Zpravodaj obce ROSICE Říjen 2007; ročník 2.; vydání 5.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj obce ROSICE Říjen 2007; ročník 2.; vydání 5."

Transkript

1 Zpravodaj obce ROSICE Říjen 2007; ročník 2.; vydání 5. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, podzim převzal vládu od léta, příroda hýří barvami a pomalu se připravuje na zimu. K podzimu se váže i jeden hluboce lidský zvyk. Většina z nás se každoročně na chvíli zastaví a zavzpomíná na své předky, příbuzné a blízké, kteří už nejsou mezi námi. Je nás mnoho, těch, kteří máme rány v našich srdcích velmi čerstvé. Součástí lidského bytí je stejně tak narození jako smrt. Na nás živých je, abychom pochodeň lidského rodu nesli dál a nedělali našim předkům ostudu. Nejlepší lék na smutek je smysluplná práce. Jsem rád, že se u nás v obci stále něco děje. Přece jenom si neodpustím zůstat ještě chvilku na hřbitově. Bezmála všichni, kteří na něj přijdou, chválí práci pana Františka Zacha, který má náš hřbitov na starosti. Díky jeho úsilí je tato důležitá součást naší obce důstojným místem. Listopad je posledním měsícem, kdy pro nás pracují naši spoluobčané zaměstnaní ve spolupráci s Úřadem práce v Chrudimi. Jsou to jmenovitě: Josef Dachovský, Jana Horáčková, Jiří Mach, Ladislav Stejskal, Věra Tlustá a Vlastislav Zárybnický. Všem patří moje poděkování. Bez jejich práce bychom nebyli schopni zajistit takový rozsah činností při údržbě tržnice, veřejné zeleně a dalšího obecního majetku, pozemků nepatřících obci atd. Celkově servis, který nemá obdoby v širokém okolí. Nedávno jsem se setkal s dotazem, v reakci na poslední vydání Rosických listů, na složení našeho zastupitelstva. Je pravdou, že mnoho občanů netuší, na koho se ve svém okolí mohou obrátit se svými dotazy, připomínkami, návrhy a požadavky. Proto uvádím úplný seznam. Členů je celkem 15: Brázda Pavel, Čápová Radmila, Ing. Freiberg Petr, Chvojková Ivana, Janek Jiří, Koucký Josef, Krejčí Stanislav, Kvasničková Iveta, Netolický Ladislav, Netolický Luboš, Ing. Novák Josef, Novotný František, Ing. Samek Vlastimil, Volejník Zdeněk, Vybíral Roman. Zastupitelstvo rozhoduje o veškerém dění v obci. ZO bude rozhodovat i o umístění opraveného mramorového křížku. Využijte své zastupitele, a pokud máte nápad, kde křížek umístit, oslovte nás. Instalaci křížku chceme uskutečnit na jaře příštího roku. Na závěr mého příspěvku bych Vám všem i Vašim rodinám chtěl upřímně popřát hodně zdraví, co nejvíce podzimního slunka a celkově co nejvíce podzimní pohody. Luboš Netolický, starosta obce 1

2 ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY Odbor dopravy Města Chrudim informuje o tom, že byla přijata novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Došlo ke změně lhůt pro výměnu řidičských průkazů. Řidičské průkazy vydané od 1. července 1964 do 31. prosince 1993 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince K této výměně řidičského průkazu potřebujete fotografii 3,5 x 4,5 cm, občanský a řidičský průkaz. Dále je nutno úřad navštívit osobně, není možné použít zastoupení. Pracovní doba je ve dnech PO a ST od 8.00 do hod., v ostatní dny od 8.00 do hod. Kdo nestihne výměnu do uvedeného termínu, bude se po při řízení vozidla již dopouštět přestupku, s možností uložení pokuty do výše 2.500,- Kč. T+J DOBRÁ RADA Zablokování mobilního telefonu při odcizení. Protože se stále stávají mobilní telefony předmětem zájmů nenechavců, došlo k dohodě mezi Policií ČR a všech operátorů působících na území České republiky o možnosti zablokování provozu odcizených mobilů prostřednictví policie. Postup: 1) Odcizení mobilního telefonu nahlaste osobně na nejbližším odd. Policie ČR, jiný způsob oznámení není možný. Souhlas k blokaci je nutné provést též osobně písemnou formou. 2) Předložte doklad totožnosti, záruční list nebo jiný doklad, na kterém je uvedeno IMEI telefonu. 3) Pokud bude vlastníkem telefonu právnická osoba, je nutná písemná žádost, podepsaná statutárním orgánem a opatřená razítkem. Provedení zablokování nebo odblokování bude probíhat podle technických možností operátorů. Zablokování SIM karty je nutné řešit přímo s operátorem svého provozovatele mobilní sítě. K ověření, zda je mobilní přístroj evidován jako odcizený, slouží internetová stránka Ke krádežím mobilních telefonů dochází poměrně často, většina jich ale byla odcizena tak, že byly odloženy bez dohledu a přítomnosti jejich majitele, např. na diskotéce, v restauraci apod. Je zřejmé, že majitelé sami svůj majetek, popravdě řečeno, nenechavcům nabídli, a tím pak zbytečně zaměstnávají policii a další instituce. Zrovna tak nález mobilního telefonu (ale i jiné věci!) je třeba oznámit buď policii nebo na obecním či městském úřadě. Je rozšířeným mýtem mezi občany, že si nalezenou věc mohou ponechat. OMYL! Kdo nález neodevzdá, sám se dopouští přinejmenším přestupku (když se jedná o věc v hodnotě do 5 tis. Kč). Za takové jednání lze podle přestupkového zákona dostat pokutu do ,- Kč. T+J 2

3 KLUB SENIORŮ V ROSICÍCH? Vážení spoluobčané, na jednom z večerů našich seniorů byl několika účastníky předložen návrh založit Klub seniorů. Podobné kluby vznikly i v okolních obcích, např. v Horce nebo v Chrasti. Uskutečnění takovéto myšlenky by umožnilo neformální setkávání občanů, kteří mají stejné zájmy a podobné názory. Klub by se stal místem zrodu zajímavých aktivit vzešlých právě z řad seniorů a jistě by přinesl množství podnětů k hlubšímu naplnění života našich starších občanů. Naše obec je připravena vznik a činnost takovéhoto klubu podpořit. Občané, kteří mají zájem se na této činnosti podílet, se mohou obrátit na pana Luboše Netolického, starostu obce. Rada obce Rosice SETKÁNÍ PO LETECH V sobotu 22.září se uskutečnilo setkání bývalých žáků školního ročníku Sešli jsme se v hojném počtu a společně si prohlédli budovu ZŠ. Vzpomínali jsme na krásné chvíle strávené ve školních lavicích a na svou první paní učitelku s,, velkým P, paní Alenu Hrnčálovou. Jí vděčíme především za to, že nás naučila psát první písmena, číst první slova, díky ní jsme se,, ve světě neztratili. Paní učitelka není už bohužel mezi námi, ale žije dál ve vzpomínkách a srdcích nás všech, kteří jsme ji milovali. J. Šulcová 3

4 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Akce, které se uskutečnily na naší škole v září a říjnu zahájení školního roku, slavnostní přivítání prvňáčků informativní schůzka v jídelně ZŠ Rosice a třídní schůzky Koloděj pro žáky VI. a IX. třídy pohádka O princezně Mlsalce pro žáky I. stupně dějepisná exkurze do Všestar pro žáky VI., VII. a VIII. třídy projektový den I. třídy - Můj veselý drak podzimní Drakiáda schůzka žáků IX. třídy a rodičů volba povolání návštěva dopravního hřiště v Chrudimi žáci III. třídy vlastivědná exkurze žáků IV. a V. třídy v Praze informat. schůzka pro vycházející žáky a jejich rodiče v ZŠ Chrast divadelní představení pro žáky I. IX. tř. v tělocvičně ZŠ Rosice návštěva Burzy škol v Chrudimi žáky IX. třídy Akce, které se uskuteční na naší škole v listopadu a prosinci projektový den- termín bude upřesněn návštěva IPS ÚP Chrudim žáky IX. třídy čtvrtletní pedagogická porada konzultační den Mikuláš ve škole Vánoční jarmark vánoční disko v maskách začátek vánočních prázdnin Redakce školního časopisu Rosík Školní vzdělávací program (ŠVP) V letošním školním roce byla zahájena v I. a VI. třídě výuka podle vlastního školního vzdělávacího programu. Jedná se o dokument, který si vypracovali sami učitelé na jednotlivých školách podle místních podmínek a vlastních představ. Programy umožňují učitelům větší svobodu, nabízejí možnost učit tak, jak to jim i jejich žákům nejvíce vyhovuje. Tento program se snaží rozvíjet v dětech potřebné dovednosti pro život. Důležité jsou metody a formy práce žáci již nesedí jen v lavicích, jak to kdysi bývalo, ale pracují ve skupinách, ve dvojicích, osvědčené jsou projektové dny, ať už v jednotlivých třídách nebo projekty celoškolní, kdy si žáci mohou vyzkoušet pracovat se svými spolužáky z jiných tříd, učí se práci organizovat a využívat již získané dovednosti. V tomto směru jsme již navázali na vlastní zkušenosti, neboť tímto způsobem již dříve učitelé pracovali. Pokud se absolventi středních a vysokých škol ucházejí o pracovní místo, jedním z hlavních požadavků je schopnost pracovat v týmu, dobře komunikovat. I k tomuto cíli směřují naše formy práce. Metody jsou voleny tak, aby žáky bavily, a to, co se učí, je zaujalo, protože jen tak jsou aktivní a motivováni k dalšímu 4

5 učení. Nové programy mají podporovat u žáků snahu celoživotně se vzdělávat. Je to i jedním z trendů současné doby, neboť vývoj všech oborů jde stále dopředu. I v tomto směru se naše škola snaží nabízet víc. Motivační název našeho ŠVP je Škola otevřená všem. Název obsahuje nejen myšlenku otevřenosti při řešení problémů, při uplatňování přínosných myšlenek a námětů z řad rodičů, ale spolupracujeme i s Komunitní školou Rosice, která nabízí zájmové kroužky pro naše žáky a tím též využití jejich volného času. Komunitní škola umožňuje našim spoluobčanům a dalším zájemcům z okolí dále se vzdělávat, případně zajímavě využít volný čas. Tak se nabízí pro naše bývalé žáky možnost vrátit se na chvíli zpět do školních lavic. Otevřenost naší školy se dotýká zejména vzdělávání žáků, kdy je již tradicí integrovat žáky se specifickými poruchami učení, pro které máme několik vyškolených asistentek z řad pedagogů. Dále podle možností a podmínek zařazujeme do tříd žáky s různým sociálním a zdravotním znevýhodněním. Je to příležitost i pro ostatní žáky, naučí se být ohleduplní, tolerantní a respektovat odlišnosti. Tyto vlastnosti dnes ve společnosti často chybí, a proto bychom se chtěli na tuto oblast také zaměřit. Významné je úsilí školy o prohloubení jazykových dovedností, neboť souvisí s uplatněním našich žáků, umožňuje jim cestovat a tím dále poznávat. Na naší škole začínáme s výukou anglického jazyka již v 1. ročníku, s druhým jazykem se žáci seznamují v ročníku sedmém. Ve ŠVP si každá škola stanovila priority a právě u nás je výuka cizích jazyků jednou z nich. Dále je kladen důraz na využívání informačních a komunikačních technologií. Jejich využívání by mělo být pro naše absolventy běžnou záležitostí. Zaměřujeme se také na vytváření kladného vztahu k přírodě, ochranu životního prostředí a uvědomění si provázanosti člověka s přírodou. V rámci enviromentální výchovy jsou realizovány různé akce a projekty, např. Den Země, exkurze, třídění odpadů apod. Novým předmětem v naší škole je Mediální výchova - záměrem je naučit žáky orientovat se v mediálních sděleních a vytvářet si vlastní názor. Marcela Kohoutová, koordinátor ŠVP KOMUNITNÍ ŠKOLA Komunitní škola Rosice, o. s. Škola pro všechny generace pro Vás připravila nové aktivity Chcete se seznámit s výtvarnými technikami a kapitolami z dějin výtvarného uměni? Tak právě pro Vás jsme připravili kurz kresby, malby a grafiky s Tomášem Pilařem. Určeno: všem věkovým kategoriím Termín: čtvrtek od 16:00 17:30 hod. Rozsah: 12 lekcí Cena: 600,- V ceně je zahrnuto kurzovné a lektor. Začínáme 1.listopadu 2007 Leonardo da Vinci Na toto téma jsme pro Vás připravili seminář. Určeno: všem, kteří mají rádi období renesance Termín: 27. listopadu 2007 od 13:20 15:00 hod. Kde: v jídelně Základní školy Rosice 5

6 Přednáší: Mgr. Tomáš Pilař Vstup: 30,- Těšíme se na Vaši účast TVORBA WEBU PRO ZAČÁTEČNÍKY Určeno: všem, kteří mají zájem Obsah: základy tvorby jednoduchého webu Termín: od 7. listopadu vždy ve středu hod. Rozsah: 20 hodin (10 x 2 hod.) Lektor: Luděk Klouda Cena: 1.000,- Kč MS OFFICE PRO ZAČÁTEČNÍKY Určeno: všem, kteří mají zájem Obsah: Word, Excel, Termín: od 20. února vždy ve středu hod. Rozsah: 20 hod. (10 x 2 hod.) Lektor: Luděk Klouda Cena: 1.000,- DRÁTOVÁNÍ S PETREM ŠIMKEM Pan Šimek vyšel vstříc Vašemu přání pokračovat v drátování. Celou dobu se pečlivě připravoval a vymyslel pro Vás další lahůdky. Určitě se máte na co těšit. Určeno: dětem a dospělým Rozsah: 12 hod. Termín: sobota motýl a další zvířata sobota strom života sobota drátujeme hrnec začátky kurzu vždy v hod. Lektor: Cena: Petr Šimek 600,- Kč (můžete platit i jednotlivě á 200,- Kč) v ceně je zahrnuto kurzovné a materiál PALIČKOVÁNÍ - POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA - proto neváhejte a přihlaste se! Znali byste rádi tajemství paličkování? Tak nyní máte možnost naučit se základní techniky plátýnko a polohod a na váš vánoční stromek si upaličkovat vánoční ozdoby. Určeno: dětem i dospělým Rozsah: tři soboty po 5 hodinách = 15 hod. Začínáme: v hod. Lektor: Pavlína Michalcová Cena: 550,- Kč (v ceně je zahrnuto kurzovné, lektor, materiál podvinky, nitě a pro prvních 9 přihlášených i paličky) Na jednotlivé akce pořádané Komunitní školou Rosice, o. s. máte možnost se přihlásit u koordinátora KoŠ. Ludmily KOCIÁNOVÉ, telefon mob.: , Webové stránky Komunitní školy: 6

7 ukázka prací absolventek kurzu hedvábí Nakonec důležité datum do Vašeho kalendáře: Ve středu se od 15:30 hod. koná Vánoční jarmark. Můžete se těšit na vystoupení žáků, opět si budete moci zakoupit drobné dárky pro své nejbližší a vyzkoušet si některá z uměleckých řemesel. Srdečně Vás zvou Základní a Komunitní škola Rosice a Sdružení rodičů. MATEŘSKÁ ŠKOLA Nový školní rok 2007/08 se naplno rozběhl; školičkou se opět rozléhají hlásky "malátek" i zkušenějších předškoláčků. Obě oddělení jsou kapacitně naplněna. Již tradičně se snažíme připravovat dětem dny bohaté na zajímavé činnosti a různorodé pěkné zážitky v příjemném prostředí školičky i mimo ni. Slzičky "stýskání" již oschly a děti se těší na slíbené aktivity příštího dne. A mají, věru, nač: kromě her a "práce" pro ně denně chystané mohou, především ti starší, navštěvovat kroužky tance, cvičení s balony, veselého zpívání s kytarou, hry na flétnu ( to již jako žáci ZUŠ Chrast ), půlhodinek rozvíjení předpokladů pro školní úspěšnost pomocí procvičování nejen těla a prstíků za pomoci národních písniček ( Metoda dobrého startu). To vše probíhá v dopoledních hodinách, aniž by se narušoval chod celého třídního kolektivu; kroužky vedeme my, učitelky. Novinkou je i první 7

8 seznamování dětí s angličtinou ( hrou s maňáskem ). Nejen my, učitelky, se snažíme - při MŠ pracuje Unie rodičů ( dobrovolné sdružení zákonných zástupců dětí ), které se může pochlubit řádkou pěkných akcí v minulém školním roce : tak například organizováním kurzů pro maminky i veřejnost - drátkování, barvení hedvábí, floristiky, výletů rodičů s dětmi - vlakem do hřebčína v Kladrubech či na kolech za pokladem, prodejními jarmarky při MŠ (vánoční, velikonoční), na něž samy "mamky" přispívají svými výrobky. Ani letos se Unie nechystá zahálet - první poprázdninovou akcí byl 1. ročník kuličkyjády. V sobotu 22. září 2007 v dopoledních hodinách jsme na antukovém hřišti před MŠ vyhloubily důlky a soutěžilo se - v již pro mnohé z nás zapomenuté disciplíně - "cvrnkání kuliček". Pravidla nakonec zvládlo všech pět věkových kategorií účastníků a krom opečeného buřtíka byla radost i z diplomu, čokomedaile a drobných dárků. Ještě v říjnu připravuje Unie v MŠ kurz zdobení ubrouskovou technikou, na kterém rády uvidíme zájemce z rodičovských řad i širší veřejnosti. Povede jej paní Alena Zamastilová. A co školička sama? Letos již máme za sebou divadelní představení "O princezně Mlsalce" v ZŠ, bramborovou olympiádu v Boru ( víte ještě, jak chutná v popelu upečený brambor? ), drakiádu na hřišti Dynama pořádanou spolu se ZŠ, výpravu do porodny selat v místním ZD. Ve čtvrtek 8.listopadu 2007 uspíme školkovou zahradu zimním spánkem při oblíbené Slavnosti světýlek za účasti dětí s rodiči. V listopadu dvacítka nejstarších "mateřánků" začne navštěvovat předplavecký výcvik v chrudimském krytém bazénu. Dopravovat se tam budeme společně s žáky základní školy. Těšíme se i na nevšední zážitek - návštěvu divadla K. Pippicha v Chrudimi. Uvidíme pohádku "Loupežník a princezna Anka". V neděli 2. prosince 2007 zveme nejen rodičovské forum na sál v Hospodě Na křižovatce, kde pořádáme Mikulášskou besídku s vystoupením dětí. 10. ledna 2008 se uskuteční v naší mateřské škole beseda s psychologem na téma školní zralosti dětí. Chceme tímto také poděkovat za přízeň a pomoc rodičům, Unii a partnerům z řad veřejnosti. Věříme, že se i v příštích výtiscích Rosických listů budeme mít čím pochlubit. Za kolektiv Mateřské školy v Rosicích Dana Malinová STAROČESKÝ JARMARK Unie rodičů při Mateřské škole Rosice si Vás dovoluje pozvat na Staročeský jarmark, který se bude konat dne 27. a 28. listopadu 2007 v prostorách MŠ (bývalé jesle) od 7,00 9,00 hodin a od 14,00 17,00 hodin Keramika, svíčky,věnečky,vánoční floristika,perníčky, atd. Těšíme se na Vaši návštěvu! 8

9 SDH BRČEKOLY Sbor dobrovolných hasičů Brčekoly ukončil dne svoji soutěžní sezónu. V letošním roce se sboru podařilo obsadit se dvěma družstvy 1. a 2. místo na okrskové soutěži v Chrasti. Na okresní soutěži konané v Otradově se sbor umístil v kvalitní konkurenci na 7. místě. Na Memoriálu Jiřího Hančára v Boru u Chroustovic zvítězil sbor v netradičním požárním útoku. Dále se sbor hasičů z Brčekol zúčastnil se střídavými výsledky soutěží v Blatně, Seči, Lukavici, Chrudimi, Morašicích a Moravanech. Zpestřením soutěžní sezóny byla noční soutěž v Rosicích. Sbor také již potřetí uspořádal v letním areálu soutěž o Brčekolský pohár v požárním útoku. V letním areálu pak po celou sezónu zajišťoval zajímavý kulturní program. Za svoji činnost se členové sboru odměnili závěrečným opékáním prasete. OKÉNKO DO HISTORIE Rosická tělovýchovná organizace S O K O L Štěpán Malina Po druhé světové válce opět ožili Sokolové. Začali organizovat svoji činnost krátce po osvobození od německé okupace. Největší zájem o Sokol nastal především u mládeže, u dorostu a žáků. Do cvičení začalo chodit až padesát cvičenců. Rosičtí Sokolové se zúčastňovali všech okrskových a župních cvičení. Zúčastňovali se též sportovních přeborů družstev. Uvedené fotografie jsou z veřejného cvičení Sokola v Chrasti, které se tehdy konalo na hřišti V Lázních v Chrašicích. Fotografie jsou z roku 1947, tj. před šedesáti lety. Tehdy se již nacvičovalo na první poválečný Sokolský slet, který se konal v roce Stanislav Machala 9

10 ROSICKÉ LISTY POZVÁNKA V PÁTEK 2.LISTOPADU SE KONÁ V HOSPODĚ NA KŘIŽOVATCE OD HOD. DUŠIČKOVÁ DISKOTÉKA Srdečně zvou pořadatelé 10

11 ZUŠ CHRAST Oslavy 40. výročí založení ZUŠ Chrast Základní umělecká škola J. N. Filcíka v Chrasti s pobočkou v Hrochově Týnci oslaví v roce 2008 čtyřicet let od svého založení. K tomuto výročí chystáme vydání almanachu školy, uspořádání výstavy a mnoho dalších akcí. Chtěli bychom touto cestou požádat občany, kteří vlastní nějaké zajímavé materiály, týkající se naší ZUŠ (dříve LŠU), o jejich laskavé zapůjčení. Zajímají nás zejména materiály z období před rokem 1978 staré žákovské knížky, vysvědčení, noty s rukopisem učitelů, fotografie, nahrávky, filmové záznamy. Samozřejmě uvítáme i cokoliv z novější doby. Kdo by byl ochoten nějaké materiály zapůjčit, může kdykoliv navštívit kancelář školy či někoho z pedagogů. Je možná také domluva na telefonním čísle Všechny zapůjčené materiály budou vpořádku vráceny. Za Vaši pomoc předem děkujeme. Za přípravný výbor oslav Mgr. M. Ptáčníková HC ROSICE Rozpis zápasů HC Rosice 1. kolo HC Rosice HC Želvy Chrudim pondělí ,00 hodin Skuteč HC Kostelec HC Rosice sobota ,00 hodin - Skuteč HC Rosice HC Rozsochatec pátek ,30 hodin Skuteč HC Železné Hory HC Rosice sobota ,30 hodin Skuteč HC Rosice HC Hlinsko neděle ,00 hodin Skuteč HC Česká Bělá HC Rosice neděle ,30 hodin Hlinsko HC Rosice HC Holomci neděle ,30 hodin Skuteč HC Vysmátý Zmije HC Rosice neděle ,00 hodin Skuteč HC Rosice HC Torpédo Pce neděle ,30 hodin Skuteč Odjezd autobusu je vždy 1 hod. před začátkem zápasu!!!! Sraz hráčů 15 min. před odjezdem!!! 11

12 DUŠIČKY 2. listopad Památka zesnulých neboli Dušičky, tak jak se slaví dnes, jsou údajně známy od roku 998, kdy je zavedl francouzský opat Odillo. Svátek Dušiček je však mnohem starší. Dušičky pocházejí z keltské tradice, ze svátku Samhain. Samhain se slavil v den keltského nového roku, v den, kdy se podle keltské víry prolíná náš svět se světem mrtvých. Dušičky jsou vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě nejsou na tuto skutečnost připraveni a procházejí fází očišťování. Keltové zapalovali ohně, aby se duše pozůstalých mohla ohřát a strávit s nimi noc. Svíčky, které dnes zapalujeme, jsou pozměněnou formou právě této tradice. Zatímco Evropa v tento den pro své milované truchlí a modlí se za ně, za Velkou louží tento svátek pojali po svém. V USA, Kanadě a i jinde se slaví spíše Duchové než Dušičky. Halloween, ve Spojených státech jeden z nejoblíbenějších svátků, patří spíše dětem a je to svátek strašidelný. Halloween je celý ve znamení dýní pečou se dýňové koláče a dýňovými svítilnami je ozdoben celý dům. Děti se převlékají do strašidelných masek a obcházejí sousedy jako halloweenoví koledníci. 2. listopadu bychom měli zavzpomínat na své drahé, kteří již nejsou mezi námi. Zapálit pro ně svíčku, věnovat jim upřímnou modlitbičku. Anebo si, každý podle svého, jednoduše třeba u sklenky vína a několika voňavých svíček vytáhnout rodinné album a u rozpraskaných černobílých fotek se snažit vybavit jejich tvář, pohyby i slova, zkrátka jací byli, když tu ještě byli.. N. Z DOB DÁVNO MINULÝCH Zdravá krev zdravé tělo Muselo uplynouti 4000 let, než padl závoj, halící tajemství česnekové hlízy. Tisíciletý starý léčivý prostředek opět oživl a doporučuje se jako velmi užitečný, tak začíná článek O léčivém účinku česneku z péra německého lékaře z února V září 1924 poukázala akademie lékařství v Paříži na to, že česneková šťáva má zvláštní léčivý účinek proti zkornatění cév a že je zvláštním léčivým prostředkem proti kurdějovým onemocněním. Lékaři opětně zjistili, že šťáva česneku snižuje značně krevní tlak a usnadňuje tím značně srdeční činnost. Šťáva česneku čistí a oživuje především žaludek, střeva a tkáně a jest nejlepším, nikdy neselhávajícím a úplně neškodným desinfekčním prostředkem a odstraňuje všechny příživníky a škodlivé bakterie. Dále zapuzuje česneková šťáva střevní jedy a škodlivé plyny. Česneková šťáva je nejlepším čistidlem krve. Není vskutku nemoci, které by česneková šťáva ve spojení s přiměřenou výživou neléčila nebo aspoň podstatně nezlepšila. V česnekové šťávě ADERISAN podle předpisu důstojného pana katechety Dr. Karla Königa máme nejlepší dietetický prostředek toho druhu, současně nejlacinější a nejspolehlivější domácí lékárnu. Tisíce uznání to potvrzují! ROLNÍK kalendář pro zábavu, poučení a k užitku našich hospodářů - rok 1929 mně laskavě zapůjčila paní Vlasta Santová. N. Rosické listy vydává Obecní úřad Rosice ve spolupráci s redakční radou. Schváleno Ministerstvem kultury pod evid. č. MK ČR E Náklad 500 kusů Uzávěrka příštího čísla 15. prosince 2007 Neprodejné 12

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 22. 10. 2007 * ročník V * školní rok 2007/2008 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

Zpravodaj obce ROSICE Říjen 2008; ročník 3.; vydání 5.

Zpravodaj obce ROSICE Říjen 2008; ročník 3.; vydání 5. - 1 - Zpravodaj obce ROSICE Říjen 2008; ročník 3.; vydání 5. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, příroda se připravuje na zimu, podzimní krásné barevné scenérie postupně odvane vítr, dušičkové počasí nás

Více

Zpravodaj obce ROSICE Únor 2008; ročník 3.; vydání 1.

Zpravodaj obce ROSICE Únor 2008; ročník 3.; vydání 1. Zpravodaj obce ROSICE Únor 2008; ročník 3.; vydání 1. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, první vydání Rosických listů v roce bývá plné velice důležitých informací pro celoroční chod obce. Nejinak tomu

Více

ZPRAVODAJ OBCE ROSICE

ZPRAVODAJ OBCE ROSICE ZPRAVODAJ OBCE ROSICE Červen 2011, ročník 6, vydání 3 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, první polovinu roku máme téměř za sebou a stavby zahájené před rokem se pomalu předávají. Vodovod je úplně hotový

Více

Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce.

Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce. 1 6 Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce. Hornopočernický zpravodaj listopad 2012 Kalendář akcí v Horních Počernicích v prosinci 2012 do 6. 1. 2013 VÝSTAVA NÁDRAŽÍ

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE BŘEZEN 2015 XVIII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení v lokalitě IPRM,

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 21 / číslo 3 / červen / ZDARMA Lochotínské letní kino Promenádní koncerty v Centrálním parku Město her aneb prázdniny na Boleváku strana

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE září 2014 XVII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Září Na Panny Marie narození, vlaštovek shromáždění V září se

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

Duben 2011. Zpravodaj Obce Vysočany

Duben 2011. Zpravodaj Obce Vysočany Duben 2011 Zpravodaj Obce Vysočany Zpravodaj Obce Vysočany Obsah: Úvodní slovo...3 Rozpočet obce Vysočany - rok 2011...4 Informace k vydání prvního občanského průkazu...6 Informace Policie ČR...6 První

Více

Město má letos přebytkový rozpočet

Město má letos přebytkový rozpočet Měsíčník obyvatel města Otrokovice 22. března 2013 číslo 3 - ročník 23 zdarma - neprodejné Město má letos přebytkový rozpočet Celkové příjmy Kapitálové příjmy 6 % Nedaňové příjmy 9 % Celkové výdaje Požární

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272 63 Obsah: 1) Základní

Více

Konečně se už nemusíme před Líšnicí stydět, a namísto čekání na ortel můžeme začít skládku řešit, říká starostka Jana Zwyrtek Hamplová

Konečně se už nemusíme před Líšnicí stydět, a namísto čekání na ortel můžeme začít skládku řešit, říká starostka Jana Zwyrtek Hamplová 2014 březen Konečně se už nemusíme před Líšnicí stydět, a namísto čekání na ortel můžeme začít skládku řešit, říká starostka Jana Zwyrtek Hamplová Po více jak deseti letech končí spor s obcí Líšnice kolem

Více

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny www.knezpole.cz Kněžpolské noviny Kněžpolské noviny č.4/2014 Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky a klidu, úspěšný vstup do roku 2015, hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů přeje Rada obce

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Ohlédnutí za rokem 2011 strana 5 Politické okénko Napsali jste nám strana 7 Jsou

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 28 www.jince.eu cena 5 Kč 1 prosinec 2010 1. 12. St Prodejní výstava knih a bižuterie (více: KS) 9.00-17.00 hod. Schůzka Klubu učitelů - důchodců v KS (více: KS) 14.00 hod.

Více

Zpravodaj obce ROSICE Červen 2007; ročník 2.; vydání 3.

Zpravodaj obce ROSICE Červen 2007; ročník 2.; vydání 3. Zpravodaj obce ROSICE Červen 2007; ročník 2.; vydání 3. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, čas letních prázdnin je za dveřmi a opět čtete Rosické listy. V mém příspěvku bych Vás chtěl informovat o tom,

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

12/2006 PFLEGRŮV KARASÍN SE VYDAŘIL

12/2006 PFLEGRŮV KARASÍN SE VYDAŘIL ROČNÍK I., PROSINEC 2006, 6 700 VÝTISKŮ, ZDARMA 12/2006 Téma měsíce: Pamětní deska obětem komunizmu strana 1 a 11 Nový jízdní řád MHD strana 5 Program Kulturního domu na leden 2007 strana 8 Změny v poskytování

Více

zprávy OÚ Lukavice prosinec/2010 VÁNOČNÍ

zprávy OÚ Lukavice prosinec/2010 VÁNOČNÍ prosinec/2010 zprávy OÚ Lukavice Vážení občané, úvodem bych Vás chtěl seznámit se složením zastupitelstva obce Lukavice vzešlého z podzimních komunálních voleb a ustavujícího zasedání konaného dne 8.11.2010

Více

JINECKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25

JINECKÝ ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007. www.jince.cz cena 5 Kè. Roèník 25 JINECKÝ ZPRAVODAJ Roèník 25 LISTOPAD 2007 www.jince.cz cena 5 Kè 1 POZVÁNKY AKCE Listopad 2007 SPOLEÈENSKÁ KRONIKA Listopad 2007 2. 11. DIAKONIE (více: Z činnosti společenských ) do 4. 11. Výstava prací

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009

e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009 e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více