SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ"

Transkript

1 SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ VÁNOCE L. P Program pípravy a liturgických oslav Pidružené programy kulturní + Svatý Otec Jan Pavel II. k jeho životu a dílu Habemus papam Benedikt XVI. a jeho program ROK KONTINUITY Pohledy do roku 2006

2 OBSAH Strana 3 Úvodní slovo duchovních správc Vánoní program Strana 4 Vánoní program ve farnosti Žár nad Sázavou I. Strana 5 Doprovodný program Strana 6 Vánoní program ve farnosti Žár nad Sázavou II. Strana 7 Doprovodný program Pohledy do roku 2006 Strana 8 Plánované akce klášterské farnosti pro rok 2006 Strana 10 Opravy v kláštee Ohlédnutí za rokem 2005 Strana 12 Žehnání mozaikového cyklu k poct svaté Zdislavy Strana 14 Primice žárských novoknží Strana 16 Plenární snm katolické církve Strana 16 Malé ohlédnutí za prázdninovými pobyty pro dti Strana 17 Svtový den mládeže Strana 18 Návštva otce kardinála Tomáše Špidlíka Strana 20 Diecézní pou rodin a farností Strana 21 Rok eucharistie Vánoní zamyšlení Strana 22 Vy dosplí Strana 23 Vánoní desatero Osobnosti uplynulého roku 2005 Strana 24 Za papežem Janem Pavlem II. Strana 28 Habemus papam: Benedikt XVI. Strana 32 Za bratrem Rogerem Schutzem Strana 33 ThDr. Josef Zvina, Albert Einstein, MUDr. Ladislav Kubíek Osobnosti nadcházejícího roku 2006 Strana 34 Výroí související s našimi farnostmi a diecézí Strana 36 Výbr z dalších výroí Informace Strana 39 Strana 40 Rzné zprávy Informace z Biskupského gymnázia Závrem Strana 42 Jako Maria Strana 43 Pehled liturgického roku

3 Milí farníci, z hymnu Akathistos k nám promlouvá vánoní moudrost kesanského východu: Mudrci spatili hvzdu k Bohu smující a šli za její záí. Bezpen jim svítila pi hledání Mocného, Pána. Když došli k nedosažitelnému Bohu, radostn zvolali: ALELUJA! S údivem hledli synové Chaldeje na Stvoitele lovka v mateském náruí. Poznali v nm Pána, i když ml podobu služebníka. Ochotn mu odevzdali dary a takto Matku oslovili: Zdrávas, Matko vné Hvzdy, zdrávas, Záe tajemného dne. Zdrávas, tys zhasla svtlo klamu, zdrávas, tys osvítila cestu k Trojjedinému Bohu. Zdrávas, tyrana jsi svrhla z trnu, zdrávas, dalas nám Krista laskavého Pána. Zdrávas, osvobodila jsi nás z krutého zakletí, zdrávas, obrátila jsi nás od neistých skutk. Zdrávas, tys zhasla plameny vášní niivých. Zdrávas, vedoucí k istot, zdrávas, radosti lidského rodu. Zdrávas, Nevsto nesnoubená. Na zpátení cest se stali Mudrci Božími kazateli. Naplnili Tvé proroctví, Kriste, a všem hlásali Tebe navzdory pošetilému Herodovi, který nedokázal zpívat ALELUJA! Odvahu i ochotu zpívat aleluja Vám všem, milí farníci, vyprošujeme s Božím požehnáním k Vánocm a do nového roku. Vaši farái, P. Tomáš Holý, P. Vladimír Vojtch Záleský 3

4 VÁNONÍ PROGRAM VE FARNOSTI ŽÁR N. S. 1 PI KOSTELE SV. PROKOPA Roráty v adventu: Pondlí 28. listopadu až sobota 24. prosince: ráno v 6:30. Svatá zpov: Pondlí 12. prosince: ráno 5:30 6:30, veer 16:00 18:00. Úterý 13. prosince: ráno 5:30 10:00. Steda 14. prosince: ráno 5:30 10:00. tvrtek 15. prosince: ráno 5:30 6:30, veer 16:00 18:00. Pátek 16. prosince: ráno 5:30 6:30, veer 16:00 18:00. Sobota 17. prosince: ráno 5:30 6:30, veer 16:00 18:00. Pondlí 19. prosince: 5:30 6:30, 10:00 12:00, 14:00 19:00 (více zpovdník). 4 Mše svaté o Vánocích: Pondlí 19. prosince: ráno v 6:30 rorátní mše sv., veer v 18:00. Úterý 20. prosince: ráno v 6:30 rorátní mše sv., veer v 18:00. Steda 21. prosince: ráno v 6:30 rorátní mše svatá. tvrtek 22. prosince: ráno v 6:30 rorátní mše sv., veer v 18:00. Pátek 23. prosince: ráno v 6:30 rorátní mše sv., veer v 18:00. Sobota 24. prosince Štdrý den: ráno v 6:30 rorátní mše sv., vigilie Narození Pán v 16:00, plnoní ve 24:00. Nedle 25. prosince Narození Pán: 7:30, 10:30, 18:00. Pondlí 26. prosince sv. Štpána, jáhna a muedníka: ráno v 7:30, 10:30. Úterý 27. prosince sv. Jana, apoštola a evangelisty: veer v 18:00. Steda 28. prosince sv. Mláátek, muedník: ráno v 8:00. tvrtek 29. prosince: veer v 18:00. Pátek 30. prosince Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa: veer v 18:00. Sobota 31. prosince sv. Silvestr: mše svatá s podkováním a prosbou o Boží pomoc a ochranu v 16:00. Nedle 1. ledna 2006 Matky Boží, Panny Marie: 7:30, 10:30, 18:00. Pátek 6. ledna 2006 Zjevení Pán: 8:00, 18:00. Nedle 8. ledna 2006 Ktu Pán: 7:30, 10:30, 18:00. Konec doby vánoní.

5 DOPROVODNÝ PROGRAM úterý 20. prosince v 16:00 na námstí Republiky: Živý Betlém (viz plakát na zadní stran zpravodaje) sobota 24. prosince v 17:00 u kostela svatého Prokopa: Troubení z vže kostela sobota 24. prosince pi mši svaté ve 24:00 v kostele svatého Prokopa a nedle 25. prosince pi mši svaté v 10:30 v kostele svatého Prokopa: Ignác Reimann: Missa pastoralis in C Zpívá chrámový sbor sv. Prokopa, doprovázejí sólisté a orchestr ZUŠ. nedle 25. prosince ve 14:30 v kostele svatého Prokopa: Jesliková pobožnost s dtským vánoním divadlem v kostele pondlí 26. prosince v 17:00 v kostele svatého Prokopa: F. X. Brixi: Missa pastoralis in D v kostele Koncert souboru FONS s Tišnovským komorním orchestrem. steda 28. prosince v 17:00 v kostele svatého Prokopa: Jií Ignác Linek: Missa pastoralis Koncert souboru Svatopluk a Musica Poetica. pátek 30. prosince v 16:00 v kostele svatého Prokopa: Koncert Venkovské kapely nedle 8. ledna v v kostele svatého Prokopa: Novoroní koncert souboru Žáráek a Komorního orchestru mladých Chotbo FARNOST ŽÁR NAD SÁZAVOU I. Obvyklý poad nedlních bohoslužeb: 7:30, 10:30 a 18:00 Návštvy nemocných: Druhý týden v msíci ve tvrtek a v pátek a dle poteby Kontaktní adresa: P. Tomáš Holý, Fara u sv. Prokopa, Tvrz 12, Žár nad Sázavou 1 Telefon: Bžné návštvní hodiny: Steda 10:00 12:00, odpoledne 16:00 18:00 5

6 VÁNONÍ PROGRAM VE FARNOSTI ŽÁR N. S. II PI KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE A SVATÉHO MIKULÁŠE Svatá zpov: Nedle 18. prosince: 8:00 9:00 a 14:00 16:00. V prbhu týdne ped Vánocemi: vždy hodinu pede mší svatou. V ostatní dobu: vždy pl hodiny pede mší svatou. Mše svaté o Vánocích: Sobota 24. prosince Štdrý den: vigilie Narození Pán (tzv. plnoní ) ve 21:00 zpívá smíšený sbor FONS. Nedle 25. prosince Narození Pán: mše svatá v 9:05 zpívá velký farní sbor. Pondlí 26. prosince sv. Štpána: mše svatá v 9:05. Úterý 27. prosince sv. Jana: mše svatá v 17:15. Steda 28. prosince sv. Mláátek: mše svatá v 17:15. Pátek 30. prosince svaté Rodiny: mše svatá v 17:15. Sobota 31. prosince sv. Silvestra: v 17:15 ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie, ve 23:00 mše svatá na podkování a s prosbou o Boží pomoc do nového roku v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoe. Nedle 1. ledna 2006 Matky Boží Panny Marie: 9:05. Nedle 8. ledna Ktu Pán: 9:05 pastorální mši Ignáce Reimanna zpívá chrámový sbor od sv. Prokopa. 6

7 DOPROVODNÝ PROGRAM 24. prosince ve 21:00 Vigilie Narození Pán Pi plnoní mši svaté zpívá smíšený pvecký sbor FONS. 25. prosince v 9:05 Narození Pán Pi mši svaté zpívá velký farní sbor. 27. prosince v 17:15 Žehnání svatojánského vína Na svátek sv. Jana probhne v úterý pi mši svaté žehnání svatojánského vína. 28. prosince Tradiní vánoní pou Na svátek sv. Mláátek ve stedu 28. prosince se vydáme již potetí na farní vánoní pou. V pedchozích letech jsme navštívili Teš, Jihlavu, Velké Meziíí a Tebí. Letos pipravujeme pou do Tišnova, respektive Pedklášteí. V kláštee Porta coeli (Brána nebes) sester cisterciaek bude modlitba u jesliek, prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie, kláštera, kížové chodby, mše svatá v klášterní kapli a krátké pobesedování u aje s matkou pedstavenou. Potom bude prohlídka cukrárny Cestou budou ješt dv zastávky: Prohlédneme si stavbu nového kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích a pak vylezeme na karasínskou rozhlednu. Zvu zvlášt rodiny s dtmi a mládež! Odjezd autobusu od kláštera v 8:00, návrat kolem 18:00. Pihlašovat se mžete v kostele nebo u otce Vladimíra. 8. ledna v 9:05 Ktu Pán Pastorální mši Ignáce Reimanna zpívá chrámový sbor od sv. Prokopa. FARNOST ŽÁR NAD SÁZAVOU II. Obvyklý poad nedlní bohoslužby: Mše svatá vždy v 9:05. Fará: P. Vladimír Vojtch Záleský. Kontaktní adresa a služby nemocným: ímskokatolický farní úad, Klášter 2, Žár nad Sázavou 2. Telefon: Mobil: Návštvy nemocných jsou každý první pátek v msíci a na požádání. 7

8 DÁ-LI PÁN B H, RÁDI BYCHOM V ROCE 2006 V KLÁŠTERSKÉ FARNOSTI (ŽÁR N. S. II) USKUTENILI: Víkend pro dti a mládež Od 3. do 5. února 2006 plánujeme spolený zimní pobyt dtí a mládeže. Svátost nemocných Bude spolen udlována v den památky Panny Marie Lurdské na Svtový den nemocných v sobotu 11. února pi veerní mši svaté v 17:15 hodin v kláštee. Biblické hodiny Již druhým rokem se scházíme v kížové chodb klášterské fary k modlitb a studiu Písma. Biblická hodina je každou poslední sobotu v msíci (krom prosince, ervence a srpna) v 19:00 hodin. Pijít mže každý. Druhý pednáškový cyklus Klášter v bhu djin Probíhat bude ve tech po sob jdoucích postních nedlích a jeho obsahem budou odborné kapitoly z historie žárského kláštera. První pednáška bude v nedli 5. bezna 2006 v 16:00 hodin v kížové chodb. Jako hosté byli pozváni mimo jiné i prof. Dr. Mojmír Horyna a doc. PhDr. Ing. Jan Royt. Diecézní pou skaut Když se uskutenila svatojiská pou ped 15 lety poprvé, naplnilo se nádvoí rajhradského kláštera vlaty, svtluškami, skauty a skautkami, rovery, rangers i dosplými inovníky ze všech kout diecéze. Od té doby je již pou ke svatému Jií, patronu skaut, živou tradicí. Pou se zatím stídala na tchto místech: Rajhrad (12 ), Vranov u Brna (2 ) a Pedklášteí (1 ). V roce 2006 se poprvé uskutení v areálu žárského kláštera v sobotu 22. dubna. P. Elias Vella potetí ve Žáe nad Sázavou Návštva tohoto autora duchovních cviení, exorcisty, profesora teologie a pedevším radostného a laskavého eholního knze se uskutení ve dnech 8. a 9. kvtna V pondlí 8. kvtna bude mít pednášku pro veejnost ve Žáe nad Sázavou, v úterý dopoledne bude pednášet knžím brnnské diecéze. V úterý odpoledne bude slavit mši svatou s rekolekní promluvou. Jako vždy bude i prostor pro osobní setkání nebo svatou zpov. Hlavní pou na Zelené hoe Hlavní pou ke sv. Janu Nepomuckému bude na Zelené hoe v nedli 14. kvtna

9 VIII. diecézní expedice mládeže Turecko 2006 Dá-li Pán, uskutení se v lét 2006 v poadí již 8. expedice pro mládež brnnské diecéze, která bude tentokrát smovat do Turecka. Pro práv tam? Jednak proto, že a se nám to líbí nebo ne, Turecko žádá o vstup do EU a my o této zemi mnoho nevíme. Souasn proto, že práv tam je naplánována jedna z prvních cest Svatého Otce Benedikta XVI. Po krátkém programu v ecku se Fotografie z loské expedice v Rumunsku. koráb znaky Scania pesune na ernomoské pobeží, kde úastníci prožijí první tídenní vandr do hor. Další program v divokém terénu tureckých hor je naplánován v blízkosti slaného jezera Van. Zpt se budeme vracet Anatolií a Kapadocií. Na stedomoském pobeží se vyhneme turistickým letoviskm a radji navštívíme rodišt svatého Pavla a nkterá biblická a posvátná místa. Zpt bychom chtli jet pes Srbsko a transit spojit s návštvou eské vesnice Bela Cerkva. Odjezd z Brna tradin od katedrály je naplánován na nedli 16. ervence 2006 a návrat na 4. srpna. Cena, ve které jsou zahrnuty doprava, trajekty a celá strava, se bude pohybovat kolem K. Pihlašovat se mžete již nyní. Pou do Svaté zem Polovina záí každý rok se v tuto dobu vydáváme na farní pou. V roce 2003 jsme byli v polské Czstochowe, o rok pozdji v ím a letos v Lurdech. Již nyní pipravujeme píští farní pou do Svaté zem. Jednáme se slovenskou cestovní kanceláí a vymýšlíme vhodný termín a program. Rádi bychom uskutenili pou s rozšíeným programem, to znamená s návštvou Sinaje. Pou bude v délce 9 dní a cena se bude pohybovat kolem K. Do Tel Avivu poletíme se slovenskou leteckou spoleností z Bratislavy. Pesnjší informace se dozvíme bhem ledna

10 OPRAVY V KLÁŠTEE Nejprve bych rád strun popsal rozsah prací, které byly provedeny v roce 2005: Zaali jsme s náronými opravami interiéru konventního kostela. Již na jae jsme odstranili staré líky a zniené omítky a brzy jsme zjistili, že vymalování kostela bude mnohem složitjší, než na první pohled vypadalo... Bylo rozhodnuto, že kostelu se vrátí podoba, jakou ml chrám po Santiniho úpravách. Hlavní plochy (pasivní) budou vymalovány v barv lomená bílá a aktivní plochy (ímsy, šambrány a žebroví kleneb) v barv tráva zelená. Výjimkou bude jižní boní lo, kde se nevyskytují barokní štuky. Dvod, pro práv jižní lodi zstala gotická podoba, není úpln jasný. Bu po velkých požárech omítky opadaly, nebo se k úpravám této ásti již Santini nedostal. Proto bude tato boní lo v jiných barvách (bílá a šedá). I pes mnohé komplikace se snad podaí do Vánoc ob boní lodi vymalovat. Píná lo (transept) zabere v budoucnu ješt mnoho práce; prozatím jsme zaali pracovat nad varhanami, kde je stav omítek velmi špatný. Je patrné, že do kostela dlouho v minulosti zatékalo. Zaátkem listopadu provedla odborná firma odvlhení zdiva kostela metodou elektroosmózy. Jak je tato metoda úinná, ukáže as, ale výsledky na jiných místech (napíklad Pražský hrad), se ukazují jako velmi uspokojivé. Vlastními silami jsme po celý teplý podzim opravovali torzo zdi bývalého východního kídla konventu. Práce to byly velmi nároné, ale muži se staten a vytrvale vypoádali se všemi problémy. Dnes mžeme chodit kolem zdi, která obklopuje Rajskou zahradu a je celá zrestaurovaná. K portálu v jižní lodi, který jsme letos probourali a po mnoha letech znovu oteveli, jsme opatili nové kamenné schody a venkovní dlažbu a nyní se spchá s novými dubovými dvemi, aby kostel v zim nepromrzal. Pokraují práce na restaurování starého nábytku z dílny ehoe Thenyho a ped Vánocemi se nám do zákristie vrátily první díly opraveného nábytku jejich krásu mžete sami posoudit. Nelze vynechat také zapoaté práce na restaurování oltáních pláten ty jsou již pl roku v ateliéru restaurátorky, prázdná místa na oltáích vystídaly krásné výtvarné práce paní Starkové a jejích pomocnic. Možná se to nezdá, ale když spoítáme všechny brigádníky, vetn žen, které musí pracn znovu a znovu uklízet, vystídalo se letos na brigádách pes 90 lidí!!! Krom našich farník to byli i 10

11 pomocníci z prokopské farnosti. Všem jim za to upímn dkuji a vyprošuji od laskavého Spasitele, aby jejich velkorysost bohat odmnil. Mše svatá za všechny naše pomocníky a dobrodince bude v nedli 8. ledna Souasn jsme po celý rok opravovali kapli Nejsvtjší Trojice v eské Mezi: Pi píležitosti 100 rok od postavení jsme se pustili do celkové generální opravy (nová okna, dvee, podlahy s dlažbou, omítky, nátry, mdná stecha, elektroinstalace). Práce byly letos financovány z tchto prostedk: Pedevším jsme získali dotaci z rozpotu státu ve výši 4 miliony K. Nkteré z tchto prostedk mžeme pevést do píštího roku. Z Ministerstva kultury jsme dostali dotaci na restaurování nábytku ve výši K. Od Msta Žár nad Sázavou jsme dostali dar K. Obec Velká Losenice vnovala dar na opravy kaple v eské Mezi K. Krom toho nám poskytla tato obec praktickou pomoc pi úpravách terénu, zavedení elektiny a podobn. Kolem K platila farnost a pedevším jsme se podíleli vlastní prací (napíklad škrábání omítek, opravy na Babín, oprava zdi, vaení emeslníkm). Plánované opravy kostela Nanebevzetí Panny Marie na rok 2006: Práce v píštím roce jsou odvislé od finanních prostedk, které se nám podaí získat. Urit bychom si páli, aby pokraovaly práce, které byly již zapoaty, napíklad restaurování umlých mramor na šesti boních oltáích, restaurování nábytku ze zákristie a podobn. Pokud bychom získali vtší finanní dotaci, pochopiteln bychom rádi pokraovali v opravách interiéru kostela. Netroufám si odhadovat, zda je v našich silách vymalovat již hlavní lo chrámu bhem roku Mže to být naše zbožné pání Vyvstávají však i nové potebné investice výmna krytiny nad zákristií a na fae, kde je stále starý eternit a na nkolika místech zatéká. Chtli bychom také zpístupnit dv místnosti z pvodního kláštera, které zstaly zazdné a pímo se nabízí k moudrému využití, napíklad na farní depozitá, který bychom snad mohli vznešen nazvat farní expozicí. Tolik ve strunosti: Pánu Bohu porueno. Omnia ad maiorem Dei gloriam! 11

12 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM kvtna 2005, konventní farní kostel Nanebevzetí Panny Marie Žehnání mozaikového cyklu k poct svaté Zdislavy, její matky paní Sibyly a ostatních len zakladatelských rod žárského kláštera V pondlí 30. kvtna 2005 jsme odpoledne uvítali brnnského diecézního biskupa mons. Vojtcha Cikrleho, královéhradeckého biskupa mons. Dominika Duku OP, exprovinciála dominikán a vicepostulátora kanonizaního procesu svaté Zdislavy ThDr. et PhDr. Ambrože Svatoše OP, akademického malíe Jaroslava Šerých s chotí, výtvarníka Františka Tesae a další hosty na velké slavnosti. Pi mši svaté náš otec biskup posvtil mozaikový cyklus, autorské dílo mistra Jaroslava Šerých, provedené v mozaice výtvarníkem Františkem Tesaem. Soubor mozaik je umístn v severní lodi konventního kostela Nanebevzetí Panny Marie jako dar umlce a Spolenosti Cisterciana Sarensis. Je to obrazový zápis zakladatelské historie kláštera v kostce a jeho smyslem je pozvat pítomné k lepšímu poznání historie žárského kláštera a cisterciáckého opatství a také doprovodit vícího k modlitb u hrobu paní Sibyly, matky svaté Zdislavy v severní závrové kapli kostela. Cyklus mozaik byl zakonen a instalován v roce desátého výroí kanonizace paní Zdislavy Svatým Otcem Janem Pavlem II., aby tato patronka rodin a její matka mohly být ve Žáe viditelnou pipomínkou skutenosti, že první moravská svatá pochází z nedalekého Kižanova a že se mžeme ucházet o její píze a pomoc našim rodinám v bezprostední pítomnosti její matky a sestry. 12

13 Vstupní mozaika Stromu života pak naznauje, jakým základním požehnáním je pro lovka milost rodinného spoleenství i skutenost, že byl stvoen k vnému životu a zaštípen v Krista; proto také má severní kaple být pozdji upravena na kapli s ktitelnicí, aby rodová spoleenství zakladatel kláštera stála i s rodinou svaté Zdislavy jako dávní, a pece pítomní svdkové zrození lovka do nárue Boží lásky. Ke svatoeení blahoslavených Paní Zdislavy a knze Jana Sarkandra došlo ped 10 roky, v nedli 21. kvtna 1995 v Olomouci papežem Janem Pavlem II. Svatoeení Jana Sarkandra oznaili tehdy nkteí odlouení kesané naprosto bezdvodn za pekážku ekumenických snah. Knz Jan Sarkander podlehl následkm muení 17. bezna 1620 a jeho hrob v kostele Panny Marie na Pedhradí v Olomouci se brzy stal poutním místem. Roku 1860 byl blahoeen v ím papežem Piem IX.; v roce 1993 rozhodl papež Jan Pavel II. o jeho zápisu do seznamu svatých. Jeho pozstatky byly uloženy v olomouckém dóm svatého Václava a v kostele svatého Michala; z katedrály ale ostatky nkdo ukradl po kanonizaci. K paní Zdislav máme zvláštní vztah: Je první moravskou svatou a nadto pochází z blízkého Kižanova. Její matka paní Sibyla a sestra Eufémie jsou pochovány v konventním kostele žárského kláštera, protože patily k zakladatelským rodm. Zdislava se narodila kolem roku 1220, zemela roku 1252 a byla blahoeena papežem Piem X. roku Její ostatky odpoívají v krypt dominikánského poutního kostela svatého Vavince v Jablonném, který byl k její poct pestavn v 18. století v barokním slohu. Ochránkyn chudých a patronko rodin, oroduj za nás! 13

14 Léto 2005 Primice žárských novoknží Motto z oznámení novoknze Libora: Jak se máš uplatnit? Sta se tím, kým v hloubi svého srdce jsi Otevou se ti brány dtství pro úžas lásky. Bratr Roger Schutz, Taizé Léto 2005 bylo ve znamení nebývalé radosti pro ob farnosti Žáru nad Sázavou: V plzeské katedrále svatého Bartolomje pijal 11. ervna z rukou plzeského biskupa mons. Františka Radovského knžské svcení klášterský žárský farník Mgr. Libor Buek. Priminí mši svatou sloužil 12. ervna v konventním kostele Nanebevzetí Panny Marie a 19. ervna ve svém psobišti v Domažlicích. P. Libor se narodil v lednu 1978 v Novém Mst na Morav, studoval bohosloví v Litomicích, Olomouci a na Teologické fakult Univerzity Karlovy v Praze, kde byl promován v ervnu roku Od kvtna 2000 pestoupil již jako bohoslovec do plzeské diecéze. Na západ ech také pracoval v sociální sfée i v pastoraní praxi. V brnnské katedrále svatých Petra a Pavla pijal 25. ervna z rukou brnnského biskupa mons. Vojtcha Cikrleho knžské svcení klášterský žárský farník Mgr. Pavel Lacina. Priminí mši svatou sloužil 26. ervna ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie. Druhou primici sloužil ve svém jáhenském psobišti v Dolních Bojanovicích. Pavel se narodil v beznu 1978 v Novém Mst na Morav. Otec primicianta Vladimír také psobí v duchovní správ od roku 2000 jako trvalý jáhen žárské klášterské farnosti. P. Pavel po maturit roku 1996 na žárském gymnáziu studoval bohosloví v Litomicích a od roku 1997 na Teologické fakult Palackého univerzity v Olomouci, kde promoval v roce Jako jáhen psobil v pastoraní praxi od roku 2002 v knžském seminái, ve farnosti Blansko a v Dolních Bojanovicích. Na své první kaplanské místo nastoupil ve farnosti Hodonín. 14

15 Také novoknz Mgr. Pavel Lazárek je spjat se Žárem nad Sázavou, kde psobil v obou farnostech v letech 2004 až 2005 jako jáhen. Narodil se v listopadu 1977 ve Znojm, roku 1996 odmaturoval na gymnáziu v Daicích, v litomickém konviktu prodlal formaci v letech 1996 až 1997, od roku 1997 do roku 2000 studoval na Cyrilometodjské teologické fakult v Olomouci, v letech 2000 až 2003 pak na Lateránské univerzit v ím; v ervnu 2003 pijal jáhenské svcení, pak psobil v letech jako jáhen pi brnnské katedrále a novoknzem se stal tamtéž 25. ervna Po primici ve Znojm sloužil druhou priminí mši svatou 2. ervence ve žárském farním kostele svatého Prokopa. Pastoraní asistent, jáhen Michael Mareš, který také psobil v klášterské žárské farnosti v letech 2003 až 2004, byl vysvcen na knze stejn jako P. Pavel Lacina a P. Pavel Lazárek dne 25. ervna v katedrále svatých Petra a Pavla. Priminí mši svatou sloužil téhož dne odpoledne u svatého Jakuba ve své domovské brnnské farnosti. Všem novoknžím vyprošujeme do jejich knžské služby hojnost Božího požehnání a dar Ducha svatého. A se každý na nás dívá jako na Kristovy služebníky a správce Božích tajemství. A když tedy nkdo nco spravuje, požaduje se od nho, aby na nj bylo spolehnutí. Sv. Pavel, apoštol, v 1. listu Korintským Knz dostává od Krista dobra potebná pro spásu, aby je náležitým zpsobem rozdloval tm, ke kterým byl poslán. Tato dobra jsou urena nám všem, ale Kristus ustanovil, aby to byl knz, kdo je bude spravovat. Zadarmo jsme dostali, hojn rozdávejme; nebrame tomu, aby se milost dostala ke všem. Podle Jana Pavla II. v knize Dar a tajemství 15

16 ervenec 2005 Plenární snm Katolické církve v R Plenární snm Katolické církve R skonil v ervenci 2005 na Velehrad. Osmiletý proces byl zahájen eskou biskupskou konferencí v ervenci 1997 a první plenární zasedání probhlo v roce Výsledkem druhého zasedání snmu v ervenci 2005 je dokument Život a poslání kesan v církvi a ve svt. Závrený dokument má ješt prodlat fázi ratifikace ve Vatikánu a má jako závazný sloužit pro uplatnní v konkrétních podmínkách pastorace jednotlivých diecézí. Prázdniny 2005 Malé ohlédnutí za prázdninovými pobyty pro dti Vojtchov 2005 Jak to vidli sami úastníci, aneb zápisky z táborového deníku : Kohy: Dnes jsme se uili, jak se pluje na kanoi. Pi závod jsem byl kormidelník a Vera byla háek. O. Vladimír: Nkdo nám bhá po louce v erných kopakách zstávají erné áry. Výrok dne: Pi hodnocení výpravy se unavený vedoucí ukecl: Pi dnešní noci pod širákem jsme zjistili, jak má nkdo vci pkn srovnané a naopak nkdo ml boty u jedné hlavy a batoh u druhé hlavy. Vera a spol.: Dnešní hra se nám moc líbila, ale docela nám vadí, že skupinka píp neumí prohrávat Páša, Anežka a spol.: Možná, že neumíme prohrávat, ale zato Vás máme moooc rádi! Nepodepsáno: Vypadá to, že dnes bude zase pršet a skuten pršelo! Nevadí tábor byl výborný, protože byli výborní všichni úastníci. 16

17 srpna 2005, Kolín nad Rýnem Svtový den mládeže Svtový den mládeže srpna 2005 v nmeckém Kolín nad Rýnem probhl za úasti statisíc mladých lidí ve znamení setkání duchovního svta zesnulého Svatého otce a jeho nástupce Benedikta XVI. Proto také byl výrazn orientován kristocentrickým heslem pišli jsme se mu poklonit. Benedikt XVI. hovoil na téma víry: Vím, že vy mladí lidé chcete dlat velké vci, že se chcete zasadit o to, aby svt byl lepší. Ukažte to lidem, ukažte to svtu, který práv eká na toto svdectví uedník Ježíše Krista Od biskup požaduje, aby se církev otevela budoucnosti: Mladí lidé totiž nechtjí církev, která se vydává za omlazenou nepirozen, ale církev, která je mladá duchem, církev, kterou Kristus nechává rozjasnit dalším lidem Shodou zvláštních okolností sdílela eská poutnická výprava kostel svaté Anežky ímské poblíž kolínského dómu spolen s delegací komunity z Taizé. Veer 16. srpna proto zde prožili spolen modlitby za zavraždného Rogera Schutze, oblíbeného pevora. Ve tvrtek 18. srpna se úastníci setkali se Svatým otcem pi jeho píjezdu a v katedrále; papež také hovoil 19. srpna se zástupci muslim a žid a navštívil kolínskou synagogu, nejstarší severn od Alp. (Židé žijí v Kolín již od roku 321 po Kristu a nyní patí ke kolínské obci asi len.) V pátek veer na mnoha místech Kolína, Bonnu a Düsseldorfu probíhaly pobožnosti kížové cesty, v sobotu ráno v eském centru celebroval pro asi našich poutník mši svatou arcibiskup a primas pražský Miroslav kardinál Vlk a veer jsme i doma u televizor mohli být úastni sobotní vigilie s papežem na pláni Marienfeldu za Kolínem nad Rýnem. Mnozí úastníci ze 197 národ zde pak zstali až do nedlní pontifikální mše svaté a závrené modlitby Andl Pán, po které vyhlásil za místo dalšího setkání Svatý otec australské Sydney v roce Poprvé byli mladí lidé pozváni na takové setkání Janem Pavlem II. na rok 1985 do íma. Tentýž papež ješt ped smrtí pipravil pro kolínské setkání mládeže na srpen 2005 poselství, petené jeho nástupcem. Uvádíme z nj: Klanjte se jedinému pravému Bohu, nevte lživým iluzím a pomíjivým lákadlm, které nezídka zanechávají tragické duchovní prázdno. Odmítejte vábení penz, konzumu a lstivého násilí. Potkáme-li Krista a pijmeme-li jeho evangelium, zmní se náš život a jsme jakoby puzeni k tomu, abychom vlastní zkušenost sdlili ostatním. Církev potebuje pravé svdky nové evangelizace, muže a ženy, jejichž život je promnn setkáním s Ježíšem; muže a ženy, schopné pedat tuto zkušenost druhým. Hledáte nco, co dá smysl vašemu bytí? Obrate se na Krista a nebudete zklamáni. Udluji Vám všem požehnání. (Datováno ) 17

18 4. srpna 2005, farní kostel Nanebevzetí Panny Marie Návštva otce kardinála Tomáše Špidlíka J. E. kardinál prof. Tomáš Špidlík, S. J. poctil na pozvání Evropské akademie pro demokracii svou pítomností dne 4. srpna 2005 Žár nad Sázavou. V konventním, nyní farním kostele Nanebevzetí Panny Marie žárského kláštera sloužil za pítomnosti dalších koncelebrant mši svatou, pronesl kázání a po mši svaté následovala pednáška, zamená na aspekty východní kesanské spirituality. V kontextu s uením byzantského mystika 11. století, Simeona Nového, teologa a jeho následovník, podle kterého je cílem kontemplativního života dosáhnout stavu, ve kterém se nadpirozeno stává vdomým, pociovaným, žitým a zakoušeným stavem, navazuje kardinál Špidlík a íká: Je možné dobe rozumt tomu, co asto íkají ruští autoi: náboženství je záležitostí srdce a citu. Teofán povahu tchto srdeních cit výslovn upesuje: jsou spirituální a zakládají se na sourodosti duše a Boha. Jelikož se jedná o srdení pocity spirituální, jsou vzbuzovány pítomností Ducha svatého. Na rozdíl od rozumu, který je diskurzívní schopností, je spirituální cítní poznáním intuitivním a spontánním. Tyto teoretické pocity, jak je Teofán nazývá, nám dávají poznat hodnoty života. Tím však nemá v úmyslu znevažovat lidský rozum. Naopak. Velmi dobe si uvdomuje, jak dispozice srdce a jeho innost, tedy city, závisí od našeho pln svobodného a uvdomlého života, který je však závislý na pedchozí innosti rozumu a pedevším svobodné vle. S velkým pesvdením proto trvá na jednot rozumu, vle a srdce. Souhrnn to mžeme vyjádit takto: srdce uruje úplnou a integrální dispozici lovka. Ta se rodí z pítomnosti Ducha svatého skrze milost a zárove (skrze) naši spolupráci z jednotlivých úkon rozumu a vle. I tyto jednotlivé úkony jsou pod vlivem úplné a stabilní dispozice srdce. Teologické uení o srdci je dominantní ve spiritualit kesanského Východu a pozoruhodn zaujalo zejména v interpretaci kardinála Tomáše Špidlíka jako výrazný živý impulz na cest nejen ekumenického, ale obecného porozumní s ohledem na budoucnost a rozvoj kesanských kultur. (Podle prof. dr. Karla Skalického.) Rozsáhlé dílo kardinálovo obsahuje mnoho velmi žádaných a cenných svazk, které k nám byly rznými cestami doruovány již za komunistického režimu. Patí mezi n pedevším Prameny svtla, Po Tvých cestách, Klí k neznámému a další, které v edici Kesanské akademie byly obtav vydávány v eštin a nyní 18

19 postupn vycházejí v reedicích. K nim pistupuje rozsáhlá a závažná trilogie Spiritualita kesanského východu, kniha o eucharistii, memoáry Duše poutníka, K vyšším vcem jsem se narodil a desítky dalších titul, napíklad pohádek a bajek pro dti, prvodce duchovními cvieními svatého Ignáce a jiné. Zajímavým zpsobem k nám mže promluvit teba kapitola o stelné modlitb jedné z knih citované trilogie. Zabývá se do hloubky modlitbou Pane, smiluj se a my mžeme mít radost, že onu modlitbu recitujeme a zpíváme v nejstarším hymnu Hospodine, pomiluj ny, pipisovaném pvodn svatému Vojtchu, nyní snad již cyrilometodjské tradici a nejen to: Oteveme-li Kroniku kláštera žárského, mžeme z jejích závrených stránek recitovat s autorem Jindichem ezbáem jeho životní vyznání, které je založeno práv na zmínné modlitb. Pomocí modlitby dialogu s Bohem tak prochází spiritualita našimi djinami a váže se stále znova a znova k novým životním zkušenostem jednotlivc a celých kultur v dané dob. Duch tvoí stále znova, zpítomuje Boží milost. Otci kardinálovi prof. Tomáši Špidlíkovi, S.J. dkoval potleskem zaplnný kostel za chvíle jeho plnovýznamové návštvy našeho kostela a msta; dkujeme také zástupcm Evropské akademie pro demokracii, místopedsedovi Poslanecké snmovny Parlamentu R Ing. Janu Kasalovi (moderoval i besedu po pednášce) a panu Jaroslavu Hulákovi za zprostedkování a organizaní zajištní celé návštvy. Biografická poznámka: J. E. prof. ThDr. Tomáš kardinál Špidlík je eský ímskokatolický knz, teolog, jezuita a kardinál. Narodil se 17. prosince 1919 v nedalekých Boskovicích, kde absolvoval základní školu a gymnázium. Roku 1938 zaal studovat na Filozofické fakult Masarykovy univerzity v Brn latinu a eskou literaturu, po uzavení vysokých škol nacisty vstoupil v záí 1940 do jesuitského noviciátu v Benešov a ve studiích, perušovaných nucenými pracemi, pokraoval v letech na Velehrad. Po studiích jako prefekt velehradského gymnázia vyuoval eštinu a ruštinu, ale již roku 1946 byl poslán na další studia do holandského jezuitského uilišt v Maastrichtu, kde také roku 1949 v srpnu pijal knžské svcení. Ve studiích pokraoval ve Florencii, poté v letech na Papežském institutu v ím, po absolvování je uren k pedagogické a vdecké práci, pednáší na prestižních univerzitách po celém svt a v letech je také spirituálem Papežské koleje svatého Jana Nepomuckého v ím. Na vlnách Vatikánského rozhlasu se jeho pravidelné promluvy stávají vhlasnými a jsou pekládány do mnoha svtových jazyk. Je držitelem mnoha cen, estných obanství a doktorát, roku 1995 jako exercitátor pednáší papeži Janu Pavlovi II. a ímské kurii. Kardinálem ho Svatý otec jmenoval v íjnu Kardinálské kolegium ho zvolilo k promluv ped volbou nového papeže roku Otec Špidlík, S.J. nadále pednáší na pozvání svtových univerzit a podobn a vdecky pracuje v Centro Ezio Aletti v ím a jeho poboce v Olomouci. Jeho spisy vydávají zejména nakladatelství Refugium Velehrad-Roma a Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydí ve spolupráci s Kesanskou akademií a Centrem Aletti. 19

20 3. záí 2005, areál zámku ve Žáe nad Sázavou 2 Diecézní pou rodin a farností Diecézní pou rodin a farností ve Žáru nad Sázavou se konala v sobotu 3. záí od 9:00 hodin s programem: zpívání pro dti, svdectví rodin, od 10:00 sloužil pontifikální mši svatou na 1. zámeckém nádvoí náš biskup mons. Vojtch Cikrle, následoval bohatý program v prostorách kláštera na jednotlivých nádvoích. V programu vystoupily i folkové skupiny, konalo se loutkové divadlo, krátké pednášky pro rodie a mládež, soutže, výtvarné dílny i pohádková zahrada a prohlídka muzea. Celý den až do závrené modlitby a požehnání si mohly rodiny prohlédnout areál kláštera i Zelené hory zdarma. Otec biskup a pastoraní komise biskupství rozhodla o konání pouti rodin také v píštím roce tedy v sobotu 2. záí Ve stejný den se bude opt konat také klášterní noc s duchovním a kulturním programem. 20

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!" "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!

!  # $ %& # ' (%! & ! ( # ) !! !!!! # %! % +,. % ! % + %! +!! %! -!!% !/ +  % 0-1# -!! 0-1 &! %!2% & 3 #3 % %3 & %+ # )! %!! ! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!"!(%!# *!%+,- "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!!/ ZPRÁVY Z CELOSVTOVÉHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2011 V MADRIDU

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN ZPRAVODAJ (p.. 50) Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks íslo 1/2007 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris)

DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris) KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris) (1.11.1973) MCM OLOMOUC DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (1.11.1973) (Directorium de Missis cum pueris) 1. Poktné dti (Pueros

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Národ a stát. Stát je organizované spoleenství lidí žijících trvale na ohranieném území. Obanem státu se lovk stává narozením.

Národ a stát. Stát je organizované spoleenství lidí žijících trvale na ohranieném území. Obanem státu se lovk stává narozením. Národ a stát Stát je organizované spoleenství lidí žijících trvale na ohranieném území. Stát je tvoen: územím obyvatelstvem státními orgány Vznik státu: teorie náboženská = stát je božského pvodu teorie

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ VELIKONOCE L. P. 2006 Program pípravy a liturgických oslav Informace z farností Pidružené programy kulturní Pout a další program roku 2006 OBSAH Strana 3 Úvodní slovo

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Tak jsme se opt po roce sešli na Výroní valné hromad, pežili jsme svátky vánoní i oslavy Silvestra bez vtší úhony na zdraví a tak mi dovolte, abych vám popál do tohoto

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

5/12/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM "*! +$ "$"$", $"*!. z modlitby Jana Pavla II. pi pouti do Lurd

5/12/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM *! +$ $$, $*!. z modlitby Jana Pavla II. pi pouti do Lurd 5/12/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM!"#$% "$$$"" $$!&$" '$" %($) "$ "$&" "*! +$ ("$""$+$ "$"$", %"-*%'" *$") $"*!. /0"" ("$"&"! ""# "(*!0 #0+"$!) z modlitby Jana Pavla II. pi

Více

11/18/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM $!$ *!!( &$!(!" +%$ ! -.

11/18/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM $!$ *!!( &$!(! +%$ ! -. 11/18/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM!" #$$%$ $!$ &' $!$($ )%"!"$ *!!( &$!(!" +%$,($"!! -.!!'-" /)+!0 1"%2"3! " # $ # % # & ' () # *+&%( (), # -' ) & # -'%. &! #/ $ 0 *( # 1&

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

zpravodaj pražské akademické farnosti 41 /íjen A.D. 2006

zpravodaj pražské akademické farnosti 41 /íjen A.D. 2006 zpravodaj pražské akademické farnosti 41 /íjen A.D. 2006 Vážení a milí, je tu opt nový akademický rok a s ním se probouzí k životu i naše farnost. Letos se naše ady opt rozrostly, a to o nového kaplana,

Více

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky Uivo (dle RVP): fiskální politika státní rozpoet, daová soustava monetární

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

1/1994. Váš P. Tomáš Prnka

1/1994. Váš P. Tomáš Prnka 1/1994 Velikonoce jsou nejvtšími svátky v církevním roce. Jsou vrcholem celého církevního roku. Liturgie svatého Tídenní pibližuje dv velká tajemství: Tajemství smrti a vzkíšení Pána Ježíše. Ob pravdy

Více

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn )

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn ) eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve svt Pehled zahraniních ŠBH (abecedn) eská škola bez hranic BERLÍN Název školy: MATEÍDOUŠKA ESKÁ

Více

Výbr z nových knih 5/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2010 pedagogika Výbr z nových knih 5/2010 pedagogika 1. Anglitina pro pedškoláky : metodika pro výuku v mateské škole / Iva Hennová Praha : Portál, 2010 -- 143 s. :. -- anglitina. ISBN 978-80-7367-692-6 (brož.) Sign.:

Více

Výbr z nových knih 4/2010 psychologie

Výbr z nových knih 4/2010 psychologie Výbr z nových knih 4/2010 psychologie 1. Agresivita na cestách / [editor] Matúš Šucha et al. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009 -- 186 s. :. -- eština. ISBN 978-80-244-2375-3 (brož.) Sign.: II 107577V1

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Vstník Pohanské federace # 1 Samhain 2006. Kulturní a spoleenské akce v R Knižní novinky Poetický koutek Slovo národního koordinátora -1-

Vstník Pohanské federace # 1 Samhain 2006. Kulturní a spoleenské akce v R Knižní novinky Poetický koutek Slovo národního koordinátora -1- Vstník Pohanské federace # 1 Samhain 2006 Kulturní a spoleenské akce v R Knižní novinky Poetický koutek Slovo národního koordinátora -1- Slovo národního koordinátora Vážení pátelé, lenové Pohanské federace,

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Proto jsme se rozhodli Vám zde o nm publikovat nkolik zajímavých informací z jeho života. Víme, že na generála a jeho odkaz budete vždy pamatovat.

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999

Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999 Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999 1. Složení Rady mládeže Rada mládeže pracovala po celý rok 1998 v promnlivém složení podle náronosti jednotlivých

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S.

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. OTE, a.s. VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. 16.-17.4.2014 Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu, Špindlerv Mlýn Základní innosti OTE 2 Organizování krátkodobého

Více

$$% *+, $$$%5/* $% */0!!" $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%*

$$% *+, $$$%5/* $% */0!! $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%* !!" # $% &'() $$% *+, %-%* % %./00 %1%234 $$$%5/* $% */0!!" 6%-%780 6% %',0 6%1%/( 6%6%9 6%:%* %,0;*< $%70 $$%)* $% &'() Vážené lenky spolku, náš milý spolek již existuje více jak jeden rok a pede mnou

Více

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika 1. eská základní škola : vícepípadová studie / Dominik Dvoák... [et al.] Praha : Karolinum (nakladatelství), 2010 -- 310 s. :. -- eština. ISBN 978-80-246-1896-8 (brož.)

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

!" #$% & %&"'( &#$##% #) # "*! +&,#)! % # " # $ %#) 1 " 2% % ),6% &) #) &",# '* 7889 % :,;;" & #% & <& &"2 )#= >88"888 #&) & )()) "2?

! #$% & %&'( &#$##% #) # *! +&,#)! % #  # $ %#) 1  2% % ),6% &) #) &,# '* 7889 % :,;; & #% & <& &2 )#= >88888 #&) & )()) 2? 2 Informace Msíník o farnosti farnosti sv. Bartolomje 1 2006!" #$% & %&"'( &#$##% #) # "*! +&,#)! % # " -.&#/ %) #)'&0*## &# # $ %#) 1 " 2% &&# 34#)%5! % ),6% &) #) &",# '* 7889 % :,;;" & #% &

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 ERVEN 2003 Vážení spoluobané, jaro už je tu a s ním i další íslo Telnického zpravodaje. Od minulého ísla nastaly urité zmny. Toto i další ísla budete i nadále dostávat do svých

Více