Regionální výbor SKIP jižní Morava region 09 Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, tel ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionální výbor SKIP jižní Morava region 09 Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, 601 50 tel. +420542532100, 111 e-mail: nivnicka@kjm."

Transkript

1 Regionální výbor SKIP jižní Morava region 09 Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, tel , Výroční zpráva Úvod aktivity regionu 09 se v uplynulém roce odehrávaly v osvědčených rovinách nabídky vlastních akcí a účasti na celosvazových záležitostech. V roce 2006 byly mj. zorganizovány tři velmi kvalitní semináře a setkání podpořená z grantu MK ČR Knihovna 21. století. Při projednávání plánů na dané období vzniká každoročně celá řada dobrých námětů. Pro některé z nich se však již v kontextu mnoha dalších aktivit ( ať již SKIP či jiných organizátorů) obtížně nalézají vhodné termíny, pro některé se nenajde dostatek zájemců. Ukazuje se však, že kratší odborné programy ( dvoudenní) jsou schůdnější i pro knihovníky z malých knihoven, jejichž nepřítomnost na pracovišti je mnohdy velmi obtížně řešitelná. Náš region je také poměrně rozsáhlý a zahrnuje dnes území tří krajů. U většiny členů panuje pozitivní vnímání této skutečnosti, která umožňuje širší kontakty a výměnu zkušeností mezi kolegy z různých regionů. Stále oblíbenou platformou takových setkávání jsou tradiční kolegia. 2. Činnost regionálního výboru Region 09 má ustanovená devítičlenný výbor. Po odchodu kol. L. Černou, pracoval v průběhu roku 2006 v aktuálním osmičlenném obsazení ve složení: Libuše Nivnická předsedkyně, Jarmila Daňková, Šárka Kašpárková, Dagmar Kopřivová, Miloš Kvapil, Jana Nejezchlebová, Vladislav Raška, Magda Švejcarová. Dozorčí komise M. Machátová, M. Holubová, M. Pokorná. Členkou VV SKIP za region 09 jsou mimo předsedkyni kol. Jiřina Lapčíková a Vladislav Raška, členem dozorčí komise Miloš Kudera. Regionální výbor se mimo letní období schází pravidelně jednou měsíčně. Hlavní oblasti, kterými se v průběhu roku výbor zabýval jsou: zpracování výroční zprávy a zprávy o hospodaření plán činnosti na rok 2006 přípravou seminářů v rámci Projektu SKIP Knihovna 21.st. : vzdělávání pracovníků hudebních knihoven,. práce s hendikepovanými uživateli, setkání seniorů ( podrobně viz. přílohy)

2 příprava a realizace studijní cesty Liberec příprava programu kolegií a jejich realizace (2x) činnost KDK, sekce veřejných knihoven příprava a podíl na uskutečňování celosvazových aktivit (aktivity BMI, Noc s Andersenem, Týden knihoven, Magnesia Litera, Ceny Knihovna roku) vedení hospodářské a účetní agendy vedení agendy členské základny, výběr členských příspěvků, přijímání nových členů, ukončení členství distribuce Bulletinu SKIP a komunikace s členskou základnou aktualizace www stránek ( nutno zlepšit) publikační činnost ( pro Bulletin SKIP) schvalování příspěvků na aktivity pořádané ve spolupráci se SKIP účast na předsednictvu a VV SKIP, informace pro výbor a členskou základnu spolupráce se sekcemi SKIP a zahraniční komisí aktivity v IFLA podíl na přípravě a realizaci semináře Právní minimum pro ředitele (zaměstnavatelská sekce ) příprava projektů na rok 2007 příprava činnosti na rok Členská základna Region 09 měl v roce 2006 následující složení členské základny: Institucionální čl.: 87 Individuální čl. : 119 celkem : 206 Noví členové : Institucionální: 3 Individuální: 13 Zrušeno členství: Institucionální: 1 Individuální: 6 Disciplinovanost členů při úhradě členských příspěvků je solidní. Dle potřeby jsou členové, kteří neuhradili příspěvky daného roku kontaktováni písemně. 4. Z aktivit regionu studijní cesta do Liberce, exkurze do Krajské knihovny a návštěva a Veletrhu dětské knihy a doprovodných akcí Kolegium Strategie Národního rozvojového plánu ČR pro období , zaměření operačních programů a příležitosti pro knihovny. Úvod do problematiky ( KJM, středisko Europe Direct Brno) Praktické zkušenosti Vybudování prostor pro Masarykovu veřejnou knihovnu jako instituci komunitních aktivit a celoživotního vzdělávání ve Vsetíně ( Mgr. Helena Gajdůšková)

3 Aktuality SKIP, diskuse exkurze do knihovny PřF MU ( celkem 51 účastníků) přednáška o IFLA ( KKFB Zlín, L. Nivnická) hudebně-vzdělávací seminář pro knihovníky. Mozart a Salieri, pravda a mýtus, projekt SKIP- podpora z grantu MK ČR Knihovna 21. století, další pokračování dlouhodobého cyklu, produkce sborníku na DVD pro účastníky. spolupořadatel Knihovna Jiřího Mahena v Brně, celkem 48 účastníků, ( podrobně viz příloha č. 1) Setkání knihovníků seniorů ČR projekt SKIP podpora z grantu MK ČR Knihovna 21. století, spolupořadatel Knihovna Kroměřížska, celkem 30 účastníků ( přivítání na radnici představiteli města, setkání v knihovně, exkurze, procházka historickou Kroměříží s kronikářkou města setkání se zástupci SKIP, Krajské knihovny Fr. Bartoše ve Zlíně, stručné informace o projektech ze strukturálních fondů prezentace projektu Knihovny Kroměřížska, návštěva Arcibiskupského zámku a zahrad UNESCO, Arcibiskupské vinné sklepy spojené s ochutnávkou vín, spolupráce s neziskovými organizacemi, představení vybraných regionálních autorů (M. von Ebner-Eschenbach, K. Kryla,diskusní fórum s účastníky ) (podrobně viz. příloha č.2) účast na světovém kongresu IFLA v Soulu, Korea ( L. Nivnická členka stálé komise IFLA pro veřejné knihovny) seminář na téma Veřejné knihovnické a informační služby pro handicapované uživatele v Prostějově. Semináře se zúčastnily na dvě desítky knihovníků z celé ČR. Seminář přinesl informace o novinkách legislativy i knihovnické praxe orientované na služby postiženým uživatelům Knihovnický happening - Národ sobě II, Praha Pořízení a výběr kamene, který bude důstojný jak pro novou budou NK ČR, tak pro reprezentaci regionu, byl předmětem živé debaty. Nakonec jsme se shodli na tom, že pro jižní Moravu je charakteristickou horninou vápenec nalezneme jej totiž od vrcholů Pálavy až po svahy Moravského krasu. Do její struktury jako by se vryly záznamy od pravěkých lovců mamutů přes římské legie a velkomoravský Proglas až po verše soudobých básníků. Zabarvení našeho kamene evokuje barvu vína, kterému se na vápencových svazích tak dobře daří. A víno, to je krev zde žijícího lidu. Proudí jednou radostně, jásavě jindy zase teskně, nostalgicky. Kol. V. Raška se obrátil na svého přítele restaurátora Jaroslava Budíka, který vysvětlil, že vhodný kámen nemůže být nějaký zvětralý, ležící již delší dobu v opuštěném lomu, z právního hlediska jej ani nemůže někde svévolně vykutat. Vydali jsme se do kamenolomu nedaleko Sloupu, kde se nás ochotně ujali tamější zaměstnanci. Nejenže nás zavedli na vhodné místo, ale navzdory polední přestávce nám i pomohli vhodnou desku ze stěny i vylomit. Vyškovský kameník vápencovou desku opracoval a vyleštil, aby restaurátor do ní vytesal požadovaný nápis

4 KNIHOVNY JIŽNÍ MORAVY. Nápis byl jistý kompromis, v naší regionální organizaci máme totiž zastoupeny i knihovny z okolních krajů. Zkratka SKIP a číslo regionu nám připadaly pro běžné návštěvníky nové Národní knihovny jako nesrozumitelné. Chtěli jsme také, aby se s naším základním kamenem mohli ztotožnit všechny knihovny, tedy i ty, které náš SKIP nezastupuje. Náš region vypravil do Prahy na tuto mimořádnou událost speciální autobus a kámen za regionální pobočku SKIP předali její dva členové: Lenka Typlová, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, a Vladislav Raška, Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově. ( celkem 19 účastníků) (Vladislav Raška sekce veřejných knihoven) Knihovna roku účast na slavnostním vyhlášení ceny Ministerstva kultury ČR "Knihovna roku 2006" v Zrcadlové kapli Klementina v Národní knihovně ČR v Praze Setkávání komunikace se zdravotně postiženými, třetí pokračování úspěšného cyklu, součástí je produkce sborníku na DVD pro účastníky projekt SKIP podpora z grantu MK ČR Knihovna 21. století, spolupořadatel Knihovna Jiřího Mahena v Brně ( celkem 27 účastníků), (podrobně viz příloha č. 3) Kolegium přednáška Služby knihoven ve světle novely autorského zákona, Dr. V. Richter, aktuality SKIP a z knihoven, diskuse ( celkem 56 účastníků) nabídka stáže v Rakousku projednána a nabídnuta členům SKIP, zůstala však bez odezvy Klub dětských knihoven SKIP Jižní Morava v roce 2006 Členové Klubu dětských knihoven jižní Moravy aktivně a v rámci svých možností (malé knihovny personální možnosti, nejsou samostatná oddělení pro děti) zajišťovali nejrůznější aktivity pro dětské čtenáře. Soutěže, zapojili se do akcí celorepublikových Noc s Andersenem (velký počet knihoven), setkání se spisovateli, spolupráce se školami. V některých knihovnách pracují kroužky a kluby dětských čtenářů Knihovny Františka Dvořáčka ve Vyškově Klub NENUDA. Významnou společnou akcí byl první Knihovnický kurz se specializací na práci s dětskými čtenáři ve veřejných knihovnách 2006/07. Kurz byl zahájen v únoru 2006 a skončí v únoru V roce 2006 se realizovaly dvoudenní moduly Kritické myšlení, Vývojová psychologie, Tvořivá práce s textem, Česká a světová literatura, Didaktické základy pedagogiky a komunikace. Modul Organizace práce v dětském oddělení se uskuteční v únoru 2007 ve spolupráci s Dětskou knihovnou Knihovny J. Mahena. Kurz má 35 účastníků. Ve dnech května 2006 se konal seminář Práce s dospívajícími čtenáři ve veřejných knihovnách (Umíme zaujmout a získat mladé lidi?) v KKD Vyškov. Semináře se zúčastnili knihovníci z celé republiky (přes 60 účastníků). Lektorkou semináře byla Mgr. Jitka Požárová (lektorka projektu Já, občan) a doc. Marie Blahutková (PedF MU Brno). Další vystoupení Vyškov, Ostrava, Zlín, Žďár n.sáz. Další netradiční akcí byl doprovodný program veletrhu knihy Brno Opravdu nečtou? (Podpora dětského čtenářství) na výstavišti. Zde se sešly členky KDK JM s ostatními návštěvníky veletrhu a zájemci o dětské čtenářství. Prezentace byly velmi

5 zajímavé a inspirativní, připravily je pracovnice Dětské knihovny i poboček Knihovny J. Mahena, MěK v Rosicích a v Tišnově, Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. Vzhledem k těmto náročným akcím (a dalším odborným akcím pro pracovníky dětských odd. počítačové kurzy, celorepublikové akce KDK) se už z nedostatku časových možností knihovnic JMK neuskutečnily plánované běžné pracovní porady. Hodnotící porada, která by měla přinést i další náměty na změny v organizaci KDK JM (větší organizační zapojení jednotlivých knihoven) je připravena ve spolupráci a Dětskou knihovnou KJM Brno na leden V průběhu roku se také měnily podmínky pro práci knihovníků, dětská oddělení jsou rekonstruována, velmi kreativně a vhodně zařizována oddělení v nové MěK Tišnov, v MěK Mokrá-Horákov, nové webové stránky má dětské oddělení MěK Rosice. (předsedkyně KDK Jižní Morava J. Nejezchlebová) 5. Dozorčí komise vykonala v průběhu roku dvě kontroly a neshledala závady. Přílohy:1) hodnocení semináře Mozart a Saliery 2) informace ze setkání seniorů v Kroměříži 3) hodnocení projektu Setkávání Zpracovala: Ing. Libuše Nivnická, předsedkyně RV SK s využitím zpráv členů RV SKIP 09 leden 2007

6 příloha č. 1 Hodnocení semináře Mozart a Salieri, pravda a mýtus, který se konal ve dnech v Knihovně Jiřího Mahena v Brně. Za podpory Ministerstva kultury z grantového programu Knihovna 21. století a SKIP, jsou již pátým rokem pořádány v hudební knihovně Knihovny Jiřího Mahena v Brně vzdělávací semináře pro knihovníky hudebních oddělení knihoven České republiky. Probíhají v cyklických tématických řadách a tak byly v průběhu let realizovány přednášky o Soudobé hudbě a Manýrismu v hudbě. V letošním roce, v souvislosti s 250. výročím narození W. A. Mozarta, proběhl ve dnech program nazvaný Mozart a Salieri, pravda a mýtus. Předmětem muzikologického zájmu byly osudy Mozartovy hudby a její uvádění dnes. Osobnost mimořádně talentovaného skladatele byla posuzována v kontextu s dalšími slavnými umělci té doby (Antonio Salieri). Úvahy vycházely ze společenské situace období klasicismu s důrazem na úlohu Mozarta i Salieriho ve vývoji světové hudby. Téma semináře přednesl účastníkům lektor prof. PhDr. MgA. Miloš Štědroň, CSc., jehož kvality skladatele, muzikologa, publicisty a pedagoga FFMU v Brně jsou všeobecně známy. Přenáška o životě Mozarta a jeho vztahu k ostatním skladatelům, především k Salierimu vycházela s posledních výsledků muzikologického bádání. Na pravou míru byly uváděny skutečnosti i smyšlenky, které o vztazích obou skladatelů vznikly a každé zkoumání komplikované osobnosti Mozarta provází. Všechny tyto podněty byly komentovány pohledem zasvěceného muzikologa a znalce různých skladatelských technik. Kombinaci výkladu a ukázek z CD, DVD a videa obohatil prof. Štědroň živým přednesem na pianu. Ukázky z operního díla (Don Giovanni) byly zvýrazněny účastníkům prostřednictvím dataprojektoru a celá ukázka byla komentována živým překladem. Svěže zapůsobila přehrávka vlastní Štědroňovy skladby Na Mozartovy variace (miniatura) melodicky ovlivněné Tureckým pochodem. Na originálním kompozičním pojetí se podílela také pěvecká účast Ivy Bittové. Opět jsme mohli obdivovat Štědroňovy úctyhodné znalosti, mladistvý projev a elán, který si udržel po celou dobu svého téměř 5 hodinového vystoupení. Při zachování vysoké odborné úrovně přednesl látku v popularizační rovině srozumitelné všem. Do svého výkladu vložil humor a tak se celá přednáška nesla ve svěžím stravitelném duchu i když obsahovala mnoho informací. Neformální přístup a minimální odstup od knihovníků vytvářel prostor pro diskuzi a všichni byli aktivně zapojení do problematiky. Při aplikaci ukázek, provázejících výklad, čerpal prof. Štědroň ze své bohaté sbírky nahrávek na CD a DVD. Pro ilustraci volil typické skladby (Turecký pochod) a také ty méně známé (Hudební žert). Některé z nich zazněly v autentickém pojetí na dobových nástrojích (Hammer klavír). Osudy Mozarta a Salieriho byly čerpány jak z muzikologických pramenů, tak i z beletristických a dramatických (popřípadě filmových) ztvárnění. Mnoho dosud neznámých a historicky zajímavých informací zaznělo ve vystoupení promované historičky Mileny Flodrové ve druhém dnu semináře. Je autorkou řady publikací o městských částech, předměstích, ulicích, architektonických památkách a osobnostech města Brna. Historii unikátních staveb umí poutavě vyprávět rozhlasovým i televizním posluchačům a spolupracuje i s ostatními kulturními institucemi v rámci brněnského regionu. Posluchače zaujala již v našem minulém semináři v programu Hudební místopis města Brna.

7 Proto jsme ji opět oslovili a provázeni jejím zasvěceným komentářem, jsme v bloku Co mohl a co nemohl Mozart v Brně vidět navštívili unikátní historické stavby centra Brna. Pomocí dataprojektoru ukázala na dobových obrazech a pohlednicích vzhled centra Brna v stol.. Pohybovali jsme se, pod jejím vedením, po cestě předpokládaného příjezdu Mozartů Olomouckou ulicí, před hradbami i za hradbami města a dále po předpokládaných pěších trasách. Cenným dokumentem byl obraz tehdy ještě uzavřeného nám. Svobody, prostor Zelného trhu s množstvím unikátních historických staveb, zejména Reduty. Následoval náhled do přilehlých ulic, Kobližné, Masarykovy, České aj. Sympaticky spojila historii se současností a informovala o současných vizích přestavby hlavního nádraží a prostoru před Novou radnicí. S Mozartem a historií Brna korespondovala prohlídka rekonstruované Reduty, kterou jsme prošli od divadelních a koncertních prostor až po sklepní část. Architektonické řešení interiéru vyvolalo četné diskuze a otázky a ne vždy příznivé reakce. Zvláště odmítavý postoj projevili pamětníci bývalého zdobného interiéru Reduty. Vzdělávací semináře hudební knihovny mají ve svém programu záměr seznámit přítomné s osobnostmi kultury města Brna. Působí zde celá řada výrazných umělců z oblasti hudby a divadla. Protože jsou tato umění vzájemně propojena, byla našimi hosty již celá řada herců a také rozhlasových, divadelních a hudebních režisérů. Tentokrát jsme přizvali herce Ladislava Lakomého, který lidsky okouzlil svým povídáním o cestě k hudbě a herectví. Jeho charisma a inteligentní herectví oslovuje diváky všech generací na domovských hereckých scénách (Mahenova činohra, Divadlo u stolu) i prostřednictvím televizní obrazovky. Příjemně strávené chvíle s jeho vyprávěním přiblížili knihovníkům jeho osobní osudy a specifické divadelní prostředí Brna. Květnový seminář hudební knihovny se vyznačoval rodinnou a srdečnou atmosférou, která postupně stmeluje jak knihovníky, tak lektory. Je také platformou pro četné knihovnické diskuze, odehrávající se v kuloárech i v příspěvcích přednesených z pódia. Pravidelně je v nich prostor pro zasedání IAML. V jeho programovém bloku zazněly nové informace o téměř hotovém elektronickém časopise IAML a také aktuální postřehy, týkající se nového autorského zákona. Pravidelné setkávání hudebních knihovníků vytváří, kromě blízkých osobních vztahů, prostor pro stále užší profesní spolupráci hudebních knihoven České republiky a je přínosem pro výpůjční i katalogizační praxi. Získané informace z oboru hudby se zúročí do zasvěcenější orientace ve vydavatelské produkci a v akvizici hodnotných dokumentů, shromažďovaných pro uživatele hudebních knihoven. Celá řada jihomoravských knihoven připravila na základě získaných kontaktů na seminářích, ve spolupráci s prof. M. Štědroněm, hodnotné vzdělávací pořady i mimo Brno (Vyškov, Třebíč). Miroslava Horejsková

8 Setkání knihovníků seniorů v Kroměříži příloha č.2 Setkání připravila Knihovna Kroměřížska ve spolupráci s RV SKIP Jižní Moravy a pod záštitou VV SKIP a za finanční podpory MK ČR. Program začínal na kroměřížské radnici, kde naše seniory přivítala mgr. Jitka Dvořáková místostarostka města. Poté se účastníci přesunuli do Knihovny Kroměřížska, kde je čekalo milé přijetí v pěkném prostředí. Po přivítání a přednášce Dr. Šárky Kašpárkové o historii knihovny, následovala exkurze. Naše seniory zajímalo naprosto všechno, např.: kde jsou skladovány knihy do výměnných souborů v rámci výkonu regionálních funkcí, chválili dobře udržovaný fond, kvalitní zpracování, zajímali se o hudební oddělení, půjčování CD atd. Zkušeným očím nic neuniklo. Po krátké přestávce spojené s večeří následovala večerní procházka po historických pamětihodnostech města s mgr. Antonínem Lukášem (v letech ředitelem knihovny). Mgr. Lukáš nezapřel, že je knihovníkem a také místním patriotem. Druhý den byl rozložen do dvou bloků. První informační blok tvořilo vystoupení našich hostů. Generální ředitel Národní knihovny ČR mgr. Vlastimil Ježek hovořil o stavbě nové národní knihovny. V jeho prezentaci se účastníci dověděli o historii Klementina, ale i o členění fondů NK ČR a návaznost na rozdělení fondů do nové stavby. Pan generální ředitel informoval také o mezinárodním složení výběrové komise na architektonickou část stavby. Senioři měli řadu dotazů a pan generální ředitel byl dotazován i v průběhu krátké přestávky. Následovalo vystoupení paní ředitelky PhDr. Zdeny Friedlové z Krajské knihovny F. Bartoše ve Zlíně. Krátce představila krajskou knihovnu a její funkce a svou prezentaci zaměřila na osobnost F. Bartoše a jeho letošní výročí. Všem účastníkům předala tašky s informačními materiály. Poslední vystoupení měl předseda SKIP a ředitel Knihovnického institutu PhDr. Vít Richter. Jeho přednáška byla zaměřena na vyhodnocení statistik zaměřené na knihovnictví. Bylo to velmi zajímavé a účastníci pečlivě výklad sledovali. Při odchodu na oběd diskutovali o těchto ukazatelích. Pozvání do Kroměříže, kromě výše uvedených hostů, přijali: PhDr. V. Raška ředitel Knihovny K. Dvořáčka z Vyškova a pan ředitel R. Jančár z Knihovny B.B. Buchlovana z Uherského Hradiště. Odpolední poznávací blok byl věnován prohlídce zámku a historické knihovny. Zámkem prováděl knihovník Cyril Měsíc Bc. Mírně unavení z množství informací se naši senioři přesunuli kousek za zámek. Tam měli možnost vstoupit do Arcibiskupských vinných sklepů, poslechnout si historii a také ochutnat to nejlepší v nabídce. Krátký volný čas věnovali procházce v Podzámecké zahradě nebo po historickém náměstí. Druhý den byl zakončen příjemným posezením se zajímavým povídáním jednotlivých účastníků o svém profesním životě. Někdy to nebylo povídání veselé, zvláště v těch případech, kdy jsme slyšeli, že museli knihovny opustit zejména z politických důvodů. Na druhé straně tito lidé si zájem o svou profesi udrželi a do knihoven se vrátili. A jejich zájem o vývoj v oboru byl vidět také v Kroměříži. Program zpestřil milý pan J. Verner ze Záboří (druhý nejstarší účastník), který bravurně recitoval dlouhou báseň, kterou věnoval jako poděkování ženám. Sklidil zasloužený potlesk. Třetí den byl opět věnován činnosti knihovny. Ředitelka ve své prezentaci hovořila o projektu Centrum celoživotního učení, který je financován ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. Seznámila přítomné s organizací tohoto vzdělávání, s náplní akreditačních kurzů i ohlasy ze strany kurzistů. Povídání bylo zakončeno exkurzí do centra, které dnes tvoří další oddělení knihovny. Druhou půlku dopoledne Mgr. Daniela Hebnarová využila k představení vybraných dvou osobností a to: Marie von Ebner-Eschenbach rodačky z nedalekých Zdislavic významné

9 rakouské spisovatelky a zástupkyně moravské německé literatury. Druhou osobností byl kroměřížský rodák Karel Kryl, kterého představila jako básníka. S krátkým úryvkem z Krylovy poetické tvorby se s účastníky rozloučila. Organizátorům prostřednictvím ředitelky PhDr. Šárky Kašpárkové poděkovala za všechny účastníky PhDr. Jarmila Burgetová. Pobyt v Kroměříži se líbil všem, zúčastněným, přednášejícím a tak byli spokojeni i organizátoři. Závěrem dovolte citaci pana Vernera z dopisu, který jsem obdržela další týden: Především Vám musím ještě jednou poděkovat za to, že jsem mohl prožít nezapomenutelné 3 dny jako ČLOVĚK! Řekl jsem Vám, že to byl LÉK na tu moji bolavou dušičku! A když dostanete takový krásný dopis, věříte, že to má smysl. PhDr. Šárka Kašpárková Projekt SETKÁVÁNÍ příloha č.3 V listopadu 2006 jsme završili 3-letý program SETKÁVÁNÍ projekt na podporu společenské integrace handicapovaných tradičním každoročním seminářem nazvaným Komunikace se zdravotně handicapovanými uživateli knihoven, který vznikl za finanční podpory knihovnické organizace SKIP a MK ČR. V letošním roce (2006) se zúčastnilo 21 kolegů ze všech typů knihoven České republiky, kteří pracují s handicapovanými a zajímají se o tuto problematiku v knihovnách. Stěžejním tématem byla práce s mentálně handicapovanými a duševně nemocnými, protože v knihovnách se setkáváme a chtěli bychom kvalitně pracovat i s touto skupinou našich uživatelů. Seminář byl rozdělen do dvou bloků: dopoledního; teoretického: Kniha a mentálně handicapovaní problematika integrace do majoritní společnosti odpoledního; nabitého praktickými zkušenostmi knihoven a organizací zabývajících se prací s mentálně či duševně handicapovanými: Knihovny a instituce a jejich zkušenosti s prací s mentálně postiženými a duševně nemocnými Zahájení se svojí přednáškou Kvalita života osob s mentálním postižením v České republice ujala doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. z katedry speciální pedagogiky, PedF MU Brno. Ve své přednášce hovořila o tom, co máme chápat pod pojmem kvalita života u osob s mentálním handicapem. Mluvilo se o osobnosti jedince s mentálním postižením a jeho nároku na vzdělání a také o změnách v přístupu ke vzdělání těchto jedinců v 90- tých letech 20. stol.. Tematicky navázal další přednášející Mgr. Oldřich Müller, PhD. z katedry speciální pedagogiky PedF UP Olomouc skvělou prezentací Možnosti aktivizace osob s mentálním postižením. Zajímavé téma, které vzbudilo velmi živou diskuzi mezi účastníky semináře,

10 bylo řešení ulehčení orientace po knihovně pro jedince s mentálním handicapem pomocí různých komunikačních, vhodně strukturovaných systémů (piktogramy, referenční předměty, obrázky). Zajímavé také bylo dozvědět se, jaké terapie se používají v práci s mentálně postiženými např. arteterapie orientovaná na výtvarný projev, biblioterapie, teatroterapie, muzikoterapie a mnohé další. Odpolední blok zahájily Mgr. Eva Bazalová a Naďa Trojanová z Měk Třebíč. Jejich prezentace se zaobírala tématem: Služby veřejných knihoven mentálně postiženým čtenářům. Účastníci se dozvěděli informace o specifikách zajištění informačních a výpůjčních služeb pro mentálně handicapované (jakého složení má být fond knihovny; jakou formou podávat informace apod.), ale mluvilo se také o možnostech personálního zajištění, chce-li knihovna komunikovat s touto specifickou skupinou čtenářů. Velmi přínosným a zajímavým bodem pak byla prezentace konkrétních programů, jež třebíčská knihovna nabízí mentálně handicapovaným uživatelům. Nápadité programy byly pro řadu účastníků nesporně inspirativní. Dalším hostem semináře byla Jana Vejsadová a její Báječná léta s Úsvitem. Seznámila zúčastněné s aktivizačním programem pro mentálně postižené. Jde o pětiletý projekt spolupráce s klienty denního stacionáře pro mentálně postižené ve věku let. Spojuje práci s informacemi a informačními zdroji s využitelnými prvky kognitivního tréninku. V současné době obsahuje 3 osvědčené složky (práce s knihami a časopisy; kognitivní trénink a práci s PC a Internetem), které se v průběhu roku střídají a do jisté míry prolínají. Teoretické i praktické poznatky, stejně jako předchozí příspěvky, doplnily ukázky z konkrétních programů a také malé procvičení paměti publika. Knížky pro každého, tak se jmenovala prezentace Jany Křížkové z Oblastní charity Žďáru nad Sázavou. Zevrubně představila tuto organizaci i všechny její aktivity, které se zabývají prací s lidmi s mentálním a duševním onemocněním. Závěr semináře patřil pracovnicím z dětského oddělení Knihovny Jiřího Mahena, které představily Den pro Terezu, což je každoroční dopolední program pro tělesně a mentálně postižené děti, který vznikl ze spolupráce Knihovny Jiřího Mahena a Terezy (detašovaného pracoviště Ústavu sociální péče Kociánka, Brno) a velmi slibně pokračuje. Výstupem ze seminářů je elektronický sborníček, který kromě letošního shrnuje i semináře předešlé. Domníváme se, že seminář roku 2006 byl úspěšným završením 3-letého projektu SETKÁVÁNÍ a stejně jako oba předchozí ročníky přinesl všem zúčastněným informace a inspiraci k práci se skupinou handicapovaných uživatelů knihoven. Z kladných ohlasů jsme přesvědčeni, že ano. Mgr. Alina Pietrynczaková

11

Další rok na dlouhé šňůře událostí Knihovny Jiřího Mahena v Brně je navlečen a uzavřen. Uplynulo dalších 345 dnů, kdy knihovna byla otevřena nejširší veřejnosti. Celoroční rytmus dní, zdánlivě velmi podobných,

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2008 Vsetín 25.2.2009 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ĆÚ: ředitelka: 35234-851/0100

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2009

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2009 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2009 Vsetín 25.3.2010 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ĆÚ: ředitelka: 35234-851/0100

Více

číslo 3 ročník 13 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz

číslo 3 ročník 13 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 3 ročník 13 Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz Vlastivědné muzeum Jesenicka a Arnošt Goldflam zvou do nové

Více

Ředitel organizace: PhDr. Jan Krist Telefon: 518 306 611, 518 306 610, 601 505 472 Fax: 518 306 615 E-mail: info@nulk.cz Internet: www.nulk.

Ředitel organizace: PhDr. Jan Krist Telefon: 518 306 611, 518 306 610, 601 505 472 Fax: 518 306 615 E-mail: info@nulk.cz Internet: www.nulk. NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY VE STRÁŽNICI ZA ROK 2003 Předkladatel: Adresa: Národní ústav lidové kultury Zámek č. 672, 696 62 Strážnice IČO: 00094927 Ředitel organizace:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Klubu dětských knihoven SKIP ČR 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Klubu dětských knihoven SKIP ČR 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Klubu dětských knihoven SKIP ČR 2014 1 OBSAH I. Úvod. s. 3 Fungování a okruhy činnosti KDK SKIP.. 3 Mozkový trust.. 3 Valná hromada.. 3 Konference Andersen.. 3 Přehled klubek a projektů..

Více

Nová expozice přírody v Rokycanech

Nová expozice přírody v Rokycanech v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 2 ročník 13 Nová expozice přírody v Rokycanech Téma: Dokumentace současnosti Doporučení pro zadávání konzervátorsko-restaurátorských prací www.cz-museums.cz

Více

VĚSTNÍK. Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni. číslo 6. ročník. www.cz-museums.cz

VĚSTNÍK. Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni. číslo 6. ročník. www.cz-museums.cz VĚSTNÍK ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni www.cz-museums.cz číslo 6 ročník 09 s Národní soutěž muzeí Gloria musaealis 2009 Vážená muzea a galerie,

Více

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme?

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme? RINGDOBROVOLNICTVÍVO EERINGDOBROVOLNICTVÍ ERINGDOBROVOLNICTVÍVO RINGDOBROVOLNICTVÍVO ROVOLNICTVÍVOLUNTEER TEERINGDOBROVOLNICTV GDOBROVOLNICTVÍVOLU NGDOBROVOLNICTVÍVOLU BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NTEERINGDOBROVOLNICT

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013, únor 2014 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 PRAHA ÚNOR 2014 výroční zpráva

Více

VĚSTNÍK. Téma: Gloria musaealis 2008. Informace k zákonu o účetnictví. Zahájení Festivalu muzejních nocí. číslo 3. ročník. www.cz-museums.

VĚSTNÍK. Téma: Gloria musaealis 2008. Informace k zákonu o účetnictví. Zahájení Festivalu muzejních nocí. číslo 3. ročník. www.cz-museums. VĚSTNÍK ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY Téma: Gloria musaealis 2008 Informace k zákonu o účetnictví Zahájení Festivalu muzejních nocí www.cz-museums.cz číslo 3 ročník 09 Proč se vystavovat vysokým

Více

Senioři v komunitní knihovně

Senioři v komunitní knihovně Senioři v komunitní knihovně Metodický materiál Masarykova veřejná knihovna Vsetín Leden 2008 Helena Gajdušková, Marie Pokorná, Kateřina Janošková, Hana Pekárková, Alena Zubková, Zuzana Ježková 1 Obsah:

Více

Věstník. Kouzlo muzejních Vánoc. Asociace muzeí a galerií České republiky. http://www.cz-museums.cz

Věstník. Kouzlo muzejních Vánoc. Asociace muzeí a galerií České republiky. http://www.cz-museums.cz Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky Kouzlo muzejních Vánoc http://www.cz-museums.cz 6 2004 Věstník AMG 62004 Milí čtenáři, Úvodník když jsem byla požádána, abych napsala úvodník, který by

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2013 Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2013 Tiráž

Více

12 06 Ročník XVI. O betlémech a betlémářích POZOR! www.mistnikultura.cz. Roztocké muzeum je provoněné perníkem. Hrnčířské zboží s příchutí dávnověku

12 06 Ročník XVI. O betlémech a betlémářích POZOR! www.mistnikultura.cz. Roztocké muzeum je provoněné perníkem. Hrnčířské zboží s příchutí dávnověku www.mistnikultura.cz 12 06 Ročník XVI O betlémech a betlémářích Roztocké muzeum je provoněné perníkem Hrnčířské zboží s příchutí dávnověku Varhany pro Jeseník Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace, za rok 2009 Zlín 2010 Výroční zpráva Krajské knihovny Františka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: Schváleno školskou radou dne 15. 10. 2013 1 Základní charakteristika školy 1.1

Více

Z obsahu: VÝSTAVA ARTPERITIV I. - STR. 3 INFORMACE Z KOLEGIA REKTORA - STR. 4 STUDENTI SOUTĚžILI - STR. 5 II. OSTRAVSKÉ

Z obsahu: VÝSTAVA ARTPERITIV I. - STR. 3 INFORMACE Z KOLEGIA REKTORA - STR. 4 STUDENTI SOUTĚžILI - STR. 5 II. OSTRAVSKÉ OSTRAVSKÁ POLONISTIKA OPĚT ZVEDLA LAŤKU STUDENTSKÝCH KONFERENCÍ DEN S NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ POLSKOU SPISOVATELKOU Letošní desátý, a tedy jubilejní ročník studentských vědeckých konferencí (konají se na celé FF

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

obsah Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Společné tiskové prohlášení...4

obsah Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Společné tiskové prohlášení...4 Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Společné tiskové prohlášení...4 Týden vědy a techniky na 1. LF UK...5 Recertifikace Lékárny VFN...6 Křest knihy Laboratorní diagnostika...6 XIX. světový kongres

Více

Téma: Velká válka v muzeích

Téma: Velká válka v muzeích v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 5 ročník 14 Téma: Velká válka v muzeích Jak hospodaří muzea umění Doporučení OMG k vydávání sbírek www.cz-museums.cz Moderní komunikace s návštěvníky

Více

EKO Gymnázium BRNO o. p. s.

EKO Gymnázium BRNO o. p. s. EKO Gymnázium BRNO o. p. s. Adresa: Labská 27, 625 00 Brno Popis nejdůležitějších projektů v rámci ASPnet: Telefon: 547 353 744 E-mail: eko@eko-g.cz, www.eko-g.cz EKOLOGICKÁ VÝCHOVA (EVVO environ- Jméno

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

VĚSTNÍK. Historie ukrytá pod dlažbou Kroměříže. Výročí zpřístupnění Památníku Vojna u Příbrami. číslo 4. ročník. www.cz-museums.cz

VĚSTNÍK. Historie ukrytá pod dlažbou Kroměříže. Výročí zpřístupnění Památníku Vojna u Příbrami. číslo 4. ročník. www.cz-museums.cz VĚSTNÍK ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY číslo 4 ročník Historie ukrytá pod dlažbou Kroměříže Výročí zpřístupnění Památníku Vojna u Příbrami www.cz-museums.cz 10 Křesťanské náboženství v muzeologickém

Více

Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI

Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI Ostrava 2015 Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI úvod Ostrava je město, kde se kultura nejen konzumuje, ale kde také vzniká. V Ostravě vyrůstají, studují, žijí a tvoří

Více

Akademik. VŠB - Technická univerzita Ostrava univerzitní časopis, ročník XVI.

Akademik. VŠB - Technická univerzita Ostrava univerzitní časopis, ročník XVI. Akademik VŠB - Technická univerzita Ostrava univerzitní časopis, ročník XVI. 2012 3 Z obsahu Úspěšní absolventi... 16-19 Ivo Vondrák: Networking mezi univerzitou a aplikační sférou je klíčový... 10 Studenti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE CZECH COUNCIL OF CHILDREN AND YOUTH

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE CZECH COUNCIL OF CHILDREN AND YOUTH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE CZECH COUNCIL OF CHILDREN AND YOUTH ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE JE NÁRODNÍ RADOU DĚTÍ A MLÁDEŽE A SPOLEHLIVÝM PARTNEREM STÁTU. Milí přátelé, vy ze sdružení dětí

Více

Téma: Povodně 2013. Visegradská cena pro Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě. číslo 4. ročník 13. www.cz-museums.cz

Téma: Povodně 2013. Visegradská cena pro Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě. číslo 4. ročník 13. www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 13 Téma: Povodně 2013 Visegradská cena pro Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě www.cz-museums.cz 240 DNÕ A ämitec! PODPORA WINDOWS

Více

Výroční zpráva. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. za rok 2014

Výroční zpráva. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. za rok 2014 Výroční zpráva Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. za rok 2014 Posláním Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. je zmírňovat důsledky zdravotního postižení

Více