Krásná jako kvítka je ta země

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krásná jako kvítka je ta země"

Transkript

1 Krásná jako kvítka je ta země Téma: Lidová píseň a poezie 20. ročník mezinárodní výtvarné soutěže dětí MŠ, ZŠ a nižších tříd gymnázií v oboru kresby a grafiky Antonín Zelinka,14 let, Arcibiskupské gymnázium, Kroměříž, ČR - Czech Republic Beautiful like flowers is the land. Theme: Folk song and poetry The 20 th Annual International Graphic Art Competition for Pupils of Nursery and Primary Schools

2 Shodou okolností jsem byl u samého začátku této soutěže, zaměřené na kresbu a grafiku dětských tvůrců. Soutěž vznikla v roce 1990 díky vizi a vůli tehdejšího pana ředitele Vladimíra Znamenáka a neskrývám, že mě svým ambiciózním projektem překvapil. Ještě více mě ale překvapily tisíce výtvarných prací, které ve formě balíků doputovaly hned v prvním ročníku do bludovické školy z celého tehdejšího Československa. První ročník byl tuším na podobné téma jako ten letošní a na porotu čekala řada otevřených učeben, které byly do posledního místečka zaplněny soutěžními pracemi. Nebylo snadné vybrat ty nejlepší, protože většina soutěžících si už dobře osvojila techniku kresby a grafiky. A tak jsme se spolu s porotou soustředili i na smysl výtvarného sdělení, na obsahové i technické nápady a na dosažený celkový výraz prací. Sám jsem se jako dítě řady výtvarných soutěží zúčastnil a vím, jaký to pro mou budoucí profesi mělo význam. Proto si vážím práce všech dětí, které našly odvahu jít do soutěže, protože už to je první malé vítězství. Říká se: Kolik řečí umíš, tolikrát si člověkem. Ale je dobré si uvědomit, že mezi vyjadřovací jazyky patří i hudba, zpěv, tanec a výtvarné umění, které jsou otevřeny i těm nejmenším. Děkuji za důvěru, že jsem dostal příležitost proložit tento ročník soutěže svým jménem a přeji všem dětem, které se soutěže zúčastnily, aby jim výtvarné umění přinášelo i nadále hodně radosti a potěšení. Gabriel Filcík Bára Malá, 8 let, Výtvarný kroužek Zdeňka, Kladno, ČR - Czech Republic

3 Malé zamyšlení nad dvacátým ročníkem výtvarné soutěže Krásná jako kvítka Organizátoři k tomuto významnému jubileu soutěže už spočítali, kolik do ní přišlo dětských prací, z kolika států se děti soutěže zúčastnily, kolik prací bylo vystaveno v této překrásné výstavní síni, kolik dětí a pedagogů zde obdrželo cenu či uznání, kolik úřadů, institucí a podniků svými finančními prostředky přispělo na dárky oceněným dětem. Dočteme se, kolik významných osobností převzalo záštitu nad touto akcí, i to, kolik návštěvníků výstavu zde ve výstavní síni Viléma Wünscheho za dvacet let trvání soutěže uvidělo. Matematicky vyjádřeno, jsou to impozantní čísla, která jasně napovídají, že soutěž získala právo na existenci, že zaujala, že přinesla obohacení kulturního života v našem městě. A tak nastal čas zmínit se také o tom, co organizátoři na počátku touto soutěží sledovali a zda se jim to povedlo. Ve chvílích zrodu soutěže zde byla snaha nahradit totalitní soutěže soutěží novou, kde nebudou opomíjeny děti, ale ani pedagogové, kde radost z tvořivé práce nahradí politická hesla a proklamace. Kde soutěž nebude pro soutěž, ale pro obohacení dětí novými poznatky, novými výtvarnými postupy, kde jejich fantazie s podporou pedagogů, rodičů i organizátorů soutěže, dostane křídla. Proto byla zvolena opomíjená kresba a zcela nedoceněná, mnohdy velmi pracná, grafika. A výsledek? Povedlo se! Kolik radosti soutěž přinesla dětem, jejich rodičům i úspěšným pedagogům, to se nedá slovy popsat, matematika je na tyto emoce víc, než jen krátká. Vidět rozzářené oči oceněných dětí, vidět radost a hrdost jejich rodičů i pedagogů, je odměna přímo fantastická. A té se mi dostává dnes, v den vyhlášení výsledků, již podvacáté. Vladimír Znamenák ředitel ZŠ v.v.

4 Vyhlašovatelé soutěže / the Organizers of the Competition: Základní škola, Frýdecká ul., Havířov Bludovice, Sdružení TRANOSCIUS, Frýdecká ul., Havířov Bludovice Spolupořadatelé / the Co-organizers: Magistrát města Havířova, Městské kulturní středisko Havířov a Městská knihovna na Šrámkově ul. v Havířově Záštita soutěže / The Exhibition is held under the Auspices of: akademický malíř Gabriel Filcík malíř a ilustrátor / painter and illustrator Realizace výstavy / the Exhibition Places: výstavní síň Viléma Wünsche v Kulturním domě Leoše Janáčka v Havířově, v Městské knihovně na ul. Šrámkově v Havířově, ve výstavních prostorách ZŠ na ul. Frýdecké v Havířově the Exhibition Hall of the Cultural Centre of Leoš Janáček in Havířov, Towns Library in Havířov and Primary School on Frýdecká Street in Havířov Kurátorka výstavy / the Curator of the Exhibition: Mgr. Jiřina Sivá, ředitelka ZŠ na Frýdecké ul. v Havířově-Bludovicích Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční v pátek v 17 hodin v KD L. Janáčka, Havířov Podlesí. The opening ceremony will take place on 3 rd September 2010 in the Exhibition Hall of the Cultural Centre of Leoš Janáček in Havířov.

5 Klára Holubcová, 7 let Maličká su, kresba tužkou a tuší ZŠ Žákovská, Havířov Česká republika Czech Republic

6 Porota soutěže / the Jury of the Exhibition: Doc. PaedDr. Karel Svoboda, Mutěnice, bývalý vedoucí katedry VV Ostravské univerzity, výtvarník, předseda poroty Vladimír Znamenák, Hlohovec, grafik a pedagog, zakladatel soutěže Mgr. Tamara Škutová, Havířov, vyučující Vv Mgr. Zdeněk Heiser, Havířov, výtvarník a kurátor výstavní síně V. Wünscheho v Havířově Počet obrázků a zúčastněných škol / the Numer of Works of Art and Participating Schools: Letos do soutěže zaslaly práce děti z České republiky, Slovenska, Polska, Litvy, Lotyšska, Běloruska, Ukrajiny, Chorvatska, Rumunska, Srbska, Bulharska a Taiwanu (Číny). Works of art were sent by children from the Czech Republic, Slovakia, Poland, Lithuania, Latvia, Belarus, Ukraine, Croatia, Romania, Serbia, Bulgaria and Taiwan (China). Celkový počet obrázků / the Total Number of Works of Art: Počet obrázků z jednotlivých zemí / the Total Number of Works of Art from Participating Countries: ČR / Czech Republic 1331 Ukrajina / Ukraine 35 Slovensko / Slovakia 99 Bělorusko / Belarus 4 Polsko / Poland 55 Rumunsko / Romania 20 Litva / Lithuania 79 Srbsko / Serbia 4 Lotyšsko / Latvia 6 Bulharsko / Bulgaria 32 Taiwan (Čína) / Taiwan (China) 53 Chorvatsko / Croatia 7 Počet prací v jednotlivých kategoriích / the Number of Works of Art in Individual Categories: I. kategorie / 1st category prací/works II. kategorie / 2nd category 301 prací/works III. kategorie / 3rd category prací/works IV. kategorie/ 4th category prací/works V. kategorie / 5th category prací/works Jana Vykoukalová, Arcibiskupské gymnázium, Kroměříž

7 Výstavní prostory / the Exhibition Places: KD L. Janáčka prací / the Exhibition Hall of Leoš Janáček works of art Městská knihovna na Šrámkově ul. v Havířově - 42 prací / Library in Havířov - 42 works of art ZŠ na Frýdecké ulici - 84 prací / Primary School on Frýdecká Street - 84 works of art Ance Kazuša, 10 let tisk z vystřihovánky Tukums School, Litva - Lithuania

8 Porota přiznala tato ocenění/the Jury Awarded: Cena primátora města Havířova / Havířov Town Mayor s Award: Kristýna Richterová, ZŠ Mládežnická, Havířov, Česká republika - Czech Republic Cena primátora města Havířova / Havířov Town Mayor s Award: Veronika Klabouchová, ZŠ Hliny 7, Žilina, Slovensko - Slovakia Cena Ing. Jaromíra Gajdáčka, generálního ředitele Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR: Milada Pačanová, ZŠ a MŠ speciální, ul. Turkmenská, Vsetín, Česká republika - Czech Republic Sára Špatková, Výtvarný kroužek Hlohovec Česká republika - Czech Republic Chang Yi, Yu-Jen Catholic Elementary School,Taichung City Taiwan (Čína) Taiwan (China) Cena Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě Za pedagogické vedení / the Award for the Best Art Teacher: Mgr. Pavlína Spurná, Fakultní základní škola dr. Milady Horákové, Olomouc, Česká republika - Czech Republic I. kategorie - MŠ 1 st category - Pupils of Nursery Schools (up to 6 years): 1. místo: Barbora Heřmanová, Výtv. kroužek Hankův dům, Dvůr Králové n. L., ČR - Czech Republic Cenu věnuje ALLIANZ pojišťovna, a. s. 2. místo: Urtė Strylaitė, Subačius gymnasium, Litva - Lithuania Cenu věnuje Všeobecná zdravotní pojišťovna, Karviná 3. místo: Anna Filipiová, Výtvarná dílna Vinohrady, DDM, Slezská, Praha, ČR - Czech Republic Cenu věnuje ALLIANZ pojišťovna, a. s. 4. místo: Barbora Líbrcajtová, MŠ Dykova, Louny, ČR - Czech Republic Cenu věnuje Všeobecná zdravotní pojišťovna, Karviná 5. místo: Marmokaitė Miglė, Kindergarten "Saulutė", Kupiškis, Litva- Lithuania Cenu věnuje ZŠ Frýdecká

9 II. kategorie ročník 2 nd category - 1 st 2 nd grades (7 8 years): 1. místo: Kateřina Kubiczková, ZŠ Frýdecká, Havířov, ČR Cenu věnuje Revírní bratrská pokladna, Havířov 2. místo: Ipek Mehmedova, Fine School "Arteya", Bulharsko - Bulgaria Cenu věnuje Česká spořitelna 3. místo: Julia Grabowska, PSD, Marco Polo, Warszawa, Polsko - Poland Cenu věnuje Česká spořitelna III. kategorie ročník 3 rd category - 3 rd 4 th grades (9 10 years): 1. místo: Maja Jedynak, MDK Kielce, Polsko - Poland Cenu věnuje Pojišťovna GENERALI 2. místo: Eliška Bajgerová, Výtvarný kroužek Hlohovec u Břeclavi ČR - Czech Republic Cenu věnuje Pojišťovna KOOPERATIVA 3. místo: Cheng Cheng Tsai, Hsi Ning Elementary School, Taiwan (Čína) Taiwan (China) Cenu věnuje Pojišťovna GENERALI IV. kategorie ročník 4 th category - 5 th 6 th grades (11 12 years): 1. místo: Alexandra Zajačková, ZŠ Gaštanová, Žilina, Slovensko - Slovakia Cenu věnuje poslankyně Parlamentu ČR PaedDr. Milada Halíková 2. místo: Dominika Poláková, ZŠ Moravská, Havířov, ČR - Czech Republic Cenu věnuje poslankyně Parlamentu ČR PaedDr. Milada Halíková V. kategorie ročník 5 th category 7 th 9 th grades (13 15 years): 1. místo: Danil Omelchenko, School No.2, Dněpropetrovsk, Ukrajina - Ukraine Cenu věnuje Československá obchodní banka 2. místo: Josef Pělucha, Arcibiskupské gymnázium, Kroměříž, ČR Czech Republic Cenu věnuje Městské kulturní středisko Havířov 3. místo: Alina Vial, Children School, st. Levanevskogo, Brest, Bělorusko Belarus Cenu věnuje ZŠ Frýdecká VŠEM, KDO DĚTEM PŘIPRAVILI DÁREK, SRDEČNĚ DĚKUJEME!

10 Mariya Kovalchuk,14 let rytina do voskového podkladu School, st. Levanevskogo, Brest Bělorusko - Belarus

11 Seznam vystavujících / the List of Exhibited Works of Art: Kulturní dům Leoše Janáčka v Havířově-Podlesí the Exhibition Hall of the Cultural Centre of Leoš Janáček in Havířov Miglé Marmokaité rytina do voskového podkladu Kindergarten Saulutė, Kupiškis, Litva Lihuania Výstavní síň V. Wünscheho pondělí až pátek sobota a neděle 9 18 hodin hodin

12 1. KATEGORIE Jméno / Name: Škola / School : Učitel / Teacher : Česká republika - Czech Republic Bednář Karel MŠ, Hutnická, Most Popkovová Bui Thi Hai Jen MŠ, Palackého, Chomutov Daňková Adéla MŠ, Sosnová, Třinec Kadlubcová Frölich Miroslav MŠ, Hutnická, Most Popkovová Frolková Magdaléna MŠ, Sosnová, Třinec Kadlubcová Herodesová Barbora MŠ, Lidická, Most Líbalová Hojný Matouš Hankův dům, Dvůr Králové n. L. Kotíková Jůzlová Emílie MŠ,,Na kopečku u zvonečku", Brno Kotulanová, Háduková Koláčný František MŠ Rasošky Divišová Konvalinková Natálie MŠ, Terezínská, Lovosice Chmelová Lakatos Karel MŠ speciální, Žatec Uhlíková Leonka - Bui Thi Thuy Linh MŠ, Palackého, Chomutov Lichnovská Adéla ZŠ a MŠ Brumovice Šreková M. Hlaváčková, J. Mráka, M. Pospíšil, M. Karásková MŠ, Jílová, Olomouc Horáková Mach Milan MŠ Bělčice Zájedová Mulač Petr MŠ, Palackého, Chomutov Pacák Alex Hankův dům, Dvůr Králové n. L. Kotíková Paloncyová Nancy MŠ, Švabinského, Havířov Ziková Pelantová Natálie MŠ, Hutnická, Most Popkovová Plecháčová Zuzana Hankův dům, Dvůr Králové n. L. Kotíková Přiklopil Vojtěch 2. MŠ, Karlovy Vary Randusová Lucie MŠ Sady, Nový Jičín Kuncová, Biskupová Šálek Jakub MŠ, Střelecká, Jablonec nad Nisou Došková Volková Sára MŠ Sady, Nový Jičín Kuncová, Biskupová Zugarová Sára Sofie MŠ, Osvobození, Břeclav Slovensko - Slovakia Simona Biacovská MŠ, Bulíkova, Bratislava Nemčeková Litva - Lithuania Kurulis Ignas Kindergarten,,Saulutė", Kupiškis Kalinkienė

13 Rasa Galdikaitė, 15 let Židikai Marijos Pečkauskaitės Secondary School Litva Lithuania

14 2. KATEGORIE Jméno / Name: Škola / School : Učitel / Teacher : Česká republika - Czech Republic Danys Ondřej ZŠ a MŠ Třanovice Harapesová Jiřina Výtvarný kroužek "Zdeňka", Kladno Povondrová Holubcová Anna ZŠ, Žákovská, Havířov Šindlerová Holubcová Klára ZŠ, Žákovská, Havířov Březinová Kandrová Drahomíra ZŠ a MŠ, Turkmenská, Vsetín Březovská Kasalická Johana ZŠ, Hradní, Buštěhrad Kolková Michaela ZŠ, K. Světlé, Havířov Mikulenková Kubiczková Kateřina ZŠ a MŠ, Frýdecká, Havířov Sivá Kufa Šimon ZŠ a MŠ, Frýdecká, Havířov Sivá Kušková Adéla Lehečková Veronika Výtvarný kroužek "Zdeňka", Kladno Povondrová Malá Bára Výtvarný kroužek "Zdeňka", Kladno Povondrová Novozámská Michaela DDM, Slezská, Praha 2 Paťava Tadeáš ZŠ Podharť, Dvůr Králové n. L. Pfeiferová Pátková Linda ZŠ, Švermova, Žďár n. Sázavou Suchá Pěnkavová Anežka Výtvarný spolek Hruška, Praha Přibylová Běla Výtvarný spolek Hruška, Praha Ringlová Aneta ZŠ Podharť, Dvůr Králové n. L. Pfeiferová Suková Hana ZŠ, Švermova, Žďár n. Sázavou Suchá Šandor Nikolas ZŠ a MŠ, Turkmenská, Vsetín Březovská Šebesta Václav Výtvarný kroužek Hlohovec Coufalová Tomková Hana Výtvarný kroužek "Zdeňka", Kladno Povondrová Třísková Šárka ZŠ, Hradní, Buštěhrad Walderovy K. a M. ZŠ, Moravská, Havířov Szottková Slovensko - Slovakia Arce Isabele ZŠ Hliny 7, Žilina Lajčiaková Laco Lukáš MŠ, Bulíkova, Bratislava Nemčeková Némethová Alexandra ŠD při ZŠ a MŠ, Školská, Čereňany Košianová Polsko - Poland Bak Michalina MDK Kielce Hildebrandt-Ryczek Hildebrandt-Ryczek Pola MDK Kielce Hildebrandt-Ryczek Lesiak Agata PSD, Marco Polo, Warszawa Derkacz-Gajewska Prus Magdalena PSD, Marco Polo, Warszawa Moraczewska

15 Jméno / Name: Škola / School : Učitel / Teacher : Bulharsko - Bulgaria Georgieva Georgieva Elena Fine School "Arteya", Targovishte Cholakova Yakimova Ognyanova Hrisi Fine School "Arteya", Targovishte Cholakova Taiwan (Čína) - Taiwan (China) Chang Yu Jou Yu-Jen Catholic Elementary School Wang Tadeáš Kondela, 11 let Čie sú to kone na dvore ZŠ a MŠ Novoť Slovensko Slovakia

16 3. KATEGORIE Jméno / Name: Škola / School : Učitel / Teacher : Česká republika - Czech Republic Bajgerová Eliška VK Hlohovec Coufalová Ciencialová Ivana ZŠ a MŠ Bystřice Cieslarová Czepiec Marek ZŠ a MŠ Bystřice Cieslarová Donath Jakub ZŠ a MŠ, Frýdecká, Havířov Sivá Febrová Natálie ZŠ a MŠ, Frýdecká, Havířov Sivá Hendrychová Anna ZŠ Malé Svatoňovice Herzigová Kantor Jan ZŠ a MŠ Bystřice Cieslarová Lancová Klára ZŠ a MŠ Bystřice Cieslarová Rakusová Lucie ZŠ a MŠ Bystřice Cieslarová Robenek Matěj ZŠ, Moravská, Havířov Szottková Školníková Eliška ZŠ Podharť, Dvůr Králové n. L. Pfeiferová Špatková Sára Výtvarný kroužek Hlohovec Coufalová Šťovíčková Martina Výtvarný kroužek "Zdeňka", Kladno Povondrová Veselá Miroslava (2) Výtvarný kroužek Hlohovec Coufalová Slovensko - Slovakia Michlík Dominik ZŠ a MŠ Novoť Zavoďančíková Moravčíková Adriana ZŠ Hliny 7, Žilina Lajčiaková Poláček Daniel ZŠ a MŠ M. Rešetku, Horná Súča Michalová Polsko - Poland Domański Jan PSD, Marco Polo, Warszawa Derkacz-Gajewska Zielnik Alicja PSD, Marco Polo, Warszawa Moraczewska Lotyšsko - Latvia Kazuša Ance Tukums School Čivle Nikolish Stasha Srbsko - Serbia Jablanicka, Belgrade Taiwan (Čína) - Taiwan (China) Daniel Cheng-Yi Elementary School Fongshan City Kaohsiung C. Chung Ang-Yeh Yu-Jen Catholic Elementary School Wang Taichung City

17 4. KATEGORIE Jméno / Name: Škola / School : Učitel / Teacher : Česká republika - Czech Republic Barochová Tereza Výtvarný kroužek "Zdeňka", Kladno Povondrová Čermáková Tereza ZŠ Líbeznice Mišurcová Gawlas Vojtěch ZŠ a MŠ Frýdecká, Havířov Sivá Hrbková Pavlína FZŠ dr. M. Horákové, Olomouc Spurná Jelínková Eliška ZŠ a MŠ Frýdecká, Havířov Sivá Kuška Ondřej Výtvarný kroužek "Zdeňka", Kladno Povondrová Markovská Karolína ZŠ, K. Světlé, Havířov Mikulenková Michálková Denisa 28. ZŠ, Plzeň Vůchová Solnická Nela ZŠ Opava-Kylešovice Kurzicová Suchomelová Valerie FZŠ dr. M. Horákové, Olomouc Spurná Večeřová Kristýna FZŠ dr. M. Horákové, Olomouc Spurná Volková Vanda FZŠ dr. M. Horákové, Olomouc Spurná Žebrová Lucie ZŠ Líbeznice Mišurcová Sasha Taysin, School N 2, Dněpropetrovsk, Ukrajina Ukraine

18 Jméno / Name: Škola / School : Učitel / Teacher : Česká republika - Czech Republic Antušáková Anna ZŠ a MŠ Novoť Michalidesová Dibdiaková Mária ZŠ a MŠ Novoť Michalidesová Kiššová Laura ZŠ, Gaštanová, Žilina Popluhárová Kondela Tadeáš ZŠ a MŠ Novoť Michalidesová Michalcová Dominika ZŠ M. Rešetku, Horná Súča Ondrušková Miniariková Nina ZŠ Hliny 7, Žilina Lajčiaková Ondáková Petra ZŠ, Gaštanová, Žilina Popluhárová Sekeráš Matej ZŠ a MŠ Novoť Michalidesová Stanislavová Martina ZŠ, Gaštanová, Žilina Popluhárová Zajačková Alexandra ZŠ, Gaštanová, Žilina Popluhárová Polsko - Poland Panasiuk Elzbieta MDK Kielce Biskup Tomaszewicz Michał PSD Marco Polo, Warszawa Moraczewska Wędołowska Karolina MDK Kielce Biskup Litva - Lithuania Minkevičiūtė Rasa P. Matulionis Primary School, Kupiškis Žalnieriūnienė Yuodeikytė Nemira Židikai M. Pečkauskaitės Sec. School Šilinskaitė Ukrajina - Ukraine Sorokolet Ludmila School N.2, Dněpropetrovsk Uspenska Bulharsko - Bulgaria Kircheva Paula School "Spectar", Sofia Toteva Taiwan (Čína) - Taiwan (China) Hsin-Yu Wang Yu-Jen Catholic Elementary School Ming-Jen Wang Taichung City Hsiu-Hui Li Yu-Jen Catholic Elementary School Ming-Jen Wang, Tsai-Yen Wu Taichung City Jhen Huang Affiliated E. E. School, Pingtung City Hsuehg Chi Chiu Tsai Cheng Ti Hsi Ning E. School, Taichung Country Wang Bin Sino-Czech Friendship Primary School Liu Huimeng Cangzhou City

19 Anna Holubcová, 7 let, Prší, prší, jen se leje ZŠ Žákovská, Havířov, Česká republika Czech Republic

20 Jhen Huang, National Pingtung University of Education Affiliated Experimental Elementary School, Taiwan (Čína( - Taiwan (China)

21 5. KATEGORIE Jméno / Name: Škola / School : Učitel / Teacher : Česká republika - Czech Republic Bachmann Petr ZŠ P. Holého, Louny Hromádková Bloudková Šárka ZŠ Želiv Špetlová Čáka Stanislav ZŠ P. Holého, Louny Hromádková Danešová Lucie ZŠ P. Holého, Louny Hromádková Dohnalíková Marie Výtvarný kroužek Hlohovec Coufalová Drozdovská Olena Výtvarný kroužek "Zdeňka", Kladno Povondrová Kamarádová Anna FZŠ dr. M. Horákové, Olomouc Spurná Kořistková Markéta FZŠ dr. M. Horákové, Olomouc Spurná Nováková Gabriela Arcibiskupské gymnázium, Kroměříž Kubáčková Pelikánová Erika ZŠ Líbeznice Mišurcová Petrová Charlotte Výtvarný kroužek "Zdeňka", Kladno Povondrová Podškubková Valentina Výtvarný kroužek Hlohovec Coufalová Populová Lucie ŽS a MŠ Švihov Zoubková Splítková Lenka ZŠ Komenského, Nová Paka Vágenknechtová Typovská Andrea FZŠ dr. M. Horákové, Olomouc Spurná Veselá Tereza ZŠ Želiv Špetlová Vítková Veronika FZŠ dr. M. Horákové, Olomouc Spurná Vykoukalová Jana Arcibiskupské gymnázium, Kroměříž Kubáčková Zelinka Antonín Arcibiskupské gymnázium, Kroměříž Kubáčková Polsko - Poland Zdrodowska Gabriela MDK Kielce Biskup Kristýna Večeřová, 12 let, Kočka leze dírou, FZŠ dr. M. dr. M.Horákové, Olomouc

22 Jméno / Name: Škola / School : Učitel / Teacher : Slovensko - Slovakia Vrábeľ Peter ZŠ a MŠ Novoť Michalidesová Bulejčíková Alexandra ZŠ Hliny 7, Žilina Lajčiaková Srogoň Zdeno ZŠ a MŠ Novoť Michalidesová Litva - Lithuania Abdulajeva Leila Subachius gymnasium, Kupiškis Vaičikauskienė Bimbiraitė Gabrielė Subachius gymnasium, Kupiškis Vaičikauskienė Galdikaitė Rasa Židikai M. Pečkauskaitės Sec. School Šilinskaitė Kamarauskaitė Justina Musical School of Kupiškis Laskauskienė Kekytė Ieva Ukrinai Basic School Šilinskaitė Mažonaitė Regina Židikai M. Pečkauskaitės Sec. School Šilinskaitė Simanavičiutė Monika Musical School of Kupiškis Laskauskienė Ukrajina - Ukraine Gushinar Edria School N.2, Dněpropetrovsk Masharova Mandrikevich Anna School N.2, Dněpropetrovsk Kolyadina Takshin Sasha School N.2, Dněpropetrovsk Kolyadina Bělorusko - Belarus Kovalchuk Mariya School, Levanevskogo, Brest Vial Taiwan (Čína) - Taiwan (China) Yen Cheng Tsai Ta Chia Junior High School, Taichung Daniel Poláček, 9 let, ZŠ a MŠ Horná Súča, Slovensko, Otváranie studniček

23 Výstavní prostory ZŠ na ulici Frýdecké v Havířově-Bludovicích Primary School on Frýdecká Street in Havířov Patricija Čivle, 9 let tisk z koláže Tukums School, Litva - Latvia Výstava na ZŠ Frýdecké bude letos přístupná od 18. října do 21. prosince 2010 pondělí až pátek 8 16 hodin

24 1. KATEGORIE Jméno / Name: Škola / School : Učitel / Teacher : Česká republika-czech Republic Bartůňková Adéla MŠ, Školní, Strakonice Kotálová Cikhart Jan ZŠ Buštěhrad Dordevičová Nela MŠ, Hutnická, Most Popkovová Hozmanová Tereza MŠ, Koldinova, Klatovy Kopáčková Hrůzová Amálie MŠ Sady, Nový Jičín Kuncová, Biskupová Mach Milan MŠ Bělčice Zájedová Musil Adam MŠ,,Na kopečku u zvonečku", Brno Kotulanová, Háduková Sládková Tereza (2) ZŠ Buštěhrad Slezáková Natálie Hankův dům, Dvůr Králové n. L. Kotíková Sochr Dáda ZŠ Buštěhrad Steidlová Adéla 2. MŠ, Karlovy Vary Suchomelová Rozálie Hankův dům, Dvůr Králové n. L. Kotíková Šanda Filip MŠ, Komenského, Bruntál Sidlárová Tomica Martin MŠ, Sosnová, Třinec Kadlubcová Vlčková Alice MŠ Sady, Nový Jičín Michalina Bak, 6 let, Goralska kapela, MDK Kielce, Polsko - Poland

25 Jméno / Name: Škola / School : Učitel / Teacher : Litva - Lithuania Kurulytė Gabrielė Kindergarten,,Saulutė", Kupiškis Sinkevičienė Petrylaitė Danielė Kindergarten,,Saulutė", Kupiškis Kalinkienė Žalnieriūnas Haroldas Kindergarten,,Saulutė", Kupiškis Kalinkienė Bulharsko - Bulgaria Nikolaeva Kalina School "Arteya", Targovishte Cholakova Sára Špatková Utíkej, Káčo, utíkej, linoryt Výtvarný kroužek Hlohovec, Česká republika Czech Republic

26 2. KATEGORIE Jméno / Name: Škola / School : Učitel / Teacher : Čerská republika - Czech Republic Bataková Nikola Výtvarný kroužek "Zdeňka", Kladno Povondrová Gleich Jakub (2) Výtvarný spolek Hruška, Praha Harapesová Jiřina Výtvarný kroužek "Zdeňka", Kladno Povondrová Hubená Tereza ZŠ Podharť, Dvůr Králové n. L. Pfeiferová Kaňová Radka Výtvarný kroužek Hlohovec Coufalová Mádlová Dita ZŠ Podharť, Dvůr Králové n. L. Pfeiferová Prchalová Zora Výtvarný kroužek Hlohovec Coufalová Ptáček Bohdan ZŠ a MŠ Krčín, Nové Město n. M. Hanušová Urbánková Barbora ZŠ Hamry, Brno Emrová Vymlátilová Veronika ZŠ, Majakovského, Prostějov Kalábová Slovensko - Slovakia Serdel Dávid ZŠ a MŠ Novoť Michalidesová Gabrielé Kurulytė, Kindergarten Saulutė, Kupiškis, Litva - Lithuania

27 Nemira Juodeikytė, Židikai M. Pečkauskaitės Secondary School, Litva - Lithuania Jméno / Name: Škola / School : Učitel / Teacher : Polsko - Poland Doe Maja PSD Marco Polo, Warszawa Moraczewska Litva - Lithuania Astravaitė Austèja Subachius gimnasium Vaičikauskienė Deksnytė Airida Noriūnu, J. Černiaus, Kupiškis Vanagienė Bulharsko - Bulgaria Yankova - Nedelcheva Kalina School "Arteya", Targovishte Cholakova Mustafova - Merlinova Melin School "Arteya", Targovishte Cholakova Hristova - Stoyanova Mirella School "Arteya", Targovishte Cholakova 3. KATEGORIE Polsko - Poland Czapska Zuzanna PSD Marco Polo, Warszawa Moraczewska Dziedzic Mateusz MDK Kielce Wałek Polak Faustyna PSD Marco Polo, Warszawa Derkacz-Gajewska

28 Jméno / Name: Škola / School : Učitel / Teacher : Čerská republika - Czech Republic Bajgerová Eliška Výtvarný kroužek Hlohovec Coufalová Brzuchanski Vojtěch ZŠ a MŠ Bystřice Cieslarová Dembinná Klára Výtvarný kroužek "Zdeňka", Kladno Povondrová Farniková Dominika ZŠ a MŠ Bystřice Cieslarová Garčicová Ludmila Výtvarný kroužek Hlohovec Coufalová Hořejší Jakub Výtvarný kroužek "Zdeňka", Kladno Povondrová Krupička Daniel Výtvarný kroužek "Zdeňka", Kladno Povondrová Nevřalová Tereza ZŠ a MŠ Bystřice Cieslarová Raszka Jakub ZŠ a MŠ Bystřice Cieslarová Suldovská Eliška Výtvarný kroužek "Zdeňka", Kladno Povondrová Slovensko - Slovakia Babrnák Jakub ZŠ a MŠ M. Rešetku, Horná Súča Michalová Camberová Margarétka ZŠ, Gaštanová, Žilina Čapáková Marianna ZŠ a MŠ M. Rešetku, Horná Súča Michalová Chromuľáková Gitka ZŠ a MŠ Novoť Michalidesová Ukrajina - Ukraine Sokolov Illya School N2, Dněpropetrovsk Petrina Taiwan (Čína) - Taiwan (China) Chen Yi-Wen Yu-Jen Catholic Elementary School, Wang, Chang Taichung City 4. KATEGORIE Jméno / Name: Škola / School: Učitel / Teacher: Česká republika - Czech Republic Barochová Tereza Výtvarný kroužek "Zdeňka", Kladno Povondrová Harašta Tomáš FZŠ dr. M. Horákové, Olomouc Spurná Kulová Karolína 28. ZŠ, Plzeň Vůchová Kuška Ondřej Výtvarný kroužek "Zdeňka", Kladno Povondrová Premusová Nikola ZŠ Opava-Kylešovice Kurzicová Zlámal Pavel FZŠ dr. M. Horákové, Olomouc Spurná

29 Jméno / Name: Škola / School : Učitel / Teacher : Slovensko - Slovakia Zalčík Adam ZŠ Hliny 7, Žilina Lajčiaková Polsko - Poland Kretkowski Kuba MDK Kielce Biskup Litva - Lithuania Petronytė Kornelija Subachius gymnasium Vaičikauskienė Ragauskaitė Inga Subachius gymnasium Vaičikauskienė Maja Jedynak, 9 let, Starokřesťanský text MDK Kielce, Polsko - Poland

30 5. KATEGORIE Jméno / Name: Škola / School : Učitel / Teacher : Česká republika - Czech Republic Bezstarostová Bohuslava ZŠ Želiv Špetlová Dudová Kateřina VK Hlohovec Coufalová Dzuriková Margita ZŠ, Krátká, Klášterec n. O. Novotná Krepčík Pavel ZŠ Želiv Špetlová Mertová Denisa ZŠ a MŠ Raškovice Kachtíková Sládková Alena ZŠ speciální, Králův Dvůr u Berouna Fetterová Smělíková Eva Arcibiskupské gymnázium, Kroměříž Kubáčková Široká Kateřina 15. ZŠ, T. Brzkové, Plzeň Tuhá Pavla Arcibiskupské gymnázium, Kroměříž Kubáčková Veletová Tereza ZŠ Želiv Špetlová Vychodilová Lucie FZŠ dr. M. Horákové, Olomouc Spurná Slovensko - Slovakia Chromuľák Štefan ZŠ a MŠ Novoť Michalidesová Litva - Lithuania Černiūtė Evelina Musical School of Kupiškis Laskauskienė Ukrajina-Ukraine Gavrik Olesya School No.2, Dnepropetrovsk Kolyadina Kuleva Nastya School No.2, Dnepropetrovsk Kolyadina Neumerjitskaya Natasha School No.2, Dnepropetrovsk Kolyadina Plachotnaya Katya School No.2, Dnepropetrovsk Kolyadina Ondra Kuška, 13 let, Šnečku, šnečku, vystrč růžky Výtvarný kroužek Zdeňka, Kladno, Česká republika Czech Republic

31 Justina Kamarauskaitė, 15 let Musical School, Kupiškis Litva - Lithuania

32 Tereza Čermáková, 12 let, tisk z papírové koláže ZŠ Líbeznice, Česká republika Czech Republic

33 Výstavní prostory Městské knihovny Havířov, ul. Šrámkova Town Library on Šrámkova Street in Havířov Hana Tomková, 8 let, Kočka leze dírou, pes oknem Výtvarný kroužek Zdeňka, Kladno Česká republika - Czech Republic pondělí, úterý a čtvrtek 8 18 hodin středa hodin pátek 8 17 hodin

34 1. KATEGORIE Jméno / Name: Škola / School: Učitel / Teacher: Česká republika - Czech Republic Ambrozová Michaela MŠ Boskovice Musilová Bratasjuk Alexandra MŠ, Koldinova, Klatovy Kopačková Chaloupka Karel MŠ Bělčice Zájedová Kolářová Anna DDM, Slezská, Praha 2 Remutová Nikola MŠ, Hutnická, Most Popkovová Roman Štěpán MŠ Jahůdka, Bechyně Tomášková Aneta MŠ Boskovice Musilová Zástěra Matouš DDM, Slezská, Praha 2 Taiwan (Čína) - Taiwan (China) Liu Qing Xiangyang Kindergarten Meng Hui 2. KATEGORIE Jméno / Name: Škola / School: Učitel / Teacher: Slovensko - Slovakia Kubíková Kristína ZŠ Hliny 7, Žilina Lajčiaková Valach David ZŠ Hliny 7, Žilina Lajčiaková Polsko - Poland Snioch Wiktoria PSD Marco Polo, Warszawa Moraczewska 3. KATEGORIE Jméno / Name: Škola / School: Učitel / Teacher: Česká republika - Czech Republic Jablonická Emma Výtvarný kroužek Hlohovec Coufalová Nagyová Růžena Výtvarný kroužek Hlohovec Coufalová Slovensko - Slovakia Drevena Tatiana ZŠ Hliny 7, Žilina Lajčiaková Hundáková Terezka ZŠ Hliny 7, Žilina Lajčiaková

35 Elzbieta Panasiuk, 12 let MDK Kielce, Polsko - Poland

36 Jméno / Name: Škola / School: Učitel / Teacher: Polsko - Poland Gulbin Wiktoria MDK Kielce Biskup Lotyšsko - Latvia Čivle Patricija Tukums School Čivle 4. KATEGORIE Česká republika - Czech Republic Melzerová Zuzana FZŠ dr. M. Horákové, Olomouc Spurná Zbořilová Kateřina FZŠ dr. M. Horákové, Olomouc Spurná Slovensko - Slovakia Franc Rastislav ZŠ Hliny 7, Žilina Lajčiaková Polsko - Poland Bugajski Maciek MDK Kielce Biskup Gawlik Julia MDK Kielce Biskup Taiwan (Čína) - Taiwan (China) Li Donglei Sino-Czech Friendship Primary School, Liu Huimeng Cangzhou City 5. KATEGORIE Jméno / Name: Škola / School: Učitel / Teacher: Česká republika - Czech Republic Bajgerová Kateřina Výtvarný kroužek, Hlohovec Coufalová Barotová Lucie Arcibiskupské gymnázium, Kroměříž Kubáčková Ingrišová Lucie ZŠ Prokopa Holého, Louny Hromádková Kosejk Petr ZŠ Komenského, Nová Paka Vágenknechtová Kraus Jakub FZŠ dr. M. Horákové, Olomouc Spurná Mikulincová Veronika Arcibiskupské gymnázium, Kroměříž Kubáčková Pohan Jan ZŠ Želiv Špetlová Průdková Aneta ZŠ Želiv Špetlová Schneiderová Lenka ZŠ Líbeznice Mišurcová Szelag Jakub FZŠ dr. M. Horákové, Olomouc Spurná Šenbauerová Andrea 15. ZŠ, T. Brzkové, Plzeň Teperová Eva Arcibiskupské gymnázium, Kroměříž Kubáčková

37 Jméno / Name: Škola / School: Učitel / Teacher: Litva - Lithuania Agapovaitė Andrija Musical School of Kupiškis Kalinkienė Galdikaite Rasa Židikai M. Pečkauskaitės, Sec. School Šilinskaitė Pralgauskas Artūras Ukrinai Basic School Šilinskaitė Steponavičiūtė Diana Židikai M. Pečkauskaitės, Sec. School Šilinskaitė Ukrajina - Ukraine Kuzminova Katya School No.2, Dnepropetrovsk Kolyadina Lopata Lena School No.2, Dnepropetrovsk Kolyadina Antonín Zelinka, Běžel zajíc kolem plotu Arcibuskupské gymnázium, Kroměříž Česká republika Czech Republic

38 DĚKUJEME SPONZORŮM, KTEŘÍ S NÁMI SPOLUPRACUJÍ PO CELÁ LÉTA A PŘIPRAVUJÍ DÁRKY OCENĚNÝM DĚTEM: VZP ČR je největší zdravotní pojišťovnou v České republice. Je partnerem renomovaných odborných sdružení a uznávaným členem Mezinárodní asociace neziskových zdravotních a nemocenských pojišťoven (Association Internationale de la Mutualité). VZP ČR bez ohledu na sociální postavení svých klientů za ně platí zdravotní péči čerpanou na území České republiky a v zemích EU. Zaměřuje se vedle zdravotní péče na zdravotní programy a další preventivní akce, jejichž cílem je předcházet vzniku závažných onemocnění; dává důraz na prevenci a zdravý životní styl. VZP ČR podporuje zavádění nových diagnostických, vyšetřovacích a léčebných metod a postupů. Je schopna hradit i ty nejnáročnější zdravotnické úkony. Kooperativa je pojišťovna pro české lidi a dobře rozumí jejich potřebám. Podporuje mnoho zajímavých projektů. Je generálním partnerem české volejbalové reprezentace, Českého volejbalového svazu a svou značku spojuje s volejbalovou Kooperativa extraligou. Podporuje cyklistický seriál Kolo pro život, kterého se zúčastní více než bikerů, kteří absolvují fitness jízdu, hlavní nebo dětský závod. Cílem jejích podpůrných aktivit je i mezinárodní hudební festival Český Krumlov, osobitou hudební skupinu Čechomor nebo Divadlo pod Palmovkou.. Hendikepovaným spoluobčanům přispívá zprostředkovaně přes obecně prospěšnou společnost Pomocné tlapky, jejichž náplní je výcvik asistenčních psů pro zdravotně postižené občany. Veřejné zdravotní pojištění, pojištění léčebných výloh v zahraničí, elektronický přístup k osobním údajům pojištěnce, nadstandardní služby pro více jak pojištěnců. Pro rodiny s dětmi Dny zdraví v Zoo Ostrava, materiální podpora společenských a sportovních akcí MŠ, ZŠ, dárců krve, ČSČK i Charity v Ostravě. Tel ,

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

OKRESNÍ KOLO POZNÁVÁNÍ PŘÍRODNIN 2016 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

OKRESNÍ KOLO POZNÁVÁNÍ PŘÍRODNIN 2016 VÝSLEDKOVÁ LISTINA OKRESNÍ KOLO POZNÁVÁNÍ PŘÍRODNIN 2016 VÝSLEDKOVÁ LISTINA Poznávání přírodnin 2015/2016 - VÝSLEDKOVÁ LISTINA Kategorie: C číslo Příjmení Jméno Škola (název) třída,roč Zoologie Botanika Celkem Úspěšnost

Více

Prezenční listina soutěžících

Prezenční listina soutěžících Kategorie: 5. ročník ZŠ Datum konání: 17.5.2017 1 Tomáš Kučera ZŠ Velká Bíteš 15 2 Petr Karásek ZŠ Velká Bíteš 12 3 Vojtěch Fousek ZŠ Velká Bíteš 12 4 Michal Ševců ZŠ Velká Bíteš 11 5 Jiří Ševčík ZŠ Velká

Více

Prague Junior Note 2013

Prague Junior Note 2013 Kategorie nejmladších I. cena 8 Koča Filip 24 25 24 22 25 24 24 121 24,200 I. cena 4 Halíková Veronika 24 24 22 20 24 23 23 116 23,200 II. cena 1 Číhalová Rozálie 24 22 22 21 23 23 22 112 22,400 II. cena

Více

Ředitelství ZUŠ Eduarda Marhuly uděluje za školní rok 2015/2016

Ředitelství ZUŠ Eduarda Marhuly uděluje za školní rok 2015/2016 Základní umělecká škola E. Marhuly, Hudební 6, Ostrava Mar. Hory Ředitelství ZUŠ Eduarda Marhuly uděluje za školní rok 2015/2016 MIMOŘÁDNOU CENU ŘEDITELE ŠKOLY Mladý talent Anně Pražákové za dlouhodobou

Více

Gymnastický přebor RC SPV Brno-město 2015

Gymnastický přebor RC SPV Brno-město 2015 Kategorie: Předškolní děti A - dívky Celkové pořadí Pořadi Jméno TJ Prostná Přeskok Lavička Součet 1 Zavřelová Olga ŠTJ Mládí Brno 7,35 9,40 7,10 23,85 2 Rozkošná Erika ŠTJ Mládí Brno 6,35 8,10 6,80 21,25

Více

14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!!

14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!! SBĚR 2014/15!!! 14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!! Jak to vypadá s výsledky sběru v letošním roce??? Máme 14 dní před ukončením letošních tabulek, tedy ještě 14 dnů můžete přinášet PETKY,

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008789 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Zkušební místo: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna

Více

Okresní soutěž v plavání družstev

Okresní soutěž v plavání družstev Okresní soutěž v plavání družstev Prostějov 5. 12. 2012 III. a IV. kategorie Rozhodčí: Vrchní rozhodčí: Ing. Markéta Novotná III.tř. Vrchní časoměřič: Mgr. Ivana Matyášková II.tř. Startér: Lukáš Kousal

Více

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015 Statistika babyboxů ke dni. listopadu 2015 pořadí den datum čas jméno místo 2006 1. sobota 17. 2. 2006 20:10 Sonička Praha Hloubětín 2. sobota 25. 2. 2006 21:30 Lenka Praha Hloubětín 3. neděle 26. 2. 2006

Více

Konečné pořadí týmů Aktivní pro život s E.ON Celkový počet soutěžících týmů: 45. Pořadí Tým Ročníky narození body/pořadí

Konečné pořadí týmů Aktivní pro život s E.ON Celkový počet soutěžících týmů: 45. Pořadí Tým Ročníky narození body/pořadí Konečné pořadí týmů Aktivní pro život s E.ON 2014 Celkový počet soutěžících týmů: 45 Pořadí Tým Ročníky body/pořadí 1 Macháček Michal 2002 Macháčková Martina 1978 591 2 Větrovská Petra 2005 Větrovský Petr

Více

Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček

Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček Třída: I. A Třídní učitelka: Mgr. Hana Homolová Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček Pochvala za výborný prospěch

Více

Lipno SkiCamp14 GS Šumavský pohárek č. 1 Lipno - 11.01.2015

Lipno SkiCamp14 GS Šumavský pohárek č. 1 Lipno - 11.01.2015 U7 - ŽENY 1. 34 ČÁSTKOVÁ Agáta 1. 2008 Skiklub Železná Ruda 2 01:12.72 00:36.29 00:36.43 2. 25 MATĚJKOVÁ Emma 2. 2008 Skiklub Železná Ruda 2 01:16.20 00:37.56 00:38.64 00:03.48 3. 27 MUŽÍKOVÁ Eva 3. 2008

Více

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3.

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3. dívky 1-3 4 Kopecká Simona ZŠ Ležáků Hlinsko 34,442 1 20 Kadlecová Markéta ZŠ Resslova Hlinsko 36,5 2 12 Kopecká Lucie MŠ 38,913 3 19 Kružíková Adéla ZŠ Seč 38,96 4 5 Mrázková Adéla ZŠ Seč 41,21 5 13 Solničková

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Statistika babyboxů ke dni 5. září 2016

Statistika babyboxů ke dni 5. září 2016 Statistika babyboxů ke dni 5. září 2016 pořadí den datum čas jméno místo 2006 1. sobota 17. 2. 2006 20:10 Sonička Praha Hloubětín 2. sobota 25. 2. 2006 21:30 Lenka Praha Hloubětín 3. neděle 26. 2. 2006

Více

Startovní pořadí - Kvalifikace Český závod věkových skupin

Startovní pořadí - Kvalifikace Český závod věkových skupin dívky a chlapci jednotlivci 8 let 1 Kubelková Dominika (2009) Sokol Kampa (KAM) 2 Ziková Laura (2008) TJ Rožnov pod Radhoštěm (ROŽ) 3 Bozděchová Lucie (2008) TJ Sokol Olomouc (OLO) 4 Matoušková Sára (2008)

Více

HD II HD III + IV HD V 27.05.2009 Přebor škol - krajské kolo MSK DII

HD II HD III + IV HD V 27.05.2009 Přebor škol - krajské kolo MSK DII HD II 1. ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové,Ostrava-Hrabůvka 24 2. ZŠ Oldřichovice, Třinec 20 3. ZŠ D. a E. Zátopkových, Třinec 19 4. ZŠ B.Němcové, Opava 5 HD III + IV 1. ZŠ Englišova, Opava 61 2. ZŠ D. a E.

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Obchodní akademie Praha 10, Heroldovy sady 1 Třída: 4AL (rok nástupu 2010) Předseda: Mgr. Zdislava Chmelová Místopředseda: Ing. Lenka Bečvářová Třídní: Ing. Eva Nakládalová Místnost: 301-301 Lucie Bažoutová

Více

LOGICKÁ OLYMPIÁDA - výsledky krajských kol soutěže Kategorie: A (2. 5. ročník ZŠ)

LOGICKÁ OLYMPIÁDA - výsledky krajských kol soutěže Kategorie: A (2. 5. ročník ZŠ) LOGICKÁ OLYMPIÁDA - výsledky krajských kol soutěže Kategorie: A (2. 5. ročník ZŠ) Pořadí Příjmení Jméno Škola Kvantil 1. Mráz Ondřej ZŠ a MŠ Josefa Gočára, Tylovo nábřeží 1140, 100.00 2. Koldinská Eliška

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600007081 Název školy: Gymnázium, Kolín III, Žižkova 162 Zkušební místo: Gymnázium, Kolín III, Žižkova 162 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna dle

Více

4.kolo MSLM 2003, Přerov 18.10.2003

4.kolo MSLM 2003, Přerov 18.10.2003 1. 800 PP hoši D ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1. Minář Martin 90 N.Jičín 8:30.04 829 50 ( 0:58.72 / 2:03.38 / 4:14.33 ) 2. Coufal Jan 90 Zlín 8:57.87 735 46 ( 1:00.44 / 2:09.03 / 4:27.03 ) 3. Dospěl Aleš 90 ČOCH.Žďár

Více

Výsledková listina VI.ročníku ORP Hlinsko ze dne 19.února 2016

Výsledková listina VI.ročníku ORP Hlinsko ze dne 19.února 2016 Výsledková listina VI.ročníku ORP Hlinsko ze dne 19.února 2016 Start.č íslo Příjmení Jméno Třída Škola Čas Umístění 2 Hausslerová Ema 1.H MŠ Trhová Kamenice 29,75 1 1 Kopecká Aneta 1.H ZŠ Krucemburk DSQ

Více

2. kolo Moravskoslezské ligy mládeže 2007 Žďár nad Sázavou, 24.3.2007 UPRAVENÁ VERZE, 27.3.2007

2. kolo Moravskoslezské ligy mládeže 2007 Žďár nad Sázavou, 24.3.2007 UPRAVENÁ VERZE, 27.3.2007 1. 100 PP hoši D 1. Bartek Jan 94 N.Jičín 0:48.84 830 50 2. Soviš Vladimír 94 Zlín 0:51.77 726 46 3. Tesař Jan 94 ČOCH.Žďár 0:51.85 723 42 4. Španihel Petr 95 N.Jičín 0:52.12 714 39 5. Jarolím Jakub 95

Více

Rozdělení do skupin na přípravné kurzy čtyřleté studium

Rozdělení do skupin na přípravné kurzy čtyřleté studium Rozdělení do skupin na přípravné kurzy čtyřleté studium P. č Příjmení Jméno Typ studia Skupina Učebna Čas zahájení 1 Bednaříková Andrea čtyřleté Čtvrtek A 4117 14:30 2 Bednaříková Nikol čtyřleté Čtvrtek

Více

Plavecké závody O pohár CMG

Plavecké závody O pohár CMG Plavecké závody O pohár CMG 10. dubna 2013 Plavecký pohár byl realizován s finanční podporou statutárního města Prostějov Rozhodčí: Vrchní rozhodčí: Ing. Markéta Novotná III.tř. Vrchní časoměřič: Mgr.

Více

Výsledková listina. Pěvecká soutěž Olomouc 2013 ZUŠ Žerotín Olomouc 28.11. 30.11.2013. Jméno a příjmení Škola Kategorie Umístění 1. 1.

Výsledková listina. Pěvecká soutěž Olomouc 2013 ZUŠ Žerotín Olomouc 28.11. 30.11.2013. Jméno a příjmení Škola Kategorie Umístění 1. 1. Výsledková listina Pěvecká soutěž Olomouc 2013 ZUŠ Žerotín Olomouc 28.11. 30.11.2013 Jméno a příjmení Škola Kategorie Umístění 1. Viktorie Janovská Barbora Oháňková ZUŠ Pohořelice 1. cena Olomoucký Adéla

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008541 Název školy: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Zkušební místo: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna dle informačního

Více

Osmileté vzdělávání - Český jazyk

Osmileté vzdělávání - Český jazyk Osmileté vzdělávání - Český jazyk 8C1 8 C 3 učebna č. 10 pondělí 14,30 učebna č. 10 - pondělí 16,30 Poř. Jméno 9.3. 16.3. 23.3. 30.3. Poř. Jméno 9.3. 16.3. 23.3. 30.3. 1. Bauer Marek Sebastian 1. Balcárek

Více

OS - Přípravka Hoši. Stránka 1

OS - Přípravka Hoši. Stránka 1 OS - Přípravka Hoši 1 KROUPA Štěpán 2003 M-PR Skiklub Písek - - 15 5 7 12 39 2 DOSTÁL Václav 2003 M-PR Lyko Klub Prachatice 8 8 8 9 33 3 SVÍTIL Michal 2002 M-PR Skiklub Železná Ruda 2 15 15 32 4 MATĚJOVIČ

Více

Plavecké závody O pohár CMG

Plavecké závody O pohár CMG Plavecké závody O pohár CMG 8. dubna 2016 Plavecký pohár byl realizován s finanční podporou statutárního města Prostějov Rozhodčí: Vrchní rozhodčí: Lukáš Kousal III.tř. Vrchní časoměřič: Andrea Baťková

Více

3.kolo MSLM 2015 Nový Jičín 18. 04. 2015 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

3.kolo MSLM 2015 Nový Jičín 18. 04. 2015 VÝSLEDKOVÁ LISTINA 1. 25 RP hoši D ~~~~~~~~~~~~~~~~ 1. Klimpar Jakub 02 N.Jičín 0:09.02 917 50 2. Novák Matěj 02 ČOCH.Žďár 0:10.00 752 46 3. Kremel David 03 N.Jičín 0:10.61 664 42 4. Janásek Jan 03 Zlín 0:10.77 643 39 5.

Více

1. A - KAŠTANY A ŽALUDY B - KAŠTANY A ŽALUDY 2014

1. A - KAŠTANY A ŽALUDY B - KAŠTANY A ŽALUDY 2014 1. A - KAŠTANY A ŽALUDY 2014 Ander Tomáš 10 kg 30,- Kč 3 kg 12,- Kč 42,- Kč Fejksová Nikola 24 kg 72,- Kč,- Kč 72,- Kč Galbavý Michael,- Kč 9 kg 36,- Kč 36,- Kč Gažák Tomáš 11 kg 33,- Kč,- Kč 33,- Kč Herasymjuk

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Plavecké závody O pohár CMG

Plavecké závody O pohár CMG Plavecké závody O pohár CMG 9. dubna 2014 Plavecký pohár byl realizován s finanční podporou statutárního města Prostějov Rozhodčí: Vrchní rozhodčí: Ing. Markéta Novotná III.tř. Vrchní časoměřič: Mgr. Ivana

Více

ROHÁLOVSKÁ 10 22.2.2014 1 PŘÍPRAVKA - DÍVKY. 2003-2004 680 m

ROHÁLOVSKÁ 10 22.2.2014 1 PŘÍPRAVKA - DÍVKY. 2003-2004 680 m ROHÁLOVSKÁ 10 Prusinovice 22.2.2014 21.ročník 1 PŘÍPRAVKA - DÍVKY 2003-2004 680 m 1. Pří - DÍVKY 0:02:33 1 153 Paťavová Natálie 2003 TJ Valašské Meziříčí 2. Pří - DÍVKY 0:02:34 2 154 Svobodová Barbora

Více

Okresní finále PČR Semily II.

Okresní finále PČR Semily II. Výsledky Okresní finále PČR Semily II. Turnov (. -.. ) Skok daleký - Žáci (Finále) Finále (st,..) Umí. Jméno Ročník Poř. Výkon Reg. výk...... 6. Body Václav Korotvička Jaroslav Šmíd Tomáš Čibik Milan Havlík

Více

City Triathlon Karlovy Vary

City Triathlon Karlovy Vary Místo konání: Karlovy Vary Datum konání: 16/08/2014 Kategorie: Dívky do 3 let Poř. St. č. Příjmení Jméno City Triathlon Karlovy Vary Oficiální výsledková listina Ročník Země Oddíl Duathlon 50m - 100m -

Více

Matematický Klokan Výsledky kraj Olomoucký

Matematický Klokan Výsledky kraj Olomoucký Matematický Klokan 2017 - Výsledky kraj ký CVRČEK celkem 7566 dětí Jméno a příjmení 1. Lukáš Stodola ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk, 78501 90 1. Ondřej Baklík ZŠ Libina 548, 780 05 90 3. Adrian Skála ZŠ Libina

Více

Výsledková listina. Plavecké závody. Juklík,

Výsledková listina. Plavecké závody. Juklík, Výsledková listina Plavecké závody Juklík, 3.12.2016 Ročník 2011 1. místo Sofie Flídrová 0:27,02 1. místo Tomáš Skácelík 0:30,21 2. místo Klára Soukeníková 0:27,05 2. místo Matyáš Houška 0:36,62 3. místo

Více

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov Eskymo verze: 1.5.1 Název závodu: Místo závodu: Pořadatel: SK vltava Český Krumlov Ředitel závodu: Lenka Lagnerová Vrchní rozhodčí: Luděk Roleček Datum závodu: 08.06.14 Číslo závodu: 62 BHZ: 4 Disciplína:

Více

Malá cena Medvědů Výsledkové listiny

Malá cena Medvědů Výsledkové listiny 22.10.2016 22.10.2016-22.10.2016 Pořadatel: ČSS z.s. - SSK DDM Kolín 0045 Místo: Kolín Výsledkové listiny puškové disciplíny VzPu 20 vleže Bez kategorií VzPu 30 vleže Dorost do 12-ti let VzPu 30 vleže

Více

POHÁR ROZHLASU okresní kolo

POHÁR ROZHLASU okresní kolo Běh - 60m Chlapci mladší Přijmení jméno Škola Výkon Body 1. Lehar Daniel ZŠ Komenského Žatec 7,9 520 2. Gábor Dalibor ZŠ Postoloprty 8,1 466 3. Chaloupka Filip ZŠ P. Holého Louny 8,1 466 4. Karasz Zoltán

Více

Kašavský běh - 21. ročník 21. 5. 2015

Kašavský běh - 21. ročník 21. 5. 2015 Kategorie I. - 1. třída KLUCI 1. Václav Plšek 69 02:05,93 Štípa 2. Vojtěch Konečný 87 02:06,98 Lukov 3. Matěj Lukáš 19 02:08,05 Ratiboř 4. Dominik Forman 70 02:15,08 Štípa 5. Jakub Krajča 88 02:15,53 Lukov

Více

Výsledky družstev po 5 disciplinách

Výsledky družstev po 5 disciplinách 1. ZŠ Jelínkova, Rýmařov roč. Medic b. Trojs b. Šviha b. Leh-s 17 Ivana Hořínková 2004 9,20 423 5,20 471 296 896 64 550 215 405 2 745 18 Tereza Altmanová 2002 10,40 503 6,05 602 232 683 113 1040 305 780

Více

Výsledky 1. kolo NP JKA žáků a juniorů

Výsledky 1. kolo NP JKA žáků a juniorů Výsledky 1. kolo NP JKA žáků a juniorů Kumite jednotlivci Mini žáci 1 Ondřej Trnka Karatedó Steklý, z.s. 18 2 Milan Kloub Karatedó Steklý, z.s. 16 3 Jakub Možný Sport Úvaly z.s. 14 4 Adam Janík Sport Úvaly

Více

ROHÁLOVSKÁ DESÍTKA 28.2.2015 1 PŘÍPRAVKA - DÍVKY. 2004-2005 680 m 2 PŘÍPRAVKA - KLUCI. 2004-2005 680 m 1 VÝSLEDKY

ROHÁLOVSKÁ DESÍTKA 28.2.2015 1 PŘÍPRAVKA - DÍVKY. 2004-2005 680 m 2 PŘÍPRAVKA - KLUCI. 2004-2005 680 m 1 VÝSLEDKY ROHÁLOVSKÁ DESÍTKA Prusinovice 28.2.2015 22.ročník 1 PŘÍPRAVKA - DÍVKY 2004-2005 680 m 1 Pří - DÍVKY 00:02:21 1 430 Svobodová Barbora 2004 VSK Uni Brno 2 Pří - DÍVKY 00:02:22 2 460 Grégrová Tereza 2004

Více

Jarní běh U Kanálu, 51.ročník (Senohraby)

Jarní běh U Kanálu, 51.ročník (Senohraby) Jarní běh U Kanálu, 51.ročník (Senohraby) výsledková listina 17.dubna 2014 Pořadí Pidižáci r. a mladší (200m) 1 Fanoušek Hynka 2 Matouš Šimek 3 Miloslav Bischof 4 Matouš Kopecký 5 Jiří Vencl 6 Max Vyleťal

Více

Lipno SkiCamp13 - Šumavský pohárek č. 1 a Jč. pohár Lipno

Lipno SkiCamp13 - Šumavský pohárek č. 1 a Jč. pohár Lipno TURBOMRŇATA 1. 20 JANDA David 2007 1. TUM SA Špičák 2 02:09,36 01:06,26 01:03,10 2. 21 MACALÍK Šimon 2007 2. TUM TJ TATRAN Železná Ruda 2 02:12,50 01:07,33 01:05,17 00:03,14 3. 18 ŠTĚTKA Ondřej 2007 3.

Více

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 PYTHAGORIÁDA okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 5. ročník 1 Cihlář Jakub ZŠ Beroun Wagnerovo nám. 15 bodů 2Červená Julie ZŠ Loděnice 14 bodů 2 Kohout Roman ZŠ Hýskov 14 bodů 2 Komancová Eliška ZŠ Liteň 14

Více

Lyžařský pohár Vysočiny Alpský pohár Vysočiny

Lyžařský pohár Vysočiny Alpský pohár Vysočiny Suchý slalom - Jednokolově ROZHODČÍ ASISTENT ROZHODČÍHO Milan Obršlík Eva Cenková POČASÍ : oblačno TEPLOTA S : 0 C : 15 Poz. StC. Jméno a příjmenní Rok Klub Čas Dif Asociace : Myšáci dívky 1 2 Urbánková

Více

Kumite chlapci 5-8 let 0., 9. a 8. kyu -25 kg

Kumite chlapci 5-8 let 0., 9. a 8. kyu -25 kg Kumite chlapci 5-8 let 0., 9. a 8. kyu -25 kg Hnátek Marek Hnátek Marek Strnad Marek Strnad Marek Macek Josef Macek Josef Vondrášek Tomáš Vondrášek Tomáš Svoboda Jakub Svoboda Jakub Enanuel Viktor Enanuel

Více

LIPNO Ski Camp 2010 Lipno - 10. 1. 2010

LIPNO Ski Camp 2010 Lipno - 10. 1. 2010 VÝSLEDKOVÁ LISTINA - přípravka 1. 16 ZÍKOVÁ Barbora 2001 ZPR SK Špičák 01:50,98 00:55,87 00:55,11 2. 42 KROUPOVÁ Kateřina 2001 ZPR Skiklub Písek 02:04,69 01:02,22 01:02,46 3. 7 KROUPOVÁ Natálie 2003 ZPR

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008002 Název školy: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 Zkušební místo: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický

Více

8. HOLČÍKOVÁ Martina FSC Technika Brno. 9. NAVRÁTILOVÁ Lucie FSC Technika Brno. 10. NAVRÁTILOVÁ Barbora FSC Technika Brno NEPOHÁR.

8. HOLČÍKOVÁ Martina FSC Technika Brno. 9. NAVRÁTILOVÁ Lucie FSC Technika Brno. 10. NAVRÁTILOVÁ Barbora FSC Technika Brno NEPOHÁR. Výsledky 30. ročníku Slánské brusle konané 31.10. 1.11.2009 pohár nepohár bruslička A bruslička B V obou dnech závodilo v 22 kategoriích 269 závodníků. POHÁR Nováčci mladší 1. HOSPODKOVÁ Kateřina TJ oddíl

Více

TRAFO MTB BIATLON 2017

TRAFO MTB BIATLON 2017 TRAFO MTB BIATLON 2017 VÝSLEDKOVÁ LISTINA - mini dívky 1. Berbrová Michaela 2012 0:01:27 15 0:01:42 2. Křížová Elen 2015 0:02:51 0 0:02:51 3. Bechová Emma 2015 0:02:57 0 0:02:57 4. Čejková Kristýna 2013

Více

2.kolo České ligy v PP 2009 Tábor 20.03. 2010 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

2.kolo České ligy v PP 2009 Tábor 20.03. 2010 VÝSLEDKOVÁ LISTINA 1. 25 RP hoši D ~~~~~~~~~~~~~~~~ 1. Podhorný Petr 98 Most 0:09.86 773 50 2. Přibyl Martin 98 Tábor 0:09.92 764 46 3. Peleška Miroslav 97 Most 0:10.74 647 42 4. Schejbal Petr 97 Liberec 0:10.77 643 39 5.

Více

Třída: 2.A Počet celkem: 28 z toho chlapců: 4 dívek: 24

Třída: 2.A Počet celkem: 28 z toho chlapců: 4 dívek: 24 Třída: 2.A Počet celkem: 28 z toho chlapců: 4 dívek: 24 1. Bartková Kristýna 2. Blechová Tereza 3. Bouček Vojtěch 4. Černíková Aneta 5. Černovská Kristýna 6. Fryč Dominik 7. Grusová Aneta 8. Hai Jonatan

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

Výsledky 5. ročníku běhu Zelenským údolím

Výsledky 5. ročníku běhu Zelenským údolím Výsledky 5. ročníku běhu Zelenským údolím Předškolní děti 1 dívky 2009 a ml. trať: 60m 1. Bechyňová Eliška 2009 Beruška Klatovy 0:21 2. Ouřadová Šárka 2009 Klatovy 00:22 3. Benešová Klára 2009 Brnířov

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 8. A - oktáva (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 16. 5. 2016, dopoledne Předseda: Mgr. Hana Novotná Místopředseda: Mgr. Dušan Drexler Třídní: Mgr. Bohdana Hellmichová Místnost: 305 Slavnostní zahájení:

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Šumavský pohárek č. 4

Šumavský pohárek č. 4 Superpřípravka dívky 1 Lebová Kristina 2007 SA Špičák 40,78 40,57 1:21,35 0,00 15 2 Hojáková Sylvie 2007 Ski klub Železná Ruda 48,47 45,76 1:34,23 12,88 12 3 Kadlecová Tereza 2007 TJ Slavoj Plzeň 47,98

Více

Přestupní karta hasičů. pro vyšší kola ročníku 2016. kategorie - Požární sport. Kraj - STŘEDOČESKÝ

Přestupní karta hasičů. pro vyšší kola ročníku 2016. kategorie - Požární sport. Kraj - STŘEDOČESKÝ Příjmení Jméno Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2016 kategorie - Požární sport Kraj - STŘEDOČESKÝ START POVOLEN START NEPOVOLEN ZA OKRES KRAJ ZA OKRES KRAJ Adamovská Klára Kolín Středočeský

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Třída: 4.F (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Zdeňka Rejmanová Místopředseda: Mgr. Dana Kudláčková Třídní: PaedDr. Josef Svoboda

Více

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28 Mistrovství ČR E Mistrovství ČR kategorie E 1 Startovní číslo: 1 Město: Podbořany (CZ) Hablovič Jakub Šubiková-Zahradská Olga TK Dance Art 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX XX XXXX X XXXXXX X XX XXXX X 28 2.

Více

Krajská olympiáda v přespolním běhu. Pardubický kraj. Petr Svoboda. ředitel závodu. Pořadatel: Termín:

Krajská olympiáda v přespolním běhu. Pardubický kraj. Petr Svoboda. ředitel závodu. Pořadatel: Termín: Pardubický kraj Pořadatel: Termín: Místo: Ředitel závodu: Sportovní unie Chrudimska ve spolupráci s Klubem klasického lyžování Hlinsko 14.10.2009 areál KKL Hlinsko Rataje Petr Svoboda Petr Svoboda ředitel

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600007219 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Anglický jazyk, vyšší - didaktický test Učebna dle informačního systému: 204 Místo konání (místnost) určené ředitelem

Více

kat - SD - Ž Rozplavba / dráha 50 m Tažení figuríny s ploutvemi Kraul s pásem a ploutvemi Volný zpusob s podplaváním překážky 50 m Záchrana modelu

kat - SD - Ž Rozplavba / dráha 50 m Tažení figuríny s ploutvemi Kraul s pásem a ploutvemi Volný zpusob s podplaváním překážky 50 m Záchrana modelu kat - SD - Ž 8 Kneblová Julie 1993 1/2 01:12,60 9 01:19,40 5 00:45,50 1 01:25,80 5 20 Duspivová Kateřina 1993 1/3 01:08,30 4 01:15,70 3 00:49,30 4 01:23,60 2 34 Bímova Kateřina 1992 1/4 disk 10 disk 10

Více

O pohár starosty města Chodov

O pohár starosty města Chodov kategorie: A01 KATA ml.žáci 8. kyu 1 Musil Matouš Champions team 2 Mikeš Jan Champions team 3 Nagy Tobias Narama Rokycany kategorie: A02 KATA ml.žáci 7. kyu 1 Volf Pavel Karate Klub Klatovy 2 Šos Miroslav

Více

XV. kouřimské sportovní hry výsledky

XV. kouřimské sportovní hry výsledky XV. kouřimské sportovní hry výsledky Kategorie: chlapci do 5 let Jakub Moskala Kouřim 18:28 1. Albert Neruda Kouřim 25:42 2. Louis Bignall Kouřim 29:38 3. Kryštof Jandečka Pečky 37:63 4. David Pokorný

Více

Výsledková listina. Délka trati/ barva

Výsledková listina. Délka trati/ barva Výsledková listina Závod: Dne: Běh Vrchovinou 2013 22.9.2013 Benjamínky BENJAMÍNKY ročník 2008 a mladší Příjmení a jméno Délka trati/ barva 300 m / žlutá 10:00:00 1 2 Šenkeříková Lucie AK Kopřivnice 10:00:34

Více

Výuka cizích jazyků 2015/16

Výuka cizích jazyků 2015/16 Výuka cizích jazyků 2015/16 Výuka probíhá v pondělí. V případě problémů kontaktujte: martin.skvara@ujep.cz Jméno Jazyk Skupina Vyučující Čas Místnost Dvořák, Josef angličtina 1 Daniel Kratochvíl MA 8.00

Více

Okolo Frenštátských můstků39. ročník SOBOTA 5.10.2013 Výsledková listina

Okolo Frenštátských můstků39. ročník SOBOTA 5.10.2013 Výsledková listina TJ Frenštát p.r. Frenštát p.r. Okolo Frenštátských můstků39. ročník SOBOTA 5.10.2013 Výsledková listina ředitel závodu: Ing. Libor Mikeska hl.rozhodčí: Mgr. Milena Novotná St.Čís Pořadí lo Jméno klub ročník

Více

jméno škola výkon pořadí body Hruška Matěj ZŠ Rájec - Jestřebí 7, Souček Marek T.G.M. 8, Poláčková Natálie ZŠ a MŠ Adamov 8,4 3.

jméno škola výkon pořadí body Hruška Matěj ZŠ Rájec - Jestřebí 7, Souček Marek T.G.M. 8, Poláčková Natálie ZŠ a MŠ Adamov 8,4 3. jméno škola výkon pořadí body Hruška Matěj ZŠ Rájec - Jestřebí 7,9 1. 10 Souček Marek T.G.M. 8,2 2. 9 Poláčková Natálie ZŠ a MŠ Adamov 8,4 3. 8 Filka Patrik ZŠ Černá Hora 8,5 4.-7. 7 Jelínek Tomáš ZŠ a

Více

Lyžařský pohár Vysočiny 2015/2016

Lyžařský pohár Vysočiny 2015/2016 Lyžařský pohár Vysočiny 2015/2016 Suchý slalom (jedno kolo) TECHNICKÝ DELEGÁT Pavel Kremláček PISTE OVNÍ ČAS TEPLOTA S : 0 C : 0 Poz. StC. Kód Jméno a příjmenní Rok Klub Čas Dif Kategorie : 01_Myšáci dívky

Více

2. kolo České ligy 2009 Tábor 28. 03. 2009 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

2. kolo České ligy 2009 Tábor 28. 03. 2009 VÝSLEDKOVÁ LISTINA 1. 50 PP hoši E ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1. Přibyl Martin 98 Tábor 0:25.82 718 50 2. Ihnačinec Jakub 99 Most 0:26.12 699 46 3. Podhorný Petr 98 Most 0:27.34 623 42 4. Krejčík David 98 Liberec 0:28.29 568

Více

hl.rozhodčí: Mgr. Milena Novotná pořadí číslo příjmení, jméno klub ročník výsl.čas ztráta

hl.rozhodčí: Mgr. Milena Novotná pořadí číslo příjmení, jméno klub ročník výsl.čas ztráta Benjamínci 100 m 1 21 Janošek Theodor Rožnov 2009 0:00:22 2 24 Černý Tomáš GUZU 2009 0:00:25-00:03 3 15 Pop Ondra LK Veřovice 2010 0:00:27-00:05 4 27 Randus Jakub TJ Gumárny Zubří 2010 0:00:28-00:06 5

Více

Bezpečnostní průprava. dětí předškolního věku

Bezpečnostní průprava. dětí předškolního věku Výstava prací dětí základních a mateřských škol v rámci projektu hlavního města Prahy www.prevencede Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku Výstava prací dětí základních a mateřských škol v rámci

Více

1 82.90 POSTUP Jeseník - Taneční studio Lenky Bachové Lukášová Hana Čížková Lucie Šimčíková Natálie Ambrožová Anna Benová Vendula Kučerová Zuzana

1 82.90 POSTUP Jeseník - Taneční studio Lenky Bachové Lukášová Hana Čížková Lucie Šimčíková Natálie Ambrožová Anna Benová Vendula Kučerová Zuzana Mistrovství ČR mažoretek JAROMĚŘ2014 VÝSLEDKY SÓLOFORMACÍ BATON A MIX MINI solo 1 82.70 POSTUP Ostrava 2 - TOM Krokodýl Nguyenová Zuzana 2 82.30 POSTUP Jeseník - Taneční studio Lenky Bachové Šimčíková

Více

100 VZ ženy

100 VZ ženy Hustopečský Džbánek 2015 Strana 1 z 22 100 VZ ženy - 2001-2002 Čas uzavření výsledků 17.1. 2015 10:12 1. Demová Kateřina 2002 ASKBl 01:10.80 7/3 406 2. Březinová Barbora 2002 SpUB 01:11.30 7/2 397 3. Kuklínková

Více

PODZIMNÍ CENA MOTORLETU 2. ročník

PODZIMNÍ CENA MOTORLETU 2. ročník 11. 4x 50 VZ ženy 1. PK Slávia VŠ Plzeň Mikulová Lucie 0:29.92 Janková Lucie 1:01.18 (0:31.26) Příhodová Kateřina 1:31.91 (0:30.73) Petráňová Aneta 2:02.56 (0:30.65) 2. SK Slávia Praha A Leiblová Nikola

Více

SEZNAM POKOJŮ V TURISTICKÉ UBYTOVNĚ TJ SLOVAN PŘÍZEMÍ

SEZNAM POKOJŮ V TURISTICKÉ UBYTOVNĚ TJ SLOVAN PŘÍZEMÍ číslo jméno ZUŠ míst číslo jméno ZUŠ číslo jméno ZUŠ Naďa Bubancová Havířov-Město Naďa Bubancová Havířov-Město Naďa Bubancová Havířov-Město Věra Bubancová Havířov-Město Věra Bubancová Havířov-Město Věra

Více

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012 P L Z E Ň S K Ý povolen za okres / kraj ne Valečková Štěpánka Domažlice/Plzeňský Plzeň-jih/Plzeňský Růžková Pavla Domažlice/Plzeňský Plzeňs-sever/Plzeňský Kacerovská Kristýna Domažlice/Plzeňský Klatovy/Plzeňský

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova Disciplína: VzPu (vleže) 30 Pořadatel SSK 0175 Benešov do 12 let 1 Míšek Karel 37896 0348 ASK Brandýs 1999 99 100 98 297 I 2 Nepejchal Filip 37922 0045 DDM Kolín 1999 99 98 99 296 I 3 Gürtler Filip 37892

Více

Moravskoslezská liga mládeže 2016-3. kolo N. Jičín, 16. 4. 2016 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

Moravskoslezská liga mládeže 2016-3. kolo N. Jičín, 16. 4. 2016 VÝSLEDKOVÁ LISTINA 1. 25 RP hoši D ~~~~~~~~~~~~~~~~ 1. Janásek Jan 03 Zlín 0:09.61 814 50 2. Hanzelka Jiří 03 N.Jičín 0:10.36 699 46 3. Palušík Jakub 04 N.Jičín 0:11.54 549 42 4. Přibyl Petr 03 ČOCH.Žďár 0:11.72 529 39 5.

Více

IVT SA 1.nominační závod 30.3.-1.4.2012

IVT SA 1.nominační závod 30.3.-1.4.2012 IVT SA.nominační závod 0..-..0 Základní kolo I. - let Muži Rank St.n. Name Title-Country-Club-Coach T T A A Ae Ae Ae.. David Pilík,,,,,,8 Kristýna Koubová,Marie Lesáková.. Matyáš Vybíral,,9,,,,.. Radek

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 1., 2. listopadu 2007 Místo konání: SKI areál Martina Koukala, Žďár nad Sázavou

Více

NOMINACE NA 3.KOLO ČPTM 2015

NOMINACE NA 3.KOLO ČPTM 2015 NOMINACE NA 3.KOLO ČPTM 2015 TAKTO OZNAČENO - CHYBNĚ ZADÁNO DO PŘIHLÁŠKY - PROSÍM O KONTROLU!!! pč Příjmení, jméno Ročník Průkaz Klub Průměr Pozn LP 60, Dorost 1 BENEŠ Michal 1997 37779 0272 SSK Šumperk-Temenice

Více

ZÁVODY PŘÍPRAVKA. Třebíč

ZÁVODY PŘÍPRAVKA. Třebíč ZÁVODY PŘÍPRAVKA Třebíč 7.6.2015 hoši starší 1 Havlíček Adam SPTRE 2004 14,73 1 4,48 1 45,81 1 11,02 1 4 2 Štancl Daniel JEMNI 2005 15,23 2 3,82 3 38,10 3 11,55 5 13 3 Trojan Adam SPTRE 2004 15,60 6 3,78

Více

MISTROVSTVÍ ČECH MAŽORETEK 2014

MISTROVSTVÍ ČECH MAŽORETEK 2014 MISTROVSTVÍ ČECH MAŽORETEK 2014 HRADEC KRÁLOVÉ 17.5.2014 STARTOVNÍ LISTINA SKUPINY PÓDIOVÉ SESTAVY DOPOLEDNÍ PROGRAM 9:00 POM-POM DĚTI 1 Kostelec nad Orlicí 2 Marlen I 2 Hradec Králové A-team minikadetky

Více

Výsledková listina Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon

Výsledková listina Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon 0. kategorie Malý soutěžní sál (budova č. 8), Vejprnická 56, Plzeň - Skvrňany 6.5.2015 0. Holá Daniela 2008 ZUŠ B. Smetany, Plzeň 1. místo 23,0 Kříž Ivan 2007 ZUŠ Chlumec nad Cidlinou 1. místo 22,8 Šneberger

Více

Národní soutěž základních uměleckých škol ve hře na dřevěné a žesťové dechové nástroje

Národní soutěž základních uměleckých škol ve hře na dřevěné a žesťové dechové nástroje Národní soutěž základních uměleckých škol ve hře na dřevěné a žesťové dechové nástroje Harmonogram - okresní kolo Pátek 20. února 2015 Sálek 8.15 Prezence (dle kategorií) 8.30 Schůzka poroty ---------------------------------------

Více

9. Kramolínský obřák Lipno - 2.4.2012

9. Kramolínský obřák Lipno - 2.4.2012 VÝSLEDKOVÁ LISTINA SUPERPŘÍPRAVKA PRINCEZNY poř. stč jméno nar. kat. tým #kol čas 1.kolo 2.kolo ztráta 1. 5 ZIMOVÁ Barbora 2006 1. 2006 Skiklub Písek 2 03:24,48 01:44,96 01:39,52 2. 3 JANOUŠKOVÁ Veronika

Více

Výsledky Bonavita běh, 3. ročník,

Výsledky Bonavita běh, 3. ročník, Výsledky Bonavita běh, 3. ročník, 13. 6. 2013 Kategorie: Předškolačky 2010 a mladší Trať: 50 m 1. Karolína Straková 2010 Senohraby 2. Julie Veselá 2010 Senohraby 3. Eliška Skořepová 2011 Senohraby 4. Adéla

Více

matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 6. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií

matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 6. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií Výsledková listina II. kola matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 6. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií konané dne 22. 4. 2009 na okrese Příbram 1. Procházka Martin 2. ZŠ Propojení Sedlčany 15 bodů 2.

Více