PROJEKT. Jak lze vrátit řemeslu Zlaté dno aneb oboustranně výhodný business

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT. Jak lze vrátit řemeslu Zlaté dno aneb oboustranně výhodný business"

Transkript

1 Přihlašuje do soutěže HREA Excellence Award 2008 PROJEKT Jak lze vrátit řemeslu Zlaté dno aneb oboustranně výhodný business Autor: Martin Novák Personalista, specialista pro oblast BOZP a PO IMPRESS, a.s., výrobní podnik Skřivany kontakt: Tovární Skřivany

2 ÚVOD SPOLEČNOST IMPRESS je jedním ze dvou největších výrobců kovových obalů na světě. Zaměstnává 8000 lidí v 60 výrobních podnicích ve 21 zemích v Evropě, dále pak v Severní Americe, Austrálii, na Novém Zélandu, v Japonsku, na Seychelách a v Maroku. IMPRESS, a.s., výrobní podnik Skřivany s 265 zaměstnanci vlastními a cca 40 agenturními je významnou součástí tohoto mezinárodního koncernu, který působí na našem trhu více než 10 let. Od roku 1999 je do Skřivan v rámci restrukturalizace závodů společnosti přesouvána výroba ze zahraničí. Již v roce 2005 se závod ve Skřivanech stal exportem 2,7 miliardy vík největším dodavatelem polotovarů v rámci společnosti Impress (viz graf). Výroba v miliardách kusů Hlavní výrobní procesy a podnikatelská činnost: 2,67 2,903 stříhání plechu lakování plechu výroba kovových obalů a vík 0,247 1, výroba vík Pro firmu, vzdálenou od větších měst a hlavních dopravních tras, rozhodně nejsou konkurenční výhodou second-hand technologie a nepřetržitý provoz. Proto musí neustále hledat novou motivaci pro získávání a udržení kvalitních zaměstnanců. Jako většina strojírenských firem potřebujeme, aby pracovníci ve výrobním procesu byli flexibilní, vybaveni odbornými znalostmi zejména ve strojírenském oboru. Zároveň je nezbytné, aby byli přístupní změnám, přijímali je jako výzvy a byli ochotni předávat své zkušenosti. Dostát náročným cílům společnosti vyžaduje, aby byli na většině pozic odborníci, schopni samostatného myšlení, efektivního rozhodování a týmové spolupráce. Všichni, kdo se pohybují v personální oblasti, dobře vědí, jak je v dnešní době obtížné najít strojírenského odborníka na trhu práce. Naší klíčovou profesí jsou seřizovači mechanických lisů, profese trvale nedostatková, a přitom podíl této profese na celkovém počtu zaměstnanců je 34%. Seřizovače nelze získat z učňovského školství ani z finančních a časových důvodů někde externě doškolit. Jediným řešením v našem případě je vychovávat si odborníky z vlastních zdrojů a rekvalifikovat pracovníky vyučené v jiné profesi (většinou automechanik a opravář zem. techniky). Je to běh na delší trať, protože u těchto lidí nelze automaticky předpokládat, že si sami vybudují vztah k nové práci. Naší snahou je, aby svoji novou profesi cítili jako své povolání a nejen zaměstnání. Trénink seřizovačů probíhal od počátku převedení výroby vík do závodu, ale neměl pevný systém, přesnou specifikaci požadavků ani zpětnou vazbu, jak je efektivní. Jednotliví seřizovači tak měli různou úroveň dovedností a také k obsluze linek přistupovali rozdílně. Proto jsme se rozhodli na základě všech předchozích pozitivních i negativních zkušeností realizovat tento projekt.

3 Cíl projektu Nastavit efektivní proces tréninku klíčových pracovníků seřizovačů výrobních linek Dílčí cíle: Dát nový rozměr a řád tréninku seřizovačů Přesně specifikovat požadavky na trénink a tím cíleně rozvíjet potřebné dovednosti jednotlivců Propojit finanční motivaci resp. mzdový nárůst na růst odbornosti Standardizovat proces obsluhy linky a dosáhnout tak zkrácení času přestaveb Podporovat týmovou spolupráci a motivaci k učení a předávání know-how Docílit efektivního a týmového řešení problémů ve výrobě Ovlivňovat postoje pracovníků k dodržování zásad bezpečného chování při práci Cílová skupina Na základě průzkumu znalostí jednotlivých pracovníků a požadavků směnových mistrů bylo vybráno 48 pracovníků (dále Trénovaných ), kteří už minimálně půl roku obsluhovali linky po dohledem a mají základní předpoklad se dále učit a rozvíjet* a 31 zkušených pracovníků (dále Trenérů ), kteří mají dostatečné zkušenosti, aby je mohli předávat. Díky výběru Trenérů a Trénovaných z různých směn získali jednotliví pracovníci prostor k poznání postupů a procesů na výrobních zařízeních, používaných obsluhou na jiných směnách. Vytvořili jsme tak zároveň prostředí k prohlubování a upevňování vzájemné spolupráce a pochopení negativního vlivu nestandardních postupů, které často nedostatečně proškolená obsluha používá. Vyrábíme totiž na 29 linkách různých typů, ve 4 směnách, 365 dní v roce, je tedy poměrně složité standardizovat postupy. * Pozn.: Nově nastupující pracovníci jsou do projektu zařazeni až po záučním období cca po 3-6 měsících. V tomto období probíhá adaptace pod vedením specialisty na teoretickou přípravu. Do ukončení adaptace nelze optimálně vyhodnotit úroveň znalostí a dovedností pracovníka na lince. Organizace projektu Období popisu projektu: říjen 2006 říjen 2008 Přípravná fáze projektu: ustavení projektového týmu ze zástupců výrobního a personálního úseku hodnocení úrovně dovedností a specifikace tréninkových potřeb u jednotlivců výběr účastníků do Tandemů Hlavní fáze projektu: schůzky s jednotlivými Tandemy a dosažení dohody mezi Trenérem a Trénovaným naplánování obsahu a časového harmonogramu tréninku a samotná realizace nastavení kritérií finanční motivace po vyhodnocení tréninku

4 Fáze vyhodnocení: výsledek praktické zkoušky pod dohledem schůzky za účelem vyhodnocení účinnosti tréninku v praxi stanovení odměny za úspěšný trénink = v případě Trénovaného posun do vyšší mzdové kategorie a cílová odměna pro Trenéra Detailní popis projektu Příprava tréninku Způsob zjištění výcvikových potřeb je proces, vyžadující si týmovou spolupráci výrobního úseku a personálního oddělení. Pro tento účel personalisté vytvořili Dotazník znalostí. Jedná se o formulář, který popisuje úkony na jednotlivých částech výrobní linky (viz příloha). Dále byl určen tým, který prováděl 180 o hodnocení úrovně znalostí pracovníka. Na procesu hodnocení se účastnili: Trenéři a Trénovaní prováděli vlastní sebehodnocení Mistři - hodnotili v rámci směny znalosti a schopnosti svých podřízených pracovníků Specialista na teoretickou přípravu - prováděl vlastní hodnocení u všech hodnocených V dotazníku jednotliví pracovníci sami posuzovali úroveň svých znalostí a dovedností na linkách, které obsluhují. Mistr ve spolupráci se specialistou na teoretickou přípravu hodnotil znalosti a dovednosti svých podřízených. Získané informace porovnával zodpovědný personalista v Excel souboru, speciálně připraveném pro tento účel. Případné neshody byly znovu analyzovány s mistrem a hodnoceným. Výstupem bylo zmapování stávající úrovně znalostí cílové skupiny a specifikace požadavků na trénink. Dalším krokem bylo naplánování tréninku s cílem zajistit co největší efektivnost a zároveň realizovatelnost v rámci nepřetržitého provozu, při naplnění firemních úkolů, strategie a rozpočtu. Na základě vyhodnocení stávajících dovedností a výcvikových potřeb jsme připravili první vlnu tréninku. Trenéři byli vybráni za pomoci Brain-stormingu, na kterém participovali jejich směnoví mistři, výrobní ředitel (VŘ), specialista na teoretickou přípravu a personalista (dále jen supervizoři). Zvažovali jsme na straně jedné požadavky na trénink, zjištěné z dotazníku Trénovaného, na straně druhé zkušenosti vytypovaného Trenéra s daným výrobním zařízením a jeho schopnost a ochotou předávat informace kolegům. Rozdělení pracovníků do Tandemů se tak jevilo v dané situaci jako optimální Realizace tréninku Realizace začala společnou schůzkou supervizorů. Díky významné podpoře vrcholového vedení společnosti (VŘ osobně participoval na průběhu a hodnocení) jsme mohli začít trénink rychle a efektivně realizovat.

5 Na společné schůzce už s účastníky Tandemu se vždy projednala pravidla a organizace tréninku. Trenér si dohodl přímo s Trénovaným detaily: výrobní linku, cíl a obsah školení, potřebný počet směn, délku tréninkového období a termín hodnocení. Tuto dohodu pak stvrdili oba účastníci Tandemu svým podpisem. V první vlně stanovil přesné termíny školení VŘ spolu s personalistou, ale díky zpětné vazbě po jejím ukončení jsme od tohoto způsobu organizovaní termínů upustili, neboť často nemohly být realizovány z objektivních příčin (nemoc atd.). V praxi se nejvíce osvědčilo, když si termíny účastníci Tandemu domlouvali sami. Supervizoři prováděli přímo v provozu průběžné pozorování zda je trénink efektivní a pokračuje podle plánu. Odchylky či případné dotazy tak mohly být řešeny neprodleně. Po absolvování ústní a praktické zkoušky Trénovaného bylo tréninkové období ukončeno (v průměru po 3 měsících). Praktická zkouška se prováděla přímo v provozu, protože je velmi důležité, aby Trénovaný znal problematiku linky prakticky a ne jen teoreticky. Po úspěšném absolvování zkoušky byl Tandem pozván na hodnotící schůzku. V případě neúspěchu bylo tréninkové období prodlouženo a zkouška se opakovala. Hodnotící schůzka Hodnotící schůzky se účastnili všichni: Tandem, směnový mistr, výrobní ředitel, specialista pro teoretickou přípravu a zástupce personálního oddělení. Účelem hodnotících schůzek bylo: získat zpětnou vazbu Trénovaného na průběh tréninku a práci Trenéra získat zpětnou vazbu Trenéra na průběh tréninku a přístup Trénovaného přidat názor supervizorů na naplnění cílů a harmonogramu tréninku zrekapitulovat trénink a práci Tandemu stanovit mzdovou kategorii pro Trénovaného a výši cílové odměny pro Trenéra případně zvolit nový Tandem v případě, že trénink byl neúspěšný nebo nerealizován Vyhodnocení dosavadního průběhu projektu Přínos pro účastníky: Trénovaný získal vyšší kvalifikaci a tím podmíněnou vyšší mzdu (v rámci interní kategorizace) Trenér získal větší profesní sebevědomí, novou zkušenost a v neposlední řadě finanční odměnu u obou je předpoklad, že si budují hrdost na svou profesi, ačkoli původně jsou vyučeni v jiném oboru (viz výsledek průzkumu v příloze) dokáží uplatnit získané informace a zkušenosti ke zlepšení svého výkonu, kvalitě, bezpečné práci dokáží se podívat na problematiku výroby v širších souvislostech, jsou kreativnější, přístupnější změnám, ochotnější vyhovět Přínos pro firmu: dokážeme přesně specifikovat tréninkové potřeby a zefektivnili jsme trénink klíčových profesí zvýšila se výkonnost a odbornost nejen u seřizovačů, ale i personalistů a výrobního managementu

6 zlepšila se komunikace mezi kolegy, nadřízenými a podřízenými i mezi odděleními získáváme nové nápady na zlepšování na výrobním zařízení, rozvíjí se týmová spolupráce Trenéři jsou ochotni přebírat odpovědnost za realizaci dalších projektů jako např. týmový trénink SMED (kratší čas přestaveb), zavádění samokontroly kvality a další, vedoucí k zefektivnění výroby posílila se firemní kultura, péče formou tréninku přispívá k větší spokojenosti pracovníků snížila se významně fluktuace klíčových pracovníků okolí vnímá firmu jako stabilní, učící se resp. učící organizaci (učíme se jeden od druhého) Pozitivní dopad tréninku klíčových pracovníků na konkrétní výsledky firmy je jednoznačný a viditelný ve zlepšení sledovaných ukazatelů. Od začátku projektu se podařilo docílit zásadních zlepšení: zmetkovitost se snížila o 44% (součástí tréninku je také implementace samokontroly seřizovače) efektivita se zvýšila o 6,1% (díky rychlejším a promyšlenějším zásahům došlo k výraznému snížení ztrátových časů) fluktuace seřizovačů se snížila o 21,1% (z 28,1% na 7%) Na základě hodnocení, které nám účastníci projektu dávali po absolvování tréninků, došlo navíc ke zkvalitnění komunikace a týmové spolupráce mezi jednotlivými pracovníky i směnami. V grafech v příloze je vidět vývoj jednotlivých kvalifikačních skupin v průběhu projektu. Závěr Inovativnost projektu spočívá v tom, že firma menšího rozsahu (265 zaměstnanců) dokázala zvládnout absenci učňovského školství i vyčerpaný trh práce a vlastními silami systémově vychovává kvalifikovaný personál. Realizace projektu byla velká profesní zkušenost také pro mistry, výr. ředitele a personalisty. Unikátní na projektu byla velmi úzká až přátelská týmová spolupráce personálního úseku a výrobního managementu, jež se stala pevnou součástí firemní kultury a plynule přešla i do dalších oblastí práce s lidmi ve výrobě. Celý projekt byl navíc realizován za běžného provozu zúčastněných oddělení a nepřekročení rozpočtu personálních nákladů, přísně sledovaného zahraničním vedením společnosti. Projekt měl po celou dobu maximální podporu vrcholového vedení a manažeři byli průběžně informováni personálním a výrobním ředitelem o průběhu a výsledcích. Celý projekt se podařilo připravit a realizovat interně. Realizace byla řízena personálním oddělením za aktivní podpory VŘ, tedy bez jakékoli externí pomoci nebo potřeby navýšení kapacity oddělení. Při jeho přípravě bylo využito dosavadních zkušeností v oblasti procesu vzdělávání, který je ve firmě již dlouhodobě kvalitně nastaven. Na základě tohoto hodnocení se původně projektový trénink seřizovačů stává standardní součástí procesu vzdělávání ve firmě do budoucna. Systematickým přístupem vychováváme odborníky jak pro naši firmu tak pro trh práce a navíc vracíme do povědomí zaměstnanců i okolí fakt, že u nás řemeslo už má zase zlaté dno.

7 Přílohy: Grafy vývoje kvalifikačních skupin v průběhu projektu A - seřizovači s nejvyšší úrovní znalostí na výrobních zařízení - specialisté B seřizovači se střední úrovní znalostí - samostatní seřizovači C - seřizovači s nejnižší úrovní znalostí jezdci (linku obsluhují pod dohledem skupiny A nebo B) Po ukončení projektu jsou ve skupině C pouze noví zaměstnanci v záuční době. ŘÍJEN 2006 ŘÍJEN 2007 ŘÍJEN Skupiny A 29 Skupiny A 30 Skupiny A B C B C 2 52 B C Jeden z výsledků průzkumu názorů zaměstnanců z května 2008 Impress group SKRIVANY 2008 (214) PODLE PRACOVNÍ POZICE Kategorie 4: Vývoj 4. Ve své práci vykonávám něco, co je podle mě skutečně důležité Příznivé celkem Rozdíl? Nepříznivé celkem A B C D E Obarvené rozdílové sloupce indikují statisticky významný rozdíl * indikuje statisticky důležitou odchylku A = závod Skřivany průměr B = seřizovači, lakaři C = ostatní dělnické profese D = administrativa E = evropské účetní centrum A. SKRIVANY 2008 (214) B. SKRIVANY: PRACOVNÍ POZICE: L (113) C. SKRIVANY: PRACOVNÍ POZICE: L (56) D. SKRIVANY: PRACOVNÍ POZICE: L (30) E. SKRIVANY: PRACOVNÍ POZICE: L (10)

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Sekce, ve které se nalézáte: Hlavní strana > Rozhovor týdne

Sekce, ve které se nalézáte: Hlavní strana > Rozhovor týdne Sekce, ve které se nalézáte: Hlavní strana > Rozhovor týdne Helena Futerová: Měla jsem unikátní možnost být u začátků personalistiky v Česku před 20 lety, takže ji znám od samotného "narození" až po její

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 4 5 9 4 PhDr. Renata Kocianová,

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Obsah Úvod proč vznikla tato zpráva?... 1 Shrnutí... 3 Cíle a metodika... 7 1. Proč něco měnit... 11 1.1 Výsledky... 11 1.1.1

Více

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Předmět analýzy a cíle šetření... 3 1.2 Sběr

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Průvodce slaďováním soukromého a pracovního života ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Blanka Junová www.pracenadalku.cz www.pracenadalku.cz Předmluva Dostává se vám do ruky text vycházející z

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více

PROČ A JAK ROZVÍJET LIDSKÉ ZDROJE V MALÉM A STŘEDNÍM PODNIKU

PROČ A JAK ROZVÍJET LIDSKÉ ZDROJE V MALÉM A STŘEDNÍM PODNIKU PROČ A JAK ROZVÍJET LIDSKÉ ZDROJE V MALÉM A STŘEDNÍM PODNIKU Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 4: Systémový rámec celoživotního učení, oblast

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. 3. Vytváření a analýza pracovních míst

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. 3. Vytváření a analýza pracovních míst VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku 3. Vytváření a analýza pracovních míst 1.Pojetí, úkoly, terminologie Vytváření a analýza pracovních míst je svým

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ Konsorcium a autoři příručky Konsorcium Generational Change in the Teaching Profession (2AgePro) vzniklo jako řešitelský tým projektu Grundtvig financovaného

Více

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ František Hronek 1. ÚVOD Cílem této studie je podat informace o aktuálním stavu a trendech hodnocení (evaluace) v zahraničí. Podrobněji je uvedena problematika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Metodická příručka pro ředitele škol

Metodická příručka pro ředitele škol Metodická příručka pro ředitele škol Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1.

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací

Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra sociální politiky a sociální práce Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací Diplomová práce Autor: Jan Říkovský

Více

METODIKA HODNOCENÍ KRITÉRIÍ

METODIKA HODNOCENÍ KRITÉRIÍ Program Iniciativy Společenství EQUAL CZ.04.4.09/4.3.00.4/0071 Projekt: Prolomit vlny Zrovnoprávnění mužů a žen na trhu práce Pracovní program: Rovné odměňování Organizace: Poradna pro občanství/občanská

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Sborník příspěvků z konference k projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů Editoři Jakub Trojan a Pavla Zdráhalová Brno 2012 Cílené

Více

JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU?

JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU? JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU? Soubor hlavních myšlenek příspěvků, zaměřených na toto téma a publikovaných v prestižním časopisu Harvard Business Review v roce 2011. Sestavil: prof. ing.

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech: Podrobná specifikace prioritní oblasti Konkurenční schopnost české ekonomiky klesá, konkurence na trzích, kde naše služby či produkty soutěží, roste.

Více