Regionální výbor SKIP jižní Morava region 09 Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, tel ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionální výbor SKIP jižní Morava region 09 Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, 601 50 tel. +420542532100, 111 e-mail: nivnicka@kjm."

Transkript

1 Regionální výbor SKIP jižní Morava region 09 Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, tel , Výroční zpráva Úvod aktivity regionu 09 se v uplynulém roce odehrávaly v osvědčených rovinách nabídky vlastních akcí a účasti na celosvazových záležitostech. V roce 2006 byly mj. zorganizovány tři velmi kvalitní semináře a setkání podpořená z grantu MK ČR Knihovna 21. století. Při projednávání plánů na dané období vzniká každoročně celá řada dobrých námětů. Pro některé z nich se však již v kontextu mnoha dalších aktivit ( ať již SKIP či jiných organizátorů) obtížně nalézají vhodné termíny, pro některé se nenajde dostatek zájemců. Ukazuje se však, že kratší odborné programy ( dvoudenní) jsou schůdnější i pro knihovníky z malých knihoven, jejichž nepřítomnost na pracovišti je mnohdy velmi obtížně řešitelná. Náš region je také poměrně rozsáhlý a zahrnuje dnes území tří krajů. U většiny členů panuje pozitivní vnímání této skutečnosti, která umožňuje širší kontakty a výměnu zkušeností mezi kolegy z různých regionů. Stále oblíbenou platformou takových setkávání jsou tradiční kolegia. 2. Činnost regionálního výboru Region 09 má ustanovená devítičlenný výbor. Po odchodu kol. L. Černou, pracoval v průběhu roku 2006 v aktuálním osmičlenném obsazení ve složení: Libuše Nivnická předsedkyně, Jarmila Daňková, Šárka Kašpárková, Dagmar Kopřivová, Miloš Kvapil, Jana Nejezchlebová, Vladislav Raška, Magda Švejcarová. Dozorčí komise M. Machátová, M. Holubová, M. Pokorná. Členkou VV SKIP za region 09 jsou mimo předsedkyni kol. Jiřina Lapčíková a Vladislav Raška, členem dozorčí komise Miloš Kudera. Regionální výbor se mimo letní období schází pravidelně jednou měsíčně. Hlavní oblasti, kterými se v průběhu roku výbor zabýval jsou: zpracování výroční zprávy a zprávy o hospodaření plán činnosti na rok 2006 přípravou seminářů v rámci Projektu SKIP Knihovna 21.st. : vzdělávání pracovníků hudebních knihoven,. práce s hendikepovanými uživateli, setkání seniorů ( podrobně viz. přílohy)

2 příprava a realizace studijní cesty Liberec příprava programu kolegií a jejich realizace (2x) činnost KDK, sekce veřejných knihoven příprava a podíl na uskutečňování celosvazových aktivit (aktivity BMI, Noc s Andersenem, Týden knihoven, Magnesia Litera, Ceny Knihovna roku) vedení hospodářské a účetní agendy vedení agendy členské základny, výběr členských příspěvků, přijímání nových členů, ukončení členství distribuce Bulletinu SKIP a komunikace s členskou základnou aktualizace www stránek ( nutno zlepšit) publikační činnost ( pro Bulletin SKIP) schvalování příspěvků na aktivity pořádané ve spolupráci se SKIP účast na předsednictvu a VV SKIP, informace pro výbor a členskou základnu spolupráce se sekcemi SKIP a zahraniční komisí aktivity v IFLA podíl na přípravě a realizaci semináře Právní minimum pro ředitele (zaměstnavatelská sekce ) příprava projektů na rok 2007 příprava činnosti na rok Členská základna Region 09 měl v roce 2006 následující složení členské základny: Institucionální čl.: 87 Individuální čl. : 119 celkem : 206 Noví členové : Institucionální: 3 Individuální: 13 Zrušeno členství: Institucionální: 1 Individuální: 6 Disciplinovanost členů při úhradě členských příspěvků je solidní. Dle potřeby jsou členové, kteří neuhradili příspěvky daného roku kontaktováni písemně. 4. Z aktivit regionu studijní cesta do Liberce, exkurze do Krajské knihovny a návštěva a Veletrhu dětské knihy a doprovodných akcí Kolegium Strategie Národního rozvojového plánu ČR pro období , zaměření operačních programů a příležitosti pro knihovny. Úvod do problematiky ( KJM, středisko Europe Direct Brno) Praktické zkušenosti Vybudování prostor pro Masarykovu veřejnou knihovnu jako instituci komunitních aktivit a celoživotního vzdělávání ve Vsetíně ( Mgr. Helena Gajdůšková)

3 Aktuality SKIP, diskuse exkurze do knihovny PřF MU ( celkem 51 účastníků) přednáška o IFLA ( KKFB Zlín, L. Nivnická) hudebně-vzdělávací seminář pro knihovníky. Mozart a Salieri, pravda a mýtus, projekt SKIP- podpora z grantu MK ČR Knihovna 21. století, další pokračování dlouhodobého cyklu, produkce sborníku na DVD pro účastníky. spolupořadatel Knihovna Jiřího Mahena v Brně, celkem 48 účastníků, ( podrobně viz příloha č. 1) Setkání knihovníků seniorů ČR projekt SKIP podpora z grantu MK ČR Knihovna 21. století, spolupořadatel Knihovna Kroměřížska, celkem 30 účastníků ( přivítání na radnici představiteli města, setkání v knihovně, exkurze, procházka historickou Kroměříží s kronikářkou města setkání se zástupci SKIP, Krajské knihovny Fr. Bartoše ve Zlíně, stručné informace o projektech ze strukturálních fondů prezentace projektu Knihovny Kroměřížska, návštěva Arcibiskupského zámku a zahrad UNESCO, Arcibiskupské vinné sklepy spojené s ochutnávkou vín, spolupráce s neziskovými organizacemi, představení vybraných regionálních autorů (M. von Ebner-Eschenbach, K. Kryla,diskusní fórum s účastníky ) (podrobně viz. příloha č.2) účast na světovém kongresu IFLA v Soulu, Korea ( L. Nivnická členka stálé komise IFLA pro veřejné knihovny) seminář na téma Veřejné knihovnické a informační služby pro handicapované uživatele v Prostějově. Semináře se zúčastnily na dvě desítky knihovníků z celé ČR. Seminář přinesl informace o novinkách legislativy i knihovnické praxe orientované na služby postiženým uživatelům Knihovnický happening - Národ sobě II, Praha Pořízení a výběr kamene, který bude důstojný jak pro novou budou NK ČR, tak pro reprezentaci regionu, byl předmětem živé debaty. Nakonec jsme se shodli na tom, že pro jižní Moravu je charakteristickou horninou vápenec nalezneme jej totiž od vrcholů Pálavy až po svahy Moravského krasu. Do její struktury jako by se vryly záznamy od pravěkých lovců mamutů přes římské legie a velkomoravský Proglas až po verše soudobých básníků. Zabarvení našeho kamene evokuje barvu vína, kterému se na vápencových svazích tak dobře daří. A víno, to je krev zde žijícího lidu. Proudí jednou radostně, jásavě jindy zase teskně, nostalgicky. Kol. V. Raška se obrátil na svého přítele restaurátora Jaroslava Budíka, který vysvětlil, že vhodný kámen nemůže být nějaký zvětralý, ležící již delší dobu v opuštěném lomu, z právního hlediska jej ani nemůže někde svévolně vykutat. Vydali jsme se do kamenolomu nedaleko Sloupu, kde se nás ochotně ujali tamější zaměstnanci. Nejenže nás zavedli na vhodné místo, ale navzdory polední přestávce nám i pomohli vhodnou desku ze stěny i vylomit. Vyškovský kameník vápencovou desku opracoval a vyleštil, aby restaurátor do ní vytesal požadovaný nápis

4 KNIHOVNY JIŽNÍ MORAVY. Nápis byl jistý kompromis, v naší regionální organizaci máme totiž zastoupeny i knihovny z okolních krajů. Zkratka SKIP a číslo regionu nám připadaly pro běžné návštěvníky nové Národní knihovny jako nesrozumitelné. Chtěli jsme také, aby se s naším základním kamenem mohli ztotožnit všechny knihovny, tedy i ty, které náš SKIP nezastupuje. Náš region vypravil do Prahy na tuto mimořádnou událost speciální autobus a kámen za regionální pobočku SKIP předali její dva členové: Lenka Typlová, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, a Vladislav Raška, Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově. ( celkem 19 účastníků) (Vladislav Raška sekce veřejných knihoven) Knihovna roku účast na slavnostním vyhlášení ceny Ministerstva kultury ČR "Knihovna roku 2006" v Zrcadlové kapli Klementina v Národní knihovně ČR v Praze Setkávání komunikace se zdravotně postiženými, třetí pokračování úspěšného cyklu, součástí je produkce sborníku na DVD pro účastníky projekt SKIP podpora z grantu MK ČR Knihovna 21. století, spolupořadatel Knihovna Jiřího Mahena v Brně ( celkem 27 účastníků), (podrobně viz příloha č. 3) Kolegium přednáška Služby knihoven ve světle novely autorského zákona, Dr. V. Richter, aktuality SKIP a z knihoven, diskuse ( celkem 56 účastníků) nabídka stáže v Rakousku projednána a nabídnuta členům SKIP, zůstala však bez odezvy Klub dětských knihoven SKIP Jižní Morava v roce 2006 Členové Klubu dětských knihoven jižní Moravy aktivně a v rámci svých možností (malé knihovny personální možnosti, nejsou samostatná oddělení pro děti) zajišťovali nejrůznější aktivity pro dětské čtenáře. Soutěže, zapojili se do akcí celorepublikových Noc s Andersenem (velký počet knihoven), setkání se spisovateli, spolupráce se školami. V některých knihovnách pracují kroužky a kluby dětských čtenářů Knihovny Františka Dvořáčka ve Vyškově Klub NENUDA. Významnou společnou akcí byl první Knihovnický kurz se specializací na práci s dětskými čtenáři ve veřejných knihovnách 2006/07. Kurz byl zahájen v únoru 2006 a skončí v únoru V roce 2006 se realizovaly dvoudenní moduly Kritické myšlení, Vývojová psychologie, Tvořivá práce s textem, Česká a světová literatura, Didaktické základy pedagogiky a komunikace. Modul Organizace práce v dětském oddělení se uskuteční v únoru 2007 ve spolupráci s Dětskou knihovnou Knihovny J. Mahena. Kurz má 35 účastníků. Ve dnech května 2006 se konal seminář Práce s dospívajícími čtenáři ve veřejných knihovnách (Umíme zaujmout a získat mladé lidi?) v KKD Vyškov. Semináře se zúčastnili knihovníci z celé republiky (přes 60 účastníků). Lektorkou semináře byla Mgr. Jitka Požárová (lektorka projektu Já, občan) a doc. Marie Blahutková (PedF MU Brno). Další vystoupení Vyškov, Ostrava, Zlín, Žďár n.sáz. Další netradiční akcí byl doprovodný program veletrhu knihy Brno Opravdu nečtou? (Podpora dětského čtenářství) na výstavišti. Zde se sešly členky KDK JM s ostatními návštěvníky veletrhu a zájemci o dětské čtenářství. Prezentace byly velmi

5 zajímavé a inspirativní, připravily je pracovnice Dětské knihovny i poboček Knihovny J. Mahena, MěK v Rosicích a v Tišnově, Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. Vzhledem k těmto náročným akcím (a dalším odborným akcím pro pracovníky dětských odd. počítačové kurzy, celorepublikové akce KDK) se už z nedostatku časových možností knihovnic JMK neuskutečnily plánované běžné pracovní porady. Hodnotící porada, která by měla přinést i další náměty na změny v organizaci KDK JM (větší organizační zapojení jednotlivých knihoven) je připravena ve spolupráci a Dětskou knihovnou KJM Brno na leden V průběhu roku se také měnily podmínky pro práci knihovníků, dětská oddělení jsou rekonstruována, velmi kreativně a vhodně zařizována oddělení v nové MěK Tišnov, v MěK Mokrá-Horákov, nové webové stránky má dětské oddělení MěK Rosice. (předsedkyně KDK Jižní Morava J. Nejezchlebová) 5. Dozorčí komise vykonala v průběhu roku dvě kontroly a neshledala závady. Přílohy:1) hodnocení semináře Mozart a Saliery 2) informace ze setkání seniorů v Kroměříži 3) hodnocení projektu Setkávání Zpracovala: Ing. Libuše Nivnická, předsedkyně RV SK s využitím zpráv členů RV SKIP 09 leden 2007

6 příloha č. 1 Hodnocení semináře Mozart a Salieri, pravda a mýtus, který se konal ve dnech v Knihovně Jiřího Mahena v Brně. Za podpory Ministerstva kultury z grantového programu Knihovna 21. století a SKIP, jsou již pátým rokem pořádány v hudební knihovně Knihovny Jiřího Mahena v Brně vzdělávací semináře pro knihovníky hudebních oddělení knihoven České republiky. Probíhají v cyklických tématických řadách a tak byly v průběhu let realizovány přednášky o Soudobé hudbě a Manýrismu v hudbě. V letošním roce, v souvislosti s 250. výročím narození W. A. Mozarta, proběhl ve dnech program nazvaný Mozart a Salieri, pravda a mýtus. Předmětem muzikologického zájmu byly osudy Mozartovy hudby a její uvádění dnes. Osobnost mimořádně talentovaného skladatele byla posuzována v kontextu s dalšími slavnými umělci té doby (Antonio Salieri). Úvahy vycházely ze společenské situace období klasicismu s důrazem na úlohu Mozarta i Salieriho ve vývoji světové hudby. Téma semináře přednesl účastníkům lektor prof. PhDr. MgA. Miloš Štědroň, CSc., jehož kvality skladatele, muzikologa, publicisty a pedagoga FFMU v Brně jsou všeobecně známy. Přenáška o životě Mozarta a jeho vztahu k ostatním skladatelům, především k Salierimu vycházela s posledních výsledků muzikologického bádání. Na pravou míru byly uváděny skutečnosti i smyšlenky, které o vztazích obou skladatelů vznikly a každé zkoumání komplikované osobnosti Mozarta provází. Všechny tyto podněty byly komentovány pohledem zasvěceného muzikologa a znalce různých skladatelských technik. Kombinaci výkladu a ukázek z CD, DVD a videa obohatil prof. Štědroň živým přednesem na pianu. Ukázky z operního díla (Don Giovanni) byly zvýrazněny účastníkům prostřednictvím dataprojektoru a celá ukázka byla komentována živým překladem. Svěže zapůsobila přehrávka vlastní Štědroňovy skladby Na Mozartovy variace (miniatura) melodicky ovlivněné Tureckým pochodem. Na originálním kompozičním pojetí se podílela také pěvecká účast Ivy Bittové. Opět jsme mohli obdivovat Štědroňovy úctyhodné znalosti, mladistvý projev a elán, který si udržel po celou dobu svého téměř 5 hodinového vystoupení. Při zachování vysoké odborné úrovně přednesl látku v popularizační rovině srozumitelné všem. Do svého výkladu vložil humor a tak se celá přednáška nesla ve svěžím stravitelném duchu i když obsahovala mnoho informací. Neformální přístup a minimální odstup od knihovníků vytvářel prostor pro diskuzi a všichni byli aktivně zapojení do problematiky. Při aplikaci ukázek, provázejících výklad, čerpal prof. Štědroň ze své bohaté sbírky nahrávek na CD a DVD. Pro ilustraci volil typické skladby (Turecký pochod) a také ty méně známé (Hudební žert). Některé z nich zazněly v autentickém pojetí na dobových nástrojích (Hammer klavír). Osudy Mozarta a Salieriho byly čerpány jak z muzikologických pramenů, tak i z beletristických a dramatických (popřípadě filmových) ztvárnění. Mnoho dosud neznámých a historicky zajímavých informací zaznělo ve vystoupení promované historičky Mileny Flodrové ve druhém dnu semináře. Je autorkou řady publikací o městských částech, předměstích, ulicích, architektonických památkách a osobnostech města Brna. Historii unikátních staveb umí poutavě vyprávět rozhlasovým i televizním posluchačům a spolupracuje i s ostatními kulturními institucemi v rámci brněnského regionu. Posluchače zaujala již v našem minulém semináři v programu Hudební místopis města Brna.

7 Proto jsme ji opět oslovili a provázeni jejím zasvěceným komentářem, jsme v bloku Co mohl a co nemohl Mozart v Brně vidět navštívili unikátní historické stavby centra Brna. Pomocí dataprojektoru ukázala na dobových obrazech a pohlednicích vzhled centra Brna v stol.. Pohybovali jsme se, pod jejím vedením, po cestě předpokládaného příjezdu Mozartů Olomouckou ulicí, před hradbami i za hradbami města a dále po předpokládaných pěších trasách. Cenným dokumentem byl obraz tehdy ještě uzavřeného nám. Svobody, prostor Zelného trhu s množstvím unikátních historických staveb, zejména Reduty. Následoval náhled do přilehlých ulic, Kobližné, Masarykovy, České aj. Sympaticky spojila historii se současností a informovala o současných vizích přestavby hlavního nádraží a prostoru před Novou radnicí. S Mozartem a historií Brna korespondovala prohlídka rekonstruované Reduty, kterou jsme prošli od divadelních a koncertních prostor až po sklepní část. Architektonické řešení interiéru vyvolalo četné diskuze a otázky a ne vždy příznivé reakce. Zvláště odmítavý postoj projevili pamětníci bývalého zdobného interiéru Reduty. Vzdělávací semináře hudební knihovny mají ve svém programu záměr seznámit přítomné s osobnostmi kultury města Brna. Působí zde celá řada výrazných umělců z oblasti hudby a divadla. Protože jsou tato umění vzájemně propojena, byla našimi hosty již celá řada herců a také rozhlasových, divadelních a hudebních režisérů. Tentokrát jsme přizvali herce Ladislava Lakomého, který lidsky okouzlil svým povídáním o cestě k hudbě a herectví. Jeho charisma a inteligentní herectví oslovuje diváky všech generací na domovských hereckých scénách (Mahenova činohra, Divadlo u stolu) i prostřednictvím televizní obrazovky. Příjemně strávené chvíle s jeho vyprávěním přiblížili knihovníkům jeho osobní osudy a specifické divadelní prostředí Brna. Květnový seminář hudební knihovny se vyznačoval rodinnou a srdečnou atmosférou, která postupně stmeluje jak knihovníky, tak lektory. Je také platformou pro četné knihovnické diskuze, odehrávající se v kuloárech i v příspěvcích přednesených z pódia. Pravidelně je v nich prostor pro zasedání IAML. V jeho programovém bloku zazněly nové informace o téměř hotovém elektronickém časopise IAML a také aktuální postřehy, týkající se nového autorského zákona. Pravidelné setkávání hudebních knihovníků vytváří, kromě blízkých osobních vztahů, prostor pro stále užší profesní spolupráci hudebních knihoven České republiky a je přínosem pro výpůjční i katalogizační praxi. Získané informace z oboru hudby se zúročí do zasvěcenější orientace ve vydavatelské produkci a v akvizici hodnotných dokumentů, shromažďovaných pro uživatele hudebních knihoven. Celá řada jihomoravských knihoven připravila na základě získaných kontaktů na seminářích, ve spolupráci s prof. M. Štědroněm, hodnotné vzdělávací pořady i mimo Brno (Vyškov, Třebíč). Miroslava Horejsková

8 Setkání knihovníků seniorů v Kroměříži příloha č.2 Setkání připravila Knihovna Kroměřížska ve spolupráci s RV SKIP Jižní Moravy a pod záštitou VV SKIP a za finanční podpory MK ČR. Program začínal na kroměřížské radnici, kde naše seniory přivítala mgr. Jitka Dvořáková místostarostka města. Poté se účastníci přesunuli do Knihovny Kroměřížska, kde je čekalo milé přijetí v pěkném prostředí. Po přivítání a přednášce Dr. Šárky Kašpárkové o historii knihovny, následovala exkurze. Naše seniory zajímalo naprosto všechno, např.: kde jsou skladovány knihy do výměnných souborů v rámci výkonu regionálních funkcí, chválili dobře udržovaný fond, kvalitní zpracování, zajímali se o hudební oddělení, půjčování CD atd. Zkušeným očím nic neuniklo. Po krátké přestávce spojené s večeří následovala večerní procházka po historických pamětihodnostech města s mgr. Antonínem Lukášem (v letech ředitelem knihovny). Mgr. Lukáš nezapřel, že je knihovníkem a také místním patriotem. Druhý den byl rozložen do dvou bloků. První informační blok tvořilo vystoupení našich hostů. Generální ředitel Národní knihovny ČR mgr. Vlastimil Ježek hovořil o stavbě nové národní knihovny. V jeho prezentaci se účastníci dověděli o historii Klementina, ale i o členění fondů NK ČR a návaznost na rozdělení fondů do nové stavby. Pan generální ředitel informoval také o mezinárodním složení výběrové komise na architektonickou část stavby. Senioři měli řadu dotazů a pan generální ředitel byl dotazován i v průběhu krátké přestávky. Následovalo vystoupení paní ředitelky PhDr. Zdeny Friedlové z Krajské knihovny F. Bartoše ve Zlíně. Krátce představila krajskou knihovnu a její funkce a svou prezentaci zaměřila na osobnost F. Bartoše a jeho letošní výročí. Všem účastníkům předala tašky s informačními materiály. Poslední vystoupení měl předseda SKIP a ředitel Knihovnického institutu PhDr. Vít Richter. Jeho přednáška byla zaměřena na vyhodnocení statistik zaměřené na knihovnictví. Bylo to velmi zajímavé a účastníci pečlivě výklad sledovali. Při odchodu na oběd diskutovali o těchto ukazatelích. Pozvání do Kroměříže, kromě výše uvedených hostů, přijali: PhDr. V. Raška ředitel Knihovny K. Dvořáčka z Vyškova a pan ředitel R. Jančár z Knihovny B.B. Buchlovana z Uherského Hradiště. Odpolední poznávací blok byl věnován prohlídce zámku a historické knihovny. Zámkem prováděl knihovník Cyril Měsíc Bc. Mírně unavení z množství informací se naši senioři přesunuli kousek za zámek. Tam měli možnost vstoupit do Arcibiskupských vinných sklepů, poslechnout si historii a také ochutnat to nejlepší v nabídce. Krátký volný čas věnovali procházce v Podzámecké zahradě nebo po historickém náměstí. Druhý den byl zakončen příjemným posezením se zajímavým povídáním jednotlivých účastníků o svém profesním životě. Někdy to nebylo povídání veselé, zvláště v těch případech, kdy jsme slyšeli, že museli knihovny opustit zejména z politických důvodů. Na druhé straně tito lidé si zájem o svou profesi udrželi a do knihoven se vrátili. A jejich zájem o vývoj v oboru byl vidět také v Kroměříži. Program zpestřil milý pan J. Verner ze Záboří (druhý nejstarší účastník), který bravurně recitoval dlouhou báseň, kterou věnoval jako poděkování ženám. Sklidil zasloužený potlesk. Třetí den byl opět věnován činnosti knihovny. Ředitelka ve své prezentaci hovořila o projektu Centrum celoživotního učení, který je financován ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. Seznámila přítomné s organizací tohoto vzdělávání, s náplní akreditačních kurzů i ohlasy ze strany kurzistů. Povídání bylo zakončeno exkurzí do centra, které dnes tvoří další oddělení knihovny. Druhou půlku dopoledne Mgr. Daniela Hebnarová využila k představení vybraných dvou osobností a to: Marie von Ebner-Eschenbach rodačky z nedalekých Zdislavic významné

9 rakouské spisovatelky a zástupkyně moravské německé literatury. Druhou osobností byl kroměřížský rodák Karel Kryl, kterého představila jako básníka. S krátkým úryvkem z Krylovy poetické tvorby se s účastníky rozloučila. Organizátorům prostřednictvím ředitelky PhDr. Šárky Kašpárkové poděkovala za všechny účastníky PhDr. Jarmila Burgetová. Pobyt v Kroměříži se líbil všem, zúčastněným, přednášejícím a tak byli spokojeni i organizátoři. Závěrem dovolte citaci pana Vernera z dopisu, který jsem obdržela další týden: Především Vám musím ještě jednou poděkovat za to, že jsem mohl prožít nezapomenutelné 3 dny jako ČLOVĚK! Řekl jsem Vám, že to byl LÉK na tu moji bolavou dušičku! A když dostanete takový krásný dopis, věříte, že to má smysl. PhDr. Šárka Kašpárková Projekt SETKÁVÁNÍ příloha č.3 V listopadu 2006 jsme završili 3-letý program SETKÁVÁNÍ projekt na podporu společenské integrace handicapovaných tradičním každoročním seminářem nazvaným Komunikace se zdravotně handicapovanými uživateli knihoven, který vznikl za finanční podpory knihovnické organizace SKIP a MK ČR. V letošním roce (2006) se zúčastnilo 21 kolegů ze všech typů knihoven České republiky, kteří pracují s handicapovanými a zajímají se o tuto problematiku v knihovnách. Stěžejním tématem byla práce s mentálně handicapovanými a duševně nemocnými, protože v knihovnách se setkáváme a chtěli bychom kvalitně pracovat i s touto skupinou našich uživatelů. Seminář byl rozdělen do dvou bloků: dopoledního; teoretického: Kniha a mentálně handicapovaní problematika integrace do majoritní společnosti odpoledního; nabitého praktickými zkušenostmi knihoven a organizací zabývajících se prací s mentálně či duševně handicapovanými: Knihovny a instituce a jejich zkušenosti s prací s mentálně postiženými a duševně nemocnými Zahájení se svojí přednáškou Kvalita života osob s mentálním postižením v České republice ujala doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. z katedry speciální pedagogiky, PedF MU Brno. Ve své přednášce hovořila o tom, co máme chápat pod pojmem kvalita života u osob s mentálním handicapem. Mluvilo se o osobnosti jedince s mentálním postižením a jeho nároku na vzdělání a také o změnách v přístupu ke vzdělání těchto jedinců v 90- tých letech 20. stol.. Tematicky navázal další přednášející Mgr. Oldřich Müller, PhD. z katedry speciální pedagogiky PedF UP Olomouc skvělou prezentací Možnosti aktivizace osob s mentálním postižením. Zajímavé téma, které vzbudilo velmi živou diskuzi mezi účastníky semináře,

10 bylo řešení ulehčení orientace po knihovně pro jedince s mentálním handicapem pomocí různých komunikačních, vhodně strukturovaných systémů (piktogramy, referenční předměty, obrázky). Zajímavé také bylo dozvědět se, jaké terapie se používají v práci s mentálně postiženými např. arteterapie orientovaná na výtvarný projev, biblioterapie, teatroterapie, muzikoterapie a mnohé další. Odpolední blok zahájily Mgr. Eva Bazalová a Naďa Trojanová z Měk Třebíč. Jejich prezentace se zaobírala tématem: Služby veřejných knihoven mentálně postiženým čtenářům. Účastníci se dozvěděli informace o specifikách zajištění informačních a výpůjčních služeb pro mentálně handicapované (jakého složení má být fond knihovny; jakou formou podávat informace apod.), ale mluvilo se také o možnostech personálního zajištění, chce-li knihovna komunikovat s touto specifickou skupinou čtenářů. Velmi přínosným a zajímavým bodem pak byla prezentace konkrétních programů, jež třebíčská knihovna nabízí mentálně handicapovaným uživatelům. Nápadité programy byly pro řadu účastníků nesporně inspirativní. Dalším hostem semináře byla Jana Vejsadová a její Báječná léta s Úsvitem. Seznámila zúčastněné s aktivizačním programem pro mentálně postižené. Jde o pětiletý projekt spolupráce s klienty denního stacionáře pro mentálně postižené ve věku let. Spojuje práci s informacemi a informačními zdroji s využitelnými prvky kognitivního tréninku. V současné době obsahuje 3 osvědčené složky (práce s knihami a časopisy; kognitivní trénink a práci s PC a Internetem), které se v průběhu roku střídají a do jisté míry prolínají. Teoretické i praktické poznatky, stejně jako předchozí příspěvky, doplnily ukázky z konkrétních programů a také malé procvičení paměti publika. Knížky pro každého, tak se jmenovala prezentace Jany Křížkové z Oblastní charity Žďáru nad Sázavou. Zevrubně představila tuto organizaci i všechny její aktivity, které se zabývají prací s lidmi s mentálním a duševním onemocněním. Závěr semináře patřil pracovnicím z dětského oddělení Knihovny Jiřího Mahena, které představily Den pro Terezu, což je každoroční dopolední program pro tělesně a mentálně postižené děti, který vznikl ze spolupráce Knihovny Jiřího Mahena a Terezy (detašovaného pracoviště Ústavu sociální péče Kociánka, Brno) a velmi slibně pokračuje. Výstupem ze seminářů je elektronický sborníček, který kromě letošního shrnuje i semináře předešlé. Domníváme se, že seminář roku 2006 byl úspěšným završením 3-letého projektu SETKÁVÁNÍ a stejně jako oba předchozí ročníky přinesl všem zúčastněným informace a inspiraci k práci se skupinou handicapovaných uživatelů knihoven. Z kladných ohlasů jsme přesvědčeni, že ano. Mgr. Alina Pietrynczaková

11

Regionální výbor SKIP jižní Morava region 09. Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, 601 50 tel. +420542532100, 111 e-mail: nivnicka@kjm.

Regionální výbor SKIP jižní Morava region 09. Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, 601 50 tel. +420542532100, 111 e-mail: nivnicka@kjm. Regionální výbor SKIP jižní Morava region 09 Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, 601 50 tel. +420542532100, 111 e-mail: nivnicka@kjm.cz Výroční zpráva 2004 1. Úvod Aktivity regionu 09 v roce 2004

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje?

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje? Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Studentský vědecký kroužek Ústavu pedagogiky a sociálních studií je dobrovolným uskupením studentů prezenčního studia. Jeho členy mohou být studenti bakalářských

Více

Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení

Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení VýroČní zpráva 2009 stránka 1 z 5 Poslání a cíle organizace Somatopedická společnost,o.s. je profesně orientované občanské sdružení, založené v roce 1991,

Více

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 Jak jsme na tom v našem kraji? Zdroje VISK2, RF, ESF (Trisia Třinec) většinou zdarma,

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2012 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ čtvrtek 7. října 2010 9:00 14:00 hodin Kulturní klub u hradeb DUHA

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

SKIP sbližuje, už 44 let. Roman Giebisch

SKIP sbližuje, už 44 let. Roman Giebisch SKIP sbližuje, už 44 let Roman Giebisch Několik historických mezníků 1968 11.prosince ustavující sjezd SKIP 1970 29. září likvidační výměr MV ČSSR 1990 7. dubna obnovující sjezd SKIP 1970 2 292 členů SKIP

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Exkurze do Českého rozhlasu Brno

Exkurze do Českého rozhlasu Brno Exkurze do Českého rozhlasu Brno Datum konání: 15. 11. 2013 Místo konání: Český rozhlas Brno Počet účastníků: 16 Zpracovali: Tomáš Pokorný, Adéla Nevěčná V rámci předmětu Odborná přednáška a exkurze jsme

Více

VALNÁ HROMADA SUR 29. - 30. 5. 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014/2015

VALNÁ HROMADA SUR 29. - 30. 5. 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014/2015 VALNÁ HROMADA SUR 29. - 30. 5. 2015 Centrum Mariapoli Vinoř VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014/2015 SR pracovala v tomto složení: Věra Rašková (předsedkyně), Kamil Kalina (1. místopředseda), Marie Pečená (2.

Více

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně)

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) 5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) Vranov na Topľou, listopad 2008 Helena Gajdušková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 2. 4. 2015, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: dle prezenční listiny Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka

Více

Zpráva o jednání výroční hodnotící konference projektu IRICoN dne 28. května 2015

Zpráva o jednání výroční hodnotící konference projektu IRICoN dne 28. května 2015 Síť kompetence pro interoperabilitu železniční infrastruktury Interoperability of Railway Infrastructure Competence Network Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0176 Termín realizace: 01. 04. 2013 30. 6.

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců,

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

KDK Liberecký kraj Zpráva o činnosti za rok 2014

KDK Liberecký kraj Zpráva o činnosti za rok 2014 2014 KDK Liberecký kraj Zpráva o činnosti za rok 2014 Eva Kordová předsedkyně KDK SKIP Libereckého kraje evakordova@knihovnicek.cz 481 312 739 736 712 400 OBSAH Obsah... 1 Účast na všech projektech a aktivitách

Více

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE SMYSLOVÁ AKTIVIZACE

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE SMYSLOVÁ AKTIVIZACE SMYSLOVÁ AKTIVIZACE Konferenci zahájila MUDr. Milena Černá, ředitelka Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové Paní doktorka Černá je dlouholetou ředitelkou nadace, která podporuje různé sociální projekty

Více

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava Knihovny, zaměstnanci a standardy typ Knihovny pobočky celkem zaměstnanci Krajská knihovna 1 0 1 68 Pověřené knihovny 15 76 91 361,6 Profesionální

Více

Bilanční diagnostika 2. národní seminář

Bilanční diagnostika 2. národní seminář Bilanční diagnostika 2. národní seminář 17. - 18. 1. 2013, Kutná Hora Zpráva z jednání + fotodokumentace Téma a náplň druhého semináře, který byl zaměřen na problematiku vzdělávání a diagnostických nástrojů

Více

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Městský úřad Česká Třebová 24. Března 2014 od 15.30 hodin Ing. Jaromíra Žáčková, JUDr. Eva Gibišová, Petr

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. Konzervatoř Olomouc o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. Konzervatoř Olomouc o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Konzervatoř Olomouc o.p.s. Konzervatoř Olomouc o.p.s. 1 1) Historie společnosti Konzervatoř Olomouc o.p.s. byla založena zakladatelskou listinou ze dne 19. června 2012 a zapsána

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Poprad, červen 2008 Kateřina Janošková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel mnoha projektů

Více

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Univerzita třetího věku Kurzy celoživotního vzdělávání pro seniory Nabídka třídílného cyklu přednášek JAK VZNIKÁ DIVADLO Kurz č. 1: Jak vzniká

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Jak debatovat o Evropské unii Agora Central Europe společnost pro demokracii a kulturu Závěrečná zpráva Název projektu: Jak debatovat o Evropské unii projekt pro středoškolskou

Více

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE 16. 17. května 2013 Úvodní slovo Vážené dámy a vážení pánové, dovolte nám srdečně Vás přivítat na již Historicky V. národním kongresu Bazální stimulace

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Svaz účetních regionální organizace

Svaz účetních regionální organizace Svaz účetních regionální organizace Po té, co jsme si v našem seriálu ke 45. výročí založení Svazu účetních udělali procházku historií, mezinárodními vztahy a jeho celorepublikovým významem, podíváme se

Více

Zápis z 21. zasedání Etické komise ČR

Zápis z 21. zasedání Etické komise ČR Zápis z 21. zasedání Etické komise ČR Datum: 28. ledna 2014 Přítomní členové: Mgr. Jiří Kaucký, Miloslav Nerad, prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D., Mgr. Miloš Rejchrt, PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., JUDr.

Více

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne 30. 11. 2010 od 09.00 hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem Přítomni: Havlík

Více

Výroční zpráva za rok 2013 Místní veřejná knihovna

Výroční zpráva za rok 2013 Místní veřejná knihovna Výroční zpráva za rok 2013 Místní veřejná knihovna 1. Místní veřejná knihovna, příspěvková organizace, Náchodská 754, 193 00 Praha 9 Horní Počernice, IČO: 75142937 2. kontakt: 281 921 587, e-mail: knihovna@knihovna-hp.cz,

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

KONFERENCE SEKCE PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ ČESKOMORAVSKÉ PSYCHOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (Vernířovice, 22. - 24. 5. 2009)

KONFERENCE SEKCE PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ ČESKOMORAVSKÉ PSYCHOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (Vernířovice, 22. - 24. 5. 2009) KONFERENCE SEKCE PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ ČESKOMORAVSKÉ PSYCHOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (Vernířovice, 22. - 24. 5. 2009) Iva Štětovská, Jiří Hamerník Poslední květnový víkend uspořádala Sekce

Více

Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty

Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty Institut umění Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR Program konference Kultura a strukturální fondy Využití prostředků Evropské unie na kulturní projekty 9. prosince 2005, 10.00 16.00

Více

Cena českých knihovníků 2013. udělovaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR

Cena českých knihovníků 2013. udělovaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR Cena českých knihovníků 2013 udělovaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR Brno, 20. června 2013 Alena Kvasničková Po základní škole nastoupila na Střední školu ekonomiky a služeb, kde také

Více

Hrůza! Vyšlo to! Regionální funkce Pardubice 2009. Zlata Houšková

Hrůza! Vyšlo to! Regionální funkce Pardubice 2009. Zlata Houšková Hrůza! Vyšlo to! Peníze budou! Regionální funkce Pardubice 2009 Zlata Houšková Projekt Unie zaměstnavatelských svazů Vzdělávání pracovníků v kultuře Týká se též knihovníků; partnerem SKIP (člen Týká se

Více

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXVII. dny praktické a nemocniční pediatrie 29.- 30. 5. 2009 OLOMOUC NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE Letošní setkání dětských lékařů a sester v srdci Hané (23. 24. května 2008)

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Vzdělávací program Komunitní škola

Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola je určen pedagogickým pracovníkům základních a středních škol. Jediným předpokladem pro přijetí je vůle a ochota pracovat na principech

Více

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M LETNÍ ŠKOLA VÝCHOVY K OBČANSTVÍ A EVROPANSTVÍ XVI. ročník Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M 16. 8. 2009 neděle 09:00

Více

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 1. Úvod Děkan fakulty prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. zahájil zasedání VR, přivítal přítomné. Předal jmenovací dekrety nově jmenovaným členům VR FBI,

Více

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE Metodická sekce Svazu účetních: Odborný tým Svazu účetních Ing. Jana Pilátová prezidentka Svazu účetních, šéfredaktorka časopisu Metodické aktuality Svazu

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

MEDICÍNA PRO PRAXI VII. kongres praktických lékařů a sester NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE OLOMOUC 23. - 24. 4. 2009

MEDICÍNA PRO PRAXI VII. kongres praktických lékařů a sester NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE OLOMOUC 23. - 24. 4. 2009 MEDICÍNA PRO PRAXI VII. kongres praktických lékařů a sester 23. - 24. 4. 2009 OLOMOUC NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE V přítmí sálu Regionálního centra Olomouc panuje soustředěné ticho, které je občas přerušeno

Více

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt CZ..07/..8/0.0050 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ SOUBOR METODICKY A DIDAKTICKY ZPRACOVANÝCH VÝUKOVÝCH JEDNOTEK

Více

Dobrodružství vápna a písku

Dobrodružství vápna a písku Speciální komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku vyhodnocení dotazníkové ankety Zpracovala: Ing. Gabriela Setunská, listopad 2011 Úvod K zajištění zpětné vazby od návštěvníků,

Více

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4.

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. června 2009, Zlín Vzdělání je pro všechny děti pokračování dlouhodobého

Více

PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE

PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ "CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY CZ.04.1.03/3.2.15.1/0150 Číslo priority 3.3. Rozvoj celoživotního učení Číslo opatření 3.3.2

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení platnosti akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Elektronická podpora výuky v bakalářských a magisterských studijních programech na lékařských fakultách

Elektronická podpora výuky v bakalářských a magisterských studijních programech na lékařských fakultách 21. 11. 22. 11. 2007 Hotel Voroněž I, Brno MEFANET 2007 1. celostátní konference lékařských fakult ČR na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů Informační a komunikační technologie

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s Výroční zpráva My. Aktivity o.p.s 2012 obecně prospěšná společnost je neziskovou organizací, jež vyhledává, vytváří a podporuje občanské, vzdělávací, kulturní a volnočasové aktivity přispívající ke zkvalitnění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Arak o.p.s. SBORNÍK PROJEKTŮ www.arakops.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Arak o.p.s. SBORNÍK PROJEKTŮ www.arakops.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Arak o.p.s. SBORNÍK PROJEKTŮ www.arakops.cz INVESTICE DO PREVENCE projekty Arak o.p.s. zařazeny mezi významné projekty Olomouckého kraje s finanční podporou v letech 2010-2013 Obsah

Více

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK?

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě centrum pro vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Oddělení služeb knihovnám Regionální vzdělávací centrum

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

IAESTE LC Brno Obsah

IAESTE LC Brno Obsah Závěrečná zpráva z Veletrhu ikariéra 2015 na VUT v Brně Obsah Úvod... 3 Veletrh ikariéra 2015 v číslech a grafech... 3 Workshopy... 8 Osvědčené součásti Veletrhu ikariéra z loňských let... 9 Novinky na

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Z Á P I S z jednání Valné hromady OS ADMIN ČR ze dne 9. 10.10.2014

Z Á P I S z jednání Valné hromady OS ADMIN ČR ze dne 9. 10.10.2014 Z Á P I S z jednání Valné hromady OS ADMIN ČR ze dne 9. 10.10.2014 Místo konání: Zahájení a ukončení jednání: Předsedající: Přítomni: Omluveni: Nepřítomni: DM a ŠJ Písek 9.10.2014-15,30 hod. 10.10.2014

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 21. září 2015 1. ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY, VÝVOJ MUZEJNÍ EDUKACE Mgr. Dagmar Hamalová Lekce uvede posluchače do obecné pedagogiky a didaktiky oborů, které jsou nutným předpokladem

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014

Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014 Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014 Pokud jde o činnost městské knihovny ve sledovaném období, je možno konstatovat, že došlo nejen ke splnění všech klíčových úkolů, pro

Více

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015)

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Projekt spolupráce Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy je společným projektem místních akčních skupin Dolní Morava a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000. 3.240 registrovaných informací

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000. 3.240 registrovaných informací Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000 K 31.12.2000 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 1999 za rok 2000 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. zodpovězeno

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Úvod Stěžejní aktivity v roce 2011 Členství ve sdruženích Valná hromada Finanční zpráva Poděkování Úvod Lehký společenský optimismus, který na tomto místě zazněl v minulé

Více