Kateřina Jendrísková zpěv, Petra Coufalová, Patrik Sabov hra na klávesy Mezinárodní výstava LIDICE 2013 slavnostní vernisáž a vyhodnocení soutěže Medaili získala Marie Lešáková, čestné uznání: V. Götzlová, M. Kučerová, H. Bartůňková, E. Arina, V. Hanušová Vernisáž výstavy KERAMIKA pro dospělé Kino Klub Postoloprty Citadela Litvínov Národní přehlídka ZUŠ LDO postoupilo představení Krabičková pohádka, která byla oceněna Čestným uznáním Divadlo Louny BELLYTERY oblastní přehlídka orientálního tance, umístění žáků: sólo mini: V. Lešáková 1. místo, sólo děti: Kr. Michailová 2. místo, Duo mini: Pusinka K. Folberová a V. Lešáková 1. místo. Duo děti: Mořské víly M. Lešáková a Valerie Zozulyčová místo, Duo junioři: Vichřice T. Pilmajerová a S. Hanušov 3. místo, Duo junioři: L. Petřivalská a A. Černohorská Den a noc 5. místo, formace mini: Motýli 1. místo, formace děti: Návštěva v Bradavicích 3. místo, junioři: Oáza 5. místo, seniorky 5. místo Tábor Mistrovství ČR Belly v době uzávěrky zatím nebyly známy výsledky Zámek ve Stekníku program Divadlo pod širým nebem (Klouzák, LDO) Muzikál ROBIN HOOD Divadlo KALICH Praha Obřadní místnost MěÚ Postoloprty- Vyhodnocení nejlepšího sportovce roku ZŠ kulturní program Kulturní dům Bítozeves Galaprogram v podání žáků ZUŠ (TO, VO, HO) vyučovaných ve spolupráci se ZŠ Bitozeves, Tuchořice, Zeměchy Botanická zahrada Praha Slavnostní předávání cen výtvarné soutěže Světlo pro Afriku Karolína Krupičková ze tř. VO pí A. Gruntové Předávání maturitního vysvědčení Divadlo Žatec program sbor, TO Kino Klub Závěr školního roku Postoloprtská rybička vyhodnocení školního roku Zločin v Posázavském Pacifiku Divadlo Kalich Praha Bítozeves program ĎAS Klouzák a ZUŠ setkání rodáků

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 5 6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Údaje o zařazování žáků str. 8 9 6. Příspěvek na provoz

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Zaměstnanci školy str. 5-6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Zařazování žáků str. 8-9 6. Příspěvek na provoz školy str. 10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4-5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6-12 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 13 5. Údaje o zařazování žáků str. 14-15 6. Výsledky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, Cheb, Židovská 8, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 O b s a h: 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů

Více

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ Zámecké saxofonové kvarteto 3. 7. 2012 / 17.00 kostel sv. Anny (Anenské náměstí) Zámecké saxofonové kvarteto vzniklo spojením zkušených hudebníků pohybujících se již mnoho let po známých českých orchestrech.

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 ZÁŘÍ 2009 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org.

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org. Mikuláš 2008 Kids Art Club pod záštitou ambasády České republiky v Londýně a s intenzivní spoluprací s Českým kulturním centrem v Londýně, byl založen na začátku října 2007. V polovině roku 2008 se stal

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2011/2012 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí školní rok 2012/2013 1. Základní údaje Název školy: Základní umělecká škola Jablonné nad Orlicí Sídlo: Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384, PSČ 561 64 Kontakty:

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání RM č. 4/2013 ze dne

Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání RM č. 4/2013 ze dne MÚ LOUNY Zápis z jednání str. 1 / 6 Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání RM č. 4/2013 ze dne 29.05.2013 Přítomni: Omluveni: Hosté: Mgr. Jan Červa, PaedDr. Venuše Mirovská, Mgr. Štěpánka Slezáková,

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 12/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během listopadu, a plán práce na prosinec 2015. Reminiscence

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 ZÁŘÍ 2011 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Projekt spolupráce muzea a školy Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Návštěva výstavy Svět Krušných hor Oblastního muzea v Chomutově Obecný záměr projektu Obecným záměrem projektu

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2014/2015 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1 Školáček 2. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2015/2016

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 V Praze dne: 01. 09. 2014 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Ocenění žáků Městem Třebíč

Ocenění žáků Městem Třebíč Ocenění žáků Městem Třebíč V termínu 22. června 2015 byli níže uvedení žáci přijati představiteli třebíčské radnice a odměněni za příkladnou reprezentaci školy a města Třebíče. Jan Vavřínek (5. A) za reprezentaci

Více

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka Na Staré radnici v Broumově se 24. listopadu se sešli Správní rada Nadačního fondu Gymnázia Broumov, studenti, vedení školy, sponzoři, rodiče a další přátelé školy u příležitosti předávání Ocenění NF GB

Více

PŘIPRAVOVANÉ AKCE školní rok

PŘIPRAVOVANÉ AKCE školní rok ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DONÍN, příspěvková organizace ZÁŘÍ Horní Valy 2, 695 01 Hodonín telefon 702 018 098 e-mail: zus.hodonin@wordonline.cz PŘIPRAVOVANÉ AKCE školní rok 2015-2016 22. 9. Domov pro seniory

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Charakteristika Základní umělecká škola Třinec byla založena v roce 1946 a v letošním roce 2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198, 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax: 323665847 Mobil: 724304692 777602352 e-mail:

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010 úspěchy žáků ZUŠ HUDEBNÍ OBOR Stříbrné pásmo získala Lucie Vaníčková z klavírní třídy p. uč. Lenky Šoborové Mozart opět v Olomouci 2009 - soutěžní přehlídka (12. 11. 2009) Chrám i tvrz 2010 - krajská soutěž

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Výroční zpráva Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice školní rok 2007/2008 zus.celakovice.cz

Výroční zpráva Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice školní rok 2007/2008 zus.celakovice.cz Výroční zpráva Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice školní rok 2007/2008 zus.celakovice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice je příspěvkovou organizací, jejímž

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Den Zlínského kraje od 9 hod. do 13 hod. - cimbálová muzika Malina, Bigband ZUŠ Zlín-Malenovice a výtvarný obor dílny za 21. Budovou.

Den Zlínského kraje od 9 hod. do 13 hod. - cimbálová muzika Malina, Bigband ZUŠ Zlín-Malenovice a výtvarný obor dílny za 21. Budovou. Akce - školní rok 2015/2016 Září Výstava absolventů výtvarného oboru - vestibul VO ZUŠ Říjen Den Zlínského kraje 3.10.2015 od 9 hod. do 13 hod. - cimbálová muzika Malina, Bigband ZUŠ Zlín-Malenovice a

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Literárně-dramatický obor ve školním roce Výroční zpráva z LDO

Literárně-dramatický obor ve školním roce Výroční zpráva z LDO Literárně-dramatický obor ve školním roce 2010 2011 Výroční zpráva z LDO Nejmladší ţáci z Přípravné dramatické výchovy se tradičně zabývali dramatizacemi jednoduchých umělých i lidových textů, se kterými

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Zpracoval: Luboš Harazin, ředitel ZUŠ Kralupy nad Vltavou říjen 2013 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy v Kralupech

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2010 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

Z dopisu Běly Gran Jensen zakladatelky hnutí Na vlastních nohou OBČASNÍK ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V POSTOLOPRTECH ČERVEN 2015

Z dopisu Běly Gran Jensen zakladatelky hnutí Na vlastních nohou OBČASNÍK ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V POSTOLOPRTECH ČERVEN 2015 OBČASNÍK ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V POSTOLOPRTECH ČERVEN 2015 Vážení rodiče, děti, příznivci naší školy, Z dopisu Běly Gran Jensen zakladatelky hnutí Na vlastních nohou Dobrý den, především, prosím, přijměte

Více

Š kolní kolo konverzace v ruske m jazyce

Š kolní kolo konverzace v ruske m jazyce Š kolní kolo konverzace v ruske m jazyce Ve čtvrtek 12.12. 2013 proběhlo na našem gymnáziu školní kolo konverzace v ruském jazyce. Ve třech kategoriích se školního kola zúčastnilo 11 studentů z prvního

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

KRONIKA PROSINEC 2016

KRONIKA PROSINEC 2016 KRONIKA PROSINEC 2016 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU U KAPLIČKY V neděli 4.12. děti ze ZŠ a MŠ zpívaly u kapličky. Místní se sešli na hezké akci, do které se pod záštitou obecního úřadu kromě školy zapojily

Více

ARS Poetica Puškinův památník

ARS Poetica Puškinův památník ARS Poetica Puškinův památník 50. ročník Je to k nevíře, ale v pátek 8. 4. 2016 v Bohumíně proběhl již 50. ročník krajské přehlídky ARS Poetica Puškinův památník. Jubilejního ročníku se zúčastnilo téměř

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více