Co je a co není psychoterapie? PhDr. Jaroslava Dosedlová,, Ph.D. Psychologický ústav FF MU Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co je a co není psychoterapie? PhDr. Jaroslava Dosedlová,, Ph.D. Psychologický ústav FF MU Brno"

Transkript

1 Co je a co není psychoterapie? PhDr. Jaroslava Dosedlová,, Ph.D. Psychologický ústav FF MU Brno

2 Psychoterapie je záměrnz rné a plánovit novité léčebné působení psychologickými prostředky s cílem c dosáhnout změn v chování a prožívání klienta (pacienta). Psychologické prostředky působenp sobení: slova, rozhovor neverbáln lní chování podněcov cování emocí,, korektivní emoční zkušenost vytvořen ení terapeutického vztahu nebo koheze skupiny sugesce učení vztahy a interakce ve skupině aj.

3 Cíle psychoterapie Odstranění psychogenně podmíněných ných obtíží a chorobných příznakp znaků symptomaticky či i kauzáln lně Přetvoření osobnosti ve směru správn vné adaptace či zrání,, pomoc při p i uskutečň čňování individuáln lního životního poslání

4 Hlavní současn asné psychoterapeutické směry Hlubinná psychoterapie Dynamická psychoterapie Kognitivně behavioráln lní psychoterapie Na klienta - člověka orientovaná (rogersovská) psychoterapie Existenciáln lní a humanistická psychoterapie Eklektická a integrativní pojetí Jiné přístupy

5 Hlubinná psychoterapie Představitelé (Freud,, Adler, Jung, Stekel, Ferenczi,, Reich, Freudová, Mahlerová, Erikson a další ší) Základní východiska psychoanalýzy Vědomí,, předvp edvědomí,, nevědom domí Id, ego, superego Vývoj libida Metody Metoda volných asociací Analýza snů Interpretace a analýza odporu Přenos enos a přenosovp enosová neuróza Cíle Pochopení vlastních iracionáln lních motivací náhled Učinit init nevědom domé vědomýmdomým Znovu si vybavit traumatizující zážitky a odreagovat je Rozšiřovat ovat působenp sobení ega na úkor id i superega

6 Dynamická psychoterapie Představitelé: Horneyová, Sullivan, Fromm,, Alexander a další Základní východiska Význam nevědom domé psychické činnosti a intrapsychických konfliktů Důraz raz na sociáln lní faktory a interpersonáln lní vztahy (neurotické chování pramení z poruch v lidských vztazích) Většina lidského chování je naučen ená,, tedy i měnitelnm nitelná Metody Náhled (sebeexplorace( sebeexplorace) Emoční korektivní zkušenost, proces emoční převýchovy Cíle Porozumět t vlastnímu podílu na opakujících ch se problémech Dosáhnout náhledu n a emoční korektivní zkušenosti Nacvičit it nové chování na základz kladě opravených postojů Zvýšit pacientovu schopnost uspokojovat potřeby způsobem přijatelným p pro něj n j i pro okolí

7 Kognitivně-behavior behaviorální terapie Představitelé: Mahoney, Meichenbaum (navazují na behavioráln lní terapii Eysenck, Wolpe a kognitivní t. Ellis, Beck) Hlavní východiska zaměř ěření na přítomnost p tomnost a pozorovatelné,, vědomv domé procesy teorie učenu ení konstruktivistické paradigma (lidé si konstruují své vlastní skutečnosti, nosti, poznání neodráží objektivní realitu) vztah vzájemn jemné spolupráce mezi klientem a terapeutem Metody přesná diagnostika současných asných způsob sobů myšlen lení a chování systematický rozhovor a behavioráln lní úkoly očkování proti stresu trénink v řešení problémů Cíle změna chybných atribucí a jiných iracionáln lních přesvp esvědčení změna dysfunkčního jednání směř ěřování k soběsta stačnosti klienta (krátkost či časová omezenost terapie)

8 Terapie zaměř ěřená na klienta - člověka (rogersovsk( rogersovská) Představitelé: Rogers Základní východiska tendence k sebeuskutečň čňování jako významný motivační faktor pro zdravý rozvoj vnitřních sil je třeba t navodit chápaj pající nemanipulující atmosféru důvěrnd rného vztahu (empatie, akceptace, kongruence) Metody bezpečný terapeutický vztah Cíle sebeakceptace a sebeaktualizace

9 Existenciáln lní a humanistická psychoterapie Představitelé: Binswanger,, Boss, Frankl, Maslow, Bühlerová,, May, Perls Základní východiska každá osobnost je jedinečná orientace na vnitřní zážitkový svět t jedince čtyři i významné problémy života: smrt, svoboda a odpovědnost, dnost, existenciáln lní osamění, životní smysl Metody vztah s terapeutem jako jedinečné setkání hledání životního smyslu, smysl pro heterotelické hodnoty ( Kdo( mám proč žít, dokáže e snést st téměřt každé jak žít ) Kultivace smyslových zážitkz itků,, rozvoj schopnosti plně prožívat a projevovat svoje city, rozvoj fantazie a tvořivosti Paradoxní intence, dereflexe Cíle Podpora osobního růstu, r stu, realizace duševn evního potenciálu, sebeaktualizace, sebetranscendence, autentičnost nost Podpora schopnosti volit a nést n odpovědnost dnost

10 Eklektická a integrativní pojetí Představitelé: Knoblochovi, Yalom, Lazarus Základní východiska společné faktory v různých r směrech: Vztah mezi pacientem a terapeutem Emoční uvolnění Výklad poruchy Konfrontace s vlastními problémy Posílen lení Metody kombinace různých r metod Cíle Přizpůsobit léčebný l postup pacientově schopnosti vyrovnávat vat se s problémy, jednotlivým etapám m léčby l a aktuáln lně vzniklým situacím

11 Ale funguje to doopravdy? Všechny formy terapie přinášejí užitek asi dvěma třetinám m pacientů. Některé terapie jsou účinnější než jiné při i léčběl konkrétn tních poruch. Nejdůle ležitějším činitelem účinné psychoterapie je osobnost terapeuta, zejména jeho schopnost vytvořit vřelý, v podporující vztah.

12

Technické ústředí knihoven v Brně Vám nabízí:

Technické ústředí knihoven v Brně Vám nabízí: Technické ústředí knihoven v Brně Vám nabízí: fólii průsvitnou na balení knih knižní vzpěry za výhodnou cenu skladové číslo 640-0 Platí od 1. března 2010 do vyprodání zásob. Svařovatelná fólie síly 0,08

Více

Vývoj psychoanalytické teorie můžeme rozdělit do tří fází, kterým odpovídají i tři základní teoretické modely osobnosti:

Vývoj psychoanalytické teorie můžeme rozdělit do tří fází, kterým odpovídají i tři základní teoretické modely osobnosti: PSYCHOTERAPEUTICKÉ SMĚRY UŽÍVANÉ V PSYCHIATRII Výběr z literatury, seznam na konci textu PSYCHOANALÝZA Tvůrcem psychoanalýzy je Sigmund Freud /1856-1939/. Narozen v Příboře na Moravě, většinu života strávil

Více

10. Dynamika sebepojetí u Rogerse spočívá ve změně a) schopností b) vnímání c) jednání d) postojových hodnot

10. Dynamika sebepojetí u Rogerse spočívá ve změně a) schopností b) vnímání c) jednání d) postojových hodnot Test pro 4. ročníky lékařství (týdenní blok) Každá testová otázka obsahuje alespoň jednu správnou odpověď (např. e) Neplatí žádná z uvedených možností ). Každá testová otázka může mít však více správných

Více

behaviorální psychodynamický fenomenologický kognitivní Cíle psychologie: popsat vysvětlit předvídat používat Dělení psychologických věd obecné

behaviorální psychodynamický fenomenologický kognitivní Cíle psychologie: popsat vysvětlit předvídat používat Dělení psychologických věd obecné Psychologie jako věda Charakterizujte, čím se zabývá psychologie Uveďte základní psychologické disciplíny, uveďte některé z oborů aplikované psychologie Stručně charakterizujte předvědecký vývoj psychologie

Více

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE KATEDRA PSYCHOLOGIE RIGORÓZNÍ PRÁCE ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM Konzultant rigorózní práce: Vypracovala: Doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc. Mgr. Tereza

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie Filozofické fakulty

Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie Filozofické fakulty HODNOCENÍ RODINNÝCH KONSTELACÍ KLIENTY DENNÍHO STACIONÁŘE PSYCHIATRICKÉ KLINIKY FAKULTNÍ NEMOCNICE V HRADCI KRÁLOVÉ Diplomová práce

Více

Integrativní psychoterapie a koncept práce s kruhy

Integrativní psychoterapie a koncept práce s kruhy Integrativní psychoterapie a koncept práce s kruhy MUDr. Jan Kubánek Priessnitzovy léčebné lázně a.s. Jeseník Info o KBT, Moţný, Praško, http://www.kbt-odyssea.cz/ Kruhy nás obklopují V přírodě V lidských

Více

Teorie sociální práce

Teorie sociální práce Teorie sociální práce Mgr. Jana Zierhutová sociální práce 1RPN-KS Úvod Sociální práce čerpá z jiných vědních disciplín: psychologie, sociologie, pedagogiky, právní disciplíny, atd. Jen v menší míře vznikají

Více

Psychoanalytický výklad pohádky Červená Karkulka

Psychoanalytický výklad pohádky Červená Karkulka UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Psychoanalytický výklad pohádky Červená Karkulka BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. František

Více

Filozofie a základní východiska kognitivně-behaviorální terapie

Filozofie a základní východiska kognitivně-behaviorální terapie Filozofie a základní východiska kognitivně-behaviorální terapie Pražskou psychoterapeutickou fakultu jsem začala navštěvovat z mého osobního zájmu o psychologii, a tak jsem se dozvěděla o oboru psychoterapie,

Více

Otázka: Psychologie jako vědní obor. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): BaBu. Psychologie jako vědní obor

Otázka: Psychologie jako vědní obor. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): BaBu. Psychologie jako vědní obor Otázka: Psychologie jako vědní obor Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): BaBu Psychologie jako vědní obor a) Základní psych.disciplíny a jejich funkce b) Psychologické směry... Definice: (Existuje

Více

konkurenceschopnost Projekt: v endoskopických vyšet a endoskopicky asistované miniinvazivní chirurgii s využit itím m nových materiálů 1

konkurenceschopnost Projekt: v endoskopických vyšet a endoskopicky asistované miniinvazivní chirurgii s využit itím m nových materiálů 1 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pracovníků VaV MU a VFU Brno v endoskopických vyšet etřovacích ch technikách a endoskopicky asistované miniinvazivní chirurgii s

Více

Předmět psychologie. Základní teoretické obory psychologie

Předmět psychologie. Základní teoretické obory psychologie Předmět psychologie Většina z vás si pomyslí, ţe je to jednoduché, psychologii přece zná a pouţívá kaţdý, všichni se s ní uţ někdy setkali, někdo se jí dokonce krátce učil na střední škole, psychologové

Více

Masarykova univerzita. Diplomová práce obor psychoterapeutická studia

Masarykova univerzita. Diplomová práce obor psychoterapeutická studia Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Diplomová práce obor psychoterapeutická studia Výzkum efektu psychodynamické skupinové psychoterapie Vypracovala: PhDr. Milena Blažková

Více

SKÁLŮV INSTITUT PRAHA

SKÁLŮV INSTITUT PRAHA SKÁLŮV INSTITUT PRAHA KONFERENCE INTEGRATIVNÍ PSYCHOTERAPIE 1. ročník Datum konání: 7.-8.6. 2014 Programový blok č. 7 Referující : Mgr. et Mgr. Josef Havlík Téma referátu: Využití komunikace s krajinou

Více

Mgr. Jana Zierhutová. Rozdílový kurz Teorie a metody

Mgr. Jana Zierhutová. Rozdílový kurz Teorie a metody Systémov mové pojetí lní práce Mgr. Jana Zierhutová Úvod Systemický přístup je současným trendem nejen v lní práci, ale i v psychoterapii, psychologii, pedagogice, sociologii, apod. Formoval se od poloviny

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA. Teorie a metody sociální práce. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA. Teorie a metody sociální práce. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Teorie a metody sociální práce PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D. Obsahové zaměření předmětu: Cílem je vymezení a porozumění základním pojmům

Více

PSYCHOLOGIE SINE ANIMA CORPUS, HOC EST SINE AMICIS HOMO

PSYCHOLOGIE SINE ANIMA CORPUS, HOC EST SINE AMICIS HOMO PSYCHOLOGIE SINE ANIMA CORPUS, HOC EST SINE AMICIS HOMO (Tělo bez duše, to je člověk bez přátel) Mgr. Jiří Staňa 2010 Psychologie jako věda Psychologie má dlouhou minulost, ale krátkou historii (H. Ebbinghaus,

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky. BARBORA SLOŽILOVÁ Jednoleté specializační studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky. BARBORA SLOŽILOVÁ Jednoleté specializační studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky BARBORA SLOŽILOVÁ Jednoleté specializační studium Obor: speciální pedagogika pro učitele, pedagogické a výchovné pracovníky

Více

Na počátku 20. století se

Na počátku 20. století se 90 ÚVOD PSYCHOTERAPIE 91 Sigmund Freud a Josef Breuer publikují Studie o hysterii. Carl Jung uvádí ve své knize Psychologické typy pojmy introvert a extravert. Anna Freudová uveřejňuje práci Já a obranné

Více

Vliv výchovy na vývoj dětí předškolního věku a dětská psychoterapie.

Vliv výchovy na vývoj dětí předškolního věku a dětská psychoterapie. Závěrečná práce Vliv výchovy na vývoj dětí předškolního věku a dětská psychoterapie. Vypracovala: Ilona Dvořáková OBSAH : OBSAH :... 1 1. Vztah psychoterapie a výchovy... 2 2. Škola rodičovství a na co

Více

TEORIE OSOBNOSTI. seznam použitých zkratek:

TEORIE OSOBNOSTI. seznam použitých zkratek: TEORIE OSOBNOSTI Obsah: strana S. Freud 2 C. G. Jung 5 A. Adler 8 K. Horneyová 11 H. A. Murray 13 H. S. Sullivan 14 E. Fromm 15 E. H. Erikson 17 behaviorismus 19 I. P. Pavlov 19 J. B. Watson 19 E. C. Tolman

Více

Hodnoty a kognitivně behaviorální terapie

Hodnoty a kognitivně behaviorální terapie Psychoterapie 81 Hodnoty a kognitivně behaviorální terapie prof. MUDr. Ján Praško, CSc. 1, PhDr. Marie Ocisková 1, 2, Mgr. Jana Vyskočilová 3, PhDr. Zuzana Sedláčková 2, MUDr. Petr Možný 4 1 Klinika psychiatrie,

Více

Předmět t a struktura poznatků managementu v soustavě věd. Janka Ladová

Předmět t a struktura poznatků managementu v soustavě věd. Janka Ladová 1. TÉMA: T Předmět t a struktura poznatků managementu v soustavě věd Janka Ladová 1.1 Věda a objekty jejího zkoumání vymezení vědy druhy objektů,, které věda zkoumá metodika získz skávání poznatků o objektech

Více

Využití přístupu zaměřeného na klienta v sociální práci

Využití přístupu zaměřeného na klienta v sociální práci OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE Využití přístupu zaměřeného na klienta v sociální práci BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Markéta Kolárová Vedoucí práce: Mgr.

Více

ÚVOD DO PSYCHOLOGIE. Cíle. Obsah

ÚVOD DO PSYCHOLOGIE. Cíle. Obsah ÚVOD DO PSYCHOLOGIE Cíle Po prostudování tohoto tématického celku budete schopni: definovat psychologii, vysvětlit, k čemu je psychologie užitečná, objasnit, kdy a za jakých okolností psychologie vznikla,

Více

( Projekt CZ.1.07/1.3.00/08.0171 Rozmluva ) EdA, o.s

( Projekt CZ.1.07/1.3.00/08.0171 Rozmluva ) EdA, o.s UČEBNÍ TEXTY pro účastníky projektu Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti podpory ( Projekt CZ.1.07/1.3.00/08.0171 Rozmluva ) EdA, o.s Tyto materiály jsou spolufinancovány Evropským sociálním

Více

Úvod do obecné psychologie, psychologická propedeutika

Úvod do obecné psychologie, psychologická propedeutika Úvod do obecné psychologie, psychologická propedeutika Zpracovala PhDr. at PaedDr.Věra Kosíková, Ph.D. Obsah: 10 kapitol 1. Předmět psychologie, struktura psychologických věd, psychologický výzkum a jeho

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie PhDr. Jiří Závora Výzkum významu témat evokovaných metodou PRVA (Phenomenological Reflection of Visual Artifact) Disertační práce Školitel:

Více