17. Výroční zpráva o činnosti ZUŠ za školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "17. Výroční zpráva o činnosti ZUŠ za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 17. Výroční zpráva o činnosti ZUŠ za školní rok 2011/2012 Charakteristika školy Název školy: Základní škola a Základní umělecká škola Dolní Němčí Adresa školy: Školní 606, Dolní Němčí , okres Uherské Hradiště IČO: IZO: Ředitel školy: Mgr. Milan Kvasnička Kontakty: Tel.: Fax: www: Odloučená pracoviště školy: Šumice Vlčnov Horní Němčí Boršice u Blatnice - prozatím nebylo otevřeno Strání Květná - prozatím nebylo otevřeno Zřizovatel: Název: Obec Dolní Němčí Adresa: Nivnická ul. 82, Dolní Němčí Právní forma: obec IČO: Kontakty tel.: tel./fax.: www: Datum zřízení (založení) školy, datum zařazení do sítě: Poslední aktualizace v síti škol: Datum účinnosti posledního rozhodnutí: Celková kapacita školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě: 240 žáků Základní údaje za školní rok 2011/2012 (počty včetně přípravných ročníků, k ) Žáků celkem 202 Z toho dospělých žáků 3 Dospělých absolventů 0

2 Výše vybíraného příspěvku za měsíc ( 11 vyhl. MŠMT č.292/91 Sb.) ve školním roce 2011/2012 Úplata za vzdělávání v jednotlivých oborech (Kč) Hudební 1900,- Literárně dramatický 600,- Taneční 1200,- Výtvarný 1200,- Skupinová výuka HO 1300,- Zhodnocení současného stavu školy, naplňování cílů a priorit za uplynulé období ZUŠ je součástí Základní školy a Základní umělecké školy, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště. Výuka probíhá ve čtyřech oborech hudebním, tanečním, výtvarném a literárně dramatickém. Hlavním účelem ZUŠ je vzdělávání žáků základních a středních škol v uměleckých oborech. Škola organizuje přípravné studium, základní studium I. a II. stupně a rovněž vzdělávání dospělých. Cílem naší školy je poskytnout žákům souhrn vědomostí, dovedností a postojů, důležitých pro rozvoj žáka po stránce umělecké a pro jeho budoucí uplatnění v praktickém i profesním životě. Učební osnovy byly plněny, všichni žáci byli zařazeni do souborové nebo komorní hry podle platných učebních plánů. Skupinová výuka probíhala při výuce keyboardů, zobcových fléten a kytar. Rozšířená výuka na ZUŠ není a o mimořádně nadané žáky je postaráno v rámci řádné výuky zvýšenou osobní aktivitou učitele. Ke změně v obsahu vzdělávání ve vazbě na naplněnost schválené kapacity nedochází, zájem žáků se mírně zvyšuje. Oborová nabídka koresponduje s potřebami a požadavky zájemců, jsme schopni přizpůsobit nabídku požadavkům zájemců. Výsledky vzdělávací činnosti byly prezentovány především na interních vystoupeních a veřejných vystoupeních v rámci obce i v regionu. V oboru výtvarném, pod vedením Aleny Růžičkové, pracovalo letos na naší ZUŠ celkem 49 děti ve 4 odděleních výtvarného oboru a to 1 oddělení v Horním Němčí a 3 v Dolním Němčí. V období od září do prosince se žáci zaměřili na přípravu prací na vánoční výstavu a dále tvořili práce do výtvarné soutěže Vodník a jeho svět. Na výstavě se prezentovala jednotlivá oddělení těmito projekty: 1. skup.horní Němčí - plošné práce (kresba, malby), prostorové (akvária s rybičkami), keramika (výtvarně zpracované puzzle) 2. skup.dol.němčí (děti tř.) - prostorové práce moře s majákem a lodičkami, keramické kočky, závěsné rybičky (kombinovaná technika) 3. skup.dol.němčí (děti tř.) - se podílela na malbě velkého obrazu ve vestibulu školy, keramické kachlíky Vodník, prostorové postavy vodníků a pirátů 4. skup.dol.němčí (děti 6.-9.tř.) - malba obrazu ve vestibulu školy na téma Mořský svět, keramické hrníčky a vodníci, prostorový projekt Pirátské doupě V soutěži Vodník byli vyhodnoceni tito žáci výtvarného oboru ZUŠ: l. kat.plošné práce tř. : 1. místo Kamila Špačková / HN/ 2. místo Sabina Šumšalová / DN/ ll. kat.plošné práce tř. : 2. místo Kateřina Baroňová /DN/ 3. místo Radka Pospíšková /HN/ lll. kat.plošné práce tř. : 1. místo Michaela Rachůnková /DN/ 2. místo Vanessa Smetanová /DN/ l. kat.prostorové a objektové práce tř. :

3 ll. kat.prostorové tř. : lll. kat.prostorové tř. : 1. místo Johana Rusňáková /DN/ 2. místo Tomáš Kadlček /DN/ 3. místo Marie Stojaspalová, Julie Kočišová /DN/ 1. místo Ivan Fábry, Alice Horká /DN/ 3. místo Adéla Světinskál 1. místo Valerie Bobčíková /DN/ 2. místo Kristýna Dufková /BuB/ 3. místo Anna Tinková /DN/ V měsíci prosinci dále proběhla beseda s ukázkami starých lidových vánočních zvyků a ozdob, děti si vytvářely originální přáníčka. V prvním pololetí se připravovala Valerie Bobčíková pod vedením A. Růžičkové k přijímacím zkouškám na SUPŠ do Uherského Hradiště a Hodonína, zkoušky zvládla velmi dobře a byla na obě školy přijata. Nastoupí do Uherského Hradiště. Další soutěž, do které se děti navštěvující výtvarný obor ZUŠ zapojily, byla vyhlášena ZŠ Kunovice a nesla název Můj koníček malovaný. Téma bylo zaměřeno na slavnostní jízdu králů, kroje, květinovou výzdobu koní, na folklórní zvyky. Projektu se zúčastnili žáci všech 4 skupin výtvarného oboru, včetně pobočky v Horním Němčí. Práce nám trvala téměř dva měsíce a byla opravdu různorodá. Z rukou místostarosty Kunovic a ředitele ZŠ Mgr. Tvrdoně pak převzaly naše děti významná ocenění, a to v kategorii: tříd za 1. místo Kamila Špačková z Horního Němčí za 3. místo Adéla Světinská tříd za 1. místo Valerie Bobčíková za 3. místo Pavel Stojaspal. Na jaře děti také připravovali výtvarné práce a objekty do soutěže Škola, vyhlášené ZŠ Ostrožská Lhota. Do této akce se zapojil nejen výtvarný obor ZUŠ, ale i žáci ZŠ v hodinách výtvarné výchovy. Do finále se dostala a krásné 3. místo získala Kateřina Baroňová ze 6.třídy se svou loutkou vyrobenou z kašírovaného papíru. Hodnocení LDO za 1. pololetí škol. Roku 2011/2012. V literárně dramatickém oboru pracovalo v tomto školním roce 26 žáků ve 4 skupinách, z toho 3 skupiny působily v Dolním Němčí a 1 skupina ve Vlčnově, kde jsme letos poprvé otevřeli vedle už existujícího hudebního oboru také LDO. Za připomenutí také stojí, že letos jsme měli kromě celkově nejvyššího počtu žáků v oboru za celou historii školy také rekordní počet chlapců - celkem 5! Na obou pobočkách děti pracovaly se zájmem a většinou s výborným nasazením a zaujetím. Kromě vlastní výuky a přípravy etud a scének připravily také vystoupení pro veřejnost a to formou netradičních pohádek. V prvním pololetí to byly hry Šmoulové, Jak kominice k štěstí přišly, Unesené tanečnice a Sněhurka a tři trpaslíci. Dolněmčanské děti vystupovaly v listopadu 2011 na tradičním Setkání s důchodci, na Akademii ZUŠ a po oba dny konání Vánoční výstavy. Děvčata z Vlčnova předvedla své umění pro děti z mateřské školy a také se prezentovaly na Vánoční besídce. Další vystoupení pro rodičovskou veřejnost i žáky základní školy proběhlo v květnu na Akademii ZUŠ. Taneční obor letos převzala Klára Tvrdoňová, která zařadila do výuky prvky současného tance - Duncan techniky. Tanečnice si i letos připravily několik vystoupení, které jsme shlédli na Vánoční výstavce a dále na školní akademii v prosinci a v květnu. 1 a 2. ročník předvedl choreografii na téma,,vločky,,. Jako doprovod k choreografii dětem posloužila koleda: Byla cesta ušlapaná, kterou zahrála paní učitelka Jarmila Hrobařová. Výuka 3. a 4. ročníku probíhala na základě hudební inspirace dnešním dětským vzorem Hannou Montanou. Půl roku žákyně intenzivně pracovali na technice správného držení těla, prostorového vnímání a především na technice Duncan. Choreografie,,Ve víru tance,, byla založena především na Duncan technice, hravosti dětí a fantazii.

4 Studentky 4 a 6. ročníku intenzivně pracovaly na současném tanci, posilování celého těla a za půl roku udělaly obrovský skok v technice, kterou předvedly na výstavě i na akademii. Choreografie,,Café café,, je současné taneční divadlo. Studentky se musely naučit složitou techniku nejen na zemi, ale i na židlích (na kterých tancovaly). Při hodinách neuvěřitelně tvrdě a pečlivě pracovaly. Nejvíce žáků naší školy navštěvuje hudební obor. Přestože ZUŠ v Dolním Němčí existuje teprve od roku 1997, dokázala vychovat řadu šikovných muzikantů. Příkladem toho je Klára Kadlčková, která se letos zúčastnila dvou soutěží ve hře na flétnu. V okresním kole národní soutěže ZUŠ ve hře na dřevěné dechové nástroje, konané v Uherském Brodě, získala 2. místo ve 3. kategorii, a z mezinárodní soutěže v Nových Hradech si přivezla Klárka čestné uznání a mnoho zkušeností a inspirací. K jejímu úspěchu bezesporu přispěl i pan učitel Antonín Daníček a korepetitorka paní učitelka Jarmila Hrobařová. Žáci hudebního oboru vystupovali během roku na všech akcích pořádaných ZUŠ. Jednotlivá vystoupení s nimi připravili jejich vyučující. Záci se prezentovali na Mikulášském koncertě, prosincové akademii, na vánoční výstavce, na třídních besídkách v prosinci a lednu, na dnu otevřených dveří, na vystoupení pro družinu a MŠ, na květnové akademii a závěrečném koncertě. Všech těchto akcí se účastnili také rodiče, bez jejichž podpory by naše práce nebyla tak úspěšná. Proto klademe na spolupráci s rodiči žáků tak velký důraz. Jsme školou otevřenou, rodiče nás mohou kdykoli navštívit a po dohodě s vyučujícím se osobně zúčastnit výuky svých dětí. Také v tomto školním roce jsme nabídli rodičům dva dny otevřených dveří. Důležitým informačním zdrojem jsou webové stránky a obecní zpravodaj, které jsou pravidelně aktualizovány a které přinášejí informace o chodu školy nejen rodičům, ale i široké veřejnosti. ZUŠ působí v úzké spolupráci se zřizovatelem, v obci má postavení nositele kulturního života. O tom svědčí zájem rodičů a žáků o práci v ZUŠ a rovněž zájem široké veřejnosti o naše vystoupení. Vzdělávací programy školy Výuka probíhá podle platných učebních osnov vydaných MŠMT ČR: Obor : Hudební Literárně dramatický Taneční Výtvarný Počet žáků Počet tříd 5,4 0,6 0,6 0,6 Počet hodin 112, Počet žáků s rozšíř.vyuč (počty včetně přípravných ročníků, stav k ) Vyučované nástroje v hudebním oboru: klavír klávesy kytara housle flétna zobcová klarinet trubka Výuka výtvarného oboru:

5 Výuka probíhala podle vyučovaných plánů schválených MŠMT ČR pod č. j / Přípravné studium Přípravná výtvarná výchova učební plán č. 1 Základní studium I. stupeň studia varianta A, učební plán č. 2 Základní studium II. stupeň studia varianta A, učební plán č. 3 Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2011/2012: k datu počet fyzických osob přepočtené úvazky - průměr Interní pracovníci 13 6,35 Externí pracovníci 3 0,78 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2011/2012: (u pedagogů důchodového věku vyznačte vedle pořadového čísla D, u absolventů A) Ped. pracovníci - poř.číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace (stupeň vzdělání, obor, aprobace, DPS) Roků ped. praxe 1. Be učitel HO 8 / 0,708 Mgr.,VŠ Pdf: Rj-Hv 23 Zástupkyně ředitele pro ZUŠ 2. Bí učitel HO 6 / 0,260 Střední odborné maturita na 2 konzervatoři 3. Če učitel HO 6 / 0,260 VŠ Čj-Hv - nedokončeno Čivr učitel LDO 12/ 0,571 PhDr., VŠ Ff- J. E. Purkyně, Da učitel HO 14 / 0,608 DiS., konzervatoř - absolutorium 2 6. Ender (D) učitel HO 10 / 0,434 konzervatoř, absolutorium Frý učitel HO 6 / 0,260 Dipl. um., konzervatoř - 9 absolutorium 8. Hro učitel HO 13,5 /0,586 Mgr.,VŠ - sbormistrovství, Hv Mar učitel HO 7/ 0,304 MgA., AMU, vysokoškolské Peš učitel HO 7/ 0,304 konzervatoř Poch učitel HO 12 / 0,521 konzervatoř - studující Růž učitel VO 12/ 0,571 SŠ umělecký směr - výtvarník Sta učitel HO 2 / 0,086 Střední odborné - maturita na 29 konzervatoři + 5. ročník 14. Špa učitel HO 5,5 / 0,239 DiS. Konzervatoř, absolutorium Teim učitel HO 13,5/ 0,586 konzervatoř Tvr učitel TO 12 / 0,571 Konzervatoř, DiS, absolutorium 1 Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje:

6 Věková struktura pracovníků: do 30 let 5 do 40 let 3 do 50 let 4 do 60-4 Aprobovanost a stupeň vzdělání učitelů ve školním roce 2011/2012: v % Požadovaný stupeň vzdělání 100% Aprobovanost výuky 100% Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: Druh DVPP Počet Náklady Školení na Horní Bečva ŠVP 250/VIII - Zlín 10 pracovníků Cestovné 0,- Kytarové semináře církev.konz. Olomouc 2 pracovníci 0,- Studium korepetice a klavírní improvizace 1 pracovník 0,- konzerv. Praha Smyčcové soboty konzerv.brno 1pracovník 0,- Počítačová grafika UH 1 pracovník 0,- Taneční seminář V. Rinowski a V. Drgáčová 1 pracovník 0,- Notační program Sibelius UH 4 pracovníci 0,- Nově zařazené děti a žáci do jednotlivých oborů ve školním roce 2011/2012: Obory: Hudební Literárně dramatický Taneční Výtvarný Počty žáků přihlášených: Počty žáků přijatých: (počty včetně přípravných ročníků) Absolventi školy ve školním roce 2011/2012 v jednotlivých oborech: Obory : Hudební Literárně dramatický Taneční Výtvarný Počty absolventů : Hodnocení žáků na konci školního roku 2011/2012: (počty bez přípravných ročníků)

7 Stupeň hodnocení s vyznamenáním prospěl neprospěl Komentář k hodnocení úrovně a výsledků výchovně vzdělávací práce v uplynulém školním roce: Vyučující při hodnocení a postupu do dalšího ročníku vycházejí z úrovně splnění osnov, přihlížejí rovněž individuálně k pozitivům žáka, zejména ve skupinových oborech hodnotí jejich zájem, snahu a radost z práce. Významné výchovně vzdělávací aktivity školy: Mikulášský koncert HO Veřejné vystoupení žáků TO a LDO i HO na Vánoční výstavě ZŠ a ZUŠ Veřejné vystoupení žáků TO a LDO a HO na Vánoční akademii ZŠ a ZUŠ (prosinec) Veřejná výstava prací žáků VO na Vánoční výstavě ZŠ a ZUŠ VO - účast na výtvarné soutěži vyhlášené ZŠ Kunovice Můj koníček malovaný VO účast na výtvarné soutěži Vodník a jeho svět HO - pololetní třídní besídky žáků jednotlivých učitelů Účast Klárky Kadlčkové na soutěžích fléten v Uherském Brodě a Nových Hradech VO výtvarná soutěž Škola, vyhlášené ZŠ Ostrožská Lhota Spolupráce s mateřskou školou - návštěva dětí z MŠ na ZUŠ HO výchovný koncert, průzkum hudebnosti v MŠ Školení ŠVP - učitelů jednotlivých oborů a koordinátorů na Horní Bečvě Jarní koncert vybraných žáků HO VO - soutěž výtvarného oboru květen ZŠ Ostrožská Lhota, téma Rostliny Veřejné vystoupení žáků TO a LDO a HO na Vánoční akademii ZŠ a ZUŠ (květen) Den otevřených dveří pro rodiče žáků Závěrečný a absolventský koncert - HO Postupové zkoušky žáků HO Zápis nových žáků Závěr výroční zprávy Základní umělecká škola v Dolním Němčí se snaží uspokojit požadavky na základní hudební, výtvarné, taneční a literárně-dramatické vzdělávání a zajišťuje podmínky pro realizování tohoto záměru. Na škole působilo během školního roku 16 pedagogických pracovníků. Učebny jsou akusticky i prostorově vyhovující. Materiální vybavení je stále doplňováno. V uplynulém školním roce bylo pořízeno nové bílé pianino, kytarové struny a notový materiál. Příští školní rok bude zahájena výuka podle nového školního vzdělávacího programu, který jsme vypracovali společně se všemi pedagogy, pod vedením koordinátorky, paní učitelky Jarmily Hrobařové a zástupkyně ZUŠ Lenky Bednářové. Tento dokument plynule navazuje na stávající osnovy a také zúročuje dosavadní zkušenosti našich pedagogů. Naší snahou bude opět nadále rozvíjet a podporovat uměleckou činnost žáků, zapojit žáky do vyhlášených soutěží a předávat jim radost a lásku k hudbě. Chceme využívat i možnosti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Orientace práce pro příští školní rok:

8 Žáci pod vedením pedagogů se budou i nadále zapojovat do vyhlašovaných soutěží a přehlídek umělecké činnosti. Budeme rozvíjet nově otevřený obor LDO ve Vlčnově a rozšiřovat výtvarný obor na naší pobočce v Horním Němčí. V příštím roce otevřeme v hudebním oboru také výuku sólového zpěvu. Během přijímacího řízení jsme zaznamenali zvýšený zájem o výuku hry na klávesové a dechové nástroje a výuku ve VO. Do nového školního roku vstupujeme s řadou plánů a předsevzetí, ale hlavně s novým vzdělávacím programem, který nám poskytne zpětnou vazbu v naší práci. Podle možností a požadavků budeme doplňovat materiální vybavení školy, budeme pokračovat v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Svou činností se budeme snažit rozvíjet kulturní dění v Dolním Němčí a přilehlých obcích. Budeme pokračovat v tradičně úspěšných akcích a podporovat tak zájem o umění nejen u žáků, ale i u jejich rodičů. Datum zpracování zprávy: Za ZUŠ: Mgr. Lenka Bednářová

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÝ BROD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Mgr. Hana Mahdalová * 1. Charakteristika školy název: sídlo školy: Základní umělecká škola Uherský Brod Mariánské náměstí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 22-23 Základní údaje o škole: Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Základní údaje o organizaci, charakteristika

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok

Více

ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín

ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Základní umělecká škola Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2012/2013 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní umělecká škola Zlín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Základní umělecká škola Zlín ČTYŘBAREVNÁ ŠKOLA. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2013/2014 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní

Více

Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Dle Školského zákona č.561/2004 Sb. 10 není ředitel základní umělecké školy povinen zpracovávat výroční zprávu

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva. o činnosti školy 2011/2012 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a) Obecná charakteristika

Více

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2013/2014 ZUŠ Kutná Hora Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 1 Obsah Část I. Základní

Více

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA nám. A. Jiráska 3, Lanškroun Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Pavel Vašíček Dis. 1. Základní údaje Název: Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka,

Více

UHERSKÉ HRADIŠTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

UHERSKÉ HRADIŠTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 UHERSKÉ HRADIŠTĚ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Základní umělecká škola Uherské Hradiště, Mariánské náměstí 125, PSČ

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 ZÁKLAD Í UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLAD O 5. KVĚT A 1870, 272 01 KLAD O PŘÍSPĚVKOVÁ ORGA IZACE Č. 10301 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 12) VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2013 2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Umění se vskutku stalo prvním učitelem národů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Více

Vážený a milý čtenáři,

Vážený a milý čtenáři, ALMANACH ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ školní rok 2013/2014 Vážený a milý čtenáři, rok se s rokem sešel a opět je tu čas na krátkou bilanci činnosti Základní školy a Základní umělecké školy v Dolním Němčí za školní

Více

Alena Frýdlová. Dana Skopalová. hudební výtvarný literárně dramatický taneční

Alena Frýdlová. Dana Skopalová. hudební výtvarný literárně dramatický taneční CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Sídlo školy: Základní umělecká škola HARMONIE Zlín B. Němcové 258, 760 01 Zlín IČO: 25 33 64 10 IZO: 600 003 523 Číslo účtu: 379781453/0300 Právní forma: společnost s

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2010/2011... Mgr. Zdeněk Babinec ředitel školy Obsah: a) základní

Více

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, VÝROČNÍ ZPRÁVA V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, VÝROČNÍ ZPRÁVA V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, H R A D E C K R Á L O V É, H A B R M A N O V A 1 3 0 VÝROČNÍ ZPRÁVA O Č I N N O S T I V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Tvůrčí život je vždy mimo konvence.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy.

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy. Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014 Základní údaje o organizaci 1 1. Charakteristika školy. 2 2. Přehled oborů vzdělání 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz OBSAH Strana I. Základní charakteristika

Více