VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA BÍLÁ OPAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA BÍLÁ OPAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014"

Transkript

1 DOMOV BÍLÁ OPAVA, příspěvková organizace; Rybářská 27; OPAVA; IČ: ; tel.: ; VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA BÍLÁ OPAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014

2 OBSAH ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY Úvodní slovo... 2 Napsali o nás 4 Poslání organizace. 5 Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace 5 Rozhodnutí o registraci 5 1. Popis zařízení 7 2. Charakteristika poskytované služby Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem Uživatelé služby 8 4. Personál Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce Sociální podmínky uživatelů Stavebně - technický stav objektů Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2014 a vize do dalších let Ekonomické údaje Průměrné % nemocnosti za rok Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti Kontroly opatření (vlastní, jinými subjekty) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou o činnosti Příloha č. 2 k Plánování a zprávě o činnosti příspěvkové organizace

3 Domov Bílá Opava, příspěvková organizace Rybářská 27, OPAVA IČ: Ředitel: Ing. Jaromír Zahel, CSc. Tel.: ; pracoviště Rybářská pracoviště Rooseveltova 3: web: číslo účtu: /0100 Úvodní slovo Na začátku každého roku předkládá naše organizace široké veřejnosti závěrečnou zprávu, v níž bilancujeme a hodnotíme vše podstatné. Tentokráte bude jejím předmětem rok 2014, jenž přinesl pro zaměstnance i uživatele organizace mnoho zásadních změn. V prosinci 2013 byla ukončena 2. etapa humanizace bydlení na Rybářské ulici, díky čemuž mohou naši uživatelé žít v novém a moderním prostředí, které odpovídá požadavkům na kvalitní bydlení. V květnu 2014 jsme zcela vystěhovali naše detašované pracoviště na Rooseveltově ulici do náhradních prostor, které nám poskytlo Střední odborné učiliště stavební v Opavě. Důvodem dočasného přemístění je již dlouho očekávaná realizace projektu Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltové v Opavě, který je financován ze švýcarských fondů. Jeho cílem je komplexní rekonstrukce celého objektu. Jsme si vědomi, že náhradní prostory nesplňují podmínky pro kvalitní bydlení a poskytování sociálních služeb, jedná se však o dočasné řešení. Chceme také poděkovat vedení SOU, které nám vyšlo maximálně vstříc. Rovněž děkujeme uživatelům a jejich rodinným příslušníkům za trpělivost a porozumění a také zaměstnancům, jejichž práce se stala obtížnější. Předpokládané ukončení rekonstrukce je srpen září 2015 a ihned po předání objektu budou všichni přestěhováni zpět. V otázce kvality poskytovaných služeb jsme v únoru 2014 absolvovali Inspekci kvality, jejíž závěry a doporučení jsme aplikovali v praxi

4 Kvalita poskytované služby v Domově Bílá Opava je přímo závislá na pracovnících, kteří službu poskytují, na jejich vzdělání, dovednostech, schopnostech, vedení a podpoře a také na podmínkách, které pro práci mají. Potřebu dalšího profesního rozvoje zaměstnance zajišťuje zaměstnavatel pravidelným hodnocením zaměstnanců a vzděláváním, jehož poznatky jsou aplikovány v praxi. V neposlední řadě jsou zaměstnanci posíláni na stáže do jiných domovů, kde taktéž mají možnost získat nové zkušenosti a poznatky a předat je svým kolegům na pracovišti. V závěru roku jsme požádali Českou Alzheimerovskou společnost o udělení certifikátu VÁŽKA pro službu Domov se zvláštním režimem. I když certifikace proběhla až v lednu 2015, můžeme již nyní konstatovat, že jsme se stali pracovištěm s certifikátem VÁŽKA, jehož získání nás zavazuje k dalšímu zkvalitňování služeb. V průběhu roku byla zakoupena řada pomůcek zlepšujících život našim uživatelům a usnadňujících těžkou práci zaměstnanců. Vážíme si také všech dobrovolníků, kteří za našimi uživateli docházejí ve svém volném čase a pomáhají jim zpestřit a smysluplně naplnit jejich volné chvíle. Dobrovolníci strávili v našem domově v roce 2014 celkem 240 hodin. V oblasti dobrovolnictví a volnočasových aktivit se naší organizaci podařilo navázat spolupráci se Slezským gymnáziem Opava, p. o. Studenti gymnázia uspořádali pro naše klienty koncert a divadelní představení v prostorách domova a ve volných chvílích docházejí za některými uživateli v rámci dobrovolnické práce. Domov Bílá Opava, příspěvková organizace je také pracovištěm pro studentské praxe a stážisty rekvalifikačních kurzů, kterým se snažíme přiblížit život a péči o seniory v zařízení domova. Spolupracujeme mimo jiné se Slezskou univerzitou v Opavě a Ostravskou univerzitou, jejichž studenti si mohou své teoretické znalostí ověřit v praxi v našem zařízení. Jsou pro nás přínosem v získávání zpětné vazby a pohledu na naši práci jinýma očima

5 Poděkování sponzorům a spolupracujícím organizacím Vedení organizace touto cestou děkuje všem spolupracujícím institucím, organizacím, dodavatelským firmám a sponzorům za jejich spolupráci a dary v uplynulém roce. Zvláště bychom chtěli poděkovat hypermarketu TESCO, jehož vedení nám umožňuje provádět množstevní nákupy při akčních slevách. V roce 2014 byli našimi sponzory: - BIVOJ, a.s.; Jateční 2884/28A; Opava - BONNO GASTRO SERVIS s.r.o.; Husova 523, , České Budějovice 9/18c - Česká lékárna, a.s., Dr. Max Lékárna, Masarykova tř. 19, Opava - Fros ZPS s.r.o.; Těšínská 29; Opava - HARTMANN RICO a.s.; Masarykovo nám. 77; Veverská Bítýška - HRUŠKA spol. s r.o.; Na hrázi 3228/2; Ostrava Martinov - INTER META Ostrava s.r.o.; Nádražní 1387/132; , Ostrava 1 - Optys, spol. s r. o.; U Sušárny 301; Dolní Životice - PEKAŘSTVÍ SEZAM s.r.o.; Pekařská 146/3; Opava - Město - SLEZSKÁ PEKÁRNA - J. L. N. spol. s r.o.; Otická 2469/55; Opava - SVA-NI velkoobchod, s.r.o.; Na Březích 112; Dolní Benešov - TESCO - Hypermarket, Těšínská 2914/44; Opava - Zelenina ČADAR spol. s.r.o.; Kolofíkovo nábřeží 1117/29; Opava Napsali o nás: - Hláska 1_ Nejlepší pracovníci v oblasti sociálních služeb si převzali Opavského anděla Moravskoslezský kraj Nové domovy pro seniory a mládež poskytují kvalitní místo pro život i trávení volného času.( str.3) Opavský region poděkování rodinných příslušníků za péči Opavsko - Hlučínský deník Humanizace domova pro seniory na Rooseveltově v Opavě - 4 -

6 Poslání organizace Domov pro seniory Poskytování celoroční pobytové služby osobám nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci, způsobené snížením soběstačnosti z důvodu věku či zdravotního stavu a vyžadujícím pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, kterou jim není schopna zajistit rodina ani terénní nebo ambulantní služby. Služba je zaměřena na individuální potřeby, na podporu schopností a sociálních kontaktů v souladu s respektováním důstojnosti, vlastní vůle a Listiny základních lidských práv a svobod tak, aby prožili plnohodnotný, důstojný a aktivní život ve stáří. Domov se zvláštním režimem Poskytování celoroční pobytové služby osobám nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci, způsobené snížením soběstačnosti z důvodu Alzheimerovy demence či jiných typů demencí a vyžadujícím pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, přičemž podpora je nutná v rozsahu, kterou jim není schopna zajistit rodina ani terénní nebo ambulantní služby. Zvláštní zřetel je věnován jejím specifickým potřebám a zvýšené míře podpory při zachování lidské důstojnosti, a dodržování základních lidských práv a svobod. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace Hlavním účelem zřízení organizace je účelové poslání spočívající v poskytování sociálních služeb podle zákona č.108/2006sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s rozhodnutím o registraci, jakož i zajišťování fakultativních činností s poskytováním sociálních služeb souvisejících. Rozhodnutí o registraci č. rozhodnutí, datum vydání, druh služby dle registrace Krajský úřad, Moravskoslezský kraj, příslušný k rozhodování podle ustanovení 78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů rozhodl dne podle ustanovení 81 odst. 1 zákona o sociálních službách a na základě žádosti o registraci sociálních služeb ze dne č. j.: MSK /2007, o registraci sociálních služeb: domov pro seniory: číslo registrace domov se zvláštním režimem: číslo registrace

7 S platností od rozhodl Krajský úřad Moravskoslezského kraje o změně kapacity, č. j. MSK /2013, na základě žádosti podané Domovem Bílá Opava, příspěvková organizace dne V roce 2014 poskytovala organizace své služby celkem 187 klientům, o které pečoval tým 113 zaměstnanců, z toho 61 pracovníků v přímé péči, 2 sociální pracovnice a 10 zdravotních pracovníků. Naší snahou je kvalitní personální zajištění poskytované sociální služby a proto vedení velkou pozornost věnuje: o stanovení struktury pracovníků tak, aby odpovídala potřebám uživatelů a naplňovala Standardy kvality poskytovaných služeb, o věnuje náležitou pozornost výběru nových zaměstnanců, o zaškolení nových zaměstnanců, o dává možnost stávajícím zaměstnancům se dále vzdělávat a podporuje jejich profesní růst, o zajišťuje odbornou pomoc nezávislého externího odborníka, o snaží se vytvářet dobré pracovní podmínky, PRŮMĚRNÝ PŘEPOČTENÝ EVID. POČET K kategorie pracovníků Plán Prac.v soc.službách 49,5 58,7 62,6 66, ,9 68, ,7 61,9 62 Soc. pracovník 2, ,5 1,4 1,3 2, Zdravotní prac. 23,7 20,5 18,3 16,7 15,2 11,5 11,2 10,1 10, Manuální prac. 41,8 41,3 39,7 40,8 40,4 38, ,8 30,6 THP vč. stat.org ,7 8,4 7,1 8,5 8 7,2 7 C E L K E M 123,6 129,5 130,6 133,9 133,7 129,2 125,6 117,6 110,5 112,9 112,6 Stanovená kapacita k Počet klientů na 1 zaměstnance Počet klientů na 1 prac. v soc.službách ,62 1,54 1,53 1,49 1,50 1,32 1,35 1,36 1,24 1,21 1,22 4,04 3,41 3,19 2,99 2,99 2,432 2,49 2,50 2,26 2,21 2,21 Níže uvádíme přehled vývoje počtu zaměstnanců dle jednotlivých profesí a relací pracovníků dle stanovené kapacity od roku 2005: Organizace preferuje v personální práci především odbornost v přímé práci s klientem. Z uvedené tabulky je viditelný nárůst pracovníků v sociálních službách. V porovnání počtu klientů na jednoho pracovníka je zřetelný reálný nárůst pracovníků v přímé péči. V tomto trendu organizace plánuje pokračovat tak, aby naplnila potřeby kvalitního zajištění služby

8 1. Popis zařízení Domov Bílá Opava, příspěvková organizace poskytuje službu domova pro seniory a domova se zvláštním režimem v Opavě. Část domova pro seniory je umístěna v objektu na Rybářské 27 ve dvou nadzemních podlažích. Druhá část domova pro seniory je umístěna na detašovaném pracovišti. Provoz detašovaného pracoviště, z důvodu komplexní rekonstrukce objektu na Rooseveltové 3 (projekt Česko-Švýcarské spolupráce), je zajišťován v náhradních, pronajatých prostorách, Středního odborného učiliště stavebního, Boženy Němcové 22/2309, Opava. Po ukončení rekonstrukce, předpoklad v srpnu 2015, bude celé detašované pracoviště přestěhováno zpět do rekonstruované budovy. Službu domova se zvláštním poskytujeme v Opavě, v objektu na Rybářské 27, ve 3. nadzemním podlaží. Objekt na Rybářské prošel v roce 2013 rozsáhlou rekonstrukcí, v rámci projektu humanizace bydlení. Touto rekonstrukcí jsme získali pouze jedno a dvojlůžkové pokoje s příslušenstvím. Ve všech objektech je vytápění vlastní plynovou kotelnou. Součástí areálů jsou prostorné zahrady upravené pro odpočinek seniorů Oba objekty se nacházejí v blízkosti MHD. 2. Charakteristika poskytované služby Cílem našeho zařízení je zajistit uživatelům pomoc a podporu jejich fyzické a psychické soběstačnosti poskytováním odborné a kvalitní péče v bezpečném, přívětivém a důstojném prostředí, respektujícím soukromí, individualitu a vlastní vůli uživatelů. Naši snahou je taktéž zapojit uživatelé do běžného života srovnatelného s životem vrstevníků ve společnosti a v případě, že toto vylučuje jejich zdravotní stav, zajistit jim vhodné prostředí a důstojné zacházení. 2.1 Domov pro seniory: Služba je poskytována seniorům starším 65 let, s trvalým pobytem na území České republiky, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku nebo zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se o osoby, které se ocitly v takové nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopny překonat v přirozeném sociálním prostředí, ani s pomocí ambulantních služeb nebo terénních služeb poskytovaných v jejích domácnostech

9 Službu domova pro seniory poskytuje organizace na dvou oddělených pracovištích, a to v objektu na Rybářská 545/27, kde je sídlo organizace a na detašovaném pracovišti, které je v současné době umístěno v náhradních prostorách na ulici Boženy Němcové v Opavě. 2.2 Domov se zvláštním režimem: Služba je poskytována seniorům osobám starším 60 let, s trvalým pobytem na území České republiky, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, stařecké, Alzheimerovy demence a ostatních typů demence, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba domova se zvláštním režimem je poskytována v jednom podlaží v objektu na Rybářské 545/ Uživatelé služby*: 3.1 Celková schválená lůžková kapacita Domova Bílá Opava k činí 137 lůžek domov pro seniory: 105 lůžek. domov se zvl. režimem: 32 lůžek Celkový počet uživatelů k a jejich rozdělení (viz tabulka): ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ DOMOVA BÍLÁ OPAVA,p.o. k , POČTY DLE: Z TOHO NOVĚ POČTY UŽIVATELŮ PŘIJATÝCH ŽENY MUŽI CELKEM ŽENY MUŽI POHLAVÍ VĚK rozpětí průměr 82,01 79,0 81,5 79,98 76,0 osoby bez závislosti I lehká závislost STUPEŇ ZÁVISLOSTI II středně těžká závislost III těžká závislost IV úplná závislost lehké střední osoby s mentálním postižením těžké hluboké TYP osoby s kombinovaným zdravotním postižením (tělesné + POSTIŽENÍ mentální postižení) (osoby bez psychiatrické diagnózy) osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s psychiatrickou diagnózou osoby s psychiatrickou diagnózou Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině služby MOBILITA bez omezení pohybu s částečným omezením s úplným omezením pohybu

10 ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ DS Rybářská 27 k , POČTY DLE: POČTY UŽIVATELŮ Z TOHO NOVĚ PŘIJATÝCH ŽENY MUŽI CELKEM ŽENY MUŽI POHLAVÍ VĚK rozpětí průměr 84,73 80,95 83,23 85,93 79,0 osoby bez závislosti I lehká závislost STUPEŇ ZÁVISLOSTI II středně těžká závislost III těžká závislost IV úplná závislost lehké střední osoby s mentálním postižením těžké hluboké TYP osoby s kombinovaným zdravotním postižením (tělesné + POSTIŽENÍ mentální postižení) (osoby bez psychiatrické diagnózy) osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s psychiatrickou diagnózou osoby s psychiatrickou diagnózou Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině služby MOBILITA bez omezení pohybu s částečným omezením s úplným omezením pohybu ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ DS Rooseveltova náhradní prostory k , POČTY DLE: POČTY UŽIVATELŮ Z TOHO NOVĚ PŘIJATÝCH ŽENY MUŽI CELKEM ŽENY MUŽI POHLAVÍ VĚK STUPEŇ ZÁVISLOSTI TYP POSTIŽENÍ střední osoby s mentálním postižením těžké rozpětí průměr 83,87 83,87 osoby bez závislosti I lehká závislost II středně těžká závislost III těžká závislost IV úplná závislost lehké hluboké osoby s kombinovaným zdravotním postižením (tělesné + mentální postižení) (osoby bez psychiatrické diagnózy) osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s psychiatrickou diagnózou osoby s psychiatrickou diagnózou Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině služby MOBILITA bez omezení pohybu s částečným omezením s úplným omezením pohybu

11 ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM k , POČTY DLE: POČTY UŽIVATELŮ Z TOHO NOVĚ PŘIJATÝCH ŽENY MUŽI CELKEM ŽENY MUŽI POHLAVÍ VĚK rozpětí průměr 79,72 76,85 79,09 74,7 73,0 osoby bez závislosti I lehká závislost STUPEŇ ZÁVISLOSTI II středně těžká závislost III těžká závislost IV úplná závislost lehké střední osoby s mentálním postižením těžké hluboké TYP osoby s kombinovaným zdravotním postižením (tělesné + POSTIŽENÍ mentální postižení) (osoby bez psychiatrické diagnózy) osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s psychiatrickou diagnózou osoby s psychiatrickou diagnózou Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině služby bez omezení pohybu MOBILITA s částečným omezením s úplným omezením pohybu obložnost v uplynulém roce (v %) Organizace celkem: 99,12 % z toho: DS Rybářská 99,07 % DS Rooseveltova 99,61 % DZR Rybářská 98,49 % 3.7 počet evidovaných zájemců o službu ke dni Organizace eviduje k celkem 75 podaných žádostí o poskytnutí služby z toho: 51 - ženy 24 - muži 3.8 průměrná čekací doba zájemců o službu (jedná se o zájemce, u nichž je zjištěna potřebnost dané služby a kteří by mohli ihned nastoupit do zařízení, pokud by byla volná kapacita) Průměrná čekací doba zájemců o službu je ode dne podání žádostí do dne nástupu 6,67 měsíců

12 4 Personál: ORGANIZACE CELKEM vzdělání počet pracovníků celkem přepočtený stav (PS) ke dni % PSS- zákl. výchovná péče přímá péče PSS - přímá obslužná péče počet pracovníků ošetřovatelský úsek (SZP, NZP) sociální pracovníci THP ostatní PS % PS % PS % PS % PS % PS % vysokoškolské 5,00 4,40 1,00 0,88 1,00 0,88 0,00 0,00 2,00 1,76 1,00 0,88 0,00 0,00 vyšší odborné 1,00 0,88 0,00 0,00 1,00 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 úplné střední 35,88 31,58 4,00 3,52 10,99 9,67 10,00 8,80 0,00 0,00 5,00 4,40 5,89 5,18 vyučen 63,73 56,09 2,00 1,76 37,00 32,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,88 23,73 20,89 základní 8,01 7,05 0,00 0,00 6,00 5,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,01 1,76 celkem 113,62 100,00 7,00 6,16 55,99 49,28 10,00 8,80 2,00 1,76 7,00 6,16 31,63 27,84 Pozn.: PS: přepočtený stav pracovníků ke dni DOMOV RPO SENIORY vzdělání počet pracovníků celkem přepočten ý stav (PS) ke dni % PSS- zákl. výchovná péče) přímá péče PSS - přímá obslužná péče počet pracovníků ošetřovatelský úsek (SZP, NZP) sociální pracovník THP ostatní PS % PS % PS % % PS % PS % vysokoškolské 3,40 4,02 1,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1,63 1,93 0,77 0,91 0,00 0,00 vyšší odborné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 úplné střední 27,58 32,65 2,00 0,02 8,76 10,37 7,79 9,22 0,00 0,00 3,83 4,54 5,20 6,16 vyučen 46,87 55,48 2,00 0,02 27,00 31,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,77 0,91 17,10 20,24 základní 6,63 7,85 0,00 0,00 5,00 5,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,63 1,93 celkem 84,48 100,00 5,00 0,06 40,76 48,25 7,79 9,22 1,63 1,93 5,37 6,35 23,93 28,33 DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM vzdělání počet pracovníků celkem přepočtený stav (PS) ke dni % PSS- zákl. výchovná péče přímá péče PSS - přímá obslužná péče počet pracovníků ošetřovatelský úsek (SZP, NZP) sociální pracovník THP ostatní PS % PS % PS % PS % PS % PS % vysokoškolské 1,60 5,49 0,00 0,00 1,00 3,43 0,00 0,00 0,37 0,01 0,23 0,79 0,00 0,00 vyšší odborné 1,00 3,43 0,00 0,00 1,00 3,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 úplné střední 8,30 28,49 2,00 0,07 2,23 7,65 2,21 7,59 0,00 0,00 1,17 4,02 0,69 2,37 vyučen 16,86 57,87 0,00 0,00 10,00 34,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,79 6,63 22,76 základní 1,38 4,72 0,00 0,00 1,00 3,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 1,29 celkem 29,14 100,00 2,00 0,07 15,23 52,27 2,21 7,59 0,37 0,01 1,63 5,59 7,70 26,41

13 POČET ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACE V ROCE 2014 DLE VZDĚLÁNÍ 120,00 113,62 100,00 80,00 63,73 60,00 40, ,00 5,00 1,00 8,01 0,00 5 Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2014 v únoru 2014 byla v organizaci provedena inspekce kvality poskytované služby Domova se zvláštním režimem. Doporučená opatření inspekčního týmu byla aplikována v praxi a organizace byla zařazena do dlouhodobého plánu základních inspekcí na další období. v prosinci 2014 se měl uskutečnit u služby Domov se zvláštním režimem audit ČALS pro udělení certifikátu VÁŽKA. S hledem na zaneprázdnění auditorského týmu se posunul termín auditu na a již nyní můžeme konstatovat, že jsme tento certifikát získali. myšlenka projektu Bon apettit, že uživatel stoluje s přáteli, s kterými rád tráví čas, nás vedla k tomu, že jsme se zaměřili na kulturu stolování. Stoly jsou prostírány ke každému jídlu tak, aby se uživatelé při stolování cítili domácky nebo naopak slavnostně, dle toho jak to situace vyžaduje. Uživatelé se mohou stravovat v jídelnách na odděleních, případně u stolů v pokoji. Na lůžku je strava podávána pouze zcela imobilním uživatelům, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou nebo nevydrží sedět. Je kladen důraz na servírování stravy tak, aby každý uživatel obdržel jídlo, které je podávané lákavým způsobem, voní a mohl si s ním lehce poradit při jeho konzumaci. Byl vytvořen nový, přehledný foto-jídelníček, který umožňuje uživatelům snadnější výběr z nabídky dvou námi nabízených jídel. dalším zpestřením a možnosti trávení volného času pro naše uživatele je zavedení Kavárny čas, kterou pořádají pracovnice volnočasových

14 aktivit 1x měsíčně. Místnost je vyzdobena v duchu provence stylu, uživatele se svými rodinnými příslušníky nebo přáteli mají možnost zde strávit příjemné chvilky u šálku dobré kávy a sladkého občerstvení. Tato alternativní aktivizace našich uživatelů patří mezi velmi oblíbené. 6 Sociální podmínky uživatelů 6.1 Domov pro seniory Rybářská 27 Počet pokojů Počet lůžek 13 1 L s příslušenstvím 20 2 L s příslušenstvím 2 3 L s příslušenstvím Počet lůžek celkem: 59 Domov pro seniory Rooseveltova 3 Je z důvodu rekonstrukce přemístěn do náhradních prostor (objekt Středního odborného učiliště stavebního) na ul. Boženy Němcové 22, ve kterém má k dispozici 7. NP 11. NP. Počet pokojů Počet lůžek 23 2 L bez příslušenství Počet lůžek celkem: 46 Sociální příslušenství (koupelny a WC) je společné a je umístěno na chodbách. 7. NP využívá 10 klientek - 2WC a 1 sprcha (1WC/5 kl., 1sprcha/10 kl.) 8. NP využívá 8 klientek - 2 WC a 1 sprcha (1WC/4 kl., 1sprcha/8 kl.) 9. NP využívá 10 klientek - 2 WC a 1 sprcha (1WC/5 kl., 1sprcha/10 kl.) 10. NP využívá 10 klientek - 2 WC a 1 sprcha (1WC/5kl., 1sprcha/10 kl.) 11. NP využívá 8 klientek - 1 WC a 1 sprcha (1WC/4 kl., 1sprcha/8 kl.) Domov se zvláštním režimem Počet pokojů Počet lůžek 8 1 L s příslušenstvím 12 2 L s příslušenstvím Počet lůžek celkem:

15 6.2 možnost trávení volného času Volný čas mohou uživatelé Domova Bílá Opava trávit v kulturních místnostech, popřípadě v zákoutích na chodbách vybavených v reminiscenčním stylu, které jsou uzpůsobené k příjemnému posezení u televize či k poslechu rádia. Tato zákoutí jsou vybavena sedacím nábytkem, TV, mini HIFI věží. V případě potřeby mají uživatelé na Rybářské 27 možnost si sami uvařit kávu, čaj nebo si připravit drobné občerstvení v kuchyňkách, které jsou součástí obytné buňky nebo pokoje. Na pokojích a chodbách mohou uživatelé na Rybářské 27 využít možnosti připojení se k internetu. V rámci aktivizačních programů se uživatelé mohou také účastnit různých aktivizačních činností. Kulturní místnosti jsou vybaveny sedacím nábytkem, TV, VHS, DVD. Kulturní místnost na Rybářské 27 je mimo jiné doplněna o data projektor s promítacím plátnem, příruční knihovnu a pianem pro možnost využívání muzikoterapie. V podkroví domova na Rybářské je pro uživatele zřízena reminiscenční místnost, která je vybavená retro nábytkem a jejíž součástí je nástěnný, plnospektrální simulátor slunce, přinášející uživatelům pocit slunečního dne a dodávající jim energii tak, aby snadněji mohli překonávat dlouhé zimní dny. V letních měsících na Rybářské 27 je oblíbeným místem uživatelů k trávení volného času rozlehlá zahrada s možností posezení na lavičkách a v altánku. Uživatelé zařízení Rooseveltova, které je přemístěno do náhradních prostor, využívají k trávení volného času své pokoje a společenskou místnost v přízemí objektu, kterou mají k dispozici 1x měsíčně. 6.3 další poskytované služby denně: o předčítání z jídelníčku o čtení z novin o informování uživatelů o událostech a akcích dne o ranní cvičení (rozcvičky) o individuální terapie

16 o o reminiscenční rozhovory v letních měsících vycházky do zahrady 1x týdně o čtenářský klub v kulturní místnosti o trénování paměti o muzikoterapeutická sezení - zpívání s kytarou, klavírem, hra na perkusní nástroje a xilofon, poslech hry na metalofon, djembe, indiánský buben, tibetské mísy, flétna o poslech relaxační hudby s aromaterapií o světelná terapie za pomocí plnospektrálního stimulátoru slunce o sportovní dopoledne hra šipky, plechovky, boccia o promítání filmů o procvičování jemné motoriky o rukodělné práce - výroba různých drobných předmětů o terapie pomocí tekutého písku o v letních měsících sportovní a zábavná dopoledne a odpoledne na zahradě (soutěžení, hudební produkce, opékání) o hra s terapeutickými panenkami 2x týdně o muzikoterapie -zpívánky - pěvecký kroužek o reminiscence, předčítání, rozhovory o Bingo a jiné společenské hry 1 x měsíčně o Bohoslužba o relaxační cvičení s jógou, cvičení se šátky, masážními míčky a cvičení podle hudby dle zájmu uživatelů o Rybářská 27 posezení v Kavárně čas o Rybářská 27 - narozeninová posezení všech narozených v daném měsíci o předčítání žáků ze ZŠ Mařádkova o vydávání měsíčníku Besedník

17 v pravidelných termínech o pedikúra o kadeřnice dle přání, potřeby či objednání klientem v průběhu roku o pořádání vánočních a velikonočních výstav o reprezentace Domova Bílá Opava na soutěžích v jiných zařízeních o pořádání kulturních akcí masopust, smažení vajec, letní soutěžení, mikulášská besídka, vystoupení žáků mateřských a základních škol a jiné dle přání či objednání klientem o rehabilitace pomocí externího poskytovatele o přednášky provedené externími lektory o nákupy o procházky po okolí o Rooseveltova 3 - narozeninová posezení dle přání klientek 7 Stavebně - technický stav objektu Objekty na Rybářské 27 I přes rozsáhlou rekonstrukci v roce 2013 je nutno provádět běžnou údržbu a opravy jak budov, tak strojů. V roce 2014 byla provedena částečná oprava oplocení zahrady. V kuchyňském a prádelenském provozu je nutno postupně obměňovat dosluhující stroje za nové a méně energeticky náročné. Na vnějších pláštích budov je (dle energetického auditu) třeba postupně vyměnit okna a opravit závady na fasádě způsobené povětrnostními vlivy včetně zateplení. V následujícím roce je nutno počítat s výměnou 2 ks zásobníků na ohřev TUV v plynové kotelně. V budově údržby je potřeba vyměnit 1 kus plynového kotle, který je z roku 2002 a je často opravován. Objekty na Rooseveltové 3 Od června 2014 byly všechny objekty vystěhovány a uživatelé jsou umístěni v náhradních prostorách z důvodu zahájení celkové rekonstrukce všech objektů. Rekonstrukce je prováděná v rámci projektu "Humanizace domova pro seniory na ul. Roosveltové v Opavě a je financována z programu švýcarsko-české spolupráce. Termín ukončení rekonstrukce - září Stav objektů (pouze objekty na Rybářské) popisuje následující tabulka:

18 7. 1. stav obslužného provozu: stav stavby: technický stav: objekt kuchyně prádelna vytápění Rybářská 27 Hlavní budovy Údržba Garáže nutná postupná výměna dosluhujících strojů nutná postupná výměna dosluhujících strojů nutná výměna 2 ks zásobníků na ohřev TUV nutná výměna 1 ks plynového kotle statika 100% 100% 100% vnější plášť střecha elektroinstalac e rozvody tepla rozvody vody 7.4. bariérovost objektu: stará okna, nutná postupná výměna, částečná oprava fasády nutné drobné opravy prasklých šablon a okapů 100% 100% nutné opravy nátěrů - 100% 100% 100% 100% postupná výměna rozvodů a radiátorů 100% - 100% 100% odpady 100% 100% 100% zcela bezbariérový bariérový zcela bezbariérový 8. Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2014 Rada kraje na svém zasedání dne v souladu se Zásadami vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem, usnesením č. 44/3300 stanovila organizaci Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, úkoly na rok 2014: 8.1 Navýšit pracovní úvazek pro osoby s mentálním postižením z řad uživatelů jiných sociálních služeb nebo pro osoby s duševním onemocněním na 1. K byl úkol splněn, organizace měla uzavřeny dvě dohody o pracovní činnosti se dvěma uživateli sociálních služeb domova pro osoby se zdravotním postižením v součtu úvazků 1 celá

19 Jeden pracovník práci zrušil a odešel. V měsících srpen říjen 2014 v organizaci nastoupili postupně celkem 3 uživatelé sociálních služeb (Marianum, Zámek Dolní Životice). Žádnému z nich však požadovaná práce nevyhovovala a sami ve zkušební lhůtě práci ukončili. S účinnosti od pak byl uzavřen pracovní poměr s dalším uživatelem soc. služeb organizace Marianum, jehož pracovní poměr k dnešnímu dni trvá. Organizace zaměstnává v současné době 2 osoby s mentálním postižením s celkovým úvazkem Při plnění povinného podílu stanoveného zákonem o zaměstnanosti preferovat přímé zaměstnávání před jinými formami plnění. V případě naplňování povinného podílu jinou formou než přímým zaměstnáváním uvést zdůvodnění. Organizace v roce 2014 splnila povinný podíl zaměstnanosti stanovený zákonem výhradně z řad svých zaměstnanců. Povinný podíl organizace v roce 2014: 4,55 % Plnění stanoveného podílu v roce 2014: 7,68 % 8.3 Aktivně využívat nabídky vzdělávacích aktivit v rámci individuálního projektu kraje Podpora vzdělávání a supervize v sociální oblasti v MSK II. Vedení organizace využilo nabídky uvedeného projektu a přihlásilo své zaměstnance na proškolení ve třech kurzech. Dle zveřejněných termínů do jednoho kurzu v roce 2014 a ostatní v roce Dva zaměstnanci absolvovali kurz již v prosinci Formulář pro posudek lékaře strukturovat tak, aby byl funkčním nástrojem pro lékaře i pro pracovníky organizace v procesu jednání se zájemci o službu: zvážit, které informace jsou podstatné z hlediska legitimního účelu zpracování osobních údajů zájemce o službu a současně dát lékaři prostřednictvím formuláře více informací o skutečnostech, které jsou pro rozsah žádaných informací o zájemci důležité. Vedoucí přímé péče spolu se zdravotními pracovníky a lékařem revidovali formulář Posudek ošetřujícího lékaře. Vzor formuláře je uveden v příloze č.1 této zprávy. Příloha č. 1 - Posudek lékaře 8.5 Zpracovat pravidla pro vracení příspěvku na péči uživatelům služeb domova za dobu jejich nepřítomnosti v zařízení

20 Pravidla pro vrácení PNP jsou uvedena ve směrnici SM1/2014 Úhrada za sociální služby: Jestliže je uživatel po dobu delší než 14 dnů mimo zařízení a není mu organizací poskytována žádná péče, bude mu poskytnuta vratka poměrné části z přiznaného příspěvku na péči, přičemž za 1. a poslední den pobytu mimo zařízení se vratka neposkytuje. Vratka bude provedena bezhotovostním převodem na depozitní účet uživatele. To neplatí pro případ hospitalizace, kde je postupováno v souladu s 14a zák. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění. Při výpočtu zaokrouhlujeme vždy výslednou částku matematicky, tj. do 0,50 na 0,00 Kč a od 0,51 na 1,00 Kč. Příklad výpočtu vrátky: 9 000/30 = 266,66 x 4 = 1 066,64 zaokrouhleno 1 067,00 Kč 8.6 Vytvářet podmínky pro možnost ubytování manželů či partnerů v pobytových zařízeních sociálních služeb a k této problematice mít zpracována pravidla. V minulých letech Domov Bílá Opava poskytoval služby několika manželským párům. S ohledem na naplňování ubytovací kapacity se ne vždy podaří manželský pár umístit najednou nebo na společný pokoj. Pokud jsou manželé přijati postupně nebo na různé pokoje, je snahou organizace v co možná nejkratší době ubytovat oba manžele na společný pokoj. Vzhledem k tomu, že organizace disponuje již jen jedno a dvoulůžkovými pokoji, je toto poněkud snazší než v letech minulých. K je poskytována služba jednomu manželskému páru (přestože jim bylo nabídnuto společné ubytování v jednom pokoji, paní tuto možnost odmítla. Odmítla i ubytování ve stejné budově). K organizace eviduje žádost 1 manželského páru o poskytnutí služby. 8.7 Zaměřit se na rozvoj kvality v oblasti stravování a stolování tak, aby v rámci těchto činností byla podporována identita a soběstačnost uživatelů. Jedním z cílů organizace je i neustálé zvyšování kvality poskytovaných služeb, ke kterým patří i zlepšování podmínek a prostředí stravování našich uživatelů. Abychom mohli tuto oblast s úspěchem zvládnout, naplánovat potřebný způsob podpory a asistence při podávání stravy, je nutno poznat zvyklosti jednotlivých uživatelů, jejich chování a projevy při stolování. Všichni uživatelé jsou informováni o celodenní skladbě jídelníčku včetně diet a jednotlivě pak před každým podáváním stravy. Pro zrakovou stimulaci se používají fotografie servírovaného jídla

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1. Úvodní slovo ředitele Domova 2. Domov pro seniory Velké Březno v roce 2014

Více

ZPRÁVA VÝROČNÍ DOMOV ROŽĎALOVICE ROK 289 34 ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1. předkládá Miroslava Zajíčková,

ZPRÁVA VÝROČNÍ DOMOV ROŽĎALOVICE ROK 289 34 ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1. předkládá Miroslava Zajíčková, ZPRÁVA VÝROČNÍ ROK 2012 DOMOV ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1 289 34 ROŽĎALOVICE předkládá Miroslava Zajíčková, zástupce ředitelky 1 Únor 2013 OBSAH: I. A. Plnění úkolů

Více

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Obsah: 1 Domov seniorů 7 2 Domov se zvláštním režimem 8 3 Pečovatelská služba 8 4 Žadatelé o pobytovou službu 8 5 Poskytované služby 9 6 Rozdělení příspěvků na péči 9

Více

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Název organizace: Zřizovatel: Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva. za r. 2011

Výroční zpráva. za r. 2011 Městská správa sociálních služeb Věžní 958, 432 01 Kadaň Výroční zpráva za r. 2011 Motto: Aktivní činností předejdeme smutku ze samoty a trablům stáří. Citlivým a vstřícným přístupem se snažíme, aby klient

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Domov U jezera ZA ROK 2010 1 Název příspěvkové organizace, adresa, IČ, ředitel Název: Domov U jezera, příspěvková

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok 2013

Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok Úvodní slovo Vážení přátelé, zaměstnanci, klienti a všichni, kdo se o dění ve Středisku sociálních služeb zajímáte, jsem potěšena,

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

Výroční zpráva rok 2013

Výroční zpráva rok 2013 Sociální služby Semily Příspěvková organizace města Výroční zpráva rok 2013 Sociální služby Semily, Bavlnářská 523, 513 01 Semily IČ: 00854930, KB Semily: 51-7129300217/0100 Telefon: 481 621 811, 481 624

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y

D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2012 základní údaje o registrovaných sociálních službách název a místo zařízení Dům Kněžny Emmy domov

Více

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Dítě a společnost Dítě a jeho tělo Dítě a svět Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý MATEŘSKÁ ŠKOLA, ul. Stavební 2/1226, Horní Suchá, PSČ

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 204 být ohlášena krajské pobočce úřadu práce. Úřad má oprávnění kontrolovat využití příspěvku na péči, což znamená, že sleduje i kvalitu péče, takže by nemělo dojít například k zanedbání

Více

Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení

Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012 Poskytovaná služba: Domov pro seniory 1. Popis zařízení Domov Březiny v Petřvaldě je tvořen komplexem čtyř ubytovacích pavilonů a správní budovy

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SPECIÁLNÍ při Mateřské škole a Základní škole Sluníčko, Turnov Platnost dokumentu od 1.9.2013

Více

Výroční zpráva. Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647

Výroční zpráva. Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 Výroční zpráva Dům seniorů Mladá Boleslav, Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 2014 2014 Obsah: ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 Organizační struktura... 5 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVATELI...

Více

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI Občanské sdružení Instand, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, leden 2011. CESTA K ROZVOJI Institut

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 Obsah 1. Základní údaje o zařízení...4 1.1 Identifikace zařízení...4 1.2 Poslání,

Více

Domov důchodců Praha 4 Háje

Domov důchodců Praha 4 Háje Domov důchodců Praha 4 Háje KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: K Milíčovu 734 149 00 Praha 4 Telefon: 271 198 504, 271 198 412 E-mail: reditel@dd-haje.cz, socialni@dd-haje.cz Web: http://www.dd-haje.cz/ Objekt

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MOZAIKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MOZAIKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MOZAIKA č. j. V550 ZŠ 871/10 Obsah ČÁST A (SPOLEČNÁ PRO I. A II. DÍL)... 6 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 7 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2. 1 PRŮŘEZ HISTORIÍ

Více

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV.

Více

ŠKOL Í VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava, příspěvkové organizace. Zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání ZŠS

ŠKOL Í VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava, příspěvkové organizace. Zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání ZŠS ŠKOL Í VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava, příspěvkové organizace Zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání ZŠS ŠKOLA DOBRÉHO STARTU Základní škola speciální a Praktická

Více