Zpravodaj obce ROSICE Říjen 2007; ročník 2.; vydání 5.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj obce ROSICE Říjen 2007; ročník 2.; vydání 5."

Transkript

1 Zpravodaj obce ROSICE Říjen 2007; ročník 2.; vydání 5. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, podzim převzal vládu od léta, příroda hýří barvami a pomalu se připravuje na zimu. K podzimu se váže i jeden hluboce lidský zvyk. Většina z nás se každoročně na chvíli zastaví a zavzpomíná na své předky, příbuzné a blízké, kteří už nejsou mezi námi. Je nás mnoho, těch, kteří máme rány v našich srdcích velmi čerstvé. Součástí lidského bytí je stejně tak narození jako smrt. Na nás živých je, abychom pochodeň lidského rodu nesli dál a nedělali našim předkům ostudu. Nejlepší lék na smutek je smysluplná práce. Jsem rád, že se u nás v obci stále něco děje. Přece jenom si neodpustím zůstat ještě chvilku na hřbitově. Bezmála všichni, kteří na něj přijdou, chválí práci pana Františka Zacha, který má náš hřbitov na starosti. Díky jeho úsilí je tato důležitá součást naší obce důstojným místem. Listopad je posledním měsícem, kdy pro nás pracují naši spoluobčané zaměstnaní ve spolupráci s Úřadem práce v Chrudimi. Jsou to jmenovitě: Josef Dachovský, Jana Horáčková, Jiří Mach, Ladislav Stejskal, Věra Tlustá a Vlastislav Zárybnický. Všem patří moje poděkování. Bez jejich práce bychom nebyli schopni zajistit takový rozsah činností při údržbě tržnice, veřejné zeleně a dalšího obecního majetku, pozemků nepatřících obci atd. Celkově servis, který nemá obdoby v širokém okolí. Nedávno jsem se setkal s dotazem, v reakci na poslední vydání Rosických listů, na složení našeho zastupitelstva. Je pravdou, že mnoho občanů netuší, na koho se ve svém okolí mohou obrátit se svými dotazy, připomínkami, návrhy a požadavky. Proto uvádím úplný seznam. Členů je celkem 15: Brázda Pavel, Čápová Radmila, Ing. Freiberg Petr, Chvojková Ivana, Janek Jiří, Koucký Josef, Krejčí Stanislav, Kvasničková Iveta, Netolický Ladislav, Netolický Luboš, Ing. Novák Josef, Novotný František, Ing. Samek Vlastimil, Volejník Zdeněk, Vybíral Roman. Zastupitelstvo rozhoduje o veškerém dění v obci. ZO bude rozhodovat i o umístění opraveného mramorového křížku. Využijte své zastupitele, a pokud máte nápad, kde křížek umístit, oslovte nás. Instalaci křížku chceme uskutečnit na jaře příštího roku. Na závěr mého příspěvku bych Vám všem i Vašim rodinám chtěl upřímně popřát hodně zdraví, co nejvíce podzimního slunka a celkově co nejvíce podzimní pohody. Luboš Netolický, starosta obce 1

2 ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY Odbor dopravy Města Chrudim informuje o tom, že byla přijata novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Došlo ke změně lhůt pro výměnu řidičských průkazů. Řidičské průkazy vydané od 1. července 1964 do 31. prosince 1993 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince K této výměně řidičského průkazu potřebujete fotografii 3,5 x 4,5 cm, občanský a řidičský průkaz. Dále je nutno úřad navštívit osobně, není možné použít zastoupení. Pracovní doba je ve dnech PO a ST od 8.00 do hod., v ostatní dny od 8.00 do hod. Kdo nestihne výměnu do uvedeného termínu, bude se po při řízení vozidla již dopouštět přestupku, s možností uložení pokuty do výše 2.500,- Kč. T+J DOBRÁ RADA Zablokování mobilního telefonu při odcizení. Protože se stále stávají mobilní telefony předmětem zájmů nenechavců, došlo k dohodě mezi Policií ČR a všech operátorů působících na území České republiky o možnosti zablokování provozu odcizených mobilů prostřednictví policie. Postup: 1) Odcizení mobilního telefonu nahlaste osobně na nejbližším odd. Policie ČR, jiný způsob oznámení není možný. Souhlas k blokaci je nutné provést též osobně písemnou formou. 2) Předložte doklad totožnosti, záruční list nebo jiný doklad, na kterém je uvedeno IMEI telefonu. 3) Pokud bude vlastníkem telefonu právnická osoba, je nutná písemná žádost, podepsaná statutárním orgánem a opatřená razítkem. Provedení zablokování nebo odblokování bude probíhat podle technických možností operátorů. Zablokování SIM karty je nutné řešit přímo s operátorem svého provozovatele mobilní sítě. K ověření, zda je mobilní přístroj evidován jako odcizený, slouží internetová stránka Ke krádežím mobilních telefonů dochází poměrně často, většina jich ale byla odcizena tak, že byly odloženy bez dohledu a přítomnosti jejich majitele, např. na diskotéce, v restauraci apod. Je zřejmé, že majitelé sami svůj majetek, popravdě řečeno, nenechavcům nabídli, a tím pak zbytečně zaměstnávají policii a další instituce. Zrovna tak nález mobilního telefonu (ale i jiné věci!) je třeba oznámit buď policii nebo na obecním či městském úřadě. Je rozšířeným mýtem mezi občany, že si nalezenou věc mohou ponechat. OMYL! Kdo nález neodevzdá, sám se dopouští přinejmenším přestupku (když se jedná o věc v hodnotě do 5 tis. Kč). Za takové jednání lze podle přestupkového zákona dostat pokutu do ,- Kč. T+J 2

3 KLUB SENIORŮ V ROSICÍCH? Vážení spoluobčané, na jednom z večerů našich seniorů byl několika účastníky předložen návrh založit Klub seniorů. Podobné kluby vznikly i v okolních obcích, např. v Horce nebo v Chrasti. Uskutečnění takovéto myšlenky by umožnilo neformální setkávání občanů, kteří mají stejné zájmy a podobné názory. Klub by se stal místem zrodu zajímavých aktivit vzešlých právě z řad seniorů a jistě by přinesl množství podnětů k hlubšímu naplnění života našich starších občanů. Naše obec je připravena vznik a činnost takovéhoto klubu podpořit. Občané, kteří mají zájem se na této činnosti podílet, se mohou obrátit na pana Luboše Netolického, starostu obce. Rada obce Rosice SETKÁNÍ PO LETECH V sobotu 22.září se uskutečnilo setkání bývalých žáků školního ročníku Sešli jsme se v hojném počtu a společně si prohlédli budovu ZŠ. Vzpomínali jsme na krásné chvíle strávené ve školních lavicích a na svou první paní učitelku s,, velkým P, paní Alenu Hrnčálovou. Jí vděčíme především za to, že nás naučila psát první písmena, číst první slova, díky ní jsme se,, ve světě neztratili. Paní učitelka není už bohužel mezi námi, ale žije dál ve vzpomínkách a srdcích nás všech, kteří jsme ji milovali. J. Šulcová 3

4 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Akce, které se uskutečnily na naší škole v září a říjnu zahájení školního roku, slavnostní přivítání prvňáčků informativní schůzka v jídelně ZŠ Rosice a třídní schůzky Koloděj pro žáky VI. a IX. třídy pohádka O princezně Mlsalce pro žáky I. stupně dějepisná exkurze do Všestar pro žáky VI., VII. a VIII. třídy projektový den I. třídy - Můj veselý drak podzimní Drakiáda schůzka žáků IX. třídy a rodičů volba povolání návštěva dopravního hřiště v Chrudimi žáci III. třídy vlastivědná exkurze žáků IV. a V. třídy v Praze informat. schůzka pro vycházející žáky a jejich rodiče v ZŠ Chrast divadelní představení pro žáky I. IX. tř. v tělocvičně ZŠ Rosice návštěva Burzy škol v Chrudimi žáky IX. třídy Akce, které se uskuteční na naší škole v listopadu a prosinci projektový den- termín bude upřesněn návštěva IPS ÚP Chrudim žáky IX. třídy čtvrtletní pedagogická porada konzultační den Mikuláš ve škole Vánoční jarmark vánoční disko v maskách začátek vánočních prázdnin Redakce školního časopisu Rosík Školní vzdělávací program (ŠVP) V letošním školním roce byla zahájena v I. a VI. třídě výuka podle vlastního školního vzdělávacího programu. Jedná se o dokument, který si vypracovali sami učitelé na jednotlivých školách podle místních podmínek a vlastních představ. Programy umožňují učitelům větší svobodu, nabízejí možnost učit tak, jak to jim i jejich žákům nejvíce vyhovuje. Tento program se snaží rozvíjet v dětech potřebné dovednosti pro život. Důležité jsou metody a formy práce žáci již nesedí jen v lavicích, jak to kdysi bývalo, ale pracují ve skupinách, ve dvojicích, osvědčené jsou projektové dny, ať už v jednotlivých třídách nebo projekty celoškolní, kdy si žáci mohou vyzkoušet pracovat se svými spolužáky z jiných tříd, učí se práci organizovat a využívat již získané dovednosti. V tomto směru jsme již navázali na vlastní zkušenosti, neboť tímto způsobem již dříve učitelé pracovali. Pokud se absolventi středních a vysokých škol ucházejí o pracovní místo, jedním z hlavních požadavků je schopnost pracovat v týmu, dobře komunikovat. I k tomuto cíli směřují naše formy práce. Metody jsou voleny tak, aby žáky bavily, a to, co se učí, je zaujalo, protože jen tak jsou aktivní a motivováni k dalšímu 4

5 učení. Nové programy mají podporovat u žáků snahu celoživotně se vzdělávat. Je to i jedním z trendů současné doby, neboť vývoj všech oborů jde stále dopředu. I v tomto směru se naše škola snaží nabízet víc. Motivační název našeho ŠVP je Škola otevřená všem. Název obsahuje nejen myšlenku otevřenosti při řešení problémů, při uplatňování přínosných myšlenek a námětů z řad rodičů, ale spolupracujeme i s Komunitní školou Rosice, která nabízí zájmové kroužky pro naše žáky a tím též využití jejich volného času. Komunitní škola umožňuje našim spoluobčanům a dalším zájemcům z okolí dále se vzdělávat, případně zajímavě využít volný čas. Tak se nabízí pro naše bývalé žáky možnost vrátit se na chvíli zpět do školních lavic. Otevřenost naší školy se dotýká zejména vzdělávání žáků, kdy je již tradicí integrovat žáky se specifickými poruchami učení, pro které máme několik vyškolených asistentek z řad pedagogů. Dále podle možností a podmínek zařazujeme do tříd žáky s různým sociálním a zdravotním znevýhodněním. Je to příležitost i pro ostatní žáky, naučí se být ohleduplní, tolerantní a respektovat odlišnosti. Tyto vlastnosti dnes ve společnosti často chybí, a proto bychom se chtěli na tuto oblast také zaměřit. Významné je úsilí školy o prohloubení jazykových dovedností, neboť souvisí s uplatněním našich žáků, umožňuje jim cestovat a tím dále poznávat. Na naší škole začínáme s výukou anglického jazyka již v 1. ročníku, s druhým jazykem se žáci seznamují v ročníku sedmém. Ve ŠVP si každá škola stanovila priority a právě u nás je výuka cizích jazyků jednou z nich. Dále je kladen důraz na využívání informačních a komunikačních technologií. Jejich využívání by mělo být pro naše absolventy běžnou záležitostí. Zaměřujeme se také na vytváření kladného vztahu k přírodě, ochranu životního prostředí a uvědomění si provázanosti člověka s přírodou. V rámci enviromentální výchovy jsou realizovány různé akce a projekty, např. Den Země, exkurze, třídění odpadů apod. Novým předmětem v naší škole je Mediální výchova - záměrem je naučit žáky orientovat se v mediálních sděleních a vytvářet si vlastní názor. Marcela Kohoutová, koordinátor ŠVP KOMUNITNÍ ŠKOLA Komunitní škola Rosice, o. s. Škola pro všechny generace pro Vás připravila nové aktivity Chcete se seznámit s výtvarnými technikami a kapitolami z dějin výtvarného uměni? Tak právě pro Vás jsme připravili kurz kresby, malby a grafiky s Tomášem Pilařem. Určeno: všem věkovým kategoriím Termín: čtvrtek od 16:00 17:30 hod. Rozsah: 12 lekcí Cena: 600,- V ceně je zahrnuto kurzovné a lektor. Začínáme 1.listopadu 2007 Leonardo da Vinci Na toto téma jsme pro Vás připravili seminář. Určeno: všem, kteří mají rádi období renesance Termín: 27. listopadu 2007 od 13:20 15:00 hod. Kde: v jídelně Základní školy Rosice 5

6 Přednáší: Mgr. Tomáš Pilař Vstup: 30,- Těšíme se na Vaši účast TVORBA WEBU PRO ZAČÁTEČNÍKY Určeno: všem, kteří mají zájem Obsah: základy tvorby jednoduchého webu Termín: od 7. listopadu vždy ve středu hod. Rozsah: 20 hodin (10 x 2 hod.) Lektor: Luděk Klouda Cena: 1.000,- Kč MS OFFICE PRO ZAČÁTEČNÍKY Určeno: všem, kteří mají zájem Obsah: Word, Excel, Termín: od 20. února vždy ve středu hod. Rozsah: 20 hod. (10 x 2 hod.) Lektor: Luděk Klouda Cena: 1.000,- DRÁTOVÁNÍ S PETREM ŠIMKEM Pan Šimek vyšel vstříc Vašemu přání pokračovat v drátování. Celou dobu se pečlivě připravoval a vymyslel pro Vás další lahůdky. Určitě se máte na co těšit. Určeno: dětem a dospělým Rozsah: 12 hod. Termín: sobota motýl a další zvířata sobota strom života sobota drátujeme hrnec začátky kurzu vždy v hod. Lektor: Cena: Petr Šimek 600,- Kč (můžete platit i jednotlivě á 200,- Kč) v ceně je zahrnuto kurzovné a materiál PALIČKOVÁNÍ - POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA - proto neváhejte a přihlaste se! Znali byste rádi tajemství paličkování? Tak nyní máte možnost naučit se základní techniky plátýnko a polohod a na váš vánoční stromek si upaličkovat vánoční ozdoby. Určeno: dětem i dospělým Rozsah: tři soboty po 5 hodinách = 15 hod. Začínáme: v hod. Lektor: Pavlína Michalcová Cena: 550,- Kč (v ceně je zahrnuto kurzovné, lektor, materiál podvinky, nitě a pro prvních 9 přihlášených i paličky) Na jednotlivé akce pořádané Komunitní školou Rosice, o. s. máte možnost se přihlásit u koordinátora KoŠ. Ludmily KOCIÁNOVÉ, telefon mob.: , Webové stránky Komunitní školy: 6

7 ukázka prací absolventek kurzu hedvábí Nakonec důležité datum do Vašeho kalendáře: Ve středu se od 15:30 hod. koná Vánoční jarmark. Můžete se těšit na vystoupení žáků, opět si budete moci zakoupit drobné dárky pro své nejbližší a vyzkoušet si některá z uměleckých řemesel. Srdečně Vás zvou Základní a Komunitní škola Rosice a Sdružení rodičů. MATEŘSKÁ ŠKOLA Nový školní rok 2007/08 se naplno rozběhl; školičkou se opět rozléhají hlásky "malátek" i zkušenějších předškoláčků. Obě oddělení jsou kapacitně naplněna. Již tradičně se snažíme připravovat dětem dny bohaté na zajímavé činnosti a různorodé pěkné zážitky v příjemném prostředí školičky i mimo ni. Slzičky "stýskání" již oschly a děti se těší na slíbené aktivity příštího dne. A mají, věru, nač: kromě her a "práce" pro ně denně chystané mohou, především ti starší, navštěvovat kroužky tance, cvičení s balony, veselého zpívání s kytarou, hry na flétnu ( to již jako žáci ZUŠ Chrast ), půlhodinek rozvíjení předpokladů pro školní úspěšnost pomocí procvičování nejen těla a prstíků za pomoci národních písniček ( Metoda dobrého startu). To vše probíhá v dopoledních hodinách, aniž by se narušoval chod celého třídního kolektivu; kroužky vedeme my, učitelky. Novinkou je i první 7

8 seznamování dětí s angličtinou ( hrou s maňáskem ). Nejen my, učitelky, se snažíme - při MŠ pracuje Unie rodičů ( dobrovolné sdružení zákonných zástupců dětí ), které se může pochlubit řádkou pěkných akcí v minulém školním roce : tak například organizováním kurzů pro maminky i veřejnost - drátkování, barvení hedvábí, floristiky, výletů rodičů s dětmi - vlakem do hřebčína v Kladrubech či na kolech za pokladem, prodejními jarmarky při MŠ (vánoční, velikonoční), na něž samy "mamky" přispívají svými výrobky. Ani letos se Unie nechystá zahálet - první poprázdninovou akcí byl 1. ročník kuličkyjády. V sobotu 22. září 2007 v dopoledních hodinách jsme na antukovém hřišti před MŠ vyhloubily důlky a soutěžilo se - v již pro mnohé z nás zapomenuté disciplíně - "cvrnkání kuliček". Pravidla nakonec zvládlo všech pět věkových kategorií účastníků a krom opečeného buřtíka byla radost i z diplomu, čokomedaile a drobných dárků. Ještě v říjnu připravuje Unie v MŠ kurz zdobení ubrouskovou technikou, na kterém rády uvidíme zájemce z rodičovských řad i širší veřejnosti. Povede jej paní Alena Zamastilová. A co školička sama? Letos již máme za sebou divadelní představení "O princezně Mlsalce" v ZŠ, bramborovou olympiádu v Boru ( víte ještě, jak chutná v popelu upečený brambor? ), drakiádu na hřišti Dynama pořádanou spolu se ZŠ, výpravu do porodny selat v místním ZD. Ve čtvrtek 8.listopadu 2007 uspíme školkovou zahradu zimním spánkem při oblíbené Slavnosti světýlek za účasti dětí s rodiči. V listopadu dvacítka nejstarších "mateřánků" začne navštěvovat předplavecký výcvik v chrudimském krytém bazénu. Dopravovat se tam budeme společně s žáky základní školy. Těšíme se i na nevšední zážitek - návštěvu divadla K. Pippicha v Chrudimi. Uvidíme pohádku "Loupežník a princezna Anka". V neděli 2. prosince 2007 zveme nejen rodičovské forum na sál v Hospodě Na křižovatce, kde pořádáme Mikulášskou besídku s vystoupením dětí. 10. ledna 2008 se uskuteční v naší mateřské škole beseda s psychologem na téma školní zralosti dětí. Chceme tímto také poděkovat za přízeň a pomoc rodičům, Unii a partnerům z řad veřejnosti. Věříme, že se i v příštích výtiscích Rosických listů budeme mít čím pochlubit. Za kolektiv Mateřské školy v Rosicích Dana Malinová STAROČESKÝ JARMARK Unie rodičů při Mateřské škole Rosice si Vás dovoluje pozvat na Staročeský jarmark, který se bude konat dne 27. a 28. listopadu 2007 v prostorách MŠ (bývalé jesle) od 7,00 9,00 hodin a od 14,00 17,00 hodin Keramika, svíčky,věnečky,vánoční floristika,perníčky, atd. Těšíme se na Vaši návštěvu! 8

9 SDH BRČEKOLY Sbor dobrovolných hasičů Brčekoly ukončil dne svoji soutěžní sezónu. V letošním roce se sboru podařilo obsadit se dvěma družstvy 1. a 2. místo na okrskové soutěži v Chrasti. Na okresní soutěži konané v Otradově se sbor umístil v kvalitní konkurenci na 7. místě. Na Memoriálu Jiřího Hančára v Boru u Chroustovic zvítězil sbor v netradičním požárním útoku. Dále se sbor hasičů z Brčekol zúčastnil se střídavými výsledky soutěží v Blatně, Seči, Lukavici, Chrudimi, Morašicích a Moravanech. Zpestřením soutěžní sezóny byla noční soutěž v Rosicích. Sbor také již potřetí uspořádal v letním areálu soutěž o Brčekolský pohár v požárním útoku. V letním areálu pak po celou sezónu zajišťoval zajímavý kulturní program. Za svoji činnost se členové sboru odměnili závěrečným opékáním prasete. OKÉNKO DO HISTORIE Rosická tělovýchovná organizace S O K O L Štěpán Malina Po druhé světové válce opět ožili Sokolové. Začali organizovat svoji činnost krátce po osvobození od německé okupace. Největší zájem o Sokol nastal především u mládeže, u dorostu a žáků. Do cvičení začalo chodit až padesát cvičenců. Rosičtí Sokolové se zúčastňovali všech okrskových a župních cvičení. Zúčastňovali se též sportovních přeborů družstev. Uvedené fotografie jsou z veřejného cvičení Sokola v Chrasti, které se tehdy konalo na hřišti V Lázních v Chrašicích. Fotografie jsou z roku 1947, tj. před šedesáti lety. Tehdy se již nacvičovalo na první poválečný Sokolský slet, který se konal v roce Stanislav Machala 9

10 ROSICKÉ LISTY POZVÁNKA V PÁTEK 2.LISTOPADU SE KONÁ V HOSPODĚ NA KŘIŽOVATCE OD HOD. DUŠIČKOVÁ DISKOTÉKA Srdečně zvou pořadatelé 10

11 ZUŠ CHRAST Oslavy 40. výročí založení ZUŠ Chrast Základní umělecká škola J. N. Filcíka v Chrasti s pobočkou v Hrochově Týnci oslaví v roce 2008 čtyřicet let od svého založení. K tomuto výročí chystáme vydání almanachu školy, uspořádání výstavy a mnoho dalších akcí. Chtěli bychom touto cestou požádat občany, kteří vlastní nějaké zajímavé materiály, týkající se naší ZUŠ (dříve LŠU), o jejich laskavé zapůjčení. Zajímají nás zejména materiály z období před rokem 1978 staré žákovské knížky, vysvědčení, noty s rukopisem učitelů, fotografie, nahrávky, filmové záznamy. Samozřejmě uvítáme i cokoliv z novější doby. Kdo by byl ochoten nějaké materiály zapůjčit, může kdykoliv navštívit kancelář školy či někoho z pedagogů. Je možná také domluva na telefonním čísle Všechny zapůjčené materiály budou vpořádku vráceny. Za Vaši pomoc předem děkujeme. Za přípravný výbor oslav Mgr. M. Ptáčníková HC ROSICE Rozpis zápasů HC Rosice 1. kolo HC Rosice HC Želvy Chrudim pondělí ,00 hodin Skuteč HC Kostelec HC Rosice sobota ,00 hodin - Skuteč HC Rosice HC Rozsochatec pátek ,30 hodin Skuteč HC Železné Hory HC Rosice sobota ,30 hodin Skuteč HC Rosice HC Hlinsko neděle ,00 hodin Skuteč HC Česká Bělá HC Rosice neděle ,30 hodin Hlinsko HC Rosice HC Holomci neděle ,30 hodin Skuteč HC Vysmátý Zmije HC Rosice neděle ,00 hodin Skuteč HC Rosice HC Torpédo Pce neděle ,30 hodin Skuteč Odjezd autobusu je vždy 1 hod. před začátkem zápasu!!!! Sraz hráčů 15 min. před odjezdem!!! 11

12 DUŠIČKY 2. listopad Památka zesnulých neboli Dušičky, tak jak se slaví dnes, jsou údajně známy od roku 998, kdy je zavedl francouzský opat Odillo. Svátek Dušiček je však mnohem starší. Dušičky pocházejí z keltské tradice, ze svátku Samhain. Samhain se slavil v den keltského nového roku, v den, kdy se podle keltské víry prolíná náš svět se světem mrtvých. Dušičky jsou vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě nejsou na tuto skutečnost připraveni a procházejí fází očišťování. Keltové zapalovali ohně, aby se duše pozůstalých mohla ohřát a strávit s nimi noc. Svíčky, které dnes zapalujeme, jsou pozměněnou formou právě této tradice. Zatímco Evropa v tento den pro své milované truchlí a modlí se za ně, za Velkou louží tento svátek pojali po svém. V USA, Kanadě a i jinde se slaví spíše Duchové než Dušičky. Halloween, ve Spojených státech jeden z nejoblíbenějších svátků, patří spíše dětem a je to svátek strašidelný. Halloween je celý ve znamení dýní pečou se dýňové koláče a dýňovými svítilnami je ozdoben celý dům. Děti se převlékají do strašidelných masek a obcházejí sousedy jako halloweenoví koledníci. 2. listopadu bychom měli zavzpomínat na své drahé, kteří již nejsou mezi námi. Zapálit pro ně svíčku, věnovat jim upřímnou modlitbičku. Anebo si, každý podle svého, jednoduše třeba u sklenky vína a několika voňavých svíček vytáhnout rodinné album a u rozpraskaných černobílých fotek se snažit vybavit jejich tvář, pohyby i slova, zkrátka jací byli, když tu ještě byli.. N. Z DOB DÁVNO MINULÝCH Zdravá krev zdravé tělo Muselo uplynouti 4000 let, než padl závoj, halící tajemství česnekové hlízy. Tisíciletý starý léčivý prostředek opět oživl a doporučuje se jako velmi užitečný, tak začíná článek O léčivém účinku česneku z péra německého lékaře z února V září 1924 poukázala akademie lékařství v Paříži na to, že česneková šťáva má zvláštní léčivý účinek proti zkornatění cév a že je zvláštním léčivým prostředkem proti kurdějovým onemocněním. Lékaři opětně zjistili, že šťáva česneku snižuje značně krevní tlak a usnadňuje tím značně srdeční činnost. Šťáva česneku čistí a oživuje především žaludek, střeva a tkáně a jest nejlepším, nikdy neselhávajícím a úplně neškodným desinfekčním prostředkem a odstraňuje všechny příživníky a škodlivé bakterie. Dále zapuzuje česneková šťáva střevní jedy a škodlivé plyny. Česneková šťáva je nejlepším čistidlem krve. Není vskutku nemoci, které by česneková šťáva ve spojení s přiměřenou výživou neléčila nebo aspoň podstatně nezlepšila. V česnekové šťávě ADERISAN podle předpisu důstojného pana katechety Dr. Karla Königa máme nejlepší dietetický prostředek toho druhu, současně nejlacinější a nejspolehlivější domácí lékárnu. Tisíce uznání to potvrzují! ROLNÍK kalendář pro zábavu, poučení a k užitku našich hospodářů - rok 1929 mně laskavě zapůjčila paní Vlasta Santová. N. Rosické listy vydává Obecní úřad Rosice ve spolupráci s redakční radou. Schváleno Ministerstvem kultury pod evid. č. MK ČR E Náklad 500 kusů Uzávěrka příštího čísla 15. prosince 2007 Neprodejné 12

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Komunitní škola. Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. ÚDAJE O PROJEKTU. p. o.

Komunitní škola. Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. ÚDAJE O PROJEKTU. p. o. Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, p. o. Název projektu

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin ZVEME VÁS NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin Více informací na www.1zsrako.cz a v brožuře Informace

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE : Září Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy

DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE : Září Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE 2016-2017: Září 8. 9. Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy 16. 9. Divadelní představení pohádky,,skřítek, který to nevzdal Divadlo,,100 dortíků Říjen 5. 10.

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

Jste spokojeni s prostředím vymezeným pro třídu vašeho dítěte a s ostatním prostředím? Jste spokojeni s provozní dobou mateřské školy?

Jste spokojeni s prostředím vymezeným pro třídu vašeho dítěte a s ostatním prostředím? Jste spokojeni s provozní dobou mateřské školy? ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE 2014 1. Prostředí a provoz MŠ Jste spokojeni s prostředím vymezeným pro třídu vašeho dítěte a s ostatním prostředím? 1 2% 29% 59% Jste spokojeni s

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Časopis MŠ. Říjen 2014

Časopis MŠ. Říjen 2014 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Říjen 2014 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239 http://www.zsamsbrna.cz/

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec Týdenní dotace: 1h/týden Vyučující: Mgr. Lenka Erberová, Mgr. Věra Antalová, Mgr. Vladimíra Hryzlíková, Ročník: 1. (1. A, 1. B, 1. O) Školní rok 2016/2017 UČIVO 1. Zjišťování výtvarných dovedností - volná

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy v Dobrém Poli ve školním roce 2015/2016 Zprávu předkládá vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Radislava Fantová V Dobrém Poli 16.9.2015 OBSAH: I. Základní údaje o mateřské

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2010 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Základní škola Chrást

Základní škola Chrást Základní škola Chrást Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Údaje o škole: Základní škola Chrást, okres Plzeň město, příspěvková organizace nám. Legií 26 330 03 Chrást tel.: 377 945 205 mob.

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí

Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí 1) Charakteristika školy Mateřská škola Vysoké Veselí se stala součástí základní školy ve Vysokém Veselí a je umístěna v nové přístavbě. Prostory mateřské školy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 2013 / 2014 0 1. CÍL PROJEKTU Předškolní vzdělávání

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Novinky v MAPech Strategický rámec MAP Vzdělávací kurz v pátek v Dramacentru Sdružení D v Olomouci od 8:30 do 12:30 Úvodní kurz

Novinky v MAPech Strategický rámec MAP Vzdělávací kurz v pátek v Dramacentru Sdružení D v Olomouci od 8:30 do 12:30 Úvodní kurz Novinky v MAPech Ti, kteří sledují činnost naší MAS, jistě vědí, že jsme realizátorem projektu MAP pro ORP. Pro ty s projektem neseznámené oznamujeme, že MAP je Místní akční plán vzdělávání, který je zaměřen

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY KDE NÁS NAJDETE Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkovo náměstí 87 580 02 Havlíčkův Brod 2 Telefon: + 420 569 400 499 GSM: + 420 777 327 844 Fax: + 420 569 400 490 E-mail: knihovna@kkvysociny.cz

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více