Zpravodaj obce ROSICE Říjen 2007; ročník 2.; vydání 5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj obce ROSICE Říjen 2007; ročník 2.; vydání 5."

Transkript

1 Zpravodaj obce ROSICE Říjen 2007; ročník 2.; vydání 5. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, podzim převzal vládu od léta, příroda hýří barvami a pomalu se připravuje na zimu. K podzimu se váže i jeden hluboce lidský zvyk. Většina z nás se každoročně na chvíli zastaví a zavzpomíná na své předky, příbuzné a blízké, kteří už nejsou mezi námi. Je nás mnoho, těch, kteří máme rány v našich srdcích velmi čerstvé. Součástí lidského bytí je stejně tak narození jako smrt. Na nás živých je, abychom pochodeň lidského rodu nesli dál a nedělali našim předkům ostudu. Nejlepší lék na smutek je smysluplná práce. Jsem rád, že se u nás v obci stále něco děje. Přece jenom si neodpustím zůstat ještě chvilku na hřbitově. Bezmála všichni, kteří na něj přijdou, chválí práci pana Františka Zacha, který má náš hřbitov na starosti. Díky jeho úsilí je tato důležitá součást naší obce důstojným místem. Listopad je posledním měsícem, kdy pro nás pracují naši spoluobčané zaměstnaní ve spolupráci s Úřadem práce v Chrudimi. Jsou to jmenovitě: Josef Dachovský, Jana Horáčková, Jiří Mach, Ladislav Stejskal, Věra Tlustá a Vlastislav Zárybnický. Všem patří moje poděkování. Bez jejich práce bychom nebyli schopni zajistit takový rozsah činností při údržbě tržnice, veřejné zeleně a dalšího obecního majetku, pozemků nepatřících obci atd. Celkově servis, který nemá obdoby v širokém okolí. Nedávno jsem se setkal s dotazem, v reakci na poslední vydání Rosických listů, na složení našeho zastupitelstva. Je pravdou, že mnoho občanů netuší, na koho se ve svém okolí mohou obrátit se svými dotazy, připomínkami, návrhy a požadavky. Proto uvádím úplný seznam. Členů je celkem 15: Brázda Pavel, Čápová Radmila, Ing. Freiberg Petr, Chvojková Ivana, Janek Jiří, Koucký Josef, Krejčí Stanislav, Kvasničková Iveta, Netolický Ladislav, Netolický Luboš, Ing. Novák Josef, Novotný František, Ing. Samek Vlastimil, Volejník Zdeněk, Vybíral Roman. Zastupitelstvo rozhoduje o veškerém dění v obci. ZO bude rozhodovat i o umístění opraveného mramorového křížku. Využijte své zastupitele, a pokud máte nápad, kde křížek umístit, oslovte nás. Instalaci křížku chceme uskutečnit na jaře příštího roku. Na závěr mého příspěvku bych Vám všem i Vašim rodinám chtěl upřímně popřát hodně zdraví, co nejvíce podzimního slunka a celkově co nejvíce podzimní pohody. Luboš Netolický, starosta obce 1

2 ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY Odbor dopravy Města Chrudim informuje o tom, že byla přijata novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Došlo ke změně lhůt pro výměnu řidičských průkazů. Řidičské průkazy vydané od 1. července 1964 do 31. prosince 1993 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince K této výměně řidičského průkazu potřebujete fotografii 3,5 x 4,5 cm, občanský a řidičský průkaz. Dále je nutno úřad navštívit osobně, není možné použít zastoupení. Pracovní doba je ve dnech PO a ST od 8.00 do hod., v ostatní dny od 8.00 do hod. Kdo nestihne výměnu do uvedeného termínu, bude se po při řízení vozidla již dopouštět přestupku, s možností uložení pokuty do výše 2.500,- Kč. T+J DOBRÁ RADA Zablokování mobilního telefonu při odcizení. Protože se stále stávají mobilní telefony předmětem zájmů nenechavců, došlo k dohodě mezi Policií ČR a všech operátorů působících na území České republiky o možnosti zablokování provozu odcizených mobilů prostřednictví policie. Postup: 1) Odcizení mobilního telefonu nahlaste osobně na nejbližším odd. Policie ČR, jiný způsob oznámení není možný. Souhlas k blokaci je nutné provést též osobně písemnou formou. 2) Předložte doklad totožnosti, záruční list nebo jiný doklad, na kterém je uvedeno IMEI telefonu. 3) Pokud bude vlastníkem telefonu právnická osoba, je nutná písemná žádost, podepsaná statutárním orgánem a opatřená razítkem. Provedení zablokování nebo odblokování bude probíhat podle technických možností operátorů. Zablokování SIM karty je nutné řešit přímo s operátorem svého provozovatele mobilní sítě. K ověření, zda je mobilní přístroj evidován jako odcizený, slouží internetová stránka Ke krádežím mobilních telefonů dochází poměrně často, většina jich ale byla odcizena tak, že byly odloženy bez dohledu a přítomnosti jejich majitele, např. na diskotéce, v restauraci apod. Je zřejmé, že majitelé sami svůj majetek, popravdě řečeno, nenechavcům nabídli, a tím pak zbytečně zaměstnávají policii a další instituce. Zrovna tak nález mobilního telefonu (ale i jiné věci!) je třeba oznámit buď policii nebo na obecním či městském úřadě. Je rozšířeným mýtem mezi občany, že si nalezenou věc mohou ponechat. OMYL! Kdo nález neodevzdá, sám se dopouští přinejmenším přestupku (když se jedná o věc v hodnotě do 5 tis. Kč). Za takové jednání lze podle přestupkového zákona dostat pokutu do ,- Kč. T+J 2

3 KLUB SENIORŮ V ROSICÍCH? Vážení spoluobčané, na jednom z večerů našich seniorů byl několika účastníky předložen návrh založit Klub seniorů. Podobné kluby vznikly i v okolních obcích, např. v Horce nebo v Chrasti. Uskutečnění takovéto myšlenky by umožnilo neformální setkávání občanů, kteří mají stejné zájmy a podobné názory. Klub by se stal místem zrodu zajímavých aktivit vzešlých právě z řad seniorů a jistě by přinesl množství podnětů k hlubšímu naplnění života našich starších občanů. Naše obec je připravena vznik a činnost takovéhoto klubu podpořit. Občané, kteří mají zájem se na této činnosti podílet, se mohou obrátit na pana Luboše Netolického, starostu obce. Rada obce Rosice SETKÁNÍ PO LETECH V sobotu 22.září se uskutečnilo setkání bývalých žáků školního ročníku Sešli jsme se v hojném počtu a společně si prohlédli budovu ZŠ. Vzpomínali jsme na krásné chvíle strávené ve školních lavicích a na svou první paní učitelku s,, velkým P, paní Alenu Hrnčálovou. Jí vděčíme především za to, že nás naučila psát první písmena, číst první slova, díky ní jsme se,, ve světě neztratili. Paní učitelka není už bohužel mezi námi, ale žije dál ve vzpomínkách a srdcích nás všech, kteří jsme ji milovali. J. Šulcová 3

4 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Akce, které se uskutečnily na naší škole v září a říjnu zahájení školního roku, slavnostní přivítání prvňáčků informativní schůzka v jídelně ZŠ Rosice a třídní schůzky Koloděj pro žáky VI. a IX. třídy pohádka O princezně Mlsalce pro žáky I. stupně dějepisná exkurze do Všestar pro žáky VI., VII. a VIII. třídy projektový den I. třídy - Můj veselý drak podzimní Drakiáda schůzka žáků IX. třídy a rodičů volba povolání návštěva dopravního hřiště v Chrudimi žáci III. třídy vlastivědná exkurze žáků IV. a V. třídy v Praze informat. schůzka pro vycházející žáky a jejich rodiče v ZŠ Chrast divadelní představení pro žáky I. IX. tř. v tělocvičně ZŠ Rosice návštěva Burzy škol v Chrudimi žáky IX. třídy Akce, které se uskuteční na naší škole v listopadu a prosinci projektový den- termín bude upřesněn návštěva IPS ÚP Chrudim žáky IX. třídy čtvrtletní pedagogická porada konzultační den Mikuláš ve škole Vánoční jarmark vánoční disko v maskách začátek vánočních prázdnin Redakce školního časopisu Rosík Školní vzdělávací program (ŠVP) V letošním školním roce byla zahájena v I. a VI. třídě výuka podle vlastního školního vzdělávacího programu. Jedná se o dokument, který si vypracovali sami učitelé na jednotlivých školách podle místních podmínek a vlastních představ. Programy umožňují učitelům větší svobodu, nabízejí možnost učit tak, jak to jim i jejich žákům nejvíce vyhovuje. Tento program se snaží rozvíjet v dětech potřebné dovednosti pro život. Důležité jsou metody a formy práce žáci již nesedí jen v lavicích, jak to kdysi bývalo, ale pracují ve skupinách, ve dvojicích, osvědčené jsou projektové dny, ať už v jednotlivých třídách nebo projekty celoškolní, kdy si žáci mohou vyzkoušet pracovat se svými spolužáky z jiných tříd, učí se práci organizovat a využívat již získané dovednosti. V tomto směru jsme již navázali na vlastní zkušenosti, neboť tímto způsobem již dříve učitelé pracovali. Pokud se absolventi středních a vysokých škol ucházejí o pracovní místo, jedním z hlavních požadavků je schopnost pracovat v týmu, dobře komunikovat. I k tomuto cíli směřují naše formy práce. Metody jsou voleny tak, aby žáky bavily, a to, co se učí, je zaujalo, protože jen tak jsou aktivní a motivováni k dalšímu 4

5 učení. Nové programy mají podporovat u žáků snahu celoživotně se vzdělávat. Je to i jedním z trendů současné doby, neboť vývoj všech oborů jde stále dopředu. I v tomto směru se naše škola snaží nabízet víc. Motivační název našeho ŠVP je Škola otevřená všem. Název obsahuje nejen myšlenku otevřenosti při řešení problémů, při uplatňování přínosných myšlenek a námětů z řad rodičů, ale spolupracujeme i s Komunitní školou Rosice, která nabízí zájmové kroužky pro naše žáky a tím též využití jejich volného času. Komunitní škola umožňuje našim spoluobčanům a dalším zájemcům z okolí dále se vzdělávat, případně zajímavě využít volný čas. Tak se nabízí pro naše bývalé žáky možnost vrátit se na chvíli zpět do školních lavic. Otevřenost naší školy se dotýká zejména vzdělávání žáků, kdy je již tradicí integrovat žáky se specifickými poruchami učení, pro které máme několik vyškolených asistentek z řad pedagogů. Dále podle možností a podmínek zařazujeme do tříd žáky s různým sociálním a zdravotním znevýhodněním. Je to příležitost i pro ostatní žáky, naučí se být ohleduplní, tolerantní a respektovat odlišnosti. Tyto vlastnosti dnes ve společnosti často chybí, a proto bychom se chtěli na tuto oblast také zaměřit. Významné je úsilí školy o prohloubení jazykových dovedností, neboť souvisí s uplatněním našich žáků, umožňuje jim cestovat a tím dále poznávat. Na naší škole začínáme s výukou anglického jazyka již v 1. ročníku, s druhým jazykem se žáci seznamují v ročníku sedmém. Ve ŠVP si každá škola stanovila priority a právě u nás je výuka cizích jazyků jednou z nich. Dále je kladen důraz na využívání informačních a komunikačních technologií. Jejich využívání by mělo být pro naše absolventy běžnou záležitostí. Zaměřujeme se také na vytváření kladného vztahu k přírodě, ochranu životního prostředí a uvědomění si provázanosti člověka s přírodou. V rámci enviromentální výchovy jsou realizovány různé akce a projekty, např. Den Země, exkurze, třídění odpadů apod. Novým předmětem v naší škole je Mediální výchova - záměrem je naučit žáky orientovat se v mediálních sděleních a vytvářet si vlastní názor. Marcela Kohoutová, koordinátor ŠVP KOMUNITNÍ ŠKOLA Komunitní škola Rosice, o. s. Škola pro všechny generace pro Vás připravila nové aktivity Chcete se seznámit s výtvarnými technikami a kapitolami z dějin výtvarného uměni? Tak právě pro Vás jsme připravili kurz kresby, malby a grafiky s Tomášem Pilařem. Určeno: všem věkovým kategoriím Termín: čtvrtek od 16:00 17:30 hod. Rozsah: 12 lekcí Cena: 600,- V ceně je zahrnuto kurzovné a lektor. Začínáme 1.listopadu 2007 Leonardo da Vinci Na toto téma jsme pro Vás připravili seminář. Určeno: všem, kteří mají rádi období renesance Termín: 27. listopadu 2007 od 13:20 15:00 hod. Kde: v jídelně Základní školy Rosice 5

6 Přednáší: Mgr. Tomáš Pilař Vstup: 30,- Těšíme se na Vaši účast TVORBA WEBU PRO ZAČÁTEČNÍKY Určeno: všem, kteří mají zájem Obsah: základy tvorby jednoduchého webu Termín: od 7. listopadu vždy ve středu hod. Rozsah: 20 hodin (10 x 2 hod.) Lektor: Luděk Klouda Cena: 1.000,- Kč MS OFFICE PRO ZAČÁTEČNÍKY Určeno: všem, kteří mají zájem Obsah: Word, Excel, Termín: od 20. února vždy ve středu hod. Rozsah: 20 hod. (10 x 2 hod.) Lektor: Luděk Klouda Cena: 1.000,- DRÁTOVÁNÍ S PETREM ŠIMKEM Pan Šimek vyšel vstříc Vašemu přání pokračovat v drátování. Celou dobu se pečlivě připravoval a vymyslel pro Vás další lahůdky. Určitě se máte na co těšit. Určeno: dětem a dospělým Rozsah: 12 hod. Termín: sobota motýl a další zvířata sobota strom života sobota drátujeme hrnec začátky kurzu vždy v hod. Lektor: Cena: Petr Šimek 600,- Kč (můžete platit i jednotlivě á 200,- Kč) v ceně je zahrnuto kurzovné a materiál PALIČKOVÁNÍ - POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA - proto neváhejte a přihlaste se! Znali byste rádi tajemství paličkování? Tak nyní máte možnost naučit se základní techniky plátýnko a polohod a na váš vánoční stromek si upaličkovat vánoční ozdoby. Určeno: dětem i dospělým Rozsah: tři soboty po 5 hodinách = 15 hod. Začínáme: v hod. Lektor: Pavlína Michalcová Cena: 550,- Kč (v ceně je zahrnuto kurzovné, lektor, materiál podvinky, nitě a pro prvních 9 přihlášených i paličky) Na jednotlivé akce pořádané Komunitní školou Rosice, o. s. máte možnost se přihlásit u koordinátora KoŠ. Ludmily KOCIÁNOVÉ, telefon mob.: , Webové stránky Komunitní školy: 6

7 ukázka prací absolventek kurzu hedvábí Nakonec důležité datum do Vašeho kalendáře: Ve středu se od 15:30 hod. koná Vánoční jarmark. Můžete se těšit na vystoupení žáků, opět si budete moci zakoupit drobné dárky pro své nejbližší a vyzkoušet si některá z uměleckých řemesel. Srdečně Vás zvou Základní a Komunitní škola Rosice a Sdružení rodičů. MATEŘSKÁ ŠKOLA Nový školní rok 2007/08 se naplno rozběhl; školičkou se opět rozléhají hlásky "malátek" i zkušenějších předškoláčků. Obě oddělení jsou kapacitně naplněna. Již tradičně se snažíme připravovat dětem dny bohaté na zajímavé činnosti a různorodé pěkné zážitky v příjemném prostředí školičky i mimo ni. Slzičky "stýskání" již oschly a děti se těší na slíbené aktivity příštího dne. A mají, věru, nač: kromě her a "práce" pro ně denně chystané mohou, především ti starší, navštěvovat kroužky tance, cvičení s balony, veselého zpívání s kytarou, hry na flétnu ( to již jako žáci ZUŠ Chrast ), půlhodinek rozvíjení předpokladů pro školní úspěšnost pomocí procvičování nejen těla a prstíků za pomoci národních písniček ( Metoda dobrého startu). To vše probíhá v dopoledních hodinách, aniž by se narušoval chod celého třídního kolektivu; kroužky vedeme my, učitelky. Novinkou je i první 7

8 seznamování dětí s angličtinou ( hrou s maňáskem ). Nejen my, učitelky, se snažíme - při MŠ pracuje Unie rodičů ( dobrovolné sdružení zákonných zástupců dětí ), které se může pochlubit řádkou pěkných akcí v minulém školním roce : tak například organizováním kurzů pro maminky i veřejnost - drátkování, barvení hedvábí, floristiky, výletů rodičů s dětmi - vlakem do hřebčína v Kladrubech či na kolech za pokladem, prodejními jarmarky při MŠ (vánoční, velikonoční), na něž samy "mamky" přispívají svými výrobky. Ani letos se Unie nechystá zahálet - první poprázdninovou akcí byl 1. ročník kuličkyjády. V sobotu 22. září 2007 v dopoledních hodinách jsme na antukovém hřišti před MŠ vyhloubily důlky a soutěžilo se - v již pro mnohé z nás zapomenuté disciplíně - "cvrnkání kuliček". Pravidla nakonec zvládlo všech pět věkových kategorií účastníků a krom opečeného buřtíka byla radost i z diplomu, čokomedaile a drobných dárků. Ještě v říjnu připravuje Unie v MŠ kurz zdobení ubrouskovou technikou, na kterém rády uvidíme zájemce z rodičovských řad i širší veřejnosti. Povede jej paní Alena Zamastilová. A co školička sama? Letos již máme za sebou divadelní představení "O princezně Mlsalce" v ZŠ, bramborovou olympiádu v Boru ( víte ještě, jak chutná v popelu upečený brambor? ), drakiádu na hřišti Dynama pořádanou spolu se ZŠ, výpravu do porodny selat v místním ZD. Ve čtvrtek 8.listopadu 2007 uspíme školkovou zahradu zimním spánkem při oblíbené Slavnosti světýlek za účasti dětí s rodiči. V listopadu dvacítka nejstarších "mateřánků" začne navštěvovat předplavecký výcvik v chrudimském krytém bazénu. Dopravovat se tam budeme společně s žáky základní školy. Těšíme se i na nevšední zážitek - návštěvu divadla K. Pippicha v Chrudimi. Uvidíme pohádku "Loupežník a princezna Anka". V neděli 2. prosince 2007 zveme nejen rodičovské forum na sál v Hospodě Na křižovatce, kde pořádáme Mikulášskou besídku s vystoupením dětí. 10. ledna 2008 se uskuteční v naší mateřské škole beseda s psychologem na téma školní zralosti dětí. Chceme tímto také poděkovat za přízeň a pomoc rodičům, Unii a partnerům z řad veřejnosti. Věříme, že se i v příštích výtiscích Rosických listů budeme mít čím pochlubit. Za kolektiv Mateřské školy v Rosicích Dana Malinová STAROČESKÝ JARMARK Unie rodičů při Mateřské škole Rosice si Vás dovoluje pozvat na Staročeský jarmark, který se bude konat dne 27. a 28. listopadu 2007 v prostorách MŠ (bývalé jesle) od 7,00 9,00 hodin a od 14,00 17,00 hodin Keramika, svíčky,věnečky,vánoční floristika,perníčky, atd. Těšíme se na Vaši návštěvu! 8

9 SDH BRČEKOLY Sbor dobrovolných hasičů Brčekoly ukončil dne svoji soutěžní sezónu. V letošním roce se sboru podařilo obsadit se dvěma družstvy 1. a 2. místo na okrskové soutěži v Chrasti. Na okresní soutěži konané v Otradově se sbor umístil v kvalitní konkurenci na 7. místě. Na Memoriálu Jiřího Hančára v Boru u Chroustovic zvítězil sbor v netradičním požárním útoku. Dále se sbor hasičů z Brčekol zúčastnil se střídavými výsledky soutěží v Blatně, Seči, Lukavici, Chrudimi, Morašicích a Moravanech. Zpestřením soutěžní sezóny byla noční soutěž v Rosicích. Sbor také již potřetí uspořádal v letním areálu soutěž o Brčekolský pohár v požárním útoku. V letním areálu pak po celou sezónu zajišťoval zajímavý kulturní program. Za svoji činnost se členové sboru odměnili závěrečným opékáním prasete. OKÉNKO DO HISTORIE Rosická tělovýchovná organizace S O K O L Štěpán Malina Po druhé světové válce opět ožili Sokolové. Začali organizovat svoji činnost krátce po osvobození od německé okupace. Největší zájem o Sokol nastal především u mládeže, u dorostu a žáků. Do cvičení začalo chodit až padesát cvičenců. Rosičtí Sokolové se zúčastňovali všech okrskových a župních cvičení. Zúčastňovali se též sportovních přeborů družstev. Uvedené fotografie jsou z veřejného cvičení Sokola v Chrasti, které se tehdy konalo na hřišti V Lázních v Chrašicích. Fotografie jsou z roku 1947, tj. před šedesáti lety. Tehdy se již nacvičovalo na první poválečný Sokolský slet, který se konal v roce Stanislav Machala 9

10 ROSICKÉ LISTY POZVÁNKA V PÁTEK 2.LISTOPADU SE KONÁ V HOSPODĚ NA KŘIŽOVATCE OD HOD. DUŠIČKOVÁ DISKOTÉKA Srdečně zvou pořadatelé 10

11 ZUŠ CHRAST Oslavy 40. výročí založení ZUŠ Chrast Základní umělecká škola J. N. Filcíka v Chrasti s pobočkou v Hrochově Týnci oslaví v roce 2008 čtyřicet let od svého založení. K tomuto výročí chystáme vydání almanachu školy, uspořádání výstavy a mnoho dalších akcí. Chtěli bychom touto cestou požádat občany, kteří vlastní nějaké zajímavé materiály, týkající se naší ZUŠ (dříve LŠU), o jejich laskavé zapůjčení. Zajímají nás zejména materiály z období před rokem 1978 staré žákovské knížky, vysvědčení, noty s rukopisem učitelů, fotografie, nahrávky, filmové záznamy. Samozřejmě uvítáme i cokoliv z novější doby. Kdo by byl ochoten nějaké materiály zapůjčit, může kdykoliv navštívit kancelář školy či někoho z pedagogů. Je možná také domluva na telefonním čísle Všechny zapůjčené materiály budou vpořádku vráceny. Za Vaši pomoc předem děkujeme. Za přípravný výbor oslav Mgr. M. Ptáčníková HC ROSICE Rozpis zápasů HC Rosice 1. kolo HC Rosice HC Želvy Chrudim pondělí ,00 hodin Skuteč HC Kostelec HC Rosice sobota ,00 hodin - Skuteč HC Rosice HC Rozsochatec pátek ,30 hodin Skuteč HC Železné Hory HC Rosice sobota ,30 hodin Skuteč HC Rosice HC Hlinsko neděle ,00 hodin Skuteč HC Česká Bělá HC Rosice neděle ,30 hodin Hlinsko HC Rosice HC Holomci neděle ,30 hodin Skuteč HC Vysmátý Zmije HC Rosice neděle ,00 hodin Skuteč HC Rosice HC Torpédo Pce neděle ,30 hodin Skuteč Odjezd autobusu je vždy 1 hod. před začátkem zápasu!!!! Sraz hráčů 15 min. před odjezdem!!! 11

12 DUŠIČKY 2. listopad Památka zesnulých neboli Dušičky, tak jak se slaví dnes, jsou údajně známy od roku 998, kdy je zavedl francouzský opat Odillo. Svátek Dušiček je však mnohem starší. Dušičky pocházejí z keltské tradice, ze svátku Samhain. Samhain se slavil v den keltského nového roku, v den, kdy se podle keltské víry prolíná náš svět se světem mrtvých. Dušičky jsou vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě nejsou na tuto skutečnost připraveni a procházejí fází očišťování. Keltové zapalovali ohně, aby se duše pozůstalých mohla ohřát a strávit s nimi noc. Svíčky, které dnes zapalujeme, jsou pozměněnou formou právě této tradice. Zatímco Evropa v tento den pro své milované truchlí a modlí se za ně, za Velkou louží tento svátek pojali po svém. V USA, Kanadě a i jinde se slaví spíše Duchové než Dušičky. Halloween, ve Spojených státech jeden z nejoblíbenějších svátků, patří spíše dětem a je to svátek strašidelný. Halloween je celý ve znamení dýní pečou se dýňové koláče a dýňovými svítilnami je ozdoben celý dům. Děti se převlékají do strašidelných masek a obcházejí sousedy jako halloweenoví koledníci. 2. listopadu bychom měli zavzpomínat na své drahé, kteří již nejsou mezi námi. Zapálit pro ně svíčku, věnovat jim upřímnou modlitbičku. Anebo si, každý podle svého, jednoduše třeba u sklenky vína a několika voňavých svíček vytáhnout rodinné album a u rozpraskaných černobílých fotek se snažit vybavit jejich tvář, pohyby i slova, zkrátka jací byli, když tu ještě byli.. N. Z DOB DÁVNO MINULÝCH Zdravá krev zdravé tělo Muselo uplynouti 4000 let, než padl závoj, halící tajemství česnekové hlízy. Tisíciletý starý léčivý prostředek opět oživl a doporučuje se jako velmi užitečný, tak začíná článek O léčivém účinku česneku z péra německého lékaře z února V září 1924 poukázala akademie lékařství v Paříži na to, že česneková šťáva má zvláštní léčivý účinek proti zkornatění cév a že je zvláštním léčivým prostředkem proti kurdějovým onemocněním. Lékaři opětně zjistili, že šťáva česneku snižuje značně krevní tlak a usnadňuje tím značně srdeční činnost. Šťáva česneku čistí a oživuje především žaludek, střeva a tkáně a jest nejlepším, nikdy neselhávajícím a úplně neškodným desinfekčním prostředkem a odstraňuje všechny příživníky a škodlivé bakterie. Dále zapuzuje česneková šťáva střevní jedy a škodlivé plyny. Česneková šťáva je nejlepším čistidlem krve. Není vskutku nemoci, které by česneková šťáva ve spojení s přiměřenou výživou neléčila nebo aspoň podstatně nezlepšila. V česnekové šťávě ADERISAN podle předpisu důstojného pana katechety Dr. Karla Königa máme nejlepší dietetický prostředek toho druhu, současně nejlacinější a nejspolehlivější domácí lékárnu. Tisíce uznání to potvrzují! ROLNÍK kalendář pro zábavu, poučení a k užitku našich hospodářů - rok 1929 mně laskavě zapůjčila paní Vlasta Santová. N. Rosické listy vydává Obecní úřad Rosice ve spolupráci s redakční radou. Schváleno Ministerstvem kultury pod evid. č. MK ČR E Náklad 500 kusů Uzávěrka příštího čísla 15. prosince 2007 Neprodejné 12

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK PODZIM Vážení rodiče, v letošním školním roce Vám nabízíme, pro naši školku novou formu, předávání informací Vám, rodičům. K nástěnkám v šatně, informacím ve vývěsce na náměstí,

Více

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 I. Základní údaje o škole a/ Název školy: Základní škola

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Předškoláček. ROČNÍK XVII., ČÍSLO 1 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 13. září 2012

Předškoláček. ROČNÍK XVII., ČÍSLO 1 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 13. září 2012 Předškoláček Informační zpravodaj Mateřské školy Záhoří ROČNÍK XVII., ČÍSLO 1 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 13. září 2012 Vážení rodiče, ve čtvrtek 13. září 2012 se konala v MŠ první rodičovská schůzka v tomto

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výroční zpráva

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Výrocní zpráva. Základní škola Vejvanovice. Školní rok 2013/2014

Výrocní zpráva. Základní škola Vejvanovice. Školní rok 2013/2014 Výrocní zpráva Základní škola Vejvanovice Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim IČO: 70998094 Zřizovatel: Obec Vejvanovice, IČO 271136 Adresa

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Vážení rodiče, 1. Několik informací o škole

Vážení rodiče, 1. Několik informací o škole Vážení rodiče, jsme rádi, že Vaše dítě navštěvuje naši školu. Máme zájem o dobrou spolupráci rodiny a školy, a proto Vám chceme poskytnout informace, které byste měli znát ještě před zahájením školního

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Časopis MŠ. Říjen 2014

Časopis MŠ. Říjen 2014 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Říjen 2014 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239 http://www.zsamsbrna.cz/

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz Učit lze

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole zřizovatel školy: Obec Přezletice název školy : Mateřská škola Přezletice, Kaštanová 417, 25073 Přezletice 250 73 jméno ředitele

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Výroční zpráva Mateřské školy, Liberec, Dětská 461 šk. rok 2012/2013

Výroční zpráva Mateřské školy, Liberec, Dětská 461 šk. rok 2012/2013 Výroční zpráva Mateřské školy, Liberec, Dětská 461 šk. rok 2012/2013 Zpracovala: Vacíková Jaroslava Výroční zpráva Mateřské školy, Liberec, Dětská 461, příspěvková organizace 1. Základní údaje Název školy:

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016 ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ 2015-2016 SRPEN Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

INFORMACE PRO RODIČE (školní rok 2015/2016)

INFORMACE PRO RODIČE (školní rok 2015/2016) INFORMACE PRO RODIČE (školní rok 2015/2016) Vážení rodiče, začal další školní rok a jménem všech učitelů a zaměstnanců železnorudské školy vám chci poděkovat za vaši podporu škole v minulém školním roce

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád

Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99. Provozní řád Mateřská škola Bohuslavice Bohuslavice 99 Provozní řád Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice, okres Šumperk, příspěvková organizace I. Údaje o zařízení Základní škola a Mateřská škola, Bohuslavice

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více