Paradigma nejbližší zóny učení může pomoci odhalit vliv hrozby stereotypu na seberegulaci starších řidičů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Paradigma nejbližší zóny učení může pomoci odhalit vliv hrozby stereotypu na seberegulaci starších řidičů"

Transkript

1 Paradigma nejbližší zóny učení může pomoci odhalit vliv hrozby stereotypu na seberegulaci starších řidičů Ladislav Moták Jean-Claude Bougeant Nathalie Huet Catherine Gabaude CLLE-LTC, Univerzita Toulouse Le Mirail, Francie, EMC, Univerzita Lumière Lyon 2, Francie; IFSTTAR / LESCOT Bron, Francie

2 Introdukce... a bylo by možné dostat osvědčení, že ještě můžu dál řídit?

3 Introdukce Co vyjadřují řidiči žádostí o osvědčení? Vědomí o úbytku kognitivních kapacit s věkem. Se stářím se snižuje kvalita vnímání, rychlost zpracování informací, schopnost zapamatování, atd. (Deary et al., 2010). Přání pokračovat v řízení i přes ubývající kognitivní kapacity. Vyvstává pak ale otázka, do jaké míry jsou starší řidiči schopni se tomuto úbytku přizpůsobit, tj. vyvstává otázka seberegulace.

4 Introdukce Jsou starší řidiči schopní přiměřené seberegulace? Ano: Existují signifikantní (negativní) korelace mezi vyhýbáním se náročným dopravním situacím a kognitivními kapacitami osob (Charlton et al., 2006); např.: Čím nižší je rychlost zpracování informací řidičů, tím více se vyhýbají řízení během dopravní špičky (Charlton et al., 2006). Pokud tedy chceme, aby starší řidiči přiměřeně regulovali své chování na silnicích (tj. nevystavovali se přílišnému riziku), je zapotřebí, aby měli přiměřené vědomí o svých vlastních kapacitách (Ackerman et al., 2010).

5 Introdukce Ovšem... Vyhýbání se náročným situacím (a někdy i stav kognitivních kapacit) jsou údaje deklarované, ne objektivně měřené. Výcvikové programy s cílem vylepšit vědomí starších řidičů o možných s věkem spojených rizicích vedou k navýšení nehodovosti, ne k jejímu snížení (Nasvadi & Vavrik, 2007; Owsley et al., 2004).

6 Introdukce Jaká jsou možná vysvětlení? Starší řidiči nejsou schopní přiměřené seberegulace, ať už je jejich vědomí o kognitivních kapacitách jakékoliv. Jak lze ověřit kapacitu seberegulace (behaviorálně)? Starší řidiči jsou schopní přiměřené seberegulace, ovšem nabízené výcvikové programy se míjejí účinkem. Které faktory ovlivňují seberegulaci starších řidičů?

7 Introdukce Jak lze ověřit kapacitu seberegulace (behaviorálně)? Seberegulace je ústředním pojmem metakognitivních teorií, vztahovaných nejčastěji k procesům učení. Metcalfe, 2002 : Za přiměřenou lze považovat takovou seberegulaci, která respektuje nejbližší zónu učení, tj. která bere v potaz interakci individuálních kognitivních kapacit s náročností stanovených úkolů.

8 Introdukce Jak lze ověřit kapacitu seberegulace (behaviorálně)? Seberegulace je ústředním pojmem metakognitivních teorií, vztahovaných nejčastěji k procesům učení. Metcalfe, 2002 : Za přiměřenou lze považovat takovou seberegulaci, která respektuje nejbližší zónu učení, tj. která bere v potaz interakci individuálních kognitivních kapacit s náročností stanovených úkolů. čas obtížnost (kognice +)

9 Introdukce Jak lze ověřit kapacitu seberegulace (behaviorálně)? Seberegulace je ústředním pojmem metakognitivních teorií, vztahovaných nejčastěji k procesům učení. Metcalfe, 2002 : Za přiměřenou lze považovat takovou seberegulaci, která respektuje nejbližší zónu učení, tj. která bere v potaz interakci individuálních kognitivních kapacit s náročností stanovených úkolů. čas obtížnost (kognice )

10 Introdukce Jak lze ověřit kapacitu seberegulace (behaviorálně)? Seberegulace je ústředním pojmem metakognitivních teorií, vztahovaných nejčastěji k procesům učení. Metcalfe, 2002 : Za přiměřenou lze považovat takovou seberegulaci, která respektuje nejbližší zónu učení, tj. která bere v potaz interakci individuálních kognitivních kapacit s náročností stanovených úkolů. Hypotéza: Nejbližší zóna učení řidičů starších (s nižšími kapacitami) bude zacílena na jednodušší položky než nejbližší zóna učení řidičů mladších (s vyššími kapacitami).

11 Introdukce Které faktory mohou ovlivňovat seberegulaci starších řidičů? Koriat et al., 2004 : Metakognitivní indície mohou být dvojího druhu: založené na informacích vědomé a verbalizovatelné úsudky založené na dostupných znalostech, nebo založené na zkušenosti blíže nepopsatelné zážitky vyplývající ze zkušenosti s určitou činností.

12 Introdukce Lze odlišit vliv jednotlivých typů indícií na seberegulaci? Hrozba stereotypu: Pokud hrozí, že by jedinec svým (špatným) výkonem mohl potvrdit svou příslušnost ke stereotypem označené skupině, pravděpodobně se jeho výkonnost skutečně zhorší; např.: Yeung & von Hippel, 2008: Ženy, které byly podrobeny výzkumu proč jsou ženy horší řidičky než muži, mají delší reakční časy při vběhnutí chodce na silnici. Schmader et al., 2008 : Být vystaven(a) stereotypu vede k volnímu úsilí protiřečit takový stereotyp, čímž ovšem dochází k nadměrnému zatížení pracovní paměti a následně ke snížení výkonu.

13 Introdukce Odvozené hypotézy ohledně vlivu hrozby stereotypu: Ve srovnání se skupinou kontrolní se nejbližší zóna učení řidičů vystavených hrozbě stereotypu posune: buď ke složitějším okruhům (ve snaze protiřečit stereotyp tj. hypotéza indícií založených na informacích), nebo ke snazším okruhům (v důsledku umenšení kapacity pracovní paměti tj. hypotéza indícií založených na zkušenosti).

14 Metodologie Skupina řidičů experimentální / kontrolní (n 1 = n 2 = 21; průměrný věk 70 let)

15 Metodologie Skupina řidičů experimentální / kontrolní (n 1 = n 2 = 21; minimální věk 65 let) pod 70 let (mladší-starší řidiči, průměrný věk 68 let; n = 11 / n = 15 pro experimentální / kontrolní skupinu) 70 let a více (starší-starší řidiči, průměrný věk 75 let; n = 10 / n = 6 pro experimentální / kontrolní skupinu)

16 Metodologie Skupina řidičů experimentální / kontrolní (n 1 = n 2 = 21; průměrný věk 70 let)

17 Metodologie Skupina řidičů experimentální / kontrolní (n 1 = n 2 = 21; průměrný věk 70 let) Pre-test pracovní paměti

18 Metodologie Skupina řidičů experimentální / kontrolní (n 1 = n 2 = 21; průměrný věk 70 let) Pre-test pracovní paměti Beilock et al., 2007 : Matematické rovnice (snadné vs. obtížné)

19 Metodologie Skupina řidičů experimentální / kontrolní (n 1 = n 2 = 21; průměrný věk 70 let) Pre-test pracovní paměti

20 Metodologie Skupina řidičů experimentální / kontrolní (n 1 = n 2 = 21; průměrný věk 70 let) Pre-test pracovní paměti Manipulace hrozby stereotypu pro řidiče experimentální skupiny

21 Metodologie Skupina řidičů experimentální / kontrolní (n 1 = n 2 = 21; průměrný věk 70 let) Pre-test pracovní paměti Manipulace hrozby stereotypu pro řidiče experimentální skupiny Steele & Aronson, 1995 : Cílem našeho experimentu je zjistit, proč jsou řidiči starší 65 let rizikovější skupinou než řidiči mladší. Johns et al., 2008 : Starší řidiči mohou být rizikovější [například] proto, že příliš dlouho váhají, než se odhodlají odbočit vlevo.

22 Metodologie Skupina řidičů experimentální / kontrolní (n 1 = n 2 = 21; průměrný věk 70 let) Pre-test pracovní paměti Manipulace hrozby stereotypu pro řidiče experimentální skupiny

23 Metodologie Skupina řidičů experimentální / kontrolní (n 1 = n 2 = 21; průměrný věk 70 let) Pre-test pracovní paměti Manipulace hrozby stereotypu pro řidiče experimentální skupiny Čtyři okruhy o 4,5 minutách na dopravním simulátoru, odstupňované podle obtížnosti (celkem cca. 18 minut).

24 Metodologie Skupina řidičů experimentální / kontrolní (n 1 = n 2 = 21; průměrný věk 70 let) Pre-test pracovní paměti Manipulace hrozby stereotypu pro řidiče experimentální skupiny Čtyři okruhy o 4,5 minutách na dopravním simulátoru, odstupňované podle obtížnosti (celkem cca. 18 minut).

25 Metodologie Skupina řidičů experimentální / kontrolní (n 1 = n 2 = 21; průměrný věk 70 let) Pre-test pracovní paměti Manipulace hrozby stereotypu pro řidiče experimentální skupiny Čtyři okruhy o 4,5 minutách na dopravním simulátoru, odstupňované podle obtížnosti (celkem cca. 18 minut).

26 Metodologie Skupina řidičů experimentální / kontrolní (n 1 = n 2 = 21; průměrný věk 70 let) Pre-test pracovní paměti Manipulace hrozby stereotypu pro řidiče experimentální skupiny Čtyři okruhy o 4,5 minutách na dopravním simulátoru, odstupňované podle obtížnosti (celkem cca. 18 minut). Seberegulovaný trénink s volným výběrem (6 minut).

27 Metodologie Skupina řidičů experimentální / kontrolní (n 1 = n 2 = 21; průměrný věk 70 let) Pre-test pracovní paměti Manipulace hrozby stereotypu pro řidiče experimentální skupiny Čtyři okruhy o 4,5 minutách na dopravním simulátoru, odstupňované podle obtížnosti (celkem cca. 18 minut). Seberegulovaný trénink s volným výběrem (6 minut).

28 Metodologie Skupina řidičů experimentální / kontrolní (n 1 = n 2 = 21; průměrný věk 70 let) Pre-test pracovní paměti Manipulace hrozby stereotypu pro řidiče experimentální skupiny Čtyři okruhy o 4,5 minutách na dopravním simulátoru, odstupňované podle obtížnosti (celkem cca. 18 minut). Seberegulovaný trénink s volným výběrem (6 minut). Post-test pracovní paměti

29 Metodologie Skupina řidičů experimentální / kontrolní (n 1 = n 2 = 21; průměrný věk 70 let) Pre-test pracovní paměti Manipulace hrozby stereotypu pro řidiče experimentální skupiny Čtyři okruhy o 4,5 minutách na dopravním simulátoru, odstupňované podle obtížnosti (celkem cca. 18 minut). Seberegulovaný trénink s volným výběrem (6 minut). Post-test pracovní paměti

30 Výsledky Seberegulace U řidičů mladších-starších (prům. věk 68 let) dochází pod hrozbou stereotypu k umenšení kapacity seberegulace. věk x skupina x obtížnost: F(3, 114) = 3.18, p <.03; * p <.05

31 Výsledky Seberegulace I u řidičů starších-starších (prům. věk 75 let) dochází pod hrozbou stereotypu k umenšení kapacity seberegulace. U řidičů starších-starších je pak nejbližší zóna učení orientována na snazší okruhy než u řidičů mladších-starších. věk x skupina x obtížnost: F(3, 114) = 3.18, p <.03; *** p <.001

32 odbočka vlevo Výsledky Chování za volantem

33 Výsledky Chování za volantem Řidiči se svým chováním snaží protiřečit stereotyp. * p <.05; (*) p <.10

34 Výsledky Pracovní paměť Hrozba stereotypu umenšuje dostupnou kapacitu pracovní paměti. skupina x obtížnost x pre-post: F(1, 18) = 3.99, p =.06; *** p <.001

35 * Moták et al. (in press). Older Drivers Self-Regulation: Discrepancy Reduction or Region of Proximal Learning? Psychology and Aging. Diskuze Jsou starší řidiči schopní přiměřené seberegulace? Ano: Pokud nejsou vystaveni hrozbě stereotypu, starší řidiči jsou schopní: zacílit jasně definovatelnou nejbližší zónu učení a přizpůsobit ji svému věku.*

36 Diskuze Na jakých indíciích se zakládá seberegulace starších řidičů? Aplikace hrozby stereotypu nám nedovolila odhalit přímo, kterými indíciemi je seberegulace starších řidičů podmíněna. Vzhledem k rozdílům v seberegulaci řidičů kontrolní skupiny (68 vs. 75 let) si ovšem myslíme, že se jedná zejména o indície založené na zkušenosti.

37 Diskuze Co tedy můžeme vysoudit z aplikace hrozby stereotypu? Nevíme, jakým způsobem by starší řidiči mohli reagovat na jiné indície založené na infomacích. Vystavit ale starší řidiče informaci o jejich zvýšené rizikovosti v souvislosti s jejich věkem vede k anulování jejich (jinak přiměřené) seberegulace (srv. Inzlicht & Kang, 2010). Hrozbě stereotypu podobný mechanizmus by ostatně mohl být příčinou paradoxního navýšení nehodovosti po absolvování výcvikových programů pro seniory.

38 Diskuze Seberegulace starších řidičů z hlediska metodologického: Metakognitivní teorie mohou být cennou inspirací při získávání (doposud vzácných) behaviorálních dat souvisejících. Nejbližší zóna učení pak představuje paradigma vhodné k porovnání vzorců seberegulace nejen v závislosti na věku řidičů, ale i v závislosti na různých experimentálních manipulacích a/nebo indíciích. Konečně, pokud Langford a Koppel (2006) zpochybňují účinnost povinných lékařských prohlídek, nemohlo by behaviorální ověření kapacity seberegulace přispět ke kvalitě rozhodovacímu procesu?

39 Děkuji za pozornost Ce travail était soutenu par la Région Rhône-Alpes (France) et le Cluster de Recherche Transports, Territoires, et Société"

Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB

Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB Stránka 1 z 33 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU Program: Operační program Vzdělávání pro Konkurenceschopnost Prioritní osa: Oblast podpory:

Více

Motivační program pracovníků Centra služeb pro seniory Kyjov

Motivační program pracovníků Centra služeb pro seniory Kyjov Motivační program pracovníků Centra služeb pro seniory Kyjov Bc. Lucie Holková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá zjištěním spokojenosti zaměstnanců Centra služeb pro seniory Kyjov,

Více

setrvává v paternalistické roli a jen nerada připouští, že se pacient má stát partnerem v léčebném procesu. Většina pacientů je ale zvyklá na takový

setrvává v paternalistické roli a jen nerada připouští, že se pacient má stát partnerem v léčebném procesu. Většina pacientů je ale zvyklá na takový 1 ÚVOD Vztah mezi nemocným a lékařem a jejich úroveň komunikace vstupují do celého diagnosticko-léčebného procesu, neboť tvoří prostředí, v němž léčba probíhá, a jsou i jedním z prostředků, jimiž se uskutečňuje.

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

Fakulta tělesné výchovy a sportu DIPLOMOVÁ PRÁCE. Vztah osobnostní struktury k úspěšnosti ve výkonu v triatlonu

Fakulta tělesné výchovy a sportu DIPLOMOVÁ PRÁCE. Vztah osobnostní struktury k úspěšnosti ve výkonu v triatlonu U N I V E R Z I T A K A R L O V A Fakulta tělesné výchovy a sportu DIPLOMOVÁ PRÁCE Vztah osobnostní struktury k úspěšnosti ve výkonu v triatlonu Zpracovala: Kateřina Marková Vedoucí diplomové práce: PaedDr.

Více

I. ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍ

I. ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍ I. ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍ REŽIMY Využití poznatků o vztahu člověka k pracovním podmínkám je základním předpokladem racionální organizace práce. Jde především o posouzení zvláštností a náročnosti pracovní

Více

Aktivizace seniorů s Alzheimerovou demencí. Alena Švábková

Aktivizace seniorů s Alzheimerovou demencí. Alena Švábková Aktivizace seniorů s Alzheimerovou demencí Alena Švábková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce má název Aktivizace seniorů a Alzheimerovou demencí a je rozdělena do dvou částí, a to teoretické

Více

PUBLIKACE ČESKÉ TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY PRO POTRAVINY BEZPROSTŘEDNÍ VLIV NÍZKÝCH DÁVEK ALKOHOLU NA LIDSKÉ CHOVÁNÍ

PUBLIKACE ČESKÉ TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY PRO POTRAVINY BEZPROSTŘEDNÍ VLIV NÍZKÝCH DÁVEK ALKOHOLU NA LIDSKÉ CHOVÁNÍ PUBLIKACE ČESKÉ TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY PRO POTRAVINY BEZPROSTŘEDNÍ VLIV NÍZKÝCH DÁVEK ALKOHOLU NA LIDSKÉ CHOVÁNÍ SEZNAM AUTORŮ 2 doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. psychiatr, přednosta Sexuologického ústavu

Více

Strategie učení se cizímu jazyku. Dotazník pro žáky. Kateřina Vlčková, Jana Přikrylová

Strategie učení se cizímu jazyku. Dotazník pro žáky. Kateřina Vlčková, Jana Přikrylová Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky Kateřina Vlčková, Jana Přikrylová 23 Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky Kateřina Vlčková, Jana Přikrylová Strategie učení se cizímu jazyku.

Více

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Metody výzkumu Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál byl

Více

Stati. Úvod do problematiky

Stati. Úvod do problematiky Stati VYBRANÉ OKRUHY SPECIÁLNÉPEDAGOGICKÉ DIAGNOSTIKY V OBDOBÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY ANEB CO BY MĚL VĚDĚT PEDAGOG, KTERÝ VZDĚLÁVÁ V RÁMCI INTEGRACE ŽÁKA SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dagmar Přinosilová Anotace:

Více

aktivizující metody výuky

aktivizující metody výuky aktivizující metody výuky PhDr. Jiřina Nováková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF

Více

BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku

BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku (číslo úkolu VÚBP, v.v.i.: 6033; číslo projektu MPSV: HR 177/08)

Více

BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku

BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku (číslo úkolu VÚBP, v.v.i.: 6033; číslo projektu MPSV: HR 177/08)

Více

Finanční příprava na život v důchodu: informovanost, postoje a hodnoty. Milan Šlapák (eds.) Tomáš Soukup Lucie Vidovićová Martin Holub

Finanční příprava na život v důchodu: informovanost, postoje a hodnoty. Milan Šlapák (eds.) Tomáš Soukup Lucie Vidovićová Martin Holub Finanční příprava na život v důchodu: informovanost, postoje a hodnoty Milan Šlapák (eds.) Tomáš Soukup Lucie Vidovićová Martin Holub VÚPSV, v.v.i. Praha 2010 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou

Více

Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce

Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce Reflex 2010: zpráva druhá Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce Martin Zelenka a Radim Ryška Praha, 2011 Z obsahu Úvod Shrnutí Krátce k etapě přechodu na trh práce Studium jako základ pro budoucnost

Více

ITF MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ FÓRUM

ITF MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ FÓRUM OECD ORGANIZACE PRO HOSPODÁŘSKOU SPOLUPRÁCI A ROZVOJ OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) je jedinečným fórem, kde spolupracují vlády 30 demokratických zemí. Zaměřuje se na ekonomické,

Více

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP Tato analýza byla zpracována v rámci systémového projektu MPSV ČR zaměřeného na zvýšení efektivnosti nástrojů podpory zaměstnávání OZP a je součástí souboru výstupů, které budou základem pro další budoucí

Více

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví Kateřina Kamrádková

Více

PSYCHOLOGIE PRÁCE PRO NOVÁČKY, HASIČE-ZÁCHRANÁŘE, ALE NEJEN PRO NĚ

PSYCHOLOGIE PRÁCE PRO NOVÁČKY, HASIČE-ZÁCHRANÁŘE, ALE NEJEN PRO NĚ Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava PSYCHOLOGIE PRÁCE PRO NOVÁČKY, HASIČE-ZÁCHRANÁŘE, ALE NEJEN PRO NĚ PhDr. Svatoslav Šváb Sdružení požárního a

Více

Názory zaměstnanců na pracovní podmínky v konkrétní organizaci

Názory zaměstnanců na pracovní podmínky v konkrétní organizaci Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Názory zaměstnanců na pracovní podmínky v konkrétní organizaci Leona Bokůvková Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Brno

Více

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav. Manažerská komunikace. PhDr. Ing. Petr Krohe

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav. Manažerská komunikace. PhDr. Ing. Petr Krohe Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav Manažerská komunikace PhDr. Ing. Petr Krohe Opava 2008 1 1 Obsah 1 OBSAH 2 2 ÚVOD 7 3 MANAŽERSKÉ KOMPETENCE. 9 3.1 Definice pojmu kompetence 10 3.2 Typologie

Více

«Teorie pro všechny» «SOCIOweb_7_2006»

«Teorie pro všechny» «SOCIOweb_7_2006» «SOCIOweb_7_2006 WEBOVÝ MAGAZÍN PRO VŠECHNY SE ZÁJMEM O SPOLEČ NOST, VE KTERÉ ŽIJEME Editorial Problematika vzdělávání se nikdy nevyčerpá a nikdy nezastará Milí čtenáři, letní červencové číslo Sociowebu

Více

Specifické zájmy seniorů v denních stacionářích a zařízeních s rezidenční péčí

Specifické zájmy seniorů v denních stacionářích a zařízeních s rezidenční péčí MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Specifické zájmy seniorů v denních stacionářích a zařízeních s rezidenční péčí Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce:

Více

Důvody nezájmu žáků. o přírodovědné a technické obory. Individuální projekt národní Podpora technických a přírodovědných oborů 2010.

Důvody nezájmu žáků. o přírodovědné a technické obory. Individuální projekt národní Podpora technických a přírodovědných oborů 2010. Důvody nezájmu žáků o přírodovědné a technické obory Důvody nezájmu žáků o přírodovědné a technické obory Individuální projekt národní Podpora technických a přírodovědných oborů 2010 zpracoval www.msmt.cz

Více

PRAŽSKÉ SOCIÁLNĚ VĚDNÍ STUDIE PRAGUE SOCIAL SCIENCE STUDIES

PRAŽSKÉ SOCIÁLNĚ VĚDNÍ STUDIE PRAGUE SOCIAL SCIENCE STUDIES Psychologická řada PSY-005 PRAŽSKÉ SOCIÁLNĚ VĚDNÍ STUDIE PRAGUE SOCIAL SCIENCE STUDIES ASPIRAČNÍ ÚROVEŇ, VÝKONOVÝ MOTIV A VNÍMANÉ SEBEUPLATNĚNÍ JAKO PSYCHOLOGICKÉ FAKTORY VÝKONNOSTI VE SPOLEČENSKÝCH PODMÍNKÁCH

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2006 RADKA RONEŠOVÁ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2006 RADKA RONEŠOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2006 RADKA RONEŠOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: sociálních studií a speciální pedagogiky Bakalářský studijní

Více

Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti. Daniel Toth

Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti. Daniel Toth Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti Daniel Toth 2012 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ OBOR MANAGEMENT DIZERTAČNÍ PRÁCE Management

Více

METODIKA HODNOCENÍ KRITÉRIÍ

METODIKA HODNOCENÍ KRITÉRIÍ Program Iniciativy Společenství EQUAL CZ.04.4.09/4.3.00.4/0071 Projekt: Prolomit vlny Zrovnoprávnění mužů a žen na trhu práce Pracovní program: Rovné odměňování Organizace: Poradna pro občanství/občanská

Více

Vliv volného času na sebepojetí seniorů. Bc. Martina Rozsypalová

Vliv volného času na sebepojetí seniorů. Bc. Martina Rozsypalová Vliv volného času na sebepojetí seniorů Bc. Martina Rozsypalová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Tématem diplomové práce je vliv volného času na sebepojetí seniorů. Teoretická část definuje stáří, stárnutí

Více