Volnočasové aktivity v Domově seniorů Drachtinka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Volnočasové aktivity v Domově seniorů Drachtinka"

Transkript

1 Volnočasové aktivity v Domově seniorů Drachtinka Katalog činností Hlinsko

2 Katalog Obsah a úvod 1. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY V DsD KATALOG Úvod a slovníček pojmů Pravidelné činnosti Pravidelné skupinové činnosti Adaptační skupinka Rehabilitační cvičení s asistentkou Muzikoterapie Tréninky (cvičení) paměti Zajímavosti Rukodělné práce Biblické čtení Filmový klub Skupinové vaření Společné čtení v knihovně Společenské hry Pravidla kuželek Závěsné kuželky (ruské kuželky) Bodové hodnocení - základní Hra na doraz Cestománie Kosmetický salón Promítání fotografií Bohoslužby Dny zahraniční kuchyně Benefiční akce Individuální práce Canisterapie Reminiscenční terapie Individuální práce na pokojích

3 Katalog Obsah a úvod 4.4 Individuální čtení na pokojích Zvukové knihy Práce na počítači Nácvik chůze po pokoji, na chodbě či v terénu Bazální stimulace Nakupování Nepravidelné akce Kulturní programy v domově Vycházky po okolí domova Celodenní výlety Návštěva divadla Univerzita třetího věku Zimní hry Návštěvy v jiných zařízeních Speciální péče Paliativní péče Péče o osoby vyžadující individuální přístup Účast obyvatel na samosprávě Rada obyvatel Stravovací komise Dny otevřených dveří v rámci Týdnů sociálních služeb Dobrovolnictví v Domově senoirů Drachtinka Další služby

4 4 Úvod V Domově seniorů Drachtinka (dále také DSD) v Hlinsku je obyvatelům poskytována nejen péče zdravotní a ošetřovatelská, ale také sociální. Naši obyvatelé tak mají možnost účastnit se různých akcí a programů dle svých individuálních zájmů a možností. Smysluplné využití volného času je velmi důležitá součást našich životů. Při plánování volnočasových aktivit v Domově seniorů Drachtinka vycházíme z individuálních potřeb obyvatelů a z profesionálního přístupu pracovníků. Své partnery, klienty musíme dobře znát. Prostředí a podmínky přizpůsobujeme tak, aby odpovídaly věkové struktuře obyvatel a jejich nárokům. Snažíme se o co největší zachování soběstačnosti klientů, podporujeme vztahy a spolupráci s rodinou a blízkými lidmi klientů. Volnočasové aktivity jsou prevencí proti řadě onemocnění. Volnočasové činnosti probíhají o víkendu. Tedy i v sobotu a neděli si asistentky připravují program. Během letních prázdnin jsme nabídli i odpolední aktivity proto, aby obyvatelé jimi mohli trávit svůj volný čas až do večera. Klient se sám rozhoduje, které činnosti se zúčastní. Činnosti můžeme rozdělit na skupinové a individuální nebo pravidelné a nepravidelné. Obyvatelé si mohou vybrat z níže uvedených. Denní program je tedy přizpůsobován zdravotnímu stavu a individuálním potřebám našich obyvatelů. Společnou činností naplňujeme potřebu sociálního kontaktu ve skupině. Služba obyvatelům domova zahrnuje všestrannou aktivizaci. Zajišťuje také možnosti účasti na kulturních pořadech. Zvláštní péči nabízíme umírajícím klientům v hospicovém pokoji. Pro informování klientů slouží měsíční, týdenní a denní plán činností. Nabídka individuálních, skupinových, jednorázových nebo pravidelných aktivit je uvedena na informačních nástěnkách u výtahu. Domov zajišťuje doprovod na společenské akce podle vlastního výběru uživatelů. Na akce většího charakteru zajišťuje poskytovatel doprovod i ve spolupráci s dobrovolníky a rodinou. Akcí, které v domově pořádáme, se mohou zúčastnit i příbuzní, blízcí či známí, ale i široká veřejnost.

5 Podporujeme i pasivní zapojení klientů, kdy obyvatel pouze aktivitu sleduje nebo ji přijímá jinými smysly, aniž by se do ní jinak zapojoval. Personál také aktivní zapojení nevyžaduje. 1.1 Slovníček pojmů Aktivizaci chápeme jako socializaci klientů, udržování dovedností a psychické i fyzické kondice, odpoutání od stresů, starostí i bolesti, podporu sebevědomí, pocit smysluplné činnosti. Aktivizační činnosti jsou oblasti péče, které mají za úkol udržení a rozvoj klientových znalostí, dovedností a schopností v oblasti fyzické (chůze pohyb, péče o své prostředí apod.), rozumové a společenské. Aktivity a cvičení jsou nezbytnou součástí poskytované péče. Aktivity mohou být různé od cvičení na lůžku či židli, až po společné cvičení v tělocvičně. 5

6 1. Pravidelné činnosti Tyto činnosti nabízíme klientům každý týden. 2.1 Pravidelné skupinové činnosti Skupinové činnosti a aktivity by měly splňovat hned několik důležitých úkolů, které, za předpokladu, že budeme postupovat správně, napomáhají k dobrému realizování aktivity a všestrannému rozvoji klienta. Ačkoli klienti dochází na tyto činnosti zejména kvůli tomu, aby si např. zazpívali, vyrobili nějaký výrobek či jen vyplnili svůj volný čas, zcela nejdůležitější je při tom fakt, že se zde setkávají se svými spolubydlícími. Mnohdy si sami neuvědomují, že tak bojují proti sociální izolaci, která není v takovýchto zařízeních ničím neobvyklým. Obyvatelé se setkávají na mnoha místech (jídelna, rehabilitace apod.), často se navzájem ani neznají, a tak se stává, že při těchto činnostech vznikají nová přátelství. 6

7 2.2 Adaptační skupinka Je setkávání (v nepravidelný čas, vždy v jiném prostředí) nových klientů ve skupince spolu s určenými pracovníky a to zpravidla po dobu prvních 12 týdnů pobytu v domově pro seniory. Smyslem těchto setkávání (zapojování do aktivit, seznamování s životem v domově, ) je podpora při procesu adaptace (přizpůsobování se novému prostředí) tak, aby pro nového obyvatele byla změna pokud možno co nejméně náročná. 7

8 2.3 Rehabilitační cvičení s asistentkou Rehabilitační cvičení v našem zařízení probíhají buď individuální formou, nebo ve skupince. Rehabilitační cvičení jsou zaměřená na zlepšení fyzické kondice obyvatelů DsD. Pracovníci využívají různých pomůcek, dále bazální stimulaci a magnetoterapii. Velmi důležitou součástí cvičení je nácvik chůze a mobilizace klientů Muzikoterapie Zpravidla v pondělí se koná muzikoterapie s asistentkou. Na začátku se všichni společně pozdravíme. Abychom se orientovali v čase, řekneme si datum a kdo daný den slaví svátek. Při muzikoterapii využíváme i alternativní hudební nástroje, které jsou velmi oblíbené. Každý si může vybrat nástroj, jež mu vyhovuje. Při vyťukávání rytmů si trénujeme paměť a úchopy. Písně, které zpíváme, si mohou obyvatelé sami určit. Nejbližší jsou jim písně lidové. Zpěv nám přináší radost a zlepšuje náladu. 8

9 2.3.2 Tréninky (cvičení) paměti Cvičení paměti patří v našem zařízení ke stěžejní volnočasové aktivitě. Nácviky přispívají k trénování nejrůznějších funkcí mozku (zapamatování si, vzpomínání, rozhodování, hodnocení). Domov seniorů Drachtinka také využívá služeb certifikovaného trenéra paměti Zajímavosti V pátek například seznamujeme obyvatele se zajímavostmi ze světa. Využíváme informací z internetu nebo denního tisku. Klienty informujeme o, pokud možno, kladných událostech a zajímavých výročích. Nacházíme zajímavosti o křestních jménech lidí, kteří v daný den slaví jmeniny. Kdy: pondělí, středa, pátek (dopoledne i odpoledne), sobota dopoledne 9

10 2.4 Rukodělné práce Ergoterapie je pracovní terapie, tedy léčba prací. Smyslem naší ergoterapie je především léčba zaměstnáváním, které udržuje zdravé fyzické i psychické funkce. Důraz klademe především na procvičování jemné motoriky. Mezi oblíbené činnosti patří například tvorba rámečků z krepového papíru, výroba panenek z vlny. Obyvatelé mají možnost si vlastní tvorbou vyzdobit pokoj nebo výrobek darují svým blízkým. Vyrobené předměty slouží i k výzdobě domova. Kdy: čtvrtek dopoledne 10

11 2.5 Biblické čtení Každý pátek odpoledne probíhá setkání s biblickou dějepravou pod vedením evangelické farářky paní Čejkové. Kdy: pátek odpoledne 2.6 Filmový klub Obyvatelům Domova seniorů Drachtinka zpříjemňujeme čas promítáním jejich oblíbených filmů. Sledujeme filmy pro pamětníky, komedie, filmy napínavé i dokumentární. Kdy: středa odpoledne 11

12 2.7 Skupinové vaření V denní místnosti (kuchyňce) v 1. patře probíhá každý týden společné vaření. Klientky spolu s asistentkami vymyslí něco dobrého a na ochutnávku pozvou své spolubydlící. V kuchyňce máme k dispozici potřebné vybavení. Velmi důležitá je příprava, abychom během dvou hodin vše stihli upéct. Při této činnosti si naši obyvatelé trénují jemnou motoriku. Trénují si také paměť. Snažíme se o to, abychom si zapamatovali suroviny, které jsou potřebné pro jednotlivé recepty. Velmi důležitou roli zde hraje také spolupráce a komunikace mezi obyvateli. Potřebné suroviny pro přípravu nakupují terapeutky a hotové produkty si mohou všichni naši obyvatelé zakoupit. Kdy: úterý dopoledne (denní místnost 1. patro) 12

13 2.8 Společné čtení v knihovně Do domova docházejí pracovnice zdejší městské knihovny. Čtení probíhá ve skupince v knihovně DsD nebo individuálně na pokojích. Kdy: dvakrát měsíčně ve středu dopoledne (knihovna DsD) 2.9 Společenské hry Hry poskytují mnoho příležitostí k soutěživosti a hravosti. Přinášejí pocity uspokojení, umožňují šanci vyhrát. Naši obyvatelé rádi hrají hru Člověče, nezlob se. Dále pořádáme turnaje v kuželkách a šipkách, kterých se účastní i klienti jiných sociálních služeb (např. Fokus Hlinsko). Používáme také sadu pro kognitivní trénink, z které vybíráme pomůcky dle zájmu klienta. Je to pro ně nejen zábava, ale i trénování motoriky, fyzické kondice a paměti. Zároveň se při této společenské hře klienti lépe poznávají a stmelují kolektiv. Navzájem se umí povzbudit k úžasným výkonům, což dokazuje, že jeden druhého umí podpořit, i když se zrovna někomu z nich nedaří. Tato sada nabízí pexeso, domino či skládání různých obrázků formou puzzle. 13

14 2.9.1 Pravidla kuželek Tato společenská hra přináší našim klientům v jejich volném čase radost, osobní uspokojení a upevňování lidských vztahů. Jejich radost a nadšení ze hry dokazuje, že když se chce, všechno jde. Hlavně, když je dobrá parta. Závěsné kuželky jsou společenská hra, nikoli sportovní disciplína. Není nutné striktně dodržovat psaná pravidla. Každá společnost si dohodne pravidla hry předem tak, jak to vyhovuje věku a počtu hráčů Závěsné kuželky (ruské kuželky) Závěsné kuželky se hrají zásadně z levé či pravé části kuželníku (při pohledu od konstrukce závěsu na kuželky). Nikdo nesmí hrát z čelní strany kuželníku, tj. pouštět kouli proti konstrukci závěsu. Kuželky na základové desce se srážejí z pohledu hráče odzadu dopředu. To znamená, že hráč vychýlí provaz s koulí k sobě a pustí kouli obloučkem kolem kuželek. Při směru výkyvu koule od hráče dozadu nesmí být sražena žádná kuželka. Teprve kuželky sražené při návratu koule směrem k hráči jsou platně sražené. Pokud koule při návratu k hráči nesrazí žádnou kuželku, je hod sice platný, ale bez bodové hodnoty. Po návratu koule k hráči musí hráč kouli zachytit, aby nemohla svým dalším pohybem srážet další kuželky. Takto případně sražené kuželky jsou neplatné. Dotkne-li se kuželka stojanu, zdi apod., je hod neplatný a neopakuje se. Každý hráč má na sražení kuželek tři hody. První do plně postavených kuželek, dva hody na dorážení nesražených kuželek. Při dorážkových hrách se poražené kuželky z hracího roštu odstraňují. 14

15 2.9.3 Bodové hodnocení - základní Za každou sraženou kuželku získává hráč 1 bod bonifikace. Pokud se hráči podaří srazit pouze libovolnou řadu tří krajních kuželek, získává 5 bodů. Pokud hráč srazí pouze prostřední řadu kuželek s králem, získává 7 bodů. Srazí-li hráč pouze kuželku krále, získává 10 bodů. V průběhu jedné série tří hodů nemůže hráč získat více než jeden druh bonifikace. Závěsné kuželky mohou hrát dva i více hráčů. Počet sérií hodů v jedné hře záleží na hráčích samotných Hra na doraz Hráči házejí tak dlouho, dokud nesrazí všechny kuželky. Počítají se hody. Sražené kuželky se z hrací plochy odstraňují. 15

16 2.10 Cestománie Jako vstup do této aktivity je vyluštění tajenky. Ta je na tabuli, která je umístěna tak, aby ti, kteří se programu účastní, vše dobře viděli a mohli se aktivně podílet. Cílem této činnosti, aby se do ní zapojilo co nejvíce klientů. Vlastní vyluštění pak zahájí povídání o obci či městě, které tajenka prozradí. Potom si povídáme, v jaké části kraje nebo naší země místo leží, kdy byla obec založena a kdo byl zakladatelem, případně do kterého panství patřilo. Zajímáme se také o název obce, jak pravděpodobně vznikl. Dozvíme se tak mnoho zajímavého i z jeho historie. V diskuzi se snažíme aktivně využít znalostí klientů. Ve finále se dozvídáme jeden od druhého, kdo a kdy město navštívil, jaké památky ho nejvíce zaujaly. O své zkušenosti se zkrátka podílíme s ostatními. Kdy: víkendový program 16

17 2.11 Kosmetický salón Ve zkrášlovacím salónu se dle přání klientek provádí líčení a česání. Salón probíhá pouze o víkendu. Kdy: víkendový program 17

18 2.12 Promítání fotografií Skupinka určená pro naše obyvatele je zaměřená především na vzpomínání a rozvíjení společných vztahů mezi sebou. Postupně si prohlížíme fotografie v několika cyklech. Při naší práci využíváme fotografie: Z různých akcí, událostí v domově (např. vánoční posezení, olympijské hry, ). Z přírody, světa kolem nás. Dále pásma fotografií složených na nějakou hudbu nebo téma (např. jaro, moře, ). Zaměřené na vzpomínání (staré fotografie, fotografie měst, ). Hádanky. Terapie fotografiemi je jedna z možností, jak pomáhat klientovi obnovovat (udržovat) paměť, vzpomínky, získávat nové podněty do života. Je to možnost, jak rozvíjet představivost klienta, jeho schopnosti vyjadřovat pocity, pojmenovat je obrazem nebo metaforou a přispívat ke kontaktu s realitou. Kdy: přednáškový sál v 1. patře, sobota dopoledne 2.13 Bohoslužby Bohoslužby pořádáme přímo v domově nebo doprovázíme obyvatele do kostela Panny Marie v Hlinsku. Využíváme služeb místního pana faráře. Probíhají u nás také čtení Růžence. Pan farář dochází na pokoj k těm klientům, jež mají o setkání s ním zájem. 18

19 2.14 Dny zahraniční kuchyně Každý první týden v měsíci se jeden den věnujeme ochutnávce tradičních jídel některého státu. V tomto týdnu jídelnu patřičně vyzdobíme, snažíme se také předávat o příslušné zemi informace, promítáme filmy a posloucháme hudbu. Prostřednictvím navozování atmosféry různých cizích krajů máme možnost se bez dlouhého cestování přenést pomyslně do různých koutů světa. 19

20 3. Benefiční akce Spirituál Kvintet Ve čtvrtek 4. června uspořádal Domov seniorů Drachtinka benefiční koncert v kostele Narození Panny Marie v Hlinsku. Spirituál Kvintet vystoupil bez nároku na honorář. Koncert navštívilo neuvěřitelných 550 lidí a zcela zaplnili kostel. Nádhernou atmosféru vystoupení umocnil jeho charitativní záměr. Koncert Pavla Šporcla V úterý 15. června 2010 vystoupil bez nároku na honorář Pavel Šporcl. Virtuóz zahrál na své modré housle výběr z díla Paganiniho, J. S. Bacha a Milsteina. Během přednesu ovládl sakrální prostor kostela povznášející pocit. 20

21 Listopadové dny kultury pro Drachtinku V průběhu měsíce listopadu se pod záštitou města uskutečnilo několik kulturních akcí, jejichž cílem je pomoci dobré věci a obohatit kulturní dění na Hlinecku. Tematickým pojítkem všech akcí je umění. Projekt byl zahájen 5. listopadu 2010 v památkové rezervaci Betlém vernisáží výstavy fotografií s názvem Umění stárnout. Na vernisáži zahráli na harmoniky Zpívající heligonkáři z Pardubic. Autoři vystavovaných snímků jsou členové Fotoklubu při MKK Hlinečan a cílem výstavy je ukázat, že i ve stáří mohou být lidé veselí, usměvaví, umějí se bavit a zajímají se o svět kolem sebe. Výstava byla tvořena černobílými fotografiemi, na kterých jsou zobrazeny portréty seniorů a situace z jejich života v domově. Vybrané fotografie tvoří kalendář na rok Další kulturní příležitostí bylo odpolední matiné s Marií Rottrovou, Zdeňkem Vřešťálem a Petrem Freundem. Vyvrcholením benefičního programu byl ples, jehož součástí byla dobročinná aukce, která byla vedena profesionálním licitátorem. 21

22 4. Individuální práce Seniorům nabízíme trávení volného času s dalším člověkem (pracovníkem, dobrovolníkem) společným povídáním, předčítáním, vycházkou či doprovodem apod. Smysluplné trávení volného času ve stáří a možnost sdílení se podstatně zvyšuje kvalitu života seniorů a spokojenost, snižuje pocity osamění i bezmoci a v konečném důsledku zlepšuje jejich psychický i fyzický stav. Ne všichni klienti mohou využívat setkávání ve skupinkách, někteří upřednostňují kontakt s asistentkou či pečovatelkou v soukromí pokoje. Při setkání navazujeme na individuální zájmy, třeba i dřívější zájmy a koníčky. Náměty pro individuální práci jsou: Komunikace se seniory, povídání. Vycházka po okolí, či projížďka s imobilním klientem na vozíku. Čtení knih, novin, časopisů. Individuální práce se seniorem dle jeho přání. Hraní společenských her (puzzle, pexeso). Doprovod do města, kulturní akce. Poslech hudby. Pomoc při práci s počítačem, práce s internetem. Luštění křížovek, rébusů. Nácvik psaní, skládání slov. Nácvik denních stereotypů: oblékání, svlékání, rozepínání, zapínání, vaření kávy, čaje, čištění obuvi, udržování osobních věcí. A další podobné ind. práce Individuální prací s klientem zpravidla chápeme pravidelná setkávání. Pracovník v rámci své pracovní doby má pro to vymezen čas. Jestliže předem ví, že nepřijde, musí se klientovi ze setkání omluvit nebo si zajistit náhradního kolegu. Pracovník se s klientem domlouvá na programu individuální práce. Společně se shodnou jakou činnost a v jakou dobu budou dělat. Náplň sezení zpravidla vychází z individuálních plánů, respektive individuálních potřeb klientů. 22

23 4.1 Canisterapie Každý sudý týden v úterý a pátek k nám dojíždí paní s pejskem. Provádí skupinové cvičení s prvky trénování paměti a polohování u imobilních klientů. Canisterapie využívá pozitivního působení psy na fyzickou, psychickou a sociální pohodu člověka. Podporuje léčbu při psychických obtížích a poruchách pohybového aparátu. Psí psychoterapeut dokáže zvednout náladu. Canisterapeutičtí psi jsou klidní a jsou zvyklí na kontakt s cizími lidmi. Při česání a hlazení psa se rozvíjí jemná motorika, hrubá motorika se posiluje formou her spojených s trénováním paměti. Při každé návštěvě pozorujeme, jak pes dokáže v člověku aktivizovat životní sílu a radost. Zahání chmury a špatnou náladu. Kdy: úterý a pátek sudý týden 23

24 4.2 Reminiscenční terapie Při každodenní práci používáme také vzpomínek a jejich vybavování prostřednictvím nejrůznějších podnětů (fotografie, knihy, filmy). Při této činnosti nám pomáhají osobní vzpomínky klientů na dřívější zvyklosti. 4.3 Individuální práce na pokojích Individuální práce na pokojích vychází ze skutečných potřeb obyvatel. Vychází z individuálních plánů a zpravidla navazuje na dřívější zájmy a koníčky obyvatelů. Jsou jimi například luštění křížovek a rébusů, poslech oblíbené hudby či poslech zvukové knihy. Vedle toho se snažíme o udržení soběstačnosti nácvikem psaní či počítání. 24

25 4.4 Individuální čtení na pokojích Naše asistentky pravidelně docházejí za imobilními klienty, kterým předčítají z denního tisku nebo jejich oblíbených knih. Využíváme i zvukových knih z depozita domova nebo půjčujeme knihy z městské knihovny. 4.5 Zvukové knihy Zvukové knihy pouštíme převážně imobilním klientům, kteří převážnou část svého volného času tráví na pokoji. Na přání obyvatele pouštíme i dechovku, pohádky nebo i příběhy z knih. 25

26 4.6 Práce na počítači V knihovně domova mají obyvatelé k dispozici počítače s internetem. Dle dohody s pracovníky se mohou učit práci na počítači. Jednoduchou formou seznamujeme klienty s možností psát si se známými pomocí u. Vyhledáváme zajímavosti na internetu. 4.7 Nácvik chůze po pokoji, na chodbě či v terénu Nácvik chůze za pomocí fyzioterapeutky patří k velice častým aktivitám. Na základě doporučení lékaře a možností naší terapeutky a asistentek se stanovuje plán rehabilitační chůze. 26

27 4.8 Bazální stimulace Cílem bazální stimulace je doprovod a podpora klientů se změnami vnímání, hybnosti a komunikace. Základním předpokladem je respekt autonomie klienta. Jedná se o cílenou stimulaci smyslových orgánů, čímž se přispívá k aktivování mozkové činnosti. Využíváme ji u imobilních klientů. Provádí se polohováním, masážemi nebo koupelí. V zařízení používáme pomůcky pro bazální stimulaci. 4.9 Nakupování Jednou týdně ve čtvrtek zajišťují asistentky nákupy pro obyvatele. Provádějí drobné nákupy v okolí domova. V případě potřeby doprovodí klienta na nákup. V domově pořádáme také prodeje oblečení a drobných předmětů. 27

28 5. Nepravidelné akce Občas pořádáme tzv. nepravidelné akce, které se však i přesto staly nedílnou součástí běžného chodu domova. Jako příklad můžeme uvést výlety po okolí Domova, oslavy narozenin (na přání uživatele služby), oslavy významných svátků (Den matek) a různých tradic (masopust, čarodějnice, Velikonoce, Mikuláš, Vánoce apod.). 5.1 Kulturní programy v domově Velkou oblibu mají různá kulturní představení. Jsou jimi například koncerty známých osobností (například Václava Neckáře, Karla Bláhy), vystoupení dětí z mateřských škol, ale i vysokoškoláků, besedy s různými lidmi (beseda s policistou, bezpečnostním technikem, lékárnicí apod). 28

29 Vystoupení Václava Neckáře V neděli se v kulturním sále Domova seniorů Drachtinka uskutečnil benefiční koncert Václava Neckáře. Pan Neckář zazpíval své známé hity. Vystoupení provázel i slovem a na konci uspořádal autogramiádu. 5.2 Vycházky po okolí domova Za pěkného počasí zajišťujeme pro méně pohyblivé obyvatele a klienty na vozíčcích vycházky po okolí domova. Tuto službu zajišťují asistentky, pracovníci v sociálních službách, ale také dobrovolníci. Vycházky jsou častým přáním našich klientů. 29

30 5.3 Celodenní výlety Výlet do Litomyšle Letní zářijové dny (2009) nás přímo vybízely k uspořádání celodenního výletu. Jedno z častých přání obyvatelů domova bylo navštívit nějaké, jim dobře známé, místo. Naše první volba směřovala do krásného města východních Čech do Litomyšle. Nejprve jsme zamířili do renezančního zámku z 16. století. V přízemí jsme navštívili barokní divadélko, poté nás průvodkyně zavedla do prostor zámku. Po prohlídce jsme zamířili do klášterních zahrad, nakoupili suvenýry a výlet jsme zakončili obědem v restauraci na náměstí. Výlet do Muzea loutkářských kultur v Chrudimi V Muzeu loutkářských kultur jsme se od paní průvodkyně dozvěděli mnoho zajímavého. Viděli jsme loutky z různých koutů světa, různých velikostí a různých stylů. Mohli jsme si vyzkoušet vodění loutek a nakonec jsme si mohli vyrobit loutky vlastní. 30

31 Výlet do Slatiňan V květnu roku 2010 vyjela skupinka obyvatelů v doprovodu pracovníků a dobrovolníků na výlet do Slatiňan. Počasí nám přálo, a proto jsme nejprve zavítali do zámeckého parku. Při procházce jsme obdivovali jeho krásná zákoutí. Poté jsme navštívili hipologické muzeum v zámku. Vystavované expozice nás všechny velice zaujaly. Výlet jsme ukončili společným obědem v místní restauraci. 31

32 Výlet do Nových Hradů V září 2010 jsme s klienty domova, dobrovolníky a členy Klubu seniorů Hlinsko jeli na výlet do rokového zámku v Nových Hradech. Počasí nám přálo a výlet byl o to zdařilejší. Poté, co někteří poseděli na terase zámecké cukrárny, jsme společně vyrazili na prohlídku patra zámku. Zde probíhala výstava nábytkového umění ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Jako návštěvníci jsme využili možnosti oběda v zámecké restauraci. 32

33 5.4 Návštěva divadla Jednou měsíčně jezdíme s obyvateli DsD na divadelní představení do Skutče. Zhlédli jsme již například Rain Mana v podání Divadla pod Palmovkou, Amadea Východočeského divadla v Pardubicích a těšíme se i na další. 5.5 Univerzita třetího věku Domov seniorů Drachtinka se stal konzultačním střediskem pro vzdělávání seniorů v Hlinsku a okolí. Jedná se o virtuální univerzitu 3. věku, která je novou alternativou ke klasické prezenční přednáškové výuce. Tento projekt je určen především pro vzdělávání seniorů v regionech, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastňovat přednášek na vysokých školách a univerzitách. E-senior vznikl spoluprací s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze. 33

34 5.6 Zimní hry Nejen v kanadském Vancouveru, ale také v domově pro seniory se konaly zimní olympijské hry. Celkem soutěžilo devět družstev. Účastníci k nám přivítali z různých zařízení. Čekalo na ně celkem sedm disciplín. Například kuželky, šipky, hod míčem do koše. Soutěžící museli poznat známé písničky či osobnosti. Dále skládali puzzle nebo rozeznávali různé předměty. Celá tato akce se mohla uskutečnit proto, že nám pomohli dobrovolníci a pracovníci, kteří ve svém volném čase přišli a ochotně se zapojili. 5.7 Návštěvy v jiných zařízeních V září 2009 se naši klienti zúčastnili soutěží ve Světlé nad Sázavou. V konkurenci devíti družstev seniorů z různých domovů se umístili na krásném třetím místě. Soutěžící bojovali v deseti disciplínách zaměřených na havajský den. Vyráběli například havajský věnec a strojili havajskou tanečnici. 34

35 6. Speciální péče 6.1 Paliativní péče V domově máme k dispozici hospicový pokoj, který nabízí nadstandardní péči klientům, jež čelí problémům z onemocnění, které ohrožuje jejich život. Usilujeme o zlepšení kvality jejich života, ale i jejich rodin. Využíváme týmový přístup k uspokojování potřeb klientů a jejich rodin. 6.2 Péče o osoby vyžadující individuální přístup Cílem programu je nabídnout speciální péči stávajícím obyvatelům v Domově seniorů Drachtinka, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu již nemohou navštěvovat běžně dostupné aktivity a vyžadují tedy individuální přístup. 35

36 7. Účast obyvatel na samosprávě 7.1 Rada obyvatel Rada obyvatel je pravidelné setkávání vedení domova seniorů s klienty. Na radě informuje vedení (zpravidla ředitel nebo zástupce ředitele, vedoucí sociální pracovnice a vrchní sestra) o proběhlých událostech a chystaných změnách, které se týkají chodu zařízení. Klienti mají možnost dotazovat se na záležitosti týkající se života v domově. Z každého setkání je vyhotoven zápis. 7.2 Stravovací komise Cílem všech pracovníků je vytvořit prostředí a podmínky, ve kterých by se všichni naši klienti cítili dobře a spokojeně. Snažíme se naslouchat jejich potřebám, přáním, a pokud je to možné, uskutečňujeme opatření, která vedou k jejich splnění. Jednou z cest je činnost stravovací komise, která se schází jednou do měsíce ve složení vedoucí stravování, šéfkuchař, vrchní sestra, sociální pracovnice a zástupci obyvatel. Komise projednává návrhy jídelního lístku a řeší případné nedostatky za minulé období. Zúčastnit se zasedání může každý klient, který o to projeví zájem, a může zde tlumočit své přání osobně. Zápis je k dispozici na všech pokojích a v recepci. 36

37 8. Dny otevřených dveří v rámci Týdnů sociálních služeb Den otevřených dveří přináší veřejnosti příležitost podívat se do zařízení sociálních služeb a poznat jeho běžný denní život. Zájemcům o službu jsme nabídli konzultaci se sociální pracovnicí, která je seznámila s podmínkami pro přijetí, platným ceníkem služeb apod. Návštěvníci si také mohou vyzkoušet paměť pomocí jednoduchých cvičení. Obyvatelé Domova se mohou pochlubit i vlastní tvorbou. Některé z vyrobených výrobků je možné si také zakoupit. Výtěžek z prodeje slouží pro další pracovní činnosti klientů. O tom, že se zde stále něco děje, přesvědčí návštěvníky prezentace fotografií z uskutečněných akcí. V roce 2010 byla součástí Dne otevřených dveří i výstava dětských výtvarných prací, kterou připravila pro návštěvníky a klienty tohoto zařízení mateřská škola Budovatelů Hlinsko jako příspěvek k oslavě týdne sociálních služeb. Tato výstava je zároveň další formou spolupráce dětí z mateřské školy, tedy nejmladšími občany, s těmi dříve narozenými. 37

38 9. Dobrovolnictví v Domově Od počátku zahájení provozu Domova seniorů Drachtinka v roce 2008 vznikla spolupráce s Dobrovolnickým centrem Fokus Vysočina. Vedoucí sociální pracovnice působí také jako kontaktní osoba pro dobrovolníky, kteří chodí do Domova pomáhat. Konzultuje s klienty přítomnost dobrovolníka a vytipovává dobrovolníky pro jednotlivé klienty a činnosti v domově. Dobrovolníci zde pomáhají seniorům s aktivním vyplněním jejich volného času. Doprovázejí je na procházky do blízkého okolí, dělají společníky ležícím seniorům. Povídají si s nimi nebo jim předčítají z knih a časopisů. Luští křížovky. Připravují pro seniory program v podobě muzikoterapie, tedy zpívání jejich oblíbených písniček za doprovodu klávesových nástrojů. Připravují také taneční a pohybová cvičení. Společně vaří, věnují se skupině seniorů při rukodělných činnostech. Sledují televizní sportovní přenosy. Pořádají turnaje v ruských kuželkách a šipkách, hrají karty a různé společenské hry. Dobrovolníci pomáhají také při jednorázových kulturních a zábavných programech. Činnost dobrovolníků je velmi pestrá. Dobrovolníci plní významnou úlohu, mohou do života domova vnést i novou energii, nápady, své specifické zkušenosti a dovednosti. Mezi dobrovolníkem a klientem často vzniká vztah založený na důvěře a dobrovolníci tak pomáhají udržet klientovi pocit osobní důstojnosti a hodnoty. Svou přítomností dobrovolníci udržují kontakt seniorů s okolním světem a zpříjemňují jejich pobyt. 38

39 10. Další služby Půjčování knih Součástí interiéru je knihovna. Půjčování knih zabezpečují asistentky. Zajišťujeme také půjčování knih či doprovod do místní městské knihovny. Časopis Drachtinka Časopis pro obyvatele představuje dobrý nástroj pro předávání informací od vedení zařízení směrem k obyvatelům, pro oznamování novinek a pro vytváření identifikace s domovem. Časopis obsahuje interní sdělení a obecné informace, které by mohly seniory zajímat. Zveřejňují se zde všechny informace, které by měli obyvatelé vědět. Právě domácí časopis je vhodný prostředek pro tvorbu identifikace s domovem a pro působení na motivaci samotných zaměstnanců. Drachtinka vychází každé čtvrtletí (jarní, letní, podzimní a zimní vydání). Denní tisk a časopisy Obyvatelům jsou k dispozici v knihovně také následující tiskoviny: Deníky: MF Dnes, Chrudimský deník. Měsíčníky: Hlinecké noviny, Doba seniorů, Seniorrevue, Sociální služby. Zajištění předplatného Klientům, kteří projeví zájem, zajišťujeme předplatné požadovaného tisku. Prodej výrobků obyvatelů domova Kromě drobného finančního přínosu plní i funkci propagační, protože výrobky jsou označeny logem a korespondují s posláním organizace. Výrobky je možné si zakoupit na recepci Domova seniorů Drachtinka. 39

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

KATALOG domovů důchodců a ústavů sociální péče zřizovaných hlavním městem Prahou (část I.) Praha, 2005

KATALOG domovů důchodců a ústavů sociální péče zřizovaných hlavním městem Prahou (část I.) Praha, 2005 KATALOG domovů důchodců a ústavů sociální péče zřizovaných hlavním městem Prahou (část I.) Praha, 2005 Zpracovala: Kontakt: Mgr. Veronika Boháčková, odd. sociální, MHMP SOC veronika.bohackova@cityofprague.cz

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Domov důchodců Praha 4 Háje

Domov důchodců Praha 4 Háje Domov důchodců Praha 4 Háje KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: K Milíčovu 734 149 00 Praha 4 Telefon: 271 198 504, 271 198 412 E-mail: reditel@dd-haje.cz, socialni@dd-haje.cz Web: http://www.dd-haje.cz/ Objekt

Více

Dobrovolnictví v Domovech pro seniory

Dobrovolnictví v Domovech pro seniory Vzdělávání poskytovatelů - pracovníků přímé péče v oblasti standardů kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji OP RLZ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Úvodník ředitele. vč. vozíků. zástěnami pro větší soukromí klientů Pořízení os. autom. Škoda Fabia (leasing) Spuštění web stránek www.drachtinka.

Úvodník ředitele. vč. vozíků. zástěnami pro větší soukromí klientů Pořízení os. autom. Škoda Fabia (leasing) Spuštění web stránek www.drachtinka. Úvodník ředitele Milí obyvatelé, ač se tomu ani nechce věřit, ale 8. ledna tomu bylo již pět let, co jsme v Domově přivítali první obyvatele a zahájili jsme tak provoz Domova seniorů Drachtinka. V tomto

Více

Výroční zpráva Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace

Výroční zpráva Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace Výroční zpráva Centra sociálních služeb Prostějov, příspěvkové organizace za rok 2013 Obsah Obsah... 2 1 Základní údaje o organizaci... 3 1.1 Domov pro seniory... 3 1.2 Domov se zvláštním režimem... 5

Více

Palata Domov pro zrakově postižené

Palata Domov pro zrakově postižené Palata Domov pro zrakově postižené KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: Na Hřebenkách 5 150 00 Praha 5 Telefon: 257 311 930 e-mail: servis@palata.cz Web: www.palata.cz Domov se nachází v krásném prostředí tříhektarového

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok 2013

Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok Úvodní slovo Vážení přátelé, zaměstnanci, klienti a všichni, kdo se o dění ve Středisku sociálních služeb zajímáte, jsem potěšena,

Více

KONCEPCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

KONCEPCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY BECHYNĚ, Na Libuši 999, 391 65 BECHYNĚ KONCEPCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY Veřejný závazek 1. Poslání Domova pro seniory Bechyně V našem domově poskytujeme klientům sociální pobytovou službu. Zajišťujeme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci SRS (Social

Více

Mateřská škola V Lukách Rakovník, V Lukách 2174. Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola V Lukách Rakovník, V Lukách 2174. Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Mateřská škola V Lukách Rakovník, V Lukách 2174 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Nejpřednější stráž lidského pokolení v kolébce jest KOMENSKÝ, Jan Amos. Informatorium školy mateřské

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Základní údaje o domově Zřizovatel organizace: Středočeský kraj se sídlem v Praze 5, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Název organizace: Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika Charita Zábřeh Charita Česká republika...pomáháme žít lepší životy Výroční zpráva 2011 Fotogalerie středisko CHOS a CHPS chata U sv. Martina Obsah, mapka teritoria působnosti LUBNÍK ČERVENÁ VODA MLÝNICKÝ

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1. Úvodní slovo ředitele Domova 2. Domov pro seniory Velké Březno v roce 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost programu: Od 1. 2. 2014 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Zpracovala: s kolektivem zaměstnanců ředitelka

Více

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE. Výstup z projektu kvality zdravotních služeb a bezpečnosti pacientů 2008

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE. Výstup z projektu kvality zdravotních služeb a bezpečnosti pacientů 2008 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE Výstup z projektu kvality zdravotních služeb a bezpečnosti pacientů 2008 Praha, 02/2009 Obsah 1 PŘÍKLAD VHODNÉHO OZNAČENÍ DOBROVOLNÍKA...7 1.1 PRACOVNÍ (OCHRANNÝ) ODĚV S VÝRAZNÝM BAREVNÝM

Více

Zpráva o činnosti. Domova V Zahradách Zdice,

Zpráva o činnosti. Domova V Zahradách Zdice, Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Čs. armády 969, 267 51 ZDICE Zpráva o činnosti Domova V Zahradách Zdice, poskytovatele sociálních služeb za leden prosinec 2014 1 Předkládá:

Více

Školní vzdělávací program mateřské školy Křešice

Školní vzdělávací program mateřské školy Křešice Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice, příspěvková organizace Bezručova 141, 411 48 Křešice, tel. 416 786 144, e-mail: reditelna@zskresice.cz IČO - 750 03 635, www.zskresice.cz Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 5 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 5 1.2 Prostory využívané

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany Obsah: Základní informace Cílová skupina, poslání a předmět činnosti

Více

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení.

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení. Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení ( Sociální práce) Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracoval: Dana

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání)

Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání) Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (pro předškolní vzdělávání) Zpracován v souladu s RVP PV v platném znění. SVĚT KOLEM NÁS Motto : Kdo chce pokazit životní dráhu

Více