GLOSSA. Metodika studia cizího jazyka online pro pokročilé studenty GLOSSA-REP-WP EL (EN) LLP-GR-KA2MP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GLOSSA. Metodika studia cizího jazyka online pro pokročilé studenty GLOSSA-REP-WP02-2.7 EL (EN) 505248-2009-LLP-GR-KA2MP"

Transkript

1 GLOSSA LLP-GR-KA2MP GLOSSA-REP-WP EL (EN) Metodika studia cizího jazyka online pro pokročilé studenty 7/12/2010

2 Tuto zprávu vypracoval Konstantinos Diamantis Balaskas z Action Synergy na základě národních zpráv předložených partnery projektu GLOSSA. Project GLOSSA byl finančně podporován Evropskou komisí. Tato publikace odráží pouze názory autora a Evropská komise nenese odpovědnost za jakékoli další využití informací z této zprávy. 2

3 OBSAH Úvod... 4 Organizace učení... 5 Opakování... 9 Rozvoj dovednosti čtení Rozvoj dovednosti poslechu Rozvoj dovednosti psaní Rozvoj dovednosti mluvení

4 ÚVOD Tento dokument má sloužit jako praktický průvodce pro pokročilé studenty cizích jazyků, kteří se učí méně rozšířené evropské jazyky. Byl vypracován v rámci projektu GLOSSA Řečtina jako prostředek pro podporu jazykové rozmanitosti ( LLP-GR-KA2MP) za podpory Programu celoživotního vzdělávání Evropské Unie (klíčová aktivita 2 Jazyky). Cílem tohoto dokumentu není studentům jazyků předložit a poté analyzovat všechny dostupné metody a nástroje studia jazyků online. Tímto se zabývá komparativní studie metodik výuky pro studium jazyků online, která již byla v rámci projektu Glossa vypracována a je dostupná na internetových stránkách projektu na adrese Cílem tohoto dokumentu je pouze poskytnout studentům jazyků stručné, jasné, praktické a výstižné tipy, které jim pomohou při studiu. Ve vztahu ke studiu jazyků existují dvě hlavní metody samostudia: Kognitivní strategie učení: Kognitivní strategie učení se soustředí přímo na cizí jazyk. Příkladem je memorování či opakování slovní zásoby. Metakognitivní strategie učení: Ve srovnání s kognitivní strategií učení se metakognitivní strategie učení nezabývají přímo jazykem samotným; zabývají se regulací učebního procesu. To zahrnuje plánování, sledování sebe sama a hodnocení učení. Tato metodika vám nejprve představí metakognitivní strategie učení, které jsou užitečné zejména pro studenty vyšších úrovní a pomohou jim maximalizovat efektivitu učení, a poté se bude zabývat kognitivní strategií učení ve vztahu k rozvoji čtyř základních jazykových dovedností. Tato metodika je založena na rozsáhlém výzkumu, který probíhal ve všech partnerských zemích účastnících se projektu GLOSSA: v Řecku, Itálii, Španělsku, Belgii, České Republice, Maďarsku a Velké Británii. Výsledky výzkumu jsou založeny na kombinaci analýzy sekundárních informací a analýzy případové studie s výzkumem v terénu. Při výzkumu byla v rámci případové studie použita řečtina. Současná metodika je však použitelná pro všechny méně rozšířené evropské jazyky, což potvrzuje i název projektu, Řečtina jako prostředek pro podporu jazykové rozmanitosti. 4

5 ORGANIZACE UČENÍ Ať už v rámci samostudia studujeme jazykový kurz online nebo z učebnice, nejnáročnějším prvkem samostudia bývá často organizace našeho učení. V tzv. živém kurzu tváří v tvář nám většinu učení a práce zorganizuje učitel. V jazykovém kurzu online je ovšem role tutora (pokud vůbec existuje) méně výrazná a online studenti si tak musí zorganizovat svou práci sami. Pro studenty pokročilých úrovních - zejména pak u méně rozšířených evropských jazyků - je nejdůležitější jejich vlastní motivace. Samostudium vyžaduje disciplínu a silnou motivaci. Samostudium vyžaduje také trénink. Studenti by si také měli být vědomi svého vlastního stylu studia jazyků. Studenti si musí vyvinout své vlastní osobní strategie učení, aby mohli úspěšně studovat z domova. 1. Stanovte si cíl První věc, kterou můžete udělat, abyste si učení zorganizovali co nejlépe, je zamyslet se nad svými zkušenostmi s učením v minulosti a zeptat se sami sebe na pár otázek. Jste student jazyka na pokročilé úrovni a to znamená, že už máte hodně zkušeností s učením z dřívější doby, a z těchto zkušeností můžete čerpat. Příklady otázek, nad kterými je dobré se zamyslet, jsou níže. - Dáváte přednost samostatnému studiu, nebo raději studujete ve skupině? - S jakými problémy s učením jste se v minulosti potýkali? (nedostatek motivace, nedostatek času, problém s dodržování učebního plánu, atd.) - Jaké aktivity vás nejvíce bavily? (četba článků, sledování videa, poslech audio nahrávek, komunikace atd.) - Které dovednosti jste se učili snadno a které obtížněji? Po zodpovězení těchto otázek si ujasníte, - zda dáváte při studiu přednost tradičním výukovým metodám nebo webovým aplikacím. - na které aspekty kurzu se budete muset více soustředit. - na které dovednosti byste se měli zaměřit nejvíce. - kde studovat. 5

6 Až se zamyslíte nad svými zkušenostmi s učením v minulosti, můžete se začít zabývat výběrem kurzu, který se chystáte absolvovat, a zvážit následující body: - Proč chcete absolvovat tento kurz a čeho chcete jeho absolvováním dosáhnout? (profesní rozvoj, kulturní dovednosti, zábava atd.) - Kolik času jste schopni tomuto kurzu věnovat? - Jaké jsou vaše priority? Na základě předchozích otázek vám pomohou správně si zorganizovat vaše studium tyto tipy: - Stanovte si realistické cíle. Neočekávejte, že se vše naučíte během prvního týdne studia - budete potom zklamaní, pokud se vám to nepodaří. - Navštěvujte e-learningovou platformu alespoň jednou denně. Ke studiu vám bude stačit půl hodiny až hodina denně, ale musíte s platformou pracovat každý den. Je velmi důležité pracovat s platformou pravidelně, nejen ve dnech před termínem odevzdání nějakého úkolu. - Považujte kurz za jednu ze svých hlavních priorit. Pokud budete kurz považovat za druhořadou záležitost, vždycky budete studium odkládat kvůli jiným prioritám. - Vyvoďte z vašich zkušeností s učením z minulosti závěry do budoucna. Pokud vám něco dělalo v minulosti potíže, je velmi pravděpodobné, že vám to bude dělat potíže i v budoucnu. Zaměřte se na ty dovednosti, ve kterých jste nejslabší. - Snažte se využívat témata, která se vám v minulosti osvědčila (např. kultura atd.). - Zvolte si takovou studijní metodu, která nejlépe odpovídá vašim potřebám (samostudium nebo studium ve skupině). 2. Vytvořte si plán studia Nyní jste připraveni vytvořit si časový harmonogram studia a termíny. Při samostudiu pomáhá, když si naplánujete a navrhnete velmi přesný studijní rozvrh. Harmonogram, plán a termíny vám pomohou splnit vaše očekávání. Každý sám nejlépe ví, ve kterých dovednostech se chce nejvíce zlepšit, a každý se tak může soustředit zejména na ty aktivity, které tyto dovednosti rozvíjejí. Je důležité držet se plánu a úkolů, zejména při opakování. Pokud je součástí kurzu tutor, měli byste ho/ji kontaktovat a poradit se o organizaci vašich studijních aktivit. 6

7 Tipy ke správnému plánování rozvrhu: - Napište si důležité termíny vašeho studia do kalendáře (termíny pro odevzdání úkolů, termíny pro dokončení lekce, termíny opakovacích testů atd.). - Na každý týden si vytvořte seznam úkolů, které chcete splnit. - Odškrtávejte si úkoly, které už jste splnili. - Jestli vám to pomůže, zapisujte si denně do diáře úkoly, které máte v ten den splnit. 3. Dodržujte svůj plán Příprava rozvrhu je tou snadnější částí učebního procesu. Ta obtížnější část je dodržování rozvrhu, který jste si připravili. Abyste byli schopni rozvrh dodržovat, nejprve si stanovte své priority. - Rozhodněte se, co je pro vás nejdůležitější. Naplánujte si své aktivity podle těchto priorit. Nenechte se rušit jinými prioritami. - Nenechte se odradit prvním problémem, kterému budete čelit. Nikdo neporozumí všemu hned napoprvé. Jednou z nejdůležitějších vlastností studenta cizího jazyka je trpělivost. - Snažte se soustředit se na pozitivní oblasti vašeho studia (oblasti, které se vám líbí, například kulturní nebo sociální). - Buďte zodpovědní. Rozhodujte o svých prioritách a termínech. - Zjistěte, kdy během dne pracujete produktivně a kdy ne. Při studiu je důležité maximalizovat vaše soustředění. To vám pomůže dodržovat stanovený plán. Dále vám mohou pomoci tyto tipy: - Zvolte si pro studium tiché a pohodlné prostředí. - Dělejte si přestávky. Dlouhé studium bez přestávek může vést ke snížené produktivitě práce. - Stanovte si cíle. Určete si přesný čas, kdy budete mít konkrétní aktivitu hotovou (např. úkol X dokončím do 17.00). - Nenechte se ničím vyrušovat a odvádět od práce (např. prohlížením jiných webových stránek). 7

8 4. Hodnocení Sebehodnocení je velmi významnou částí organizace vaší práce. Měli byste pravidelně hodnotit svou práci a pokládat si tyto otázky: - Dodržel(a) jsem stanovený učební plán? - Splnil(a) jsem stanovené cíle výuky? - Šlo všechno podle mého očekávání? Pokud je vaše odpověď na jakoukoli z těchto otázek NE, musíte se ptát dále: - Co se mi nepodařilo? - Jak se mohu zlepšit? - Jakou pomoc k tomu potřebuji? (od tutora, od administrátora kurzu, atd.) Další studijní období byste si pak měli naplánovat na základě tohoto hodnocení. 8

9 OPAKOVÁNÍ Opakování je matkou moudrosti, říká přísloví. Měli byste si co nejvíce opakovat, abyste si tak zažili látku, kterou jste se naučili. Online kurzy jsou individuální do té míry, že si můžete látku k opakování vybrat sami podle svých vlastních potřeb. Největší výhody samostudia ale mohou zároveň být i jeho největšími nástrahami. O svém čase si rozhodujete sami a pokud nemáte dost silnou motivaci, můžete studium zanedbávat. Tato oblast procesu samostudia bude vždy poměrně ožehavá, protože každý může být na sebe mírný. I když jste na sebe přísní při studiu, ve cvičeních a při psaní a konverzaci, když přijde čas na sebe testování, můžete začít pracovat pomaleji. Nebuďte na sebe příliš mírní. Každý ví, že dostat zpětnou vazbu o tom, jaký udělal ve studiu pokrok, patří k nejdůležitějším aspektům učení, ale všichni mají strach z neúspěchu. Neobávejte se neúspěchu. Při studiu dodržujte tento postup: porozumění zadání úkolu samostatné vypracování úkolu nebo vypracování úkolu s pomocí tutora procvičování samostatné opakování Takto budete dobře připraveni na závěrečný test. Než přejdete na další úkol, ujistěte se, že jste v pořádku zvládli obsah úkolů předchozích. Je-li to možné, používejte při opakování testy s okamžitou kontrolou správných odpovědí. Takové testy umožňují okamžité hodnocení a okamžitou zpětnou vazbu. Je-li to možné, používejte testy s výběrem možností (A, B, C) a s doplňováním mezer. 9

10 V komunikaci s ostatními studenty si navzájem dávejte těžké otázky a porovnávejte si své znalosti. Takto mohou silnější studenti pomáhat slabším studentům a podporovat je. 10

11 ROZVOJ DOVEDNOSTI ČTENÍ Dovednost čtení si můžete rozvíjet s využitím široké škály textů, článků a rozhovorů s následnými úkoly, které ověřují porozumění textu. Texty, které budete číst, si vybírejte z důvěryhodných zdrojů. Mohou to být texty, které vám navrhne tutor, nebo texty z kvalitních novin, literatury, apod. Používejte vždy původní texty. Pro pokročilé studenty cizích jazyků mohou být upravené texty spíše kontraproduktivní. Měli byste být schopni číst původní texty v jazyce, který se učíte. Můžete si zvolit: Časopisy a noviny Literární texty Informační portály RSS zdroje (rodina XML formátů používaných k psaní blogů a v audio a video nahrávkách) Elektronické knihy Knihovny online Multimediální encyklopedie Webové stránky pro turisty s popisem měst a kulturním programem Původní videa a filmy bez titulků nebo s titulky v cílovém jazyce (stejném jazyce jako audio) Snažte se aktivně zabývat textem, který čtete. Zjistěte si něco o autorovi, o popisovaném časovém období atd. To vše vám pomůže lépe porozumět. Není-li součástí textu glosář, používejte svůj slovník (nebo spolehlivé online slovníky). Vyhledávejte si novou slovní zásobu jako např. idiomy, rčení a idiomatické, nepříliš běžné či obtížnější výrazy. 11

12 Máte-li problém se slovní zásobou, snažte se rozpoznat, která slovíčka jsou v každé lekci nejdůležitější a která jsou druhořadá. Snažte se zaměřit svou pozornost na ta první. Následuje-li za textem test porozumění, důrazně vám doporučujeme tento test vyplnit. Výsledky testu vám pomohou zhodnotit, jestli jste textu správně porozuměli. K rozvoji dovednosti čtení můžete také využívat blogy nebo deníky. Tyto aplikace vám pomohou rozvinout cit pro osobnější a bezprostřednější styl psaní a jsou často zdrojem textů vynikající kvality. Je-li to možné, doporučujeme vám pro rozvoj dovednosti čtení používat tyto typy cvičení: texty s testem porozumění, oprava chyb, testy s výběrem možností, pravdivé a nepravdivé věty, výběr klíčových slov s jejich následným použitím ve větách, doplňování vět nebo odstavců do článku ve správném pořadí, následné shrnutí textu s použitím klíčových slov (buď písemně nebo ústně s nahrávkou a porovnáním s původním textem), cvičení typu text builder (vymazání slov z textu a poté zpětné vytváření textu) Pro pokročilé studenty doporučujeme ke čtení i k poslechu následující témata: politika, historie, ekonomika, literatura, věda, zdraví, názory, umění, technologie, vzdělávání, životní prostředí aj. 12

13 ROZVOJ DOVEDNOSTI POSLECHU Dovednost poslechu může být rozvíjena dvěma způsoby: buď poslechem předem nahraných audio nahrávek a plněním následných úkolů, nebo při tzv. živém poslechu: rozhovor studenttutor nebo student-student nebo více studentů. U předem nahraných poslechových cvičení se poslechové dovednosti mohou rozvíjet s použitím mnoha typů audio materiálů: Texty Rozhovory Krátká videa Podcasty Písničky Důrazně vám doporučujeme používat pokud možno původní materiály (z televize, rádia nebo podcasty). Použití původních videí a audio nahrávek vám dodá sebevědomí ohledně vašich znalostí. Uslyšíte různé druhy přízvuku, jazykových úrovní, dialektů a dialektových forem mluveného jazyka v různých komunikačních situacích (každodenní mluva, politické projevy, atd.). Pokud máte k dispozici cvičení pro porozumění slyšenému, která nabízejí okamžitou kontrolu odpovědí - jako např. testy s výběrem možností, doplňování mezer, zatrhávání obrázků, pravdivé a nepravdivé věty, specifické otázky testující porozumění atd. - využívejte jich. Také můžete poslouchat skutečné rozhovory větu po větě. Pokud máte u poslechu k dispozici přepis textu, nepoužívejte ho hned při prvním poslechu. Udělejte si první poslech nejdříve bez textu a přepis textu použijte až při druhém poslechu, máte-li v ještě poslechu nějaké nejasnosti. To stejné platí i pro filmové titulky. 13

14 Poslech hudby je zábavný a efektivní způsob, jak si zlepšit poslechové dovednosti. Videa a hudbu v jazyce, který studujete, si můžete vyhledávat na YouTube, TeacherTube, atd. Jedním z nejlepších způsobů, jak si prohloubit schopnost porozumět slyšenému, je poslouchat audio materiály a pak odpovídat na kontrolní otázky. Audio knihy, blogy a vysílání rádia online vám také mohou pomoci rozvíjet dovednosti poslechu. Pro pokročilé studenty doporučujeme ke čtení i k poslechu následující témata: politika, historie, ekonomika, literatura, věda, zdraví, názory, umění, technologie, vzdělávání, životní prostředí aj. 14

15 ROZVOJ DOVEDNOSTI PSANÍ Při rozvoji dovednosti psaní je role tutora obzvlášť důležitá. Mnoho aspektů studia se dá zvládnout samostudiem, ale písemný projev studenta si musí přečíst a opravit tutor online kurzu, který také studentům poskytuje odpovídající zpětnou vazbu. Toto platí jak pro písemná cvičení z probraných materiálů, tak i pro aplikace Web2.0. Pokud váš kurz nemá tutora, najděte si rodilého mluvčího s prokazatelně výbornou znalostí jazyka. Nejlepší volbou je však vždy tutor kurzu. Mezi zábavné a neformální způsoby, jak rozvíjet dovednost psaní, patří: psaní blogů písemný chat, fóra hry procvičující psaní jako křížovky a hádání slov (Šibenice) komentáře ke zprávám na zpravodajských internetových stránkách, blogy, Facebook nebo jiné sociální sítě apod. Zde jasně vyjadřujte svůj názor. vymýšlení příběhů na základě fotografií nebo jiných materiálů připojení se k jazykové komunitě, která komunikuje ve vašem cílovém jazyce. Např. učíte-li se řecky, připojte se k řeckým skupinám na Facebooku nebo komentujte blogy v řečtině. Vždy se snažte najít někoho, kdo vám opraví chyby, buď tutora nebo jazykově vzdělaného rodilého mluvčího. Další techniky rozvoje psaní online, které fungují pod větším dohledem tutora, zahrnují aplikace na vytváření prezentací (např. Prezi), dokumenty Google či úpravy Wiki. Na těchto dokumentech lze pracovat a rozvíjet tak dovednosti psaní samostatně nebo ve skupině. 15

16 ROZVOJ DOVEDNOSTI MLUVENÍ Dovednost mluvení se může rozvíjet zejména s využitím onlinových komunikačních nástrojů, ale druhotně také s využitím nástrojů offlinových. Mezi onlinové komunikační nástroje patří nástroje jako Skype nebo onlinové konferenční platformy; mezi nástroje offlinové pak především nástroje, které vám umožňují nahrát a poté poslouchat váš vlastní mluvený projev (např. Audacity). Při hovorech je důležité vytvořit přátelskou atmosféru a snížit zábrany účastníků, aby se nebáli mluvit otevřeně, i když dělají chyby. Nebojte se, že budete v hovoru dělat chyby. Důležité je mluvit. Komunikace může probíhat s pomocí aplikací Web2.0, jako je Skype a MSN, nebo s pomocí onlinových videí a konferenčních hovorů. Tyto hovory mohou být neformální a mohou se využívat zejména při vytvoření a udržování sítě vzájemných kontaktů mezi studenty. Účastníci kurzu si tak mohou vyměňovat zkušenosti a mohou si navzájem pomáhat při řešení úkolů. Tématem nemusí být vždy jen studium jazyků. Pokud nenajdete rodilého mluvčího, který by s vámi diskutoval, snažte se, aby se vašich hovorů online účastnil váš tutor nebo mentor. Snažte se kontrolovat si svou výslovnost tak, že nahrajete a uložíte svůj mluvený projev. Nahrávku pak porovnejte s výslovností rodilého mluvčího. To vám pomůže zlepšit si výslovnost. Za tímto účelem můžete používat onlinové nástroje jako Audacity. Dobré je také zkusit cvičení na zlepšení výslovnosti slov s celkově obtížnou výslovností nebo s některými obtížnými fonémy. Také můžete diskutovat: o výslovnosti nových slovíček o audio souborech s texty, slovní zásobou a frázemi. Pro zlepšení výslovnosti používejte písničky (videoklipy s titulky) nebo karaoke programy. Zpěvem písniček si výborně zafixujete správnou výslovnost. Inovativním způsobem zlepšení kvality mluveného projevu jsou úpravy audio blogů pomohou vám také v překonávání zábran. 16

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se:

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se: Studijní portál Jako student naší školy získáváte zároveň přístup na studijní portál, kde naleznete informace o obsahu výuky, odkaz na české překlady k nahrávkám a jiné užitečné materiály, které Vám usnadní

Více

MULTICOM 112. Průvodce programem

MULTICOM 112. Průvodce programem MULTICOM 112 Průvodce programem Cíl Cílem projektu MULTICOM112 CD-ROM je zvýšit a rozšířit základní jazykové schopnosti techniků operačních středisek do takové míry, že budou schopni rozpoznat cizí jazyk

Více

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY Preliminary English Test PET (úroveň B1) nebo First Certificate in English FCE (úroveň B2) nebo Certificate of Advanced English CAE (úroveň

Více

0. Prezentace metodického průvodce

0. Prezentace metodického průvodce 0. Prezentace metodického průvodce Tento dokument je průvodcem pro dospělé v kurzu češtiny jako cizího jazyka na úrovni A2, který vytvořila Slezská univerzita v Opavě (Česká republika) v rámci mezinárodního

Více

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby PŘEDMLUVA Učebnice norštiny, kterou vám předkládáme, je první učebnicí norského jazyka určenou pro samostudium a zároveň první učební příručkou norštiny tohoto rozsahu v České republice. Kniha se přitom

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

Umění učit se. Bc. Alena Kozubová

Umění učit se. Bc. Alena Kozubová Umění učit se Bc. Alena Kozubová Soustředění Pokud se chcete soustředit na nějaký text, nejprve se musíte naučit soustředit sami na své tělo. Udělejte si ve svém pohodlí takový maličký autogenní trénink.

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS?

JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS? KROK ZA KROKEM JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS? 1. Na www.europass.cz/jazykovy-pas/ klikněte na tlačítko vyplnění online. Formulář jazykového pasu je možné stáhnout jako dokument Microsoft Word nebo

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0099

reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0099 reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0099 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Cíle projektu: je zkvalitnit výuku anglického a německého jazyka na naší škole

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI. Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka

JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI. Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka Jak na cizí jazyky? Proč se učím? Čeho chci dosáhnout? Konkrétní cíle v jazyce

Více

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to Portfolio Obsah 1. Přehled silných stránek 2. Osobní údaje 3. Přehled škol a odborných školení 4. Pracovní zkušenosti 5. Jiné zkušenosti 6. Moje plány 7. Přehled příloh 8. Přílohy 0 Ukázka fiktivního portfolia

Více

bonjour Rada Evropy / Evropská Unie / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Jak se učit jazyky

bonjour Rada Evropy / Evropská Unie / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Jak se učit jazyky hello bonjour Rada Evropy / Evropská Unie / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Jak se učit jazyky Průvodce jazykovým vzděláváním pro dospělé hej hei ciao hola καλ olá hej guten

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky Příloha č. 4 Detailní popis a charakteristika nabídky Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce a učitelů v anglickém, německém a francouzském jazyce formou blended

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Charakteristika kurzu IET

Charakteristika kurzu IET CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu IET Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Comenius Collegium

Více

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP UK) je jediným pracovištěm v České republice,

Více

Zábavná forma výuky angličtiny. Delivering quality early childhood learning programs for over ten years

Zábavná forma výuky angličtiny. Delivering quality early childhood learning programs for over ten years Zábavná forma výuky angličtiny Delivering quality early childhood learning programs for over ten years Ranné dětství je pro děti ten nejlepší čas naučit se anglicky. Pružnost mozku a kapacita mozku při

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách klíčové aktivity

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1

Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1 Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1 Ve známých, každodenně se opakujících situacích rozumíte a dokážete použít jednoduché věty. Umíte se představit a ptát se ostatních na jednoduché otázky například,

Více

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 Jednoleté denní intenzivní studium na základě vyhlášky MŠMT ČR. Školní rok: září 2012 - červen 2013 Rozsah výuky: 4 vyučovací hodiny denně v

Více

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Sídlo: Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila: Vypracovala: Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel školy Mgr. Jarmila Hegrová,

Více

Příručka pro uživatele verze Online

Příručka pro uživatele verze Online Deutsch im Maschinenbau Němčina ve strojírenství Příručka pro uživatele verze Online česky A. Úvod B. Navigace C. Typy cvičení Příručka pro uživatele verze Online - česky A. Úvod B. Navigace C. Typy cvičení

Více

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006 Sb.,

Více

e-lka e-learningový kurz Knihovnické Angličtiny

e-lka e-learningový kurz Knihovnické Angličtiny e-lka e-learningový kurz Knihovnické Angličtiny 14.-16. 9. 2010 Knihovny současnosti 2010 O projektu Cílová skupina Projekt se zaměřuje na pracovníky městských, vědeckých, univerzitních a vysokoškolských

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 žák komunikaci v rámci známých témat zvládá velmi dobře je zde nepatrný vliv mateřského jazyka, ale komunikace tím není vážněji narušena aktivně

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Výuka angličtiny na FEL

Výuka angličtiny na FEL Výuka angličtiny na FEL Nová koncepce 5.12.2014 Vypracovala: Katedra jazyků Východiska: Studenti FEL ČVUT by měli nejpozději na konci bakalářské etapy složit zkoušku na úrovni B2 Společného evropského

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

CZ 1.07/1.1.32/02.0006

CZ 1.07/1.1.32/02.0006 CZ 1.07/1.1.32/02.0006 KA01 - Prohlubující semináře nad rámec výuky Domluvíme se ve světě NEJ Prohlubující semináře Zertifikat Deutsch Období konání: 10. 10. 2013 10. 6. 2014 Učitel: Radana Litmanová Typ

Více

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ 1. ročník NI-4hod/týdně ( začátečníci) Učebnice: Themen aktuell 1 (A1) 2. ročník NII-4hod/týdně ( mírně pokročilí) Učebnice: Themen aktuell

Více

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o.

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o. Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání NET University s.r.o. Proč e-learning na VŠ? Řízené ONLINE vzdělávání VŠ má mnoho vzdělávacího obsahu, know-how z

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

Jak na Europassživotopis. a motivační dopis. Národní centrum Europass ČR

Jak na Europassživotopis. a motivační dopis. Národní centrum Europass ČR Jak na Europassživotopis a motivační dopis Národní centrum Europass ČR Co v prezentaci najdete 1. Hlavní klady dokumentů Europass 2. Rady, co vyplnit do jednotlivých kolonek Europass-životopisu, které

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. Obsah: Jak začít? Jak pracovat s pracovními listy? Jak číst text?

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

Charakteristika kurzu BE5

Charakteristika kurzu BE5 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu BE5 Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Comenius Collegium

Více

0. Prezentace metodického průvodce. 0.1 Pro koho byl kurz vytvořen

0. Prezentace metodického průvodce. 0.1 Pro koho byl kurz vytvořen 0. Prezentace metodického průvodce Tento dokument je průvodcem pro dospělé frekventanty kurzu češtiny jako cizího jazyka na úrovni A2 ( Společného evropského referenčního rámce - SERR), který vytvořila

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání

Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání Jana Straková Ústav pro informace ve vzdělávání a Institut pro sociální a ekonomické analýzy Rozmach plošných testů se

Více

Jazyková škola ETC nabízí Jazykové kurzy pro učitele s pedagogickou a odbornou kvalifikací jinou než daný cizí jazyk v rámci programu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Angličtina Němčina Francouzština

Více

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU metodika

Více

Charakteristika kurzu SEBC

Charakteristika kurzu SEBC CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEBC Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Příručka pro studenty systému LMS Moodle

Příručka pro studenty systému LMS Moodle 1 Příručka pro studenty systému LMS Moodle Tato příručka vznikla v rámci projektu E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. CZ.1.07/3.2.04/01.0006 2 3 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ)

ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ) ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ) Obsah 1 ÚVOD 3 2 VYPRACOVÁNÍ TESTŮ 3 2.1 Přihlášení 3 2.2 Zkouška zvuku pro Poslechový test 5 2.3 Vypracování testu 5 3 Informace k testovým úkolům 7 3.1 Poslechové

Více

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 V únoru zahájili učitelé práci na lekcích pro 2. pololetí školního roku 2011/2012 a vložili do e-learningového prostředí 1 2 lekce. Ve druhém pololetí bude práce na vkládání lekcí

Více

Jaro je již za dveřmi a my jsme si pro Vás připravili aktuální informace v Quality Austria TIMES.

Jaro je již za dveřmi a my jsme si pro Vás připravili aktuální informace v Quality Austria TIMES. Vážené dámy, vážení pánové, Jaro je již za dveřmi a my jsme si pro Vás připravili aktuální informace v Quality Austria TIMES. V krátkosti se zde dočtete informace k systému řízení kontinuity činností,

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Dotazník pro osoby starší 50 let

Dotazník pro osoby starší 50 let Dotazník pro osoby starší 50 let Aktivní stárnutí můžeme charakterizovat jako zdravý a aktivní životní styl, který má pozitivní dopad na celkovou životní spokojenost osob starších 50 let. Důležitou součástí

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více

Bára Dvořáková, Centre for Modern Education CZ s.r.o. Kontakt: bdvorakova@cfme.net

Bára Dvořáková, Centre for Modern Education CZ s.r.o. Kontakt: bdvorakova@cfme.net Webové stránky projektu: www.objevuj.eu Stránky obsahují: Informace o projektu (základní informace, harmonogram, fotogalerie, aktuality) Popis možností zapojení pro žáky i učitele Zajímavé odkazy týkající

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Možnosti pracovním profesního trhu rozvoje NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

Charakteristika kurzu IE3/3

Charakteristika kurzu IE3/3 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu IE3/3 Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Jazyková škola

Více

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Pracovní sešit - krok za krokem Renata Králová Petr Zeman Co je to webinář? Webinář je seminář prostřednictvím internetu. Slouží především k představení vašich

Více

komunikační schopnosti

komunikační schopnosti Základní dovednosti a komunikační schopnosti pro oblast zdravotnictví a sociální péče Stručný obsah osnovy a školící materiály Basic Skills for Work Kombinované základní dovednosti a komunikační trénink

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

Vítězné projekty, které získaly ocenění Evropská jazyková cena Label 2014

Vítězné projekty, které získaly ocenění Evropská jazyková cena Label 2014 Vítězné projekty, které získaly ocenění Evropská jazyková cena Label 2014 Název projektu: Children like us 2012-2014 Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 Projekt Děti jako my začal v roce 2012 formou

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

etestme.com pro jednotlivce pro uchazeče o zaměstnání, studenty, absolventy, zaměstnance, pro všechny, kteří používají cizí jazyk v každodenní praxi

etestme.com pro jednotlivce pro uchazeče o zaměstnání, studenty, absolventy, zaměstnance, pro všechny, kteří používají cizí jazyk v každodenní praxi pro jednotlivce pro uchazeče o zaměstnání, studenty, absolventy, zaměstnance, pro všechny, kteří používají cizí jazyk v každodenní praxi 1. O testovací platformě LANGMaster 1.1. Představení LANGMaster

Více

TÝDEN PRVNÍ. a proto si je pojďme nyní představit

TÝDEN PRVNÍ. a proto si je pojďme nyní představit TÝDEN PRVNÍ Tímto vás vítáme v e-learningovém kurzu knihoven VUT, který je zaměřený na zvyšování vaší informační gramotnosti. Dříve než se pustíme do samotného obsahu kurzu, dovolte nám krátké úvodní slovo

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

BLENDED LEARNING. (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o.

BLENDED LEARNING. (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o. BLENDED LEARNING (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o. V Olomouci 5. 8. 2015 1. E-learning Způsob výuky, vzdělávací proces, využívající ICT, je tvořen: > vzdělávacím obsahem (studijní materiály

Více

ZPRÁVA Z JAZYKOVÉHO KURZU TECHNICKÉ ANGLIČTINY

ZPRÁVA Z JAZYKOVÉHO KURZU TECHNICKÉ ANGLIČTINY ZPRÁVA Z JAZYKOVÉHO KURZU TECHNICKÉ ANGLIČTINY v rámci projektu Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce v oblasti inovativního strojírenství Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0170

Více

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme?

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? A co negativního?.. Co je při komunikaci důležité?.. Jak

Více

CRV Czech Republic je na facebooku!

CRV Czech Republic je na facebooku! CRV Czech Republic je na facebooku! Na to, abyste mohli prohlížet naše facebookové stránky, není třeba se registrovat. Stačí do internetového prohlížeče zadat adresu: http://www.facebook.com/pages/crv-czech-republic/198677136816177

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Němčina pro zdravotnické profese PhDr. Eva Formánková, Mgr. Eva Kahounová (Ústav jazykové přípravy, Západočeská univerzita v Plzni)

Němčina pro zdravotnické profese PhDr. Eva Formánková, Mgr. Eva Kahounová (Ústav jazykové přípravy, Západočeská univerzita v Plzni) Němčina pro zdravotnické profese PhDr. Eva Formánková, Mgr. Eva Kahounová (Ústav jazykové přípravy, Západočeská univerzita v Plzni) Abstrakt: Učebnice Němčina pro zdravotnické profese vznikla v rámci projektu

Více

Dejte vaší škole nový rozměr!

Dejte vaší škole nový rozměr! Dejte vaší škole nový rozměr! Co je to FRONTER? Fronter je otevřená výuková platforma, která si za dvanáct let svého nasazení ve vzdělávacích institucích v celé Evropě získala více než jeden milion aktivních

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí Drama (15:00-16:00) Hrajeme si s písničkou třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr (15:00-16,30)

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc Projekt pro školu Naše planeta potřebuje pomoc Nezáleží na tom, ve které části světa žijete, stačí poslouchat zprávy nebo číst noviny, abyste si uvědomili, že naše planeta je v nebezpečí. Znečištěná voda,

Více

Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace

Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace Hana Pařilová PROJEKT OPTIS PRO FT, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0312 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP) PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (LP) 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. SLEDOVÁNÍ NABÍDEK ZAMĚSTNÁNÍ 4 3. MOTIVAČNÍ DOPIS..5 4. JAK NAPSAT ŽIVOTOPIS 7 5. ČEHO SE VYVAROVAT

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 4. ročníku - gramatické struktury, slovní zásoba Hry, soutěže, práce s obrázky Žák ovládá ústně i písemně slovní zásobu, aktivně používá osvojené gramatické struktury Lekce 1 - Setkání,

Více