Regionální výbor SKIP jižní Morava region 09 Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, tel ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionální výbor SKIP jižní Morava region 09 Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, 601 50 tel. +420542532100, 111 e-mail: nivnicka@kjm."

Transkript

1 Regionální výbor SKIP jižní Morava region 09 Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, tel , Výroční zpráva Úvod aktivity regionu 09 se v uplynulém roce odehrávaly v osvědčených rovinách nabídky vlastních akcí a účasti na celosvazových záležitostech. V roce 2006 byly mj. zorganizovány tři velmi kvalitní semináře a setkání podpořená z grantu MK ČR Knihovna 21. století. Při projednávání plánů na dané období vzniká každoročně celá řada dobrých námětů. Pro některé z nich se však již v kontextu mnoha dalších aktivit ( ať již SKIP či jiných organizátorů) obtížně nalézají vhodné termíny, pro některé se nenajde dostatek zájemců. Ukazuje se však, že kratší odborné programy ( dvoudenní) jsou schůdnější i pro knihovníky z malých knihoven, jejichž nepřítomnost na pracovišti je mnohdy velmi obtížně řešitelná. Náš region je také poměrně rozsáhlý a zahrnuje dnes území tří krajů. U většiny členů panuje pozitivní vnímání této skutečnosti, která umožňuje širší kontakty a výměnu zkušeností mezi kolegy z různých regionů. Stále oblíbenou platformou takových setkávání jsou tradiční kolegia. 2. Činnost regionálního výboru Region 09 má ustanovená devítičlenný výbor. Po odchodu kol. L. Černou, pracoval v průběhu roku 2006 v aktuálním osmičlenném obsazení ve složení: Libuše Nivnická předsedkyně, Jarmila Daňková, Šárka Kašpárková, Dagmar Kopřivová, Miloš Kvapil, Jana Nejezchlebová, Vladislav Raška, Magda Švejcarová. Dozorčí komise M. Machátová, M. Holubová, M. Pokorná. Členkou VV SKIP za region 09 jsou mimo předsedkyni kol. Jiřina Lapčíková a Vladislav Raška, členem dozorčí komise Miloš Kudera. Regionální výbor se mimo letní období schází pravidelně jednou měsíčně. Hlavní oblasti, kterými se v průběhu roku výbor zabýval jsou: zpracování výroční zprávy a zprávy o hospodaření plán činnosti na rok 2006 přípravou seminářů v rámci Projektu SKIP Knihovna 21.st. : vzdělávání pracovníků hudebních knihoven,. práce s hendikepovanými uživateli, setkání seniorů ( podrobně viz. přílohy)

2 příprava a realizace studijní cesty Liberec příprava programu kolegií a jejich realizace (2x) činnost KDK, sekce veřejných knihoven příprava a podíl na uskutečňování celosvazových aktivit (aktivity BMI, Noc s Andersenem, Týden knihoven, Magnesia Litera, Ceny Knihovna roku) vedení hospodářské a účetní agendy vedení agendy členské základny, výběr členských příspěvků, přijímání nových členů, ukončení členství distribuce Bulletinu SKIP a komunikace s členskou základnou aktualizace www stránek ( nutno zlepšit) publikační činnost ( pro Bulletin SKIP) schvalování příspěvků na aktivity pořádané ve spolupráci se SKIP účast na předsednictvu a VV SKIP, informace pro výbor a členskou základnu spolupráce se sekcemi SKIP a zahraniční komisí aktivity v IFLA podíl na přípravě a realizaci semináře Právní minimum pro ředitele (zaměstnavatelská sekce ) příprava projektů na rok 2007 příprava činnosti na rok Členská základna Region 09 měl v roce 2006 následující složení členské základny: Institucionální čl.: 87 Individuální čl. : 119 celkem : 206 Noví členové : Institucionální: 3 Individuální: 13 Zrušeno členství: Institucionální: 1 Individuální: 6 Disciplinovanost členů při úhradě členských příspěvků je solidní. Dle potřeby jsou členové, kteří neuhradili příspěvky daného roku kontaktováni písemně. 4. Z aktivit regionu studijní cesta do Liberce, exkurze do Krajské knihovny a návštěva a Veletrhu dětské knihy a doprovodných akcí Kolegium Strategie Národního rozvojového plánu ČR pro období , zaměření operačních programů a příležitosti pro knihovny. Úvod do problematiky ( KJM, středisko Europe Direct Brno) Praktické zkušenosti Vybudování prostor pro Masarykovu veřejnou knihovnu jako instituci komunitních aktivit a celoživotního vzdělávání ve Vsetíně ( Mgr. Helena Gajdůšková)

3 Aktuality SKIP, diskuse exkurze do knihovny PřF MU ( celkem 51 účastníků) přednáška o IFLA ( KKFB Zlín, L. Nivnická) hudebně-vzdělávací seminář pro knihovníky. Mozart a Salieri, pravda a mýtus, projekt SKIP- podpora z grantu MK ČR Knihovna 21. století, další pokračování dlouhodobého cyklu, produkce sborníku na DVD pro účastníky. spolupořadatel Knihovna Jiřího Mahena v Brně, celkem 48 účastníků, ( podrobně viz příloha č. 1) Setkání knihovníků seniorů ČR projekt SKIP podpora z grantu MK ČR Knihovna 21. století, spolupořadatel Knihovna Kroměřížska, celkem 30 účastníků ( přivítání na radnici představiteli města, setkání v knihovně, exkurze, procházka historickou Kroměříží s kronikářkou města setkání se zástupci SKIP, Krajské knihovny Fr. Bartoše ve Zlíně, stručné informace o projektech ze strukturálních fondů prezentace projektu Knihovny Kroměřížska, návštěva Arcibiskupského zámku a zahrad UNESCO, Arcibiskupské vinné sklepy spojené s ochutnávkou vín, spolupráce s neziskovými organizacemi, představení vybraných regionálních autorů (M. von Ebner-Eschenbach, K. Kryla,diskusní fórum s účastníky ) (podrobně viz. příloha č.2) účast na světovém kongresu IFLA v Soulu, Korea ( L. Nivnická členka stálé komise IFLA pro veřejné knihovny) seminář na téma Veřejné knihovnické a informační služby pro handicapované uživatele v Prostějově. Semináře se zúčastnily na dvě desítky knihovníků z celé ČR. Seminář přinesl informace o novinkách legislativy i knihovnické praxe orientované na služby postiženým uživatelům Knihovnický happening - Národ sobě II, Praha Pořízení a výběr kamene, který bude důstojný jak pro novou budou NK ČR, tak pro reprezentaci regionu, byl předmětem živé debaty. Nakonec jsme se shodli na tom, že pro jižní Moravu je charakteristickou horninou vápenec nalezneme jej totiž od vrcholů Pálavy až po svahy Moravského krasu. Do její struktury jako by se vryly záznamy od pravěkých lovců mamutů přes římské legie a velkomoravský Proglas až po verše soudobých básníků. Zabarvení našeho kamene evokuje barvu vína, kterému se na vápencových svazích tak dobře daří. A víno, to je krev zde žijícího lidu. Proudí jednou radostně, jásavě jindy zase teskně, nostalgicky. Kol. V. Raška se obrátil na svého přítele restaurátora Jaroslava Budíka, který vysvětlil, že vhodný kámen nemůže být nějaký zvětralý, ležící již delší dobu v opuštěném lomu, z právního hlediska jej ani nemůže někde svévolně vykutat. Vydali jsme se do kamenolomu nedaleko Sloupu, kde se nás ochotně ujali tamější zaměstnanci. Nejenže nás zavedli na vhodné místo, ale navzdory polední přestávce nám i pomohli vhodnou desku ze stěny i vylomit. Vyškovský kameník vápencovou desku opracoval a vyleštil, aby restaurátor do ní vytesal požadovaný nápis

4 KNIHOVNY JIŽNÍ MORAVY. Nápis byl jistý kompromis, v naší regionální organizaci máme totiž zastoupeny i knihovny z okolních krajů. Zkratka SKIP a číslo regionu nám připadaly pro běžné návštěvníky nové Národní knihovny jako nesrozumitelné. Chtěli jsme také, aby se s naším základním kamenem mohli ztotožnit všechny knihovny, tedy i ty, které náš SKIP nezastupuje. Náš region vypravil do Prahy na tuto mimořádnou událost speciální autobus a kámen za regionální pobočku SKIP předali její dva členové: Lenka Typlová, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, a Vladislav Raška, Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově. ( celkem 19 účastníků) (Vladislav Raška sekce veřejných knihoven) Knihovna roku účast na slavnostním vyhlášení ceny Ministerstva kultury ČR "Knihovna roku 2006" v Zrcadlové kapli Klementina v Národní knihovně ČR v Praze Setkávání komunikace se zdravotně postiženými, třetí pokračování úspěšného cyklu, součástí je produkce sborníku na DVD pro účastníky projekt SKIP podpora z grantu MK ČR Knihovna 21. století, spolupořadatel Knihovna Jiřího Mahena v Brně ( celkem 27 účastníků), (podrobně viz příloha č. 3) Kolegium přednáška Služby knihoven ve světle novely autorského zákona, Dr. V. Richter, aktuality SKIP a z knihoven, diskuse ( celkem 56 účastníků) nabídka stáže v Rakousku projednána a nabídnuta členům SKIP, zůstala však bez odezvy Klub dětských knihoven SKIP Jižní Morava v roce 2006 Členové Klubu dětských knihoven jižní Moravy aktivně a v rámci svých možností (malé knihovny personální možnosti, nejsou samostatná oddělení pro děti) zajišťovali nejrůznější aktivity pro dětské čtenáře. Soutěže, zapojili se do akcí celorepublikových Noc s Andersenem (velký počet knihoven), setkání se spisovateli, spolupráce se školami. V některých knihovnách pracují kroužky a kluby dětských čtenářů Knihovny Františka Dvořáčka ve Vyškově Klub NENUDA. Významnou společnou akcí byl první Knihovnický kurz se specializací na práci s dětskými čtenáři ve veřejných knihovnách 2006/07. Kurz byl zahájen v únoru 2006 a skončí v únoru V roce 2006 se realizovaly dvoudenní moduly Kritické myšlení, Vývojová psychologie, Tvořivá práce s textem, Česká a světová literatura, Didaktické základy pedagogiky a komunikace. Modul Organizace práce v dětském oddělení se uskuteční v únoru 2007 ve spolupráci s Dětskou knihovnou Knihovny J. Mahena. Kurz má 35 účastníků. Ve dnech května 2006 se konal seminář Práce s dospívajícími čtenáři ve veřejných knihovnách (Umíme zaujmout a získat mladé lidi?) v KKD Vyškov. Semináře se zúčastnili knihovníci z celé republiky (přes 60 účastníků). Lektorkou semináře byla Mgr. Jitka Požárová (lektorka projektu Já, občan) a doc. Marie Blahutková (PedF MU Brno). Další vystoupení Vyškov, Ostrava, Zlín, Žďár n.sáz. Další netradiční akcí byl doprovodný program veletrhu knihy Brno Opravdu nečtou? (Podpora dětského čtenářství) na výstavišti. Zde se sešly členky KDK JM s ostatními návštěvníky veletrhu a zájemci o dětské čtenářství. Prezentace byly velmi

5 zajímavé a inspirativní, připravily je pracovnice Dětské knihovny i poboček Knihovny J. Mahena, MěK v Rosicích a v Tišnově, Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. Vzhledem k těmto náročným akcím (a dalším odborným akcím pro pracovníky dětských odd. počítačové kurzy, celorepublikové akce KDK) se už z nedostatku časových možností knihovnic JMK neuskutečnily plánované běžné pracovní porady. Hodnotící porada, která by měla přinést i další náměty na změny v organizaci KDK JM (větší organizační zapojení jednotlivých knihoven) je připravena ve spolupráci a Dětskou knihovnou KJM Brno na leden V průběhu roku se také měnily podmínky pro práci knihovníků, dětská oddělení jsou rekonstruována, velmi kreativně a vhodně zařizována oddělení v nové MěK Tišnov, v MěK Mokrá-Horákov, nové webové stránky má dětské oddělení MěK Rosice. (předsedkyně KDK Jižní Morava J. Nejezchlebová) 5. Dozorčí komise vykonala v průběhu roku dvě kontroly a neshledala závady. Přílohy:1) hodnocení semináře Mozart a Saliery 2) informace ze setkání seniorů v Kroměříži 3) hodnocení projektu Setkávání Zpracovala: Ing. Libuše Nivnická, předsedkyně RV SK s využitím zpráv členů RV SKIP 09 leden 2007

6 příloha č. 1 Hodnocení semináře Mozart a Salieri, pravda a mýtus, který se konal ve dnech v Knihovně Jiřího Mahena v Brně. Za podpory Ministerstva kultury z grantového programu Knihovna 21. století a SKIP, jsou již pátým rokem pořádány v hudební knihovně Knihovny Jiřího Mahena v Brně vzdělávací semináře pro knihovníky hudebních oddělení knihoven České republiky. Probíhají v cyklických tématických řadách a tak byly v průběhu let realizovány přednášky o Soudobé hudbě a Manýrismu v hudbě. V letošním roce, v souvislosti s 250. výročím narození W. A. Mozarta, proběhl ve dnech program nazvaný Mozart a Salieri, pravda a mýtus. Předmětem muzikologického zájmu byly osudy Mozartovy hudby a její uvádění dnes. Osobnost mimořádně talentovaného skladatele byla posuzována v kontextu s dalšími slavnými umělci té doby (Antonio Salieri). Úvahy vycházely ze společenské situace období klasicismu s důrazem na úlohu Mozarta i Salieriho ve vývoji světové hudby. Téma semináře přednesl účastníkům lektor prof. PhDr. MgA. Miloš Štědroň, CSc., jehož kvality skladatele, muzikologa, publicisty a pedagoga FFMU v Brně jsou všeobecně známy. Přenáška o životě Mozarta a jeho vztahu k ostatním skladatelům, především k Salierimu vycházela s posledních výsledků muzikologického bádání. Na pravou míru byly uváděny skutečnosti i smyšlenky, které o vztazích obou skladatelů vznikly a každé zkoumání komplikované osobnosti Mozarta provází. Všechny tyto podněty byly komentovány pohledem zasvěceného muzikologa a znalce různých skladatelských technik. Kombinaci výkladu a ukázek z CD, DVD a videa obohatil prof. Štědroň živým přednesem na pianu. Ukázky z operního díla (Don Giovanni) byly zvýrazněny účastníkům prostřednictvím dataprojektoru a celá ukázka byla komentována živým překladem. Svěže zapůsobila přehrávka vlastní Štědroňovy skladby Na Mozartovy variace (miniatura) melodicky ovlivněné Tureckým pochodem. Na originálním kompozičním pojetí se podílela také pěvecká účast Ivy Bittové. Opět jsme mohli obdivovat Štědroňovy úctyhodné znalosti, mladistvý projev a elán, který si udržel po celou dobu svého téměř 5 hodinového vystoupení. Při zachování vysoké odborné úrovně přednesl látku v popularizační rovině srozumitelné všem. Do svého výkladu vložil humor a tak se celá přednáška nesla ve svěžím stravitelném duchu i když obsahovala mnoho informací. Neformální přístup a minimální odstup od knihovníků vytvářel prostor pro diskuzi a všichni byli aktivně zapojení do problematiky. Při aplikaci ukázek, provázejících výklad, čerpal prof. Štědroň ze své bohaté sbírky nahrávek na CD a DVD. Pro ilustraci volil typické skladby (Turecký pochod) a také ty méně známé (Hudební žert). Některé z nich zazněly v autentickém pojetí na dobových nástrojích (Hammer klavír). Osudy Mozarta a Salieriho byly čerpány jak z muzikologických pramenů, tak i z beletristických a dramatických (popřípadě filmových) ztvárnění. Mnoho dosud neznámých a historicky zajímavých informací zaznělo ve vystoupení promované historičky Mileny Flodrové ve druhém dnu semináře. Je autorkou řady publikací o městských částech, předměstích, ulicích, architektonických památkách a osobnostech města Brna. Historii unikátních staveb umí poutavě vyprávět rozhlasovým i televizním posluchačům a spolupracuje i s ostatními kulturními institucemi v rámci brněnského regionu. Posluchače zaujala již v našem minulém semináři v programu Hudební místopis města Brna.

7 Proto jsme ji opět oslovili a provázeni jejím zasvěceným komentářem, jsme v bloku Co mohl a co nemohl Mozart v Brně vidět navštívili unikátní historické stavby centra Brna. Pomocí dataprojektoru ukázala na dobových obrazech a pohlednicích vzhled centra Brna v stol.. Pohybovali jsme se, pod jejím vedením, po cestě předpokládaného příjezdu Mozartů Olomouckou ulicí, před hradbami i za hradbami města a dále po předpokládaných pěších trasách. Cenným dokumentem byl obraz tehdy ještě uzavřeného nám. Svobody, prostor Zelného trhu s množstvím unikátních historických staveb, zejména Reduty. Následoval náhled do přilehlých ulic, Kobližné, Masarykovy, České aj. Sympaticky spojila historii se současností a informovala o současných vizích přestavby hlavního nádraží a prostoru před Novou radnicí. S Mozartem a historií Brna korespondovala prohlídka rekonstruované Reduty, kterou jsme prošli od divadelních a koncertních prostor až po sklepní část. Architektonické řešení interiéru vyvolalo četné diskuze a otázky a ne vždy příznivé reakce. Zvláště odmítavý postoj projevili pamětníci bývalého zdobného interiéru Reduty. Vzdělávací semináře hudební knihovny mají ve svém programu záměr seznámit přítomné s osobnostmi kultury města Brna. Působí zde celá řada výrazných umělců z oblasti hudby a divadla. Protože jsou tato umění vzájemně propojena, byla našimi hosty již celá řada herců a také rozhlasových, divadelních a hudebních režisérů. Tentokrát jsme přizvali herce Ladislava Lakomého, který lidsky okouzlil svým povídáním o cestě k hudbě a herectví. Jeho charisma a inteligentní herectví oslovuje diváky všech generací na domovských hereckých scénách (Mahenova činohra, Divadlo u stolu) i prostřednictvím televizní obrazovky. Příjemně strávené chvíle s jeho vyprávěním přiblížili knihovníkům jeho osobní osudy a specifické divadelní prostředí Brna. Květnový seminář hudební knihovny se vyznačoval rodinnou a srdečnou atmosférou, která postupně stmeluje jak knihovníky, tak lektory. Je také platformou pro četné knihovnické diskuze, odehrávající se v kuloárech i v příspěvcích přednesených z pódia. Pravidelně je v nich prostor pro zasedání IAML. V jeho programovém bloku zazněly nové informace o téměř hotovém elektronickém časopise IAML a také aktuální postřehy, týkající se nového autorského zákona. Pravidelné setkávání hudebních knihovníků vytváří, kromě blízkých osobních vztahů, prostor pro stále užší profesní spolupráci hudebních knihoven České republiky a je přínosem pro výpůjční i katalogizační praxi. Získané informace z oboru hudby se zúročí do zasvěcenější orientace ve vydavatelské produkci a v akvizici hodnotných dokumentů, shromažďovaných pro uživatele hudebních knihoven. Celá řada jihomoravských knihoven připravila na základě získaných kontaktů na seminářích, ve spolupráci s prof. M. Štědroněm, hodnotné vzdělávací pořady i mimo Brno (Vyškov, Třebíč). Miroslava Horejsková

8 Setkání knihovníků seniorů v Kroměříži příloha č.2 Setkání připravila Knihovna Kroměřížska ve spolupráci s RV SKIP Jižní Moravy a pod záštitou VV SKIP a za finanční podpory MK ČR. Program začínal na kroměřížské radnici, kde naše seniory přivítala mgr. Jitka Dvořáková místostarostka města. Poté se účastníci přesunuli do Knihovny Kroměřížska, kde je čekalo milé přijetí v pěkném prostředí. Po přivítání a přednášce Dr. Šárky Kašpárkové o historii knihovny, následovala exkurze. Naše seniory zajímalo naprosto všechno, např.: kde jsou skladovány knihy do výměnných souborů v rámci výkonu regionálních funkcí, chválili dobře udržovaný fond, kvalitní zpracování, zajímali se o hudební oddělení, půjčování CD atd. Zkušeným očím nic neuniklo. Po krátké přestávce spojené s večeří následovala večerní procházka po historických pamětihodnostech města s mgr. Antonínem Lukášem (v letech ředitelem knihovny). Mgr. Lukáš nezapřel, že je knihovníkem a také místním patriotem. Druhý den byl rozložen do dvou bloků. První informační blok tvořilo vystoupení našich hostů. Generální ředitel Národní knihovny ČR mgr. Vlastimil Ježek hovořil o stavbě nové národní knihovny. V jeho prezentaci se účastníci dověděli o historii Klementina, ale i o členění fondů NK ČR a návaznost na rozdělení fondů do nové stavby. Pan generální ředitel informoval také o mezinárodním složení výběrové komise na architektonickou část stavby. Senioři měli řadu dotazů a pan generální ředitel byl dotazován i v průběhu krátké přestávky. Následovalo vystoupení paní ředitelky PhDr. Zdeny Friedlové z Krajské knihovny F. Bartoše ve Zlíně. Krátce představila krajskou knihovnu a její funkce a svou prezentaci zaměřila na osobnost F. Bartoše a jeho letošní výročí. Všem účastníkům předala tašky s informačními materiály. Poslední vystoupení měl předseda SKIP a ředitel Knihovnického institutu PhDr. Vít Richter. Jeho přednáška byla zaměřena na vyhodnocení statistik zaměřené na knihovnictví. Bylo to velmi zajímavé a účastníci pečlivě výklad sledovali. Při odchodu na oběd diskutovali o těchto ukazatelích. Pozvání do Kroměříže, kromě výše uvedených hostů, přijali: PhDr. V. Raška ředitel Knihovny K. Dvořáčka z Vyškova a pan ředitel R. Jančár z Knihovny B.B. Buchlovana z Uherského Hradiště. Odpolední poznávací blok byl věnován prohlídce zámku a historické knihovny. Zámkem prováděl knihovník Cyril Měsíc Bc. Mírně unavení z množství informací se naši senioři přesunuli kousek za zámek. Tam měli možnost vstoupit do Arcibiskupských vinných sklepů, poslechnout si historii a také ochutnat to nejlepší v nabídce. Krátký volný čas věnovali procházce v Podzámecké zahradě nebo po historickém náměstí. Druhý den byl zakončen příjemným posezením se zajímavým povídáním jednotlivých účastníků o svém profesním životě. Někdy to nebylo povídání veselé, zvláště v těch případech, kdy jsme slyšeli, že museli knihovny opustit zejména z politických důvodů. Na druhé straně tito lidé si zájem o svou profesi udrželi a do knihoven se vrátili. A jejich zájem o vývoj v oboru byl vidět také v Kroměříži. Program zpestřil milý pan J. Verner ze Záboří (druhý nejstarší účastník), který bravurně recitoval dlouhou báseň, kterou věnoval jako poděkování ženám. Sklidil zasloužený potlesk. Třetí den byl opět věnován činnosti knihovny. Ředitelka ve své prezentaci hovořila o projektu Centrum celoživotního učení, který je financován ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. Seznámila přítomné s organizací tohoto vzdělávání, s náplní akreditačních kurzů i ohlasy ze strany kurzistů. Povídání bylo zakončeno exkurzí do centra, které dnes tvoří další oddělení knihovny. Druhou půlku dopoledne Mgr. Daniela Hebnarová využila k představení vybraných dvou osobností a to: Marie von Ebner-Eschenbach rodačky z nedalekých Zdislavic významné

9 rakouské spisovatelky a zástupkyně moravské německé literatury. Druhou osobností byl kroměřížský rodák Karel Kryl, kterého představila jako básníka. S krátkým úryvkem z Krylovy poetické tvorby se s účastníky rozloučila. Organizátorům prostřednictvím ředitelky PhDr. Šárky Kašpárkové poděkovala za všechny účastníky PhDr. Jarmila Burgetová. Pobyt v Kroměříži se líbil všem, zúčastněným, přednášejícím a tak byli spokojeni i organizátoři. Závěrem dovolte citaci pana Vernera z dopisu, který jsem obdržela další týden: Především Vám musím ještě jednou poděkovat za to, že jsem mohl prožít nezapomenutelné 3 dny jako ČLOVĚK! Řekl jsem Vám, že to byl LÉK na tu moji bolavou dušičku! A když dostanete takový krásný dopis, věříte, že to má smysl. PhDr. Šárka Kašpárková Projekt SETKÁVÁNÍ příloha č.3 V listopadu 2006 jsme završili 3-letý program SETKÁVÁNÍ projekt na podporu společenské integrace handicapovaných tradičním každoročním seminářem nazvaným Komunikace se zdravotně handicapovanými uživateli knihoven, který vznikl za finanční podpory knihovnické organizace SKIP a MK ČR. V letošním roce (2006) se zúčastnilo 21 kolegů ze všech typů knihoven České republiky, kteří pracují s handicapovanými a zajímají se o tuto problematiku v knihovnách. Stěžejním tématem byla práce s mentálně handicapovanými a duševně nemocnými, protože v knihovnách se setkáváme a chtěli bychom kvalitně pracovat i s touto skupinou našich uživatelů. Seminář byl rozdělen do dvou bloků: dopoledního; teoretického: Kniha a mentálně handicapovaní problematika integrace do majoritní společnosti odpoledního; nabitého praktickými zkušenostmi knihoven a organizací zabývajících se prací s mentálně či duševně handicapovanými: Knihovny a instituce a jejich zkušenosti s prací s mentálně postiženými a duševně nemocnými Zahájení se svojí přednáškou Kvalita života osob s mentálním postižením v České republice ujala doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. z katedry speciální pedagogiky, PedF MU Brno. Ve své přednášce hovořila o tom, co máme chápat pod pojmem kvalita života u osob s mentálním handicapem. Mluvilo se o osobnosti jedince s mentálním postižením a jeho nároku na vzdělání a také o změnách v přístupu ke vzdělání těchto jedinců v 90- tých letech 20. stol.. Tematicky navázal další přednášející Mgr. Oldřich Müller, PhD. z katedry speciální pedagogiky PedF UP Olomouc skvělou prezentací Možnosti aktivizace osob s mentálním postižením. Zajímavé téma, které vzbudilo velmi živou diskuzi mezi účastníky semináře,

10 bylo řešení ulehčení orientace po knihovně pro jedince s mentálním handicapem pomocí různých komunikačních, vhodně strukturovaných systémů (piktogramy, referenční předměty, obrázky). Zajímavé také bylo dozvědět se, jaké terapie se používají v práci s mentálně postiženými např. arteterapie orientovaná na výtvarný projev, biblioterapie, teatroterapie, muzikoterapie a mnohé další. Odpolední blok zahájily Mgr. Eva Bazalová a Naďa Trojanová z Měk Třebíč. Jejich prezentace se zaobírala tématem: Služby veřejných knihoven mentálně postiženým čtenářům. Účastníci se dozvěděli informace o specifikách zajištění informačních a výpůjčních služeb pro mentálně handicapované (jakého složení má být fond knihovny; jakou formou podávat informace apod.), ale mluvilo se také o možnostech personálního zajištění, chce-li knihovna komunikovat s touto specifickou skupinou čtenářů. Velmi přínosným a zajímavým bodem pak byla prezentace konkrétních programů, jež třebíčská knihovna nabízí mentálně handicapovaným uživatelům. Nápadité programy byly pro řadu účastníků nesporně inspirativní. Dalším hostem semináře byla Jana Vejsadová a její Báječná léta s Úsvitem. Seznámila zúčastněné s aktivizačním programem pro mentálně postižené. Jde o pětiletý projekt spolupráce s klienty denního stacionáře pro mentálně postižené ve věku let. Spojuje práci s informacemi a informačními zdroji s využitelnými prvky kognitivního tréninku. V současné době obsahuje 3 osvědčené složky (práce s knihami a časopisy; kognitivní trénink a práci s PC a Internetem), které se v průběhu roku střídají a do jisté míry prolínají. Teoretické i praktické poznatky, stejně jako předchozí příspěvky, doplnily ukázky z konkrétních programů a také malé procvičení paměti publika. Knížky pro každého, tak se jmenovala prezentace Jany Křížkové z Oblastní charity Žďáru nad Sázavou. Zevrubně představila tuto organizaci i všechny její aktivity, které se zabývají prací s lidmi s mentálním a duševním onemocněním. Závěr semináře patřil pracovnicím z dětského oddělení Knihovny Jiřího Mahena, které představily Den pro Terezu, což je každoroční dopolední program pro tělesně a mentálně postižené děti, který vznikl ze spolupráce Knihovny Jiřího Mahena a Terezy (detašovaného pracoviště Ústavu sociální péče Kociánka, Brno) a velmi slibně pokračuje. Výstupem ze seminářů je elektronický sborníček, který kromě letošního shrnuje i semináře předešlé. Domníváme se, že seminář roku 2006 byl úspěšným završením 3-letého projektu SETKÁVÁNÍ a stejně jako oba předchozí ročníky přinesl všem zúčastněným informace a inspiraci k práci se skupinou handicapovaných uživatelů knihoven. Z kladných ohlasů jsme přesvědčeni, že ano. Mgr. Alina Pietrynczaková

11

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012 Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Mgr. Zuzana Bornová, Ing. Pavel Cimbálník, Mgr. Renata Domoráková, Mgr. Lenka Fišrová, Jana Galášová, Mgr.

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Vyhodnocení průběhu a naplnění cílů v rámci TVD v Jihomoravském kraji

Vyhodnocení průběhu a naplnění cílů v rámci TVD v Jihomoravském kraji Vyhodnocení průběhu a naplnění cílů v rámci TVD v Jihomoravském kraji Předkládá dne 15. 12. 2015: PhDr. Antonín Holubář koordinátor krajského zastoupení AIVD pro JMK Hlavní koordinátor TVD: Partneři TVD:

Více

Bilanční diagnostika 2. národní seminář

Bilanční diagnostika 2. národní seminář Bilanční diagnostika 2. národní seminář 17. - 18. 1. 2013, Kutná Hora Zpráva z jednání + fotodokumentace Téma a náplň druhého semináře, který byl zaměřen na problematiku vzdělávání a diagnostických nástrojů

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ čtvrtek 7. října 2010 9:00 14:00 hodin Kulturní klub u hradeb DUHA

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17. PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.0058 Zpráva z odborné stáže na pracovišti Protonového centra v Praze na

Více

Regionální výbor SKIP Velká Morava region 09. Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, 601 50 tel. +420542532100, 111 e-mail: nivnicka@kjm.

Regionální výbor SKIP Velká Morava region 09. Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, 601 50 tel. +420542532100, 111 e-mail: nivnicka@kjm. Regionální výbor SKIP Velká Morava region 09 Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, 601 50 tel. +420542532100, 111 e-mail: nivnicka@kjm.cz Výroční zpráva 2008 1. Úvod v roce 2008 probíhaly aktivity

Více

MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ

MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ Muzeum je svými expozicemi a aktuálními výstavami velmi vhodným místem setkávání,

Více

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava Knihovny, zaměstnanci a standardy typ Knihovny pobočky celkem zaměstnanci Krajská knihovna 1 0 1 68 Pověřené knihovny 15 76 91 361,6 Profesionální

Více

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Vědecká knihovna v Olomouci červen 2007 Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel mnoha projektů

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Regionální výbor SKIP jižní Morava region 09. Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, 601 50 tel. +420542532100, 111 e-mail: nivnicka@kjm.

Regionální výbor SKIP jižní Morava region 09. Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, 601 50 tel. +420542532100, 111 e-mail: nivnicka@kjm. Regionální výbor SKIP jižní Morava region 09 Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, 601 50 tel. +420542532100, 111 e-mail: nivnicka@kjm.cz Výroční zpráva 2004 1. Úvod Aktivity regionu 09 v roce 2004

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Workshopy pro metodiky pořádané Sekcí veřejných knihoven SKIP. Vyškov, 5. - 6. června 2013 Děčín, 9. 10. dubna 2014

Workshopy pro metodiky pořádané Sekcí veřejných knihoven SKIP. Vyškov, 5. - 6. června 2013 Děčín, 9. 10. dubna 2014 Workshopy pro metodiky pořádané Sekcí veřejných knihoven SKIP Vyškov, 5. - 6. června 2013 Děčín, 9. 10. dubna 2014 Cíle sekce veřejných knihoven: aktivně se podílet na řešení aktuálních problémů profese

Více

Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení

Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení VýroČní zpráva 2009 stránka 1 z 5 Poslání a cíle organizace Somatopedická společnost,o.s. je profesně orientované občanské sdružení, založené v roce 1991,

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ VII/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní

Více

Mgr. Helena Selucká Knihovna Jiřího Mahena v Brně SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami

Mgr. Helena Selucká Knihovna Jiřího Mahena v Brně SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami Mgr. Helena Selucká Knihovna Jiřího Mahena v Brně SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami Pilíře Vlastní zážitky k pochopení těch, kterým chceme připravit služby na míru Komunikace Sdílení

Více

Svaz účetních regionální organizace

Svaz účetních regionální organizace Svaz účetních regionální organizace Po té, co jsme si v našem seriálu ke 45. výročí založení Svazu účetních udělali procházku historií, mezinárodními vztahy a jeho celorepublikovým významem, podíváme se

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2010 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt CZ..07/..8/0.0050 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ SOUBOR METODICKY A DIDAKTICKY ZPRACOVANÝCH VÝUKOVÝCH JEDNOTEK

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců,

Více

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4.

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. června 2009, Zlín Vzdělání je pro všechny děti pokračování dlouhodobého

Více

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENERSOL 2006 Co o této soutěži víme a jak probíhala? ENERSOL 2006 je soutěž, která byla vyhlášena MŠMT. Regionálním vzdělávacím centrem (RVC) pro obnovitelné

Více

Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50. výročí založení Katedry elektrotechnologie FE VUT v Brně

Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50. výročí založení Katedry elektrotechnologie FE VUT v Brně ÚSTAV ELEKTROTECHNOLOGIE Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně zve srdečně na konferenci s mezinárodní účastí Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50.

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Přítomni: L. Curylo, D. Kaniová, J. Kavala, M. Kracík, M. Pišková, M. Vavroš, J. Vejpustková Omluveni: L. Pospíšil, R. Zapletalová Hosté: A. Balnar, ředitel

Více

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: PaedDr. Jindřich

Více

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Projekt je zaměřen na rozvoj odborných i pedagogických kompetencí učitelů ve středním

Více

Exkurze do Českého rozhlasu Brno

Exkurze do Českého rozhlasu Brno Exkurze do Českého rozhlasu Brno Datum konání: 15. 11. 2013 Místo konání: Český rozhlas Brno Počet účastníků: 16 Zpracovali: Tomáš Pokorný, Adéla Nevěčná V rámci předmětu Odborná přednáška a exkurze jsme

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2012 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

Knihovna Kroměřížska. příspěvková organizace

Knihovna Kroměřížska. příspěvková organizace Knihovna Kroměřížska příspěvková organizace Centrum celoživotního učení Brno, 3. prosince2008 KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA nenabízí pouze klasické knihovnickéslužby stala se vyhledávaným vzdělávacím a informačním

Více

Bilanční diagnostika 4. workshop

Bilanční diagnostika 4. workshop Bilanční diagnostika 4. workshop 6. - 7. 12. 2012, Praha Zpráva z jednání + fotodokumentace V předvánoční atmosféře se na začátku prosince 2012 uskutečnil již čtvrtý mezinárodní workshop projektu Bilanční

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Jarmila Okrouhlíková 35. seminář knihovníku muzeí a galerií AMG 6. 9. 8. 9. 2011 Charakteristika muzejních knihoven Jedny z nejstarších veřejných odborných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO 1. Základní informace o organizaci 2. Historie a členové 3. Cíle 4. Přehled činností roku 2014 4.1. Jednání Rady 4.2. Přehled realizovaných

Více

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č.

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda PhDr. Richard

Více

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Strakonice - 19.5.2011 Ing. Jana Bačkovská, Ministerstvo zemědělství Obsah Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť)

Více

VESELÝ SENIOR, nadační fond

VESELÝ SENIOR, nadační fond VESELÝ SENIOR, nadační fond Pilotní projekt fondu Burza vzájemné pomoci zahájil činnost 15. 4. 2010 na Praze 2, v Trojické ulici č.1 za přítomnosti známých osobností i zástupců MČP2 BURZA VZÁJEMNÉ POMOCI

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE SMYSLOVÁ AKTIVIZACE

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE SMYSLOVÁ AKTIVIZACE SMYSLOVÁ AKTIVIZACE Konferenci zahájila MUDr. Milena Černá, ředitelka Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové Paní doktorka Černá je dlouholetou ředitelkou nadace, která podporuje různé sociální projekty

Více

Závěrečná konference projektu Technické školky

Závěrečná konference projektu Technické školky Závěrečná konference projektu Technické školky Miloš Filip, ČMA, Klub předškolního vzdělávání Dne 18.2.2015 se konala v brněnském hotelu Santon závěrečná konference tříletého vzdělávacího projektu Technické

Více

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXVII. dny praktické a nemocniční pediatrie 29.- 30. 5. 2009 OLOMOUC NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE Letošní setkání dětských lékařů a sester v srdci Hané (23. 24. května 2008)

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Zápis ze semináře. Mezinárodní setkání MAS LEADER

Zápis ze semináře. Mezinárodní setkání MAS LEADER Zápis ze semináře Rychnov nad Kněžnou Dne 25.10.2011 Mezinárodní setkání MAS LEADER V Konferenčním centru mramorovém sálu zámku Potštejn 20.10.2011, 13,00 17,00 hod. Přítomni: Dle prezenční listiny Jednání

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní fakulta

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní fakulta JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Univerzita třetího věku Kurzy celoživotního vzdělávání pro seniory Nabídka kurzů: Kurz č. 1: Jak vzniká divadlo I (Úvod do dějin, teorie a praxe

Více

obecně prospěšné společnosti EUTIS

obecně prospěšné společnosti EUTIS 1. výroční zpráva obecně prospěšné společnosti EUTIS za období 11. 8. 31. 12. 2005 Vypracovali a předkládají: Jan Závěšický, Reda Ifrah Ve Žďáře nad Sázavou červen 2006 předseda správní rady, ředitel OBSAH:

Více

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Městský úřad Česká Třebová 24. Března 2014 od 15.30 hodin Ing. Jaromíra Žáčková, JUDr. Eva Gibišová, Petr

Více

PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE

PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ "CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY CZ.04.1.03/3.2.15.1/0150 Číslo priority 3.3. Rozvoj celoživotního učení Číslo opatření 3.3.2

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Seznam citací a použité literatury

Seznam citací a použité literatury Seznam citací a použité literatury 1) Lederbuchová L.: Dítě a kniha : O čtenářství jedenáctiletých. Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2004, s. 7. 2) Lederbuchová L.: Dítě a kniha : O čtenářství

Více

Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA

Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA Zápis ze závěrečné hodnotící konference Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/11.0001 Datum konání: dne 25. června 2010

Více

Zpráva o jednání výroční hodnotící konference projektu IRICoN dne 28. května 2015

Zpráva o jednání výroční hodnotící konference projektu IRICoN dne 28. května 2015 Síť kompetence pro interoperabilitu železniční infrastruktury Interoperability of Railway Infrastructure Competence Network Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0176 Termín realizace: 01. 04. 2013 30. 6.

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Vítejte v Klubu školních knihoven

Vítejte v Klubu školních knihoven Vítejte v Klubu školních knihoven Spadáte do věkové kategorie 18 až 100 let? Staráte se o školní knihovnu? Jste kreativní? Máte e-mail? Pokud jste alespoň třikrát odpověděl/a kladně, vítejte v Klubu školních

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partner: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garanti: Produkce a organizační zajištění: Cílová skupina: 43.

Více

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci podnět k mapovaní oblasti vzešel z univerzitního prostředí: dojednána podpora a spolupráce s politickou reprezentací města i magistrátními odbory zejm.

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

Krajská konference k environmentální výchově v mateřských školách Liberecká MRKVIČKA 2015

Krajská konference k environmentální výchově v mateřských školách Liberecká MRKVIČKA 2015 SEMINÁŘ - ÚVOD DO KRITICKÉHO MYŠLENÍ Krajská konference k environmentální výchově v mateřských školách Liberecká MRKVIČKA 2015 Konference je podporována Libereckým krajem. Téma: Tvoříme, bádáme a učíme

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ Individuální koučink Motto: K čemu je dobrá inspirace, když po ní nenásleduje čin? (Anthony Robbins) Vážení zájemci o osobní rozvoj, dovolujeme si Vás oslovit s možností

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2011

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2011 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2011 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

INTEGRATIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. Průvodce audio-vizuální sadou didaktického materiálu

INTEGRATIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. Průvodce audio-vizuální sadou didaktického materiálu INTEGRATIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Průvodce audio-vizuální sadou didaktického materiálu MARTIN KALEJA CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ČERVEN 2013 Audiovizuální opora je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

ení INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln Praha, 24. 26. 5. 2005

ení INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln Praha, 24. 26. 5. 2005 Městské knihovny na cestě do EU - založen centra celoživotn INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln lních informačních zdrojích Praha, 24. 26. 5. 2005 Motivace k projektu Centrum celoživotního uč (vzdělávání)

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Evaluace projektu Techniky zvyšování kogni vní kondice pro úspěšné stárnu

Evaluace projektu Techniky zvyšování kogni vní kondice pro úspěšné stárnu Evaluace projektu Techniky zvyšování kogni vní kondice pro úspěšné stárnu Evaluace realizovaných vzdělávacích programů: Modul 1, vzdělávací program 1: Akademie trénování pamě : Techniky zvyšování kogni

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Jak debatovat o Evropské unii Agora Central Europe společnost pro demokracii a kulturu Závěrečná zpráva Název projektu: Jak debatovat o Evropské unii projekt pro středoškolskou

Více

ZELENÉ BYDLENÍ. Naše poslání. Občanské sdružení. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok

ZELENÉ BYDLENÍ. Naše poslání. Občanské sdružení. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok Občanské sdružení ZELENÉ BYDLENÍ Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok 2013 Naše poslání Posláním občanského sdružení Zelené bydlení je propagovat a prosazovat do každodenního života principy trvale

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy.

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Usnesení ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Přítomni : viz prezenční listina, která je přiložena k originálu této

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

Provozní doba knihovna Dolní náměstí a Informační centrum pondělí pátek: 10:00 18:00 sobota: 9:00 12:00 (Informační centrum + půjčovna 2.

Provozní doba knihovna Dolní náměstí a Informační centrum pondělí pátek: 10:00 18:00 sobota: 9:00 12:00 (Informační centrum + půjčovna 2. únor 2/2009 Masarykova veřejná knihovna Vsetín Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín tel.: 571 412 143, mobil: 720 449 454 web: http://www.mvk.cz, e-mail: mvk@vs.inext.cz Informační centrum Dolní náměstí 1356,

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis ze schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 27.4.2014 Účast: počet členů: 14 v čase: 15,05 hod hod Počet členů klubu ke dni 27.4.2014: 70 Kvórum (15% všech členů):

Více

TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA - JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA - JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA - JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Základní informace: Název projektu: Komunitní plánování sociálních služeb města Kolína Registrační číslo

Více

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, městem Lázně Bělohrad a Lázněmi Bělohrad, a. s., pořádají 17. konferenci SLM ČR 27. a 28. listopadu 2014 TÉMA KONFERENCE: PŘIDANÁ HODNOTA

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Inovace systému kvality sociálních služeb

Inovace systému kvality sociálních služeb Individuální projekt Inovace systému kvality sociálních služeb Newsletter 29 říjen 2014 Aktuální dění v realizaci veřejné zakázky najdete na webu MPSV, odkaz http://www.mpsv.cz/cs/11748. Ohlédnutí za Metodickými

Více

Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum. Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz

Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum. Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum fabrika projekt, který

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace ODBORNÝ GARANT: doc. MUDr. Dagmar Ditrichová, CSc. PROGRAMOVÝ VÝBOR: doc. MUDr. Dagmar

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace ZÁŠTITU UDĚLILA: Česká internistická společnost ČLS JEP ODBORNÝ GARANT: prof. MUDr.

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2013 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Seminář Povinné energetické průkazy budov od ledna 2013 a rekonstrukce

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015

Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015 Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015 V souladu s článkem 9 Dohody mezi vládou České republiky a

Více