Volnočasové aktivity v Domově seniorů Drachtinka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Volnočasové aktivity v Domově seniorů Drachtinka"

Transkript

1 Volnočasové aktivity v Domově seniorů Drachtinka Katalog činností Hlinsko

2 Katalog Obsah a úvod 1. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY V DsD KATALOG Úvod a slovníček pojmů Pravidelné činnosti Pravidelné skupinové činnosti Adaptační skupinka Rehabilitační cvičení s asistentkou Muzikoterapie Tréninky (cvičení) paměti Zajímavosti Rukodělné práce Biblické čtení Filmový klub Skupinové vaření Společné čtení v knihovně Společenské hry Pravidla kuželek Závěsné kuželky (ruské kuželky) Bodové hodnocení - základní Hra na doraz Cestománie Kosmetický salón Promítání fotografií Bohoslužby Dny zahraniční kuchyně Benefiční akce Individuální práce Canisterapie Reminiscenční terapie Individuální práce na pokojích

3 Katalog Obsah a úvod 4.4 Individuální čtení na pokojích Zvukové knihy Práce na počítači Nácvik chůze po pokoji, na chodbě či v terénu Bazální stimulace Nakupování Nepravidelné akce Kulturní programy v domově Vycházky po okolí domova Celodenní výlety Návštěva divadla Univerzita třetího věku Zimní hry Návštěvy v jiných zařízeních Speciální péče Paliativní péče Péče o osoby vyžadující individuální přístup Účast obyvatel na samosprávě Rada obyvatel Stravovací komise Dny otevřených dveří v rámci Týdnů sociálních služeb Dobrovolnictví v Domově senoirů Drachtinka Další služby

4 4 Úvod V Domově seniorů Drachtinka (dále také DSD) v Hlinsku je obyvatelům poskytována nejen péče zdravotní a ošetřovatelská, ale také sociální. Naši obyvatelé tak mají možnost účastnit se různých akcí a programů dle svých individuálních zájmů a možností. Smysluplné využití volného času je velmi důležitá součást našich životů. Při plánování volnočasových aktivit v Domově seniorů Drachtinka vycházíme z individuálních potřeb obyvatelů a z profesionálního přístupu pracovníků. Své partnery, klienty musíme dobře znát. Prostředí a podmínky přizpůsobujeme tak, aby odpovídaly věkové struktuře obyvatel a jejich nárokům. Snažíme se o co největší zachování soběstačnosti klientů, podporujeme vztahy a spolupráci s rodinou a blízkými lidmi klientů. Volnočasové aktivity jsou prevencí proti řadě onemocnění. Volnočasové činnosti probíhají o víkendu. Tedy i v sobotu a neděli si asistentky připravují program. Během letních prázdnin jsme nabídli i odpolední aktivity proto, aby obyvatelé jimi mohli trávit svůj volný čas až do večera. Klient se sám rozhoduje, které činnosti se zúčastní. Činnosti můžeme rozdělit na skupinové a individuální nebo pravidelné a nepravidelné. Obyvatelé si mohou vybrat z níže uvedených. Denní program je tedy přizpůsobován zdravotnímu stavu a individuálním potřebám našich obyvatelů. Společnou činností naplňujeme potřebu sociálního kontaktu ve skupině. Služba obyvatelům domova zahrnuje všestrannou aktivizaci. Zajišťuje také možnosti účasti na kulturních pořadech. Zvláštní péči nabízíme umírajícím klientům v hospicovém pokoji. Pro informování klientů slouží měsíční, týdenní a denní plán činností. Nabídka individuálních, skupinových, jednorázových nebo pravidelných aktivit je uvedena na informačních nástěnkách u výtahu. Domov zajišťuje doprovod na společenské akce podle vlastního výběru uživatelů. Na akce většího charakteru zajišťuje poskytovatel doprovod i ve spolupráci s dobrovolníky a rodinou. Akcí, které v domově pořádáme, se mohou zúčastnit i příbuzní, blízcí či známí, ale i široká veřejnost.

5 Podporujeme i pasivní zapojení klientů, kdy obyvatel pouze aktivitu sleduje nebo ji přijímá jinými smysly, aniž by se do ní jinak zapojoval. Personál také aktivní zapojení nevyžaduje. 1.1 Slovníček pojmů Aktivizaci chápeme jako socializaci klientů, udržování dovedností a psychické i fyzické kondice, odpoutání od stresů, starostí i bolesti, podporu sebevědomí, pocit smysluplné činnosti. Aktivizační činnosti jsou oblasti péče, které mají za úkol udržení a rozvoj klientových znalostí, dovedností a schopností v oblasti fyzické (chůze pohyb, péče o své prostředí apod.), rozumové a společenské. Aktivity a cvičení jsou nezbytnou součástí poskytované péče. Aktivity mohou být různé od cvičení na lůžku či židli, až po společné cvičení v tělocvičně. 5

6 1. Pravidelné činnosti Tyto činnosti nabízíme klientům každý týden. 2.1 Pravidelné skupinové činnosti Skupinové činnosti a aktivity by měly splňovat hned několik důležitých úkolů, které, za předpokladu, že budeme postupovat správně, napomáhají k dobrému realizování aktivity a všestrannému rozvoji klienta. Ačkoli klienti dochází na tyto činnosti zejména kvůli tomu, aby si např. zazpívali, vyrobili nějaký výrobek či jen vyplnili svůj volný čas, zcela nejdůležitější je při tom fakt, že se zde setkávají se svými spolubydlícími. Mnohdy si sami neuvědomují, že tak bojují proti sociální izolaci, která není v takovýchto zařízeních ničím neobvyklým. Obyvatelé se setkávají na mnoha místech (jídelna, rehabilitace apod.), často se navzájem ani neznají, a tak se stává, že při těchto činnostech vznikají nová přátelství. 6

7 2.2 Adaptační skupinka Je setkávání (v nepravidelný čas, vždy v jiném prostředí) nových klientů ve skupince spolu s určenými pracovníky a to zpravidla po dobu prvních 12 týdnů pobytu v domově pro seniory. Smyslem těchto setkávání (zapojování do aktivit, seznamování s životem v domově, ) je podpora při procesu adaptace (přizpůsobování se novému prostředí) tak, aby pro nového obyvatele byla změna pokud možno co nejméně náročná. 7

8 2.3 Rehabilitační cvičení s asistentkou Rehabilitační cvičení v našem zařízení probíhají buď individuální formou, nebo ve skupince. Rehabilitační cvičení jsou zaměřená na zlepšení fyzické kondice obyvatelů DsD. Pracovníci využívají různých pomůcek, dále bazální stimulaci a magnetoterapii. Velmi důležitou součástí cvičení je nácvik chůze a mobilizace klientů Muzikoterapie Zpravidla v pondělí se koná muzikoterapie s asistentkou. Na začátku se všichni společně pozdravíme. Abychom se orientovali v čase, řekneme si datum a kdo daný den slaví svátek. Při muzikoterapii využíváme i alternativní hudební nástroje, které jsou velmi oblíbené. Každý si může vybrat nástroj, jež mu vyhovuje. Při vyťukávání rytmů si trénujeme paměť a úchopy. Písně, které zpíváme, si mohou obyvatelé sami určit. Nejbližší jsou jim písně lidové. Zpěv nám přináší radost a zlepšuje náladu. 8

9 2.3.2 Tréninky (cvičení) paměti Cvičení paměti patří v našem zařízení ke stěžejní volnočasové aktivitě. Nácviky přispívají k trénování nejrůznějších funkcí mozku (zapamatování si, vzpomínání, rozhodování, hodnocení). Domov seniorů Drachtinka také využívá služeb certifikovaného trenéra paměti Zajímavosti V pátek například seznamujeme obyvatele se zajímavostmi ze světa. Využíváme informací z internetu nebo denního tisku. Klienty informujeme o, pokud možno, kladných událostech a zajímavých výročích. Nacházíme zajímavosti o křestních jménech lidí, kteří v daný den slaví jmeniny. Kdy: pondělí, středa, pátek (dopoledne i odpoledne), sobota dopoledne 9

10 2.4 Rukodělné práce Ergoterapie je pracovní terapie, tedy léčba prací. Smyslem naší ergoterapie je především léčba zaměstnáváním, které udržuje zdravé fyzické i psychické funkce. Důraz klademe především na procvičování jemné motoriky. Mezi oblíbené činnosti patří například tvorba rámečků z krepového papíru, výroba panenek z vlny. Obyvatelé mají možnost si vlastní tvorbou vyzdobit pokoj nebo výrobek darují svým blízkým. Vyrobené předměty slouží i k výzdobě domova. Kdy: čtvrtek dopoledne 10

11 2.5 Biblické čtení Každý pátek odpoledne probíhá setkání s biblickou dějepravou pod vedením evangelické farářky paní Čejkové. Kdy: pátek odpoledne 2.6 Filmový klub Obyvatelům Domova seniorů Drachtinka zpříjemňujeme čas promítáním jejich oblíbených filmů. Sledujeme filmy pro pamětníky, komedie, filmy napínavé i dokumentární. Kdy: středa odpoledne 11

12 2.7 Skupinové vaření V denní místnosti (kuchyňce) v 1. patře probíhá každý týden společné vaření. Klientky spolu s asistentkami vymyslí něco dobrého a na ochutnávku pozvou své spolubydlící. V kuchyňce máme k dispozici potřebné vybavení. Velmi důležitá je příprava, abychom během dvou hodin vše stihli upéct. Při této činnosti si naši obyvatelé trénují jemnou motoriku. Trénují si také paměť. Snažíme se o to, abychom si zapamatovali suroviny, které jsou potřebné pro jednotlivé recepty. Velmi důležitou roli zde hraje také spolupráce a komunikace mezi obyvateli. Potřebné suroviny pro přípravu nakupují terapeutky a hotové produkty si mohou všichni naši obyvatelé zakoupit. Kdy: úterý dopoledne (denní místnost 1. patro) 12

13 2.8 Společné čtení v knihovně Do domova docházejí pracovnice zdejší městské knihovny. Čtení probíhá ve skupince v knihovně DsD nebo individuálně na pokojích. Kdy: dvakrát měsíčně ve středu dopoledne (knihovna DsD) 2.9 Společenské hry Hry poskytují mnoho příležitostí k soutěživosti a hravosti. Přinášejí pocity uspokojení, umožňují šanci vyhrát. Naši obyvatelé rádi hrají hru Člověče, nezlob se. Dále pořádáme turnaje v kuželkách a šipkách, kterých se účastní i klienti jiných sociálních služeb (např. Fokus Hlinsko). Používáme také sadu pro kognitivní trénink, z které vybíráme pomůcky dle zájmu klienta. Je to pro ně nejen zábava, ale i trénování motoriky, fyzické kondice a paměti. Zároveň se při této společenské hře klienti lépe poznávají a stmelují kolektiv. Navzájem se umí povzbudit k úžasným výkonům, což dokazuje, že jeden druhého umí podpořit, i když se zrovna někomu z nich nedaří. Tato sada nabízí pexeso, domino či skládání různých obrázků formou puzzle. 13

14 2.9.1 Pravidla kuželek Tato společenská hra přináší našim klientům v jejich volném čase radost, osobní uspokojení a upevňování lidských vztahů. Jejich radost a nadšení ze hry dokazuje, že když se chce, všechno jde. Hlavně, když je dobrá parta. Závěsné kuželky jsou společenská hra, nikoli sportovní disciplína. Není nutné striktně dodržovat psaná pravidla. Každá společnost si dohodne pravidla hry předem tak, jak to vyhovuje věku a počtu hráčů Závěsné kuželky (ruské kuželky) Závěsné kuželky se hrají zásadně z levé či pravé části kuželníku (při pohledu od konstrukce závěsu na kuželky). Nikdo nesmí hrát z čelní strany kuželníku, tj. pouštět kouli proti konstrukci závěsu. Kuželky na základové desce se srážejí z pohledu hráče odzadu dopředu. To znamená, že hráč vychýlí provaz s koulí k sobě a pustí kouli obloučkem kolem kuželek. Při směru výkyvu koule od hráče dozadu nesmí být sražena žádná kuželka. Teprve kuželky sražené při návratu koule směrem k hráči jsou platně sražené. Pokud koule při návratu k hráči nesrazí žádnou kuželku, je hod sice platný, ale bez bodové hodnoty. Po návratu koule k hráči musí hráč kouli zachytit, aby nemohla svým dalším pohybem srážet další kuželky. Takto případně sražené kuželky jsou neplatné. Dotkne-li se kuželka stojanu, zdi apod., je hod neplatný a neopakuje se. Každý hráč má na sražení kuželek tři hody. První do plně postavených kuželek, dva hody na dorážení nesražených kuželek. Při dorážkových hrách se poražené kuželky z hracího roštu odstraňují. 14

15 2.9.3 Bodové hodnocení - základní Za každou sraženou kuželku získává hráč 1 bod bonifikace. Pokud se hráči podaří srazit pouze libovolnou řadu tří krajních kuželek, získává 5 bodů. Pokud hráč srazí pouze prostřední řadu kuželek s králem, získává 7 bodů. Srazí-li hráč pouze kuželku krále, získává 10 bodů. V průběhu jedné série tří hodů nemůže hráč získat více než jeden druh bonifikace. Závěsné kuželky mohou hrát dva i více hráčů. Počet sérií hodů v jedné hře záleží na hráčích samotných Hra na doraz Hráči házejí tak dlouho, dokud nesrazí všechny kuželky. Počítají se hody. Sražené kuželky se z hrací plochy odstraňují. 15

16 2.10 Cestománie Jako vstup do této aktivity je vyluštění tajenky. Ta je na tabuli, která je umístěna tak, aby ti, kteří se programu účastní, vše dobře viděli a mohli se aktivně podílet. Cílem této činnosti, aby se do ní zapojilo co nejvíce klientů. Vlastní vyluštění pak zahájí povídání o obci či městě, které tajenka prozradí. Potom si povídáme, v jaké části kraje nebo naší země místo leží, kdy byla obec založena a kdo byl zakladatelem, případně do kterého panství patřilo. Zajímáme se také o název obce, jak pravděpodobně vznikl. Dozvíme se tak mnoho zajímavého i z jeho historie. V diskuzi se snažíme aktivně využít znalostí klientů. Ve finále se dozvídáme jeden od druhého, kdo a kdy město navštívil, jaké památky ho nejvíce zaujaly. O své zkušenosti se zkrátka podílíme s ostatními. Kdy: víkendový program 16

17 2.11 Kosmetický salón Ve zkrášlovacím salónu se dle přání klientek provádí líčení a česání. Salón probíhá pouze o víkendu. Kdy: víkendový program 17

18 2.12 Promítání fotografií Skupinka určená pro naše obyvatele je zaměřená především na vzpomínání a rozvíjení společných vztahů mezi sebou. Postupně si prohlížíme fotografie v několika cyklech. Při naší práci využíváme fotografie: Z různých akcí, událostí v domově (např. vánoční posezení, olympijské hry, ). Z přírody, světa kolem nás. Dále pásma fotografií složených na nějakou hudbu nebo téma (např. jaro, moře, ). Zaměřené na vzpomínání (staré fotografie, fotografie měst, ). Hádanky. Terapie fotografiemi je jedna z možností, jak pomáhat klientovi obnovovat (udržovat) paměť, vzpomínky, získávat nové podněty do života. Je to možnost, jak rozvíjet představivost klienta, jeho schopnosti vyjadřovat pocity, pojmenovat je obrazem nebo metaforou a přispívat ke kontaktu s realitou. Kdy: přednáškový sál v 1. patře, sobota dopoledne 2.13 Bohoslužby Bohoslužby pořádáme přímo v domově nebo doprovázíme obyvatele do kostela Panny Marie v Hlinsku. Využíváme služeb místního pana faráře. Probíhají u nás také čtení Růžence. Pan farář dochází na pokoj k těm klientům, jež mají o setkání s ním zájem. 18

19 2.14 Dny zahraniční kuchyně Každý první týden v měsíci se jeden den věnujeme ochutnávce tradičních jídel některého státu. V tomto týdnu jídelnu patřičně vyzdobíme, snažíme se také předávat o příslušné zemi informace, promítáme filmy a posloucháme hudbu. Prostřednictvím navozování atmosféry různých cizích krajů máme možnost se bez dlouhého cestování přenést pomyslně do různých koutů světa. 19

20 3. Benefiční akce Spirituál Kvintet Ve čtvrtek 4. června uspořádal Domov seniorů Drachtinka benefiční koncert v kostele Narození Panny Marie v Hlinsku. Spirituál Kvintet vystoupil bez nároku na honorář. Koncert navštívilo neuvěřitelných 550 lidí a zcela zaplnili kostel. Nádhernou atmosféru vystoupení umocnil jeho charitativní záměr. Koncert Pavla Šporcla V úterý 15. června 2010 vystoupil bez nároku na honorář Pavel Šporcl. Virtuóz zahrál na své modré housle výběr z díla Paganiniho, J. S. Bacha a Milsteina. Během přednesu ovládl sakrální prostor kostela povznášející pocit. 20

21 Listopadové dny kultury pro Drachtinku V průběhu měsíce listopadu se pod záštitou města uskutečnilo několik kulturních akcí, jejichž cílem je pomoci dobré věci a obohatit kulturní dění na Hlinecku. Tematickým pojítkem všech akcí je umění. Projekt byl zahájen 5. listopadu 2010 v památkové rezervaci Betlém vernisáží výstavy fotografií s názvem Umění stárnout. Na vernisáži zahráli na harmoniky Zpívající heligonkáři z Pardubic. Autoři vystavovaných snímků jsou členové Fotoklubu při MKK Hlinečan a cílem výstavy je ukázat, že i ve stáří mohou být lidé veselí, usměvaví, umějí se bavit a zajímají se o svět kolem sebe. Výstava byla tvořena černobílými fotografiemi, na kterých jsou zobrazeny portréty seniorů a situace z jejich života v domově. Vybrané fotografie tvoří kalendář na rok Další kulturní příležitostí bylo odpolední matiné s Marií Rottrovou, Zdeňkem Vřešťálem a Petrem Freundem. Vyvrcholením benefičního programu byl ples, jehož součástí byla dobročinná aukce, která byla vedena profesionálním licitátorem. 21

22 4. Individuální práce Seniorům nabízíme trávení volného času s dalším člověkem (pracovníkem, dobrovolníkem) společným povídáním, předčítáním, vycházkou či doprovodem apod. Smysluplné trávení volného času ve stáří a možnost sdílení se podstatně zvyšuje kvalitu života seniorů a spokojenost, snižuje pocity osamění i bezmoci a v konečném důsledku zlepšuje jejich psychický i fyzický stav. Ne všichni klienti mohou využívat setkávání ve skupinkách, někteří upřednostňují kontakt s asistentkou či pečovatelkou v soukromí pokoje. Při setkání navazujeme na individuální zájmy, třeba i dřívější zájmy a koníčky. Náměty pro individuální práci jsou: Komunikace se seniory, povídání. Vycházka po okolí, či projížďka s imobilním klientem na vozíku. Čtení knih, novin, časopisů. Individuální práce se seniorem dle jeho přání. Hraní společenských her (puzzle, pexeso). Doprovod do města, kulturní akce. Poslech hudby. Pomoc při práci s počítačem, práce s internetem. Luštění křížovek, rébusů. Nácvik psaní, skládání slov. Nácvik denních stereotypů: oblékání, svlékání, rozepínání, zapínání, vaření kávy, čaje, čištění obuvi, udržování osobních věcí. A další podobné ind. práce Individuální prací s klientem zpravidla chápeme pravidelná setkávání. Pracovník v rámci své pracovní doby má pro to vymezen čas. Jestliže předem ví, že nepřijde, musí se klientovi ze setkání omluvit nebo si zajistit náhradního kolegu. Pracovník se s klientem domlouvá na programu individuální práce. Společně se shodnou jakou činnost a v jakou dobu budou dělat. Náplň sezení zpravidla vychází z individuálních plánů, respektive individuálních potřeb klientů. 22

23 4.1 Canisterapie Každý sudý týden v úterý a pátek k nám dojíždí paní s pejskem. Provádí skupinové cvičení s prvky trénování paměti a polohování u imobilních klientů. Canisterapie využívá pozitivního působení psy na fyzickou, psychickou a sociální pohodu člověka. Podporuje léčbu při psychických obtížích a poruchách pohybového aparátu. Psí psychoterapeut dokáže zvednout náladu. Canisterapeutičtí psi jsou klidní a jsou zvyklí na kontakt s cizími lidmi. Při česání a hlazení psa se rozvíjí jemná motorika, hrubá motorika se posiluje formou her spojených s trénováním paměti. Při každé návštěvě pozorujeme, jak pes dokáže v člověku aktivizovat životní sílu a radost. Zahání chmury a špatnou náladu. Kdy: úterý a pátek sudý týden 23

24 4.2 Reminiscenční terapie Při každodenní práci používáme také vzpomínek a jejich vybavování prostřednictvím nejrůznějších podnětů (fotografie, knihy, filmy). Při této činnosti nám pomáhají osobní vzpomínky klientů na dřívější zvyklosti. 4.3 Individuální práce na pokojích Individuální práce na pokojích vychází ze skutečných potřeb obyvatel. Vychází z individuálních plánů a zpravidla navazuje na dřívější zájmy a koníčky obyvatelů. Jsou jimi například luštění křížovek a rébusů, poslech oblíbené hudby či poslech zvukové knihy. Vedle toho se snažíme o udržení soběstačnosti nácvikem psaní či počítání. 24

25 4.4 Individuální čtení na pokojích Naše asistentky pravidelně docházejí za imobilními klienty, kterým předčítají z denního tisku nebo jejich oblíbených knih. Využíváme i zvukových knih z depozita domova nebo půjčujeme knihy z městské knihovny. 4.5 Zvukové knihy Zvukové knihy pouštíme převážně imobilním klientům, kteří převážnou část svého volného času tráví na pokoji. Na přání obyvatele pouštíme i dechovku, pohádky nebo i příběhy z knih. 25

26 4.6 Práce na počítači V knihovně domova mají obyvatelé k dispozici počítače s internetem. Dle dohody s pracovníky se mohou učit práci na počítači. Jednoduchou formou seznamujeme klienty s možností psát si se známými pomocí u. Vyhledáváme zajímavosti na internetu. 4.7 Nácvik chůze po pokoji, na chodbě či v terénu Nácvik chůze za pomocí fyzioterapeutky patří k velice častým aktivitám. Na základě doporučení lékaře a možností naší terapeutky a asistentek se stanovuje plán rehabilitační chůze. 26

27 4.8 Bazální stimulace Cílem bazální stimulace je doprovod a podpora klientů se změnami vnímání, hybnosti a komunikace. Základním předpokladem je respekt autonomie klienta. Jedná se o cílenou stimulaci smyslových orgánů, čímž se přispívá k aktivování mozkové činnosti. Využíváme ji u imobilních klientů. Provádí se polohováním, masážemi nebo koupelí. V zařízení používáme pomůcky pro bazální stimulaci. 4.9 Nakupování Jednou týdně ve čtvrtek zajišťují asistentky nákupy pro obyvatele. Provádějí drobné nákupy v okolí domova. V případě potřeby doprovodí klienta na nákup. V domově pořádáme také prodeje oblečení a drobných předmětů. 27

28 5. Nepravidelné akce Občas pořádáme tzv. nepravidelné akce, které se však i přesto staly nedílnou součástí běžného chodu domova. Jako příklad můžeme uvést výlety po okolí Domova, oslavy narozenin (na přání uživatele služby), oslavy významných svátků (Den matek) a různých tradic (masopust, čarodějnice, Velikonoce, Mikuláš, Vánoce apod.). 5.1 Kulturní programy v domově Velkou oblibu mají různá kulturní představení. Jsou jimi například koncerty známých osobností (například Václava Neckáře, Karla Bláhy), vystoupení dětí z mateřských škol, ale i vysokoškoláků, besedy s různými lidmi (beseda s policistou, bezpečnostním technikem, lékárnicí apod). 28

29 Vystoupení Václava Neckáře V neděli se v kulturním sále Domova seniorů Drachtinka uskutečnil benefiční koncert Václava Neckáře. Pan Neckář zazpíval své známé hity. Vystoupení provázel i slovem a na konci uspořádal autogramiádu. 5.2 Vycházky po okolí domova Za pěkného počasí zajišťujeme pro méně pohyblivé obyvatele a klienty na vozíčcích vycházky po okolí domova. Tuto službu zajišťují asistentky, pracovníci v sociálních službách, ale také dobrovolníci. Vycházky jsou častým přáním našich klientů. 29

30 5.3 Celodenní výlety Výlet do Litomyšle Letní zářijové dny (2009) nás přímo vybízely k uspořádání celodenního výletu. Jedno z častých přání obyvatelů domova bylo navštívit nějaké, jim dobře známé, místo. Naše první volba směřovala do krásného města východních Čech do Litomyšle. Nejprve jsme zamířili do renezančního zámku z 16. století. V přízemí jsme navštívili barokní divadélko, poté nás průvodkyně zavedla do prostor zámku. Po prohlídce jsme zamířili do klášterních zahrad, nakoupili suvenýry a výlet jsme zakončili obědem v restauraci na náměstí. Výlet do Muzea loutkářských kultur v Chrudimi V Muzeu loutkářských kultur jsme se od paní průvodkyně dozvěděli mnoho zajímavého. Viděli jsme loutky z různých koutů světa, různých velikostí a různých stylů. Mohli jsme si vyzkoušet vodění loutek a nakonec jsme si mohli vyrobit loutky vlastní. 30

31 Výlet do Slatiňan V květnu roku 2010 vyjela skupinka obyvatelů v doprovodu pracovníků a dobrovolníků na výlet do Slatiňan. Počasí nám přálo, a proto jsme nejprve zavítali do zámeckého parku. Při procházce jsme obdivovali jeho krásná zákoutí. Poté jsme navštívili hipologické muzeum v zámku. Vystavované expozice nás všechny velice zaujaly. Výlet jsme ukončili společným obědem v místní restauraci. 31

32 Výlet do Nových Hradů V září 2010 jsme s klienty domova, dobrovolníky a členy Klubu seniorů Hlinsko jeli na výlet do rokového zámku v Nových Hradech. Počasí nám přálo a výlet byl o to zdařilejší. Poté, co někteří poseděli na terase zámecké cukrárny, jsme společně vyrazili na prohlídku patra zámku. Zde probíhala výstava nábytkového umění ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Jako návštěvníci jsme využili možnosti oběda v zámecké restauraci. 32

33 5.4 Návštěva divadla Jednou měsíčně jezdíme s obyvateli DsD na divadelní představení do Skutče. Zhlédli jsme již například Rain Mana v podání Divadla pod Palmovkou, Amadea Východočeského divadla v Pardubicích a těšíme se i na další. 5.5 Univerzita třetího věku Domov seniorů Drachtinka se stal konzultačním střediskem pro vzdělávání seniorů v Hlinsku a okolí. Jedná se o virtuální univerzitu 3. věku, která je novou alternativou ke klasické prezenční přednáškové výuce. Tento projekt je určen především pro vzdělávání seniorů v regionech, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastňovat přednášek na vysokých školách a univerzitách. E-senior vznikl spoluprací s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze. 33

34 5.6 Zimní hry Nejen v kanadském Vancouveru, ale také v domově pro seniory se konaly zimní olympijské hry. Celkem soutěžilo devět družstev. Účastníci k nám přivítali z různých zařízení. Čekalo na ně celkem sedm disciplín. Například kuželky, šipky, hod míčem do koše. Soutěžící museli poznat známé písničky či osobnosti. Dále skládali puzzle nebo rozeznávali různé předměty. Celá tato akce se mohla uskutečnit proto, že nám pomohli dobrovolníci a pracovníci, kteří ve svém volném čase přišli a ochotně se zapojili. 5.7 Návštěvy v jiných zařízeních V září 2009 se naši klienti zúčastnili soutěží ve Světlé nad Sázavou. V konkurenci devíti družstev seniorů z různých domovů se umístili na krásném třetím místě. Soutěžící bojovali v deseti disciplínách zaměřených na havajský den. Vyráběli například havajský věnec a strojili havajskou tanečnici. 34

35 6. Speciální péče 6.1 Paliativní péče V domově máme k dispozici hospicový pokoj, který nabízí nadstandardní péči klientům, jež čelí problémům z onemocnění, které ohrožuje jejich život. Usilujeme o zlepšení kvality jejich života, ale i jejich rodin. Využíváme týmový přístup k uspokojování potřeb klientů a jejich rodin. 6.2 Péče o osoby vyžadující individuální přístup Cílem programu je nabídnout speciální péči stávajícím obyvatelům v Domově seniorů Drachtinka, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu již nemohou navštěvovat běžně dostupné aktivity a vyžadují tedy individuální přístup. 35

36 7. Účast obyvatel na samosprávě 7.1 Rada obyvatel Rada obyvatel je pravidelné setkávání vedení domova seniorů s klienty. Na radě informuje vedení (zpravidla ředitel nebo zástupce ředitele, vedoucí sociální pracovnice a vrchní sestra) o proběhlých událostech a chystaných změnách, které se týkají chodu zařízení. Klienti mají možnost dotazovat se na záležitosti týkající se života v domově. Z každého setkání je vyhotoven zápis. 7.2 Stravovací komise Cílem všech pracovníků je vytvořit prostředí a podmínky, ve kterých by se všichni naši klienti cítili dobře a spokojeně. Snažíme se naslouchat jejich potřebám, přáním, a pokud je to možné, uskutečňujeme opatření, která vedou k jejich splnění. Jednou z cest je činnost stravovací komise, která se schází jednou do měsíce ve složení vedoucí stravování, šéfkuchař, vrchní sestra, sociální pracovnice a zástupci obyvatel. Komise projednává návrhy jídelního lístku a řeší případné nedostatky za minulé období. Zúčastnit se zasedání může každý klient, který o to projeví zájem, a může zde tlumočit své přání osobně. Zápis je k dispozici na všech pokojích a v recepci. 36

37 8. Dny otevřených dveří v rámci Týdnů sociálních služeb Den otevřených dveří přináší veřejnosti příležitost podívat se do zařízení sociálních služeb a poznat jeho běžný denní život. Zájemcům o službu jsme nabídli konzultaci se sociální pracovnicí, která je seznámila s podmínkami pro přijetí, platným ceníkem služeb apod. Návštěvníci si také mohou vyzkoušet paměť pomocí jednoduchých cvičení. Obyvatelé Domova se mohou pochlubit i vlastní tvorbou. Některé z vyrobených výrobků je možné si také zakoupit. Výtěžek z prodeje slouží pro další pracovní činnosti klientů. O tom, že se zde stále něco děje, přesvědčí návštěvníky prezentace fotografií z uskutečněných akcí. V roce 2010 byla součástí Dne otevřených dveří i výstava dětských výtvarných prací, kterou připravila pro návštěvníky a klienty tohoto zařízení mateřská škola Budovatelů Hlinsko jako příspěvek k oslavě týdne sociálních služeb. Tato výstava je zároveň další formou spolupráce dětí z mateřské školy, tedy nejmladšími občany, s těmi dříve narozenými. 37

38 9. Dobrovolnictví v Domově Od počátku zahájení provozu Domova seniorů Drachtinka v roce 2008 vznikla spolupráce s Dobrovolnickým centrem Fokus Vysočina. Vedoucí sociální pracovnice působí také jako kontaktní osoba pro dobrovolníky, kteří chodí do Domova pomáhat. Konzultuje s klienty přítomnost dobrovolníka a vytipovává dobrovolníky pro jednotlivé klienty a činnosti v domově. Dobrovolníci zde pomáhají seniorům s aktivním vyplněním jejich volného času. Doprovázejí je na procházky do blízkého okolí, dělají společníky ležícím seniorům. Povídají si s nimi nebo jim předčítají z knih a časopisů. Luští křížovky. Připravují pro seniory program v podobě muzikoterapie, tedy zpívání jejich oblíbených písniček za doprovodu klávesových nástrojů. Připravují také taneční a pohybová cvičení. Společně vaří, věnují se skupině seniorů při rukodělných činnostech. Sledují televizní sportovní přenosy. Pořádají turnaje v ruských kuželkách a šipkách, hrají karty a různé společenské hry. Dobrovolníci pomáhají také při jednorázových kulturních a zábavných programech. Činnost dobrovolníků je velmi pestrá. Dobrovolníci plní významnou úlohu, mohou do života domova vnést i novou energii, nápady, své specifické zkušenosti a dovednosti. Mezi dobrovolníkem a klientem často vzniká vztah založený na důvěře a dobrovolníci tak pomáhají udržet klientovi pocit osobní důstojnosti a hodnoty. Svou přítomností dobrovolníci udržují kontakt seniorů s okolním světem a zpříjemňují jejich pobyt. 38

39 10. Další služby Půjčování knih Součástí interiéru je knihovna. Půjčování knih zabezpečují asistentky. Zajišťujeme také půjčování knih či doprovod do místní městské knihovny. Časopis Drachtinka Časopis pro obyvatele představuje dobrý nástroj pro předávání informací od vedení zařízení směrem k obyvatelům, pro oznamování novinek a pro vytváření identifikace s domovem. Časopis obsahuje interní sdělení a obecné informace, které by mohly seniory zajímat. Zveřejňují se zde všechny informace, které by měli obyvatelé vědět. Právě domácí časopis je vhodný prostředek pro tvorbu identifikace s domovem a pro působení na motivaci samotných zaměstnanců. Drachtinka vychází každé čtvrtletí (jarní, letní, podzimní a zimní vydání). Denní tisk a časopisy Obyvatelům jsou k dispozici v knihovně také následující tiskoviny: Deníky: MF Dnes, Chrudimský deník. Měsíčníky: Hlinecké noviny, Doba seniorů, Seniorrevue, Sociální služby. Zajištění předplatného Klientům, kteří projeví zájem, zajišťujeme předplatné požadovaného tisku. Prodej výrobků obyvatelů domova Kromě drobného finančního přínosu plní i funkci propagační, protože výrobky jsou označeny logem a korespondují s posláním organizace. Výrobky je možné si zakoupit na recepci Domova seniorů Drachtinka. 39

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ Domov důchodců Ústí nad Orlicí poskytuje komplex sociálních služeb, které si kladou za cíl umožnit seniorům a osobám s demencí plnohodnotný život s přihlédnutím k individualitě

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124

KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124 TLOSKOV KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v přízemí hlavní budovy - Zámek. Prostory jsou bezbariérové. K dispozici

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace

INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Obyvatelé areálu Domova Naším posláním je poskytování komplexních celodenních sociálních služeb

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134

KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134 TLOSKOV KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - ZÁMEK (přístup výtahem). Učebna je vybavena

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv 1. ročník a. - Skládání z papíru Vlaštovky a origami - Výroba masek na Masopust b. - Souměrná kresba - Otisk c. - Tradiční lidové písně 2. - Četba na pokračování 3. - Opičí dráha v tělocvičně - Školka

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU domov pro seniory POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY K 1.6.

Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU domov pro seniory POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY K 1.6. Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU domov pro seniory POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY K 1.6.2014 Poslání: Posláním Domova na Dómském pahorku je poskytování pobytových,

Více

Scénář rozhovoru se seniorem

Scénář rozhovoru se seniorem Příloha č. 1 Scénář rozhovorů se seniory vybraných zařízení. Scénář rozhovoru se seniorem Úvod anonymita drobný dárek možnost seznámení s výsledkem výzkumu Charakteristika seniora respondenta navázání

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Hodnocení poslání, cílů a principů služby za rok 2015

Hodnocení poslání, cílů a principů služby za rok 2015 Sociální služby města Žďár nad Sázavou příspěvková organizace města Dům klidného stáří, Okružní 763/67, 591 01 Žďár nad Sázavou Hodnocení poslání, cílů a principů služby za rok 2015 Služba:Domov pro seniory

Více

V PROMĚNÁCH ČASU

V PROMĚNÁCH ČASU V PROMĚNÁCH ČASU 1911-2015 Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. (dále jen CSS ) je největším poskytovatelem sociálních služeb na Děčínsku, jeho působnost je regionální

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124

KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124 TLOSKOV KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v přízemí hlavní budovy - Zámek, vlevo za výtahem. Jsou zde 3 prostorné

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2016/2017

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2016/2017 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2016/2017 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Zpívánky Angličtina Muzikoterapie Tvoření Těšíme se na školu Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa NAŠE CÍLE

VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa NAŠE CÍLE VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa Spolek MaPa založili manželé Markéta a Pavel Vohnoutovi na jaře roku 2015 v Kosově Hoře u Sedlčan. Díky pečlivosti a cílevědomosti zakladatelů uběhlo od prvotního nápadu z rána

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN 2016 Dobrovolnický program ve VFN Kdo je to dobrovolník? Dobrovolníkem je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a

Více

Ceník Domovinky Třebíč (včetně hodnocení soběstačnosti uživatele)

Ceník Domovinky Třebíč (včetně hodnocení soběstačnosti uživatele) Domovinka Třebíč denní stacionář pro seniory a osoby se zdravotním postižením Gen. Sochora 705, Třebíč, tel: 568 851 146, 604 583 529 Příloha č. 1 ke smlouvě ze dne. Ceník Domovinky Třebíč (včetně hodnocení

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

Háta, o.p.s. Prezentace - Komunitní centrum Háta. Barborka 1191 Ledeč nad Sázavou ředitelka Mgr. Iveta Vrbová hlavní odborný garant projektu

Háta, o.p.s. Prezentace - Komunitní centrum Háta. Barborka 1191 Ledeč nad Sázavou ředitelka Mgr. Iveta Vrbová hlavní odborný garant projektu Prezentace - Komunitní centrum Háta Háta, o.p.s. Barborka 1191 Ledeč nad Sázavou ředitelka Mgr. Iveta Vrbová hlavní odborný garant projektu BC. MIROSLAV KRAJCIGR, DIS. PROJEKTOVÝ MANAŽER KOMUNITNÍ CENTRUM

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové jsme nestátní, nezdravotnické zařízení denních aktivit provozované Centrem pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s. Adresa

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více

Prvky mentální aktivizace. Mgr. Markéta Vaculová

Prvky mentální aktivizace. Mgr. Markéta Vaculová Prvky mentální aktivizace Mgr. Markéta Vaculová Aktivizace a zákon Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách dává všem poskytovatelům povinnost zajistit všem uživatelům volnočasové aktivity nebo pracovat

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ.

JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. DOBRÝ DEN! Tento program na ŘÍJEN byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM PROBÍHÁ

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Plán kulturních a sportovních akcí Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace 1. pololetí roku 2016

Plán kulturních a sportovních akcí Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace 1. pololetí roku 2016 Plán kulturních a sportovních akcí Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace 1. pololetí roku 2016 Domov pro seniory Barvířská 495 5. 1. Kvizové dopoledne, 9:30 hodin, malý sál

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000 TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB Balíček služeb je soubor předem vymezených a sjednaných služeb, za který ubytovaný klient platí měsíční paušální platbu. Jedná se zejména o pomoc se zajišťováním chodu domácnosti včetně

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011 červenec/ 2011 4.7. Návštěva cukrárny s doprovodem - 13.00-15.00 hod. cukrárna Pod Hvězdou 7.7. Bohoslužba slova / duchovní individuální návštěvy 12.7. Přednáška Muzea Strakonice - Rožmberkové a Jižní

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ŘÍJEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V KIOSKU V LÁZEŇSKÝCH DOMECH

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ŘÍJEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V KIOSKU V LÁZEŇSKÝCH DOMECH KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ŘÍJEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V KIOSKU V LÁZEŇSKÝCH DOMECH Neděle 1.10.2017 8:30 17:00 *VÝLET DO OLOMOUCE. NÁVŠTĚVA KATEDRÁLY SV. VÁCLAVA, ARCIDIÉCÉZNÍHO

Více

Stiftelsen Solgløtt, org. nr

Stiftelsen Solgløtt, org. nr Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 20.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

2. Komu je služba poskytována.

2. Komu je služba poskytována. TLOSKOV KONTAKT: VOVSÍKOVÁ JINDŘIŠKA, TELEFON: 317 740 198 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Pracovna je umístěna ve druhém patře hlavní budovy - Zámku. Přístup je bezbariérový,

Více

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ČERVENEC 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ČERVENEC 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ČERVENEC 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE Sobota 1.7.2017 15:00 17:00 LÁZEŇSKÝ JARMARK, HUDEBNÍ HALA, VIZ PLAKÁT Neděle

Více

Spolupráce zaměstnanců v sociálních službách, předávání informací. SENIOR centrum Blansko, p.o. Mgr. Lenka Dražilová

Spolupráce zaměstnanců v sociálních službách, předávání informací. SENIOR centrum Blansko, p.o. Mgr. Lenka Dražilová Spolupráce zaměstnanců v sociálních službách, předávání informací SENIOR centrum Blansko, p.o. Mgr. Lenka Dražilová Rozdělení úseků dříve a nyní 2002 2008 úsek zdravotní a sociální péče 2009 dosud úsek

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014

Zpráva o činnosti za rok 2014 Zpráva o činnosti za rok 2014 Ústí nad Labem 28.2.2015 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o. s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub seniorů

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy v ČR, Petržílkova 2565/23, Praha Nízkoprahové zařízení

Více

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice Leden 2010 ŽIVOT U NÁS Vážení obyvatelé, právě se Vám dostává do ruky výtisk nultého vydání zpravodaje Život u nás Mé přání je, aby tento zpravodaj vycházel pravidelně

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Základní informace. Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, 539 01 Hlinsko. Strana 1 z 27 Rozdělovník: B Vydání: 1.

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Základní informace. Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, 539 01 Hlinsko. Strana 1 z 27 Rozdělovník: B Vydání: 1. Strana 1 z 27 ZÁKLADNÍ INFORMACE Strana 2 z 27 Základní informace Informační materiál Domova seniorů Drachtinka Obsah 1. Domov seniorů Drachtinka... 4 2. Pár slov na úvod... 8 3. Veřejný závazek... 8 3.1

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě.

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě. Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k ambulantní sociální službě Denní stacionář Co je denní stacionář Je to ambulantní sociální služba, jejímž

Více

2.1. 2015 - pátek Zdravotní cvičení pro seniory 8:30 9:30

2.1. 2015 - pátek Zdravotní cvičení pro seniory 8:30 9:30 SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI V DOMOVĚ BŘEZINY

AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI V DOMOVĚ BŘEZINY AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI V DOMOVĚ BŘEZINY Pro uživatele jsou připravovány nejrůznější volnočasové a terapeutické činnosti. Pořádáme v domově společenské a kulturní akce, kterých se uživatelé mohou účastnit

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

1. Cíle sociální služby

1. Cíle sociální služby V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí, podporu v seberealizaci a nezávislosti. Pomocí nácviku sociálních dovedností

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S.

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy

Více

2014 Diana Šurková a Lucie Soukupová, SOŠ a SOU Sušice 1

2014 Diana Šurková a Lucie Soukupová, SOŠ a SOU Sušice 1 Sušice 1 Projekt č. 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Sušice 2 V rámci spolupráce partnerských

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH DOMOVY PRO SENIORY Přehled hodnocených oblastí, perspektiv a subperspektiv:

ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH DOMOVY PRO SENIORY Přehled hodnocených oblastí, perspektiv a subperspektiv: ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH DOMOVY PRO SENIORY Přehled hodnocených oblastí, perspektiv a subperspektiv: 1 Ubytování 1.1 Pokoj 1.1.1 Vstup přes předsíňku 1.1.2 WC, koupelna, sprcha 1.1.3 Kuchyňská

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby Stáří nemusí být překážkou hezkého života INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby 1. Pro koho a proč jsme tady 2. Nabídka služeb shrnutí 3. Úhrada za poskytované služby 4. Návštěvy v Domově V

Více

Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sídliště 232, 451 56 Mašťov

Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sídliště 232, 451 56 Mašťov Popis realizace poskytování sociálních služeb Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sídliště 232, 451 56 Mašťov Poskytovaná sociální služba: Domovy pro seniory Posláním pobytové

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, o. s. DOMOVY PRO SENIORY, DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Přehled hodnocených oblastí, perspektiv a subperspektiv: 1 Ubytování

Více

Plán kulturních a sportovních akcí Městské správy sociálních služeb v Mostě - příspěvkové organizace na 2. pololetí roku 2015

Plán kulturních a sportovních akcí Městské správy sociálních služeb v Mostě - příspěvkové organizace na 2. pololetí roku 2015 Plán kulturních a sportovních akcí Městské správy sociálních služeb v Mostě - příspěvkové organizace na 2. pololetí roku 2015 Domov pro seniory, ul. Barvířská 495 Pravidelné aktivity: Pravidelné aktivity

Více

Hokejová přípravka Mami, tati, já chci hrát hokej

Hokejová přípravka Mami, tati, já chci hrát hokej Hokejová přípravka Mami, tati, já chci hrát hokej Hledáme recept na radostné bruslení Mgr.Blanka Jiskrová Organizace v přípravce Zimní období: 2(+1)x 60min./týden led 1 x 60min./ týden tělocvična (bazén)

Více

Program na únor 2017

Program na únor 2017 Program na únor 2017 Pravidelný týdenní program naleznete na http://zdar.charita.cz/programy-kopretiny/ Pravidelný týdenní program Pondělí 8.00 13.00 hod. 9.30 10.30 hod. od 10.30 hod. Středa 8.00 13.00

Více

HODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY LIDICKÁ 189

HODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY LIDICKÁ 189 HODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY LIDICKÁ 189 Vážená paní / vážený pane, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který se týká kvality poskytovaných služeb v našem

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Dodatek č.j. 160/2015, kterým se mění školní vzdělávací program JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus)

Dodatek č.j. 160/2015, kterým se mění školní vzdělávací program JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus) Dodatek č.j. 160/2015, kterým se mění školní vzdělávací program JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus) Dne: 24.8.2015 Platnost od 1.9.2015 Vydává: Mgr. Petr Urbánek ředitel školy Změny v části 3

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více