VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ NA ZŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ NA ZŠ"

Transkript

1 Projekt ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ NA ZŠ Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 červen 2007 prosinec 2008 Základní škola, Městec Králové, Náměstí Republiky 303 ZŠ, Nám. Republiky 303, Městec Králové, Tel./fax.: Dokumentace k projektu ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ NA ZŚ Projekt zrealizovala: H. Ouředníčková Koordinátorka projektu: Mgr. D. Kazdová

2 Obsah ČERVEN ZÁŘÍ Přípravné práce k projektu 1.1. Práce s přírodními materiály 1.2. Poznávání vztahů v rostlinných společenstvech 1.3. Plán využití školního pozemku nové rozvržení a využití jednotlivých ploch 1.4. Plány na osázení trvalkových záhonů 1.5. Kompostování na školní zahradě ŘÍJEN PROSINEC Příprava jednotlivých ploch na školní zahradě k realizaci změn 2.1. Kompostování na školní zahradě 2.2. Relaxační koutek s ohništěm 2.3. Učebna v přírodě 2.4. Výběr místa pro stavbu pařeniště 2.5. Výběr místa pro okrasný rybníček 2.6. Výsadba a pěstování trvalek 2.7. Smíšené kultury 2.8. Využití rostlinných materiálů k výrobě dekorací a výzdobě školy 2.9. Práce z kombinovaných materiálů 3. Plán projektu na rok 2008 LEDEN ČERVEN Realizace dílčích projektů 4.1. Tvorba osevních plánů 4.2. Náměty a vlastní realizace objektů z přírodních materiálů pro užitečné živočichy na zahradě 4.3. Pěstování užitkových rostlin dle zásad smíšených kultur 4.4. Umístění nových kompostérů v rámci dílčího projektu

3 ZÁŘÍ PROSINEC Průběžná péče o pěstební záhony 5.1. Smíšené kultury průběžná péče, výsadba, sklizeň plodin 5.2. Výsadba jahodníků 5.3. Výsadba ovocných keřů a stromků 5.4. Realizace stavby pařeniště 5.5. Realizace stavby okrasného rybníčku a jeho osázení 5.6. Příprava výkopu pro elektrické vedení k vodnímu čerpadlu 5.7. Učebna v přírodě výroba laviček 5.8. Dílčí projekt třídění odpadu RECYKLOHRANÍ 5.9. Dílčí projekt DEN STROMŮ 6. Některé krátkodobé výstupy 6.1. Výtvarné práce dětí s tematikou školní zahrady a rostlin 6.2. Práce z přírodnin 7. Srovnání některých zamýšlených změn a plánů s výsledky práce žáků a vyučujících celé školy 7.1. Nově založená travnatá plocha 7.2. Trvalkové záhony 7.3. Pařeniště 7.4. Nová výsadba ovocných stromků 7.5. Skleník 7.6. Relaxační koutek s ohništěm 7.7. Okrasný rybníček 8. Fotodokumentace některých materiálů zakoupených k realizaci projektu

4 ČERVEN - ZÁŘÍ Přípravné práce k projektu 1.1. Práce s přírodními materiály Vycházky do přírody, poznávání vlastností přírodnin, volná tvorba z přírodnin v rámci VV a PV. Práce ve dvojicích, skupinové práce žáků ročníku.

5 Obr. 1 a 2 Volná tvorba z přírodnin

6 Obr. 3 a 4 Mandaly z přírodnin Obr. 5 Domeček pro lesní skřítky

7

8 Obr. 6-9 Lesní bytosti 1.2. Poznávání vztahů v rostlinných společenstvech Pozorování přírodních lokalit, jejich mikroklimatu, rostlinných společenstev, poznávání fungování různých ekosystémů, vzájemného působení různých druhů rostlin a živočichů (1. 9. ročník).

9 Pozorování skladby rostlin v závislosti na klimatických podmínkách daného místa mokřady a rybníky, les, pole, výsluní, polostinná a stinná místa apod. Obr. 10 a 11 Přírodní společenstva (ekosystémy) lesa a pole skupinová práce žáků 1. třídy KOMPOSTÉRY TRVALKY POSEZENÍ S OHNIŠTĚM ROZVRŽE NÍ A VYUŽITÍ TRVALKY, KEŘE TRAVNATÁ PLOCHA PUMPA RYBNÍČEK WC TRVALKY - STÍN NÍZKÉ OKRASNÉ KEŘE, OKRASNÉ STROMY SKALKA - VÝSLUNÍ

10 KEŘE, STROMKY TRVALKY - POLOSTÍN UČEBNA V PŘÍRODĚ LAVIČKY S TABULÍ SKLENÍK TRVALKY VÝSLUNÍ JARNÍ CIBULOVINY PĚSTEBNÍ PLOCHA KEŘE RYBÍZU JAHODNÍKY TRVALKY VÝSLUNÍ JARNÍ CIBULOVINY PĚSTEBNÍ PLOCHA MALINY VRBA TRVALKY - TRVALKY - POLOSTÍN VÝSLUNÍ TRAVNATÁ PLOCHA PAŘENIŠTĚ OVOCNÉ KEŘE TRAVNATÁ PLOCHA PĚSTEBNÍ PLOCHA TRVALKY - VÝSLUNÍ BYLINY ŽIVÝ PLOT PELYNĚK TRVALKY - POLOSTÍN ZAHRADNÍ ODPAD OŘEŠÁK TRAVNATÁ PLOCHA ŽIVÝ PLOT JALOVCE KOSATCE, JARNÍ CIBULOVINY CHODNÍČEK TRVALKY - STÍN CHODNÍČEK SUDY NA VODU SKALKA POLOSTÍN TRAVNATÁ PLOCHA TRVALKY - STÍN CHODNÍČEK 1.4. Plány na osázení trvalkových záhonů UČEBNA, NÁŘAĎOVNA Rozvržení jednotlivých záhonů podle klimatických podmínek zvoleného místa, naplánování skladby rostlin (barevnost, výška rostlin, vzájemná snášenlivost), koláž sestava rostlin na záhonu. Využití poznatků z pozorování přírodních ekosystémů.

11 Skupinová práce děvčat ročníku. Obr. 12 Plán osázení trvalkového záhonu v polostínu (záhon u nářaďovny) - koláž Obr. 13 Plán osázení trvalkového záhonu ve stínu (záhon u vrat) - koláž

12 Obr. 14 Plán osázení trvalkového záhonu na výsluní (skalka u rybníčku) - koláž

13 1.5. Kompostování na školní zahradě Přípravné práce pro založení místa ke kompostování, práce s literaturou s tematikou ekologického pěstitelství biozahrad, zásady kompostování. Skupinové práce ročníku a školní družiny Obr. 15 a 16 Plakáty k tématu kompostování - skupinová práce žáků 9. ročníku

14 Obr. 17 Model kompostu jednotlivé vrstvy a materiály, které jsou ke kompostování vhodné

15 Obr. 18 a 19 Model kompostu a odpadů, které do kompostu patří a nepatří skupinová práce dětí ze školní družiny pod vedením p. uč. Kubánkové Obr. 20 Tematická výstavka k dílčímu projektu Kompostování na školní zahradě

16 ŘÍJEN PROSINEC Příprava jednotlivých ploch na školní zahradě k realizaci změn 2.1. Kompostování na školní zahradě Úklid místa a příprava plochy pro umístění nových kompostérů. Obr. 21 Místo se starým kompostem Obr. 22 Totéž místo po umístění nových kompostérů (červen 2008) práce chlapců 8. a 9. ročníku 2.2. Relaxační koutek s ohništěm

17 Úklid a příprava místa pro stavbu ohniště a laviček. Skupinová práce chlapců ročníku Obr. 23 Místo vybrané pro relaxační koutek a umístění ohniště s lavičkami v září 2007 Obr. 24 Totéž místo v říjnu Učebna v přírodě

18 Umístění tabule na místo zvolené pro třídu v přírodě. Skupinová práce chlapců 8. a 9. ročníku pod vedením p. uč. Hanky v hodinách dílen Obr. 25 Učebna v přírodě s novou tabulí 2.4. Výběr místa pro stavbu pařeniště

19 Obr. 26 Slunné místo zvolené pro stavbu pařeniště (květen 2007) Obr. 27 Totéž místo před vlastní přípravou na stavbu pařeniště (konec června 2007) 2.5. Výběr místa pro okrasný rybníček

20 Výběr vhodného místa, vymezení rozlohy vodní plochy, určení přibližného tvaru budoucího rybníčku. Obr. 28 Vykolíkování přibližného umístění okrasného rybníčku 2.6. Výsadba a pěstování trvalek

21 Výsadba a péče o trvalkové záhony vysazené dle plánů z června 2007 Společná práce dívek ročníku pod vedením pí. uč. Dandové a pí. uč. Ouředníčkové Obr. 29 Trvalkový záhon ve stínu (záhon u vrat) po výsadbě v říjnu 2007 Obr. 30 Tentýž záhon v květnu 2008

22 Obr. 31 A totéž v říjnu 2008 Obr. 32 Trvalkový záhon na výsluní u skleníku v květnu 2007

23 Obr. 33 Tentýž záhon v září 2007

24 2.7. Smíšené kultury Pěstování užitkových rostlin dle zásad ekologického pěstitelství s využitím vzájemného působení rostlin. Společná práce jednotlivých tříd od 1. až po 9. ročník Obr. 34 Celkový pohled na pěstební záhony se smíšenými kulturami na jaře 2007 Obr. 35 Celkový pohled na totéž místo v září 2007

25 2.8. Využití rostlinných materiálů k výrobě dekorací a výzdobě školy Sběr, třídění, sušení rostlinného materiálu. Výroba postaviček skřítků a zvířátek. Práce dětí 1. třídy a PŠ Obr. 36 a37 Skřítci z rostlinných materiálů

26 Obr. 38 a 39 - Zvířátka z kaštanů

27 2.9. Práce z kombinovaných materiálů Sběr, třídění a kombinace materiálů při výrobě krabiček s ježky a dekorativních květináčků se sušinou. Práce dětí ze školní družiny pod vedením pí. uč. Pecnové Obr. 40 a 41 Krabičky s ježky

28 Obr. 42 a 43 Květináčky se sušeným rostlinným materiálem

29 Obr. 44 Obtisky listů rostlin Podzimní draci Obr. 45 a 46 - Obtiskování listů do keramické hmoty Kachel s podzimními listy

30 3. Plán projektu na rok 2008 LEDEN Tvorba osevních plánů Teoretická výuka ekologické pěstování, biozahrada apod. ÚNOR Výsev rostlin ve skleníku, předpěstování sadby Péče o ovocné keře a stromy Dokončení osevních plánů pro venkovní záhony BŘEZEN Příprava záhonů pro výsev a výsadbu Výsev a výsadba rané zeleniny Předpěstování sadby teplomilných plodin Péče o jednotlivé části školní zahrady Teoretická výuka ekosystémy Praktické využití poznatků při pěstování DUBEN Péče o pěstované rostliny Možnosti ochrany rostlin bez chemických přípravků Množení trvalek Výsadba sadby na venkovní záhony Sklizeň rané zeleniny Další zlepšování jednotlivých částí zahrady Založení nového kompostu KVĚTEN Péče o pěstované rostliny dle zásad ekologického pěstitelství Sklizeň a využití výpěstků Výsadba plodové zeleniny Výsadba okrasných květin Péče o pokojové rostliny možnosti letnění na školním pozemku Rekonstrukce skleníku a vybudování nového pařeniště

31 ČERVEN Výsadba a péče o sadbu pozdních zelenin Dokončení sklizně plodin a jejich zpracování Osetí uvolněných ploch (rostliny na zelené hnojení) Dokončení oprav skleníku a pařeniště Příprava pozemku na letní prázdniny ČERVENEC SRPEN Průběžná potřebná péče Dokončení náročnějších oprav ZÁŘÍ Ošetření pěstovaných rostlin po prázdninách Pletí, sklizeň a zpracování výpěstků Výsev, výsadba pozdních plodin Výsadba jarních cibulovin ŘÍJEN Postupná sklizeň a zpracování výpěstků Přenesení letněných pokojových rostlin do školy Výsadba trvalek, ovocných a okrasných dřevin Rytí, mulčování, hnojení, kompostování LISTOPAD Zazimování pozemku Ošetření nářadí, úklid nářaďovny Využití rostlinného materiálu k výzdobě školy (Advent, Vánoce) PROSINEC Zhodnocení projektu Plán činností na příští rok

32 LEDEN - ČERVEN Realizace dílčích projektů 4.1. Tvorba osevních plánů Rozvržení pěstebních ploch pro jednotlivé ročníky, plány osázení jednotlivých záhonů dle zásad ekologického pěstování. Práce ročníku v rámci PV Některé osevní plány viz PŘÍLOHY 4.2. Náměty a vlastní realizace objektů z přírodních materiálů pro užitečné živočichy na zahradě Práce s literaturou a časopisy orientace v nich, vyhledávání námětů k tématu biozahrada a ekologické pěstování. Vlastní návrhy obydlí pro drobné užitečné živočichy a jejich realizace na školní zahradě. Výtvarné návrhy na stavbu některých obydlí pro užitečné živočichy viz PŘÍLOHY Skupinová práce žáků 9. ročníku Obr. 47 Obydlí pro ježka

33 Obr. 48 a 49 Hnízda z přírodních materiálů

34 4.3. Pěstování užitkových rostlin dle zásad smíšených kultur Obr. 50 Záhon před přípravou na výsev žáci 1. stupně březen 2008 Obr. 51 Tentýž záhon v dubnu 2008

35 Obr. 52 Záhony těsně po výsevu rané zeleniny chlapci 6. a 7. ročníku březen 2008 Obr. 53 Tytéž záhony v dubnu 2008

36 Obr. 54 Záhon připravený k výsevu rané zeleniny chlapci 8. ročníku březen 2008 Obr. 55 Tentýž záhon koncem dubna 2008

37 Obr. 56 Záhon částečně osetý chlapci 9. ročníku březen 2008 Obr. 57 Tentýž záhon koncem dubna 2008

38 Obr. 58 Záhon před přípravou na výsev děvčata ročníku březen 2008 Obr. 59 Tentýž záhonek koncem dubna 2008

39 4.4. Umístění nových kompostérů v rámci dílčího projektu Příprava místa pro umístění nových kompostérů, respektování poznatků o kompostování (viz tematická výstavka). Práce chlapců 8. a 9. ročníku Obr. 60 Místo pro kompostování (červen 2008) Obr. 61 Využívání rostlinného materiálu ze školní zahrady ke kompostování

40 ZÁŘÍ PROSINEC Průběžná péče o pěstební záhony 5.1. Smíšené kultury průběžná péče, výsadba, sklizeň plodin Pokračování v péči o užitkové záhony, pletí, okopávání, průběžné dosazování pozdních plodin a zeleniny, zrytí a zarytí kompostu na uvolněné záhony Obr. 62 Záhon 1. ročníku po sklizni

41 Obr. 63 a 64 Záhon 6. a 7. ročníku s úrodou zeleniny (září 2008) Obr. 65 Tentýž záhon po zrytí (říjen 2008)

42 Obr. 66 a 67 Záhon 9. ročníku s úrodou zeleniny

43 Obr. 68 Záhon 2. skupiny 9. ročníku po sklizni a zrytí Obr. 69 Záhon děvčat s úrodou zeleniny a bylin

44 Obr. 70 Část záhonku dívek s ponechaným porostem růžičkové kapusty v říjnu 2008) 5.2. Výsadba jahodníků Příprava záhonu pro výsev nových porostů jahodníků zkypření půdy, uhrabání, vytyčení řádků, vlastní výsadba nových rostlin. Práce děvčat ročníku Obr. 71 Příprava záhonu před výsadbou jahodníků

45 Obr. 72 Nově osázený záhon 5.3. Výsadba ovocných keřů a stromků Teoretická příprava práce s literaturou, ukázky ilustrací a nákresů, jak správně sázet ovocné keře a stromky. Příprava místa pro výsadbu ovocných keřů rybízu a angreštu a stromků jabloní a třešně, vlastní výsadba keřů a stromků ve dvojicích.

46 Obr Výsadba ovocných keřů a stromků práce děvčat ročníku 5.4. Realizace stavby pařeniště Vyměření místa pro stavbu pařeniště, příprava materiálu k výstavbě, naměření, řezání, natírání prken, montáž pařeniště. Práce chlapců 8. a 9. ročníku pod vedením p. uč. Hanky Obr. 77 Vyměřování plochy a délky prken pro výstavbu pařeniště v září 2008

47 Obr. 78 Stavba pařeniště (říjen 2008) Obr. 79 Nově dokončené pařeniště (konec října 2008) 5.5. Realizace stavby okrasného rybníčku a jeho osázení Návrh osázení rybníčku, volba vhodných vodních rostlin, plán budoucí výsadby rostlin. Umístění rybníčku, postupné napuštění vodou, osázení zvolenými rostlinami. Obr. 80 Juncus Spiralis" - Skřípina Obr. 82 Geum rival - Kuklík

48 Obr. 81 Iris eusata - Kosatce Obr. 84 Eriophorum - Mokřadní tráva Obr. 83 Pleioblastus variegatus - Bambus Obr. 85 Primula rosea - Petrklíč

49 Obr. 86 Iris pseudocorus Kosatec žlutý Obr. 87 Návrh osázení okrasného rybníčku

50 Obr. 88 Rybníček po založení a naplnění vodou (říjen 2008) Obr. 89 Osázení rybníčku zakoupenými rostlinami

51 5.6. Příprava výkopu pro elektrické vedení k vodnímu čerpadlu Naplánování a vlastní výkop pro vedení elektrického přípojky ke studni pro napájení vodního čerpadla. Obr. 90 Výkop pro přívod elektřiny k čerpadlu práce chlapců ročníku 5.7. Učebna v přírodě výroba laviček Výroba laviček se stolkem pro učebnu v přírodě naplánování, vyměření materiálu a vlastní výroba je prací chlapců 6. až 9. ročníku pod vedením p. uč. Hanky v rámci dílenských prací. Obr. 91 Opracování nařezaných prken

52 Obr. 92 a 93 Montáž lavice skupinová práce

53 Obr. 94 Výsledná práce před nalakováním 5.8. Dílčí projekt - třídění odpadu RECYKLOHRANÍ Teoretické poznatky a praktické činnosti související s tříděním odpadů. Projektu se účastní žáci ročníku pod vedením pí. uč. Havlíčkové Výroba krabic na zpětný odběr baterií. Skupinová práce žáků 9. ročníku a PŠ pod vedením p. uč. Hanky a pí. uč. Kubánkové

54 Obr. 95 a 96 - Krabice na sběr baterií 5.9. Dílčí projekt DEN STROMŮ Shrnutí poznatků z přírodopisu o významu stromů a funkci jednotlivých částí rostlinného těla. Výtvarné práce s tematikou stromů obtiskování listů, míchání barev, koláže. Projektu se účastnili žáci ročníku pod vedením pí. uč. Novákové

55

56 Obr Nástěnka jako výstup projektu Den stromů práce vznikly v hodinách VV pod vedením pí. uč. Novákové a pí. uč. Dandové 6. Některé krátkodobé výstupy 6.1. Výtvarné práce dětí s tematikou školní zahrady a rostlin

57 Obr. 102 a 103 Malba akvarelovými barvami v plenéru práce 5. ročníku Obr. 104 Malba akvarelovými barvami Barvy na zahradě

58 Obr. 105 Kombinovaná technika malby temperou a využití barevných víček práce dětí PŠ Obr. 106 Kresba suchým pastelem Školní zahrada

59 Obr Kresba tužkou a fixem Rostliny ze školní zahrady Originály některých výkresů viz PŘÍLOHY 6.2. Práce z přírodnin Využití přírodních materiálů ze školní zahrady k výrobě adventních a vánočních dekorací pro výzdobu školy.

60 Obr. 109 a 110 Vánoční hvězdy z přírodních materiálů práce žáků 6. a 7. ročníku Obr. 111 Adventní věnec - práce dětí ze školní družiny

61 Obr. 112 a 113 Vánoční dekorace práce školní družiny Obr. 114 Smrčky vypěstované na školní zahradě Obr. 115 Vypěstovaný smrček nazdobený jako vánoční stromek papírovými a přírodními ozdobami dětmi z 1. třídy

62 7. Srovnání některých zamýšlených změn a plánů s výsledky práce žáků a vyučujících celé školy 7.1. Nově založená travnatá plocha Obr. 116 a 117 Nově založený trávník v březnu a koncem dubna před prvním sekáním trávy 7.2. Trvalkové záhony

63 Obr Návrh osázení a výsledek realizace osázení trvalkového záhonu v polostínu před nářaďovnou (červen 2007 až květen 2008)

64 Obr. 123 a 124 Návrh a realizace osázení trvalkového záhonu ve stínu u vrat (červen 2007 až květen 2008)

65 Obr. 125 Celkový pohled na tentýž záhon se stínomilnými trvalkami (květen 2008) Obr. 126 Detail tohoto záhonu o měsíc později

66 Obr. 127 a 128 Další část stejné trvalkové výsadby nahoře v květnu, dole v červnu

67 Obr. 129 a 130 Záhon s trvalkami a okrasnými keři nahoře v březnu, dole v květnu

68 7.3. Pařeniště Obr. 131 a 132 Původní pěstební záhon a nově postavené pařeniště na tomtéž místě 7.4. Nová výsadba ovocných keřů

69 Obr. 133 a 134 Nahoře - zbytek starých rybízových keřů, dole nová výsadba angreštů a rybízů 7.5. Skleník

70 Obr. 135 a 136 Využívání skleníku (před opravou na jaře a na podzim 2007)

71 Obr. 137 a 138 Dva pohledy na nově opravený skleník 7.6. Relaxační koutek s ohništěm

72 Obr. 139 a 140 Dva pohledy na totéž místo v září a koncem října Okrasný rybníček

73 Obr. 141 Návrh na osázení okrasného rybníčku

74 Obr Postupná realizace původního záměru

75 8. Fotodokumentace některých materiálů zakoupených k realizaci projektu Obr. 145 Výtvarné potřeby Obr. 146 Materiál pro tisk podkladů a výtvarné práce dětí

76 Obr Meteostanice Obr. 148 Nářaďovna na školním pozemku

77 PŘÍLOHY Originální práce žáků 1. Osevní plány 1.1. Skleník (únor březen) kresba tužkou 1.2. Osevní plán Skleník (únor březen 2008) 1.3. Osevní plán Záhon (březen duben 2008) I Osevní plán Záhon (březen duben 2008) II. 2. Výtvarné návrhy na stavbu obydlí pro užitečné živočichy 2.1. Návrh útočiště pro ježka a hmyz a návrh konstrukce pro ptačí hnízdo 3. Zkouška klíčivosti 3.1. Nákres pokusu s klíčivostí semen 4. Kresby s tématem zahrady 4.1. Kresba tužkou Rostliny I Kresba tužkou Rostliny II Kresba suchým pastelem Školní zahrada 4.4. Kresba suchým pastelem Květiny I Kresba suchým pastelem Květiny II Kresba tuší a malba akvarelem Podzimní úroda

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE ) ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE Název školy: Základní škola a Mateřská škola Radnice, příspěvková organizace Adresa školy: Sídliště 591, Radnice 338 28 E-mail:

Více

Koncepce EVVO. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Koordinátor EVVO: Mgr. Jaromír Cihlář. 394 44 Želiv 220

Koncepce EVVO. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Koordinátor EVVO: Mgr. Jaromír Cihlář. 394 44 Želiv 220 Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov 394 44 Želiv 220 Koncepce : Mgr. Jaromír Cihlář Materiál připomínkovali pedagogičtí pracovníci ZŠ Želiv. 1 Obsah A. Koncepce školy v oblasti environmentální výchovy,

Více

Environmentální výchova - rámcový plán pro rok 2013/2014

Environmentální výchova - rámcový plán pro rok 2013/2014 Environmentální výchova rámcový plán pro rok 2013/2014 Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240 Ředitelka: Mgr. Lenka Králová Garanti: Mgr. Alena Smolíková Koordinátor EVVO, projekt Ekoškola PaedDr.

Více

TECHN H ICKÁ K ZPR P ÁVA V

TECHN H ICKÁ K ZPR P ÁVA V TECHNICKÁ ZPRÁVA PROCHÁZKA KRÁLOVSKOU ZAHRADOU MŠ Studánka, Jablonné v Podještědí --------------------------------------------------- p.č.95/15, k.ú. Markvartice v Podještědí, U školy 194, 471 25 Jablonné

Více

Realizace projektu MALÝ ZAHRADNÍK

Realizace projektu MALÝ ZAHRADNÍK Realizace projektu MALÝ ZAHRADNÍK Projekt ekologické a environmentální výchovy a vzdělávání Mateřská škola Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují Historie a vznik projektu Projekt ekologické a environmentální

Více

Školní vzdělávací program LMŠ Permoník. 1. Permoník Podzimníček volá podzim

Školní vzdělávací program LMŠ Permoník. 1. Permoník Podzimníček volá podzim Školní vzdělávací program LMŠ Permoník 1. Permoník Podzimníček volá podzim Září Máš co jíst permoníku? Děti se učí uvědomovat si skutečnou hodnotu jídla ne v penězích, ale ve vykonané práci. Společné pochopení

Více

Následný plán činnosti Mateřská škola Kobylí. Ruku v ruce s přírodou

Následný plán činnosti Mateřská škola Kobylí. Ruku v ruce s přírodou Následný plán činnosti Mateřská škola Kobylí Název projektu: Ruku v ruce s přírodou Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí Zpracovatel: Blažeja Rusková 1. Východiska a zdůvodnění projektu Žadatel: Místo realizace:

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO. 1. Ekologizace provozu školy

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO. 1. Ekologizace provozu školy ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO Školní program EVVO je součástí koncepce naší školy a prolíná se veškerým školním chováním, výukou i výchovou, provozem školy i mezilidskými vztahy. Hlavním cílem je prosazovat a prohlubovat

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Plán environmentální výchovy

Plán environmentální výchovy ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Plán environmentální výchovy pro školní rok 2014/2015 září 2014 zpracoval: Mgr. Ludmila Poncarová Mgr. Jan Koťuha 1 Plán environmentální výchovy

Více

PL č. 1 Zelenina Spoj čarou název s obrázkem zeleniny.

PL č. 1 Zelenina Spoj čarou název s obrázkem zeleniny. PL č. 1 Zelenina Spoj čarou název s obrázkem zeleniny. BRAMBORY CIBULE MRKEV HRÁŠEK ŘEDKVIČKA 87 SALÁT ČESNEK PAPRIKA OKURKA BROKOLICE 88 PL č. 2 Zdraví z bylin 1. přečti text 2. škrtni špatné odpovědi

Více

I když dne s jsme jenom malé děti, přesto na nás potom záležeti, svoje město jak povedem a kam.

I když dne s jsme jenom malé děti, přesto na nás potom záležeti, svoje město jak povedem a kam. Bílý sníh nás do přírody láká, pospěšme, než začne tát. Půjdem si stavět sněhuláka, budeme pod hradem se koulovat. V létě zase jiné kouzlo tu čeká, pro nás děti je tu život plný krás, svoje rámě bízí nám

Více

Environmentální výchova v naší mateřské škole.

Environmentální výchova v naší mateřské škole. Environmentální výchova v naší mateřské škole. Člověk je ve srovnání s přírodou nedokonalý a každý vnímá přírodu jinak. Důležité je, abychom se my, dospělí zastavili, uvědomili si krásu a bohatství přírody

Více

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta Základní škola Zelená Havířov - Životice Plán EVVO pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta -1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014 ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014 školní družina při Speciální základní škole Skuteč, Rubešova 531 Plán činností školní družiny je zpracován do čtyřech bloků

Více

EKONOMIKA maturitní okruhy státní maturity 2010/2011

EKONOMIKA maturitní okruhy státní maturity 2010/2011 EKONOMIKA maturitní okruhy státní maturity 2010/2011 1. Předmět a členění ekonomie, základní ekonomické otázky, ekonomické systémy. 2. Potřeba, statek, služba, výroba, výrobní faktory, hospodářský proces.

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO Zpracovala: Mgr. Miluše Piklová

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO Zpracovala: Mgr. Miluše Piklová Základní škola praktická a Základní škola speciální Rožmitál pod Třemšínem Komenského 622 ; 262 42 Rožmitál p.tř. tel.318665272 IČO : 71008390; DIČ : 064 71008390; Bank.spoj.:Česká spořitelna č.ú. 0524848379/0800

Více

dopravní značky (dopravní soutěže) chování na silnici BESIP

dopravní značky (dopravní soutěže) chování na silnici BESIP Plán činností ŠD 2014/2015 II. oddělení - Vlastimila Hladová ZÁŘÍ zahájení školního roku poučení o bezpečnosti v ŠD, a v areálu školy seznámení vychovatelky s dětmi seznámení dětí s novým prostředím správné

Více

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044 skola@zsstepanov.cz Plán školy pro školní rok 2013/2014 V minulých letech se začalo na jednotlivých

Více

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ Školní družina při Základní škole, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ výchovně vzdělávací program školní družiny Mgr. Pavel Černý ředitel školy Věra Hodermarská

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

5.9.1 Člověk a svět práce (ČaSP)

5.9.1 Člověk a svět práce (ČaSP) 5.9.1 Člověk a svět práce (ČaSP) 5.9.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje

Více

Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné činnosti ve školní družině

Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné činnosti ve školní družině Rámcový vzdělávací plán ŠD při ZŠ Koryčanské Paseky (školní rok 2014/2015) Vypracován podle školního vzdělávacího programu: Sluníčková škola pro radostné učení Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné

Více

Plán činností ŠD 2014/2015. I. oddělení Bc. Irena Urbanová. Září. Seznamujeme se

Plán činností ŠD 2014/2015. I. oddělení Bc. Irena Urbanová. Září. Seznamujeme se Plán činností ŠD 2014/2015 I. oddělení Bc. Irena Urbanová Září Seznamujeme se 1. 9. Světový den míru 22. 9. Evropský den bez aut 28. 9. Den české státnosti sv. Václav Odpočinkové činnosti Zahájení školního

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Vydán ŘŠ pod Č.: 1/2012 Upraven a schválen pedagogickou radou: Zpracovala: Bc. Vendula Macháčková

Více

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIROMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIROMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory ŠKOLNÍ PLÁN ENVIROMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Vypracovala: Mgr. Zuzana Valešová Ve Všenorech 1. 9 2013 Schválila: Mgr. Renáta Bartoníčková

Více

Dlouhodobé záměry školy v oblasti EVVO 1. Priority a specifika školy ve výchově a vzdělávání Dlouhodobý cíl: 1. Posilujeme pozici EVVO v ŠVP školy Dílčí cíl 1) Integrujeme průřezové téma Environmentální

Více

Příloha č. 8 ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Příloha č. 8 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Žák rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí. Pozoruje a popíše změny v obci a okolí. Rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině. Místo, kde žijeme Poprvé ve škole Naše škola Naše třída O přestávce

Více

PŘÍLOHA Č. 1 K ŠVP ZV PRO ŽÁKA S LMP

PŘÍLOHA Č. 1 K ŠVP ZV PRO ŽÁKA S LMP Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr.šumperk Nádražní 77, 788 32, Staré Město, tel. +420 583 239 230, zsstaremesto@post.cz PŘÍLOHA Č. 1 K ŠVP ZV PRO ŽÁKA S LMP platnost od 1. 9. 2014 Obsah

Více