Winter Summit 2007 Bobrovček (SK) 10. března 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Winter Summit 2007 Bobrovček (SK) 10. března 2007"

Transkript

1 Winter Summit 2007 Bobrovček (SK) 10. března 2007 Zasedání valné hromady Pražského klubu dračích lodí. Přítomní: Členové výkonného výboru: Martin Konečný Členové klubu: Andrea Pešlová Helena Šilerová Hynek Pášma Jan Tomíček Jana Jahodová Jindřich Kysela Jiří Rošický Jirka Kramer Jožo Borčin Lucie Blahová Kristýna Konečná Martin Šícha Pavel Klocek Robert Kosáček Tomáš Holeček Program summitu: 1) Shrnutí sezóny ) Volba členů výkonného výboru 3) Projednávání členských příspěvků na rok ) Projednávání nákupu druhé dračí lodi 5) Půjčování vybavení klubu 6) Přípravy na závody ) Různé

2 Projednávání jednotlivých bodů: 1) Shrnutí sezóny 2006 Protože důkladné hodnocení sezóny proběhlo už na podzimním zasedání a bylo známé většině přítomných, provedl Martin K. jen přehled nejdůležitějších bodů uplynulé sezóny. Za nejdůležitější lze určitě označit vylepšení celkové finanční situace, zaplacení dluhů Pražského klubu dračích lodí (dále jen klubu), vysoký počet uskutečněných teambuildingů a relativně vysoká a úspěšná účast na závodech. V rámci tohoto bodu byl čten dopis od Radka, který byl jednak omluvenkou za neúčast na summitu, ale také doplňkem celkové finanční zprávy, kterou Radek vypracoval a se kterou měli členové klubu možnost se seznámit. Radek ve svém dopise také nastínil své představy o fungování klubu a požádal přítomné draky aby jej znovuzvolili do výkonného výboru klubu. Také ve svém dopise navrhnul zahájit sezónu 2007 svezením Dragabunda z loděnice USK na Císařskou louku a to dne Toto bylo členy klubu odhlasováno. Závěr: - Zahájení sezóny proběhne svezením lodi na letní kotviště na Císařské louce. 2) Volba členů výkonného výboru Ze stávajících členů výkonného výboru Radek a Martin K. požádali o své znovuzvolení. Milena už dříve dala svou funkci k dispozici. Po krátké a celkem tiché diskuzi se na uvolněné místo přihlásil Jožo. Protože se žádný další kandidát nepřihlásil bylo upuštěno od tajné volby a proběhla formální volba hlasováním, ve které všichni přítomní schválili nový výkonný výbor ve složení Radek, Martin K. a Jožo. Do funkce kontrolora kandidovala Kristýna, která byla také zvolena jednohlasně. 3) Členské příspěvky na rok 2007 S ohledem na výsledky hospodaření a finanční situaci klubu bylo navrženo zachovat stávající výši příspěvků v následující výši: - 600,- Kč za půl roku/1100,- Kč ročně pro aktivního draka, - 600,- Kč ročně pro studenty, - 300,- Kč ročně pro spící draky. Tato výše příspěvků byla přítomnými draky schválena.

3 4) Nákup druhé dračí lodi Martin K. zopakoval informace z podzimu, které se týkaly možnosti zakoupení druhé, použité lodi od Bena Pela. Bohužel Ben tuto loď prodal Maďarům a i když slíbil další, tak už se neozval. Martin nastínil následující možnosti pořízení druhé lodi: a) nákup ojeté lodi s nižší cenou. zde je problém, že loď podobného typu jako je Dragabundus není k sehnání a jiný typ lodě byl draky zamítnut z důvodů neporovnatelných vlastností (např. při teambuildingu atd.) b) nákup nové lodi od Bena Pela znamenal by vyšší cenu, navíc zvýšenou o DPH. Loď od jiného výrobce byla zamítnuta opět z důvodů nestejnosti. Byl schválen návrh na osobní návštěvu Bena Pela za cílem snažit se pomocí kouzla osobnosti získat lepší cenu. Výlet bude spojen s poznáváním přírodních krás Holandska a jeho termín bude ještě upřesněn. Martin K. sdělil drakům informaci, že případný nákup dračí lodi by byl financován částečně ze stávající finanční rezervy klubu (cca. 60 tis. Kč) a zbylá část úvěrem od Tomáše. Splacení úvěru se očekává do konce sezóny 2007 z příjmů z tembuildingů. V této souvislosti byl vysloven návrh na vznik ceníku teambuildingů, který by mohli členové klubu nabízet případným zájemcům. Martin K. slíbil, že i když se cena teambuildingu velmi mění podle zákazníka a rozsahu akce, že se pokusí částečný ceník připravit. - Výkonný výbor domluví podmínky (cenu, způsob a termín) návštěvy Bena Pela a bude draky informovat. - Martin K společně s Radkem zpracují rámcové ceníky teambuildingů které budou moci členové klubu nabízet zájemcům. 5) Půjčování vybavení klubu V tomto bodě se jedná zejména o dlouhodobé problémy s týmem Tragédek. Ty ovšem podle neověřených informací plánují nákup vlastní lodi a o půjčení naší lodi na letošní rok zatím nevyslovily zájem. Přesto byla potvrzena již dříve dohodnutá orientační cena půjčení lodi ,- Kč/loď/sezónu při trénování v místě našeho kotviště. Pro zapůjčení lodi na akci pak jednotná částka 3000,- Kč/loď/výpůjčku. Cena půjčení vozíku bude 3000,- Kč/výpůjčku a kauce za zapůjčení vozíku činí ,- Kč. V obou případech se jednou výpůjčkou myslí doba maximálně 1 týdne. Kauci na loď je nutné ještě stanovit. Doplňující informace, která na summitu nezazněla: cena pro jeden trénink v místě kotviště je 2000,-, zvýhodněná cena za 5 tréninků při platbě dopředu je 7500,-) Martin seznámil členy klubu se současným stavem vozíku, který utrpěl po půjčení Ing. Klímovi. Naražený ráfek kola a ohnutá kostra v místě napojení oje jsou asi nejzávažnější problémy. Reklamace těchto závad s ohledem na stávající

4 zkušenosti s dodavatelem je nepravděpodobná. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byly stanoveny následující úkoly: - Kontaktovat firmu výrobce vozíku s dotazem na poddimenzování konstrukce. - Bude provedena jednorázová akce Úpravy a opravy vozíku, výkonný výbor upřesní datum a místo konání. - Bude vytvořen text Smlouvy o zápůjčce jejíž součástí bude kromě zpřesněných podmínek výpůjčky také zdokumentování stavu půjčované věci. - Od nynějška také bude rozlišeno vrácení a předání půjčené věci, kdy předání bude možné teprve po důkladné prohlídce za denního světla a podepsání předávacího protokolu, který bude součástí smlouvy o zápůjčce. 6) Přípravy na závody 2007 Martin K. nastínil plány klubu na účast na závodech v další sezóně. Vyjádřil obavy z možné neúčasti na tradičních závodech v Drážďanech, kam se letos možná nedostaneme z důvodu velkého množství dříve přihlášených posádek. Byla také nadnesena otázka naší účasti v závodech Českého poháru dračích lodí. Protože na podzimním sletu draků byl prozkoumání možností účasti klubu pověřen Martin Šícha, byl tímto vyzván k vyjádření. Martin Š. zahájil svůj příspěvek tím, že otázka naší účasti na konkrétních závodech je až druhořadá, že mnohem důležitější je určit celkové zaměření a směřování klubu. K tomu účelu vytvořil Dotazník správného draka, který vyplní všichni členové klubu a který poslouží jako podklad pro další rozhodování o činnostech klubu. Nad tímto příspěvkem se rozhořela velká diskuze, která skončila shodným názorem přítomných draků, že je skutečně nutné nejprve získat přehled o zájmech, představách a schopnostech každého člena (tzn. vyplnit dotazník) a pak je možné plánovat další činnost. - Martin Š. ve spolupráci s Honzou dopracují dotazník a umístí jej na dračí fórum. - Až se tak stane budou mít všichni draci povinnost dotazník vyplnit a odeslat Martinovi Š. a to nejlépe do Po vyhodnocení dotazníku bude svolána schůzka členů klubu o znovuprojednána otázka naší účasti na závodech. 7) Různé Vzhledem k pokročilé době byly zbývající body projednány hromadně: a) Dračí web Protože nebyl na Summitu přítomen ani jeden z členů zodpovědných za tuto problematiku (Vladan, Petr Bouda) a nikomu z členů klubu nebyly známy zprávy o tom, že by v této otázce bylo dosaženo jakéhokoliv pokroku byla znovu vyvolána diskuze o řešení této situace. Vzhledem k nedostatku vnitřních zdrojů bylo schváleno zaplacení externího zhotovitele.

5 - Jožo se ještě jednou pokusí zjistit, zda by nebylo možné tvorbu webu zajistit v jeho firmě - Výkonný výbor bude pokračovat v zahájených jednáních a bude informovat členy klubu o konkrétní nabídce nového webu b) Dračí tanec Členové klubu se zejména po shlédnutí videa z tréninku i akce na Čínské ambasádě shodli na tom, že draka nenecháme usnout a že budeme i nadále pokračovat v nácviku dračího tance. Předpokládá se pořádání tréninku jednou za 14 dní. V této souvislosti Martin K. nastínil možnost uskutečnění akce s drakem pro jistou banku. Termín akce i nutných tréninků bude ještě upřesněn. - Martin bude členy klubu informovat o plánované akci s drakem. - Po zahájení sezóny bude domluven přesnější plán dračích tréninků. c) Cesta do Číny Martin K. zopakoval informaci o možnosti cesty klubu na závody dračích lodí do Číny. Vzhledem k tomu, že se jedná o starší a tudíž už nekonkrétní nabídku, vyžádali si členové klubu bližší informace. - Martin K. prověří možnosti a podmínky cesty klubu do Číny. d) Spoluúčast na investicích v areálu Cinda. Martin K. informoval draky o změně situace v areálu Cinda. Nové šatny se zatím stavět nebudou, ale klub možná získá jako šatnu bývalý hangár po stavbě lodi. Dále bude klub moci využívat molo u areálu Cinda. Obecně Martin konstatoval, že naše vztahy s nájemcem areálu jsou dobré a dobré jsou i vyhlídky na další spolupráci. e) Spolupráce s Tragédkami, padla Jak bylo zmíněno výše Tragédky si už pravděpodobně nebudou půjčovat naši loď. Nicméně zůstává problém pádel, která jim byla zapůjčena a u kterých došlo k obroušení. - Výkonný výbor pošle oficiální dopis klubu Tragédek a vyzve je k řešení situace kolem půjčených pádel, pravděpodobně s nabídkou na jejich odkoupení. f) Festival 2007 Abychom se vešli do kalendáře termínů německých posádek, byly jako datum pořádání našeho festivalu stanoveny dny Veškeré organizační záležitosti pořádání festivalu budou řešeny v budoucnu.

6 g) Fotoden Předběžně bylo domluveno, že po zahájení sezóny proběhne Fotoden" klubu Dračích lodí, kdy budou nafoceny propagační snímky lodi, vozíku, posádky i jednotlivých členů klubu. Bude také nafocen drak, dračí tanec i tanečníci. Termín bude dodatečně upřesněn. h) Kontrola plnění úkolů z podzimního sletu Při letmé kontrole bylo shledáno, že byla splněna velká část zadaných úkolů. Za závažný nesplněný úkol lze považovat zejména vyřešení stavu dračího webu. Jožo vytvořil vizitky klubu, které je možné stáhnout na následující internetové adrese: Za příkladné splnění úkolů z podzimního sletu a sice organizaci Winter Summitu byla vyslovena pochvala Jožovi. Pochvalu si rovněž zaslouží Tomáš za to, že nás v pořádku odvezl na Summit i zpět. Zapsal: Honza Tomíček Bobrovček

Členská schůze Bytového družstva Ostřešany. (IČO 25992431) konaná dne 12.4.2005 od 18 hodin v Restauraci Dvořák v Ostřešanech.

Členská schůze Bytového družstva Ostřešany. (IČO 25992431) konaná dne 12.4.2005 od 18 hodin v Restauraci Dvořák v Ostřešanech. Členská schůze Bytového družstva Ostřešany (IČO 25992431) konaná dne 12.4.2005 od 18 hodin v Restauraci Dvořák v Ostřešanech. Členská schůze byla svolána předsedou a místopředsedou dne 23.3.2005 a pozvánky

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

Auditor 4/2013. Nově ve Výboru pro SME/SMP. Obsah. SMP. Komora také přeložila příručky IFAC zaměřené pro

Auditor 4/2013. Nově ve Výboru pro SME/SMP. Obsah. SMP. Komora také přeložila příručky IFAC zaměřené pro Auditor 4/2013 Obsah Aktuality Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR...2 Úprava copyrightu příručky a Etického kodexu...2 Nově schválené interpretace NÚR...2 Technická novela zákona o přezkoumání hospodaření...3

Více

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Lidové bytové družstvo Praha 3 2009 Obsah: Společenství vlastníků jednotek..... 2 Shromáždění vlastníků jednotek jako nejvyšší orgán společenství..

Více

O B S A H. Úvodník Ohlédnutí za rokem 2002... 3

O B S A H. Úvodník Ohlédnutí za rokem 2002... 3 3 / 2002 3 / 2002 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO 2 O B S A H Úvodník Ohlédnutí za rokem 2002..... 3 Valná hromada ČSDP Zápis z druhé valné hromady. 5 Revizní zpráva o činnosti ČSDP. 8 Aktuální

Více

Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013

Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013 Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013 OBSAH 1 VYHODNOCENÍ KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT...

Více

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven sdružení zaměstnavatelů v bankovnictví a pojišťovnictví ve smyslu 9a zák. 83/1990 Sb. DIČ: CZ 45249334 Na Příkopě 33, 110 00 Praha 1 www.sbap.cz Z á p i s z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven Místo

Více

pro všechny její odborné pracovníky za předpokladu, že tato ustanovení nejsou v rozporu s právním řádem České republiky.

pro všechny její odborné pracovníky za předpokladu, že tato ustanovení nejsou v rozporu s právním řádem České republiky. AUDITOR 8/2006 Obsah AKTUALITY... 3 NA POMOC AUDITORŮM Vykazování dlouhodobých a krátkodobých pohledávek a závazků (Ing. Pěva Pokorná)... 7 K problematice zařazení k obchodování a vyřazení z obchodování

Více

Zápis z valné hromady delegátů KS ČSS Praha

Zápis z valné hromady delegátů KS ČSS Praha Zápis z valné hromady delegátů KS ČSS Praha 1 Datum, čas a místo konání 11. dubna 2006, 17:00 19:00 (začátek odloený o 30 minut pro nedostatečný počet zúčastněných delegátů), Praha U Pergamenky 3, Praha

Více

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

Zpráva z Valné hromady

Zpráva z Valné hromady Zpráva z Valné hromady Helena Voldánová Valná hromada byla zahájena dne 28. února 2004 v 10 hodin paní Helenou Voldánovou, která srdečně přivítala 83 přítomných členů a 3 hosty. Na začátku jednání byl

Více

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18.

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18. PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 95 se sídlem Slévačská 95, Praha 9 konanou ve čtvrtek dne 19.6.214 v 18. hodin v jídelně Základní školy Chvaletická na adrese Chvaletická

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů společenství vlastníků a delegátů na shromáždění delegátů, III. skupina SVJ- Líšeň, Kamenný vrch, která

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 21.1.2015 Program: 1. Smlouva o zřízení věcného břemene RWE GasNet, s.r.o. (plyn.zařízení lokalita

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost:

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost: Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 2/2014 konaného dne 22. dubna 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Krčil,

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno. Nová tepelně-izolační fasáda bloku K8

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno. Nová tepelně-izolační fasáda bloku K8 ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 4 červenec 2005 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 4 léto 2005 4 Úvodní slovo Vážení členové družstva, vážení čtenáři, dovolte nám, abychom

Více

8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. VHP se zpoplatňují i nadále

8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. VHP se zpoplatňují i nadále MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Boj s daňovými úniky VHP se zpoplatňují i nadále Jak dál po komunálních

Více

I. ÚVOD Předseda přivítal přítomné, a konstatoval, že je představenstvo usnášeníschopné.

I. ÚVOD Předseda přivítal přítomné, a konstatoval, že je představenstvo usnášeníschopné. ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 9. 4. 2013 ČAS 10.00 18.00 HODIN Přítomni: T. Bezpalec, P. Hnilička P. Janda, M. Košař (do 17:00), P. Lešek, D. Mareš (do 16:30), V. Milunić, J. Panna, J. Sapák

Více

Zápis č. 08/2006 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 12. 12. 2006

Zápis č. 08/2006 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 12. 12. 2006 Zápis č. 08/2006 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 12. 12. 2006 Přítomni: Pavlína Freislebenová, Lucie Krzáková, Jan Liška, Josef Šafus, Robert Štěrba, Jiří Tichý, Vladimír Vytiska Omluveni:

Více

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015.

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015. Konstantinovy Lázně, 15. října 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Charouzek, Lahoda Jednání zahájeno v 12:15 společným obědem. Florian informoval o organizačních

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 4. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 27.06.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Jakub

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady právnických osob (II. skupina SVJ Slatina, Vinohrady) a delegátů na shromáždění delegátů, která se konala v pondělí

Více

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE, VRCHOLOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE a SOUHRN INFORMACÍ K ČINNOSTI SPORTOVNÍCH GYMNÁZIÍ

Více

Zápis z XXVIII. zasedání ZO Střítež. ze dne 26.03.2014

Zápis z XXVIII. zasedání ZO Střítež. ze dne 26.03.2014 Zápis z XXVIII. zasedání ZO Střítež ze dne 26.03.2014 1. Starosta obce zahájil zasedání ZO v 17.01 hod, přítomno bylo všech 9 členů zastupitelstva. Starosta konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Ing. Kozák Petr, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Mgr. Hromádka Tomáš, Ing. Šimůnek

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Obsah: str. 1) Úvodní slovo tajemnice 3 5 Organizační struktura 6 2) Organizační záležitosti 2.1. Organizační změny a počty pracovníků 7-8

Více

11/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.

11/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr. Z OBSAHU Vesnice roku 2003 Den malých obcí Změna DPH 11. ROČNÍK 11/2003 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz P.P. 104012/02 140197/00

Více

Usnesení valné hromady 3 Sports Activities o.s.

Usnesení valné hromady 3 Sports Activities o.s. Ze dne 9.2.2012 Program: Usnesení valné hromady 3 Sports Activities o.s. 1. Schválení nových stanov (viz příloha) Stanovy byly schváleny. 2. Volba výkonného výboru, revizní komise (Roman Kovařík revizní

Více