Volnočasové aktivity v Domově seniorů Drachtinka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Volnočasové aktivity v Domově seniorů Drachtinka"

Transkript

1 Volnočasové aktivity v Domově seniorů Drachtinka Katalog činností Hlinsko

2 Katalog Obsah a úvod 1. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY V DsD KATALOG Úvod a slovníček pojmů Pravidelné činnosti Pravidelné skupinové činnosti Adaptační skupinka Rehabilitační cvičení s asistentkou Muzikoterapie Tréninky (cvičení) paměti Zajímavosti Rukodělné práce Biblické čtení Filmový klub Skupinové vaření Společné čtení v knihovně Společenské hry Pravidla kuželek Závěsné kuželky (ruské kuželky) Bodové hodnocení - základní Hra na doraz Cestománie Kosmetický salón Promítání fotografií Bohoslužby Dny zahraniční kuchyně Benefiční akce Individuální práce Canisterapie Reminiscenční terapie Individuální práce na pokojích

3 Katalog Obsah a úvod 4.4 Individuální čtení na pokojích Zvukové knihy Práce na počítači Nácvik chůze po pokoji, na chodbě či v terénu Bazální stimulace Nakupování Nepravidelné akce Kulturní programy v domově Vycházky po okolí domova Celodenní výlety Návštěva divadla Univerzita třetího věku Zimní hry Návštěvy v jiných zařízeních Speciální péče Paliativní péče Péče o osoby vyžadující individuální přístup Účast obyvatel na samosprávě Rada obyvatel Stravovací komise Dny otevřených dveří v rámci Týdnů sociálních služeb Dobrovolnictví v Domově senoirů Drachtinka Další služby

4 4 Úvod V Domově seniorů Drachtinka (dále také DSD) v Hlinsku je obyvatelům poskytována nejen péče zdravotní a ošetřovatelská, ale také sociální. Naši obyvatelé tak mají možnost účastnit se různých akcí a programů dle svých individuálních zájmů a možností. Smysluplné využití volného času je velmi důležitá součást našich životů. Při plánování volnočasových aktivit v Domově seniorů Drachtinka vycházíme z individuálních potřeb obyvatelů a z profesionálního přístupu pracovníků. Své partnery, klienty musíme dobře znát. Prostředí a podmínky přizpůsobujeme tak, aby odpovídaly věkové struktuře obyvatel a jejich nárokům. Snažíme se o co největší zachování soběstačnosti klientů, podporujeme vztahy a spolupráci s rodinou a blízkými lidmi klientů. Volnočasové aktivity jsou prevencí proti řadě onemocnění. Volnočasové činnosti probíhají o víkendu. Tedy i v sobotu a neděli si asistentky připravují program. Během letních prázdnin jsme nabídli i odpolední aktivity proto, aby obyvatelé jimi mohli trávit svůj volný čas až do večera. Klient se sám rozhoduje, které činnosti se zúčastní. Činnosti můžeme rozdělit na skupinové a individuální nebo pravidelné a nepravidelné. Obyvatelé si mohou vybrat z níže uvedených. Denní program je tedy přizpůsobován zdravotnímu stavu a individuálním potřebám našich obyvatelů. Společnou činností naplňujeme potřebu sociálního kontaktu ve skupině. Služba obyvatelům domova zahrnuje všestrannou aktivizaci. Zajišťuje také možnosti účasti na kulturních pořadech. Zvláštní péči nabízíme umírajícím klientům v hospicovém pokoji. Pro informování klientů slouží měsíční, týdenní a denní plán činností. Nabídka individuálních, skupinových, jednorázových nebo pravidelných aktivit je uvedena na informačních nástěnkách u výtahu. Domov zajišťuje doprovod na společenské akce podle vlastního výběru uživatelů. Na akce většího charakteru zajišťuje poskytovatel doprovod i ve spolupráci s dobrovolníky a rodinou. Akcí, které v domově pořádáme, se mohou zúčastnit i příbuzní, blízcí či známí, ale i široká veřejnost.

5 Podporujeme i pasivní zapojení klientů, kdy obyvatel pouze aktivitu sleduje nebo ji přijímá jinými smysly, aniž by se do ní jinak zapojoval. Personál také aktivní zapojení nevyžaduje. 1.1 Slovníček pojmů Aktivizaci chápeme jako socializaci klientů, udržování dovedností a psychické i fyzické kondice, odpoutání od stresů, starostí i bolesti, podporu sebevědomí, pocit smysluplné činnosti. Aktivizační činnosti jsou oblasti péče, které mají za úkol udržení a rozvoj klientových znalostí, dovedností a schopností v oblasti fyzické (chůze pohyb, péče o své prostředí apod.), rozumové a společenské. Aktivity a cvičení jsou nezbytnou součástí poskytované péče. Aktivity mohou být různé od cvičení na lůžku či židli, až po společné cvičení v tělocvičně. 5

6 1. Pravidelné činnosti Tyto činnosti nabízíme klientům každý týden. 2.1 Pravidelné skupinové činnosti Skupinové činnosti a aktivity by měly splňovat hned několik důležitých úkolů, které, za předpokladu, že budeme postupovat správně, napomáhají k dobrému realizování aktivity a všestrannému rozvoji klienta. Ačkoli klienti dochází na tyto činnosti zejména kvůli tomu, aby si např. zazpívali, vyrobili nějaký výrobek či jen vyplnili svůj volný čas, zcela nejdůležitější je při tom fakt, že se zde setkávají se svými spolubydlícími. Mnohdy si sami neuvědomují, že tak bojují proti sociální izolaci, která není v takovýchto zařízeních ničím neobvyklým. Obyvatelé se setkávají na mnoha místech (jídelna, rehabilitace apod.), často se navzájem ani neznají, a tak se stává, že při těchto činnostech vznikají nová přátelství. 6

7 2.2 Adaptační skupinka Je setkávání (v nepravidelný čas, vždy v jiném prostředí) nových klientů ve skupince spolu s určenými pracovníky a to zpravidla po dobu prvních 12 týdnů pobytu v domově pro seniory. Smyslem těchto setkávání (zapojování do aktivit, seznamování s životem v domově, ) je podpora při procesu adaptace (přizpůsobování se novému prostředí) tak, aby pro nového obyvatele byla změna pokud možno co nejméně náročná. 7

8 2.3 Rehabilitační cvičení s asistentkou Rehabilitační cvičení v našem zařízení probíhají buď individuální formou, nebo ve skupince. Rehabilitační cvičení jsou zaměřená na zlepšení fyzické kondice obyvatelů DsD. Pracovníci využívají různých pomůcek, dále bazální stimulaci a magnetoterapii. Velmi důležitou součástí cvičení je nácvik chůze a mobilizace klientů Muzikoterapie Zpravidla v pondělí se koná muzikoterapie s asistentkou. Na začátku se všichni společně pozdravíme. Abychom se orientovali v čase, řekneme si datum a kdo daný den slaví svátek. Při muzikoterapii využíváme i alternativní hudební nástroje, které jsou velmi oblíbené. Každý si může vybrat nástroj, jež mu vyhovuje. Při vyťukávání rytmů si trénujeme paměť a úchopy. Písně, které zpíváme, si mohou obyvatelé sami určit. Nejbližší jsou jim písně lidové. Zpěv nám přináší radost a zlepšuje náladu. 8

9 2.3.2 Tréninky (cvičení) paměti Cvičení paměti patří v našem zařízení ke stěžejní volnočasové aktivitě. Nácviky přispívají k trénování nejrůznějších funkcí mozku (zapamatování si, vzpomínání, rozhodování, hodnocení). Domov seniorů Drachtinka také využívá služeb certifikovaného trenéra paměti Zajímavosti V pátek například seznamujeme obyvatele se zajímavostmi ze světa. Využíváme informací z internetu nebo denního tisku. Klienty informujeme o, pokud možno, kladných událostech a zajímavých výročích. Nacházíme zajímavosti o křestních jménech lidí, kteří v daný den slaví jmeniny. Kdy: pondělí, středa, pátek (dopoledne i odpoledne), sobota dopoledne 9

10 2.4 Rukodělné práce Ergoterapie je pracovní terapie, tedy léčba prací. Smyslem naší ergoterapie je především léčba zaměstnáváním, které udržuje zdravé fyzické i psychické funkce. Důraz klademe především na procvičování jemné motoriky. Mezi oblíbené činnosti patří například tvorba rámečků z krepového papíru, výroba panenek z vlny. Obyvatelé mají možnost si vlastní tvorbou vyzdobit pokoj nebo výrobek darují svým blízkým. Vyrobené předměty slouží i k výzdobě domova. Kdy: čtvrtek dopoledne 10

11 2.5 Biblické čtení Každý pátek odpoledne probíhá setkání s biblickou dějepravou pod vedením evangelické farářky paní Čejkové. Kdy: pátek odpoledne 2.6 Filmový klub Obyvatelům Domova seniorů Drachtinka zpříjemňujeme čas promítáním jejich oblíbených filmů. Sledujeme filmy pro pamětníky, komedie, filmy napínavé i dokumentární. Kdy: středa odpoledne 11

12 2.7 Skupinové vaření V denní místnosti (kuchyňce) v 1. patře probíhá každý týden společné vaření. Klientky spolu s asistentkami vymyslí něco dobrého a na ochutnávku pozvou své spolubydlící. V kuchyňce máme k dispozici potřebné vybavení. Velmi důležitá je příprava, abychom během dvou hodin vše stihli upéct. Při této činnosti si naši obyvatelé trénují jemnou motoriku. Trénují si také paměť. Snažíme se o to, abychom si zapamatovali suroviny, které jsou potřebné pro jednotlivé recepty. Velmi důležitou roli zde hraje také spolupráce a komunikace mezi obyvateli. Potřebné suroviny pro přípravu nakupují terapeutky a hotové produkty si mohou všichni naši obyvatelé zakoupit. Kdy: úterý dopoledne (denní místnost 1. patro) 12

13 2.8 Společné čtení v knihovně Do domova docházejí pracovnice zdejší městské knihovny. Čtení probíhá ve skupince v knihovně DsD nebo individuálně na pokojích. Kdy: dvakrát měsíčně ve středu dopoledne (knihovna DsD) 2.9 Společenské hry Hry poskytují mnoho příležitostí k soutěživosti a hravosti. Přinášejí pocity uspokojení, umožňují šanci vyhrát. Naši obyvatelé rádi hrají hru Člověče, nezlob se. Dále pořádáme turnaje v kuželkách a šipkách, kterých se účastní i klienti jiných sociálních služeb (např. Fokus Hlinsko). Používáme také sadu pro kognitivní trénink, z které vybíráme pomůcky dle zájmu klienta. Je to pro ně nejen zábava, ale i trénování motoriky, fyzické kondice a paměti. Zároveň se při této společenské hře klienti lépe poznávají a stmelují kolektiv. Navzájem se umí povzbudit k úžasným výkonům, což dokazuje, že jeden druhého umí podpořit, i když se zrovna někomu z nich nedaří. Tato sada nabízí pexeso, domino či skládání různých obrázků formou puzzle. 13

14 2.9.1 Pravidla kuželek Tato společenská hra přináší našim klientům v jejich volném čase radost, osobní uspokojení a upevňování lidských vztahů. Jejich radost a nadšení ze hry dokazuje, že když se chce, všechno jde. Hlavně, když je dobrá parta. Závěsné kuželky jsou společenská hra, nikoli sportovní disciplína. Není nutné striktně dodržovat psaná pravidla. Každá společnost si dohodne pravidla hry předem tak, jak to vyhovuje věku a počtu hráčů Závěsné kuželky (ruské kuželky) Závěsné kuželky se hrají zásadně z levé či pravé části kuželníku (při pohledu od konstrukce závěsu na kuželky). Nikdo nesmí hrát z čelní strany kuželníku, tj. pouštět kouli proti konstrukci závěsu. Kuželky na základové desce se srážejí z pohledu hráče odzadu dopředu. To znamená, že hráč vychýlí provaz s koulí k sobě a pustí kouli obloučkem kolem kuželek. Při směru výkyvu koule od hráče dozadu nesmí být sražena žádná kuželka. Teprve kuželky sražené při návratu koule směrem k hráči jsou platně sražené. Pokud koule při návratu k hráči nesrazí žádnou kuželku, je hod sice platný, ale bez bodové hodnoty. Po návratu koule k hráči musí hráč kouli zachytit, aby nemohla svým dalším pohybem srážet další kuželky. Takto případně sražené kuželky jsou neplatné. Dotkne-li se kuželka stojanu, zdi apod., je hod neplatný a neopakuje se. Každý hráč má na sražení kuželek tři hody. První do plně postavených kuželek, dva hody na dorážení nesražených kuželek. Při dorážkových hrách se poražené kuželky z hracího roštu odstraňují. 14

15 2.9.3 Bodové hodnocení - základní Za každou sraženou kuželku získává hráč 1 bod bonifikace. Pokud se hráči podaří srazit pouze libovolnou řadu tří krajních kuželek, získává 5 bodů. Pokud hráč srazí pouze prostřední řadu kuželek s králem, získává 7 bodů. Srazí-li hráč pouze kuželku krále, získává 10 bodů. V průběhu jedné série tří hodů nemůže hráč získat více než jeden druh bonifikace. Závěsné kuželky mohou hrát dva i více hráčů. Počet sérií hodů v jedné hře záleží na hráčích samotných Hra na doraz Hráči házejí tak dlouho, dokud nesrazí všechny kuželky. Počítají se hody. Sražené kuželky se z hrací plochy odstraňují. 15

16 2.10 Cestománie Jako vstup do této aktivity je vyluštění tajenky. Ta je na tabuli, která je umístěna tak, aby ti, kteří se programu účastní, vše dobře viděli a mohli se aktivně podílet. Cílem této činnosti, aby se do ní zapojilo co nejvíce klientů. Vlastní vyluštění pak zahájí povídání o obci či městě, které tajenka prozradí. Potom si povídáme, v jaké části kraje nebo naší země místo leží, kdy byla obec založena a kdo byl zakladatelem, případně do kterého panství patřilo. Zajímáme se také o název obce, jak pravděpodobně vznikl. Dozvíme se tak mnoho zajímavého i z jeho historie. V diskuzi se snažíme aktivně využít znalostí klientů. Ve finále se dozvídáme jeden od druhého, kdo a kdy město navštívil, jaké památky ho nejvíce zaujaly. O své zkušenosti se zkrátka podílíme s ostatními. Kdy: víkendový program 16

17 2.11 Kosmetický salón Ve zkrášlovacím salónu se dle přání klientek provádí líčení a česání. Salón probíhá pouze o víkendu. Kdy: víkendový program 17

18 2.12 Promítání fotografií Skupinka určená pro naše obyvatele je zaměřená především na vzpomínání a rozvíjení společných vztahů mezi sebou. Postupně si prohlížíme fotografie v několika cyklech. Při naší práci využíváme fotografie: Z různých akcí, událostí v domově (např. vánoční posezení, olympijské hry, ). Z přírody, světa kolem nás. Dále pásma fotografií složených na nějakou hudbu nebo téma (např. jaro, moře, ). Zaměřené na vzpomínání (staré fotografie, fotografie měst, ). Hádanky. Terapie fotografiemi je jedna z možností, jak pomáhat klientovi obnovovat (udržovat) paměť, vzpomínky, získávat nové podněty do života. Je to možnost, jak rozvíjet představivost klienta, jeho schopnosti vyjadřovat pocity, pojmenovat je obrazem nebo metaforou a přispívat ke kontaktu s realitou. Kdy: přednáškový sál v 1. patře, sobota dopoledne 2.13 Bohoslužby Bohoslužby pořádáme přímo v domově nebo doprovázíme obyvatele do kostela Panny Marie v Hlinsku. Využíváme služeb místního pana faráře. Probíhají u nás také čtení Růžence. Pan farář dochází na pokoj k těm klientům, jež mají o setkání s ním zájem. 18

19 2.14 Dny zahraniční kuchyně Každý první týden v měsíci se jeden den věnujeme ochutnávce tradičních jídel některého státu. V tomto týdnu jídelnu patřičně vyzdobíme, snažíme se také předávat o příslušné zemi informace, promítáme filmy a posloucháme hudbu. Prostřednictvím navozování atmosféry různých cizích krajů máme možnost se bez dlouhého cestování přenést pomyslně do různých koutů světa. 19

20 3. Benefiční akce Spirituál Kvintet Ve čtvrtek 4. června uspořádal Domov seniorů Drachtinka benefiční koncert v kostele Narození Panny Marie v Hlinsku. Spirituál Kvintet vystoupil bez nároku na honorář. Koncert navštívilo neuvěřitelných 550 lidí a zcela zaplnili kostel. Nádhernou atmosféru vystoupení umocnil jeho charitativní záměr. Koncert Pavla Šporcla V úterý 15. června 2010 vystoupil bez nároku na honorář Pavel Šporcl. Virtuóz zahrál na své modré housle výběr z díla Paganiniho, J. S. Bacha a Milsteina. Během přednesu ovládl sakrální prostor kostela povznášející pocit. 20

21 Listopadové dny kultury pro Drachtinku V průběhu měsíce listopadu se pod záštitou města uskutečnilo několik kulturních akcí, jejichž cílem je pomoci dobré věci a obohatit kulturní dění na Hlinecku. Tematickým pojítkem všech akcí je umění. Projekt byl zahájen 5. listopadu 2010 v památkové rezervaci Betlém vernisáží výstavy fotografií s názvem Umění stárnout. Na vernisáži zahráli na harmoniky Zpívající heligonkáři z Pardubic. Autoři vystavovaných snímků jsou členové Fotoklubu při MKK Hlinečan a cílem výstavy je ukázat, že i ve stáří mohou být lidé veselí, usměvaví, umějí se bavit a zajímají se o svět kolem sebe. Výstava byla tvořena černobílými fotografiemi, na kterých jsou zobrazeny portréty seniorů a situace z jejich života v domově. Vybrané fotografie tvoří kalendář na rok Další kulturní příležitostí bylo odpolední matiné s Marií Rottrovou, Zdeňkem Vřešťálem a Petrem Freundem. Vyvrcholením benefičního programu byl ples, jehož součástí byla dobročinná aukce, která byla vedena profesionálním licitátorem. 21

22 4. Individuální práce Seniorům nabízíme trávení volného času s dalším člověkem (pracovníkem, dobrovolníkem) společným povídáním, předčítáním, vycházkou či doprovodem apod. Smysluplné trávení volného času ve stáří a možnost sdílení se podstatně zvyšuje kvalitu života seniorů a spokojenost, snižuje pocity osamění i bezmoci a v konečném důsledku zlepšuje jejich psychický i fyzický stav. Ne všichni klienti mohou využívat setkávání ve skupinkách, někteří upřednostňují kontakt s asistentkou či pečovatelkou v soukromí pokoje. Při setkání navazujeme na individuální zájmy, třeba i dřívější zájmy a koníčky. Náměty pro individuální práci jsou: Komunikace se seniory, povídání. Vycházka po okolí, či projížďka s imobilním klientem na vozíku. Čtení knih, novin, časopisů. Individuální práce se seniorem dle jeho přání. Hraní společenských her (puzzle, pexeso). Doprovod do města, kulturní akce. Poslech hudby. Pomoc při práci s počítačem, práce s internetem. Luštění křížovek, rébusů. Nácvik psaní, skládání slov. Nácvik denních stereotypů: oblékání, svlékání, rozepínání, zapínání, vaření kávy, čaje, čištění obuvi, udržování osobních věcí. A další podobné ind. práce Individuální prací s klientem zpravidla chápeme pravidelná setkávání. Pracovník v rámci své pracovní doby má pro to vymezen čas. Jestliže předem ví, že nepřijde, musí se klientovi ze setkání omluvit nebo si zajistit náhradního kolegu. Pracovník se s klientem domlouvá na programu individuální práce. Společně se shodnou jakou činnost a v jakou dobu budou dělat. Náplň sezení zpravidla vychází z individuálních plánů, respektive individuálních potřeb klientů. 22

23 4.1 Canisterapie Každý sudý týden v úterý a pátek k nám dojíždí paní s pejskem. Provádí skupinové cvičení s prvky trénování paměti a polohování u imobilních klientů. Canisterapie využívá pozitivního působení psy na fyzickou, psychickou a sociální pohodu člověka. Podporuje léčbu při psychických obtížích a poruchách pohybového aparátu. Psí psychoterapeut dokáže zvednout náladu. Canisterapeutičtí psi jsou klidní a jsou zvyklí na kontakt s cizími lidmi. Při česání a hlazení psa se rozvíjí jemná motorika, hrubá motorika se posiluje formou her spojených s trénováním paměti. Při každé návštěvě pozorujeme, jak pes dokáže v člověku aktivizovat životní sílu a radost. Zahání chmury a špatnou náladu. Kdy: úterý a pátek sudý týden 23

24 4.2 Reminiscenční terapie Při každodenní práci používáme také vzpomínek a jejich vybavování prostřednictvím nejrůznějších podnětů (fotografie, knihy, filmy). Při této činnosti nám pomáhají osobní vzpomínky klientů na dřívější zvyklosti. 4.3 Individuální práce na pokojích Individuální práce na pokojích vychází ze skutečných potřeb obyvatel. Vychází z individuálních plánů a zpravidla navazuje na dřívější zájmy a koníčky obyvatelů. Jsou jimi například luštění křížovek a rébusů, poslech oblíbené hudby či poslech zvukové knihy. Vedle toho se snažíme o udržení soběstačnosti nácvikem psaní či počítání. 24

25 4.4 Individuální čtení na pokojích Naše asistentky pravidelně docházejí za imobilními klienty, kterým předčítají z denního tisku nebo jejich oblíbených knih. Využíváme i zvukových knih z depozita domova nebo půjčujeme knihy z městské knihovny. 4.5 Zvukové knihy Zvukové knihy pouštíme převážně imobilním klientům, kteří převážnou část svého volného času tráví na pokoji. Na přání obyvatele pouštíme i dechovku, pohádky nebo i příběhy z knih. 25

26 4.6 Práce na počítači V knihovně domova mají obyvatelé k dispozici počítače s internetem. Dle dohody s pracovníky se mohou učit práci na počítači. Jednoduchou formou seznamujeme klienty s možností psát si se známými pomocí u. Vyhledáváme zajímavosti na internetu. 4.7 Nácvik chůze po pokoji, na chodbě či v terénu Nácvik chůze za pomocí fyzioterapeutky patří k velice častým aktivitám. Na základě doporučení lékaře a možností naší terapeutky a asistentek se stanovuje plán rehabilitační chůze. 26

27 4.8 Bazální stimulace Cílem bazální stimulace je doprovod a podpora klientů se změnami vnímání, hybnosti a komunikace. Základním předpokladem je respekt autonomie klienta. Jedná se o cílenou stimulaci smyslových orgánů, čímž se přispívá k aktivování mozkové činnosti. Využíváme ji u imobilních klientů. Provádí se polohováním, masážemi nebo koupelí. V zařízení používáme pomůcky pro bazální stimulaci. 4.9 Nakupování Jednou týdně ve čtvrtek zajišťují asistentky nákupy pro obyvatele. Provádějí drobné nákupy v okolí domova. V případě potřeby doprovodí klienta na nákup. V domově pořádáme také prodeje oblečení a drobných předmětů. 27

28 5. Nepravidelné akce Občas pořádáme tzv. nepravidelné akce, které se však i přesto staly nedílnou součástí běžného chodu domova. Jako příklad můžeme uvést výlety po okolí Domova, oslavy narozenin (na přání uživatele služby), oslavy významných svátků (Den matek) a různých tradic (masopust, čarodějnice, Velikonoce, Mikuláš, Vánoce apod.). 5.1 Kulturní programy v domově Velkou oblibu mají různá kulturní představení. Jsou jimi například koncerty známých osobností (například Václava Neckáře, Karla Bláhy), vystoupení dětí z mateřských škol, ale i vysokoškoláků, besedy s různými lidmi (beseda s policistou, bezpečnostním technikem, lékárnicí apod). 28

29 Vystoupení Václava Neckáře V neděli se v kulturním sále Domova seniorů Drachtinka uskutečnil benefiční koncert Václava Neckáře. Pan Neckář zazpíval své známé hity. Vystoupení provázel i slovem a na konci uspořádal autogramiádu. 5.2 Vycházky po okolí domova Za pěkného počasí zajišťujeme pro méně pohyblivé obyvatele a klienty na vozíčcích vycházky po okolí domova. Tuto službu zajišťují asistentky, pracovníci v sociálních službách, ale také dobrovolníci. Vycházky jsou častým přáním našich klientů. 29

30 5.3 Celodenní výlety Výlet do Litomyšle Letní zářijové dny (2009) nás přímo vybízely k uspořádání celodenního výletu. Jedno z častých přání obyvatelů domova bylo navštívit nějaké, jim dobře známé, místo. Naše první volba směřovala do krásného města východních Čech do Litomyšle. Nejprve jsme zamířili do renezančního zámku z 16. století. V přízemí jsme navštívili barokní divadélko, poté nás průvodkyně zavedla do prostor zámku. Po prohlídce jsme zamířili do klášterních zahrad, nakoupili suvenýry a výlet jsme zakončili obědem v restauraci na náměstí. Výlet do Muzea loutkářských kultur v Chrudimi V Muzeu loutkářských kultur jsme se od paní průvodkyně dozvěděli mnoho zajímavého. Viděli jsme loutky z různých koutů světa, různých velikostí a různých stylů. Mohli jsme si vyzkoušet vodění loutek a nakonec jsme si mohli vyrobit loutky vlastní. 30

31 Výlet do Slatiňan V květnu roku 2010 vyjela skupinka obyvatelů v doprovodu pracovníků a dobrovolníků na výlet do Slatiňan. Počasí nám přálo, a proto jsme nejprve zavítali do zámeckého parku. Při procházce jsme obdivovali jeho krásná zákoutí. Poté jsme navštívili hipologické muzeum v zámku. Vystavované expozice nás všechny velice zaujaly. Výlet jsme ukončili společným obědem v místní restauraci. 31

32 Výlet do Nových Hradů V září 2010 jsme s klienty domova, dobrovolníky a členy Klubu seniorů Hlinsko jeli na výlet do rokového zámku v Nových Hradech. Počasí nám přálo a výlet byl o to zdařilejší. Poté, co někteří poseděli na terase zámecké cukrárny, jsme společně vyrazili na prohlídku patra zámku. Zde probíhala výstava nábytkového umění ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Jako návštěvníci jsme využili možnosti oběda v zámecké restauraci. 32

33 5.4 Návštěva divadla Jednou měsíčně jezdíme s obyvateli DsD na divadelní představení do Skutče. Zhlédli jsme již například Rain Mana v podání Divadla pod Palmovkou, Amadea Východočeského divadla v Pardubicích a těšíme se i na další. 5.5 Univerzita třetího věku Domov seniorů Drachtinka se stal konzultačním střediskem pro vzdělávání seniorů v Hlinsku a okolí. Jedná se o virtuální univerzitu 3. věku, která je novou alternativou ke klasické prezenční přednáškové výuce. Tento projekt je určen především pro vzdělávání seniorů v regionech, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastňovat přednášek na vysokých školách a univerzitách. E-senior vznikl spoluprací s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze. 33

34 5.6 Zimní hry Nejen v kanadském Vancouveru, ale také v domově pro seniory se konaly zimní olympijské hry. Celkem soutěžilo devět družstev. Účastníci k nám přivítali z různých zařízení. Čekalo na ně celkem sedm disciplín. Například kuželky, šipky, hod míčem do koše. Soutěžící museli poznat známé písničky či osobnosti. Dále skládali puzzle nebo rozeznávali různé předměty. Celá tato akce se mohla uskutečnit proto, že nám pomohli dobrovolníci a pracovníci, kteří ve svém volném čase přišli a ochotně se zapojili. 5.7 Návštěvy v jiných zařízeních V září 2009 se naši klienti zúčastnili soutěží ve Světlé nad Sázavou. V konkurenci devíti družstev seniorů z různých domovů se umístili na krásném třetím místě. Soutěžící bojovali v deseti disciplínách zaměřených na havajský den. Vyráběli například havajský věnec a strojili havajskou tanečnici. 34

35 6. Speciální péče 6.1 Paliativní péče V domově máme k dispozici hospicový pokoj, který nabízí nadstandardní péči klientům, jež čelí problémům z onemocnění, které ohrožuje jejich život. Usilujeme o zlepšení kvality jejich života, ale i jejich rodin. Využíváme týmový přístup k uspokojování potřeb klientů a jejich rodin. 6.2 Péče o osoby vyžadující individuální přístup Cílem programu je nabídnout speciální péči stávajícím obyvatelům v Domově seniorů Drachtinka, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu již nemohou navštěvovat běžně dostupné aktivity a vyžadují tedy individuální přístup. 35

36 7. Účast obyvatel na samosprávě 7.1 Rada obyvatel Rada obyvatel je pravidelné setkávání vedení domova seniorů s klienty. Na radě informuje vedení (zpravidla ředitel nebo zástupce ředitele, vedoucí sociální pracovnice a vrchní sestra) o proběhlých událostech a chystaných změnách, které se týkají chodu zařízení. Klienti mají možnost dotazovat se na záležitosti týkající se života v domově. Z každého setkání je vyhotoven zápis. 7.2 Stravovací komise Cílem všech pracovníků je vytvořit prostředí a podmínky, ve kterých by se všichni naši klienti cítili dobře a spokojeně. Snažíme se naslouchat jejich potřebám, přáním, a pokud je to možné, uskutečňujeme opatření, která vedou k jejich splnění. Jednou z cest je činnost stravovací komise, která se schází jednou do měsíce ve složení vedoucí stravování, šéfkuchař, vrchní sestra, sociální pracovnice a zástupci obyvatel. Komise projednává návrhy jídelního lístku a řeší případné nedostatky za minulé období. Zúčastnit se zasedání může každý klient, který o to projeví zájem, a může zde tlumočit své přání osobně. Zápis je k dispozici na všech pokojích a v recepci. 36

37 8. Dny otevřených dveří v rámci Týdnů sociálních služeb Den otevřených dveří přináší veřejnosti příležitost podívat se do zařízení sociálních služeb a poznat jeho běžný denní život. Zájemcům o službu jsme nabídli konzultaci se sociální pracovnicí, která je seznámila s podmínkami pro přijetí, platným ceníkem služeb apod. Návštěvníci si také mohou vyzkoušet paměť pomocí jednoduchých cvičení. Obyvatelé Domova se mohou pochlubit i vlastní tvorbou. Některé z vyrobených výrobků je možné si také zakoupit. Výtěžek z prodeje slouží pro další pracovní činnosti klientů. O tom, že se zde stále něco děje, přesvědčí návštěvníky prezentace fotografií z uskutečněných akcí. V roce 2010 byla součástí Dne otevřených dveří i výstava dětských výtvarných prací, kterou připravila pro návštěvníky a klienty tohoto zařízení mateřská škola Budovatelů Hlinsko jako příspěvek k oslavě týdne sociálních služeb. Tato výstava je zároveň další formou spolupráce dětí z mateřské školy, tedy nejmladšími občany, s těmi dříve narozenými. 37

38 9. Dobrovolnictví v Domově Od počátku zahájení provozu Domova seniorů Drachtinka v roce 2008 vznikla spolupráce s Dobrovolnickým centrem Fokus Vysočina. Vedoucí sociální pracovnice působí také jako kontaktní osoba pro dobrovolníky, kteří chodí do Domova pomáhat. Konzultuje s klienty přítomnost dobrovolníka a vytipovává dobrovolníky pro jednotlivé klienty a činnosti v domově. Dobrovolníci zde pomáhají seniorům s aktivním vyplněním jejich volného času. Doprovázejí je na procházky do blízkého okolí, dělají společníky ležícím seniorům. Povídají si s nimi nebo jim předčítají z knih a časopisů. Luští křížovky. Připravují pro seniory program v podobě muzikoterapie, tedy zpívání jejich oblíbených písniček za doprovodu klávesových nástrojů. Připravují také taneční a pohybová cvičení. Společně vaří, věnují se skupině seniorů při rukodělných činnostech. Sledují televizní sportovní přenosy. Pořádají turnaje v ruských kuželkách a šipkách, hrají karty a různé společenské hry. Dobrovolníci pomáhají také při jednorázových kulturních a zábavných programech. Činnost dobrovolníků je velmi pestrá. Dobrovolníci plní významnou úlohu, mohou do života domova vnést i novou energii, nápady, své specifické zkušenosti a dovednosti. Mezi dobrovolníkem a klientem často vzniká vztah založený na důvěře a dobrovolníci tak pomáhají udržet klientovi pocit osobní důstojnosti a hodnoty. Svou přítomností dobrovolníci udržují kontakt seniorů s okolním světem a zpříjemňují jejich pobyt. 38

39 10. Další služby Půjčování knih Součástí interiéru je knihovna. Půjčování knih zabezpečují asistentky. Zajišťujeme také půjčování knih či doprovod do místní městské knihovny. Časopis Drachtinka Časopis pro obyvatele představuje dobrý nástroj pro předávání informací od vedení zařízení směrem k obyvatelům, pro oznamování novinek a pro vytváření identifikace s domovem. Časopis obsahuje interní sdělení a obecné informace, které by mohly seniory zajímat. Zveřejňují se zde všechny informace, které by měli obyvatelé vědět. Právě domácí časopis je vhodný prostředek pro tvorbu identifikace s domovem a pro působení na motivaci samotných zaměstnanců. Drachtinka vychází každé čtvrtletí (jarní, letní, podzimní a zimní vydání). Denní tisk a časopisy Obyvatelům jsou k dispozici v knihovně také následující tiskoviny: Deníky: MF Dnes, Chrudimský deník. Měsíčníky: Hlinecké noviny, Doba seniorů, Seniorrevue, Sociální služby. Zajištění předplatného Klientům, kteří projeví zájem, zajišťujeme předplatné požadovaného tisku. Prodej výrobků obyvatelů domova Kromě drobného finančního přínosu plní i funkci propagační, protože výrobky jsou označeny logem a korespondují s posláním organizace. Výrobky je možné si zakoupit na recepci Domova seniorů Drachtinka. 39

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

1. Cíle sociální služby

1. Cíle sociální služby V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí, podporu v seberealizaci a nezávislosti. Pomocí nácviku sociálních dovedností

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže:

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže: Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Bc. Markéta Jedličková Termín stáže : 9.3.-13.3.2015 Místo stáže: Mateřská škola Švantnerova se sídlem Švantnerova 1, 84101 Bratislava Dne 9.3.2015 jsem navštívila mateřskou

Více

Dary, které pomáhají 05/2015 Malé pomůcky (do 5000,-):

Dary, které pomáhají 05/2015 Malé pomůcky (do 5000,-): 1. IP TABLE pracovní podložka Dary, které pomáhají 05/2015 Malé pomůcky (do 5000,-): Manipulační podložka. Pokládá se na dolní končetiny sedícího uživatele. Díky vaku se speciálním jemným sypkým materiálem

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více

Logopedie Logopedie se zabývá nápravou vrozených či získaných poruch komunikačních schopností. Na rozvoj komunikačních dovedností se zaměřujeme v předmětu Řečová výchova. Žákům s rozsáhlejšími řečovými

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Domov důchodců Roudnice nad Labem příspěvková organizace Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem. SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013

Domov důchodců Roudnice nad Labem příspěvková organizace Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem. SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013 SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013 ÚHRADA ZA UBYTOVÁNÍ (hrazeno z příjmu uživatele) část A TYP POKOJE I. II. III. IV. V. POPIS POKOJE Jednolůžkový ošetřovatelské oddělení Jednolůžkový pečovatelské oddělení

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 TLOSKOV KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - Zámek (přístup výtahem). Učebna má 2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SENIOR RESIDENCE TERASY OBSAH 1. Úvodní slovo paní ředitelky 2. Profil organizace 3. Organizační struktura 4. Struktura uživatelů 5. Jak šel čas na Terasách v roce 2013 6. Naše cíle

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Trénování paměti u klientů s mírnou kognitivní poruchou a demencí Individuální vs. skupinové práce

Trénování paměti u klientů s mírnou kognitivní poruchou a demencí Individuální vs. skupinové práce Trénování paměti u klientů s mírnou kognitivní poruchou a demencí Individuální vs. skupinové práce Bc. Hana Orlíková Trenérka paměti 1. stupně, Poradna pro poruchy paměti, FNKV 739 578 933 hana.orlikova@gmail.com

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010. Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, 539 01 Hlinsko, IČO: 275 20 269

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010. Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, 539 01 Hlinsko, IČO: 275 20 269 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 Obsah výroční zprávy I. Organizace, její poslání a činnost 1. Organizace a) organizace a řízení b) organizační struktura c) základní personální údaje 2. Využití lůžkové

Více

STANDARD Č. 1. Cíle a způsoby poskytování sociální rehabilitace VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

STANDARD Č. 1. Cíle a způsoby poskytování sociální rehabilitace VEŘEJNÝ ZÁVAZEK STANDARD Č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociální rehabilitace VEŘEJNÝ ZÁVAZEK SR1-007-09/2014 TABULKA PRO PRACOVNÍKY: DATUM JMÉNO PRACOVNÍKA PODPIS TABULKA PRO DOBROVOLNÍKY, PRAKTIKANTY: DATUM JMÉNO DOBROVOLNÍKA,

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách. Ing. Martina Čuhajová

Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách. Ing. Martina Čuhajová Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách Ing. Martina Čuhajová Proč je HARTMANN partnerem projektu? Hartmann Rico, a.s. nabízí kvalitní výrobky, služby a různá řešení zeefektivňující

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov Výroční zpráva 2014 Denní stacionář CCS Tloskov Vážení, dovolte, abychom Vám předložili výroční zprávu Denního stacionáře za rok 2014, ve které Vás chceme seznámit s naší činností. Touto cestou děkujeme

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Celoroční projekty - Safari/celoroční hra časopisu Pastelka/ - Recyklohraní - Les ve škole, škola v lese - Dopravní výchova/1. a 2. ročník/ ZÁŘÍ ŘÍJEN - seznámení

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

Rodina se Vám nemůže věnovat během dne či týdne? (pracovní povinnosti, vzdálenost)

Rodina se Vám nemůže věnovat během dne či týdne? (pracovní povinnosti, vzdálenost) Cítíte se osaměle? Váš zdravotní stav Vám znemožňuje se o sebe dobře postarat? Rodina se Vám nemůže věnovat během dne či týdne? (pracovní povinnosti, vzdálenost) Potřebujete zajistit teplé jídlo? Potřebujete

Více

NABÍDKA NAŠICH SLUŽEB

NABÍDKA NAŠICH SLUŽEB PRAGOM CS, spol. s.r.o. Domov pro seniory Školní 50, 289 41 Pňov Předhradí www.domovpredhradi.cz NABÍDKA NAŠICH SLUŽEB V tomto dokumentu naleznete, jaká je naše NABÍDKA SLUŽEB. Více informací Vám rádi

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence Ondřejov - Zvánovice 365 dní v roce 24 hodin denně 7 dní v týdnu Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal Strana č.:/celkem stran: 1/7 Standard č. 1 Veřejný Označení dokumentu: STND DSR_28 Verze: 4 Výtisk č.: 2 Datum vydání: 3. 3. 2014 Účinnost od: 3. 3. 2014 Zpracoval Ověřil Schválil Číslo střediska 01/13

Více

Bulletin Rorýs. Centrum hiporehabilitace Mirákl,o.s.

Bulletin Rorýs. Centrum hiporehabilitace Mirákl,o.s. Bulletin Rorýs Centrum hiporehabilitace Mirákl,o.s. Úvodní slovo Vážení rodiče, Posíláme Vám další číslo Bulletinu Rorýs, první v roce 2014. Chtěli bychom Vám touto cestou popřát do nového roku mnoho šťastných

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Projekt č. 12110298 Podpořený Nadací OKD V rámci grantového programu PRO ZDRAVÍ Komu je Program 5P určen? Osobám s chronickým duševním onemocněním

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014

Zpráva o činnosti za rok 2014 Zpráva o činnosti za rok 2014 Ústí nad Labem 28.2.2015 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o. s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub seniorů

Více

a) Podporujeme soběstačnost a samostatnost klientů a nevytváříme závislost na službě

a) Podporujeme soběstačnost a samostatnost klientů a nevytváříme závislost na službě 1. Poslání Domova pro seniory Bechyně V našem domově poskytujeme klientům sociální pobytovou službu. Zajišťujeme jim zde prožití klidného stáří v příjemném a bezpečném prostředí. Naše služba patří seniorům,

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č.ú. 35 4327880247/0100 Sazebník fakultativních služeb pro uživatele sociální služby

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000 TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB Balíček služeb je soubor předem vymezených a sjednaných služeb, za který ubytovaný klient platí měsíční paušální platbu. Jedná se zejména o pomoc se zajišťováním chodu domácnosti včetně

Více

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012 Zpráva o činnosti za rok 2012 Ústí nad Labem 28.2.2013 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o.s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub a komunitní

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace DOMOV DŮCHODCŮ Proseč u Pošné, p.o. Proseč u Pošné 1 PACOV 395 01 Tel.: 565 442 295 Informace č.: 1 pro žadatele, klienty, kontaktní osoby a návštěvy Domova 1) Úvod Domácí řád Domova důchodců Proseč u

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město Ř Á D J E S L Í Provoz je zajištěn od 6,00 do 16,00 hod. V pondělí a středu nabízíme po dohodě s rodiči prodloužený provoz do 17,30 hod, v úterý a čtvrtek po dohodě do 16,30 hod. Rozdělení dětí do oddělení

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Sanco-PB s.r.o. Březnická 229, 261 01 Příbram Jednatelky společnosti: Marie Blatoňová, Lenka Hamplová Telefon Email

Sanco-PB s.r.o. Březnická 229, 261 01 Příbram Jednatelky společnosti: Marie Blatoňová, Lenka Hamplová Telefon Email Sanco-PB s.r.o. Březnická 229, 261 01 Příbram Jednatelky společnosti: Marie Blatoňová, Lenka Hamplová Telefon 318 427 458, 736 611 680 Email sanco.kancelar@seznam.cz www.sanco-pb.com VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov. Druh služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov. Druh služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Příspěvková organizace Březinova 1093,432 01 Kadaň DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov Druh služby: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov

Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov Příspěvková organizace Golovinova 1559,432 01 Kadaň DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Mašťov Druh služby: Domovy se Zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem (dále

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM Adresa : Soukenická 158 537 01 Chrudim Telefon : 469 638 209 recepce (pondělí - pátek od 7,00 hodin do 15,30 hodin) Fax : 469 630 470 E-mail : centrum@socialni-sluzby.cz

Více

2.1. 2015 - pátek Zdravotní cvičení pro seniory 8:30 9:30

2.1. 2015 - pátek Zdravotní cvičení pro seniory 8:30 9:30 SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA V průběhu roku 2012 byly završeny stavební úpravy objektu, v důsledku kterých došlo k výrazným změnám v poskytování péče a v posunu klientů k větší

Více

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele: 1) dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele: 1) dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele:.. 1) Vzhledem ke svému dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu nezvládám nebo zvládám jen s pomocí nebo dohledem jiné osoby tyto

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou realizuje Dispečink asistenčních služeb a dobrovolnické centrum obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

Nabídka aktivizačních programů

Nabídka aktivizačních programů Domov pro seniory Heřmanův Městec, Masarykovo nám. 37, 538 03 Heřmanův Městec, zřizovatel Hlavní město Praha, www.domov-hm.cz Nabídka aktivizačních programů Možnosti využití volného času v Domově pro seniory

Více