VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA BÍLÁ OPAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA BÍLÁ OPAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014"

Transkript

1 DOMOV BÍLÁ OPAVA, příspěvková organizace; Rybářská 27; OPAVA; IČ: ; tel.: ; VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA BÍLÁ OPAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014

2 OBSAH ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY Úvodní slovo... 2 Napsali o nás 4 Poslání organizace. 5 Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace 5 Rozhodnutí o registraci 5 1. Popis zařízení 7 2. Charakteristika poskytované služby Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem Uživatelé služby 8 4. Personál Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce Sociální podmínky uživatelů Stavebně - technický stav objektů Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok Stěžejní cíle stanovené k realizaci v roce 2014 a vize do dalších let Ekonomické údaje Průměrné % nemocnosti za rok Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti Kontroly opatření (vlastní, jinými subjekty) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou o činnosti Příloha č. 2 k Plánování a zprávě o činnosti příspěvkové organizace

3 Domov Bílá Opava, příspěvková organizace Rybářská 27, OPAVA IČ: Ředitel: Ing. Jaromír Zahel, CSc. Tel.: ; pracoviště Rybářská pracoviště Rooseveltova 3: web: číslo účtu: /0100 Úvodní slovo Na začátku každého roku předkládá naše organizace široké veřejnosti závěrečnou zprávu, v níž bilancujeme a hodnotíme vše podstatné. Tentokráte bude jejím předmětem rok 2014, jenž přinesl pro zaměstnance i uživatele organizace mnoho zásadních změn. V prosinci 2013 byla ukončena 2. etapa humanizace bydlení na Rybářské ulici, díky čemuž mohou naši uživatelé žít v novém a moderním prostředí, které odpovídá požadavkům na kvalitní bydlení. V květnu 2014 jsme zcela vystěhovali naše detašované pracoviště na Rooseveltově ulici do náhradních prostor, které nám poskytlo Střední odborné učiliště stavební v Opavě. Důvodem dočasného přemístění je již dlouho očekávaná realizace projektu Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltové v Opavě, který je financován ze švýcarských fondů. Jeho cílem je komplexní rekonstrukce celého objektu. Jsme si vědomi, že náhradní prostory nesplňují podmínky pro kvalitní bydlení a poskytování sociálních služeb, jedná se však o dočasné řešení. Chceme také poděkovat vedení SOU, které nám vyšlo maximálně vstříc. Rovněž děkujeme uživatelům a jejich rodinným příslušníkům za trpělivost a porozumění a také zaměstnancům, jejichž práce se stala obtížnější. Předpokládané ukončení rekonstrukce je srpen září 2015 a ihned po předání objektu budou všichni přestěhováni zpět. V otázce kvality poskytovaných služeb jsme v únoru 2014 absolvovali Inspekci kvality, jejíž závěry a doporučení jsme aplikovali v praxi

4 Kvalita poskytované služby v Domově Bílá Opava je přímo závislá na pracovnících, kteří službu poskytují, na jejich vzdělání, dovednostech, schopnostech, vedení a podpoře a také na podmínkách, které pro práci mají. Potřebu dalšího profesního rozvoje zaměstnance zajišťuje zaměstnavatel pravidelným hodnocením zaměstnanců a vzděláváním, jehož poznatky jsou aplikovány v praxi. V neposlední řadě jsou zaměstnanci posíláni na stáže do jiných domovů, kde taktéž mají možnost získat nové zkušenosti a poznatky a předat je svým kolegům na pracovišti. V závěru roku jsme požádali Českou Alzheimerovskou společnost o udělení certifikátu VÁŽKA pro službu Domov se zvláštním režimem. I když certifikace proběhla až v lednu 2015, můžeme již nyní konstatovat, že jsme se stali pracovištěm s certifikátem VÁŽKA, jehož získání nás zavazuje k dalšímu zkvalitňování služeb. V průběhu roku byla zakoupena řada pomůcek zlepšujících život našim uživatelům a usnadňujících těžkou práci zaměstnanců. Vážíme si také všech dobrovolníků, kteří za našimi uživateli docházejí ve svém volném čase a pomáhají jim zpestřit a smysluplně naplnit jejich volné chvíle. Dobrovolníci strávili v našem domově v roce 2014 celkem 240 hodin. V oblasti dobrovolnictví a volnočasových aktivit se naší organizaci podařilo navázat spolupráci se Slezským gymnáziem Opava, p. o. Studenti gymnázia uspořádali pro naše klienty koncert a divadelní představení v prostorách domova a ve volných chvílích docházejí za některými uživateli v rámci dobrovolnické práce. Domov Bílá Opava, příspěvková organizace je také pracovištěm pro studentské praxe a stážisty rekvalifikačních kurzů, kterým se snažíme přiblížit život a péči o seniory v zařízení domova. Spolupracujeme mimo jiné se Slezskou univerzitou v Opavě a Ostravskou univerzitou, jejichž studenti si mohou své teoretické znalostí ověřit v praxi v našem zařízení. Jsou pro nás přínosem v získávání zpětné vazby a pohledu na naši práci jinýma očima

5 Poděkování sponzorům a spolupracujícím organizacím Vedení organizace touto cestou děkuje všem spolupracujícím institucím, organizacím, dodavatelským firmám a sponzorům za jejich spolupráci a dary v uplynulém roce. Zvláště bychom chtěli poděkovat hypermarketu TESCO, jehož vedení nám umožňuje provádět množstevní nákupy při akčních slevách. V roce 2014 byli našimi sponzory: - BIVOJ, a.s.; Jateční 2884/28A; Opava - BONNO GASTRO SERVIS s.r.o.; Husova 523, , České Budějovice 9/18c - Česká lékárna, a.s., Dr. Max Lékárna, Masarykova tř. 19, Opava - Fros ZPS s.r.o.; Těšínská 29; Opava - HARTMANN RICO a.s.; Masarykovo nám. 77; Veverská Bítýška - HRUŠKA spol. s r.o.; Na hrázi 3228/2; Ostrava Martinov - INTER META Ostrava s.r.o.; Nádražní 1387/132; , Ostrava 1 - Optys, spol. s r. o.; U Sušárny 301; Dolní Životice - PEKAŘSTVÍ SEZAM s.r.o.; Pekařská 146/3; Opava - Město - SLEZSKÁ PEKÁRNA - J. L. N. spol. s r.o.; Otická 2469/55; Opava - SVA-NI velkoobchod, s.r.o.; Na Březích 112; Dolní Benešov - TESCO - Hypermarket, Těšínská 2914/44; Opava - Zelenina ČADAR spol. s.r.o.; Kolofíkovo nábřeží 1117/29; Opava Napsali o nás: - Hláska 1_ Nejlepší pracovníci v oblasti sociálních služeb si převzali Opavského anděla Moravskoslezský kraj Nové domovy pro seniory a mládež poskytují kvalitní místo pro život i trávení volného času.( str.3) Opavský region poděkování rodinných příslušníků za péči Opavsko - Hlučínský deník Humanizace domova pro seniory na Rooseveltově v Opavě - 4 -

6 Poslání organizace Domov pro seniory Poskytování celoroční pobytové služby osobám nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci, způsobené snížením soběstačnosti z důvodu věku či zdravotního stavu a vyžadujícím pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, kterou jim není schopna zajistit rodina ani terénní nebo ambulantní služby. Služba je zaměřena na individuální potřeby, na podporu schopností a sociálních kontaktů v souladu s respektováním důstojnosti, vlastní vůle a Listiny základních lidských práv a svobod tak, aby prožili plnohodnotný, důstojný a aktivní život ve stáří. Domov se zvláštním režimem Poskytování celoroční pobytové služby osobám nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci, způsobené snížením soběstačnosti z důvodu Alzheimerovy demence či jiných typů demencí a vyžadujícím pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, přičemž podpora je nutná v rozsahu, kterou jim není schopna zajistit rodina ani terénní nebo ambulantní služby. Zvláštní zřetel je věnován jejím specifickým potřebám a zvýšené míře podpory při zachování lidské důstojnosti, a dodržování základních lidských práv a svobod. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace Hlavním účelem zřízení organizace je účelové poslání spočívající v poskytování sociálních služeb podle zákona č.108/2006sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s rozhodnutím o registraci, jakož i zajišťování fakultativních činností s poskytováním sociálních služeb souvisejících. Rozhodnutí o registraci č. rozhodnutí, datum vydání, druh služby dle registrace Krajský úřad, Moravskoslezský kraj, příslušný k rozhodování podle ustanovení 78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů rozhodl dne podle ustanovení 81 odst. 1 zákona o sociálních službách a na základě žádosti o registraci sociálních služeb ze dne č. j.: MSK /2007, o registraci sociálních služeb: domov pro seniory: číslo registrace domov se zvláštním režimem: číslo registrace

7 S platností od rozhodl Krajský úřad Moravskoslezského kraje o změně kapacity, č. j. MSK /2013, na základě žádosti podané Domovem Bílá Opava, příspěvková organizace dne V roce 2014 poskytovala organizace své služby celkem 187 klientům, o které pečoval tým 113 zaměstnanců, z toho 61 pracovníků v přímé péči, 2 sociální pracovnice a 10 zdravotních pracovníků. Naší snahou je kvalitní personální zajištění poskytované sociální služby a proto vedení velkou pozornost věnuje: o stanovení struktury pracovníků tak, aby odpovídala potřebám uživatelů a naplňovala Standardy kvality poskytovaných služeb, o věnuje náležitou pozornost výběru nových zaměstnanců, o zaškolení nových zaměstnanců, o dává možnost stávajícím zaměstnancům se dále vzdělávat a podporuje jejich profesní růst, o zajišťuje odbornou pomoc nezávislého externího odborníka, o snaží se vytvářet dobré pracovní podmínky, PRŮMĚRNÝ PŘEPOČTENÝ EVID. POČET K kategorie pracovníků Plán Prac.v soc.službách 49,5 58,7 62,6 66, ,9 68, ,7 61,9 62 Soc. pracovník 2, ,5 1,4 1,3 2, Zdravotní prac. 23,7 20,5 18,3 16,7 15,2 11,5 11,2 10,1 10, Manuální prac. 41,8 41,3 39,7 40,8 40,4 38, ,8 30,6 THP vč. stat.org ,7 8,4 7,1 8,5 8 7,2 7 C E L K E M 123,6 129,5 130,6 133,9 133,7 129,2 125,6 117,6 110,5 112,9 112,6 Stanovená kapacita k Počet klientů na 1 zaměstnance Počet klientů na 1 prac. v soc.službách ,62 1,54 1,53 1,49 1,50 1,32 1,35 1,36 1,24 1,21 1,22 4,04 3,41 3,19 2,99 2,99 2,432 2,49 2,50 2,26 2,21 2,21 Níže uvádíme přehled vývoje počtu zaměstnanců dle jednotlivých profesí a relací pracovníků dle stanovené kapacity od roku 2005: Organizace preferuje v personální práci především odbornost v přímé práci s klientem. Z uvedené tabulky je viditelný nárůst pracovníků v sociálních službách. V porovnání počtu klientů na jednoho pracovníka je zřetelný reálný nárůst pracovníků v přímé péči. V tomto trendu organizace plánuje pokračovat tak, aby naplnila potřeby kvalitního zajištění služby

8 1. Popis zařízení Domov Bílá Opava, příspěvková organizace poskytuje službu domova pro seniory a domova se zvláštním režimem v Opavě. Část domova pro seniory je umístěna v objektu na Rybářské 27 ve dvou nadzemních podlažích. Druhá část domova pro seniory je umístěna na detašovaném pracovišti. Provoz detašovaného pracoviště, z důvodu komplexní rekonstrukce objektu na Rooseveltové 3 (projekt Česko-Švýcarské spolupráce), je zajišťován v náhradních, pronajatých prostorách, Středního odborného učiliště stavebního, Boženy Němcové 22/2309, Opava. Po ukončení rekonstrukce, předpoklad v srpnu 2015, bude celé detašované pracoviště přestěhováno zpět do rekonstruované budovy. Službu domova se zvláštním poskytujeme v Opavě, v objektu na Rybářské 27, ve 3. nadzemním podlaží. Objekt na Rybářské prošel v roce 2013 rozsáhlou rekonstrukcí, v rámci projektu humanizace bydlení. Touto rekonstrukcí jsme získali pouze jedno a dvojlůžkové pokoje s příslušenstvím. Ve všech objektech je vytápění vlastní plynovou kotelnou. Součástí areálů jsou prostorné zahrady upravené pro odpočinek seniorů Oba objekty se nacházejí v blízkosti MHD. 2. Charakteristika poskytované služby Cílem našeho zařízení je zajistit uživatelům pomoc a podporu jejich fyzické a psychické soběstačnosti poskytováním odborné a kvalitní péče v bezpečném, přívětivém a důstojném prostředí, respektujícím soukromí, individualitu a vlastní vůli uživatelů. Naši snahou je taktéž zapojit uživatelé do běžného života srovnatelného s životem vrstevníků ve společnosti a v případě, že toto vylučuje jejich zdravotní stav, zajistit jim vhodné prostředí a důstojné zacházení. 2.1 Domov pro seniory: Služba je poskytována seniorům starším 65 let, s trvalým pobytem na území České republiky, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku nebo zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se o osoby, které se ocitly v takové nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopny překonat v přirozeném sociálním prostředí, ani s pomocí ambulantních služeb nebo terénních služeb poskytovaných v jejích domácnostech

9 Službu domova pro seniory poskytuje organizace na dvou oddělených pracovištích, a to v objektu na Rybářská 545/27, kde je sídlo organizace a na detašovaném pracovišti, které je v současné době umístěno v náhradních prostorách na ulici Boženy Němcové v Opavě. 2.2 Domov se zvláštním režimem: Služba je poskytována seniorům osobám starším 60 let, s trvalým pobytem na území České republiky, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, stařecké, Alzheimerovy demence a ostatních typů demence, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba domova se zvláštním režimem je poskytována v jednom podlaží v objektu na Rybářské 545/ Uživatelé služby*: 3.1 Celková schválená lůžková kapacita Domova Bílá Opava k činí 137 lůžek domov pro seniory: 105 lůžek. domov se zvl. režimem: 32 lůžek Celkový počet uživatelů k a jejich rozdělení (viz tabulka): ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ DOMOVA BÍLÁ OPAVA,p.o. k , POČTY DLE: Z TOHO NOVĚ POČTY UŽIVATELŮ PŘIJATÝCH ŽENY MUŽI CELKEM ŽENY MUŽI POHLAVÍ VĚK rozpětí průměr 82,01 79,0 81,5 79,98 76,0 osoby bez závislosti I lehká závislost STUPEŇ ZÁVISLOSTI II středně těžká závislost III těžká závislost IV úplná závislost lehké střední osoby s mentálním postižením těžké hluboké TYP osoby s kombinovaným zdravotním postižením (tělesné + POSTIŽENÍ mentální postižení) (osoby bez psychiatrické diagnózy) osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s psychiatrickou diagnózou osoby s psychiatrickou diagnózou Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině služby MOBILITA bez omezení pohybu s částečným omezením s úplným omezením pohybu

10 ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ DS Rybářská 27 k , POČTY DLE: POČTY UŽIVATELŮ Z TOHO NOVĚ PŘIJATÝCH ŽENY MUŽI CELKEM ŽENY MUŽI POHLAVÍ VĚK rozpětí průměr 84,73 80,95 83,23 85,93 79,0 osoby bez závislosti I lehká závislost STUPEŇ ZÁVISLOSTI II středně těžká závislost III těžká závislost IV úplná závislost lehké střední osoby s mentálním postižením těžké hluboké TYP osoby s kombinovaným zdravotním postižením (tělesné + POSTIŽENÍ mentální postižení) (osoby bez psychiatrické diagnózy) osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s psychiatrickou diagnózou osoby s psychiatrickou diagnózou Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině služby MOBILITA bez omezení pohybu s částečným omezením s úplným omezením pohybu ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ DS Rooseveltova náhradní prostory k , POČTY DLE: POČTY UŽIVATELŮ Z TOHO NOVĚ PŘIJATÝCH ŽENY MUŽI CELKEM ŽENY MUŽI POHLAVÍ VĚK STUPEŇ ZÁVISLOSTI TYP POSTIŽENÍ střední osoby s mentálním postižením těžké rozpětí průměr 83,87 83,87 osoby bez závislosti I lehká závislost II středně těžká závislost III těžká závislost IV úplná závislost lehké hluboké osoby s kombinovaným zdravotním postižením (tělesné + mentální postižení) (osoby bez psychiatrické diagnózy) osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s psychiatrickou diagnózou osoby s psychiatrickou diagnózou Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině služby MOBILITA bez omezení pohybu s částečným omezením s úplným omezením pohybu

11 ROZDĚLENÍ UŽIVATELŮ DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM k , POČTY DLE: POČTY UŽIVATELŮ Z TOHO NOVĚ PŘIJATÝCH ŽENY MUŽI CELKEM ŽENY MUŽI POHLAVÍ VĚK rozpětí průměr 79,72 76,85 79,09 74,7 73,0 osoby bez závislosti I lehká závislost STUPEŇ ZÁVISLOSTI II středně těžká závislost III těžká závislost IV úplná závislost lehké střední osoby s mentálním postižením těžké hluboké TYP osoby s kombinovaným zdravotním postižením (tělesné + POSTIŽENÍ mentální postižení) (osoby bez psychiatrické diagnózy) osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s psychiatrickou diagnózou osoby s psychiatrickou diagnózou Osoby se závislostí na alkoholu, jenž neodpovídají cílové skupině služby bez omezení pohybu MOBILITA s částečným omezením s úplným omezením pohybu obložnost v uplynulém roce (v %) Organizace celkem: 99,12 % z toho: DS Rybářská 99,07 % DS Rooseveltova 99,61 % DZR Rybářská 98,49 % 3.7 počet evidovaných zájemců o službu ke dni Organizace eviduje k celkem 75 podaných žádostí o poskytnutí služby z toho: 51 - ženy 24 - muži 3.8 průměrná čekací doba zájemců o službu (jedná se o zájemce, u nichž je zjištěna potřebnost dané služby a kteří by mohli ihned nastoupit do zařízení, pokud by byla volná kapacita) Průměrná čekací doba zájemců o službu je ode dne podání žádostí do dne nástupu 6,67 měsíců

12 4 Personál: ORGANIZACE CELKEM vzdělání počet pracovníků celkem přepočtený stav (PS) ke dni % PSS- zákl. výchovná péče přímá péče PSS - přímá obslužná péče počet pracovníků ošetřovatelský úsek (SZP, NZP) sociální pracovníci THP ostatní PS % PS % PS % PS % PS % PS % vysokoškolské 5,00 4,40 1,00 0,88 1,00 0,88 0,00 0,00 2,00 1,76 1,00 0,88 0,00 0,00 vyšší odborné 1,00 0,88 0,00 0,00 1,00 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 úplné střední 35,88 31,58 4,00 3,52 10,99 9,67 10,00 8,80 0,00 0,00 5,00 4,40 5,89 5,18 vyučen 63,73 56,09 2,00 1,76 37,00 32,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,88 23,73 20,89 základní 8,01 7,05 0,00 0,00 6,00 5,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,01 1,76 celkem 113,62 100,00 7,00 6,16 55,99 49,28 10,00 8,80 2,00 1,76 7,00 6,16 31,63 27,84 Pozn.: PS: přepočtený stav pracovníků ke dni DOMOV RPO SENIORY vzdělání počet pracovníků celkem přepočten ý stav (PS) ke dni % PSS- zákl. výchovná péče) přímá péče PSS - přímá obslužná péče počet pracovníků ošetřovatelský úsek (SZP, NZP) sociální pracovník THP ostatní PS % PS % PS % % PS % PS % vysokoškolské 3,40 4,02 1,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1,63 1,93 0,77 0,91 0,00 0,00 vyšší odborné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 úplné střední 27,58 32,65 2,00 0,02 8,76 10,37 7,79 9,22 0,00 0,00 3,83 4,54 5,20 6,16 vyučen 46,87 55,48 2,00 0,02 27,00 31,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,77 0,91 17,10 20,24 základní 6,63 7,85 0,00 0,00 5,00 5,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,63 1,93 celkem 84,48 100,00 5,00 0,06 40,76 48,25 7,79 9,22 1,63 1,93 5,37 6,35 23,93 28,33 DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM vzdělání počet pracovníků celkem přepočtený stav (PS) ke dni % PSS- zákl. výchovná péče přímá péče PSS - přímá obslužná péče počet pracovníků ošetřovatelský úsek (SZP, NZP) sociální pracovník THP ostatní PS % PS % PS % PS % PS % PS % vysokoškolské 1,60 5,49 0,00 0,00 1,00 3,43 0,00 0,00 0,37 0,01 0,23 0,79 0,00 0,00 vyšší odborné 1,00 3,43 0,00 0,00 1,00 3,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 úplné střední 8,30 28,49 2,00 0,07 2,23 7,65 2,21 7,59 0,00 0,00 1,17 4,02 0,69 2,37 vyučen 16,86 57,87 0,00 0,00 10,00 34,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,79 6,63 22,76 základní 1,38 4,72 0,00 0,00 1,00 3,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 1,29 celkem 29,14 100,00 2,00 0,07 15,23 52,27 2,21 7,59 0,37 0,01 1,63 5,59 7,70 26,41

13 POČET ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACE V ROCE 2014 DLE VZDĚLÁNÍ 120,00 113,62 100,00 80,00 63,73 60,00 40, ,00 5,00 1,00 8,01 0,00 5 Práce s kvalitou poskytovaných služeb a významné události v roce 2014 v únoru 2014 byla v organizaci provedena inspekce kvality poskytované služby Domova se zvláštním režimem. Doporučená opatření inspekčního týmu byla aplikována v praxi a organizace byla zařazena do dlouhodobého plánu základních inspekcí na další období. v prosinci 2014 se měl uskutečnit u služby Domov se zvláštním režimem audit ČALS pro udělení certifikátu VÁŽKA. S hledem na zaneprázdnění auditorského týmu se posunul termín auditu na a již nyní můžeme konstatovat, že jsme tento certifikát získali. myšlenka projektu Bon apettit, že uživatel stoluje s přáteli, s kterými rád tráví čas, nás vedla k tomu, že jsme se zaměřili na kulturu stolování. Stoly jsou prostírány ke každému jídlu tak, aby se uživatelé při stolování cítili domácky nebo naopak slavnostně, dle toho jak to situace vyžaduje. Uživatelé se mohou stravovat v jídelnách na odděleních, případně u stolů v pokoji. Na lůžku je strava podávána pouze zcela imobilním uživatelům, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou nebo nevydrží sedět. Je kladen důraz na servírování stravy tak, aby každý uživatel obdržel jídlo, které je podávané lákavým způsobem, voní a mohl si s ním lehce poradit při jeho konzumaci. Byl vytvořen nový, přehledný foto-jídelníček, který umožňuje uživatelům snadnější výběr z nabídky dvou námi nabízených jídel. dalším zpestřením a možnosti trávení volného času pro naše uživatele je zavedení Kavárny čas, kterou pořádají pracovnice volnočasových

14 aktivit 1x měsíčně. Místnost je vyzdobena v duchu provence stylu, uživatele se svými rodinnými příslušníky nebo přáteli mají možnost zde strávit příjemné chvilky u šálku dobré kávy a sladkého občerstvení. Tato alternativní aktivizace našich uživatelů patří mezi velmi oblíbené. 6 Sociální podmínky uživatelů 6.1 Domov pro seniory Rybářská 27 Počet pokojů Počet lůžek 13 1 L s příslušenstvím 20 2 L s příslušenstvím 2 3 L s příslušenstvím Počet lůžek celkem: 59 Domov pro seniory Rooseveltova 3 Je z důvodu rekonstrukce přemístěn do náhradních prostor (objekt Středního odborného učiliště stavebního) na ul. Boženy Němcové 22, ve kterém má k dispozici 7. NP 11. NP. Počet pokojů Počet lůžek 23 2 L bez příslušenství Počet lůžek celkem: 46 Sociální příslušenství (koupelny a WC) je společné a je umístěno na chodbách. 7. NP využívá 10 klientek - 2WC a 1 sprcha (1WC/5 kl., 1sprcha/10 kl.) 8. NP využívá 8 klientek - 2 WC a 1 sprcha (1WC/4 kl., 1sprcha/8 kl.) 9. NP využívá 10 klientek - 2 WC a 1 sprcha (1WC/5 kl., 1sprcha/10 kl.) 10. NP využívá 10 klientek - 2 WC a 1 sprcha (1WC/5kl., 1sprcha/10 kl.) 11. NP využívá 8 klientek - 1 WC a 1 sprcha (1WC/4 kl., 1sprcha/8 kl.) Domov se zvláštním režimem Počet pokojů Počet lůžek 8 1 L s příslušenstvím 12 2 L s příslušenstvím Počet lůžek celkem:

15 6.2 možnost trávení volného času Volný čas mohou uživatelé Domova Bílá Opava trávit v kulturních místnostech, popřípadě v zákoutích na chodbách vybavených v reminiscenčním stylu, které jsou uzpůsobené k příjemnému posezení u televize či k poslechu rádia. Tato zákoutí jsou vybavena sedacím nábytkem, TV, mini HIFI věží. V případě potřeby mají uživatelé na Rybářské 27 možnost si sami uvařit kávu, čaj nebo si připravit drobné občerstvení v kuchyňkách, které jsou součástí obytné buňky nebo pokoje. Na pokojích a chodbách mohou uživatelé na Rybářské 27 využít možnosti připojení se k internetu. V rámci aktivizačních programů se uživatelé mohou také účastnit různých aktivizačních činností. Kulturní místnosti jsou vybaveny sedacím nábytkem, TV, VHS, DVD. Kulturní místnost na Rybářské 27 je mimo jiné doplněna o data projektor s promítacím plátnem, příruční knihovnu a pianem pro možnost využívání muzikoterapie. V podkroví domova na Rybářské je pro uživatele zřízena reminiscenční místnost, která je vybavená retro nábytkem a jejíž součástí je nástěnný, plnospektrální simulátor slunce, přinášející uživatelům pocit slunečního dne a dodávající jim energii tak, aby snadněji mohli překonávat dlouhé zimní dny. V letních měsících na Rybářské 27 je oblíbeným místem uživatelů k trávení volného času rozlehlá zahrada s možností posezení na lavičkách a v altánku. Uživatelé zařízení Rooseveltova, které je přemístěno do náhradních prostor, využívají k trávení volného času své pokoje a společenskou místnost v přízemí objektu, kterou mají k dispozici 1x měsíčně. 6.3 další poskytované služby denně: o předčítání z jídelníčku o čtení z novin o informování uživatelů o událostech a akcích dne o ranní cvičení (rozcvičky) o individuální terapie

16 o o reminiscenční rozhovory v letních měsících vycházky do zahrady 1x týdně o čtenářský klub v kulturní místnosti o trénování paměti o muzikoterapeutická sezení - zpívání s kytarou, klavírem, hra na perkusní nástroje a xilofon, poslech hry na metalofon, djembe, indiánský buben, tibetské mísy, flétna o poslech relaxační hudby s aromaterapií o světelná terapie za pomocí plnospektrálního stimulátoru slunce o sportovní dopoledne hra šipky, plechovky, boccia o promítání filmů o procvičování jemné motoriky o rukodělné práce - výroba různých drobných předmětů o terapie pomocí tekutého písku o v letních měsících sportovní a zábavná dopoledne a odpoledne na zahradě (soutěžení, hudební produkce, opékání) o hra s terapeutickými panenkami 2x týdně o muzikoterapie -zpívánky - pěvecký kroužek o reminiscence, předčítání, rozhovory o Bingo a jiné společenské hry 1 x měsíčně o Bohoslužba o relaxační cvičení s jógou, cvičení se šátky, masážními míčky a cvičení podle hudby dle zájmu uživatelů o Rybářská 27 posezení v Kavárně čas o Rybářská 27 - narozeninová posezení všech narozených v daném měsíci o předčítání žáků ze ZŠ Mařádkova o vydávání měsíčníku Besedník

17 v pravidelných termínech o pedikúra o kadeřnice dle přání, potřeby či objednání klientem v průběhu roku o pořádání vánočních a velikonočních výstav o reprezentace Domova Bílá Opava na soutěžích v jiných zařízeních o pořádání kulturních akcí masopust, smažení vajec, letní soutěžení, mikulášská besídka, vystoupení žáků mateřských a základních škol a jiné dle přání či objednání klientem o rehabilitace pomocí externího poskytovatele o přednášky provedené externími lektory o nákupy o procházky po okolí o Rooseveltova 3 - narozeninová posezení dle přání klientek 7 Stavebně - technický stav objektu Objekty na Rybářské 27 I přes rozsáhlou rekonstrukci v roce 2013 je nutno provádět běžnou údržbu a opravy jak budov, tak strojů. V roce 2014 byla provedena částečná oprava oplocení zahrady. V kuchyňském a prádelenském provozu je nutno postupně obměňovat dosluhující stroje za nové a méně energeticky náročné. Na vnějších pláštích budov je (dle energetického auditu) třeba postupně vyměnit okna a opravit závady na fasádě způsobené povětrnostními vlivy včetně zateplení. V následujícím roce je nutno počítat s výměnou 2 ks zásobníků na ohřev TUV v plynové kotelně. V budově údržby je potřeba vyměnit 1 kus plynového kotle, který je z roku 2002 a je často opravován. Objekty na Rooseveltové 3 Od června 2014 byly všechny objekty vystěhovány a uživatelé jsou umístěni v náhradních prostorách z důvodu zahájení celkové rekonstrukce všech objektů. Rekonstrukce je prováděná v rámci projektu "Humanizace domova pro seniory na ul. Roosveltové v Opavě a je financována z programu švýcarsko-české spolupráce. Termín ukončení rekonstrukce - září Stav objektů (pouze objekty na Rybářské) popisuje následující tabulka:

18 7. 1. stav obslužného provozu: stav stavby: technický stav: objekt kuchyně prádelna vytápění Rybářská 27 Hlavní budovy Údržba Garáže nutná postupná výměna dosluhujících strojů nutná postupná výměna dosluhujících strojů nutná výměna 2 ks zásobníků na ohřev TUV nutná výměna 1 ks plynového kotle statika 100% 100% 100% vnější plášť střecha elektroinstalac e rozvody tepla rozvody vody 7.4. bariérovost objektu: stará okna, nutná postupná výměna, částečná oprava fasády nutné drobné opravy prasklých šablon a okapů 100% 100% nutné opravy nátěrů - 100% 100% 100% 100% postupná výměna rozvodů a radiátorů 100% - 100% 100% odpady 100% 100% 100% zcela bezbariérový bariérový zcela bezbariérový 8. Zpráva o plnění úkolů stanovených pro rok 2014 Rada kraje na svém zasedání dne v souladu se Zásadami vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem, usnesením č. 44/3300 stanovila organizaci Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, úkoly na rok 2014: 8.1 Navýšit pracovní úvazek pro osoby s mentálním postižením z řad uživatelů jiných sociálních služeb nebo pro osoby s duševním onemocněním na 1. K byl úkol splněn, organizace měla uzavřeny dvě dohody o pracovní činnosti se dvěma uživateli sociálních služeb domova pro osoby se zdravotním postižením v součtu úvazků 1 celá

19 Jeden pracovník práci zrušil a odešel. V měsících srpen říjen 2014 v organizaci nastoupili postupně celkem 3 uživatelé sociálních služeb (Marianum, Zámek Dolní Životice). Žádnému z nich však požadovaná práce nevyhovovala a sami ve zkušební lhůtě práci ukončili. S účinnosti od pak byl uzavřen pracovní poměr s dalším uživatelem soc. služeb organizace Marianum, jehož pracovní poměr k dnešnímu dni trvá. Organizace zaměstnává v současné době 2 osoby s mentálním postižením s celkovým úvazkem Při plnění povinného podílu stanoveného zákonem o zaměstnanosti preferovat přímé zaměstnávání před jinými formami plnění. V případě naplňování povinného podílu jinou formou než přímým zaměstnáváním uvést zdůvodnění. Organizace v roce 2014 splnila povinný podíl zaměstnanosti stanovený zákonem výhradně z řad svých zaměstnanců. Povinný podíl organizace v roce 2014: 4,55 % Plnění stanoveného podílu v roce 2014: 7,68 % 8.3 Aktivně využívat nabídky vzdělávacích aktivit v rámci individuálního projektu kraje Podpora vzdělávání a supervize v sociální oblasti v MSK II. Vedení organizace využilo nabídky uvedeného projektu a přihlásilo své zaměstnance na proškolení ve třech kurzech. Dle zveřejněných termínů do jednoho kurzu v roce 2014 a ostatní v roce Dva zaměstnanci absolvovali kurz již v prosinci Formulář pro posudek lékaře strukturovat tak, aby byl funkčním nástrojem pro lékaře i pro pracovníky organizace v procesu jednání se zájemci o službu: zvážit, které informace jsou podstatné z hlediska legitimního účelu zpracování osobních údajů zájemce o službu a současně dát lékaři prostřednictvím formuláře více informací o skutečnostech, které jsou pro rozsah žádaných informací o zájemci důležité. Vedoucí přímé péče spolu se zdravotními pracovníky a lékařem revidovali formulář Posudek ošetřujícího lékaře. Vzor formuláře je uveden v příloze č.1 této zprávy. Příloha č. 1 - Posudek lékaře 8.5 Zpracovat pravidla pro vracení příspěvku na péči uživatelům služeb domova za dobu jejich nepřítomnosti v zařízení

20 Pravidla pro vrácení PNP jsou uvedena ve směrnici SM1/2014 Úhrada za sociální služby: Jestliže je uživatel po dobu delší než 14 dnů mimo zařízení a není mu organizací poskytována žádná péče, bude mu poskytnuta vratka poměrné části z přiznaného příspěvku na péči, přičemž za 1. a poslední den pobytu mimo zařízení se vratka neposkytuje. Vratka bude provedena bezhotovostním převodem na depozitní účet uživatele. To neplatí pro případ hospitalizace, kde je postupováno v souladu s 14a zák. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění. Při výpočtu zaokrouhlujeme vždy výslednou částku matematicky, tj. do 0,50 na 0,00 Kč a od 0,51 na 1,00 Kč. Příklad výpočtu vrátky: 9 000/30 = 266,66 x 4 = 1 066,64 zaokrouhleno 1 067,00 Kč 8.6 Vytvářet podmínky pro možnost ubytování manželů či partnerů v pobytových zařízeních sociálních služeb a k této problematice mít zpracována pravidla. V minulých letech Domov Bílá Opava poskytoval služby několika manželským párům. S ohledem na naplňování ubytovací kapacity se ne vždy podaří manželský pár umístit najednou nebo na společný pokoj. Pokud jsou manželé přijati postupně nebo na různé pokoje, je snahou organizace v co možná nejkratší době ubytovat oba manžele na společný pokoj. Vzhledem k tomu, že organizace disponuje již jen jedno a dvoulůžkovými pokoji, je toto poněkud snazší než v letech minulých. K je poskytována služba jednomu manželskému páru (přestože jim bylo nabídnuto společné ubytování v jednom pokoji, paní tuto možnost odmítla. Odmítla i ubytování ve stejné budově). K organizace eviduje žádost 1 manželského páru o poskytnutí služby. 8.7 Zaměřit se na rozvoj kvality v oblasti stravování a stolování tak, aby v rámci těchto činností byla podporována identita a soběstačnost uživatelů. Jedním z cílů organizace je i neustálé zvyšování kvality poskytovaných služeb, ke kterým patří i zlepšování podmínek a prostředí stravování našich uživatelů. Abychom mohli tuto oblast s úspěchem zvládnout, naplánovat potřebný způsob podpory a asistence při podávání stravy, je nutno poznat zvyklosti jednotlivých uživatelů, jejich chování a projevy při stolování. Všichni uživatelé jsou informováni o celodenní skladbě jídelníčku včetně diet a jednotlivě pak před každým podáváním stravy. Pro zrakovou stimulaci se používají fotografie servírovaného jídla

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ Domov důchodců Ústí nad Orlicí poskytuje komplex sociálních služeb, které si kladou za cíl umožnit seniorům a osobám s demencí plnohodnotný život s přihlédnutím k individualitě

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124

KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124 TLOSKOV KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v přízemí hlavní budovy - Zámek. Prostory jsou bezbariérové. K dispozici

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

Prvky mentální aktivizace. Mgr. Markéta Vaculová

Prvky mentální aktivizace. Mgr. Markéta Vaculová Prvky mentální aktivizace Mgr. Markéta Vaculová Aktivizace a zákon Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách dává všem poskytovatelům povinnost zajistit všem uživatelům volnočasové aktivity nebo pracovat

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace

INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Obyvatelé areálu Domova Naším posláním je poskytování komplexních celodenních sociálních služeb

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum.

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum. Výroční zpráva 2015 Slovo úvodem Právo na život je nestátní nezisková organizace, která působí jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům přinášíme pobytové služby Domov pro

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Denní stacionář Ambulantní Denní stacionář, Podzámčí

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby Stáří nemusí být překážkou hezkého života INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby 1. Pro koho a proč jsme tady 2. Nabídka služeb shrnutí 3. Úhrada za poskytované služby 4. Návštěvy v Domově V

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMOVA BÍLÁ OPAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMOVA BÍLÁ OPAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2015 DOMOV BÍLÁ OPAVA, příspěvková organizace; Rybářská 27; 746 01 OPAVA; IČ: 00016772; tel.: 553 712 183; e-mail: dbo.rybarska@ddopava.cz; www.ddopava.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMOVA BÍLÁ OPAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Pečovatelská služba Terénní, ambulantní Charitní

Více

KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124

KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124 TLOSKOV KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v přízemí hlavní budovy - Zámek, vlevo za výtahem. Jsou zde 3 prostorné

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA BÍLÁ OPAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA BÍLÁ OPAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA BÍLÁ OPAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 OBSAH ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY 1. Popis zařízení 8 2. Charakteristika poskytované služby 8 3. Uživatelé služby 8 4. Personál 13 5. Práce s kvalitou

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

KONTAKT: ČAPKOVÁ LUDMILA, TELEFON: 317 740 123

KONTAKT: ČAPKOVÁ LUDMILA, TELEFON: 317 740 123 TLOSKOV KONTAKT: ČAPKOVÁ LUDMILA, TELEFON: 317 740 123 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v přízemí hlavní budovy - Zámku. Prostory jsou zcela bezbariérové.

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby

Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby Oblastní charita Kroměříž Denní stacionář 6. Denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené, Ztracená 63, Kroměříž Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby 1. Základní údaje Poslání Posláním

Více

Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU domov pro seniory POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY K 1.6.

Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU domov pro seniory POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY K 1.6. Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU domov pro seniory POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY K 1.6.2014 Poslání: Posláním Domova na Dómském pahorku je poskytování pobytových,

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V R 1 Osoba zajišťuje péči o děti odpovídající jejich věku a zdravotnímu stavu Osoba pečuje/ má zajištěnu péči o svou hygienu podle svých potřeb, zvyklostí a zdravotního stavu Podpora a posilování rodičovských

Více

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod. NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO :44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 40 pečovatelská služba NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 40 JI 512 Charitní pečovatelská služba Telč, Špitální

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Informační leták terénní pečovatelské služby

Informační leták terénní pečovatelské služby Vaše Harmonie o. p. s. Sídliště 1019, Šluknov 407 77 IČ: 22794581 DIČ: CZ22794581 Telefon / soc. pracovnice: 777 66 55 71 e-mail: vase.harmonie@seznam.cz web: www.vaseharmonie.cz Informační leták terénní

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1

Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1 Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1 1. Jméno, příjmení a titul žadatele:... 2. Bydliště: 3. Telefon:... 4. Kontaktní osoba:.. Bydliště: Telefon: 5. Žádám o poskytnutí pobytové odlehčovací

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Ceník Domovinky Třebíč (včetně hodnocení soběstačnosti uživatele)

Ceník Domovinky Třebíč (včetně hodnocení soběstačnosti uživatele) Domovinka Třebíč denní stacionář pro seniory a osoby se zdravotním postižením Gen. Sochora 705, Třebíč, tel: 568 851 146, 604 583 529 Příloha č. 1 ke smlouvě ze dne. Ceník Domovinky Třebíč (včetně hodnocení

Více

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách:

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách: Příloha č. 4 Veřejný závazek Veřejný závazek Domova Příbor (dále jen Domov ) upravuje poslání, cíle, zásady poskytované služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena. Veřejný závazek má uživatelům

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721 Popis realizace služby Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba Bánov 687 54 Bánov 721

Více

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb CENTRUM Rožmitál pod Třemšínem poskytovatel sociálních služeb zařízení je příspěvkovou organizací Středočeského kraje Poslání: Zajistit dobré a účinné sociální služby, které jsou základním předpokladem

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

NÁZEV POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: MÍSTO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Popis realizace poskytování sociální služby

NÁZEV POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: MÍSTO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Popis realizace poskytování sociální služby NÁZEV ŽADATELE: DRUH POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: NÁZEV POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: MÍSTO ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Generace Brno s.r.o. Terénní služba Pečovatelská služba Kuldova 3, Brno Popis realizace

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

50 domovy se zvláštním režimem (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 50 uživatelů

50 domovy se zvláštním režimem (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 50 uživatelů Údaje o jednotlivých službách poskytovaných v zařízení (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře) Typ sociální služby 50 domovy se

Více

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov Realizace poskytování sociální služby DOMOV PRO SENIORY Domov pro seniory - poskytuje sociální službu seniorům od 60 let se sníženou soběstačností,

Více

Směrnice č. 9/2016. Standardy kvality sociální služby Domov pro seniory. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 9/2016. Standardy kvality sociální služby Domov pro seniory. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz www. dd-dobetice.cz

Více

Dotazník pro žadatele a jejich blízké

Dotazník pro žadatele a jejich blízké Určeno pro: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Dotazník pro žadatele a jejich blízké Cílem tohoto dotazníku je získání informací o důležitých denních zvyklostech klienta, které budou využity

Více

ZÁZNAM ZE SOCIÁLNÍHO ŠETŘENÍ

ZÁZNAM ZE SOCIÁLNÍHO ŠETŘENÍ ZÁZNAM ZE SOCIÁLNÍHO ŠETŘENÍ ÚDAJE O ZÁJEMCI O SLUŽBU Jméno a příjmení: datum nar.: Trvalé bydliště: Skutečné bydliště: číslo telefonu: rodinný stav: BYTOVÉ PODMÍNKY ZÁJEMCE Dosud bydlel/a: v bytě v rodinném

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. sociálně terapeutické dílny ambulantní

Více

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poslání služby Našim posláním při zajištění odlehčovací pobytové služby

Více

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice Sociální služba Domov se zvláštním režimem STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. je pobytové zařízení

Více

Domov se zvláštním režimem Popis realizace poskytování sociální služby

Domov se zvláštním režimem Popis realizace poskytování sociální služby Kontaktní údaje Název : Domov se zvláštním režimem Popis realizace poskytování sociální služby SENIOCARE z. ú Adresa: Děčín III, Březová 372/83 Telefon: +420 775 433 036 e-mail: info@seniocare.cz Webové

Více

Chráněné bydlení LONGEVITA

Chráněné bydlení LONGEVITA Chráněné bydlení LONGEVITA Poskytovatel chráněného bydlení LONGEVITA Na Jíkalce č. 5 a č. 7, Plzeň 301 00 Plzeň Křimice, Plzeňská 95/61, 322 00 Popis realizace Chráněné bydlení LONGEVITA Slovník pojmů:

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

STANDARD č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

STANDARD č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice Sociální služba Domov pro seniory Skalice STANDARD č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. je pobytové zařízení

Více

AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI V DOMOVĚ BŘEZINY

AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI V DOMOVĚ BŘEZINY AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI V DOMOVĚ BŘEZINY Pro uživatele jsou připravovány nejrůznější volnočasové a terapeutické činnosti. Pořádáme v domově společenské a kulturní akce, kterých se uživatelé mohou účastnit

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je určena, a to v souladu

Více

Domov pro seniory - Domov Duha

Domov pro seniory - Domov Duha 20. červen 2014 Domov pro seniory - Domov Duha Našim posláním je poskytovat pobytovou službu sociální péče lidem, kteří vzhledem ke svému věku a ztrátě soběstačnosti potřebují péči, která jim nemůže být

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov Duha

Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov Duha 20. červen 2014 Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov Duha Našim posláním je poskytovat pobytovou službu sociální péče mužům a ženám, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu postižení potřebují

Více

Videotrénink a jeho využití v komunikaci s lidmi s onemocněním demencí v Domově se zvláštním režimem ve Strážnici. Mgr. Miroslava Kouřilová

Videotrénink a jeho využití v komunikaci s lidmi s onemocněním demencí v Domově se zvláštním režimem ve Strážnici. Mgr. Miroslava Kouřilová Videotrénink a jeho využití v komunikaci s lidmi s onemocněním demencí v Domově se zvláštním režimem ve Strážnici Mgr. Miroslava Kouřilová V roce 2012 bylo našemu zařízení nabídnuto v rámci gerontologické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1) Úvodní slovo ředitele Domova 2) Základní identifikační údaje a. Způsob řízení

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

Metodický postup č. 1/2016 Pracovní postupy při poskytování jednotlivých činností v domově pro seniory. Poskytnutí ubytování

Metodický postup č. 1/2016 Pracovní postupy při poskytování jednotlivých činností v domově pro seniory. Poskytnutí ubytování Metodický postup č. 1/2016 Pracovní postupy při poskytování jednotlivých činností v domově pro seniory Místo realizace: Penzion pro seniory Frýdek-Místek, p. o., Domov pro seniory Závaznost: všichni pracovníci

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

30 Základní prohlášení organizace

30 Základní prohlášení organizace Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p.o. 580 01 Havlíčkův Brod, Husova 2119 tel.569 333 150-161, e-mail: h.hlavackova@ddhb.cz Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p. o. 30 Základní prohlášení organizace Domov

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Popis činností. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy celodenní strava racionální. celodenní strava dietní

Popis činností. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy celodenní strava racionální. celodenní strava dietní Seznam poskytovaných činností Zvolené činnosti 1) Popis činností Cena poskytnutí ubytování Jednolůžkový pokoj Vícelůžkový pokoj 200 Kč / den 180 Kč / den poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Více

2. Komu je služba poskytována.

2. Komu je služba poskytována. TLOSKOV KONTAKT: VOVSÍKOVÁ JINDŘIŠKA, TELEFON: 317 740 198 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Pracovna je umístěna ve druhém patře hlavní budovy - Zámku. Přístup je bezbariérový,

Více

Zápis z 1. diskusního fóra č. 5 - denní stacionáře a sociálně zdravotní služby

Zápis z 1. diskusního fóra č. 5 - denní stacionáře a sociálně zdravotní služby Diskusní fórum pracovní skupiny č. 5 v rámci projektu Efektivní naplňování střednědobého plánu v podmínkách MSK, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0000969 Zápis z 1. diskusního fóra č. 5 - denní stacionáře

Více

Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme!"

Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme! Chráněné bydlení Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme!" Poslání Posláním chráněného bydlení je podpora samostatnosti a nezávislosti uživatelů a zajištění podmínek pro bydlení v přirozeném prostředí.

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Březen 2013 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Chráněné bydlení dle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Popis realizace poskytování sociální služby Chráněné bydlení dle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Popis realizace poskytování sociální služby Chráněné bydlení dle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel sociální služby chráněné bydlení (identifikátor 9510127): Nalžovický zámek,

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A.1.5. Účinnost od : 12. 1. 2015 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku:

Více

Hodnocení poslání, cílů a principů služby za rok 2015

Hodnocení poslání, cílů a principů služby za rok 2015 Sociální služby města Žďár nad Sázavou příspěvková organizace města Dům klidného stáří, Okružní 763/67, 591 01 Žďár nad Sázavou Hodnocení poslání, cílů a principů služby za rok 2015 Služba:Domov pro seniory

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více