Regionální výbor SKIP jižní Morava region 09 Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, tel ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionální výbor SKIP jižní Morava region 09 Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, 601 50 tel. +420542532100, 111 e-mail: nivnicka@kjm."

Transkript

1 Regionální výbor SKIP jižní Morava region 09 Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, tel , Výroční zpráva Úvod aktivity regionu 09 se v uplynulém roce odehrávaly v osvědčených rovinách nabídky vlastních akcí a účasti na celosvazových záležitostech. V roce 2006 byly mj. zorganizovány tři velmi kvalitní semináře a setkání podpořená z grantu MK ČR Knihovna 21. století. Při projednávání plánů na dané období vzniká každoročně celá řada dobrých námětů. Pro některé z nich se však již v kontextu mnoha dalších aktivit ( ať již SKIP či jiných organizátorů) obtížně nalézají vhodné termíny, pro některé se nenajde dostatek zájemců. Ukazuje se však, že kratší odborné programy ( dvoudenní) jsou schůdnější i pro knihovníky z malých knihoven, jejichž nepřítomnost na pracovišti je mnohdy velmi obtížně řešitelná. Náš region je také poměrně rozsáhlý a zahrnuje dnes území tří krajů. U většiny členů panuje pozitivní vnímání této skutečnosti, která umožňuje širší kontakty a výměnu zkušeností mezi kolegy z různých regionů. Stále oblíbenou platformou takových setkávání jsou tradiční kolegia. 2. Činnost regionálního výboru Region 09 má ustanovená devítičlenný výbor. Po odchodu kol. L. Černou, pracoval v průběhu roku 2006 v aktuálním osmičlenném obsazení ve složení: Libuše Nivnická předsedkyně, Jarmila Daňková, Šárka Kašpárková, Dagmar Kopřivová, Miloš Kvapil, Jana Nejezchlebová, Vladislav Raška, Magda Švejcarová. Dozorčí komise M. Machátová, M. Holubová, M. Pokorná. Členkou VV SKIP za region 09 jsou mimo předsedkyni kol. Jiřina Lapčíková a Vladislav Raška, členem dozorčí komise Miloš Kudera. Regionální výbor se mimo letní období schází pravidelně jednou měsíčně. Hlavní oblasti, kterými se v průběhu roku výbor zabýval jsou: zpracování výroční zprávy a zprávy o hospodaření plán činnosti na rok 2006 přípravou seminářů v rámci Projektu SKIP Knihovna 21.st. : vzdělávání pracovníků hudebních knihoven,. práce s hendikepovanými uživateli, setkání seniorů ( podrobně viz. přílohy)

2 příprava a realizace studijní cesty Liberec příprava programu kolegií a jejich realizace (2x) činnost KDK, sekce veřejných knihoven příprava a podíl na uskutečňování celosvazových aktivit (aktivity BMI, Noc s Andersenem, Týden knihoven, Magnesia Litera, Ceny Knihovna roku) vedení hospodářské a účetní agendy vedení agendy členské základny, výběr členských příspěvků, přijímání nových členů, ukončení členství distribuce Bulletinu SKIP a komunikace s členskou základnou aktualizace www stránek ( nutno zlepšit) publikační činnost ( pro Bulletin SKIP) schvalování příspěvků na aktivity pořádané ve spolupráci se SKIP účast na předsednictvu a VV SKIP, informace pro výbor a členskou základnu spolupráce se sekcemi SKIP a zahraniční komisí aktivity v IFLA podíl na přípravě a realizaci semináře Právní minimum pro ředitele (zaměstnavatelská sekce ) příprava projektů na rok 2007 příprava činnosti na rok Členská základna Region 09 měl v roce 2006 následující složení členské základny: Institucionální čl.: 87 Individuální čl. : 119 celkem : 206 Noví členové : Institucionální: 3 Individuální: 13 Zrušeno členství: Institucionální: 1 Individuální: 6 Disciplinovanost členů při úhradě členských příspěvků je solidní. Dle potřeby jsou členové, kteří neuhradili příspěvky daného roku kontaktováni písemně. 4. Z aktivit regionu studijní cesta do Liberce, exkurze do Krajské knihovny a návštěva a Veletrhu dětské knihy a doprovodných akcí Kolegium Strategie Národního rozvojového plánu ČR pro období , zaměření operačních programů a příležitosti pro knihovny. Úvod do problematiky ( KJM, středisko Europe Direct Brno) Praktické zkušenosti Vybudování prostor pro Masarykovu veřejnou knihovnu jako instituci komunitních aktivit a celoživotního vzdělávání ve Vsetíně ( Mgr. Helena Gajdůšková)

3 Aktuality SKIP, diskuse exkurze do knihovny PřF MU ( celkem 51 účastníků) přednáška o IFLA ( KKFB Zlín, L. Nivnická) hudebně-vzdělávací seminář pro knihovníky. Mozart a Salieri, pravda a mýtus, projekt SKIP- podpora z grantu MK ČR Knihovna 21. století, další pokračování dlouhodobého cyklu, produkce sborníku na DVD pro účastníky. spolupořadatel Knihovna Jiřího Mahena v Brně, celkem 48 účastníků, ( podrobně viz příloha č. 1) Setkání knihovníků seniorů ČR projekt SKIP podpora z grantu MK ČR Knihovna 21. století, spolupořadatel Knihovna Kroměřížska, celkem 30 účastníků ( přivítání na radnici představiteli města, setkání v knihovně, exkurze, procházka historickou Kroměříží s kronikářkou města setkání se zástupci SKIP, Krajské knihovny Fr. Bartoše ve Zlíně, stručné informace o projektech ze strukturálních fondů prezentace projektu Knihovny Kroměřížska, návštěva Arcibiskupského zámku a zahrad UNESCO, Arcibiskupské vinné sklepy spojené s ochutnávkou vín, spolupráce s neziskovými organizacemi, představení vybraných regionálních autorů (M. von Ebner-Eschenbach, K. Kryla,diskusní fórum s účastníky ) (podrobně viz. příloha č.2) účast na světovém kongresu IFLA v Soulu, Korea ( L. Nivnická členka stálé komise IFLA pro veřejné knihovny) seminář na téma Veřejné knihovnické a informační služby pro handicapované uživatele v Prostějově. Semináře se zúčastnily na dvě desítky knihovníků z celé ČR. Seminář přinesl informace o novinkách legislativy i knihovnické praxe orientované na služby postiženým uživatelům Knihovnický happening - Národ sobě II, Praha Pořízení a výběr kamene, který bude důstojný jak pro novou budou NK ČR, tak pro reprezentaci regionu, byl předmětem živé debaty. Nakonec jsme se shodli na tom, že pro jižní Moravu je charakteristickou horninou vápenec nalezneme jej totiž od vrcholů Pálavy až po svahy Moravského krasu. Do její struktury jako by se vryly záznamy od pravěkých lovců mamutů přes římské legie a velkomoravský Proglas až po verše soudobých básníků. Zabarvení našeho kamene evokuje barvu vína, kterému se na vápencových svazích tak dobře daří. A víno, to je krev zde žijícího lidu. Proudí jednou radostně, jásavě jindy zase teskně, nostalgicky. Kol. V. Raška se obrátil na svého přítele restaurátora Jaroslava Budíka, který vysvětlil, že vhodný kámen nemůže být nějaký zvětralý, ležící již delší dobu v opuštěném lomu, z právního hlediska jej ani nemůže někde svévolně vykutat. Vydali jsme se do kamenolomu nedaleko Sloupu, kde se nás ochotně ujali tamější zaměstnanci. Nejenže nás zavedli na vhodné místo, ale navzdory polední přestávce nám i pomohli vhodnou desku ze stěny i vylomit. Vyškovský kameník vápencovou desku opracoval a vyleštil, aby restaurátor do ní vytesal požadovaný nápis

4 KNIHOVNY JIŽNÍ MORAVY. Nápis byl jistý kompromis, v naší regionální organizaci máme totiž zastoupeny i knihovny z okolních krajů. Zkratka SKIP a číslo regionu nám připadaly pro běžné návštěvníky nové Národní knihovny jako nesrozumitelné. Chtěli jsme také, aby se s naším základním kamenem mohli ztotožnit všechny knihovny, tedy i ty, které náš SKIP nezastupuje. Náš region vypravil do Prahy na tuto mimořádnou událost speciální autobus a kámen za regionální pobočku SKIP předali její dva členové: Lenka Typlová, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, a Vladislav Raška, Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově. ( celkem 19 účastníků) (Vladislav Raška sekce veřejných knihoven) Knihovna roku účast na slavnostním vyhlášení ceny Ministerstva kultury ČR "Knihovna roku 2006" v Zrcadlové kapli Klementina v Národní knihovně ČR v Praze Setkávání komunikace se zdravotně postiženými, třetí pokračování úspěšného cyklu, součástí je produkce sborníku na DVD pro účastníky projekt SKIP podpora z grantu MK ČR Knihovna 21. století, spolupořadatel Knihovna Jiřího Mahena v Brně ( celkem 27 účastníků), (podrobně viz příloha č. 3) Kolegium přednáška Služby knihoven ve světle novely autorského zákona, Dr. V. Richter, aktuality SKIP a z knihoven, diskuse ( celkem 56 účastníků) nabídka stáže v Rakousku projednána a nabídnuta členům SKIP, zůstala však bez odezvy Klub dětských knihoven SKIP Jižní Morava v roce 2006 Členové Klubu dětských knihoven jižní Moravy aktivně a v rámci svých možností (malé knihovny personální možnosti, nejsou samostatná oddělení pro děti) zajišťovali nejrůznější aktivity pro dětské čtenáře. Soutěže, zapojili se do akcí celorepublikových Noc s Andersenem (velký počet knihoven), setkání se spisovateli, spolupráce se školami. V některých knihovnách pracují kroužky a kluby dětských čtenářů Knihovny Františka Dvořáčka ve Vyškově Klub NENUDA. Významnou společnou akcí byl první Knihovnický kurz se specializací na práci s dětskými čtenáři ve veřejných knihovnách 2006/07. Kurz byl zahájen v únoru 2006 a skončí v únoru V roce 2006 se realizovaly dvoudenní moduly Kritické myšlení, Vývojová psychologie, Tvořivá práce s textem, Česká a světová literatura, Didaktické základy pedagogiky a komunikace. Modul Organizace práce v dětském oddělení se uskuteční v únoru 2007 ve spolupráci s Dětskou knihovnou Knihovny J. Mahena. Kurz má 35 účastníků. Ve dnech května 2006 se konal seminář Práce s dospívajícími čtenáři ve veřejných knihovnách (Umíme zaujmout a získat mladé lidi?) v KKD Vyškov. Semináře se zúčastnili knihovníci z celé republiky (přes 60 účastníků). Lektorkou semináře byla Mgr. Jitka Požárová (lektorka projektu Já, občan) a doc. Marie Blahutková (PedF MU Brno). Další vystoupení Vyškov, Ostrava, Zlín, Žďár n.sáz. Další netradiční akcí byl doprovodný program veletrhu knihy Brno Opravdu nečtou? (Podpora dětského čtenářství) na výstavišti. Zde se sešly členky KDK JM s ostatními návštěvníky veletrhu a zájemci o dětské čtenářství. Prezentace byly velmi

5 zajímavé a inspirativní, připravily je pracovnice Dětské knihovny i poboček Knihovny J. Mahena, MěK v Rosicích a v Tišnově, Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. Vzhledem k těmto náročným akcím (a dalším odborným akcím pro pracovníky dětských odd. počítačové kurzy, celorepublikové akce KDK) se už z nedostatku časových možností knihovnic JMK neuskutečnily plánované běžné pracovní porady. Hodnotící porada, která by měla přinést i další náměty na změny v organizaci KDK JM (větší organizační zapojení jednotlivých knihoven) je připravena ve spolupráci a Dětskou knihovnou KJM Brno na leden V průběhu roku se také měnily podmínky pro práci knihovníků, dětská oddělení jsou rekonstruována, velmi kreativně a vhodně zařizována oddělení v nové MěK Tišnov, v MěK Mokrá-Horákov, nové webové stránky má dětské oddělení MěK Rosice. (předsedkyně KDK Jižní Morava J. Nejezchlebová) 5. Dozorčí komise vykonala v průběhu roku dvě kontroly a neshledala závady. Přílohy:1) hodnocení semináře Mozart a Saliery 2) informace ze setkání seniorů v Kroměříži 3) hodnocení projektu Setkávání Zpracovala: Ing. Libuše Nivnická, předsedkyně RV SK s využitím zpráv členů RV SKIP 09 leden 2007

6 příloha č. 1 Hodnocení semináře Mozart a Salieri, pravda a mýtus, který se konal ve dnech v Knihovně Jiřího Mahena v Brně. Za podpory Ministerstva kultury z grantového programu Knihovna 21. století a SKIP, jsou již pátým rokem pořádány v hudební knihovně Knihovny Jiřího Mahena v Brně vzdělávací semináře pro knihovníky hudebních oddělení knihoven České republiky. Probíhají v cyklických tématických řadách a tak byly v průběhu let realizovány přednášky o Soudobé hudbě a Manýrismu v hudbě. V letošním roce, v souvislosti s 250. výročím narození W. A. Mozarta, proběhl ve dnech program nazvaný Mozart a Salieri, pravda a mýtus. Předmětem muzikologického zájmu byly osudy Mozartovy hudby a její uvádění dnes. Osobnost mimořádně talentovaného skladatele byla posuzována v kontextu s dalšími slavnými umělci té doby (Antonio Salieri). Úvahy vycházely ze společenské situace období klasicismu s důrazem na úlohu Mozarta i Salieriho ve vývoji světové hudby. Téma semináře přednesl účastníkům lektor prof. PhDr. MgA. Miloš Štědroň, CSc., jehož kvality skladatele, muzikologa, publicisty a pedagoga FFMU v Brně jsou všeobecně známy. Přenáška o životě Mozarta a jeho vztahu k ostatním skladatelům, především k Salierimu vycházela s posledních výsledků muzikologického bádání. Na pravou míru byly uváděny skutečnosti i smyšlenky, které o vztazích obou skladatelů vznikly a každé zkoumání komplikované osobnosti Mozarta provází. Všechny tyto podněty byly komentovány pohledem zasvěceného muzikologa a znalce různých skladatelských technik. Kombinaci výkladu a ukázek z CD, DVD a videa obohatil prof. Štědroň živým přednesem na pianu. Ukázky z operního díla (Don Giovanni) byly zvýrazněny účastníkům prostřednictvím dataprojektoru a celá ukázka byla komentována živým překladem. Svěže zapůsobila přehrávka vlastní Štědroňovy skladby Na Mozartovy variace (miniatura) melodicky ovlivněné Tureckým pochodem. Na originálním kompozičním pojetí se podílela také pěvecká účast Ivy Bittové. Opět jsme mohli obdivovat Štědroňovy úctyhodné znalosti, mladistvý projev a elán, který si udržel po celou dobu svého téměř 5 hodinového vystoupení. Při zachování vysoké odborné úrovně přednesl látku v popularizační rovině srozumitelné všem. Do svého výkladu vložil humor a tak se celá přednáška nesla ve svěžím stravitelném duchu i když obsahovala mnoho informací. Neformální přístup a minimální odstup od knihovníků vytvářel prostor pro diskuzi a všichni byli aktivně zapojení do problematiky. Při aplikaci ukázek, provázejících výklad, čerpal prof. Štědroň ze své bohaté sbírky nahrávek na CD a DVD. Pro ilustraci volil typické skladby (Turecký pochod) a také ty méně známé (Hudební žert). Některé z nich zazněly v autentickém pojetí na dobových nástrojích (Hammer klavír). Osudy Mozarta a Salieriho byly čerpány jak z muzikologických pramenů, tak i z beletristických a dramatických (popřípadě filmových) ztvárnění. Mnoho dosud neznámých a historicky zajímavých informací zaznělo ve vystoupení promované historičky Mileny Flodrové ve druhém dnu semináře. Je autorkou řady publikací o městských částech, předměstích, ulicích, architektonických památkách a osobnostech města Brna. Historii unikátních staveb umí poutavě vyprávět rozhlasovým i televizním posluchačům a spolupracuje i s ostatními kulturními institucemi v rámci brněnského regionu. Posluchače zaujala již v našem minulém semináři v programu Hudební místopis města Brna.

7 Proto jsme ji opět oslovili a provázeni jejím zasvěceným komentářem, jsme v bloku Co mohl a co nemohl Mozart v Brně vidět navštívili unikátní historické stavby centra Brna. Pomocí dataprojektoru ukázala na dobových obrazech a pohlednicích vzhled centra Brna v stol.. Pohybovali jsme se, pod jejím vedením, po cestě předpokládaného příjezdu Mozartů Olomouckou ulicí, před hradbami i za hradbami města a dále po předpokládaných pěších trasách. Cenným dokumentem byl obraz tehdy ještě uzavřeného nám. Svobody, prostor Zelného trhu s množstvím unikátních historických staveb, zejména Reduty. Následoval náhled do přilehlých ulic, Kobližné, Masarykovy, České aj. Sympaticky spojila historii se současností a informovala o současných vizích přestavby hlavního nádraží a prostoru před Novou radnicí. S Mozartem a historií Brna korespondovala prohlídka rekonstruované Reduty, kterou jsme prošli od divadelních a koncertních prostor až po sklepní část. Architektonické řešení interiéru vyvolalo četné diskuze a otázky a ne vždy příznivé reakce. Zvláště odmítavý postoj projevili pamětníci bývalého zdobného interiéru Reduty. Vzdělávací semináře hudební knihovny mají ve svém programu záměr seznámit přítomné s osobnostmi kultury města Brna. Působí zde celá řada výrazných umělců z oblasti hudby a divadla. Protože jsou tato umění vzájemně propojena, byla našimi hosty již celá řada herců a také rozhlasových, divadelních a hudebních režisérů. Tentokrát jsme přizvali herce Ladislava Lakomého, který lidsky okouzlil svým povídáním o cestě k hudbě a herectví. Jeho charisma a inteligentní herectví oslovuje diváky všech generací na domovských hereckých scénách (Mahenova činohra, Divadlo u stolu) i prostřednictvím televizní obrazovky. Příjemně strávené chvíle s jeho vyprávěním přiblížili knihovníkům jeho osobní osudy a specifické divadelní prostředí Brna. Květnový seminář hudební knihovny se vyznačoval rodinnou a srdečnou atmosférou, která postupně stmeluje jak knihovníky, tak lektory. Je také platformou pro četné knihovnické diskuze, odehrávající se v kuloárech i v příspěvcích přednesených z pódia. Pravidelně je v nich prostor pro zasedání IAML. V jeho programovém bloku zazněly nové informace o téměř hotovém elektronickém časopise IAML a také aktuální postřehy, týkající se nového autorského zákona. Pravidelné setkávání hudebních knihovníků vytváří, kromě blízkých osobních vztahů, prostor pro stále užší profesní spolupráci hudebních knihoven České republiky a je přínosem pro výpůjční i katalogizační praxi. Získané informace z oboru hudby se zúročí do zasvěcenější orientace ve vydavatelské produkci a v akvizici hodnotných dokumentů, shromažďovaných pro uživatele hudebních knihoven. Celá řada jihomoravských knihoven připravila na základě získaných kontaktů na seminářích, ve spolupráci s prof. M. Štědroněm, hodnotné vzdělávací pořady i mimo Brno (Vyškov, Třebíč). Miroslava Horejsková

8 Setkání knihovníků seniorů v Kroměříži příloha č.2 Setkání připravila Knihovna Kroměřížska ve spolupráci s RV SKIP Jižní Moravy a pod záštitou VV SKIP a za finanční podpory MK ČR. Program začínal na kroměřížské radnici, kde naše seniory přivítala mgr. Jitka Dvořáková místostarostka města. Poté se účastníci přesunuli do Knihovny Kroměřížska, kde je čekalo milé přijetí v pěkném prostředí. Po přivítání a přednášce Dr. Šárky Kašpárkové o historii knihovny, následovala exkurze. Naše seniory zajímalo naprosto všechno, např.: kde jsou skladovány knihy do výměnných souborů v rámci výkonu regionálních funkcí, chválili dobře udržovaný fond, kvalitní zpracování, zajímali se o hudební oddělení, půjčování CD atd. Zkušeným očím nic neuniklo. Po krátké přestávce spojené s večeří následovala večerní procházka po historických pamětihodnostech města s mgr. Antonínem Lukášem (v letech ředitelem knihovny). Mgr. Lukáš nezapřel, že je knihovníkem a také místním patriotem. Druhý den byl rozložen do dvou bloků. První informační blok tvořilo vystoupení našich hostů. Generální ředitel Národní knihovny ČR mgr. Vlastimil Ježek hovořil o stavbě nové národní knihovny. V jeho prezentaci se účastníci dověděli o historii Klementina, ale i o členění fondů NK ČR a návaznost na rozdělení fondů do nové stavby. Pan generální ředitel informoval také o mezinárodním složení výběrové komise na architektonickou část stavby. Senioři měli řadu dotazů a pan generální ředitel byl dotazován i v průběhu krátké přestávky. Následovalo vystoupení paní ředitelky PhDr. Zdeny Friedlové z Krajské knihovny F. Bartoše ve Zlíně. Krátce představila krajskou knihovnu a její funkce a svou prezentaci zaměřila na osobnost F. Bartoše a jeho letošní výročí. Všem účastníkům předala tašky s informačními materiály. Poslední vystoupení měl předseda SKIP a ředitel Knihovnického institutu PhDr. Vít Richter. Jeho přednáška byla zaměřena na vyhodnocení statistik zaměřené na knihovnictví. Bylo to velmi zajímavé a účastníci pečlivě výklad sledovali. Při odchodu na oběd diskutovali o těchto ukazatelích. Pozvání do Kroměříže, kromě výše uvedených hostů, přijali: PhDr. V. Raška ředitel Knihovny K. Dvořáčka z Vyškova a pan ředitel R. Jančár z Knihovny B.B. Buchlovana z Uherského Hradiště. Odpolední poznávací blok byl věnován prohlídce zámku a historické knihovny. Zámkem prováděl knihovník Cyril Měsíc Bc. Mírně unavení z množství informací se naši senioři přesunuli kousek za zámek. Tam měli možnost vstoupit do Arcibiskupských vinných sklepů, poslechnout si historii a také ochutnat to nejlepší v nabídce. Krátký volný čas věnovali procházce v Podzámecké zahradě nebo po historickém náměstí. Druhý den byl zakončen příjemným posezením se zajímavým povídáním jednotlivých účastníků o svém profesním životě. Někdy to nebylo povídání veselé, zvláště v těch případech, kdy jsme slyšeli, že museli knihovny opustit zejména z politických důvodů. Na druhé straně tito lidé si zájem o svou profesi udrželi a do knihoven se vrátili. A jejich zájem o vývoj v oboru byl vidět také v Kroměříži. Program zpestřil milý pan J. Verner ze Záboří (druhý nejstarší účastník), který bravurně recitoval dlouhou báseň, kterou věnoval jako poděkování ženám. Sklidil zasloužený potlesk. Třetí den byl opět věnován činnosti knihovny. Ředitelka ve své prezentaci hovořila o projektu Centrum celoživotního učení, který je financován ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. Seznámila přítomné s organizací tohoto vzdělávání, s náplní akreditačních kurzů i ohlasy ze strany kurzistů. Povídání bylo zakončeno exkurzí do centra, které dnes tvoří další oddělení knihovny. Druhou půlku dopoledne Mgr. Daniela Hebnarová využila k představení vybraných dvou osobností a to: Marie von Ebner-Eschenbach rodačky z nedalekých Zdislavic významné

9 rakouské spisovatelky a zástupkyně moravské německé literatury. Druhou osobností byl kroměřížský rodák Karel Kryl, kterého představila jako básníka. S krátkým úryvkem z Krylovy poetické tvorby se s účastníky rozloučila. Organizátorům prostřednictvím ředitelky PhDr. Šárky Kašpárkové poděkovala za všechny účastníky PhDr. Jarmila Burgetová. Pobyt v Kroměříži se líbil všem, zúčastněným, přednášejícím a tak byli spokojeni i organizátoři. Závěrem dovolte citaci pana Vernera z dopisu, který jsem obdržela další týden: Především Vám musím ještě jednou poděkovat za to, že jsem mohl prožít nezapomenutelné 3 dny jako ČLOVĚK! Řekl jsem Vám, že to byl LÉK na tu moji bolavou dušičku! A když dostanete takový krásný dopis, věříte, že to má smysl. PhDr. Šárka Kašpárková Projekt SETKÁVÁNÍ příloha č.3 V listopadu 2006 jsme završili 3-letý program SETKÁVÁNÍ projekt na podporu společenské integrace handicapovaných tradičním každoročním seminářem nazvaným Komunikace se zdravotně handicapovanými uživateli knihoven, který vznikl za finanční podpory knihovnické organizace SKIP a MK ČR. V letošním roce (2006) se zúčastnilo 21 kolegů ze všech typů knihoven České republiky, kteří pracují s handicapovanými a zajímají se o tuto problematiku v knihovnách. Stěžejním tématem byla práce s mentálně handicapovanými a duševně nemocnými, protože v knihovnách se setkáváme a chtěli bychom kvalitně pracovat i s touto skupinou našich uživatelů. Seminář byl rozdělen do dvou bloků: dopoledního; teoretického: Kniha a mentálně handicapovaní problematika integrace do majoritní společnosti odpoledního; nabitého praktickými zkušenostmi knihoven a organizací zabývajících se prací s mentálně či duševně handicapovanými: Knihovny a instituce a jejich zkušenosti s prací s mentálně postiženými a duševně nemocnými Zahájení se svojí přednáškou Kvalita života osob s mentálním postižením v České republice ujala doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. z katedry speciální pedagogiky, PedF MU Brno. Ve své přednášce hovořila o tom, co máme chápat pod pojmem kvalita života u osob s mentálním handicapem. Mluvilo se o osobnosti jedince s mentálním postižením a jeho nároku na vzdělání a také o změnách v přístupu ke vzdělání těchto jedinců v 90- tých letech 20. stol.. Tematicky navázal další přednášející Mgr. Oldřich Müller, PhD. z katedry speciální pedagogiky PedF UP Olomouc skvělou prezentací Možnosti aktivizace osob s mentálním postižením. Zajímavé téma, které vzbudilo velmi živou diskuzi mezi účastníky semináře,

10 bylo řešení ulehčení orientace po knihovně pro jedince s mentálním handicapem pomocí různých komunikačních, vhodně strukturovaných systémů (piktogramy, referenční předměty, obrázky). Zajímavé také bylo dozvědět se, jaké terapie se používají v práci s mentálně postiženými např. arteterapie orientovaná na výtvarný projev, biblioterapie, teatroterapie, muzikoterapie a mnohé další. Odpolední blok zahájily Mgr. Eva Bazalová a Naďa Trojanová z Měk Třebíč. Jejich prezentace se zaobírala tématem: Služby veřejných knihoven mentálně postiženým čtenářům. Účastníci se dozvěděli informace o specifikách zajištění informačních a výpůjčních služeb pro mentálně handicapované (jakého složení má být fond knihovny; jakou formou podávat informace apod.), ale mluvilo se také o možnostech personálního zajištění, chce-li knihovna komunikovat s touto specifickou skupinou čtenářů. Velmi přínosným a zajímavým bodem pak byla prezentace konkrétních programů, jež třebíčská knihovna nabízí mentálně handicapovaným uživatelům. Nápadité programy byly pro řadu účastníků nesporně inspirativní. Dalším hostem semináře byla Jana Vejsadová a její Báječná léta s Úsvitem. Seznámila zúčastněné s aktivizačním programem pro mentálně postižené. Jde o pětiletý projekt spolupráce s klienty denního stacionáře pro mentálně postižené ve věku let. Spojuje práci s informacemi a informačními zdroji s využitelnými prvky kognitivního tréninku. V současné době obsahuje 3 osvědčené složky (práce s knihami a časopisy; kognitivní trénink a práci s PC a Internetem), které se v průběhu roku střídají a do jisté míry prolínají. Teoretické i praktické poznatky, stejně jako předchozí příspěvky, doplnily ukázky z konkrétních programů a také malé procvičení paměti publika. Knížky pro každého, tak se jmenovala prezentace Jany Křížkové z Oblastní charity Žďáru nad Sázavou. Zevrubně představila tuto organizaci i všechny její aktivity, které se zabývají prací s lidmi s mentálním a duševním onemocněním. Závěr semináře patřil pracovnicím z dětského oddělení Knihovny Jiřího Mahena, které představily Den pro Terezu, což je každoroční dopolední program pro tělesně a mentálně postižené děti, který vznikl ze spolupráce Knihovny Jiřího Mahena a Terezy (detašovaného pracoviště Ústavu sociální péče Kociánka, Brno) a velmi slibně pokračuje. Výstupem ze seminářů je elektronický sborníček, který kromě letošního shrnuje i semináře předešlé. Domníváme se, že seminář roku 2006 byl úspěšným završením 3-letého projektu SETKÁVÁNÍ a stejně jako oba předchozí ročníky přinesl všem zúčastněným informace a inspiraci k práci se skupinou handicapovaných uživatelů knihoven. Z kladných ohlasů jsme přesvědčeni, že ano. Mgr. Alina Pietrynczaková

11

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013

Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012. Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Zpráva o činnosti za volební období 2010 2012 Jana Galášová, předsedkyně SKIP10 Opava 13. 3. 2013 Mgr. Zuzana Bornová, Ing. Pavel Cimbálník, Mgr. Renata Domoráková, Mgr. Lenka Fišrová, Jana Galášová, Mgr.

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

SKIP Velká Morava. Výroční zpráva region 09 Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, tel ,

SKIP Velká Morava. Výroční zpráva region 09 Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, tel , SKIP Velká Morava region 09 Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, 601 50 tel. +420542532100, 111 e-mail: nivnicka@kjm.cz Výroční zpráva 2012 1. Úvod region SKIP Velká Morava patří k největším regionům

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Nowy Sacz, Bochnia (Polsko) Termín: 9. 14. 9. 2008 Účastník cesty: Bohumír Brom (NA Praha) Účel cesty: Účast na konferenci Archiwa Europy Srodkowej. Wspólne dziedzictwo,

Více

Bilanční diagnostika 2. národní seminář

Bilanční diagnostika 2. národní seminář Bilanční diagnostika 2. národní seminář 17. - 18. 1. 2013, Kutná Hora Zpráva z jednání + fotodokumentace Téma a náplň druhého semináře, který byl zaměřen na problematiku vzdělávání a diagnostických nástrojů

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ čtvrtek 7. října 2010 9:00 14:00 hodin Kulturní klub u hradeb DUHA

Více

Regionální výbor SKIP Velká Morava region 09. Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, 601 50 tel. +420542532100, 111 e-mail: nivnicka@kjm.

Regionální výbor SKIP Velká Morava region 09. Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, 601 50 tel. +420542532100, 111 e-mail: nivnicka@kjm. Regionální výbor SKIP Velká Morava region 09 Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, 601 50 tel. +420542532100, 111 e-mail: nivnicka@kjm.cz Výroční zpráva 2008 1. Úvod v roce 2008 probíhaly aktivity

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMIŘICKÝCH 740 ASPnet UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz

Více

Vyhodnocení průběhu a naplnění cílů v rámci TVD v Jihomoravském kraji

Vyhodnocení průběhu a naplnění cílů v rámci TVD v Jihomoravském kraji Vyhodnocení průběhu a naplnění cílů v rámci TVD v Jihomoravském kraji Předkládá dne 15. 12. 2015: PhDr. Antonín Holubář koordinátor krajského zastoupení AIVD pro JMK Hlavní koordinátor TVD: Partneři TVD:

Více

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17. PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.0058 Zpráva z odborné stáže na pracovišti Protonového centra v Praze na

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava Knihovny, zaměstnanci a standardy typ Knihovny pobočky celkem zaměstnanci Krajská knihovna 1 0 1 68 Pověřené knihovny 15 76 91 361,6 Profesionální

Více

Workshopy pro metodiky pořádané Sekcí veřejných knihoven SKIP. Vyškov, 5. - 6. června 2013 Děčín, 9. 10. dubna 2014

Workshopy pro metodiky pořádané Sekcí veřejných knihoven SKIP. Vyškov, 5. - 6. června 2013 Děčín, 9. 10. dubna 2014 Workshopy pro metodiky pořádané Sekcí veřejných knihoven SKIP Vyškov, 5. - 6. června 2013 Děčín, 9. 10. dubna 2014 Cíle sekce veřejných knihoven: aktivně se podílet na řešení aktuálních problémů profese

Více

Regionální výbor SKIP jižní Morava region 09. Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, 601 50 tel. +420542532100, 111 e-mail: nivnicka@kjm.

Regionální výbor SKIP jižní Morava region 09. Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, 601 50 tel. +420542532100, 111 e-mail: nivnicka@kjm. Regionální výbor SKIP jižní Morava region 09 Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, 601 50 tel. +420542532100, 111 e-mail: nivnicka@kjm.cz Výroční zpráva 2004 1. Úvod Aktivity regionu 09 v roce 2004

Více

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY LEDEN - BŘEZEN LEDEN Během měsíce ledna proběhlo několik významných akcí a setkání. Velmi důležitou událostí byla realizace veřejných projednání, kterých se celkem zúčastnilo 144

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ VII/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní

Více

His i to t ri r e i S CHPMT 2000

His i to t ri r e i S CHPMT 2000 Historie S CHPMT 2000 9.1.2000 1. chovatelské besedy v Uhřičicích se zúčastnilo 29 členů. Byla zhodnocena činnost svazu za loňský rok a přednesena náplň činnosti pro rok letošní. 15.1. 2000 Výroční schůze

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Svaz účetních regionální organizace

Svaz účetních regionální organizace Svaz účetních regionální organizace Po té, co jsme si v našem seriálu ke 45. výročí založení Svazu účetních udělali procházku historií, mezinárodními vztahy a jeho celorepublikovým významem, podíváme se

Více

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Vědecká knihovna v Olomouci červen 2007 Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel mnoha projektů

Více

MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ

MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ Muzeum je svými expozicemi a aktuálními výstavami velmi vhodným místem setkávání,

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 8. března 2016, Společenský dům, Prostějov. ICT UNIE z.s. Distribuovány účastníkům konference v den konání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 8. března 2016, Společenský dům, Prostějov. ICT UNIE z.s. Distribuovány účastníkům konference v den konání ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partneři: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garanti: Produkce a organizační zajištění: Cílová skupina: 45.

Více

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENERSOL 2006 Co o této soutěži víme a jak probíhala? ENERSOL 2006 je soutěž, která byla vyhlášena MŠMT. Regionálním vzdělávacím centrem (RVC) pro obnovitelné

Více

Mgr. Helena Selucká Knihovna Jiřího Mahena v Brně SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami

Mgr. Helena Selucká Knihovna Jiřího Mahena v Brně SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami Mgr. Helena Selucká Knihovna Jiřího Mahena v Brně SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami Pilíře Vlastní zážitky k pochopení těch, kterým chceme připravit služby na míru Komunikace Sdílení

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 8934/2016-OLP Z Á P I S ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 31.03.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni:

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení

Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení VýroČní zpráva 2009 stránka 1 z 5 Poslání a cíle organizace Somatopedická společnost,o.s. je profesně orientované občanské sdružení, založené v roce 1991,

Více

Audit rodina a zaměstnání

Audit rodina a zaměstnání Audit rodina a zaměstnání Ing. Libuše Nivnická Praha 4.10.2011 www.kjm.cz Statutární město Brno finančně podporuje Knihovnu Jiřího Mahena v Brně, příspěvkovou organizaci. Obsah Představení knihovny Od

Více

Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny výchově k občanství

Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny výchově k občanství Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze, Olomouckého kraje, Olomouckého centra otevřeného

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců,

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2012 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

Exkurze do Českého rozhlasu Brno

Exkurze do Českého rozhlasu Brno Exkurze do Českého rozhlasu Brno Datum konání: 15. 11. 2013 Místo konání: Český rozhlas Brno Počet účastníků: 16 Zpracovali: Tomáš Pokorný, Adéla Nevěčná V rámci předmětu Odborná přednáška a exkurze jsme

Více

VELETRH JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ??

VELETRH JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ?? VELETRH JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ?? Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané. Jan Ámos Komenský Místo konání : Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, prostory Krajského úřadu Ústeckého

Více

V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP

V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP Kongresovém centrum Nemocnice na Homolce 14. 16. února 2013 Program V. VZ SLM ČLS JEP 2013_v3 Čtvrtek 14.2.2013 Zahájení: 14,00, místo

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Praktické možnosti online vzdělávání pro knihovníky

Praktické možnosti online vzdělávání pro knihovníky Praktické možnosti online vzdělávání pro knihovníky PhDr. Linda Jansová, Ph.D. (linda.jansova@nkp.cz) Kateřina Nekolová, M.A. (katerina.nekolova@nkp.cz) přednáší PhDr. Vít Richter (vit.richter@nkp.cz)

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Z Á P I S z 19. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 6. března 2007 v 16:00 hod.

Z Á P I S z 19. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 6. března 2007 v 16:00 hod. Z Á P I S z 19. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 6. března 2007 v 16:00 hod. na MěÚ Ivančice Přítomni : viz presenční listina Omluveni : Jaromír Schoř, Ladislav

Více

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt CZ..07/..8/0.0050 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ SOUBOR METODICKY A DIDAKTICKY ZPRACOVANÝCH VÝUKOVÝCH JEDNOTEK

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2011

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2011 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2011 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Bilanční diagnostika 2. workshop

Bilanční diagnostika 2. workshop Bilanční diagnostika 2. workshop 28. - 29. 6. 2012, Praha Zpráva z jednání + fotodokumentace Ve dnech 28. - 29. 6. 2012 se v rámci projektu Bilanční diagnostika uskutečnil druhý mezinárodní workshop, opět

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2010 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50. výročí založení Katedry elektrotechnologie FE VUT v Brně

Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50. výročí založení Katedry elektrotechnologie FE VUT v Brně ÚSTAV ELEKTROTECHNOLOGIE Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně zve srdečně na konferenci s mezinárodní účastí Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50.

Více

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Přítomni: L. Curylo, D. Kaniová, J. Kavala, M. Kracík, M. Pišková, M. Vavroš, J. Vejpustková Omluveni: L. Pospíšil, R. Zapletalová Hosté: A. Balnar, ředitel

Více

Zpráva o jednání výroční hodnotící konference projektu IRICoN dne 28. května 2015

Zpráva o jednání výroční hodnotící konference projektu IRICoN dne 28. května 2015 Síť kompetence pro interoperabilitu železniční infrastruktury Interoperability of Railway Infrastructure Competence Network Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0176 Termín realizace: 01. 04. 2013 30. 6.

Více

Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 Úvodní slovo

Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 Úvodní slovo Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 Úvodní slovo Obecně prospěšná společnost vznikla na konci roku 2011 s cílem oživovat a otevírat veřejný prostor. Odtud také náš slogan Otevíráme veřejný prostor,

Více

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference ZÁPIS z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference Termín: 12.11.2014 Místo: zasedací místnost č. 326, Krajský úřad Libereckého kraje Čas zahájení jednání: 12:00 hodin Čas ukončení jednání: Přítomni

Více

obecně prospěšné společnosti EUTIS

obecně prospěšné společnosti EUTIS 1. výroční zpráva obecně prospěšné společnosti EUTIS za období 11. 8. 31. 12. 2005 Vypracovali a předkládají: Jan Závěšický, Reda Ifrah Ve Žďáře nad Sázavou červen 2006 předseda správní rady, ředitel OBSAH:

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní fakulta

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní fakulta JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Univerzita třetího věku Kurzy celoživotního vzdělávání pro seniory Nabídka kurzů: Kurz č. 1: Jak vzniká divadlo I (Úvod do dějin, teorie a praxe

Více

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4.

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. června 2009, Zlín Vzdělání je pro všechny děti pokračování dlouhodobého

Více

Zápis ze semináře. Mezinárodní setkání MAS LEADER

Zápis ze semináře. Mezinárodní setkání MAS LEADER Zápis ze semináře Rychnov nad Kněžnou Dne 25.10.2011 Mezinárodní setkání MAS LEADER V Konferenčním centru mramorovém sálu zámku Potštejn 20.10.2011, 13,00 17,00 hod. Přítomni: Dle prezenční listiny Jednání

Více

Zápis z 301. zasedání předsednictva TA ČR

Zápis z 301. zasedání předsednictva TA ČR Zápis z 301. zasedání předsednictva TA ČR Číslo jednací TACR/41-20/2016 Datum a čas: 26. 5. 2016, 9:30 12:30 h Místo konání: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6 Přítomni: Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ),

Více

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Projekt je zaměřen na rozvoj odborných i pedagogických kompetencí učitelů ve středním

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Příloha monitorovací zprávy: Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář 9. listopadu

Více

Zápis z jednání Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina č. 4/2015 konané dne 10. září 2015

Zápis z jednání Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina č. 4/2015 konané dne 10. září 2015 Zápis z jednání č. 4/2015 konané dne 10. září 2015 Přítomni: 1. Daněk Antonín (předseda) 5. Drápela Lubomír 2. Pavlíková Eliška 6. Fischerová Jana 3. Vybíral Karel 7. Novák Rostislav 4. Studenec Zdeněk

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 Jak jsme na tom v našem kraji? Zdroje VISK2, RF, ESF (Trisia Třinec) většinou zdarma,

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

Kolokvium Tvůrčí psaní v akademickém prostředí 2014

Kolokvium Tvůrčí psaní v akademickém prostředí 2014 Kolokvium Tvůrčí psaní v akademickém prostředí 2014 Dne 22. května 2014 se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně konalo kolokvium Tvůrčí psaní v akademickém prostředí. Toto setkání, pořádané

Více

Návrh na novelu stanov SKIP. V souvislosti s novým občanským zákoníkem

Návrh na novelu stanov SKIP. V souvislosti s novým občanským zákoníkem Návrh na novelu stanov SKIP V souvislosti s novým občanským zákoníkem Nový občanský zákoník Od 1.1.2014 se na spolky vztahují všechna relevantní ustanovení NOZ ( 3041). V případě, že by stávající stanovy

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Osmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá Waltersdorf 1. října 2011 1/5 V sobotu 1. října 2011 se v Dolní

Více

Bilanční diagnostika 4. workshop

Bilanční diagnostika 4. workshop Bilanční diagnostika 4. workshop 6. - 7. 12. 2012, Praha Zpráva z jednání + fotodokumentace V předvánoční atmosféře se na začátku prosince 2012 uskutečnil již čtvrtý mezinárodní workshop projektu Bilanční

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Knihovna Kroměřížska. příspěvková organizace

Knihovna Kroměřížska. příspěvková organizace Knihovna Kroměřížska příspěvková organizace Centrum celoživotního učení Brno, 3. prosince2008 KNIHOVNA KROMĚŘÍŽSKA nenabízí pouze klasické knihovnickéslužby stala se vyhledávaným vzdělávacím a informačním

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Krajská konference k environmentální výchově v mateřských školách Liberecká MRKVIČKA 2015

Krajská konference k environmentální výchově v mateřských školách Liberecká MRKVIČKA 2015 SEMINÁŘ - ÚVOD DO KRITICKÉHO MYŠLENÍ Krajská konference k environmentální výchově v mateřských školách Liberecká MRKVIČKA 2015 Konference je podporována Libereckým krajem. Téma: Tvoříme, bádáme a učíme

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXVII. dny praktické a nemocniční pediatrie 29.- 30. 5. 2009 OLOMOUC NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE Letošní setkání dětských lékařů a sester v srdci Hané (23. 24. května 2008)

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace ZÁŠTITU UDĚLILA: Česká internistická společnost ČLS JEP ODBORNÝ GARANT: prof. MUDr.

Více

TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA - JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA - JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA - JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Základní informace: Název projektu: Komunitní plánování sociálních služeb města Kolína Registrační číslo

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR 2014 16-19.1.2014 Veletrh ve všeobecné informační zkratce Tandem veletrhů cestovního ruchu GO a REGIONTOUR byl oficiálně zahájen v pavilonu P přestřižením pásky, kterého

Více

Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA

Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA Zápis ze závěrečné hodnotící konference Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/11.0001 Datum konání: dne 25. června 2010

Více

INTERNET POSTUPUJE DO VEŘEJNÝCH KNIHOVEN

INTERNET POSTUPUJE DO VEŘEJNÝCH KNIHOVEN INTERNET POSTUPUJE DO VEŘEJNÝCH KNIHOVEN Miluše Faitová Zuzana Hájková, SVK České Budějovice Západočeský regionální výbor Svazu knihovníků a informačních pracovníků začal v roce 1997 pořádat školení k

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis ze schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 27.4.2014 Účast: počet členů: 14 v čase: 15,05 hod hod Počet členů klubu ke dni 27.4.2014: 70 Kvórum (15% všech členů):

Více

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: PaedDr. Jindřich

Více

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy.

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Usnesení ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Přítomni : viz prezenční listina, která je přiložena k originálu této

Více

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE SMYSLOVÁ AKTIVIZACE

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE SMYSLOVÁ AKTIVIZACE SMYSLOVÁ AKTIVIZACE Konferenci zahájila MUDr. Milena Černá, ředitelka Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové Paní doktorka Černá je dlouholetou ředitelkou nadace, která podporuje různé sociální projekty

Více

Zápis z porady regionu, konané dne v Městské knihovně Hodonín

Zápis z porady regionu, konané dne v Městské knihovně Hodonín Zápis z porady regionu, konané dne 7.12.2016 v Městské knihovně Hodonín Program: 1. Zahájení 2. Odborný seminář na téma Bezpečnost na internetu praktická ukázka čtenářské lekce, přednášející Alena Přikrylová,

Více

Evaluace projektu Techniky zvyšování kogni vní kondice pro úspěšné stárnu

Evaluace projektu Techniky zvyšování kogni vní kondice pro úspěšné stárnu Evaluace projektu Techniky zvyšování kogni vní kondice pro úspěšné stárnu Evaluace realizovaných vzdělávacích programů: Modul 1, vzdělávací program 1: Akademie trénování pamě : Techniky zvyšování kogni

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Knihovny a podpora čtenářské a informační gramotnosti

Knihovny a podpora čtenářské a informační gramotnosti www.knihovna.brandysnl.cz Knihovny a podpora čtenářské a informační gramotnosti Mgr. Věra Krajíčková, Mgr. Jaroslava Fialová Knihovny a podpora gramotností O čem to bude? Knihovny a neformální vzdělávání

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Rodina, děti, mládež ze dne

Zápis z jednání pracovní skupiny Rodina, děti, mládež ze dne Zápis z jednání pracovní skupiny Rodina, děti, mládež ze dne 11.3.2013 Přítomni: Bc. Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb, odbor sociální Mgr. Blanka Boháčková,vedoucí

Více

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č.

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda PhDr. Richard

Více

Pozvánka na zasedání valné hromady MAS Uničovsko o.p.s. zasedání se uskuteční v zasedací místnosti v Medlově. dne v 9.00 hod.

Pozvánka na zasedání valné hromady MAS Uničovsko o.p.s. zasedání se uskuteční v zasedací místnosti v Medlově. dne v 9.00 hod. Pozvánka na zasedání valné hromady MAS Uničovsko o.p.s. zasedání se uskuteční v zasedací místnosti v Medlově dne 23.3. 2016 v 9.00 hod. Program: 1. volba zapisovatele 2. úvodní slovo předsedy správní rady

Více