Jak rozpoznat nebezpečnou náboženskou skupinu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak rozpoznat nebezpečnou náboženskou skupinu"

Transkript

1 Jak rozpoznat nebezpečnou náboženskou skupinu

2 Obsah Ve třetím tisíciletí Pohled zevnitř Byl Kristus nebezpečný? Jak poznat vůdce nebezpečné náboženské skupiny Jaké jsou znaky nebezpečné náboženské skupiny? Metoda návnady POSUN: Od Krista k někomu jinému POSUN: Od Slova Božího ke slovu lidskému POSUN: Od vedení k tyranii POSUN: Od víry k domněnkám POSUN: Od oddělenosti k izolaci POSUN: Od spásy k falešné důvěře Jaký je rozdíl mezi církví a nebezpečnou skupinou? Jak z takové skupiny odejít Název: Jak rozpoznat nebezpečnou náboženskou skupinu. Původně: How To Identify A Dangerous Religious Group. Uveřejněno s laskavým svolením Publikační řada: Discovery Knowing God (Poznáváme Boha). Není-li uvedeno jinak, jsou biblické pasáže citovány z Českého studijního překladu. Další překlady: B21 Bible, překlad 21. století, ČEP Český ekumenický překlad, KB Kralická bible. Překlad a sazba: Jan Janča, M.Ed. Korektury: Mgr. Dagmar Krpcová. Sazba provedena typografickým systémem TEX. Publikaci je žádoucí a možné šířit jakýmkoli způsobem, ale pouze jako celek a nevýdělečně. Dílo podléhá licenci Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0. Ve spolupráci s připravila

3 Jak rozpoznat nebezpečnou náboženskou skupinu Pokud nedokážete myslet sami za sebe nebo se sami rozhodovat, můžete být v nebezpečí. Každý je zodpovědný za to, čemu věří. A pokud nedokážete odejít, je to problém. Prostě to tak je. Takto se vyjádřil člověk, který byl součástí jedné nebezpečné náboženské skupiny. Na následujících stránkách se budeme snažit poučit se z jeho zkušenosti i ze zkušenosti dalších, kteří se nakonec osvobodili z takové temnoty a z duchovního zneužívání. Doufáme, že tyto stránky pomohou jak lidem kolem vás, tak i vám samotným. Písmo varuje, že semena nebezpečného náboženského smýšlení nejsou jen kolem nás, ale mohou být i v nás samotných. Martin R. De Haan II Ve třetím tisíciletí Vypadalo to, že na konci druhého tisíciletí svět směřoval ke svému konci. Viděli jsme katastrofy, společenské nepokoje, národní převraty a neuvěřitelně rychlé změny, což mnohé vedlo k názoru, že naše planeta vstupuje do nějaké zásadní historické fáze. Kromě temných mraků se zároveň šířily nebezpečné náboženské skupiny, které využívaly všeobecného očekávání blížící se apokalypsy. Sharom Moshavi napsal do deníku Boston Globe: Několik let poté, co sekta Aum Shinrikyo vypustila jedovatý plyn v tokijském metru, následkem čehož zahynulo 12 osob a 5000 byla způsobena újma, zde bují náboženské sekty všeho druhu... V dnešním Japonsku, v konzumní světské společnosti s mnoha nejistotami, nabízejí sekty a takzvaná nová náboženství určitý duchovní balzám, který připadá přitažlivý mnoha Japoncům, především mladým lidem. S. Moshavi dále cituje Toshiho Yamakawu, který se z byrokrata stal spisovatelem duchovní literatury: Lidé stále více hledají něco, co naplní jejich srdce, na což nebezpečné náboženské skupiny jen čekají. Toto nebezpečí není ničím novým. Již v prvním století apoštol Pavel na sklonku svého života napsal: Vím, že po mém odchodu k vám vejdou draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I z vás samotných povstanou muži, kteří budou mluvit převrácené věci, aby strhli učedníky za sebou (Sk 20,29 30). 1

4 Pohled zevnitř Je důležité mít na mysli, že nebezpečné náboženské skupiny mají svou logiku. Je chybou domnívat se, že v takové skupině uslyšíte pouze iracionální, fanatické výroky nevzdělaných obětí. Tyto skupiny jsou částečně poháněny pečlivě promyšleným postupem s cílem obnovit logiku, víru a osobní obětavost, o které se v tradičním náboženství sice mluví, ale která zde již není. Tyto skupiny tvrdí, že rozumí proroctví, takže mohou cestu před námi vidět mnohem jasněji. Výřeční, autoritářští vůdci odhalují, v jakém nebezpečí jsou ti, kteří Boha uctívají bez emocí, víry, obětavosti či poslušnosti. Poukazují na rodiče, pastory a celé denominace, kde chybí první láska, kde zbyla již jen slabá víra, zaslepené pokrytectví a duchovní vlažnost. Členové takových skupin se vůbec nevnímají jako nebezpeční. Lidem, kteří je obviňují, odpovídají: Nejsme pomýlení, pomýlení jste vy sami. To vy jste ztratili kontakt s realitou. To vy tvrdíte, že věříte v Boha, ale přitom žijete jako bez víry. To vy tvrdíte, že věříte v Bibli jako Slovo Boží, ale nečtete ji ani se jí neřídíte. To vy tvrdíte, že věříte v život po smrti, ale přitom žijete tak, jako kdyby všechno v tomto životě záleželo na hmotném bohatství. Nezahazujeme svou budoucnost, zahazujete si ji vy sami. Říkáte nám, abychom konečně otevřeli oči, abychom viděli, co se skutečně děje. Říkáte, že zahazujeme svůj život a následujeme vůdce, který si naši oddanost nezaslouží. A přitom vy sami nejste schopni vidět, co se skutečně děje. Vůbec nevidíte znamení doby. Nevidíte, kam se celá společnost řítí, kam vás zavádí vaše láska k penězům a jak toho všeho budete v soudný den hořce litovat. Nepřeháníme to. Vy sami to přeháníte. Říkáte, že vše fanaticky přeháníme. Ale určitě to neděláme jako vy. To vy se utápíte v dluzích a investujete do institucí a tradic, které se již brzy zhroutí a budou souzeny. To vy si myslíte, že Boha uspokojíte svými formálními modlitbami, přičemž 99 procent všeho dáváte do své práce, domácnosti, rodiny a rekreace. My neodmítáme Krista, odmítáte jej vy sami. Tvrdíte, že v Krista věříte. Ale Kristus řekl: Přichází-li někdo ke mně a nemá v nenávisti svého otce a matku, manželku a děti, bratry a sestry, ano i vlastní duši, nemůže být mým učedníkem (Lk 14,26 27). Logika nebezpečných náboženských skupin evidentně není ve všem úplně pomýlená. Nikdo z nás by si tedy neměl dovolit přestat dávat pozor na nebezpečné myšlení, k němuž může mít sklony každý z nás. 2

5 Byl Kristus nebezpečný? Starostliví rodiče některého z Kristových následovníků mohli Krista klidně považovat za nebezpečného. Vždyť Ježíš říkal, že mluví ve jménu Boha, kritizoval vážené náboženské vůdce a své následovníky vyzýval, aby mu důvěřovali a poslouchali ho (Mt 10,35 37). Ježíš se ale choval úplně jinak. Nevyzýval své následovníky, aby mu dali své peníze na nový větší dům, ani se jim nesnažil svou řečí vlichotit. Uzdravoval slepé a chromé a křísil mrtvé. Kráčel po vodě a uklidnil bouřlivé moře. Opakovaně a v mnoha ohledech dokazoval, že si zaslouží, aby jej lidé následovali a to nejen tím, jak mluvil o víře, sebeobětování a časech konce, ale i zázraky, které vykonával. Stal se Boží obětí za naše Zkušený vůdce dokáže předložit jakýkoli argument věrohodně, ale podvodník nemůže vstát z mrtvých. hříchy, když se nechal dobrovolně přibít na kříž. A pak vstal v těle z mrtvých, aby prokázal, že je Král králů a Pán pánů. Jako část svého odkazu po sobě Ježíš zanechal skupinu učedníků, kteří byli ochotni žít a zemřít za své svědectví, že jej viděli po vzkříšení živého. Společně nesli svědectví o Tom, jehož učení a příklad se stal měřítkem toho, co je a není nebezpečné. Jak poznat vůdce nebezpečné náboženské skupiny Určitě by bylo pomocí, pokud by vůdci každé nebezpečné náboženské skupiny hned na počátku dali najevo své skutečné úmysly. Bylo by pomocí, pokud by dali jasně najevo, že na rozdíl od Krista nemají v úmyslu druhým sloužit, ale že si chtějí nechat sloužit, že nechtějí dávat, ale chtějí dostávat, že nechtějí milovat, ale chtějí být milováni. Určitě by bylo pomocí, kdyby přicházeli z vnějšku, a nikoli zevnitř. Ale Bible nás nabádá, abychom se měli na pozoru před těmi, kdo chtějí učedníky strhnout za sebou (Sk 20,30). Nebezpeční náboženští vůdci nedají své skupině na vědomí, že svým slovům postupně dávají nový význam, anebo že zatím prokazují lásku, která se ale v určité době změní v autoritativní diktát. Sami si možná ani neuvědomují, do jaké míry svým následovníkům lichotí, do jaké míry přehánějí ve svých příbězích o Božích zázracích a do jaké míry jsou jejich rozhovory s Duchem Božím spíše jen výplodem jejich vlastní fantazie. Ale lidé, kteří obětovali vše, aby následovali svého vůdce, najednou začí- 3

6 nají vidět a slyšet skutečnosti, které by původně od Božího muže nečekali. Například učedníci Jima Jonese viděli, jak tento jejich uctívaný prorok během svého kázání hodil Bibli na zem a prohlásil: Příliš mnoho lidí vzhlíží k této knize místo ke mě! (Sekty v Americe, Appel, str. 44, angl.). Jeden bývalý člen si vybavuje: Dokonce říkal, že si přeje, abychom mu říkali Otče, a chtěl, abychom se k němu modlili. Chtěl, abychom jeho obrázek nosili v peněžence (Lákadla sekt, Enroth, str. 56, angl.). V této chvíli už však příslušný člen dal své víře určitou daň. Už učinil určité oběti. Spálil za sebou mosty. K čemusi se zavázal. Proto je snadnější o vůdci spíše smýšlet pozitivně a věřit: Jistě Bůh takto zkouší naši víru. V sázce je dobro celé naší skupiny. Naši kritici by se jistě radovali, kdybychom se rozpadli a kdybychom přiznali, že jsme byli podvedeni. Vždyť víme, že známe pravdu o tolika věcech. Prostě si musíme zachovat víru v Boha a pokračovat. Obvykle určitou dobu trvá, než je takovému 4 K popírání dochází tehdy, když lidé, kteří obětovali příliš mnoho, si přejí vidět věci nikoli takové, jaké ve skutečnosti jsou, ale jaké si je přejí mít. člověku naprosto zřejmé, že vložil příliš velkou důvěru v někoho, kdo ve skutečnosti není žádným Božím služebníkem. Je skutečně bolestivé uvědomit si, že tento vůdce hlásal jiného Ježíše a v jiném duchu vyučoval zcela jiné evangelium (2K 11,4). Zklamaný člověk pak prochází citově náročným procesem, když se od takové skupiny snaží oprostit. Snaží se znovu nabýt svou svobodu a pocit radosti poté, co na vlastní kůži poznal nebezpečí, která popisoval Ježíš: Mějte se na pozoru před falešnými proroky, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po jejich ovoci je poznáte. Což se sbírají z trní hrozny nebo z bodláčí fíky? Tak každý dobrý strom nese dobré ovoce, ale prohnilý strom nese špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce ani prohnilý strom dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a hozen do ohně. Poznáte je tedy po jejich ovoci (Mt 7,15 20). Jistě není nic příjemného žít s pocitem podezíravosti. Raději chceme věřit a ne pochybovat. A je těžké přijmout myšlenku, že někdo, kdo zdánlivě mluví o Bohu tak zasvěceně a kdo varuje druhé před ďáblem, by sám mohl být tak nebezpečný. A přesto nás Ježíš učil, že nemáme víru posuzovat podle slov, ale podle ovoce, které vidíme v životě takového vůdce.

7 Jeden bývalý člen jisté nebezpečné náboženské skupiny říká, že Kristova zásada o tom, že strom se pozná podle ovoce, mu pomohla vidět, do čeho se vlastně zapletl. Při zpětném pohledu uvádí: Pomohlo mi několik veršů. Jeden mluví o tom, že strom máme posuzovat podle jeho ovoce. A žádné dobré ovoce jsem neviděl. Viděl jsem jen zkázu. Viděl jsem, jak na tom lidé byli stále hůře. Nijak nerostli ani se nestávali zodpovědnějšími; byli naopak stále více závislí a měli psychotické projevy. Pociťovali vinu, stud, měli špatné pocity. Nebyla v tom láska. Ani už tam nebylo žádné odpuštění. Skutečné ovoce vůdcova života se obvykle časem ukáže. Z prvních dojmů a slov ty pravé pohnutky obvykle nepoznáme. Ale život nám do srdce píše svůj deník. Mezi takové záznamy patří i ovoce Ducha, jak je popisoval apoštol Pavel ve svém dopise Galatským. Uvádí zde, že lidé, kteří se podřizují Kristu, se vyznačují láskou, radostí, pokojem, trpělivostí, laskavostí, dobrotou, věrností, mírností a sebeovládáním (Ga 5,22 23). Na těch, kteří se zajímají více o sebe než o druhé, je ale vidět pravý opak takového ovoce. Takové osoby druhé využívají, místo aby jim prokazovaly lásku. Ve vztazích s druhými dávají najevo své kritické postoje, netrpělivost, bojovnost, necitlivost, hrubost, sobectví, nedodržují své sliby, neovládají svůj jazyk, hněv a své sexuální touhy. Proto je třeba si pečlivě těchto projevů všímat a to bez ohledu na to, do jaké míry je dotyčný člověk výřečný a jak dokáže citovat Písmo. Je tedy moudré mít na mysli toto ovoce Ducha a přitom je na místě si ohledně lidí ve vedení příslušné skupiny klást následující otázky: 1. Vyznačují se zbožností a pokorou, nebo projevují neomalenost a povýšenost? (2K 10,18) 2. Chovají se přívětivě a jemně, nebo pořád mají nějaké nároky? (2Tm 2,24 26) 3. Projevují sami úctu k autoritám (přátelsky i nepřátelsky nakloněným), včetně Boha, rodičů, vlády, a dokonce Satana? (2Pt 2,10 12; Juda 8 10) 4. Projevují úctu a lásku k dalším vedoucím představitelům? (1K 3,1 9) 5. Vedou své následovníky k soudnosti, růstu a zralosti, anebo v nich posilují pocity závislosti a podřízenosti? (Sk 17,11; Ef 4,11 16) 6. Využívají své členy finančně? (1Pt 5,2; 2Pt 2,3) 7. Projevují věrnost v sexuální oblasti, anebo je jejich život v tomto ohledu pochybný? (2Pt 2,14) 8. Říkají láskyplně a odvážně pravdu o hříchu, anebo své skupině říkají jen to, co zde lidé chtějí slyšet? (2Tm 4,3 4) 5

8 9. Obětují své zájmy pro blaho skupiny, anebo se nechávají na ramenech svých následovníků nosit jako králové? (Fp 2,3 4) 10. Vedou své následovníky k Ježíši Kristu, anebo zaměřují pozornost sami na sebe? (Sk 20,28 31) 11. Chovají se panovačně, anebo druhé vedou prostřednictvím vlastního příkladu, povzbuzováním a předáváním informací? (1Pt 5,1 4) 12. Jsou ochotni, aby se ně pohlíželo jako na bratry? (Mt 23,8 12) 13. Je skupina milována a nenáviděna kvůli své víře a oddanosti Kristu, anebo kvůli svému specifickému učení, podle něhož následuje svého vůdce? (1Tm 1,3 7) 14. Uchovávají si členy díky své lásce, příkladu a vyučování, anebo tím, že je zastrašují, takže se členové skupinu bojí opustit? (Ga 2,11 21) 15. Splňují požadavky na vedoucího duchovního pracovníka, anebo to jsou jen charismatičtí vůdci, ale z pochybným charakterem? (1Tm 3,1 7) Tyto otázky se zaměřují nejen na to, co příslušný vůdce říká, ale i na to, co dělá a jaké má postoje. Pomáhají nám vidět, zda se nejedná pouze o doktríny, ale i ducha a ovoce, které takový vůdce nese. Jaké jsou znaky nebezpečné náboženské skupiny? Jeannie Millsová, někdejší členka sekty Jima Jonese, která přežila masakr v Jonestownu, napsala následující slova: Když potkáte ty nejpřátelštější lidi, které jste kdy poznali a kteří vás seznámí se skupinou, která je plná lásky, a když zjistíte, že vůdce je ten nejinspirativnější, nejsoucitnější a nejchápavější člověk, jakého jste kdy poznali, a když se dozvíte, že cílem skupiny je cosi, co zní příliš dobře, než aby to mohla být pravda patrně to pravda není! Nevzdávejte se svého vzdělání, svých nadějí a cílů v honbě za pouhým přeludem. Falešné náboženské skupiny pochopitelně nebudou zdůrazňovat své chyby. Vhodně využívají svou schopnost napodobovat určité prvky, které se vyskytují ve zdravých náboženských skupinách, ale s nimiž zacházejí jinak. 1. Idealismus. Falešné náboženské skupiny často přitahují idealisty, kteří se v tradiční církvi nějak spálili. Takoví lidé věří, že mají pro Boha vykonat to, v čem jiní selhali. Jejich vizí je obnovit v církvi ztracený záměr. 2. Autorita. Lidé, kteří hledají jednoznačné vedení, hranice a bezpečí, přitahuje struktura, kterou poskytuje autoritářské vedení. 3. Entuziasmus. Lidé, kteří mohli zakusit mrtvou zaběhlou církev, přitahují duchovní zážitky plné entuziasmu. Pro člověka je velmi přitažlivé, když 6

9 najde skupinu, která projevuje nadšení a to i když se taková skupina mýlí. 4. Rodina. V rámci takové skupiny často existuje silné povědomí společné identity, povědomí rodiny. Členové jsou považováni za bratry a sestry, kteří jsou proti vnějšímu světu semknuti jako jedna rodina. Jednota této skupiny však není zakotvena v Bohu, ale v jejich učiteli, otci, mentorovi. 5. Důraz na Bibli. Mnohé takové skupiny kladou velký důraz na studium Bible. Výuka je však velmi pečlivě organizována vedoucími představiteli, kteří předkládají jen svůj vlastní výklad Písma. Členové jsou varováni, aby nečetli literaturu, která nepochází od příslušné skupiny. 6. Obětavost. Bývalí členové takových skupin se zmiňují o tom, jak je přitahovalo, když se měli pro něco nasazovat, když je skupina vedla k víře, která je něco stála. Jeden člen říká: Úplně na začátku nejde o to, že jen vy máte pravdu, ale že jen vy přinášíte pro pravdu ty skutečné oběti. Nechtěl jsem nic laciného. Chtěl jsem se pro něco nasazovat, chtěl jsem, aby mě to něco stálo. 7. Exklusivismus. Nebezpečné náboženské skupiny často zdůrazňují, že pravda byla svěřena pouze jim. Je velmi přitažlivé dostat příležitost být součástí vybrané skupiny vyvolených Božích služebníků. 8. Indoktrinace. Dalším znakem mnoha nebezpečných náboženských skupin jsou propracované metody, jak získávat a přesvědčovat nové členy. Řada takových skupin neumožňuje novým členům, aby dělali svá rozhodnutí na základě své vlastní víry a svého úsudku, ale myšlení takových členů postupně mění pomocí následujících technik: Izolace. Noví členové jsou izolováni od své rodiny, přátel i aktuálních informací v médiích, aby byly vyloučeny jakékoli jiné názory. Nátlak. Potencionální členové jsou ze strany skupiny vystaveni nátlaku a přesvědčování. Zahrnování láskou. Členové skupiny dávají potencionálním členům najevo nesmírně silný pocit sounáležitosti, jak jsou přijímáni a jak jsou důležití zahrnují je láskou, lichocením, osobní pozorností. Odstranění soukromí. Noví členové nejsou Patrně každý z nás si musí dávat pozor na nezdravé způsoby myšlení, ale v nebezpečných skupinách se opakovaně projevují určité typické vzorce. ponecháváni o samotě, aby si mohli posbírat své myšlenky a dojít ke svým závěrům. 7

10 Spánková deprivace a únava. Odpor se láme pomocí dlouhých shromáždění a dlouhé pracovní doby. Hry. S cílem vytvořit závislost na vedení se používají propracované hry a postupy. Kontrola myšlení. Členové jsou vedeni k tomu, aby přestali myslet sami za sebe a aby bez dalších otázek přijímali zjevení a doktríny od svého vůdce. Veřejná zpověď. Členové jsou přesvědčováni, aby se se skupinou podíleli o své nejniternější záležitosti, čímž se účinně nalomí jejich sebeúcta. Změna jídelníčku. Členové dostávají nedostatečnou stravu, čímž se nalomí jejich schopnost odporu a jsou svolnější k novým podnětům a návrhům ze strany skupiny. Strach. Negativní myšlení či pochybnosti o skupině a jejím vedení mají být hrozbou pro duši dotyčného člena. Členové jsou varováni pokud by někdo chtěl skupinu opustit, čekají ho neblahé důsledky. Odříkávání sloganů a zpěv. Členové se musí podrobovat neustálému opakování, čímž se zablokuje proces racionálního myšlení. Dětská závislost. Vedení od členů vyžaduje absolutní podřízenost. Zákaz otázek. Členové jsou vyučováni, aby zjevení a výklady svého vedení přijímali bez jakýchkoli otázek. Oblékání. Členové jsou vybízeni k podobnému stylu oblékání, čímž se potlačuje jejich individualita. Elitářské postoje. Každý náboženský vůdce mimo takovou skupinu je označen za satanův nástroj nebo přinejmenším za někoho, kdo se nechal zavést na scestí zlem. (Zkráceno z publikace The Cult Crisis, Citizens Freedom Foundation.) Uvedené metody se tedy zásadně liší od metod, jež zastával apoštol Pavel, který s ohledem na přesvědčování uvedl: 8 Pánův otrok se nemá hádat, nýbrž má být přívětivý ke všem, schopný učit, má být trpělivý a v tichosti kárat odpůrce. Snad jim dá Bůh pokání k poznání pravdy a proberou se z Ďáblovy léčky, do které byli od něj chyceni, aby činili jeho vůli (2Tm 2,24 26). K indoktrinaci ze strany nebezpečné náboženské skupiny obvykle dochází podle určitého postupu. Patrně každý z nás si musí dávat pozor na nezdravé způsoby myšlení, ale v nebezpečných skupinách se opakovaně projevují určité typické vzorce.

11 Závislost na vedení, které promlouvá ve jménu Boha a které je proto nezpochybnitelné. Pomýlené reakce na kompromisy a pokrytectví tradičního náboženství. Odtahování se od společnosti v přesvědčení, že pouze my předkládáme Bohu ty správné oběti. Odříznutí veškerých zdrojů vnějších informací. Členové ze zodpovídají pouze skupině. Změněný pohled na pravdu. Nejde o to, co je poctivé, ale co je v zájmu skupiny. Ospravedlnění je pouze pro členy; nečlenové jsou údajně pod vlivem Satana. Ztráta osobní svobody. Myšlení, pocity a volby jednotlivce jsou stále více nahrazovány myšlením, pocity a rozhodnutími ze strany skupiny. Ztráta svědomí. Skupina a její vedení často jednotlivce zatáhne do jednání (mnohdy sexuální povahy), jímž podlomí jeho morální sílu. Úprava očekávání. Co bylo původně slibováno, se podle potřeby přeznačuje, skutečnosti se pojmenovávají jinak. Obavy opustit skupinu, pod hrozbou ztráty věčného života a dalších odměn. To je tedy několik příkladů myšlení, jež se projevuje ve skupinách, které zneužívají důvěry svých členů. Je však třeba stále mít na mysli, jak lákavě je novému členu vše předkládáno. Nebezpečná skupina ukazuje svou pravou tvář jen velmi pozvolně. Používá taktiku návnady novému členu ukáže určitou návnadu, kterou ale ve vhodnou chvíli vymění za něco zcela jiného. Je třeba si dávat pozor, abychom se něčeho podobného nedopouštěli my sami. Metoda návnady Neetické firmy často ve své reklamě lákají zákazníky na levné produkty. Jakmile mají zákazníka v hrsti, snaží se jej pomocí manipulace přimět ke koupi něčeho naprosto jiného. Tato metoda návnady je charakteristická i pro nebezpečné náboženské skupiny. Nový zákon nás opakovaně varuje, abychom nepadli za oběť duchovním vůdcům, kteří se jen za něco vydávají, přičemž druhé chtějí jen oklamat líbivými řečmi (Ko 2,4 ČEP). Proto se nyní podíváme, co nebezpečné náboženské skupiny často slibují, ale co nakonec nový člen takové skupiny dostane. 9

12 1. POSUN: Od Krista k někomu jinému Členové nebezpečných náboženských skupin často tvrdí, že zastupují Krista (2K 11,13 15). Časem se však ukáže, že hlásají jiného Ježíše (2K 11,4). Jeden někdejší člen takové skupiny říká: Podvodnost takové skupiny spočívá v tom, že o sobě mluví jako o křesťanech, jako o nějaké další křesťanské denominaci. Používají stejné výrazy, takže když mluví o Bohu nebo o Ježíšovi, předpokládáme, že mluví o biblickému Bohu a Ježíšovi. A to je podle mě ten první podvod, protože hned nevidíme, že jejich Ježíš není ten Ježíš z Bible. A dodává: Ježíš řekl, Já a Otec jsme jedno. Kdo viděl mě, viděl Otce. V naší skupině sice bylo používáno správné jméno, ale Ježíš zde byl duchovním bratrem Lucifera. A byl zároveň i mým starším bratrem. 10 Co Bible učí o Kristu 1. Kristus je Bůh v těle (J 1,1 14). 2. Kristus je náš Stvořitel (Ko 1,16). 3. V Kristu vše spočívá (Ko 1,17). 4. Kristus je náš Spasitel (J 3,16 18). 5. Kristus je náš Soudce (J 5,22 23). 6. Kristus je náš Příklad (1J 2,6). 7. Kristus je náš Zastánce (1J 2,1). 8. Kristus je náš Přímluvce (Ř 8,34). 9. Kristus je náš Učitel (Mt 23,8.10). A dále nám ukazuje, kam se přesouval důraz v této skupině: Zakladatelem byl jeden prorok. Tvrdili nám, že jej Bůh povolal za proroka, aby obnovil křesťanství. A časem v této skupině získával stále dominantnější postavení. Velká část našeho učení byla o něm, o jeho doktrínách, o tom, co sám učil, a nikoli o tom, co učí Bible nebo Ježíš. Důvěryhodní křesťanští vůdci si uvědomují, že jsou povoláni pouze k tomu, aby jiné směrovali k biblickému Kristu. Jasně uvádějí, že svou jedinou naději na spásu máme v Kristově smrti za naše hříchy, v jeho vzkříšení a v tom, že opět přijde. Ti, kteří pravým způsobem zastupují Krista, se nezabývají ničím a nikým, kdo by byl náhražkou za Syna Božího. Nezaměřují se na politiku, vzdělávání ani stavební projekty, ale na Krista, který jediný si zasluhuje první místo v našem srdci a životě (Zj 2,1 7). Nečekejte, že falešní učitelé zapřou Krista hned na začátku. Jen málo vedoucích představitelů nebezpečných náboženských skupin chce mít proslulost jako nepřátelé Krista. A jen málo z nich by si to přiznalo. Proto se zaměřte na to, jaká náhražka je vám nabízena. Sledujte, jak je vám místo Krista krok za krokem nabízen někdo jiný.

13 2. POSUN: Od Slova Božího ke slovu lidskému Je mu devatenáct, musel odejít z vysoké školy a celým jeho životem je teď společenství bratrů a sester, které nedávno poznal. Je přesvědčen, že našel pravou Boží rodinu. Věří, že tuto skupinu vzbudil sám Bůh, aby v posledních dnech bylo kázáno čisté, nezkažené Slovo Boží. Bibli zná lépe než kdokoli z jeho bývalých přátel. Na všechno má nějaký verš z Bible. Neuvědomuje si však, že dostává pouze náhražku. Nové učení mu bylo ukázáno tak dovedně, že si neuvědomuje, jak jsou biblické verše vytrhávány ze svého kontextu. Byly velmi pečlivě vybrány, aby podporovaly učení skupiny. Autor a odborník na nebezpečné náboženské skupiny Ron Enroth uvádí: Prakticky všechny tyto náboženské skupiny citují Bibli a odvolávají se na Ježíše. Zdůrazňují, jak vysoce jejich skupina smýšlí o Bibli. Obvykle však význam Písma snižují, překrucují ho a někdy, i když ne často, Písmo úplně zavrhují. Vytrhávají verše z kontextu. K dokazování používají své oblíbené verše, přičemž často přidávají své vlastní pravdy, další zjevení z nějakého dalšího zdroje. Co Bible učí o sobě 1. Naší autoritou má být Písmo, nikoli tradice (Mt 15,3 9). 2. Písmem se má hodnotit přesnost učitele (Sk 17,11). 3. Písmo se má pečlivě studovat a vykládat (2Tm 2,15). 4. Písmo je autoritou, k níž nemáme nic přidávat a od níž nemáme nic ubírat (Zj 22,18 19). Jeden někdejší člen nebezpečné náboženské skupiny si celý podvod uvědomil, až když byl pozván do ústředí této organizace. O své zkušenosti uvádí: Když jsem začal pracovat v ústředí organizace v New Yorku, začaly mi vyvstávat otázky. Začal jsem si číst list Římanům a Galatským bez jejich příruček. Oni sice obvykle četli Bibli, ale společně se svými příručkami, kde měli ke všemu vysvětlení. Když jsem si tedy četl přímo list Římanům a Galatským, došlo mi, jak se zde mluví o životě v Duchu svatém, o svobodě, o osobním následování Boha, nikoli o pravidlech, struktuře a zákoně. A pak jsem zjistil, že i jiní docházeli při svém výzkumu ke stejným závěrům že je rozdíl mezi Biblí a touto organizací. A tito lidé začali být posléze vylučováni, protože zde vznikla obrovská podezíravost. Jakmile někdo projevil i sebemenší 11

14 nesouhlas s vedoucími představiteli, vyvolalo to paniku a začal jakýsi hon na čarodějnice. 3. POSUN: Od vedení k tyranii Za šestadvacet let svého života nikdy neslyšela nikoho mluvit tak, jako mluvil tento muž. Hned napoprvé byla přesvědčena, že je to prorok. Hlubokýma očima se upřeně díval na své posluchače, které označoval za svou rodinu. Nikdy předtím neviděla tolik lásky. Nikdy předtím neslyšela někoho vyučovat z Bible s takovou autoritou. A zanedlouho již úsudku tohoto muže důvěřovala více než svému vlastnímu rozumu. Na začátku nabízel své vedení, které však postupně přecházelo v tyranii. Již nevedl svým příkladem, ale zastrašováním. Místo jemného ducha byl panovačný a měl stále nové požadavky. Místo aby se měl na pozoru a nešel nad to, co říká Bible, začal Bibli směšovat se svými názory. Místo aby svým členům pomáhal růst ke zralosti a soudnosti, vybízel je, aby na něm byli závislí jako malé děti. Místo aby dával najevo, že Bůh používá řadu lidí k vedení ve své církvi, tvrdil, že jen on sám mluví v Božím jménu. Místo aby obětoval své vlastní zájmy pro dobro skupiny, členy využíval, aby uspokojovali jeho neukojitelný hlad po obdivu. Jeden někdejší člen určité nebezpečné náboženské skupiny uvádí: Když jsem do této skupiny začal chodit, silně na mě působilo, jak neustále zdůrazňovali, že můžeme dělat jakýkoli výzkum a klást jakékoli otázky. Vše bylo naprosto otevřené. Ale po několika letech mi došlo, že to tak není. Lidé, kteří měli otázky a zpochybňovali vedení, byli vyloučeni. Zacházeli s nimi jako se zlem. Pomlouvali je. Jakmile jste 12 Jací mají být vedoucí podle Bible 1. Učí svým příkladem (1Pt 5,3). 2. Vedou tím, že slouží (Lk 22,24 27). 3. Vedou prostřednictvím laskavosti, mírnosti a trpělivosti (2Tm 2, 24 26). 4. Vedou tím, že správně vykládají a uplatňují Boží Slovo (2Tm 2,15; 3,16). se stali členem, už jste nemohli svobodně klást otázky. Požadovala se absolutní loajalita vůči vedení. Způsob takového vedení ovšem někdy můžeme vidět i ve svém okolí. Ron Enroth uvádí: Myslím, že potenciální nebezpečí existuje i v běžných církvích. I zde je možné sklouznout k extremismu,

15 sklouznout k jakési podobě surové církve. A jedním z prvotních signálů je, když se pastor, vedoucí v takové církvi, začne lidem vměšovat do života, když jim začne diktovat, jak by se měli oblékat, co by měli jíst. A také začne ovládat a manipulovat manželství a intimní stránku mezi manželem a manželkou. Jakmile se někdo začne vměšovat do osobního života věřících ve jménu Boha, ve jménu pastýřské činnosti, začnou se věci pohybovat směrem, který považuji za nezdravý. Začne překračovat určitou linii mezi skutečnou náplní pastýře a kontrolou. Apoštol Jan ohledně takových vedoucích napsal: Něco jsem již tomu sboru napsal, ale Diotrefés, který chce být první z nich, nás nepřijímá. Proto jestliže přijdu, připomenu jeho skutky, které činí, když nás pomlouvá zlými slovy, a že ani na tom nemá dost, ale sám bratry nepřijímá, a těm, kdo je chtějí přijmout, brání a vylučuje je ze sboru (3J 9 10). 4. POSUN: Od víry k domněnkám Byl to inteligentní a citlivý mladík ale byl plný bolesti. Rodiče se právě rozváděli, protože otec se dopustil nevěry. Nejvíce matoucí byla skutečnost, že otec dlouhé roky působil jako vedoucí mládeže v církvi. A máma zpívala ve sboru na kůru. A nyní, ve druhém ročníku na vysoké škole, mu život nedával smysl. Vše bylo tak nejisté. Pociťoval naprostou prázdnotu. Chodil s dívkou, která se mu líbila, ale přitom si nebyl jistý, zda vůbec stojí o nějaký blízký vztah. Pak jej jeden přítel pozval na biblickou skupinku, kde to bylo přesně ono. Vedoucí byl velice vřelý, jako skutečný otec, a zároveň mluvil o víře, která musí být velká a zázračná jako samotný Bůh. Okamžitě cítil, že v této skupině najde, co hledá. Viděl tu opravdovou víru v Boha. Ti lidé byli plní života, lásky a důvěry, že Bůh se postará o všechny jejich potřeby. Měli víru jako křesťané v prvním století. Hlásili se k tomu, co ve vlažné, tradiční církvi už dávno neviděl. Ale tento student nemohl předvídat, k jakému posunu časem dojde. Přitahovaly jej citace z Bible týkající se víry, která koná zázraky. Přišel sem s touhou po víře, ale odcházel s řadou dohadů a domněnek. Když odcházel, myslel si, že víra znamená věřit tomu, co od Boha chceme, a nikoli ochotu 13

16 věřit tomu, co Bůh řekl. Jeho učitel mu neřekl, že Bůh na základě naší víry pohne horou pouze tehdy, až když se sám vysloví, že takovou horou chce pohnout. Pravá víra se vyznačuje zbožnou, pokornou, dětskou důvěrou v Boha (Lk 17,1 10). Je zakořeněna v tom, co Bůh říká (Ř 4,18 22), nikoli v tom, co by měl Bůh podle věřícího učinit. Pravá víra uznává, že Bůh může učinit cokoli a že jeho zdroje jsou neomezené (Mt 6,25 43). Ale také uznává, že Bůh si vyhrazuje právo určovat své podmínky a používá své načasování (2K 12,7 10; Fp 4,10 13). Jedním z poznávacích znaků falešných učitelů je sklon bezostyšně prosazovat svou vlastní vůli, sklon 14 Co Bible učí o víře 1. Pravá víra znamená věřit, že Bůh je ochoten a schopen učinit, co zaslíbil (Ř 4,20 21).) 2. Pravá víra uznává, že Bůh ví, co je pro nás nejlepší (Jb 42,1 6; Mt 26,39; Ř 8,26; 2K 12,7 10). 3. Pravá víra reaguje na to, co máme podle Boha konat (Lk 17,1 10). 4. Pravá víra nechává Boha být Bohem a projevuje důvěru v Boží moudrost a dobrotu (Ř 11,33 36). chovat se povýšeně až neuctivě, když používají své údajné duchovní poznání a svou autoritu. Pravá víra neznamená, že Bůh bude reagovat na každý náš rozmar, touhu nebo požadavek. Pravá víra důvěřuje, že Bůh naplní své sliby ale svým způsobem a ve svém čase. 5. POSUN: Od oddělenosti k izolaci Nebezpečná náboženská skupina se často také vyznačuje tím, že se izoluje od svého okolí, že staví ploty a boří mosty. A opět se jedná o proces, který začíná na biblickém základě, ale končí u extrému, který je nebezpečný. Ruth Tuckerová, odbornice na nebezpečné náboženské skupiny, uvádí: Je třeba rozlišovat mezi odděleností od světa a mezi izolováním se. V Bibli nikde nevidíme, že by nějaká křesťanská komunita žila v nějaké izolaci. Vždy je ve světě. A vždy zde existuje určitý smysl pro komunitu, a to i mezi jednotlivými skupinami. To je tedy žádoucí. Písmo nás vybízí, abychom byli odděleni od světa. A je třeba říci, že v soudobé církvi nedodržujeme tento ideál oddělenosti. Naši mladí lidé

17 žijí stejně jako mladí lidé ve světě. Nebezpečné náboženské skupiny často poukazují právě na toto selhání. Takže zpočátku, se výzva vyjděte a oddělte se, zdá být na místě. Lidé ve skupině jsou na počátku vyučováni, aby viděli chyby tradičních církví, které stírají hranici mezi světem a církví, takže žádný jasný rozdíl již nezůstává. Noví konvertité se poprávu učí, že Boží lid se má odlišovat že má být snadno rozpoznatelný. Nebezpečná náboženská skupina však nadále zdůrazňuje zásadu oddělenosti od světa avšak ne proto, aby své členy ochránila před chybami a omyly, ale aby k nim nemohlo proniknout žádné světlo zvenčí. Co Bible učí o oddělenosti od světa 1. Při pravé odděleností od světa se neoddělujeme od společenského dění (Mt 9,13; Lk 7,34; 1K 5,9 11). 2. Při pravé odděleností od světa se nevyhneme tomu, že musíme mít dobré svědectví od těch, kdo stojí mimo (1Tm 3,7). 3. Pravá oddělenost od světa zahrnuje nejen čisté tělo, ale i čisté srdce (Lk 11,39). Jedna někdejší členka takové skupiny uvádí: Ovládají vás také prostřednictvím izolace od informací. Nesmíte číst určité věci, především věci od bývalých členů skupiny. To je odpadlická literatura, údajně literatura plná nenávisti. A tak vás izolují skrze kontrolu nad informacemi, takže se pak straníte určitých lidí a přátel. Zůstáváte izolováni v jejich malém světě, kde máte pět shromáždění týdně. Řeknou vám, co si máte myslet a co je správné. Řeknou vám, že pokud odejdete, život se vám rozpadne a přijdete ve svém životě o Boha. A opět na začátku zní výzva k takové oddělenosti od světa logicky, biblicky jako prostředek, jak skupinu chránit, aby se nepřizpůsobovala tomuto světu. Ale časem dojde k posunu. Izolace je pak používána nikoli jako prostředek, jak skupinu ochránit před omyly, ale jak skupině bránit v přístupu k pravdě. Správná oddělenost od světa tedy znamená oddělovat se od hříchů společnosti, ale nikoli od samotné společnosti. 15

18 6. POSUN: Od spásy k falešné důvěře Na průvodu čtvrtého července nesli plakáty. Lidé kolem na ně pokřikovali a házeli na ně prázdné plechovky od piva, protože na plakátech měli hesla jako Čiňte pokání konec se blíží či Ježíš přijde. Poselství mělo být všem jasné: Jedinou odpovědí je spása. Božímu soudu uniknou jen ti, kdo se obrátí k Bohu. Podle všeho zdání zde tedy byla skupina, která měla jasno v tom, jak se dostat do nebe. Ale zdání může klamat. Ne každý, kdo poukazuje na nebe, se tam také dostane. I zde došlo k určitému posunu. Lidé se k této skupině připojovali, aby unikli nadcházejícímu soudu. Přišli s nadějí, že uniknou důsledkům svých hříchů. Ale spása, v níž doufali, zůstala pouhým přáním. 16 Co Bible učí o spáse 1. Spása je výsledkem toho, čemu věříme, nikoli našich skutků (Ř 4,5). 2. Spása je na základě milosti, skrze víru (Ef 2,8 9). 3. Spása má vést k dobrým skutkům (Ef 2,10). 4. Spása uniká těm, kdo sice mají horlivost pro Boha, ale kdo se pokoušejí získat si Boží schválení na základě svých vlastních spravedlivých skutků (Ř 10,1 4). Místo aby zakoušeli jistotu, že spása je darem milosti, kterou dostáváme pouze skrze víru v Krista, členové této skupiny nevědomky přijali jiné evangelium. Znechuceni pokrytectvím, jež viděli mezi křesťany, kteří proklamovali svou víru bez jakékoli změny ve svém životě, začali věřit, že spása je výsledkem pokání a ochoty odvrátit se od svých hříchů. Neustále citovali slova víra beze skutků je mrtvá, ale nějak jim uniklo, že apoštol stejně silně zdůrazňoval: Kdo však (pro svou spravedlnost) nepracuje, ale spoléhá na toho, který ospravedlňuje bezbožného, tomu se jeho víra pokládá za spravedlnost (Římanům 4,5). Takové skupiny mají pravdu, že potřebujeme pokání, poslušnost i obětavost. Ale žalostně se mýlí ve svém tvrzení, že Bůh odměňuje ty, kdo se odvrací od svého hříchu, aby unikli nadcházejícímu soudu. Spásu si prostě nemůžeme nijak zasloužit. Musíme pouze věřit pravdě o svém hříchu a pravdě o Kristu a o tom, co pro nás vykonal.

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Článek I. Založení společnosti 1. Založení společnosti Dne 1. července 2013 byla zakladatelem, společností ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den O světle a pravdě a kontextu Probuď se spáči a vstaň z mrtvých a zazáří na tebe Kristus. Efezanům 5:14 1: Rozbor Přísloví 4:18 Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více,

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit?

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit? Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Poznej Bibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Být křesťanem Vyučování o modlitbě Lukášovo evangelium zaznamenává celou řadu případů, kdy se Pán Ježíš

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

NESMRTELNOST V KRISTU

NESMRTELNOST V KRISTU NESMRTELNOST V KRISTU I. Náčrt Krátká osnova: 1. Podstata člověka (Gn 2,7; Ez 18,4) 2. Podstata smrti (Ž 146,4; Kaz 9,5; 12,7; J 11,11; 1 Tm 6,16) 3. Kdy člověk dostane nesmrtelnost? (J 5,28.29; 1 Te 4,16.17;

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Vánoční dopis 2013 Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Goliáš oloupen Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil

Více

PRVNÍ VĚCI NA PRVNÍ MÍSTO Pete Game (listopad 2012)

PRVNÍ VĚCI NA PRVNÍ MÍSTO Pete Game (listopad 2012) PRVNÍ VĚCI NA PRVNÍ MÍSTO Pete Game (listopad 2012) Když jsem byl na počátku roku 2012 v České republice a chystal se navštívit jeden sbor, byl jsem požádán, abych se zeptal Pána, zda pro ně nemá nějaké

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit Nejdi do pekla Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit V roce 2009 byla, mladá Korejská umělkyně, která se účastnila celonočního modlitebního setkání navštívena Ježíšem Kristem.

Více

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 05/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Zjevení - úvod. Úvod ke knize Zjevení Janovo. Jaký je účel knihy Zjevení? Srpen 2011

Zjevení - úvod. Úvod ke knize Zjevení Janovo. Jaký je účel knihy Zjevení? Srpen 2011 Zjevení - úvod Srpen 2011 Úvod ke knize Zjevení Janovo Kniha Zjevení výrazně ovlivnila křesťanské dějiny. Zejména v dobách krizí. V průběhu dějin vybízela a i dnes vybízí k čistotě víry, hledání Božího

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí METAETIKA etika o etice 1 Zdroje mravního vědění Hledáme, jakou povahu má naše mluvení a uvažování o etice. Co je etika ve své podstatě. Jaký

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Z čeho máme největší strachy?

Z čeho máme největší strachy? Z čeho máme největší strachy? Lidská mysl je každý den naplněna neuvěřitelným množstvím informací. Svoji hlavní úlohu hraje také stres, který je u většiny lidí žijících nejen - ve velkoměstech na denním

Více

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši.

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. 1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. MODLITBA O SPÁSU Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla, chtějí-li se zachránit. Moje láska

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena:

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Pán Ježíš povolává Petra Máš nějakého nejlepšího přítele? Ježíš věděl, že

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace assere = tvrdit, stát na svém, prosazovat Personální kompetence 4. přednáška 1/14 Asertivita znamená stát za svými zákonnými právy, aniž by se poškodila práva druhých. Asertivita je

Více

Ignatios Filadelfským

Ignatios Filadelfským Ignatios Filadelfským Vybral, přeložil, úvody a poznámkami opatřil Josef Novák Další šíření textu je možné jen se souhlasem autora. Budete-li text knihy nebo jeho části dál užívat v elektronické či jiné

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Ignatios Magnesijským

Ignatios Magnesijským Ignatios Magnesijským Vybral, přeložil, úvody a poznámkami opatřil Josef Novák Další šíření textu je možné jen se souhlasem autora. Budete-li text knihy nebo jeho části dál užívat v elektronické či jiné

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Tento dokument uvádí přehled schválených studijních materiálů pro použití v nedělních třídách v roce 2011, pokyny pro organizování nedělních kvor a tříd a přehled

Více

Příklad apoštolů (1Te 2,1 12)

Příklad apoštolů (1Te 2,1 12) Týden od 29. července do 4. srpna Příklad apoštolů (1Te 2,1 12) 5 Příklad apoštolů (1Te 2,1 12) Základní verš Bůh nás uznal za hodné svěřit nám evangelium, a proto mluvíme tak, abychom se líbili ne lidem,

Více

Nejdůležitější. seznam přání LEKCE 28 >> TÝDEN 1. Největší dar PRO UČITELE

Nejdůležitější. seznam přání LEKCE 28 >> TÝDEN 1. Největší dar PRO UČITELE LEKCE 28 TÝDEN 1 BIBLICKÉ TEXTY: Matouš 6,25 34; Lukáš 2,8 14; Jan 1,9 12; 3,16 17; 15,9 11; 16,33; Římanům 5,6 8; 2. Korintským 3,3; Galatským 5,22 23; Filipským 4,6 7; 4,19; Židům 2,18; 1. Janův 3,16;

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Za novou evangelizaci

Za novou evangelizaci Za novou evangelizaci Vstupní antifona Srov. Žl 105 (104), 3-5 Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, hledejte ho a pamatujte na divy, které učinil. Vstupní modlitba Bože, tys mocí Ducha Svatého poslal své

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Test Enneagramového typu

Test Enneagramového typu Test Enneagramového typu Pokud možno odpovědi směřuj k realitě, ne k představě o sobě. Tento test není směřován na "vítězství", je směřován na poznání sám sebe. Pokud ve svém životě, pracuješ sám se sebou

Více

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Olga Čadilová ASERTIVITA III. Základní asertivní techniky 1. Pokažená

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

jakým si myslí, že je správné.

jakým si myslí, že je správné. Když se změní vědomí lidí Ano, ano. Dobrá. a lidé budou mít odvahu vidět co je správné dělat, pak se i špatná vláda změní v dobrou, ano, špatní vůdci se změní v dobré nebo budou nahrazeni, automaticky.

Více