Jak rozpoznat nebezpečnou náboženskou skupinu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak rozpoznat nebezpečnou náboženskou skupinu"

Transkript

1 Jak rozpoznat nebezpečnou náboženskou skupinu

2 Obsah Ve třetím tisíciletí Pohled zevnitř Byl Kristus nebezpečný? Jak poznat vůdce nebezpečné náboženské skupiny Jaké jsou znaky nebezpečné náboženské skupiny? Metoda návnady POSUN: Od Krista k někomu jinému POSUN: Od Slova Božího ke slovu lidskému POSUN: Od vedení k tyranii POSUN: Od víry k domněnkám POSUN: Od oddělenosti k izolaci POSUN: Od spásy k falešné důvěře Jaký je rozdíl mezi církví a nebezpečnou skupinou? Jak z takové skupiny odejít Název: Jak rozpoznat nebezpečnou náboženskou skupinu. Původně: How To Identify A Dangerous Religious Group. Uveřejněno s laskavým svolením Publikační řada: Discovery Knowing God (Poznáváme Boha). Není-li uvedeno jinak, jsou biblické pasáže citovány z Českého studijního překladu. Další překlady: B21 Bible, překlad 21. století, ČEP Český ekumenický překlad, KB Kralická bible. Překlad a sazba: Jan Janča, M.Ed. Korektury: Mgr. Dagmar Krpcová. Sazba provedena typografickým systémem TEX. Publikaci je žádoucí a možné šířit jakýmkoli způsobem, ale pouze jako celek a nevýdělečně. Dílo podléhá licenci Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0. Ve spolupráci s připravila

3 Jak rozpoznat nebezpečnou náboženskou skupinu Pokud nedokážete myslet sami za sebe nebo se sami rozhodovat, můžete být v nebezpečí. Každý je zodpovědný za to, čemu věří. A pokud nedokážete odejít, je to problém. Prostě to tak je. Takto se vyjádřil člověk, který byl součástí jedné nebezpečné náboženské skupiny. Na následujících stránkách se budeme snažit poučit se z jeho zkušenosti i ze zkušenosti dalších, kteří se nakonec osvobodili z takové temnoty a z duchovního zneužívání. Doufáme, že tyto stránky pomohou jak lidem kolem vás, tak i vám samotným. Písmo varuje, že semena nebezpečného náboženského smýšlení nejsou jen kolem nás, ale mohou být i v nás samotných. Martin R. De Haan II Ve třetím tisíciletí Vypadalo to, že na konci druhého tisíciletí svět směřoval ke svému konci. Viděli jsme katastrofy, společenské nepokoje, národní převraty a neuvěřitelně rychlé změny, což mnohé vedlo k názoru, že naše planeta vstupuje do nějaké zásadní historické fáze. Kromě temných mraků se zároveň šířily nebezpečné náboženské skupiny, které využívaly všeobecného očekávání blížící se apokalypsy. Sharom Moshavi napsal do deníku Boston Globe: Několik let poté, co sekta Aum Shinrikyo vypustila jedovatý plyn v tokijském metru, následkem čehož zahynulo 12 osob a 5000 byla způsobena újma, zde bují náboženské sekty všeho druhu... V dnešním Japonsku, v konzumní světské společnosti s mnoha nejistotami, nabízejí sekty a takzvaná nová náboženství určitý duchovní balzám, který připadá přitažlivý mnoha Japoncům, především mladým lidem. S. Moshavi dále cituje Toshiho Yamakawu, který se z byrokrata stal spisovatelem duchovní literatury: Lidé stále více hledají něco, co naplní jejich srdce, na což nebezpečné náboženské skupiny jen čekají. Toto nebezpečí není ničím novým. Již v prvním století apoštol Pavel na sklonku svého života napsal: Vím, že po mém odchodu k vám vejdou draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I z vás samotných povstanou muži, kteří budou mluvit převrácené věci, aby strhli učedníky za sebou (Sk 20,29 30). 1

4 Pohled zevnitř Je důležité mít na mysli, že nebezpečné náboženské skupiny mají svou logiku. Je chybou domnívat se, že v takové skupině uslyšíte pouze iracionální, fanatické výroky nevzdělaných obětí. Tyto skupiny jsou částečně poháněny pečlivě promyšleným postupem s cílem obnovit logiku, víru a osobní obětavost, o které se v tradičním náboženství sice mluví, ale která zde již není. Tyto skupiny tvrdí, že rozumí proroctví, takže mohou cestu před námi vidět mnohem jasněji. Výřeční, autoritářští vůdci odhalují, v jakém nebezpečí jsou ti, kteří Boha uctívají bez emocí, víry, obětavosti či poslušnosti. Poukazují na rodiče, pastory a celé denominace, kde chybí první láska, kde zbyla již jen slabá víra, zaslepené pokrytectví a duchovní vlažnost. Členové takových skupin se vůbec nevnímají jako nebezpeční. Lidem, kteří je obviňují, odpovídají: Nejsme pomýlení, pomýlení jste vy sami. To vy jste ztratili kontakt s realitou. To vy tvrdíte, že věříte v Boha, ale přitom žijete jako bez víry. To vy tvrdíte, že věříte v Bibli jako Slovo Boží, ale nečtete ji ani se jí neřídíte. To vy tvrdíte, že věříte v život po smrti, ale přitom žijete tak, jako kdyby všechno v tomto životě záleželo na hmotném bohatství. Nezahazujeme svou budoucnost, zahazujete si ji vy sami. Říkáte nám, abychom konečně otevřeli oči, abychom viděli, co se skutečně děje. Říkáte, že zahazujeme svůj život a následujeme vůdce, který si naši oddanost nezaslouží. A přitom vy sami nejste schopni vidět, co se skutečně děje. Vůbec nevidíte znamení doby. Nevidíte, kam se celá společnost řítí, kam vás zavádí vaše láska k penězům a jak toho všeho budete v soudný den hořce litovat. Nepřeháníme to. Vy sami to přeháníte. Říkáte, že vše fanaticky přeháníme. Ale určitě to neděláme jako vy. To vy se utápíte v dluzích a investujete do institucí a tradic, které se již brzy zhroutí a budou souzeny. To vy si myslíte, že Boha uspokojíte svými formálními modlitbami, přičemž 99 procent všeho dáváte do své práce, domácnosti, rodiny a rekreace. My neodmítáme Krista, odmítáte jej vy sami. Tvrdíte, že v Krista věříte. Ale Kristus řekl: Přichází-li někdo ke mně a nemá v nenávisti svého otce a matku, manželku a děti, bratry a sestry, ano i vlastní duši, nemůže být mým učedníkem (Lk 14,26 27). Logika nebezpečných náboženských skupin evidentně není ve všem úplně pomýlená. Nikdo z nás by si tedy neměl dovolit přestat dávat pozor na nebezpečné myšlení, k němuž může mít sklony každý z nás. 2

5 Byl Kristus nebezpečný? Starostliví rodiče některého z Kristových následovníků mohli Krista klidně považovat za nebezpečného. Vždyť Ježíš říkal, že mluví ve jménu Boha, kritizoval vážené náboženské vůdce a své následovníky vyzýval, aby mu důvěřovali a poslouchali ho (Mt 10,35 37). Ježíš se ale choval úplně jinak. Nevyzýval své následovníky, aby mu dali své peníze na nový větší dům, ani se jim nesnažil svou řečí vlichotit. Uzdravoval slepé a chromé a křísil mrtvé. Kráčel po vodě a uklidnil bouřlivé moře. Opakovaně a v mnoha ohledech dokazoval, že si zaslouží, aby jej lidé následovali a to nejen tím, jak mluvil o víře, sebeobětování a časech konce, ale i zázraky, které vykonával. Stal se Boží obětí za naše Zkušený vůdce dokáže předložit jakýkoli argument věrohodně, ale podvodník nemůže vstát z mrtvých. hříchy, když se nechal dobrovolně přibít na kříž. A pak vstal v těle z mrtvých, aby prokázal, že je Král králů a Pán pánů. Jako část svého odkazu po sobě Ježíš zanechal skupinu učedníků, kteří byli ochotni žít a zemřít za své svědectví, že jej viděli po vzkříšení živého. Společně nesli svědectví o Tom, jehož učení a příklad se stal měřítkem toho, co je a není nebezpečné. Jak poznat vůdce nebezpečné náboženské skupiny Určitě by bylo pomocí, pokud by vůdci každé nebezpečné náboženské skupiny hned na počátku dali najevo své skutečné úmysly. Bylo by pomocí, pokud by dali jasně najevo, že na rozdíl od Krista nemají v úmyslu druhým sloužit, ale že si chtějí nechat sloužit, že nechtějí dávat, ale chtějí dostávat, že nechtějí milovat, ale chtějí být milováni. Určitě by bylo pomocí, kdyby přicházeli z vnějšku, a nikoli zevnitř. Ale Bible nás nabádá, abychom se měli na pozoru před těmi, kdo chtějí učedníky strhnout za sebou (Sk 20,30). Nebezpeční náboženští vůdci nedají své skupině na vědomí, že svým slovům postupně dávají nový význam, anebo že zatím prokazují lásku, která se ale v určité době změní v autoritativní diktát. Sami si možná ani neuvědomují, do jaké míry svým následovníkům lichotí, do jaké míry přehánějí ve svých příbězích o Božích zázracích a do jaké míry jsou jejich rozhovory s Duchem Božím spíše jen výplodem jejich vlastní fantazie. Ale lidé, kteří obětovali vše, aby následovali svého vůdce, najednou začí- 3

6 nají vidět a slyšet skutečnosti, které by původně od Božího muže nečekali. Například učedníci Jima Jonese viděli, jak tento jejich uctívaný prorok během svého kázání hodil Bibli na zem a prohlásil: Příliš mnoho lidí vzhlíží k této knize místo ke mě! (Sekty v Americe, Appel, str. 44, angl.). Jeden bývalý člen si vybavuje: Dokonce říkal, že si přeje, abychom mu říkali Otče, a chtěl, abychom se k němu modlili. Chtěl, abychom jeho obrázek nosili v peněžence (Lákadla sekt, Enroth, str. 56, angl.). V této chvíli už však příslušný člen dal své víře určitou daň. Už učinil určité oběti. Spálil za sebou mosty. K čemusi se zavázal. Proto je snadnější o vůdci spíše smýšlet pozitivně a věřit: Jistě Bůh takto zkouší naši víru. V sázce je dobro celé naší skupiny. Naši kritici by se jistě radovali, kdybychom se rozpadli a kdybychom přiznali, že jsme byli podvedeni. Vždyť víme, že známe pravdu o tolika věcech. Prostě si musíme zachovat víru v Boha a pokračovat. Obvykle určitou dobu trvá, než je takovému 4 K popírání dochází tehdy, když lidé, kteří obětovali příliš mnoho, si přejí vidět věci nikoli takové, jaké ve skutečnosti jsou, ale jaké si je přejí mít. člověku naprosto zřejmé, že vložil příliš velkou důvěru v někoho, kdo ve skutečnosti není žádným Božím služebníkem. Je skutečně bolestivé uvědomit si, že tento vůdce hlásal jiného Ježíše a v jiném duchu vyučoval zcela jiné evangelium (2K 11,4). Zklamaný člověk pak prochází citově náročným procesem, když se od takové skupiny snaží oprostit. Snaží se znovu nabýt svou svobodu a pocit radosti poté, co na vlastní kůži poznal nebezpečí, která popisoval Ježíš: Mějte se na pozoru před falešnými proroky, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po jejich ovoci je poznáte. Což se sbírají z trní hrozny nebo z bodláčí fíky? Tak každý dobrý strom nese dobré ovoce, ale prohnilý strom nese špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce ani prohnilý strom dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a hozen do ohně. Poznáte je tedy po jejich ovoci (Mt 7,15 20). Jistě není nic příjemného žít s pocitem podezíravosti. Raději chceme věřit a ne pochybovat. A je těžké přijmout myšlenku, že někdo, kdo zdánlivě mluví o Bohu tak zasvěceně a kdo varuje druhé před ďáblem, by sám mohl být tak nebezpečný. A přesto nás Ježíš učil, že nemáme víru posuzovat podle slov, ale podle ovoce, které vidíme v životě takového vůdce.

7 Jeden bývalý člen jisté nebezpečné náboženské skupiny říká, že Kristova zásada o tom, že strom se pozná podle ovoce, mu pomohla vidět, do čeho se vlastně zapletl. Při zpětném pohledu uvádí: Pomohlo mi několik veršů. Jeden mluví o tom, že strom máme posuzovat podle jeho ovoce. A žádné dobré ovoce jsem neviděl. Viděl jsem jen zkázu. Viděl jsem, jak na tom lidé byli stále hůře. Nijak nerostli ani se nestávali zodpovědnějšími; byli naopak stále více závislí a měli psychotické projevy. Pociťovali vinu, stud, měli špatné pocity. Nebyla v tom láska. Ani už tam nebylo žádné odpuštění. Skutečné ovoce vůdcova života se obvykle časem ukáže. Z prvních dojmů a slov ty pravé pohnutky obvykle nepoznáme. Ale život nám do srdce píše svůj deník. Mezi takové záznamy patří i ovoce Ducha, jak je popisoval apoštol Pavel ve svém dopise Galatským. Uvádí zde, že lidé, kteří se podřizují Kristu, se vyznačují láskou, radostí, pokojem, trpělivostí, laskavostí, dobrotou, věrností, mírností a sebeovládáním (Ga 5,22 23). Na těch, kteří se zajímají více o sebe než o druhé, je ale vidět pravý opak takového ovoce. Takové osoby druhé využívají, místo aby jim prokazovaly lásku. Ve vztazích s druhými dávají najevo své kritické postoje, netrpělivost, bojovnost, necitlivost, hrubost, sobectví, nedodržují své sliby, neovládají svůj jazyk, hněv a své sexuální touhy. Proto je třeba si pečlivě těchto projevů všímat a to bez ohledu na to, do jaké míry je dotyčný člověk výřečný a jak dokáže citovat Písmo. Je tedy moudré mít na mysli toto ovoce Ducha a přitom je na místě si ohledně lidí ve vedení příslušné skupiny klást následující otázky: 1. Vyznačují se zbožností a pokorou, nebo projevují neomalenost a povýšenost? (2K 10,18) 2. Chovají se přívětivě a jemně, nebo pořád mají nějaké nároky? (2Tm 2,24 26) 3. Projevují sami úctu k autoritám (přátelsky i nepřátelsky nakloněným), včetně Boha, rodičů, vlády, a dokonce Satana? (2Pt 2,10 12; Juda 8 10) 4. Projevují úctu a lásku k dalším vedoucím představitelům? (1K 3,1 9) 5. Vedou své následovníky k soudnosti, růstu a zralosti, anebo v nich posilují pocity závislosti a podřízenosti? (Sk 17,11; Ef 4,11 16) 6. Využívají své členy finančně? (1Pt 5,2; 2Pt 2,3) 7. Projevují věrnost v sexuální oblasti, anebo je jejich život v tomto ohledu pochybný? (2Pt 2,14) 8. Říkají láskyplně a odvážně pravdu o hříchu, anebo své skupině říkají jen to, co zde lidé chtějí slyšet? (2Tm 4,3 4) 5

8 9. Obětují své zájmy pro blaho skupiny, anebo se nechávají na ramenech svých následovníků nosit jako králové? (Fp 2,3 4) 10. Vedou své následovníky k Ježíši Kristu, anebo zaměřují pozornost sami na sebe? (Sk 20,28 31) 11. Chovají se panovačně, anebo druhé vedou prostřednictvím vlastního příkladu, povzbuzováním a předáváním informací? (1Pt 5,1 4) 12. Jsou ochotni, aby se ně pohlíželo jako na bratry? (Mt 23,8 12) 13. Je skupina milována a nenáviděna kvůli své víře a oddanosti Kristu, anebo kvůli svému specifickému učení, podle něhož následuje svého vůdce? (1Tm 1,3 7) 14. Uchovávají si členy díky své lásce, příkladu a vyučování, anebo tím, že je zastrašují, takže se členové skupinu bojí opustit? (Ga 2,11 21) 15. Splňují požadavky na vedoucího duchovního pracovníka, anebo to jsou jen charismatičtí vůdci, ale z pochybným charakterem? (1Tm 3,1 7) Tyto otázky se zaměřují nejen na to, co příslušný vůdce říká, ale i na to, co dělá a jaké má postoje. Pomáhají nám vidět, zda se nejedná pouze o doktríny, ale i ducha a ovoce, které takový vůdce nese. Jaké jsou znaky nebezpečné náboženské skupiny? Jeannie Millsová, někdejší členka sekty Jima Jonese, která přežila masakr v Jonestownu, napsala následující slova: Když potkáte ty nejpřátelštější lidi, které jste kdy poznali a kteří vás seznámí se skupinou, která je plná lásky, a když zjistíte, že vůdce je ten nejinspirativnější, nejsoucitnější a nejchápavější člověk, jakého jste kdy poznali, a když se dozvíte, že cílem skupiny je cosi, co zní příliš dobře, než aby to mohla být pravda patrně to pravda není! Nevzdávejte se svého vzdělání, svých nadějí a cílů v honbě za pouhým přeludem. Falešné náboženské skupiny pochopitelně nebudou zdůrazňovat své chyby. Vhodně využívají svou schopnost napodobovat určité prvky, které se vyskytují ve zdravých náboženských skupinách, ale s nimiž zacházejí jinak. 1. Idealismus. Falešné náboženské skupiny často přitahují idealisty, kteří se v tradiční církvi nějak spálili. Takoví lidé věří, že mají pro Boha vykonat to, v čem jiní selhali. Jejich vizí je obnovit v církvi ztracený záměr. 2. Autorita. Lidé, kteří hledají jednoznačné vedení, hranice a bezpečí, přitahuje struktura, kterou poskytuje autoritářské vedení. 3. Entuziasmus. Lidé, kteří mohli zakusit mrtvou zaběhlou církev, přitahují duchovní zážitky plné entuziasmu. Pro člověka je velmi přitažlivé, když 6

9 najde skupinu, která projevuje nadšení a to i když se taková skupina mýlí. 4. Rodina. V rámci takové skupiny často existuje silné povědomí společné identity, povědomí rodiny. Členové jsou považováni za bratry a sestry, kteří jsou proti vnějšímu světu semknuti jako jedna rodina. Jednota této skupiny však není zakotvena v Bohu, ale v jejich učiteli, otci, mentorovi. 5. Důraz na Bibli. Mnohé takové skupiny kladou velký důraz na studium Bible. Výuka je však velmi pečlivě organizována vedoucími představiteli, kteří předkládají jen svůj vlastní výklad Písma. Členové jsou varováni, aby nečetli literaturu, která nepochází od příslušné skupiny. 6. Obětavost. Bývalí členové takových skupin se zmiňují o tom, jak je přitahovalo, když se měli pro něco nasazovat, když je skupina vedla k víře, která je něco stála. Jeden člen říká: Úplně na začátku nejde o to, že jen vy máte pravdu, ale že jen vy přinášíte pro pravdu ty skutečné oběti. Nechtěl jsem nic laciného. Chtěl jsem se pro něco nasazovat, chtěl jsem, aby mě to něco stálo. 7. Exklusivismus. Nebezpečné náboženské skupiny často zdůrazňují, že pravda byla svěřena pouze jim. Je velmi přitažlivé dostat příležitost být součástí vybrané skupiny vyvolených Božích služebníků. 8. Indoktrinace. Dalším znakem mnoha nebezpečných náboženských skupin jsou propracované metody, jak získávat a přesvědčovat nové členy. Řada takových skupin neumožňuje novým členům, aby dělali svá rozhodnutí na základě své vlastní víry a svého úsudku, ale myšlení takových členů postupně mění pomocí následujících technik: Izolace. Noví členové jsou izolováni od své rodiny, přátel i aktuálních informací v médiích, aby byly vyloučeny jakékoli jiné názory. Nátlak. Potencionální členové jsou ze strany skupiny vystaveni nátlaku a přesvědčování. Zahrnování láskou. Členové skupiny dávají potencionálním členům najevo nesmírně silný pocit sounáležitosti, jak jsou přijímáni a jak jsou důležití zahrnují je láskou, lichocením, osobní pozorností. Odstranění soukromí. Noví členové nejsou Patrně každý z nás si musí dávat pozor na nezdravé způsoby myšlení, ale v nebezpečných skupinách se opakovaně projevují určité typické vzorce. ponecháváni o samotě, aby si mohli posbírat své myšlenky a dojít ke svým závěrům. 7

10 Spánková deprivace a únava. Odpor se láme pomocí dlouhých shromáždění a dlouhé pracovní doby. Hry. S cílem vytvořit závislost na vedení se používají propracované hry a postupy. Kontrola myšlení. Členové jsou vedeni k tomu, aby přestali myslet sami za sebe a aby bez dalších otázek přijímali zjevení a doktríny od svého vůdce. Veřejná zpověď. Členové jsou přesvědčováni, aby se se skupinou podíleli o své nejniternější záležitosti, čímž se účinně nalomí jejich sebeúcta. Změna jídelníčku. Členové dostávají nedostatečnou stravu, čímž se nalomí jejich schopnost odporu a jsou svolnější k novým podnětům a návrhům ze strany skupiny. Strach. Negativní myšlení či pochybnosti o skupině a jejím vedení mají být hrozbou pro duši dotyčného člena. Členové jsou varováni pokud by někdo chtěl skupinu opustit, čekají ho neblahé důsledky. Odříkávání sloganů a zpěv. Členové se musí podrobovat neustálému opakování, čímž se zablokuje proces racionálního myšlení. Dětská závislost. Vedení od členů vyžaduje absolutní podřízenost. Zákaz otázek. Členové jsou vyučováni, aby zjevení a výklady svého vedení přijímali bez jakýchkoli otázek. Oblékání. Členové jsou vybízeni k podobnému stylu oblékání, čímž se potlačuje jejich individualita. Elitářské postoje. Každý náboženský vůdce mimo takovou skupinu je označen za satanův nástroj nebo přinejmenším za někoho, kdo se nechal zavést na scestí zlem. (Zkráceno z publikace The Cult Crisis, Citizens Freedom Foundation.) Uvedené metody se tedy zásadně liší od metod, jež zastával apoštol Pavel, který s ohledem na přesvědčování uvedl: 8 Pánův otrok se nemá hádat, nýbrž má být přívětivý ke všem, schopný učit, má být trpělivý a v tichosti kárat odpůrce. Snad jim dá Bůh pokání k poznání pravdy a proberou se z Ďáblovy léčky, do které byli od něj chyceni, aby činili jeho vůli (2Tm 2,24 26). K indoktrinaci ze strany nebezpečné náboženské skupiny obvykle dochází podle určitého postupu. Patrně každý z nás si musí dávat pozor na nezdravé způsoby myšlení, ale v nebezpečných skupinách se opakovaně projevují určité typické vzorce.

11 Závislost na vedení, které promlouvá ve jménu Boha a které je proto nezpochybnitelné. Pomýlené reakce na kompromisy a pokrytectví tradičního náboženství. Odtahování se od společnosti v přesvědčení, že pouze my předkládáme Bohu ty správné oběti. Odříznutí veškerých zdrojů vnějších informací. Členové ze zodpovídají pouze skupině. Změněný pohled na pravdu. Nejde o to, co je poctivé, ale co je v zájmu skupiny. Ospravedlnění je pouze pro členy; nečlenové jsou údajně pod vlivem Satana. Ztráta osobní svobody. Myšlení, pocity a volby jednotlivce jsou stále více nahrazovány myšlením, pocity a rozhodnutími ze strany skupiny. Ztráta svědomí. Skupina a její vedení často jednotlivce zatáhne do jednání (mnohdy sexuální povahy), jímž podlomí jeho morální sílu. Úprava očekávání. Co bylo původně slibováno, se podle potřeby přeznačuje, skutečnosti se pojmenovávají jinak. Obavy opustit skupinu, pod hrozbou ztráty věčného života a dalších odměn. To je tedy několik příkladů myšlení, jež se projevuje ve skupinách, které zneužívají důvěry svých členů. Je však třeba stále mít na mysli, jak lákavě je novému členu vše předkládáno. Nebezpečná skupina ukazuje svou pravou tvář jen velmi pozvolně. Používá taktiku návnady novému členu ukáže určitou návnadu, kterou ale ve vhodnou chvíli vymění za něco zcela jiného. Je třeba si dávat pozor, abychom se něčeho podobného nedopouštěli my sami. Metoda návnady Neetické firmy často ve své reklamě lákají zákazníky na levné produkty. Jakmile mají zákazníka v hrsti, snaží se jej pomocí manipulace přimět ke koupi něčeho naprosto jiného. Tato metoda návnady je charakteristická i pro nebezpečné náboženské skupiny. Nový zákon nás opakovaně varuje, abychom nepadli za oběť duchovním vůdcům, kteří se jen za něco vydávají, přičemž druhé chtějí jen oklamat líbivými řečmi (Ko 2,4 ČEP). Proto se nyní podíváme, co nebezpečné náboženské skupiny často slibují, ale co nakonec nový člen takové skupiny dostane. 9

12 1. POSUN: Od Krista k někomu jinému Členové nebezpečných náboženských skupin často tvrdí, že zastupují Krista (2K 11,13 15). Časem se však ukáže, že hlásají jiného Ježíše (2K 11,4). Jeden někdejší člen takové skupiny říká: Podvodnost takové skupiny spočívá v tom, že o sobě mluví jako o křesťanech, jako o nějaké další křesťanské denominaci. Používají stejné výrazy, takže když mluví o Bohu nebo o Ježíšovi, předpokládáme, že mluví o biblickému Bohu a Ježíšovi. A to je podle mě ten první podvod, protože hned nevidíme, že jejich Ježíš není ten Ježíš z Bible. A dodává: Ježíš řekl, Já a Otec jsme jedno. Kdo viděl mě, viděl Otce. V naší skupině sice bylo používáno správné jméno, ale Ježíš zde byl duchovním bratrem Lucifera. A byl zároveň i mým starším bratrem. 10 Co Bible učí o Kristu 1. Kristus je Bůh v těle (J 1,1 14). 2. Kristus je náš Stvořitel (Ko 1,16). 3. V Kristu vše spočívá (Ko 1,17). 4. Kristus je náš Spasitel (J 3,16 18). 5. Kristus je náš Soudce (J 5,22 23). 6. Kristus je náš Příklad (1J 2,6). 7. Kristus je náš Zastánce (1J 2,1). 8. Kristus je náš Přímluvce (Ř 8,34). 9. Kristus je náš Učitel (Mt 23,8.10). A dále nám ukazuje, kam se přesouval důraz v této skupině: Zakladatelem byl jeden prorok. Tvrdili nám, že jej Bůh povolal za proroka, aby obnovil křesťanství. A časem v této skupině získával stále dominantnější postavení. Velká část našeho učení byla o něm, o jeho doktrínách, o tom, co sám učil, a nikoli o tom, co učí Bible nebo Ježíš. Důvěryhodní křesťanští vůdci si uvědomují, že jsou povoláni pouze k tomu, aby jiné směrovali k biblickému Kristu. Jasně uvádějí, že svou jedinou naději na spásu máme v Kristově smrti za naše hříchy, v jeho vzkříšení a v tom, že opět přijde. Ti, kteří pravým způsobem zastupují Krista, se nezabývají ničím a nikým, kdo by byl náhražkou za Syna Božího. Nezaměřují se na politiku, vzdělávání ani stavební projekty, ale na Krista, který jediný si zasluhuje první místo v našem srdci a životě (Zj 2,1 7). Nečekejte, že falešní učitelé zapřou Krista hned na začátku. Jen málo vedoucích představitelů nebezpečných náboženských skupin chce mít proslulost jako nepřátelé Krista. A jen málo z nich by si to přiznalo. Proto se zaměřte na to, jaká náhražka je vám nabízena. Sledujte, jak je vám místo Krista krok za krokem nabízen někdo jiný.

13 2. POSUN: Od Slova Božího ke slovu lidskému Je mu devatenáct, musel odejít z vysoké školy a celým jeho životem je teď společenství bratrů a sester, které nedávno poznal. Je přesvědčen, že našel pravou Boží rodinu. Věří, že tuto skupinu vzbudil sám Bůh, aby v posledních dnech bylo kázáno čisté, nezkažené Slovo Boží. Bibli zná lépe než kdokoli z jeho bývalých přátel. Na všechno má nějaký verš z Bible. Neuvědomuje si však, že dostává pouze náhražku. Nové učení mu bylo ukázáno tak dovedně, že si neuvědomuje, jak jsou biblické verše vytrhávány ze svého kontextu. Byly velmi pečlivě vybrány, aby podporovaly učení skupiny. Autor a odborník na nebezpečné náboženské skupiny Ron Enroth uvádí: Prakticky všechny tyto náboženské skupiny citují Bibli a odvolávají se na Ježíše. Zdůrazňují, jak vysoce jejich skupina smýšlí o Bibli. Obvykle však význam Písma snižují, překrucují ho a někdy, i když ne často, Písmo úplně zavrhují. Vytrhávají verše z kontextu. K dokazování používají své oblíbené verše, přičemž často přidávají své vlastní pravdy, další zjevení z nějakého dalšího zdroje. Co Bible učí o sobě 1. Naší autoritou má být Písmo, nikoli tradice (Mt 15,3 9). 2. Písmem se má hodnotit přesnost učitele (Sk 17,11). 3. Písmo se má pečlivě studovat a vykládat (2Tm 2,15). 4. Písmo je autoritou, k níž nemáme nic přidávat a od níž nemáme nic ubírat (Zj 22,18 19). Jeden někdejší člen nebezpečné náboženské skupiny si celý podvod uvědomil, až když byl pozván do ústředí této organizace. O své zkušenosti uvádí: Když jsem začal pracovat v ústředí organizace v New Yorku, začaly mi vyvstávat otázky. Začal jsem si číst list Římanům a Galatským bez jejich příruček. Oni sice obvykle četli Bibli, ale společně se svými příručkami, kde měli ke všemu vysvětlení. Když jsem si tedy četl přímo list Římanům a Galatským, došlo mi, jak se zde mluví o životě v Duchu svatém, o svobodě, o osobním následování Boha, nikoli o pravidlech, struktuře a zákoně. A pak jsem zjistil, že i jiní docházeli při svém výzkumu ke stejným závěrům že je rozdíl mezi Biblí a touto organizací. A tito lidé začali být posléze vylučováni, protože zde vznikla obrovská podezíravost. Jakmile někdo projevil i sebemenší 11

14 nesouhlas s vedoucími představiteli, vyvolalo to paniku a začal jakýsi hon na čarodějnice. 3. POSUN: Od vedení k tyranii Za šestadvacet let svého života nikdy neslyšela nikoho mluvit tak, jako mluvil tento muž. Hned napoprvé byla přesvědčena, že je to prorok. Hlubokýma očima se upřeně díval na své posluchače, které označoval za svou rodinu. Nikdy předtím neviděla tolik lásky. Nikdy předtím neslyšela někoho vyučovat z Bible s takovou autoritou. A zanedlouho již úsudku tohoto muže důvěřovala více než svému vlastnímu rozumu. Na začátku nabízel své vedení, které však postupně přecházelo v tyranii. Již nevedl svým příkladem, ale zastrašováním. Místo jemného ducha byl panovačný a měl stále nové požadavky. Místo aby se měl na pozoru a nešel nad to, co říká Bible, začal Bibli směšovat se svými názory. Místo aby svým členům pomáhal růst ke zralosti a soudnosti, vybízel je, aby na něm byli závislí jako malé děti. Místo aby dával najevo, že Bůh používá řadu lidí k vedení ve své církvi, tvrdil, že jen on sám mluví v Božím jménu. Místo aby obětoval své vlastní zájmy pro dobro skupiny, členy využíval, aby uspokojovali jeho neukojitelný hlad po obdivu. Jeden někdejší člen určité nebezpečné náboženské skupiny uvádí: Když jsem do této skupiny začal chodit, silně na mě působilo, jak neustále zdůrazňovali, že můžeme dělat jakýkoli výzkum a klást jakékoli otázky. Vše bylo naprosto otevřené. Ale po několika letech mi došlo, že to tak není. Lidé, kteří měli otázky a zpochybňovali vedení, byli vyloučeni. Zacházeli s nimi jako se zlem. Pomlouvali je. Jakmile jste 12 Jací mají být vedoucí podle Bible 1. Učí svým příkladem (1Pt 5,3). 2. Vedou tím, že slouží (Lk 22,24 27). 3. Vedou prostřednictvím laskavosti, mírnosti a trpělivosti (2Tm 2, 24 26). 4. Vedou tím, že správně vykládají a uplatňují Boží Slovo (2Tm 2,15; 3,16). se stali členem, už jste nemohli svobodně klást otázky. Požadovala se absolutní loajalita vůči vedení. Způsob takového vedení ovšem někdy můžeme vidět i ve svém okolí. Ron Enroth uvádí: Myslím, že potenciální nebezpečí existuje i v běžných církvích. I zde je možné sklouznout k extremismu,

15 sklouznout k jakési podobě surové církve. A jedním z prvotních signálů je, když se pastor, vedoucí v takové církvi, začne lidem vměšovat do života, když jim začne diktovat, jak by se měli oblékat, co by měli jíst. A také začne ovládat a manipulovat manželství a intimní stránku mezi manželem a manželkou. Jakmile se někdo začne vměšovat do osobního života věřících ve jménu Boha, ve jménu pastýřské činnosti, začnou se věci pohybovat směrem, který považuji za nezdravý. Začne překračovat určitou linii mezi skutečnou náplní pastýře a kontrolou. Apoštol Jan ohledně takových vedoucích napsal: Něco jsem již tomu sboru napsal, ale Diotrefés, který chce být první z nich, nás nepřijímá. Proto jestliže přijdu, připomenu jeho skutky, které činí, když nás pomlouvá zlými slovy, a že ani na tom nemá dost, ale sám bratry nepřijímá, a těm, kdo je chtějí přijmout, brání a vylučuje je ze sboru (3J 9 10). 4. POSUN: Od víry k domněnkám Byl to inteligentní a citlivý mladík ale byl plný bolesti. Rodiče se právě rozváděli, protože otec se dopustil nevěry. Nejvíce matoucí byla skutečnost, že otec dlouhé roky působil jako vedoucí mládeže v církvi. A máma zpívala ve sboru na kůru. A nyní, ve druhém ročníku na vysoké škole, mu život nedával smysl. Vše bylo tak nejisté. Pociťoval naprostou prázdnotu. Chodil s dívkou, která se mu líbila, ale přitom si nebyl jistý, zda vůbec stojí o nějaký blízký vztah. Pak jej jeden přítel pozval na biblickou skupinku, kde to bylo přesně ono. Vedoucí byl velice vřelý, jako skutečný otec, a zároveň mluvil o víře, která musí být velká a zázračná jako samotný Bůh. Okamžitě cítil, že v této skupině najde, co hledá. Viděl tu opravdovou víru v Boha. Ti lidé byli plní života, lásky a důvěry, že Bůh se postará o všechny jejich potřeby. Měli víru jako křesťané v prvním století. Hlásili se k tomu, co ve vlažné, tradiční církvi už dávno neviděl. Ale tento student nemohl předvídat, k jakému posunu časem dojde. Přitahovaly jej citace z Bible týkající se víry, která koná zázraky. Přišel sem s touhou po víře, ale odcházel s řadou dohadů a domněnek. Když odcházel, myslel si, že víra znamená věřit tomu, co od Boha chceme, a nikoli ochotu 13

16 věřit tomu, co Bůh řekl. Jeho učitel mu neřekl, že Bůh na základě naší víry pohne horou pouze tehdy, až když se sám vysloví, že takovou horou chce pohnout. Pravá víra se vyznačuje zbožnou, pokornou, dětskou důvěrou v Boha (Lk 17,1 10). Je zakořeněna v tom, co Bůh říká (Ř 4,18 22), nikoli v tom, co by měl Bůh podle věřícího učinit. Pravá víra uznává, že Bůh může učinit cokoli a že jeho zdroje jsou neomezené (Mt 6,25 43). Ale také uznává, že Bůh si vyhrazuje právo určovat své podmínky a používá své načasování (2K 12,7 10; Fp 4,10 13). Jedním z poznávacích znaků falešných učitelů je sklon bezostyšně prosazovat svou vlastní vůli, sklon 14 Co Bible učí o víře 1. Pravá víra znamená věřit, že Bůh je ochoten a schopen učinit, co zaslíbil (Ř 4,20 21).) 2. Pravá víra uznává, že Bůh ví, co je pro nás nejlepší (Jb 42,1 6; Mt 26,39; Ř 8,26; 2K 12,7 10). 3. Pravá víra reaguje na to, co máme podle Boha konat (Lk 17,1 10). 4. Pravá víra nechává Boha být Bohem a projevuje důvěru v Boží moudrost a dobrotu (Ř 11,33 36). chovat se povýšeně až neuctivě, když používají své údajné duchovní poznání a svou autoritu. Pravá víra neznamená, že Bůh bude reagovat na každý náš rozmar, touhu nebo požadavek. Pravá víra důvěřuje, že Bůh naplní své sliby ale svým způsobem a ve svém čase. 5. POSUN: Od oddělenosti k izolaci Nebezpečná náboženská skupina se často také vyznačuje tím, že se izoluje od svého okolí, že staví ploty a boří mosty. A opět se jedná o proces, který začíná na biblickém základě, ale končí u extrému, který je nebezpečný. Ruth Tuckerová, odbornice na nebezpečné náboženské skupiny, uvádí: Je třeba rozlišovat mezi odděleností od světa a mezi izolováním se. V Bibli nikde nevidíme, že by nějaká křesťanská komunita žila v nějaké izolaci. Vždy je ve světě. A vždy zde existuje určitý smysl pro komunitu, a to i mezi jednotlivými skupinami. To je tedy žádoucí. Písmo nás vybízí, abychom byli odděleni od světa. A je třeba říci, že v soudobé církvi nedodržujeme tento ideál oddělenosti. Naši mladí lidé

17 žijí stejně jako mladí lidé ve světě. Nebezpečné náboženské skupiny často poukazují právě na toto selhání. Takže zpočátku, se výzva vyjděte a oddělte se, zdá být na místě. Lidé ve skupině jsou na počátku vyučováni, aby viděli chyby tradičních církví, které stírají hranici mezi světem a církví, takže žádný jasný rozdíl již nezůstává. Noví konvertité se poprávu učí, že Boží lid se má odlišovat že má být snadno rozpoznatelný. Nebezpečná náboženská skupina však nadále zdůrazňuje zásadu oddělenosti od světa avšak ne proto, aby své členy ochránila před chybami a omyly, ale aby k nim nemohlo proniknout žádné světlo zvenčí. Co Bible učí o oddělenosti od světa 1. Při pravé odděleností od světa se neoddělujeme od společenského dění (Mt 9,13; Lk 7,34; 1K 5,9 11). 2. Při pravé odděleností od světa se nevyhneme tomu, že musíme mít dobré svědectví od těch, kdo stojí mimo (1Tm 3,7). 3. Pravá oddělenost od světa zahrnuje nejen čisté tělo, ale i čisté srdce (Lk 11,39). Jedna někdejší členka takové skupiny uvádí: Ovládají vás také prostřednictvím izolace od informací. Nesmíte číst určité věci, především věci od bývalých členů skupiny. To je odpadlická literatura, údajně literatura plná nenávisti. A tak vás izolují skrze kontrolu nad informacemi, takže se pak straníte určitých lidí a přátel. Zůstáváte izolováni v jejich malém světě, kde máte pět shromáždění týdně. Řeknou vám, co si máte myslet a co je správné. Řeknou vám, že pokud odejdete, život se vám rozpadne a přijdete ve svém životě o Boha. A opět na začátku zní výzva k takové oddělenosti od světa logicky, biblicky jako prostředek, jak skupinu chránit, aby se nepřizpůsobovala tomuto světu. Ale časem dojde k posunu. Izolace je pak používána nikoli jako prostředek, jak skupinu ochránit před omyly, ale jak skupině bránit v přístupu k pravdě. Správná oddělenost od světa tedy znamená oddělovat se od hříchů společnosti, ale nikoli od samotné společnosti. 15

18 6. POSUN: Od spásy k falešné důvěře Na průvodu čtvrtého července nesli plakáty. Lidé kolem na ně pokřikovali a házeli na ně prázdné plechovky od piva, protože na plakátech měli hesla jako Čiňte pokání konec se blíží či Ježíš přijde. Poselství mělo být všem jasné: Jedinou odpovědí je spása. Božímu soudu uniknou jen ti, kdo se obrátí k Bohu. Podle všeho zdání zde tedy byla skupina, která měla jasno v tom, jak se dostat do nebe. Ale zdání může klamat. Ne každý, kdo poukazuje na nebe, se tam také dostane. I zde došlo k určitému posunu. Lidé se k této skupině připojovali, aby unikli nadcházejícímu soudu. Přišli s nadějí, že uniknou důsledkům svých hříchů. Ale spása, v níž doufali, zůstala pouhým přáním. 16 Co Bible učí o spáse 1. Spása je výsledkem toho, čemu věříme, nikoli našich skutků (Ř 4,5). 2. Spása je na základě milosti, skrze víru (Ef 2,8 9). 3. Spása má vést k dobrým skutkům (Ef 2,10). 4. Spása uniká těm, kdo sice mají horlivost pro Boha, ale kdo se pokoušejí získat si Boží schválení na základě svých vlastních spravedlivých skutků (Ř 10,1 4). Místo aby zakoušeli jistotu, že spása je darem milosti, kterou dostáváme pouze skrze víru v Krista, členové této skupiny nevědomky přijali jiné evangelium. Znechuceni pokrytectvím, jež viděli mezi křesťany, kteří proklamovali svou víru bez jakékoli změny ve svém životě, začali věřit, že spása je výsledkem pokání a ochoty odvrátit se od svých hříchů. Neustále citovali slova víra beze skutků je mrtvá, ale nějak jim uniklo, že apoštol stejně silně zdůrazňoval: Kdo však (pro svou spravedlnost) nepracuje, ale spoléhá na toho, který ospravedlňuje bezbožného, tomu se jeho víra pokládá za spravedlnost (Římanům 4,5). Takové skupiny mají pravdu, že potřebujeme pokání, poslušnost i obětavost. Ale žalostně se mýlí ve svém tvrzení, že Bůh odměňuje ty, kdo se odvrací od svého hříchu, aby unikli nadcházejícímu soudu. Spásu si prostě nemůžeme nijak zasloužit. Musíme pouze věřit pravdě o svém hříchu a pravdě o Kristu a o tom, co pro nás vykonal.

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne Církevní řád Církevní řád Církve adventistů sedmého dne 18. revidované vydání z roku 2010 CÍRKEVNÍ ŘÁD Vydala Církev adventistů sedmého dne Česko-Slovenská unie Londýnská 30, Praha 2-Vinohrady Praha 2011

Více

15. neděle v mezidobí

15. neděle v mezidobí 15. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 17,15 Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, Hospodine, až procitnu, nasytím se pohledem na tebe. Uvedení do bohoslužby A Drazí bratři a sestry, kdybych si dovolil

Více

John Stott Basic Christianity (Základ křesťanství) ISBN-10: 0-8308-3403-6

John Stott Basic Christianity (Základ křesťanství) ISBN-10: 0-8308-3403-6 John Stott Basic Christianity (Základ křesťanství) ISBN-10: 0-8308-3403-6 Stručné výpisky OBSAH Část první osoba Ježíš Krista 1. Správný přístup...3 1.1 Bůh jednal...3 1.2 Reakce lidí...3 2. Co Kristus

Více

Deset dnů modliteb 2015

Deset dnů modliteb 2015 Deset dnů modliteb 2015 2 Vítejte u deseti dnů modliteb Úvod Bůh vykonal mnoho zázraků v průběhu deseti dnů modliteb. Duch svatý přinesl oživení, obrácení, obnovení nadšení pro evangelizaci a uzdravoval

Více

OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l.

OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l. VÝVOJ KŘESŤANSTVÍ OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l. 1. Poznámky: Mnohé časové a encyklopedické údaje jsou založeny na publikaci Hlubší pochopení Písem, kterou vydali svědkové Jehovovi. Tyto údaje rámcově

Více

20. neděle v mezidobí

20. neděle v mezidobí 20. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 84,10-11 Štíte náš, Bože, pohleď, popatři na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc. Uvedení do bohoslužby A Když se tu scházíme

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? /Karel Řežábek/

CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? /Karel Řežábek/ CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? Co je to vlastně církev? Ano, víme, že Písmo říká, že církev je Tělo Kristovo a každý z nás jsme jedním z jeho údů. Co to ale znamená? Na našich

Více

Tématická kázání půst 2011 P. ThLic. Jan Balík. Žít ze křtu. I) Křest teologicky II) Ţít ze křtu katolicky celistvě III) Církevní dimenze povolání

Tématická kázání půst 2011 P. ThLic. Jan Balík. Žít ze křtu. I) Křest teologicky II) Ţít ze křtu katolicky celistvě III) Církevní dimenze povolání Tématická kázání půst 2011 P. ThLic. Jan Balík Žít ze křtu I) Křest teologicky II) Ţít ze křtu katolicky celistvě III) Církevní dimenze povolání 1 I. Křest teologicky V rámci přípravy na 1150. výročí příchodu

Více

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF I N S T I T U T F R A N T I Š K Á N S K Ý C H S T U D I Í SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF PRAHA 2013 Mgr. Jana Pospíšilová 2 OBSAH LITERATURA...

Více

Výboru pro víru a řád Světové rady církví

Výboru pro víru a řád Světové rady církví Dokumenty Výboru pro víru a řád Světové rady církví o povaze, poslání a směřování církve World Council of Churches Publications Obsah Proč studovat tyto texty 3 (poznámka překladatelky) Povaha a poslání

Více

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP)

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Rozpory v Písmu a jak je lze vysvětlit Petr Doušek Úvod: Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Tato kniha by se dala nenapsat, aby nikdo neměl vůbec dojem, že

Více

PŘÁTELSTVÍ (napsal David Novák)

PŘÁTELSTVÍ (napsal David Novák) PŘÁTELSTVÍ (napsal David Novák) (I když se jedná o tematické studium, jednotlivé kapitoly vycházejí z Bible a je tedy třeba se do ní ponořit ) Od str. 14 je pomoc pro vedoucího při přípravě na jednotlivá

Více

1. května. Úvaha na dnešní den

1. května. Úvaha na dnešní den 122 1. května Al-Anon se stejně jako AA opírá o duchovní zásadu: O uznání naší závislosti na Síle větší než naše. Tisíce skupin Al-Anon po celém světě mají členy, kteří zastávají různá náboženská vyznání;

Více

DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL

DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL CECIL ducille (Únor 1975) Dnes bych chtěl promluvit o duchovní oblasti. My lidé jsme ze dvou třetin duchovní a z jedné třetiny tělesné povahy, přesto má tato jedna třetina tendenci

Více

KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY,

KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY, KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY, KTERÝ MŮŽE KAŽDÝ VELMI SNADNO POUŽÍVAT A S JEHO POMOCÍ DOSÁHNOUT V KRÁTKÉ DOBĚ VYSOKÉHO STUPNĚ DOKONALOSTI JEANNE GUYON Tato kniha je v anglickém originálu zdarma

Více

Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám

Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám Linda a Richard Eyrovi Jak naučit děti hodnotám ÚVOD Proč? Kdy? Kde? Kdo? Co? a Jak? Než začneme společně přemýšlet, jak učit děti hodnotám, věnujme se nejprve důvodům, které nás k tomu vedou. Odpovězme

Více

Katedra křesťanské výchovy. Diplomová práce

Katedra křesťanské výchovy. Diplomová práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské výchovy Diplomová práce 2010 Konzalová Rita Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra

Více

K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ

K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ K Ř ESŤ ANSKÝ Č ASOPIS O RODINĚ Červen 2011, č. 31 Cena 80 Kč JAK DOKÁZAT, ŽE JSTE MUŽ OTEC A SYN HAŠTEŘENÍ ČAS S DĚTMI O LENOSTI JAK VYBUDOVAT VZTAH S DĚTMI ZE ZÁPISNÍKU MLADÝCH OBSAH: Úvodník 1 Jak dokázat,

Více

Možná svítání. různé vývojové úrovně

Možná svítání. různé vývojové úrovně převeliká suma Možná svítání Je pozoruhodné, jak snadno a nevědomky zapadneme do určité dráhy a uděláme si z ní pro sebe vyšlapanou cestičku. (Henry David Thoreau) Michal (neděle, 20. července 2014, Třebíč):

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Duchovní vykořenění křesťanských národů a obnova křesťanských hodnot.

Duchovní vykořenění křesťanských národů a obnova křesťanských hodnot. Motto: Noc pokročila, den se přiblížil. Řím 14:12; Duchovní vykořenění křesťanských národů a obnova křesťanských hodnot. Žijte jako děti světla -- ovoce světla je ve veškeré dobrotě, spravedlnosti a pravdě

Více

Peter Dyckhoff. Pokyny pro duchovní cestu podle Miguela de Molinos KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2002 ISBN 80-7192-579-9

Peter Dyckhoff. Pokyny pro duchovní cestu podle Miguela de Molinos KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2002 ISBN 80-7192-579-9 Peter Dyckhoff JAK NALÉZT CESTU Pokyny pro duchovní cestu podle Miguela de Molinos Don Bosco Verlag, Miinchen 1999 Karmelitánské nakladatelství s.r.o., Kostelní Vydři 2002 Translation Vratislav Slezák,

Více

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt 113 5. 4. 2011 Milí přátelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci, možná tyto řádky budete číst na závěr doby postní, možná je budete číst již v době velikonoční. To však není rozhodující. My pro vás

Více

Jak mluvit. s dětmi o sexu. Mark Laaser. Copyright 2004 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-86849-03-1

Jak mluvit. s dětmi o sexu. Mark Laaser. Copyright 2004 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-86849-03-1 Jak mluvit s dětmi o sexu Mark Laaser PŘEDMLUVA NÁROČNÝ ÚKOL Počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci. Můj synu, poslouchej otcovo kárání a matčiným poučováním neopovrhuj.

Více