Zvedací kazeta ROOMER 5200

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zvedací kazeta ROOMER 5200"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE Zvedací kazeta ROOMER 5200 Zvedací kazeta Roomer 5200 nabízí jedinečné a široké možnosti při zvedání a přepravě pacienta z jedné místnosti do druhé. S dvěma aktivními popruhy je přesun mezi místnostmi plynulý a bez výrazného poklesu pacienta směrem k zemi. Přesun mezi místnostmi je zasazen do jediné operace, což znamená minimální námahu jak pro pacienta tak pro ošetřující osobu. Zvedací kazeta Roomer 5200 je určena pro zvedání a přepravu pacienta z postele z postele na invalidní vozík (a obráceně), na zem a ze země, pro nácvik chůze, na vertikalizaci a pro použití v koupelně a na toaletě. Varování! výstražný trojúhelník je využíván v případech, které vyžadují zvýšenou opatrnost a pozornost. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Zvedání a přeprava osob vždy přináší určitá rizika. Před použitím se důkladně seznamte s uživatelským manuálem pro zvedací kazetu a příslušenství ke zvedání pacienta. Vždy se ujistěte, že používané příslušenství je vhodné k použití spolu se zvedací jednotkou. Jako ošetřovatel odpovídáte za bezpečnost osob, kterým poskytujete péči a musíte si být jisti jejich schopností zvládnout zvedání a přesun bez nebezpečí poškození jejich zdraví. Human Care zvedací kazety jsou navrženy pro zvedání a spouštění pacientů pouze ve vertikální rovině, nikdy v diagonální nebo šikmé rovině. Při zvedání pacienta musí být zvedací kazeta umístěna přímo nad pacientem. Při spouštění musí být zvedací kazeta umístěna přímo nad místem, na kterou bude pacient spuštěn. ZVEDÁNÍ A SPOUŠTĚNÍ PACIENTA DIAGONÁLNĚ NEBO POD ÚHLEM MŮŽE VYÚSTIT VE VÁŽNÉ ZRANĚNÍ JAK PACIENTA TAK OŠETŘUJÍCÍ OSOBY. Pokud je kazeta Singel 5100 používaná jinak než je doporučeno firmou Human Care, Human Care nenese zodpovědnost za zranění nebo jiné nehody, které mohou nastat. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, kontaktujte Vašeho distributora. Produkty Human Care jsou průběžně inovovány, proto si Human Care vyhrazuje právo na změnu bez dřívějšího upozornění.

2 Obsah Bezpečnostní pokyny...3 Před prvním použitím se ujistěte, že:... 3 Před každým použitím se ujistěte, že:... 3 Technické specifikace...4 Podmínky použití...4 Popis produktu...5 Výrobní štítek...6 Symboly na zvedací kazetě...6 Funkce...7 Nouzové vypnutí (je-li ve výbavě)... 7 Nouzové spouštění... 7 Pádová pojistka... 7 Zavěšení zvedací kazety ke kolejnicovému systému... 8 Dálkové ovládání... 8 Nabíjení...9 Nabíječka dodací číslo a Použití... 9 Kontrola a údržba...10 Technická specifikace...10 Montážní rozměry...10 Kontrolka stavu...11 Senzor napnutí navíjecího popruhu...11 Použití kazety...12 Nastavitelné rameno...13 Přesun mezi místnostmi...14 Manipulační výška...15 (A) - celková výška transportního systému...15 (B) - operační výška kazety...15 Řešení problémů...16 Prohlídky, kontrola a údržba...17 Péče o zvedací kazetu...17 Přeprava a skladování...17 Předpokládaná životnost...17 Roční kontrola...18 Měsíční kontrola...18 Denní kontrola...18 Záruka, servis a recyklace...19 Záruka...19 Servis...19 Recyklace...19 Zvedací kazeta ROOMER Návod k obsluze 2

3 Bezpečnostní pokyny Před prvním použitím se ujistěte, že: zvedací zařízení je sestaveno dle instrukcí níže. příslušenství (pacientské závěsy, ) je správně a bezpečně připevněno ke kazetě. jste četli a pochopili návody k použití zvedací kazety a pacientských závěsů. baterie byly nabíjeny alespoň 6 hodin. 1. Zkontrolujte, zda je kolejnice vybavena distančním popruhem nebo vozíkem s hákem. Doporučená minimální výška od podlahy je 1850mm. 2. Vyjměte zvedací kazetu 1, nabíječku a dálkový ovladač 3 z krabice. 3. Odstraňte plombu z navíjecího popruhu 6 až po důkladném přečtení návodu k použití. 4. Zapojte 18 dálkové ovládání 3 do zvedací kazety 1 5. Zapojte nabíječku do snadno dostupné elektrické zásuvky. 6. Vložte dálkové ovládání 3 do nabíječky. Pokud je indikátor nabíjení svítí oranžově, nabíjejte dokud nebude indikátor svítit zeleně (nabito) Zvedací kazeta je navržena pouze ke zvedání osob a to vždy jedné osoby v daný moment. Před každým použitím se ujistěte, že: osoba užívající toto zařízení byla řádně proškolena a zaučena v používání zvedací kazety. navíjecí popruh 6 není překroucen nebo opotřebený a může se volně pohybovat ven a dovnitř zvedací kazety. příslušenství (pacientské závěsy, ) nenese žádné známky opotřebení nebo poškození. byl vybrán správný typ, velikost a materiál příslušenství odpovídající potřebám pacienta. příslušenství je správně a bezpečně nasazeno na pacienta poutka popruhu pacientského závěsu jsou správně zavěšeny na háky kazety poté, co jsou popruhy pacientského závěsu napnuty, ale před tím než je pacient zvednut z podložky Navštivte pro více informací o pacientských závěsech, kolejnicovém systému a dalším příslušenství. Důležité! Aby nedocházelo k poškození navíjecího popruhu, je důležité aby během přesunu mezi místnostmi, při zvedání a spouštění byla zvedací kazeta vyrovnána. Při přesunu pacienta nedržte navíjecí popruh. Varování! Jakékoliv zásahy do produktu jsou zakázány bez souhlasu výrobce. Zvedací kazeta ROOMER Návod k obsluze 3

4 Technické specifikace Rozměry (š v h): mm Max. zatížení: 220 kg Hmotnost: 13 kg Rychlost zvedání: 1.8 m/min Hlučnost: 65 db 3.0 m/min (nezatíženo) Nouzové spouštění: elektrické/mechanické Start/Stop: Měkký Nastavitelné rameno: lze upravit do tří různých poloh - 35 / 45 / 55 cm Napájení: Nabíječka: hermetické Pb akumulátory V; 3.2 Ah vstup V AC, Hz, 1.6 A; výstup 27.8 V, 0.8 A DC Třída krytí Ochrana před úrazem elektrickým proudem Kazeta: IP24 Stupeň: typ B Dálkové ovládání: IP65 Třída: bateriový přístroj Nabíječka IPX0 Podmínky použití Zvedací kazeta je navržena a testována pro běžné vnitřní podmínky a byla klasifikována jako produkt s ochranou třídy IP24. Klimatické podmínky by se měly pohybovat v následujících rozmezích - okolní teplota od 0 C do 50 C, relativní vlhkost vzduchu od 30 % do 80 % a tlak vzduchu od 790 hpa do 1060 hpa. Zvedací kazeta ROOMER Návod k obsluze 4

5 Popis produktu 1 Zvedací kazeta Roomer Nabíječka Dálkové ovládání Tlačítko NAHORU [UP] (dálkové ovládání) Tlačítko DOLŮ [DOWN] (dálkové ovládání) 6 Navíjecí popruh (červená strana) 7 8 Navíjecí popruh (šedá strana) Nastavitelné rameno Hák ramene Hlavní vypínač Tlačítko NAHORU [ ] (tělo kazety) 12 Tlačítko DOLŮ [ ] 2 13 (tělo kazety) Nouzové spouštění Kontrolka stavu Nouzové vypnutí 15 (je-li k dispozici) Hák Páčka pro přesun mezi místnostmi 8 18 Konektor dálkového ovladače 19 Kabel nabíječky 9 Zvedací kazeta ROOMER Návod k obsluze 5

6 Výrobní štítek Výrobní štítek obsahuje informace ohledně výrobku. Štítek je umístěn na spodním krytu zvedací kazety. Roomer 5200 je testován akreditovaným zkušebním institutem a je v souladu s požadavky směrnice Rady evropských společností č. 93/42/EEC zdravotnických prostředků třídy 1. Zvedací kazeta nese označení CE a splňuje normu EN ISO 10535, EN (bezpečnost zdravotnických elektrických přístrojů) a EN (EMC). výrobní číslo Symboly na zvedací kazetě Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem typu B Varování! Produkt musí být recyklován jako elektrický odpad a nesmí být vyhozen do běžného kontejneru pro odpad Návod k obsluze: Důkladně si přečtěte návod před použitím zařízení Datum výroby Maximální možné zatížení 0 Vypnutí zařízení I Zapnutí zařízení Tlačítko nouzového spouštění Konektor pro připojení dálkového ovladače Zvedací kazeta ROOMER Návod k obsluze 6

7 Funkce Nouzové vypnutí (je-li ve výbavě) V případě nouze zmáčkněte červené nouzové STOP tlačítko 15. Pro obnovení otočte červeným tlačítkem Nouzové spouštění V případě nouzové situace stiskněte tlačítko nouzového spouštění 13, zazní zvukový signál a kazeta začne sjíždět směrem dolů. Vždy se ujistěte, že nouzové spouštění je prováděno způsobem bezpečným pro pacienta. Nouzové spouštění funguje pouze při zapnuté kazetě (hlavní vypínač 10 v poloze I ) a deaktivovaném nouzovém vypnutí. Důležité! Nouzové spouštění provádějte pouze v případech nouze Varování! Při dlouhodobém stisku tlačítka nouze může dojít k přetočení návinu popruhu uvnitř kazety. Kazeta poté místo klesání bude stoupat. Dojedete-li tímto způsobem až na konec navíjecího popruhu, může dojít k poškození kazety! Pokud je kazeta vypnuta (hlavní vypínač pomalu klesat dolů (manuální nouzové spouštění). 10 v poloze 0 ), bude kazeta při zatížení samovolně Pádová pojistka Zvedací kazeta je vybavena pádovou pojistkou. Tento bezpečností prvek zajistí, že zavěšená osoba se nezřítí na zem v případě nepravděpodobného úplném selhání ostatních bezpečnostních prvků zvedací kazety. Důležité! Při prudkém vytáhnutí popruhu z kazety se pádová pojistka aktivuje. Pro uvolnění jednoduše uvolněte popruh a nechte část popruhu navinout zpět do kazety. NIKDY nepřepínejte páčku pro přesun mezi místnostmi na popruh s aktivovanou pádovou pojistkou! Došlo by k zablokování funkce spouštění případně i poškození kazety! Zvedací kazeta ROOMER Návod k obsluze 7

8 Zavěšení zvedací kazety ke kolejnicovému systému Položte kazetu na vhodný rovný povrch. Přepněte páčku 17 do šedé polohy (směrem k háku 16 ) a zvolna vytáhněte popruh 6 z kazety až k distančnímu popruhu zahákněte jej shora dle obrázku A. Přepnutím páčky 17 do červené polohy (směrem k nastavitelnému rameni 8 ) se aktivuje popruh 6. Zapněte kazetu (hlavní vypínač 10 do polohy I ), kazeta je připravena k použití. Barevné označení páčky 17 koresponduje s barevným označením výstupu popruhů 6 a na vrchu kazety obrázek A červená strana šedá strana Dálkové ovládání Dálkové ovládání 3 má jedno tlačítko NAHORU 4 a jedno tlačítko DOLŮ 5. Pokud je kazeta zatížena méně než 40 kg, může fungovat v dvourychlostním režimu. Pokud je tlačítko zmáčknuto lehce, rychlost je pomalá. Pokud je tlačítko zmáčknuto silně, rychlost je vyšší. Síla potřebná ke stisku tlačítka činí 4.4N Pokud je kazeta zatížena více jak 40 kg, funguje pouze v pomalejší rychlosti. Zvedací kazeta ROOMER Návod k obsluze 8

9 Nabíjení Pokud je stav nabití baterie nízký, kontrolka stavu na kazetě bude blikat červeným světlem. Vložte kabel nabíječky do dálkového ovladače a nabíjení okamžitě začne. Důležité! Zvedací kazeta musí být nabíjena pouze nabíječkou doporučenou společností Human Care. Nabíječka dodací číslo a Nabíječka akumulátorů smí být používána pouze k nabíjení určených výrobků Human Care. Nabíječka musí být vždy odpojena před dalším použitím zvedací kazety. Nabíjejte akumulátory pravidelně každou noc. Nabíječka je vybavena ochranou jak proti přepólovaní, tak proti zkratu. Použití Ujistěte se, že jste přečetli všechny pokyny k zacházení s nabíječkou a že jim rozumíte. 1. Vyjměte nabíječku z krabice 2. Připevněte pouzdro nabíječky vhodnými šrouby, nebo přiloženým páskem se suchým zipem. 3. Uvolněte alespoň 2 smyčky nabíjecího kabelu blíže ke konektoru. 4. Protáhněte konektor a část nabíjecího kabelu shora dolů kulatým otvorem v zadní, hranaté části pouzdra. 5. Vložte nabíječku do této (hranaté) části pouzdra kontrolkou nabíjení nahoru. 6. Protáhněte konektor a část nabíjecího kabelu zdola nahoru otvorem v přední (kulaté) části pouzdra 7. Připojte konektor k ručnímu ovladači zvedací kazety, zasunujte zvolna ruční ovladač s připojeným konektorem do pouzdra nabíječky a současně rovnejte kabel tak, aby v pouzdru nevytvořil smyčku a nabíjecí konektor mohl správně dosednout do výřezu ve dnu pouzdra 8. Ujistěte se, že kabel i konektor jsou ve správné poloze a silněji zatlačte na ruční ovladač směrem do pouzdra nabíječky. Tím dojde k zasunutí konektoru do držáku pouzdra nabíječky a jeho zafixování do správné polohy. Vyjměte ruční ovladač. 9. Zafixujte nabíjecí kabel dvěma úchyty zespodu pouzdra, zbývající kabel urovnejte do pouzdra vedle nabíječky 10. Zapojte nabíječku do sítě, kontrolka bude svítit zeleně 11. Vložte ruční ovladač zvedací kazety do pouzdra, čímž dojde k napojení konektoru a nabíjení bude zahájeno. Kontrolka bude svítit oranžově po celou dobu nabíjení. Po nabití bude barva kontrolky zelená. Zvedací kazeta ROOMER Návod k obsluze 9

10 Kontrola a údržba Pokud potřebujete nabíječku očistit, odpojte jí ze zásuvky a čistěte jí vlhkým jemným hadříkem. Nepoužívejte koncentrované a abrazivní čistící přípravky a rozpouštědla! Pro desinfekci použijte pouze přípravky, které nepoškozují materiál nabíječky. Pravidelně kontrolujte, jestli nabíječka a její kabeláž není poškozená či nadměrně opotřebená. Nabíječka musí být kontrolována při pravidelných prohlídkách zvedacího systému. Při kontrole se soustřeďte na části, které vykazují opotřebení. Nabíječku je možné předat k ekologické likvidaci dodavateli, nebo výrobci. Nevyhazujte jí mezi běžný odpad! Technická specifikace II třída ochrany proti zasažení elektrickým napětím IP třída: IPX0 Výrobce: Globtek, číslo výrobku GS-1698 Napájení: V střídavý, 1,6A Max., Hz Výstup: 27,8V, 0,8A, stejnosměrný Ochrana proti zkratu Ochrana proti přepólování Ochrana proti přehřátí Doba nabití zcela vybitých akumulátorů cca 6 hodin Nabíječka nese označení CE a splňuje normu ČSN EN ISO 10535, ČSN EN (bezpečnost zdravotnických elektrických přístrojů) a ČSN EN (EMC). Montážní rozměry Zvedací kazeta ROOMER Návod k obsluze 10

11 Kontrolka stavu Kontrolka stavu 14 signalizuje 4 různé stavy a funguje pouze při zapnuté kazetě (hlavní vypínač 10 do polohy I ). bliká zeleně - kazeta je zapnuta a připravena k použití svítí konstantně zeleně - zvedací kazeta je v pohybu nebo zatížena bliká červeně - kazeta potřebuje dobít svítí konstantně červeně - kazeta je zablokovaná a hlásí chybu (viz. Řešení problémů) Senzor napnutí navíjecího popruhu Zvedací kazeta je vybavena senzorem napnutí navíjecího popruhu, který zabraňuje nechtěnému vysunutí a zamotání navíjecího popruhu. Aby bylo možné vysunout aktivovaný navíjecí popruh (páčka směřuje k vytahovanému popruhu) ze zvedací kazety, musí být navíjecí popruh napnutý. To znamená, že pokud je zvedací kazeta položena a nezatížena, je třeba zároveň vytahovat navíjecí popruh a držet stisknuté tlačítko DOLŮ. Zvedací kazeta ROOMER Návod k obsluze 11

12 Použití kazety Pro zvedání pacienta stiskněte tlačítko NAHORU. (na dálkovém ovládání 4, na kazetě 11 ) Pro spouštění pacienta stiskněte tlačítko DOLŮ. (na dálkovém ovládání 5, na kazetě 12 ) 7 3 Pokud je shora páčky 17 viditelný šedý knoflík, je aktivní popruh 7 vycházející z šedého výstupu kazety. Pokud je shora páčky 17 viditelný červený knoflík, je aktivní popruh 6 vycházející z červeného výstupu kazety. Varování! Páčka 17 musí vždy ukazovat směrem k popruhu, na kterém je kazeta zavěšena! Pokud kazeta visí na jednom popruhu a páčka 17 je přepnuta na druhý volný popruh, může dojít při nadzvednutí kazety k uvolnění popruhu, na kterém kazeta visí. V tomto případě ihned přepněte páčku 17 zpět směrem k zavěšenému popruhu, aby se předešlo mimovolnénu uvolnění popruhu. Pokud tlačítka nefungují, zkontrolujte tlačítko Nouzového vypínání (je-li ve výbavě) a uvolněte jej pokud je zmáčknuto Zvedací kazeta ROOMER Návod k obsluze 12

13 Nastavitelné rameno Nastavte nastavitelné rameno 8 do konstrukcí předem určené polohy. Ujistěte se, že háky 9 na obou stranách ramene jsou ve stejné poloze. Umístěte pacientský závěs pod pacienta dle instrukcí přiložených k pacientskému závěsu a zahákněte oka závěsu na háky kazety 9, Zkontrolujte, zda je závěs správně zavěšen na háky kazety 9, Háky nastavitelného ramene mají 3 nastavitelné polohy. Pro změnu polohy pootočte hák o ¼ otáčky a zároveň hák vytahujte nebo zasouvejte do požadované polohy. Háky samy zapadnou na své určené místo, proto je nutné opakovat ¼ otáčky pokud přecházíte přes prostřední polohu (2) - viz. obrázek B. 9 8 obrázek B Zvedací kazeta ROOMER Návod k obsluze 13

14 Přesun mezi místnostmi Zvedací kazeta umožňuje unikátní způsob zvedání a přepravy pacienta z jedné místnosti do druhé. Přesun probíhá bez výrazného poklesu pacienta směre k zemi, tudíž je pro pacienta pohodlný a nestresující. Toto řešení přepravy nevyžaduje žádné stavební úpravy jako jsou otvory ve dveřích nebo nade dveřmi. Důležité! Aby nedocházelo k poškození popruhu, je důležité aby během přesunu mezi místnostmi, při zvedání a spouštění byla kazeta vyrovnána. Při přesunu pacienta nedržte navíjecí popruh. 1 Přesuňte pacienta k otvoru dveří. Vytáhněte volný popruh z kazety a zahákněte jej shora (obr. A) na distanční popruh v druhé místnosti. 2 Přepněte páčku ve směru přepravy pacienta. V tento moment jsou aktivní oba popruhy zároveň. 3 Stiskněte tlačítko NAHORU a držte jej, dokud se nepřesunete s pacientem do druhé místnosti. Přesun je dokončen uvolněním popruhu a lehkým cvaknutím uvnitř kazety. 4 Vyhákněte uvolněný popruh v první místnosti a přidržujte jej dokud se popruh samovolně nenavine zpět do kazety. Varování! Konec popruhu může poškodit víčko výstupu popruhů nepřidržíte-li jej při samovolném návinu! Tento postup lze aplikovat i mezi dvěma nepropojenými kolejnicovými drahami. Zjednodušený návod se taktéž nalézá na boku zvedací kazety. Zvedací kazeta ROOMER Návod k obsluze 14

15 Manipulační výška (A) - celková výška transportního systému Vzdálenost mezi stropem a nastavitelným ramenem (závisí na způsobu montáže). A = mm A (B) - operační výška kazety Rozdíl mezi nevyšší a nejnižší pozicí zvedací kazety (také délka navíjecího popruhu). Jako příslušenství lze pořídit distanční závěsy k upravení délky popruhu. B = 1680 mm B Zvedací kazeta ROOMER Návod k obsluze 15

16 Řešení problémů Popis problému Kontrolka stavu Nic se neděje při stisku tlačítka NAHORU nebo DOLŮ na kazetě i Nesvítí dálkovém ovládání. Nic se neděje při stisku tlačítka Bliká zeleně NAHORU nebo DOLŮ na Bliká červeně dálkovém ovládání. Řešení - Zkontrolujte, zda je hlavní spínač v poloze zapnuto ( I ). - Zvedací kazeta je naprosto vybitá, připojte k nabíječce a nabijte. - Nouzové tlačítko (je-li ve výbavě) je zmáčknuté, uvolněte ho otočením po směru nebo proti směru hodinových ručiček. Zkontrolujte zda je dálkový ovladač připojený ke kazetě. - Probíhá nabíjení, přerušte jej. - Motor kazety je přehřátý, chvíli Nic se neděje při stisku tlačítka Svítí konstantně počkejte a zkuste znovu. NAHORU nebo DOLŮ na kazetě i červená - Kazeta je přetížena, spusťte jí dálkovém ovládání. pomocí tlačítka nouzového spouštění. Nic se neděje při stisku tlačítka Bliká zeleně Kazeta je ve své maximální horní NAHORU na kazetě i dálkovém Bliká červeně poloze, stiskněte tlačítko DOLŮ. ovládání. Nic se neděje při stisku tlačítka Kazeta je ve své maximální dolní Bliká zeleně DOLŮ na kazetě i dálkovém poloze, stiskněte tlačítko Bliká červeně ovládání. NAHORU. Kazeta potřebuje dobít, ale stále Kontrolka stavu se změnila ze je možné kazetu několikrát Bliká červeně zeleného blikání na červené. použít. Kazeta by měla být co nejdříve dobita. Páčka pro přesun mezi Kazeta se pohybuje v opačném Bliká zeleně směru při stisku tlačítka NAHORU Svítí konstantně místnostmi je přepnuta špatným směrem. Přepněte páčku směrem nebo DOLŮ na kazetě i dálkovém zeleně k popruhu, na kterém kazeta visí. ovládání. Bliká červeně Bliká zeleně Táhněte za popruh při stisknutém Popruh nejde vytáhnout z kazety Svítí konstantně tlačítku DOLŮ a páčce pro přesun mezi místnostmi otočené když je kazeta položena na zemi. zeleně Bliká červeně k vytahovanému popruhu. Zvedací kazeta ROOMER Návod k obsluze 16

17 Prohlídky, kontrola a údržba Péče o zvedací kazetu Kazeta by měla být nabíjena každou noc. Na čištění krytu můžete použít běžné saponátové přípravky. Po očištění otřete kazetu do sucha. NEPOUŽÍVEJTE organická rozpouštědla ani jiné silné čistící prostředky! Pro desinfekci použijte pouze přípravky, které nepoškozují materiál kazety. Nikdy zvedací kazetu neponořujte a nepolévejte jakoukoliv tekutinou. Kazeta by měla být vždy při čištění vypnutá (Hlavní vypínač v poloze 0 ). Pokud kazetu několik dní nepoužíváte, vypněte ji (Hlavní vypínač do polohy 0 ), jinak dojde k jejímu vybití. Přeprava a skladování Během přepravy nebo pokud není kazeta delší dobu používána, musí být kazeta vypnuta (Hlavní vypínač v poloze 0 ), jinak dojde k jejímu vybití. Kazetu je nutno dobít 1 za 2 měsíce, jinak dojde k znehodnocení akumulátorů. Před opětovným zahájením provozu kazety je nutno kazetu plně dobít. Klimatické podmínky by se měly pohybovat v následujících rozmezích - okolní teplota od 0 C do 50 C, relativní vlhkost vzduchu od 30 % do 80 % a tlak vzduchu od 790 hpa do 1060 hpa. Předpokládaná životnost Životnost kazety je zvedacích cyklů při maximální zátěži nebo 10 let s pravidelným servisem a kontrolami. Životnost akumulátorů zvedací kazety je 6 měsíců. Zvedací kazeta ROOMER Návod k obsluze 17

18 Roční kontrola V souladu se standardy pro zvedací kazety pacientů, musí být celý stropní transportní systém alespoň jednou ročně kontrolován pověřeným pracovníkem autorizované servisní firmy. Termíny sleduje uživatel (vlastník) zařízení. Kontrola zahrnuje kontrolu kompletnosti a opotřebení systému, kontrolu kotvících prvků systému a nosné konstrukce. Jednotlivé úkony stanovují předpisy dodavatele, které jsou v souladu s ČSN EN ISO Výsledek prohlídky a provedené opravy se zaznamenávají do kontrolní knihy. Měsíční kontrola Měsíční kontrola je zaměřena především na kontrolu navíjecího popruhu. Popruhy se na vady kontrolují po celé délce. V případě, že je pás poškozen, kontaktujte prosím svého dodavatele. Kontrolu provádí a výsledek do kontrolní knihy zapisuje pověřený proškolený pracovník určený vlastníkem. V kontrolní knize musí být rovněž uvedeno datum provedení nápravného opatření k zaznamenaným zjištěním závad. Denní kontrola Denní kontrola zahrnuje kontrolu pacientského závěsu před každým použitím. V případě, že závěs vykazuje známky opotřebení (uvolněné nitě, poškozená látka) je potřeba jej vyměnit. Případné nalezené závady jsou zapisovány do kontrolní knihy dodané s každým systémem. Kontrolu a zápis provádí proškolená obsluha zařízení. Důležité! Při zjištění jakékoliv závady je nutno kazetu ihned odstavit z provozu! Zvedací kazeta ROOMER Návod k obsluze 18

19 Záruka, servis a recyklace Záruka Na toto zařízení se poskytuje záruka v rozsahu uvedeném ve smlouvě nebo záručním listu. Servis Pokud jsou uživatelem během kontrol zjištěny jakékoliv závady, opotřebení či jiná poškození, kontrolující osoba bezprostředně informuje odpovědnou osobu vlastníka. Veškeré servisní zásahy do zařízení provádí servisní pracovník autorizované servisní organizace na základě objednávky vlastníka. Při periodických ročních kontrolách jsou vyměňovány nadměrně opotřebované díly a provádí se seřizování kolejnicové dráhy i kazety na požadované hodnoty. Navíjecí popruhy kazety musí být vyměněny nejpozději po dvou letech provozu kazety. O vyměněných dílech a provedených servisních pracích provádí servisní pracovník zápis do kontrolní knihy. Servis v ČR provádí firma: ERILENS s.r.o. Papírenská 114/ Praha 6 tel: fax: Recyklace Veškeré části kazety včetně obalu jsou vyrobeny z materiálů recyklovatelných podle státních předpisů pro recyklaci. Kazeta musí být řádně recyklována a nesmí být vyhozena do kontejneru pro komunální odpad. Vyřazenou zvedací kazetu můžete předat k likvidaci výrobci nebo svému dodavateli. Upozornění! Obsahuje hermetické olověné (Pb) akumulátory. Vyřazené akumulátory předejce výrobci nebo svému dodavateli k ekologické recyklaci. Zvedací kazeta ROOMER Návod k obsluze 19

20 ERILENS s.r.o., Papírenská 114/5, Praha 6 tel: , fax: , Návod k obsluze Zvedací kazeta ROOMER 5200 (Rev JV)

Návod k použití. Viking M Obj. číslo 2040005

Návod k použití. Viking M Obj. číslo 2040005 Návod k použití Viking M Obj. číslo 2040005 Viking M je plně elektricky ovládaný mobilní zvedák pro použití při běžných situacích, kde je třeba zvedat klienta, např. při přesunu z lůžka na kolečkové křeslo,

Více

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ Stropní Ventilátor Model Fresco (FN522XX) NEŽ ZAČNETE Správné použití: - Tento produkt je výhradně určen jako stropní ventilátor k nekomerčním účelům. - Tento produkt musí

Více

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Tento návod k obsluze je určen k tomu, aby bezpečné a správné manipulace a provoz chladicího ventilátoru. Přečtěte si prosím tento návod k obsluze před použitím zařízení.

Více

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ÚVOD Genoss ict Injection je aplikátor anestezie vytvořený pro bezpečnou a přesnou aplikaci anestezie do dané oblasti během dentální procedury. Před použitím

Více

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap ARTEMIS Distributor: firma Dalap BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem

Více

NÁVOD K OBSLUZE verze 1.3

NÁVOD K OBSLUZE verze 1.3 NÁVOD K OSLUZE verze 1.3 OSH OSH... 2 VYLENÍ TOLETNÍHO ZVEDÁKU... 3 INSTLCE TOLETNÍHO ZVEDÁKU... 4 NÍJENÍ TERIÍ... 4 MONTÁŽ OPĚREK RUKOU (POKUD JSOU SOUČÁSTÍ SOLO)... 5 MONTÁŽ ZÁKLDNY NOŽIČEK PROTISKLUZOVÝCH

Více

Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz

Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Návod k obsluze KÁVOVAR NA KAPSLE ESSE FONTANA WATERCOOLERS s.r.o. Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Vážený uživateli, blahopřejeme

Více

'867 0$1$*(5 Návod k použití

'867 0$1$*(5 Návod k použití Návod k použití DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Děkujeme Vám za zakoupení nového vysavače Hoover Dust Manager. Návod k obsluze - Tento přístroj má být používán pouze k účelu popsaném v návodu k použití. Seznamte

Více

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Mod. 2481 CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 14 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

Vysavač Návod k obsluze

Vysavač Návod k obsluze Vysavač Návod k obsluze CZ Před zapnutím přístroje se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním přístrojů podobného typu. Používejte přístroj pouze

Více

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky S 1-1.5-2-3 kva Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05261AC-11/13-01 GF Niky S 1-1.5-2-3 kva CZ CZ 3 2 Niky S 1-1.5-2-3 kva OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání

Více

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ Pro zajištění vaší bezpečnosti toto zařízení odpovídá příslušným normám a nařízením (směrnice o nízkém napětí, elektromagnetické kompatibilitě, životním prostředí, atd.). 1. PODMÍNKY

Více

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna Sluchátkový přijímač 1. Sluchátka levé/pravé 2. Ovládání hlasitosti 3. Indikace napájení 4. Tlačítko mikrofonu 5. Spínač zapnuto/vypnuto 6. Mikrofon 7. Vyvážení úrovně zvuku ve sluchátkách 8. Baterie Vysílací

Více

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pokud používáte elektrické přístroje, dodržujte základní bezpečnostní pravidla, včetně následujících: Před použitím šicího stroje si přečtěte následující

Více

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065 Návod k použití RADIÁTOR MICA R-065 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Návod k obsluze 924801 UPOZORNĚNÍ! Tento návod k použití obsahuje pokyny k bezpečné práci s tímto strojem. Proto si jej pečlivě přečtěte! ES Prohlášení o shodě Tímto prohlašujeme,

Více

BEZPEČNOST TOUSTOVAČE

BEZPEČNOST TOUSTOVAČE OBSAH BEZPEČNOST TOUSTOVAČE Důležité bezpečnostní pokyny... 6 Elektrotechnické požadavky... 8 Likvidace elektrického odpadu... 8 SOUČÁSTI A FUNKCE Součásti toustovače... 9 Funkce ovladačů...0 Funkce toustovače...

Více

Návod k použití. Odsávačka Miniaspir T. CH-03-03-071116-Odsávačka Miniaspir T

Návod k použití. Odsávačka Miniaspir T. CH-03-03-071116-Odsávačka Miniaspir T Návod k použití Odsávačka Miniaspir T Blahopřejeme Vám k nákupu tohoto odsávacího přístroje a děkujeme Vám za Vaši důvěru. Připomínáme Vám, že na www.flaemnuova.it naleznete informace o kompletní produktové

Více

ALBERT little. Návod k použití

ALBERT little. Návod k použití ALBERT little Návod k použití ALBERT little Gratulujeme! Právě jste zakoupili výjimečný odvlhčovač vzduchu Albert little (dále jen Albert), díky kterému již pro vás nebude žádný problém zlepšit vnitřní

Více

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Čtěte prosím tento návod pozorně a uchovejte jej pro další použití. Umístění Dbejte na to, aby byl přístroj zapojen do správného zdroje

Více

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů PROVOZNÍ INSTRUKCE Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů OBSAH 1. Bezpečnostní instrukce 2. Uspořádání 3. Dodávané díly 4. Správné použití 5. Technické údaje 6. Před zapnutím zařízení 7. Start

Více

Důležité Přečtěte tuto uživatelskou příručku dříve, než budete používat a uschovejte jej pro budoucí použití.

Důležité Přečtěte tuto uživatelskou příručku dříve, než budete používat a uschovejte jej pro budoucí použití. Důležité Přečtěte tuto uživatelskou příručku dříve, než budete používat a uschovejte jej pro budoucí použití. Nebezpečí Udržujte nabíječku a dezinfekční stanici mimo dosahu vody či jiných čisticích prostředků.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě Návod k obsluze a údržbě KERAMICKÝ ZÁŘIČ KH1006 Výrobky značky PRAKTIK dodává: SOLID CZECH a.s., Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech.cz Technická data: Typ: KH1006

Více

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE UPOZORNĚNÍ ČESKY OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1- Pro úspěšnou instalaci si nejprve přečtěte celý návod a projděte si všechny nákresy. 2- Abyste se vyvarovali možného zásahu elektrickým

Více

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze AC50A Klešťový měřící přístroj Návod k obsluze Obsah Klešťový měřící přístroj AC50A Úvod... 2 Obsah balení... 2 Přeprava a skladování... 2 Bezpečnost... 2 Správná obsluha... 3 Vlastnosti měřícího přístroje...

Více

Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě!

Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! A120406 V5/0713 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace... 156 1.1

Více

MPPT SOLÁRNÍ REGULÁTOR

MPPT SOLÁRNÍ REGULÁTOR MPPT SOLÁRNÍ REGULÁTOR 12-24V/40A G925 Návod k použití Vážený zákazníku Děkujeme za důvěru. Nákupem jste získal spolehlivý a vysoce kvalitní výrobek, který poskytne dobrou službu po dlouhou dobu pokud

Více

Aku vrtačka. model: J0Z-KT03-18. návod k použití

Aku vrtačka. model: J0Z-KT03-18. návod k použití Aku vrtačka model: J0Z-KT03-18 návod k použití Aku vrtačka CZ Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupen tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen.

Více

Vysavač Návod k obsluze

Vysavač Návod k obsluze Vysavač Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného typu. Výrobek používejte

Více

Klokotská 693/9 144 00 Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz

Klokotská 693/9 144 00 Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Návod k obsluze VÝDEJNÍK VODY FONTANA WIFF POU FONTANA WATERCOOLERS s.r.o. Klokotská 693/9 144 00 Praha 4 Libuš Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Pro udržení pracovní výkonnosti

Více

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ Stropní Ventilátor Model efan (FN4113X) NEŽ ZAČNETE Správné použití: - Tento produkt je výhradně určen jako stropní ventilátor k nekomerčním účelům. - Tento produkt musí

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ

MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ CZ MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ CZ -1- Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Charakteristika produktu Bezpečnost Připojení

Charakteristika produktu Bezpečnost Připojení Obsah: Charakteristika produktu str. 1 Bezpečnost str. 1 Připojení str. 1-2 Výběr funkcí str. 2-3 Nabíjecí módy str. 3-4 Specifické módy str. 4 Ochrana str. 5 Závady, příčiny, řešení str. 5 Prohlášení

Více

Doba použití: max. 3 minuty + odpočinek 10 minut Třída ochrany: II

Doba použití: max. 3 minuty + odpočinek 10 minut Třída ochrany: II Návod k obsluze a údržbě RUČNÍ MIXÉR S MÍSOU SOLID HM201B Výrobky značky SOLID dodává: SOLID CZECH a.s., Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové, Česká republika; web: www.solid-czech.cz Popis spotřebiče:

Více

ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816

ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816 ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816 Výrobce: GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 50601 Jičín, Česká republika Strana 1 z 8 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Spin. automatická závora. autorizovaný prodejce

Spin. automatická závora. autorizovaný prodejce Spin automatická závora autorizovaný prodejce 1 Automatická závora SPIN se skládá z hliníkového ramene bílé barvy s červenými reflexními pruhy, ocelového krytu s kvalitní povrchovou úpravou, obklopujícího

Více

Stereo Turntable System

Stereo Turntable System Stereo Turntable System Stereofonní gramofon Návod k obsluze Gramofon stereofoniczny Instrukcja obsługi Stereofonický gramofón Návod k obsluhe Sztereó lemezjátszó Kezelési útmutató CZ PL SK HU PS-J20 2000

Více

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze Sombra vestavný modul cz Návod k obsluze Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si vybrali odsavač par GUTMANN. Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte následující informace a vysvětlení o správném

Více

OSOBNÍ ZESILOVAČ ZVUKU

OSOBNÍ ZESILOVAČ ZVUKU OSOBNÍ ZESILOVAČ ZVUKU Návod k použití Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Popis přístroje Užití zesilovače zvuku Nastavte hlasitost na

Více

WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ

WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ Návod k použití Hlavní rysy: - Plně funkční digitální proporční rádiové ovládání - Přesné ovládání rychlosti

Více

Fademaster 16. Objednací číslo 50406

Fademaster 16. Objednací číslo 50406 Fademaster 16 Objednací číslo 50406 Gratulujeme! Koupili jste si skvělý a inovativní výrobek značky Showtec. Showtec Fademaster 16rozvášní každou akci. Ať chcete jednoduchou akci stylu "plug&play" nebo

Více

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-EK 8015 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies Česky 2 Návod k obsluze 8 14 20 26 32 38 Bedieningsinstructies BK 0012500 / REV PC Robotický čistič bazénů Nettoyeur de Piscine Automatischer Schwimmbeckenreiniger Limplafondos de Piscina Aspirador Automático

Více

Návod k použití MF-TECTORQUE. 9918 Stolní typ 9908 Kolenní typ

Návod k použití MF-TECTORQUE. 9918 Stolní typ 9908 Kolenní typ Návod k použití MF-TECTORQUE 9918 Stolní typ 9908 Kolenní typ Symboly společnosti W&H VAROVÁNÍ (Činnosti, při nichž může dojít ke zranění.) UPOZORNĚNÍ Důležité pokyny! (Při nedodržení těchto pokynů může

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Antidekubitní matrace DN 500

Antidekubitní matrace DN 500 Antidekubitní matrace DN 500 Návod k použití Poslední revize návodu byla provedna dne 23.4.2010 Úvod Děkujeme vám za zakoupení této alternativní matrace s nastavitelným tlakem vzduchu. Před použitím tohoto

Více

VIBRA BELT GENIUS PROSÍM, PŘEČTĚTE SI PEČLIVĚ TENTO NÁVOD, NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT. NÁVOD K POUŽITÍ

VIBRA BELT GENIUS PROSÍM, PŘEČTĚTE SI PEČLIVĚ TENTO NÁVOD, NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT. NÁVOD K POUŽITÍ VIBRA BELT GENIUS NÁVOD K POUŽITÍ PROSÍM, PŘEČTĚTE SI PEČLIVĚ TENTO NÁVOD, NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT. VIBRA BELT GENIUS je dokonale zkonstruovaný pás, který využívá unikátního oscilačního masážního

Více

DX-350 NÁVOD K OBSLUZE

DX-350 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČESKY A. POKYNY K SESTAVENÍ Montáž Bezpečnost Zapojení Použití Doporučení k pracovišti B. SPUŠTĚNÍ STROJE Kontroly před spuštěním C. POKYNY K POUŽÍVÁNÍ OBSAH D. ÚDRŽBA Čištění a údržba

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MOTÚČKO

NÁVOD K POUŽITÍ MOTÚČKO NÁVOD K POUŽITÍ MOTÚČKO 1 2 Obsah návodu strana 1. Předpokládané použití.4 2. Popis zařízení..6 3. Obsluha Motúčka 7 4. Oprava pojezdového kola 7 5. Ochranné pomůcky...8 6. Čištění..8 7. Péče o akumulátor

Více

HIGHER 500 START nabíječka a startovací zařízení NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

HIGHER 500 START nabíječka a startovací zařízení NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ HIGHER 500 START nabíječka a startovací zařízení NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 2 3 PROVOZNÍ PODMÍNKY... 2 4 TECHNICKÁ DATA... 3 5 POPIS ZAŘÍZENÍ... 4 6 SESTAVEDNÍ...

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ 4-TRUBKOVÝ SYSTÉM ACW 200H, 300H, 400H, 600H, 800H, 1000H, 1200H ABV klima s.r.o., Bakovská 6A, 197 00 Praha 9 - Kbely

Více

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA P/NO : 88A0468P www.lge.com Ventilační jednotka Uživatelská

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADY DŮLEŽITÉ: TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

BEZPEČNOSTNÍ RADY DŮLEŽITÉ: TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY DŮLEŽITÉ: TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. I když jsme vynaložili velké úsilí k zajištění kvality každého

Více

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme vám, že jste si vybrali toto profesionální zábleskové světlo. Série WalimexPRO byla navržena tak, aby splňovala dnešní potřeby požadované

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL K SVÍTILNĚ 10w HID OMS

UŽIVATELSKÝ MANUÁL K SVÍTILNĚ 10w HID OMS UŽIVATELSKÝ MANUÁL K SVÍTILNĚ 10w HID OMS Výhradní dovozce OMS pro Českou a Slovenskou republiku: ES TRANS s.r.o. Jungmannova 23 591 01 Žďár nad Sázavou Česká Republika Tel: +420566651824 Fax: +420566651820

Více

NÁVOD K POUŽITÍ AIRFUSION CLIMATE II

NÁVOD K POUŽITÍ AIRFUSION CLIMATE II NÁVOD K POUŽITÍ AIRFUSION CLIMATE II BEZPEČNOSTNÍ OPRATŘENÍ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi,

Více

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829*

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* 2370 Příručka pro Obsluhu Č. modelu: M23702004-230V/50HZ M23702094-230V/50HZ U.K. 1010330-230V/240V/50HZ 1010331-220V/60HZ www.tennantco.com 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* OBSLUHA Tato příručka je

Více

Bezdrátový sluchátkový stereo systém

Bezdrátový sluchátkový stereo systém 4-529-909-11(1) Bezdrátový sluchátkový stereo systém Návod k obsluze 2014 Sony Corporation MDR-RF811RK Česky Bezdrátový sluchátkový stereo systém VAROVÁNÍ Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu

Více

NÁŘADÍ A STROJE PRO STAVEBNICTVÍ NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA UDS 550

NÁŘADÍ A STROJE PRO STAVEBNICTVÍ NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA UDS 550 NÁŘADÍ A STROJE PRO STAVEBNICTVÍ NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA UDS 550 UMACON, S.A. utiles y maquinas para la construccion, S.A. - Polígono Industrial Malpica C/F n 26 Tel. +34 976 571 212 Fax +34 976 571 197

Více

EURONAKUPY.CZ Miracle Mop 9 in 1. Návod k použití. BEEM Parní čistič. Miracle Mop 9 v 1

EURONAKUPY.CZ Miracle Mop 9 in 1. Návod k použití. BEEM Parní čistič. Miracle Mop 9 v 1 Návod k použití BEEM Parní čistič Miracle Mop 9 v 1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Než začnete využívat váš parní čistič, měli byste vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření. 1. Zkontrolujte, zda zařízení není

Více

Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D

Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D Návod k použití Bezdrátový pažní teploměr BTM-D1D Sada BTM-D1D zahrnuje: Přijímač*1 Ramenní manžeta *1 AAA baterie*2 3 Volt lithiová baterie (CR2032)*1 Ramenní pásek: 33cm*1 Návod k použití*1 Používání

Více

Pohon bran SGS 501. Obj. č. 62 04 50

Pohon bran SGS 501. Obj. č. 62 04 50 Pohon bran SGS 501 Obj. č. 62 04 50 Bezpečnostní pokyny Před instalací výrobku si prosím pozorně přečtěte tento návod. Postupujte podle pokynů a uchovejte tento návod po celou dobu životnosti produktu.

Více

INDUKČNÍ KOMUNIKAČNÍ SMYČKA LA 90

INDUKČNÍ KOMUNIKAČNÍ SMYČKA LA 90 Prodejce: Widex Line spol. s r.o., Bohušovická 230/12, 190 00 Praha 9 Tel.: 283 882 217, info@widex.cz, www.widex.cz INDUKČNÍ KOMUNIKAČNÍ SMYČKA LA 90 A 4209 0 Návod k použití Čelní pohled: Zadní pohled:

Více

E-SCOOTER. Návod k použití. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

E-SCOOTER. Návod k použití. Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. E-SCOOTER CZ Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, pečlivě si přečtěte tento návod před prvním použitím. Návod uschovejte pro pozdější použití. CZ 1 Upozornění: Elektrický

Více

GLOWBUOY. Světlo, které vnese život do vašeho bazénu. Uživatelská příručka

GLOWBUOY. Světlo, které vnese život do vašeho bazénu. Uživatelská příručka GLOWBUOY Světlo, které vnese život do vašeho bazénu. Uživatelská příručka Gratulujeme Vám ke koupi našeho produktu. Jste jedním z mnoha chytrých majitelů bazénů, kteří objevili novou cestu jak oživit své

Více

Návod k použití: model 4204 parní čistič

Návod k použití: model 4204 parní čistič Návod k použití: model 4204 parní čistič Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste zakoupil výrobek firmy Ariete. Model, který jste si vybrali, patří k sérii Vaporì sortiment čistících produktů pro domácnost,

Více

NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY. ponorných kalových čerpadel

NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY. ponorných kalových čerpadel NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ponorných kalových čerpadel DA DC DT DM - DS OBSAH 1.0 Úvod str. 3 1.1 Záruka str. 3 1.2 Rozměrový náčrtek str. 4 1.3 Skladování a přenášení (přeprava) str.

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

OSCILAČNÍ MASÁŽNÍ PÁS

OSCILAČNÍ MASÁŽNÍ PÁS OSCILAČNÍ MASÁŽNÍ PÁS MODEL 608 NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH PŘEDSTAVENÍ...2 BEZPEČNOST...2 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PŘÍSTROJE...3 I. MASÁŽNÍ PÁS A OVLÁDACÍ JEDNOTKA...3 II. NASTAVOVACÍ DÍL MASÁŽNÍHO PÁSU...3

Více

DOLPHIN GALAXY. - instalační a uživatelský návod na použití, záruční list verze MTF_2

DOLPHIN GALAXY. - instalační a uživatelský návod na použití, záruční list verze MTF_2 DOLPHIN GALAXY - instalační a uživatelský návod na použití, záruční list verze MTF_2 Obsah 1. Popis zařízení 1.1 Všeobecné údaje 1.2 Technické údaje 2. Použití a provoz 2.1 Použití 2.2 Umístění 2.3 Uvedení

Více

AH S2 AM E. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze

AH S2 AM E. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze AH S2 AM E Odsavač par Návod k instalaci a obsluze AH S2 AM E Odsavač par Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

Návod k použití ODŠŤAVŇOVAČ R-422

Návod k použití ODŠŤAVŇOVAČ R-422 Návod k použití ODŠŤAVŇOVAČ R-422 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní číslo

Více

Varování. Návod k použití. Údržba čelního skla. Parametry elektrického grilu. Připojení k el. napětí. Doporučení. Model

Varování. Návod k použití. Údržba čelního skla. Parametry elektrického grilu. Připojení k el. napětí. Doporučení. Model Návod k použití Doporučení Varování l1 1. Veškeré opravy spotřebiče, musí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik. 2. Za žádných okolností nesmí být tento spotřebič upravován. Součásti, které musíte

Více

EURONAKUPY.CZ Miracle Mop 10 in 1. BEEM Parní čistič. Miracle Mop 10 v 1

EURONAKUPY.CZ Miracle Mop 10 in 1. BEEM Parní čistič. Miracle Mop 10 v 1 BEEM Parní čistič Miracle Mop 10 v 1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Než začnete využívat váš parní čistič, měli byste vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření. 1. Zkontrolujte, zda zařízení není viditelně poškozené

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém 1 OBSAH NÁZEV ČÁSTÍ A SPÍNAČ NASTAVENÍ PROVOZU 3 MÍSTO PRO INSTALACI 4 ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 4 BEZPEČNOSTNÍ 4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 4 Jak instalovat baterie

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Elektronické dveřní kukátko Model: DVK 5080 Před použitím si prosím pečlivě prostudujte tuto příručku a uchovejte ji pro případ další potřeby. Představení Elektronické digitální dveřní

Více

Dolphin Supreme M5 BIO

Dolphin Supreme M5 BIO Dolphin Supreme M5 BIO - instalační a uživatelský návod na použití verze 01 Obsah 1. Popis zařízení 1.1 Všeobecné údaje 1.2 Technické údaje 2. Použití a provoz 2.1 Použití 2.2 Umístění 2.3 Uvedení do provozu

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě Ovladač Vypínač OCZ Návod k obsluze a údržbě ELEKTRICKY VYHŘÍVANÁ DEKA SOLID SOLID EB1005 Výrobky značky SOLID dodává: SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech.cz

Více

Manuál k instalaci a obsluze

Manuál k instalaci a obsluze Manuál k instalaci a obsluze Sušicí skříň pro 6 zásahových oděvů, (30kg) 540801 540801.doc 2 Obsah Obsah 3 Bezpečnostní předpisy 5 Specifikace 6 Rozměry 6 Technické údaje 6 Návod k montáži 7 Instalace

Více

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC Návod k použití Rekuperační jednotka VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC 2 OBSAH Úvod Použití Obsah dodávky Struktura kódu produktu Technická data Bezpečnostní

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ NÁVOD POHONU SECTIONAL-500

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ NÁVOD POHONU SECTIONAL-500 MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ NÁVOD POHONU SECTIONAL-500 REVIZE 11.2010 Stránka 1 z 13 1. Obsah 1. Obsah.... 2 2. Všeobecné údaje. 3 2.1. Hlavní funkce. 3 2.2. Technické charakteristiky. 4 3. Obsah dodávky. 5 4.

Více

Hmotnosti. Nabíječka se zástrčkou. Napájení. Jmenovitý příkon. Krytí IP 65. Nabíječka akumulátoru. Krytí IP 40

Hmotnosti. Nabíječka se zástrčkou. Napájení. Jmenovitý příkon. Krytí IP 65. Nabíječka akumulátoru. Krytí IP 40 DENTO-LIFT S POUŽITÍ Zvedák do vany je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nachází zejména tam, kde pacient vzhledem

Více

Čističe vzduchu. Typy LC-0760, LC-1060 a LC-1460. Návod k použití. platný od 1. 1. 2003

Čističe vzduchu. Typy LC-0760, LC-1060 a LC-1460. Návod k použití. platný od 1. 1. 2003 rázdno Čističe vzduchu Typy LC-0760, LC-1060 a LC-1460 Návod k použití platný od 1. 1. 2003 Přečtěte si pečlivě tento Návod k použití a po přečtení jej pečlivě uschovejte! Při čtení návodu sledujte souběžně

Více

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K INSTALACI A PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200 Návod k použití MINI TROUBA R-200 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Odvlhčovač D 750. - instalační a uživatelský návod na použití verze 04

Odvlhčovač D 750. - instalační a uživatelský návod na použití verze 04 Odvlhčovač D 750 - instalační a uživatelský návod na použití verze 04 Obsah 1. Popis zařízení 1.1. Všeobecné údaje 1.2. Technické údaje 2. Použití a provoz 2.1. Použití 2.2. Umístění a montáž 2.3. Příprava

Více

Dolphin 2001. - instalační a uživatelský návod na použití verze 02

Dolphin 2001. - instalační a uživatelský návod na použití verze 02 Dolphin 2001 - instalační a uživatelský návod na použití verze 02 Obsah 1. Popis zařízení 1.1 Všeobecné údaje 1.2 Technické údaje 2. Použití a provoz 2.1 Použití 2.2 Umístění 2.3 Uvedení do provozu 2.3.1.

Více

KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU

KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Nedodržení

Více

Mini Plus 203530 V1/0213

Mini Plus 203530 V1/0213 Mini Plus 203530 V1/0213 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Návod k obsluze by měl být vždy po ruce! 1. Obecné informace... 38 1.1 Informace k návodu k obsluze... 38 1.2 Informace týkající

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BL150

NÁVOD K POUŽITÍ BL150 NÁVOD K POUŽITÍ BL150 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte je podle místních

Více

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ. APK-10A, APK-12A Návod k obsluze

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ. APK-10A, APK-12A Návod k obsluze MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ APK-10A, APK-12A Návod k obsluze Před použitím zařízení si přečtěte tento návod. Uložte návod tak, abyste jej měli stále k dispozici. 30 TECHNICKÉ ÚDAJE Model č. APK-10A APK-12A

Více

EB ST-128 AUTOMATICKÝ PÁSKOVACÍ STROJ NÁVOD K OBSLUZE & ÚDRŽBĚ

EB ST-128 AUTOMATICKÝ PÁSKOVACÍ STROJ NÁVOD K OBSLUZE & ÚDRŽBĚ EB ST-128 AUTOMATICKÝ PÁSKOVACÍ STROJ NÁVOD K OBSLUZE & ÚDRŽBĚ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před používáním nebo opravou páskovače se seznamte s bezpečnostními pokyny. 1. Před zahájením činnosti zajistěte ochranu

Více