S B Í R K A U S N E S E N Í

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S B Í R K A U S N E S E N Í"

Transkript

1 R o č n í k S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období Číslo 87 Vydána dne Obsah: Usnesení zastupitelstva města Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá Boleslav za měsíc Návrh na vyhlášení místního referenda Informace o plnění usnesení zastupitelstva města číslo 2579 z Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 7/1 v roce 2012 (účelové využití finančních prostředků dle darovací smlouvy uzavřené se společností ŠKODA AUTO a.s.) Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 7/2 v roce 2012 a poskytnutí investiční dotace společnosti Městské parkovací domy Mladá Boleslav, s.r.o Návrh na přijetí dotace od Ministerstva kultury ČR na Program regenerace MPR a MPZ v roce 2012 a na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 7/3 v r Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 7/4 v roce 2012, navýšení rozpočtu statutárního města a neinvestiční transfer příspěvkové organizaci Městské divadlo Mladá Boleslav Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 7/5 v roce 2012 přijetí účelového finančního daru od společnosti Škoda Auto a.s. a poskytnutí investiční dotace Městské společnosti sportovní a rekreační areály, s.r.o Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 7/6 v roce 2012 přijetí účelového finančního daru od společnosti Škoda Auto a.s. a poskytnutí finančního daru Návrh přijetí účelové dotace na úhradu části nákladů na výpočetní techniku určenou pro koncová pracoviště registru vozidel a na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 7/7 v roce Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 7/8 v roce 2012, navýšení rozpočtu statutárního města a neinvestiční transfer příspěvkové organizaci Městské divadlo Mladá Boleslav Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 7/9 v roce 2012 navýšení rozpočtu statutárního města a neinvestiční transfer Základní škole a Mateřské škole Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvkové organizaci Návrh na rozpočtové opatření č. 7/10 v roce 2012 (územně analytické podklady) 2024

2 2780. Návrh na uzavření kupní smlouvy se společností Městské parkovací domy Mladá Boleslav s. r. o., poskytnutí investiční dotace společnosti Městské parkovací domy Mladá Boleslav s. r. o. a změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 7/11 na parkovací dům na Staroměstském náměstí Návrh na rozpočtové opatření č. 7/12 v roce 2012 (Odtahy vozidel, dopravní obslužnost) Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 7/13 v roce Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 7/14 přijetí dotace přijetí dotace na úhradu lesních hospodářských osnov a za výsadbu min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 7/15 v roce Návrh na snížení příspěvku na činnost příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2012 a změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 7/16 - přesun finančních prostředků z kap. 11 soc. věci na kap. 01 správní odbor a obecní živnostenský úřad, v roce Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 7/17 v roce 2012 a navýšení výdajů Jednotky sboru dobrovolných hasičů Mladá Boleslav Podlázky Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 7/18 v roce 2012 navýšení schváleného rozpočtu města o splátku půjčky od společnosti Kultura města Mladá Boleslav, a.s. a o převod nepoužitých výsledků hospodaření minulých led od společnosti Dům kultury, s.r.o Návrh přijetí dotace z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 7/19 v roce Návrh přijetí dotace z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost Strategický plán rozvoje města Mladá Boleslav a na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 7/20 v roce Návrh na rozpočtové opatření č. 7/21 v roce 2012 (Areál volnočasových aktivit na Staroměstském náměstí) Návrh na navýšení příspěvku Základní škole Dr. Edvarda Beneše, Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvkové organizaci Návrh na spolufinancování projektu Rekonstrukce městského divadla v Mladé Boleslavi, II.etapa, na schválení přijetí dotace a na uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace Návrh na spolufinancování projektu Revitalizace parku Výstaviště, Mladá Boleslav, na schválení přijetí dotace a na uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace Návrh na schválení prodeje bytové jednotky č. 1035/7 v domě čp. 1035, 1036 a 1037 ul. Jičínská v k. ú. Mladá Boleslav (o celkové výměře 69,6 m 2 ) na základě výběrového řízení č. 4/2012/OSMM Návrh na schválení prodeje bytových jednotek č. 773/18, 773/17, 773/19 a 773/20 v domě čp. 773 v Čechově ulici v Mladé Boleslavi na základě výběrového řízení č. 8/2012/OSMM Návrh na schválení prodeje bytové jednotky č. 683/1 v domě čp. 683 a 684 v ul. tř. Václava Klementa v k. ú. Mladá Boleslav (o celkové výměře 51,53 m 2 ) na základě výběrového řízení č. 3/2012/OSMM Návrh na schválení prodeje stp a pp. 1135/21 v katastrálním území Mladá Boleslav (manželé Kocourkovi) 2025

3 2798. Návrh na schválení prodeje pp. 1135/18 v katastrálním území Mladá Boleslav (manželé Votrubcovi) Návrh na zdržení se výkonu předkupního práva jako práva věcného k podílům pp. 672/13 v k. ú. Mladá Boleslav (Jaroslava Hanušová, Ing. Helena Horvátová, Vladimíra Vávrová) Návrh na revokaci usnesení ZM č ze dne a na uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti s omezujícími podmínkami č. UZSVM/SMB/3304/2012-SMBM na bezúplatné nabytí pp. 182/26 v k.ú. Mladá Boleslav (ČR - ÚZSVM) Návrh schválení Souhlasného prohlášení o přechodu pozemků v katastrálním území Chudoplesy a Zvířetnice z vlastnictví České republiky MěNV Mladá Boleslav a Statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví obce Bradlec Návrh schválení budoucího prodeje části pp. 247/1 v k.ú. Mladá Boleslav (RWE Plynoprojekt, s.r.o.) Návrh na schválení prodeje stp a pp. 1119/19 v k.ú. Mladá Boleslav (manželé Kadlasovi Podchlumí) Návrh na schválení směny části pp. 526/36 v k.ú. Mladá Boleslav (Aneta Filipová) Návrh na schválení budoucího prodeje části pp. 1135/1 v k.ú. Mladá Boleslav (ČEZ Distribuce, a.s.) Návrh na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu nemovitosti a smlouvy o budoucím vypořádání podmínek k zajištění realizace stavby Zajištění přístupu k lokalitě Láskov a smlouvy o souhlasu s provedením stavby (Jiří Chládek) Návrh na schválení koupě pp. 588/5 v katastrálním území Podlázky (Mgr. Kateřina Vávrová a Lucie Votavová) Návrh na schválení prodeje pp. 565/3 v k.ú. Mladá Boleslav (Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, Radouč, Mladá Boleslav) Návrh na schválení prodeje stp a pp. 1135/20 v katastrálním území Mladá Boleslav (Simona Mrkosová) Návrh na schválení prodeje části pp. 27/12 v k.ú. Jemníky u Mladé Boleslavi (manželé Svárovští) Návrh na schválení prodeje pp. 534 v k. ú. Podlázky (Ladislav Dutý) Návrh na schválení směny části pp. 343/1 a pp. 1358/1 v k. ú. Mladá Boleslav (manželé Lencovi a Vladislava Hladíková ) Návrh na schválení uzavření Kupní smlouvy č na koupi pozemků v k.ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi, k.ú. Chloumek u Mladé Boleslavi a k.ú. Nepřevázka (ČR Ministerstvo obrany) 2026

4 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne ke zprávě o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá Boleslav za měsíc 2012 b e r e n a v ě d o m í a) plnění rozpočtu za období ve výši ,34 tis. Kč na straně příjmů, čerpání rozpočtu na straně výdajů ve výši ,07 tis. Kč, splátku úvěru Slovanka ve výši tis. Kč, splátku úvěru na VŠ areál Na Karmeli ve výši tis. Kč, splátku investičního úvěru 44 mil. ve výši tis. Kč, splátku investičního úvěru 72 mil. ve výši tis. Kč, splátku jistiny investičního úvěru 180 mil. ve výši tis. Kč a splátku jistiny úvěru Státnímu fondu rozvoje bydlení ve výši 1.052,73 tis. Kč. Konečná splátka překlenovacího úvěru byla uhrazena ve výši ,86 tis. Kč. b) výnosy z podnikatelské činnosti města ve výši 8.512,71 tis. Kč a náklady s ní související ve výši 3.100,89 tis. Kč. c) výnosy z podnikatelské činnosti města zajišťované na mandátní smlouvu firmou DOMOS, s.r.o. ve výši 9.606,76 tis. Kč, a náklady s ní související ve výši 9.305,13 tis. Kč. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na vyhlášení místního referenda I. v y h l a š u j e na základě návrhu přípravného výboru a podle 13 odst. 1, písm. a) zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, místní referendum na území Statutárního města Mladá Boleslav o otázce Souhlasíte s prodejem akcií městského distributora tepla, společnosti Centrotherm Mladá Boleslav a.s., soukromým investorům? a to na den 18. září 2012 od 8.00 hodin do hodin. II. s t a n o v u j e odměny podle 27 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro předsedu okrskové a městské komise ve výši 1.600,- Kč a pro člena okrskové a městské komise ve výši 1.143,- Kč. 2027

5 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne informace o plnění usnesení zastupitelstva města číslo 2579 z b e r e n a v ě d o m í informaci o plnění usnesení zastupitelstva města číslo 2579 z dle textu důvodové zprávy č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 7/1 v roce 2012 (účelové využití finančních prostředků dle darovací smlouvy uzavřené se společností ŠKODA AUTO a.s.) rozpočtové opaření č. 7/1 v roce navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč : - navýšení příjmů: kap. 09, org. 240, par. 2212, položka Přijaté dary neinvestiční - navýšení výdajů: kap. 09, org. 240, par. 3631, položka 5171 Osvit opravy a údržba. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 7/2 v roce 2012 a poskytnutí investiční dotace společnosti Městské parkovací domy Mladá Boleslav, s.r.o. a) rozpočtové opaření č. 7/2 v roce 2012 přesun ve výdajích kapitoly 09 schváleného rozpočtu města Mladá Boleslav na rok 2012 v částce ,- Kč : - snížení výdajů: org. 241, par. 2212, položka 5169 Nákup ostatních služeb (zimní sjízdnost) - navýšení výdajů: org. 241, par. 3745, pol Nákup ostatních služeb (čištění města), částka ,- Kč, org. 240, par. 2212, pol Opravy a udržování (komunikace), částka ,- Kč a 2028

6 org. 241, par. 2219, pol Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám, částka ,- Kč. b) smlouvu o poskytnutí investiční dotace v částce ,- Kč společnosti Městské parkovací domy Mladá Boleslav, s.r.o., se sídlem Mladá Boleslav, Starofarní 152, IČ: na vypracování projektové dokumentace regulace dopravy v klidu ve vybraných částech Mladé Boleslavi, dle přílohy důvodové zprávy. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na přijetí dotace od Ministerstva kultury ČR na Program regenerace MPR a MPZ v roce 2012 a na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 7/3 v r a) přijetí dotace ze státního rozpočtu ve výši Kč od Ministerstva kultury ČR v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2012 (obnova a restaurace náhrobků na židovském hřbitově), b) rozpočtové opatření č. 7/3 v roce 2012: Navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku Kč navýšení příjmů pol. 4116, ÚZ účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - od Ministerstva kultury ČR v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2012 a navýšení výdajů kapitoly 07 odboru stavebního a rozvoje města, a to na org. 2928, par. 3322, ÚZ 34054, pol Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem (Židovská náboženská obec) v částce Kč. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav,rozpočtové opatření č. 7/4 v roce 2012 navýšení rozpočtu statutárního města a neinvestiční transfer příspěvkové organizaci Městské divadlo Mladá Boleslav a) rozpočtové opatření č. 7/4 v roce 2012: navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav o částku Kč - navýšení příjmů dotace Ministerstva kultury na projekt Vlastní umělecká činnost v roce 2012, pol. 4116, ÚZ a navýšení výdajů kapitoly 06, org. 204, par. 3311, pol. 5331, ÚZ (Městské divadlo Mladá Boleslav) 2029

7 b) neinvestiční transfer Městskému divadlu Mladá Boleslav, Palackého 263, Mladá Boleslav, IČ , v částce Kč na projekt Vlastní umělecká činnost v roce 2012 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 7/5 v roce 2012 přijetí účelového finančního daru od společnosti Škoda Auto a.s. a poskytnutí investiční dotace Městské společnosti sportovní a rekreační areály, s.r.o a) přijetí daru účelově vázaných finančních prostředků ve výši ,-- Kč od společnosti ŠKODA AUTO a.s. dle přílohy č. 1, b) rozpočtové opatřením č. 7/5 v roce 2012: navýšení rozpočtu města o částku Kč navýšení příjmů na kap. 06, 3119, pol Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku o částku Kč a navýšení výdajů na kap. 06, org. 302, 3119, pol Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám o částku Kč (Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o) c) poskytnutí investiční dotace Městské společnosti sportovní a rekreační areály, s. r. o., se sídlem Viničná 31, Mladá Boleslav, IČ , ve výši Kč na podporu projektu Zkvalitnění dopravního hřiště při 8. ZŠ v Mladé Boleslavi. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 7/6 v roce 2012 přijetí účelového finančního daru od společnosti Škoda Auto a.s. a poskytnutí finančního daru a) přijetí daru účelově vázaných finančních prostředků ve výši ,-- Kč od společnosti ŠKODA AUTO a.s. dle přílohy č. 1, b) rozpočtové opatření č. 7/6 v roce navýšení rozpočtu města o částku ,--Kč - navýšení příjmů na kap. 06, položce 2321 Přijaté neinvestiční dary: org. 605, 3113 o částku ,-- Kč, org. 603, 3113 o částku ,-- Kč, org. 604, 3113 o částku ,-- Kč, org. 407, 3111 o částku ,-- Kč a navýšení výdajů: 2030

8 kap. 06, org. 605, 3113, pol Základní škola Mladá Boleslav, Dukelská 1112, příspěvková organizace ,-- Kč na vzdělávací projekt Chemie a fyzika nás baví, kap. 06, org. 603, 3113, pol Základní škola Dr. Edvarda Beneše Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace Kč na vzdělávací projekt S technikou je věda hrou, kap. 06, org. 604, 3113, pol Základní škola T.G.Masaryka a Mateřská škola Mladá Boleslav, Svatovítská 574, příspěvková organizace ,-- Kč na vzdělávací projekt Rozvoj podmínek výuky chemie a fyziky pro frontální pokusy a laboratorní práce žáků a kap. 06, org. 407, 3111, pol Mateřská škola Laurinka Mladá Boleslav, Dukelská 1165, příspěvková organizace ,-- Kč na vzdělávací projekt Inovace podmínek pro seznamování dětí s cizím jazykem a užití nových metod při aplikaci projektu Region v jeho části Škoda Auto ; c) poskytnutí finančního daru Základní škole Mladá Boleslav, Dukelská 1112, příspěvkové organizaci, se sídlem Dukelská 1112, Mladá Boleslav, IČ , ve výši ,-- Kč na podporu vzdělávacího projektu Chemie a fyzika nás baví, který příspěvková organizace přijme do rezervního fondu, d) poskytnutí finančního daru Základní škole Dr. Edvarda Beneše Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvkové organizaci, se sídlem Laurinova 905, Mladá Boleslav, IČ , ve výši ,-- Kč na podporu vzdělávacího projektu S technikou je věda hrou, který příspěvková organizace přijme do rezervního fondu, e) poskytnutí finančního daru Základní škole T.G.Masaryka a Mateřské škole Mladá Boleslav, Svatovítská 574, příspěvkové organizaci, se sídlem Svatovítská 574, Mladá Boleslav, IČ , ve výši ,-- Kč na podporu vzdělávacího projektu Rozvoj podmínek výuky chemie a fyziky pro frontální pokusy a laboratorní práce žáků, který příspěvková organizace přijme do rezervního fondu a f) poskytnutí finančního daru Mateřské škole Laurinka Mladá Boleslav, Dukelská 1165, příspěvkové organizaci, se sídlem Dukelská 1165, Mladá Boleslav, IČ , ve výši ,-- Kč na podporu vzdělávacího projektu Inovace podmínek pro seznamování dětí s cizím jazykem a užití nových metod při aplikaci projektu Region v jeho části Škoda Auto, který příspěvková organizace přijme do rezervního fondu. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na přijetí účelové dotace na úhradu části nákladů na výpočetní techniku určenou pro koncová pracoviště registru vozidel a na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 7/7 v roce 2012 rozpočtové opatření č. 7/7 v r navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav o částku ,- Kč Navýšení příjmů na položce 4116 UZ dotace na úhradu části nákladů na výpočetní techniku určenou pro koncová pracoviště registru vozidel Navýšení výdajů na kapitole 01, org. 105, 6171, položce 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek, částka Kč. 2031

9 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 7/8 v roce 2012, navýšení rozpočtu statutárního města a neinvestiční transfer příspěvkové organizaci Městské divadlo Mladá Boleslav a) rozpočtové opatření č. 7/8 v roce 2012: navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav o částku Kč - navýšení příjmů dotace Středočeského kraje, pol. 4122, ÚZ 601 a navýšení výdajů kapitoly 06, org. 204, par. 3311, pol. 5331, ÚZ 601 (Městské divadlo Mladá Boleslav) b) neinvestiční transferem Městskému divadlu Mladá Boleslav, Palackého 263, Mladá Boleslav, IČ , v částce Kč dle smlouvy č. KUL/POD/011052/2012 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 7/9 v roce 2012 navýšení rozpočtu statutárního města a neinvestiční transfer Základní škole a Mateřské škole Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvkové organizaci a) rozpočtové opatření č. 7/9 v roce 2012: navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav o částku Kč navýšení příjmů - dotace Středočeského kraje na realizaci projektu Rozvoj sportu na základní škole, 42 let atletiky, 11 let florbalu pol. 4122, ÚZ 011 a navýšení výdajů kap. 06, org. 606, par. 3113, pol. 5331, ÚZ 011 (Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace) b) neinvestiční transfer Základní škole a Mateřské škole Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvkové organizaci, IČ , ve výši Kč na realizaci projektu Rozvoj sportu na základní škole, 42 let atletiky, 11 let florbalu 2032

10 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na rozpočtové opatření č. 7/10 v roce 2012 (územně analytické podklady) rozpočtové opatření č. 7/10 v roce 2012: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,00 Kč přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 07 OStRM z organizace 3132, par. 3639, pol Územní plán Mladá Boleslav na org. 333 par. 3639, pol územně analytické podklady č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na uzavření kupní smlouvy se společností Městské parkovací domy Mladá Boleslav s. r. o., poskytnutí investiční dotace společnosti Městské parkovací domy Mladá Boleslav s. r. o. a změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 7/11 na parkovací dům na Staroměstském náměstí 1. a) uzavření kupní smlouvy se společností Městské parkovací domy Mladá Boleslav s. r. o. se sídlem Starofarní 152, PSČ , IČ , na projektovou dokumentaci, zjišťovací řízení EIA, zjišťovací archeologický průzkum a ostatní náklady spojené s přípravou výstavby parkovacího domu na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi, dle přílohy důvodové zprávy č. 1 b) poskytnutí investiční dotace společnosti Městské parkovací domy Mladá Boleslav s. r. o. se sídlem Starofarní 152, PSČ , IČ ve výši ,36 Kč na projektovou dokumentaci, zjišťovací řízení EIA, zjišťovací archeologický průzkum a ostatní nálady spojené s přípravou výstavby parkovacího domu na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi, dle přílohy důvodové zprávy č rozpočtové opatření č. 7/11 v roce 2012: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,36 Kč - navýšení příjmů kap. 07, org. 3302, par. 3639, pol příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku a navýšení výdajů o ,36 Kč kap. 07, org. 3302, par. 3639, pol investiční dotace společnosti Městské parkovací domy Mladá Boleslav s. r. o., se sídlem Starofarní 152, Mladá Boleslav, IČ: na úhradu projektové dokumentace, zjišťovacího řízení EIA, zjišťovací archeologický průzkum a ostatní náklady spojené s přípravou výstavby parkovacího domu na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi 2033

11 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na rozpočtové opatření č. 7/12 v roce 2012 (Odtahy vozidel, dopravní obslužnost) rozpočtové opatření č. 7/12 v roce 2012, změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,00 Kč - přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 09 ODSH z organizace 240, par. 2212, pol MK opravy a údržba na org. 240, par. 2229, pol odtahy vozidel v částce ,00 Kč a na org. 241, par. 2221, pol Transcentrum dopravní obslužnost v částce ,00 Kč. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 7/13 v roce 2012 změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 7/13 v roce 2012: navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav o částku Kč - navýšení příjmů kap. 06, org. 212, par. 3314, pol odvody příspěvkových organizací a navýšení výdajů kap. 07, org. 351, par. 3314, pol akce Knihovna města Mladá Boleslav výtah č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 7/14 přijetí dotace přijetí dotace na úhradu lesních hospodářských osnov a za výsadbu min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin rozpočtové opatření č. 7/14 v roce 2012: Navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav 2034

12 a) o částku Kč navýšení příjmů o dotaci pol ÚZ náklady při vyhotovení lesních hospodářských osnov a navýšení výdajů kap org. 999, par pol. 6119, ÚZ 29516; b) o částku Kč - navýšení příjmů o dotaci pol. 4116, ÚZ na částečnou úhradu zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostů a navýšení výdajů kap. 08, par. 1036, ÚZ 29004, pol neinvestiční transfery právnickým osobám (za výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin) č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 7/15 v roce 2012 rozpočtové opatření č. 7/15 v roce 2012: a) navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav o částku ,50 Kč - navýšení příjmů na kapitole 01, organizaci 230, paragraf 3725, položce 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - příspěvek od společnosti EKO-KOM, a.s. na zajištění zpětného odběru a využití odpadů a navýšení výdajů na kapitole 01, organizaci 230: paragraf 3725, položka 5169 nákup ostatních služeb - zabezpečení tříděného odpadu o částku ,50 Kč; paragraf 3722, položka 5169 nákup ostatních služeb - zajištění provozu sběrných míst o částku ,-- Kč b) přesun finančních prostředků v objemu ,- Kč z kapitoly 01, organizace 230, paragraf 3725, položka 5169 zabezpečení tříděného odpadu na kapitolu 10 OŘP, organizaci 3, paragraf 3299, ÚZ 33006, položku 5011 platy - předfinancování Projektu Region bezpečného internetu: Rozvoj kompetencí pracovníků škol v oblasti ICT (Information and communication technology) a online bezpečnosti a prevence sociálně patologických jevů spojených s užíváním internetu ve Středočeském kraji v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na snížení příspěvku na činnost příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2012 a změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 7/16 přesun finančních prostředků z kap. 11 soc. věci na kap. 01 správní odbor a obecní živnostenský úřad, v roce

13 a) snížení příspěvku na činnost příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2012 o částku ,-- Kč, b) rozpočtové opatření č. 7/16 v r. 2012: změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav o částku ,-- Kč přesun finančních prostředků z kap. 11, org. 373, par.4351, pol Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, neinvestiční příspěvek na kap. 01, org. 105, par. 6171, pol Výpočetní technika (obnova počítačových serverů). č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 7/17 v roce 2012 a navýšení výdajů Jednotky sboru dobrovolných hasičů Mladá Boleslav - Podlázky rozpočtové opaření č. 7/17 v roce navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč : - navýšení příjmů, kap. 01, org. 101, par. 5512, položka 2111 příjmy z poskytovaných služeb - navýšení výdajů: kap. 01, org. 101, par. 5512, pol služby, školení a vzdělávání o částku 3 500,- Kč kap. 01, org. 101, par. 5512, pol opravy a udržování o částku ,- Kč č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 7/18 v roce 2012 navýšení schváleného rozpočtu města o splátku půjčky od společnosti Kultura města Mladá Boleslav, a.s. a o převod nepoužitých výsledků hospodaření minulých led od společnosti Dům kultury, s.r.o. rozpočtové opatření č. 7/18 v r navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav o částku ,26 Kč: Navýšení příjmů na kapitole 07, org. 213, 3392, položka 2412 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů právnických osob (Kultura města 2036

14 Mladá Boleslav, a.s.) v částce ,26 Kč a na kapitole 02, org. 222, 6310, položka 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend (Dům kultury, s.r.o.) v částce ,00 Kč. Navýšení výdajů na kapitole 01, org. 105, 6171, položce 5172 Programové vybavení (drobný nehmotný majetek), částka Kč ,00 Kč a na položce 6111 Programové vybavení (dlouhodobý nehmotný majetek), částka ,26 Kč. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na přijetí dotace z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 7/19 v roce 2012 a) přijetí dotace ve výši ,77 Kč z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost na projekt Implementace procesního a projektového řízení na Magistrátu města Mladá Boleslav, registrační číslo CZ 1.04/4.1.01/ , b) rozpočtové opatření č. 7/19 v r navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav o částku ,77 Kč: Navýšení příjmů na položce 4116 Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu, ÚZ a navýšení výdajů na kapitole 01, org. 105, 6171, pol Programové vybavení (dlouhodobý nehmotný majetek), částka Kč, pol Výpočetní technika (obnova počítačových serverů), částka Kč a pol Nákup materiálu (pro výpočetní techniku), částka ,77 Kč. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu přijetí dotace z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost Strategický plán rozvoje města Mladá Boleslav a na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 7/20 v roce 2012 I. a) přijetí dotace ve výši ,36 Kč z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost na projekt Zpracování a aplikace Strategického plánu rozvoje města Mladá Boleslav, registrační číslo CZ 1.04/4.1.01/ , b) rozpočtové opatření č. 7/20 v r navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav o částku ,36 Kč: 2037

15 Navýšení příjmů na položce 4116 Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu, ÚZ a navýšení výdajů na kapitole 10, 6171, pol Nákup ostatních služeb (příprava projektů). vedoucímu ekonomického odboru neprodleně realizovat výše uvedené usnesení. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na rozpočtové opatření č. 7/21 v roce 2012 (Areál volnočasových aktivit na Staroměstském náměstí) rozpočtové opatření č. 7/21 v roce 2012: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 07 OStRM z: org. 380, par. 2219, pol chodníky Jičínská, Jaselská ,- Kč org. 5220, par. 3639, pol revitalizace Nový park ,- Kč org. 3018, par. 2212, pol Přemostění Jizery ,- Kč na organizaci 3302, par. 3639, pol Areál volnočasových aktivit na Staroměstském náměstí č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na navýšení příspěvku Základní škole Dr. Edvarda Beneše, Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvkové organizaci navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2012 Základní škole Dr. Edvarda Beneše, Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvkové organizaci, IČ o částku Kč na dovybavení školy. č

16 Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na spolufinancování projektu Rekonstrukce městského divadla v Mladé Boleslavi, II.etapa, na schválení přijetí dotace a na uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace I. a) předfinancování projektu Rekonstrukce městského divadla v Mladé Boleslavi, II.etapa (reg. č. CZ.1.15/3.1.00/1a.01442), jehož celkové náklady činí ,08 Kč, z rozpočtu města a s úhradou této částky, odpovídající 100 % celkových způsobilých výdajů projektu z rozpočtu města b) spolufinancování projektu Rekonstrukce městského divadla v Mladé Boleslavi, II.etapa (reg. č. CZ.1.15/3.1.00/1a.01442) ve výši ,76 Kč c) přijetí dotace ve výši ,32 Kč na projekt Rekonstrukce městského divadla v Mladé Boleslavi, II.etapa (reg. č. CZ.1.15/3.1.00/1a.01442) od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, se sídlem Karlovo náměstí 313/8, Praha 2, IČ d) uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt Rekonstrukce městského divadla v Mladé Boleslavi, II.etapa (reg. č. CZ.1.15/3.1.00/1a.01442) s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy, se sídlem Karlovo náměstí 313/8, Praha 2, IČ , dle přílohy tohoto materiálu vedoucímu odboru řízení projektů zajistit neprodleně realizaci usnesení č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na spolufinancování projektu Revitalizace parku Výstaviště, Mladá Boleslav, na schválení přijetí dotace a na uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace I. a) předfinancování projektu Revitalizace parku Výstaviště, Mladá Boleslav (reg. č. CZ.1.15/3.1.00/1a.01441), jehož celkové náklady činí ,03 Kč, z rozpočtu města a s úhradou této částky, odpovídající 100 % celkových výdajů projektu z rozpočtu města b) spolufinancování projektu Revitalizace parku Výstaviště, Mladá Boleslav (reg. č. CZ.1.15/3.1.00/1a.01441) ve výši ,92 Kč c) přijetí dotace ve výši ,11 Kč na projekt Revitalizace parku Výstaviště, Mladá Boleslav (reg. č. CZ.1.15/3.1.00/1a.01441) od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, se sídlem Karlovo náměstí 313/8, Praha 2, IČ d) uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt Revitalizace parku Výstaviště, Mladá Boleslav (reg. č. CZ.1.15/3.1.00/1a.01441) s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy, se sídlem Karlovo náměstí 313/8, Praha 2, IČ , dle přílohy tohoto materiálu 2039

17 II. u k l á d á vedoucímu odboru řízení projektů zajistit neprodleně realizaci usnesení č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení prodeje bytové jednotky č. 1035/7 v domě čp. 1035, 1036 a 1037 ul. Jičínská v k. ú. Mladá Boleslav (o celkové výměře 69,6 m 2 ) na základě výběrového řízení č. 4/2012/OSMM I. prodej bytové jednotky č. 1035/7 o celkové výměře podlahové plochy 69,6 m 2 nacházející se ve 3. nadzemním podlaží budovy č.p sestávající z domů č.p. 1035, 1036 a 1037 v ulici Jičínská v části obce Mladá Boleslav III, postavených na pozemcích stp o výměře 215 m 2, stp o výměře 212 m 2 a stp o výměře 213 m 2 spolu s příslušným podílem 696/21756 na společných částech těchto domů a s příslušným podílem 696/21756 na zastavěných pozemcích stp. 2548, 2549 a 2550, vše zapsané na LV č. 6559, v k.ú. Mladá Boleslav do společného jmění manželům panu Mgr. Mateji Dvořákovi, nar. xxx, trvale bytem xxx a paní Ing. Pavle Dvořákové, nar. xxx, trvale bytem xxx., za cenu ,- Kč, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje ve výši 3.000,- Kč a za zpracování znaleckého posudku ve výši 2.500,- Kč vedoucímu odboru správy majetku města zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení prodeje bytových jednotek č. 773/18, 773/17, 773/19 a 773/20 v domě čp. 773 v Čechově ulici v Mladé Boleslavi na základě výběrového řízení č. 8/2012/OSMM I. 1. prodej bytové jednotky č. 773/18 o celkové výměře 29,1 m 2 nacházející se ve 2. nadzemním podlaží budovy č.p. 773 v ul. Čechova v části obce Mladá Boleslav II, postavené na pozemku stp o výměře 565 m 2 spolu s příslušným podílem 291/10476 na 2040

18 společných částech tohoto domu a s příslušným podílem 291/10476 na zastavěném pozemku stp. 2639, vše zapsané na LV č , v k.ú. Mladá Boleslav, do společného jmění manželů Romana Borkovce, nar. xxx a Ivy Borkovcové, nar. xxx, oba bytem xxx za kupní cenu ve výši ,- Kč, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje ve výši 3.100,- Kč, 2. prodej bytové jednotky č. 773/17 o celkové výměře 29,3 m 2 nacházející se ve 2.nadzemním podlaží budovy č.p. 773 v ul. Čechova v části obce Mladá Boleslav II, postavené na pozemku stp o výměře 565 m 2 spolu s příslušným podílem 293/10476 na společných částech tohoto domu a s příslušným podílem 293/10476 na zastavěném pozemku stp. 2639, vše zapsané na LV č , v k.ú. Mladá Boleslav, do společného jmění manželů Romana Borkovce, nar. xxx a Ivy Borkovcové, nar. xxx, oba bytem xxx za kupní cenu ve výši ,- Kč, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje ve výši 3.100,- Kč, 3. prodej bytové jednotky č. 773/19 o celkové výměře 29,1 m 2 nacházející se ve 2.nadzemním podlaží budovy č.p. 773 v ul. Čechova v části obce Mladá Boleslav II, postavené na pozemku stp o výměře 565 m 2 spolu s příslušným podílem 291/10476 na společných částech tohoto domu a s příslušným podílem 291/10476 na zastavěném pozemku stp. 2639, vše zapsané na LV č , v k.ú. Mladá Boleslav, do společného jmění manželů Josefa Hanzla, nar. xxx a Jitky Hanzlové, nar. xxx, oba bytem xxx za kupní cenu ve výši ,- Kč, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje ve výši 3.100,- Kč, 4. prodej bytové jednotky č. 773/20 o celkové výměře 29,1 m 2 nacházející se ve 2.nadzemním podlaží budovy č.p. 773 v ul. Čechova v části obce Mladá Boleslav II, postavené na pozemku stp o výměře 565 m 2 spolu s příslušným podílem 291/10476 na společných částech tohoto domu a s příslušným podílem 291/10476 na zastavěném pozemku stp. 2639, vše zapsané na LV č , v k.ú. Mladá Boleslav, do společného jmění manželů Josefa Hanzla, nar. xxx a Jitky Hanzlové, nar. xxx, oba bytem xxx za kupní cenu ve výši ,- Kč, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje ve výši 3.100,- Kč, 5. s uložením povinnosti vedoucímu odboru správy majetku města zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližší schůzi rady města vedoucímu odboru správy majetku města zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení prodeje bytové jednotky č. 683/1 v domě čp. 683 a 684 v ul. tř. Václava Klementa v k. ú. Mladá Boleslav (o celkové výměře 51,53 m 2 ) na základě výběrového řízení č. 3/2012/OSMM I. prodej bytové jednotky č. 683/1 o celkové výměře 51,5 m 2 nacházející se v suterénu domů č.p. 683 a 684 na tř. Václava Klementa v části obce Mladá Boleslav II, postavené na 2041

19 pozemcích stp o výměře 216 m 2 a stp o výměře 216 m 2 spolu s příslušným podílem 515/17149 na společných částech těchto domů a s příslušným podílem 515/17149 na zastavěných pozemcích stp a 2251, vše zapsané na LV č , v k.ú. Mladá Boleslav, panu Zdeňku Štěpánkovi, nar. xxx, bytem xxx za cenu ,- Kč, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje ve výši 3.750,- Kč vedoucímu odboru správy majetku města zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení prodeje stp a pp. 1135/21 v katastrálním území Mladá Boleslav (manželé Kocourkovi) I. prodej nemovitostí v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do společného jmění manželů Karla Kocourka, nar. xxx a Ireny Kocourkové, nar. xxx, společně bytem xxx, za cenu 250,--Kč/m 2 a to: - stavební parcely 7105 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 73 m 2 (pozemek pod domem čp. 25 ve vlastnictví manželů Kocourkových) - pozemkové parcely 1135/21 (orná půda) o výměře 412 m 2 vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedáni ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení prodeje pp. 1135/18 v katastrálním území Mladá Boleslav (manželé Votrubcovi) I. prodej pozemkové parcely 1135/18 (orná půda) o výměře 461 m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do společného jmění manželů pana Milana Votrubce, nar. xxx a paní Zdenky Votrubcové, nar. xxx, společně bytem xxx, za cenu 270,--Kč/m 2 za účelem užívání pozemku jako zahrádky a k rekreaci. 2042

20 vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM - č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na zdržení se výkonu předkupního práva jako práva věcného k podílům pp. 672/13 v k. ú. Mladá Boleslav (Jaroslava Hanušová, Ing. Helena Horvátová, Vladimíra Vávrová) I. zdržení se výkonu předkupního práva jako práva věcného ke spoluvlastnickým podílům pp. 672/13 (ostatní plocha - zeleň) o celkové výměře 647 m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav: - k podílu 1/16 pp. 672/13 ve vlastnictví Jaroslavy Hanušové, nar. xxx, bytem xxx - k podílu 1/32 pp. 672/13 ve vlastnictví Ing. Heleny Horvátové, nar. xxx, bytem xxx - k podílu 1/32 pp. 672/13 Vladimíry Vávrové, nar. xxx, bytem xxx které hodlají převést do vlastnictví jiného vlastníka s tím, že předkupní právo jako právo věcné ve prospěch Statutárního města Mladá Boleslav, zůstane zachováno. vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na revokaci usnesení ZM č ze dne a na uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitost s omezujícími podmínkami č. UZSVM/SMB/3304/2012-SMBM na bezúplatné nabytí pp. 182/26 v k.ú. Mladá Boleslav (ČR - ÚZSVM) I. r e v o k u j e své usnesení č ze dne v plném rozsahu II. 2043

21 uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí s omezujícími podmínkami č. UZSVM/SMB/3304/2012-SMBM na bezúplatný převod pozemkové parcely 182/26 (ostatní plocha zeleň) o výměře 1089 m 2 v k.ú. Mladá Boleslav z majetku České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ , se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, do vlastnictví Statutárního města Mladá Boleslav dle přiloženého smluvního dokumentu (příloha č. 1) I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení Souhlasného prohlášení o přechodu pozemků v katastrálním území Chudoplesy a Zvířetice z vlastnictví České republiky MěNV Mladá Boleslav a Statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví obce Bradlec I. učinění (uzavření) Souhlasného prohlášení o přechodu pozemků v katastrálním území Chudoplesy a Zvířetice mezi Statutárním městem Mladá Boleslav a Obcí Bradlec dle přiloženého smluvního dokumentu vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení budoucího prodeje části pp. 247/1 v k.ú. Mladá Boleslav (RWE Plynoprojekt, s.r.o.) n e 2044

22 budoucí prodej části pozemkové parcely 247/1 (ostatní plocha zeleň) o výměře do 110 m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví společnosti RWE Plynoprojekt, s.r.o., IČ , se sídlem U Plynárny 223/42, Michle, Praha 4, PSČ , za cenu 350,- Kč/m 2 s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje a za účelem výstavby regulační stanice zemního plynu v podobě dle doporučení architektonické rady. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení prodeje stp a pp. 1119/19 v k.ú. Mladá Boleslav (manželé Kadlasovi Podchlumí) I. prodej nemovitostí v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do společného jmění manželů Pavla Kadlase, nar. xxx a Ireny Kadlasové, nar. xxx, společně bytem xxx, za kupní cenu 250,--Kč/m 2 a to: - stavební parcely 6529 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 64 m 2 (pozemek pod domem čp. 105 ve vlastnictví paní Kadlasové) - pozemkové parcely 1119/19 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře 286 m 2 vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení směny části pp. 526/36 v k.ú. Mladá Boleslav (Aneta Filipová) I. směnu části pozemkové parcely 526/36 (ostatní plocha ostatní komunikace) o výměře 3 m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav (dle nového GP č /2012 díl b bude oddělen z pp. 526/36 a následně přisloučen k stp. 631/2) z majetku statutárního města Mladá Boleslav, IČ , Komenského nám. 61, Mladá Boleslav do vlastnictví paní Anety Filipové, nar. xxx, trvale bytem xxx za část stavební parcely 631/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 4 m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav (dle nového GP č /2012 díl a bude oddělen z stp. 631/2 a následně 2045

23 přisloučen k pp. 526/36) z majetku paní Anety Filipové, nar. xxx, trvale bytem xxx do vlastnictví statutárního města Mladá Boleslav, IČ , Komenského nám. 61, Mladá Boleslav bez doplatku rozdílu výměry takto směňovaných nemovitostí a za podmínky, že pobořené zděné oplocení nacházející se na stp 631/2 v katastrálním území Mladá Boleslav bude včetně základů na náklady vlastníka, paní Anety Filipové, opraveno. vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení budoucího prodeje části pp. 1135/1 v k.ú. Mladá Boleslav (ČEZ Distribuce, a.s.) I. budoucí prodej části pozemkové parcely 1135/1 (orná půda) o výměře do 80 m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ , se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín, PSČ , za cenu 250,- Kč/m 2 s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje a za účelem výstavby nové transformační stanice (BETONBAU UF 3066 ) rámci stavby nového silnoproudého rozvodu nazvané Bezděčín, Hejtmánka PZ kvn, TS pro CTP dle přiloženého smluvního dokumentu (příloha č. 1). vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu nemovitosti a smlouvy o budoucím vypořádání podmínek k zajištění realizace stavby Zajištění přístupu k lokalitě Láskov a smlouvy o souhlasu s provedením stavby (Jiří Chládek) 2046

24 I. uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu nemovitosti a smlouvy o budoucím vypořádání podmínek k zajištění realizace stavby Zajištění přístupu k lokalitě Láskov a smlouvy o souhlasu s provedením stavby mezi Jiřím Chládkem, nar. xxx, bytem xxx (jako budoucím převodcem) a Statutárním městem Mladá Boleslav (jako budoucím nabyvatelem) dle přiloženého smluvního dokumentu (příloha č. 1) vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení koupě pp. 588/5 v katastrálním území Podlázky (Mgr. Kateřina Vávrová a Lucie Votavová) I. koupi pozemkové parcely 588/5 (trvalý travní porost) o výměře 361 m 2 v katastrálním území Podlázky ve spoluvlastnictví Mgr. Kateřiny Vávrové, nar. xxx, bytem xxx a Lucie Votavové, nar. xxx, bytem xxx, do vlastnictví statutárního města Mladá Boleslav za účelem narovnání majetkoprávních vztahů, za kupní cenu ve výši 100,-- Kč/m 2 vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení prodeje pp. 565/3 v k.ú. Mladá Boleslav (Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, Radouč, Mladá Boleslav) I. 2047

25 prodej pozemkové parcely 565/3 (ostatní plocha zeleň) o výměře 684 m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu, Radouč, Mladá Boleslav, IČ , se sídlem TGM 1069, Mladá Boleslav za cenu 250,- Kč/m 2 s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení prodeje stp a pp. 1135/20 v katastrálním území Mladá Boleslav (Simona Mrkosová) I. prodej nemovitostí v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví Simony Mrkosové, nar. xxx, bytem xxx, za cenu 250,--Kč/m 2 a to: - stavební parcely 7113 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 73 m 2 (pozemek pod domem čp. 25 ve vlastnictví paní Mrkosové) - pozemkové parcely 1135/20 (orná půda) o výměře 457 m 2 vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení prodeje části pp. 27/12 v k.ú. Jemníky u Mladé Boleslavi (manželé Svárovští) I. prodej části pozemkové parcely 27/12 (ostatní plocha ostatní komunikace) o výměře do 40 m 2 v katastrálním území Jemníky u Mladé Boleslavi z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do společného jmění manželů Karla Svárovského, nar. xxx, bytem xxx a Ivy Svárovské, nar. xxx, bytem xxx, za cenu 300,- Kč/m 2 s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje a s tím, že výměra převáděné části pozemku bude stanovena příslušným geometrickým plánem. 2048

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 96 Vydána dne 19.10.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3011. Návrh na spolufinancování projektu Revitalizace

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 117 Vydána dne 26.4.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3794. Návrh na úhradu podílu nákladů na revitalizaci

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 76 Vydána dne 25.5.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2453. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 123 Vydána dne 28.8.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4084. Zpráva o vyřízení interpelací 4085. Zpráva o

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 79 Vydána dne 29. srpna 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2479. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009 Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 126 Vydána dne 25.9.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4214. Zpráva o vyřízení interpelací 4215. Návrh na změnu

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 12 Vydána dne 2. února 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 242. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených na jednání

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 6 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2014-2018 Číslo 55 Vydána dne 29. 1. 2016 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1668. Návrh na zřízení výboru pro spolupráci se ŠKODA

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 70 Vydána dne 23.4.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. Zpráva o vyřízení interpelací 2299. Zápis o kontrole

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 102 Vydána dne 14.12.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3270. Návrh na zajištění rozpočtových opatření v závěru

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 44 Vydána dne 21.10.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1480. Zpráva o vyřízení interpelací 1481. Návrh na

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 986 ze dne 14.12.2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 986 ze dne 14.12.2015 č.j.: 1052/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 986 ze dne 14.12.2015 Úprava rozpočtu roku 2015 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 41 Vydána dne 23.9.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1357. Zpráva o vyřízení interpelací 1358. Návrh na změnu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 11 Vydána dne 28.1.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 337. Zpráva o vyřízení interpelací 338. Zpráva o činnosti

Více

11/1.2 Zpráva o ověření zápisu

11/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í z 11. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě konané dne 21. 06. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 11/1.1 Program 11. zasedání ZM program

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 28.01.2008 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938.

U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 28.01.2008 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938. U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 28.01.2008 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938. 558 / 12 / 08 Návrhová komise z v o l i l o návrhovou komisi ve

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 7 Vydána dne 22.12.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 217. Zpráva o vyřízení interpelací 218. Návrh na navýšení

Více

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října

Více

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012 R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 110 Vydána dne 1.3.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3529. Zpráva o vyřízení interpelací 3530. Návrh na odvolání

Více

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 66 Vydána dne 26.3.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2185. Zpráva o vyřízení interpelací 2186. Doplnění návrhu

Více

U S N E S E N Í Z 10. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE 13. 12. 2011. Zastupitelstvo MČ. v o l í. paní Hilmarová Petra

U S N E S E N Í Z 10. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE 13. 12. 2011. Zastupitelstvo MČ. v o l í. paní Hilmarová Petra U S N E S E N Í Z 10. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE 13. 12. 2011 Zastupitelstvo MČ návrhový výbor ve složení ověřovatele zápisu: zapisovatele následující program: pan Vraný

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 4 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 160 Vydána dne 25.4.2014 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5286. Zpráva o vyřízení interpelací 5287. Protokol

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 4 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 153 Vydána dne 28.2.2014 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5015. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

z 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova

z 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova v Kulturním domě RADOST v Havířově Č.jed. KP/2096/Rch/2014 V Havířově dne 29.1.2014 Zapsala: Veronika Richterová DiS., odd. kancelář primátora

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 7 Vydána dne 22. prosince 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 7 Vydána dne 22. prosince 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 7 Vydána dne 22. prosince 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 134. k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav na rok

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 107 Vydána dne 24.4.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3530. ke zprávě o vyřízení interpelací 3531. k návrhu

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z IX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 22.10.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/IX/15: ZM schvaluje program dnešního

Více

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 9.

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. ze 62. schůze Rady města, konané dne 14. ledna 2010

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. ze 62. schůze Rady města, konané dne 14. ledna 2010 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ ze 62. schůze Rady města, konané dne 14. ledna 2010 Rada města Klášterce nad Ohří projednala následující body: Usn. č. 2777/62/2010 volí ověřovatele zápisu

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 03.03.2014

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 Číslo 54 Usnesení zastupitelstva města 1798. Zpráva o vyřízení interpelací S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Obsah: 1799. Návrh Obecně závazné vyhlášky o

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 83 Vydána dne 25. září 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2595. k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav,

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č.

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. 05/2011 a 06/2011 1. Rozpočtové opatření č. 05/2011 dle důvodové zprávy. Příjmy

Více

z v o l i l o návrhovou komisi ve složení: Bc. Radoslav Kacerovský, DiS., Bc. Irena Ravandi, DiS., Ing. Jan Babor. 217 / 7 / 15 07/03 07/03

z v o l i l o návrhovou komisi ve složení: Bc. Radoslav Kacerovský, DiS., Bc. Irena Ravandi, DiS., Ing. Jan Babor. 217 / 7 / 15 07/03 07/03 U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 08.06.2015 v zasedací místnosti č. 410 na Husově náměstí, č.p. 2938. 215 / 7 / 15 Návrhová komise z v o l i l o návrhovou komisi ve složení:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 25. září 2006

U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 25. září 2006 Město Trutnov - Zpracováno dne : 25.09.2006 U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 25. září 2006 OBSAH Kontrola usnesení 2006-234/5 Kontrola plnění usnesení ZM Mgr. Adamec Majetek města

Více

Návrh závěrečného účtu Městyse Nehvizdy za rok 2013 sestavený ke dni 31. 12. 2013

Návrh závěrečného účtu Městyse Nehvizdy za rok 2013 sestavený ke dni 31. 12. 2013 Návrh závěrečného účtu Městyse Nehvizdy za rok 2013 sestavený ke dni 31. 12. 2013 Údaje o organizaci Kontaktní údaje Identifikační číslo 00240524 Název městys Nehvizdy Ulice, č. p. Pražská 255 Obec Nehvizdy

Více

Z á p i s č. 18 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 2. 2009

Z á p i s č. 18 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 2. 2009 Z á p i s č. 18 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 2. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny Původní návrh programu: 1) Zahájení, určení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu z minulého

Více

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 18/1.1 Program 18. zasedání

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Přehled usnesení [43/RM/9.12.2013]

Přehled usnesení [43/RM/9.12.2013] Page 1 of 7 Usnesení z 43. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 9.12. 2013 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/43/RM/2013 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná

Více

U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera.

U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 1459 / 27 / 12 19/07 19/07 Ceník Technických služeb Tábor s. r. o. pro rok 2012 v působnosti

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 515 ze dne 25.06.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 515 ze dne 25.06.2014 č.j.: 559/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 515 ze dne 25.06.2014 Úprava rozpočtu městské části Praha 3 roku 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 144 Vydána dne 21. dubna 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3560. ke zprávě o činnosti finančního výboru za rok 2005 3561.

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM.

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM. ZÁPIS Z 18. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 03.09.2012 Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM. Starosta Ing. Jiří Houdek zahájil jednání v 18:02 hodin, přivítal členy zastupitelstva,

Více

Z á p i s P R O G R A M

Z á p i s P R O G R A M Městský úřad Kolín Z á p i s ze 142. schůze Rady města Kolína, konané dne 15. 3. 2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně Přítomni: p. Buřič, Mgr. Pekárek, MUDr. Navrátil, J. Plašil,

Více

Usnesení. z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. února 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. února 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. února 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 16/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 24. června 2010

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 24. června 2010 USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 24. června 2010 K bodu č. 1/ Úvod usnesení Usnesení ZM č. 104/2010 ZM schvaluje program jednání s úpravou dle diskuse. (Hlasování: 21/0/0) K bodu č.

Více

Město HORNÍ SLAVKOV. Z Á P I S (anonymizovaný)

Město HORNÍ SLAVKOV. Z Á P I S (anonymizovaný) Město HORNÍ SLAVKOV Z Á P I S (anonymizovaný) z V. zasedání Zastupitelstva města v Horním Slavkově, konaného dne 04. listopadu 2013 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Horním Slavkově

Více

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček.

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček. USNESENÍ 17. schůze Rady města Vítkova konané dne 1. září 2015 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 571/17 do č. 621/17) Rada města: 571/17 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 31 Vydána dne 1.7.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1063. Zpráva o vyřízení interpelací 1064. Návrh závěrečného

Více

Soubor usnesení - 5/ZM/2013

Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Konáno dne: 29.5.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 5/121/ZM/13 - Návrhová komise

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 25.6.2009

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 25.6.2009 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 25.6.2009 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 4. zasedání zastupitelstva města,

Více

Usnesení. 4941 Schválení ověřovatelů zápisu 85. schůze RM Karviné konané dne 21.09.2010

Usnesení. 4941 Schválení ověřovatelů zápisu 85. schůze RM Karviné konané dne 21.09.2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 85. schůze Rady města Karviné konané dne 21.09.2010 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4941 Schválení

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 Usnesení č. 507 /15-563 /15 507/15 Volba návrhové komise 508/15 Schválení programu 509/15 Schválení programu 510/15

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 9. 12. 2015 od 16:00 hodin

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 6. září 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 14. jednání datum konání: 18.05.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 14. jednání datum konání: 18.05.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 14. jednání datum konání: 18.05.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 18.05.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0265/RM14/2015 oiop - dodatek č. 1 - VZ "Revitalizace areálu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 Příloha č. j. EO/457/2008 ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY za rok 2007 Zpracovala: Jitka Teichmanová Jihlava, dne 21. 3. 2008-0 - Obsah 1. Úvod 1 2. Plnění rozpočtu 3 2.1. Seznam rozpočtových

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL FINANCOVÁNÍ 152 400 000 Kč 170 200 000 Kč - 17 800 000 Kč 17 800 000 Kč Na úhradu schodku hospodaření budou použity přebytky hospodaření

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 30.5.2016 323/13/RM/2016 Úprava ceníku - pozemky zastupitelstvu města schválit návrh

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 REKAPITULACE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2015 POL TEXT NÁVRH ROZPOČTU I. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy 117 150 000,00 2. Nedaňové příjmy 17 100 500,00 3. Kapitálové

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu

U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu Zastupitelstvo města: 112/VII./2011 zprávu o činnosti Rady města Kunovice od VI.

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 7. října 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala:

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková Usnesení ze 45. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. září 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 45/01 Ztráty a nálezy Rada města schvaluje bezúplatný převod 1 ks jízdního

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 9. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 1. 6. 2015 od 16.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1.

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.11.2009

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.11.2009 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.11.2009 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

6. zasedání ZM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE 09. 12. 2015

6. zasedání ZM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE 09. 12. 2015 Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, dne 09. 12. 2015 Pořadové a organizační zabezpečení 6. zasedání Zastupitelstva města Rychvald 6/1. Zastupitelstvo města dle jednacího řádu zastupitelstva

Více

3. Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 2/2013 (OZV č. 2/2013), o vedení technické mapy města - bez usnesení

3. Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 2/2013 (OZV č. 2/2013), o vedení technické mapy města - bez usnesení Město Ostrov Usnesení ze 4. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 4. září 2013 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Zápis z 8. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 8. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 19 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, JUDr. Jana Zejdová, Jaroslav Ulbrich, Otomar Němeček, Lucie Trnečková (do bodu 26), Jana

Více

U S N E S E N Í Z 32. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE 8.10.2014. Hilmarová Petra. Hýža Ivan

U S N E S E N Í Z 32. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE 8.10.2014. Hilmarová Petra. Hýža Ivan U S N E S E N Í Z 32. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE 8.10.2014 Zastupitelstvo MČ návrhový výbor ve složení ověřovatele zápisu: zapisovatele Ing.Vrba Jaroslav Vraný Jiří Hilmarová

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 25/2015 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 14. 12. 2015 Přítomní členové rady: Omluveni:

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 147 Vydána dne 19. května 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3645. ke zprávě o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá Boleslav

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu.

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu. Spis. zn.: 111716 /2007 č.j.: 115691 /2007 USNESENÍ z 31. schůze rady města Šumperka ze dne 22.11.2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 140 Vydána dne 18.12.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4557. Zpráva o vyřízení interpelací 4558. Návrh na

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 5 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2014-2018 Číslo 18 Vydána dne 27. 3. 2015 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 572. Návrh na schválení II. etapy revitalizace domů

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Město Horažďovice Usnesení z 55. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Z Á P I S č. 5/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 05. 05. 2015

Z Á P I S č. 5/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 05. 05. 2015 Z Á P I S č. 5/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 05. 05. 2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 29. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 24. června 2009 (č. usnesení 559/09 č. usnesení 586/09 ) Č. usnesení 559/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

USNESENÍ z 38. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 21. listopadu 2007

USNESENÍ z 38. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 21. listopadu 2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 38.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 81. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 22. 8.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 81. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 22. 8. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 81. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 22. 8. 2013 09:00 (usn. č. 4038/81 - usn. č. 4130/81) Mgr. Karel Sibinský Ing.

Více

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6., 2,7, 4.20., 7.1., 9.1. 1. 2. 1. Jmenuje Mgr. Bodláka

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína z 6. schůze konané dne 12.01.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína z 6. schůze konané dne 12.01.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína z 6. schůze konané dne 12.01.2015. Usnesení č. 6/193/2015 6/214/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

ZÁPIS. Zasedání ZM je usnášeníschopné.

ZÁPIS. Zasedání ZM je usnášeníschopné. ZÁPIS z 13. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 21. 12. 2015 od 19.00 hodin do 20.12 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Martin Kaše, Antonín

Více