GLOSSA. Metodika studia cizího jazyka online pro pokročilé studenty GLOSSA-REP-WP EL (EN) LLP-GR-KA2MP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GLOSSA. Metodika studia cizího jazyka online pro pokročilé studenty GLOSSA-REP-WP02-2.7 EL (EN) 505248-2009-LLP-GR-KA2MP"

Transkript

1 GLOSSA LLP-GR-KA2MP GLOSSA-REP-WP EL (EN) Metodika studia cizího jazyka online pro pokročilé studenty 7/12/2010

2 Tuto zprávu vypracoval Konstantinos Diamantis Balaskas z Action Synergy na základě národních zpráv předložených partnery projektu GLOSSA. Project GLOSSA byl finančně podporován Evropskou komisí. Tato publikace odráží pouze názory autora a Evropská komise nenese odpovědnost za jakékoli další využití informací z této zprávy. 2

3 OBSAH Úvod... 4 Organizace učení... 5 Opakování... 9 Rozvoj dovednosti čtení Rozvoj dovednosti poslechu Rozvoj dovednosti psaní Rozvoj dovednosti mluvení

4 ÚVOD Tento dokument má sloužit jako praktický průvodce pro pokročilé studenty cizích jazyků, kteří se učí méně rozšířené evropské jazyky. Byl vypracován v rámci projektu GLOSSA Řečtina jako prostředek pro podporu jazykové rozmanitosti ( LLP-GR-KA2MP) za podpory Programu celoživotního vzdělávání Evropské Unie (klíčová aktivita 2 Jazyky). Cílem tohoto dokumentu není studentům jazyků předložit a poté analyzovat všechny dostupné metody a nástroje studia jazyků online. Tímto se zabývá komparativní studie metodik výuky pro studium jazyků online, která již byla v rámci projektu Glossa vypracována a je dostupná na internetových stránkách projektu na adrese Cílem tohoto dokumentu je pouze poskytnout studentům jazyků stručné, jasné, praktické a výstižné tipy, které jim pomohou při studiu. Ve vztahu ke studiu jazyků existují dvě hlavní metody samostudia: Kognitivní strategie učení: Kognitivní strategie učení se soustředí přímo na cizí jazyk. Příkladem je memorování či opakování slovní zásoby. Metakognitivní strategie učení: Ve srovnání s kognitivní strategií učení se metakognitivní strategie učení nezabývají přímo jazykem samotným; zabývají se regulací učebního procesu. To zahrnuje plánování, sledování sebe sama a hodnocení učení. Tato metodika vám nejprve představí metakognitivní strategie učení, které jsou užitečné zejména pro studenty vyšších úrovní a pomohou jim maximalizovat efektivitu učení, a poté se bude zabývat kognitivní strategií učení ve vztahu k rozvoji čtyř základních jazykových dovedností. Tato metodika je založena na rozsáhlém výzkumu, který probíhal ve všech partnerských zemích účastnících se projektu GLOSSA: v Řecku, Itálii, Španělsku, Belgii, České Republice, Maďarsku a Velké Británii. Výsledky výzkumu jsou založeny na kombinaci analýzy sekundárních informací a analýzy případové studie s výzkumem v terénu. Při výzkumu byla v rámci případové studie použita řečtina. Současná metodika je však použitelná pro všechny méně rozšířené evropské jazyky, což potvrzuje i název projektu, Řečtina jako prostředek pro podporu jazykové rozmanitosti. 4

5 ORGANIZACE UČENÍ Ať už v rámci samostudia studujeme jazykový kurz online nebo z učebnice, nejnáročnějším prvkem samostudia bývá často organizace našeho učení. V tzv. živém kurzu tváří v tvář nám většinu učení a práce zorganizuje učitel. V jazykovém kurzu online je ovšem role tutora (pokud vůbec existuje) méně výrazná a online studenti si tak musí zorganizovat svou práci sami. Pro studenty pokročilých úrovních - zejména pak u méně rozšířených evropských jazyků - je nejdůležitější jejich vlastní motivace. Samostudium vyžaduje disciplínu a silnou motivaci. Samostudium vyžaduje také trénink. Studenti by si také měli být vědomi svého vlastního stylu studia jazyků. Studenti si musí vyvinout své vlastní osobní strategie učení, aby mohli úspěšně studovat z domova. 1. Stanovte si cíl První věc, kterou můžete udělat, abyste si učení zorganizovali co nejlépe, je zamyslet se nad svými zkušenostmi s učením v minulosti a zeptat se sami sebe na pár otázek. Jste student jazyka na pokročilé úrovni a to znamená, že už máte hodně zkušeností s učením z dřívější doby, a z těchto zkušeností můžete čerpat. Příklady otázek, nad kterými je dobré se zamyslet, jsou níže. - Dáváte přednost samostatnému studiu, nebo raději studujete ve skupině? - S jakými problémy s učením jste se v minulosti potýkali? (nedostatek motivace, nedostatek času, problém s dodržování učebního plánu, atd.) - Jaké aktivity vás nejvíce bavily? (četba článků, sledování videa, poslech audio nahrávek, komunikace atd.) - Které dovednosti jste se učili snadno a které obtížněji? Po zodpovězení těchto otázek si ujasníte, - zda dáváte při studiu přednost tradičním výukovým metodám nebo webovým aplikacím. - na které aspekty kurzu se budete muset více soustředit. - na které dovednosti byste se měli zaměřit nejvíce. - kde studovat. 5

6 Až se zamyslíte nad svými zkušenostmi s učením v minulosti, můžete se začít zabývat výběrem kurzu, který se chystáte absolvovat, a zvážit následující body: - Proč chcete absolvovat tento kurz a čeho chcete jeho absolvováním dosáhnout? (profesní rozvoj, kulturní dovednosti, zábava atd.) - Kolik času jste schopni tomuto kurzu věnovat? - Jaké jsou vaše priority? Na základě předchozích otázek vám pomohou správně si zorganizovat vaše studium tyto tipy: - Stanovte si realistické cíle. Neočekávejte, že se vše naučíte během prvního týdne studia - budete potom zklamaní, pokud se vám to nepodaří. - Navštěvujte e-learningovou platformu alespoň jednou denně. Ke studiu vám bude stačit půl hodiny až hodina denně, ale musíte s platformou pracovat každý den. Je velmi důležité pracovat s platformou pravidelně, nejen ve dnech před termínem odevzdání nějakého úkolu. - Považujte kurz za jednu ze svých hlavních priorit. Pokud budete kurz považovat za druhořadou záležitost, vždycky budete studium odkládat kvůli jiným prioritám. - Vyvoďte z vašich zkušeností s učením z minulosti závěry do budoucna. Pokud vám něco dělalo v minulosti potíže, je velmi pravděpodobné, že vám to bude dělat potíže i v budoucnu. Zaměřte se na ty dovednosti, ve kterých jste nejslabší. - Snažte se využívat témata, která se vám v minulosti osvědčila (např. kultura atd.). - Zvolte si takovou studijní metodu, která nejlépe odpovídá vašim potřebám (samostudium nebo studium ve skupině). 2. Vytvořte si plán studia Nyní jste připraveni vytvořit si časový harmonogram studia a termíny. Při samostudiu pomáhá, když si naplánujete a navrhnete velmi přesný studijní rozvrh. Harmonogram, plán a termíny vám pomohou splnit vaše očekávání. Každý sám nejlépe ví, ve kterých dovednostech se chce nejvíce zlepšit, a každý se tak může soustředit zejména na ty aktivity, které tyto dovednosti rozvíjejí. Je důležité držet se plánu a úkolů, zejména při opakování. Pokud je součástí kurzu tutor, měli byste ho/ji kontaktovat a poradit se o organizaci vašich studijních aktivit. 6

7 Tipy ke správnému plánování rozvrhu: - Napište si důležité termíny vašeho studia do kalendáře (termíny pro odevzdání úkolů, termíny pro dokončení lekce, termíny opakovacích testů atd.). - Na každý týden si vytvořte seznam úkolů, které chcete splnit. - Odškrtávejte si úkoly, které už jste splnili. - Jestli vám to pomůže, zapisujte si denně do diáře úkoly, které máte v ten den splnit. 3. Dodržujte svůj plán Příprava rozvrhu je tou snadnější částí učebního procesu. Ta obtížnější část je dodržování rozvrhu, který jste si připravili. Abyste byli schopni rozvrh dodržovat, nejprve si stanovte své priority. - Rozhodněte se, co je pro vás nejdůležitější. Naplánujte si své aktivity podle těchto priorit. Nenechte se rušit jinými prioritami. - Nenechte se odradit prvním problémem, kterému budete čelit. Nikdo neporozumí všemu hned napoprvé. Jednou z nejdůležitějších vlastností studenta cizího jazyka je trpělivost. - Snažte se soustředit se na pozitivní oblasti vašeho studia (oblasti, které se vám líbí, například kulturní nebo sociální). - Buďte zodpovědní. Rozhodujte o svých prioritách a termínech. - Zjistěte, kdy během dne pracujete produktivně a kdy ne. Při studiu je důležité maximalizovat vaše soustředění. To vám pomůže dodržovat stanovený plán. Dále vám mohou pomoci tyto tipy: - Zvolte si pro studium tiché a pohodlné prostředí. - Dělejte si přestávky. Dlouhé studium bez přestávek může vést ke snížené produktivitě práce. - Stanovte si cíle. Určete si přesný čas, kdy budete mít konkrétní aktivitu hotovou (např. úkol X dokončím do 17.00). - Nenechte se ničím vyrušovat a odvádět od práce (např. prohlížením jiných webových stránek). 7

8 4. Hodnocení Sebehodnocení je velmi významnou částí organizace vaší práce. Měli byste pravidelně hodnotit svou práci a pokládat si tyto otázky: - Dodržel(a) jsem stanovený učební plán? - Splnil(a) jsem stanovené cíle výuky? - Šlo všechno podle mého očekávání? Pokud je vaše odpověď na jakoukoli z těchto otázek NE, musíte se ptát dále: - Co se mi nepodařilo? - Jak se mohu zlepšit? - Jakou pomoc k tomu potřebuji? (od tutora, od administrátora kurzu, atd.) Další studijní období byste si pak měli naplánovat na základě tohoto hodnocení. 8

9 OPAKOVÁNÍ Opakování je matkou moudrosti, říká přísloví. Měli byste si co nejvíce opakovat, abyste si tak zažili látku, kterou jste se naučili. Online kurzy jsou individuální do té míry, že si můžete látku k opakování vybrat sami podle svých vlastních potřeb. Největší výhody samostudia ale mohou zároveň být i jeho největšími nástrahami. O svém čase si rozhodujete sami a pokud nemáte dost silnou motivaci, můžete studium zanedbávat. Tato oblast procesu samostudia bude vždy poměrně ožehavá, protože každý může být na sebe mírný. I když jste na sebe přísní při studiu, ve cvičeních a při psaní a konverzaci, když přijde čas na sebe testování, můžete začít pracovat pomaleji. Nebuďte na sebe příliš mírní. Každý ví, že dostat zpětnou vazbu o tom, jaký udělal ve studiu pokrok, patří k nejdůležitějším aspektům učení, ale všichni mají strach z neúspěchu. Neobávejte se neúspěchu. Při studiu dodržujte tento postup: porozumění zadání úkolu samostatné vypracování úkolu nebo vypracování úkolu s pomocí tutora procvičování samostatné opakování Takto budete dobře připraveni na závěrečný test. Než přejdete na další úkol, ujistěte se, že jste v pořádku zvládli obsah úkolů předchozích. Je-li to možné, používejte při opakování testy s okamžitou kontrolou správných odpovědí. Takové testy umožňují okamžité hodnocení a okamžitou zpětnou vazbu. Je-li to možné, používejte testy s výběrem možností (A, B, C) a s doplňováním mezer. 9

10 V komunikaci s ostatními studenty si navzájem dávejte těžké otázky a porovnávejte si své znalosti. Takto mohou silnější studenti pomáhat slabším studentům a podporovat je. 10

11 ROZVOJ DOVEDNOSTI ČTENÍ Dovednost čtení si můžete rozvíjet s využitím široké škály textů, článků a rozhovorů s následnými úkoly, které ověřují porozumění textu. Texty, které budete číst, si vybírejte z důvěryhodných zdrojů. Mohou to být texty, které vám navrhne tutor, nebo texty z kvalitních novin, literatury, apod. Používejte vždy původní texty. Pro pokročilé studenty cizích jazyků mohou být upravené texty spíše kontraproduktivní. Měli byste být schopni číst původní texty v jazyce, který se učíte. Můžete si zvolit: Časopisy a noviny Literární texty Informační portály RSS zdroje (rodina XML formátů používaných k psaní blogů a v audio a video nahrávkách) Elektronické knihy Knihovny online Multimediální encyklopedie Webové stránky pro turisty s popisem měst a kulturním programem Původní videa a filmy bez titulků nebo s titulky v cílovém jazyce (stejném jazyce jako audio) Snažte se aktivně zabývat textem, který čtete. Zjistěte si něco o autorovi, o popisovaném časovém období atd. To vše vám pomůže lépe porozumět. Není-li součástí textu glosář, používejte svůj slovník (nebo spolehlivé online slovníky). Vyhledávejte si novou slovní zásobu jako např. idiomy, rčení a idiomatické, nepříliš běžné či obtížnější výrazy. 11

12 Máte-li problém se slovní zásobou, snažte se rozpoznat, která slovíčka jsou v každé lekci nejdůležitější a která jsou druhořadá. Snažte se zaměřit svou pozornost na ta první. Následuje-li za textem test porozumění, důrazně vám doporučujeme tento test vyplnit. Výsledky testu vám pomohou zhodnotit, jestli jste textu správně porozuměli. K rozvoji dovednosti čtení můžete také využívat blogy nebo deníky. Tyto aplikace vám pomohou rozvinout cit pro osobnější a bezprostřednější styl psaní a jsou často zdrojem textů vynikající kvality. Je-li to možné, doporučujeme vám pro rozvoj dovednosti čtení používat tyto typy cvičení: texty s testem porozumění, oprava chyb, testy s výběrem možností, pravdivé a nepravdivé věty, výběr klíčových slov s jejich následným použitím ve větách, doplňování vět nebo odstavců do článku ve správném pořadí, následné shrnutí textu s použitím klíčových slov (buď písemně nebo ústně s nahrávkou a porovnáním s původním textem), cvičení typu text builder (vymazání slov z textu a poté zpětné vytváření textu) Pro pokročilé studenty doporučujeme ke čtení i k poslechu následující témata: politika, historie, ekonomika, literatura, věda, zdraví, názory, umění, technologie, vzdělávání, životní prostředí aj. 12

13 ROZVOJ DOVEDNOSTI POSLECHU Dovednost poslechu může být rozvíjena dvěma způsoby: buď poslechem předem nahraných audio nahrávek a plněním následných úkolů, nebo při tzv. živém poslechu: rozhovor studenttutor nebo student-student nebo více studentů. U předem nahraných poslechových cvičení se poslechové dovednosti mohou rozvíjet s použitím mnoha typů audio materiálů: Texty Rozhovory Krátká videa Podcasty Písničky Důrazně vám doporučujeme používat pokud možno původní materiály (z televize, rádia nebo podcasty). Použití původních videí a audio nahrávek vám dodá sebevědomí ohledně vašich znalostí. Uslyšíte různé druhy přízvuku, jazykových úrovní, dialektů a dialektových forem mluveného jazyka v různých komunikačních situacích (každodenní mluva, politické projevy, atd.). Pokud máte k dispozici cvičení pro porozumění slyšenému, která nabízejí okamžitou kontrolu odpovědí - jako např. testy s výběrem možností, doplňování mezer, zatrhávání obrázků, pravdivé a nepravdivé věty, specifické otázky testující porozumění atd. - využívejte jich. Také můžete poslouchat skutečné rozhovory větu po větě. Pokud máte u poslechu k dispozici přepis textu, nepoužívejte ho hned při prvním poslechu. Udělejte si první poslech nejdříve bez textu a přepis textu použijte až při druhém poslechu, máte-li v ještě poslechu nějaké nejasnosti. To stejné platí i pro filmové titulky. 13

14 Poslech hudby je zábavný a efektivní způsob, jak si zlepšit poslechové dovednosti. Videa a hudbu v jazyce, který studujete, si můžete vyhledávat na YouTube, TeacherTube, atd. Jedním z nejlepších způsobů, jak si prohloubit schopnost porozumět slyšenému, je poslouchat audio materiály a pak odpovídat na kontrolní otázky. Audio knihy, blogy a vysílání rádia online vám také mohou pomoci rozvíjet dovednosti poslechu. Pro pokročilé studenty doporučujeme ke čtení i k poslechu následující témata: politika, historie, ekonomika, literatura, věda, zdraví, názory, umění, technologie, vzdělávání, životní prostředí aj. 14

15 ROZVOJ DOVEDNOSTI PSANÍ Při rozvoji dovednosti psaní je role tutora obzvlášť důležitá. Mnoho aspektů studia se dá zvládnout samostudiem, ale písemný projev studenta si musí přečíst a opravit tutor online kurzu, který také studentům poskytuje odpovídající zpětnou vazbu. Toto platí jak pro písemná cvičení z probraných materiálů, tak i pro aplikace Web2.0. Pokud váš kurz nemá tutora, najděte si rodilého mluvčího s prokazatelně výbornou znalostí jazyka. Nejlepší volbou je však vždy tutor kurzu. Mezi zábavné a neformální způsoby, jak rozvíjet dovednost psaní, patří: psaní blogů písemný chat, fóra hry procvičující psaní jako křížovky a hádání slov (Šibenice) komentáře ke zprávám na zpravodajských internetových stránkách, blogy, Facebook nebo jiné sociální sítě apod. Zde jasně vyjadřujte svůj názor. vymýšlení příběhů na základě fotografií nebo jiných materiálů připojení se k jazykové komunitě, která komunikuje ve vašem cílovém jazyce. Např. učíte-li se řecky, připojte se k řeckým skupinám na Facebooku nebo komentujte blogy v řečtině. Vždy se snažte najít někoho, kdo vám opraví chyby, buď tutora nebo jazykově vzdělaného rodilého mluvčího. Další techniky rozvoje psaní online, které fungují pod větším dohledem tutora, zahrnují aplikace na vytváření prezentací (např. Prezi), dokumenty Google či úpravy Wiki. Na těchto dokumentech lze pracovat a rozvíjet tak dovednosti psaní samostatně nebo ve skupině. 15

16 ROZVOJ DOVEDNOSTI MLUVENÍ Dovednost mluvení se může rozvíjet zejména s využitím onlinových komunikačních nástrojů, ale druhotně také s využitím nástrojů offlinových. Mezi onlinové komunikační nástroje patří nástroje jako Skype nebo onlinové konferenční platformy; mezi nástroje offlinové pak především nástroje, které vám umožňují nahrát a poté poslouchat váš vlastní mluvený projev (např. Audacity). Při hovorech je důležité vytvořit přátelskou atmosféru a snížit zábrany účastníků, aby se nebáli mluvit otevřeně, i když dělají chyby. Nebojte se, že budete v hovoru dělat chyby. Důležité je mluvit. Komunikace může probíhat s pomocí aplikací Web2.0, jako je Skype a MSN, nebo s pomocí onlinových videí a konferenčních hovorů. Tyto hovory mohou být neformální a mohou se využívat zejména při vytvoření a udržování sítě vzájemných kontaktů mezi studenty. Účastníci kurzu si tak mohou vyměňovat zkušenosti a mohou si navzájem pomáhat při řešení úkolů. Tématem nemusí být vždy jen studium jazyků. Pokud nenajdete rodilého mluvčího, který by s vámi diskutoval, snažte se, aby se vašich hovorů online účastnil váš tutor nebo mentor. Snažte se kontrolovat si svou výslovnost tak, že nahrajete a uložíte svůj mluvený projev. Nahrávku pak porovnejte s výslovností rodilého mluvčího. To vám pomůže zlepšit si výslovnost. Za tímto účelem můžete používat onlinové nástroje jako Audacity. Dobré je také zkusit cvičení na zlepšení výslovnosti slov s celkově obtížnou výslovností nebo s některými obtížnými fonémy. Také můžete diskutovat: o výslovnosti nových slovíček o audio souborech s texty, slovní zásobou a frázemi. Pro zlepšení výslovnosti používejte písničky (videoklipy s titulky) nebo karaoke programy. Zpěvem písniček si výborně zafixujete správnou výslovnost. Inovativním způsobem zlepšení kvality mluveného projevu jsou úpravy audio blogů pomohou vám také v překonávání zábran. 16

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

jazyky.studium.práce

jazyky.studium.práce Průvodce světem jazyků jazykovky, výuka, překlady, zahraničí www.jazyky.com brno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto a podzim 2006 9 771801 713000

Více

BUĎTE SVÝM VLASTNÍM ŠÉFEM VÝUKOVÝ MATERIÁL

BUĎTE SVÝM VLASTNÍM ŠÉFEM VÝUKOVÝ MATERIÁL BUĎTE SVÝM VLASTNÍM ŠÉFEM VÝUKOVÝ MATERIÁL Tento materiál vznikl s podporou Evropské unie v programu Leonardo da Vinci. Obsah materiálu nevyjadřuje postoj Evropské unie a je v plné odpovědnosti jeho autorů.

Více

U N I V E R Z I T A K A R L O V A V P R A Z E FILOZOFICKÁ FAKULTA MEDIATÉKA JAZYKOVÉHO CENTRA

U N I V E R Z I T A K A R L O V A V P R A Z E FILOZOFICKÁ FAKULTA MEDIATÉKA JAZYKOVÉHO CENTRA U N I V E R Z I T A K A R L O V A V P R A Z E FILOZOFICKÁ FAKULTA MEDIATÉKA JAZYKOVÉHO CENTRA METODICKÝ PRŮVODCE NA POMOC NESLYŠÍCÍM, NEDOSLÝCHAVÝM A NEVIDOMÝM STUDENTŮM A JEJICH UČITELŮM VE STUDIU A VÝUCE

Více

ON-LINE NÁSTROJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ

ON-LINE NÁSTROJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ Project No 504861-LLP-1-2009-1-IT- KA3-KA3MP ON-LINE NÁSTROJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ Zuzana Freibergová Zbyšek Mohaupt Praha, 2012 Obsah 0 Úvod... 4 0.2 Jaké jsou výhody a podmínky registrace? 4 0.3 Ochrana

Více

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí Průvodce www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto 2005 doporučená prodejní cena: 15 Kč Elearning English for Business Proč studovat

Více

Využití vyprávění příběhů v hodině anglického jazyka na prvním stupni se zaměřením na rozvoj řečových dovedností

Využití vyprávění příběhů v hodině anglického jazyka na prvním stupni se zaměřením na rozvoj řečových dovedností Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra anglického jazyka Diplomová práce Využití vyprávění příběhů v hodině anglického jazyka na prvním stupni se zaměřením na rozvoj řečových dovedností

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku Simona Sasinová Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve Zlíně,

Více

PRŮVODCE PRO UČITELE aplanet

PRŮVODCE PRO UČITELE aplanet PRŮVODCE PRO UČITELE aplanet OBSAH PŘEDMLUVA..... 6 1 ÚVOD DO PROJEKTU aplanet... 9 1.1 SEZNAMTE SE SE ZÁKLADNÍMI POJMY PROJEKTU aplanet... 9 1.2 PROČ JE TŘEBA ZMĚNIT ZPŮSOB NAŠEHO PROFESNÍHO ROZVOJE:

Více

praha jazykovky.cz číslo 2 pro školní rok 2003/2004 průvodce pražskými jazykovými školami a agenturami s rejstříkem jazykových škol a kurzů

praha jazykovky.cz číslo 2 pro školní rok 2003/2004 průvodce pražskými jazykovými školami a agenturami s rejstříkem jazykových škol a kurzů jazykovky.cz průvodce pražskými jazykovými školami a agenturami s rejstříkem jazykových škol a kurzů praha číslo 2 pro školní rok 2003/2004 jak vybrat dobrou jazykovku firemní jazykové kurzy jak vybírat

Více

PRŮVODCE PRO UČITELE. 3. část. Průvodce ICT nástroji

PRŮVODCE PRO UČITELE. 3. část. Průvodce ICT nástroji PRŮVODCE PRO UČITELE 3. část Průvodce ICT nástroji OBSAH 1 ZAČÍNÁME S WEBOVÝMI NÁSTROJI... 4 1.1 ZVYŠOVÁNÍ POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI DÍKY SOCIÁLNÍM SÍTÍM A ICT NÁSTROJŮM.....4 1.2 INTERNETOVÉ NÁSTROJE A JAK

Více

www.jazyky.combrno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí

www.jazyky.combrno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí Průvodce www.jazyky.combrno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto 2005 doporučená prodejní cena: 15 Kč E-learning English for Business Proč studovat

Více

Právo pro každý den. Lucia Madleňáková

Právo pro každý den. Lucia Madleňáková Právo pro každý den Lucia Madleňáková Olomouc 2012 Úvodní slovo Vážení a milí kolegové, dostává se vám do rukou příručka, jejímž cílem je usnadnit vám zejména první kroky v předmětu Právo pro každý den

Více

Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ

Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A F I L O Z O F I C K Á F A K U L T A Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ P E T R A Š V R Č I N O V Á OSTRAVA 2006 Recenzovali:

Více

CLIL v české školní praxi NADĚŽDA VOJTKOVÁ, SVĚTLANA HANUŠOVÁ

CLIL v české školní praxi NADĚŽDA VOJTKOVÁ, SVĚTLANA HANUŠOVÁ CLIL v české školní praxi NADĚŽDA VOJTKOVÁ, SVĚTLANA HANUŠOVÁ Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vydáno v rámci projektu Výuka angličtiny napříč předměty na ZŠ, gymnáziích a SOŠ Kraje Vysočina (CZ.1.07/1.3.02/02.0004,

Více

brno Průvodce www.jazykovky.cz ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce

brno Průvodce www.jazykovky.cz ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce Průvodce průvodce brněnskými jazykovými školami a agenturami s rejstříkem jazykových škol a kurzů doporučená prodejní cena: 10 Kč brno ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce jazykové školy,

Více

Pomocné technologie. napsal. Dr Ian Smythe

Pomocné technologie. napsal. Dr Ian Smythe napsal Dr Ian Smythe Ian Smythe 2013 Obsah Obsah Úvod Co jsou pomocné technologie? 4.2 Převod textu do řeči 4.3 Převod mluveného slova do textu 4.4 Pojmové mapy 4.5 Preference 4.6 Paměť, organizace a efektivní

Více

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Metodická příručka pro práci s interaktivními výukovými materiály francouzského, španělského a latinského jazyka

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

VYSOKOŠKOLSKÝ PRŮVODCE. Příručka o sebeobhajobě Pro studenty s autismem napsali dospělí lidé s autismem

VYSOKOŠKOLSKÝ PRŮVODCE. Příručka o sebeobhajobě Pro studenty s autismem napsali dospělí lidé s autismem VYSOKOŠKOLSKÝ PRŮVODCE Příručka o sebeobhajobě Pro studenty s autismem napsali dospělí lidé s autismem připravil ASAN The Autistic Self Advocacy Network ASAN - Síť sebeobhájců lidí s autismem Předmluvu

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených. Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě

Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených. Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě Grundtvig partnerský program ve vzdělávání Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených Projekt Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě Obsah Úvod

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 2013 ODBORNÝ GARANT PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 2013 OBSAH DOKUMENTU: 1. ÚVOD... 2 2. POUŽITÉ ZKRATKY... 2 3. PILOTNÍ ŠKOLY... 2 4. HARMONOGRAM AKTIVIT NA ŠKOLNÍ ROK 2012/13...

Více

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace leden - únor / 2013 Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace Antonio Payano výkonný ředitel BAYER ČR a SR Téma: klíčové kompetence Cena 59 Kč / 2,50 01-02/2013 Digitální verze časopisu zdarma

Více

NOVÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH. Osvědčené postupy. www.iitae.com

NOVÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH. Osvědčené postupy. www.iitae.com NOVÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Osvědčené postupy www.iitae.com Tento projekt byl podpořen Evropskou komisí. Publikace odráží názory autora a Komise nenese žádnou zodpovědnost

Více

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze MNUÁL pro tvorbu školních vzdělávacích programů N GYMNÁZIÍCH Výzkumný ústav pedagogický v Praze pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích Manuál Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů

Více

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE MIROSLAV OBRÁTIL MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE METODICKÝ MATERIÁL PRO UČITELE DIDAKTICKÉ NÁMĚTY LIPKA ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, BRNO 2013 ANOTACE Průřezové téma Mediální výchova je specifická

Více

PŘÍRUČKA FACILITÁTORA

PŘÍRUČKA FACILITÁTORA PŘÍRUČKA FACILITÁTORA Nikdy nepochybuj o tom, že malá skupinka oddaných občanů může změnit svět. Popravdě, to je jediné, co jej kdy změnilo. Margaret Mead Projekt Formula: číslo projektu: 527914-LLP-1-2012-UK-GRUNDTVIG-GMP

Více