GLOSSA. Metodika studia cizího jazyka online pro pokročilé studenty GLOSSA-REP-WP EL (EN) LLP-GR-KA2MP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GLOSSA. Metodika studia cizího jazyka online pro pokročilé studenty GLOSSA-REP-WP02-2.7 EL (EN) 505248-2009-LLP-GR-KA2MP"

Transkript

1 GLOSSA LLP-GR-KA2MP GLOSSA-REP-WP EL (EN) Metodika studia cizího jazyka online pro pokročilé studenty 7/12/2010

2 Tuto zprávu vypracoval Konstantinos Diamantis Balaskas z Action Synergy na základě národních zpráv předložených partnery projektu GLOSSA. Project GLOSSA byl finančně podporován Evropskou komisí. Tato publikace odráží pouze názory autora a Evropská komise nenese odpovědnost za jakékoli další využití informací z této zprávy. 2

3 OBSAH Úvod... 4 Organizace učení... 5 Opakování... 9 Rozvoj dovednosti čtení Rozvoj dovednosti poslechu Rozvoj dovednosti psaní Rozvoj dovednosti mluvení

4 ÚVOD Tento dokument má sloužit jako praktický průvodce pro pokročilé studenty cizích jazyků, kteří se učí méně rozšířené evropské jazyky. Byl vypracován v rámci projektu GLOSSA Řečtina jako prostředek pro podporu jazykové rozmanitosti ( LLP-GR-KA2MP) za podpory Programu celoživotního vzdělávání Evropské Unie (klíčová aktivita 2 Jazyky). Cílem tohoto dokumentu není studentům jazyků předložit a poté analyzovat všechny dostupné metody a nástroje studia jazyků online. Tímto se zabývá komparativní studie metodik výuky pro studium jazyků online, která již byla v rámci projektu Glossa vypracována a je dostupná na internetových stránkách projektu na adrese Cílem tohoto dokumentu je pouze poskytnout studentům jazyků stručné, jasné, praktické a výstižné tipy, které jim pomohou při studiu. Ve vztahu ke studiu jazyků existují dvě hlavní metody samostudia: Kognitivní strategie učení: Kognitivní strategie učení se soustředí přímo na cizí jazyk. Příkladem je memorování či opakování slovní zásoby. Metakognitivní strategie učení: Ve srovnání s kognitivní strategií učení se metakognitivní strategie učení nezabývají přímo jazykem samotným; zabývají se regulací učebního procesu. To zahrnuje plánování, sledování sebe sama a hodnocení učení. Tato metodika vám nejprve představí metakognitivní strategie učení, které jsou užitečné zejména pro studenty vyšších úrovní a pomohou jim maximalizovat efektivitu učení, a poté se bude zabývat kognitivní strategií učení ve vztahu k rozvoji čtyř základních jazykových dovedností. Tato metodika je založena na rozsáhlém výzkumu, který probíhal ve všech partnerských zemích účastnících se projektu GLOSSA: v Řecku, Itálii, Španělsku, Belgii, České Republice, Maďarsku a Velké Británii. Výsledky výzkumu jsou založeny na kombinaci analýzy sekundárních informací a analýzy případové studie s výzkumem v terénu. Při výzkumu byla v rámci případové studie použita řečtina. Současná metodika je však použitelná pro všechny méně rozšířené evropské jazyky, což potvrzuje i název projektu, Řečtina jako prostředek pro podporu jazykové rozmanitosti. 4

5 ORGANIZACE UČENÍ Ať už v rámci samostudia studujeme jazykový kurz online nebo z učebnice, nejnáročnějším prvkem samostudia bývá často organizace našeho učení. V tzv. živém kurzu tváří v tvář nám většinu učení a práce zorganizuje učitel. V jazykovém kurzu online je ovšem role tutora (pokud vůbec existuje) méně výrazná a online studenti si tak musí zorganizovat svou práci sami. Pro studenty pokročilých úrovních - zejména pak u méně rozšířených evropských jazyků - je nejdůležitější jejich vlastní motivace. Samostudium vyžaduje disciplínu a silnou motivaci. Samostudium vyžaduje také trénink. Studenti by si také měli být vědomi svého vlastního stylu studia jazyků. Studenti si musí vyvinout své vlastní osobní strategie učení, aby mohli úspěšně studovat z domova. 1. Stanovte si cíl První věc, kterou můžete udělat, abyste si učení zorganizovali co nejlépe, je zamyslet se nad svými zkušenostmi s učením v minulosti a zeptat se sami sebe na pár otázek. Jste student jazyka na pokročilé úrovni a to znamená, že už máte hodně zkušeností s učením z dřívější doby, a z těchto zkušeností můžete čerpat. Příklady otázek, nad kterými je dobré se zamyslet, jsou níže. - Dáváte přednost samostatnému studiu, nebo raději studujete ve skupině? - S jakými problémy s učením jste se v minulosti potýkali? (nedostatek motivace, nedostatek času, problém s dodržování učebního plánu, atd.) - Jaké aktivity vás nejvíce bavily? (četba článků, sledování videa, poslech audio nahrávek, komunikace atd.) - Které dovednosti jste se učili snadno a které obtížněji? Po zodpovězení těchto otázek si ujasníte, - zda dáváte při studiu přednost tradičním výukovým metodám nebo webovým aplikacím. - na které aspekty kurzu se budete muset více soustředit. - na které dovednosti byste se měli zaměřit nejvíce. - kde studovat. 5

6 Až se zamyslíte nad svými zkušenostmi s učením v minulosti, můžete se začít zabývat výběrem kurzu, který se chystáte absolvovat, a zvážit následující body: - Proč chcete absolvovat tento kurz a čeho chcete jeho absolvováním dosáhnout? (profesní rozvoj, kulturní dovednosti, zábava atd.) - Kolik času jste schopni tomuto kurzu věnovat? - Jaké jsou vaše priority? Na základě předchozích otázek vám pomohou správně si zorganizovat vaše studium tyto tipy: - Stanovte si realistické cíle. Neočekávejte, že se vše naučíte během prvního týdne studia - budete potom zklamaní, pokud se vám to nepodaří. - Navštěvujte e-learningovou platformu alespoň jednou denně. Ke studiu vám bude stačit půl hodiny až hodina denně, ale musíte s platformou pracovat každý den. Je velmi důležité pracovat s platformou pravidelně, nejen ve dnech před termínem odevzdání nějakého úkolu. - Považujte kurz za jednu ze svých hlavních priorit. Pokud budete kurz považovat za druhořadou záležitost, vždycky budete studium odkládat kvůli jiným prioritám. - Vyvoďte z vašich zkušeností s učením z minulosti závěry do budoucna. Pokud vám něco dělalo v minulosti potíže, je velmi pravděpodobné, že vám to bude dělat potíže i v budoucnu. Zaměřte se na ty dovednosti, ve kterých jste nejslabší. - Snažte se využívat témata, která se vám v minulosti osvědčila (např. kultura atd.). - Zvolte si takovou studijní metodu, která nejlépe odpovídá vašim potřebám (samostudium nebo studium ve skupině). 2. Vytvořte si plán studia Nyní jste připraveni vytvořit si časový harmonogram studia a termíny. Při samostudiu pomáhá, když si naplánujete a navrhnete velmi přesný studijní rozvrh. Harmonogram, plán a termíny vám pomohou splnit vaše očekávání. Každý sám nejlépe ví, ve kterých dovednostech se chce nejvíce zlepšit, a každý se tak může soustředit zejména na ty aktivity, které tyto dovednosti rozvíjejí. Je důležité držet se plánu a úkolů, zejména při opakování. Pokud je součástí kurzu tutor, měli byste ho/ji kontaktovat a poradit se o organizaci vašich studijních aktivit. 6

7 Tipy ke správnému plánování rozvrhu: - Napište si důležité termíny vašeho studia do kalendáře (termíny pro odevzdání úkolů, termíny pro dokončení lekce, termíny opakovacích testů atd.). - Na každý týden si vytvořte seznam úkolů, které chcete splnit. - Odškrtávejte si úkoly, které už jste splnili. - Jestli vám to pomůže, zapisujte si denně do diáře úkoly, které máte v ten den splnit. 3. Dodržujte svůj plán Příprava rozvrhu je tou snadnější částí učebního procesu. Ta obtížnější část je dodržování rozvrhu, který jste si připravili. Abyste byli schopni rozvrh dodržovat, nejprve si stanovte své priority. - Rozhodněte se, co je pro vás nejdůležitější. Naplánujte si své aktivity podle těchto priorit. Nenechte se rušit jinými prioritami. - Nenechte se odradit prvním problémem, kterému budete čelit. Nikdo neporozumí všemu hned napoprvé. Jednou z nejdůležitějších vlastností studenta cizího jazyka je trpělivost. - Snažte se soustředit se na pozitivní oblasti vašeho studia (oblasti, které se vám líbí, například kulturní nebo sociální). - Buďte zodpovědní. Rozhodujte o svých prioritách a termínech. - Zjistěte, kdy během dne pracujete produktivně a kdy ne. Při studiu je důležité maximalizovat vaše soustředění. To vám pomůže dodržovat stanovený plán. Dále vám mohou pomoci tyto tipy: - Zvolte si pro studium tiché a pohodlné prostředí. - Dělejte si přestávky. Dlouhé studium bez přestávek může vést ke snížené produktivitě práce. - Stanovte si cíle. Určete si přesný čas, kdy budete mít konkrétní aktivitu hotovou (např. úkol X dokončím do 17.00). - Nenechte se ničím vyrušovat a odvádět od práce (např. prohlížením jiných webových stránek). 7

8 4. Hodnocení Sebehodnocení je velmi významnou částí organizace vaší práce. Měli byste pravidelně hodnotit svou práci a pokládat si tyto otázky: - Dodržel(a) jsem stanovený učební plán? - Splnil(a) jsem stanovené cíle výuky? - Šlo všechno podle mého očekávání? Pokud je vaše odpověď na jakoukoli z těchto otázek NE, musíte se ptát dále: - Co se mi nepodařilo? - Jak se mohu zlepšit? - Jakou pomoc k tomu potřebuji? (od tutora, od administrátora kurzu, atd.) Další studijní období byste si pak měli naplánovat na základě tohoto hodnocení. 8

9 OPAKOVÁNÍ Opakování je matkou moudrosti, říká přísloví. Měli byste si co nejvíce opakovat, abyste si tak zažili látku, kterou jste se naučili. Online kurzy jsou individuální do té míry, že si můžete látku k opakování vybrat sami podle svých vlastních potřeb. Největší výhody samostudia ale mohou zároveň být i jeho největšími nástrahami. O svém čase si rozhodujete sami a pokud nemáte dost silnou motivaci, můžete studium zanedbávat. Tato oblast procesu samostudia bude vždy poměrně ožehavá, protože každý může být na sebe mírný. I když jste na sebe přísní při studiu, ve cvičeních a při psaní a konverzaci, když přijde čas na sebe testování, můžete začít pracovat pomaleji. Nebuďte na sebe příliš mírní. Každý ví, že dostat zpětnou vazbu o tom, jaký udělal ve studiu pokrok, patří k nejdůležitějším aspektům učení, ale všichni mají strach z neúspěchu. Neobávejte se neúspěchu. Při studiu dodržujte tento postup: porozumění zadání úkolu samostatné vypracování úkolu nebo vypracování úkolu s pomocí tutora procvičování samostatné opakování Takto budete dobře připraveni na závěrečný test. Než přejdete na další úkol, ujistěte se, že jste v pořádku zvládli obsah úkolů předchozích. Je-li to možné, používejte při opakování testy s okamžitou kontrolou správných odpovědí. Takové testy umožňují okamžité hodnocení a okamžitou zpětnou vazbu. Je-li to možné, používejte testy s výběrem možností (A, B, C) a s doplňováním mezer. 9

10 V komunikaci s ostatními studenty si navzájem dávejte těžké otázky a porovnávejte si své znalosti. Takto mohou silnější studenti pomáhat slabším studentům a podporovat je. 10

11 ROZVOJ DOVEDNOSTI ČTENÍ Dovednost čtení si můžete rozvíjet s využitím široké škály textů, článků a rozhovorů s následnými úkoly, které ověřují porozumění textu. Texty, které budete číst, si vybírejte z důvěryhodných zdrojů. Mohou to být texty, které vám navrhne tutor, nebo texty z kvalitních novin, literatury, apod. Používejte vždy původní texty. Pro pokročilé studenty cizích jazyků mohou být upravené texty spíše kontraproduktivní. Měli byste být schopni číst původní texty v jazyce, který se učíte. Můžete si zvolit: Časopisy a noviny Literární texty Informační portály RSS zdroje (rodina XML formátů používaných k psaní blogů a v audio a video nahrávkách) Elektronické knihy Knihovny online Multimediální encyklopedie Webové stránky pro turisty s popisem měst a kulturním programem Původní videa a filmy bez titulků nebo s titulky v cílovém jazyce (stejném jazyce jako audio) Snažte se aktivně zabývat textem, který čtete. Zjistěte si něco o autorovi, o popisovaném časovém období atd. To vše vám pomůže lépe porozumět. Není-li součástí textu glosář, používejte svůj slovník (nebo spolehlivé online slovníky). Vyhledávejte si novou slovní zásobu jako např. idiomy, rčení a idiomatické, nepříliš běžné či obtížnější výrazy. 11

12 Máte-li problém se slovní zásobou, snažte se rozpoznat, která slovíčka jsou v každé lekci nejdůležitější a která jsou druhořadá. Snažte se zaměřit svou pozornost na ta první. Následuje-li za textem test porozumění, důrazně vám doporučujeme tento test vyplnit. Výsledky testu vám pomohou zhodnotit, jestli jste textu správně porozuměli. K rozvoji dovednosti čtení můžete také využívat blogy nebo deníky. Tyto aplikace vám pomohou rozvinout cit pro osobnější a bezprostřednější styl psaní a jsou často zdrojem textů vynikající kvality. Je-li to možné, doporučujeme vám pro rozvoj dovednosti čtení používat tyto typy cvičení: texty s testem porozumění, oprava chyb, testy s výběrem možností, pravdivé a nepravdivé věty, výběr klíčových slov s jejich následným použitím ve větách, doplňování vět nebo odstavců do článku ve správném pořadí, následné shrnutí textu s použitím klíčových slov (buď písemně nebo ústně s nahrávkou a porovnáním s původním textem), cvičení typu text builder (vymazání slov z textu a poté zpětné vytváření textu) Pro pokročilé studenty doporučujeme ke čtení i k poslechu následující témata: politika, historie, ekonomika, literatura, věda, zdraví, názory, umění, technologie, vzdělávání, životní prostředí aj. 12

13 ROZVOJ DOVEDNOSTI POSLECHU Dovednost poslechu může být rozvíjena dvěma způsoby: buď poslechem předem nahraných audio nahrávek a plněním následných úkolů, nebo při tzv. živém poslechu: rozhovor studenttutor nebo student-student nebo více studentů. U předem nahraných poslechových cvičení se poslechové dovednosti mohou rozvíjet s použitím mnoha typů audio materiálů: Texty Rozhovory Krátká videa Podcasty Písničky Důrazně vám doporučujeme používat pokud možno původní materiály (z televize, rádia nebo podcasty). Použití původních videí a audio nahrávek vám dodá sebevědomí ohledně vašich znalostí. Uslyšíte různé druhy přízvuku, jazykových úrovní, dialektů a dialektových forem mluveného jazyka v různých komunikačních situacích (každodenní mluva, politické projevy, atd.). Pokud máte k dispozici cvičení pro porozumění slyšenému, která nabízejí okamžitou kontrolu odpovědí - jako např. testy s výběrem možností, doplňování mezer, zatrhávání obrázků, pravdivé a nepravdivé věty, specifické otázky testující porozumění atd. - využívejte jich. Také můžete poslouchat skutečné rozhovory větu po větě. Pokud máte u poslechu k dispozici přepis textu, nepoužívejte ho hned při prvním poslechu. Udělejte si první poslech nejdříve bez textu a přepis textu použijte až při druhém poslechu, máte-li v ještě poslechu nějaké nejasnosti. To stejné platí i pro filmové titulky. 13

14 Poslech hudby je zábavný a efektivní způsob, jak si zlepšit poslechové dovednosti. Videa a hudbu v jazyce, který studujete, si můžete vyhledávat na YouTube, TeacherTube, atd. Jedním z nejlepších způsobů, jak si prohloubit schopnost porozumět slyšenému, je poslouchat audio materiály a pak odpovídat na kontrolní otázky. Audio knihy, blogy a vysílání rádia online vám také mohou pomoci rozvíjet dovednosti poslechu. Pro pokročilé studenty doporučujeme ke čtení i k poslechu následující témata: politika, historie, ekonomika, literatura, věda, zdraví, názory, umění, technologie, vzdělávání, životní prostředí aj. 14

15 ROZVOJ DOVEDNOSTI PSANÍ Při rozvoji dovednosti psaní je role tutora obzvlášť důležitá. Mnoho aspektů studia se dá zvládnout samostudiem, ale písemný projev studenta si musí přečíst a opravit tutor online kurzu, který také studentům poskytuje odpovídající zpětnou vazbu. Toto platí jak pro písemná cvičení z probraných materiálů, tak i pro aplikace Web2.0. Pokud váš kurz nemá tutora, najděte si rodilého mluvčího s prokazatelně výbornou znalostí jazyka. Nejlepší volbou je však vždy tutor kurzu. Mezi zábavné a neformální způsoby, jak rozvíjet dovednost psaní, patří: psaní blogů písemný chat, fóra hry procvičující psaní jako křížovky a hádání slov (Šibenice) komentáře ke zprávám na zpravodajských internetových stránkách, blogy, Facebook nebo jiné sociální sítě apod. Zde jasně vyjadřujte svůj názor. vymýšlení příběhů na základě fotografií nebo jiných materiálů připojení se k jazykové komunitě, která komunikuje ve vašem cílovém jazyce. Např. učíte-li se řecky, připojte se k řeckým skupinám na Facebooku nebo komentujte blogy v řečtině. Vždy se snažte najít někoho, kdo vám opraví chyby, buď tutora nebo jazykově vzdělaného rodilého mluvčího. Další techniky rozvoje psaní online, které fungují pod větším dohledem tutora, zahrnují aplikace na vytváření prezentací (např. Prezi), dokumenty Google či úpravy Wiki. Na těchto dokumentech lze pracovat a rozvíjet tak dovednosti psaní samostatně nebo ve skupině. 15

16 ROZVOJ DOVEDNOSTI MLUVENÍ Dovednost mluvení se může rozvíjet zejména s využitím onlinových komunikačních nástrojů, ale druhotně také s využitím nástrojů offlinových. Mezi onlinové komunikační nástroje patří nástroje jako Skype nebo onlinové konferenční platformy; mezi nástroje offlinové pak především nástroje, které vám umožňují nahrát a poté poslouchat váš vlastní mluvený projev (např. Audacity). Při hovorech je důležité vytvořit přátelskou atmosféru a snížit zábrany účastníků, aby se nebáli mluvit otevřeně, i když dělají chyby. Nebojte se, že budete v hovoru dělat chyby. Důležité je mluvit. Komunikace může probíhat s pomocí aplikací Web2.0, jako je Skype a MSN, nebo s pomocí onlinových videí a konferenčních hovorů. Tyto hovory mohou být neformální a mohou se využívat zejména při vytvoření a udržování sítě vzájemných kontaktů mezi studenty. Účastníci kurzu si tak mohou vyměňovat zkušenosti a mohou si navzájem pomáhat při řešení úkolů. Tématem nemusí být vždy jen studium jazyků. Pokud nenajdete rodilého mluvčího, který by s vámi diskutoval, snažte se, aby se vašich hovorů online účastnil váš tutor nebo mentor. Snažte se kontrolovat si svou výslovnost tak, že nahrajete a uložíte svůj mluvený projev. Nahrávku pak porovnejte s výslovností rodilého mluvčího. To vám pomůže zlepšit si výslovnost. Za tímto účelem můžete používat onlinové nástroje jako Audacity. Dobré je také zkusit cvičení na zlepšení výslovnosti slov s celkově obtížnou výslovností nebo s některými obtížnými fonémy. Také můžete diskutovat: o výslovnosti nových slovíček o audio souborech s texty, slovní zásobou a frázemi. Pro zlepšení výslovnosti používejte písničky (videoklipy s titulky) nebo karaoke programy. Zpěvem písniček si výborně zafixujete správnou výslovnost. Inovativním způsobem zlepšení kvality mluveného projevu jsou úpravy audio blogů pomohou vám také v překonávání zábran. 16

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky a učitele základní školy

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky a učitele základní školy Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky a učitele základní školy Škola Základní škola, Datum 12. 2011 Vážené paní ředitelky, páni ředitelé a pedagogičtí

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Třída 6. Předmět Angličtina Učitel Petr Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, v této zprávě s výsledky se dozvíte, které

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se:

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se: Studijní portál Jako student naší školy získáváte zároveň přístup na studijní portál, kde naleznete informace o obsahu výuky, odkaz na české překlady k nahrávkám a jiné užitečné materiály, které Vám usnadní

Více

ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based

ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based Test) od ETS Chcete získat certifikát, který dokazuje vaši znalosti angličtiny? Cambridge Institute má řešení. Využijte příležitost a zapište

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

Rostislav Červenka, 2016

Rostislav Červenka, 2016 Rostislav Červenka, 2016 1. Neexistuje žádná zázračná magická formule Polygloti mají dvě věci společné: Učí se jazyky podle své vlastní metody, která jim nejvíce vyhovuje Jsou silně vnitřně motivováni

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to Portfolio Obsah 1. Přehled silných stránek 2. Osobní údaje 3. Přehled škol a odborných školení 4. Pracovní zkušenosti 5. Jiné zkušenosti 6. Moje plány 7. Přehled příloh 8. Přílohy 0 Ukázka fiktivního portfolia

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 9. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

MULTICOM 112. Průvodce programem

MULTICOM 112. Průvodce programem MULTICOM 112 Průvodce programem Cíl Cílem projektu MULTICOM112 CD-ROM je zvýšit a rozšířit základní jazykové schopnosti techniků operačních středisek do takové míry, že budou schopni rozpoznat cizí jazyk

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY Preliminary English Test PET (úroveň B1) nebo First Certificate in English FCE (úroveň B2) nebo Certificate of Advanced English CAE (úroveň

Více

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V předchozích seminářích jste prošli řadou testů a úloh. Nyní byste měli lépe porozumět tomu, jací jste a jaké možnosti zdravé komunikace ve vztahu k sobě samému i k ostatními

Více

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Datum 12. 2011 22. 02. 2011 Jana 3. OA3 Němčina 22. 02. 2011 Jana 4. OA4 Němčina 22. 02. 2011 Marie 3. OA3 Němčina

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI. Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka

JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI. Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka Jak na cizí jazyky? Proč se učím? Čeho chci dosáhnout? Konkrétní cíle v jazyce

Více

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 V únoru zahájili učitelé práci na lekcích pro 2. pololetí školního roku 2011/2012 a vložili do e-learningového prostředí 1 2 lekce. Ve druhém pololetí bude práce na vkládání lekcí

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0099

reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0099 reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0099 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Cíle projektu: je zkvalitnit výuku anglického a německého jazyka na naší škole

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Příprava učitele na výuku

Příprava učitele na výuku Příprava učitele na výuku Gabriela Fišarová Neplánovat, znamená plánovaný neúspěch. (Petty, 2002, s. 326) Průvodce studiem Obsahem tohoto modulu je plánování výuky. Zaměříme se na podrobnou písemnou přípravu

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání

Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání Jana Straková Ústav pro informace ve vzdělávání a Institut pro sociální a ekonomické analýzy Rozmach plošných testů se

Více

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby PŘEDMLUVA Učebnice norštiny, kterou vám předkládáme, je první učebnicí norského jazyka určenou pro samostudium a zároveň první učební příručkou norštiny tohoto rozsahu v České republice. Kniha se přitom

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

0. Prezentace metodického průvodce

0. Prezentace metodického průvodce 0. Prezentace metodického průvodce Tento dokument je průvodcem pro dospělé v kurzu češtiny jako cizího jazyka na úrovni A2, který vytvořila Slezská univerzita v Opavě (Česká republika) v rámci mezinárodního

Více

Přehled programu Anglické vesničky Angloville

Přehled programu Anglické vesničky Angloville Přehled programu Anglické vesničky Angloville Kdo jsme? Náš cíl: překonání limitu tradiční výuky jazyků INTENZIVNÍ V Angloville pobytových kurzech účastníci hovoří anglicky téměř nepřetržitě, a to nejen

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník

Anglický jazyk pro 8. ročník Anglický jazyk pro 8. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích - stručně reprodukuje

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Odpolední kurzy základní: začínají v týdnu od 18. září 2017

Odpolední kurzy základní: začínají v týdnu od 18. září 2017 Státní jazykovka Frýdek-Místek Aktuální kurzy pro školní rok 2017-18 ANGLIČT Dopolední kurzy: Pomaturitní denní jednoleté studium angličtiny Celoroční intenzívní dopolední výuka pondělí až pátek - 4 vyučovací

Více

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP UK) je jediným pracovištěm v České republice,

Více

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok JANAPEKNA.CZ 1 Část 1 Než začneme: Jaký byl pro vás rok 2016? Vítejte! Než se pustíme do plánování vysněného roku 2017, musíme se podívat, jaký byl rok 2016.

Více

Umění učit se. Bc. Alena Kozubová

Umění učit se. Bc. Alena Kozubová Umění učit se Bc. Alena Kozubová Soustředění Pokud se chcete soustředit na nějaký text, nejprve se musíte naučit soustředit sami na své tělo. Udělejte si ve svém pohodlí takový maličký autogenní trénink.

Více

Formulář sebehodnocení

Formulář sebehodnocení Příloha č.2: Roční hodnocení Formulář sebehodnocení Prostor pro Váš růst Informace pro zaměstnance: Roční hodnocení zaměstnanců je velmi důležité. Je to jedinečná příležitost k dialogu o vykonané práci

Více

Anglický jazyk pro 6. ročník

Anglický jazyk pro 6. ročník Anglický jazyk pro 6. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Do kterého ročníku Váš syn / dcera chodí? Zaškrtněte: 1. 2. 3. 4.

Do kterého ročníku Váš syn / dcera chodí? Zaškrtněte: 1. 2. 3. 4. Dotazník pro rodiče (r. 2015) Vážení rodiče, máme velký zájem o to, aby byl Váš syn /Vaše dcera ve škole spokojený/á a naše výuka byla co nejkvalitnější. Proto se mimo jiné snažíme získávat co možná nejvíce

Více

FIREMNÍ KURZY. Empower Your Business

FIREMNÍ KURZY. Empower Your Business FIREMNÍ KURZY Empower Your Business IQS International Quality Services s.r.o. V Olšinách 2300/75 Praha 10 +420 284007505 +420722934275 office@iqsservices.eu www.iqsservices.eu metodika výuky Metodika výuky

Více

THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS

THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS -POKYNY PRO SENIORY The Knowledge Volunteers www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento projekt byl realizován za finanční

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Učíme druhé slovesným způsobům Stručná anotace V této hodině se žáci metodou skládankového učení naučí

Více

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Článek 1 Úvodní

Více

0. Prezentace metodického průvodce

0. Prezentace metodického průvodce Průvodce pro studující 1 0. Prezentace metodického průvodce Tento dokument je průvodcem pro dospělé frekventanty kurzu češtiny jako cizího jazyka na úrovni A2 ( Společného evropského referenčního rámce

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky Příloha č. 4 Detailní popis a charakteristika nabídky Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce a učitelů v anglickém, německém a francouzském jazyce formou blended

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů

Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů Materiál školního roku 2017/2018 Žáci jsou předem seznámeni v jednotlivých hodinách s pravidly klasifikace a s váhou známky. Známky

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách klíčové aktivity

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

S cíli výuky byli vhodně na začátku hodiny seznámeni také žáci.

S cíli výuky byli vhodně na začátku hodiny seznámeni také žáci. Pozorovatel poskytl vyučujícímu, jehož výuka byla sledována, také zpětnou vazbu. Tuto zpětnou vazbu a vyjádření vyučujícího můžeme shrnout do těchto bodů (diskuzní část archu): Stanovené výukové cíle:

Více

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ 1. ročník NI-4hod/týdně ( začátečníci) Učebnice: Themen aktuell 1 (A1) 2. ročník NII-4hod/týdně ( mírně pokročilí) Učebnice: Themen aktuell

Více

Jazykové kurzy Uživatelská příručka pro účastníky mobilit programu Erasmus+

Jazykové kurzy Uživatelská příručka pro účastníky mobilit programu Erasmus+ Jazykové kurzy Uživatelská příručka pro účastníky mobilit programu Erasmus+ Copyright 2016 ALTISSIA International S.A. Všechna práva vyhrazena. Poslední aktualizace: 16/06/2016 Obsah 1 Úvod... 2 2 Přístup

Více

Screeningový dotazník specifické poruchy učení

Screeningový dotazník specifické poruchy učení Screeningový dotazník specifické poruchy učení Přečtěte si pozorně následující tvrzení a na uvedené škále označte variantu, která Vás nejlépe vystihuje. Měl/a jste uzpůsobené podmínky konání státní maturitní

Více

Jak učit seniory počítačovým dovednostem. Konference knihovny současnosti, Olomouc, Studijní a vědecká knihovna v HK

Jak učit seniory počítačovým dovednostem. Konference knihovny současnosti, Olomouc, Studijní a vědecká knihovna v HK Jak učit seniory počítačovým dovednostem Konference knihovny současnosti, Olomouc, 7. 9. 2016 Lenka Málková Studijní a vědecká knihovna v HK 1 Obsah Učit versus naučit Pojem senior Stárnutí a změny s tím

Více

JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS?

JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS? KROK ZA KROKEM JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS? 1. Na www.europass.cz/jazykovy-pas/ klikněte na tlačítko vyplnění online. Formulář jazykového pasu je možné stáhnout jako dokument Microsoft Word nebo

Více

MODULUU OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ

MODULUU OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULUU OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ Šárka Zapletalová Ostrava 2011 Název: Obchodní ání Autoři: Šárka Zapletalová Vydání: první, 20111 Počet stran: 18 Tisk: Vysoká škola

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006 Sb.,

Více

Writing CVs, Cover Letters, and s

Writing CVs, Cover Letters, and  s NABÍDKA BLENDED-LEARNINGOVÝCH KURZŮ Kabinet studia jazyků Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., nabízí ve 2. semestru školního roku 2016 2017 následující blended-learningové kurzy: Kurzy probíhající

Více

4.9.2. Příprava na Cambridge English

4.9.2. Příprava na Cambridge English 4.9.2. Příprava na Cambridge English Seminář je určen pro pokročilé žáky anglického jazyka, kteří se chtějí systematicky připravovat ke zkoušce k získání nejrozšířenějšího mezinárodně uznávaného certifikátu

Více

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky Učební osnovy Ruský jazyk PŘEDMĚT: Ruský jazyk Ročník: 7. třída 1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 1p je seznámen se zvukovou

Více

BLENDED LEARNING. (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o.

BLENDED LEARNING. (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o. BLENDED LEARNING (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o. V Olomouci 5. 8. 2015 1. E-learning Způsob výuky, vzdělávací proces, využívající ICT, je tvořen: > vzdělávacím obsahem (studijní materiály

Více

Berlitz Kids&Teens. Jazykové programy pro děti a mládež. Speak with Confidence

Berlitz Kids&Teens. Jazykové programy pro děti a mládež. Speak with Confidence Berlitz Kids&Teens Jazykové programy pro děti a mládež Speak with Confidence ZNALOST JAZYKŮ OTEVÍRÁ DVEŘE DO ZCELA NOVÉHO SVĚTA JAZYKOVÉ PROGRAMY JSOU NEJLEPŠÍM ODRAZOVÝM MŮSTKEM Čím dříve, tím lépe. Všeobecně

Více

Manuál pro studenty E-solutions ROSETTA STONE ADVANTAGE

Manuál pro studenty E-solutions ROSETTA STONE ADVANTAGE ROSETTA STONE ADVANTAGE Užitečné informace Rosetta Stone Advantage studentský portál je k dispozici 24 hodin denně. Můžete se k němu připojit z kanceláře nebo z pohodlí domova. Vaše práce bude vždy automaticky

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti Předmět: Seminář anglická literatura Ročník: oktáva, 4. ročník Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium Vypracoval: PhDr. Jitka Stráská Očekávaný výstup

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Smyslové orgány úvod. Důležitost smyslů pro učení Časový rozsah lekce asi 65 minut / jedna

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Průvodce pro zahraniční pracovníky (Spojené království)

Průvodce pro zahraniční pracovníky (Spojené království) Průvodce pro zahraniční pracovníky (Spojené království) Úvod Tento krátký dokument vám pomůže porozumět tomu, jaké zdroje máte k dispozici, jak je můžete využít a jak můžete získat doklad o ověření vašich

Více

Hodnocení jazykových kurzů EDUCA za období

Hodnocení jazykových kurzů EDUCA za období Hodnocení jazykových kurzů EDUCA za období 6.1. - 17.2.2012 Turnov, OHS Turnov, Zborovská 519, jazyková učebna č. 202, vždy 12:30-14:00 hodin Garant: PhDr. Eva Kořánová - EDUCA, vzdělávací centrum 17 Lektorka:

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Sídlo: Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila: Vypracovala: Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel školy Mgr. Jarmila Hegrová,

Více

CO JE MARKETING V SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH?

CO JE MARKETING V SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH? Sociální média rychle dotahují email jako hlavní způsob zasílání zpráv a informací online. Facebook má více než 1 bilion uživatelů, více než 55 milionů zpráv je denně vystaveno na Twitteru a mnoha dalších

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Zábavná forma výuky angličtiny. Delivering quality early childhood learning programs for over ten years

Zábavná forma výuky angličtiny. Delivering quality early childhood learning programs for over ten years Zábavná forma výuky angličtiny Delivering quality early childhood learning programs for over ten years Ranné dětství je pro děti ten nejlepší čas naučit se anglicky. Pružnost mozku a kapacita mozku při

Více

Distanční vzdělávání ÚVOD DO DISTANČNÍCH KURZŮ

Distanční vzdělávání ÚVOD DO DISTANČNÍCH KURZŮ Distanční vzdělávání ÚVOD DO DISTANČNÍCH KURZŮ Co je to distanční vzdělávání? Distanční vzdělávání je progresivní vzdělávací technologie, v níž proces učení probíhá bez permanentního osobního kontaktu

Více

JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS?

JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS? KROK ZA KROKEM JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS? Vyplnění jazykového pasu online je jednoduché a uživatelsky přívětivé. Pokud nechcete jazykový pas vyplňovat online, můžete si formulář stáhnout jako dokument

Více

Tutorujeme pomocí Moodle

Tutorujeme pomocí Moodle Tutorujeme pomocí Moodle Ing. Robert Kempný Ing. Petr Korviny, Ph.D. Ing. Roman Foltýn 1 ÚDiV Ústav distančního vzdělávání Prof. RNDr. Jaroslav RAMÍK, CSc. vedoucí 227 A401 Ingrid JURČÍKOVÁ sekretářka

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě.

Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě. Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě. Vše, co je řečené, je dobré mít i v písemné podobě (nebo promítnuté

Více

Maturita z angličtiny

Maturita z angličtiny Maturita z angličtiny online kurz na tea-learning.cz Balíček přípravy na maturitu z angličtiny v unikátním online ekurzu pro váš PC, notebook nebo tablet. Odmaturujte v pohodě! Kompletně si zrevidujte

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

e-lka e-learningový kurz Knihovnické Angličtiny

e-lka e-learningový kurz Knihovnické Angličtiny e-lka e-learningový kurz Knihovnické Angličtiny 14.-16. 9. 2010 Knihovny současnosti 2010 O projektu Cílová skupina Projekt se zaměřuje na pracovníky městských, vědeckých, univerzitních a vysokoškolských

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Komunikační výchova práce s odbornými texty Český jazyk

Více