Jak rozpoznat nebezpečnou náboženskou skupinu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak rozpoznat nebezpečnou náboženskou skupinu"

Transkript

1 Jak rozpoznat nebezpečnou náboženskou skupinu

2 Obsah Ve třetím tisíciletí Pohled zevnitř Byl Kristus nebezpečný? Jak poznat vůdce nebezpečné náboženské skupiny Jaké jsou znaky nebezpečné náboženské skupiny? Metoda návnady POSUN: Od Krista k někomu jinému POSUN: Od Slova Božího ke slovu lidskému POSUN: Od vedení k tyranii POSUN: Od víry k domněnkám POSUN: Od oddělenosti k izolaci POSUN: Od spásy k falešné důvěře Jaký je rozdíl mezi církví a nebezpečnou skupinou? Jak z takové skupiny odejít Název: Jak rozpoznat nebezpečnou náboženskou skupinu. Původně: How To Identify A Dangerous Religious Group. Uveřejněno s laskavým svolením Publikační řada: Discovery Knowing God (Poznáváme Boha). Není-li uvedeno jinak, jsou biblické pasáže citovány z Českého studijního překladu. Další překlady: B21 Bible, překlad 21. století, ČEP Český ekumenický překlad, KB Kralická bible. Překlad a sazba: Jan Janča, M.Ed. Korektury: Mgr. Dagmar Krpcová. Sazba provedena typografickým systémem TEX. Publikaci je žádoucí a možné šířit jakýmkoli způsobem, ale pouze jako celek a nevýdělečně. Dílo podléhá licenci Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0. Ve spolupráci s připravila

3 Jak rozpoznat nebezpečnou náboženskou skupinu Pokud nedokážete myslet sami za sebe nebo se sami rozhodovat, můžete být v nebezpečí. Každý je zodpovědný za to, čemu věří. A pokud nedokážete odejít, je to problém. Prostě to tak je. Takto se vyjádřil člověk, který byl součástí jedné nebezpečné náboženské skupiny. Na následujících stránkách se budeme snažit poučit se z jeho zkušenosti i ze zkušenosti dalších, kteří se nakonec osvobodili z takové temnoty a z duchovního zneužívání. Doufáme, že tyto stránky pomohou jak lidem kolem vás, tak i vám samotným. Písmo varuje, že semena nebezpečného náboženského smýšlení nejsou jen kolem nás, ale mohou být i v nás samotných. Martin R. De Haan II Ve třetím tisíciletí Vypadalo to, že na konci druhého tisíciletí svět směřoval ke svému konci. Viděli jsme katastrofy, společenské nepokoje, národní převraty a neuvěřitelně rychlé změny, což mnohé vedlo k názoru, že naše planeta vstupuje do nějaké zásadní historické fáze. Kromě temných mraků se zároveň šířily nebezpečné náboženské skupiny, které využívaly všeobecného očekávání blížící se apokalypsy. Sharom Moshavi napsal do deníku Boston Globe: Několik let poté, co sekta Aum Shinrikyo vypustila jedovatý plyn v tokijském metru, následkem čehož zahynulo 12 osob a 5000 byla způsobena újma, zde bují náboženské sekty všeho druhu... V dnešním Japonsku, v konzumní světské společnosti s mnoha nejistotami, nabízejí sekty a takzvaná nová náboženství určitý duchovní balzám, který připadá přitažlivý mnoha Japoncům, především mladým lidem. S. Moshavi dále cituje Toshiho Yamakawu, který se z byrokrata stal spisovatelem duchovní literatury: Lidé stále více hledají něco, co naplní jejich srdce, na což nebezpečné náboženské skupiny jen čekají. Toto nebezpečí není ničím novým. Již v prvním století apoštol Pavel na sklonku svého života napsal: Vím, že po mém odchodu k vám vejdou draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I z vás samotných povstanou muži, kteří budou mluvit převrácené věci, aby strhli učedníky za sebou (Sk 20,29 30). 1

4 Pohled zevnitř Je důležité mít na mysli, že nebezpečné náboženské skupiny mají svou logiku. Je chybou domnívat se, že v takové skupině uslyšíte pouze iracionální, fanatické výroky nevzdělaných obětí. Tyto skupiny jsou částečně poháněny pečlivě promyšleným postupem s cílem obnovit logiku, víru a osobní obětavost, o které se v tradičním náboženství sice mluví, ale která zde již není. Tyto skupiny tvrdí, že rozumí proroctví, takže mohou cestu před námi vidět mnohem jasněji. Výřeční, autoritářští vůdci odhalují, v jakém nebezpečí jsou ti, kteří Boha uctívají bez emocí, víry, obětavosti či poslušnosti. Poukazují na rodiče, pastory a celé denominace, kde chybí první láska, kde zbyla již jen slabá víra, zaslepené pokrytectví a duchovní vlažnost. Členové takových skupin se vůbec nevnímají jako nebezpeční. Lidem, kteří je obviňují, odpovídají: Nejsme pomýlení, pomýlení jste vy sami. To vy jste ztratili kontakt s realitou. To vy tvrdíte, že věříte v Boha, ale přitom žijete jako bez víry. To vy tvrdíte, že věříte v Bibli jako Slovo Boží, ale nečtete ji ani se jí neřídíte. To vy tvrdíte, že věříte v život po smrti, ale přitom žijete tak, jako kdyby všechno v tomto životě záleželo na hmotném bohatství. Nezahazujeme svou budoucnost, zahazujete si ji vy sami. Říkáte nám, abychom konečně otevřeli oči, abychom viděli, co se skutečně děje. Říkáte, že zahazujeme svůj život a následujeme vůdce, který si naši oddanost nezaslouží. A přitom vy sami nejste schopni vidět, co se skutečně děje. Vůbec nevidíte znamení doby. Nevidíte, kam se celá společnost řítí, kam vás zavádí vaše láska k penězům a jak toho všeho budete v soudný den hořce litovat. Nepřeháníme to. Vy sami to přeháníte. Říkáte, že vše fanaticky přeháníme. Ale určitě to neděláme jako vy. To vy se utápíte v dluzích a investujete do institucí a tradic, které se již brzy zhroutí a budou souzeny. To vy si myslíte, že Boha uspokojíte svými formálními modlitbami, přičemž 99 procent všeho dáváte do své práce, domácnosti, rodiny a rekreace. My neodmítáme Krista, odmítáte jej vy sami. Tvrdíte, že v Krista věříte. Ale Kristus řekl: Přichází-li někdo ke mně a nemá v nenávisti svého otce a matku, manželku a děti, bratry a sestry, ano i vlastní duši, nemůže být mým učedníkem (Lk 14,26 27). Logika nebezpečných náboženských skupin evidentně není ve všem úplně pomýlená. Nikdo z nás by si tedy neměl dovolit přestat dávat pozor na nebezpečné myšlení, k němuž může mít sklony každý z nás. 2

5 Byl Kristus nebezpečný? Starostliví rodiče některého z Kristových následovníků mohli Krista klidně považovat za nebezpečného. Vždyť Ježíš říkal, že mluví ve jménu Boha, kritizoval vážené náboženské vůdce a své následovníky vyzýval, aby mu důvěřovali a poslouchali ho (Mt 10,35 37). Ježíš se ale choval úplně jinak. Nevyzýval své následovníky, aby mu dali své peníze na nový větší dům, ani se jim nesnažil svou řečí vlichotit. Uzdravoval slepé a chromé a křísil mrtvé. Kráčel po vodě a uklidnil bouřlivé moře. Opakovaně a v mnoha ohledech dokazoval, že si zaslouží, aby jej lidé následovali a to nejen tím, jak mluvil o víře, sebeobětování a časech konce, ale i zázraky, které vykonával. Stal se Boží obětí za naše Zkušený vůdce dokáže předložit jakýkoli argument věrohodně, ale podvodník nemůže vstát z mrtvých. hříchy, když se nechal dobrovolně přibít na kříž. A pak vstal v těle z mrtvých, aby prokázal, že je Král králů a Pán pánů. Jako část svého odkazu po sobě Ježíš zanechal skupinu učedníků, kteří byli ochotni žít a zemřít za své svědectví, že jej viděli po vzkříšení živého. Společně nesli svědectví o Tom, jehož učení a příklad se stal měřítkem toho, co je a není nebezpečné. Jak poznat vůdce nebezpečné náboženské skupiny Určitě by bylo pomocí, pokud by vůdci každé nebezpečné náboženské skupiny hned na počátku dali najevo své skutečné úmysly. Bylo by pomocí, pokud by dali jasně najevo, že na rozdíl od Krista nemají v úmyslu druhým sloužit, ale že si chtějí nechat sloužit, že nechtějí dávat, ale chtějí dostávat, že nechtějí milovat, ale chtějí být milováni. Určitě by bylo pomocí, kdyby přicházeli z vnějšku, a nikoli zevnitř. Ale Bible nás nabádá, abychom se měli na pozoru před těmi, kdo chtějí učedníky strhnout za sebou (Sk 20,30). Nebezpeční náboženští vůdci nedají své skupině na vědomí, že svým slovům postupně dávají nový význam, anebo že zatím prokazují lásku, která se ale v určité době změní v autoritativní diktát. Sami si možná ani neuvědomují, do jaké míry svým následovníkům lichotí, do jaké míry přehánějí ve svých příbězích o Božích zázracích a do jaké míry jsou jejich rozhovory s Duchem Božím spíše jen výplodem jejich vlastní fantazie. Ale lidé, kteří obětovali vše, aby následovali svého vůdce, najednou začí- 3

6 nají vidět a slyšet skutečnosti, které by původně od Božího muže nečekali. Například učedníci Jima Jonese viděli, jak tento jejich uctívaný prorok během svého kázání hodil Bibli na zem a prohlásil: Příliš mnoho lidí vzhlíží k této knize místo ke mě! (Sekty v Americe, Appel, str. 44, angl.). Jeden bývalý člen si vybavuje: Dokonce říkal, že si přeje, abychom mu říkali Otče, a chtěl, abychom se k němu modlili. Chtěl, abychom jeho obrázek nosili v peněžence (Lákadla sekt, Enroth, str. 56, angl.). V této chvíli už však příslušný člen dal své víře určitou daň. Už učinil určité oběti. Spálil za sebou mosty. K čemusi se zavázal. Proto je snadnější o vůdci spíše smýšlet pozitivně a věřit: Jistě Bůh takto zkouší naši víru. V sázce je dobro celé naší skupiny. Naši kritici by se jistě radovali, kdybychom se rozpadli a kdybychom přiznali, že jsme byli podvedeni. Vždyť víme, že známe pravdu o tolika věcech. Prostě si musíme zachovat víru v Boha a pokračovat. Obvykle určitou dobu trvá, než je takovému 4 K popírání dochází tehdy, když lidé, kteří obětovali příliš mnoho, si přejí vidět věci nikoli takové, jaké ve skutečnosti jsou, ale jaké si je přejí mít. člověku naprosto zřejmé, že vložil příliš velkou důvěru v někoho, kdo ve skutečnosti není žádným Božím služebníkem. Je skutečně bolestivé uvědomit si, že tento vůdce hlásal jiného Ježíše a v jiném duchu vyučoval zcela jiné evangelium (2K 11,4). Zklamaný člověk pak prochází citově náročným procesem, když se od takové skupiny snaží oprostit. Snaží se znovu nabýt svou svobodu a pocit radosti poté, co na vlastní kůži poznal nebezpečí, která popisoval Ježíš: Mějte se na pozoru před falešnými proroky, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po jejich ovoci je poznáte. Což se sbírají z trní hrozny nebo z bodláčí fíky? Tak každý dobrý strom nese dobré ovoce, ale prohnilý strom nese špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce ani prohnilý strom dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a hozen do ohně. Poznáte je tedy po jejich ovoci (Mt 7,15 20). Jistě není nic příjemného žít s pocitem podezíravosti. Raději chceme věřit a ne pochybovat. A je těžké přijmout myšlenku, že někdo, kdo zdánlivě mluví o Bohu tak zasvěceně a kdo varuje druhé před ďáblem, by sám mohl být tak nebezpečný. A přesto nás Ježíš učil, že nemáme víru posuzovat podle slov, ale podle ovoce, které vidíme v životě takového vůdce.

7 Jeden bývalý člen jisté nebezpečné náboženské skupiny říká, že Kristova zásada o tom, že strom se pozná podle ovoce, mu pomohla vidět, do čeho se vlastně zapletl. Při zpětném pohledu uvádí: Pomohlo mi několik veršů. Jeden mluví o tom, že strom máme posuzovat podle jeho ovoce. A žádné dobré ovoce jsem neviděl. Viděl jsem jen zkázu. Viděl jsem, jak na tom lidé byli stále hůře. Nijak nerostli ani se nestávali zodpovědnějšími; byli naopak stále více závislí a měli psychotické projevy. Pociťovali vinu, stud, měli špatné pocity. Nebyla v tom láska. Ani už tam nebylo žádné odpuštění. Skutečné ovoce vůdcova života se obvykle časem ukáže. Z prvních dojmů a slov ty pravé pohnutky obvykle nepoznáme. Ale život nám do srdce píše svůj deník. Mezi takové záznamy patří i ovoce Ducha, jak je popisoval apoštol Pavel ve svém dopise Galatským. Uvádí zde, že lidé, kteří se podřizují Kristu, se vyznačují láskou, radostí, pokojem, trpělivostí, laskavostí, dobrotou, věrností, mírností a sebeovládáním (Ga 5,22 23). Na těch, kteří se zajímají více o sebe než o druhé, je ale vidět pravý opak takového ovoce. Takové osoby druhé využívají, místo aby jim prokazovaly lásku. Ve vztazích s druhými dávají najevo své kritické postoje, netrpělivost, bojovnost, necitlivost, hrubost, sobectví, nedodržují své sliby, neovládají svůj jazyk, hněv a své sexuální touhy. Proto je třeba si pečlivě těchto projevů všímat a to bez ohledu na to, do jaké míry je dotyčný člověk výřečný a jak dokáže citovat Písmo. Je tedy moudré mít na mysli toto ovoce Ducha a přitom je na místě si ohledně lidí ve vedení příslušné skupiny klást následující otázky: 1. Vyznačují se zbožností a pokorou, nebo projevují neomalenost a povýšenost? (2K 10,18) 2. Chovají se přívětivě a jemně, nebo pořád mají nějaké nároky? (2Tm 2,24 26) 3. Projevují sami úctu k autoritám (přátelsky i nepřátelsky nakloněným), včetně Boha, rodičů, vlády, a dokonce Satana? (2Pt 2,10 12; Juda 8 10) 4. Projevují úctu a lásku k dalším vedoucím představitelům? (1K 3,1 9) 5. Vedou své následovníky k soudnosti, růstu a zralosti, anebo v nich posilují pocity závislosti a podřízenosti? (Sk 17,11; Ef 4,11 16) 6. Využívají své členy finančně? (1Pt 5,2; 2Pt 2,3) 7. Projevují věrnost v sexuální oblasti, anebo je jejich život v tomto ohledu pochybný? (2Pt 2,14) 8. Říkají láskyplně a odvážně pravdu o hříchu, anebo své skupině říkají jen to, co zde lidé chtějí slyšet? (2Tm 4,3 4) 5

8 9. Obětují své zájmy pro blaho skupiny, anebo se nechávají na ramenech svých následovníků nosit jako králové? (Fp 2,3 4) 10. Vedou své následovníky k Ježíši Kristu, anebo zaměřují pozornost sami na sebe? (Sk 20,28 31) 11. Chovají se panovačně, anebo druhé vedou prostřednictvím vlastního příkladu, povzbuzováním a předáváním informací? (1Pt 5,1 4) 12. Jsou ochotni, aby se ně pohlíželo jako na bratry? (Mt 23,8 12) 13. Je skupina milována a nenáviděna kvůli své víře a oddanosti Kristu, anebo kvůli svému specifickému učení, podle něhož následuje svého vůdce? (1Tm 1,3 7) 14. Uchovávají si členy díky své lásce, příkladu a vyučování, anebo tím, že je zastrašují, takže se členové skupinu bojí opustit? (Ga 2,11 21) 15. Splňují požadavky na vedoucího duchovního pracovníka, anebo to jsou jen charismatičtí vůdci, ale z pochybným charakterem? (1Tm 3,1 7) Tyto otázky se zaměřují nejen na to, co příslušný vůdce říká, ale i na to, co dělá a jaké má postoje. Pomáhají nám vidět, zda se nejedná pouze o doktríny, ale i ducha a ovoce, které takový vůdce nese. Jaké jsou znaky nebezpečné náboženské skupiny? Jeannie Millsová, někdejší členka sekty Jima Jonese, která přežila masakr v Jonestownu, napsala následující slova: Když potkáte ty nejpřátelštější lidi, které jste kdy poznali a kteří vás seznámí se skupinou, která je plná lásky, a když zjistíte, že vůdce je ten nejinspirativnější, nejsoucitnější a nejchápavější člověk, jakého jste kdy poznali, a když se dozvíte, že cílem skupiny je cosi, co zní příliš dobře, než aby to mohla být pravda patrně to pravda není! Nevzdávejte se svého vzdělání, svých nadějí a cílů v honbě za pouhým přeludem. Falešné náboženské skupiny pochopitelně nebudou zdůrazňovat své chyby. Vhodně využívají svou schopnost napodobovat určité prvky, které se vyskytují ve zdravých náboženských skupinách, ale s nimiž zacházejí jinak. 1. Idealismus. Falešné náboženské skupiny často přitahují idealisty, kteří se v tradiční církvi nějak spálili. Takoví lidé věří, že mají pro Boha vykonat to, v čem jiní selhali. Jejich vizí je obnovit v církvi ztracený záměr. 2. Autorita. Lidé, kteří hledají jednoznačné vedení, hranice a bezpečí, přitahuje struktura, kterou poskytuje autoritářské vedení. 3. Entuziasmus. Lidé, kteří mohli zakusit mrtvou zaběhlou církev, přitahují duchovní zážitky plné entuziasmu. Pro člověka je velmi přitažlivé, když 6

9 najde skupinu, která projevuje nadšení a to i když se taková skupina mýlí. 4. Rodina. V rámci takové skupiny často existuje silné povědomí společné identity, povědomí rodiny. Členové jsou považováni za bratry a sestry, kteří jsou proti vnějšímu světu semknuti jako jedna rodina. Jednota této skupiny však není zakotvena v Bohu, ale v jejich učiteli, otci, mentorovi. 5. Důraz na Bibli. Mnohé takové skupiny kladou velký důraz na studium Bible. Výuka je však velmi pečlivě organizována vedoucími představiteli, kteří předkládají jen svůj vlastní výklad Písma. Členové jsou varováni, aby nečetli literaturu, která nepochází od příslušné skupiny. 6. Obětavost. Bývalí členové takových skupin se zmiňují o tom, jak je přitahovalo, když se měli pro něco nasazovat, když je skupina vedla k víře, která je něco stála. Jeden člen říká: Úplně na začátku nejde o to, že jen vy máte pravdu, ale že jen vy přinášíte pro pravdu ty skutečné oběti. Nechtěl jsem nic laciného. Chtěl jsem se pro něco nasazovat, chtěl jsem, aby mě to něco stálo. 7. Exklusivismus. Nebezpečné náboženské skupiny často zdůrazňují, že pravda byla svěřena pouze jim. Je velmi přitažlivé dostat příležitost být součástí vybrané skupiny vyvolených Božích služebníků. 8. Indoktrinace. Dalším znakem mnoha nebezpečných náboženských skupin jsou propracované metody, jak získávat a přesvědčovat nové členy. Řada takových skupin neumožňuje novým členům, aby dělali svá rozhodnutí na základě své vlastní víry a svého úsudku, ale myšlení takových členů postupně mění pomocí následujících technik: Izolace. Noví členové jsou izolováni od své rodiny, přátel i aktuálních informací v médiích, aby byly vyloučeny jakékoli jiné názory. Nátlak. Potencionální členové jsou ze strany skupiny vystaveni nátlaku a přesvědčování. Zahrnování láskou. Členové skupiny dávají potencionálním členům najevo nesmírně silný pocit sounáležitosti, jak jsou přijímáni a jak jsou důležití zahrnují je láskou, lichocením, osobní pozorností. Odstranění soukromí. Noví členové nejsou Patrně každý z nás si musí dávat pozor na nezdravé způsoby myšlení, ale v nebezpečných skupinách se opakovaně projevují určité typické vzorce. ponecháváni o samotě, aby si mohli posbírat své myšlenky a dojít ke svým závěrům. 7

10 Spánková deprivace a únava. Odpor se láme pomocí dlouhých shromáždění a dlouhé pracovní doby. Hry. S cílem vytvořit závislost na vedení se používají propracované hry a postupy. Kontrola myšlení. Členové jsou vedeni k tomu, aby přestali myslet sami za sebe a aby bez dalších otázek přijímali zjevení a doktríny od svého vůdce. Veřejná zpověď. Členové jsou přesvědčováni, aby se se skupinou podíleli o své nejniternější záležitosti, čímž se účinně nalomí jejich sebeúcta. Změna jídelníčku. Členové dostávají nedostatečnou stravu, čímž se nalomí jejich schopnost odporu a jsou svolnější k novým podnětům a návrhům ze strany skupiny. Strach. Negativní myšlení či pochybnosti o skupině a jejím vedení mají být hrozbou pro duši dotyčného člena. Členové jsou varováni pokud by někdo chtěl skupinu opustit, čekají ho neblahé důsledky. Odříkávání sloganů a zpěv. Členové se musí podrobovat neustálému opakování, čímž se zablokuje proces racionálního myšlení. Dětská závislost. Vedení od členů vyžaduje absolutní podřízenost. Zákaz otázek. Členové jsou vyučováni, aby zjevení a výklady svého vedení přijímali bez jakýchkoli otázek. Oblékání. Členové jsou vybízeni k podobnému stylu oblékání, čímž se potlačuje jejich individualita. Elitářské postoje. Každý náboženský vůdce mimo takovou skupinu je označen za satanův nástroj nebo přinejmenším za někoho, kdo se nechal zavést na scestí zlem. (Zkráceno z publikace The Cult Crisis, Citizens Freedom Foundation.) Uvedené metody se tedy zásadně liší od metod, jež zastával apoštol Pavel, který s ohledem na přesvědčování uvedl: 8 Pánův otrok se nemá hádat, nýbrž má být přívětivý ke všem, schopný učit, má být trpělivý a v tichosti kárat odpůrce. Snad jim dá Bůh pokání k poznání pravdy a proberou se z Ďáblovy léčky, do které byli od něj chyceni, aby činili jeho vůli (2Tm 2,24 26). K indoktrinaci ze strany nebezpečné náboženské skupiny obvykle dochází podle určitého postupu. Patrně každý z nás si musí dávat pozor na nezdravé způsoby myšlení, ale v nebezpečných skupinách se opakovaně projevují určité typické vzorce.

11 Závislost na vedení, které promlouvá ve jménu Boha a které je proto nezpochybnitelné. Pomýlené reakce na kompromisy a pokrytectví tradičního náboženství. Odtahování se od společnosti v přesvědčení, že pouze my předkládáme Bohu ty správné oběti. Odříznutí veškerých zdrojů vnějších informací. Členové ze zodpovídají pouze skupině. Změněný pohled na pravdu. Nejde o to, co je poctivé, ale co je v zájmu skupiny. Ospravedlnění je pouze pro členy; nečlenové jsou údajně pod vlivem Satana. Ztráta osobní svobody. Myšlení, pocity a volby jednotlivce jsou stále více nahrazovány myšlením, pocity a rozhodnutími ze strany skupiny. Ztráta svědomí. Skupina a její vedení často jednotlivce zatáhne do jednání (mnohdy sexuální povahy), jímž podlomí jeho morální sílu. Úprava očekávání. Co bylo původně slibováno, se podle potřeby přeznačuje, skutečnosti se pojmenovávají jinak. Obavy opustit skupinu, pod hrozbou ztráty věčného života a dalších odměn. To je tedy několik příkladů myšlení, jež se projevuje ve skupinách, které zneužívají důvěry svých členů. Je však třeba stále mít na mysli, jak lákavě je novému členu vše předkládáno. Nebezpečná skupina ukazuje svou pravou tvář jen velmi pozvolně. Používá taktiku návnady novému členu ukáže určitou návnadu, kterou ale ve vhodnou chvíli vymění za něco zcela jiného. Je třeba si dávat pozor, abychom se něčeho podobného nedopouštěli my sami. Metoda návnady Neetické firmy často ve své reklamě lákají zákazníky na levné produkty. Jakmile mají zákazníka v hrsti, snaží se jej pomocí manipulace přimět ke koupi něčeho naprosto jiného. Tato metoda návnady je charakteristická i pro nebezpečné náboženské skupiny. Nový zákon nás opakovaně varuje, abychom nepadli za oběť duchovním vůdcům, kteří se jen za něco vydávají, přičemž druhé chtějí jen oklamat líbivými řečmi (Ko 2,4 ČEP). Proto se nyní podíváme, co nebezpečné náboženské skupiny často slibují, ale co nakonec nový člen takové skupiny dostane. 9

12 1. POSUN: Od Krista k někomu jinému Členové nebezpečných náboženských skupin často tvrdí, že zastupují Krista (2K 11,13 15). Časem se však ukáže, že hlásají jiného Ježíše (2K 11,4). Jeden někdejší člen takové skupiny říká: Podvodnost takové skupiny spočívá v tom, že o sobě mluví jako o křesťanech, jako o nějaké další křesťanské denominaci. Používají stejné výrazy, takže když mluví o Bohu nebo o Ježíšovi, předpokládáme, že mluví o biblickému Bohu a Ježíšovi. A to je podle mě ten první podvod, protože hned nevidíme, že jejich Ježíš není ten Ježíš z Bible. A dodává: Ježíš řekl, Já a Otec jsme jedno. Kdo viděl mě, viděl Otce. V naší skupině sice bylo používáno správné jméno, ale Ježíš zde byl duchovním bratrem Lucifera. A byl zároveň i mým starším bratrem. 10 Co Bible učí o Kristu 1. Kristus je Bůh v těle (J 1,1 14). 2. Kristus je náš Stvořitel (Ko 1,16). 3. V Kristu vše spočívá (Ko 1,17). 4. Kristus je náš Spasitel (J 3,16 18). 5. Kristus je náš Soudce (J 5,22 23). 6. Kristus je náš Příklad (1J 2,6). 7. Kristus je náš Zastánce (1J 2,1). 8. Kristus je náš Přímluvce (Ř 8,34). 9. Kristus je náš Učitel (Mt 23,8.10). A dále nám ukazuje, kam se přesouval důraz v této skupině: Zakladatelem byl jeden prorok. Tvrdili nám, že jej Bůh povolal za proroka, aby obnovil křesťanství. A časem v této skupině získával stále dominantnější postavení. Velká část našeho učení byla o něm, o jeho doktrínách, o tom, co sám učil, a nikoli o tom, co učí Bible nebo Ježíš. Důvěryhodní křesťanští vůdci si uvědomují, že jsou povoláni pouze k tomu, aby jiné směrovali k biblickému Kristu. Jasně uvádějí, že svou jedinou naději na spásu máme v Kristově smrti za naše hříchy, v jeho vzkříšení a v tom, že opět přijde. Ti, kteří pravým způsobem zastupují Krista, se nezabývají ničím a nikým, kdo by byl náhražkou za Syna Božího. Nezaměřují se na politiku, vzdělávání ani stavební projekty, ale na Krista, který jediný si zasluhuje první místo v našem srdci a životě (Zj 2,1 7). Nečekejte, že falešní učitelé zapřou Krista hned na začátku. Jen málo vedoucích představitelů nebezpečných náboženských skupin chce mít proslulost jako nepřátelé Krista. A jen málo z nich by si to přiznalo. Proto se zaměřte na to, jaká náhražka je vám nabízena. Sledujte, jak je vám místo Krista krok za krokem nabízen někdo jiný.

13 2. POSUN: Od Slova Božího ke slovu lidskému Je mu devatenáct, musel odejít z vysoké školy a celým jeho životem je teď společenství bratrů a sester, které nedávno poznal. Je přesvědčen, že našel pravou Boží rodinu. Věří, že tuto skupinu vzbudil sám Bůh, aby v posledních dnech bylo kázáno čisté, nezkažené Slovo Boží. Bibli zná lépe než kdokoli z jeho bývalých přátel. Na všechno má nějaký verš z Bible. Neuvědomuje si však, že dostává pouze náhražku. Nové učení mu bylo ukázáno tak dovedně, že si neuvědomuje, jak jsou biblické verše vytrhávány ze svého kontextu. Byly velmi pečlivě vybrány, aby podporovaly učení skupiny. Autor a odborník na nebezpečné náboženské skupiny Ron Enroth uvádí: Prakticky všechny tyto náboženské skupiny citují Bibli a odvolávají se na Ježíše. Zdůrazňují, jak vysoce jejich skupina smýšlí o Bibli. Obvykle však význam Písma snižují, překrucují ho a někdy, i když ne často, Písmo úplně zavrhují. Vytrhávají verše z kontextu. K dokazování používají své oblíbené verše, přičemž často přidávají své vlastní pravdy, další zjevení z nějakého dalšího zdroje. Co Bible učí o sobě 1. Naší autoritou má být Písmo, nikoli tradice (Mt 15,3 9). 2. Písmem se má hodnotit přesnost učitele (Sk 17,11). 3. Písmo se má pečlivě studovat a vykládat (2Tm 2,15). 4. Písmo je autoritou, k níž nemáme nic přidávat a od níž nemáme nic ubírat (Zj 22,18 19). Jeden někdejší člen nebezpečné náboženské skupiny si celý podvod uvědomil, až když byl pozván do ústředí této organizace. O své zkušenosti uvádí: Když jsem začal pracovat v ústředí organizace v New Yorku, začaly mi vyvstávat otázky. Začal jsem si číst list Římanům a Galatským bez jejich příruček. Oni sice obvykle četli Bibli, ale společně se svými příručkami, kde měli ke všemu vysvětlení. Když jsem si tedy četl přímo list Římanům a Galatským, došlo mi, jak se zde mluví o životě v Duchu svatém, o svobodě, o osobním následování Boha, nikoli o pravidlech, struktuře a zákoně. A pak jsem zjistil, že i jiní docházeli při svém výzkumu ke stejným závěrům že je rozdíl mezi Biblí a touto organizací. A tito lidé začali být posléze vylučováni, protože zde vznikla obrovská podezíravost. Jakmile někdo projevil i sebemenší 11

14 nesouhlas s vedoucími představiteli, vyvolalo to paniku a začal jakýsi hon na čarodějnice. 3. POSUN: Od vedení k tyranii Za šestadvacet let svého života nikdy neslyšela nikoho mluvit tak, jako mluvil tento muž. Hned napoprvé byla přesvědčena, že je to prorok. Hlubokýma očima se upřeně díval na své posluchače, které označoval za svou rodinu. Nikdy předtím neviděla tolik lásky. Nikdy předtím neslyšela někoho vyučovat z Bible s takovou autoritou. A zanedlouho již úsudku tohoto muže důvěřovala více než svému vlastnímu rozumu. Na začátku nabízel své vedení, které však postupně přecházelo v tyranii. Již nevedl svým příkladem, ale zastrašováním. Místo jemného ducha byl panovačný a měl stále nové požadavky. Místo aby se měl na pozoru a nešel nad to, co říká Bible, začal Bibli směšovat se svými názory. Místo aby svým členům pomáhal růst ke zralosti a soudnosti, vybízel je, aby na něm byli závislí jako malé děti. Místo aby dával najevo, že Bůh používá řadu lidí k vedení ve své církvi, tvrdil, že jen on sám mluví v Božím jménu. Místo aby obětoval své vlastní zájmy pro dobro skupiny, členy využíval, aby uspokojovali jeho neukojitelný hlad po obdivu. Jeden někdejší člen určité nebezpečné náboženské skupiny uvádí: Když jsem do této skupiny začal chodit, silně na mě působilo, jak neustále zdůrazňovali, že můžeme dělat jakýkoli výzkum a klást jakékoli otázky. Vše bylo naprosto otevřené. Ale po několika letech mi došlo, že to tak není. Lidé, kteří měli otázky a zpochybňovali vedení, byli vyloučeni. Zacházeli s nimi jako se zlem. Pomlouvali je. Jakmile jste 12 Jací mají být vedoucí podle Bible 1. Učí svým příkladem (1Pt 5,3). 2. Vedou tím, že slouží (Lk 22,24 27). 3. Vedou prostřednictvím laskavosti, mírnosti a trpělivosti (2Tm 2, 24 26). 4. Vedou tím, že správně vykládají a uplatňují Boží Slovo (2Tm 2,15; 3,16). se stali členem, už jste nemohli svobodně klást otázky. Požadovala se absolutní loajalita vůči vedení. Způsob takového vedení ovšem někdy můžeme vidět i ve svém okolí. Ron Enroth uvádí: Myslím, že potenciální nebezpečí existuje i v běžných církvích. I zde je možné sklouznout k extremismu,

15 sklouznout k jakési podobě surové církve. A jedním z prvotních signálů je, když se pastor, vedoucí v takové církvi, začne lidem vměšovat do života, když jim začne diktovat, jak by se měli oblékat, co by měli jíst. A také začne ovládat a manipulovat manželství a intimní stránku mezi manželem a manželkou. Jakmile se někdo začne vměšovat do osobního života věřících ve jménu Boha, ve jménu pastýřské činnosti, začnou se věci pohybovat směrem, který považuji za nezdravý. Začne překračovat určitou linii mezi skutečnou náplní pastýře a kontrolou. Apoštol Jan ohledně takových vedoucích napsal: Něco jsem již tomu sboru napsal, ale Diotrefés, který chce být první z nich, nás nepřijímá. Proto jestliže přijdu, připomenu jeho skutky, které činí, když nás pomlouvá zlými slovy, a že ani na tom nemá dost, ale sám bratry nepřijímá, a těm, kdo je chtějí přijmout, brání a vylučuje je ze sboru (3J 9 10). 4. POSUN: Od víry k domněnkám Byl to inteligentní a citlivý mladík ale byl plný bolesti. Rodiče se právě rozváděli, protože otec se dopustil nevěry. Nejvíce matoucí byla skutečnost, že otec dlouhé roky působil jako vedoucí mládeže v církvi. A máma zpívala ve sboru na kůru. A nyní, ve druhém ročníku na vysoké škole, mu život nedával smysl. Vše bylo tak nejisté. Pociťoval naprostou prázdnotu. Chodil s dívkou, která se mu líbila, ale přitom si nebyl jistý, zda vůbec stojí o nějaký blízký vztah. Pak jej jeden přítel pozval na biblickou skupinku, kde to bylo přesně ono. Vedoucí byl velice vřelý, jako skutečný otec, a zároveň mluvil o víře, která musí být velká a zázračná jako samotný Bůh. Okamžitě cítil, že v této skupině najde, co hledá. Viděl tu opravdovou víru v Boha. Ti lidé byli plní života, lásky a důvěry, že Bůh se postará o všechny jejich potřeby. Měli víru jako křesťané v prvním století. Hlásili se k tomu, co ve vlažné, tradiční církvi už dávno neviděl. Ale tento student nemohl předvídat, k jakému posunu časem dojde. Přitahovaly jej citace z Bible týkající se víry, která koná zázraky. Přišel sem s touhou po víře, ale odcházel s řadou dohadů a domněnek. Když odcházel, myslel si, že víra znamená věřit tomu, co od Boha chceme, a nikoli ochotu 13

16 věřit tomu, co Bůh řekl. Jeho učitel mu neřekl, že Bůh na základě naší víry pohne horou pouze tehdy, až když se sám vysloví, že takovou horou chce pohnout. Pravá víra se vyznačuje zbožnou, pokornou, dětskou důvěrou v Boha (Lk 17,1 10). Je zakořeněna v tom, co Bůh říká (Ř 4,18 22), nikoli v tom, co by měl Bůh podle věřícího učinit. Pravá víra uznává, že Bůh může učinit cokoli a že jeho zdroje jsou neomezené (Mt 6,25 43). Ale také uznává, že Bůh si vyhrazuje právo určovat své podmínky a používá své načasování (2K 12,7 10; Fp 4,10 13). Jedním z poznávacích znaků falešných učitelů je sklon bezostyšně prosazovat svou vlastní vůli, sklon 14 Co Bible učí o víře 1. Pravá víra znamená věřit, že Bůh je ochoten a schopen učinit, co zaslíbil (Ř 4,20 21).) 2. Pravá víra uznává, že Bůh ví, co je pro nás nejlepší (Jb 42,1 6; Mt 26,39; Ř 8,26; 2K 12,7 10). 3. Pravá víra reaguje na to, co máme podle Boha konat (Lk 17,1 10). 4. Pravá víra nechává Boha být Bohem a projevuje důvěru v Boží moudrost a dobrotu (Ř 11,33 36). chovat se povýšeně až neuctivě, když používají své údajné duchovní poznání a svou autoritu. Pravá víra neznamená, že Bůh bude reagovat na každý náš rozmar, touhu nebo požadavek. Pravá víra důvěřuje, že Bůh naplní své sliby ale svým způsobem a ve svém čase. 5. POSUN: Od oddělenosti k izolaci Nebezpečná náboženská skupina se často také vyznačuje tím, že se izoluje od svého okolí, že staví ploty a boří mosty. A opět se jedná o proces, který začíná na biblickém základě, ale končí u extrému, který je nebezpečný. Ruth Tuckerová, odbornice na nebezpečné náboženské skupiny, uvádí: Je třeba rozlišovat mezi odděleností od světa a mezi izolováním se. V Bibli nikde nevidíme, že by nějaká křesťanská komunita žila v nějaké izolaci. Vždy je ve světě. A vždy zde existuje určitý smysl pro komunitu, a to i mezi jednotlivými skupinami. To je tedy žádoucí. Písmo nás vybízí, abychom byli odděleni od světa. A je třeba říci, že v soudobé církvi nedodržujeme tento ideál oddělenosti. Naši mladí lidé

17 žijí stejně jako mladí lidé ve světě. Nebezpečné náboženské skupiny často poukazují právě na toto selhání. Takže zpočátku, se výzva vyjděte a oddělte se, zdá být na místě. Lidé ve skupině jsou na počátku vyučováni, aby viděli chyby tradičních církví, které stírají hranici mezi světem a církví, takže žádný jasný rozdíl již nezůstává. Noví konvertité se poprávu učí, že Boží lid se má odlišovat že má být snadno rozpoznatelný. Nebezpečná náboženská skupina však nadále zdůrazňuje zásadu oddělenosti od světa avšak ne proto, aby své členy ochránila před chybami a omyly, ale aby k nim nemohlo proniknout žádné světlo zvenčí. Co Bible učí o oddělenosti od světa 1. Při pravé odděleností od světa se neoddělujeme od společenského dění (Mt 9,13; Lk 7,34; 1K 5,9 11). 2. Při pravé odděleností od světa se nevyhneme tomu, že musíme mít dobré svědectví od těch, kdo stojí mimo (1Tm 3,7). 3. Pravá oddělenost od světa zahrnuje nejen čisté tělo, ale i čisté srdce (Lk 11,39). Jedna někdejší členka takové skupiny uvádí: Ovládají vás také prostřednictvím izolace od informací. Nesmíte číst určité věci, především věci od bývalých členů skupiny. To je odpadlická literatura, údajně literatura plná nenávisti. A tak vás izolují skrze kontrolu nad informacemi, takže se pak straníte určitých lidí a přátel. Zůstáváte izolováni v jejich malém světě, kde máte pět shromáždění týdně. Řeknou vám, co si máte myslet a co je správné. Řeknou vám, že pokud odejdete, život se vám rozpadne a přijdete ve svém životě o Boha. A opět na začátku zní výzva k takové oddělenosti od světa logicky, biblicky jako prostředek, jak skupinu chránit, aby se nepřizpůsobovala tomuto světu. Ale časem dojde k posunu. Izolace je pak používána nikoli jako prostředek, jak skupinu ochránit před omyly, ale jak skupině bránit v přístupu k pravdě. Správná oddělenost od světa tedy znamená oddělovat se od hříchů společnosti, ale nikoli od samotné společnosti. 15

18 6. POSUN: Od spásy k falešné důvěře Na průvodu čtvrtého července nesli plakáty. Lidé kolem na ně pokřikovali a házeli na ně prázdné plechovky od piva, protože na plakátech měli hesla jako Čiňte pokání konec se blíží či Ježíš přijde. Poselství mělo být všem jasné: Jedinou odpovědí je spása. Božímu soudu uniknou jen ti, kdo se obrátí k Bohu. Podle všeho zdání zde tedy byla skupina, která měla jasno v tom, jak se dostat do nebe. Ale zdání může klamat. Ne každý, kdo poukazuje na nebe, se tam také dostane. I zde došlo k určitému posunu. Lidé se k této skupině připojovali, aby unikli nadcházejícímu soudu. Přišli s nadějí, že uniknou důsledkům svých hříchů. Ale spása, v níž doufali, zůstala pouhým přáním. 16 Co Bible učí o spáse 1. Spása je výsledkem toho, čemu věříme, nikoli našich skutků (Ř 4,5). 2. Spása je na základě milosti, skrze víru (Ef 2,8 9). 3. Spása má vést k dobrým skutkům (Ef 2,10). 4. Spása uniká těm, kdo sice mají horlivost pro Boha, ale kdo se pokoušejí získat si Boží schválení na základě svých vlastních spravedlivých skutků (Ř 10,1 4). Místo aby zakoušeli jistotu, že spása je darem milosti, kterou dostáváme pouze skrze víru v Krista, členové této skupiny nevědomky přijali jiné evangelium. Znechuceni pokrytectvím, jež viděli mezi křesťany, kteří proklamovali svou víru bez jakékoli změny ve svém životě, začali věřit, že spása je výsledkem pokání a ochoty odvrátit se od svých hříchů. Neustále citovali slova víra beze skutků je mrtvá, ale nějak jim uniklo, že apoštol stejně silně zdůrazňoval: Kdo však (pro svou spravedlnost) nepracuje, ale spoléhá na toho, který ospravedlňuje bezbožného, tomu se jeho víra pokládá za spravedlnost (Římanům 4,5). Takové skupiny mají pravdu, že potřebujeme pokání, poslušnost i obětavost. Ale žalostně se mýlí ve svém tvrzení, že Bůh odměňuje ty, kdo se odvrací od svého hříchu, aby unikli nadcházejícímu soudu. Spásu si prostě nemůžeme nijak zasloužit. Musíme pouze věřit pravdě o svém hříchu a pravdě o Kristu a o tom, co pro nás vykonal.

Jak rozpoznat nebezpečnou náboženskou skupinu.

Jak rozpoznat nebezpečnou náboženskou skupinu. Jak rozpoznat nebezpečnou náboženskou skupinu www.biblickaknihovna.cz Obsah Ve třetím tisíciletí.................................... 1 Pohled zevnitř....................................... 2 Byl Kristus

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010 Být svatý jako Bůh Bohumil Špinar 13.11.2010 Když tedy toto vše se rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! 2 Petr 3,11 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát?

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? PROČ JSME TADY JAKO ČCE? Kontext, ve kterém se pohybujeme Předáváme evangelium Jsme

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera...

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky. (Žd13,8, Nová smlouva, Křesťanská misijní společnost, 1994) Kdy

Více

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO TEOLOGICKÉ STUDIE ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO r ALOIS HONEK 1986 - ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA OBSAH Úvod em I. P o v o I á n í k e s p á s e. 1. Bůh chce naši spásu 2. Kristus nás vykoupil. 3. Kristus nám

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

1. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka?

1. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka? 1. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka? a. Víra jako svoboda nebo otroctví pro člověka, který uvěřil. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka b. Víra jako rozhodnuti

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM V NĚM MÁME VYKOUPENÍ ENÍ! EF 1,7 Nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno! Shrnutí: V sedmém verši první kapitoly začíná oddíl, který se věnuje dílu Pána Ježíše

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I kázání Poděbrady, 7.7.2013 Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I Úvod Když jsme v červnu uzavírali pohled na události, o kterých Bible píše, že jsou budoucností ještě i pro nás, tak to byl pohled

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

STRUKTURA SETKÁNÍ. 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí

STRUKTURA SETKÁNÍ. 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí STRUKTURA SETKÁNÍ 1. Svět druhého 2. Úvodní témata 3. Prvky zbožnosti dětí 4. Shrnutí 1. Individualita x obecné rysy ÚVODNÍ TÉMATA 1. Individualita x obecné rysy ÚVODNÍ TÉMATA ROZVOJ / UČENÍ VÝVOJ / ZRÁNÍ

Více

Svědectví Ježíšovi. "Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi." Mt.10:32;

Svědectví Ježíšovi. Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi. Mt.10:32; Svědectví Ježíšovi Březen 2010 "Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi." Mt.10:32; 1. Úvod Každoročně si připomínáme poslední večeři Páně. Ježíš ten večer

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

Novéna před biřmováním

Novéna před biřmováním Novéna před biřmováním Před sesláním Ducha svatého o Letnicích apoštolové setrvávali v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými. Církev před velikými svátky spojenými s

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma 1. Centrální místo kříže Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové Tony Kalma Izajáš 53:4. Ježíš na sebe vzal naše bolesti a nesl naše nemoci. Učinil volnou cestu k Bohu, když vzal na sebe naše

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Jobovo utrpení: 1. Lidská zloba

Jobovo utrpení: 1. Lidská zloba 9.8.2015 Jobovo utrpení: 1. Lidská zloba Text: Job 1, 1-17 Svědectví o tom, jak mne Bůh vytrhl z utrpení. Pokud možno příběh o utrpení, které mi způsobili lidé. Co jsem skrze utrpení pochopil? Co tě drželo

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

PRIVATIZACE PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A SPÁSY

PRIVATIZACE PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A SPÁSY BRNO KOUNICOVA 14.11.2011 NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ, POSLEDNÍ NEDĚLE CÍRK.ROKU A Slavnost Ježíše Krista Krále PRIVATIZACE PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A SPÁSY Vedení shromáždění: Petr Raus Text kázání: Matouš 25,31-46 Sobectví

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová a rádcem při jejich zvládání. Nastal čas, abyste se zbavili starých přesvědčení a návyků. Meditace a cvičení obsažená na stránkách této knížky vám mohou pomoci získat důvěru při uskutečňování nezbytných

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více