Sólo rodiče v ČR. APERIO Společnost pro zdravé rodičovství. Eliška Kodyšová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sólo rodiče v ČR. APERIO Společnost pro zdravé rodičovství. Eliška Kodyšová"

Transkript

1 Sólo rodiče v ČR APERIO Společnost pro zdravé rodičovství 13. ledna 2014 Eliška Kodyšová

2 proč sólo rodiče? pečující osoba živitel/kai sám SÓLO RODIČ

3 proč sólo rodiče? ÚPLNÁ RODINA RODINA NEúplná SÓLO rodina RODIČE

4 Rodiče samoživitelé/ky a trh práce projekt mezinárodní spolupráce (ČR, UK, Irsko, Slovensko), XI/2012 XI/2014 Aktivity projektu: 1. Vytvoření tematické sítě 2. Analýza legislativy a služeb v ČR 3. Semináře pro sólo rodiče a pro odborníky v regionech 4. Studijní cesty 5. Web pro sólo rodiče (www.saminadeti.cz) a metodické DVD 6. Závěrečná konference

5 sólo rodiče v ČR Počet domácností sólo rodičů v letech vzrostl z 9.4 na 15.1% (domácnosti s dítětem do 15 let), resp. z 11.3 na 18.2% (s nezaopatř. dítětem do 26 let) z rodin. dom. 81% tvoří sólo matky s dětmi 22% všech dětí vyrůstá v rodinách sólo rodičů otázka sólo rodičovství je i genderovou otázkou

6 sólo rodiče a trh práce nezaměstnanost sólo matek 13.6% (nezaměstnanost matek s partnerem jen 77%) 7.7%) 94% zaměstnaných sólo matek kombinuje s péčí o dítě zaměstnání na plný úvazek sólo rodiče nejsou v zaměstnání zvýhodněni výjimka: sólo rodič dítěte <15 let nesmí být vyslán na služební cestu mimo bydliště bez svého souhlasu; nesmí být přeložen bez souhlasu nesmí být diskriminování zaměstnavatelé přesto váhají obecný nedostatek flexibilních pracovních úvazků a dostupné péče o děti

7 sólo rodiče a chudoba Vladimír Špidla, konference MPSV 2010: Samoživitelky se stávají největším sociálním problémem ČR. čistý roční příjem na osobu v r.2008: úplné rodiny s dětmi: Kč neúplné rodiny s dětmi: Kč až 50% žen s dětmi se po rozvodu ocitá na hranici chudoby (pod 1.5 násobkem životního minima)

8 sólo rodiče u nás a jinde vlivcírkve na stigmatizaci neprovdaných matek geografické podmínky, vysoký podíl nezletilých matek migrace do UK, děti z rozvrácených rodin tolerance rozvodů vs. žádná zvláštní podpora, odsouzení; vyšší zaměstnanost SR církev a tradiční komunita jako podpůrný ů i rizikový faktor

9 sólo rodiče: kontroverze Mají děti v rodinách sólo rodičů dobré podmínky pro vývoj? Jsou rodiny sólo rodičů produktem zištnosti, nerozvážnosti či sobeckosti sólo rodiče? Jestávající finanční podpora (sociální dávky, výživné) sólo rodičů dostatečná či dokonce přebytečná? Lze se sólo rodiči pracovat jako s jinými nezaměstnanými rodiči?

10 adopce homosexuály domácí škola porody doma sólo rodičovství: přijatelná alternativa? dobrý rodič představa o tom, co představuje úspěšné, efektivní rodičovské č chování, a jaké jsou charakteristiky dobrého rodiče daná primárními zkušenostmi z dětství, posílená vlastní rodičovskou zkušeností a normami společnosti tendence tento model bránit a napadat ty, které se odlišují, bez ohledu na objektivní fakta sólo rodičovství neočkování rodičovství s handicapem kojení/ nekojení

11 sólo rodičovství: volba či náhoda? VOLBA? plnoletost a autonomie předpokládá zodpovědnost za vlastní činy a rozhodnutí NÁHODA? behaviorální ekonomie: racionálníchování chování je iluze; nelze kontrolovat všechny okolnosti partnerského života pomoc je účinnější než debata kdo za to může

12 chudoba a sólo rodičovství: slepice nebo vejce? typická česká sólo matka: žena se základním vzděláním z ekonomicky slabého regionu 1 vede samo o sobě k obtížím při hledání pracovního uplatnění nižší socioekonomické postavení primární rodiny, nižší vzdělání a věk jsou pro neprovdané matky typické i v Irsku 2 často dochází i k opakování rodinných vzorců pracovníuplatněníjealekomplikováno ale i absencí druhého rodiče 1 Hamplová, D. (ed.), Chaloupková, J., Soukupová, E., Sunega, P., Zeman, K Děti na psí knížku? Mimomanželská plodnost v ČR. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 2 Parent_Family.pdf

13 sólo rodiče = rodiče ohrožení sociálním vyloučením? Plánování opatření pro sólo rodiče: společný rys = absence druhého rodiče komplikuje fungování v rodině, obživu i pracovní uplatnění (obtížnější mobilizace sociální opory instrumentální i emoční) individuální potřeby nižší/nedokončené vzdělání absence vhodného bydlení problematický vztah s ex partnerem/kou psychické obtíže plynoucí ze stresu a/nebo z osobnostní predispozice finanční č obtíže (dluhy, exekuce, výživné ) zdravotní potíže/postižení vlastní či u dítěte nízký věk nejmladšího dítěte či vyšší počet dětí chybějící hlídání

14 sólo rodiče a legislativa většina prorodinných zákonů podporuje tradiční nukleární rodinu sólo rodiče nemají z pohledu legislativy zvláštní status otázka přijatelnosti a efektivity opatření podporujících sólo rodiče Jak podpořitskutečně potřebné sólo rodiče?

15 sociální služby pro SR v ČR nyní v rámci služeb pro jiné ohrožené rodiny zjištění projektu: chybí dostatečná provázanost mezi jednotlivými aktéry, kteří se SR pracují (OSPOD,azylové domy,úp, centra pro rodiny, občanské poradenství, podpora rodin se vztahovými problémy ) je spíše otázkou jednotlivých regionů či center, které poskytují komplexnější přístup p či síťují se chybí centrální subjekt poskytující metodiku pro práci se sólo rodiči

16 Analýza situace v ČR a v ostatních zemích projektu obsahuje popis legislativy a poradenství/sociálních služeb pro sólo rodiče u nás, v UK, Irsku a na Slovensku závěrečné kapitoly přinášejí doporučení pro legislativní změny a návrhy dobré praxe v poradenství/sociálních í službách

17 Závěrečná konference projektu celodenní program účast zahraničních partnerů prezentování výstupů projektu position paper: návrhy legislativních změn metodické DVD: dobrá praxe v práci se sólo rodiči

18 Děkujeme za pozornost! APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Plzeňská Praha 5 T M Sólorodiče APERIO APERIO Společnost pro zdravé rodičovství APERIO Společnost pro zdravé

Návrh opatření s potenciálem zlepšit situaci sólo rodičů

Návrh opatření s potenciálem zlepšit situaci sólo rodičů Návrh opatření s potenciálem zlepšit situaci sólo rodičů Position paper projektu "Rodiče samoživitelé/ky a trh práce", listopad 2014 Přípravu vedly za JUDr. Jana Seemanová a PhDr. Eliška Kodyšová, Ph.D.

Více

Sami na děti, sami na vše ostatní?

Sami na děti, sami na vše ostatní? APERIO SPOLEČNOST PRO ZDRAVÉ RODIČOVSTVÍ, O.S. Sami na děti, sami na vše ostatní? Analýza postavení sólo rodičů ve Velké Británii, Irsku, na Slovensku a v České republice APERIO Společnost pro zdravé rodičovství,

Více

NÁRODNÍ KONCEPCE RODINNÉ POLITIKY

NÁRODNÍ KONCEPCE RODINNÉ POLITIKY NÁRODNÍ KONCEPCE RODINNÉ POLITIKY MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2005 Národní koncepce rodinné politiky Strana 1 (celkem 59) OBSAH I. OBECNÁ ČÁST 3 1. Preambule 3 2. Současná situace českých rodin

Více

aneb Být sólo rodič, to je jako stát sám na kopci, kde na vás odevšad fouká.

aneb Být sólo rodič, to je jako stát sám na kopci, kde na vás odevšad fouká. aneb Být sólo rodič, to je jako stát sám na kopci, kde na vás odevšad fouká. Mezinárodní kulatý stůl 20. října 2014 Evropský dům, Jungmannova 24, Praha, ČR www.aperio.cz www.saminadeti.cz ZÁŠTITA Mezinárodní

Více

RIZIKA CHUDOBY ŽEN POSTIŽENÝCH DOMÁCÍM NÁSILÍM A JEJICH DĚTÍ

RIZIKA CHUDOBY ŽEN POSTIŽENÝCH DOMÁCÍM NÁSILÍM A JEJICH DĚTÍ RIZIKA CHUDOBY ŽEN POSTIŽENÝCH DOMÁCÍM NÁSILÍM A JEJICH DĚTÍ Podpořeno Nadací Open Society Fund Praha v rámci programu Rovné příležitosti žen a mužů 3 RIZIKA CHUDOBY ŽEN POSTIŽENÝCH DOMÁCÍM NÁSILÍM A JEJICH

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

RODINA A RODINNÁ POLITIKA. Opora pro studium JANA ŽÁČKOVÁ

RODINA A RODINNÁ POLITIKA. Opora pro studium JANA ŽÁČKOVÁ ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A REGIONÁLNÍ POLITIKY FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Česká republika, Opava, Olbrichova 625/25, PSČ: 746 01 Kontakt: tel.: +420 553 684 544, fax.: +420

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Problematika rodin dlouhodobě žijících na sociálních dávkách BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: JUDr.

Více

BARIÉRY A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

BARIÉRY A MOŽNOSTI VYUŽITÍ BARIÉRY A MOŽNOSTI VYUŽITÍ FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE V ČR Z KOMPARATIVNÍ PERSPEKTIVY Výstupní zpráva z projektu řešení veřejné zakázky: ZVZ 255 Zadavatel studie: MPSV ČR Zpracovatel: Sociologický ústav

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č. 1) Azylové domy. Domy na půl cesty. Noclehárny. Nízkoprahová denní centra

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č. 1) Azylové domy. Domy na půl cesty. Noclehárny. Nízkoprahová denní centra Závěrečná zpráva (pracovní skupina č. 1) Azylové domy Domy na půl cesty Noclehárny Nízkoprahová denní centra projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00019

Více

Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07

Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07 Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07 Zmapování dostupnosti a podmínek pobytu dětí v jeslích, mateřských školách, školních družinách a obdobných zařízeních a jiných neinstitucionálních forem péče

Více

1 RODINNÁ POLITIKA. 1.1 Rodina. 1.1.1 Dělení rodiny

1 RODINNÁ POLITIKA. 1.1 Rodina. 1.1.1 Dělení rodiny 1 RODINNÁ POLITIKA Rodina je nejstarší a základní jednotka společnosti, nejpřirozenější místo života lidí. Život téměř každého člověka se odehrává v rodinném prostředí, které na něj působí, formuje ho

Více

VYBRANÉ KAPITOLY ZE SOCIÁLNÍ POLITIKY

VYBRANÉ KAPITOLY ZE SOCIÁLNÍ POLITIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta VYBRANÉ KAPITOLY ZE SOCIÁLNÍ POLITIKY Miroslava Jirásková Jitka Tomanová OLOMOUC 2011 1 OBSAH str. Úvod 3 1 Vybrané sociální události 4 1.1 Zdraví, nemoc

Více

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č. 1) Azylové domy. Domy na půl cesty. Noclehárny. Nízkoprahová denní centra

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č. 1) Azylové domy. Domy na půl cesty. Noclehárny. Nízkoprahová denní centra Závěrečná zpráva (pracovní skupina č. 1) Azylové domy Domy na půl cesty Noclehárny Nízkoprahová denní centra projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00019

Více

Podpora využívání rodičovské dovolené muži

Podpora využívání rodičovské dovolené muži Podpora využívání rodičovské dovolené muži PhDr. Hana Maříková Mgr. Radka Radimská Studie je závěrečnou zprávou výzkumu Podpora využívání rodičovské dovolené muži, který byl proveden jako zakázka Ministerstva

Více

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy (závěrečná zpráva) Zpracovatelé: NEWTON Solutions Focused, a.s. Sídlo: Politických vězňů 912/10

Více

Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012-2016 Leden 2012

Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012-2016 Leden 2012 www.esfcr.cz www.kr-kralovehradecky.cz Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012-2016 Leden 2012 Zpracováno v rámci projektu Podpora rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního

Více

Rovné příležitosti z pohledu osob se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Rovné příležitosti z pohledu osob se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Rovné příležitosti z pohledu osob se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky. Rovné příležitosti

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

SOUČASNÁ A PŘIPRAVOVANÁ

SOUČASNÁ A PŘIPRAVOVANÁ SOUČASNÁ A PŘIPRAVOVANÁ OPATŘENÍ RODINNÉ POLITIKY V ZEMÍCH STŘEDNÍ EVROPY Projekt výzkumu a vývoje Řešitel: doc. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. Spoluřešitelé: prof. Ing. Květa Kubátová, CSc., doc. Ing. Bojka

Více

1.1 Terénní sociální práce v kontextu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

1.1 Terénní sociální práce v kontextu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ PRÁCE Sociální práce je aktivita zaměřená na pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám s cílem zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí. Podporuje

Více

Systémy podpory rodin s dětmi ve vybraných zemích EU

Systémy podpory rodin s dětmi ve vybraných zemích EU w w w. s o c i o f a c t o r. e u Systémy podpory rodin s dětmi ve vybraných zemích EU (komparativní studie) 1 Obsah Metodologie... 5 Východiska jednotlivých systémů... 8 Okruh nároků rodin s dětmi (služby,

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva I. verze 7. 11. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

IV. Národní zpráva o rodině. (zkrácená verze)

IV. Národní zpráva o rodině. (zkrácená verze) IV. Národní zpráva o rodině (zkrácená verze) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 2004 OBSAH I. Rodinná politika v České republice... 3 I. 1. Rodina a její funkce ve společnosti z hlediska státu...

Více

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod Úvod Úvod Vážení rodiče, průvodce službami rodině na území města, který jste otevřeli, obsahuje v první části základní informace o rovných příležitostech žen a mužů, možnostech diskriminace žen a mužů,

Více

Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska

Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska The long-term

Více