ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998."

Transkript

1 1 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 Obsah Příloha Strana Graf č. 1 Knihovny zúčastněné v průzkumu Graf č. 2 Knihovny zúčastněné v průzkumu Graf č. 3 Specializované knihovny zúčastněné v průzkumu Graf č. 4 Věkové složení knihovníků - 4 Graf č. 5 Věkové složení knihovníků - 5 Graf č. 6 Věkové složení knihovníků - 5 Graf č. 7 Složení pracovníků knihoven dle profese 6 Graf č. 8 Skladba knihovníků dle dosaženého vzdělání 6 Graf č. 9 Skladba knihovníků dle dosaženého vzdělání 7 Graf č. 10 Složení knihovníků podle dosaženého vzdělání 7 Graf č. 11 Počet pracovníků zaměstnaných v knihovnách více než 10 let 8 Graf č. 12 Složení pracovníků pracujících v knihovnách více než 10 let 8 Graf č. 13 Procento odborných pracovníků zaměstnaných v knihovně více než 10 let 9 Graf č. 14 Procento odborných pracovníků zaměstnaných v knihovně více než 10 let 9 Graf č. 15 Složení pracovníků knihoven dle pohlaví - 10 Graf č. 16 Složení pracovníků knihoven dle pohlaví - 10 Graf č. 17 Složení knihovníků dle věku a pohlaví - 11 Graf č. 18 Počet pracovníků veřejných knihoven ovládajících automatizovaný knihovnický systém (AKS) 11 Graf č. 19 Počet pracovníků specializovaných knihoven ovládajících automatizovaný knihovnický systém (AKS) 12 Graf č. 20 Počet pracovníků veřejných knihoven ovládajících textový editor 12 Graf č. 21 Počet pracovníků specializovaných knihoven ovládajících textový editor 13 Graf č. 22 Počet pracovníků veřejných knihoven ovládajících tabulkový procesor 13 Graf č. 23 Počet pracovníků specializovaných knihoven ovládajících tabulkový procesor 14 Graf č. 24 Počet pracovníků veřejných knihoven ovládajících grafický editor 14 Graf č. 25 Počet pracovníků specializovaných knihoven ovládajících grafický editor 15 Graf č. 26 Počet pracovníků ovládajících prezentační programy Graf č. 27 Počet pracovníků veřejných knihoven ovládajících používání internetu 16 Graf č. 28 Počet pracovníků specializovaných knihoven ovládajících používání internetu 16 Graf č. 29 Počet pracovníků veřejných knihoven ovládajících 17 Graf č. 30 Počet pracovníků specializovaných knihoven ovládajících 17 Graf č. 31 Počet pracovníků veřejných knihoven ovládajících tvorbu webových stránek 18 Graf č. 32 Počet pracovníků specializovaných knihoven ovládajících tvorbu webových stránek 18 Graf č. 33 Počet pracovníků veřejných knihoven ovládajících rešerše z databází a elektronických informačních zdrojů 19 Graf č. 34 Počet pracovníků specializovaných knihoven ovládajících rešerše z databází a elektronických informačních zdrojů 19 Graf č. 35 Počet pracovníků ovládajících programy pro tvorbu databází

2 2 Graf č. 36 Počet pracovníků veřejných knihoven ovládajících windows 20 Graf č. 37 Počet pracovníků specializovaných knihoven ovládajících windows 21 Graf č. 38 Nejčastější zdroje při získávání informační gramotnosti pracovníků veřejných knihoven - 21 Graf č. 39 Nejčastější zdroje při získávání informační gramotnosti pracovníků všech knihoven - rok Graf č. 40 Nejčastější způsob získávání informační gramotnosti pracovníků specializovaných knihoven - 22 Graf č. 41 Optimální způsob zajišťování informační gramotnosti pro pracovníky veřejných knihoven - srovnání 23 Graf č. 42 Optimální způsob zajišťování informační gramotnosti pro pracovníky specializovaných knihoven - srovnání 23 Graf č. 43 Pociťované problémy na straně nabídky vzdělávacích aktivit specializované knihovny - srovnání 24 Graf č. 44 Pociťované problémy na straně nabídky vzdělávacích aktivit veřejné knihovny - srovnání 24 Graf č. 45 Počet knihovníků ovládajících cizí jazyky (v%) 25 Graf č. 46 Hodnocení úrovně jazykových znalostí pracovníků veřejných knihoven - srovnání 25 Hodnocení úrovně jazykových znalostí pracovníků specializovaných knihoven - Graf č. 47 srovnání 26 Graf č. 48 Podpora při rozšiřování kvalifikace 26 Graf č. 49 Priority dalšího vzdělávání knihovníků v oblasti základních knihovnických činností 27 Graf č. 50 Priority dalšího vzdělávání knihovníků v managementu 27 Graf č. 51 Priority dalšího vzdělávání knihovníků v oblasti informačních technologií 28 Graf č. 52 Celkové náklady na platy z 791 knihoven 28 Graf č. 53 Změna celkového platu v roce 2004 oproti roku Graf č. 54 Srovnání průměrných platů 2003 a Graf č. 55 Průměrné platy pracovníků knihoven 2004 a celostátní průměr 30 Graf č. 56 Počet úvazků v roce Graf č. 57 Průměrný měsíční tarifní plat v jednotlivých druzích knihoven v roce Graf č. 58 Průměrný měsíční celkový plat v roce Graf č. 59 Počet úvazků odborných knihovnických profesí v roce Graf č. 60 Průměrný měsíční tarifní plat knihovníků v roce Graf č. 61 Průměrný měsíční celkový plat knihovníků v roce Graf č. 62 Počet úvazků ostatních pracovníků v roce Graf č. 63 Průměrný tarifní měsíční plat ostatních pracovníků v roce Graf č. 64 Průměrný měsíční celkový plat ostatních pracovníků v roce

3 3 Graf. č. 1 Knihovny zúčastněné v průzkumu 2004 Odborné knihovny; 311; 34% Veřejné knihovny ; 592; 66% Graf č. 2 Veřejné knihovny zúčastněné v průzkumu 2004 MK v městě s 5 až 20 tis.obyv.; 161; 27% MK v městě s více než 100 tis.obyv.; 4; 1% MK v městě s 20 až 100 tis.obyv.; 49; 8% Krajské knihovny; 14; 2% MK v městě do 5 tis.obyvatel; 181; 31% Obecní (místní) knihovny; 183; 31%

4 4 Graf č. 3 Specializované knihovny zúčastněné v průzkumu 2004 Ostatní knihovny; 34; 11% Školní knihovny; 29; 9% Vojenské knihovny; 14; 5% Muzejní knihovna; 65; 20% Ústřední odborné knihovny; 6; 2% Vysokoškolská knihovna; 61; 20% Knihovny z obl. výzkumu, AV ČR; 42; 14% Lékařská knihovna; 60; 19% Graf č. 4 Věkové složení knihovníků % 60+ 5% % % %

5 5 Graf č. 5 Věkové složení knihovníků % 60+ 6% % % % Graf č. 6 Věkové složení knihovníků v roce 2004 Spec.knihovny celkem Veř. Knihovny celkem % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% let let let let nad 60 let

6 6 Graf č. 7 Složení pracovníků knihoven dle profese % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% knihovníci THP ostatní Graf č. 8 Skladba knihovníků dle dosaženého vzdělání ZŠ SŠ neknihovníci SŠ knihovníci VŠ neknihovníci VŠ knihovníci

7 7 Graf č. 9 Skladba knihovníků dle dosaženého vzdělání specializované knihovny veřejné knihovny Graf č. 10 ZŠ SŠ knihovníci SŠ neknihovníci VŠ knihovníci VŠ neknihovníci Složení knihovníků podle dosaženého vzdělání VŠ-k 10% Bak-n 1% Bak-k 2% VŠ-n 12% ZŠ 2% SŠ 12% Vyšší-n 1% Vyšší-k 2% ÚSO-k 39% ÚSO-n 19%

8 8 Graf č. 11 Počet pracovníků zaměstnaných v knihovnách více než 10 let ženy muži ,6 89 Graf č. 12 Složení pracovníků pracujících v knihovnách více než 10 let muži 5% ženy 95%

9 9 Graf č. 13 Procento odborných pracovníků zaměstnaných v knihovně více než 10 let ženy muži Specializované knihovny 28,0 44,1 Veřejné knihovny 28,8 55,4 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 Graf č. 14 Procento odborných pracovníků zaměstnaných v knihovně více než 10 let muži ženy 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 Obec. knih. MK do 5000 MK MK MK nad Krajské Ústřední odborné knihovny Vysokoškolské AVČR Lékařské Muzejní Vojenské 0,0 8,3 19,0 25,8 27,3 29,8 34,5 48,8 47,9 49,1 38,2 46,2 52,0 40,0 49,6 50,0 42,9 56,5 66,7 61,7 60,0 63,5 60,0 Školní Ostatní 19,4 16,7 50,0 54,0

10 10 Graf č. 15 Složení pracovníků knihoven dle pohlaví - Ženy 91% Muži 9% Graf č. 16 Složení pracovníků knihoven dle pohlaví - Ženy 93% Muži 7%

11 11 Graf č. 17 Složení knihovníků dle věku a pohlaví ženy muži let let let let nad 60 let Graf č. 18 Počet pracovníků veřejných knihoven ovládajících automatizovaný knihovnický systém (AKS) Nepoužívá do 50% 50-90% %

12 12 Graf č. 19 Počet pracovníků specializovaných knihoven ovládajících automatizovaný knihovnický systém (AKS) Nepoužívá do 50% 50-90% % Graf č. 20 Počet pracovníků veřejných knihoven ovládajících textový editor

13 13 Graf č. 21 Počet pracovníků specializovaných knihoven ovládajících textový editor Graf č. 22 Počet pracovníků veřejných knihoven ovládajících tabulkový procesor

14 14 Graf č. 23 Počet pracovníků specializovaných knihoven ovládajících tabulkový procesor Graf č. 24 Počet pracovníků veřejných knihoven ovládajících grafický editor % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

15 15 Graf č. 25 Počet pracovníků specializovaných knihoven ovládajících grafický editor % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Graf č. 26 Počet pracovníků ovládajících prezentační programy Specializované knihovny Veřejné knihovny

16 16 Graf č. 27 Počet pracovníků veřejných knihoven ovládajících používání internetu Graf č. 28 Počet pracovníků specializovaných knihoven ovládajících používání internetu

17 17 Graf č. 29 Počet pracovníků veřejných knihoven ovládajících Graf č. 30 Počet pracovníků specializovaných knihoven ovládajících

18 18 Graf č. 31 Počet pracovníků veřejných knihoven ovládajících tvorbu webových stránek Graf č. 32 Počet pracovníků specializovaných knihoven ovládajících tvorbu webových stránek

19 19 Graf č. 33 Počet pracovníků veřejných knihoven ovládajících rešerše z databází a elektronických informačních zdrojů Graf č. 34 Počet pracovníků specializovaných knihoven ovládajících rešerše z databází a elektronických informačních zdrojů

20 20 Graf č. 35 Počet pracovníků ovládajících programy pro tvorbu databází Specializované knihovny Veřejné knihovny Graf č. 36 Počet pracovníků veřejných knihoven ovládajících windows

21 21 Graf č. 37 Počet pracovníků specializovaných knihoven ovládajících windows Graf č. 38 Nejčastější zdroje při získávání informační gramotnosti pracovníkú všech knihoven - vzdělávací centra knihoven 21% školící agentura 7% jinak 4% škola 13% dodavatel systému 5% zaškolení v knihovně 15% samostudium 35%

22 22 Graf č. 39 Nejčastější zdroje při získávání informační gramotnosti pracovníků veřejných knihoven - vzdělávací centra knihoven 34% školící agentura 6% jinak 3% škola 11% samostudium 25% dodavatel systému 5% zaškolení v knihovně 16% Graf č. 40 Nejčastější způsob získávání informační gramotnosti pracovníků specializovaných knihoven - dodavatel systému 5% vzdělávací centra knihoven 11% školící agentura 7% jinak 6% škola 14% zaškolení v knihovně 15% samostudium 42%

23 23 Graf č. 41 Optimální způsob zajišťování informační gramotnosti pro pracovníky veřejných knihoven - srovnání Jinak Odborná firma Knihovnický spolek Ústřední specializovaná knihovna Pověřená knihovna Krajská knihovna Národní knihovna ČR Odborná škola 7,6 4,4 9,9 11,9 7,9 17,0 24,9 35,9 50,1 31,5 37,5 73,0 49,7 48,5 55,5 68, procenta odpovídajících knihoven Graf č. 42 Optimální způsob zajišťování informační gramotnosti pro pracovníky specializovaných knihoven - srovnání Jinak Odborná firma Knihovnický spolek Ústřední specializovaná knihovna Pověřená knihovna Krajská knihovna Národní knihovna ČR Odborná škola 17,6 19,6 15,0 25 8,7 18,5 50,2 42,0 34,8 42,6 39,5 45, ,4 69,6 72, procenta odpovídajících knihoven

24 24 Graf č. 43 Pociťované problémy na straně nabídky vzdělávacích aktivit veřejné knihovny - srovnání Jiné Absence nabídky oborové Chybí nabídka systematického vzdělávání 5,4 3,3 22,1 26,0 41,7 58,1 Časové Finanční Nedostatečná nabídka v místě 23,3 42,9 47,6 51,3 63,6 71,9 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 procenta odpovídajících knihoven Graf č. 44 Pociťované problémy na straně nabídky vzdělávacích aktivit specializované knihovny - srovnání Jiné 6,6 2,3 44,2 Absence nabídky oborové 52,3 39,5 Chybí nabídka systematického vzdělávání 67,0 Časové 29,8 29,8 37,5 Finanční 51,1 40,4 Nedostatečná nabídka v místě 29,5 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 procenta odpovídajících knihoven

25 25 Graf č. 45 Počet knihovníků ovládajících cizí jazyky (v %) veřejné knihovny specializované knihovny Jiný Ruština Francouzština 5,8 4,2 6,1 2,6 27,3 38,1 Němčina Angličtina 15,0 20,1 23,4 39,4 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 procenta Graf č. 46 Hodnocení úrovně jazykových znalostí pracovníků veřejných knihoven - srovnání Optimální Dobrá Dostatečná Nevyhovující % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% procenta odpovídajících knihoven

26 26 Graf č. 47 Hodnocení úrovně jazykových znalostí pracovníků specializovaných knihoven - srovnání Optimální Dobrá Dostatečná Nevyhovující % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% procenta odpovídajících knihoven Graf č. 48 Podpora při rozšiřování kvalifikace Výuka jazyků Práce s IT Profesní vzdělávání 20,1 Motivace pracovníků 19,0 11,4 48,8 Poskytování volna 20,0 42,3 24,9 Finančně 14,0 17,9 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 procenta z počtu odpovídajících knihoven

27 27 Graf č. 49 Priority dalšího vzdělávání knihovníků v oblasti základních knihovnických činností Jiné veřejné knihovny specializované knihovny Čtenářství Literatura (teorie, dějiny) Knižní kultura Komunitní role knihoven Informační výchova uživatelů, práce s IT Vzdělávací funkce knihoven Marketing služeb Meziknihovní výpůjční služby a dodávání dokumentů Služby speciálních skupinám uživatelů Referenční a informační služby Výpůjční služby a systémy Ochrana fondu Organizace fondu Práce s databázemi - tvorba, vyhledávání, rešerše Autority Správa tezaurů Věcná katalogizace, Konspektus Katalogizace speciálních dokumentů Jmenná katalogizace včetně AACR2, MARC Vývoj řízení sbírek (knihovní fond a el. zdroje) p o č e t b o d ů Graf r. 50 Priority dalšího vzdělávání knihovníků v oblasti managementu veřejné knihovny specializované knihovny Jiné 1 3 Personální management Public Relations Týmová spolupráce Komunikace v organizaci Kooperace knihoven Příprava projektů a žádostí o dotace Fundraising, ekonomika podniku Strategie a řízení procesu změny Analýza cílů a procesů v instituci, rozhodování p o č e t b o d ů

28 28 Graf č. 51 Priority dalšího vzdělávání knihovníků v oblasti informačních technologií veřejné knihovny specializované knihovny Jiné Základy hardware Práce systémového knihovníka Automatizovaný knihovnický systém Digitalizace Vyhledávací nástroje a infční zdroje na internetu Tvorba a správa webových stránek Tabulkové procesory Textové editory p o č e t b o d ů Graf č Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Celkové náklady na platy z 791 knihoven 1. pol. 2003; Kč 1 1. pol. 2004; Kč

29 29 Graf č. 53 Změna celkového platu v roce 2004 oproti roku 2003 specializované knihovny veřejné knihovny zvýší zůstane stejný sníží Graf č. 54 Srovnání průměrných platů 2003 a Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč 2003: Celostátní průměr 2004: Celostátní průměr 2003: Pracovníci knihoven 2004Knihovníci

30 30 Graf č. 55 Průměrné platy pracovníků knihoven 2004 a celostátní průměr Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč Graf č. 56 Mzda ČR Knihovníci celkem Ostatní pracovníci celkem Knihovník středoškolák tř. 8 Ostatní pracovník tř.8 Počet úvazků v roce 2003 Knihovník vysokoškoláka tř. 11 Ostatní pracovník tř. 11 veřejné knihovny specializované knihovny 1. Třída 2. Třída 3. Třída 4. Třída 5. Třída 6. Třída 7. Třída 8. Třída 9. Třída 10. Třída 11. Třída 12. Třída

31 31 Graf č. 57 Průměrný měsíční tarifní plat v jednotlivých druzích knihoven v roce 2003 veřejné knihovny specializované knihovny 1. Třída 2. Třída 3. Třída 4. Třída 5. Třída 6. Třída 7. Třída 8. Třída 9. Třída 10. Třída 11. Třída 12. Třída Graf č Průměrný měsíční celkový plat v roce 2003 veřejné knihovny specializované knihovny Třída 2. Třída 3. Třída 4. Třída 5. Třída 6. Třída 7. Třída 8. Třída 9. Třída 10. Třída 11. Třída

32 32 Graf č. 59 Počet úvazků odborných knihovnických profesí v roce 2004 veřejné knihovny specializované knihovny 1. Třída 2. Třída 3. Třída 4. Třída 5. Třída 6. Třída 7. Třída 8. Třída 9. Třída 10. Třída 11. Třída 12. Třída 13. Třída 14. Třída 15. Třída 16. Třída Graf č Průměrný měsíční tarifní plat knihovníků v roce 2004 veřejné knihovny specializované knihovny 1. Třída 2. Třída 3. Třída 4. Třída 5. Třída 6. Třída 7. Třída 8. Třída 9. Třída 10. Třída 11. Třída 12. Třída 13. Třída 14. Třída 15. Třída 16. Třída

33 33 Graf č. 61 Průměrný měsíční celkový plat knihovníků v roce Třída 2. Třída veřejné knihovny specializované knihovny 3. Třída 4. Třída 5. Třída 6. Třída 7. Třída 8. Třída Třída Třída Třída Třída Třída Třída Graf č Počet úvazků ostatních pracovníků v roce veřejné knihovny specializované knihovny 1. Třída 2. Třída 3. Třída 4. Třída 5. Třída 6. Třída 7. Třída 8. Třída 9. Třída 10. Třída 11. Třída 12. Třída 13. Třída 14. Třída 15. Třída 16. Třída 0,3 1,0 4,8 0,0 3,0 1,0 2,0 0,0 0,0 8,8 8,9 7,8 14,0 14,0 16,5 19,4 20,9 19,8 18,5 42,0 39,1 33,8 30,8 51,4 52,2 62,0 62,4 74,1 90,3 88,9 93,3 147,7 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0

34 34 Graf č. 63 Průměrný tarifní měsíční plat ostatních pracovníků v roce 2004 veřejné knihovny specializované knihovny 1. Třída 2. Třída 3. Třída 4. Třída 5. Třída 6. Třída 7. Třída 8. Třída 9. Třída 10. Třída 11. Třída 12. Třída 13. Třída Třída Třída Graf č Průměrný měsíční celkový plat ostatních pracovníků v roce 2004 veřejné knihovny specializované knihovny Třída 2. Třída 3. Třída 4. Třída 5. Třída 6. Třída 7. Třída 8. Třída 9. Třída 10. Třída 11. Třída 12. Třída 13. Třída 14. Třída

Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v ČR 2012 Výsledky průzkumu

Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v ČR 2012 Výsledky průzkumu Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v ČR 2012 Výsledky průzkumu Praha, Sekce VK SKIP, 8.11.2012 Zlata Houšková Odpovědi Dotazníky vyplnily 862 knihovny (676 knihoven obcí,

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 A 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 Vít Richter Zlata Houšková Marta Hejhálková, Národní knihovna ČR 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR 1 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Zpracovatel: PhDr. Jan Jílek, SOCIOFOND Praha 2000 Spolupráce: PhDr. Vít Richter Národní knihovna ČR Mgr. Zlata

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 1 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 ZPRÁVA Z PRŮZKUMU PhDr. Vít Richter, Mgr. Zlata Houšková, Bc. Marta Hejhálková

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2011

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2011 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2011 ZPRÁVA Z PRŮZKUMU Mgr. Zlata Houšková Mgr. Vladana Pillerová Praha 2013 Národní knihovna ČR 2 OBSAH 1 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Úvod Regionální funkce knihoven, poskytované podle 2 písm. h) zákona č.

Více

Mapování potřeb - knihovny

Mapování potřeb - knihovny Mapování potřeb - knihovny PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ, DOVEDNOSTÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Pro realizaci kvalitních služeb v oblasti knihovnictví je nezbytné vytvářet podmínky pro rozvoj a zvyšování profesionality

Více

Hrůza! Vyšlo to! Regionální funkce Pardubice 2009. Zlata Houšková

Hrůza! Vyšlo to! Regionální funkce Pardubice 2009. Zlata Houšková Hrůza! Vyšlo to! Peníze budou! Regionální funkce Pardubice 2009 Zlata Houšková Projekt Unie zaměstnavatelských svazů Vzdělávání pracovníků v kultuře Týká se též knihovníků; partnerem SKIP (člen Týká se

Více

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Koncepce rozvoje. veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Koncepce rozvoje. veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Koncepce rozvoje veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020 Hradec Králové 2013 Obsah Vize knihoven našeho kraje Role

Více

Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje

Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Olomouckého kraje 2015 2017 Duben 2015 1 ÚVOD... 3 1.1 Význam regionálních funkcí... 3 2 SYSTÉM KNIHOVEN V OLOMOUCKÉM KRAJI V OBDOBÍ 2011-2014...

Více

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4 Kounicova 65a, 601 87 Brno Tel.: 541 646 111, fax: 541 646 100 IČO: 00094943, www.mzk.cz K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H

Více

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 USNESENÍ I. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679 o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 Vláda I. schvaluje Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta

Více

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů Střední odborná škola Luhačovice Obor: 72-41-M/001 Informační služby, ŠVP Informační služby ve firmách a institucích Školní rok: 2013/2014 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Sdělení

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D.

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004 2010: realizace ve

Více

STRATEGIE ROZVOJE STUDIJNÍ A VĚDECKÉ KNIHOVNY PLZEŇSKÉHO KRAJE A KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V PLZEŇSKÉM KRAJI NA LÉTA 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE STUDIJNÍ A VĚDECKÉ KNIHOVNY PLZEŇSKÉHO KRAJE A KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V PLZEŇSKÉM KRAJI NA LÉTA 2014 2020 Příloha č. 1 STRATEGIE ROZVOJE STUDIJNÍ A VĚDECKÉ KNIHOVNY PLZEŇSKÉHO KRAJE A KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V PLZEŇSKÉM KRAJI NA LÉTA 2014 2020 zpracoval kolektiv pracovníků SVK PK únor

Více

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI na období 2014 2017 Zlín, březen 2014 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Význam regionálních

Více

BENCHMARKING A ZJIŠŤOVÁNÍ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ KNIHOVEN

BENCHMARKING A ZJIŠŤOVÁNÍ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ KNIHOVEN BENCHMARKING A ZJIŠŤOVÁNÍ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ KNIHOVEN Vít Richter, Národní knihovna ČR V roce 2009 spolupracovalo s projektem Benchmarking knihoven 1 106 obecních, městských i krajských knihoven. Hlavním

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje

Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje Zpracovaly: PhDr. Jiřina Bínová Kádnerová PhDr. Anna Matoušková Praha 16.srpna 2005 Strana 1 (celkem 32) Úvod Významnou součástí infrastruktury

Více

1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019

1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019 1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019 1.2.6. Koordinace a podpora změn organizačních dokumentů a interních směrnic NTK na základě provedených analýz

Více

Benchmarking a zjišťování spokojenosti uživatelů knihoven. 25.6. 2009 Seč Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Benchmarking a zjišťování spokojenosti uživatelů knihoven. 25.6. 2009 Seč Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Benchmarking a zjišťování spokojenosti uživatelů knihoven 25.6. 2009 Seč Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz 1 Hlavní témata Projekt Benchmarking knihoven v roce 2009 Měření spokojenosti

Více

AKTUALIZACE. www.upol.cz. dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci

AKTUALIZACE. www.upol.cz. dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci AKTUALIZACE dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci na rok 2012 www.upol.cz 1. Rozvoj materiálně-technické základny HLAVNÍ

Více

Obsah... 1. 1. Východiska dlouhodobého záměru.. 2. 1. 1 Postavení školy v terciární sféře vzdělávání... 2

Obsah... 1. 1. Východiska dlouhodobého záměru.. 2. 1. 1 Postavení školy v terciární sféře vzdělávání... 2 Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Praha 5, Duškova 7 Dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2006-2010 OBSAH Obsah.... 1 1. Východiska dlouhodobého

Více

Východiska, náměty,rozvahy, úvahy,plány

Východiska, náměty,rozvahy, úvahy,plány Východiska, náměty,rozvahy, úvahy,plány Základním předpokladem úspěchu je spolupráce. Čím aktivnější komunitu se nám podaří vytvořit, tím lepší budou výsledky. Naše snažení pak ocení naši uživatelé v podobě

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-002/09-14 Název školy: Základní škola Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor:

Více

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace, za rok 2009 Zlín 2010 Výroční zpráva Krajské knihovny Františka

Více